Electrolux EWF127411W User manual

Electrolux EWF127411W User manual
használati útmutató
Mosógép
EWF 127411 W
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com
címen
TARTALOMJEGYZÉK
Biztonsági információk
Termékleírás
Kezelőpanel
Első használat
Személyre szabás
Napi használat
Hasznos javaslatok és tanácsok
Mosási programok
2
4
5
8
8
9
12
13
Ápolás és tisztítás
Mit tegyek, ha...
Műszaki adatok
Fogyasztási értékek
Üzembe helyezés
Elektromos csatlakoztatás
Környezetvédelmi tudnivalók
16
21
24
25
25
28
28
A változtatások jogát fenntartjuk
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Fontos Olvassa el alaposan és őrizze meg,
mert később még szüksége lehet rá.
• A készülék biztonsága megfelel az ágazati szabványoknak és a készülékek biztonságára vonatkozó jogszabályi követelményeknek. Ugyanakkor gyártóként magunkra nézve kötelezőnek érezzük, hogy
a következő biztonsági megjegyzéseket
rendelkezésére bocsássuk.
• Nagyon fontos, hogy ezt a Kezelési útmutatót elérhető helyen tartsa, hogy szükség esetén mindig a rendelkezésére álljon. Amennyiben a készüléket eladja vagy
átadja egy másik tulajdonosnak, vagy
amennyiben elköltözik a lakásból, és a készüléket otthagyja, soha ne feledje mellékelni az útmutatót a készülékhez, hogy az
új tulajdonos megismerkedhessen a készülék működésével és a vonatkozó figyelmeztetésekkel.
• A készülék üzembe helyezése és használata előtt figyelmesen el KELL olvasnia a
biztonsági szabályokat.
• Mielőtt először nekikezdene, ellenőrizze a
készüléket, hogy nem történt-e valamilyen sérülés a szállítás során. Soha ne
csatlakoztasson sérült készüléket. Ha
egyes részei megsérültek, forduljon a szállítóhoz.
• Ha a készüléket télen szállítják ki, amikor
a hőmérséklet fagypont alatt van: Tárolja
a mosógépet szobahőmérsékleten 24
óráig az első használat előtt.
Általános biztonság
• Veszélyes megváltoztatni a műszaki jellemzőket vagy megkísérelni a termék bármilyen módon történő módosítását.
• Magas hőmérsékleten történő mosás során az ajtó üvege felmelegszik. Ne nyúljon
hozzá.
• Ügyeljen rá, hogy kisebb háziállatok ne kerüljenek a mosógép dobjába. Ennek elkerülése érdekében, kérjük, használat előtt
ellenőrizze le a dobot.
• Bármilyen tárgy, mint például pénzérmék,
biztosítótűk, tűk, csavarok, kövek vagy
más kemény, éles anyagok komoly károkat okozhatnak, és nem szabad azokat a
gépbe tenni.
• Csak a gyártó által javasolt mennyiségű
öblítőszert és mosószert használjon. A túlzott használat kárt okozhat a ruhaneműben. Kövesse a gyártó mennyiségi ajánlásait.
• A kisméretű ruhadarabokat - mint például
zokni, harisnya, mosható öv stb. - mosózsákba vagy párnahuzatba téve mossa,
nehogy azok a dob és az üst közé kerülhessenek.
• Ne használja a mosógépet halcsontot tartalmazó darabok, nem szegett vagy szakadt anyagok mosására.
• A készüléket mindig válassza le a hálózatról, és zárja el a vízellátást használat, tisztítás és karbantartás után.
• Semmilyen körülmények között ne kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket. A szakszerűtlen beavatkozás szemé-
electrolux 3
lyi sérülést vagy komoly működési problémákat okozhat. Forduljon szakszervizhez.
Mindig ragaszkodjon eredeti pótalkatrészek felhasználásához.
Üzembe helyezés
• A készülék nehéz. Mozgatásakor körültekintéssel járjon el.
• Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy nem
sérült-e meg a gép. Kétség esetén ne helyezze működésbe, hanem forduljon a
szakszervizhez.
• Használat előtt minden csomagolóanyagot és szállítási rögzítőcsavart el kell távolítani. Súlyos károk keletkezhetnek a gépben vagy a berendezési tárgyakban, ha
ezt nem tartja be. Lásd a felhasználói kézikönyv vonatkozó fejezetét.
• A készülék üzembe helyezése után ellenőrizze, hogy az ne álljon a befolyócsövön
és a kifolyócsövön, valamint a munkafelület ne nyomja az elektromos tápvezetéket a falnak.
• Ha a gépet padlószőnyegre helyezi, úgy
állítsa be a lábakat, hogy a levegő szabadon áramoljon a készülék alatt.
• Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy
nincs vízszivárgás a tömlőknél és azok
csatlakozásainál a beszerelés után.
• Ha a készüléket fagynak kitett helyen helyezi üzembe, kérjük, olvassa el a "Fagyveszély" c. fejezetet.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden vízvezeték-szerelési munkát
szakképzett vízvezeték-szerelőnek vagy
kompetens személynek kell elvégeznie.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden villanyszerelési munkát szakképzett villanyszerelőnek vagy kompetens személynek kell elvégeznie.
Használat
• Ezt a gépet háztartási célú használatra tervezték. Ne használja más célra, mint amire való.
• Csak gépi mosásra alkalmas termékeket
mosson. Kövesse az egyes ruhaneműn
feltüntetett mosási útmutatót.
• Ne töltse túl a készüléket. Lásd a Mosási
programok táblázatát.
• Mosás előtt ellenőrizze, hogy minden
zseb üres, a gombok és cipzárak zárva
vannak. Kerülje a kirojtosodott vagy sza-
kadt ruhadarabok mosását, és mosás
előtt kezelje a foltokat (festék, tinta, rozsda és fű). Merevített melltartókat TILOS
mosógépben mosni.
• Ne mosson a mosógépben olyan ruhadarabokat, amelyek illékony benzintermékekkel érintkeztek. Amennyiben illékony
tisztítófolyadékokat használt, ügyelni kell
arra, hogy a folyadék eltávozzon a ruhadarabból, mielőtt a gépbe helyezné.
• A dugót sohasem a vezetéknél, hanem
magánál a dugónál fogva húzza ki az aljzatból.
• Soha ne használja a készüléket, ha a hálózati tápkábel, a kezelőpanel, a munkafelület vagy a lábazat oly módon sérült,
hogy a mosógép belseje szabadon hozzáférhető.
Gyermekbiztonság
• A készülék kialakítása nem olyan, hogy
azt csökkent fizikai vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személy (beleértve a
gyermekeket is) használhassa, hacsak a
biztonságáért felelős személy nem biztosít számára felügyeletet és útmutatást a
készülék használatára vonatkozóan.
• Gondoskodjon arról, hogy a gyermekek
ne játszhassanak a készülékkel.
• A csomagolóanyag egyes részei (pl. fólia,
polisztirol) veszélyesek lehetnek a gyermekek számára. -fulladásveszély áll fenn!
Tartsa azokat távol a gyermekektől.
• A mosószereket zárja el a gyermekek elől
és tartsa biztonságos helyen.
• Ügyeljen rá, hogy háziállatok vagy gyermekek ne mászhassanak a mosógép dobjába. Annak elkerülése érdekében, hogy
gyermekek vagy háziállatok bezáródjanak
a dobba, a mosógép különleges funkcióval rendelkezik. Ennek a biztonsági funkciónak az aktiválásához (lenyomás nélkül)
forgassa el az ajtó belsejében lévő gombot az óramutató járásával megegyező
irányban addig, amíg a vájat vízszintesbe
nem kerül. Ha szükséges, használjon egy
érmét.
4 electrolux
A biztonsági funkció leállításához és az ajtó ismételt bezárásának lehetővé tétele érdekében forgassa el a gombot az óramutató járásával ellenkező irányban addig,
amíg a vájat vízszintesbe nem kerül.
TERMÉKLEÍRÁS
Új készüléke a víz, az energia és a mosószer gazdaságos felhasználása révén a modern ruhanemű-kezelés minden követelményének megfelel. Az új mosási rendszere lehetővé teszi, hogy a gép a mosószert teljes mértékben felhasználja, továbbá csökkenti
a vízfelhasználást, és következésképpen kevesebb elektromos energiát is fogyaszt.
1
2
3
4
5
6
1 Mosószertartó
2 Kezelőpanel
3 Ajtófogantyú
4 Adattábla
5 Vízleeresztő szivattyú
6 Szabályozható lábak
electrolux 5
Mosószertartó
Programmutató
A programmutató a mosószertartó fiók előlapján található.
Más nyelvű programmutatókat a felhasználói kézikönyv zacskójában találhat. (Nem
M
A
X
Rekesz az előmosásnál és az áztatási fázisban használt mosószer, illetve a folteltávolító fázisban (ha van ilyen) használt folteltávolító számára. Az előmosási és az áztatási mosószer a mosási program kezdetén
kerül beadagolásra. A folteltávolító a folteltávolító fázis alatt kerül beadagolásra.
Rekesz a főmosáshoz használt mosópor vagy folyékony mosószer számára. Ha
folyékony mosószert használ, közvetlenül
a program indítása előtt öntse be.
Rekesz a folyékony adalékok számára
(öblítőszer, keményítő).
Az adalékanyagok mennyiségének megválasztásához kövesse a gyártó útmutatásait,
és semmiképpen ne lépje túl a mosószeradagoló rekeszben lévő "MAX" jelölést. Az
öblítőszert vagy a keményítőt a mosószertartó rekeszbe kell önteni a mosási program elindítása előtt.
minden készülékhez mellékelünk egynél
több programmutatót.)
A programmutató kicseréléséhez:
1. Húzza ki a programmutató oldalirányba.
2. Tegye be az új programmutatót.
KEZELŐPANEL
Az alábbi képen a kezelőpanel látható. A képen látható a programválasztó, valamint a
gombok, a jelzőfény és a kijelző. Ezeket a megfelelő számok jelzik a következő oldalakon.
1
1 Programválasztó gomb
2 HŐMÉRSÉKLET gomb
2
3
4
5
6
7
8
9 10
3 CENTRIFUGÁLÁSI sebességet mérséklő gomb
4 ELŐMOSÁS gomb
6 electrolux
5
6
7
8
EXTRA ÖBLÍTÉS gomb
KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb
Kijelző
INDÍTÁS/MOSÁS MEGSZAKÍTÁSA
gomb
9 AJTÓ ZÁRVA jelzőfény
10 IDŐKEZELÉS gombok
Szimbólumtáblázat
= Időkezelési programok (Time
Manager)
= Pamut
= Műszál
= Kímélő mosás
= Gyapjú
= Kézi mosás
= Selyem
= Fehérnemű
= Áztatás
= Öblítés
= Szivattyúzás
= Centrifugálás
= Takarékos
= Vasaláskönnyítő
= Farmer
= Takaró
= Speciális programok
= Hőmérséklet
= Hideg mosás
= Centrifugálás sebességének csökkentése
= Öblítőstop
= Éjszakai program
= Előmosás
= Extra öblítés
= Késleltetett indítás
= Gyermekzár
= Indítás/Szünet
= Ajtó zárva
= Time Manager gombok (Time
Manager)
Programkapcsoló
Lehetővé teszi a készülék be/ki kapcsolását
és/vagy egy program kiválasztását.
Hőmérséklet
Ezzel a gombbal növelheti vagy csökkentheti a mosási hőmérsékletet.
Centrifugálás sebességének
csökkentése
E gomb megnyomásával megváltoztathatja
a kiválasztott program legnagyobb centrifugálási sebességét, vagy a rendelkezésre álló opciók közül választhat.
Öblítőstop
Ennek a funkciónak a választásakor a gép
nem ereszti le az utolsó öblítővizet, hogy
megóvja a ruhaneműket a gyűrődéstől. Az
ajtó kinyitása előtt ki kell üríteni a vizet. A víz
leeresztéséhez, kérjük, olvassa el "A program végén" c. részt.
Halk ciklus
Ennek a funkciónak a választásakor a gép
nem ereszti le az utolsó öblítővizet, és nem
végzi el a centrifugálási fázisokat, hogy elkerülje a ruhaneműk gyűrődését. Ez a mosási
ciklus igen zajtalan, és választható az éjszakai órákra, vagy amikor az elektromos áram
ára alacsonyabb. Egyes programok esetén
az öblítéseket a gép nagyobb mennyiségű
víz felhasználásával végzi. Az ajtó kinyitása
előtt ki kell üríteni a vizet. A víz leeresztéséhez, kérjük, olvassa el "A program végén"
c. részt.
Előmosás
Az opció kiválasztásakor a mosógép a főmosás előtt egy előmosási ciklust hajt vég-
electrolux 7
re. A mosás időtartama hosszabb lesz. Ez
az opció erősen szennyezett ruhanemű esetén ajánlott.
Start Szünet
Ez a gomb lehetővé teszi a kiválasztott program indítását vagy megszakítását.
Extra öblítés
Ezt a készüléket az energiával való takarékosságra fejlesztették ki. Ha szükséges,
hogy a ruhaneműt extra mennyiségű vízzel
öblítse ki (extra öblítés), válassza ezt az opciót. A mosógép néhány további öblítést
hajt végre. Ez az opció a mosószerekre érzékeny egyéneknél és olyan helyeken ajánlott, ahol a víz nagyon lágy.
Időkezelés (Time Manager)
Ezekkel a gombokkal módosíthatja a készülék által javasolt program-időtartamokat.
Késleltetett indítás
Ezzel a gombbal 30 perccel - 60 perccel 90 perccel, 2 órával és óránkénti lépésekkel
maximum 20 órával késleltetheti a programot.
Ajtó zárva jelzőfény
A 9 jelzőfény felgyullad, amikor a program
elindul, és jelzi, ha az ajtó kinyitható:
• jelzőfény világít: az ajtó nem nyitható. A
gép üzemel, vagy az üstben maradó vízzel leállt.
• jelzőfény nem világít: az ajtó nyitható. A
program befejeződött, vagy a víz kiürítésre került.
• villogó jelzőfény: az ajtó nyitása folyik
Kijelző
7.4
7.5
7.3
A kijelzőn a következő információk láthatók
7.1:
• A beállított program időtartama
A program kiválasztása után annak időtartamát órában és percben mutatja a gép
(például 2.05 ). Az időtartamot automatikusan számítja ki a gép, minden ruhatípus esetén, a javasolt maximális terhelhetőség alapján. A program megkezdése
után a fennmaradó időt a gép percenként
frissíti.
• Késleltetett indítás
A megfelelő gombok megnyomásával beállított Kiválasztott késleltetés néhány má-
7.1
7.2
sodpercig megjelenik a kijelzőn, majd a kiválasztott program időtartama jelenik
meg ismét.
• Riasztási kódok
Üzemelési problémák előfordulása esetén
bizonyos riasztási üzenetek jelenhetnek
meg, például: E20 (Lásd a "Mit tegyek,
ha..." c. részt).
• Helytelen opcióválasztás
Ha olyan opciót választott, amely a beállított mosási program számára nem megfelelő, az Err üzenet jelenik meg a kijelző
alján egy néhány másodpercig, majd a 8
8 electrolux
gomb beépített vörös jelzőfénye villogni
kezd.
• Program vége
Amikor a program befejeződött, három villogó nulla jelenik meg, és a 9 jelzőfény, illetve a 8 gomb ikonja kialszik, és az ajtó
kinyitható.
7.2: Mosási program fázisjelző ikonjai
• Mosás
• Öblítések
• Ürítés
• Centrifugálás
A mosási program kiválasztása után a mosási program fázisjelző ikonjai, amelyek megfelelnek a programot felépítő különféle fázisoknak, megjelennek a kijelző alsó részén.
Miután megnyomta a 8 gombot, csak az aktív fázis ikonja világít tovább.
7.3: Melegítési fázis
A mosási ciklus alatt a kijelzőn egy hőmérséklet ikon látható, amely azt jelzi, hogy a ké-
szülék megkezdte az üstben lévő víz melegítését.
7.4: Szennyezettségi fok ikonjai
• Intenzív
• Normál
• Napi
• Enyhe
• Gyors
• Szupergyors
• Frissítés
• Szuper frissítés
Amikor kiválaszt egy programot, a kijelzőn
megjelenik egy ikon, amely a készülék által
automatikusan ajánlott szennyezettségi szintet jelzi.
7.5: Gyermekbiztonsági zár
(lásd
a «Gyermekbiztonsági zár» fejezetet).
ELSŐ HASZNÁLAT
• Győződjön meg róla, hogy az elektromos és vízcsatlakozások megfelelnek az üzembe helyezési útmutatásoknak.
• Távolítsa el a polisztirol tömböt és
minden más anyagot a dobból.
• Öntsön 2 liter vizet a mosószerfiók
főmosási rekeszébe, hogy aktiválja az ECO szelepet. Utána futtasson
le ruhanemű behelyezése nélkül egy
pamutciklust a legmagasabb hőmérsékleten, hogy eltávolítsa a dobból
és az üstből a gyártás folyamán esetlegesen visszamaradt szennyeződéseket. Öntsön a főmosási rekeszbe
1/2 adag mosószert, és indítsa el a
gépet.
SZEMÉLYRE SZABÁS
Hangjelzések
A készülék fel van szerelve egy akusztikus
egységgel, amely a következő esetekben
szólal meg:
• a ciklus végén
• hiba esetén.
Az 4 és 5 gomb egyszerre történő megnyomásával körülbelül 6 másodpercig , a hangjelzés kikapcsol (kivéve meghibásodás esetén). A 2 gomb ismételt megnyomásával lehet a hangjelzést újra bekapcsolni.
Gyermekzár
Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy a készüléket felügyelet nélkül hagyja, és nem kell aggódnia, hogy a gyermekek megsérülnek a
készülék révén, vagy kárt okoznak a készülékben. Ez a funkció akkor is bekapcsolva
marad, amikor a mosógép nem működik.
Két különböző módon lehet beállítani ezt az
opciót:
1. Mielőtt megnyomja a 8 gombot: nem lehetséges a gép elindítása.
2. Miután megnyomta a 8 gombot: nem lehetséges a gépen semmilyen programot
vagy opciót megváltoztatni.
Ennek az opciónak a bekapcsolásához
vagy kikapcsolásához tartsa egyszerre kb.
6 másodpercig lenyomva az 5 és 6 gombot, amíg a
ikon megjelenik a kijelzőn, illetve eltűnik a kijelzőről.
electrolux 9
M
A
X
A mosószer és az öblítőszer adagolása
Húzza ki ütközésig a mosószertartót. Mérje
ki a szükséges mosószermennyiséget, öntse azt a
főmosási rekeszbe vagy a megfelelő rekeszbe, és ha a kiválasztott program/
opció megköveteli (további részleteket lásd
a "Mosószertartó" c. részben).
Szükség esetén öntsön öblítőszert a
jelölésű rekeszbe, (a felhasznált mennyiség
nem lépheti túl a rekeszben lévő "MAX" jelzést). Óvatosan tolja be a rekeszt.
A
M
A ruhanemű behelyezése
Az ajtófogantyút kifelé húzva óvatosan nyissa ki az ajtót. Helyezze a ruhaneműket
egyenként a mosógép dobjába, és amennyire csak lehet, terítse szét őket. Zárja be az
ajtót.
X
NAPI HASZNÁLAT
A kívánt program kiválasztása
programkapcsoló (1) elforgatásával
Fordítsa a programkapcsolót a kívánt programra. A mosógép felajánl egy hőmérsékletet, majd automatikusan kiválasztja az Ön által választott programhoz tartozó centrifugálási értéket. Ezek az értékek a megfelelő
gombok használatával megváltoztathatók.
A 8 gomb zöld jelzőfénye villogni kezd.
A programkapcsolót az óra járásával megegyező és ellentétes irányban is lehet forgatni. Forgassa
állásba a program törléséhez/a gép kikapcsolásához.
A program végén a programkapcsolót
állásba kell fordítani a gép kikapcsolása érdekében.
Figyelem Ha Ön akkor forgatja el a
programkapcsolót egy másik
programra, amikor a gép éppen
üzemel, a 8 gomb piros jelzőfénye 3szor villog, és az Err üzenet jelenik meg
a kijelzőn, jelezve a helytelen választást.
A gép nem hajtja végre az újonnan
kiválasztott programot.
Programopció gombok
A programtól függően különböző funkciók
használhatók együtt. Ezeket az opciókat a
kívánt program kiválasztása után és a következő gomb megnyomása előtt kell kiválasztani: 8 .
10 electrolux
A hőmérséklet kiválasztása a 2 gomb
megnyomásával
Egy program kiválasztásakor a készülék automatikusan felkínálja az alapértelmezett hőmérsékletet.
Ha eltérő hőmérsékleten kívánja kimosni a
szennyest, a hőmérséklet növeléséhez vagy
csökkentéséhez többször nyomja meg ezt
a gombot.
A centrifugálási sebesség csökkentése
a 3 gomb megnyomásával
A program kiválasztásakor a készülék automatikusan felkínálja az adott programhoz
megengedett maximális centrifugálási sebességet.
Többször nyomja meg a 3 gombot a centrifugálási sebesség megváltoztatásához, ha
eltérő sebességen kívánja centrifugálni a ruhaneműt. Kigyullad a megfelelő jelzőfény.
A rendelkezésre álló opció kiválasztása
a 3, 4 és 5 gombok megnyomásával
A kiválasztott programtól függően különböző funkciók kombinálhatók, mielőtt megnyomná a 8 gombot. Egy opció kiválasztásakor felgyullad a hozzá tartozó jelzőfény.
Ha helytelen opciót választott, a 8 gomb beépített piros jelzőfénye 3-szor felvillan, és néhány másodpercig az Err üzenet jelenik
meg a kijelzőn.
A mosási programok és az opciók összeegyeztethetőségére vonatkozóan
lásd a "Mosási programok" c. fejezetet.
A Késleltetett indítás kiválasztása a 6
gomb megnyomásával
Mielőtt elindítaná a programot, ha az indítást késleltetni szeretné, nyomja meg a 6
gombot ismételten a kívánt késleltetés kiválasztásához. A megfelelő jelzőfény felgyullad.
A kiválasztott késleltetési időtartam értéke
(maximum 20 óra) jelenik meg a kijelzőn néhány másodpercig, majd ismét a program
időtartama jelenik meg.
Ezt az opciót a program beállítása után kell
kiválasztani még azelőtt, hogy megnyomná
a 8 gombot.
A késleltetési időtartamot bármikor törölheti
vagy módosíthatja a 8 gomb megnyomása
előtt.
A késleltetett start kiválasztása:
1. Állítsa be a programot és a kívánt opciókat.
2. Válassza ki a késleltetett indítást a 6
gomb megnyomásával.
3. Nyomja meg a 8 gombot:
– A gép megkezdi az óránkénti visszaszámlálást.
– A program a kiválasztott késleltetés letelte után elindul.
A késleltetett indítás elvetése a 8 gomb megnyomása után:
1. A 8 gomb megnyomásával állítsa SZÜNET üzemmódba a mosógépet.
2. Nyomja meg a 6 gombot egyszer, amíg
a 0' felirat meg nem jelenik a kijelzőn
3. A program elindításához nyomja meg ismét a 8 gombot.
Fontos A beállított késleltetési idő hossza
csak a mosási program ismételt
kiválasztása után módosítható.
A Késleltetett indítás opció nem választható
az ÜRÍTÉS programmal együtt.
A program indítása a 8 gomb
megnyomásával
A kiválasztott program elindításához nyomja
meg a 8 gombot, a 8 gomb zöld jelzőfénye
nem villog tovább.
Egy futó program félbeszakításához nyomja
meg a 8 gombot: a zöld jelzőfény villogni
kezd.
A programnak arról a pontról való újraindításához, ahol félbeszakadt, nyomja meg újra
a 8 gombot. Ha késleltetett startot állított
be, a mosógép megkezdi a visszaszámlálást. Ha helytelen opciót választott, a 8
gomb piros jelzőfénye 3-szor felvillan, és néhány másodpercig az Err üzenet látható a
kijelzőn.
Válassza ki az Időkezelő opciót a 10-es
jelzésű gombok megnyomásával
Ezeknek a gomboknak az ismételt megnyomásával a mosási ciklus időtartama növelhető vagy csökkenthető. A szennyezettségi
szint ikonja jelenik meg a kijelzőn, jelezve a
kiválasztott szennyezettségi fokot. Ez az opció csak az alábbi programokkal használható: Pamut , Műszál és Kímélő .
Szennyezettségi
szint
Intenzív
Ikon
Textil típusa
Erősen szennyezett
darabokhoz
electrolux 11
Szennyezettségi
szint
Ikon
Textil típusa
Normál
Normál mértékben
szennyezett darabokhoz
Napi
Mérsékelten szennyezett darabokhoz
Enyhe
Enyhén szennyezett
darabokhoz
Gyors
Nagyon enyhén
szennyezett darabokhoz
Szupergyors 1)
Rövid ideig használt
vagy viselt darabokhoz
Frissítés 1)
2)
Csak a ruhák felfrissítéséhez
Szuper frissítés 1)
2)
Csupán néhány ruhadarab felfrissítésére
1) Javasoljuk, hogy csökkentse a töltet méretét (lásd a
Mosási programok táblázatot).
2) Az opció kiválasztásakor a megfelelő ikon csak rövid
ideig jelenik meg, majd eltűnik.
Opció vagy futó program módosítása
Bármely opció megváltoztatható azelőtt,
hogy a program végrehajtaná azokat.
Bármilyen változtatás előtt először a 8 .
gomb megnyomásával SZÜNET üzemmódba kell állítani a készüléket (ha módosítani kívánja az Időkezelés opciót, törölnie kell a futó programot, és újra el kell végeznie a kiválasztást).
Egy már beindult programot csak úgy lehet
megváltoztatni, hogyha újra beállítja azt. Fordítsa a programkapcsolót
állásba, majd
az új programnak megfelelő állásba. Indítsa
el az új programot az 8 gomb ismételt megnyomásával. A dobban lévő mosóvíz nem
ürül ki.
Program megszakítása
Egy futó program félbeszakításához nyomja
meg a 8 gombot, a megfelelő zöld jelzőfény
villogni kezd.
A program újraindításához nyomja meg újra ugyanezt a gombot.
Program törlése
Forgassa a programkapcsolót
állásba a
folyamatban lévő program törléséhez.
Most már kiválaszthat egy új programot.
Az ajtó kinyitása
Miután a program elindult (vagy a késleltetési idő alatt), az ajtó zárva van, ha muszáj kinyitnia azt, először SZÜNET helyzetbe kell állítania a mosógépet a 8 gomb megnyomásával.
Néhány perc múlva a 9 jelzőfény kialszik, és
lehetőség van az ajtó kinyitására.
Ha ez a jelzőfény továbbra is világít, ez azt
jelenti, hogy a gép már a melegítési fázisban van, vagy hogy a víz szintje túl magas.
Semmi esetre se próbálja meg erőltetni az
ajtót!
Ha ki kell nyitnia az ajtót, de ez már nem lehetséges, a programkapcsolót O állásba forgatva kapcsolja ki a gépet. Néhány perc elteltével kinyithatja az ajtót (ügyeljen a víz
szintjére és hőmérsékletére!) .
Az ajtó bezárása után ismét ki kell választania a programot és az opciókat, majd meg
kell nyomnia a 8 gombot
A program végén
A mosógép automatikusan leáll. Három villogó 0.00 jelenik meg a kijelzőn és a 8
gomb jelzőfénye kialszik. Néhány hangjelzés hallható.
Ha olyan program vagy opció van kiválasztva, amely úgy fejeződik be, hogy a víz még
a dobban marad, az ajtó zárva marad, hogy
jelezze, az ajtó kinyitása előtt le kell ereszteni a vizet.
Az alábbi utasításokat követve ürítse ki a vizet:
1. Forgassa a programkapcsolót O pozícióba.
2. Válassza a vízleeresztés vagy a centrifugálás programot.
3. Csökkentse a megfelelő gombok megnyomásával a centrifugálási sebességet,
ha szükséges
4. Nyomja meg ezt a gombot: 8 .
A program végén az ajtózár kiold, és az ajtó
kinyitható. Forgassa a programkapcsolót O
állásba a gép kikapcsolásához.
Szedje ki a ruhákat a dobból, és alaposan ellenőrizze, hogy a dob üres-e. Ha nem kíván
további mosást végezni, zárja el a vízcsapot. Hagyja nyitva az ajtót, nehogy penész
vagy kellemetlen szagok keletkezzenek.
12 electrolux
Készenlét : Miután a program befejeződött, néhány másodperc elteltével az energiatakarékos rendszer bekapcsol. A kijelző
fényereje lecsökken. Bármely gombot megnyomva a készülék kilép az energiatakarékos állapotból.
HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK
A mosnivaló szétválogatása
Kövesse az egyes ruhaneműn található mosási útmutatást és a gyártó cég mosási útmutatásait. A következők szerint különítse
el a ruhaneműket: fehér, színes, műszálas,
kényes és gyapjúruhák.
Teendők a ruhaneműk behelyezése előtt
Ne mossa együtt a fehér és a színes ruhákat; a fehér ruhák a mosás során elveszíthetik "fehérségüket".
A színes új ruhák az első mosásnál engedhetik a színüket, ezért célszerű az első alkalommal elkülönítve mosni őket.
Gombolja be a párnahuzatokat, húzza össze a cipzárakat, kapcsolja be a kapcsokat.
Az öveket és a hosszú szalagokat kösse össze.
Mosás előtt távolítsa el a makacs foltokat.
A különösen piszkos helyeket esetleg valamilyen speciális mosószerrel dörzsölje át.
A függönyöket különös óvatossággal kezelje. Vegye le róluk a kapcsokat, vagy zsákban, hálóban mossa őket.
Foltok eltávolítása
Előfordulhat, hogy a makacs foltokat nem lehet csak vízzel és mosószerrel eltávolítani.
Célszerű a mosás előtt külön kezelésnek alávetni őket.
Vér: a még friss foltot hideg vízzel mossa.
Ha a folt már megszáradt, áztassa be a ruhát éjszakára speciális mosószert tartalmazó vízbe, majd dörzsölje át benne.
Olajfesték: nedvesítse meg a foltot mosóbenzinnel, majd puha ruhára helyezve itassa
fel; ismételje meg többször a műveletet.
Megszáradt zsírfolt: nedvesítse meg terpentinnel a foltot, majd puha felületre helyezve ujjbegyével, egy pamutanyag segítségével itassa fel.
Rozsdafolt: melegen oldott oxálsóval vagy
valamilyen hideg rozsdatisztítóval kezelje.
Bánjon óvatosan a régebbi keletű rozsdafoltokkal, mert azok már megtámadták a cellulózszerkezetet, így az anyag könnyen kilyukadhat.
1) műselymet ne tisztítson acetonnal
Penészfolt: fehérítőszerrel tisztítsa, melyet
alapos öblítés kövessen. Ily módon csak a
fehér, illetve a klórra nem érzékeny színes ruhaneműk tisztíthatók.
Fű: mosószerrel kissé kenje be az anyagot,
majd kezelje hígított hipoklorittal (csak a klórral szemben ellenálló fehér és színes ruhaneműk esetében).
Golyóstoll és ragasztó: nedvesítse meg a
foltot acetonnal 1), majd puha ruhára helyezve itassa fel; ismételje meg.
Rúzs: a fentiek szerint nedvesítse meg a foltot acetonnal, majd kezelje alkohollal. Az
esetlegesen megmaradó nyomokat hipoklorittal tüntesse el.
Vörösbor: hagyja mosószeres vízben ázni,
majd ecet- vagy citromsavval kezelje a foltot, végül öblítse ki. Az esetlegesen megmaradó nyomokat hipoklorittal tüntesse el.
Tinta: a tinta összetételétől függően nedvesítse be előbb acetonnal 1), majd ecetsavval; a fehér ruhaneműn esetlegesen visszamaradó nyomokat hipoklorittal tisztítsa
meg, majd jól öblítse át.
Kátrányfolt: előbb folttisztítóval, alkohollal
vagy benzinnel kezelje, majd a végén tisztítópasztával dörzsölje át.
Mosószerek és adalékanyagok
A mosás minősége a mosószer kiválasztásától és helyes adagolásától függ. A helyes
adagolás a pazarlás elkerülését és a környezet védelmét jelenti.
Annak ellenére, hogy a mosószerek biodegradábilisak, olyan elemeket is tartalmaznak,
amelyek károsítják a természet kényes ökológiai egyensúlyát.
A mosószer kiválasztása függ az anyag fajtájától (kényes, gyapjú, pamut stb.), színétől, a mosás hőfokától és a szennyezettség
mértékétől.
Ehhez a mosógéphez valamennyi forgalomban lévő mosószer felhasználható:
• mosópor valamennyi anyagtípushoz
• mosópor finomtextil (max. 60°C-os) és
gyapjú mosáshoz
electrolux 13
• folyékony mosószerek valamennyi anyagfajtához, elsősorban az alacsony hőfokú
(max. 60°C-os) programokhoz, illetve a
csak gyapjú mosására szolgáló speciális
mosószerek.
A mosószert és az esetlegesen alkalmazott
adalékanyagokat a mosásprogram kezdete
előtt kell a megfelelő rekeszbe önteni.
Ha folyékony mosószert használ, előmosás
nélküli programot kell választania.
A készülék átforgató rendszere a koncentrált mosószerek optimális felhasználását teszi lehetővé.
Az adalékanyagok mennyiségének megválasztásához kövesse a gyártó útmutatásait,
és semmiképpen ne lépje túl a mosószeradagoló rekeszben látott "MAX" jelölést .
A felhasznált mosószer mennyisége
A mosószer fajtája és mennyisége a szövet
típusától, a mosásra váró ruha mennyiségé-
től, a szennyezettség fokától és a felhasznált víz keménységétől függ.
Kövesse a gyártó cég útmutatásait a mosószer mennyiségének megválasztásánál.
A megadottnál kevesebb mosószert használjon, amikor:
• kevés ruhaneműt mos
• a ruhanemű csak kissé szennyezett
• a mosás során nagy hab képződik.
Vízkeménységi fok
A víz keménységét az ún. keménységi szint
szerint osztályozzák. Erre vonatkozó információt az adott vízműtől vagy az illetékes önkormányzattól lehet kérni. Ha víz keménységi foka közepes vagy magas, javasoljuk,
hogy töltsön be vízlágyítót, mindig a gyártó
utasításait követve. Amikor a keménységi
fok alacsony, állítsa be újra a mosószer mennyiségét.
MOSÁSI PROGRAMOK
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Ruhanemű típusa
Beállítások
Mosószerrekesz
PAMUT
95° – Hideg
Főmosás – Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 1200 ford./perc
Max. töltet: 7 kg – Féltöltet: 3,5 kg
Fehér és színes pamut (közepesen szennyezett ruhadarabok).
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
ÉJSZAKAI PROGRAM
ELŐMOSÁS
EXTRA ÖBLÍTÉS
TIME MANAGER1)
2)
MŰSZÁL
60° – Hideg
Főmosás – Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 900 ford./perc
Max. töltet: 3,5 kg – Féltöltet: 2 kg
Műszálas vagy kevertszálas szövetek: alsóneműk,
színes ruhadarabok, mérettartó ingek, blúzok.
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
ÉJSZAKAI PROGRAM
ELŐMOSÁS
EXTRA ÖBLÍTÉS
TIME MANAGER1)
2)
14 electrolux
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Ruhanemű típusa
PAMUT TAKARÉKOS
40° – Hideg
Főmosás – Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 700 ford./perc
Max. töltet: 3,5 kg – Féltöltet: 2 kg
Kényes szövetek: akril, viszkóz, poliészter.
GYAPJÚ / KÉZI MOSÁS
40° – Hideg
Főmosás – Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 900 ford./perc
Max. töltet: 2 kg
Mosási program gépben mosható gyapjúhoz, valamint kézzel mosható gyapjúhoz és „kézzel mosható”
jelzéssel ellátott kényes szövetekhez. Megjegyzés : A
túl kevés ruha vagy túl nagy tömegű darabok kiegyensúlyozatlanságot okozhatnak. Ha a készülék nem hajtja végre az utolsó centrifugálási fázist, tegyen be további darabokat, vagy ossza el újra a töltetet kézzel, majd
válassza ki a centrifugálási programot.
Beállítások
ÖBLÍTŐSTOP
ÉJSZAKAI PROGRAM
ELŐMOSÁS
EXTRA ÖBLÍTÉS
TIME MANAGER1)
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
ÉJSZAKAI PROGRAM
SELYEM
30° – Hideg
Főmosás – Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 700 ford./perc
Max. töltet: 1 kg
Kímélő mosási program, amely selyem és kevertszálas
ruhadarabokhoz alkalmas.
ÖBLÍTŐSTOP
ÉJSZAKAI PROGRAM
FEHÉRNEMŰ
40° – Hideg
Főmosás – Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 900 ford./perc
Max. töltet: 1 kg
Ez a program nagyon kényes ruhadarabok, például fehérnemű, melltartók és alsóneműk számára alkalmas.
A maximális centrifugálási sebesség automatikusan
csökken.
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
ÉJSZAKAI PROGRAM
Mosószerrekesz
2)
electrolux 15
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Ruhanemű típusa
Beállítások
ÁZTATÁS
30°
Előmosás – áztatás kb. 40 percig – az áztatóvíz a dobban marad.
Max. töltet: 7 kg
Speciális program erősen szennyezett ruhák számára.
A készülék 30°C hőmérsékleten áztatást végez. Az
idő lejártával a készülék automatikusan leáll, és a víz a
dobban marad.
Új mosási fázis indítása előtt a
• Csak ürítés program elindításával le kell ereszteni
az áztatóvizet: fordítsa a programválasztó gombot
az Ürítés programra. (Nyomja meg a 8 -as gombot).
• Ürítés és centrifugálás : forgassa a programválasztó gombot a Centrifugálás programra, csökkentse a centrifugálási sebességet a 3 -as gombbal,
majd nyomja meg a 8 -as gombot.
Fontos! Ez a program nem használható nagyon kényes szövetek, például selyem vagy gyapjú esetén. Az
áztatási program mosószerét töltse a következő jelzésű rekeszbe: Az áztatás végén (miután leeresztette a
vizet) kiválaszthatja a mosási programot. (Először forállásba, majd a
dítsa a programválasztó gombot
mosási programra, és nyomja meg a 8 -as gombot.)
ÖBLÍTÉS
Öblítés – Hosszú centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség: 1200 ford./perc
Max. töltet: 7 kg
Ezzel a programmal kiöblítheti és kicentrifugálhatja a
kézzel mosott pamut ruhaneműket. Az öblítés hatékonyságának növeléséhez válassza az EXTRA ÖBLÍTÉS opciót. Ekkor a mosógép további öblítéseket végez.
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
ÉJSZAKAI PROGRAM
EXTRA ÖBLÍTÉS
VÍZLEERESZTÉS
Víz leeresztése
Max. töltet: 7 kg
Az utolsó öblítővíz leeresztésére használható az olyan
opcióval rendelkező programok esetében, melyeknél
a víz a dobban marad.
CENTRIFUGÁLÁS
Szivattyúzás és hosszú centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség: 1200 ford./perc
Max. töltet: 7 kg
Külön centrifugálás kézzel mosott ruhák és az Öblítőstop opciót tartalmazó programok számára. A megfelelő gomb megnyomásával kiválaszthatja a ruhatípusnak megfelelő centrifugálási sebességet.
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
Mosószerrekesz
16 electrolux
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális centrifugálási sebesség
Maximális ruhatöltet
Ruhanemű típusa
Beállítások
Mosószerrekesz
PAMUT TAKARÉKOS
95° - 40°
Főmosás – Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 1200 ford./perc
Max. töltet: 7 kg
Fehér és színtartó pamut
Ez a program enyhén vagy normál mértékben szennyezett pamut ruhadarabokhoz választható. A mosás alacsonyabb hőmérsékleten történik, a mosás időtartama pedig meghosszabbodik. Ez lehetővé teszi a jó mosási hatékonyság elérését energiatakarékosság mellett.
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
ÉJSZAKAI PROGRAM
ELŐMOSÁS
EXTRA ÖBLÍTÉS
2)
VASALÁSKÖNNYÍTŐ
60° – Hideg
Főmosás – Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 900 ford./perc
Max. töltet: 1 kg
Ez a program vasalandó műszálas és kevert szálas
anyagokhoz választható. A ruhákat a készülék finoman mossa és centrifugálja, nehogy meggyűrődjenek,
ezáltal megkönnyíti a vasalást. Ezenkívül a mosógép
további öblítéseket végez.
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
ELŐMOSÁS
EXTRA ÖBLÍTÉS
2)
FARMER
60° – Hideg
Főmosás – Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 1200 ford./perc
Max. töltet: 3 kg
Ezzel a programmal farmer ruhadarabokat (pl. nadrágok, ingek vagy dzsekik), valamint jersey-ből készült ruhákat moshat. (Az EXTRA ÖBLÍTÉS opciót automatikusan aktiválja a készülék.)
CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍTŐSTOP
ÉJSZAKAI PROGRAM
ELŐMOSÁS
2)
TAKARÓ
40° - 30°
Főmosás – Öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 700 ford./perc
Max. töltet: 2,5 kg
Speciális program egy egyszemélyes, mosható, szintetikus műszálas takaró vagy paplan mosásához.
/ KI
Az éppen folyamatban lévő program törléséhez vagy a
gép kikapcsolásához.
1) Ha a 10 -es gomb megnyomásával kiválasztja a Gyors vagy Szupergyors opciót, javasoljuk, hogy csökkentse a
maximális töltetet a megadott értékeknek megfelelően. Teljes töltettel is moshat, de a tisztítási eredmény nem lesz
tökéletes. Ha a Frissítés vagy a Szuper frissítés opciót választja, a töltet további csökkentését ajánljuk.
2) Ha folyékony mosószert használ, ELŐMOSÁS nélküli programot kell választania.
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
Vigyázat Le kell választania a
készüléket az elektromos hálózatról,
mielőtt bármilyen tisztítási vagy
karbantartási munkát végezne.
electrolux 17
Külső tisztítás
A készülék külső felületét csak vízzel és szappannal tisztítsa meg, majd törölje alaposan
szárazra.
Fontos A készülékház tisztításához ne
használjon alkoholt, oldószert vagy más
hasonló terméket.
A mosószertartó tisztítása
A mosószertartót rendszeresen tisztítani kell.
A mosópor és az adalékanyagok adagolófiókját rendszeresen tisztítani kell.
A reteszt lefele nyomva és a fiókot kifelé húzva vegye ki a mosószertartót.
A
M
X
A
Karbantartási mosás
Alacsony hőmérsékletű mosásokkal lehetséges a dob belsejében lévő maradványlerakódások eltávolítása.
Javasoljuk, hogy rendszeresen végezzen
karbantartási mosást.
Karbantartási mosás futtatása:
• A dobban nem lehet semmilyen ruhanemű.
• Válassza ki a legmelegebb pamutmosási
programot.
• Normál mennyiségű mosószert használjon, ami biológiai tulajdonságokkal rendelkező por legyen.
Mossa le csap alatt, hogy eltávolítsa az esetleges mosópor-lerakódásokat.
A tisztítás megkönnyítése érdekében az adalékszereknek fenntartott rekesz felső része
kivehető. Mossa le az összes részt vízzel.
M
Minden mosás után
Hagyja egy ideig nyitva az ajtót. Ez segít megelőzni a penészesedést és a kellemetlen szagok kialakulását a készülék belsejében. Ha
a mosás után az ajtót nyitva hagyja, azzal
az ajtótömítés védelmét is elősegíti.
X
Vízkőtlenítés
A használt víz rendszerint tartalmaz vízkövet. Jó elképzelés az, ha időközönként vízlágyítószert használ a mosógépben. Alkalmazza ezt bármilyen ruhanemű mosása nélkül,
és a vízlágyító gyártójának útmutatásai szerint. Ez segíteni fog a vízkőlerakódások kialakulásának megelőzésében.
A mosószertartó rekeszt kefével tisztítsa
meg.
18 electrolux
Mosódob
Rozsdásodások alakulhatnak ki a dobban a
mosnivalóval bekerülő korrozív hatású tárgyak vagy a vasat tartalmazó csapvíz miatt.
Fontos Ne tisztítsa a mosódobot savas
vízkőmentesítő szerrel, klórtartalmú
súrolószerrel vagy acélgyapottal.
1. Húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
2. Szükség esetén várja meg, amíg a víz kihűl.
3. Nyissa ki a szivattyúnál lévő ajtót.
1. A dobban lévő rozsdásodásokat rozsdamentes acél tisztítására alkalmas tisztítószerrel távolítsa el.
2. Futtasson le egy mosási ciklust ruhanemű nélkül, hogy eltávolítsa a tisztítószerek esetleges maradványait.
Program: Rövid pamut program maximális hőmérsékleten, és töltsön be kb. 1/4
mérőpohár mosószert.
Az ajtó tömítése
Időről időre ellenőrizze az ajtó körüli tömítést, és vegyen ki minden dolgot a mélyedésekből.
Ürítőszivattyú
A szivattyút rendszeresen ellenőrizni kell, és
különösen, ha
• a készülék nem üríti ki a vizet, és/vagy
nem centrifugál;
• a készülékből furcsa zaj hallható a víz ürítése közben, mely a kivezető szivattyút elzáró tárgyak jelenlétének tudható be,
mint biztosítótűk, érmék stb.
• probléma merül fel a vízleeresztésnél (további részletekért lásd a “Mit tegyek,
ha...” részt).
Vigyázat A szivattyúajtó kinyitása előtt
kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a
tápkábelt a fali csatlakozóaljzatból.
A következők szerint járjon el:
4. Helyezzen egy edényt a szivattyú közelébe, amelybe a gépből távozó víz folyhat.
5. Húzza ki a tartalék vízelvezető csövet,
tegye az edénybe, és vegye le róla a dugót.
6. Amikor már nem folyik belőle víz, csavarja le a szivattyú fedelét az óramutató
járásával ellentétes irányba forgatva, és
vegye ki a szűrőt. Szükség esetén használjon egy fogót. Tartson kéznél egy rongyot, amivel felitathatja a vizet, amely a
fedél eltávolításakor távozhat a gépből.
Tisztítsa meg a szűrőt folyó víz alatt,
hogy eltávolítson belőle minden szöszt.
electrolux 19
7. Távolítsa el a szivattyúházból és a szivattyú lapátkerekéről az idegen tárgyakat és szöszöket.
11. Csukja be a szivattyúajtót.
8. Figyelmesen ellenőrizze, hogy a szivattyú lapátkereke forog-e (szaggatottan
forog). Ha nem forog, lépjen kapcsolatba a szervizközpontjával.
Vigyázat
9. Tegye vissza a dugót a szivattyú tartalék kivezető csövére, majd helyezze vissza a helyére a csövet.
10. Helyezze vissza a szűrőt a szivattyúba a
speciális vezetőhüvelybe. Jól csavarja
vissza a szivattyú fedelét az óramutató
járásával megegyező irányba forgatva.
Amikor a készülék használatban van, a kiválasztott programtól függően, forró víz lehet
a szivattyúban.
Soha ne távolítsa el a szivattyú fedelét mosási ciklus alatt, mindig várjon, amíg a készülék befejezte a ciklust, és üres. Amikor visszahelyezi a szivattyú fedelét, győződjön
meg arról, hogy megfelelően rászorította,
nem szivárog, és kisgyermekek nem tudják
eltávolítani.
A vízbevezető szűrők tisztítása
Ha azt észleli, hogy a mosógép nem vesz
fel vizet a mosáshoz, ellenőrizze, hogy nem
záródott-e el a befolyócső szűrője.
1. Zárja el a vízcsapot.
2. Csavarja le a befolyócsövet.
3. Tisztítsa meg a csőben lévő szűrőt egy
kemény sörtéjű kefével.
20 electrolux
4. Nyissa ki a szivattyúnál lévő ajtót.
5. Tegyen egy edényt a padlózatra, és helyezze bele a kivezető cső végét. Vegye
le róla a dugót. A víz a gravitáció miatt
belefolyik az edénybe. Amikor az edény
megtelik, tegye vissza a sapkát a csőre.
Ürítse ki az edényt. Addig ismételje ezt
az eljárást, amíg még folyik víz a gépből.
6. Ha szükséges, a fent leírt módon tisztítsa meg a szivattyút.
7. Tegye vissza a dugót, és akassza vissza
a kivezető csövet;
8. Csavarja vissza a szivattyút, és csukja
be az ajtót.
4. Csavarja vissza a csövet a csapra.
5. Csavarja le a csövet a gépről. Tartson a
közelben egy törlőruhát, mert némi víz kifolyhat.
6. Tisztítsa meg a szelepben lévő szűrőt
egy kemény sörtéjű kefével vagy egy ruhadarabbal.
7. Csavarja vissza a csövet a gépre, és
ügyeljen arra, hogy a csatlakozás szoros
legyen.
8. Nyissa ki a vízcsapot.
Víz kiürítése szükség esetén
Ha a gép nem üríti ki a vizet, a következőket kell tenni:
1. Húzza ki a dugót a konnektorból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Szükség esetén várja meg, amíg a mosóvíz kihűl.
Fagyveszély
Ha a készüléket olyan helyen állították fel,
ahol a hőmérséklet 0°C alá süllyedhet, a következők szerint járjon el:
1. Zárja el a vízcsapot, és csavarja le a befolyócsövet a csapról.
2. Helyezze a szivattyú kivezető csövének
a végét és a befolyócső végét a padlóra
elhelyezett edénybe, és várja meg, amíg
kifolyik az összes víz.
3. Csavarja vissza a befolyócsövet, és helyezze vissza a helyére a szivattyú kivezető csövét, ügyelve arra, hogy lezárja
az erre szolgáló dugóval.
Ezen műveletek elvégeztével a mosógépben maradt víz kifolyik, ezzel elkerülhető a
jégképződés és a készülék károsodása.
Amikor ismét üzembe helyezi a készüléket,
győződjön meg arról, hogy a környezeti hőmérséklet meghaladja a 0°C-ot.
Megjegyzés: A készüléket normál szobahőmérsékleten való használatra tervezték. A
gyártó nem vállal felelősséget a fagyásból
eredő károkért.
Fontos Minden alkalom után, amikor a
vizet a vészürítő csövön keresztül engedi le,
a mosószertartó főmosási rekeszébe kb. 2
liter vizet kell önteni, és ezt követően le kell
futtatni a vízleeresztő programot. Ez
működésbe hozza az ECO szelepegységet,
amellyel elkerülheti, hogy a mosószer egy
része a következő mosáskor
felhasználatlanul maradjon a gépben.
electrolux 21
MIT TEGYEK, HA...
Bizonyos problémák az egyszerű karbantartás hiánya vagy mulasztások miatt következnek be, ezek szerelő kihívása nélkül is könnyen orvosolhatók. Kérjük, a helyi szerviz
megkeresése előtt végezze el az alább felsorolt ellenőrzéseket.
Előfordulhat, hogy a gép működése közben
a 8 gomb piros jelzőfénye villogni kezd, és
a következő riasztási kódok egyike megjelenik a kijelzőn, és hangjelzés hallható 20 másodpercenként, jelezve, hogy a gép nem működik:
Probléma
•
: baj van a vízellátással.
•
: baj van a víz elvezetésével.
•
: nyitva az ajtó.
A probléma megszüntetését követően
nyomja meg az 8 gombot a program újraindításához. Ha a probléma az összes ellenőrzés után is fennáll, forduljon a lakhelye szerinti szakszervizhez.
Lehetséges ok/Megoldás
A mosógép nem indul el:
Az ajtó nincs becsukva.
• Zárja be jól az ajtót.
A dugó nem megfelelően van beillesztve a hálózati aljzatba.
• Illessze a csatlakozódugót a hálózati aljzatba.
Nincs feszültség a hálózati aljzatban.
• Ellenőrizze lakásának elektromos hálózatát.
A fő olvadóbiztosíték kiégett.
• Cserélje ki a biztosítékot.
A programválasztó nincs megfelelően beállítva,
és nem nyomta meg a 8 gombot.
• Forgassa el a programválasztót, és nyomja
meg a 8 gombot ismét.
Késleltetett indítás lett kiválasztva.
• Ha a ruhaneműt azonnal ki kell mosni, törölje
a késleltetett indítást.
A GYERMEKZÁR be van kapcsolva.
• Kapcsolja ki az eszközt.
A gép nem szív be vizet:
A vízcsap el van zárva.
• Nyissa ki a vízcsapot.
A befolyócső összenyomódott vagy megtört.
• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozását.
Eltömődött a befolyócsőben lévő szűrő vagy a
bevezető szelep szűrője.
• Tisztítsa meg a vízbevezető szűrőket (További
részleteket lásd "A vízbevezető szűrők tisztítása" címszó alatt).
Az ajtó nincs jól becsukva.
• Zárja be jól az ajtót.
A kifolyócső vége túl alacsonyan van.
A készülék vizet vesz fel, de rögtön ki is üríti: • Olvassa el "A víz leeresztése" fejezet idevonatkozó bekezdését.
22 electrolux
Probléma
Lehetséges ok/Megoldás
A gép nem ereszti le a vizet, és/vagy nem
centrifugál:
A kifolyócső összenyomódott vagy megtört.
• Ellenőrizze a kifolyócső csatlakozását.
Eldugult a lefolyó szűrője.
• Tisztítsa meg a leeresztő szűrőt.
Olyan opció vagy program került kiválasztásra,
amely a dobban maradó vízzel fejeződik be,
vagy amely kihagyja az összes centrifugálási fázist.
• Kapcsolja ki az opciót.
• Válassza az ürítési vagy a centrifugálási programot.
A ruhanemű nem egyenletesen oszlik el a dobban.
• Rendezze el a ruhaneműt.
Víz van a padlózaton:
Túl sok mosószert vagy nem megfelelő mosószert használ a mosáshoz (túl sok hab keletkezik).
• Csökkentse a mosószer mennyiségét, vagy
használjon másikat.
Ellenőrizze, hogy nem szivárog-e a befolyócső
valamelyik illesztéke. Nem mindig lehet könnyen
meglátni, hogy folyik-e a víz a csövön; ellenőrizze, hogy nedves-e a cső.
• Ellenőrizze a befolyócső csatlakozását.
Megsérült a kifolyócső.
• Cserélje ki egy újjal.
A szűrőre a tisztítás után nem tették vissza a sapkát, vagy a szűrőt nem megfelelően csavarták be.
• Tegye vissza a sapkát a szűrőre, vagy csavarja teljesen be a szűrőt.
A mosás eredménye nem kielégítő:
Túl kevés vagy nem megfelelő mosószert használt.
• Növelje a mosószer mennyiségét, vagy használjon másikat.
Mosás előtt nem kezelte a makacs foltokat.
• Használjon a kereskedelemben kapható termékeket a makacs foltok kezeléséhez.
Nem a megfelelő hőfokot állította be.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő hőmérsékletet
választotta-e.
Túl nagy mennyiségű ruhát tett a gépbe.
• Helyezzen kevesebb ruhaneműt a dobba.
Nem nyílik ki az ajtó:
A program még mindig fut.
• Várja meg a mosási ciklus végét.
Az ajtózár még nem oldott ki.
• Várjon, amíg a 9 jelzőfény ki nem alszik.
Víz van a dobban.
• Válassza az ürítés vagy a centrifugálás programot a víz kiürítéséhez.
electrolux 23
Probléma
Lehetséges ok/Megoldás
A gép vibrál vagy zajos:
A szállításhoz használt csavarokat vagy csomagolást nem távolította el.
• Ellenőrizze, hogy a készülék üzembe helyezése megfelelő-e.
Nem állította be egyenlő magasságra a lábakat
• Ellenőrizze, hogy a készülék szintezése megfelelő-e.
A ruhanemű nem egyenletesen oszlik el a dobban.
• Rendezze el a ruhaneműt.
Lehet, hogy túl kis mennyiségű ruhanemű van a
dobban.
• Helyezzen be több ruhaneműt.
Későn indul a centrifugálás, illetve a gép egyáltalán nem centrifugál:
Az elektronikus kiegyensúlyozó rendszer megszakította a centrifugálást, mert a ruhanemű
egyenetlenül oszlott el a dobban. A ruhanemű a
dob ellenkező irányba forgásával kerül egyenletes elosztásra. Lehet, hogy a dob többszöri
ilyen irányú forgására van szükség ahhoz, hogy
az egyensúly visszaálljon, és rendes centrifugálás induljon be. Ha néhány perc elteltével sem
oszlik el megfelelően a ruhanemű, akkor a gép
nem végzi el a centrifugálást.
• Rendezze el a ruhaneműt.
A gép szokatlan zajt bocsát ki:
A gépbe szerelt motor más hagyományos motortípusokhoz képest szokatlan zajt ad ki. Ez az
új típusú motor lágyabb indítást biztosít, a ruhaneműt pedig egyenletesebben osztja el centrifugálás közben a dobban, ugyanakkor pedig fokozott stabilitást kölcsönöz a gépnek.
Nem látható víz a dobban:
A modern technológián alapuló mosógépek
rendkívül hatékonyan üzemelnek, nagyon kevés
vizet használnak fel, ami nem befolyásolja a teljesítményüket.
Mo
Prodd. ...
. No ... ...
. ...
...
..
Se
r. No
. ...
...
...
Ha nem sikerül kijavítania vagy meghatároznia a problémát, forduljon szakszervizhez.
A telefonálás előtt jegyezze fel a gép típusát, gyári számát és a vásárlás időpontját,
mert ezeket a szakszerviz kérni fogja Öntől.
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ... ... ...
24 electrolux
MŰSZAKI ADATOK
Méretek
Szélesség
Magasság
Mélység
Mélység (Általános méretek)
Elektromos csatlakoztatás
Feszültség - Összteljesítmény Biztosíték
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó információk a készülék
ajtajának belső szélén lévő adattáblán találhatók.
Hálózati víznyomás
Minimum
Maximum
0,05 MPa
0,8 MPa
Maximális töltet
Pamut
7 kg
Centrifugálási sebesség
Maximum
1200 fordulat/perc
Márkajelzés
Electrolux
Forgalmazó neve
Electrolux Lehel Kft
1142 Budapest
Erzsébet kir.-né útja 87
Modellnév
EWF 127411 W
60cm
85cm
60cm
63cm
Mértékegység
Energiaosztály
(tartomány: A – G , ahol A –a leghatékonyabb és G –a legkevésbé hatékony)
B
Energiafogyasztás kWh-ban, normál, 60°C-os pamut program használatával
(a tényleges energiafogyasztás a készülék használati módjától függ)
1.19
Mosási hatékonyság
(tartomány: A – G , ahol A – a leghatékonyabb G – a legkevésbé hatékony)
B
Centrifugálási hatékonyság
(tartomány: A – G , ahol A – a leghatékonyabb, G – a legkevésbé hatékony)
C
Maradék nedvesség normál 60°Cos pamut programnál.
%
78
Maximális centrifugálási sebesség
60 C-os pamut programnál
ford./perc
1200
Mosási töltet normál, 60°C-os pamut program esetében
kg
6
Vízfogyasztás normál, 60°C-os pamut program esetében
liter
49
Programidő normál, 60°C-os pamut program esetében
perc
160
200 mosás átlagos éves energiafogyasztása normál, 60°C hőmérsékletű pamut program esetében
kW
(becsült éves vízfogyasztás 4 tagú család esetén)
278
200 mosás átlagos éves vízfogyasztása normál 60° C hőmérsékletű pamut program esetében
liter
(becsült éves vízfogyasztás 4 tagú család esetén)
14000
Mosóprogram zajszintje normál,
60°C-os pamut program esetében
dB/A
59,60
Centrifuga zajszintje normál, 60°Cos pamut program esetében
dB/A
59,60
electrolux 25
FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK
Program
Energiafogyasztás
(kWh)
Vízfogyasztás (liter)
Fehér pamut 95°
2.1
65
Pamut 60°
1.4
60
Takarékos 60° 1)
1.05
49
Pamut 40°
0.77
60
Műszál 40°
0.6
54
Kímélő 40°
0.6
63
Kézi mosás 40°
0.4
55
Program időtartama
(percben)
Az egyes programok
időtartamáról a kezelőpanelen olvashat információkat.
1) « A Takarékos » 60°C-on, 7 kg töltettel az energiatakarékossági címkén szereplő adatok referenciaprogramja a
92/75 EGK irányelvnek megfelelően.
A táblázatban látható energiafogyasztási adatok csupán tájékoztató jellegűek,
azok a mosásra váró ruha mennyiségé-
től, típusától, a víz alaphőmérsékletétől
és a környezeti hőmérséklettől függően
változhatnak.
ÜZEMBE HELYEZÉS
Kicsomagolás
Használat előtt távolítsa el a szállításhoz
használt csavarokat és a csomagolóanyagot.
Javasoljuk, hogy minden szállításhoz használt eszközt őrizzen meg esetleges későbbi
szállítások idejére.
1. Miután eltávolított minden csomagolást,
óvatosan fektesse a gépet a hátlapjára,
és távolítsa el a mosógép alján található
polisztirolblokkot.
3. Csavarozza ki a három csavart.
2. Vegye ki a hálózati tápkábelt, a befolyócsövet és a kifolyócsövet a készülék hátlapján lévő csőtartókból.
26 electrolux
4. Csúsztassa ki az ott található műanyag
távtartókat.
6. Dugaszolja be a kisebb felső lyukat és a
két nagyot a megfelelő műanyag dugaszokkal, amelyek a kezelési kézikönyvet
tartalmazó zacskóban vannak.
5. Nyissa ki a kerek ajtót, és távolítsa el a
polisztirolelemet, amely az ajtó tömítésére van ragasztva.
Elhelyezés
A gépet egy kemény, egyenletes padlófelületen kell elhelyezni. Győződjön meg arról,
hogy a gép körül a levegő áramlását ne akadályozza szőnyeg, padlószőnyeg stb. A gépnek nem szabad a konyha falához vagy bútoraihoz érni. Vízszintezze be a mosógépet
a lábak emelésével vagy lesüllyesztésével.
Lehetséges, hogy nehéz a lábak beállítása,
mivel önzáró anyát tartalmaznak, de a gépnek vízszintesen és stabilan KELL állnia. Ha
szükséges, használjon vízszintezőt a beállítás ellenőrzéséhez. Bármilyen szükséges
módosítás csőkulccsal elvégezhető. A pon-
electrolux 27
tos vízszintbe állítás megelőzi a vibrációt, a
zajt és a készülék elmozdulását az üzemelés alatt.
Figyelem Ne helyezzen a gép alá
kartont, fát vagy hasonló anyagot a
padlózat esetleges szinteltérésének a
kiegyenlítésére.
Vízfelvétel
Vigyázat A készüléket a
hidegvízvezetékhez kell
csatlakoztatni.
1. Csatlakoztassa a készülékhez mellékelt
befolyócsövet egy 3/4"-os csavarmenetes csaphoz. Mindig a készülékhez mellékelt csövet használja.
Fontos Ne használjon más, korábbi
mosógépről származó befolyócsövet a
vízvezetékhez való csatlakozásra.
2. A befolyócső másik vége, amely a készülékhez csatlakozik, elforgatható a képen
látható módon.
Vigyázzon, hogy a befolyócső ne álljon
függőlegesen.
A vízcsap helyzetétől függően a csövet
balra vagy jobbra, szögben vezesse el.
3. A szorítógyűrű meglazítása után állítsa a
megfelelő szögbe a csövet. Miután beállította a befolyócsövet, ügyeljen arra,
hogy ismét megszorítsa a szorítógyűrűt,
így megelőzve a szivárgást.
A befolyócsövet nem szabad meghosszabbítani. Ha a cső túl rövid lenne, és a csapot
nem kívánja áthelyezni, egy másik, erre a célra szolgáló hosszabb, komplett csövet kell
venni.
Megjegyzés: Ellenőrizze a vízvezeték-csatlakozók zárását.
Fontos Ha új vagy hosszabb ideig nem
használt csővezetékre kell csatlakoznia, a
csövekben lévő esetleges lerakódások
eltávolítása érdekében rákötés előtt egy
megfelelő mennyiségű vizet eresszen át a
csövön.
Vízkivezetés
A kifolyócsövet három különböző módon lehet elhelyezni.
• A mosdókagyló szélére helyezve a
géphez mellékelt műanyag könyökcső segítségével. Ez esetben fontos, hogy a cső
meghajlított része vízleeresztés közben
ne csússzon le a peremről. Ennek érdekében a csaphoz vagy a falhoz rögzítheti
azt (például egy darab spárgával).
28 electrolux
• A mosdókagyló kivezetésének egyik
leágazásához csatlakoztatva. Ennek a
leágazásnak a szagelzáró fölött kell elhelyezkednie oly módon, hogy a cső könyök része legalább 60 cm-re legyen a talajtól.
• Vízlefolyó hálózatra , ahol a bekötésnek legalább 60 és legfeljebb 90 cm magasan kell elhelyezkednie. A kifolyócső végének mindig levegőznie kell, azaz a lefolyócső belső átmérőjének meg kell haladnia a kifolyócső külső átmérőjét. A kifolyócsövön nem lehetnek törések.
A kifolyócső hossza nem haladhatja meg a maximális 4 métert. További kifolyócsövet és
illesztőelemet a helyi szervizben szerezhet be.
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó
információk a készülék ajtajának belső szélén lévő adattáblán találhatók.
Ellenőrizze, hogy lakóhelyének hálózata alkalmas-e a szükséges maximális terhelés elviselésére, figyelembe véve a többi használatban lévő készüléket is.
szabályok be nem tartásából adódó
károk, illetve sérülések esetén.
Az elektromos kábel a gép üzembe
helyezése után legyen könnyen
hozzáférhető.
Amennyiben a tápvezetéket ki kell
cserélni, azt egy szakszerviznek
kell elvégeznie.
A gépet földelt aljzathoz
csatlakoztassa!
A gyártó semminemű felelősséget
nem vállal a fenti biztonsági
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett
a terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.
electrolux 29
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék
helyes hulladékba helyezéséről, segít
megelőzni azokat, a környezetre és az
emberi egészségre gyakorolt potenciális
kedvezőtlen következményeket, amelyeket
ellenkező esetben a termék nem megfelelő
hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végző szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.
Csomagolóanyagok
A
jelzéssel ellátott anyagok újrahasznosíthatók.
>PE<=polietilén
>PS<=polisztirol
>PP<=polipropilén
Annak érdekében, hogy újrahasznosításra
kerüljenek, a megfelelő helyre (vagy tartályokba) kell őket elhelyezni.
Környezetvédelmi tanácsok
Ha takarékoskodni szeretne a vízzel, energiával, és hozzá szeretne járulni a környezet
védelméhez, az alábbi ötleteket ajánljuk a figyelmébe:
• A normál szennyezettségű ruhaneműt előmosás nélkül is kimoshatja, mert így mosószert, vizet és időt takarít meg (és egyben védi a környezetet!).
• A gép gazdaságosabban üzemel, ha teljesen meg van töltve.
• Megfelelő előkezeléssel a foltok és a korlátozott mértékű szennyezettség eltüntethetők; a ruhanemű ekkor alacsonyabb hőfokon is kimosható.
• A mosószert a víz keménységi foka, a
szennyezettség mértéke és a mosni kívánt ruhanemű mennyisége szerint adagolja.
30 electrolux
electrolux 31
www.electrolux.com/shop
192989290-A-262010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement