Electrolux USGREEN User manual

Electrolux USGREEN User manual
ENG
FRA
BUL
CRO
CZE
DAN
DE
ARA
ESP
EST
SRP
INSTRUCTION BOOK
MODE D’EMPLOI
БРОШУРА С ИНСТРУКЦИИ
KNJIŽICA S UPUTAMA
PŘÍRUČKA K POUŽITÍ
VEJLEDNING
ANLEITUNG
‫كتيب التعليمات‬
LIBRO DE INSTRUCCIONES
TOLMUIMEJA
УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ
GRE
HUN
ITA
LATV
LITH
NED
NOR
POR
ROM
RUS
SLK
ΒΙΒΛΊΟ ΟΔΗΓΙΏΝ
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
ISTRUZIONI
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
INSTRUKCIJŲ KNYGA
GEBRUIKSAANWIJZING
BRUKSANVISNING
MANUAL DE INSTRUÇÕES
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
ИНСТРУКЦИЯ
NAVODILO ZA UPORABO
SLV
SUO
SVE
TUR
UKR
NÁVOD NA POUŽITIE
OHJEKIRJA
BRUKSANVISNING
EL KITABI
ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
Before starting
Before starting
• Unpack your UltraSilencer model and the accessory
system and check that all accessories are included.*
• Read the User Manual carefully.
• Pay special attention to the Safety advice chapter.
* Accessories may vary from model to model.
Enjoy your Electrolux UltraSilencer!
Table of contents:
Safety advice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Consumer information and sustainability policy . . . . . . 8, 92
How to use the vacuum cleaner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38-39
Tips on how to get the best results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40-42
Replacing the dust bag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42-43
Replacing the filters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44-45
Cleaning the AeroPro nozzle and changing the battery
in remote handle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46-47
Troubleshooting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Avant de commencer
• Déballer votre aspirateur UltraSilencer ainsi que le
système d’accessoires AeroPro pour vérifier que tous
les accessoires sont bien inclus.*
• Lire les instructions d’utilisation.
• Le chapitre Consignes de sécurité doit être lu avec une
attention particulière.
* Suivant les modèles.
Electrolux UltraSilencer pour un nettoyage plus efficace !
Table des matières :
Consignes de sécurité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Informations consommateur et appareil en fin de vie. . . 9, 92
Comment utiliser cet aspirateur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38-39
Astuces pour un résultat impeccable. . . . . . . . . . . . . . . . . . 42-43
Remplacement du sac à poussière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43-44
Remplacement des filtres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44-45
Nettoyage du suceur AeroPro et changement de la pile logée
dans la poignée télécommande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46-47
Gestion des pannes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3
Преди да започнете
• Разопаковайте вашия модел UltraSilencer и системата AeroPro
и проверете дали всички принадлежности са налице.*
• Моля, прочетете инструкциите за работа.
• Обърнете особено внимание на раздела с
указанията за безопасност.
* Принадлежностите може да се различават според
различните модели.
Желаем ви да ползвате с удоволствие вашата
прахосмукачка Electrolux UltraSilencer!
Съдържание:
Указания за безопасност. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Информация за потребителя и правила за надеждна
експлоатация. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 92
Как да използвате прахосмукачката. . . . . . . . . . . . . 52-55
Съвети за оптимално използване на уреда. . . . . . . 56-58
Смяна на торбичката за прах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59-60
Смяна на филтрите . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61-64
Почистване на накрайника Aeropro и смяна на батерията
на дистанционното управление на дръжката. . . . . . 65-67
Отстраняване на проблеми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68-71
Prije početka
• Raspakirajte svoj model usisivača UltraSilencer i sustav
AeroPro te provjerite jesu li isporučeni svi dijelovi.*
• Pročitajte upute za rad.
• Posebnu pozornost obratite na poglavlje o sigurnom
korištenju.
Před uvedením do provozu
• Rozbalte model UltraSilencer systém AeroPro a
zkontrolujte, zda nechybí žádné příslušenství.*
• Přečtěte si návod k použití.
• Věnujte zvláštní pozornost kapitole Bezpečnostní pokyny.
* Dodaci se mogu razlikovati kod određenih modela.
Užijte si práci s vysavačem Electrolux UltraSilencer!
* Tilbehør kan variere fra model til model.
Obsah:
Bezpečnostní pokyny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Informace pro spotřebitele a zásady pro zvýšení odolnosti
vůči opotřebení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 92
Použití vysavače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52-55
Rady pro dosažení nejlepších vý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56-58
Výměna prachového sáčku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59-60
Výměna filtrů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61-64
Čištění hubice Aeropro a výměna baterie v rukojeti s
dálkovým ovládáním. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65-67
Řešení problémů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68-71
Indholdsfortegnelse:
Sikkerhedsanvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Forbrugerinformation og politik om bæredygtighed . 13, 92
Sådan bruges støvsugeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52-55
Tip til, hvordan du opnår de bedste resultater. . . . . . . . . 56-58
Udskiftning af støvsugerposen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59-60
Udskiftning af filtre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61-64
Rengøring af AeroPro-mundstykket og udskiftning af
batteriet i håndtaget med fjernbetjening. . . . . . . . . . . . . 65-67
Fejlfinding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68-71
Uživajte u korištenju usisivača Electrolux UltraSilencer!
Sadržaj:
Sigurnosni savjeti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Informacije za korisnike i politika zaštite ok . . . . . . . . . . . 11, 92
Kako koristiti usisivač. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52-55
Savjeti o tome kako postići najbolje rezultate. . . . . . . . . 56-58
Zamjena vrećice za prašinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59-60
Zamjena filtara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61-64
Čišćenje sapnice Aeropro i zamjena baterija u
daljinskoj ručki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65-67
Otklanjanje smetnji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68-71
* Příslušenství se může u jednotlivých modelů lišit.
Inden start
• Pak din UltraSilencer-model og AeroPro-systemet ud,
og kontrollér, at alt tilbehør medfølger.*
• Læs brugervejledningen.
• Vær specielt opmærksom på kapitlet om
sikkerhedsanvisningerne.
Nyd din Electrolux UltraSilencer!
eng
fra
bul
cro
cze
dan
de
ara
Vorbereitungen
• Packen Sie Ihren UltraSilencer Staubsauger aus und
prüfen Sie, ob alle Zubehörteile enthalten sind.*
• Lesen Sie die Bedienungsanleitung.
• Beachten Sie dabei besonders das Kapitel mit den
Sicherheitshinweisen.
* Zubehör kann je nach Modell variieren.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Electrolux UltraSilencer!
Inhaltsverzeichnis:
Sicherheitshinweise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Verbraucherinformationen und
Nachhaltigkeitsgrundsätze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 92
Verwendung des Staubsaugers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52-55
Tipps für beste Ergebnisse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56-58
Ersetzen des Staubbeutels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59-60
Austauschen der Filter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61-64
Reinigen der AeroPro-Düse und Batteriewechsel der
Fernbedienung im Handgriff.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65-67
Fehlersuche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68-71
‫قبل بداء االستخدام‬
‫ وباقي االجزاء من المغلف‬UltraSilencer ‫• قم بإخراج المكنسة‬
*.‫للتأكد من وجود جميع المرفقات‬
.‫• قم بقراءة التعليمات الموجودة بدليل المستخدم جيدا‬
.‫• احرص على قراءة الجزء الخاص بنصائح السالمة‬
.‫* المرفقات قد تختلف من موديل ألخر‬
!UltraSilencer ‫استمتع باستخدامك لمكنسة‬
:‫محتويات الفهرس‬
15...................................................................‫نصائح السالمة‬
92 ,15.....................................‫معلومات للمستهلك والتنمية المستديمة‬
55-52.......................................................‫كيفية استخدام المكنسة‬
58-56 ...........................‫نصائح عن كيفية الحصول على أفضل النتائج‬
60-59.........................................................‫استبدال كيس الغبار‬
64-61 .............................................................‫استبدال الفالتر‬
‫ واستبدال البطارية‬AeroPro ‫عملية تنظيف فوهة‬
67-65 ..................................................‫الموجودة بداخل المقبض‬
71-68 ...............................................‫اكتشاف األخطاء وإصالحها‬
Introducción
• Desembale el modelo UltraSilencer, así como el sistema
AeroPro, y compruebe que están incluidos todos los
accesorios.*
• Lea el manual de instrucciones.
• Preste especial atención al capítulo de consejos de seguridad.
* Los accesorios pueden variar según el modelo.
esp
est
Disfrute de la aspiradora Electrolux UltraSilencer!
Índice:
Consejo de seguridad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Información al consumidor y política de sostenibilidad. . . . . 16, 92
Cómo utilizar la aspiradora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52-55
Sugerencias sobre cómo obtener los mejores resultados. . . . 56-58
Cambio de la bolsa de polvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59-60
Cambio de los filtros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61-64
Limpieza de la boquilla AeroPro y cambio de la pila en el
asa con mando a distancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65-67
Solución de problemas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68-71
srp
gre
hun
4
Enne töö alustamist
• Pakkige oma UltraSilencer mudel ning AeroPro
süsteem lahti ning kontrollige kõiki kaasasolevaid
lisasid.*
• Lugege kasutusjuhendit.
• Pöörake erilist tähelepanu ohutuspeatüki soovitustele.
Пре коришћења
• Распакујте усисивач UltraSilencer и све додатке и
проверите да ли су сви додаци на броју.*
• Пажљиво прочитајте упутство.
• Посебну пажњу обратите на поглавље Савети за
безбедну употребу.
Πριν την εκκίνηση
• Βγάλτε από τη συσκευασία το μοντέλο UltraSilencer
που διαθέτετε και το σύστημα AeroPro και ελέγξτε εάν
περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα.*
• Διαβάστε τις Οδηγίες Λειτουργίας.
• Προσέξτε ιδιαίτερα το κεφάλαιο “Υποδείξεις ασφαλείας”.
* Tarvikud võivad mudelist mudelisse varieeruda.
* Додаци могу да се разликују у зависности од модела
усисивача.
* Τα εξαρτήματα ίσως διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο.
Sisukord:
Ohutussoovitused. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Klienditeave ning jätkusuutlikuse poliitika . . . . . . . . . . . . 17, 92
Kuidas tolmuimejat kasutada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52-55
Näpunäited, kuidas saada parimaid tulemusi . . . . . . . . 56-58
Tolmukoti asendamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59-60
Filtrite vahetamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61-64
Aeropro harja puhastamine ning kaugjuhtimispuldi
patareide vahetamine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65-67
Veaotsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68-71
Уживајте у свом усисивачу Electrolux UltraSilencer!
Садржај:
Савети за безбедну употребу...............................................18
Информације за потрошаче и смернице за еколошку
одрживост................................................................................18, 92
Како се користи усисивач................................................... 52-55
Савети за постизање оптималних резултата...... 56-58
Замена кесе за прашину....................................................... 59-60
Замена филтера.................................................................... 61-64
Чишћење наставка AeroPro и и замена батерије
у ручки са даљинским командама....................................65-67
Решавање проблема...............................................................68-71
Πίνακας περιεχομένων:
Υποδείξεις ασφαλείας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Πληροφορίες για τον καταναλωτή και πολιτική
βιωσιμότητας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19, 92
Πώς να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα. . . . . . .52-55
Συμβουλές για να επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα
καθαρισμού. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56-58
Αντικατάσταση της σακούλας σκόνης . . . . . . . . . . . . . . . . 59-60
Αντικατάσταση των φίλτρων. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61-64
Καθαρισμός του ακροφυσίου AeroPro και αλλαγή της
μπαταρίας στη χειρολαβή με το τηλεχειριστήριο . . . . . . 65-67
Επίλυση προβλημάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68-71
Üzembe helyezés előtt
• Csomagolja ki az UltraSilencer porszívót és az AeroPro
rendszert, és ellenőrizze, hogy minden tartozék
hiánytalanul megvan-e.*
• Olvassa el a használati útmutatót.
• Fordítson különös figyelmet a Biztonsági előírások
című fejezetre.
Prima di iniziare
• Disimballare il modello UltraSilencer e il sistema AeroPro
e controllare che tutti gli accessori siano inclusi.*
• Leggere le Istruzioni per l’uso.
• Prestare particolare attenzione al capitolo Norme di
sicurezza.
Sagatavošana ekspluatācijai
• Izņemiet no iepakojuma jūsu UltraSilencer putekļu
sūcēja modeli un AeroPro sistēmu un pārbaudiet, vai ir
iekļauti visi piederumi.*
• Izlasiet lietošanas instrukciju.
• Pievērsiet īpašu uzmanību nodaļai - Ieteikumi drošībai.
* A tartozékok típusonként eltérőek lehetnek.
* Gli accessori possono variare da modello a modello.
* Piederumi katram modelim var atšķirties.
Buona pulizia con Electrolux UltraSilencer!
Izbaudiet darbu ar jūsu Electrolux UltraSilencer!
Sommario:
Norme di sicurezza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Informazioni per l’utente e politica di sostenibilità. . . . . 21, 92
Utilizzo dell’aspirapolvere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52-55
Suggerimenti per ottenere risultati di pulizia ottimali. . . . 56-58
Sostituzione del sacchetto raccoglipolvere . . . . . . . . . . . 59-60
Sostituzione dei filtri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61-64
Pulizia della bocchetta AeroPro e sostituzione della batteria
nell’impugnatura con comando a distanza . . . . . . . . . . . 65-67
Ricerca ed eliminazione dei guasti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68-71
Saturs:
Ieteikumi drošībai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Informācija lietotājam un produkta ilgas darbības politika. . 22, 92
Kā lietot putekļu sūcēju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52-55
Ieteikumi labākam darba rezultātam . . . . . . . . . . . . . . . . . 56-58
Darbības traucējumu novēršana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59-60
Filtru nomaiņa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61-64
Aeropro uzgaļa tīrīšana un roktura pults
baterijas nomaiņa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65-67
Darbības traucējumu novēršana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68-71
Prieš pradedant naudotis
• Išpakuokite savo „UltraSilencer“ modelį ir „AeroPro“
sistemą bei patikrinkite, ar gavote visus priedus.*
• Perskaitykite naudojimo instrukcijas.
• Ypač atkreipkite dėmesį į saugos patarimų skyrių.
Voordat u begint
• Pak uw UltraSilencer-model en het AeroPro-systeem uit
en controleer of alle accessoires aanwezig zijn.*
• Lees de gebruiksaanwijzing.
• Geef vooral aandacht aan de veiligheidsinstructies.
Før du starter
• Pakk ut UltraSilencer-modellen og AeroPro-systemet,
og kontroller at alt tilbehør er inkludert.*
• Les bruksanvisningen.
• Legg særlig merke til kapitlet med sikkerhetsråd.
* Priedai gali skirtis priklausomai nuo modelio.
* Accessoires kunnen per model verschillen.
* Tilbehør kan variere fra modell til modell.
Mėgaukitės savuoju „Electrolux UltraSilencer“!
Veel plezier met uw Electrolux UltraSilencer!
Lykke til med Electrolux UltraSilencer!
Turinys:
Saugumo patarimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Informacija vartotojams ir suderinamumas
su aplinkos apsauga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 93
Dulkių siurblio naudojimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72-75
Patarimai, kaip pasiekti geriausių rezultatų . . . . . . . . . . . 76-78
Dulkių maišelio keitimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79-80
Filtrų keitimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81-84
„Aeropro“ antgalio valymas ir elemento keitimas nuotolio
valdymo rankenoje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85-87
Sutrikimų šalinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88-91
Inhoud:
Veiligheidsadvies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Klantinformatie en milieubeleid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 93
Gebruik van de stofzuiger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72-75
Tips voor de beste resultaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-78
De stofzuigerzak vervangen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79-80
De filters vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81-84
Het AeroPro-mondstuk schoonmaken en de batterij
van de afstandsbediening vervangen. . . . . . . . . . . . . . . . . 85-87
Problemen oplossen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88-91
Innhold:
Sikkerhetsråd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Forbrukerinformasjon og miljøretningslinjer. . . . . . . . . . 25, 93
Slik bruker du støvsugeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72-75
Tips om hvordan du får best resultat ved rengjøring. . . 76-78
Bytte støvsugerposen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79-80
Bytte filtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81-84
Rengjøre AeroPro-munnstykket og bytte batteriet i håndtaket
med fjernkontroll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85-87
Feilsøking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88-91
Nautige oma Electrolux UltraSilencer!
est
srp
gre
hun
ita
Minden jót kívánunk az Electrolux UltraSilencer használatához!
latv
lith
ned
nor
rom
rus
slk
slv
Tartalomjegyzék:
Biztonsági előírások. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Vásárlói tájékoztató, fenntartási irányelvek . . . . . . . . . . . 20, 92
A porszívó kezelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52-55
Tanácsok az optimális eredmények eléréséhez . . . . . . . . 56-58
A porzsák cseréje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59-60
A szűrők cseréje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61-64
Az Aeropro szívófej tisztítása és a fogantyún lévő távirányító
elemcseréje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65-67
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68-71
Απολαύστε την UltraSilencer της Electrolux!
5
Przed uruchomieniem odkurzacza
• W trakcie rozpakowywania odkurzacza UltraSilencer i
systemu AeroPro należy się upewnić, czy opakowanie
zawiera wszystkie przewidziane akcesoria*.
• Przeczytaj instrukcję obsługi.
• Zwróć szczególną uwagę na rozdział “Wskazówki
dotyczące bezpieczeństwa”.
Antes de começar
• Desembale o seu modelo UltraSilencer e o sistema
AeroPro e verifique se foram incluídos todos os acessórios.*
• Leia as Instruções de Funcionamento.
• Preste especial atenção ao capítulo Avisos de segurança.
* Os acessórios podem variar de modelo para modelo.
Înainte de a începe
• Despachetaţi modelul dumneavoastră UltraSilencer
şi sistemul AeroPro şi verificaţi dacă sunt incluse toate
accesoriile.*
• Citiţi Instrucţiunile de funcţionare.
• Acordaţi atenţie specială capitolului Sfaturi de siguranţă.
Tire o máximo partido do seu Electrolux UltraSilencer!
* Accesoriile pot diferi de la model la model.
Spis treści:
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Informacje dla klienta i zasady ekologiczne. . . . . . . . . . . 26, 93
Jak korzystać z odkurzacza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72-75
Jak uzyskać najlepszy rezultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-78
Wymiana worka na kurz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79-80
Wymiana filtrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81-84
Czyszczenie ssawek Aeropro i wymiana baterii
w uchwycie z pilotem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85-87
Usuwanie usterek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88-91
Índice:
Avisos de segurança. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Informação ao consumidor e política de
sustentabilidade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 93
Como utilizar o aspirador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72-75
Sugestões para obter os melhores resultados
de limpeza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-78
Substituir o saco de pó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79-80
Substituição dos filtros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81-84
Limpeza da escova AeroPro e substituição das pilhas
na pega com controlo remoto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85-87
Resolução de problemas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88-91
Cuprins:
Sfaturi de siguranţă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Informaţii pentru clienţi şi politica de durabilitate. . . . . 28, 93
Cum se foloseşte aspiratorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72-75
Sfaturi privind modul în care puteţi obţine cele mai bune
rezultate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-78
Înlocuirea sacului de praf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79-80
Înlocuirea filtrelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81-84
Curăţarea duzei Aeropro şi înlocuirea bateriei din
mânerul cu telecomandă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85-87
Rezolvarea problemelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88-91
Перед началом работы
• Распакуйте модель UltraSilencer и систему AeroPro и
проверьте, все ли принадлежности на месте.*
• Прочтите руководство по эксплуатации.
• Обратите особое внимание на раздел о мерах
предосторожности.
Pred spustením
• Rozbaľte svoj model vysávača UltraSilencer a systém
AeroPro a skontrolujte, či sú pribalené všetky doplnky.*
• Prečítajte si návod na použitie.
• Špeciálnu pozornosť venujte časti s bezpečnostnými
informáciami.
Pred uporabo
• Sesalnik UltraSilencer in sistem AeroPro vzemite iz ovojnine
in preverite, ali so priloženi vsi nastavki in dodatki.*
• Preberite navodila za uporabo.
• Posebno pozornost posvetite poglavju »Varnostni nasveti«.
* Принадлежности могут отличаться от модели к модели.
* Doplnky sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
Получайте удовольствие от вашего Electrolux UltraSilencer!
Prajeme príjemné používanie vysávača Electrolux UltraSilencer!
Pri uporabi sesalnika Electrolux UltraSilencer vam želimo obilo užitka!
Содержание
Меры предосторожности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Информация для потребителя и экологическая
политика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 93
Как пользоваться пылесосом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72-75
Полезные советы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-78
Замена фильтров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79-80
Замена фильтров. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81-84
Чистка насадки AeroPro и смена батареи в рукоятке
с дистанционным управлением. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85-87
Устранение неполадок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88-91
Obsah:
Bezpečnostné informácie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Informácie pre spotrebiteľa a stratégia
trvaloudržateľného rozvoja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 93
Ako používať vysávač. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72-75
Tipy na dosiahnutie čo najlepších výsledkov . . . . . . . . . . 76-78
Výmena prachového vrecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79-80
Výmena filtrov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81-84
Čistenie hubice systému Aeropro a výmena batérie
v rukoväti s diaľkovým ovládaním . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85-87
Odstraňovanie porúchv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88-91
Ennen aloitusta
• Pura UltraSilencer-pölynimurisi ja AeroPro-järjestelmä
pakkauksesta ja tarkista, että kaikki lisävarusteet ovat mukana.*
• Lue käyttöohjeet.
• Kiinnitä erityistä huomiota Turvallisuusohjeita-lukuun.
Innan du börjar
• Packa upp din UltraSilencer-dammsugare och AeroProsystemet och kontrollera att alla tillbehör är med.*
• Läs igenom bruksanvisningen.
• Läs noga igenom kapitlet om säkerhet.
* Lisävarusteet voivat vaihdella malleittain.
* Tillbehören kan variera mellan olika modeller.
Nauti Electrolux UltraSilencer-pölynimuristasi!
Mycket nöje med din Electrolux UltraSilencer!
Sisällysluettelo:
Turvallisuusohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Kuluttajaneuvonta ja kestävä suunnittelu. . . . . . . . . . . . . 32, 93
Pölynimurin käyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72-75
Vihjeitä parhaiden siivoustulosten saavuttamiseen . . . 76-78
Pölypussin vaihtaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79-80
Suodatinten vaihtaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81-84
AeroPro-suuttimen puhdistaminen ja kahvan kaukosäätimen
pariston vaihtaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85-87
Vianetsintä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88-91
Innehållsförteckning:
Säkerhet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Konsumentinformation och policy om
hållbar utveckling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 93
Använda dammsugaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72-75
Tips om hur du får bäst rengöringsresultat. . . . . . . . . . . . 76-78
Byte av dammpåse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79-80
Byta filter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81-84
Rengöring av AeroPro-munstycket och byte av batteri i
fjärrhandtaget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85-87
Felsökning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88-91
* Akcesoria mogą się różnić w zależności od modelu.
Życzymy udanego korzystania z odkurzacza Electrolux UltraSilencer!
Bucuraţi-vă de Electrolux UltraSilencer!
latv
lith
ned
nor
* Nastavki se lahko glede na model razlikujejo.
Kazalo vsebine:
Varnostni nasveti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Informacije za potrošnike in opis politike
trajnostnega razvoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 93
Kako uporabljati sesalnik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72-75
Nasveti za najboljše rezultate sesanja . . . . . . . . . . . . . . . . 76-78
Zamenjava vrečke za prah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79-80
Menjava filtrov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81-84
Čiščenje šobe Aeropro in menjava baterije v ročaju za
daljinsko upravljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85-87
Odpravljanje težav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88-91
pol
por
rom
rus
Çalıştırmadan önce
• UltraSilencer modelinizi ve AeroPro sisteminizi
ambalajından çıkartıp tüm aksesuarların bulunup
bulunmadığını kontrol edin.*
• Kullanım Talimatlarını okuyun.
• Emniyet tavsiyesi bölümündeki bilgilere özellikle
dikkat edin.
* Aksesuarlar, modelden modele farklılık gösterebilir.
slk
slv
Electrolux UltraSilencer’ınızın keyfini sürün!
İçindekiler:
Emniyet tavsiyesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Tüketici bilgileri ve sürdürülebilirlik politikası. . . . . . . . . . 34, 93
Elektrikli süpürgenin kullanımıe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72-75
En iyi sonuçları alma ile ilgili ipuçları. . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-78
Toz torbasını değiştirmek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79-80
Filtreleri değiştirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81-84
Aeropro başlığını temizleme ve uzaktan kumandalı saptaki
pili değiştirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85-87
Sorun giderme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88-91
suo
sve
tur
6
Перед тим, як почати
• Розпакуйте UltraSilencer і систему AeroPro та
перевірте наявність усіх аксесуарів.*
• Ознайомтесь із посібником користувача.
• Особливу увагу приверніть до розділу про
дотримання правил безпеки.
* Ці компоненти можуть відрізнятися залежно від моделі.
Користуйтеся пилососом UltraSilencer від Electrolux із
задоволенням!
nor
ned
nor
pol
por
rom
rus
slk
slv
suo
sve
tur
ukr
Таблиця компонентів:
Поради щодо техніки безпеки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Інформація для споживачів і політика захисту
навколишнього середовища. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 93
Використання пилососа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72-75
Поради щодо ефективної роботи пристрою. . . . . 76-78
Заміна мішка для пилу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79-80
Заміна фільтрів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81-84
Очищення насадки Aeropro та заміна акумулятора в
бездротовій ручці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85-87
Усунення неполадок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88-91
7
8
eng
fra
bul
cro
cze
dan
de
ara
esp
est
srp
gre
hun
ita
latv
Safety precautions
Safety requirement and warning
This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical,sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge
if the have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
WARNING: Turbo nozzles have a rotating brush
in which parts may become entrapped. The Turbo
nozzle is not suitable for carpets with deep piles and
long fringes, anti-slip carpets like door mats or water
resistant carpets. Please use them with caution and
only on intended surfaces. The Turbo nozzle is not
suitable for carpets with deep piles and long fringes,
anti-slip carpets like door mats or water resistant
carpets.
Please turn the vacuum cleaner off before removing
entrapped parts or cleaning the brush.
Children should be supervised to ensure that they
do not play with the appliance.
Cleaning and maintenance shall not be made by
children without supervision.
Always disconnect the plug from the mains before
cleaning or maintaining the appliance.
Never use the vacuum cleaner without its filters.
Caution
This appliance contains electrical connections.
• Never vacuum any liquid.
• Do not immerse in any liquid for cleaning.
• The hose should be checked regularly and must
not be used if damaged.
The above can cause serious damage to the motor,
which is not covered by the warranty.
This vacuum cleaner is for domestic use only.
Never use vacuum cleaner
• Close to flammable gases, etc.
• On sharp objects.
• On hot or cold cinders, lit cigarette butts, etc.
• On fine dust, for instance plaster, concrete, flour.
Power cord precautions
• Regularly check that the plug and cord are not
damaged. Never use the vacuum cleaner if the
cord is damaged.
• If the cord is damaged, it must be replaced only by
an authorized AEG service centre in order to avoid
a hazard. Damage to the vacuum cleaner’s cord is
not covered by the warranty.
• Never pull or lift the vacuum cleaner by the cord.
All servicing and repairs must be performed by an
authorized AEG service centre.
Store the vacuum cleaner in a dry place.
Consumer information
AEG declines all responsibility for all damages
arising from any improper use of the appliance or
in cases of tampering with the appliance. For more
details of warranty and consumers’ contacts, see
the Warranty Booklet in the packaging.
If you have comments on the vacuum cleaner or the
operating instructions manual, please e-mail us at
[email protected]
Sustainability policy
This product is designed with the environment in mind.
All plastic parts are marked for recycling purposes.
For details, see our website www.aeg.com.
The packaging material is chosen to be
environmentally friendly and can be recycled.
The declared values on the energy label are measured
according to the required measurement methods
(EN60312-1).
Consignes de sécurité
Précautions de sécurité et avertissement
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus
de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites
ou dont les connaissances et l’expérience sont
insuffisantes, à condition d’être surveillés ou d’avoir
reçu des instructions concernant l’utilisation sécurisée
de l’appareil et de comprendre les risques encourus.
AVERTISSEMENT: Les brosses Turbo sont dotées
d’une brosse rotative dans laquelle des objets
peuvent se coincer. La Turbo brosse ne convient
pas pour les moquettes ŕ longs poils, les tapis
antidérapants tels que les paillassons, et les tapis
résistants ŕ l’eau. Veuillez les utiliser avec précaution
et uniquement sur des surfaces adaptées. Éteignez
l’aspirateur avant de retirer les objets coincés ou de
nettoyer la brosse.
Les enfants doivent être surveillés, pour éviter qu’ils
ne jouent avec cet appareil.
Toujours débrancher la fiche de la prise avant toute
opération de nettoyage ou d’entretien de votre aspirateur.
Ne jamais utiliser l’aspirateur sans filtres.
Attention
Cet appareil comporte des connexions électriques :
• Ne jamais aspirer de liquide.
• Pour nettoyer l’appareil, ne le plonger dans
aucun liquide.
• Le flexible doit être régulièrement vérifié et ne doit
pas être utilisé s’il est endommagé.
Les éléments susmentionnés peuvent provoquer de
graves dommages au moteur. La garantie ne prend
pas en charge ce type de dommage.
Cet aspirateur est exclusivement destiné à un usage
domestique.
Ne jamais utiliser l’aspirateur
• À proximité de gaz inflammables, etc.
• Sur des objets pointus.
• Sur des cendres chaudes ou refroidies, des mégots
de cigarettes incandescents, etc.
9
• Sur des particules de poussière très fines issues
entre autres du plâtre, du béton ou de la farine.
• Les produits en bombe aérosol peuvent être
inflammables. Ne pas vaporiser de tels produits à
proximité ou sur l’aspirateur.
Précautions d’emploi du cordon d’alimentation
• Vérifier régulièrement que la prise et le cordon
ne sont pas endommagés. Ne jamais utiliser
l’aspirateur si le cordon est endommagé.
• Si le cordon d’alimentation est endommagé, il
peut uniquement être remplacé dans un Centre
Service Agréé Electrolux, afin d’éviter tout danger.
Les dommages portés au cordon de l’aspirateur ne
sont pas couverts par la garantie.
• Ne jamais tirer ni soulever l’aspirateur par le cordon.
Toutes les révisions et réparations doivent être
effectuées dans un Centre Service Agréé Electrolux.
Ranger l’aspirateur dans un endroit sec.
Informations consommateur
Electrolux décline toute responsabilité pour les
dommages résultant d’une utilisation incorrecte de
l’appareil ou en cas de modification de l’appareil.
Pour plus d’informations sur la garantie et les points
de contact consommateur, voir le livret de garantie
inclus dans l’emballage.
Pour nous transmettre vos commentaires sur
l’aspirateur ou sur les instructions d’utilisation, envoyez
un e-mail à l’adresse [email protected]
Appareil en fin de vie
Ce produit a été conçu dans un souci de respect de
l’environnement. Tous les éléments en plastique
sont marqués à des fins de recyclage. Pour plus de
détails, visiter notre site Web: www.electrolux.com.
Les emballages sélectionnés sont sans danger pour
l’environnement et recyclables.
Les valeurs déclarées sur l’étiquette énergétique
ont été mesurées conformément aux méthodes de
mesure requises (EN60312-1).
eng
fra
bul
cro
cze
dan
de
ara
esp
est
srp
gre
hun
ita
latv
10
eng
fra
bul
cro
cze
dan
de
ara
esp
est
srp
gre
hun
ita
latv
Изисквания и предупреждения за безопасност
Този уред може да бъде използван от деца над
8 годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности
или лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
ВНИМАНИЕ: турбо накрайници имат въртяща
се четка, в която могат да попаднат части. Турбо
дюзата не е подходяща за дебели килими,
килими с дълги ресни, килими със защита против
плъзгане, като например подложки за врати или
водоустойчиви килими.
Моля, използвайте ги внимателно и само върху
предназначени повърхности. Моля, изключете
прахосмукачката, преди да отстраните уловените
части или да почистите четката.
Децата трябва да се надзирават, за да се
гарантира, че няма да си играят с уреда.
Преди почистване или извършване на техническо
обслужване на уреда извадете щепсела от контакта.
Никога не използвайте прахосмукачката без филтри.
Внимание
Този уред има електрически връзки.
• Никога не всмуквайте течности с
прахосмукачката
• Не потапяйте в течности при почистване
• Маркучът трябва да се проверява редовно и не
трябва да се използва, ако е повреден.
Гореспоменатите действия може да причинят
сериозна повреда на електродвигателя, която не
се покрива от гаранцията.
Прахосмукачката е само за домашна употреба.
Никога не използвайте прахосмукачката
• В близост до възпламеними газове и др.
• За остри предмети.
• Върху гореща или студена сгурия, за горящи
угарки от цигари и др.
• За фин прах, например мазилка, бетон, брашно.
Предпазване на захранващия кабел
• Редовно проверявайте дали щепселът и
кабелът не са повредени. Никога не ползвайте
прахосмукачката, ако кабелът е повреден.
• Ако захранващият кабел е повреден, той трябва
да бъде сменен само в упълномощен сервизен
център на Electrolux, за да се избегне опасност.
Повреда в кабела на прахосмукачката не се
покрива от гаранцията.
• Никога не дърпайте и не вдигайте
прахосмукачката за кабела.
Всички ремонти и сервизно обслужване трябва да
се извършват в упълномощен сервизен център на
Electrolux.
Съхранявайте прахосмукачката на сухо място.
Информация за потребителя
Electrolux не носи никаква отговорност за щети,
причинени от неправилна употреба на уреда или в
случаи на манипулации по уреда. За по-подробна
информация относно гаранцията и информация
за контакт за потребителите, вижте гаранционната
карта, съдържаща се в опаковката.
Ако имате забележки във връзка с прахосмукачката
или ръководството с инструкции за работа, моля,
свържете се с нас, като изпратите имейл на:
[email protected]
Правила за надеждна експлоатация
Този продукт е разработен с мисъл за околната
среда. Всички пластмасови части за рециклиране
са маркирани . За повече подробности посетете
нашия уебсайт: www.electrolux.com.
Опаковъчните материали са безопасни за
околната среда и могат да се рециклират.
Обявените стойности върху енергийния етикет
са измерени съгласно изискваните методи за
имерване (EN60312-1).
11
Sigurnosni zahtjevi i upozorenja
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
UPOZORENJE: Ručne turbo četke imaju rotirajuće četke
u koje se dijelovi mogu zaglaviti. Turbo nastavak nije
prikladan za čupave tepihe i tepihe s dugačkim resama,
protuklizne tepihe poput otirača ili vodootporne tepihe.
Pažljivo ih upotrebljavajte i samo na za to namijenjenim
površinama. Obavezno isključite usisavač prije
uklanjanja zaglavljenih dijelova ili čišćenja četke.
Potreban je nadzor nad djecom kako se ne bi igrala
aparatom.
Uvijek izvucite utikač iz utičnice prije čišćenja i
održavanja aparata.
Nikada ne koristite usisivač bez njegovih filtara.
Oprez
Uređaj ima električne priključke.
• Nikada nemojte usisavati bilo kakvu tekućinu.
• Ne uranjajte ga ni u kakvu tekućinu zbog čišćenja.
• Redovito provjeravajte crijevo i ne koristite ga u
slučaju oštećenja.
U protivnom mogu nastati ozbiljna oštećenja
motora – oštećenja koja nisu pokrivena jamstvom.
Usisivač je namijenjen isključivo uporabi u
domaćinstvu.
Nikada ne koristite usisivač
• Blizu zapaljivih plinova i sl.
• Za usisavanje oštrih predmeta.
• Vrućih ili ohlađenih ugaraka, upaljenih opušaka itd.
• Za usisavanje sitne prašine poput gipsa,
cementa, brašna.
Upozorenja o električnom kabelu
• Redovno provjeravajte da li su utičnica i kabel
neoštećeni. Ne upotrebljavajte usisavač ako je
kabel oštećen.
• Ako je kabel oštećen, mora se zamijeniti u
ovlaštenom Electroluxovom servisu da bi se
izbjegla opasnost. Jamstvo ne uključuje oštećenja
kabela usisivača.
• Usisavač nikad ne vucite i ne dižite za kabel.
Usluge održavanja i popravaka moraju biti izvedene u
ovlaštenom Electroluxovom servisu.
Usisivač odlažite na suhom mjestu.
Informacije za korisnike
Electrolux ne prihvaća nikakvu odgovornost za sva
oštećenja nastala zbog neodgovarajućeg korištenja
uređaja ili u slučaju nestručnog rukovanja uređajem.
Druge pojedinosti o jamstvu i korisničkim kontaktima
pogledajte u jamstvenoj knjižici u paketu.
Imate li bilo kakvih komentara u vezi s usisivačem
ili uputama za rad, obratite nam se e-poštom na
[email protected]
Politika zaštita okoliša
Ovaj proizvod izrađen je na način koji je prihvatljiv
za okoliš. Svi plastični dijelovi označeni su za
recikliranje. Pojedinosti potražite na našim web
stranicama: www.electrolux.com.
Ambalaža je bezopasna za okoliš i može se reciklirati.
eng
fra
bul
cro
cze
dan
de
ara
esp
est
srp
gre
Deklarirane vrijednosti na energetskoj oznaci
izmjerene su u skladu sa zahtijevanim metodama
mjerenja (EN60312-1).
hun
ita
latv
12
eng
fra
bul
cro
cze
dan
de
ara
esp
est
srp
gre
hun
ita
latv
Bezpečnostní požadavky a varování
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí pouze, pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným
s provozem spotřebiče.
UPOZORNĚNÍ: Ruční turbo hubice jsou vybaveny
otáčivým kartáčem, do kterého se mohou zachytit
různé předměty. Turbo hubice není vhodná na
koberce s vysokým vlasem a dlouhými třásněmi,
protiskluzové koberce jako jsou dveřní rohože,
nebo voděodolné koberce. Používejte je opatrně
a pouze na určené povrchy. Před odstraňováním
zachycených předmětů nebo čištěním kartáče
vysavač vypněte.
Dávejte pozor, aby si s přístrojem nehrály děti.
Před čištěním nebo údržbou zařízení vždy vytáhněte
zástrčku ze zásuvky.
Nikdy vysavač nepoužívejte bez filtrů.
Varování
Zařízení obsahuje elektrické spoje.
• Nikdy nevysávejte tekutiny.
• Při čištění neponořujte do vody.
• Hadici je potřeba pravidelně kontrolovat a nesmí
se používat, pokud je poškozená.
Výše uvedené předměty a materiály mohou
způsobit vážné poškození motoru – poškození, na
které se nevztahuje záruka.
Tento vysavač je určen pouze k domácímu použití.
Nikdy nevysávejte
• V blízkosti hořlavých plynů, atd.,
• ostré předměty,
• žhavý ani chladný popel, hořící cigaretové
nedopalky atd.,
• jemný prach, například ze sádry, betonu, mouky.
Manipulace s přívodní šňůrou
• Pravidelně kontrolujte, není-li zástrčka a šňůra
poškozena. Nikdy nepoužívejte vysavač s
poškozenou šňůrou.
• Dojde-li k poškození přívodní šňůry, musí
být vyměněna v autorizovaném servisním
centru společnosti Electrolux, aby se předešlo
nebezpečným situacím. Na poškození šňůry
vysavače se záruka nevztahuje.
• Vysavač nikdy netahejte nebo nezvedejte za
přívodní šňůru.
Veškerou údržbu a opravy smějí provádět pouze
autorizovaná servisní centra společnosti Electrolux.
Vysavač uchovávejte na suchém místě.
Informace pro spotřebitele
Společnost Electrolux odmítá veškerou zodpovědnost za jakákoli poškození vzniklá vinou nesprávného používání přístroje nebo manipulací s přístrojem. Podrobnější informace o záruce a kontakty
pro uživatele naleznete v brožurce Záruka, která je
součástí balení.
Pokud máte jakékoli připomínky ohledně vysavače
nebo návodu k použití, zašlete je prosím e-mailem
na adresu [email protected]
Zásady pro zvýšení odolnosti vůči opotřebení
Tento výrobek je navržen s ohledem na životní
prostředí. Všechny plastové díly jsou označeny pro
účely recyklace. Více informací naleznete na našem
serveru: www.electrolux.com.
Obalový materiál je ekologický a může být recyklován.
Uvedené hodnoty na energetickém štítku jsou
naměřeny podle vyžadované metodiky měření
(EN60312-1).
13
Sikkerhedskrav og -advarsel
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
ADVARSEL: Turbomundstykker, der er tilbehør, har
en roterende børste, hvor dele kan blive indfanget.
Turbomundstykket er ikke velegnet til tæpper med
dyb luv og lange frynser, skridsikre tæpper som
dørmåtter eller vandtætte tæpper. Brug dem med
forsigtighed og kun på overflader, der er beregnet
til det. Sluk for støvsugeren, inden du fjerner de
indfangede dele, eller rengør børsten.
Børn skal holdes under opsyn og må ikke lege med
apparatet.
Træk altid stikket ud af stikkontakten før rengøring
eller vedligeholdelse af apparatet.
Brug aldrig støvsugeren uden filtre.
Bemærk
Dette apparat indeholder elektriske komponenter.
• Støvsug aldrig væsker af nogen art.
• Undlad at nedsænke støvsugeren i vand ved
rengøring af denne.
• Slangen skal kontrolleres regelmæssigt og må ikke
benyttes, hvis den er beskadiget.
Ovenstående kan forårsage alvorlig skade på motoren.
Garantien dækker ikke denne form for skade.
Støvsugeren er kun til husholdningsbrug.
Brug aldrig støvsugeren i følgende tilfælde:
• I nærheden af brandbare luftarter, gas, etc.
• Til skarpe genstande.
• Til varme eller kolde kul, tændte cigaretskod, etc.
• Til flyvestøv som for eksempel puds, beton eller
mel o. lign.
Sikkerhedsforanstaltninger for el-ledning
• Kontroller jævnligt, at stik og ledning ikke
er beskadiget. Brug aldrig støvsugeren, hvis
ledningen er beskadiget.
• Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af
et autoriseret Electrolux-serviceværksted af hensyn
til sikkerheden. Beskadigelse af støvsugerens
ledning er ikke dækket af garantien.
• Undlad at trække eller løfte støvsugeren i ledningen.
Service og reparation skal udføres af et autoriseret
Electrolux-serviceværksted.
Opbevar støvsugeren et tørt sted.
Forbrugerinformation
Electrolux fralægger sig ethvert ansvar for alle skader opstået pga. forkert brug eller manipulation af
apparatet. Se garantihæftet i emballagen for at få
yderligere oplysninger om garanti og forbrugerkontakter.
Hvis du har kommentarer til støvsugeren eller
brugervejledningen, er du velkommen til at sende
en e-mail til os på [email protected]
Produktpolitik
Dette produkt er udviklet under hensyntagen til
miljøet. Alle plasticdele er mærket med henblik på
genbrug. Se vores hjemmeside for flere oplysninger:
www.electrolux.dk.
Emballagen er miljøvenlig og kan genbruges.
eng
fra
bul
cro
cze
dan
de
ara
esp
est
srp
gre
hun
De erklærede værdier på energimærket er
målt i overensstemmelse med de påkrævede
målemetoder (EN60312-1).
ita
latv
14
eng
fra
bul
cro
cze
dan
de
ara
esp
est
srp
gre
hun
ita
latv
Sicherheitsanforderung und Warnung
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen
mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung
und/oder mangeln dem Wissen nur dann verwendet
werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit
zuständige Person beaufsichtigt werden oder in
die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen
wurden und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren
verstanden haben.
WARNUNG: Turbodüsen besitzen rotierende Bürsten,
in denen sich Teile festsetzen können. Die Turbodüse
eignet sich nicht für Teppiche mit hohem Flor und
langen Fransen, rutschfeste Teppiche wie Türmatten
oder wasserfeste Teppiche. Verwenden Sie die Düsen
vorsichtig und nur auf den dafür vorgesehenen
Oberflächen. Schalten Sie den Staubsauger aus, bevor
Sie festsitzende Teile entfernen oder die Bürsten reinigen.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu gewährleisten, dass diese nicht mit dem Gerät spielen.
Trennen Sie das Gerät vor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten immer vom Stromnetz.
Benutzen Sie den Staubsauger niemals ohne Filter.
Vorsicht
Dieses Gerät besitzt elektrische Verbindungen.
• Keine Flüssigkeiten aufsaugen.
• Zum Reinigen nicht in Flüssigkeit tauchen.
• Der Schlauch ist regelmäßig zu überprüfen und
darf bei Beschädigung nicht benutzt werden.
Oben Genanntes kann den Motor ernsthaft
beschädigen. Solche Schäden sind nicht durch die
Garantie abgedeckt.
Dieser Staubsauger ist ausschließlich zur Verwendung im Haushalt bestimmt.
Benutzen Sie den Staubsauger niemals
• In der Nähe von brennbaren Gasen und Flüssigkeiten.
• Für scharfkantige Gegenstände.
• Für heiße oder kalte Asche, brennende Zigarettenkippen, etc.
• Für feinen Staub, z. B. Gips, Beton oder Mehl.
• Der Einsatz des Staubsauger unter den oben
genannten Bedingungen kann zu schweren
Schäden führen, diese sind nicht durch die
Garantieleistung abgedeckt.
Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich des Netzkabels
• Stecker und Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen überprüfen. Staubsauger niemals benutzen,
wenn das Netzkabel beschädigt ist.
• Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur
Vermeidung von Gefahren von einem autorisierten
Electrolux-Servicezentrum ausgetauscht werden.
Schäden am Kabel des Staubsaugers werden von
der Garantie nicht abgedeckt.
• Den Staubsauger niemals am Netzkabel ziehen
oder hochheben.
Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen vom
autorisierten Electrolux-Kundendienst durchgeführt werden.
Staubsauger an einem trockenen Ort aufbewahren.
Verbraucherinformationen
Electrolux übernimmt keine Verantwortung für
Schäden, die durch den unsachgemäßen Einsatz des
Geräts oder unbefugten Eingriff in den Staubsauger
entstehen. Nähere Einzelheiten zur Garantie sowie
Ansprechstellen für Verbraucherfragen finden Sie im
beigelegten Garantieheft.
Wenn Sie Fragen oder Hinweise zum Staubsauger
oder zur Bedienungsanleitung haben oder aber wenn
Sie praktisches Zubehör benötigen, senden Sie uns
bitte eine E-Mail an [email protected]
Nachhaltigkeitsgrundsätze
Dieses Produkt wurde mit Rücksicht auf die Umwelt
hergestellt. Alle Plastikteile sind für Recyclingzwecke
markiert. Einzelheiten darüber finden Sie auf unserer
Website www.electrolux.de.
Das Verpackungsmaterial wurde mit Blick auf
Umweltfreundlichkeit ausgewählt und kann
wiederverwertet werden.
Die angegebenen Werte zum Energielabel wurden
nach den vorgeschriebenen Messverfahren (gemäß
EN60312-1) ermittelt.
‫‪15‬‬
‫متطلبات وتحذيرات السالمة‬
‫‪eng‬‬
‫‪fra‬‬
‫‪bul‬‬
‫‪cro‬‬
‫‪cze‬‬
‫‪dan‬‬
‫‪de‬‬
‫‪ara‬‬
‫‪esp‬‬
‫‪est‬‬
‫‪srp‬‬
‫‪gre‬‬
‫‪hun‬‬
‫‪ita‬‬
‫‪latv‬‬
‫يمكن استخدام هذا الجهاز من ِقبل األطفال الذين تتراوح أعمارهم‬
‫من ‪ 8‬سنوات فأكثر واألشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية‬
‫أو العقلية المحدودة أو الذين تنقصهم الخبرة والمعرفة إذا خضعوا‬
‫لإلشراف أو تم تزويدهم بتعليمات فيما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة‬
‫آمنة واستوعبوا المخاطر المتعلقة بذلك‪.‬‬
‫تحذير‪ :‬تحتوي فوهات التوربو* على فرشاة دوّارة يمكن أن تعلق‬
‫المخصصة لذلك‬
‫بها األجزاء‪ .‬يُرجى استخدامها بحذر وعلى األسطح‬
‫ّ‬
‫فقط‪ .‬يُرجى إيقاف تشغيل المكنسة الكهربائية قبل إزالة األجزاء العالقة‬
‫أو قبل تنظيف الفرشاة‪.‬‬
‫فوهة التربو غير مناسبة للسجاجيد ذات الوبر العميق واألهداب الطويلة‬
‫والسجاجيد المقاومة لالنزالق مثل بساط الباب والسجاجيد المقاومة للماء‪.‬‬
‫يجب أن يخضع األطفال لإلشراف لضمان أال يلعبوا بالجهاز‪.‬‬
‫يجب أال يقوم األطفال بأعمال التنظيف والصيانة من دون إشراف‪.‬‬
‫افصل القابس دائمًا عن مأخذ الكهرباء قبل تنظيف الجهاز أو صيانته‪.‬‬
‫ال تستخدم المكنسة الكهربائية أب ًدا من دون تركيب الفلترالخاصة بها‪.‬‬
‫تنبيه‬
‫يحتوي هذا الجهاز على وصالت كهربائية‪:‬‬
‫•‪ ‬ال تقم أب ًدا بتنظيف أي سوائل بالمكنسة الكهربائية‪.‬‬
‫•‪ ‬ال تغمر الجهاز في أي سائل بغرض تنظيفه‪.‬‬
‫•‪ ‬ينبغي التحقق من الخرطوم بانتظام ويجب عدم استخدامه إذا‬
‫كان ً‬
‫تالفا‪.‬‬
‫قد يتسبب عدم االلتزام بما هو وارد أعاله في إلحاق ضرر بالغ بالمحرك‪،‬‬
‫وهو أمرٌ ال يغطيه الضمان‪.‬‬
‫هذه المكنسة الكهربائية لالستخدام المنزلي فقط‪.‬‬
‫ً‬
‫مطلقا‬
‫ال تستخدم المكنسة الكهربائية‬
‫•‪ ‬‬
‫•‪ ‬‬
‫•‪ ‬‬
‫•‪ ‬‬
‫بالقرب من الغازات القابلة لالشتعال‪ ،‬إلخ‪.‬‬
‫على األجسام الحادة‬
‫على الرماد الساخن أو البارد‪ ،‬أعقاب السجائر المشتعلة‪ ،‬إلخ‪.‬‬
‫على الغبار الناعم‪ ،‬مثل الجبس واألسمنت والدقيق‪.‬‬
‫احتياطات خاصة بسلك الطاقة‬
‫•‪ ‬تحقق بانتظام من القابس وسلك الطاقة للتأكد من أنهما غير‬
‫تالفين‪ .‬ال تستخدم المكنسة الكهربائية أب ًدا إذا كان السلك ً‬
‫تالفا‪.‬‬
‫•‪ ‬إذا كان السلك ً‬
‫تالفا‪ ،‬فيجب استبداله فقط بواسطة مركز خدمة‬
‫‪ AEG‬معت َمد لتجنب أي خطر‪ .‬ال يغطي الضمان التلف الذي قد‬
‫يلحق بسلك المكنسة الكهربائية‪.‬‬
‫•‪ ‬ال تسحب المكنسة الكهربائية أو ترفعها بواسطة السلك‪.‬‬
‫يجب إجراء جميع عمليات الصيانة واإلصالحات بواسطة مركز‬
‫خدمة ‪ AEG‬معت َمد‪.‬‬
‫ينبغي تخزين المكنسة الكهربائية في مكان جاف‪.‬‬
‫معلومات المستهلك وسياسة االستدامة‬
‫ُتخلي ‪ AEG‬مسؤوليتها الكاملة عن جميع األضرار الناشئة عن أي‬
‫استخدام غير صحيح للجهاز أو في حاالت العبث بالجهاز‪ .‬للحصول‬
‫على مزيد من التفاصيل حول الضمان وجهات االتصال بالمستهلكين‪،‬‬
‫راجع كتيب الضمان الموجود في العبوة‪.‬‬
‫إذا كانت لديك أي تعليقات بشأن المكنسة أو دليل تعليمات التشغيل‪،‬‬
‫فيُرجى مراسلتنا بالبريد اإللكتروني على العنوان‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫سياسة االستدامة‬
‫تمت مراعاة الجانب البيئي في تصميم هذا المنتج‪ .‬تم وضع عالمات‬
‫على جميع األجزاء البالستيكية ألغراض إعادة التدوير‪ .‬لمعرفة‬
‫التفاصيل‪ ،‬راجع موقعنا على ويب‪www.aeg-home.ir :‬‬
‫تم اختيار مادة التغليف بحيث تكون صديقة للبيئة ويمكن إعادة‬
‫تدويرها‪.‬‬
‫تُقاس القيم المعلنة على ملصق الطاقة ً‬
‫وفقا لطرق القياس المطلوبة‬
‫(‪.)EN60312-1‬‬
16
eng
fra
bul
cro
cze
dan
de
ara
esp
est
srp
gre
hun
ita
latv
Requisito y advertencia de seguridad
Este aparato pueden utilizarlo niños de 8 años en
adelante y personas cuyas capacidades físicas,
sensoriales o mentales estén disminuidas o que
carezcan de la experiencia y conocimientos
suficientes para manejarlo, siempre que cuenten
con instrucciones o supervisión sobre el uso del
electrodoméstico de forma segura y comprendan
los riesgos.
ADVERTENCIA: Las boquillas turbo de mano
auxiliares tienen un cepillo giratorio en el
que las piezas pueden quedar atrapadas. El
cepillo Turbo no es apto para alfombras de pelo
o flecos largos, alfombras resistentes al agua ni
alfombras antideslizantes, como los felpudos.
Utilícelos con precaución y solo en las superficies
indicadas. Apague la aspiradora antes de extraer las
piezas atrapadas o de limpiar el cepillo.
Se deberá controlar que los niños no jueguen con
este electrodoméstico.
Desconecte siempre el enchufe de la red eléctrica
antes de limpiar o hacer cualquier labor de
mantenimiento en el aparato.
No utilice nunca la aspiradora sin sus filtros.
Precaución
Este aparato contiene conexiones eléctricas.
• Nunca aspire líquidos.
• Para limpiarlo, no sumerja el aparato en ningún líquido.
• Debe comprobarse periódicamente el tubo
flexible y no utilizarlo si está deteriorado.
Estas materias podrían ocasionar graves daños en el
motor, que no están cubiertos por la garantía.
La aspiradora está diseñada exclusivamente para
uso doméstico.
No utilice nunca la aspiradora
• en las proximidades de gases inflamables, etc.,
• con objetos punzantes,
• con cenizas candentes o frías, colillas de cigarro
encendidas, etc.,
• con polvo fino, por ejemplo, yeso, cemento o harina.
Precauciones con el cable de alimentación
• Compruebe periódicamente que el enchufe y
los cables no están dañados. No utilice nunca la
aspiradora si el cable no está en perfectas condiciones.
• Si el cable no está en perfectas condiciones, sólo
debe ser sustituido por un centro técnico de
Electrolux, para evitar peligros. La garantía no
cubre los daños ocasionados al cable del aparato.
• No utilice el cable para tirar de la aspiradora o levantarla.
Todos los servicios y reparaciones deberán ser
efectuados por un centro técnico autorizado de
Electrolux.
Guarde la aspiradora en un lugar seco.
Información al consumidor
Electrolux no se hace responsable de ningún daño
que pudiera derivarse del uso incorrecto del aparato o
de haber realizado manipulaciones en él. Para obtener
más detalles de la garantía y los contactos de los consumidores, consulte el folleto de garantía de la caja.
Si desea realizar algún comentario sobre la aspiradora
o sobre el manual de instrucciones, envíenos un
mensaje electrónico a [email protected]
Política de sostenibilidad
Este producto ha sido diseñado para respetar el
medio ambiente. Todos los componentes de plástico
llevan el distintivo de reciclaje. Consulte los detalles
en nuestro sitio web www.electrolux.com.
Se ha elegido un material de embalaje que sea
respetuoso con el medio ambiente y se pueda reciclar.
Los valores declarados en la etiqueta energética se
han medido según los métodos de medición exigidos
(EN60312-1).
17
Ohutusnõuded ja hoiatamine
Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased
lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimupuudega
inimesed või kogemuste ega teadmisteta isikud, kui
nende üle on järelvalve ja neid juhendatakse seadme
turvalise kasutamise osas ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
HOIATUS: Turbo-otsikud on varustatud pöörleva
harjaga, mille sisse võivad esemed kinni jääda. Turbootsikut ei soovitata kasutada pikakarvaliste või eriti
paksude vaipade, libisemisvastaste uksemattide ega
veekindlate vaipade puhastamiseks. Kasutage neid
otsikuid ettevaatlikult ja ainult sobivatel pindadel.
Enne kinnijäänud esemete eemaldamist või harja
puhastamist lülitage tolmuimeja kindlasti välja.
Laste järele tuleks vaadata, et nad seadmega ei mängiks.
Alati ühendage pistik vooluvõrgust lahti enne
seadme puhastamist või hooldamist.
Ärge kunagi kasutage tolmuimejat ilma filtriteta.
Ettevaatust
Tegemist on elektriseadmega.
• Ärge kunagi imege vedelikku.
• Mitte kasta puhastamiseks vette.
• Voolikut tuleks regulaarselt kontrollida;
vigastatud voolikut ei tohi kasutada.
Ülaltoodu eiramine võib rikkuda tolmuimeja
mootorit – kahjusid garantii ei korva.
See tolmuimeja on ette nähtud ainult koduseks
kasutamiseks.
Ärge kasutage kunagi tolmuimejat
• kergsüttivate gaaside jms läheduses,
• teravatel esemetel,
• hõõguva või jahtunud söe, süüdatud
sigaretikonide jmt. eemaldamiseks,
• peene tolmu, näiteks krohvi, tsemendi ja jahu
eemaldamiseks.
Toitejuhtme ohutusnõuded:
• Kontrollige regulaarselt, et pistik ja toitejuhe
oleksid terved. Ärge kunagi kasutage vigastatud
toitejuhtmega tolmuimejat.
• Kui toitejuhe on kahjustunud, peab seda ohu ära
hoidmiseks asendama ainult volitatud Electroluxi
teeninduskeskus. Tolmuimeja toitejuhtme
vahetamist garantii ei kata.
• Ärge kunagi tõmmake ega tõstke tolmuimejat
juhtmest.
Kogu hooldustöö ja remont tuleb teha Electroluxi
volitatud teeninduskeskuses.
Hoidke tolmuimejat kuivas.
Klienditeave ning jätkusuutlikkuse poliitika
Electrolux ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud seadme valest kasutamisest või selle muutmisest. Vaadake Garantiivoldikut pakendis täpsemalt
garantiid ja kliendi kontakte.
Kui Teil on kommentaare tolmuimeja või tööjuhiste
kohta, palun saatke meile kiri aadressile
[email protected]
Jätkusuutlikkuse poliitika
Selle toote valmistamisel on arvestatud
keskkonnaga. Kõik taaskäideldavad plastosad on
vastavalt märgistatud. Täpsemalt vaadake meie
veebisaiti www.electrolux.com.
Pakkematerjalid on valitud keskkonnasõbralikult
ja neid saab taaskasutada.
Energiamärgisel deklareeritud väärtused on
mõõdetud vastavalt nõutud mõõtmismeetoditele
(EN60312-1).
eng
fra
bul
cro
cze
dan
de
ara
esp
est
srp
gre
hun
ita
latv
18
eng
fra
bul
cro
cze
dan
de
ara
esp
est
srp
gre
hun
ita
latv
Услови и упозорења у вези са безбедношћу
Овај уређај могу да користе деца старија од 8 година,
особе са смањеним физичким, чулним или менталним
способностима и особе без искуства и знања, али само
ако им се обезбеди надзор, ако им се објасни како се
уређај користи на безбедан начин и ако схватају могуће
опасности.
УПОЗОРЕЊЕ: Турбо четка има ротирајућу четку у коју
могу да се заглаве страни предмети. Турбо млазница
није погоднa за тепихе велике дебљине и са дугим
ресама, тепихе са подлогом против клизања као што су
отирачи за улазна врата или теписи отпорни на воду.
Будите опрезни приликом коришћења турбо четке
и користите је само на предвиђеним површинама.
Искључите усисивач пре вађења заглављених
предмета и пре чишћења четке.
Децу треба надгледати да се не би играла овим
уређајем. Деца не смеју да обављају чишћење и
одржавање без надзора.
Искључите усисивач из струје пре сваког чишћења и
захвата на одржавању.
Не користите усисивач ако се у њему не налазе
филтери.
Опрез
Овај уређај садржи електричне спојеве.
• Не усисавајте течност.
• Не чистите усисивач урањањем у течност.
• Редовно проверавајте исправност црева усисивача; не
користите га ако је оштећено.
У супротном, може да дође до озбиљног оштећења
мотора, која гаранција не покрива.
Уређај је намењен само за кућну употребу.
Не користите усисивач
• У близини запаљивих гасова и сл.
• За усисавање оштрих предмета.
• За усисавање жара и пепела, неугашених
цигарета и сл.
• За усисавање врло ситне прашине, на пример
гипсане прашине, бетонске прашине или брашна.
Мере опреза у вези са каблом за напајање
• Редовно проверавајте да ли на каблу за напајање и
утичници има оштећења. Не користите усисивач ако
је његов кабл за напајање оштећен.
• Ако је кабл оштећен, потребно је да га замени сервис
овлашћен од стране компаније Electrolux да би се
избегле ризичне ситуације. Гаранција не покрива
оштећења кабла за напајање усисивача.
• Не вуците и не подижите усисивач држећи га за кабл.
Одржавање и поправку сме да обавља искључиво сервис
овлашћен од стране компаније Electrolux.
Усисивач чувајте на сувом месту.
Информације за потрошаче
Electrolux, cодриче сву одговорност за сву штету
која настане услед неправилне употребе усисивача
и услед неовлашћеног одржавања, сервисирања
и модификације уређаја. Више детаља о гаранцији
и контакт особама задуженим за контакт са
потрошачима потражите у гарантном листу који сте
добили уз усисивач.
Ако имате коментаре о усисивачу или о упутству за
употребу обратите нам се путем е-поште на адресу
[email protected]
Смернице за еколошку одрживост
Приликом дизајнирања овог производа велика пажња
је посвећена животној средини. Сви пластични делови
имају ознаку која означава да могу да се рециклирају.
Детаљне информације потражите на нашем веб сајту
www.electrolux.com.
Амбалажа је направљена од материјала који не загађују
животну средину и који се могу рециклирати.
Декларисане вредности на енергетској налепници
измерене су у складу са захтеваним методима мерења
(EN60312-1).
19
Απαιτήσεις και προειδοποιήσεις ασφαλείας
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με
μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές
δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης,
εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά
με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και
κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Turbo του εξαρτήματος χειρός
διαθέτουν περιστρεφόμενη βούρτσα στην οποία
μπορεί να εγκλωβιστούν αντικείμενα. Το ακροφύσιο
Turbo δεν είναι κατάλληλο για χαλιά με παχύ πέλος
και μακριά κρόσσια, για αντιολισθητικά χαλιά όπως τα
χαλάκια πόρτας ή αδιάβροχα χαλιά. Χρησιμοποιείτε
τα με προσοχή και μόνο στις επιφάνειες για τις οποίες
προορίζονται. Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα
πριν αφαιρέσετε τα εγκλωβισμένα αντικείμενα ή πριν
καθαρίσετε τη βούρτσα.
Πρέπει να επιβλέπετε τα μικρά παιδιά, για να
βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
Να αποσυνδέετε πάντα το φις από το ρεύμα πριν
από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της συσκευής.
Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ την ηλεκτρική σκούπα
χωρίς φίλτρα.
Προσοχή
Η συσκευή αυτή περιέχει ηλεκτρικές συνδέσεις.
• Μην αναρροφάτε ποτέ κανένα υγρό.
• Μην τη βυθίζετε σε οποιαδήποτε υγρό για καθαρισμό.
• Ο εύκαμπτος σωλήνας πρέπει να ελέγχεται τακτικά και
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, αν έχει κάποια φθορά.
Τα παραπάνω ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά
στον κινητήρα, η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
Η ηλεκτρική σκούπα προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ την ηλεκτρική σκούπα
• Κοντά σε εύφλεκτα αέρια, κλπ.
• Πάνω σε αιχμηρά αντικείμενα.
• Πάνω σε καυτές ή κρύες στάχτες, αναμμένα
αποτσίγαρα κλπ.
• Πάνω σε ψιλή σκόνη, όπως σκόνη από σοβάδες,
τσιμέντο, αλεύρι.
Προφυλάξεις για το καλώδιο τροφοδοσίας
• Ελέγχετε τακτικά αν η πρίζα και το καλώδιο λειτουργούν
σωστά. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την ηλεκτρική
σκούπα αν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο.
• Εάν το καλώδιο έχει καταστραφεί, θα πρέπει να
αντικατασταθεί μόνο από ένα εξουσιοδοτημένο
κέντρο υποστήριξης της Electrolux για αποφυγή
κινδύνων.
Η εγγύηση δεν καλύπτει φθορές του καλωδίου της
ηλεκτρικής σκούπας.
• Ποτέ μην τραβάτε και μην σηκώνετε την ηλεκτρική
σκούπα από το καλώδιο.
Όλες οι επιδιορθώσεις και η συντήρηση πρέπει να
πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένο κέντρο
υποστήριξης της Electrolux.
Αποθηκεύετε την ηλεκτρική σκούπα σε στεγνό μέρος.
Πληροφορίες για τον καταναλωτή
Η Electrolux αποποιείται κάθε ευθύνη για τυχόν ζημίες
από εσφαλμένη χρήση της συσκευής ή από παρέμβαση
στη συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
την εγγύηση και την επικοινωνία του καταναλωτή, δείτε
το Φυλλάδιο Εγγύησης στη συσκευασία.
Εάν έχετε κάποια σχόλια σχετικά με τη σκούπα
ή με το εγχειρίδιο των Οδηγιών Λειτουργίας,
επικοινωνήστε μέσω e-mail στη διεύθυνση
[email protected]
Πολιτική βιωσιμότητας
Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί με περιβαλλοντική
συνείδηση. Όλα τα πλαστικά μέρη είναι σημειωμένα
με σκοπό να ανακυκλωθούν. Για λεπτομέρειες,
επισκεφτείτε τον ιστοτόπο μας www.electrolux.com.
Το υλικό της συσκευασίας έχει επιλεγεί έτσι ώστε
να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και μπορεί να
ανακυκλωθεί.
Οι δηλωθείσες τιμές στη σήμανση κατανάλωσης
ενέργειας μετρώνται σύμφωνα με τις απαιτούμενες
μεθόδους μέτρησης (EN60312-1).
eng
fra
bul
cro
cze
dan
de
ara
esp
est
srp
gre
hun
ita
latv
20
eng
fra
bul
cro
cze
dan
de
ara
esp
est
srp
gre
hun
ita
latv
Biztonsági követelmények és figyelmeztetések
Korlátozott fizikai, mentális vagy érzékelési képességű
személy (ideértve a 8 év alatti gyermekeket is),
továbbá a készülék használatában nem jártas
személy a készüléket csak akkor működtetheti, ha a
biztonságáért felelős személy útmutatással látta el
vagy gondoskodik a felügyeletéről.
FIGYELEM: A turbófej beépített forgókefével
rendelkezik, melybe apró tárgyak beszorulhatnak. A
turbó porszívófej nem alkalmas hosszú szálakból és
rojtokból álló, illetve csúszásmentes szőnyegekhez,
például lábtörlőkhöz és vízálló szőnyegekhez.
Kérjük, elővigyázatosan és csak az előírt típusú
felületeken használja. Mielőtt a beszorult tárgyat
eltávolítaná, feltétlenül kapcsolja ki a porszívót.
Gyermekek a készüléket csak felügyelet mellett
működtethetik, és ügyelni kell arra, hogy ne
használják játékra.
A készüléket tisztítás vagy karbantartás előtt mindig
áramtalanítsa.
A porszívót soha ne használja a hozzá tartozó szűrők
nélkül.
Vigyázat!
A készülék elektromos csatlakozásokat tartalmaz.
• Ne szívjon fel folyadékot a porszívóval.
• Ne tegye a porszívót folyadékba tisztítás céljából.
• A gégecsövet rendszeresen ellenőrizni kell, és
sérülés esetén nem szabad használni.
A felsorolt esetekben a motor súlyosan károsodhat,
és erre nem terjed ki a garancia.
A porszívót kizárólag háztartási célra szabad használni.
Soha ne használja a porszívót
• Gyúlékony gázok stb. közelében,
• éles tárgyak felszívására,
• izzó vagy kialudt parázs, illetve égő cigarettavégek
felszívására,
• finom por, például gipsz, cement vagy liszt
felszívására.
A hálózati tápkábellel kapcsolatos előírások
• Időnként ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a
csatlakozó vagy a kábel. Ne használja a porszívót,
ha a kábel sérült.
• Ha a kábel sérült, a veszély elkerülése érdekében
csak hivatalos Electrolux márkaszervizben
cserélhetik ki. A garancia nem vonatkozik a
porszívó kábelének károsodására.
• Soha ne húzza és ne emelje fel a porszívót a
kábelénél fogva.
A karbantartási és javítási munkák csak hivatalos
Electrolux márkaszervizben végezhetők el.
A porszívót száraz helyen tárolja.
Vásárlói tájékoztató
Az Electrolux nem vállal felelősséget semmilyen
olyan kárral kapcsolatban, amely a készülék helytelen
használatából vagy bármilyen átalakításából ered. A
garancia részleteit és a kapcsolatfelvételi lehetőségeket
a csomaghoz mellékelt garancia könyv tartalmazza.
Észrevételeit a porszívóval vagy a használati
útmutatóval kapcsolatban e-mailben a
[email protected] címen várjuk.
Környezetvédelmi irányelvek
A termék tervezésekor és gyártásakor figyelembe
vettük a környezetvédelmi szempontokat. Az összes
műanyag alkatrészt elláttuk az újrahasznosítást célzó
jelöléssel. Részleteket webhelyünkön, a következő
címen olvashat: www.electrolux.com.
A csomagolás anyaga környezetbarát és
újrahasznosítható.
Az energiacímkén feltüntetett értékek mérése
az előírt mérési módszereknek (EN60312-1)
megfelelően történt.
21
Requisiti e avvertenze per la sicurezza
Questa apparecchiatura può essere usata da bambini
a partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità
fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o
conoscenza sull’uso dell’apparecchiatura, solamente
se sorvegliati o se sono stati istruiti relativamente
all’uso dell’apparecchiatura e se hanno compreso i
rischi coinvolti.
AVVERTENZA: Turbo degli accessori manuali
sono dotate di una spazzola rotante che potrebbe
intasarsi. La Turbospazzola non è adatta per tappeti
a fibre e frange lunghe o spesse, per tappeti
antiscivolo come gli zerbini o tappeti resistenti
all’acqua. Utilizzarle con attenzione e soltanto sulle
superfici adatte. Spegnere l’aspirapolvere prima di
rimuovere eventuali oggetti intrappolati o pulire la
spazzola.
Sorvegliare i bambini per evitare che giochino con
l’apparecchio.
Prima di effettuare la pulizia o la manutenzione
dell’apparecchio, scollegare la spina dall’alimentazione
elettrica.
Non utilizzare mai l’aspirapolvere senza filtri.
Avvertenza
L’apparecchio contiene collegamenti elettrici.
• Non aspirare mai liquidi.
• Non immergere l’apparecchio in detergenti liquidi.
• Controllare regolarmente lo stato del flessibile e
non utilizzarlo se danneggiato.
I casi sopracitati possono causare seri danni al
motore e non sono coperti da garanzia.
L’aspirapolvere è destinato solo all’uso domestico.
Non utilizzare mai l’aspirapolvere
• In prossimità di gas infiammabili ecc.
• Su oggetti appuntiti.
• Su cenere calda o fredda, mozziconi di sigaretta
accesi, ecc.
• Su polvere fine, ad esempio intonaco,
calcestruzzo, farina.
Precauzioni per il cavo elettrico
• Controllare regolarmente che la spina e il cavo non
siano danneggiati. Non utilizzare l’aspirapolvere se
il cavo è danneggiato.
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato,
deve essere sostituito da un centro di
assistenza Electrolux autorizzato per evitare
eventuali pericoli. Gli eventuali danni al cavo
dell’aspirapolvere non sono coperti dalla garanzia.
• Non utilizzare mai il cavo per tirare o sollevare
l’aspirapolvere.
Qualsiasi intervento di manutenzione e riparazione
deve essere eseguito presso un centro di assistenza
autorizzato Electrolux.
Riporre l’aspirapolvere in un luogo asciutto.
Informazioni per l’utente
Electrolux declina ogni responsabilità per tutti i
danni derivanti da un uso improprio o in caso di
manomissione dell’apparecchio. Per ulteriori informazioni sui contatti in merito a garanzia e servizio
clienti, consultare l’opuscolo relativo alla garanzia
accluso nella confezione.
Per commenti relativi all’aspirapolvere o al manuale
delle Istruzioni per l’uso e per informazioni sui centri
di assistenza tecnica autorizzati Electrolux chiamare
il numero telefonico 0434/3951.
Politica della sostenibilità
Questo prodotto è progettato nel rispetto
dell’ambiente. Tutte le parti in plastica sono
riciclabili. Per ulteriori dettagli, consultare il sito Web:
www.electrolux.com.
Il materiale di imballaggio è ecologico e riciclabile.
I valori dichiarati sull’etichetta relativa al consumo
energetico vengono misurati conformemente ai
metodi di misurazione richiesti (EN60312-1).
eng
fra
bul
cro
cze
dan
de
ara
esp
est
srp
gre
hun
ita
latv
22
eng
fra
bul
cro
cze
dan
de
ara
esp
est
srp
gre
hun
ita
latv
Drošības prasības un brīdinājums
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja tos
uzrauga, tie ir instruēti par ierīces drošu lietošanu un
izprot potenciālos riskus.
UZMANĪBU: Turbouzgaļu aksesuāriem ir rotējoša
birste, kurā var iesprūst priekšmeti. Turbo sprauslas
nav piemērotas paklājiem ar garām plūksnām un
garām bārkstīm, pretslīdes paklājiem, piemēram,
durvju paklājiņiem vai ūdensizturīgiem paklājiem.
Lūdzu, lietojiet tos piesardzīgi un tikai uz tam
paredzētām virsmām. Lūdzu, izslēdziet putekļu
sūcēju pirms iesprūdušu priekšmetu atbrīvošanas
vai birstes tīrīšanas.
Uzraugiet, lai mazi bērni nerotaļātos ar ierīci.
Pirms ierīces tīrīšanas un apkopes, kontaktdakša ir
jāatvieno no strāvas padeves.
Nekad nelietojiet putekļu sūcēju bez filtriem.
Brīdinājums
Šī ierīce ietver elektriskos savienojumus.
• Nelietojiet putekļu sūcēju šķidruma savākšanai.
• Tīrīšanas nolūkos, neievietojiet putekļu sūcēju
jebkādā šķidrumā.
• Gofrēto cauruli ir regulāri jāpārbauda; ja tā ir
bojāta, to nedrīkst lietot.
Iepriekš minētais var izraisīt nopietnus motora
bojājumus, uz kuriem neattiecas garantija.
Putekļsūcējs paredzēts tikai izmantošanai mājās.
Nekad nelietojiet putekļu sūcēju
• Viegli uzliesmojošu gāzu u.tml. vielu tuvumā.
• Asu priekšmetu uzsūkšanai;
• kvēlojošu ogļu vai izdedžu, nenodzēstu izsmēķu
u.tml. uzsūkšanai;
• smalku putekļu, piemēram, ģipša, betona, miltu
uzsūkšanai.
Strāvas kabeļa drošības tehnikas noteikumi
• Regulāri pārbaudiet, vai kontaktdakša un kabelis
nav bojāti. Nekad nelietojiet putekļu sūcēju, ja tā
kabelis ir bojāts.
• Ja kabelis ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai
oficiālajā Electrolux tehniskās apkopes centrā, lai
izvairītos no iespējamām briesmām. Uz putekļu
sūcēja kabeļa bojājumiem garantija neattiecas.
• Nekad nevelciet un neceliet putekļu sūcēju aiz kabeļa.
Putekļu sūcēja apkopi un remontu drīkst veikt tikai
oficiālā Electrolux tehniskās apkopes centra darbinieki.
Glabājiet putekļu sūcēju sausā vietā.
Informācija lietotājam
Electrolux neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai tīšas
bojāšanas dēļ. Vairāk par garantiju un informāciju
lietotājiem uzziniet Garantijas grāmatiņā, kas atrodas iepakojumā.
Ja jums ir kas sakāms par putekļsūcēju vai Lietošanas
instrukcijām, lūdzu rakstiet e-pastu uz adresi
[email protected]
Produkta ilgas darbības politika
Šis izstrādājums veidots, ņemot vērā vides
aizsardzības prasības. Visas plastmasas detaļas
var nodot otrreizējai izejvielu pārstrādei. Sīkākai
informācijai apmeklējiet mūsu mājas lapu:
www.electrolux.com.
Iepakojuma materiāli ir videi draudzīgi un var tikt
pārstrādāti.
Enerģijas marķējumā norādītās vērtības ir mērītas
saskaņā ar noteiktajām mērīšanas metodēm
(EN60312-1).
23
Saugos reikalavimai ir įspėjimas
Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus
ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių
negalių arba patirties bei žinių trūkumo, jeigu jie yra
prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį
prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.
ĮSPĖJIMAS: Rankinių priedų turbininiai antgaliai
turi besisukantį šepetį, kuriame gali įsipainioti dalys.
Turboantgalis netinka kilimams su ilgais plaukeliais
ir kutais, slydimui atspariems kilimams, pavyzdžiui,
durų kilimėliams ar vandeniui atspariems kilimams.
Naudokite juos atsargiai ir tik ant numatytųjų
paviršių. Išjunkite dulkių siurblį prie pašalindami
įsipainiojusias dalis arba valydami šepetį.
Reikia užtikrinti, kad vaikai nežaistų su prietaisu.
Visada prieš valydami arba atlikdami prietaiso
priežiūrą ištraukite kištuką iš el. lizdo.
Niekada nenaudokite siurblio be filtrų.
Įspėjimas
Šiame prietaise yra elektros jungčių.
• Niekada nesiurbkite jokių skysčių.
• Prietaiso nemerkite į jokį skystį, kurį norite išvalyti.
• Žarną reikia pastoviai tikrinti ir nenaudoti, jei ji
pažeista.
Nesilaikant aukščiau išvardintų reikalavimų galima
stipriai apgadinti variklį. Šių gedimų atveju garantija
netaikoma.
Šis dulkių siurblys skirtas naudoti tik namuose.
Dulkių siurblio niekada nenaudokite
• Šalia degių dujų ar pan.
• Ant aštrių daiktų.
• Karšto arba šalto šlako, rusenančių nuorūkų ir pan.
• Smulkių dulkių, pvz., tinko, betono, miltų.
Perspėjimai dėl maitinimo laido naudojimo
• Reguliariai tikrinkite, ar kištukas ir laidas nėra
pažeisti. Niekada nenaudokite dulkių siurblio, jei jo
laidas pažeistas.
• Jei laidas pažeistas, jį turi pakeisti įgalioto
„Electrolux“ techninės priežiūros centro
darbuotojai, kad būtų išvengta pavojaus. Dulkių
siurblio laidų pažeidimams garantija netaikoma.
• Niekada netraukite ir nekelkite dulkių siurblio už laido.
Visą siurblio priežiūrą ir remontą turi atlikti
tik įgaliotojo „Electrolux“ aptarnavimo centro
darbuotojai.
Dulkių siurblį laikykite sausoje vietoje.
Informacija vartotojams
„Electrolux“ neprisiima jokios atsakomybės už žalą,
padarytą netinkamai naudojant prietaisą ar jį sugadinus. Išsamesnė informacija apie garantiją ir vartotojo kontaktai nurodomi pakuotėje pateiktame
garantijos lankstinuke.
Jei turite kokių nors pastabų apie dulkių siurblį ar
naudojimo instrukcijas, rašykite mums el. paštu
[email protected]
Suderinamumas su aplinkos apsauga
Šis gaminys sukurtas atsižvelgiant į aplinkosaugos
reikalavimus. Visos plastikinės dalys yra pažymėtos
kaip skirtos perdirbti. Daugiau informacijos žr. mūsų
svetainėje: www.electrolux.com.
Pakuotės medžiaga nekenkia aplinkai, ją galima
perdirbti.
Energijos sunaudojimo lentelėje pateiktos vertės
skaičiuojamos atsižvelgiant į privalomus matavimo
metodus (LST EN60312-1).
lith
ned
nor
pol
por
rom
rus
slk
slv
suo
sve
tur
ukr
24
lith
ned
nor
pol
por
rom
rus
slk
slv
suo
sve
tur
ukr
Veiligheidsvereiste en waarschuwing
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen
van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over
het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
WAARSCHUWING: Turbomondstukaccessoires zijn
voorzien van een roterende borstel waarin deeltjes
vast kunnen komen te zitten. Het Turbo mondstuk
is niet geschikt voor tapijten met diepe polen en
lange franjes, antislip tapijten zoals deurmatten of
waterbestendige tapijten. Let bij het gebruik van
deze accessoires goed op en gebruik ze alleen op
de bedoelde oppervlakken. Schakel de stofzuiger
uit voordat u vastgelopen deeltjes verwijdert of de
borstel schoonmaakt.
Let op dat kinderen niet met het apparaat spelen.
Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u
het apparaat gaat reinigen of onderhouden.
Gebruik de stofzuiger nooit zonder filters.
Waarschuwing
Dit apparaat bevat elektrische verbindingen.
• Zuig nooit vloeistoffen op.
• Dompel het apparaat nooit in water om het
schoon te maken.
• Controleer de slang regelmatig en gebruik deze
niet als u beschadigingen opmerkt.
Bovengenoemde zaken kunnen schade aan de
motor veroorzaken. Dergelijke schade valt niet
onder de garantie.
De stofzuiger is uitsluitend bestemd voor
huishoudelijk gebruik.
Gebruik de stofzuiger nooit in deze situaties
• In de buurt van ontvlambare gassen, enz.
• Bij scherpe voorwerpen.
• Voor hete of koude as, brandende
sigarettenpeuken, enz.
• Voor fijn stof van bijvoorbeeld gips, beton of bloem.
Voorzorgsmaatregelen betreffende het
elektrische snoer
• Controleer regelmatig of de stekker en het snoer
niet beschadigd zijn. Gebruik de stofzuiger nooit
als het snoer beschadigd is.
• Als het snoer is beschadigd, mag dit alleen bij
een erkend Electrolux Service Centre worden
vervangen om risico te vermijden. Schade aan het
snoer van de stofzuiger valt niet onder de garantie.
• Nooit door middel van het snoer de stofzuiger
naar u toe trekken of optillen.
Alle servicebeurten en reparaties moeten uitgevoerd
worden door een erkend Electrolux Service Centre.
Bewaar de stofzuiger op een droge plaats.
Klantinformatie
Electrolux wijst alle aansprakelijkheid van de hand
voor schade die ontstaat als gevolg van onjuist
gebruik van het apparaat of onbevoegde aanpassingen van het apparaat. Zie het bijgesloten garantieboekje voor meer informatie over de garantie en
contactpersonen voor klanten.
Als u opmerkingen hebt over de stofzuiger of over
de handleiding, kunt u een e-mail sturen naar
[email protected]
Milieubeleid
Het ontwerp van dit product is zeer milieuvriendelijk. Alle kunststof onderdelen kunnen
worden hergebruikt. Ga voor meer informatie
naar onze website: www.electrolux.com.
Het verpakkingsmateriaal is geselecteerd op
millieuvriendelijkheid en kan worden gerecycled.
De aangeduide waarden op het energielabel zijn
gemeten volgens de vereiste meetmethoden
(EN60312-1).
25
Sikkerhetskrav og forholdsregler
Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap dersom de har tilsyn eller
får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår
hvilke farer som kan inntreffe.
ADVARSEL: Turbomunnstykkene har en roterende
børste hvor deler kan fanges opp. Turbomunnstykket
er ikke egnet for tykke tepper med lange frynser,
tepper med anti-skli underside som dørmatter eller
vanntette tepper. Bruk dem med forsiktighet og bare
på beregnede overflater. Slå av støvsugeren før du
fjerner deler som sitter fast eller rengjør børsten.
Pass på at barn ikke leker med apparatet.
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før du
rengjør eller vedlikeholder apparatet.
Bruk aldri støvsugeren uten filter.
Forsiktig
Dette apparatet inneholder elektriske forbindelser.
• Væske må ikke støvsuges.
• Må ikke senkes i væske for rengjøring.
• Kontroller slangen regelmessig. Den må ikke
brukes hvis den er skadet.
Det ovennevnte kan føre til alvorlig skade på
motoren som ikke dekkes av garantien.
Støvsugeren skal kun brukes i private
husholdninger.
Bruk aldri støvsugeren
• Nær brennbare gasser osv.
• på skarpe gjenstander
• på varm eller kald aske eller andre rester etter
forbrenning, tente sigarettstumper osv.
• på fint støv, for eksempel murpuss, betong eller mel
Forholdsregler for strømledningen
• Kontroller regelmessig at støpselet og ledningen
ikke er skadet. Hvis strømledningen er skadet, må
støvsugeren ikke brukes.
• Hvis ledningen er skadet, kan den bare skiftes
ut av et autorisert Electrolux-servicesenter
for å unngå farlige situasjoner. Skader på
strømledningen dekkes ikke av garantien.
• Støvsugeren må ikke trekkes eller løftes etter
strømledningen.
All service og alle reparasjoner må utføres av et
autorisert Electrolux-servicesenter.
Oppbevar støvsugeren på et tørt sted.
Forbrukerinformasjon
Electrolux fraskriver seg alt ansvar for skader som
oppstår som følge av feil bruk av apparatet eller
eksperimentering med apparatet. Hvis du vil ha mer
informasjon om garanti og kontakter for forbrukere,
kan du se i garantiheftet som fulgte med i pakken.
Hvis du har kommentarer om støvsugeren eller
bruksanvisningen, kan du sende e-post til oss på
[email protected]
Miljøretningslinjer
Produktet er utviklet med tanke på miljøet. Alle
plastdeler er merket som gjenvinnbare. Hvis du vil
ha mer informasjon, kan du besøke webområdet
vårt: www.electrolux.com.
Emballasjen er miljøvennlig og kan gjenvinnes.
De angitte verdiene på energietiketten er målt
i henhold til de påkrevde målingsmetodene
(EN60312-1).
lith
ned
nor
pol
por
rom
rus
slk
slv
suo
sve
tur
ukr
26
lith
ned
nor
pol
por
rom
rus
slk
slv
suo
sve
tur
ukr
Wymogi bezpieczeństwa i ostrzeżenie
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku powyżej
8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a
także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub
doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub
zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego
korzystania z urządzenia i będą świadome związanych
z tym zagrożeń.
OSTRZEŻENIE: Turbossawki, będące wyposażeniem
dodatkowym odkurzacza, są wyposażone w
obracające się szczotki, w których mogą zakleszczyć
się małe przedmioty. Turboszczotka nie nadaje się
do dywanów z grubym włosiem i długimi frędzlami,
do dywanów antypoślizgowych, jak wycieraczki,
lub do wykładzin wodoodpornych. Dlatego
należy używać ich ostrożnie i tylko do odkurzania
odpowiednich powierzchni. Przed wyjęciem
zakleszczonego przedmiotu lub przystąpieniem do
czyszczenia szczotki należy wyłączyć odkurzacz.
Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że nie
bawią się urządzeniem.
Zawsze odłączaj zasilanie przed czyszczeniem lub
konserwacją odkurzacza.
Nigdy nie używaj odkurzacza bez filtrów.
Ostrzeżenie
To urządzenie zawiera połączenia elektryczne.
• Nie wciągaj do odkurzacza żadnych płynów
• Nie zanurzaj odkurzacza w żadnym płynie w celu
umycia
• Wąż należy regularnie sprawdzać, a w razie
stwierdzenia uszkodzenia nie wolno go używać.
Opisane powyżej czynności mogą poważnie uszkodzić
silnik. Uszkodzenie takie nie jest objęte gwarancją.
Odkurzacz jest przeznaczony wyłącznie do użytku
domowego.
Nigdy nie używaj odkurzacza
• W pobliżu gazów łatwopalnych itp.
• do odkurzania przedmiotów z ostrymi krawędziami
• do odkurzania żarzących się lub zimnych
popiołów, tlących się niedopałków itp.
• do odkurzania drobnego pyłu, np. gipsu, gruzu,
cementu, mąki.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa przewodu
zasilającego
• Należy regularnie sprawdzać, czy wtyczka lub przewód
zasilający nie są uszkodzone. Nigdy nie wolno używać
odkurzacza, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
• W razie uszkodzenia przewodu zasilającego jego
wymianę należy powierzyć autoryzowanemu
serwisowi firmy Electrolux lub osobie o
odpowiednich kwalifikacjach, tak aby uniknąć
niebezpieczeństwa. Uszkodzenie przewodu
zasilającego odkurzacza nie jest objęte gwarancją.
• Nigdy nie wolno ciągnąć ani podnosić odkurzacza,
trzymając go za przewód zasilający.
Serwisowanie i naprawy mogą być wykonywane
wyłącznie przez personel autoryzowanego centrum
serwisowego firmy Electrolux.
Odkurzacz należy przechowywać w suchym
pomieszczeniu.
Informacje dla klienta
Firma Electrolux nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia powstałe w wyniku
nieprawidłowego użytkowania urządzenia lub nieodpowiedniego obchodzenia się z urządzeniem.
Dodatkowe informacje na temat gwarancji i dane
kontaktowe można znaleźć w ulotce gwarancyjnej
dołączonej do opakowania.
W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących
odkurzacza lub informacji zawartych w instrukcji
obsługi prosimy o skontaktowanie się z nami pod
adresem: [email protected]
Zasady ekologiczne
Ten produkt zaprojektowano z troską o środowisko
naturalne. Wszystkie części plastikowe zostały
oznakowane do utylizacji. Szczegółowe informacje
znajdują się w naszej stronie Internetowej:
www.electrolux.com.
Materiał, z którego wykonano opakowanie, jest przyjazny
dla środowiska i może zostać oddany do recyklingu.
Wartości deklarowane na etykiecie zużycia energii
są określane zgodnie z wymaganymi metodami
pomiarowymi (EN60312-1).
27
Avisos e requisitos de segurança
Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8
anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca
experiência e conhecimento se tiverem recebido
supervisão ou instruções relativas à utilização do
aparelho de forma segura e compreenderem os
perigos envolvidos.
AVISO: As escovas Turbos têm escova rotativa
que pode aprisionar objectos. A escova Turbo năo
é adequada para alcatifas com pelo comprido
e franjas longas, tapetes antiderrapantes como
capachos de portas ou tapetes resistentes ŕ água.
Utilize-os com cuidado e apenas nas superfícies para
as quais são adequados. Desligue o aspirador antes
de remover qualquer objecto que tenha ficado
aprisionado e antes de limpar a escova.
As crianças deverão ser supervisionadas de modo a
garantir que não brincam com o aparelho.
Retire sempre a ficha da corrente antes de limpar ou
tratar da manutenção do aparelho.
Nunca utilize o aspirador sem filtros.
Atenção
Este aparelho contém ligações eléctricas.
• Não aspire líquidos.
• Não o mergulhe em líquidos para limpar.
• A mangueira deve ser verificada regularmente e
não deverá ser utilizada se estiver danificada.
Os procedimentos acima descritos podem causar
sérios danos ao motor, não cobertos pela garantia.
Este aspirador destina-se apenas a uso doméstico.
Nunca utilize o aspirador
• Perto de gases inflamáveis, etc.
• Em objectos aguçados.
• Em cinzas quentes, pontas de cigarros acesas, etc.
• Em pó fino, como por exemplo, gesso, cimento,
farinha.
Precauções a ter com o cabo
• Verifique regularmente se a ficha e o cabo não
estão danificados. Nunca utilize o aspirador se o
cabo estiver danificado.
• Se o cabo de alimentação estiver danificado,
só deverá ser substituído por um centro de
assistência Electrolux autorizado, de modo a evitar
quaisquer perigos. A garantia não cobre os danos
provocados ao cabo do aspirador.
• Nunca puxe nem levante o aspirador pelo cabo.
Toda a assistência e reparações devem ser efectuadas
por um centro de assistência Electrolux autorizado.
Mantenha o aspirador num local seco.
Informação ao consumidor
A Electrolux recusa qualquer responsabilidade por
todos os danos decorrentes de um uso impróprio
do aparelho ou de modificações ilícitas efectuadas
ao mesmo. Para obter informações mais detalhadas
sobre a garantia e contactos de consumidores, consulte o Folheto da Garantia incluído na embalagem.
Se tiver comentários a fazer sobre o aspirador ou
sobre o manual de Instruções de Funcionamento,
envie-nos uma mensagem de correio electrónico
para [email protected]
Política de sustentatibilidade
Este produto foi concebido a pensar no ambiente.
Todas as peças de plástico estão marcadas para fins
de reciclagem. Para obter informações detalhadas,
consulte o nosso Web site www.electrolux.com.
Os materiais de embalagem foram escolhidos por
respeitarem o ambiente e podem ser reciclados.
Os valores declarados no rótulo energético são
medidos de acordo com os métodos de medição
exigidos (EN60312-1).
lith
ned
nor
pol
por
rom
rus
slk
slv
suo
sve
tur
ukr
28
lith
ned
nor
pol
por
rom
rus
slk
slv
suo
sve
tur
ukr
Cerinţă şi avertisment de siguranţă
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai
mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără
cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau
după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile
necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le
permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
AVERTISMENT: Turbo din accesoriile aspiratorului au o
perie rotativă în care se pot bloca piese. Peria Turbo nu
este adecvată pentru mochete foarte groase și cu fire
lungi, mochete anti-alunecare, cum ar fi covorașele de
ușă, sau mochete impermeabile. Vă rugăm să le utilizaţi
cu atenţie doar pe suprafeţele recomandate. Vă rugăm să
opriţi aspiratorul înainte de a scoate piesele blocate sau
înainte de a curăţa peria.
Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu
aparatul.
Scoateţi întotdeauna fişa din priză înainte de a
curăţa sau întreţine aparatul.
Nu utilizaţi niciodată aspiratorul fără filtrele acestuia.
Atenţie
Acest aparat este prevăzut cu conexiuni electrice:
• Nu aspiraţi niciodată lichide.
• Nu scufundaţi aparatul în niciun lichid pentru
curăţare.
• Furtunul trebuie verificat periodic şi nu trebuie
folosit în cazul în care este deteriorat.
Cele de mai sus pot cauza deteriorări grave motorului,
deteriorări care nu sunt acoperite de garanţie.
Aspiratorul este destinat exclusiv pentru uz casnic.
Nu utilizaţi niciodată aspiratorul
• În apropierea unor gaze sau alte substanţe
inflamabile
• Pe obiecte tăioase
• Pentru cenuşă fierbinte sau rece, mucuri de ţigară
nestinse etc.
• Pentru praf fin, de exemplu tencuială, ciment,
făină.
Precauţii legate de cablul de alimentare
• Verificaţi periodic integritatea cablului şi a fişei de
racordare la priză. Nu folosiţi niciodată un aspirator
al cărui cablu de alimentare este deteriorat.
• În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, pentru a evita pericolul, acesta
trebuie înlocuit de un centru de service autorizat
de Electrolux. Deteriorarea cablului electric al
aspiratorului nu este acoperită de garanţie.
• Nu mutaţi şi nu ridicaţi niciodată aspiratorul
trăgând de cablu.
Toate operaţiile de service şi reparaţiile trebuie
efectuate de un centru de service autorizat de
Electrolux.
Păstraţi aspiratorul într-un loc uscat.
Informaţii pentru clienţi
Electrolux nu îşi asumă răspunderea pentru deteriorările cauzate de utilizarea necorespunzătoare
a aparatului sau în cazul în care se aduc modificări
aparatului. Pentru mai multe detalii privind garanţia
şi contactele pentru clienţi consultaţi Broşura de
garanţie din pachet.
Dacă aveţi comentarii referitoare la aspirator sau la
manualul cu Instrucţiuni de funcţionare, trimiteţi-ne
un e-mail la adresa [email protected]
Politica de durabilitate
Acest produs este conceput în conformitate cu
normele de protecţie a mediului înconjurător. Toate
componentele din plastic sunt marcate în scopul
reciclării. Pentru detalii vizitaţi site-ul nostru web
www.electrolux.com.
Ambalajul este ales pentru a fi ecologic şi poate fi reciclat.
Valorile declarate pe eticheta energetică sunt măsurate
în conformitate cu metodele de măsurare obligatorii
(EN60312-1).
29
Меры предосторожности
Данный прибор может эксплуатироваться
детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными
физическими, сенсорными или умственными
способностями или с недостаточным опытом
или знаниями только после получения
соответствующих инструкций, позволяющих им
безопасно эксплуатировать прибор и дающих им
представление об опасности, сопряженной его
эксплуатацией. Очистка и доступное пользователю
техническое обслуживание прибора не должно
производиться детьми без присмотра.
ВНИМАНИЕ! «Турбощетка» оснащены
вращающейся щеткой, в которой могут застревать
различные предметы. Турбонасадка не подходит для
очистки ковровых покрытий с глубоким ворсом и
длинной окантовкой, противоскользящих ковровых
покрытий, например придверных ковриков или
влагостойких ковровых покрытий. Используйте их
только для очистки поверхностей, для которых она
предназначена, и соблюдайте при этом осторожность.
Перед извлечением застрявших предметов или
очисткой щетки выключайте пылесос.
Не разрешайте детям играть с прибором.
Всегда вынимайте вилку из розетки перед
чисткой прибора и уходом за ним.
Не пользуйтесь пылесосом без фильтров.
Осторожно!
Прибор содержит электрические провода.
• Не применяйте для сбора жидкостей.
• Для мытья прибора не погружайте его в жидкость.
• Регулярно проверяйте шланг и не пользуйтесь
им при повреждении.
Все это может привести к серьезным
повреждениям двигателя, не подпадающим под
действие гарантии.
Данный пылесос предназначен только для
бытового применения.
Не пользуйтесь пылесосом
• Вблизи легковоспламеняющихся газов и т. п.;
• для чистки острых предметов;
• при уборке горячей или остывшей золы,
непогашенных окурков и т. п.;
• при уборке мелкой пыли, например от
штукатурки, бетона, муки.
Меры предосторожности при обращении со
шнуром питания
• Регулярно проверяйте, не поврежден ли
шнур или штепсельная вилка. Пользоваться
пылесосом с поврежденным шнуром питания
запрещается.
• В целях безопасности поврежденный шнур
следует заменять только в авторизованном
сервисном центре Electrolux. Гарантийное
обслуживание не распространяется на
повреждения шнура питания пылесоса.
• Не тяните и не поднимайте пылесос за шнур.
Все работы по обслуживанию и ремонту должны
выполняться только в авторизованном сервисном
центре Electrolux.
Храните пылесос в сухом месте.
Информация для потребителя
Electrolux не несет никакой ответственности за
любой ущерб, понесенный из-за неправильного
использования данного бытового прибора или
внесения в него изменений. Подробная гарантия
и список сервисных центров приведены в
гарантийной брошюре комплекта прибора.
Ваши замечания о пылесосе и руководстве по
эксплуатации сообщайте по электронной почте
[email protected]
Забота об окружающей среде
Пылесос разработан с учетом требований
охраны окружающей среды. Все пластиковые
детали помечены для вторичной переработки.
Подробнее на нашем вебсайте: www.electrolux.com.
Материал упаковки подобран с учетом заботы об
окружающей среде и подлежит переработке.
Замер значений, приводимых на табличке
энергопотребления, производится в
соответствии с методами измерений,
регламентированными стандартом EN60312-1.
lith
ned
nor
pol
por
rom
rus
slk
slv
suo
sve
tur
ukr
30
lith
ned
nor
pol
por
rom
rus
slk
slv
suo
sve
tur
ukr
Bezpečnostné požiadavky a výstrahy
Tento spotrebič môžu používať deti staršie
ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo
nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod
dozorom inej osoby, alebo ak boli inou osobou
poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a ak
rozumejú prípadným rizikám.
UPOZORNENIE: Turbo hubice majú rotačnú kefu,
v ktorej môžu uviaznuť nečistoty. Používajte ich
opatrne a len na určených povrchoch. Turbo hubica
nie je vhodná na vysoké koberce, koberce s dlhým
vlasom alebo strapcami, protišmykové koberce, ako
sú napr. rohožky, alebo vodeodolné koberce. Pred
odstraňovaním uviaznutých nečistôt alebo čistením
kefy vypnite vysávač.
Nikdy nedovoľte, aby sa deti s prístrojom hrali.
Pred čistením alebo údržbou prístroja vždy
vytiahnite kábel zo zásuvky.
Nikdy nepoužívajte vysávač bez filtrov.
Varovanie!
Tento prístroj obsahuje elektronické spoje.
• Nikdy nevysávajte tekutiny.
• Prístroj nečistite ponáraním do žiadnej tekutiny.
• Hadica by sa mala pravidelne kontrolovať a nesmie
sa používať, ak je poškodená.
Nedodržanie týchto pravidiel môže spôsobiť vážne
poškodenie motora, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
Tento vysávač je určený iba na použitie v domácnosti.
Vysávač nikdy nepoužívajte na vysávanie
• V blízkosti horľavých plynov atď.,
• ostrých predmetov,
• horúcich alebo studených uhlíkov, horiacich
cigaretových ohorkov a pod.,
• jemného prachu, napr. z omietky, betónu, múky.
Opatrenia týkajúce sa kábla napájania
• Pravidelne kontrolujte, či nie sú zástrčka alebo
šnúra poškodené. Nikdy nepoužívajte vysávač, ak
je šnúra poškodená.
• Ak je kábel napájania poškodený, môže ho
vymeniť len technik autorizovaného servisného
centra spoločnosti Electrolux, aby sa predišlo
úrazu. Na poškodenie kábla vysávača sa
nevzťahuje záruka.
• Vysávač nikdy neťahajte ani nezdvíhajte za
prívodnú šnúru.
Kompletný servis a opravy musí vykonávať
autorizované servisné stredisko spoločnosti Electrolux.
Vysávač skladujte na čistom a suchom mieste.
Informácie pre spotrebiteľa
Spoločnosť Electrolux nenesie zodpovednosť za
žiadne škody spôsobené nesprávnym používaním
spotrebiča alebo neoprávneným zasahovaním do
spotrebiča. Ďalšie informácie o záruke a kontakty
pre spotrebiteľov nájdete v podmienkach záruky
dodaných v balení.
Ak máte pripomienky k vysávaču alebo návodu na
používanie, pošlite nám e-mail na adresu
[email protected]
Stratégia trvalo udržateľného rozvoja
Tento výrobok je navrhnutý s ohľadom na životné
prostredie. Všetky plastové súčasti sú označené na
účely recyklácie. Ďalšie informácie nájdete na našej
webovej stránke www.electrolux.com.
Použité baliace materiály nezaťažujú životné
prostredie a možno ich recyklovať.
Hodnoty uvádzané na štítku energetickej účinnosti
sa merajú podľa požadovaných metód merania
(EN60312-1).
31
Varnostne zahteve in opozorila
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi
ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobile
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in
če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
OPOZORILO: Ročna turbo sesalna krtača ima vrtečo
krtačo, v katero se lahko ujamejo deli. Uporabljajte
jo previdno in samo na predvidenih površinah.
Turbo nastavek ni primeren za debele preproge
in preproge z resicami ter preproge s podlogo
proti drsenju, kot so predpražniki ali vodoodporne
preproge. Izklopite sesalnik, preden začnete
odstranjevati ujete dele ali čistiti krtačo.
Otroke je treba nadzirati, da se ne bodo igrali z aparatom.
Pred čiščenjem ali vzdrževanjem aparata iztaknite
napajalni kabel iz električne vtičnice.
Sesalnika ne uporabljajte brez filtrov.
Pozo
Aparat vsebuje električne priključke.
• Ne sesajte tekočin.
• Pri čiščenju aparata ne potapljajte v vodo.
• Redno preverjajte, ali je upogibljiva cev
poškodovana in je v tem primeru ne uporabljajte.
Navedeni vzroki lahko povzročijo resno okvaro
motorja, ki je garancija ne krije.
Sesalnik je namenjen samo za uporabo v gospodinjstvu.
Sesalnika ne uporabljajte
• Blizu vnetljivih plinov ipd.
• za sesanje ostrih predmetov.
• za sesanje vroče ali hladne žlindre, tlečih
cigaretnih ogorkov itd.
• za sesanje finega prahu, npr. mavca, betona ali moke.
Opozorila v zvezi z električnim napajalnim kablom
• Redno preverjajte, če je kabel poškodovan.
Sesalnika nikoli ne uporabljajte, če je kabel
poškodovan.
• Če je napajalni kabel poškodovan, ga sme zamenjati
le Electroluxov serviser, sicer se izpostavljate
nevarnosti. Poškodbe napajalnega kabla sesalnika
garancija ne krije.
• Sesalnika nikoli ne vlecite ali dvigujte za kabel.
Vsa vzdrževalna dela in popravila mora opraviti
pooblaščeni Electroluxov servis.
Sesalnik shranjujte na suhem mestu.
Informacije za potrošnike
Electrolux zavrača vso odgovornost za škodo, ki
nastane zaradi nepravilne uporabe aparata ali zaradi
nepooblaščenega poseganja v aparat. Podrobnejše
informacije o garanciji in kontaktnih podatkih za
stranke preberite v priloženi garancijski knjižici.
Če imate kakršnakoli dodatna vprašanja ali
komentarje v zvezi s sesalnikom ali navodili za
uporabo, smo vam na voljo na e-poštnem naslovu
[email protected]
Politika trajnostnega razvoja
Pri načrtovanju tega izdelka smo poskrbeli tudi za
varovanje okolja. Vsi plastični deli so označeni za
recikliranje. Podrobnosti lahko preberete na našem
spletnem mestu: www.electrolux.com.
Ovojnina je okolju prijazna in jo je mogoče reciklirati.
Navedene vrednosti na energijski nalepki so
izmerjene v skladu z zahtevanimi merilnimi
metodami (EN60312-1).
lith
ned
nor
pol
por
rom
rus
slk
slv
suo
sve
tur
ukr
32
lith
ned
nor
pol
por
rom
rus
slk
slv
suo
sve
tur
ukr
Turvaohjeet ja varoitukset
Alle 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole
tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai
kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta
ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan
vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään
laitetta turvallisesti ja auttaa ymmärtämään sen
käyttöön liittyvät vaarat.
VAROITUS: Turbosuulakkeissa on pyörivä harja,
johon esineet voivat jäädä kiinni. Käytä niitä varoen
ja ainoastaan pintoihin, joihin ne on tarkoitettu.
Turbosuulake ei sovellu pitkäkarvaisille, paksuille
matoille tai matoille, joissa on pitkiä hapsuja,
liukuestematoille tai vedenpitäville matoille. Kytke
pölynimuri pois päältä ennen kiinni jääneiden
esineiden poistamista tai harjan puhdistamista.
Huolehdi, että lapset eivät käytä laitetta leikkikaluna.
Irrota virtajohto aina pistorasiasta ennen laitteen
puhdistamista ja huoltamista.
Älä koskaan käytä imuria, jos suodattimia ei ole asennettu.
Varoitus
Tässä laitteessa on sähköliitäntöjä.
• Älä koskaan imuroi nestettä.
• Älä puhdista upottamalla veteen.
• Letku on tarkistettava säännöllisesti. Imuria ei saa
käyttää, jos letku on vaurioitunut.
Edellä olevien ohjeiden vastainen käyttö voi aiheuttaa
vakavia moottorivaurioita, joita takuu ei korvaa.
Tämä pölynimuri on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
Älä koskaan käytä imuria
• syttyvien kaasujen yms. lähellä,
• terävien esineiden imuroimiseen,
• kuuman tai kylmän tuhkan tai esimerkiksi palavien
savukkeiden imuroimiseen,
• hienon pölyn, kuten kipsin, betonin ja jauhojen
imuroimiseen.
Virtajohtoon liittyvät turvaohjeet
• Tarkista säännöllisesti, etteivät pistoke ja johto ole
vioittuneet. Älä käytä pölynimuria, jos johto on
vioittunut.
• Jos virtajohto on vaurioitunut, se täytyy vaihtaa
valtuutetussa Electrolux-huoltoliikkeessä vaaran
välttämiseksi. Virtajohdon vauriot eivät kuulu
takuun piiriin.
• Älä vedä tai nosta pölynimuria johdosta.
Kaikki huolto- ja korjaustoimenpiteet on annettava
valtuutetun Electrolux-huoltoliikkeen tehtäväksi.
Säilytä imuria kuivassa paikassa.
Kuluttajaneuvonta
Electrolux kiistää kaikki vastuut vahingoista, jotka
ovat aiheutuneet laitteen epäasianmukaisesta
käytöstä tai laitteeseen tehdyistä muutoksista.
Lisätietoja takuusta ja yhteystiedot löytyvät pakkauksen mukana toimitetusta takuuvihkosesta.
Jos sinulla on huomautettavaa pölynimurista
tai näistä käyttöohjeista, voit lähettää meille
sähköpostia osoitteeseen [email protected]
Kestävä suunnittelu
Tuotteen suunnittelussa on otettu ympäristönäkökohdat huomioon. Kaikki muoviosat on
merkitty kierrätysmerkillä. Lisätietoja on
sivustossamme osoitteessa www.electrolux.com.
Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja ne
voidaan kierrättää.
Energiamerkinnän ilmoitetut arvot mitataan
vaadittujen mittausmenetelmien (EN 60312-1)
mukaisesti.
33
Säkerhetskrav och varning
Denna produkt kan användas av barn från 8 års
ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används
på ett säkert sätt och förstår de risker som är
förknippade med användningen.
VARNING: Det tillhörande turbomunstycken har
en roterande borste där delar kan fastna. Turbomunstycket är inte lämpligt för mattor med lång
lugg eller långa fransar, halksäkra mattor som
dörrmattor eller vattentäta mattor. Var god använd
det med försiktighet och endast på avsedda ytor. Var
god stäng av dammsugaren före du tar bort delar
som fastnat eller före du rengör borsten.
Barn måste passas så att de inte leker med apparaten.
Koppla alltid från dammsugaren från eluttaget
innan rengöring och skötsel.
Använd aldrig dammsugaren utan filter.
Varning!
Den här dammsugaren innehåller elektriska
anslutningar.
• Sug aldrig upp vätska.
• Sänk inte ned enheten i vätska för rengöring.
• Slangen bör kontrolleras regelbundet och ska inte
användas om den är skadad.
Ovanstående kan orsaka allvarliga skador på motorn och
dessa skador omfattas inte av dammsugarens garanti.
Dammsugaren är endast avsedd för hemmabruk.
Använd aldrig dammsugaren
• i närhet av brandfarliga gaser eller liknande,
• för att dammsuga upp vassa föremål,
• för att dammsuga upp varm eller kall aska,
glödande cigarettfimpar eller liknande,
• för att dammsuga upp fint damm, till exempel
puts, betong eller mjöl.
Säkerhetsåtgärder för strömsladden
• Kontrollera regelbundet att stickpropp och sladd
är i oskadat skick. Använd aldrig dammsugaren
om sladden är skadad.
• Om den är skadad måste den bytas ut av personal
på ett auktoriserat Electrolux-servicecenter för
att undvika fara. Skador på dammsugarens sladd
omfattas inte av garantin.
• Dra eller lyft aldrig dammsugaren i sladden.
All service och alla reparationer måste utföras av ett
auktoriserat Electrolux-servicecenter.
Förvara dammsugaren på en torr plats.
Konsumentinformation
Electrolux ansvarar inte för skador som uppstått i
samband med olämplig användning eller vårdslös
hantering av enheten. Mer information om garanti
och kontaktuppgifter finns i den garantibroschyr
som medföljer i förpackningen.
Om du har synpunkter på dammsugaren eller den här
bruksanvisningen kan du skicka e-post till oss på adressen
[email protected]
Policy om hållbar utveckling
Produkten är utformad med tanke på miljön. Alla
plastdetaljer är märkta för återvinning. Mer information
finns på vår webbplats: www.electrolux.com.
Förpackningsmaterialet har valts med tanke på
miljön och kan återvinnas.
De deklarerade värdena på energimärkningen mäts
enligt de nödvändiga mätmetoderna (EN 60312-1).
lith
ned
nor
pol
por
rom
rus
slk
slv
suo
sve
tur
ukr
34
lith
ned
nor
pol
por
rom
rus
slk
slv
suo
sve
tur
ukr
Emniyet gereksinimleri ve uyarıları
Bu cihaz, güvenli şekilde kullanım ve oluşabilecek
tehlikeler hakkında talimat verilerek gözetim altında
veya bilgilendirmek şartıyla 8 yaş ve üzeri çocuklar
ve fiziksel, duyumsal veya zihinsel kapasitesi düşük
veya bilgi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından
kullanılabilir.
UYARI: Turbo uç aksesuarı içinde, parçaların
sıkışabileceği bir döner fırça bulunur. Turbo başlık,
uzun tüylü ve saçaklı halılar, kapı paspasları veya suya
dayanıklı halılar gibi kaymaz halılar için uygun değildir.
Bu aksesuarı lütfen dikkatle ve yalnızca belirtilen
yüzeylerde kullanın. Sıkışan parçaları çıkarmadan veya
fırçayı temizlemeden önce lütfen elektrikli süpürgeyi
kapatın.
Çocukların, gerekli uyarılar yapılarak cihazla
kesinlikle oynamaması sağlanmalıdır.
Cihazı temizlemeye veya bakımını yapmaya başlamadan
önce daima fişini prizden çıkartın.
Elektrikli süpürgeyi asla filtreleri olmadan kullanmayın.
Dikkat
Bu cihazda elektrik bağlantıları bulunmaktadır.
• Asla sıvı çekmek için kullanmayın.
• Temizlemek amacıyla asla herhangi bir sıvıya
daldırmayın.
• Hortum düzenli olarak kontrol edilmeli ve hasar
gördüğünde kullanılmamalıdır.
Yukarıda sayılanlar motora zarar verebilir; bu tür
hasarlar garanti kapsamında değildir.
Elektrikli süpürge, yalnızca evde kullanım amaçlıdır.
Elektrikli süpürgeyi aşağıdaki durumlarda/
yerlerde asla kullanmayın:
• Yanıcı gazlar vb. yakını
• Keskin cisimler üzerinde
• Sıcak veya soğuk küller, yanık sigara izmaritleri, vb.
• Örn. alçı, beton, un gibi ince tozlar.
Güç kablosu önlemleri
• Düzenli olarak fiş ve kablonun hasarlı olup
olmadığını kontrol edin. Kablonun hasarlı olduğu
durumlarda elektrikli süpürgeyi asla kullanmayın.
• Kablo hasar görürse, tehlikeli durumların
engellenmesi açısından yetkili Electrolux servis
merkezi tarafından değiştirilmesi gerekir. Elektrikli
süpürge kablosu hasarları garanti kapsamında değildir.
• Elektrikli süpürgeyi asla kablosundan tutarak
çekmeyin veya kaldırmayın.
Bütün servis ve onarım işlemleri yetkili bir Electrolux
servis merkezi tarafından yapılmalıdır.
Elektrikli süpürgeyi kuru bir yerde saklayın.
Tüketici bilgileri
Electrolux, cihazın uygun olmayan biçimde kullanılması veya kurcalanması nedeniyle oluşan hiçbir hasarın sorumluluğunu kabul etmez. Garanti ve tüketiciler için iletişim bilgileriyle ilgili olarak ambalajdaki
Garanti Kitapçığına bakın.
Elektrikli süpürge veya Kullanım Talimatları ile ilgili
yorumlarınız için lütfen [email protected]
adresinden bize ulaşın.
Sürdürülebilirlik politikası
Bu ürün, çevre üzerindeki etkileri göz önüne alınarak
tasarlanmıştır. Tüm plastik parçalar, geri dönüştürme
işlemleri dikkate alınarak işaretlenmiştir. Ayrıntılar
için web sitemizi ziyaret edin: www.electrolux.com.
Ambalaj malzemesi çevre dostudur ve geri
dönüştürülebilir.
Enerji etiketinde belirtilen değerler gerekli ölçüm
yöntemlerine (EN60312-1) göre ölçülür.
35
Вимоги техніки безпеки та попередження
Цей прилад може використовуватись дітьми
старше 8 років та особами із зниженими фізичними,
сенсорними або психічними можливостями чи
недостатнім досвідом і знаннями лише під наглядом
або після проведення інструктажу стосовно
безпечного користування приладом та розуміння
пов’язаних з цим ризиків.
УВАГА: Турбо-насадки оснащені щіткою, що
обертається, в яку можуть потрапити сторонні
предмети. Турбо-насадка не підходить для
килимів з високим ворсом і довгою бахромою,
а також килимів із захистом проти ковзання,
таких як дверні килимки або водостійкі килими.
Користуйтесь ними з обережністю та лише на
призначених для цього поверхнях. Перш ніж
видалити предмети, що потрапили на щітку, або
перед очищенням щітки вимкніть пилосос.
Слідкуйте за тим, щоб діти не гралися з приладом.
Слідкуйте за тим, щоб прилад було від’єднано від
джерела живлення перед чищенням або ремонтом.
У жодному разі не використовуйте пилосос без фільтрів.
Увага!
Прилад містить електричні роз’єми.
• У жодному разі не збирайте рідину за
допомогою пилососа.
• Не поміщайте в середину пилососа рідину для
чищення.
• Шланг необхідно регулярно перевіряти і не
використовувати в разі пошкодження.
Вищезгадане може призвести до серйозного
пошкодження мотора, а таке пошкодження не
покривається гарантією.
Пилосос призначено виключно для застосування
в домашніх умовах.
У жодному разі не використовуйте пилосос
• Поруч із газами, що легко займаються тощо;
• для прибирання гострих предметів;
• для збирання гарячої чи холодної золи,
недопалків тощо;
• для збирання тонкодисперсного пилу,
наприклад від штукатурки, бетону, або
борошна.
Попередження щодо шнура живлення
• Перевірте, чи не пошкоджено кабель та вилку.
У жодному разі не використовуйте пилосос,
якщо шнур живлення пошкоджено.
• Якщо шнур живлення пошкоджено, ремонт
необхідно здійснювати лише в сервісному центрі
Electrolux в цілях безпеки. Пошкодження шнура
пилососа не підлягає гарантійному ремонту.
• Ніколи не тягніть та не піднімайте пилосос за шнур.
Обслуговування та ремонт пилососа можуть
виконувати лише авторизовані сервісні центри
Electrolux.
Зберігайте пилосос у сухому місці.
Інформація для споживачів
Electrolux не несе жодної відповідальності за
шкоду, спричинену внаслідок неналежного
використання пилососа або самовільного
внесення змін у конструкцію пилососа.
Докладніше про гарантію та контактну
інформацію для користувачів див. гарантійний
талон, доданого до упаковки.
Якщо ви маєте пропозиції щодо покращення пилососа
або посібника з експлуатації, зв’яжіться з нами за
електронною адресою [email protected]
Політика захисту навколишнього середовища
За своєю конструкцією цей виріб безпечний для
довкілля. Всі пластмасові частини призначені для
повторного використання. Докладніше див. на
веб-сайті: www.electrolux.com.
Матеріали упаковки є екологічно безпечними і
можуть використовуватися для повторної переробки.
Значення, заявлені у маркуванні енергоефективності,
виміряні відповідно до необхідних способів
вимірювання (EN60312-1).
lith
ned
nor
pol
por
rom
rus
slk
slv
suo
sve
tur
ukr
36
Overview of the vacuum cleaner / Vue éclatée de l’aspirateur
12.
14.
13.
11.
eng
fra
10.
3.
1.
15.
2.
9.
5.
16.
7.
8.
17.
20.
21.
6.
4.
23.
24. *
25. *
26. *
18.
FIL
TE
R
S-B
AG
22.
19.
FIL
TE
R
RE
M
OT
E
CO
N
TR
OL
S-B
AG
Contents / Contenu
37
English
Français
Before starting
• Unpack your UltraSilencer model and the accessory system and check that
all accessories are included.*
• Read the User Manual carefully.
• Pay special attention to the Safety advice chapter.
Enjoy your Electrolux UltraSilencer!
Avant de commencer
• Déballer votre aspirateur UltraSilencer ainsi que le système d’accessoires
AeroPro pour vérifier que tous les accessoires sont bien inclus.*
• Lire les instructions d’utilisation.
• Le chapitre Consignes de sécurité doit être lu avec attention particulière.
Electrolux UltraSilencer pour un nettoyage plus efficace!
Table of contents:
Safety advice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Consumer information and sustainability policy ��������������������������������������������������������8
How to use the vacuum cleaner���������������������������������������������������������������������������������38-39
Tips on how to get the best results ������������������������������������������������������������������������ 40-42
Replacing the dust bag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42-43
Replacing the filters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44-45
Cleaning the AeroPro nozzle and changing the battery
in remote handle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46-47
Troubleshooting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Table des matières:
Consignes de sécurité�������������������������������������������������������������������������������������������������������������9
Informations consommateur et appareil en fin de. vie
9
Comment utiliser cet aspirateur ���������������������������������������������������������������������������������38-39
Astuces pour un résultat impeccable ���������������������������������������������������������������������� 40-42
Remplacement du sac à poussière ���������������������������������������������������������������������������42-43
Remplacement des filtres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44-45
Nettoyage du suceur AeroPro et changement de la pile logée dans la poignée
télécommande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46-47
Gestion des pannes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Description of your UltraSilencer:
1 Display (see the specified versions later)
2 Exhaust filter lid
3 Exhaust filter
4 Parking slot
5 Power cord
6 Motor filter
7 Motor filter holder
8s-bag®
9s-bag® holder
10 Dust compartment cover
11 Accessory clip
12 AeroPro 3in1 nozzle
13 AeroPro hose
14 AeroPro handle (see the specified versions below)
15 AeroPro telescopic tube
16 Parking clip
17 Display for models with manual control*
18 Display for models with +/- control*
19 Display for models with remote control*
20 AeroPro Classic handle*
21 AeroPro Ergo handle*
22 AeroPro Remote Control handle*
23 FloMotion nozzle
24 AeroPro Turbo nozzle*
25 AeroPro Mini Turbo nozzle*
26 AeroPro Parketto nozzle*
* Accessories may vary from model to model.
Description de votre UltraSilencer:
1 Tableau de commandes (voir les différentes versions spécifiées ci-dessous)
2 Grille du filtre de sortie d’air
3 Filtre de sortie d’air
4 Parking horizontal
5 Cordon d’alimentation
6 Filtre moteur
7 Grille de filtre moteur
8 Sac à poussière s-bag®
9 Support du sac à poussière s-bag®
10 Couvercle du compartiment à poussière
11 Clip de fixation de l’accessoire
12 Accessoire 3in1 AeroPro
13 Flexible AeroPro
14 Poignée du flexible AeroPro (les différentes versions spécifiées ci-après)
15 Tube télescopique AeroPro
16 Clip de rangement pour le parking horizontal ou vertical
17 Tableau de commandes des modèles à commande manuelle*
18 Tableau de commandes des modèles à commande +/- *
19 Tableau de commandes des modèles à télécommande*
20 Poignée AeroPro classique*
21 Poignée AeroPro ergonomique*
22 Poignée télécommande AeroPro*
23 Suceur/brosse FloMotion
24 Suceur/brosse AeroPro Turbo*
25 Suceur/brosse AeroPro Mini Turbo*
26 Suceur/brosse spéciale sols durs/parquets AeroPro*
* Suivant les modèles.
eng
fra
38
How to use the vacuum cleaner / Comment utiliser cet aspirateur
Click
eng
fra
1. Open the dust compartment cover. Check that the
s-bag® is in place.
2. Insert the hose (to remove it, press the lock buttons
and pull the hose out). Insert the hose into the hose
handle until the catches click to engage (press the
catches to release the hose).
3. Attach the telescopic tube to the floor nozzle
(to remove it, press the lock button and pull the
nozzle off ).
1. Ouvrez le couvercle du compartiment à poussière.
Vérifiez que le sac à poussière s-bag® est bien
en place.
2. Insérez le flexible (pour le désassembler, appuyez
sur les boutons de verrouillage et tirez sur le flexible).
Introduire le flexible dans la poignée du flexible
jusqu’à ce que les cliquets s’enclenchent (appuyer sur
les cliquets pour dégager le flexible).
3. Raccordez le tube télescopique au suceur pour
sols (pour le désassembler, appuyez sur la touche de
verrouillage et tirez sur le suceur).
4. Attach the telescopic tube to the floor nozzle
(to remove it, press the lock button and pull the
nozzle off ).
5. Adjust the telescopic tube by holding the lock with
one hand and pulling the handle with the other hand.
6. Pull out the power cord and plug it into the mains.
4. Raccordez le tube télescopique à la poignée du
flexible (pour le désassembler, appuyez sur le bouton
de verrouillage et tirez sur la poignée du flexible).
5. Pour régler le tube télescopique, tenez le verrouillage
d’une main et tirez la poignée de l’autre main.
6. Tirez sur le cordon d’alimentation et branchez-le
sur le secteur.
Click
39
b.
FIL
TE
R
c.
S-B
AG
FIL
TE
R
a.
S-B
AG
7. Switch on/off the vacuum cleaner by pushing the
ON/OFF button.
8. Models with remote control can also be operated by
the ON/OFF button on the handle.*
9. Adjust suction power (depending on model):
a. Use the suction control on the handle to quickly
reduce the airflow. b. Use the slider on the cleaner to
adjust suction power. c. Use the + or - button on the
cleaner to adjust suction power.*
7. Pour mettre en marche et arrêter l’aspirateur,
appuyez sur la pédale marche/arrêt.
8. Il est également possible de faire fonctionner les
modèles à télécommande à l’aide du bouton 0 / 1
(marche/arrêt) présent sur la poignée.*
9. Réglez la puissance d’aspiration (suivant les modèles):
a. Réduisez rapidement le flux d’air à l’aide du boutonpoussoir se trouvant sur la poignée. b. Réglez la puissance
d’aspiration à l’aide du bouton-poussoir se trouvant sur
l’aspirateur. c. Réglez la puissance d’aspiration à l’aide du
bouton à bascule +/-. *
FIL
TE
R
S-B
AG
10. Adjust suction power (models with remote control):
To regulate manually, press ”-” button (minimum) or
”+” button (maximum).*
11. After vacuuming, rewind the cable by pressing the
REWIND button.
Electrolux Home Care and SDA, declares that the Vacuum
Cleaner with radio equipment type HER2 and HER3 is in
compliance with Directive 2014/53/EU.
10. Réglez la puissance d’aspiration (modèles à télécommande): Pour effectuer le réglage manuellement,
appuyez sur les boutons ”-” (minimum) ou ”+”
(maximum).*
11. Après utilisation, enroulez le cordon d’alimentation
en appuyant la pédale de l’enrouleur.
Electrolux Home Care and SDA déclare par la présente que
l’aspirateur pourvu d’un équipement radio de type HER2
et HER3 est conforme ŕ la Directive 2014/53/UE.
eng
fra
40
Tips on how to get the best results / Astuces pour un résultat impeccable
1. See the reference numbers below to find an
optimal performance.
1.
(1 = MIN, 5 = MAX)
2.
2. Follow the numbers for optimal performance.
FILTER
REMOTE
S-BAG
1. Reportez-vous aux numéros de référence
ci-dessous afin d’optimiser les performances
de l’appareil. (1 = MIN, 5 = MAX)
2. Pour optimiser les performances de
l’appareil, suivez les numéros.
CONTROL
eng
fra
A.
C.
B.
C.
D.
F.
E.
G.
D.
G.
41
A.
B.
C.
D.
*
Floors without crevices such as linoleum and parquet
Sols lisses sans fentes, sans joints
eng
1 2
1 2
FIL
TE
1 2
FIL
TE
R
FIL
TE
R
S-B
AG
S-B
AG
E.
R
S-B
AG
F.
G.
!
*
*
Tiles and hard floors with crevices
Carrelages ou sols durs avec fentes ou joints
3 4 5
FIL
TE
3 4 5
FIL
TE
R
S-B
AG
3 4 5
FIL
TE
R
R
S-B
AG
S-B
AG
=
>15
15 mm
*
3 4 5
FIL
TE
R
S-B
AG
Recommended
Recommandée
fra
42
Tips on how to get the best results / Astuces pour un résultat impeccable
Parking positions / Positions de parking
1. A practical parking position (and at the same time
backsaving feature) when you pause during cleaning.
1. Position «parking» horizontal pratique (qui vous
évite de vous baisser) pour un arrêt momentané du
nettoyage.
2. A parking position that makes it easy to carry and store
the vacuum cleaner.
eng
2. Position «parking» vertical facilitant le transport et le
rangement de l’aspirateur.
fra
2
1
Replacing the dust bag / Remplacement du sac à poussière
FI
LT
E
R
S-BAG
SBA
G
1. Models with digital display:
Change the dust bag when the s-bag® indicator is
illuminated. *
2. Models with mechanical indicator:
The dust bag, s-bag®, must be replaced at the latest when the
indicator window is completely red. Read with the nozzle lifted
up. *
3. Open the dust compartment cover.
1. Modèles avec témoins lumineux:
Le sac à poussière doit être remplacé lorsque le témoin
lumineux s-bag® est allumé. *
2. Modèles avec témoin mécanique:
Le sac à poussière s-bag® doit être remplacé au plus tard
lorsque la fenêtre témoin est rouge. La vérification doit
toujours se faire le suceur soulevé du sol. *
3. Ouvrez le couvercle du compartiment du sac à
poussière.
Replacing the dust bag / Remplacement du sac à poussière
a.
43
b.
eng
4. Lift out the s-bag® holder.
5. a) Pull the cardboard to remove the s-bag® from the
insert. This automatically seals the s-bag® and prevents
dust leaking out.
b) Insert a new s-bag® by pushing the cardboard right
into the end of the groove in the insert.
6. Place the dust bag holder back into the dust
compartment and close the lid.
4. Retirez le support du sac à poussière s-bag®.
5. a) Tirez sur la partie cartonnée pour retirer le sac à poussière
s-bag® du support de fixation. Le sac à poussière s-bag® se
ferme alors automatiquement, ce qui empêche la poussière
de se diffuser dans l’air.
b) Insérez un nouveau sac à poussière s-bag® en poussant la
partie cartonnée bien au fond du rail du support de fixation.
6. Remettre en place le support de fixation du sac
à poussière dans le compartiment du sac à
poussière et fermez le couvercle.
Always change the s-bag® when the indicator signal
is illuminated even if the s-bag® is not full (it may
be blocked), and always after using carpet cleaning
powder. Use only Electrolux original synthetic
s-bags®.
®
www.s-bag.com
Remplacez toujours le sac à poussière s-bag® lorsque
le témoin est allumé, même si celui-ci n’est pas plein
(il peut être colmaté), et toujours après utilisation
d’une poudre de nettoyage pour moquettes. Utilisez
exclusivement des sacs à poussière synthétiques
s-bag® originaux Electrolux.
www.s-bag.com
®
fra
44
Replacing and cleaning filters / Remplacement et nettoyage des filtres
FI
LT
E
R
FILTER
SBA
G
eng
fra
1. Models with digital display:
Replace/clean* the exhaust filter when the “filter”
indicator is illuminated.
*Washable filters only
2. Models with mechanical suction power control:
Replace/clean* the exhaust filter at every fifth
replacement of the dust bag (s-bag®).
3. Open the filter lid by pushing the two buttons
simultaneously under the handle. Use Electrolux
original filters: EFH 12W/EFS 1W.
1. Modèles à écran numérique:
Remplacez/nettoyez* le filtre de sortie d’air lorsque le
témoin lumineux «filter» est allumé.
*Filtres lavables uniquement
2. Modèles à réglage mécanique de la puissance
d’aspiration: Remplacez/nettoyez le filtre de sortie d’air
tous les cinq changements du sac à poussière (s-bag®).
3. Ouvrez le couvercle du filtre en appuyant
simultanément sur les deux boutons se trouvant sous
la poignée. Utilisez les filtres originaux Electrolux :
EFH 12W/EFS 1W.
4. Lift out the filter and check the color of the frame:
Green: must be replaced with a new filter
(non-washable filter).
Blue: replace with a new filter or clean it, see
step 5 (washable filter).
5. Cleaning the washable exhaust filter:
Rinse the inside (dirty side) in lukewarm tap water. Tap
the filter frame gently to remove the water. Repeat the
process four times.
4. Retirez le filtre et vérifiez la couleur du cadre:
Vert: doit être remplacé par un filtre neuf (filtre non
lavable).
Bleu: remplacez-le par un filtre neuf ou nettoyez-le,
reportez-vous au paragraphe 5 (filtre lavable).
5. Lavage du filtre de sortie d’air lorsqu’il est lavable:
Rincez l’intérieur (côté sale) du filtre à l’eau tiède du
robinet. Tapotez le cadre du filtre pour éliminer l’eau
superflue. Répétez l’opération quatre fois.
Note:
Do not use cleaning agents and avoid touching the filter
surface. Let the filter dry completely (at least 12 hours
in room temperature) before putting it back! We also
recommend changing the washable filter at least once a
year or when it is very dirty or damaged.
Remarque:
N’utilisez pas de produits de nettoyage et évitez de toucher la
surface du filtre. Assurez-vous que le filtre est complètement
sec (minimum 12 h à température ambiante) avant de le
replacer dans l’aspirateur! En outre, il est recommandé de
remplacer le filtre lavable au moins une fois par an ou dès lors qu’il
est sale ou endommagé.
Replacing and cleaning filters / Remplacement et nettoyage des filtres
45
eng
6. When the filter has been replaced, the filter lid can be
pushed back until the two buttons click in.
7. If the filter lid comes loose, restore by positioning
the two hinges at the bottom and push the filter lid
back until both of the two buttons click in.
8. Replace or wash the motor filter when dirty or after
every 5th s-bag. Push the filter holder down and pull it
out. Exchange the filter or wash it, see step 9.
6. Une fois le filtre remplacé, repoussez la grille du filtre
jusqu’à l’enclenchement des deux boutons.
7. Si la grille du filtre est complètement détachée,
refixez-la en positionnant les deux charnières en bas
et en la repoussant jusqu’à l’enclenchement des deux
boutons.w
8. Remplacez ou lavez le filtre moteur si celui-ci est
sale ou lorsque le s-bag a été remplacé 5 fois.
Poussez la grille du filtre vers le bas et retirez le filtre.
Changez le filtre ou lavez-le (voir étape 9).
fra
46
Cleaning AeroPro nozzles / Nettoyage des suceurs AeroPro
Cleaning the AeroPro Silent nozzle / Nettoyage de suceur AeroPro Silent
eng
fra
1. Disconnect the nozzle from the tube.
Use the hose handle to clean the nozzle.
2. If the wheels are stuck, clean them by removing the
wheel cap with a small screwdriver.
3. Unscrew the wheel axis and clean all parts.
Refit in reverse order.
1. Enlevez le suceur du tube.
Pour nettoyer la brosse, utilisez la poignée du flexible.
2. Si les roues sont bloquées, nettoyez-les en retirant
leur cache à l’aide d’un petit tournevis.
3. Dévissez l’axe de la roue et nettoyez toutes les pièces.
Remontez ensuite dans l’ordre inverse.
Cleaning the AeroPro Turbo and Mini Turbo nozzles / Nettoyage des suceurs AeroPro Turbo et Mini Turbo
1. Cleaning the Turbo nozzles (certain models only):
Disconnect the nozzle from the vacuum cleaner tube and remove entangled threads, etc., by
snipping them away with scissors.
Use the hose handle to clean the nozzle.*
1. Nettoyage des suceurs Turbo (suivant les modèles):
Retirez le suceur du tube de l’aspirateur, puis enlevez les fils emmêlés ou autres en les
coupant avec des ciseaux. Utilisez la poignée du flexible pour nettoyer la brosse.*
Replacing the battery in remote handle / Remplacement des piles de la poignée de flexible avec télécommande
47
eng
fra
1. Change battery when light indicator is not
responding when pressing a button.*
2. Use only LITHIUM CR1632 batteries. Batteries must
be removed from the appliance before it is scrapped.
They are to be disposed of safely.*
1. Remplacez la pile si aucun témoin lumineux ne
s’allume lorsque vous appuyez sur les boutons.*
2. Utilisez uniquement des piles de type LITHIUM CR1632.
La pile doit être retirée de l’appareil avant que ce dernier
ne soit jeté pour un recyclage en toute sécurité.*
Troubleshooting
Gestion des pannes
The vacuum cleaner does not start
• Check that the cable is connected to the mains.
• Check that the plug and cable are not damaged.
• Check for a blown fuse.
• Check if the battery indicator lamp responds (certain models only).
L’aspirateur ne se met pas en marche
• Vérifiez que le câble est branché au secteur.
• Vérifiez que la prise et le câble ne sont pas endommagés.
• Vérifiez qu’aucun fusible n’a sauté.
• Vérifiez que le témoin des piles fonctionne (suivant les modèles).
The s-bag® indicator light is illuminated (only in specific models)
• Check if the s-bag® is full or blocked.
• If you have already changed the s-bag®, change the motor filter.
Le témoin lumineux du sac à poussière s-bag® est allumé (suivant les modèles)
• Vérifiez si le sac à poussière s-bag® est plein ou colmaté.
• Si vous avez déjà remplacé le sac à poussière s-bag®, remplacez le filtre moteur.
The filter indicator light is illuminated (only in specific models)
• Change the exhaust filter.
Le témoin lumineux du filtre est allumé (suivant les modèles)
• Remplacez le filtre de sortie d’air.
The cleaner stops
The cleaner might be overheated: disconnect it from the mains; check if the nozzle,
tube or hose are blocked. Let the cleaner cool down for 30 minutes before plugging
it in again. If the cleaner still does not work, contact an authorized Electrolux service
centre.
L’aspirateur s’arrête
Surchauffe potentielle de l’appareil : débranchez-le du secteur ; vérifiez si le suceur, le tube
ou le flexible sont obstrués. Laissez l’appareil refroidir pendant 30 minutes avant de le
brancher à nouveau. Si l’appareil ne fonctionne toujours pas, contactez un Centre Service
Agréé Electrolux.
Clearing the hose
Clear the hose by gently squeezing it. However, be careful in case the obstruction has
been caused by glass or needles caught inside the hose.
Note: The warranty does not cover any damage to the hose caused by cleaning it.
Débouchage du flexible
Débouchez le flexible en appuyant sur ce dernier. Cependant, restez vigilant car
l’obstruction peut avoir été provoquée par du verre ou des aiguilles coincées dans le
flexible.
Water has been sucked into the vacuum cleaner
It will be necessary to replace the motor at an authorized Electrolux service centre.
Damage to the motor caused by the penetration of water is not covered by the
warranty.
Remarque : la garantie ne couvre pas les dommages portés au flexible lors de son nettoyage.
De l’eau ou des liquides ont été aspirés
Le moteur doit être remplacé par un Centre Service Agréé Electrolux. Les dommages portés
au moteur par l’aspiration de liquides ne sont pas couverts par la garantie.
If you encounter any further problems, please contact an authorized Electrolux service
centre.
Pour tout autre problème, contactez un Centre Service Agréé Electrolux.
Overview of the vacuum cleaner
48
12.
14.
13.
11.
10.
3.
1.
15.
2.
9.
5.
16.
7.
8.
17.
20.
21.
6.
4.
23.
24. *
25. *
26. *
18.
FIL
TE
R
S-B
AG
22.
19.
FIL
TE
R
RE
M
OT
E
CO
N
TR
OL
S-B
AG
Contents
Описание на вашия UltraSilencer:
1 Дисплей (вж. определените версии по-долу)
2Капак на изходящия филтър
3 Изходящ филтър
4 Отвор за застопоряване за пауза
5 Захранващ кабел
6Филтър на електродвигателя
7 Държач на филтъра на двигателя
8S-bag®
9 Държач на S-bag®
10 Капак на отделението за торбичката за прах
11 Скоба за принадлежности
12 Накрайник AeroPro 3in1
13 Маркуч AeroPro
14 Дръжка AeroPro (вж. определените версии по-нататък)
15 Телескопична тръба AeroPro
16 Държач за застопоряване за пауза
17 Дисплей за модели с ръчно управление*
18 Дисплей за модели с + - управление*
19 Дисплей за модели с дистанционно управление*
20 Дръжка AeroPro Classic*
21 Дръжка AeroPro Ergo*
22 Дръжка AeroPro с дистанционно управление*
23 Дюза FloMotion
24 Накрайник AeroPro турбо четка*
25 Дюза AeroPro Мини Турбо*
26 Накрайник AeroPro Parketto*
Beskrivelse af UltraSilencer:
1 Display (se bestemte versioner i nedenstående)
2Udsugningsfilterlåg
3Udsugningsfilter
4Opbevaringsrille
5Strømledning
6Motorfilter
7Motorfilterholder
8S-bag®
9S-bag®-holder
10 Låg til støvsugerposerum
11 Tilbehørsklemme
12 AeroPro 3in1-mundstykke
13 AeroPro-slange
14 AeroPro-håndtag (se bestemte versioner senere)
15 AeroPro-teleskoprør
16 Opbevaringsklemme
17 Display på modeller med manuel justering*
18 Display på modeller med +- justering*
19 Display på modeller med fjernbetjening*
20 AeroPro Classic-håndtag*
21 AeroPro Ergo-håndtag*
22 AeroPro-håndtag med fjernbetjening*
23 FloMotion mundstykke
24 AeroPro Turbo Brush-mundstykke*
25 AeroPro Mini turbomundstykke*
26 AeroPro Parketto-mundstykke*
Opis UltraSilencer:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Prikaz (niže pogledajte određene inačice)
Poklopac ispušnog filtra
Ispušni filtar
Ležište za učvršćivanje
Električni kabel
Filtar motora
Držač filtra motora
Vrećica s-bag®
Držač vrećice s-bag®
Poklopac spremnika za prašinu
Spojnica s dodacima
Sapnica AeroPro 3in1
Crijevo AeroPro
Ručka AeroPro (određene inačice pogledajte dalje)
Teleskopska cijev AeroPro
Kvačica za učvršćivanje
Zaslon modela s ručnim upravljanjem*
Zaslon modela s + - upravljanjem*
Zaslon modela s daljinskim upravljanjem*
Ručka AeroPro Classic*
Ručka AeroPro Ergo*
Ručka s daljinskim upravljanjem AeroPro*
FloMotion četka
Sapnica AeroPro Turbo Brush*
AeroPro Mini Turbo četka*
Sapnica AeroPro Parketto*
Beschreibung Ihres UltraSilencer:
1 Anzeige (siehe unten Versionsliste )
2 Abdeckung des Abluftfilters
3Abluftfilter
4Parkaufnahme
5Netzkabel
6Motorfilter
7Motorfilterhalterung
8S-bag®
9S-bag® Halter
10 Abdeckung für Staubbeutelfach
11 Zubehör-Clip
12 AeroPro 3in1-Düse
13 AeroPro-Schlauch
14 AeroPro-Griff (siehe angegebene Versionen weiter unten)
15 AeroPro-Teleskoprohr
16 Park-Clip
17 Anzeige bei Modellen mit manueller Steuerung*
18 Anzeige bei Modellen mit Plus-Minus-Steuerung*
19 Anzeige nur bei Modellen mit Fernsteuerung*
20 AeroPro Classic-Griff*
21 AeroPro Ergo-Griff*
22 AeroPro-Fernsteuergriff*
23 FloMotion Düse
24 AeroPro-Turbobürste*
25 AeroPro Mini-Turbodüse*
26 AeroPro Parketto-Düse*
49
Popis vašeho přístroje UltraSilencer:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Displej (viz konkrétní modely níže)
Víko výstupního filtru
Výstupní filtr
Otvor pro odkládání vysavače
Přívodní šňůra
Motorový filtr
Držák na motorový filtr
Prachový sáček S-bag®
Držák prachového sáčku S-bag®
Kryt přihrádky na prachový sáček
Spona na příslušenství
Hubice systému AeroPro 3in1
Hadice AeroPro
Rukojeť AeroPro (viz konkrétní modely níže)
Teleskopická trubice AeroPro
Úchyt pro odkládání
Displej pro modely s ručním ovládáním*
Displej pro modely s ovládáním + - *
Displej pro modely s dálkovým ovládáním*
Rukojeť AeroPro Classic*
Rukojeť AeroPro Ergo*
Rukojeť AeroPro s dálkovým ovládáním*
Hubice FloMotion
Hubice AeroPro Turbo Brush*
Hubice AeroPro Mini Turbo*
Hubice AeroPro Parketto*
:UltraSilencer ‫مواصفات‬
‫ شاشة عرض رقمية‬1 1
‫ غطاء فلتر الغبار‬2 2
‫ فلتر الغبار‬3 3
‫ فتحة االنتظار‬4 4
‫ سلك كهربائي‬5 5
‫ فلتر الموتور‬6 6
‫ حامل لفلتر الموتور‬7 7
®s-‫ كيس غبار‬8 8
®s-‫ حامل كيس غبار‬9 9
‫ غطاء حاوية الغبار‬1 10
‫مشبك لتخزين الملحقات‬1 11
3in1 AeroPro ‫ فوهة‬1 12
AeroPro ‫ خرطوم الشفط‬1 13
AeroPro ‫ مقبض‬1 14
AeroPro ‫ أنبوب شفط‬1 15
‫ مشبك وضع االنتظار‬1 16
*‫ شاشة لموديالت التحكم اليدوي‬1 17
*-/+ ‫ شاشة لموديالت التحكم الرقمي‬1 18
*‫ شاشة لموديالت التحكم بالريموت كونترول‬1 19
*‫ كالسيك‬AeroPro ‫ مقبض‬2 20
*AeroPro Ergo ‫ مقبض‬2 21
*‫ برموت كونترول‬AeroPro ‫ مقبض‬2 22
*‫ صامتة‬FloMotion ‫ فوهة‬2 23
*‫ تيربو‬AeroPro ‫ فوهة‬2 24
*‫ ميني تيربو‬AeroPro ‫ فوهة‬2 25
*AeroPro Parketto ‫ فوهة‬2 26
bul
cro
cze
dan
de
ara
esp
est
Descripción de la UltraSilencer:
1 Pantalla (consulte las versiones especificadas a continuación)
2 Tapa del filtro de salida de aire
3 Filtro de salida de aire
4 Ranura de parada
5 Cable de alimentación
6 Filtro del motor
7 Soporte del filtro del motor
8S-bag®
9 Soporte de S-bag®
10 Tapa del compartimento para el polvo
11 Pinza para accesorios
12 Boquilla 3 en 1 AeroPro
13 Tubo flexible AeroPro
14 Asa AeroPro (consulte las versiones especificadas más adelante)
15 Tubo telescópico AeroPro
16 Pinza de parada
17 Pantalla para modelos con control manual*
18 Pantalla para modelos con control + -*
19 Pantalla para modelos con mando a distancia*
20 Asa clásica AeroPro*
21 Asa ergonómica AeroPro*
22 Asa con mando a distancia AeroPro*
23 Cepillo FloMotion
24 Boquilla para cepillo turbo AeroPro*
25 Cepillo AeroPro Mini Turbo*
26 Boquilla parketto AeroPro*
UltraSilencer kirjeldus:
1 Ekraan (täpsustatud versioone vaadake altpoolt)
2 Väljalaskefiltri kaas
3Väljalaskefilter
4Seisupesa
5Toitejuhe
6Mootorifilter
7 Mootorifiltri hoidik
8S-bag®
9S-bagi® hoidik
10 Tolmukambri kate
11 Tarvikute klamber
12 AeroPro kolm ühes otsak
13 AeroPro voolik
14 AeroPro käepide (täpsustatud versioone vaadake altpoolt)
15 AeroPro teleskooptoru
16 Seisuklamber
17 Kaugjuhtimisega* mudeli näidik
18 Nuppude +/– abil juhtimisega* mudeli näidik
19 Kaugjuhtimisega* mudeli näidik
20 AeroPro Classic käepide*
21 AeroPro Ergo käepide*
22 AeroPro kaugjuhtimiskäepide*
23 FloMotion otsik
24 AeroPro turbohari*
25 AeroPro Mini Turbo otsik*
26 AeroPro Parketto otsak*
Опис усисивача UltraSilencer:
1 Дисплеј (у наставку је наведена спецификација верзија)
2 Поклопац за издувни филтер
3 Издувни филтер
4 Отвор за причвршћивање
5Кабл за напајање
6Филтер мотора
7 Држач филтера мотора
8Кеса за прашину s-bag®
9 Држач кесе за прашину s-bag®
10 Поклопац одељка за прашину
11 Штипаљка за наставке
12 Наставак AeroPro 3in1
13 Црево AeroPro
14 Дршка AeroPro (у наставку је наведена спецификација верзија)
15 Телескопска цев AeroPro
16 Хватаљка за причвршћивање
17 Дисплеј на моделима са ручним командама*
18 Дисплеј на моделима са дугмади + и -*
19 Дисплеј на моделима са даљинским командама*
20 Дршка AeroPro Classic*
21 Дршка AeroPro Ergo*
22 Дршка AeroPro са даљинским командама*
23 Папучица FloMotion
24 Турбо четка AeroPro*
25 Мини турбо четка AeroPro*
26 Папучица AeroPro Parketto*
srp
gre
hun
ita
latv
50
Contents
Περιγραφή της UltraSilencer:
gre
hun
ita
latv
lith
ned
nor
1 Οθόνη (δείτε παρακάτω τις συγκεκριμένες εκδόσεις)
2 Καπάκι φίλτρου εξαγωγής
3 Φίλτρο εξαγωγής
4 Υποδοχή στάθμευσης
5 Καλώδιο τροφοδοσίας
6 Φίλτρο κινητήρα
7Θήκη φίλτρου κινητήρα
8Σακούλα S-bag®
9Θήκη σακούλας S-bag®
10 Κάλυμμα θήκης σκόνης
11 Κλιπ εξαρτήματος
12 Ακροφύσιο AeroPro 3in1
13 Εύκαμπτος σωλήνας AeroPro
14 Χειρολαβή AeroPro (δείτε στη συνέχεια τις συγκεκριμένες εκδόσεις)
15 Τηλεσκοπικός σωλήνας AeroPro
16 Κλιπ στάθμευσης
17 Οθόνη για μοντέλα με χειροκίνητο έλεγχο*
18 Οθόνη για μοντέλα με + - έλεγχο*
19 Οθόνη για μοντέλα με τηλεχειριστήριο*
20 Χειρολαβή AeroPro Classic*
21 Χειρολαβή AeroPro Ergo*
22 Χειρολαβή με τηλεχειριστήριο AeroPro*
23 Ακροφύσιο FloMotion
24 Ακροφύσιο AeroPro Turbo Brush*
25 Ακροφύσιο Mini Turbo AeroPro*
26 Ακροφύσιο AeroPro Parketto*
Az UltraSilencer felszerelése:
1 Kijelző (a megfelelő típusok felsorolását lásd alább)
2 Kimeneti szűrő fedele
3 Kimeneti szűrő
4 Csőrögzítő hely
5 Hálózati tápkábel
6Motorszűrő
7 Motorszűrő tartója
8S-bag® porzsák
9S-bag® porzsák tartója
10 Porzsáktartó rekesz fedele
11 Tartozéktartó
12 AeroPro 3 az 1-ben szívófej
13 AeroPro gégecső
14 AeroPro fogantyú (a megfelelő típusok felsorolását lásd
a későbbiekben alább)
15 AeroPro teleszkópos cső
16 Csőrögzítő bilincs
17 Kijelző a kézi vezérlésű típusokon*
18 Kijelző a „+ –” vezérlésű típusokon*
19 Kijelző a távirányítós típusokon*
20 AeroPro klasszikus fogantyú*
21 AeroPro ergonomikus fogantyú*
22 AeroPro távirányítós fogantyú*
23 FloMotion szívófej
24 AeroPro Turbo Brush szívófej*
25 AeroPro Mini turbószívófej*
26 AeroPro parkettaszívófej*
Modelio „UltraSilencer“ aprašymas:
Jūsu UltraSilencer apraksts:
Beskrivelse av UltraSilencer:
Opis odkurzacza UltraSilencer:
1 Displejs (noteiktās versijas skatiet tālāk)
2 Izplūdes filtra vāks
3 Izplūdes filtrs
4 Nostiprināšanas rieva
5 Barošanas vads
6 Motora filtrs
7 Motora filtra turētājs
8S-bag®
9S-bag® turētājs
10 Putekļu maisiņa nodalījuma vāks
11 Piederumu skava
12 AeroPro 3in1 uzgalis
13 AeroPro gofrētā caurule
14 AeroPro rokturis (norādītās versijas skatiet tālāk)
15 AeroPro izbīdāmā caurule
16 Nostiprināšanas skava
17 Displejs modeļiem ar manuālo vadību*
18 Displejs modeļiem ar + - vadību*
19 Displejs modeļiem ar tālvadību*
20 AeroPro Classic rokturis*
21 AeroPro Ergo rokturis*
22 AeroPro rokturis ar tālvadību*
23 FloMotion uzgalis
24 AeroPro Turbo sukas uzgalis*
25 AeroPro Mini Turbo uzgalis*
26 AeroPro Parketto uzgalis*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Ekranas (žr. toliau nurodytas versijas)
Išmetimo filtro dangtelis
Išmetimo filtras
Pastatymo anga
Maitinimo laidas
Variklio filtras
Variklio filtro laikiklis
Maišelis „S-bag®“
Maišelio „S-bag®“ laikiklis
Dulkių talpos dangtis
Priedų laikiklis
Antgalis „AeroPro 3in1“
Žarna „AeroPro“
Rankena „AeroPro“ (žr. toliau nurodytas versijas)
Teleskopinis vamzdis „AeroPro“
Pastatymo auselė
Ekranas, skirtas modeliams su rankiniu valdymu*
Ekranas, skirtas modeliams su „+ -“ valdymu*
Ekranas, skirtas modeliams su nuotoliniu valdymu*
Rankena „AeroPro Classic“*
Rankena „AeroPro Ergo“*
Nuotolinio valdymo rankena „AeroPro“*
Antgalis „FloMotion“
Antgalis „AeroPro Turbo Brush“*
Antgalis „AeroPro Mini Turbo“ *
Antgalis „AeroPro Parketto“*
Descrizione dell’UltraSilencer:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Display (vedere le versioni specificate di seguito)
Coperchio del filtro in uscita
Filtro in uscita
Fessura per l’aggancio di ”parcheggio”
Cavo di alimentazione
Filtro motore
Supporto del filtro motore
Sacchetto s-bag®
Supporto per sacchetto s-bag®
Coperchio del contenitore di raccolta polvere
Aggancio per gli accessori
Bocchetta AeroPro 3in1
Flessibile AeroPro
Impugnatura AeroPro (vedere le versioni specificate di seguito)
Tubo telescopico AeroPro
Aggancio di ”parcheggio”
Display per modelli con comando manuale*
Display per modelli con comando + - *
Display per modelli con comando a distanza*
Impugnatura AeroPro classica*
Impugnatura AeroPro ergonomica*
Impugnatura AeroPro con comando a distanza*
Spazzola FloMotion
Bocchetta per spazzola AeroPro Turbo*
Turbospazzola AeroPro Mini *
Bocchetta AeroPro Parketto*
Beschrijving van uw UltraSilencer:
1 Display (zie de onderstaande gespecificeerde versies)
2 Klep van uitlaatfilter
3Uitlaatfilter
4Parkeersleuf
5Snoer
6Motorfilter
7Motorfilterhouder
8S-bag®
9S-bag®-houder
10 Klep van stofzakruimte
11 Accessoireklem
12 AeroPro 3-in-1-mondstuk
13 AeroPro-slang
14 AeroPro-handgreep (zie de gespecificeerde versies verderop in dit document)
15 AeroPro-telescoopbuis
16 Parkeerklem
17 Display voor modellen met handbediening*
18 Display voor modellen met + - bediening*
19 Display voor modellen met afstandsbediening*
20 Klassieke AeroPro-handgreep*
21 Ergonomische AeroPro-handgreep*
22 AeroPro-handgreep met afstandsbediening*
23 FloMotion-mondstuk
24 AeroPro-mondstuk met turbobrush*
25 AeroPro Mini Turbo-mondstuk *
26AeroPro-parketmondstuk*
pol
por
rom
rus
slk
slv
1 Display (se versjonene dette gjelder, nedenfor)
2Utløpsfilterlokk
3Utløpsfilter
4Parkeringsspor
5Strømledning
6Motorfilter
7Motorfilterholder
8S-bag® (støvpose)
9S-bag®-holder
10 Deksel for støvposerom
11 Klemme for tilbehør
12 AeroPro 3in1-munnstykke
13 AeroPro-slange
14 AeroPro-håndtak (se de versjonene dette gjelder, senere)
15 AeroPro-teleskoprør
16 Parkeringsklips
17 Display for modeller med manuell regulering*
18 Display for modeller med -/+-regulering*
19 Display for modeller med fjernkontroll*
20 AeroPro Classic-håndtak*
21 AeroPro Ergo-håndtak*
22 AeroPro-håndtak med fjernkontroll*
23 FloMotion munnstykke
24 AeroPro Turbo Brush-munnstykke*
25 AeroPro Mini Turbo munnstykke*
26 AeroPro Parketto-munnstykke*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Wyświetlacz (zobacz poszczególne wersje poniżej)
Pokrywa filtra wylotowego
Filtr wylotowy
Gniazdo postojowe
Przewód zasilający
Filtr silnika
Uchwyt filtra silnika
Worek S-bag®
Uchwyt worka S-bag®
Pokrywa komory worka na kurz
Zacisk do akcesoriów
Ssawka AeroPro 3in1
Wąż AeroPro
Uchwyt AeroPro (zobacz poszczególne wersje poniżej)
Rura teleskopowa AeroPro
Uchwyt postojowy
Suwak modeli z ręcznym sterowaniem*
Wyświetlacz modeli ze sterowaniem* + Wyświetlacz modeli ze zdalnym sterowaniem*
Klasyczny uchwyt AeroPro*
Ergonomiczny uchwyt AeroPro*
Uchwyt ze zdalnym sterowaniem AeroPro*
Ssawka FloMotion
Turboszczotka AeroPro Turbo*
Turboszczotka AeroPro Mini *
Ssawka AeroPro Parketto*
Descrição do seu UltraSilencer:
1 Display (consulte as versões especificadas abaixo)
2 Tampa do filtro de saída de ar
3 Filtro de saída de ar
4 Encaixe de arrumação
5Cabo
6 Filtro do motor
7 Grelha do filtro do motor
8 Saco de poeiras S-bag®
9 Suporte do saco S-bag®
10 Tampa do compartimento do pó
11 Clips para os acessórios
12 Acessório AeroPro 3em1
13 Mangueira do AeroPro
14 Pega do AeroPro (consulte as versões especificadas mais adiante)
15 Tubo telescópico do AeroPro
16 Sistema com clip de parqueamento
17 Display de modelos com controlo manual*
18 Display de modelos com controlo + – *
19 Display de modelos com controlo remoto*
20 Pega do AeroPro Classic*
21 Pega do AeroPro Ergo*
22 Pega com Controlo Remoto do AeroPro*
23 Ssawka FloMotion
24 Escova Turbo AeroPro*
25 Escova AeroPro Mini Turbo*
26 Escova Parquet AeroPro*
Contents
Descrierea aspiratorului UltraSilencer:
Описание Вашего UltraSilencer:
1 Afişaj (a se vedea variantele specificate mai jos)
2 Capac al filtrului de evacuare
3 Filtru de evacuare
4 Fantă parcare
5 Cablu de alimentare
6 Filtru motor
7 Suport pentru filtrul motorului
8S-bag®
9 Suport S-bag®
10 Capac compartiment praf
11 Clemă pentru accesorii
12 Duză AeroPro 3in1
13 Furtun AeroPro
14 Mâner AeroPro (a se vedea variantele specificate ulterior)
15 Tub telescopic AeroPro
16 Clemă de parcare
17 Afişaj pentru modelele cu comandă manuală*
18 Afişaj pentru modelele cu comandă + -*
19 Afişaj pentru modelele cu telecomandă*
20 Mâner AeroPro Classic*
21 Mâner AeroPro Ergo*
22 Mâner AeroPro cu telecomandă*
23 Duză FloMotion
24 Duză AeroPro Turbo Brush*
25 Duză turbo AeroPro Mini*
26 Duză AeroPro Parketto*
1 Дисплей (см. конкретную версию далее)
2Крышка выпускного фильтра
3Выпускной фильтр
4 Гнездо для хранения
5Шнур питания
6Фильтр двигателя
7 Держатель фильтра двигателя
8S-bag®
9 Держатель S-bag®
10 Крышка отсека для пыли
11 Зажим для принадлежностей
12 Насадка AeroPro 3in1
13 Шланг AeroPro
14 Держатель AeroPro (см. конкретную версию далее)
15 Телескопическая трубка AeroPro
16 Зажим для хранения
17 Дисплей моделей с ручным управлением*
18 Дисплей моделей с управлением + -*
19 Дисплей моделей с дистанционным управлением*
20 Рукоятка AeroPro Classic*
21 Рукоятка AeroPro Ergo*
22 Рукоятка AeroPro с дистанционным управлением*
23 Насадка FloMotion
24 Насадка AeroPro Turbo Brush*
25 Мини турбонасадка AeroPro*
26 Насадка AeroPro Parketto*
Opis naprave UltraSilencer:
UltraSilencer-tuotteen kuvaus:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Zaslon (posebne različice si oglejte spodaj)
Pokrov izhodnega filtra
Izhodni filter
Reža za shranjevanje nastavkov
Napajalni kabel
Filter motorja
Nosilec filtra motorja
Vrečka za prah s-bag®
Držalo vrečke za prah s-bag®
Pokrov predelka za prah
Sponka za nastavek
Šoba AeroPro 3in1
Upogibljiva cev AeroPro
Ročaj AeroPro (posebne različice si oglejte spodaj)
Teleskopska cev AeroPro
Sponka za shranjevanje nastavkov
Zaslon pri modelih z ročnim upravljanjem*
Zaslon pri modelih z upravljanjem + -*
Zaslon pri modelih z daljinskim upravljanjem*
Ročaj AeroPro Classic*
Ročaj AeroPro Ergo*
Ročaj za daljinsko upravljanje AeroPro*
Krtača FloMotion
Šoba AeroPro Turbo*
Mini turbo krtača AeroPro*
Šoba AeroPro Parketto*
1 Näyttö (katso mallit alapuolelta)
2 Poistoilman suodattimen kansi
3 Poistoilman suodatin
4 Tauko/säilytys kiinnike
5Virtajohto
6 Moottorin suodatin
7 Moottorin suodattimen pidike
8S-bag®-pölypussi
9S-bag®-pölypussin pidike
10 Pölypussikotelon kansi
11 Pidike 3in1-piensuulakkeelle
12 AeroPro 3in1 -piensuulake
13 AeroPro-letku
14 AeroPro-kahva (katso mallit edempää)
15 AeroPro-teleskooppiputki
16 Kiinnikkeen korvake
17 Näyttö malleissa, joissa on manuaalinen tehonsäätö*
18 Näyttö malleissa, joissa on –/+ -tehonsäätö *
19 Näyttö malleissa, joissa on kaukosäädin*
20 AeroPro Classic -kahva*
21 AeroPro Ergo -kahva*
22 AeroPro-kaukosäädinkahva*
23 FloMotion-suulake
24 AeroPro Turbo Brush -suulake*
25 AeroPro Mini Turbo -suulake*
26 AeroPro Parketto -suulake*
51
Popis vášho zariadenia UltraSilencer:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Displej (pozrite si špecifikované verzie uvedené nižšie)
Kryt výfukového filtra
Výfukový filter
Parkovací otvor
Kábel napájania
Filter motora
Držiak filtra motora
Vrecko s-bag®
Držiak vrecka s-bag®
Kryt priehradky na prachové vrecko
Príchytka na doplnky
Hubica 3in1 AeroPro
Hadica AeroPro
Držiak AeroPro (pozrite si špecifikované verzie uvedené nižšie)
Teleskopická trubica AeroPro
Príchytka na parkovanie
Displej pre modely s manuálnym ovládaním*
Displej pre modely s ovládaním pomocou tlačidiel + a –*
Displej pre modely s diaľkovým ovládaním*
Rukoväť AeroPro Classic*
Rukoväť AeroPro Ergo*
Rukoväť s diaľkovým ovládaním AeroPro*
Hubica FloMotion
Hubica AeroPro Turbo Brush*
Hubica AeroPro Mini Turbo*
Hubica AeroPro Parketto*
Beskrivning av din UltraSilencer:
1 Display (se de versioner som anges nedan)
2 Lucka på utblåsfilter
3Utblåsfilter
4Parkeringsspår
5Strömsladd
6Motorfilter
7 Hållare för motorfilter
8S-bag®
9 Hållare för S-bag®
10 Lucka för dammbehållare
11 Tillbehörsfäste
12 AeroPro 3in1-munstycke
13 AeroPro-slang
14 AeroPro-handtag (se de versioner som anges nedan)
15 AeroPro-teleskoprör
16 Parkeringsfäste
17 Display för modeller med manuell kontroll*
18 Display för modeller med + – kontroll*
19 Display för modeller med fjärrkontroll*
20 AeroPro Classic-handtag*
21 AeroPro Ergo-handtag*
22 AeroPro fjärrkontrollhandtag*
23 FloMotion-munstycke
24 AeroPro Turbo Brush-munstycke*
25 AeroPro Mini Turbo-munstycke*
26 AeroPro Parketto-munstycke*
lith
ned
nor
pol
por
rom
rus
slk
UltraSilencer Özellikleri:
1 Ekran (aşağıda belirtilen versiyonlara bakın)
2Tahliye filtresi kapağı
3Tahliye filtresi
4 Park yuvası
5 Güç kablosu
6 Motor filtresi
7 Motor filtresi yuvası
8S-bag®
9S-bag® tutucu
10 Toz bölmesi kapağı
11 Aksesuar askısı
12 AeroPro 3in1 başlığı
13 AeroPro hortumu
14 AeroPro sapı ileride belirtilen versiyonlara bakın)
15 AeroPro teleskobik borusu
16 Park klipsi
17 Manuel kumandalı modeller için ekran*
18 + - kumandalı modeller için ekran*
19 Uzaktan kumandalı modeller için ekran*
20 AeroPro Klasik sap*
21 AeroPro Ergonomik sap*
22 AeroPro Uzaktan Kumandalı sap*
23 FloMotion başlık
24 AeroPro Turbo Fırça başlığı*
25 AeroPro Mini Turbo başlık*
26 AeroPro Parketto başlık*
Опис UltraSilencer:
1 Дисплей (див. наведені нижче версії)
2Кришка випускного фільтра
3 Випускний фільтр
4 Паркувальне рознімання
5Шнур живлення
6Фільтр мотора
7 Тримач фільтра мотора
8 Мішок для збирання пилу S-bag®
9 Тримач мішка для збирання пилу S-bag®
10 Кришка відсіку для збирання пилу
11 Фіксатор аксесуарів
12 Насадка AeroPro 3in1
13 Шланг AeroPro
14 Ручка AeroPro (див. наведені нижче версії)
15 Телескопічна трубка AeroPro
16 Паркувальна скоба
17 Дисплей для моделей із ручним керуванням*
18 Дисплей для моделей із керуванням “+ -”*
19 Дисплей для моделей із дистанційним керуванням*
20 Класична ручка AeroPro*
21 Ергономічна ручка AeroPro*
22 Ручка з дистанційним керуванням AeroPro*
23 Насадка FloMotion
24 Насадка AeroPro Turbo Brush*
25 Насадка AeroPro Mini Turbo*
26 Паркетна насадка AeroPro*
slv
suo
sve
tur
ukr
52
How to use the vacuum cleaner
Click
bul
1. Отворете капака на отделението за торбичката за
прах. Проверете дали s-bag® е на място.
2. Поставете маркуча (за да го извадите, натиснете бутоните
3. Прикачете телескопичната тръба към
подовия накрайник (за да разглобите, натиснете
застопоряващия бутон и изздърпайте накрайника).
cro
1. Otvorite poklopac spremnika za prašinu.
Provjerite je li vrećica s-bag® na svojem mjestu.
2. Utaknite crijevo (da biste ga uklonili, pritisnite gumb
za zaključavanje i izvucite ga).Gurnite crijevo u ručku
crijeva sve dok zapori ne dođu na svoje mjesto.
3. Pričvrstite teleskopsku cijev na podnu sapnicu
(da biste je uklonili, pritisnite gumb za zaključavanje i
izvucite sapnicu).
cze
1. Otevřete kryt přihrádky na prachový sáček.
Zkontrolujte, zda je sáček s-bag® na svém místě.
3. Připojte teleskopickou trubici k podlahové hubici
(chcete-li ji vyjmout, stiskněte pojistné tlačítko a
hubici vytáhněte).
dan
1. Åbn låget ved at trække i knappen. Kontroller, at
s-bag® posen er anbragt korrekt.
2. Zasuňte hadici (chcete-li ji vyjmout, stiskněte
pojistná tlačítka a hadici vytáhněte). Zasuňte hadici
do držáku tak, aby západky zaklaply a upevnily ji
(stisknutím západek hadici uvolníte).
2. Montér slangen (tryk på låseknappen, og træk
slangen ud for at fjerne den). Sæt slangen i
slangehåndtaget, så den klikker på plads (tryk på
låsen for at udløse slangen).
2. Den Schlauch einsetzen (zum Abnehmen Verriegelungs-
de
ara
esp
est
srp
gre
hun
ita
latv
1. Staubfachabdeckung öffnen. Prüfen, ob der s-bag®
richtig eingelegt ist.
за заключване и издърпайте маркуча).Поставете маркуча
в дръжката докато езичетата щракнат и се фиксират
(натиснете езичетата, за да освободите маркуча).
knöpfe drücken und Schlauch herausziehen).Schlauch in den
Schlauchgriff einführen, bis Verriegelung einrastet. Zur Freigabe
des Schlauches Verriegelung drücken.
.‫ قم بفتح غطاء حاوية الغبار‬.1
.‫® في مكانه الصحيح‬s-‫تأكد من وضع كيس الغبار‬
3. Montér teleskoprøret til gulvmundstykket
(tryk på låseknappen, og træk mundstykket ud
for at fjerne det).
3. Teleskoprohr an Bodendüse anbringen (zum
Abnehmen den Verriegelungsknopf drücken und
Düse abziehen).
‫ قم بتركيب خرطوم الشفط )إلزالته اضغط على زر الفك ثم قم بسحب الخر‬.2
‫ قم بإدخال الخرطوم في المقبض بإحكام حتى سماع صوت كليك )لفكة‬.(‫طوم‬
.(‫من المقبض اضغط على زر الفك‬
‫ قم بتركيب أنبوب الشفط فﻲ فوھة الشفط المخصصة لﻸرﺿيات‬.3
.(‫)إلزالته اضغط على زر الفك ثم قم بسحب الفوهة منه‬
2. Inserte el tubo flexible (para retirarlo, presione el botón de
bloqueo y tire del asa del tubo).Introduzca el tubo flexible en
su empuñadura, hasta que el enganche suene al encajarse
(presione sobre el enganche para soltar el tubo flexible).
2. Sisestage voolik (selle eemaldamiseks vajutage
lukustusnuppe ja tõmmake voolik välja). Ühendage
voolik käepidemega, kuni lukusti klõpsuga paika
(vooliku lahutamiseks vajutage lukusteid) läheb.
3. Acople el tubo telescópico en la boquilla para
suelos (para retirarlo, presione el botón de bloqueo y
tire de la boquilla).
1. Скините поклопац одељка за прашину.
Проверите да ли је кеса за прашину s-bag® на
свом месту.
2.
3. Спојте телескопску цев и папучицу за под (ако
желите да скинете папучицу, притисните дугме за
закључавање и скините папучицу).
1. Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης σκόνης. Βεβαιωθείτε
ότι η σακούλα σκόνης s-bag® είναι στη θέση της.
2. Εισαγάγετε τον εύκαμπτο σωλήνα (για να αφαιρέσετε τον
3. Συνδέστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα στο ακροφύσιο
για δάπεδα (για να αφαιρέσετε το ακροφύσιο,
πατήστε το κουμπί ασφάλισης και τραβήξτε το έξω).
1. Nyissa fel a porzsáktartó rekesz fedelét.
Ellenőrizze, hogy az s-bag® porzsák a helyén van-e.
2. Csatlakoztassa a gégecsövet (eltávolításához nyomja meg a
3. Csatlakoztassa a teleszkópos csövet a
padlószívófejhez (eltávolításához nyomja meg a
rögzítőgombot, majd húzza le a szívófejet).
1. Aprire il coperchio del contenitore di raccolta polvere.
Assicurarsi che il sacchetto raccoglipolvere s-bag®
sia posizionato correttamente.
2. Inserire il flessibile (per rimuoverlo, premere i pulsanti
3. Collegare il tubo telescopico alla bocchetta per
pavimenti (per rimuoverlo, premere il pulsante di
bloccaggio e staccare il tubo).
1. Atveriet putekļu maisiņa nodalījuma vāku.
Pārbaudiet, vai s-bag® atrodas tam paredzētajā vietā.
2. Ievietojiet gofrēto cauruli (lai to izņemtu, nospiediet
3. Piestipriniet izbīdāmo cauruli grīdas uzgalim
(lai to noņemtu, nospiediet fiksatora pogu un velciet
uzgali nost).
1. Abra la tapa del compartimento para el polvo.
Compruebe que la bolsa s-bag® está colocada
correctamente.
1. Avage tolmukambri kate.
Kontrollige, et s-bag® oleks paigaldatud.
Уметните црево (ако желите да га извадите, притисните
дугмад за закључавање и извуците црево). Уметните црево
у дршку црева тако да жабице кликну (ако желите да
извадите црево, притисните жабице и извуците црево).
εύκαμπτο σωλήνα, πατήστε τα κουμπιά ασφάλισης και τραβήξτε
τον έξω).Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα στη χειρολαβή ώστε
να ασφαλίσει στη θέση του με ένα κλικ (για να αποσυνδέσετε το
σωλήνα, πιέστε τις ασφάλειες).
rögzítőgombokat, majd húzza ki a gégecsövet). A gégecsövet
nyomja a gégecsőfogantyúba a rögzítőgomb kattanásáig (a cső
eltávolításához nyomja meg a rögzítőgombot).
di bloccaggio e staccare il tubo).Inserire il flessibile
nell’impugnatura finché il fermo non si blocca con uno
scatto (premere il fermo per rilasciare il flessibile).
fiksatora pogas un izvelciet gofrēto cauruli).Ievietojiet
šļūteni šļūtenes rokturī, līdz noklikšķ savienojuma atduri
(lai atvienotu šļūteni, nospiediet atdurus).
3. Kinnitage teleskooptoru põrandaotsaku külge
(selle eemaldamiseks vajutage lukustusnuppu ja
tõmmake otsak välja).
53
Click
4. Прикачете телескопичната тръба към дръжката на
маркуча (за да я извадите, натиснете застопоряващия
бутон и издърпайте дръжката на маркуча).
5. Регулирайте телескопичната тръба като с едната
си ръка държите натиснат застопоряващия бутон и
изтегляте дръжката с другата си ръка.
6. Издърпайте захранващия кабел и го
включете в мрежата.
4. Pričvrstite teleskopsku cijev na ručku crijeva (da
biste je uklonili, pritisnite gumb za zaključavanje i
izvucite ručku crijeva).
5. Namjestite teleskopsku cijev tako što ćete jednom rukom
držati gumb za zaključavanje, a drugom izvući ručku.
6. Izvucite električni kabel i uključite ga u utičnicu.
4. Připojte teleskopickou trubici k rukojeti hadice
(chcete-li ji vyjmout, stiskněte pojistné tlačítko a
rukojeť hadice vytáhněte).
5. Nastavte teleskopickou trubici tak, že jednou rukou
podržíte zámek a druhou zatáhnete za rukojeť.
6. Vytáhněte přívodní šňůru a zapojte ji do zásuvky.
4. Montér teleskoprøret til slangens håndtag
(tryk på låseknappen, og træk slangehåndtaget
ud for at fjerne det).
5. Justér teleskoprøret ved at holde låsen med den ene
hånd og trække i håndtaget med den anden hånd.
6. Tag el-ledningen ud, og sæt den i en stikkontakt.
4. Teleskoprohr auf Schlauchgriff stecken (zum
Abnehmen den Verriegelungsknopf drücken und
Schlauchgriff herausziehen).
5. Teleskoprohr anpassen, indem Sie mit einer Hand
den Verriegelungsknopf drücken und mit der anderen
Hand am Griff ziehen.
6. Stromkabel herausziehen und in Steckdose stecken.
‫ قم بتركيب أنبوب الشفط فﻲ مقبض الخرطوم )إلزالة أنبوب‬.4
.(‫الشفط اضغط على زر الفك ثم قم بسحب مقبض الخرطوم‬
‫ لﺿبط ارتفاع أنبوب الشفط قم بالضغط على زر الفك‬.5
.‫ثم قم بسحب المقبض حتى يتناسب مع االرتفاع المطلوب‬
.‫ قم بسحب السلك الكهربائﻲ ثم قم بﺈدخال القابس فﻲ مخرج الكهرباء‬.6
bul
cro
cze
dan
de
ara
4. Acople el tubo telescópico al asa (para retirarlo,
presione el botón de bloqueo y tire del asa).
5. Ajuste el tubo telescópico sujetando el bloqueo con
una mano y tirando del asa con la otra.
6. Tire del cable de alimentación y enchúfelo a la
toma de red.
esp
4. Kinnitage teleskooptoru vooliku käepideme külge
(selle eemaldamiseks vajutage lukustusnuppu ja
tõmmake otsaku käepide välja).
5. Seadistage teleskooptoru, hoides ühe käega lukku
ja tõmmates teise käega käepidet
6. Tõmmake toitekaabel välja ning ühendage see
vooluvõrku.
est
4. Спојте телескопску цев и дршку црева (ако
желите да скинете дршку црева, притисните
дугме за закључавање и извуците дршку црева).
5. П Подесите дужину телескопске цеви тако што
ћете једном руком држати бравицу притиснутом,
а другом вући дршку.
6. Извуците кабл за напајање и укључите га у
утичницу.
4. Συνδέστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα στη χειρολαβή
του εύκαμπτου σωλήνα (για να αφαιρέσετε τη
χειρολαβή του εύκαμπτου σωλήνα, πατήστε το κουμπί
ασφάλισης και τραβήξτε την έξω).
5. Ρυθμίστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα κρατώντας την
ασφάλεια με το ένα χέρι και τραβώντας τη χειρολαβή
με το άλλο.
6. Τραβήξτε έξω το καλώδιο τροφοδοσίας και
συνδέστε το στην πρίζα.
gre
4. Csatlakoztassa a teleszkópos csövet a gégecső
fogantyújához (eltávolításához nyomja meg a
rögzítőgombot, majd húzza ki a gégecső fogantyúját).
5. Állítsa be a teleszkópos csövet úgy, hogy egyik
kezével nyomva tartja a rögzítőgombot, másik kezével
pedig húzza a fogantyút.
6. Húzza ki a hálózati tápkábelt, a hálózati csatlakozót
pedig csatlakoztassa a hálózati aljzatba.
hun
4. Collegare il tubo telescopico all’impugnatura del
flessibile (per rimuoverlo, premere il pulsante di
bloccaggio e staccare il flessibile).
5. Regolare il tubo telescopico tenendo il pulsante
di bloccaggio con una mano e tirando l’impugnatura
con l’altra.
6. Estrarre il cavo di alimentazione ed inserire la
spina nella presa elettrica.
ita
4. Piestipriniet izbīdāmo cauruli gofrētās caurules
rokturim (lai to noņemtu, nospiediet fiksatora pogu
un izvelciet gofrētās caurules rokturi).
5. Pielāgojiet izbīdāmo cauruli, ar vienu roku turot
fiksatoru un ar otru roku velkot rokturi
6. Izvelciet barošanas vadu un ievietojiet to strāvas
kontaktligzdā.
latv
srp
54
How to use the vacuum cleaner
b.
FIL
TE
R
S-B
AG
c.
FIL
TE
R
a.
S-B
AG
bul
7. Включване/изключване на прахосмукачката
чрез натискане на бутона ВКЛ./ИЗКЛ (ON/OFF).
8. Моделите с дистанционно управление също
могат да се управляват с бутон 0/1 (ON/OFF),
разположен върху дръжката.*
9.
cro
7. Usisavač uključite ili isključite pritiskom na gumb
za uključivanje i isključivanje.
8. Modelima s daljinskim upravljanjem može se
upravljati i pomoću gumba 0/1 (UKLJ./ISKLJ.) na ručki.*
Регулиране на силата на засмукване (в зависимост от модела):
a. Използвайте регулатора на дръжката, за бързо намаляване на
въздушната струя. b. Използвайте плъзгача на прахосмукачката, за да
регулирате смукателната мощност. c. Pomoću preklopnog prekidača +
ili – na usisavaču podesite usisnu snagu.*
9.
Podesite usisnu snagu. (ovisno o modelu) a. Koristite kontrolu usisa
na ručki da biste brzo smanjili protok zraka. b. Pomoću kliznog
prekidača podesite usisnu snagu. c. Pomoću preklopnog prekidača +
ili – na usisavaču podesite usisnu snagu.*
cze
7. Zapněte/vypněte vysavač stisknutím tlačítka ON/OFF
(zapnout/vypnout).
8. Modely s dálkovým ovládáním lze také ovládat
pomocí tlačítek 0/1 (ON/OFF) na rukojeti.*
9.
Nastavte sací výkon (v závislosti na daném modelu). a. Pomocí
ovladače sání na rukojeti rychle snížíte proud vzduchu. b. Pomocí
posuvného jezdce na vysavači nastavíte sací výkon.c.Pomocí
kolébkového spínače + - na vysavači nastavíte sací výkon. *
7. Start/stop støvsugeren ved at trykke på TÆND/
SLUK-knappen.
8. Modeller med fjernbetjening kan også betjenes
med TÆND/SLUK-knappen på håndtaget.*
9.
dan
Justér sugestyrken. (afhænger af model)a.Brug sugekontrollen på
håndtaget til hurtigt at reducere luftstrømmen.b.Brug skydekontakten
på støvsugeren til at justere sugeeffekten.c. Brug vippekontakten +
eller - på støvsugeren til at justere sugeeffekten.*
7. Zum Ein- und Ausschalten des Staubsaugers den
EIN/AUS-Schalter drücken.
8. Modelle mit Fernbedienung können auch mit der
0/1-Taste (EIN/AUS) des Griffs bedient werden.*
9.
de
Saugleistung einstellen. (modellabhängig)a.Mit dem
Saugleistungsregler am Griff lässt sich der Luftstrom schnell regulieren.
b. Schieberegler am Staubsauger zum Einstellen der Saugleistung
verwenden. c. Wippschalter + oder – am Staubsauger zum Einstellen der
Saugleistung verwenden. *
.‫إيقاف التشغيل‬/‫إيقاف المكنسة بالضغط على زر التشغيل‬/‫ يمكنك تشغيل‬.7
‫ للموديالت التﻲ بها ريموت كونترول يمكن التحكم بعملية‬.8
*.‫إيقاف التشغيل من خالل المقبض‬/‫تشغيل‬
7. Encienda o apague la aspiradora pulsando el botón
de encendido y apagado (ON/OFF).
8. Los modelos con mando a distancia también se
pueden utilizar con el botón de encendido y apagado
(0/1) del asa.*
9.
esp
Ajuste la potencia de aspiración. (según el modelo) a. Utilice el control de
aspiración situado en el asa para reducir rápidamente el flujo de aire. b. Utilice
el control deslizante de la aspiradora para ajustar la potencia de aspiración.
c. Utilice el botón + o - de la aspiradora para ajustar la potencia de aspiración.*
7. Lülitage tolmuimeja sisse/välja, vajutades nuppu
ON/OFF (sees/väljas)
8. Kaugjuhtimispuldiga mudeleid saab lisaks juhtida
käepidemel asuva nupuga 0/1 (ON/OFF) (sees/väljas).*
9.
est
Seadistage imemisvõimsus (sõltub mudelist).a. Õhuvoo kiireks
vähendamiseks kasutage käepidemel asuvat imemisvõimsuse
juhtimisseadet.b.Imemisvõimsuse seadistamiseks kasutage tolmuimejal
asuvat liugurit. c.Imemisvõimsuse seadistamiseks kasutage tolmuimejal
asuvaid lüliteid + ja –. *
7. Укључите/искључите усисивач тако што
ћете да притиснете дугме за укључивање/
искључивање.
8. Моделима са даљинским командама може
да се управља помоћу дугмета за укључивање/
искључивање на дршци.*
9.
Подесите јачину усисавања (начин подешавања зависи од модела).
a. Јачину усисавања можете брзо да подесите помоћу дугмета за
регулацију јачине усисавања на ручки. b. Јачину усисавања можете
да подесите помоћу клизача на самом усисивачу. c. Јачину усисавања
можете да подесите помоћу дугмади + и – на самом усисивачу.*
7. Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη σκούπα
πατώντας το κουμπί ON/OFF.
8. Τα μοντέλα που διαθέτουν τηλεχειριστήριο
μπορούν να λειτουργήσουν και με το κουμπί 0/1
(ON/OFF) που βρίσκεται στη χειρολαβή.*
9.
Ρυθμίστε την ισχύ αναρρόφησης. (εξαρτάται από το μοντέλο) Χρησιμοποιήστε το
χειριστήριο αναρρόφησης επάνω στη χειρολαβή για να μειώσετε γρήγορα τη ροή
του αέρα.Χρησιμοποιήστε το μηχανισμό ολίσθησης επάνω στη σκούπα για να
ρυθμίσετε την ισχύ αναρρόφησης. Χρησιμοποιήστε το κουμπί παλινδρόμησης +
ή – της σκούπα για να ρυθμίσετε την ισχύ αναρρόφησης. *
hun
7. A porszívó be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a
Be/Ki gombot.
8. A távirányítós típusok a fogantyún lévő 0/1 (BE/KI)
gombbal is működtethetők.*
9.
ita
7. Per accendere/spegnere l’aspirapolvere, premere il
pulsante di accensione/spegnimento.
8. Per i modelli con comando a distanza, è
possibile utilizzare anche il pulsante di accensione/
spegnimento presente sull’impugnatura.*
9.
7. Ieslēdziet/izslēdziet putekļusūcēju, nospiežot
IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu.
8. Modeļus, kuri aprīkoti ar tālvadību, var darbināt arī,
izmantojot 0/1 (IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS) pogu,
kas atrodas uz roktura.*
9.
Állítsa be a szívóteljesítményt (típustól függően). a. A szívóerő szükség
esetén gyorsan csökkenthető a fogantyún található szívásszabályozó
szelep segítségével. b. Állítsa be a kívánt szívóerőt a porszívón található
csúszka segítségével. c. Állítsa be a kívánt szívóerőt a porszívón található
„+” billenőkapcsoló segítségével.*
Regolare la potenza di aspirazione (in base al modello). a. Utilizzare il
comando di aspirazione sull’impugnatura per ridurre rapidamente il flusso
d’aria. b. Utilizzare il selettore a scorrimento sull’aspirapolvere per regolare
la potenza di aspirazione. c.Utilizzare i pulsanti + o - sull’aspirapolvere per
regolare la potenza di aspirazione. *
Noregulējiet sūkšanas jaudu. (atkarīgs no modeļa)a. Lai ātri
samazinātu gaisa plūsmu, izmantojiet uz roktura esošo sūkšanas
jaudas regulatoru.b.Lai regulētu sūkšanas jaudu, izmantojiet uz
putekļusūcēja esošo slīdni.c.Lai regulētu sūkšanas jaudu, izmantojiet uz
putekļusūcēja esošo + vai – svārstīklas pogu. *
ara
srp
gre
latv
:(‫ لﺿبط قوة الشفط )على حسب الموديل‬.9
*.‫ قم باستخدام زر التحكم الموجود على المقبض‬.a
*.‫ قم باستخدام زر التحكم الموجود على المكنسة‬.b
*.‫ الموجود على المكنسة‬- ‫ او‬+ ‫ قم باستخدام زر التحكم‬.c
55
FIL
TE
R
S-B
AG
10. Регулиране на силата на засмукване (Модели
с дистанционно управление): За да регулирате
ръчно, натиснете бутона ”-” (минимум) или бутона
”+” (максимум).*
10. Podesite usisnu snagu (modeli s daljinskim
upravljanjem): Za ručno namještanje pritisnite gumb
”-” (najmanje) ili gumb ”+” (najviše).*
11. След като чистите с прахосмукачката приберете
кабела, като натиснете бутона за навиване на
кабела REWIND.
С настоящото Electrolux Home Care и SDA декларират,
че прахосмукачката с радио оборудване тип HER2 и
HER3 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.
bul
11. Nakon usisavanja namotajte kabel za napajanje
pritiskom na gumb NAMOTAVANJE.
Ovime Electrolux Home Care and SDA izjavljuje da je
usisivač s radio-opremom vrste HER2 i HER3 u skladu s
Direktivom 2014/53/EU.
cro
10. Nastavte sací výkon (modely s dálkovým ovládáním):
Chcete-li sílu sání nastavit ručně, stiskněte tlačítko „-“
(minimum) nebo tlačítko „+“ (maximum).*
11. Po vysávání namotejte přívodní šňůru stisknutím
tlačítka REWIND.
Divize Home Care a SDA společnosti Electrolux tímto
prohlašují, že vysavač s radiovým vybavením typu HER2 a
HER3 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
cze
10. Justér sugestyrken (modeller med fjernbetjening):
Tryk på knappen ”-” (minimum) eller knappen ”+”
(maksimum) for manuel justering.*
11. Efter støvsugningen Tryk på SPOL-knappen for at
rulle ledningen op.
Electrolux Home Care and SDA erklærer hermed, at
støvsugeren med radioudstyr type HER2 og HER3 er i
overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
dan
10. Saugleistung einstellen (modelle mit Fernbedienung):
Manuelles Einstellen durch Drücken der Taste „–“
(Minimum) oder „+“ (Maximum).*
11. Nach dem Staubsaugen das Stromkabel durch
Betätigen der AUFROLL-Taste aufwickeln.
Hiermit erklärt Electrolux Home Care & SDA, dass die
Staubsauger mit Funkgerät der Modelle HER2 und HER3
der Richtlinie 2014/53 / EU entsprechen.
de
‫ بموجب هذه الوثيقة أن المكنسة‬Electrolux Home Care and SDA ‫تقر شركة‬
‫ متوافقة مع توجيه‬HER3‫ و‬HER2 ‫الكهربائية المزودة باألجهزة الالسلكية من نوعي‬
.EU/2014/53
ara
‫ قم باستخدام زر‬.‫ بالموديالت التﻲ بها ريموت كونترول‬.‫ لﺿبط قوة الشفط‬.10
*.(‫» )اقصى قوة شفط‬+« ‫» )اقل قوة شفط( او‬-« ‫التحكم‬
‫ بعد االنتهاء من عملية التنظيف قم بالﺿغط علﻰ زر سحب الكابل‬.11
.‫ﻹعادته فﻲ مكانة المخصص داخل المكنسة‬
10. Ajuste la potencia de aspiración (modelos con mando a
distancia): Para regularla manualmente, pulse el botón ”-”
(mínimo) o el botón ”+” (máximo).*
11. Después de aspirar, enrolle el cable de alimentación
pulsando el botón REWIND.
Por la presente, Electrolux Home Care y SDA declaran
que la Aspiradora con equipo de radio tipo HER2 y
HER3 cumple con la Directiva 2014/53/EU.
esp
10. Seadistage imemisvõimsus (kaugjuhtimisega
mudelid): Käsitsi reguleerimiseks vajutage nuppu “-”
(miinimum) või “+” (maksimum).*
11. Pärast tolmuimemist kerige toitejuhe uuesti kokku,
vajutades nuppu REWIND.
Käesolevaga kinnitab Electrolux Home Care and SDA,
et HER2 ja HER3 tüüpi raadioseadmetega varustatud
tolmuimeja vastab direktiivile 2014/53/EL.
est
10. Подесите јачину усисавања Модели са
даљинским командама. Јачина усисавања се
ручно подешава помоћу дугмади „-“ (минимум)
и „+“ (максимум).*
10. IΡυθμίστε την ισχύ αναρρόφησης (Μοντέλα με
τηλεχειριστήριο): Για να ρυθμίσετε χειροκίνητα πιέστε
το κουμπί ”-” (ελάχιστη) ή το κουμπί ”+” (μέγιστη).*
11. Након усисавања, намотајте кабл притиском на
дугме за намотавање.
Овим, компанија Electrolux Home Care and SDA,
изјављује да је усисивач са радио опремом типа HER2 и
HER3 усаглашен са директивом 2014/53/EU
srp
11. Μετά τον καθαρισμό τυλίξτε ξανά το καλώδιο
τροφοδοσίας πατώντας το κουμπί REWIND
(ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ).
Με την παρούσα η Electrolux Home Care and SDA δηλώνει
πως η Ηλεκτρική Σκούπα με ασύρματο εξοπλισμό τύπου
HER2 και HER3 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.
gre
10. Állítsa be a szívóteljesítményt (távirányítós
típusoknál): A kézi szabályozáshoz nyomja meg a „–”
(minimum) vagy „+” (maximum) gombot.*
11. Porszívózás után csévélje fel a tápkábelt a kábelvisszacsévélő gombbal.
Az Electrolux Home Care and SDA ezúton kijelenti, hogy
a HER2 és HER3 típusú rádiófrekvenciát használó porszívó
megfelel a 2014/53/EU számú irányelvnek.
hun
10. Regolare la potenza di aspirazione (modelli con
comando a distanza): Per effettuare la regolazione
manuale, premere il pulsante ”-” (minimo) o il pulsante
”+” (massimo).*
10. Noregulējiet sūkšanas jaudu (modeļiem ar
tālvadību): Lai regulētu manuāli, nospiediet ”-” pogu
(minimāla) vai ”+” pogu (maksimāla).*
11. Una volta terminata la pulizia, riavvolgere il cavo
premendo il pulsante RIAVVOLGIMENTO.
Con il presente documento, Electrolux Home Care & SDA,
dichiara che l’aspirapolvere con attrezzatura radio tipo
HER2 e HER3 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.
ita
11. Pēc putekļu sūkšanas satiniet kabeli, nospiežot
SATĪŠANAS pogu.
Ar šo Electrolux Home Care un SDA apliecina, ka putekļu
sūcējs ar HER2 un HER3 tipa radioiekārtu atbilst Direktīvai
2014/53/ES.
latv
56
Tips on how to get the best results
1.
2.
A.
FILTER
REMOTE
S-BAG
CONTROL
cro
cze
dan
de
ara
C.
B.
B.
bul
B.
A.
D.
C.
F.
E.
G.
D.
C.
A.
E.
G.
1. Вижте справочните стойности по-долу, за да откриете оптималната мощност (1 = MIN, 5 = MAX).
2. Следвайте стойностите за оптимална мощност.
1. Najbolje rezultate provjerite pod niže navedenim referentnim brojem (1 = NAJMANJE , 5 = NAJVIŠE).
2. Slijedite brojeve da biste postigli najbolje rezultate.
1. Pro dosažení optimálního výkonu sledujte níže uvedená referenční čísla (1 = MIN, 5 = MAX).
2. Postupujte podle těchto čísel a dosáhnete optimálního výkonu.
1. Se nedenstående referencenumre for at finde den optimale ydelse (1 = MIN, 5 = MAKS).
2. Følg numrene for optimal ydelse.
esp
est
srp
gre
hun
1. Siehe unten stehende Nummernangaben zur Ermittlung der optimalen Leistung (1 = MIN, 5 = MAX).
2. Für optimale Leistung den Nummernangaben folgen.
(‫ = الحد األقصى‬5 ; ‫ = الحد األدنى‬1) .‫ قم بقراءة الجدول لمعرفة أفضل أداء لعملية الشفط‬.1
.‫ قم بمرجعة األرقام ألفضل أداء‬.2
1. Consulte los números de referencia siguientes para obtener un rendimiento óptimo (1 = MÍN, 5 = MÁX).
2. Siga los números para obtener un rendimiento óptimo.
1. Parima jõudluse leidmiseks vaadake alltoodud viitenumbreid (1 = MIN, 5 = MAX).
2. Parima jõudluse saavutamiseks järgige numbreid.
1. Погледајте референтне бројеве наведене испод да бисте сазнали које су оптималне перформансе (1 = МИН, 5 = МАКС).
2. Користите наведене бројеве да бисте имали оптималне резултате.
1. Δείτε παρακάτω τους αριθμούς αναφοράς για να επιτύχετε τη βέλτιστη απόδοση (1 = ΕΛΑΧ, 5 = ΜΕΓ).
2. Ακολουθήστε τους αριθμούς για βέλτιστη απόδοση.
1. Az optimális teljesítmény elérése érdekében kövesse az alábbi hivatkozási számokhoz tartozó leírásokat (1 = MIN, 5 = MAX).
2. A hivatkozási számok segítségével válassza ki az optimális teljesítményt.
ita
latv
1. Per ottenere prestazioni ottimali, fare riferimento ai numeri riportati di seguito (1 = MIN, 5 = MAX).
2. Osservare i numeri riportati in figura per ottenere prestazioni ottimali.
1. lai atrastu optimālo veiktspēju, skatiet tālāk norādītos atsauces numurus (1 = MIN, 5 = MAX).
2. lai sasniegtu optimālu veiktspēju, skatiet numurus.
57
A.
B.
C.
D.
*
Böden ohne Fugen wie Linoleum und Parkett
Pavimenti senza fessure come linoleum e parquet
‫أعد الفلتر مرفي الجهاز‬
bul
1 2
1 2
FIL
TE
1 2
FIL
TE
R
FIL
TE
R
S-B
AG
S-B
AG
3 4 5
cro
FIL
TE
R
R
S-B
AG
S-B
AG
cze
dan
de
E.
F.
G.
>15
15 mm
*
!
*
=
*
Fliesen und Hartböden mit Fugen
Piastrelle e pavimenti duri con fessure
‫أعد الفلتر مرفي الجهاز‬
3 4 5
FIL
TE
3 4 5
FIL
TE
R
FIL
TE
R
S-B
AG
3 4 5
R
S-B
AG
Препоръчителна
Preporučeno
Doporučená
Anbefales
Empfohlen
‫الموصى بها‬
Recomendado
Soovituslik
Препоручено
Συνιστώμενο
Ajánlott
Consigliato
ara
esp
est
srp
gre
hun
S-B
AG
ita
latv
58
Tips on how to get the best results
bul
1. Практична позиция за спиране (в същото време помага и за почив
ка на гръбнака), когато правите пауза по време на почистване.
2. Удобно прибрано положение за пренасяне и съхранение на
прахосмукачката.
cro
1. Položaj za praktičan smještaj (i u isto vrijeme značajka koja osigurava
uštedu) kada napravite pauzu za vrijeme čišćenja.
2. Pozicija za smještaj koja olakšava pomicanje i spremanje usisavača.
cze
1. Praktická parkovací poloha (která vám zároveň šetří záda)
při přerušení vysávání.
2. Parkovací poloha, která usnadňuje přenášení a skladování.
dan
de
1. En praktisk opbevaringsposition (som samtidig skåner ryggen)
ved pause under støvsugningen.
2. En opbevaringsposition, som gør støvsugeren nem
at bære og opbevare.
1. Eine praktische Parkposition (und gleichzeitig ein rückenschonendes
Leistungsmerkmal) für Pausen während des Staubsaugens.
2. Parkposition zum leichteren Tragen und für die Aufbewahrung
des Staubsaugers.
ara
‫ وضع عملي للثبات )في نفس الوقت للحفاظ على راحة الظهر( اثناء‬.1
.‫التوقف المؤقت لعملية التنظيف‬
.‫ طريقه عملية لتسهيل نقل وتخزين المكنسة‬.2
esp
1. Una posición de aparcado cómoda (que alivia su espalda) cuando
haga una pausa mientras limpia.
2. Una posición de aparcado cómoda para trasladar y guardar la aspiradora.
est
1. Käepärane seisuasend (samaaegselt teie selga säästev funktsioon),
kui teete tolmuimemise ajal pausi.
2. Seisuasend, mis teeb tolmuimeja liigutamise ja hoidmise lihtsaks.
srp
1. Практичан положај за одлагање (који уједно штеди леђа) током
паузе за време усисавања.
2. Положај за одлагање који олакшава ношење и одлагање усисивача.
gre
1. Πρακτική θέση τοποθέτησης (και συγχρόνως ξεκούραστη για την πλάτη
σας) όταν κάνετε διάλειμμα ενώ καθαρίζετε.
2. Θέση τοποθέτησης που κάνει ευκολότερη τη μετακίνηση και την
αποθήκευση της ηλεκτρικής σκούπας.
hun
1. Egy praktikus nyugalmi helyzet (amely egyúttal a hátát is kíméli), ha
porszívózás közben szünetet tart.
2. Ebben a nyugalmi helyzetben a porszívó egyszerűen szállítható és tárolható.
ita
latv
1.
1. Posizione di parcheggio pratica (e al contempo salvaschiena) per le
pause durante la pulizia.
2. Posizione di parcheggio per il comodo trasporto e la conservazione
dell’aspirapolvere.
1. Praktisks novietojums (kas vienlaikus saudzē muguru), pārtraucot
darbu tīrīšanas laikā.
2. Ērts novietojums, kas atvieglo putekļusūcēja pārnēsāšanu un uzglabāšanu.
2.
Replacing the dust bag
FI
LT
E
R
59
S-BAG
SBA
G
1. Модели с цифров дисплей:
Сменете торбичката , когато светне
индикаторът s-bag®. *
2. Модели с механичен индикатор: Торбичката
3. Отворете капака на отделението
за торбичката за прах.
4. Извадете държача за s-bag®.
1. Modeli s digitalnim zaslonom:
Zamijenite vrećicu za prašinu kada
pokazivač vrećice s-bag® zasvijetli. *
2.
3. Otvorite poklopac spremnika za
prašinu.
4. Podignite držač vrećice s-bag®.
1. Modely s digitálním displejem:
Vyměňte prachový sáček, jakmile se
rozsvítí kontrolka s-bag®. *
2.
3. Otevřete kryt přihrádky na
prachový sáček.
4. Vyjměte držák prachového sáčku
s-bag®.
1. Modeller med digitalt display: Skift
støvsugerposen, når indikatorlampen
s-bag® lyser. *
2. Modeller med mekanisk indikator:
3. Åbn låget til
støvsugerposerummet.
4. Tag s-bag®-holderen ud.
1. Modelle mit Digitalanzeige:
Staubbeutel wechseln, wenn die
s-bag®-Anzeige leuchtet. *
2. Modelle mit mechanischer Anzeige:
3. Staubfachabdeckung öffnen.
4. Halter für s-bag® herausnehmen.
за прах s-bag® трябва да се смени най-късно,
когато индикаторното прозорче стане изцяло
червено. Отчитането трябва да стане при
вдигнат накрайник. *
Modeli s mehaničkim pokazivačem: Vrećicu
za prašinu s-bag® neophodno je zamijeniti
najkasnije kad prozor s pokazivačem postane
potpuno crven. Pogledajte stanje kad
podignete produžetak prema gore. *
Modely s mechanickými kontrolkami: Prachový
sáček s-bag® je třeba vyměnit nejpozději, když
je okénko kontrolky zcela červené. Kontrolka je
viditelná po nadzdvižení hubice. *
Støvsugerposen s-bag® skal senest udskiftes,
når indikatoren er helt rød. Aflæses med
mundstykket løftet. *
Der Staubbeutel, s-bag®, muss spätestens
gewechselt werden, wenn das Anzeigefenster
vollständig rot ist. Ablesen, wenn die Düse
angehoben ist. *
‫ قم بتغير كيس‬:‫ موديالت بشاشة عرض رقمية‬.1
‫الغبار عند وميض المؤشر الخاص بكيس‬
.®s-‫الغبار‬
‫ البد من تغير كيس‬:‫ موديالت بمؤشر الﻰ‬.2
‫® على الفور في حالة ارتفاع المؤشر‬s-‫الغبار‬
.‫للون األحمر‬
1. Modelos con pantalla digital: Cambie
la bolsa para el polvo cuando se
encienda el indicador s-bag®. *
2. Modelos con indicador mecánico: La bolsa de
1. Digitaalse näidikuga mudelid:
Vahetage tolmukotti, kui s-bagi®
märgutuli süttib. *
2. Mehaanilise näidikuga mudelid:
1. Модели са дигиталним дисплејем:
Замените кесу за прашину s-bag®
када индикатор почне да светли.*
2. Модели са механичким индикатором:
1. Μοντέλα με ψηφιακή οθόνη: Αλλάξτε
τη σακούλα σκόνης όταν ανάψει η
ενδεικτική λυχνία για τη σακούλα s-bag®.
polvo, s-bag®, debe sustituirse a más tardar cuando
el visor aparezca totalmente rojo. Consúltelo con la
boquilla levantada. *
.‫ قم بفتﺢ ﻏطاء حاوية الغبار‬.3
bul
cro
cze
dan
de
.®s-‫ قم بﺈزالة حامل كيس الغبار‬.4
3. Abra la tapa del compartimento
para el polvo.
4. Saque el soporte de la bolsa s-bag®.
3. Avage tolmukambri kate.
4. Tõstke s-bagi® hoidik välja.
ara
esp
Viimane aeg s-bag® tolmukoti väljavahetamiseks
on siis, kui indikaatoraknake on üleni punane.
Vaadake näidikut, kui otsak on üles tõstetud. *
est
3. Скините поклопац одељка за
прашину.
4. Извадите држач кесе за прашину
s-bag®.
srp
2. Μοντέλα με μηχανική ένδειξη: Πρέπει να αλλάξετε
3. Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης
σκόνης.
4. Ανασηκώστε τη θήκη της σακούλας
s-bag®.
gre
1. Digitális kijelzővel rendelkező típusok:
Cserélje ki a porzsákot, ha az s-bag® jelző
világít. *
2. Mechanikus jelzéssel rendelkező típusok: Az
3. Nyissa fel a porzsáktartó rekesz
fedelét.
4. Vegye ki az s-bag® porzsák tartóját.
1. Modelli con display digitale: Sostituire
il sacchetto raccoglipolvere quando si
accende l’indicatore “S-BAG”. *
2. Modelli con indicatore meccanico: Il sacchetto
3. Aprire il coperchio del contenitore
di raccolta polvere.
4. Sollevare il supporto per s-bag®.
1. Modeļi ar digitālo displeju: nomainiet
putekļu maisiņu, kad iedegas s-bag®
indikators. *
2.
3. Atveriet putekļu maisiņa
nodalījuma vāku.
4. Izņemiet s-bag® turētāju.
Замените кесу за прашину s-bag® најкасније
када прозорчић индикатора постане
потпуно црвен. Индикатор је меродаван
само док папучица није на поду.*
τη σακούλα σκόνης s-bag® το αργότερο όταν η ένδειξή
της γίνει εντελώς κόκκινη. Δείτε την ένδειξη έχοντας το
ακροφύσιο ανασηκωμένο. *
s-bag® porzsákot legkésőbb akkor kell kicserélni,
amikor a jelzőablak már teljesen vörössé váltott.
A kijelzést a szívófejet felemelve olvashatja le. *
raccoglipolvere s-bag® deve essere sostituito al
più tardi quando la finestra dell’indicatore diventa
completamente rossa. Controllare la spia con la
bocchetta sollevata. *
Modeļi ar mehānisko indikatoru: putekļu
maisiņš, s-bag®, jāmaina ne vēlāk kā tad, kad
indikatora logs ir pilnīgi sarkans. Nolasiet
indikatoru, kad uzgalis ir pacelts. *
hun
ita
latv
60
A
B
®
bul
cro
cze
dan
de
ara
esp
est
srp
gre
hun
ita
latv
5. A Издърпайте картона, за да извадите s-bag® от подложката.
Това автоматично запечатва s-bag® и предпазва от протичане.
B Поставете нова торбичка за прах, s-bag®, като натиснете
картонения държач право надолу по улеите.
6. Поставете държача на торбичката
за прах обратно в отделението за
прах и затворете капака.
Винаги сменяйте торбичката s-bag®, когато индикаторът светне,
дори торбичката s-bag® да не е пълна (може да е запушена), както
и след използване на прах за почистване на килими. Използвайте
само оригинални синтетични s-bag®. www.s-bag.com
5. A Povucite karton da biste uklonili vrećicu s-bag® iz umetka.
6. Vratite držač vrećice za prašinu
natrag u spremnik za prašinu i
zatvorite poklopac.
5. A Tahem za lepenkový kotouč vyjměte sáček s-bag® z vložky. Tímto
6. Zasuňte držák prachového sáčku
zpět do přihrádky a zavřete kryt.
5. A Træk i pappet for at fjerne s-bag®’en fra indsatsen. Derved
6. Sæt poseholderen tilbage i
støvsugerposerummet,
og luk låget.
Uvijek zamijenite vrećicu s-bag® kad svijetli žaruljica pokazivača, čak i ako
vrećica s-bag® nije puna (možda je blokirana), kao i nakon korištenja praška
za čišćenje tepiha. Upotrebljavajte samo originalne sintetičke Electrolux sbag® vrećice. www.s-bag.com
Pokaždé, když svítí kontrolka, a při každém užití čisticího prášku na
koberce sáček s-bag® vyměňte, i když není plný (může být ucpaný).
Používejte pouze originální syntetický sáček s-bag® značky Electrolux.
www.s-bag.com
Udskift altid støvsugerposen (s-bag®) når indikatorlampen lyser, selvom
den ikke er fuld (den kan være blokeret) og efter brug af tæpperens.
Brug kun original, syntetisk Electrolux s-bag®. www.s-bag.com
5. A Zum Herausnehmen aus dem Einsatz den s-bag®-Staubbeutel am
6. Staubbeutelhalter wieder in
das Staubfach einsetzen und
Abdeckung schließen.
Bei Aufleuchten der Anzeige den s-bag® auch austauschen, wenn er nicht
voll erscheint (er ist möglicherweise verstopft). Nach dem Aufsaugen von
Teppichreinigungspulver den s-bag® immer austauschen. Nur original Electrolux Synthetic s-bag®-Staubbeutel verwenden. www.s-bag.com
Ovo automatski zatvara vrećicu s-bag® čime se sprječava njezino
propuštanje. B Novu vrećicu za prašinu s-bag® umetnut ćete tako
da pritisnete karton točno do kraja utora u umetku.
způsobem se prachový sáček automaticky uzavře a nebude z něj
unikat prach. B Nový sáček s-bag® nainstalujete úplným zatlačením
lepenkového kotouče přímo do drážky ve vložce.
forsegles s-bag®’en automatisk, så støvet ikke trænger ud. B Isæt
en ny s-bag® ved at skubbe papstykket helt i bund i rillerne.
Kartonhalter ziehen. Dadurch wird der s-bag® automatisch versiegelt, und
es kann kein Staub nach außen gelangen. B Neuen s-bag®-Staubbeutel
einsetzen, indem der Kartonhalter in das Ende der Führung im Einsatz
gedrückt wird.
‫® تأكد من إغالق الفتحات الخاصة به من خالل سحب‬s-‫ عند إزالة كيس الغبار‬A .5
.‫® دون أي تسريب للغبار‬s-‫قطعة الكارتون التي ستضمن لك عملية إزالة كيس الغبار‬
.‫® الجديد بداخل حاوية الغبار بإحكام‬s-‫ قم بوضع كيس الغبار‬B
‫ قم بوضع حامل كيس الغبار داخل حاوية‬.6
.‫الغبار ثم قم بإغالق الغطاء‬
،‫® حتى لو كان الكيس ممتلئ جزئيا‬s-‫® حينما يومض مؤشر كيس الغبار‬s-‫احرس على تغير كيس الغبار‬
‫ لضمان‬.‫ خاصتا بعد التنظيف بمساحيق الموكيت‬،‫قد يكون هناك انسداد ما يتسبب في وميض المؤشر‬
www.s-bag.com .‫® االصطناعية االصلية من‬s-bag ‫أفضل النتائج قم باستخدام أكياس الغبار‬
5. A Tire del cartón para sacar la bolsa s-bag® del compartimento. Esto sella
6. Vuelva a introducir el soporte de
la bolsa en el compartimento y
cierre la tapa.
Cambie siempre la bolsa s-bag® cuando se encienda la señal del
indicador incluso si la bolsa no está llena (puede estar bloqueada) y
después de usar productos en polvo para limpiar alfombras. Use solo
bolsas s-bag® sintéticas originales de Electrolux. www.s-bag.com
5. A Tõmmake pappkotti, et s-bag® eemaldada. See suleb s-bag®
6. Asetage tolmukotihoidik
tolmukambrisse tagasi ja
sulgege kate.
Vahetage s-bag® alati, kui märgutuli põleb, isegi siis, kui s-bag® pole täis (see
võib olla blokeeritud), ja pärast vaibapuhastuspulbri kasutamist. Kasutage
ainult Electroluxi originaalseid sünteetilisi s-bage®. www.s-bag.com
5. A. Повлачењем картона извадите кесу за прашину s-bag® из
6. Вратите држач кесе у одељак за
прашину и ставите поклопац.
Обавезно замените кесу за прашину чим индикатор почне
да светли, чак и ако кеса s-bag® није потпуно пуна (можда је
зачепљена) и након коришћења прашка за прање тепиха. Користите
искључиво оригиналне синтетичке кесе s-bag®. www.s-bag.com
6. Τοποθετήστε τη θήκη της
σακούλας σκόνης στη θήκη
σκόνης και κλείστε το καπάκι.
Να αλλάζετε πάντα τη σακούλα s-bag® όταν ανάβει η ένδειξη, ακόμα και
εάν η σακούλα s-bag® δεν είναι γεμάτη (μπορεί να έχει φράξει) και μετά
τη χρήση σκόνης καθαρισμού χαλιών. Χρησιμοποιήστε μόνο γνήσιες,
συνθετικές σακούλες σκόνης s-bag® της Electrolux. www.s-bag.com
6. Helyezze vissza a porzsák tartóját
a porzsáktartó rekeszbe, és zárja le
a fedelet.
6. Posizionare il supporto del
sacchetto raccoglipolvere nel
contenitore di raccolta polvere e
chiudere il coperchio.
Ha a telítettségjelző fény világít, vagy ha szőnyegtisztító port alkalmazott,
mindig cserélje ki az s-bag® porzsákot, még akkor is, ha nincs tele (lehet,
hogy eltömődött). Csak eredeti, szintetikus Electrolux s-bag® porzsákot
használjon. www.s-bag.com
Sostituire sempre il sacchetto s-bag® quando si accende l’indicatore,
anche se il sacchetto s-bag® non è pieno (potrebbe essere ostruito) e
dopo avere usato detergenti in polvere per la pulizia a secco di tappeti.
Usare solo sacchetti s-bag® sintetici originali Electrolux. www.s-bag.com
6. Novietojiet putekļu maisiņa
turētāju atpakaļ putekļu maisiņa
nodalījumā un aizveriet vāku.
Ja deg indikators, vienmēr nomainiet s-bag®, arī gadījumos, kad s-bag® nav
pilns (tas var būt nobloķēts), un pēc paklāju tīrīšanas pūdera izmantošanas.
Izmantojiet tikai Electrolux oriģinālo sintētisko s-bag®. www.s-bag.com
automáticamente la bolsa s-bag® y evita que se salga el polvo. B Introduzca
una nueva bolsa para el polvo s-bag® empujando el soporte de cartón hacia
abajo hasta el fondo de las guías del compartimento.
tolmukoti automaatselt ning takistab tolmul väljumist.
B Paigaldage uus tolmukott (s-bag®), lükake koti papist osa lõpuni
vahetüki süvendisse.
држача. Тиме ће се кеса за прашину s-bag® аутоматски затворити
да прашина не би могла да изађе. Б. Поставите нову кесу за
прашину s-bag® тако што ћете картон да поставите тачно на врх
жлеба на држачу и да га гурнете надоле.
5. A Τραβήξτε το χαρτόνι για να αφαιρέσετε τη σακούλα s-bag® από την
ειδική υποδοχή. Αυτό σφραγίζει αυτόματα τη σακούλα s-bag® και
αποτρέπει τη διαφυγή της σκόνης. B Τοποθετήστε μια νέα σακούλα
s-bag® σπρώχνοντας το χαρτόνι στο εσωτερικό της ειδικής υποδοχής.
5. A A kartonlemeznél fogva húzza ki az s-bag® porzsákot a tartóból. Ez a
művelet automatikusan lezárja az s-bag® porzsákot, hogy az összegyűlt
por ne tudjon kijönni belőle. B Helyezze be az új s-bag® porzsákot:
nyomja a kartonlemezt egyenesen a tartóelem hátsó részén található
vágatba.
5. A Tirare il cartone per rimuovere il sacchetto s-bag® dal supporto. In
questo modo il sacchetto s-bag® viene automaticamente sigillato
evitando la fuoriuscita di polvere. B Inserire un nuovo sacchetto s-bag®
spingendo il cartone lungo la scanalatura del supporto.
5. A Lai izņemtu s-bag® no ieliktņa, izvelciet kartona turētāju. Tādējādi
s-bag® tiek automātiski noslēgts, neļaujot izkļūt putekļiem. B Ievietojiet
jaunu s-bag®, bīdot kartona rokturi uz leju pa ieliktņa gropēm.
Changing the filters
FI
LT
E
R
61
FILTER
SBA
G
1. Модели с цифров дисплей:
Сменете / почистете* изходящия филтър,
когато индикаторът “filter” (филтър) светне.
*Само за филтри, които подлежат на измиване
1. Modeli s digitalnim zaslonom: Zamijenite /
očistite* ispušni filtar kada zasvijetli pokazivač
“filtar”. *Samo za perive filtre
2. Модели с механично управление на
силата на засмукване: Сменете/почистете
изходящия филтър при всяка пета смяна на
торбичката, s-bag®.
2. Modeli s mehaničkom kontrolom usisne
snage: Ispušni filtar zamijenite ili očistite* nakon
svake pete promjene vrećice za prašinu s-bag®.
1. Modely s digitálním displejem: Svítí-li
kontrolka filtru, vyměňte/vyčistěte výstupní filtr.
*Pouze omyvatelné filtry
2. Modely s mechanickým ovládáním sacího
výkonu: Vyměňte/vyčistěte výstupní filtr při
každé páté výměně prachového sáčku s-bag®.
cze
1. Modeller med digitalt display:
Udskift/rengør* udsugningsfilteret,når
indikatoren”filter” lyser. *Kun vaskbare filtre
2. Modeller med mekanisk regulering af
sugeeffekten: Udskift/rengør* udsugningsfilteret
ved hver 5. udskiftning af støvsugerposen s-bag®.
dan
1. Modelle mit Digitalanzeige: Abluftfilter
ersetzen/reinigen* wenn die Anzeige “Filter“
leuchtet. *Nur auswaschbare Filter
2. Modelle mit mechanischer Saugleistungsregelung: Abluftfilter bei jedem fünften
Wechsel des s-bag®-Staubbeutels wechseln/
reinigen.*
de
‫تنظيف* فيلتر الغبار عند وميض‬/‫ استبدال‬:‫ موديالت بشاشة رقمية‬.1
.‫مؤشر الفلتر‬
.‫*الفالتر القابلة للغسل بالماء فقط‬
bul
cro
:‫ الموديالت التﻲ تعمل بتحكم الﻰ للشفط‬.2
‫ مرات استبدلت‬٤ ‫تنظيف* فيلتر الغبار بعد كل‬/‫استبدال‬
.®s-‫فيها كيس الغبار‬
ara
1. Modelos con pantalla digital: Sustituya o
limpie* el filtro de salida de aire cuando se
encienda el indicador “filter”. *Solo filtros lavables
2. Modelos con control mecánico de la
potencia de aspiración: Sustituya o limpie* el
filtro cada 5 cambios de bolsa de polvo, s-bag®.
esp
1. Digitaalse näidikuga mudelid:
Vahetage/puhastage* väljalaskefilter, kui
märgutuli „filter” süttib. *Ainult pestavad filtrid
2. Mehaanilise imemisvõimsuse reguleerimisega
mudelid: Vahetage/puhastage* väljalaskefiltrit
igal viiendal tolmukoti s-bag® vahetamisel.
est
1. Модели са дигиталним дисплејем:
Замените/очистите* издувни филтер кад
почне да светли лампица „FILTER“. *Односи
се само на периве филтере
1. Μοντέλα με ψηφιακή οθόνη: Αντικαταστήστε/
καθαρίστε* το φίλτρο εξαγωγής, όταν ανάβει
η ένδειξη “filter” (φίλτρο). *Μόνο φίλτρα με δυνατότητα
πλύσης
1. Digitális kijelzővel rendelkező típusok:
Cserélje ki/tisztítsa meg* a kimeneti szűrőt, ha a
„szűrő” jelzőfény világít. *Csak mosható szűrőknél
2. Модели са ручним командама за јачину
усисавања: Замените/очистите* издувни
филтер приликом сваке пете замене кесе за
прашину s-bag®.
2. Μοντέλα με μηχανικό έλεγχο της ισχύος
αναρρόφησης: Αντικαταστήστε/καθαρίστε* το
φίλτρο εξαγωγής κάθε 5η αλλαγή της σακούλας
σκόνης s-bag®.
2. Mechanikus szívóerő-szabályozással rendelkező típusok: Cserélje ki/tisztítsa meg* a kimeneti
szűrőt az s-bag® porzsák minden 5. kicserélésekor.
1. Modelli con display digitale: Sostituire/pulire*
il filtro di scarico quando si accende l’indicatore
“FILTER”. *Solo per filtri lavabili
2. Modelli con regolatore meccanico della
potenza di aspirazione: Sostituire/pulire* il
filtro di scarico ogni 5 sostituzioni del sacchetto
raccoglipolvere s-bag®.
2. Modeļi ar mehānisku sūkšanas jaudas vadību:
Mainiet/iztīriet* izplūdes filtru katrā piektajā
putekļu maisiņa, s-bag®, nomaiņas reizē.
1. Modeļi ar digitālo displeju: nomainiet/iztīriet*
izplūdes filtru, ja deg indikators “filter” .
*Tikai mazgājamie filtri
srp
gre
hun
ita
latv
62
bul
cro
cze
dan
de
Cleaning the exhaust filter
3. Отворете капака на филтъра като натиснете
едновременно двата бутона под дръжката.
Използвайте оригинални филтри на Electrolux:
EFH 12W/EFS 1W.
3. Otvorite poklopac filtra istovremeno pritiskujući dva
gumba ispod ručke. Koristite originalne filtre tvrtke
Electrolux: EFH 12W/EFS 1W.
4. Извадете филтъра и проверете цвета на рамката:
Оцветено в зелено = Трябва да се смени с нов филтър
(немиещ се филтър) Оцветено в синьо = Сменете с нов
филтър или почистете, виж 5 (миещ се филтър).
4. Izvadite filtar i provjerite boju okvira: Zelena boja =
Mora se zamijeniti novim filtrom. (neperivi filtar)
Plava boja = Zamijenite novim filtrom ili očistite,
pogledajte 5 (perivi filtar)
5. Почистване на подлежащия на измиване изходящ филтър:
Изплакнете вътрешността (замърсената страна) с
хладка чешмяна вода. Чукнете филтъра, за да излезе
водата. Повторете процедурата четири пъти.
5. Čišćenje perivog ispušnog filtra: Operite samo unutarnju
(prljavu) stranu u tekućoj mlakoj vodi. Stresite okvir filtra
da biste uklonili vodu. Postupak ponovite četiri puta.
3. Víko filtru otevřete současným stisknutím dvou
tlačítek pod držákem. Používejte originální filtry
Electrolux: EFH 12W/EFS 1W.
4. Vyjměte filtr a zkontrolujte barvu rámu: Zelená
= Je nutné vyměnit nový filtr (neomyvatelný
filtr). Modrá = Vyměňte za nový filtr nebo filtr
vyčistěte, viz 5 (omyvatelný filtr).
5. Čištění omyvatelného výstupního filtru: Opláchněte vnitřní
(znečištěnou) stranu filtru vlažnou vodou. Poklepejte na rám
filtru, aby voda odtekla. Tento postup opakujte čtyřikrát.
3. Åbn filterlåget ved at trykke på de to knapper under
håndtaget samtidigt. Brug originale Electrolux-filtre:
EFH 12W/EFS 1W.
4. Løft filteret på og kontrollér rammens farve:
Grøn = Skal udskiftes med et nyt filter (ikkevaskbart filter). Blå = Udskift med et nyt filter eller
rengør det, se 5 (vaskbart filter).
3. Filterabdeckung öffnen, indem Sie gleichzeitig die
beiden Knöpfe unter dem Griff drücken. Nur original
Electrolux-Filter verwenden: EFH 12W/EFS 1W.
4. Filter herausnehmen und die Farbe des Rahmens überprüfen:
5. Rengøring af det vaskbare udsugningsfilter: Skyl
indersiden (den snavsede side) i lunkent vand fra hanen.
Bank på filterrammen for at fjerne vandet. Gentag
processen fire gange.
5. Reinigen des waschbaren Abluftfilters: Innenseite
(schmutzige Seite) unter fließendem warmem Wasser
ausspülen. Gegen den Filterrahmen klopfen, um das
Wasser zu entfernen. Vorgang vier Mal wiederholen.
(‫ قم بتنظيفه من الداخل )الناحية المتسخة‬:‫ تنظيف الفلتر القابل للغسيل بالماء‬.5
Grün = Muss durch einen neuen Filter ersetzt werden
(nicht auswaschbarer Filter). Blau = Durch einen neuen
Filter ersetzen oder reinigen, siehe 5 (waschbarer Filter).
ara
.EFS 1W/EFH 12W :‫ االصلية‬Electrolux ‫يرجى استخدام فالتر‬
:‫ قم بإزالة الفلتر ثم قم بتفحص لون اإلطار الخارجي للفلتر‬.4
‫اللون اﻷخﺿر= البد من استبدال الفلتر بفلتر ﺟديد (ليس قابل‬
‫ اللون اﻷزرق= يمكنك استبدال الفلتر بفلتر ﺟديد‬.)‫للغسيل بالماء‬
.)‫(قابل للغسيل بالماء‬٥ ‫ الرسمة رقم‬.‫او تنظيفه‬
esp
3. Abra la tapa del filtro presionando a la vez los
dos botones situados debajo del asa. Utilice filtros
originales de Electrolux: EFH 12W/EFS 1W.
4. Retire el filtro y compruebe el color del contorno:
Color verde = Se debe reemplazar por un nuevo
filtro (filtro no lavable). Color azul = Reemplazar por
un nuevo filtro o limpiarlo. Véase 5 (filtro lavable).
est
3. Avage filtri kate, vajutades samaaegselt kahte nuppu
käepideme all. Kasutage Electroluxi originaalfiltreid:
EFH 12W/EFS 1W.
4. Tõstke filter välja ja kontrollige raami värvi. Roheline
=Tuleb asendada uue filtriga (mittepestav filter).
Sinine = Asendadage uue filtriga või peske ära,
vt 5 (pestav filter).
3. Скините поклопац филтера тако што ћете
истовремено да притиснете оба дугмета испод
дршке. Користите оригиналне филтере компаније
Electrolux: EFH 12W/EFS 1W.
4. Извадите филтер и погледајте које је боје оквир: Зелен
5. Прање перивог издувног филтера Исперите унутрашњост
srp
3. Ανοίξτε το καπάκι φίλτρου πιέζοντας συγχρόνως τα
δύο κουμπιά κάτω από τη χειρολαβή. Χρησιμοποιήστε τα
γνήσια φίλτρα της Electrolux: EFH 12W/EFS 1W.
4. Ανασηκώστε το φίλτρο και ελέγξτε το χρώμα του πλαισίου:
5.
gre
3. Nyissa fel a szűrő fedelét a fogantyún található két
gomb egyidejű megnyomásával. Eredeti Electrolux
szűrőket használjon: EFH 12W/EFS 1W.
4. Emelje ki a szűrőt, és ellenőrizze a keret színét:
Zöld = Ki kell cserélni egy új szűrőre (nem mosható
szűrő). Kék = Cserélje ki új szűrőre, vagy tisztítsa
meg, lásd a 5. pontot (mosható szűrő).
5. A mosható kimeneti szűrő tisztítása: Öblítse át a szűrő
belső (piszkos) oldalát langyos csapvízzel. Óvatosan rázza le a
szűrő keretéről a felesleges vizet. Ezt ismételje meg négyszer.
3. Aprire il coperchio del filtro premendo simultaneamente
i due pulsanti sotto l’impugnatura. Usare filtri originali
Electrolux: EFH 12W/EFS 1W.
4. Estrarre il filtro sollevandolo e controllare il colore del
telaio: Verde = Deve essere sostituito con un filtro
nuovo (filtro non lavabile). Blu = Sostituire con un
filtro nuovo o pulito, vedi punto 5 (filtro lavabile).
3. Atveriet filtra vāku, vienlaicīgi nospiežot abas zem
roktura esošās pogas. Izmantojiet oriģinālos Electrolux
filtrus: EFH 12W/EFS 1W.
4. Izņemiet filtru un pārbaudiet rāmja krāsu: zaļa
krāsa = Jāuzliek jauns filtrs (nav paredzēts
mazgāšanai). Zila krāsa = Aizstājiet ar jaunu
filtru vai iztīriet to, sk.5 (mazgājams filtrs).
5. Pulizia del filtro in uscita lavabile: Sciacquare la
parte interna (lato sporco) con acqua tiepida. Battere
delicatamente sul telaio del filtro per rimuovere l’acqua.
Ripetere l’operazione quattro volte.
5. Mazgājamā izplūdes filtra tīrīšana: Izskalojiet iekšpusi
(netīro pusi) remdenā krāna ūdenī. Viegli uzsitiet pa filtra
rāmi, lai atbrīvotos no ūdens. Atkārtojiet šo procedūru
četras reizes.
hun
ita
latv
.‫ لفتﺢ ﻏطاء الفلتر قم بالﺿغط معا علﻰ الزرين أسفل المقبض‬.3
= Филтер се мора заменити новим (непериви
филтер). Плав = Замените филтер новим или га
оперите – погледајте 5. тачку (периви филтер).
Πράσινο χρώμα = Πρέπει να αντικατασταθεί με νέο φίλτρο
(μη πλενόμενο φίλτρο). Μπλε χρώμα = Αντικαταστήστε με
νέο φίλτρο ή καθαρίστε το, βλ. 5. (πλενόμενο φίλτρο).
‫ ثم قم بتحريك الفلتر بشكل منتظم ومتكرر بعيدا عن‬.‫بالمياه الفاترة من الحنفية‬
.‫ قم بتكرار عملية التنظيف بأكملها أربعه مرات‬.‫الحنفية لتصفيته من الماء‬
5. Limpieza del filtro de salida de aire lavable: Enjuague
la parte interior (parte sucia) del filtro con agua corriente
templada. Golpee ligeramente el contorno del filtro para
eliminar el agua. Repita el proceso cuatro veces.
5. Pestava väljalaskefiltri puhastamine: Loputage sisemist
(määrdunud) poolt leige voolava vee all. Vee eemaldamiseks
raputage filtriraami. Korrake seda toimingut neli korda.
филтера (прљаву страну) под млазом млаке воде. Истресите
воду тако што ћете куцнути филтером оквира о неку површину.
Поновите поступак четири пута.
Καθαρισμός του φίλτρου εξαγωγής με δυνατότητα πλύσης:
Ξεπλύνετε το εσωτερικό (βρώμικη πλευρά) με χλιαρό νερό βρύσης.
Χτυπήστε ελαφρά το πλαίσιο του φίλτρου για να απομακρύνετε τα
νερά. Επαναλάβετε τη διαδικασία τέσσερις φορές.
63
Забележка: Не ползвайте почистващи препарати и не пипайте повърхността
на филтъра. Оставете филтъра да изсъхне напълно (поне 12 часа на стайна
температура), преди да го поставите обратно в прахосмукачката! Препоръчваме подлежащия на измиване филтър също да се сменя поне веднъж годишно
или когато е силно замърсен или повреден.
Napomena: Ne koristite sredstva za čišćenje i ne dodirujte površinu filtra. Neka se
filtar potpuno osuši (najmanje 12 sati na sobnoj temperaturi) prije vraćanja u
usisavač! Preporučujemo zamjenu perivog filtra barem jedanput godišnje ili kada se
jako uprlja ili ošteti.
6. Когато филтърът е сменен, капакът
на филтъра може да се бутне назад
докато двата бутона щракнат на място.
7. Ако капакът на филтъра се разхлаби, възстановете
предишното състояние като поставите двете панти в
дъното и бутнете капака назад, докато и двата бутона
не щракната на мястото си.
bul
6. Kada je filtar zamijenjen, poklopac filtra
može se pritisnuti natrag dok dva gumba
na ne sjednu na mjesto.
7. Ako poklopac filtra olabavi, vratite ga tako da
namjestite dvije šarke na dnu te gurnete poklopac
filtra dok dva gumba ne sjednu na mjesto.
cro
Poznámka: Nepoužívejte čisticí prostředky a nedotýkejte se povrchu filtru. Před vložením
filtru zpět do vysavače jej nechte úplně usušit (minimálně 12 hodin při pokojové
teplotě)! Doporučujeme měnit omyvatelný filtr alespoň jednou ročně nebo při vysokém
znečištění nebo poškození.
6. Jakmile vyměníte filtr, tlačte na víko,
dokud neuslyšíte cvaknutí.
7. Jestliže se víko filtru uvolní, znovu zasuňte oba spodní
panty a tlačte na víko filtru, dokud neuslyšíte cvaknutí.
Bemærk! Brug ikke rengøringsmidler, og undgå at berøre filterets overflade.
Lad filteret tørre helt (mindst 12 timer i stuetempera tur), før det monteres
igen! Det anbefales at udskifte det vaskbare filter mindst én gang om året, eller
hvis det er meget beskidt eller beskadiget.
6. Når filteret er udskiftet, kan filterlåget
trykkes ned, indtil de to knapper klikker.
7. Hvis filterlåget går løs, kan det sættes på igen
ved at sætte de to hængsler fast i bunden og trykke
filterlåget ned, indtil begge knapper klikker.
Hinweis: Keine Reinigungsmittel verwenden und die Filteroberfläche nicht berühren. Filter
vor dem Wiedereinsetzen vollständig trocknen lassen (mind. 12 Std. bei Zimmertemperatur)! Wir empfehlen, den waschbaren Filters ebenfalls mindestens einmal im Jahr
bzw. bei sehr starker Verschmutzung oder bei Beschädigung auszutauschen.
6. Nach dem Austauschen des Filters kann
die Filterabdeckung zurückgedrückt
werden, bis die beiden Knöpfe einrasten.
7. Falls sich die Filterabdeckung löst, zum erneuten
Befestigen die beiden Scharniere an der Unterseite
ansetzen und den Filterdeckel bis zum Einrasten der
beiden Knöpfe zurückdrücken.
‫ قم بفتحة ثم قم بالتأكد من غلق الغطاء‬،‫ الغطاء ال يغلﻖ بﺈحكام‬.7
‫ يﺟب ترك‬.‫ ال يجب استخدام المنظفات في عملية تنظيف الفلتر وأيضا ال يجب لمس سطح الفلتر‬:‫ملحوظة‬
‫ ساعة كحد أدنﻲ فﻲ درﺟة حرارة الغرفة قبل إعادته فﻲ مكانة! نوصى باستبدال‬۲٤ ‫الفلتر ليﺟف تماما‬
.‫الفلتر على األقل مرة كل عام او في حالة تراكم االتربة الكثيفة جدا او في حالة التلف‬
‫ قم بتركيبة بإحكام وغلق الغطاء‬،‫ بعد استبدال الفلتر‬.6
.»‫حتى سماع صوت «كليك‬
.»‫مرة أخرى حتى يغلق بإحكام وتسمع صوت «كليك‬
7. Si la tapa del filtro quedara suelta, corrija la
situación colocando las dos bisagras de la parte
inferior y presione la tapa de nuevo hasta que los dos
botones se ajusten en su posición.
7. Kui filtri kaas tuleb lahti, pange see tagasi, asetades
kaks alumist hinge paika ja lükates filtri kaant tagasi,
kuni mõlemad kaks nuppu sisse klõpsavad.
Nota: No utilice ningún producto de limpieza y evite tocar la superficie del filtro. Deje que
el filtro se seque bien (mínimo 12 h a temperatura ambiente) antes de colocarlo de
nuevo. Recomendamos también cambiar el filtro lavable como mínimo una vez al año o
cuando está muy sucio o deteriorado.
6. Una vez sustituido el filtro, se puede
presionar de nuevo sobre la tapa hasta
que los dos botones encajen en su posición.
Märkus: Ärge kasutage puhastusvahendit ning hoiduge filtri pinda puudutamast.
Laske filtril enne tagasipanekut täielikult kuivada (toatemperatuuril minimaalselt
12 tundi)! Soovitame pestavat filtrit vähemalt kord aastas või selle määrdumise või
kahjustuste korral vahetada.
6. Kui filter on vahetatud, saab filtri kaane
tagasi lükata, kuni kaks nuppu sisse
klõpsavad.
Напомена: Не корисwтите средства за чишћење и не додирјуте површину филтера.
Сачекајте да се филтер потпуно осуши (најмање 24 сата на собној температури)
пре него што га вратите! Препоручујемо да периви филтер мењате барем једном
годишње или када се јако запрља или оштети.
6. Вратите филтер, па вратите поклопац
и притисните га тако да два дугмета
кликну.
7. Ако се поклопац филтера отвори, вратите га тако
што ћете две шарке са доње стране поставити на
одговарајуће место и притиснути поклопац тако да
оба дугмета кликну.
Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά και μην αγγίζετε την επιφάνεια του φίλτρου.
Αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει εντελώς (τουλάχιστον 12 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου)
πριν το τοποθετήσετε πάλι! Συνιστάται η αλλαγή του φίλτρου με δυνατότητα πλύσης τουλάχιστον μία
φορά το χρόνο ή όταν είναι πολύ βρώμικο ή κατεστραμμένο.
6. Όταν το φίλτρο έχει αντικατασταθεί,
μπορείτε να σπρώξετε προς τα πίσω
το καπάκι του φίλτρου έως ότου
ασφαλίσουν τα δύο κουμπιά.
6. A szűrő visszahelyezése után nyomja
vissza a szűrő fedelét, amíg a két gomb
a helyére nem kattan.
7. Εάν το καπάκι του φίλτρου χαλαρώσει,
επαναφέρετέ το τοποθετώντας τις δύο αρθρώσεις στο
κάτω μέρος και πιέστε το καπάκι του φίλτρου πίσω
έως ότου ασφαλίσουν τα δύο κουμπιά.
7. Ha a szűrő fedele meglazul, állítsa megfelelő helyzetbe
az alján található két zsanért, majd nyomja vissza a szűrő
fedelét, amíg a két gomb a helyére nem kattan.
Nota: non utilizzare detergenti ed evitare di toccare la superficie del filtro. Lasciar
asciugare completamente il filtro (minimo 12 ore a temperatura ambiente) prima
di riposizionarlo. Si consiglia di sostituire anche il filtro lavabile almeno una volta all’anno
oppure quando è molto sporco o danneggiato.
6. Una volta sostituito il filtro, riposizionare
il coperchio del filtro fino a far scattare i
due pulsanti in posizione.
Piezīme: nelietojiet tīrīšanas līdzekļus un izvairieties no pieskaršanās filtra virsmai.
Pirms filtra ievietošanas atpakaļ putekļusūcējā ļaujiet tam kārtīgi izžūt (vismaz
12 stundas istabas temperatūrā)! Tāpat iesakām mainīt mazgājamo filtru vismaz
riezi gadā vai arī tad, kad tas ir ļoti netīrs vai bojāts.
6. Kad filtrs ir nomainīts, filtra vāku var
nospiest atpakaļ, līdz noklikšķ abas pogas.
7. Se il coperchio del filtro si allenta, ripristinarlo
posizionando le due cerniere in basso e spingendo il
coperchio indietro fino a far scattare i due pulsanti
in posizione.
7. Ja filtrs kļūst vaļīgs, atjaunojiet tā pozīciju, novietojot
abas eņģes apakšpusē un spiežot filtru atpakaļ, līdz
noklikšķ abas pogas.
Megjegyzés: Ne használjon tisztítószereket, és ne érintse meg az érzékeny szűrőfelületet.
Ügyeljen arra, hogy a szűrő teljesen megszáradjon a porszívóba való visszahelyezés
előtt (legalább 12 óra száradás szobahőmérsékleten). A mosható szűrőt is javasolt legalább évente egyszer kicserélni, illetve akkor is, ha nagyon szennyezett vagy megsérült.
cze
dan
de
ara
esp
est
srp
gre
hun
ita
latv
64
Replacing the motor filter
bul
8. Подменете или измийте филтъра на мотора, когато
е мръсен или след всяка 5та s-bag. Натиснете
държача на филтъра надолу и го издърпайте навън.
Сменете или измийте филтъра, вижте стъпка 9.
cro
8. Filtar motora zamijenite ili operite kad je zaprljan ili
nakon svake pete vrećice s-bag. Gurnite držač filtra
prema dolje i izvucite ga. Zamijenite filter ili ga operite
(pogledajte 9. korak).
cze
8. Filtr motoru vyměňte nebo omyjte, když je
znečištěný, nebo po každé 5. výměně sáčku
s-bag. Zatlačte držák na filtr dolů a vytáhněte jej. Filtr
vyměňte nebo omyjte, viz krok 9.
dan
8. Udskift eller skyl motorfilteret, når det er beskidt,
eller efter hver 5. s-bag. Tryk filterholderen ned, og
træk den ud. Skift filteret eller vask det, se trin 9.
de
8.
Tauschen Sie den Motorfilter aus oder waschen Sie
ihn, wenn er verschmutzt ist oder nach jedem 5. s-bag.
Filterhalterung nach unten drücken und herausziehen. Tauschen
Sie den Filter aus oder waschen Sie ihn, siehe Schritt 9.
ara
.‫ خامس‬s-bag ‫ استبدل أو اﻏسل فلتر المحرك عند اتساخه أو بعد كل‬.8
‫ استبدل‬.‫قم بالضغط على حامل فلتر الموتور الى االسفل ثم اسحبه ألعلى‬
.9 ‫ راجع الخطوة‬،‫الفلتر أو اغسله‬
esp
8. Cambie o lave el filtro del motor cuando esté sucio
o cada 5 sustituciones de la s-bag. Presione el
soporte del filtro y tire de él. Cambie el filtro o lávelo
(consulte el paso 9).
est
8. Vahetage või peske mootorifiltrit, kui see on
must, või iga viienda s-bag’i vahetuse järel. Lükake
filtrihoidja alla ja tõmmake see välja. Vahetage või
peske filter, vt: 9. samm.
srp
8. Замените или oпeрите филтер мотора када је прљав
или након сваке пете кесе „s-bag®“. Гурните држач
филтера надоле и извуците филтер. Промените филтер
или га оперите, видите корак 9.
gre
8. Αντικαταστήστε ή πλύνετε το φίλτρο κινητήρα,
όταν είναι βρώμικο ή κάθε πέμπτη σακούλα s-bag.
Σπρώξτε τη θήκη φίλτρου προς τα κάτω και τραβήξτε την
προς τα έξω. Αλλάξτε το φίλτρο ή πλύντε το, βλ. βήμα 9.
hun
ita
latv
8. A szűrőt szennyeződése esetén, de legalább az
s-bag® porzsák minden 5. cseréje után cserélje
ki. Nyomja le a szűrőtartót, majd húzza ki. Cserélje ki
vagy mossa át a szűrőt, lásd a 9. lépést.
8. A szűrőt elszennyeződése esetén, de legalább az
s-bag porzsák minden 5. cseréje után cserélje vagy
mossa ki. Spingere verso il basso il supporto del filtro
ed estrarlo. Cambiare il filtro o lavarlo, vedere il punto 9.
8. Nomainiet vai izmazgājiet motora filtru, kad tas ir
netīts vai pēc katra piektā s-bag putekļu maisiņa.
Nospiediet filtra turētāju uz leju un izvelciet to.
Nomainiet filtru vai nomazgājiet to, skatiet 9. soli.
Cleaning AeroPro nozzles
65
1. Откачете накрайника от тръбата. Използвайте
дръжката на маркуча, за да почистите накрайника.
2. Ако колелцата са заседнали, почистете ги, като
отстраните капачките им с малка отвертка.
3. Отвийте осите на колелцата и почистете всички
части. Сглобете всичко в обратен ред.
bul
1. Skinite sapnicu s cijevi. Za čišćenje sapnice
upotrijebite ručku crijeva.
2. Ako se kotačići zaglave, očistite ih tako što ćete
skinuti poklopac kotačića pomoću malog odvijača.
3. Odvijte osovinu kotačića i očistite sve dijelove.
Sastavite obratnim redoslijedom.
cro
1. Rozpojte hubici a trubici. Hubici vyčistěte pomocí
koncovky hadice.
2.
3. Rozšroubujte osu kolečka a vyčistěte všechny součásti.
Vraťte součásti na místo v obráceném pořadí.
cze
1. Afmontér mundstykket fra røret. Brug
slangehåndtaget til at rengøre mundstykket.
2. Hvis hjulene sidder fast, kan de rengøres ved at
fjerne hjuldækslet med en lille skruetrækker.
3. Skru hjulaksen af, og rengør alle dele. Saml delene i
omvendt rækkefølge.
dan
1. Die Düse vom Rohr abnehmen. Mit dem Schlauchgriff die Düse reinigen.
2. Wenn die Räder blockiert sind, zum Reinigen die
Radabdeckung mit einem kleinen Schraubendreher
abhebeln.
3. Die Radachse abschrauben und alle Teile reinigen.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
de
‫ ثم قم باستخدام المقبض لتنظيف‬.‫ ققم بإزالة الفوهة من أنبوب الشفط‬.1
.‫الفوهة‬
Pokud kolečka drhnou, malým šroubovákem
odstraňte kryt koleček a vyčistěte je.
‫ قم بإزالة غطاء العجل باستخدام مفك‬،‫ فﻲ حالة أصبﺢ العﺟل عالقا‬.2
.‫صغير‬
.‫ قم بفك محاور العجل ثم قم بتنظيف جميع األجزاء الخاصة بالعجل‬.3
.‫بعد االنتهاء من عملية التنظيف قم بإعادة التركيب‬
ara
1. Desconecte la boquilla del tubo. Utilice el asa del tubo
flexible para limpiar la boquilla.
2. Si las ruedas se bloquean, quite la tapa de las ruedas
con un destornillador pequeño para limpiarlas.
3. Desatornille el eje de la rueda y limpie todas las
piezas. Realice el montaje en orden inverso.
esp
1. Eemaldage otsak torust. Kasutage otsaku
puhastamiseks vooliku käepidet.
2. Kui rattad on kinni jäänud, puhastage neid,
eemaldades väikese kruvikeerajaga ratta poldi.
3. Keerake lahti ratta telg ning puhastage kõik osad.
Pange detailid kokku vastupidises järjestuses.
est
1. Скините папучицу са цеви. Очистите папучицу
помоћу дршке црева.
2. Ако су се точкићи заглавили, скините њихове
капице помоћу малог одвијача и очистите точкиће.
3. Одвијте осовину зглоба и очистите све делове.
Вратите на место обрнутим редоследом.
srp
1. Αποσυνδέστε το ακροφύσιο από το σωλήνα.
Χρησιμοποιήστε τη χειρολαβή του εύκαμπτου
σωλήνα, για να καθαρίσετε το ακροφύσιο.
2. Εάν οι τροχοί κολλήσουν, καθαρίστε τους
αφαιρώντας το κάλυμμά τους με ένα μικρό κατσαβίδι.
3. Ξεβιδώστε τον άξονα και καθαρίστε όλα τα μέρη.
Τοποθετήστε τα ξανά ακολουθώντας τη διαδικασία
αντίστροφα.
gre
1. Vegye le a szívófejet a csőről. A szívófej
megtisztításához használja a gégecső fogantyúját.
2. Ha a kerekek beragadnak, tisztítsa meg a belsejüket.
Ehhez egy kis csavarhúzóval vegye le a kerekek
borítását.
3. Csavarozza ki a keréktengelyt, és tisztítson meg
minden alkatrészt. Az összeszereléshez végezze el a
fenti műveleteket fordított sorrendben.
hun
1. Staccare la bocchetta dal tubo. Per pulire la bocchetta,
utilizzare l’impugnatura del flessibile.
2. Se le rotelle sono bloccate, pulirle rimuovendo i
copriruota con l’ausilio di un piccolo cacciavite.
3. Svitare l’asse delle ruote e pulire tutte le parti.
Rimontare i componenti in ordine inverso.
ita
1. Atvienojiet uzgali no caurules. Uzgaļa tīrīšanai
izmantojiet gofrētās caurules rokturi.
2. Ja riteņi ir iesprūduši, notīriet tos, ar skrūvgriezi
noņemot riteņu uzmavas.
3. Noskrūvējiet riteņu asi un notīriet visas to detaļas.
Uzstādiet atpakaļ apgrieztā secībā.
latv
66
Cleaning AeroPro Turbo and Mini Turbo nozzles
bul
1. Почистване на турбо накрайника (само определени модели): Извадете накрайника от
тръбата на прахосмукачката и отстранете от четката заплетените конци и др., като ги
нарежете с ножици. Използвайте дръжката на маркуча, за да почистите накрайника.*
cro
1. Čišćenje Turbo produžetka (samo određeni modeli): Izvucite priključak iz cijevi usisavača i
uklonite zaglavljene niti i sl. tako da ih odrežete škarama. Za čišćenje sapnice upotrijebite
ručku crijeva.*
cze
dan
de
ara
1. Čištění turbokartáče (pouze u některých modelů): Odpojte nástavec od trubice vysavače a
nůžkami odstřihněte namotané nitě apod. Hubici vyčistěte pomocí koncovky hadice.*
1. Rengøring af turbomundstykket (kun på visse modeller): Afmonter mundstykket fra
støvsugerslangen, og fjern sammenfiltrede tråde, etc., ved at klippe dem af med en saks.
Brug slangehåndtaget til at rengøre mundstykket.*
1. Reinigung der Turbobürste (nur bestimmte Modelle): Düse vom Staubsaugerrohr
entfernen und in der Düse verwickelte Fäden, etc., zum Entfernen mit einer Schere
durchschneiden. Mit dem Schlauchgriff die Düse reinigen.*
‫ على‬،‫ قم بفصل الفوهة عن أنبوب الشفط ثم قم بإزالة تراكمات الوبر‬:(‫ عملية تنظيف فوهة التيربو )فقط بعض الموديالت‬.1
*.‫ يمكنك استخدام المقبض أيضا لتنظيف الفوهة‬.‫ باستخدام مقص‬:‫سبيل المثال‬
esp
1. Limpieza de la boquilla turbo (solo algunos modelos): Desconecte la boquilla del tubo de
la aspiradora y retire los hilos u otras fibras enredadas cortándolos con tijeras. Utilice el asa
del tubo flexible para limpiar la boquilla.*
est
1. Turbootsaku puhastamine (ainult kindlad mudelid): Lahutage otsak tolmuimeja voolikust
ning eemaldage kääridega takerdunud karvad jms. Kasutage otsaku puhastamiseks
vooliku käepidet.*
srp
1. Чишћење турбо четке: (само код одређених модела) Скините папучицу са усисивача
и извадите запетљане нити и сл. тако што ћете их пресећи маказама. Очистите
папучицу помоћу дршке црева.
gre
1. Καθαρισμός του ακροφυσίου Turbo (ορισμένα μόνο μοντέλα): Αποσυνδέστε το ακροφύσιο
από το σωλήνα της ηλεκτρικής σκούπας και αφαιρέστε τις μπλεγμένες κλωστές κ.λπ.
κόβοντάς τις με κάποιο ψαλίδι. Χρησιμοποιήστε τη χειρολαβή του εύκαμπτου σωλήνα, για
να καθαρίσετε το ακροφύσιο.*
hun
1. A turbó szívófej tisztítása (csak egyes típusoknál): Vegye le a szívófejet a porszívó csövéről,
és távolítsa el a belegabalyodott szálakat (szükség esetén használjon valamilyen
wsegédeszközt, pl. kést vagy ollót). A szívófej megtisztításához használja a gégecső
fogantyúját.*
ita
latv
1. Pulizia della bocchetta Turbo (solo per alcuni modelli): Staccare la bocchetta dal tubo
dell’aspirapolvere e rimuovere le fibre e gli altri oggetti impigliati tagliandoli con le forbici.
Per pulire la bocchetta, utilizzare l’impugnatura del flessibile.*
1. Turbo uzgaļa tīrīšana (tikai noteiktiem modeļiem): Atvienojiet uzgali no putekļusūcēja
caurules un ar šķērēm izgrieziet sapinušos diegus un citus netīrumus. Uzgaļa tīrīšanai
izmantojiet šļūtenes gofrētās caurules rokturi.*
Changing battery in remote handle
67
1. Сменете батерията, когато светлинният индикатор
престане да реагира на натискането на бутоните. *
2. Използвайте само батерии тип LITHIUM CR1632. Преди
да изхвърлите уреда, батериите трябва да се извадят,
след което да се изхвърлят по безопасен начин. *
bul
1. Bateriju promijenite kada svjetlosni pokazivač ne
odgovara na pritiskanje bilo kojeg gumba. *
2. Koristite samo baterije LITHIUM CR1632. Prije zbrinjavanja
uređaja na kraju njegova vijeka uporabe, iz njega se mora
izvaditi baterija i zbrinuti na siguran način. *
cro
1. Vyměňte baterii, jakmile světelná kontrolka
nereaguje na žádné tlačítko. *
2. Používejte pouze baterie typu LITHIUM CR1632.
Baterie je nutné před vyřazením přístroje vyjmout a
bezpečným způsobem zlikvidovat. *
cze
1. Udskift batteriet, når indikatorlampen ikke reagerer
ved tryk på knapperne. *
2. Brug kun batteritypen LITHIUM CR1632. Batterierne
skal fjernes fra apparatet og bortskaffes forsvarligt,
inden det kasseres. *
dan
1. Batterie wechseln, wenn Anzeigeleuchte nicht auf
Drücken der Knöpfe reagiert. *
2. Nur Batterien des Typs LITHIUM CR1632 verwenden.
Vor dem Entsorgen des Geräts die Batterien entfernen
und sicher entsorgen. *
de
‫ قم باستبدال البطارية فﻲ حالة عدم استجابة المؤشرات الضوئية بعد‬.1
*.‫الضغط على أيا من االزرار‬
‫ يجب إزالة‬.‫ فقط‬LITHIUM CR1632 ‫ يجب استخدام نوع البطارية‬.2
* .‫البطارية القديمة والتخلص منها بشكل امن‬
ara
1. Cambie la pila cuando el indicador luminoso no
responda al pulsar cualquier botón. *
2. Utilice solo pilas de tipo LITHIUM CR1632. Se deben
quitar las pilas del aparato antes de desecharlo y se
deben desechar de forma segura. *
1. Vahetage patarei, kui märgutuli mis tahes nupule
vajutades ei sütti. *
2. Kasutage ainult LITHIUM CR1632 tüüpi patareisid.
Patareid peab seadmest enne utiliseerimist eemaldama. *
1.
Замените батерију ако лампица не реагује на
притискање дугмади. *
2. Користите само литијумске батерије типа CR1632.
Батерије се морају извадити из усисивача пре
бацања и морају се одложити на правилан начин. *
srp
Αλλάξτε μπαταρία όταν η φωτεινή ένδειξη δεν
ανταποκρίνεται, όταν πατάτε οποιοδήποτε κουμπί. *
2. Χρησιμοποιήστε μόνο μπαταρίες τύπου LITHIUM CR1632.
Πριν απορρίψετε τη συσκευή, πρέπει να αφαιρέσετε τις
μπαταρίες και να τις απορρίψετε με ασφάλεια. *
gre
1.
1. Elemcserére van szükség, ha a gombok
megnyomásakor a jelzőfény nem világít. *
1. Sostituire la batteria quando la spia luminosa non
risponde alla pressione di alcun pulsante. *
1. Nomainiet bateriju, kad gaismas indikators,
nospiežot jebkuru pogu, nedarbojas.*
2. Csak LITHIUM CR1632 típusú elemeket használjon.
Mielőtt a porszívót végleg használaton kívül helyezné,
távolítsa el az elemeket, és a hulladékkezelési
előírásoknak megfelelően dobja ki azokat. *
2. Utilizzare solo batterie al litio tipo CR1632. Rimuovere
le batterie dall’apparecchio e smaltirle in modo sicuro
prima di rottamare l’elettrodomestico. *
2. Izmantojiet tikai LITHIUM CR1632 baterijas. Bateriju
maiņa jāveic, pirms ierīce ir sabojāta, un no tām
jāatbrīvojas drošā veidā.*
esp
est
hun
ita
latv
68
Troubleshooting
Прахосмукачката не тръгва
• Проверете дали кабелът е включен в захранването.
• Проверете дали щепселът и кабелът не са повредени.
• Проверете за изгорял бушон.
• Проверете дали светлинният индикатор за батерията работи
(само при определени модели).
Индикаторът за s-bag® свети (само при определени модели)
• Проверете дали торбичката s-bag® не е пълна или запушена.
• Ако вече сте сменили торбичката s-bag®, сменете филтъра на двигателя.
Индикаторът за филтъра свети (само при определени модели)
• Сменете изходящия филтър.
bul
cro
cze
dan
Прахосмукачката спира
Прахосмукачката може да е прегряла: изключете я от захранването; проверете дали
накрайникът, тръбата или маркучът са запушени. Оставете прахосмукачката да
изстива в продължение на 30 минути, преди да я включите отново.
Ако прахосмукачката все още не работи, свържете се с упълномощен сервизен
център на Electrolux.
Почистване на маркуча
Почистете маркуча, като леко го стискате. Внимавайте обаче, ако запушването е
причинено от стъкло или игли, заседнали вътре в маркуча.
Забележка: Гаранцията не се отнася за повреди на маркуча, причинени при
почистването му.
В прахосмукачката е попаднала вода
Двигателят трябва да бъде сменен в упълномощен сервизен център на Electrolux.
Повреда в двигателя, причинена от проникване на вода, не се покрива от гаранцията.
Usisavač se ne uključuje
• Provjerite je li kabel spojen na električnu mrežu.
• Provjerite jesu li utičnica i kabel oštećeni.
• Provjerite je li osigurač pregorio.
• Provjerite reagira li žaruljica pokazivača (samo kod nekih modela).
Žaruljica pokazivača s-bag® svijetli (samo za određene modele)
• Provjerite je li vrećica s-bag® puna ili blokirana.
• Ako ste već zamijenili vrećicu s-bag®, zamijenite filtar motora.
Žaruljica pokazivača filtra svijetli (samo za određene modele)
• Promijenite ispušni filtar
Usisavač se isključuje
Usisivač se možda pregrijao: isključite ga iz utičnice; provjerite nisu li možda sapnica, cijev ili
crijevo blokirani. Ostavite usisivač da se hladi 30 minuta prije nego što ga ponovno uključite.
Ako usisivač i dalje ne radi, obratite se ovlaštenom servisnom centru Electroluxa.
Čišćenje crijeva od zapreka
Očistite crijevo od zapreka tako što ćete ga “stisnuti”. Budite oprezni sa začepljenjima uzrokovanim staklom ili iglama unutar cijevi.
Napomena: jamstvo ne pokriva oštećenja crijeva izazvana čišćenjem.
U usisavač je ušla voda
Bit će potrebno zamijeniti motor u ovlaštenom Electroluxovom servisu. Oštećenja motora
izazvana prodorom vode nisu pokrivena jamstvom.
Za sve druge probleme obratite se ovlaštenom Electroluxovom servisu.
Ако проблемите продължат, свържете се с упълномощен сервизен център на Electrolux.
de
Vysavač se nezapne
• Zkontrolujte, je-li přívodní šňůra zapojena do zásuvky.
• Zkontrolujte, nejsou-li poškozeny zástrčka a šňůra.
• Zkontrolujte, není-li vyhořelá pojistka.
• Zkontrolujte, zda kontrolka baterie reaguje (pouze u určitých modelů).
Støvsugeren starter ikke
• Kontrollér, at stikket er sat i stikkontakten.
• Kontrollér, at stik og ledning ikke er beskadiget.
• Kontrollér, om der er gået en sikring.
• Kontrollér, om indikatorlampen for batteriet reagerer (kun på visse modeller).
Kontrolka s-bag® svítí (pouze u určitých modelů)
• Zkontrolujte, zda sáček s-bag® není plný nebo ucpaný.
• Jestliže už jste sáček s-bag® vyměnili, vyměňte motorový filtr.
Indikatorlampen s-bag® lyser (kun på visse modeller)
• Kontrollér, om støvsugerposen (s-bag®) er fuld eller blokeret.
• Hvis du allerede har udskiftet støvsugerposen (s-bag®), skal motorfilteret skiftes.
est
Kontrolka filtru svítí (pouze u určitých modelů)
• Vyměňte výstupní filtr.
Indikatorlampen for filteret lyser (kun på visse modeller)
• Udskift af udsugningsfilteret
srp
Vysavač se vypne
Vysavač je možná přehřátý: Odpojte ho od zásuvky, zjistěte, zda hubice, trubice nebo
hadice nejsou ucpané. Nechte vysavač 30 minut vychladnout a teprve poté ho znovu
zapněte do zásuvky.
Pokud vysavač stále nefunguje, obraťte se na autorizované servisní centrum Electrolux.
Støvsugeren stopper
Støvsugeren er måske overbelastet: Træk stikket ud af stikkontakten; kontrollér om
mundstykke, rør eller slange er blokeret. Lad støvsugeren køle af i 30 minutter, før den
sluttes til strømmen igen.
Hvis støvsugeren stadig ikke virker kontaktes et autoriseret Electrolux-serviceværksted.
Čištění hadice
Hadici můžete čistit „zmáčknutím“. Buďte však opatrní v případe, že jsou překážkou
sklo nebo jehly zachycené uvnitř hadice.
Rensning af slangen
Rens slangen ved at ”trykke” på den. Pas på, hvis tilstopningen
skyldes glas eller nåle, der er kommet i klemme i slangen.
Poznámka: Na poškození hadic způsobené čištěním se nevztahuje záruka.
Bemærk! Garantien dækker ikke skader på slangen, der er forårsaget af rengøring.
Do vysavače se dostala voda
Bude třeba provést výměnu motoru v autorizovaném servisním centru společnosti Electrolux.
Na poškození motoru způsobené vniknutím vody se záruka nevztahuje.
Der er kommet vand i støvsugeren
Motoren skal udskiftes på et autoriseret Electrolux-serviceværksted. Skader på motoren
på grund af vandindtrængen dækkes ikke af garantien.
Objeví-li se jakékoli jiné potíže, obraťte se na autorizované servisní centrum Electrolux.
I tilfælde af andre problemer kontaktes et autoriseret Electrolux-serviceværksted.
ara
esp
gre
hun
ita
latv
Troubleshooting
Der Staubsauger startet nicht
• Prüfen, ob das Netzkabel an die Netzsteckdose angeschlossen ist.
• Prüfen, ob der Stecker und das Kabel nicht beschädigt sind.
• Prüfen, ob eine Sicherung durchgebrannt ist.
• Prüfen, ob Batterieanzeige reagiert (nur bestimmte Modelle).
Die s-bag®-Anzeige leuchtet (nur bei bestimmten Modellen)
• Prüfen, ob s-bag® voll oder blockiert ist.
• Falls Sie den s-bag® bereits ausgetauscht haben, den Motorfilter wechseln.
Die Filteranzeige leuchtet (nur bei bestimmten Modellen)
• Abluftfilter austauschen
Der Staubsauger stoppt
Staubsauger ist möglicherweise überhitzt: Vom Stromnetz trennen; Düse, Rohr oder
Schlauch auf Verstopfung prüfen. Vor erneuter Verwendung den Staubsauger 30 Minuten
abkühlen lassen.
Falls der Staubsauger danach immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich an ein
autorisiertes Electrolux Kundendienstzentrum.
Schlauchverstopfung beseitigen
Verstopfung des Schlauchs durch ”Massieren” lösen. Dabei jedoch vorsichtig vorgehen,
falls die Blockierung durch Glas oder Nadeln im Schlauch verursacht wurde.
Hinweis: Die Garantie deckt keinerlei durch Reinigung verursachte Schäden an den Schläuchen ab.
Wasser ist in den Staubsauger eingedrungen.
Es ist notwendig, den Motor in einem autorisierten Electrolux-Servicezentrum auszutauschen.
Schäden am Motor, die durch eingedrungenes Wasser verursacht wurden, werden nicht
durch die Garantie abgedeckt.
.‫السلك الكهربائي قد تم توصيلة بمخرج الكهرباء‬
.‫القابس والسلك الكهربائي لست تالف‬
.‫قاطع التيار الكهربائي سليم‬
(‫ )فقط بعض الموديالت‬.‫مؤشرات البطارية تستجيب بشكل طبيعي‬
‫ان‬
‫ان‬
‫ان‬
‫ان‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
‫من‬
69
‫المكنسة ال تعمل‬
‫•يرجى التأكد‬
‫•يرجى التأكد‬
‫•يرجى التأكد‬
‫•يرجى التأكد‬
(‫® يومض )فقط بعض الموديالت‬s-‫مؤشر كيس الغبار‬
.‫® غير ممتلئ او غير مسدود‬s-‫•قم بالتأكد من ان كيس الغبار‬
.‫ قم باستبدال فلتر الموتور‬،®s-‫•في حالة انه تم استبدال كيس الغبار‬
(‫مؤشر فلتر الغبار يومض )فقط بعض الموديالت‬
.‫•قم باستبدال فلتر الغبار‬
‫المكنسة تتوقف عن العمل اثناء التشغيل‬
‫ قم بفصل المكنسة من‬:‫المكنسة توقفت بسبب ارتفع درجة حرارة الموتور‬
.‫ أنبوب او خرطوم الشفط‬،‫الكهرباء ; يرجى التأكد من عدم انسداد فوهة الشفط‬
‫ في حالة ان المكنسة‬.‫ دقيقة‬30 ‫ال تقم بتوصيل المكنسة بمخرج الكهرباء لمدة‬
.‫ معتمد‬Electrolux ‫الزلت ال تعمل قم بالتواصل مع أقرب مركز صيانة‬
‫عملية تنظيف الخرطوم‬
.‫ توخى الحذر اثناء عملية التنظيف من قطع الزجاج او االبر التي قد تكون سبب االنسداد‬.‫قم «بالضغط» على الخرطوم‬
.‫ الضمان ال يشمل أي اضرار قد تحدث للخرطوم اثناء عملية تنظيفه‬:‫ملحوظة‬
‫لقد تم شفط بعض الماء بالمكنسة‬
.‫ الضمان ال يشمل تلف الموتور لوصول المياه اليه‬.‫ معتمد‬Electrolux ‫من الضروري استبدال الموتور من مركز صيانة‬
.‫ المعتمد‬Electrolux ‫لمزيد من االستفسارات برجاء االتصال بمركز صيانة‬
bul
cro
cze
dan
Falls weitere Probleme auftreten, wenden Sie sich an ein autorisiertes ElectroluxServicezentrum.
de
La aspiradora no se pone en funcionamiento
• Compruebe que el cable de alimentación está enchufado a la toma de corriente.
• Asegúrese de que el enchufe y el cable no están dañados.
• Compruebe si se ha fundido algún fusible.
• Compruebe si responde la luz del indicador de la pila (solo en algunos modelos).
Tolmuimeja ei käivitu
• Veenduge, et toitejuhe on vooluvõrku ühendatud.
• Veenduge, et pistik ja toitejuhe on terved.
• Veenduge, et kaitsmed ei ole läbi põlenud.
• Kontrollige, kas patarei indikaatorlamp reageerib (ainult kindlad mudelid).
La luz del indicador s-bag® está encendida (solo en determinados modelos)
• Compruebe si la bolsa s-bag® está llena o bloqueada.
• Si ya ha cambiado la bolsa s-bag®, cambie el filtro del motor.
S-bagi® indikaatorlamp süttib (ainult kindlatel mudelitel)
• Kontrollige, kas s-bag® on täis või blokeeritud.
• Kui te olete koti s-bag® juba vahetanud, vahetage mootori filter.
esp
La luz del indicador del filtro está encendida (solo en determinados modelos)
• Cambie el filtro de salida de aire
Filtri indikaatorlamp süttib (ainult kindlatel mudelitel)
• Vahetage väljalaskefilter
est
La aspiradora deja de funcionar
Tal vez la aspirador se ha sobrecalentado: desconéctela de la red eléctrica; compruebe si
la boquilla, el tubo o el tubo flexible están bloqueados. Deje que la aspiradora se enfríe
durante 30 minutos antes de volver a enchufarla.
Si la aspiradora sigue sin funcionar, póngase en contacto con un centro técnico
autorizado de Electrolux.
Tolmuimeja jääb seisma
Tolmuimeja võib olla ülekuumenenud: ühendage see vooluvõrgust lahti, kontrollige kas
otsak, toru või voolik on ummistunud. Laske tolmuimejal 30 minutit jahtuda, enne kui
selle uuesti elektrivõrku ühendate.
Kui tolmuimeja jätkuvalt ei tööta, võtke ühendust Elektroluxi volitatud teeninduskeskusega.
srp
Limpieza del tubo flexible
Para limpiar el tubo flexible, “apriételo”. No obstante, tenga cuidado si la obstrucción
se debe a que hay trozos de cristal o agujas atascados dentro del tubo.
Nota: la garantía no cubre ningún daño ocasionado en los tubos flexibles durante la limpieza.
Ha entrado agua en la aspiradora
En este caso es necesario cambiar el motor en un centro técnico autorizado de Electrolux.
Los daños en el motor causados por la entrada de agua no están cubiertos por la garantía.
Si surgen más problemas, póngase en contacto con un centro técnico autorizado de Electrolux.
Vooliku puhastamine
Puhastage voolik seda „pigistades”. Olge ettevaatlik, kui ummistus tuleneb
voolikusse sattunud klaasikildudest või nõeltest.
Märkus: Garantii ei kata vooliku puhastamisel tekkinud vigastusi.
Tolmuimejasse on sattunud vett
Mootor tuleb volitatud Electroluxi teeninduskeskuses välja vahetada.
Garantii ei kata kahjusid, mis on tingitud vee sattumisest mootorisse.
Igasuguste edasiste probleemide korral võtke ühendust Elektroluxi volitatud
teeninduskeskusega.
ara
gre
hun
ita
latv
70 Troubleshooting
Усисивач неће да се укључи
• Проверите да ли је утикач укључен у утичницу.
• Проверите да ли има оштећења на утикачу и каблу.
• Проверите да ли је осигурач искочио.
• Проверите да ли лампица реагује (имају је само неки модели).
Η ηλεκτρική σκούπα δεν λειτουργεί
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι συνδεδεμένο με το ρεύμα.
• Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα και το καλώδιο δεν παρουσιάζουν βλάβη.
• Ελέγξτε για καμένη ασφάλεια.
• Ελέγξτε εάν η ενδεικτική λυχνία της μπαταρίας ανταποκρίνεται (μόνο σε ορισμένα μοντέλα).
Светли лампица кесе за усисивач s-bag® (имају је само неки модели)
• Проверите да ли се кеса s-bag® напунила или је зачепљена.
• Ако сте већ заменили кесу за прашину s-bag®, замените филтер мотора.
Η φωτεινή ένδειξη της σακούλας s-bag® είναι αναμμένη (μόνο σε συγκεκριμένα
μοντέλα)
• Ελέγξτε εάν η σακούλα s-bag® είναι γεμάτη ή φραγμένη.
• Εάν έχετε ήδη αλλάξει τη σακούλα s-bag®, αλλάξτε το φίλτρο κινητήρα.
Светли лампица филтера (имају је само неки модели)
• Замените издувни филтер
bul
cro
cze
dan
Усисивач се сам искључује
Усисивач се можда прегрејао: Искључите га из струје, па проверите да ли су
папучица, цев и/или црево запушени. Сачекајте 30 минута да се усисивач охлади пре
него што га поново укључите у струју.
Ако усисивач и даље неће да се укључи, обратите се сервису овлашћеном од стране
компаније Electrolux.
Чишћење црева
Очистите црево тако што ћете га „стискати“. Само водите рачуна ако је црево
запушено стаклом или иглама.
Напомена: Гаранција не покрива оштећења црева настала приликом чишћења истог.
Усисивач је усисао воду
Мотор ће морати да буде замењен у сервису овлашћеном од стране компаније
Electrolux. Гаранција не покрива оштећења мотора настала услед продирања воде у
исти.
Ако имате неки други проблем, обратите се неком сервису овлашћеном од стране
компаније Electrolux.
de
ara
esp
est
srp
gre
hun
ita
latv
Η φωτεινή ένδειξη του φίλτρου είναι αναμμένη (μόνο σε συγκεκριμένα μοντέλα)
• Αλλάξτε το φίλτρο εξαγωγής.
Η λειτουργία της ηλεκτρικής σκούπας διακόπτεται
Η σκούπα ίσως έχει υπερθερμανθεί: αποσυνδέστε την από το ρεύμα και ελέγξτε εάν έχει
φράξει το ακροφύσιο, ο σωλήνας ή ο εύκαμπτος σωλήνας. Αφήστε τη σκούπα να κρυώσει
για 30 λεπτά, πριν να τη συνδέσετε πάλι.
Εάν η σκούπα εξακολουθεί να μην λειτουργεί, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο
κέντρο εξυπηρέτησης της Electrolux.
Καθαρισμός του εύκαμπτου σωλήνα
Καθαρίστε τον εύκαμπτο σωλήνα «πιέζοντάς» τον. Ωστόσο, προσέξτε μην τυχόν πρόκειται
για γυαλιά ή βελόνες που έχουν εγκλωβιστεί μέσα στο σωλήνα.
Σημείωση: Η εγγύηση δεν καλύπτει οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στους εύκαμπτους σωλήνες
ως αποτέλεσμα του καθαρισμού τους.
Έχει μπει νερό στην ηλεκτρική σκούπα
Θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση του κινητήρα σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο
εξυπηρέτησης της Electrolux. Τυχόν βλάβες του κινητήρα που προκαλούνται από
διείσδυση νερού δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
Για τυχόν άλλα προβλήματα, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο
εξυπηρέτησης της Electrolux.
A porszívó nem kapcsol be.
• Ellenőrizze, hogy a hálózati tápkábel csatlakoztatva van-e a hálózati aljzathoz.
• Ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a csatlakozódugó vagy a tápkábel.
• Ellenőrizze, hogy nem égett-e ki (illetve nem kapcsolt-e le) valamelyik biztosíték.
• Ellenőrizze, hogy az elem jelzőfénye világít-e (csak egyes típusoknál).
L’aspirapolvere non si accende
• Controllare che il cavo sia collegato alla presa di corrente elettrica.
• Controllare che la spina e il cavo non siano danneggiati.
• Controllare che non vi sia un fusibile bruciato.
• Controllare che la spia luminosa della batteria risponda ai comandi (solo per alcuni modelli).
Az s-bag® jelzőfény világít (csak egyes típusoknál)
• Ellenőrizze, hogy az s-bag® porzsák nem telt-e meg, illetve nem tömődött-e el.
• Ha az s-bag® porzsákot már kicserélte, cserélje ki a motorszűrőt is.
L’indicatore del sacchetto s-bag® è acceso (solo per alcuni modelli)
• Controllare che il sacchetto s-bag® non sia pieno o ostruito.
• Se il sacchetto s-bag® è già stato sostituito, sostituire il filtro del motore.
A szűrő jelzőfény világít (csak egyes típusoknál)
• Cserélje ki a kimeneti szűrőt.
L’indicatore del filtro è acceso (solo per alcuni modelli)
• Sostituire il filtro in uscita.
A porszívó leáll
Lehet, hogy a porszívó túlhevült. Áramtalanítsa a porszívót, majd ellenőrizze, hogy a
szívófej, a toldócső vagy a gégecső nem tömődött-e el. Hagyja a porszívót hűlni 30 percig,
és csak ezután csatlakoztassa újra a hálózati aljzathoz.
Ha a porszívó most sem működik, forduljon hivatalos Electrolux márkaszervizhez.
L’aspirapolvere si spegne
Possibile surriscaldamento dell’aspirapolvere: scollegarlo dalla rete elettrica e controllare
che la bocchetta, il tubo telescopico o il flessibile non siano ostruiti. Lasciare raffreddare
l’aspirapolvere per 30 minuti prima di collegarlo e accenderlo di nuovo.
Se l’aspirapolvere continua a non funzionare, contattare un centro di assistenza
Electrolux autorizzato.
A gégecső tisztítása
A gégecsövet „nyomogatással” tisztíthatja meg. Legyen azonban óvatos, mert a dugulást a
gégecsőben rekedt üvegszilánk vagy tű is okozhatja.
Megjegyzés: A garancia nem terjed ki a tömlő tisztítás közben bekövetkezett bármilyen
károsodására.
Svuotamento del flessibile
Per svuotare il flessibile, schiacciarlo. Prestare tuttavia molta attenzione qualora
l’ostruzione sia dovuta a frammenti di vetro o aghi.
Nota: La garanzia non copre eventuali danni subiti dai flessibili mentre li si pulisce.
Víz került a porszívóba
Valószínűleg ki kell cserélni a porszívó motorját egy hivatalos Electrolux márkaszervizben.
A motornak a víz által okozott károsodására nem terjed ki a garancia.
Infiltrazione d’acqua nell’aspirapolvere
È necessario far sostituire il motore presso un centro di assistenza autorizzato Electrolux.
I danni al motore causati dall’infiltrazione d’acqua non sono coperti dalla garanzia.
Minden egyéb problémával forduljon hivatalos Electrolux márkaszervizhez.
Per altri problemi contattare un centro di assistenza Electrolux autorizzato.
Troubleshooting
71
Putekļusūcējs nedarbojas
• Pārbaudiet, vai vads ir pievienots elektrotīklam.
• Pārbaudiet, vai kontaktdakša un vads nav bojāti.
• Pārbaudiet, vai nav pārdedzis drošinātājs.
• Pārbaudiet, vai baterijas indikatora lampiņa darbojas (tikai noteiktiem modeļiem).
Deg s-bag® indikators (tikai noteiktiem modeļiem)
• Pārbaudiet, vai s-bag® nav pilns vai nobloķēts.
• Ja jau esat nomainījis s-bag®, nomainiet motora filtru.
Deg filtra indikators (tikai noteiktiem modeļiem)
• Nomainiet izplūdes filtru
Putekļusūcējs pārstāj darboties
Putekļusūcējs, iespējams, ir pārkarsis: atvienojiet to no strāvas padeves un pārbaudiet, vai
uzgalis, caurule vai gofrētā caurule nav nobloķēti. Pirms atkal pieslēdzat putekļusūcēju pie
strāvas padeves, ļaujiet tam 30 minūtes atdzist.
Ja putekļusūcējs joprojām nedarbojas, sazinieties ar sertificētu Electrolux
tehniskās apkopes centru.
Gofrētās caurules tīrīšana
Iztīriet gofrēto cauruli, to saspiežot. Tomēr uzmanieties gadījumā, ja aizsprostojumu
radījušas putekļusūcējā iesprūdušas stikla lauskas vai adatas.
Piezīme: garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies, tīrot gofrēto cauruli.
Putekļusūcējā iekļuvis ūdens
Motors jānomaina sertificētā Electrolux tehniskās apkopes centrā. Garantija neattiecas uz
bojājumiem, kas radušies, ūdenim iekļūstot motorā.
Ja rodas citas problēmas, sazinieties ar sertificētu Electrolux tehniskās apkopes centru.
bul
cro
cze
dan
de
ara
esp
est
srp
gre
hun
ita
latv
72
How to use the vacuum cleaner
Click
lith
1. Atidarykite dulkių talpos dangtį. Patikrinkite, ar
įdėtas dulkių maišelis „s-bag®“.
ned
1. Open de klep van de stofzakruimte. Controleer of er
een s-bag® in de stofzuiger is geplaatst.
nor
1. Åpne dekselet for støvposerommet. Kontroller at
s-bag® sitter på plass.
pol
1. Otwórz pokrywę komory worka na kurz. Sprawdź,
czy worek S-bag® znajduje się na swoim miejscu.
por
1. Abra a tampa do compartimento do pó. Verifique se
o saco de poeiras s-bag® está no lugar apropriado.
rom
1. Deschideţi capacul compartimentului pentru praf.
Asiguraţi-vă că sacul s-bag® este la locul lui.
rus
1. Откройте крышку отсека для пыли.
Проверьте наличие пылесборника s-bag®.
slk
1. Otvorte kryt priehradky na prachové vrecko.
Skontrolujte, či je vrecko s-bag® na mieste.
slv
1. Odprite pokrov predelka za prah. Preverite, če je
vrečka s-bag® na svojem mestu.
suo
1. Avaa pölypussikotelon kansi. Tarkista, että s-bag®pölypussi on kunnolla paikallaan.
sve
1. Öppna dammbehållarluckan. Kontrollera att
dammpåsen s-bag® sitter på plats.
tur
1. Toz bölmesi kapağını açın. s-bag® toz torbasının
yerinde olduğundan emin olun.
ukr
1. Відкрийте кришку відсіку для збирання пилу.
Переконайтеся, що мішок для збирання пилу
s-bag® установлено.
2. Įdėkite žarną (norėdami atjungti, paspauskite
fiksavimo mygtuką ir ištraukite žarną). Įstatykite žarną
į žarnos rankeną taip, kad spragtelėtų fiksatoriai
(norėdami žarną nuimti, paspauskite fiksatorius).
2. Bevestig de slang (om deze weer te verwijderen, drukt u
op de vergrendelknoppen en trekt u de slang eruit).Schuif
de slang in de slanggreep totdat deze in de vergrendelingen
klikt (druk op de vergrendelingen om de slang los te maken).
2. Sett inn slangen (trykk på låseknappene, og
trekk ut slangen for å ta den av).Sett slangen inn i
slangehåndtaket til klemmene kommer på plass (trykk
på klemmene for å løsne slangen).
2. Włóż wąż (aby go wyjąć, naciśnij przyciski blokujące i
wyciągnij wąż). Włóż wąż do uchwytu, aż usłyszysz odgłos
zatrzaśnięcia zapadki (aby go wyjąć, wciśnij zapadkę).
3. Prijunkite teleskopinį vamzdį prie grindų antgalio
(norėdami atjungti, paspauskite fiksavimo mygtuką ir
ištraukite antgalį).
3. Bevestig de telescoopbuis aan het mondstuk
(om deze weer te verwijderen, drukt u op de
vergrendelknop en trekt u het mondstuk eruit).
3. Fest teleskoprøret til gulvmunnstykket (trykk på
låseknappen, og trekk av munnstykket for å ta det av).
3. Podłącz rurę teleskopową do ssawki podłogowej
(w celu ich rozłączenia naciśnij przycisk blokady i
ściągnij ssawkę).
2. Insira a mangueira (para a remover, prima os botões de
bloqueio e retire a mangueira). Introduza a mangueira
na pega da mangueira até o engate fazer clique ao
prender (prima o engate para libertar a mangueira).
2. Introduceţi furtunul (pentru a-l scoate, apăsaţi butoanele
de blocare şi trageţi furtunul în afară).Introduceţi furtunul
în mânerul acestuia până când clema anclanșează (pentru
a desprinde furtunul, apăsaţi clema).
2. Вставьте шланг (чтобы снять его, нажмите кнопки
замка и вытяните). Плотно вставьте шланг в
рукоятку шланга до защелкивания фиксаторов. (Для
отсоединения шланга следует нажать на фиксаторы.)
2. Zasuňte hadicu (ak ju chcete odpojiť, stlačte poistné
západky a hadicu vytiahnite). Zasuňte hadicu do
rukoväte hadice tak, aby ju zachytili západky (ich
stlačením sa hadica uvoľní).
2. Vstavite upogibljivo cev (če jo želite odstraniti,
pritisnite gumba za zaklepanje in upogibljivo cev
izvlecite). Vstavite cev v ročaj cevi tako, da se zatiči
zataknejo (za odklop cevi pritisnite na zatiče).
3. Insira o tubo telescópico no bocal da escova (para o
remover, prima o botão de bloqueio e retire a escova).
2. Kiinnitä letku paikoilleen (irrota se painamalla
lukituspainikkeita ja vetämällä letku irti). Kiinnitä letku
letkun kahvaan siten, että kiinnikkeet napsahtavat
paikalleen (irrota letku painamalla kiinnikkeitä sisäänpäin).
2. Sätt i slangen (om du vill ta bort den trycker du
på låsknapparna och drar ut slangen).Koppla ihop
slangen med slanghandtaget tills fästena snäpper
fast (tryck på fästena när du vill koppla loss slangen).
2. Hortumu takın (çıkartmak için, kilit düğmelerine basıp
hortumu dışarı çekin). Hortumu, mandalların tuttuğunu
belirten çıt sesi çıkana dek sapın içine doğru itin
(hortumu çıkarmak için mandallara bastırın).
2. Уставте шланг (щоб видалити, натисніть блокуючі
кнопки та витягніть шланг). Вставте шланг в ручку
шланга, доки не клацнуть заскочки (натисніть на
заскочки, щоб вийняти шланг).
3. Kiinnitä teleskooppiputki lattiasuulakkeeseen
(irrota se painamalla lukituspainiketta ja vetämällä
suulake irti).
3. Ataşaţi tubul telescopic la duza pentru pardoseală
(pentru a-l scoate, apăsaţi butonul de blocare şi
trageţi duza).
3. Прикрепите телескопическую трубку к насадке
для пола (чтобы снять ее, нажмите кнопки замка и
вытяните).
3. Pripojte hubicu na podlahu k teleskopickej trubici
(ak ho chcete odpojiť, stlačte poistnú západku a
hubicu vytiahnite).
3. Teleskopsko cev pritrdite na šobo za tla
(če jo želite odstraniti, pritisnite gumb za zaklepanje
in šobo snemite).
3. Anslut teleskopröret till golvmunstycket
(om du vill ta bort det trycker du på låsknappen och
drar bort munstycket).
3. Teleskobik boruyu yüzey başlığına takın (çıkartmak
için kilit düğmesine basın ve başlığı çekip çıkartın).
3. Приєднайте телескопічну трубку до насадки
(щоб зняти, натисніть блокуючу кнопку та зніміть
насадку).
73
Click
4. Prijunkite teleskopinį vamzdį prie žarnos rankenos
(norėdami atjungti, paspauskite fiksavimo mygtuką ir
ištraukite žarnos rankeną).
5. Viena ranka prilaikydami fiksavimą, o kita ranka
traukdami rankeną, sureguliuokite teleskopinį vamzdį
6. Ištraukite maitinimo laidą ir įjunkite jį į elektros tinklą.
4. Bevestig de telescoopbuis aan de handgreep
(om deze weer te verwijderen drukt u op de
vergrendelknop en trekt u de handgreep eruit)
5. Stel de lengte van de telescoopbuis in door met
één hand de vergrendeling vast te houden en met de
andere hand aan de handgreep te trekken.
6. Trek het snoer uit de stofzuiger en steek de stekker
in het stopcontact.
ned
4. Fest teleskoprøret til slangehåndtaket
(trykk på låseknappen, og trekk ut slangehåndtaket
for å fjerne det).
5. Juster teleskoprøret ved å holde låsen med den ene
hånden og trekke i håndtaket med den andre.
6. Trekk ut strømledningen, og sett støpselet i
stikkontakten.
nor
4. Podłącz rurę teleskopową do uchwytu węża (aby ją
wyjąć, naciśnij przycisk blokujący i wyciągnij uchwyt węża).
5. Dostosuj długość rury teleskopowej, trzymając
blokadę jedną ręką i pociągając za uchwyt drugą ręką.
6. Rozwiń przewód zasilający i podłącz go do
gniazdka.
pol
4. Insira o tubo telescópico à pega do aspirador
(para a remover, prima o botão de bloqueio e retire a
pega do aspirador).
5. Ajuste o tubo telescópico premindo o botão de
bloqueio com uma mão e puxando a pega com a
outra mão.
6. Puxe o cabo de alimentação e introduza-o na tomada.
4. Ataşaţi tubul telescopic la mânerul furtunului
(pentru a-l scoate, apăsaţi butonul de blocare şi trageţi
mânerul furtunului în afară).
5. Reglaţi tubul telescopic ţinând încuietoarea cu o
mână şi trăgând de mâner cu cealaltă mână
6. Trageţi cablul de alimentare în afară şi conectaţi-l
la priză.
4. Прикрепите телескопическую трубку к
держателю шланга (чтобы снять его, нажмите
кнопки замка и вытяните).
5. Отрегулируйте телескопическую трубку, держа
замок одной рукой и вытягивая рукоятку другой
6. Вытяните шнур питания и вставьте его в розетку.
4. Pripojte teleskopickú trubicu k rukoväti hadice
(ak ju chcete odpojiť, stlačte poistnú západku a
rukoväť vytiahnite).
5. Nastavte teleskopickú trubicu podržaním poistky
jednou rukou a potiahnutím rukoväte druhou rukou.
6. Vytiahnite kábel napájania a zapojte ho do
elektrickej zásuvky.
slk
4. Teleskopsko cev pritrdite na ročaj upogibljive cevi
(če jo želite odstraniti, pritisnite gumb za zaklepanje in
izvlecite ročaj upogibljive cevi).
5. Prilagodite teleskopsko cev, tako da z eno roko
držite zaklep, z drugo roko pa vlečete ročaj.
6. Izvlecite napajalni kabel in ga priključite v
električno vtičnico.
slv
4. Kiinnitä teleskooppiputki letkun kahvaan (irrota se
painamalla lukituspainiketta ja vetämällä letkun kahva irti).
5. Säädä teleskooppiputkea pitämällä lukkoa toisella
kädellä ja vetämällä kahvasta toisella kädellä.
6. Vedä sähköjohto esiin ja kytke pistorasiaan.
4. Anslut teleskopröret till slanghandtaget (om du
vill ta bort det trycker du på låsknappen och drar ut
slanghandtaget).
5. Justera teleskopröret genom att hålla låset med en hand
och vrida och dra handtaget med den andra handen.
6. Dra ut strömsladden och anslut den i ett eluttag.
4. Teleskobik boruyu hortum sapına takın
(çıkartmak için kilit düğmesine basın ve hortum sapını
çekip çıkartın).
5. Teleskobik boruyu bir elinizle kilidi bastırıp diğer
elinizle sapı çekerek ayarlayın
6. Güç kablosunu çekip prize takın.
4. Приєднайте телескопічну трубку до ручки
шланга (щоб зняти, натисніть блокуючу кнопку та
витягніть ручку шланга).
5. Приєднайте телескопічну трубку, утримуючи
блокіратор однією рукою та потягнувши ручку іншою.
6. Витягніть шнур живлення та підключіть його до
електромережі.
lith
por
rom
rus
suo
sve
tur
ukr
74
How to use the vacuum cleaner
b.
FIL
TE
R
S-B
AG
c.
FIL
TE
R
a.
S-B
AG
lith
7. Dulkių siurblys įjungiamas / išjungiamas
paspaudžiant mygtuką „ON/OFF“.
8. Modelius su nuotoliniu valdymu taip pat
galima valdyti ant rankenos esančiu mygtuku „0/1“
(įjungta/išjungta).*
9. Sureguliuokite siurbimo galią (priklauso nuo modelio): a. Jei norite
ned
7. Zet de stofzuiger aan/uit door op de knop AAN/UIT
te drukken.
8. Modellen met afstandsbediening kunnen ook worden
bediend via de knop 0/1 (AAN/UIT) op de handgreep.*
9. De zuigkracht instellen (afhankelijk van het model): a. Gebruik
nor
7. Du slår av og på støvsugeren ved å trykke på AV/PÅknappen.
8. På modeller med fjernkontroll kan du også bruke
0/1 (AV/PÅ)-knappen på håndtaket.*
9.
pol
7. Aby włączyć lub wyłączyć odkurzacz, naciśnij
przycisk Wł./Wył.
8. Modele ze zdalnym sterowaniem można również
obsługiwać, używając przycisku Wł./Wył. na uchwycie.*
9. Regulowanie siły ssania (zależnie od modelu): a. Użyj regulatora
por
7. Ligue/desligue o aspirador premindo o botão Ligar/
Desligar.
8. Os modelos com controlo remoto também
podem ser colocados a funcionar através do botão
0/1 (Ligar/Desligar) da pega.*
9. Ajuste a potência de sucção (depende do modelo): a. Utilize
7. Porniţi/opriţi aspiratorul apăsând butonul
PORNIRE/OPRIRE.
8. Modelele cu telecomandă pot fi comandate, de
asemenea, de la butonul 0/1 (PORNIRE/OPRIRE)
de pe mâner.*
9.
7. Для включения или выключения пылесоса
нажмите ногой кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
8. Модели с дистанционным управлением
управляются также кнопкой 0/1 (ВКЛ/ВЫКЛ) на
рукоятке.*
9.
7. Vysávač zapnete/vypnete stlačením VYPÍNAČA.
8. Modely s diaľkovým ovládaním možno ovládať aj
tlačidlom 0/1 (VYPÍNAČOM) na rukoväti.*
9.
7. Sesalnik vklopite/izklopite s pritiskom na gumb za
vklop/izklop.
8. Modele z daljinskim upravljanjem lahko upravljate
tudi z gumbom za vklop/izklop (0/1) na ročaju.*
9.
suo
7. Käynnistä ja sammuta pölynimuri painamalla
KÄYNNISTÄ/SAMMUTA-painiketta.
8. Malleja joissa on kaukosäädin voidaan käyttää myös
kahvan 0/1 (KÄYNNISTÄ/SAMMUTA)-painikkeen avulla.*
9. Imutehon säätö (vaihtelee malleittain): a. Vähennä ilmavirtaa
sve
7. Slå av och på dammsugaren genom att trycka
på på/av-knappen.
8. Modeller med fjärrkontroll kan även styras med
hjälp av 0/1 (på/av)-knappen på handtaget.*
9. Justera sugeffekten (beroende på modell): a. Använd sugkontrollen
tur
7. Açma/Kapatma düğmesine basarak elektrikli
süpürgeyi çalıştırın/kapatın.
8. Uzaktan kumandalı modeller saptaki 0/1 (AÇMA/
KAPATMA) düğmesine basarak da çalıştırılabilir.*
9. Emiş gücünü ayarlayın (modele bağlıdır): a. Hava akışını hızlı bir
7. Увімкнути або вимкнути пилосос можна,
натиснувши кнопку ON/OFF (УВІМК./ВИМК.).
8. Моделі з дистанційним керуванням можна
також умикати та вимикати кнопкою 0/1 (ON/OFF)
(УВІМК./ВИМК.), що знаходиться на ручці.*
9. Відрегулюйте силу всмоктування (залежно від моделі):
ukr
rom
rus
slk
slv
greitai sumažinti oro srovę, naudokite ant rankenos esančią siurbimo
valdymo rankenėlę. b. Siurbimo galią reguliuokite ant siurblio esančiu
slankikliu. c. Siurbimo galią reguliuokite siurblio mygtukais„+“ arba„–“.*
de zuigkrachtregelaar op de handgreep om de luchtstroom snel
te verminderen. b. Stel de zuigkracht in met de schuifregelaar op
de stofzuiger. c. Stel de zuigkracht in met de kantelknop + of –
op de stofzuiger.*
Juster sugestyrken (avhengig av modell): a. Bruk sugekontrollen
(falsk-luftventil) på håndtaket for raskt å redusere luftstrømmen.
b. Bruk glidebryteren på støvsugeren for å justere sugestyrken.
c. Bruk -/+-vippebryten på støvsugeren for å justere sugestyrken.*
ssania na uchwycie węża, aby szybko zmniejszyć siłę ssania.
b. Użyj suwaka na odkurzaczu, aby ustawić siłę ssania.
c. Użyj przycisku + lub - na odkurzaczu, aby ustawić siłę ssania.*
o controlo de sucção na pega para reduzir rapidamente o fluxo
de ar. b. Utilize o controlo de cursor no aspirador para ajustar
a potência de sucção. c. Utilize as teclas “+” ou “–“ no aspirador
para ajustar a potência de sucção.*
Reglaţi puterea de aspirare. (în funcţie de model) a. Utilizaţi
butonul de control al aspirării de pe mâner pentru a reduce
rapid fluxul de aer. b.Utilizaţi glisorul de pe aspirator pentru a
regla puterea de aspirare. c.Utilizaţi butonul basculant + sau de pe aspirator pentru a regla puterea de aspirare.*
Отрегулируйте мощность всасывания (в зависимости от модели):
a. Регулятором всасывания на рукоятке можно быстро снизить
поток воздуха. b. Ползунком на пылесосе можно регулировать
мощность всасывания. c. Клавишей + или - на пылесосе можно
регулировать мощность всасывания.*
Upravte sací výkon (v závislosti od modelu): a. Ak potrebujete rýchlo
znížiť prúd vzduchu, použite ovládač sania na rukoväti hadice. b. Ak
chcete upraviť sací výkon, použite ovládač na vysávači. c. Ak chcete
upraviť sací výkon, použite tlačidlo + alebo – na vysávači.*
Prilagodite moč sesanja (odvisno od modela): a. Za hitro zmanjšanje
zračnega toka uporabite drsnik za uravnavanje moči na ročaju.
b. Za prilagoditev moči sesanja uporabite drsnik na sesalcu. c. Za
prilagoditev moči sesanja uporabite preklopni gumb na sesalcu.*
nopeasti kahvan imutehon säätimellä. b. Säädä imutehoa
pölynimurin liukusäätimellä. c. Säädä imutehoa pölynimurin plus
(+)- tai miinus (–) -painikkeella.*
på handtaget om du snabbt vill minska luftflödet. b. Använd reglaget
på dammsugaren om du vill justera sugeffekten. c. Använd +/–
-vippknappen på dammsugaren om du vill justera sugeffekten.*
şekilde azaltmak için saptaki emiş kumandasını kullanın. b. Emiş
gücünü ayarlamak için süpürgedeki sürgüyü kullanın. c. Emiş gücünü
ayarlamak için süpürgedeki + veya - basmalı düğmesini kullanın.*
a. Швидко зменшити потік повітря можна за допомогою
регулятора всмоктування на ручці. b. Сила всмоктування
регулюється повзунком на пилососі. c. Для регулювання сили
всмоктування використовуйте кнопку “+” або “–” на пилососі.*
75
FIL
TE
R
S-B
AG
10. Sureguliuokite siurbimo galią (modeliai su nuotoliniu
valdymu): Jei norite reguliuoti rankiniu būdu, paspauskite
mygtukus „–“ (minimali galia) arba „+“ (maksimali galia).*
11. Išsiurbę dulkes suvyniokite laidą, paspaudę
mygtuką „REWIND“.
Šiuo dokumentu „Electrolux Home Care“ ir SDA pareiškia,
kad dulkių siurblys su radijo įranga HER2 ir HER3 atitinka
direktyvos 2014/53/ES reikalavimus.
lith
10. De zuigkracht instellen (modellen met
afstandsbediening): Als u de zuigkracht handmatig
wilt instellen, drukt u op de knop ’ – ’ (minimum) of op de
knop ’ + ’ (maximum).*
10. Justere sugestyrken (modeller med fjernkontroll):
Trykk på ”-”-knappen (minimum) eller ”+”-knappen
(maksimalt) for å regulere den manuelt.*
11. Rol na het stofzuigen het snoer op door op de knop
REWIND te drukken.
Hierbij verklaart Electrolux Home Care and SDA dat de
stofzuiger met radioapparatuur van het type HER2 en
HER3 voldoet aan de eisen van Richtlijn 2014/53/EU.
ned
11. Når du er ferdig å støvsuge, trekker du inn
strømledningen ved å trykke ned knappen for
ledingsopprulling.
lectrolux Home Care og SDA erklærer herved at
støvsugeren med utstyrstype HER2 og HER3 er i samsvar
med direktiv 2014/53/EU.
nor
10. Regulowanie siły ssania (modele ze zdalnym
sterowaniem): Aby wyregulować ręcznie, naciśnij
przycisk – (minimum) lub + (maksimum).*
11. Po zakończeniu odkurzania zwiń przewód zasilający,
naciskając przycisk ZWIŃ.
Niniejszym Electrolux Home Care oraz SDA, deklaruje, że
odkurzacz z urządzeniem radiowym typu HER2 i HER3 jest
zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.
pol
10. Ajuste a potência de sucção (modelos com controlo
remoto): Para regular manualmente, prima o botão
” – ” (mínimo) ou o botão ” + ” (máximo).*
11. Depois de aspirar, enrole o cabo de alimentação
premindo o botão REWIND.
A Electrolux Home Care and SDA declara pela presente
que o Aspirador com equipamento de rádio de tipo HER2
e HER3 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU.
por
10. Reglaţi puterea de aspirare (modele cu
telecomandă): Pentru a regla manual, apăsaţi
butonul „–” (minimum) sau butonul „+” (maximum).*
11. După aspirare înfăşuraţi cablul de alimentare
apăsând butonul REWIND (ÎNFĂŞURARE).
Prin prezentul document, Electrolux Home Care and SDA
declară că aspiratorul cu echipamentul radio de tip HER2 și
HER3 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
rom
10. Отрегулируйте мощность всасывания (модели
с дистанционным управлением): Для ручной
регулировки нажмите кнопку ” – ” (минимум) или
кнопку ” + ” (максимум).*
11. После уборки смотайте шнур питания, нажав
кнопку НАМОТКА.
Настоящим компания Electrolux Home Care and SDA
заявляет, что пылесос с радиооборудованием типа
HER2 и HER3 соответствует Директиве 2014/53/EU.
rus
10. Upravte sací výkon (modely s diaľkovým ovládaním):
Ak chcete sací výkon upraviť manuálne, stlačte tlačidlo
„–“ (minimum), alebo tlačidlo „+“ (maximum).*
11. Po skončení vysávania zviňte kábel napájania
stlačením tlačidla NAVÍJANIA.
Spoločnosť Electrolux Home Care and SDA týmto
vyhlasuje, že vysávač s rádiovým zariadením typu HER2 a
HER3 vyhovuje smernici 2014/53/EÚ.
slk
10. Prilagodite moč sesanja (modeli z daljinskim
upravljanjem): Za ročno regulacijo pritisnite enega
od gumbov – (minimum) ali + (maksimum).*
11. Po sesanju zvijte napajalni kabel s pritiskom na
gumb za zvijanje kabla.
Electrolux Home Care and SDA izjavlja, da je sesalnik z
radijsko opremo tipa HER2 in HER3 v skladu z Direktivo
2014/53/EU.
slv
10. Imutehon säätö (mallit joissa on kaukosäädin):
Säädä manuaalisesti valitsemalla miinuspainike (–)
(minimi) tai pluspainike (+) (maksimi).*
11. Imuroinnin jälkeen virtajohto kelataan sisään
painamalla KELAUS-painiketta.
Täten Electrolux Home Care ja SDA vakuuttaa, että
HER2- ja HER3-radiolaitteilla varustetut pölynimurit ovat
direktiivin 2014/53/EY mukaisia.
suo
10. Justera sugeffekten. (Modeller med fjärrkontroll)
Om du vill justera effekten manuellt trycker du på ” –
”-knappen (minimal) eller på ” + ”-knappen (maximal)*
11. När du är klar med dammsugningen trycker du på
knappen för sladdvindan, så rullas sladden in.
Härmed förklarar Electrolux Home Care och SDA att
dammsugaren med radioutrustningstyp HER2 och HER3
överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
sve
10. Emiş gücünü ayarlayın. (Uzaktan kumandalı
modeller.) Manuel ayarlamak için ” – ” düğmesi
(minimum) veya ” + ” düğmesine (maksimum) basın*
11. Po sesanju zvijte napajalni kabel s pritiskom na
gumb za zvijanje kabla.
Bu vesile ile, Electrolux Home Care ve SDA, HER2 ve HER3
telsiz ekipman tipine sahip Elektrikli Süpürgenin 2014/53/
EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan eder.
tur
10. Відрегулюйте силу всмоктування (моделі з
дистанційним керуванням). Для регулювання вручну
натисніть кнопку“–”(мінімум) або кнопку“+”(максимум).*
11. Після використання змотайте шнур живлення,
натиснувши кнопку REWIND (ЗМОТУВАННЯ).
Даним Electrolux Home Care and SDA заявляє, що
пилосос з радіоустаткуванням типу HER2 та HER3
відповідає вимогам Директиви 2014/53/EU.
ukr
76
Tips on how to get the best results
1.
2.
A.
FILTER
REMOTE
S-BAG
CONTROL
ned
nor
pol
por
rom
rus
slk
C.
B.
B.
lith
B.
A.
D.
C.
F.
E.
G.
D.
C.
E.
G.
1. Jei norite nustatyti optimalų veikimą, žr. toliau pateiktus atskaitos skaičius (1 = minimali galia, 5 = maksimali galia).
2. Didžiausią našumą pasieksite remdamiesi skaičiais.
1. Zie de onderstaande referentienummers voor de optimale prestaties (1 = MIN, 5 = MAX).
2. Gebruik de nummers om de optimale zuigkracht in te stellen.
1. Se referansenumrene nedenfor for å finne optimal ytelse (1 = MIN, 5 = MAKS).
2. Følg numrene for å oppnå optimal ytelse.
1. Przedstawione poniżej numery referencyjne pomogą w uzyskaniu optymalnej wydajności (1 = MIN, 5 = MAKS).
2. Aby uzyskać optymalną wydajność, zastosuj podane ustawienia.
1. Consulte os números de referência abaixo para localizar o desempenho ideal (1 = MÍN, 5 = MÁX).
2. Siga os números para obter o desempenho ideal.
1. Consultaţi numerele de referinţă de mai jos pentru a găsi un mod de funcţionare optim (1 = MIN, 5 = MAX).
2. Urmăriţi numerele pentru performanţă optimă.
1. см. соответствующие числа для оптимальной производительности (1 = МИН, 5 = МАКС).
2. выберите число для оптимальной производительности.
slv
suo
sve
tur
ukr
1. Pozrite si referenčné čísla uvedené nižšie, pomocou ktorých dosiahnete optimálny výkon (1 = MIN, 5 = MAX).
2. Optimálny výkon dosiahnete dodržiavaním príslušných čísel.
1. Za kar najboljše delovanje upoštevajte spodaj navedene vrednosti za minimum in maksimum (1 = MIN, 5 = MAX).
2. Za kar najboljše delovanje upoštevajte izpisane vrednosti.
1. Löydät optimaalisen tehon oheisten viitenumeroiden avulla (1 = MINIMI, 5 = MAKSIMI).
2. Saat parhaat tulokset noudattamalla numeroita.
1. Se referenstalen nedan för att få bästa resultat (1 = MIN, 5 = MAX).
2. Följ talen för att få bästa resultat.
1. Optimum bir performans ayarlamak için aşağıdaki referans sayılara bakın (1 = MİN, 5 = MAKS).
2. Optimum performans için sayıları izleyin.
1. Для ефективної роботи пристрою зверніть увагу на номери підказок (1 = мінімум, 5 = максимум).
2. Для ефективної роботи пристрою зверніть увагу на номери підказок.
C.
77
A.
B.
C.
D.
*
Vloeren zonder naden zoals linoleum en parket
Podłogi bez szczelin, takie jak linoleum lub parkiet
Golv utan springor som linoleum och parkett
lith
1 2
1 2
FIL
TE
1 2
FIL
TE
R
FIL
TE
R
S-B
AG
S-B
AG
3 4 5
ned
FIL
TE
R
R
S-B
AG
S-B
AG
nor
pol
por
E.
F.
G.
>15
15 mm
*
!
*
=
*
Tegels en harde vloeren met groeven
Kafelki i parkiety ze szczelinami
Kakel och hårda golv med springor
3 4 5
FIL
TE
3 4 5
FIL
TE
R
FIL
TE
R
S-B
AG
3 4 5
R
S-B
AG
Rekomenduojama
Aanbevolen
Anbefalt
Zalecane
Recomendado
Recomandare
Рекомендованная
Odporúča sa
Priporočeno
Suositeltava
Rekommenderas
Önerilir
Рекомендована
rom
rus
slk
slv
suo
sve
S-B
AG
tur
ukr
78
lith
ned
nor
pol
por
rom
rus
Tips on how to get the best results
1. Praktiška pastatymo padėtis darbo pertraukų metu (ir priemonė
nugarai nuo pervargimo apsaugoti siurbiant).
2. Tokios pastatymo padėties dulkių siurblį paprasta nešti ir laikyti nesiurbiant.
1.
1. Een gemakkelijke parkeerstand (uw rug wordt gespaard) als het stofzuigen
tijdelijk wordt onderbroken.
2. Een parkeerstand waarin u de stofzuiger gemakkelijk kunt dragen en
opbergen.
1. En praktiske parkeringsstilling (som samtidig sparer ryggen) for pauser
under rengjøringen.
2. En parkeringsstilling som gjør det lett å bære støvsugeren og sette den
til oppbevaring.
1. Praktyczna pozycja postojowa (oszczędzająca jednocześnie plecy)
podczas przerwy w odkurzaniu.
2. Pozycja postojowa ułatwiająca przenoszenie i przechowywanie odkurzacza.
1. Uma posição de arrumação prática (que funciona também de forma a
proteger as suas costas) para quando fizer uma pausa durante a aspiração.
2. Uma posição de arrumação que facilita o transporte e arrumação do aspirador.
1. O poziţie comodă de parcare (care vă menajează și coloana vertebrală)
pentru pauzele din timpul aspirării.
2. O poziţie de parcare în care aspiratorul este ușor de transportat
și de depozitat.
1. При перерывах в работе и перемещении рекомендуется держать
пылесос в рабочем положении для хранения.
2. Положение для хранения упрощает переноску и хранение.
slk
1. Praktická parkovacia poloha (a zároveň šetriaca chrbát) pri prestávke
vo vysávaní.
2. Parkovacia poloha na ľahšie prenášanie a skladovanie vysávača.
slv
1. Praktičen način odlaganja (ki je istočasno hrbtu prijazen), ko se ustavite
med sesanjem.
2. Način odlaganja, ki poenostavi prenašanje in spravljanje sesalca.
suo
1. Kätevä putken ja suulakkeen väliaikainen säilytyspaikka (joka säästää
selkääsi) kun pidät taukoa siivouksen aikana.
2. Putken ja suulakkeen säilytyspaikka joka helpottaa imurin kantamista
ja säilyttämistä.
sve
1. Ett praktiskt parkeringsläge (och samtidigt en ryggbesparande egenskap)
när du gör paus i städningen.
2. Parkeringsläge som gör det enkelt att bära och förvara dammsugaren.
tur
1. Temizlik sırasında ara verdiğinizde pratik (ve aynı zamanda ilave bir sırt
koruma özelliği sağlayan) bir park pozisyonu.
2. Elektrikli süpürgenizi taşıma ve saklamanızı kolaylaştıran bir park pozisyonu.
ukr
1. Для паркування пилососа, коли ви зупиняєтеся під час чищення,
передбачені різні положення, що водночас дозволяють заощадити місце.
2. Завдяки цим положенням переносити та зберігати пилосос дуже просто.
2.
Replacing the dust bag
FI
LT
E
R
79
S-BAG
SBA
G
1. Modeliai su skaitmeniniu ekranu:
Pakeiskite dulkių maišelį užsižiebus
indikatoriui „s-bag®“.*
2. Modeliai su mechaniniu indikatoriumi:
3. Atidarykite dulkių talpos dangtį.
4. Ištraukite dulkių maišelio „s-bag®“
laikiklį.
1.
2. Modellen met mechanische indicator: De
3. Open de klep van de stofzakruimte.
4. Verwijder de s-bag®-houder.
3. Åpne dekselet på støvposerommet.
4. Løft ut s-bag®-holderen.
3. Otwórz pokrywę komory worka
na kurz.
4. Podnieś wkładkę podtrzymującą
worek S-bag®.
3. Abra a tampa do compartimento
do pó.
4. Levante o suporte do saco s-bag®.
3. Deschideţi capacul
compartimentului pentru praf.
4. Ridicaţi suportul sacului s-bag®.
3. Откройте крышку отсека для
пыли.
4. Выньте держатель пылесборника
s-bag®.
3. Otvorte kryt priehradky na
prachové vrecko.
4. Vytiahnite držiak vrecka s-bag®.
3. Odprite pokrov predelka za prah.
4. Izvlecite držalo vrečke za prah s-bag®.
Modellen met digitaal display:
Vervang de stofzak als het
indicatielampje s-bag® brandt.*
Dulkių maišelį „s-bag®“ vėliausiai reikia keisti, kai
indikatoriaus langelis tampa visiškai raudonas.
Indikatorių tikrinkite pakėlę antgalį nuo grindų. *
stofzak/s-bag® moet in ieder geval worden
vervangen wanneer het indicatievenster
helemaal rood is. Lees het venster af terwijl u het
mondstuk omhoog houdt. *
Modeller med mekanisk indikator:
Støvposen, s-bag®, må skiftes ut senest når
indikatorvinduet er helt rødt. Avleses med
munnstykket løftet. *
Modele ze wskaźnikiem mechanicznym:
Worek na kurz S-bag® powinien być wymieniony
najpóźniej wtedy, gdy okienko wskaźnika będzie
w całości czerwone. Odczyt przeprowadza się
przy podniesionej ssawce.*
Modelos com indicador mecânico: O saco de poeiras,
s-bag®, tem de ser substituído, o mais tardar, quando a
janela do indicador estiver completamente vermelha.
Veja o indicador com a escova levantada do chão.*
1. Models med digitalt display: Bytt
støvposen når s-bag®-indikatoren
lyser.*
2.
1. Modele z wyświetlaczem cyfrowym:
Wymień worek na kurz, kiedy zaświeci
się wskaźnik S-bag®.*
2.
1. Modelos com display digital: O saco de
poeiras deve ser substituído quando o
indicador s-bag® se acender.*
2.
1. Modele cu afişaj digital: Schimbaţi
sacul pentru praf atunci când
indicatorul s-bag® este aprins.*
2. Modele cu indicator mecanic: Sacul pentru
1. Модели с цифровым дисплеем:
замените пылесборник, если горит
индикатор s-bag®.*
2. Модели с механическим индикатором:
1. Modely s digitálnym displejom:
Prachové vrecko vymeňte, keď sa
rozsvieti indikátor vrecka s-bag®.*
2.
1. Modeli z digitalnim zaslonom: Vrečko
za prah morate zamenjati, ko zasveti
indikatorska lučka s-bag®. *
2. Modeli z mehanskim indikatorjem: Vrečko
1. Mallit, joissa on digitaalinen näyttö:
Vaihda pölypussi, kun s-bag®merkkivalo palaa. *
2. Mallit, joissa on mekaaninen ilmaisin:
1. Modeller med digital display:
Byt dammsugarpåsen när s-bag®indikatorn lyser. *
2. Modeller med mekanisk indikator:
3. Öppna dammbehållarluckan.
4. Lyft ur hållaren för s-bag®.
1. Dijital ekranlı modeller: S-bag®
göstergesi yandığında toz torbasını
değiştirin. *
2. Mekanik göstergeli modeller: Toz torbası,
3. Toz bölmesi kapağını açın.
4. S-bag® tutucuyu yukarı kaldırarak çıkarın.
1. Моделі з цифровим дисплеєм
Замініть пилозбірний мішок, коли
загориться індикатор s-bag®. *
2. Моделі з механічним індикатором Пилозбірний
3. Откройте крышку отсека для
пыли.
4. Выньте держатель пылесборника
s-bag®.
praf, s-bag®, trebuie înlocuit cel mai târziu când
fereastra indicatoare este în întregime roşie.
Verificaţi cu duza ridicată în sus.*
пылесборник s-bag® следует обязательно
заменить не позже, чем окно индикатора станет
полностью красным (считывайте при поднятой
насадке).*
Modely s mechanickým indikátorom:
Prachové vrecko, vrecko s-bag® sa musí vymeniť
najneskôr vtedy, keď je indikačné okienko úplne
červené. Kontrolujte so zdvihnutou hubicou.*
za prah s-bag® morate zamenjati najkasneje, ko
postane okence indikatorja v celoti rdeče. Odčitajte
ga, ko je nastavek za sesanje dvignjen od tal.*
Vaihda s-bag®-pölypussi viimeistään silloin, kun
ilmaisinikkuna on kokonaan punainen. Älä pidä
suulaketta lattiassa, kun luet ilmaisinta.*
Dammpåsen s-bag® ska bytas senast när
indikatorfönstret är helt rött. Läs av med
munstycket upplyft från underlaget.*
s-bag®, en son gösterge penceresi tamamen
kırmızı olduğunda değiştirilmelidir. Uç
yukarıdayken okuma yapın. *
мішок s-bag® треба замінювати не пізніше, ніж
індикатор стане повністю червоним. Під час
заміни тримайте насадку догори отвором. *
lith
ned
nor
pol
por
rom
rus
slk
slv
3. Avaa pölypussikotelon kansi.
4. Nosta pois pidike jossa s-bag®-pölypussi
on.
suo
sve
tur
ukr
80
A
B
®
lith
ned
nor
pol
por
rom
rus
slk
slv
suo
sve
tur
ukr
5. A Patraukite už kartoninio laikiklio ir ištraukite maišelį „s-bag®“ iš
6. Įdėkite dulkių maišelio laikiklį į
dulkių talpą ir uždarykite dangtį.
Maišelį „s-bag®“ keiskite užsidegus indikatoriui, net jei jis nėra pilnas (gali būti užsikimšęs)
ir po kiekvieno kilimų valymo miltelių naudojimo. Naudokite tik originalius sintetinius
maišelius „Electrolux s-bag®“.
www.s-bag.com
5. A Trek aan het karton om de -bag® uit de insteekhouder te tillen.
6. Plaats de stofzakhouder terug in
de stofzakruimte en sluit de klep.
Vervang de s-bag® altijd wanneer het indicatielampje brandt, ook als de s-bag®
nog niet vol is (mogelijk is er een verstopping), en altijd nadat u tapijtreiniger in
poedervorm hebt gebruikt. Gebruik uitsluitend de originele synthetische s-bag®
van Electrolux. www.s-bag.com
5. A Trekk i kartongen for å fjerne s-bag®/støvposen fra innsatsen.
6. Sett støvposeholderen tilbake i
støvposerommet, og lukk dekselet.
Bytt alltid s-bag® når indikatoren lyser, selv om s-bag® ikke er full (den kan være
blokkert), og etter at du har brukt tepperensepulver. Bruk Electrolux’ originale,
syntetiske s-bag®.
www.s-bag.com
5. A Pociągnij kartonowe usztywnienie, aby wyjąć worek s-bag®.
6. Umieść wkładkę podtrzymującą
worek w komorze worka i zamknij
pokrywę.
Zawsze wymieniaj worek S-bag® po zaświeceniu się wskaźnika, nawet jeśli nie
jest on pełny (może to oznaczać, że jest zablokowany) oraz po użyciu proszku do
czyszczenia dywanów. Używaj tylko oryginalnych, syntetycznych worków S-bag®.
www.s-bag.com
5. A Puxe a parte de cartão para remover o saco s-bag® do encaixe.
6. Coloque novamente o suporte do
saco do pó no compartimento do
pó e feche a tampa.
Substitua sempre o saco s-bag® quando o sinal indicador se acender, mesmo que
o saco s-bag® não esteja cheio (poderá estar bloqueado) e depois de utilizar pó de
limpeza de tapetes. Utilize apenas os sacos s-bag® sintéticos originais da Electrolux.
www.s-bag.com
5. A Trageţi cartonul pentru a scoate sacul s-bag® din garnitură.
6. Așezaţi suportul sacului pentru
praf înapoi în compartimentul
pentru praf și închideţi capacul.
Schimbaţi întotdeauna sacul s-bag® atunci când indicatorul este aprins, chiar dacă
sacul s-bag® nu este plin (este posibil să fie blocat) şi după ce folosiţi praf de curăţat
covoare. Utilizaţi exclusiv saci sintetici s-bag® originali Electrolux.
www.s-bag.com
5. A Для извлечения пылесборника s-bag® из вставки потяните картонный
6. Поместите держатель
пылесборника в отсек для пыли
и закройте крышку.
сегда заменяйте пылесборник s-bag® при горящем индикаторе, даже если
он не полон (он мог засориться), и после применения порошка для чистки
ковров. Пользуйтесь только подлинными синтетическими фильтрами
Electrolux s-bag®. www.s-bag.com
5. A Potiahnutím za kartónový držiak vyberte vrecko s-bag® z vložky.
6. Držiak prachového vrecka
umiestnite späť do priehradky na
prachové vrecko a zatvorte kryt.
Vrecko s-bag® vymeňte vždy po rozsvietení indikátora, aj keď vrecko s-bag® nie je
plné (môže byť zablokované), a po použití prášku na čistenie kobercov. Používajte
len originálne syntetické vrecko s-bag® od spoločnosti Electrolux.
www.s-bag.com
5. A Povlecite za prijemalo iz lepenke, tako da odstranite vrečko
6. Nosilec vrečke namestite nazaj v
predelek za prah zaprite pokrov.
Vrečko za prah s-bag® zamenjajte vsakič, ko se indikator prižge, tudi če vrečka še ni
polna (morda je zamašena). Zamenjajte jo tudi po vsaki uporabi praška za čiščenje
preprog. Uporabljajte samo originalne, sintetične Electroluxove vrečke za prah
s-bag®. www.s-bag.com
5. A Irrota s-bag®-pölypussi pidikkeestä vetämällä pahviosasta. Tämä
6. Aseta pölypussinpidike takaisin
pölypussikoteloon ja sulje kansi.
Vaihda s-bag®-pölypussi aina kun merkkivalo palaa, vaikka s-bag®-pölypussi ei
olisikaan täynnä (se voi olla tukossa), ja aina tekstiilinpuhdistusjauheen käytön
jälkeen. Käytä vain Electroluxin alkuperäisiä synteettisiä s-bag®-pölypusseja.
www.s-bag.com
5. A Dra i kartongbiten för att ta ut dammsugarpåsen s-bag® från
6. Sätt tillbaka hållaren i
dammbehållaren och stäng luckan.
Byt alltid s-bag®-påsen när indikatorn lyser även om påsen inte är full (den kan vara
igentäppt) och efter att du använt mattrengöringsmedel. Använd endast syntetisk
original-s-bag® från Electrolux:
www.s-bag.com
5. A s-bag® toz torbasını yuvadan çıkartmak için karton yuvayı
6. Toz torbası tutucusunu toz
bölmesine geri yerleştirin ve
kapağı kapatın.
S-bag® toz torbasını, dolu olmasa bile gösterge lambası her yandığında (tıkanmış olabilir)
ve halı temizleme deterjanı kullandıktan sonra mutlaka değiştirin. Yalnızca orijinal Electrolux
sentetik s-bag® kullanın.
www.s-bag.com
5. A Для извлечения пылесборника s-bag® из вставки потяните
6. Поместите держатель
пылесборника в отсек для пыли
и закройте крышку.
сегда заменяйте пылесборник s-bag® при горящем индикаторе, даже если
он не полон (он мог засориться), и после применения порошка для чистки
ковров. Пользуйтесь только подлинными синтетическими фильтрами
Electrolux s-bag®. www.s-bag.com
įdėklo. Taip automatiškai užsandarinamas maišelis „s-bag®“, kad
neiškristų dulkės. B Įdėkite naują „s-bag®“ maišelį įsprausdami jo
kartoninį laikiklį į įdėklo griovelius.
De s-bag® wordt zo automatisch gesloten en er kan geen stof meer
ontsnappen.B Breng een nieuwe s-bag® aan door het karton tot aan
het einde van de groef op de insteekhouder te duwen.
s-bag® lukkes automatisk slik at det ikke drysser støv ut av den.
B Sett inn en ny s-bag® ved å skyve kartongen rett inn og helt til
bunns i sporet i innsatsen.
Spowoduje to automatyczne uszczelnienie worka s-bag® i zapobiegnie
wydostawaniu się kurzu na zewnątrz. B Włóż nowy worek s-bag®,
wpychając kartonowe usztywnienie do samego końca w rowek wkładki.
Esta acção fecha automaticamente o saco s-bag® e impede o pó
de sair para o ar. B Insira um saco s-bag® novo puxando a parte de
cartão até ao fim da ranhura do encaixe.
Această acţiune va sigila automat sacul s-bag® și va împiedica
împrăștierea prafului. B Introduceţi un sac s-bag® nou, împingând
cartonul în capătul canalului de pe garnitură.
держатель. Пылесборник s-bag® автоматически герметизируется, и
пыль не разлетится. B Вставьте новый пылесборник s-bag®, протолкнув
картонный держатель во вставку до упора.
Vrecko s-bag® sa tým automaticky utesní a zabráni unikaniu
prachu. B Nové vrecko s-bag® vložte zatlačením lepenkového
držiaka do drážky vo vložke.
s-bag® iz vstavka. Tako se vrečka s-bag® samodejno zapre, kar
prepreči uhajanje prahu. B Novo vrečko s-bag® vstavite tako, da
potisnete prijemalo iz lepenke v razpoko vstavka.
sulkee s-bag®-pölypussin automaattisesti ja estää pölyä vuotamasta
ulos. B Laita uusi s-bag®-pölypussi paikalleen työntämällä sen
pahvikahva kokonaan pidikkeen uraan.
insatsen. Den försluter automatiskt s-bag® och förhindrar att
damm läcker ut ur påsen. B Sätt i ny s-bag® genom att skjuta in
kartongskivan till ändläget i spåren i insatsen.
çekin. Bu, s-bag®’in ağzını otomatik olarak kapatarak, tozun dışarı
çıkmasını önler. B Kartonu yuva üzerindeki oluğun sonuna kadar
iterek yeni bir s-bag® torbası takın.
картонный держатель. Пылесборник s-bag® автоматически
герметизируется, и пыль не разлетится. B Вставьте новый
пылесборник s-bag®, протолкнув картонный держатель во
вставку до упора.
Changing the filter
FI
81
LT
E
R
FILTER
SBA
G
1. Modeliai su skaitmeniniu ekranu: Pakeiskite
/ išvalykite* išmetimo filtrą, kai užsižiebs
indikatorius „filtras“. *Tik plaunamiems filtrams
2. Modeliai su mechaniniu siurbimo galios valdikliu:
Pakeiskite/išvalykite* išmetimo filtrą kas penktą kartą
keisdami dulkių maišelį „s-bag®“.
lith
1. Modellen met digitaal display: Vervang/reinig*
het uitlaatfilter wanneer de ’filter’ -indicator brandt.
*Uitsluitend uitwasbare filters
2. Modellen met mechanische zuigkrachtbediening:
Vervang/reinig* het uitlaatfilter bij elke vijfde keer
dat u de stofzak/s-bag® vervangt.
ned
1. Modeller med digitalt display: Bytt/rengjør*
utløpsfilteret når filterindikatoren lyser.
*Kun skyllbare filtre
2. Modeller med mekanisk sugestyrkekontroll:
Bytt/rengjør* utløpsfilteret hver femte gang du skifter
ut støvposen, s-bag®.
nor
1. Modele z wyświetlaczem cyfrowym: Wymień
lub oczyść* filtr wylotowy, kiedy zaświeci się
wskaźnik „filter” .*Filtry, które można opłukiwać wodą
2. Modele z mechaniczną regulacją siły ssania:
Wymień lub oczyść* filtr wylotowy przy co piątej
wymianie worka na kurz s-bag®.
pol
1. Modelos com display digital: Substitua/
limpe* o filtro de saída de ar quando o indicador
”filter”ficar iluminado.*Apenas para filtros laváveis
2. Modelos com controlo mecânico de potência de
sucção: Substitua/limpe* o filtro de saída de ar a
cada 5 substituições do saco de poeiras, s-bag®.
por
1. Modele cu afişaj digital: Înlocuiţi / curăţaţi*
filtrul de evacuare atunci când indicatorul „filtru”
este aprins. *Doar filtre lavabile
2. Modele cu control mecanic al puterii de aspirare:
Înlocuiţi/curăţaţi* filtrul de evacuare la fiecare a 5-a
înlocuire a sacului pentru praf, s-bag®.
rom
1. Модели с цифровым дисплеем: замените
или промойте*выпускной фильтр, если горит
индикатор“фильтр”. *Только моющиеся фильтры
2. Модели с механическим управлением мощностью
всасывания: заменяйте или мойте* выпускной фильтр
при каждой пятой замене пылесборника s-bag®.
rus
1. Modely s digitálnym displejom: Výfukový filter
vymeňte/vyčistite*, keď sa rozsvieti indikátor
„filter“. *Platí len pre umývateľné filtre
2. Modely s mechanickým ovládaním sacieho
výkonu: Výfukový filter vymeňte/vyčistite* pri každej
piatej výmene prachového vrecka, vrecka s-bag®.
slk
1. Modeli z digitalnim zaslonom: Zamenjajte/
očistite* izhodni filter, ko zasveti indikatorska
lučka zafilter. *Velja samo za pralne filtre
2. Modeli z mehanskim nadzorom moči sesanja:
Zamenjajte/očistite izhodni filter ob vsaki peti
menjavi vrečke za prah s-bag®.
slv
1. Mallit, joissa on digitaalinen näyttö: vaihda tai
puhdista* poistoilman suodatin, kun suodattimen
merkkivalo palaa. *Vain pestävät suodattimet
2. Mallit, joissa on mekaaninen imutehon säädin:
vaihda tai puhdista* poistoilman suodatin joka
viidennellä s-bag®-pölypussin vaihtokerralla.
suo
1. Modeller med digital display: Byt ut/rengör*
utblåsfiltret när ”filter”-indikatorn lyser. *Endast med
tvättbara filter
2. Modeller med mekanisk sugeffektreglering: Byt
ut/rengör* utblåsfiltret vid vart femte påsbyte.
1. Dijital ekranlı modeller: “Filtre” göstergesi
yandığında tahliye filtresini değiştirin/temizleyin*.
*Yalnızca yıkanabilir filtreler
4. Mekanik emiş gücü kontrollü modeller: Tahliye
filtresini s-bag®, toz torbasının her 5. değiştirilişinde
değiştirin/temizleyin*.
tur
1. Моделі з цифровим дисплеєм: Замініть/
очистіть* випускний фільтр, коли загориться
індикатор “filter” (фільтр). *тільки для фільтрів, що
миються
4. Моделі з механічним регулятором сили
всмоктування :Замінюйте/очищуйте* випускний
фільтр з кожною 5-ю заміною пилозбірного мішка s-bag®.
ukr
sve
82
Cleaning the exhaust filter
lith
3. Atidarykite filtro dangtelį vienu metu paspausdami
du po rankena esančius mygtukus. Naudokite originalius
„Electrolux“ filtrus: EFH 12W/EFS 1W.
ned
3. Open de filterklep door de twee knoppen onder
de handgreep tegelijkertijd in te drukken. Gebruik
originele Electrolux-filters: EFH 12W/EFS 1W.
nor
3. Åpne filterlokket ved å trykke på begge de to
knappene under håndtaket samtidig. Bruk originale
Electrolux-filtre: EFH 12W/EFS 1W.
pol
3. Otwórz pokrywę filtra, naciskając jednocześnie dwa
przyciski pod uchwytem. Używaj oryginalnych filtrów
firmy Electrolux: EFH 12W/EFS 1W.
por
3. Abra a tampa do filtro premindo simultaneamente
os dois botões existentes sob a pega na parte de trás
do aspirador. Utilize filtros originais da Electrolux:
EFH 12W/EFS 1W.
rom
3. Deschideţi capacul filtrului apăsând simultan cele
două butoane de sub mâner. Utilizaţi filtre originale
Electrolux: EFH 12W/EFS 1W.
rus
3. Откройте крышку фильтра, нажав одновременно
две кнопки под рукояткой. Пользуйтесь подлинными
фильтрами Electrolux: EFH 12W/EFS 1W.
slk
3. Otvorte kryt filtra súčasným stlačením dvoch
tlačidiel pod rukoväťou. Používajte originálne filtre od
spoločnosti Electrolux: EFH 12W/EFS 1W.
slv
3. Odprite pokrov filtra, tako da oba gumba hkrati
potisnete pod ročaj. Uporabljajte originalne filtre
Electrolux: EFH 12W/EFS 1W.
suo
3. Avaa suodattimen kansi painamalla kääntyvän
kantokahvan alla olevaa kahta painiketta samaan
aikaan. Käytä aitoja Electrolux-suodattimia:
EFH 12W/EFS 1W.
sve
3. Öppna filterluckan genom att trycka samtidigt på de
två knapparna under handtaget. Använd originalfilter
från Electrolux: EFH 12W/EFS 1W.
tur
3. Sapın altındaki iki düğmeye aynı anda basarak
filtre kapağını açın. Orijinal Electrolux filtrelerini
kullanın: EFH 12W/EFS 1W.
ukr
3. Відкрийте кришку фільтра, одночасно натиснувши
обидві кнопки під ручкою. Використовуйте оригінальні
фільтри Electrolux: EFH 12W/EFS 1W.
4. Išimkite filtrą ir patikrinkite rėmelio spalvą: Žalia spalva
= Privaloma pakeisti nauju filtru (neplaunamas
filtras). Mėlyna spalva = Pakeiskite nauju filtru arba jį
išplaukite, žr. 5 (plaunamas filtras).
4. Løft ut filteret, og se på fargen på rammen: Grønn = Het
filter moet worden vervangen door een nieuwe
(niet-wasbaar filter). Blauw = Vervang door een nieuwe
filter of reinig de huidige, zie 5 (uitwasbare filter).
4. Løft ut filteret, og se på fargen på rammen:
Grønn = Må skiftes ut med et nytt filter
(ikke-vaskbart filter). Blå = Skift ut med et nytt
filter eller rens den, se 5 (vaskbart filter).
4. Wyjmij filtr i sprawdź, jaki jest kolor ramki: Zielony =
Należy wymienić filtr na nowy (filtr niezmywalny).
Niebieski = Wymienić filtr na nowy lub umyć
go – patrz punk 5 (filtr zmywalny).
4. Retire o filtro e verifique a cor da estrutura: Cor verde
= Deve ser substituído por um filtro novo ou limpo;
consulte 6 (filtro nonlavável). Cor azul = Substitua por
um filtro novo ou lave-o; consulte 5 (filtro lavável).
4. Ridicaţi filtrul și examinaţi culoarea cadrului: Culoare
verde =Trebuie înlocuit cu un filtru nou (filtru
nonlavabil). Culoare albastră = Înlocuiţi cu un filtru nou
sau curăţaţi-l. Consultaţi secţiunea 5 (filtru lavabil).
4. Выньте фильтр и проверьте цвет рамки: зеленый
=Фильтр необходимо заменить новым (фильтр
не является моющимся). синий = Замените новым
или очистите – см. 5 (фильтр является моющимся).
4. Vyberte filter a skontrolujte farbu rámu. Zelený rám
= Filter musí byť vymenený za nový (neumývateľný
filter). Modrý rám = Vymeňte za nový filter alebo
vyčistite, pozri 5 (umývateľný filter).
4. Dvignite filter in preverite barvo okvirja: zelena barva
= Zamenjati ga morate z novim filtrom (filter ni
primeren za pranje). Modra barva = Zamenjajte ga z
novim filtrom ali ga očistite, glejte 5 (pralni filter).
4. Irrota suodatin ja tarkista kehyksen väri: vihreä =
Tilalle on vaihdettava uusi suodatin (suodatin jota ei
voi pestä). Sininen = Vaihda tilalle uusi suodatin tai
puhdista se, katso 5 (pestävä suodatin).
4. Lyft ut filtret och kontrollera färgen på ramen:
grön ram = Måste ersättas med ett nytt filter (ej
tvättbart filter). Blå ram = Ersätt med ett nytt filter
eller rengör det, se 5 (tvättbart filter).
4. Filtreyi kaldırıp çıkartın ve çerçevenin rengini kontrol
edin. Yeşil renkli =Yeni bir filtre ile değiştirilmelidir
(yıkanamaz filtre) Mavi renkli = Yeni bir filtre ile
değiştirin veya temizleyin, bkz. 5. (yıkanabilir filtre)
4. Витягніть фільтр і перевірте колір рамки: зелений колір
= Фільтр повинен бути замінений на новий (фільтр не
можна мити). синій колір = Замініть фільтр на новий
або очистити його 5 (фільтр який можна мити).
5. Plaunamo išmetimo filtro valymas: Praskalaukite vidų
(nešvarų šoną) drungnu vandeniu iš čiaupo. Papurtykite
filtro rėmą, kad išbėgtų vanduo. Šiuos veiksmus
pakartokite keturis kartus.
5. Het uitwasbare uitlaatfilter reinigen: Spoel de binnenkant
(vuile kant) af onder lauw stromend water. Klop op het
filterframe om het water te verwijderen. Herhaal dit vier keer.
5. Rengjøre det skyllbare utløpsfilteret: Skyll innsiden (den
skitne siden) under lunkent vann. Gi filterrammen et lett
slag for å fjerne vannet. Gjenta prosessen fire ganger.
5. Czyszczenie filtra wylotowego, który można opłukiwać wodą:
Wewnętrzną (brudną) stronę filtra należy opłukać pod
kranem letnią wodą. Postukaj ramką filtra, aby usunąć z
niego wodę. Powtórz ten proces cztery razy.
5. Limpeza do filtro de saída de ar lavável: Lave o interior
(o lado sujo) do filtro em água fria corrente. Bata suavemente
na estrutura do filtro para remover o excesso de água. Repita o
processo quatro vezes.
5. Curăţarea filtrului de evacuare lavabil:
Clătiţi interiorul (partea murdară) cu apă călduţă de la
robinet. Bateţi uşor cadrul filtrului pentru a îndepărta apa.
Repetaţi procesul de patru ori.
5. Мытье моющегося выпускного фильтра: Промойте
фильтр изнутри (грязную сторону) теплой водой изпод крана. Слегка постучите по рамке фильтра, чтобы
стряхнуть воду. Повторите процедуру четырежды.
5. Čistenie umývateľného výfukového filtra:
Vnútornú (znečistenú) stranu filtra prepláchnite vlažnou
vodou z vodovodu. Rám filtra zľahka oklepte, aby ste
odstránili prebytočnú vodu. Zopakujte tento postup štyrikrát.
5. Čiščenje pralnega izhodnega filtra: Z mlačno vodo
izperite notranjo (umazano) stran filtra. Vodo odstranite s
trkanjem okvirja filtra. Postopek ponovite štirikrat.
5. Pestävän poistoilman suodattimen puhdistus: Huuhtele
sisäpuoli (likaisempi puoli) juoksevassa kädenlämpöisessä
vedessä. Poista ylimääräinen vesi napauttamalla suodattimen
kehystä. Toista vaiheet neljä kertaa.
5. Rengöring av det tvättbara utblåsfiltret: Skölj filtrets insida
(den smutsiga sidan) i ljummet kranvatten. Slå på filterramen
för att skaka av vattnet. Upprepa proceduren fyra gånger.
5. Yıkanabilir tahliye filtresinin yıkanması: İ ç kısmını (kirli
kısım) ılık musluk suyunda yıkayın. Suyunu almak için filtre
çerçevesine hafifçe vurun. Bu süreci dört kez tekrarlayın.
5. Очищення фільтра, що миється: Промийте внутрішню
частину (брудну сторону) теплою проточною водою.
Потрусіть раму фільтра, щоб видалити залишки води.
Повторіть цей процес 4 рази.
83
Pastaba: plaudami filtrą nenaudokite jokių valymo priemonių ir nelieskite filtro paviršiaus. Prieš dėdami filtrą atgal į dulkių siurblį, leiskite jam visiškai išdžiūti (mažiausiai 12 val. kambario temperatūroje). Rekomenduojame keisti plaunamą filtrą
mažiausiai kartą per metus, arba tada, kai jis yra ypač nešvarus arba pažeistas.
6. Pakeitus filtrą, filtro dangtelį galima
stumti atgal, kol spragtelės abu mygtukai.
7. Jei filtro dangtelis atsilaisvintų, įdėkite jį atgal
pasukę du apačioje esančius vyrius ir stumdami filtro
dangtelį, kol spragtels abu mygtukai.
Opmerking: gebruik geen schoonmaakmiddelen en raak het filteroppervlak niet aan. Laat
het filter volledig drogen (minimum 12 uur op kamertemperatuur) voordat u het
terugplaatst! We raden aan om het uitwasbare filter ook minstens eenmaal per jaar of als
het erg vuil of beschadigd is te vervangen.
6. Als het filter is vervangen, kan de klep
van het filter worden teruggeduwd
totdat de twee knoppen vastklikken.
Merk: Ikke bruk rengjøringsmiddel og ikke berør filteroverflaten. La filteret tørke helt
(minst 12 timer i romtemperatur) før du setter det tilbake på plass! Vi anbefaler
at du bytter det skyllbare filteret minst én gang i året eller når det er veldig skittent
eller skadet.
6. Når filteret er byttet ut, kan filterlokket skyves
tilbake til de to knappene klikker på plass.
7. Als de klep van het filter loskomt, plaatst u het
terug door de twee scharnieren onderin terug te
plaatsen en de klep van het filter terug te schuiven
totdat de twee knoppen vastklikken.
7. Hvis filterlokket løsner, setter du det tilbake ved å
sette de to hengslene nederst og skyve filterlokket
tilbake til begge de to knappene klikker på plass
Uwaga: Nie należy używać środków czyszczących ani dotykać powierzchni filtra. Filtr
musi całkowicie wyschnąć (co najmniej 12 godzin w temperaturze pokojowej)
przed ponownym włożeniem do odkurzacza. Zaleca się wymianę zmywalnego
filtra przynajmniej raz w roku, a także gdy jest bardzo brudny lub uszkodzony.
6. Po wymianie filtra zamknij pokrywę,
dociskając ją, aż oba przyciski wskoczą na
miejsce ze słyszalnym kliknięciem.
7. Jeśli pokrywa filtra obluzuje się, dopasuj dwa
zaczepy w dolnej części, a następnie dociśnij pokrywę,
aż usłyszysz kliknięcie obu przycisków.
Importante: Não utilize agentes de limpeza no filtro e evite tocar na superfície do filtro. Deixe
o filtro secar completamente ao ar (mín. de 12 h à temperatura ambiente) antes
de voltar a instalá-lo! (Evitar a exposição directa ao sol ou colocação sobre fontes de calor)
Recomendamos que o filtro lavável seja substituído pelo menos uma vez por ano ou quando
estiver muito sujo ou danificado.
Notă: Nu utilizaţi agenţi de curăţare și evitaţi atingerea suprafeţei filtrului. Lăsaţi filtrul să
se usuce complet (minimum 12 ore la temperatura camerei) înainte de a-l pune la
loc! Vă recomandăm să schimbaţi, de asemenea, filtrul lavabil cel puţin o dată pe an sau
când este foarte murdar sau deteriorat.
Примечание. Не применяйте моющие средства и старайтесь не прикасаться к поверхности фильтра. Перед установкой на место дайте фильтру полностью просохнуть
(не менее 12 часов при комнатной температуре)! Рекомендуем также заменять моющийся фильтр по крайней мере раз в год, при сильном загрязнении или при повреждении.
6. Depois do filtro ter sido substituído,
deverá empurrar a tampa do filtro até
que os dois botões emitam um estalido.
6. După înlocuirea filtrului, capacul filtrului
poate fi împins înapoi până când cele
două butoane fac clic.
7. Se a tampa do filtro ficar solta, prenda-a novamente
posicionando as duas articulações existentes na parte
inferior e premindo a tampa do filtro até que os dois
botões emitam um estalido.
7. Jeśli pokrywa filtra obluzuje się, dopasuj dwa
zaczepy w dolnej części, a następnie dociśnij pokrywę,
aż usłyszysz kliknięcie obu przycisków.
6. После замены фильтра до
защелкивания двух кнопок крышка
фильтра может откидываться.
7. Если крышка фильтра выпала, установите две
петли внизу и вдвиньте крышку фильтра на место
до защелкивания обеих кнопок.
rus
Poznámka: Nepoužívajte čistiace prostriedky a nedotýkajte sa povrchu filtra. Pred
opätovným vložením nechajte filter úplne vysušiť (minimálne 12 hodín pri
izbovej teplote). Umývateľný filter sa tiež odporúča vymeniť minimálne raz za rok
alebo vtedy, keď vidno, že je silne znečistený alebo poškodený.
6. Po výmene filtra možno kryt filtra zatlačiť
späť, aby obe tlačidlá zapadli na miesto.
7. Ak sa kryt filtra uvoľní, upevnite ho nastavením
dvoch pántov v spodnej časti a zatlačte kryt filtra späť,
aby obe tlačidlá zapadli na miesto.
slk
Opomba: Ne uporabljajte čistilnih sredstev in se ne dotikajte površine filtra. Preden
ga namestite nazaj, naj se filter popolnoma posuši (na sobni temperaturi naj bo
minimalno 12 ur)! Priporočamo, da nepralni filter prav tako menjate vsaj enkrat na
leto ali ko je zelo umazan oziroma poškodovan.
6. Ko filter zamenjate, potisnite pokrov
filtra nazaj; potisnite ga tako, da se
bosta gumba zaskočila.
7. Če se pokrov filtra sname, ga zaprete nazaj tako,
da pravilno namestite tečaja na dnu in pokrov filtra
potiskate nazaj, dokler se gumba ne zaskočita.
slv
Huomautus: Älä käytä puhdistusaineita äläkä kosketa suodatinpintaa. Anna suodattimen
kuivua kokonaan (noin 12 tuntia huonelämpötilassa), ennen kuin panet sen takaisin
paikoilleen! Suosittelemme vaihtamaan pestävän suodattimen viimeistään 2-2,5 vuoden
käytön jälkeen tai kun se on erittäin likainen tai vähäisestikin vaurioitunut.
6. Kun suodatin on asetettu takaisin paikalleen,
työnnä suodattimen kantta kiinni, kunnes
kaksi painiketta napsahtavat kiinni.
7. Jos poistoilman suodattimen kansi irtoaa kokonaan
paikaltaan, aseta kannen alareunan saranatapit
takaisin paikoilleen ja työnnä kantta, kunnes
molemmat painikkeet napsahtavat kiinni.
suo
OBS! Använd inte rengöringsmedel och undvik att vidröra filterytan. Låt filtren bli helt torra
(minst 12 timmar i rumstemperatur) innan du sätter tillbaka dem! Du bör även byta det
tvättbara filtret minst en gång om året, eller när du ser att det är mycket smutsigt eller skadat.
6. När filtret har bytts ut kan filterluckan
tryckas tillbaka tills de två knapparna
hamnar på plats med ett klick.
7. Om filterluckan lossnar kan den återställas genom att
de två gångjärnen sätts på plats och luckan trycks bakåt
tills de två knapparna hamnar på plats med ett klick.
sve
Not: Temizlik malzemeleri kullanılmamalı ve filtre yüzeyine dokunulmamalıdır. Yerine
takmadan önce filtrenin tamamen kurumasını bekleyin (oda sıcaklığında min.
12 saat)! Ayrıca yıkanabilir filtreyi, yılda bir kez veya çok kirliyse ya da hasar görmüşse
değiştirmenizi öneririz.
6. Filtre değiştirilirken, iki düğme tık sesiyle
yerine oturana dek filtre kapağı geri
itilebilir.
7. Filtre kapağı gevşerse, alt kısımdaki iki menteşeyi
konumlandırarak eski haline getirin ve iki düğme tık
sesiyle yerine oturana dek filtre kapağını geri itin.
tur
Примітка: Не використовуйте миючі засоби та не торкайтеся поверхні фільтра. Перш
ніж повернути фільтр на місце, дайте йому повністю висохнути (не менше 12
годин за кімнатної температури). Рекомендується замінювати фільтр, що миється,
принаймні один раз на рік або у разі серйозного забруднення чи пошкодження.
6. Після заміни фільтра необхідно
натиснути на кришку фільтра, доки не
клацнуть обидві кнопки.
7. Якщо кришка фільтра відходить, повторно
встановіть її, відрегулювавши обидва елементи
кріпленняу нижній частині, та знову натисніть на
кришку, доки не клацнуть обидві кнопки.
ukr
lith
ned
nor
pol
por
rom
84
Replacing the motor filter
lith
8. Pakeiskite arba išplaukite variklio filtrą, kai jis yra
nešvarus arba kas 5-ą maišelį „s-bag“. Filtro laikiklį
nuspauskite žemyn ir ištraukite jį. Pakeiskite arba
išplaukite filtrą, žr. 9-ą veiksmą.
ned
8. Vervang of reinig het motorfilter als het vies is of na
iedere 5e s-bag. Duw de filterhouder naar beneden
en trek eraan. Vervang of was het filter, zie stap 9.
nor
8. Bytt ut eller vask motorfilteret når det er skittent
eller etter hver femte s-bag. Trykk filterholderen ned,
og trekk den ut. Bytt ut filteret eller vask det – se trinn 9.
pol
por
rom
rus
8. Filtr silnika należy wymienić lub umyć, gdy jest
zabrudzony lub przy co piątej wymianie worka
S-bag. Naciśnij uchwyt filtra, a następnie wyjmij go.
Wymień lub umyj filtr – patrz krok 9.
8. Substitua ou lave o filtro do motor quando estiver
sujo ou após 5 substituições do s-bag. Pressione
o suporte do filtro para baixo e retire-o. Substitua o
filtro ou lave-o. Consulte o passo 9.
8. Înlocuiți sau spălați filtrul motorului atunci când
este murdar sau după fiecare al 5-lea sac s-bag.
Împingeţi în jos suportul filtrului şi trageţi-l afară.
Înlocuiţi filtrul sau spălaţi-l, consultaţi pasul 9.
8. Заменяйте или промывайте фильтр двигателя при
его загрязнении или каждой 5-й замене мешка для
сбора пыли «s-bag». Нажмите на держатель фильтра
и выньте его. Замените или вымойте фильтр (см. шаг 9).
slk
8. Filter motora vymeňte alebo umyte, keď je
znečistený alebo po každom piatom vrecku na
prach s-bag. Zatlačte držiak filtra nadol a vytiahnite ho.
Vymeňte alebo vyčistite filter, pozri krok č. 9.
slv
8. Zamenjajte ali operite filter motorja, ko je umazan
ali po vsaki 5. zamenjavi vrečke s-bag. Nosilec filtra
potisnite navzdol in ga izvlecite. Zamenjajte filter ali
pa ga operite, oglejte si 9. korak.
suo
8. Vaihda tai pese moottorin suodatin, kun se on
likainen tai s-bag joka 5. vaihtokerta. Käännä
suodattimen pidike alas ja vedä suodatin ulos. Vaihda
tai pese suodatin (ks. vaihe 9).
sve
8. Byt eller tvätta motorfiltret när det är smutsigt eller
efter var 5:e s-bag. Tryck filterhållaren nedåt och dra
sedan ut den. Rengör eller byt ut filtret, se steg 9.
tur
ukr
8. Kirlendiğinde veya s-bag toz torbasını her 5.
değiştirişinizde motor filtresini değiştirin veya
yıkayın. Filtre tutucusunu aşağı itip dışarı çekin.
Filtreyi değiştirin veya yıkayın , bkz. adım 9.
8. Фільтр двигуна слід замінювати або мити при його
забрудненні або після кожної 5-ї заміни мішка
s-bag. Натисніть на тримач фільтра та витягніть фільтр.
Замініть фільтр або помийте його (див. крок 9).
Cleaning AeroPro nozzles
85
1. Atjunkite antgalį nuo vamzdžio. Antgalį išvalykite
naudodami žarnos rankeną.
2. Jei ratukai įstrigo, išvalykite juos, nuėmę ratukų
dangtelius mažu atsuktuvu.
3. Atsukite ratukų ašį ir išvalykite visas dalis. Sudėkite
detales iš naujo atvirkštine tvarka.
lith
1. Haal het mondstuk los van de buis. Gebruik de
slanggreep om het mondstuk te reinigen.
2. Als de wieltjes klem zitten, verwijdert u met een
kleine schroevendraaier de wieldop om het wieltje
schoon te maken.
3. Schroef de wielas los en maak alle onderdelen schoon.
Plaats de onderdelen in omgekeerde volgorde terug.
ned
1. Ta munnstykket av røret. Rengjør munnstykket med
slangehåndtaket.
2. Hvis hjulene ikke går rundt, rengjør du dem ved å
fjerne hjuldekselet med en liten skrutrekker.
3. Skru av hjulaksen, og rengjør alle delene. Sett
sammen delene igjen.
nor
1. Odłącz ssawkę od rury. Oczyść ssawkę, używając
uchwytu węża.
2. Jeśli kółka są zablokowane, oczyść je, zdejmując
osłonę kółka za pomocą niewielkiego śrubokręta.
3. Odkręć oś i oczyść wszystkie części. Włóż części z
powrotem, wykonując czynności w odwrotnej kolejności.
pol
1. Separe a escova do tubo. Utilize a pega da mangueira
para limpar a escova.
2. Se as rodas estiverem presas, limpe-as removendo a capa
da roda com a ajuda de uma chave de fendas pequena.
3. Desaparafuse o eixo da roda e limpe todas as peças.
Volte a montar pela ordem inversa.
por
1. Deconectaţi duza de la tub. Folosiţi mânerul
furtunului pentru a curăţa duza.
2. Dacă roţile sunt blocate, curăţaţi-le îndepărtând
capacul roţilor cu o şurubelniţă mică.
3. Deșurubaţi axul roţilor și curăţaţi toate piesele. Montaţi
la loc componentele, procedând în ordine inversă.
rom
1. Отсоедините насадку от трубки. Очистите насадку
рукояткой шланга.
2.
3. Отвинтите ось колеса и очистите все детали.
Соберите в обратном порядке.
rus
1. Odpojte hubicu od trubice. Na vyčistenie hubice
použite rukoväť hadice.
2. Ak sú kolieska zablokované, pomocou malého
skrutkovača z nich odmontujte kryty a kolieska vyčistite.
3. Odmontujte os kolieska a vyčistite všetky časti. Súčasti
znova zložte v opačnom poradí.
slk
1. Snemite ščetko s teleskopske cevi. Šobo očistite z
ročajem upogibljive cevi.
2. Če sta se kolesci zataknili, ju očistite tako, da z
majhnim izvijačem odstranite njuna pokrovčka.
3. Odvijte os kolesca in očistite vse dele. Dele znova
namestite v obratnem vrstnem redu, kot ste jih odstranili.
slv
1. Irrota suulake imurin putkesta. Puhdistus sujuu
parhaiten imuroimalla letkun kahvalla.
2. Jos pyörät ovat jumissa, puhdista ne irrottamalla
pyöräsuojus pienellä ruuvimeisselillä.
3. Irrota pyöräakseli ja puhdista kaikki osat. Pane osat
takaisin paikoilleen käänteisessä järjestyksessä.
suo
1. Ta bort munstycket från röret. Använd slanghandtaget
för att rengöra munstycket.
2. Om hjulen har fastnat kan du rengöra dem genom att
ta bort hjulkåpan med hjälp av en liten skruvmejsel.
3. Skruva loss hjulen och rengör alla delar. Sätt tillbaka
allt i omvänd ordning.
sve
1. Başlığı borudan çıkarın. Başlıktaki pislikleri emmek için
hortum sapını kullanın.
2. Tekerlekler sıkışırsa, tekerlek kapağını küçük bir
tornavida ile sökerek tekerlekleri temizleyin.
3. Tekerlek aksını söküp tüm parçaları temizleyin. Ters
sırada geri takın.
tur
1. Зніміть насадку з трубки. За допомогою ручки
шланга очистіть насадку.
2. Якщо коліщатка заблоковано, очистіть їх, знявши
кришку коліщаток за допомогою викрутки.
3. Розкрутіть коліщатка та очистіть усі деталі. Зберіть
пилосос у зворотній послідовності.
ukr
Если колеса застревают, очистите их, сняв
крышки небольшой отверткой.
86
Cleaning AeroPro Turbo and Mini Turbo nozzles
lith
1. Turboantgalio valymas (tik tam tikriems modeliams): Numaukite antgalį nuo siurblio
vamzdžio ir pašalinkite įsipainiojusius plaukus ir kt. nukirpdami juos žirklėmis. Antgalį
išvalykite naudodami žarnos rankeną.*
ned
1. Het turbomondstuk reinigen (alleen bepaalde modellen): Maak het mondstuk los van de
zuigbuis en verwijder alle verwarde draadjes, enzovoort, door deze met een schaar los te
knippen. Gebruik de slanggreep om het mondstuk te reinigen.*
nor
1. Rengjøre turbomunnstykket (kun enkelte modeller): Koble munnstykket fra
støvsugerrøret, og fjern tråder osv. som er viklet inn, ved å klippe dem vekk med en saks.
Rengjør munnstykket med slangehåndtaket.*
pol
por
rom
rus
slk
1. Czyszczenie ssawki Turbo (tylko niektóre modele): Odłącz ssawkę od rury odkurzacza i usuń
splątane nitki, na przykład za pomocą nożyczek. Oczyść ssawkę, używając uchwytu węża.*
1. Limpeza da escova Turbo (apenas em determinados modelos): Separe a escova do tubo
do aspirador e remova fios que possam estar presos, etc, cortando-os com uma tesoura.
Utilize a pega da mangueira para limpar a escova.*
1. Curăţarea duzei Turbo (doar pentru anumite modele): Deconectaţi duza de la tubul
aspiratorului şi îndepărtaţi firele încâlcite etc., tăindu-le cu o foarfecă. Folosiţi mânerul
furtunului pentru a curăţa duza.*
1. Чистка турбонасадки (только отдельные модели): Отсоедините насадку от трубки
пылесоса и удалите запутавшиеся нити и проч., разрезав их ножницами. Очистите
насадку рукояткой шланга.*
1. Čistenie turbohubice (len určité modely): Odpojte hubicu od trubice vysávača a
odstrihnite zachytené vlákna a nečistoty. Na vyčistenie hubice použite rukoväť hadice.*
slv
1. Čiščenje mehanske turbo krtače (le določeni modeli): Nastavek snemite s cevi sesalnika
ter s škarjami odrežite niti, ki so se zapletle v krtačo. Šobo očistite z ročajem upogibljive
cevi.*
suo
1. Turbosuulakkeen puhdistus (vain tietyt mallit): Irrota suulake imurin putkesta ja poista
harjan ympärille kiertyneet langat ja muut roskat leikkaamalla ne pois saksilla. Puhdistus
sujuu parhaiten imuroimalla letkun kahvalla.*
sve
1. Rengöring av Turbomunstycke (bara vissa modeller): Ta bort munstycket från
dammsugaren och avlägsna trådar och liknande som fastnat genom att klippa av dem
med en sax. Använd slanghandtaget för att rengöra munstycket.*
tur
1. Turbo ucunun temizlenmesi (yalnızca bazı modellerde): Başlığı elektrikli süpürge
borusundan çıkartın ve dolaşmış iplik ve benzeri malzemeyi makasla keserek temizleyin.
Başlıktaki pislikleri emmek için hortum sapını kullanın.*
ukr
1. Чищення турбонасадки (залежно від моделі): Від’єднайте насадку від трубки
пилососа та видаліть зі щітки нитки та інший бруд, вирізаючи їх ножицями. Для
чищення насадки використовуйте ручку шланга.*
Changing battery in remote handle
87
1. Keiskite maitinimo elementą, jei, paspaudus bet kurį
mygtuką, indikatorius nereaguoja. *
2. Naudokite tik LITHIUM CR1632 tipo maitinimo
elementus. Prieš išardant dulkių siurblį, maitinimo
elementus reikia išimti ir saugiai išmesti. *
lith
1. Vervang de batterij indien het indicatielampje op
geen enkele knop reageert. *
2. Gebruik alleen batterijen van het type LITHIUM CR1632.
Voordat u het apparaat wegdoet, moet u de batterijen
eruit halen en deze op verantwoorde wijze afvoeren. *
ned
1.
2. Bruk bare litiumbatterier av typen CR1632. Du må ta
batteriene ut av støvsugeren før du kasserer den, og
kaste batteriene på en forsvarlig måte. *
nor
1. Wymień baterie, jeśli lampka wskaźnika nie reaguje
na naciskanie przycisków. *
2. Używaj tylko baterii litowych typu CR1632. Przed
utylizacją odkurzacza należy wyjąć baterie i
utylizować je w bezpieczny sposób. *
pol
1. Substitua as pilhas quando o indicador luminoso não
responder à pressão de qualquer um dos botões. *
2. Utilize apenas pilhas do tipo LITHIUM CR1632. As pilhas
devem ser removidas do aparelho antes de este ser deitado
fora e devem ser eliminadas de um modo seguro. *
por
1. Schimbaţi bateria când indicatorul luminos nu
răspunde la apăsarea niciunui buton. *
2. Utilizaţi doar baterii de tipul LITHIUM CR1632. Bateriile
trebuie scoase din aparat înainte ca acesta să fie
aruncat și trebuie eliminate în siguranţă. *
rom
1. Замените батарею, если индикатор не загорается
при нажатии любой кнопки. *
2. Пользуйтесь только литиевыми батареями CR1632.
Батареи следует вынимать из устройства до того,
как они придут в негодность, и утилизировать,
соблюдая меры предосторожности. *
rus
1.
2. Používajte len batérie typu LITHIUM CR1632. Pred
vyradením prístroja je potrebné z neho batérie vybrať
a bezpečne ich zlikvidovať. *
slk
1. Baterijo zamenjajte, ko se indikatorska lučka ob
pritisku poljubnega od gumbov ne prižge. *
2. Uporabljajte samo baterije vrste LITHIUM CR1632.
Preden aparat zavržete, morate iz njega odstraniti
baterijo in jo ločeno zavreči na varen način. *
slv
1.
2. Käytä vain seuraavanlaisia paristoja: LITHIUM CR1632.
Paristot täytyy poistaa laitteesta, ennen kuin se
viedään kierrätykseen ja hävitetään turvallisesti. *
suo
1. Byt batteri när indikatorlamporna inte tänds när du
trycker på knapparna. *
2. Använd bara batterier av typen LITIUM CR1632. Batterierna
måste tas bort från tillbehöret innan det kasseras och de
måste avyttras enligt gällande regler om återvinning. *
sve
1. Herhangi bir düğmeye bastığınızda, ışıklı gösterge
herhangi bir tepki vermiyorsa pili değiştirin. *
2. Yalnızca LİTYUM CR1632 tipi pil kullanın. Cihazı
hurdaya çıkarmadan önce piller çıkartılmalı ve güvenli
bir şekilde atılmalıdır. *
tur
1. Замініть акумулятор, коли індикатор перестав
умикатися під час натискання будь-якої кнопки. *
2. Використовуйте акумулятор лише серії LITHIUM
CR1632. Акумулятор необхідно видалити з пристрою
заздалегідь, щоб уникнути ризику пошкодження
поверхні пилососа або загрози вашій безпеці. *
ukr
Bytt batteri når lysindikatoren ikke reagerer når du
trykker på en knapp. *
Batériu vymeňte, keď indikátor nereaguje pri
stlačení žiadneho tlačidla. *
Vaihda paristo, jos merkkivalo ei reagoi, kun
painikkeita painetaan. *
88
lith
ned
Troubleshooting
Dulkių siurblys neįsijungia
• Patikrinkite, ar laidas įjungtas į tinklą.
• Patikrinkite, ar nepažeistas kištukas ir elektros laidas.
• Patikrinkite, ar neperdegė saugiklis.
• Patikrinkite, ar veikia maitinimo elemento indikatorius (tik tam tikruose modeliuose).
Stofzuiger doet het niet
• Controleer of de stekker in het stopcontact zit.
• Controleer of de stekker en het snoer niet zijn beschadigd.
• Controleer of de zekeringen niet zijn doorgebrand.
• Controleer of het indicatielampje van de batterij reageert (alleen bepaalde modellen).
Dega maišelio „s-bag®“ indikatorius (tik tam tikruose modeliuose)
• Patikrinkite, ar maišelis „s-bag®“ yra pilnas, ar užsikimšęs.
• Jei maišelį „s-bag®“ jau pakeitėte, pakeiskite variklio filtrą.
Het indicatielampje s-bag® brandt (alleen bij specifieke modellen)
• Controleer of de s-bag® vol of verstopt is.
• Als u de s-bag® al hebt vervangen, vervangt u ook het motorfilter. Zie pagina 9
Dega filtro indikatorius (tik tam tikruose modeliuose)
• Pakeiskite išmetimo filtrą
Het indicatielampje FILTER brandt (alleen bij specifieke modellen)
• Vervang het uitlaatfilter.
Dulkių siurblys išsijungia
Gali būti, kad dulkių siurblys perkaito: išjunkite iš maitinimo lizdo; patikrinkite, ar neužsikimšo
antgalis, vamzdis ir žarna. Prieš vėl įjungdami leiskite dulkių siurbliui apie 30 minučių atvėsti.
Jei dulkių siurblys vis tiek neveikia, susisiekite su įgaliotais „Electrolux“ techninės priežiūros
centro specialistais.
De stofzuiger houdt ermee op
Mogelijk is de stofzuiger oververhit. Haal de stekker uit het stopcontact en controleer of
het mondstuk, de buis of de slang verstopt zijn. Laat de stofzuiger een half uur afkoelen
voordat u deze weer inschakelt.
Als het apparaat nog steeds niet werkt, raadpleegt u een erkend Electrolux Service Centre.
Žarnos valymas
Žarną valykite ją suspausdami. Tačiau būkite atsargūs: žarnoje galėjo įstrigti
stiklo šukių ar adatų.
De slang leegmaken
Knijp in de slang om verstoppingen te verwijderen. Wees echter voorzichtig voor het
geval de blokkering wordt veroorzaakt door glas of scherpe voorwerpen die in de slang
vast zijn geraakt.
Pastaba: garantija negalioja, jei žarna buvo pažeista valant.
nor
pol
Į dulkių siurblį pateko vandens
Įgaliotajame „Electrolux“ techninės priežiūros centre reikės pakeisti variklį.
Dėl patekusio vandens sugedusiam varikliui garantija netaikoma.
Jei kiltų kitų problemų, susisiekite su įgalioto „Electrolux“ techninės priežiūros centro
specialistais.
Opmerking: de garantie geldt niet voor beschadigingen die zijn ontstaan tijdens het reinigen
van de slang.
Er is water in de stofzuiger gekomen
De motor moet door een erkend Electrolux Service Centre worden vervangen.
Schade aan de motor veroorzaakt door binnendringend water valt niet onder de garantie.
Voor alle verdere problemen raadpleegt u een erkend Electrolux Service Centre.
por
Støvsugeren starter ikke
• Kontroller at støpselet er satt inn i stikkontakten.
• Kontroller at støpselet og ledningen ikke er skadet.
• Kontroller at ingen sikringer er gått.
• Kontroller om batteriindikatorlampen lyser (bare enkelte modeller).
Nie można uruchomić odkurzacza
• Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony do gniazdka.
• Sprawdź, czy wtyczka lub przewód zasilający nie są uszkodzone.
• Sprawdź bezpiecznik.
• Sprawdź, czy lampka wskaźnika baterii działa (tylko niektóre modele).
S-bag®-indikatoren lyser (kun visse modeller)
• Kontroller om s-bag® er full eller blokkert.
• Hvis du allerede har byttet s-bag®, bytter du motorfilter.
Świeci się lampka wskaźnika worka S-bag® (tylko niektóre modele)
• Sprawdź, czy worek S-bag® nie jest pełny lub zablokowany.
• Jeśli worek S-bag® został już wymieniony, wymień filtr silnika.
slk
Filterindikatoren lyser (kun visse modeller)
• Bytt utløpsfilteret
Świeci się lampka wskaźnika filtra (tylko niektóre modele)
• Wymień filtr wylotowy.
slv
Støvsugeren stanser
Støvsugeren kan være overopphetet: Trekk støpselet ut av stikkontakten. Kontroller om
munnstykket, røret eller slangen er blokkert. La støvsugeren kjøle seg ned i 30 minutter
før du slår den på igjen.
Hvis støvsugeren fortsatt ikke virker, kontakter du et Electrolux-autorisert servicesenter.
Odkurzacz wyłącza się
Odkurzacz mógł się przegrzać: odłącz zasilanie; sprawdź, czy ssawka, wąż lub rura nie są
zablokowane. Przed ponownym włączeniem pozostaw odkurzacz na 30 minut do ostygnięcia.
Jeśli odkurzacz nadal nie będzie działał, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym firmy Electrolux.
rom
rus
suo
Fjerne blokkeringer fra slangen
Fjern blokkeringer fra slangen ved å klemme den. Vær forsiktig i tilfelle tilstoppingen
skyldes glass, nåler e.l.
Merk: Garantien dekker ikke skade på slangen ved rengjøring.
sve
Det har kommet vann i støvsugeren
Motoren må skiftes ut på et Electrolux-autorisert servicesenter.
Skade på motoren som er forårsaket av vann, dekkes ikke av garantien.
tur
Hvis du har andre problemer med støvsugeren, kontakter du et
Electrolux-autorisert servicesenter.
ukr
Czyszczenie węża
Oczyść wąż, „wyciskając” go. Zachowaj ostrożność, na wypadek, jeśli przyczyną blokady
jest szkło lub igły, które utknęły wewnątrz węża.
Uwaga: Gwarancja nie obejmuje żadnych uszkodzeń węża spowodowanych jego czyszczeniem.
Do odkurzacza dostała się woda
W takim przypadku konieczna będzie wymiana silnika przez pracownika autoryzowanego
centrum serwisowego firmy Electrolux.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń silnika powstałych w wyniku dostania się wody do
wnętrza urządzenia.
W przypadku jakichkolwiek dalszych problemów skontaktuj się z autoryzowanym
centrum serwisowym firmy Electrolux.
Troubleshooting
89
O aspirador não arranca
• Verifique se o cabo está ligado à corrente.
• Verifique se a ficha e o cabo não estão danificados.
• Verifique se há algum fusível queimado.
• Verifique se a luz indicadora das pilhas responde (apenas determinados modelos).
Aspiratorul nu porneşte
• Verificaţi dacă aţi conectat cablul la reţeaua electrică.
• Asiguraţi-vă că fişa şi cablul nu sunt deteriorate.
• Verificaţi să nu se fi ars vreo siguranţă.
• Verificaţi dacă lampa indicatorului pentru baterie răspunde (doar la anumite modele).
A luz indicadora do saco s-bag® está acesa (apenas em modelos específicos)
• Verifique se o saco s-bag® está cheio ou bloqueado.
• Se já tiver substituído o saco s-bag®, substitua o filtro do motor.
Indicatorul luminos s-bag® este aprins (doar la anumite modele)
• Verificaţi dacă sacul s-bag® este plin sau blocat.
• Dacă aţi schimbat deja sacul s-bag®, schimbaţi filtrul motorului.
A luz indicadora do filtro de saída ar está acesa (apenas em modelos específicos)
• Substitua o filtro de saída de ar.
Indicatorul luminos pentru filtru este aprins (doar la anumite modele)
• Schimbaţi filtrul de evacuare
O aspirador pára
O aspirador poderá ter sobreaquecido: desligue-o da corrente; verifique se a escova, o
tubo ou a mangueira estão bloqueados. Deixe o aspirador arrefecer durante 30 minutos
antes de voltar a ligá-lo.
Se o aspirador continuar a não funcionar, contacte um centro de assistência
Electrolux autorizado.
Aspiratorul se opreşte
Este posibil ca aspiratorul să fie supraîncălzit: deconectaţi-l de la priză; verificaţi dacă duza,
tubul sau furtunul sunt blocate. Lăsaţi aspiratorul să se răcească 30 de minute înainte de
a-l conecta din nou la priză.
Dacă aspiratorul tot nu funcţionează, contactaţi un centru de service autorizat de Electrolux.
Desobstrução da mangueira
Desobstrua a mangueira ”apertando-a“. Contudo, tenha cuidado no caso de a obstrução
ter sido causada por vidros ou agulhas presas no interior da mangueira.
Nota: A garantia não cobre quaisquer danos às mangueiras provocados pela limpeza das mesmas.
Entrou água no aspirador
Será necessário proceder à substituição do motor num centro de assistência
Electrolux autorizado.
Os danos causados no motor pela entrada de água não estão cobertos pela garantia.
Curăţarea furtunului
Curăţaţi furtunul „strângându-l” cu mâna. În orice caz, aveţi grijă în cazul în care obstrucţia
a fost cauzată de sticlă sau ace prinse în interiorul furtunului.
lith
ned
Notă: Garanţia nu acoperă daunele produse furtunului în cursul curăţării acestuia.
A intrat apă în aspirator
Va fi necesară înlocuirea motorului la un centru de service autorizat de Electrolux.
Avarierea motorului prin pătrunderea apei nu este inclusă în garanţie.
Pentru orice alte probleme, contactaţi un centru de service autorizat de Electrolux.
nor
pol
No caso de detectar outros problemas, contacte um centro de assistência
Electrolux autorizado.
por
Пылесос не включается
• Убедитесь, что шнур питания включен в сеть.
• Проверьте, нет ли повреждений шнура и вилки.
• Проверьте, не сгорел ли предохранитель.
• Проверьте, включается ли индикатор батареи (только отдельные модели).
Vysávač sa nedá spustiť
• Skontrolujte, či je kábel pripojený do elektrickej zásuvky.
• Skontrolujte, či nie je poškodená zástrčka alebo kábel.
• Skontrolujte, či nie je vypálená poistka.
• Skontrolujte, či indikátor batérie reaguje (iba pri niektorých modeloch).
Индикатор пылесборника s-bag® горит (только на определенных моделях)
• Проверьте, не полон и не засорен ли пылесборник s-bag®.
• Если вы уже заменили пылесборник s-bag®, замените фильтр двигателя.
Indikátor vrecka s-bag® svieti (iba pri niektorých modeloch)
• Skontrolujte, či vrecko s-bag® nie je plné alebo zablokované.
• Ak ste už vymenili vrecko s-bag®, vymeňte filter motora.
Индикатор фильтра горит (только на определенных моделях)
• Замените выпускной фильтр
Indikátor filtra svieti (iba pri niektorých modeloch)
• Vymeňte výfukový filter.
slk
Пылесос отключается
Возможно, пылесос перегрелся: выньте вилку из сети; проверьте, не засорены ли
насадка, трубка или шланг. Дайте пылесосу остыть 30 минут, перед тем как снова
включить в сеть.
Если пылесос по-прежнему не работает, обратитесь в авторизованный сервисный
центр Electrolux.
Vysávač sa zastavuje
Vysávač môže byť prehriaty: odpojte ho od elektrickej zásuvky a skontrolujte, či hubica,
trubica alebo hadica nie sú zablokované. Pred opätovným zapojením nechajte vysávač 30
minút vychladnúť.
Ak vysávač aj napriek tomu nefunguje, kontaktujte autorizované servisné centrum
spoločnosti Electrolux.
slv
Очистка шланга
Очистите шланг, сжимая его. Однако при этом следует соблюдать повышенную
осторожность, поскольку причиной засорения
могут быть осколки стекла или другие острые предметы, застрявшие внутри шланга.
Čistenie hadice
Hadicu vyčistite jej „stláčaním“. Ak je však hadica upchatá
sklom alebo špicatými predmetmi, pri čistení postupujte opatrne.
suo
Примечание. Гарантия не распространяется на любые повреждения шланга при чистке.
Poznámka. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie hadice spôsobené jej čistením.
Do vysávača sa dostala voda
Bude potrebná výmena motora, ktorú vykoná autorizované servisné centrum spoločnosti
Electrolux. Na poškodenie motora spôsobené vniknutím vody sa záruka nevzťahuje.
sve
В пылесос попала вода
Необходимо заменить двигатель в авторизованном сервисном центре Electrolux.
На двигатель, поврежденный водой, гарантия не распространяется.
По поводу любых других проблем обратитесь в авторизованный сервисный центр
Electrolux.
V prípade ďalších problémov kontaktujte autorizované servisné centrum spoločnosti Electrolux.
rom
rus
tur
ukr
90
lith
ned
Troubleshooting
Sesalnik se ne vklopi.
• Preverite, ali je kabel vključen v vtičnico.
• Preverite, ali sta kabel in vtikač poškodovana.
• Preverite varovalko.
• Preverite, ali se indikatorska lučka baterije odziva (samo pri nekaterih modelih).
Pölynimuri ei käynnisty
• Tarkista, että johto on kiinnitettynä virtalähteeseen.
• Tarkista, että pistoke ja johto eivät ole vahingoittuneet.
• Tarkista sulakkeet.
• Tarkista, toimiiko pariston merkkivalo (ei koske kaikkia malleja).
Indikatorska lučka vrečke za prah s-bag® se prižge (samo pri določenih modelih).
• Preverite, ali je vrečka za prah s-bag® morda polna ali zamašena.
• Če ste vrečko za prah s-bag® že zamenjali, zamenjajte še filter motorja.
S-bag®-merkkivalo palaa (ei koske kaikkia malleja)
• Tarkista, onko s-bag®-pölypussi täynnä tai tukossa.
• Jos olet jo vaihtanut s-bag®-pölypussin, vaihda moottorin suodatin.
Indikatorska lučka filtra se prižge (samo pri določenih modelih).
• Zamenjajte izhodni filter.
Suodattimen merkkivalo palaa (ei koske kaikkia malleja)
• Puhdista/vaihda poistoilman suodatin
Sesalnik se izklaplja.
Sesalnik je morda pregret: odklopite ga iz električnega napajanja in preverite, ali je šoba,
teleskopska cev ali upogibljiva cev morda zamašena. Preden sesalnik znova priklopite v
električno napajanje, počakajte 30 minut, da se ohladi.
Če še zmeraj ne deluje, se obrnite na pooblaščeni Electroluxov servis.
Pölynimuri sammuu
Pölynimuri voi olla ylikuumentunut: irrota virtajohto pistorasiasta ja tarkista, onko suulake,
putki tai letku tukossa. Anna pölynimurin jäähtyä 30 minuuttia, ennen kuin kytket
virtajohdon pistorasiaan.
Mikäli pölynimuri ei vieläkään toimi, ota yhteyttä valtuutettuun Electroluxhuoltoliikkeeseen.
Praznjenje upogibljive cevi.
Upogibljivo cev izpraznite s »stiskanjem«. Ravnajte previdno, če so vzrok zamašitve
steklo ali šivanke, ki so se ujeli v upogibljivo cev.
Opomba: garancija ne vključuje poškodb, ki so povzročene na ceveh med čiščenjem.
nor
pol
Voda je prišla v sesalnik.
Pooblaščeni Electroluxov servis bo moral zamenjati motor.
Poškodbe motorja zaradi vstopa vode v sesalnik garancija ne krije.
Če imate še kakšne druge težave pri uporabi sesalnika, se obrnite na pooblaščeni
Electroluxov servis.
Letkun avaaminen
Avaa letku ”puristelemalla” sitä. Ole kuitenkin varovainen, mikäli tukoksen on aiheuttanut
letkuun joutunut lasinpalanen tai neula.
Huomautus: takuu ei korvaa letkulle puhdistuksen aikana aiheutuneita vahinkoja.
Pölynimuriin on joutunut vettä
Moottori on vaihdettava valtuutetussa Electrolux-huoltoliikkeessä.
Takuu ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat veden joutumisesta moottoriin.
Ota muiden ongelmien kohdalla yhteyttä valtuutettuun Electrolux-huoltoliikkeeseen.
por
rom
rus
slk
slv
suo
sve
tur
Dammsugaren startar inte
• Kontrollera att sladden är ansluten till eluttaget.
• Kontrollera att stickpropp och sladd är oskadade.
• Kontrollera husets elsäkringar.
• Kontrollera om batteriindikatorlampan tänds (endast vissa modeller).
Elektrikli süpürge çalışmıyor
• Elektrik kablosu fişinin prize takılı olduğundan emin olun.
• Fiş veya kablonun hasarlı olmadığından emin olun.
• Atık/Arızalı sigorta olmadığından emin olun.
• Pil gösterge lambasının tepki verdiğinden emin olun (sadece bazı modellerde).
Indikatorlampan för s-bag®-påsen lyser (endast vissa modeller)
• Kontrollera om s-bag®-påsen är full eller igensatt.
• Om du redan har bytt s-bag®-påsen byter du ut motorfiltret.
S-bag® gösterge lambası yanıyor (yalnızca belirli modellerde)
• s-bag® toz torbasının dolu veya tıkalı olup olmadığını kontrol edin.
• s-bag® toz torbasını zaten değiştirmiş olmanız halinde motor filtresini de değiştirin.
Filterindikatorlampan lyser (endast vissa modeller)
• Byt ut utblåsfiltret
Filtre gösterge lambası yanıyor (yalnızca belirli modellerde)
• Tahliye filtresini değiştirin
Dammsugaren stannar
Dammsugaren är för varm: koppla från dammsugaren från eluttaget. Kontrollera om
munstycket, röret eller slangen är igensatt. Låt dammsugaren svalna i 30 minuter innan du
ansluter den till eluttaget igen.
Om dammsugaren fortfarande inte fungerar bör du kontakta ett auktoriserat
Electrolux-servicecenter.
Elektrikli süpürge kapanıyor
Elektrik süpürgesi aşırı ısınmış olabilir: Fişini prizden çekin, başlık, boru veya hortumun
tıkalı olup olmadığını kontrol edin. Elektrik süpürgesini tekrar prize takmadan önce
soğuması için 30 dakika bekleyin.
Elektrik süpürgesi hala çalışmıyorsa, yetkili bir Electrolux servis merkezi ile iletişim kurun.
Rengör slangen
Rengör slangen genom att klämma på den. Var dock försiktig om det finns risk för att
glas eller nålar har fastnat i slangen.
OBS! Skador uppkomna vid rengöring av slangar täcks ej av dammsugarens serviceåtagande.
Vatten har kommit in i dammsugaren
Motorn måste bytas ut på ett auktoriserat Electrolux-servicecenter.
Motorskador som orsakats av vatteninträngning täcks inte av dammsugarens garanti.
Om det uppstår andra problem kontaktar du ett auktoriserat Electrolux-servicecenter.
ukr
Hortumu temizleme
Hortumu “sıkıştırarak” temizleyin. Bununla birlikte, tıkanmaya hortuma sıkışmış iğne veya
cam parçalarının neden olması durumunda dikkatli olun.
Not: Hortum temizliği sırasında oluşan hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
Elektrikli süpürgeye su girmiş
Motorun, yetkili bir Electrolux servis merkezi tarafından değiştirilmesi gerekir.
Suyun makine içine sızarak motora verdiği hasar, garanti kapsamında değildir.
Diğer sorunlar için yetkili bir Electrolux servis merkezi ile iletişim kurun.
Troubleshooting
91
Пилосос не вмикається
• Перевірте, чи під’єднано кабель до розетки живлення.
• Перевірте, чи не пошкоджено кабель та вилку.
• Перевірте, чи не пошкоджено запобіжник.
• Перевірте, чи вмикається індикатор акумулятора (залежно від моделі).
Світиться індикатор мішка s-bag® (залежно від моделі)
• Перевірте, чи не заповнено або заблоковано мішок s-bag®.
• Якщо заміну мішка s-bag® уже було здійснено, замініть фільтр мотора.
Світиться індикатор фільтра (залежно від моделі)
• Замініть випускний фільтр.
Пилосос вимикається
Можливе надмірне нагрівання пилососа. Від’єднайте пилосос від джерела живлення
та перевірте, чи не заблоковано насадки, трубки або шланг. Перед повторним
увімкненням дайте пилососу охолонути протягом 30 хвилин.
Якщо пилосос не вмикається, зверніться до авторизованого сервісного центру Electrolux.
Чищення шланга
Чищення здійснюється “стисненням” шланга. Утім, слідкуйте за тим, щоб у середину
шланга не потрапило скло або гострі предмети, що можуть його пошкодити.
Примітка: Гарантія не поширюється на пошкодження шланга, що сталися під час
чищення.
До пилососа потрапила вода
Необхідно замінити мотор в авторизованому сервісному центрі Electrolux.
Пошкодження мотору через потрапляння води не підлягає гарантійному ремонту.
У разі виникнення будь-яких проблем, зверніться до авторизованого сервісного
центру Electrolux.
lith
ned
nor
pol
por
rom
rus
slk
slv
suo
sve
tur
ukr
92
English
Français
Български
Recycle the materials with the symbol
. Put the
packaging in applicable containers to recycle it. Help
protect the environment and human health and to
recycle waste of electrical and electronic appliances.
Do not dispose appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the product to your
local recycling facility or contact your municipal office.
Recyclez les matériaux portant le symbole
. Déposez
les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de l’environnement et à votre
sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques.
avec les
Ne jetez pas les appareils portant le symbole
ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre
local de recyclage ou contactez vos services municipaux.
Рециклирайте материалите със символа
.
Поставяйте опаковките в съответните контейнери
за рециклирането им. Помогнете за опазването
на околната среда и човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от електрически и
електронни уреди. Не изхвърляйте уредите, означени
заедно с битовата смет. Върнете уреда
със символа
в местния пункт за рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
Hrvatski
Česky
Dansk
Reciklirajte materijale sa simbolom
. Ambalažu za
recikliranje odložite u prikladne spremnike. Pomozite
u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju
otpada od električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje
označene simbolom
ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno
mjesto ili kontaktiraje nadležnu službu.
Recyklujte materiály označené symbolem
. Obaly
vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské
zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče
určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným
nelikvidujte spolu s domovním odpadem.
symbolem
Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo
kontaktujte místní úřad.
Genbrug materialer med symbolet
. Anbring
emballagematerialet i passende beholdere til genbrug.
Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed
samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske
apparater. Kasser ikke apparater, der er mærket med
symbolet
sammen med husholdningsaffaldet.
Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads
eller kontakt din kommune.
‫العربية‬
Deutsch
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
.
Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden
Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte.
nicht mit
Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
‫أعد تدوير المواد الموضوع عليها الر مز‬
.‫ضع العبوة في الحاويات المخصصة إلعادة تدويرها‬
‫ساعد في حماية البيئة وصحة اإلنسان وفي إعادة تدوير نفايات‬
ِ
.‫األجهزة الكهربائية واإللكترونية‬
‫مع‬
‫ال تتخلص من األجهزة الموضوع عليها الرمز‬
‫أعد المنتج إلى ِمرفق إعادة التدوير المحلي‬
ِ .‫النفايات المنزلية‬
.‫لديك أو اتصل بمكتب البلدية‬
Español
Recicle los materiales con el símbolo
. Coloque el
material de embalaje en los contenedores adecuados
para su reciclaje. Ayude a proteger el medio ambiente y
la salud pública, así como a reciclar residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos. No deseche los aparatos
marcados con el símbolo
junto con los residuos
domésticos. Lleve el producto a su centro de reciclaje
local o póngase en contacto con su oficina municipal.
Eesti keeles
Српски
Ελληνικά
Sümboliga
tähistatud materjalid võib ringlusse
suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse
konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist
ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse.
Ärge visake sümboliga
tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohalikku
ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku
omavalitsusse.
Рециклирајте материјале са овим симболом
.
Одложите материјал за паковање у одговарајуће
контејнере да би били рециклирани. Помозите
у заштити животне средине и здравља људи и
рециклирајте отпадне електричне и електронске
уређаје. Уређаје са овим симболом
немојте
одлагати заједно са кућним отпадом. Однесите
производ у локално сакупљалиште за рециклирање
или се обратите локалној канцеларији за рециклажу.
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το σύμβολο
.
Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος
και της ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μην απορρίπτετε με τα
οικιακά απορρίμματα συσκευές που φέρουν το σύμβολο .
Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης
ή επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.
Magyar
Italiano
Latviski
A következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa
újra: .
. Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon hozzá környezetünk
és egészségünk védelméhez, és hasznosítsa újra az
tiltó
elektromos és elektronikus hulladékot. A
szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a háztartási
hulladék közé. Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen kapcsolatba
a hulladékkezelésért felelős hivatallal.
Riciclare i materiali con il simbolo
. Buttare
l’imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio.
Aiutare a proteggere l’ambiente e la salute umana e a
riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Non smaltire le apparecchiature che riportano
il simbolo
insieme ai normali rifiuti domestici. Portare
il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il
comune di residenza.
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbol
Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošos konteineros
to otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi
un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus. Neizmetiet ierīces, kas
, kopā ar mājsaimniecības
apzīmētas ar šo simbolu
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu vietējā otrreizējās
pārstrādes punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.
93
Lietuviškai
Nederlands
Norsk
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu
. . Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti
aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti
elektros ir elektronikos prietaisų atliekas. Neišmeskite
pažymėtų prietaisų kartu su kitomis
šiuo ženklu
buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su vietnos
savivaldybe dėl papildomos informacijos.
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de
verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het
te recyclen. Help om het milieu en de volksgezondheid
te beschermen en recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd
met het symbool
niet weg met het huishoudelijk
afval. Breng het product naar het milieustation bij u in
de buurt of neem contact op met de gemeente.
Resirkuler materialer som er merket med symbolet
.
Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det.
Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å
resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter.
Ikke kast produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan
leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for
nærmere opplysninger.
Polski
Português
Română
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać
utylizacji. Opakowanie urządzenia włożyć do
odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
aby chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.
Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić produkt
do miejscowego punktu ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi władzami miejskimi.
Recicle os materiais que apresentem o símbolo
.
Coloque a embalagem nos contentores indicados para
reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a saúde pública
através da reciclagem de aparelhos eléctricos e electrónicos.
Não elimine os aparelhos que tenham o símbolo
juntamente com os resíduos domésticos. Coloque o
produto num ponto de recolha para reciclagem local ou
contacte as suas autoridades municipais.
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a
recicla ambalajele, acestea trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea mediului şi a
sănătăţii umane şi la reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi aparatele marcate
împreună cu deşeurile menajere.
cu acest simbol
Returnaţi produsul la centrul local de reciclare sau contactaţi
administraţia oraşului dvs.
Pусский
Slovensky
Slovenščina
Материалы с символом
следует сдавать на
переработку. Положите упаковку в соответствующие
контейнеры для сбора вторичного сырья. Принимая
участие в переработке старого электробытового
оборудования, Вы помогаете защитить окружающую
среду и здоровье человека. Не выбрасывайте вместе
с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную
Доставьте изделие на местное
символом
предприятие по переработке вторичного сырья или
обратитесь в свое муниципальное управление.
Materiály označené symbolom
odovzdajte na
recykláciu. Obal hoďte do príslušných kontajnerov na
recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a
recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov.
Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom
spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v
miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na
obecný alebo mestský úrad.
Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol
.
Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za reciklažo.
Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter reciklirati
odpadke električnih in elektronskih naprav. Naprav,
, ne odstranjujte z gospodoznačenih s simbolom
injskimi odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče
za recikliranje ali se obrnite na občinski urad.
Suomi
Svenska
Türkçe
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä
.
Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan.Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä
merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen
tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.
Återvinn material med symbolen
. Återvinn
förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter.
med
Släng inte produkter märkta med symbolen
hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.
Şu sembole sahip malzemeler geri dönüştürülebilir
Ambalajı geri dönüşüm için uygun konteynerlere koyun.
Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının geri dönüşümüne
ve çevre ve insan sağlığının korunmasına yardımcı olun.
bulunan cihazları atmayın. Ürünü
Ev atığı sembolü
yerel geri dönüşüm tesislerinize gönderin ya da belediye
ile irtibata geçin.
Український
Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені
відповідним символом
. Викидайте упаковку
у відповідні контейнери для вторинної сировини.
Допоможіть захистити навколишнє середовище
та здоров’я інших людей і забезпечити вторинну
переробку електричних і електронних приладів. Не
,
викидайте прилади, позначені відповідним символом
разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть продукт до заводу
із вторинної переробки у вашій місцевості або зверніться
до місцевих муніципальних органів влади.
219700976
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement