Electrolux | EOB53003X | User manual | Electrolux EOB53003X Manuali i perdoruesit

Electrolux EOB53003X Manuali i perdoruesit
Furre elektrike Built –in
EOB 53003 X
MANUAL PERDORIMI
1
I dashur konsumator.
Ju lutemi lexoni me vemendje kete manual perdorimi.Tregoni vemendje te vecante per
seksionin “Informacion sigurie”, ne faqet e para. Ju lutem ruajeni kete manual
perdorimi per adresim te me vonshem.
Simbolet e meposhtme jane perdorur ne tekst.
Instruksione sigurie
Kujdes: Informacion per sigurine tuaj personale.
E rendesishme: Informacion se si mund te shmangni demtimin e pajisjes.
Informacion dhe keshilla praktike
Informacion ambjental
1. Keta numra tregojne hap pas hapi si te perdorni pajisjen.
2. .
3. ....
2
Siguria
Siguria elektrike
• Pajisja mund te montohet vetem nga
specialisti i regjistruar.
• Ne rast te ndonje gabimi apo demtimi te
pajisjes: hiqni kabllin, ose fikeni pajisjen.
• Nuk eshte lejuar te pastrohet pajisja me
avull ose me pastrues me presion te larte.
Kjo per arsye sigurie.
• Riparimet per pajisjen duhet te behen
vetem prej specialistit. Riparimet nga
persona jo eksperte mund te shkaktojne
demtime dhe mosfunksionim te pajisjes.
Nese pajisja juaj ka nevoje per riparime, ju
lutem kontaktoni Sherbimin AEG, ose
specialistin qe merret me kete pune.
Per sigurine e femijeve.
• Mbani nen vezhgim femijet gjate kohes
se funksionit te pajisjes.
Siguria gjate perdorimit.
• Kjo pajisje eshte projektuar per gatim,
skuqje dhe pjekje ushqimi ne shtepi.
• Kini kujdes kur lidhni pajisjet elektrike
me prizen. Shmangni kontaktin e mbuleses
mbrojtese me unazat e nxehta ose te
takojne me deren e nxehte te furres.
• Paralajmerim: Rrezik djegie! Pjesa e
brendshme e furres nxehet gjate
perdorimit.
• Perdorimi ne furre i perberesve qe
permbajne alkol mund te krijoje nje miks
te eres se alkolit, qe dhe mund te ndizet, te
marre flake. Ne kete rast hapni deren me
kujdes. Kur te hapni deren e furres mos
mbani prane prush, flake te ndezur ne
afersi te deres.
Per te shmangur demtimin e pajisjes
tuaj.
• Mos e vishni furren tuaj me alumin dhe
mos vendosni taven e pjekjes ne
dyshemene e furres , pasi emalimi i furres
do te demtohet nga ngritja e temperatures.
• Lengjet e frutave, apo dhe rrjedhja e
lengjeve nga pjekja lene njolla qe mund
dhe te mos hiqen. Per embelsira te njoma,
perdorni pjekjen universale.
• Mos vendosni asnje peshe mbi deren e
furres kur dera eshte e hapur.
• Asnjehere mos vendosni uje te nxehte
kur furra eshte e nxehte, emalimi mund te
demtohet.
• Perdorimi i forces, sidomos ne anen e
parshme te panelit prej xhami, mund te
shkaktoje thyerjen e xhamit.
• Mos vendosni objekte ne furre te cilat
marrin zjarr. Kur furra ndizet, ato mund te
marrin flake. Mos vendosni ushqime te
njoma ne furre. Emalimi mund te
demtohet.
Vendosja
Vendosja e materialeve te paketuara.
Te gjitha materialet e perdorura mund te
riciklohen plotesisht. Plastmaset jane te
emertuara si me poshte:
• >PE< per polyethelene, sic perdoren per
paketimin e jashtem dhe kutite brenda.
• >PS< per shkume polystrere, psh. per
materialet mbushese. Ato jane komplet te
lira nga CFC-s
Vendosja e pajisjeve te vjetra.
● Kujdes: Perpara se te hiqni pajisjet e
vjetra, beji te paperdorshme, me qellim qe
te mos behen burim rreziku. Per te bere
kete, shkeput pajisjen nga priza. Per te
mbrojtur ambjentin duhet qe pajisjet qe
jane konsumuar shume, kur te hidhen te
hidhen ne menyre te rregullt.
● Pajisja qe eshte per tu hedhur nuk duhet
te hidhet me mbeturinat e tjera.
● Ju mund te merrni informacion per kete
afer qendres tuaj te banimit.
3
Pershkrimi i pajisjes
Shikim i pergjithshem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Paneli i kontrollit
Celesi i kontrollit te termostatit
Drita e kontrollit te termostatit
Programatori i kohes se gatimit
Drita e kontrollit te punes se furres
Celesi i kontrollit te funksioneve
Skara
Llamba e furres
Pllaketa regjistruese
4
Furra elektrike
Keto jane simbolet e funksioneve te
furres:
Furra e fikur
Shkrirja-ky funksion sherben per te
shkrire ushqimet e ngrira.
Gatim tradicional-nxehje nga siper
dhe nga poshte
Skara ne gjysem funksioniperdoret per pjekje ne sasi te
vogla.Futet ne funksion elementi
nxehes i skares, furra leshon
nxehtesi vetem nga siper per te
pjekur pjesen e siperme te
ushqimeve.
Skara me fuqi te plote.
Elementi nxehes i sipermnxehtesia vjen vetem nga siper.
Elementi nxehes i poshtemnxehtesia vjen vetem nga poshte.
Gatimi me ajer te nxehte-kjo ju
lejon te piqni ushqime ne dy rafte
te ndryshme pa ngaterruar aromat.
Termostati i sigurise
Furra eshte e pajisur me nje termostat
sigurie. Ne rast keqfunksionimi te
termostatit kryesor , dhe si pasoje
mbinxehje te furres , termostati i sigurise
do te nderprese energjine elektrike. Nqs
kjo ndodh kontaktoni qendren e servisit.
Ne asnje menyre mos u mundoni te
riparoni furren vete.
Helika freskuese e komandave
Kjo furre eshte e pajisur me nje helike
freskuese, qellimi i se ciles eshte te ftohe
panelin e kontrollit dhe dorezen e deres.
Kjo helike vazhdon te punoje edhe pasi
furra eshte fikur deri sa te arrihet nje
temperature normale.
5
Programatori elektronik
Furra do te funksionoje vetem
nese vendosni oren e dites
1. Treguesi i ores do te fleshoje
nese
pajisjen e lidhni ne prize, ose nese ndodh
ndonje crregullim me elektrikun.
nese gjate punes se furres ndodh
shkeputja e energjise elektrike, atehere te
gjitha vendosjet si ora e dites, programi i
vendosur ose programi ne funksionim do
te anullohen.
Kur vjen energjia elektrike numrat ne
ekran do te fleshojne dhe ora duhet
vendosur perseri.
2. Perdorni butonat
ose
per
te vendosur oren. Prisni per 5 sekonda.
1. Butoni per zgjedhjen e funksionit
2. Butoni per uljen e kontrollit
3. Butoni per ngritjen e kontrollit
3. Fleshimi do te ndaloje dhe ekrani do te
shfaqi oren. Pajisja eshte gati per
perdorim.
ora mund te ndryshohet vetem
nese nuk eshte zgjedhur funksioni
automatik (koha e gatimit
ose koha e
4. Ekrani
5. Drita treguese e kohezgjatjes se
mbarimit te gatimit
programit
6. Drita treguese e mbarimit te
Pastrimi fillestar
Perpara se te perdorni furren per here te
pare, fshijeni ate te gjithe.
.
programit
7. Drita treguese e kronometrit
Kujdes: Mos perdorni lende
gerryese, gure zmeril! Siperfaqja mund te
demtohet.
8. Drita treguese e ores se dites
Vendosja e ores se dites
Per te pastruar pjese metali,
perdorni lende pastruese te pershtashme.
6
● Ktheni funksionet e furres ne dritat e
furres.
●Levizni te gjithe aksesoret dhe shinat
levisese dhe pastrojini ato me uje te nxehte
duke i lare dhe me ilac.
●Pastaj pastroni furren me uje te ngrohte
me ilac dhe pastaj thajeni ate.
●Fshijeni pjesen e perparme te pajisjes me
nje cope te thate.
Koha e gatimit
Fale ketij funksioni, furra do te fiket
automatikisht ne fund te kohes se
programuar te gatimit. Vendosni ushqimin
ne furre, zgjidhni funksionin e gatimit dhe
rregulloni
temperaturen.Shtypni
butonin
Kur koha mbaron, treguesi i funksionit do
te fleshoje dhe nje sinjal akustik do te
degjohet per gati 2 min dhe furra do te
fiket. Shtypni cdo lloj butoni per te fikur
edhe sinjalin edhe programin.
derisa treguesi i funksionit te
kohes se gatimit
te fleshoje.
Koha e mbarimit
Pastaj veproni si me poshte:
Vendosni oren e deshiruar te gatimit duke
perdorur butonat
derisa treguesi i
te
mbarimit te kohes se gatimit
fleshoje
ose
Mbas afersisht 5 sekonda ne ekran do te
shfaqet ora.
Treguesi i orarit te gatimit
ndizet
Shtypni butonin
do te
Vendosni kohen e mbarimit sipas deshires,
duke perdorur butonat
ose
.
7
Mbas afersisht 5 sekonda ne ekran do te
shfaqet ora.
Treguesi i mbarimit te kohes se
gatimit
Vendosni kohen e deshiruar per mbarimin
e gatimit
. Ne 2:05 p.m ne kete rast.
ndricon
Kur koha mbaron, treguesi i funksionit do
te fleshoje dhe nje sinjal akustik do te
degjohet per gati 2 min dhe furra do te
fiket. Shtypni cdo lloj butoni per te fikur
edhe sinjalin edhe programin.
Kombinimi i
funksioneve te
vendosjes se kohes se gatimit
dhe perfundimit te tij
Funksioni i furres dhe temperatura mund
te perdoren ne te njejten kohe nese, furra
duhet te ndizet dhe te fiket automatikisht,
ne nje kohe te mevonshme.
Vendosni kohen e deshiruar per gatimin
duke perdorur funksionin e kohes.
1 ore per shembull.
Treguesit e kohes se gatimit dhe kohes se
gatimit do te ndricojne dhe koha do te dali
ne ekran. 12:05 p.m ne kete rast. Furra
automatikisht do te ndizet ne kohen e
kerkuar (sic eshte llogaritur. Ne 1:05 p.m.
Kur koha e gatimit (sic eshte vendosur)
shfaqet, furra do te fiket automatikisht .
Ne 2:05 p.m ne kete.
Kronometri
Ne fund te kohes se kronometruar do te
bie nje alarm,por furra do te rrije e ndezur
dhe nuk do te fiket.
Vendosja e kronometrit.
ne menyre te
1.Shtypni butonin
vazhdueshme per te zgjedhur funksionin e
kronometrit.Llampa
perkatese
e
kronometrit do te filloje te fleshoje.
8
2.Pastaj
shtypni
butonat
ose
.
3.Pasi e keni vendosur kronometrin,prisni
5 sekonda dhe drita treguese e kronometrit
do te ndizet.
4.Ne fund te kohes se kronometruar,drita e
kronometrit do te filloje te fleshoje dhe do
te degjohet nje sinjal akustik.Shtypni cdo
buton per te ndaluar sinjalin.
Fshirja e kronometrit
ne menyre te
1.Shtypni butonin
vazhdueshme
per
te
zgjedhur
funksionin
e
kronometrit.Llampa
perkatese e kronometrit do te filloje te
fleshoje dhe ekrani do te tregoje kohen
e mbetur.
2.Shtypni butonin
derisa ekrani
te tregoje
.Pas 5 sekondash drita
e kronometrit do te fiket dhe ekrani do
te shfaqe oren e dites.
Pjekja
Perdorni ose ventilatorin
funksionin e nxehjes lart/poshte.
ose
Pjekja e ushqimeve te konservuara (ne
konserva).
• Metale te zeza ose kuti te mbuluara
jane te pershtatshme per ngrohje te
siperme/ te poshtme.
• Mbajtes prej xhami, qeramike, apo
metali te bardhe mund te perdoren
per pjekje me ventilator.
Nivelet e taves.
• Me nxehjen e siperme/te poshtme,
pjekja mund te behet ne nje tave.
• Me vecorite e ventilimit ju mund te
piqni embelsira te sheshta, kek te
thate ne te njeten kohe.
1. Pjekja me tave: mund te vendoset
ne pozicionin 3.
Si ta fikim ekranin
1.Shtypni dy butonat e programeve
njekohesisht dhe mbajini ato te shtypur
per 5 sekonda,ekrani do te fiket.
2.Pjekja e ushqimeve qe jane ne kuti
metali mund te vendoset si ne
pozicionin 1.
2.Per te ndezur ekranin shtypni cdo
buton.
Ekrani do te fiket vetem nqs asnje
program tjeter nuk eshte vendosur.
2 tava ne pozicionin 1 dhe 3.
9
Keshilla te pergjithshme
• Kur zgjidhni pozicionin e furres ,
sigurohuni qe po vazhdoni nga poshte.
• Vendosni taven me anet e tyre ne
drejtimin tuaj.
• Vendosni gjithmone ushqimin qe
ndodhet ne kuti metali ne qender te skares.
• Pjekja me qarkullim ajri ventilatori, apo
dhe me pjekje te siperme apo te poshtme,
ju mund te piqni dy lloj ushqimesh ne kuti.
Vetem se pjekja behet pak me gjate.
Si te perdorni tabelat e gatimit
Tabelat tregojne nje seleksonim te
gatimeve,
me
temperaturat
e
rekomanduara. Kohen e gatimit, dhe
pozicioni i furres.
• Temperatura dhe koha jane vendosur
vetem per t’ju drejtuar juve, per te qene
adapt sipas kombinimeve te vecanta te
embelsirave, sasise dhe pjekjes se
ushqimeve ne konserva.
• Si fillim ju rekomandojme te filloni me
temperature te ulet, dhe pershtateni
Per pjekjet
Per pjekje perdorni nxehjen me ventilimin
ose lart/poshte.
Per dijeni
• Cdo pjate rezistente ndaj nxehtesise
eshte e pershtatshme per pjekje (ju lutemi
lexoni instruksionin e prodhimit).
pjekjen sipas te dhenave, p.sh mund te
vihet temperatura e larte kur kerkohet qe
ushqimi te marre ngjyre kafe, ose nese
shihni qe koha e pjekjes po zgjat ca si
shume.
• Tabelat nuk japin receten e embelsirave,
per receta referojuni kapitullit te recetave.
• Koha mund te zgjatet nga 10-15 min per
embelsirat qe piqen ne tave, ose ne kuti
prej metali.
• Embelsirat, pizzat, pasta, etj., piqen
vetem ne nje nivel.
• Pjekja e artikujve te ndryshem, mund te
jape nuanca te ndryshme te ngjyres kafe
per ushqimet. Per kete arsye u keshillojme
qe te mos ndryshoni temperaturen e
vendosur .
Nese koha e pjekjes eshte e gjate, furra
mund te fiket edhe 10 min para se te
mbaroje pjekja e kerkuar. Temperaturat e
treguara ne tabele jane ato qe tregojne per
ngrohjen paraprake te furres.
• Per pjata furre me doreze artificiale ,
sigurohuni qe te jene rezistente ndaj
nxehtesise.
• Mishra me permasa te medha mund ti
gatuani ne taven e gatimit te pergjithshme,
ose ne skare me taven perkatese poshte.
(gjel deti, mish pate, mish vici,). Kjo
pjekje e ben mishin te lengshem.
10
• Nese doni qe mishi te jete shume i
pjekur, mund ta gatuani ne tave pa kapak
(psh. mish deri, fileto, mish gjingji, mish
deleje, pate, 1-2 pula, shpende te vegjel,
biftek, mish pule). Po te gatuani ne nje
tave furre, gatimi do te jete me i lehte.
Si te perdorni tabelen e pjekjes
Tabela tregon tavat me te pershtatshme,
temperaturat, kohen e gatimit qe ju mund te
perdorini per lloje te ndryshme mishi.
• Ne ju rekomandojme te perdorni furren per
te gatuar peshk, ose mish qe peshojne nga 1
kg e siper.
• Ne pergjithesi nxehja e siperme/e poshtme
eshte e pershtatshme per cdo lloj mishi te pa
dhjamosur, shpend te eger. Per te gjithe llojet
e mishrave (vecanerisht shpendet), ju
rekomandojme te perdorni Ventilimin.
• Per te evituar djegjen e mishit ose dhjamrat,
ju rekomandojme ti hidhni uje taves.
• Nese eshte e nevojshme ju dhe mund ta
ktheni mishin ne anen tjeter.
• Hidhini mishit lengun e vete gjate pjekjes
dhe kjo do t’ju sjelle nje rezultat pjekje shume
te mire.
• Ju mund ta mbyllni furren perpara mbarimit
te kohes se pjekjes.
Skara
Per skare perdorni funksionin e skares
, ose skara me
me infra te kuqe
hapsire te gjere infra te kuqe, duke
vendosur dhe temperaturen.
Kujdes: Mbylleni gjithmone deren e
furres kur perdorni skaren.
Gjithmone beji furres nje ngrohje
paraprake prej pese minutash duke
zgjedhur opsionin e skares.
Kujdes per skaren
Perdorni bashkesine e rafteve dhe taven
per perdorim te pergjithshem per skare.
Pozicioni i rafteve.
Per ushqime te sheshta ne skare perdorni
pozicionin e katert nga poshte.
Shenime ne tabele per perdorim ne skare.
Koha e pjekjes ne skare eshte vetem sa per
t’ju drejtuar juve dhe varjojne ne varesi te
llojit te mishit, apo peshkut qe piqet.
• Pjekja ne skare eshte e pershtatshme per
mish, ose peshk jo te trashe.
Ruajtja
11
Ruajtja e kavanozeve .
Kur te ruani kavanozet ato duhet te jene
nga ana tregtare te vlefshme dhe te kene te
njejten mase.Kavanoze me kapake qe
hiqen duke u perdredhur, ose me mbajtese
prej metali, nuk jane te pershtatshem.
Pozicioni i rafteve
• Perdorni raftin e pare nga poshte per
ruajtje.
Shenime mbi ruajtjen.
• Perdorni taven per te ruajtur. Ka vend
per mbi 6 kavanoze, me 1 liter per secilen.
• Kavanozet duhet te jene te mbushur ne te
njejtin nivel dhe te jene te mbyllur.
• Vendosini kavanozet ne pozicion qe te
mos prekin njeri tjetrin.
• Hidhni ½ litra ne tave per ta njomur ate.
• Menjehere sa te dalin bubla ne
kavanozin e pare (per 1 liter kavanoz kjo
merr gati 35-60 min), fikni soben ose
reduktoni ne 100°C (shikoni tabelen).
Pastrimi dhe kujdesi
Pjesa e brendshme e furres.
Kujdes! Fshirja me force, ose me
pastrues uji me presion te larte nuk
eshte e lejuar.
Kujdes! Ju duhet ta fikni furren dhe ajo te
jete e ftohte perpara se ta pastroni.
Pjesa e jashtme e pajisjes
Fshijeni pjesen e jashtme me nje cope te
bute te lagur me leng sapuni.
• Mos perdorni fshirese te forta.
• Perdorni vetem fshirese te pershtatshme
per pastrimin e jashtem te furres.
1. Ndizni driten e furres.
2. Cdo here qe perdorni furren, lajeni me
lares te pershtatshm dhe pastaj thajeni ate.
3.Hiqni njollat qe
solucionin perkates.
kane
ngelur
me
12
E rendesishme: Gjithmone ndiqni
instruksionet e fabrikes kur te perdorni
solucion furre spray ( me spruco).
Aksesoret:
Pastrojini te gjitha pajisjet e brendshme te
furres. (katet, tavat, shinat e kateve)
Njomini qe ta beni larjen me te lehte.
Vendosja e shinave
E rendesishme! Fundet e rrumbullakta te
shinave duhet te dalin perpara.
Per ta rivendosur, ne fillim fusni shinen ne
vend ne pjesen e mbrapshme (1) dhe
vendosni pjesen e parme ne vend.
Filtri i yndyrnave.
1.Lajeni filtrin ne uje te nxehte me ilac,
ose ne lavastovilje.
2.Kur ka djegje te shumta, ato mund te
hiqen duke vene filterin ne uje te nxehte
dhe duke hedhur ne uje 2-3 luge ilac
enesh.
Mbajtesit e rafteve (Skare, tava). Shinat
Mbajtesit e skarave dhe tavave, qe
ndodhen ne anen e majte dhe te djathte
mund ti levizni per pastrim.
Larja e shinave.
(1) Terhiqini shinat nga muret e furres
dhe pastaj (2) terhiqeni lart.
Ndricimi i furres
Kujdes: Mund tju zere korenti: Perpara se
te nderroni llamben e furres, fikni furren,
ose hiqeni nga priza. Vini nje cope mbi
dyshemene e furres per te mbrojtur
llamben dhe mbulesen prej xhami.
Zevendesimi i llambes se furres/pastrimi i
mbuleses prej xhami.
1.Hiqni mbulesen prej xhami duke e
rrotulluar ne krahun e kundert te ores dhe
pastrojeni ate.
13
2.Nese eshte e nevojshme zevendeso pocin
23 vat, 230 V, 300°C rezistent ndaj
nxehtesise.
3.Vendos mbulesen prej xhami.
Pastrimi i tavanit te furres
Elementet e siperm te furres mund te
pastrohen lehte nese i hiqni prej andej per
ta bere pastrimin me te lehte.
Heqja e elementeve te siperm te furres.
Kujdes: Hiqni elementet e siperm te furres
vetem kur furra eshte e fikur dhe kur nuk
ka rrezik per djegje.
Heqja e drites anesore/ pastrimi i
mbuleses prej xhami.
Terhiqini elementet e furres perpara ne
drejtim te kundert te sustes dhe drejtoje ne
drejtim te pjeses se jashtme te furres.
Vendoseni ate ne mbajtesen.
Fusni shinat mbajtese.
1.Hiqni
mbulesen prej xhami duke
perdorur majen e nje luge te vogel dhe
pastrojeni ate.
2. Nese eshte e nevojshme zevendesojeni
pocin me 25 vate, 230 V, 300°C rezistent
ndaj nxehtesise.
E rendesishme. Elementet e ngrohjes
duhet te vendosen ne rregull dhe te
siguroheni qe te vendosen ne dy anet, ne
murin e brendshem te furres ne pjesen e
siperme. (2)
Vendos mbulesen prej xhami.
C’fare te beni nese..........
Simptomat
Furra nuk nxeh
Shkaqet
Furra nuk eshte ndezur
Rregullimi
Ndizni furren
14
Nuk eshte vendosur ora
Nuk jane vendosur
pajisjest e nevojshme
Siguresa elektrike eshte
fikur
Nuk ndizet drita e furres
Llamba nuk eshte ne
rregull
Vendos oren
Shikoni vendosjet
Kontrolloni siguresen ose
prizen disa here.
Kontaktoni me nje
elektricist
Ndryshoni llamben
Nese ju nuk mund te ndreqni keto gabime me keto c’ka ne ju sugjeruam, atehere ju
lutem kontaktoni specialistin e firmes.
Kujdes: Riparimet per pajisjet tuaja mund te behen vetem nga specialistet e firmes.
Nese keto ndreqen nga persona jo te specializur mund ti shkaktojne demtime
perdoruesit!
Nese pajisja eshte perdorur ne menyre jo te rregullt, riparimi nuk do te jete falas edhe
nese eshte brenda garancise.
Per shkak te pjeses se ftohte te pajisjes tuaj, kur ju ta hapni deren mbasi te keni vene ushqim
per te pjekur, pjesa e brendshme e deres prej xhami mund te leshoje avull.
TE DHENA TEKNIKE
Dimensionet e inkasimit
Gjatesia
Gjeresia
Thellesia
600 mm
560 mm
550 mm
Dimensionet e zgavres se furres
15
Gjatesia
Gjeresia
Thellesia
Kapaciteti
335 mm
395 mm
400 mm
53 l
Te dhenat e elementeve te pjekjes
Pjekje nga poshte
Pjekje nga lart
Nxehje e plote (lart+poshte)
Grilla e brendshme
Grilla e plote
Ventilatori i furres
Drita e furres
Ventilatori freskues
Maksimumi i fuqise
Maksimumi i tensionit
1000 W
800 W
1800 W
1650 W
2450 W
2000 W
25 W
25 W
2500 W
230 W
Instalimi
Keto instruksione jane per nje teknik te
kualifikuar me qellim qe ai te beje
montimin ne perputhje me rregullat ne
fuqi.Montimi dhe lidhjet elektrike
duhet te behen vetem nga nje teknik i
kualifikuar.
mund ti rezistojne nje rritjeje te
temperatures.Te gjitha pjeset qe jane per
sigurine tuaj duhet te vendosen.Ne ju
rekomandojme te mos e instaloni pajisjen
afer frigorifereve,meqe nxehtesia mund te
ndikoje ne punen e tyre.
Vendosja ne kundrabufe
Dimensionet e vendit te furres ne
kundrabufe
Eshte
shume
e
rendesishme
qe
dimensionet dhe materiali perreth furres te
Dimensionet jane ne fig. perkatese.
16
Fiksimi i furres ne kundrabufe
Futni furren ne vendin e saj.Fiksoni furren
me 4 vida druri te cilat futen ne vrimat e
shasise se furres.
Kur duhet te instaloni pianure dhe
furre,lidhjet elektrike te furres dhe
pianures mund te behen vec,per arsye
sigurie dhe per te bere te mundur qe furra
te dale me lehtesi nese eshte e nevojshme.
Lidhjet elektrike
Perpara se te lidhni pajisjen:
Kontrolloni qe siguresa dhe instalimet
elektrike te shtepise mund te mbajne
ngarkesen.
Kontrolloni qe priza eshte e tokezuar.
Kjo pajisje shperndahet pa kabell
elektrik,prandaj ju duhet te montoni nje
kabell me spine qe te perputhen me te
dhenat teknike ne pllaken e
regjistrimit.Spina dhe priza duhet te
pershtaten me njera tjetren.Kablli elektrik
duhet te vendoset ne nje menyre qe te mos
kaloje 50˚ C me shume se temperatura e
dhomes.
17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising