Electrolux | EOC6851BAX | User manual | Electrolux EOC6851BAX Kullanım kılavuzu

Electrolux EOC6851BAX Kullanım kılavuzu
EOC6851BAX
TR
Buharlı ankastre fırın
Kullanma Kılavuzu
2
www.electrolux.com
İÇİNDEKİLER
1. GÜVENLIK BILGILERI....................................................................................... 3
2. GÜVENLIK TALIMATLARI................................................................................. 4
3. ÜRÜN TANIMI.................................................................................................... 8
4. KONTROL PANELI.............................................................................................8
5. İLK KULLANIMDAN ÖNCE.............................................................................. 10
6. GÜNLÜK KULLANIM........................................................................................11
7. SAAT FONKSIYONLARI.................................................................................. 16
8. OTOMATIK PROGRAMLAR............................................................................ 17
9. AKSESUARLARIN KULLANILMASI.................................................................18
10. EK FONKSIYONLAR......................................................................................23
11. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER................................................................25
12. BAKIM VE TEMIZLIK......................................................................................39
13. SORUN GIDERME......................................................................................... 44
14. MONTAJ......................................................................................................... 45
15. ENERJI VERIMLILIĞI.....................................................................................46
16. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI............................................................... 48
BİZİM İÇİN ÖNEMLİSİNİZ
Bir Electrolux cihazı aldığınız için teşekkürler. Size onlarca yıllık profesyonel
deneyim ve yenilik sunan bir ürün tercih ettiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı
ve şık bir ürün. Bu ürünü her kullandığınızda, daima en iyi sonuçları
alacağınızdan emin olabilirsiniz.
Electrolux'e hoş geldiniz.
Aşağıdakiler için web sitemizi ziyaret edin:
Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis bilgileri edinmek
için:
www.electrolux.com/webselfservice
Ürününüzü daha iyi servis için kaydedin:
www.registerelectrolux.com
Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın
alın:
www.electrolux.com/shop
MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS
Orijinal yedek parça kullanılmasını tavsiye ederiz.
Yetkili Servis Merkezimizle iletişim sırasında, aşağıdaki verilerin bulunduğunu
kontrol edin: Model, PNC, Seri Numarası.
Bilgiler, bilgi etiketinde yazılıdır.
Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri
Genel bilgiler ve tavsiyeler
Çevre ile ilgili bilgiler
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
TÜRKÇE
1.
3
GÜVENLIK BILGILERI
Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları
dikkatlice okuyun. Üretici, yalnız kurulum veya
kullanımdan kaynaklanan yaralanma ya da hasarlardan
sorumlu değildir. Talimatları, ileride kullanabilmeniz için
her zaman güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde tutun.
1.1 Çocukların ve tehlikeye açık kişilerin güvenliği
•
•
•
•
•
•
•
Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek
tehlikeler hakkında talimat, gözetim veya bilgi
verilmesi halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel,
duyumsal veya zihinsel kapasitesi düşük veya bilgi ve
deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun
şekilde bertaraf edin.
Cihaz çalışırken veya soğuma aşamasındayken
çocukları ve evcil hayvanları cihazdan uzak tutun.
Erişilebilir parçalar sıcaktır.
Cihazın çocuk güvenlik aygıtı varsa etkinleştirilmelidir.
Temizlik ve bakım işlemi çocuklar tarafından, denetim
altında olmadıkları sürece, yapılmamalıdır.
Cihaz çalışırken 3 yaşındaki veya daha küçük
çocuklar cihazdan uzak tutulmalıdır.
1.2 Genel Güvenlik
•
•
•
•
Cihazın montajı ve kablo değişimi yalnızca kalifiye bir
kişi tarafından yapılmalıdır.
UYARI: Cihaz ve erişilebilir parçalar kullanım
esnasında ısınır. Isıtma elemanlarına dokunmaktan
kaçının. Sürekli gözetim altında tutulmadığı sürece 8
yaşından küçük çocuklar mutlaka fırından uzakta
tutulmalıdır.
Cihaza tepsi veya aksesuarları yerleştirirken veya
çıkarırken mutlaka fırın eldiveni kullanın.
Bakım yapmadan önce cihazın fişini prizden çekin.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Elektrik çarpması ihtimalini ortadan kaldırmak için,
lambayı değiştirmeden önce cihazı mutlaka kapatın.
Cihazı temizlemek için buharlı bir temizleyici
kullanmayın.
Cam kapağı silmek için sert, aşındırıcı temizleyiciler
veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın. Bu tip
malzemeler, yüzeyi çizebilir ve camın kırılmasına
neden olabilir.
Ana güç kaynağı kablosunun zarar görmesi
durumunda, bir elektrik hasarının meydana gelmesine
engel olmak için, kablonun değişimi, üretici, Yetkili
Servis veya benzer nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından
yapılmalıdır.
Pirolitik temizleme uygulamadan önce dökülen tüm
kalıntılar arındırılmalıdır. Fırından tüm parçaları
çıkarın.
Raf desteklerini çıkarmak için öncelikle yan duvarda
bulunan ön raf desteğini ve ardından arka raf
desteğini çekip çıkarın. Ray desteklerini ters sırayla
takın.
Yalnızca bu cihaz için önerilen iç sıcaklık sensörü
kullanın.
2. GÜVENLIK TALIMATLARI
2.1 Montaj
UYARI!
Cihazın montajı sadece
kalifiye bir kişi tarafından
yapılmalıdır.
•
•
•
•
•
Tüm ambalajları çıkarın.
Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya
da kullanmayın.
Cihazla birlikte verilen montaj
talimatını takip edin.
Cihazı hareket ettirdiğinizde dikkatli
olun, ağırdır. Her zaman koruyucu
eldiven ve koruyuculu ayakkabı
kullanın.
Cihazı kulbundan tutarak çekmeyin.
•
•
•
•
Diğer cihazlar ve üniteler arasında
olması gereken minimum mesafeyi
koruyun.
Cihazın güvenli yapıların altına ve
yanına kurulmasını sağlayın.
Cihazın yanlarında bulunan diğer
cihaz ve üniteler, cihaz ile bitişik ve
aynı boyda olmalıdır.
Cihaz, elektrikli bir soğutma sistemiyle
donatılmıştır. Elektrikli güç kaynağı
kullanılarak çalıştırılmalıdır.
2.2 Elektrik bağlantısı
UYARI!
Yangın ve elektrik çarpması
riski vardır.
TÜRKÇE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tüm elektrik bağlantıları kalifiye bir
elektrik teknisyeni tarafından
yapılmalıdır.
Cihaz topraklanmalıdır.
Bilgi etiketindeki elektrik bilgilerinin
elektrik beslemesine uygun
olduğundan emin olun. Aksi durumda,
bir elektrik teknisyenini arayın.
Her zaman doğru monte edilmiş,
darbeye dayanıklı bir priz kullanın.
Priz çoğaltıcıları ve uzatma kabloları
kullanmayın.
Elektrik fişine ve kablosuna zarar
vermemeye özen gösterin. Cihazın
ana kablosunun değiştirilmesi
gerekirse, bu işlem Yetkili Servis
tarafından yapılmalıdır.
Özellikle kapak sıcak olduğunda,
elektrik kablolarının cihazın kapağına
temas etmesini veya yaklaşmasını
engelleyin.
Akım taşıyan ve izole edilmiş
parçaların darbe koruması araç
kullanılmaksızın çıkarılamayacak
şekilde takılmalıdır.
Fişi prize sadece montaj
tamamlandıktan sonra takın.
Montajdan sonra elektrik fişine
erişilebildiğinden emin olun.
Priz gevşemişse fişi takmayın.
Cihazı kapatmak için elektrik
kablosunu çıkarırken kablodan
çekmeyin. Her zaman fişten tutarak
çekin.
Sadece doğru yalıtım malzemelerini
kullanın: hat koruyucu devre kesiciler,
sigortalar (yuvasından çıkarılan vida
tipi sigortalar), toprak kaçağı kesicileri
ve kontaktörler.
Elektrik tesisatı, cihazın ana şebeke
bağlantısını tüm kutuplardan
kesebilmenize olanak sağlayan bir
yalıtım malzemesine sahip olmalıdır.
Yalıtım malzemesinin kontak
açıklığının genişliği en az 3 mm
olmalıdır.
Elektrik fişini prize takmadan önce
cihazın kapağını sıkıca kapatın.
Bu cihaz, EEC yönergeleri ile
uyumludur.
5
2.3 Kullanım
UYARI!
Yaralanma, yanık ve elektrik
çarpması veya patlama riski
vardır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bu makine, sadece evde kullanım
içindir.
Bu cihazın teknik özelliklerini
değiştirmeyin.
Havalandırma boşluklarının kapalı
olmadığından emin olun.
Cihaz çalışır durumdayken denetimsiz
bırakmayın.
Her kullanımdan sonra cihazı kapatın.
Çalışır konumdayken cihaz kapağını
dikkatli şekilde açın. Sıcak hava
çıkabilir.
Cihaz suyla temas halindeyken veya
ıslak ellerle cihazı kullanmayın.
Açık cihaz kapağına baskı
uygulamayın.
Cihazı bir çalışma tezgahı veya bir
eşya koyma masası gibi kullanmayın.
Cihaz kapağını dikkatlice açın. Alkollü
malzemeler kullanılması, alkol ve
havanın karışmasına neden olabilir.
Kapağı açarken cihaza kıvılcım veya
çıplak alev temas etmemesine dikkat
edin.
Cihazın içine, üzerine veya yakınına
yanıcı ürünler ya da yanıcı ürünlerle
ıslanmış eşyalar koymayın.
UYARI!
Cihazın zarar görme riski
vardır.
•
•
Emaye kısmın hasar görmesini veya
renginin solmasını önlemek için:
– cihazın alt kısmına fırın kabı veya
diğer cisimleri direkt olarak
koymayın.
– cihazın alt kısmına direkt olarak
alüminyum folyo koymayın.
– sıcak cihaza doğrudan su
koymayın.
– yemek pişirmeyi bitirdikten sonra
nemli tabak ve yiyecekleri cihazın
içinde bırakmayın.
– aksesuarları çıkarırken ve
takarken dikkatli olun.
Emaye kısmın renginin solması
cihazın performansını etkilemez.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
Yaş pasta için derin pişirme kabı
kullanın. Meyve suları kalıcı
paslanmalara neden olabilir.
Bu cihaz sadece pişirme amaçlıdır.
Oda ısıtma gibi başka amaçlarla
kullanılmamalıdır.
Pişirme işlemini daima fırın kapağı
kapalı halde yapınız.
Cihaz bir mobilya panelinin arkasına
monte edilirse (örneğin kapı), cihaz
çalışırken kapının kapalı olmamasına
dikkat edin. Kapalı mobilya panelinin
arkasında sıcaklık ve nem oluşabilir
ve cihaza, muhafaza ünitesine veya
zemine zarar verebilir. Cihazı
kullandıktan sonra soğuyana kadar
mobilya panelini kapatmayın.
•
•
2.6 Pirolitik temizleme
Pirolitik Modda Yaralanma /
Yangın / Kimyasal Yayılma
(Duman) Riski.
•
2.4 Buharlı Pişirme
UYARI!
Yanık ve cihazın zarar
görme riski vardır.
•
Salınan Buhar yanmaya neden
olabilir:
– Buharlı pişirme işlemi esnasında
cihaz kapağını açmayın.
– Buharlı pişirme işleminden sonra
cihaz kapağını dikkatlice açın.
2.5 Bakım ve temizlik
•
•
•
UYARI!
Yaralanma, yangın veya
cihazın zarar görme riski söz
konusudur.
•
•
•
•
•
•
Bakım işleminden önce, cihazı devre
dışı bırakın ve elektrik bağlantısını
kesin.
Cihazın soğuduğundan emin olun.
Cam panellerin kırılma riski vardır.
Hasar gördüklerinde kapağın cam
panellerini hemen değiştirin. Yetkili
Servis Merkezini arayın.
Kapıyı cihazdan çıkarırken dikkatli
olun. Kapı ağırdır!
Yüzey malzemesinin bozulmasını
önlemek için cihazı düzenli olarak
temizleyin.
Cihazı yumuşak, nemli bir bezle
temizleyin. Sadece nötr deterjanlar
kullanın. Aşındırıcı ürünleri, aşındırıcı
temizleme bezlerini, çözücüleri veya
metal cisimleri kullanmayın.
Fırın spreyi kullanıyorsanız deterjan
üzerinde belirtilen güvenlik
talimatlarına uyun.
Katalitik emayeyi (varsa) deterjanla
temizlemeyin.
•
Pirolitik temizleme veya İlk Kullanım
fonksiyonunu çalıştırmadan önce fırın
boşluğundan şunları temizleyin:
– Her türlü yiyecek kalıntıları, yağ
veya gres döküntüleri / kalıntıları.
– Çıkarılabilir parçalar (ürünle
birlikte temin verilen raflar, yan
raylar vb. dahil olmak üzere),
özellikle de yapışmaz tencereler,
tavalar, tepsiler, kaplar ve benzeri
malzemeler.
Pirolitik temizleme konusundaki tüm
talimatları dikkatle okuyun.
Pirolitik temizleme devam ederken
çocukları cihazdan uzak tutun.
Cihaz çok fazla ısınır ve sıcak hava,
ön soğutma menfezlerinden salınır.
Pirolitik temizleme, yiyecek
kalıntılarından ve cihazın ana
malzemelerinden dumanlar çıkmasına
sebep olabilen ve yüksek ısıda
gerçekleşen bir işlemdir; bu sebeple
tüketicilere şunları yapmaları şiddetle
tavsiye edilir:
– Her bir Pirolitik temizleme
sırasında ve sonrasında ortamı
iyice havalandırın.
– Maksimum sıcaklıkta ilk defa
çalıştırdığınızda, işlem sırasında
ve sonrasında ortamı iyice
havalandırın.
İnsanların aksine, bazı kuşlar ve
sürüngenler tüm Pirolitik Fırınların
temizlenmesi sırasında ortaya çıkan
dumana karşı aşırı derecede hassas
olabilirler.
– Pirolitik temizleme sırasında ve
ardından ve iyi havalandırılmış bir
alanda maksimum sıcaklıkta ilk
kullanımda tüm evcil hayvanları
TÜRKÇE
•
•
•
(özellikle kuşları) cihaz
çevresinden uzaklaştırın.
Ayrıca küçük ev hayvanları da Pirolitik
temizleme programı çalışıyorken
Pirolitik Fırınların etrafında meydana
gelen ani ısı değişimlerine karşı son
derece hassas olabilirler.
Tencere, tava, tepsi, kap ve
benzerlerinin teflon olmayan
yüzeyleri, tüm Pirolitik Fırınların
yüksek ısıda Pirolitik temizleme
fonksiyonu sırasında zarar görebilir.
Bu işlem aynı zamanda düşük
seviyede tehlikeli dumanların ortaya
çıkmasına da neden olabilir.
Pirolitik Fırınlardan veya Yemek
Kalıntılarından dolayı ortaya çıkan ve
burada bahsedilen duman, küçük
çocuklar ve özel tıbbi durumu olan
kişiler de dahil olmak üzere insan
sağlığına zarar verir nitelikte değildir.
2.7 İç aydınlatma
•
Bu cihaz için kullanılan halojen lamba
veya lamba ampulü türü, sadece ev
cihazları içindir. Ev aydınlatması için
kullanmayın.
UYARI!
Elektrik çarpması riski.
•
•
Lambayı değiştirmeden önce cihaz
fişini prizden çekin.
Sadece aynı özelliklerdeki lambaları
kullanın.
2.8 Eski ürünü elden çıkarma
UYARI!
Yaralanma ya da boğulma
riski.
•
•
•
7
Cihazın fişini prizden çekin.
Cihazı yakın ana elektrik kablosunun
bağlantısını kesin ve atın.
Çocukların veya evcil hayvanların
cihaza sıkışmasını önlemek için kapı
mandalını kaldırın.
2.9 Servis
•
•
Cihazı onarmak için yetkili bir Servis
Merkezine başvurun.
Sadece orijinal yedek parçalar
kullanın.
Üretici / İhracatçı :
ELECTROLUX APPLIANCES AB
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
ST GÖRANSGATAN 143
SE-105 45 STOCKHOLM
SWEDEN
TEL: +46 (8) 738 60 00
FAX: +46 (8) 738 63 35
www.electrolux.com
İthalatcı: Electrolux A.Ş
Tarlabaşı Cad. No:35 34435-TaksimBeyoğlu_Istanbul
Electrolux tüketici danışma merkezi: 0
850 250 35 89
www.electrolux.com.tr
Kullanım Ömrü Bilgisi :
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl,
diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10
yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya
ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek
parça temini ve bakım süresini ifade
eder.
8
www.electrolux.com
3. ÜRÜN TANIMI
3.1 Genel görünüm
1
2
4
5
12
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3
5
4
3
3
2
1
6
7
10
9
8
3.2 Aksesuarlar
•
•
•
Tel raf
Pişirme kapları, kek kalıpları,
kızartmalar için.
Pişirme tepsisi
Kek, çörek ve bisküviler için.
Tava/Pişirme kabı
•
•
Kontrol paneli
Elektronik programlayıcı
Su haznesi
İç sıcaklık sensörü prizi
Isıtıcı eleman
Lamba
Fan
Sürgülü kafes, çıkarılabilir
Drenaj borusu
Su çıkış valfi
Raf konumları
Buhar girişi
Pişirmek, kızartmak veya yağ tepsisi
olarak kullanmak için.
Yemekölçer
Yemeğin ne kadar piştiğini ölçmek
için.
Teleskopik ray sistemleri
Raflar ve tepsiler içindir.
4. KONTROL PANELI
4.1 Elektronik programlayıcı
1
2 3 4 5
6
7 8 9 10 11
Cihazı çalıştırmak için sensör alanlarını kullanın.
Sensör
alanı
1
Fonksiyon
Açıklama
AÇIK/KAPALI
Cihazı etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak
için.
TÜRKÇE
Sensör
alanı
2
3
Fonksiyon
Açıklama
Isıtma Fonksi‐
yonları veya
[IMG] sembolü
gösterilebilir Yar‐
dımlı Pişirme
Bir ısıtma fonksiyonu ya da menü seçmek için
sensör alanına dokunun: Yardımlı Pişirme. Me‐
nüler arasında geçiş için sensör alanına yeni‐
den dokunun: Isıtma Fonksiyonları, Yardımlı Pi‐
şirme. Işığı etkinleştirmek veya devre dışı bı‐
rakmak için, alana 3 saniye süreyle dokunun.
Geri tuşu
Menüde bir seviye geri gitmek içindir. Ana me‐
nüyü görmek için, alana 3 saniye süreyle doku‐
nun.
Sıcaklık seçimi
Sıcaklığı ayarlamak ya da cihazın mevcut sı‐
caklığını görmek içindir. Fonksiyonu etkinleştir‐
mek ya da devre dışı bırakmak için 3 saniye
süreyle alana dokunun: Hızlı ısıtma.
Favoriler
Favori programlarınızı kaydetmek ve seçmek
içindir.
Ekran
Cihazın geçerli ayarlarını gösterir.
Yukarı tuşu
Menüde yukarı ilerlemek içindir.
Aşağı tuşu
Menüde aşağı ilerlemek içindir.
Zaman ve ek
fonksiyonlar
Farklı fonksiyonları ayarlamak içindir. Bir ısıtma
fonksiyonu çalıştığında, zamanlayıcıyı ya da
fonksiyonları ayarlamak için sensör alanına do‐
kunun: Fonksiyon Kilidi, Favoriler, Isıt+Bek‐
let,Ayarla + Git. Yemekölçer ayarlarını da
değiştirebilirsiniz.
Mekanik Zaman
Ayarı
Fonksiyonu ayarlamak içindir: Mekanik Zaman
Ayarı.
ONAY
Bir seçimi veya ayarı onaylamak içindir.
4
5
-
6
7
8
9
10
11
4.2 Gösterge Ekranı
A
9
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Isıtma fonksiyonu
Saat
Isıtma göstergesi
Sıcaklık
Bir fonksiyonun süresi veya bitiş
zamanı
10
www.electrolux.com
Diğer ekran göstergeleri:
Simge
Fonksiyon
Mekanik Zaman Ayarı
Fonksiyon çalışıyor.
Saat
Ekranda geçerli zamanı görüntüler.
Süre
Ekranda pişirme için gerekli zaman
gösterilir.
Bitiş
Ekranda pişirmenin ne zaman ta‐
mamlandığı gösterilir.
Sıcaklık
Ekranda sıcaklık gösterilir.
Zaman Göstergesi
Ekranda ısıtma fonksiyonunun ne
kadar çalışacağı gösterilir. Saati sı‐
fırlamak için
ve
nı anda basın.
tuşlarına ay‐
Hesaplama
Cihaz pişirme süresini hesaplar.
Isıtma Göstergesi
Ekranda cihazın sıcaklığı gösterilir.
Hızlı Isıtma Göstergesi
Fonksiyon devrededir. Isıtma süresi‐
ni azaltır.
Otomatik Ağırlıkölçer
Ekranda otomatik tartma sisteminin
devrede olduğu ya da ağırlığın
değiştirilebileceği gösterilir.
Isıt+Beklet
Fonksiyon devrededir.
5. İLK KULLANIMDAN ÖNCE
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
5.1 İlk Temizlik
Çıkarılabilir raf desteklerini ve
aksesuarları cihazdan çıkarın.
"Bakım ve Temizlik"
bölümüne bakın.
Cihazı ve aksesuarları ilk kullanım
öncesinde temizleyin.
Aksesuarları ve çıkarılabilir raf
desteklerini başlangıçtaki yerlerine takın.
5.2 İlk Bağlantı
Cihazı ana şebekeye bağladığınızda
veya bir elektrik kesintisi sonrasında dil,
gösterge kontrastı, gösterge parlaklığı ve
zaman ayarlarını yapmanız gerekecektir.
1. Değer girmek için
tuşuna basın.
2. Onaylamak için
veya
öğesine basın.
5.3 Ön ısıtma
İlk kullanımdan önce cihazın ön ısıtma
fonksiyonunu kullanın.
1. Fonksiyonu ayarlayın: Üst/Alt Isıtma
fonksiyonu ve maksimum sıcaklığı
ayarlayın.
2. Cihazı bir saat çalıştırın.
TÜRKÇE
3. Fonksiyonu ayarlayın: Sıcak Hava ile
Pişirme
fonksiyonu ve maksimum
sıcaklığı ayarlayın.
4. Cihazı 15 dakika çalıştırın.
11
yayılabilir. Bu normal bir durumdur.
Odadaki hava akışının yeterli
olduğundan emin olun.
Aksesuarlar normalde olduğundan daha
sıcak olabilir. Cihazdan koku ve duman
6. GÜNLÜK KULLANIM
3. Alt menüye geçmek veya ayarı kabul
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
etmek için
Herhangi bir noktada ana
6.1 Menülerde gezmek
menüye geri dönmek için
tuşunu kullanın.
1. Cihazı etkinleştirin.
2. Menü seçeneğini seçmek için
da
tuşuna basın.
ya
tuşuna basın.
6.2 Menülere genel bakış
Ana menü
Sim‐
ge
Menü ögesi
Uygulama
Isıtma Fonksiyonları
Isıtma fonksiyonlarının bir listesini içerir.
Yardımlı Pişirme
Otomatik programların bir listesini içerir.
Favoriler
Kullanıcı tarafından oluşturulan favori pişirme
programlarının bir listesini içerir.
Pirolitik
Pirolitik temizleme.
Temel Ayarlar
Diğer ayarları yapmak için kullanılır.
Spesiyaliteler
Ek ısıtma fonksiyonlarının bir listesini içerir.
Şunların alt menüleri: Temel Ayarlar
Sim‐
ge
Alt menü
Açıklaması
Zamanı Ayarlayın
Saatteki geçerli zamanı ayarlar.
Zaman Göstergesi
AÇIK iken cihazı kapadığınızda, geçerli saati
gösterir.
Hızlı ısıtma
AÇIKKEN, bu fonksiyon ısıtma süresini azaltır.
Ayarla + Git
Bir fonksiyonu ayarlamak ve kontrol panelinde
bulunan herhangi bir sembole basarak aktifleş‐
tirmek içindir.
12
www.electrolux.com
Sim‐
ge
Alt menü
Açıklaması
Isıt+Beklet
Pişirme süresi tamamlandığında hazırlanan ye‐
meği 30 dakika boyunca sıcak tutar.
Zaman Uzatma
Zaman uzatma fonksiyonunu etkinleştirir ve
devre dışı bırakır.
Gösterge Kontrastı
Gösterge kontrastını kademe kademe ayarlar.
Gösterge Parlaklığı
Gösterge parlaklığını kademe kademe ayarlar.
Dil
Gösterge ekranının dilini ayarlar.
Sinyal Ses Seviyesi
Tuş sesi ve sinyal seviyelerini kademe kademe
ayarlar.
Tuş Sesleri
Dokunmatik alanların sesini etkinleştirir ve dev‐
re dışı bırakır. AÇMA / KAPAMA dokunmatik
alanının sesini devre dışı bırakmak mümkün
değildir.
Alarm/Hata Sinyalleri
Alarm sinyallerini etkinleştirir ve devre dışı bı‐
rakır.
Temizlik Asistanı
Temizlik işleminde size yardım eder.
Temizlik Uyarısı
Cihazı temizleme zamanını hatırlatır.
DEMO modu
Etkinleştirme / devre dışı bırakma kodu: 2468
Servis
Yazılım sürümünü ve yapılandırmasını göste‐
rir.
Fabrika Ayarları
Tüm ayarları fabrika ayarlarına getirir.
6.3 Isıtma Fonksiyonları
Isıtma fonksiyonu
Uygulama
Sıcak Hava ile Pişirme
Aynı anda üç adede kadar raf konumunda pi‐
şirmek ve yiyecekleri kurutmak içindir.Sıcaklığı,
fonksiyondan 20 - 40 °C daha düşük ayarlayın:
Üst/Alt Isıtma.
Fanlı Pişirme + Buhar
Yemekleri buğulamak içindir. Pişirme süresini
kısaltmak ve yiyeceklerdeki vitaminleri ile besin
değerlerini korumak için bu fonksiyonu kulla‐
nın. Fonksiyonu seçin ve 130°C ila 230°C ara‐
sında bir sıcaklığa ayarlayın.
Pizza Konumu
Pizza, kiş ya da turtayı buhar ile pişirmek için‐
dir.
TÜRKÇE
Isıtma fonksiyonu
13
Uygulama
Üst/Alt Isıtma
Tek raf konumunda pişirme ve kızartma yap‐
mak içindir.
Düşük Isıda Pişirme
Yumuşak, sulu kızartmalar hazırlamak içindir.
Alt Isıtma
Altı gevrek olması gereken kekleri pişirmek ve
yiyecekleri konserve yapmak içindir.
Sıcak Hava (Nemli)
Unlu mamulleri tek raf konumunda, kalıpta pi‐
şirmek içindir. Pişirme sırasında enerjiden ta‐
sarruf etmek içindir. İstenen pişirme sonuçlarını
elde etmek için bu fonksiyon pişirme tabloları‐
na göre kullanılır. Önerilen ayarlarla ilgili daha
fazla bilgi almak için, pişirme tablolarına bakın.
Bu fonksiyon, EN 60350-1'e göre enerji verimli‐
lik sınıfını ölçümlemek için kullanılır.
Önerilen ayarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için, pişirme tablolarına bakın.
EKO Kızartma
Bu fonksiyonu pişirme sırasında kullandığınız‐
da, enerji tüketimini en iyi hale getirir. Önerilen
ayarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için, eş‐
değer fonksiyonlu pişirme tablolarına bakın
(Turbo Izgara).
Dondurulmuş Yiyecek‐
ler
Patates kızartması, elma dilim patates, sigara
böreği gibi hazır yiyeceklerin gevrek olması için
kullanılır.
Izgara
Yassı yiyecekleri ızgara yapmak ve ekmek kı‐
zartmak içindir.
Hızlı Izgara
Çok miktardaki yassı yiyecekleri ızgara yap‐
mak ve ekmek kızartmak içindir.
Turbo Izgara
Büyük et parçalarını veya kemikli kümes hay‐
vanlarını tek bir raf konumunda kızartmak için‐
dir. Ayrıca ızgara yapmak ve yüzeyi kızartmak
içindir.
Buharla tekrar ısıtma
Yemekleri buhar ile yeniden ısıtmak yüzeyin
kurumasını engeller. Isı, yemeğin tadını ve aro‐
masını hazırlandığı gibi verecek şekilde eşit
oranda dağıtılır. Bu fonksiyon, yiyecekleri
doğrudan tabak üzerinde ısıtmak için kullanıla‐
bilir. Farklı raf konumları kullanarak aynı anda
birden fazla tabak ısıtabilirsiniz.
14
www.electrolux.com
6.4 Spesiyaliteler
Isıtma fonksiyonu
Uygulama
Ekmek
Ekmek pişirmek içindir.
Graten
Lazanya veya patates graten gibi yemekler
içindir. Ayrıca ızgara yapmak ve yüzeyi kızart‐
mak içindir.
Hamur Kabartma
Pişirme öncesinde mayalanmış hamurun kon‐
trollü şekilde kabarmasını sağlamak içindir.
Tabak Isıtma
Tabakları, servisten önce ısıtmak içindir.
Konserve Yapma
Turşu gibi sebze konserveleri yapmak içindir.
Kurutma
Dilimlenmiş meyvelerin (elma, erik, şeftali gibi)
ve dilimlenmiş sebzelerin (domates, kabak,
mantar gibi) kurutulması içindir.
Sıcak Tutma
Yiyecekleri sıcak tutmak içindir.
Buz Çözme
Bu fonksiyon, sebze ve meyve gibi dondurul‐
muş yiyeceklerin buzlarını çözmek için kullanı‐
labilir. Buz çözme süresi, dondurulmuş yiye‐
ceğin miktarına ve boyutuna göre değişir.
6.5 Bir ısıtma fonksiyonunun
etkinleştirilmesi
1. Cihazı etkinleştirin.
2. Menüyü seçin: Isıtma Fonksiyonları.
tuşuna basın.
3. Onaylamak için
4. Bir ısıtma fonksiyonunu seçin.
5. Onaylamak için
tuşuna basın.
6. Sıcaklığı ayarlayın.
7. Onaylamak için
tuşuna basın.
6.6 Buharlı pişirme
Su haznesi kapağı kontrol panelindedir.
UYARI!
Sadece su kullanın.
Filtrelenmiş (demineralize)
ya da damıtılmış su
kullanmayın. Diğer sıvıları
kullanmayın. Yanıcı ya da
uçucu sıvıları su
çekmecesine koymayın.
1. Yiyecekleri doğru pişirme kaplarında
hazırlayın.
2. Su haznesini açmak için kapağına
basın.
3. Su haznesini 900 ml su ile doldurun.
Su beslemesi yaklaşık 55 - 60 dakika
için yeterlidir.
4. Su haznesini ilk konumuna getirin.
5. Cihazı etkinleştirin.
6. Buharlı ısıtma fonksiyonunu ve
sıcaklığı seçin.
7. Gerekirse, Süre
veya Bitiş
fonksiyonunu ayarlayın.
TÜRKÇE
Buhar jeneratörü
boşaldığında bir sinyal sesi
duyulur.
Pişirme süresinin sonunda ikaz sesi
duyulur.
8. Cihazı devre dışı bırakın.
9. Buharlı pişirme bittikten sonra su
haznesini boşaltın. "Su haznesinin
boşaltılması" kısmına bakın.
DİKKAT!
Cihaz sıcak. Yanma riski
vardır. Su tankını
boşaltırken dikkat edin.
15
Hazneyi her buharlı pişirme sonrası
boşaltın.
1. Kullanma kılavuzu ile aynı pakette
verilen drenaj borusunu (C)
hazırlayın. Rakoru (B) drenaj borusu
uçlarından birine takın.
A
B
C
Kapısını açarak cihazın tamamen
kurumasını bekleyin.
UYARI!
Su çıkış valfinden sıcak su
çıkmasını engellemek için
her buharlı pişirme
sonrasında en az 60 dakika
bekleyin.
6.7 Hazne Boş göstergesi
Gösterge ekranında aşağıdaki bilgiler
görüntülenir: Su gerekli ve hazne boş
olduğunda ve doldurulması gerektiğinde
sesli bir ikaz duyulur.
Ek bilgi için, "Buharlı pişirme" kısmına
bakın.
6.8 Hazne Dolu göstergesi
Ekranda Su haznesi dolu göründüğünde
buharlı pişirmeyi kullanabilirsiniz.
Hazne dolduğunda bir sesli ikaz duyulur.
Hazneye çok fazla su
koymanız halinde, emniyet
çıkışı fazla suyu fırının
tabanına boşaltır.
Suyu bir sünger ya da bez
ile alın.
6.9 Su haznesinin boşaltılması
DİKKAT!
Su haznesini boşaltmaya
başlamadan önce cihazın
soğuduğundan emin olun.
2. Drenaj borusunun (C) ikinci ucunu bir
kaba takın. Çıkış valfine (A) göre
daha alçak bir konuma koyun.
3. Fırın kapağını açın ve rakoru (B)
çıkış valfine (A) takın.
4. Su haznesini boşaltırken rakoru
tekrar tekrar itin.
Ekranda şu
gösterildiğinde haznede
biraz su olabilir: Su
gerekli.
Su çıkış valfinden su
akışı durana dek
bekleyin.
5. Suyun akışı kesildiğinde rakoru
valften çıkarın.
Su haznesini yeniden
doldurmak için tahliye edilen
suyu kullanmayın.
6.10 Isıtma göstergesi
Bir ısıtma fonksiyonunu
etkinleştirdiğinizde, ekrandaki çubuk
yanar. Çubuk, sıcaklığın arttığını gösterir.
Ayarlanan sıcaklığa ulaşıldığında sesli
ikaz 3 kez duyulur ve çubuk yanıp söner
ve ardından kaybolur.
16
www.electrolux.com
6.11 Hızlı Isıtma Göstergesi
6.12 Atıl ısı
Bu fonksiyon ısıtma süresini azaltır.
Cihazı devre dışı bıraktığınızda, ekranda
atıl ısı gösterilir. Yemeği sıcak tutmak
için, bu sıcaklığı kullanabilirsiniz.
Hızlı ısıtma fonksiyonu
devredeyken fırına yemek
koymayın.
Fonksiyonu etkinleştirmek için, 3 saniye
boyunca tuşunu basılı tutun. Isıtma
göstergesi değişir.
7. SAAT FONKSIYONLARI
7.1 Saat fonksiyonları tablosu
Saat fonksiyonu
Mekanik Zaman Ayarı
Uygulama
Geri sayım ayarlamak içindir (maksimum 2
saat 30 dakika). Bu fonksiyonun cihazın
çalışması üzerinde herhangi bir etkisi yok‐
tur.
Fonksiyonu etkinleştirmek için
öğesini
kullanın. Dakikayı ayarlamak için
veya
tuşuna basın ve başlamak için
şuna basın.
tu‐
Süre
Bir çalışma uzunluğunu ayarlamak için
(maks. 23 saat 59 dakika).
Bitiş
Bir ısıtma fonksiyonu için kapanma süresi‐
ni ayarlamak içindir (maksimum 23 saat
59 dakika).
Bir saat fonksiyonu için zamanı
ayarladıysanız, 5 saniye sonra geri
sayım başlar.
Saat fonksiyonlarını: Süre,
Bitiş şeklinde kullanırsanız,
cihaz ayarlanan sürenin
%90'ı geçtikten sonra
rezistansları kapatır. Cihaz,
süre tamamlanana kadar (3 20 dakika), pişirme işlemini
devam ettirmek için atıl ısıyı
kullanır.
TÜRKÇE
7.2 Saat fonksiyonlarının
ayarlanması
Bu fonksiyonu menüde etkinleştirebilir
veya devre dışı bırakabilirsiniz: Temel
Ayarlar.
Fonksiyonları kullanmadan
önce: Süre, Bitiş, ilk olarak
bir ısıtma fonksiyonu ve
sıcaklık ayarlamanız gerekir.
Cihaz otomatik olarak devre
dışı kalır.
Fonksiyonları
kullanabilirsiniz: Süre ve
Bitiş cihazı daha sonra
belirtilmiş bir zamanda
otomatik olarak
etkinleştirmek veya devre
dışı bırakmak istiyorsanız
aynı anda kullanabilirsiniz.
Fonksiyon: Süre ve Bitiş
yemekölçeri kullanırken
çalışmaz.
1. Cihazı etkinleştirin.
2. Isıtma fonksiyonunu seçin.
3. Sıcaklığı 80°C üzerinde ayarlayın.
4. Ekranda şu gösterilene kadar
tuşuna arka arkaya basın: Isıt
+Beklet.
tuşuna basın.
5. Onaylamak için
Fonksiyon sona erdiğinde, sesli bir sinyal
duyulur.
Isıtma fonksiyonları fırın ayarlarını
değiştirdiğinizde de açık kalır.
7.4 Zaman Uzatma
1. Bir ısıtma fonksiyonunu ayarlayın.
2. Ekranda gerekli saat fonksiyonu ve
ilgili sembol görünene kadar
tuşuna tekrar tekrar basın.
3. Gerekli süreyi ayarlamak için
da
Süre veya Otomatik
Ağırlıkölçer ile tüm ısıtma
fonksiyonlarında
uygulanabilir.
Yemekölçer gerektiren
ısıtma fonksiyonlarında
kullanılmaz.
ya
7.3 Isıt+Beklet
Fonksiyonun koşulları:
•
Fonksiyon: Zaman Uzatma, Süre süresi
dolduktan sonra ısıtma fonksiyonunun
işleme devam etmesini sağlar.
tuşuna basın.
öğesine basın.
4. Onaylamak için
Süre bittiğinde, sesli bir sinyal duyulur.
Cihaz devre dışı kalır. Gösterge
ekranında bir mesaj görüntülenir.
5. Sinyal sesini durdurmak için herhangi
bir sembole basmanız yeterlidir.
•
Ayarlanan sıcaklık 80°C'nin üstünde
olmalıdır.
Fonksiyon: Süre ayarlanır.
Fonksiyon: Isıt+Beklet hazırlanan yemeği
30 dakika süreyle 80 °C sıcaklıkta tutar.
8. OTOMATIK PROGRAMLAR
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
17
Pişirme ya da kızartma işlemi bittikten
sonra devreye girer.
1. Pişirme süresi bittiğinde, sesli bir
sinyal duyulur. Herhangi bir sembole
basın.
Ekranda şu mesaj gösterilir.
2. Etkinleştirmek için
ya da iptal
tuşuna tuşuna basın.
etmek için
3. Fonksiyon uzunluğunu ayarlayın.
4.
tuşuna basın.
18
www.electrolux.com
8.1 Çevrimiçi yemek tarifleri
Bu cihaz için belirtilen
otomatik programların
tariflerini internet sitemizde
bulabilirsiniz. Uygun Yemek
Tarifleri Kitabı'nı bulabilmek
için, cihaz boşluğunun ön
çerçevesi üzerinde bulunan
bilgi etiketindeki PNC
numarasını kontrol edin.
8.2 Yardımlı Pişirme ile
Otomatik Tarifler
Bu cihazda, kullanabileceğiniz hazır
tarifler vardır. Bu tarifler sabittir,
değiştirilemez.
1. Cihazı etkinleştirin.
2. Menüyü seçin: Yardımlı Pişirme.
tuşuna basın.
Onaylamak için
3. Kategoriyi ve yemeği seçin.
Onaylamak için
tuşuna basın.
4. Bir tarif seçin. Onaylamak için
tuşuna basın.
Şu fonksiyonu
kullandığınızda: Manuel,
cihaz otomatik ayarları
kullanır. Bunları diğer
fonksiyonlar gibi
değiştirebilirsiniz.
8.3 Yardımlı Pişirme ile
Otomatik Ağırlıkölçer
Bu fonksiyon kızartma süresini otomatik
olarak hesaplar. Bunu kullanmak için
yiyeceğin ağırlığını girmek gerekir.
1. Cihazı etkinleştirin.
2. Menüyü seçin: Yardımlı Pişirme.
tuşuna basın.
Onaylamak için
3. Kategoriyi ve yemeği seçin.
Onaylamak için
öğesine basın.
4. Fonksiyonu seçin: Otomatik
Ağırlıkölçer. Onaylamak için
tuşuna basın.
5. Yiyecek ağırlığını ayarlamak için
ya da
düğmesine dokunun.
Onaylamak için
öğesine basın.
Otomatik program başlar.
6. İstediğiniz an ağırlığı
değiştirebilirsiniz. Ağırlığı değiştirmek
için
ya da
öğesine basın.
7. Süre bittiğinde, sesli bir sinyal
duyulur. Sinyal sesini devre dışı
bırakmak için herhangi bir sembole
basmanız yeterlidir.
Bazı programlarda 30 dakika
sonunda yiyeceği çevirin.
Ekranda bir hatırlatıcı
gösterilir.
9. AKSESUARLARIN KULLANILMASI
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
9.1 İç sıcaklığı sensörü
Ayarlanması gereken iki sıcaklık vardır:
fırın sıcaklığı ve merkez ısı.
Yemekölçer, etin iç sıcaklığını ölçer. Et,
ayarlanan sıcaklığa geldiğinde cihaz
devre dışı bırakılır.
DİKKAT!
Yalnızca size verilen
yemekölçeri ya da doğru
yedek parçaları kullanın.
Yemekölçer pişirme
süresince etin içinde ve prize
takılı kalmalıdır.
1. Cihazı etkinleştirin.
2. Yemekölçerin ucunu, etin merkezine
yerleştirin.
3. Yemekölçerin fişini, boşluğun
üstündeki prize takın.
TÜRKÇE
Gösterge ekranında yemekölçer sembolü
gösterilir.
4. Yemekölçeri ayarlamak için 5
saniyeden daha az süre boyunca
19
Derin pişirme kabı:
Derin pişirme kabını raf desteğinin
kılavuz çubukları arasına itin.
ya da
düğmesine basın.
5. Isıtma fonksiyonunu ve gerekirse fırın
sıcaklığını ayarlayın.
Cihaz yaklaşık bir bitiş zamanı hesaplar.
Bitiş zamanı farklı yemek miktarlarına,
ayarlanan fırın sıcaklığına (minimum 120
°C) ve çalıştırma modlarına göre
değişiklik gösterir. Cihaz yaklaşık 30
dakika içinde bitiş zamanını hesaplar.
6. İç sıcaklığı değiştirmek için
tuşuna
basın.
Et, ayarlanan iç sıcaklığa ulaştığında bir
sesli ikaz duyulur. Cihaz otomatik olarak
devre dışı kalır.
7. Sinyal sesini durdurmak için herhangi
bir sembole basmanız yeterlidir.
8. Yemekölçerin fişini prizden çıkarın ve
eti fırından alın.
Tel rafı ve derin pişirme kabını birleştirin:
Derin pişirme kabını, raf desteğinin
kılavuz çubukları ve kılavuz çubukları
üzerindeki tel raf arasına itin ayakların
aşağı doğru baktığından emin olun.
UYARI!
İç sıcaklık sensörü sıcaktır.
Yanma riski vardır.
Yemekölçeri ve fişini
çıkartırken dikkatli olun.
9.2 Aksesuarların takılması
Tel raf:
Rafı, raf desteğinin kılavuz çubuklarının
arasına itin ve ayakların aşağı doğru
baktığından emin olun.
Güvenliği artırmak için
yukarıda küçük girinti.
Girintiler, rafların düşmesini
de önleyen araçlardır. Rafın
etrafındaki yüksek kenar
pişirme kaplarının raftan
düşmesini engeller.
20
www.electrolux.com
9.4 Buharlı pişirme aksesuarları
9.3 Teleskobik Raylar
Sonraki kullanımlar için
teleskobik ray sistemi montaj
talimatlarını saklayın.
Teleskobik rayları kullanarak rafları daha
kolay takabilir ve çıkarabilirsiniz.
DİKKAT!
Teleskobik rayları bulaşık
makinesinde yıkamayın.
Teleskobik rayları
yağlamayın.
1. Sağ ve sol teleskobik rayları dışarı
çekin.
Buhar kiti aksesuarları
cihazla birlikte verilmez.
Daha fazla bilgi için lütfen
yerel satıcınızla iletişime
geçin.
Buharlı pişirme fonksiyonlarına
yönelik diyet pişirme tabağı
Tabak, bir adet cam kase, enjektör tüpü
(C) için deliğe sahip bir adet kapak ve
pişirme tabağının tabanına koyulan bir
adet çelik ızgaradan oluşur.
Cam kase (A)
°C
Kapak (B)
2. Tel rafı, teleskobik ray sisteminin
üzerine koyun ve dikkatlice fırının
içine itin.
°C
Enjektör ve enjektör tüpü
C
D
Fırın kapağını kapatmadan önce
teleskopik rayları cihazın içine tam olarak
yerleştirdiğinizden emin olun.
“C” enjektör tüpü buharlı pişirme için
kullanılır, “D” enjektörü ise doğrudan
buharlı pişirme için kullanılır.
TÜRKÇE
21
Enjektör tüpü (C)
Doğrudan buharlı pişirme için enjektör
(D)
Çelik ızgara (E)
•
•
Pişirme tabağını sıcak bir pişirme
yüzeyinde kullanmayın.
•
Pişirme tabağını temizlerken
aşındırıcılar, tel süngerler ve toz
kullanmayın.
Pişirme tabağını soğuk / ıslak
yüzeylere bırakmayın.
9.5 Diyet pişirme tabağında
buharlı pişirme
Yemeği, pişirme tabağının içindeki çelik
ızgaranın üzerine koyun ve kapağı
kapatın.
•
Pişirme tabağı sıcakken, içerisine
soğuk sıvılar koymayın.
1. Enjektör tüpünü, diyet pişirme
tabağının kapağındaki özel deliğe
yerleştirin.
22
www.electrolux.com
C
2. Pişirme tabağını alttan ikinci raf
konumuna yerleştirin.
3. Enjektör tüpünün diğer ucunu buhar
girişine yerleştirin.
Enjektör tüpünün ezilmediğinden veya
fırın üzerindeki bir ısıtıcı elemana temas
etmediğinden emin olun.
4. Fırını buharlı pişirme fonksiyonuna
ayarlayın.
9.6 Doğrudan buharlı pişirme
Yiyeceği pişirme tabağındaki çelik
ızgaranın üstüne koyun. Biraz su ekleyin.
DİKKAT!
Tabağın kapağını
kullanmayın.
UYARI!
Enjektörü, fırının çalıştığı
sırada kullanırken dikkatli
olun. Fırın sıcakken,
enjektöre dokunmak için
daima fırın eldivenleri
kullanın. Buhar fonksiyonu
kullanmıyorsanız enjektörü
mutlaka fırından çıkarın.
Enjektör tüpü, pişirme
amacıyla özel olarak
üretilmiştir ve zararlı
maddeler içermez.
1. Enjektörü (D), enjektör tüpünün (C)
içerisine yerleştirin. Diğer ucu, buhar
girişine bağlayın.
2. Pişirme tabağını alttan birinci veya
ikinci raf konumuna yerleştirin.
Enjektör tüpünün ezilmediğinden veya
fırın üzerindeki bir ısıtıcı elemana temas
etmediğinden emin olun.
3. Fırını buharlı pişirme fonksiyonuna
ayarlayın.
Tavuk, ördek, hindi, küçük veya büyük
balık gibi yiyecekleri pişirirken, enjektörü
(D) doğrudan etin boş kısmına yerleştirin.
Deliklerin tıkanmadığından emin olun.
TÜRKÇE
23
Buharlı pişirme hakkında daha fazla bilgi
için "İpuçları" bölümündeki buharlı
pişirmeye yönelik pişirme tablolarına
başvurun.
10. EK FONKSIYONLAR
10.1 Favoriler
Süre, sıcaklık ya da ısıtma fonksiyonu
gibi favori ayarlarınızı kaydedebilirsiniz.
Bunlar şu menüde bulunmaktadır:
Favoriler. 20 adet program
kaydedebilirsiniz.
Bir programın kaydedilmesi
1. Cihazı etkinleştirin.
2. Bir ısıtma fonksiyonu ya da bir
otomatik program ayarlayın.
3. Ekranda gösterilene kadar arka
öğesine basın.
4. Onaylamak için
Ekranda ilk hafıza kayıt alanı konumu
gösterilir.
5. Onaylamak için
öğesine basın.
6. Programın adını girin.
İlk harf yanıp söner.
ya da
3. Onaylamak için
öğesine basın.
4. Favori program ismini seçin.
5. Onaylamak için
öğesine basın.
tuşuna basarak menüye doğrudan
erişin: Favoriler.
Çocuk Kilidi açıkken, cihaz kazara
çalıştırılamaz.
Pirolitik fonksiyon
çalışıyorsa, kapı otomatik
olarak kilitlenir.
Herhangi bir simgeye
bastığınızda gösterge
ekranında bir mesaj
gösterilir.
1. Gösterge ekranını etkinleştirmek için
8.
öğesine basın.
Sonraki harf yanıp söner.
9. Gerekirse 7. adımı tekrarlayın.
10.
1. Cihazı etkinleştirin.
2. Menüyü seçin: Favoriler.
10.2 Çocuk Kilidinin
Kullanılması
arkaya
tuşuna dokunun:
KAYDET.
7. Harfi değiştirmek için
öğesine dokunun.
Programın etkinleştirilmesi
tuşuna dokunun.
2. Ekranda bir mesaj gösterilene kadar
tuşunu basılı tutarak kaydedin.
ve
tuşlarına aynı anda
dokunun.
Bir hafıza kayıt alanı üzerine
yazabilirsiniz. Ekranda ilk hafıza kayıt
alanı konumu gösterilirken, mevcut
Çocuk Kilidini devre dışı bırakmak için 2.
adımı tekrarlayın.
programın üzerine yazmak için
10.3 Fonksiyon Kilidi
düğmesine dokunun ve
düğmesine basın.
Menüden program adını
değiştirebilirsiniz: Program İsmini
Değiştir.
ya da
Bu fonksiyon, ısıtma fonksiyonunun
kazara değiştirilmesini önler. Fonksiyonu
yalnızca cihaz çalışırken
etkinleştirebilirsiniz.
24
www.electrolux.com
1. Cihazı etkinleştirin.
2. Bir ısıtma fonksiyonu ya da ayarını
ayarlayın.
•
3. Ekranda şu gösterilene kadar
tuşuna arka arkaya basın: Fonksiyon
Kilidi.
4. Onaylamak için
tuşuna basın.
Pirolitik fonksiyon
çalıştığında, kapı kilitlenir ve
ekrana bir anahtar sembolü
gelir.
Fonksiyonu kapatmak için
öğesine
basın. Gösterge ekranında bir mesaj
görüntülenir.
sembolüne tekrar ve
ardından onaylamak için
basın.
sembolüne
Cihazı devre dışı
bıraktığınızda, işlev de devre
dışı kalır.
10.4 Ayarla + Git
Fonksiyon, bir ısıtma fonksiyonu (ya da
bir programı) ayarlamanızı ve
sembollerden birine bir kez basarak daha
sonra kullanmanızı sağlar.
1. Cihazı etkinleştirin.
2. Bir ısıtma fonksiyonunu ayarlayın.
3. Ekranda şu gösterilene kadar
tuşuna arka arkaya basın: Süre.
4. Zamanı ayarlar.
5. Ekranda şu gösterilene kadar
tuşuna arka arkaya basın: Ayarla +
Git.
6. Onaylamak için
•
tuşuna basın.
Fonksiyonu başlatmak için bir sembole
( hariç) basın: Ayarla + Git. Ayarlanan
ısıtma fonksiyonu başlatılır.
Isıtma fonksiyonu sona erdiğinde, sesli
bir sinyal duyulur.
Isıtma fonksiyonu
çalışırken Fonksiyon
Kilidi açıktır.
Menü: Temel Ayarlar
fonksiyonu açmanızı ve
kapatmanızı sağlar:
Ayarla + Git.
10.5 Otomatik Kapanma
Isıtma fonksiyonunun çalışması ve
herhangi bir ayarı değiştirmemeniz
durumunda, güvenlik nedeniyle cihaz, bir
süre sonra otomatik olarak kapanır.
Sıcaklık (°C)
Kapanma zamanı
(sa.)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maksimum
1.5
Otomatik kapanma, şu
fonksiyonlarla çalışmaz:
Fırın İçi Aydınlatma,
yemekölçer,Bitiş, Süre.
10.6 Gösterge parlaklığı
Gösterge parlaklığı için iki mod vardır:
•
•
Gece parlaklığı - cihaz kapalıyken
ekran parlaklığı 22:00 ile 06:00
saatleri arasında daha düşüktür.
Gündüz parlaklığı:
– cihaz açıkken.
– gece parlaklığında sembollerden
birine dokunursanız (AÇIK /
KAPALI hariç), ekran sonraki 10
saniye için yeniden gündüz
parlaklığına geçer.
– cihaz kapalı olduğunda ve
fonksiyon şu şekilde
ayarlandığında: Mekanik Zaman
Ayarı. Fonksiyon sonlandığında
ekran yeniden gece parlaklığına
geçer.
TÜRKÇE
25
10.7 Soğutma fanı
10.8 Güvenlik termostatı
Cihaz çalışırken, cihaz yüzeyinin soğuk
kalması için soğutma fanı otomatik olarak
çalışır. Cihazı kaparsanız, cihaz
soğuyana kadar soğutma fanı çalışmaya
devam eder.
Cihazın hatalı kullanılması veya kusurlu
bileşenler tehlikeli şekilde aşırı ısınmaya
neden olabilir. Bunun önüne geçmek için,
fırında gücü kesen bir güvenlik termostatı
bulunur. Sıcaklık düştüğünde fırın
otomatik olarak tekrar çalışmaya başlar.
11. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
Tablolarda verilen sıcaklıklar
ve pişirme süreleri sadece
bilgi amaçlıdır. Gerçek
süreler tariflere ve kullanılan
malzemelerin kalitesine ve
miktarına bağlıdır.
11.1 Kapının iç kısmı
Bazı modellerde, kapının iç kısmında
şunlar bulunur:
•
•
raf konumlarının sayıları.
ısıtma fonksiyonları hakkında bilgiler,
önerilen raf konumları ve belli
yemekler için gerekli sıcaklıklar.
11.2 Genel bilgiler
•
•
•
•
Cihazda beş adet raf konumu
bulunmaktadır. Raf konumlarını
cihazın altından başlayarak sayın.
Cihaz, hava sirkülasyonu sağlayan ve
buharı sürekli olarak yeniden kullanılır
hale getiren özel bir sistemle
donatılmıştır. Bu sistem sayesinde
buharlı bir ortamda pişirebilir ve
yiyeceklerin içinin yumuşak ve dışının
gevrek olmasını sağlayabilirsiniz.
Pişirme süresini ve enerji tüketimini
en aza indirir.
Cihazın içinde veya cam kapı
panellerinde nemden buğulanma
oluşabilir. Bu normal bir durumdur.
Pişirme sırasında fırın kapısını
açarken mutlaka fırından uzakta
durun. Yoğunlaşmayı azaltmak için,
pişirmeye başlamadan önce cihazı 10
dakika çalıştırın.
Her kullanımdan sonra cihazdaki
buğulanmayı temizleyin.
•
Pişirme sırasında doğrudan cihaz
zeminine herhangi bir nesne ve
bileşenlerin üzerine alüminyum folyo
koymayın. Bu, pişirme sonuçlarının
değişmesine ve emaye kaplamasının
zarar görmesine neden olabilir.
11.3 Kek pişirme
•
•
Fırın kapısını, pişirme süresinin 3/4'ü
geçmeden açmayın.
Aynı anda birden fazla tepsi
kullanıyorsanız, aralarında bir raf
boşluk bırakın.
11.4 Et ve balık pişirme
•
•
•
Fırında kalıcı lekelerin oluşmasını
önlemek için, çok yağlı yemekler
pişirirken derin tava/pişirme kabı
kullanın.
İçindeki suyun sızıp kurumaması için,
eti kesmeden önce 15 dakika bekletin.
Kızartma esnasında fırının içinde aşırı
duman oluşmasını önlemek için, derin
tava/pişirme kabına biraz su koyun.
Duman birikmesini önlemek için,
kuruduktan sonra her seferinde su
ekleyin.
11.5 Pişirme süreleri
Pişirme süreleri, yiyeceğin türüne,
kıvamına ve hacmine göre değişiklik
gösterir.
Başlangıçta, pişirme esnasındaki
performansı gözlemleyin. Cihazda
pişirme yaparken kullandığınız pişirme
kaplarına, tariflere ve miktarlara göre en
iyi ayarları (ısı ayarı, pişirme süresi, vs.)
tespit edin.
26
www.electrolux.com
11.6 Pişirme ve kızartma tablosu
Kek ve pastalar
Yemek
Üst/Alt Isıtma
Sıcaklık
(°C)
Sıcak Hava ile Pişir‐
me
Süre (dk.) Açıklama‐
lar
Raf konu‐ Sıcaklık
mu
(°C)
Raf konu‐
mu
Çırpma
170
usulü tarif‐
ler
2
160
3 (2 ve 4)
45 - 60
Kek kalı‐
bında
Kurabiye
hamuru
170
2
160
3 (2 ve 4)
20 - 30
Kek kalı‐
bında
Yağlı sütlü 170
cheese
cake
1
165
2
80 - 100
26 cm'lik
bir kek ka‐
lıbında
Elmalı kek 170
(Elmalı
turta)1)
2
160
2 (sol ve
sağ)
80 - 100
Tel raf
üzerinde
20 cm'lik
iki kek ka‐
lıbında
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
Pişirme
tepsisinde
Reçelli tart 170
2
165
2 (sol ve
sağ)
30 - 40
26 cm'lik
bir kek ka‐
lıbında
Sünger
kek
170
2
150
2
40 - 50
26 cm'lik
bir kek ka‐
lıbında
Yılbaşı ke‐ 160
ki / Bol
meyveli
kek1)
2
150
2
90 - 120
20 cm'lik
bir kek ka‐
lıbında
Erikli
kek1)
175
1
160
2
50 - 60
Ekmek ka‐
lıbında
Küçük
kekler tek sevi‐
ye1)
170
3
150 - 160
3
20 - 30
Pişirme
tepsisinde
-
140 - 150
2 ve 4
25 - 35
Pişirme
tepsisinde
Küçük
kekler - iki
seviye1)
TÜRKÇE
Yemek
Üst/Alt Isıtma
Sıcaklık
(°C)
Sıcak Hava ile Pişir‐
me
27
Süre (dk.) Açıklama‐
lar
Raf konu‐ Sıcaklık
mu
(°C)
Raf konu‐
mu
Küçük
kekler - üç
seviye1)
-
140 - 150
1, 3 ve 5
30 - 45
Pişirme
tepsisinde
Bisküvi‐
140
ler / hamur
çubukları bir seviye
3
140 - 150
3
25 - 45
Pişirme
tepsisinde
Bisküvi‐
ler / hamur
çubukları iki seviye
-
140 - 150
2 ve 4
35 - 40
Pişirme
tepsisinde
Bisküvi‐
ler / hamur
çubukları üç seviye
-
140 - 150
1, 3 ve 5
35 - 45
Pişirme
tepsisinde
Bezeler bir seviye
120
3
120
3
80 - 100
Pişirme
tepsisinde
Bezeler iki sevi‐
ye1)
-
-
120
2 ve 4
80 - 100
Pişirme
tepsisinde
Sandviç
ekmeği1)
190
3
190
3
12 - 20
Pişirme
tepsisinde
Ekler - bir
seviye
190
3
170
3
25 - 35
Pişirme
tepsisinde
Ekler - iki
seviye
-
-
170
2 ve 4
35 - 45
Pişirme
tepsisinde
Kaplama
turtalar
180
2
170
2
45 - 70
20 cm'lik
bir kek ka‐
lıbında
Bol mey‐
veli kek
160
1
150
2
110 - 120
24 cm'lik
bir kek ka‐
lıbında
Victoria
sandviçi1)
170
1
160
2 (sol ve
sağ)
30 - 50
20 cm'lik
bir kek ka‐
lıbında
1) Fırını önceden 10 dakika ısıtın.
28
www.electrolux.com
Ekmek ve pizza
Yemek
Üst/Alt Isıtma
Sıcak Hava ile Pişir‐
me
Süre (dk.) Açıklama‐
lar
Sıcaklık
(°C)
Raf konu‐ Sıcaklık
mu
(°C)
Raf konu‐
mu
Beyaz ek‐
mek1)
190
1
190
1
60 - 70
Parça ba‐
şına 500
g, 1 - 2
parça
Çavdar
ekmeği
190
1
180
1
30 - 45
Ekmek ka‐
lıbında
Ekmek1)
190
2
180
2 (2 ve 4)
25 - 40
Pişirme
tepsisinde
6 - 8 adet
Pizza1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Pişirme
tepsisinde
veya derin
pişirme
kabında
Yağlı çö‐
rekler1)
200
3
190
3
10 - 20
Pişirme
tepsisinde
1) Fırını önceden 10 dakika ısıtın.
Tartlar
Yemek
Üst/Alt Isıtma
Sıcak Hava ile Pişir‐
me
Süre (dk.) Açıklama‐
lar
Sıcaklık
(°C)
Raf konu‐ Sıcaklık
mu
(°C)
Raf konu‐
mu
Makarnalı
börek
200
2
180
2
40 - 50
Bir kalıpta
Sebzeli
tart
200
2
175
2
45 - 60
Bir kalıpta
Kiş1)
180
1
180
1
50 - 60
Bir kalıpta
Lazanya1) 180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Bir kalıpta
İç dolgulu 180 - 190
makarna1)
2
180 - 190
2
25 - 40
Bir kalıpta
1) Fırını önceden 10 dakika ısıtın.
TÜRKÇE
29
Et
Yemek
Üst/Alt Isıtma
Sıcak Hava ile Pişir‐
me
Süre (dk.) Açıklama‐
lar
Sıcaklık
(°C)
Raf konu‐ Sıcaklık
mu
(°C)
Raf konu‐
mu
Sığır eti
200
2
190
2
50 - 70
Tel raf
üzerinde
Keçi Eti
180
2
180
2
90 - 120
Tel raf
üzerinde
Dana eti
190
2
175
2
90 - 120
Tel raf
üzerinde
Az pişmiş
rozbif
210
2
200
2
50 - 60
Tel raf
üzerinde
Orta piş‐
miş rozbif
210
2
200
2
60 - 70
Tel raf
üzerinde
İyi pişmiş
rozbif
210
2
200
2
70 - 75
Tel raf
üzerinde
Keçi omzu 180
2
170
2
120 - 150
Derili
Keçi incik
180
2
160
2
100 - 120
2 parça
Kuzu Eti
190
2
175
2
110 - 130
But
Tavuk
220
2
200
2
70 - 85
Bütün
Hindi
180
2
160
2
210 - 240
Bütün
Ördek
175
2
220
2
120 - 150
Bütün
Kaz
175
2
160
1
150 - 200
Bütün
Tavşan
190
2
175
2
60 - 80
Parçalar
halinde
Yaban
tavşanı
190
2
175
2
150 - 200
Parçalar
halinde
Sülün
190
2
175
2
90 - 120
Bütün
Balık
Yemek
Üst/Alt Isıtma
Sıcak Hava ile Pişir‐
me
Süre (dk.) Açıklama‐
lar
Sıcaklık
(°C)
Raf konu‐ Sıcaklık
mu
(°C)
Raf konu‐
mu
Alabalık /
Çipura
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 balık
Ton ba‐
lığı / So‐
mon
190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 fileto
30
www.electrolux.com
11.7 Izgara
Pişirme öncesinde boş fırını
3 dakika ısıtın.
Yemek
Miktar
Parça
Miktar
(kg)
Fileto bif‐
tekler
4
0.8
Bonfile
4
Sosisler
Sıcaklık
(°C)
Süre (dk.)
Raf konu‐
mu
1. taraf
2. taraf
maks.
12 - 15
12 - 14
4
0.6
maks.
10 - 12
6-8
4
8
-
maks.
12 - 15
10 - 12
4
Keçi eti
pirzolalar
4
0.6
maks.
12 - 16
12 - 14
4
Tavuk (2
parça ha‐
linde)
2
1.0
maks.
30 - 35
25 - 30
4
Kebaplar
4
-
maks.
10 - 15
10 - 12
4
Tavuk
göğsü
4
0.4
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Hambur‐
ger
6
0.6
maks.
20 - 30
-
4
Balık fileto 4
0.4
maks.
12 - 14
10 - 12
4
Tost sand‐ 4 - 6
viçler
-
maks.
5-7
-
4
Kızarmış
ekmek
-
maks.
2-4
2-3
4
4-6
11.8 Turbo Izgara
Sığır eti
Yemek
Miktar
Az pişmiş rozbif
veya fileto1)
Süre (dk.)
Raf konumu
her bir cm'lik
190 - 200
kalınlık başına
5-6
1 veya 2
Orta pişmiş rozbif
veya fileto1)
her bir cm'lik
180 - 190
kalınlık başına
6-8
1 veya 2
İyi pişmiş rozbif
veya fileto1)
her bir cm'lik
170 - 180
kalınlık başına
8 - 10
1 veya 2
1) Fırını önceden ısıtın.
Sıcaklık (°C)
TÜRKÇE
Keçi Eti
Yemek
Miktar (kg)
Sıcaklık (°C)
Süre (dk.)
Raf konumu
Ön kol, boyun,
jambon
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 veya 2
Pirzola, kaburga
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 veya 2
Rosto
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 veya 2
İncik (önceden pi‐
şirilmiş)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 veya 2
Dana eti
Yemek
Miktar (kg)
Sıcaklık (°C)
Süre (dk.)
Raf konumu
Dana eti rosto
1
160 - 180
90 - 120
1 veya 2
Dana ayağı
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 veya 2
Miktar (kg)
Sıcaklık (°C)
Süre (dk.)
Raf konumu
Kuzu budu, ku‐ 1 - 1.5
zu eti rosto
150 - 170
100 - 120
1 veya 2
Kuzu pirzola
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 veya 2
Miktar (kg)
Sıcaklık (°C)
Süre (dk.)
Raf konumu
200 - 220
30 - 50
1 veya 2
Tavuk, yarım
0.4 - 0.5 her biri 190 - 210
35 - 50
1 veya 2
Tavuk, İngiliz
usulü
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1 veya 2
Ördek
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 veya 2
Kaz
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 veya 2
Hindi
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 veya 2
Hindi
4-6
140 - 160
150 - 240
1 veya 2
Yemek
Miktar (kg)
Sıcaklık (°C)
Süre (dk.)
Raf konumu
Bütün balık
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
1 veya 2
Kuzu Eti
Yemek
Kümes Hayvanı
Yemek
Kümes hayvanı 0,2 - 0,25 her
porsiyonları
biri
Balık
11.9 Sıcak Hava (Nemli)
Pişirme esnasında cihazın
kapağını yalnızca
gerektiğinde açın.
31
32
www.electrolux.com
Yemek
Sıcaklık (°C)
Süre (dk.)
Raf konumu
Fırında makarna
190 - 200
30 - 40
2
Patates graten
180 - 200
60 - 75
2
Musakka
150 - 170
60 - 75
2
Lazanya
170 - 190
55 - 70
2
İç dolgulu makarna
170 - 190
55 - 70
2
Ekmek kadayıfı
170 - 190
45 - 60
2
Sütlaç
170 - 190
40 - 50
2
Elmalı kek
150 - 160
45 - 60
2
Beyaz ekmek
180 - 190
45 - 55
2
11.10 Düşük Isıda Pişirme
Yemekölçerin derecesi 65 °C geçmemek
üzere, yağsız, yumuşak et parçaları ve
balık pişirmek için bu fonksiyonu
kullanın. Bu fonksiyon etli güveç ya da
yağlı keçi eti rosto gibi tarifler için uygun
değildir. Etin doğru merkez ısıya sahip
olmasını sağlamak için yemekölçeri
kullanabilirsiniz (bkz. yemekölçer
tablosu).
İlk 10 dakikada fırın sıcaklığını 80 °C ve
150 °C arasına ayarlayabilirsiniz.
Varsayılan sıcaklık 90 °C'dır. Sıcaklık
ayarlandıktan sonra, fırın 80 °C'de
pişirmeye devam eder. Kümes
hayvanları için bu fonksiyonu
kullanmayın.
Bu fonksiyonu
kullandığınızda, her zaman
pişirme kabını kapaksız
kullanın.
1. Etin her iki tarafını ocak üzerindeki
bir tavada çok yüksek ayarda 1 - 2
dakika kızartın.
2. Eti sıcak kızartma tavası ile birlikte tel
raf üzerinde fırına yerleştirin.
3. Yemekölçeri etin içine yerleştirin.
4. Fonksiyonu seçin: Düşük Isıda
Pişirme ve yemekölçerin doğru
ucunu ayarlayın.
Yemek
Miktar (kg)
Sıcaklık (°C)
Süre (dk.)
Raf konumu
Rozbif
1 - 1.5
120
120 - 150
1
Sığır fileto
1 - 1.5
120
90 - 150
3
Dana eti rosto
1 - 1.5
120
120 - 150
1
Biftekler
0.2 - 0.3
120
20 - 40
3
TÜRKÇE
33
11.11 Buz Çözme
Yemek
Miktar
(kg)
Buz çöz‐
dürme sü‐
resi (dk.)
Ek buz çözdür‐
me süresi (dk.)
Açıklamalar
Tavuk
1.0
100 - 140
20 - 30
Tavuğu altı ters çevril‐
miş şekilde büyük bir ta‐
bağa yerleştirin. Süre‐
nin yarısı dolduğunda
çevirin.
Et
1.0
100 - 140
20 - 30
Sürenin yarısı dol‐
duğunda çevirin.
Et
0.5
90 - 120
20 - 30
Sürenin yarısı dol‐
duğunda çevirin.
Alabalık
1.50
25 - 35
10 - 15
-
Çilek
3.0
30 - 40
10 - 20
-
Tereyağı
2.5
30 - 40
10 - 15
-
Krema
2 x 2,0
80 - 100
10 - 15
Krema hafif donmuş bö‐
lümleri olsa da kolayca
çırpılır.
60
60
-
11.12 Konserve Yapma
•
•
•
•
Kremalı pasta 1.4
•
•
•
Sadece markette bulabileceğiniz aynı
büyüklükte konserve kavanozlarından
kullanın.
Çevirmeli ve somunlu tip kavanoz
veya metal kutular kullanmayın.
Bu fonksiyon için alttan birinci rafı
kullanın.
Pişirme tepsisine altı adet bir litrelik
konserve kavanozundan fazlasını
koymayın.
•
Kavanozları eşit şekilde doldurun ve
bir kelepçe ile kapatın.
Kavanozlar birbirine değemez.
Fırın içinde yeterli nem olmasını
sağlamak için pişirme tepsisine 1/2
litre su koyun.
Şişelerdeki sıvı kaynamaya
başladığında (bir litrelik kavanoz için
yaklaşık 35 - 60 dakika sonra), fırını
durdurun ya da derecesini 100 °C'ye
düşürün (tabloya bkz).
Yumuşak meyveler
Yemek
Sıcaklık (°C)
Kaynama noktası‐
na kadar pişirme
(dk.)
100 °C'de pişirme‐
ye devam etme
süresi (dk.)
Çilek / Böğürtlen /
Ahududu / Bektaşi
üzümü
160 - 170
35 - 45
-
34
www.electrolux.com
Sert çekirdekli meyve
Yemek
Sıcaklık (°C)
Kaynama noktası‐
na kadar pişirme
(dk.)
100 °C'de pişirme‐
ye devam etme
süresi (dk.)
Armut / Ayva / Erik
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Yemek
Sıcaklık (°C)
Kaynama noktası‐
na kadar pişirme
(dk.)
100 °C'de pişirme‐
ye devam etme
süresi (dk.)
Havuçlar1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Salatalıklar
160 - 170
50 - 60
-
Karışık turşular
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Yer lahanası / Be‐
zelye / Kuşkonmaz
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Sebzeler
1) Durdurulduktan sonra fırında bekletmeye devam edin.
11.13 Kurutma
•
•
Tepsileri yağsız kağıt veya pişirme
kağıdıyla kaplayın.
Daha iyi bir sonuç almak için, kurutma
süresinin yarısı dolduğunda fırını
durdurun, kapağını açın ve kurutma
işlemini tamamlamak için bir gece
soğutun.
Sebzeler
Yemek
Sıcaklık (°C)
Süre (sa.)
Raf konumu
1 konum
2 konum
Fasulyeler
60 - 70
6-8
3
1/4
Biberler
60 - 70
5-6
3
1/4
Ekşi sos için
sebzeler
60 - 70
5-6
3
1/4
Mantarlar
50 - 60
6-8
3
1/4
Otlar (mayda‐
noz, dere otu
vb.)
40 - 50
2-3
3
1/4
Sıcaklık (°C)
Süre (sa.)
Raf konumu
Meyveler
Yemek
1 konum
2 konum
Erikler
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Kayısılar
60 - 70
8 - 10
3
1/4
TÜRKÇE
Yemek
Sıcaklık (°C)
Süre (sa.)
Raf konumu
1 konum
2 konum
Elma dilimleri
60 - 70
6-8
3
1/4
Armutlar
60 - 70
6-9
3
1/4
11.14 Fanlı Pişirme + Buhar
Kekler ve Hamur İşleri
Yemek
Sıcaklık
(°C)
Süre (dk.)
Raf ko‐
numu
Açıklamalar
Elmalı kek1)
160
60 - 80
2
20 cm'lik bir kek kalıbın‐
da
Tartlar / Turtalar
175
30 - 40
2
26 cm'lik bir kek kalıbın‐
da
Meyveli kek
160
80 - 90
2
26 cm'lik bir kek kalıbın‐
da
Sünger kek
160
35 - 45
2
26 cm'lik bir kek kalıbın‐
da
Panettone1)
150 - 160
70 - 100
2
20 cm'lik bir kek kalıbın‐
da
Erikli kek1)
160
40 - 50
2
Ekmek kalıbında
Küçük kekler
150 - 160
25 - 30
3 (2 ve 4) Pişirme tepsisinde
Bisküviler
150
20 - 35
3 (2 ve 4) Pişirme tepsisinde
Tatlı kurabiye‐
ler1)
180 - 200
12 - 20
2
Tatlı çörek1)
180
15 - 20
3 (2 ve 4) Pişirme tepsisinde
Pişirme tepsisinde
1) Fırını önceden 10 dakika ısıtın.
Tartlar
Yemek
Sıcaklık
(°C)
Süre (dk.) Raf konu‐
mu
Açıklamalar
Dolmalar
170 - 180
30 - 40
1
Bir kalıpta
Lazanya
170 - 180
40 - 50
2
Bir kalıpta
Patates graten
160 - 170
50 - 60
1 (2 ve 4)
Bir kalıpta
35
36
www.electrolux.com
Et
Yemek
Miktar (kg)
Sıcaklık
(°C)
Süre
(dk.)
Raf konu‐
mu
Açıklamalar
Keçi eti rosto
1.0
180
90 - 110
2
Tel raf üzerinde
Dana eti
1.0
180
90 - 110
2
Tel raf üzerinde
Az pişmiş bon‐ 1.0
file rosto
210
45 - 50
2
Tel raf üzerinde
Orta pişmiş
rozbif
1.0
200
55 - 65
2
Tel raf üzerinde
İyi pişmiş rozbif 1.0
190
65 - 75
2
Tel raf üzerinde
Kuzu Eti
1.0
175
110 - 130 2
But
Tavuk
1.0
200
55 - 65
2
Bütün
Hindi
4.0
170
180 - 240 2
Bütün
Ördek
2.0 - 2.5
170 - 180 120 - 150 2
Bütün
Kaz
3.0
160 - 170 150 - 200 1
Bütün
Tavşan
-
170 - 180 60 - 90
Parçalar halinde
2
Balık
Yemek
Miktar
(kg)
Sıcaklık
(°C)
Süre (dk.) Raf konu‐
mu
Açıklamalar
Alabalık
1.5
180
25 - 35
2
3 - 4 balık
Ton balığı
1.2
175
35 - 50
2
4 - 6 fileto
Barlam balığı
-
200
20 - 30
2
-
11.15 Diyet pişirme tabağında
yemek hazırlama
Şu fonksiyonu kullanın: Fanlı Pişirme +
Buhar.
Sebzeler
Yemek
Sıcaklık (°C)
Süre (dk.)
Raf konumu
Brokoli, çiçek halinde
130
20 - 25
2
Patlıcan
130
15 - 20
2
Karnabahar, çiçek halinde
130
25 - 30
2
Domates
130
15
2
Kuşkonmaz, beyaz
130
25 - 35
2
Kuşkonmaz, yeşil
130
35 - 45
2
TÜRKÇE
Yemek
Sıcaklık (°C)
Süre (dk.)
Raf konumu
Kabak dilimleri
130
20 - 25
2
Havuçlar
130
35 - 40
2
Rezene
130
30 - 35
2
Yer lahanası
130
25 - 30
2
Biber şeritleri
130
20 - 25
2
Kereviz dilimleri
130
30 - 35
2
Yemek
Sıcaklık (°C)
Süre (dk.)
Raf konumu
Dana jambon
130
55 - 65
2
Sebzeli tavuk göğsü
130
25 - 35
2
Kasseler (füme sırt bölge‐
si)
130
80 - 100
2
Yemek
Sıcaklık (°C)
Süre (dk.)
Raf konumu
Alabalık
130
25 - 30
2
Somon fileto
130
25 - 30
2
Yemek
Sıcaklık (°C)
Süre (dk.)
Raf konumu
Pirinç
130
35 - 40
2
Kabuklu patates, orta boy
130
50 - 60
2
Haş. Patates, dilim
130
35 - 45
2
Polenta
130
35 - 45
2
37
Et
Balık
Yardımcı yemekler
11.16 Pizza Konumu
Pişirmeye başlamadan önce,
fırını 10 dakika boş olarak
ısıtın.
Yemek
Sıcaklık (°C)
Süre (dk.)
Raf konu‐
mu
Açıklamalar
Pizza (ince ha‐
murlu)
200 - 220
15 - 25
1
Pişirme tepsisin‐
de
38
www.electrolux.com
Yemek
Sıcaklık (°C)
Süre (dk.)
Raf konu‐
mu
Açıklamalar
Pizza (yoğun
üst malzemeli)
200 - 220
20 - 30
1
Pişirme tepsisin‐
de
Mini pizza
200 - 220
15 - 20
1
Pişirme tepsisin‐
de
Elmalı kek
150 - 170
50 - 70
1
20 cm'lik bir kek
kalıbında
Turta
170 - 190
35 - 50
1
26 cm'lik bir kek
kalıbında
Soğanlı tart
200 – 220
20 – 30
2
Pişirme tepsisin‐
de
11.17 Buharla tekrar ısıtma
Pişirmeye başlamadan önce,
fırını 10 dakika boş olarak
ısıtın.
Yemek
Sıcaklık (°C)
Süre (dk.)
Raf konumu
Güveç / Graten
130
15 - 25
2
Makarna ve sos
130
10 - 15
2
Yardımcı yemekler
(örn. pilav, patates,
makarna)
130
10 - 15
2
Tek porsiyonluk ye‐
mekler
130
10 - 15
2
Et
130
10 - 15
2
Sebzeler
130
10 - 15
2
11.18 Ekmek
Pişirmeye başlamadan önce,
fırını 10 dakika boş olarak
ısıtın.
Yemek
Miktar
(kg)
Beyaz ekmek 1.0
Sıcaklık
(°C)
Süre (dk.)
Raf konumu
Açıklamalar
180 - 190
45 - 60
2
Parça başına
500 g, 1 - 2
parça
TÜRKÇE
39
Yemek
Miktar
(kg)
Sıcaklık
(°C)
Süre (dk.)
Raf konumu
Açıklamalar
Ekmek
0.5
190 - 210
20 - 30
2 (2 ve 4)
Pişirme tepsi‐
sinde 6 - 8
adet
Çavdar ek‐
meği
1.0
180 - 200
50 - 70
2
Parça başına
500 g, 1 - 2
parça
Focaccia
(İtalyan pide‐
si)
-
190 - 210
20 - 25
2
Pişirme tepsi‐
sinde
11.19 Yemekölçer tablosu
Yemek
Yemek iç sıcaklığı (°C)
Dana eti rosto
75 - 80
Dana ayağı
85 - 90
Az pişmiş rozbif
45 - 50
Orta pişmiş rozbif
60 - 65
İyi pişmiş rozbif
70 - 75
Keçi omzu
80 - 82
Keçi incik
75 - 80
Kuzu eti
70 - 75
Tavuk
98
Yaban tavşanı
70 - 75
Alabalık / Çipura
65 - 70
Ton balığı / Somon
65 - 70
12. BAKIM VE TEMIZLIK
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
12.1 Temizlik hakkında
açıklamalar
•
•
•
Cihazın ön kısmını yumuşak bir bez
ve deterjanlı sıcak su ile temizleyin.
Metal yüzeyleri temizlemek için özel
bir temizlik maddesini kullanın.
Her kullanımdan sonra cihazın içini
temizleyin. Birikmiş yağlar ya da diğer
•
•
•
yemek artıkları yangına sebep olabilir.
Izgara tavası için risk daha yüksektir.
Zorlu kirleri özel fırın temizleyici ile
çıkarın.
Tüm aksesuarları her kullanımdan
sonra temizleyin ve kurumalarını
bekleyin. Ilık su, deterjan ve yumuşak
bir bez kullanın.
Yapışmaz aksesuarlarınız varsa,
bunları temizlemek için aşındırıcı
temizlik maddeleri, keskin cisimler
veya bulaşık makinesi kullanmayın.
40
www.electrolux.com
•
Yapışmaz kaplamanın hasar
görmesine neden olabilir.
Kullanımdan sonra ıslaksa fırın
boşluğunu kurulayın.
12.4 Pirolitik
DİKKAT!
Tüm aksesuarları ve
çıkarılabilir raf desteklerini
çıkarın.
12.2 Paslanmaz çelik veya
alüminyum cihazlar
Fırın kapısını sadece ıslak
bir bez ya da süngerle
temizleyin. Yumuşak bir
bezle kurulayın.
Yüzeye zarar
verebileceklerinden bulaşık
teli, asit veya aşındırıcı
maddeler kullanmayın.
Fırının kontrol panelini aynı
uyarıları dikkate alarak
temizleyin.
DİKKAT!
Temizliğe başlamadan önce,
su haznesinin tamamen
boşaldığından emin olun.
"Su haznesinin boşaltılması"
kısmına bakın.
Pirolitik temizleme işlemi
aşağıdaki koşullarda
başlayamaz:
•
yemekölçer fişini prizden
çıkarmadıysanız.
fırın kapağını tam olarak
kapatmadıysanız.
12.3 Raf desteklerini
•
Fırını temizlemek için, raf desteklerini
sökün.
En inatçı kalıntıları elle temizleyin.
1. Raf desteğinin ön kısmını yan
duvardan çekin.
2. Raf desteğinin arka kısmını yan
duvardan uzağa çekin ve desteği
çıkarın.
1
2
Ray desteklerini ters sırayla takın.
Teleskobik ray sistemleri
üzerindeki sabitleme pimleri
ön tarafa bakmalıdır.
DİKKAT!
Aynı odada bulunan başka
cihazlar da varsa, aşağıdaki
sebepten dolayı bu cihazları
bu fonksiyonla aynı
zamanda kullanmayın:
Pirolitik Cihazın zarar
görmesine neden olabilir.
1. Kapağın iç tarafını sıcak suyla
temizleyin, böylece yemek artıkları
sıcak havadan yanmaz.
2. Cihazı çalıştırın ve ana menüden şu
fonksiyonu seçin: Pirolitik.
tuşuna basın.
Onaylamak için
3. Temizleme prosedürünün süresini
ayarlayın:
Seçenek
Açıklaması
Hafif
Az miktarda
kir için 1 saat
Normal
Normal mik‐
tarda kir için
1 saat 30 da‐
kika
TÜRKÇE
Yoğun
Yüksek mik‐
tarda kir için
2 saat 30 da‐
kika
4. Onaylamak için
Temizleme işlemi sırasında
buhar girişinden fırın
boşluğuna bir miktar su
damlayabilir. Suyun fırın
boşluğunun alt kısmına
gitmesini önlemek için raf
seviyesine, hemen buhar
girişinin altına, bir damlatma
tepsisi koyun.
tuşuna dokunun.
Pirolitik temizlik
başladığında, cihaz kapısı
kilitlenir ve lamba çalışmaz.
Pirolitik temizliği bitmeden
önce durdurmak için cihazı
devre dışı bırakın.
UYARI!
Fonksiyon tamamlandığında
cihaz çok sıcaktır.
Soğumasını bekleyin.
Yanma riski vardır.
Fonksiyon bittiğinde,
soğutma aşaması için kapı
kilitli kalır. Soğutma
aşamasında bazı cihaz
fonksiyonları kullanılamaz.
Bir süre sonra fırınınızda kireçlenme
meydana gelebilir. Bunu önlemek için,
fırının buhar üretilen aksamlarını
temizleyin. Hazneyi her buharlı pişirme
sonrası boşaltın.
Su tipleri
•
•
•
12.5 Su haznesinin temizliği
41
Düşük kireç içerikli yumuşak su temizleme işlemi sayısını azalttığı için
üretici tarafından bu önerilir.
Musluk suyu - içme suyu
kaynağınızda su arıtıcısı veya su
tatlandırıcısı bulunuyorsa
kullanabilirsiniz.
Yüksek kireç içerikli sert su cihazın performansı üzerinde bir etkisi
yoktur fakat temizlik işlemi sayısını
artırır.
UYARI!
Temizleme işlemi sırasında
su haznesine su koymayın.
W.H.O. (Dünya Sağlık Örgütü) TARAFINDAN BELİRLENEN KALSİYUM MİKTARI
TABLOSU
Kalsiyum tor‐
tusu
Su sertliği
Su sınıflandır‐
ması
Kireç giderme
işleminin sık‐
lığı
(Fransız dere‐
cesi)
(Alman dere‐
cesi)
0 - 60 mg/l
0-6
0-3
Yumuşak
75 döngü - 2,5
ay
60 - 120 mg/l
6 - 12
3-7
Orta sert
50 döngü - 2 ay
120 - 180 mg/l
12 - 18
8 - 10
Sert veya kireç‐ 40 döngü - 1.5
li
ay
180 mg/l üzeri
18 üzeri
10 üzeri
Çok sert
1. Su haznesini 850 ml su ve 50 ml
limon tuzu (beş çay kaşığı) ile
doldurun. Fırını devre dışı bırakın ve
yaklaşık 60 dakika bekleyin.
30 döngü - 1 ay
2. Fırını çalıştırın ve fonksiyonu
ayarlayın: Fanlı Pişirme + Buhar.
Sıcaklığı 230°C'ye ayarlayın. 25
dakika sonra devre dışı bırakın ve 15
dakika soğumasını bekleyin.
42
www.electrolux.com
3. Fırını çalıştırın ve fonksiyonu
ayarlayın: Fanlı Pişirme + Buhar.
Sıcaklığı 130 – 230°C arasına
ayarlayın. 10 dakika sonra devre dışı
bırakın.
Soğumasını bekleyin ve hazne
içindekileri temizleyerek devam edin. "Su
haznesinin boşaltılması" kısmına bakın.
4. Su haznesini durulayın ve fırının
içerisinde kalan kireci bir bezle
temizleyin.
5. Tahliye borusunu ılık su ve sabun
kullanarak elde temizleyin. Hasarı
önlemek için asit, sprey veya benzeri
temizlik maddelerini kullanmayın.
12.6 Fırın kapağının
temizlenmesi
Fırın kapağının dört cam paneli
vardır.Fırın kapağını ve iç cam panelleri
temizlemek için çıkartabilirsiniz.
menteşe kolunun sağ tarafını kaldırın
ve çevirin.
4. Kapağın sol tarafındaki menteşeyi
belirleyin.
Cam panelleri, fırın kapağını
sökmeden çıkarmaya
çalışırsanız fırın kapağı
kapanabilir.
DİKKAT!
Cihazı cam panelleri
olmadan kullanmayın.
1. Kapağı tamamen açın ve kapağın
sağ tarafındaki menteşeyi belirleyin.
2. Sıkılaştırma parçasını geri çekilene
kadar itin.
3. İtilen parçayı tek elle tutun. Diğer
elinizle, bir tornavida yardımıyla,
5. Sol menteşenin üstündeki kolu
kaldırın ve çevirin.
TÜRKÇE
6. Fırın kapağını ilk açılma
pozisyonuna, yarıya kadar kapatın.
Daha sonra ileri doğru çekip kapağı
yuvasından çıkarın.
43
Temizleme bittiğinde, cam panelleri ve
fırın kapağını takın. Yukarıdaki adımları
sondan başa doğru izleyin.
(A, B ve C) cam panelleri yerlerine doğru
sıra ile yerleştirdiğinize emin olun. Orta
panelin (B) dekoratif bir çerçevesi vardır.
Ekran baskı bölgesi kapağın iç kısmına
bakmalıdır. Montajın ardından cam panel
çerçevesine (B) ait baskılı yüzeyin,
dokunduğunuzda pürüzsüz olmasına
dikkat edin.
A
B
C
7. Sağlam bir zemin üzerine bir bez
yerleştirerek, kapağı bezin üzerine
koyun.
8. Kapak kenarlığını (B) kapağın üst
kenarında her iki yandan kavrayın ve
klips contasını serbest bırakmak için
içeriye doğru bastırın.
Orta cam paneli yerine doğru bir şekilde
taktığınızdan emin olun.
2
A
B
B
1
9. Kapak kenarlığını öne doğru çekerek
çıkarın.
10. Üst kenarlarından kapak cam
panellerini tutun ve dikkatlice teker
teker çekin. Üst panelden başlayın.
Camın desteklerden tam
kurtulduğundan emin olun.
11. Cam panelleri su ve sabunla
temizleyin. Cam panelleri dikkatlice
kurutun.
C
12.7 Lambanın değiştirilmesi
Cihazın iç kısmının tabanına bir bez
serin. Bu, lamba cam kapağının ve fırının
iç kısmının hasar görmesini önler.
UYARI!
Elektrik tehlikesi! Lambayı
değiştirmeden önce sigortayı
kapatın.
Lamba ve lambanın cam
kapağı ısınabilir.
DİKKAT!
Yağ kalıntısının lamba
üzerinde yanmasını önlemek
için halojen lambayı daima
bir bezle tutun.
44
www.electrolux.com
1. Cihazı devre dışı bırakın.
2. Sigortaları sigorta kutusundan çıkarın
veya devre kesiciyi devre dışı
bırakın.
2. Cam kapağı temizleyin.
3. Bozulan lambayı 300 °C ısıya
dayanıklı yeni bir lamba ile değiştirin.
4. Cam kapağı takın.
Arka lamba
1. Lambanın cam kapağını saat
yönünün tersine çevirerek çıkartın.
13. SORUN GIDERME
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
13.1 Servisi aramadan önce...
Problem
Muhtemel neden
Çözüm
Fırını açamadınız veya ça‐ Fırın, elektrik beslemesine
lıştıramadınız.
bağlanmamıştır ya da elek‐
trik bağlantısı doğru şekil‐
de yapılmamıştır.
Fırının elektrik beslemesi‐
nin düzgün şekilde yapıl‐
dığından emin olun (varsa
bkz. bağlantı diyagramı).
Fırın ısınmıyor.
Fırın kapalıdır.
Fırını çalıştırın.
Fırın ısınmıyor.
Saat ayarlanmamıştır.
Saati ayarlayın.
Fırın ısınmıyor.
Gerekli ayarlar yapılma‐
mıştır.
Ayarların doğru olduğun‐
dan emin olun.
Fırın ısınmıyor.
Otomatik kapanma etkin‐
leştirilmiştir.
"Otomatik kapanma" bölü‐
müne bakın.
Fırın ısınmıyor.
Çocuk Kilidi etkinleştirilmiş‐ "Çocuk Kilidinin Kullanıl‐
tir.
ması" bölümüne bakın.
Fırın ısınmıyor.
Kapı doğru kapatılmamış‐
tır.
Kapağı tam olarak kapatın.
Fırın ısınmıyor.
Sigorta atmıştır.
Arızaya sigortanın neden
olup olmadığını kontrol
edin. Sigortanın tekrar tek‐
rar atması halinde, kalifiye
bir elektrikçiye danışın.
Lamba çalışmıyor.
Lamba arızalı.
Lambayı değiştirin.
Fırının içerisinde su birikin‐ Haznede çok fazla su var‐
tisi var.
dır.
Fırını kapayın ve suyu bir
bezle veya süngerle temiz‐
leyin.
Buharlı pişirme fonksiyonu
çalışmıyor.
Su haznesini doldurun.
Haznede su kalmamıştır.
TÜRKÇE
Problem
Muhtemel neden
Çözüm
Buharlı pişirme fonksiyonu
çalışmıyor.
Delik kireçlenmiş ve tıkan‐
mıştır.
Buhar giriş deliğini kontrol
edin. Kireci temizleyerek
giderin.
45
Su tankının boşaltılması üç Fırında kireç artıkları var‐
dakikadan fazla sürüyor
dır.
veya buhar giriş deliğinden
su kaçağı var.
Su haznesini temizleyin.
"Su haznesinin temizliği"
bölümüne bakın.
Ekranda F111 gösteriliyor.
İç sıcaklığı sensörü fişini,
prize olabildiğince bastıra‐
rak takın.
İç sıcaklığı sensörü fişi pri‐
ze doğru şekilde takılma‐
mıştır.
Ekran, tabloda olmayan bir Elektriksel bir arıza vardır.
hata kodunu gösteriyor.
•
•
Yemeklerin üstünde ve fı‐
rın boşluğunda buhar ve
buğu birikiyor.
Yemek fırında çok uzun
süre bırakılmıştır.
Cihaz çalışıyor ama ısınmı‐ Demo modu etkinleşmiştir.
yor. Fan çalışmıyor. Ekran‐
da "Demo" görüntülenir.
13.2 Servis verileri
Sorunu gideremediğiniz takdirde,
satıcınıza veya bir Yetkili Servise
başvurun.
Fırını, evin ana sigorta‐
sıyla ya da sigorta kutu‐
sundaki emniyet şalte‐
riyle kapatıp tekrar açın.
Gösterge ekranında ha‐
ta kodu tekrar görüntü‐
lenirse, Müşteri Hizmet‐
leri Departmanı ile ileti‐
şime geçin.
Pişirme işlemi bittikten son‐
ra, yemekleri fırının içeri‐
sinde 15 - 20 dakikadan
fazla bekletmeyin.
"Günlük kullanım" bölü‐
münde "Temel Ayarlar"a
bakın.
cihazın pişirme bölümünün ön
tarafındadır. Cihaz boşluğundaki bilgi
etiketini çıkarmayın.
Servisler için gerekli bilgiler bilgi
etiketinde bulunmaktadır. Bilgi etiketi
Bu verileri aşağıya yazmanızı öneriyoruz:
Model (MOD.)
.........................................
Ürün numarası (PNC)
.........................................
Seri numarası (S.N.)
.........................................
14. MONTAJ
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
46
www.electrolux.com
14.3 Elektrik tesisatı
14.1 Ankastre Montaj
548 21
558
min. 550
114
16
20
600
min. 560
589
594
573
"Güvenlik" bölümünde
açıklanan güvenlik
önlemlerine uymamanız
halinde üretici firma
sorumluluk kabul etmez.
Bu cihaz, bir elektrik fişi ve elektrik
kablosu ile birlikte teslim edilir.
14.4 Kablo
594
Montaj veya değişime uygun kablo tipleri:
5
3
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Kablo ile ilgili bölüme bakmak için bilgi
etiketindeki toplam güce bakın. Tabloya
da bakabilirsiniz:
548 21
min. 550
20
590
558
16
114
min. 560
589
594
573
594
Toplam güç (W)
Kablo bölümü
(mm²)
maksimum 1380
3 x 0.75
maksimum 2300
3x1
maksimum 3680
3 x 1.5
5
3
Fırın kablosu (yeşil / sarı kablo) faz
kablolarından ve nötr bağlantı
kablolarından (mavi ve kahverengi
kablolar) 2 cm uzun olmalıdır.
14.2 Mobilya içine montaj
A
B
15. ENERJI VERIMLILIĞI
15.1 EU 65-66/2014 uyarınca Ürün Fişi ve bilgileri
Tedarikçi adı
Electrolux
TÜRKÇE
Ürün kimliği
EOC6851BAX
Enerji Verimlilik Dizin
81.2
Enerji verimlilik sınıfı
A+
Standart yüklü, geleneksek mod enerji tüketimi
0.93 kWsaat/devir
Standart yüklü, fanlı pişirme modu enerji tüketimi
0.69 kWsaat/devir
Boşluk sayısı
1
Isı kaynağı
Elektrik
Hacim
72 l
Fırın türü
Ankastre Fırın
Kütle
39.7 kg
EN 60350-1 - Elektrikli pişirme cihazları Bölüm 1: Ürün gamları, fırınlar, buharlı
fırınlar ve ızgaralar - Performans ölçüm
yöntemleri.
15.2 Enerji tasarrufu
Cihazda, günlük yemek
pişirme işlemleri sırasında
enerji tasarrufu yapmanıza
yardımcı olacak özellikler
bulunmaktadır.
Genel bilgiler
Fırın çalışırken kapağının düzgün şekilde
kapatıldığından emin olun ve pişirme
sırasında mümkün olduğunca kapalı
tutun.
Enerji tasarrufu için metal tabaklar
kullanın.
Mümkünse, yemeği içeri koymadan önce
fırını önceden ısıtmayın.
Pişirme süresinin 30 dakikayı aştığı
durumlarda, pişirme süresine bağlı
olarak, süre dolmadan 3 - 10 dakika
önce fırın sıcaklığını minimuma düşürün.
Fırının içinde kalan sıcaklık, pişirme
işlemine devam eder.
Diğer yiyecekleri ısıtmak için önceden
kalan sıcaklığı kullanın.
Fan ile pişirme
Mümkünse, enerji tasarrufu için fanlı
pişirme işlevlerini kullanın.
47
Atıl ısı
Süre veya Bitiş seçimli program
etkinleştirildiğinde ve pişirme süresi 30
dakikadan uzun olduğunda, ısıtıcı
elemanlar %10 daha erken otomatik
olarak devre dışı kalır.
Fan ve lamba çalışmaya devam eder.
Yiyeceği sıcak tutun
Kalan sıcaklığı kullanmak ve yemeği
sıcak tutmak için mümkün olan en düşük
sıcaklığı seçin. Gösterge ekranında
kalan sıcaklık göstergesi ve sıcaklık
gösterilir.
Lamba kapalıyken pişirme
Pişirme sırasında lambayı iptal edin ve
sadece ihtiyacınız olduğunda
etkinleştirin.
Sıcak Hava (Nemli)
Pişirme sırasında enerji tasarrufu
sağlamak için tasarlanmış fonksiyon.
Pişirme döngüsü esnasında fırının
içindeki sıcaklığın ekranda gösterilen
sıcaklıktan farklı olacağı şekilde
çalışmaktadır ve pişirme süreleri diğer
programdaki pişirme sürelerinden farklı
olabilir.
Sıcak Hava (Nemli) kullanırken, lamba
30 saniye sonra söner.
Lambayı yeniden etkinleştirebilirsiniz
ancak bu eylem beklenen enerji
tasarrufunu azaltacaktır.
48
www.electrolux.com
16. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI
1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması
durumunda tüketici;
a. Satılanı geri vermeye hazır
olduğunu bildirerek sözleşmeden
dönme,
b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında
satış bedelinden indirim isteme,
c. Aşırı bir masraf gerektirmediği
takdirde, bütün masrafları
satıcıya ait olmak üzere satılanın
ücretsiz onarılmasını isteme,
d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir
misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini
kullanabilir. Satıcı, tüketicinin
tercih ettiği bu talebi yerine
getirmekle yükümlüdür.
2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesi hakları üretici
veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
Bu fıkradaki hakların yerine
getirilmesi konusunda satıcı, üretici
ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Üretici veya ithalatçı, malın kendisi
tarafından piyasaya sürülmesinden
sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği
takdirde sorumlu tutulmaz.
3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesinin satıcı için
orantısız güçlükleri beraberinde
getirecek olması hâlinde tüketici,
sözleşmeden dönme veya ayıp
oranında bedelden indirim
haklarından birini kullanabilir.
Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız
değeri, ayıbın önemi ve diğer
seçimlik haklara başvurmanın tüketici
açısından sorun teşkil edip
etmeyeceği gibi hususlar dikkate
alınır.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesi haklarından
birinin seçilmesi durumunda bu
talebin satıcıya, üreticiye veya
ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren
azami otuz iş günü, konut ve tatil
amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş
günü içinde yerine getirilmesi
zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58
inci maddesi uyarınca çıkarılan
yönetmelik eki listede yer alan
mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz
onarım talebi, yönetmelikte belirlenen
azami tamir süresi içinde yerine
getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer
seçimlik haklarını kullanmakta
serbesttir.
5. Tüketicinin sözleşmeden dönme
veya ayıp oranında bedelden indirim
hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş
olduğu bedelin tümü veya bedelden
yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye
iade edilir.
6. Seçimlik hakların kullanılması
nedeniyle ortaya çıkan tüm
masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı
yerine getiren tarafça karşılanır.
Tüketici bu seçimlik haklarından biri
ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098
sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri
uyarınca tazminat da talep edebilir.
Tüketici, garantiden doğan haklarının
kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek
uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin
bulunduğu veya tüketici işleminin
yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem
Heyetine veya Tüketici Mahkemesine
başvurabilir.
17. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER
Şu sembole sahip malzemeler geri
dönüştürülebilir . Ambalajı geri
dönüşüm için uygun konteynerlere
koyun. Elektrikli ve elektronik cihaz
atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve
insan sağlığının korunmasına yardımcı
*
olun. Ev atığı sembolü bulunan
cihazları atmayın. Ürünü yerel geri
dönüşüm tesislerinize gönderin ya da
belediye ile irtibata geçin.
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
TÜRKÇE
49
50
www.electrolux.com
TÜRKÇE
51
867339038-A-352016
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising