Electrolux | EOA3430AOX | User manual | Electrolux EOA3430AOX Kullanım kılavuzu

Electrolux EOA3430AOX Kullanım kılavuzu
EEA4233POX
EOA3430AOX
TR
Fırın
Kullanma Kılavuzu
2
www.electrolux.com
İÇİNDEKİLER
1. GÜVENLIK BILGILERI....................................................................................... 3
2. GÜVENLIK TALIMATLARI................................................................................. 4
3. ÜRÜN TANIMI.................................................................................................... 7
4. İLK KULLANIMDAN ÖNCE................................................................................ 7
5. GÜNLÜK KULLANIM..........................................................................................8
6. SAAT FONKSIYONLARI.................................................................................. 10
7. AKSESUARLARIN KULLANILMASI.................................................................10
8. EK FONKSIYONLAR........................................................................................11
9. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER..................................................................11
10. BAKIM VE TEMIZLIK......................................................................................20
11. SORUN GIDERME......................................................................................... 23
12. MONTAJ......................................................................................................... 24
13. TEKNIK BILGILER..........................................................................................25
14. ENERJI VERIMLILIĞI.....................................................................................26
15. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI............................................................... 26
SİZİ DÜŞÜNÜR
Bir Electrolux cihazı aldığınız için teşekkürler. Size onlarca yıllık profesyonel
deneyim ve yenilik sunan bir ürün tercih ettiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı
ve şık bir ürün. Bu ürünü her kullandığınızda, daima en iyi sonuçları
alacağınızdan emin olabilirsiniz.
Electrolux'e hoş geldiniz.
Aşağıdakiler için web sitemizi ziyaret edin:
Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis bilgileri alın:
www.electrolux.com
Ürününüzü daha iyi servis için kaydedin:
www.registerelectrolux.com
Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın
alın:
www.electrolux.com/shop
MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS
Orijinal yedek parça kullanılmasını tavsiye ederiz.
Yetkili Servis Merkezimizle iletişim sırasında, aşağıdaki verilerin bulunduğunu
kontrol edin: Model, PNC, Seri Numarası.
Bilgiler, bilgi etiketinde yazılıdır.
Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri
Genel bilgiler ve tavsiyeler
Çevre ile ilgili bilgiler
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
TÜRKÇE
1.
3
GÜVENLIK BILGILERI
Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları
dikkatlice okuyun. Üretici, yanlış bir montajın ve
kullanımın yaralanma ve hasara neden olması
durumunda sorumluluk kabul etmez. Talimatları daha
sonra da kullanmak için saklayın.
1.1 Çocukların ve tehlikeye açık kişilerin güvenliği
•
•
•
•
•
•
•
Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek
tehlikeler hakkında talimat, gözetim veya bilgi
verilmesi halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel,
duyumsal veya zihinsel kapasitesi düşük veya bilgi ve
deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun.
Cihaz çalışırken veya soğuma aşamasındayken
çocukları ve evcil hayvanları cihazdan uzak tutun.
Erişilebilir parçalar sıcaktır.
Cihazda çocuk güvenliği kilidi varsa bu kilidi
etkinleştirmenizi tavsiye ederiz.
Temizlik ve bakımı, gözetim altında bulunmadıkları
müddetçe çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
3 yaşın altındaki çocuklar sürekli gözetim altında
bulunmadıkları müddetçe cihazdan uzak tutulmalıdır.
1.2 Genel Güvenlik
•
•
•
•
Cihazın montajı ve kablo değişimi yalnızca kalifiye bir
kişi tarafından yapılmalıdır.
Çalışır konumdayken cihazın içi ısınır. Cihazın ısıtıcı
elemanlarına dokunmayın. Cihazdan aksesuar veya
fırın kabı alırken ya da bunları cihaza koyarken her
zaman fırın eldiveni kullanın.
Bakım yapmadan önce cihazın fişini prizden çekin.
Elektrik çarpması ihtimalini ortadan kaldırmak için,
lambayı değiştirmeden önce cihazı mutlaka kapayın.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
Cihazı temizlemek için buharlı bir temizleyici
kullanmayın.
Cam kapıyı silmek için sert, aşındırıcı temizleyiciler
veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın. Bu tip
malzemeler, yüzeyi çizebilir ve camın kırılmasına
neden olabilir.
Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda, bir
kazanın meydana gelmesine engel olmak için,
kablonun değişimi, üretici, Yetkili Servis veya benzer
nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından yapılmalıdır.
Raf desteklerini çıkarmak için öncelikle yan duvarda
bulunan ön raf desteğini ve ardından arka raf
desteğini çekip çıkarın. Ray desteklerini ters sırayla
takın.
2. GÜVENLIK TALIMATLARI
2.1 Montaj
UYARI!
Cihazın montajı sadece
kalifiye bir kişi tarafından
yapılmalıdır.
•
•
•
•
•
•
•
•
Tüm ambalajları çıkarın.
Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya
da kullanmayın.
Cihazla birlikte verilen montaj
talimatlarına uyun.
Ağır olduğundan, cihazı taşırken
daima dikkat edin. Her zaman
güvenlik eldivenleri kullanın.
Cihazı kulpundan çekmeyin.
Diğer cihazlar ve üniteler arasında
olması gereken minimum mesafeyi
koruyun.
Cihazın güvenli yapıların altına ve
yanına kurulmasını sağlayın.
Cihazın yanlarında bulunan diğer
cihaz ve üniteler, cihaz ile bitişik ve
aynı boyda olmalıdır.
2.2 Elektrik bağlantısı
UYARI!
Yangın ve elektrik çarpması
riski vardır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tüm elektrik bağlantıları kalifiye bir
elektrik teknisyeni tarafından
yapılmalıdır.
Cihaz topraklanmalıdır.
Bilgi etiketindeki elektrik bilgilerinin
elektrik beslemesine uygun
olduğundan emin olun. Aksi durumda,
bir elektrik teknisyenini arayın.
Her zaman doğru monte edilmiş,
darbeye dayanıklı bir priz kullanın.
Priz çoğaltıcıları ve uzatma kabloları
kullanmayın.
Elektrik fişine ve kablosuna zarar
vermemeye özen gösterin. Cihazın
ana kablosunun değiştirilmesi
gerekirse, bu işlem Yetkili Servis
tarafından yapılmalıdır.
Özellikle kapak sıcak olduğunda,
elektrik kablolarının cihazın kapağına
temas etmesini veya yaklaşmasını
engelleyin.
Akım taşıyan ve izole edilmiş
parçaların darbe koruması araç
kullanılmaksızın çıkarılamayacak
şekilde takılmalıdır.
Fişi prize sadece montaj
tamamlandıktan sonra takın.
Montajdan sonra elektrik fişine
erişilebildiğinden emin olun.
Priz gevşemişse fişi takmayın.
TÜRKÇE
•
•
•
•
Cihazı kapatmak için elektrik
kablosunu çıkarırken kablodan
çekmeyin. Her zaman fişten tutarak
çekin.
Sadece doğru yalıtım malzemelerini
kullanın: Hat koruyucu devre kesiciler,
sigortalar (yuvasından çıkarılan vida
tipi sigortalar), toprak kaçağı kesicileri
ve kontaktörler.
Elektrik tesisatı, cihazın ana şebeke
bağlantısını tüm kutuplardan
kesebilmenize olanak sağlayan bir
yalıtım malzemesine sahip olmalıdır.
Yalıtım malzemesinin kontak
açıklığının genişliği en az 3 mm
olmalıdır.
Bu cihaz, EEC yönergeleri ile
uyumludur.
2.3 Kullanım
UYARI!
Yaralanma, yanık ve elektrik
çarpması veya patlama riski
vardır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bu cihazı yalnızca ev ortamında
kullanın.
Bu cihazın teknik özelliklerini
değiştirmeyin.
Havalandırma boşluklarının kapalı
olmadığından emin olun.
Cihazı çalışır durumdayken
denetimsiz bırakmayın.
Her kullanımdan sonra cihazı
kapayın.
Çalışır konumdayken cihaz kapağını
dikkatli şekilde açın. Sıcak hava
çıkabilir.
Cihaz suyla temas halindeyken veya
ıslak ellerle cihazı kullanmayın.
Açık cihaz kapağına baskı
uygulamayın.
Cihazı çalışma tezgahı veya eşya
koyma yeri gibi kullanmayın.
Cihaz kapağını dikkatlice açın. Alkollü
malzemeler kullanılması, alkol ve
havanın karışmasına neden olabilir.
Kapağını açarken cihaza kıvılcım
veya çıplak alev temas etmemesine
dikkat edin.
Cihazın içine, üzerine veya yakınına
yanıcı ürünler ya da yanıcı ürünlerle
ıslanmış eşyalar koymayın.
5
UYARI!
Cihazın zarar görme riski
vardır.
•
•
•
•
•
•
Emaye kısmın hasar görmesini veya
renginin solmasını önlemek için:
– cihazın alt kısmına fırın kabı veya
diğer cisimleri direkt olarak
koymayın.
– cihazın alt kısmına direkt olarak
alüminyum folyo koymayın.
– sıcak cihaza doğrudan su
koymayın.
– yemek pişirmeyi bitirdikten sonra
nemli tabak ve yiyecekleri cihazın
içinde bırakmayın.
– aksesuarları çıkarırken ve
takarken dikkatli olun.
Emaye kısmın renginin solması
cihazın performansını etkilemez.
Garanti şartları uyarınca bu bir kusur
değildir.
Yaş pasta için derin pişirme kabı
kullanın. Meyve suları kalıcı
paslanmalara neden olabilir.
Bu cihaz sadece pişirme amaçlıdır.
Oda ısıtma gibi başka amaçlarla
kullanılmamalıdır.
Pişirme işlemini daima fırın kapağı
kapalı halde yapın.
Cihaz bir mobilya panelinin arkasına
monte edilirse (örneğin kapı), cihaz
çalışırken kapının kapalı olmamasına
dikkat edin. Kapalı mobilya panelinin
arkasında sıcaklık ve nem oluşabilir
ve cihaza, muhafaza ünitesine veya
zemine zarar verebilir. Cihazı
kullandıktan sonra soğuya kadar
mobilya panelini kapatmayın.
2.4 Bakım ve temizlik
UYARI!
Yaralanma, yangın veya
cihazın zarar görme riski söz
konusudur.
•
•
•
Bakım işleminden önce, cihazı devre
dışı bırakın ve elektrik fişini prizden
çekin.
Cihazın soğuduğundan emin olun.
Cam panellerin kırılma riski vardır.
Hasar gördüklerinde kapağın cam
panellerini hemen değiştirin. Yetkili
Servis Merkezini arayın.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Kapağı cihazdan çıkarırken dikkatli
olun. Kapak ağırdır!
Yüzey malzemesinin bozulmasını
önlemek için cihazı düzenli olarak
temizleyin.
Cihaz içerisindeki yağ veya yiyecek
kalıntıları yangına neden olabilir.
Cihazı yumuşak, nemli bir bezle
temizleyin. Sadece nötr deterjanlar
kullanın. Aşındırıcı ürünleri, aşındırıcı
temizleme bezlerini, çözücüleri veya
metal cisimleri kullanmayın.
Fırın spreyi kullanıyorsanız
ambalajdaki güvenlik talimatlarına
uyun.
Katalitik emayeyi (varsa) deterjanla
temizlemeyin.
2.5 İç aydınlatma
•
Bu cihaz için kullanılan halojen lamba
veya lamba ampulü türü, sadece ev
cihazları içindir. Ev aydınlatması için
kullanmayın.
UYARI!
Elektrik çarpması riski.
•
•
Lambayı değiştirmeden önce cihaz
fişini prizden çekin.
Sadece aynı özelliklerdeki lambaları
kullanın.
2.6 Elden çıkarma
UYARI!
Yaralanma ya da boğulma
riski.
•
•
Cihazın fişini prizden çekin.
Elektrik kablosunu kesin ve atın.
•
Çocukların ve hayvanların cihazda
kapalı kalmasını önlemek için kapak
kilit dilini çıkarın.
2.7 Servis
•
•
Cihazı onarmak için yetkili bir Servis
Merkezine başvurun.
Sadece orijinal yedek parçalar
kullanın.
Üretici / İhracatçı :
ELECTROLUX APPLIANCES AB
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
ST GÖRANSGATAN 143
SE-105 45 STOCKHOLM
SWEDEN
TEL: +46 (8) 738 60 00
FAX: +46 (8) 738 63 35
www.electrolux.com
İthalatcı: Electrolux A.Ş
Tarlabaşı Cad. No:35 34435-TaksimBeyoğlu_Istanbul
Electrolux tüketici danışma merkezi: 0
850 250 35 89
www.electrolux.com.tr
Kullanım Ömrü Bilgisi :
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl,
diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10
yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya
ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek
parça temini ve bakım süresini ifade
eder.
TÜRKÇE
3. ÜRÜN TANIMI
3.1 Genel görünüm
1 2
3
4
5
6
7
5
8
4
11
3
9
2
1
10
3.2 Aksesuarlar
•
•
Tel raf
Pişirme kapları, kek kalıpları,
kızartmalar için.
Pişirme tepsisi
Kek, çörek ve bisküviler için.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
•
•
Kontrol paneli
Fırın fonksiyonları düğmesi
Güç lambası / sembolü / göstergesi
Elektronik programlayıcı
Sıcaklık düğmesi
Sıcaklık lambası / sembolü /
göstergesi
Isıtıcı eleman
Lamba
Fan
Sürgülü kafes, çıkarılabilir
Raf konumları
Izgara- / Kızartma kabı
Pişirmek, kızartmak veya yağ tepsisi
olarak kullanmak için.
Teleskopik ray sistemleri
Raflar ve tepsiler içindir.
4. İLK KULLANIMDAN ÖNCE
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
4.1 İlk Temizlik
Çıkarılabilir raf desteklerini ve
aksesuarları cihazdan çıkarın.
"Bakım ve temizlik"
bölümüne bakın.
Cihazı ilk kullanım öncesinde temizleyin.
Aksesuarları ve çıkarılabilir raf
desteklerini başlangıçtaki yerlerine takın.
4.2 Saati ayarlama
Fırını çalıştırmadan önce saati
ayarlamanız gereklidir.
Cihazı güç kaynağına bağlamadığınızda,
bir elektrik kesintisi olduğunda veya
zamanlayıcı ayarlanmadığında, günün
Saati fonksiyonunun göstergesi yanıp
söner.
Doğru saati ayarlamak için
veya
düğmesine basın.
Yaklaşık beş saniye sonra yanıp sönme
işlemi durur ve gösterge ekranında
ayarladığınız saat gösterilir.
4.3 Saatin değiştirilmesi
Süre
veya Bitiş
fonksiyonu çalışırken, günün
saatini değiştiremezsiniz.
Günün Saati fonksiyonunun göstergesi
yanıp sönene kadar
arkaya basın.
tuşuna arka
Yeni saati ayarlamak için "Saatin
ayarlanması"na bakın.
7
8
www.electrolux.com
4.4 Ön ısıtma
4. Cihazı 15 dakika çalıştırın.
Kalan yağ kalıntılarının yanması için boş
cihazı önceden ısıtın.
seçeneğine basın ve maksimum
sıcaklığı ayarlayın.
6. Cihazı 15 dakika çalıştırın.
fonksiyonunu ve maksimum
sıcaklığı ayarlayın.
2. Cihazı bir saat çalıştırın.
Aksesuarlar normalde olduğundan daha
sıcak olabilir. Cihazdan koku ve duman
yayılabilir. Bu normal bir durumdur.
Odadaki hava akışının yeterli
olduğundan emin olun.
1.
3.
fonksiyonunu ve maksimum
sıcaklığı ayarlayın.
5.
5. GÜNLÜK KULLANIM
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
5.1 Hareketli düğmeler
Cihazı kullanmak için kontrol düğmesine
basın. Kontrol düğmesi dışarıya çıkar.
1. Fırın fonksiyonları düğmesini, bir fırın
fonksiyonunu seçmek için çevirin.
2. Bir sıcaklığı seçmek için sıcaklık
düğmesini çevirin.
3. Cihazı devre dışı bırakmak için fırın
fonksiyonlarının ve sıcaklık ayarının
düğmelerini kapalı konuma getirin.
5.2 Cihazın etkinleştirilmesi ve
devre dışı bırakılması
Cihazınızın düğme
sembolleri, göstergeleri
veya lambalarının olup
olmaması modeline
bağlıdır:
• Gösterge, fırının
ısınmasıyla birlikte açılır.
• Lamba, fırının
çalışmasıyla birlikte açılır.
• Sembol, düğmenin fırın
fonksiyonlarını ya da
sıcaklığı kontrol edip
etmediğini gösterir.
5.3 Fırın fonksiyonları
Fırın fonksiyonu
Uygulama
Kapalı konum
Cihaz kapalı.
Fırın İçi Aydın‐
latma
Fırın lambasını pişirme fonksiyonunu kullanmadan
etkinleştirmek içindir.
Üst / Alt Isıtma
Tek raf konumunda pişirme ve kızartma yapmak içi‐
ndir.
TÜRKÇE
Fırın fonksiyonu
Uygulama
Üst Isıtma
Ekmek, kek ve börek kızartmak içindir. Pişmiş yiye‐
cekler içindir.
Alt Isıtma
Altı gevrek olması gereken kekleri pişirmek ve yiye‐
cekleri konserve yapmak içindir.
Izgara
Yassı yiyecekleri ızgara yapmak ve ekmek kızart‐
mak içindir.
Hızlı Izgara
Çok miktardaki yassı yiyecekleri ızgara yapmak ve
ekmek kızartmak içindir.
Turbo Izgara
Büyük et parçalarını veya kemikli kümes hayvanları‐
nı tek 1 raf konumunda kızartmak içindir. Ayrıca ız‐
gara yapmak ve yüzeyi kızartmak içindir.
Sıcak Hava /
Buz Çözme
Aynı anda 3 raf konumunda pişirmek ve yiyecekleri
kurutmak içindir.Sıcaklığı, Üst + Alt Isıtma'dan 20 40°C daha düşük ayarlayın.
Dondurulmuş yiyeceklerin buzunu çözmek içindir.
Pizza Ayarları
Çok iyi kızarmış ve gevrek bir tabana sahip olması
gereken yemekleri tek 1 raf konumunda pişirmek içi‐
ndir. Sıcaklığı, Üst + Alt Isıtma'dan 20 - 40°C daha
düşük ayarlayın.
5.4 Gösterge Ekranı
A
B
C
A) Fonksiyon göstergeleri
B) Saat göstergesi
C) Fonksiyon göstergesi
5.5 Tuşlar
Tuş
9
Fonksiyon
Açıklaması
EKSİ
Saati ayarlamak içindir.
SAAT
Bir saat fonksiyonu ayarlamak içindir.
ARTI
Saati ayarlamak içindir.
10
www.electrolux.com
6. SAAT FONKSIYONLARI
6.1 Saat fonksiyonları tablosu
Saat fonksiyonu
Uygulama
Saat
Günün saatini değiştirmek veya kontrol etmek içindir.
Zaman Ayarı
Geri sayım süresini ayarlamak için. Bu fonksiyonun ciha‐
zın çalışması üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.
Süre
Fırının pişirme zamanının ayarlanması içindir.
Bitiş
Fırının devre dışı bırakılması gereken günün saatini ayar‐
lamak içindir.
Cihazın ne kadar süre
çalışacağını ve ne zaman
devre dışı bırakılacağını
ayarlamak için aynı anda
ve Bitiş
Süre
fonksiyonlarını
kullanabilirsiniz. Bu, cihazı
gecikmeli olarak
etkinleştirmenize neden olur.
Önce Süreyi
sonra Bitişi
ve daha
ayarlayın.
6.2 Saat fonksiyonlarının
ayarlanması
Zaman Ayarı fonksiyonu için
gösterge kalan süreyi
gösterir.
3. Süre bittiğinde saat fonksiyonu
göstergesi yanıp söner ve sesli bir
sinyal duyulur. Sinyali durdurmak için
bir tuşa basın.
4. Fırın fonksiyonlarının ve sıcaklık
ayarının düğmelerini kapalı konuma
getirin.
Süre
ve Bitiş
fonksiyonları ile cihaz
otomatik olarak devre dışı
bırakılır.
Süre
ve Bitiş
için bir fırın
fonksiyonu ve pişirme sıcaklığı ayarlayın.
6.3 Saat fonksiyonlarının iptal
edilmesi
Bu Zaman Ayarı
1. Gerekli fonksiyon göstergesi yanıp
için gerekli değildir.
1. Gerekli saat fonksiyonu göstergesi
yanıp sönene dek
tuşuna arka
arkaya basın.
2. Gerekli saat fonksiyonunun zamanını
ayarlamak için
veya
tuşuna
basın.
Saat fonksiyonu çalışıyor. Gösterge
ekranı ayarladığınız saat fonksiyonunu
gösterir.
sönünceye kadar
arkaya basın.
2.
tuşunu basılı tutun.
Saat fonksiyonu birkaç saniye sonra
devre dışı kalır.
7. AKSESUARLARIN KULLANILMASI
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
tuşuna arka
TÜRKÇE
7.1 Teleskobik Raylar
Sonraki kullanımlar için
teleskobik ray sistemi montaj
talimatlarını saklayın.
11
2. Tel rafı, teleskobik ray sisteminin
üzerine koyun ve dikkatlice fırının
içine itin.
°C
Teleskobik rayları kullanarak rafları daha
kolay takabilir ve çıkarabilirsiniz.
DİKKAT!
Teleskobik rayları bulaşık
makinesinde yıkamayın.
Teleskobik rayları
yağlamayın.
1. Sağ ve sol teleskobik rayları dışarı
çekin.
°C
Fırın kapağını kapatmadan önce
teleskopik rayları cihazın içine tam olarak
yerleştirdiğinizden emin olun.
8. EK FONKSIYONLAR
8.1 Soğutma fanı
8.2 Güvenlik termostatı
Cihaz çalışırken, cihaz yüzeyinin soğuk
kalması için soğutma fanı otomatik olarak
çalışır. Cihazı kaparsanız, cihaz
soğuyana kadar soğutma fanı çalışmaya
devam eder.
Cihazın hatalı kullanılması veya kusurlu
bileşenler tehlikeli şekilde aşırı ısınmaya
neden olabilir. Bunun önüne geçmek için,
fırında gücü kesen bir güvenlik termostatı
bulunur. Sıcaklık düştüğünde fırın
otomatik olarak tekrar çalışmaya başlar.
9. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
Tablolarda verilen sıcaklıklar
ve pişirme süreleri sadece
bilgi amaçlıdır. Gerçek
süreler tariflere ve kullanılan
malzemelerin kalitesine ve
miktarına bağlıdır.
9.1 Genel bilgiler
•
•
Cihazda beş adet raf konumu
bulunmaktadır. Raf konumlarını
cihazın altından başlayarak sayın.
Cihaz, hava sirkülasyonu sağlayan ve
buharı sürekli olarak yeniden kullanılır
hale getiren özel bir sistemle
donatılmıştır. Bu sistem sayesinde
buharlı bir ortamda pişirebilir ve
yiyeceklerin içinin yumuşak ve dışının
12
www.electrolux.com
•
•
•
gevrek olmasını sağlayabilirsiniz.
Pişirme süresini ve enerji tüketimini
en aza indirir.
Cihazın içinde veya cam kapı
panellerinde nemden buğulanma
oluşabilir. Bu normal bir durumdur.
Pişirme sırasında fırın kapısını
açarken mutlaka fırından uzakta
durun. Yoğunlaşmayı azaltmak için,
pişirmeye başlamadan önce cihazı 10
dakika çalıştırın.
Her kullanımdan sonra cihazdaki
buğulanmayı temizleyin.
Pişirme sırasında doğrudan cihaz
zeminine herhangi bir nesne ve
bileşenlerin üzerine alüminyum folyo
koymayın. Bu, pişirme sonuçlarının
değişmesine ve emaye kaplamasının
zarar görmesine neden olabilir.
9.2 Kek pişirme
•
•
Fırın kapısını, pişirme süresinin 3/4'ü
geçmeden açmayın.
Aynı anda birden fazla tepsi
kullanıyorsanız, aralarında bir raf
boşluk bırakın.
9.3 Et ve balık pişirme
•
•
•
Fırında kalıcı lekelerin oluşmasını
önlemek için, çok yağlı yemekler
pişirirken derin tava/pişirme kabı
kullanın.
İçindeki suyun sızıp kurumaması için,
eti kesmeden önce 15 dakika bekletin.
Kızartma esnasında fırının içinde aşırı
duman oluşmasını önlemek için, derin
tava/pişirme kabına biraz su koyun.
Duman birikmesini önlemek için,
kuruduktan sonra her seferinde su
ekleyin.
9.4 Pişirme süreleri
Pişirme süreleri, yiyeceğin türüne,
kıvamına ve hacmine göre değişiklik
gösterir.
Başlangıçta, pişirme esnasındaki
performansı gözlemleyin. Cihazda
pişirme yaparken kullandığınız pişirme
kaplarına, tariflere ve miktarlara göre en
iyi ayarları (ısı ayarı, pişirme süresi, vs.)
tespit edin.
9.5 Pişirme ve kızartma tablosu
Kek ve pastalar
Yemek
Üst/Alt Isıtma
Sıcaklık
(°C)
Sıcak Hava ile Pi‐
şirme
Süre (dk.) Açıklama‐
lar
Raf konu‐ Sıcaklık
mu
(°C)
Raf konu‐
mu
Çırpma
170
usulü tari‐
fler
2
160
3 (2 ve 4)
45 - 60
Kek kalı‐
bında
Kurabiye
hamuru
170
2
160
3 (2 ve 4)
20 - 30
Kek kalı‐
bında
Yağlı sütlü 170
cheese
cake
1
165
2
60 - 80
26 cm'lik
bir kek ka‐
lıbında
Elmalı kek 170
(Elmalı
turta)1)
2
160
2 (sol ve
sağ)
80 - 100
Tel raf
üzerinde
20 cm'lik
iki kek kalı‐
bında
Strudel
3
150
2
60 - 80
Pişirme
tepsisinde
175
TÜRKÇE
Yemek
Üst/Alt Isıtma
Sıcak Hava ile Pi‐
şirme
13
Süre (dk.) Açıklama‐
lar
Sıcaklık
(°C)
Raf konu‐ Sıcaklık
mu
(°C)
Raf konu‐
mu
Reçelli
tart
170
2
165
2 (sol ve
sağ)
30 - 40
26 cm'lik
bir kek ka‐
lıbında
Sünger
kek
170
2
160
2
50 - 60
26 cm'lik
bir kek ka‐
lıbında
Yılbaşı
keki / Bol
meyveli
kek1)
160
2
150
2
90 - 120
20 cm'lik
bir kek ka‐
lıbında
Erikli
kek1)
175
1
160
2
50 - 60
Ekmek ka‐
lıbında
Küçük ke‐ 170
kler - tek
seviye
3
140 - 150
3
20 - 30
Pişirme
tepsisinde
Küçük ke‐ kler - iki
seviye
-
140 - 150
2 ve 4
25 - 35
Pişirme
tepsisinde
Küçük ke‐ kler - üç
seviye
-
140 - 150
1, 3 ve 5
30 - 45
Pişirme
tepsisinde
Bisküvil‐
140
er / hamur
çubukları bir seviye
3
140 - 150
3
30 - 35
Pişirme
tepsisinde
Bisküvil‐
er / hamur
çubukları iki seviye
-
140 - 150
2 ve 4
35 - 40
Pişirme
tepsisinde
Bisküvil‐
er / hamur
çubukları üç seviye
-
140 - 150
1, 3 ve 5
35 - 45
Pişirme
tepsisinde
Bezeler bir seviye
120
3
120
3
80 - 100
Pişirme
tepsisinde
Bezeler iki sev‐
iye1)
-
-
120
2 ve 4
80 - 100
Pişirme
tepsisinde
14
www.electrolux.com
Yemek
Üst/Alt Isıtma
Sıcak Hava ile Pi‐
şirme
Süre (dk.) Açıklama‐
lar
Sıcaklık
(°C)
Raf konu‐ Sıcaklık
mu
(°C)
Raf konu‐
mu
Sandviç
ekmeği1)
190
3
190
3
12 - 20
Pişirme
tepsisinde
Ekler - bir
seviye
190
3
170
3
25 - 35
Pişirme
tepsisinde
Ekler - iki
seviye
-
-
170
2 ve 4
35 - 45
Pişirme
tepsisinde
Kaplama
turtalar
180
2
170
2
45 - 70
20 cm'lik
bir kek ka‐
lıbında
Bol mey‐
veli kek
160
1
150
2
110 - 120
24 cm'lik
bir kek ka‐
lıbında
Victoria
sandviçi
170
1
160
2 (sol ve
sağ)
50 - 60
20 cm'lik
bir kek ka‐
lıbında
1) Fırını önceden 10 dakika ısıtın.
Ekmek ve pizza
Yemek
Üst/Alt Isıtma
Sıcak Hava ile Pi‐
şirme
Süre (dk.) Açıklama‐
lar
Sıcaklık
(°C)
Raf konu‐ Sıcaklık
mu
(°C)
Raf konu‐
mu
Beyaz ek‐
mek1)
190
1
190
1
60 - 70
Parça ba‐
şına 500
g, 1 - 2
parça
Çavdar
ekmeği
190
1
180
1
30 - 45
Ekmek ka‐
lıbında
Ekmek 1)
190
2
180
2 (2 ve 4)
25 - 40
Pişirme
tepsisinde
6 - 8 adet
Pizza1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Pişirme
tepsisinde
veya derin
pişirme
kabında
TÜRKÇE
Yemek
Yağlı
çörekler1)
Üst/Alt Isıtma
Sıcak Hava ile Pi‐
şirme
Sıcaklık
(°C)
Raf konu‐ Sıcaklık
mu
(°C)
Raf konu‐
mu
200
3
3
190
15
Süre (dk.) Açıklama‐
lar
10 - 20
Pişirme
tepsisinde
1) Fırını önceden 10 dakika ısıtın.
Tartlar
Yemek
Üst/Alt Isıtma
Sıcak Hava ile Pi‐
şirme
Süre (dk.) Açıklama‐
lar
Sıcaklık
(°C)
Raf konu‐ Sıcaklık
mu
(°C)
Raf konu‐
mu
Makarnalı
börek
200
2
180
2
40 - 50
Bir kalıpta
Sebzeli
tart
200
2
175
2
45 - 60
Bir kalıpta
Kiş1)
180
1
180
1
50 - 60
Bir kalıpta
Lazanya1) 180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Bir kalıpta
İç dolgulu 180 - 190
makarna1)
2
180 - 190
2
25 - 40
Bir kalıpta
1) Fırını önceden 10 dakika ısıtın.
Et
Yemek
Üst/Alt Isıtma
Sıcak Hava ile Pi‐
şirme
Süre (dk.) Açıklama‐
lar
Sıcaklık
(°C)
Raf konu‐ Sıcaklık
mu
(°C)
Raf konu‐
mu
Sığır eti
200
2
190
2
50 - 70
Tel raf
üzerinde
Keçi eti
180
2
180
2
90 - 120
Tel raf
üzerinde
Dana eti
190
2
175
2
90 - 120
Tel raf
üzerinde
Az pişmiş
rozbif
210
2
200
2
50 - 60
Tel raf
üzerinde
Orta piş‐
miş rozbif
210
2
200
2
60 - 70
Tel raf
üzerinde
16
www.electrolux.com
Yemek
Üst/Alt Isıtma
Sıcak Hava ile Pi‐
şirme
Süre (dk.) Açıklama‐
lar
Sıcaklık
(°C)
Raf konu‐ Sıcaklık
mu
(°C)
Raf konu‐
mu
210
2
200
2
70 - 75
Tel raf
üzerinde
Keçi omzu 180
2
170
2
120 - 150
Derili
Keçi incik
180
2
160
2
100 - 120
2 parça
Kuzu Eti
190
2
175
2
110 - 130
But
Tavuk
220
2
200
2
70 - 85
Bütün
Hindi
180
2
160
2
210 - 240
Bütün
Ördek
175
2
220
2
120 - 150
Bütün
Kaz
175
2
160
1
150 - 200
Bütün
Tavşan
190
2
175
2
60 - 80
Parçalar
halinde
Yaban
tavşanı
190
2
175
2
150 - 200
Parçalar
halinde
Sülün
190
2
175
2
90 - 120
Bütün
İyi pişmiş
rozbif
Balık
Yemek
Üst/Alt Isıtma
Sıcak Hava ile Pi‐
şirme
Süre (dk.) Açıklama‐
lar
Sıcaklık
(°C)
Raf konu‐ Sıcaklık
mu
(°C)
Raf konu‐
mu
Alabalık /
Çipura
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 balık
Ton ba‐
lığı / So‐
mon
190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 fileto
9.6 Izgara
Pişirmeye başlamadan önce,
fırını 3 dakika boş olarak
ısıtın.
TÜRKÇE
Yemek
Miktar
Sıcaklık
(°C)
Süre (dk.)
1. taraf
2. taraf
Raf konu‐
mu
Parça
(g)
Fileto bif‐
tekler
4
800
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Bonfile
4
600
maks.
10 - 12
6-8
4
Sosisler
8
-
maks.
12 - 15
10 - 12
4
Keçi pirzo‐ 4
lalar
600
maks.
12 - 16
12 - 14
4
Tavuk (2
parça hal‐
inde)
2
1000
maks.
30 - 35
25 - 30
4
Kebaplar
4
-
maks.
10 - 15
10 - 12
4
Tavuk
göğsü
4
400
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Hambur‐
ger
6
600
maks.
20 - 30
-
4
Balık fileto 4
400
maks.
12 - 14
10 - 12
4
Tost sand‐ 4 - 6
viçler
-
maks.
5-7
-
4
Kızartma
-
maks.
2-4
2-3
4
4-6
9.7 Turbo Izgara
Sığır eti
Yemek
Miktar
Az pişmiş rozbif
veya fileto1)
Sıcaklık (°C)
17
Süre (dk.)
Raf konumu
her bir cm'lik
190 - 200
kalınlık başına
5-6
1 veya 2
Orta pişmiş rozbif
veya fileto1)
her bir cm'lik
180 - 190
kalınlık başına
6-8
1 veya 2
İyi pişmiş rozbif
veya fileto1)
her bir cm'lik
170 - 180
kalınlık başına
8 - 10
1 veya 2
1) Fırını önceden ısıtın.
Keçi eti
Yemek
Miktar (kg)
Sıcaklık (°C)
Süre (dk.)
Raf konumu
Ön kol, boyun,
jambon
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 veya 2
Pirzola, kaburga
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 veya 2
18
www.electrolux.com
Yemek
Miktar (kg)
Sıcaklık (°C)
Süre (dk.)
Raf konumu
Rulo köfte
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 veya 2
Kuzu incik (önce‐
den pişirilmiş)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 veya 2
Dana eti
Yemek
Miktar (kg)
Sıcaklık (°C)
Süre (dk.)
Raf konumu
Dana rosto
1
160 - 180
90 - 120
1 veya 2
Dana ayağı
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 veya 2
Miktar (kg)
Kuzu Eti
Yemek
Sıcaklık (°C)
Süre (dk.)
Raf konumu
Kuzu budu, ku‐ 1 - 1.5
zu rosto
150 - 170
100 - 120
1 veya 2
Kuzu Sırtı
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 veya 2
Miktar (kg)
Sıcaklık (°C)
Süre (dk.)
Raf konumu
200 - 220
30 - 50
1 veya 2
Tavuk, yarım
0.4 - 0.5 her biri 190 - 210
35 - 50
1 veya 2
Tavuk, İngiliz
usulü
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1 veya 2
Ördek
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 veya 2
Kaz
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 veya 2
Hindi
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 veya 2
Hindi
4-6
140 - 160
150 - 240
1 veya 2
Kümes Hayvanı
Yemek
Kümes hayvanı 0,2 - 0,25 her
porsiyonları
biri
Balık (buğulama)
Yemek
Miktar (kg)
Sıcaklık (°C)
Süre (dk.)
Raf konumu
Bütün balık
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
1 veya 2
TÜRKÇE
19
9.8 Buz Çözme
Yemek
Miktar (g) Buz çöz‐
dürme
süresi (dk.)
Ek buz çöz‐
dürme süresi
(dk.)
Açıklamalar
Tavuk
1000
100 - 140
20 - 30
Tavuğu altı ters çevril‐
miş şekilde büyük bir ta‐
bağa yerleştirin. Süre‐
nin yarısı dolduğunda
çevirin.
Et
1000
100 - 140
20 - 30
Sürenin yarısı dol‐
duğunda çevirin.
Et
500
90 - 120
20 - 30
Sürenin yarısı dol‐
duğunda çevirin.
Alabalık
150
25 - 35
10 - 15
-
Çilek
300
30 - 40
10 - 20
-
Tereyağı
250
30 - 40
10 - 15
-
Krema
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Krema hafif donmuş bö‐
lümleri olsa da kolayca
çırpılır.
60
60
-
Kremalı pasta 1400
9.9 Kurutma - Sıcak Hava
•
•
Tepsileri yağsız kağıt veya pişirme
kağıdıyla kaplayın.
Daha iyi bir sonuç almak için, kurutma
süresinin yarısı dolduğunda fırını
durdurun, kapağını açın ve kurutma
işlemini tamamlamak için bir gece
soğutun.
Sebzeler
Yemek
Sıcaklık (°C)
Süre (sa.)
Raf konumu
1 konum
2 konum
Fasulyeler
60 - 70
6-8
3
1/4
Biberler
60 - 70
5-6
3
1/4
Ekşi sos için
sebzeler
60 - 70
5-6
3
1/4
Mantarlar
50 - 60
6-8
3
1/4
Otlar (mayda‐
noz, dere otu
vb.)
40 - 50
2-3
3
1/4
20
www.electrolux.com
Meyveler
Yemek
Sıcaklık (°C)
Süre (sa.)
Raf konumu
1 konum
2 konum
Erikler
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Kayısılar
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Elma dilimleri
60 - 70
6-8
3
1/4
Armutlar
60 - 70
6-9
3
1/4
10. BAKIM VE TEMIZLIK
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
10.1 Temizlik hakkında
açıklamalar
•
•
•
•
•
•
Cihazın ön kısmını yumuşak bir bez
ve deterjanlı sıcak su ile temizleyin.
Metal yüzeyleri temizlemek için her
zamanki temizlik maddesini kullanın.
Her kullanımdan sonra cihazın içini
temizleyin. Birikmiş yağlar ya da diğer
yemek artıkları yangına sebep olabilir.
Izgara tavası için risk daha yüksektir.
Zorlu kirleri özel fırın temizleyici ile
çıkarın.
Tüm aksesuarları her kullanımdan
sonra temizleyin ve kurumalarını
bekleyin. Ilık su, deterjan ve yumuşak
bir bez kullanın.
Yapışmaz aksesuarlarınız varsa,
bunları temizlemek için aşındırıcı
temizlik maddeleri, keskin cisimler
veya bulaşık makinesi kullanmayın.
Yapışmaz kaplamanın hasar
görmesine neden olabilir.
10.2 Paslanmaz çelik veya
alüminyum cihazlar
Fırın kapısını sadece ıslak
bir süngerle temizleyin.
Yumuşak bir bezle kurulayın.
Yüzeye zarar
verebileceklerinden bulaşık
teli, asit veya aşındırıcı
maddeler kullanmayın.
Fırının kontrol panelini aynı
uyarıları dikkate alarak
temizleyin.
10.3 Kapı contalarının
temizlenmesi
•
•
Kapı contasını düzenli olarak kontrol
edin. Kapı contası, fırın boşluğunun
kasası çevresinde bulunur. Kapı
contası hasarlıysa, cihazı
kullanmayın. Yetkili Servisi arayın.
Kapı contasını temizlemek için
temizlik hakkındaki genel bilgilere
başvurun.
10.4 Raf desteklerini ve katalitik
panelleri çıkarma
Fırını temizlemek için, raf desteklerini ve
katalitik panelleri sökün.
DİKKAT!
Raf desteklerini sökerken
dikkatli olun. Katalitik
paneller, fırın duvarlarında
sabitlenmiş değildir ve raf
destekleri çıkarılırken
düşebilir.
1. Raf desteğinin ön kısmını yan
duvardan çekin. Diğer elinizle, arka
raf raylarını ve katalitik paneli yerinde
tutun.
TÜRKÇE
21
Katalitik temizlemeyi
etkinleştirmeden önce tüm
aksesuarları fırından çıkarın.
Katalitik kaplama paneller kendi kendini
temizler. Cihaz çalışırken panellerde
toplanan yağı emerler.
2. Raf desteğinin arka kısmını yan
duvardan uzağa çekin ve desteği
çıkarın.
1
2
Ray desteklerini ters sırayla takın.
Teleskobik ray sistemleri
üzerindeki sabitleme pimleri
ön tarafa bakmalıdır.
10.5 Katalitik temizleme
DİKKAT!
Katalitik yüzeyi fırın spreyi,
aşındırıcı temizleme
maddesi, sabun veya diğer
temizlik maddeleriyle
temizlemeyin. Bu, katalitik
yüzeyinin zarar görmesine
neden olur.
Katalitik yüzeydeki lekeler
veya renk değişimi katalitik
özellikleri etkilemez.
UYARI!
Fırını yüksek bir sıcaklıkta
temizlerken, çocukların
yaklaşmasına izin vermeyin.
Fırın yüzeyi çok ısınır ve
yanma riski vardır.
Kendi kendine temizleme prosedürünü
desteklemek için boş fırını düzenli olarak
ısıtın.
1. Ilık su ve bulaşık deterjanı ile fırın
tabanını temizleyin, sonra kurulayın.
fonksiyonunu ayarlayın.
2.
3. Fırını 250 °C sıcaklığa ayarlayın ve 1
saatliğine çalıştırın.
4. Cihaz soğuduğunda, yumuşak ve
nemli bir süngerle temizleyin.
10.6 Fırın tavanı
UYARI!
Isıtıcı elemanı sökmeden
önce cihazı kapayın. Cihazın
soğuk olduğundan emin
olun. Yanma riski vardır.
Klipsli raf desteklerini çıkarın.
Fırının tavanını daha kolay temizlemek
için ısıtıcı elemanı çıkarabilirsiniz.
1. Isıtıcı elemanı tutan vidayı sökün. İlk
seferde bir tornavida kullanın.
2. Isıtıcı elemanı dikkatlice aşağı çekin.
3. Fırın tavanını yumuşak bir bez ve
deterjanlı ılık su ile temizleyip
kurumaya bırakın.
Isıtıcı elemanı yerine takmak için bu
adımları tersten uygulayın.
Raf desteğini monte edin.
22
www.electrolux.com
UYARI!
Isıtıcı elamanın doğru
takıldığından ve aşağı
düşmediğinden emin olun.
10.7 Fırın kapağının
temizlenmesi
Fırın kapağının iki cam paneli vardır.
Fırın kapağını ve iç cam paneli
temizlemek için çıkartabilirsiniz.
Fırın kapağını sökmeden
önce iç cam panelleri
çıkarmaya çalışırsanız fırın
kapağı kapanabilir.
DİKKAT!
Cihazı iç cam paneli
olmadan kullanmayın.
3. Fırın kapağını ilk açılma
pozisyonuna, yarıya kadar kapatın.
Daha sonra ileri doğru çekip kapıyı
yuvasından çıkarın.
1. Kapağı tamamen açın ve kapaktaki
iki menteşeyi tutun.
2. Menteşelerin üstündeki kolları
kaldırın ve çevirin.
4. Sağlam bir zemin üzerine bir bez
yerleştirerek, kapağı bezin üzerine
koyun.
5. İç cam paneli çıkartmak için kilit
sistemini açın
TÜRKÇE
23
dokunduğunuzda pürüzsüz olduğundan
emin olun.
İç cam paneli yerine doğru bir şekilde
taktığınızdan emin olun.
6. Sabitleyicilerin ikisini de 90°
döndürüp, yuvalarından çıkarın.
90°
10.8 Lambanın değiştirilmesi
Cihazın iç kısmının tabanına bir bez
serin. Bu, lamba cam kapağının ve fırının
iç kısmının hasar görmesini önler.
7. Öncelikle dikkatlice kaldırın ve
ardından cam paneli çıkartın.
1
2
8. Cam paneli sabunlu suyla temizleyin.
Cam paneli dikkatlice kurulayın.
Temizleme bittiğinde, cam panel ve fırın
kapağını takın. Yukarıdaki adımları
sondan başa doğru izleyin.
Ekran baskı bölgesi kapağın iç kısmına
bakmalıdır. Montajın ardından ekran
baskı bölgesindeki cam panel
çerçevesine ait yüzeyin,
11. SORUN GIDERME
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
UYARI!
Elektrik tehlikesi! Lambayı
değiştirmeden önce sigortayı
kapatın.
Lamba ve lambanın cam
kapağı ısınabilir.
DİKKAT!
Yağ kalıntısının lamba
üzerinde yanmasını önlemek
için halojen lambayı daima
bir bezle tutun.
1. Cihazı devre dışı bırakın.
2. Sigortaları sigorta kutusundan çıkarın
veya devre kesiciyi devre dışı
bırakın.
Arka lamba
1. Lambanın cam kapağını saat
yönünün tersine çevirerek çıkartın.
2. Cam kapağı temizleyin.
3. Lambayı 300 °C ısıya dayanıklı
uygun bir lamba ile değiştirin.
4. Cam kapağı takın.
24
www.electrolux.com
11.1 Servisi aramadan önce...
Problem
Muhtemel neden
Çözüm
Fırın ısınmıyor.
Fırın kapalıdır.
Fırını çalıştırın.
Fırın ısınmıyor.
Saat ayarlanmamıştır.
Saati ayarlayın.
Fırın ısınmıyor.
Gerekli ayarlar yapılma‐
mıştır.
Ayarların doğru olup olma‐
dığını kontrol edin.
Fırın ısınmıyor.
Sigorta atmıştır.
Arızaya, sigortanın neden
olup olmadığını kontrol ed‐
in. Sigortanın tekrar tekrar
atması halinde, kalifiye bir
elektrikçiye danışın.
Lamba çalışmıyor.
Lamba arızalıdır.
Lambayı değiştirin.
Yemeklerin üstünde ve fır‐
ın boşluğunda buhar ve
buğu birikiyor.
Yemek fırında çok uzun bir Pişirme işlemi bittikten son‐
süre bırakılmıştır.
ra, yemekleri fırının içeri‐
sinde 15 - 20 dakikadan fa‐
zla bekletmeyin.
Ekranda "12.00" görüntüle‐ Elektrik kesintisi olmuştur.
niyor.
11.2 Servis verileri
Sorunu gideremediğiniz takdirde,
satıcınıza veya bir Yetkili Servise
başvurun.
Saati tekrar ayarlayın.
cihazın pişirme bölümünün ön
tarafındadır. Cihaz boşluğundaki bilgi
etiketini çıkarmayın.
Servisler için gerekli bilgiler bilgi
etiketinde bulunmaktadır. Bilgi etiketi
Bu verileri aşağıya yazmanızı öneriyoruz:
Model (MOD.)
.........................................
Ürün numarası (PNC)
.........................................
Seri numarası (S.N.)
.........................................
12. MONTAJ
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
TÜRKÇE
12.3 Elektrik tesisatı
12.1 Ankastre Montaj
"Güvenlik" bölümünde
açıklanan güvenlik
önlemlerine uymamanız
halinde üretici firma
sorumluluk kabul etmez.
548 21
558
min. 550
114
16
20
600
25
min. 560
589
594
573
Bu cihaz, bir elektrik fişi ve elektrik
kablosu ile birlikte teslim edilir.
12.4 Kablo
594
Montaj veya değişime uygun kablo tipleri:
5
3
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Kablo ile ilgili bölüme bakmak için bilgi
etiketindeki toplam güce bakın. Tabloya
da bakabilirsiniz:
548 21
min. 550
20
590
558
16
114
min. 560
589
594
573
594
Toplam güç (W)
Kablo bölümü
(mm²)
maksimum 1380
3 x 0.75
maksimum 2300
3x1
maksimum 3680
3 x 1.5
5
3
Fırın kablosu (yeşil / sarı kablo) faz
kablolarından ve nötr bağlantı
kablolarından (mavi ve kahverengi
kablolar) 2 cm uzun olmalıdır.
12.2 Mobilya içine montaj
A
B
13. TEKNIK BILGILER
13.1 Teknik veriler
Voltaj
230 V
26
www.electrolux.com
Frekans
50 / 60 Hz
14. ENERJI VERIMLILIĞI
14.1 EU 65-66/2014 uyarınca Ürün Fişi ve bilgileri
Tedarikçi adı
Electrolux
Ürün kimliği
EEA4233POX
EOA3430AOX
Enerji Verimlilik Endeksi
103,5
Enerji verimlilik sınıfı
A
Standart yüklü, geleneksek mod enerji tüketimi
0,95 kWsaat/devir
Standart yüklü, fanlı pişirme modu enerji tüketimi
0,88 kWsaat/devir
Boşluk sayısı
1
Isı kaynağı
Elektrik
Ses ayarı
72 l
Fırın türü
Ankastre Fırın
Kütle
EN 60350-1 - Elektrikli pişirme cihazları Bölüm 1: Ürün gamları, fırınlar, buharlı
fırınlar ve ızgaralar - Performans ölçüm
yöntemleri.
14.2 Enerji tasarrufu
Cihazda, günlük yemek pişirme işlemleri
sırasında enerji tasarrufu yapmanıza
yardımcı olacak özellikler bulunmaktadır.
•
Genel bilgiler
– Fırın çalışırken kapağının düzgün
şekilde kapatıldığından emin olun
ve pişirme sırasında mümkün
olduğunca kapalı tutun.
– Daha fazla enerji tasarrufu için
metal kaplar kullanın.
•
•
EEA4233POX
33.4 kg
EOA3430AOX
33.4 kg
– Mümkünse, fırını ısıtmadan
yiyeceği içine koyun.
– Pişirme süresinin 30 dakikayı
aştığı durumlarda, pişirme
süresine bağlı olarak, süre
dolmadan 3 - 10 dakika önce fırın
sıcaklığını minimuma düşürün.
Fırının içinde kalan sıcaklık,
pişirme işlemine devam eder.
– Diğer yiyecekleri ısıtmadan önce
kalan sıcaklığı kullanın.
Fanlı pişirme - mümkünse, enerji
tasarrufu için fanlı pişirme
fonksiyonlarını kullanın.
Yemekleri sıcak tutma - yemekleri
sıcak tutmak için kalan sıcaklığı
kullanmak istiyorsanız, mümkün olan
en düşük sıcaklık ayarını seçin.
15. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI
1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması
durumunda tüketici;
a. Satılanı geri vermeye hazır
olduğunu bildirerek sözleşmeden
dönme,
TÜRKÇE
b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında
satış bedelinden indirim isteme,
c. Aşırı bir masraf gerektirmediği
takdirde, bütün masrafları
satıcıya ait olmak üzere satılanın
ücretsiz onarılmasını isteme,
d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir
misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini
kullanabilir. Satıcı, tüketicinin
tercih ettiği bu talebi yerine
getirmekle yükümlüdür.
2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesi hakları üretici
veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
Bu fıkradaki hakların yerine
getirilmesi konusunda satıcı, üretici
ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Üretici veya ithalatçı, malın kendisi
tarafından piyasaya sürülmesinden
sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği
takdirde sorumlu tutulmaz.
3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesinin satıcı için
orantısız güçlükleri beraberinde
getirecek olması hâlinde tüketici,
sözleşmeden dönme veya ayıp
oranında bedelden indirim
haklarından birini kullanabilir.
Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız
değeri, ayıbın önemi ve diğer
seçimlik haklara başvurmanın tüketici
açısından sorun teşkil edip
etmeyeceği gibi hususlar dikkate
alınır.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesi haklarından
Tüketici, garantiden doğan haklarının
kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek
uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin
bulunduğu veya tüketici işleminin
yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem
Heyetine veya Tüketici Mahkemesine
başvurabilir.
16. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER
Şu sembole sahip malzemeler geri
dönüştürülebilir . Ambalajı geri
dönüşüm için uygun konteynerlere
koyun. Elektrikli ve elektronik cihaz
atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve
insan sağlığının korunmasına yardımcı
*
27
birinin seçilmesi durumunda bu
talebin satıcıya, üreticiye veya
ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren
azami otuz iş günü, konut ve tatil
amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş
günü içinde yerine getirilmesi
zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58
inci maddesi uyarınca çıkarılan
yönetmelik eki listede yer alan
mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz
onarım talebi, yönetmelikte belirlenen
azami tamir süresi içinde yerine
getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer
seçimlik haklarını kullanmakta
serbesttir.
5. Tüketicinin sözleşmeden dönme
veya ayıp oranında bedelden indirim
hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş
olduğu bedelin tümü veya bedelden
yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye
iade edilir.
6. Seçimlik hakların kullanılması
nedeniyle ortaya çıkan tüm
masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı
yerine getiren tarafça karşılanır.
Tüketici bu seçimlik haklarından biri
ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098
sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri
uyarınca tazminat da talep edebilir.
olun. Ev atığı sembolü bulunan
cihazları atmayın. Ürünü yerel geri
dönüşüm tesislerinize gönderin ya da
belediye ile irtibata geçin.
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
867323273-A-212015
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising