Electrolux | EOC5641GAV | User manual | Electrolux EOC5641GAV Kullanım kılavuzu

Electrolux EOC5641GAV Kullanım kılavuzu
EOC5641
TR
Fırın
Kullanma Kılavuzu
2
www.electrolux.com
İÇİNDEKİLER
1. GÜVENLIK BILGILERI....................................................................................... 3
2. GÜVENLIK TALIMATLARI................................................................................. 4
3. ÜRÜN TANIMI.................................................................................................... 7
4. İLK KULLANIMDAN ÖNCE................................................................................ 8
5. GÜNLÜK KULLANIM..........................................................................................8
6. SAAT FONKSIYONLARI.................................................................................. 11
7. AKSESUARLARIN KULLANILMASI.................................................................12
8. EK FONKSIYONLAR........................................................................................13
9. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER..................................................................14
10. BAKIM VE TEMIZLIK......................................................................................23
11. SORUN GIDERME......................................................................................... 27
12. MONTAJ......................................................................................................... 29
13. TEKNIK BILGILER..........................................................................................30
14. ENERJI VERIMLILIĞI.....................................................................................31
15. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI............................................................... 32
SİZİ DÜŞÜNÜR
Bir Electrolux cihazı aldığınız için teşekkürler. Size onlarca yıllık profesyonel
deneyim ve yenilik sunan bir ürün tercih ettiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı
ve şık bir ürün. Bu ürünü her kullandığınızda, daima en iyi sonuçları
alacağınızdan emin olabilirsiniz.
Electrolux'e hoş geldiniz.
Aşağıdakiler için web sitemizi ziyaret edin:
Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis bilgileri alın:
www.electrolux.com
Ürününüzü daha iyi servis için kaydedin:
www.registerelectrolux.com
Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın
alın:
www.electrolux.com/shop
MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS
Orijinal yedek parça kullanılmasını tavsiye ederiz.
Yetkili Servis Merkezimizle iletişim sırasında, aşağıdaki verilerin bulunduğunu
kontrol edin: Model, PNC, Seri Numarası.
Bilgiler, bilgi etiketinde yazılıdır.
Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri
Genel bilgiler ve tavsiyeler
Çevre ile ilgili bilgiler
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
TÜRKÇE
1.
3
GÜVENLIK BILGILERI
Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları
dikkatlice okuyun. Üretici, yanlış bir montajın ve
kullanımın yaralanma ve hasara neden olması
durumunda sorumluluk kabul etmez. Talimatları daha
sonra da kullanmak için saklayın.
1.1 Çocukların ve tehlikeye açık kişilerin güvenliği
•
•
•
•
•
•
•
Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek
tehlikeler hakkında talimat, gözetim veya bilgi
verilmesi halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel,
duyumsal veya zihinsel kapasitesi düşük veya bilgi ve
deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun.
Cihaz çalışırken veya soğuma aşamasındayken
çocukları ve evcil hayvanları cihazdan uzak tutun.
Erişilebilir parçalar sıcaktır.
Cihazda çocuk güvenliği kilidi varsa bu kilidi
etkinleştirmenizi tavsiye ederiz.
Temizlik ve bakımı, gözetim altında bulunmadıkları
müddetçe çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
3 yaşın altındaki çocuklar sürekli gözetim altında
bulunmadıkları müddetçe cihazdan uzak tutulmalıdır.
1.2 Genel Güvenlik
•
•
•
•
•
Cihazın montajı ve kablo değişimi yalnızca kalifiye bir
kişi tarafından yapılmalıdır.
Çalışır konumdayken cihazın içi ısınır. Cihazın ısıtıcı
elemanlarına dokunmayın. Cihazdan aksesuar veya
fırın kabı alırken ya da bunları cihaza koyarken her
zaman fırın eldiveni kullanın.
Bakım yapmadan önce cihazın fişini prizden çekin.
Elektrik çarpması ihtimalini ortadan kaldırmak için,
lambayı değiştirmeden önce cihazı mutlaka kapayın.
Cihazı temizlemek için buharlı bir temizleyici
kullanmayın.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Cam kapıyı silmek için sert, aşındırıcı temizleyiciler
veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın. Bu tip
malzemeler, yüzeyi çizebilir ve camın kırılmasına
neden olabilir.
Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda, bir
kazanın meydana gelmesine engel olmak için,
kablonun değişimi, üretici, Yetkili Servis veya benzer
nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından yapılmalıdır.
Pirolitik temizleme uygulamadan önce dökülen tüm
kalıntılar temizlenmelidir. Fırından tüm parçaları
çıkarın.
Raf desteklerini çıkarmak için öncelikle yan duvarda
bulunan ön raf desteğini ve ardından arka raf
desteğini çekip çıkarın. Ray desteklerini ters sırayla
takın.
Yalnızca bu cihaz için önerilen yemekölçeri kullanın.
2. GÜVENLIK TALIMATLARI
2.1 Montaj
UYARI!
Cihazın montajı sadece
kalifiye bir kişi tarafından
yapılmalıdır.
•
•
•
•
•
•
•
•
Tüm ambalajları çıkarın.
Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya
da kullanmayın.
Cihazla birlikte verilen montaj
talimatlarına uyun.
Ağır olduğundan, cihazı taşırken
daima dikkat edin. Her zaman
güvenlik eldivenleri kullanın.
Cihazı kulpundan çekmeyin.
Diğer cihazlar ve üniteler arasında
olması gereken minimum mesafeyi
koruyun.
Cihazın güvenli yapıların altına ve
yanına kurulmasını sağlayın.
Cihazın yanlarında bulunan diğer
cihaz ve üniteler, cihaz ile bitişik ve
aynı boyda olmalıdır.
2.2 Elektrik bağlantısı
UYARI!
Yangın ve elektrik çarpması
riski vardır.
•
•
•
•
•
•
•
•
Tüm elektrik bağlantıları kalifiye bir
elektrik teknisyeni tarafından
yapılmalıdır.
Cihaz topraklanmalıdır.
Bilgi etiketindeki elektrik bilgilerinin
elektrik beslemesine uygun
olduğundan emin olun. Aksi durumda,
bir elektrik teknisyenini arayın.
Her zaman doğru monte edilmiş,
darbeye dayanıklı bir priz kullanın.
Priz çoğaltıcıları ve uzatma kabloları
kullanmayın.
Elektrik fişine ve kablosuna zarar
vermemeye özen gösterin. Cihazın
ana kablosunun değiştirilmesi
gerekirse, bu işlem Yetkili Servis
tarafından yapılmalıdır.
Özellikle kapak sıcak olduğunda,
elektrik kablolarının cihazın kapağına
temas etmesini veya yaklaşmasını
engelleyin.
Akım taşıyan ve izole edilmiş
parçaların darbe koruması araç
TÜRKÇE
•
•
•
•
•
•
•
kullanılmaksızın çıkarılamayacak
şekilde takılmalıdır.
Fişi prize sadece montaj
tamamlandıktan sonra takın.
Montajdan sonra elektrik fişine
erişilebildiğinden emin olun.
Priz gevşemişse fişi takmayın.
Cihazı kapatmak için elektrik
kablosunu çıkarırken kablodan
çekmeyin. Her zaman fişten tutarak
çekin.
Sadece doğru yalıtım malzemelerini
kullanın: Hat koruyucu devre kesiciler,
sigortalar (yuvasından çıkarılan vida
tipi sigortalar), toprak kaçağı kesicileri
ve kontaktörler.
Elektrik tesisatı, cihazın ana şebeke
bağlantısını tüm kutuplardan
kesebilmenize olanak sağlayan bir
yalıtım malzemesine sahip olmalıdır.
Yalıtım malzemesinin kontak
açıklığının genişliği en az 3 mm
olmalıdır.
Elektrik fişini prize takmadan önce
cihazın kapağını sıkıca kapatın.
Bu cihaz, EEC yönergeleri ile
uyumludur.
2.3 Kullanım
UYARI!
Yaralanma, yanık ve elektrik
çarpması veya patlama riski
vardır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bu cihazı yalnızca ev ortamında
kullanın.
Bu cihazın teknik özelliklerini
değiştirmeyin.
Havalandırma boşluklarının kapalı
olmadığından emin olun.
Cihazı çalışır durumdayken
denetimsiz bırakmayın.
Her kullanımdan sonra cihazı
kapayın.
Çalışır konumdayken cihaz kapağını
dikkatli şekilde açın. Sıcak hava
çıkabilir.
Cihaz suyla temas halindeyken veya
ıslak ellerle cihazı kullanmayın.
Açık cihaz kapağına baskı
uygulamayın.
Cihazı çalışma tezgahı veya eşya
koyma yeri gibi kullanmayın.
•
•
•
5
Cihaz kapağını dikkatlice açın. Alkollü
malzemeler kullanılması, alkol ve
havanın karışmasına neden olabilir.
Kapağını açarken cihaza kıvılcım
veya çıplak alev temas etmemesine
dikkat edin.
Cihazın içine, üzerine veya yakınına
yanıcı ürünler ya da yanıcı ürünlerle
ıslanmış eşyalar koymayın.
UYARI!
Cihazın zarar görme riski
vardır.
•
•
•
•
•
•
Emaye kısmın hasar görmesini veya
renginin solmasını önlemek için:
– cihazın alt kısmına fırın kabı veya
diğer cisimleri direkt olarak
koymayın.
– cihazın alt kısmına direkt olarak
alüminyum folyo koymayın.
– sıcak cihaza doğrudan su
koymayın.
– yemek pişirmeyi bitirdikten sonra
nemli tabak ve yiyecekleri cihazın
içinde bırakmayın.
– aksesuarları çıkarırken ve
takarken dikkatli olun.
Emaye kısmın renginin solması
cihazın performansını etkilemez.
Garanti şartları uyarınca bu bir kusur
değildir.
Yaş pasta için derin pişirme kabı
kullanın. Meyve suları kalıcı
paslanmalara neden olabilir.
Bu cihaz sadece pişirme amaçlıdır.
Oda ısıtma gibi başka amaçlarla
kullanılmamalıdır.
Pişirme işlemini daima fırın kapağı
kapalı halde yapın.
Cihaz bir mobilya panelinin arkasına
monte edilirse (örneğin kapı), cihaz
çalışırken kapının kapalı olmamasına
dikkat edin. Kapalı mobilya panelinin
arkasında sıcaklık ve nem oluşabilir
ve cihaza, muhafaza ünitesine veya
zemine zarar verebilir. Cihazı
kullandıktan sonra soğuya kadar
mobilya panelini kapatmayın.
6
www.electrolux.com
2.4 Bakım ve temizlik
•
UYARI!
Yaralanma, yangın veya
cihazın zarar görme riski söz
konusudur.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bakım işleminden önce, cihazı devre
dışı bırakın ve elektrik fişini prizden
çekin.
Cihazın soğuduğundan emin olun.
Cam panellerin kırılma riski vardır.
Hasar gördüklerinde kapağın cam
panellerini hemen değiştirin. Yetkili
Servis Merkezini arayın.
Kapağı cihazdan çıkarırken dikkatli
olun. Kapak ağırdır!
Yüzey malzemesinin bozulmasını
önlemek için cihazı düzenli olarak
temizleyin.
Cihaz içerisindeki yağ veya yiyecek
kalıntıları yangına neden olabilir.
Cihazı yumuşak, nemli bir bezle
temizleyin. Sadece nötr deterjanlar
kullanın. Aşındırıcı ürünleri, aşındırıcı
temizleme bezlerini, çözücüleri veya
metal cisimleri kullanmayın.
Fırın spreyi kullanıyorsanız
ambalajdaki güvenlik talimatlarına
uyun.
Katalitik emayeyi (varsa) deterjanla
temizlemeyin.
•
•
•
2.5 Pirolitik temizleme
Pirolitik Modda Yaralanma /
Yangın / Kimyasal Yayılma
(Duman) Riski.
•
•
•
Pirolitik temizleme veya İlk Kullanım
fonksiyonunu çalıştırmadan önce fırın
boşluğundan şunları temizleyin:
– Her türlü yiyecek kalıntıları, yağ
veya gres döküntüleri / kalıntıları.
– Çıkarılabilir parçalar (ürünle
birlikte temin verilen raflar, yan
raylar vb. dahil olmak üzere),
özellikle de yapışmaz tencereler,
tavalar, tepsiler, kaplar ve benzeri
malzemeler.
Pirolitik temizleme konusundaki tüm
talimatları dikkatle okuyun.
Pirolitik temizleme devam ederken
çocukları cihazdan uzak tutun.
Cihaz çok fazla ısınır ve sıcak hava,
ön soğutma menfezlerinden salınır.
•
Pirolitik temizleme, yiyecek
kalıntılarından ve cihazın ana
malzemelerinden dumanlar çıkmasına
sebep olabilen ve yüksek ısıda
gerçekleşen bir işlemdir; bu sebeple
tüketicilere şunları yapmaları şiddetle
tavsiye edilir:
– Her bir Pirolitik temizleme
sırasında ve sonrasında ortamı
iyice havalandırın.
– Maksimum sıcaklıkta ilk defa
çalıştırdığınızda, işlem sırasında
ve sonrasında ortamı iyice
havalandırın.
İnsanların aksine, bazı kuşlar ve
sürüngenler tüm Pirolitik Fırınların
temizlenmesi sırasında ortaya çıkan
dumana karşı aşırı derecede hassas
olabilirler.
– Pirolitik temizleme sırasında ve
ardından ve iyi havalandırılmış bir
alanda maksimum sıcaklıkta ilk
kullanımda tüm evcil hayvanları
(özellikle kuşları) cihaz
çevresinden uzaklaştırın.
Ayrıca küçük ev hayvanları da Pirolitik
temizleme programı çalışıyorken
Pirolitik Fırınların etrafında meydana
gelen ani ısı değişimlerine karşı son
derece hassas olabilirler.
Tencere, tava, tepsi, kap ve
benzerlerinin teflon olmayan
yüzeyleri, tüm Pirolitik Fırınların
yüksek ısıda Pirolitik temizleme
fonksiyonu sırasında zarar görebilir.
Bu işlem aynı zamanda düşük
seviyede tehlikeli dumanların ortaya
çıkmasına da neden olabilir.
Pirolitik Fırınlardan veya Yemek
Kalıntılarından dolayı ortaya çıkan ve
burada bahsedilen duman, küçük
çocuklar ve özel tıbbi durumu olan
kişiler de dahil olmak üzere insan
sağlığına zarar verir nitelikte değildir.
2.6 İç aydınlatma
•
Bu cihaz için kullanılan halojen lamba
veya lamba ampulü türü, sadece ev
cihazları içindir. Ev aydınlatması için
kullanmayın.
UYARI!
Elektrik çarpması riski.
TÜRKÇE
•
•
Lambayı değiştirmeden önce cihaz
fişini prizden çekin.
Sadece aynı özelliklerdeki lambaları
kullanın.
ST GÖRANSGATAN 143
SE-105 45 STOCKHOLM
SWEDEN
2.7 Elden çıkarma
TEL: +46 (8) 738 60 00
UYARI!
Yaralanma ya da boğulma
riski.
•
•
•
FAX: +46 (8) 738 63 35
www.electrolux.com
İthalatcı: Electrolux A.Ş
Cihazın fişini prizden çekin.
Elektrik kablosunu kesin ve atın.
Çocukların ve hayvanların cihazda
kapalı kalmasını önlemek için kapak
kilit dilini çıkarın.
Tarlabaşı Cad. No:35 34435-TaksimBeyoğlu_Istanbul
Electrolux tüketici danışma merkezi: 0
850 250 35 89
www.electrolux.com.tr
2.8 Servis
•
•
Kullanım Ömrü Bilgisi :
Cihazı onarmak için yetkili bir Servis
Merkezine başvurun.
Sadece orijinal yedek parçalar
kullanın.
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl,
diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10
yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya
ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek
parça temini ve bakım süresini ifade
eder.
Üretici / İhracatçı :
ELECTROLUX APPLIANCES AB
3. ÜRÜN TANIMI
3.1 Genel görünüm
1 2
3
4
5
6
5
7
4
10
3
8
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kontrol paneli
Fırın fonksiyonları düğmesi
Elektronik programlayıcı
Sıcaklık düğmesi
Isıtıcı eleman
Yemekölçer prizi
Lamba
Fan
Sürgülü kafes, çıkarılabilir
Raf konumları
9
3.2 Aksesuarlar
•
•
7
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
Tel raf
Pişirme kapları, kek kalıpları,
kızartmalar için.
Izgara- / Kızartma kabı
•
Pişirmek, kızartmak veya yağ tepsisi
olarak kullanmak için.
İç sıcaklığı sensörü
Yemeğin ne kadar piştiğini ölçmek
için.
8
www.electrolux.com
4. İLK KULLANIMDAN ÖNCE
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
4.1 İlk Temizlik
Çıkarılabilir raf desteklerini ve
aksesuarları cihazdan çıkarın.
"Bakım ve temizlik"
bölümüne bakın.
Cihazı ilk kullanım öncesinde temizleyin.
Aksesuarları ve çıkarılabilir raf
desteklerini başlangıçtaki yerlerine takın.
veya
4. Onaylamak için
tuşuna basın. Bu,
yalnızca saati ilk ayarladığınızda
gereklidir. Ardından, yeni zaman 5
saniye sonra otomatik
kaydedilecektir.
Ekranda, yeni saat gösterilir.
4.3 Saatin değiştirilmesi
Saati ancak fırın kapalıyken
değiştirebilirsiniz.
saat göstergesi ekranda yanıp
4.2 Zamanı ayarlama
İlk elektrik bağlantısı yapıldıktan sonra
gösterge ekranında tüm semboller birkaç
saniye yanar. Ardından, gösterge
ekranında birkaç saniye yazılım sürümü
gösterilir.
Yazılım sürümü ekrandan silindikten
sonra
ve "12:00" gösterilir. "12"
yanıp söner.
1. Saati ayarlamak için
tuşuna basın.
3. Saati ayarlamak için
tuşuna basın.
veya
2. Onaylamak için
tuşuna basın. Bu,
yalnızca saati ilk ayarladığınızda
gereklidir. Ardından, yeni zaman 5
saniye sonra otomatik
kaydedilecektir.
ve ayarlanan saat
Ekranda
gösterilir. "00" yanıp söner.
5. GÜNLÜK KULLANIM
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
5.1 Hareketli düğmeler
Cihazı kullanmak için kontrol düğmesine
basın. Kontrol düğmesi dışarıya çıkar.
sönene kadar
tuşuna tekrar tekrar
basın.
Yeni saati ayarlamak için "Saatin
ayarlanması"na bakın.
4.4 Ön ısıtma
Kalan yağ kalıntılarının yanması için boş
cihazı önceden ısıtın.
fonksiyonunu ve maksimum
sıcaklığı ayarlayın.
2. Cihazı bir saat çalıştırın.
1.
3.
fonksiyonunu ve maksimum
sıcaklığı ayarlayın.
4. Cihazı 15 dakika çalıştırın.
Aksesuarlar normalde olduğundan daha
sıcak olabilir. Cihazdan koku ve duman
yayılabilir. Bu normal bir durumdur.
Odadaki hava akışının yeterli
olduğundan emin olun.
TÜRKÇE
5.2 Cihazın etkinleştirilmesi ve
devre dışı bırakılması
Cihazınızın düğme
sembolleri, göstergeleri
veya lambalarının olup
olmaması modeline
bağlıdır:
• Gösterge, fırının
ısınmasıyla birlikte açılır.
• Lamba, fırının
çalışmasıyla birlikte açılır.
• Sembol, düğmenin fırın
fonksiyonlarını ya da
sıcaklığı kontrol edip
etmediğini gösterir.
9
1. Fırın fonksiyonları düğmesini, bir fırın
fonksiyonunu seçmek için çevirin.
2. Bir sıcaklığı seçmek için sıcaklık
düğmesini çevirin.
3. Cihazı devre dışı bırakmak için fırın
fonksiyonlarının ve sıcaklık ayarının
düğmelerini kapalı konuma getirin.
5.3 Fırın fonksiyonları
Fırın fonksiyonu
Uygulama
Kapalı konum
Cihaz kapalı.
Hızlı Isıtma
Isıtma süresini azaltmak içindir.
Sıcak Hava ile
Pişirme
Aynı anda 3 raf konumunda pişirmek ve yiyecekleri
kurutmak içindir.Sıcaklığı, Üst + Alt Isıtma'dan 20 40°C daha düşük ayarlayın.
Pizza Ayarları
Çok iyi kızarmış ve gevrek bir tabana sahip olması
gereken yemekleri tek 1 raf konumunda pişirmek içi‐
ndir. Sıcaklığı, Üst + Alt Isıtma'dan 20 - 40°C daha
düşük ayarlayın.
Üst / Alt Isıtma
Tek raf konumunda pişirme ve kızartma yapmak içi‐
ndir.
Alt Isıtma
Altı gevrek olması gereken kekleri pişirmek ve yiye‐
cekleri konserve yapmak içindir.
Buz Çözme
Dondurulmuş yiyeceklerin buzunu çözmek içindir.
Izgara
Yassı yiyecekleri ızgara yapmak ve ekmek kızart‐
mak içindir.
Hızlı Izgara
Çok miktardaki yassı yiyecekleri ızgara yapmak ve
ekmek kızartmak içindir.
10
www.electrolux.com
Fırın fonksiyonu
Uygulama
Turbo Izgara
Büyük et parçalarını veya kemikli kümes hayvanları‐
nı tek 1 raf konumunda kızartmak içindir. Ayrıca ız‐
gara yapmak ve yüzeyi kızartmak içindir.
Pirolitik
Fırının otomatik pirolitik temizleme fonksiyonunu et‐
kinleştirmek içindir. Bu fonksiyon fırının içinde kal‐
mış tüm kirleri yakar.
5.4 Hızlı ısıtma fonksiyonu
Hızlı ısıtma fonksiyonu ısıtma süresini
azaltır.
1. Hızlı ısıtma fonksiyonunu ayarlayın.
Fırın fonksiyonları tablosuna
başvurun.
2. Bir sıcaklık seçmek için sıcaklık
kontrol düğmesini çevirin.
Cihaz ayarlanan sıcaklığa geldiğinde bir
sesli sinyal duyulur.
Sesli sinyalden sonra hızlı
ısıtma fonksiyonu devre dışı
kalmaz. Fonksiyonu manuel
olarak devre dışı bırakmanız
gerekir.
3. Bir fırın fonksiyonu ayarlayın.
5.5 Ekran
A
G
F
B
E
C
D
A) Zamanlayıcı
B) Isıtma ve kalan sıcaklık göstergesi
C) Su haznesi (sadece belirli
modellerde)
D) İç sıcaklığı sensörü (sadece belirli
modellerde)
E) Kapak kilidi (sadece belirli
modellerde)
F) Saat / dakika
G) Saat fonksiyonları
5.6 Tuşlar
Tuş
Fonksiyon
Açıklaması
SAAT
Bir saat fonksiyonu ayarlamak içindir.
EKSİ
Saati ayarlamak içindir.
ZAMAN AYARI
ZAMAN AYARI yapmak içindir. Fırın
lambasını etkinleştirmek ya da devre
dışı bırakmak için tuşu 3 saniyeden
uzun süre basılı tutun.
ARTI
Saati ayarlamak içindir.
SICAKLIK
Fırın sıcaklığını ya da iç sıcaklığı sen‐
sörü (varsa) sıcaklığını kontrol etmek
içindir. Sadece bir fırın fonksiyonu dev‐
redeyken kullanın.
TÜRKÇE
5.7 Isıtma göstergesi
Bir fırın fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde,
göstergesindeki çubuklar teker teker
11
yanmaya başlar. Çubuklar, fırın
sıcaklığının yükseldiğini veya düştüğünü
gösterir.
6. SAAT FONKSIYONLARI
6.1 Saat fonksiyonları tablosu
Saat fonksiyonu
Uygulama
SAAT
Günün saatini değiştirmek veya kontrol etmek içi‐
ndir. “Saatin ayarlanması” kısmına bakın.
ZAMAN AYARI
Bir geri sayım ayarlamak için kullanın (maksimum
23 saat 59 dakika). Bu fonksiyonun cihazın çalışma‐
sı üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. ZAMAN
AYARI fonksiyonunu cihaz kapalıyken de istediğiniz
zaman yapabilirsiniz.
SÜRE
Cihazın ne kadar çalışacağını ayarlamak içindir. Sa‐
dece fırın fonksiyonu ayarlandığında kullanın.
BİTİŞ
Cihazın ne zaman duracağını ayarlamak içindir. Sa‐
dece fırın fonksiyonu ayarlandığında kullanın. Cihaz
daha sonra otomatik olarak açılıp kapanacaksa,
Süre ve Bitiş fonksiyonlarını aynı anda kullanabilirsi‐
niz (gecikmeli başlatma).
Saat fonksiyonları arasında
geçiş yapmak için
arka arkaya basın.
tuşuna
Saat fonksiyonlarının ayarını
onaylamak için
tuşuna
basın veya otomatik onay
için 5 saniye bekleyin.
Süre bittikten sonra 2 dakika bir sesli
sinyal duyulur. Ekranda
veya
sembolü ve zaman ayarı yanıp söner.
Fırın durur.
3. Fırın fonksiyonları düğmesini kapalı
konuma çevirin.
4. Sinyali durdurmak için herhangi bir
tuşa basın veya fırın kapağını açın.
tuşuna, SÜRE
saat ayarlanırken
6.2 SÜRE ve BİTİŞ
fonksiyonlarının ayarlanması
1.
tuşuna, ekranda
veya
gösterilene kadar arka arkaya basın.
veya
ekranda yanıp söner.
2. Değerleri ayarlamak için
ve onaylamak için
Süre
veya
tuşuna basın.
için öncelikle dakikaları ve
sonra saatleri ayarlarsınız; Bitiş
için
öncelikle saatleri ve sonra dakikaları
ayarlarsınız.
için
basarsanız, cihaz BİTİŞ
fonksiyonunun ayarına
geçer.
6.3 MEKANİK ZAMAN AYARI
fonksiyonunun ayarlanması
1.
tuşuna basın.
ve "00" ekranda yanıp söner.
2. ZAMAN AYARI fonksiyonunu
ayarlamak için
basın.
veya
tuşuna
12
www.electrolux.com
Önce saniyeleri daha sonra
dakikaları ve saatleri ayarlayın.
İlk olarak, süre dakikalar ve saniyeler
olarak hesaplanır. Ayarladığınız süre
60 dakikadan daha fazla olduğunda
ekrana
sembolü gelir.
Cihaz şimdi saat ve dakika cinsinden
hesaplama yapar.
3. Beş saniye sonra ZAMAN AYARI
otomatik olarak başlar.
Ayarlanan zamanın %90'ı geçtikten
sonra bir sesli sinyal duyulur.
4. Ayarlanan zaman sona erdiğinde, iki
dakika boyunca sesli bir sinyal
duyulur. "Gösterge ekranında 00:00"
ve yanıp söner. Sinyali durdurmak
için herhangi bir tuşa basın veya fırın
kapağını açın.
6.4 İleri Sayım Zamanlayıcısı
İleri Sayım Zamanlayıcısını fırının ne
kadar çalıştığını görmek için kullanın.
Fırın ısınmaya başladığı anda çalışmaya
başlar.
İleri Sayım Zamanlayıcısını sıfırlamak
tuşlarını basılı tutun.
için, ve
Zamanlayıcı yeniden ileri saymaya
başlar.
İleri Sayım Zamanlayıcısı
fonksiyonlar ile kullanılamaz:
Süre
, Bitiş
, iç
sıcaklığı sensörü.
ZAMAN AYARI
fonksiyonunu SÜRE
veya BİTİŞ
fonksiyonu
çalışırken ayarlarsanız,
gösterge ekranında
sembolü yanar.
7. AKSESUARLARIN KULLANILMASI
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
7.1 İç sıcaklığı sensörünün
kullanılması
2. İç sıcaklığı sensörünün ucunu (kulpta
simgesi ile) etin merkezine
yerleştirin.
3. İç sıcaklığı sensörünün fişini fırın
boşluğunun üst kısmındaki prize
takın.
İç sıcaklık sensörü, etin iç sıcaklığını
ölçer. Et, ayarlanan sıcaklığa geldiğinde
cihaz devre dışı bırakılır.
Ayarlanması gereken iki sıcaklık vardır:
•
•
Fırın sıcaklığı. Bkz. kızartma tablosu.
İç sıcaklık. Bkz. iç sıcaklık sensörü
tablosu.
DİKKAT!
Yalnızca cihaz ile birlikte
verilen iç sıcaklığı sensörünü
ya da gerçek yedek parçaları
kullanın.
1. Fırın fonksiyonunu ve fırın sıcaklığını
ayarlayın.
İç sıcaklığı sensörünün, pişirme
süresince etin içinde ve prize takılı
halde kaldığından emin olun.
TÜRKÇE
İç sıcaklığı sensörünü ilk kez
kullanacağınızda, varsayılan iç
Cihaz, geçici süreyi ilk kez
hesaplarken ekranda
sembolü yanıp söner.
Hesaplama sona erdiğinde,
ekranda pişirme süresi
görüntülenir. Hesaplama
işlemi, pişirme süresince,
arka planda devam eder ve
gerek olduğunda ekranda
görüntülenen süre
güncellenir.
sıcaklık 60 °C olur.
yanıp
sönerken, sıcaklık düğmesini
kullanarak varsayılan iç sıcaklığını
değiştirebilirsiniz.
Ekranda, iç sıcaklığı sensörü sembolü ve
varsayılan iç sıcaklığı görüntülenir.
4. Yeni iç sıcaklığını ayarlamak için
tuşuna basın veya ayarın otomatik
olarak kaydedilmesi için 10 saniye
bekleyin.
Varsayılan yeni iç sıcaklığı, iç sıcaklığı
sensörünün bir sonraki kullanımında
görüntülenecektir.
Et ayarlanan iç sıcaklığına ulaştığında, iç
sıcaklığı sensörü
sembolü ve
varsayılan iç sıcaklığı yanıp söner. İki
dakika boyunca sesli bir sinyal duyulur.
5. Sinyali durdurmak için herhangi bir
tuşa basın veya fırın kapağını açın.
6. İç sıcaklık sensörünün fişini prizden
çıkarın. Eti fırından çıkarın.
7. Cihazı devre dışı bırakın.
UYARI!
İç sıcaklığı sensörü ucunu
ve fişini çıkarırken dikkatli
olun. İç sıcaklık sensörü
sıcaktır. Yanma riski vardır.
13
Pişirme sırasında, istediğiniz zaman
sıcaklığı değiştirebilirsiniz:
tuşuna basın:
bir kez - ayarlanan iç sıcaklığı, 10
saniyede bir mevcut iç sıcaklığına
dönecek şekilde ekranda
görüntülenir.
• iki kez - mevcut fırın sıcaklığı, 10
saniyede bir ayarlanan fırın
sıcaklığına dönecek şekilde
ekranda görüntülenir.
• üç kez - ekranda, ayarlanan fırın
sıcaklığı görüntülenir.
2. Sıcaklığı değiştirmek için, sıcaklık
düğmesini kullanın.
1.
•
İç sıcaklığı sensörünü prize
her taktığınızda, iç sıcaklığı
süresini yeniden
ayarlamanız gerekir. Süre ve
bitiş zamanını seçemezsiniz.
8. EK FONKSIYONLAR
8.1 Çocuk Kilidinin Kullanılması
Çocuk Kilidi, cihazın kazara
çalıştırılmasını önler.
Piroliz fonksiyonu
çalışıyorsa, kapak kilitlenir.
Bir tuşa bastığınızda ya da
bir düğmeyi çevirdiğinizde,
gösterge ekranında SAFE
yanar.
1. Fırın fonksiyonları düğmesinin kapalı
konumda olduğundan emin olun.
2. 2 saniye süreyle
ve
tuşunu
aynı anda basılı tutun.
Süre bittiğinde sesli bir uyarı duyulur.
SAFE ekranda görünür.
Çocuk Kilidini devre dışı bırakmak için 2.
adımı tekrarlayın.
8.2 Tuş Kilidinin Kullanılması
Tuş Kilidi fonksiyonunu yalnızca cihaz
çalışırken etkinleştirebilirsiniz.
14
www.electrolux.com
Tuş Kilidi çalışan bir fırın fonksiyonunun
sıcaklık ve zaman ayarlarının yanlışlıkla
değiştirilmesini önler.
durumunda, güvenlik nedeniyle cihaz, bir
süre sonra otomatik olarak kapanır.
1. Bir fırın fonksiyonu seçin ve
tercihinize göre ayarlayın
Sıcaklık (°C)
Kapanma zamanı
(sa.)
2. 2 saniye süreyle
ve
tuşlarını
aynı anda basılı tutun.
Süre bittiğinde sesli bir uyarı duyulur. Loc
ekranda görünür.
Tuş Kilidini devreden çıkarmak için 2.
adımı tekrar edin.
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maksimum
1.5
Pirolitik fonksiyon
çalıştığında, kapak kilitlenir
ve ekranda
görünür.
Bir tuşa bastığınızda ya da
sıcaklık düğmesini
çevirdiğinizde, gösterge
ekranında Loc yanar. Fırın
fonksiyonları düğmesini
çevirdiğinizde cihaz devre
dış kalır.
Tuş Kilidi açıkken cihazı
devre dışı bıraktığınızda,
Tuş Kilidi otomatik olarak
Çocuk Kilidine geçiş yapar.
"Çocuk Kilidinin
Kullanılması" bölümüne
bakın.
8.3 Kalan sıcaklık göstergesi
Cihazı devre dışı bıraktığınızda, fırındaki
sıcaklık 40 °C üzerindeyse ekranda
görünür.
kalan sıcaklık göstergesi
Fırın sıcaklığını göstermek için sıcaklık
kontrol düğmesini sola ve sağa çevirin.
Otomatik kapanma sonrasında cihazı
tekrar çalıştırmak için herhangi bir tuşa
basın.
Otomatik kapanma, şu
fonksiyonlarla çalışmaz: iç
sıcaklığı sensörü, Işık, Süre,
Bitiş.
8.5 Soğutma fanı
Cihaz çalışırken, cihaz yüzeyinin soğuk
kalması için soğutma fanı otomatik olarak
çalışır. Cihazı kaparsanız, cihaz
soğuyana kadar soğutma fanı çalışmaya
devam eder.
8.6 Güvenlik termostatı
Cihazın hatalı kullanılması veya kusurlu
bileşenler tehlikeli şekilde aşırı ısınmaya
neden olabilir. Bunun önüne geçmek için,
fırında gücü kesen bir güvenlik termostatı
bulunur. Sıcaklık düştüğünde fırın
otomatik olarak tekrar çalışmaya başlar.
8.4 Otomatik Kapanma
Bir fırın fonksiyonunun çalışması ve
herhangi bir ayarı değiştirmemeniz
9. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
Tablolarda verilen sıcaklıklar
ve pişirme süreleri sadece
bilgi amaçlıdır. Gerçek
süreler tariflere ve kullanılan
malzemelerin kalitesine ve
miktarına bağlıdır.
TÜRKÇE
9.1 Kapının iç kısmı
9.3 Kek pişirme
Bazı modellerde, kapının iç kısmında
şunlar bulunur:
•
•
•
raf konumlarının sayıları.
fırın fonksiyonları hakkında bilgiler,
önerilen raf konumları ve belli
yemekler için gerekli sıcaklıklar.
•
•
9.2 Genel bilgiler
•
•
•
•
•
Cihazda beş adet raf konumu
bulunmaktadır. Raf konumlarını
cihazın altından başlayarak sayın.
Cihaz, hava sirkülasyonu sağlayan ve
buharı sürekli olarak yeniden kullanılır
hale getiren özel bir sistemle
donatılmıştır. Bu sistem sayesinde
buharlı bir ortamda pişirebilir ve
yiyeceklerin içinin yumuşak ve dışının
gevrek olmasını sağlayabilirsiniz.
Pişirme süresini ve enerji tüketimini
en aza indirir.
Cihazın içinde veya cam kapı
panellerinde nemden buğulanma
oluşabilir. Bu normal bir durumdur.
Pişirme sırasında fırın kapısını
açarken mutlaka fırından uzakta
durun. Yoğunlaşmayı azaltmak için,
pişirmeye başlamadan önce cihazı 10
dakika çalıştırın.
Her kullanımdan sonra cihazdaki
buğulanmayı temizleyin.
Pişirme sırasında doğrudan cihaz
zeminine herhangi bir nesne ve
bileşenlerin üzerine alüminyum folyo
koymayın. Bu, pişirme sonuçlarının
değişmesine ve emaye kaplamasının
zarar görmesine neden olabilir.
15
Fırın kapısını, pişirme süresinin 3/4'ü
geçmeden açmayın.
Aynı anda birden fazla tepsi
kullanıyorsanız, aralarında bir raf
boşluk bırakın.
Varsayılan sıcaklıkta Üst / Alt Isıtma
fonksiyonu ekmek pişirmek için
idealdir.
9.4 Et ve balık pişirme
•
•
•
Fırında kalıcı lekelerin oluşmasını
önlemek için, çok yağlı yemekler
pişirirken derin tava/pişirme kabı
kullanın.
İçindeki suyun sızıp kurumaması için,
eti kesmeden önce 15 dakika bekletin.
Kızartma esnasında fırının içinde aşırı
duman oluşmasını önlemek için, derin
tava/pişirme kabına biraz su koyun.
Duman birikmesini önlemek için,
kuruduktan sonra her seferinde su
ekleyin.
9.5 Pişirme süreleri
Pişirme süreleri, yiyeceğin türüne,
kıvamına ve hacmine göre değişiklik
gösterir.
Başlangıçta, pişirme esnasındaki
performansı gözlemleyin. Cihazda
pişirme yaparken kullandığınız pişirme
kaplarına, tariflere ve miktarlara göre en
iyi ayarları (ısı ayarı, pişirme süresi, vs.)
tespit edin.
9.6 Pişirme ve kızartma tablosu
Kek ve pastalar
Yemek
Üst/Alt Isıtma
Sıcak Hava ile Pi‐
şirme
Süre (dk.) Açıklama‐
lar
Sıcaklık
(°C)
Raf konu‐ Sıcaklık
mu
(°C)
Raf konu‐
mu
Çırpma
usulü tari‐
fler
170
2
160
3 (2 ve 4)
45 - 60
Kek kalı‐
bında
Kurabiye
hamuru
170
2
160
3 (2 ve 4)
20 - 30
Kek kalı‐
bında
16
www.electrolux.com
Yemek
Üst/Alt Isıtma
Sıcaklık
(°C)
Sıcak Hava ile Pi‐
şirme
Süre (dk.) Açıklama‐
lar
Raf konu‐ Sıcaklık
mu
(°C)
Raf konu‐
mu
Yağlı sütlü 170
cheese
cake
1
165
2
80 - 100
26 cm'lik
bir kek ka‐
lıbında
Elmalı kek 170
(Elmalı
turta)1)
2
160
2 (sol ve
sağ)
80 - 100
Tel raf
üzerinde
20 cm'lik
iki kek ka‐
lıbında
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
Pişirme
tepsisinde
Reçelli tart 170
2
165
2 (sol ve
sağ)
30 - 40
26 cm'lik
bir kek ka‐
lıbında
Sünger
kek
170
2
150
2
40 - 50
26 cm'lik
bir kek ka‐
lıbında
Yılbaşı ke‐ 160
ki / Bol
meyveli
kek1)
2
150
2
90 - 120
20 cm'lik
bir kek ka‐
lıbında
Erikli
kek1)
175
1
160
2
50 - 60
Ekmek ka‐
lıbında
Küçük ke‐
kler - tek
seviye1)
170
3
150 - 160
3
20 - 30
Pişirme
tepsisinde
Küçük ke‐
kler - iki
seviye1)
-
-
140 - 150
2 ve 4
25 - 35
Pişirme
tepsisinde
Küçük ke‐
kler - üç
seviye1)
-
-
140 - 150
1, 3 ve 5
30 - 45
Pişirme
tepsisinde
3
140 - 150
3
25 - 45
Pişirme
tepsisinde
Bisküvil‐
140
er / hamur
çubukları bir seviye
TÜRKÇE
Yemek
Üst/Alt Isıtma
Sıcaklık
(°C)
Sıcak Hava ile Pi‐
şirme
17
Süre (dk.) Açıklama‐
lar
Raf konu‐ Sıcaklık
mu
(°C)
Raf konu‐
mu
Bisküvil‐
er / hamur
çubukları iki seviye
-
140 - 150
2 ve 4
35 - 40
Pişirme
tepsisinde
Bisküvil‐
er / hamur
çubukları üç seviye
-
140 - 150
1, 3 ve 5
35 - 45
Pişirme
tepsisinde
Bezeler bir seviye
120
3
120
3
80 - 100
Pişirme
tepsisinde
Bezeler iki sev‐
iye1)
-
-
120
2 ve 4
80 - 100
Pişirme
tepsisinde
Sandviç
ekmeği1)
190
3
190
3
12 - 20
Pişirme
tepsisinde
Ekler - bir
seviye
190
3
170
3
25 - 35
Pişirme
tepsisinde
Ekler - iki
seviye
-
-
170
2 ve 4
35 - 45
Pişirme
tepsisinde
Kaplama
turtalar
180
2
170
2
45 - 70
20 cm'lik
bir kek ka‐
lıbında
Bol mey‐
veli kek
160
1
150
2
110 - 120
24 cm'lik
bir kek ka‐
lıbında
Victoria
sandviçi1)
170
1
160
2 (sol ve
sağ)
30 - 50
20 cm'lik
bir kek ka‐
lıbında
1) Fırını önceden 10 dakika ısıtın.
18
www.electrolux.com
Ekmek ve pizza
Yemek
Üst/Alt Isıtma
Sıcak Hava ile Pi‐
şirme
Süre (dk.) Açıklama‐
lar
Sıcaklık
(°C)
Raf konu‐ Sıcaklık
mu
(°C)
Raf konu‐
mu
Beyaz ek‐
mek1)
190
1
190
1
60 - 70
Parça ba‐
şına 500
g, 1 - 2
parça
Çavdar
ekmeği
190
1
180
1
30 - 45
Ekmek ka‐
lıbında
Ekmek1)
190
2
180
2 (2 ve 4)
25 - 40
Pişirme
tepsisinde
6 - 8 adet
Pizza1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Pişirme
tepsisinde
veya derin
pişirme
kabında
Yağlı
çörekler1)
200
3
190
3
10 - 20
Pişirme
tepsisinde
1) Fırını önceden 10 dakika ısıtın.
Tartlar
Yemek
Üst/Alt Isıtma
Sıcak Hava ile Pi‐
şirme
Süre (dk.) Açıklama‐
lar
Sıcaklık
(°C)
Raf konu‐ Sıcaklık
mu
(°C)
Raf konu‐
mu
Makarnalı
börek
200
2
180
2
40 - 50
Bir kalıpta
Sebzeli
tart
200
2
175
2
45 - 60
Bir kalıpta
Kiş1)
180
1
180
1
50 - 60
Bir kalıpta
Lazanya1) 180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Bir kalıpta
İç dolgulu 180 - 190
makarna1)
2
180 - 190
2
25 - 40
Bir kalıpta
1) Fırını önceden 10 dakika ısıtın.
TÜRKÇE
19
Et
Yemek
Üst/Alt Isıtma
Sıcak Hava ile Pi‐
şirme
Süre (dk.) Açıklama‐
lar
Sıcaklık
(°C)
Raf konu‐ Sıcaklık
mu
(°C)
Raf konu‐
mu
Sığır eti
200
2
190
2
50 - 70
Tel raf
üzerinde
Keçi eti
180
2
180
2
90 - 120
Tel raf
üzerinde
Dana eti
190
2
175
2
90 - 120
Tel raf
üzerinde
Az pişmiş
rozbif
210
2
200
2
50 - 60
Tel raf
üzerinde
Orta piş‐
miş rozbif
210
2
200
2
60 - 70
Tel raf
üzerinde
İyi pişmiş
rozbif
210
2
200
2
70 - 75
Tel raf
üzerinde
Keçi omzu 180
2
170
2
120 - 150
Derili
Keçi incik
180
2
160
2
100 - 120
2 parça
Kuzu Eti
190
2
175
2
110 - 130
But
Tavuk
220
2
200
2
70 - 85
Bütün
Hindi
180
2
160
2
210 - 240
Bütün
Ördek
175
2
220
2
120 - 150
Bütün
Kaz
175
2
160
1
150 - 200
Bütün
Tavşan
190
2
175
2
60 - 80
Parçalar
halinde
Yaban
tavşanı
190
2
175
2
150 - 200
Parçalar
halinde
Sülün
190
2
175
2
90 - 120
Bütün
Balık
Yemek
Üst/Alt Isıtma
Sıcak Hava ile Pi‐
şirme
Süre (dk.) Açıklama‐
lar
Sıcaklık
(°C)
Raf konu‐ Sıcaklık
mu
(°C)
Raf konu‐
mu
Alabalık /
Çipura
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 balık
Ton ba‐
lığı / So‐
mon
190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 fileto
20
www.electrolux.com
9.7 Izgara
Pişirmeye başlamadan önce,
fırını 3 dakika boş olarak
ısıtın.
Yemek
Miktar
Parça
(g)
Fileto bif‐
tekler
4
800
Bonfile
4
Sosisler
8
Sıcaklık
(°C)
Süre (dk.)
Raf konu‐
mu
1. taraf
2. taraf
maks.
12 - 15
12 - 14
4
600
maks.
10 - 12
6-8
4
-
maks.
12 - 15
10 - 12
4
Keçi pirzo‐ 4
lalar
600
maks.
12 - 16
12 - 14
4
Tavuk (2
parça hal‐
inde)
2
1000
maks.
30 - 35
25 - 30
4
Kebaplar
4
-
maks.
10 - 15
10 - 12
4
Tavuk
göğsü
4
400
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Hambur‐
ger
6
600
maks.
20 - 30
-
4
Balık fileto 4
400
maks.
12 - 14
10 - 12
4
Tost sand‐ 4 - 6
viçler
-
maks.
5-7
-
4
Kızartma
-
maks.
2-4
2-3
4
4-6
9.8 Turbo Izgara
Sığır eti
Yemek
Miktar
Az pişmiş rozbif
veya fileto1)
Süre (dk.)
Raf konumu
her bir cm'lik
190 - 200
kalınlık başına
5-6
1 veya 2
Orta pişmiş rozbif
veya fileto1)
her bir cm'lik
180 - 190
kalınlık başına
6-8
1 veya 2
İyi pişmiş rozbif
veya fileto1)
her bir cm'lik
170 - 180
kalınlık başına
8 - 10
1 veya 2
1) Fırını önceden ısıtın.
Sıcaklık (°C)
TÜRKÇE
Keçi eti
Yemek
Miktar (kg)
Sıcaklık (°C)
Süre (dk.)
Raf konumu
Ön kol, boyun,
jambon
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 veya 2
Pirzola, kaburga
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 veya 2
Rulo köfte
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 veya 2
Kuzu incik (önce‐
den pişirilmiş)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 veya 2
Dana eti
Yemek
Miktar (kg)
Sıcaklık (°C)
Süre (dk.)
Raf konumu
Dana rosto
1
160 - 180
90 - 120
1 veya 2
Dana ayağı
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 veya 2
Miktar (kg)
Sıcaklık (°C)
Süre (dk.)
Raf konumu
Kuzu budu, ku‐ 1 - 1.5
zu rosto
150 - 170
100 - 120
1 veya 2
Kuzu Sırtı
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 veya 2
Miktar (kg)
Sıcaklık (°C)
Süre (dk.)
Raf konumu
200 - 220
30 - 50
1 veya 2
Tavuk, yarım
0.4 - 0.5 her biri 190 - 210
35 - 50
1 veya 2
Tavuk, İngiliz
usulü
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1 veya 2
Ördek
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 veya 2
Kaz
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 veya 2
Hindi
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 veya 2
Hindi
4-6
140 - 160
150 - 240
1 veya 2
Kuzu Eti
Yemek
Kümes Hayvanı
Yemek
Kümes hayvanı 0,2 - 0,25 her
porsiyonları
biri
Balık (buğulama)
Yemek
Miktar (kg)
Sıcaklık (°C)
Süre (dk.)
Raf konumu
Bütün balık
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
1 veya 2
21
22
www.electrolux.com
9.9 Buz Çözme
Yemek
Miktar (g) Buz çöz‐
dürme
süresi (dk.)
Ek buz çöz‐
dürme süresi
(dk.)
Açıklamalar
Tavuk
1000
100 - 140
20 - 30
Tavuğu altı ters çevril‐
miş şekilde büyük bir ta‐
bağa yerleştirin. Süre‐
nin yarısı dolduğunda
çevirin.
Et
1000
100 - 140
20 - 30
Sürenin yarısı dol‐
duğunda çevirin.
Et
500
90 - 120
20 - 30
Sürenin yarısı dol‐
duğunda çevirin.
Alabalık
150
25 - 35
10 - 15
-
Çilek
300
30 - 40
10 - 20
-
Tereyağı
250
30 - 40
10 - 15
-
Krema
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Krema hafif donmuş bö‐
lümleri olsa da kolayca
çırpılır.
60
60
-
Kremalı pasta 1400
9.10 Kurutma - Sıcak Hava
•
•
Tepsileri yağsız kağıt veya pişirme
kağıdıyla kaplayın.
Daha iyi bir sonuç almak için, kurutma
süresinin yarısı dolduğunda fırını
durdurun, kapağını açın ve kurutma
işlemini tamamlamak için bir gece
soğutun.
Sebzeler
Yemek
Sıcaklık (°C)
Süre (sa.)
Raf konumu
1 konum
2 konum
Fasulyeler
60 - 70
6-8
3
1/4
Biberler
60 - 70
5-6
3
1/4
Ekşi sos için
sebzeler
60 - 70
5-6
3
1/4
Mantarlar
50 - 60
6-8
3
1/4
Otlar (mayda‐
noz, dere otu
vb.)
40 - 50
2-3
3
1/4
TÜRKÇE
23
Meyveler
Yemek
Sıcaklık (°C)
Süre (sa.)
Raf konumu
1 konum
2 konum
Erikler
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Kayısılar
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Elma dilimleri
60 - 70
6-8
3
1/4
Armutlar
60 - 70
6-9
3
1/4
9.11 Yemekölçer tablosu
Yemek
Yemek iç sıcaklığı (°C)
Dana eti rosto
75 - 80
Dana ayağı
85 - 90
Az pişmiş rozbif
45 - 50
Orta pişmiş rozbif
60 - 65
İyi pişmiş rozbif
70 - 75
Keçi omzu
80 - 82
Keçi incik
75 - 80
Kuzu eti
70 - 75
Tavuk
98
Yaban tavşanı
70 - 75
Alabalık / Çipura
65 - 70
Ton balığı / Somon
65 - 70
10. BAKIM VE TEMIZLIK
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
10.1 Temizlik hakkında
açıklamalar
•
•
•
•
Cihazın ön kısmını yumuşak bir bez
ve deterjanlı sıcak su ile temizleyin.
Metal yüzeyleri temizlemek için her
zamanki temizlik maddesini kullanın.
Her kullanımdan sonra cihazın içini
temizleyin. Birikmiş yağlar ya da diğer
yemek artıkları yangına sebep olabilir.
Izgara tavası için risk daha yüksektir.
Zorlu kirleri özel fırın temizleyici ile
çıkarın.
•
•
Tüm aksesuarları her kullanımdan
sonra temizleyin ve kurumalarını
bekleyin. Ilık su, deterjan ve yumuşak
bir bez kullanın.
Yapışmaz aksesuarlarınız varsa,
bunları temizlemek için aşındırıcı
temizlik maddeleri, keskin cisimler
veya bulaşık makinesi kullanmayın.
Yapışmaz kaplamanın hasar
görmesine neden olabilir.
24
www.electrolux.com
10.2 Paslanmaz çelik veya
alüminyum cihazlar
Fırın kapağını tam olarak
kapatmamışsanız Pirolizi
başlatmayın. Bazı
modellerde, bu hata
meydana geldiğinde ekranda
"C3" görünür.
Fırın kapısını sadece ıslak
bir süngerle temizleyin.
Yumuşak bir bezle kurulayın.
Yüzeye zarar
verebileceklerinden bulaşık
teli, asit veya aşındırıcı
maddeler kullanmayın.
Fırının kontrol panelini aynı
uyarıları dikkate alarak
temizleyin.
UYARI!
Cihaz çok fazla ısınır.
Yanma riski vardır.
DİKKAT!
Aynı odada bulunan başka
cihazlar da varsa, aşağıdaki
sebepten dolayı bu cihazları
Pirolitik fonksiyonla aynı
zamanda kullanmayın.
Cihazın zarar görmesine
neden olabilir.
10.3 Raf desteklerini
Fırını temizlemek için, raf desteklerini
sökün.
1. Raf desteğinin ön kısmını yan
duvardan çekin.
1. En inatçı kalıntıları elle temizleyin.
2. Kapağın iç tarafını sıcak suyla
temizleyin, böylece yemek artıkları
sıcak havadan yanmaz.
3. Piroliz fonksiyonunu ayarlayın. "Fırın
fonksiyonları" bölümüne bakın.
4.
yanıp söndüğünde, gerekli işlemi
ayarlamak için
basın:
2. Raf desteğinin arka kısmını yan
duvardan uzağa çekin ve desteği
çıkarın.
2
1
Ray desteklerini ters sırayla takın.
10.4 Pirolitik
DİKKAT!
Tüm aksesuarları ve
çıkarılabilir raf desteklerini
çıkarın.
ya da
tuşuna
Seçenek
Açıklaması
P1
Fırın çok kirli
değilse. Pro‐
sedürün za‐
manı: 1 saat
30 dak..
P2
Kiri kolayca
çıkaramıyor‐
sanız. Prose‐
dürün zama‐
nı: 2 saat 30
dak..
2 saniye sonra işlem başlatılır.
Temizleme sürecinin başlatımını
ertelemek için için Bitiş fonksiyonunu
kullanabilirsiniz.
Piroliz sırasında fırın lambası kapalıdır.
5. Fırın ayarlanan ısıya ulaştığında,
kapak kilitlenir. Kapak kilidi açılana
TÜRKÇE
25
dek ekranda
sembolü ve sıcaklık
göstergesinin çubukları görüntülenir.
Piroliz tamamlanmadan önce
durdurmak isterseniz, fırın
fonksiyonları düğmesini kapalı
konuma çevirin.
6. Piroliz tamamlandığında, ekranda
günün saati görüntülenir. Fırın kapağı
kilitli kalır.
7. Cihaz soğuduğunda, sesli bir uyarı
duyulur ve kapağın kilidi açılır.
10.5 Temizlik Uyarısı
Piroliz gerekli olduğunda, cihazın her
açılışı ve kapanışı sırasında, ekranda 10
saniye boyunca PYR sembolü yanıp
söner.
Aşağıdaki durumlarda
temizlik uyarısı söner:
• Piroliz fonksiyonu
tamamlandığında.
• Ekranda PYR yanıp
3. İtilen parçayı tek elle tutun. Diğer
elinizle, bir tornavida yardımıyla,
menteşe kolunun sağ tarafını kaldırın
ve çevirin.
sönerken ve
tuşlarına aynı anda
bastığınızda.
10.6 Fırın kapağının
temizlenmesi
Fırın kapağının dört cam paneli
vardır.Fırın kapağını ve iç cam panelleri
temizlemek için çıkartabilirsiniz.
Cam panelleri, fırın kapağını
sökmeden çıkarmaya
çalışırsanız fırın kapağı
kapanabilir.
4. Kapağın sol tarafındaki menteşeyi
belirleyin.
DİKKAT!
Cihazı cam panelleri
olmadan kullanmayın.
1. Kapağı tamamen açın ve kapağın
sağ tarafındaki menteşeyi belirleyin.
2. Sıkılaştırma parçasını geri çekilene
kadar itin.
5. Sol menteşenin üstündeki kolu
kaldırın ve çevirin.
26
www.electrolux.com
9. Sabitleyicilerin ikisini de 90°
döndürüp, yuvalarından çıkarın.
6. Fırın kapağını ilk açılma
pozisyonuna, yarıya kadar kapatın.
Daha sonra ileri doğru çekip kapıyı
yuvasından çıkarın.
90°
10. Öncelikle dikkatlice kaldırın ve
ardından cam panelleri tek tek
çıkartın. Üst panelden başlayın.
7. Sağlam bir zemin üzerine bir bez
yerleştirerek, kapağı bezin üzerine
koyun.
8. Cam panellerini çıkartmak için kilit
sistemini açın.
1
2
11. Cam panelleri su ve sabunla
temizleyin. Cam panelleri dikkatlice
kurutun.
Temizleme bittiğinde, cam panelleri ve
fırın kapağını takın. Yukarıdaki adımları
sondan başa doğru izleyin.
(A, B ve C) cam panelleri yerlerine doğru
sıra ile yerleştirdiğinize emin olun. Orta
panelin (B) dekoratif bir çerçevesi vardır.
Ekran baskı bölgesi kapağın iç kısmına
bakmalıdır. Montajın ardından cam panel
çerçevesine (B) ait baskılı yüzeyin,
dokunduğunuzda pürüzsüz olmasına
dikkat edin.
TÜRKÇE
A
B
27
10.7 Lambanın değiştirilmesi
C
Cihazın iç kısmının tabanına bir bez
serin. Bu, lamba cam kapağının ve fırının
iç kısmının hasar görmesini önler.
UYARI!
Elektrik tehlikesi! Lambayı
değiştirmeden önce sigortayı
kapatın.
Lamba ve lambanın cam
kapağı ısınabilir.
Orta cam paneli yerine doğru bir şekilde
taktığınızdan emin olun.
DİKKAT!
Yağ kalıntısının lamba
üzerinde yanmasını önlemek
için halojen lambayı daima
bir bezle tutun.
1. Cihazı devre dışı bırakın.
2. Sigortaları sigorta kutusundan çıkarın
veya devre kesiciyi devre dışı
bırakın.
Arka lamba
1. Lambanın cam kapağını saat
yönünün tersine çevirerek çıkartın.
2. Cam kapağı temizleyin.
3. Lambayı 300 °C ısıya dayanıklı
uygun bir lamba ile değiştirin.
4. Cam kapağı takın.
11. SORUN GIDERME
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
11.1 Servisi aramadan önce...
Problem
Muhtemel neden
Çözüm
Fırın ısınmıyor.
Fırın kapalıdır.
Fırını çalıştırın.
Fırın ısınmıyor.
Saat ayarlanmamıştır.
Saati ayarlayın.
Fırın ısınmıyor.
Gerekli ayarlar yapılma‐
mıştır.
Ayarların doğru olup olma‐
dığını kontrol edin.
Fırın ısınmıyor.
Otomatik kapanma etkin‐
leştirilmiştir.
"Otomatik kapanma" bölü‐
müne bakın.
Fırın ısınmıyor.
Çocuk Kilidi etkinleştirilmiş‐ "Çocuk Kilidinin Kullanıl‐
tir.
ması" bölümüne bakın.
28
www.electrolux.com
Problem
Muhtemel neden
Çözüm
Fırın ısınmıyor.
Sigorta atmıştır.
Arızaya, sigortanın neden
olup olmadığını kontrol ed‐
in. Sigortanın tekrar tekrar
atması halinde, kalifiye bir
elektrikçiye danışın.
Lamba çalışmıyor.
Lamba arızalıdır.
Lambayı değiştirin.
İç sıcaklığı sensörü çalış‐
mıyor.
İç sıcaklığı sensörü fişi
prize doğru şekilde takıl‐
mamıştır.
İç sıcaklığı sensörü fişini,
prize olabildiğince bastırar‐
ak takın.
Yiyeceklerin pişmesi çok
uzun zaman alıyor ya da
çok çabuk pişiyorlar.
Sıcaklık çok düşük ya da
çok yüksektir.
Gerekirse sıcaklığı ayar‐
layın. Kullanma Kılavuzun‐
daki tavsiyeye uyun.
Yemeklerin üstünde ve fır‐
ın boşluğunda buhar ve
buğu birikiyor.
Yemek fırında çok uzun bir Pişirme işlemi bittikten son‐
süre bırakılmıştır.
ra, yemekleri fırının içeri‐
sinde 15 - 20 dakikadan fa‐
zla bekletmeyin.
Gösterge ekranında "C2"
görüntüleniyor.
Buz çözme veya Piroliz
İç sıcaklığı sensörü fişini
fonksiyonunu başlatmak is‐ prizden çekin.
tiyorsunuzdur ancak yeme‐
kölçerin fişini prizden çek‐
memişsinizdir.
Ekranda "C3" görüntüleniy‐ Temizleme fonksiyonu çal‐ Kapağı tam olarak kapatın.
or.
ışmıyor. Kapak tamamen
kapatılmamıştır veya ka‐
pak kilidi arızalıdır.
Ekranda "F102" görüntüle‐
niyor.
•
•
Kapağı tam olarak ka‐
patmamışsınızdır.
Kapak kilidi arızalıdır.
•
•
•
Ekran, tabloda olmayan bir Elektrik ile ilgili bir arıza
hata kodunu gösteriyor.
vardır.
•
•
Kapağı tam olarak ka‐
patın.
Fırını, evin ana sigorta‐
sıyla ya da sigorta kutu‐
sundaki emniyet şalter‐
iyle kapatıp tekrar açın.
Ekranda "F102" tekrar
gösterilirse, Müşteri Hiz‐
metleri Departmanı ile
iletişime geçin.
Fırını, evin ana sigorta‐
sıyla ya da sigorta kutu‐
sundaki emniyet şalter‐
iyle kapatıp tekrar açın.
Ekranda hata mesajı
tekrar gösterilirse, Müş‐
teri Hizmetleri Depart‐
manı ile iletişime geçin.
TÜRKÇE
Problem
Muhtemel neden
Çözüm
Cihaz çalışıyor ama ısın‐
mıyor. Fan çalışmıyordur.
Ekranda "Demo" görüntü‐
lenir.
Demo modu etkinleşmiştir.
1. Fırını kapayın.
29
2.
tuşuna basın ve ba‐
sılı tutun.
3. Sesli bir ikaz duy‐
duğunuzda, fırın fonk‐
siyonları düğmesini
saat yönünde ilk fonk‐
siyona çevirin. Ekran‐
da, "Demo" yanıp sö‐
ner.
4. Fırın fonksiyonları
düğmesini kapalı konu‐
ma çevirin.
5.
tuşunu bırakın.
6. Bir sıcaklık seçmek için
sıcaklık kontrol düğme‐
sini saat önünde çevir‐
in ve üç saniye tutun.
Üç kez sesli ikaz duyu‐
lur. Demo modu devre
dışı bırakılır.
11.2 Servis verileri
Sorunu gideremediğiniz takdirde,
satıcınıza veya bir Yetkili Servise
başvurun.
cihazın pişirme bölümünün ön
tarafındadır. Cihaz boşluğundaki bilgi
etiketini çıkarmayın.
Servisler için gerekli bilgiler bilgi
etiketinde bulunmaktadır. Bilgi etiketi
Bu verileri aşağıya yazmanızı öneriyoruz:
Model (MOD.)
.........................................
Ürün numarası (PNC)
.........................................
Seri numarası (S.N.)
.........................................
12. MONTAJ
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
30
www.electrolux.com
12.3 Elektrik tesisatı
12.1 Ankastre Montaj
548 21
558
min. 550
114
16
20
600
min. 560
589
594
573
"Güvenlik" bölümünde
açıklanan güvenlik
önlemlerine uymamanız
halinde üretici firma
sorumluluk kabul etmez.
Bu cihaz ile birlikte sadece bir ana
elektrik kablosu verilir.
12.4 Kablo
594
Montaj veya değişime uygun kablo tipleri:
5
3
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Kablo ile ilgili bölüme bakmak için bilgi
etiketindeki toplam güce bakın. Tabloya
da bakabilirsiniz:
548 21
min. 550
20
590
558
16
114
min. 560
589
594
573
594
Toplam güç (W)
Kablo bölümü
(mm²)
maksimum 1380
3 x 0.75
maksimum 2300
3x1
maksimum 3680
3 x 1.5
5
3
Fırın kablosu (yeşil / sarı kablo) faz
kablolarından ve nötr bağlantı
kablolarından (mavi ve kahverengi
kablolar) 2 cm uzun olmalıdır.
12.2 Mobilya içine montaj
A
B
13. TEKNIK BILGILER
13.1 Teknik veriler
Voltaj
220 - 240 V
TÜRKÇE
Frekans
31
50 / 60 Hz
14. ENERJI VERIMLILIĞI
14.1 EU 65-66/2014 uyarınca Ürün Fişi ve bilgileri
Tedarikçi adı
Electrolux
Ürün kimliği
EOC5641GAV
EOC5641GAX
EOC5641GAZ
Enerji Verimlilik Endeksi
100.0
Enerji verimlilik sınıfı
A
Standart yüklü, geleneksek mod enerji tüketimi
0.93 kWsaat/devir
Standart yüklü, fanlı pişirme modu enerji tüketimi
0.85 kWsaat/devir
Boşluk sayısı
1
Isı kaynağı
Elektrik
Ses ayarı
72 l
Fırın türü
Ankastre Fırın
Kütle
EN 60350-1 - Elektrikli pişirme cihazları Bölüm 1: Ürün gamları, fırınlar, buharlı
fırınlar ve ızgaralar - Performans ölçüm
yöntemleri.
14.2 Enerji tasarrufu
•
Cihazda, günlük yemek pişirme işlemleri
sırasında enerji tasarrufu yapmanıza
yardımcı olacak özellikler bulunmaktadır.
•
•
Genel bilgiler
– Fırın çalışırken kapağının düzgün
şekilde kapatıldığından emin olun
ve pişirme sırasında mümkün
olduğunca kapalı tutun.
– Daha fazla enerji tasarrufu için
metal kaplar kullanın.
– Mümkünse, fırını ısıtmadan
yiyeceği içine koyun.
– Pişirme süresinin 30 dakikayı
aştığı durumlarda, pişirme
süresine bağlı olarak, süre
dolmadan 3 - 10 dakika önce fırın
•
•
EOC5641GAV
35.2 kg
EOC5641GAX
36.0 kg
EOC5641GAZ
36.1 kg
sıcaklığını minimuma düşürün.
Fırının içinde kalan sıcaklık,
pişirme işlemine devam eder.
– Diğer yiyecekleri ısıtmadan önce
kalan sıcaklığı kullanın.
Fanlı pişirme - mümkünse, enerji
tasarrufu için fanlı pişirme
fonksiyonlarını kullanın.
Atıl ısı
– Bazı fırın fonksiyonlarında zaman
seçimli program (Süre, Bitiş)
etkinleştirildiğinde ve pişirme
süresi 30 dakikadan uzun
olduğunda, ısıtıcı elemanlar %10
daha erken otomatik olarak devre
dışı kalır. Fan ve lamba çalışmaya
devam eder.
Lamba kapalı konumda pişirme
yapmak - pişirme esnasında lambayı
devre dışı bırakın ve gerektiğinde
açın.
Yemekleri sıcak tutma - yemekleri
sıcak tutmak için kalan sıcaklığı
32
www.electrolux.com
kullanmak istiyorsanız, mümkün olan
en düşük sıcaklık ayarını seçin.
Gösterge ekranında kalan sıcaklık
gösterilir.
15. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI
1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması
durumunda tüketici;
a. Satılanı geri vermeye hazır
olduğunu bildirerek sözleşmeden
dönme,
b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında
satış bedelinden indirim isteme,
c. Aşırı bir masraf gerektirmediği
takdirde, bütün masrafları
satıcıya ait olmak üzere satılanın
ücretsiz onarılmasını isteme,
d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir
misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini
kullanabilir. Satıcı, tüketicinin
tercih ettiği bu talebi yerine
getirmekle yükümlüdür.
2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesi hakları üretici
veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
Bu fıkradaki hakların yerine
getirilmesi konusunda satıcı, üretici
ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Üretici veya ithalatçı, malın kendisi
tarafından piyasaya sürülmesinden
sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği
takdirde sorumlu tutulmaz.
3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesinin satıcı için
orantısız güçlükleri beraberinde
getirecek olması hâlinde tüketici,
sözleşmeden dönme veya ayıp
oranında bedelden indirim
haklarından birini kullanabilir.
Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız
değeri, ayıbın önemi ve diğer
seçimlik haklara başvurmanın tüketici
açısından sorun teşkil edip
etmeyeceği gibi hususlar dikkate
alınır.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesi haklarından
birinin seçilmesi durumunda bu
talebin satıcıya, üreticiye veya
ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren
azami otuz iş günü, konut ve tatil
amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş
günü içinde yerine getirilmesi
zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58
inci maddesi uyarınca çıkarılan
yönetmelik eki listede yer alan
mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz
onarım talebi, yönetmelikte belirlenen
azami tamir süresi içinde yerine
getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer
seçimlik haklarını kullanmakta
serbesttir.
5. Tüketicinin sözleşmeden dönme
veya ayıp oranında bedelden indirim
hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş
olduğu bedelin tümü veya bedelden
yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye
iade edilir.
6. Seçimlik hakların kullanılması
nedeniyle ortaya çıkan tüm
masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı
yerine getiren tarafça karşılanır.
Tüketici bu seçimlik haklarından biri
ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098
sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri
uyarınca tazminat da talep edebilir.
Tüketici, garantiden doğan haklarının
kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek
uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin
bulunduğu veya tüketici işleminin
yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem
Heyetine veya Tüketici Mahkemesine
başvurabilir.
16. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER
Şu sembole sahip malzemeler geri
dönüştürülebilir . Ambalajı geri
dönüşüm için uygun konteynerlere
koyun. Elektrikli ve elektronik cihaz
atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve
insan sağlığının korunmasına yardımcı
*
olun. Ev atığı sembolü bulunan
cihazları atmayın. Ürünü yerel geri
dönüşüm tesislerinize gönderin ya da
belediye ile irtibata geçin.
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
TÜRKÇE
33
34
www.electrolux.com
TÜRKÇE
35
867318514-A-142015
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising