Electrolux | EDC310M | User manual | Electrolux EDC310M Lietotāja rokasgrāmata

Electrolux EDC310M Lietotāja rokasgrāmata
I N F O
L I E T O Š A N A S
P A M Ā C Ī B A
VEĻAS ŽĀVĒJAMĀ MAŠĪNA
EDC 310M
APSVEICAM JŪS AR JAUNA VEĻAS ŽĀVĒTĀJA IEGĀDI !
Paldies, ka esat izvēlējies Electrolux preci. Mēs esam pārliecināti, ka jaunais veļas žāvētājs Jūs iepriecinās un
dos Jums praktisku labumu. Pirms Jūs lietojat veļas žāvētāju, mēs iesakām Jums izlasīt visu lietošanas pamācību,
kur dots veļas žāvētāja un tā funkciju apraksts. Lai izvairītos no riska, kas tomēr vienmēr pastāv, lietojot preci, kas
darbojas ar elektrību, ir svarīgi veļas žāvētāju pareizi uzstādīt un izlasīt drošības tehnikas informāciju, lai izvairītos
no kļūdām lietošanā vai nevajadzīga nelaimes gadījumu riska. Saglabājiet lietošanas pamācību un sekojiet, lai tā
vienmēr būtu pieejama, veļas žāvētāju lietojot.
SATURA RĀDĪTĀJS
APSVEICAM JŪS AR JAUNA VEĻAS ŽĀVĒTĀJA IEGĀDI
2
IEPAKOJUMS
4
Iepakojuma materiāli.
4
DROŠĪBAS TEHNIKAS INFORMĀCIJA
Uzstādīšana un serviss.
Papildus piederumi
Iespējamie papildus piederumi
Žāvētāja lietošana.
Žāvētāja izmešana.
4
4
4
4
4
5
ŽĀVĒTĀJA APRAKSTS
5
UZSTĀDĪŠANA
Žāvētāja novietošana.
Novietošana pie sienas.
Žāvētāja aizmugures apraksts.
Novietošana uz plaukta
Pieslēgšana elektrībai
6
6
6
7
7
7
ŽĀVĒTĀJA LIETOŠANA
Pirmā reize, kad Jūs lietojat žāvētāju
8
8
PROGRAMMU SHĒMA
Kuru programmu izvēlēties
Žāvētāja jauda (sausiem apģērbiem)
Veļas svars
8
8
8
8
PADOMI VEĻAS MAZGĀŠANĀ UN ŽĀVĒŠANĀ
Sašķirojiet veļu.
Izgrieziet centrifūgā
Piepildiet žāvētāju pareizi
Pūkas
Saraušanās.
Cietināta veļa
Žāvētājā nedrīkst žāvēt
9
9
9
9
9
9
9
9
ŽĀVĒTĀJA APKOPE
Kondensors.
Ūdens tvertnes iztukšošana.
10
10
11
JA ŽĀVĒTĀJS NEDARBOJAS
11
TEHNISKIE RAKSTURLIELUMI
12
SERVISS UN REZERVES DAĻAS
12
IEPAKOJUMS
Par iespējamajiem transportēšanas
bojājumiem
nekavējoties
jāziņo
atbildīgajiem par transportēšanu.
Pārbaudiet, vai žāvētājs nav bojāts.
Par bojājumiem, nepareizi nosūtītu
preci vai trūkstošām rezerves daļām
nekavējoties jāziņo veikalam. Nekad neatstājiet
iepakojuma materiālu tā, lai mazi bērni ar to varētu
rotaļāties.
Iepakojuma materiāli.
Visi iepakojuma materiāli ir videi draudzīgi. Tie ir
dažādi plastmasas materiāli ar savu marķējumu un tos
var pārstrādāt:
•
PE ir polietilēns, kas izmantots maisā ap
žāvētāju un lietošanas pamācības iesaiņojuma
maisiņā.
•
PS ir presētais polistirēns, kas izmantots
aizsargājošajām iepakojuma dalām.
Kartona daļas ir ražotas no pārstrādājamā papīra un
tās jāatstāj atkritumu savākšanas vietā otrreizējai
izmantošanai.
Žāvētajā sastāvā ir plastmasas un gumijas elementi to svars 7,1 kg. 87% no tiem ir apzīmēti kā metāls, ko
pēc žāvētāja izmantošanas var likvidēt vai pārstrādāt.
Marķējumi doti, pamatojoties uz starptautiskiem
standartiem.
Papildus piederumi.
Aizsargdaļa, kas sastāv no:
1 sienas āķa
1 plastmasas tapas.
Iespējamie papildus piederumi.
Montāžas elements sienas montāžai 150 62 71 -00.
Montāžas elements balsta montāžai 150 62 99 -00.
Kanalizācijas šļūtene 5647 12 28 -10.
(iespējamos papildus piederumus iespējams pasūtīt
veikalā vai elektroservisa uzņēmumā. Norādiet daļas
artikula numuru, kas dots augstāk).
DROŠĪBAS TEHNIKAS INFORMĀCIJA
Pirms Jūs uzstādiet un lietojiet veļas
žāvētāju, mēs Jums iesakām izlasīt
lietošanas
pamācību,
kurā
doti
norādījumi, padomi un brīdinājumi. Tad
žāvētājs darbosies labi un dos Jums
patiesu labumu. Visiem žāvētāja
lietotājiem jāpārzin lietošanas nosacījumi un drošības
tehnika. Saglabājiet lietošanas pamācību un sekojiet, lai
tā vienmēr būtu kopā ar žāvētāju - arī pārceļoties un pie
īpašnieku maiņas, tā, lai žāvētāja lietotājs varētu
iepazīties ar tā funkcijām un drošības tehniku.
Uzstādīšana un serviss.
•
Veļas žāvētājs ir paredzēts tikai veļas
žāvēšanai pie normāla apjoma mājsaimniecības un tas
darbojas pēc šīs pamācības. Ja tas tiek lietots citiem
mērķiem, var ciest cilvēki un tikt nodarīti bojājumi
īpašumam.
•
Uzstādot žāvētāju vannas istabā, to nedrīkst
novietot tuvāk par 60 cm pie vannas. Ja žāvētājs
vannas istabā tiek uzstādīts bez fiksētas pieslēgšanas
elektrībai, jāizmanto pretīssavienojuma slēdzis.
•
Visi uzstādīšanas darbi jāveic kompetentam
profesionālim. Darbs, kuru būs veicis cilvēks bez
nepieciešamajām zināšanām, var pasliktināt preces
funkcijas un izraisīt negadījumus ar cilvēkiem vai
īpašumu.
•
Servisu un remontu jāveic elektroservisa
uzņēmumā vai citā uzņēmumā, kuru pilnvarojis
piegādātājs. Izmantojiet tikai augstākminēto uzņēmumu
piegādātās rezerves daļas. Nekad nemēģiniet žāvētāju
remontēt pats.
•
Sekojiet, lai žāvētājs nestāvētu uz savienojuma
vada un lai nekas nebūtu iesprūdis ventilācijas atverē
durvju apakšā un, lai žāvētājs atrastos uz grīdas, kas
klāta ar grīdas segumu.
4
•
Regulējamās kājas nedrīkst
nodrošina ventilāciju pat zem žāvētāja.
noņemt.
Tas
Žāvētāja lietošana.
•
Par žāvētāju jārūpējas pieaugušajiem. Neļaujiet
bērniem rotaļāties ar žāvētāju vai grozīt slēdžus vai
citas noņemamas/kustīgas daļas.
•
Nepārslogojiet žāvētāju (skatīt "Žāvētāja
lietošana").
•
Veļu, kas bijusi saskarē ar tādām ķimikālijām kā
traipu tīrīšanas līdzekļi un līdzīgi, nedrīkst žāvēt
žāvētājā, jo šīs ķimikālijas var izraisīt aizdegšanos savu
īpašību dēļ.
•
Sekojošus materiālus nedrīkst žāvēt
žāvētājā:
a. spilveni, dūnu segas u. c. (tie ir siltumu
akumulējoši un pastāv ugunsgrēka
risks).
b. vilna - jo tā var savelties.
c. īpaši jūtīgi materiāli, tādi kā sintētiskie
aizkari, zīds u.c.
d. apģērbi, kuru sastāvā ir gumijai līdzīgs
materiāls.
•
Atcerieties, ka kondensors pēc vajadzības
jāiztīra. Uzturot kondensoru pēc iespējas tīrāku,
uzlabojas
žāvētāja
efektivitāte
un
samazinās
žāvēšanas laiks.
•
Vienmēr aizveriet žāvētāju pēc lietošanas.
•
Tvertnē var ierāpties mājdzīvnieki vai bērni
tādēļ vienmēr apskatiet tvertni, pirms Jūs lietojiet
žāvētāju.
•
Nekad nedarbiniet žāvētāju, ja nav iztīrīts un
pareizi uzlikts pūku filtrs vai arī tas ir bojāts (pastāv
pārkāršanas risks un var sabojāt veļu).
Žāvētajā izmešana.
Atslēdziet žāvētāju no elektrības, nogrieziet
vadu tvertnes aizmugurē. Nekādā ziņā
neļaujiet bērniem rotaļāties ar noņemto vadu
.
Griezieties savā pašvaldībā, lai saņem
informāciju, kur atstāt žāvētāju, vai griezieties
elektroservisa uzņēmumā
ŽĀVĒTĀJA APRAKSTS
1. Durvju slēdzis (griešanai pa labi).
2. Programmu shēma Piestipriniet variantu savā
dzimtajā valodā pie sava žāvētāja.
C
3. Žāvētāja panelis.
Signāllampas.
В
A= parāda, ka žāvētājs darbojas
B= parāda, ka ūdens tvertne ir pilna Ieslēgšanas
(ON) /izslēgšanas (OFF) slēdzis.
C=kad Jūs esat izvēlējies programmu un laiku
žāvētājs sāk darboties un iespiežas slēdzis
Laika regulēšanas slēdzis.
E=ar šo slēdzi Jūs izvēlaties nepieciešamo laiku
kokvilnai (0-120 min) un sintētikai (0-80 min) .
4. Karstā gaisa izpūšanas atvere.
5. Regulējamās kājas. Jānoregulē, lai žāvētājs
stāvētu horizontāli.
6. Gaisa kanāli.
7. Filtrs (rupjā filtra iekšpusē atrodas pūku filtrs).
Jātīra pirms vai pēc katras žāvēšanas. Pūku filtrs
atrodas rupjā filtra iekšpusē un, lai filtru iztīrītu, to var
izņemt.
8. Kondensors. Tas ir iemontēts durvīs.
UZSTĀDĪŠANA
6
Žāvētāja novietošana.
Žāvētāju iespējams uzstādīt dažādos veidos. Mēs
Jums parādīsim dažus piemērotākos. Tomēr pastāv
daži nosacījumi, kas Jums jāņem vērā vienalga, kuru
uzstādīšanas veidu Jūs arī izvēlaties.
•
Lai žāvētājs labi darbotos, to vienmēr jāuzstāda
horizontālā līmenī.
•
Telpas,
kurā
tiek
uzstādīts
žāvētājs,
temperatūra nedrīkst pārsniegt +35°C, bet, ja tomēr tā
notiek, atveriet logu.
•
Telpā ap žāvētāju jābūt pēc iespējas mazāk
putekļiem.
•
Ja Jūs novietojat žāvētāju ar eņģēm pie sienas,
Jums jāatstāj vismaz 30 mm attālums līdz sienai. Tas
pats attiecas arī, ja Jūs novietojat žāvētāju pie skapja,
kurš dziļumā pārsniedz 370 mm. Tas nepieciešams, lai
varētu pilnīgi atvērt durvis, kad jāizņem ūdens tvertne.
•
Žāvētāju nedrīkst uzstādīt virs vannas vai dušā.
To nedrīkst novietot tuvāk par 60 cm pie vannas vai
dušas.
Novietošana pie sienas.
(Montēšana ar papildus piederumiem)
Montējot pie sienas, ir svarīgi pārbaudīt,
elektrības
vai
9. Tvertne kondensētajam ūdenim. Tā piepildās
ar kondensēto ūdeni in jāiztukšo pirms vai pēc katras
žāvēšanas, reizes. Ja tvertne ir pilna, iedegas
brīdinājuma lampiņa (B) un žāvētājs automātiski
apstājas, un to nevar iedarbināt, pirms nav iztukšota
tvertne.
10. Žāvēšanas cilindrs.
11. Datu zīme.
vads aizsniegs kontaktligzdu, kad žāvētājs būs
novietots savā vietā. Visus ar elektrību saistītos darbus
jāveic profesionālam speciālistam.
Ja Jūs novietojat žāvētāju starp sienas skapjiem,
Jums nepieciešams montāžas elements. Ievērojiet, lai
attālums pa kreisi būtu vismaz 30 mm, ja skapis
dziļumā pārsniedz 370 mm -tā, lai varētu pilnīgi atvērt
durvis'.
Lai nodrošinātu nepieciešamo ventilāciju virs
žāvētāja, attālumam līdz griestiem vai līdz tuvākajam
skapim jābūt vismaz 200 mm.
Montāžas instrukcija ir līdzi papildus piederumu
komplektam.
Žāvētāja aizmugures apraksts.
12. Pieslēgšanas vads.
13. Aizsargelements.
14. Vieta kanalizācijas šļūtenes pievienošanai.
Kā speciālie papildus piederumi dota arī kanalizācijas
šļūtene tiem, kas vēlas pieslēgt žāvētāju tieši pie
kanalizācijas. Pēc tam, kad noņemti šļūtenes
stiprinājumi, Jūs varat pievienot šļūteni kā norādīts (14).
Ja Jūs pievienojiet kanalizācijas šļūteni, ūdens tvertne
žāvēšanas laikā ar ūdeni nepiepildās.
Novietošana uz plaukta.
34 mm
Ja Jūs nolemjat novietot žāvētāju uz plaukta, Jums
jānostiprina plaukta augšējā mala. lai izvairītos no
apgāšanās.
Dariet šādi:
•
Sāciet ar žāvētāja novietošanu uz plaukta
vietā, kurtas atradīsies.
•
Noregulējiet žāvētāju horizontāli ar regulējamo
kāju palīdzību.
•
Uz sienas atzīmējiet vietas āķiem. Caurums 5,
5 mm plastmasas tapai jāizurbj kreisā kronšteina vidū,
kas atrodas augšā pa labi žāvētāja aizmugurē.
•
Ieskrūvējiet āķi (1). Āķa uzliekumam jābūt 34
mm no sienas.
•
Novietojiet
kronšteinam.
žāvētāju
tā,
lai
āķis
atbilstu
•
Izvelciet cauri bultu (2) un nostipriniet to ar
kāšveida naglu (3).
Regulējamās kājas nedrīkst
nodrošina ventilāciju pat zem žāvētāja.
noņemt.
Tās
Pieslēgšana elektrībai.
Žāvētājs tiek piegādāts ar vadu un kontaktdakšu
pieslēgšanai 220-230 10 Amp zemētam strāvas avotam.
Ja žāvētājs tiek uzstādīts vannas istabā bez fiksētas
pieslēgšanas elektrībai, jālieto pretīssavienojuma
slēdzis. Pieslēgšanu drīkst izdarīt tikai profesionāls
speciālists.
ŽĀVĒTĀJA LIETOŠANA
Pirmā reize, kad Jūs lietojat
žāvētāju.
Pirms Jūs pirmoreiz lietojat žāvētāju, ielieciet tajā
dažas mitras lupatas un darbiniet žāvētāju apmēram 15
minūtes, lai pārliecinātos, lai žāvētājā nepaliktu putekļi
vai netīrumi.
1. Pārbaudiet, vai žāvētājs ir pieslēgts elektrībai.
2. Atveriet durvis, pagriežot slēdzi pa labi (A).
3. Pārbaudiet, vai pūku filtrs ir tīrs un rupjais filtrs (C)
atrodas savā vietā.
4. Pārbaudiet, vai ūdens tvertne (D) ir iztukšota un
pareizi atlikta savā vietā.
5. Ielieciet žāvēšanai paredzēto veļu. Sekojiet, lai tā
nepaliek ārpus žāvētāja. Nejauciet sintētiskos un
dabīgos materiālus.
6. Aizveriet durvis.
7. Izvēlieties kokvilnas vai sintētikas režīmu un laiku,
pagriežot slēdzi (E).
8. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (F).
Žāvētāja jauda (sausiem apģērbiem)
Kokvilna
Sintētika
maksimums 3, 0 kg
maksimums"!, 0 kg
Veļas svars.
Lai varētu pareizi piepildīt žāvētāju, dots dažu
apģērbu svars (pamatā kokvilnas izstrādājumiem).
Peldmētelis
~1.2kg
Segas pārvalks
~0.7kg
Palags Blūze
~0.5kg
Frotē dvielis
~0.1kg
Krekls
~0.2kg
Naktskrekls
~0.2kg
Pidžama
~0.2kg
īsās bikses
~0.1kg
Garās bikses
~0.3kg
Spilvendrāna
~0.2kg
Zeķes
~0.1kg
PROGRAMMU SHĒMA
Kuru programmu izvēlēties?
Laika regulētā žāvēšana - Šī programmu shēma domāta, lai palīdzētu Jums izvēlēties atbilstošu žāvēšanas
režīmu. Programmu slēdzis ir sadalīts divās daļās:
kokvilnas simbols, šeit Jūs varat izvēlēties līdz 120 minūšu žāvēšanas laiku, jo kokvilnai un
biezākiem dabīgiem materiāliem nepieciešams ilgs žāvēšanas laiks (sarkanā puse uz slēdža)
sintētikas simbols, izstrādājumi, kas ir jūtīgāki un jāžāvē pie zemākas temperatūras. Laiks maksimums līdz 80 minūtēm (zilā puse uz slēdža)
Nepāržāvējiet apģērbus. Vēlāk tos ir grūti gludināt un tie var kļūt cieti.
Pēdējās 8-12 žāvēšanas minūtēs notiek atdzišanas process, lai samazinātu apģērbu saraušanos.
8
KOKVILNA
Žāvējamā vela
Kokvilnas izstrādājumi
Frotē
Trikotāža
Palagi
Dvieļi
SINTĒTIKA Izstrādājumi,
kas jāžāvē ar samazinātu
siltumu
Smalki izstrādājumi
Kartsumjūtīgi izstrādājumi
(skatīt izstrādājuma etiķeti)
Sausuma
pakāpe
Sauss
Žāvēšanas laiks 0-120 min
Iepriekšēja griešana
centrifūgā-800 apgriezieni/minūtē
3kg 2 kg 1 95-110 min 75 - 85 min 40 - 50 min
kg
Sauss
3kg 2kg 1
gludināšanai kg
Sausuma
pakāpe
75 - 85 min 60 - 70 min 40 - 50 min
Žāvēšanas laiks 0-80 min
Iepriekšēja griešana
centrifūgā-800 apgriezieni/minūtē
1,0 kg 0,7
kg
30 - 40 min 25 - 35 min
1,0 kg 0,7
Sauss
gludināšanai kg
25 - 35 min 20 - 30 min
Sauss
Enerģijas patēriņš 2,7 kWh uz 3 kg kokvilnas. Žāvēšanas laiks 100 min, ieskaitot atdzišanu - 3 kg
kokvilnai
PADOMI VEĻAS MAZGĀŠANA UN ŽĀVĒŠANA
Sašķirojiet veļu.
Saraušanas.
Sašķirojiet veļu pēc materiālu veidiem (skatīt
apzīmējumus attiecīgajai veļai) un vēlamās sausuma
pakāpes un ielieciet veļu žāvētājā. Aizvelciet
rāvējslēdzējus un sasieniet lentas. Virspalagu un
spilvendrānu lentas jāsasien, lai tajos nesakrātos
mazie izstrādājumi.
Atkarībā no kvalitātes gandrīz visi materiāli ir jūtīgi
pret saraušanos. Lai izvairītos no saraušanās,
apģērbus nedrīkst pāržāvēt. Iespējamo saraušanos var
kompensēt ar izstiepšanas palīdzību. Iegādājoties
trikotāžas izstrādājumus, to der paturēt prātā, izvēloties
apģērbu izmēru.
Izgrieziet centrifūgā.
Cietināta veļa.
Veļai jābūt labi izgrieztai centrifūgā. Lai Jūs taupītu
gan laiku, gan naudu, mēs iesakām Jums izmantot
veļas mazgājamo mašīnu ar vismaz 800 vai vairāk
apgriezieniem/minūtē vai atsevišķu centrifūgu. Jo
labāk veļa būs izgriezta centrifūgā, jo ātrāk un ar
mazāku enerģijas patēriņu notiks žāvēšana. Pat
negludināma veļa, piemēram krekli, pirms žāvēšanas ir
jāizgriež centrifūgā apmēram 10-30 sekundes.
Cietinātu veļu arī var žāvēt žāvētājā. Lai iegūtu
vislabāko rezultātu, jāizvēlas laiks, kas garantē noteiktu
mitruma pakāpi, piemēram "sauss gludināšanai". Pēc
programmas žāvētājs no iekšpuses jāizslauka ar mitru
lupatu un pēc tam ar sausu lupatu, lai nepaliktu cietes
daļiņas.
Piepildiet žāvētāju pareizi.
Pārpildīts žāvētājs dod saburzītu veļu. Nepietiekoši
piepildīts žāvētājs žāvē neekonomiski.
Pūkas.
Pēc pirmās žāvētāja lietošanas Jūs varbūt
uztrauksieties par pūku daudzumu. Tas ir pilnīgi
normāli un nenozīmē, ka Jūsu žāvētājs nodeldē
audumus. Auduma daļiņas un diegi atdalās no
auduma lietošanas un mazgāšanas laikā, neskatoties,
vai to mazgā ar rokām vai ar veļas mazgājamo
mašīnu. Šīs pūkas pielīp pie auduma. Ja Jūs veļu
žāvējat ārā. pūkas aizpūš vējš, bet žāvētājā tās tiek
savāktas filtrā. Šis fakts var būt svarīgs cilvēkiem ar
astmu un alerģiju.
Žāvētājā nedrīkst žāvēt.
īpaši jūtīgus izstrādājumus, piemēram sintētisko
materiālu aizkarus, vilnas izstrādājumus, zīdu, neilona
zeķes, izstrādājumus ar metāliskiem elementiem. Veļu,
kas ir no gumijai līdzīga materiāla arī nedrīkst žāvēt
žāvētājā.
Tāpat žāvēt nedrīkst arī materiālus, kas nav
paredzēti žāvēšanai. Tie ir apzīmēti ar šo
simbolu.
Materiālus,
kas
apstrādāti
ar
ugunsnedrošiem šķīdumiem (benzīnu, alkoholu, traipu
izņemšanas
līdzekļiem) nedrīkst žāvēt žāvētājā,
iespējama ugunsgrēka izcelšanās. Vienmēr sekojiet
ražotāja rekomendācijām.
ŽĀVĒTĀJA APKOPE
Filtrs.
Lai žāvētājs darbotos pareizi, filtrs jātīra pirms vai pēc
katras žāvēšanas reizes. Dariet šādi:
1.Atveriet durvis.
2.Paceliet rupjo filtru (attēls A).
3.Iztīriet pūkas no pūku filtra (attēls B), kas atrodas
zem rupjā filtra. Dažreiz var būt nepieciešams izņemt
pūku filtru, lai to notīrītu no abām pusēm. Pirms Jūs
atkal aizveriet rupjo filtru, pārliecinieties, vai pēc
tīrīšanas pūku filtrs ir pareizi atlikts atpakaļ.
Nekad nedarbiniet žāvētāju, ja pūku filtrs nav
iztīrīts un pareizi ielikts vai, ja tas ir bojāts (pastāv
pārkāršanas risks).
Kondensors.
Gaisa plūsma vienmēr rada pūkas un tas notiek visos
žāvētājos. Tādēļ nedaudz pūkas uzkrājas arī
kondensorā un tas laiku pa laikam jāiztīra. Lai tīrītu
kondensoru jādara sekojošais:
1.Atveriet žāvētāja durvis un paceliet rupjo filtru
2.Izņemiet pūku filtru un vēlreiz paceliet rupjo filtru.
3.Ar pirkstiem satveriet padziļinājumus kondensorā
augšpusē un spiediet ar īkšķiem pret durvīm (attēli
C+D) . Tagad kondensoru iespējams izcelt ārā. Esiet
uzmanīgi, lai nesabojātu jūtīgo alumīnija plāksni.
4.Pagrieziet to uz augšu un apakšu, iztīrot to no
abām pusēm. Izņemiet sarkano drenes tapu
kondensorā apakšējajā malā (attēls E). Nolieciet
kondensoru horizontāli un piepildiet to ar ūdeni līdz
filtra atverei. Atstājiet kondensoru šādi uz ~5 minūtēm
un pēc tam nomazgājiet to ar siltu ūdeni dušā no abām
pusēm (attēls F). Pēc tam uzmanīgi nosusiniet
kondensoru. Neaizmirstiet atlikt atpakaļ sarkano drenes
tapu (attēls G).
5.Atlieciet kondensoru atkal vietā. Centieties ielikt
apakšējo daļu precīzi kondensorā vietā durvīs.
Nospiediet kondensoru, līdz dzirdams neliels klikšķis.
Atlieciet atpakaļ pūku filtru un aizveriet rupjo filtru.
D
E
G
G
10
Ūdens tvertnes iztukšošana.
B
Ja Jūs ar kanalizācijas šļūteni esat pievienojuši
žāvētāju kanalizācijai, Jūs varat izlaist šo nodaļu. Kad
ir pienācis laiks iztukšot ūdens tvertni, kontrolpanelī
iedegas lampa. Ja tas notiek žāvēšanas laikā, žāvētājs
apstājas un tvertne jāiztukšo. Tādēļ centieties iztukšot
tvertni pirms vai pēc katras žāvēšanas reizes. Tad
žāvēšana netiks pārtraukta programmas izpildes laikā.
Iztukšošana jāveic sekojoši:
1.Atveriet durvis.
2.Izņemiet tvertni (attēls A).
3.Paceliet vāku un izlejiet ūdeni (attēls B).
4.Aizveriet vāku un atlieciet tvertni vietā. Piespiediet
to, kamēr Jūs jūtat, ka tā "aizķērušies" kārtīgi.
JA ŽĀVĒTĀJS NEDARBOJAS
Problēma
Iespējamais cēlonis
Kas jādara
Žāvētājs nesāk darboties
Nav līdz galam aizvērtas
durvis
Stingri uzspiežot, aizvērt durvis
Žāvētājam nepienāk elektrība Jāpārbauda drošinātājus un
kontaktdakšu
Programma stāv 0 stāvoklī
Pagrieziet slēdzi uz vēlamo
laiku
On/Off slēdzis nav nospiests
Kad Jūs esat izvēlējies
programmu un laiku ,
nospiediet slēdzi.
Ūdens tvertne ir pilna
Iztukšojiet tvertni un iedarbiniet
žāvētāju
Veļa tiek nepietiekami izžāvēta Pārāk īss žāvēšanas laiks
vai žāvēšana aizņem pārāk
ilgu laiku.
Pūku filtrs ir aizsērējis
Kondensors ir aizsērējis
Izvēlieties ilgāku žāvēšanas
laiku
Filtrs ir jāiztīra
Kondensors ir jāiztīra
Veļa ir slikti izgriezta centrifūgā Ja iespējams, izvēlieties veļas
mašīnā lielāku centrifūgas
apgriezienu skaitu
Telpā ap žāvētāju kļūst karsts
Ir uzstādīta programma
sintētikai
Ja veļa ir piemērota, izvēlieties
programmu kokvilnai
Pārāk augsta telpas
temperatūra
Uzlabojiet ventilāciju, atverot
telpas durvis, kurā atrodas
žāvētājs
Tas ir normāli mazās telpās
Uzlabojiet ventilāciju, atveriet
durvis/logu vai izvēlieties citu
vietu.
11
TEHNISKIE RAKSTURLIELUMI
Augstums
686 mm
Platums
595 mm + eņģes
Dziļums
420 mm (ar aizvērtām durvīm)
Dziļums ar atvērtu lūku
900 mm (atvērtas durvis 900)
Svars (neto)
32 kg
Žāvēšanas jauda
3,0 kg (kokvilnai)
Pieslēgšana tīklam
220 - 230 V, 50 Hz
Drošinātāji
10 A
Motors
170W
Jauda
2020 W
SERVISS UN REZERVES DAĻAS____________________
Izmantojiet mūsu doto kontroles sarakstu no nodaļas "Ja žāvētājs nedarbojas", lai pārliecinātos, ka Jūs
saviem spēkiem nevarat tikt galā ar kļūmi.
Ja Jūs izsaucat papildus palīdzību augstākminēto problēmu atrisināšanai, Jūs riskējat pats segt radušos
izdevumus. Tas ir attiecināms arī uz tiem gadījumiem, kad Jūs esat lietojis žāvētāju citiem mērķiem, nekā tas ir
paredzēts.
Garantija ir spēkā vienu gadu pēc iegādes datuma.
Servisu un rezerves daļas Jūsu žāvētājam nodrošina Jūsu veikals vai elektroservisa uzņēmums.
Kad Jūs piesakāt remontu vai pasūtāt rezerves daļas, Jums jāzina preces numurs un modelis tas atrodams uz
datu zīmes.
Tur atrodami šie rādītāji:
Modelis
________________
Preces numurs
________________
Pirkšanas datums.
________________
12
LATVIJA, Rīga, Tērbatas ielā 42/44, tel. 272-978. Servisa centrs, Rīga, Kr. Barona 130, tel. 297-821
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising