Aeg-Electrolux T35400 Handleiding

Aeg-Electrolux T35400 Handleiding
LAVATHERM T34600
Trommeldroger
Gebruiksaanwijzing
35400
LUCHTEN
DROGEN
AAN/UIT
AFKOELEN
LAGE ZOEMER
START
TEMP.
UIT
OPFRISSEN
EINDE
30 MIN
ANTIKREUKFASE
60 MIN
90 MIN
STRIJKVRIJ
STRIJKDROOG
KASTDROOG
UIT
KATOEN
EXTRA
INTENSIEF
KASTSTRIJKSTRIJKSTRIJKDROOG
EXTRA DROOG
MENGWEEFSELS
PERFEKT IN FORM UND FUNKTION
Geachte klant,
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door.
Lees vooral de aanwijzingen m.b.t. de veiligheid op de eerste pagina's
van deze gebruiksaanwijzing! Bewaar de gebruiksaanwijzing goed,
zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef hem door aan een eventuele
volgende eigenaar van het toestel.
Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden
(Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die
belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de
machine. Let goed op deze aanwijzingen.
Dit symbool voert u stap voor stap door de bediening van het toestel.
Bij dit symbool vindt u aanvullende informatie m.b.t. bediening en
praktisch gebruik van het toestel.
Het klaverblad staat voor tips en aanwijzingen m.b.t. eonomisch en
milieuvriendelijk gebruik van het toestel.
Mocht er een storing optreden, dan vindt u onder "Wat is er aan de
hand als ..." aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen.
Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met de AEG
fabrieksservice, zie hoofdstuk "Service".
Gedrukt op chloorvrij papier -.
wie milieubewust denkt, handelt ook zo...
2
Inhoud
Inhoud
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6
Algemene aanwijzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Afvalverwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Milieutips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-10
De belangrijkste kenmerken van uw machine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Beschrijving van de machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Frontaanzicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Achteraanzicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-14
De programmakiezer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vóór het in gebruik nemen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Beknopte gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Drogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Wasgoed voorbereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Deur openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Wasgoed in de droger doen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Deur sluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Droogprogramma instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Eventueel toets indrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Droogprogramma starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Wasgoed uitnemen of inleggen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Beëindiging van het droogproces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Wasgoed uit de machine nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Pluizenzeef reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Deurafdichting reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Droger uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Programmatabellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Informatie over textiel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Wasetiketten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Reiniging en onderhoud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Pluizenzeef reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Het zeefgedeelte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Trommel reinigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Paneel en bedieningselementen reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Paneel en bedieningselementen reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3
Inhoud
Wat is er aan de hand als .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-26
Technische gegevens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Opstelling en elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Aanwijzingen voor de vakman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Utipakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Deurdraairichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Extra leverbare accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Verbindingsset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
De veiligheid van elektrische toestellen van AEG voldoet aan de Europese
en Nederlandse normen. Toch zien wij ons als fabrikant genoodzaakt, u en
uw eventuele medegebruikers op het volgende te wijzen.
Algemene veiligheid
• Reparaties aan elektrische toestellen mogen alleen door vakmensen
worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke
risico's voor de gebruiker leiden. Wend u daarom altijd tot onze afdeling Klantenservice. Alleen originele AEG-onderdelen voldoen aan alle
eisen!
• Controleert u vóór het in gebruik nemen of de op het typeplaatje
aangegeven netspanning en stroomsoort overeenkomen met netspanning
en stroomsoort bij u thuis. Op het typeplaatje kunt u ook zien welke zekering nodig is.
• De droger nooit in gebruik nemen, als het aansluitsnoer beschadigd is of als
bedieningspaneel, bovenblad of sokkel zo beschadigd zijn, dat de binnenkant van het toestel toegankelijk is.
• Als u het toestel gaat schoonmaken, moet het altijd uitgeschakeld zijn:
stekker uit het stopcontact trekken of bij vaste aansluiting de groepenhoofdschakelaar uitschakelen of de zekering in de huisinstallatie uitschakelen resp. uitdraaien.
• Stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact trekken, maar aan de
stekker.
• Brandgevaar: Textiel wat is bevlekt of doorweekt met plantaardige olie of
olie wat geschikt is voor het bereiden van voedsel vormt een brandgevaar
en is niet geschikt om in de wasdroger te plaatsen.
• Indien u de was met een vlekkenverwijderaar hebt behandeld dient u een
extra spoelgang in te stellen alvorens de was in de wasdroger te plaatsen.
• Leun niet op de deur als deze open staat. De machine zou dan kunnen kantelen!
• Droger niet met een waterstraal afsproeien. Kans op kortsluiting!
• Let er bij het sluiten van de deur op, dat er geen wasgoed tussen wordt geklemd.
• Als u een droogproces onderbreekt om wasgoed uit de droger te nemen:
wasgoed en trommel kunnen heet zijn.
• Meerwegstekkers, koppelingen en verlengsnoeren mogen niet gebruikt
worden. Brandgevaar door oververhitting! .
5
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
Veiligheid van kinderen
• Kinderen zien de gevaren niet die ontstaan door ondeskundige omgang
met elektrische toestellen. Zorg daarom voor het nodige toezicht als de
machine aanstaat en laat kinderen niet met de machine spelen - ze
zouden zichzelf of andere kinderen in de machine kunnen opsluiten.
• Houd de verpakking uit de buurt van kinderen; vooral folie en styropor
kunnen gevaren opleveren. Verstikkingsgevaar!
• Zorg ervoor dat kinderen of kleine huisdieren niet in de trommel van
de droger kunnen klimmen. Houd daarom de deur van de droger gesloten, als hij niet gebruikt wordt.
Gebruik volgens de voorschriften
• Constructieve wijzigingen of veranderingen aan het toestel zijn uit
veiligheidsoverwegingen niet toegestaan.
• Gebruik het toestel alleen voor het drogen van huishoudtextiel. Als
het voor verkeerde doeleinden wordt gebruikt of foutief wordt bediend, wordt eventueel ontstane schade niet door de garantiebepalingen gedekt.
• Alleen in water gewassen textiel drogen. Goed dat met brandgevaarlijke reinigings- of oplosmiddelen (wasbenzine, alcohol, middelen om
vlekken te verwijderen enz.) behandeld is, mag niet in de wasdroger
gedroogd worden. Brandgevaar! Explosiegevaar!
• Stukken wasgoed die schuimrubber of op rubber lijkend materiaal
bevatten mogen niet in de machine gedroogd worden. Brandgevaar!
• Was in zeer slechte toestand (sterke slijtage) en was met losse vullingen (kussens) die open zouden kunnen zijn, mogen niet gedroogd
resp. opgefrist worden. Brandgevaar!
• Was met onbuigzame onderdelen (vloermatten) en te volle trommels
bedekken de luchtspleet. Houd een vulhoeveelheid aan van max. 5kg.
Oververhitting! Brandgevaar!
• Alleen was drogen waarin zich geen explosieve voorwerpen (aanstekers, spuitbussen) bevinden. Brandgevaar! Explosiegevaar!
• Na ieder droogproces de pluizenzeef reinigen.
• Bij was/droogzuilen geen voorwerpen op de droger zetten, omdat
deze er tijdens het drogen af kunnen vallen.
6
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
Opstelling en aansluiting
• Lees de aparte Installatie-aanwijzingen! Vraag eventueel een
schoorsteenveger of de afdeling bouw- en woningtoezicht van de
gemeente om raad.
• Controleer de droger op transportschade. Een beschadigd toestel in geen
geval aansluiten! Neem in dat geval contact op met de leverancier.
• Als u de droger gaat vervoeren, eerst het sokkelpaneel verwijderen!
• Plaats de wasdroger niet in een ruimte waar het kan gaan vriezen!
• Zet de droger waterpas!
• Bij opstelling direct naast een fornuis: tussen fornuis en wasdroger moet
een warmte-isolerende, niet brandbare plaat worden geplaatst (afmeting 85 x 57,5 cm).
• De stekker van het toestel moet ook na de opstelling goed bereikbaar
zijn.
• De afgevoerde lucht mag niet in een schoorsteen of centraal afvoersysteem geleid worden; de droger dient een eigen afvoerkanaal te hebben.
• De wasdroger niet opstellen in een ruimte waarin zich afvoergebonden
kolen-, olie- of gastoestellen bevinden en waarin de onderdruk 0,04
mbar of meer bedraagt.
• Zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte waar de wasdroger staat, om
onderdruk te voorkomen.
• Een vaste aansluiting aan het elektriciteitsnet mag alleen door een erkend installateur worden gemaakt.
• De droger zuigt lucht aan. Houd daarom de omgeving van het appa-raat
schoon en leg er ook geen aanzuigbare en brandbare voorwer-pen (bijv.
stro, zaagsel) voor neer. Brandgevaar!
7
Algemene aanwijzingen
Algemene aanwijzingen
• Gesteven wasgoed laat aanslag in de trommel achter en hoort daarom
niet in de droger.
• Als u meer goed in de droger doet dan in de programmatabel
aangegeven, moet u rekening houden met kreukvorming! Bij erg teer
textiel max. 1,5 kg in de droger doen.
• Te uwer informatie: slijtage (en daardoor pluizen) ontstaat voor 70
procent bij het dragen van kleding, voor 20 procent bij het wassen en
slechts voor 10 procent bij het drogen in de wasdroger. De pluizen
verzamelen zich in de pluizenzeef. Bij machinaal drogen ontstaat
slechts ca. 0,03 gram pluizen per kilo wasgoed.
Afvalverwerking
Verpakkingsmateriaal
Alle gebruikte verpakkingsmaterialen zijn niet milieu-onvriendelijk en
kunnen hergebruikt worden.
•De kunststof delen zijn voorzien van een internationaal gebruikte
codering:
–>PE<voor polyethyleen, bijv. de folieverpakking
–>PS<voor polystyreen, bijv. de hoekbeschermers (volkomen CFK-vrij)
–>PP<voor polypropyleen,
•Het karton is van oud papier gemaakt en wij adviseren u dit ook weer
in een container voor oud papier te deponeren.
Oude machine
Waarschuwing! Als u de machine afdankt, neem dan de volgende maatregelen: stekker uit het stopcontact trekken, aansluitsnoer afsnijden,
stekker en snoer weggooien en deurslot onbruikbaar maken. U
voorkomt daarmee, dat spelende kinderen elkaar of zichzelf in de
machine opsluiten en daardoor in levensgevaar komen.Zorg voor
milieuvriendelijke verwerking van het toestel. Informeer bij uw
gemeente naar de mogelijkheden voor afvalverwerking in uw woonplaats.De materialen zijn conform hun aanduiding opnieuw te
gebruiken. Oude apparaten kunnen met standaardgereedschap
(kruiskop-schroevendraaier, hamer) gedemonteerd worden.
8
Milieutips
Milieutips
• Gebruik bij het wassen geen wasverzachter!
Wasgoed dat u in de wasdroger droogt wordt ook zonder wasverzachter
wollig en lekker zacht. Probeer het maar eens!
• Wasgoed losjes in de droger doen!
Zo voorkomt u langere droogtijden en kreukvorming.
• Wasgoed goed centrifugeren!
Hoe hoger het centrifugetoerental, des te zuiniger en sneller gaat het
drogen.
Aanwijzingen m.b.t. verbruik, afhankelijk van het centrifugetoerental,
vindt u in onderstaande tabel. De aanwijzingen gelden voor 5 kg wasgoed, gedroogd in het programma KATOEN KASTDROOG:
Gecentrifugeerd met:
Omwentelingen
per minut
Droogproces:
Restvochtigheid
in litres
Benodigde tijd
in minuten
Energieverbruik
in kWh
in %
800
3.5
70
80
3,3
1000
3.0
59
75
2.8
1200
2.7
53
70
2.5
1400
2.5
50
65
2.3
• Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd wordt!
• Maximaal vulgewicht benutten!
U droogt het zuinigst, als u zich aan de vulgewichten houdt die in de
programmatabel vermeld staan.
9
Milieutips
• Kies het juiste droogprogramma!
Kies het voor soort en hoeveelheid wasgoed passende programma. Zo werkt
de droger het meest economisch. Een paar verbruikswaarden:
Droogtegraad
Vulgewicht in kg
Duur in minuten
Energieverbruik
in kWh
Cotton1
Store dry
5
80
3,3
Cotton1
Iron dry
5
65
2.5
Mixed fabrics2
Store dry
2.5
40
1.1
Droogprogramma1*
1*Aanwijzing: Programma-instellingen voor een controle volgens EN 61121 MENGWEEFSELS KASTDROOG zonder ingedrukte toets LAGE TEMPERATUUR.
1) gecentrifugeerd met 800 tpm
2) gecentrifugeerd met 650 tpm.
Als de hoeveelheid wasgoed te klein is voor een bepaalde droogheids
graad (bijv. STRIJKDROOG
), kunt u het beste in stappen werken: vul
de droger en kies programma STRIJKDROOG
; neem na beëindiging
van het programma het strijkgoed uit de droger. Droog de rest van het
goed met programma KASTDROOG verder.
•
• Toets LAGE TEMP. alleen gebruiken bij vulgewichten tot 2,5 kg!
• Pluizenzeef na ieder droogproces reinigen.
10
De belangrijkste kenmerken van uw
De belangrijkste kenmerken van uw machine
• Instelling van programma of tijd m.b.v. de programmakiezer
• Toets LAGE TEMP. voor voorzichtig drogen van teer textiel
• ZOEMER UIT apart instelbaar; na beëindiging van het programma
klinkt met tussenpozen een akoestisch signaal
• Indicatie van het programmaverloop
11
Beschrijving van de machine
Beschrijving van het toestel
Frontaanzicht
Bedieningspaneel
Pluizenzeven
Typeplaatje
Deur (drairichting
verstebaar)
Verstelbare voeten
Achteraanzicht
Netkabel
Luchtafvoer ann
de achterkant
12
Luchtafvoer ann
de zijkant
Adapterring
Luchtsleuven
Beschrijving van de machine
Bedieningspaneel
35400
LUCHTEN
DROGEN
AAN/UIT
AFKOELEN
LAGE ZOEMER
START
TEMP.
UIT
UIT
OPFRISSEN
EINDE
30 MIN
ANTIKREUKFASE
60 MIN
90 MIN
STRIJKVRIJ
STRIJKDROOG
KASTDROOG
KATOEN
EXTRA
INTENSIEF
KASTSTRIJKSTRIJKSTRIJKDROOG
EXTRA DROOG
MENGWEEFSELS
1 Programmakiezer
De programmakiezer kan rechtsom en linksom gedraaid worden.
U hebt de keuze uit automatische droogprogramma’s en de op tijd
drogen programma’s voor het nadrogen van enkele kledingstukken.
2 Toets “AAN/UIT”
Door het indrukken van deze toets schakelt u de machine “AAN” en “UIT”.
3 Controlelampje
Dit lampje brandt als de machine INgeschakeld is en gaat uit als de
machine UITgeschakeld wordt.
4 Toets “LAGE TEMPERATUUR”
Druk deze toets voortijds in als u fijne was gaat drogen.
Het betreffende lampje licht op.
5 Toets “ZOEMER UIT”
Druk deze toets voortijds in als u niet wilt dat de machine tijdens
de antikreukfase een zoemtoon laat horen.
6 Toets “START”
Na instelling van het programma drukt u op deze toets om het
programma te starten.
Indien de deur tijdens de afwerking van het programma geopend wordt, moet deze toets na het sluiten van de deur weer
ingedrukt worden om het programma voort te zetten.
De start-toets moet ook ingedrukt worden als een stroomonderbreking geweest is. In beide gevallen knippert het lampje “Drogen”
of “Afkoelen” al naar de lopende fase.
13
Beschrijving van de machine
7 Indicatie van het programmaverloop
De lampjes geven volgende functies aan:
“DROGEN” -Dit lampje geeft aan dat de machine in de droogfase is.
“AFKOELEN” -Dit lampje geeft aan dat de machine in de afkoelfase
is. Deze fase duurt 10 minuten.
Als het controlelampje “DROGEN” of “AFKOELEN” knippert dan
betekent dat dat de “START”-toets ingedrukt moet worden om het
programma opnieuw te starten.
“EINDE” -Dit lampje knippert aan het einde van de afkoelfase en
gedurende de antikreukfase.
“ANTI-KREUKFASE” -De lampjes “EINDE” en “ANTI-KREUKFASE” knipperen afwisselend aan het einde van het programma (na de
afkoelfase) en gedurende de antikreukfase om te signaleren dat het
programma beëindigd is en dat het wasgoed uit de machine gehaald
kan worden.
Als alleen het lampje “ENIDE” knippert, dan betekent dat dat het
programma volledig beëindigd is en dat de machine gestopt is.
14
Beschrijving van de machine
De programmakiezer
LUCHTEN
• Stand UIT: De wasdroger is uitgeschakeld.
• Programmagroep KATOEN: Hier
vindt u de programma's voor het drogen van katoen en linnen; vulgewicht
max. 6kg.
• Programmagroep MENGWEEFSELS:
Hier vindt u de programma's voor het
drogen van mengweefsels en synthetische weefsels; vulgewicht max.
2,5kg.
• Tijdprogramma's: voor het nadrogen van wasgoed of voor het drogen
van vulgewichten beneden 1kg.
OPFRISSEN
30 MIN
60 MIN
90 MIN
STRIJKVRIJ
STRIJKDROOG
KASTDROOG
UIT
KATOEN
EXTRA
INTENSIEF
KASTSTRIJKSTRIJKSTRIJKDROOG
EXTRA DROOG
MENGWEEFSELS
• Programma OPFRISSENvoor optimale resultaten bij het opfrissen en
voorzichtig reinigen van textiel met behulp van in de handel verkrijgbare droogreinigings-sets (let op de gebruiksaanwijzing van de fabrikant); Programmaduur: 35minuten; vulgewicht max. 1 kg.
• Programma LUCHTEN: voor het nabehandelen van wollen textiel na
het aan de lucht drogen.Vulgewicht max. 1 kg.
15
Beknopte gebruiksaanwijzing
Vóór het in gebruik nemen
Trommel van de droger met een vochtige doek afnemen of kort droogproces (20 min.) met vochtige doeken uitvoeren.
Beknopte gebruiksaanwijzing
• Wasgoed zo goed mogelijk centrifugeren.
• Wasgoed voorbereiden.
• Deur openen en wasgoed in de droger doen.
• Deur sluiten. Attentie! Wasgoed niet tussen de deur klemmen.
• “ANN/UIT” - toets indrukken: het betreffende controlelampje licht op.
• Droogprogramma instellen
– m.b.v. de programmakiezer
– eventueel toets “LAGE TEMP.”en/of “ZOEMER UIT” indrukken.
• Programma starten, daartoe toets “START” indrukken.
Terwijl het programma loopt, kunt u de deur openen om goed uit de
machine te nemen of erin te doen.
Na beëindiging van het programma (indicatie einde/anti-kreuk
brandt, zoemer klinkt, indien ingesteld, de anti-kreukfase begint):
• Pluizenzeef reinigen.
• Toestel uitschakelen (“ANN/UIT” - toests indrukken), het betreffende
controlelampje gaat uit.
• Wasgoed uit de machine nemen.
•Droger uitschakelen door de programmakiezer op stand UIT te draaien.
.
16
Drogen
Drogen
Wasgoed voorbereiden
• Om te voorkomen dat het wasgoed een kluwen vormt: ritssluitingen
sluiten; slopen dichtknopen; losse stofceintuurs e.d. samenbinden.
• Zakken leegmaken.
• Metalen delen (paperclips, veiligheidsspelden enz.) verwijderen.
• Kleding van dubbelzijdige stof binnenstebuiten keren (bijv. bij met katoen gevoerde jacks de katoenen kant naar buiten). Dit soort weefsels droogt dan beter.
• Wasgoed losjes in de machine doen.
Deur openen
• Stevig tegen de deur drukken (bij punt
).
P1104
Wasgoed in de droger doen
• Wasgoed losjes in de droger doen.
Deur sluiten
• stevig tegen de deur drukken, tot hij hoorbaar sluit.
Attentie! Let op dat er geen wasgoed tussen de deur geklemd wordt! Het
goed zou dan kunnen beschadigen!
Toets “AAN/UIT”
• Toets indrukken: het betreffende controlelampje licht op.
AAN
UIT
nexxxt01
17
Drogen
Droogprogramma instellen
• Op de programmakiezer het passende droogprogramma instellen
(zie "Programmatabel").
LUCHTEN
UIT
KATOEN
EXTRA
OPFRISSEN
INTENSIEF
30 MIN
KASTSTRIJK-
60 MIN
STRIJK-
90 MIN
STRIJKDROOG
STRIJKVRIJ
STRIJKDROOG
KASTDROOG
EXTRA DROOG
MENGWEEFSELS
Eventueel toets indrukken.
• Toets “LAGE TEMP.”en/of “ZOEMER UIT” eventueel indrukken.
Toets “LAGE TEMP.” Het ingestelde programma wordt uitgevoerd met
gereduceerd verwarmingsvermogen. Druk deze toets in bij textiel met
het wasetiket
. Ook bij temperatuurgevoelig textiel (bijv. acryl en
viskose) raden wij u aan deze toets in te drukken.
Toets ZOEMER Tijdens de anti-kreukfase klinkt met tussenpozen een
akoestisch signaal (zie "Beëindiging van het droogproces").
LAGE ZOEMER
UIT
TEMP.
START
nexxxt03
Droogprogramma starten
• Toets “START”indrukken: het programma begint en het controlelampje “DROGEN”.
Het droogprogramma begint. Op de indicatie van het programmaverloop kunt u zien waar de droger mee bezig is.
Opmerking! Wanneer het droogprogramma voortijdig beëindigd moet
worden, kunt u om stuwwarmte in het apparaat te voorkomen, het
beste altijd het programma “AFKOELEN” inschakelen: programmakiezer op stand “UIT” draaien, programma “AFKOELEN” kiezen en “Start”toets indrukken.
18
Drogen
Wasgoed uitnemen of inleggen
U kunt het droogproces te allen tijde onderbreken, om wasgoed uit de
machine te nemen of erin te doen.
Deur openen.
Voorzichtig! Wasgoed en trommel kunnen heet zijn.
Wasgoed uitnemen of inleggen.
Deur sluiten.
Toets START indrukken om het droogproces voort te zetten.
Beëindiging van het droogproces
Kort voor het einde van het droogproces begint de afkoelfase: de verwarming is in deze fase uitgeschakeld. Na de afkoelfase gaat de indicatie “EINDE/ANTI-KREUK” branden. Nu kunt u het wasgoed uit de
droger nemen. Na het drogen volgt automatisch de anti-kreukfase. 30
minuten lang draait de trommel af en toe. Zo blijft uw wasgoed los en
wollig en het kreukt niet.
De machine laat om de 10 seconden een zoemtoon horen (als u de toets
“ZOEMER UIT” niet ingedrukt heeft). De controlelampjes “EINDE” en
“ANTI-KREUK” knipperen afwisselend.
De machine stopt automatisch aan het einde van de antikreukfase, het
controlelampje “EINDE” knippert en het lampje “AAN/UIT” blijft
ingeschakeld.
Wasgoed uit de machine nemen
Deur openen en wasgoed uit de droger nemen.
Deurafdichting reinigen
De deurafdichting met een vochtige doek afnemen.
Pluizenzeef reinigen
Om een ongehinderde luchtcirculatie tijdens het droogproces te
garanderen, dient u na ieder droogproces de pluizenzeef te reinigen.
Controleer ook of zich waspluizen of andere resten in de trommel
bevinden en verwijder die direct. (zie biz.23)
Droger uitschakelen
Programmakiezer op stand “UIT” draaien
19
Programmatabellen
Programmatabellen
Programmagroep KATOEN
textieletiketten
; vulgewicht max. 5kg
Programma
Soort wasgoed
Voorbeelden
EXTRA DROOG
dik goed of goed dat
uit verschillende lagen
bestaat en dat door en
door droog moet worden
INTENSIEFDROOG
dik textiel dat door en
badstof, badstof handdoeken
door droog moet worden.
badstof, badjassen
KASTDROOG
goed van gelijkmatige dikte
dat door en door droog badstof, tricot, handdoeken
moet worden
STRIJKDROOG
dun goed dat nog moet
worden gestreken
STRIJKDROOG
katoen of linnen van normale dikte dat nog
beddegoed, tafellakens
moet worden gestreken
STRIJKDROOG
katoen of linnen dat
moet worden gestreken
of gemangeld
tricot, katoenen overhemden
beddegoed, tafellakens
Programmagroep MENGWEEFSELS
;vulgewicht max. 2,5kg
textieletiketten
(1)
Programma
Soort wasgoed
EXTRA DROOG
dik goed of goed dat uit
pullovers, beddegoed,
verschillende lagen
bestaat en dat door en tafellakens
door droog moet worden
KASTDROOG
dun goed dat niet
nabehandeld (bijv.
gestreken) hoeft te
worden
STRIJKDROOG
tricot, kreukhersteldun goed dat nog moet
worden gestreken
lende overhemden, blouses
1)toets LAGE TEMPERATUUR indrukken!
20
Voorbeelden
kreukherstellende overhemden, tafellakens,
babygoed, sokken, ondergoed
Programmatabellen
TIJD-programma’s
Textieletiketten
;vulgewicht max. 1 kg
(1)
U kunt 30,60 en 90 minuten kiezen om enkele stukken wasgoed
na te drogen of om kleine vulgewichten te drogen.
1)toets LAGE TEMPERATUUR indrukken!
Programma OPFRISSEN
Vulgewicht max. 1 kg
Voor optimale resultaten bij het opfrissen en voorzichtig reinigen van textiel met behulp van in de handel verkrijgbare droogreinigings-sets (let op de gebruiksaanwij-zing van de fabrikant);
Programmaduur: 35minuten.
Programma LUCHTEN
Vulgewicht max. 1 kg
Het programma LUCHTEN kan voor het luchten van kledingstukken
die u anders enige tijd buiten gehangen zou hebben, gebruikt worden. Wollen goed na het aan de lucht drogen, na het dragen of als
het langere tijd in de kast heeft gelegen kort met warme lucht
nabehandelen zodat de wolvezels zich weer oprichten. Het wollen
goed wordt heerlijk zacht. Aanbeveling: wasgoed na het drogen
direct uit de droger halen.
De droogduur hangt af van verschillende factoren:
- soort wasgoed
- vulgewicht
- centrifugetoerental
Belading
Eigenlijk zou u het wasgoed steeds moeten wegen. Wegen is omslachtig,
daarom geven wij u een ander hulpmiddel:
● katoen en linnen: volle belading, maar niet proppen
● synthetica: halfvolle belading
● fijne was: éénderde van de trommel
21
Informatie over textiel
Informatie over textiel
Wasetiketten
Controleer of het wasgoed geschikt is om machinaal gedroogd te worden.
Op het wasetiket moet één van de volgende symbolen te vinden zijn:
Machinaal drogen is mogelijk; de textielfabrikant geeft niet aan of het
betreffende stuk normaal of met lage temperatuur gedroogd moet worden.
Normaal drogen
Voorzichtig drogen (toets LAGE TEMPERATUUR indrukken!).
Mag niet machinaal gedroogd worden.
Als u geen van deze symbolen vindt:
Droog witte was, bonte was en mengweefsels op normale temperatuur.
Druk toets “LAGE TEMP.” in als u teer textiel droogt. Wij raden u aan bij
het aanschaffen van textiel op de wasetiketten te letten.
• Wol en dons
Voor het nabehandelen van wollen goed tot max. 1 kg vulgewicht
kiest u het programma “LUCHTEN”.
• Teer textiel
Druk bij het drogen van teer textiel (bijv. acryl of viscose) en textiel
met het wasetiket
altijd toets LAGE TEMP. in.
• Tricot, gebreid textiel
Tricot en gebreid textiel krimpen snel! Laat het daarom niet te droog
worden. Bij textiel van goede kwaliteit is de kans op krimpen echter
gering.
• Nieuw gekleurd textiel
Droog nieuw gekleurd textiel niet samen met licht gekleurde stukken
wasgoed. Het goed zou kunnen verkleuren.
22
Reiniging en onderhoud
Reiniging en onderhoud
Neem de stekker uit het stopcontact of trek, indien van toepassing, de trekschakelaar op UIT.
Pluizenzeef reinigen
Om een ongehinderde luchtcirculatie tijdens het droogproces te
garan-deren, dient u na ieder droogproces de pluizenzeef te reinigen.
Controleer ook of zich waspluizen of andere resten in de trommel
bevinden en verwijder die direct.
Ontgrendelingstoets van het zeefdeksel naar beneden drukken.
Pluizenzeef losnemen.
Pluizen van de pluizenzeef verwijderen. Dat gaat het makkelijkst als u
uw hand vochtig maakt.
Pluizenzeef weer inzetten.
Zonder pluizenzeef kan het zeefdeksel niet dicht en kan de deur niet
gesloten worden.
Voorzichtig! Droger niet met beschadigde of verstopte pluizenzeef gebruiken!
650
800 /
kg 5
kg 2,5
900
70' - 90'
35' - 50'
1000 /
1200
65' - 85'
30' - 45'
800 /
900
80' - 100'
70'
55' -
1000 /
1200
75' - 95'
50' - 65'
kg 2,5
kg 1
50' - 60'
30' - 35'
E
R S
V E
R E
T O
A U
P1111
P1110
Verbaast u zich niet over de hoeveelheid fijn pluis. Dit pluis ontstaat
door het dragen van de kleding of het gebruiken van de textiel.
Het wordt door de wind weggeblazen als u het wasgoed buiten
aan de lijn droogt en blijft eenvoudig in het wasgoed zitten als u
binnenshuis droogt. Indien nodig kunnen de zeven onder stromende
kraan met een borstel gereinigd worden. De zeef in de deursponning
kan verwijderd worden (zie figuur). Deze zeef kan met het vleugeltje naar rechts of links gemonteerd worden.
650
800 /
kg 5
kg 2,5
900
70' - 90'
35' - 50'
1000 /
1200
65' - 85'
30' - 45'
800 /
900
80' - 100'
70'
55' -
1000 /
1200
75' - 95'
50' - 65'
kg 2,5
kg 1
50' - 60'
30' - 35'
E
R S
V E
R E
T O
A U
P1112
23
Reiniging en onderhoud
Het zeefgedeelte
Een heel klein gedeelte van de pluizen komt toch ondanks de pluizenzeef in het omringende zeefgedeelte terecht. Maak daarom van tijd
tot tijd het gehele zeefgedeelte schoon.
650
800 /
kg 5
kg 2,5
900
70' - 90'
35' - 50'
1000 /
1200
65' - 85'
30' - 45'
800 /
900
80' - 100'
70'
55' -
1000 /
1200
75' - 95'
50' - 65'
kg 2,5
kg 1
50' - 60'
30' - 35'
E
R S
V E
R E
T O
A U
P1109
Trommel reinigen
Attentie! Reinig de trommel van edelstaal niet met schuurmiddelen of staalwol
Door wasverzachter of kalk in het water kan zich op de trommel een
nauwelijks zichtbare aanslag vormen. De droger kan de droogheidsgraad
van het wasgoed dan niet meer betrouwbaar aftasten. Het wasgoed komt
vochtiger uit de droger dan u zou verwachten.
De binnenkant van de trommel en de trommelribben met een
huishoud-schoonmaakmiddel (bijv. met azijn) vochtig afnemen.
Paneel en bedieningselementen reinigen
Attentie! Gebruik geen middelen voor het onderhoud van meubelen of
agressieve reinigingsmiddelen.
Paneel en bedieningselementen met een vochtige doek afnemen. Alleen
warm water gebruiken.
Deurafdichting reinigen
De deurafdichting direct na het droogproces met een vochtige doek
afnemen.
24
Wat is er aan de hand als ...
Wat is er aan de hand als ...
Aan de hand van onderstaande aanwijzingen kunt u kleine storingen aan het
toestel zelf opheffen. Als u toch voor één van de hier vermelde storingen of
vanwege foutieve bediening de Klantenservice inschakelt, wordt dit bezoek
ook tijdens de garantietermijn niet door onze garantiebepalingen gedekt.
Storing
Mogelijke oorzaak
De stekker zit niet in het stopcontact.
START -toets ingedrukt.
Geen programma ingesteld.
De droger werkt niet.
Deur staat open.
De zekering in de huisinstallatie is niet in orde.
Het droogresultaat is
niet zoals gewenst.
Oplossing
Stekker in het stopcontact steken.
START -toets opnieuw indrukken.button again
Programma instellen.
Deur sluiten.
Zekering vervangen resp.
inschakelen
Verkeerd programma gekozen.
De volgende keer een ander
(tijd)programma instellen
Pluizenzeef verstopt.
Pluizenzeef reinigen.
Verkeerd vulgewicht.
Aanbevolen vulgewicht
aanhouden.
Wasgoed niet voldoende
gecentrifugeerd.
Wasgoed voldoende centrifugeren.
Aanslag op de binnenzijde
van de trommel of op de
trommelribben.
Aanslag verwijderen.
25
Wat is er aan de hand als ...
Storing
Het droogproces
duurt ongewoon
lang.
Mogelijke oorzaak
Pluizenzeef verstopt.
Pluizenzeef reinigen.
Transport afvoerlucht gestoord
Afvoerslang zonder knikken richten
en/of afvoerwegen reinigen
De deur kan niet ges- Pluizenzeef niet ingezet en/of
loten worden.
zeefdeksel niet op z'n plek.
De droger beëindigt
automatisch het droogproces: indicatie EINDE
gaat kort na de programmastart branden
Oplossing
Pluizenzeef inzetten en/of zeefdeksel
op z'n plek zetten.
Voor het gekozen programTijdprogramma of hogere drooma is te weinig of te droog
gheidsgraad (bijv. EXTRA-DROOG
wasgoed in de droger
of INTENSIEF-DROOG) instellen
gedaan.
Het droogproces duurt
Toets LAGE TEMP. ingedrukt en
ongewoon lang. 4,5 uur
vulgewicht te groot.
na begin van het droogproces:- brandt indicatie
Vulgewicht te groot.
EINDE- klinkt een
akoestisch signaalwordt het droogproces
afgebroken- Indicatie
Wasgoed te vochtig.
van het program-maverloop knippert
CProgrammakeuze controleren: toets
LAGE TEMP. is alleen zinvol bij vulgewichten tot 2,5 kg.
Vulgewicht reduceren, droogproces
weer starten
Wasgoed voldoende centrifugeren.
Helpt deze informatie u niet verder, neem dan contact op met de Klantenservice.
26
Technische gegevens
Technische gegevens
Hoogte x breedte x diepte
85 x 60 x 57 cm
Diepte bij open deur
107 cm
In hoogte verstelbaar
6 mm
Nettogewicht
32 kg approx.
Vulgewicht (afhankelijk van het programma)
max. 5 kg
(Afwijkende vulgewichten in andere landen zijnhet gevolg van afwijkende meetmethoden)
Energieverbruik volgens IEC 1121s.e.
3,3 kWh
(6 kg katoen, gecentrifugeerd met 800 tpm,programma KATOEN KASTDROOG)
Toepassingsgebied
huishouden
Geschikt voor omgevingstemperatuur
+5°C tot +35°C
Dit toestel voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:
– 73/23/EEG van 19.2.1973 "laagspanningsrichtlijn"
– 89/336/EEG van 3.5.1989 "EMC-richtlijn", incl. wijzigingsrichtlijn
92/31/EEG
Opstelling en elektrische aansluiting
Zie meegeleverd boekje "Installatie van het afvoersysteem"Aanwijzingen over de elektrische aansluiting vindt u op het typeplaatje. Bij de
aansluiting moet er absoluut op worden gelet, dat de op het typeplaatje aangegeven spanning en stroomsoort met de spanning en stroomsoort op de plaats van opstelling overeenkomen. Op het typeplaatje
kunt u ook zien welke zekering noodzakelijk is.
Aanwijzingen voor de vakman
Bij vaste aansluiting moet het toestel op de juiste manier worden
aangesloten. Let op de betreffende aanwijzingen in de opstel- en
aansluitaanwijzing.Bij omschakelbare toestellen vindt u het
omschakelschema op het deksel van de aansluitkast aan de achterzijde
van het toestel.
27
Technische gegevens
Uitpakken
Verwijder de polyethylene zak met de polysterene vulling voordat u
het toestel in gebruik neemt.
P1106
Deurdraairichting
Het wijzigen van de deurdraairichting dient te worden uitgevoerd
door de ELGROEP Fabrieksservice.
Extra leverbare accessoires
Via uw vakhandelaar zijn onderstaande accessoires leverbaar, bij de
officiële dealer of AEG service is een speciale set verkrijgbaar
Verbindingsset
Uw handelaar kan u een speciale verbindingsset leveren, waarmee u de
droger veilig op uw wasautomaat kunt plaatsen. Dat bespaart u aanzienlijk ruimte.
P1107
28
Service
In het hoofdstuk „Wat te doen als …“ worden een aantal storingen
genoemd die zelf te verhelpen zijn. Kijk daar eerst in geval van storing.
Als daar geen aanwijzingen te vinden zijn, wendt U zich dan tot Uw serviceafdeling. Deze is bij U in de buurt en kan – als dat nodig is – snel
ter plekke zijn. (Adressen en telefoonnummers vindt U in het register
„Garantievoorwaarden/serviceafdelingen“.)
Bereidt het gesprek in ieder geval goed voor. Daarmee maakt U de diagnose gemakkelijker alsmede het besluit of een bezoek van de servicedienst nodig is. Met onze checklist kan belangrijke informatie voordat U
gaat telefoneren genoteerd worden:
Noteer het PNC-nummer en het S-nummer. Deze twee vindt U op het
merk- en type-aanduidingsplaatje achter de vuldeur van de wasdroger.
S- No. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IPX4
Mod. xxxxxx
Type xxxxxxx
Prod.No. xxxxxxxxx xx
xxx-xxxV~xxHz xxxxW
xx A
Ser.No.
Schrijf verder zo precies mogelijk op:
• Hoe uit de storing zich?
• Onder welke omstandigheden treedt de storing op?
Wanneer ontstaan er voor U ook tijdens de garantieperiode kosten?
- als U de storing met behulp van de storingstabel (zie hoofdstuk
„Wat te doen als...“) zelf had kunnen opheffen,
- als meerdere bezoeken van de monteur van de technische dienst
nodig zijn omdat hij voor zijn bezoek niet alle belangrijke informatie gekregen heeft en nu b.v.reserveonderdelen moet halen. Deze
extra ritten kunnen vermeden worden als het telefoontje op de
hiervoor beschreven manier goed voorbereid wordt.
29
The Electrolux Group. The world's No.1 choice.
The Electrolux Group is the world’s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers)
are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
125980720
Wijzigingen voorbehouden
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement