Aeg-Electrolux | T36600 | User manual | Aeg-Electrolux T36600 Handleiding

LAVATHERM T36600
Trommeldroger
Gebruiksaanwijzing
36600
LUCHTEN
OPFRISSEN
ZOEMER KORT
LAGE STARTTIJD- START
TEMP. KEUZE PAUZE
DROGEN
AFKOELEN
EINDE
ZEEF
UIT
KATOEN
EXTRA
INTENSIEF
KASTSTRIJK-
90 MIN
STRIJKVRIJ
STRIJKDROOG
KASTDROOG
STRIJKSTRIJKDROOG
EXTRA DROOG
MENGWEEFSELS
PERFEKT IN FORM UND FUNKTION
Geachte klant,
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door.
Lees vooral de aanwijzingen m.b.t. de veiligheid op de eerste pagina's
van deze gebruiksaanwijzing! Bewaar de gebruiksaanwijzing goed,
zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef hem door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat.
Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn
voor uw veiligheid of voor het functioneren van de machine. Let goed op
deze aanwijzingen.
Dit symbool voert u stap voor stap door de bediening van het apparaat.
Bij dit symbool vindt u aanvullende informatie m.b.t. bediening en
praktisch gebruik van het apparaat.
Het klaverblad staat voor tips en aanwijzingen m.b.t. eonomisch en
milieuvriendelijk gebruik van het apparaat.
Mocht er een storing optreden, dan vindt u onder "Wat is er aan de
hand als ..." aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen.
Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met de AEG
fabrieksservice, zie hoofdstuk "Service".
Gedrukt op chloorvrij papier wie milieubewust denkt, handelt ook zo...
2
Inhoud
Inhoud
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-7
Algemene aanwijzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Afvalverwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Milieutips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-10
Beschrijving van de apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Frontaanzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Achteraanzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-14
Beknopte gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Drogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-17
Wasgoed voorbereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Deur openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Wasgoed in de droger doen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Droogprogramma of droogtijd instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Droogprogramma starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Wasgoed uitnemen of inleggen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Beëindiging van het droogproces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Droger uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Pluizenzeef reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Het geleidingsvermogen aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Programmatabellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Informatie over textiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Wasetiketten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Pluizenzeef reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Het zeefgedeelte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Trommel reinigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Paneel en bedieningselementen reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Deurafdichting reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Wat te doen ...? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-25
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Opstelling en elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Aanwijzingen voor de vakman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Transportbeveiliging verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Draairichting van de deur wijzigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Extra leverbare accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Montageset was-droog-zuil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Adres service-afdeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te
kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig
doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het
apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan
en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg
ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst
of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn
hele levensduur gebruikt naar behoren is geïnformeerd over
het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
Algemene veiligheid
• Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of om te proberen op
enigerlei wijze veranderingen aan te brengen aan dit apparaat.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder
begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke gesteldheid
of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht
gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of
tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over
het gebruik van het apparaat.
• Zorg ervoor dat kleine huisdieren niet in de trommel klimmen. Controleer om dit te voorkomen de trommel vóór gebruik.
• Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven, stenen of andere harde, scherpe materialen kunnen grote schade aan het
apparaat toebrengen en dienen niet in het apparaat terecht te
komen.
• Om brandgevaar te voorkomen door te lang drogen, dient het apparaat niet gebruikt te worden om de volgende voorwerpen te drogen:
Kussens, gewatteerde dekens en dergelijke (deze voorwerpen zorgen
voor ophoping van hitte).
• Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte kleding, artikelen met een rubberbinnenkant en kleding of
kussens met vulling van schuimrubber dienen niet in de wasdroger te
worden gedroogd.
• Het apparaat dient na gebruik, bij reiniging en bij onderhoud altijd
afgesloten te worden van stroomvoorziening.
• Probeer onder geen enkele omstandigheid zelf de machine te repareren. Reparaties uitgevoerd door ondeskundigen kunnen lichamelijk
letsel of ernstige schade aan de machine veroorzaken. Neem contact
op met met een Klantenservice bij u in de buurt. Vraag altijd om originele vervangingsonderdelen.
• Artikelen die zijn bevuild met stoffen als spijsolie, aceton, benzine,
4
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
petroleum, vlekkenverwijderaars , terpentine, boenwas en boenwasverwijderaars dienen alvorens in de droogtrommel te worden gedroogd, te
worden gewassen in heet water met een extra hoeveelheid wasmiddel.
• Explosiegevaar:Droog nooit voorwerpen in de wasdroger die in aanraking zijn geweest met ontvlambare oplosmiddelen (petroleum, spiritus,
producten voor chemische reiniging en dergelijke). Daar deze bestanddelen vluchtig zijn, kunnen ze een explosie veroorzaken. Droog alleen voorwerpen in de wasdroger die met water gewassen zijn.
• Brandgevaar:Artikelen met vlekken of stoffen die doordrenkt zijn met
plantaardige of bakolie vormen een gevaar voor brand en dienen niet in
de wasdroger geplaatst te worden.
• Als u uw was met vlekkenverwijderaar heeft gewassen, moet u een extra
spoelcyclus uitvoeren voordat u uw was in de wasdroger laadt.
• Zorg ervoor dat er geen aanstekers of lucifers in de zakken zijn achtergebleven van kleding die in de wasdroger geladen wordt
WAARSCHUWING!
Stop een wasdroger nooit voor het einde van een droogcyclus, tenzij alle
artikelen snel uit de trommel verwijderd en uitgehangen worden, zodat de
hitte wordt verdreven.
BRANDGEVAAR !
Installatie
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
• Controleer bij het uitpakken van het apparaat of dit niet is beschadigd.
Gebruik het apparaat bij twijfel niet en neem contact op met ELECTROLUX SERVICE.
• Alle verpakkingsmaterialen en transportbouten moeten vóór het gebruik
worden verwijderd. Als dit wordt nagelaten kan dit ernstige schade aan
het product en andere eigendommen tot gevolg hebben. Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.
• Het laatste deel van een droogcyclus vindt plaats zonder warmte (koelcyclus) om ervoor te zorgen dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur
hebben waarbij gegarandeerd is dat de artikelen niet worden beschadigd.
• Eventuele voor de installatie van het apparaat noodzakelijke elektrotechnische werkzaamheden, moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien of competent persoon.
• Er moet voor gezorgd worden dat het apparaat niet op het aansluitsnoer
komt te staan.
• Als het apparaat op een tapijtvloer wordt geplaatst, dient de hoogte van
de stelvoetjes te worden aangepast om de lucht toch goed te kunnen
laten circuleren.
• Controleer na installatie van het apparaat of dit niet op het aansluitsnoer, luchtafvoerslang drukt of staat.
Gebruik
• Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet toegestaan het apparaat te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het
5
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
is bestemd.
• Was in de machine alleen textiel dat geschikt is voor machinaal drogen.
Volg de instructies op het wasvoorschrift in de kleding.
• Droog geen ongewassen artikelen in de wasdroger.
• Laad het apparaat niet te vol. Zie het desbetreffende hoofdstuk in de
gebruiksaanwijzing.
• Kleding die druipnat is mag niet in de droger worden geplaatst.
• Kledingstukken die in aanraking zijn geweest met vluchtige aardolieproducten dienen niet in de wasdroger gedroogd te worden. Als vluchtige
reinigingsvloeistoffen worden gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat de
vloeistof uit het kledingstuk is verwijderd voordat u het in de machine
doet.
• Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact; maar aan de
stekker zelf.
• Gebruik de wasdroger nooit als het elektrische snoer, het bedieningspaneel, het bovenblad of de sokkel beschadigd zijn, zodat de binnenkant van
de wasmachine toegankelijk is.
• Wasverzachters of soortgelijke producten dienen te worden gebruikt zoals
gespecificeerd in de wasverzachterinstructies.
Veiligheid van kinderen
• Deze machine is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of verstandelijk gehandicapten zonder toezicht.
• Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat
gaan spelen.
• De verpakkingsmaterialen (bijv. plastic folie, polystyreen) kunnen een
gevaar opleveren voor kinderen - verstikkingsgevaar! Houd deze materialen
buiten het bereik van kinderen.
• Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten het bereik van
kinderen, op.
• Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet in de trommel kunnen klimmen.
Opstelling en aansluiting
• Lees de aparte Installatie-aanwijzingen!
Vraag eventueel een schoorsteenveger of de afdeling bouwen woningtoezicht
van de gemeente om raad.
• Controleer de droger op transportschade. Een beschadigd apparaat in
geen geval aansluiten! Neem in dat geval contact op met de leverancier.
• Plaats de wasdroger niet in een ruimte waar het kan gaan vriezen!
• Zet de droger waterpas!
• Bij opstelling direct naast een fornuis: tussen fornuis en wasdroger
moet een warmte-isolerende, niet brandbare plaat worden geplaatst
(afmeting 85 x 57,5 cm).
6
Algemene aanwijzingen;Afvalverwerking
• De stekker van het apparaat moet ook na de opstelling goed bereikbaar
zijn.
• De afgevoerde lucht mag niet in een schoorsteen of centraal afvoersysteem
geleid worden; de droger dient een eigen afvoerkanaal te hebben.
• De wasdroger niet opstellen in een ruimte waarin zich afvoergebonden
kolen-, olie- of gastoestellen bevinden en waarin de onderdruk 0,04
mbar of meer bedraagt.
• Zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte waar de wasdroger staat,
om onderdruk te voorkomen.
• Een vaste aansluiting aan het elektriciteitsnet mag alleen door een
erkend installateur worden gemaakt.
• De droger zuigt lucht aan. Houd daarom de omgeving van het apparaat
schoon en bewaar ook geen aanzuigbare en brandbare voorwerpen
(bijv. stro, zaagsel) vlak bij het apparaat. Brandgevaar!
Algemene aanwijzingen
• Gesteven wasgoed laat aanslag in de trommel achter en hoort daarom
niet in de droger.
• Als u meer goed in de droger doet dan in de programmatabel aangegeven, moet u rekening houden met kreukvorming! Bij erg teer textiel
max. 1,5 kg in de droger doen.
• Te uwer informatie: slijtage (en daardoor pluizen) ontstaat voor 70 procent bij
het dragen van kleding, voor 20 procent bij het wassen en slechts voor 10 procent bij het drogen in de wasdroger. De pluizen verzamelen zich in de pluizenzeef. Bij machinaal drogen ontstaat slechts ca. 0,03 gram pluizen per kilo wasgoed.
Afvalverwerking
Verpakkingsmateriaal
Alle gebruikte verpakkingsmaterialen zijn niet milieu-onvriendelijk en kunnen hergebruikt worden.
De kunststof delen zijn voorzien van een internationaal gebruikte codering:
• PE<voor polyethyleen, bijv. de folieverpakking,
• PS<voor polystyreen, bijv. de hoekbeschermers (volkomen CFK-vrij),
• PP<voor polypropyleen,
Het karton is van oud papier gemaakt en wij adviseren u dit ook weer in
een container voor oud papier te deponeren.
Oude machine
Waarschuwing! Als u de machine afdankt, neem dan de volgende maatregelen:
stekker uit het stopcontact trekken, aansluitsnoer afsnijden, stekker en snoer weggooien en deurslot onbruikbaar maken. U voorkomt daarmee, dat spelende kin7
Algemene aanwijzingen;Afvalverwerking
deren elkaar of zichzelf in de machine opsluiten en daardoor in levensgevaar
komen.
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product
niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij
een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt
u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen
voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de
gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht.
8
Milieutips
Milieutips
• Gebruik bij het wassen geen wasverzachter!
Wasgoed dat u in de wasdroger droogt wordt ook zonder wasverzachter
wollig en lekker zacht. Probeer het maar eens.
• Wasgoed losjes in de droger doen!
Zo voorkomt u langere droogtijden en kreukvorming.
• Wasgoed goed centrifugeren!
Hoe hoger het centrifugetoerental, des te zuiniger en sneller gaat het
drogen.
Aanwijzingen m.b.t. verbruik, afhankelijk van het centrifugetoerental,
vindt u in onderstaande tabel. De aanwijzingen gelden voor 5 kg wasgoed, gedroogd in het programma KASTDROOG:
Gecentrifugeerd met:
Droogproces:
Restvocht
tpm
Tijd
Energieverbruik in
in
in
liters
%
in minuten
kWh
800
3,5
70
93
3.3
1000
3,2
60
82
2.75
1400
2,7
53
72
2.3
1800
2,5
50
70
2.5
• Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd wordt!
• Maximaal vulgewicht benutten!
U droogt het zuinigst, als u zich aan de vulgewichten houdt die in de
programmatabel vermeld staan.
•
Kies het juiste droogprogramma!
Kies het voor soort en hoeveelheid wasgoed passende programma. Zo
werkt de droger het meest economisch. Een paar verbruikswaarden:
9
Milieutips
Droogprogramma
Droogheidsgraad
Vulgewicht in Duur in Energieverbruik in
kg
minuten
kWh
Katoen1
KASTDROOG
5
82
2,75
Katoen1
STRIJKDROOG
5
63
2,4
2.5
30
1,1
Mengweefsels2 KASTDROOG
Aanwijzing: Programma-instellingen voor een controle volgens EN 61121 MENGWEEFSELS KASTDROOG zonder ingedrukte toets “LAGE TEMP”.
1) gecentrifugeerd met 1000 tpm
2) gecentrifugeerd met 1200 tpm.
• Als de hoeveelheid wasgoed te klein is voor een bepaalde droogheidsgraad (bijv. STRIJKDROOG
), kunt u het beste in stappen werken:
vul de droger en kies programma STRIJKDROOG
; neem na beëindiging van het programma het strijkgoed uit de droger. Droog de rest
van het goed met programma KASTDROOG verder.
• Toets “LAGE TEMP.” alleen gebruiken bij vulgewichten tot 2.5 kg!
• Pluizenzeef na ieder droogproces reinigen.
10
Beschrijving van het apparaat
Beschrijving van het apparaat
Frontaanzicht
Bedieningspaneel
Pluizenzeven
Typeplaatje
Deur (draairichting
verstelbaar)
Verstelbare voeten
Achteraanzicht
Aansluitsnoer
Luchtafvoer aan
Luchtafvoer aan
de zijkant
de achterkant Aansluitring
Luchtaanzuigrooster
11
Beschrijving van het apparaat
Bedieningspaneel
36600
LUCHTEN
OPFRISSEN
ZOEMER KORT
LAGE STARTTIJD- START
TEMP. KEUZE PAUZE
DROGEN
AFKOELEN
EINDE
ZEEF
UIT
KATOEN
EXTRA
INTENSIEF
KASTSTRIJK-
90 MIN
STRIJKVRIJ
STRIJKDROOG
KASTDROOG
STRIJKSTRIJKDROOG
EXTRA DROOG
MENGWEEFSELS
1 Programmakiezer
De programmakiezer kan rechtsom en linksom gedraaid worden.
U heeft de keuze uit automatische droogprogramma’s en de op tijd
drogen programma’s voor het nadrogen van enkele kledingstukken.
Om een programma te annuleren draait u de programmakiezer op UIT.
Na het drogen moet de programmakiezer op UIT gedraaid worden. De
machine is uitgeschakeld”.
2 Toets START/PAUZE
Na instelling van het programma drukt u op deze toets om het programma te starten.
Het betreffende lampje knippert niet meer. Als u gekozen heeft voor
STARTTIJDKEUZE, begint de machine het terugtellen.
Indien de deur van het toestel tijdens de afwerking tijdens de afwerking van
het programma geopend wordt, moet deze toets na het sluiten van de deur
weer ingedrukt worden om het programma voort te zetten.
3 Toets STARTTIJDKEUZE
Hiermee kan de start van het programma 3, 6 of 9 uur worden uitgesteld.
Stel het startuitstel in nadat u het programma hebt gekozen en voordat
u op START/PAUZE drukt om het programma te starten.
De machine begint af te tellen, hetgeen door de lampjes zichtbaar
12
Beschrijving van het apparaat
wordt gemaakt. Als er bijvoorbeeld een startuitstel van 9 uur wordt
gekozen (lampje 9 uur brandt), dan zal dit lampje na 3 uur uitgaan,
waarna het lampje van 6 uur gaat branden. Na nog eens 3 uur gaat
ook dit uit en gaat het lampje van 3 uur aan. Na 9 uur (lampje 3
uur gaat uit) begint de droogcyclus..
Het is niet mogelijk om het programma of de ingestelde starttijdkeuze te
wijzigen. Wilt u dit toch doen, dan moet u eerst alles annuleren door de
programmakiezer op “0” te draaien. Stel vervolgens het nieuwe programma,
de opties en het startuitstel in en druk op START/PAUZE.
Als u de opties wilt wijzigen dan is dit mogelijk op voorwaarde dat de
nieuwe optie of opties samengaan met het gekozen programma. Druk
op START/PAUZE, kies de optie of de opties en druk weer op
START/PAUZE.
Als u het startuitstel opheft, zal de tijdsduur van het programma weer
op het display getoond worden.
Als u meer was wilt toevoegen terwijl de machine bezig is met
terugtellen, dan moet u, nadat u de kleding in de machine heeft
gestopt en de deur heeft gesloten, opnieuw op START/PAUZE
drukken. De machine zal nu de resterende tijd aftellen.
4 Toets LAGE TEMP.
Druk deze toets voortijds in als u fijne was gaat drogen.
Het betreffende lampje licht op.
In alle droogprogramma’s, ook de tijdprogramma’s, wordt de verwarming van 2400 W naar 1400 W verminderd. Als de toets niet ingedrukt wordt, worden alle programma’s met volle verwarming afgewerkt.
Deze optie kan niet in combinatie met de functie KORT worden
gekozen.
13
Beschrijving van het apparaat
5 Toets KORT
Wanneer u op deze toets drukt, wordt de droogtijd voor de volgende KATOEN-programma’s verkort:
• EXTRADROOG
• INTENSIEFDROOG
• KASTDROOG.
Het betreffende lampje licht op.
Deze optie kan niet in combinatie met de functie LAGE TEMP.
worden gekozen.
6 Toets ZOEMER
Er klinkt een geluidssignaal:
• als er een programma wordt gekozen
• als er op de toetsen wordt gedrukt
• als er een verkeerde optie wordt gekozen
• als er wordt geprobeerd om het programma of de opties tijdens een
cyclus te wijzigen
• als de machine tijdens de antikreukfase
• aan het einde van het programma
• als de machine niet goed functioneert
Door op deze toets te drukken, wordt het geluidssignaal geschakeld.
Het lampje boven de toets zal gaan branden.
7 Programma indicatie
De lampjes geven volgende functies aan:
• Controlelampje DROGEN
Dit lampje geeft aan dat de machine in de droogfase is.
• Controlelampje AFKOELEN
Dit lampje geeft aan dat de machine in de afkoelfase is. Deze fase
duurt 10 minuten.
• Controlelampje EINDE
Dit lampje licht op aan het einde van de afkoelfase en blijft gedurende de antikreukfase en aan het einde van het programma ingeschakeld.
• Controlelampje ZEEF.
Dit lampje geeft aan dat de zeven gereinigd moeten worden.
14
Beknopte gebruiksaanwijzing
Beknopte gebruiksaanwijzing
• Wasgoed zo goed mogelijk centrifugeren.
• Wasgoed voorbereiden.
• Deur openen en wasgoed in de droger doen.
• Deur sluiten. Attentie! Wasgoed niet tussen de deur klemmen.
• Droogprogramma instellen – m.b.v. de programmakiezer
• Eventueel toets ZOEMER en/of KORT of LAGE TEMP. en/of STARTTIJDKEUZE-indrukken.
• Programma starten, daartoe toets START/PAUZE indrukken.
Terwijl het programma loopt, kunt u de deur openen om goed uit de
machine te nemen of erin te doen.
Na beëindiging van het programma:
• Toestel uitschakelen (programmakiezer op UIT draaien). De lampjes
gaan uit.
• Pluizenzeef reinigen
• Wasgoed uit de machine nemen.
15
Drogen
Drogen
Vóór het in gebruik nemen
Vóór de eerste ingebruikname adviseren wij u de trommel met enkele licht vochtige, schone doeken te vullen en de machine circa 30
minuten te laten werken: UIT-toets indrukken, programma 30 MIN
kiezen en Start-toets indrukken. Hierdoor worden eventuele vettige
of stoffige restanten van het productieproces verwijderd.
Wasgoed voorbereiden
• Om te voorkomen dat het wasgoed een kluwen vormt: ritssluitingen
sluiten; slopen dichtknopen; losse stofceintuurs e.d. samenbinden.
• Zakken leegmaken.
• Metalen delen (paperclips, veiligheidsspelden enz.) verwijderen.
• Kleding van dubbelzijdige stof binnenstebuiten keren (bijv. bij met
katoen gevoerde jacks de katoenen kant naar buiten). Dit soort weefsels
droogt dan beter.
• Wasgoed losjes in de machine doen.
Deur openen
• Stevig tegen de deur drukken.
P1104
P1108
Wasgoed in de droger doen
• Wasgoed losjes in de droger doen.
Deur sluiten en er op toezien dat geen wasstukken tussen de deur
geklemd kunnen raken.
16
Drogen
Droogprogramma of droogtijd instellen.
•Droogprogramma of droogtijd instellen. De lampjes DROGEN, AFKOELEN en EINDE gaan branden. Het lampje van de START/PAUZE-toets
knippert en de tijdsduur van het gekozen programma verschijnt op het
display.
ZOEMER KORT
LAGE STARTTIJD- START
TEMP. KEUZE PAUZE
DROGEN
AFKOELEN
EINDE
ZEEF
nexxt02
Toets LAGE TEMP. en/of ZOEMER of KORT eventueel indrukken.
Eventueel de functie STARTTIJDKEUZE kiezen.
Droogprogramma starten
START/PAUZE-toets indrukken: het betreffende lampje knippert niet meer. Het
programma start. Alleen het lampje DROGEN blijft ingeschakeld.
Als u gekozen heeft voor STARTTIJDKEUZE, begint de machine het terugtellen.
Als de programmakiezer op een ander programma wordt gedraaid terwijl de machine draait, klinken er geluidssignalen. De lampjes van de
programma-afloop knipperen.
Opdat het goed kan afkoelen, wordt 10 minuten vóór beëindiging van
het programma automatisch de afkoelfase ingeschakeld. Het betreffende lampje licht op.
Na deze fase kunt u het wasgoed uit de droger nemen.
Wasgoed uitnemen of inleggen
U kunt het droogproces te allen tijde onderbreken, om wasgoed uit de
machine te nemen of erin te doen.
Deur openen.
Voorzichtig! Wasgoed en trommel kunnen heet zijn.
Wasgoed uitnemen of inleggen.
Deur sluiten.
Toets START/PAUZE indrukken om het droogproces voort te zetten.
17
Drogen
Beëindiging van het droogproces
Als u, na het beëindigen van het programma, de was niet direct uit de
machine neemt, zal de antikreukfase beginnen. Tijdens een duur van
30 minuten draait de trommel in bepaalde intervallen. Zo blijft uw
wasgoed los, zacht en kreukvrij.
De machine stopt automatisch aan het einde van de antikreukfase, de
controlelampjes EINDE en FILTER blijven ingeschakeld. Een akoestisch
signaal klinkt in bepaalde intervallen (als u de toets ZOEMER ingedrukt heeft).
Droger uitschakelen
Toestel uitschakelen (programmakiezer op UIT draaien). De lampjes
gaan uit. Vuldeur openen en het wasgoed eruit nemen. Als u de deur
opent en sluit voordat u de programmakiezer op UIT heeft gedraaid,
dan gaan de controlelampjes van de zojuist beëindigde programmafasen aan. De duur van het programma verschijnt op het display.
Deur openen en wasgoed uit de droger nemen.
Opmerking! Wanneer het droogprogramma voortijdig beëindigd
moet worden, kunt u om stuwwarmte in het apparaat te voorkomen, het beste altijd het programma AFKOELEN inschakelen: programmakiezer op stand UIT draaien, programma (AFKOELEN) kiezen en START-toets indrukken.
Pluizenzeef reinigen
Om een ongehinderde luchtcirculatie tijdens het droogproces te
garanderen, dient u na ieder droogproces de pluizenzeef te reinigen.
Controleer ook of zich waspluizen of andere resten in de trommel
bevinden en verwijder die direct.
18
Het geleidingsvermogen aanpassen
Het geleidingsvermogen aanpassen
Water bevat kalk en minerale zouten, in hoeveelheden die afhangen
van de geografische locatie. Hierdoor kan het geleidingsvermogen
van het water van plaats tot plaats verschillen.
Aanzienlijke afwijkingen van het geleidingsvermogen van het water ten
opzichte van de door de fabriek ingestelde waarde zouden het restvocht van
het wasgoed na afloop van het drogen enigszins kunnen beïnvloeden.
U kunt de gevoeligheid van de droogsensor regelen. Ga daarbij als volgt te werk:
Werkwijze
Draai aan de knop voor de programmakeuze om het apparaat in te schakelen. Druk in de keuzemodus de knoppen 2 en 4 tegelijk in.
oud de knoppen ingedrukt tot de controlelampjes boven elke knop knipperen en een van de controlelampjes die de droogfase DROGEN, het
AFKOELEN of het einde van de droogcyclus EINDE aanduiden, verlicht blijft.
36600
LUCHTEN
UIT
OPFRISSEN
ZOEMER KORT
LAGE STARTTIJD- START
TEMP. KEUZE PAUZE
DROGEN
AFKOELEN
EINDE
ZEEF
1 2 3 4 5
KATOEN
EXTRA
INTENSIEF
KASTSTRIJK-
90 MIN
STRIJKVRIJ
STRIJKDROOG
KASTDROOG
STRIJKSTRIJKDROOG
EXTRA DROOG
MENGWEEFSELS
Geleidingsvermogen aanpassen:
Druk verschillende malen op de knop START/PAUZE Het niveau van
het geleidingsvermogen wordt aangeduid door de controlelampjes van
de fase die in verschillende combinaties oplichten als volgt:
Brandend
lampje
Geleidingsvermogen
Waarde bij
µS/cm bei 25°C
EINDE
AFKOELEN
Laag
< 300
Medium
300 - 600
DROGEN
Hoog
> 600
Standaard is het apparaat in de fabriek ingesteld op de hogste stand;
sommige modellen kunnen echter anders ingesteld zijn.
Nieuwe stand in het geheugen opslaan:
Druk de volgende toetsen tegelijk in:
toets 2 en 4;
Houd de knoppen ingedrukt tot de controlelampjes boven elke knop
knipperen en u de zoemer hoort.
19
Programmatabellen
Programmatabellen
Automatische droogprogramma’s
Soort textiel
KATOEN
MENGWEEFSELS
Belading droog gewogen
wasgoed kg (1)
Droogprogramma
5
5
5 (*)
5
5 (*)
5
2.5
2.5 (*)
2.5
EXTRADROOG
INTENSIEFDROOG
KASTDROOG
STRIJKDROOG
STRIJKDROOG
STRIJKDROOG
EXTRADROOG
KASTDROOG
STRIJKDROOG
Overhemden en bloezen
STRIJKVRIJ
Broeken, rokken en
bloezen
OPFRISSEN
Max. 1 kg.
(5-6 Hemden)
1 - 4 kledingstukken
(*) Programma’s volgens IEC 61121.
• Het programma OPFRISSEN is geschikt voor het reinigen en opfrissen van kledingstukken waarvan het etiket aangeeft dat ze chemisch gereinigd dienen te worden.
Gebruik hiervoor de speciaal in de handel verkrijgbare producten.
Aanbeveling: wasgoed na het drogen direct uit de droger halen.
• Programma STRIJKVRIJ - speciaal droogprogramma met anti-kreukmechanisme voor
kreukherstellend goed.
Op
tijd drogen
Tijdsduur in Vulgewicht kg (1)
Soort textiel
Droogprogramma
min.
5
90 MIN
60 min
5
60 MIN
30 min
2.5
30 MIN
KATOEN
90 min
KATOEN
MENGWEEFSELS
(1) De trommel nooit overladen (met bijvoorbeeld een dekbedovertrek).
Belangrijk! Let bij het drogen van mengweefsels op het wasvoorschrift.
Luchten
De programmastand kan voor het luchten van kledingstukken die u anders enige tijd
buiten gehangen zou hebben, gebruikt worden. Het programma duurt 10 min.
Belading
Eigenlijk zou u het wasgoed steeds moeten wegen. Wegen is omslachtig,
daarom geven wij u een ander hulpmiddel:
katoen en linnen: volle belading, maar niet proppen
synthetica: halfvolle belading
fijne was: 1/3 van de trommel
20
Informatie over textiel
Informatie over textiel
Wasetiketten
Controleer of het wasgoed geschikt is om machinaal gedroogd te worden. Op het wasetiket moet één van de volgende symbolen te vinden
zijn:
Machinaal drogen is mogelijk; de textielfabrikant geeft niet aan of
het betreffende stuk normaal of met lage temperatuur gedroogd moet
worden.
Normaal drogen
Voorzichtig drogen (toets LAGE TEMP. indrukken!).
Mag niet machinaal gedroogd worden.
Als u geen van deze symbolen vindt:
Droog witte was, bonte was en mengweefsels op normale temperatuur.
Druk toets LAGE TEMP. in als u teer textiel droogt. Wij raden u aan bij
het aanschaffen van textiel op de wasetiketten te letten.
• Wol en dons
Voor het nabehandelen van wollen goed tot max. 1 kg vulgewicht
kiest u het programma LUCHTEN. Dons alleen machinaal drogen als
dat op het wasetiket staat aangegeven.
• Teer textiel
Druk bij het drogen van teer textiel (bijv. acryl of viscose) en textiel
met het wasetiket
altijd toets LAGE TEMP. in.
• Tricot, gebreid textiel
Tricot en gebreid textiel krimpen snel! Laat het daarom niet te droog
worden. Bij textiel van goede kwaliteit is de kans op krimpen echter
gering.
• Nieuw gekleurd textiel
Droog nieuw gekleurd textiel niet samen met licht gekleurde stukken
wasgoed. Het goed zou kunnen verkleuren.
21
Reiniging en onderhoud
Reiniging en onderhoud
Eerst de stekker uit het stopcontact trekken of de zekering in de huisinstallatie uitschakelen.
Pluizenzeven reinigen
Om een ongehinderde luchtcirculatie tijdens het droogproces te garanderen,
dient u na ieder droogproces de pluizenzeef te reinigen. Controleer ook of zich
waspluizen of andere resten in de trommel bevinden en verwijder die direct.
Pluizenzeef in de binnendeur aan de greep naar boven trekken.
Pluizenzeven losnemen.
Pluizen van de pluizenzeef verwijderen. Dat gaat het makkelijkst als u
uw hand vochtig maakt.
Pluizenzeven weer inzetten.
Voorzichtig! Droger niet met beschadigde of verstopte pluizenzeven
gebruiken!
650
800 /
kg 5
kg 2,5
900
70' - 90'
35' - 50'
1000 /
1200
65' - 85'
30' - 45'
800 /
900
80' - 100'
70'
55' -
1000 /
1200
75' - 95'
50' - 65'
kg 2,5
kg 1
50' - 60'
30' - 35'
E
R S
V E
R E
T O
A U
P1111
P1110
Verbaast u zich niet over de hoeveelheid fijn pluis. Dit pluis ontstaat door het
dragen van de kleding of het gebruiken van de textiel. Het wordt door de
wind weggeblazen als u het wasgoed buiten aan de lijn droogt en blijft eenvoudig
in het wasgoed zitten als u binnenshuis droogt.
Indien nodig kunnen de zeven onder stromend kraan met een borstel gereinigd
worden. De zeef in de vulopening kan losgenomen worden (afbeelding).
Attentie! de droger niet zonder pluizenzeven of met beschadigde of verstopte
zeven gebruiken.
Deze zeef kan met het vleugeltje naar rechts of links gemonteerd worden.
650
800 /
kg 5
kg 2,5
900
70' - 90'
35' - 50'
1000 /
1200
65' - 85'
30' - 45'
P1112
22
800 /
900
80' - 100'
70'
55' -
1000 /
1200
75' - 95'
50' - 65'
kg 2,5
kg 1
50' - 60'
30' - 35'
E
R S
V E
R E
T O
A U
Reiniging en onderhoud
Het zeefgedeelte
Een heel klein gedeelte van de pluizen komt toch ondanks de pluizenzeef in
het omringende zeefgedeelte terecht. Maak daarom van tijd tot tijd het
gehele zeefgedeelte schoon.
650
800 /
kg 5
kg 2,5
900
70' - 90'
35' - 50'
1000 /
1200
65' - 85'
30' - 45'
800 /
900
80' - 100'
70'
55' -
1000 /
1200
75' - 95'
50' - 65'
kg 2,5
kg 1
50' - 60'
30' - 35'
E
R S
V E
R E
T O
A U
P1109
Trommel reinigen
Attentie! Reinig de trommel van edelstaal niet met schuurmiddelen of staalwol
Door wasverzachter of kalk in het water kan zich op de trommel een
nauwelijks zichtbare aanslag vormen. De droger kan de droogheidsgraad van het wasgoed dan niet meer betrouwbaar aftasten. Het wasgoed komt vochtiger uit de droger dan u zou verwachten.
De binnenkant van de trommel en de trommelribben met een huishoud-schoonmaakmiddel (bijv. met azijn) vochtig afnemen.
Paneel en bedieningselementen reinigen
Attentie! Gebruik geen middelen voor het onderhoud van meubelen of agressieve reinigingsmiddelen.
Paneel en bedieningselementen met een vochtige doek afnemen. Alleen
warm water gebruiken.
Deurafdichting reinigen
De deurafdichting direct na het droogproces met een vochtige doek
afnemen.
23
Wat te doen ...
Wat te doen...
Aan de hand van onderstaande aanwijzingen kunt u kleine storingen
aan het apparaat zelf opheffen. Als u toch voor één van de hier vermelde storingen of vanwege foutieve bediening onze service-afdeling
inschakelt, wordt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door
onze garantiebepalingen gedekt.
Storing
Mogelijke oorzaak
De stekker zit niet in het stopcontact.
Oplossing
Stekker in het stopcontact steken
START/PAUZE -toets niet ingedrukt. START/PAUZE -toets opnieuw indrukken
De droger werkt niet
Geen programma ingesteld
Programma instellen
Deur staat open
Deur sluiten
De zekering in de huisinstallatie is
Zekering vervangen resp. inschakelen
niet in orde
Het droogresultaat is
niet zoals gewenst.
Verkeerd programma gekozen
De volgende keer een ander (tijd)programma instellen
Pluizenzeef verstopt
Pluizenzeef reinigen
Verkeerd vulgewicht
Aanbevolen vulgewicht aanhouden
Wasgoed niet voldoende gecentrifugeerd
Wasgoed voldoende centrifugeren
Aanslag op de binnenzijde van de
trommel of op de trommelribben
24
Aanslag verwijderen
Wat te doen ...
Storing
Het droogproces
duurt ongewoon
lang.
Er blijft water staan
in de droger en de
droger schakelt uit
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Pluizenzeef verstopt.
Pluizenzeef reinigen
Transport afvoerlucht gestoord
Afvoerslang zonder knikken richten
en/of afvoerwegen reinigen
Machine staat niet waterpas
Pootjes bijstellen zodat de machine
waterpas staat
De droger beëindigt
automatisch het
Voor het gekozen programma is te Tijdprogramma of hogere droogheidsdroogproces:
weinig of te droog wasgoed in de graad (bijv. EXTRADROOG of KASTindicatie EINDE gaat
droger gedaan.
DROOG) instellen
kort na de programmastart branden
Het droogproces
duurt ongewoon
lang. 4,5 uur na
begin van het
droogproces:
- brandt indicatie
EINDE
- klinkt een
akoestisch signaal wordt het droogproces
afgebroke
Programmakeuze controleren: toets
Toets LAGE TEMP. ingedrukt en vulLAGE
TEMP. is alleen zinvol bij vulgegewicht te groot.
wichten tot 2.5 kg.
Vulgewicht te groot
Vulgewicht reduceren, droogproces
weer starten
Wasgoed te vochtig
Wasgoed voldoende centrifugeren
Als u voor het opheffen van een storing in deze gebruiksaanwijzing
geen tips vindt, neem dan contact op met onze service-afdeling.
25
Technische gegevens
Technische gegevens
Hoogte x breedte x diepte
85x60x57 cm
Diepte bij open deur
107 cm
In hoogte verstelbaar
6 mm
Nettogewicht
ca. 32 kg
Vulgewicht (afhankelijk van het programma)
max. 5 kg
(Afwijkende vulgewichten in andere landen zijn het gevolg van afwij kende meetmethoden)
Toepassingsgebied
Huishoudelijk
Geschikt voor omgevingstemperatuur
+5°C bis +35°C
Dit toestel voldoet aan de volgende EU-richtlijnen:
- 73/23/EEG van 19.2.1973 "laagspanningsrichtlijn"
- 89/336/E336/EEG van 3.5.1989 "EMC-richtlijn", incl. wijzigingsrichtlijn 92/31/EEG
WAARSCHUWING!
Als het apparaat verplaatst moet worden moet dit verticaal gebeuren.
WAARSCHUWING!
Het apparaat mag niet worden geplaatst achter een afsluitbare deur,
een schuifdeur of een deur met scharnieren aan de tegenovergestelde
zijde als die van het apparaat.
Opstelling en elektrische aansluiting
Zie meegeleverd boekje "Installatie van het afvoersysteem”.
Aanwijzingen over de elektrische aansluiting vindt u op het typeplaatje.
Bij de aansluiting moet er absoluut op worden gelet, dat de op het typeplaatje
aangegeven spanning en stroomsoort met de spanning en stroomsoort
op de plaats van opstelling overeenkomen. Op het typeplaatje kunt u
ook zien welke zekering noodzakelijk is.
Het aansluitsnoer moet gemakkelijk te bereiken zijn nadat de machine
geïnstalleerd is.
WAARSCHUWING!
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel
die voortkomt uit het niet opvolgen van bovengenoemde veiligheidsmaatregelen.
26
Transportbeveiliging verwijderen
Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan dient dit te gebeuren door onze Klantenservice.
Aanwijzingen voor de vakman
Bij vaste aansluiting moet het apparaat op de juiste manier worden aangesloten. Let op de betreffende aanwijzingen in de opstel- en aansluitaanwijzing.
Bij omschakelbare apparaat vindt u het omschakelschema op het deksel van de aansluitkast aan de achterzijde van het apparaat.
Transportbeveiliging verwijderen
Verwijder de polyethyleen zak met de polystyreen vulling voordat
u het apparaat in gebruik neemt. Plakband van de bovenzijde van
de trommel verwijderen.
P1106
Draairichting van de deur wijzigen
Het wijzigen van de deurdraairichting dient te worden uitgevoerd
door onze service-afdeling.
27
Extra leverbare accessoires
Via uw vakhandelaar zijn onderstaande accessoires leverbaar.
Montageset was-droog-zuil
Met deze montageset kunt u uw wasdroger met elke voorlader LAVAMAT
combineren tot een ruimtebesparende was-droog-zuil
De montage-instructies worden bij de verbindingsset geleverd.
Lees deze aanwijzing aandachtig door.
P1107
28
Service
Adres service-afdeling
AEG fabrieksservicePostbus 120
2400 AC Alphen aan den Rijn
Service-informatielijn
(voor bezoek servicetechnicus en onderdelen)
tel. (0172) 468 300
Consumentenbelangen
(voor algemene, product- of gebruiksinformatie)
tel. (0172) 468 172
www.aeg.nl
In het hoofdstuk "Wat te doen als ..." zijn enkele storingen beschreven
die u zelf kunt opheffen. Lees in geval van storing eerst dit hoofdstuk.
Als u daar geen aanwijzingen vindt, neemt u contact op met onze serviceafdeling. (Adres en telefoonnummer vindt u in hoofdstuk "Adres serviceafdeling".)
Bereid het gesprek altijd goed voor. Zo vergemakkelijkt u de diagnose
en de beslissing of bezoek van een servicetechnicus nodig is.
Noteer PNC-nummer en S-nummer. Deze nummers vindt u op het
typeplaatje achter de deur van de droger.
Ser. Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IPX4
Mod. xxxxxx
Type xxxxxxx
Prod.No. xxxxxxxxx xx
xxx-xxxV~xxHz xxxxW
xx A
Ser.No.
Geef onze service-afdeling ook het volgende op:
• Hoe doet de storing zich voor??
• Onder welke omstandigheden treedt de storing op?
Wanneer ontstaan er voor u ook tijdens de garantietermijn kosten?
- als u de storing m.b.v. de storingstabel (zie hoofdstuk "Wat te doen
als...") zelf had kunnen opheffen,
- als onze service-technicus u verschillende malen moet bezoeken,
omdat hij voor zijn bezoek niet alle belangrijke informatie heeft
gekregen en nu bijv. onderdelen moet halen. Dit kunt u voorkomen als
u uw telefoongesprek goed voorbereidt zoals boven beschreven.
29
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
125981812-00-04032008
Änderungen vorbehalten
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising