Zanussi | ZTB271 | User manual | ZANUSSI ZTB271 Handleiding

ZANUSSI ZTB271 Handleiding
Gebruiksaanwijzing
Luchtafvoerdroger
ZTB 271
Inhoud
Belangrijke veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Productbeschrijving _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bedieningspaneel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Voordat u de droger in gebruik neemt _ _ _ _ _ _ _
Wasgoed sorteren en voorbereiden _ _ _ _ _ _ _ _
Programmatabel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
4
5
5
5
6
9
Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Wat te doen als… ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Machine-instellingen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Milieu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Onderhoud _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
11
12
13
14
14
16
17
Wijzigingen voorbehouden
Belangrijke veiligheidsinformatie
Belangrijk! In het belang van uw veiligheid en om
een correct gebruik te kunnen waarborgen is het
van belang dat u, alvorens het apparaat te
installeren en in gebruik te nemen, deze
gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en
waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige
vergissingen en ongevallen te voorkomen is het
belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het
apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de
werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen.
Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat ze bij
het apparaat blijven als het wordt verplaatst of
verkocht, zodat iedereen die het apparaat
gedurende zijn gehele levensduur gebruikt naar
behoren is geïnformeerd over het gebruik en de
veiligheid van het apparaat.
Algemene veiligheid
• Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of
om te proberen op enigerlei wijze veranderingen aan
te brengen aan dit apparaat.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht
gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon
instructie hebben ontvangen over het gebruik van
het apparaat.
• Zorg ervoor dat kleine huisdieren niet in de trommel
klimmen. Controleer om dit te voorkomen de trommel vóór gebruik.
• Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven, stenen of andere harde, scherpe
materialen kunnen grote schade aan het apparaat
2
•
•
•
•
•
•
toebrengen en mogen niet in het apparaat terechtkomen.
Om brandgevaar te voorkomen door te lang drogen,
dient het apparaat niet gebruikt te worden om de
volgende voorwerpen te drogen: Kussens, gewatteerde dekens en dergelijke (deze artikelen zorgen
voor ophoping van hitte).
Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte kleding, artikelen met een rubberbinnenkant en kleding of kussens met vulling van
schuimrubber dienen niet in de droogtrommel te
worden gedroogd.
Het apparaat dient na gebruik, bij reiniging en bij
onderhoud altijd afgesloten te worden van stroomvoorziening.
Probeer in geen geval zelf de machine te repareren.
Reparaties uitgevoerd door ondeskundigen kunnen
lichamelijk letsel of ernstige schade aan de machine
veroorzaken. Neem contact op met een Klantenservice bij u in de buurt. Vraag altijd om originele vervangingsonderdelen.
Artikelen die zijn bevuild met stoffen als spijsolie,
aceton, benzine, petroleum, vlekkenverwijderaars
terpentine, boenwas en boenwasverwijderaars dienen alvorens in de droogtrommel te worden gedroogd, te worden gewassen in heet water met een
extra hoeveelheid wasmiddel.
Explosiegevaar: Droog nooit artikelen in de trommeldroger die in contact hebben gestaan met ontvlambare oplosmiddelen (petroleum, spiritus, producten voor chemische reiniging en soortgelijke producten). Daar deze bestanddelen vluchtig zijn, kunnen ze een explosie veroorzaken. Droog alleen
voorwerpen in de trommeldroger die met water gewassen zijn.
• Brandgevaar: voorwerpen die vlekken bevatten of
gedrenkt zijn in plantaardige of bakolie vormen een
gevaar voor brand en dienen niet in de trommeldroger geplaatst te worden.
• Als u uw was met vlekkenwater heeft gewassen,
moet u een extra spoelcyclus uitvoeren voordat u
uw was in de trommeldroger laadt.
• Zorg ervoor dat er geen aanstekers of lucifers in de
zakken zijn achtergebleven van kleding die in de
trommeldroger geladen wordt
Waarschuwing! Stop een trommeldroger
nooit voor het einde van een droogcyclus,
tenzij alle voorwerpen snel uit de trommeldroger
verwijderd en uitgehangen worden, zodat de hitte
wordt verdreven. Brandgevaar!
• Gevaar voor elektrische schokken! Spuit geen
waterstralen op het apparaat.
• Het laatste deel van een droogtrommelcyclus vindt
plaats zonder warmte (koelcyclus) om ervoor te zorgen dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur
hebben waarbij is gewaarborgd dat de artikelen niet
worden beschadigd.
• Zorg voor een goede ventilatie in de ruimte waar het
apparaat geïnstalleerd is om het terugstromen van
gassen van apparaten in de ruimte die op andere
brandstoffen werken, zoals open haarden, te voorkomen.
Installatie
• Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of
om te proberen op enigerlei wijze veranderingen aan
te brengen aan dit apparaat.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht
gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon
instructie hebben ontvangen over het gebruik van
het apparaat.
• Zorg ervoor dat kleine huisdieren niet in de trommel
klimmen. Controleer om dit te voorkomen de trommel vóór gebruik.
• Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven, stenen of andere harde, scherpe
materialen kunnen grote schade aan het apparaat
•
•
•
•
toebrengen en mogen niet in het apparaat terechtkomen.
Om brandgevaar te voorkomen door te lang drogen,
dient het apparaat niet gebruikt te worden om de
volgende voorwerpen te drogen: Kussens, gewatteerde dekens en dergelijke (deze artikelen zorgen
voor ophoping van hitte).
Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte kleding, artikelen met een rubberbinnenkant en kleding of kussens met vulling van
schuimrubber dienen niet in de droogtrommel te
worden gedroogd.
Het apparaat dient na gebruik, bij reiniging en bij
onderhoud altijd afgesloten te worden van stroomvoorziening.
Probeer in geen geval zelf de machine te repareren.
Reparaties uitgevoerd door ondeskundigen kunnen
lichamelijk letsel of ernstige schade aan de machine
veroorzaken. Neem contact op met een Klantenservice bij u in de buurt. Vraag altijd om originele vervangingsonderdelen.
Gebruik
• Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik.
Het is niet toegestaan het apparaat te gebruiken
voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd.
• Was in de machine alleen textiel dat geschikt is voor
machinaal drogen. Volg de instructies op het wasvoorschrift in de kleding.
• Droog geen ongewassen artikelen in de droogtrommel.
• Doe niet te veel wasgoed in de machine. Zie het
desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.
• Kleding die druipend nat is mag niet in de droger
worden geplaatst.
• Kledingstukken die in aanraking zijn geweest met
vluchtige aardolieproducten dienen niet in de trommeldroger gedroogd te worden. Als vluchtige reinigingsvloeistoffen zijn gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat de vloeistof uit het kledingstuk is verwijderd
voordat u het in de wasautomaat doet.
• Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact; maar aan de stekker zelf.
3
• Gebruik de trommeldroger nooit als het elektrische
snoer, het bedieningspaneel, het bovenblad of de
sokkel beschadigd zijn, zodat de binnenkant van de
wasmachine toegankelijk is.
• Wasverzachters of soortgelijke producten dienen te
worden gebruikt zoals gespecificeerd in de wasverzachterinstructies.
• Let op – heet oppervlak : Raak het oppervlak van
het dekseltje van de deurverlichting niet aan wanneer de verlichting ingeschakeld is. 1)
•
Heet oppervlak: Raak de achterkant van het
apparaat niet aan wanneer het in gebruik is!
• Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze
met het apparaat spelen.
• De verpakkingsmaterialen (zoals plasticfolie en polystyreen) kunnen een gevaar opleveren voor kinderen - verstikkingsgevaar! Houd deze materialen
buiten het bereik van kinderen.
• Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten
het bereik van kinderen, op.
• Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet in de
trommel kunnen klimmen.
Veiligheid van kinderen
• Deze machine is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of verstandelijk gehandicapten zonder
toezicht.
Productbeschrijving
1
2
3
7
6
4
5
1
2
3
4
Bedieningspaneel
Deur
Pluisfilter
Typeplaatje
5 Verstelbare pootjes
6 Ventilatieuitgangen aan de zijkanten/ventilatieuitgangen aan de achterkant
7 Ringmoer
1) Alleen drogers die zijn uitgerust met inwendige trommelverlichting.
4
Bedieningspaneel
1
1 Programmaknop en uit"O"-schakelaar
2 Functietoetsen
3 Functiestatuslampje
- DROGEN lampje
2
3
4
- ANTI-KREUK / EINDE lampje
- FILTER lampje
4 START / PAUZE toets gedrukt
Voordat u de droger in gebruik neemt
Om eventuele restanten, die ontstaan zijn tijdens de
fabricage, te verwijderen, de trommel van de droger
afvegen met een vochtige doek of een korte cyclus ( ca.
30 min.) met vochtige lappen in de trommel laten draaien.
Wasgoed sorteren en voorbereiden
Het wasgoed sorteren
• Sorteer op weefseltype:
– Katoen/linnen voor programma's in de KATOEN
programmagroep.
– Gemengde was en synthetische stoffen voor proprogrammagramma's in de SYNTHETICA
groep.
• Sorteer op verzorgingslabel. De verzorgingslabels
betekenen het volgende:
Drogen bij
verlaagde
Drogen in
Drogen in
Drogen op temperade droogde droognormale tuur (druk
trommel is
trommel is
tempera- op de LAin principe
niet motuur
GE
mogelijk
gelijk
TEMP.
toets!)
Belangrijk! Doe geen nat wasgoed in de droger dat
niet op het label gespecificeerd is als geschikt voor
drogen in de droogtrommel.
Dit apparaat kan gebruikt worden voor alle soorten nat
wasgoed dat gelabeld is als geschikt voor drogen in de
droogtrommel.
• Droog nieuw, gekleurd textiel niet samen met lichtgekleurd wasgoed. Textielkleuren kunnen afgeven.
5
• Droog geen tricot en gebreide artikelen op het programma EXTRA. Deze stukken kunnen krimpen!
Wasgoed voorbereiden
• Om te voorkomen dat was verstrikt raakt: sluit ritsen,
knoop dekbedovertrekken dicht en sluit losse riemen of strikken (bijv. van schorten).
• Maak zakken leeg. Verwijder metalen voorwerpen
(paperclips, veiligheidsspelden etc.).
• Keer voorwerpen met dubbellaagse weefsels binnenstebuiten (bijv. met katoen afgewerkte anoraks,
de katoenlaag moet aan de buitenkant zitten). Deze
weefsels drogen dan beter.
Type wasgoed
Gewicht
Servet
100 gram
Dekbedovertrek
700 gram
Laken
500 gram
Kussensloop
200 gram
Tafelkleed
250 gram
Badstof handdoek
200 gram
Theedoek
100 gram
Nachthemd
200 gram
Belangrijk! Doe niet te veel wasgoed in de machine.
Houd de max. belading van 7 kg aan.
Damesslips
100 gram
Herenoverhemd
600 gram
Het gewicht van wasgoed
Herenoverhemd
200 gram
Herenpyjama
500 gram
Bloes
100 gram
Herenondergoed
100 gram
Type wasgoed
Gewicht
Badjas
1200 gram
KATOEN EXTRA
DROOG
KATOEN STERKDROOG
KATOEN KASTDROOG1)
6
Extra functies/opties
Toepassing/eigenschappen
7 kg
LAGE TEMP. , LANGE ANTIKREUK , ZOEMER
Grondig drogen van dik of meerlaags textiel, bijv. badstof artikelen, badjassen.
7 kg
LAGE TEMP. , LANGE ANTIKREUK , ZOEMER
Grondig drogen van dik of meerlaags textiel, bijv. badstof artikelen, badjassen.
7 kg
LAGE TEMP. , LANGE ANTIKREUK , ZOEMER
Grondig drogen van textiel van
gelijke dikte, bijv. badstof, gebreide voorwerpen, handdoeken.
Onderhoudsmerkteken
Programma's
max. belading (droog gewicht)
Programmatabel
Toepassing/eigenschappen
7 kg
LAGE TEMP. , LANGE ANTIKREUK , ZOEMER
Voor dun textiel dat nog gestreken moet worden, bijv. gebreide
artikelen, katoenen overhemden.
KATOEN STRIJKDROOG 1)
7 kg
LAGE TEMP. , LANGE ANTIKREUK , ZOEMER
Voor dunne stoffen die nog gestreken moeten worden, bijv.
gebreide artikelen, katoenen
overhemden.
SYNTHETICA EXTRA DROOG
3 kg
LAGE TEMP. , LANGE ANTIKREUK , ZOEMER
Grondig drogen van dik of meerlaags textiel, bijv. truien, bedde- 2)
ngoed, tafellinnen.
3 kg
LAGE TEMP. , LANGE ANTIKREUK , ZOEMER
Voor dunne stoffen die niet gestreken worden, bijv. shirts die
gemakkelijk in onderhoud zijn, 2)
tafelkleden, babykleertjes, sokken, lingerie met baleinen of met
beugels.
3 kg
LAGE TEMP. , LANGE ANTIKREUK , ZOEMER
Voor dunne stoffen die nog gestreken moeten worden, bijv.
gebreide artikelen, katoenen
overhemden.
1 kg
LAGE TEMP. , LANGE ANTIKREUK , ZOEMER
Voor het verder drogen van losse artikelen of kleine hoeveelheden wasgoed van minder dan
1 kg.
KATOEN STRIJKDROOG +1)
SYNTHETICA
KASTDROOG1)
SYNTHETICA
STRIJKDROOG
30'
Onderhoudsmerkteken
max. belading (droog gewicht)
Extra functies/opties
Programma's
2)
7
STRIJKVRIJ +3)
MIX
BABY
JEANS
8
Extra functies/opties
Toepassing/eigenschappen
1 kg (of
5 overhemden)
LAGE TEMP.3), LANGE ANTIKREUK , ZOEMER
Speciaal programma met antikreukmechanisme voor strijkvrij
textiel zoals overhemden en
bloezen; om makkelijker te kunnen strijken. Het resultaat hangt
af van het soort textiel en de
kwaliteit ervan. (Het laadvolume
komt overeen met ong. 5 tot 7
overhemden.) Aanbeveling:
doe kledingstukken direct na het
centrifugeren in de droger. Als
ze eenmaal droog zijn, haal de
kledingstukken er dan onmiddellijk uit en hang ze op een
kleerhanger.
3 kg
LAGE TEMP.3), LANGE ANTIKREUK , ZOEMER
Voor het drogen van katoenen
en synthetische stoffen, op lagere temperatuur.
2 kg
LAGE TEMP. , LANGE ANTIKREUK , ZOEMER
De babycyclus is een speciaal
programma voor slaappakjes
die gedroogd moeten worden
"om meteen te kunnen dragen".
LAGE TEMP. , LANGE ANTIKREUK , ZOEMER
Voor vrijetijdskleding, zoals
jeans of sweatshirts, van verschillende materiaaldikte (bv. bij
de kraag, manchetten en naden).
7 kg
Onderhoudsmerkteken
max. belading (droog gewicht)
Programma's
LUCHTEN
7 kg
Extra functies/opties
Toepassing/eigenschappen
ZOEMER
Speciaal programma van ongeveer 10 minuten, voor het opfrissen of voorzichtig reinigen
van textiel met in de handel verkrijgbare producten voor chemische reiniging. (Gebruik alleen
producten die door de fabrikant
geschikt zijn verklaard voor de
droger; lees de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant voor gebruik.)
Onderhoudsmerkteken
max. belading (droog gewicht)
Programma's
1) In overeenstemming met IEC61121
2) Kies de LAGE TEMP. toets
3) Automatisch
Dagelijks gebruik
Machine inschakelen
Draai de programmakeuzeknop op een programma.
De machine is ingeschakeld.
7
1
2
3
6
5
4
9
Openen van de deur en
het laden van het wasgoed
1. Openen van de deur
en het laden van het
wasgoed
2. Vul de trommel met
wasgoed (druk het
niet aan).
Het programma selecteren
Draai de programmakeuzeknop op het gewenste
programma. Het lampje
START PAUZE begint te
knipperen.
Extra functies selecteren
U kunt kiezen uit de volgende extra functies:
toets 1 - LAGE TEMP.
toets 2 - LANGE ANTIKREUK
toets 3 - ZOEMER
Let op! Laat het wasgoed niet tussen de
deur en de rubber pakking
terecht komen.
3. Doe de vuldeur goed
dicht. U moet een duidelijke klik horen.
LAGE TEMP.
Het programma starten
Als deze toets wordt ingedrukt vindt het drogen plaats
bij een lagere temperatuur, voor fijne artikelen. Het bijbehorende lampje gaat branden. Deze functie kan ook
worden gebruikt voor tijdgestuurd drogen.
Druk op de START / PAUZE toets. Het programma
start.
De fase van het programma wordt op het display weergegeven met het bijbehorende pictogram; lampje 7 DROGEN, lampje 6 - ANTI-KREUK / EINDE .
ANTI-KREUK LANG
Met de functie "anti-kreuk lang" wordt de antikreukfase
(30 min.) na het drogen uitgebreid met 60 minuten. De
trommel draait gedurende deze fase met onderbrekingen. Hierdoor blijft het wasgoed los en kreukt het niet.
Deze fase duurt in totaal 90 minuten. Het wasgoed kan
tijdens de antikreukfase te allen tijde uit de machine
gehaald worden.
Als de functie actief is, brandt het LANGE ANTIKREUKlampje.
ZOEMER
Wanneer de droogcyclus beëindigd is, klinkt er een intermitterend geluidssignaal. Door de toets ZOEMER in
te drukken, wordt het geluidssignaal in de volgende
gevallen uitgeschakeld:
• bij het selecteren van het programma
• bij het indrukken van de knoppen
• wanneer de programmakeuzeknop in een andere
positie wordt gedraaid tijdens het programma of
wanneer u een optieknop tijdens de cyclus indrukt
• aan het einde van het programma.
Het bijbehorende lampje gaat branden.
2) Alleen drogers met zoemertoets
10
Het programma veranderen
Om een programma te veranderen dat per ongeluk is
gekozen, moet u nadat het programma gestart is, eerst
de programmakeuzeknop op "O" - UIT zetten. Het
programma wordt geannuleerd.
Als het programma eenmaal begonnen is, kan het
niet meer veranderd worden. Als er desondanks
wordt geprobeerd om het programma op de programmaknop te wijzigen of als er op een functietoets (behalve de ZOEMER toets 2)) wordt gedrukt, begint de
led op de START / PAUZE toets tijdelijk rood te knipperen. Het droogprogramma wordt hierdoor echter niet
beïnvloed (wasgoedbescherming).
Droogcyclus voltooid / wasgoed uit de
trommel halen
Als de droogcyclus eenmaal is voltooid, gaan de lampjes ANTI-KREUK / EINDE en lampje 5 - FILTER branden. Als de zoemer geactiveerd is, klinkt er gedurende
ongeveer een minuut met tussenpozen een geluidssignaal.
De droogcycli worden automatisch gevolgd door
een antikreukfase die ongeveer 30 minuten duurt.
De trommel draait gedurende deze fase met onderbrekingen. Hierdoor blijft het wasgoed los en kreukt het
niet. Het wasgoed kan tijdens de antikreukfase te allen
tijde uit de machine gehaald worden. (Het wasgoed
moet op zijn laatst tegen het einde van de anti-kreukfase uit de machine worden gehaald, om kreuken te
voorkomen.)
1. Open de deur.
2. Haal het wasgoed uit de trommel.
3. Verwijder het filter nadat de kledingstukken uit de
machine zijn gehaald. Maak het filter schoon.
Waarschuwing! Controleer voordat u het filter
plaatst dat zich niets in de filterbehuizing bevindt.
4. Draai de programmakeuzeknop naar "O" - uit.
Belangrijk! Maak het filter na elke droogcyclus
schoon.
5. Sluit de vuldeur.
Onderhoud en reiniging
Het pluizenfilter schoonmaken
Het filter verzamelt alle pluizen die zich tijdens het drogen ophopen. Om te garanderen dat de droger perfect
werkt, moet het pluisfilter na elke droogcyclus worden
gereinigd.
Het waarschuwingslampje FILTER , brandt om u daaraan te herinneren.
Let op! Laat de droger niet werken zonder
pluisfilter of met een beschadigd of verstopt
pluisfilter.
1. Open de vuldeur
en haal het wasgoed uit de trommel.
2. Haal het filter, dat
is ingebouwd in
het onderste deel
van de vulopening, eruit.
3. Open het filter
door op de knop,
tussen twee gleuven, met de vingers in te drukken.
Maak het filter
schoon met een
vochtige hand of
doekje. Na verloop van tijd ontstaat er aanslag van restanten
wasmiddel op de filters. Maak als dit gebeurt het
filter schoon met warm water en een borstel.
Sluit het filter en vergeet het niet terug te plaatsen.
terugplaatst dat zich niets in de filterbehuizing
bevindt.
4. Het filter kan maar aan een kant worden geplaatst.
Als de positie niet klopt, steekt het filter uit.
Als het filter niet vastklikt op zijn plaats, kan de
vuldeur niet worden gesloten.
Waarschuwing! U moet het apparaat
LOSKOPPELEN van de elektrische voeding,
voordat u welke reinigings- of
onderhoudswerkzaamheden dan ook kunt uitvoeren.
De deur schoonmaken
Maak geregeld de binnenkant van de deur schoon om
pluizen te verwijderen. Zorgvuldig reinigen zorgt voor
een correcte manier van drogen.
De trommel reinigen
Let op! Gebruik geen schuurmiddelen of
staalwol om de trommel schoon te maken.
Kalk in het water of reinigingsproducten kunnen
een nauwelijks zichtbare aanslag op de binnenkant van de trommel achterlaten. De waarneming van
de droogtegraad van het wasgoed is dan niet meer
betrouwbaar. Het wasgoed is vochtiger dan verwacht
wanneer het uit de droger wordt gehaald.
Gebruik een standaard huishoudelijk reinigingsmiddel
(bijv. op azijn gebaseerd reinigingsmiddel) om de binnenkant van de trommel en de trommelribben af te vegen.
Waarschuwing! Controleer voordat u het filter
11
Het bedieningspaneel en de behuizing
schoonmaken
Let op! Gebruik geen meubelreinigers of
agressieve reinigingsmiddelen om de machine schoon
te maken.
Gebruik een vochtige doek om het bedieningspaneel
en de behuizing af te vegen.
Wat te doen als… ...
Probleem
Droger doet het niet.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Steek de stekker in het stopcontact.
Stekker zit niet in het stopcontact of
Controleer de zekering in de zekede zekering werkt niet goed.
ringkast (huishoudelijke installatie).
De vuldeur staat open.
Sluit de vuldeur.
Heeft u de START / PAUZE toets
ingedrukt?
Druk nogmaals op de START /
PAUZEtoets.
Verkeerde programma geselecteerd.
Selecteer een ander programma
wanneer u de volgende keer droogt
(zie het hoofdstuk "Programmatabel").
Pluisfilter verstopt.
Maak het pluisfilter schoon.
Te grote hoeveelheid wasgoed.
Houd u aan de geadviseerde beladingsvolumes.
Ventilatiesleuven zijn afgedekt.
Maak de ventilatiesleuven vrij.
Restanten op binnenkant oppervlak trommel of trommelribben.
Reinig het oppervlak aan de binnenkant van de trommel en de
trommelribben.
Geleiding van water op installatieplaats verschilt van standaardinstellingen van machine. 1)
Herprogrammeer de standaardinstelling voor de droogtegraad (zie
het hoofdstuk "Machine-instellingen") 1).
Vuldeur sluit niet.
Filter zit niet op zijn plaats 2).
Installeer het filter op de juiste
plaats 2).
Droogcyclus eindigt kort nadat het
programma start.
Selecteer het tijdsprogramma of
Niet voldoende wasgoed geladen
een hogere droogtegraad (bijv. EXof de geladen was is te droog voor
TRA DRY in plaats van KASThet geselecteerde programma.
DROOG ).
Droogresultaten niet naar tevredenheid.
De droogcyclus duurt ongewoon
lang. Opmerking: Na ongeveer 5
uur stopt de droogcyclus automatisch.
12
Filter verstopt.
Maak het filter schoon.
Laadvolume te groot.
Verminder laadvolume.
Wasgoed niet voldoende gecentri- De was moet grondig gecentrifufugeerd.
geerd zijn.
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Kamertemperatuur uitzonderlijk
Automatisch proces, er is niets mis
hoog. De compressor is tijdelijk uitmet het apparaat. Verlaag, indien
geschakeld om overbelasting te
mogelijk, de kamertemperatuur.
voorkomen.
1) Alleen drogers met geprogrammeerde geleiding
2) Alleen drogers met verwijderbaar filter
Machine-instellingen
Instelling
Uitvoering
ZOEMER (ZOEMER) permanent uit
1. Draai de programmakeuzeknop op een programma.
2. Druk tegelijkertijd op de toetsen LAGE TEMP. en LANGE ANTIKREUK en houd ze ong. 5 seconden ingedrukt.
3. Standaard staat de zoemer altijd uit.
Waterhardheid
Water bevat een variabele hoeveelheid kalksteen en minerale
zouten waarvan de hoeveelheden variëren afhankelijk van geografische locaties, waardoor de
geleidingswaarden ervan variëren.
Relevante variaties op de geleiding van het water vergeleken
met de door de fabrikant vastgestelde geleiding kan enigszins
van invloed zijn op de restvochtigheid van het wasgoed aan het
einde van de cyclus. Met uw droger kunt u de gevoeligheid van de
droogsensor afstellen op basis
van de geleidingswaarden van
het water.
1. Draai de programmakeuzeknop op een programma.
2. Druk tegelijkertijd op de toetsen LANGE ANTIKREUK en START /
PAUZE en houd ze ong. 5 seconden ingedrukt. De huidige instelling
wordt aangegeven door lampjes:
– ANTI-KREUK / EINDE - lage geleiding <300 micro S/cm
– DROGEN - gemiddelde geleiding 300-600 micro S/cm
– DROGEN en ANTI-KREUK / EINDE - hoge geleiding >600 micro S/
cm
3. Druk op de START / PAUZE toets tot de gewenste instelling.
4. Druk om de instelling op te slaan tegelijkertijd op de toetsen LANGE
ANTIKREUK en START / PAUZE en draai de knop op de stand "O"
uit
13
Technische gegevens
Hoogte x breedte x diepte
85 x 60 x 58 cm
Volume trommel
108 liter
Diepte met vuldeur open
109 cm
De hoogte kan worden afgesteld met
1,5 cm
Leeg gewicht
ca. 32,5 kg
Laadvolume (afhankelijk van het programma) 1)
max. 7 kg
Spanning
230 V
Benodigde zekering
16 A
Totaal vermogen
2600 W
Energiezuinigheidsklasse
C
Energieverbruik (7 kg katoen, voorgecentrifugeerd op
3,9 kWh
1000 tpm) 2)
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik
263,1 kWh
Gebruik
Huishoudelijk
Toegestane omgevingstemperatuur
+ 5°C tot + 35°C
Verbruikswaarden
De verbruikswaarden zijn vastgesteld op basis van standaardcondities. Deze kunnen afwijken bij bediening
van de machine in huishoudelijke omstandigheden.
Programma
Energieverbruik in kWh / gemiddelde droogtijd in
min.
KATOEN KASTDROOG2)
3,9 / 95 (7 kg lading voorgecentrifugeerd opj 1000 tpm)
KATOEN STRIJKDROOG2)
3,05 / 75 (7 kg lading voorgecentrifugeerd op 1000
tpm)
SYNTHETICA KASTDROOG2)
1,15 / 30 (3 kg lading voorgecentrifugeerd op 1200
tpm)
1) In sommige landen kunnen andere laadvolumegegevens nodig zijn, vanwege andere meetmethodes.
2) in overeenstemming met EN 61121
Installatie
Plaatsing van het apparaat
• Voor uw gemak wordt geadviseerd de machine
dichtbij de wasmachine te plaatsen.
• De wasdroger moet op een schone plaats worden
geïnstalleerd, waar geen vuilophoping kan plaatsvinden.
14
• Lucht moet vrij kunnen circuleren rond het hele apparaat. Belemmer het voorste luchtrooster en het
achterste luchtrooster niet.
• Om trillingen en geluid tot een minimum te beperken
wanneer de droger in gebruik is, moet deze op een
stabiel horizontaal vlak geplaatst worden.
• Zodra het apparaat op zijn definitieve plaats staat,
dient gecontroleerd te worden of de droger wel helemaal horizontaal staat met behulp van een luchtbelwaterpas. Is dit niet het geval, stel dan de stelpootjes af totdat dit wel het geval is.
• De pootjes mogen nooit verwijderd worden. Belemmer de speling tussen het apparaat en de vloer niet
met hoogpolig tapijt, houten strips of dergelijke.
Hierdoor kan er hitte worden opgebouwd die storing
kan veroorzaken bij de bediening van dit apparaat.
Belangrijk! De hete lucht die door de wasdroger wordt
uitgestoten kan temperaturen bereiken tot 60 °C. Het
apparaat mag daarom niet geïnstalleerd worden op
vloeren die niet bestendig zijn tegen hoge
temperaturen.
Bij het bedienen van de trommeldroger mag de
kamertemperatuur niet lager liggen dan +5°C en niet
hoger dan +35°C, omdat dit de prestaties van het
apparaat in de weg kan staan.
Waarschuwing! Als het apparaat verplaatst
moet worden moet dit verticaal gebeuren.
Waarschuwing! Het apparaat mag niet worden
geplaatst achter een afsluitbare deur, een
schuifdeur of een deur met scharnieren aan de
tegenovergestelde zijde als die van het apparaat.
Verwijdering van de transportbeveiliging
Let op! Voordat u de droger in gebruik neemt
moeten alle transportbeveiligingen verwijderd
worden.
Het aansluiten van de ventilatieslang
Om de installatie te vereenvoudigen kunt u kiezen uit
ventilatie-uitgangen: een uitgang bevindt zich aan de
achterkant, de andere aan de linker- en rechterkant.
Sluit de slang aan op de uitgang die het handigst is
door de ringmoer (A) uit de ventilatie-uitgang aan de
achterkant te trekken en deze op de slang te schroeven
en hem stevig op zijn plaats te duwen. De ongebruikte
ventilatie-uitgangen moeten nu worden afgesloten met
de speciale bijgeleverde afdekkingen.
A
A
Als de ventilatieslang eenmaal op de droger is aangesloten, laat hem dan tot
aan het gewenste uitlaatpunt lopen, en zorg ervoor
dat de totale lengte minder
B
is dan 2 meter, en dat hij
niet meer dan twee bochten bevat. Wat betreft de uitlaat zelf, als u heeft gekozen voor een vast rooster aan
de wand of het raam, kan een goede plaatselijke doehet-zelfzaak u de benodigde fittingen en installatieadvies verschaffen.
Waarschuwing!
1. Open de vuldeur.
3. Verwijder de plastic fo2. Trek de repen plaklie en de polystyreen vulband los van de binnen- ling van de machine.
kant van de machine, boven op de trommel.
Het is belangrijk om de
ventilatieslang niet te
bevestigen aan
bijvoorbeeld een
afzuigkap, een
schoorsteen of een
brandstofleiding die is
ontworpen om
afvalbrandstof van een
apparaat dat brandstof verbruikt af te voeren.
Merk op dat om condensatieproblemen te vermijden
het van belang is dat de droger is uitgerust met de
flexibele slang om zijn 'afval' ten minste tot voorbij keu15
kenonderdelen af te voeren; bij voorkeur buiten de
keuken. Om te voorkomen dat het apparaat oververhit
raakt, is het van belang dat de stoomafvoer niet wordt
gehinderd. Daarom moet in het geval van een permanente slang die aan een buitenmuur of plafond is bevestigd een afvoercapaciteit van ten minste 150 m3/
uur worden gegarandeerd. Als de droger is geïnstalleerd nabij keukenonderdelen, zorg er dan voor dat de
ventilatieslang niet wordt platgedrukt. Als de slang gedeeltelijk wordt platgedrukt, zal de droogefficiëntie worden verminderd, wat leidt tot langere droogtijden en
een hoger energieverbruik. Als de slang volledig wordt
platgedrukt kan de veiligheidsuitschakeling waarmee
de machine is uitgerust in werking treden. Bij het bedienen van de trommeldroger mag de kamertemperatuur niet lager liggen dan +5°C en niet hoger dan
+35°C, omdat dit de prestaties van het apparaat in de
weg kan staan.
Elektrische aansluiting
Details over het voltage, soort stroom en de zekeringen
vindt u op het typeplaatje. Het typeplaatje is vlakbij de
vulopening gemonteerd (zie hoofdstuk "Productbeschrijving").
Sluit de machine aan op een geaard stopcontact,
in overeenstemming met de geldende bedradingsvoorschriften.
aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel
die voortkomen uit het niet opvolgen van
bovengenoemde veiligheidsmaatregelen.
Indien de voedingskabel moet worden vervangen,
dan MOET dit gebeuren door onze Klantenservice.
Waarschuwing! De stekker moet na het
installeren van de machine toegankelijk zijn.
Deur omkeren
Om het in- en uitladen van het wasgoed te vergemakkelijken kan de deur worden omgekeerd. Deze handeling moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Neem contact op met de dichtstbijzijnde klantenservice.
Speciale accessoires
Stapelkit
Via uw dealer is een speciale stapelkit verkrijgbaar
om het mogelijk te maken
dat de droger bovenop een
wasmachine (voorlader)
kan worden geplaatst met
een diepte van het deksel
tussen 48 en 60 cm. Lees
de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
Waarschuwing! De fabrikant kan niet
Milieu
Het symbool
op het product of op de verpakking
wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag
worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij
een verzamelpunt waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt
u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu
die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere
informatie over het recyclen van dit product, kunt u
contact opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Verpakkingsmaterialen
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden gerecycled. De kunststofonderdelen zijn
16
gemarkeerd, bijv. >PE<, >PS<, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal in de daarvoor bedoelde container bij
uw plaatselijke afvaldienst.
Waarschuwing! Als u uw oude apparaten
afvoert, verwijder dan de hoofdkabel en voer
deze samen met de stekker af. Verwijder de deurhaak
en zorg ervoor dat deze niet langer kan worden
afgesloten om te voorkomen dat jonge kinderen in het
apparaat opgesloten raken.
Milieutips
• In de droger wordt uw wasgoed pluizig en zacht.
Daarom heeft u bij het wassen geen wasverzachter
nodig.
• Uw droger werkt het zuinigst als u:
– de ventilatieopeningen in de sokkel altijd vrij
houdt;
– u zich aan de in het programma-overzicht aanbevolen laadvolumes houdt;
– het filter na elke droogcyclus schoonmaakt;
– het wasgoed goed centrifugeert voordat u het in
de droger stopt. Voorbeeld: Verbruikswaarden –
afhankelijk van centrifugesnelheid – voor 7 kg
wasgoed, gedroogd met het KATOEN KASTDROOG programma.
Voorcentrifugeren
toeren per minuut
Droogcyclus
Restvochtigheid
Energie in kWh
in liter
als %
1000
4.20
60
3,9
1400
3.64
52
3.7
Onderhoud
Indien zich technische problemen voordoen, controleer
dan eerst of u ze zelf kunt oplossen met behulp van de
bedieningsinstructies (Hoofdstuk "Wat moet u doen
als…").
Als u niet in staat was het probleem zelf op te lossen,
neem dan contact op met uw plaatselijke klantenservice.
Om u snel te kunnen helpen, hebben wij de volgende
informatie nodig:
– Modelbeschrijving
– Productnummer (PNC)
– Serienummer (S nr.) (zie typeplaatje voor de nummers)
– Soort storing
– De foutmeldingen die op het display worden weergegeven
Om de noodzakelijke referentienummers van uw apparaat bij de hand te hebben,
adviseren wij u ze hier te noteren:
Modelbeschrijving:
.................................................................................
Productnummer:
.................................................................................
Serienummer.:
................................................................................
17
18
19
www.electrolux.com
Voor het on-line bestellen van accessoires, consumables en onderdelen gaat u naar de ’webwinkel’
op:
www.zanussi.nl
136908270-01-28112008
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising