Electrolux | EDE1074PDW | User manual | Electrolux EDE1074PDW Handleiding

Electrolux EDE1074PDW Handleiding
EDE1074PDW
................................................ .............................................
NL DROOGAUTOMAAT
GEBRUIKSAANWIJZING
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Ga voor meer van onze ideeën naar www.electrolux.com
INHOUD
Belangrijke veiligheidsinformatie
Productbeschrijving
Bedieningspaneel
Voordat u de droger in gebruik neemt
Wasgoed sorteren en voorbereiden
Programmatabel
Dagelijks gebruik
2
4
5
5
5
7
9
Reiniging en onderhoud
11
Wat moet u doen als…
12
Machine-instellingen
13
Technische gegevens
14
Installatie
15
Milieu
17
Onderhoud
18
Wijzigingen voorbehouden.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
Belangrijk! In het belang van uw
veiligheid en om een correct gebruik te
kunnen waarborgen is het van belang
dat u, alvorens het apparaat te
installeren en in gebruik te nemen,
deze gebruiksaanwijzing, inclusief de
tips en waarschuwingen, grondig
doorleest. Om onnodige vergissingen
en ongevallen te voorkomen is het
belangrijk ervoor te zorgen dat alle
mensen die het apparaat gebruiken,
volledig bekend zijn met de werking
ervan en de veiligheidsvoorzieningen
Bewaar deze instructies en zorg ervoor
dat zij bij het apparaat blijven als het
wordt verplaatst of verkocht, zodat
iedereen die het apparaat gedurende
zijn hele levensduur gebruikt, naar
behoren is geïnformeerd over het
gebruik en de veiligheid van het
apparaat.
ALGEMENE VEILIGHEID
• Het is gevaarlijk om de specificaties te
wijzigen of om te proberen op enigerlei
wijze veranderingen aan te brengen aan
dit apparaat.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht
gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van
een dergelijke persoon instructie hebben
ontvangen over het gebruik van het apparaat.
• Zorg ervoor dat kleine huisdieren niet in
de trommel klimmen. Controleer om dit
te voorkomen de trommel vóór gebruik.
• Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven, stenen of andere harde, scherpe materialen kunnen grote schade aan het apparaat toebrengen
en mogen niet in het apparaat terechtkomen.
• Om brandgevaar te voorkomen door te
lang drogen, dient het apparaat niet gebruikt te worden om de volgende voorwerpen te drogen: Kussens, gewatteerde
dekens en dergelijke (deze artikelen zorgen voor ophoping van hitte).
• Artikelen van schuimrubber (latexschuim),
douchemutsjes, waterdichte kleding, artikelen met een rubberbinnenkant en kleding of kussens met vulling van schuimrubber dienen niet in de droogtrommel te
worden gedroogd.
• Het apparaat dient na gebruik, bij reiniging en bij onderhoud altijd afgesloten te
worden van stroomvoorziening.
• Probeer in geen geval zelf de machine te
repareren. Reparaties die door niet-deskundige personen uitgevoerd worden,
kunnen tot schade of letsel leiden. Neem
contact op met een Klantenservice bij u
in de buurt. Vraag altijd om originele vervangingsonderdelen.
• Artikelen die zijn bevuild met stoffen als
spijsolie, aceton, benzine, petroleum,
vlekkenverwijderaars terpentine, boenwas en boenwasverwijderaars dienen alvorens in de droogtrommel te worden
gedroogd, te worden gewassen in heet
electrolux 3
•
•
•
•
water met een extra hoeveelheid wasmiddel.
Explosiegevaar: droog nooit voorwerpen in de wasdroger die in aanraking zijn
geweest met ontvlambare oplosmiddelen
(petroleum, spiritus, producten voor chemische reiniging en dergelijke). Aangezien
deze bestanddelen vluchtig zijn, kunnen
ze een explosie veroorzaken. Droog alleen voorwerpen in de wasdroger die met
water gewassen zijn.
Brandgevaar: voorwerpen die vlekken
bevatten of gedrenkt zijn in plantaardige
of bakolie vormen een gevaar voor brand
en mogen niet in de wasdroger geplaatst
worden.
Als u uw was met vlekkenverwijderaar
heeft gewassen, moet u een extra spoelcyclus uitvoeren voordat u uw was in de
wasdroger laadt.
Zorg ervoor dat er geen aanstekers of lucifers in de zakken zijn achtergebleven
van kleding die in de wasdroger geladen
wordt
Waarschuwing! Stop een wasdroger nooit voor het einde van een
droogcyclus, tenzij alle voorwerpen
snel uit de trommel verwijderd en
uitgehangen worden, zodat de hitte
wordt verdreven. Brandgevaar!
• Gevaar voor elektrische schokken!
Spuit geen waterstralen op het apparaat.
• Het laatste deel van een droogcyclus
vindt plaats zonder warmte (koelcyclus)
om ervoor te zorgen dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur hebben waarbij
is gewaarborgd dat de artikelen niet worden beschadigd.
• Zorg voor een goede ventilatie in de ruimte waar het apparaat geïnstalleerd is om
het terugstromen van gassen van apparaten in de ruimte die op andere brandstoffen werken, zoals open haarden, te
voorkomen.
INSTALLATIE
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig
als u het apparaat verplaatst.
• Controleer bij het uitpakken van het apparaat of dit niet is beschadigd. Gebruik
het apparaat bij twijfel niet en neem contact op met de Klantenservice.
• Alle verpakkingsmaterialen en transportbouten moeten vóór het gebruik worden
verwijderd. Als dit wordt nagelaten kan
dit ernstige schade aan het product en
andere eigendommen tot gevolg hebben.
Zie het desbetreffende hoofdstuk in de
gebruiksaanwijzing.
• Eventuele voor de installatie van het apparaat noodzakelijke elektrotechnische
werkzaamheden, moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.
• Er moet voor gezorgd worden dat het
apparaat niet op het aansluitsnoer komt
te staan.
• Als het apparaat op een tapijtvloer wordt
geplaatst, dient de hoogte van de stelpootjes te worden aangepast om de
lucht toch goed te kunnen laten circuleren.
• Controleer na de installatie van het apparaat dat het niet op het aansluitsnoer of
de toevoerslang staat of drukt.
• Als de wasdroger bovenop een wasmachine wordt geplaatst, is het noodzakelijk
de stapelkit te gebruiken (optioneel accessoire).
GEBRUIK
• Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet toegestaan het apparaat te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd.
• Was alleen textiel dat geschikt is voor
machinaal drogen. Volg de instructies op
het wasvoorschrift in de kleding.
• Droog geen ongewassen artikelen in de
wasdroger.
• Doe niet te veel wasgoed in de machine.
Zie het desbetreffende hoofdstuk in de
gebruiksaanwijzing.
• Kleding die druipnat is mag niet in de
droger worden geplaatst.
• Kledingstukken die in aanraking zijn geweest met vluchtige aardolieproducten
mogen niet in de wasdroger gedroogd
worden. Als vluchtige reinigingsvloeistoffen zijn gebruikt, dient u ervoor te zorgen
dat de vloeistof uit het kledingstuk is verwijderd voordat u het in de machine doet.
• Trek de stekker nooit aan het snoer uit
het stopcontact; maar aan de stekker
zelf.
4 electrolux
• Gebruik de wasdroger nooit als het elektrische snoer, het bedieningspaneel, het
bovenblad of de sokkel beschadigd zijn,
zodat de binnenkant van de wasmachine
toegankelijk is.
• Wasverzachters of soortgelijke producten
dienen te worden gebruikt zoals gespecificeerd in de wasverzachterinstructies.
• Let op – heet oppervlak : Raak het oppervlak van het dekseltje van de deurverlichting niet aan wanneer de verlichting
ingeschakeld is. 1)
•
Heet oppervlak: Raak de achterkant
van het apparaat niet aan wanneer het in
gebruik is!
KINDERSLOT
• Deze machine is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of verstandelijk
gehandicapten zonder toezicht.
• Kinderen herkennen de gevaren die bij
elektrische apparaten horen vaak niet.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
Waarschuwing!
• De verpakkingsmaterialen (zoals
plasticfolie en polystyreen) kunnen
een gevaar opleveren voor kinderen verstikkingsgevaar! Houd deze materialen buiten het bereik van kinderen.
• Berg alle wasmiddelen op een veilige
plaats, buiten het bereik van kinderen,
op.
• Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren
niet in de trommel kunnen klimmen.
PRODUCTBESCHRIJVING
1
2
3
7
6
4
5
1
2
3
4
Bedieningspaneel
Deur
Pluisfilter
Typeplaatje
5 Verstelbare pootjes
6 Ventilatieopeningen aan de zijkanten/
ventilatieopeningen aan de achterkant
7 Ringmoer
1) Alleen drogers die zijn uitgerust met inwendige trommelverlichting.
electrolux 5
BEDIENINGSPANEEL
6
1
1 Programmaknop en "O" (UIT)-schakelaar
2 Functietoetsen
3 START / PAUZE -toets
4 FILTER -lampje
5 STARTUITSTEL -toets
6 Display
5
2
4
3
SYMBOOL
BESCHRIJVING
Eindtijd (tijd tijdprogramma,
tijd uitgestelde start)
Kinderslot
Startuitstel
Droogfase
Afkoelfase
WAT ER OP HET DISPLAY WORDT
WEERGEGEVEN
Anti-kreukfase
Fout, verkeerde keuze
VOORDAT U DE DROGER IN GEBRUIK NEEMT
Om eventuele restanten, die ontstaan zijn
tijdens de fabricage, te verwijderen, de
trommel van de droger afvegen met een
vochtige doek of een korte cyclus ( ca. 30
min.) met vochtige lappen in de trommel laten draaien.
WASGOED SORTEREN EN VOORBEREIDEN
HET WASGOED SORTEREN
• Sorteer op weefseltype:
– Katoen/linnen voor programma's in de
programmagroep KATOEN.
– Gemengde en synthetische stoffen
voor programma's in de programmagroep SYNTHETICA.
• Sorteren op onderhoudslabel: De onderhoudslabels betekenen:
6 electrolux
Drogen in de wasdroger in principe
mogelijk
Drogen op normale temperatuur
Drogen op een lagere temperatuur
(druk op de LAGE TEMP. -toets!)
Drogen in de wasdroger is niet mogelijk
Belangrijk! Stop geen nat wasgoed in de
machine als niet op het onderhoudslabel
vermeld is dat het geschikt is om gedroogd
te worden in een wasdroger.
Deze machine kan gebruikt worden voor al
wasgoed dat voorzien is van het label "geschikt om gedroogd te worden in een wasdroger".
• Droog nieuw, gekleurd textiel niet samen
met lichtgekleurd wasgoed. De kleur van
textiel kan afgeven.
• Droog geen katoenen jersey en gebreide
kleding met het programma EXTRA
DROOG . Deze stukken kunnen krimpen!
• Wollen en wolachtige stoffen kunnen gedroogd worden met het WOL -programma.
Wasgoed voorbereiden
• Om te voorkomen dat was verstrikt raakt:
sluit ritsen, knoop dekbedovertrekken
dicht en sluit losse riemen of strikken
(bijv. van schorten).
• Maak zakken leeg. Verwijder metalen
voorwerpen (paperclips, veiligheidsspelden etc.).
• Keer voorwerpen met dubbellaagse
weefsels binnenstebuiten (bijv. met ka-
toen afgewerkte anoraks, de katoenlaag
moet aan de buitenkant zitten). Deze
weefsels drogen dan beter.
Belangrijk! Doe niet te veel wasgoed in de
machine. Houd de max. belading van 7 kg
aan.
HET GEWICHT VAN WASGOED
Type wasgoed
Gewicht
Badjas
1200 gram
Servet
100 gram
Dekbedovertrek
700 gram
Laken
500 gram
Kussensloop
200 gram
Tafelkleed
250 gram
Badstof handdoek
200 gram
Theedoek
100 gram
Nachthemd
200 gram
Damesslips
100 gram
Herenoverhemd
600 gram
Herenoverhemd
200 gram
Herenpyjama
500 gram
Bloes
100 gram
Herenondergoed
100 gram
electrolux 7
Extra functies/opties
KATOEN
EXTRA
DROOG
7 kg
LAGE TEMP.
, ANTIKREUK
, ZOEMER
,
STARTUITSTEL
Grondig drogen van dik of meerlaags textiel, bijv. badstof artikelen,
badjassen.
KATOEN
STERKDROOG
7 kg
LAGE TEMP.
, ANTI, ZOEMER
,
KREUK
STARTUITSTEL
Grondig drogen van dik of meerlaags textiel, bijv. badstof artikelen,
badjassen.
7 kg
LAGE TEMP.
, ANTIKREUK
, ZOEMER
,
STARTUITSTEL
Grondig drogen van textiel van gelijke dikte, bijv. badstof artikelen, breigoed, handdoeken.
7 kg
LAGE TEMP.
, ANTIKREUK
, ZOEMER
,
STARTUITSTEL
Voor dun textiel dat nog gestreken
moet worden, bijv. gebreide artikelen, katoenen overhemden.
7 kg
LAGE TEMP.
, ANTIKREUK
, ZOEMER
,
STARTUITSTEL
Voor dunne stoffen die nog gestreken moeten worden, bijv. gebreide
artikelen, katoenen overhemden.
3 kg
LAGE TEMP.
, ANTIKREUK
, ZOEMER
,
STARTUITSTEL
Grondig drogen van dik of meerlaags textiel, bijv. truien, beddengoed, tafellinnen.
SYNTHETICA
KAST1)
DROOG
3 kg
LAGE TEMP.
, ANTIKREUK
, ZOEMER
,
STARTUITSTEL
Voor dunne stoffen die niet gestreken worden, bijv. easy care shirts,
tafelkleden, babykleertjes, sokken,
lingerie met baleinen of met beugels.
SYNTHETICA
STRIJKDROOG
3 kg
LAGE TEMP.
, ANTIKREUK
, ZOEMER
,
STARTUITSTEL
Voor dunne stoffen die nog gestreken moeten worden, bijv. gebreide
artikelen, katoenen overhemden.
TIJD
7 kg
LAGE TEMP.
, ANTIKREUK
, ZOEMER
,
, TIJD
STARTUITSTEL
Voor verder drogen van afzonderlijke stukken wasgoed.
Programma's
KATOEN
KASTDROOG
1)
KATOEN
STRIJKDROOG+
1)
KATOEN
STRIJKDROOG
1)
SYNTHETICA
EXTRA
DROOG
Toepassing/eigenschappen
Onderhoudsmerkteken
max. belading (droog gewicht)
PROGRAMMATABEL
2)
2)
2)
MIX
ANTI-KREUK
JEANS
WOL OPFRISSEN
LUCHTEN
Extra functies/opties
Toepassing/eigenschappen
3 kg
LAGE TEMP. 3)
, ANTIKREUK
, ZOEMER
,
STARTUITSTEL
Voor het drogen van katoenen en
synthetische stoffen, op lagere temperatuur.
1 kg
(of 5
over
hem
den)
LAGE TEMP. 3)
, ANTIKREUK
, ZOEMER
,
STARTUITSTEL
Speciaal programma met antikreukmechanisme voor strijkvrij textiel zoals overhemden en blouses;
om makkelijker te kunnen strijken.
Het resultaat hangt af van het soort
textiel en de kwaliteit ervan. (Het
laadvolume komt overeen met ong.
5 tot 7 overhemden.) Aanbeveling:
doe kledingstukken direct na het
centrifugeren in de droger. Als ze
eenmaal droog zijn, haal de kledingstukken er dan onmiddellijk uit en
hang ze op een kleerhanger.
7 kg
LAGE TEMP.
, ANTIKREUK
, ZOEMER
,
STARTUITSTEL
Voor vrijetijdskleding, zoals jeans,
sweatshirts, enz., van verschillende
materiaaldikte (bijv. bij de kraag,
manchetten en naden).
LAGE TEMP.
,
, ZOE, STARTUITSTEL
MER
WOL OPFRISSEN is een speciaal
programma voor het kort behandelen van wollen kledingstukken met
warme lucht nadat ze aan de lucht
zijn gedroogd, gedragen, of langere
tijd zijn bewaard. De wolvezels worden gladgemaakt en de wol wordt
zacht en behaaglijk.
1 kg
7 kg
1) In overeenstemming met IEC61121
2) kies de optie LAGE TEMP.
3) Automatisch
ZOEMER
Speciaal programma van ongeveer
10 minuten, voor het opfrissen of
voorzichtig reinigen van textiel met
in de handel verkrijgbare producten
voor chemische reiniging. (Gebruik
alleen producten die door de fabrikant geschikt zijn verklaard voor de
droger; lees de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant voor gebruik.)
Onderhoudsmerkteken
Programma's
max. belading (droog gewicht)
8 electrolux
electrolux 9
DAGELIJKS GEBRUIK
SCHAKEL HET APPARAAT IN
Zet de programmakeuzeknop op een programma. Het apparaat staat aan.
OPENEN VAN DE DEUR EN WASGOED
IN DE TROMMEL DOEN
1. Open de vuldeur:
Druk tegen de vuldeur (drukpunt)
Gebruik de programmakeuzeknop om het
gewenste programma te selecteren. De geschatte tijdsduur tot het einde van het programma verschijnt op het display in h:mm
formaat (uren:minuten).
tijdens de cyclus verstrijkt de tijd in stappen
van één minuut; bij minder dan 1 uur worden de nullen niet weergegeven (bijv. "59",
"5", "0");
EXTRA FUNCTIES SELECTEREN
U kunt kiezen uit de volgende extra functies:
1
2. Vul de trommel met wasgoed (druk het
niet aan).
Let op! Laat het wasgoed niet tussen
de deur en de rubber pakking terecht
komen.
3. Doe de vuldeur goed dicht. U moet een
duidelijke klik horen.
HET PROGRAMMA SELECTEREN
2
3
4
toets 1 - LAGE TEMP.
toets 2 - ANTI-KREUK
toets 3 - ZOEMER
toets 4- TIJD
LAGE TEMP.
Als deze toets wordt ingedrukt vindt het
drogen plaats bij een lagere temperatuur,
voor tere weefsels. Het bijbehorende lampje
gaat branden. Deze functie kan ook worden
gebruikt voor tijdgestuurd drogen.
ANTI-KREUK
Met de functie "anti-kreuk" wordt de antikreukfase (30 min.) na het drogen uitgebreid met 60 minuten. De trommel draait
gedurende deze fase met onderbrekingen.
Hierdoor blijft het wasgoed los en kreukt
het niet. Deze fase duurt in totaal 90 minuten. Het wasgoed kan tijdens de anti-kreukfase te allen tijde uit de machine gehaald
worden.
Als de functie actief is, brandt het ANTIKREUK lampje.
10 electrolux
ZOEMER
Wanneer de droogcyclus beëindigd is,
klinkt er een onderbroken geluidssignaal.
Door de toets ZOEMER in te drukken wordt
het geluidssignaal in de volgende gevallen
uitgeschakeld:
• bij het selecteren van het programma
• bij het indrukken van de knoppen
• wanneer de programmakeuzeknop in
een andere positie wordt gedraaid tijdens
het programma of wanneer u een optieknop tijdens de cyclus indrukt
• aan het einde van het programma.
Het bijbehorende lampje gaat branden.
TIJD
Gebruik de toets TIJD om na het instellen
van het TIJD -programma de programmaduur te selecteren. U kunt een programmaduur van 20 min. tot 3 uur selecteren in
stappen van 10 minuten.
1. Draai de programmaknop op het programma TIJD .
2. Druk herhaaldelijk op de toets TIJD tot
de gewenste programmaduur wordt
weergegeven op het display, bijv.
voor een programma van 20 minuten.
Als er geen programmaduur is geselecteerd, wordt de duur automatisch ingesteld
op 10 min.
STARTUITSTEL
Met de toets STARTUITSTEL kunt u de
start van een programma uitstellen met
minimaal 30 minuten (30') tot maximaal
20 uur (20h).
1. Selecteer het programma en de extra
functies.
2. Druk op de toets STARTUITSTEL totdat de gewenste uitgestelde start op
het display wordt weergegeven, bijv.
H als het programma over 12 uur
moet starten.
Als op het display
H wordt weergegeven en u de toets nogmaals indrukt, wordt de uitgestelde start geannuleerd. Op het display verschijnt 0 en
vervolgens de programmaduur van het
geselecteerde programma.
3. Om de timer van de uitgestelde start te
activeren drukt u op de toets START /
PAUZE . De resterende tijd tot het moment dat het programma volgens de instelling moet starten wordt continu
weergegeven (bijv. 15h, 14h, 13h, …
30' enz.).
KINDERSLOT INSTELLEN
Het kinderslot kan ingesteld worden om te
voorkomen dat een programma per ongeluk wordt gestart of dat een lopend programma onbedoeld wordt veranderd. De
kinderslotfunctie blokkeert alle toetsen en
de programmakeuzeknop. Het kinderslot
kan in- of uitgeschakeld worden door de
ZOEMER en TIJD toetsen tegelijkertijd gedurende 5 seconden ingedrukt te houden.
– Voordat het programma is gestart:
het apparaat kan niet gebruikt worden
– Nadat het programma is gestart: het
lopende programma kan niet veranderd worden
symbool verschijnt in het display om
Het
aan te geven dat het kinderslot geactiveerd
is.
Het kinderslot wordt niet uitgeschakeld als
het programma is afgelopen.
Als u een nieuw programma wilt instellen,
moet u eerst het kinderslot uitschakelen.
HET PROGRAMMA STARTEN
Druk op de START / PAUZE -toets. Het
programma wordt gestart.
De programmafase wordt op het display
weergegeven met de desbetreffende sym,
bolen. Van links naar recht, van drogen
anti-kreuk
tot afkoelen
.
HET PROGRAMMA VERANDEREN
Als u een verkeerd programma hebt gestart, kunt u dit wijzigen. Zet eerst de programmakeuzeknop op " O" UIT. Het programma wordt geannuleerd.
electrolux 11
Als het programma eenmaal begonnen
is, kan het niet meer veranderd worden. Als desondanks wordt geprobeerd om het programma op de programmaknop te wijzigen of als op een
functietoets (met uitzondering van de
Zoemer -toets) wordt gedrukt, begint
de led boven de Start/Pauze -toets tijdelijk geel te knipperen. Het droogprogramma wordt hierdoor echter niet beinvloed (wasgoedbescherming).
DROOGCYCLUS VOLTOOID /
WASGOED UIT DE TROMMEL HALEN
Als de droogcyclus eenmaal is voltooid,
verschijnt op het display een knipperende "
0" en verschijnen er streepjes onder het anen filter
symbool. Als de
ti-kreuk
toets ZOEMER (Zoemer) wordt ingedrukt,
klinkt er gedurende één minuut een onderbroken geluidssignaal.
De droogcycli worden automatisch gevolgd door een anti-kreukfase die ongeveer 30 minuten duurt. De trommel
draait gedurende deze fase met onder-
brekingen. Hierdoor blijft het wasgoed
los en kreukt het niet. Het wasgoed
kan tijdens de anti-kreukfase te allen tijde uit de machine gehaald worden.
(Het wasgoed moet op zijn laatst tegen
het einde van de anti-kreukfase uit de
trommel gehaald worden om te voorkomen dat het gaat kreuken.) Als de
is geselecfunctie ANTI-KREUK
teerd wordt de anti-kreukfase met 60
minuten verlengd.
1. Open de deur.
2. Haal het wasgoed uit de trommel.
3. Verwijder het filter nadat de kledingstukken uit de machine zijn gehaald.
Maak het filter schoon.
Waarschuwing! Controleer voordat u
het filter terugplaatst of er niets in de filterbehuizing zit.
4. Draai de programmakeuzeknop op "O"
(UIT) .
Belangrijk! Maak het filter na elke droogcyclus schoon.
5. Sluit de vuldeur.
REINIGING EN ONDERHOUD
Waarschuwing! De wasdroger mag
niet worden gebruikt als er industriële
chemische reinigingsmiddelen zijn
gebruikt!
1.
HET PLUISFILTER SCHOONMAKEN
Het filter verzamelt alle pluizen die zich tijdens het drogen ophopen. Om te garanderen dat de droger perfect werkt, moet het
pluisfilter na elke droogcyclus worden gereinigd.
Het waarschuwingslampje FILTER
brandt om u daaraan te herinneren.
Let op! Gebruik de droger nooit
zonder pluisfilter of met beschadigd of
verstopt pluisfilter.
Open de vuldeur en haal het wasgoed
uit de trommel.
2. Haal het filter, dat is ingebouwd in het
onderste deel van de vulopening, eruit.
12 electrolux
3.
DE DEUR SCHOONMAKEN
Maak geregeld de binnenkant van de deur
schoon om pluizen te verwijderen. Zorgvuldig reinigen zorgt voor een correcte manier
van drogen.
DE TROMMEL REINIGEN
Let op! Gebruik geen schuurmiddelen
of staalwol om de trommel schoon te
maken.
Open het filter door de knop, tussen
twee gleuven, met de vingers in te
drukken. Maak het filter schoon met
een vochtige hand of doekje. Na verloop van tijd ontstaat er aanslag van
restanten wasmiddel op de filters.
Maak als dit gebeurt het filter schoon
met warm water en een borstel.
Sluit het filter en vergeet het niet terug
te plaatsen.
Waarschuwing! Controleer voordat u
het filter terugplaatst dat zich niets in
de filterbehuizing bevindt.
4. Het filter kan maar aan een kant worden geplaatst. Als de positie niet klopt,
steekt het filter uit.
Kalk in het water of reinigingsproducten
kunnen een nauwelijks zichtbare aanslag op de binnenkant van de trommel
achterlaten. De waarneming van de
droogtegraad van het wasgoed is dan
niet meer betrouwbaar. Het wasgoed is
vochtiger dan verwacht wanneer het uit
de droger wordt gehaald.
Gebruik een standaard huishoudelijk
reinigingsmiddel (bijv. op azijn gebaseerd reinigingsmiddel) om de binnenkant van de trommel en de trommelribben af te vegen.
HET BEDIENINGSPANEEL EN DE
BEHUIZING SCHOONMAKEN
Let op! Gebruik geen meubelreinigers
of agressieve reinigingsmiddelen om de
machine schoon te maken.
Gebruik een vochtige doek om het bedieningspaneel en de behuizing af te
vegen.
Als het filter niet vastklikt op zijn plaats,
kan de vuldeur niet worden gesloten.
WAT MOET U DOEN ALS…
ZELF PROBLEMEN OPLOSSEN
Als tijdens de werking de foutmelding E...
met een cijfer of letter op het LCD-scherm
verschijnt: Schakel de machine uit en weer
in. Reset het programma. Druk op de toets
Probleem
START / PAUZE . Als de fout nog steeds
wordt weergegeven, neem dan contact op
met het dichtstbijzijnde servicecentrum en
geef de foutcode door.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Stekker zit niet in het stopcontact of de zekering werkt niet
goed.
Steek de stekker in het stopcontact. Controleer de zekering
in de zekeringenkast (huisinstallatie).
De vuldeur staat open.
Sluit de vuldeur.
Heeft u de START / PAUZE
toets ingedrukt?
Druk nogmaals op de START /
PAUZE toets.
Droger doet het niet.
electrolux 13
Verkeerde programma geselecteerd.
Selecteer een ander programma wanneer u de volgende
keer droogt (zie het hoofdstuk
"Programmatabel").
Filter verstopt.
Maak het filter schoon.
Te grote hoeveelheid wasgoed.
Houd u aan de geadviseerde
beladingsvolumes.
Ventilatieopeningen zijn afgedekt.
Maak de ventilatieopeningen
vrij.
Aanslag op binnenkant oppervlak trommel of trommelribben.
Reinig het oppervlak aan de
binnenkant van de trommel en
de trommelribben.
Geleiding van water op installatieplaats verschilt van standaardinstellingen van machine.
Herprogrammeer de standaardinstelling voor de droogtegraad (zie het hoofdstuk
"Programma-opties").
Vuldeur sluit niet.
Filter zit niet op zijn plaats.
Installeer het filter op de juiste
plaats.
Als op een toets wordt gedrukt,
verschijnt Err op het lcdscherm.
Wasbeveiliging. Na de start van
het programma kan deze optie
niet meer worden ingesteld.
Draai de programmaknop op
"O" (UIT) . Stel het programma
opnieuw in.
Programmakeuzeknop staat in
de stand "O" (UIT).
Draai de programmakeuzeknop
op een ander programma.
Lampje defect.
Vervang het lampje (zie volgende paragraaf).
Weergegeven programmaduur
verandert steeds of verandert
gedurende lange tijd niet.
De programmaduur wordt automatisch gecorrigeerd afhankelijk van het soort en de hoeveelheid wasgoed en de vochtigheidsgraad.
Automatisch proces; dit is geen
fout van de machine.
Droogcyclus eindigt kort nadat
het programma start.
Niet voldoende wasgoed geladen of de geladen was is te
droog voor het geselecteerde
programma.
Selecteer een tijdgestuurd programma of een hogere droogtegraad (bijv. EXTRA DROOG
in plaats van KASTDROOG ).
Filter verstopt.
Maak het filter schoon.
Laadvolume te groot.
Verminder laadvolume.
Wasgoed niet voldoende gecentrifugeerd.
De was moet grondig gecentrifugeerd zijn.
Droogresultaten niet naar tevredenheid.
De trommelverlichting werkt
niet.
De droogcyclus duurt ongewoon lang. Opmerking: Na ongeveer 5 uur stopt de droogcyclus automatisch.
MACHINE-INSTELLINGEN
ZOEMERSIGNAAL PERMANENT UIT
1. Draai de programmakeuzeknop op een
willekeurig programma.
2. Druk tegelijkertijd op de toetsen ANTIKREUK en ZOEMER en houd deze ongeveer 5 seconden ingedrukt.
3. Standaard staat de zoemer altijd uit. U
kunt de toets ZOEMER gebruiken om
het geluid in of uit te schakelen, maar
deze selectie wordt door de machine
niet in het geheugen opgeslagen.
WATERHARDHEID
Water bevat een variabele hoeveelheid kalksteen en minerale zouten waarvan de hoeveelheden variëren afhankelijk van geografi-
14 electrolux
sche locaties, waardoor de geleidingswaarden ervan variëren. Relevante variaties op
de geleiding van het water vergeleken met
de door de fabrikant vastgestelde geleiding
kan enigszins van invloed zijn op de restvochtigheid van het wasgoed aan het einde
van de cyclus. Met uw droger kunt u de gevoeligheid van de droogsensor afstellen op
basis van de geleidingswaarden van het
water.
1. Draai de programmakeuzeknop op een
willekeurig programma.
2. Druk tegelijkertijd op de toetsen ZOEMER en START / PAUZE en houd ze
ongeveer 5 seconden ingedrukt. De
huidige instelling wordt op het display
– lage geleiding
weergegeven:
<300 micro S/cm,
– gemiddelde geleiding 300-600 micro S/cm,
– hoge geleiding >600 micro
S/cm
3. Druk net zo lang op de START / PAUZE -toets totdat het gewenste niveau is
ingesteld.
4. Om de instelling op te slaan drukt u tegelijkertijd op de toetsen ZOEMER en
START / PAUZE of draait u de knop op
de stand "O" (UIT)
TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen (mm)
Breedte / hoogte / diepte
85 x 60 x 58 cm
Max. diepte
(met de deur geopend)
1090 mm
Max. breedte
(met de deur geopend)
950 mm
Aansluiting op het elektriciteitsnet
Voltage
230V
Frequentie
50 Hz
Zekering
16A
Totaal vermogen
2600 W
Trommelinhoud
108 l
Gewicht van het apparaat
32,5 kg
Wassen: max. gewicht
7 kg
Type gebruik
Huishoudelijk
Omgevingstemperatuur
Energieverbruik 1)
Jaarlijks energieverbruik
Minuten
5 °C
Vulgewichten
35 °C
kWh/cyclus
4,25 kWh
2)
512 kWh
Energie-efficiëntieklasse
Energieverbruik
C
Modus aan
0,70 W
Modus uit
0,70 W
1) Met referentie naar EN 61121. 7 kg katoen en een centrifugesnelheid van 1000 tpm.
2) Energieverbruik per jaar in kWh, gebaseerd op 160 droogcycli van het standaardkatoenprogramma bij volledige en
gedeeltelijke lading, en het verbruik van de lage-stroommodi. Daadwerkelijke energieverbruik per cyclus hangt af
van hoe het apparaat wordt verbruikt (REGELGEVING (EU) nr. 392/2012).
electrolux 15
INSTALLATIE
Belangrijk! Het apparaat moet
getransporteerd worden in verticale positie.
PLAATSING VAN HET APPARAAT
• Voor uw gemak wordt geadviseerd de
machine dichtbij de wasmachine te plaatsen.
• De wasdroger moet op een schone
plaats worden geïnstalleerd, waar geen
vuilophoping kan plaatsvinden.
• Lucht moet vrij kunnen circuleren rond
het hele apparaat. Belemmer het voorste
luchtrooster en het achterste luchtrooster
niet.
• Om trillingen en geluid tot een minimum
te beperken wanneer de droger in gebruik is, moet deze op een stabiel horizontaal vlak geplaatst worden.
• Zodra het apparaat op zijn definitieve
plaats staat, dient gecontroleerd te worden of de droger wel helemaal horizontaal staat met behulp van een luchtbelwaterpas. Is dit niet het geval, stel dan
de stelpootjes af totdat dit wel het geval
is.
• De pootjes mogen nooit verwijderd worden. Belemmer de speling tussen het apparaat en de vloer niet met hoogpolig tapijt, houten strips of dergelijke. Hierdoor
kan er hitte worden opgebouwd die storing kan veroorzaken bij de bediening van
dit apparaat.
deur met scharnieren aan de
tegenovergestelde zijde als die van het
apparaat.
VERWIJDERING VAN DE
TRANSPORTBEVEILIGING
Let op! Voordat u de droger in gebruik
neemt moeten alle
transportbeveiligingen verwijderd
worden.
1. Open de vuldeur.
2. Trek de repen plakband los van de binnenkant van de machine, boven op de
trommel.
3. Verwijder de plastic folie en de polystyreen vulling van de machine.
Belangrijk! De hete lucht die door de
wasdroger wordt uitgestoten kan
temperaturen bereiken tot 60 °C. Het
apparaat mag daarom niet geïnstalleerd
worden op vloeren die niet bestendig zijn
tegen hoge temperaturen.
Bij het bedienen van de trommeldroger
mag de kamertemperatuur niet lager liggen
dan +5°C en niet hoger dan +35°C, omdat
dit de prestaties van het apparaat in de weg
kan staan.
Waarschuwing! Als het apparaat
verplaatst moet worden moet dit
verticaal gebeuren.
Waarschuwing! Het apparaat mag
niet worden geplaatst achter een
afsluitbare deur, een schuifdeur of een
HET AANSLUITEN VAN DE
VENTILATIESLANG
Om de installatie te vereenvoudigen kunt u
kiezen uit ventilatie-uitgangen: een aan de
achterkant, en de andere aan de linker- en
16 electrolux
rechterkant. Sluit de slang aan op de uitgang die het handigst is door de ringmoer
(A) uit de ventilatie-uitgang aan de achterkant te trekken en deze op de slang te
schroeven en hem stevig op zijn plaats te
duwen. De niet-gebruikte ventilatie-uitgangen moeten nu worden afgesloten met de
speciale bijgeleverde afdekkingen.
B
Als de ventilatieslang eenmaal op de droger
is aangesloten, laat hem dan tot aan het
gewenste uitlaatpunt lopen, en zorg ervoor
dat de totale lengte minder is dan 2 meter,
en dat hij niet meer dan twee bochten bevat. Wat betreft de uitlaat zelf, als u heeft
gekozen voor een vast rooster aan de wand
of het raam, kan een goede plaatselijke
doe-het-zelfzaak u de benodigde fittingen
en installatieadvies verschaffen.
A
A
Waarschuwing! Het is belangrijk om
de ventilatieslang niet te bevestigen
aan bijvoorbeeld een afzuigkap, een
schoorsteen of een rookkanaal dat
ontworpen is om uitlaatgassen van een
apparaat dat brandstof verbruikt af te
voeren.
Als de slang te lang is en de kamertemperatuur laag is, kan het vocht in de slang
condenseren tot water. Dit is een onvermijdelijk natuurlijk verschijnsel. Om te voorkomen dat dit water in de slang blijft staan of
terugstroomt naar de wasdroger, is het
raadzaam om een klein gaatje (diam. 3 mm)
te boren in het laagste punt van de slang en
er een kleine bak onder te plaatsen. (Zie afbeelding, punt B).
Merk op dat om condensatieproblemen te
vermijden het van belang is dat de droger is
uitgerust met de flexibele slang om zijn "uitlaatgassen" ten minste tot voorbij keuken-
electrolux 17
onderdelen af te voeren; bij voorkeur buiten
de keuken. Om te voorkomen dat het apparaat oververhit raakt, is het van belang
dat de stoomafvoer niet wordt belemmerd.
Daarom moet in het geval van een permanente slang die aan een buitenmuur of plafond is bevestigd een afvoercapaciteit van
ten minste 150 m3/uur worden gegarandeerd. Als de droger is geïnstalleerd nabij
keukenonderdelen, zorg er dan voor dat de
ventilatieslang niet wordt platgedrukt. Als
de slang gedeeltelijk wordt platgedrukt, zal
de droogefficiëntie worden verminderd, wat
leidt tot langere droogtijden en een hoger
energieverbruik. Als de slang volledig wordt
platgedrukt kan de veiligheidsuitschakeling
waarmee de machine is uitgerust in werking
treden. Bij het bedienen van de wasdroger
mag de kamertemperatuur niet lager liggen
dan +5° C en niet hoger dan +35° C, omdat dit de prestaties van het apparaat kan
beïnvloeden.
Waarschuwing! De fabrikant kan
niet aansprakelijk gesteld worden
voor schade of letsel die
voortkomen uit het niet opvolgen
van bovengenoemde
veiligheidsmaatregelen.
Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan MOET dit gebeuren door onze Klantenservice.
Waarschuwing! De stekker moet na
het installeren van de machine
toegankelijk zijn.
SPECIALE ACCESSOIRES
Stapelkit
DEUR OMKEREN
Om het in- en uitladen van het wasgoed te
vergemakkelijken kan de deur worden omgekeerd. De draairichting van de deur mag
alleen worden veranderd door een gekwalificeerd vakman. Neem contact op met de
service-afdeling. De kosten voor het veranderen van de draairichting van de deur zijn
voor u.
ELEKTRISCHE AANSLUITING
Details over het voltage, soort stroom en de
zekeringen vindt u op het typeplaatje. Het
typeplaatje is vlakbij de vulopening gemonteerd (zie hoofdstuk "Productbeschrijving").
Sluit de machine aan op een geaard
stopcontact, in overeenstemming met
de geldende bedradingsvoorschriften.
Via uw dealer is een speciale stapelkit verkrijgbaar om het mogelijk te maken de droger bovenop een wasmachine (voorlader)
met een diepte van het deksel tussen 48 en
60 cm te plaatsen. Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
MILIEU
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid
te beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten.
Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk
afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
VERPAKKINGSMATERIALEN
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden gerecycled. De
kunststofonderdelen zijn gemarkeerd, bijv.
>PE<, >PS<, enz. Gooi het verpakkingsma-
18 electrolux
teriaal in de daarvoor bedoelde container bij
uw plaatselijke afvaldienst.
Waarschuwing! Als u uw oude
apparaten afvoert, verwijder dan de
hoofdkabel en voer deze samen met
de stekker af. Verwijder de deurhaak
en zorg ervoor dat deze niet langer kan
worden afgesloten om te voorkomen
dat jonge kinderen in het apparaat
opgesloten raken.
• Uw droger werkt het zuinigst als u:
– de ventilatieopeningen in de sokkel altijd vrijhoudt;
– u zich aan de in het programma-overzicht aanbevolen laadvolumes houdt;
– het filter na elke droogcyclus schoonmaakt;
– het wasgoed goed centrifugeert voordat u het in de droger stopt.
MILIEUTIPS
• In de droger wordt uw wasgoed pluizig
en zacht. Daarom heeft u bij het wassen
geen wasverzachter nodig.
ONDERHOUD
Indien zich technische problemen voordoen, controleer dan eerst of u ze zelf kunt
oplossen met behulp van de bedieningsinstructies - zie hoofdstuk Wat moet u doen
als….
– Modelbeschrijving
– Productnummer (PNC)
– Serienummer (S No. staat op het typeplatje op het apparaat - zie hoofdstuk Productbeschrijving) om de plaats te vinden
– Soort storing
– De foutmeldingen die op het display worden weergegeven
Om de noodzakelijke referentienummers
van uw apparaat bij de hand te hebben, adviseren wij u ze hier te noteren:
Modelbeschrijving:
Als u het probleem niet zelf kunt oplossen,
neem dan contact op met de Klantenservice of een van onze geautoriseerde dealers.
Om u snel te kunnen helpen, hebben wij de
volgende informatie nodig:
Productnummer:
S No:
electrolux 19
www.electrolux.com/shop
136925970 -B-082013
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising