Aeg-Electrolux T56600 Handleiding

Add to My manuals
33 Pages

advertisement

Aeg-Electrolux T56600 Handleiding | Manualzz
125983240.qxp
2006-03-17
09:54
Page 1
LAVATHERM T56600
Condensdroger
Informatie voor de gebruiker
PERFEKT IN FORM UND FUNKTION
125983240.qxp
2006-03-17
09:54
Page 2
Geachte klant,
Lees deze gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en bewaar deze
voor naslag op een later tijdstip.
Geeft u deze gebruikersinformatie a.u.b. aan de eventuele volgende
eigenaar door.
Veiligheidsvoorschriften Waarschuwing! Voorschriften die voor uw eigen
veiligheid dienen. Let op! Voorschriften die ter voorkoming van schade aan
het apparaat dienen.
Instructies en praktische tips
Milieu-informatie
2
125983240.qxp
2006-03-17
09:54
Page 3
Inhoud
Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Verpakkingsmateriaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Milieutips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Beschrijving van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Bedieningspaneel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Programmaoverzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Praktische Tipps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Drogen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Apparaat inschakelen/Verlichting inschakelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vuldeur openen/wasgoed in de machine doen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Programma kiezen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Extra functies kiezen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
LAGE TEMP.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ZOEMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
BEHOEDZAAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Programma starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Programma wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Wasgoed toevoegen of voortijdig uitnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Droogproces beëindigd/Wasgoed uit de droger nemen.. . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Pluizenzeven reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Deurafdichtingen reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Opvangreservoir legen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Warmtewisselaar reinigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Trommel reinigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Bedieningspaneel en ommanteling reinigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Wat te doen als…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Kleine storingen zelf oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Lamp voor de binnenverlichting vervangen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Programmeermogelijkheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Verbruikswaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Instructies voor plaatsing en aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Veiligheidsaanwijzingen voor de installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Transportbeveiliging verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Deurscharnier omzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Extra leverbare accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Garantievoorwaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Adres service-afdeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3
125983240.qxp
2006-03-17
09:54
Page 4
Gebruiksaanwijzing
Veiligheid
Voor de eerste ingebruikname
• Volg de ”Opstel- en aansluitaanwijzing” op
• Voor de ingebruikname de droger op transportschade controleren.
Een beschadigd apparaat in geen geval aansluiten. Neem in geval van
schade contact op met uw leverancier.
Gebruik volgens de voorschriften
• De droger is uitsluitend voor het drogen van huishoudtextiel bestemd.
• Constructieve wijzigingen of veranderingen aan de droger zijn niet
toegestaan.
• Het wasgoed mag geen ontvlambare oplosmiddelen (wasbenzine,
alcohol, vlekkenverwijderaar, enz.) bevatten. Brandof
explosiegevaar! Wasgoed dat met dergelijke middelen in contact is
gekomen, dient voor het drogen grondig met de hand uitgewassen te
worden.
• Bij het gebruik van droogreinigingsets: alleen dergelijke producten
gebruiken als deze door de fabrikant als geschikt voor gebruik in een
droger zijn gekenmerkt.
• Geen wasgoed dat schuimrubber of rubberachtig materiaal bevat, in
de droger doen. Brandgevaar!
• Geen sterk versleten wasgoed in de droger doen. Brandgevaar!
• Geen wasgoed met losse vullingen (bijv. kussens) in de droger doen.
Brandgevaar!
• Stukken met stugge bestanddelen (bijv. voetmatten) kunnen de ventilatieopeningen bedekken. Brandgevaar! Dergelijke delen niet in de
droger doen.
• De droger niet te vol doen. Brandgevaar! Max. vulgewicht van 6 kg
aanhouden.
• Controleren of er geen explosieve voorwerpen (bijv. aanstekers, spuitbussen, enz.) met het wasgoed in de droger belanden. Brand-of
explosiegevaar!
• Brandgevaar: Textiel wat is bevlekt of doorweekt met plantaardige
olie of olie wat geschikt is voor het bereiden van voedsel vormt een
brandgevaar en is niet geschikt om in de wasdroger te plaatsen.
• Indien u de was met een vlekkenverwijderaar hebt behandeld dient u
een extra spoelgang in te stellen alvorens de was in de wasdroger te
plaatsen.
• Na ieder droogproces het microfijnfilter en de fijne zeef reinigen.
4
125983240.qxp
2006-03-17
09:54
Page 5
• Gebruik het apparaat niet zonder pluizenzeven of met beschadigde
zeven. Brandgevaar!
• De condensor regelmatig reinigen.
• Bij was-/droogzuilen: Geen voorwerpen op de droger doen. Deze kunnen er tijdens het gebruik vanaf vallen.
• De afdekkap van de gloeilamp voor de trommelverlichting moet goed
vastgeschroefd zijn.
Veiligheid van kinderen
• Verpakkingsonderdelen buiten het bereik van kinderen houden. Verstikkingsgevaar!
• Kinderen kunnen het gevaar dat aan het omgaan met elektrische apparatuur verbonden is, vaak niet inschatten. Laat kinderen niet zonder
toezicht bij de droger.
• Controleer of kinderen of huisdieren niet in de trommel van de droger
kunnen klauteren. Levensgevaar! Houd de deur van de droger gesloten
als deze niet wordt gebruikt.
Algemene veiligheid
• Reparaties aan de droger mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd.
• De droger nooit in gebruik nemen als het aansluitsnoer beschadigd is
of als het bedieningspaneel, het bovenblad of de sokkel dermate zijn
beschadigd dat de binnenkant van het apparaat open toegankelijk is.
• De droger voor reinigings en onderhoudswerkzaamheden uitschakelen
Bovendien de stekker uit het stopcontact trekken of – bij een vaste
aansluiting – de beveiligingsschakelaar in de huisinstallatie
uitschakelen of de zekering geheel uitdraaien.
• Bij langere stilstand van de droger, deze van het stroomnet scheiden.
• De stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact trekken, maar aan
de stekker.
• Meerwegstekkers, koppelingen en verlengsnoeren mogen niet worden
gebruikt. Brandgevaar als gevolg van oververhitting!
• De droger niet met een waterstraal schoonspuiten. Gevaar voor elektrische schokken!
• Leun nooit op de geopende deur. Het apparaat zou kunnen kantelen.
• Na onderbreken van het droogproces kunnen het wasgoed en de
trommel heet zijn. Verbrandingsgevaar! Voorzichtig bij het uitnemen
van hetwasgoed.
5
125983240.qxp
2006-03-17
09:54
Page 6
Verpakkingsmateriaal
Elimination du matériel d’emballage
De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. De kunststoffen hebben de volgende aanduidingen, bijv.
>PE<, >PS<, enz. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de
daarvoor bestemde containers.
Oud apparaat verwijderen
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en
milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval
van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Waarschuwing! Als u het apparaat afdankt dient de stekker uit het
stopcontact getrokken te worden. Het aansluitsnoer afsnijden en met
de stekker verwijderen.
Het slot van de vuldeur onbruikbaar maken. Daardoor kunnen kinderen
zich niet insluiten en niet in levensgevaar komen.
6
125983240.qxp
2006-03-17
09:54
Page 7
Milieutips
• In de droger wordt het wasgoed wollig en zacht. Wasverzachters zijn
daarom bij het wassen niet nodig.
• Het meest economisch functioneert de droger als u:
– de ventilatieopeningen bij de sokkel van de droger steeds vrij houdt;
– de in het programmaoverzicht aangegeven vulgewichten opvolgt;
– op een goede ventilatie van de ruimte let;
– microfijnfilters en de fijne zeef na ieder droogproces reinigt;
– het wasgoed voor het drogen goed centrifugeert. Voorbeeld: Ve
bruiksgegevens
– afhankelijk van het centrifugetoerental – voor
6 kg wasgoed, gedroogd op programma KATOEN KAST-DROOG.
Centrifugeren
Droogproces
Restvocht
Energie
Kosten
in %
in kWh
in Euro1)
3,6
60
3,60
0,54
1200
3,2
53
3,10
0,47
1400
3,0
50
2,60
0,39
1800
2,5
42
2,30
0,35
Omwentelingen per
minuut
in liters
1000
1) Tarief: 0,15 Euro/kWh
7
125983240.qxp
2006-03-17
09:54
Page 8
Beschrijving van het apparaat
Bedieningspaneel
Programmaverloop-indicator
Toetsen- en
indicatieblok
8
Programmakiezer
Onderhoudsindicatoren
–WARMTEWISSELAAR (reinigen!)
–RESERVOIR (legen!)
–ZEEF (pluizenzeef reinigen!)
125983240.qxp
2006-03-17
09:54
Page 9
Voor de eerste ingebruikname van de droger
Om eventueel bij de productie achtergebleven stoffen te verwijderen,
moet de trommel van de droger met een vochtige doek worden afgenomen of kort het droogproces (30 MIN) met een vochtige doek in de
droger, worden uitgevoerd.
Wasgoed sorteren en voorbereiden
Wasgoed sorteren
• Op soort weefsel sorteren:
– Katoen/linnen voor programma’s van de programmagroep KATOEN.
– Mengweefsels en synthetische weefsels voor programma’s van de
programmagroep MENGWEEFSELS.
• Op behandelingsetiket sorteren. De behandelingsetiketten betekenen:
Drogen in de
Drogen op Drogen op gereduceerde temperaDrogen in de droger
droger in princi- normale tem- tuur (toets LAGE TEMP. indrukniet toegestaan
pe mogelijk
peratuur
ken!)
• Nieuw, gekleurd textiel niet samen met licht wasgoed drogen. Textiel kan
kleur afgeven.
• Tricotwasgoed en machinaal gebreide stoffen niet met het programma
EXTRADROOG drogen. Krimpgevaar!
• Wol niet in de droger drogen. Verviltingsgevaar! Wol na het drogen aan
de lucht met het programma WOL nabehandelen.
Wasgoed voorbereiden
• Om kluwens wasgoed te voorkomen: Ritssluitingen sluiten, overtrekken
dichtknopen, losse banden (bijv. van schorten) samenbinden.
• Zakken legen. Metalen delen (paperclips, veiligheidsspelden,...) verwijderen.
• Dubbel gevoerd wasgoed binnenstebuiten keren (bijv. bij een met katoen
gevoerde parka, de katoenen laag aan de buitenkant). Het wasgoed
droogt dan beter.
9
125983240.qxp
2006-03-17
09:54
Page 10
Programmaoverzicht
Max. vulgewicht
(drooggewicht)
LAGE TEMP. 1)
ZOEMER
BEHOEDZAAM 1)
Extrafuncties
6 kg
•
•
•
Doordrogen van dik textiel of textiel bestaande
uit meerdere lagen, bijv. badstof of badjas.
INTENSIEF6 kg
DROOG
•
•
•
Doordrogen van dik textiel, bijv. badstof of
badjas.
KASTDROOG
6 kg
•
•
•
Doordrogen van textiel met een gelijkmatige
dikte, bijv. badstof, tricot wasgoed of badstof
handdoeken.
STRIJKDROOG
6 kg
•
•
•
Voor dun textiel dat nog wordt gestreken, bijv.
tricot wasgoed, katoenen hemden.
STRIJKDROOG
6 kg
•
•
•
Voor katoenen of linnen wasgoed van een normale dikte, bijv. beddengoed, tafelkleden.
STRIJKDROOG
6 kg
•
•
•
Voor katoenen of linnen wasgoed, dat nog
gemangeld wordt, bijv. beddengoed,
tafelkleden.
Programma
MENGWEEFSELS
KATOEN
EXTRADROOG
Gebruik/Eigenschappen
TRES SEC
3 kg
•
•
•
Doordrogen van dik textiel of textiel bestaande
uit meerdere lagen, bijv. truien, beddengoed,
tafelkleden.
SEC
3 kg
•
•
•
Voor dun textiel dat niet wordt gestreken, bijv.
strijkvrije overhemden, tafelkleden, babykleding, sokken, lingerie.
FER SEC
3 kg
•
•
•
Voor dun textiel dat nog wordt gestreken, bijv.
tricot wasgoed, katoenen hemden.
2)
2)
1) LAGE TEMP. en BEHOEDZAAM kunnen niet tezamen worden geselecteerd.
2) Op de toets LAGE TEMP. drukken!
10
Behandelingssymbool
125983240.qxp
2006-03-17
09:54
Page 11
BEHOEDZAAM 1)
ZOEMER
Programma
Max. vulgewicht
(drooggewicht)
LAGE TEMP. 1)
Extrafuncties
Gebruik/Eigenschappen
Behandelingssymbool
2)
20 MIN
40 MIN
STRIJKVRIJ
WOL
OPFRISSEN
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
•
•
•
•
•
•
•
•
-
Voor het nadrogen van enkele stukken wasgoed
of voor kleine hoeveelheden onder de 1kg.
-
Speciaal programma met anti-kreukmechanisme voor eenvoudig te verzorgen textiel zoals
overhemden, blouses, die minimaal gestreken
behoeven te worden. Het resultaat is afhankelijk van het soort textiel en de textielbehandeling of - veredeling hiervan. (Het vulgewicht
komt met ca. 5 tot 7 hemden overeen.) Aanbeveling: Textiel direct na het centrifugeren
in de droger plaatsen. Na het drogen het
wasgoed direct uit de droger nemen en op
een hangertje ophangen.
-
Speciaal programma om wol na het luchtdrogen, na het dragen of nadat het een langere
tijd in de kast heeft gelegen, gedurende korte
tijd met warme lucht te behandelen. Woldraden
richten zich op en de wol wordt babyzacht.
Aanbeveling: Textiel na het drogen direct uitnemen.
-
Speciaal programma, ca. 35 minuten, voor
het opfrissen of zacht reinigen van textiel
met standaard in de handel verkrijgbare
stoom- of droogreinigingssets.
(Alleen dergelijke producten gebruiken als
deze door de fabrikant als geschikt voor
gebruik in een droger zijn gekenmerkt.)
2)
1) LAGE TEMP. en BEHOEDZAAM kunnen niet tezamen worden geselecteerd.
2) Op de toets LAGE TEMP. drukken!
11
125983240.qxp
2006-03-17
09:54
Page 12
Praktische tips
Maximaal vulgewicht benutten! U droogt het zuinigst, als u zich aan
de --vulgewichten houdt, die in de programmatabel vermeld staan.
Een volgepropte trommel leidt tot onregelmatige droging en te lange
droogtijd, waardoor ook het energieverbruik onnodig toeneemt.
Kleine hoeveelheden drogen is altijd minder economisch.
Onderstaande aanwijzingen kunnen u daarbij helpen:
Badjas
1200 g
Beddelaken
500 g
Blouse
100 g
Dekbedovertrek
700 g
Handdoek
200 g
Herenoverhemd
200 g
Kussensloop
200 g
Nachthemd/pyjama
200-500 g
Ondergoed
250 g
Tafellaken
200-300 g
Theedoek
100 g
Werkjas
300-600 g
Belangrijk:
• Bijzonder tere weefsels, bijv. gordijnen van synthetische vezels, wol,
zijde, textiel met metalen versieringen, nylons, grote stukken wasgoed
zoals anoraks, doorgestikte dekens, slaapzakken en dekbedden mogen
niet in de machine gedroogd worden. Ook artikelen die sponsachtig
rubber bevatten mogen niet in de droger. Hieronder wordt geen elastisch gemaakte kleding verstaan, maar wel bijvoorbeeld, de rubberachtige rug van een kleedje. Wol en gedeeltelijk wollen artikelen kunnen krimpen en/of vervilten. Wij adviseren u met klem deze artikelen
niet in de trommeldroger te drogen.
12
125983240.qxp
2006-03-17
09:54
Page 13
• Controleer zorgvuldig of het wasgoed geschikt is om machinaal
gedroogd te worden. Aanwijzingen daarvoor vindt u op het textielbehandelingsetiket.
• Overtuig u ervan dat borst- of broekzakken leeg zijn. Keer kleding
met borst- en broekzakken met dikke zomen binnenstebuiten, op
deze manier voorkomt u zoveel mogelijk onregelmatige droging.
• Dekbedovertrekken en kussenslopen dichtmaken, anders verzamelen
zich hierin kleinere wasstukken. Ritssluitingen en haakoogsluitingen
dichtdoen, losse banden en ceintuurs samenknopen.
• Het wasgoed voor het drogen goed centrifugeren.
• Sorteer uw wasgoed volgens textielsoort en droogtegraad.
• Voorkom overdroging door het zorgvuldig kiezen van de gewenste
droogtegraad. Te droog wasgoed laat zich minder goed strijken.
• Om het statisch worden (knetteren en kleven) van synthetisch wasgoed te voorkomen, adviseren wij u in de wasautomaat een wasverzachter te gebruiken.
• Tricot kan iets krimpen. Deze textielsoort niet overdrogen. Bij de
aanschaf rekening houden met het feit dat deze textiel, al naar
gelang de kwaliteit, krimpt.
• Het kan voorkomen dat u, na het drogen, toch nog vochtige plekken
in het wasgoed vindt. Dat is met name het geval bij dikke kragen,
manchetten en zomen. U kunt deze kledingstukken nadrogen, hierbij de machine op minstens 30 minuten instellen.
13
125983240.qxp
2006-03-17
09:54
Page 14
Drogen
Apparaat inschakelen/Verlichting inschakelen
Programmakiezer op VERLICHTING of op een willekeurig programma draaien.
Het apparaat is ingeschakeld. Bij een geopende vuldeur is de trommel verlicht.
Vuldeur openen/wasgoed in de machine doen
1.Vuldeur openen:
Druk hiervoor krachtig tegen de vuldeur (drukpunt
)
2. Doe het wasgoed losjes in de machine.
Let op! Zorg ervoor dat er geen wasgoed klem komt te zitten tussen de
deur en de rubberen afdichting.
3. Druk de vuldeur goed dicht. De sluiting moet hierbij hoorbaar vastklikken.
Programma kiezen
Gewenste programma met
de programmakiezer
instellen.
Extra functies kiezen
Indien gewenst, de toetsen LAGE
TEMP., ZOEMER of BEHOEDZAAM
indrukken.
14
125983240.qxp
2006-03-17
09:54
Page 15
ZOEMER
Na afloop van het droogprogramma klinkt met tussenpozen een akoestische zoemer.
LAGE TEMP.
Voor bijzonder behoedzaam drogen van kwetsbare weefsels met het
behandelingssymbool
evenals voor temperatuurgevoelig textiel (bijv.
acryl, viscose). Het programma wordt op lage temperaturen uitgevoerd.
LAGE TEMP. is alleen zinvol bij een maximale vulhoeveelheid van 3kg!
BEHOEDZAAM
Voor behoedzaam drogen van veelvuldig gedragen textiel. Het programma
start op de maximale temperatuur, tijdens het verloop van het droogproces wordt de temperatuur verlaagd om het wasgoed behoedzaam te
behandelen.
LAGE TEMP. en BEHOEDZAAM kunnen niet tezamen worden geselecteerd.
Programma starten
Op de toets START/PAUZE drukken. Het programma wordt gestart. De
indicatie van het programmaverloop geeft aan hoe ver het drogen is
gevorderd.
Programma wijzigen
Om een abusievelijk gekozen programma na de programmastart te wijzigen,
de programmakiezer eerst op UIT draaien en vervolgens het programma
opnieuw instellen.
Een directe verandering van het programma na de programmastart is niet
meer mogelijk. Als echter wordt getracht het programma met de programmakiezer te wijzigen, knipperen de indicatie van het programmaverloop en de
onderhoudsindicaties. Als een toets voor een extra functie (behalve de toets
ZOEMER) wordt ingedrukt, knippert de bijbehorende indicatie meerdere keren.
Het droogprogramma wordt daardoor echter niet beïnvloedt (wasgoedbeveiliging).
15
125983240.qxp
2006-03-17
09:54
Page 16
Wasgoed toevoegen of voortijdig uitnemen
1. Vuldeur openen.
Waarschuwing! Wasgoed en trommel kunnen heet zijn. Verbrandingsgevaar!
2. Wasgoed toevoegen of uitnemen.
3. Vuldeur goed dichtdrukken. De sluiting moet hoorbaar vastklikken.
4. Druk op toets START/PAUZE om het droogproces voort te zetten.
Droogproces beëindigd/Wasgoed uit de droger nemen
Nadat het droogproces beëindigd is, branden de indicaties EINDE en
ANTI-KREUK. Als op de toets ZOEMER is gedrukt, klinkt met tussenpozen een akoestisch signaal.
Het droogproces wordt automatisch gevolgd door een anti-kreukfase
van 30 minuten. Daarbij draait de trommel met tussenpozen. Op deze
manier blijft het wasgoed los en kreukvrij. Tijdens de anti-kreukfase kan
het wasgoed op ieder moment worden uitgenomen. (Om kreukvorming
te voorkomen moet het wasgoed op z'n laatst tegen het einde van de
anti-kreukfase worden uitgenomen.)
1. Vuldeur openen.
2. Voordat het wasgoed wordt uitgenomen, moeten de pluizen uit het
microfijnfilter worden verwijderd, het beste met een vochtige hand
(zie hoofdstuk “Reiniging en onderhoud“).
3. Wasgoed uit de droger nemen.
4. Programmakiezer op UIT draaien.
Belangrijk! Na ieder droogproces
– het microfijnfilter en de fijne zeef reinigen
– en het opvangreservoir legen
(zie hoofdstuk “Reiniging en onderhoud“).
5. Vuldeur sluiten.
16
125983240.qxp
2006-03-17
09:54
Page 17
Reiniging en onderhoud
Pluizenzeven reinigen
Om een probleemloze werking van de droger te garanderen moeten de pluizenzeven (microfijnfilter en fijne zeef) na ieder droogproces worden gereinigd.
Let op! De droger nooit zonde pluizenzeven of met beschadigde of
verstopte pluizenzeven in werking stellen.
1. Vuldeur openen.
2. Het microfijnfilter, dat in het onderste
gedeelte van de vuldeuropening
is aangebracht, met een
vochtige hand reinigen.
3. De ontgrendelingsknop van de grove
zeef naar beneden drukken.
De grove zeef springt open.
4. De fijne zeef uitnemen.
5. Pluizen van de fijne zeef verwijderen,
het beste met een vochtige hand.
17
125983240.qxp
2006-03-17
09:54
Page 18
Het totale gebied van de zeven reinigen
Het gebied van de zeven hoeft niet na ieder droogproces te worden
gereinigd, maar moet wel regelmatig worden gecontroleerd en indien nodig,
dienen de pluizen verwijderd te worden.
6. Daarvoor de grove zeef aan de
bovenkant vastpakken en naar
voren trekken, tot deze uit de beide
vergrendelingen loskomt.
7. Pluizen uit het totale zeefgebied
verwijderen, het beste met een
stofzuiger.
8. De beide uitstulpingen van de
grove zeef in de inkepingen in de
vuldeur drukken, tot deze vastklikken.
9. De fijne zeef terugplaatsen.
10. Tegen de grove zeef drukken, tot
deze in de vergrendeling vastklikt.
Zonder fijne zeef vergrendelt de
grove zeef niet en kan de vuldeur
niet worden gesloten.
Deurafdichtingen reinigen
De deurafdichting direct na het droogproces met een vochtige doek
afnemen.
18
125983240.qxp
2006-03-17
09:54
Page 19
Opvangreservoir legen
Na ieder droogproces het opvangreservoir legen.
Bij een vol opvangreservoir wordt een lopend programma automatisch
onderbroken en brandt de indicatie RESERVOIR. Om het programma te
kunnen voortzetten, dient eerst het opvangreservoir geleegd te worden.
Waarschuwing! Het condenswater is niet drinkbaar en niet voor het
bereiden van levensmiddelen geschikt.
1. Lade met waterreservoir geheel
uitnemen (1) en de uitloopsteunen
van het waterreservoir tot aan de
aanslag omhoog trekken (2).
2.Het water in een kom of iets soortgelijks uitgieten.
3. De aftapstop inschuiven en het
opvangreservoir weer plaatsen. Als
het programma als gevolg van een
vol opvangreservoir werd onderbroken:
Druk op toets START/PAUZE om het
droogproces voort te zetten.
Het opvangreservoir kan ca. 4 liter bevatten, voldoende voor ca. 6kg
wasgoed dat eerder op 800 omwentelingen/minuut is gecentrifugeerd.
Het condenswater kan als gedistilleerd water worden gebruikt, bijv.
voor een stoomstrijkijzer. Condenswater echter vooraf filteren (bijv. met
een koffiefilter), om resten of kleine pluizen te verwijderen.
Warmtewisselaar reinigen
Als de indicatie WARMTEWISSELAAR brandt, moet de warmtewisselaar
worden gereinigd.
Let op! Werking met een verstopte warmtewisselaar kan schade aan de
droger toebrengen. Bovendien verhoogt dit het energieverbruik.
19
125983240.qxp
2006-03-17
09:54
Page 20
1. Vuldeur openen.
2. Sokkelklep openen: daarvoor de
ontgrendelingsknop aan de onderkant
van de vulopening indrukken
en de sokkelklep naar links toe
openklappen.
3. Binnenzijde van de deur en voorruimte
van de warmtewisselaar van
pluizen ontdoen. De deurafdichting
met een vochtige doek afnemen.
4. De beide borgplaatjes naar binnen
draaien.
5. Warmtewisselaar aan de greep uit
de sokkel trekken en horizontaal
verplaatsen, om te voorkomen dat
restwater uitloopt.
6. Voor het legen van de warmtewisselaar,
deze verticaal boven een
spoelbak houden.
Let op! Voor het reinigen geen
scherpe voorwerpen gebruiken.
De warmtewisselaar kan daardoor beschadigen.
7. Warmtewisselaar reinigen.Het beste met een handborstel of met een
handdouche krachtig afspoelen.
8. De warmtewisselaar weer terugplaatsen en vergrendelen (de beide
borgplaatjes naar buiten draaien, ze zij vastklikken).
9. Sokkelklep sluiten.
De droger functioneert niet als de indicatie WARMTEWISSELAAR
brandt.
Let op! De droger nooit zonder warmtewisselaar in werking stellen.
20
125983240.qxp
2006-03-17
09:55
Page 21
Trommel reinigen
Let op! Trommel niet met schuurmiddelen of staalwol reinigen.
Kalk in het water of wasverzorgingsmiddelen kunnen een amper zichtbare
aanslag op de binnenkant van de trommel vormen. De droogheidsgraad van
het wasgoed kan dan niet meer betrouwbaar worden vastgesteld. Het wasgoed
komt vochtiger uit de droger dan u verwacht. De binnenkant van de trommel
en de trommelribben met een huishoud- schoonmaakmiddel (bijv. azijnreiniger) vochtig afnemen.
Bedieningspaneel en ommanteling reinigen
Let op! Geen meubelreinigingsmiddelen of andere agressieve reinigingsmiddelen voor de reiniging van de droger gebruiken. Bedieningspaneel en
ommanteling met een vochtige doek afnemen.
Wat te doen als…
Kleine storingen zelf oplossen
Wanneer de droger tijdens het bedrijf een foutmelding aangeeft (een of
meer indicaties in de indicatie van het programmaverloop knipperen),
controleert u eerst of u het probleem met behulp van de onderstaande
tabel zelf kunt oplossen. Wanneer u het probleem niet kunt oplossen:
apparaat uit- en weer inschakelen. Programma opnieuw instellen.
Op de toets START/PAUZE drukken.
Wanneer de foutmelding opnieuw wordt aangegeven, neemt u contact
op met de service-afdeling en geeft u aan welke indicaties knipperen
Storing
Droger werkt niet.
Mogelijke oorzaak
Vuldeur is geopend.
Oplossing
De stekker in het stopcontact steken. Zekering in
de zekeringkast (huisinstallatie) controleren.
Vuldeur sluiten.
Is de toets START/PAUZE
ingedrukt?
Opnieuw op de toets
START/PAUZE drukken.
Netstekker zit niet in het
stopcontact of de zekering
is niet in orde.
21
125983240.qxp
2006-03-17
09:55
Storing
Droogresultaat is niet
bevredigend.
Page 22
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Verkeerd programma
gekozen.
Bij het volgende droogproces een ander programma
kiezen (zie hoofdstuk "Programmaoverzicht").
Pluizenzeven verstopt.
Pluizenzeven schoonmaken.
Condensor vol pluizen.
Condensor schoonmaken.
Verkeerd vulgewicht.
Op het aanbevolen vulgewicht letten.
Ventilatieopeningen in de
sokkel afgedekt.
Ventilatieopeningen in de
sokkel vrijmaken.
Aanslag aan de binnenzijde Binnenzijde van de trommel
van de trommel of op de
en trommelribben schoontrommelribben.
maken.
Geleidingsvermogen van
het water op de plaats van
opstelling wijkt af van de
standaardinstelling van het
apparaat.
Standaardinstelling voor de
droogheidsgraad veranderen
(zie hoofdstuk "Programmeermogelijkheden").
Deur gaat niet dicht.
Fijne zeef is niet in de achi- Fijne zeef in de machine
ne geplaatst en/of de grove plaatsen en/of grove zeef
zeef is niet goed vastgeklikt. goed vastklikken.
Bij het indrukken van
een toets knippert de
bijbehorende indicatie
meerdere keren.
Wasgoedbeveiliging. Na het
Programmakiezer op UIT
starten van het programma
draaien. Het programma
kan de extra functie
opnieuw instellen.
niet meer worden ingesteld.
De trommelverlichting
werkt niet.v
Programmakiezer op de
stand UIT draaien.
Programmakiezer op VERLICHTING of op een willekeurig programma draaien.
Gloeilamp is defect.
Gloeilamp vervangen (zie
navolgende paragraaf).
Opvangreservoir legen, vervolgens
Opvangreservoir is vol.
het programma starten
met de toets START/PAUZE.
Droogproces wordt kort na Voor het gekozen program- Tijdprogramma of hogere
de start van het programma ma is te weinig of te droog droogstand (bijvoorbeeld
beëindigd. Indicatie EINDE wasgoed in de machine
INTENSIEF-DROOG in plaats
brandt.
gedaan.
van KAST-DROOG) kiezen.
Programma blijft
staan, indicatie RESERVOIR
brandt.
22
125983240.qxp
2006-03-17
09:55
Page 23
Storing
Droogproces duurt ongewoon lang. Informatie:
Na ca. 5 uur eindigt
het droogproces automatisch (zie hoofdstuk
„Droog-proces beëindigd“).
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Pluizenzeven verstopt.
Pluizenzeven schoonmaken.
Condensor vol pluizen.
Condensor schoonmaken.
Toets LAGE TEMP. is ingedrukt en er is te veel wasgoed in de machine
gedaan.
Te veel wasgoed in de achine gedaan.
Wasgoed is vooraf onvoldoende gecentrifugeerd.
Toets LAGE TEMP. is alleen
zinvol bij een vulgewicht tot
3 kg.
Vulgewicht verminderen.
Wasgoed voldoende centrifugeren.
Lamp voor de binnenverlichting vervangen
Uitsluitend een speciale lamp gebruiken, die voor de droger geschikt is. De speciale lamp is bij onze service-afdeling verkrijgbaar, ET-Nr. 112 552 000-5.
Waarschuwing! Geen standaard lamp gebruiken! Deze ontwikkelt te
veel warmte en kan het apparaat beschadigen!
Waarschuwing! Voor het vervangen van de lamp, de stekker uit het
stopcontact trekken, bij een vaste aansluiting: de zekering geheel uitdraaien
of uitschakelen.
1. Afdekkap van de lamp afschroeven (deze treft u direct achter de vulopening,
aan de bovenzijde, aan; zie hoofdstuk ”Beschrijving van het apparaat“.)
2. Defecte lamp vervangen.
3. Afdekkap weer vastschroeven.
Waarschuwing! Om veiligheidsredenen dient de afdekkap goed vastgeschroefd te zijn. Anders mag de droger niet in gebruik worden genomen.
23
125983240.qxp
2006-03-17
09:55
Page 24
Programmeermogelijkheden
Doel
Handelwijze
1. Programmakiezer op een willekeurig programma
draaien.
Akoestisch signaal dat u
2. De toets ZOEMER gedurende ca. 5 seconden ingedrukt
aan het programmaeinde
houden. Er klinkt meerdere keren een kort signaal.
herinnert vast inprogramDe indicatie ZOEMER knippert meerdere keren.
meren.
Daardoor is de instelling vast geprogrammeerd.
De instelling opheffen zoals onder 1 en 2 beschreven
1. Programmakiezer op een willekeurig programma
draaien.
2.
De
toetsen ZOEMER en BEHOEDZAAM gelijktijdig geduDroogheidsgraadherkenrende
ca. 5 seconden ingedrukt houden.
ning aanpassen:
In het multidisplay verschijnt de actuele instelling:
Als aan het einde van het
– C0: Instelling voor droger wasgoed
programma het wasgoed
– C1: Standaardinstelling
iets droger of iets vochti– C2: Instelling voor vochtiger wasgoed
ger dient te zijn, dan
3. Zo vaak op de toets START/PAUZE drukken tot in het
standaard is ingesteld.
multidisplay de gewenste instelling verschijnt.
4. Programmakiezer op UIT draaien.
Daardoor is de instelling vast ingeprogrammeerd.
Als bij het gebruik van
een externe condenswaterafvoer de indicatie
RESERVOIR permanent
moet worden uitgeschakeld.
24
1. Programmakiezer op een willekeurig programma
draaien.
2. De toetsen DEUR en LAGE TEMP. gelijktijdig gedurende
ca. 5 seconden ingedrukt houden. Het multidisplay
geeft even ” 0“ aan:
Daarmee is de indicatie RESERVOIR permanent uitgeschakeld.
Instelling opheffen vindt plaats zoals beschreven onder 1
en 2, het multidisplay geeft echter gedurende korte tijd
”1“ (in plaats van ”0“) aan.
125983240.qxp
2006-03-17
09:55
Page 25
Technische gegevens
Dit apparaat is in overeenstemming met de volgende EG-richtlijnen:
– 73/23/EEG van 19.02.1973 Laagspanningsrichtlijn
– 89/336/EEG van 03.05.1989 EMC-richtlijn inclusief aangepaste
richtlijn 92/31/EEG
– 93/68/EEG van 22.07.93 CE-markeringsrichtlijn
Hoogte x breedte x diepte
85 x 60 x 60 cm
Diepte bij geopende vuldeur
109 cm
Hoogteverstelbaarheid
1,5 cm
Leeggewicht
env. 42 kg
Vulgewicht (programma-afhankelijk) 1)
max. 6 kg
Energieverbruik in overeenkomst met IEC 1121 e.v.
(6kg katoen, gecentrifugeerd op 1000 Omw/min,
Programma KATOEN KAST-DROOG)
3,6 kWh
Gebruiksmogelijkheden
Huishouden
Toegestane omgevingstemperatuur
+ 5°C à + 35°C
1) In bepaalde landen zijn de afwijkende vulgewichtindicaties door verschillende meetme
thoden bepaald.
Verbruikswaarden
De verbruikswaarden zijn onder normomstandigheden bepaald.
Ze kunnen bij het gebruik in het huishouden afwijken.
Vulgewicht
in kg
Energieverbruik
in kWh
KATOEN KAST-DROOG 1)
6
3,6
COTON A REPASSER 1)
6
2,9
TEXTILES MELANGES A RANGER 2)
3
1,3
Programma
1) met 1000 Omw/min centrifugeren
2) met 1200 Omw/min centrifugeren
25
125983240.qxp
2006-03-17
09:55
Page 26
Instructies voor plaatsing en aansluiting
Veiligheidsaanwijzingen voor de installatie
• Voor de ingebruikname moeten alle delen van de transportbeveiliging verwijderd zijn. Anders kan dit tot beschadiging van de droger leiden.
• Controleer vóór de ingebruikname of de op het typeplaatje van het apparaat
aangegeven netspanning en stroomsoort met de netspanning en
stroomsoort op de opstellingsplaats overeenkomen. De vereiste elektrische
zekering is eveneens op het typeplaatje aangegeven.
• De stekker altijd in een volgens de voorschriften geïnstalleerd randgeaard
stopcontact steken.
• Bij vaste aansluiting: een vaste aansluiting mag alleen door een erkende
elektro-vakman worden uitgevoerd.
• Het apparaat niet in een ruimte waar het kan gaan vriezen plaatsen.
• Let op dat de apparaatdeur niet door deuren van de woning of andere
apparaatdeuren kan worden geblokkeerd.
• Het apparaat niet op een hoogpolige vloerbedekking plaatsen. Belemmering
van luchtcirculatie bij de ventilatieopeningen.
• Opletten dat de droger niet op het aansluitsnoer staat.
• De droger waterpas opstellen.
26
125983240.qxp
2006-03-17
09:55
Page 27
Transportbeveiliging verwijderen
Let op! Voor de ingebruikname
absoluut alle delen van de
transportbeveiliging verwijderen!
1.Vuldeur openen.
2. Plakband van de bovenzijde van de
trommel verwijderen.
3. Folieslang met de polystyreenvulling
uit de droger trekken.
Elektrische aansluiting
Gegevens over netspanning, stroomsoort en vereiste zekering zijn op
het typeplaatje aangegeven. Het typeplaatje is bij de vuldeur aangebracht
(zie hoofdstuk ”Beschrijving van het apparaat“).
Het aansluitsnoer moet gemakkelijk te bereiken zijn nadat de machine geïnstalleerd is.
27
125983240.qxp
2006-03-17
09:55
Page 28
Deurscharnier omzetten
Waarschuwing! Het deurscharnier mag alleen door een vakman worden
omgezet. Wendt u zich indien nodig tot onze service-afdeling of
uw vakhandel.
Waarschuwing! Voor het omzetten van het deurscharnier moet de
netstekker uit het stopcontact worden getrokken; bij een vaste aansluiting:
zekering helemaal losdraaien of uitschakelen.
1. Deur openen.
2. Scharnieren A aan de voorzijde van
het apparaat losschroeven en de
vuldeur verwijderen.
3. Afdekplaten B en C afnemen. Steek
daarvoor een dunne schroevendraaier
in de sleuf (zie afbeelding),
druk deze iets naar beneden en
neem de afdekplaten uit.
4. Sluithaak D met geschikt gereedschap
door op de vergrendeling te
drukken losmaken, verwijderen en
180° gedraaid aan de tegenoverliggende
zijde weer monteren.
5. Scharnieren A losschroeven van de vuldeur, 180° draaien en aan de tegenoverliggende zijde weer terugplaatsen en
vastschroeven.
6. Afdekplaten B en C 180° draaien en aan
de tegenoverliggende zijde weer monteren.
7. Afdekplaten E van de voorzijde van
het apparaat losschroeven, 180°
draaien en aan de andere kant weer
vastschroeven.
8. Deurvergrendeling F losschroeven,
iets omlaag drukken en uit de voorzijde
van het apparaat halen.
9. De vergrendelingsknop van afdekking
G aan de onderzijde indrukken, de afdekking iets omlaag drukken en uit de voorzijde van het apparaat halen.
28
125983240.qxp
2006-03-17
09:55
Page 29
10. De deurvergrendeling F naar de tegenoverliggende zijde verplaatsen en
vastschroeven.
11. Aan de andere kant de afdekking G plaatsen en de vergrendelingsknop vast
laten klikken.
12.Vuldeur met de scharnieren in de uitsparingen tegen de voorzijde van het
apparaat plaatsen en vastschroeven.
Aanwijzing m.b.t. contactbescherming: het apparaat kan pas weer
veilig worden gebruikt, wanneer alle kunststof onderdelen zijn gemonteerd.
Extra leverbare accessoires
Bij uw vakhandel zijn de volgende extra leverbare accessoires verkrijgbaar:
Montagesets was/-droogzuil
Met deze montagesets kan de droger samen met een AEG-Electroluxwasautomaat (60cm breed, voorlader) tot een ruimtebesparende was-/
droogzuil worden gecombineerd. De wasautomaat staat onder, de droger boven.
Er zijn twee uitvoeringen leverbaar:
– zonder blad
916.018 902
– met uittrekbaar blad
916.018 903
Montageset externe condenswaterafvoer
Montageset (125 122 510) voor directe afvoer van het condenswater in
een wasbak, sifon, riool, enz. Het opvangreservoir hoeft dan niet meer
geleegd te worden, maar moet wel op de daarvoor bestemde plaats in
de droger blijven. Voor het uitschakelen van de indicatie RESERVOIR, zie
hoofdstuk “Programmeermogelijkheden”. Max. opvoerhoogte: 1m vanaf
de onderkant van de droger: max. lengte: 3m
29
125983240.qxp
2006-03-17
09:55
Page 30
Garantievoorwaarden
België
WAARBORGVOORWAARDEN
Onze toestellen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze klantendienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de waarborgtermijn. De levensduur van het toestel wordt daardoor niet negatief beïnvloed.
Onderstaande waarborgvoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het
Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet. Ook de waarborgverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit toestel verlenen wij waarborg volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken
aan het toestel die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan
de eindgebruiker. Deze waarborgvoorwaarden zijn niet van toepassing in geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik.
2. De waarborgprestatie houdt in dat het toestel kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden, om mogelijke verdere schade te voorkomen.
4. Voor een beroep op waarborg dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd.
5. De waarborg heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik
6. De waarborg heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die
voor de waarde en deugdelijkheid van het toestel onbeduidend zijn.
7. De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
• chemische en elektrochemische inwerking van water,
• abnormale milieuomstandigheden in het algemeen
• voor het toestel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden
• contact met agressieve stoffen.
8. De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze
verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik,
gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of
ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel
voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een
defect veroorzaken.
10. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of
gezonden naar onze klantendienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd
voor grote of ingebouwde toestellen.
11. Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de
benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan
worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade
30
125983240.qxp
2006-03-17
09:55
Page 31
die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
12. Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt
of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor
om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch aanvang
van een nieuwe waarborgtermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een waarborg van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde
gebrek.
15. Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het
toestel, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. In
geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het toestel niet
overtreffen.
Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België gekochte en/of in gebruik zijnde toestellen. Indien een toestel naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te
gaan of het toestel voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie,
installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in
het buitenland aangeschafte toestellen dient de gebruiker zich zelf te vergewissen van de
bepalingen in België. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de waarborg, en kunnen niet altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de waarborgtermijn staat onze klantendienst u ter beschikking.
Adres Klantendienst:
ELECTROLUX HOME PRODUCTS BELGIUM
Bergensesteenweg, 719
1502 LEMBEEK
Tel.: 02.363.04.44
Adres service-afdeling
België
Electrolux Home Products Belgium
ELECTROLUX SERVICE
Bergensesteenweg 719
1502 Lembeek
E-mail:
[email protected]
Consumer services
Telefon
02/363.04.44
Telefax
02/363.04.00
02/363.04.60
31
125983240.qxp
2006-03-17
09:55
Page 32
Service
Controleer bij technische storingen eerst of u met behulp van de gebruiksaanwijzing (hoofdstuk ”Wat u moet doen als…“) het probleem zelf kunt oplossen.
Wanneer u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met onze
klantenservice of met een van onze servicepartners.
Om u snel te kunnen helpen, hebben
wij de volgende gegevens nodig:
– Modelaanduiding
– Productnummer (PNC)
– Serienummer (S-No.)
(u vindt deze nummers op het
typeplaatje)
– Soort storing
– Eventuele foutmelding die het apparaat
weergeeft
Om ervoor te zorgen dat u de benodigde identificatienummers van uw
apparaat bij de hand heeft, raden wij u aan deze hier te noteren:
Modelaanduiding: .....................................
PNC: .....................................
S-No: .....................................
32
125983240.qxp
2006-03-17
09:55
Page 33
From the Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world´s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdooruse. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines,vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in morethan 150 countries around the world.
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
125983240-01-020306-01

advertisement

Related manuals

advertisement