HUSQVARNA-ELECTROLUX QW451T User manual

HUSQVARNA-ELECTROLUX QW451T User manual
QW451T
Käyttöohje
Kondensoiva
kuivausrumpu
2
Sisällys
Kiitos, että olet valinnut erään laadukkaista tuotteistamme.
Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi laitteen ongelmattoman ja parhaan
mahdollisen toiminnan. Ohjeiden avulla osaat käyttää kaikkia laitteen toimintoja
helposti ja nopeasti. Säilytä tämä käyttöohjekirja aina käden ulottuvilla paikassa,
jossa se pysyy siistinä. Luovuta käyttöohje laitteen mahdolliselle uudelle omistajalle.
Toivomme, että uusi laitteesi tuottaa sinulle paljon iloa.
Sisällys
Käyttöohjeet
3
Tärkeitä turvallisuustietoja
Tuotteen kuvaus
3
5
Käyttöpaneeli
Ennen käyttöönottoa
6
6
Pyykin lajittelu ja valmistelu
6
Ohjelmat
8
Päivittäinen käyttö
10
Laitteen kytkeminen toimintaan/valon
sytyttäminen
10
Luukun avaaminen/pyykin laittaminen
koneeseen
10
Ohjelman valinta
10
Toiminto Skon (ARKA PYYKK)I
10
Toiminto Skrynkelskydd (PITKÄ
RYPISTYMISEN ESTO)
11
Toiminto Signal (ÄÄNIMERKKI)
11
Toiminto Tid (AIKA)
11
Toiminto Fördröjd start (AJASTIN)
12
TOIMINTOLUKITUS
12
Ohjelman käynnistäminen
12
Ohjelman muuttaminen
12
Pyykin lisääminen tai poistaminen ennen
ohjelman päättymistä
13
Kuivausohjelman päättyminen / pyykin
ottaminen koneesta
13
Huolto ja puhdistus
13
Nukkasihdin puhdistaminen
13
Luukun tiivisteen puhdistaminen
Lauhdevesisäiliön tyhjentäminen
Lämmönvaihtimen puhdistaminen
Rummun puhdistaminen
Käyttöpaneelin ja ulkopintojen
puhdistaminen
Käyttöhäiriöt ...
Omatoiminen vianmääritys
Rummun lampun vaihtaminen
Koneen asetukset
15
15
16
17
Tekniset tiedot
Kulutustiedot
21
22
Ohjeita testilaitokselle
Asennus
Laitteen sijoittaminen
Kuljetussuojausten poistaminen
Sähköliitäntä
Luukun avautumissuunnan vaihtaminen
22
22
22
23
23
17
18
18
19
20
Erikoisvarusteet
Ympäristönsuojelu
Pakkausmateriaalit
Käytöstäpoistettu laite
Ympäristönsuojeluneuvoja
Huoltopalvelu
Euroopan Takuu
24
25
26
26
26
26
27
27
www.electrolux.com
27
Oikeus muutoksiin pidätetään
Tärkeitä turvallisuustietoja
3
Käyttöohjeet
Tärkeitä turvallisuustietoja
Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät neuvot sekä varoitukset huolellisesti ennen
laitteen asentamista ja ensimmäistä käyttöä, jotta osaisit käyttää laitetta turvallisesti ja oikealla tavalla. Turhien virheiden ja onnettomuuksien välttämiseksi on
tärkeää, että kaikki laitteen käyttäjät perehtyvät huolellisesti sen toimintaan ja
turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä ohje tallessa ja varmista, että se kulkee aina
laitteen mukana esimerkiksi asunnon vaihdon yhteydessä tai luovutetaan mahdolliselle uudelle omistajalle. Näin kaikilla laitteen käyttäjillä on asianmukaiset ohjeet
turvallista käyttöä varten.
Yleinen turvallisuus
• Tuotteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai muunlaisten muutosten tekeminen
on vaarallista.
• Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti tai sensorisesti rajoitteisten tai muulla tavalla
taitamattomien tai kokemattomien henkilöiden (ei myöskään lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä.
• Varmista, että kotieläimet eivät pääse kiipeämään kuivausrumpuun. Tarkista rumpu ennen kuin aloitat koneen käytön.
• Kolikot, hakaneulat, hiuspinnit, naulat, ruuvit, kivet tai muut kovat ja terävät esineet
voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja eikä niitä sen vuoksi saa joutua koneen sisälle.
• Tulipalon vaaran välttämiseksi kuivausrummussa ei saa kuivata seuraavanlaisia tekstiilejä: Tyynyt, peitot ja vastaavat (koska ne keräävät lämpöä).
• Kuivausrummussa ei saa kuivata vaahtokumista valmistettuja tuotteita (lateksivaahto),
suihkumyssyjä, vettähylkiviä tekstiilejä, kumitettuja esineitä tai vaatteita eikä vaahtokumilla täytettyjä tyynyjä.
• Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen sekä ennen kuin aloitat puhdistus- tai
huoltotöiden suorittamisen.
• Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta omatoimisesti. Asiantuntemattoman henkilön suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa henkilövahinkoja tai vakavia toimintahäiriöitä. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Vaadi aina alkuperäisten varaosien
käyttöä.
• Tekstiilit, joissa on ruokaöljyä, asetonia, petrolia, kerosiinia, tahranpoistoainetta, tärpättiä, vahoja ja vahanpoistoaineita on pestävä kuumassa vedessä käyttäen runsaasti pesuainetta, ennen kuin ne voidaan kuivata kuivausrummussa.
• Räjähdysvaara: Kuivausrummussa ei saa kuivata vaatteita tai tekstiilejä, jotka on käsitelty tulenaroilla puhdistus- ja liuotinaineilla (pesubensiini, alkoholi, tahranpoistoaine
jne.). Tällaiset aineet ovat haihtuvia ja voivat aiheuttaa räjähdyksen. Kuivausrummussa
saa kuivata vain vedellä pestyjä vaatteita.
• Tulipalon vaara: kasvi- tai paistoöljyllä kostuneet tai tahraantuneet vaatteet aiheuttavat tulipalon vaaran eikä niitä saa sen vuoksi kuivata kuivausrummussa.
• Jos olet käyttänyt liuotinainetta sisältävää tahranpoistoainetta, vaate on huuhdeltava
huolellisesti ennen kuivausrumpukuivausta.
4
Tärkeitä turvallisuustietoja
• Tarkista aina, että kuivattavan vaatteen taskuihin ei ole jäänyt tulitikkuja tai kaasusytytintä
VAROITUS!
Älä koskaan pysäytä kuivausta ennen kuivausjakson päättymistä, ellet heti ota
pyykkiä rummusta ja levitä sitä kuivumaan, jotta kuumuus haihtuu. Tulipalon vaara!
Asennus
• Tämä laite on painava, sen siirtämisessä on noudatettava varovaisuutta.
• Tarkista pakkauksen purkamisen yhteydessä, ettei laite ole vaurioitunut. Jos et ole varma
asiasta, älä käytä laitetta, vaan ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Poista kaikki kuljetustuet ja pakkausmateriaalit ennen laitteen käyttöä. Muussa tapauksessa laite voi vaurioitua vakavasti. Lue käyttöohjeen aihetta käsittelevä kohta.
• Kuivausohjelman viimeinen vaihe on jäähdytysvaihe, joka suojaa pyykkiä korkean lämpötilan aiheuttamilta vahingoilta.
• Kaikki laitteen asennuksessa tarvittavat sähkötyöt on annettava asiantuntevan sähköasentajan tehtäväksi.
• Tarkista, ettei laite ole virtajohdon päällä.
• Jos laite sijoitetaan maton päälle, säädä jalkoja siten, että ilma pääsee kiertämään vapaasti.
• Kun laite on asennettu paikalleen, tarkista, ettei se paina tai purista virtajohtoa.
• Jos kuivausrumpu asennetaan pesukoneen päälle, on käytettävä torniasennussarjaa (lisävaruste).
Käyttö
• Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön. Laitetta ei saa käyttää muihin kuin sille
tarkoitettuihin käyttökohteisiin.
• Kuivaa laitteessa vain tekstiilejä, joille rumpukuivaus on sallittu. Noudata tekstiilien hoito-ohjemerkintöjä.
• Älä kuivaa kuivausrummussa pesemättömiä vaatteita.
• Älä täytä konetta liian täyteen. Lue käyttöohjeen aihetta käsittelevä kohta.
• Kuivausrummussa ei saa koskaan kuivata linkoamatonta pyykkiä.
• Kuivausrummussa ei saa kuivata vaatteita, jotka ovat olleet kosketuksissa haihtuvien
petrolituotteiden kanssa. Jos käytät haihtuvia puhdistusnesteitä, varmista, että neste on
poistettu vaatekappaleesta ennen kuin laitat vaatteen koneeseen.
• Älä irrota verkkopistoketta johdosta vetämällä vaan vedä aina pistokkeesta.
• Älä koskaan käytä kuivausrumpua, jos virtajohto on vioittunut tai jos käyttöpaneeli,
kansitaso tai jalusta ovat vaurioituneet siten, että kuivausrummun sisäosat ovat esillä.
• Noudata huuhteluaineiden ja vastaavien tuotteiden käytössä tuotteen valmistajan ohjeita.
• Varoitus - kuuma pinta: Älä koske luukun lampun pintaan valon palaessa.1)
Lasten turvallisuus
• Laite ei ole tarkoitettu pikkulasten tai taitamattomien henkilöiden käyttöön ilman valvontaa.
• Pikkulapsia on valvottava eikä heidän pidä antaa leikkiä laitteella.
• Pakkaustarvikkeet (esim. muovi, polystyreeni) saattavat olla vaarallisia lapsille - tukehtumisvaara! Pidä ne poissa lasten ulottuvilta.
• Pidä kaikki pesuaineet turvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta.
• Varmista, että lapset tai kotieläimet eivät pääse kiipeämään rumpuun.
1) Ainoastaan rummun sisävalolla varustetut kuivausrummut.
Tuotteen kuvaus
5
Tuotteen kuvaus
2
1
4
3
5
6
8
7
10
9
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Käyttöpaneeli
Laatikko ja lauhdevesisäiliö
Sisävalon lamppu
Hieno siivilä (nukkasihti)
Karkea siivilä (nukkasihti)
Mikrosiivilä (nukkasihti)
Arvokilpi
Täyttöluukku (avautumissuunta vaihdettavissa)
Jalustan luukku lämmönvaihtimen yläpuolella
Jalustan luukun avauspainike
Ilmanvaihtoaukot
Ruuvijalat (korkeus säädettävissä)
6
Käyttöpaneeli
Käyttöpaneeli
6
1
1
2
3
4
5
6
5
2
4
3
Ohjelmanvalitsin ja Av (OFF) virtakytkin
Toimintopainikkeet
Start/Paus (KÄYNNISTYS TAUKO) - painike
Fördröjd start (AJASTIN)
Näyttö
Toiminto- ja varoitusmerkkivalot
Ennen käyttöönottoa
Pyyhi rumpu kostealla liinalla tai suorita lyhyt kuivausjakso (30 MIN) kosteille vaatteille
poistaaksesi koneeseen valmistuksen aikana mahdollisesti jääneet aineet.
Pyykin lajittelu ja valmistelu
Pyykin lajittelu
• Lajittele pyykki kuitutyypin mukaan:
– Puuvilla/pellava Bomull (PUUVILLA)-ohjelmia varten.
– Sekoitekuidut ja tekokuidut Syntet (TEKOKUIDUT)-ohjelmia varten.
• Lajittelu hoito-ohjemerkinnän mukaan. Hoito-ohjeiden selitys:
Pyykin lajittelu ja valmistelu
Rumpukuivaus periaatteessa mahdollinen
Normaali rumpukuivaus
Varovainen rumpukuivaus, alempi lämpötila (paina painiketta Skon (ARKA
PYYKK)I!)
7
Rumpukuivaus kielletty
Älä laita koneeseen märkää pyykkiä, jonka hoito-ohjemerkintä ei salli rumpukuivausta.
Tässä kuivausrummussa voidaan kuivata kaikki tekstiilit, joiden hoito-ohjemerkintä osoittaa, että ne soveltuvat rumpukuivaukseen.
• Älä kuivaa kuivausrummussa uusia, värillisiä vaatteita yhdessä vaaleiden tekstiilien kanssa. Ne voivat värjätä.
• Älä kuivaa jersey- tai trikoovaatteita ohjelmalla Extra Torrt (ERITTÄIN KUIVA). Ne voivat
kutistua!
• Älä kuivaa kuivausrummussa villaa. Se voi tulla kurttuiseksi! Ilmakuivauksen jälkeen villan
voi kuivata ohjelmalla VILLA.
Pyykin valmistelu
• Vaatekappaleiden toisiinsa tarttumisen välttämiseksi: sulje vetoketjut, napitettavat tyynyliinat ja pussilakanat ja sido yhteen pitkät nauhat (esim. esiliinojen nauhat).
• Tyhjennä taskut. Poista metalliesineet (paperinpidikkeet, hakaneulat jne.).
• Käännä vuorilliset vaatteet nurin (esim. puuvillavuoriset anorakit; puuvillakerroksen on
oltava päällä). Näin vaatteet kuivuvat paremmin.
8
Ohjelmat
Ohjelmat
Tid (AIKA)
•
•
-
Paksujen tai monikerroksisten tekstiilien pe• rusteellinen kuivaus, esimerkiksi froteepyyhkeet, kylpytakit.
Skåptorrt
(KAAPPIKUIVA)
7 kg
•
•
•
-
Samanpaksuisten tekstiilien perusteellinen
• kuivaus, esimerkiksi froteepyyhkeet, trikoovaatteet, pyyhkeet.
Stryktorrt
(SILITYSKUIVA)
7 kg
•
•
•
-
•
Extra Torrt
(ERITTÄIN
KUIVA)
3 kg
•
•
•
-
Paksujen tai monikerroksisten tekstiilien pe• rusteellinen kuivaus, esimerkiksi villapuserot, 1)
vuodevaatteet, pöytäliinat.
Bomull (PUUVILLA)
Syntet (TEKOKUIDUT)
Tid (AIKA)
Käyttö/ominaisuudet
Hoito-ohje
Signal (ÄÄNIMERKKI)
•
Fördröjd start (AJASTIN)
Skon (ARKA PYYKK)I
7 kg
Maksimitäyttö (paino kuivana)
Extra Torrt
(ERITTÄIN
KUIVA)
Ohjelmat
Skrynkelskydd (PITKÄ RYPISTYMISEN ESTO)
Lisätoiminnot
Normaalipaksuiset puuvilla- ja pellavatekstiilit, esim. vuodevaatteet, pöytäliinat.
Skåptorrt
(KAAPPIKUIVA)
3 kg
•
•
•
-
Ohuet tekstiilit, joita ei silitetä, esimerkiksi siliävät paidat, pöytäliinat, vauvanvaatteet, su•
kat, valaanluiset tai kaarituelliset korsetit ja 1)
rintaliivit.
Stryktorrt
(SILITYSKUIVA)
3 kg
•
•
•
-
•
Ohuet silitettävät tekstiilit, esimerkiksi trikoovaatteet, paidat.
Tid (AIKA)
7 kg
•
•
•
•
•
Yksittäisten vaatekappaleiden tai alle 7 kg
painavan pyykin lisäkuivaus.
Uppfräschning (RAIKASTUS)
1 kg
•
•
•
-
Tekstiilien raikastaminen tai hellävarainen
• pesu kaupasta saatavilla olevilla kuivapesuaineilla.
1)
Ohjelmat
9
Signal (ÄÄNIMERKKI)
Tid (AIKA)
Fördröjd start (AJASTIN)
•
•
•
-
•
Jeans (FARMARIT)
7 kg
•
•
•
-
Vapaa-ajanvaatteet, esim. farmarit, college• paidat jne., joissa on eripaksuisia kohtia (esim.
kaulukset, hihansuut ja saumat).
Träningskläder (URHEILU)
2 kg
2)
•
•
-
•
-
Rypistymisen esto -toiminnolla varustettu
erikoisohjelma helposti siliäville tekstiileille,
kuten paidat ja puserot, joita ei yleensä silitetä. Lopputulos riippuu kankaasta ja viimeis•
telystä. Laita vaatteet kuivausrumpuun heti
linkoamisen jälkeen. Ota vaatteet kuivausrummusta heti ohjelman päättymisen jälkeen ja laita ripustimeen.
-
Erikoisohjelma villavaatteiden lyhyttä käsittelyä varten lämpimällä ilmalla, kun niitä on
kuivattu luonnollisesti, käytetty tai pidetty
• pitkään kaapissa. Villan kuidut nousevat pystyyn ja villasta tulee pehmeää. Suositus: Ota
vaatteet pois koneesta heti kuivausohjelman
päätyttyä.
ERIKOISOHJELMA
Lättstruket
Plus (SILIÄVÄT PLUS)
VILLA (Yllebehandling )
•
1 kg
(tai 5 •
pai- 2)
taa)
1 kg
1) valitse Skon (ARKA PYYKK)I
2) oletusarvoasetus
•
•
-
•
•
Käyttö/ominaisuudet
Vuodevaatteet (tavallinen tai parivuoteen lakana, tyynyliina, päällyslakana, pussilakana).
Urheiluvaatteet, ohuet kuidut, polyesterikuidut, joita ei silitetä.
Hoito-ohje
Skon (ARKA PYYKK)I
3 kg
Maksimitäyttö (paino kuivana)
Sängkläder
(VUODEVAATTEET)
Ohjelmat
Skrynkelskydd (PITKÄ RYPISTYMISEN ESTO)
Lisätoiminnot
10
Päivittäinen käyttö
Päivittäinen käyttö
Laitteen kytkeminen toimintaan/valon sytyttäminen
Käännä ohjelmanvalitsin jonkin ohjelman kohdalle tai kohtaan Belysning (SISÄVALO). Nyt
laite on kytketty toimintaan. Valo palaa rummun sisällä, kun luukku on auki.
Luukun avaaminen/pyykin laittaminen koneeseen
1. Avaa luukku:
Paina täyttöluukkua voimakkaasti (avauskohdasta)
2. Laita pyykki koneeseen (älä paina liikaa).
HUOMIO
Tarkista, ettei vaatteita jää luukun ja kumitiivisteen väliin.
3. Sulje luukku kunnolla. Luukun täytyy naksahtaa kuuluvasti.
Ohjelman valinta
Valitse haluamasi ohjelma ohjelmanvalitsimella.
Näytössä näkyy ohjelman arvioitu kesto tunteina
ja minuutteina (h:min).
Ohjelman aikana jäljellä oleva aika päivittyy minuutin välein. Kun aikaa on jäljellä alle tunti, alkunollat eivät näy näytössä (esim. "59", "5", "0").
Toiminto Skon (ARKA PYYKK)I
Erityisen varovainen kuivaus aroille kuiduille, joiden hoito-ohjeessa on merkki ja kuiduille, jotka eivät kestä kuumuutta (esim. akryyli, viskoosi). Ohjelma toimii alhaisella lämpötilalla.
Lisätoiminto Skon (ARKA PYYKK)I on sopiva kun pyykin määrä on enintään 3 kg.
Aktivoiminen:
1. Valitse kuivausohjelma.
2. Paina painiketta Skon (ARKA PYYKK)I, sen yläpuolella oleva merkkivalo syttyy.
Toiminto poistetaan käytöstä painamalla uudelleen painiketta Skon (ARKA PYYKK)I. Merkkivalo
sammuu.
Päivittäinen käyttö
11
Toiminto Skrynkelskydd (PITKÄ RYPISTYMISEN ESTO)
Toiminto pidentää kuivauksen lopussa olevaa rypistymisenestovaihetta (30 min) lisäten
siihen 60 minuuttia. Rumpu pyörii aika ajoin rypistymiseneston aikana. Tällä tavoin pyykit
pysyvät erillään eivätkä rypisty. Vaihe kestää yhteensä 90 minuuttia. Pyykin voi ottaa pois
koneesta milloin tahansa rypistymisenestovaiheen aikana.
Aktivoiminen:
1. Valitse kuivausohjelma.
2. Paina painiketta Skrynkelskydd (PITKÄ RYPISTYMISEN ESTO), sen yläpuolella oleva merkkivalo syttyy.
Toiminto poistetaan käytöstä painamalla uudelleen painiketta Skrynkelskydd (PITKÄ RYPISTYMISEN ESTO). Merkkivalo sammuu.
Toiminto Signal (ÄÄNIMERKKI)
Kun laite toimitetaan tehtaalta, äänimerkki on pois käytöstä.
Äänimerkki tai sävelmä kuuluu seuraavissa tilanteissa:
– jakson loppu
– rypistymisenestovaihe ja sen alku ja loppu
– jakson keskeytyminen varoituksen vuoksi
– hälytys
Aktivoiminen:
1. Valitse kuivausohjelma.
2. Paina painiketta Signal (ÄÄNIMERKKI), sen
yläpuolella oleva merkkivalo syttyy.
Toiminto poistetaan käytöstä painamalla uudelleen painiketta Signal (ÄÄNIMERKKI). Merkkivalo
sammuu.
Toiminto Tid (AIKA)
Aikaperusteisissa ohjelmissa voit valita ohjelman keston. Ohjelma-ajan voi valita 10 minuutin ja kolmen tunnin väliltä 10 minuutin portain.
1. Käännä ohjelmanvalitsin aikaohjelman (Tid (AIKA)) kohdalle. Vilkkuva 10' tulee näyttöön.
2. Paina aikapainiketta toistuvasti, kunnes
ohjelman haluttu kesto näkyy näytössä,
esimerkiksi 20 jos haluat valita 20 minuutin pituisen kuivauksen.
Jos ohjelman kestoa ei valita, ohjelman pituus
on automaattisesti 10 minuuttia.
12
Päivittäinen käyttö
Toiminto Fördröjd start (AJASTIN)
Ajastinpainikkeella voit asettaa ohjelman käynnistymään vähintään 30 minuutin
(30') ja korkeintaan 20 tunnin (20h) kuluttua.
1. Valitse ohjelma ja tarvittavat lisätoiminnot.
2. Paina ajastinpainiketta, kunnes haluamasi
viiveaika näkyy näytössä, esimerkiksi 12h,
jos haluat ohjelman käynnistyvän 12 tunnin kuluttua.
Jos näytössä näkyy 20h ja painat painiketta vielä kerran, ajastus peruuntuu.
Näytössä näkyy 0' ja sen jälkeen valitun
ohjelman kesto.
3. Ajastin käynnistetään painamalla Start/
Paus (KÄYNNISTYS TAUKO)-painiketta. Ohjelman käynnistymiseen jäljellä oleva aika
näkyy jatkuvasti (esim. 15h, 14h, 13h, … 30' jne.).
Ajastinkuvake palaa.
TOIMINTOLUKITUS
Voit kytkeä lukituksen toimintaan estääksesi ohjelman käynnistämisen tai käynnissä olevan
ohjelman muuttamisen vahingossa. Toiminto lukitsee kaikki painikkeet ja ohjelmanvalintakytkimen. Toimintolukitus voidaan kytkeä toimintaan tai poistaa käytöstä painamalla
viiden sekunnin ajan samanaikaisesti painikkeita Signal (ÄÄNIMERKKI) ja Tid (AIKA).
– Kun lukitus kytketään ennen ohjelman käynnistämistä: Laitetta ei voi käyttää
– Ohjelman käynnistymisen jälkeen: Käynnissä olevaa ohjelmaa ei voi muuttaa
Kuvake tulee näyttöön osoittaen, että lukitus on käytössä.
Lukitusta ei voi kytkeä pois toiminnasta ennen ohjelman päättymistä.
Jos haluat asettaa uuden ohjelman, kytke ensin lukitus pois toiminnasta.
Ohjelman käynnistäminen
Paina Start/Paus (KÄYNNISTYS TAUKO)-painiketta. Sen yläpuolella oleva merkkivalo lopettaa vilkkumisen ja jää palamaan. Ohjelma käynnistyy.
Näytössä näkyy jakson aika tai viiveaika, jos se on
käynnistetty.
Ohjelman muuttaminen
Kun haluat muuttaa käynnissä olevaa ohjelmaa, käännä ohjelmanvalitsin ensin asentoon
Av (OFF) ja valitse sitten uusi ohjelma.
Huolto ja puhdistus
13
Ohjelmaa ei voi enää muuttaa suoraan sen jälkeen, kun se on käynnistynyt. Jos ohjelmaa
yritetään muuttaa ohjelmanvalitsimella, ohjelmavaiheen näyttö ja huoltomerkkivalot alkavat vilkkua. Jos jotain lisätoiminnon painiketta (Signal (ÄÄNIMERKKI)-painiketta lukuun
ottamatta) painetaan, näytössä näkyy viesti Err. Tämä ei kuitenkaan vaikuta kuivausohjelmaan (pyykin suojaus).
Pyykin lisääminen tai poistaminen ennen ohjelman päättymistä
1. Avaa luukku.
VAROITUS!
Pyykki ja rumpu voivat olla kuumia. Palovammojen vaara!
2. Lisää tai poista pyykkiä.
3. Sulje luukku kunnolla. Luukun täytyy naksahtaa kuuluvasti.
4. Jatka kuivausohjelmaa painamalla Start/Paus (KÄYNNISTYS TAUKO)-painiketta.
Kuivausohjelman päättyminen / pyykin ottaminen koneesta
Kun kuivausohjelma on lopussa, näytössä vilkkuu "0". Jos merkkiäänet on otettu käyttöön
Signal (ÄÄNIMERKKI)-painikkeella, laitteesta kuuluu minuutin pituinen merkkiääni.
Kuivausohjelmien lopussa on automaattinen rypistymisenestovaihe, joka kestää noin 30
minuuttia. Rumpu pyörii aika ajoin rypistymiseneston aikana. Tällä tavoin pyykit pysyvät
erillään eivätkä rypisty. Pyykin voi ottaa pois koneesta milloin tahansa rypistymisenestovaiheen aikana. (Pyykki on otettava pois koneesta viimeistään rypistymisenestovaiheen
päättyessä, jotta vaatteet eivät rypisty.) Jos olet valinnut toiminnon Skrynkelskydd (PITKÄ
RYPISTYMISEN ESTO), vaihe on 60 minuuttia pitempi.
1. Avaa luukku.
2. Poista nukka mikrosiivilästä ennen kuin otat pyykin koneesta. Nukka lähtee parhaiten
kostealla kädellä. (Katso kappaletta Huolto ja puhdistus.)
3. Ota pyykki koneesta.
4. Käännä ohjelmanvalitsin asentoon Av (OFF).
Jokaisen kuivausohjelman jälkeen:
- Puhdista mikrosiivilä ja hienosiivilä
- Tyhjennä lauhdevesisäiliö
(Katso kappaletta Huolto ja puhdistus.)
5. Sulje luukku.
Huolto ja puhdistus
Nukkasihdin puhdistaminen
Sihdit keräävät kaiken kuivauksen aikana irtoavan nukan. Jotta kuivausrumpu toimii asianmukaisesti, nukkasihdit (mikrosiivilä ja hienosiivilä) on puhdistettava jokaisen kuivausohjelman jälkeen.
Merkkivalo muistuttaa puhdistamisesta.
14
Huolto ja puhdistus
HUOMIO
Älä käytä kuivausrumpua koskaan ilman nukkasihtejä tai jos nukkasihdit ovat vaurioituneet
tai tukossa.
1.
2.
Avaa luukku
Puhdista täyttöaukon alaosassa oleva
mikrosiivilä kostealla kädellä.
3.
Sihteihin muodostuu laitetta käytettäessä valkoinen kalvo pyykin sisältämien pesuainejäämien vaikutuksesta.
Voit poistaa kalvon pesemällä ne lämpimällä vedellä ja harjalla. Irrota sihti luukusta vetämällä sitä ulospäin. (Vipu voi
olla vasemmalla tai oikealla puolella).
Muista kiinnittää sihti takaisin paikalleen puhdistuksen jälkeen.
4.
Paina karkeasiivilän vapautuspainiketta.
Karkeasiivilä irtoaa paikaltaan.
Huolto ja puhdistus
5.
6.
15
Ota hienosiivilä ulos.
Poista nukka hienosiivilästä. Nukka lähtee parhaiten kostealla kädellä.
Puhdista koko siiviläalue
Koko siiviläaluetta ei tarvitse puhdistaa
jokaisen kuivausohjelman jälkeen, mutta tarkista alue kuitenkin säännöllisesti
ja poista nukka tarvittaessa.
7. Tartu karkeasiivilään ja vedä sitä ylöspäin, kunnes se irtoaa kahdesta kiinnikkeestään.
8. Poista nukka koko siiviläalueelta. Puhdistus on helpointa pölynimurilla.
9. Paina karkeasiivilän kumpikin akseli luukussa oleviin kiinnikkeisiin siten, että ne
naksahtavat paikalleen.
10. Kiinnitä hienosiivilä takaisin paikalleen.
11. Paina hienosiivilää karkeasiivilää vasten
siten, että se lukittuu paikalleen.
Jos hienosiivilä ei ole paikallaan, myöskään karkeasiivilä ei napsahda paikalleen eikä luukkua voi
sulkea.
Luukun tiivisteen puhdistaminen
Pyyhi luukun tiiviste kostealla liinalla heti kuivausohjelman päättymisen jälkeen.
Lauhdevesisäiliön tyhjentäminen
Tyhjennä lauhdevesisäiliö jokaisen kuivausjakson jälkeen.
Jos lauhdevesisäiliö on täynnä, käynnissä oleva ohjelma pysähtyy automaattisesti, ja merkkivalo syttyy. Lauhdevesisäiliö on tyhjennettävä, jotta ohjelmaa voidaan jatkaa.
VAROITUS!
Lauhdevesi ei sovellu juotavaksi tai ruoanvalmistukseen.
16
Huolto ja puhdistus
1. Vedä lauhdevesisäiliön sisältävä laatikko
kokonaan ulos 1 ja vedä säiliön tyhjennysputkea ylöspäin niin paljon kuin se tulee 2.
2
1
2. Kaada lauhdevesi altaaseen tai vastaavaan poistoastiaan.
3. Työnnä tyhjennysputki takaisin sisään ja
laita säiliö paikalleen.
Jos ohjelma keskeytyy sen vuoksi, että
lauhdevesisäiliö on täynnä: Jatka kuivausohjelmaa painamalla Start/Paus (KÄYNNISTYS TAUKO)-painiketta.
Lauhdevesisäiliöön mahtuu noin 4 litraa. Säiliön tilavuus riittää noin 7 kilon pyykin kuivaamiseen, kun pyykki on lingottu linkousnopeudella 1000 kierrosta/minuutti.
Lauhdevettä voi käyttää tislatun veden tavoin, esimerkiksi höyrysilitysraudassa. Tällöin
lauhdevesi on kuitenkin ensin suodatettava (esim. kahvin suodatinpussin läpi) pyykinkäsittelyaineiden jäämien ja nukan poistamiseksi.
Lämmönvaihtimen puhdistaminen
Jos merkkivalo palaa, lämmönvaihdin täytyy puhdistaa.
HUOMIO
Jos kuivausrumpua käytetään lämmönvaihtimen ollessa tukossa, laite voi vaurioitua. Myös
energiankulutus lisääntyy.
1. Avaa luukku.
2. Avaa jalustassa oleva luukku painamalla
luukun aukon pohjassa olevaa vapautuspainiketta ja käännä jalustan luukku vasemmalle.
3. Puhdista nukka luukun sisäpuolelta ja
nukkasihdin lokerosta. Pyyhi luukun tiiviste kostealla liinalla.
Huolto ja puhdistus
17
4. Käännä molemmat lukitusrenkaat sisään.
5. Vedä lämmönvaihdin kahvasta ulos ja
siirrä sitä vaakasuorassa, jotta siitä ei vuoda vettä.
6. Tyhjennä lämmönvaihdin pitämällä sitä
pystysuorassa pesualtaan päällä.
HUOMIO
Älä koskaan puhdista sitä terävillä esineillä.
Lämmönvaihdin saattaa alkaa vuotaa.
7. Puhdista lämmönvaihdin.
On paras käyttää harjaa tai huuhdella se käsisuihkulla.
8. Laita lämmönvaihdin paikalleen ja lukitse se (käännä molempia lukitusrenkaita ulospäin, kunnes ne naksahtavat paikoilleen).
9. Sulje jalustan luukku.
HUOMIO
Älä koskaan käytä kuivausrumpua ilman lämmönvaihdinta.
Rummun puhdistaminen
HUOMIO
Älä puhdista rumpua hankausaineilla tai teräsvillalla.
Rummun pintaan voi muodostua ohut kalvokerros veden sisältämän kalkin ja pyykinkäsittelyaineiden vaikutuksesta. Tällöin laite ei pysty luotettavasti tunnistamaan pyykin kuivausastetta. Pyykki on odotettua kosteampaa kuivausrummusta poistettaessa.
Pyyhi rummun sisäpinnat ja rummun rivat tavallisella yleispuhdistusaineella (esim. viinietikkapohjaisella puhdistusaineella).
Käyttöpaneelin ja ulkopintojen puhdistaminen
HUOMIO
Älä puhdista laitetta huonekalujen puhdistusaineilla tai muilla voimakkailla puhdistusaineilla.
Pyyhi käyttöpaneeli ja ulkopinnat kostealla liinalla.
18
Käyttöhäiriöt ...
Käyttöhäiriöt ...
Omatoiminen vianmääritys
Jos näytössä näkyy laitteen toiminnan aikana virhekoodi E... (plus numero tai kirjain):
Kytke virta pois ja takaisin päälle. Nollaa ohjelma. Paina Start/Paus (KÄYNNISTYS TAUKO)painiketta. Jos virheilmoitus ei poistu, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen ja mainitse virhekoodi.
Ongelma
Kuivausrumpu ei toimi.
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Kiinnitä pistoke pistorasiaan. TarPistoke ei ole pistorasiassa tai sulakista asunnon sähkötaulun sulake
ke on palanut.
(sulakekaapista).
Luukku on auki.
Sulje luukku.
Onko Start/Paus (KÄYNNISTYS TAU- Paina uudelleen Start/Paus (KÄYNKO)-painiketta painettu?
NISTYS TAUKO)-painiketta.
On valittu väärä ohjelma.
Valitse seuraavan kerran pyykille
sopiva ohjelma (katso Ohjelmataulukkoa).
Nukkasiivilät ovat tukossa.
Puhdista nukkasiivilät.
Nukkasihti tukossa.
Puhdista nukkasihti.
Lauhdutin on tukossa.
Puhdista lauhdutin.
Kuivaustulos ei ole hy- Pyykkiä on liikaa.
Noudata suositeltuja pyykkimääriä.
vä.
Jalustan ilmanvaihtoritilä on tukosPuhdista ilmanvaihtoritilä.
sa.
Rummun pinnassa tai rivoissa on
kalvokerros.
Puhdista rumpu ja rivat.
Alueen vedenkovuusaste poikkeaa
koneen vakioasetuksesta.
Ohjelmoi kuivausaste uudelleen
(katso kohtaa Ohjelmointimahdollisuudet).
Luukkua ei voi sulkea.
Hienosiivilä ei ole paikallaan ja/tai
karkeasiivilä ei ole lukittu paikalleen.
Aseta siivilät oikein paikalleen.
Kun jotain painiketta
painetaan, näytössä
näkyy Err .
Pyykin suojaustoiminto. Kun ohjelKäännä ohjelmanvalitsin asentoon
ma on käynnistynyt, lisätoimintoa
Av (OFF). Aseta ohjelma uudelleen.
ei voi enää valita.
Rummun valo ei pala.
Ohjelmanvalitsin on asennossa Av
(OFF).
Käännä ohjelmanvalitsin asentoon
Belysning (SISÄVALO) tai jonkin ohjelman kohdalle.
Lamppu on palanut.
Vaihda lamppu (katso seuraavaa
kappaletta).
Käyttöhäiriöt ...
19
Näytössä näkyvä ohjelman kesto muuttuu
virheellisesti tai pysyy
paikallaan pitkän aikaa.
Ohjelman kesto päivittyy autoToiminta on automaattinen eikä
maattisesti pyykin tyypistä ja määtarkoita laitteen vikaa.
rästä sekä kosteustasosta riippuen.
Ohjelma pysähtyy ja
näkyvissä on vesisäiliön tyhjennyksen symboli.
Lauhdevesisäiliö on täynnä.
Tyhjennä lauhdevesisäiliö ja käynnistä ohjelma uudelleen Start/Paus
(KÄYNNISTYS TAUKO)-painikkeella.
Kuivaus keskeytyy pian Valittuun ohjelmaan nähden koValitse aikaohjelma tai korkeampi
käynnistymisen jälneeseen on laitettu joko liian vähän kuivaustaso (esim. Extra Torrt (ERITkeen.
tai liian kuivaa pyykkiä.
TÄIN KUIVA) KAAPPIKUIVAN sijaan).
Kuivaus kestää epätavallisen pitkään.
Huom: Viiden tunnin
kuluttua kuivaus päättyy automaattisesti
(katso kohtaa Kuivausohjelman päättyminen).
Nukkasiivilät ovat tukossa.
Puhdista nukkasiivilät.
Nukkasihti tukossa.
Puhdista nukkasihti.
Liian paljon pyykkiä.
Vähennä pyykkiä.
Pyykkiä ei ole lingottu hyvin.
Pyykki on lingottava hyvin.
Epätavallisen korkea huoneenläm- Automaattinen toiminto, ei tarkoita
pötila. Kompressori pysähtyy välillä laitteen vikaa. Alenna huoneen
ylikuormittumisen estämiseksi.
lämpötilaa, mikäli mahdollista.
Rummun lampun vaihtaminen
Käytä ainoastaan kuivausrummuille tarkoitettuja erikoislamppuja. Erikoislamppuja on saatavilla valtuutetuista huoltoliikkeistämme, ET nro 112 552 000/5.
Kun laitteessa on virta päällä, sisävalo sammuu automaattisesti 4 minuutin kuluttua siitä,
kun luukku avataan.
VAROITUS!
Älä käytä tavallisia lamppuja! Ne kuumentuvat liikaa ja saattavat vahingoittaa konetta!
VAROITUS!
Kytke laite irti verkkovirrasta ennen lampun vaihtamista.
1. Ruuvaa irti lampun päällä oleva suojus (heti täyttöaukon takana ylhäällä; katso kappaletta Laitteen kuvaus.)
2. Vaihda viallinen lamppu.
3. Ruuvaa suojus takaisin paikalleen.
Tarkista, että tiiviste on oikein kohdallaan ennen kuin ruuvaat lampun suojuksen takaisin
paikalleen. Älä käytä kuivausrumpua, jos lampun tiiviste puuttuu.
VAROITUS!
Suojuksen on oltava tiukasti paikallaan turvallisuuden vuoksi. Jos suojus ei ole kunnolla
paikallaan, kuivausrumpua ei saa käyttää.
20
Koneen asetukset
Koneen asetukset
Asetus
Toimenpide
Signal (ÄÄNIMERKKI) aina pois
käytöstä
1. Käännä ohjelmanvalitsin minkä tahansa ohjelman kohdalle.
2. Paina samanaikaisesti painikkeita Skon (ARKA PYYKK)I ja
Skrynkelskydd (PITKÄ RYPISTYMISEN ESTO) ja pidä niitä
painettuna noin 5 sekuntia.
3. Oletusarvona äänimerkki on aina pois käytöstä. Voit käyttää painiketta äänimerkin aktivoimiseksi tai sammuttamiseksi, mutta kone ei tallenna valintaa.
Veden kovuus
1. Käännä ohjelmanvalitsin minkä tahansa ohjelman kohdalle.
2. Paina samanaikaisesti painikkeita Skon (ARKA PYYKK)I ja
Tid (AIKA) ja pidä niitä painettuna noin 5 sekuntia. Asetus
näkyy näytössä:
–
alhainen vedenkovuus <300 mikro S/cm
–
keskitason vedenkovuus 300-600 mikro S/
cm
–
korkea vedenkovuus >600 mikro S/cm
3. Paina Start/Paus (KÄYNNISTYS TAUKO)-painiketta, kunnes löydät haluamasi arvon.
4. Tallenna asetus painamalla samanaikaisesti painikkeita
Skon (ARKA PYYKK)I ja Tid (AIKA) tai käännä valitsin
asentoon Av (OFF)
Vesi sisältää kalkkia ja mineraalisuoloja. Näiden aineiden pitoisuus
eri alueiden vesijohtoverkon vedessä vaihtelee, minkä vuoksi myös veden kovuustaso vaihtelee.
Voimakkaat vaihtelut vedenkovuudessa verrattuna tehtaan asettamiin tasoihin vaikuttavat helposti
pyykin kosteustasoon ohjelman lopussa. Tämän kuivausrummun kosteussensorin herkkyyttä voi säätää
veden kovuustason perusteella.
Vesisäiliön tyhjentäminen - varoitusviesti aina pois käytöstä
1. Käännä ohjelmanvalitsin minkä tahansa ohjelman kohdalle.
2. Paina samanaikaisesti painikkeita Skrynkelskydd (PITKÄ
Kun käytät lauhdeveden tyhjennysRYPISTYMISEN ESTO) ja Tid (AIKA) ja pidä niitä painettuna
tä ulkopuolelle.
noin 5 sekuntia.
Asetus näkyy näytössä:
–
- merkkivalo on aina pois käytöstä
–
- merkkivalo on toiminnassa
Oletusarvona merkkivalo on toiminnassa ja se syttyy aina
kuivausjakson päättyessä tai jakson aikana, jos vesisäiliö on
täysi.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Tämä laite vastaa seuraavia EU-direktiivejä:
– 73/23/ETY, 19.02.1973, Pienjännitedirektiivi
– 89/336/ETY, 03.05.1989, EMC-direktiivi sekä sen muutosdirektiivi 92/31/ETY
– 93/68/ETY, 22.07.1993, CE-merkintädirektiivi
Korkeus x leveys x syvyys
85 x 60 x 58 cm
Syvyys luukku auki
109 cm
Korkeussäätövara
1,5 cm
Paino tyhjänä
noin 40 kg
Täyttömäärä (ohjelmasta riippuen)1)
Maksimi 7 kg
Energiankulutus standardin IEC 61121 mukaisesti 7 kg puuvillavaatteita, linkous 1000 kierrosta minuutissa, ohjelma Bomull (PUUVILLA),
Skåptorrt (KAAPPIKUIVA)
4,4 kWh
Käyttö
Kodinkone
Sallittu ympäristön lämpötila
+ 5 °C - + 35 °C
1) Erilaisten mittausmenetelmien vuoksi joissakin maissa voidaan tarvita erilaiset täyttötiedot.
21
22
Kulutustiedot
Kulutustiedot
Kulutusarvot on mitattu normaaliolosuhteissa. Arvot voivat vaihdella kotitalouksien yksilöllisen käytön mukaisesti.
Täyttö kg
Energian kulutus kWh
Bomull (PUUVILLA), Skåptorrt
(KAAPPIKUIVA)1)
Ohjelma
7
4.4
Bomull (PUUVILLA), Stryktorrt (SILITYSKUIVA)1)
7
3.41
Syntet (TEKOKUIDUT), Skåptorrt
(KAAPPIKUIVA)2)
3
1.36
1) linkous 1000 kierrosta minuutissa
2) linkous 1200 kierrosta minuutissa
Ohjeita testilaitokselle
Testilaitos voi tarkastaa seuraavat parametrit:
• Energiankulutus (korjattu loppukosteuden mukaan) kaappikuivalle puuvillalle tarkoitetussa ohjelmassa nimellistäyttömäärällä.
• Energiankulutus (korjattu loppukosteuden mukaan) kaappikuivalle puuvillalle tarkoitetussa ohjelmassa puolitäytöllä.
• Loppukosteus (kaappikuivalle puuvillalle, silityskuivalle puuvillalle ja kaappikuiville tekokuiduille tarkoitetut ohjelmat)
• Lauhdutusteho (korjattu loppukosteuden mukaan) kaappikuivalle puuvillalle tarkoitetussa ohjelmassa nimellis- ja puolitäytöllä
Kaikki ohjelmat tarkistetaan normin IEC 61121 mukaisesti (Kotitalouskäyttöön tarkoitetut
kuivausrummut – - Suorituskyvyn mittausmenetelmät).
Asennus
Laitteen sijoittaminen
• On suositeltavaa sijoittaa kone pyykinpesukoneen lähelle.
• Kuivausrumpua ympäröivän tilan on oltava mahdollisimman pölytön.
• Varmista, että ilma pääsee kiertämään kunnolla laitteen ympärillä. Älä tuki etupuolen
ilmanvaihtoritilää tai laitteen takana sijaitsevia ilmanottoaukkoja.
• Sijoita laite vakaalle ja tasaiselle alustalle, jotta tärinä ja siitä syntyvä ääni ovat mahdollisimman vähäisiä.
• Kun kuivausrumpu on sijoitettu lopullisesti käyttöpaikalleen, tarkista vesivaa'alla, että se
on täysin vaakasuorassa. Säädä tarvittaessa laitteen säätöjaloista.
• Säädettäviä jalkoja ei saa irrottaa. Älä laita laitteen alle lattialle paksua mattoa, puulistoja
tai mitään muuta, joka pienentää ilmarakoa. Huono ilmanvaihto nostaa kuivausrummun
sisälämpötilaa, mikä voi vaikuttaa laitteen toimintaan.
Asennus
23
Kuivausrummusta poistuvan ilman lämpötila voi olla jopa 60 °C. Sen vuoksi kuivausrumpua
ei saa sijoittaa lämpöherkälle lattialle.
Huoneen lämpötilan on oltava välillä +5 °C - +35 °C, sillä lämpötila voi vaikuttaa laitteen
toimintakykyyn.
VAROITUS!
Kuivausrumpua tulee kuljettaa pystysuorassa asennossa.
VAROITUS!
Laitetta ei saa asentaa lukittavan oven tai liukuoven taakse tai sellaisen oven viereen, joka
auetessaan voi rikkoa luukun.
Kuljetussuojausten poistaminen
HUOMIO
Kaikki kuljetussuojaukset on poistettava ennen
käyttöä.
1. Avaa luukku
2. Irrota tarranauhat laitteen sisältä rummun
päältä.
3. Poista kalvoletku ja polystyreenisuojus.
Sähköliitäntä
Verkkovirran jännite, sen tyyppi ja vaaditut sulakkeet on merkitty arvokilpeen. Arvokilpi on
kiinnitetty luukun aukkoon (katso kappaletta Laitteen kuvaus).
Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan voimassa olevien sähkömääräysten mukaisesti.
VAROITUS!
Valmistaja ei millään tavoin vastaa vaurioista tai henkilövahingoista, jotka ovat aiheutuneet yllä mainittujen turvallisuusohjeiden laiminlyönnistä. Jos laitteen virtajohto joudutaan vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.
Jos laitteen virtajohto joudutaan vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.
24
Asennus
VAROITUS!
Kun kuivausrumpu on asennettu paikalleen, pistokkeen on oltava hyvin ulottuvilla.
Luukun avautumissuunnan vaihtaminen
VAROITUS!
Kytke laite irti verkkovirrasta ennen kuin ryhdyt vaihtamaan luukun avautumissuuntaa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Avaa luukku.
Ruuvaa sarana A irti laitteen edestä ja
ota luukku pois paikaltaan.
Poista suojalevyt B. Työnnä ohut ruuvimeisseli aukkoihin kuvan mukaisesti,
paina kevyesti alaspäin ja käännä suojalevyt irti.
Irrota lukko-osaC pikakiinnikkeestään
painamalla sopivan työkalun avulla. Ota
lukko-osa irti, kierrä sitä 180° ja kiinnitä
toiselle puolelle.
Ruuvaa sarana A irti luukusta, kierrä saranaa 180° ja kiinnitä se vastakkaiselle
puolelle ruuveilla.
Kierrä suojalevyjä B 180° ja kiinnitä ne
vastakkaiselle puolelle.
A
B
C
A
B
Asennus
Ruuvaa suojalevyt D irti laitteen etupuolelta, kierrä 180° ja kiinnitä toiselle
puolelle ruuveilla.
8. Avaa luukun lukon E ruuvit, työnnä lukkoa kevyesti alaspäin ja irrota se paikaltaan.
9. Paina pikalukituspainiketta F sisään- ja
alaspäin, paina suojusta kevyesti alaspäin ja irrota se paikaltaan.
10. Aseta luukun lukko E vastakkaiselle puolelle, kiinnitä lukko paikalleen ruuveilla.
11. Aseta suojus paikalleen F ja anna pikalukituspainikkeen lukkiutua paikalleen.
12. Työnnä luukku ja saranat aukkoihinsa ja
kiinnitä ruuveilla.
Kosketussuojausta koskeva huomautus:Laite on turvallinen käyttää vasta sen jälkeen, kun kaikki muoviosat on kiinnitetty paikalleen.
7.
25
D
F
E
D
E
F
Erikoisvarusteet
Pesukoneen ja kuivausrummun torniasennussarja:
Saatavilla valtuutetusta huoltoliikkeestä tai erikoisliikkeestä
Asennussarjan avulla on mahdollista säästää tilaa asettamalla päällekkäin kuivausrumpu ja
AEG-Electrolux -pesukone (leveys 60 cm, täyttö edessä). Pyykinpesukone sijoitetaan alle ja
kuivausrumpu sen päälle.
Toimitettava malli:
– ulosvedettävällä torniasennuslevyllä 916093151
Lue asennussarjan mukana toimitetut ohjeet tarkasti ennen asennusta.
Asennussarja ulkopuolista lauhteen tyhjennystä varten
Liitetty tuotteeseen
Asennussarjan 12512251/ avulla kuivausrummun lauhteenpoisto voidaan liittää suoraan
altaaseen, viemäriputkeen tms. Tällöin lauhdevesisäiliötä ei tarvitse tyhjentää, mutta sen
on kuitenkin oltava paikallaan koneessa. Ohjeet hälytyksen VESISÄILIÖ poistamiseksi käytöstä löytyvät kohdasta Koneen asetukset.
Suurin korkeus: 1 metri kuivausrummun pohjasta mitattuna; suurin pituus: 2.5 m
Lue asennussarjan mukana toimitetut ohjeet tarkasti ennen asennusta.
26
Ympäristönsuojelu
Ympäristönsuojelu
Pakkausmateriaalit
Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja ne voidaan kierrättää. Muoviosiin on merkitty materiaalin tunniste, esim. >PE<, >PS<, jne. Vie pakkausmateriaalit asianmukaiseen
jätekeräykseen.
Käytöstäpoistettu laite
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli , osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se on toimitettava erilliseen sähkö- ja elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
Asianmukaisella jätehuollolla estetään mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat. Laitetta ei
saa purkaa ennen jätehuoltoon luovuttamista eikä laitteen sisälle saa laittaa muita jätteitä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä josta tuote on ostettu tai internet sivuiltamme www.electrolux.fi.
VAROITUS!
Kun poistat laitteen lopullisesti käytöstä, irrota sen pistoke. Katkaise virtajohto ja heitä se
pois pistokkeineen. Riko luukun lukko. Näin lapset eivät voi leikkiessään joutua loukkuun
koneen sisälle ja aiheuttaa itselleen hengenvaaraa.
Ympäristönsuojeluneuvoja
• Rumpukuivauksessa vaatteista tulee pehmeitä ja ilmavia. Pyykin huuhtelussa ei tämän
vuoksi tarvitse käyttää huuhteluainetta.
• Kuivausrummun käyttö on taloudellisinta, kun noudatat seuraavia ohjeita:
– pidä jalustan ilmanvaihtoaukot aina puhtaina ja esteettöminä;
– noudata ohjelmataulukossa mainittuja täyttömääriä;
– varmista, että huoneen ilmanvaihto on hyvä;
– puhdista mikrosiivilä ja hienosiivilä jokaisen kuivausohjelman jälkeen;
– linkoa pyykki hyvin ennen kuivausta. Esimerkki: Kulutustiedot – linkousnopeudesta
riippuen – 7 kilon pyykki, kuivattu ohjelmalla Bomull (PUUVILLA) Skåptorrt (KAAPPIKUIVA).
Esikuivaus
Kuivausohjelma
Jäännöskosteus
Kierrosta minuutissa
litraa
%
Energian kulutus,
kWh
Hinta, euroa1)
1000
4.20
60
4.40
0,66
1200
3.92
56
4.20
0,63
1400
3.64
52
3.87
0,58
1800
3.15
45
3.40
0,51
1) Sähkön hinta: 0,15 euroa/kWh
Euroopan Takuu
27
Huoltopalvelu
Jos laitteen käytössä esiintyy teknisiä ongelmia, tarkista ensin pystytkö itse poistamaan
ongelman käyttöohjeen avulla (kappale Käyttöhäiriöt).
Jos ongelman poistaminen ei onnistu omatoimisesti, ota yhteys asiakaspalvelukeskukseen
tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Jotta huoltohenkilöstö pystyy auttamaan sinua
nopeasti, ilmoita seuraavat tiedot:
– Laitteen malli
– Tuotenumero (PNC)
– Sarjanumero (S No.) (numerot on merkitty arvokilpeen)
– Vian tyyppi
– Laitteen näyttöön mahdollisesti tullut virheviesti
Jotta sinulla olisi aina käsillä laitteesi tarpeelliset viitenumerot, suosittelemme niiden kirjoittamista tähän:
Laitteen malli: ................................................................................
Tuotenumero: .....................................................................................................
Sarjanumero.: ...................................................................................................
Euroopan Takuu
Electrolux myöntää takuun tälle tuotteelle oppaan takakannessa luetelluissa maissa tuotetakuussa määritetyksi tai lainsäädännön mukaiseksi ajaksi.Muuttaessasi jäljessä luetellusta maasta toiseen tuotetakuu siirtyy mukanasi seuraavien ehtojen mukaisesti:
• Tuotetakuu on voimassa tuotteen ostopäivästä lukien. Tästä on osoituksena tuotteen
myyjän antama ostokuitti, joka osoittaa tuotetakuun olevan voimassa.
• Tuotetakuu on voimassa ja korvaa tuotteen korjauksen ja vialliset osat uuden asuinmaan
tätä tuotetta tai tuoteryhmää koskevien takuuehtojen mukaisesti.
• Tuotetakuu koskee vain tuotteen alkuperäistä ostajaa, eikä takuuta voi siirtää toiselle
käyttäjälle.
• Tuote on asennettava ja sitä on käytettävä Electroluxin antamien käyttöohjeiden mukaisesti. Tuote on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön, ei kaupallisia tarkoitusperiä
varten.
• Tuote asennetaan uuden asuinmaan kaikkien asiaa koskevien ja voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.
Nämä Euroopan takuun ehdot eivät vaikuta kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin.
www.electrolux.com
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
28
www.electrolux.com
Belgique/België/Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502
Lembeek
Česká republika
+420 2 61 12 61 12
Budějovická 3, Praha 4,
140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429
Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Pärnu mnt. 153, 11624
Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3,
10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080
Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2,
LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 278 06 03
Ozo 10a, LT-08200 Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L-1273
Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warsza‐
wa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35 -2774-518
Paço de Arcos
29
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2,
S4, 040671 RO
Schweiz - Suisse - Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506
Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Gerbičeva ulica 98, 1000
Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o.,
Electrolux Domáce spotre‐
biče SK, Seberíniho 1, 821
03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaşı caddesi no : 35
Taksim İstanbul
Россия
+7 495 937 7837
129090 Москва,
Олимпийский проспект,
16, БЦ "Олимпик"
Україна
+380 44 586 20 60
04074 Київ,
вул.Автозаводська, 2а,
БЦ "Алкон"
30
31
www.electrolux.com
136907120-00-25072008
www.aeg-electrolux.fi
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement