Aeg-Electrolux | T59840 | User manual | Aeg-Electrolux T59840 Ohjekirja

LAVATHERM 59840
Käyttöohje
Lämpöpumpun
sisältävä kondensoiva
kuivausrumpu
2
Hyvä asiakkaamme,
olet hankkinut ensiluokkaisen laitteen, jossa yhdistyy tarkoituksenmukainen
muotoilu sekä uusin tuotekehitys.
Laitteen suorituskyky ja sen toiminnot täyttävät korkeimmat laatuvaatimukset.
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa huomioidaan ympäristölle ja
energiansäästölle asetetut vaatimukset.
Pyydämme Sinua tutustumaan uuden laitteesi käyttöohjeeseen, jotta voit käyttää
sen kaikkia toimintoja ja saat siitä parhaan hyödyn. Säilytä tämä käyttöohje ja anna
se myös laitteen mahdolliselle uudelle omistajalle.
Toivomme, että laitteestasi on paljon iloa ja hyötyä.
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavanlaisia symbolimerkkejä:
Tärkeitä turvallisuuteen ja laitteen asianmukaiseen käyttöön liittyviä ohjeita.
Yleistietoja ja vinkkejä
Ympäristönsuojeluohjeita
Sisällys
3
125989710-00-27082007
Sisällys
Käyttöohje
5
Turvallisuusohjeet
5
Laitteen kuvaus
8
Käyttöpaneeli
Näytön tiedot
9
10
Laitteen käyttöönotto
10
Pyykin lajittelu ja valmistelu
11
Ohjelmataulukko
12
Päivittäinen käyttö
Laitteen kytkeminen toimintaan/valon sytyttäminen
Luukun avaaminen/pyykin täyttäminen koneeseen
Ohjelman valitseminen
KUIVAUSASTE asettaminen
Kuivausta edeltävän linkousnopeuden asettaminen KIERR./MIN.
PITKÄ RYPISTYMISENESTO asettaminen
ÄÄNIMERKKI
AIKA
AJASTIN asettaminen
Lapsilukon kytkeminen
Ohjelman käynnistäminen
Ohjelman muuttaminen
Pyykin lisääminen tai poistaminen ennen ohjelman päättymistä
Kuivausohjelman päättyminen / pyykin ottaminen koneesta
15
15
15
15
16
16
17
17
18
18
18
19
19
19
20
Huolto ja puhdistus
Nukkasiivilöiden puhdistaminen
Luukun tiivisteen puhdistaminen
Lauhdevesisäiliön tyhjentäminen
Lämmönvaihtimen sihdin puhdistaminen
Rummun puhdistaminen sisältä
Käyttöpaneelin ja ulkopintojen puhdistaminen
21
21
23
23
24
26
26
Käyttöhäiriöt
Omatoiminen vianmääritys
27
27
4
Sisällys
Rummun lampun vaihtaminen
28
Koneen asetukset
30
Tekniset tiedot
31
Kulutusarvot
31
Ohjeita testilaitokselle
31
Asennus
Laitteen kuljettaminen
Laitteen sijoittaminen
Kuljetussuojausten poistaminen
Sähköliitäntä
Luukun avautumissuunnan vaihtaminen.
Erikoisvarusteet
32
32
32
33
34
34
36
Ympäristönsuojelu
Pakkausmateriaalit
Käytöstäpoistettu laite
Ympäristönsuojeluohjeita
36
36
37
37
Takuu/Huolto
38
Euroopan Takuu
39
Huoltopalvelu
40
www.electrolux.com
40
Turvallisuusohjeet
5
Käyttöohje
Turvallisuusohjeet
Jotta osaisit käyttää laitetta turvallisesti ja oikealla tavalla, lue huolellisesti
tämä käyttöohje sekä sen sisältämät neuvot ja varoitukset ennen laitteen
asentamista ja ensimmäistä käyttöä. Turhien virheiden ja onnettomuuksien
välttämiseksi on tärkeää, että kaikki laitteen käyttäjät perehtyvät
huolellisesti sen toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä ohje
tallessa ja varmista, että se kulkee aina laitteen mukana esimerkiksi asunnon vaihdon yhteydessä tai luovutetaan mahdolliselle uudelle omistajalle.
Näin kaikilla laitteen käyttäjillä on asianmukaiset ohjeet turvallista käyttöä
varten.
Yleiset turvallisuusmääräykset
• Kuivausrummun teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai muiden muutosten
tekeminen laitteeseen on kielletty turvallisuussyistä.
• Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti tai sensorisesti rajoitteisten tai muulla
tavalla taitamattomien tai kokemattomien henkilöiden (ei myöskään lasten)
käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta
heitä laitteen käytössä.
• Varmista, että kotieläimet eivät pääse kiipeämään kuivausrumpuun. Tarkista
rumpu ennen kuin aloitat koneen käytön.
• Kolikot, hakaneulat, hiuspinnit, naulat, ruuvit, kivet tai muut kovat ja terävät
esineet voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja eikä niitä sen vuoksi saa joutua koneen sisälle.
• Tulipalon vaaran välttämiseksi kuivausrummussa ei saa kuivata tyynyjä, peittoja
tai vastaavanlaisia tekstiilejä (koska ne keräävät lämpöä).
• Kuivausrummussa ei saa kuivata vaahtokumista valmistettuja tuotteita
(lateksivaahto), suihkumyssyjä, vettähylkiviä tekstiilejä, kumitettuja esineitä tai
vaatteita eikä vaahtokumilla täytettyjä tyynyjä.
• Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen sekä ennen kuin aloitat puhdistus- tai huoltotöiden suorittamisen.
6
Turvallisuusohjeet
• Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta omatoimisesti. Asiantuntemattoman henkilön suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa henkilövahinkoja tai
vakavia toimintahäiriöitä. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Vaadi
aina alkuperäisten varaosien käyttöä.
• Tekstiilit, joissa on ruokaöljyä, asetonia, petrolia, kerosiinia, tahranpoistoainetta,
tärpättiä, vahoja ja vahanpoistoaineita on pestävä kuumassa vedessä käyttäen
runsaasti pesuainetta, ennen kuin ne voidaan kuivata kuivausrummussa.
• Räjähdysvaara:Kuivausrummussa ei saa kuivata vaatteita tai tekstiilejä, jotka
on käsitelty tulenaroilla puhdistus- ja liuotinaineilla (pesubensiini, alkoholi,
tahranpoistoaine jne.). Tällaiset aineet ovat haihtuvia ja voivat aiheuttaa räjähdyksen. Kuivausrummussa saa kuivata vain vedellä pestyjä vaatteita.
• Tulipalon vaara:kasvi- tai paistoöljyllä kostuneet tai tahraantuneet vaatteet
aiheuttavat tulipalon vaaran eikä niitä saa sen vuoksi kuivata kuivausrummussa.
• Jos olet käyttänyt liuotinainetta sisältävää tahranpoistoainetta, vaate on
huuhdeltava huolellisesti ennen kuivausrumpukuivausta.
• Tarkista aina, että kuivattavan vaatteen taskuihin ei ole jäänyt tulitikkuja/
kaasusytytintä.
VAROITUS!
Älä koskaan pysäytä kuivausrumpua ennen kuivausohjelman päättymistä, ellet ota
vaatteita heti pois koneesta ja levitä niitä kuivumaan. Muuten lämpö ei pääse
poistumaan vaatteista, ja ne voivat vahingoittua.
Asennus
• Laite on painava ja sen siirtämisessä on noudatettava varovaisuutta.
• Tarkista pakkauksen purkamisen yhteydessä, ettei laite ole vaurioitunut. Jos et
ole varma asiasta, älä käytä laitetta, vaan ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Poista kaikki kuljetustuet ja pakkausmateriaalit ennen laitteen käyttöä. Muussa
tapauksessa laite voi vaurioitua vakavasti. Lue käyttöohjeen aihetta käsittelevä
kohta.
• Kuivausohjelman viimeinen vaihe on jäähdytysvaihe, joka suojaa pyykkiä korkean lämpötilan aiheuttamilta vahingoilta.
• Kaikki laitteen asennuksessa tarvittavat sähkötyöt on annettava asiantuntevan
sähköasentajan tehtäväksi.
• Tarkista, ettei laite ole virtajohdon päällä.
• Jos laite sijoitetaan maton päälle, säädä jalkoja siten, että ilma pääsee kiertämään
vapaasti.
Turvallisuusohjeet
7
• Kun laite on asennettu paikalleen, tarkista, ettei se paina tai purista virtajohtoa.
• Jos kuivausrumpu asennetaan pesukoneen päälle, on käytettävä torniasennussarjaa (lisävaruste).
Käyttö
• Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön. Laitetta ei saa käyttää muihin kuin
sille tarkoitettuihin käyttökohteisiin.
• Kuivaa laitteessa vain tekstiilejä, joille rumpukuivaus on sallittu. Noudata tekstiilien hoito-ohjemerkintöjä.
• Älä kuivaa kuivausrummussa pesemättömiä vaatteita.
• Älä täytä konetta liian täyteen. Lue käyttöohjeen aihetta käsittelevä kohta.
• Kuivausrummussa ei saa koskaan kuivata linkoamatonta pyykkiä.
• Kuivausrummussa ei saa kuivata vaatteita, jotka ovat olleet kosketuksissa haihtuvien petrolituotteiden kanssa. Jos käytät haihtuvia puhdistusnesteitä,
varmista, että neste on poistettu vaatekappaleesta ennen kuin laitat vaatteen
koneeseen.
• Älä irrota verkkopistoketta johdosta vetämällä, vaan vedä aina pistokkeesta.
• Älä koskaan käytä kuivausrumpua, jos virtajohto on vioittunut tai jos
käyttöpaneeli, kansitaso tai jalusta ovat vaurioituneet siten, että kuivausrummun sisäosat ovat esillä.
• Noudata huuhteluaineiden ja vastaavien tuotteiden käytössä tuotteen valmistajan ohjeita.
Lasten turvallisuus
• Lapset tai vammaiset henkilöt eivät saa käyttää laitetta ilman valvontaa.
• Pikkulapsia on valvottava eikä heidän pidä antaa leikkiä laitteella.
• Pakkaustarvikkeet (esim. muovi, polystyreeni) saattavat olla vaarallisia lapsille tukehtumisvaara! Pidä ne poissa lasten ulottuvilta.
• Pidä kaikki pesuaineet turvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta.
• Varmista, että lapset tai kotieläimet eivät pääse kiipeämään rumpuun.
8
Laitteen kuvaus
Laitteen kuvaus
2
1
4
3
5
6
8
7
10
9
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Käyttöpaneeli
Vetolaatikko, jossa lauhdevesisäiliö
Sisävalon lamppu
Hienosiivilä (nukkasiivilä)
Karkeasiivilä (nukkasiivilä)
Mikrosiivilä (nukkasiivilä)
Arvokilpi
Täyttöluukku (avautumissuunta vaihdettavissa)
Jalustan luukku nukkasihdin ja lämmönvaihtimen yläpuolella
Jalustan luukun avauspainike
Ilmanvaihtoaukot
Ruuvijalat (korkeussäädettävät)
Käyttöpaneeli
Käyttöpaneeli
6
1
1
2
3
4
5
6
Ohjelmanvalintakytkin ja virtakytkin OFF
Toimintopainikkeet
START PAUSE -painike
AJASTIN-painike
Tilaa ilmaiseva merkkivalo
Näyttö
2
5
4
3
9
10
Laitteen käyttöönotto
Näytön tiedot
4
6
1
2
3
4
5
6
5
2
3
1
päättymisaika / virheilmoitus
ohjelmavaiheen tila
lisätoiminnot
varoitukset
linkousnopeuden valinta
kuivausasteen valinta
Laitteen käyttöönotto
VAROITUS!
Jos laitetta ei ole kuljetettu pystyasennossa, odota 12 tuntia, ennen kuin kytket sen
verkkovirtaan ja otat laitteen käyttöön, jotta öljy virtaa takaisin kompressoriin.
Muussa tapauksessa kompressori voi vaurioitua.
Pyyhi rumpu kostealla liinalla tai laita koneeseen kosteita riepuja ja suorita lyhyt
kuivausohjelma (30 MIN), jotta valmistuksen aikana rummun pintaan mahdollisesti
jääneet jäämäaineet poistuvat.
Pyykin lajittelu ja valmistelu
11
Pyykin lajittelu ja valmistelu
Pyykin lajittelu
• Lajittele pyykki kuitutyypin mukaan:
– Puuvilla/pellava PUUVILLA-ohjelmia varten.
– Sekoitekuidut ja tekokuidut TEKOKUIDUT-ohjelmia varten.
• Lajittelu hoito-ohjemerkinnän mukaan. Hoito-ohjeiden selitys:
Rumpukuivaus
periaatteessa mahdollinen
Normaali rumpukuivaus
Varovainen rumpukuivaus, alempi
lämpötila
Rumpukuivaus
kielletty
Älä laita koneeseen märkää pyykkiä, jonka hoito-ohjemerkintä ei salli
rumpukuivausta.
Tässä kuivausrummussa voidaan kuivata kaikki tekstiilit, joiden hoito-ohjemerkintä
osoittaa, että ne soveltuvat rumpukuivaukseen.
• Älä kuivaa kuivausrummussa uusia, värillisiä vaatteita yhdessä vaaleiden tekstiilien kanssa. Ne voivat värjätä.
• Älä kuivaa jersey- tai trikoovaatteita ohjelmalla ERITTÄIN KUIVA. Ne voivat kutistua!
• Villa ja villankaltaiset tekstiilit voidaan kuivattaa VILLA ohjelmalla. Linkoa villavaatteet mahdollisimman hyvin ennen kuivausohjelmaa (enintään 1200
kierrosta/min). Kuivaa villavaatteet ainoastaan materiaaliltaan, väreiltään ja painoltaan samanlaisten tekstiilien kanssa. Kuivaa painavat villatekstiilit erikseen.
Pyykin valmistelu
• Vaatekappaleiden toisiinsa tarttumisen välttämiseksi: sulje vetoketjut, napitettavat tyynyliinat ja pussilakanat ja sido yhteen pitkät nauhat (esim. esiliinojen
nauhat).
• Tyhjennä taskut. Poista metalliesineet (paperinpidikkeet, hakaneulat jne.).
• Käännä vuorilliset vaatteet nurin (esim. puuvillavuoriset anorakit; puuvillakerroksen on oltava päällä). Näin vaatteet kuivuvat paremmin.
12
Ohjelmataulukko
AIKA
TEKOKUIDUT
PUUVILLA
Käyttökohde/ominaisuudet
ERITTÄIN
KUIVA
7 kg
•
•
•
•
-
Paksujen tai monikerroksisten tekstiilien perusteellinen kuivaus, esimerkiksi
•
froteepyyhkeet, kylpytakit, puuvillaiset
tekstiilit.
KUIVA
7 kg
•
•
•
•
-
Paksujen tekstiilien perusteellinen kui• vaus, esimerkiksi froteepyyhkeet, puuvillaiset tekstiilit.
KAAPPIKUIV
A1)
7 kg
•
•
•
•
-
Samanpaksuisten tekstiilien perusteellinen kuivaus, esimerkiksi froteiset kyl•
pypyyhkeet, trikoovaatteet, käsipyyhkeet, puuvillapaidat.
SILITYSKUIV
A1)
7 kg
•
•
•
•
-
Normaalipaksuiset puuvilla- ja pella• vatekstiilit, esim. vuodevaatteet, pöytäliinat.
ERITTÄIN
KUIVA
3 kg
•
•
•
•
-
Paksujen tai monikerroksisten tekstii• lien kuivaus, esimerkiksi neulepuserot,
vuodevaatteet, pöytäliinat.
KAAPPIKUIV
A1)
3 kg
•
•
•
•
-
Ohuet tekstiilit, joita ei silitetä,
esimerkiksi siliävät paidat, pöytäliinat,
•
sukat, valaanluiset tai kaarituelliset
korsetit ja rintaliivit.
SILITYSKUIV
A
3 kg
•
•
•
•
-
•
Ohuet silitettävät tekstiilit, esimerkiksi
trikoovaatteet, puuvillapaidat.
AIKA
7 kg
-
-
•
•
•
•
Yksittäisten vaatekappaleiden tai alle 7
kg painavan pyykin lisäkuivaus.
Hoito-ohjemerkintä
AIKA
AJASTIN
ÄÄNIMERKKI
KIERR./MIN.
PITKÄ RYPISTYMISENESTO
Lisätoiminnot
KUIVAUSASTE
Ohjelmat
maksimitäyttö (kuivapaino)
Ohjelmataulukko
ÄÄNIMERKKI
AIKA
-
•
•
-
Tekstiilien raikastaminen tai helläva• rainen pesu kaupasta saatavilla olevilla
kuivapesuaineilla.
MIKROKUIT
U
1 kg
•
•
•
•
-
•
MIX
3 kg
•
•
•
•
-
Puuvillaisten ja tekokuitukankaisten
• vaatteiden kuivaus alhaisessa
lämpötilassa.
VUODEVAATTEET
3 kg
•
•
•
•
-
Vuodevaatteet (tavallinen tai parivuo• teen lakana, tyynyliina, päällyslakana,
pussilakana).
VISKOOSI
1 kg
•
•
•
•
-
•
Käyttökohde/ominaisuudet
Ohuet tekstiilit (polyesteri ja
polyamidi), joita ei silitetä.
Ohuet tekstiilit (viskoosi ja polyesteri),
joita ei silitetä.
FARMARIT
7 kg
•
•
•
•
-
Vapaa-ajanvaatteet, esim. farkut,
college-paidat jne, joissa on eripaksui•
sia kohtia (esim. kaulukset, hihansuut
ja saumat)
URHEILU
2 kg
•
•
•
•
-
•
-
Rypistymisen estävä erikoisohjelma
helppohoitoisille paidoille ja puseroille,
joita ei yleensä silitetä. Lopputulos riippuu kankaasta ja viimeistelystä. Laita
•
vaatteet kuivausrumpuun heti linkoamisen jälkeen. Ota vaatteet
kuivausrummusta heti ohjelman päättymisen jälkeen ja laita ripustimeen.
PAIDAT
•
•
•
•
Urheiluvaatteet (ohuet kuidut, polyesterikuidut), joita ei silitetä.
Hoito-ohjemerkintä
KIERR./MIN.
PITKÄ RYPISTYMISENESTO
-
AJASTIN
KUIVAUSASTE
1 kg
1,5 kg
(tai 7
paitaa)
13
Lisätoiminnot
RAIKASTUS
Ohjelmat
ERIKOISOHJELMA
maksimitäyttö (kuivapaino)
Ohjelmataulukko
Ohjelmataulukko
Käyttökohde/ominaisuudet
SILIÄVÄT
PLUS
1 kg
(tai 5
paitaa)
•
•
•
•
-
Rypistymisen estävä erikoisohjelma
helppohoitoisille paidoille ja puseroille,
joita ei yleensä silitetä. Lopputulos riippuu kankaasta ja viimeistelystä. Laita
•
vaatteet kuivausrumpuun heti linkoamisen jälkeen. Ota vaatteet
kuivausrummusta heti ohjelman päättymisen jälkeen ja laita ripustimeen.
SILKKI
1 kg
•
•
•
•
-
•
-
Pestyjen villavaatteiden kuivaus, jossa
käytetään lämmintä ilmaa ja jossa mekaaninen rasitus on vähäistä (katso
kappale Pyykin lajittelu ja valmistelu).
•
Suositus: Ota vaatteet pois koneesta
heti kuivausohjelman päätyttyä, sillä
tähän ohjelmaan ei kuulu
rypistymisenestovaihetta.
VILLA
1 kg
•
1) Standardin IEC61121 mukaisesti
•
-
•
Lämmintä ilmaa käyttävä hellävarainen silkkivaatteiden kuivaus.
Hoito-ohjemerkintä
AIKA
AJASTIN
ÄÄNIMERKKI
KIERR./MIN.
PITKÄ RYPISTYMISENESTO
Lisätoiminnot
KUIVAUSASTE
Ohjelmat
maksimitäyttö (kuivapaino)
14
Päivittäinen käyttö
15
Päivittäinen käyttö
Laitteen kytkeminen toimintaan/valon sytyttäminen
Käännä ohjelmanvalitsin jonkin ohjelman kohdalle tai kohtaan VALO PÄÄLLÄ. Nyt
laite on kytketty toimintaan. Valo palaa rummun sisällä, kun luukku on auki.
Luukun avaaminen/pyykin täyttäminen koneeseen
1. Avaa luukku:
Paina täyttöluukkua voimakkaasti.
2. Täytä pyykki koneeseen sullomatta.
HUOMIO
Tarkista, ettei vaatteita jää luukun ja kumitiivisteen väliin.
3. Sulje luukku kunnolla siten, että se
naksahtaa kuuluvasti.
Ohjelman valitseminen
Valitse haluamasi kuivausohjelma
ohjelmanvalitsimella. Näytössä näkyy ohjelman arvioitu kesto tunteina ja minuutteina
(h:min).
Ohjelman aikana jäljellä oleva aika päivittyy
minuutin välein. Kun aikaa on jäljellä alle
tunti, alkunollat eivät näy näytössä (esim. 59,
5, 0).
16
Päivittäinen käyttö
KUIVAUSASTE asettaminen
Jos pyykki on liian kosteaa vakiokuivausohjelman jälkeen, voit tehostaa kuivausta
valitsemalla kuivausasteen (KUIVAUSASTEtoiminto). Kuivausaste lisääntyy siirryttäessä
valinnasta MIN valintaan MAX.
Paina toistuvasti KUIVAUSASTE-painiketta,
kunnes näytössä näkyy haluttu kuivausaste
(MIN, MED tai MAX). Jos ohjelmaan ei kuulu
kosteuden säätöä, näkyvissä on palkit, joiden
yläpuolella on teksti AUTO.
Jos villa- tai silkkivaatteet ovat liian kosteita VILLA- tai SILKKI-ohjelman jälkeen,
voit kuivata vaatteet uudelleen käynnistämällä ohjelman uudestaan ja valitsemalla
tällä kertaa KUIVAUSASTE-toiminnon ja sopivan kuivausasteen MIN, MED tai
MAX. Jos kuivaat suhteellisen kuivaa pyykkiä, ohjelman kesto päivittyy näytössä
jonkin ajan kuluttua ohjelman käynnistymisen jälkeen.
Kuivausta edeltävän linkousnopeuden asettaminen KIERR./MIN.
Jos pyykki on lingottu pesukoneessa ennen kuivausta, kuivausohjelma voidaan
asettaa pesuohjelman linkousnopeuden mukaisesti. Mitä suurempaa
linkousnopeutta on käytetty, sitä lyhyempi on kuivausohjelma.
Paina toistuvasti painiketta KIERR./MIN., kunnes näkyviin tulee pyykinpesukoneessa
käytetty linkousnopeus. Jos linkousnopeutta
ei ole valittu, mitään arvoa ei ole näkyvissä.
Joissakin ohjelmissa linkousnopeudella ei ole
vaikutusta (aikaperusteiset ohjelmat) eikä
sitä voida valita. Tällöin näkyvissä on kolme
viivaa. Mahdolliset valinnat:
Päivittäinen käyttö
PITKÄ RYPISTYMISENESTO asettaminen
Paina pitkä rypistymisenesto painiketta:
PITKÄ RYPISTYMISENESTO . Pitkä
rypistymisenestovaihe kestää 90 minuuttia.
Näytössä näkyy PITKÄ RYPISTYMISENESTO
. Jos tämä lisätoiminto valitaan,
symboli
kuivausohjelman lopussa olevaa
rypistymisenestovaihetta pidennetään 60
minuutilla. Pyykin voi ottaa pois koneesta
milloin tahansa rypistymisenestovaiheen
aikana.
ÄÄNIMERKKI
Kun laite toimitetaan tehtaalta, merkkiääniä
ei ole otettu käyttöön.
Voit ottaa merkkiäänet käyttöön painamalla
ÄÄNIMERKKI -painiketta.
Painike vaihtaa merkkiäänet käyttöön ja pois
käytöstä. Kun merkkiäänet ovat käytössä,
.
näytössä näkyy hälytyskellon symboli
Merkkiääni tai sävelmä kuuluu seuraavissa
tilanteissa:
– ohjelman lopussa
– rypistymisenestovaiheen alussa ja lopussa
– ohjelman keskeytyessä
– hälytystilanteessa
17
18
Päivittäinen käyttö
AIKA
Aikaperusteisissa ohjelmissa voit valita ohjelman keston. Ohjelma-ajan voi valita 10 minuutin ja kolmen tunnin väliltä 10 minuutin
portain.
1. Käännä ohjelmanvalitsin aikaohjelman
AIKA kohdalle. AIKA-painikkeen
yläpuolella oleva merkkivalo vilkkuu
(sama kuin jäähdytysohjelmassa RAIKASTUS).
2. Paina AIKA-painiketta toistuvasti, kunnes ohjelman haluttu kesto näkyy
näytössä, esimerkiksi 20, jos haluat valita 20 minuutin pituisen kuivauksen.
Jos ohjelman kestoa ei valita, ohjelman pituus on automaattisesti 10 minuuttia.
AJASTIN asettaminen
AJASTIN painikkeella voit asettaa ohjelman käynnistymään vähintään 30 minuutin (30') ja korkeintaan 20 tunnin
(20h) kuluttua.
1. Valitse ohjelma ja lisätoiminnot.
2. Paina AJASTIN - painiketta, kunnes
haluamasi viiveaika näkyy näytössä, esimerkiksi 12h, jos haluat ohjelman käynnistyvän 12 tunnin kuluttua.
Jos näytössä näkyy 20h ja painat painiketta vielä kerran, ajastus peruuntuu.
Näytössä näkyy 0' ja sen jälkeen valitun ohjelman kesto.
3. Ajastin käynnistetään painamalla START PAUSE-painiketta. Ohjelman kännistymiseen jäljellä oleva aika näkyy jatkuvasti (esim. 15h, 14h, 13h, … 30' jne.).
Lapsilukon kytkeminen
Voit kytkeä lapsilukon estääksesi ohjelman käynnistämisen tai käynnissä olevan
ohjelman muuttamisen vahingossa. Lapsilukkotoiminto lukitsee kaikki painikkeet
ja ohjelmanvalintakytkimen. Lapsilukko voidaan kytkeä tai poistaa käytöstä
painamalla samanaikaisesti PITKÄ RYPISTYMISENESTO - ja ÄÄNIMERKKI painikkeita viiden sekunnin ajan.
Päivittäinen käyttö
19
– Kun lapsilukko kytketään ennen ohjeman käynnistämistä: laitetta ei voi käyttää.
– Kun lapsilukko kytketään ohjelman käynnistymisen jälkeen: käynnissä olevaa
ohjelmaa ei voi muuttaa.
ilmaisee, että lapsilukko on kytketty toimintaan.
Näytössä näkyvä symboli
Lapsilukkoa ei voi kytkeä pois toiminnasta ennen ohjelman päättymistä.
Jos haluat asettaa uuden ohjelman, kytke ensin lapsilukko pois toiminnasta.
Ohjelman käynnistäminen
Paina START PAUSE-painiketta. Ohjelma
käynnistyy.
Ohjelman edistyminen näkyy näytössä
vastaavilla symboleilla. Symboleja luetaan
vasemmalta oikealle, ja ohjelma voi sisältää
RYPISTYMISEsymbolit SILITYSKUIVASTA
riippuen valitusta
NESTOON
kuivausohjelmasta. Kun valittuna on
esimerkiksi KAAPPIKUIVA-ohjelma, näkyvissä ovat seuraavat symbolit:
. Parhaillaan käynnissä olevan ohjelmavaiheen symbolin alapuolella
vilkkuu viiva. Kun kuivausohjelman vaihe on suoritettu, suoritetun vaiheen viiva
lakkaa vilkkumasta ja seuraavan vaiheen viiva alkaa vilkkua.
Ohjelman muuttaminen
Jos tarvitset tehdä muutoksia ohjelmaan sen käynnistymisen jälkeen, käännä ensin
ohjelmanvalitsin asentoon OFF ja nollaa ohjelma.
Ohjelmaa ei voi enää muuttaa suoraan sen jälkeen, kun se on käynnistynyt. Jos
ohjelmaa yritetään muuttaa ohjelmanvalitsimella, ohjelmavaiheen näyttö ja huoltomerkkivalot alkavat vilkkua. Jos jotain lisätoiminnon painiketta (ÄÄNIMERKKI painiketta lukuunottamatta) painetaan, näytössä näkyy viesti Err. Tämä ei
kuitenkaan vaikuta kuivausohjelmaan (pyykin suojaus).
Pyykin lisääminen tai poistaminen ennen ohjelman päättymistä
1. Avaa luukku.
VAROITUS!
Pyykki ja rumpu voivat olla kuumia. Palovammojen vaara!
20
Päivittäinen käyttö
2. Lisää tai poista pyykkiä.
3. Sulje luukku kunnolla siten, että se naksahtaa kuuluvasti.
4. Jatka kuivausohjelmaa painamalla START PAUSE - painiketta.
Kuivausohjelman päättyminen / pyykin ottaminen koneesta
Kun kuivausohjelma on lopussa, näytössä vilkkuu 0 ja rypistymiseneston symboalapuolella on viiva. Jos merkkiäänet on otettu käyttöön ÄÄNIMERKKI lin
painikkeella, laitteesta kuuluu minuutin pituinen merkkiääni.
Kuivausohjelmien (paitsi VILLA-ohjelman) lopussa on automaattinen
rypistymisenestovaihe, joka kestää 30 minuuttia. Rumpu pyörii aika ajoin rypistymiseneston aikana. Tällä tavoin pyykit pysyvät erillään eivätkä rypisty. Pyykin voi
ottaa pois koneesta milloin tahansa rypistymisenestovaiheen aikana. (Pyykki on
otettava pois koneesta viimeistään rypistymisenestovaiheen päättyessä, jotta vaat, vaihe on 60
teet eivät rypisty.) Jos olet valinnut PITKÄ RYPISTYMISENESTO
minuuttia pitempi.
1. Avaa luukku.
2. Poista nukka mikrosiivilästä ennen kuin otat pyykin koneesta. Nukka lähtee
parhaiten kostealla kädellä. (Katso kappale Huolto ja puhdistus.)
3. Ota pyykki pois koneesta.
4. Käännä ohjelmanvalitsin asentoon OFF.
Jokaisen kuivausohjelman jälkeen:
- Puhdista mikrosiivilä ja hienosiivilä.
- Tyhjennä lauhdevesisäiliö.
(Katso kappale Huolto ja puhdistus.)
5. Sulje luukku.
Huolto ja puhdistus
21
Huolto ja puhdistus
Nukkasiivilöiden puhdistaminen
Siivilät keräävät kaiken rumpukuivauksessa syntyvän nukan. Jotta kuivausrumpu
toimii asianmukaisesti, nukkasiivilät (mikrosiivilä ja hienosiivilä) on puhdistettava
jokaisen kuivausohjelman jälkeen.
muistuttaa puhdistamisesta.
Varoitusmerkki
HUOMIO
Älä käytä kuivausrumpua koskaan ilman nukkasiivilöitä tai jos nukkasiivilät ovat
vaurioituneet tai tukossa.
1.
2.
Avaa luukku.
Puhdista täyttöaukon alaosassa
oleva mikrosiivilä kostealla kädellä.
3.
Siivilöihin muodostuu laitetta
käytettäessä valkoinen kalvo pyykin
sisältämien pesuainejäämien
vaikutuksesta. Voit poistaa kalvon
pesemällä siivilät lämpimällä
vedellä ja harjalla. Irrota siivilä
luukusta vetämällä sitä ulospäin.
Vipu voi olla vasemmalla tai oikealla
puolella.
Muista kiinnittää siivilä takaisin paikalleen puhdistuksen jälkeen.
22
Huolto ja puhdistus
4.
Paina karkeasiivilän
vapautuspainiketta.
Karkeasiivilä irtoaa paikaltaan.
5.
6.
Ota hienosiivilä ulos.
Poista nukka hienosiivilästä. Nukka
lähtee parhaiten kostealla kädellä.
Puhdista siivilöiden alue kokonaan.
Koko siiviläaluetta ei tarvitse puhdistaa jokaisen kuivausohjelman
jälkeen, mutta tarkista alue kuitenkin säännöllisesti ja poista nukka
tarvittaessa.
7. Tartu karkeasiivilään ja vedä sitä ylöspäin, kunnes se irtoaa kahdesta kiinnikkeestään.
8. Poista nukka koko siiviläalueelta.
Puhdistus on helpointa
pölynimurilla.
9. Paina karkeasiivilän kumpikin akseli
luukussa oleviin kiinnikkeisiin siten,
että ne naksahtavat paikalleen.
10. Kiinnitä hienosiivilä takaisin paikalleen.
11. Paina hienosiivilää karkeasiivilää
vasten siten, että se lukittuu paikalleen.
Huolto ja puhdistus
23
Jos hienosiivilä ei ole paikallaan, myöskään
karkeasiivilä ei napsahda paikalleen eikä
luukkua voi sulkea.
Luukun tiivisteen puhdistaminen
Pyyhi luukun tiiviste kostealla liinalla heti kuivausohjelman päättymisen jälkeen.
Lauhdevesisäiliön tyhjentäminen
Tyhjennä lauhdevesisäiliö jokaisen kuivausohjelman jälkeen.
Jos lauhdevesisäiliö on täynnä, käynnissä oleva ohjelma pysähtyy automaattisesti
(TYHJENNÄ SÄIja näytössä näkyy vesisäiliön tyhjennystä tarkoittava symboli
LIÖ). Lauhdevesisäiliö on tyhjennettävä, jotta ohjelmaa voidaan jatkaa.
VAROITUS!
Lauhdevesi ei sovellu juotavaksi tai ruoanvalmistukseen.
1. Vedä lauhdevesisäiliön sisältävä
laatikko kokonaan ulos 1 ja vedä
säiliön tyhjennysputkea ylöspäin niin
paljon kuin se tulee 2.
2
1
24
Huolto ja puhdistus
2. Kaada lauhdevesi altaaseen tai vastaavaan poistoastiaan.
3. Työnnä tyhjennysputki takaisin sisään ja laita säiliö paikalleen.
Jos ohjelma keskeytyy sen vuoksi,
että lauhdevesisäiliö on täynnä:
Jatka kuivausohjelmaa painamalla
START PAUSE-painiketta.
Lauhdevesisäiliöön mahtuu noin 4 litraa. Säiliön tilavuus riittää noin 7 kilon pyykin
kuivaamiseen, kun pyykki on lingottu linkousnopeudella 1000 kierrosta/minuutti.
Lauhdevettä voi käyttää tislatun veden tavoin, esimerkiksi höyrysilitysraudassa.
Tällöin lauhdevesi on kuitenkin ensin suodatettava (esim. kahvin suodatinpussin
läpi) pyykinkäsittelyaineiden jäämien ja nukan poistamiseksi.
Lämmönvaihtimen sihdin puhdistaminen
Jos merkkivalo
(PUHDISTA JALUSTAN NUKKASIHTI) syttyy, laitteen jalustassa
sijaitseva lämmönvaihtimen sihti on puhdistettava.
Lämpöpumpun suojaamiseksi lialta kuivausrummussa on sihtikoteloon sijoitettu
nukkasihti. Sihtikoteloon kerääntyy käytön aikana nukkaa, joka vaikuttaa laitteen
toimintaan.
• Jos kuivausrumpua käytetään nukkasihdin ollessa tukossa, kuivausrumpu voi
vaurioitua. Myös energiankulutus lisääntyy.
• Älä käytä kuivausrumpua koskaan ilman nukkasiivilöitä.
• Älä käytä kuivausrumpua ilman nukkasihtiä. Likainen lämpöpumppu käyttää
enemmän energiaa, ja sen puhdistaminen on kallista.
1.
2.
Avaa luukku.
Avaa jalustassa oleva luukku
painamalla luukun aukon pohjassa
olevaa vapautuspainiketta ja
käännä jalustan luukku
vasemmalle.
Huolto ja puhdistus
3.
4.
25
Vedä sihdin kotelo ulos jalustan
sisältä.
Puhdista nukka luukun
sisäpuolelta, nukkasihdin lokerosta
ja kumitiivisteistä.
5.
Poista nukka jalustan pohjalla
olevasta nukkasihdistä kostealla
kädellä.
6.
Nukkasihdin puhdistaminen: Ota
sihti pois kotelostaan. Paina sivuilla
olevia painopisteitä ja vedä sihdin
kehystä ylöspäin ja ulos kotelosta.
2
1
7.
8.
Poista nukka nukkasihdistä
kostealla kädellä.
Työnnä nukkasihti takaisin
koteloonsa.
26
Huolto ja puhdistus
9.
Poista nukka lämmönvaihtimesta
tarvittaessa, noin puolen vuoden
välein, mukana toimitetun sienen
avulla. Käytä kumikäsineitä toimenpiteen aikana.
Vinkki:Nukka irtoaa helpommin,
jos kostutat sen ensin esimerkiksi
suihkupullolla.
10. Työnnä sihti kotelossaan takaisin laitteen jalustan sisään.
Huom!Jos nukkasihti ei ole sihdin kotelossa, koteloa ei voi työntää jalustan
sisälle.
11. Sulje jalustan luukku.
Rummun puhdistaminen sisältä
HUOMIO
Älä käytä rummun puhdistuksessa hankausaineita tai teräsvillaa.
Rummun pintaan voi muodostua ohut kalvokerros veden sisältämän kalkin ja pyykinkäsittelyaineiden vaikutuksesta. Tällöin laite ei pysty luotettavasti tunnistamaan
pyykin kuivausastetta. Pyykki on odotettua kosteampaa kuivausrummusta
poistettaessa.
Pyyhi rummun sisäpinnat ja rummun rivat tavallisella yleispuhdistusaineella (esim.
viinietikkapohjaisella puhdistusaineella).
Käyttöpaneelin ja ulkopintojen puhdistaminen
HUOMIO
Älä käytä laitteen puhdistuksessa huonekalujen puhdistusaineita tai muita
voimakkaita puhdistusaineita.
Pyyhi käyttöpaneeli ja ulkopinnat kostealla liinalla.
Käyttöhäiriöt
27
Käyttöhäiriöt
Omatoiminen vianmääritys
Jos näytössä näkyy laitteen toiminnan aikana virhekoodi E... plus numero tai
kirjain): Kytke virta pois ja takaisin päälle. Nollaa ohjelma. Paina START PAUSE painiketta. Jos virheilmoitus ei poistu, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen
ja mainitse virhekoodi.
Ongelma
Kuivausrumpu ei
toimi.
Kuivaustulos ei ole
hyvä.
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Pistoke ei ole pistorasiassa tai
sulake on palanut.
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Tarkista asunnon sähkötaulun
sulake (sulakekaapista).
Luukku on auki.
Sulje luukku.
Onko START PAUSE-painiketta
painettu?
Paina uudelleen START PAUSEpainiketta.
On valittu väärä ohjelma.
Valitse seuraavan kerran pyykille
sopiva ohjelma (katso
Ohjelmataulukko).
Nukkasiivilät ovat tukossa.
Puhdista nukkasiivilät.
Nukkasihti tukossa.
Puhdista nukkasihti.
Pyykkiä on liikaa.
Noudata suositeltuja pyykkimääriä.
Jalustan ilmanvaihtoritilä on
tukossa.
Puhdista ilmanvaihtoritilä.
Puhdista rumpu ja rivat.
Rummun pinnassa tai rivoissa on
kalvokerros.
Säädä kuivausohjelmaa
KUIVAUSASTE -toiminnon avulla
(katso kohta Päivittäinen käyttö).
Luukkua ei voi sulkea.
Hienosiivilä ei ole paikallaan ja/tai
karkeasiivilä ei ole lukittu paikalleen.
Aseta siivilät oikein paikalleen.
Kun jotain painiketta
painetaan, näytössä
näkyy Err.
Pyykin suojaustoiminto. Kun
ohjelma on käynnistynyt, lisätoimintoa ei voi enää valita.
Käännä ohjelmanvalitsin asentoon
OFF. Aseta ohjelma uudelleen.
Rummun valo ei pala.
Käännä ohjelmanvalitsin asentoon
Ohjelmanvalitsin on asennossa OFF. VALO PÄÄLLÄ tai jonkin ohjelman
kohdalle.
28
Käyttöhäiriöt
Lamppu on palanut.
Vaihda lamppu (katso seuraava
kappale).
Näytössä näkyvä ohjelman kesto muuttuu
virheellisesti tai pysyy
paikallaan pitkän aikaa.
Ohjelman kesto päivittyy
automaattisesti pyykin tyypistä ja
määrästä sekä kosteustasosta riippuen.
Toiminta on automaattinen eikä
tarkoita laitteen vikaa.
Ohjelma pysähtyy ja
näkyvissä on
vesisäiliön tyhjennyksen symboli .
Lauhdevesisäiliö on täynnä.
Tyhjennä lauhdevesisäiliö ja
käynnistä ohjelma uudelleen START
PAUSE-painikkeella.
Kuivaus keskeytyy pian Valittuun ohjelmaan nähden kokäynnistymisen jälneeseen on täytetty joko liian väkeen.
hän tai liian kuivaa pyykkiä.
Kuivaus kestää epätavallisen pitkään.
Huom! Viiden tunnin
kuluttua kuivaus päättyy automaattisesti
(katso kohta Kuivausohjelman päättyminen).
Valitse aikaohjelma tai korkeampi
kuivaustaso (esim. KUIVA
KAAPPIKUIVA sijaan).
Nukkasiivilät ovat tukossa.
Puhdista nukkasiivilät.
Nukkasihti tukossa.
Puhdista nukkasihti.
Liian paljon pyykkiä.
Vähennä pyykkiä.
Pyykkiä ei ole lingottu hyvin.
Pyykki on lingottava hyvin.
Epätavallisen korkea
huoneenlämpötila. Kompressori
pysähtyy välillä ylikuormittumisen
estämiseksi.
Automaattinen toiminto eikä
tarkoita laitteen vikaa. Alenna huoneen lämpötilaa, mikäli
mahdollista.
Rummun lampun vaihtaminen
Käytä ainoastaan kuivausrummuille tarkoitettuja erikoislamppuja. Erikoislamppuja
on saatavilla valtuutetuista huoltoliikkeistämme, ET nro 112 552 000/5.
Kun laitteessa on virta päällä, sisävalo sammuu automaattisesti 4 minuutin kuluttua siitä, kun luukku avataan.
VAROITUS!
Kytke laite irti verkkovirrasta ennen lampun vaihtamista.
1. Ruuvaa irti lampun päällä oleva suojus (heti täyttöaukon takana ylhäällä; katso
kappale Laitteen kuvaus).
2. Vaihda viallinen lamppu.
3. Ruuvaa suojus takaisin paikalleen.
Käyttöhäiriöt
29
Tarkista, että O-rengastiiviste on oikein paikallaan ennen kuin ruuvaat luukun lampun suojuksen takaisin paikalleen.
Älä koskaan käytä kuivausrumpua ilman lampun O-rengastiivistettä.
VAROITUS!
Suojuksen on oltava tiukasti paikallaan turvallisuuden vuoksi. Jos suojus ei ole
kunnolla paikallaan, kuivausrumpua ei saa käyttää.
30
Koneen asetukset
Koneen asetukset
Asetus
ÄÄNIMERKKI aina pois
käytöstä
Toimenpide
1. Käännä ohjelmanvalitsin minkä tahansa ohjelman kohdalle.
2. Paina samanaikaisesti painikkeita KUIVAUSASTE ja KIERR./
MIN. ja pidä niitä painettuna noin 5 sekuntia, tulos voi olla
seuraava:
– painikkeen ÄÄNIMERKKI yläpuolella oleva merkkivalo syttyy - ÄÄNIMERKKI on aina päällä.
– merkkivalo sammuu - ÄÄNIMERKKI aina pois käytöstä.
3. Oletusarvona äänimerkki on aina pois käytöstä. Voit käyttää
painiketta äänimerkin aktivoimiseksi tai sammuttamiseksi,
mutta kone ei tallenna valintaa.
Veden kovuus
1. Käännä ohjelmanvalitsin minkä tahansa ohjelman kohdalle.
2. Paina samanaikaisesti painikkeita KUIVAUSASTE ja AIKA ja
Vesi sisältää kalkkia ja
pidä niitä painettuna noin 5 sekuntia. Asetus näkyy näytössä:
mineraalisuoloja. Näiden aine–
alhainen vedenkovuus <300 mikro S/cm
iden pitoisuus eri alueiden vesijohtoverkon vedessä vaihte–
keskitason vedenkovuus 300-600 mikro S/cm
lee, minkä vuoksi myös veden
–
korkea vedenkovuus >600 mikro S/cm
kovuustaso vaihtelee.
3. Paina START PAUSE-painiketta, kunnes löydät haluamasi arVoimakkaat vaihtelut
von.
vedenkovuudessa verrattuna
4. Tallenna asetus painamalla samanaikaisesti painikkeita
tehtaan asettamiin tasoihin
KUIVAUSASTE ja AIKA tai käännä valitsin asentoon OFF
vaikuttavat helposti pyykin
kosteustasoon ohjelman
lopussa. Tämän kuivausrummun kosteussensorin
herkkyyttä voi säätää veden
kovuustason perusteella.
Vesisäiliön tyhjentäminen varoitusviesti aina pois
käytöstä
Kun käytät lauhdeveden
tyhjennystä ulkopuolelle.
1. Käännä ohjelmanvalitsin minkä tahansa ohjelman kohdalle.
2. Paina samanaikaisesti painikkeita KIERR./MIN. ja AIKA ja pidä
niitä painettuna noin 5 sekuntia.
Asetus näkyy näytössä:
–
ja
- merkkivalo on aina pois käytöstä
–
ja
- merkkivalo on toiminnassa
Oletusarvona merkkivalo on toiminnassa ja se syttyy aina kuivausjakson päättyessä tai jakson aikana, jos vesisäiliö on täysi.
Tekniset tiedot
31
Tekniset tiedot
Tämä laite vastaa seuraavia EU-direktiivejä:
– 73/23/ETY, 19.02.1973, Pienjännitedirektiivi
– 89/336/ETY, 03.05.1989, EMC-direktiivi sekä sen muutosdirektiivi 92/31/ETY
– 93/68/ETY, 22.07.1993, CE-merkintädirektiivi
Korkeus x leveys x syvyys
85 x 60 x 60 cm
Syvyys luukku auki
109 cm
Korkeussäätövara
1,5 cm
Paino tyhjänä
noin 60 kg
Täyttömäärä
(ohjelmasta riippuen)1)
enintään 7 kg
Energiankulutus standardin IEC 61121
mukaisesti (7 kg puuvillavaatteita, linkous 1000
2,4 kWh
kierrosta/minuutti, ohjelma PUUVILLA,
KAAPPIKUIVA)
Käyttö
Kotitaloudet
Sallittu ympäristön lämpötila
+ +5 °C - +35 °C
1) Erilaisten mittausmenetelmien vuoksi joissakin maissa voidaan tarvita erilaiset täyttötiedot.
Kulutusarvot
Kulutusarvot on mitattu normaaliolosuhteissa. Arvot voivat vaihdella kotitalouksien yksilöllisen käytön mukaisesti.
Ohjelma
Täyttömäärä, kg
Energiankulutus (kWh)
PUUVILLA, KAAPPIKUIVA1)
7
2,4
PUUVILLA, SILITYSKUIVA1)
7
1,8
TEKOKUIDUT, KAAPPIKUIVA2)
3
0,75
1) linkous 1000 kierr./min
2) linkous 1200 kierr./min
Ohjeita testilaitokselle
Testilaitos voi tarkastaa seuraavat parametrit:
32
Asennus
• Energiankulutus (korjattu loppukosteuden mukaan) kaappikuivalle puuvillalle
tarkoitetussa ohjelmassa nimellistäyttömäärällä.
• Energiankulutus (korjattu loppukosteuden mukaan) kaappikuivalle puuvillalle
tarkoitetussa ohjelmassa puolitäytöllä.
• Loppukosteus (kaappikuivalle puuvillalle, silityskuivalle puuvillalle ja
kaappikuiville tekokuiduille tarkoitetut ohjelmat)
• Lauhdutusteho (korjattu loppukosteuden mukaan) kaappikuivalle puuvillalle
tarkoitetussa ohjelmassa nimellis- ja puolitäytöllä
Kaikki ohjelmat on tarkastettava standardin IEC 61121 mukaisesti (Kotitalouskäyttöön tarkoitettujen kuivausrumpujen – suorituskyvyn mittausmenetelmät).
Asennus
Laitteen kuljettaminen
Laitteen saa kallistaa ainoastaan sen vasemman kyljen varaan kuljetuksen aikana (katso
kuva), ellei sitä voi kuljettaa pystyasennossa.
Laitteen sijoittaminen
• On suositeltavaa sijoittaa kone pyykinpesukoneen lähelle.
• Kuivausrumpua ympäröivän tilan on oltava mahdollisimman pölytön.
Asennus
33
• Varmista, että ilma pääsee kiertämään kunnolla laitteen ympärillä. Älä tuki etupuolen ilmanvaihtoritilää tai laitteen takana sijaitsevia ilmanottoaukkoja.
• Sijoita laite vakaalle ja tasaiselle alustalle, jotta tärinä ja siitä syntyvä ääni ovat
mahdollisimman vähäisiä.
• Kun kuivausrumpu on sijoitettu lopullisesti käyttöpaikalleen, tarkista vesivaa'alla, että se on täysin vaakasuorassa. Säädä tarvittaessa laitteen
säätöjaloista.
• Säädettäviä jalkoja ei saa irrottaa. Älä laita laitteen alle lattialle paksua mattoa,
puulistoja tai mitään muuta, joka pienentää ilmarakoa. Huono ilmanvaihto nostaa kuivausrummun sisälämpötilaa, mikä voi vaikuttaa laitteen toimintaan.
Kuivausrummusta poistuvan ilman lämpötila voi olla jopa 60 °C. Sen vuoksi kuivausrumpua ei saa sijoittaa lämpöherkälle lattialle.
Huoneen lämpötilan on oltava välillä +5 °C - +35 °C, sillä lämpötila voi vaikuttaa
laitteen toimintakykyyn.
VAROITUS!
Kuivausrumpua tulee kuljettaa pystysuorassa asennossa.
VAROITUS!
Laitetta ei saa asentaa lukittavan oven tai liukuoven taakse tai sellaisen oven viereen, joka auetessaan voi rikkoa luukun.
Kuljetussuojausten poistaminen
HUOMIO
Kaikki kuljetussuojaukset on poistettava ennen käyttöä.
1. Avaa luukku.
2. Irrota tarranauhat laitteen sisältä rummun päältä.
34
Asennus
3. Poista kalvoletku ja polystyreenisuojus.
Sähköliitäntä
Verkkovirran jännite, virtalaji ja vaaditut sulakkeet on merkitty arvokilpeen.
Arvokilpi on kiinnitetty luukun aukkoon (katso kappale Laitteen kuvaus).
VAROITUS!
Valmistaja ei millään tavoin vastaa vaurioista tai henkilövahingoista, jotka
ovat aiheutuneet yllä mainittujen turvallisuusohjeiden laiminlyönnistä.
Jos laitteen virtajohto joudutaan vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain
valtuutettu huoltoliike.
Kun kuivausrumpu on asennettu paikalleen, pistokkeen on oltava hyvin ulottuvilla.
Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan voimassaolevien sähkömääräysten
mukaisesti.
Luukun avautumissuunnan vaihtaminen.
VAROITUS!
Luukun aukeamissuunnan saa vaihtaa vain ammattitaitoinen huoltomies. Käänny
tarvittaessa valtuutetun huoltoliikkeen puoleen.
VAROITUS!
Kytke laite irti verkkovirrasta ennen kuin ryhdyt vaihtamaan luukun avautumissuuntaa.
Asennus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Avaa luukku.
Ruuvaa sarana A irti laitteen edestä ja
ota luukku pois paikaltaan.
Poista suojalevyt B ja C. Työnnä ohut
ruuvimeisseli aukkoihin kuvan
mukaisesti, paina kevyesti alaspäin ja
käännä suojalevyt irti.
Irrota lukko-osa D pikakiinnikkeestään
painamalla sopivan työkalun avulla. Ota
lukko-osa irti, kierrä sitä 180° ja kiinnitä
toiselle puolelle.
Ruuvaa sarana A irti luukusta, kierrä saranaa 180° ja kiinnitä se vastakkaiselle
puolelle ruuveilla.
Kierrä suojalevyjä B ja C 180° ja kiinnitä
ne vastakkaiselle puolelle.
35
A
C
B
D
A
C
Ruuvaa suojalevyt E irti laitteen
E
etupuolelta, kierrä 180° ja kiinnitä
toiselle puolelle ruuveilla.
G
Avaan luukun lukon F ruuvit,
F
työnnä lukkoa kevyesti alaspäin ja
irrota se paikaltaan.
Irrota kaapeliliitin luukun lukosta
E
F.
Paina pikalukituspainiketta G siF
sään- ja alaspäin, paina suojusta
G
kevyesti alaspäin ja irrota se paikaltaan.
Irrota kaapeliliitin suojuksesta G.
Aseta luukun lukko F vastakkaiselle
puolelle, työnnä kaapelikiinnike sisään ja kiinnitä lukko paikalleen ruuveilla.
Työnnä kaapelikiinnike toisella puolella suojuksen G sisään, aseta suojus paikalleen ja anna pikalukituspainikkeen lukkiutua paikalleen.
Työnnä luukku ja saranat aukkoihinsa ja kiinnitä ruuveilla.
36
Ympäristönsuojelu
Kosketussuojausta koskeva huomautus:Laite on turvallinen käyttää vasta sen
jälkeen, kun kaikki muoviosat on kiinnitetty paikalleen.
Erikoisvarusteet
Pesukoneen ja kuivausrummun torniasennussarja:
Saatavilla valtuutetusta huoltoliikkeestä tai erikoisliikkeestä
Torniasennussarjan avulla kuivausrumpu ja AEG-Electroluxin automaattinen
pyykinpesukone (edestä täytettävä, leveys 60 cm) voidaan asentaa päällekkäin tilaa
säästäväksi pesutorniksi. Pyykinpesukone sijoitetaan alle ja kuivausrumpu sen
päälle.
Toimitettava malli:
– ulosvedettävällä torniasennuslevyllä 916.018 903
Lue asennussarjan mukana toimitetut ohjeet tarkasti ennen asennusta.
Ulkoisen lauhteenpoistimen asennussarja
Kiinnitetty laitteeseen
Asennusarjan 125 122 510 avulla kuivausrummun lauhteenpoisto voidaan liittää
suoraan altaaseen, viemäriputkeen tms. Tällöin lauhdevesisäiliötä ei tarvitse tyhjentää, mutta sen on kuitenkin oltava paikallaan koneessa. Hälytyksen TYHJENNÄ
käytöstäpoisto on neuvottu kohdassa Ohjelmien lisätoiminnot.
VESISÄILIÖ
Maks. poistokorkeus: 1 metri kuivausrummun pohjasta mitattuna; maks. poistopituus: 3 metriä
Lue asennussarjan mukana toimitetut ohjeet tarkasti ennen asennusta.
Ympäristönsuojelu
Pakkausmateriaalit
Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä, ja ne voidaan kierrättää. Muoviosiin
on merkitty materiaalin tunniste, esim. >PE<, >PS<, jne. Vie pakkausmateriaalit
asianmukaisiin jätteenkeräysastioihin.
Ympäristönsuojelu
37
Käytöstäpoistettu laite
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli
, osoittaa, että tätä tuotetta
ei saa laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se on toimitettava erilliseen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
Asianmukaisella jätehuollolla estetään mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat.
Laitetta ei saa purkaa ennen jätehuoltoon luovuttamista eikä laitteen sisälle saa
laittaa muita jätteitä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita
hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä josta tuote on ostettu tai internet sivuiltamme
www.electrolux.fi.
Kuivausrummun lämpöpumpussa on suljettu jäähdytyskierto. Jäähdytysaineena
käytetään ainetta, joka ei sisällä hiilifluorideja/klorideja. Lämpöpumpun jäähdytyspiiriä ei saa rikkoa.
VAROITUS!
Kun poistat laitteen lopullisesti käytöstä, irrota sen virtajohto. Katkaise virtajohto
ja heitä se pois pistokkeineen. Riko luukun lukko. Näin lapset eivät voi leikkiessään
joutua loukkuun koneen sisälle ja aiheuttaa itselleen hengenvaaraa.
Ympäristönsuojeluohjeita
• Rumpukuivauksessa vaatteista tulee pehmeitä ja ilmavia. Pyykin huuhtelussa ei
tämän vuoksi tarvitse käyttää huuhteluainetta.
• Kuivausrummun käyttö on taloudellisinta, kun noudatat seuraavia ohjeita:
– pidä jalustan ilmanvaihtoaukot aina puhtaina ja esteettöminä,
– noudata ohjelmataulukossa mainittuja täyttömääriä,
– varmista, että huoneen ilmanvaihto on hyvä,
– puhdista mikrosiivilä ja hienosiivilä jokaisen kuivausohjelman jälkeen,
– linkoa pyykki hyvin ennen kuivausta. Esimerkki kulutusarvoista –
linkousnopeudesta riippuen – 7 kilon pyykki, kuivaus ohjelmalla PUUVILLA,
KAAPPIKUIVA.
Linkous
Kierrosta
minuutissa
Kuivausohjelma
Jäännöskosteus
litraa
%
Energiankulutus,
kWh
Hinta, euroa1)
38
Takuu/Huolto
1000
4,20
60
2,4
0,36
1200
3,92
56
2,3
0,34
1400
3,64
52
2,2
0,33
1800
3,15
45
2,0
0,30
1) Sähkön hinta: 0,15 euroa/kWh
Takuu/Huolto
Huolto ja varaosat
Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät
soittamalla numeroon 0200-2662
(0,16 e/min +pvm), tai katsomalla puhelinluettelon keltaisilta sivuilta kohdasta
"kodinkoneiden huoltoa".
Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan, vaadi aina käytettäväksi
sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa.
Kuluttajaneuvonta
Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen
kuluttajaneuvonnastamme soittamalla numeroon 0200-2662
(0,16 e/min +pvm). Voit olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan myös sähköpostitse
osoitteessa carelux.fsh@electrolux.fi.
Takuu
Tuotteen takuuaika voidaan ilmoittaa erikseen. Ellei takuuaikaa ole erikseen
määritelty, noudatetaan vallitsevaa lainsäädäntöä ja kansallisia määräyksiä.
Takuuehdot noudattavat vallitsevan lainsäädännön mukaisia yleisiä ehtoja.
Ostokuitti säilytetään, koska takuun alkaminen määritetään ostopäivän mukaan.
Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:
• aiheettomasta huoltokäynnistä
• ellei valmistajan laitteen asennuksesta, käytöstä ja hoidosta antamia ohjeita ole
noudatettu.
EU-maat
Laitteella on käyttömaan lainsäädännön mukainen takuu.
Kuljetusvauriot
Euroopan Takuu
39
Tarkista pakkauksen purkamisen yhteydessä, ettei laite ole vaurioitunut
kuljetuksessa. Mahdollisista kuljetusvaurioista on heti ilmoitettava myyjäliikkeelle.
Euroopan Takuu
Electrolux myöntää takuun tälle tuotteelle oppaan takakannessa luetelluissa
maissa tuotetakuussa määritetyksi tai lainsäädännön mukaiseksi ajaksi.Muuttaessasi jäljessä luetellusta maasta toiseen tuotetakuu siirtyy mukanasi
seuraavien ehtojen mukaisesti:
• Tuotetakuu on voimassa tuotteen ostopäivästä lukien. Tästä on osoituksena
tuotteen myyjän antama ostokuitti, joka osoittaa tuotetakuun olevan voimassa.
• Tuotetakuu on voimassa ja korvaa tuotteen korjauksen ja vialliset osat uuden
asuinmaan tätä tuotetta tai tuoteryhmää koskevien takuuehtojen mukaisesti.
• Tuotetakuu koskee vain tuotteen alkuperäistä ostajaa, eikä takuuta voi siirtää
toiselle käyttäjälle.
• Tuote on asennettava ja sitä on käytettävä Electroluxin antamien käyttöohjeiden
mukaisesti. Tuote on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön, ei kaupallisia
tarkoitusperiä varten.
• Tuote asennetaan uuden asuinmaan kaikkien asiaa koskevien ja voimassa olevien
sääntöjen mukaisesti.
Nämä Euroopan takuun ehdot eivät vaikuta kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin.
40
Euroopan Takuu
Huoltopalvelu
Jos laitteen käytössä esiintyy teknisiä ongelmia, tarkista ensin, pystytkö itse poistamaan ongelman käyttöohjeen avulla (kappale Käyttöongelmat).
Jos ongelman poistaminen ei onnistu omatoimisesti, ota yhteys asiakaspalvelukeskukseen tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Jotta huoltohenkilöstö pystyy auttamaan sinua nopeasti, ilmoita seuraavat tiedot:
– Laitteen malli
– Tuotenumero (PNC)
– Sarjanumero (S No.) (tunnusnumerot on
merkitty arvokilpeen)
– Häiriön laatu
– Laitteen antamat virheilmoitukset
Jotta löytäisit numerot aina helposti niitä tarvitessasi, kirjoita ne muistiin tähän:
Laitteen malli ................................................................................
Tuotenumero: .....................................................................................................
Sarjanumero: ...................................................................................................
www.electrolux.com
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502
Lembeek
Česká republika
+420 2 61 12 61 12
Budějovická 3, Praha 4,
140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429
Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Pärnu mnt. 153, 11624
Tallinn
Euroopan Takuu
41
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton,
Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4, Limnou Str., 54627
Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3,
10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080
Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2,
LV-1012, Riga
Lietuva
+3702780607
Žirmūnų 67, LT-09001 Vil‐
nius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L-1273
Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7,
Warszawa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35 -2774-518
Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2,
S4, 040671 RO
Schweiz - Suisse - Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506
Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Gerbičeva ulica 98, 1000
Ljubljana
42
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o.,
Electrolux Domáce
spotrebiče SK, Seberíniho
1, 821 03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaşı caddesi no : 35
Taksim İstanbul
Россия
+7 495 937 7837
129090 Москва,
Олимпийский проспект,
16, БЦ "Олимпик"
43
125989710-00-27082007
Subject to change without notice
www.electrolux.com
www.aeg-electrolux.fi
Download PDF

advertising