Aeg T57840 Ohjekirja
LAVATHERM 57840
Käyttöohje
Kondensoiva
kuivausrumpu
2
Hyvä asiakkaamme,
olet hankkinut ensiluokkaisen laitteen, jossa yhdistyy tarkoituksenmukainen
muotoilu sekä uusin tuotekehitys.
Laitteen suorituskyky ja sen toiminnot täyttävät korkeimmat laatuvaatimukset.
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa huomioidaan ympäristölle ja
energiansäästölle asetetut vaatimukset.
Pyydämme Sinua tutustumaan uuden laitteesi käyttöohjeeseen, jotta voit käyttää
sen kaikkia toimintoja ja saat siitä parhaan hyödyn. Säilytä tämä käyttöohje ja anna
se myös laitteen mahdolliselle uudelle omistajalle.
Toivomme, että laitteestasi on paljon iloa ja hyötyä.
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavanlaisia symbolimerkkejä:
Tärkeitä turvallisuuteen ja laitteen asianmukaiseen käyttöön liittyviä ohjeita.
Yleistietoja ja vinkkejä
Ympäristönsuojeluohjeita
Sisällys
3
136900942-00-25032008
Sisällys
Käyttöohjeet
5
Tärkeitä turvallisuustietoja
5
Tuotteen kuvaus
8
Käyttöpaneeli
Näytön tiedot
9
9
Ennen käyttöönottoa
10
Pyykin lajittelu ja valmistelu
10
Ohjelmat
11
Päivittäinen käyttö
Laitteen kytkeminen toimintaan/valon sytyttäminen
Luukun avaaminen/pyykin laittaminen koneeseen
Ohjelman valinta
Toiminto ARKA PYYKKI
Toiminto HELLÄVARAINEN
Toiminto PITKÄ RYPISTYMISENESTO
Toiminto ÄÄNIMERKKI
Toiminto AIKA
Toiminto AJASTIN
TOIMINTOLUKITUS
Ohjelman käynnistäminen
Ohjelman muuttaminen
Pyykin lisääminen tai poistaminen ennen ohjelman päättymistä
Kuivausohjelman päättyminen / pyykin ottaminen koneesta
13
13
13
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
17
17
Huolto ja puhdistus
Nukkasihdin puhdistaminen
Luukun tiivisteen puhdistaminen
Lauhdevesisäiliön tyhjentäminen
Puhdista lauhdutin
Rummun puhdistaminen
Käyttöpaneelin ja ulkopintojen puhdistaminen
18
18
20
21
21
23
23
Käyttöhäiriöt ...
23
4
Sisällys
Omatoiminen vianmääritys
Rummun lampun vaihtaminen
23
26
Koneen asetukset
27
Tekniset tiedot
28
Kulutustiedot
28
Ohjeita testilaitokselle
28
Asennus
Laitteen sijoittaminen
Kuljetussuojausten poistaminen
Sähköliitäntä
Luukun avautumissuunnan vaihtaminen
Erikoisvarusteet
29
29
30
30
31
32
Ympäristönsuojelu
Pakkausmateriaalit
Käytöstäpoistettu laite
Ympäristönsuojeluneuvoja
33
33
33
34
Huoltopalvelu
35
Takuu/Huolto
35
Euroopan Takuu
36
www.electrolux.com
37
Oikeus muutoksiin pidätetään
Tärkeitä turvallisuustietoja
5
Käyttöohjeet
Tärkeitä turvallisuustietoja
Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät neuvot sekä varoitukset huolellisesti
ennen laitteen asentamista ja ensimmäistä käyttöä, jotta osaisit käyttää
laitetta turvallisesti ja oikealla tavalla. Turhien virheiden ja onnettomuuksien välttämiseksi on tärkeää, että kaikki laitteen käyttäjät perehtyvät
huolellisesti sen toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä ohje
tallessa ja varmista, että se kulkee aina laitteen mukana esimerkiksi asunnon vaihdon yhteydessä tai luovutetaan mahdolliselle uudelle omistajalle.
Näin kaikilla laitteen käyttäjillä on asianmukaiset ohjeet turvallista käyttöä
varten.
Yleinen turvallisuus
• Tuotteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai muunlaisten muutosten
tekeminen on vaarallista.
• Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti tai sensorisesti rajoitteisten tai muulla
tavalla taitamattomien tai kokemattomien henkilöiden (ei myöskään lasten)
käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta
heitä laitteen käytössä.
• Varmista, että kotieläimet eivät pääse kiipeämään kuivausrumpuun. Tarkista
rumpu ennen kuin aloitat koneen käytön.
• Kolikot, hakaneulat, hiuspinnit, naulat, ruuvit, kivet tai muut kovat ja terävät
esineet voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja eikä niitä sen vuoksi saa joutua koneen sisälle.
• Tulipalon vaaran välttämiseksi kuivausrummussa ei saa kuivata seuraavanlaisia
tekstiilejä: Tyynyt, peitot ja vastaavat (koska ne keräävät lämpöä).
• Kuivausrummussa ei saa kuivata vaahtokumista valmistettuja tuotteita
(lateksivaahto), suihkumyssyjä, vettähylkiviä tekstiilejä, kumitettuja esineitä tai
vaatteita eikä vaahtokumilla täytettyjä tyynyjä.
• Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen sekä ennen kuin aloitat puhdistus- tai huoltotöiden suorittamisen.
6
Tärkeitä turvallisuustietoja
• Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta omatoimisesti. Asiantuntemattoman henkilön suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa henkilövahinkoja tai
vakavia toimintahäiriöitä. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Vaadi
aina alkuperäisten varaosien käyttöä.
• Tekstiilit, joissa on ruokaöljyä, asetonia, petrolia, kerosiinia, tahranpoistoainetta,
tärpättiä, vahoja ja vahanpoistoaineita on pestävä kuumassa vedessä käyttäen
runsaasti pesuainetta, ennen kuin ne voidaan kuivata kuivausrummussa.
• Räjähdysvaara: Kuivausrummussa ei saa kuivata vaatteita tai tekstiilejä, jotka
on käsitelty tulenaroilla puhdistus- ja liuotinaineilla (pesubensiini, alkoholi,
tahranpoistoaine jne.). Tällaiset aineet ovat haihtuvia ja voivat aiheuttaa räjähdyksen. Kuivausrummussa saa kuivata vain vedellä pestyjä vaatteita.
• Tulipalon vaara: kasvi- tai paistoöljyllä kostuneet tai tahraantuneet vaatteet
aiheuttavat tulipalon vaaran eikä niitä saa sen vuoksi kuivata kuivausrummussa.
• Jos olet käyttänyt liuotinainetta sisältävää tahranpoistoainetta, vaate on
huuhdeltava huolellisesti ennen kuivausrumpukuivausta.
• Tarkista aina, että kuivattavan vaatteen taskuihin ei ole jäänyt tulitikkuja tai
kaasusytytintä
VAROITUS!
Älä koskaan pysäytä kuivausta ennen kuivausjakson päättymistä, ellet heti
ota pyykkiä rummusta ja levitä sitä kuivumaan, jotta kuumuus haihtuu. Tulipalon vaara!
Asennus
• Tämä laite on painava, sen siirtämisessä on noudatettava varovaisuutta.
• Tarkista pakkauksen purkamisen yhteydessä, ettei laite ole vaurioitunut. Jos et
ole varma asiasta, älä käytä laitetta, vaan ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Poista kaikki kuljetustuet ja pakkausmateriaalit ennen laitteen käyttöä. Muussa
tapauksessa laite voi vaurioitua vakavasti. Lue käyttöohjeen aihetta käsittelevä
kohta.
• Kuivausohjelman viimeinen vaihe on jäähdytysvaihe, joka suojaa pyykkiä korkean lämpötilan aiheuttamilta vahingoilta.
• Kaikki laitteen asennuksessa tarvittavat sähkötyöt on annettava asiantuntevan
sähköasentajan tehtäväksi.
• Tarkista, ettei laite ole virtajohdon päällä.
• Jos laite sijoitetaan maton päälle, säädä jalkoja siten, että ilma pääsee kiertämään
vapaasti.
Tärkeitä turvallisuustietoja
7
• Kun laite on asennettu paikalleen, tarkista, ettei se paina tai purista virtajohtoa.
• Jos kuivausrumpu asennetaan pesukoneen päälle, on käytettävä torniasennussarjaa (lisävaruste).
Käyttö
• Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön. Laitetta ei saa käyttää muihin kuin
sille tarkoitettuihin käyttökohteisiin.
• Kuivaa laitteessa vain tekstiilejä, joille rumpukuivaus on sallittu. Noudata tekstiilien hoito-ohjemerkintöjä.
• Älä kuivaa kuivausrummussa pesemättömiä vaatteita.
• Älä täytä konetta liian täyteen. Lue käyttöohjeen aihetta käsittelevä kohta.
• Kuivausrummussa ei saa koskaan kuivata linkoamatonta pyykkiä.
• Kuivausrummussa ei saa kuivata vaatteita, jotka ovat olleet kosketuksissa haihtuvien petrolituotteiden kanssa. Jos käytät haihtuvia puhdistusnesteitä,
varmista, että neste on poistettu vaatekappaleesta ennen kuin laitat vaatteen
koneeseen.
• Älä irrota verkkopistoketta johdosta vetämällä vaan vedä aina pistokkeesta.
• Älä koskaan käytä kuivausrumpua, jos virtajohto on vioittunut tai jos
käyttöpaneeli, kansitaso tai jalusta ovat vaurioituneet siten, että kuivausrummun sisäosat ovat esillä.
• Noudata huuhteluaineiden ja vastaavien tuotteiden käytössä tuotteen valmistajan ohjeita.
• Varoitus - kuuma pinta: Älä koske luukun lampun pintaan valon palaessa.1)
Lasten turvallisuus
• Laite ei ole tarkoitettu pikkulasten tai taitamattomien henkilöiden käyttöön ilman valvontaa.
• Pikkulapsia on valvottava eikä heidän pidä antaa leikkiä laitteella.
• Pakkaustarvikkeet (esim. muovi, polystyreeni) saattavat olla vaarallisia lapsille tukehtumisvaara! Pidä ne poissa lasten ulottuvilta.
• Pidä kaikki pesuaineet turvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta.
• Varmista, että lapset tai kotieläimet eivät pääse kiipeämään rumpuun.
1) Ainoastaan rummun sisävalolla varustetut kuivausrummut.
8
Tuotteen kuvaus
Tuotteen kuvaus
2
1
4
3
5
6
8
7
10
9
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Käyttöpaneeli
Laatikko ja lauhdevesisäiliö
Sisävalon lamppu
Hieno siivilä (nukkasihti)
Karkea siivilä (nukkasihti)
Mikrosiivilä (nukkasihti)
Arvokilpi
Täyttöluukku (avautumissuunta vaihdettavissa)
Jalustan luukku lämmönvaihtimen yläpuolella
Jalustan luukun avauspainike
Ilmanvaihtoaukot
Ruuvijalat (korkeus säädettävissä)
Käyttöpaneeli
9
Käyttöpaneeli
6
1
1
2
3
4
5
6
5
4
2
3
Ohjelmanvalitsin ja OFF virtakytkin
Toimintopainikkeet
KÄYNNISTYS TAUKO-painike
AJASTIN
Näyttö
Toimintatilan merkkivalo
Näytön tiedot
1
2
3
4
5
6
päättymisaika / virheilmoitus
varoitukset
pitkän rypistymisen eston kuvake
ohjelmavaiheen tila
ajastimen kuvake
toimintolukituksen kuvake
1
6
2
5
4
3
10
Ennen käyttöönottoa
Ennen käyttöönottoa
Pyyhi rumpu kostealla liinalla tai suorita lyhyt kuivausjakso (30 MIN) kosteille
vaatteille poistaaksesi koneeseen valmistuksen aikana mahdollisesti jääneet aineet.
Pyykin lajittelu ja valmistelu
Pyykin lajittelu
• Lajittele pyykki kuitutyypin mukaan:
– Puuvilla/pellava PUUVILLA-ohjelmia varten.
– Sekoitekuidut ja tekokuidut TEKOKUIDUT-ohjelmia varten.
• Lajittelu hoito-ohjemerkinnän mukaan. Hoito-ohjeiden selitys:
Rumpukuivaus
periaatteessa mahdollinen
Normaali rumpukuivaus
Varovainen rumpukuivaus, alempi
lämpötila (paina
painiketta ARKA
PYYKKI!)
Rumpukuivaus
kielletty
Älä laita koneeseen märkää pyykkiä, jonka hoito-ohjemerkintä ei salli
rumpukuivausta.
Tässä kuivausrummussa voidaan kuivata kaikki tekstiilit, joiden hoito-ohjemerkintä
osoittaa, että ne soveltuvat rumpukuivaukseen.
• Älä kuivaa kuivausrummussa uusia, värillisiä vaatteita yhdessä vaaleiden tekstiilien kanssa. Ne voivat värjätä.
• Älä kuivaa jersey- tai trikoovaatteita ohjelmalla ERITTÄIN KUIVA. Ne voivat kutistua!
• Älä kuivaa kuivausrummussa villaa. Se voi tulla kurttuiseksi! Ilmakuivauksen jälkeen villan voi kuivata ohjelmalla VILLA.
Pyykin valmistelu
• Vaatekappaleiden toisiinsa tarttumisen välttämiseksi: sulje vetoketjut, napitettavat tyynyliinat ja pussilakanat ja sido yhteen pitkät nauhat (esim. esiliinojen
nauhat).
• Tyhjennä taskut. Poista metalliesineet (paperinpidikkeet, hakaneulat jne.).
• Käännä vuorilliset vaatteet nurin (esim. puuvillavuoriset anorakit; puuvillakerroksen on oltava päällä). Näin vaatteet kuivuvat paremmin.
Ohjelmat
11
Ohjelmat
PITKÄ RYPISTYMISEN ESTO
ÄÄNIMERKKI
AIKA
AJASTIN
•
•
•
-
•
Paksujen tai monikerroksisten tekstiilien perusteellinen kuivaus, esimerkiksi
froteepyyhkeet, kylpytakit.
KAAPPIKUI
VA
7 kg
•
•
•
•
-
•
Samanpaksuisten tekstiilien perusteellinen kuivaus, esimerkiksi froteepyyhkeet, trikoovaatteet, pyyhkeet.
SILITYSKUI
VA
7 kg
•
•
•
•
-
•
Normaalipaksuiset puuvilla- ja pellavatekstiilit, esim. vuodevaatteet, pöytäliinat.
•
Paksujen tai monikerroksisten tekstiilien perusteellinen kuivaus, esimerkiksi
2)
villapuserot, vuodevaatteet, pöytäliinat.
PUUVILLA
TEKOKUIDUT
AIKA
ERITTÄIN
KUIVA
3 kg
•
•
•
•
-
Käyttö/ominaisuudet
Hoito-ohje
HELLÄVARAINEN 1)
•
Maksimitäyttö
7 kg
(paino kuivana)
ERITTÄIN
KUIVA
Ohjelmat
ARKA PYYKKI 1)
Lisätoiminnot
KAAPPIKUI
VA
3 kg
•
•
•
•
-
•
Ohuet tekstiilit, joita ei silitetä,
esimerkiksi siliävät paidat, pöytäliinat,
vauvanvaatteet, sukat, valaanluiset tai 2)
kaarituelliset korsetit ja rintaliivit.
SILITYSKUI
VA
3 kg
•
•
•
•
-
•
Ohuet silitettävät tekstiilit, esimerkiksi
trikoovaatteet, paidat.
AIKA
7 kg
•
-
•
•
•
•
Yksittäisten vaatekappaleiden tai alle 7
kg painavan pyykin lisäkuivaus.
RAIKASTUS
1 kg
•
-
•
•
-
•
Tekstiilien raikastaminen tai hellävarainen pesu kaupasta saatavilla olevilla
kuivapesuaineilla.
2)
Ohjelmat
PITKÄ RYPISTYMISEN ESTO
ÄÄNIMERKKI
AIKA
AJASTIN
•
-
•
•
-
•
Käyttö/ominaisuudet
Vuodevaatteet (tavallinen tai parivuoteen lakana, tyynyliina, päällyslakana,
pussilakana).
FARMARIT
7 kg
•
•
•
•
-
•
Vapaa-ajanvaatteet, esim. farmarit,
college-paidat jne., joissa on eripaksuisia kohtia (esim. kaulukset, hihansuut
ja saumat).
URHEILU
2 kg
A
-
•
•
-
•
Urheiluvaatteet, ohuet kuidut, polyesterikuidut, joita ei silitetä.
•
Rypistymisen esto -toiminnolla
varustettu erikoisohjelma helposti
siliäville tekstiileille, kuten paidat ja puserot, joita ei yleensä silitetä. Lopputulos riippuu kankaasta ja viimeistelystä.
Laita vaatteet kuivausrumpuun heti
linkoamisen jälkeen. Ota vaatteet
kuivausrummusta heti ohjelman päättymisen jälkeen ja laita ripustimeen.
•
Erikoisohjelma villavaatteiden lyhyttä
käsittelyä varten lämpimällä ilmalla,
kun niitä on kuivattu luonnollisesti,
käytetty tai pidetty pitkään kaapissa.
Villan kuidut nousevat pystyyn ja
villasta tulee pehmeää. Suositus: Ota
vaatteet pois koneesta heti kuivausohjelman päätyttyä.
SILIÄVÄT
PLUS
VILLA
1 kg
(tai 5
A
paitaa)
1 kg
•
-
-
•
-
•
•
-
-
1) Toimintoja ARKA PYYKKI ja ARKA PYYKKI ei voi valita samanaikaisesti.
2) valitse ARKA PYYKKI
A- Auto - toiminto valitaan automaattisesti.
Hoito-ohje
HELLÄVARAINEN 1)
Maksimitäyttö
3 kg
ARKA PYYKKI 1)
VUODEVAATTEET
(paino kuivana)
Ohjelmat
Lisätoiminnot
ERIKOISOHJELMA
12
Päivittäinen käyttö
13
Päivittäinen käyttö
Laitteen kytkeminen toimintaan/valon sytyttäminen
Käännä ohjelmanvalitsin jonkin ohjelman kohdalle tai kohtaan SISÄVALO. Nyt laite
on kytketty toimintaan. Valo palaa rummun sisällä, kun luukku on auki.
Luukun avaaminen/pyykin laittaminen koneeseen
1. Avaa luukku:
Paina täyttöluukkua voimakkaasti
(avauskohdasta)
2. Laita pyykki koneeseen (älä paina liikaa).
HUOMIO
Tarkista, ettei vaatteita jää luukun ja kumitiivisteen väliin.
3. Sulje luukku kunnolla. Luukun täytyy
naksahtaa kuuluvasti.
Ohjelman valinta
Valitse haluamasi ohjelma
ohjelmanvalitsimella. Näytössä näkyy ohjelman arvioitu kesto tunteina ja minuutteina
(h:min).
Ohjelman aikana jäljellä oleva aika päivittyy
minuutin välein. Kun aikaa on jäljellä alle
tunti, alkunollat eivät näy näytössä (esim.
"59", "5", "0").
Toiminto ARKA PYYKKI
Erityisen varovainen kuivaus aroille kuiduille, joiden hoito-ohjeessa on merkki
ja kuiduille, jotka eivät kestä kuumuutta (esim. akryyli, viskoosi). Ohjelma toimii
alhaisella lämpötilalla.
Lisätoiminto ARKA PYYKKI on sopiva kun pyykin määrä on enintään 3 kg.
14
Päivittäinen käyttö
Aktivoiminen:
1. Valitse kuivausohjelma.
2. Paina painiketta ARKA PYYKKI , sen
yläpuolella oleva merkkivalo syttyy.
Toiminto poistetaan käytöstä painamalla uudelleen painiketta ARKA PYYKKI . Merkkivalo
sammuu.
Toiminto HELLÄVARAINEN
Usein käytettyjen kuitujen hellävarainen kuivaus. Ohjelma alkaa suurimmalla
lämmöllä, joka sitten ohjelman edetessä laskee pyykin käsittelemiseksi
hellävaraisesti.
Aktivoiminen:
1. Valitse kuivausohjelma.
2. Paina painiketta HELLÄVARAINEN, sen
yläpuolella oleva merkkivalo syttyy.
Toiminto poistetaan käytöstä painamalla uudelleen painiketta HELLÄVARAINEN.
Merkkivalo sammuu.
Toimintoja ARKA PYYKKI ja HELLÄVARAINEN
ei voi valita samanaikaisesti.
Toiminto PITKÄ RYPISTYMISENESTO
Toiminto pidentää rypistymisenestovaihetta, jonka pituudeksi tulee yhteensä 90
minuuttia. Rumpu pyörii aika ajoin rypistymiseneston aikana. Tällä tavoin pyykit
pysyvät erillään eivätkä rypisty.
Aktivoiminen:
1. Valitse kuivausohjelma.
2. Paina painiketta PITKÄ
RYPISTYMISENESTO, sen yläpuolella oleva
syttyvät.
merkkivalo ja kuvake
Jos tämä lisätoiminto valitaan, kuivausohjelman lopussa olevaa rypistymisenestovaihetta
pidennetään 60 minuutilla. Pyykin voi ottaa
Päivittäinen käyttö
15
pois koneesta milloin tahansa rypistymisenestovaiheen aikana.
Toiminto poistetaan käytöstä painamalla uudelleen painiketta PITKÄ
näkyvä luku 90 sammuvat.
RYPISTYMISENESTO. Merkkivalo sekä kuvakkeessa
Toiminto ÄÄNIMERKKI
Kun laite toimitetaan tehtaalta, äänimerkki on pois käytöstä.
Äänimerkki tai sävelmä kuuluu seuraavissa tilanteissa:
– jakson loppu
– rypistymisenestovaihe ja sen alku ja loppu
– jakson keskeytyminen varoituksen vuoksi
– hälytys
Aktivoiminen:
1. Valitse kuivausohjelma.
2. Paina painiketta ÄÄNIMERKKI, sen
yläpuolella oleva merkkivalo syttyy.
Toiminto poistetaan käytöstä painamalla uudelleen painiketta ÄÄNIMERKKI. Merkkivalo
sammuu.
Toiminto AIKA
Aikaperusteisissa ohjelmissa voit valita ohjelman keston. Ohjelma-ajan voi valita
10 minuutin ja kolmen tunnin väliltä 10 minuutin portain.
1. Käännä ohjelmanvalitsin aikaohjelman (AIKA) kohdalle. Vilkkuva 10' tulee näyttöön.
2. Paina aikapainiketta toistuvasti, kunnes ohjelman haluttu kesto näkyy
näytössä, esimerkiksi 20 jos haluat
valita 20 minuutin pituisen kuivauksen.
Jos ohjelman kestoa ei valita, ohjelman
pituus on automaattisesti 10 minuuttia.
16
Päivittäinen käyttö
Toiminto AJASTIN
Ajastinpainikkeella voit asettaa ohjelman käynnistymään vähintään 30 minuutin (30') ja korkeintaan 20 tunnin (20h) kuluttua.
1. Valitse ohjelma ja tarvittavat lisätoiminnot.
2. Paina ajastinpainiketta, kunnes
haluamasi viiveaika näkyy näytössä,
esimerkiksi 12h, jos haluat ohjelman
käynnistyvän 12 tunnin kuluttua.
Jos näytössä näkyy 20h ja painat
painiketta vielä kerran, ajastus peruuntuu. Näytössä näkyy 0' ja sen jälkeen valitun ohjelman kesto.
3. Ajastin käynnistetään painamalla KÄYNNISTYS TAUKO-painiketta. Ohjelman
käynnistymiseen jäljellä oleva aika näkyy jatkuvasti (esim. 15h, 14h, 13h, … 30'
jne.).
palaa.
Ajastinkuvake
TOIMINTOLUKITUS
Voit kytkeä lukituksen toimintaan estääksesi ohjelman käynnistämisen tai
käynnissä olevan ohjelman muuttamisen vahingossa. Toiminto lukitsee kaikki painikkeet ja ohjelmanvalintakytkimen. Toimintolukitus voidaan kytkeä toimintaan tai
poistaa käytöstä painamalla samanaikaisesti painikkeita PITKÄ RYPISTYMISEN ESTO
ja ÄÄNIMERKKI viiden sekunnin ajan.
– Kun lukitus kytketään ennen ohjelman käynnistämistä: Laitetta ei voi käyttää
– Ohjelman käynnistymisen jälkeen: Käynnissä olevaa ohjelmaa ei voi muuttaa
Kuvake
tulee näyttöön osoittaen, että lukitus on käytössä.
Lukitusta ei voi kytkeä pois toiminnasta ennen ohjelman päättymistä.
Jos haluat asettaa uuden ohjelman, kytke ensin lukitus pois toiminnasta.
Päivittäinen käyttö
17
Ohjelman käynnistäminen
Paina KÄYNNISTYS TAUKO-painiketta.
Ohjelma käynnistyy.
Ohjelmavaihe näkyy nestekidenäytössä vastaavien kuvakkeiden avulla:
– - kuivausvaihe
–
- jäähdytysvaihe
- rypistymisenestovaihe
–
Ohjelman valinnan aikana näytössä näkyvät
kaikki ohjelmaan kuuluvat kuvakkeet. Kun ohjelma on käynnistetty, näkyy ainoastaan käynnissä olevan vaiheen kuvake.
Ohjelman muuttaminen
Kun haluat muuttaa käynnissä olevaa ohjelmaa, käännä ohjelmanvalitsin ensin
asentoon OFF ja valitse sitten uusi ohjelma.
Ohjelmaa ei voi enää muuttaa suoraan sen jälkeen, kun se on käynnistynyt. Jos
ohjelmaa yritetään muuttaa ohjelmanvalitsimella, ohjelmavaiheen näyttö ja huoltomerkkivalot alkavat vilkkua. Jos jotain lisätoiminnon painiketta (ÄÄNIMERKKIpainiketta lukuun ottamatta) painetaan, näytössä näkyy viesti Err. Tämä ei
kuitenkaan vaikuta kuivausohjelmaan (pyykin suojaus).
Pyykin lisääminen tai poistaminen ennen ohjelman päättymistä
1. Avaa luukku.
VAROITUS!
Pyykki ja rumpu voivat olla kuumia. Palovammojen vaara!
2. Lisää tai poista pyykkiä.
3. Sulje luukku kunnolla. Luukun täytyy naksahtaa kuuluvasti.
4. Jatka kuivausohjelmaa painamalla KÄYNNISTYS TAUKO-painiketta.
Kuivausohjelman päättyminen / pyykin ottaminen koneesta
Kun kuivausohjelma on lopussa, näytössä vilkkuu "0" ja rypistymiseneston
tulee näyttöön. Jos merkkiäänet on otettu käyttöön ÄÄNIMERKKIkuvake
painikkeella, laitteesta kuuluu minuutin pituinen merkkiääni.
18
Huolto ja puhdistus
Kuivausohjelmien lopussa on automaattinen rypistymisenestovaihe, joka kestää
noin 30 minuuttia. Rumpu pyörii aika ajoin rypistymiseneston aikana. Tällä tavoin
pyykit pysyvät erillään eivätkä rypisty. Pyykin voi ottaa pois koneesta milloin
tahansa rypistymisenestovaiheen aikana. (Pyykki on otettava pois koneesta viimeistään rypistymisenestovaiheen päättyessä, jotta vaatteet eivät rypisty.) Jos olet
valinnut toiminnon PITKÄ RYPISTYMISEN ESTO , vaihe on 60 minuuttia pitempi.
1. Avaa luukku.
2. Poista nukka mikrosiivilästä ennen kuin otat pyykin koneesta. Nukka lähtee
parhaiten kostealla kädellä. (Katso kappaletta Huolto ja puhdistus.)
3. Ota pyykki koneesta.
4. Käännä ohjelmanvalitsin asentoon OFF.
Jokaisen kuivausohjelman jälkeen:
- Puhdista mikrosiivilä ja hienosiivilä
- Tyhjennä lauhdevesisäiliö
(Katso kappaletta Huolto ja puhdistus.)
5. Sulje luukku.
Huolto ja puhdistus
Nukkasihdin puhdistaminen
Sihdit keräävät kaiken kuivauksen aikana irtoavan nukan. Jotta kuivausrumpu toimii asianmukaisesti, nukkasihdit (mikrosiivilä ja hienosiivilä) on puhdistettava
jokaisen kuivausohjelman jälkeen.
muistuttaa puhdistamisesta.
Varoitusmerkki
HUOMIO
Älä käytä kuivausrumpua koskaan ilman nukkasihtejä tai jos nukkasihdit ovat vaurioituneet tai tukossa.
Huolto ja puhdistus
1.
2.
Avaa luukku
Puhdista täyttöaukon alaosassa
oleva mikrosiivilä kostealla kädellä.
3.
Sihteihin muodostuu laitetta
käytettäessä valkoinen kalvo pyykin
sisältämien pesuainejäämien
vaikutuksesta. Voit poistaa kalvon
pesemällä ne lämpimällä vedellä ja
harjalla. Irrota sihti luukusta
vetämällä sitä ulospäin. (Vipu voi
olla vasemmalla tai oikealla
puolella).
Muista kiinnittää sihti takaisin paikalleen puhdistuksen jälkeen.
Paina karkeasiivilän
vapautuspainiketta.
Karkeasiivilä irtoaa paikaltaan.
4.
19
20
Huolto ja puhdistus
5.
6.
Ota hienosiivilä ulos.
Poista nukka hienosiivilästä. Nukka
lähtee parhaiten kostealla kädellä.
Puhdista koko siiviläalue
Koko siiviläaluetta ei tarvitse puhdistaa jokaisen kuivausohjelman
jälkeen, mutta tarkista alue kuitenkin säännöllisesti ja poista nukka
tarvittaessa.
7. Tartu karkeasiivilään ja vedä sitä ylöspäin, kunnes se irtoaa kahdesta kiinnikkeestään.
8. Poista nukka koko siiviläalueelta.
Puhdistus on helpointa
pölynimurilla.
9. Paina karkeasiivilän kumpikin akseli
luukussa oleviin kiinnikkeisiin siten,
että ne naksahtavat paikalleen.
10. Kiinnitä hienosiivilä takaisin paikalleen.
11. Paina hienosiivilää karkeasiivilää
vasten siten, että se lukittuu paikalleen.
Jos hienosiivilä ei ole paikallaan, myöskään
karkeasiivilä ei napsahda paikalleen eikä
luukkua voi sulkea.
Luukun tiivisteen puhdistaminen
Pyyhi luukun tiiviste kostealla liinalla heti kuivausohjelman päättymisen jälkeen.
Huolto ja puhdistus
21
Lauhdevesisäiliön tyhjentäminen
Tyhjennä lauhdevesisäiliö jokaisen kuivausjakson jälkeen.
Jos lauhdevesisäiliö on täynnä, käynnissä oleva ohjelma pysähtyy automaattisesti
ja näytössä näkyy vesisäiliön tyhjennystä tarkoittava kuvake (TYHJENNÄ SÄILIÖ).
Lauhdevesisäiliö on tyhjennettävä, jotta ohjelmaa voidaan jatkaa.
VAROITUS!
Lauhdevesi ei sovellu juotavaksi tai ruoanvalmistukseen.
1. Vedä lauhdevesisäiliön sisältävä
laatikko kokonaan ulos 1 ja vedä
säiliön tyhjennysputkea ylöspäin niin
paljon kuin se tulee 2.
2
1
2. Kaada lauhdevesi altaaseen tai vastaavaan poistoastiaan.
3. Työnnä tyhjennysputki takaisin sisään ja laita säiliö paikalleen.
Jos ohjelma keskeytyy sen vuoksi,
että lauhdevesisäiliö on täynnä:
Jatka kuivausohjelmaa painamalla
KÄYNNISTYS TAUKO-painiketta.
Lauhdevesisäiliöön mahtuu noin 4 litraa. Säiliön tilavuus riittää noin 7 kilon pyykin
kuivaamiseen, kun pyykki on lingottu linkousnopeudella 1000 kierrosta/minuutti.
Lauhdevettä voi käyttää tislatun veden tavoin, esimerkiksi höyrysilitysraudassa.
Tällöin lauhdevesi on kuitenkin ensin suodatettava (esim. kahvin suodatinpussin
läpi) pyykinkäsittelyaineiden jäämien ja nukan poistamiseksi.
Puhdista lauhdutin
Jos merkkivalo LÄMMÖNVAIHDIN
palaa, lämmönvaihdin täytyy puhdistaa.
HUOMIO
Jos kuivausrumpua käytetään lämmönvaihtimen ollessa tukossa, laite voi vaurioitua. Myös energiankulutus lisääntyy.
22
Huolto ja puhdistus
1. Avaa luukku.
2. Avaa jalustassa oleva luukku
painamalla luukun aukon pohjassa
olevaa vapautuspainiketta ja käännä
jalustan luukku vasemmalle.
3. Puhdista nukka luukun sisäpuolelta
ja nukkasihdin lokerosta. Pyyhi luukun tiiviste kostealla liinalla.
4. Käännä molemmat lukitusrenkaat sisään.
5. Vedä lämmönvaihdin kahvasta ulos
ja siirrä sitä vaakasuorassa, jotta siitä
ei vuoda vettä.
6. Tyhjennä lämmönvaihdin pitämällä
sitä pystysuorassa pesualtaan päällä.
HUOMIO
Älä koskaan puhdista sitä terävillä
esineillä. Lämmönvaihdin saattaa alkaa
vuotaa.
7. Puhdista lämmönvaihdin.
On paras käyttää harjaa tai huuhdella se käsisuihkulla.
8. Laita lämmönvaihdin paikalleen ja lukitse se (käännä molempia lukitusrenkaita
ulospäin, kunnes ne naksahtavat paikoilleen).
9. Sulje jalustan luukku.
HUOMIO
Älä koskaan käytä kuivausrumpua ilman lämmönvaihdinta.
Käyttöhäiriöt ...
23
Rummun puhdistaminen
HUOMIO
Älä puhdista rumpua hankausaineilla tai teräsvillalla.
Rummun pintaan voi muodostua ohut kalvokerros veden sisältämän kalkin ja pyykinkäsittelyaineiden vaikutuksesta. Tällöin laite ei pysty luotettavasti tunnistamaan
pyykin kuivausastetta. Pyykki on odotettua kosteampaa kuivausrummusta
poistettaessa.
Pyyhi rummun sisäpinnat ja rummun rivat tavallisella yleispuhdistusaineella (esim.
viinietikkapohjaisella puhdistusaineella).
Käyttöpaneelin ja ulkopintojen puhdistaminen
HUOMIO
Älä puhdista laitetta huonekalujen puhdistusaineilla tai muilla voimakkailla
puhdistusaineilla.
Pyyhi käyttöpaneeli ja ulkopinnat kostealla liinalla.
Käyttöhäiriöt ...
Omatoiminen vianmääritys
Jos näytössä näkyy laitteen toiminnan aikana virhekoodi E... (plus numero tai
kirjain): Kytke virta pois ja takaisin päälle. Nollaa ohjelma. Paina KÄYNNISTYS
TAUKO-painiketta. Jos virheilmoitus ei poistu, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen ja mainitse virhekoodi.
Ongelma
Kuivausrumpu ei
toimi.
Kuivaustulos ei ole
hyvä.
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Pistoke ei ole pistorasiassa tai
sulake on palanut.
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Tarkista asunnon sähkötaulun
sulake (sulakekaapista).
Luukku on auki.
Sulje luukku.
Onko KÄYNNISTYS TAUKOpainiketta painettu?
Paina uudelleen KÄYNNISTYS
TAUKO-painiketta.
On valittu väärä ohjelma.
Valitse seuraavan kerran pyykille
sopiva ohjelma (katso Ohjelmataulukkoa).
24
Käyttöhäiriöt ...
Nukkasiivilät ovat tukossa.
Puhdista nukkasiivilät.
Nukkasihti tukossa.
Puhdista nukkasihti.
Lauhdutin on tukossa.
Puhdista lauhdutin.
Pyykkiä on liikaa.
Noudata suositeltuja pyykkimääriä.
Jalustan ilmanvaihtoritilä on
tukossa.
Puhdista ilmanvaihtoritilä.
Puhdista rumpu ja rivat.
Rummun pinnassa tai rivoissa on
kalvokerros.
Säädä kuivausohjelmaa kuivausastetoiminnon avulla (katso kohtaa
Päivittäinen käyttö)
Alueen vedenkovuusaste poikkeaa
koneen vakioasetuksesta.
Ohjelmoi kuivausaste uudelleen
(katso kohtaa Ohjelmointimahdollisuudet).
Luukkua ei voi sulkea.
Hienosiivilä ei ole paikallaan ja/tai
karkeasiivilä ei ole lukittu paikalleen.
Aseta siivilät oikein paikalleen.
Kun jotain painiketta
painetaan, näytössä
näkyy Err .
Pyykin suojaustoiminto. Kun
ohjelma on käynnistynyt, lisätoimintoa ei voi enää valita.
Käännä ohjelmanvalitsin asentoon
OFF. Aseta ohjelma uudelleen.
Rummun valo ei pala.
Käännä ohjelmanvalitsin asentoon
Ohjelmanvalitsin on asennossa OFF. SISÄVALO tai jonkin ohjelman
kohdalle.
Lamppu on palanut.
Vaihda lamppu (katso seuraavaa
kappaletta).
Näytössä näkyvä ohjelman kesto muuttuu
virheellisesti tai pysyy
paikallaan pitkän aikaa.
Ohjelman kesto päivittyy
automaattisesti pyykin tyypistä ja
määrästä sekä kosteustasosta riippuen.
Toiminta on automaattinen eikä
tarkoita laitteen vikaa.
Ohjelma pysähtyy ja
näkyvissä on
vesisäiliön tyhjennyksen kuvake .
Lauhdevesisäiliö on täynnä.
Tyhjennä lauhdevesisäiliö ja
käynnistä ohjelma uudelleen
KÄYNNISTYS TAUKO-painikkeella.
Kuivaus keskeytyy pian Valittuun ohjelmaan nähden koValitse aikaohjelma tai korkeampi
käynnistymisen jälneeseen on laitettu joko liian vähän kuivaustaso (esim. ERITTÄIN KUIVA
keen.
tai liian kuivaa pyykkiä.
KAAPPIKUIVAN sijaan).
Käyttöhäiriöt ...
Kuivaus kestää epätavallisen pitkään.
Huom: Viiden tunnin
kuluttua kuivaus päättyy automaattisesti
(katso kohtaa Kuivausohjelman päättyminen).
25
Nukkasiivilät ovat tukossa.
Puhdista nukkasiivilät.
Nukkasihti tukossa.
Puhdista nukkasihti.
Liian paljon pyykkiä.
Vähennä pyykkiä.
Pyykkiä ei ole lingottu hyvin.
Pyykki on lingottava hyvin.
Epätavallisen korkea
huoneenlämpötila. Kompressori
pysähtyy välillä ylikuormittumisen
estämiseksi.
Automaattinen toiminto, ei tarkoita
laitteen vikaa. Alenna huoneen
lämpötilaa, mikäli mahdollista.
26
Käyttöhäiriöt ...
Rummun lampun vaihtaminen
Käytä ainoastaan kuivausrummuille tarkoitettuja erikoislamppuja. Erikoislamppuja
on saatavilla valtuutetuista huoltoliikkeistämme, ET nro 112 552 000/5.
Kun laitteessa on virta päällä, sisävalo sammuu automaattisesti 4 minuutin kuluttua siitä, kun luukku avataan.
VAROITUS!
Älä käytä tavallisia lamppuja! Ne kuumentuvat liikaa ja saattavat vahingoittaa
konetta!
VAROITUS!
Kytke laite irti verkkovirrasta ennen lampun vaihtamista.
1. Ruuvaa irti lampun päällä oleva suojus (heti täyttöaukon takana ylhäällä; katso
kappaletta Laitteen kuvaus.)
2. Vaihda viallinen lamppu.
3. Ruuvaa suojus takaisin paikalleen.
Tarkista, että tiiviste on oikein kohdallaan ennen kuin ruuvaat lampun suojuksen
takaisin paikalleen. Älä käytä kuivausrumpua, jos lampun tiiviste puuttuu.
VAROITUS!
Suojuksen on oltava tiukasti paikallaan turvallisuuden vuoksi. Jos suojus ei ole
kunnolla paikallaan, kuivausrumpua ei saa käyttää.
Koneen asetukset
27
Koneen asetukset
Asetus
Toimenpide
ÄÄNIMERKKI aina pois käytöstä
1. Käännä ohjelmanvalitsin minkä tahansa ohjelman
kohdalle.
2. Paina samanaikaisesti painikkeita ARKA PYYKKI ja HELLÄVARAINEN ja pidä niitä painettuna noin 5 sekuntia,
tulos voi olla seuraava:
– painikkeen ÄÄNIMERKKI yläpuolella oleva merkkivalo
syttyy - ÄÄNIMERKKI on aina päällä.
– merkkivalo sammuu - ÄÄNIMERKKI aina pois käytöstä.
3. Oletusarvona äänimerkki on aina pois käytöstä. Voit käyttää painiketta äänimerkin aktivoimiseksi tai
sammuttamiseksi, mutta kone ei tallenna valintaa.
Veden kovuus
1. Käännä ohjelmanvalitsin minkä tahansa ohjelman
kohdalle.
Vesi sisältää kalkkia ja
2.
Paina samanaikaisesti painikkeita ARKA PYYKKI ja AIKA
mineraalisuoloja. Näiden aineiden
ja pidä niitä painettuna noin 5 sekuntia. Asetus näkyy
pitoisuus eri alueiden vesijohtovernäytössä:
kon vedessä vaihtelee, minkä vuoksi
–
alhainen vedenkovuus <300 mikro S/cm
myös veden kovuustaso vaihtelee.
–
keskitason vedenkovuus 300-600 mikro S/
Voimakkaat vaihtelut
cm
vedenkovuudessa verrattuna tehtaan asettamiin tasoihin vaikutta–
korkea vedenkovuus >600 mikro S/cm
vat helposti pyykin kosteustasoon 3. Paina KÄYNNISTYS TAUKO-painiketta, kunnes löydät
ohjelman lopussa. Tämän kuivaushaluamasi arvon.
rummun kosteussensorin
4. Tallenna asetus painamalla samanaikaisesti painikkeita
herkkyyttä voi säätää veden koARKA PYYKKI ja AIKA tai käännä valitsin asentoon OFF.
vuustason perusteella.
1. Käännä ohjelmanvalitsin minkä tahansa ohjelman
Vesisäiliön tyhjentäminen kohdalle.
varoitusviesti aina pois käytöstä
2.
Paina samanaikaisesti painikkeita ARKA PYYKKI ja AIKA
Kun käytät lauhdeveden
ja pidä niitä painettuna noin 5 sekuntia.
tyhjennystä ulkopuolelle.
Asetus näkyy näytössä:
– varoitus kuvake
käytöstä
– varoitus kuvake
käytössä
ja
- varoitusviesti pois
ja
- varoitusviesti
Oletusarvona merkkivalo on toiminnassa ja se syttyy aina
kuivausjakson päättyessä tai jakson aikana, jos vesisäiliö on
täysi.
28
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Tämä laite vastaa seuraavia EU-direktiivejä:
– 73/23/ETY, 19.02.1973, Pienjännitedirektiivi
– 89/336/ETY, 03.05.1989, EMC-direktiivi sekä sen muutosdirektiivi 92/31/ETY
– 93/68/ETY, 22.07.1993, CE-merkintädirektiivi
Korkeus x leveys x syvyys
85 x 60 x 58 cm
Syvyys luukku auki
109 cm
Korkeussäätövara
1,5 cm
Paino tyhjänä
noin 40 kg
Täyttömäärä
(ohjelmasta riippuen)1)
Maksimi 7 kg
Energiankulutus standardin IEC 61121
mukaisesti (7 kg puuvillavaatteita, linkous 1000
3,92 kWh
kierrosta minuutissa, ohjelma PUUVILLA,
KAAPPIKUIVA)
Käyttö
Kodinkone
Sallittu ympäristön lämpötila
+ 5 °C - + 35 °C
1) Erilaisten mittausmenetelmien vuoksi joissakin maissa voidaan tarvita erilaiset täyttötiedot.
Kulutustiedot
Kulutusarvot on mitattu normaaliolosuhteissa. Arvot voivat vaihdella kotitalouksien yksilöllisen käytön mukaisesti.
Ohjelma
Täyttö kg
Energian kulutus kWh
PUUVILLA, KAAPPIKUIVA1)
7
3.92
PUUVILLA, SILITYSKUIVA1)
7
3.34
TEKOKUIDUT, KAAPPIKUIVA2)
3
1.33
1) linkous 1000 kierrosta minuutissa
2) linkous 1200 kierrosta minuutissa
Ohjeita testilaitokselle
Testilaitos voi tarkastaa seuraavat parametrit:
Asennus
29
• Energiankulutus (korjattu loppukosteuden mukaan) kaappikuivalle puuvillalle
tarkoitetussa ohjelmassa nimellistäyttömäärällä.
• Energiankulutus (korjattu loppukosteuden mukaan) kaappikuivalle puuvillalle
tarkoitetussa ohjelmassa puolitäytöllä.
• Loppukosteus (kaappikuivalle puuvillalle, silityskuivalle puuvillalle ja
kaappikuiville tekokuiduille tarkoitetut ohjelmat)
• Lauhdutusteho (korjattu loppukosteuden mukaan) kaappikuivalle puuvillalle
tarkoitetussa ohjelmassa nimellis- ja puolitäytöllä
Kaikki ohjelmat tarkistetaan normin IEC 61121 mukaisesti (Kotitalouskäyttöön tarkoitetut kuivausrummut – - Suorituskyvyn mittausmenetelmät).
Asennus
Laitteen sijoittaminen
• On suositeltavaa sijoittaa kone pyykinpesukoneen lähelle.
• Kuivausrumpua ympäröivän tilan on oltava mahdollisimman pölytön.
• Varmista, että ilma pääsee kiertämään kunnolla laitteen ympärillä. Älä tuki etupuolen ilmanvaihtoritilää tai laitteen takana sijaitsevia ilmanottoaukkoja.
• Sijoita laite vakaalle ja tasaiselle alustalle, jotta tärinä ja siitä syntyvä ääni ovat
mahdollisimman vähäisiä.
• Kun kuivausrumpu on sijoitettu lopullisesti käyttöpaikalleen, tarkista vesivaa'alla, että se on täysin vaakasuorassa. Säädä tarvittaessa laitteen
säätöjaloista.
• Säädettäviä jalkoja ei saa irrottaa. Älä laita laitteen alle lattialle paksua mattoa,
puulistoja tai mitään muuta, joka pienentää ilmarakoa. Huono ilmanvaihto nostaa kuivausrummun sisälämpötilaa, mikä voi vaikuttaa laitteen toimintaan.
Kuivausrummusta poistuvan ilman lämpötila voi olla jopa 60 °C. Sen vuoksi kuivausrumpua ei saa sijoittaa lämpöherkälle lattialle.
Huoneen lämpötilan on oltava välillä +5 °C - +35 °C, sillä lämpötila voi vaikuttaa
laitteen toimintakykyyn.
VAROITUS!
Kuivausrumpua tulee kuljettaa pystysuorassa asennossa.
30
Asennus
VAROITUS!
Laitetta ei saa asentaa lukittavan oven tai liukuoven taakse tai sellaisen oven viereen, joka auetessaan voi rikkoa luukun.
Kuljetussuojausten poistaminen
HUOMIO
Kaikki kuljetussuojaukset on poistettava ennen käyttöä.
1. Avaa luukku
2. Irrota tarranauhat laitteen sisältä rummun päältä.
3. Poista kalvoletku ja polystyreenisuojus.
Sähköliitäntä
Verkkovirran jännite, sen tyyppi ja vaaditut sulakkeet on merkitty arvokilpeen.
Arvokilpi on kiinnitetty luukun aukkoon (katso kappaletta Laitteen kuvaus).
Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan voimassaolevien sähkömääräysten
mukaisesti.
VAROITUS!
Valmistaja ei millään tavoin vastaa vaurioista tai henkilövahingoista, jotka
ovat aiheutuneet yllä mainittujen turvallisuusohjeiden laiminlyönnistä. Jos
laitteen virtajohto joudutaan vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain
valtuutettu huoltoliike.
Asennus
31
VAROITUS!
Kun kuivausrumpu on asennettu paikalleen, pistokkeen on oltava hyvin
ulottuvilla.
Luukun avautumissuunnan vaihtaminen
VAROITUS!
Kytke laite irti verkkovirrasta ennen kuin ryhdyt vaihtamaan luukun avautumissuuntaa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Avaa luukku.
Ruuvaa sarana A irti laitteen edestä
ja ota luukku pois paikaltaan.
Poista suojalevyt B. Työnnä ohut
ruuvimeisseli aukkoihin kuvan
mukaisesti, paina kevyesti alaspäin
ja käännä suojalevyt irti.
Irrota lukko-osaC pikakiinnikkeestään painamalla sopivan työkalun
avulla. Ota lukko-osa irti, kierrä sitä
180° ja kiinnitä toiselle puolelle.
Ruuvaa sarana A irti luukusta, kierrä
saranaa 180° ja kiinnitä se
vastakkaiselle puolelle ruuveilla.
Kierrä suojalevyjä B 180° ja kiinnitä
ne vastakkaiselle puolelle.
A
B
C
A
B
32
Asennus
Ruuvaa suojalevyt D irti laitteen
D
etupuolelta, kierrä 180° ja kiinnitä
toiselle puolelle ruuveilla.
F
8. Avaa luukun lukon E ruuvit, työnnä
E
lukkoa kevyesti alaspäin ja irrota se
paikaltaan.
9. Paina pikalukituspainiketta F siD
sään- ja alaspäin, paina suojusta
kevyesti alaspäin ja irrota se paikalE
taan.
F
10. Aseta luukun lukko E vastakkaiselle
puolelle, kiinnitä lukko paikalleen
ruuveilla.
11. Aseta suojus paikalleen F ja anna
pikalukituspainikkeen lukkiutua
paikalleen.
12. Työnnä luukku ja saranat aukkoihinsa ja kiinnitä ruuveilla.
Kosketussuojausta koskeva huomautus:Laite on turvallinen käyttää vasta sen
jälkeen, kun kaikki muoviosat on kiinnitetty paikalleen.
7.
Erikoisvarusteet
Pesukoneen ja kuivausrummun torniasennussarja:
Saatavilla valtuutetusta huoltoliikkeestä tai erikoisliikkeestä
Asennussarjan avulla on mahdollista säästää tilaa asettamalla päällekkäin
kuivausrumpu ja AEG-Electrolux -pesukone (leveys 60 cm, täyttö edessä).
Pyykinpesukone sijoitetaan alle ja kuivausrumpu sen päälle.
Toimitettava malli:
– ulosvedettävällä torniasennuslevyllä 916093151
Lue asennussarjan mukana toimitetut ohjeet tarkasti ennen asennusta.
Asennussarja ulkopuolista lauhteen tyhjennystä varten
Liitetty tuotteeseen
Asennussarjan 12512251/ avulla kuivausrummun lauhteenpoisto voidaan liittää
suoraan altaaseen, viemäriputkeen tms. Tällöin lauhdevesisäiliötä ei tarvitse tyh-
Ympäristönsuojelu
33
jentää, mutta sen on kuitenkin oltava paikallaan koneessa. Ohjeet hälytyksen
poistamiseksi käytöstä löytyvät kohdasta Koneen asetukset.
tyhjennä vesisäiliö
Suurin korkeus: 1 metri kuivausrummun pohjasta mitattuna; suurin pituus: 2.5 m
Lue asennussarjan mukana toimitetut ohjeet tarkasti ennen asennusta.
Ympäristönsuojelu
Pakkausmateriaalit
Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja ne voidaan kierrättää. Muoviosiin
on merkitty materiaalin tunniste, esim. >PE<, >PS<, jne. Vie pakkausmateriaalit
asianmukaiseen jätekeräykseen.
Käytöstäpoistettu laite
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli
, osoittaa, että tätä tuotetta
ei saa laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se on toimitettava erilliseen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
Asianmukaisella jätehuollolla estetään mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat.
Laitetta ei saa purkaa ennen jätehuoltoon luovuttamista eikä laitteen sisälle saa
laittaa muita jätteitä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita
hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä josta tuote on ostettu tai internet sivuiltamme
www.electrolux.fi.
VAROITUS!
Kun poistat laitteen lopullisesti käytöstä, irrota sen pistoke. Katkaise virtajohto ja
heitä se pois pistokkeineen. Riko luukun lukko. Näin lapset eivät voi leikkiessään
joutua loukkuun koneen sisälle ja aiheuttaa itselleen hengenvaaraa.
34
Ympäristönsuojelu
Ympäristönsuojeluneuvoja
• Rumpukuivauksessa vaatteista tulee pehmeitä ja ilmavia. Pyykin huuhtelussa ei
tämän vuoksi tarvitse käyttää huuhteluainetta.
• Kuivausrummun käyttö on taloudellisinta, kun noudatat seuraavia ohjeita:
– pidä jalustan ilmanvaihtoaukot aina puhtaina ja esteettöminä;
– noudata ohjelmataulukossa mainittuja täyttömääriä;
– varmista, että huoneen ilmanvaihto on hyvä;
– puhdista mikrosiivilä ja hienosiivilä jokaisen kuivausohjelman jälkeen;
– linkoa pyykki hyvin ennen kuivausta. Esimerkki: Kulutustiedot –
linkousnopeudesta riippuen – 7 kilon pyykki, kuivattu ohjelmalla PUUVILLA
KAAPPIKUIVA.
Esikuivaus
Kuivausohjelma
Jäännöskosteus
Kierrosta
minuutissa
litraa
%
Energian kulutus,
kWh
Hinta, euroa1)
1000
4.20
60
3.92
0,58
1200
3.92
56
3.75
0,56
1400
3.64
52
3.60
0,54
1800
3.15
45
3.20
0,48
1) Sähkön hinta: 0,15 euroa/kWh
Takuu/Huolto
35
Huoltopalvelu
Jos laitteen käytössä esiintyy teknisiä ongelmia, tarkista ensin pystytkö itse poistamaan ongelman käyttöohjeen avulla (kappale Käyttöhäiriöt).
Jos ongelman poistaminen ei onnistu omatoimisesti, ota yhteys asiakaspalvelukeskukseen tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Jotta huoltohenkilöstö pystyy auttamaan sinua nopeasti, ilmoita seuraavat tiedot:
– Laitteen malli
– Tuotenumero (PNC)
– Sarjanumero (S No.) (numerot on merkitty
arvokilpeen)
– Vian tyyppi
– Laitteen näyttöön mahdollisesti tullut virheviesti
Jotta sinulla olisi aina käsillä laitteesi tarpeelliset viitenumerot, suosittelemme niiden kirjoittamista tähän:
Laitteen malli: ................................................................................
Tuotenumero: .....................................................................................................
Sarjanumero.: ...................................................................................................
Takuu/Huolto
Huolto ja varaosat
Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät
soittamalla numeroon 0200-2662
(0,16 e/min +pvm), tai katsomalla puhelinluettelon keltaisilta sivuilta kohdasta
"kodinkoneiden huoltoa".
Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan, vaadi aina käytettäväksi
sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa.
Kuluttajaneuvonta
36
Euroopan Takuu
Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen
kuluttajaneuvonnastamme soittamalla numeroon 0200-2662
(0,16 e/min +pvm). Voit olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan myös sähköpostitse
osoitteessa carelux.fsh@electrolux.fi.
Takuu
Tuotteen takuuaika voidaan ilmoittaa erikseen. Ellei takuuaikaa ole erikseen
määritelty, noudatetaan vallitsevaa lainsäädäntöä ja kansallisia määräyksiä.
Takuuehdot noudattavat vallitsevan lainsäädännön mukaisia yleisiä ehtoja.
Ostokuitti säilytetään, koska takuun alkaminen määritetään ostopäivän mukaan.
Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:
• aiheettomasta huoltokäynnistä
• ellei valmistajan laitteen asennuksesta, käytöstä ja hoidosta antamia ohjeita ole
noudatettu.
EU-maat
Laitteella on käyttömaan lainsäädännön mukainen takuu.
Kuljetusvauriot
Tarkista pakkauksen purkamisen yhteydessä, ettei laite ole vaurioitunut
kuljetuksessa. Mahdollisista kuljetusvaurioista on heti ilmoitettava myyjäliikkeelle.
Euroopan Takuu
Electrolux myöntää takuun tälle tuotteelle oppaan takakannessa luetelluissa
maissa tuotetakuussa määritetyksi tai lainsäädännön mukaiseksi ajaksi.Muuttaessasi jäljessä luetellusta maasta toiseen tuotetakuu siirtyy mukanasi
seuraavien ehtojen mukaisesti:
• Tuotetakuu on voimassa tuotteen ostopäivästä lukien. Tästä on osoituksena
tuotteen myyjän antama ostokuitti, joka osoittaa tuotetakuun olevan voimassa.
• Tuotetakuu on voimassa ja korvaa tuotteen korjauksen ja vialliset osat uuden
asuinmaan tätä tuotetta tai tuoteryhmää koskevien takuuehtojen mukaisesti.
• Tuotetakuu koskee vain tuotteen alkuperäistä ostajaa, eikä takuuta voi siirtää
toiselle käyttäjälle.
• Tuote on asennettava ja sitä on käytettävä Electroluxin antamien käyttöohjeiden
mukaisesti. Tuote on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön, ei kaupallisia
tarkoitusperiä varten.
www.electrolux.com
37
• Tuote asennetaan uuden asuinmaan kaikkien asiaa koskevien ja voimassa olevien
sääntöjen mukaisesti.
Nämä Euroopan takuun ehdot eivät vaikuta kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin.
www.electrolux.com
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502
Lembeek
Česká republika
+420 2 61 12 61 12
Budějovická 3, Praha 4,
140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429
Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Pärnu mnt. 153, 11624
Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton,
Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4, Limnou Str., 54627
Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3,
10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080
Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2,
LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 278 06 03
Ozo 10a, LT-08200 Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L-1273
Hamm
38
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7,
Warszawa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35 -2774-518
Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2,
S4, 040671 RO
Schweiz - Suisse - Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506
Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Gerbičeva ulica 98, 1000
Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o.,
Electrolux Domáce
spotrebiče SK, Seberíniho
1, 821 03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaşı caddesi no : 35
Taksim İstanbul
Россия
+7 495 937 7837
129090 Москва,
Олимпийский проспект,
16, БЦ "Олимпик"
Україна
+380 44 586 20 60
04074 Київ,
вул.Автозаводська, 2а,
БЦ "Алкон"
39
www.electrolux.com
136900942-00-25032008
www.aeg-electrolux.fi
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement