Aeg T86290IC Ohjekirja
LAVATHERM 86290IC
FI KUIVAUSRUMPU
SV TORKTUMLARE
KÄYTTÖOHJE
BRUKSANVISNING
2
30
2
SISÄLLYS
4
6
7
8
10
12
12
14
17
19
25
27
28
TURVALLISUUSOHJEET
YMPÄRISTÖNSUOJELU
LAITTEEN KUVAUS
VARUSTEET
KÄYTTÖPANEELI
KÄYTTÖÖNOTTO
OHJELMAT
LAITTEEN KÄYTTÖ
VIHJEITÄ JA NEUVOJA
HOITO JA PUHDISTUS
VIANMÄÄRITYS
TEKNISET TIEDOT
ASENNUS
PALVELU
Pidä seuraavat tiedot saatavilla
ottaessasi yhteyttä asiakaspalveluun.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen
arvokilvestä.
Malli
Tuotenumero
Sarjanumero
Tässä käyttöohjeessa käytetään
seuraavanlaisia symbolimerkkejä:
Varoitus - Tärkeitä turvallisuusohjeita.
Yleistietoja ja vinkkejä
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään
SUOMI
3
TÄYDELLISTEN TULOKSIEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen
innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa – kyseisiä
ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää muutama minuutti
lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet parhaalla mahdollisella
tavalla.
LISÄVARUSTEET JA KULUTUSHYÖDYKKEET
AEG-verkkomyymälästä löydätte kaiken tarvitsemanne kaikkien AEG-laitteidenne
ulkonäön ja toiminnan säilyttämiseksi huippukunnossa. Korkeiden laatustandardien
mukaan suunniteltujen ja valmistettujen lisävarusteiden lisäksi löydätte
myymälästämme erityisiä keittoastioita, ruokailuvälinekoreja, pullon pidikkeitä,
erityisiä pyykinpesupusseja, jne.
Vieraile verkkokaupassamme sivulla
www.aeg.com/shop
VIERAILE VERKKOSIVULLAMME, JOKA SISÄLTÄÄ:
- Tuotteet
- Esitteet
- Käyttöohjeet
- Vianetsintä
- Takuu ja kuluttajaneuvonta
www.aeg.com
4
TURVALLISUUSOHJEET
Lue tämä käyttöohje ja sen sisältämät
neuvot sekä varoitukset huolellisesti
ennen laitteen asentamista ja ensimmäistä käyttöä, jotta osaisit käyttää
laitetta turvallisesti ja oikealla tavalla.
Turhien virheiden ja onnettomuuksien
välttämiseksi on tärkeää, että kaikki
laitteen käyttäjät perehtyvät huolellisesti laitteen toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin. Pidä tämä ohje
tallessa ja varmista, että se kulkee aina laitteen mukana esimerkiksi asunnon vaihdon yhteydessä tai luovutetaan mahdolliselle uudelle omistajalle. Näin kaikilla laitteen käyttäjillä on
asianmukaiset ohjeet turvallista käyttöä varten.
- Lue käyttöohjeet ennen laitteen
käyttämistä.
•
•
•
•
YLEISET
TURVALLISUUSOHJEET
• Laitteen teknisten ominaisuuksien
muuttaminen tai muiden muutosten
tekeminen laitteeseen on kielletty
turvallisuussyistä.
• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti tai sensorisesti rajoitteisten tai
muulla tavalla taitamattomien tai kokemattomien henkilöiden (ei myöskään lasten) käyttöön, ellei heidän
turvallisuudestaan vastuussa oleva
henkilö valvo ja opasta heitä laitteen
käytössä.
• Varmista, että pienet lapset tai kotieläimet eivät pääse kiipeämään rumpuun. Tarkista rumpu ennen kuin
aloitat koneen käytön.
• Kolikot, hakaneulat, hiuspinnit, naulat, ruuvit, kivet tai muut kovat ja terävät esineet voivat aiheuttaa vakavia
vahinkoja, eikä niitä sen vuoksi saa
joutua koneen sisälle.
• Kuivausrummussa ei saa kuivata
vaahtokumista valmistettuja tuotteita
(lateksivaahto), suihkumyssyjä, vettähylkiviä tekstiilejä (jos erityistä kuivausohjelmaa ei ole), kumitettuja esinei-
•
•
•
•
•
tä tai vaatteita eikä vaahtokumilla täytettyjä tyynyjä.
Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen sekä ennen kuin aloitat
puhdistus- tai huoltotöiden suorittamisen.
Älä missään tapauksessa yritä korjata
laitetta omatoimisesti. Asiantuntemattoman henkilön suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa henkilövahinkoja tai vakavia toimintahäiriöitä. Ota
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Vaadi aina alkuperäisten varaosien käyttöä.
Tekstiilit, joissa on ruokaöljyä, asetonia, petrolia, kerosiinia, tahranpoistoainetta, tärpättiä, vahoja ja vahanpoistoaineita on pestävä kuumassa
vedessä käyttäen runsaasti pesuainetta, ennen kuin ne voidaan kuivata
kuivausrummussa.
Räjähdysvaara: Kuivausrummussa ei
saa kuivata vaatteita tai tekstiilejä,
jotka on käsitelty tulenaroilla puhdistus- ja liuotinaineilla (pesubensiini, alkoholi, tahranpoistoaine, jne.). Tällaiset aineet ovat haihtuvia ja voivat aiheuttaa räjähdyksen. Kuivausrummussa saa kuivata vain vedellä pestyjä vaatteita.
Tulipalovaara: kasvi- tai paistoöljyllä
kostuneet tai tahraantuneet vaatteet
aiheuttavat tulipalon vaaran eikä niitä
saa sen vuoksi kuivata kuivausrummussa.
Jos olet käyttänyt liuotinainetta sisältävää tahranpoistoainetta, vaate on
huuhdeltava huolellisesti ennen kuivausrumpukuivausta.
Tarkista aina, ettei rummussa kuivattavien vaatteiden taskuihin ole jäänyt
tulitikkuja tai sytytintä.
Lauhdevesi ei ole juomakelpoista eikä sitä voi käyttää ruoan valmistukseen. Se voi aiheuttaa terveysongelmia ihmisille ja eläimille.
SUOMI
• Älä istu luukun päällä tai nojaa siihen.
Laite voi kaatua.
VAROITUS!
• Tulipalovaara! Tulipalon syttymisen välttämiseksi älä
koskaan pysäytä kuivausrumpua ennen kuivausohjelman päättymistä, ellet ota
vaatteita heti pois koneesta
ja levitä niitä kuivumaan.
Muuten lämpö ei pääse
poistumaan vaatteista, ja ne
voivat vahingoittua.
• Huolehdi, ettei kuivausrumpuun pääse kerääntymään
nukkaa.
• Sähköiskun vaara! Älä puhdista laitetta vesisuihkulla.
• Kuivausohjelman viimeinen vaihe on
jäähdytysvaihe, joka suojaa pyykkiä
korkean lämpötilan aiheuttamilta vahingoilta.
• Kuivausrumpua ei saa käyttää, jos
tekstiilin puhdistuksessa on käytetty
teollisuuskemikaaleja.
• Varmista, että huoneen ilmanvaihto
on hyvä. Muiden laitteiden kehittämät höyryt tai savu eivät saa päästä
tilaan ilmastointikanavien kautta.
ASENNUS
• Laite on painava. Ole varovainen siirtäessäsi laitetta.
• Tarkista pakkauksen purkamisen yhteydessä, ettei laite ole vaurioitunut.
Jos et ole varma asiasta, älä käytä laitetta, vaan ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen laitteen käyttöä. Muussa tapauksessa laitteelle tai muulle omaisuudelle voi aiheutua vakavia vahinkoja.
Lue käyttöohjeen aihetta käsittelevä
kohta.
• Kaikki laitteen asennuksessa tarvittavat sähkötyöt on annettava asiantuntevan sähköasentajan tehtäväksi.
• Aseta laitteen takaosa seinään päin.
• Jos laite asennetaan maton tai vastaavan päälle, säädä jalat. Ilman on
5
kierrettävä vapaasti laitteen alapuolella.
• Kun laite on asennettu paikalleen,
tarkista, ettei laite purista virtajohtoa
tai ole sen päällä.
• Jos kuivausrumpu asennetaan pesukoneen päälle, on käytettävä torniasennussarjaa (lisävaruste - katso luku:
"LISÄVARUSTEET").
KÄYTTÖ
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön. Sitä ei saa käyttää
mihinkään muuhun tarkoitukseen.
• Kuivaa vain tekstiilejä, jotka voidaan
kuivata kuivausrummussa. Noudata
tekstiilien hoito-ohjemerkintöjä.
• Älä kuivaa kuivausrummussa pesemättömiä vaatteita.
• Älä ylitä kuivausrummun suositeltua
täyttömäärää. Noudata maksimitäyttömäärää. Lue käyttöohjeen aihetta
käsittelevä luku.
• Kuivausrummussa ei saa koskaan kuivata linkoamatonta pyykkiä.
• Kuivausrummussa ei saa kuivata vaatteita, jotka ovat olleet kosketuksissa
tulenarkojen petrolituotteiden kanssa. Jos käytät tulenarkoja puhdistusnesteitä, varmista, että neste on poistettu vaatekappaleesta ennen sen
asettamista pesukoneeseen.
• Älä käytä kuivausrumpua, jos virtajohto on vioittunut tai jos käyttöpaneeli,
kansitaso tai jalusta ovat vaurioituneet siten, että kuivausrummun sisäosat ovat esillä.
• Noudata huuhteluaineiden ja vastaavien tuotteiden käytössä tuotteen valmistajan ohjeita.
• Tulipalon vaara! Älä kuivaa vaurioituneita tekstiilejä, joissa on pehmusteita tai täytteitä (tyynyt, takit, peitot,
jne.). Pehmusteet tai täytteet voivat
irrota ja aiheuttaa tulipalovaaran.
LASTEN TURVALLISUUS
• Laite ei ole tarkoitettu pikkulasten tai
taitamattomien henkilöiden käyttöön
ilman valvontaa.
6
• Lapset eivät välttämättä ymmärrä, että sähkölaitteet voivat olla vaarallisia.
Pikkulapsia on valvottava eikä heidän
pidä antaa leikkiä laitteella.
VAROITUS!
• Tukehtumisvaara! Pakkaustarvikkeet (esim. muovi, polystyreeni) saattavat olla vaarallisia
lapsille - Pidä ne poissa lasten
ulottuvilta.
• Varmista, että lapset tai kotieläimet
eivät pääse kiipeämään rumpuun.
LAITTEEN HÄVITYS
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Irrota luukun lukitus. Täten lapset tai
kotieläimet eivät voi jäädä laitteen sisälle kiinni. Muutoin olemassa on tukehtumisvaara.
• Pidä kaikki pesuaineet turvallisessa
paikassa poissa lasten ulottuvilta.
YMPÄRISTÖNSUOJELU
PAKKAUSMATERIAALIT
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä
. Kierrätä pakkaus asettamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen
, osoittaa, että tätä
merkitty symboli
tuotetta ei saa laittaa sekajätteen
joukkoon, vaan se on toimitettava
erilliseen sähkö- ja
elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen.
Asianmukaisella jätehuollolla estetään
mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat.
Laitetta ei saa purkaa ennen
jätehuoltoon luovuttamista eikä laitteen
sisälle saa laittaa muita jätteitä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita
hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä
josta tuote on ostettu tai internet
sivuiltamme www.electrolux.fi.
SUOMI
LAITTEEN KUVAUS
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1 Vesisäiliö
7 Tuuletusaukot
2 Käyttöpaneeli
8 Säädettävät jalat
3 Rummun valo
9 Lauhduttimen luukku
10 Lauhduttimen kansi
4 Täyttöluukku (avautumissuunta
vaihdettavissa)
5 Sihti
6 Liukusäädin lauhduttimen luukun
avaamiseksi
11 Lukitusnupit
12 Arvokilpi
7
8
VARUSTEET
TORNIASENNUSSARJA
lattiatasosta. Letku ei saa olla mutkalla.
Lyhennä letkua, jos mahdollista.
Lue asennussarjan mukana toimitetut
ohjeet tarkasti ennen asennusta.
VETOLAATIKOLLINEN
JALUSTA
Tuotenimi: SKP11
Saatavilla valtuutetulta jälleenmyyjältä.
Torniasennussarjaa voidaan käyttää vain
esitteessä mainittujen pesukoneiden
kanssa. Katso liitteenä oleva esite.
Lue asennussarjan mukana toimitetut
ohjeet tarkasti ennen asennusta.
VEDENPOISTON
ASENNUSSARJA
Tuotenimi: PDSTP10.
Saatavilla valtuutetulta jälleenmyyjältä.
Laitteen asettamiseksi korkeammalle,
jolloin sen täyttäminen ja tyhjentäminen
on helpompaa.
Laatikkoa voidaan käyttää pyykin säilytykseen, kuten: pyyhkeiden, puhdistustuotteiden jne. muiden tuotteiden säilytykseen.
Lue lisävarusteen mukana toimitetut
ohjeet tarkasti.
KUIVAUSTELINE
Tuotenimi: DK11.
Saatavilla valtuutetulta jälleenmyyjältä
(voidaan liittää joihinkin kuivausrumpuihin)
Asennuspakkaus lauhdeveden tyhjentämiseksi kokonaan astiaan, lappoon, viemäriin, jne. Asennuksen jälkeen vesisäiliö tyhjennetään automaattisesti. Vesisäiliön on oltava laitteessa.
Asennetun letkun on oltava vähintään
50 cm:n ja enintään 1 m:n korkeudella
SUOMI
Saatavilla valtuutetulta jälleenmyyjältä
(voidaan liittää joihinkin kuivausrumpuihin)
Kuivaustelineen avulla voit kuivata kuivausrummussa turvallisesti:
• urheilukengät
• villa
• pehmeät lelut
• alusvaatteet
Lue asennussarjan mukana toimitetut
ohjeet tarkasti ennen asennusta.
9
10
KÄYTTÖPANEELI
1
6
2
5
4
3
1 Ohjelmanvalitsin
5 Ohjelman merkkivalot
2 Näyttö
6 Paina painiketta On/Off
3 Paina painiketta Käynnistä/Tauko
Auto
Off-toiminnossa
4 Toimintopainikkeet
NÄYTTÖ
Symboli
,
,
,
hellävaraisuuden taso: oletus, keskisuuri, maksimi
,
,
Kuvaus
kuivuustaso: minimi, keskisuuri, maksimi
—
rypistymiseneston aika: oletus, aikaväli (30 min - 120
min)
äänimerkki käytössä
lapsilukko kytketty toimintaan
aikatoiminto kytketty toimintaan
tyhjennä vesisäiliö -merkkivalo
puhdista sihti -merkkivalo
puhdista lauhdutin -merkkivalo
SUOMI
Symboli
Kuvaus
kuivausohjelman vaiheen symboli
jäähdytysohjelman vaiheen symboli
rypistymiseneston vaiheen symboli
ajastin kytketty toimintaan
ohjelman kesto
aikaohjelman aikaväli (10 min - 2 h)
-
ajastimen aikaväli (30 min - 20 h)
11
12
KÄYTTÖÖNOTTO
Puhdista kuivausrummun rumpu kostealla pyyhkeellä tai valitse lyhyt ohjel-
ma (esim. 30 minuutin aikaohjelma) ja
täytä rumpu kosteilla tekstiileillä.
OHJELMAT
Ohjelmat
Täyttömäärä 1)
Ominaisuudet
Käytettävissä olevat
toiminnot
Puuvilla
9 kg
Puuvillavaatteiden kuivaaminen.
Kuivaustaso: erittäin kuiva.
kaikki muut
paitsi Kuivausaika
9 kg
Puuvillavaatteiden kuivaaminen.
Kuivaustaso: kaappikuiva.
kaikki muut
paitsi Kuivausaika
9 kg
Puuvillavaatteiden kuivaaminen.
Kuivaustaso: silityskuiva.
kaikki muut
paitsi Kuivausaika
Extra Silent
9 kg
Puuvillavaatteiden hellävarainen
kuivaaminen alhaisimmalla melutasolla. Ohjelmaa voidaan käyttää
yöllä.
kaikki muut
paitsi Kuivausaika 3)
Vuodevaatteet
3 kg
Vuodevaatteiden, kuten tavallisen
tai parivuoteen lakanan, tyynyliinan, päällyslakanan, pussilakanan,
kuivaus.
kaikki muut
paitsi Kuivausaika
3 kg
kaikki muut
Tavallisen tai parivuoteen peiton ja paitsi Kuivausaika ja
tyynyjen (höyhen-, untuva- tai synRypistymiseteettisellä täytteellä) kuivaus.
nesto 3)
Aika
9 kg
Pyykin kuivaaminen käyttäjän asettamalla ajalla. Aika-arvon on viitattava pyykkimäärään. Yhden vaatteen tai pienien pyykkimäärien kuivaamisessa on suositeltavaa käyttää lyhyitä ohjelmia.
kaikki paitsi
Kuiva Plus
Erittäin Nopea Mix
3 kg
Puuvillaisten ja tekokuitukankaisten vaatteiden kuivaus alhaisessa
lämpötilassa.
kaikki paitsi:
Hienopesu
ja Kuivausaika
Erittäin kuiva
Kaappikuiva
2)
Silityskuiva
2)
Peitot
Siliävät
Tekstiilin
merkintä
SUOMI
Ohjelmat
Täyttömäärä 1)
Ominaisuudet
Käytettävissä olevat
toiminnot
Erittäin kuiva
3,5 kg
Paksujen tai monikerroksisten
tekstiilien kuivaus, esimerkiksi villapuserot, vuodevaatteet, pöytäliinat.
kaikki muut
paitsi Kuivausaika
2)
Ohuiden silittämättömien tekstiilien kuivaus, esimerkiksi siliävät
3,5 kg paidat, pöytäliinat, vauvanvaatteet, sukat, valaanluiset tai kaarituelliset korsetit ja rintaliivit.
kaikki muut
paitsi Kuivausaika
Silityskuiva
Ohuiden silitettävien tekstiilien
3,5 kg kuivaus, esimerkiksi trikoovaatteet,
paidat.
kaikki muut
paitsi Kuivausaika
Extra Silent
Siliävien hellävarainen kuivaami3,5 kg nen alhaisimmalla melutasolla.
Ohjelmaa voidaan käyttää yöllä.
kaikki muut
paitsi Kuivausaika 3)
Helposti siliävät
Ohjelma helposti siliäville tekstiileille, kuten paidoille ja puseroille.
Tulos voi vaihdella tekstiilityypin ja
1 kg sen käsittelyn mukaan. Aseta vaat(tai 5 teet kuivausrumpuun heti linkoapaitaa) misen jälkeen. Kun ohjelma on
päättynyt, poista kuivat vaatteet
välittömästi ja aseta ne ripustimeen.
kaikki muut
paitsi Kuivausaika 3)
kaikki muut
paitsi Kuivausaika ja
Rypistymisenesto 3)
Kaappikuiva
Kuntoiluasut
2 kg
Ulkovaatteiden, teknisten, urheiluja nukkakankaiden, vettä hylkivien
ja hengittävien takkien, irrotettavalla fleece-paidalla tai sisäosalla
varustettujen ulkoilutakkien kuivaus.
Hienopesu
3 kg
Arkalaatuisten tekstiilien kuivaminen.
kaikki muut
paitsi Kuivausaika 3)
1 kg
Villavaatteiden kuivaus. Vaatteista
tulee pehmeitä. Vaatteet on suositeltavaa poistaa heti ohjelman
päättymisen jälkeen.
Kuiva Plus ,
Äänimerkki ,
Kuivausaika
4), Ajastin 3)
Villa
13
Tekstiilin
merkintä
1) kuivan pyykin enimmäispaino
2) Vain testilaitoksille:
Suorituskykytesti tulee suorittaa asiakirjan EN 61121 määrittämällä standardilla ohjelmalla.
Jos pyykin jäljelle jääneen kosteustason säätö on tarpeen, säädä ohjelmaa Kuiva Plus toiminnolla.
3) Hienopesu aktivoituu oletuksena
14
4) Vain kuivaustelineellä — katso luku LISÄVARUSTEET
LAITTEEN KÄYTTÖ
PYYKIN VALMISTELEMINEN
Kuivaa vain tekstiilejä, jotka voidaan kuivata kuivausrummussa.
Varmista, että tekstiilit voidaan
kuivata kuivausrummussa. Tarkista vaatteiden hoito-ohjemerkintä.
Tekstiilin
merkintä
Älä ylitä kuivausrummun maksimitäyttömäärää 9kg.
KONEEN TÄYTTÖ
Ominaisuus
Sopii kuivausrummussa kuivaamiseen.
Sopii kuivausrummussa kuivaamiseen standardia lämpötilaa käyttäen.
1.
Sopii kuivausrummussa kuivaamiseen alhaista lämpötilaa käyttäen.
3.
Ei sovi kuivausrummussa kuivaamiseen.
Valmistele pyykit oikein:
• sulje vetoketjut, napitettavat tyynyliinat ja pussilakanat ja sido yhteen pitkät nauhat (esim. esiliinojen nauhat) pyykit voivat sotkeutua
• varmista, että taskut ovat tyhjät poista metalliosat (paperiklemmarit,
hakanneulat, jne.)
• käännä kaksikerroksiset vuorilliset
vaatteet nurinpäin (esim. puuvillavuoriset anorakit, puuvillakerroksen on
oltava ulospäin).
Kuivaa ainoastaan:
• puuvillaa ja pellavaa Puuvilla -ohjelmilla
• tekokuituja ja sekakuituja Siliävät -ohjelmilla
• erota voimakkaan väriset vaatteet
vaaleista vaatteista - vaateista voi lähteä väriä
• kuivata neulekankaita vain niihin sopivilla ohjelmilla - vaatteet voivat kutistua
2.
Vedä laitteen luukkua.
Aseta pyykit koneeseen painamatta
niitä yhteen.
Sulje laitteen luukku.
HUOMIO
Tarkista, ettei vaatteita jää laitteen luukun ja kumitiivisteen väliin.
LAITTEEN KYTKEMINEN
TOIMINTAAN
Kytke laite toimintaan tai pois toiminnasta painamalla On/Off
-painiketta.
Kun laite on toiminnassa, näyttöön syttyy toimintojen symbolit.
AUTO OFF -TOIMINTO
Energiankulutuksen vähentämiseksi Auto Off-toiminto kytkee laitteen automaattisesti pois toiminnasta:
• jos Käynnistä/Tauko -painiketta ei ole
painettu 5 minuuttiin
• kun ohjelman päättymisestä on kulunut 5 minuuttia.
Kytke laite toimintaan painamalla Auto
Off-painiketta.
SUOMI
OHJELMAN ASETTAMINEN
15
KUIVA PLUS -TOIMINTO
Tämä toiminto auttaa saavuttamaan paremman kuivaustuloksen. Valittavissa on
kolme asetusta:
minimi - ohjelmaan viittaava oletusvalinta.
keskisuuri - valinta kuivemman tuloksen
saavuttamiseen.
maksimi - valinta huomattavasti kuivemman tuloksen saavuttamiseen.
HIENOPESU -TOIMINTO
Valitse haluamasi ohjelma ohjelmanvalitsimella. Näyttöön tulee näkyviin ohjelman päättymisaika.
Näkyvissä oleva kuivausaika viittaa 5 kg:n Puuvilla- ja Farmaritohjelmiiin. Muissa ohjelmissa
kuivausaika viittaa suositeltuihin
täyttömääriin. Puuvilla- ja Farmarit-ohjelmien kuivausaika yli 5
kg:n täyttömäärällä on pitempi.
Arkojen ja lämpötilalle herkkien tekstiilien (esim. akryyli, viskoosi) kevyempää
kuivaamista varten. Tarkoitettu tekstiileille, joiden hoito-ohjemerkinnässä on
. Ohjelma toimii alhaisemsymboli
malla lämmöllä.
RYPISTYMISENESTO TOIMINTO
Pidentää kuivausohjelman lopussa olevan rypistymisenestovaiheen (30 minuuttia) 90 minuuttiin. Toiminto estää
pyykkien rypistymistä. Pyykin voi ottaa
pois koneesta rypistymisenestovaiheen
aikana.
ERIKOISTOIMINNOT
ÄÄNIMERKKI -TOIMINTO
Ohjelman asettamisen yhteydessä voit
asettaa 1 tai useamman erikoistoiminnon.
Kytke toiminto toimintaan tai pois toiminnasta painamalla vastaavaa painiketta.
Kun Äänimerkki-toiminto on kytketty
toimintaan, kuulet äänimerkin seuraavissa tilanteissa:
• jakson loppu
• rypistymisenestovaiheen alku ja loppu
• ohjelman keskeytys.
Oletusarvona äänimerkki on aina käytössä. Tämän toiminnon avulla äänimerkki voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.
KUIVAUSAIKA -TOIMINTO
Kun toiminto kytketään toimintaan, vastaava symboli syttyy näyttöön.
Toimii ainoastaan Aika -ohjelmassa.
Mahdollistaa kuivausohjelman keston
asettamisen 10 minuutista - 2 tuntiin (10
minuutin välein).
16
AJASTIN -TOIMINTO
Tämän toiminnon avulla kuivauksen voi ohjelmoida alkamaan 30 minuutin - 20 tunnin
kuluttua.
1.
2.
3.
Kytke toiminto päälle painamalla painiketta kuvan mukaisesti. Painikkeen yläpuolella olevaan merkkivaloon syttyy
punainen valo.
OHJELMAN MUUTTAMINEN
Valitse kuivausohjelma ja toiminnot.
Paina Ajastin -painiketta toistuvasti,
kunnes näytössä näkyy haluamasi
, jos haluat ohviiveaika (esim.
jelman käynnistyvän 12 tunnin kuluttua).
Voit muuttaa ohjelmaa painamalla
On/Off-painiketta laitteen kytkemiseksi
pois toiminnasta. Paina
On/Off-painiketta laitteen kytkemiseksi toimintaan
ja aseta sitten ohjelma uudelleen.
Ajastin käynnistetään painamalla
Käynnistä/Tauko -painiketta. Ajanlaskenta käynnistyy ja näkyy näytössä.
OHJELMAN PÄÄTTYESSÄ
LAPSILUKKO
Lapsilukon avulla voidaan estää lasten
leikkiminen laitteella. Lapsilukko lukitsee kaikki painikkeet ja ohjelmanvalitsimen (tämä toiminto ei lukitse Auto/Offtoimintoa). Kytke lapsilukko toimintaan
painamalla painikkeita Kuiva Plus ja Hienopesu samanaikaisesti, kunnes symboli syttyy näyttöön. Kytke lapsilukko
pois toiminnasta painamalla yllä mainittuja painikkeita uudelleen, kunnes symboli häviää näytöstä.
Voit kytkeä lapsilukon toimintaan:
• ennen Käynnistä/Tauko -painikkeen
painamista - laite ei voi käynnistyä
• kun olet painanut Käynnistä/Tauko painiketta - kaikki painikkeet ja ohjelmanvalitsin poistuvat käytöstä.
OHJELMAN KÄYNNISTYS
Kun kuivausohjelma on päättynyt, symboli vilkkuu näytössä. Jos Äänimerkki
-toiminto on otettu käyttöön, laitteesta
kuuluu keskeytyvä äänimerkki minuutin
ajan.
Pyykin poistaminen:
1. Kytke laite pois toiminnasta painamalla Auto/Off-painiketta 2 sekunnin ajan.
2. Avaa laitteen luukku.
3. Ota pyykki pois koneesta.
4. Sulje laitteen luukku.
Jokaisen kuivausohjelman jälkeen:
• puhdista sihti
• tyhjennä vesisäiliö
(Katso kappaletta HOITO JA PUHDISTUS).
SUOMI
17
VIHJEITÄ JA NEUVOJA
YMPÄRISTÖNSUOJELUOHJEIT
A
VEDENKOVUUS JA JOHTAVUUS
• Älä pese pyykkiä huuhteluainetta
käyttäen ja kuivaa pyykkiä sen jälkeen. Kuivausrummussa pyykistä tulee automaattisesti pehmeää.
• Käytä lauhdevettä tislattuna vetenä
esimerkiksi höyrysilityksessä. Lauhdevesi on tarvittaessa ensin puhdistettava (esim. kahvin suodatinpussin läpi)
nukan poistamiseksi.
• Pidä laitteen alaosassa olevat tuuletusaukot aina esteettöminä.
• Noudata ohjelmakappaleessa mainittuja täyttömääriä.
• Varmista, että laitteen asennuspaikassa on hyvä ilmankierto.
• Puhdista sihti jokaisen kuivausohjelman jälkeen.
• Linkoa pyykit hyvin ennen sen kuivaamista.
Vedenkovuus vaihtelee paikkakunnan
mukaan. Vedenkovuus vaikuttaa vedenjohtavuuteen ja laitteen johtavuusanturin toimintaan. Jos tiedät vedenjohtavuuden, voit säätää anturia paremman
kuivaustuloksen saavuttamiseksi.
Anturin johtavuuden muuttaminen:
1. Käännä ohjelmanvalitsin minkä tahansa ohjelman kohdalle.
2. Paina 2 painiketta samanaikaisesti
(katso kuva). Pidä painikkeita alhaalla, kunnes jokin symboleista syttyy
näyttöön:
ESIMERKKEJÄ TEKSTIILIEN
PAINOISTA
kylpypyyhe
1200 g
pussilakana
700 g
miehen työpaita
600 g
miehen pyjama
500 g
lakana
500 g
pöytäliina
250 g
miesten paita
200 g
yöpaita
200 g
tyynyliina
200 g
pyyheliina
200 g
pusero
100 g
pikkuhousut
100 g
miesten alushousut
100 g
lautasliina
100 g
tabletti
100 g
–
3.
4.
alhainen vedenjohtavuus
<300 μS/cm
–
keskimääräinen vedenjohtavuus 300-600 μS/cm
–
korkea vedenjohtavuus
>600 μS/cm
Paina painiketta toistuvasti, kunnes
asetat vaaditun tason (katso kuva).
Tallenna asetus painamalla samanaikaisesti 2 painiketta kohdan 2
mukaisesti.
VESISÄILIÖ TÄYSI —
MERKKIVALO
Oletuksena merkkivalo
palaa aina.
Merkkivalo syttyy ohjelman päätyttyä tai
18
kun vesisäiliö on täysi. Kun tyhjennät
säiliön ulkoisia laitteita käyttäen, merkkivalo ei välttämättä pala.
Merkkivalon kytkeminen toimintaan ja
pois toiminnasta:
1. Käännä ohjelmanvalitsin minkä tahansa ohjelman kohdalle.
2. Paina samanaikaisesti 2 painiketta
(katso kuva) ja pidä niitä alhaalla,
kunnes oikea asetus tulee näkyviin:
– merkkivalo
ei pala ja symboli
syttyy näyttöön - merkkion sammunut pysyvästi
valo
– merkkivalo
palaa ja symboli
syttyy näyttöön - merkkivalo
palaa
SUOMI
19
HOITO JA PUHDISTUS
SUODATTIMEN
PUHDISTAMINEN
Sihti kerää nukkaa. Nukkaa syntyy, kun vaatteita kuivataan kuivausrummussa.
Jokaisen ohjelman päätyttyä merkkivalo
(puhdista sihti) palaa ja ilmoittaa sihdin puhdistustarpeesta.
Puhdista sihti:
1.
Avaa luukku.
2.
Vedä sihti ulos.
3.
Avaa sihti.
20
4.
Puhdista sihti kostealla kädellä.
5.
Voit puhdistaa sihdin lämpimällä
vedellä ja harjalla.
Sulje sihti.
6.
Poista nukka sihdin liitoksesta. Voit
käyttää tällöin imuria.
Kiinnitä sihti vastaavaan liitokseen.
7.
HUOMIO
Älä käytä kuivausrumpua ilman
sihtiä tai jos sihti on vaurioitunut
tai tukossa.
Puhdista sihti jokaisen kuivausohjelman jälkeen. Tukkiutunut
sihti pidentää ohjelman kestoa
ja aiheuttaa suuremman energiankulutuksen.
VESISÄILIÖN
TYHJENTÄMINEN
Tyhjennä vesisäiliö jokaisen kuivausohjelman jälkeen.
Jos vesisäiliö on täysi, ohjelma keskeytyy automaattisesti ja merkkivalo
tyhjennä vesisäiliö palaa. Ohjelmaa voidaan jatkaa tyhjentämällä säiliö ja painamalla käynnistyspainiketta.
Voit tyhjentää vesisäiliön automaattisesti asentamalla lisävarusteena saatavan tyhjennysvälineen (katso kappale LISÄVARUSTEET).
SUOMI
21
Vesisäiliön tyhjentäminen:
VAROITUS!
Myrkytysvaara. Lauhdevesi ei ole
juomakelpoista eikä sitä voi
käyttää ruoan valmistukseen.
Lauhdevettä voi käyttää tislatun
veden tavoin, esimerkiksi höyrysilitysraudassa. Lauhdevesi on
kuitenkin tarvittaessa ensin suodatettava (esim. kahvin suodatinpussin läpi) jäämäaineiden ja
nukan poistamiseksi.
1.
Vedä vesisäiliö esiin.
2.
Siirrä vesisäiliö vaakasuoraan asentoon.
3.
Siirrä muoviliitos ulos ja tyhjennä
vesisäiliö pesualtaaseen tai vastaavaan astiaan.
4.
Siirrä muoviliitos sisään ja asenna
vesisäiliö paikoilleen.
LAUHDUTTIMEN
PUHDISTAMINEN.
Jos merkkivalo
puhdista lauhdutin
palaa, lauhdutin on puhdistettava.
22
Puhdista lauhdutin:
1.
Avaa luukku.
2.
Liikuta luukun alaosassa olevaa vapautuspainiketta ja avaa lauhduttimen luukku.
3.
Käännä 2 kappaletta lauhduttimen
kannen avaamiseksi.
4.
Laske lauhduttimen kansi.
SUOMI
23
5.
Tartu kahvaan ja vedä lauhdutin
pois alaosasta. Siirrä lauhdutinta
vaakasuunnassa ja vältä veden roiskumista.
6.
Puhdista lauhdutin pystyasennossa
pesualtaan tai astian päällä. Huuhtele huolellisesti käsisuihkun avulla.
7.
Puhdista lauhduttimen sihti. Huuhtele huolellisesti käsisuihkun avulla.
8.
Aseta lauhdutin takaisin sisälle
alaosaan.
9.
Sulje lauhduttimen kansi.
10.
Lukitse 2 kappaletta, kunnes ne
napsahtavat kiinni.
11.
Sulje lauhduttimen luukku.
24
HUOMIO
Älä käytä kuivausrumpua, jos
lauhdutin on tukkiutunut nukasta. Muutoin kuivausrumpu voi
vaurioitua. Tällöin myös energiankulutus lisääntyy.
Älä koskaan puhdista lauhdutinta terävillä esineillä. Vaurioitunut
lauhdutin voi aiheuttaa vuotoja.
Älä käytä kuivausrumpua ilman
lauhdutinta.
RUMMUN PUHDISTAMINEN
VAROITUS!
Irrota laite sähköverkosta ennen
puhdistamista.
Puhdista rummun sisäosa ja sen urat
miedolla yleispuhdistusaineella. Kuivaa
puhdistetut pinnat pehmeällä liinalla.
HUOMIO
Älä puhdista rumpua hankausaineilla tai teräsvillalla.
KÄYTTÖPANEELIN JA
ULKOKUOREN
PUHDISTAMINEN
Puhdista käyttöpaneeli ja ulkokuori miedolla yleispuhdistusaineella.
Puhdista ne kostealla liinalla. Kuivaa
puhdistetut pinnat pehmeällä liinalla.
HUOMIO
Älä käytä laitteen puhdistamiseen kalusteiden puhdistusaineita tai puhdistusaineita, jotka voivat aiheuttaa korroosiota.
SUOMI
25
VIANMÄÄRITYS
VIANMÄÄRITYS
Ongelma1)
Kuivausrumpu ei toimi.
Mahdollinen syy
Kuivausrumpua ei ole liitetty
sähköverkkoon.
Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Tarkista asunnon sähkötaulun
sulake (sulakekaapista).
Laitteen luukku on auki.
Sulje luukku.
Auto/Off-painiketta ei ole painettu.
Paina Auto/Off-painiketta.
Käynnistä/Tauko -painiketta ei
ole painettu.
Paina Käynnistä/Tauko -painiketta.
Laite on valmiustilassa.
Paina Auto/Off-painiketta.
Olet valinnut väärän ohjelman.
Valitse asianmukainen pesuohjelma. 2)
Sihti on tukossa.
Puhdista sihti. 3)
Kuiva Plus -toiminto oli minimiasetuksessa.
Aseta Kuiva Plus -toiminto keskisuureen tai maksimiasetukseen.
Kuivaustulos
Lauhdutin on tukossa.
ei ole tyydyttävä.
Liian paljon pyykkiä.
Luukkua ei
voi sulkea.
Err (Virhe)
näkyy näytössä.
Rummussa
ei ole valoa.
Korjaustoimenpide
Puhdista lauhdutin. 3)
Noudata maksimitäyttömäärää.
Tuuletusaukon säleikkö on tukossa.
Puhdista laitteen alaosassa oleva tuuletusaukon säleikkö.
Rummun sisäpinta on likainen.
Puhdista rummun sisäpinta.
Vedenkovuus on korkea.
Aseta oikea vedenkovuus.4).
Sihti ei ole lukittunut paikoilleen. Siirrä sihti oikeaan asentoon.
Pyykki on jäänyt luukun ja tiivisteen väliin.
Aseta pyykit oikein rumpuun.
Yrität muuttaa ohjelmaa tai toiKytke kuivausrummun virta pois
mintoa ohjelman käynnistymisen ja takaisin päälle. Valitse asetukjälkeen.
set.
Toiminto, jota yrität kytkeä toimintaan, ei sovi valittuun ohjelmaan.
Kytke kuivausrummun virta pois
ja takaisin päälle. Valitse asetukset.
Viallinen rummun valo.
Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen
rummun valon vaihtamiseksi.
Aika näytösPäättymisaika lasketaan täyttösä kuluu
määrän ja pyykkien kosteustaepätavallison mukaan.
seen tapaan.
Automaattinen toiminto — tämä
ei ole laitteen toimintahäiriö.
Ohjelma ei
käynnisty.
Tyhjennä vesisäiliö3) painamalla
painiketta Käynnistä/Tauko .
Vesisäiliö on täysi.
26
Ongelma1)
Kuivausohjelma on
liian lyhyt.
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Pyykkiä on liian vähän.
Valitse aikaohjelma. Aika-arvon
on viitattava pyykkimäärään. Yhden vaatteen tai pienien pyykkimäärien kuivaamisessa on suositeltavaa käyttää lyhyitä ohjelmia.
Pyykki on liian kuivaa.
Valitse aikaohjelma tai korkeampi kuivaustaso (esim. Erittäin kuiva ).
Sihti on tukossa.
Puhdista sihti.
Liian paljon pyykkiä.
KuivausohPyykkiä ei ole lingottu riittävästi.
jelma on
5)
liian pitkä.
Erittäin korkea huoneen lämpötila - tämä ei ole laitteeseen liittyvä vika.
Noudata maksimitäyttömäärää.
Linkoa pyykki oikein.
Alenna huoneen lämpötilaa, mikäli mahdollista
1) Jos näytössä näkyy virheilmoitus (esim. E51): Kytke kuivausrummun virta pois ja takaisin
päälle. Valitse uusi ohjelma. Paina Käynnistä/Tauko -painiketta. Eikö kuivausrumpu toimi? ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen ja mainitse virhekoodi.
2) Noudata ohjelmakuvausta — katso kappale OHJELMAT.
3) Katso kappale HOITO JA PUHDISTUS
4) Katso osiota VEDENKOVUUS kohdassa VIHJEITÄ JA NEUVOJA
5) Huomaa: Enintään 5 tunnin kuluttua kuivausohjelma päättyy automaattisesti (katso kohtaa
Kuivausohjelman päättyminen).
RUMMUN SISÄVALO
Laitteen sisällä on lamppu, joka syttyy ja
sammuu luukun avaamisen ja sulkemisen yhteydessä.
VAROITUS!
Älä katso suoraan lampun valonsäteeseen.
Kun laitteen sisällä oleva lamppu on vaihdettava, ota yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
Irrota pistoke verkkovirtalähteestä ennen laitteen sisällä olevan
lampun vaihtoa.
SUOMI
27
TEKNISET TIEDOT
Korkeus x leveys x syvyys
850 x 600 x 600 mm (enintään 640 mm)
Rummun tilavuus
118 l
Maksimisyvyys luukku auki
1090 mm
Maksimileveys luukku auki
950 mm
Säädettävä korkeus
850 mm (+ 15 mm - jalkojen säätö)
Laitteen paino
43 kg
Maksimitäyttömäärä
9 kg
Jännite
230 V
Taajuus
50 Hz
Vaadittu sulake
10 A
Kokonaisottoteho
2250 W
Energialuokka
B
Energiankulutus kWh/ohjelma 1)
5,05 kWh
Vuosittainen energiankulutus
269,7 kWh
Käyttötapa
Kotitalous
Sallittu ympäristön lämpötila
+ 5 °C - + 35 °C
1) 9 kg puuvillaa, linkous 1000 kierrosta/min standardin EN 61121 mukaisesti
28
ASENNUS
LAITTEEN SIJOITTAMINEN
• Kuivausrumpua ympäröivän tilan on
oltava mahdollisimman pölytön.
• Ilman on kierrettävä vapaasti laitteen
ympärillä. Varmista, etteivät laitteen
alaosassa olevat tuuletusaukot ole tukossa.
• Minimoi tärinä ja äänitaso kuivausrummun toimiessa asettamalla kuivausrumpu vakaalle ja tasaiselle alustalle.
• Kun laite on asetettu lopulliseen
asennuspaikkaan, tarkista vesivaakaa
käyttäen, että se on täysin vaakasuorassa. Säädä tarvittaessa laitteen säätöjalkoja.
• Älä irrota jalkoja. Älä laita laitteen alle
lattialle paksua mattoa, puukappaleita tai mitään muuta, joka pienentää
ilmarakoa. Tämä voi lisätä lämpöä, joka voi vaikuttaa negatiivisesti laitteen
toimintaan.
• Kuivausrummusta poistuvan
ilman lämpötila voi olla jopa
60 °C. Laitetta ei saa asentaa
lattialle, joka ei kestä korkeita
lämpötiloja.
• Huoneen lämpötilan on oltava
välillä +5 °C - +35 °C, sillä
lämpötila voi vaikuttaa laitteen toimintakykyyn.
• Kuivausrumpua tulee kuljettaa
pystysuorassa asennossa.
• Laitetta ei saa asentaa lukittavan oven tai liukuoven taakse
tai sellaisen oven viereen, joka
auetessaan voi rikkoa luukun.
PAKKAUKSEN PURKAMINEN
HUOMIO
Kaikki kuljetussuojaukset on poistettava
ennen käyttöä.
Polystyreenikappaleiden poistaminen:
1. Avaa luukku.
2.
Vedä 2 muoviletkua ja polystyreenikappaleet pois rummusta.
x2
Kuivausrummun korkeutta voidaan säätää. Säädä tällöin säätöjalkoja (katsoi
kuva).
15mm
ASENNUS TYÖTASON ALLE
Laite voidaan asentaa erilleen muista
kalusteista tai keittiön työtason alapuolelle oikean kokoiseen tilaan (katso kuva).
SUOMI
600 mm
> 850 mm
600 mm
LUUKUN
AVAUTUMISSUUNNAN
VAIHTAMINEN
Käyttäjä voi asentaa luukun toiselle
puolelle. Se voi auttaa täyttämään ja
tyhjentämään kone tai jos laitteen asennuksessa on rajoitteita. (katso erillinen
esite).
SÄHKÖLIITÄNTÄ
• Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan voimassaolevien sähkömääräysten mukaisesti.
29
• Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon
arvoja.
• Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Tulipalon vaara.
• Jos laitteen virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa
vain valtuutetuttu huoltoliike.
• Varmista, ettei virtajohto ja kaapeli
jää puristuksiin tai vaurioidu laitteen
takana.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Pistokkeen on oltava kuiva.
30
INNEHÅLL
32
34
35
36
38
40
40
42
45
47
53
55
56
SÄKERHETSINFORMATION
MILJÖSKYDD
PRODUKTBESKRIVNING
TILLBEHÖR
KONTROLLPANEL
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖR FÖRSTA
GÅNGEN
PROGRAM
ANVÄNDA PRODUKTEN
RÅD OCH TIPS
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
FELSÖKNING
TEKNISK INFORMATION
INSTALLATION
SERVICE
Ha följande uppgifter till hands när du
kontaktar serviceavdelningen.
Informationen finns på typskylten.
Modell
PNC (produktnr)
Serienummer
Följande symboler används i denna
bruksanvisning:
Varning - Viktig säkerhetsinformation.
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar
SVENSKA
31
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få
felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner
som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt
att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR
I AEG:s webbutik finner du allting som du behöver för att hålla dina AEG-produkter
snygga och i perfekt skick. Du hittar ett brett sortiment av tillbehör som utformats
och tillverkats med de högsta kvalitetskrav man kan förvänta sig: från köksredskap för
specialister till bestickkorgar, från flaskställ till tvättpåsar för ömtåliga plagg...
Besök webbshopen på
www.aeg.com/shop
BESÖK VÅR WEBBPLATS FÖR:
- Produkter
- Broschyrer
- Bruksanvisningar
- Felsökare
- Serviceinformation
www.aeg.com
32
SÄKERHETSINFORMATION
För din egen säkerhet och för att du
skall kunna använda torktumlaren på
korrekt sätt är det viktigt att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning, inklusive tips och varningar, innan du installerar och använder torktumlaren för första gången. För att
undvika onödiga misstag och olyckor
är det viktigt att alla som använder
produkten har god kännedom om
dess skötsel och skyddsanordningar
Spara denna bruksanvisning och se
till att den följer med produkten om
den flyttas eller säljs, så att alla som
använder produkten får korrekt säkerhetsinformation och information
om hur den skall skötas.
- Läs bruksanvisningen noggrant
innan produkten används.
ALLMÄN SÄKERHET
• Det är farligt att ändra specifikationerna och att försöka modifiera denna produkt på något sätt.
• Produkten är inte avsedd att användas av personer (även barn) med
nedsatt fysisk och motorisk förmåga,
eller med bristande erfarenhet och
kunskap, om de inte instrueras och
övervakas av en person som ansvarar
för deras säkerhet.
• Kontrollera att små barn och husdjur
inte kryper in i trumman. Kontrollera
trumman före användning för att
undvika detta.
• Föremål såsom mynt, säkerhetsnålar,
nålar, skruvar, stenar eller andra hårda, vassa föremål kan orsaka allvarliga skador och får inte läggas i maskinen.
• Torka inte tvätt som innehåller skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier om det inte finns ett särskilt torkprogram), plagg med gummiinlägg och kläder eller kuddar med
skumgummifyllning i torktumlaren.
• Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
• Koppla alltid loss produkten från
eluttaget efter användning och före
rengöring och underhåll.
• Du får inte under några omständigheter försöka reparera torktumlaren
själv. Reparationer som utförs av oerfarna personer kan orsaka personskador eller allvarliga felfunktioner. Kontakta vår lokala serviceavdelning. Begär alltid att originalreservdelar används vid reparationer.
• Plagg som har fläckar av matolja, aceton, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel skall tvättas i
varmt vatten och tvättmedel innan de
torkas i torktumlaren.
• Explosionsrisk: Torktumla aldrig textilier som har varit i kontakt med lättantändliga lösningar (bensin, denaturerad sprit, kemtvättsvätska och liknande). Sådana ämnen är flyktiga och
kan orsaka explosion. Torktumla endast textilier som har tvättats i vatten.
• Brandrisk: Textilier som har fläckats
eller smutsats med vegetabilisk olja
eller matolja kan orsaka brand och får
inte läggas i torktumlaren.
• Om tvätten har behandlats med
fläckborttagningsmedel måste en extra sköljning genomföras innan tvätten läggs in i torktumlaren.
• Kontrollera att inga gaständare eller
tändstickor av misstag har lämnats
kvar i fickorna på plaggen och av
misstag hamnar i produkten.
• Kondensvattnet är inte lämpligt som
dricksvatten eller till matlagning. Det
kan orsaka hälsoproblem för människor och husdjur.
• Sätt eller luta dig inte mot luckan.
Produkten kan tippa.
SVENSKA
VARNING
• Brandrisk! För att undvika
risken för självantändning
ska du aldrig avbryta ett
torkprogram innan torkningen har avslutats, såvida du
inte snabbt kan ta ut all
tvätt och sprida ut den så
att värmen leds bort.
• Ludd och damm får inte ansamlas runt torktumlaren.
• Risk för elektrisk stöt! Spruta inte
vatten på produkten.
• Sista delen av ett torkprogram sker
utan värme (avkylningsfas) för att
tvätten skall ligga i en temperatur
som säkerställer att den inte skadas.
• Torktumlaren får inte användas om
brandfarliga kemikalier har använts
för rengöring.
• Se till att du har god ventilation i
rummet där torktumlaren står för att
undvika baksug av gaser, in i installationsrummet, från produkter som använder andra bränslen, inklusive öppna spisar.
INSTALLATION
• Denna produkt är tung. Var försiktig
när du flyttar produkten.
• Kontrollera att torktumlaren inte är
skadad när du packar upp den Använd inte produkten utan kontakta
kundtjänst om du är osäker
• Allt förpackningsmaterial måste avlägsnas innan produkten används.
Annars kan både torktumlaren och
annan egendom skadas allvarligt. Se
relevant avsnitt i bruksanvisningen.
• Allt arbete avseende elektricitet som
krävs för att installera denna produkt
måste utföras av en behörig elektriker.
• Produktens bakre yta måste ställas
mot väggen
• Om produkten installeras på en matta eller motsvarande ska fötterna justeras. Luft måste flöda fritt under
produkten.
33
• Kontrollera efter installationen att
produkten inte står på eller trycker
mot nätkabeln.
• Om torktumlaren placeras ovanpå en
tvättmaskin måste förankringsbeslagen användas (extra tillbehör) - se kapitel: "TILLBEHÖR").
ANVÄNDNING
• Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk. Den får inte användas
för andra funktioner.
• Torka endast textilier som är lämpliga att torka i torktumlare. Följ anvisningarna på varje klädvårdsetikett.
• Torka inte otvättade plagg i torktumlaren.
• Lägg inte i mer tvätt än vad som rekommenderas. Följ maximal lastvolym. Se relevant kapitel i bruksanvisningen.
• Genomblöta kläder får inte läggas in
i torktumlaren.
• Plagg som har varit i kontakt med
flyktiga petroleumprodukter bör inte
maskintorkas. Om en flyktig rengöringsvätska har använts, se till att vätskan avlägsnas innan plagget läggs in
i produkten.
• Använd inte torktumlaren om nätkabeln, kontrollpanelen, arbetsytan eller basen är skadad på sådant sätt att
det finns risk att komma åt torktumlarens insida.
• Sköljmedel och dylikt skall användas
enligt sköljmedelstillverkarens anvisningar.
• Brandrisk! Torka inte skadade plagg
som innehåller vaddering eller stoppning (kuddar, jackor, duntäcken osv.).
Vadderingen eller fyllningen kan
komma ut och orsaka brand.
BARNLÅS
• Torktumlaren får inte användas av
barn eller förståndshandikappade
utan tillsyn.
• Barn förstår inte alltid riskerna med
att hantera elektriska hushållsapparater. Barn ska övervakas för att säker-
34
ställa att de inte leker med produkten.
VARNING
• Kvävningsrisk! Förpackningsmaterialet (t.ex. plastfolie och
polystyren) kan vara farligt för
barn – håll dessa delar på behörigt avstånd från barn.
KASSERA PRODUKTEN
• Koppla bort produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera
den.
• Förstör lucklåset. Detta hindrar barn
eller djur från att bli instängda i produkten. Risk för kvävning föreligger.
• Förvara alla tvättmedel på en säker
plats utom räckhåll för barn.
• Kontrollera att barn eller husdjur inte
kryper in i trumman.
MILJÖSKYDD
FÖRPACKNINGSMATERIAL
Återvinn material med symbolen
.
Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl.
på produkten eller
Symbolen
emballaget anger att produkten inte får
hanteras som hushållsavfall. Den skall i
stället lämnas in på uppsamlingsplats
för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på
rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuellt negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall.
För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst
eller affären där du köpte varan.
SVENSKA
PRODUKTBESKRIVNING
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1 Vattenbehållare
7 Luftflödeshål
2 Kontrollpanel
8 Justerbara fötter
3 Trumbelysning
4 Påfyllningslucka (omhängningsbar)
9 Kondensorlucka
10 Kondensorlock
5 Filter
11 Låsvred
6 Skjutreglage för att öppna kondensorluckan
12 Typskylt
35
36
TILLBEHÖR
PELARSATS
nivå. Slangen får inte ligga i en ögla.
Minska om möjligt längden på slangen.
Läs noga igenom anvisningarna som
medföljer satsen.
PIEDESTAL MED LÅDA
Produktnamn: SKP11
Finns att köpa hos närmaste auktoriserade återförsäljare. Pelarsatsen kan endast användas med de tvättmaskiner
som anges i häftet. Se bifogade häfte.
Läs noga igenom anvisningarna som
medföljer satsen.
AVLOPPSSATS
Produktnamn: PDSTP10.
Finns att köpa hos närmaste auktoriserade återförsäljare.
Det är enklare att fylla och ta ut tvätt ur
produkten om den ställs på den högre
nivån.
Lådan kan användas för förvaring av
tvätt, t.ex.: handdukar, rengöringsprodukter med mera.
Läs noga igenom anvisningarna som
medföljer tillbehöret.
TORKSTÄLL
Produktnamn: DK11.
Finns att få hos din auktoriserade återförsäljare (kan bifogas några typer av
torktumlare)
Installationssats för grundlig tömning av
kondenserat vatten i ett handfat, avlopp, ränna, etc. Efter installationen
töms vattenbehållaren automatiskt. Vattenbehållaren måste vara i produkten.
Den installerade slangen måste vara
minst 50 cm till max 1 m upp från golv-
SVENSKA
Finns att få hos din auktoriserade återförsäljare (kan bifogas några typer av
torktumlare)
Med torkställstillbehöret kan du torka
följande utan risk i torktumlaren:
• Gymnastikskor
• Ylle
• Mjuka leksaker
• Finunderkläder
Läs noga igenom anvisningarna som
medföljer satsen.
37
38
KONTROLLPANEL
1
6
2
5
4
3
1 Programväljare
4 Funktionstryckknappar
2 Display
5 Programindikatorer
3 Tryckknapp Start/Paus (Käynnistä/
6 Tryckknapp på/av
Tauko)
med Auto Off
funktion
DISPLAY
Symbol
,
extra restfuktighet: minimal, medelhög, maximal
,
,
ömtålighetsnivå: standard, medelhög, maximal
,
,
Beskrivning
—
skrynkelskydd tid: standard, intervall (30 min. - 120 min.)
signalen är aktiverad
barnlåset är aktiverat
tidfunktionen är aktiverad
indikator för töm vattenbehållaren
indikator för rengör filtret
indikator för rengör kondensorn
torkning torkfasindikator
SVENSKA
Symbol
Beskrivning
kylning torkfasindikator
skrynkelskydd torkfasindikator
fördröjd start är aktiverad
programtid
intervall för tidsprogram (10 min. - 2 tim.)
-
intervall för fördröjd start (30 min. - 20 tim.)
39
40
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖR FÖRSTA GÅNGEN
Rengör torktumlarens trumma med en
fuktad duk eller ställ in ett kort program
(t.ex. 30 minuters tidsprogram) med de
fuktiga kläderna.
PROGRAM
Program
Vikt 1)
Egenskaper
MateTillgängliga
riafunktioner lmärkning
Bomull (Puuvilla)
Extra Torrt
(Erittäin kuiva)
9 kg
För att torka bomullskläder. Torknivå: extra torr.
alla utom
Tid (Kuivausaika)
Skåptorrt
(Kaappikuiva) 2)
9 kg
För att torka bomullskläder. Torknivå: skåptorrt.
alla utom
Tid (Kuivausaika)
9 kg
För att torka bomullskläder. Torknivå: lämpligt för att stryka.
alla utom
Tid (Kuivausaika)
Extra tyst
(Extra Silent)
9 kg
För att torka bomullsplagg skonsamt med bullernivån sänkt till
lägsta nivån. Programmet kan användas nattetid.
alla utom
Tid (Kuivausaika) 3)
Sängkläder
(Vuodevaatteet)
3 kg
För att torka sängläder som: enkla
och dubbla lakan, örngott, sängöverkast.
alla utom
Tid (Kuivausaika)
Stryktorrt
(Silityskuiva)
2)
Täcken (Peitot)
Tid (Aika)
Extra Snabb
Mix (Erittäin
Nopea Mix)
alla utom
Tid (Kuivausaika) och
Skrynkelskydd (Rypistymisenesto) 3)
3 kg
För att torka enkla eller dubbla
duntäcken och dunkuddar (med
fjäder-, dun- eller syntetfyllning).
9 kg
Torkning av tvätt med tid inställd
av användaren. Tidsvärdet måste
vara relaterat till tvättmängden.
För torkning av ett plagg eller små
mängder tvätt rekommenderar vi
korta tider.
3 kg
alla utom:
Skon (HieFör att torka bomull och syntetmanopesu) och
terial, använder låg temperatur.
Tid (Kuivausaika)
alla utom
Torrhet Plus
(Kuiva Plus)
SVENSKA
Program
Vikt 1)
Egenskaper
MateTillgängliga
riafunktioner lmärkning
Syntet (Siliävät)
Extra Torrt
(Erittäin kuiva)
Torkning av tjocka textilier eller
3,5 kg textilier i flera lager, t.ex. pullovrar,
sängkläder, bordslinne.
alla utom
Tid (Kuivausaika)
Skåptorrt
(Kaappikuiva) 2)
Torkning av tunna textilier som
inte ska strykas, t.ex. lättskötta
3,5 kg skjortor, dukar, babykläder, sockor, damunderkläder med kupor eller byglar.
alla utom
Tid (Kuivausaika)
Stryktorrt
(Silityskuiva)
Torkning av tunna kläder som ock3,5 kg så skall strykas, t.ex. trikåvaror,
skjortor.
alla utom
Tid (Kuivausaika)
Extra tyst
(Extra Silent)
För att torka syntetplagg skonsamt
med bullernivån sänkt till lägsta ni3,5 kg
vån. Programmet kan användas
nattetid.
alla utom
Tid (Kuivausaika) 3)
Lättstruket
(Helposti siliävät)
För att torka lättskötta material
som skjortor och blusar, för minimal strykning. Resultatet kan skifta
1 kg
mellan olika typer av material och
(eller 5
dess ytbehandling. Lägg in plagskjorgen i torktumlaren direkt. När protor)
grammet är klart tas plaggen omedelbart ut och hängs upp på klädhängare.
alla utom
Tid (Kuivausaika) 3)
Aktiv Sport
(Kuntoiluasut)
2 kg
alla utom
För att torka utomhuskläder, tekTid (Kuivauniska kläder, sportkläder, tjock
saika) och
fleece, vattentäta jackor och jackor
Skrynkelsom andas, skaljacka tillsammans
skydd (Rymed en en avtagbar fleece eller
pistymisenesinnerisolering.
to) 3)
Skonprogram (Hienopesu)
3 kg
För att torka ömtåliga material.
1 kg
Torrhet Plus
(Kuiva Plus) ,
För torkning av ylleplagg. Plaggen Signal (Äänimerkki) , Tid
blir mjuka och behagliga. Vi re(Kuivausaika)
kommenderar att plaggen tas ut
4), Fördröjd
direkt när programmet är klart.
start (Ajastin) 3)
Ylle (Villa)
41
alla utom
Tid (Kuivausaika) 3)
42
1) maximal vikt på torra kläder
2) Endast för testinstitut:
För att göra prestandatest ska standardprogrammen som anges i EN 61121-dokumentet
användas. Om det är nödvändigt att rätta till tvättens återstående fuktnivå ska programmet
justeras med funktionen Torrhet Plus (Kuiva Plus) .
3) Skon (Hienopesu) aktiveras som standardinställning
4) Endast med torkstället - se kapitel TILLBEHÖR
ANVÄNDA PRODUKTEN
FÖRBEREDNING AV TVÄTTEN
Torka endast tvätt som är lämplig att torka i torktumlare. Kontrollera om tvätten är lämplig att
torka i torktumlare. Kontrollera
materialmärkningen i kläderna.
Lägg inte i mer tvätt än max
tvätt som är 9kg.
SÅ HÄR LÄGGER MAN I TVÄTT
Mate- Egenskap
rialmärkning
Får torkas i torktumlare
Får torkas i torktumlare vid
standardtemperatur
Får torkas i torktumlare vid
sänkt temperatur
Får ej torkas i torktumlare
Förbered tvätten på rätt sätt:
• Dra igen blixtlås, knäpp ihop påslakan och knyt ihop lösa band (t.ex. på
förkläden) - tvätten kan trassla in sig
• Kontrollera att fickorna är tomma plocka ur alla metallföremål (gem, säkerhetsnålar, etc.).
• Vänd fodrade plagg ut och in (på
t.ex. anoraker med bomullsfoder skall
fodret vara vänt utåt).
Endast torkning:
• bomull och linne med programmen
Bomull (Puuvilla)
• syntet och blandmaterial med Syntet
(Siliävät) -programmen
• textilier med starka färger separat
och ljust färgade textilier - färger kan
fälla
• bomullsjersey och trikåvaror endast
med lämpliga program - plaggen kan
krympa
1.
2.
3.
Öppna luckan till produkten
Lägg in tvätten löst.
Stäng luckan.
FÖRSIKTIGHET
Se till att tvätten inte kläms mellan luckan och gummilisten.
SLÅ PÅ PRODUKTEN
Tryck på På/Av
-knappen för att slå
på eller av produkten. När produkten är
på visas några indikeringar på displayen.
AUTO OFF-FUNKTIONEN
För att minska energiförbrukningen
stänger Auto Off-funktionen automatiskt av produkten:
• om Start/Paus (Käynnistä/Tauko) knappen inte tryckts in inom 5 minuter.
• efter 5 minuter från programmets
slut.
SVENSKA
43
Tryck på Auto Off-knappen för att sätta
igång produkten.
FUNKTIONEN TORRHET PLUS
(KUIVA PLUS)
INSTÄLLNING AV PROGRAM
Den här funktionen hjälper till att göra
tvätten torrare. Det finns tre möjliga val:
minimum - standardvalet som är relaterat till programmet.
medelhög - Det här valet torkar tvätten
mer.
maximal - Det här valet torkar tvätten
mest.
SKON (HIENOPESU) FUNKTIONEN
För att lätt torka känsliga och temperaturkänsliga textilier (t.ex. akryl, viskos).
på maFör material med symbolen
terialmärkningen. Programmet körs
med sänkt värme.
Vrid programväljaren för att ställa in
programmet. Den möjliga tiden för att
slutföra programmet visas på displayen.
Torktiden du ser är relaterad till
en tvätt på 5 kg för bomulls- och
jeansprogram. För de andra
programmen är torktiden relaterad till rekommenderade tvättmängder. Torktiden för bomullsoch jeansprogram med en tvättmängd på mer än 5 kg är längre.
SPECIALFUNKTIONER
Tillsammans med programmet kan du
ställa in en eller fler specialfunktioner.
Du aktiverar eller inaktiverar funktionen
genom att trycka på lämplig tryckknapp.
FUNKTIONEN
SKRYNKELSKYDD
(RYPISTYMISENESTO)
Förlänger skrynkelskyddsfasen (30 minuter) i slutet av torkprogrammet till 90
minuter. Funktionen förhindrar att tvätten blir skrynklig. Tvätten kan tas ut under skrynkelskyddsfasen.
SIGNAL (ÄÄNIMERKKI) FUNKTIONEN
När signalfunktionen är aktiverad kan
du höra signalen vid:
• programslut
• skrynkelskyddsfasens start och slut
• programavbrott
Signalfunktionen är som standard alltid
på. Du kan använda den här funktionen
för att aktivera eller inaktivera ljudet.
TID (KUIVAUSAIKA) FUNKTIONEN
När funktionen är aktiverad visas tillämplig symbol i vyn på displayen.
Fungerar bara med Tid (Aika) -programmet. Låter användaren ställa in
särskild tid för torkprogrammen från
minst 10 minuter till max 2 timmar (i
steg om 10 minuter).
44
FUNKTIONEN FÖRDRÖJD
START (AJASTIN)
Med denna funktion kan du fördröja starten av ett torkprogram
från 30 minuter till max 20 timmar.
1.
2.
3.
Ställ in torkprogram och funktionerna.
Tryck flera gånger på knappen Fördröjd start (Ajastin) tills önskad fördröjd start visas på displayen (t.ex.
om programmet ska starta efter 12 timmar.)
För att aktivera funktionen Fördröjd
start (Ajastin) , tryck på Start/Paus
(Käynnistä/Tauko) -knappen. Tiden
till start räknas ner i displayen.
BARNLÅS
Barnlåset kan ställas in så att barn inte
kan leka med produkten. Barnlåset
spärrar alla tryckknappar och programväljaren (den här funktionen låser inte
Auto/Off-knappen). Du aktiverar barnlåset genom att samtidigt trycka på knapparna Torrhet Plus (Kuiva Plus) och Skon
(Hienopesu) tills symbolen visas på
displayen. Du inaktiverar genom att
trycka igen ovanför knapparna tills symbolen försvinner från displayen.
Du kan aktivera Barnlåset:
• innan du trycker på Start/Paus (Käynnistä/Tauko) -knappen - produkten
kan inte starta
• när du har tryckt på Start/Paus (Käynnistä/Tauko) -knappen inaktiveras alla
knapparna och programväljaren.
STARTA ETT PROGRAM
Tryck på knappen såsom på bilden för
att aktivera programmet. LED-lampan
ovanför knappen lyser med röd färg.
ÄNDRA ETT PROGRAM
Tryck på
På/Av-knappen för att inaktivera produkten. Tryck på
På/Avknappen för att aktivera produkten och
sedan ställa in programmet igen.
NÄR PROGRAMMET ÄR KLART
När torkprogrammet är klart blinkar symbolen på displayen. Om Signal (Äänimerkki) -funktionen är aktiverad avges
en ljudsignal periodiskt i ungefär en minut.
Ta ut tvätten:
1. Tryck på Auto/Off-knappen i 2 sekunder för att inaktivera produkten.
2. Öppna luckan till produkten.
3. Plocka ur tvätten.
4. Stäng luckan.
Efter varje torkprogram:
• rengör filtret
• töm vattenbehållaren
(Se kapitlet UNDERHÅLL OCH RENGÖRING.)
SVENSKA
45
RÅD OCH TIPS
EKOLOGISKA TIPS
• Använd inte sköljmedel vid tvätt om
tvätten ska torktumlas. Tvätten blir
automatiskt mjuk i torktumlaren.
• Använd kondensvattnet som destillerat vatten, t.ex. vid ångstrykning.
Rengör vid behov kondensvattnet innan (t.ex. med ett kaffefilter) för att ta
bort eventuellt ludd.
• Håll alltid ventilationsöppningarna i
produktens undersida fria.
• Fyll maskinen så mycket som anges i
programavsnittet.
• Se till att ventilationen är bra där produkten installerats.
• Rengör filtret efter varje torkprogram.
• Centrifugera tvätten väl före torkning.
VATTNETS HÅRDHET OCH
LEDNINGSFÖRMÅGA
Vattnets hårdhet kan skilja sig åt på olika platser. Vattnets hårdhet påverkar
vattnets ledningsförmåga och funktionen hos konduktivitetssensorn i produkten. Om du känner till värdet för vattnets ledningsförmåga kan du ställa in
sensorn så att den torkar med bättre resultat.
Ändra sensorns konduktivitet:
1. Vrid programväljaren till tillgängligt
program.
2. Tryck på de 2 knapparna samtidigt
(se bilden). Håll in tills en av symbolerna visas i vyn på displayen:
GENOMSNITTLIGA
TVÄTTVIKTER
Badrock
1200 g
Påslakan
700 g
–
låg konduktivitet <300
μS/cm
Arbetsskjorta
(herr)
600 g
Herrpyjamas
500 g
Lakan
500 g
Bordsduk
250 g
Herrskjorta
200 g
Nattlinne
200 g
Örngott
200 g
Frottéhandduk
200 g
Blus
100 g
Damtrosor
100 g
Herrkalsonger
100 g
Servett
100 g
Torkhandduk
100 g
–
3.
4.
medelhög konduktivitet
300-600 μS/cm
–
hög konduktivitet >600
μS/cm
Tryck på knappen flera gånger tills
du har ställt in den nödvändiga nivån (se bilden).
Du kan memorera inställningen genom att samtidigt trycka på de 2
knapparna enligt vad som anges i
punkt 2.
46
VATTENBEHÅLLARE FULL INDIKERING
Kontrollampan
är som standard alltid tänd. Den visas på displayen i slutet
av programmet eller när vattenbehållaren är full. När du använder extern utrustning för att tömma behållaren kan
lampan vara släckt.
För att aktivera eller inaktivera indikeringen:
1. Vrid programväljaren till tillgängligt
program.
2. Tryck samtidigt på de 2 knapparna
(se bilden) och håll in dem tills du
ser rätt inställning:
– lampan
är släckt och indikervisas i vyn - lamingen
pan
är permanent släckt
– lampan
är tänd och indikeringen
visas i vyn - lampan
är tänd
SVENSKA
47
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
RENGÖRING AV FILTRET
Filtret samlar upp luddet. Luddet uppstår när kläderna torkas i
torktumlaren.
I slutet av varje program är lampan
(rengör filtret) tänd för att berätta för
dig att filtret måste rengöras.
För att rengöra filtret:
1.
Öppna luckan.
2.
Dra ut filtret.
3.
Öppna filtret.
48
4.
Rengör filtret med en fuktad hand.
5.
Gör vid behov rent filtret med
varmt vatten med en borste.
Stäng filtret.
6.
Ta bort luddet från filterhållaren. En
dammsugare kan användas för detta ändamål.
Sätt filtret inuti filterhållaren.
7.
FÖRSIKTIGHET
Använd inte torktumlaren utan
filtret eller med skadade eller
tilltäppta luddfilter.
Rengör filtret efter varje torkprogram. Ett igensatt filter ökar
programtiden och orsakar högre
energiförbrukning.
TÖMNING AV
VATTENBEHÅLLAREN
Töm vattenbehållaren efter varje torkprogram.
Om vattenbehållaren är full avbryts programmet automatiskt och lampan för
töm vattenbehållare är tänd. Fortsätt programmet genom att tömma vattenbehållaren och trycka på startknappen.
Du kan tömma vattenbehållaren
automatiskt genom att installera
tömningstillbehöret (se kapitel:
TILLBEHÖR)
SVENSKA
49
För tömning av vattenbehållaren:
VARNING
Förgiftningsrisk föreligger Kondensvattnet är inte lämpligt som
dricksvatten eller till matlagning.
Kondensvattnet kan användas
som destillerat vatten, t.ex. till
ångstrykning. Filtrera vid behov
kondensvattnet (t.ex. med ett
kaffefilter) för att avlägsna restprodukter och små luddpartiklar.
1.
Dra i vattenbehållaren.
2.
Flytta vattenbehållaren till horisontellt läge.
3.
Flytta ut plastanslutningen och töm
vattenbehållaren i en diskho eller
motsvarande kärl.
4.
Flytta in plastanslutningen och installera vattenbehållaren.
RENGÖRING AV
KONDENSORN
Om lampan
rengör kondensor är
tänd måste kondensorn rengöras.
50
För att rengöra kondensorn:
1.
Öppna luckan.
2.
Flytta spärren nedanför lucköppningen och öppna kondensorluckan.
3.
Vrid 2 stopp för att låsa upp kondensorlocket.
4.
Sänk kondensorlocket.
SVENSKA
51
5.
Ta tag i handtaget och dra ut kondensorn ur det nedre facket. Flytta
kondensorn horisontellt så att du
inte spiller ut vattnet som finns
kvar.
6.
Rengör kondensorn i vertikalt läge
över ett handfat eller en skål. Skölj
genom med en handdusch.
7.
Rengör kondensorfiltret Skölj genom med en handdusch.
8.
Sätt tillbaka kondensorn inuti det
nedre facket.
9.
Stäng kondensorlocket.
10.
Lås spärren 2 stopp tills den snäpper till.
11.
Stäng kondensorluckan.
52
FÖRSIKTIGHET
Använd inte torktumlaren när
kondensorn är igensatt med
ludd. Detta kan skada torktumlaren. Detta ökar även energiförbrukningen.
Använd inte vassa föremål för
rengöring av kondensorn. En
skadad kondensor kan orsaka
läckage.
Använd inte torktumlaren utan
kondensorn.
RENGÖRING AV TRUMMAN
VARNING
Koppla från produkten innan
den rengörs.
Använd ett vanligt milt rengöringsmedel för att rengöra insidan av trumman
och trumbladen. Torka de rengjorda
ytorna med en mjuk duk.
FÖRSIKTIGHET
Använd inte slipmedel eller stålull i trumman.
RENGÖRING AV
KONTROLLPANELEN OCH
HÖLJET
Använd ett vanligt rengöringsmedel för
att rengöra kontrollpanelen och höljet.
Rengör med en fuktad duk. Torka de
rengjorda ytorna med en mjuk duk.
FÖRSIKTIGHET
Rengör inte produkten med möbelrengöringsmedel eller rengöringsmedel som kan orsaka
korrosion.
SVENSKA
53
FELSÖKNING
FELSÖKNING
Problem1)
Möjlig orsak
Lösning
Sätt i stickkontakten i eluttaget.
Torktumlaren är inte ansluten till
Kontrollera säkringen i säkringselnätet.
skåpet (husets installation).
Luckan är öppen.
Torktumlaren fungerar Auto/Off-knappen trycktes inte
in.
inte.
Stäng luckan.
Tryck på Auto/Off-knappen.
Start/Paus -knappen trycktes
inte in.
Tryck på Start/Paus -knappen.
Produkten är i standby-läge.
Tryck på Auto/Off-knappen.
Fel programval.
Välj ett lämpligt program. 2)
Filtret är igentäppt.
Rengör filtret. 3)
Funktionen Torrhet Plus var i mi- Ändra funktionen Torrhet Plus
nimiläget.
till medelläge eller maxläge.
Otillfredsställande
torkresultat.
Luckan går
inte att
stänga.
Err (Error)
på displayen.
Kondensorn är igentäppt.
Rengör kondensorn. 3)
För mycket tvätt.
Följ maximal tvättmängd.
Ventileringsgallret är igentäppt.
Avlägsna ventileringsgallret från
produktens botten.
Smuts på trummans insida.
Rengör trummans insida.
För hög vattenhårdhet.
Ställ in lämplig vattenhårdhet4).
Filtret är inte låst i läge.
Sätt filtret i rätt läge.
Tvätten har fastnat mellan luckan och tätningen.
Lägg tvätten rätt i trumman.
Du försöker ändra program eller
Stäng av och sätt på torktumlafunktion efter att programmet
ren. Gör ett nytt val.
startat.
Funktionen du försöker aktivera
finns inte med valt program.
Stäng av och sätt på torktumlaren. Gör ett nytt val.
Ingen trumbelysning
Trasig trumbelysning.
Kontakta servicecentret om du
vill byta belysningen i trumman.
Onormal
nedräkning
av tid i displayen.
Tiden till slutet beräknas med
utgångspunkt från mängden
tvätt och hur fuktig den är.
Den automatiska proceduren detta är inte fel på produkten.
Program inaktivt.
Vattenbehållaren är fylld.
Töm vattenbehållaren3) genom
att trycka på Start/Paus -knappen.
54
Problem1)
Torkprogram för
kort.
Torkprogram tar för
lång tid 5)
Möjlig orsak
Lösning
För liten tvättmängd.
Välj ett tidstyrt program. Tidsvärdet måste vara relaterat till
tvättmängden. För torkning av
ett plagg eller små mängder
tvätt rekommenderar vi korta tider.
Tvätten är för torr.
Välj ett tidstyrt program eller
högre torrhetsgrad (t.ex. Extra
Torrt )
Filtret är igentäppt.
Rengör filtret.
För mycket tvätt.
Följ maximal tvättmängd.
Tvätten är inte tillräckligt centrifugerad.
Centrifugera tvätten på rätt sätt.
Mycket hög rumstemperatur detta är inte fel på produkten.
Sänk rumstemperaturen om det
går
1) Om ett felmeddelande visas på displayen (t.ex. E51): Stäng av och sätt på torktumlaren.
Välj ett nytt program. Tryck på Start/Paus -knappen. Fungerar den inte? - kontakta
servicecentret och ange felkoden.
2) Följ programbeskrivningen - se kapitlet PROGRAM
3) Se kapitlet UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
4) se avsnitt VATTENHÅRDHET i kapitlet RÅD OCH TIPS
5) Obs! Efter max. 5 timmar avslutas torkprogrammet automatiskt (se avsnitt Torkprogram
klart).
INRE TRUMBELYSNING
Den här produkten har en inre belysning som tänds när du öppnar luckan
och släcks när du stänger den.
VARNING
Titta inte rakt in i lampans stråle.
Om du vill byta ut den inre belysningen kontaktar du servicecentret.
Koppla från stickkontakten från
eluttaget innan du byter den
inre belysningen.
SVENSKA
TEKNISK INFORMATION
Höjd x bredd x djup
850 x 600 x 600 mm (maximal 640 mm)
Trumvolym
118 l
Max djup med öppen lucka
1090 mm
Max bredd med öppen lucka
950 mm
Justerbar höjd
850 mm (+ 15 mm - justering av fötterna)
Produktens vikt
43 kg
Maximal lastvolym
9 kg
Spänning
230 V
Frekvens
50 Hz
Nödvändig säkring
10 A
Total effekt
2250 W
Energiklass
B
Energiförbrukning kWh/program 1)
5,05 kWh
Årlig energiförbrukning
269,7 kWh
Typ av användning
Hushållsbruk
Tillåten omgivningstemperatur
+ 5 °C till + 35 °C
1) 9 kg bomull, centrifugerad på 1 000 varv/min. med hänvisning till EN 61121
55
56
INSTALLATION
PLACERING AV PRODUKTEN
• Platsen där torktumlaren installeras
måste hållas ren.
• Luft måste flöda fritt runt produkten.
Se till att de främre ventilationsöppningarna på produktens undersida
inte är igensatta.
• För att vibrationer och buller ska hållas på lägsta möjliga nivå när torktumlaren används måste den placeras på en stadig och plan yta.
• Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt
när den står på platsen där den skall
användas. Om den inte gör det kan
du justera fötterna tills den gör det.
• Ta inte bort fötterna. Ställ inte torktumlaren på tjocka mattor, trälister
eller dylikt så att det fria avståndet
mellan torktumlaren och golvet minskar. Detta kan öka värmen som kan
orsaka driftstörningar för produkten.
• Den varma luftens temperatur
i torktumlaren kan stiga till 60
°C. Produkten får inte installeras på ett golv som inte tål
höga temperaturer.
• När torktumlaren används får
inte rumstemperaturen vara
lägre än +5 °C eller högre än
+35 °C eftersom detta kan få
oönskade effekter på produktens prestanda.
• Om du måste flytta produkten
ska den flyttas vertikalt.
• Produkten skall inte installeras
bakom en låsbar dörr, skjutdörr eller en dörr vars gångjärn sitter motsatt sida mot
torktumlarens så att öppning
av torktumlarens lucka hindras.
UPPACKNING
FÖRSIKTIGHET
Innan torktumlaren används måste allt
transportemballage tas bort.
För att ta bort polystyrenstopp:
1. Öppna luckan.
2.
Dra ut 2 plastslangar med polystyrenstoppen ur trumman.
x2
Det går att justera höjden på torktumlaren. Justera fötterna för att göra så (se
bilden).
15mm
SVENSKA
INSTALLATION UNDER EN
BÄNK
Produkten kan installeras fristående eller under en köksbänk med rätt utrymme (se bilden).
600 mm
> 850 mm
600 mm
VÄNDA LUCKAN
Användaren kan montera luckan på
motsatta sidan. Det kan hjälpa att enkelt lägga i och ta ut tvätten eller om
det finns en gräns för att installera produkten. (se separat blad).
57
ELEKTRISK ANSLUTNING
• Anslut maskinen till ett jordat eluttag
enligt gällande bestämmelser för
elektrisk kabeldragning.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte flera kontakter eller förlängningssladdar. Risk för brand.
• Om produktens nätkabel behöver
bytas måste det göras av vårt servicecenter.
• Se till att du inte klämmer eller orsakar skada på stickkontakten och
strömkabeln bakom produkten.
• Dra inte i strömkabeln för att koppla
bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
• Stickkontakten måste vara torr.
58
SVENSKA
59
www.aeg.com/shop
136917950-A-302011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement