Electrolux EDC2086PDW User manual

Electrolux EDC2086PDW User manual
EDC2086PDW
KK
RU
UK
Кептіргіш барабан
Сушильный барабан
Сушильний барабан
Қолдану туралы нұсқаулары
Инструкция по эксплуатации
Інструкція
2
21
41
2
www.electrolux.com
МАЗМҰНЫ
1. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ....................................................................................... 3
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ............................................................................ 5
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ................................................................................. 7
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ.............................................................................................7
5. БАҒДАРЛАМА КЕСТЕСІ................................................................................... 8
6. ФУНКЦИЯЛАР................................................................................................. 10
7. ПАРАМЕТРЛЕР...............................................................................................12
8. БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН.....................................................................12
9. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ...................................................................................... 13
10. АҚЫЛ-КЕҢЕС................................................................................................ 14
11. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ............................................................................... 15
12. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ...................................................................................17
13. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК...................................................................................18
СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ
Electrolux құрылғысын сатып алғаныңызға рахмет. Сіз ондаған жылдар
бойғы кәсіби тәжірибе мен инновацияға сүйеніп жасалған құрылғыны
таңдадыңыз. Тапқырлықтың туындысы болған, көз тартарлық бұл құрылғыны
жасау барысында сіз ойымызда болдыңыз. Сондықтан, қолданған сайын
тамаша нәтижеге қол жеткізе алатыныңызға сенімді болыңыз.
Electrolux әлеміне қош келдіңіз.
Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:
Қолдануға қатысты кеңестер, кітапшалар, ақаулықты түзету, қызмет
көрсету туралы ақпарат:
www.electrolux.com/webselfservice
Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз:
www.registerelectrolux.com
Құрылғыңызға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және
фирмалық қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін:
www.electrolux.com/shop
ТҰТЫНУШЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.
Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын
болуын қамтамасыз етіңіз. Үлгісі, Өнім нөмірі, Сериялық нөмірі.
Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан алуға болады.
Ескерту / Қауіп-қатерден сақтандыру ақпараты
Жалпы ақпарат және ақыл-кеңес
Қоршаған ортаға қатысты ақпарат
Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.
ҚАЗАҚ
1.
3
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ
Бұл құрылғыны орнату және іске қолдану алдында
бірге жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
Дұрыс орнатпау немесе пайдаланбау нәтижесінде
орын алған жарақат немесе зақымдарға өндіруші
жауапты емес. Нұсқаулықтарды кейін қарап жүру
үшін әрқашан қауіпсіз және қол жетімді жерде
сақтаңыз.
1.1 Балалар мен дәрменсіз адамдардың
қауіпсіздігі
ЕСКЕРТУ!
Тұншығып қалу, жарақат алуы немесе кемтар
болып қалу қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
•
•
Бұл құрылғыны 8 жастағы және одан асқан
балалар мен физикалық мүмкіндіктері шектеулі
адамдар, құрылғыны қауіпсіз пайдалану және одан
келетін ықтимал қауіп-қатер туралы нұсқау алса
және/немесе қадағалау үстінде болса пайдалана
алады.
Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
3 жасқа толмаған балаларды үздіксіз бақылауда
болмаса, құрылғыдан алыс ұстау керек.
Барлық орам материалдарын балалардан алыс
ұстап, қоқысқа тиісті түрде тастау керек.
Жуғыш заттарды балалардан алыс ұстаңыз.
Құрылғының есігі ашық тұрғанда, балалар мен үй
жануарларын алыс ұстаңыз.
Құрылғы бала қауіпсіздігінің құралымен
жабдықталса, оны қосу керек.
Балалар құрылғыны жөндеу және тазалау
жұмыстарын бақылаусыз орындамауы керек.
1.2 Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат
•
Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын
өзгертпеңіз.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Егер кір жуғыш машинаның үстіне кір кептіргіш
машина қойылып тұрса, орнату жинағын
пайдаланыңыз. Уәкілетті дилерден алуға болатын
орнату жинағын нұсқауларда көрсетілген, керекжарағы бірге жеткізілген құрылғыларда ғана
пайдалану керек. Орнатуды бастамай тұрып
мұқият оқыңыз (Орнату кітапшасын қараңыз).
Бұл құрылғыны жеке орнатуға немесе дұрыс орын
қалдыра отырып ас үй қаптамасының астына
орнатуға болады (Орнату кітапшасын қараңыз).
Құрылғыны бекітілетін есіктің артына, сырғыма
есіктің артына немесе топсасы керісінше
орналасқан, құрылғының есігін толық ашуға кедергі
жасайтын жерлерге орнатпаңыз.
Табанындағы желдеткіш саңылауларға (егер бар
болса) кілем, төсеніш немесе еденнің қаптамасы
кедергі жасамауға тиіс.
Құрылғының ашасын розеткаға тек құрылғыны
орнатып болғаннан кейін ғана қосыңыз. Орнатып
болғаннан кейін ашаның қол жететін жерде
тұрғанын тексеріңіз.
Газ немесе басқа жанармай қолданатын
құрылғылардан, сондай-ақ ашық оттан бөлінетін
шығынды газдар қайта бөлмеге кірмес үшін,
құрылғы орнатылған бөлменің жақсы желдетілуін
қамтамасыз етіңіз.
Шығасын ауаны құрылғыдан жанған газды немесе
басқа жанармайдан бөлінетін түтіндерді шығаруға
арналған түтік арқылы шығаруға болмайды.
Қуат cымына зақым келсе, электр қатерінен
сақтандыру үшін оны өндіруші немесе оның
уәкілетті қызмет көрсету орталығы немесе сол
сияқты білікті маман ауыстыруға тиіс.
Ең көп 8 кг салмақтан асырмаңыз ("Бағдарлама
кестесі" тарауын қараңыз).
Өнеркәсіп химикаттарымен ластанған заттар үшін
осы құрылғыны қолданбаңыз.
ҚАЗАҚ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Құрылғының айналасына жиналып қалған қылқыбырды немесе орамдарды тазалаңыз.
Құрылғыны сүзгісін салмай іске қоспаңыз.
Пайдаланар алдында немесе пайдаланып
болғаннан кейін қыл-қыбыр сүзгісін тазалаңыз.
Жуылмаған киімдерді кір кептіргіш машинада
кептірмеңіз.
Тағам пісіретін май, ацетон, алкоголь, бензин,
керосин, дақ кетіргіштер, скипидар, балауыз және
балауыз кетіргіш тәрізді заттарды, кір кептіргіш
машинада кептірмей тұрып, қосымша жуғыш зат
пайдаланып, ыстық сумен жуу керек.
Көбік резеңке (латекс көбік), моншада киілетін
қалпақтар, су өткізбейтін текстиль, резеңкемен
астарланған заттар мен киімдерді немесе резеңке
толтырылған жастықтарды кір кептіргіш машинада
кептіруге болмайды.
Мата жұмсартқыштарды немесе ұқсас заттарды
мата жұмсартқыштың нұсқауларына сәйкес
пайдалану керек.
Темекі тұтатқыш немесе сіріңке тәрізді өрт көзіне
айналуы мүмкін заттардың барлығын алыңыз.
Егер барлық кір дереу алынып, қызулары тезірек
тарап кетпесе, кір кептіргіш машинаны ешқашан
кептіру циклы аяқталмай тұрып тоқтатпаңыз.
Кір кептіргіш машинаның соңғы циклы кезінде,
киімдердің температурасы киімдерге зақым
келтірмейтін деңгейде болуы үшін қызу бөлінбейді
(салқындату циклы).
Кез келген жөндеу жұмысын орындау алдында
құрылғыны сөндіріп, ашаны розеткадан суырыңыз.
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
2.1 Орнату
•
•
•
Орам материалдарының және
тасымал тетіктерінің барлығын
алыңыз.
Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз
немесе іске қоспаңыз.
Құрылғымен бірге жеткізілген
орнату бойынша нұсқауларды
орындаңыз.
5
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Құрылғы ауыр болғандықтан,
орнынан жылжытқан кезде әрқашан
абай болыңыз. Әрқашан қауіпсіздік
қолғабы мен бітеу аяқ киім киіңіз.
Құрылғыны температурасы 5°C
градустан төмен немесе 35°C
градустан жоғары жерге
орнатпаңыз немесе қолданбаңыз.
Құрылғы орнатылған еден тегіс,
орнықты, қызуға төзімді және таза
болуға тиіс.
Құрылғы мен еден арасында
ауаның айналуын қамтамасыз
етіңіз.
Құрылғыны орнынан жылжытқан
кезде әрқашан тік қалыпта ұстаңыз.
Құрылғының артқы жағын
қабырғаға қаратып қою керек.
Құрылғыны тұрғылықты орнына
қойғаннан кейін, ватерпас арқылы
деңгейінің әбден дұрыс
қойылғанына көз жеткізіңіз. Деңгейі
дұрыс болмаса, тіректерін тиісінше
реттеңіз.
2.2 Электртоғына қосу
ЕСКЕРТУ!
Өрт шығу және электр
қатеріне ұшырау қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
•
Құрылғыны міндетті түрде жерге
тұйықтау қажет.
Техникалық ақпарат
тақтайшасындағы электр
параметрлерінің электр желісіндегі
параметрлерге сай келетініне көз
жеткізіңіз. Сай келмесе, электршіге
хабарласыңыз.
Әрқашан дұрыс орнатылған,
қатерден сақтандырылған
розетканы қолданыңыз.
Көп тармақты адаптерлер мен
ұзартқыш сымдарды қолданбаңыз.
Құрылғыны тоқтан ажырату үшін
сымынан тартпаңыз. Әрқашан
ашасынан тартып суырыңыз.
Қорек сымын немесе ашасын су
қолмен ұстамаңыз.
Бұл құрылғы E.E.C. ережелеріне
сай келеді.
2.3 Пайдалану
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу, электр
қатері, күйіп қалу және өрт
қаупі, құрылғыны бүлдіріп
алу қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
•
Бұл үйде ғана қолдануға арналған
құрылғы.
Төсемесі немесе толтырмасы
(жыртылған, сөгілген) бар, нұқсан
келген заттарды кептірмеңіз.
Кір кептіргіште кептіруге болатын
маталарды ғана кептіріңіз. Матаның
затбелгісіндегі нұсқауларды
орындаңыз.
Егер кірді дақ кетіргішпен жусаңыз,
кептірер алдында қосымша шаю
циклын орындаңыз.
Конденсат/тазартылған суды
ішпеңіз, оны тағам дайындау үшін
пайдаланбаңыз. Себебі адамдар
мен жануарлардың денсаулығына
нұқсан келтіруі мүмкін.
Ашық тұрған есіктің үстіне отыруға
немесе үстіне шығып тұруға
болмайды.
Суы сорғалап тұрған киімдерді кір
кептіргіш машинада кептірмеңіз.
2.4 Күту менен тазалау
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу немесе
құрылғыны бүлдіріп алу
қаупі бар.
•
•
Құрылғыны тазалау үшін сулы
спрейді және буды қолданбаңыз.
Құрылғыны дымқыл, жұмсақ
шүберекпен тазалаңыз. Тек
бейтарап тазартқыш заттарды
қолданыңыз. Жеміргіш заттарды,
түрпілі жөкені, еріткіштерді немесе
темір заттарды пайдаланбаңыз.
2.5 Құрылғыны тастау
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу немесе
тұншығып қалу қаупі бар.
•
Құрылғыны электр және сумен
жабдықтау желісінен ажыратыңыз.
ҚАЗАҚ
•
Құрылғыға жақын орналасқан
электр сымын кесіп, қоқысқа
тастаңыз.
Балалар немесе үй жануарлары
барабанға қамалып қалмас үшін
есіктің бекітпесін ағытып алыңыз.
•
•
7
Құрылғыны Ескірген электр және
электроника құрылғыларын
тастауға (WEEE) арналған
жергілікті ережелерге сәйкес
тастаңыз.
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ
1
2
3
4
11
5
10
6
9
7
8
Су сауыты
Басқару панелі
Құрылғының есігі
Бастапқы сүзгі
Конденсатор есігінің түймешігі
Ауа саңылаулары
Реттемелі тірек
Конденсатор есігі
Конденсатордың қақпағы
Конденсатор қақпағының
бекітпелері
Техникалық
ақпарат тақтайшасы
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Кірді оңай салу үшін
немесе ауыстырылатын
есікті оңай орнату үшін.
(ілеспе парақты қараңыз).
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ
1
2
3
4
5
6
8
1 Бағдарлама түймешесі
2 Дисплей
3
Уақыт сенсорлық түймешігі
7
4
Delay (Кешіктіру) сенсорлық
түймешігі
8
www.electrolux.com
5
Delicate (Нәзік мата) сенсорлық
түймешігі
6
Wool Load (Жүн мата)
сенсорлық түймешігі
7
Бастау/Үзіліс сенсорлық
түймешігі
8 Қосу/Өшіру түймешігі
Сенсорлық түймешіктердің
белгісі немесе функция
атауы көрсетілген тұсын
саусағыңызбен түртіңіз.
Басқару панелін қолданған
кезде қолғап кимеңіз.
Басқару панелінің үнемі
таза және құрғақ болуын
қамтамасыз етіңіз.
4.1 Индикатор шамдары
Индикатор шамдары
Сипаттама
Кептіру циклы
Салқындату циклы
Мыжылудан сақтау циклы
Конденсатор
Су сауыты
Сүзгі
Кешіктіріп бастау
Бала құлпы
Дыбыстық сигналдар
Бағдарлама ұзақтығы
-
Кептіру уақыты
-
Кешіктіріп бастау уақыты
5. БАҒДАРЛАМА КЕСТЕСІ
Бағдарламалар
Ыдысты салу түрі
Кір (макс.)1) /
Мата белгісі
Мақта мата
Extra Dry (Өте
құрғақ)
Құрғақ
Кептіру деңгейі: өте құрғақ.
8кг/
Кептіру деңгейі: құрғақ.
8кг/
ҚАЗАҚ
Бағдарламалар
Ыдысты салу түрі
Кір (макс.)1) /
Мата белгісі
Cupboard Dry
(Шкафқа)2) 3)
Кептіру деңгейі: шкафқа.
8кг/
Iron Dry
(Үтіктеуге) 2)
Кептіру деңгейі: үтіктеуге жарамды.
8кг/
Synthetic (Синтетика)
Extra Dry (Өте
құрғақ)
Кептіру деңгейі: өте құрғақ.
3,5кг/
Cupboard Dry
(Шкафқа) 2)
Кептіру деңгейі: шкафқа.
3,5кг/
Iron Dry
(Үтіктеуге)
Кептіру деңгейі: үтіктеуге жарамды.
3,5кг/
Жеңіл үтіктеу
Шамалы ғана үтіктеуді қажет ететін,
көп күтім талап етпейтін маталар.
Кептіру нәтижесі матаның түріне қарай 1кг (немесе 5
өзгеше болуы мүмкін. Кірлерді
жейде)/
құрылғыға салар алдында сілкілеңіз.
Бағдарлама аяқталған кезде заттарды
дереу алып, ілгішке іліңіз.
Duvet (Көрпе)
Бір қабат немесе астарлы көрпені,
жастықтарды (құс жүні, мамық,
синтетика салынған) кептіру үшін.
3кг/
Нәзік мата
Нәзік маталар.
2кг/
Жүн маталар. Жуылатын жүн
маталарды баппен кептіру.
Бағдарлама аяқталған кезде заттарды
дереу алыңыз.
1кг
Жүн мата4)
Жаңарту
Спорт киімдерін Кептіру торын
пайдаланып кептіруге ғана арналған
(Кептіру торының пайдаланушы
нұсқаулығын қараңыз).
1 пар спорт аяқ
киімі
Шкафта тұрған маталарды жаңарту.
1кг
9
10
www.electrolux.com
Бағдарламалар
Time Drying
(Уақыт)
Жылдам
Ыдысты салу түрі
Кір (макс.)1) /
Мата белгісі
Бұл бағдарламада Уақыт функциясын
қолдануға және бағдарлама уақытын
орнатуға болады.
8кг/
Мақта мата және синтетика
маталарды кептіруге арналған.
2кг/
1) Ең үлкен салмақ құрғақ заттардың негізінде берілген.
2) Сынақ институттарына арналған: EN 61121 құжатында көрсетілген сынақтарға
арналған стандартты бағдарламалар.
3)
Мақта мата Cupboard Dry (Шкафқа) бағдарламасы - “Стандартты мақта мата
бағдарламасы”. Бұл қалыпты деңгейдегі дымқыл мақта матаны кептіруге жарамды
және дымқыл мақта матаны кептіргенде қуатты барынша тиімді пайдаланатын
бағдарлама.
4) Осы машинаның жүн матаны кептіру циклы, машинада жууға болатын жүн
маталарды затбелгісіндегі нұсқауларына және кір жуғыш машина өндірушісінің
нұсқауларына сай жуып, кептірген жағдайда, Woolmark компаниясы тарапынан
сертификатталған. M1221. Ұлыбританияда, Ирландияда, Гонконгта және Индияда
Woolmark белгісі - сертификатталған сауда белгісі болып табылады.
6. ФУНКЦИЯЛАР
6.1 Уақыт
Бұл функцияға Time Drying (Уақыт)
бағдарламасында және Жүн мата
бағдарламасында (Кептіру торы бар
болса ғана) қол жетімді.
Аз кір жуғанда немесе бір
ғана кірді жуған кезде
бағдарлама уақытын
азайтуды ұсынамыз.
•
•
Time Drying (Уақыт) бағдарлама:
Бағдарламаның уақытын ең кемі 10
минуттан бастап, ең көбі 2 сағатқа
дейін қоюға болады. Уақыт
параметрі құрылғының ішіндегі
кірдің мөлшеріне байланысты
қойылады.
Жүн мата бағдарлама:
Бағдарламаның уақытын ең кемі 30
минуттан бастап, ең көбі 4 сағатқа
дейін қоюға болады. Уақыт
параметрі құрылғының ішіндегі
кірдің мөлшеріне байланысты
қойылады.
6.2 Wool Load (Жүн мата)
Бұл функция Жүн мата
бағдарламасында ғана жұмыс істейді.
Кірді тағы да кептіргіңіз келсе Wool
сенсорлық
Load (Жүн мата)
түймешігін қайта-қайта басып,
бағдарламаның уақытын ұзартыңыз.
6.3 Delicate (Нәзік мата)
Осы функцияның көмегімен төмен
температурасы бар баппен кептіру
бағдарламасын орнатуға болады.
Затбелгісінде
белгісі бар (мысалы,
акрил, вискоза) маталар үшін осы
функцияны пайдаланыңыз.
ҚАЗАҚ
6.4 Функциялар кестесі
Бағдарламалар1)
Мақта мата
Extra Dry (Өте
құрғақ)
■
■
Құрғақ
Cupboard Dry
(Шкафқа)
■
Iron Dry
(Үтіктеуге)
■
Synthetic (Синтетика)
Extra Dry (Өте
құрғақ)
■
Cupboard Dry
(Шкафқа)
■
Iron Dry
(Үтіктеуге)
■
■
Жеңіл үтіктеу
Duvet (Көрпе)
■
Нәзік мата
■
Жүн мата
■ 2)
■
■
Жаңарту
Time Drying
(Уақыт)
■
■
Жылдам
1) Бағдарламаға 1 немесе одан көп функцияларды орнатуға болады. Оларды қосу
немесе ажырату үшін тиісті сенсорлық түймешікті басыңыз.
2) Кептіру торымен ғана (стандартты керек- жарақ немесе қосымша, үлгіге
байланысты).
11
12
www.electrolux.com
7. ПАРАМЕТРЛЕР
A
Бала қауіпсіздігі функциясының
индикаторы жанады.
Бала қауіпсіздігі
функциясын бағдарлама
жұмыс істеп тұрған кезде
ажыратуға болады. Сол
сенсорлық түймешіктерді
бала қауіпсіздігі
функциясының индикаторы
сөнгенше бірге басып
ұстап тұрыңыз.
B
C
D
E
A. Уақыт
сенсорлық түймешігі
B. Delay (Кешіктіру)
түймешігі
сенсорлық
C. Delicate (Нәзік мата)
түймешігі
сенсорлық
D. Wool Load (Жүн мата)
сенсорлық түймешігі
E. Бастау/Үзіліс
түймешігі
сенсорлық
7.1 Бала қауіпсіздігі
функциясы
Бұл параметр бағдарлама жұмыс істеп
тұрған кезде, балаларға құрылғымен
ойнауға жол бермейді. Бағдарлама
тетігі мен сенсорлық түймешіктер
бұғатталады.
Қосу/сөндіру түймешігі ғана
бұғатталмай тұрады.
Бала қауіпсіздігі функциясын
қосу:
1. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
2. Шамамен 8 секунд күтіңіз.
3. (A) және (D) сенсорлық түймешігін
бірге басып ұстап тұрыңыз. Бала
қауіпсіздігі функциясының
индикаторы жанады.
7.2 Сигнал қосулы/сөндірулі
Дыбыстық сигналдарды сөндіру
немесе қосу үшін (B) және (C)
сенсорлық түймешіктерін шамамен 2
секунд бірге басып ұстап тұрыңыз.
7.3 Кірде қалған ылғалдың
деңгейін реттеу
Кірде қалған ылғалдың әдепкі деңгейін
реттеу үшін:
1. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
2. Шамамен 8 секунд күтіңіз.
3. (A) және (B) түймешіктерін бірге
басып ұстап тұрыңыз.
Осы индикаторлардың бірі жанады:
•
өте құрғақ кір
•
барынша құрғақ кір
қалыпты құрғақ кір
•
4. (E) түймешігін дұрыс деңгейдің
индикаторы жанғанша қайта-қайта
басыңыз.
5. Параметрдің өзгергенін растау
үшін (A) және (B) түймешіктерін
шамамен 2 секунд бірге басып
ұстап тұрыңыз.
8. БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН
Құрылғыны ең алғаш рет пайдалану
алдында:
•
Кір кептіргіш машинаның
барабанын дымқыл шүберекпен
тазалаңыз.
•
Дымқыл кірлерді салып қысқа
бағдарламаны (мысалы, 30 минут)
бастаңыз.
ҚАЗАҚ
13
9. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ
9.1 Кешіктіріп бастау
функциясы жоқ
бағдарламаны бастаңыз
1. Кірді дайындап, құрылғыға
салыңыз.
АБАЙЛАҢЫЗ
Есікті жапқан кезде
құрылғының есігі мен
резеңке
тығыздағышының
арасына кір
қыстырылып
қалмағанына көз
жеткізіңіз.
2. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
3. Кірдің түріне қарай дұрыс жуу
бағдарламасын және
функцияларын орнатыңыз.
Дисплейде бағдарлама ұзақтығы
көрсетіледі.
Мақта мата және джинс
бағдарламаларындағы
кептіру уақыты 5 кг кірге
арналған. Басқа
бағдарламалардың кептіру
уақыты, кірдің ұсынылған
салмағына байланысты
берілген. 5 кг-нан көп кірге
арналған мақта мата және
джинс бағдарламалардың
кептіру уақыты ұзағырақ.
4. Бастау/Үзіліс сенсор пернесін
басыңыз.
Бағдарлама басталады.
9.2 Кешіктіріп бастау
функциясы бар
бағдарламаны бастау
1. Кірдің түріне қарай дұрыс жуу
бағдарламасын және
функцияларын орнатыңыз.
2. Кешіктіріп бастау түймешігін
бейнебетте қажетті кешіктіріп
бастау уақыты пайда болғанша
қайта-қайта басыңыз.
Бағдарламаны ең кемі
30 минуттан бастап, ең
көбі 20 сағатқа дейін
кешіктіріп бастай
аласыз.
3. Бастау/Үзіліс сенсор пернесін
басыңыз.
Бейнебетте кешіктіріп бастау
функциясының кері санағы көрінеді.
Кері санақ аяқталған кезде,
бағдарлама басталады.
9.3 Бағдарламаны өзгерту
1. Құрылғыны сөндіру үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз
2. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
3. Бағдарламаны орнатыңыз.
9.4 Бағдарламаның соңы
Бағдарлама аяқталған кезде:
•
Үзік-үзік дыбыстық сигнал естіледі.
•
индикаторы жыпылықтайды.
•
•
индикаторы жыпылықтайды.
Бастау/Үзіліс индикаторы жанады.
Құрылғы тағы да 30 минут
қыжымданып қалудан сақтау циклын
қосып, жұмысын жалғастырады.
Қыжымданып қалудан сақтау циклы
кірдің бырысын жазады.
Кірді мыжылып қалуға қарсы цикл
аяқталмай тұрып алуға болады.
Жақсырақ нәтижеге қол жеткізу үшін
кірді цикл аяқталуға жақын қалған
кезде алуды ұсынамыз.
Кірді мыжылып қалуға қарсы цикл
аяқталған кезде:
•
индикаторы жанып тұрады, бірақ
жыпылықтамайды.
•
индикаторы жанып тұрады, бірақ
жыпылықтамайды.
Бастау/Үзіліс индикаторы өшеді.
•
1. Құрылғыны сөндіру үшін қосу/өшіру
түймешігін басыңыз.
2. Құрылғының есігін ашыңыз.
14
www.electrolux.com
3. Кірді алып шығыңыз.
4. Құрылғы есігін жабыңыз.
Бағдарлама аяқталған
кезде сүзгіні әрқашан
тазалаңыз және су
сауытын босатыңыз.
келесі жағдайларда автоматты түрде
сөндіреді:
•
•
Егер бағдарламаны бастамасаңыз
5 минуттан кейін.
Бағдарлама аяқталғаннан кейін 5
минут өткен кезде.
9.5 Күту режимі
Пайдаланылатын қуат мөлшерін
азайту үшін, бұл функция құрылғыны
10. АҚЫЛ-КЕҢЕС
10.1 Кірді дайындау
•
•
•
•
•
•
•
•
Тартқыштарын жабыңыз.
Көрпе тыстарының түймелерін
салыңыз.
Галстук немесе бантиктерді
(мысалы, фартук бауларын) сол
күйінде кептірмеңіз. Оларды
бағдарламаны бастамай тұрып
байлаңыз.
Қалталардағы барлық заттарды
алыңыз.
Заттың ішкі қабаты мақта матадан
жасалса, астарын сыртқа
аударыңыз. Мақта мата қабатының
әрқашан сыртқа қарап тұрғанына
көз жеткізіңіз.
Құрылғыға салынған маталардың
түріне сай келетін дұрыс
бағдарламаны орнатуды ұсынамыз.
Матаның
затбелгісі
•
•
•
Баран киімдерді ашық түсті
киімдермен бірге салмаңыз. Баран
түсті бояулар ағып кетеді.
Мақта мата, джерси және тоқыма
заттар отырып қалмау үшін сәйкес
келетін бағдарламаны орнатыңыз.
Кірдің салмағы бағдарлама
кестесіндегі максималды салмақтан
аспағанына көз жеткізіңіз.
Кептіргіш машинамен кептіруге
болатын кірлерді ғана кептіріңіз.
Заттардың матасындағы затбелгіні
қараңыз.
Үлкен және кішкене заттарды бірге
кептірмеңіз. Кішкене заттар үлкен
заттардың ішіне кіріп, кеппей қалуы
мүмкін.
Сипаттама
Кептіргіш машинамен кептіруге жарамды кір.
Кептіргіш машинамен жоғары температурада кептіруге
жарамды кір.
Кептіргіш машинамен төмен температурада ғана кептіруге
жарамды кір.
Кептіргіш машинамен кептіруге жарамсыз кір.
ҚАЗАҚ
11. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ
11.1 Сүзгіні тазалау
1.
2.
2
1
3.
4.
5.1)
6.
1
2
1) Қажет болса, сүзгіні ыстық сумен тазалаңыз.
11.2 Су сауытын босату
1.
2.
3.
4.
15
16
www.electrolux.com
Су сауытындағы суды
тазартылған судың орнына
(мысалы, булап үтіктеу
үшін) пайдаланыңыз. Суды
пайдаланар алдында
қалдықтарын сүзгімен
тазалаңыз.
11.3 Конденсаторды тазалау
1.
2.
3.
4.
2
1
1
2
11
1
2
5.
6.
7.
8.
12
3
11.4 Барабанды тазалау
ЕСКЕРТУ!
Құрылғыны тазалар
алдында тоқтан ағытыңыз.
Барабанның ішкі беті мен барабан
көтергіштерді тазалау үшін стандартты
бейтарап сабынды жуғышты
қолданыңыз. Тазаланған бетті жұмсақ
шүберекпен сүртіңіз.
ҚАЗАҚ
АБАЙЛАҢЫЗ
Барабанды тазалау үшін
жеміргіш материалдарды
немесе темір жүн жөкені
қолданбаңыз.
11.5 Басқару панелі мен
корпусын тазалау
Басқару панелі мен корпусын тазалау
үшін стандартты, бейтарап сабынды
жуғышты қолданыңыз.
Тазалау үшін дымқыл шүберекті
қолданыңыз. Тазаланған бетті жұмсақ
шүберекпен сүртіңіз.
17
АБАЙЛАҢЫЗ
Құрылғыны жиһаз
тазалайтын заттармен
немесе тот бастыратын
жуғыш заттармен
тазаламаңыз.
11.6 Ауа шығатын
саңылауларын тазалау
Желдеткіш саңылаулардағы қылқыбырды тазалау үшін шаңсорғышты
пайдаланыңыз.
12. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ
Ақаулық
Ықтимал шешімі
Құрылғыны іске қоса алмадыңыз.
Ашаның розеткаға қосылғанына көз
жеткізіңіз.
Сақтандырғыш қорабындағы (үй
желісіндегі) сақтандырғышты
тексеріңіз.
Бағдарлама басталмай тұр.
Бастау/Үзіліс түймешігін басыңыз.
Құрылғы есігінің жабық тұрғанына көз
жеткізіңіз.
Құрылғының есігі жабылмайды.
Сүзгінің дұрыс орнатылғанына көз
жеткізіңіз.
Құрылғының есігі мен резеңке
тығыздағышының арасына кір
қыстырылып қалмағанына көз
жеткізіңіз.
Құрылғы жұмыс істеп тұрып тоқтап
қалады.
Су сауытының бос екеніне көз
жеткізіңіз. Бағдарламаны қайта бастау
үшін Бастау/Үзіліс түймешігін басыңыз.
Цикл уақыты тым ұзақ немесе кептіру
нәтижесі қанағаттанғысыз.1)
Кірдің салмағының бағдарлама
уақытына сай келетініне көз жеткізіңіз.
Сүзгінің таза екеніне көз жеткізіңіз.
Кір өте дымқыл. Кірді кір жуғыш
машинаға салып қайта айналдырыңыз.
18
www.electrolux.com
Ақаулық
Ықтимал шешімі
Бөлме температурасының +5°C
градустан жоғары және +35°C
градустан төмен болуын қамтамасыз
етіңіз. Бөлменің оңтайлы
температурасы 19°C градустан 24°C
градусқа дейін.
Time Drying (Уақыт) немесе Extra Dry
(Өте құрғақ) бағдарламасын
орнатыңыз.2)
Дисплейде Err көрсетіледі.
Егер жаңа бағдарлама орнатқыңыз
келсе, құрылғыны сөндіріңіз де,
қосыңыз.
Функциялардың бағдарламаға сай
келетініне көз жеткізіңіз.
Дисплейде көрсетіледі (мысалы, E51).
Құрылғыны сөндіріңіз де, іске қосыңыз.
Жаңа бағдарламаны бастаңыз.
Ақаулық қайта орын алса, қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.
1) Ең көбі 5 сағат өткеннен кейін бағдарлама автоматты түрде аяқталады.
2) Үлкен заттарды (мысалы, үлкен ақжаймалар) кептірген кезде кей жерлері дымқыл
қалпы қалуы мүмкін.
Егер кептіру нәтижелері
қанағаттанарлық болмаса
•
•
•
•
•
•
Дұрыс бағдарлама орнатылмаған.
Сүзгі бітеліп қалған.
Конденсатор бітеліп қалған.
Құрылғыға өте көп кір салынған.
Барабанның іші лас.
Өткізгіш сенсорының параметрі
дұрыс орнатылмаған (Жақсырақ
•
•
параметрді "Параметрлер - Кірде
қалған ылғал деңгейін реттеу"
тарауынан қараңыз).
Ауа шығаратын саңылаулар
бітелген.
Бөлме температурасы тым төмен
немесе тым жоғары (бөлменің
оңтайлы температурасы 19°C
градустан 24°C градусқа дейін)
13. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК
Биіктігі x Ені x Тереңдігі
850 x 600 x 600 мм (ең көбі 630 мм)
Құрылғының есігі ашық тұрған кездегі
макс. тереңдігі
1090 мм
Құрылғының есігі ашық тұрған кездегі
макс. ені
950 мм
Реттеуге болатын биіктік
850 мм (+ 15 мм - тіректерді реттеу)
Барабанның сыйымдылығы
118 л
Кірдің макс. салмағы
8 кг
ҚАЗАҚ
Кернеу
230 В
Жиілік
50 Гц
Қажетті сақтандырғыш
10 A
Жалпы қуаты
2250 Вт
Қуат тиімділігі санаты
B
Қуатты тұтыну 1)
4,80 кВт/сағ
Жылдық пайдаланылатын қуат
көлемі 2)
560 кВт/сағ
19
Қосулы тұрғанда пайдаланылатын қуат 0,50 Вт
мөлшері
Сөндірулі тұрғанда пайдаланылатын
қуат мөлшері
0,50 Вт
Қолдану түрі
Тұрмыста қолдану
Рұқсат етілген бөлме температурасы
+ 5°C бастап + 35°C дейін
Төмен кернеумен жұмыс істейтін және IPX4
ылғалға қарсы қорғалмаған жерлерден
басқа жерлердің барлығы қатты заттар
және ылғалдың кіруіне жол бермейтін
қорғаныс қабатымен қорғалған
1) EN 61121 стандарты бойынша. 8 кг мақта мата 1000 мин/айн бойынша
айналдырылады.
2) Жылдық пайдаланылатын қуаттың кВт/сағ мәнімен көрсетілетін көлемі, мақта
матаны толтыра және жартылай толтыра салып, қуат аз тұтынатын стандартты мақта
мата бағдарламасымен 160 кептіру циклын орындау негізінде анықталған. Әр циклдың
пайдаланатын қуатының мөлшері құрылғының қалай пайдаланылғанына байланысты
(REGULATION (EU) № 392/2012).
13.1 Ресурстарды пайдалану ақпараты
Бағдарлама
Айналдыру / қалған
ылғалдылық
Кептіру
уақыты
Қуатты
тұтыну
Мақта мата 8 кг
Cupboard Dry
(Шкафқа)
Iron Dry (Үтіктеуге)
1400 мин/айн / 50%
130 мин.
4,21
кВт/сағ
1000 мин/айн / 60%
146 мин.
4,80
кВт/сағ
1400 мин/айн / 50%
110 мин.
3,49
кВт/сағ
1000 мин/айн / 60%
126 мин.
3,98
кВт/сағ
20
www.electrolux.com
Бағдарлама
Айналдыру / қалған
ылғалдылық
Кептіру
уақыты
Қуатты
тұтыну
Synthetic (Синтетика) 3,5 кг
Cupboard Dry
(Шкафқа)
1200 мин/айн / 40%
52 мин.
1,50
кВт/сағ
800 мин/айн / 50%
59 мин.
1,71
кВт/сағ
14. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР
Белгі
салынған материалдарды
қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз.
Орам материалдарын қайта өңдеуден
өткізу үшін тиісті контейнерлерге
салыңыз. Электрлік және
электроникалық құрылғылардың
қалдығын қайта өңдеуден өткізу
арқылы, қоршаған ортаға және
адамның денсаулығына зиын
келтіретін жағдайларға жол бермеуге
өз үлесіңізді қосыңыз. Белгі
салынған құрылғыларды тұрмыстық
қалдықтармен бірге тастамаңыз.
Өнімді жергілікті қайта өңдеу
орталығына өткізіңіз немесе жергілікті
мекемеге хабарласыңыз.
РУССКИЙ
21
СОДЕРЖАНИЕ
1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ...............................................22
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ................................................................. 25
3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ................................................................................... 27
4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ................................................................................. 27
5. ТАБЛИЦА ПРОГРАММ................................................................................... 28
6. РЕЖИМЫ......................................................................................................... 30
7. ПАРАМЕТРЫ...................................................................................................31
8. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ........................................................32
9. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.............................................................. 32
10. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ...................................................................................34
11. УХОД И ОЧИСТКА........................................................................................ 34
12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ..........................................37
13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ............................................................................ 38
МЫ ДУМАЕМ О ВАС
Благодарим Вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие,
за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций.
Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о Вас. Поэтому когда бы
Вы ни воспользовались им, Вы можете быть уверены: результаты всегда
будут превосходными.
Добро пожаловать в Electrolux!
На нашем веб-сайте Вы сможете:
Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по
эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о
техническом обслуживании:
www.electrolux.com/webselfservice
Зарегистрировать свое изделие для улучшения обслуживания:
www.registerelectrolux.com
Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и
фирменные запасные части для своего прибора:
www.electrolux.com/shop
ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.
При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую
информацию: модель, код изделия (PNC), серийный номер.
Данная информация находится на табличке с техническими данными.
Внимание / Важные сведения по технике безопасности.
Общая информация и рекомендации
Информация по охране окружающей среды
Право на изменения сохраняется.
22
1.
www.electrolux.com
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Прежде чем приступить к установке и эксплуатации
прибора внимательно ознакомьтесь с приложенным
руководством. Производитель не несет
ответственности за какие-либо травмы или ущерб,
возникший вследствие неправильной установки или
эксплуатации. Всегда храните данное руководство
под рукой в надежном месте для последующего
использования.
1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными
возможностями
ВНИМАНИЕ!
Существует риск удушья, получения травм
или стойких нарушений нетрудоспособности.
•
•
•
•
•
•
•
Данный прибор может эксплуатироваться детьми
старше 8 лет и выше и лицами с ограниченными
физическими способностями только в случае
присмотра или получения инструкций,
позволяющих им безопасно эксплуатировать
прибор и дающих им представление об опасности,
сопряженной с его эксплуатацией.
Не позволяйте детям играть с прибором.
Детям младше 3 лет запрещается находиться
рядом с прибором, если только за прибором не
обеспечивается постоянный надзор взрослых.
Храните все упаковочные материалы вне
досягаемости детей и утилизируйте материалы
надлежащим образом.
Храните моющие средства вне досягаемости
детей.
Не подпускайте детей и домашних животных к
прибору, когда его дверца открыта.
Если прибор оснащен устройством защиты от
детей, его следует включить.
РУССКИЙ
•
23
Очистка и доступное пользователю техническое
обслуживание прибора не должно производиться
детьми без присмотра.
1.2 Общие правила техники безопасности
•
•
•
•
•
•
•
Не вносите изменения в параметры данного
прибора.
Если сушильный барабан устанавливается поверх
стиральной машины, используйте монтажный
комплект. Комплект для вертикальной сборки,
который можно приобрести в авторизованных
магазинах, может использоваться только с
приборами, которые перечислены в поставляемых
вместе с принадлежностью инструкциях.
Внимательно изучите их перед установкой (см.
Вкладыш с инструкцией по установке).
Прибор может быть установлен как отдельно, так и
под столешницу, если под ней достаточно места
(см. вкладыш с инструкцией по установке).
Не устанавливайте прибор за дверью, запираемой
на замок, за раздвижной дверью или за дверью с
петлями, расположенными на противоположной
стороне по отношению к петлям на дверце
прибора, что могло бы помешать полному
открыванию дверцы прибора.
Вентиляционное отверстие в днище (если
предусмотрено конструкцией) не должно
перекрываться ковровым покрытием, ковриком,
подставкой или любым иным напольным
покрытием.
Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только
по окончании процесса установки прибора.
Удостоверьтесь, что после установки к вилке
кабеля электропитания обеспечен свободный
доступ.
Обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении,
где установлен прибор, чтобы избежать обратного
24
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
притока газов в помещение, создаваемого
устройствами, в которых происходит сгорание газа
или других видов топлива (включая камины).
Запрещается отводить выпускаемый прибором
воздух в вытяжную систему, используемую для
любых приборов, в которых происходит сжигание
газа или иных видов топлива.
В случае повреждения кабеля электропитания во
избежание поражения электрическим током он
должен быть заменен изготовителем,
авторизованным сервисным центром или
специалистом с аналогичной квалификацией.
Не превышайте максимально допустимую загрузку
в 8 кг (см. Главу «Таблица программ»).
Не используйте прибор для вещей, подвергшиеся
чистке с помощью промышленных химикатов.
Убирайте ворс, скопившийся вокруг прибора, а
также элементы упаковки.
Не используйте прибор без фильтра. После
каждым использованием или перед ним очищайте
фильтр для ворса.
Не сушите в сушильном барабане нестиранные
вещи.
Перед тем, как сушить в сушильном барабане
вещи, загрязненные такими веществами, как
кулинарный жир, ацетон, спирт, бензин, керосин,
пятновыводители, скипидар, воск и средства для
удаления воска, их следует выстирать в горячей
воде с увеличенным количеством стирального
порошка.
Нельзя сушить в сушильном барабане изделия из
вспененной резины (латексная губка), шапочки для
душа, водостойкие текстильные изделия, изделия
на резиновой основе, а также одежду и подушки со
вставками из вспененной резины.
РУССКИЙ
•
•
•
•
•
25
Смягчители для ткани и другие подобные средства
следует использовать в соответствии с указаниями
их изготовителей.
Извлекайте из вещей все предметы, которые
могли бы стать причиной возгорания, например,
зажигалки или спички.
Никогда не останавливайте сушильные барабан до
завершения цикла сушки за исключением случая,
когда белье быстро вынимается и расстилается
для обеспечения рассеивания тепла.
Заключительный этап цикла сушки в сушильном
барабане выполняется без нагрева (этап
охлаждения) для того, чтобы конечная
температура белья позволила обеспечить его
сохранность.
Перед выполнением любых операций по чистке и
уходу выключите прибор и извлеките вилку
сетевого шнура из розетки.
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
2.1 Установка
•
•
•
•
•
•
•
Удалите всю упаковку и вывинтите
транспортировочные болты.
Не устанавливайте и не
подключайте прибор, имеющий
повреждения.
Следуйте приложенным к прибору
инструкциям по его установке.
Никогда не забывайте о мерах
предосторожности при его
перемещении: прибор имеет
большой вес. Всегда используйте
защитные перчатки и закрытую
обувь.
Не устанавливайте и не
эксплуатируйте прибор в
помещениях с температурой ниже
5°C или выше 35°C.
Пол на месте установки прибора
должен быть ровным, прочным,
чистым и не бояться нагрева.
Убедитесь, что между днищем
прибора и полом имеется
достаточная вентиляция.
•
•
•
Во время перемещения прибор
должен всегда находиться в
вертикальном положении.
Задняя сторона прибора должна
располагаться у стены.
После установки прибора в
рабочее положение при помощи
спиртового уровня убедитесь в том,
что прибор стоит абсолютно ровно.
В противном случае отрегулируйте
соответствующим образом высоту
ножек.
2.2 Подключение к
электросети
ВНИМАНИЕ!
Существует риск пожара и
поражения электрическим
током.
•
•
Прибор должен быть заземлен.
Убедитесь, что указанные на
табличке с техническими данными
параметры электропитания
26
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
соответствуют параметрам
электросети. В противном случае
обратитесь к электрику.
Включайте прибор только в
установленную надлежащим
образом электророзетку с
защитным контактом.
Не используйте тройники и
удлинители.
Для отключения прибора от
электросети не тяните за кабель
электропитания. Всегда беритесь
за саму вилку.
Не беритесь за кабель
электропитания или за его вилку
мокрыми руками.
Данный прибор соответствует
директивам E.E.C.
2.3 Эксплуатация
ВНИМАНИЕ!
Существует риск травмы,
поражения электрическим
током, пожара, получения
ожогов или повреждения
прибора.
•
•
•
•
•
Данный прибор предназначен
только для бытового применения.
Не сушите поврежденные
(порванные, потертые) изделия с
набивкой или вставками.
Сушите только ткани, для которых
допускается сушка в сушильном
барабане. Следуйте указаниям на
ярлыке.
Если при стирке белья
использовался пятновыводитель,
то перед тем, как помещать белье в
сушильный барабан, следует
выполнить дополнительный цикл
полоскания.
Не пейте конденсат/
дистиллированную воду и не
•
•
готовьте на них пищу. Это может
причинить вред здоровью людей и
домашних животных.
Не садитесь и не вставайте на
открытую дверцу.
Не сушите в сушильном барабане
неотжатые вещи.
2.4 Уход и очистка
ВНИМАНИЕ!
Это может привести к
повреждению прибора или
травмам.
•
•
Не используйте для очистки
прибора подаваемую под
давлением воду или пар.
Протирайте прибор мягкой влажной
тряпкой. Используйте только
нейтральные моющие средства. Не
используйте абразивные средства,
царапающие губки, растворители
или металлические предметы.
2.5 Утилизация
ВНИМАНИЕ!
Существует опасность
травмы или удушья.
•
•
•
•
Отключите прибор от электросети и
водопроводной сети.
Обрежьте кабель электропитания
как можно ближе к прибору и
утилизируйте его.
Удалите защелку дверцы, чтобы
дети или домашние животные не
оказались заблокированными в
барабане.
Утилизируйте прибор в
соответствии с местными
требованиями к утилизации
отработанного электрического и
электронного оборудования
(WEEE).
РУССКИЙ
27
3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1
2
3
4
11
5
10
6
9
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Контейнер для воды
Панель управления
Дверца прибора
Первичный фильтр
Кнопка дверцы конденсатора
Вентиляционные щели
Регулируемые ножки
Дверца конденсатора
Крышка конденсатора
Фиксаторы крышки конденсатора
Табличка с техническими данными
8
Для облегчения загрузки
белья и упрощения
установки прибора дверца
имеется возможность
перевешивания дверцы
(см. отдельную брошюру).
4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
1
2
3
4
5
6
8
1 Селектор программ
2 Дисплей
3
Сенсорное поле Время
4
Сенсорное поле Отлож. Старт
5
Сенсорное поле Тонкие ткани
6
Сенсорное поле Шерсть
7
7
Сенсорное поле Старт/Пауза
8 Кнопка «Вкл/Выкл»
28
www.electrolux.com
Нажимайте на сенсорные
поля, касаясь пальцем
области, на которой виден
символ или название
режима. Не пользуйтесь
панелью управления в
перчатках. Позаботьтесь о
том, чтобы панель
управления всегда была
сухой и чистой.
4.1 Индикаторы
Индикаторы
Описание
Этап сушки
Этап охлаждения
Этап «антисминание»
Конденсатор
Контейнер для воды
Фильтр
Отсрочка пуска
Защита от детей
Звуковая сигнализация
Продолжительность программы
-
Продолжительность сушки
-
Продолжительность отсрочки пуска
5. ТАБЛИЦА ПРОГРАММ
Программы
Тип загрузки
Загрузка
(макс.)1) / Сим‐
волы на ярлыке
Хлопок
Очень сухое
Степень сушки: очень сухое.
8 кг/
Сухое
Степень сушки: сухое.
8 кг/
РУССКИЙ
Программы
В шкаф2) 3)
Под утюг 2)
Тип загрузки
29
Загрузка
(макс.)1) / Сим‐
волы на ярлыке
Степень сушки: в шкаф.
8 кг/
Степень сушки: для белья, подлежа‐
щего глажке.
8 кг/
Синтетика
Очень сухое
Степень сушки: очень сухое.
3,5 кг/
В шкаф 2)
Степень сушки: в шкаф.
3,5 кг/
Под утюг
Степень сушки: для белья, подлежа‐
щего глажке.
3,5 кг/
Простой уход за бельем, которому
требуется минимум глажки. Результа‐
ты сушки могут различаться в зависи‐
мости от типа и вида ткани. Перед за‐ 1 кг (или 5 руба‐
Легкая глажка грузкой встряхните каждое загружае‐
шек)/
мое изделие. По завершении програм‐
мы быстро сразу же извлеките вещи
из барабана и повесьте их на вешалку.
Одеяла
Сушка односпальных или двуспальных
одеял и подушек (с перовым, пуховым 3 кг/
или синтетическим наполнением).
Тонкие тканиs
Изделия из тонких тканей.
Шерстяные вещи. Щадящая сушка из‐
делий из шерсти, пригодных для ма‐
шинной стирки. Извлекайте вещи сра‐
зу после завершения программы.
2 кг/
1 кг
Шерсть4)
Освежить
Сушка спортивной обуви (только на
сушильной полке – см. отдельное Ру‐
ководство, приложенное к сушильной
полке).
1 пара спортив‐
ной обуви
Программа, предназначенная для то‐
го, чтобы освежить белье после хра‐
нения.
1 кг
30
www.electrolux.com
Программы
Время
Короткая
Тип загрузки
Загрузка
(макс.)1) / Сим‐
волы на ярлыке
Данная программа позволяет исполь‐
зовать режим Время и задавать про‐
должительность программы.
8 кг/
Сушка изделий из хлопка и синтетики.
2 кг/
1) Максимальный вес приведен для сухих вещей.
2) Только для тестирующих организаций: стандартные программы для тестирова‐
ния приведены в документации EN 61121.
3) Программа
Хлопок В шкаф является стандартной программой для хлопка.
Она подходит для сушки белья из хлопки обычной степени влажности и является на‐
иболее энергоэффективной программой для сушки влажного белья из хлопка.
4) Компания Woolmark разрешила применять используемую в данной машине про‐
грамму для сушки шерстяных вещей, пригодных для машинной стирки, при условии,
что стирка и сушка соответствующих предметов одежды будет выполняться в соот‐
ветствии с инструкциями на этикетках к этой одежде и указаниями изготовителя дан‐
ной стиральной машины. M1221. Символ Woolmark является сертификационным то‐
варным знаком в Великобритании, Ирландии, Гонконге и Индии.
6. РЕЖИМЫ
6.1 Время
Этот режим относится к программам
Время и Шерсть (только при
использовании сушильной полки).
Рекомендуется задавать
для небольшого
количества белья или при
сушке только одной вещи
короткое время сушки.
•
•
Время программа: Вы можете
задать продолжительность работы
программы от 10 минут (минимум)
до 2 часов (максимум). Выбор
времени зависит от количества
белья в приборе.
Шерсть программа: Вы можете
задать продолжительность работы
программы от 30 минут (минимум)
до 4 часов (максимум). Выбор
времени зависит от количества
белья в приборе.
6.2 Шерсть
Эта функция применима только к
программе «Шерсть». Для получения
более сухого белья нажмите на
несколько
сенсорное поле Шерсть
раз, чтобы увеличить
продолжительность работы
программы.
6.3 Тонкие ткани
Эта функция позволяет выбрать
программу щадящей сушки при низкой
температуре. Используйте эту
функцию с тканями, на этикетке
которых имеется
или вискоза).
(например, акрил
РУССКИЙ
31
6.4 Таблица режимов
Программы1)
Хлопок
Очень сухое
■
Сухое
■
В шкаф
■
Под утюг
■
Синтетика
Очень сухое
■
В шкаф
■
Под утюг
■
■
Легкая глажка
Одеяла
■
Тонкие тканиs
■
Шерсть
■ 2)
■
■
Освежить
Время
■
■
Короткая
1) Одновременно с программой можно выбрать один или более режимов. Для их
включения или выключения нажмите на соответствующее сенсорное поле.
2) Только с использованием сушильной полки (данная принадлежность может как вхо‐
дить в комплект, так и продаваться отдельно в зависимости от модели).
7. ПАРАМЕТРЫ
A
B
C
D
E
A. Время Сенсорное поле
B. Отлож. Старт Сенсорное поле
C. Тонкие ткани Сенсорное поле
D. Шерсть Сенсорное поле
E. Старт/Пауза Сенсорное поле
32
www.electrolux.com
7.1 Функция «Защита от
детей»
Данная функция не позволяет детям
играть с прибором во время
выполнения программы. Ручка выбора
программ и сенсорные поля
блокируются.
Не заблокированной остается только
кнопка Вкл/Выкл.
Включение функции «Защита
от детей»:
1. Включите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл».
2. Подождите приблизительно 8
секунд.
3. Одновременно нажмите и
удерживайте сенсорные поля (A) и
(D). Высвечивается индикатор
функции «Защита от детей».
Высвечивается индикатор функции
«Защита от детей».
Функцию «Защита от
детей» можно выключить в
процессе выполнения
программы. Одновременно
нажмите и удерживайте
сенсорные поля, пока не
погаснет индикатор
функции «Защита от
детей».
7.2 Звуковой сигнал Вкл/Выкл
Для включения или выключения
звуковых сигналов одновременно
нажмите и удерживайте примерно 2
секунды сенсорные поля (B) и (C).
7.3 Настройка уровня
остаточной влажности белья
Для изменения уровня остаточной
влажности белья:
1. Включите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл».
2. Подождите приблизительно 8
секунд.
3. Одновременно нажмите и
удерживайте кнопки (A) и (B).
Загорится один из данных
индикаторов:
•
белье
•
максимально сухое
более сухое белье
•
стандартный уровень
сухости белья
4. Многократным нажатием кнопки
(E) добейтесь включения
индикатора требуемого уровня.
5. Для подтверждения настройки
одновременно нажмите и
удерживайте примерно 2 секунды
кнопки (A) и (B).
8. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Перед первым использованием
прибора:
•
•
Запустите короткую программу
(напр. 30 минут) с влажным бельем.
Протрите сушильный барабан
влажной тряпкой.
9. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
9.1 Запуск программы без
отсрочки пуска
1. Подготовьте вещи и загрузите их в
прибор.
ОСТОРОЖНО!
Убедитесь, что при
закрывании дверцы
белье не оказалось
зажато между дверцей
прибора и резиновым
уплотнением.
2. Включите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл».
РУССКИЙ
3. Выберите подходящую программу
и функции в соответствии с типом
загрузки.
На дисплее отобразится
продолжительность программы.
Время сушки, которое Вы
видите на дисплее,
рассчитывается, исходя из
загрузки 5 кг изделий из
хлопка и джинсовой ткани.
Информация о других
программах
рассчитывается исходя из
рекомендованных для них
объемов загрузки. На
сушку загрузки изделий из
хлопка и джинсовой ткани,
превышающей 5 кг
изделий, потребуется
больше времени.
4. Нажмите на сенсорное поле с
символом Старт/Пауза.
Начнется выполнение программы.
9.2 Запуск программы с
отсрочкой пуска
1. Выберите подходящую программу
и функции в соответствии с типом
загрузки.
2. Нажимайте на кнопку отсрочки
пуска до тех пор, пока на дисплее
не отразится требуемое время
отсрочки.
Можно отсрочить пуск
программы на время от
30 минут (минимум) до
20 часов (максимум).
3. Нажмите на сенсорное поле с
символом Старт/Пауза.
На дисплее будет отображаться
обратный отсчета времени,
оставшегося до пуска.
После завершения обратного отсчета
произойдет запуск программы.
9.3 Изменение выбранной
программы
1. Выключите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл».
33
2. Включите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл».
3. Задайте программу.
9.4 По окончании программы
По окончании выполнения программы:
•
Выдается прерывистый звуковой
сигнал.
•
Мигает индикатор
•
•
Мигает индикатор .
Светится индикатор Старт/Пауза.
.
Прибор продолжает выполнять этап
«антисминание» еще примерно 30
минут.
Этап «антисминание» позволяет
избежать образования складок на
белье.
Белье можно извлечь до окончания
работы этапа «антисминание». Для
оптимальных результатов
рекомендуется извлекать белье, когда
данный этап почти завершен.
По окончании выполнения этапа
«антисминание»:
горит, но не мигает.
•
Индикатор
•
•
Индикатор
горит, но не мигает.
Старт/Пауза гаснет.
1. Выключите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл».
2. Откройте дверцу прибора.
3. Выньте белье.
4. Закройте дверцу прибора.
Всегда очищайте фильтр и
опорожняйте резервуар
для воды по окончании
программы.
9.5 Режим ожидания
Для снижения энергопотребления
данная функция автоматически
выключает прибор:
•
•
Спустя пять минут, если
потребитель не запустил
программу.
Через пять минут по окончании
программы.
34
www.electrolux.com
10. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
10.1 Подготовка белья
•
•
•
•
•
•
•
Закройте молнии.
Застегните пуговицы или иные
крепления пододеяльников.
Не сушите завязки или ленты
(например, тесемки фартука) в
свободном виде. Завяжите их до
запуска программы.
Извлеките все содержимое из
карманов.
Если у предмета одежды имеется
внутренний слой из ваты,
выверните его наизнанку. Ватный
слой всегда должен находиться
снаружи.
Рекомендуем выбирать программу,
подходящую к типу ткани, белье из
которой загружено в прибор.
Не загружайте изделия
насыщенных цветов вместе со
Ярлык изде‐
лия
•
•
•
•
светлыми тканями. Ткани
насыщенных цветов могут
полинять.
Для изделий из трикотажа и хлопка
используйте соответствующую
программу, чтобы избежать усадки.
Убедитесь, что вес загрузки не
превышает максимально
допустимого значения, указанного в
Таблице программ.
Сушите только изделия, которые
подходят для сушки в сушильном
барабане. Руководствуйтесь
информацией на ярлыках изделий.
Не сушите вместе большие и
маленькие вещи. Маленькие вещи
могут запутаться в больших и
остаться влажными.
Описание
Белье, пригодное для барабанной сушки.
Белье, пригодное для барабанной сушки при высоких темпе‐
ратурах.
Белье, пригодное для барабанной сушки только при низких
температурах.
Белье, непригодное для барабанной сушки.
11. УХОД И ОЧИСТКА
11.1 Очистка фильтра
1.
2.
2
1
РУССКИЙ
3.
4.
5.1)
6.
1
2
1) при необходимости очистите фильтр под горячей водой.
11.2 Слив воды из контейнера для сбора конденсата
1.
2.
3.
4.
Воду из резервуара для
воды можно использовать
в качестве
дистиллированной воды
(например, для глажки с
использованием пара).
Перед использованием
этой воды отфильтруйте
ее от загрязнений.
35
36
www.electrolux.com
11.3 Очистка конденсатора
1.
2.
3.
4.
2
1
1
2
11
2
1
5.
6.
7.
8.
12
3
11.4 Чистка барабана
ВНИМАНИЕ!
Перед очисткой отключите
прибор от электросети.
Для мытья внутренней поверхности
барабана и его ребер используйте
нейтральное моющее средство.
Протрите вымытые поверхности
мягкой тряпкой.
ОСТОРОЖНО!
Не используйте для чистки
барабана абразивные
материалы или
металлические губки.
11.5 Очистка панели
управления и корпуса
Для мытья панели управления и
корпуса используйте нейтральное
моющее средство.
Для очистки используйте влажную
тряпку. Протрите вымытые
поверхности мягкой тряпкой.
ОСТОРОЖНО!
Не используйте для мытья
прибора средства для
мытья мебели и чистящие
вещества, которые могут
вызвать коррозию.
РУССКИЙ
37
11.6 Очистка вентиляционных
щелей
Для удаления ворса из
вентиляционных щелей
воспользуйтесь пылесосом.
12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Неисправность
Возможное решение
Прибор не включается.
Убедитесь, что вилка сетевого шнура
вставлена в розетку электропитания.
Проверьте предохранитель на домаш‐
нем распределительном щите.
Программа не запускается.
Нажмите на Старт/Пауза.
Убедитесь, что дверца прибора закры‐
та.
Дверца прибора не закрывается.
Убедитесь, что фильтр установлен
правильно.
Убедитесь, что белье не оказалось за‐
жатым между дверцей прибора и рези‐
новым уплотнением.
Прибор автоматически останавливает‐ Убедитесь, что контейнер для сбора
ся во время работы.
конденсата пуст. Нажмите на Старт/
Пауза, чтобы снова запустить програм‐
му.
Цикл сушки длится слишком долго, или Убедитесь, что вес белья соответ‐
результаты сушки неудовлетворитель‐ ствует продолжительности программы.
ны. 1)
Убедитесь, что фильтр не требует
очистки.
Белье слишком мокрое. Снова отожми‐
те белье в стиральной машине.
Позаботьтесь о том, чтобы температу‐
ра в помещении не была ниже +5°C и
не выше +35°C. Оптимальная темпера‐
тура в помещении – от 19°C до 24°C.
Задайте программу Время или Очень
сухое.2)
На дисплее отображается Err (Ошиб‐
ка).
Если Вы захотите задать новую про‐
грамму, выключите и включите прибор.
Убедитесь, что выбранные режимы
применимы к заданной программе.
38
www.electrolux.com
Неисправность
Возможное решение
На дисплее отображается (напр.,
«E51»).
Выключите и включите прибор. Запу‐
стите новую программу. Если неис‐
правность появится снова, обратитесь
в сервисный центр.
1) По истечении максимальной продолжительности в 5 часов работа программы авто‐
матически завершается.
2) При сушке больших вещей (например, простыней) некоторые участки могут сохра‐
нять влажность.
Результаты сушки
неудовлетворительны
•
•
•
•
•
•
Неверный выбор программы.
Засорен фильтр.
Засорен конденсатор.
Слишком много белья в приборе.
Барабан загрязнен.
Неверная настройка датчика
проводимости (для выбора более
•
•
подходящих установок см. Главу
«Настройки – Настройка уровня
остаточной влажности белья»).
Засорены вентиляционные щели.
Слишком низкая или высокая
температура в помещении
(оптимальной температурой в
помещении – от 19°C до 24°C).
13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Высота x Ширина x Глубина
850 x 600 x 600 мм (максимум 630 мм)
Макс. глубина с открытой дверцей при‐ 1090 мм
бора
Макс. ширина с открытой дверцей при‐ 950 мм
бора
Регулируемая высота
850 мм (+ 15 мм – регулировка высоты
ножек)
Объем барабана
118 л
Максимальная загрузка
8 кг
Напряжение
230 В
Частота
50 Гц
Необходимый предохранитель
10 A
Полная мощность
2250 Вт
Класс энергопотребления
B
Энергопотребление 1)
4,80 кВт·ч
Годичное энергопотребление 2)
560 кВт·ч
При оставлении во включенном со‐
стоянии
0,50 Вт
РУССКИЙ
Энергопотребление в состоянии «вы‐
ключено»
0,50 Вт
Тип использования
Бытовой
Допустимая температура окружающей
среды
от +5°C до +35°C
39
Защита от проникновения твердых ча‐ IPX4
стиц и влаги обеспечивается защитной
крышкой. Исключения: низковольтное
оборудование не имеет защиты от
влаги.
1) В соответствии с EN 61121. 8 кг изделий из хлопка на скорости отжима 1000 об/мин.
2) Годовое энергопотребление в кВт·ч из расчета 160 циклов сушки с использованием
стандартной программы для хлопка при полной и частичной загрузке и потреблении,
рассчитанном для энергосберегающих режимов. Фактическое энергопотребление при
конкретном цикле будет зависеть от того, как используется прибор (ПОЛОЖЕНИЕ ЕС
ケ392/2012).
13.1 Данные по потреблению энергии
Программа
Отжим при / остаточная влаж‐
ность
Время су‐
шки
Энерго‐
потребле‐
ние
Хлопок 8 кг
В шкаф
Под утюг
1400 об/мин / 50%
130 мин
4,21 кВт·ч
1000 об/мин / 60%
146 мин
4,80 кВт·ч
1400 об/мин / 50%
110 мин
3,49 кВт·ч
1000 об/мин / 60%
126 мин
3,98 кВт·ч
1200 об/мин / 40%
52 мин
1,50 кВт·ч
800 об/мин / 50%
59 мин
1,71 кВт·ч
Синтетика 3,5 кг
В шкаф
14. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Материалы с символом
следует
сдавать на переработку. Положите
упаковку в соответствующие
контейнеры для сбора вторичного
сырья. Принимая участие в
переработке старого электробытового
оборудования, Вы помогаете
защитить окружающую среду и
здоровье человека. Не выбрасывайте
вместе с бытовыми отходами бытовую
технику, помеченную символом .
Доставьте изделие на местное
предприятие по переработке
вторичного сырья или обратитесь в
свое муниципальное управление.
40
www.electrolux.com
Дата производства данного изделия указана в серийном
номере (serial numbеr), где первая цифра номера
соответствует последней цифре года производства, вторая и
третья цифры – порядковому номеру недели. Например,
серийный номер 43012345 означает, что изделие
произведено на тридцатой неделе 2014 года.
Электролюкс Поланд Сп.з.о.о,
ул. Варшавская 87, 42-470 Зивьерц,
Польша
УКРАЇНСЬКА
41
ЗМІСТ
1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ..............................................................42
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ................................................................. 45
3. ОПИС ВИРОБУ............................................................................................... 46
4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ.................................................................................... 47
5. ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ......................................................................................48
6. ФУНКЦІЇ........................................................................................................... 50
7. НАЛАШТУВАННЯ............................................................................................51
8. ПЕРЕД ПЕРШИМ КОРИСТУВАННЯМ...........................................................52
9. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ.........................................................................52
10. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ.......................................................................... 53
11. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА.................................................................................... 54
12. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ.................................................................................57
13. ТЕХНІЧНІ ДАНІ..............................................................................................58
МИ ДУМАЄМО ПРО ВАС
Дякуємо за придбання приладу Electrolux. Вибраний вами виріб є
результатом поєднання багаторічного досвіду та новітніх технологій.
Оригінальний і стильний — сконструйований із думкою про вас.
Користуючись ним, ви завжди отримуватимете найкращий результат.
Ласкаво просимо у світ Electrolux.
Звертайтеся на наш веб-сайт:
Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей,
сервісна інформація:
www.electrolux.com/webselfservice
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.registerelectrolux.com
Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин
для вашого приладу:
www.electrolux.com/shop
РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
При звертанні до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію:
модель, номер виробу, серійний номер.
Її можна знайти на табличці з технічними даними.
Увага! Важлива інформація з техніки безпеки
Загальна інформація й рекомендації
Інформація щодо захисту навколишнього середовища
Може змінитися без оповіщення.
42
1.
www.electrolux.com
ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перш ніж установити прилад і користуватися ним,
слід уважно прочитати інструкцію, що постачається в
комплекті з приладом. Виробник не несе
відповідальності за травми або збитки через
неправильне встановлення або використання.
Інструкції з експлуатації приладом слід зберігати в
безпечному і доступному місці з метою користування
в майбутньому.
1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик задушення, ушкоджень чи втрати
працездатності.
•
•
•
•
•
•
•
•
Цей прилад може використовуватися дітьми віком
від 8 років, а також особами з обмеженими
можливостями за умови, що під час використання
за ними здійснюватиметься нагляд та/або їм було
надано інструкції з безпечної експлуатації приладу
і вони розуміють потенційні ризики.
Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
Не слід залишати дітей віком до трьох років без
постійного нагляду поблизу приладу.
Тримайте всі пакувальні матеріали подалі від дітей
і утилізуйте матеріали належним чином.
Миючі засоби слід тримати в недоступному для
дітей місці.
Не допускайте дітей та домашніх тварин до
відчинених дверцят приладу.
Якщо прилад обладнано пристроєм захисту від
дітей, його необхідно активувати.
Дітям забороняється виконувати очищення чи
роботи з обслуговування приладу (які можуть
виконуватися користувачем) без нагляду.
УКРАЇНСЬКА
43
1.2 Загальні правила безпеки
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не змінюйте технічні характеристики приладу.
Для встановлення сушильного барабана зверху на
пральній машині використовуйте комплект для
вертикального монтажу. Комплект для
вертикального монтажу (запитуйте в
авторизованих магазинах) можна використовувати
тільки із приладом, що вказаний у доданій
інструкції. Уважно прочитайте інструкцію (див.
брошуру «Установка») перед встановленням.
Прилад можна встановити окремо або вмонтувати
під кухонну робочу поверхню (необхідні зазори див.
у брошурі «Установка»).
Прилад не можна встановлювати за дверима, що
замикаються, розсувними дверима або дверима,
завіси яких розташовані напроти завіс приладу,
якщо вони заважають повному відкриттю дверцят
приладу.
Килим, килимок або будь-яке підлогове покриття не
повинні закривати вентиляційні отвори в основі
приладу (за наявності).
Вставляйте штепсельну вилку у розетку
електроживлення лише після закінчення установки.
Подбайте про те, щоб після встановлення можна
було легко дістатися до розетки.
Переконайтеся, що кімната, у якій розташовано
прилад, достатньо провітрюється, і в кімнату не
потраплятиме зворотній потік газів від пристроїв,
які працюють на паливі, а також від відкритого
вогню.
Використане повітря не слід відводити в димохід,
призначений для відведення диму від техніки, що
працює на газі або іншому паливі.
У разі пошкодження електричного кабелю
виробник, його авторизований сервісний центр або
інша кваліфікована особа має замінити його, щоб
уникнути ураження електричним струмом.
44
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не перевищуйте максимальний обсяг
завантаження 8 кг (див. розділ «Таблиця
програм»).
Не використовуйте прилад, якщо для чищення
використовувалися промислові хімікати.
Видаліть ворс або залишки упаковки, які
накопичилися навколо приладу.
Не користуйтеся приладом без фільтрів. Очищайте
фільтр ворсу до і після кожного використання.
У барабанній сушарці не можна сушити речі, які не
були перед цим випрані.
Предмети, забруднені такими речовинами, як
кулінарний жир, ацетон, алкоголь, бензин, гас,
плямовивідники, скипидар, віск та усувачі воску,
необхідно спершу попрати гарячою водою з
додаванням збільшеної дози миючого засобу і
лише потім сушити в сушильному барабані.
Такі предмети, як поролон (латексна губка),
шапочки для душу, вироби з непромокальних
тканин, прогумовані вироби та одяг або подушки,
підбиті поролоном, не слід сушити в сушильному
барабані.
Пом'якшувачі та інші аналогічні речовини
необхідно застосовувати у відповідності до
інструкцій виробника.
Видаляйте з речей всі предмети, що можуть бути
джерелом вогню, такі як запальнички та сірники.
Не зупиняйте сушильний барабан, доки не
закінчиться цикл сушіння, інакше всі речі потрібно
швидко вийняти й розкласти, щоб накопичене в них
тепло розсіялося.
Завершальна частина циклу сушіння в сушильному
барабані проходить без нагрівання (цикл
охолодження), щоб температура речей
залишилася такою, яка виключає їх пошкодження.
Перш ніж виконувати технічне обслуговування,
вимкніть прилад і вийміть вилку з розетки.
УКРАЇНСЬКА
45
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
2.1 Установка
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Видаліть усі транспортувальні
болти та пакувальні матеріали.
Не встановлюйте і не
використовуйте пошкоджений
прилад.
Дотримуйтеся інструкцій зі
встановлення, що постачаються
разом із приладом.
Будьте обережні під час
переміщення приладу, оскільки він
важкий. Використовуйте захисні
рукавички та взуття, що
постачається в комплекті.
Не встановлюйте прилад і не
використовуйте його у
приміщеннях, де температура
опускається нижче 5°C або
перевищує 35°C.
Поверхня підлоги, на якій буде
встановлено прилад, повинна бути
рівною, нерухомою, чистою та
термостійкою.
Переконайтеся в тому, що повітря
може вільно циркулювати між
приладом і підлогою.
Під час переміщення тримайте
прилад у вертикальному положенні.
Прилад слід встановлювати
задньою стороною до стіни.
Установивши прилад у місце
постійної експлуатації, за
допомогою спиртового рівня
переконайтеся в тому, що він
правильно вирівняний. У разі
необхідності відрегулюйте ніжки,
щоб вирівняти його.
•
•
•
•
•
2.3 Користування
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик отримання
травм, ураження
електричним струмом,
пожежі, опіків або
пошкодження приладу.
•
•
•
•
2.2 Підключення до
електромережі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик займання або
ураження електричним
струмом.
•
•
Прилад повинен бути заземленим.
Переконайтеся, що електричні
параметри на табличці з технічними
даними відповідають параметрам
електромережі. У разі
невідповідності слід звернутися до
електрика.
Завжди використовуйте правильно
встановлену протиударну розетку.
Не використовуйте розгалужувачі,
перехідники й подовжувачі.
Не тягніть за кабель живлення, щоб
вимкнути прилад із мережі. Завжди
вимикайте, витягаючи штепсельну
вилку.
Не торкайтеся кабелю живлення чи
штепсельної вилки вологими
руками.
Цей прилад відповідає директивам
ЄЕС.
•
•
•
Прилад призначено виключно для
застосування в домашніх умовах.
Забороняється сушити
пошкоджений (розірваний,
зношений) одяг, який містить
підкладки або набивальний
матеріал.
Дозволяється сушити тільки речі,
що придатні для сушіння в
сушильному барабані.
Дотримуйтеся вказівок на етикетках
виробів.
Якщо білизна випрана із
застосуванням плямовивідника, її
необхідно додатково прополоскати,
перш ніж завантажувати в
сушильний барабан.
Конденсаційна/дистильована вода
не придатна для пиття або
приготування їжі. Вживання такої
води може завдати шкоди здоров’ю
людей і тварин.
Не сідайте й не ставайте на відкриті
дверцята.
Не сушіть мокрі речі в сушильному
барабані.
46
www.electrolux.com
2.4 Догляд і чищення
•
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик травмування
або пошкодження приладу.
•
Не використовуйте водяні
розпилювачі або пару для
очищення пристрою.
Протріть пристрій вологою м’якою
ганчіркою. Застосовуйте лише
нейтральні миючі засоби. Не
використовуйте абразивні засоби,
жорсткі серветки для очищення,
розчинники або металеві предмети.
•
2.5 Утилізація
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
задушення.
•
•
•
Відріжте кабель електричного
живлення близько до приладу та
утилізуйте його.
Зніміть фіксатор дверцят, щоб
унеможливити зачинення дверцят,
якщо діти або домашні тварини
опиняться всередині барабана.
Утилізуйте прилад відповідно до
місцевих вимог з утилізації
відпрацьованого електричного й
електронного обладнання
(Директива WEEE).
Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам
Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та
електронному обладнанні (постанова
Кабінета Міністрів України №1057 від 3
грудня 2008р.)
Від’єднайте прилад від
електромережі та водопостачання.
3. ОПИС ВИРОБУ
1
2
3
4
11
5
10
6
9
7
8
Для зручного
завантаження білизни та
встановлення можна
змінити орієнтацію
дверцят. (див. окремий
інформаційний листок).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Контейнер для води
Панель керування
Дверцята приладу
Первинний фільтр
Кнопка для дверцят конденсатора
Отвори для виходу повітря
Регульовані ніжки
Дверцята конденсатора
Кришка конденсатора
Замки для кришки конденсатора
Табличка з технічними даними
УКРАЇНСЬКА
47
4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
1
2
3
4
5
6
8
7
1 Перемикач програм
2 Дисплей
3
Сенсорна кнопка Время (Час)
4
Сенсорна кнопка Отлож. Старт
(Відкладений пуск)
5
Сенсорна кнопка Тонкие ткани
(Делікатні тканини)
6
Сенсорна кнопка Шерсть
(Вовна)
7
Сенсорна кнопка Старт/Пауза
(Пуск/пауза)
8 Кнопка Увімк/Вимк
Торкніться сенсорної
кнопки пальцем на символі
або імені параметра. Не
торкайтеся кнопок панелі
керування в рукавицях.
Панель керування завжди
має бути чистою та сухою.
4.1 Індикатори
Індикатори
Опис
Фаза сушіння
Фаза охолодження
Фаза запобігання зморшкам
Конденсатор
Контейнер для води
Фільтр
Відкладений запуск
Дитяча безпека
Звукові сигнали
48
www.electrolux.com
Індикатори
Опис
Тривалість виконання програми
-
Тривалість часу сушіння
-
Тривалість відкладеного запуску
5. ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ
Програми
Тип завантаження
Завантаження
(макс.)1) /
Позначка ткани‐
ни
Хлопок (Бавовна)
Очень сухое (Ду‐ Рівень сухості: дуже сухе.
же сухо)
8 кг/
Сухое (Добре ви‐ Рівень сухості: добре висушені речі.
сушена)
8 кг/
В шкаф (Су‐
шіння для зберіган‐
ня)2) 3)
8 кг/
Рівень сухості: до шафи.
Под утюг (Сушін‐ Рівень сухості: для виробів, які будуть
ня для прасування) 2) прасуватися.
8 кг/
Синтетика (Синтетика)
Очень сухое (Ду‐ Рівень сухості: дуже сухе.
же сухо)
3,5 кг/
В шкаф (Сушіння
Рівень сухості: до шафи.
для зберігання) 2)
3,5 кг/
Под утюг (Сушін‐ Рівень сухості: для виробів, які будуть
ня для прасування) прасуватися.
3,5 кг/
Тканини, що не зминаються та потре‐
бують мінімального прасування. Ре‐
зультати сушіння можуть відрізнятись
Легкая глажка в залежності від виду тканини. Стру‐
(Легке прасування) шуйте речі, перш ніж класти їх у при‐
лад. Коли програма завершиться,
одразу вийміть речі й повісьте їх на ві‐
шалку.
1 кг (або 5 соро‐
чок)/
УКРАЇНСЬКА
Програми
Ковдри
Тонкие тканиs
(Тонка білизна)
Тип завантаження
Завантаження
(макс.)1) /
Позначка ткани‐
ни
Для сушіння односпальних або дво‐
спальних ковдр та подушок (із пір'я,
пуху або синтетичних наповнювачів).
3 кг/
Делікатні вироби.
2 кг/
Вовняні тканини. Лагідне сушіння ви‐
робів із вовни, які можна прати. Після
завершення програми негайно вийміть
речі.
49
1 кг
Шерсть (Вовна)4)
Для сушіння спортивного взуття лише
з підставкою для сушіння (див. окрему
інструкцію щодо підставки для сушін‐
ня).
1 пара спортив‐
ного взуття
Освежить (Oсві‐
ження)
Освіження тканин, що зберігалися.
1 кг
Время (Сушіння
із заданою тривалі‐
стю)
З цією програмою можна використову‐
вати функцію Время (Час) і встановити 8 кг/
тривалість програми.
ко)
Короткая (Швид‐ Для сушіння виробів із бавовняних і
синтетичних тканин.
2 кг/
1) Максимальна вага стосується сухих речей.
2) Лише для дослідницьких установ: Cтандартні програми для випробувань, зазна‐
чених у стандарті EN 61121.
3) Програма
Хлопок (Бавовна) В шкаф (Сушіння для зберігання) — це «Стан‐
дартна програма для бавовни». Вона може використовуватися для сушіння вологої
звичайної білизни з бавовни, і це найбільш економічна програма з точки зору енерго‐
споживання для сушіння вологої білизни з бавовни.
4) Програма сушіння вовняних речей у цій машині була схвалена компанією Woolmark
для сушіння виробів із вовни, які можна прати в машині, за умови дотримання інструк‐
цій із прання та сушіння, наведених на етикетці на одязі та наданих виробником цієї
машини. M1221. У Великобританії, Ірландії, Гонконгу та Індії символ Woolmark є сер‐
тифікаційним товарним знаком.
50
www.electrolux.com
6. ФУНКЦІЇ
6.1 Время (Час)
Ця функція застосовується для
програм Время (Сушіння із заданою
тривалістю) і Шерсть (Вовна) (тільки з
підставкою для сушіння).
Коротку тривалість
рекомендується
встановлювати для
невеликої кількісті білизни
або лише для однієї речі.
•
•
Время (Сушіння із заданою
тривалістю) програма: Можна
встановити тривалість виконання
програми від 10 хвилин до 2 годин.
Установка тривалості залежить від
кількості білизни у приладі.
Шерсть (Вовна) програма: Можна
встановити тривалість виконання
програми від 30 хвилин до 4 годин.
Установка тривалості залежить від
кількості білизни у приладі.
6.2 Шерсть (Вовна)
Ця функція доступна лише для
програми «Вовна». Щоб отримати
більш суху білизну, натисніть сенсорну
кнопку Шерсть (Вовна)
кілька разів,
щоб збільшити тривалість програми.
6.3 Тонкие ткани (Делікатні
тканини)
За допомогою цієї функції можна
встановити програму делікатного
сушіння при низькій температурі.
Використовуйте цю функцію для
тканин, які мають знак
на етикетці
(наприклад, акрилу або віскози).
6.4 Таблиця функцій
Програми1)
Хлопок (Бавовна)
Очень сухое (Ду‐
же сухо)
■
Сухое (Добре ви‐
сушена)
■
В шкаф (Су‐
шіння для зберіган‐
ня)
■
Под утюг (Сушін‐
ня для прасування)
■
Синтетика (Синтетика)
Очень сухое (Ду‐
же сухо)
■
В шкаф (Сушіння
для зберігання)
■
УКРАЇНСЬКА
51
Програми1)
Под утюг (Сушін‐
ня для прасування)
■
Легкая глажка
(Легке прасування)
■
■
Ковдри
Тонкие тканиs
(Тонка білизна)
Шерсть (Вовна)
■
■ 2)
■
■
Освежить (Oсві‐
ження)
Время (Сушіння
із заданою тривалі‐
стю)
ко)
■
■
Короткая (Швид‐
1) Для кожної програми можна встановити принаймні одну функцію. Щоб увімкнути або
вимкнути функцію, натисніть відповідну сенсорну кнопку.
2) Тільки з підставкою для сушіння (стандартний або додатковий аксесуар, залежно
від моделі).
7. НАЛАШТУВАННЯ
A
B
C
D
E
A. Время (Час) Сенсорна кнопка
B. Отлож. Старт (Відкладений пуск)
Сенсорна кнопка
C. Тонкие ткани (Делікатні тканини)
Сенсорна кнопка
D. Шерсть (Вовна) Сенсорна кнопка
E. Старт/Пауза (Пуск/пауза)
Сенсорна кнопка
7.1 Функція захисту від
доступу дітей
Ця опція дозволяє дітям гратися з
приладом, у той час як програма
працює. Перемикач програм і сенсорні
кнопки заблоковані.
Працює тільки кнопка увімкнення/
вимкнення.
Активація захисту від доступу
дітей:
1. Для ввімкнення приладу натисніть
кнопку ввімкнення/вимкнення.
52
www.electrolux.com
2. Почекайте протягом 8 секунд.
3. Натисніть і втримуйте сенсорні
кнопки (A) і (D) одночасно.
Індикатор захисту від доступу дітей
загоряєтсья.
Індикатор захисту від доступу дітей
загоряєтсья.
Можна вимкнути функцію
захисту від доступу дітей
під час виконання
програми. Натисніть і
втримуйте ті ж самі
сенсорні кнопки, поки
індикатор захисту від
доступу дітей не згасне.
7.2 Увімкнення/вимкнення
звукового сигналу
1. Для ввімкнення приладу натисніть
кнопку ввімкнення/вимкнення.
2. Почекайте близько 8 секунд.
3. Одночасно натисніть і утримуйте
кнопки (A) і (B).
Загоряється один із індикаторів:
•
білизна
•
максимально суха
більш суха білизна
стандартно суха
білизна
4. Натискайте кнопку (E)знов і знов,
доки не загориться індикатор
потрібного рівня.
5. Щоб підтвердити налаштування,
одночасно натисніть кнопки (A) і
(B) і утримуйте їх протягом 2
секунд.
•
Щоб увімкнути або вимкнути звукові
сигнали, одночасно натисніть і
утримуйте сенсорні кнопки (B) і (C)
протягом приблизно 2 секунд.
7.3 Налаштування рівня
залишкової вологості білизни
Щоб змінити рівень залишкової
вологості за промовчанням для
білизни, виконайте такі дії.
8. ПЕРЕД ПЕРШИМ КОРИСТУВАННЯМ
Перед першим застосуванням
приладу:
•
•
Витріть сушильний барабан
вологою ганчіркою.
Запустіть коротку програму
(наприклад, 30 хвилин) з вологою
білизною.
9. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
9.1 Негайний пуск програми
1. Підготуйте білизну та завантажте її
у прилад.
ОБЕРЕЖНО!
Переконайтеся, що
білизна не потрапляє
між дверцятами
приладу та гумовою
прокладкою, коли
дверцята
закриваються.
2. Для активації пристрою натисніть
кнопку «Вкл./вимк.».
3. Установіть програму та опції, що
відповідають типу завантаження.
На дисплеї відображається тривалість
програми.
УКРАЇНСЬКА
Час сушіння, який ви
бачите, стосується
завантаження 5 кг для
програм прання бавовни та
джинсового одягу. Для
інших програм час сушіння
стосується
рекомендованого
завантаження. Час сушіння
для програм прання
бавовняного та
джинсового одягу при
завантаженні більше 5 кг
буде довшим.
4. Натисніть сенсорну кнопку Старт/
Пауза (Пуск/пауза).
Запускається програма.
9.2 Відкладений пуск
програми
1. Установіть програму та функції, що
відповідають типу завантаження.
2. Натискайте кнопку відкладеного
пуску, доки не дисплеї не з’явиться
потрібний час відкладеного пуску.
Пуск програми можна
відкласти на період від
30 хвилин до 20 годин.
3. Натисніть сенсорну кнопку Старт/
Пауза (Пуск/пауза).
На дисплеї відобразиться зворотний
відлік часу до відкладеного пуску.
Після закінчення зворотного відліку
програма запуститься автоматично.
•
•
Блимає індикатор
•
•
Блимає індикатор .
Світиться індикатор Старт/Пауза
(Пуск/пауза).
9.4 Після завершення
програми
Дії після виконання програми.
.
Ще близько 30 хвилин прилад
продовжує працювати на фазі
розправлення складок.
Фаза розправлення складок запобігає
утворенню складок на білизні.
Ви можете видалити білизну до
завершення фази розправлення
складок. Для отримання кращих
результатів рекомендується виймати
білизну, коли цю фазу майже
завершено.
Про завершення фази розправлення
складок свідчать описані нижче
ознаки.
світиться, але не
•
Індикатор
блимає.
•
Індикатор
світиться, але не
блимає.
Індикатор Старт/Пауза (Пуск/пауза)
згасає.
•
1. Вимкніть прилад, натиснувши
кнопку ввімкнення/вимкнення.
2. Відчиніть дверцята приладу.
3. Вийміть білизну.
4. Закрийте дверцята приладу.
Завжди очищайте фільтр і
спорожняйте контейнер
для води після завершення
програми.
9.3 Зміна програми
1. Для вимкнення приладу натисніть
кнопку увімкнення/вимкнення
2. Для увімкнення приладу натисніть
кнопку увімкнення/вимкнення.
3. Оберіть програму.
9.5 Режим очікування
Для зменшення споживання енергії ця
функція автоматично вимикає прилад:
•
•
Через 5 хвилин, якщо ви не
запустите програму.
Через 5 хвилин після закінчення
програми.
10. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
10.1 Підготовка білизни
•
Застібніть «блискавки».
53
Лунає переривчастий звуковий
сигнал.
•
Застібніть фіксатори на пухових
виробах.
54
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Не сушіть зав’язки або стрічки
вільними (наприклад, стрічки
фартуха). Зв’яжіть їх, перш ніж
запустити програму.
Видаліть всі речі з кишень.
Якщо виріб має внутрішній шар з
бавовни, виверніть його навиворіт.
Переконайтеся, що шар бавовни
завжди ззовні.
Рекомендується встановити
правильну програму, придатну для
того типу тканин, які знаходяться в
приладі.
Не кладіть речі темного кольору
разом із світлими речами. Темні
кольори можуть линяти.
Етикетка на
тканині
•
•
•
•
Використовуйте належну програму
для бавовни, светрів і в’язаних
речей, щоб запобігти усадці.
Переконайтеся, що завантаження
не перевищує максимум, указаний у
таблиці програм.
Сушіть лише білизну, придатну для
сушіння в барабані. Звертайте
увагу на етикетки на виробах.
Не сушіть разом великі та малі речі.
Малі речі можуть потрапити
всередину великих виробів і
залишитися вологими.
Опис
Білизна придатна для барабанного сушіння.
Білизна придатна для барабанного сушіння за високої темпе‐
ратури.
Білизна придатна для барабанного сушіння лише за низької
температури.
Білизна не придатна для барабанного сушіння.
11. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
11.1 Очищення фільтру
1.
2.
2
1
3.
4.
УКРАЇНСЬКА
6.
5.1)
1
2
1) за необхідності промийте фільтр гарячою водою.
11.2 Спустошення контейнера для води
1.
2.
3.
4.
Ви можете
використовувати воду з
контейнера як
альтернативу
дистильованій воді
(наприклад, для
прасування з парою).
Перш ніж використовувати
воду, видаліть залишки
бруду з фільтра.
55
56
www.electrolux.com
11.3 Очищення конденсатора
1.
2.
3.
4.
2
1
1
2
11
1
2
5.
6.
7.
8.
12
3
11.4 Чищення барабана
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Перш ніж чистити прилад,
відключіть його від
електромережі.
Для очищення внутрішньої поверхні
барабана та його ребер
використовуйте нейтральний миючий
засіб. Протріть насухо помиті поверхні
м’якою ганчіркою.
ОБЕРЕЖНО!
Не використовуйте для
чищення барабана
абразивні матеріали або
дротяну мочалку.
11.5 Очищення панелі
керування та корпусу
Для очищення панелі керування і
корпусу використовуйте нейтральний
миючий засіб.
Для очищення використовуйте вологу
ганчірку. Протріть насухо помиті
поверхні м’якою ганчіркою.
УКРАЇНСЬКА
ОБЕРЕЖНО!
Не застосовуйте для
очищення приладу засоби
для очищення меблів чи
очищувальні засоби, які
можуть спричинити
корозію.
57
11.6 Очищення отворів для
виходу повітря
Використовуйте пилосос для
видалення пуху з отворів для виходу
повітря.
12. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
Проблема
Можливе вирішення
Не вдається активувати пристрій.
Переконайтеся в тому, що вилку під’єд‐
нано до розетки.
Перевірте запобіжник домашньої елек‐
тропроводки (на електрощиті).
Програма не активується.
Натисніть кнопку Старт/Пауза (Пуск/
пауза).
Переконайтеся в тому, що дверцята
приладу зачинено.
Дверцята приладу не зачиняються.
Переконайтеся, що фільтри правильно
встановлені.
Переконайтеся, що білизна не потра‐
пляє між дверцятами приладу та гумо‐
вою прокладкою.
Прилад зупиняється під час роботи.
Переконайтеся, що контейнер для во‐
ди порожній. Натисніть Старт/Пауза
(Пуск/пауза), щоб запустити програму
ще раз.
Час циклу занадто довгий, або резуль‐
тати сушіння незадовільні.1)
Переконайтеся, що вага білизни відпо‐
відає тривалості програми.
Подбайте про те, щоб фільтри були чи‐
сті.
Білизна занадто волога. Повторіть від‐
жимання білизни в пральній машині.
Переконайтеся, що температура в при‐
міщенні вище +5°С і нижче +35°С. Оп‐
тимальна температура в приміщенні
має бути від 19°С до 24°С.
Установіть програму Время (Сушіння із
заданою тривалістю) або Очень сухое
(Дуже сухо).2)
На дисплеї відображається Err.
Якщо ви хочете встановити нову про‐
граму, вимкніть і ввімкніть прилад.
58
www.electrolux.com
Проблема
Можливе вирішення
Переконайтеся, що функції відповіда‐
ють програмі.
На дисплеї відображається (напри‐
клад, E51).
Вимкніть та ввімкніть прилад. Запустіть
нову програму. Якщо проблема вини‐
кає знову, зверніться у сервісний
центр.
1) Максимум через 5 годин програма автоматично припиняється.
2) Може статися, що деякі ділянки залишаться вологими, якщо сушаться великі речі
(наприклад, постільні простирадла).
Якщо результати сушіння
незадовільні
•
•
•
•
•
•
Встановлена програма була
неправильною.
Засмітився фільтр.
Засмітився конденсатор.
У приладі було занадто багато
білизни.
Барабан забруднений.
Неправильне налаштування
датчика провідності (див. розділ
«Налаштування — налаштування
залишкового рівня вологи білизни»,
щоб обрати краще налаштування).
• Отвори для виходу повітря забиті.
• Температура в приміщенні занадто
низька або занадто висока
(оптимальна температура в
приміщенні становить від 19°С до
24°С)
13. ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Висота х Ширина х Глибина
850 x 600 x 600 мм (максимально 630
мм)
Макс. глибина з відкритими дверцята‐
ми
1090 мм
Макс. ширина з відкритими дверцятами 950 мм
Висота регулюється
850 мм (+15 мм — регулювання ніжок)
Об’єм барабана
118 л
Максимальне завантаження
8 кг
Напруга
230 В
Частота
50 Гц
Необхідний запобіжник
10 A
Загальна потужність
2250 Вт
Клас енергетичної ефективності
B
Споживання електроенергії1)
4,80 кВт-год
Річне споживання електроенергії 2)
560 кВт-год
УКРАЇНСЬКА
Споживання енергії у ввімкненому ста‐
ні
59
0,50 Вт
Споживання енергії у вимкненому стані 0,50 Вт
Тип використання
Побутові прилади
Допустима навколишня температура
від +5°C до +35°C
Рівень захисту від проникнення твер‐
IPX4
дих часток і вологи, що забезпечується
захисним кожухом, за винятком випад‐
ків, коли низьковольтне обладнання не
має захисту від вологи
1) Згідно з EN 61121. 8 кг бавовни, швидкість обертання 1000 об/хв.
2) Споживання електроенергії в кВт-год, виходячи зі 160 циклів сушіння стандартної
програми для бавовни при повному й частковому завантаженні, і споживання в режи‐
мах зі зниженою потужністю. Фактичне споживання енергії на цикл залежатиме від ха‐
рактеру використання приладу (ПОЛОЖЕННЯ (ЄС) № 392/2012).
13.1 Показники споживання
Програма
Швидкість/залишкова вол‐
огість
Спожи‐
вання
Час сушіння
електрое‐
нергії
Хлопок (Бавовна) 8 кг
В шкаф (Сушіння
для зберігання)
Под утюг (Сушіння
для прасування)
1400 об/хв 50%
130 хв
4,21 кВтгод
1000 об/хв 60%
146 хв
4,80 кВтгод
1400 об/хв 50%
110 хв
3,49 кВтгод
1000 об/хв 60%
126 хв
3,98 кВтгод
1200 об/хв 40%
52 хв
1,50 кВтгод
800 об/хв 50%
59 хв
1,71 кВтгод
Синтетика (Синтетика) 3,5 кг
В шкаф (Сушіння
для зберігання)
14. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним
символом . Викидайте упаковку у
відповідні контейнери для вторинної
сировини. Допоможіть захистити
навколишнє середовище та здоров’я
інших людей і забезпечити вторинну
переробку електричних і електронних
приладів. Не викидайте прилади,
позначені відповідним символом
,
60
www.electrolux.com
разом з іншим домашнім сміттям.
Поверніть продукт до заводу із
вторинної переробки у вашій
місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.
*
УКРАЇНСЬКА
61
62
www.electrolux.com
УКРАЇНСЬКА
63
136920424-A-512015
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement