Electrolux EDP2074PDW Пайдаланушы нұсқаулығы

Electrolux EDP2074PDW Пайдаланушы нұсқаулығы
EDP2074PDW
KK
MK
SR
Кептіргіш барабан
Mашина за сушење
Машина за сушење рубља
Қолдану туралы нұсқаулары
Упатство за ракување
Упутство за употребу
2
21
39
2
www.electrolux.com
МАЗМҰНЫ
1. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ....................................................................................... 3
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ............................................................................ 5
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ................................................................................. 7
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ.............................................................................................7
5. БАҒДАРЛАМА КЕСТЕСІ................................................................................... 8
6. ФУНКЦИЯЛАР................................................................................................. 10
7. ПАРАМЕТРЛЕР...............................................................................................11
8. БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН.....................................................................12
9. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ...................................................................................... 12
10. АҚЫЛ-КЕҢЕС................................................................................................ 14
11. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ............................................................................... 14
12. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ...................................................................................17
13. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК...................................................................................18
СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ
Electrolux құрылғысын сатып алғаныңызға рахмет. Сіз ондаған жылдар
бойғы кәсіби тәжірибе мен инновацияға сүйеніп жасалған құрылғыны
таңдадыңыз. Тапқырлықтың туындысы болған, көз тартарлық бұл құрылғыны
жасау барысында сіз ойымызда болдыңыз. Сондықтан, қолданған сайын
тамаша нәтижеге қол жеткізе алатыныңызға сенімді болыңыз.
Electrolux әлеміне қош келдіңіз.
Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:
Қолдануға қатысты кеңестер, кітапшалар, ақаулықты түзету, қызмет
көрсету туралы ақпарат:
www.electrolux.com/webselfservice
Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз:
www.registerelectrolux.com
Құрылғыңызға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және
фирмалық қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін:
www.electrolux.com/shop
ТҰТЫНУШЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.
Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын
болуын қамтамасыз етіңіз. Үлгісі, Өнім нөмірі, Сериялық нөмірі.
Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан алуға болады.
Ескерту / Қауіп-қатерден сақтандыру ақпараты
Жалпы ақпарат және ақыл-кеңес
Қоршаған ортаға қатысты ақпарат
Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.
ҚАЗАҚ
1.
3
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ
Бұл құрылғыны орнату және іске қолдану алдында
бірге жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
Дұрыс орнатпау немесе пайдаланбау нәтижесінде
орын алған жарақат немесе зақымдарға өндіруші
жауапты емес. Нұсқаулықтарды кейін қарап жүру
үшін әрқашан қауіпсіз және қол жетімді жерде
сақтаңыз.
1.1 Балалар мен дәрменсіз адамдардың
қауіпсіздігі
ЕСКЕРТУ!
Тұншығып қалу, жарақат алуы немесе кемтар
болып қалу қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
•
•
Бұл құрылғыны 8 жастағы және одан асқан
балалар мен физикалық мүмкіндіктері шектеулі
адамдар, құрылғыны қауіпсіз пайдалану және одан
келетін ықтимал қауіп-қатер туралы нұсқау алса
және/немесе қадағалау үстінде болса пайдалана
алады.
Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
3 жасқа толмаған балаларды үздіксіз бақылауда
болмаса, құрылғыдан алыс ұстау керек.
Барлық орам материалдарын балалардан алыс
ұстап, қоқысқа тиісті түрде тастау керек.
Жуғыш заттарды балалардан алыс ұстаңыз.
Құрылғының есігі ашық тұрғанда, балалар мен үй
жануарларын алыс ұстаңыз.
Құрылғы бала қауіпсіздігінің құралымен
жабдықталса, оны қосу керек.
Балалар құрылғыны жөндеу және тазалау
жұмыстарын бақылаусыз орындамауы керек.
1.2 Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат
•
Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын
өзгертпеңіз.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Егер кір жуғыш машинаның үстіне кір кептіргіш
машина қойылып тұрса, орнату жинағын
пайдаланыңыз. Уәкілетті дилерден алуға болатын
орнату жинағын нұсқауларда көрсетілген, керекжарағы бірге жеткізілген құрылғыларда ғана
пайдалану керек. Орнатуды бастамай тұрып
мұқият оқыңыз (Орнату кітапшасын қараңыз).
Бұл құрылғыны жеке орнатуға немесе дұрыс орын
қалдыра отырып ас үй қаптамасының астына
орнатуға болады (Орнату кітапшасын қараңыз).
Құрылғыны бекітілетін есіктің артына, сырғыма
есіктің артына немесе топсасы керісінше
орналасқан, құрылғының есігін толық ашуға кедергі
жасайтын жерлерге орнатпаңыз.
Табанындағы желдеткіш саңылауларға (егер бар
болса) кілем, төсеніш немесе еденнің қаптамасы
кедергі жасамауға тиіс.
Құрылғының ашасын розеткаға тек құрылғыны
орнатып болғаннан кейін ғана қосыңыз. Орнатып
болғаннан кейін ашаның қол жететін жерде
тұрғанын тексеріңіз.
Газ немесе басқа жанармай қолданатын
құрылғылардан, сондай-ақ ашық оттан бөлінетін
шығынды газдар қайта бөлмеге кірмес үшін,
құрылғы орнатылған бөлменің жақсы желдетілуін
қамтамасыз етіңіз.
Шығасын ауаны құрылғыдан жанған газды немесе
басқа жанармайдан бөлінетін түтіндерді шығаруға
арналған түтік арқылы шығаруға болмайды.
Қуат cымына зақым келсе, электр қатерінен
сақтандыру үшін оны өндіруші немесе оның
уәкілетті қызмет көрсету орталығы немесе сол
сияқты білікті маман ауыстыруға тиіс.
Ең көп 7 кг салмақтан асырмаңыз ("Бағдарлама
кестесі" тарауын қараңыз).
Өнеркәсіп химикаттарымен ластанған заттар үшін
осы құрылғыны қолданбаңыз.
ҚАЗАҚ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Құрылғының айналасына жиналып қалған қылқыбырды немесе орамдарды тазалаңыз.
Құрылғыны сүзгісін салмай іске қоспаңыз.
Пайдаланар алдында немесе пайдаланып
болғаннан кейін қыл-қыбыр сүзгісін тазалаңыз.
Жуылмаған киімдерді кір кептіргіш машинада
кептірмеңіз.
Тағам пісіретін май, ацетон, алкоголь, бензин,
керосин, дақ кетіргіштер, скипидар, балауыз және
балауыз кетіргіш тәрізді заттарды, кір кептіргіш
машинада кептірмей тұрып, қосымша жуғыш зат
пайдаланып, ыстық сумен жуу керек.
Көбік резеңке (латекс көбік), моншада киілетін
қалпақтар, су өткізбейтін текстиль, резеңкемен
астарланған заттар мен киімдерді немесе резеңке
толтырылған жастықтарды кір кептіргіш машинада
кептіруге болмайды.
Мата жұмсартқыштарды немесе ұқсас заттарды
мата жұмсартқыштың нұсқауларына сәйкес
пайдалану керек.
Темекі тұтатқыш немесе сіріңке тәрізді өрт көзіне
айналуы мүмкін заттардың барлығын алыңыз.
Егер барлық кір дереу алынып, қызулары тезірек
тарап кетпесе, кір кептіргіш машинаны ешқашан
кептіру циклы аяқталмай тұрып тоқтатпаңыз.
Кір кептіргіш машинаның соңғы циклы кезінде,
киімдердің температурасы киімдерге зақым
келтірмейтін деңгейде болуы үшін қызу бөлінбейді
(салқындату циклы).
Кез келген жөндеу жұмысын орындау алдында
құрылғыны сөндіріп, ашаны розеткадан суырыңыз.
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
2.1 Орнату
•
•
•
Орам материалдарының және
тасымал тетіктерінің барлығын
алыңыз.
Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз
немесе іске қоспаңыз.
Құрылғымен бірге жеткізілген
орнату бойынша нұсқауларды
орындаңыз.
5
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Құрылғы ауыр болғандықтан,
орнынан жылжытқан кезде әрқашан
абай болыңыз. Әрқашан қауіпсіздік
қолғабы мен бітеу аяқ киім киіңіз.
Құрылғыны температурасы 5°C
градустан төмен немесе 35°C
градустан жоғары жерге
орнатпаңыз немесе қолданбаңыз.
Құрылғы орнатылған еден тегіс,
орнықты, қызуға төзімді және таза
болуға тиіс.
Құрылғы мен еден арасында
ауаның айналуын қамтамасыз
етіңіз.
Құрылғыны орнынан жылжытқан
кезде әрқашан тік қалыпта ұстаңыз.
Құрылғының артқы жағын
қабырғаға қаратып қою керек.
Құрылғыны тұрғылықты орнына
қойғаннан кейін, ватерпас арқылы
деңгейінің әбден дұрыс
қойылғанына көз жеткізіңіз. Деңгейі
дұрыс болмаса, тіректерін тиісінше
реттеңіз.
2.2 Электртоғына қосу
ЕСКЕРТУ!
Өрт шығу және электр
қатеріне ұшырау қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
•
Құрылғыны міндетті түрде жерге
тұйықтау қажет.
Техникалық ақпарат
тақтайшасындағы электр
параметрлерінің электр желісіндегі
параметрлерге сай келетініне көз
жеткізіңіз. Сай келмесе, электршіге
хабарласыңыз.
Әрқашан дұрыс орнатылған,
қатерден сақтандырылған
розетканы қолданыңыз.
Көп тармақты адаптерлер мен
ұзартқыш сымдарды қолданбаңыз.
Құрылғыны тоқтан ажырату үшін
сымынан тартпаңыз. Әрқашан
ашасынан тартып суырыңыз.
Қорек сымын немесе ашасын су
қолмен ұстамаңыз.
Бұл құрылғы E.E.C. ережелеріне
сай келеді.
2.3 Пайдалану
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу, электр
қатері, күйіп қалу және өрт
қаупі, құрылғыны бүлдіріп
алу қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
•
Бұл үйде ғана қолдануға арналған
құрылғы.
Төсемесі немесе толтырмасы
(жыртылған, сөгілген) бар, нұқсан
келген заттарды кептірмеңіз.
Кір кептіргіште кептіруге болатын
маталарды ғана кептіріңіз. Матаның
затбелгісіндегі нұсқауларды
орындаңыз.
Егер кірді дақ кетіргішпен жусаңыз,
кептірер алдында қосымша шаю
циклын орындаңыз.
Конденсат/тазартылған суды
ішпеңіз, оны тағам дайындау үшін
пайдаланбаңыз. Себебі адамдар
мен жануарлардың денсаулығына
нұқсан келтіруі мүмкін.
Ашық тұрған есіктің үстіне отыруға
немесе үстіне шығып тұруға
болмайды.
Суы сорғалап тұрған киімдерді кір
кептіргіш машинада кептірмеңіз.
2.4 Күту менен тазалау
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу немесе
құрылғыны бүлдіріп алу
қаупі бар.
•
•
Құрылғыны тазалау үшін сулы
спрейді және буды қолданбаңыз.
Құрылғыны дымқыл, жұмсақ
шүберекпен тазалаңыз. Тек
бейтарап тазартқыш заттарды
қолданыңыз. Жеміргіш заттарды,
түрпілі жөкені, еріткіштерді немесе
темір заттарды пайдаланбаңыз.
2.5 Құрылғыны тастау
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу немесе
тұншығып қалу қаупі бар.
•
Құрылғыны электр және сумен
жабдықтау желісінен ажыратыңыз.
ҚАЗАҚ
•
Құрылғыға жақын орналасқан
электр сымын кесіп, қоқысқа
тастаңыз.
Балалар немесе үй жануарлары
барабанға қамалып қалмас үшін
есіктің бекітпесін ағытып алыңыз.
•
•
7
Құрылғыны Ескірген электр және
электроника құрылғыларын
тастауға (WEEE) арналған
жергілікті ережелерге сәйкес
тастаңыз.
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ
1
Су сауыты
Басқару панелі
Құрылғының есігі
Бастапқы сүзгі
Конденсатор есігінің түймешігі
Ауа саңылаулары
Реттемелі тірек
Конденсатор есігі
Конденсатордың қақпағы
Конденсатор қақпағының
бекітпелері
Техникалық
ақпарат тақтайшасы
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
11
5
10
6
9
7
8
Кірді оңай салу үшін
немесе ауыстырылатын
есікті оңай орнату үшін.
(ілеспе парақты қараңыз).
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Бағдарлама тетігі және
түймешігі
2 Индикатор шамдары
OFF
3 Дисплей
4
Уақыт сенсорлық түймешігі
8
www.electrolux.com
5
Delay (Кешіктіру) сенсорлық
түймешігі
6
Дабыл сенсорлық түймешігі
7
Delicate (Нәзік мата) сенсорлық
түймешігі
8
Бастау/Үзіліс сенсорлық
түймешігі
Сенсорлық түймешіктердің
белгісі немесе функция
атауы көрсетілген тұсын
саусағыңызбен түртіңіз.
Басқару панелін қолданған
кезде қолғап кимеңіз.
Басқару панелінің үнемі
таза және құрғақ болуын
қамтамасыз етіңіз.
4.1 Индикатор шамдары
Индикатор шамдары
Сипаттама
Кептіру циклы
Салқындату циклы
Мыжылудан сақтау циклы
Конденсатор
Су сауыты
Сүзгі
Кешіктіріп бастау
Бала құлпы
Дыбыстық сигналдар
Бағдарлама ұзақтығы
-
Кептіру уақыты
-
Кешіктіріп бастау уақыты
5. БАҒДАРЛАМА КЕСТЕСІ
Бағдарламалар
Ыдысты салу түрі
Кір (макс.)1) /
Мата белгісі
Мақта мата
Extra Dry (Өте
құрғақ)
Құрғақ
Кептіру деңгейі: өте құрғақ.
7кг/
Кептіру деңгейі: құрғақ.
7кг/
ҚАЗАҚ
Бағдарламалар
Ыдысты салу түрі
Кір (макс.)1) /
Мата белгісі
Cupboard Dry
(Шкафқа)2)3)
Кептіру деңгейі: шкафқа.
7кг/
Iron Dry
(Үтіктеуге)2)
Кептіру деңгейі: үтіктеуге жарамды.
7кг/
Synthetic (Синтетика)
Extra Dry (Өте
құрғақ)
Кептіру деңгейі: өте құрғақ.
3кг/
Cupboard Dry
(Шкафқа)2)
Кептіру деңгейі: шкафқа.
3кг/
Iron Dry
(Үтіктеуге)
Кептіру деңгейі: үтіктеуге жарамды.
3кг/
Mixed (Жылдам
микс)
Мақта мата және синтетика маталар.
Төмен температуралы бағдарлама.
Жылы ауаны пайдаланып баппен
кептіретін бағдарлама.
2кг/
Time Drying
(Уақыт)
Бұл бағдарламада Уақыт функциясын
қолдануға және бағдарлама уақытын
орнатуға болады.
7кг/
Шкафта тұрған маталарды жаңарту.
1кг
Жүн маталарды жаңарту. Жүн
маталар жұмсақ және биязы болады.
Бағдарлама аяқталғаннан кейін
оларды дереу алыңыз.
1кг
Нәзік мата
Нәзік маталар.
2кг/
Спорт
Жұқа және жеңіл матадан,
микрофибра, полиэстер тәрізді
үтіктелмейтін матадан жасалған спорт
киімдері.
2кг/
Жаңарту
Wool Refresh
(Жүн матаны
жаңарту)
9
10
www.electrolux.com
Бағдарламалар
Жеңіл үтіктеу
Ыдысты салу түрі
Кір (макс.)1) /
Мата белгісі
Шамалы ғана үтіктеуді қажет ететін,
көп күтім талап етпейтін маталар.
Кептіру нәтижесі матаның түріне қарай 1кг (немесе 5
өзгеше болуы мүмкін. Кірлерді
жейде)/
құрылғыға салар алдында сілкілеңіз.
Бағдарлама аяқталған кезде заттарды
дереу алып, ілгішке іліңіз.
1) Ең үлкен салмақ құрғақ заттардың негізінде берілген.
2) Сынақ институттарына арналған: EN 61121 құжатында көрсетілген сынақтарға
арналған стандартты бағдарламалар.
3)
Мақта мата Cupboard Dry (Шкафқа) бағдарламасы - “Стандартты мақта мата
бағдарламасы”. Бұл қалыпты деңгейдегі дымқыл мақта матаны кептіруге жарамды
және дымқыл мақта матаны кептіргенде қуатты барынша тиімді пайдаланатын
бағдарлама.
6. ФУНКЦИЯЛАР
6.1 Уақыт
Бұл функция Time Drying (Уақыт)
бағдарламасында ғана жұмыс істейді.
Бағдарламаның уақытын ең кемі 10
минуттан бастап, ең көбі 2 сағатқа
дейін қоюға болады. Уақыт параметрі
құрылғының ішіндегі кірдің мөлшеріне
байланысты қойылады.
Аз кір жуғанда немесе бір
ғана кірді жуған кезде
бағдарлама уақытын
азайтуды ұсынамыз.
6.2 Delicate (Нәзік мата)
белгісі бар (мысалы,
Затбелгісінде
акрил, вискоза) маталар үшін осы
функцияны пайдаланыңыз.
6.3 Дабыл
әдетте дыбыс естуіңіз мүмкін:
•
•
•
цикл соңында
мыжылып қалудан сақтау циклын
бастау және аяқтау
циклды кідірту
Әдетте сигнал құралы функциясы
үнемі қосулы тұрады. Бұл функцияны
сигналды қосу немесе ажырату үшін
қолдануға болады.
Осы функцияның көмегімен төмен
температурасы бар баппен кептіру
бағдарламасын орнатуға болады.
Дабыл функциясын барлық
бағдарламаларда қосуға
болады.
6.4 Функциялар кестесі
Бағдарламалар1)
Мақта мата
Extra Dry (Өте
құрғақ)
Құрғақ
■
■
■
■
ҚАЗАҚ
11
Бағдарламалар1)
Cupboard Dry
(Шкафқа)
■
■
Iron Dry
(Үтіктеуге)
■
■
Synthetic (Синтетика)
Extra Dry (Өте
құрғақ)
■
■
Cupboard Dry
(Шкафқа)
■
■
Iron Dry
(Үтіктеуге)
■
■
Mixed (Жылдам
микс)
Time Drying
(Уақыт)
■
■
■
■
■
Жаңарту
Wool Refresh
(Жүн матаны
жаңарту)
■
■
Нәзік мата
■
■
Спорт
■
■
■
■
Жеңіл үтіктеу
1) Бағдарламаға 1 немесе одан көп функцияларды орнатуға болады. Оларды қосу
немесе ажырату үшін тиісті сенсорлық түймешікті басыңыз.
7. ПАРАМЕТРЛЕР
A
B
C
D
E
A. Уақыт
сенсорлық түймешігі
B. Delay (Кешіктіру)
түймешігі
C. Дабыл
сенсорлық
сенсорлық түймешігі
D. Delicate (Нәзік мата)
түймешігі
E. Бастау/Үзіліс
түймешігі
сенсорлық
сенсорлық
12
www.electrolux.com
7.1 Бала қауіпсіздігі
функциясы
7.2 Кірде қалған ылғалдың
деңгейін реттеу
Бұл параметр бағдарлама жұмыс істеп
тұрған кезде, балаларға құрылғымен
ойнауға жол бермейді. Бағдарлама
тетігі мен сенсорлық түймешіктер
бұғатталады.
Кірде қалған ылғалдың әдепкі деңгейін
реттеу үшін:
OFF түймешігі ғана бұғатталмай
тұрады.
Бала қауіпсіздігі функциясын
қосу:
1. Кез келген бағдарламаны орнату
үшін бағдарлама тетігін
қолданыңыз.
2. Шамамен 8 секунд күтіңіз.
3. (A) және (D) сенсорлық түймешігін
бірге басып ұстап тұрыңыз. Бала
қауіпсіздігі функциясының
индикаторы жанады.
Бала қауіпсіздігі функциясының
индикаторы жанады.
1. Кез келген бағдарламаны орнату
үшін бағдарлама тетігін
қолданыңыз.
2. Шамамен 8 секунд күтіңіз.
3. (A) және (B) түймешіктерін бірге
басып ұстап тұрыңыз.
Осы индикаторлардың бірі жанады:
•
өте құрғақ кір
•
барынша құрғақ кір
қалыпты құрғақ кір
•
4. (E) түймешігін дұрыс деңгейдің
индикаторы жанғанша қайта-қайта
басыңыз.
5. Параметрдің өзгергенін растау
үшін (A) және (B) түймешіктерін
шамамен 2 секунд бірге басып
ұстап тұрыңыз.
Бала қауіпсіздігі
функциясын бағдарлама
жұмыс істеп тұрған кезде
ажыратуға болады. Сол
сенсорлық түймешіктерді
бала қауіпсіздігі
функциясының индикаторы
сөнгенше бірге басып
ұстап тұрыңыз.
8. БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН
Құрылғыны ең алғаш рет пайдалану
алдында:
•
Кір кептіргіш машинаның
барабанын дымқыл шүберекпен
тазалаңыз.
9. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ
9.1 Кешіктіріп бастау
функциясы жоқ
бағдарламаны бастаңыз
1. Кірді дайындап, құрылғыға
салыңыз.
•
Дымқыл кірлерді салып қысқа
бағдарламаны (мысалы, 30 минут)
бастаңыз.
ҚАЗАҚ
АБАЙЛАҢЫЗ
Есікті жапқан кезде
құрылғының есігі мен
резеңке
тығыздағышының
арасына кір
қыстырылып
қалмағанына көз
жеткізіңіз.
2. Кірдің түріне қарай дұрыс жуу
бағдарламасын және
функцияларын орнатыңыз.
Дисплейде бағдарлама ұзақтығы
көрсетіледі.
Мақта мата және джинс
бағдарламаларындағы
кептіру уақыты 5 кг кірге
арналған. Басқа
бағдарламалардың кептіру
уақыты, кірдің ұсынылған
салмағына байланысты
берілген. 5 кг-нан көп кірге
арналған мақта мата және
джинс бағдарламалардың
кептіру уақыты ұзағырақ.
3. Бастау/Үзіліс сенсор пернесін
басыңыз.
Бағдарлама басталады.
9.2 Кешіктіріп бастау
функциясы бар
бағдарламаны бастау
1. Кірдің түріне қарай дұрыс жуу
бағдарламасын және
функцияларын орнатыңыз.
2. Кешіктіріп бастау түймешігін
бейнебетте қажетті кешіктіріп
бастау уақыты пайда болғанша
қайта-қайта басыңыз.
13
9.3 Бағдарламаны өзгерту
1. Бағдарлама тетігін
OFF
қалпына қойыңыз
2. Бағдарламаны орнатыңыз.
9.4 Бағдарламаның соңы
Бағдарлама аяқталған кезде:
•
Үзік-үзік дыбыстық сигнал естіледі.
•
индикаторы жыпылықтайды.
•
•
индикаторы жыпылықтайды.
Бастау/Үзіліс индикаторы жанады.
Құрылғы тағы да 30 минут
қыжымданып қалудан сақтау циклын
қосып, жұмысын жалғастырады.
Қыжымданып қалудан сақтау циклы
кірдің бырысын жазады.
Кірді мыжылып қалуға қарсы цикл
аяқталмай тұрып алуға болады.
Жақсырақ нәтижеге қол жеткізу үшін
кірді цикл аяқталуға жақын қалған
кезде алуды ұсынамыз.
Кірді мыжылып қалуға қарсы цикл
аяқталған кезде:
•
индикаторы жанып тұрады, бірақ
жыпылықтамайды.
•
индикаторы жанып тұрады, бірақ
жыпылықтамайды.
Бастау/Үзіліс индикаторы өшеді.
•
1. Бағдарлама тетігін
OFF
қалпына қойыңыз
2. Құрылғының есігін ашыңыз.
3. Кірді алып шығыңыз.
4. Құрылғы есігін жабыңыз.
Бағдарлама аяқталған
кезде сүзгіні әрқашан
тазалаңыз және су
сауытын босатыңыз.
Бағдарламаны ең кемі
30 минуттан бастап, ең
көбі 20 сағатқа дейін
кешіктіріп бастай
аласыз.
3. Бастау/Үзіліс сенсор пернесін
басыңыз.
Бейнебетте кешіктіріп бастау
функциясының кері санағы көрінеді.
9.5 Күту режимі
Кері санақ аяқталған кезде,
бағдарлама басталады.
•
Пайдаланылатын қуат мөлшерін
азайту үшін, бұл функция құрылғыны
келесі жағдайларда автоматты түрде
сөндіреді:
Егер бағдарламаны бастамасаңыз
5 минуттан кейін.
14
www.electrolux.com
•
Бағдарлама аяқталғаннан кейін 5
минут өткен кезде.
10. АҚЫЛ-КЕҢЕС
10.1 Кірді дайындау
•
•
•
•
•
•
•
•
Тартқыштарын жабыңыз.
Көрпе тыстарының түймелерін
салыңыз.
Галстук немесе бантиктерді
(мысалы, фартук бауларын) сол
күйінде кептірмеңіз. Оларды
бағдарламаны бастамай тұрып
байлаңыз.
Қалталардағы барлық заттарды
алыңыз.
Заттың ішкі қабаты мақта матадан
жасалса, астарын сыртқа
аударыңыз. Мақта мата қабатының
әрқашан сыртқа қарап тұрғанына
көз жеткізіңіз.
Құрылғыға салынған маталардың
түріне сай келетін дұрыс
бағдарламаны орнатуды ұсынамыз.
Матаның
затбелгісі
•
•
•
Баран киімдерді ашық түсті
киімдермен бірге салмаңыз. Баран
түсті бояулар ағып кетеді.
Мақта мата, джерси және тоқыма
заттар отырып қалмау үшін сәйкес
келетін бағдарламаны орнатыңыз.
Кірдің салмағы бағдарлама
кестесіндегі максималды салмақтан
аспағанына көз жеткізіңіз.
Кептіргіш машинамен кептіруге
болатын кірлерді ғана кептіріңіз.
Заттардың матасындағы затбелгіні
қараңыз.
Үлкен және кішкене заттарды бірге
кептірмеңіз. Кішкене заттар үлкен
заттардың ішіне кіріп, кеппей қалуы
мүмкін.
Сипаттама
Кептіргіш машинамен кептіруге жарамды кір.
Кептіргіш машинамен жоғары температурада кептіруге
жарамды кір.
Кептіргіш машинамен төмен температурада ғана кептіруге
жарамды кір.
Кептіргіш машинамен кептіруге жарамсыз кір.
11. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ
11.1 Сүзгіні тазалау
1.
2.
2
1
ҚАЗАҚ
3.
4.
5.1)
6.
1
2
1) Қажет болса, сүзгіні ыстық сумен тазалаңыз.
11.2 Су сауытын босату
1.
2.
3.
4.
Су сауытындағы суды
тазартылған судың орнына
(мысалы, булап үтіктеу
үшін) пайдаланыңыз. Суды
пайдаланар алдында
қалдықтарын сүзгімен
тазалаңыз.
15
16
www.electrolux.com
11.3 Конденсаторды тазалау
1.
2.
3.
4.
2
1
1
2
11
1
2
5.
6.
7.
8.
12
3
11.4 Барабанды тазалау
ЕСКЕРТУ!
Құрылғыны тазалар
алдында тоқтан ағытыңыз.
Барабанның ішкі беті мен барабан
көтергіштерді тазалау үшін стандартты
бейтарап сабынды жуғышты
қолданыңыз. Тазаланған бетті жұмсақ
шүберекпен сүртіңіз.
АБАЙЛАҢЫЗ
Барабанды тазалау үшін
жеміргіш материалдарды
немесе темір жүн жөкені
қолданбаңыз.
11.5 Басқару панелі мен
корпусын тазалау
Басқару панелі мен корпусын тазалау
үшін стандартты, бейтарап сабынды
жуғышты қолданыңыз.
Тазалау үшін дымқыл шүберекті
қолданыңыз. Тазаланған бетті жұмсақ
шүберекпен сүртіңіз.
АБАЙЛАҢЫЗ
Құрылғыны жиһаз
тазалайтын заттармен
немесе тот бастыратын
жуғыш заттармен
тазаламаңыз.
ҚАЗАҚ
17
11.6 Ауа шығатын
саңылауларын тазалау
Желдеткіш саңылаулардағы қылқыбырды тазалау үшін шаңсорғышты
пайдаланыңыз.
12. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ
Ақаулық
Ықтимал шешімі
Құрылғыны іске қоса алмадыңыз.
Ашаның розеткаға қосылғанына көз
жеткізіңіз.
Сақтандырғыш қорабындағы (үй
желісіндегі) сақтандырғышты
тексеріңіз.
Бағдарлама басталмай тұр.
Бастау/Үзіліс түймешігін басыңыз.
Құрылғы есігінің жабық тұрғанына көз
жеткізіңіз.
Құрылғының есігі жабылмайды.
Сүзгінің дұрыс орнатылғанына көз
жеткізіңіз.
Құрылғының есігі мен резеңке
тығыздағышының арасына кір
қыстырылып қалмағанына көз
жеткізіңіз.
Құрылғы жұмыс істеп тұрып тоқтап
қалады.
Су сауытының бос екеніне көз
жеткізіңіз. Бағдарламаны қайта бастау
үшін Бастау/Үзіліс түймешігін басыңыз.
Цикл уақыты тым ұзақ немесе кептіру
нәтижесі қанағаттанғысыз.1)
Кірдің салмағының бағдарлама
уақытына сай келетініне көз жеткізіңіз.
Сүзгінің таза екеніне көз жеткізіңіз.
Кір өте дымқыл. Кірді кір жуғыш
машинаға салып қайта айналдырыңыз.
Бөлме температурасының +5°C
градустан жоғары және +35°C
градустан төмен болуын қамтамасыз
етіңіз. Бөлменің оңтайлы
температурасы 19°C градустан 24°C
градусқа дейін.
Time Drying (Уақыт) немесе Extra Dry
(Өте құрғақ) бағдарламасын
орнатыңыз.2)
Дисплейде Err көрсетіледі.
Егер жаңа бағдарлама орнатқыңыз
келсе, құрылғыны сөндіріңіз де,
қосыңыз.
18
www.electrolux.com
Ақаулық
Ықтимал шешімі
Функциялардың бағдарламаға сай
келетініне көз жеткізіңіз.
Дисплейде көрсетіледі (мысалы, E51).
Құрылғыны сөндіріңіз де, іске қосыңыз.
Жаңа бағдарламаны бастаңыз.
Ақаулық қайта орын алса, қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.
1) Ең көбі 5 сағат өткеннен кейін бағдарлама автоматты түрде аяқталады.
2) Үлкен заттарды (мысалы, үлкен ақжаймалар) кептірген кезде кей жерлері дымқыл
қалпы қалуы мүмкін.
Егер кептіру нәтижелері
қанағаттанарлық болмаса
•
•
•
•
•
•
Дұрыс бағдарлама орнатылмаған.
Сүзгі бітеліп қалған.
Конденсатор бітеліп қалған.
Құрылғыға өте көп кір салынған.
Барабанның іші лас.
Өткізгіш сенсорының параметрі
дұрыс орнатылмаған (Жақсырақ
•
•
параметрді "Параметрлер - Кірде
қалған ылғал деңгейін реттеу"
тарауынан қараңыз).
Ауа шығаратын саңылаулар
бітелген.
Бөлме температурасы тым төмен
немесе тым жоғары (бөлменің
оңтайлы температурасы 19°C
градустан 24°C градусқа дейін)
13. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК
Биіктігі x Ені x Тереңдігі
850 x 600 x 540 мм (ең көбі 570 мм)
Құрылғының есігі ашық тұрған кездегі
макс. тереңдігі
1030 мм
Құрылғының есігі ашық тұрған кездегі
макс. ені
950 мм
Реттеуге болатын биіктік
850 мм (+ 15 мм - тіректерді реттеу)
Барабанның сыйымдылығы
104 л
Кірдің макс. салмағы
7 кг
Кернеу
230 В
Жиілік
50 Гц
Қажетті сақтандырғыш
10 A
Жалпы қуаты
2250 Вт
Қуат тиімділігі санаты
B
Қуатты тұтыну 1)
4,30 кВт/сағ
Жылдық пайдаланылатын қуат
көлемі 2)
504 кВт/сағ
ҚАЗАҚ
19
Қосулы тұрғанда пайдаланылатын қуат 0,41 Вт
мөлшері
Сөндірулі тұрғанда пайдаланылатын
қуат мөлшері
0,41 Вт
Қолдану түрі
Тұрмыста қолдану
Рұқсат етілген бөлме температурасы
+ 5°C бастап + 35°C дейін
Төмен кернеумен жұмыс істейтін және IPX4
ылғалға қарсы қорғалмаған жерлерден
басқа жерлердің барлығы қатты заттар
және ылғалдың кіруіне жол бермейтін
қорғаныс қабатымен қорғалған
1) EN 61121 стандарты бойынша. 7 кг мақта мата 1000 мин/айн бойынша
айналдырылады.
2) Жылдық пайдаланылатын қуаттың кВт/сағ мәнімен көрсетілетін көлемі, мақта
матаны толтыра және жартылай толтыра салып, қуат аз тұтынатын стандартты мақта
мата бағдарламасымен 160 кептіру циклын орындау негізінде анықталған. Әр циклдың
пайдаланатын қуатының мөлшері құрылғының қалай пайдаланылғанына байланысты
(REGULATION (EU) № 392/2012).
13.1 Ресурстарды пайдалану ақпараты
Бағдарлама
Айналдыру / қалған
ылғалдылық
Кептіру
уақыты
Қуатты
тұтыну
Мақта мата 7 кг
Cupboard Dry
(Шкафқа)
Iron Dry (Үтіктеуге)
1400 мин/айн / 50%
115 мин.
3,77
кВт/сағ
1000 мин/айн / 60%
131 мин.
4,30
кВт/сағ
1400 мин/айн / 50%
96 мин.
3,04
кВт/сағ
1000 мин/айн / 60%
109 мин.
3,47
кВт/сағ
1200 мин/айн / 40%
48 мин.
1,26
кВт/сағ
800 мин/айн / 50%
55 мин.
1,43
кВт/сағ
Synthetic (Синтетика) 3 кг
Cupboard Dry
(Шкафқа)
14. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР
Белгі
салынған материалдарды
қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз.
Орам материалдарын қайта өңдеуден
өткізу үшін тиісті контейнерлерге
салыңыз. Электрлік және
электроникалық құрылғылардың
қалдығын қайта өңдеуден өткізу
арқылы, қоршаған ортаға және
20
www.electrolux.com
адамның денсаулығына зиын
келтіретін жағдайларға жол бермеуге
өз үлесіңізді қосыңыз. Белгі
салынған құрылғыларды тұрмыстық
қалдықтармен бірге тастамаңыз.
Өнімді жергілікті қайта өңдеу
орталығына өткізіңіз немесе жергілікті
мекемеге хабарласыңыз.
МАКЕДОНСКИ
21
СОДРЖИНА
1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ................................................................... 22
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ.................................................................. 25
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ............................................................................... 26
4. КОНТРОЛНА ТАБЛА.......................................................................................27
5. ТАБЕЛА НА ПРОГРАМИ................................................................................ 28
6. ОПЦИИ.............................................................................................................29
7. ПОСТАВКИ...................................................................................................... 30
8. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА............................................................................ 31
9. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА...........................................................................31
10. ПОМОШ И СОВЕТИ......................................................................................33
11. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ........................................................................................33
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ.............................................................................36
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ............................................................................... 37
НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС
Ви благодариме што го избравте овој апарат на Electrolux. Одбравте
производ којшто носи со себе децении на професионално искуство и
иновации. Уникатен и стилски, дизајниран е специјално за вас. Секогаш кога
ќе го користите, можете да бидете сигурни дека ќе имате добри резултати во
секое време.
Добредојдовте во Electrolux.
Посетете ја нашата страница за да:
Добиете корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање:
www.electrolux.com/webselfservice
Го регистрирате вашиот производ за подобро сервисирање:
www.registerelectrolux.com
Купувате дополнителен прибор, потрошни или оригинални резервни
делови за вашиот апарат:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖА И УСЛУГА ЗА КОРИСНИЦИ
Секогаш користете оригинални резервни делови.
Кога ќе контактирате со нашиот Овластен сервис, треба да ги имате на
располагање следниве податоци: Модел, број на производот, сериски број.
Информациите може да ги најдете на плочката со спецификации.
Предупредување / Внимание - Безбедносни информации
Општи информации и совети
Информации за животната средина
Можноста за промени е задржана.
22
1.
www.electrolux.com
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтажата и употребата на овој апарат,
внимателно прочитајте ги доставените упатства.
Производителот не сноси одговорност за направена
повреда или штета кои се резултат на неправилна
монтажа или употреба. Секогаш чувајте ги
упатствата на сигурно и безбедно место за
подоцнежна употреба.
1.1 Безбедност на деца и ранливи лица
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од задушување, повреда или траен
инвалидитет.
•
•
•
•
•
•
•
•
Апаратот може да го користат деца од 8 годишна
возраст и нагоре и лица со попреченост во
развојот ако им се дадени упатства и/или им е
даден надзор за да можат да го користат апаратот
со сигурност и да ги разберат потенцијално
вклучените ризици.
Не дозволувајте им на децата да играат со
апаратот.
Децата помали од 3 години треба да се држат
понастрана од апаратот освен ако не се постојано
надгледувани.
Држете ја амбалажата подалеку од децата и
разрешете се соодветно од него.
Чувајте ги сите детергенти настрана од дофат на
деца.
Чувајте ги децата и домашните миленичиња
настрана од вратата на апаратот кога е отворена.
Ако апаратот има уред за заштита на деца, треба
да вклучи.
Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат
апаратот без надзор.
МАКЕДОНСКИ
23
1.2 Општа безбедност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не менувајте ги спецификациите на овој апарат.
Ако машината за сушење е ставена врз машината
за перење, користете го приборот за местење.
Комплетот за местење, достапен кај вашиот
овластен продавач, може да се користи само со
уредот наведен во упатството испорачано со
приборот. Прочитајте го внимателно пред
монтажата (Погледнете во летокот за монтажа).
Апаратот може да се постави самостојно или под
кујнска работна површина со правилен простор
(погледнете во летокот за монтажа).
Не монтирајте го апаратот зад врата што може да
се заклучува, лизгачка врата или врата со шарки
на спротивната страна, кадешто вратата на
апаратот не може целосно да се отвори.
Отворите за вентилација во основата (ако ги има)
не смеат да бидат попречени од таписон, килим
или било каков покривач за под.
Поврзете го приклучокот за струја со штекерот на
крајот од монтажата. Внимавајте штекерот да е
пристапен по монтажата.
Уверете се дека имате добро проветрување во
собата каде што е машината за да избегнете
враќање на гасовите од други апарати што горат
различно гориво, вклучувајќи и отворен оган.
Издувниот воздух не смее да биде испуштен во
оџак кој се користи за издувните гасови кои
доаѓаат од запаливиот гас на некои апарати или од
други горива.
Доколку се оштети кабелот за напојување, тој
треба да биде заменет од страна на
производителот, негов Овластен сервисен центар
или слично квалификувани лица за да се избегне
опасност.
24
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Почитувајте ја максималната количина на полнење
од 7 kg (погледнете во поглавјето „Табела со
програми“).
Не го користете апаратот ако предметите се
извалкани со индустриски хемикалии.
Исчистете ги влакенцата или сите остатоците од
амбалажата кои се насобрале околу апаратот.
Не користете го апаратот без филтер. Исчистете
го филтерот за влакненца пред или после секоја
употреба.
Не сушете неиспрани предмети во машината за
сушење.
Предметите извалкани со супстанции какви што се
масло за готвење, ацетон, нафта, керозин,
средства за чистење дамки, терпентин, восоци и
средства за отстранување восок треба да се
измијат во топла вода со повеќе детергент пред да
се сушат во машината за сушење.
Предмети од гумена пена (пена од латекс), капи за
туширање, водоотпорни ткаенини, предмети со
гумена подлога и облека или перници со подлошки
од гумена пена не смеат да се сушат во машината
за сушење.
Омекнувачите за ткаенини или сличните
производи треба да се користат како што е
определено во упатството на омекнувачот.
Извадете ги сите предмети од алиштата кои може
да предизвикаат пожар како запалки или ќибрит.
Не прекинувајте ја машината за сушење алишта
пред крајот на циклусот за сушење, освен ако сите
алишта не се извадат брзо од машината и не се
распостелат за да се испушти топлината.
Последниот дел од циклусот на машината за
сушење е без топлина (циклус за ладење) како
гаранција дека алиштата ќе бидат на температура
што нема да ги оштети.
МАКЕДОНСКИ
•
25
Пред одржување, исклучете го апаратот и
извадете го штекерот за струја од приклучницата.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
2.1 Монтажа
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Отстранете ја сета амбалажа и
транспортните завртки.
Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
Следете ги инструкциите за
монтирање дадени со апаратот.
Секогаш внимавајте кога го
пренесувате апаратот затоа што е
тежок. Секогаш користете
сигурносни ракавици и
приложените обувки.
Не монтирајте го и не
употребувајте го апаратот онаму
каде што температурата е под 5°C
или повисока од 35°C.
Подот каде што треба да се
монтират апаратот мора да биде
рамен, стабилен, отпорен на
топлина и чист.
Проверете дали има циркулација
на воздух меѓу апаратот и подот.
Кога го пренесувате секогаш
држете го апаратот во вертикална
положба.
Задната површина на апаратот
мора да се постави кон ѕидот.
Кога апаратот е поставен во
неговата постојана позиција,
проверете дали е целосно
порамнет со помош на либела. Ако
не е, приспособете ги ногарките
додека не се порамни.
2.2 Поврзување на струја
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од пожар и струен
удар.
•
•
Апаратот мора да биде заземјен.
Проверете дали информацијата за
напојување со струја на плочката
со спецификации се совпаѓа со
напојувањето со струја. Доколку не
се совпаѓа, контактирајте со
електричар.
•
•
•
•
•
Секогаш користете правилно
монтиран штекер отпорен на
струјни удари.
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжени кабли.
Не повлекувајте го кабелот за
струја за да го исклучите апаратот.
Секогаш повлекувајте го
приклучокот.
Не допирајте го кабелот за струја
или приклучокот со влажни раце.
Апаратот ги исполнува барањата
предвидени со Директивите на ЕЕЗ.
2.3 Употребa
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од повреди,
струен удар, пожар,
изгореници или
оштетување на апаратот.
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат е само за домашна
употреба.
Не сушете ги оштетените алишта
(искинати, излижани) кои содржат
постава или полнење.
Сушете само ткаенини што можат
да се сушат во машина за сушење.
Следете ги упатствата на етикетата
на секое парче од облеката.
Ако сте ги испрале вашите алишта
со отстранувач за дамки,
стартувајте дополнителен циклус
на плакнење пред да ја пуштите
машината за сушење.
Немојте да пиете или да
подготвувате храна со
кондензирана/дестилирана вода.
Таа може да предизвика
здравствени проблеми кај луѓето и
животните.
Немојте да седите или да стоите на
отворената врата.
Не сушете неисцедени влажни
алишта во машината за сушење.
26
www.electrolux.com
2.4 Нега и чистење
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
оштетување на апаратот.
•
•
•
Не користете воден спреј и пареа
за чистење на апаратот.
Чистете го апаратот со мека,
влажна крпа. Користете само
неутрални детергенти. Не
користете абразивни производи,
абразивни сунгери за чистење,
растворувачи или метални
предмети.
•
•
Исклучете го апаратот од струја и
вода.
Извадете го електричниот кабел
блиску до апаратот и фрлете го.
Извадете ја кваката на вратата за
да спречите затварање на деца или
миленици во барабанот.
Фрлете го апаратот во согласност
со условите за фрлање на
Искористена електрична и
електронска опрема (ИЕЕО).
2.5 Расходување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
задушување.
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
1
2
3
4
11
5
10
6
9
7
8
За полесно полнење на
алишта или полесно
монтирање вратата е
двострана. (видете ја
посебната брошура).
Pезервоар
Контролна табла
Врата на апаратот
Основен филтер
Копче за вратата на кондензаторот
Отвори за проток на воздух
Ногарки за нивелирање
Врата на кондензаторот
Капак на кондензаторот
Затворачи за капакот на
кондензаторот
11 Плочка со спецификации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
МАКЕДОНСКИ
27
4. КОНТРОЛНА ТАБЛА
1
3
2
4
5
6
7
8
1 Копче за програми и прекинувач за
ИСКЛУЧУВАЊЕ
2 Показни светла
3 Екран
4
допирна површина Bреме
5
допирна површина Одложено
6
допирна површина
Сигнализатор
7
допирна површина
Чувствителни
8
допирна површина Старт/
Пауза
Допирните површини
допирајте ги со вашиот
прст во областа со
симболот и името на
опцијата. Не носете
ракавици кога работите со
контролната табла.
Проверете дали
контролната табла е чиста
и сува.
4.1 Показни светла
Показни светла
Опис
Фаза на сушење
Фаза на ладење
Фаза против туткање
Кондезаторот
Pезервоар
Филтер
Одложен почеток
Блокада за деца
28
www.electrolux.com
Показни светла
Опис
Звучни сигнали
Времетраење на програмата
-
Времетраење на сушењето
-
Времетраење на одложениот почеток
5. ТАБЕЛА НА ПРОГРАМИ
Програми
Вид на полнење
Полнење
(макс.)1) /Ознака
на ткаенината
Памучни
Екстра
Ниво на сушење: екстра суви.
7kg/
Cилно суво
Ниво на сушење: целосно суви.
7kg/
Ниво на сушење: суви за во плакар.
7kg/
Ниво на сушење: погодни за пеглање.
7kg/
Плакар2)3)
Пеглање2)
Синтетика
Екстра
Ниво на сушење: екстра суви.
3kg/
Плакар2)
Ниво на сушење: суви за во плакар.
3kg/
Пеглање
Ниво на сушење: погодни за пеглање.
3kg/
Памучни и синтетички ткаенини.
Програма со ниска температура.
Програма за чувствителни алишта со
топол воздух.
2kg/
Време
Со оваа програма можете да ја
користите опцијата Bреме и да го
поставите времетраењето на
програмата.
7kg/
Освежување
Освежување на ткаенини кои биле
складирани.
1kg
Екстра кратко
мешани
Грижа за волна
Освежување на волнени ткаенини.
Волнените алишта стануваат меки и
1kg
удобни. Извадете ги алиштата веднаш
по завршетокот на програмата.
МАКЕДОНСКИ
Програми
Нежни
Облека за
спортување
Лесно
Вид на полнење
Чувствителни ткаенини.
29
Полнење
(макс.)1) /Ознака
на ткаенината
2kg/
Спортска облека, тенки и лесни
ткаенини, микровлакна, полиестер, кои 2kg/
не се пеглаат.
Ткаенини кои лесно се одржуваат и за
кои е потребно минимално пеглање.
Резултатите од сушењето може да се
разликуваат во зависност од
ткаенината. Протресете ги алиштата
пред да ги ставите во апаратот. Кога
ќе заврши програмата, веднаш
извадете ги алиштата и ставете ги на
сушалка.
1kg (или 5
кошули)/
1) Максималната тежина се однесува на суви алишта.
2) Само за институти за тестирање: Стандардните програми за тестирање се
наведени во документот EN 61121.
3) Програмата
Памучни Плакар е „Стандардна програма за памучни алишта“.
Истата е соодветна за сушење на нормално влажни памучни алишта и е најефикасна
програма за штедење на енергија за сушење на влажни памучни алишта.
6. ОПЦИИ
6.1 Bреме
Оваа опција е применлива само кај
програмата Време. Можете да го
поставите траењето на програмата, од
минимум 10 минути до максимум 2
часа. Поставувањето на траењето е
поврзано со количината на алишта во
апаратот.
Ви препорачуваме да
поставите кратко траење
за мали количини на
алишта или само за едно
парче облека.
6.2 Чувствителни
Со оваа опција можете да ја поставите
програмата за сушење на нежни
алишта на ниска температура.
Користете ја оваа опција за ткаенини
на
кои го имаат симболот
фабричката етикета (на пр. акрил,
вискоза).
6.3 Сигнализатор
сигнализаторот можете да го
слушнете:
•
•
•
на крајот на циклусот
на почетокот и крајот на фазата
против туткање
на прекинот на циклусот
Стандардно, функцијата на
сигнализаторот е секогаш вклучена.
Оваа функција може да ја искористите
за вклучување ии исклучување на
звукот.
Опцијата Сигнализатор
можете да ја вклучите со
сите програми.
30
www.electrolux.com
6.4 Табела со опции
Програми1)
Памучни
Екстра
■
■
Cилно суво
■
■
Плакар
■
■
Пеглање
■
■
Екстра
■
■
Плакар
■
■
Пеглање
■
■
Синтетика
Екстра кратко
мешани
Време
■
■
■
■
■
Освежување
■
■
Нежни
■
■
Облека за
спортување
■
■
■
■
Грижа за волна
Лесно
1) Заедно со програмата, може да поставите 1 или повеќе опции. За да ги вклучите
или исклучите, притиснете ја соодветната допирна површина.
7. ПОСТАВКИ
A
B
C
D
E
A. Bреме допирна површина
B. Одложено допирна површина
C. Сигнализатор допирна површина
D. Чувствителни допирна површина
E. Старт/Пауза допирна површина
МАКЕДОНСКИ
7.1 Функција за блокада за
деца
Оваа опција ги спречува децата да си
играат со апаратот кога работи некоја
програма. Програматорот и допирните
површини се заклучени.
Отклучен е само прекинувачот за
исклучување
.
Вклучување на опцијата
блокада за деца:
1. Искористете го програматорот за
да поставите програма.
2. Почекајте околу 8 секунди.
3. Притиснете ги и држете ги
истовремено допирните полиња
(A) и (D). Показното светло за
блокада за деца се пали.
Показното светло за блокада за деца
се пали.
Можно е да ја исклучите
опцијата за блокада за
деца додека работи некоја
програма. Притиснете ги и
задржете ги истите
допирни површини додека
не се исклучи показното
светло за блокада за деца.
31
7.2 Приспособување на
нивото на преостаната
влажност на алиштата
За да го смените фабричкото ниво на
преостаната влажност на алиштата:
1. Користете го програматорот за да
поставите програма.
2. Почекајте околу 8 секунди.
3. Притиснете ги и држете ги
истовремено копчињата (A) и (B).
Се пали едно од овие показни светла:
•
•
алишта
максимално суви
многу суви алишта
нормално суви алишта
•
4. Притискајте го копчето (E) повеќе
пати, додека не се вклучи
показното светло за точното ниво.
5. За да го потврдите
приспособувањето, притиснете ги
и задржете ги истовремено
отприлика 2 секунди копчињата (A)
и (B).
8. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА
Пред првата употреба на апаратот:
•
Исчистете го барабанот за сушење
со влажна крпа.
•
Вклучете кратка програма (на пр.
30 минути) со влажни алишта.
9. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
9.1 Вклучување програма без
одложен почеток
1. Подгответе ги алиштата и
наполнете го апаратот.
ВНИМАНИЕ!
Кога ја затворате
вратата, внимавајте
алиштата да не се
заглавуваат помеѓу
вратата на апаратот и
гумената заптивка.
2. Поставете ја соодветната
програма и опциите според видот
на алишта.
На екранот се прикажува
времетраењето на програмата.
32
www.electrolux.com
Времето на сушење што го
гледате е поврзано со
полнење од 5 kg за
памучни и тексас
програми. За другите
програми, времето на
сушење е поврзано со
препорачаните полнења.
Времето на сушење на
памучните и тексас
програми со полнење
поголемо од 5 kg е
подолго.
3. Притиснете ја допирната
површина Старт/Пауза.
Програмата започнува.
9.2 Почнување на програмата
со одложен почеток
1. Поставете ја соодветната
програма и опциите според видот
на алишта.
2. Притискајте го копчето за одложен
почеток повторно и повторно
додека на екранот не се прикаже
времето на одложување што
сакате да го поставите.
Можете да го одложите
почетокот на програма
за сушење од минимум
30 минути до максимум
20 часа.
3. Притиснете ја допирната
површина Старт/Пауза.
Екранот го покажува одбројувањето на
одложениот почеток.
Кога ќе заврши одбројувањето,
започнува програмата.
•
Се слуша испрекинат звучен
сигнал.
•
Показното светло
•
•
Показното светло
трепка.
Се вклучува показното светло
Старт/Пауза.
трепка.
Апаратот продолжува да работи со
фазата против туткање отприлика 30
минути.
Фазата против туткање ги измазнува
алиштата.
Можете да ги извадите алиштата пред
завршувањето на фазата против
туткање. Ви препорачуваме, за
подобри резултати, да ги извадите
алиштата кога фазата е скоро или
целосно завршена.
Кога фазата против туткање е
завршена:
е вклучено, но
•
Показното светло
не трепка.
•
Показното светло
е вклучено, но
не трепка.
показното светло Старт/Пауза се
гаси.
•
1. Свртете го Програматорот на
ИСКЛУЧЕНО
2. Отворете ја вратата на апаратот.
3. Извадете ги алиштата.
4. Затворете ја вратата на апаратот.
Чистете го филтерот и
празнете го садот за вода
секогаш по завршувањето
на програмата.
9.3 Промена на програма
9.5 Во состојба на
подготвеност
1. Свртете го програматорот на
ИСКЛУЧЕНО
2. Поставете ја програмата.
За да се намали потрошувачката на
енергија, оваа функција автоматски го
исклучува апаратот:
9.4 На крај од програмата
Кога програмата за перење е
завршена:
•
•
После 5 минути ако не ја
стартувате програмата.
После 5 минути од крајот на
програмата.
МАКЕДОНСКИ
33
10. ПОМОШ И СОВЕТИ
10.1 Подготвување на
алиштата
•
•
•
•
•
•
•
•
Затворете ги патентите.
Затворете ги патентите на
прекривките за јорган.
Вратоврските или украсните ленти
(на пр. лентите од престилка) не
треба да се сушат. Врзете ги пред
да започнете некоја програма.
Извадете ги сите предмети од
џебовите.
Ако некое парче облека има
внатрешен слој од памук,
превртете го наопаку. Внимавајте
памучниот слој да биде на
надворешната страна.
Ви препорачуваме да ја поставите
точната програма која е
применлива за видот на ткаенини
кои се во апаратот.
Фабричка
етикета
•
•
•
Не ставајте ги темните алишта
заедно со светлите. Темните бои
може да се прелеат.
Користете соодветна програма за
памучни, жерсе и трикотажа за да
спречите стеснување.
Проверете дали големината на
полнењето не е поголема од
максималната којашто е наведена
во табелата со програми.
Сушете само алишта кои се
соодветни за машина за сушење на
алишта. Видете ја фабричката
етикета на алиштата.
Немојте да ги сушите големите и
малите алишта заедно. Малите
алишта може да се заглават во
поголемите и да останат
неисушени.
Опис
Алиштата се погодни за сушење во машина за сушење на
алишта.
Алиштата се погодни за сушење во машина за сушење на
алишта.
Алиштата се погодни за сушење во машина за сушење на
алишта само на ниска температура.
Алиштата не се погодни за сушење во машина за сушење на
алишта.
11. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
11.1 Чистење на филтерот
1.
2.
2
1
34
www.electrolux.com
3.
4.
5.1)
6.
1
2
1) ако е потребно, исчистете го филтерот со топла вода.
11.2 Цедење на садот за вода
1.
2.
3.
4.
Водата од садот со вода
може да ја користите како
алтернатива за
дестилирана вода (на пр.
за пеглање на пареа).
Пред да ја користите
водата, исчистете ги
остатоците од нечистотија
со филтер.
МАКЕДОНСКИ
35
11.3 Чистење на кондензаторот
1.
2.
3.
4.
2
1
1
2
11
2
1
5.
6.
7.
8.
12
3
11.4 Чистење на барабанот
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Исклучете го апаратот
пред да го чистите.
Користете стандарден неутрален
детергент за чистење на внатрешната
површина на барабанот и на ребрата
на барабанот. Избришете ги
исчистените површини со мека крпа.
ВНИМАНИЕ!
Не користете абразивни
средства или челична
жица за чистење на
барабанот.
11.5 Чистење на контролната
табла и куќиштето
Користете стандарден неутрален
детергент за чистење на контролната
табла и куќиштето.
Користете влажна крпа за чистење.
Избришете ги исчистените површини
со мека крпа.
36
www.electrolux.com
ВНИМАНИЕ!
Не користете средства за
чистење мебел или
средства за чистење што
може да предизвикаат
корозија за чистење на
апаратот.
11.6 Чистење на отворите за
воздух
Користете правосмукалка за да ги
извадите влакненцата од отворите за
воздух.
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ
Проблем
Можно решение
Не можете да го вклучите апаратот.
Проверете дали приклучокот за струја
е вклучен во штекерот.
Проверете ги осигурувачите (во
домашната инсталација).
Програмата не почнува да работи.
Притиснете Старт/Пауза.
Проверете дали вратата на апаратот е
затворена.
Вратата на апаратот не се затвора.
Проверете дали филтерот е правилно
монтиран.
Внимавајте алиштата да не се
заглават помеѓу вратата на апаратот и
гумената заптивка.
Апаратот запира за време на
работата.
Проверете дали садот за вода е
празен. Притиснете на Старт/Пауза за
да започне програмата.
Времето на циклусот е многу долго
или сушењето дава незадоволителни
резултати.1)
Проверете дали тежината на алиштата
е соодветна со времетраењето на
програмата.
Проверете дали филтерот е чист.
Алиштата се превлажни. Пуштете ги
алиштата уште еднаш на центрифуга.
Проверете дали собната температура
е повисока од +5°C и пониска од
+35°C. Оптималната собна
температура е од 19°C до 24°C.
Поставете програма за Време или
програма за Екстра.2)
На екранот се прикажува Err.
Ако сакате да поставите нова
програма, исклучете го и вклучете го
апаратот.
Проверете дали опциите се
применливи за програмата.
МАКЕДОНСКИ
Проблем
Можно решение
На екранот се прикажува (на пр. Е51).
Вклучете го и исклучете го апаратот.
Започнете нова програма. Ако
повторно се јави проблемот, јавете се
во сервисот.
37
1) После максимум 5 часа, програмата автоматски завршува.
2) Може да се случи некој дел да остане влажен кога сушите големи алишта (на пр.
чаршафи за кревет ).
Ако резултатите од сушењето се
незадоволителни
•
•
•
•
•
•
Поставената програма е погрешна.
Филтерот е затнат.
Кондензаторот е затнат.
Има премногу алишта во апаратот.
Барабанот е валкан.
Неправилно поставување на
сензорот за спроведливост
( Видете во поглавјето "Поставки -
Прилагодување на нивото на
влажност на преостанатите
алишта" за подобра поставка).
• Отворите за воздух се затнати.
• Собната температура е многу ниска
или многу висока ( оптимална
собна температура е од 19°C до
24°C )
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Ширина x Висина x Длабочина
850 x 600 x 540 mm (максимум 570 mm)
Макс. длабочина со отворена врата на
апаратот
1030 mm
Макс. ширина со отворена врата на
апаратот
950 mm
Проспособлива висина
850 mm (+ 15 mm - регулација на
ногалките)
Капацитет на барабанот
104 l
Максимална количина на полнење
7 kg
Волтажа
230 V
Фреквенција
50 Hz
Неопходен осигурувач
10 A
Вкупна моќност
2250 W
Класа на енергетска ефикасност
B
Потрошувачка на енергија1)
4,30 kWh
Годишна потрошувачка на енергија2)
504 kWh
Лев - вклучен режим на потрошувачка
на енергија
0,41 W
38
www.electrolux.com
Исклучен режим на потрошувачка на
енергија
0,41 W
Вид на користење
Домаќинство
Дозволена температура во околината
+ 5°C до + 35°C
Ниво на заштита од навлегување на
IPX4
тврди честички и влага обезбедено со
заштитниот капак, освен кога опремата
со низок напон нема заштита од влага
1) Во согласност со EN 61121. 7kg памук и брзина на центрифугата од 1000 rpm (врт.
во мин.).
2) Годишна потрошувачка на енергија годишно во kWh, врз основа на 160 циклуси на
сушење на стандардна програма за памучни алишта со целосно и делумно полнење,
и потрошувачка во режими со мала потрошувачка на енергија. Реалната
потрошувачка на енергија во еден циклус зависи од тоа како се користи апаратот
(РЕГУЛАТИВА (ЕУ) Бр. 392/2012).
13.1 Потрошувачка
Програмa
Вртење при / заостаната
влажност
Време на
сушење
Потрошу
вачка на
енергија
Памучни 7 kg
Плакар
Пеглање
1400 врт/мин. 50%
115 мин.
3,77 kWh
1000 врт/мин. 60%
131 мин.
4,30 kWh
1400 врт/мин. 50%
96 мин.
3,04 kWh
1000 врт/мин. 60%
109 мин.
3,47 kWh
1200 врт/мин. 40%
48 мин.
1,26 kWh
800 врт/мин. 50%
55 мин.
1,43 kWh
Синтетика 3 kg
Плакар
14. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Рециклирајте ги материјалите со
фрлајте ги апаратите озанчени со
симболот . Ставете ја амбалажата
во соодветни контејнери за да ја
рециклирате. Помогнете во заштитата
на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
симболот во отпадот од
домаќинството. Вратете го производот
во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја
вашата општинска канцеларија.
СРПСКИ
39
САДРЖАЈ
1. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ....................................................................... 40
2. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ....................................................................... 43
3. ОПИС ПРОИЗВОДА........................................................................................44
4. КОМАНДНА ТАБЛА.........................................................................................45
5. ТАБЕЛА ПРОГРАМА.......................................................................................46
6. ОПЦИЈЕ........................................................................................................... 47
7. ПОДЕШАВАЊА............................................................................................... 48
8. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ................................................................................... 49
9. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 49
10. КОРИСНИ САВЕТИ.......................................................................................50
11. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ......................................................................................51
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА............................................................................. 54
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ.................................................................................... 55
МИ МИСЛИМО НА ВАС
Хвала вам што сте купили Electrolux уређај. Одабрали сте производ који са
собом носи више деценија професионалног искуства и иновација. Генијалан
и модеран, дизајниран је имајући у виду вас. Према томе, сваки пут када га
користите можете бити сигурни да ћете добити одличне резултате .
Добро дошли у Electrolux.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за
проблеме, информације о сервисирању:
www.electrolux.com/webselfservice
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registerelectrolux.com
Купите додатни прибор, потрошни материјал и оригиналне резервне
делове за свој уређај:
www.electrolux.com/shop
БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности
Опште информације и савети
Информације о заштити животне средине
Задржано право измена.
40
1.
www.electrolux.com
УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ
Пре него што започнете са инсталацијом и
коришћењем овог уређаја, пажљиво прочитајте
приложено упутство. Произвођач није одговоран за
било какве повреде или штете које су резултат
неисправне инсталације или употребе. Чувајте
упутство за употребу на безбедном и приступачном
месту за будуће коришћење.
1.1 Безбедност деце и осетљивих особа
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од угушења, повређивања или
трајног инвалидитета.
•
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу користити деца старости од 8 и
више година и особе са умањеним способностима,
под условом да су добили инструкције и/или им је
пружен надзор у вези са безбедним коришћењем
уређаја и да разумеју потенцијалне опасности у
случају његовог коришћења.
Немојте дозволити деци да се играју уређајем.
Децу до 3 године старости треба држати даље од
уређаја, осим ако су стално под надзором.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је
на одговарајући начин.
Детерџенте држите ван домашаја деце.
Децу и кућне љубимце држите подаље од уређаја
док су врата отворена.
Ако овај апарат има уређај за безбедност деце,
исти би требало да буде активиран.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
1.2 Опште мере безбедности
•
•
Не мењајте спецификацију овог уређаја.
Ако поврх машине за прање веша стављате
машину за сушење веша, у ту сврху користите
СРПСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
41
комплет за слагање. Комплет за слагање, која се
може наћи код овлашћеног продавца, може се
користити само са уређајем наведеним у упутству
приложеном уз овај прибор. Пажљиво га
прочитајте пре монтирања (погледајте брошуру за
Инсталирање).
Уређај може да се инсталира самостално или
испод кухињсих елемената са одговарајућим
простором (погледајте брошуру за Инсталирање).
Немојте инсталирати уређај иза врата која се
закључавају, клизних врата нити врата са шарком
на супротној страни, која би онемогућила да се
врата уређаја отворе до краја.
Отвори за вентилацију у постољу (ако их има) не
смеју бити заклоњени тепихом, простирком или
било каквом подном облогом.
Прикључите главни кабл за напајање на зидну
утичницу тек на крају поступка инсталације.
Уверите се да је после постављања уређаја
струјни утикач доступан.
Обезбедите добру вентилацију у просторији у којој
се налази уређај како бисте избегли да се
просторија испуни издувним гасовима других
уређаја насталих сагоревањем неких других врста
горива, укључујући и сагоревање отвореним
пламеном.
Издувни гасови не смеју се испуштати у цев која
служи за одвод издувних гасова из уређаја у
којима сагорева гас или друга горива.
Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора
да замени произвођач, одговарајући Овлашћени
сервисни центар или лица сличне квалификације,
како би се избегла опасност од електрицитета.
Не прекорачујте максималну количину веша од 7 кг
(погледајте у одељку „Табела програма“.).
Немојте користити уређај ако су предмети
запрљани индустријским хемикалијама.
42
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Очистите отпала влакна или труње од амбалаже
које се накупило око уређаја.
Уређај немојте пуштати у рад без филтера. Филтер
за отпала влакна очистите пре или после сваког
коришћења.
Немојте да сушите неопране ствари у машини за
сушење веша.
Ствари које су запрљане супстанцама као што су
уље за кување, ацетон, алкохол, бензин, керозин,
средства за уклањање флека, терпентин, восак и
средства за уклањање воска требало би да се
оперу у топлој води са додатном количином
детерџента пре сушења у машини.
Ствари као што су сунђераста гума (пена од
латекса), капе за туширање, водоотпорни
материјали, комади и одећа који су постављени
гумом или јастуци пуњени ватом од сунђерасте
гуме не смеју да се суше у машини за сушење
веша.
Фабрички омекшивачи или слични производи
морају се користити искључиво како је наведено у
упутству произвођача.
Уклоните све ствари из предмета који би могли
бити извор пожара, као што су упаљачи или
шибице.
Никада не заустављајте машину за сушење веша
пре краја циклуса сушења; у случају да то урадите,
брзо уклоните све ствари и распоредите их тако да
се топлота распореди.
Последњи део циклуса машине за сушење веша је
без топлоте (циклус хлађења) како би веш био на
температури која га неће оштетити.
Пре било каквог поступка одржавања уређаја,
искључите га и извадите утикач кабла за напајање
из зидне утичнице.
СРПСКИ
43
2. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ
2.1 Инсталација
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уклоните комплетну амбалажу и
завртње за транспорт.
Немојте да монтирате или
користите оштећен уређај.
Придржавајте се упутства за
монтирање које сте добили уз
уређај.
Увек водите рачуна приликом
померања уређаја зато што је
тежак. Увек користите заштитне
рукавице и затворену обућу.
Немојте да инсталирате или
користите уређај тамо где
температура може да буде нижа од
5 °C или виша од 35 °C.
Област пода на којој ће уређај бити
монтиран мора бити равна,
стабилна, отпорна на топлоту и
чиста.
Уверите се да постоји циркулација
ваздуха између уређаја и пода.
Приликом премештања, уређај увек
мора да стоји вертикално.
Задњи део уређаја мора да буде
ослоњен на зид.
Када се уређај постави у стални
положај, уз помоћ либеле
проверите да ли је потпуно
нивелисан. Ако није, подесите
ногице док се не изневелише.
2.2 Електрични прикључак
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од пожара и
електричног удара.
•
•
•
•
Уређај мора да буде уземљен.
Проверите да ли информације о
напону и струји на плочици са
техничким карактеристикама
одговарају извору напајања.
Уколико то није случај, обратите се
електричару.
Користите искључиво правилно
инсталирану утичницу, отпорну на
ударце.
Не користите адаптере за
вишеструке утикаче и продужне
каблове.
•
•
•
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утчнице.
Немојте додиривати кабл за
напајање нити мрежни утикач
влажним рукама.
Овај уређај је усклађен са
директивама Европске уније.
2.3 Употреба
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од струјног
удара, пожара, опекотина
или оштећења уређаја.
•
•
•
•
•
•
•
Уређај је само за кућну употребу.
Немојте да сушите оштећене
(подеране, излизане) предмете које
садрже поставу или испуне.
Сушите искључиво материјале који
могу да се суше у машини за
сушење веша. Следите упутства са
етикета на вешу.
Уколико сте веш опрали уз
коришћење средства за уклањање
флека, пре сушења покрените један
допунски циклус испирања.
Кондензовану воду/дестиловану
воду из уређаја немојте пити, нити
од ње припремати храну. Може да
изазове здравствене проблеме код
људи и кућних љубимаца.
Немојте седати нити стајати на
отворена врата.
У машини за сушење веша немојте
сушити мокар веш из ког капље
вода.
2.4 Нега и чишћење
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
озлеђивања или оштећења
уређаја.
•
•
Немојте користити млаз воде или
пару за чишћење уређаја.
Уређај чистите влажном меком
крпом. У ту сврху користите само
неутралне детерџенте. Немојте
користити абразивне производе,
44
www.electrolux.com
абразивне подлоге за чишћење,
раствараче или металне предмете.
2.5 Одлагање
•
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји опасност од
повређивања или
угушења.
•
•
•
Искључијте уређај из електричног
напајања и са довода за воду.
Исеците мрежни електрични кабл
на месту које је близу уређаја и
одложите га.
Уклоните ручицу од врата да бисте
спречили да се деца или кућни
љубимци заглаве у бубњу.
Одложите апарат у складу са
важећим прописима за одлагање
отпада од електричних и
електронских уређаја (WEEE).
3. ОПИС ПРОИЗВОДА
1
2
3
4
11
5
10
6
9
7
8
Ради лакшег убацивања
веша или једноставније
инсталације, врата су
реверзибилна. (погледајте
посебан летак).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Резервоар за воду
Контролна табла
Врата уређаја
Примарни филтер
Дугме за врата кондензатора
Прорези за проток ваздуха
Подесиве ножице
Врата кондензатора
Поклопац кондензатора
Браве за поклопац кондензатора
Плочица са техничким
карактеристикама
СРПСКИ
45
4. КОМАНДНА ТАБЛА
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Дугме за избор програма и
прекидач за искључивање
2 Индикатори
3 Приказ
4
Додирна плочица Време
5
Додирна плочица Oдлагање
6
Додирна плочица Зујалица
7
Додирна плочица Осетљив веш
8
Додирна плочица Старт/Пауза
Додирне плочице
додирујте прстом у
подручју на којем је
приказан симбол или назив
опције. Немојте носити
рукавице док рукујете
командном таблом.
Постарајте се да командна
табла увек буде чиста и
сува.
4.1 Индикатори
Индикатори
Опис
Фаза сушења
Фаза хлађења
Фаза заштите од гужвања
Кондензатор
Резервоар за воду
Филтер
Одложен старт
Блокада за безбедност деце
46
www.electrolux.com
Индикатори
Опис
Звучни сигнали
Трајање програма
-
Трајање времена сушења
-
Трајање одложеног старта
5. ТАБЕЛА ПРОГРАМА
Програми
Тип веша за прање
Унос (макс.)1) /
ознака
материјала
Памук
Eкстра суво
Ниво сушења: екстра суво.
7кг/
Jако суво
Ниво сушења: јако суво.
7кг/
Ниво сушења: орман.
7кг/
Ниво сушења: погодно за пеглање.
7кг/
Oрман2)3)
Пегла2)
Синтетика
Eкстра суво
Ниво сушења: екстра суво.
3 кг/
Oрман2)
Ниво сушења: орман.
3 кг/
Пегла
Ниво сушења: погодно за пеглање.
3 кг/
Мешовито
Памучни веш и веш од синтетике.
Програм ниске температуре. Програм
за осетљив веш са топлим ваздухом.
2 кг/
Bреме сушења
Са овим програмом можете користити
опцију Време и подесити трајање
програма.
7кг/
Освежавање
Освежавање тканина које су дуго
стајале у орману.
1 кг
Освежавање
вуне
Осетљиво
Освежавање вунених тканина. Одевни
предмети од вуне постају меки и
1 кг
удобни. Извадите веш из машине
одмах по завршетку програма.
Осетљиве тканине.
2 кг/
СРПСКИ
Програми
Спортска одећа
Тип веша за прање
За сушење спортске одеће, танких и
лаганих тканина, микрофибера и
полиестера, који се не пеглају.
Унос (макс.)1) /
ознака
материјала
2 кг/
Тканине које се лако одржавају и код
којих је потребно минимално пеглање.
Резултати сушења могу се
1 кг (или 5
разликовати у зависности од врсте
Лако пеглање тканине. Протресите веш пре него што кошуља)/
га ставите у уређај. Одмах по
завршетку програма извадите веш из
машине и окачите га на вешалице.
1) Максимална тежина се односи на сув веш.
2) Само за институције које врше тестирање: Стандардни програми за тестирање
назначени су у документу EN 61121.
3) Програм
Памук Oрман је „Стандардни програм за памук“. Погодан је за
сушење уобичајено мокрог памучног веша и то је најефикаснији програм за сушење
памучног веша у смислу потрошње енергије.
6. ОПЦИЈЕ
6.1 Време
Ова опција се може примењивати
само за програм Bреме сушења.
Можете да подешавате време трајања
програма, од минимално 10 минута до
максимално 2 сата. Подешавање
трајања програма зависиће од
количине веша у уређају.
Препоручујемо да
подесите кратко време
трајања за мале количине,
или за само један комад
веша.
6.2 Осетљив веш
нижој температури. Користите ову
опцију за тканине које имају ознаку
на етикети (нпр. акрил, вискоза).
6.3 Зујалица
можете чути звук зујања када је:
•
•
•
крај циклуса
почетак и крај фазе заштите од
гужвања
прекид циклуса
Функција зујања је аутоматски увек
укључена. Ову функцију можете да
користите за активацију или
деактивацију звука.
Можете да активирате
опцију Зујалица са свим
програмима.
Помоћу ове опције можете подесити
програм сушења осетљивијег веша на
6.4 Табела опција
Програми1)
Памук
47
48
www.electrolux.com
Програми1)
Eкстра суво
■
■
Jако суво
■
■
Oрман
■
■
■
■
Eкстра суво
■
■
Oрман
■
■
Пегла
■
■
Пегла
Синтетика
■
Мешовито
Bреме сушења
■
■
■
■
Освежавање
Освежавање
вуне
■
■
Осетљиво
■
■
Спортска одећа
■
■
■
■
Лако пеглање
1) Заједно са програмом можете да подесите једну или више опција. Да бисте их
активирали или деактивирали, притисните одговарајућу командну плочицу на додир.
7. ПОДЕШАВАЊА
A
B
C
D
E
A. Време Командна плочица на додир
B. Oдлагање Командна плочица на
додир
C. Зујалица Командна плочица на
додир
D. Осетљив веш Командна плочица
на додир
E. Старт/Пауза Командна плочица на
додир
7.1 Функција блокада за
безбедност деце
Ова опција онемогућава деци да се
играју са уређајем док је у току
СРПСКИ
извршавање неког програма. Дугме за
избор програма и додирне плочице су
закључане.
Откључан је само прекидач
ИСКЉУЧЕНО.
Активирање опције блокада
за безбедност деце:
1. Користите дугме за избор
програма да бисте подесили неки
програм.
2. Сачекајте приближно 8 секунди.
3. Притисните и држите додирне
плочице (A) и (D) истовремено.
Укључује се индикатор блокаде за
безбедност деце.
Укључује се индикатор блокаде за
безбедност деце.
Опцију за безбедност деце
могуће је деактивирати док
је неки програм у току.
Притисните и задржите
исте ове додирне плочице,
све док се индикатор
функције за безбедност
деце не угаси.
49
7.2 Подешавање преосталог
степена влажности веша
Да бисте променили подразумевани
степен преостале влажности веша:
1. Користите дугме за избор
програма да бисте подесили неки
програм.
2. Сачекајте приближно 8 секунди.
3. Притисните и држите дугмад (A) и
(B) истовремено.
Укључује се један од ових индикатора:
•
максимално сув веш
•
сувљи веш
стандардно сув веш
•
4. Притисните дугме (E) више пута
све док се не укључи индикатор
одговарајућег нивоа.
5. Да бисте потврдили подешавање,
истовремено притисните дугмад
(A) и (B) и задржите их у трајању
од приближно 2 секунде.
8. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ
Пре првог коришћења уређаја:
•
Бубањ машине за сушење веша
очистите влажном крпом.
•
Покрените неки краћи програм (нпр.
30 минута) са мокрим вешом.
9. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
9.1 Покретање програма без
одложеног старта
1. Припремите веш и убаците га у
машину.
ОПРЕЗ
Водите рачуна да, када
затворите врата,
делови веша не остану
заглављени између
врата и гумене
заптивке на вратима.
2. Подесите одговарајући програм и
опције за тај тип веша.
На дисплеју се приказује трајање
програма.
Време сушења које видите
односи се на количину
веша од 5 кг за програме
за памук и џинс. За остале
програме време сушења
односи се на препоручене
количине веша. Време
сушења програма за памук
и џинс при количини веша
већој од 5 кг траје дуже.
3. Притисните додирну плочицу
Старт/Пауза.
Програм се покреће.
50
www.electrolux.com
9.2 Покретање програма са
одложеним стартом
1. Подесите одговарајући програм и
опције за тај тип веша.
2. Притискајте дугме за одлагање
старта више пута све док се на
дисплеју не појави време
одлагања које желите да подесите.
Старт неког програма
може се одложити од
минимално 30 минута
до максимално 20
часова.
3. Притисните додирну плочицу
Старт/Пауза.
На дисплеју се приказује одбројавање
до одложеног старта.
Када се одбројавање заврши, програм
се покреће.
9.3 Промена програма
Фаза заштите од гужвања спречава да
веш након сушења остане згужван.
Веш можете извадити из машине и
пре завршетка фазе заштите од
гужвања. Ради постизања најбољих
резултата препоручујемо да веш
вадите непосредно пре завршетка ове
фазе.
Када је фаза заштите од гужвања
завршена:
•
Индикатор
трепери.
•
Индикатор
светли, али више не
трепери.
Индикатор Старт/Пауза (старт/
пауза) се гаси.
•
1. Дугме за избор програма окрените
ИСКЉУЧЕНО
у положај
2. Отворите врата уређаја.
3. Извадите веш.
4. Затворите врата уређаја.
Сваки пут након завршетка
програма очистите филтер
и испразните резервоар за
воду.
1. Дугме за избор програма окрените
у положај
ИСКЉУЧЕНО
2. Подесите програм.
9.4 На крају програма
Када је програм завршен:
•
Чује се испрекидан звучни сигнал.
•
Индикатор
•
•
трепери.
Индикатор
Индикатор Старт/Пауза (старт/
пауза) је укључен.
трепери.
светли, али више не
9.5 Функција приправности
Да би се смањила потрошња
електричне енергије, ова функција
аутоматски деактивира уређај:
•
•
Уређај наставља да ради, обављајући
фазу заштите од гужвања у трајању од
око 30 минута.
Након 5 минута, уколико не
покренете програм.
Пет минута након завршетка
програма.
10. КОРИСНИ САВЕТИ
10.1 Припрема веша
•
•
•
•
Затворите рајсфершлусе на одећи.
Закопчајте дугмад на јорганским
прекривачима.
Не сушите одрешене кравате и
траке (нпр. траке од кецеље).
Вежите их пре но што покренете
неки програм.
Уклоните све предмете из џепова.
•
•
Ако неки одевни предмет има
поставу од памука, изврните га на
поставу. Постарајте се да постава
од памука увек остане на спољној
страни.
Препоручујемо да подесите
одговарајући програм, погодан за
тип тканина које сте убацили у
уређај.
СРПСКИ
•
•
•
Немојте стављати тканине тамних
боја у машину заједно са тканинама
светлих боја. Тканине тамних боја
могу пустити боју.
Користите програм који је погодан
за памучни веш, жерсеј и плетену
одећу, како бисте спречили
скупљање веша.
Уверите се да је количина веша
није већа од максималне количине
наведене у табели програма.
Ознака на
етикети
•
•
Опис
Веш је предвиђен за сушење у машини за сушење.
Веш је предвиђен за сушење у машини за сушење на већим
температурама.
Веш је предвиђен за сушење у машини за сушење само на
ниским температурама.
Веш није предвиђен за сушење у машини за сушење.
11. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
11.1 Чишћење филтера
1.
2.
2
1
3.
4.
51
Сушите искључиво веш који је
предвиђен за сушење у машини за
сушење. Због тога увек погледајте
етикету на вешу.
Не сушите истовремено мале и
велике предмете. Мали предмети
могу да се заглаве унутар великих
и да остану влажни.
52
www.electrolux.com
6.
5.1)
1
2
1) ако је потребно, очистите филтер топлом водом.
11.2 Пражњење резервоара за воду
1.
2.
3.
4.
Воду из резервоара
можете користити као
замену за дестиловану
воду (нпр. у пеглама на
пару). Пре коришћења,
помоћу филтера уклоните
заосталу прљавштину из
воде.
11.3 Чишћење кондензатора
1.
2.
СРПСКИ
3.
53
4.
2
1
1
2
11
2
1
5.
6.
7.
8.
12
3
11.4 Чишћење бубња
УПОЗОРЕЊЕ!
Искључите кабл уређаја из
мрежне утичнице пре него
што га очистите.
Користите стандардни неутрални
сапун да бисте очистили унутрашњост
бубња и подизаче бубња. Осушите
очишћене површине меканом крпом.
ОПРЕЗ
Немојте да користите
абразивне материјале или
челичну вуну за чишћење
бубња.
11.5 Чишћење командне
табле и кућишта
Користите стандардни неутрални
сапун да бисте очистили командну
таблу и кућиште.
Користите влажну крпу за чишћење.
Осушите очишћене површине меканом
крпом.
ОПРЕЗ
Немојте да користите
средства за чишћење
намештаја или средства за
чишћење која могу за
изазову корозију да бисте
очистили уређај.
11.6 Чишћење прореза за
ваздух
Помоћу усисивача уклоните паперје са
прореза за ваздух.
54
www.electrolux.com
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
Проблем
Могуће решење
Не можете да укључите уређај.
Проверите да ли је мрежни утикач
прикључен у утичницу.
Проверите осигурач у кутији са
осигурачима (кућна инсталација).
Програм се не покреће.
Притисните Старт/Пауза.
Проверите да ли су врата уређаја
затворена.
Врата уређаја се не затврају.
Проверите да ли је филтер правилно
монтиран.
Водите рачуна да веш не остане
заглављен између врата уређаја и
гумене заптивке на вратима.
Уређај се зауставља у току рада.
Уверите се да је резервоар за воду
празан. Притисните Старт/Пауза да
бисте покренули програм поново.
Циклус траје предуго или су резултати
сушења незадовољавајући.1)
Водите рачуна да тежина веша
одговара времену трајања програма.
Проверите да ли је филтер чист.
Веш је исувише мокар. Веш поново
пустите кроз центрифугу у машини за
прање веша.
Постарајте се да температура у
просторији буде изнад +5°C и испод
+35°C. Оптимална температура
просторије је од 19°C дo 24°C.
Подесите Bреме сушења или Eкстра
суво програм.2)
На дисплеју је приказано Err.
Ако желите да подесите неки нов
програм, деактивирајте и поново
активирајте уређај.
Уверите се да су одабране опције
примењиве на тај конкретан програм.
На дисплеју се приказује (нпр. E51).
Дективирајте и активирајте уређај.
Покрените нов програм. Уколико се
проблем поново јави, обратите се
сервису.
1) Након максимално 5 сати, програм се аутоматски завршава.
2) Приликом сушења великих предмета може се десити да неки делови остану влажни
(нпр. прекривачи за кревете).
СРПСКИ
Ако резултати сушења нису
задовољавајући
•
•
•
•
•
•
Подешен је неодговарајући
програм.
Филтер је запушен.
Кондензатор је запушен.
Стављено је превише веша у
бубањ уређаја.
Бубањ је прљав.
Неодговарајуће подешавање
сензора за проводљивост
(Погледајте поглавље
„Подешавања - Кориговање
55
степена преостале влажности
веша“ да бисте пронашли боље
подешавање).
• Запушени су прорези за проток
ваздуха.
• Температура просторије је сувише
ниска или сувише висока
(оптимална температура просторије
је од 19°C дo 24°C )
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
Висина x ширина x дубина
850 x 600 x 540 мм (максимално 570
мм)
Макс. дубина код отворених врата
уређаја
1030 мм
Макс. ширина код отворених врата
уређаја
950 мм
Прилагодљива висина
850 мм (+ 15 мм - регулисање ногица)
Запремина бубња
104 л
Максимална количина веша
7 кг
Напон
230 V
Фреквенција
50 Hz
Потребан осигурач
10 A
Укупна снага
2250 W
Класа енергетске ефикасности
B
Потрошња електричне енергије1)
4,30 kWh
Годишња потрошња електричне
енергије2)
504 kWh
Лево––укључен режим апсорпције
снаге
0,41 W
Искључен режим апсорпције снаге
0,41 W
Тип коришћења
Домаћинство
Дозвољена температура просторије
+ 5 °C дo + 35 °C
56
www.electrolux.com
Ниво заштите од продирања чврстих
IPX4
честица и влаге пружа заштитни
омотач, изузев места на којима опрема
под ниским напоном нема заштиту од
влаге
1) У сагласности са директивом EN 61121. 7 кг памука се центрифугира на 1000 о/мин.
2) Годишња потрошња електричне енергије у kWh, на основу 160 циклуса сушења
стандардног програма за сушење памучног веша пуно или делимично пуно, као и
потрошња у режимима ниске потрошње. Стварна потрошња електричне енергије по
циклусу зависиће од тога како се уређај користи (РЕГУЛАТИВА (ЕУ) бр. 392/2012).
13.1 Подаци о потрошњи
Програм
Обртање на / преостала
влажност
Време
сушења
Потрошњ
а
електрич
не
енергије
Памук 7 кг
Oрман
Пегла
1400 о/мин. / 50%
115 мин.
3,77 kWh
1000 о/мин. / 60%
131 мин.
4,30 kWh
1400 о/мин. / 50%
96 мин.
3,04 kWh
1000 о/мин. / 60%
109 мин.
3,47 kWh
1200 о/мин. / 40%
48 мин.
1,26 kWh
800 о/мин. / 50%
55 мин.
1,43 kWh
Синтетика 3 кг
Oрман
14. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
електричних уређаја. Уређаје
. Паковање одложите у
одговарајуће контејнере ради
рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља
као и у рециклирању отпадног
материјала од електронских и
обележене симболом немојте
бацати заједно са смећем. Производ
вратите у локални центар за
рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
*
СРПСКИ
57
58
www.electrolux.com
СРПСКИ
59
136922313-A-512015
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement