Zanussi | ZDH8333W | User manual | ZANUSSI ZDH8333W Handleiding

NL
EN
FR
DE
Gebruiksaanwijzing
User Manual
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
Droogautomaat
Tumble Dryer
Sèche-linge
Wäschetrockner
ZDH8333W
2
17
31
46
Inhoudsopgave
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsvoorschriften
Beschrijving van het product
Bedieningspaneel
Programmatabel
Opties
Instellingen
2
4
6
6
7
8
9
Voor het eerste gebruik
Dagelijks gebruik
Aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Technische gegevens
10
10
11
12
13
14
Wijzigingen voorbehouden.
Veiligheidsinformatie
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie.
Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.
- Lees de meegeleverde instructies.
Algemene veiligheid
•
•
•
•
•
2
De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.
Als de droogautomaat bovenop een wasautomaat wordt
geplaatst, moet u hiervoor het tussenstuk gebruiken. De
stapelkit, beschikbaar bij uw erkende verdeler, mag uitsluitend
gebruikt worden met het apparaat dat vermeld is in de
instructies, die bij het accessoire geleverd worden. Lees deze
aandachtig alvorens het accessoire te monteren (Raadpleeg de
montagebrochure).
Het apparaat kan losstaand of onder het aanrecht in de keuken
met correcte ruimte worden gemonteerd (Raadpleeg de
montagebrochure).
Installeer het apparaat niet achter een vergrendelbare deur, een
schuifdeur of een deur met een scharnier aan de
tegenovergestelde zijde, waardoor de deur van het apparaat
niet volledig geopend kan worden.
De ventilatie-openingen in de onderkant (indien van
toepassing) mogen niet worden afgedekt door tapijt.
www.zanussi.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar
is.
Zorg voor een goede ventilatie in de ruimte waar het apparaat
geïnstalleerd is, om te voorkomen dat gassen uit apparaten die
op andere brandstoffen werken, zoals open haarden, in de
ruimte terugstromen.
De lucht mag niet worden afgevoerd via een kanaal dat wordt
gebruikt voor uitlaatgassen van apparaten die gas of andere
brandstoffen verbranden. (indien van toepassing)
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
Respecteer het maximale laadvermogen van 8 kg (raadpleeg
hoofdstuk “Programmaschema”).
Gebruik het apparaat niet als er industriële chemische
reinigingsmiddelen zijn gebruikt.
Veeg eventuele pluisjes die zich rondom het apparaat hebben
opgehoopt, weg.
Gebruik het apparaat niet zonder een filter. Reinig het pluisfilter
voor of na elk gebruik.
Droog geen ongewassen artikelen in de wasdroger.
Artikelen die zijn bevuild met stoffen als spijsolie, aceton,
benzine, petroleum, kerosine, vlekkenverwijderaars , terpentine,
boenwas en boenwasverwijderaars dienen alvorens in de
droogtrommel te worden gedroogd, te worden gewassen in
heet water met een extra hoeveelheid wasmiddel.
Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes,
waterdichte kleding, artikelen met een rubberen binnenkant en
kleding of kussens met een vulling van schuimrubber dienen
niet in de droogtrommel te worden gedroogd.
Wasverzachters of soortgelijke producten dienen te worden
gebruikt zoals aangegeven in de wasverzachterinstructies.
Verwijder alle objecten, zoals aanstekers en lucifers, uit broek-,
rok- of jaszakken.
www.zanussi.com
3
•
•
•
Stop een wasdroger nooit voor het einde van een droogcyclus,
tenzij alle voorwerpen snel uit de trommel verwijderd en
uitgehangen worden, zodat de hitte snel verdwijnt.
Het laatste deel van een droogtrommelcyclus vindt plaats
zonder warmte (koelcyclus) om ervoor te zorgen dat de
artikelen uiteindelijk een temperatuur hebben waarbij is
gewaarborgd dat de artikelen niet worden beschadigd.
Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact
voordat u onderhoudshandelingen verricht.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
WAARSCHUWING!
Gevaar voor verstikking, letsel of permanente invaliditeit.
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen
over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder
permanent toezicht.
Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
Houd alle reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als
de deur open is.
Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging, raden
wij aan dit te activeren.
Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door
kinderen zonder toezicht.
Veiligheidsvoorschriften
Montage
•
•
•
•
•
4
Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
Wees voorzichtig met het verplaatsen van
het apparaat, het is zwaar. Draag altijd
veiligheidshandschoenen.
Installeer of gebruik het apparaat niet op een
plek waar de temperatuur onder 5 °C of
boven 35°C komt.
www.zanussi.com
•
•
•
•
•
Zorg ervoor dat de vloer van de plaats waar
u het apparaat installeert, vlak, stabiel,
hittebestendig en schoon is.
Zorg dat er lucht tussen het apparaat en de
vloer kan circuleren.
Het apparaat mag alleen verticaal worden
verplaatst.
De achterkant van het apparaat moet tegen
de muur worden geplaatst.
Als het apparaat op zijn permanente plaats
wordt geplaatst, moet u nagaan of het
waterpas staat. Is dit niet het geval, stel dan
de stelpootjes af totdat dit wel het geval is.
Aansluiting op het elektriciteitsnet
•
•
•
•
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en elektrische
schokken.
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat moet worden aangesloten op
een geaard stopcontact.
Controleer of de elektrische informatie op
het typeplaatje overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
Gebruik altijd een correct ge?stalleerd,
schokbestendig stopcontact.
Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
Trek niet aan het netsnoer om het apparaat
los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
Raak de stroomkabel of stekker niet aan met
natte handen.
Alleen voor het VK en Ierland. Het apparaat
heeft een 13 amp. stekker. Als het
noodzakelijk is om de zekering in de stekker
te verwisselen, gebruik dan een 13 amp.
ASTA (BS1362) zekering.
Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen.
Gevaar voor letsel of schade aan het
apparaat.
•
•
Gevaar voor letsel, elektrische
schokken, brand, brandwonden en
schade aan het apparaat.
•
•
•
Gebruik dit apparaat uitsluitend in een
huishoudelijke omgeving.
Droog geen beschadigde kleding met vulling
of voering.
Droog uitsluitend textiel dat in de
droogautomaat mag worden gedroogd. Volg
www.zanussi.com
Gebruik geen waterstralen of stoom om het
apparaat te reinigen.
Maak het apparaat schoon met een vochtige,
zachte doek. Gebruik alleen neutrale
schoonmaakmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
Compressor
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het apparaat.
•
De compressor en het systeem in de
droogautomaat is gevuld met het speciale
middel dat vrij is van fluor-chloorkoolwaterstoffen. Dit systeem moet goed
gesloten blijven. Schade aan het systeem
kan lekkage tot gevolg hebben.
Verwijdering
Gebruik
WAARSCHUWING!
de instructies op het wasvoorschrift in de
kleding.
Als u het wasgoed heeft gewassen met een
vlekverwijderaar, voer dan een extra
spoelcyclus uit voordat u de droger start.
Het gecondenseerde/gedistilleerde water
mag niet worden gebruikt voor het bereiden
van eten en drinken. Het kan
gezondheidsproblemen veroorzaken bij
mensen en dieren.
Ga niet op de open deur zitten of staan.
Droog geen druipnatte kledingstukken in de
droogautomaat.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of verstikking.
•
•
•
Haal de stekker uit het stopcontact.
Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi
dit weg.
Verwijder de deurgreep om te voorkomen
dat kinderen en huisdieren opgesloten raken
in het apparaat.
5
Beschrijving van het product
1
1
2
3
4
5
2
4
10
Knoppen om de bodemdeksel te openen
Verstelbare pootjes
Deur van de warmtewisselaar
Knop om de warmtewisselaardeur te
vergrendelen
10 Typeplaatje
6
7
8
9
9
5
6
7
WAARSCHUWING!
Plaats geen voorwerpen op de
bodemdeksel
3
8
Waterreservoir
Bedieningspaneel
Deur van het apparaat
Primaire filter
Bodemdeksel met luchtopeningen
De vuldeur kan door de gebruiker
aan de andere kant worden
geplaatst. Het kan helpen om
eenvoudig wasgoed te plaatsen en
te verwijderen of als er een limiet is
voor de installatie van het apparaat
(zie aparte folder).
Bedieningspaneel
9
8
7
1
2
3
4
5
6
1 Aan-/Uittoets
5 Tijd tiptoets
2 Programma-tiptoets
6 Start/Pauze tiptoets
3 Droogteselectie tiptoets
7 Startuitstel tiptoets
8 Weergave
9 Indicatielampjes
4 Tiptoets selectie antikreuk
6
www.zanussi.com
Raak de tiptoetsen met uw vinger
aan in het gebied met het symbool
of de naam van de optie. Draag
geen handschoenen bij het aanraken
van het bedieningspaneel. Zorg dat
het bedieningspaneel altijd schoon
en droog is.
Indicatielampjes
Indicatielampjes
Omschrijving
Droogtijd
Kinderbeveiliging
Condensator
Waterreservoir
Filter
Programmaduur
-
Duur droogtijd
-
Duur van startuitstel
Programmatabel
Programma’s
Katoen
Lading (max.)1) /
Textielmarkering
Type belading
Droogtegraad:
droog2)3),
Extra Droog,
Sterkdroog,
Kast-
Strijkdroog 3)
Kastdroog3),
Synthetica
Droogtegraad:
droog
Mix
Katoen en synthetische stoffen. Programma lage temperatuur.
Programma met warme lucht voor fijne was.
Strijkvrij+
Stoffen die maar heel even hoeven te worden gestreken. De
1 kg (of 5 overdroogresultaten kunnen tussen verschillende stoffen onderling
varieren. Schud de items voor u ze in de wasautomaat plaatst. hemden)/
De kledingstukken na afloop van het programma onmiddellijk
verwijderen en met een kleerhanger ophangen.
www.zanussi.com
Extra Droog,
Strijk-
8kg/
3,5kg/
3 kg/
7
Programma’s
Type belading
Lading (max.)1) /
Textielmarkering
Wollen stoffen. Behoedzaam drogen van wasbare wol. Het
wasgoed onmiddellijk na het voltooien van het programma uit
het apparaat halen.
1kg
Wol 4)
Droog sportschoenen alleen met het droogrek (zie aparte gebruikshandleiding meegeleverd met het droogrek).
1 paar sportschoenen
Dekbedden
Voor het drogen van één of tweepersoonsbeddengoed (met
veren, dons of synthetische vullingen).
3 kg/
Opfrissen
Textiel dat lang op de plank heeft gelegen, opfrissen.
1kg
Tijd
Bij dit programma kunt u de optie Tijd (Tijd) gebruiken en de
duur van het programma instellen.
8kg/
1) Het maximale gewicht verwijst naar droge kledingstukken.
2) Het programma
Katoen Kastdroog is het 'standaardkatoenprogramma' en het is geschikt voor het drogen van normaal nat katoen en
het is het meest energiezuinige programma voor het drogen van nat katoenen wasgoed.
3) Uitsluitend voor testinstituten: Standaardprogramma's voor tests worden gespecificeerd in het EN 61121-document.
4) De woldroogcyclus van deze machine is goedgekeurd door Woolmark voor het drogen van wollen producten die in de machine gewassen
kunnen worden, onder voorwaarde dat de kledingstukken worden gewassen en gedroogd volgens de instructies op de wasvoorschriften in de
kleding en die van de fabrikant van deze wasautomaat. M1221. In het VK, Ierland, Hong Kong en India is het Woolmark-symbool is een certificeringshandelsmerk.
Opties
Droogtegraad
Anti-kreuk 60'
Deze functie helpt het wasgoed beter te
drogen. Er zijn 4 mogelijke selecties:
Verlengt de standaard anti-kreukfase (30
minuten) met 30 minuten aan het einde van de
droogcyclus. Deze functie voorkomt dat het
wasgoed kreukt. Het wasgoed kan tijdens de
anti-kreukfase uit de machine gehaald worden.
•
Extra Droog
•
Sterkdroog (alleen voor katoen)
•
Kastdroog
•
Strijkdroog
Anti-kreuk 90'
Verlengt de standaard anti-kreukfase (30
minuten) tot 60 minuten aan het einde van de
droogcyclus. Deze functie voorkomt dat het
wasgoed kreukt. Het wasgoed kan tijdens de
anti-kreukfase uit de machine gehaald worden.
8
Anti-kreuk 30'
Anti-kreukfase (30 minuten) op het einde van de
droogcyclus. Deze functie voorkomt dat het
wasgoed kreukt. Het wasgoed kan tijdens de
anti-kreukfase uit de machine gehaald worden.
Tijd
Deze optie is van toepassing op het programma
Tijd en het programma Wol (alleen met het
droogrek).
www.zanussi.com
Wij adviseren de duur bij kleinere
hoeveelheden wasgoed of bij
slechts één kledingstuk kort te
houden.
•
betrekking op de hoeveelheid wasgoed in
het apparaat.
Wol programma: U kunt de duur van het
programma instellen tussen 30 minuten en 4
uur. De instelling van de duur heeft
betrekking op de hoeveelheid wasgoed in
het apparaat.
•
Tijd programma: U kunt de duur van het
programma instellen tussen 10 minuten en 2
uur. De instelling van de duur heeft
Optietabel
Programma’s
Katoen
■
Synthetica
■
■
Mix
Antikreuk
90'
Antikreuk
60'
Antikreuk
30'
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Strijkvrij+
■
Wol
■
Dekbedden
■
■ 1)
Opfrissen
■
■
■
Tijd
■
■
■
■
1) Alleen met het droogrek (standaardaccessoire of optioneel, afhankelijk van het model).
Instellingen
Kinderslotfunctie
Deze optie voorkomt dat kinderen met het
apparaat spelen terwijl een programma in
werking is. De programmaknop en de tiptoetsen
zijn vergrendeld.
Alleen de aan/uit-toets is ontgrendeld.
A
B
C
D
E
A) Aan-/Uittoets
B) Programma-tiptoets
C) Droogteselectie tiptoets
D) Tiptoets selectie antikreuk
E) Tijd tiptoets
F
G
De kinderslotoptie inschakelen:
1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te
activeren.
2. Wacht ongeveer 8 seconden.
3. De tiptoetsen (C) en (D) tegelijkertijd
ingedrukt houden. Het indicatielampje
kinderslot gaat branden:
Het indicatielampje kinderslot gaat branden:
F) Start/Pauze tiptoets
G) Startuitstel tiptoets
www.zanussi.com
9
U kunt het kinderslot tijdens een
programma uitschakelen. Houd
dezelfde tiptoetsen ingedrukt totdat
het lampje voor het kinderslot uit
gaat.
Zoemer aan/uit
Houd om de geluidssignalen in en uit te
schakelen ongeveer 2 seconden de tiptoetsen
(B) en (C) gelijktijdig ingedrukt.
Eén van deze lampjes gaat branden:
•
maximum droge wasgoed
•
droger wasgoed
•
het standaard droge wasgoed
4. Blijf op de toets (F) drukken totdat het
indicatielampje van het correcte niveau aan
gaat.
5. Houd de toetsen (B) en (D) gedurende
ongeveer 2 seconden tegelijk ingedrukt om
de aanpassing te bevestigen.
Afstelling van de resterende vochtgraad
van het wasgoed
Het wijzigen van de standaardgraad van het
restvocht van het wasgoed:
1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te
activeren.
2. Wacht ongeveer 8 seconden.
3. Houd (B) en (D) tegelijkertijd ingedrukt.
Voor het eerste gebruik
Voordat u het apparaat voor het eerst in gebruik
neemt, voert u een van de volgende
handelingen uit:
•
•
Maak de droogautomaat schoon met een
vochtige doek.
Start een kort programma (d.w.z. 30
minuten) met vochtig wasgoed.
Aan het begin van de droogcyclus
(3-5 min.) kan het geluidsniveau iets
hoger liggen. Dit komt door de start
van de compressor en is normaal
voor apparaten die worden
aangedreven door een compressor
zoals: koelkasten, vriezers etc.
Dagelijks gebruik
Een programma starten zonder een
uitgestelde start
1. Bereid het wasgoed voor en plaats de
kledingstukken in het apparaat.
LET OP!
Zorg bij het sluiten van de deur
dat het wasgoed niet tussen de
deur van het apparaat en de
rubber pakking terecht komt.
2. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te
activeren.
3. Stel het correcte programma en de
gewenste opties voor dit type wasgoed in.
Het display geeft de programmaduur weer.
4. Druk op de Start/Pauze-aanraaktoets.
Het programma wordt gestart.
10
Startuitstel van een programma
1. Stel het correcte programma en de
gewenste opties voor dit type wasgoed in.
2. Blijf op de startuitsteltoets drukken totdat
de tijd die u wilt instellen, op het display
wordt weergegeven.
U kunt de start van een
programma uitstellen tussen 30
minuten en 20 uur.
3. Druk op de Start/Pauze-aanraaktoets.
Het aftellen van de uitgestelde start wordt op
het display weergegeven.
Als het aftelproces voltooid is, wordt het
programma gestart.
www.zanussi.com
Een programma wijzigen
1. Druk op de aan/uit-toets om het apparaat
uit te schakelen.
2. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te
activeren.
3. Stel het programma in.
Stand-byfunctie
In de anti-kreukbeveiligingfase worden de
kreukels uit uw kleding gehaald.
U kunt het wasgoed uit de machine halen
voordat deze fase is voltooid. Wij adviseren u
voor de beste resultaten het wasgoed pas te
verwijderen als de fase bijna of volledig is
voltooid.
Na afloop van de anti-kreukbeveiligingfase:
Om het energieverbruik te verlagen, schakelt
deze functie het apparaat automatisch uit:
•
•
•
Het indicatielampje
niet.
•
De indicatielampjes filter en
waterhouder gaan aan.
Start/Pauze-indicatielampje gaat uit.
Als na 5 minuten geen programma start.
5 minuten na afloop van het wasprogramma.
Aan het einde van het programma
Als het programma is voltooid:
•
Is met tussenpozen een geluidssignaal te
horen
•
Het indicatielampje
knippert.
•
De indicatielampjes filter en
waterhouder gaan aan.
• Het Start/Pauze-lampje brandt.
Het apparaat blijft nog ongeveer 30 minuten in
de anti-kreukbeveiligingfase werken.
•
brandt, maar knippert
1. Druk op de aan/uit-toets om het apparaat te
deactiveren.
2. Open de deur van het apparaat.
3. Haal het wasgoed uit de trommel.
4. Sluit de deur van het apparaat.
Na afloop van een programma dient
u altijd het filter schoon te maken en
het waterreservoir te legen.
Aanwijzingen en tips
Wasgoed voorbereiden
•
•
•
•
•
•
•
•
Sluit de ritsen.
Sluit de drukknoopjes van
dekbedovertrekken.
Laat bandjes of linten niet loshangen
(bijvoorbeeld de koorden van een schort).
Maak ze aan elkaar vast voordat u het
programma start.
Maak alle zakken leeg.
Als een kledingstuk een interne voering van
katoen heeft, draait u het geheel
binnenstebuiten. Zorg dat de katoenlaag
altijd aan de buitenkant zit.
Wij adviseren u het correcte programma te
kiezen voor het soort stof dat in het apparaat
is geplaatst.
Wasvoorschrift
•
•
Combineer geen stoffen met sterke kleuren
en stoffen met lichte kleuren. Sterke kleuren
kunnen doorlopen.
Gebruik een toepasselijk programma voor
katoenen jersey en gebreide kleding om te
voorkomen dat de kledingstukken krimpen.
Zorg dat het gewicht van het wasgoed niet
hoger is dan het maximale gewicht dat in de
programmatabel staat.
Droog alleen wasgoed dat in de
droogautomaat kan worden gedroogd. Zie
de wasvoorschriften op de kledingstukken.
Beschrijving
Wasgoed dat in de droogautomaat kan worden gedroogd.
www.zanussi.com
11
Wasvoorschrift
Beschrijving
Wasgoed dat in de droogautomaat kan worden gedroogd. Stel het programma met
de standaard temperatuur in.
Wasgoed dat in de droogautomaat kan worden gedroogd. Stel het programma met
een lage temperatuur in.
Wasgoed dat niet in de droogautomaat kan worden gedroogd.
Onderhoud en reiniging
Waterreservoir legen
Het filter schoonmaken
1
2
1
2
3
4
2
1
3
4
1
2
5
U kunt het water uit het
waterreservoir gebruiken als
alternatief voor gedistilleerd water
(bijv. voor een stoomstrijkijzer).
Verwijder voordat u het water
gebruikt, eerst eventuele vuilrestjes
met een filter.
6
Reiniging van de condensator
7
1
2
1
1
1
2
2
12
www.zanussi.com
3
9
4
1
2
5
De trommel reinigen
6
WAARSCHUWING!
Ontkoppel het apparaat voordat u
het reinigt.
6 Verwijder indien
nodig om de 6
maanden de pluizen
uit het vak van de
warmtewisselaar. U
kunt hiervoor een
stofzuiger gebruiken.
7
8
Gebruik een standaard zeepsop om de
binnenzijde van de trommel te reinigen. Droog
het gereinigde oppervlak met een zachte doek.
LET OP!
Gebruik geen schuurmiddelen of
staalwol om de trommel schoon te
maken.
Het bedieningspaneel en de behuizing
reinigen
Gebruik een standaard zeepsop om het
bedieningspaneel en de behuizing te reinigen.
2
1
Gebruik een vochtige doek om te reinigen.
Droog het gereinigde oppervlak met een zachte
doek.
LET OP!
Gebruik geen schoonmaakmiddelen
voor meubels of
schoonmaakmiddelen die corrosie
kunnen veroorzaken.
De luchtcirculatiesleuven reinigen
Gebruik een stofzuiger om de pluisjes uit de
luchtcirculatiesleuven te verwijderen.
Probleemoplossing
Probleem
U kunt het apparaat niet activeren.
Mogelijke oplossing
Zorg dat de stekker in het stopcontact zit.
Controleer de zekering in de zekeringenkast (huisinstallatie).
Het programma start niet.
www.zanussi.com
Druk op Start/Pauze.
13
Probleem
Mogelijke oplossing
Zorg dat de deur van het apparaat is gesloten.
De deur van het apparaat gaat niet dicht.
Zorg dat het filters op de juiste wijze is geïnstalleerd.
Zorg dat het wasgoed niet tussen de deur van het
apparaat en de rubber pakking terecht komt.
Het apparaat stopt tijdens de werking.
Controleer of het waterreservoir leeg is. Druk op
Start/Pauze om het programma weer te starten.
Op het display verschijnt een lange programma-
Verzeker u ervan dat het gewicht van het wasgoed
geschikt is voor de duur van het programma.
duur. 1)
Zorg dat het filter schoon is.
Het wasgoed is te nat. Centrifugeer het wasgoed
nogmaals in de wasautomaat.
Zorg ervoor dat de kamertemperatuur niet te hoog
is.
Op het display verschijnt een korte programmaduur.
Stel het programma Tijd of Extra Droog in.
Op het display verschijnt Err.
Als u een nieuw programma wilt instellen, moet u
eerst het apparaat uit- en inschakelen.
Zorg dat de opties geschikt zijn voor het programma.
Op het display verschijnt (bijv. E51).
Het apparaat uit en weer aanzetten. Start een
nieuw programma. Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met onze service-afdeling.
1) Na ongeveer 5 uur stopt het programma automatisch.
Als de droogresultaten niet naar
tevredenheid zijn.
•
•
•
•
Het ingestelde programma was onjuist.
Het filter is verstopt.
De condensor is verstopt.
Er zat te veel wasgoed in het apparaat.
•
•
•
De trommel is vuil.
Verkeerde instelling van de
geleidingssensor.
De luchtcirculatiesleuven zijn verstopt.
Technische gegevens
Hoogte x breedte x diepte
850 x 600 x 600 mm (maximaal 680 mm)
Maximale diepte met de apparaatdeur open
1090 mm
Maximale breedte met de apparaatdeur open
950 mm
Afstelbare hoogte
850 mm (+ 15 mm - afstellen van voeten)
14
www.zanussi.com
Trommelinhoud
118 l
Maximaal laadvolume
8 kg
Spanning
230 V
Frequentie
50 Hz
Benodigde zekering
5A
Totaal vermogen
950 W
Energie-efficiëntieklasse
A+
Energieverbruik 1)
2,65 kWh
Jaarlijks energieverbruik 2)
308 kWh
Links—aan modus stroomverbruik
0,44 W
uit modus stroomverbruik
0,44 W
Type gebruik
Huishoudelijk
Toegestane omgevingstemperatuur
+ 5°C tot + 35°C
Het beschermdeksel biedt bescherming tegen
vaste stoffen en vochtigheid, behalve op plaatsen
waar de laagspanningsapparatuur geen bescherming tegen vocht biedt
IPX4
1) Overeenkomstig EN 61121. 8 kg katoen gecentrifugeerd op 1000 tpm.
2) Energieverbruik per jaar in kWh, gebaseerd op 160 droogcycli van het standaardkatoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading, en
het verbruik van de lage-stroommodi. Daadwerkelijke energieverbruik per cyclus hangt af van hoe het apparaat wordt verbruikt (REGELGEVING (EU) nr. 392/2012).
Verbruiksgegevens
Programma
Centrifugeren op / restvocht
Droogtijd
Energieverbruik
Katoen 8 kg
Kastdroog
Strijkdroog
1400 tpm / 50%
159 min.
2,32 kWh
1000 tpm / 60%
181 min.
2,65 kWh
1400 tpm / 50%
111 min.
1,66 kWh
1000 tpm / 60%
127 min.
1,89 kWh
1200 tpm / 40%
57 min.
0,64 kWh
800 tpm / 50%
65 min.
0,72 kWh
Synthetica 3,5 kg
Kastdroog
www.zanussi.com
15
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool .
Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen. Help om
het milieu en de volksgezondheid te
beschermen en recycle het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi apparaten
gemarkeerd met het symbool niet weg met
het huishoudelijk afval. Breng het product naar
het milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
16
www.zanussi.com
Contents
Safety information
Safety instructions
Product Description
Control Panel
Programme table
Options
Settings
17
19
20
21
22
23
24
Before First Use
Daily Use
Hints and tips
Care and cleaning
Troubleshooting
Technical Data
24
25
26
26
28
29
Subject to change without notice.
Safety information
Before the installation and use of the appliance, carefully read the
supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an
incorrect installation and use causes injuries and damages.
Always keep the instructions with the appliance for future
reference.
- Read the supplied instructions.
General Safety
•
•
•
•
•
•
Do not change the specification of this appliance.
If the tumble dryer is put on top of a washing machine, use the
stacking kit. The stacking kit, available from your authorized
vendor, can be used only with the appliance specified in the
instructions, supplied with the accessory. Read it carefully
before installation (Refer to the Installation leaflet).
The appliance can be installed as freestanding or below the
kitchen counter with correct space (Refer to the Installation
leaflet).
Do not install the appliance behind a lockable door, a sliding
door or a door with a hinge on the opposite side, where the
appliance door can not be fully opened.
The ventilation openings in the base (if applicable) must not be
obstructed by a carpet.
Connect the mains plug to the mains socket only at the end of
the installation. Make sure that there is access to the mains
plug after the installation.
www.zanussi.com
17
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
18
Ensure you have good ventilation in the installation room to
avoid the back flow of gases into the room from appliances
burning other fuels, including open fires.
Exhaust air must not be discharged into a flue which is used for
exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels. (if
applicable)
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
Obey the maximum load volume of 8kg (refer to the
“Programme chart” chapter).
Do not use the appliance if industrial chemicals have been used
for cleaning.
Wipe away lint that has accumulated around the appliance.
Do not run the appliance without a filter. Clean the lint filter
before or after each use.
Do not dry unwashed items in the tumble dryer.
Items that have been soiled with substances such as cooking
oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers,
turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot
water with an extra amount of detergent before being dried in
the tumble dryer.
Items such as foam rubber (latex foam), shower caps,
waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or
pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the
tumble dryer.
Fabric softeners, or similar products, should be used as
specified by the fabric softener instructions.
Remove all objects from pockets such as lighters and matches.
Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle
unless all items are quickly removed and spread out so that the
heat is dissipated.
The final part of a tumble dryer cycle occurs without heat (cool
down cycle) to ensure that the items are left at a temperature
that ensures that the items will not be damaged.
Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect
the mains plug from the mains socket.
www.zanussi.com
Children and vulnerable people safety
WARNING!
Risk of suffocation, injury or permanent disability.
•
•
•
•
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Do not let children play with the appliance.
Children of less than 3 years should be kept away unless
continuously supervised.
Keep all packaging away from children.
Keep all detergents away from children.
Keep children and pets away from the appliance door when it is
open.
If the appliance has a child safety device, we recommend you
activate it.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children
without supervision.
Safety instructions
Installation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Remove all the packaging.
Do not install or use a damaged appliance.
Obey the installation instruction supplied
with the appliance.
Always be careful when you move the
appliance because it is heavy. Always wear
safety gloves.
Do not install or use the appliance where the
temperature is less than 5°C or higher than
35°C.
Make sure that the floor where you install the
appliance is flat, stable, heat resistant and
clean.
Make sure that there is air circulation
between the appliance and the floor.
Always move the appliance vertically.
The rear surface of the appliance must be
put against the wall.
When the appliance is put in its permanent
position, check if it is fully level with the aid
www.zanussi.com
of a spirit level. If it is not, adjust the feet until
it is.
Electrical connection
WARNING!
Risk of fire and electrical shock.
•
•
•
•
•
•
•
The appliance must be earthed.
Make sure that the electrical information on
the rating plate agrees with the power
supply. If not, contact an electrician.
Always use a correctly installed shockproof
socket.
Do not use multi-plug adapters and
extension cables.
Do not pull the mains cable to disconnect
the appliance. Always pull the mains plug.
Do not touch the mains cable or the mains
plug with wet hands.
Only for UK and Ireland. The appliance has a
13 amp mains plug. If it is necessary to
change the fuse in the mains plug, use a 13
amp ASTA (BS 1362) fuse.
19
•
This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
Use
•
•
WARNING!
Risk of injury, electrical shock, fire,
burns or damage to the appliance.
•
•
•
•
•
•
•
Do not use water spray and steam to clean
the appliance.
Clean the appliance with a moist soft cloth.
Only use neutral detergents. Do not use
abrasive products, abrasive cleaning pads,
solvents or metal objects.
Compressor
Use this appliance in a household only.
Do not dry the damaged items which contain
padding or fillings.
Only dry fabrics which are applicable to dry
in the tumble dryer. Follow the instructions
on the fabric label.
If you have washed your laundry with a stain
remover start an extra rinse cycle before you
start the dryer.
Do not drink or prepare food with the
condensed water/distilled water. It can
cause health problems to people and pets.
Do not sit or stand on the open door.
Do not dry dripping wet clothes in the
tumble dryer.
WARNING!
Risk of damage to the appliance.
•
Disposal
WARNING!
Risk of injury or suffocation.
•
•
•
Care and cleaning
The compressor and its system in the tumble
dryer is filled with the special agent which is
free from fluoro-chloro-hydrocarbons. This
system must stay tight. The damage of the
system can cause a leakage.
WARNING!
Disconnect the appliance from the mains
supply.
Cut off the mains cable and discard it.
Remove the door catch to prevent children
and pets to get closed in the appliance.
Risk of injury or damage to the
appliance.
Product Description
1
1
2
3
4
5
2
4
9
8
7
20
5
6
WARNING!
Do not put any object on the
bottom cover
3
10
Water container
Control panel
Appliance door
Primary Filter
Bottom cover with the airflow slots
6
7
8
9
10
Buttons to open the bottom cover
Adjustable feet
Heat exchanger door
Knob to lock the heat exchanger door
Rating plate
www.zanussi.com
The load door can be installed by
the user in the opposite side. It can
help to easily put and remove the
laundry or if there is a limit to install
the appliance (see separate leaflet).
Control Panel
9
8
7
1
2
3
4
5
6
8 Display
9 Indicators
1 On / Off button
2 Programme selection touchpad
Touch the touchpads with your
finger in the area with the symbol or
name of the option. Do not wear
gloves when you operate with the
control panel. Make sure that the
control panel is always clean and
dry.
3 Dryness selection touchpad
4 Anticrease selection touchpad
5 Time touchpad
6 Start/Pause touchpad
7 Delay touchpad
Indicators
Indicators
Description
Time Drying
Child lock
Condenser
Water container
Filter
Programme duration
www.zanussi.com
21
Indicators
Description
-
Time Drying duration
-
Delay start duration
Programme table
Programmes
Cotton
Load (max.)1) /
Fabric mark
Type of load
Drying level:
Dry2)3),
Extra Dry,
Strong Dry,
Cupboard
Cupboard Dry3),
Iron Dry
Iron Dry 3)
Synthetic
Drying level:
Mixed
Cotton and synthetic fabrics. Low temperature programme.
Delicate programme with warm air.
Easy Iron
Easy care fabrics for which a minimum of ironing is necessary.
The drying results can be different from one type of fabric to
the other. Shake the items before you put them in the appliance. When the programme is completed, Immediately remove the items and put them on a hanger.
Extra Dry,
8kg/
3,5kg/
3kg/
1kg (or 5 shirts)/
Wool fabrics. Gentle drying washable woollens. Remove immediately the items when the programme is completed.
1kg
Wool 4)
For drying sport shoes only with Drying Rack (see separate
user manual provided with Drying Rack).
1 pair of sport
shoes
Duvets
To dry one or two duvet and pillows (with feather, down or
synthetic fillings).
3kg/
Refresh
Refreshing a textiles that were in storage.
1kg
Time
With this programme you can use the option Time and set the
programme duration.
8kg/
1) The maximum weight refers to dry items.
2) The
Cotton Cupboard Dry programme is the “Standard cotton programme” and it is suitable to dry normal wet cotton laundry and it
is the most efficient programme in terms of energy consumption for drying wet cotton laundry.
3) For test institutes only: Standard programmes for tests are specified in the EN 61121 document.
4) The wool drying cycle of this machine has been approved by The Woolmark Company for the drying of machine washable wool products
provided that the products are washed and dried according to the instructions on the garment label and those issued by the manufacturer of
this machine. M1221. In UK, Eire, Hong Kong and India the Woolmark symbol is a certification trademark.
22
www.zanussi.com
Options
from creases. The laundry can be removed
during the anticrease phase.
Dryness
This function helps to get the laundry more
dried. There are 4 possible selections:
•
Extra Dry
•
Strong Dry (for Cotton only)
•
Cupboard Dry
•
Iron Dry
Time
This option is applicable to the Time Drying
programme and to the Wool programme (only
with the Drying Rack)..
We recommend that you set a short
duration for small quantities of
laundry or for only one item.
Anticrease 90 min
Extends of 60 minutes the standard anticrease
phase (30 minutes) at the end of the drying
cycle. This function prevents the laundry from
creases. The laundry can be removed during the
anticrease phase.
•
Time Drying programme: You can set the
programme duration, from a minimum of 10
minutes to a maximum of 2 hours. The
setting of the duration is related to the
quantity of laundry in the appliance.
Wool programme: You can set the
programme duration, from a minimum of 30
minutes to a maximum of 4 hours. The
setting of the duration is related to the
quantity of laundry in the appliance.
•
Anticrease 60 min
Extends of 30 minutes the standard anticrease
phase (30 minutes) at the end of the drying
cycle. This function prevents the laundry from
creases. The laundry can be removed during the
anticrease phase.
Anticrease 30 min
Anticrease phase (30 minutes) at the end of the
drying cycle. This function prevents the laundry
Options table
Programmes
Cotton
■
Synthetic
■
Mixed
■
Anticreas
e 30
min
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Wool
■
Duvets
■
www.zanussi.com
Anticreas
e 60
min
■
Easy Iron
Refresh
Anticreas
e 90
min
■ 1)
■
■
■
23
Programmes
Time Drying
Anticreas
e 90
min
Anticreas
e 60
min
Anticreas
e 30
min
■
■
■
■
1) Only with the Drying Rack (standard accessory or optional, depending on model).
Settings
The child lock indicator comes on.
It is possible to deactivate the child
lock option while a programme
operates. Press and hold the same
touchpads until the child lock
indicator goes off.
A
B
C
D
E
F
G
A) On / Off button
B) Programme selection touchpad
C) Dryness selection touchpad
D) Anticrease selection touchpad
E) Time touchpad
F) Start/Pause touchpad
G) Delay touchpad
Child lock function
This option prevents children to play with the
appliance while a programme operates. The
programme knob and the touchpads are locked.
Buzzer on/off
To deactivate or activate the acoustic signals,
press and hold for approximately 2 seconds
touchpads (B) and (C) at the same time.
Adjustment of the remaining laundry
moisture degree
To change the default degree of the remaining
moisture of the laundry:
1. Press the on/off button to activate the
appliance.
2. Wait approximately 8 seconds.
3. Press and hold buttons (B) and (D) at the
same time.
One of the these indicators comes on:
Only the on/off button is unlocked.
Activating the child lock option:
1. Press the on/off button to activate the
appliance.
2. Wait approximately 8 seconds.
3. Press and hold touchpads (C) and (D) at
the same time. The child lock indicator
comes on.
•
the maximum dry laundry
•
the more dry laundry
•
the standard dry laundry
4. Press the button (F) again and again until
the indicator of the correct level comes on.
5. To confirm the adjustment, press and hold
buttons (B) and (D) at the same time for
approximately 2 seconds.
Before First Use
Before you use the appliance for the first time
do these operations:
24
•
Clean the tumble dryer drum with a moist
cloth.
www.zanussi.com
•
Start a short programme (e.g. 30 minutes)
with moist laundry.
At the beginning of drying cycle (3-5
min.) there could be a slightly higher
sound level. It is because of start of
the compressor that is normal for
compressor powered appliances
such: refrigerators, freezers.
Daily Use
Start a programme without delay start
•
1. Prepare the laundry and load the appliance.
•
CAUTION!
Make sure that when you close
the door, the laundry does not
catch between the appliance
door and the rubber seal.
2. Press the on/off button to activate the
appliance.
3. Set the correct programme and options for
the type of load.
The display shows the programme duration.
4. Press the Start/Pause touchpad.
The programme starts.
Starting the programme with delay start
1. Set the correct programme and options for
the type of load.
2. Press the delay start button again and again
until the display shows the delay time you
want to set.
You can delay the start of a
programme from a minimum of
30 minutes to a maximum of 20
hours.
3. Press the Start/Pause touchpad.
The display shows the countdown of the delay
start.
When the countdown is completed, the
programme starts.
Change a programme
1. Press the on/off button to deactivate
appliance
2. Press the on/off button to activate the
appliance.
3. Set the programme.
After 5 minutes if you do not start the
programme.
After 5 minutes from the end of the
programme.
At the end of the programme
When the programme is completed:
•
An intermittent acoustic signal operates.
•
The indicator
flashes.
•
The indicators
Filter and
Tank comes
on.
• The Start/Pause indicator is on.
The appliance continues to operate with the
crease guard phase for approximately other 30
minutes.
The crease guard phase removes creases from
your laundry.
You can remove the laundry before the crease
guard phase is completed. We recommend, for
better results, that you remove the laundry when
the phase is almost completed or completed.
When the crease guard phase is completed:
•
The indicator
•
The indicators
Filter and
Tank comes
on.
Start/Pause indicator goes off.
•
is on but does not flash.
1. Press the on/off button to deactivate the
appliance.
2. Open the appliance door.
3. Remove the laundry.
4. Close the appliance door.
Always clean the filter and empty the
water container when a programme
is completed.
Stand-by function
To decrease the energy consumption, this
function automatically deactivates the
appliance:
www.zanussi.com
25
Hints and tips
Preparing the laundry
•
•
•
•
•
Close the zippers.
Close the fasteners of the duvet covers.
Do not keep ties or ribbons loose (e.g. apron
ribbons). Tie them before you start a
programme.
Remove all items from the pockets.
If an item has the internal layer made of
cotton, turn it inside out. Make sure that the
cotton layer is always external
We recommend that you set the correct
programme applicable for the type of fabrics
that are in the appliance.
•
•
•
Fabric label
•
•
Do not put fabrics with strong colours
together with fabrics with light colours.
Strong colours can bleed.
Use an applicable programme for cotton
jersey and knitwear to prevent the items to
shrink.
Make sure that the laundry weight is not
more than the maximum weight that is in the
programme table.
Dry only the laundry that is applicable for
tumble dryer. Refer to the fabric label on the
items.
Description
Laundry that is applicable for tumble dryer.
Laundry that is applicable for tumble dryer. Set the programme with standard temperature.
Laundry that is applicable for tumble dryer. Set the programme with low temperature.
Laundry that is not applicable for tumble dryer.
Care and cleaning
Cleaning the filter
1
5
6
2
2
1
7
3
4
1
1
2
2
26
www.zanussi.com
Draining the water container
1
5
6
2
3
6 if necessary, one time
for each 6 months,
remove the fluff from
the heat exchanger
compartment. You
can use a vacuum
cleaner.
4
7
8
You can use the water from the
water container as an alternative to
distilled water (e.g. for steam
ironing). Before you use the water,
remove dirt residues with a filter.
2
1
Cleaning the condenser
1
9
2
1
1
2
Cleaning the drum
3
4
1
2
WARNING!
Disconnect the appliance before you
clean it.
Use a standard neutral soap detergent to clean
the inner surface of the drum and drum ribs. Dry
the cleaned surfaces with a soft cloth.
CAUTION!
Do not use abrasive materials or
steel wool to clean the drum.
Cleaning the control panel and housing
Use a standard neutral soap detergent to clean
the control panel and housing.
Use a moist cloth to clean. Dry the cleaned
surfaces with a soft cloth.
www.zanussi.com
27
Cleaning the airflow slots
CAUTION!
Do not use furniture cleaning agents
or cleaning agents which can cause
corrosion to clean the appliance.
Use a vacuum cleaner to remove the fluff from
the airflow slots.
Troubleshooting
Problem
You cannot activate the appliance.
Possible solution
Make sure that the mains plug is connected to the
mains socket.
Check fuse in fuse box (domestic installation).
The programme does not start.
Press Start/Pause.
Make sure that the appliance door is closed.
The appliance door does not close.
Make sure that the installation of the filter is correct.
Make sure that the laundry does not catch between
the appliance door and the rubber seal.
The appliance stops during operation.
Make sure that the water container is empty. Press
Start/Pause to start the programme again.
The display shows a long programme duration. 1)
Make sure that the weight of the laundry is applicable to the duration of the programme.
Make sure that the filter is clean.
The laundry is too wet. Spin the laundry in the
washing machine again.
Make sure that the room temperature is not too
warm.
The display shows a short programme duration.
Set the Time Drying or the Extra Dry programme.
The display shows Err.
If you want to set a new programme, deactivate
and activate the appliance.
Make sure that the options are applicable to the
programme.
The display shows (e.g. E51).
Deactivate and activate the appliance. Start a new
programme. If the problem occurs again, contact
the Service.
1) After maximum 5 hours, the programme ends automatically
If the drying results are not satisfactory
•
•
•
•
28
The set programme was incorrect.
The filter is clogged.
The condenser is clogged.
There was too much laundry in the
appliance.
•
•
•
The drum is dirty.
Incorrect setting of the conductivity sensor.
The airflow slots are clogged.
www.zanussi.com
Technical Data
Height x Width x Depth
850 x 600 x 600 mm (maximal 680 mm)
Max. depth with the appliance door open
1090 mm
Max. width with the appliance door open
950 mm
Adjustable height
850 mm (+ 15 mm - feet regulation)
Drum volume
118 l
Maximum load volume
8 kg
Voltage
230 V
Frequency
50 Hz
Necessary fuse
5A
Total power
950 W
Energy efficiency class
A+
Energy consumption1)
2,65 kWh
Annual energy consumption2)
308 kWh
Left—on mode power absorption
0,44 W
Off mode power absorption
0,44 W
Type of use
Household
Permitted ambient temperature
+ 5°C to + 35°C
Level of protection against ingress of solid particles IPX4
and moisture ensured by the protective cover, except where the low voltage equipment has no protection against moisture
1) With reference to EN 61121. 8kg of cotton centrifuged at 1000 rpm.
2) Energy consumption per year in kWh, based on 160 drying cycles of the standard cotton programme at full and partial load, and the consumption of the low-power modes. Actual energy consumption per cycle will depend on how the appliance is used (REGULATION (EU) No
392/2012).
Consumption Data
Programme
Spun at / residual humidity
Drying time
Energy consumption
Cotton 8 kg
Cupboard Dry
Iron Dry
www.zanussi.com
1400 rpm / 50%
159 min.
2,32 kWh
1000 rpm / 60%
181 min.
2,65 kWh
1400 rpm / 50%
111 min.
1,66 kWh
1000 rpm / 60%
127 min.
1,89 kWh
29
Programme
Spun at / residual humidity
Drying time
Energy consumption
Synthetic 3,5 kg
Cupboard Dry
1200 rpm / 40%
57 min.
0,64 kWh
800 rpm / 50%
65 min.
0,72 kWh
ENVIRONMENTAL CONCERNS
Recycle the materials with the symbol . Put
the packaging in applicable containers to
recycle it. Help protect the environment and
human health and to recycle waste of electrical
and electronic appliances. Do not dispose
appliances marked with the symbol with the
household waste. Return the product to your
local recycling facility or contact your municipal
office.
30
www.zanussi.com
Table des matières
Consignes de sécurité
Instructions de sécurité
Description de l'appareil
Panneau de commande
Tableau des programmes
Options
Réglages de base
31
33
35
35
36
37
39
Avant la première utilisation
Utilisation quotidienne
Conseils
Entretien et nettoyage
En cas d'anomalie de fonctionnement
Caractéristiques techniques
39
40
41
41
43
44
Sous réserve de modifications.
Consignes de sécurité
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les
instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour
responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise
installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec
votre appareil pour vous y référer ultérieurement.
- Lire les instructions fournies.
Consignes générales de sécurité
•
•
•
•
•
Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.
Si le sèche-linge est placé au-dessus d'un lave-linge, utilisez le
kit de superposition. Le kit de superposition, disponible auprès
d'un revendeur agréé, ne peut être utilisé qu'avec l'appareil
indiqué dans les instructions (fournies avec l'accessoire). Lisez
attentivement les instructions avant de procéder à l'installation
(reportez-vous au livret d'installation).
L'appareil peut être installé de façon autonome ou sous un plan
de travail de cuisine si un espace correct est disponible
(reportez-vous au livret d'installation).
L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à serrure,
une porte coulissante ni une porte battante dotée d'une
charnière du côté opposé à l'appareil qui pourrait empêcher
l'ouverture complète du hublot.
Les orifices d'aération situés à la base (si présents) ne doivent
pas être obstrués par de la moquette.
www.zanussi.com
31
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
32
Ne connectez la fiche d'alimentation secteur à la prise de
courant secteur qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la
fiche d'alimentation est accessible une fois l'appareil installé.
Aérez suffisamment la pièce pour éviter le reflux de gaz
provenant d'appareils utilisant d'autres combustibles, y compris
les flammes nues.
L'air rejeté ne doit pas être évacué dans une évacuation utilisée
pour les fumées rejetées provenant des appareils brûlant du
gaz ou d'autres combustibles. (si présent)
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de
qualification similaire afin d'éviter un danger.
Respectez la charge maximale de8 kg (reportez-vous au
chapitre « Tableau des programmes »).
Ne séchez pas d'articles sur lesquels ont été utilisés des
produits de nettoyage chimiques industriels.
Retirez les peluches accumulées dans l'appareil.
N'utilisez pas l'appareil sans filtre. Nettoyez le filtre à peluches
avant ou après chaque utilisation.
N'introduisez dans le sèche-linge que du linge propre.
Il convient que les articles qui ont été salis avec des
substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool,
l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et
les substances pour retirer la cire soient lavés dans de l'eau
chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant
d'être séchés dans le sèche-linge à tambour.
Les pièces avec mousse de caoutchouc (mousse de latex),
bonnets de bain, textiles imperméables, articles doublés en
caoutchouc ou vêtements et taies d'oreiller rembourrés de
mousse de caoutchouc ne doivent pas être séchés dans un
sèche-linge.
Les assouplissants ou autres produits similaires doivent être
utilisés conformément aux instructions de leur fabricant.
Retirez des poches tous les objets tels que briquets et
allumettes.
www.zanussi.com
•
•
•
N'arrêtez jamais le sèche-linge avant la fin du cycle de séchage
à moins de sortir immédiatement tout le linge et de le déplier
pour mieux dissiper la chaleur.
La phase finale d'un cycle de sèche-linge à tambour se produit
sans chaleur (cycle de refroidissement) afin de s'assurer que
les articles sont soumis à une température garantissant qu'ils
ne seront pas endommagés.
Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et
débranchez la fiche de la prise secteur.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
AVERTISSEMENT!
Risque d'asphyxie, de blessure ou d'invalidité permanente.
•
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8
ans et par des personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience ou
de connaissance, s’ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s
ou si des instructions relatives à l’utilisation de l'appareil en
toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus
ont été appréhendées.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
Les enfants de moins de 3 ans, sans surveillance, doivent être
tenus à l'écart de l'appareil.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de la porte de
l'appareil lorsque celle-ci est ouverte.
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous
vous recommandons de l'activer.
Le nettoyage et l’entretien par l'usager ne doivent pas être
effectués par des enfants sans surveillance.
Instructions de sécurité
Instructions d’installation
•
•
•
•
Retirez l'intégralité de l'emballage
N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
www.zanussi.com
Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd. Portez
toujours des gants de sécurité.
33
•
•
•
•
•
•
N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas
dans un endroit où la température ambiante
est inférieure à 5 °C ou supérieure à 35°C.
Assurez-vous que le sol sur lequel vous
installez l'appareil est plat, stable, résistant à
la chaleur et propre.
Assurez-vous que de l'air circule entre
l'appareil et le sol.
Déplacez toujours l'appareil à la verticale.
La surface arrière de l'appareil doit être
positionnée contre le mur.
Une fois l'appareil installé à son
emplacement permanent, vérifiez qu'il est
bien de niveau à l'aide d'un niveau à bulle.
S'il n'est pas de niveau, réglez les pieds
jusqu'à ce qu'il le soit.
Connexion électrique
AVERTISSEMENT!
•
•
•
•
•
Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
•
•
•
•
•
•
•
•
L'appareil doit être relié à la terre.
Vérifiez que les données électriques figurant
sur la plaque signalétique correspondent à
celles de votre réseau. Si ce n'est pas le cas,
contactez un électricien.
Utilisez toujours une prise de courant de
sécurité correctement installée.
N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de
rallonges.
Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation
électrique pour débrancher l'appareil. Tirez
toujours sur la fiche.
Ne touchez jamais le câble d'alimentation ni
la fiche avec des mains mouillées.
Uniquement pour le R-U et l'Irlande.
L'appareil dispose d'une alimentation secteur
13 amp. S'il s'avère nécessaire de changer
le fusible de l'alimentation secteur, utilisez un
fusible 13 amp ASTA (BS 1362).
Cet appareil est conforme aux directives
CEE.
Utilisation
Risque de blessure corporelle ou de
dommages matériels.
•
•
•
34
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour
nettoyer l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux
humide. Utilisez uniquement des produits de
lavage neutres. N'utilisez pas de produits
abrasifs, de tampons à récurer, de solvants
ni d'objets métalliques.
Compresseur
AVERTISSEMENT!
Risque d'endommagement de
l'appareil.
•
Dans le sèche-linge, le compresseur et son
système sont remplis d'un agent spécial ne
contenant pas d'hydrochlorofluorocarbures.
Ce circuit doit rester hermétique. Tout
endommagement du circuit peut entraîner
une fuite.
Mise au rebut
AVERTISSEMENT!
AVERTISSEMENT!
•
Séchez uniquement les textiles adaptés au
séchage dans un sèche-linge. Suivez les
instructions figurant sur l'étiquette des
textiles.
Si vous avez lavé votre linge avec un produit
détachant, lancez un cycle de rinçage
supplémentaire avant de démarrer le sèchelinge.
N'utilisez pas l'eau de condensation/eau
distillée pour préparer des boissons ni pour
cuisiner. Elle peut entraîner des problèmes
de santé chez les personnes et les animaux
domestiques.
Ne montez pas sur le hublot ouvert de votre
appareil ; ne vous asseyez pas dessus.
N'introduisez pas de linge non essoré dans
le sèche-linge.
Risque de blessure ou d'asphyxie.
Risque de blessure, de choc
électrique, d'incendie, de brûlures ou
de dommage matériel à l'appareil.
•
Utilisez cet appareil uniquement dans un
environnement domestique.
Ne séchez pas d'articles endommagés
contenant un rembourrage ou un garnissage.
•
•
Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
Coupez le câble d'alimentation et mettez-le
au rebut.
Retirez le dispositif de verrouillage de la
porte pour empêcher les enfants et les
animaux de s'enfermer dans l'appareil.
www.zanussi.com
Description de l'appareil
1
1
2
3
4
5
2
AVERTISSEMENT!
3
Ne placez pas d'objet sur le
couvercle inférieur
4
10
Touches pour ouvrir le couvercle inférieur
Pied réglable
Trappe du condenseur thermique
Manette de verrouillage de la trappe du
condenseur thermique
10 Plaque de calibrage
6
7
8
9
9
5
8
6
7
Bac d'eau de condensation
Panneau de commande
Hublot de l'appareil
Filtre principal
Couvercle inférieur avec fentes de
circulation d'air
L'utilisateur peut installer le hublot
de sorte qu'il s'ouvre dans l'autre
sens. Cela est utile si l'espace
autour de l'appareil est restreint et
rend le chargement et le retrait du
linge difficile (voir brochure fournie
séparément).
Panneau de commande
9
8
7
1
2
3
4
5
6
1 Touche Marche / Arrêt
5 Minuterie Touche
2 Touche de sélection de programme
6 Départ/Pause Touche
3 Touche de sélection de séchage
7 Départ différé Touche
8 Indicateur
4 Touche de sélection d'anti-froissage
www.zanussi.com
35
9 Voyants
Appuyez sur les touches, dans la
zone portant le symbole ou le nom
de l'option. Ne portez pas de gants
lorsque vous utilisez le bandeau de
commande. Assurez-vous que le
bandeau de commande est toujours
propre et sec.
Voyants
Voyants
Description
Minuterie
Securité enfant
CONDENSEUR
Bac d'eau de condensation
Filtrer
Durée du programme
-
Durée du séchage
-
Durée du départ différé
Tableau des programmes
Programmes
Coton
Charge (max.)1) /
Étiquette d'entretien des textiles
Type de vaisselle
Degré de séchage :
à
ranger2)3),
Extra sec,
Prêt à repasser
Très sec,
Prêt
3)
Extra sec,
Prêt à ranger3),
Synthétiques
Degré de séchage :
à repasser
Prêt
Mixtes
Cotons et textiles synthétiques. Programme basse température. Programme délicat avec de l'air chaud.
Vêtements faciles à entretenir demandant un minimum de repassage. Les résultats de séchage peuvent varier en fonction
Facile à Repasser
du type de textile. Dépliez-les le plus possible avant de les
+
placer dans l'appareil. Une fois le programme terminé, sortez
immédiatement les articles et accrochez-les sur un cintre.
36
8 kg/
3,5kg/
3kg/
1 kg (ou 5 chemises)/
www.zanussi.com
Programmes
Type de vaisselle
Charge (max.)1) /
Étiquette d'entretien des textiles
Lainages. Séchage en douceur des lainages lavables. Sortez
immédiatement les articles une fois le programme terminé.
1 kg
Laine 4)
Pour sécher des chaussures de sport, uniquement avec le
panier spécial de séchage (reportez-vous au manuel séparé
fourni avec le panier spécial).
1 paire de chaussures de sport
Couette
Séchage d'une ou deux couettes et d'oreillers (garnissage en
plumes, duvet ou synthétique).
3kg/
Rafraîchir
Pour les textiles qui nécessitent d'être rafraîchis.
1 kg
Minuterie
Avec ce programme, vous pouvez utiliser l'option Minuterie et
régler la durée du programme.
8kg/
1) Poids maximal des articles secs.
2) Le programme
Coton Prêt à ranger est le programme standard pour le coton. Il convient au séchage du linge en coton normalement
humide, et est le programme le moins gourmand en énergie pour le séchage du linge en coton humide.
3) Uniquement pour les instituts de test : Les programmes de test standard sont indiqués dans le document EN 61121.
4) Le cycle de séchage de la laine de cet appareil a été approuvé par The Woolmark Company pour le séchage des articles en laine lavables
en machine, sous réserve que ces articles soient lavés et séchés conformément aux instructions de l'étiquette et du fabricant de cet appareil.
M1221. Au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong ainsi qu'en Inde, le symbole Woolmark est une marque de certification.
Options
Degré de séchage
Anti-froissage 60'
Cette fonction permet d'adapter le degré de
séchage du linge. Quatre choix sont possibles :
Prolonge de 30 minutes la phase anti-froissage
standard (30 minutes) à la fin du cycle de
séchage. Cette fonction évite le froissage du
linge. Le linge peut être retiré durant la phase
anti-froissage.
•
Extra sec
•
Très sec (pour le coton uniquement)
•
Prêt à ranger
•
Prêt à repasser
Anti-froissage 90'
Prolonge de 60 minutes la phase anti-froissage
standard (30 minutes) à la fin du cycle de
séchage. Cette fonction évite le froissage du
linge. Le linge peut être retiré durant la phase
anti-froissage.
www.zanussi.com
Anti-froissage 30'
Phase anti-froissage (30 minutes) à la fin du
cycle de séchage. Cette fonction évite le
froissage du linge. Le linge peut être retiré
durant la phase anti-froissage.
Minuterie
Cette option est compatible avec le programme
Minuterie et le programme Laine (uniquement
avec le panier spécial de séchage).
37
Nous vous recommandons de régler
une durée plus courte pour les
petites quantités de linge ou pour un
seul article.
•
Le réglage de la durée doit correspondre à
la quantité de linge dans l'appareil.
Laine programme :Vous pouvez régler la
durée du programme, d'un minimum de
30 minutes à un maximum de 4 heures. Le
réglage de la durée doit correspondre à la
quantité de linge dans l'appareil.
•
Minuterie programme :Vous pouvez
régler la durée du programme, d'un minimum
de 10 minutes à un maximum de 2 heures.
Tableau des options
Programmes
Coton
■
Synthétiques
■
Mixtes
■
Antifroissage
90'
Antifroissage
60'
Antifroissage
30'
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Facile à Repasser
+
■
Laine
■
Couette
■
■ 1)
Rafraîchir
■
■
■
Minuterie
■
■
■
■
1) Seulement avec le panier spécial de séchage (accessoire standard ou en option, selon le modèle).
38
www.zanussi.com
Réglages de base
Alarme activée/désactivée
Pour activer ou désactiver les signaux sonores,
appuyez simultanément sur les touches (B) et
(C) et maintenez-les enfoncées pendant environ
2 secondes.
A
B
C
D
E
F
G
A) Touche Marche / Arrêt
B) Touche de sélection de programme
C) Touche de sélection de séchage
D) Touche de sélection d'anti-froissage
E) Minuterie Touche
F) Départ/Pause Touche
Réglage du degré d'humidité résiduelle
dans le linge
Pour modifier le degré d'humidité résiduelle
dans le linge par défaut :
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour
allumer l'appareil.
2. Attendez environ 8 secondes.
3. Appuyez simultanément sur les touches (B)
et (D) et maintenez-les enfoncées.
L'un de ces voyants s'allume :
G) Départ différé Touche
•
linge séché au maximum
Fonction Sécurité enfants
•
linge plus sec
Cette option empêche les enfants de jouer avec
l'appareil pendant le déroulement d'un
programme. Le sélecteur de programme et les
touches sont verrouillés.
Seule la touche Marche/Arrêt est déverrouillée.
Activation de l'option Sécurité enfants :
linge sec standard
•
4. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche
(F) jusqu'à ce que le voyant du niveau
correct s'allume.
5. Pour confirmer le réglage, appuyez
simultanément sur les touches (B) et (D) et
maintenez-les enfoncées pendant environ
2 secondes.
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour
allumer l'appareil.
2. Attendez environ 8 secondes.
3. Appuyez simultanément sur les touches (C)
et (D) et maintenez-les enfoncées. Le
voyant Sécurité enfants s'allume.
Le voyant Sécurité enfants s'allume.
Vous pouvez désactiver l'option
Sécurité enfants pendant le
déroulement d'un programme.
Appuyez sur les mêmes touches et
maintenez-les enfoncées jusqu'à ce
que le voyant de la sécurité enfants
s'éteigne.
Avant la première utilisation
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois,
effectuez l'une des opérations suivantes :
•
•
Nettoyez le tambour du sèche-linge avec un
chiffon humide.
Démarrez un programme court (par exemple
30 minutes) avec du linge humide.
www.zanussi.com
39
Au début du cycle de séchage (3 à
5 minutes) le niveau sonore peut
être légèrement plus fort. Cela est
dû au démarrage du compresseur.
Ce phénomène est normal pour tous
les appareils alimentés par un
compresseur, tels que les
réfrigérateurs ou les congélateurs.
Utilisation quotidienne
Démarrage d'un programme sans
départ différé
1. Préparez le linge et chargez l'appareil.
ATTENTION!
Assurez-vous que le hublot est
fermé et que le linge n'est pas
coincé entre le hublot de
l'appareil et le joint en
caoutchouc.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour
allumer l'appareil.
3. Réglez le programme et les options adaptés
au type de charge.
L'affichage indique la durée du programme.
4. Appuyez sur la touche Départ/Pause.
Le programme démarre.
Démarrage du programme avec départ
différé
1. Réglez le programme et les options adaptés
au type de charge.
2. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche
de départ différé jusqu'à ce que l'écran
indique la durée de départ différé souhaitée.
Vous pouvez différer le départ
d'un programme d'un minimum
de 30 minutes à un maximum de
20 heures.
3. Appuyez sur la touche Départ/Pause.
Le décompte du départ différé s'affiche.
Lorsque le décompte est terminé, le programme
démarre.
Changement de programme
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour
éteindre l'appareil
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour
allumer l'appareil.
3. Sélectionnez le programme.
40
Fonction de veille
Pour réduire la consommation d'énergie, cette
fonction éteint automatiquement l'appareil :
•
•
Au bout de 5 minutes si vous ne lancez
aucun programme.
Au bout de 5 minutes après la fin du
programme de lavage.
À la fin du programme
Lorsque le programme est terminé :
•
Un signal sonore intermittent retentit.
•
Le voyant
clignote.
Filtre et
Bac plein
Les voyants
s'allument.
• Le voyant Départ/Pause est allumé.
L'appareil continue à effectuer la phase antifroissage pendant environ 30 minutes.
•
La phase anti-froissage évite les plis du linge.
Vous pouvez retirer le linge avant la fin de la
phase anti-froissage. Pour de meilleurs
résultats, nous vous recommandons de ne
retirer le linge que lorsque la phase est terminée
ou presque.
Lorsque la phase anti-froissage est terminée :
•
Le voyant
pas.
•
Les voyants
Filtre et
Bac plein
s'allument.
Le voyant Départ/Pause s'éteint.
•
est allumé mais ne clignote
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour
éteindre l'appareil.
2. Ouvrez le hublot de l'appareil.
3. Sortez le linge.
4. Fermez le hublot de l'appareil.
Pensez toujours à nettoyer le filtre et
à vider le bac d'eau de condensation
lorsqu'un programme est terminé.
www.zanussi.com
Conseils
Préparation du linge
•
•
•
•
•
•
•
•
Fermez les fermetures à glissière.
Fermez les boutons des housses de couette.
Ne laissez pas de cordons ni de rubans
dénoués (par exemple des cordons de
tablier). Nouez-les avant de démarrer le
programme.
Videz les poches.
Si un article dispose d'une doublure en
coton, retournez-le. Assurez-vous que la
doublure en coton est toujours tournée vers
l'extérieur.
Nous vous recommandons de toujours
régler le programme le mieux adapté au type
de textiles se trouvant dans l'appareil.
Étiquette d'entretien du textile
•
•
Ne mélangez pas les articles de couleurs
foncées avec des articles de couleurs
claires. Les couleurs foncées pourraient
déteindre.
Utilisez un programme adapté pour les
lainages et la bonneterie pour éviter qu'ils ne
rétrécissent.
Assurez-vous que la charge de linge ne
dépasse pas le poids maximal indiqué dans
le tableau des programmes.
Séchez uniquement du linge adapté au
sèche-linge. Reportez-vous aux étiquettes
des vêtements.
Description
Linge adapté au sèche-linge.
Linge adapté au sèche-linge. Sélectionnez le programme avec une température
standard.
Linge adapté au sèche-linge. Sélectionnez le programme avec une basse température.
Linge non adapté au sèche-linge.
Entretien et nettoyage
Nettoyage du filtre
1
3
2
4
1
2
2
1
5
www.zanussi.com
6
41
3
7
4
1
1
2
Vidange du bac d'eau de condensation
1
3
5
2
6
2
6 Si nécessaire, une
fois tous les 6 mois,
retirez les peluches
du compartiment du
condenseur
thermique. Vous
pouvez utiliser un
aspirateur.
4
7
8
Vous pouvez utiliser l'eau du bac
d'eau de condensation comme eau
distillée (par exemple pour les fers à
vapeur). Avant d'utiliser l'eau,
éliminez les résidus avec un filtre.
2
1
Nettoyage du condenseur
1
9
2
1
1
2
Nettoyage du tambour
AVERTISSEMENT!
Débranchez l'appareil avant de le
nettoyer.
Utilisez un détergent savonneux neutre standard
pour nettoyer la surface interne du tambour et
42
www.zanussi.com
les nervures de ce dernier. Séchez les surfaces
nettoyées avec un chiffon doux.
ATTENTION!
N'utilisez pas de matières abrasives
ou de laine d'acier pour nettoyer le
tambour.
Nettoyage du bandeau de commande et
de l'enveloppe
Utilisez un détergent savonneux neutre standard
pour nettoyer le bandeau de commande et le
boîtier.
ATTENTION!
Ne nettoyez pas l'appareil à l'aide de
produits de nettoyage pour meubles
ou autres pouvant entraîner une
corrosion.
Nettoyage des fentes de circulation
d'air
Utilisez un aspirateur pour retirer les peluches
des fentes de circulation d'air.
Nettoyez-les à l'aide d'un chiffon humide.
Séchez les surfaces nettoyées avec un chiffon
doux.
En cas d'anomalie de fonctionnement
Problème
L'appareil ne s'allume pas.
Solution possible
Assurez-vous que la fiche du câble d'alimentation
est bien insérée dans la prise de courant.
Vérifiez le fusible dans la boîte à fusibles (installation domestique).
Le programme ne démarre pas.
Appuyez sur Départ/Pause.
Vérifiez que le hublot de l'appareil est fermé.
Le hublot de l'appareil ne ferme pas.
Vérifiez que le filtre est correctement installé.
Assurez-vous que le linge n'est pas coincé entre le
hublot de l'appareil et le joint en caoutchouc.
L'appareil s'arrête en cours de fonctionnement.
Vérifiez que le bac d'eau de condensation est vide.
Appuyez sur la touche Départ/Pause pour relancer
le programme.
L'affichage indique une durée du programme lon-
Assurez-vous que le poids du linge est adapté à la
durée du programme.
gue.
1)
Assurez-vous que le filtre est propre.
Le linge est trop mouillé. Essorez une nouvelle fois
le linge dans le lave-linge.
Assurez-vous que la température ambiante n'est
pas trop élevée.
L'affichage indique une durée du programme
courte.
www.zanussi.com
Réglez le programme Minuterie ou Extra sec.
43
Problème
L'affichage indique Err.
Solution possible
Si vous souhaitez sélectionner un nouveau programme, vous devez éteindre puis rallumer l'appareil.
Assurez-vous que les options sont compatibles
avec le programme.
L'affichage indique par exemple E51.
Éteignez puis rallumez l'appareil. Démarrez un nouveau programme. Si le problème se produit à nouveau, contactez le service après-vente.
1) Le programme s'arrête automatiquement au bout de 5 heures
Si les résultats de séchage ne sont pas
satisfaisants
•
•
•
•
Le programme réglé n'était pas adapté.
Le filtre est obstrué.
Le condenseur est obstrué.
Vous avez introduit trop de linge dans
l'appareil.
•
•
•
Le tambour est sale.
Mauvais réglage du capteur de conductivité.
Les fentes de circulation d'air sont
obstruées.
Caractéristiques techniques
Hauteur x Largeur x Profondeur
850 x 600 x 600 mm (maximum 680 mm)
Profondeur max. avec hublot ouvert
1090 mm
Largeur max. avec hublot ouvert
950 mm
Hauteur réglable
850 mm (+ 15 mm - réglage des pieds)
Capacité du tambour
118 l
Charge maximale
8 kg
Tension
230 V
Fréquence
50 Hz
Fusible nécessaire
5A
Puissance totale
950 W
Classe d'efficacité énergétique
A+
Consommation énergétique 1)
2,65 kWh
Consommation énergétique annuelle2)
308 kWh
Puissance absorbée en mode « Veille »
0,44 W
Puissance absorbée en mode éteint
0,44 W
Type d'utilisation
Domestique
44
www.zanussi.com
Température ambiante autorisée
+ 5 °C à + 35 °C
Niveau de protection contre l'infiltration de particIPX4
ules solides et d'humidité assuré par le couvercle
de protection, excepté là où l'équipement basse
tension ne dispose d'aucune protection contre l'humidité
1) Conformément à la norme EN 61121. 8 kg de coton, essoré à 1 000 tr/min.
2) Consommation énergétique annuelle en kWh basée sur 160 cycles de séchage du programme standard pour le coton, avec une charge
complète ou partielle, et la consommation des modes basse consommation. La consommation énergétique réelle par cycle dépendra de l'utilisation de l'appareil (NORME (UE) No 392/2012).
Données de consommation
Température
Vitesse d'essorage / humidité
résiduelle
Temps de séchage
Consommation énergétique
Coton 8 kg
Prêt à ranger
Prêt à repasser
1400 tours/min / 50%
159 min.
2,32 kWh
1000 tours/min / 60%
181 min.
2,65 kWh
1400 tours/min / 50%
111 min.
1,66 kWh
1000 tours/min / 60%
127 min.
1,89 kWh
1200 tours/min / 40%
57 min.
0,64 kWh
800 tours/min / 50%
65 min.
0,72 kWh
Synthétiques 3,5 kg
Prêt à ranger
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole .
Déposez les emballages dans les conteneurs
prévus à cet effet. Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos
produits électriques et électroniques. Ne jetez
pas les appareils portant le symbole avec les
ordures ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
www.zanussi.com
45
Inhaltsverzeichnis
Sicherheitshinweise
Sicherheitsanweisungen
Gerätebeschreibung
Bedienfeld
Programmtabelle
Optionen
Einstellungen
46
49
50
51
52
53
54
Vor der ersten Inbetriebnahme
Täglicher Gebrauch
Tipps und Hinweise
Reinigung und Pflege
Fehlersuche
Technische Daten
55
55
56
57
58
60
Änderungen vorbehalten.
Sicherheitshinweise
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst
die Gebrauchsanleitung. Der Hersteller übernimmt keine
Verantwortung für Verletzungen und Beschädigungen durch
unsachgemäße Montage. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung
griffbereit auf.
- Lesen Sie bitte die mitgelieferte Anleitung.
Allgemeine Sicherheit
•
•
•
•
•
46
Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.
Wenn der Wäschetrockner auf einer Waschmaschine
aufgestellt wird, muss die Befestigung mithilfe des Bausatzes
Wasch-Trocken-Säule erfolgen. Der Bausatz Wasch-Trocken
Säule, der bei Ihrem autorisierten Lieferanten erhältlich ist, kann
nur für die in der mitgelieferten Anleitung aufgeführten Geräte
verwendet werden. Lesen Sie die Anleitung aufmerksam vor
der Montage (siehe Montageanleitung).
Das Gerät kann freistehend oder unter einer
Küchenarbeitsplatte in einer Nische mit den entsprechenden
Abmessungen montiert werden (siehe Montageanleitung).
Das Gerät darf nicht hinter einer verschließbaren Tür, einer
Schiebetür oder einer Tür mit einem Scharnier, das dem des
Gerätes gegenüber liegt und eine vollständige Öffnung der
Gerätetür verhindert, aufgestellt werden.
Die Lüftungsöffnungen im Gerätesockel (falls vorhanden)
dürfen nicht von einem Teppichboden blockiert werden.
www.zanussi.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stecken Sie den Netzstecker erst nach Abschluss der Montage
in die Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach
der Montage noch zugänglich ist.
Der Raum, in dem das Gerät aufgestellt wird, muss gut belüftet
sein, damit keine Gase in den Raum zurückströmen, die von
offenem Feuer oder von anderen Geräten stammen, die mit
Brennstoffen arbeiten.
Die Abluft darf nicht über denselben Abzug abgeleitet werden,
durch den der Dunstabzug von mit Gas oder sonstigen
Brennstoffen betriebenen Geräten gewährleistet wird. (falls
zutreffend)
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller,
seinem autorisierten Kundenservice oder einer gleichermaßen
qualifizierten Person ausgetauscht werden, um
Gefahrenquellen zu vermeiden.
Beachten Sie die maximale Beladungsmenge von 8 kg (siehe
Kapitel „Programmtabelle“).
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es mit
Industriechemikalien gereinigt wurde.
Wischen Sie die um das Gerät ggf. angesammelten Flusen
weg.
Benutzen Sie das Gerät niemals ohne Filter. Reinigen Sie den
Flusenfilter vor oder nach jedem Gebrauch.
Trocknen Sie keine ungewaschenen Wäschestücke im
Trockner.
Wäschestücke, die mit Speiseöl verschmutzt sind oder die mit
Aceton, Alkohol, Kerosin, Fleckentfernern, Terpentin und
Wachsentfernern behandelt worden sind, müssen vor dem
Trocknen in dem Wäschetrockner in heißem Wasser und
zusätzlichem Waschmittel gewaschen werden.
Artikel wie Schaumgummi (Latexschaumgummi), Duschhauben,
imprägnierte Textilien, gummibeschichtete Wäschestücke und
Kleider oder Kissen mit Schaumgummipolster dürfen in dem
Gerät nicht getrocknet werden.
Weichspüler oder ähnliche Produkte dürfen nur entsprechend
den Herstelleranweisungen benutzt werden.
www.zanussi.com
47
•
•
•
•
Entfernen Sie alle Gegenstände, wie Feuerzeuge und
Streichhölzer, aus den Taschen.
Wenn Sie die Trockentrommel vor dem Ende des
Trockengangs anhalten müssen, entnehmen Sie bitte sofort die
gesamte Wäsche und breiten Sie diese zur Wärmeableitung
aus.
Der letzte Teil eines Trockenprogramms findet ohne Hitze statt
(Abkühlzyklus), um sicherzustellen, dass die Wäsche auf einer
Temperatur bleibt, bei der sie nicht beschädigt wird.
Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten
durchgeführt werden.
Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
WARNUNG!
Erstickungs- und Verletzungsgefahr sowie Gefahr einer
dauerhaften Behinderung.
•
•
•
•
•
•
•
•
48
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder
mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie
durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen
Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern, wenn sie nicht
ständig beaufsichtigt werden.
Alle Verpackungsmaterialien von Kindern fernhalten.
Alle Reinigungsmittel von Kindern fernhalten.
Halten Sie Kinder und Haustiere vom geöffneten Gerät fern.
Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet ist,
empfehlen wir, diese einzuschalten.
Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von Kindern
ohne Aufsicht erfolgen.
www.zanussi.com
Sicherheitsanweisungen
Montage
•
•
•
Gebrauch
•
•
•
•
•
•
•
•
Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
Stellen Sie ein beschädigtes Gerät nicht auf
und benutzen Sie es nicht.
Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
Seien Sie beim Umsetzen des Geräts
vorsichtig, denn es ist schwer. Tragen Sie
stets Sicherheitshandschuhe.
Das Gerät darf nicht an einem Ort
aufgestellt oder verwendet werden, an dem
die Temperatur unter 5 °C absinken oder auf
über 35°C steigen kann.
Stellen Sie sicher, dass der Boden, auf dem
das Gerät aufgestellt wird, eben,
hitzebeständig und sauber ist.
Stellen Sie sicher, dass die Luft zwischen
Gerät und Boden zirkulieren kann.
Das Gerät darf ausschließlich stehend
transportiert oder umgesetzt werden.
Die Geräterückseite muss gegen die Wand
zeigen.
Überprüfen Sie den waagrechten Stand des
Geräts mit einer Wasserwaage, wenn es an
seinen endgültigen Platz gestellt wird.
Richten Sie es gegebenenfalls mit den
Schraubfüßen waagerecht aus.
Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und Stromschlaggefahr.
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät muss geerdet sein.
Stellen Sie sicher, dass die elektrischen
Daten auf dem Typenschild den Daten Ihrer
Stromversorgung entsprechen. Wenden Sie
sich andernfalls an eine Elektrofachkraft.
Schließen Sie das Gerät nur an eine
ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen
oder Verlängerungskabel.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie
das Gerät von der Stromversorgung trennen
möchten. Ziehen Sie stets am Netzstecker.
Fassen Sie das Netzkabel oder den
Netzstecker nicht mit nassen Händen an.
Nur für GB und Irland. Das Gerät besitzt
einen Netzstecker mit einer 13 A Sicherung.
Muss die Sicherung im Netzstecker
ausgetauscht werden, setzen Sie eine 13 A
Sicherung des Typs ASTA (BS 1362) ein.
www.zanussi.com
Das Gerät entspricht den EWG-Richtlinien.
WARNUNG!
Verletzungs-, Stromschlag-, Brand-,
Verbrennungsgefahr sowie Risiko
von Schäden am Gerät.
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät ist ausschließlich für die
Verwendung im Haushalt vorgesehen.
Beschädigte Wäschestücke mit
Wattierungen oder Füllungen dürfen nicht im
Gerät getrocknet werden.
Nur Textilien trocknen, die für
Wäschetrockner geeignet sind. Beachten
Sie die Pflegehinweise auf dem Textiletikett.
Für Wäsche, die mit einem Fleckenentferner
behandelt wurde, muss vor dem Trocknen
ein zusätzlicher Spülgang durchgeführt
werden.
Das Kondenswasser/destillierte Wasser darf
nicht getrunken oder für das Zubereiten von
Speisen verwendet werden. Dies kann bei
Mensch und Tier gesundheitliche Schäden
hervorrufen.
Setzen oder stellen Sie sich niemals auf die
geöffnete Gerätetür.
Trocknen Sie keine tropfnassen
Wäschestücke im Trockner.
Reinigung und Pflege
WARNUNG!
Verletzungsgefahr sowie Risiko von
Schäden am Gerät.
•
•
Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem
Wasser- oder Dampfstrahl.
Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen,
feuchten Tuch. Verwenden Sie
ausschließlich Neutralreiniger Benutzen Sie
keine Scheuermittel, scheuernde
Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel
oder Metallgegenstände.
Kompressor
WARNUNG!
Das Gerät könnte beschädigt
werden.
•
Das Kompressorsystem des
Wäschetrockners ist mit einem speziellem
Mittel gefüllt, das keine
49
Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthält. Das
System muss dicht bleiben. Eine
Beschädigung des Systems kann zu einem
Leck führen.
Entsorgung
•
•
•
WARNUNG!
Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
Schneiden Sie das Netzkabel ab, und
entsorgen Sie es.
Entfernen Sie das Türschloss, um zu
verhindern, dass sich Kinder oder Haustiere
in dem Gerät einschliessen.
Verletzungs- und Erstickungsgefahr.
Gerätebeschreibung
1
1
2
3
4
5
2
4
10
8
7
5
6
WARNUNG!
Bedecken Sie die untere
Abdeckung nicht mit einem
Gegenstand
3
9
Behälter
Bedienfeld
Gerätetür
Hauptfilter
Untere Abdeckung mit Lüftungsschlitzen
Tasten zum Öffnen der unteren Abdeckung
Schraubfüße
Zugangstür zum Wärmetauscher
Verriegelungsknopf für die
Wärmetauschertür
10 Typenschild
6
7
8
9
Die Einfülltür kann vom Benutzer an
der gegenüberliegenden Seite
angebracht werden. So kann die
Wäsche in einigen Fällen einfacher
eingelegt und entnommen werden
(siehe separate Broschüre).
50
www.zanussi.com
Bedienfeld
9
8
7
1
2
3
4
5
6
9 Kontrolllampen
1 Taste Ein/Aus
Berühren Sie mit dem Finger den
Touchpad-Bereich, in dem das
entsprechende Symbol oder der
Name der gewünschten Option
angezeigt wird. Tragen Sie beim
Bedienen des Bedienfelds keine
Handschuhe. Achten Sie darauf,
dass das Bedienfeld immer sauber
und trocken ist.
2 Touchpad Programmauswahl
3 Touchpad Trockengradauswahl
4 Touchpad Knitterschutzsauswahl
5 Tijd (Zeit) -Touchpad
6 Start/Pauze (Start/Pause) -Touchpad
7 Startuitstel (Zeitvorwahl) -Touchpad
8 Display
Kontrolllampen
Kontrolllampen
Beschreibung
Tijd (Zeitgesteuertes Trocknen)
Kindersicherung
Condenseur (Wärmetauscher)
Behälter
Filtre (Sieb)
Programmdauer
-
Dauer des zeitgesteuerten Trocknens
-
Dauer der Zeitvorwahl
www.zanussi.com
51
Programmtabelle
Programme
Katoen (Koch-/
Buntwäsche)
Synthetica (Pflegeleicht)
Beladung (max.)
Beladung
Trockengrad:
Extra Droog (Extra Trocken),
1)/Pflegesymbol
Sterkdroog
Kastdroog (Schranktrocken)2)3),
(Starktrocken),
8kg/
Strijkdroog (Bügeltrocken) 3)
Trockengrad:
Extra Droog (Extra Trocken),
(Schranktrocken)3),
Kastdroog
Strijkdroog (Bügeltrocken)
3,5 kg/
Baumwolle und pflegeleichte Wäsche. Niedertemperaturprog3 kg/
ramm. Schonprogramm mit warmer Luft.
Mix
Pflegeleichte Textilien, die nur leicht gebügelt werden müssen.
Das Trocknungsergebnis kann je nach Gewebeart unter1 kg (oder 5 HemStrijkvrij+ (Leicht- schiedlich ausfallen. Schütteln Sie jedes Wäschestück leicht
bügeln+)
aus, bevor Sie es in das Gerät legen. Nehmen Sie die Wäden)/
sche unmittelbar nach Abschluss des Programms aus dem
Gerät und hängen Sie sie auf Kleiderbügel.
Wolltextilien. Sanftes Trocknen von waschbaren Wolltextilien.
Nehmen Sie die Wäsche unmittelbar nach Abschluss des
Programms aus der Trommel.
1 kg
Wol (Wolle) 4)
Nur zum Trocknen von Sportschuhen mit dem Trockenkorb
(Näheres entnehmen Sie der separaten Gebrauchsanleitung
für den Trockenkorb).
1 Paar Sportschuhe
Dekbed (Daunen)
Zum Trocknen von 1-2 Bettdecken und Kopfkissen (mit Feder-, Daunen- oder Synthetikfüllung).
3 kg/
Opfrissen (Auffrischen)
Auffrischen von Textilien nach längerer Lagerung.
1 kg
Tijd (Zeit)
Für dieses Programm kann die Option Tijd (Zeit) verwendet
und die Programmdauer eingestellt werden.
8kg/
1) Die Angabe des maximalen Gewichts bezieht sich auf trockene Wäsche.
2) Das
Katoen (Koch-/Buntwäsche) Kastdroog (Schranktrocken)-Programm ist das „Standardprogramm für Baumwolle“ und eignet
sich zum Trocknen von normaler, feuchter Baumwollwäsche und ist in Bezug auf den Energieverbrauch zum Trocknen feuchter Baumwollwäsche das effizienteste Programm.
3) Nur für Prüfinstitute: Standardprogramme für Prüfungen sind im Dokument EN 61121 angegeben.
4) Der Trockengang für Textilien aus Wolle wurde von Woolmark als Trockenmethode für maschinenwaschbare Wolltextilien anerkannt, sofern dabei die Wasch- und Trockenhinweise im Etikett und die Pflegehinweise des Herstellers dieses Geräts beachtet werden. M1221. In
Großbritannien, Irland, Hongkong und Indien ist das Woolmark-Symbol ein zertifiziertes Warenzeichen.
52
www.zanussi.com
Optionen
Droogtegraad (Trockengrad)
Mit dieser Funktion kann die Wäsche stärker
getrocknet werden. Es stehen 4 Optionen zur
Verfügung:
•
•
Extra Droog (Extra Trocken)
•
Kastdroog (Schranktrocken)
Strijkdroog (Bügeltrocken)
Tijd (Zeit)
Diese Option steht nur für die Programme Tijd
(Zeitgesteuertes Trocknen) und Wol (Wolle) zur
Verfügung (nur mit Trockenkorb).
Sterkdroog (Starktrocken) (nur für
Baumwolle)
•
Textilien vor Knitterfalten. Während der
Knitterschutzphase kann die Wäsche aus dem
Gerät entnommen werden.
Empfohlen wird das Einstellen einer
kurzen Dauer für kleinere
Wäschemengen oder einzelne
Wäschestücke.
Anti-kreuk 90' (Knitterschutz 90')
Verlängert die standardmäßige
Knitterschutzphase (30 Minuten) am Ende des
Trockenprogramms auf 60 Minuten. Diese
Funktion schützt die Textilien vor Knitterfalten.
Während der Knitterschutzphase kann die
Wäsche aus dem Gerät entnommen werden.
•
Anti-kreuk 60' (Knitterschutz 60')
•
Tijd (Zeitgesteuertes Trocknen)
Programm: Sie können eine beliebige
Programmdauer von mindestens 10 Minuten
bis höchstens 2 Stunden einstellen. Die
Dauer sollte entsprechend der zu
trocknenden Wäschemenge eingestellt
werden.
Wol (Wolle) Programm: Sie können eine
beliebige Programmdauer von mindestens
30 Minuten bis höchstens 4 Stunden
einstellen. Die Dauer sollte entsprechend
der zu trocknenden Wäschemenge
eingestellt werden.
Verlängert die standardmäßige
Knitterschutzphase (30 Minuten) am Ende des
Trockenprogramms um 30 Minuten. Diese
Funktion schützt die Textilien vor Knitterfalten.
Während der Knitterschutzphase kann die
Wäsche aus dem Gerät entnommen werden.
Anti-kreuk 30' (Knitterschutz 30')
Knitterschutzphase (30 Minuten) am Ende des
Trockenprogramms. Diese Funktion schützt die
Tabelle der Optionen
Programme
Katoen (Koch-/
Buntwäsche)
■
Synthetica (Pflegeleicht)
■
www.zanussi.com
■
Antikreuk
90'
(Knitterschut
z 90')
Antikreuk
60'
(Knitterschut
z 60')
Antikreuk
30'
(Knitterschut
z 30')
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
53
Programme
Mix
■
Strijkvrij+ (Leichtbügeln+)
■
Wol (Wolle)
■
Dekbed (Daunen)
■
Antikreuk
90'
(Knitterschut
z 90')
Antikreuk
60'
(Knitterschut
z 60')
Antikreuk
30'
(Knitterschut
z 30')
■
■
■
■
■
■
■ 1)
Opfrissen (Auffrischen)
■
■
■
Tijd (Zeitgesteuertes Trocknen)
■
■
■
■
1) Nur mit Trockenkorb (Standardzubehör oder optional, je nach Modell).
Einstellungen
Kinder mit dem Gerät spielen. Der
Programmwahlschalter und alle Touchpads sind
verriegelt.
Nur die Taste „Ein/Aus“ bleibt aktiv.
Einschalten der Kindersicherung:
A
B
C
D
E
F
G
A) Taste Ein/Aus
B) Touchpad Programmauswahl
C) Touchpad Trockengradauswahl
D) Touchpad Knitterschutzsauswahl
E) Tijd (Zeit) -Touchpad
F) Start/Pauze (Start/Pause) -Touchpad
G) Startuitstel (Zeitvorwahl) -Touchpad
Funktion „Kindersicherung“
Durch Wählen dieser Funktion wird das Gerät
gegen ein versehentliches Bedienen bei
laufendem Betrieb gesichert, zum Beispiel wenn
54
1. Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um das
Gerät einzuschalten.
2. Warten Sie etwa 8 Sekunden.
3. Halten Sie die Touchpads (C) und (D)
gleichzeitig gedrückt. Die Anzeige
Kindersicherung leuchtet.
Die Anzeige Kindersicherung leuchtet.
Die Funktion Kindersicherung kann
während des laufenden
Programmbetriebs ausgeschaltet
werden. Halten Sie dieselben
Touchpads wie zum Einschalten der
Option gleichzeitig gedrückt, bis die
Anzeige der Funktion
Kindersicherung erlischt.
www.zanussi.com
Summer ein-/ausschalten
Zum Ein- und Ausschalten der akustischen
Signale halten Sie die Touchpads (B) und (C)
ca. 2 Sekunden gleichzeitig gedrückt.
Einstellen des Restfeuchtegrads der
Wäsche
Ändern des werkseitig eingestellten
Restfeuchtegrads:
1. Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um das
Gerät einzuschalten.
2. Warten Sie etwa 8 Sekunden.
3. Halten Sie die Tasten (B) und (D)
gleichzeitig gedrückt.
Eine der folgenden Kontrolllampen wird
aufleuchten:
•
höchster Trocknungsgrad
•
stärkerer Trocknungsgrad
•
voreingestellter
Trocknungsgrad
4. Drücken Sie die Taste (F) wiederholt, bis
die Kontrolllampe des gewünschten Grads
leuchtet.
5. Zur Bestätigung der Einstellung halten Sie
die Tasten (B) und (D) ca. 2 Sekunden lang
gleichzeitig gedrückt.
Vor der ersten Inbetriebnahme
Führen Sie vor der erstmaligen Inbetriebnahme
des Geräts die folgenden Schritte aus:
•
•
Reinigen Sie die Trommel des
Wäschetrockners mit einem feuchten Tuch.
Beladen Sie die Trommel mit feuchter
Wäsche und starten Sie ein kurzes
Programm (z. B. 30 Minuten).
Zu Beginn eines Trockengangs (in
den ersten 3-5 Min.) ist der
Geräuschpegel möglicherweise
etwas höher. Dieser wird vom
Kompressoranlauf erzeugt, was auch
bei folgenden, mit einem
Kompressor ausgestatteten Geräten
normal ist: Kühl- und
Gefrierschränke.
Täglicher Gebrauch
Starten eines Programms ohne
Zeitvorwahl
1. Bereiten Sie die Wäsche vor und füllen Sie
die vorbereitete Wäsche in das Gerät.
ACHTUNG!
Stellen Sie beim Schließen der
Tür sicher, dass die Wäsche
nicht zwischen der Tür und der
Gummidichtung eingeklemmt ist.
2. Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um das
Gerät einzuschalten.
3. Stellen Sie je nach Beladung das passende
Programm und die entsprechenden
Optionen ein.
Im Display wird die Programmdauer angezeigt.
4. Berühren Sie Start/Pauze (Start/Pause).
Das Programm wird gestartet.
www.zanussi.com
Starten des Programms mit Zeitvorwahl
1. Stellen Sie je nach Beladung das passende
Programm und die entsprechenden
Optionen ein.
2. Berühren Sie die Taste Zeitvorwahl
wiederholt, bis die gewünschte
Startzeitvorwahl im Display angezeigt wird.
Der Programmstart kann um
mindestens 30 Minuten bis
höchstens 20 Stunden verzögert
werden.
3. Berühren Sie das Touchpad Start/Pauze
(Start/Pause).
Die ablaufende Zeit wird im Display angezeigt.
Nach Ablauf der Zeitvorwahl wird das
Programm gestartet.
55
Ändern eines Programms
1. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um das
Gerät auszuschalten.
2. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um das
Gerät einzuschalten.
3. Wählen Sie das Programm.
Standby-Funktion
Um den Energieverbrauch zu senken, wird das
Gerät über diese Funktion in folgenden Fällen
automatisch ausgeschaltet:
•
•
Wenn innerhalb von 5 Minuten nach dem
Einschalten des Geräts kein Programm
gestartet wird.
5 Minuten nach Programmende.
Am Programmende
Am Ende eines Programms passiert Folgendes:
•
Es ertönt ein unterbrochener Signalton.
•
Die Kontrolllampe
•
Die Kontrolllampen
Filtre (Sieb) und
Bac plein (Behälter) leuchten auf.
Die Kontrolllampe Start/Pauze (Start/Pause)
leuchtet.
•
blinkt.
Der Gerätebetrieb wird ca. weitere 30 Minuten
in der Knitterschutzphase fortgeführt.
Dadurch werden Wäschefalten beseitigt.
Sie haben die Möglichkeit, die Wäsche vor dem
Ablauf der Knitterschutzphase aus dem Gerät
zu nehmen. Für optimales Endergebnis
empfehlen wir jedoch, die Knitterschutzphase
möglichst vollständig durchzuführen.
Am Ende der Knitterschutzphase passiert
Folgendes:
leuchtet, blinkt jedoch
•
Die Kontrolllampe
nicht.
•
Die Kontrolllampen
Filtre (Sieb) und
Bac plein (Behälter) leuchten auf.
Die Kontrolllampe Start/Pauze (Start/Pause)
erlischt.
•
1. Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um das
Gerät auszuschalten.
2. Öffnen Sie die Gerätetür.
3. Entnehmen Sie die Wäsche.
4. Schließen Sie die Gerätetür.
Am Ende eines Programms muss
der Filter stets gereinigt und der
Wasserbehälter geleert werden.
Tipps und Hinweise
Vorbereiten der Wäsche
•
•
•
•
•
•
•
•
Schließen Sie ggf. alle Reißverschlüsse.
Wenn Sie Bettbezüge trocknen, knöpfen Sie
diese zu.
Binden Sie sämtliche lose Gürtel oder
Bänder (z. B. von Schürzen) zusammen,
bevor Sie ein Programm starten.
Entfernen Sie sämtliche Gegenstände aus
den Taschen.
Drehen Sie Wäschestücke mit
Baumwollfutter auf links. Vergewissern Sie
sich unbedingt, dass das Baumwollfutter
außen ist.
Wir empfehlen, die zu trocknende
Gewebeart bei der Programmeinstellung zu
berücksichtigen.
Textiletikett
•
•
Bunte und helle Textilien sollten nicht
zusammen getrocknet werden. Kräftige
Farben können auf hellere abfärben.
Achten Sie auf die Auswahl von geeigneten
Programmen für Trikotwäsche und
Strickwaren, um das Einlaufen der Wäsche
zu verhindern.
Stellen Sie sicher, dass das Wäschegewicht
den in der Programmtabelle angegebenen
Maximalwert nicht überschreitet.
Trocknen Sie nur Textilien, die für
Wäschetrockner geeignet sind. Beachten
Sie die Pflegehinweise auf dem Textiletikett.
Beschreibung
Textilien, die für Wäschetrockner geeignet sind.
56
www.zanussi.com
Textiletikett
Beschreibung
Textilien, die für Wäschetrockner geeignet sind. Wählen Sie ein Programm mit
Standardtemperatur.
Textilien, die für Wäschetrockner geeignet sind. Wählen Sie ein Programm mit einer
niedrigeren Temperatur.
Textilien, die für Wäschetrockner nicht geeignet sind.
Reinigung und Pflege
Leeren des Wasserbehälters
Reinigen des Siebs
1
2
1
2
3
4
2
1
3
4
1
2
5
Das Wasser aus dem
Wasserbehälter kann als destilliertes
Wasser (z. B. zum Dampfbügeln)
verwendet werden. Bevor Sie das
Wasser weiterverwenden, sollten
Sie das Kondensat filtern, um
Schmutzrückstände zu entfernen.
6
Reinigen des Wärmetauschers
7
1
2
1
1
1
2
2
www.zanussi.com
57
3
9
4
1
2
5
Reinigen der Trommel
6
WARNUNG!
Ziehen Sie vor der Reinigung des
Geräts den Netzstecker.
6 Entfernen Sie, je
nach Bedarf, alle 6
Monate die Flusen
aus dem
Wärmetauscherfach.
Hierfür können Sie
einen Staubsauger
verwenden.
7
8
Verwenden Sie einen handelsüblichen neutralen
Reiniger zur Reinigung der
Trommelinnenflächen und Wäscheabweiser.
Trocknen Sie die gereinigten Flächen mit einem
weichen Tuch.
ACHTUNG!
Verwenden Sie keine Scheuermittel
oder Metallschwämmchen zum
Reinigen der Trommel.
Bedienfeld und Gehäuse reinigen
Verwenden Sie einen handelsüblichen neutralen
Reiniger zur Reinigung des Bedienfelds und
Gehäuses.
2
1
Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes
Tuch. Trocknen Sie die gereinigten Flächen mit
einem weichen Tuch.
ACHTUNG!
Verwenden Sie keine Möbelreiniger
oder Reinigungsmittel, die eine
Korrosion des Geräts verursachen
können.
Reinigen der Lüftungsschlitze
Benutzen Sie einen Staubsauger, um Flusen
aus den Lüftungsschlitzen zu entfernen.
Fehlersuche
Problem
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.
58
Mögliche Abhilfe
Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker in die
Netzsteckdose eingesteckt ist.
www.zanussi.com
Problem
Mögliche Abhilfe
Kontrollieren Sie die Sicherung der Hausinstallation.
Das Programm startet nicht.
Drücken Sie Start/Pauze (Start/Pause).
Vergewissern Sie sich, dass die Tür geschlossen
ist.
Die Gerätetür schließt nicht.
Vergewissern Sie sich, dass der Filter ordnungsgemäß eingesetzt ist.
Stellen Sie sicher, dass die Wäsche nicht zwischen der Gerätetür und der Gummidichtung eingeklemmt ist.
Das Gerät bleibt während des Betriebs stehen.
Vergewissern Sie sich, dass der Wasserbehälter
leer ist. Drücken Sie Start/Pauze (Start/Pause), um
das Programm erneut zu starten.
Im Display wird eine viel zu lange Programmdauer
Vergewissern Sie sich, dass das Wäschegewicht
mit der Programmdauer übereinstimmt.
angezeigt. 1)
Vergewissern Sie sich, dass der Filter sauber ist.
Die Wäsche ist zu feucht. Schleudern Sie die Wäsche noch einmal in der Waschmaschine.
Vergewissern Sie sich, dass die Raumtemperatur
nicht zu hoch ist.
Im Display wird eine viel zu kurze Programmdauer
angezeigt.
Wählen Sie das Programm Tijd (Zeitgesteuertes
Trocknen) oder Extra Droog (Extra Trocken).
Im Display wird Err angezeigt.
Wenn Sie ein neues Programm einstellen möchten,
schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.
Vergewissern Sie sich, dass die gewählten Zusatzoptionen für das eingestellte Programm geeignet
sind.
Im Display erscheint (z. B. E51).
Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Starten
Sie ein neues Programm. Tritt das Problem erneut
auf, wenden Sie sich an den Kundendienst.
1) Nach spätestens 5 Stunden wird das Programm automatisch beendet.
Nicht zufriedenstellende
Trocknungsergebnisse
•
•
•
•
Sie haben ein falsches Programm gewählt.
Der Filter ist verstopft.
Der Wärmetauscher ist verstopft.
Das Gerät war überladen.
www.zanussi.com
•
•
•
Die Trommel ist schmutzig.
Der Leitfähigkeitssensor ist nicht richtig
eingestellt.
Die Lüftungsschlitze sind verstopft.
59
Technische Daten
Höhe x Breite x Tiefe
850 x 600 x 600 mm (maximal 680 mm)
Max. Tiefe bei geöffneter Gerätetür
1090 mm
Max. Breite bei geöffneter Gerätetür
950 mm
Höhenverstellbar
850 mm (+ 15 mm - Fußeinstellung)
Trommelvolumen
118 Liter
Max. Fassungsvermögen
8 kg
Spannung
230 V
Frequenz
50 Hz
Notwendige Sicherung
5A
Gesamte Leistungsaufnahme
950 W
Energie-Effizienzklasse
A+
Energieverbrauch 1)
2,65 kWh
Jährlicher Energieverbrauch 2)
308 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
0,44 W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand
0,44 W
Verwendungsart
Haushalt
Zulässige Umgebungstemperatur
+5 °C bis +35 °C
Die Schutzverkleidung gewährleistet einen Schutz
gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern
und Spritzwasser (Feuchtigkeit), außer an den
Stellen, an denen das Niederspannungsgerät keinen Schutz gegen Feuchtigkeit besitzt.
IPX4
1) Gemäß EN 61121; bei einer Beladung von 8 kg Baumwolle und einer Drehzahl von 1000 U/min.
2) Jährlicher Energieverbrauch in kWh, ausgehend von 160 Trockenprogrammen mit dem Standard-Baumwollprogramm bei voller Beladung
und bei Teilbeladung und vom Verbrauch der energiesparenden Betriebsmodi. Der tatsächliche Energieverbrauch pro Trockenprogramm hängt
davon ab, wie das Gerät verwendet wird (VERORDNUNG (EU) Nr. 392/2012).
Verbrauchswerte
Programm
U/min / Restfeuchte
Trockenzeit
Energieverbrauch
Katoen (Koch-/Buntwäsche) 8 kg
Kastdroog (Schranktrock1400 U/min / 50%
en)
159 Min.
2,32 kWh
1000 U/min / 60%
181 Min.
2,65 kWh
60
www.zanussi.com
Programm
Strijkdroog (Bügeltrocken)
U/min / Restfeuchte
Trockenzeit
Energieverbrauch
1400 U/min / 50%
111 Min.
1,66 kWh
1000 U/min / 60%
127 Min.
1,89 kWh
57 Min.
0,64 kWh
65 Min.
0,72 kWh
Synthetica (Pflegeleicht) 3,5 kg
Kastdroog (Schranktrock1200 U/min / 40 %
en)
800 U/min / 50%
UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol .
Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln
Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz
elektrische und elektronische Geräte. Entsorgen
Sie Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem
Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer
örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an
Ihr Gemeindeamt.
www.zanussi.com
61
*
62
www.zanussi.com
www.zanussi.com
63
136931370-A-212014
www.zanussi.com/shop
Download PDF

advertising