Electrolux EDH3684PW3 User manual

Electrolux EDH3684PW3 User manual

EDH3684PW3

TR

Çamaşır Kurutucu Kullanma Kılavuzu

2 www.electrolux.com

İÇİNDEKİLER

1. GÜVENLIK BILGILERI....................................................................................... 3

2. GÜVENLIK TALIMATLARI................................................................................. 5

3. ÜRÜN TANIMI.................................................................................................... 7

4. KONTROL PANELI.............................................................................................8

5. PROGRAM TABLOSU....................................................................................... 9

6. OPSIYONLAR.................................................................................................. 10

7. AYARLAR......................................................................................................... 11

8. İLK KULLANIMDAN ÖNCE.............................................................................. 12

9. GÜNLÜK KULLANIM........................................................................................12

10. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER................................................................13

11. BAKIM VE TEMIZLIK......................................................................................14

12. SORUN GIDERME......................................................................................... 17

13. TEKNIK VERILER.......................................................................................... 18

14. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI............................................................... 19

SİZİ DÜŞÜNÜR

Bir Electrolux cihazı aldığınız için teşekkürler. Size onlarca yıllık profesyonel deneyim ve yenilik sunan bir ürün tercih ettiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı ve şık bir ürün. Bu ürünü her kullandığınızda, daima en iyi sonuçları alacağınızdan emin olabilirsiniz.

Electrolux'e hoş geldiniz.

Aşağıdakiler için web sitemizi ziyaret edin:

Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis bilgileri alın:

www.electrolux.com/webselfservice

Ürününüzü daha iyi servis için kaydedin:

www.registerelectrolux.com

Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın alın:

www.electrolux.com/shop

MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS

Orijinal yedek parça kullanılmasını tavsiye ederiz.

Yetkili Servis Merkezimizle iletişim sırasında, aşağıdaki verilerin bulunduğunu kontrol edin: Model, PNC, Seri Numarası.

Bilgiler, bilgi etiketinde yazılıdır.

Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri

Genel bilgiler ve tavsiyeler

Çevre ile ilgili bilgiler

Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.

TÜRKÇE

1. GÜVENLIK BILGILERI

Cihazın montajından ve kullanımından önce, verilen talimatları dikkatlice okuyun. Üretici, yalnız kurulum veya kullanımdan kaynaklanan yaralanma ya da hasarlardan sorumlu değildir. Talimatları, ileride kullanabilmeniz için her zaman güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde tutun.

3

- Verilen talimatları okuyun.

1.1 Çocukların ve savunmasız kişilerin güvenliği

UYARI!

Boğulma, yaralanma ya da kalıcı sakatlık riski vardır.

Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek tehlikeler hakkında talimat ve/veya bilgi verilmesi halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve engelli kişiler tarafından kullanılabilir.

Bu cihaz, çocukların oynayabileceği bir oyuncak değildir.

Cihaz çalışırken 3 yaşındaki veya daha küçük

çocuklar cihazdan uzak tutulmalıdır.

Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun şekilde bertaraf edin.

Deterjanları çocuklardan uzak tutun.

Cihaz kapağı açıkken, çocukları ve evcil hayvanları makineden uzak tutun.

Cihazın çocuk güvenlik aygıtı varsa etkinleştirilmelidir.

Temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından, denetim altında olmadıkları sürece yapılmamalıdır.

1.2 Genel Güvenlik

Cihazın teknik özelliklerini kesinlikle değiştirmeyin.

Kurutma makinesi bir çamaşır makinesinin üstüne koyulmuşsa sabitleme aparatı kullanın. Yetkili satıcınızdan satın alabileceğiniz sabitleme aparatı yalnızca, aksesuarla birlikte verilen talimatlarda

4 www.electrolux.com

• belirtilen cihazlarla kullanılabilir. Montajdan önce bunu dikkatle okuyun (Montaj broşürüne bakın).

Cihaz bağımsız olarak monte edilebilir ya da doğru boşluk bırakılarak mutfak tezgahının altına konulabilir

(Montaj broşürüne bakın).

Cihazı kilitlenebilir bir kapının, kayar kapının ya da karşısında cihaz kapağının tam olarak açılmasına engel olabilecek bir menteşeye sahip kapının arkasına monte etmeyin.

Tabandaki havalandırma menfezleri (varsa) bir halı, paspas veya herhangi bir zemin örtüsü ile kapatılmamalıdır.

Fişi prize sadece montaj işlemi tamamlandıktan sonra takın. Cihazın montajından sonra prize ulaşılabilir olduğundan emin olun.

Cihazdan çıkan istenmeyen gazların odada bulunan diğer yakıtları ateşleme veya açık alevle etkileşime girme riski söz konusu olabileceğinden, montajın yapıldığı odanın yeterince havalandırıldığından emin olun.

Çıkış havası, gaz veya diğer yakıtları yakan cihazlardan çıkan dumanların tahliye edildiği bacalara verilmemelidir.

Ana güç kaynağı kablosunun zarar görmesi durumunda, bir elektrik hasarının meydana gelmesine engel olmak için, kablonun değişimi, üretici, Yetkili

Servis veya benzer nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından yapılmalıdır.

8 kg maksimum yük hacmini aşmayın (“Program tablosu” bölümüne bakın).

Cihazı, maddeler endüstriyel kimyasallarla kirlenmişse kullanmayın.

Cihazın etrafında biriken tiftiği veya ambalaj yığınını silerek temizleyin.

Cihazı, filtre olmadan çalıştırmayın. Her kullanımdan

önce veya sonra tiftik filtresini temizleyin.

Yıkanmamış çamaşırları kurutucuda kurutmayın.

TÜRKÇE

Yemeklik yağ, aseton, benzin, gazyağı, leke

çıkarıcılar, neftyağı, parafin veya parafin çıkarıcılar gibi maddelerle kirlenmiş olan çamaşırlar, çamaşır kurutucuda kurutulmadan önce ekstra deterjan eklenerek sıcak suda yıkanmalıdır.

Köpük kauçuk (lateks köpük), duş boneleri, su geçirmez tekstil ürünleri, kauçuk tabanlı maddeler ve köpük kauçuk pedler içeren giysiler ve yastıklar gibi eşyalar kurutucuda kurutulmamalıdır.

Çamaşır yumuşatıcılar veya benzeri ürünler yalnızca

üreticinin talimatlarında belirtildiği gibi kullanılmalıdır.

Tüm nesneleri, çakmak veya kibrit gibi ateş kaynağı oluşturabilecek maddelerden çıkarın.

Kurutma makinenizi asla kurutma programı bitmeden

önce durdurmayın, eğer bunu yapmak zorundaysanız tüm çamaşırları hızlıca çıkarıp, ısılarının hemen yayılması için bir yere serin.

Çamaşır kurutucu programının son kısmı, çamaşırların zarar görmeyeceği bir ısıda kalmasını sağlamak için, ısıtma uygulanmadan (soğutma adımı) gerçekleştirilir.

Bakım işleminden önce, cihazı devre dışı bırakın ve elektrik fişini prizden çekin.

5

2. GÜVENLIK TALIMATLARI

2.1 Montaj

• Ambalajı ve nakliye cıvatalarının tamamını sökün.

• Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya da kullanmayın.

• Cihazla birlikte verilen montaj talimatını takip edin.

• Cihazı hareket ettirdiğinizde dikkatli olun, ağırdır. Her zaman koruyucu eldiven ve koruyuculu ayakkabı kullanın.

• Cihazı, sıcaklığın 5°C'den daha az ya da 35°C'den daha yüksek olabileceği yerlere monte etmeyin ya da buralarda kullanmayın.

• Cihazın kurulacağı zemin düz, dengeli, ısıya dayanıklı ve temiz olmalıdır.

• Cihaz çevresinde ve zeminde hava sirkülasyonu olduğundan emin olun.

• Hareket ettirirken cihazı hep dikey halde tutun.

• Cihazın arka yüzeyi duvara dönük olmalıdır.

• Cihaz sabit bir konuma olduğunda, bir su terazisi kullanarak tam olarak düz olup olmadığını kontrol edin. Düzgün değilse, düz hale gelene dek ayakları ayarlayın.

2.2 Elektrik bağlantısı

UYARI!

Yangın ve elektrik çarpması riski vardır.

• Cihaz topraklanmalıdır.

6 www.electrolux.com

• Bilgi etiketindeki elektrik bilgilerinin elektrik beslemesine uygun olduğundan emin olun. Aksi durumda, bir elektrik teknisyenini arayın.

• Her zaman doğru monte edilmiş, darbeye dayanıklı bir priz kullanın.

• Priz çoğaltıcıları ve uzatma kabloları kullanmayın.

• Cihazı kapatmak için elektrik kablosunu çıkarırken kablodan

çekmeyin. Her zaman fişten tutarak

çekin.

• Elektrik kablosuna ya da fişine ıslak elle dokunmayın.

• Bu cihaz, EEC yönergeleri ile uyumludur.

2.3 Kullanım

UYARI!

Yaralanma, elektrik

çarpması, yangın, yanma veya cihazın zarar görme riski söz konusudur.

• Bu makine, sadece evde kullanım içindir.

• Destek ya da dolgu malzemesi içeren hasarlı çamaşırları (yırtılmış, yıpranmış) kurutmayın.

• Sadece kurutma makinesinde kurutulabilir tipte çamaşırları kurutun.

Kumaş etiketinde yazan talimatları takip edin.

• Eğer çamaşırlarınızı leke çıkarıcı ile yıkadıysanız kurutma makinesine koymadan önce ekstra bir durulama aşaması başlatın.

• Yoğuşma suyunu/damıtılmış suyu içmeyin veya bu su ile yemek hazırlamayın. İnsanlar ve hayvanlarda sağlık sorunlarına neden olabilir.

• Açık kapak üzerine oturmayın veya basmayın.

• Üzerinden su damlayacak kadar ıslak

çamaşırları kurutma makinesinde kurutmayın.

2.4 Bakım ve temizlik

UYARI!

Yaralanma ve cihazın zarar görme riski söz konusudur.

• Cihazı temizlemek için su spreyi ve buhar kullanmayın.

• Cihazı yumuşak, nemli bir bezle temizleyin. Sadece nötr deterjanlar kullanın. Aşındırıcı ürünleri, aşındırıcı temizleme bezlerini, çözücüleri veya metal cisimleri kullanmayın.

2.5 Kompresör

UYARI!

Cihazın zarar görme riski vardır.

• Kompresör ve kompresörün kurutma makinesi içindeki sistemi floro kloro hidrokarbon içermeyen özel bir madde ile doludur. Bu sistem sağlam durmalıdır. Sistemin zarar görmesi sızıntıya neden olabilir.

2.6 Elden Çıkarma

UYARI!

Yaralanma ya da boğulma riski.

• Cihazın fişini ana elektrik ve su kaynaklarından çekin.

• Cihazı yakın ana elektrik kablosunun bağlantısını kesin ve atın.

• Çocukların veya evcil hayvanların tambura sıkışmasını önlemek için kapı mandalını kaldırın.

• Cihazı Atık Elektrikli ve Elektronik

Cihaz (WEEE)'ın bertaraf edilmesiyle ilgili yerel düzenlemelere göre bertaraf edin.

Üretici / İhracatçı :

ELECTROLUX APPLIANCES AB

BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)

ST GÖRANSGATAN 143

SE-105 45 STOCKHOLM

SWEDEN

TEL: +46 (8) 738 60 00

FAX: +46 (8) 738 63 35 www.electrolux.com

İthalatcı: Electrolux A.Ş

Tarlabaşı Cad. No:35 34435-Taksim-

Beyoğlu_Istanbul

Electrolux tüketici danışma merkezi: 0

850 250 35 89 www.electrolux.com.tr

Kullanım Ömrü Bilgisi :

Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl, diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10

3. ÜRÜN TANIMI

1 2

11

10

9

8

3

4

5

6

7

TÜRKÇE

yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek parça temini ve bakım süresini ifade eder.

7

1

Su kabı

2

Kontrol paneli

3

Cihaz kapağı

4

Ana Filtre

5

Isı eşanjörü kapağını açma tuşu

6

Hava akışı delikleri

7

Ayarlanabilir ayaklar

8

Isı eşanjörü kapağı

9

Isı eşanjörü koruması

10

Isı eşanjörü koruması kilitleme düğmesi

11

Bilgi etiketi

Çamaşır yükleme veya kurulum kolaylığı için kapağın açılma yönü değiştirilebilir. (ayrı broşüre bakın).

8 www.electrolux.com

4. KONTROL PANELI

1

2

3

8

1

Program düğmesi ve KAPAMA düğmesi

2

Göstergeler

3

Gösterge

4

Kurutma süresi dokunmatik tuşu

5

Gecikmeli başlatma dokunmatik tuşu

6

Sesli sinyal dokunmatik tuşu

7

Kırışıklık açma dokunmatik tuşu

8

Başlat/Durdur dokunmatik tuşu

4.1 Göstergeler

Göstergeler

Seçeneğe ait sembolün bulunduğu ya da seçeneğin adının göründüğü alandaki dokunmatik tuşa parmaklarınızla dokunun.

Kontrol paneli kullanımı sırasında eldiven kullanmayın. Kontrol panelinin her zaman temiz ve kuru olduğundan emin olun.

Açıklama

Kurutma aşaması

Soğutma aşaması

Kırışıklık koruması aşaması

Yoğuşturucu

Su kabı

Filtreler temizle

Gecikmeli başlatma

4

5

6

7

TÜRKÇE 9

Göstergeler

-

-

5. PROGRAM TABLOSU

Açıklama

Çocuk kilidi

Sesli ikazlar

Program süresi

Kurutma süresi

Gecikmeli başlatma süresi

Programlar Çamaşır türü

Yük (maks.)1) /

Kumaş işareti

Ekstra kurutma

Güçlü kurutma

Dolaplık kurut‐ ma2) 3)

Pamuklular

Kurutma seviyesi: ekstra kurutma.

Kurutma seviyesi: güçlü kurutma.

Kurutma seviyesi: dolaplık kurutma.

Ütülük kurutma 2)

Kurutma seviyesi: ütülenecek çamaşırlar için uygundur.

Ekstra kurutma

Sentetikler

Kurutma seviyesi: ekstra kurutma.

Dolaplık kurutma 2) Kurutma seviyesi: dolaplık kurutma.

Ütülük kurutma

Kurutma seviyesi: ütülenecek çamaşırlar için uygundur.

Spor giysileri

Süreli kurutma

Havalandırma

Ütülenmeyen spor giysileri, ince ve hafif kumaşları, mikro fiber, polyester kumaş‐ ları kurutun.

Bu program ile Kurutma süresi seçe‐ neğini kullanabilir ve program süresini ayarlayabilirsiniz.

Saklanan tekstil ürünlerinin havalandırıl‐ ması.

8kg/

8kg/

8kg/

8kg/

3,5kg/

3,5kg/

3,5kg/

2kg/

8kg/

1kg

10 www.electrolux.com

Programlar Çamaşır türü

Yük (maks.)1) /

Kumaş işareti

Yünlü havalan‐ dırma

Yünlü kumaşların havalandırılması. Yün‐ lü giysiler yumuşak ve rahat hale gelir.

Program sona erdiği anda çamaşırları çı‐ karın.

1kg

Hassas

Narin kumaşlar.

3kg/

Yorgan

Tek veya çift kişilik yorgan ve yastıkları kurutmak içindir (kuş tüylü ya da sentetik dolgulu).

3kg/

Kolay ütü

Çok az ütü gerektiren narin kumaşlar için. Kurutma sonuçları, farklı kumaş tür‐ leri arasında farklılık gösterebilir. Cihaza koymadan önce çamaşırları silkeleyin.

Program bittiğinde hiç zaman kaybetme‐ den çamaşırları çıkarın ve bir askıya asın.

1 kg (ya da 5

gömlek)/

1) Maksimum ağırlık kuru çamaşır ağırlığına göre belirlenir.

2) Sadece test enstitüleri için: Testlerde uygulanacak standart programlar EN 61121 do‐ kümantasyonunda belirtilmiştir.

3)

Pamuklular Dolaplık kurutma programı “Standart pamuklu programıdır”. Nemli nor‐ mal pamuklu çamaşırları kurutmak için uygundur ve nemli pamuklu çamaşırların kurutulma‐ sı sırasında harcanan enerji açısından en verimli programdır.

6. OPSIYONLAR

şekilde seçili zaman dilimi süresince

çamaşırların kurumasını sağlar.

Çamaşırlar, kırışıklık giderme aşamasında çıkarılabilir.

6.1 Kurutma süresi

Bu seçenek, sadece Süreli kurutma programı için kullanılabilir. Program süresini minimum 10 dakika ile maksimum 2 saat arasında olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlanan süre, cihazın içinde bulunan çamaşır miktarına göre değişiklik gösterir.

Küçük miktarlardaki

çamaşırlar veya tek bir

çamaşır için kısa süreli bir ayar yapmanız tavsiye edilir.

6.2 Kırışıklık açma

Kurutma devrinin sonunda, standart kırışıklık önleme aşamasına (30 dakika)

60 dakika ekler. Bu fonksiyon

çamaşırların kırışmasını önleyecek

6.3 Sesli sinyal bu aşamada ikaz sesini duyabilirsiniz:

• Program sonunda

• Kırışıklık önleme aşaması başlangıcı ve sonunda

• Program kesilmesinde

İkaz sesi fonksiyonu varsayılan ayar olarak devamlı açık kalacaktır. Sesi açmak ya da kapamak için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.

Sesli sinyal seçeneğini tüm programlarda kullanabilirsiniz.

TÜRKÇE 11

6.4 Seçenekler tablosu

Programlar1)

Pamuklular

Ekstra kurutma

Güçlü kurutma ma

Dolaplık kurut‐

Ütülük kurutma

Sentetikler

Ekstra kurutma

Dolaplık kurutma

Ütülük kurutma

Spor giysileri

Süreli kurutma

Havalandırma

Yünlü havalan‐ dırma

2)

Hassas

■ ■

Yorgan

Kolay ütü

■ ■

1) Program ile birlikte, 1 veya daha fazla seçenek ayarlayabilirsiniz. Bunları etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için ilgili dokunmatik tuşuna basın.

2) Sadece Kurutma Rafı ile (standart aksesuar ya da isteğe bağlı, modele göre değişir).

7. AYARLAR

A

B

C

D

E

A. Kurutma süresi dokunmatik tuşu

B. Gecikmeli başlatma dokunmatik tuşu

C. Sesli sinyal dokunmatik tuşu

D. Kırışıklık açma dokunmatik tuşu

E. Başlat/Durdur dokunmatik tuşu

12 www.electrolux.com

7.1 Çocuk kilidi fonksiyonu

Bu seçenek, bir programın çalıştığı esnada çocukların cihaz ile oynamalarını engeller. Program seçme düğmesi ve dokunmatik tuşlar kilitlidir.

Sadece KAPAMA düğmesi kilidi açıktır.

Çocuk kilidi seçeneğinin etkinleştirilmesi:

1. Bir program ayarlamak için program düğmesini kullanın.

2. Yaklaşık 8 saniye bekleyin.

3. (A) ve (D) dokunmatik tuşlarını aynı anda basılı tutun. Çocuk kilidi göstergesi yanar.

Çocuk kilidi göstergesi yanar.

Bir program çalışırken çocuk kilidi seçeneğini devre dışı bırakmak mümkündür.

Çocuk kilidi göstergesi sönene kadar dokunmatik tuşlara aynı anda basın ve basılı tutun.

8. İLK KULLANIMDAN ÖNCE

Cihazı ilk kez kullanmadan önce:

• Kurutma makinesi tamburunu nemli bir bezle temizleyin.

• Nemli çamaşırlar ile kısa bir program

çalıştırın (örn. 30 dakika).

7.2 Çamaşırların kalan nem miktarının ayarlanması

Çamaşırların kalan nem miktarını varsayılan olarak değiştirmek için:

1. Bir program ayarlamak için program düğmesini kullanın.

2. Yaklaşık 8 saniye bekleyin.

3. (A) ve (B) tuşlarını aynı anda basılı tutun.

Bu göstergelerden biri yanar:

• maksimum kuru çamaşır

daha kuru çamaşır

• standart kuru çamaşır

4. Doğru seviye göstergesi yanana kadar (E) tuşa ardı ardına basın.

5. Ayarı onaylamak için (A) ve (B) tuşlarına basın ve yaklaşık olarak 2 saniye boyunca basılı tutun.

Kurutma programının başında (ilk 3-5 dak.) biraz yüksek seviyede bir ses meydana gelebilir. Bunun nedeni kompresörün

çalışmaya başlamasıdır. Bu ses buzdolapları ve dondurucular gibi kompresör ile çalışan cihazlar için normaldir.

9. GÜNLÜK KULLANIM

9.1 Gecikmeli başlatma olmadan bir programı başlatın

1. Çamaşırı hazırlayın ve cihaza yerleştirin.

DİKKAT!

Kapağını kapattığınızda hiçbir çamaşırın tamburdan çıkıp conta ve kapak arasında kalmadığından emin olun.

2. Çamaşır tipine uygun programı ve seçeneklerini ayarlayın.

Ekranda program süresi gösterilir.

Gördüğünüz kurutma zamanı, pamuklu ve kotların programları için 5 kg'lık yükü dikkate alır. Diğer programlar için kurutma zamanı önerilen yüklerle alakalıdır. 5 kg'dan büyük yüke sahip olan pamuklu ve kot programlarının kurutma süresi daha uzundur.

3. Başlat/Durdur dokunmatik ekranına basın.

Program başlar.

TÜRKÇE 13

• Aralıklı bir sesli sinyal duyulur.

• göstergesi yanıp söner.

• göstergesi yanıp söner.

• Başlat/Durdur göstergesi yanar.

Cihaz, yaklaşık olarak 30 dakika boyunca kırışıklık koruması aşamasında

çalışmaya devam eder.

Kırışıklık koruması aşaması çamaşırlarda bulunan kırışıklıkları giderir.

Kırışıklık koruması aşaması tamamlanmadan önce çamaşırları

çıkarabilirsiniz. Daha iyi sonuçlar elde etmeniz için çamaşırları, kırışıklık koruması aşaması bitmesine yakın

çıkarmanızı tavsiye ederiz.

Kırışıklık koruması aşaması tamamlandığında:

9.2 Programın gecikmeli başlatma ile başlatılması

1. Çamaşır tipine uygun programı ve seçeneklerini ayarlayın.

2. Ekranda, istediğiniz gecikme süresi gösterilene kadar gecikmeli başlatma tuşuna ardı ardına basın.

Programın başlamasını

30 dakika ile maksimum

20 saat arasında erteleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

3. Başlat/Durdur dokunmatik ekranına basın.

Gösterge ekranında, gecikmeli başlatma işleminin geri sayımı gösterilir.

Geri sayım sona erdiğinde, program başlar.

• göstergesi yanar ancak yanıp sönmez.

• göstergesi yanar ancak yanıp sönmez.

• Başlat/Durdur göstergesi söner.

1. Program düğmesini OFF (Kapalı) konumuna çevirin

2. Cihazın kapısını açın.

3. Çamaşırları çıkarın.

4. Cihazın kapısını kapatın.

Her programdan sonra filtreyi temizleyin ve su tankını boşaltın.

9.3 Bir programın değiştirilmesi

1. Program düğmesini OFF (Kapalı) konumuna çevirin.

2. Programı ayarlayın.

9.4 Program sonunda

Program tamamlandığında:

9.5 Bekleme fonksiyonu

Enerji tüketimini azaltmak için bu fonksiyon aşağıdaki durumlarda cihazı otomatik olarak devre dışı bırakır:

• Programı 5 dakika içerisinde başlatmadığınızda.

• Yıkama programı sona erdikten 5 dakika sonra.

10. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER

10.1 Çamaşırın hazırlanması

• Fermuarları kapatın.

• Yorgan kılıflarının düğmelerini kapatın.

• Bağcıkları veya kurdeleleri gevşek halde kurutmayın (örn., önlük bağları).

Programı başlatmadan önce bunları bağlayın.

• Çamaşırların ceplerinde bulunan her şeyi çıkarın.

14 www.electrolux.com

• Bir çamaşırın içinde pamuklu bir katman bulunuyorsa bunu tersine

çevirin. Pamuklu yüzeyin daima dışarıda olmasına dikkat edin.

• Cihazda bulunan kumaş türüne uygun programı ayarlamanızı tavsiye ederiz.

• Koyu renkli çamaşırları, açık renkli

çamaşırlar ile birlikte koymayın. Koyu renklerin boyası akabilir.

• Pamuklular, kazaklar ve el örgüsü giysilerinin çekmemesi için uygun bir program kullanın.

• Çamaşır miktarının program tablosunda belirtilen maksimum miktardan fazla olmadığından emin olun.

• Yalnızca kurutma makinesinde kurutulmaya uygun çamaşırları kurutun. Çamaşırlar üzerinde bulunan kumaş etiketine başvurun.

• Büyük ve küçük parçaları birlikte kurutmayın. Küçük parçalar büyük parçaların içerisine takılabilir ve ıslak kalabilir.

Kumaş etiketi Açıklama

Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun çamaşırlar.

Kurutma makinesinde yüksek sıcaklıklarda kurutulmaya uygun ça‐ maşırlar.

Kurutma makinesinde yalnızca düşük sıcaklıklarda kurutulmaya uygun çamaşırlar.

Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olmayan çamaşırlar.

11. BAKIM VE TEMIZLIK

11.1 Filtrenin temizlenmesi

1.

2.

2

1

3.

4.

1

2

TÜRKÇE 15

5. 1)

6.

1

1) Gerekirse filtreyi elektrikli süpürge veya sıcak musluk suyu ile bir fırça yardımı ile temizleyebilirsiniz.

11.2 Su kabını boşaltma

1.

2.

2

3.

4.

Yoğuşma suyunu damıtılmış suya bir alternatif olarak kullanabilirsiniz (örn. buharlı

ütüler). Suyu kullanmadan

önce bir filtre yardımıyla kir kalıntılarından arındırın.

11.3 Yoğuşturucunun temizlenmesi

1.

2.

16 www.electrolux.com

3.

5.

1

4.

2

6

7.

DİKKAT!

Çıplak elle metal yüzeye dokunmayın. Yaralanma riski. Koruyucu eldiven takın.

Metal yüzeyin zarar görmesini önlemek için dikkatlice temizleyin.

11.4 Tamburun temizlenmesi

UYARI!

Temizlemeden önce cihazın bağlantısını kesin.

Tamburun iç yüzeyini ve kaldırıcılarını temizlemek için standart bir nötr sabun deterjan kullanın. Temizlenmiş yüzeyleri yumuşak bir bez ile kurutun.

DİKKAT!

Tamburu temizlemek için aşındırıcı maddeler veya

çelik yünü kullanmayın.

11.5 Kontrol panelinin ve yuvasının temizlenmesi

Kontrol paneli ve yuvasını temizlemek için standart bir nötr sabun deterjan kullanın.

Temizlemek için nemli bir bez kullanın.

Temizlenmiş yüzeyleri yumuşak bir bez ile kurutun.

DİKKAT!

Cihazı temizlemek için korozyona neden olabilecek temizlik maddeleri ya da mobilya temizleme maddeleri kullanmayın.

11.6 Hava akış deliklerinin temizlenmesi

Hava akış deliklerinde bulunan tüyleri temizlemek için bir elektrikli süpürge kullanın.

TÜRKÇE 17

12. SORUN GIDERME

Problem

Cihaz çalışmıyor.

Program çalışmaya başlamıyor.

Cihazın kapağı kapanmıyor.

Olası çözüm

Elektrik fişinin prize takılı olduğundan emin olun.

Sigorta kutusundaki sigortayı kontrol edin

(evin tesisatı).

Başlat/Durdur öğesine basın.

Cihazın kapısının kapalı olduğundan emin olun.

Filtrenin doğru monte edildiğinden emin olun.

Hiçbir çamaşırın tamburdan çıkıp conta ve kapak arasında kalmadığından emin olun.

Cihaz çalışırken bir anda duruyor.

Devir süresi çok uzun veya istenen kurut‐ ma sonucu alınamıyor.1)

Su tankının boş olduğundan emin olun.

Başlat/Durdur tuşuna basarak programı tekrar başlatın.

Çamaşır miktarının, program süresine uy‐ gun olduğundan emin olun.

Filtrenin temiz olduğundan emin olun.

Çamaşırlar çok ıslak. Çamaşır makinesin‐ de bulunan çamaşırları tekrar sıkın.

Oda sıcaklığının +5°C'den daha yüksek ve +35°C'den daha düşük olduğundan emin olun. Optimum oda sıcaklığı 19°C ila 24°C'dir.

Süreli kurutma veya Ekstra kurutma prog‐ ramını ayarlayın.2)

Eğer yeni bir program ayarlamak isterse‐ niz, cihazı kapayıp açmanız gerekir.

Gösterge ekranında Err (Hata) gösterili‐ yor.

Seçeneklerin programa uygun olduğun‐ dan emin olun.

Gösterge ekranında (örn. E51) gösterili‐ yor.

Cihazı devre dışı bırakın ve tekrar açın.

Yeni bir program başlatın. Sorun tekrarla‐ nırsa, yetkili servisi arayın.

1) Maksimum 5 saat sonra program otomatik olarak sona erer.

2) Büyük parçaları (örneğin yatak çarşafları) kuruturken bazı alanlar nemli kalabilir.

Kurutma sonuçları tatmin edici değilse

• Ayarlanan program yanlıştır.

• Filtre tıkanmıştır.

• Yoğuşturucu tıkanmıştır.

• Cihazda çok fazla çamaşır vardır.

• Tambur kirlidir.

18 www.electrolux.com

• İletkenlik sensörü yanlış ayarlanmıştır

(Daha iyi ayarlama için bkz. "

Ayarlar -

Çamaşırların kalan nem miktarının ayarlanması

").

• Hava akış delikleri tıkanmıştır.

13. TEKNIK VERILER

• Oda sıcaklığı çok düşük veya çok yüksek ( optimum oda sıcaklığı 19°C -

24°C )

Yükseklik x Genişlik x Derinlik

Cihaz kapağı açıkken maks. derinlik

Cihaz kapağı açıkken maks. genişlik

Ayarlanabilir yükseklik

Tambur hacmi

Maksimum yük hacmi

Gerilim

Frekans

Gereken sigorta

Toplam güç

Enerji verimlilik sınıfı

850 x 600 x 600 mm (maksimum 640 mm)

1090 mm

950 mm

850 mm (+ 15 mm - ayakları ayarlama)

118 l

8 kg

230 V

50 Hz

5 A

950 W

A+

2,65 kWsaat

308 kWsaat

Enerji tüketimi1)

Yıllık enerji tüketimi2)

Açık halde güç tüketimi

Kapalı halde güç tüketimi

Kullanım türü

İzin verilen ortam sıcaklığı

Koruyucu kapak tarafından sağlanan nem ve katı parçacıkların girmesine karşı koruma seviyesi, düşük gerilim ekipmanı‐ nın neme karşı korumasız olduğu yer ha‐ riç

Bu ürün hermetik yalıtımlı florlu gaz içerir

Gaz belirtimi

Ağırlık

0,44 W

0,44 W

Ev kullanımı

+ 5°C ile + 35°C arası

IPX4

R134a

380 g

TÜRKÇE 19

Global-ısınma olasılığı (GWP) 1430

1) 8 kg pamuklu, EN 61121 gereği 1000 dev./dk. devirde santrifüj yapılır.

2) Yıllık enerji tüketimi, kWsaat olarak, standart pamuklu programında tam veya kısmi dolu olarak ve düşük enerji modlarında yaklaşık 160 kurutma üzerinden hesaplanır. Kurutma ba‐ şına enerji tüketimi cihazın kullanış şekline bağlıdır. (DÜZENLEME (AB) No 392/2012).

13.1 Tüketim değerleri

Program Sıkma / kalan nemlilik

Kurutma sü‐ resi

Enerji tü‐ ketimi

Pamuklular 8 kg

Dolaplık kurutma

Ütülük kurutma

1400 rpm / 50%

1000 rpm / 60%

1400 rpm / 50%

1000 rpm / 60%

159 dak.

181 dak.

111 dak.

127 dak.

2,32 kWsaat

2,65 kWsaat

1,66 kWsaat

1,89 kWsaat

Sentetikler 3,5 kg

Dolaplık kurutma 1200 rpm / 40%

800 rpm / 50%

57 dak.

65 dak.

0,64 kWsaat

0,72 kWsaat

14. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın

ücretsiz onarılmasını isteme,

d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.

Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

20 www.electrolux.com

4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

5. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş

15. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER

olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.

6. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır.

Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem

Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Lütfen sembolüyle işaretli tüm malzemeleri geri dönüştürün. Tüm ambalaj malzemelerini uygun şekilde bertaraf ederek çevrenin ve gelecek nesillerin korunmasına yardım edin. sembolüyle işaretli elektrikli cihazları, genel ev atıklarıyla beraber bertaraf etmeyin. Tüm elektrikli ürünleri, yerel yetkili toplama alanlarında, yerel yetkili veya ticari geri dönüşüm merkezlerinde bertaraf edin.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

*

TÜRKÇE 21

22 www.electrolux.com

TÜRKÇE 23

www.electrolux.com/shop

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project