Electrolux EDH3498RDE User manual

Electrolux EDH3498RDE User manual
EDH3498RDE
KK КЕПТІРГІШ БАРАБАН
MK MАШИНА ЗА СУШЕЊЕ
SR МАШИНА ЗА СУШЕЊЕ
РУБЉА
ҚОЛДАНУ ТУРАЛЫ
НҰСҚАУЛАРЫ
УПАТСТВО ЗА РАКУВАЊЕ
УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ
2
23
45
2
www.electrolux.com
МАЗМҰНЫ
1. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ....................................................................................... 3
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ............................................................................ 5
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ................................................................................. 7
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ.............................................................................................8
5. БАҒДАРЛАМА КЕСТЕСІ................................................................................... 9
6. ФУНКЦИЯЛАР................................................................................................. 11
7. ПАРАМЕТРЛЕР...............................................................................................13
8. ЕҢ АЛҒАШ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА.............................................................14
9. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ...................................................................................... 15
10. АҚЫЛ-КЕҢЕС................................................................................................ 16
11. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ............................................................................... 17
12. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ...................................................................................19
13. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА........................................................................ 21
СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ
Electrolux құрылғысын сатып алғаныңызға рахмет. Сіз ондаған жылдар
бойғы кәсіби тәжірибе мен инновацияға сүйеніп жасалған құрылғыны
таңдадыңыз. Тапқырлықтың туындысы болған, көз тартарлық бұл құрылғыны
жасау барысында сіз ойымызда болдыңыз. Сондықтан, қолданған сайын
тамаша нәтижеге қол жеткізе алатыныңызға сенімді болыңыз.
Electrolux әлеміне қош келдіңіз.
Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:
Қолдануға қатысты кеңестер, кітапшалар, ақаулықты түзету, қызмет
көрсету туралы ақпарат:
www.electrolux.com
Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз:
www.registerelectrolux.com
Құрылғыңызға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және
фирмалық қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін:
www.electrolux.com/shop
ТҰТЫНУШЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.
Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын
болуын қамтамасыз етіңіз. Үлгісі, Өнім нөмірі, Сериялық нөмірі.
Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан алуға болады.
Ескерту / Қауіп-қатерден сақтандыру ақпараты
Жалпы ақпарат және ақыл-кеңес
Қоршаған ортаға қатысты ақпарат
Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.
ҚАЗАҚ
1.
3
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ
Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге
жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
Құрылғыны дұрыс орнатпау мен дұрыс пайдаланбау
нәтижесінде адам жарақат алса және ақаулық орын
алса өндіруші жауапты емес. Нұсқаулықты
келешекте қарап жүру үшін үнемі сақтап қойыңыз.
- Жинақпен берілген нұсқауларды қараңыз.
1.1 Балалар мен дәрменсіз адамдардың
қауіпсіздігі
НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!
Тұншығып қалу, жарақат алуы немесе кемтар
болып қалу қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
•
•
Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен
денесіне, сезім жүйесіне не ақыл-есіне зақым
келген адамдар не тәжірибесі аз адамдар өз
қауіпсіздіктерін қамтамасыз ететін адамның
қадағалауы немесе құрылғыны қауіпсіз қолдану
бойынша берген нұсқауына сүйеніп, дұрыс
қолданбау салдарын түсінсе қолдануына болады.
Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
3 жасқа толмаған балаларды үнемі қарап
отырмаған жағдайда құрылғыдан алыс ұстау керек.
Орам материалдарының барлығын балалардан
алыс ұстаңыз.
Жуғыш заттардың барлығын балалардан алыс
ұстаңыз.
Құрылғының есігі ашық тұрғанда, балалар мен үй
жануарларын алыс ұстаңыз.
Құрылғы бала қауіпсіздігінің құралымен
жабдықталса, оны іске қосуды ұсынамыз.
Балалар тазалау және күтім көрсету жұмыстарын
басқаның бақылауынсыз орындамауға тиіс.
4
www.electrolux.com
1.2 Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын
өзгертпеңіз.
Егер кір жуғыш машинаның үстіне кір кептіргіш
машина қойылып тұрса, орнату жинағын
пайдаланыңыз. Уәкілетті дилерден алуға болатын
орнату жинағын нұсқауларда көрсетілген, керекжарағы бірге жеткізілген құрылғыларда ғана
пайдалану керек. Орнатуды бастамай тұрып
мұқият оқыңыз (Орнату кітапшасын қараңыз).
Бұл құрылғыны жеке орнатуға немесе дұрыс орын
қалдыра отырып ас үй қаптамасының астына
орнатуға болады (Орнату кітапшасын қараңыз).
Құрылғыны бекітілетін есіктің, сырғыма есіктің
артына немесе топсасы керісінше орналасқан,
құрылғының есігін толық ашуға кедергі жасайтын
жерлерге орнатпаңыз.
Табанындағы желдеткіш саңылауларға (егер бар
болса) кілем кедергі жасамауға тиіс.
Құрылғының ашасын розеткаға тек құрылғыны
орнатып болғаннан кейін ғана жалғаңыз. Орнатып
болғаннан кейін ашаның қол жететін жерде
тұрғанына көз жеткізіңіз.
Басқа жанармай қолданылатын құрылғылардан,
сондай-ақ ашық оттан бөлінетін шығынды газдар
қайта бөлмеге кірмес үшін, құрылғы орнатылған
бөлменің жақсы желдетілуін қамтамасыз етіңіз.
Шығасын ауаны құрылғыдан жанған газды немесе
басқа отын түрінің шығарынды түтіндерін шығаруға
арналған түтіктен шығаруға болмайды. (егер бар
болса)
Егер қуат cымына зақым келсе, қатерден сақтану
үшін оны өндіруші немесе уәкілетті қызмет көрсету
орталығы немесе сол сияқты білікті маман
ауыстыруға тиіс.
Ең көп салмақ 9 кг көрсетілімін орындаңыз
("Бағдарлама кестесі" тарауын қараңыз).
ҚАЗАҚ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Өнеркәсіптік тазалағыш құралдармен тазаланған
құрылғыны пайдаланбаңыз.
Құрылғының айналасына жиналып қалған қылқыбырды тазалаңыз.
Құрылғыны сүзгісін салмай іске қоспаңыз.
Пайдаланар алдында немесе пайдаланып
болғаннан кейін қыл-қыбыр сүзгісін тазалаңыз.
Жуылмаған киімдерді кір кептіргіш машинада
кептірмеңіз.
Тағам пісіретін май, ацетон, алкоголь, бензин,
керосин, дақ кетіргіштер, скипидар, балауыз және
балауыз кетіргіш тәрізді заттарды, кір кептіргіш
машинада кептірмей тұрып, қосымша жуғыш зат
пайдаланып, ыстық сумен жуу керек.
Көбік резеңке (латекс көбік), моншада киілетін
қалпақтар, су өткізбейтін текстиль, резеңкемен
астарланған заттар мен киімдерді немесе резеңке
толтырылған жастықтарды кір кептіргіш машинада
кептіруге болмайды.
Мата жұмсартқыштарды немесе ұқсас заттарды
мата жұмсартқыштың нұсқауларында көрсетілген
тәрізді пайдалану керек.
Қалталардан шылым тұтатқыш және сіріңке тәрізді
заттардың барлығын алыңыз.
Егер барлық кір дереу алынып, қызулары тезірек
тарап кетпесе, кір кептіргіш машинаны ешқашан
кептіру циклы аяқталмай тұрып тоқтатпаңыз.
Кір кептіргіш машинаның соңғы циклы кезінде,
киімдердің температурасы киімдерге зақым
келтірмейтін деңгейде болуы үшін қызу бөлінбейді
(салқындату циклы).
Құрылғыны жөндеу алдында электр желісінен
ағытып, ашасын розеткадан суырыңыз.
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
2.1 Орнату
•
•
•
Орам материалдарының барлығын
алыңыз
Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз
немесе іске қоспаңыз.
Құрылғымен бірге берілген орнату
бойынша нұсқауларды орындаңыз.
5
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Құрылғыны жылжытқан кезде үнемі
абай болыңыз, себебі салмағы
ауыр. Әрқашан қорғаныс қолғабын
киіңіз.
Құрылғыны температурасы 5°C
градустан төмен 35°C градустан
жоғары жерге орнатпаңыз немесе
қолданбаңыз.
Құрылғы орнатылатын еденнің
тегіс, орнықты, қызуға төзімді және
таза болуын қамтамасыз етіңіз.
Құрылғы мен еден арасында
ауаның айналуын қамтамасыз
етіңіз.
Құрылғыны үнемі тік қалыпта
жылжытыңыз.
Құрылғының артқы жағын
қабырғаға қаратып қою керек.
Құрылғыны тұрғылықты орнына
қойғаннан кейін, ватерпас
көмегімен деңгейінің әбден дұрыс
қойылғанын тексеріңіз. Деңгейі
дұрыс болмаса, тіректерін реттеңіз.
2.2 Электртоғына қосу
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Өрт шығу және электр
қатеріне ұшырау қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
•
Құрылғыны міндетті түрде жерге
тұйықтау қажет.
Техникалық ақпарат
тақтайшасындағы электр
параметрлерінің электр желісіндегі
параметрлерге сай келетініне көз
жеткізіңіз. Сай келмесе, электршіге
хабарласыңыз.
Әрқашан дұрыс орнатылған,
қатерден сақтандырылған
розетканы қолданыңыз.
Көп тармақты адаптерлер мен
ұзартқыш сымдарды қолданбаңыз.
Құрылғыны тоқтан ажырату үшін
сымынан тартпаңыз. Әрқашан
ашасынан тартып суырыңыз.
Қорек сымын немесе ашасын су
қолмен ұстамаңыз.
ҰБ мен Ирландияға ғана арналған.
Құрылғының 13 амперлік қуат
ашасы бар. Егер қуат ашасының
сақтандырғышын ауыстыру қажет
болса 13 амперлік ASTA (BS 1362)
сақтандырғышын пайдаланыңыз.
•
Бұл құрылғы E.E.C. ережелеріне
сай келеді.
2.3 Пайдалану
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Жарақат алу, электр
қатері, күйіп қалу және өрт
қаупі, құрылғыны бүлдіріп
алу қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
•
Бұл құрылғыны үйде ғана
пайдаланыңыз.
Толтырмасы бар немесе ішіне
нәрсе салынған, нұқсан келген
заттарды кептірмеңіз.
Кір кептіргіште кептіруге болатын
маталарды ғана кептіріңіз. Матаның
затбелгісіндегі нұсқауларды
орындаңыз.
Егер кірді дақ кетіргішпен жусаңыз,
кептірер алдында қосымша шаю
циклын орындаңыз.
Конденсат/тазартылған суды
ішпеңіз, оны тағам дайындау үшін
пайдаланбаңыз. Себебі адамдар
мен жануарлардың денсаулығына
нұқсан келтіруі мүмкін.
Ашық тұрған есіктің үстіне отыруға
немесе үстіне шығып тұруға
болмайды.
Суы сорғалап тұрған киімдерді кір
кептіргіш машинада кептірмеңіз.
2.4 Ішкі жарық шамы
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Жарақат алу қауіпі бар.
•
•
•
Шамнан көзге көрінетін сәуле
шығады, сәулеге тура қарамаңыз.
Осы құрылғыда тек тұрмыстық
құрылғыларға ғана арналған
жарықтама шам немесе галоген
шамы қолданылған. Оны бөлмені
жарықтандыру үшін қолданбаңыз.
Ішкі жарықтама шамын ауыстыру
үшін уәкілетті қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
ҚАЗАҚ
2.5 Күту менен тазалау
•
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Жарақат алу немесе
құрылғыны бүлдіріп алу
қаупі бар.
•
Құрылғыны тазалау үшін сулы
спрейді және буды қолданбаңыз.
Құрылғыны дымқыл, жұмсақ
шүберекпен тазалаңыз. Тек
бейтарап тазартқыш заттарды
қолданыңыз. Жеміргіш заттарды,
түрпілі жөкені, еріткіштерді немесе
темір заттарды пайдаланбаңыз.
•
2.6 Компрессор
2.7 Құрылғыны тастау
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Жарақат алу немесе
тұншығып қалу қаупі бар.
•
•
•
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Құрылғыны бүлдіріп
алуыңыз мүмкін.
Құрылғыны электр желісінен
ажыратыңыз.
Қуат сымын кесіп алыңыз да,
қоқысқа тастаңыз.
Балалар мен жануарлар құрылғыға
қамалып қалмас үшін есіктің
бекітпесін алыңыз.
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Пайдаланушы кір
салынатын есікті керісінше
орната алады. Бұл кірді
оңай салуға және алуға
көмектеседі немесе
құрылғы орнатылатын жер
тар болса ыңғайлы (жеке
кітапшаны қараңыз).
7
Компрессор мен оның кептіргіш
машина ішіндегі жүйесі фтор-хлоркөмірсутек қосылмаған арнайы
затпен толтырылған. Бұл жүйе
жабық тұруға тиіс. Жүйеге зақым
келсе ішіндегі зат ағып кетуі мүмкін.
Су сауыты
Басқару панелі
Ішкі жарық шамы
Құрылғының есігі
Бастапқы сүзгі
Қызу алмастырғыштың есігін
ашатын есік
Ауа саңылаулары
Реттемелі тірек
Қызу алмастырғыштың есігі
Қызу алмастырғыштың қақпағы
Қызу алмастырғыштың қақпағын
бекітетін тетік
Техникалық ақпарат тақтайшасы
8
www.electrolux.com
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ
1
2 3
4
5
6
7
8
13
12
11
1 Бағдарлама түймешесі
2 Dryness (Құрғақтық)
сенсорлық
түймешігі
3 Reverse Plus (Кері плюс)
сенсорлық түймешігі
4 Бейнебет
10
10 Кептіру уақытын ұзарту
сенсорлық түймешігі
11 Кептіру уақытын азайту
сенсорлық түймешігі
12 MyFavourite+ сенсорлық түймешігі
13 Қосу/Өшіру
5
Time (Уақыт) сенсорлық
түймешігі
6
Delay (Кешіктіру) сенсорлық
түймешігі
7
Buzzer (Дабыл) сенсорлық
түймешігі
8
Anti-crease (Мыжылудан сақтау)
сенсорлық түймешігі
9
Start/Pause (Бастау/Үзіліс)
сенсорлық түймешігі
9
түймешігі
Сенсорлық түймешіктердің
белгісі немесе функция
атауы көрсетілген тұсын
саусағыңызбен түртіңіз.
Басқару панелін қолданған
кезде қолғап кимеңіз.
Басқару панелінің үнемі
таза және құрғақ болуын
қамтамасыз етіңіз.
4.1 Индикатор шамдары
Индикатор шамдары
Сипаттама
Кептіру циклы
Салқындату циклы
Мыжылудан сақтау циклы
Конденсатор
ҚАЗАҚ
Индикатор шамдары
Сипаттама
Су сауыты
Сүзгі
Кешіктіріп бастау
Бала қауіпсіздігінің құралы
Дыбыстық сигналдар
Кері плюс
Өте шуылсыз
Кептіру деңгейі
Мәтін жолағы
Бағдарлама ұзақтығы
-
Кептіру уақыты
-
Кешіктіріп бастау уақыты
5. БАҒДАРЛАМА КЕСТЕСІ
Бағдарламалар
Ыдысты салу түрі
Кептіру деңгейі:
Cotton (Мақта
мата)
Synthetic
(Синтетика)
құрғақ),
Extra Dry (Өте
Cupboard Dry+ (Шкафқа+),
Cupboard Dry (Шкафқа)2)3),
Iron Dry (Үтіктеуге)3)
Кептіру деңгейі:
құрғақ),
Кір (макс.)1) /
Мата белгісі
9кг/
Extra Dry (Өте
Cupboard Dry (Шкафқа)3),
Iron Dry (Үтіктеуге)3)
3,5кг/
Sports (Спорт.
киімдер)
Жұқа және жеңіл матадан,
микрофибра, полиэстер тәрізді
үтіктелмейтін матадан жасалған спорт
киімдері.
2кг/
Duvet (Көрпе)
Бір немесе екі көрпені және жастықты
кептіруге арналған (қауырсын, мамық
немесе синтетика толтырылған).
3кг/
9
10
www.electrolux.com
Бағдарламалар
Drying Rack
(Кептіру торы)4)
Ыдысты салу түрі
Спорт киімдерін Кептіру торын
пайдаланып кептіруге ғана арналған
(Кептіру торының пайдаланушы
нұсқаулығын қараңыз).
Кір (макс.)1) /
Мата белгісі
1кг (немесе 1
пар спорт аяқ
киімі)
Жүн маталар. Жуылатын жүн
маталарды баппен кептіру.
Бағдарлама аяқталған кезде заттарды
дереу алыңыз.
Wool (Жүн мата)5)
1кг
Мақта мата және синтетика маталарға
Rapid (Жылдам) арналған, төмен температураны
2кг/
пайдаланады.
Others (Басқа) 6)
Cottons Extra Silent
(Мақта мата,
шуылсыз)
Шуылды ең аз деңгейге қойып, мақта
мата заттарды баппен кептіріңіз.
Түнде қолдануға болатын бағдарлама.
Кептіру деңгейі:
құрғақ),
Extra Dry (Өте
9кг/
Cupboard Dry+ (Шкафқа+),
Cupboard Dry (Шкафқа)
Jeans (Джинсы)
Джинс, жейде тәрізді қалыңдығы әр
түрлі (мысалы, мойыны, манжеті,
тігістері) материалдан жасалған,
демалыс киімдері.
9кг/
Silk (Жібек мата)
Жібек матаны жылы ауамен баппен
қозғап кептіруге арналған.
1кг/
Easy Iron (Жеңіл
үтіктеу)
Шамалы ғана үтіктеуді қажет ететін,
көп күтім талап етпейтін маталар.
Кептіру нәтижесі әр матада әр түрлі
болуы мүмкін. Кірлерді құрылғыға
салар алдында сілкілеңіз. Бағдарлама
аяқталған кезде заттарды дереу
алыңыз да, ілгішке іліңіз.
1кг (немесе 5
жейде)/
ҚАЗАҚ
Бағдарламалар
Ыдысты салу түрі
11
Кір (макс.)1) /
Мата белгісі
Time Drying (Уақыт)
Осы бағдарламада Time (Уақыт)
функциясын қолдануға және
9кг/
бағдарлама уақытын орнатуға болады.
Refresh (Жаңарту)
Шкафта тұрған маталарды жаңарту.
1кг
1) Ең үлкен салмақ құрғақ заттардың негізінде берілген.
2) Бұл
Cotton (Мақта мата) Cupboard Dry (Шкафқа) бағдарламасы - кәдімгі
дымқыл мақта мата бұйымдары үшін қолайлы және дымқыл мақта мата бұйымдарын
қуатты тиімді пайдаланып кептіруге барынша оңтайлы “Cтандартты мақта мата
бағдарламасы” болып табылады.
3) Сынақ институттарына арналған: EN 61121 құжатында көрсетілген сынақтарға
арналған стандартты бағдарламалар.
4) Кептіру торымен ғана (стандартты керек- жарақ немесе қосымша, үлгіге
байланысты).
5) Осы кір кептіретін машинаның жүн матаны кептіретін циклы Woolmark компаниясы
тарапынан тексерілген және бекітілген. Бұл Woolmark компаниясы рұқсат еткен
қолмен жуу циклымен жуылған және өндіруші нұсқауларына сай кір жуғыш машинада
кептірілген, "қолмен жуылады" деген затбелгісі бар жүн мата аттарды кептіруге сай
келетін цикл. 1780SW13W.
6) Дисплейде қажетті бағдарлама көрсетілгенше
Others (Басқа) сенсорлық
түймешігін қайта-қайта басыңыз
6. ФУНКЦИЯЛАР
6.1 Time (Уақыт)
6.3 Dryness (Құрғақтық)
Бұл функция Time Drying (Уақыт)
бағдарламасында ғана жұмыс істейді.
Бағдарламаның уақытын ең кемі 10
минуттан бастап, ең көбі 2 сағатқа
дейін қоюға болады. Уақыт параметрі
құрылғының ішіндегі кірдің мөлшеріне
байланысты қойылады.
Бұл функция кірді барынша кептіре
түсуге көмектеседі. Қолжетімді
функцияның 4 түрі бар:
Аз кір жуғанда немесе бір
ғана кірді жуған кезде
бағдарлама уақытын
азайтуды ұсынамыз.
6.2 Anti-crease (Мыжылудан
сақтау)
Кептіру циклының соңында
стандартты мыжылудан сақтау циклын
(30 минут) 60 минутқа дейін созады.
Бұл функция кірді мыжылып қалудан
сақтайды. Мыжылудан сақтау циклы
кезінде кірді алуға болады.
•
•
Extra Dry (Өте құрғақ)
Cupboard Dry+ (Шкафқа+) (мақта
матаға ғана арналған)
•
Cupboard Dry (Шкафқа)
•
Iron Dry (Үтіктеуге)
6.4 Reverse Plus (Кері плюс)
Нәзік және температураға сезімтал
маталарды (мысалы, акрил, вискоза)
кептіруге арналған. Сондай-ақ, бұл
функция кірдің қыжымын азайтуға
көмектеседі. Матасының
жапсырмасында
белгісі бар
маталарға арналған.
12
www.electrolux.com
6.5 Rack Time Drying (Торда
кептіру уақыты)
6.7 MyFavourite+
Құрылғыны алғаш рет іске қосқан
кезде MyFavourite+ түймешігін
бассаңыз, бейнебетте жадының бос
екені көрінеді. Құрылғы ең жиі
пайдаланылатын бағдарламаларды
бірнеше рет пайдаланғаннан кейін
автоматты түрде жадыға сақтайды.
Бұл функция Кептіру торы
бағдарламасында ғана жұмыс істейді.
Бағдарламаның уақытын ең кемі 30
минуттан бастап, ең көбі 4 сағатқа
дейін қоюға болады. Уақыт параметрі
құрылғының ішіндегі кірдің мөлшеріне
байланысты қойылады.
Осы сенсорлық түймешіктің көмегімен
ең жиі пайдаланылатын 3 кептіру
бағдарламасының бірін орната
аласыз.
Аз кір жуғанда немесе бір ғана кірді
жуған кезде бағдарлама уақытын
азайтуды ұсынамыз.
•
6.6 Buzzer (Дабыл)
әдетте дыбыс естуіңіз мүмкін:
•
•
•
цикл соңында
мыжылып қалудан сақтау циклын
бастау және аяқтау
• циклды кідірту
Әдетте сигнал құралы функциясы
үнемі қосулы тұрады. Бұл функцияны
сигналды қосу немесе ажырату үшін
қолдануға болады.
•
My Favourite 1 бағдарламасын
орнату үшін MyFavourite+
түймешігін бір рет басыңыз
My Favourite 2 бағдарламасын
орнату үшін MyFavourite+
түймешігін екі рет басыңыз
My Favourite 3 бағдарламасын
орнату үшін MyFavourite+
түймешігін үш рет басыңыз
Buzzer (Дабыл)
функциясын барлық
бағдарламаларда қосуға
болады.
6.8 Функциялар кестесі
Бағдарламалар1)
Cotton (Мақта
мата)
■
■
Synthetic
(Синтетика)
■
■
Sports (Спорт.
киімдер)
■
Drying Rack
(Кептіру торы)
Rapid (Жылдам)
Duvet (Көрпе)
Wool (Жүн мата)
■
■
■
ҚАЗАҚ
13
Бағдарламалар1)
Others (Басқа)
Cottons Extra Silent
(Мақта мата,
шуылсыз)
■
Jeans (Джинсы)
■
Silk (Жібек мата)
■
Easy Iron (Жеңіл
үтіктеу)
■
Time Drying (Уақыт)
■
■
■
Refresh (Жаңарту)
■
1) Бағдарламаға 1 немесе одан көп функцияларды орнатуға болады. Оларды қосу
немесе ажырату үшін тиісті сенсорлық түймешікті басыңыз.
7. ПАРАМЕТРЛЕР
A
J
B
I
C
D
E
H
G
F
A) Time (Уақыт)
түймешігі
сенсорлық
B) Delay (Кешіктіру)
түймешігі
C) Buzzer (Дабыл)
түймешігі
сенсорлық
сенсорлық
D) Anti-crease (Мыжылудан сақтау)
сенсорлық түймешігі
E) Start/Pause (Бастау/Үзіліс)
сенсорлық түймешігі
F) Кептіру уақытын ұзарту
сенсорлық түймешігі
G) Кептіру уақытын азайту
сенсорлық түймешігі
H) MyFavourite+ сенсорлық түймешігі
I)
Reverse Plus (Кері плюс)
сенсорлық түймешігі
J) Dryness (Құрғақтық)
түймешігі
сенсорлық
7.1 Бала қауіпсіздігі
функциясы
Бұл параметр бағдарлама жұмыс істеп
тұрған кезде, балаларға құрылғымен
ойнауға жол бермейді. Бағдарлама
тетігі мен сенсорлық түймешіктер
бұғатталады.
Қосу/сөндіру түймешігі ғана
бұғатталмай тұрады.
Бала қауіпсіздігі функциясын
қосу:
1. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
2. Шамамен 8 секунд күтіңіз.
3. (A) және (D) сенсорлық түймешігін
бірге басып ұстап тұрыңыз. Бала
қауіпсіздігі функциясының
индикаторы жанады.
Бала қауіпсіздігі функциясының
индикаторы жанады.
14
www.electrolux.com
Бала қауіпсіздігі
функциясын бағдарлама
жұмыс істеп тұрған кезде
ажыратуға болады. Сол
сенсорлық түймешіктерді
бала қауіпсіздігі
функциясының индикаторы
сөнгенше бірге басып
ұстап тұрыңыз.
7.2 Тіл
шамамен 2 секунд бірге басып
ұстап тұрыңыз.
7.4 Су сауытының
индикаторы
Әдетте су сауытының индикаторы
жанып тұрады. Бұл индикатор
бағдарлама аяқталған кезде немесе су
сауытын босату қажет болған кезде
жанады.
Егер су төгу жинағы
(қосымша керек-жарақ)
орнатылса, құрылғы су
сауытындағы суды
автоматты түрде төгеді.
Бұндай жағдайда су
сауытының индикаторын
сөндіріп қоюды ұсынамыз.
Бар керек-жарақтарды
құрылғымен жеткізілген
ақпараттан қараңыз.
Тілді таңдауға арналған:
1. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
2. Шамамен 8 секунд күтіңіз.
3. (B) және (C) түймешіктерін
алдыңғы таңдалған тіл
көрсетілгенше басып ұстап
тұрыңыз.
4. Өз тіліңізді орнату үшін
немесе
сенсорлық түймешігін басыңыз.
5. Таңдауды жадыға сақтау үшін (E)
сенсорлық тақтаны басыңыз.
7.3 Кірде қалған ылғалдың
деңгейін реттеу
Кірде қалған ылғалдың әдепкі деңгейін
реттеу үшін:
1. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
2. Шамамен 8 секунд күтіңіз.
3. (A) және (B) түймешіктерін бірге
басып ұстап тұрыңыз.
Осы индикаторлардың бірі жанады:
•
өте құрғақ кір
•
барынша құрғақ кір
Су сауытының индикаторын
сөндіру:
1. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
2. Шамамен 8 секунд күтіңіз.
3. (J) және (I) сенсорлық түймешігін
бірге басып ұстап тұрыңыз.
Дисплейде осы 2 теңшелімнің бірі
көрсетіледі:
•
индикаторы сөнеді де,
индикаторы жанады.
Су сауытының индикаторы
сөнеді. Шамамен 4 секундтан
кейін 2 индикатор сөнеді.
•
•
қалыпты құрғақ кір
4. (E) түймешігін дұрыс деңгейдің
индикаторы жанғанша қайта-қайта
басыңыз.
5. Параметрдің өзгергенін растау
үшін (A) және (B) түймешіктерін
Индикатор
мен
жанады.
Су сауытының индикаторы
жанады. Шамамен 4 секундтан
кейін 2 индикатор сөнеді.
8. ЕҢ АЛҒАШ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА
Құрылғыны ең алғаш пайдаланар
алдында мына әрекеттерді
орындаңыз:
•
Кір кептіргіш машинаның
барабанын дымқыл шүберекпен
тазалаңыз.
ҚАЗАҚ
•
Дымқыл кірлерді салып қысқа
бағдарламаны (мысалы, 30 минут)
бастаңыз.
Кептіру циклының бас
кезінде (3-5 мин.) сәл
қаттырақ шуыл естілуі
мүмкін. Бұл компрессордан
қуат алатын құрылғыларда
компрессор іске қосылған
кезде естілетін қалыпты
шуыл, мысалы:
тоңазытқыштарда,
мұздатқыштарда.
15
Құрылғыны бірінші рет іске қосқанда,
дисплейде әдепкі тіл көрсетіледі. Оны
растауға немесе басқа тілді таңдауға
болады. Басқа тілге қою үшін:
1. Өз тіліңізді орнату үшін
немесе
сенсорлық түймешігін басыңыз.
2. Таңдауды жадыға сақтау үшін
Бастау/Үзіліс сенсорлық түймешігін
басыңыз.
8.1 Тіл
Тілді қалаған уақытта
өзгерте беруге болады
(Параметрлер тарауын
қараңыз).
9. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ
9.1 Кешіктіріп бастау
функциясы жоқ
бағдарламаны бастаңыз
9.2 Кешіктіріп бастау
функциясы бар
бағдарламаны бастау
1. Кірді дайындап, құрылғыға
салыңыз.
1. Кірдің түріне қарай дұрыс жуу
бағдарламасын және
функцияларын орнатыңыз.
2. Кешіктіріп бастау түймешігін
бейнебетте қажетті кешіктіріп
бастау уақыты пайда болғанша
қайта-қайта басыңыз.
САҚТАНДЫРУ
ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ!
Есікті жапқан кезде
құрылғының есігі мен
резеңке
тығыздағышының
арасына кір
қыстырылып
қалмағанына көз
жеткізіңіз.
2. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
3. Кірдің түріне қарай дұрыс жуу
бағдарламасын және
функцияларын орнатыңыз.
Дисплейде бағдарлама ұзақтығы
көрсетіледі.
4. Start/Pause (Бастау/Үзіліс) сенсор
пернесін басыңыз.
Бағдарлама басталады.
Бағдарламаны ең кемі
30 минуттан бастап, ең
көбі 20 сағатқа дейін
кешіктіріп бастай
аласыз.
3. Start/Pause (Бастау/Үзіліс) сенсор
пернесін басыңыз.
Бейнебетте кешіктіріп бастау
функциясының кері санағы көрінеді.
Кері санақ аяқталған кезде,
бағдарлама басталады.
9.3 Бағдарламаны өзгерту
1. Құрылғыны сөндіру үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз
2. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
3. Бағдарламаны орнатыңыз.
16
www.electrolux.com
9.4 Бағдарламаның соңы
Бағдарлама аяқталған кезде:
•
Үзік-үзік дыбыстық сигнал естіледі.
индикаторы жанады.
Start/Pause (Бастау/Үзіліс)
индикаторы жанады.
Құрылғы тағы да 30 минут мыжылып
қалуға жол бермейтін циклды қосып,
жұмысын жалғастырады.
•
•
1. Құрылғыны сөндіру үшін қосу/өшіру
түймешігін басыңыз.
2. Құрылғының есігін ашыңыз.
3. Кірді алып шығыңыз.
4. Құрылғы есігін жабыңыз.
Бағдарлама аяқталған
кезде сүзгіні әрқашан
тазалаңыз және су
сауытын босатыңыз.
Мыжылып қалуға қарсы цикл кірдің
бырысын жазады.
9.5 Автоматты сөндіру
функциясы
Кірді мыжылып қалуға қарсы цикл
аяқталмай тұрып алуға болады.
Нәтижесі жақсы болу үшін кірді цикл
аяқталған кезде немесе аяқталуға
жақын қалған кезде алуды ұсынамыз.
Пайдаланылатын қуат мөлшерін
азайту үшін, бұл функция құрылғыны
келесі жағдайларда автоматты түрде
сөндіреді:
Кірді мыжылып қалуға қарсы цикл
аяқталған кезде:
•
•
•
•
индикаторы жанады.
Start/Pause (Бастау/Үзіліс)
индикаторы өшеді.
Егер бағдарламаны бастамасаңыз
5 минуттан кейін.
Бағдарлама аяқталғаннан кейін 5
минут өткен кезде.
10. АҚЫЛ-КЕҢЕС
10.1 Кірді дайындау
•
•
•
•
•
•
Тартқыштарын жабыңыз.
Көрпе тыстарының түймелерін
салыңыз.
Галстук немесе бантиктерді
(мысалы, фартук бауларын) бос
салмаңыз. Оларды бағдарламаны
бастамай тұрып байлаңыз.
Қалталардағы заттардың барлығын
алыңыз.
Егер заттың ішкі қабаты мақта
матадан жасалса, астарын сыртқа
аударыңыз. Мақта матадан
жасалған жағының сыртқа қарап
тұрғанына көз жеткізіңіз
Біз құрылғыға салынған
маталардың түріне сай келетін
дұрыс бағдарламаны орнатуды
ұсынамыз.
Матаның
затбелгісі
•
•
•
•
Бояуы қатты шығатын маталарды
ашық түсті маталармен бірге
салмаңыз. Қанық бояулар ағып
кетеді.
Мақта мата джерсиі немесе
тоқылған заттарды жууға сай
келетін бағдарламаны
пайдаланыңыз, бұл заттар отырып
қалуы мүмкін.
Кірдің салмағының бағдарлама
кестесінде көрсетілген ең үлкен
салмақтан аспайтынына көз
жеткізіңіз.
Кір кептіргіш машинада кептіруге
болатын кірлерді ғана кептіріңіз.
Заттардың матасындағы затбелгіні
қараңыз.
Сипаттама
Кір кептіргіш машинамен кептіруге болатын кір.
ҚАЗАҚ
Матаның
затбелгісі
Сипаттама
Кір кептіргіш машинамен кептіруге болатын және жоғары
кептіру температурасына төзімді кір.
Кір кептіргіш машинамен тек төмен температурада ғана
кептіруге болатын кір.
Кір кептіргіш машинамен кептіруге болмайтын кір.
11. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ
11.1 Сүзгіні тазалау
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Қажетіне қарай, су жүйесінің сүзгісін жылы суды қолданып шөткемен және/немесе
шаңсорғышпен тазалаңыз.
17
18
www.electrolux.com
11.2 Су сауытын босату
1.
2.
3.
4.
Су сауытындағы суды
тазартылған судың орнына
(мысалы, булап үтіктеу
үшін) пайдаланыңыз. Суды
пайдаланар алдында
қалдықтарын сүзгімен
тазалаңыз.
11.3 Конденсаторды тазалау
1.
2.
3.
4.
1
2
1
2
ҚАЗАҚ
5.
19
6.
2
1
8.
11.4 Барабанды тазалау
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Құрылғыны тазалар
алдында тоқтан ағытыңыз.
Барабанның ішкі беті мен барабанның
қырларын тазалау үшін стандартты
бейтарап сабынды жуғышты
қолданыңыз. Тазаланған бетті жұмсақ
шүберекпен сүртіңіз.
САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ
ЕСКЕРТУ!
Барабанды тазалау үшін
жеміргіш материалдарды
немесе темір жүн жөкені
қолданбаңыз.
Тазалау үшін дымқыл шүберекті
қолданыңыз. Тазаланған бетті жұмсақ
шүберекпен сүртіңіз.
САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ
ЕСКЕРТУ!
Құрылғыны жиһаз
тазалайтын заттармен
немесе тот бастыратын
жуғыш заттармен
тазаламаңыз.
11.6 Ауа шығатын
саңылауларын тазалау
Ауа шығатын саңылаулардағы қылқыбырды тазалау үшін шаңсорғышты
пайдаланыңыз.
11.5 Басқару панелі мен
корпусын тазалау
Басқару панелі мен корпусын тазалау
үшін стандартты, бейтарап сабынды
жуғышты қолданыңыз.
12. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ
Ақаулық
Ықтимал шешімі
Құрылғыны іске қоса алмадыңыз.
Ашаның розеткаға қосылғанына көз
жеткізіңіз.
20
www.electrolux.com
Ақаулық
Ықтимал шешімі
Сақтандырғыш қорабындағы (үй
желісіндегі) сақтандырғышты
тексеріңіз.
Бағдарлама басталмай тұр.
Start/Pause (Бастау/Үзіліс) түймешігін
басыңыз.
Құрылғы есігінің жабық тұрғанына көз
жеткізіңіз.
Құрылғының есігі жабылмайды.
Сүзгінің дұрыс орнатылғанына көз
жеткізіңіз.
Құрылғының есігі мен резеңке
тығыздағышының арасына кір
қыстырылып қалмағанына көз
жеткізіңіз.
Құрылғы жұмыс істеп тұрып тоқтап
қалады.
Су сауытының бос екеніне көз
жеткізіңіз. Бағдарламаны қайта бастау
үшін Start/Pause (Бастау/Үзіліс)
түймешігін басыңыз.
Бейнебетте ұзақ бағдарлама уақыты
көрсетіледі. 1)
Кірдің салмағының бағдарлама
уақытына сай келетініне көз жеткізіңіз.
Сүзгінің таза екеніне көз жеткізіңіз.
Кір өте дымқыл. Кірді кір жуғыш
машинаға салып қайта айналдырыңыз.
Бөлме температурасының өте жылы
емес екеніне көз жеткізіңіз.
Бейнебетте қысқа бағдарламаның
уақыты көрсетіледі.
Time Drying (Уақыт) немесе Extra Dry
(Өте құрғақ) бағдарламасын
орнатыңыз.
Бейнебетте Err көрсетіледі.
Егер жаңа бағдарлама орнатқыңыз
келсе, құрылғыны сөндіріңіз де,
қосыңыз.
Функциялардың бағдарламаға сай
келетініне көз жеткізіңіз.
Бейнебетте көрсетіледі (мысалы, E51). Құрылғыны сөндіріңіз де, іске қосыңыз.
Жаңа бағдарламаны бастаңыз.
Ақаулық қайта орын алса, қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.
1) Ең көбі 5 сағат өткеннен кейін бағдарлама автоматты түрде аяқталады
Егер кептіру нәтижелері
қанағаттанарлық болмаса
•
•
Дұрыс бағдарлама орнатылмаған.
Сүзгі бітеліп қалған.
•
•
•
•
Конденсатор бітеліп қалған.
Құрылғыға өте көп кір салынған.
Барабанның іші лас.
Өткізгіштік сенсорының параметрі
дұрыс емес.
ҚАЗАҚ
•
21
Ауа шығаратын саңылаулар
бітелген.
13. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Биіктігі x Ені x Тереңдігі
850 x 600 x 600 мм (ең көбі 640 мм)
Құрылғының есігі ашық тұрған кездегі
макс. тереңдігі
1090 мм
Құрылғының есігі ашық тұрған кездегі
макс. ені
950 мм
Реттеуге болатын биіктік
850 мм (+ 15 мм - тіректерді реттеу)
Барабанның сыйымдылығы
118 л
Кірдің макс. салмағы
9 кг
Кернеу
230В
Жиілік
50 Гц
Қажетті сақтандырғыш
4A
Жалпы қуаты
900 Вт
Қуат тиімділігі санаты
A++
Қуатты тұтыну 1)
2,28 кВт/сағ
Жылдық пайдаланылатын қуат
көлемі 2)
259 кВт/сағ
Қосулы тұрғанда пайдаланылатын қуат 0,50 Вт
мөлшері
Сөндірулі тұрғанда пайдаланылатын
қуат мөлшері
0,50 Вт
Қолдану түрі
Тұрмыста қолдану
Рұқсат етілген бөлме температурасы
+ 5°C бастап + 35°C дейін
Төмен кернеумен жұмыс істейтін және IPX4
ылғалға қарсы қорғалмаған жерлерден
басқа жерлердің барлығы қатты заттар
және ылғалдың кіруіне жол бермейтін
қорғаныс қабатымен қорғалған
1) EN 61121 стандарты бойынша. 9 кг мақта мата 1000 мин/айн бойынша
айналдырылады.
2) Жылдық пайдаланылатын қуаттың кВт/сағ мәнімен көрсетілетін көлемі, мақта
матаны толтыра және жартылай толтыра салып, қуат аз тұтынатын стандартты мақта
мата бағдарламасымен 160 кептіру циклын орындау негізінде анықталған. Әр циклдың
пайдаланатын қуатының мөлшері құрылғының қалай пайдаланылғанына байланысты
(REGULATION (EU) № 392/2012).
22
www.electrolux.com
13.1 Пайдаланылатын ресурстар туралы ақпарат
Бағдарлама
Айналдыру / қалған
ылғалдылық
Кептіру
уақыты
Қуатты
тұтыну
Cotton (Мақта мата) 9 кг
Cupboard Dry
(Шкафқа)
Iron Dry (Үтіктеуге)
1400 мин/айн / 50%
175 мин.
2,00
кВт/сағ
1000 мин/айн / 60%
200 мин.
2,28
кВт/сағ
1400 мин/айн / 50%
121 мин.
1,31
кВт/сағ
1000 мин/айн / 60%
138 мин.
1,49
кВт/сағ
1200 мин/айн / 40%
56 мин.
0,54
кВт/сағ
800 мин/айн / 50%
64 мин.
0,61
кВт/сағ
Synthetic (Синтетика) 3,5 кг
Cupboard Dry
(Шкафқа)
14. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР
Белгі
салынған материалдарды
қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз.
Орам материалдарын қайта өңдеуден
өткізу үшін тиісті контейнерлерге
салыңыз. Электрлік және
электроникалық құрылғылардың
қалдығын қайта өңдеуден өткізу
арқылы, қоршаған ортаға және
адамның денсаулығына зиын
келтіретін жағдайларға жол бермеуге
өз үлесіңізді қосыңыз. Белгі
салынған құрылғыларды тұрмыстық
қалдықтармен бірге тастамаңыз.
Өнімді жергілікті қайта өңдеу
орталығына өткізіңіз немесе жергілікті
мекемеге хабарласыңыз.
МАКЕДОНСКИ
23
СОДРЖИНА
1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ................................................................... 24
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ.................................................................. 27
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ............................................................................... 28
4. КОНТРОЛНА ТАБЛА.......................................................................................29
5. ТАБЕЛА НА ПРОГРАМИ................................................................................ 30
6. ОПЦИИ.............................................................................................................32
7. ПОСТАВКИ...................................................................................................... 34
8. ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА.................................................................................36
9. ДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................................37
10. ПОМОШ И СОВЕТИ......................................................................................38
11. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ........................................................................................39
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ.............................................................................41
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ............................................................................... 42
НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС
Ви благодариме што го избравте овој апарат на Electrolux. Одбравте
производ којшто носи со себе децении на професионално искуство и
иновации. Уникатен и стилски, дизајниран е специјално за вас. Секогаш кога
ќе го користите, можете да бидете сигурни дека ќе имате добри резултати во
секое време.
Добредојдовте во Electrolux.
Посетете ја нашата страница за да:
Добиете корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање:
www.electrolux.com
Го регистрирате вашиот производ за подобро сервисирање:
www.registerelectrolux.com
Купувате дополнителен прибор, потрошни или оригинални резервни
делови за вашиот апарат:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖА И УСЛУГА ЗА КОРИСНИЦИ
Секогаш користете оригинални резервни делови.
Кога ќе контактирате со нашиот Овластен сервис, треба да ги имате на
располагање следниве податоци: Модел, број на производот, сериски број.
Информациите може да ги најдете на плочката со спецификации.
Предупредување / Внимание - Безбедносни информации
Општи информации и совети
Информации за животната средина
Можноста за промени е задржана.
24
1.
www.electrolux.com
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтажата и употребата на овој апарат,
внимателно прочитајте ги приложените упатства.
Производителот не е одговорен ако неправилната
монтажа и употреба предизвикаат повреди и
оштетувања. Секогаш чувајте го упатството со
апаратот за идна употреба.
- Прочитајте ги приложените упатства.
1.1 Безбедност на деца и ранливи лица
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од задушување, повреда или траен
инвалидитет.
•
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8
години и лица со намалени физички, сетилни или
ментални способности или лица без искуство и
знаење доколку тоа го прават под надзор или им
биле дадени упатства како безбедно да го
употребуваат апаратот и ги разбираат опасностите
поврзани со него.
Не дозволувајте им на децата да играат со
апаратот.
Апаратот не смее да биде во дофат на деца
помали од 3 години освен ако не се под постојан
надзор.
Чувајте го пакувањето настрана од дофат на деца.
Чувајте ги сите детергенти настрана од дофат на
деца.
Чувајте ги децата и домашните миленичиња
настрана од вратата на апаратот кога е отворена.
Доколку апаратот има уред за безбедност на деца,
ви препорачуваме да го активирате.
Чистењето и одржувањето од страна на
корисникот не треба да го прават деца без надзор.
МАКЕДОНСКИ
25
1.2 Општа безбедност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не менувајте ги спецификациите на овој апарат.
Ако машината за сушење е ставена врз машината
за перење, користете го приборот за местење.
Комплетот за местење, достапен кај вашиот
овластен продавач, може да се користи само со
уредот наведен во упатството испорачано со
приборот. Прочитајте го внимателно пред
монтажата (Погледнете во летокот за монтажа).
Апаратот може да се постави самостојно или под
кујнска работна површина со правилен простор
(погледнете во летокот за монтажа).
Не монтирајте го апаратот зад врата што може да
се заклучува, лизгачка врата или врата со шарки
на спротивната страна, кадешто вратата на
апаратот не може целосно да се отвори.
Отворите за вентилација во основата (ако ги има)
не смеат да бидат попречени од килим.
Поврзете го приклучокот за струја со штекерот на
крајот од монтажата. Проверете дали приклучокот
за струја е пристапен по монтирањето.
Проверете дали има добра вентилација во собата
каде што е монтиран апаратот, за да избегнете
враќање на гасовите од други апарати што
користат различно гориво, вклучувајќи и отворен
оган.
Издувниот воздух не смее да се испушта во оџак
што се користи за издувните гасови кои доаѓаат од
запаливиот гас или од други горива. (ако постои во
опремата)
Доколку се оштети кабелот за напојување, тој
треба да биде заменет од страна на
производителот, негов Овластен сервисен центар
или слично квалификувани лица за да се избегне
опасност.
26
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Почитувајте ја максималната количина на полнење
од 9kg (погледнете во поглавјето „Табела со
програми“).
Не користете го апаратот ако бил чистен со
индустриски хемикалии.
Исчистете ги сите влакненца кои се насобрале
околу апаратот.
Не користете го апаратот без филтер. Исчистете
го филтерот за влакненца пред или после секоја
употреба.
Не сушете неиспрани предмети во машината за
сушење.
Предметите извалкани со супстанции какви што се
масло за готвење, ацетон, нафта, керозин,
средства за чистење дамки, терпентин, восоци и
средства за отстранување восок треба да се
измијат во топла вода со повеќе детергент пред да
се сушат во машината за сушење.
Предмети од гумена пена (пена од латекс), капи за
туширање, водоотпорни ткаенини, предмети со
гумена подлога и облека или перници со подлошки
од гумена пена не смеат да се сушат во машината
за сушење.
Омекнувачите за ткаенини или сличните
производи треба да се користат како што е
определено во упатството на омекнувачот.
Извадете ги сите предмети од џебовите, како на
пример, запалки и кибрит.
Не прекинувајте ја машината за сушење алишта
пред крајот на циклусот за сушење, освен ако сите
алишта не се извадат брзо од машината и не се
распостелат за да се испушти топлината.
Последниот дел од циклусот на машината за
сушење е без топлина (циклус за ладење) како
гаранција дека алиштата ќе бидат на температура
што нема да ги оштети.
МАКЕДОНСКИ
•
27
Пред одржувањето, исклучете го апаратот и
откачете го кабелот од штекерот за струја.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
2.1 Монтажа
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Извадете ја целата амбалажа
Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
Придржувајте се до упатството за
монтажа приложено со апаратот.
Секогаш внимавајте кога го
преместувате апаратот затоа што е
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици.
Не монтирајте го и не
употребувајте го апаратот онаму
каде што температурата е под 5°C
или повисока од 35°C.
Проверете дали подот на кој го
монтирате апаратот е рамен,
стабилен, отпорен на топлина и
чист.
Проверете дали има циркулација
на воздух меѓу апаратот и подот.
Секогаш преместувајте го апаратот
вертикално.
Задната површина на апаратот
мора да се постави кон ѕидот.
Кога апаратот е поставен во
неговата постојана позиција,
проверете дали е целосно
порамнет со помош на либела. Ако
не е, приспособете ги ногалките
додека не се порамни.
2.2 Поврзување со струја
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од пожар и струен
удар.
•
•
•
•
Апаратот мора да биде заземјен.
Проверете дали информацијата за
напојување со струја на плочката
со спецификации се совпаѓа со
напојувањето со струја. Доколку не
се совпаѓа, контактирајте со
електричар.
Секогаш користете правилно
монтиран штекер отпорен на
струјни удари.
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжени кабли.
•
•
•
•
Не повлекувајте го кабелот за
струја за да го исклучите апаратот.
Секогаш повлекувајте го
приклучокот.
Не допирајте го кабелот за струја
или приклучокот со влажни раце.
Само за Обединетото Кралство и
Ирска. Апаратот има приклучок за
струја со јачина на струја од 13
ампери. Ако е потребно да го
смените осигурувачот во
приклучокот за струја, користете
осигурувач од 13 ампери ASTA (BS
1362).
Апаратот ги исполнува барањата
предвидени со Директивите на ЕЕЗ.
2.3 Употребете го
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од повреди,
струен удар, пожар,
изгореници или
оштетување на апаратот.
•
•
•
•
•
•
•
Користете го апаратот само во
домашни услови.
Не сушете ги оштетените алишта
кои содржат постава или полнење.
Сушете само ткаенини што можат
да се сушат во машина за сушење.
Следете ги упатствата на етикетата
на секое парче од облеката.
Ако сте ги испрале вашите алишта
со отстранувач за дамки,
стартувајте дополнителен циклус
на плакнење пред да ја пуштите
машината за сушење.
Немојте да пиете или да
подготвувате храна со
кондензирана/дестилирана вода.
Таа може да предизвика
здравствени проблеми кај луѓето и
животните.
Немојте да седите или да стоите на
отворената врата.
Не сушете неисцедени влажни
алишта во машината за сушење.
28
www.electrolux.com
2.4 Внатрешна светилка
растворувачи или метални
предмети.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда.
•
2.6 Компресор
Видливо LED зрачење, не гледајте
директно во зракот.
Видот на светилката или на
халогената лампа која се користи
за овој апарат е само за употреба
во апарати за домаќинство. Не
употребувајте ја за осветлување во
куќата.
За да го замените внатрешното
светло, контактирајте со
Сервисниот центар.
•
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од оштетување
на апаратот.
•
2.7 Расходување
2.5 Нега и чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
задушување.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
оштетување на апаратот.
•
Не користете воден спреј и пареа
за чистење на апаратот.
Чистете го апаратот со мека,
влажна крпа. Користете само
неутрални детергенти. Не
користете абразивни производи,
абразивни сунѓери за чистење,
•
Компресорот и неговиот систем во
машината за сушење е полн со
специјален агенс кој не содржи
флуоро-хлоро-јаглеводороди. Овој
систем мора да остане прицврстен.
Оштетувањето на системот може
да доведе до протекување.
•
•
•
Исклучете го апаратот од
приклучокот за струја.
Отсечете го кабелот за струја и
фрлете го.
Извадете ја рачката на вратата за
да спречите затворање на деца и
миленичиња во апаратот.
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
9
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Pезервоар
Контролна табла
Внатрешна светилка
Врата на апаратот
Основен филтер
Копче за отворање на вратата на
разменувачот на топлина
Отвори за проток на воздух
Ногарки за нивелирање
Врата на разменувачот на топлина
Капак на разменувачот на топлина
Копче за заклучување на капакот
на разменувачот за топлина
Плочка со спецификации
МАКЕДОНСКИ
29
Корисникот може да ја
монтира вратата за
полнење во обратна
насока. Тоа може да
помогне полесно да се
ставаат и вадат алиштата
или ако постои некакво
ограничување во однос на
монтирањето на апаратот
(видете во засебниот
леток).
4. КОНТРОЛНА ТАБЛА
1
2 3
4
5
6
7
8
13
12
1 Копче за програми
2 Dryness (Ниво на сувост) допирна
површина
3 Reverse Plus (Обратно плус)
допирна површина
4 Екран
5
допирна површина Time
(Време)
6
допирна површина Delay
(Одложено)
7
допирна површина Buzzer
(Аларм)
8
допирна површина Anti-crease
(Против туткање)
9
допирна површина Start/Pause
(Старт/Пауза)
11
10
9
10 Допирна површина
за
зголемување на времето на
сушење на закачалка
11 Допирна површина
за
намалување на времето на
сушење на закачалка
12 допирна површина MyFavourite+
13 Копче за вклучување/исклучување
Допирните површини
допирајте ги со вашиот
прст во областа со
симболот и името на
опцијата. Не носете
ракавици кога работите со
контролната табла.
Проверете дали
контролната табла е чиста
и сува.
30
www.electrolux.com
4.1 Показни светла
Показни светла
Опис
Фаза на сушење
Фаза на ладење
Фаза против туткање
Кондензатор
Сад за вода
Филтер
Одложен почеток
Блокада за деца
Звучни сигнали
Обратна насока Плус.
Екстра тивко
Ниво на сушење
Линија за текст
Времетраење на програмата
-
Времетраење на сушењето
-
Времетраење на одложениот почеток
5. ТАБЕЛА НА ПРОГРАМИ
Програми
Вид на полнење
Ниво на сушење:
суви),
Cotton (Памук)
плакар+),
Полнење
(макс.)1) /Ознака
на ткаенината
Extra Dry (Екстра
Cupboard Dry+ (Суви за во
за во плакар)2)3),
пеглање)3)
Cupboard Dry (Суви
Iron Dry (Суви за
9kg/
МАКЕДОНСКИ
Програми
Вид на полнење
Ниво на сушење:
Synthetic
(Синтетика)
Sports (Облека
за спортување)
Duvet (Јорган)
Drying Rack
(Сушење на
закачалка)4)
суви),
плакар)3),
пеглање)3)
Полнење
(макс.)1) /Ознака
на ткаенината
Extra Dry (Екстра
Cupboard Dry (Суви за во
Iron Dry (Суви за
3,5kg/
Спортска облека, тенки и лесни
ткаенини, микровлакна, полиестер, кои 2kg/
не се пеглаат.
За сушење на еден или два јоргани и
перници (наполнети со пердуви или
синтетика).
3kg/
За сушење на патики само со Сушење
1kg (или 1 пар
на Закачалка (види во посебното
спортски
упатство кое е обезбедено за Сушење
обувки)
на Закачалка).
Волнени ткаенини. Нежно сушење на
волнени ткаенини што се перат.
Веднаш извадете ги алиштата по
завршување на програмата.
Wool (Волна)5)
Rapid (Брзо)
1kg
За сушење на памучни и синтетички
ткаенини, користете ниска
температура.
2kg/
Others (Други) 6)
Cottons Extra Silent
(Памучни екстра
тивко)
Нежно ги суши памучните алишта со
минимална бука. Програмата може да
се користи ноќе.
Ниво на сушење:
суви),
плакар+),
плакар)
Extra Dry (Екстра
Cupboard Dry+ (Суви за во
Cupboard Dry (Суви за во
31
9kg/
32
www.electrolux.com
Програми
Вид на полнење
Полнење
(макс.)1) /Ознака
на ткаенината
Jeans (Џинс)
За сушење неформална облека како
фармерки, маици од материјали со
различна дебелина (на пр. на вратот,
манжетните и шавовите).
Silk (Свила)
За сушење на свила со топол воздух и
1kg/
благи движења.
Easy Iron (Лесно
пеглање)
Ткаенини кои лесно се одржуваат и за
кои е потребно минимално пеглање.
Резултатите од сушењето може да се
разликуваат во зависност од
ткаенината. Протресете ги алиштата
пред да ги ставите во апаратот. Кога
ќе заврши програмата, веднаш
извадете ги алиштата и ставете ги на
сушалка.
Time Drying (Време
на сушење)
Со оваа програма можете да ја
користите опцијата Time (Време) и да
го поставите времетраењето на
програмата.
9kg/
Refresh
(Освежување)
Освежување на ткаенини кои биле
складирани.
1kg
9kg/
1kg (или 5
кошули)/
1) Максималната тежина се однесува на суви алишта.
2) Програмата
Cotton (Памук) Cupboard Dry (Суви за во плакар) е „Стандардна
програма за памук“ соодветна за сушење на нормално влажни памучни алишта и е
најефикасна програма во смисла на потрошувачка на енергија за сушење на влажни
памучни алишта.
3) Само за институти за тестирање: Стандардните програми за тестирање се
наведени во документот EN 61121.
4) Само кај Сушење на закачалка (стандардни додатоци или по избор, во зависност
од моделот).
5) Циклусот за сушење волна кај оваа машина за сушење е тестиран и одобрен од
компанијата Тhe Woolmark Company. Циклусот е погоден за сушење на волнени
алишта означени за „рачно перење“, под услов материјалите да се испрани со циклус
за рачно перење одобрен од Woolmark и сушени според упатствата дадени од
производителот. 1780SW13W.
6) Притисакјте на допирната површина
Others (Други) повеќе пати, додека на
екранот не се појави потребната програма
6. ОПЦИИ
6.1 Time (Време)
Оваа опција е применлива само кај
програмата Time Drying (Време на
сушење). Можете да го поставите
траењето на програмата, од минимум
10 минути до максимум 2 часа.
Поставувањето на траењето е
поврзано со количината на алишта во
апаратот.
МАКЕДОНСКИ
Ви препорачуваме да
поставите кратко траење
за мали количини на
алишта или само за едно
парче облека.
6.2 Anti-crease (Против
туткање)
Ја продолжува стандардната фаза
против туткање (30 минути) за 60
минути на крајот од циклусот на
сушење. Оваа фукнција го спречува
туткањето на алиштата. Алиштата
може да се извадат во текот на
фазата за заштита од туткање.
6.3 Dryness (Ниво на сувост)
Оваа фукнција помага алиштата да се
исушат подобро. Постојат 4 можни
избори:
•
Extra Dry (Екстра суви)
•
Cupboard Dry+ (Суви за во
плакар+) (само за памук)
•
Cupboard Dry (Суви за во
плакар)
•
Iron Dry (Суви за пеглање)
6.4 Reverse Plus (Обратно
плус)
За полесно сушење на чувствителни
ткаенини и чувствителни ткаенини на
температура (на пр. акрил, вискоза).
Оваа функција исто така помага да се
намали туткањето на алиштата. За
ткаенини со симбол
на ткаенината.
на етикетата
33
поставите траењето на програмата, од
минимум 30 минути до максимум 4
часа. Поставувањето на траењето е
поврзано со количината на алишта во
апаратот.
Ви препорачуваме да поставите
кратко траење за мали количини на
алишта или само за едно парче
облека.
6.6 Buzzer (Аларм)
сигнализаторот можете да го
слушнете:
•
•
на крајот на циклусот
на почетокот и крајот на фазата
против туткање
• на прекинот на циклусот
Стандардно, функцијата на
сигнализаторот е секогаш вклучена.
Оваа функција може да ја искористите
за вклучување ии исклучување на
звукот.
Опцијата Buzzer (Аларм)
можете да ја вклучите со
сите програми.
6.7 MyFavourite+
Кога прв пат ќе го вклучите апаратот,
ако притиснете MyFavourite+, на
екранот се покажува дека меморијата
е празна. Апаратот може автоматски
да ги меморизира најчесто
користените програми после неколку
употреби.
Со оваа допирна површина можете да
ја поставите една од 3-те најчесто
користени програми за сушење.
•
6.5 Време на сушење на
закачалка
•
Оваа опција може да се применува
само кај програмата Drying Rack
(Сушење на закачалка). Можете да го
•
Притиснете на MyFavourite+ еднаш
за да ја поставите My Favourite 1
(Моја Омилена 1)
Притиснете на MyFavourite+
двапати за да ја поставите My
Favourite 2 (Моја Омилена 2)
Притиснете на MyFavourite+
трипати за да ја поставите My
Favourite 3 (Моја Омилена 3)
34
www.electrolux.com
6.8 Табела со опции
Програми1)
■
■
Synthetic
(Синтетика)
■
■
Sports (Облека
за спортување)
■
Cotton (Памук)
■
Drying Rack
(Сушење на
закачалка)
■
■
Rapid (Брзо)
Duvet (Јорган)
Wool (Волна)
Others (Други)
Cottons Extra Silent
(Памучни екстра
тивко)
■
Jeans (Џинс)
■
Silk (Свила)
■
Easy Iron (Лесно
пеглање)
■
Time Drying (Време
на сушење)
■
■
■
Refresh
(Освежување)
■
1) Заедно со програмата, може да поставите 1 или повеќе опции. За да ги вклучите
или исклучите, притиснете ја соодветната допирна површина.
7. ПОСТАВКИ
A
A) Time (Време) допирна површина
J
B
B) Delay (Одложено) допирна
I
C
D
E
површина
C) Buzzer (Аларм) допирна површина
H
G
F
D) Anti-crease (Против туткање)
допирна површина
МАКЕДОНСКИ
E) Start/Pause (Старт/Пауза) допирна
површина
F) Допирна површина
за
зголемување на времето на
сушење на закачалка
G) Допирна површина
за
намалување на времето на
сушење на закачалка
H) допирна површина MyFavourite+
I) Reverse Plus (Обратно плус)
допирна површина
J) Dryness (Ниво на сувост) допирна
површина
7.1 Функција за блокада за
деца
Оваа опција ги спречува децата да си
играат со апаратот кога работи некоја
програма. Програматорот и допирните
површини се заклучени.
Отклучено е само копчето за
вклучување/исклучување.
Вклучување на опцијата
блокада за деца:
1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
вклучите апаратот.
2. Почекајте околу 8 секунди.
3. Притиснете ги и држете ги
истовремено допирните полиња
(A) и (D). Показното светло за
блокада за деца се пали.
Показното светло за блокада за деца
се пали.
Можно е да ја исклучите
опцијата за блокада за
деца додека работи некоја
програма. Притиснете ги и
задржете ги истите
допирни површини додека
не се исклучи показното
светло за блокада за деца.
7.2 Јазик
За да го смените јазикот:
35
1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
вклучите апаратот.
2. Почекајте околу 8 секунди.
3. Притиснете ги и држете ги
истовремено копчињата (B) и (C),
се додека не се појави претходно
избраниот јазик.
4. Притиснете на допирната
површина
или на
за да го
поставите вашиот јазик.
5. За да го меморирате изборот,
притиснете на допирната
површина (E).
7.3 Приспособување на
нивото на преостаната
влажност на алиштата
За да го смените фабричкото ниво на
преостаната влажност на алиштата:
1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
вклучите апаратот.
2. Почекајте околу 8 секунди.
3. Притиснете ги и држете ги
истовремено копчињата (A) и (B).
Се пали едно од овие показни светла:
•
•
алишта
максимално суви
многу суви алишта
нормално суви алишта
•
4. Притискајте го копчето (E) повеќе
пати, додека не се вклучи
показното светло за точното ниво.
5. За да го потврдите
приспособувањето, притиснете ги
и задржете ги истовремено
отприлика 2 секунди копчињата (A)
и (B).
7.4 Показно светло за садот
за вода
Според фабричките поставки,
показното светло за садот за вода е
вклучено. Тоа се вклучува кога
програмата ќе заврши или кога е
потребно да се испразни садот за
вода.
36
www.electrolux.com
Доколу е монтиран прибор
за цедење (дополнителен
прибор), апаратот
автоматски ќе ја цеди
водата од садот за вода.
Во оваа состојба, ви
препорачуваме да го
исклучите показното
светло за садот за вода.
Погледнете ги
приложените информации
за дополнителен прибор
кој го имате на
располагање.
Исклучување на показното
светло за садот за вода:
1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
вклучите апаратот.
2. Почекајте околу 8 секунди.
3. Притиснете ги и држете ги
истовремено допирните полиња (J)
и (I).
На екранот се прикажува една од овие
2 конфигурации:
•
Показното светло
е
исклучено, а показното светло
е вклучено.
Показното светло за садот за
вода е исклучено. После околу
4 секунди, 2 показни светла се
исклучуваат.
•
Показните светла
и
се вклучени.
Показното светло за садот за
вода е вклучено. После околу 4
секунди, 2 показни светла се
исклучуваат.
8. ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА
Пред да го користите апаратот по прв
пат, направете една од следните
операции:
•
•
Исчистете го барабанот за сушење
со влажна крпа.
Вклучете кратка програма (на пр.
30 минути) со влажни алишта.
На почетокот на циклусот
на сушење (3-5 мин.) може
да се слушне малку
посилен звук. Тоа е како
резултат на стартувањето
на компресорот што е
нормално за апарати кои
работат врз база на
компресор: фрижидери,
замрзнувачи.
8.1 Јазик
Јазикот можете да го
смените кога ќе посакате
(видете во поглавјето
Поставки).
Кога го вклучувате апаратот по прв
пат, на екранот се појавува
стандардниот јазик. Можете да го
потврдите или да поставите друг јазик.
За поставување на друг јазик:
1. Притиснете на допирната
површина
или на
за да го
поставите вашиот јазик.
2. За да го меморизирате изборот,
притиснете на допирната
површина Старт/Пауза.
МАКЕДОНСКИ
37
9. ДНЕВНА УПОТРЕБА
9.1 Вклучување програма без
одложен почеток
1. Подгответе ги алиштата и
наполнете го апаратот.
ВНИМАНИЕ!
Кога ја затворате
вратата, внимавајте
алиштата да не се
заглавуваат помеѓу
вратата на апаратот и
гумената заптивка.
2. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
вклучите апаратот.
3. Поставете ја соодветната
програма и опциите според видот
на алишта.
На екранот се прикажува
времетраењето на програмата.
4. Притиснете ја допирната
површина Start/Pause (Старт/
Пауза).
Програмата започнува.
9.2 Почнување на програмата
со одложен почеток
1. Поставете ја соодветната
програма и опциите според видот
на алишта.
2. Притискајте го копчето за одложен
почеток повторно и повторно
додека на екранот не се прикаже
времето на одложување што
сакате да го поставите.
Можете да го одложите
почетокот на програма
за сушење од минимум
30 минути до максимум
20 часа.
3. Притиснете ја допирната
површина Start/Pause (Старт/
Пауза).
Екранот го покажува одбројувањето на
одложениот почеток.
Кога ќе заврши одбројувањето,
започнува програмата.
9.3 Промена на програма
1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
исклучите апаратот
2. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
вклучите апаратот.
3. Поставете ја програмата.
9.4 На крај од програмата
Кога програмата е завршена:
•
Се слуша испрекинат звучен
сигнал.
•
•
Се пали показното светло .
Се пали показното светло Start/
Pause (Старт/Пауза).
Апаратот продолжува да работи со
фазата против туткање отприлика 30
минути.
Фазата против туткање ги измазнува
алиштата.
Можете да ги извадите алиштата пред
завршувањето на фазата против
туткање. Ви препорачуваме, за
подобри резултати, да ги извадите
алиштата кога фазата е скоро или
целосно завршена.
Кога фазата против туткање е
завршена:
•
•
Се пали показното светло .
Показното светло Start/Pause
(Старт/Пауза) се гаси.
1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
исклучите апаратот.
2. Отворете ја вратата на апаратот.
3. Извадете ги алиштата.
4. Затворете ја вратата на апаратот.
Чистете го филтерот и
празнете го садот за вода
секогаш по завршувањето
на програмата.
38
www.electrolux.com
9.5 Функција за Автоматско
исклучување
За да се намали потрошувачката на
енергија, оваа функција автоматски го
исклучува апаратот:
•
•
Ако не ја стартувате програмата
после 5 минути.
После 5 минути од крајот на
програмата.
10. ПОМОШ И СОВЕТИ
10.1 Подготвување на
алиштата
•
•
•
•
•
•
Затворете ги патентите.
Затворете ги прекривките за јорган.
Вратоврските или украсните ленти
( на пр. лентите од престилка)
треба да се врзани. Врзете ги пред
да започнете некоја програма.
Извадете ги сите предмети од
џебовите.
Ако некое парче облека има
внатрешен слој од памук,
превртете го наопаку. Внимавајте
памучниот слој да биде на
надворешната страна
Ви препорачуваме да ја поставите
точната програма која е
Фабричка
етикета
•
•
•
•
применлива за видот на ткаенини
кои се во апаратот.
Не ставајте ткаенини со јаки бои
заедно со ткаенини со светли бои.
Јаките бои може да се прелеат.
Користете соодветна програма за
памучно жерсе и трикотажа за да
спречите собирање на алиштата.
Уверете се дека тежината на
алиштата не е поголема од
максималната тежина којашто е
наведена во табелата со програми.
Сушете само алишта кои се
погодни за сушење во машина за
сушење на алишта. Видете ја
фабричката етикета на алиштата.
Опис
Алишта кои се погодни за сушење во машина за сушење на
алишта.
Алишта кои се погодни сушење во машина за сушење на
алишта и се отпорни на повисока температура на сушење.
Алишта кои се погодни сушење во машина за сушење на
алишта но само за ниска температура на сушење.
Алишта кои не се погодни за сушење во машина за сушење
на алишта.
МАКЕДОНСКИ
11. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
11.1 Чистење на филтерот
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) ако е потребно, исчистете го филтерот со топла вода користејќи четка и/или
правосмукалка.
11.2 Цедење на садот за вода
1.
2.
3.
4.
39
40
www.electrolux.com
Водата од садот со вода
може да ја користите како
алтернатива за
дестилирана вода (на пр.
за пеглање на пареа).
Пред да ја користите
водата, исчистете ги
остатоците од нечистотија
со филтер.
11.3 Чистење на кондензаторот
1.
2.
3.
4.
1
2
2
1
5.
6.
2
1
8.
11.4 Чистење на барабанот
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Исклучете го апаратот
пред да го чистите.
Користете стандарден неутрален
детергент за чистење на внатрешната
површина на барабанот и на ребрата
на барабанот. Избришете ги
исчистените површини со мека крпа.
МАКЕДОНСКИ
ВНИМАНИЕ!
Не користете абразивни
средства или челична
жица за чистење на
барабанот.
11.5 Чистење на контролната
табла и куќиштето
Користете стандарден неутрален
детергент за чистење на контролната
табла и куќиштето.
Користете влажна крпа за чистење.
Избришете ги исчистените површини
со мека крпа.
41
ВНИМАНИЕ!
Не користете средства за
чистење мебел или
средства за чистење што
може да предизвикаат
корозија за чистење на
апаратот.
11.6 Чистење на отворите за
воздух
Користете правосмукалка за да ги
извадите влакненцата од отворите за
воздух.
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ
Проблем
Можно решение
Не можете да го вклучите апаратот.
Проверете дали приклучокот за струја
е вклучен во штекерот.
Проверете ги осигурувачите (во
домашната инсталација).
Програмата не почнува да работи.
Притиснете го Start/Pause (Старт/
Пауза).
Проверете дали вратата на апаратот е
затворена.
Вратата на апаратот не се затвора.
Проверете дали филтерот е правилно
монтиран.
Внимавајте алиштата да не се
заглават помеѓу вратата на апаратот и
гумената заптивка.
Апаратот запира за време на
работата.
Проверете дали садот за вода е
празен. Притиснете на Start/Pause
(Старт/Пауза) за да започне
програмата.
На екранот се прикажува траењето на
долгата програма. 1)
Проверете дали тежината на алиштата
е соодветна со времетраењето на
програмата.
Проверете дали филтерот е чист.
Алиштата се превлажни. Пуштете ги
алиштата уште еднаш на центрифуга.
Проверете дали собната температура
е превисока.
42
www.electrolux.com
Проблем
Можно решение
На екранот се прикажува траењето на
кратката програма.
Поставете програма за Time Drying
(Време на сушење) или програма за
Extra Dry (Екстра суви).
На екранот се прикажува Err.
Ако сакате да поставите нова
програма, исклучете го и вклучете го
апаратот.
Проверете дали опциите се
применливи за програмата.
На екранот се прикажува (на пр. Е51).
Вклучете го и исклучете го апаратот.
Започнете нова програма. Ако
повторно се јави проблемот, јавете се
во сервисот.
1) После максимум 5 часа, програмата автоматски завршува
Ако резултатите од сушењето се
незадоволителни
•
•
•
•
Поставената програма е погрешна.
Филтерот е затнат.
Кондензаторот е затнат.
Има премногу алишта во апаратот.
•
•
•
Барабанот е валкан.
Неправилно поставување на
сензорот за спроводливост.
Отворите за воздух се затнати.
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Ширина x Висина x Длабочина
850 x 600 x 600 mm (максимум 640 mm)
Макс. длабочина со отворена врата на
апаратот
1090 mm
Макс. ширина со отворена врата на
апаратот
950 mm
Проспособлива висина
850 mm (+ 15 mm - регулација на
ногалките)
Капацитет на барабанот
118 l
Максимална количина на полнење
9 kg
Волтажа
230 V
Фреквенција
50 Hz
Неопходен осигурувач
4A
Вкупна моќност
900 W
Класа на енергетска ефикасност
A++
Потрошувачка на енергија1)
2,28 kWh
МАКЕДОНСКИ
Годишна потрошувачка на енергија2)
259 kWh
Лев - вклучен режим на потрошувачка
на енергија
0,50 W
Исклучен режим на потрошувачка на
енергија
0,50 W
Вид на користење
Домаќинство
Дозволена температура во околината
+ 5°C до + 35°C
43
Ниво на заштита од навлегување на
IPX4
тврди честички и влага обезбедено со
заштитниот капак, освен кога опремата
со низок напон нема заштита од влага
1) Во согласност со EN 61121. 9kg памук и брзина на центрифугата од 1000 rpm.
2) Годишна потрошувачка на енергија годишно во kWh, врз основа на 160 циклуси на
сушење на стандардна програма за памучни алишта со целосно и делумно полнење,
и потрошувачка во режими со мала потрошувачка на енергија. Реалната
потрошувачка на енергија во еден циклус зависи од тоа како се користи апаратот
(РЕГУЛАТИВА (ЕУ) Бр. 392/2012).
13.1 Податоци за потрошувачка
Програмa
Вртење при / заостаната
влажност
Време на
сушење
Потрошу
вачка на
енергија
Cotton (Памук) 9 kg
Cupboard Dry (Суви
1400 rpm / 50%
за во плакар)
175 min.
2,00 kWh
1000 rpm / 60%
200 min.
2,28 kWh
1400 rpm / 50%
121 min.
1,31 kWh
1000 rpm / 60%
138 min.
1,49 kWh
56 min.
0,54 kWh
64 min.
0,61 kWh
Iron Dry (Суви за
пеглање)
Synthetic (Синтетика) 3,5 kg
Cupboard Dry (Суви
1200 rpm / 40%
за во плакар)
800 rpm / 50%
14. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Рециклирајте ги материјалите со
симболот . Ставете ја амбалажата
во соодветни контејнери за да ја
рециклирате. Помогнете во заштитата
на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
фрлајте ги апаратите озанчени со
симболот во отпадот од
домаќинството. Вратете го производот
во вашиот локален капацитет за
44
www.electrolux.com
рециклирање или контактирајте ја
вашата општинска канцеларија.
СРПСКИ
45
САДРЖАЈ
1. ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ.............................................................. 46
2. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ....................................................................... 49
3. ОПИС ПРОИЗВОДА........................................................................................50
4. КОНТРОЛНА ТАБЛА.......................................................................................51
5. ТАБЕЛА ПРОГРАМА.......................................................................................53
6. ОПЦИЈЕ........................................................................................................... 54
7. ПОДЕШАВАЊА............................................................................................... 56
8. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ................................................................................... 58
9. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 58
10. КОРИСНИ САВЕТИ.......................................................................................59
11. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ......................................................................................60
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА............................................................................. 62
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ.................................................................................... 64
МИ МИСЛИМО НА ВАС
Хвала вам што сте купили Electrolux уређај. Одабрали сте производ који са
собом носи више деценија професионалног искуства и иновација. Генијалан
и модеран, дизајниран је имајући у виду вас. Према томе, сваки пут када га
користите можете бити сигурни да ћете добити одличне резултате .
Добро дошли у Electrolux.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за
проблеме, информације о сервисирању:
www.electrolux.com
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registerelectrolux.com
Купите додатни прибор, потрошни материјал и оригиналне резервне
делове за свој уређај:
www.electrolux.com/shop
БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности
Опште информације и савети
Информације о заштити животне средине
Задржано право измена.
46
1.
www.electrolux.com
ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран уколико услед неправилне инсталације и
употребе уређаја дође до повреда и квара. Чувајте
упутство за употребу поред уређаја ради даљих
подешавања.
- Прочитајте приложена упутства.
1.1 Безбедност деце и осетљивих особа
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од угушења, повређивања или
трајног инвалидитета.
•
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8
година и особе са смањеним физичким, чулним
или менталним способностима, као и особе којима
недостају искуство и знање, уколико им се
обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са
употребом уређаја на безбедан начин и уколико
схватају могуће опасности.
Немојте дозволити деци да се играју уређајем.
Децу млађу од 3 године треба удаљити уколико
нису под непрекидним надзором.
Сву амбалажу држите ван домашаја деце.
Све врсте детерџената држите ван домашаја деце.
Децу и кућне љубимце држите подаље од уређаја
док су врата отворена.
Ако уређај има блокаду за децу, препоручујемо
вам да је активирате.
Чишћење и одржавање не треба да обављају
деца, уколико нису под надзором.
1.2 Опште мере безбедности
•
•
Не мењајте спецификацију овог уређаја.
Ако поврх машине за прање веша стављате
машину за сушење веша, у ту сврху користите
СРПСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
47
комплет за слагање. Комплет за слагање, која се
може наћи код овлашћеног продавца, може се
користити само са уређајем наведеним у упутству
приложеном уз овај прибор. Пажљиво га
прочитајте пре монтирања (погледајте брошуру за
Монтирање).
Уређај може да се инсталира самостално или
испод кухињсих елемената са одговарајућим
простором (погледајте брошуру Инсталирање).
Немојте инсталирати уређај иза врата која се
закључавају, клизних врата нити врата са шарком
на супротној страни, због чега врата уређаја не би
могла до краја да се отворе.
Отвори за вентилацију у постољу (ако их има) не
смеју бити заклоњени тепихом.
Прикључите главни кабл за напајање на мрежну
утичницу тек на крају инсталације. Водите рачуна
да постоји приступ мрежној утичници након
инсталације.
Обезбедите добру вентилацију у просторији у којој
монтирате уређај како бисте избегли да се
просторија испуни издувним гасовима других
уређаја, насталих сагоревањем неких других врста
горива, укључујући и сагоревање отвореним
пламеном.
Издувни гасови не смеју се испуштати у цев која
служи за одвод издувних гасова из уређаја у
којима сагорева гас или друга горива. (ако је
применљиво)
Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора
да замени произвођач, одговарајући Овлашћени
сервисни центар или лица сличне квалификације,
како би се избегла опасност.
Поштујте максималну количину веша за прање од
9 кг (погледајте одељак „Графикон програма“).
48
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Немојте користити уређај ако су претходно
индустријске хемикалије биле коришћене за
чишћење.
Очистите отпала влакна која су се накупила око
уређаја.
Уређај немојте пуштати у рад без филтера. Филтер
за отпала влакна очистите пре или после сваког
коришћења.
Немојте да сушите неопране ствари у машини за
сушење веша.
Ствари које су запрљане супстанцама као што су
уље за кување, ацетон, алкохол, бензин, керозин,
средства за уклањање флека, терпентин, восак и
средства за уклањање воска требало би да се
оперу у топлој води са додатном количином
детерџента пре сушења у машини.
Ствари као што су сунђераста гума (пена од
латекса), капе за туширање, водоотпорни
материјали, комади и одећа који су постављени
гумом или јастуци пуњени ватом од сунђерасте
гуме не смеју да се суше у машини за сушење
веша.
Фабрички омекшивачи, или слични производи се
морају се користити како је наведено у упутству за
фабрички омекшивач.
Уклоните све предмете из џепова као што су
упаљачи и шибице.
Никада не заустављајте машину за сушење веша
пре краја циклуса сушења; у случају да то урадите,
брзо уклоните све ствари и распоредите их тако да
се топлота распореди.
Последњи део циклуса машине за сушење веша је
без топлоте (циклус хлађења) како би веш био на
температурти која га неће оштетити.
Пре одржавања уређаја, искључите га и извадите
утикач кабла за напајање из зидне утичнице.
СРПСКИ
49
2. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ
2.1 Монтирање
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уклоните сву амбалажу.
Немојте да инсталирате или
користите оштећен уређај.
Придржавајте се упутства за
инсталацију које сте добили уз
уређај.
Увек будите пажљиви када
померате уређај, јер је тежак. Увек
носите заштитне рукавице.
Немојте монтирати или користити
уређај на местима на којима је
температура нижа од 5°C или виша
од 35°C.
Уверите се да је подлога на којој
монтирате уређај равна, стабилна,
отпорна на топлоту и чиста.
Уверите се да постоји циркулација
ваздуха између уређаја и пода.
Уређај увек померајте држећи га у
усправном положају.
Задњи део уређаја мора да буде
ослоњен на зид.
Када се уређај постави у крајњу
позицију, проверите да ли је сасвим
у нивоу помоћу либеле. Уколико
није, подешавајте ногице док се не
изнивелише.
2.2 Прикључивање струје
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од пожара и
електричног удара.
•
•
•
•
•
Уређај мора да буде уземљен.
Проверите да ли информације о
напону и струји на плочици са
техничким карактеристикама
одговарају извору напајања.
Уколико то није случај, обратите се
електричару.
Користите искључиво правилно
инсталирану утичницу, отпорну на
ударце.
Не користите адаптере за
вишеструке утикаче и продужне
каблове.
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утчнице.
•
Немојте додиривати кабл за
напајање нити мрежни утикач
влажним рукама.
Само за Велику Британију и Ирску.
Уређај има мрежни утикач од 13
ампера. Ако је је потребно да се
промени осигурач за утичницу,
користити осигурач од 13 ампера
АSTA (BS 1362).
Овај уређај је усклађен са
директивама ЕЕЗ-а.
2.3 Употреба
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од струјног
удара, пожара, опекотина
или оштећења уређаја.
•
•
•
•
•
•
•
Користите овај уређај само у
домаћинству.
У машини немојте сушити оштећену
одећу са поставом или пуњењем.
Сушите искључиво материјале који
могу да се суше у машини за
сушење веша. Следите упутства са
етикета на вешу.
Уколико сте веш опрали уз
коришћење средства за уклањање
флека, пре сушења покрените један
допунски циклус испирања.
Кондензовану воду/дестиловану
воду из уређаја немојте пити, нити
од ње припремати храну. Може да
изазове здравствене проблеме код
људи и кућних љубимаца.
Немојте седати нити стајати на
отворена врата.
У машини за сушење веша немојте
сушити мокар веш из ког капље
вода.
2.4 Унутрашњe svetlo
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји опасност од
повређивања.
•
•
Светлећа диода зрачи видљиву
светлост; немојте гледати директно
у зрак светлости.
Тип сијалице или халогене лампе
која се користи у овом уређају
намењен је искључиво за употребу
50
www.electrolux.com
у кућним апаратима. Немојте га
користити за расвету у
домаћинству.
Да бисте заменили унутрашњу
сијалицу, контактирајте овлашћени
сервисни центар.
•
2.5 Нега и чишћење
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
озлеђивања или оштећења
уређаја.
•
Немојте користити млаз воде или
пару за чишћење уређаја.
Уређај чистите влажном, меком
крпом. У ту сврху користите
искључиво неутралне детерџенте.
Немојте користити абразивне
производе, абразивне сунђере,
раствараче или металне предмете.
•
•
Компресор и систем компресора у
машини за сушење веша пуне се
посебним средством које не садржи
флуоро-хлоро-угљоводонике. Овај
систем мора да буде чврст.
Оштећење система може изазвати
цурење.
2.7 Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји опасност од
повређивања или
угушења.
•
•
•
2.6 Компресор
Искључите утикач кабла за
напајање уређаја из мрежне
утичнице.
Одсеците кабл за напајање и
баците га у смеће.
Уклоните ручицу од врата да бисте
спречили да се деца и кућни
љубимци затворе у уређају.
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
оштећења уређаја.
3. ОПИС ПРОИЗВОДА
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
9
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Резервоар за воду
Контролна табла
Унутрашњe светло
Врата уређаја
Примарни филтер
Дугме за отварање врата
измењивача топлоте
Прорези за проток ваздуха
Подесиве ножице
Врата измењивача топлоте
Поклопац измењивача топлоте
Дугме за закључавање поклопца
измењивача топлоте
Плочица са техничким
карактеристикама
СРПСКИ
51
Врата за пуњење корисник
може да инсталира на
супротној страни. То може
да помогне лакшем
стављању и уклањању
веша или при монтирању
уређаја уколико постоје
просторна ограничења
(погледајте засебну
брошуру).
4. КОНТРОЛНА ТАБЛА
1
2 3
4
5
6
7
8
13
12
1 Дугме за избор програма
2 Осушеност Командна плочица на
додир
3 Инверзно плус Командна плочица
на додир
4 Дисплеј
5
Командна плочица на додир
Време (време)
6
Командна плочица на додир
Одлагање (одлагање)
7
Командна плочица на додир
Зујалица (зујање)
8
Командна плочица на додир
Против гужвања (против гужвања)
9
Командна плочица на додир
Старт/пауза (старт/пауза)
11
10
9
10 Командна плочица на додир
Rack Time increase (повећање
времена сушења на решетки)
11 Командна плочица на додир
Rack Time decrease (смањење
времена сушења на решетки)
12 Командна плочица на додир
MyFavourite+ (мој омиљени
програм)
13 Дугме за укључивање/
искључивање
52
www.electrolux.com
Додирне плочице
додирујте прстом у
подручју на којем је
приказан симбол или назив
опције. Немојте носити
рукавице док рукујете
командном таблом.
Постарајте се да командна
табла увек буде чиста и
сува.
4.1 Индикатори
Индикатори
Опис
Фаза сушења
Фаза хлађења
Фаза заштите од гужвања
Кондензатор
Резервоар за воду
Филтер
Одложени старт
Блокада за безбедност деце
Звучни сигнали
Инверзно плус
Веома тихо
Ниво сушења
Трака са текстом
Трајање програма
-
Трајање времена сушења
-
Трајање одложеног старта
СРПСКИ
53
5. ТАБЕЛА ПРОГРАМА
Програми
Ниво сушења:
Памук
Синтетика
Количина веша
(макс.)1) /ознака
материјала
Врста веша за прање
за орман+,
Пегла3)
Ниво сушења:
Орман3),
Екстра суво,
Орман2)3),
Суво
9кг/
Екстра суво,
3,5 кг/
Пегла3)
Спортска одећа
За сушење спортске одеће, танких и
лаганих тканина, микрофибера и
полиестера, који се не пеглају.
2 кг/
Јорган
За сушење једног или два јоргана и
јастука (са перјем, паперјем или
синтетичким пуњењем).
3 кг/
Решетка за
сушење4)
За сушење патика само са решетком
за сушење (прочитајте засебан
1 кг (или 1 пар
кориснички приручник који је приложен патика)
уз решетку за сушење).
Вунене тканине. Нежно суши вунену
одећу која се пере у машини. Уклоните
одећу из машине одмах по завршетку
програма.
Вуна5)
Брзо
1 кг
За сушење памучних и синтетичких
тканина на ниској температури.
2 кг/
Остало 6)
Памук - изузетно
тихо
Нежно суши памучни веш уз
минимални ниво буке. Овај програм
може да се користи ноћу.
Ниво сушења:
за орман+,
Екстра суво,
Орман
Суво
9кг/
54
www.electrolux.com
Програми
Врста веша за прање
Количина веша
(макс.)1) /ознака
материјала
Џинс
Одећа за сваки дан, као што је тексас,
дуксеви различите дебљине (нпр. око
врата, манжетне и шавови).
9кг/
Свила
За сушење свиленог веша помоћу
топлог ваздуха и лаганог кретања.
1 кг/
Лако пеглање
Тканине које се лако одржавају и код
којих је потребно минимално пеглање.
Резултати сушења могу се
1 кг (или 5
разликовати у зависности од врсте
кошуља)/
тканине. Протресите веш пре него што
га ставите у уређај. Одмах по
завршетку програма извадите веш из
машине и окачите га на вешалице.
Време сушења
Са овим програмом можете користити
опцију Време и подесити трајање
програма.
9 кг/
Освежавање
Освежавање тканина које су дуго
стајале у ормару.
1 кг
1) Максимална тежина се односи на сув веш.
2) Програм
Памук Орман је „Стандардни програм за памук“ и погодан је за
сушење обичног памучног веша и најефикаснији је програм за сушење памучног веша
када се ради о потрошњи електричне енергије.
3) Само за институције које врше тестирање: Стандардни програми за тестирање
назначени су у документу EN 61121.
4) Само са програмом Решетка за сушење (стандардни или опциони прибор, у
зависности од модела).
5) Циклус сушења вуне на овој машини за сушење тестирала је и одобрила компанија
Woolmark. Овај циклус је погодан за сушење одевних предмета од вуне са ознаком
„ручно прање“ под условом да су одевни предмети опрани у Woolmark одобреном
циклусу прања на руке и осушени у складу са произвођачким упутством. 1780SW13W.
6) Више пута притисните додирну плочицу
Остало све док се неопходни програм
не прикаже на дисплеју
6. ОПЦИЈЕ
6.1 Време
Ова опција се може примењивати
само за програм Време сушења.
Можете да подешавате време трајања
програма, од минимално 10 минута до
максимално 2 сата. Подешавање
трајања програма зависиће од
количине веша у уређају.
Препоручујемо да
подесите кратко време
трајања за мале количине,
или за само један комад
рубља.
6.2 Против гужвања
Продужетак од 60 минута у односу на
стандардну фазу против гужвања (30
СРПСКИ
минута) на крају циклуса сушења. Ова
функција спречава гужвање веша.
Веш може да се извади док траје фаза
против гужвања.
6.6 Зујалица
можете чути звук зујања када је:
•
•
крај циклуса
почетак и крај фазе заштите од
гужвања
• прекид циклуса
Функција зујања је аутоматски увек
укључена. Ову функцију можете да
користите за активацију или
деактивацију звука.
6.3 Осушеност
Ова функција помаже да се веш
додано осуши. Постоје 4 могућа
избора:
•
Екстра суво
•
Суво за орман+ (само за памук)
•
Орман
•
Пегла
55
Можете да активирате
опцију Зујалица са свим
програмима.
6.4 Инверзно плус
6.7 MyFavourite+
За лаганије сушење осетљивих
материјала и материјала који су
осетљиви на температуру (нпр. акрил,
вискоза). Ова функција такође помаже
и у смањењу гужвања веша. За
тканине на чијим се ознакама за
Приликом прве активације уређаја,
уколико притиснете MyFavourite+ (мој
омиљени програм) на дисплеју се
приказује да је меморија празна.
После извесног времена, овај уређај
може аутоматски да меморише
програме који се најчешће користе.
материјал налази симбол
.
Уз помоћ ове командне плочице на
додир можете подесити 3 програма
сушења која најчешће користите.
6.5 Rack Time Drying (време
сушења на решетки)
•
Ова опција је примењива само на
програм сушења на решетки. Можете
да подешавате време трајања
програма, од минимално 30 минута до
максимално 4 сата. Подешавање
трајања програма зависиће од
количине веша у уређају.
•
•
Препоручујемо да подесите кратко
време трајања за мале количине, или
за само један комад веша.
Притисните MyFavourite+ (мој
омиљени програм) једном да бисте
подесили „Мој омиљени програм 1“
Притисните MyFavourite+ (мој
омиљени програм) двапут да бисте
подесили „Мој омиљени програм 2“
Притисните MyFavourite+ (мој
омиљени програм) трипут да бисте
подесили „Мој омиљени програм 3“
6.8 Табела опција
Програми1)
Памук
■
■
Синтетика
■
■
Спортска одећа
■
Решетка за
сушење
■
■
56
www.electrolux.com
Програми1)
■
Брзо
Јорган
Вуна
Остало
Памук - изузетно
тихо
■
Џинс
■
Свила
■
Лако пеглање
■
Време сушења
■
■
■
Освежавање
■
1) Заједно са програмом можете да подесите једну или више опција. Да бисте их
активирали или деактивирали притисните одговарајућу додирну плочицу.
7. ПОДЕШАВАЊА
A
J
B
I
C
D
E
H) Командна плочица на додир
MyFavourite+ (мој омиљени
програм)
I) Инверзно плус Командна плочица
на додир
J) Осушеност Командна плочица на
додир
H
G
F
A) Време Командна плочица на додир
B) Одлагање Командна плочица на
додир
C) Зујалица Командна плочица на
додир
D) Против гужвања Командна
плочица на додир
E) Старт/пауза Командна плочица на
додир
F) Командна плочица на додир
Rack Time increase (повећање
времена сушења на решетки)
G) Командна плочица на додир
Rack Time decrease (смањење
времена сушења на решетки)
7.1 Функција блокада за
безбедност деце
Ова опција онемогућава деци да се
играју са уређајем док је у току
извршавање неког програма. Дугме за
избор програма и додирне плочице су
закључане.
Откључано је само дугме за
укључивање/искључивање.
СРПСКИ
Активирање опције блокада
за безбедност деце:
1. Притисните дугме за укључивање/
искључивање да бисте укључили
уређај.
2. Сачекајте приближно 8 секунди.
3. Притисните и држите додирне
плочице (A) и (D) истовремено.
Укључује се индикатор блокаде за
безбедност деце.
Укључује се индикатор блокаде за
безбедност деце.
Опцију за безбедност деце
могуће је деактивирати док
је неки програм у току.
Притисните и задржите
исте ове додирне плочице,
све док се индикатор
функције за безбедност
деце не угаси.
•
максимално сув веш
•
сувљи веш
•
стандардно сув веш
4. Притисните дугме (E) више пута
све док се не укључи индикатор
одговарајућег нивоа.
5. Да бисте потврдили подешавање,
истовремено притисните дугмад
(A) и (B) и задржите их у трајању
од приближно 2 секунде.
7.4 Индикатор резервоара за
воду
По подразумеваној вредности,
индикатор резервоара за воду је
укључен. Он се укључује када се
програм заврши или када је неопходно
испразнити резервоар за воду.
Уколико је инсталиран
комплет за пражњење
(додатни прибор), уређај
ће аутоматски празнити
воду из резервоара. У том
случају, препоручујемо
деактивирање индикатора
резервоара за воду.
Погледајте приложену
брошуру о расположивој
додатној опреми.
7.2 Језик
Да бисте променили језик:
1. Притисните дугме за укључивање/
искључивање да бисте активирали
уређај.
2. Сачекајте приближно 8 секунди.
3. Истовремено притисните и
задржите дугмад (B) и (C) све док
се не појави претходно изабрани
језик.
4. Притисните додирну плочицу
или
да бисте подесили жељени
језик.
5. Да бисте меморисали изабрано,
притисните додирну плочицу (E).
7.3 Подешавање преосталог
степена влажности веша
Да бисте променили подразумевани
степен преостале влажности веша:
1. Притисните дугме за укључено/
искључено да бисте укључили
уређај.
2. Сачекајте приближно 8 секунди.
3. Притисните и држите дугмад (A) и
(B) истовремено.
Укључује се један од ових индикатора:
57
Деактивирање индикатора
резервоара за воду:
1. Притисните дугме за укључено/
искључено да бисте укључили
уређај.
2. Сачекајте приближно 8 секунди.
3. Притисните и држите додирне
плочице (J) и (I) истовремено.
Дисплеј приказује једну од ове две
комбинације:
•
Индикатор
је искључен а
индикатор
је укључен.
Индикатор резервоара за воду
је искључен. Након приближно 4
секунде, оба индикатора се
искључују.
•
Индикатор
укључени.
и
су
58
www.electrolux.com
Индикатор резервоара за воду
је укључен. Након приближно 4
секунде, оба индикатора се
искључују.
8. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ
Пре првог коришћења уређаја
извршите једну од следећих
операција:
•
•
Бубањ машине за сушење очистите
влажном крпом.
Покрените неки краћи програм (нпр.
30 минута) са мокрим вешом.
На почетку циклуса
сушења (3-5 мин.) ниво
звука може бити нешто
виши. Разлог томе је
покретање компресора
што је уобичајено код
уређаја са компресором
као што су фрижидери,
замрзивачи.
Када по први пут активирате уређај,
аутоматски подешен језик ће бити
приказан на дисплеју. Можете га
потврдити или изабрати неки други
језик. За подешавање неког другог
језика:
1. Притисните командну плочицу на
додир
или
да бисте
подесили жељени језик.
2. Да бисте меморисали изабрано,
притисните додирну плочицу Start/
Pause (старт/пауза).
8.1 Језик
Језик можете променити
кад год желите (погледајте
одељак Подешавања).
9. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
9.1 Покретање програма без
одложеног старта
9.2 Покретање програма са
одложеним стартом
1. Припремите веш и убаците га у
машину.
1. Подесите одговарајући програм и
опције за тај тип веша.
2. Притискајте дугме за одлагање
старта више пута све док се на
дисплеју не појави време
одлагања које желите да подесите.
УПОЗОРЕЊЕ!
Водите рачуна да, када
затворите врата,
делови веша не остану
заглављени између
врата и гумене
заптивке на вратима.
2. Притисните дугме за укључивање/
искључивање да бисте укључили
уређај.
3. Подесите одговарајући програм и
опције за тај тип веша.
Екран показује трајање програма.
4. Притисните додирну плочицу
Старт/пауза.
Програм се покреће.
Старт неког програма
може се одложити од
минимално 30 минута
до максимално 20
часова.
3. Притисните додирну плочицу
Старт/пауза.
На дисплеју се приказује одбројавање
до одложеног старта.
Када се одбројавање заврши, програм
се покреће.
СРПСКИ
9.3 Промена програма
1. Притисните дугме за укључено/
искључено да бисте деактивирали
уређај
2. Притисните дугме за укључено/
искључено да бисте укључили
уређај.
3. Подесите програм.
9.4 Поступак након завршетка
програма
•
•
Сваки пут након завршетка
програма очистите филтер
и испразните резервоар за
воду.
чује се испрекидан звучни сигнал.
Индикатор
је укључен.
Индикатор Старт/пауза (старт/
пауза) је укључен.
Уређај наставља да ради, обављајући
фазу заштите од гужвања у трајању од
око 30 минута.
•
•
Фаза заштите од гужвања спречава да
веш након сушења остане згужван.
Веш можете извадити из машине и
пре завршетка фазе заштите од
гужвања. Ради постизања најбољих
резултата, препоручујемо да веш
вадите након или непосредно пре
завршетка фазе заштите од гужвања.
Индикатор
је укључен.
Индикатор Старт/пауза (старт/
пауза) се гаси.
1. Притисните дугме за укључивање/
искључивање да бисте
деактивирали уређај.
2. Отворите врата уређаја.
3. Извадите веш.
4. Затворите врата уређаја.
Када је програм завршен:
•
59
Када је фаза заштите од гужвања
завршена:
9.5 Функција аутоматског
искључивања
Да би се смањила потрошња
електричне енергије, ова функција
аутоматски деактивира уређај:
•
•
Након 5 минута, уколико не
покренете програм.
Пет минута након завршетка
програма.
10. КОРИСНИ САВЕТИ
10.1 Припрема веша
•
•
•
•
•
•
Затворите рајсфершлусе на одећи.
Закопчајте дугмад на јорганским
прекривачима.
Не дозволите да кравате и траке
(нпр. траке од кецеље) остану
одрешене. Вежите их пре но што
покренете неки програм.
Уклоните све предмете из џепова.
Ако неки одевни предмет има
поставу од памука, изврните га на
поставу. Постарајте се да постава
од памука увек буде на спољној
страни
Препоручујемо да подесите
одговарајући програм, који
одговара врсти материјала који сте
убацили у уређај.
•
•
•
•
Немојте стављати тканине јарких
боја у машину заједно са тканинама
нежних боја. Тканине јарких боја
могу пустити боју.
Одаберите погодан програм за
памучни жерсеј и плетену одећу,
како бисте спречили скупљање
веша.
Водите рачуна да тежина веша не
премаши максималну тежину која је
дата у табели програма.
Сушите искључиво веш који се
може сушити у машини за сушење
веша. Због тога увек погледајте
етикету на вешу.
60
www.electrolux.com
Ознака на
етикети
Опис
Веш који се може сушити у машини за сушење веша.
Веш који се може сушити у машини за сушење веша и који је
отпоран на више температуре сушења.
Веш који се може сушити у машини за сушење веша али само
на ниској температури сушења.
Веш који се не може сушити у машини за сушење веша.
11. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
11.1 Чишћење филтера
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Ако је потребно очистите филтер са топлом водом из чесме користећи четку и/или
усисивач.
СРПСКИ
11.2 Пражњење резервоара за воду
1.
2.
3.
4.
Воду из резервоара
можете користити као
замену за дестиловану
воду (нпр. у пеглама на
пару). Пре коришћења,
помоћу филтера уклоните
заосталу прљавштину из
воде.
11.3 Чишћење кондензатора
1.
2.
3.
4.
1
2
1
2
61
62
www.electrolux.com
5.
6.
2
1
8.
11.4 Чишћење бубња
УПОЗОРЕЊЕ!
Искључите кабл уређаја из
мрежне утичнице пре него
што га очистите.
Користите стандардни неутрални
сапун да бисте очистили унутрашњост
бубња, као и ребра бубња. Осушите
очишћене површине меканом крпом.
УПОЗОРЕЊЕ!
Немојте да користите
абразивне материјале или
челичну вуну за чишћење
бубња.
Користите влажну крпу за чишћење.
Осушите очишћене површине меканом
крпом.
УПОЗОРЕЊЕ!
Немојте да користите
средства за чишћење
намештаја или средства за
чишћење која могу за
изазову корозију да бисте
очистили уређај.
11.6 Чишћење прореза за
ваздух
Помоћу усисивача уклоните паперје са
прореза за ваздух.
11.5 Чишћење командне
табле и кућишта
Користите стандардни неутрални
сапун да бисте очистили командну
таблу и кућиште.
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
Проблем
Могуће решење
Не можете да активирате уређај.
Проверите да ли утикач прикључен на
зидну утичницу.
Проверите осигурач у кутији са
осигурачима (кућна инсталација).
СРПСКИ
Проблем
Могуће решење
Програм се не покреће.
Притисните Старт/пауза.
63
Проверите да ли су врата уређаја
затворена.
Врата уређаја се не затврају.
Проверите да ли је филтер правилно
монтиран.
Водите рачуна да рубље не остане
заглављено између врата уређаја и
гумене заптивке на вратима.
Уређај се зауставља у току рада.
Уверите се да је резервоар за воду
празан. Притисните Старт/пауза да
бисте покренули програм поново.
Дисплеј показује дуго трајање
програма. 1)
Водите рачуна да тежина веша
одговара времену трајања програма.
Проверите да ли је филтер чист.
Веш је исувише мокар. Веш поново
пустите кроз центрифугу у машини за
прање веша.
Уверите се да температура просторије
није превисока.
Дисплеј показује кратко трајање
програма.
Подесите програм Време сушења или
Екстра суво.
На дисплеју је приказано Err.
Ако желите да подесите неки нов
програм, деактивирајте и поново
активирајте уређај.
Уверите се да су одабране опције
примењиве на тај конкретан програм.
На дисплеју се приказује (нпр. E51).
Дективирајте и активирајте уређај.
Покрените нов програм. Уколико се
проблем поново јави, обратите се
сервису.
1) Након максимално 5 сати, програм се аутоматски завршава
Ако резултати сушења нису
задовољавајући
•
•
•
•
Подешен је неодговарајући
програм.
Филтер је запушен.
Кондензатор је запушен.
Стављено је превише веша у
бубањ уређаја.
•
•
•
Бубањ је прљав.
Неправилно подешен сензор
проводљивости.
Запушени су прорези за проток
ваздуха.
64
www.electrolux.com
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
висина x ширина x дубина
850 x 600 x 600 мм (максимално 640
мм)
Макс. дубина код отворених врата
уређаја
1090 мм
Макс. ширина код отворених врата
уређаја
950 мм
Прилагодљива висина
850 мм (+ 15 мм - регулисање ногица)
Запремина бубња
118 л
Максимална количина веша
9 кг
Напон
230 V
Фреквенција
50 Hz
Потребан осигурач
4A
Укупна снага
900 W
Класа енергетске ефикасности
A++
Потрошња електричне енергије1)
2,28 kWh
Годишња потрошња електричне
енергије2)
259 kWh
лево––укључен режим апсорпције
снаге
0,50 W
Искључен режим апсорпције снаге
0,50 W
Тип коришћења
Домаћинство
Дозвољена температура просторије
+ 5 °C дo + 35 °C
Ниво заштите од продирања чврстих
IPX4
честица и влаге пружа заштитни
омотач, изузев места на којима опрема
под ниским напоном нема заштиту од
влаге
1) У сагласности са директивом EN 61121. 9 кг памука се центрифугира на 1000 о/мин.
2) Годишња потрошња електричне енергије у kWh, на основу 160 циклуса сушења
стандардног програма за сушење памучног веша при пуном или делимичном пуњењу,
као и потрошња у режимима ниске потрошње. Стварна потрошња електричне
енергије по циклусу зависиће од тога како се уређај користи (РЕГУЛАТИВА (ЕУ) бр.
392/2012).
СРПСКИ
65
13.1 Подаци о потрошњи
Фазе
Обртање на/преостала
влажност
Време
сушења
Потрошњ
а
електрич
не
енергије
Памук 9 кг
Орман
Пегла
1400 о/мин/50 %
175 мин.
2,00 kWh
1000 о/мин/60 %
200 мин.
2,28 kWh
1400 о/мин/50 %
121 мин.
1,31 kWh
1000 о/мин/60 %
138 мин.
1,49 kWh
1200 о/мин/40 %
56 мин.
0,54 kWh
800 о/мин/50 %
64 мин.
0,61 kWh
Синтетика 3,5 кг
Орман
14. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
електричних уређаја. Уређаје
. Паковање одложите у
одговарајуће контејнере ради
рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља
као и у рециклирању отпадног
материјала од електронских и
обележене симболом немојте
бацати заједно са смећем. Производ
вратите у локални центар за
рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
*
66
www.electrolux.com
СРПСКИ
67
136933561-A-042015
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement