Electrolux EDH3897SDE User manual

Electrolux EDH3897SDE User manual
EDH3897SDE
TR
Çamaşır Kurutucu
Kullanma Kılavuzu
2
www.electrolux.com
İÇİNDEKİLER
1. GÜVENLIK BILGILERI....................................................................................... 3
2. GÜVENLIK TALIMATLARI................................................................................. 5
3. ÜRÜN TANIMI.................................................................................................... 7
4. KONTROL PANELI.............................................................................................8
5. PROGRAM TABLOSU....................................................................................... 9
6. SEÇENEKLER .................................................................................................11
7. AYARLAR......................................................................................................... 13
8. İLK KULLANIMDAN ÖNCE.............................................................................. 14
9. GÜNLÜK KULLANIM........................................................................................15
10. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER................................................................16
11. BAKIM VE TEMIZLIK......................................................................................17
12. SORUN GIDERME......................................................................................... 22
13. TEKNIK VERILER.......................................................................................... 24
14. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI............................................................... 25
SİZİ DÜŞÜNÜR
Bir Electrolux cihazı aldığınız için teşekkürler. Size onlarca yıllık profesyonel
deneyim ve yenilik sunan bir ürün tercih ettiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı
ve şık bir ürün. Bu ürünü her kullandığınızda, daima en iyi sonuçları
alacağınızdan emin olabilirsiniz.
Electrolux'e hoş geldiniz.
Aşağıdakiler için web sitemizi ziyaret edin:
Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis bilgileri alın:
www.electrolux.com/webselfservice
Ürününüzü daha iyi servis için kaydedin:
www.registerelectrolux.com
Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın
alın:
www.electrolux.com/shop
MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS
Orijinal yedek parça kullanılmasını tavsiye ederiz.
Yetkili Servis Merkezimizle iletişim sırasında, aşağıdaki verilerin bulunduğunu
kontrol edin: Model, PNC, Seri Numarası.
Bilgiler, bilgi etiketinde yazılıdır.
Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri
Genel bilgiler ve tavsiyeler
Çevre ile ilgili bilgiler
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
TÜRKÇE
1.
3
GÜVENLIK BILGILERI
Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları
dikkatlice okuyun. Üretici, yanlış bir montajın ve
kullanımın yaralanma ve hasara neden olması
durumunda sorumluluk kabul etmez. Talimatları daha
sonra kullanmak için daima cihazın yakınında
bulundurun.
- Verilen talimatları okuyun.
1.1 Çocukların ve savunmasız kişilerin güvenliği
UYARI!
Boğulma, yaralanma ya da kalıcı sakatlık riski
vardır.
•
•
•
•
•
•
•
•
Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek
tehlikeler hakkında talimat, gözetim veya bilgi
verilmesi halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel,
duyumsal veya zihinsel kapasitesi düşük veya bilgi ve
deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
3 yaşın altındaki çocuklar sürekli gözetim altında
bulunmadıkları müddetçe cihazdan uzak tutulmalıdır.
Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun.
Tüm deterjanları çocuklardan uzak tutun.
Kapak açıkken, çocukları ve evcil hayvanları cihazdan
uzak tutun.
Cihazda çocuk güvenliği kilidi varsa bu kilidi
etkinleştirmenizi tavsiye ederiz.
Temizlik ve bakımı, gözetim altında bulunmadıkları
müddetçe çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
1.2 Genel Güvenlik
•
•
Bu cihazın teknik özelliklerini değiştirmeyin.
Kurutma makinesi bir çamaşır makinesinin üstüne
koyulmuşsa sabitleme aparatı kullanın. Yetkili
satıcınızdan satın alabileceğiniz sabitleme aparatı
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
yalnızca, aksesuarla birlikte verilen talimatlarda
belirtilen cihazlarla kullanılabilir. Montajdan önce bunu
dikkatle okuyun (Montaj broşürüne bakın).
Cihaz bağımsız olarak monte edilebilir ya da doğru
boşluk bırakılarak mutfak tezgahının altına konulabilir
(Montaj broşürüne bakın).
Cihazı kilitlenebilir bir kapının, kayar kapının ya da
karşısında cihaz kapağının tam olarak açılmasına
engel olabilecek bir menteşeye sahip kapının arkasına
monte etmeyin.
Tabandaki havalandırma menfezleri (varsa) bir halıyla
kapatılmamalıdır.
Fişi prize sadece montaj tamamlandıktan sonra takın.
Montajdan sonra elektrik fişine erişilebildiğinden emin
olun.
Cihazdan çıkan gazların odada bulunan diğer yakıtları
ateşleme veya açık alevle etkileşime girme riski söz
konusu olabileceğinden, montajın yapıldığı odanın
yeterince havalandırıldığından emin olun.
Çıkış havası, gaz veya diğer yakıtları yakan
cihazlardan çıkan dumanların tahliye edildiği bacalara
verilmemelidir. (mümkünse)
Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda, bir
kazanın meydana gelmesine engel olmak için,
kablonun değişimi, üretici, Yetkili Servis veya benzer
nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından yapılmalıdır.
9kg maksimum yük hacmine uyun (“Program tablosu”
bölümüne bakın).
Temizlik için endüstriyel kimyasallar kullanılmış cihazı
kullanmayın.
Cihazın etrafında biriken tiftiği silerek temizleyin.
Cihazı, filtre olmadan çalıştırmayın. Her kullanımdan
önce veya sonra tiftik filtresini temizleyin.
Yıkanmamış çamaşırları kurutucuda kurutmayın.
Yemeklik yağ, aseton, benzin, gazyağı, leke
çıkarıcılar, neftyağı, parafin veya parafin çıkarıcılar
gibi maddelerle kirlenmiş olan çamaşırlar, çamaşır
TÜRKÇE
•
•
•
•
•
•
5
kurutucuda kurutulmadan önce ekstra deterjan
eklenerek sıcak suda yıkanmalıdır.
Köpük kauçuk/lastik (sünger), duş boneleri, su
geçirmez tekstil ürünleri, kauçuk/lastik içeren nesneler
ve giysiler ve sünger içeren yastık gibi eşyalar
kurutucuda kurutulmamalıdır.
Çamaşır yumuşatıcılar veya benzeri ürünler çamaşır
yumuşatıcı talimatlarında belirtildiği gibi kullanılmalıdır.
Ceplerden çakmak veya kibrit gibi tüm eşyaları
çıkarın.
Kurutma makinenizi asla kurutma programı bitmeden
önce durdurmayın, eğer bunu yapmak zorundaysanız
tüm çamaşırları hızlıca çıkarıp, ısılarının hemen
yayılması için bir yere serin.
Çamaşır kurutucu programının son kısmı, çamaşırların
zarar görmeyeceği bir ısıda kalmasını sağlamak için
ısıtma uygulanmadan (soğutma programı)
gerçekleştirilir.
Bakım işleminden önce, cihazı devre dışı bırakın ve
elektrik fişini prizden çekin.
2. GÜVENLIK TALIMATLARI
2.1 Montaj
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tüm ambalajları çıkarın.
Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya
da kullanmayın.
Cihazla birlikte verilen montaj
talimatlarına uyun.
Ağır olduğundan, cihazı taşırken
daima dikkat edin. Her zaman
güvenlik eldivenleri kullanın.
Cihazı, sıcaklığın 5°C'den daha az ya
da 35°C'den daha yüksek olduğu
yerlere monte etmeyin ya da
buralarda kullanmayın.
Cihazı kuracağınız zeminin düz,
sağlam, ısıya dayanıklı ve temiz
olduğuna emin olun.
Cihaz çevresinde ve zeminde hava
sirkülasyonu olduğundan emin olun.
Cihazı her zaman dikey olarak
hareket ettirin.
Cihazın arka yüzeyi duvara dönük
olmalıdır.
Cihaz sabit bir konuma alındığında,
bir su terazisi kullanarak tam olarak
düzgün olup olmadığını kontrol edin.
Düzgün değilse, bu hale gelene dek
ayakları ayarlayın.
2.2 Elektrik bağlantısı
UYARI!
Yangın ve elektrik çarpması
riski vardır.
•
•
•
•
Cihaz topraklanmalıdır.
Bilgi etiketindeki elektrik bilgilerinin
elektrik beslemesine uygun
olduğundan emin olun. Aksi durumda,
bir elektrik teknisyenini arayın.
Her zaman doğru monte edilmiş,
darbeye dayanıklı bir priz kullanın.
Priz çoğaltıcıları ve uzatma kabloları
kullanmayın.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
Cihazı kapatmak için elektrik
kablosunu çıkarırken kablodan
çekmeyin. Her zaman fişten tutarak
çekin.
Elektrik kablosuna ya da fişine ıslak
elle dokunmayın.
Yalnızca Birleşik Krallık ve İrlanda için
geçerlidir. Cihaz bir 13 amp fişe
sahiptir. Fişte bulunan sigortanın
değişitirilmesi gerekirse bir 13 amp
ASTA (BS 1362) sigorta kullanın.
Bu cihaz, EEC yönergeleri ile
uyumludur.
•
•
•
2.3 Kullanım amacı
UYARI!
Yaralanma, elektrik
çarpması, yangın, yanma
veya cihazın zarar görme
riski söz konusudur.
•
•
•
•
•
•
•
Bu cihazı yalnızca ev ortamında
kullanın.
Destek ya da dolgu malzemesi içeren
hasarlı çamaşırları kurutmayın.
Sadece kurutma makinesinde
kurutulabilir tipte çamaşırları kurutun.
Kumaş etiketinde yazan talimatları
takip edin.
Eğer çamaşırlarınızı leke çıkarıcı ile
yıkadıysanız kurutma makinesine
koymadan önce ekstra bir durulama
aşaması başlatın.
Yoğuşma suyunu/damıtılmış suyu
içmeyin veya bu su ile yemek
hazırlamayın. İnsanlar ve hayvanlarda
sağlık sorunlarına neden olabilir.
Açık kapak üzerine oturmayın veya
basmayın.
Üzerinden su damlayacak kadar ıslak
çamaşırları kurutma makinesinde
kurutmayın.
UYARI!
Buhar işlemi için su
çekmecesini sadece
damıtılmış su ile doldurun.
Musluk suyu veya katkı
maddesi kullanmayın!
Cihazın zarar görmesine
neden olabilir.
•
Bu cihazın yoğuşma suyu tankındaki
yoğuşma suyu da önce filtreden
geçirilmek suretiyle kullanılabilir (örn.
kahve filtresi).
Buhar programlarını sadece
damıtılmış su ile çalıştırın!
Kurutma aşaması veya buhar
programı durdurulduğunda,
çamaşırlar ve tambur sıcak olabilir.
Yanma tehlikesi! Çamaşırları
çıkarırken dikkatli olun.
Buhar programını durdururken dikkatli
olun: Buhar aşamasında makinenin
kapağını açmayın. Sıcak buhar
yanmalara yol açabilir. Göstergede
buhar aşamasını belirten bir mesaj
görüntülenir.
2.4 İç aydınlatma
UYARI!
Yaralanma riski.
•
•
•
Gözle görülebilir LED radyasyonu
vardır, doğrudan ışığa bakmayın.
Bu cihaz için kullanılan halojen lamba
veya lamba ampulü türü, sadece ev
cihazları içindir. Ev aydınlatması için
kullanmayın.
Dahili lambayı değiştirmek için Yetkili
Servis Merkezini arayın.
2.5 Bakım ve temizlik
UYARI!
Yaralanma ve cihazın zarar
görme riski söz konusudur.
•
•
Cihazı temizlemek için su spreyi ve
buhar kullanmayın.
Cihazı yumuşak, nemli bir bezle
temizleyin. Sadece nötr deterjanlar
kullanın. Aşındırıcı ürünleri, aşındırıcı
temizleme bezlerini, çözücüleri veya
metal cisimleri kullanmayın.
2.6 Kompresör
UYARI!
Cihazın zarar görme riski
vardır.
•
Kompresör ve kompresörün kurutma
makinesi içindeki sistemi floro kloro
hidrokarbon içermeyen özel bir
madde ile doludur. Bu sistem sağlam
durmalıdır. Sistemin zarar görmesi
sızıntıya neden olabilir.
TÜRKÇE
2.7 Elden çıkarma
FAX: +46 (8) 738 63 35
UYARI!
Yaralanma ya da boğulma
riski.
•
•
•
www.electrolux.com
İthalatcı: Electrolux A.Ş
Cihazın fişini prizden çekin.
Elektrik kablosunu kesin ve atın.
Çocukların ve hayvanların cihazda
kapalı kalmasını önlemek için kapak
kilit dilini çıkarın.
Üretici / İhracatçı :
Tarlabaşı Cad. No:35 34435-TaksimBeyoğlu_Istanbul
Electrolux tüketici danışma merkezi: 0
850 250 35 89
www.electrolux.com.tr
Kullanım Ömrü Bilgisi :
ELECTROLUX APPLIANCES AB
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
ST GÖRANSGATAN 143
SE-105 45 STOCKHOLM
SWEDEN
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl,
diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10
yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya
ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek
parça temini ve bakım süresini ifade
eder.
3. ÜRÜN TANIMI
1
2
14
3
13
4
5
12
6
11
7
10
7
TEL: +46 (8) 738 60 00
8
9
Kapak, kullanıcı tarafından,
karşı tarafa takılabilir.
Çamaşırların kolayca
koyulup alınmasına yardımcı
olabilir veya cihazın
koyulacağı alanın kısıtlı
olması durumunda
uygulanabilir (ayrı broşüre
bakın).
Su kabı
Kontrol paneli
Fırın içi aydınlatma
Cihaz kapağı
Ana Filtre
Isı eşanjörü kapağını açma tuşu
Hava akışı delikleri
Ayarlanabilir ayaklar
Isı eşanjörü kapağı
Isı eşanjörü koruması
Isı eşanjörü koruması kilitleme
düğmesi
12 Bilgi etiketi
13 Buhar sistemi için su seviyesi
göstergesi
14 Su devridaim filtresi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8
www.electrolux.com
4. KONTROL PANELI
1
2
3
4
5
6
13
12 11 10
9
8
7
1 Program düğmesi
2 Ekran
3
Zaman dokunmatik tuşu
11 Çift Yönlü Kurutma
tuşu
4
Gecikme süresi dokunmatik tuşu
13 Açma/Kapama
5
Kırışıklık açma dokunmatik tuşu
6
7
12 Kuruluk
Yünlü Çamaşırlar dokunmatik
tuşu
Başlat / Beklet dokunmatik tuşu
8 Buhar seviyesi artırma
dokunmatik tuşu
9 Buhar seviyesi azaltma
dokunmatik tuşu
10 MyFavourite
dokunmatik tuşu
dokunmatik tuşu
Açıklama
Kurutma aşaması
Soğutma aşaması
Kırışıklık koruması aşaması
Yoğuşturucu
Su kabı
tuşu
Seçeneğe ait sembolün
bulunduğu ya da seçeneğin
adının göründüğü alandaki
dokunmatik tuşa
parmaklarınızla dokunun.
Kontrol paneli kullanımı
sırasında eldiven
kullanmayın. Kontrol
panelinin her zaman temiz
ve kuru olduğundan emin
olun.
4.1 Göstergeler
Göstergeler
dokunmatik
TÜRKÇE
Göstergeler
Açıklama
Filtre
Gecikmeli başlat
Çocuk kilidi
Sesli ikazlar
Ekstra hassas
Kurutma seviyesi
Su devridaim Filtresini temizleyin
Buhar tankı boş
Buhar aşaması
Buhar seviyesi
Program süresi
-
Kurutma süresi
-
Gecikmeli başlatma süresi
5. PROGRAM TABLOSU
Programlar
Kurutma seviyesi:
Pamuklular
Karışık
Sentetikler
Kolay Ütü
Yük (maks.)1) /
Kumaş işareti
Çamaşır türü
Dolaplık Kurutma +,
rutma2)3),
Ekstra Kurutma,
Dolaplık Ku‐ 9kg/
Ütülük Kurutma3)
Pamuklu ve sentetik kumaşlar. Düşük sı‐
caklık programı. Sıcak havalı narin prog‐ 3kg/
ram.
Kurutma seviyesi:
Dolaplık Kurutma3),
Ekstra Kurutma,
Ütülük Kurutma
Çok az ütü gerektiren narin kumaşlar
için. Kurutma sonuçları, farklı kumaş tür‐
leri arasında farklılık gösterebilir. Cihaza
koymadan önce çamaşırları silkeleyin.
Program tamamlandığında hiç zaman
kaybetmeden çamaşırları çıkarın ve bir
askıya asın.
3.5kg/
1 kg (ya da 5
gömlek)/
9
10
www.electrolux.com
Programlar
Hızlı
Kurutma Zamanı
Çamaşır türü
Yük (maks.)1) /
Kumaş işareti
Pamukluların ve sentetiklerin düşük sı‐
caklıkta kurutulması içindir.
2kg/
Bu program ile Zaman seçeneğini kulla‐
nabilir ve program süresini ayarlayabilir‐
siniz.
9kg/
Yünlü kumaşlar. Elde yıkanabilir yünlüle‐
rin narin bir şekilde kurutulması. Program
tamamlandığında hiç zaman kaybetme‐
den çamaşırları çıkarın.
Yünlüler4)
1kg
Sıcak hava ve nazik hareketle elde yıka‐
nabilir ipeklileri kurutmak için kullanılır.
2kg/
Nevresim
Bir veya iki nevresim ve yastıkları kurut‐
mak içindir (kuş tüyü ya da sentetik dol‐
gulu).
3kg/
Spor Giysiler
Ütülenmeyen spor giysileri, ince ve hafif
kumaşları, mikro fiber, polyester kumaş‐
ları kurutun.
2kg/
Kot Çamaşırlar
Farklı kalınlıklardaki kot kumaşlar, uzun
kollu tişörtler gibi (örn. boyun kısmı, kol
kısmı ve dikiş yerleri) gündelik giysiler.
9kg/
İpekliler
1) Maksimum ağırlık kuru çamaşır ağırlığına göre belirlenir.
2)
Pamuklular Dolaplık Kurutma programı, "Standart pamuklu programıdır" ve normal
ıslak pamuklu çamaşırların kurutulması için uygundur, ayrıca pamuklu ıslak çamaşırların ku‐
rutulmasında enerji tasarrufu konusunda en verimli programdır.
3) Sadece test enstitüleri için: Testlerde uygulanacak standart programlar EN 61121 do‐
kümantasyonunda belirtilmiştir.
4) Bu kurutma makinesinin yünlü kurutma programı, Woolmark şirketi tarafından test edil‐
miş ve onaylanmıştır. Program, çamaşırların Woolmark onaylı elde yıkama programı ile yı‐
kanması ve üretici tarafından verilen talimatlara göre kurutulması koşuluyla "elde yıkama"
olarak etiketlenmiş kuru yünlü çamaşırlar için uygundur. 1780SW13W.
TÜRKÇE
11
5.1 Buhar programları
Programlar
Buhar Seviyesi / Çamaşır /
Gömlekler
/ 1 pantolon / 1 parça
Havalandırma
/ 1 ceket / 1 parça
/ 1 takım elbise / 1 parça
/ 0,2 - 0,5 kg / 1-2 parça
Sentetikler
/ 0,5 - 1 kg / 3–4 parça
/ 1 - 1.5 kg / 5-6 parça
/ 0,5 - 1 kg/ 1-2 parça
Pamuklular
/ 1 - 2 kg/ 3-4 parça
/ 2 - 3 kg/ 5-6 parça
Buhar seviyesinin ve karşılık
gelen yükün seçimi ile ilgili
tüm bilgiler sadece tavsiye
niteliğindedir. Bazı
durumlarda, daha yüksek bir
buhar seviyesi veya daha
düşük çamaşır miktarı
kullanmak daha iyi sonuçlar
verebilir.
Havalandırma
programı, yıkanamaz
kumaşlara yönelik hassas bir
Buhar programıdır. Giysilerin
görüntüsünde oluşabilecek
herhangi bir bozukluk
ütüleyerek giderilebilir.
Tam program süreleri
makine ıslak/kuru
algılamasını yaptıktan sonra
göstergede belirir.
Çamaşır türü
Bir takım elbise veya en faz‐
la iki takım elbise ceketi için
veya bir çift pantolon ya da
benzeri giysiler için. Ayrıca
kokuların çıkartılması için de
kullanılabilir. Sadece kuru
giysiler için.
Bakımı kolay giysilerdeki kı‐
rışıklıkların azaltılması için.
Azami %20 doğal kumaş
(pamuk, keten vb.).
Pamuklu giysilerdeki kırışık‐
lıkların azaltılması için. As‐
gari %80 doğal kumaş (pa‐
muk, keten vb.).
Günümüzde farklı mekanik
ve kimyasal işlemler
kullanılarak çok çeşitli tekstil
derecelerinin ve özelliklerinin
imal edilebilmesi dolayısıyla,
ilk birkaç buhar programını
düşük buhar seviyelerinde
ve mümkün olduğunca
birbirine benzeyen az sayıda
giysi ile çalıştırmanız önerilir.
Daha sonra, yüklenen
çamaşır miktarı, kumaş
kalitesi ve en uygun buhar
seviyesi ile buhar
programlarını tecrübeyle
belirlemek için buhar
programı koşullarını en iyi
sonuçları elde etmek
amacıyla dikkatle
değiştirmeye
başlayabilirsiniz. Lütfen
cihazla birlikte verilen
Tekstil/Giysi Kılavuzu'na
da bakın.
6. SEÇENEKLER
6.1 Zaman
Bu seçenek, sadece Kurutma Zamanı
programı için kullanılabilir. Program
süresini minimum 10 dakika ile
maksimum 2 saat arasında olacak
şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlanan süre,
12
www.electrolux.com
cihazın içinde bulunan çamaşır miktarına
göre değişiklik gösterir.
Küçük miktarlardaki
çamaşırlar veya tek bir
çamaşır için kısa süreli bir
ayar yapmanız tavsiye edilir.
6.2 Yünlü Çamaşırlar
Bu seçenek, sadece Yünlü programı için
kullanılabilir. Daha kuru çamaşırlar elde
etmek ve program süresini arttırmak için
Yünlü Çamaşırlar
dokunmatik tuşuna
ardı ardına dokunun.
zamanda çamaşırın kırışıklıklarını
azaltmaya yardımcı olur. Kumaş
etiketinde,
için.
sembolü olan kumaşlar
6.6 Kuruluk
Bu fonksiyon çamaşırları daha kuru hale
getirmenize yardımcı olur. 4 olası tercih
vardır:
•
•
Ekstra Kurutma
Dolaplık Kurutma + (yalnızca
Pamuklular için)
•
Dolaplık Kurutma
6.3 Kırışıklık açma
•
Ütülük Kurutma
Kurutma devrinin sonunda, standart
kırışıklık önleme aşamasına (30 dakika)
60 dakika ekler. Bu fonksiyon
çamaşırdaki kırışıklıkları önler.
Çamaşırlar, kırışıklık giderme
aşamasında çıkarılabilir.
6.7 MyFavourite
6.4 Buhar Seviyesi
Bu seçenek Buhar programları için
geçerlidir. En iyi sonuçları elde etmek
için, farklı çamaşır miktarları için farklı
buhar seviyelerini kullanmak gerekir.
Gerekli buhar seviyesini ayarlamak için
Buhar Seviyesi dokunmatik tuşunu
kullanın:
MIN,
ORT veya
MAKS.
6.5 Çift Yönlü Kurutma
Narin ve sıcaklığa hassas kumaşları
daha hafif şekilde kurutmak için (örn.
akrilik, viskoz). Bu fonksiyon aynı
Program ve seçenek yapılandırma
ayarlarınızı yapabilir ve cihazın belleğine
kaydedebilirsiniz.
Ayarlarınızı hafızaya almak için:
1. Programı ve mevcut seçenekleri
ayarlayın.
2. Birkaç saniyeliğine MyFavourite
tuşuna basın.
Ayarlar hafızaya alındığında sesli bir ikaz
duyulacak ve onay mesajı ekrana
gelecektir.
Hafızaya alınmış ayarlarınızı
etkinleştirmek için:
1. Cihazı etkinleştirin.
2. MyFavourite tuşuna basın.
6.8 Seçenekler tablosu
Programlar1)
Pamuklular
■
Karışık
■
Sentetikler
■
Kolay Ütü
■
■
■
■
TÜRKÇE
13
Programlar1)
■
Hızlı
■
Kurutma Zamanı
■
■
Yünlüler
■
İpekliler
Nevresim
Spor Giysiler
■
Kot Çamaşırlar
■
Buhar Havalan‐
dırma
■
■
Buhar Sentetikler
■
■
Buhar Pamuklular
■
■
1) Program ile birlikte, 1 veya daha fazla seçenek ayarlayabilirsiniz. Bunları etkinleştirmek
ya da devre dışı bırakmak için ilgili dokunmatik tuşuna basın.
7. AYARLAR
A
J. Kuruluk
J
B
7.1 Çocuk kilidi fonksiyonu
I
C
D
E
H
A. Zaman
G
F
dokunmatik tuşu
dokunmatik tuşu
B. Gecikme süresi
C. Kırışıklık açma
dokunmatik tuşu
D. Yünlü Çamaşırlar
tuşu
E. Başlat / Beklet
dokunmatik
dokunmatik tuşu
F. Buhar seviyesi artırma
dokunmatik tuşu
G. Buhar seviyesi azaltma
dokunmatik tuşu
H. MyFavourite
I.
dokunmatik tuşu
Çift Yönlü Kurutma
tuşu
dokunmatik
dokunmatik tuşu
Bu seçenek, bir programın çalıştığı
esnada çocukların cihaz ile oynamalarını
engeller. Program seçme düğmesi ve
dokunmatik tuşlar kilitlidir.
Sadece açma/kapama tuşunun kilidi
açıktır.
Çocuk kilidi seçeneğinin
etkinleştirilmesi:
1. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama
tuşuna basın.
2. Yaklaşık 8 saniye bekleyin.
3. (A) ve (D) dokunmatik tuşlarını aynı
anda basılı tutun. Çocuk kilidi
göstergesi yanar.
Çocuk kilidi göstergesi yanar.
14
www.electrolux.com
Bir program çalışırken çocuk
kilidi seçeneğini devre dışı
bırakmak mümkündür.
Çocuk kilidi göstergesi
sönene kadar dokunmatik
tuşlara aynı anda basın ve
basılı tutun.
7.4 Su tankı göstergesi
Su tankı göstergesi varsayılan olarak
açıktır. Program tamamlandığında ya da
su tankının boşaltılması gerektiğinde
yanmaya başlar.
Tahliye kiti takılı ise (ilave
aksesuar), cihaz su tankını
otomatik olarak boşaltır. Bu
durumunda su tankı
göstergesini devre dışı
bırakmanızı tavsiye ederiz.
Mevcut aksesuarlar için
verilen bilgilere bakın.
7.2 Sesli ikaz açma/kapama
Sesli ikazları etkinleştirmek ya da devre
dışı bırakmak için (B) ve (C) dokunmatik
tuşlarına basın ve yaklaşık olarak 2
saniye boyunca basılı tutun.
7.3 Çamaşırların kalan nem
miktarının ayarlanması
Çamaşırların kalan nem miktarını
varsayılan olarak değiştirmek için:
1. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama
tuşuna basın.
2. Yaklaşık 8 saniye bekleyin.
3. (A) ve (B) tuşlarını aynı anda basılı
tutun.
Bu göstergelerden biri yanar:
•
maksimum kuru çamaşır
•
daha kuru çamaşır
•
standart kuru çamaşır
4. Doğru seviye göstergesi yanana
kadar (E) tuşa ardı ardına basın.
5. Ayarı onaylamak için (A) ve (B)
tuşlarına basın ve yaklaşık olarak 2
saniye boyunca basılı tutun.
Su tankı göstergesinin devre
dışı bırakılması:
1. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama
tuşuna basın.
2. Yaklaşık 8 saniye bekleyin.
3. (J) ve (I) dokunmatik tuşlarını aynı
anda basılı tutun.
Ekranda 2 yapılandırmadan biri gösterilir:
•
göstergesi kapalı ve
göstergesi açıktır.
Su tankı göstergesi kapalıdır.
Yaklaşık 4 saniye sonra 2
gösterge de kapanır.
•
ve
göstergesi açıktır.
Su tankı göstergesi açıktır.
Yaklaşık 4 saniye sonra 2
gösterge de kapanır.
8. İLK KULLANIMDAN ÖNCE
Cihazı ilk kez kullanmadan önce şu
işlemleri yapın:
•
•
•
Kurutma makinesi tamburunu nemli
bir bezle temizleyin.
Nemli çamaşırlar ile kısa bir program
çalıştırın (örn., 30 dakika).
İlk kez buhar programı kullanmadan
önce buhar suyu tankını doldurun
("Bakım ve temizlik - Buhar suyu
tankının doldurulması" bölümüne
bakın).
Kurutma programının
başında (3-5 dak.) biraz
yüksek seviyede bir ses
meydana gelebilir. Bu ses
kompresörün çalışmaya
başlamasından kaynaklanır
ve buzdolapları ve
dondurucular gibi kompresör
ile çalışan cihazlar için
normaldir.
TÜRKÇE
15
9. GÜNLÜK KULLANIM
9.1 Gecikmeli başlatma
olmadan bir programı başlatın
1. Çamaşırı hazırlayın ve cihaza
yerleştirin.
DİKKAT!
Kapağını kapattığınızda
hiçbir çamaşırın
tamburdan çıkıp conta
ve kapak arasında
kalmadığından emin
olun.
2. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama
tuşuna basın.
3. Çamaşır tipine uygun programı ve
seçeneklerini ayarlayın.
Ekranda program süresi gösterilir.
Gördüğünüz kurutma
zamanı, pamuklu ve kotların
programları için 5 kg'lık yükü
dikkate alır. Diğer
programlar için kurutma
zamanı önerilen yüklerle
alakalıdır. 5 kg'dan büyük
yüke sahip olan pamuklu ve
kot programlarının kurutma
süresi daha uzundur.
4. Başlat / Beklet dokunmatik ekranına
basın.
Program başlar.
9.2 Programın gecikmeli
başlatma ile başlatılması
1. Çamaşır tipine uygun programı ve
seçeneklerini ayarlayın.
2. Ekranda, istediğiniz gecikme süresi
gösterilene kadar gecikmeli başlatma
tuşuna ardı ardına basın.
Programın başlamasını
30 dakika ile maksimum
20 saat arasında
erteleyecek şekilde
ayarlayabilirsiniz.
3. Başlat / Beklet dokunmatik ekranına
basın.
Gösterge ekranında, gecikmeli başlatma
işleminin geri sayımı gösterilir.
Geri sayım sona erdiğinde, program
başlar.
9.3 Bir programın değiştirilmesi
1. Cihazı devre dışı bırakmak için
açma/kapama tuşuna basın
2. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama
tuşuna basın.
3. Programı ayarlayın.
9.4 Programın sonunda
Program tamamlandığında:
•
Aralıklı bir sesli sinyal duyulur.
•
göstergesi yanıp söner.
•
•
göstergesi yanıp söner.
Başlat / Beklet göstergesi yanar.
Cihaz, yaklaşık olarak 30 dakika
boyunca kırışıklık koruması aşamasında
çalışmaya devam eder.
Kırışıklık koruması aşaması çamaşırlarda
bulunan kırışıklıkları giderir.
Kırışıklık koruması aşaması
tamamlanmadan önce çamaşırları
çıkarabilirsiniz. Daha iyi sonuçlar elde
etmeniz için çamaşırları, kırışıklık
koruması aşaması bitmesine yakın ya da
bittikten sonra çıkarmanızı tavsiye ederiz.
Kırışıklık koruması aşaması
tamamlandığında:
•
göstergesi yanar ancak yanıp
sönmez.
•
göstergesi yanar ancak yanıp
sönmez.
Başlat / Beklet göstergesi söner.
•
1. Cihazı devre dışı bırakmak için
açma/kapama tuşuna basın.
2. Cihazın kapısını açın.
3. Çamaşırları çıkartın.
16
www.electrolux.com
Buhar uygulamasının
etkili olması için, giysiler
kırışıklık önleme
aşaması esnasında her
defasında bir adet
olacak şekilde çıkarılmalı
ve kuruması için derhal
bir çamaşır askısına
asılmalıdır (kumaşa ve
seçili buhar seviyesine
bağlı olarak en az 5-15
dakika). Düğmeleri
ilikleyin ve manşetlere ve
dikiş yerlerine özel dikkat
göstererek giysinin
şeklini düzeltin.
4. Cihazın kapağını kapatın.
Her programdan sonra
filtreyi temizleyin ve su
tankını boşaltın.
9.5 Otomatik Kapanma
fonksiyonu
Enerji tüketimini azaltmak için bu
fonksiyon aşağıdaki durumlarda cihazı
otomatik olarak devre dışı bırakır:
•
•
Programı 5 dakika içerisinde
başlatmadığınızda.
Program sona erdikten 5 dakika
sonra.
10. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER
10.1 Çamaşırın hazırlanması
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fermuarları kapatın.
Yorgan kılıflarının düğmelerini
kapatın.
Bağcıkları veya kurdeleleri gevşek
halde tutmayın (örn., önlük bağları).
Programı başlatmadan önce bunları
bağlayın.
Çamaşırların ceplerinde bulunan tüm
nesneleri çıkarın.
Bir çamaşırın içinde pamuklu bir
katman bulunuyorsa bunu tersine
çevirin. Pamuklu yüzeyin daima
dışarıda olmasına dikkat edin
Cihazda bulunan kumaş türüne uygun
programı ayarlamanızı tavsiye ederiz.
Koyu renkli kumaşları, açık renkli
kumaşlar ile birlikte koymayın. Koyu
renkler akabilir.
Çekmelerini önlemek amacıyla
pamuklu kazak ve el örgüsü giysiler
için uygun programı seçin.
Çamaşır miktarının, program etiketi
üzerinde bulunan maksimum
miktardan daha fazla olmamasına
dikkat edin.
Sadece kurutma makinesinde
kurutulmaya uygun olan çamaşırları
kurutun. Çamaşırlar üzerinde bulunan
kumaş etiketine başvurun.
Buhar sistemi hakkın özel notlar
• Aşağıda belirtilen tipteki giysiler için
buhar programı kullanılamaz: yün
•
•
•
•
•
örgülü giysiler, deri, geniş metalli
giysiler, ahşap veya plastik kısımlar,
paslı metal kısımları olan giysiler,
muşamba veya mumlu pamuk
giysiler.
Çamaşırlardaki kırışıkları Buhar
programı ile azaltmak ve
havalandırmak için, çamaşırı ebat,
ağırlık, malzeme ve renge göre ayırın.
Sadece ebat, ağırlık, malzeme ve
renk bakımından birbirine benzeyen
kumaşlardaki kırışıklıkları bir arada
azaltın.
Yeni ve renkli giysileri, açık renk
çamaşırlarla birlikte kurutmayın.
Renkler solabilir (görünmeyen bir yere
konan çamaşırların solmazlığını
kontrol edin).
Buhar programları ile kuru temizleme
setlerini bir arada kullanmayın.
Giysilere Buhar programı
uygulamadan önce, yıkayarak veya
bölgesel leke çıkarıcı kullanarak
lekeleri çıkarın.
İki kat kumaşı olan çamaşırları tersine
çevirin (örn. pamuklu astarı olan
anoraklarda, astar tarafı dışarı
alınmalıdır). Bu tür kumaşlar, bu
şekilde daha iyi kurur.
TÜRKÇE
Kumaş etiketi
17
Açıklaması
Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olan çamaşırlar.
Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun ve yüksek kurutma sı‐
caklığına dayanıklı çamaşırlar.
Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun ve sadece düşük kurut‐
ma sıcaklığına dayanıklı çamaşırlar.
Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olmayan çamaşırlar.
11. BAKIM VE TEMIZLIK
11.1 Buhar suyu haznesinin doldurulması
1.
2.
3.
4.
ER
FILT
5.
6.
MAX
MED
MIN
7.
ER
FILT
DİKKAT!
Tankı takmadan önce, kontrol
paneli kapağının tamamen
kapandığından emin olun.
18
www.electrolux.com
11.2 Buhar suyu haznesinin
doldurulması
İlk kullanımda buhar suyu
tankının doldurulması
gerekir.
Normal kurutma işlemi esnasında buhar
haznesi otomatik olarak tekrardan
doldurulur. Buhar programını
kullanmadan önce lütfen buhar haznesi
içerisindeki su seviyesini kontrol edin.
Boşsa, buhar suyu haznesini doldurun
(bkz. bölüm "Bakım ve temizlik — Buhar
suyu haznesinin doldurulması").
DİKKAT!
Buhar suyu tankını sadece
damıtılmış veya tamamen
arındırılmış su ile doldurun.
Musluk suyu veya katkı
maddesi kullanmayın!
Önceden filtreden geçirmek
şartıyla, tanktaki yoğuşma
suyunu da kullanabilirsiniz
(filtre takılı halde verilen
tankı kullanın).
DİKKAT!
Verilen yoğuşma suyunu
içmeyin veya bu su ile
yemek hazırlamayın.
İnsanlar ve hayvanlarda
sağlık sorunlarına neden
olabilir.
11.3 Buhar suyu haznesinin boşaltılması
2.
1.
2
1
3.
4.
1
2
2
5.
6.
2
1
TÜRKÇE
7.
Çamaşır kurutucu uzun bir
süre kullanılmadıysa buhar
suyu tankını boşaltın.
11.4 Su devridaim filtresinin temizlenmesi
1.
2.
3.
4.
FILTER
ER
FILT
6.
5. 1)
F
IL
T
E
R
FILTER
7.
8.
ER
FILT
1) Gerekirse, filtreyi sıcak su ile temizleyin.
19
20
www.electrolux.com
DİKKAT!
Su devridaim filtresini 4 ayda
bir veya çamaşır kurutucusu
uzun bir süre
kullanılmadığında çıkarın ve
temizleyin.
11.5 Filtrenin temizlenmesi
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Gerekirse filtreyi bir fırça ve/veya elektrik süpürgesinden faydalanarak sıcak musluk suyu
ile temizleyin.
11.6 Su tankının boşaltılması
1.
2.
TÜRKÇE
3.
4.
Yoğuşma suyunu damıtılmış
suya bir alternatif olarak
kullanabilirsiniz (örn., buharlı
ütüler). Suyu kullanmadan
önce bir filtre yardımıyla kir
kalıntılarından arındırın.
11.7 Yoğuşturucunun temizlenmesi
1.
2.
3.
4.
1
1
5.
2
2
2
6.
2
1
21
22
www.electrolux.com
7.
11.8 Tamburun temizlenmesi
UYARI!
Temizlemeden önce cihazın
bağlantısını kesin.
Tamburun iç yüzeyini ve kenarlarını
temizlemek için standart bir nötr sabun
deterjan kullanın. Temizlenmiş yüzeyleri
yumuşak bir bez ile kurutun.
DİKKAT!
Tamburu temizlemek için
aşındırıcı maddeler veya
çelik yünü kullanmayın.
11.9 Kontrol panelinin ve
yuvasının temizlenmesi
Temizlemek için nemli bir bez kullanın.
Temizlenmiş yüzeyleri yumuşak bir bez
ile kurutun.
DİKKAT!
Cihazı temizlemek için
korozyona neden olabilecek
temizlik maddeleri ya da
mobilya temizleme
maddeleri kullanmayın.
11.10 Hava akış deliklerinin
temizlenmesi
Hava akış deliklerinde bulunan tüyleri
temizlemek için bir elektrikli süpürge
kullanın.
Kontrol paneli ve yuvasını temizlemek
için standart bir nötr sabun deterjan
kullanın.
12. SORUN GIDERME
Sorun
Olası çözüm
Cihaz çalışmıyor.
Elektrik fişinin prize takılı olduğundan
emin olun.
Sigorta kutusundaki sigortayı kontrol edin
(ev tesisatı).
Program başlamıyor.
Başlat / Beklet tuşuna basın.
Cihazın kapağının kapalı olduğundan
emin olun.
Buhar programı çalışmaya başlamıyor.
Buhar suyu tankı göstergesi yanıyor.
Su tankını doldurun.
Buhar programından sonra, giysilerdeki
kırışıklık yeterince az değil.
Kumaşın cinsine bakın.
Daha yüksek bir buhar seviyesi seçin.
TÜRKÇE
Sorun
23
Olası çözüm
Makineye daha az sayıda veya denk giy‐
siler koyun.
Kırışıklık önleme aşaması başladıktan
sonra giysileri makineden birer birer,
mümkün olduğunca çabuk şekilde çıka‐
rın.
Giysileri giysi askılarına asın, düğmelerini
ilikleyin ve şekillerini düzeltin.
Makineden çıkardıktan sonra çok katlı
giysilerin şekillerini ütüleyerek düzeltin.
Cihazın kapağı kapanmıyor.
Filtrenin doğru monte edildiğinden emin
olun.
Hiçbir çamaşırın tamburdan çıkıp conta
ve kapak arasında kalmadığından emin
olun.
Cihaz çalışırken bir anda duruyor.
Su tankının boş olduğundan emin olun.
Başlat / Beklet tuşuna basarak programı
tekrar başlatın.
Gösterge ekranında uzun bir program sü‐ Çamaşır miktarının, program süresine uy‐
gun olduğundan emin olun.
resi görüntüleniyor. 1)
Filtrenin temiz olduğundan emin olun.
Çamaşırlar çok ıslak. Çamaşır makinesin‐
de bulunan çamaşırları tekrar sıkın.
Oda sıcaklığının çok fazla olmadığından
emin olun.
Gösterge ekranında kısa bir program sü‐
resi görüntüleniyor.
Kurutma Zamanı veya Ekstra Kurutma
programını ayarlayın.
Gösterge ekranında Err (Hata) gösterili‐
yor.
Eğer yeni bir program ayarlamak isterse‐
niz, cihazı kapayıp açmanız gerekir.
Seçeneklerin programa uygun olduğun‐
dan emin olun.
Gösterge ekranında (örn. E51) gösterili‐
yor.
Cihazı devre dışı bırakın ve tekrar açın.
Yeni bir program başlatın. Sorun tekrarla‐
nırsa, yetkili servisi arayın.
1) Maksimum 5 saat sonra program otomatik olarak sona erer.
Kurutma sonuçları tatmin edici
değilse:
•
•
•
Ayarlanan program yanlıştır.
Filtre tıkanmıştır.
Yoğuşturucu tıkanmıştır.
•
•
•
•
Cihazda çok fazla çamaşır vardır.
Tambur kirlidir.
İletkenlik sensörü yanlış ayarlanmıştır.
Hava akış delikleri tıkanmıştır.
24
www.electrolux.com
13. TEKNIK VERILER
Yükseklik x Genişlik x Derinlik
850 x 600 x 600 mm (maksimum 640
mm)
Cihaz kapağı açıkken maks. derinlik
1090 mm
Cihaz kapağı açıkken maks. genişlik
950 mm
Ayarlanabilir yükseklik
850 mm (+ 15 mm - ayakları ayarlama)
Tambur hacmi
118 l
Maksimum yük hacmi
9 kg
Gerilim
230 V
Frekans
50 Hz
Gereken sigorta
10 A
Toplam güç
1650 W
Enerji verimlilik sınıfı
A++
Enerji tüketimi1)
2,28 kWsaat
Yıllık enerji tüketimi2)
259 kWsaat
Açık halde güç tüketimi
0,50 W
Kapalı halde güç tüketimi
0,50 W
Kullanım türü
Ev kullanımı
İzin verilen ortam sıcaklığı
+ 5°C ile + 35°C arası
Koruyucu kapak tarafından sağlanan
IPX4
nem ve katı parçacıkların girmesine karşı
koruma seviyesi, düşük gerilim ekipmanı‐
nın neme karşı korumasız olduğu yer ha‐
riç
Bu ürün hermetik yalıtımlı florlu gaz içerir
Gaz belirtimi
R407c
Ağırlık
520 g
Global-ısınma olasılığı (GWP)
1774
1) 9 kg pamuklu, EN 61121 gereği 1000 dev./dak. devirde santrifüj yapılır.
2) Yıllık enerji tüketimi, kWsaat olarak, standart pamuklu programında tam veya kısmi dolu
olarak ve düşük enerji modlarında yaklaşık 160 kurutma üzerinden hesaplanır. Kurutma ba‐
şına enerji tüketimi cihazın kullanış şekline bağlıdır. (DÜZENLEME (AB) No 392/2012).
TÜRKÇE
25
13.1 Tüketim Değerleri
Program
Kurutma sü‐
resi
Enerji tü‐
ketimi
1400 dev./dak. / 50%
175 dak.
2,00
kWsaat
1000 dev.dak. / 60%
200 dak.
2,28
kWsaat
1400 dev./dak. / 50%
121 dak.
1,31
kWsaat
1000 dev.dak. / 60%
138 dak.
1,49
kWsaat
1200 dev./dak. / 40%
56 dak.
0,54
kWsaat
800 dev./dak. / 50%
64 dak.
0,61
kWsaat
Sıkma / kalan nemlilik
Pamuklular 9 kg
Dolaplık Kurutma
Ütülük Kurutma
Sentetikler 3,5 kg
Dolaplık Kurutma
14. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI
1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması
durumunda tüketici;
a. Satılanı geri vermeye hazır
olduğunu bildirerek sözleşmeden
dönme,
b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında
satış bedelinden indirim isteme,
c. Aşırı bir masraf gerektirmediği
takdirde, bütün masrafları
satıcıya ait olmak üzere satılanın
ücretsiz onarılmasını isteme,
d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir
misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini
kullanabilir. Satıcı, tüketicinin
tercih ettiği bu talebi yerine
getirmekle yükümlüdür.
2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesi hakları üretici
veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
Bu fıkradaki hakların yerine
getirilmesi konusunda satıcı, üretici
ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Üretici veya ithalatçı, malın kendisi
tarafından piyasaya sürülmesinden
sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği
takdirde sorumlu tutulmaz.
3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesinin satıcı için
orantısız güçlükleri beraberinde
getirecek olması hâlinde tüketici,
sözleşmeden dönme veya ayıp
oranında bedelden indirim
haklarından birini kullanabilir.
Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız
değeri, ayıbın önemi ve diğer
seçimlik haklara başvurmanın tüketici
açısından sorun teşkil edip
etmeyeceği gibi hususlar dikkate
alınır.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesi haklarından
birinin seçilmesi durumunda bu
talebin satıcıya, üreticiye veya
ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren
azami otuz iş günü, konut ve tatil
amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş
günü içinde yerine getirilmesi
zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58
inci maddesi uyarınca çıkarılan
yönetmelik eki listede yer alan
mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz
onarım talebi, yönetmelikte belirlenen
azami tamir süresi içinde yerine
getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer
26
www.electrolux.com
seçimlik haklarını kullanmakta
serbesttir.
5. Tüketicinin sözleşmeden dönme
veya ayıp oranında bedelden indirim
hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş
olduğu bedelin tümü veya bedelden
yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye
iade edilir.
6. Seçimlik hakların kullanılması
nedeniyle ortaya çıkan tüm
masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı
yerine getiren tarafça karşılanır.
Tüketici bu seçimlik haklarından biri
ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098
sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri
uyarınca tazminat da talep edebilir.
Tüketici, garantiden doğan haklarının
kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek
uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin
bulunduğu veya tüketici işleminin
yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem
Heyetine veya Tüketici Mahkemesine
başvurabilir.
15. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER
Şu sembole sahip malzemeler geri
dönüştürülebilir . Ambalajı geri
dönüşüm için uygun konteynerlere
koyun. Elektrikli ve elektronik cihaz
atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve
insan sağlığının korunmasına yardımcı
*
olun. Ev atığı sembolü bulunan
cihazları atmayın. Ürünü yerel geri
dönüşüm tesislerinize gönderin ya da
belediye ile irtibata geçin.
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
TÜRKÇE
27
136942110-A-372015
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement