Electrolux EDH3897SDE User manual

Electrolux EDH3897SDE User manual
EDH3897SDE
EL
RO
Στεγνωτήριο
Uscător de rufe
Οδηγίες Χρήσης
Manual de utilizare
2
29
2
www.electrolux.com
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ............................................................... 3
2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ.......................................................................... 6
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ.................................................................................8
4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ.................................................................................. 9
5. ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ...........................................................................10
6. ΕΠΙΛΟΓΕΣ........................................................................................................ 13
7. ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ...................................................................................................... 15
8. ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ..................................................................... 16
9. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ.................................................................................... 17
10. ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ.................................................................... 19
11. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ........................................................................ 20
12. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ................................................................25
13. ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ......................................................................... 27
ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μια συσκευή της Electrolux. Έχετε επιλέξει ένα
προϊόν το οποίο συνοδεύεται από δεκαετίες επαγγελματικής εμπειρίας και
καινοτομίας. Εύχρηστο και κομψό, έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις ανάγκες σας.
Επομένως, όποτε το χρησιμοποιείτε, μπορείτε να αισθάνεστε ασφαλείς
γνωρίζοντας ότι θα έχετε τέλεια αποτελέσματα κάθε φορά.
Καλώς ορίσατε στην Electrolux.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να:
Βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση
προβλημάτων, πληροφορίες συντήρησης:
www.electrolux.com
Καταχωρήσετε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις:
www.registerelectrolux.com
Αγοράσετε εξαρτήματα, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή
σας:
www.electrolux.com/shop
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ
Συνιστάται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.
Όταν επικοινωνείτε με το σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα
στοιχεία: Μοντέλο, Κωδ. προϊόντος (PNC), Αριθμός σειράς.
Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες για την ασφάλεια
Γενικές πληροφορίες και συμβουλές
Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1.
3
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής,
διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο
κατασκευαστής δεν ευθύνεται αν προκληθεί
τραυματισμός ή ζημιά από λανθασμένη εγκατάσταση και
χρήση. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες μαζί με τη
συσκευή για μελλοντική αναφορά.
- Διαβάστε τις παρεχόμενες οδηγίες.
1.1 Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος ασφυξίας, τραυματισμού ή μόνιμης
αναπηρίας.
•
•
•
•
•
•
•
•
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες
ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή
έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής
με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που
ενέχονται.
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών πρέπει να
παραμένουν μακριά, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα
παιδιά.
Φυλάσσετε όλα τα απορρυπαντικά μακριά από τα
παιδιά.
Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από
την πόρτα της συσκευής όταν αυτή είναι ανοιχτή.
Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφάλειας για τα
παιδιά, συνιστάται η ενεργοποίησή της.
Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν
πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς
επίβλεψη.
4
www.electrolux.com
1.2 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της συσκευής.
Εάν το στεγνωτήριο τοποθετηθεί επάνω από
πλυντήριο ρούχων, χρησιμοποιήστε το σετ στοίβαξης.
Το σετ στοίβαξης, διαθέσιμο από τον εξουσιοδοτημένο
προμηθευτή της περιοχής σας, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μόνο με τη συσκευή που καθορίζεται
στις οδηγίες που παρέχονται με το εξάρτημα. Διαβάστε
τις προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση (ανατρέξτε
στο φυλλάδιο εγκατάστασης).
Η συσκευή μπορεί να εγκατασταθεί είτε ως ανεξάρτητη
μονάδα είτε κάτω από πάγκο κουζίνας που διαθέτει
τον κατάλληλο χώρο (ανατρέξτε στο φυλλάδιο
εγκατάστασης).
Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή πίσω από πόρτα που
κλειδώνει, πίσω από συρόμενη πόρτα ή πίσω από
πόρτα με μεντεσέ στην αντίθετη πλευρά, όπου η
πόρτα της συσκευής δεν μπορεί να ανοίξει πλήρως.
Τα ανοίγματα αερισμού που βρίσκονται στη βάση της
συσκευής (κατά περίπτωση) δεν πρέπει να
παρεμποδίζονται από τυχόν ύπαρξη χαλιού.
Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα μόνον αφού
έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Μετά την
εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η
πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας.
Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εγκατάστασης αερίζεται
επαρκώς, ώστε να αποφευχθεί η επιστροφή αερίων
στο χώρο από συσκευές που χρησιμοποιούν άλλα
καύσιμα για τη λειτουργία τους, συμπεριλαμβανομένης
της γυμνής φλόγας.
Ο αέρας εξαγωγής δεν πρέπει να αποβάλλεται σε
καμινάδα που χρησιμοποιείται για αναθυμιάσεις από
συσκευές αερίου ή άλλων καυσίμων. (εάν διατίθεται)
Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί φθορές, θα
πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθούν οι
κίνδυνοι.
Τηρείτε τον μέγιστο όγκο φορτίου των 9kg (ανατρέξτε
στο κεφάλαιο «Πίνακας προγραμμάτων»).
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχουν
χρησιμοποιηθεί βιομηχανικά χημικά για το καθάρισμα.
Σκουπίζετε τα χνούδια που έχουν συσσωρευτεί γύρω
από τη συσκευή.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς φίλτρο.
Καθαρίζετε το φίλτρο χνουδιών πριν ή μετά από κάθε
χρήση.
Μη στεγνώνετε άπλυτα ρούχα στο στεγνωτήριο.
Ρούχα τα οποία έχουν λερωθεί με ουσίες όπως
μαγειρικό λάδι, ασετόν, οινόπνευμα, πετρέλαιο,
κηροζίνη, καθαριστικά λεκέδων, νέφτι, κερί και
καθαριστικά κεριού πρέπει να πλένονται σε ζεστό νερό
με επιπρόσθετη ποσότητα απορρυπαντικού πριν
τοποθετηθούν για στέγνωμα στο στεγνωτήριο.
Αντικείμενα όπως αφρώδες ελαστικό (αφρός λάτεξ),
σκουφάκια μπάνιου, αδιάβροχα υφάσματα, αντικείμενα
με αντιολισθητική βάση από ελαστικό και ρούχα ή
μαξιλάρια που περιέχουν επένδυση με αφρώδες
ελαστικό δεν πρέπει να στεγνώνονται στο
στεγνωτήριο.
Τα μαλακτικά ή παρόμοια προϊόντα πρέπει να
χρησιμοποιούνται βάσει των οδηγιών τους.
Αφαιρείτε όλα τα αντικείμενα από τις τσέπες όπως
αναπτήρες και σπίρτα.
Ποτέ μη διακόπτετε ένα στεγνωτήριο πριν από το
τέλος του κύκλου στεγνώματος, εκτός εάν αφαιρέστε
αμέσως όλα τα ρούχα και τα απλώσετε ώστε να
διασκορπιστεί η θερμότητα.
Η τελευταία φάση κάθε κύκλου του στεγνωτηρίου
εκτελείται χωρίς θερμότητα (ψυχρός κύκλος)
προκειμένου τα ρούχα να αποκτήσουν θερμοκρασία
που διασφαλίζει ότι δεν θα υποστούν φθορά.
6
www.electrolux.com
•
Πριν από την πραγματοποίηση συντήρησης,
απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις
τροφοδοσίας από την πρίζα.
2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
2.1 Εγκατάσταση
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Αφαιρέστε όλα τα υλικά της
συσκευασίας.
Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά,
μην προβείτε σε εγκατάσταση ή
χρήση της.
Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης
που παρέχονται με τη συσκευή.
Να είστε πάντα προσεκτικοί κατά τη
μετακίνηση της συσκευής, καθότι είναι
βαριά. Φοράτε πάντα γάντια
ασφαλείας.
Μην εγκαθιστάτε και μη
χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρο
με θερμοκρασία χαμηλότερη από 5°C
ή υψηλότερη από 35°C.
Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο επάνω στο
οποίο εγκαθιστάτε τη συσκευή είναι
επίπεδο, σταθερό, ανθεκτικό στη
θερμότητα και καθαρό.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κυκλοφορία
αέρα μεταξύ της συσκευής και του
δαπέδου.
Η μετακίνηση της συσκευής πρέπει
πάντα να γίνεται σε κατακόρυφη θέση.
Η πίσω επιφάνεια της συσκευής
πρέπει να τοποθετηθεί προς τον
τοίχο.
Μόλις η συσκευή εγκατασταθεί στη
μόνιμη θέση της, ελέγξτε ότι είναι
πλήρως οριζοντιωμένη με ένα αλφάδι.
Εάν δεν είναι, ρυθμίστε κατάλληλα τα
πόδια.
2.2 Ηλεκτρική σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος πυρκαγιάς και
ηλεκτροπληξίας.
•
•
Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες
σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
συμφωνούν με την παροχή ρεύματος.
Αν δεν συμφωνούν, επικοινωνήστε με
ηλεκτρολόγο.
•
•
•
•
•
•
Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά
εγκατεστημένη πρίζα με προστασία
κατά της ηλεκτροπληξίας.
Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και
μπαλαντέζες.
Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος για
να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας.
Μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος ή
το φις τροφοδοσίας με βρεγμένα
χέρια.
Μόνο για το Η.Β. και την Ιρλανδία. Η
συσκευή διαθέτει φις τροφοδοσίας 13
amp. Αν χρειαστεί να αντικαταστήσετε
την ασφάλεια στο φις τροφοδοσίας,
χρησιμοποιήστε μια ασφάλεια 13 amp
ASTA (BS 1362).
Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με
τις Οδηγίες της ΕΟΚ.
2.3 Χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού,
ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς,
εγκαυμάτων ή βλάβης της
συσκευής.
•
•
•
•
•
Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο
σε οικιακό περιβάλλον.
Μη στεγνώνετε φθαρμένα ρούχα τα
οποία περιέχουν πληρωτικά υλικά.
Ενδείκνυται μόνο για υφάσματα που
είναι κατάλληλα για στέγνωμα σε
στεγνωτήριο. Ακολουθείτε τις οδηγίες
στην ετικέτα του υφάσματος.
Όταν πλένετε τα ρούχα σας με προϊόν
αφαίρεσης λεκέδων, θα πρέπει να
εκτελείτε έναν επιπλέον κύκλο
ξεβγάλματος πριν εκκινήσετε το
στεγνωτήριο.
Μην πίνετε το συμπυκνωμένο/
αποσταγμένο νερό και μην
προετοιμάζετε φαγητό με αυτό.
Μπορεί να προκαλέσει προβλήματα
υγείας στον άνθρωπο και στα
κατοικίδια ζώα.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
Μην κάθεστε ή στέκεστε πάνω στην
ανοιχτή πόρτα της συσκευής.
Μη στεγνώνετε στο στεγνωτήριο
ρούχα που στάζουν.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Γεμίζετε το δοχείο νερού για
επεξεργασία με ατμό μόνο με
αποσταγμένο νερό. Μη
χρησιμοποιείτε νερό βρύσης
ή πρόσθετα! Μπορεί να
προκληθεί ζημιά στη
συσκευή.
•
•
•
•
Το συμπυκνωμένο νερό από το δοχείο
συμπυκνωμένου νερού της συσκευής
μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εάν πρώτα
το φιλτράρετε (π.χ. με ένα φίλτρο του
καφέ).
Χρησιμοποιήστε τα προγράμματα
ατμού μόνο με αποσταγμένο νερό!
Όταν διακοπεί ο κύκλος στεγνώματος,
ή το πρόγραμμα ατμού, ο κάδος και τα
ρούχα μπορεί να είναι ζεστά. Κίνδυνος
εγκαυμάτων! Προσέξτε όταν αφαιρείτε
τα ρούχα.
Προσέχετε όταν διακόπτετε το
πρόγραμμα ατμού: Μην ανοίγετε την
πόρτα της συσκευής κατά τη φάση
του ατμού. Ο καυτός ατμός μπορεί να
προκαλέσει εγκαύματα. Η οθόνη
εμφανίζει ένα μήνυμα που υποδεικνύει
τη φάση του ατμού.
2.4 Εσωτερικός φωτισμός
•
2.5 Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού ή
βλάβης της συσκευής.
•
•
•
Ορατή ακτινοβολία φωτοδιόδου
(LED). Μην κοιτάτε απευθείας τη
δέσμη φωτός.
Ο τύπος λαμπτήρα πυράκτωσης ή
αλογόνου που χρησιμοποιείται σε
αυτή τη συσκευή προορίζεται μόνο για
οικιακές συσκευές. Μην τον
χρησιμοποιείτε για οικιακό φωτισμό.
Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή
ατμό για το καθάρισμα της συσκευής.
Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό
μαλακό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο
ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη
χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα,
σφουγγαράκια που χαράσσουν,
διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.
2.6 Συμπιεστής
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς
στη συσκευή.
•
Ο συμπιεστής και το σύστημά του στο
στεγνωτήριο έχουν πληρωθεί με έναν
ειδικό παράγοντα ο οποίος δεν
περιέχει φλώρο-χλώρουδρογονάνθρακες. Αυτό το σύστημα
πρέπει να παραμείνει στεγανό. Η
βλάβη του συστήματος μπορεί να
προκαλέσει διαρροή.
2.7 Απόρριψη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού.
•
7
Για την αντικατάσταση του εσωτερικού
λαμπτήρα, επικοινωνήστε με το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού ή
ασφυξίας.
•
•
•
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
τροφοδοσία ρεύματος.
Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και
απορρίψτε το.
Αφαιρέστε το μάνταλο της πόρτας για
να αποτραπεί ο εγκλεισμός παιδιών ή
ζώων μέσα στη συσκευή.
8
www.electrolux.com
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
1
2
14
3
13
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Η πόρτα μπορεί να
τοποθετηθεί από το χρήστη
στην αντίθετη πλευρά. Αυτό
μπορεί να συμβάλει στην
εύκολη φόρτωση και
αφαίρεση των ρούχων ή εάν
υπάρχει κάποιος
περιορισμός στην
εγκατάσταση της συσκευής
(ανατρέξτε στο ξεχωριστό
φυλλάδιο).
Δοχείο νερού
Πίνακας χειριστηρίων
Εσωτερικός φωτισμός
Πόρτα συσκευής
Κύριο φίλτρο
Κουμπί για άνοιγμα της πόρτας του
εναλλάκτη θερμότητας
Σχισμές αερισμού
Ρυθμιζόμενα πόδια
Πόρτα εναλλάκτη θερμότητας
Κάλυμμα εναλλάκτη θερμότητας
Κουμπί ασφάλισης καλύμματος
εναλλάκτη θερμότητας
Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
Ένδειξη επιπέδου νερού για το
σύστημα ατμού
Φίλτρο ανακυκλοφορίας νερού
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
9
4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ
1
2
3
4
5
6
13
12 11 10
1 Διακόπτης επιλογής προγράμματος
2 Οθόνη
3
Επιφάνεια αφής Χρόνος
4
Επιφάνεια αφής Καθυστέρηση
έναρξης
5
Επιφάνεια αφής Προστασία κατά
του τσαλακώματος
6
9
8
7
11 Αναστροφή Κάδου Επιφάνεια αφής
12 Βαθμός Στεγνώματος Επιφάνεια
αφής
13 Κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης
Επιφάνεια αφής Μάλλινα
7
Επιφάνεια αφής Έναρξη/Παύση
8 Επιφάνεια αφής αύξησης επιπέδου
ατμού
9 Επιφάνεια αφής μείωσης επιπέδου
ατμού
Αγγίξτε τις επιφάνειες αφής
με το δάκτυλό σας στην
περιοχή με το σύμβολο ή το
όνομα της επιλογής. Μη
φοράτε γάντια όταν
χρησιμοποιείτε το
χειριστήριο. Βεβαιωθείτε ότι
το χειριστήριο είναι πάντα
καθαρό και στεγνό.
10 MyFavourite Επιφάνεια αφής
4.1 Ενδείξεις
Ενδείξεις
Περιγραφή
Φάση στεγνώματος
Φάση ψύξης
Φάση προστασίας κατά του τσαλακώματος
Συμπυκνωτής
Δοχείο νερού
10
www.electrolux.com
Ενδείξεις
Περιγραφή
Φίλτρο
Καθυστέρηση έναρξης
Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
Ηχητικά σήματα
Αναστροφή κάδου
Βαθμός στεγνώματος
Απαιτείται καθάρισμα του φίλτρου
ανακυκλοφορίας νερού
Άδειο δοχείο ατμού
Φάση ατμού
Επίπεδο ατμού
Διάρκεια προγράμματος
-
Διάρκεια χρόνου στεγνώματος
-
Διάρκεια καθυστέρησης έναρξης
5. ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ
Προγράμματα
Βαθμός στεγνώματος:
Βαμβακερά
Μικτά
Συνθετικά
Φορτίο (μέγ.)1) /
Σύμβολο
υφάσματος
Τύπος φορτίου
Στέγνωμα,
Επιπλέον
Στεγνά για Ντουλάπι+,
Στεγνά για Ντουλάπι2)3),
για Σιδέρωμα3)
Στεγνά
Βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα.
Πρόγραμμα χαμηλής θερμοκρασίας.
Πρόγραμμα για ευαίσθητα με θερμό
αέρα.
Βαθμός στεγνώματος:
Επιπλέον
Στέγνωμα,
Στεγνά για Ντουλάπι3),
Στεγνά για Σιδέρωμα
9kg/
3kg/
3,5kg/
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Προγράμματα
Εύκολο
Σιδέρωμα
Ταχύ
Χρόνος
Στεγνώματος
Τύπος φορτίου
Φορτίο (μέγ.)1) /
Σύμβολο
υφάσματος
Υφάσματα που δεν χρειάζονται ιδιαίτερη
φροντίδα και απαιτούν ελάχιστο
σιδέρωμα. Τα αποτελέσματα
1kg (ή 5
στεγνώματος μπορεί να διαφέρουν
ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος.
πουκάμισα)/
Τινάζετε τα ρούχα πριν τα τοποθετήσετε
στη συσκευή. Όταν ολοκληρωθεί το
πρόγραμμα, αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα
και τοποθετήστε τα σε κρεμάστρα.
Για το στέγνωμα βαμβακερών και
συνθετικών υφασμάτων με χρήση
χαμηλής θερμοκρασίας.
2kg/
Με αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε την επιλογή Χρόνος και
9kg/
να ρυθμίσετε τη διάρκεια του
προγράμματος.
Μάλλινα υφάσματα. Απαλό στέγνωμα
μάλλινων ρούχων που πλένονται στο
χέρι. Αφαιρείτε αμέσως τα ρούχα όταν
ολοκληρώνεται το πρόγραμμα.
Μάλλινα4)
Μεταξωτά
1kg
Για το στέγνωμα μεταξωτών που
πλένονται στο χέρι με χρήση θερμού
αέρα και απαλής κίνησης.
11
2kg/
Πάπλωμα
Για να στεγνώσετε ένα ή δύο παπλώματα
και μαξιλάρια (με φτερά, πούπουλα ή
3kg/
συνθετικό γέμισμα).
Αθλητικά ρούχα
Αθλητικά ρούχα, λεπτά και ελαφριά
υφάσματα, ρούχα από μικροΐνες ή
πολυεστέρα, που δεν σιδερώνονται.
2kg/
12
www.electrolux.com
Προγράμματα
Τζήν
Φορτίο (μέγ.)1) /
Σύμβολο
υφάσματος
Τύπος φορτίου
Σπορ ρούχα, όπως τζιν, φούτερ από
υφάσματα διαφορετικού πάχους (π.χ.
στο γιακά, στις μανσέτες και στις ραφές).
9kg/
1) Το μέγιστο βάρος αναφέρεται σε στεγνά ρούχα.
2) Το πρόγραμμα
Βαμβακερά Στεγνά για Ντουλάπι είναι το «Τυπικό πρόγραμμα για
βαμβακερά» και είναι κατάλληλο για το στέγνωμα κανονικά βρεγμένων βαμβακερών ρούχων
και είναι το πιο αποδοτικό πρόγραμμα όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας για το
στέγνωμα βρεγμένων βαμβακερών ρούχων.
3) Μόνο για ινστιτούτα δοκιμών: Τυπικά προγράμματα για δοκιμές υποδεικνύονται στο
έγγραφο EN 61121.
4) Ο κύκλος στεγνώματος για μάλλινα αυτού του στεγνωτηρίου έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί
από την The Woolmark Company. Ο κύκλος είναι κατάλληλος για το στέγνωμα μάλλινων
ρούχων που φέρουν τη σήμανση «πλύσιμο στο χέρι», υπό την προϋπόθεση ότι τα ρούχα
πλένονται σε επικυρωμένο από τη Woolmark κύκλο για ρούχα που πλένονται στο χέρι και
στεγνώνουν σε στεγνωτήριο σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από τον
κατασκευαστή. 1780SW13W.
5.1 Προγράμματα ατμού
Προγράμματα
Επίπεδο ατμού / Φορτίο/
Πουκάμισα
/ 1 παντελόνι/ 1 τεμάχιο
Φρεσκάρισμα
/ 1 σακάκι/ 1 τεμάχιο
/ 1κουστούμι/ 1 τεμάχιο
/ 0,2 - 0,5 kg/ 1–2 τεμάχια
Συνθετικά
/ 0,5 - 1 kg/ 3–4 τεμάχια
/ 1 - 1,5 kg/ 5–6 τεμάχια
/ 0,5 - 1 kg/ 1–2 τεμάχια
Βαμβακερά
/ 1 - 2 kg/ 3–4 τεμάχια
/ 2 - 3 kg/ 5–6 τεμάχια
Τύπος φορτίου
Για ένα κουστούμι ή για έως
και δύο σακάκια
κουστουμιών ή για
παντελόνια ή για παρόμοια
ρούχα. Επίσης
χρησιμοποιείται για την
απομάκρυνση οσμών.
Μόνο για στεγνά ρούχα.
Για το μαλάκωμα ρούχων
που δεν χρειάζονται
ιδιαίτερη φροντίδα. Μέγ.
20% φυσικές ίνες
(βαμβακερά, λινά κ.λπ.).
Για το μαλάκωμα
βαμβακερών ρούχων. Ελάχ.
80% φυσικές ίνες
(βαμβακερά, λινά κ.λπ.).
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Όλες οι πληροφορίες που
παρέχονται για την επιλογή
του επιπέδου ατμού και του
αντίστοιχου φορτίου είναι
μόνο προτάσεις. Σε
ορισμένες περιπτώσεις, η
χρήση υψηλότερου
επιπέδου ατμού ή
μικρότερου φορτίου μπορεί
να προσφέρει καλύτερα
αποτελέσματα. Το
πρόγραμμα
Φρεσκάρισμα είναι ένα ήπιο
πρόγραμμα ατμού για μη
πλενόμενα υφάσματα.
Οποιαδήποτε
παραμόρφωση του
σχήματος ενός ρούχου που
μπορεί να συμβεί σε
ορισμένες περιπτώσεις,
μπορεί να διορθωθεί με το
σιδέρωμα.
Οι ακριβείς χρόνοι
προγραμμάτων εμφανίζονται
στην οθόνη αφού η συσκευή
εκτελέσει την αναγνώριση
υγρού/στεγνού.
13
Με δεδομένη τη μεγάλη
ποικιλία διαφορετικών
βαθμών υφασμάτων και
ιδιοτήτων που μπορούν να
κατασκευαστούν σήμερα
χρησιμοποιώντας
διαφορετικές μηχανικές και
χημικές διαδικασίες,
συνιστούμε τη λειτουργία
των πρώτων προγραμμάτων
ατμού σε χαμηλά επίπεδα
ατμού και με μικρό αριθμό
ρούχων τα οποία είναι όσο
το δυνατόν παρόμοια.
Αργότερα, μπορείτε να
αρχίσετε να μεταβάλλετε
προσεκτικά τις συνθήκες των
προγραμμάτων ατμού για να
μάθετε από την εμπειρία
πώς να επιτυγχάνετε τα
καλύτερα αποτελέσματα από
τον όγκο των ρούχων που
φορτώνετε, την ποιότητα των
υφασμάτων και των πιο
κατάλληλων επιπέδων ατμού
και προγραμμάτων ατμού.
Ανατρέξτε επίσης στο
φυλλάδιο Οδηγός
Υφασμάτων που παρέχεται.
6. ΕΠΙΛΟΓΕΣ
6.1 Χρόνος
Αυτή η επιλογή ισχύει μόνο για το
πρόγραμμα Χρόνος Στεγνώματος.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διάρκεια του
προγράμματος, από 10 λεπτά έως και 2
ώρες. Η ρύθμιση της διάρκειας εξαρτάται
από την ποσότητα των ρούχων στη
συσκευή.
Συνιστάται η επιλογή
σύντομης διάρκειας για
μικρές ποσότητες ρούχων ή
για ένα μόνο ρούχο.
επανειλημμένα για να αυξήσετε τη
διάρκεια του προγράμματος.
6.3 Προστασία κατά του
τσαλακώματος
Παρατείνει κατά 60 λεπτά τη φάση
προστασίας από το τσαλάκωμα (30
λεπτών) στο τέλος του κύκλου
στεγνώματος. Αυτή η λειτουργία
αποτρέπει το τσαλάκωμα των ρούχων.
Κατά τη φάση προστασίας από το
τσαλάκωμα, μπορείτε να αφαιρέσετε
ρούχα.
6.2 Μάλλινα
6.4 Επίπεδο ατμού
Αυτή η επιλογή ισχύει μόνο για το
πρόγραμμα για τα Μάλλινα. Για καλύτερο
στέγνωμα των ρούχων, πιέστε την
Αυτή η επιλογή ισχύει μόνο για τα
προγράμματα ατμού. Για επίτευξη
καλύτερων αποτελεσμάτων, απαιτούνται
διαφορετικά επίπεδα ατμού για
διαφορετικούς όγκους ρούχων.
επιφάνεια αφής Μάλλινα
14
www.electrolux.com
Χρησιμοποιήστε την επιφάνεια αφής του
επιπέδου ατμού για να ρυθμίσετε το
απαιτούμενο επίπεδο ατμού:
ΜΕΣ. ή
ΕΛΑΧ. ,
ΜΕΓ.
6.5 Αναστροφή Κάδου
Για πιο ελαφρύ στέγνωμα ευαίσθητων
υφασμάτων που δεν είναι ανθεκτικά στις
υψηλές θερμοκρασίες (π.χ. ακρυλικό,
βισκόζη). Αυτή η λειτουργία συμβάλλει
επίσης στη μείωση του τσαλακώματος
των ρούχων. Για υφάσματα με το
σύμβολο
στην ετικέτα του υφάσματος.
6.6 Βαθμός Στεγνώματος
Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για
καλύτερο στέγνωμα των ρούχων.
Υπάρχουν 4 δυνατές επιλογές:
•
•
Στεγνά για Ντουλάπι+ (μόνο για
βαμβακερά)
Στεγνά για Ντουλάπι
•
Στεγνά για Σιδέρωμα
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη
διαμόρφωση του προγράμματος και των
επιλογών και να την αποθηκεύσετε στη
μνήμη της συσκευής.
Για να αποθηκευτεί στη μνήμη
μια διαμόρφωση:
1. Ρυθμίστε το πρόγραμμα και τις
διαθέσιμες επιλογές.
2. Αγγίξτε το MyFavourite για μερικά
δευτερόλεπτα.
Το ηχητικό σήμα και το μήνυμα στην
οθόνη επιβεβαιώνουν ότι η διαμόρφωση
έχει αποθηκευτεί στη μνήμη.
Για να ενεργοποιήσετε μια
διαμόρφωση που έχει
αποθηκευτεί στη μνήμη:
Επιπλέον Στέγνωμα
•
6.7 MyFavourite
1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Αγγίξτε το MyFavourite.
6.8 Πίνακας επιλογών
Προγράμματα1)
Βαμβακερά
■
Μικτά
■
Συνθετικά
■
Εύκολο
Σιδέρωμα
■
Ταχύ
■
Χρόνος
Στεγνώματος
Μάλλινα
Μεταξωτά
Πάπλωμα
■
■
■
■
■
■
■
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
15
Προγράμματα1)
Αθλητικά ρούχα
■
Τζήν
■
Ατμός
Φρεσκάρισμα
■
■
Ατμός Συνθετικά
■
■
Ατμός Βαμβακερά
■
■
1) Μαζί με το πρόγραμμα μπορείτε να ορίσετε 1 ή περισσότερες επιλογές. Για να τις
ενεργοποιήσετε ή να τις απενεργοποιήσετε, πιέστε τη σχετική επιφάνεια αφής.
7. ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
A
J
B
I
C
D
E
H
G
F
A) Χρόνος Επιφάνεια αφής
B) Καθυστέρηση έναρξης Επιφάνεια
αφής
C) Προστασία κατά του τσαλακώματος
Επιφάνεια αφής
D) Μάλλινα Επιφάνεια αφής
E) Έναρξη/Παύση Επιφάνεια αφής
F) Επιφάνεια αφής αύξησης επιπέδου
ατμού
G) Επιφάνεια αφής μείωσης επιπέδου
ατμού
H) MyFavourite Επιφάνεια αφής
I) Αναστροφή Κάδου Επιφάνεια αφής
J) Βαθμός Στεγνώματος Επιφάνεια
αφής
7.1 Λειτουργία κλειδώματος
ασφαλείας για παιδιά
Η επιλογή αυτή αποτρέπει τα παιδιά από
το να παίζουν με τη συσκευή όταν
βρίσκεται σε λειτουργία κάποιο
πρόγραμμα. Ο διακόπτης επιλογής
προγράμματος και οι επιφάνειες αφής
κλειδώνουν.
Μόνο το κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης δεν είναι κλειδωμένο.
Ενεργοποίηση της επιλογής
κλειδώματος ασφαλείας για
παιδιά:
1. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης για να
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Περιμένετε για περίπου 8
δευτερόλεπτα.
3. Πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα
τις επιφάνειες αφής (A) και (D). Η
ένδειξη κλειδώματος ασφαλείας για
παιδιά ανάβει.
Η ένδειξη κλειδώματος ασφαλείας για
παιδιά ανάβει.
Μπορείτε να
απενεργοποιήσετε την
επιλογή κλειδώματος
ασφαλείας για παιδιά, ενώ
βρίσκεται σε λειτουργία
κάποιο πρόγραμμα. Πιέστε
παρατεταμένα τις ίδιες
επιφάνειες αφής, μέχρι να
σβήσει η ένδειξη
κλειδώματος ασφαλείας για
παιδιά.
16
www.electrolux.com
7.2 Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση βομβητή
Εάν έχει εγκατασταθεί το σετ
αποστράγγισης (προαιρετικό
εξάρτημα), η συσκευή
αποστραγγίζει αυτόματα το
νερό του δοχείου νερού. Σε
αυτή την περίπτωση,
συνιστούμε να
απενεργοποιήσετε την
ένδειξη του δοχείου νερού.
Ανατρέξτε στις πληροφορίες
που παρέχονται για τα
διαθέσιμα εξαρτήματα.
Για να απενεργοποιήσετε ή να
ενεργοποιήσετε τα ηχητικά σήματα,
πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα τις
επιφάνειες αφής (B )και (C) για 2
δευτερόλεπτα.
7.3 Ρύθμιση του βαθμού
υγρασίας που παραμένει στα
ρούχα
Για να αλλάξετε το προκαθορισμένο
επίπεδο της υγρασίας που παραμένει
στα ρούχα:
1. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης για να
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Περιμένετε για περίπου 8
δευτερόλεπτα.
3. Πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα
τα κουμπιά (A) και (B).
Μια από τις παρακάτω ενδείξεις ανάβει:
•
μέγιστο στεγνό φορτίο
•
πιο στεγνό φορτίο
Απενεργοποίηση της ένδειξης
του δοχείου νερού:
1. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης για να
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Περιμένετε για περίπου 8
δευτερόλεπτα.
3. Πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα
τις επιφάνειες αφής (J) και (I).
Η οθόνη εμφανίζει μια από αυτές τις 2
διαμορφώσεις:
•
•
τυπικό στεγνό φορτίο
4. Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί (E)
μέχρι να ανάψει η ένδειξη του
σωστού επιπέδου.
5. Για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση,
πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα
τα κουμπιά (A) και (B) για περίπου 2
δευτερόλεπτα.
Η ένδειξη
είναι
απενεργοποιημένη και η ένδειξη
είναι ενεργοποιημένη.
Η ένδειξη του δοχείου νερού είναι
απενεργοποιημένη. Μετά από
περίπου 4 δευτερόλεπτα, οι 2
ενδείξεις σβήνουν.
•
7.4 Η ένδειξη του δοχείου νερού
Βάσει προεπιλογής, η ένδειξη του
δοχείου νερού είναι ενεργοποιημένη.
Ανάβει κατά την ολοκλήρωση του
προγράμματος ή όταν απαιτείται
άδειασμα του δοχείου νερού.
και
είναι
Οι ενδείξεις
ενεργοποιημένες.
Η ένδειξη του δοχείου νερού είναι
ενεργοποιημένη. Μετά από
περίπου 4 δευτερόλεπτα, οι 2
ενδείξεις σβήνουν.
8. ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για
πρώτη φορά, προβείτε στις ακόλουθες
ενέργειες:
•
•
Καθαρίστε τον κάδο του στεγνωτηρίου
με ένα υγρό πανί.
Ξεκινήστε ένα σύντομο πρόγραμμα
(π.χ. 30 λεπτών) με υγρά ρούχα.
•
Γεμίστε το δοχείο νερού ατμού προτού
χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα
ατμού για πρώτη φορά (ανατρέξτε στο
κεφάλαιο «Φροντίδα και καθάρισμα —
Πλήρωση του δοχείου νερού ατμού»).
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
17
Στην αρχή του κύκλου
στεγνώματος (3-5 λεπτά)
ενδέχεται να υπάρξει ένα
ελαφρά υψηλότερο επίπεδο
ήχου. Οφείλεται στην
εκκίνηση του συμπιεστή, κάτι
που είναι φυσιολογικό για
συσκευές που
χρησιμοποιούν ισχύ
συμπιεστή, όπως: ψυγεία,
καταψύκτες.
9. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ
9.1 Έναρξη προγράμματος
χωρίς καθυστέρηση έναρξης
9.2 Έναρξη του προγράμματος
με καθυστέρηση έναρξης
1. Προετοιμάστε τα ρούχα και
τοποθετήστε τα στη συσκευή.
1. Ρυθμίστε το σωστό πρόγραμμα και
τις επιλογές ανάλογα με τον τύπο του
φορτίου.
2. Πιέστε το κουμπί καθυστέρησης
έναρξης επανειλημμένα μέχρι να
εμφανιστεί στην οθόνη ο χρόνος
καθυστέρησης που θέλετε να
ρυθμίσετε.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Βεβαιωθείτε ότι κατά το
κλείσιμο της πόρτας, τα
ρούχα δεν πιάνονται
ανάμεσα στην πόρτα της
συσκευής και το
στεγανοποιητικό
λάστιχο.
2. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης για να
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
3. Ρυθμίστε το σωστό πρόγραμμα και
τις επιλογές ανάλογα με τον τύπο του
φορτίου.
Στην οθόνη εμφανίζεται η διάρκεια του
προγράμματος.
Ο χρόνος στεγνώματος που
εμφανίζεται βασίζεται σε
φορτίο 5 kg για
προγράμματα βαμβακερών
και τζην. Για τα υπόλοιπα
προγράμματα, ο χρόνος
στεγνώματος εξαρτάται από
τα συνιστώμενα φορτία. Ο
χρόνος στεγνώματος στα
προγράμματα βαμβακερών
και τζην με φορτίο άνω των 5
kg είναι μεγαλύτερος.
4. Πιέστε την επιφάνεια αφής Έναρξη/
Παύση.
Το πρόγραμμα ξεκινά.
Μπορείτε να ρυθμίσετε
την καθυστέρηση
έναρξης ενός
προγράμματος από 30
λεπτά έως και 20 ώρες.
3. Πιέστε την επιφάνεια αφής Έναρξη/
Παύση.
Στην οθόνη εμφανίζεται η αντίστροφη
μέτρηση της καθυστέρησης έναρξης.
Μόλις ολοκληρωθεί η αντίστροφη
μέτρηση, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει.
9.3 Αλλαγή προγράμματος
1. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης για να
απενεργοποιήσετε τη συσκευή
2. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης για να
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
3. Επιλέξτε το πρόγραμμα.
9.4 Στο τέλος του
προγράμματος
Όταν το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί:
•
Τίθεται σε λειτουργία ένα
διακοπτόμενο ηχητικό σήμα.
18
www.electrolux.com
•
Η ένδειξη
αναβοσβήνει.
αναβοσβήνει.
Η ένδειξη
Η ένδειξη Έναρξη/Παύση είναι
αναμμένη.
Η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί με τη
φάση προστασίας από το τσαλάκωμα για
περίπου 30 λεπτά ακόμα.
4. Κλείστε την πόρτα της συσκευής.
Κατά την ολοκλήρωση ενός
προγράμματος, πρέπει
πάντα να καθαρίζετε το
φίλτρο και να αδειάζετε το
δοχείο νερού.
•
•
Η φάση προστασίας από το τσαλάκωμα
αφαιρεί τις ζάρες από τα ρούχα.
Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ρούχα πριν
ολοκληρωθεί η φάση προστασίας από το
τσαλάκωμα. Για καλύτερα αποτελέσματα,
συνιστούμε να αφαιρείτε τα ρούχα όταν η
φάση έχει σχεδόν ή πλήρως
ολοκληρωθεί.
Όταν ολοκληρωθεί η φάση προστασίας
από το τσαλάκωμα:
•
ανάβει αλλά δεν
Η ένδειξη
αναβοσβήνει.
•
Η ένδειξη
ανάβει αλλά δεν
αναβοσβήνει.
Η ένδειξη Έναρξη/Παύση σβήνει.
•
1. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης για να
απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
3. Αφαιρέστε τα ρούχα.
Για να διατηρηθεί η
επίδραση της
επεξεργασίας με ατμό, τα
ρούχα πρέπει να
αφαιρεθούν ένα ένα κατά
τη φάση προστασίας
από το τσαλάκωμα και
να κρεμαστούν αμέσως
σε κρεμάστρα για να
στεγνώσουν (για
τουλάχιστον 5-15 λεπτά,
ανάλογα με το ύφασμα
και το επιλεγμένο
επίπεδο ατμού).
Κουμπώστε τα κουμπιά
και δώστε σχήμα στο
ρούχο, προσέχοντας
ιδιαίτερα τις μανσέτες και
τις ραφές.
9.5 Λειτουργία αυτόματης
απενεργοποίησης
Για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας,
αυτή η λειτουργία απενεργοποιεί
αυτόματα τη συσκευή:
•
•
Μετά από 5 λεπτά, εάν δεν ξεκινήσετε
το πρόγραμμα.
5 λεπτά μετά την ολοκλήρωση του
προγράμματος.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
19
10. ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ
10.1 Προετοιμασία των ρούχων
•
•
Κλείνετε τα φερμουάρ.
Κουμπώνετε τα κλιπ από τις
παπλωματοθήκες.
• Μην αφήνετε λυτές ζώνες ή κορδέλες
(π.χ. από ποδιές). Δένετέ τις πριν από
την έναρξη ενός προγράμματος.
• Αφαιρείτε όλα τα αντικείμενα από τις
τσέπες.
• Εάν κάποιο είδος διαθέτει εσωτερική
βαμβακερή επένδυση, γυρίστε το
μέσα έξω. Βεβαιωθείτε ότι η
βαμβακερή επένδυση βρίσκεται πάντα
εξωτερικά
• Συνιστούμε να επιλέγετε το σωστό
πρόγραμμα που αντιστοιχεί στον τύπο
υφασμάτων που βρίσκονται στη
συσκευή.
• Μην τοποθετείτε σκούρα υφάσματα
μαζί με ανοιχτόχρωμα υφάσματα στη
συσκευή. Από τα σκουρόχρωμα
μπορεί να υπάρξει μεταφορά
χρωμάτων.
• Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο
πρόγραμμα για να μη μαζέψουν τα
βαμβακερά ζέρσεϊ και τα πλεκτά.
• Βεβαιωθείτε ότι το βάρος των ρούχων
δεν υπερβαίνει το μέγιστο
αναγραφόμενο στον πίνακα
προγραμμάτων.
• Στεγνώνετε μόνο ρούχα που είναι
κατάλληλα για στεγνωτήριο. Ανατρέξτε
στην ετικέτα κάθε είδους.
Ειδικές σημειώσεις σχετικά με το
σύστημα Ατμού
• Τα παρακάτω υφάσματα δεν μπορούν
να υποστούν επεξεργασία
Ετικέτα
υφάσματος
•
•
•
•
•
χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα
ατμού: μάλλινα πλεκτά, δέρμα,
υφάσματα με μεγάλα μεταλλικά,
ξύλινα ή πλαστικά εξαρτήματα,
υφάσματα με μεταλλικά μέρη που
σκουριάζουν, νιτσεράδες ή ρούχα από
κερωμένο βαμβάκι.
Για να μαλακώσετε και να φρεσκάρετε
ρούχα με ένα πρόγραμμα ατμού,
ξεχωρίστε τα ρούχα κατά μέγεθος,
βάρος, υλικό και χρώμα. Μαλακώνετε
μαζί μόνο υφάσματα τα οποία είναι
παρόμοια σε ό,τι αφορά το μέγεθος,
το βάρος, το υλικό και το χρώμα.
Μη στεγνώνετε καινούργια
χρωματιστά υφάσματα μαζί με
ανοιχτόχρωμα ρούχα. Τα χρώματα
μπορεί να ξεθωριάσουν (ελέγξτε την
αντοχή των χρωμάτων όταν τα
υφάσματα είναι υγρά σε ένα σημείο
που δεν θα φαίνεται).
Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα για
στεγνό καθάρισμα σε συνδυασμό με
προγράμματα ατμού.
Πριν επεξεργαστείτε ρούχα με ένα
πρόγραμμα για σιδέρωμα, αφαιρέστε
τους λεκέδες με πλύσιμο ή
χρησιμοποιώντας τοπικά αφαιρετικό
λεκέδων.
Γυρνάτε τα ρούχα με υφάσματα
διπλής στρώσης μέσα έξω (π.χ. σε
μπουφάν με βαμβακερή επένδυση, η
βαμβακερή στρώση πρέπει να είναι
απ' έξω). Έτσι τα υφάσματα αυτά θα
στεγνώσουν καλύτερα.
Περιγραφή
Ρούχα κατάλληλα για στεγνωτήριο.
Ρούχα κατάλληλα για στεγνωτήριο, ανθεκτικά σε υψηλότερη
θερμοκρασία στεγνώματος.
Ρούχα κατάλληλα για στεγνωτήριο αλλά μόνο με χαμηλή
θερμοκρασία στεγνώματος.
Ρούχα μη κατάλληλα για στεγνωτήριο.
20
www.electrolux.com
11. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
11.1 Πλήρωση του δοχείου νερού ατμού
1.
2.
3.
4.
ER
FILT
5.
6.
MAX
MED
MIN
7.
FILT
ER
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Προτού εισαγάγετε το δοχείο,
ελέγξτε προσεκτικά ότι το
καπάκι ελέγχου είναι εντελώς
κλειστό.
Η πλήρωση του δοχείου
νερού ατμού πρέπει να γίνει
στην πρώτη χρήση.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Γεμίστε το δοχείο νερού
ατμού μόνο με αποσταγμένο
ή απιονισμένο νερό. Μη
χρησιμοποιείτε νερό βρύσης
ή πρόσθετα! Μπορείτε
επίσης να χρησιμοποιήσετε
το συμπυκνωμένο νερό από
το δοχείο, αρκεί να το
φιλτράρετε πρώτα
(χρησιμοποιήστε το
παρεχόμενο δοχείο με το
τοποθετημένο φίλτρο).
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μην πίνετε το παρεχόμενο
αποσταγμένο νερό και μην
προετοιμάζετε φαγητό με
αυτό. Μπορεί να προκαλέσει
προβλήματα υγείας στον
άνθρωπο και στα κατοικίδια
ζώα.
«Φροντίδα και καθάρισμα — Πλήρωση
του δοχείου νερού ατμού»).
11.2 Πλήρωση του δοχείου
νερού ατμού
Κατά τη διάρκεια της κανονικής
διαδικασίας στεγνώματος το δοχείο
11.3 Άδειασμα του δοχείου νερού ατμού
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5.
6.
2
1
7.
21
ατμού θα γεμίζει πάλι αυτόματα. Ελέγξτε
το επίπεδο νερού μέσα στο δοχείο ατμού
πριν από τη χρήση του κύκλου ατμού. Αν
είναι άδειο, γεμίστε το δοχείο νερού
ατμού (ανατρέξτε στο κεφάλαιο
www.electrolux.com
Αδειάστε το δοχείο νερού
ατμού, αν το στεγνωτήριο
δεν θα χρησιμοποιηθεί για
μεγάλο χρονικό διάστημα.
11.4 Καθάρισμα του φίλτρου ανακυκλοφορίας νερού
1.
2.
3.
4.
FILTER
ER
FILT
6.
5. 1)
IL
T
E
R
FILTER
F
22
7.
8.
ER
FILT
1) εάν χρειάζεται, καθαρίστε το φίλτρο με ζεστό νερό.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αφαιρείτε και καθαρίζετε
κάθε 4 μήνες το φίλτρο
ανακυκλοφορίας νερού ή εάν
το στεγνωτήριο δεν θα
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο
χρονικό διάστημα.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
11.5 Καθάρισμα του φίλτρου
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Εάν χρειάζεται, καθαρίστε το φίλτρο με ζεστό νερό βρύσης, χρησιμοποιώντας μια
βούρτσα ή/και ηλεκτρική σκούπα.
11.6 Άδειασμα του δοχείου νερού
1.
2.
3.
4.
23
24
www.electrolux.com
Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το νερό του
δοχείου νερού ως
αποσταγμένο νερό (π.χ. για
ατμοσίδερο). Πριν
αξιοποιήσετε το νερό,
αφαιρέστε τυχόν
υπολείμματα ρύπων
φιλτράροντάς το.
11.7 Καθάρισμα του συμπυκνωτή
1.
2.
3.
4.
1
2
1
5.
2
6.
2
1
8.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
11.8 Καθάρισμα του κάδου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Αποσυνδέστε τη συσκευή
από το ρεύμα πριν από τον
καθαρισμό.
Χρησιμοποιήστε ένα κοινό ουδέτερο
απορρυπαντικό για να καθαρίσετε την
εσωτερική επιφάνεια και τα πλαϊνά
τοιχώματα του κάδου. Σκουπίστε τις
επιφάνειες με ένα μαλακό πανί.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μη χρησιμοποιείτε υλικά
που χαράζουν ή
ατσαλόσυρμα για τον
καθαρισμό του κάδου.
11.9 Καθάρισμα του
χειριστηρίου και του
περιβλήματος της συσκευής
25
χειριστήριο και το περίβλημα της
συσκευής.
Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για τον
καθαρισμό. Σκουπίστε τις επιφάνειες με
ένα μαλακό πανί.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μη χρησιμοποιείτε
καθαριστικά επίπλων ή
προϊόντα που μπορούν να
προκαλέσουν διάβρωση για
τον καθαρισμό της
συσκευής.
11.10 Καθάρισμα των σχισμών
αερισμού
Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα για
να αφαιρέσετε τα χνούδια από τις
σχισμές αερισμού.
Χρησιμοποιήστε ένα κοινό ουδέτερο
απορρυπαντικό για να καθαρίσετε το
12. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Πρόβλημα
Πιθανή αντιμετώπιση
Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη
συσκευή.
Βεβαιωθείτε ότι το φις τροφοδοσίας έχει
συνδεθεί στην πρίζα.
Ελέγξτε την ασφάλεια στον πίνακα
ασφαλειών (οικιακή εγκατάσταση).
Το πρόγραμμα δεν ξεκινά.
Πιέστε το κουμπί Έναρξη/Παύση.
Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα της συσκευής
είναι κλειστή.
Το πρόγραμμα ατμού δεν ξεκινά. Η
ένδειξη του δοχείου νερού ατμού ανάβει.
Γεμίστε το δοχείο νερού.
Μετά από ένα πρόγραμμα ατμού, τα
ρούχα δεν είναι αρκετά απαλά.
Προσέξτε τη σύνθεση του υφάσματος.
Ρυθμίστε υψηλότερα το επίπεδο ατμού.
Φορτώστε τη συσκευή με λιγότερα ρούχα
ή μόνο με παρόμοια.
Αφαιρέστε γρήγορα τα ρούχα ένα ένα
από τη συσκευή όσο το δυνατό
συντομότερα μετά την έναρξη της φάσης
προστασίας από το τσαλάκωμα.
26
www.electrolux.com
Πρόβλημα
Πιθανή αντιμετώπιση
Κρεμάστε τα ρούχα σε κρεμάστρες,
κουμπώστε τα κουμπιά και δώστε σχήμα
στα ρούχα.
Δώστε ξανά σχήμα σε ρούχα με
πολλαπλές στρώσεις σιδερώνοντάς τα
αφού αφαιρεθούν από τη συσκευή.
Η πόρτα της συσκευής δεν κλείνει.
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι σωστά
εγκατεστημένο.
Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα δεν πιάνονται
ανάμεσα στην πόρτα της συσκευής και το
στεγανοποιητικό λάστιχο.
Η συσκευή σταματά κατά τη λειτουργία.
Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού είναι
άδειο. Πιέστε την επιφάνεια αφής Έναρξη/
Παύση για να ξεκινήσει το πρόγραμμα
ξανά.
Η οθόνη εμφανίζει μεγάλη διάρκεια του
προγράμματος. 1)
Βεβαιωθείτε ότι το βάρος των ρούχων
είναι συμβατό με τη διάρκεια του
προγράμματος.
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι καθαρό.
Τα ρούχα είναι πολύ υγρά. Στύψτε τα
ρούχα ξανά στο πλυντήριο ρούχων.
Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία
περιβάλλοντος δεν είναι πολύ υψηλή.
Η οθόνη εμφανίζει σύντομη διάρκεια του
προγράμματος.
Επιλέξτε το πρόγραμμα Χρόνος
Στεγνώματος ή Επιπλέον Στέγνωμα.
Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη Err.
Εάν θέλετε να ρυθμίσετε ένα νέο
πρόγραμμα, απενεργοποιήστε και
ενεργοποιήστε τη συσκευή.
Βεβαιωθείτε ότι οι επιλογές είναι συμβατές
με το πρόγραμμα.
Η οθόνη εμφανίζει μια ένδειξη (π.χ. E51).
Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη
συσκευή. Ξεκινήστε ένα νέο πρόγραμμα.
Εάν το πρόβλημα εμφανιστεί ξανά,
επικοινωνήστε με το Σέρβις.
1) Μετά από 5 ώρες κατά μέγιστο, το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αυτόματα
Εάν τα αποτελέσματα του
στεγνώματος δεν είναι ικανοποιητικά
•
•
•
Το επιλεγμένο πρόγραμμα ήταν
εσφαλμένο.
Είναι φραγμένο το φίλτρο.
Είναι φραγμένος ο συμπυκνωτής.
•
•
•
•
Υπήρχαν πάρα πολλά ρούχα στη
συσκευή.
Είναι βρόμικος ο κάδος.
Λανθασμένη ρύθμιση του αισθητήρα
αγωγιμότητας.
Είναι φραγμένες οι σχισμές αερισμού.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
13. ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
Ύψος x Πλάτος x Βάθος
850 x 600 x 600 mm (μέγιστο 640 mm)
Μέγιστο βάθος με την πόρτα της
συσκευής ανοιχτή
1090 mm
Μέγιστο πλάτος με την πόρτα της
συσκευής ανοιχτή
950 mm
Ρυθμιζόμενο ύψος
850 mm (+ 15 mm - ρύθμιση ποδιών)
Χωρητικότητα κάδου
118 l
Μέγιστος όγκος φορτίου
9 kg
Τάση
230 V
Συχνότητα
50 Hz
Απαιτούμενη ασφάλεια
10 A
Συνολική ισχύς
1650 W
Τάξη ενεργειακής απόδοσης
A++
Κατανάλωση ενέργειας1)
2,28 kWh
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας2)
259 kWh
Απορρόφηση ισχύος σε κατάσταση
παραμονής εν ενεργεία
0,50 W
Απορρόφηση ισχύος σε κατάσταση
απενεργοποίησης
0,50 W
Χρήση
Οικιακή
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία
περιβάλλοντος
+5 °C έως +35 °C
Επίπεδο προστασίας κατά της εισόδου
στερεών σωματιδίων και υγρασίας που
βεβαιώνεται από το προστατευτικό
κάλυμμα, εκτός όπου ο εξοπλισμός
χαμηλής τάσης δεν έχει προστασία κατά
της υγρασίας
IPX4
Αυτό το προϊόν περιέχει φθοριούχο αέριο ερμητικά σφραγισμένο.
Ονομασία αερίου
R407c
Βάρος
520 g
27
28
www.electrolux.com
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη
(GWP)
1774
1) Βάσει του προτύπου EN 61121. 9kg βαμβακερών με φυγοκέντρηση στις 1.000 στροφές/
λεπτό.
2) Κατανάλωση ενέργειας ανά έτος σε kWh, με βάση τους 160 κύκλους στεγνώματος στο
τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά με πλήρες και μερικό φορτίο και την κατανάλωση των
λειτουργιών χαμηλής ισχύος. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο θα εξαρτηθεί
από τον τρόπο χρήσης της συσκευής (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 392/2012 της ΕΕ).
13.1 Στοιχεία Κατανάλωσης
Χρόνος
στεγνώματο
ς
Κατανάλ
ωση
ενέργειας
Στεγνά για Ντουλάπι 1.400 στροφές/λεπτό / 50%
175 λεπτά
2,00 kWh
1.000 στροφές/λεπτό / 60%
200 λεπτά
2,28 kWh
Στεγνά για Σιδέρωμα 1.400 στροφές/λεπτό / 50%
121 λεπτά
1,31 kWh
1.000 στροφές/λεπτό / 60%
138 λεπτά
1,49 kWh
56 λεπτά
0,54 kWh
64 λεπτά
0,61 kWh
Πρόγραμμα
Στύψιμο στις / υπολειπόμενη
υγρασία
Βαμβακερά 9 kg
Συνθετικά 3,5 kg
Στεγνά για Ντουλάπι 1.200 στροφές/λεπτό / 40%
800 στροφές/λεπτό / 50%
14. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
Μην απορρίπτετε με τα οικιακά
απορρίμματα συσκευές που φέρουν το
σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην
τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή
επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.
ROMÂNA
29
CUPRINS
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA............................................................... 30
2. INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA...........................................................32
3. DESCRIEREA PRODUSULUI..........................................................................34
4. PANOU DE COMANDĂ....................................................................................35
5. TABELUL CU PROGRAME..............................................................................36
6. OPŢIUNI........................................................................................................... 39
7. SETĂRI.............................................................................................................41
8. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE......................................................................42
9. UTILIZAREA ZILNICĂ...................................................................................... 42
10. INFORMAŢII ŞI SFATURI.............................................................................. 44
11. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA........................................................................ 45
12. DEPANARE.................................................................................................... 50
13. DATE TEHNICE............................................................................................. 51
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs
care include decenii de experienţă profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a
fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizaţi să
aveţi întotdeauna aceleaşi rezultate extraordinare.
Bine aţi venit la Electrolux.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la
rezolvarea unor probleme apărute şi informaţii despre service:
www.electrolux.com
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.registerelectrolux.com
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul
dvs.:
www.electrolux.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Utilizaţi doar piese de schimb originale.
Atunci când contactaţi centrul autorizat de service, asiguraţi-vă că aveţi
disponibile următoarele informaţii: Model, PNC, Număr de serie.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa
Informaţii generale şi recomandări
Informaţii privind mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
30
1.
www.electrolux.com
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil dacă instalarea şi utilizarea incorectă a
aparatului provoacă vătămări şi daune. Păstraţi
întotdeauna instrucţiunile împreună cu aparatul pentru
consultare ulterioară.
- Citiţi instrucţiunile furnizate.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
AVERTIZARE!
Pericol de sufocare, vătămare sau invaliditate
permanentă.
•
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai
mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără
cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau
după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile
necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le
permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi
permanent.
Nu lăsaţi ambalajul produsului la îndemâna copiilor.
Nu lăsaţi detergenţii la îndemâna copiilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de uşa
aparatului când aceasta este deschisă.
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru
copii, vă recomandăm să-l activaţi.
Curăţarea şi întreţinerea curentă nu trebuie efectuate
de copii nesupravegheaţi.
1.2 Aspecte generale privind siguranţa
•
Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
ROMÂNA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
31
Dacă uscătorul este pus deasupra unei maşini de
spălat rufe, folosiţi setul de stivuire. Setul de stivuire,
disponibil la furnizorul autorizat, poate fi utilizat doar
cu aparatul specificat în instrucţiunile furnizate
împreună cu accesoriul. Înainte de instalare citiţi cu
atenţie instrucţiunile (consultaţi broşura de instalare).
Aparatul poate fi montat independent sau sub blatul
de bucătărie cu spaţiu liber adecvat (consultaţi
broşura de instalare).
Nu instalaţi aparatul după o uşă care poate fi încuiată,
o uşă culisabilă sau o uşă cu balamale în partea
opusă, care împiedică deschiderea completă a uşii
aparatului.
Fantele de aerisire din bază (dacă este cazul) nu
trebuie să fie blocate de covoare.
Introduceţi ştecherul în priză numai după încheierea
procedurii de instalare. Asiguraţi accesul la priză după
instalare.
Asiguraţi-vă că există o bună aerisire în camera de
instalare pentru a evita întoarcerea în cameră a
debitului de gaze de la aparatele care folosesc alţi
combustibili, inclusiv flacără deschisă.
Aerul evacuat nu trebuie direcţionat spre un coş care
este utilizat pentru evacuarea fumului de la aparate
care ard gaz sau alţi combustibili. (dacă este cazul)
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
trebuie înlocuit de producător, de centrul autorizat de
service al acestuia sau de persoane cu o calificare
similară pentru a se evita orice pericol.
Respectaţi volumul maxim de încărcare de 9 kg
(consultaţi capitolul „Tabelul de programe”).
Nu utilizaţi aparatul dacă s-au utilizat produse chimice
la curăţare.
Îndepărtaţi scamele care s-au adunat în jurul
aparatului.
Nu utilizaţi aparatul fără un filtru. Curăţaţi filtrul de
scame înainte sau după fiecare utilizare.
32
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Nu uscaţi articole nespălate.
Articolele pătate cu substanţe precum: ulei de gătit,
acetonă, alcool, benzină, kerosen, substanţe de scos
petele, terebentină, ceară şi substanţe de înlăturat
ceara trebuie spălate în apă fierbinte cu mult
detergent înainte de a fi uscate în uscător.
Articolele precum: spuma de cauciuc (spuma de
latex), căştile de baie, ţesăturile impermeabile,
articolele căptuşite cu cauciuc şi hainele sau pernele
care au pernuţe din spumă de cauciuc nu trebuie
uscate în uscător.
Balsamul pentru rufe sau produsele similare trebuie
folosite conform instrucţiunilor de utilizare.
Scoateţi toate obiectele din buzunare, cum ar fi
brichete sau chibrituri.
Nu opriţi niciodată uscătorul înainte de terminarea
ciclului de uscare, în afara cazului în care rufele sunt
scoase imediat şi întinse, astfel încât căldura să fie
disipată.
Partea finală a unui ciclu de uscare se face fără
căldură (ciclul de răcire), pentru ca articolele să
rămână la o temperatură care asigură evitarea
deteriorării articolelor.
Înainte de a efectua operaţiile de întreţinere,
dezactivaţi aparatul şi scoateţi ştecherul din priză.
2. INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA
2.1 Instalarea
•
•
•
•
•
•
•
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
Respectaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Procedaţi cu atenţie sporită atunci
când mutaţi aparatul deoarece acesta
este greu. Purtaţi întotdeauna mănuşi
de protecţie.
Nu instalaţi sau utilizaţi aparatul întrun loc în care temperatura este sub
5°C sau mai mare de 35°C.
•
•
•
Aparatul se va instala doar pe o
podea dreaptă, stabilă, rezistentă la
căldură şi curată.
Asiguraţi circulaţia aerului între aparat
şi podea.
Mutaţi întotdeauna aparatul în poziţie
verticală.
Suprafaţa din spate a aparatului
trebuie orientată spre perete.
Atunci când aparatul este amplasat în
poziţia sa permanentă, verificaţi să fie
adus la nivel cu ajutorul unei nivele cu
bulă de aer. Dacă nu este, ridicaţi sau
coborâţi picioarele acestuia până
când este perfect orizontal.
ROMÂNA
2.2 Conexiunea la reţeaua
electrică
AVERTIZARE!
Pericol de incendiu şi
electrocutare.
•
•
•
•
•
•
•
•
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Verificaţi dacă informaţiile de natură
electrică, specificate pe plăcuţa cu
datele tehnice, corespund cu cele ale
sursei de tensiune. În caz contrar,
contactaţi un electrician.
Utilizaţi întotdeauna o priză cu
protecţie (împământare) contra
electrocutării, montată corect.
Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
Nu atingeţi cablul de alimentare sau
ştecherul cu mâinile ude.
Doar pentru Regatul Unit şi Irlanda.
Aparatul are un ştecher pentru 13 A.
Dacă este necesară schimbarea
siguranţei din ştecher, folosiţi o
siguranţă tip ASTA (BS 1362) de 13
amperi.
Acest aparat este conform cu
Directivele C.E.E.
2.3 Utilizarea
AVERTIZARE!
Pericol de rănire,
electrocutare, incendiu,
arsuri sau de deteriorare a
aparatului.
•
•
•
•
•
Utilizaţi acest aparat doar într-un
mediu casnic.
Nu uscaţi articolele deteriorate care
au căptuşeli sau umpluturi.
Poate usca textile care sunt adecvate
pentru uscare într-un uscător de rufe.
Respectaţi instrucţiunile de pe
eticheta ţesăturii.
Dacă v-aţi spălat rufele cu ajutorul
unui agent de îndepărtare a petelor,
porniţi ciclul de clătire suplimentară
înainte de a porni uscătorul.
Nu consumaţi sau pregătiţi mâncarea
cu apa condensată / distilată. Poate
•
•
33
cauza probleme de sănătate
oamenilor şi animalelor de companie.
Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe uşa
deschisă.
Nu uscaţi în uscător haine din care
apa curge.
AVERTIZARE!
Umpleţi rezervorul cu apă
pentru tratamentul cu abur
doar cu apă distilată. Nu
utilizaţi apă de la robinet sau
alţi aditivi! Aparatul se poate
deteriora.
•
•
•
•
Poate fi folosită şi apa condensată de
la colectorul de apă condensată al
acestui aparat, dacă aceasta este
filtrată mai întâi (printr-un filtru de
cafea, de exemplu).
Utilizaţi programele cu abur folosind
doar apă distilată!
După întreruperea ciclului de uscare
sau a programului cu abur, rufele şi
tamburul pot fi fierbinţi. Pericol de
arsuri! Aveţi grijă când scoateţi rufele.
Procedaţi cu atenţie atunci când
întrerupeţi programul cu abur: Nu
deschideţi uşa maşinii în timpul fazei
cu abur. Aburul fierbinte poate
produce arsuri. Afişajul prezintă un
mesaj care indică faza cu abur.
2.4 Bec interior
AVERTIZARE!
Pericol de rănire.
•
•
•
Radiaţie vizibilă a LED-ului, nu vă
uitaţi direct în fascicul.
Tipul de bec sau de lampă cu halogen
utilizat pentru acest aparat este
destinat exclusiv aparatelor
electrocasnice. Nu îl utilizaţi în alte
scopuri.
Pentru înlocuirea lămpii interioare,
contactaţi centrul autorizat de service.
2.5 Îngrijirea şi curăţarea
AVERTIZARE!
Pericol de vătămare
personală sau deteriorare a
aparatului.
•
Nu folosiţi apă pulverizată şi abur
pentru curăţarea aparatului.
34
www.electrolux.com
•
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale,
umedă. Utilizaţi numai detergenţi
neutri. Nu folosiţi produse abrazive,
bureţi abrazivi, solvenţi sau obiecte
metalice.
2.7 Gestionarea deşeurilor
după încheierea ciclului de
viaţă al aparatului
AVERTIZARE!
Pericol de vătămare sau
sufocare.
2.6 Compresorul
AVERTIZARE!
Pericol de deteriorare a
aparatului.
•
•
Compresorul şi sistemul acestuia din
uscătorul de rufe este umplut cu
agent special, care nu conţine fluorocloro-hidrocarburi. Sistemul trebuie să
rămână etanş. Deteriorarea sistemului
poate provoca o scurgere.
•
•
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
Scoateţi dispozitivul de blocare a uşii
pentru a preveni închiderea copiilor
sau a animalelor de companie în
aparat.
3. DESCRIEREA PRODUSULUI
1
2
14
3
13
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Uşa de încărcare poate fi
instalată de utilizator în
partea opusă. Aceasta poate
ajuta la introducerea şi
scoaterea rufelor sau dacă
există o limitare la instalarea
aparatului (consultaţi
broşura separată).
Recipient pentru apă
Panou de comandă
Bec interior
Uşa aparatului
Filtru principal
Buton pentru deschiderea uşii
schimbătorului de căldură
Fante pentru fluxul de aer
Picioare reglabile
Uşă schimbător de căldură
Capac pentru schimbătorul de
căldură
Buton pentru blocarea capacului
schimbătorului de căldură
Plăcuţă cu date tehnice
Indicator al nivelului apei din sistemul
de generare a aburului
Filtru pentru recircularea apei
ROMÂNA
35
4. PANOU DE COMANDĂ
1
2
3
4
5
6
13
12 11 10
1 Buton de selectare a programului
2 Afişaj
3
Timp Tasta
4
Întârziere Tasta
5
Antişifonare Tasta
6
Încărcătură de lână Tasta
9
8
7
10 MyFavourite
Tasta
11 Reversibil plus
Tasta
12 Nivel de uscare
Tasta
13 Buton
7
Start/Pauză Tasta
8 Tasta pentru creşterea nivelului de
abur
9 Tasta pentru micşorarea nivelului de
abur
Pornit/Oprit
Atingeţi tastele cu degetul în
zona cu simbolul sau cu
numele opţiunii. Nu purtaţi
mănuşi când lucraţi cu
panoul de comandă. Aveţi
grijă ca panoul de comandă
să fie întotdeauna curat şi
uscat.
4.1 Indicatoare
Indicatoare
Descriere
Faza de uscare
Faza de răcire
Faza de protecţie la şifonare
Condensator
Recipient pentru apă
Filtru
Pornire cu întârziere
36
www.electrolux.com
Indicatoare
Descriere
Blocare acces copii
Semnale acustice
Reversibil plus
Nivel de uscare
Curăţaţi filtrul de recirculare a apei
Rezervor de abur gol
Faza cu abur
Nivel abur
Durata programului
-
Durata pentru Timp de uscare
-
Durata pentru Pornirea cu întârziere
5. TABELUL CU PROGRAME
Programe
Nivel de uscare:
Bumbac
Mixt
Sintetice
Încărcătură
(max.)1) /Etichetă
produs
Tip încărcătură
Super uscat,
Us‐
cate pentru a fi puse în dulap+,
9kg/
Uscate pentru a fi puse în dulap2)3),
Uscate pentru călcat3)
Articole din bumbac şi materiale sinte‐
tice. Program la temperatură redusă.
Program delicat cu aer cald.
Nivel de uscare:
Super uscat,
cate pentru a fi puse în dulap3),
cate pentru călcat
Us‐
Us‐
3kg/
3,5kg/
ROMÂNA
Programe
Tip încărcătură
Încărcătură
(max.)1) /Etichetă
produs
Materiale cu întreţinere uşoară pentru
care este necesară doar o călcare
simplă. Rezultatele la uscare pot diferi de 1kg (sau 5
la un tip de material la altul. Scuturaţi ru‐
cămăşi)/
Călcare uşoară fele înainte să le introduceţi în aparat.
Atunci când programul este finalizaţi
scoateţi imediat articolele şi puneţi-le pe
un umeraş.
Rapid
Timp de uscare
Pentru uscarea articolelor din bumbac şi
sintetice, se foloseşte o temperatură re‐
dusă.
2kg/
Cu acest program puteţi utiliza opţiunea
Timp şi setaţi durata programului.
9kg/
Ţesături din lână. Uscarea atentă a arti‐
colelor din lână care pot fi spălate man‐
ual. Scoateţi imediat articolele la termi‐
narea programului.
Lână4)
Mătase
1kg
Pentru uscarea cu aer cald şi mişcări
uşoare a articolelor din mătase care pot
fi spălate manual.
37
2kg/
Pilotă
Pentru a usca una sau două pilote şi a
pernelor (cu umplutură din pene, puf sau 3kg/
material sintetic).
Articole sportive
Articole pentru sport, ţesături subţiri şi
uşoare, microfibre, poliester, care nu se
calcă.
2kg/
38
www.electrolux.com
Programe
Blugi
Tip încărcătură
Încărcătură
(max.)1) /Etichetă
produs
Articolele destinate timpului liber, de ex.
blugi, tricouri cu materiale cu grosimi di‐ 9kg/
ferite (de ex. la gât, manşete şi cusături).
1) Greutatea maximă se referă la articolele uscate.
2) Programul
Bumbac Uscate pentru a fi puse în dulap este „Programul standard pen‐
tru rufe din bumbac” şi este adecvat pentru uscarea rufelor din bumbac cu grad normal de
umezeală şi este cel mai eficient program în ceea ce priveşte consumul de energie pentru
uscarea rufelor ude din bumbac.
3) Doar pentru institutele de testare: Programele standard pentru testare sunt specificate
în documentul EN 61121.
4) Programul de uscare al acestei maşini de uscat rufe a fost testat şi aprobat de The Wool‐
mark Company. Ciclul este adecvat pentru a usca articole de îmbrăcăminte din lână care
sunt etichetate cu „spălare manuală”, cu condiţia ca articolele de îmbrăcăminte să fie
spălate într-un ciclu aprobat Woolmark de spălare manuală şi uscate în uscătorul de rufe,
conform cu instrucţiunile furnizate de producător. 1780SW13W.
5.1 Programele cu aburi
Programe
Împrospătare
Nivelul aburului / Încărcătură /
Cămăşi
/ 1 pereche de pantaloni/ 1
bucată
/ 1 jachetă/ 1 bucată
/ 1 costum/ 1 bucată
/ 0,2 - 0,5 kg/ 1–2 bucăţi
Sintetice
/ 0,5 - 1 kg/ 3-4 bucăţi
/ 1 - 1,5 kg/ 5-6 bucăţi
/ 0,5 - 1 kg/ 1-2 bucăţi
Bumbac
/ 1 - 2 kg/ 3-4 bucăţi
/ 2 - 3 kg/ 5-6 bucăţi
Tip încărcătură
Pentru un costum sau până
la două costume / jachete
sau perechi de pantaloni
sau haine similare. Aplicabil
şi pentru eliminarea mirosur‐
ilor. Doar pentru haine us‐
cate.
Pentru haine cu întreţinere
uşoară. Max. 20% fibre nat‐
urale (bumbac, pânză de in,
etc.).
Pentru haine din bumbac
fin. Min. 80% fibre naturale
(bumbac, pânză de in, etc.).
ROMÂNA
Toate informaţiile furnizate
pentru selectarea nivelului
de abur şi a încărcăturii
corespunzătoare constituie
doar sugestii. În unele
cazuri, utilizarea unui nivel
mai ridicat pentru abur sau a
unei încărcături mai mici
poate oferi rezultate mai
bune. Programul
Împrospătare este un
program cu abur delicat
pentru textile care nu trebuie
spălate. Orice alterare de
formă a articolelor de
îmbrăcăminte care poate să
apară în unele cazuri poate
fi remediată prin călcare.
Durata exactă a programului
apare pe afişaj după ce
maşina a efectuat
recunoaşterea ud/uscat.
39
Datorită gamei largi de tipuri
şi de proprietăţi ale
materialelor textile care sunt
produse în ziua de azi prin
folosirea unor procese
chimice şi mecanice diferite,
vă recomandăm ca mai întâi
să rulaţi câteva programe cu
abur la niveluri mai reduse
ale aburului şi cu un număr
mai mic de haine care să fie
cât mai apropiate de tipul
celor recomandate. După
aceea, puteţi începe să
variaţi atent condiţiile
programelor cu abur pentru
a învăţa din experienţă cum
să obţineţi cele mai bune
rezultate în funcţie de
volumul de haine încărcate,
de calitatea textilelor şi de
nivelurile aburului şi de
programele cu abur cele mai
indicate. Vă rugăm să
parcurgeţi şi Ghidul
textilelor ataşat.
6. OPŢIUNI
6.1 Timp
6.3 Antişifonare
Această opţiune poate fi aplicată doar la
programul Timp de uscare. Puteţi seta
durata programului, de la un minim de 10
minute la un maxim de 2 ore. Setarea
duratei depinde de cantitatea de rufe din
aparat.
Prelungeşte cu 60 de minute etapa
standard de antişifonare (30 de minute)
la sfârşitul fiecărui ciclu de uscare.
Această funcţie previne şifonarea rufelor.
Rufele pot fi scoase în timpul etapei
antişifonare.
Vă recomandăm să setaţi o
durată scurtă pentru cantităţi
mici de rufe sau pentru doar
un singur articol.
6.2 Încărcătură de lână
Această opţiune poate fi aplicată doar la
programul Lână. Pentru a avea rufele
mai uscate apăsaţi în mod repetat tasta
Încărcătură de lânăÎncărcătură de lână
pentru a mări durata programului.
6.4 Nivel abur
Această opţiune este aplicabilă pentru
programele Abur. Pentru a obţine cele
mai bune rezultate, sunt necesare
niveluri diferite de abur pentru diferite
volume de rufe.
Folosiţi tasta Nivel abur pentru a seta
nivelul necesar pentru abur:
MED sau
MIN ,
MAX .
6.5 Reversibil plus
Pentru a usca mai uşor textilele fine
sensibile la temperatură (de ex. acrilic,
40
www.electrolux.com
viscoză). Această funcţie vă ajută, de
asemenea, să reduceţi şifonarea rufelor.
Pentru a memora configuraţia:
Pentru ţesături cu simbolul
eticheta produsului.
1. Setaţi programul şi opţiunile
disponibile.
2. Atingeţi MyFavourite pentru câteva
secunde.
Sunetul emis şi mesajul de pe afişaj
confirmă memorarea configuraţiei.
pe
6.6 Nivel de uscare
Această funcţie vă ajută să uscaţi mai
bine rufele. Sunt disponibile 4 selecţii:
•
•
Super uscat
Uscate pentru a fi puse în dulap+
(doar pentru Bumbac)
•
Uscate pentru a fi puse în dulap
•
Uscate pentru călcat
Pentru a activa configuraţia
memorată:
1. Activaţi aparatul.
2. Atingeţi MyFavourite.
6.7 MyFavourite
Puteţi configura programul şi opţiunile
pentru a le memora în memoria
aparatului.
6.8 Tabelul cu opţiuni
Programe1)
Bumbac
■
Mixt
■
Sintetice
■
■
Rapid
Lână
Mătase
■
■
Călcare uşoară
Timp de uscare
■
■
■
■
■
Pilotă
Articole sportive
■
Blugi
■
Abur Îm‐
prospătare
■
■
■
■
Abur Sintetice
■
ROMÂNA
41
Programe1)
■
Abur Bumbac
■
1) Împreună cu programul puteţi seta 1 sau mai multe opţiuni. Pentru a le activa sau dezac‐
tiva, apăsaţi tasta corespunzătoare.
7. SETĂRI
A
J
B
I
C
D
E
H
A) Timp
G
7.2 Sonerie pornită/oprită
Tasta
C) Antişifonare
Tasta
D) Încărcătură de lână
Tasta
E) Start/Pauză
Tasta
F) Tasta pentru creşterea nivelului de
abur
G) Tasta pentru micşorarea nivelului de
abur
H) MyFavourite
I)
Puteţi dezactiva opţiunea de
blocare acces copii în timpul
funcţionării unui program.
Apăsaţi lung aceleaşi taste
până când indicatorul de
blocare acces copii se
stinge.
F
Tasta
B) Întârziere
Indicatorul blocare acces copii se
aprinde.
Reversibil plus
J) Nivel de uscare
Tasta
Tasta
Tasta
7.1 Funcţia Blocare acces copii
Această opţiune previne joaca copiilor cu
aparatul în timpul funcţionării unui
program. Butonul programului şi tastele
sunt blocate.
Doar butonul de pornit/oprit este
deblocat.
Activarea opţiunii de blocare
acces copii:
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
activa aparatul.
2. Aşteptaţi circa 8 secunde.
3. Apăsaţi şi menţineţi apăsate simultan
tastele (A) şi (D). Indicatorul blocare
acces copii se aprinde.
Pentru a dezactiva sau activa semnalele
sonore, apăsaţi simultan şi pentru
aproximativ 2 secunde tastele (B) şi (C).
7.3 Reglarea gradului de
umezeală remanentă pentru
rufe
Pentru a modifica gradul implicit de
umezeală remanentă pentru rufe:
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
activa aparatul.
2. Aşteptaţi circa 8 secunde.
3. Apăsaţi şi menţineţi apăsate simultan
butoanele (A) şi (B).
Se aprinde unul din următoarele
indicatoare:
•
rufe uscate la maxim
•
rufe uscate mai bine
rufe uscate la nivelul
standard
4. Apăsaţi în mod repetat butonul (E)
până când se afişează indicatorul
nivelului corect.
5. Pentru a confirma reglarea, apăsaţi
simultan şi pentru aproximativ 2
secunde butoanele (A) şi (B).
•
42
www.electrolux.com
7.4 Indicatorul recipientului
pentru apă
Implicit, indicatorul recipientului pentru
apă este aprins. Acesta se aprinde la
finalul programului sau când este
necesară golirea recipientului pentru
apă.
2. Aşteptaţi circa 8 secunde.
3. Apăsaţi şi menţineţi apăsate simultan
tastele (J) şi (I).
Afişajul indică una din următoarele 2
configuraţii:
•
Indicatorul
este oprit şi
indicatorul
este pornit.
Indicatorul recipientului pentru
apă este oprit. După aproximativ
4 secunde, cele 2 indicatoare se
sting.
Dacă este montat un set
pentru scurgere (accesoriu
suplimentar), aparatul
evacuează automat apa din
recipientul pentru apă. În
acest caz, vă recomandăm
să dezactivaţi indicatorul
recipientului pentru apă.
Pentru accesoriile
disponibile, consultaţi
informaţiile furnizate.
•
şi
sunt
Indicatorul
pornite.
Indicatorul recipientului pentru
apă este pornit. După aproximativ
4 secunde, cele 2 indicatoare se
sting.
Dezactivarea indicatorului
recipientului pentru apă:
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
activa aparatul.
8. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
Înainte de a utiliza aparatul pentru prima
dată efectuaţi următoarele operaţii:
•
•
•
Curăţaţi tamburul uscătorului cu o
lavetă umedă.
Porniţi un program scurt (de ex. de 30
de minute) cu rufe umede.
Umpleţi recipientul cu apă pentru abur
înainte de a utiliza un program cu
abur pentru prima dată (consultaţi
capitolul „Îngrijirea şi curăţarea -
Umplerea recipientului cu apă pentru
abur”).
La începutul ciclului de
uscare (3 - 5 min.) este
posibil ca nivelul de zgomot
să fie mai ridicat. Această
situaţie este generată de
pornirea compresorului,
lucru normal în cazul
aparatelor acţionate de
compresor precum: frigidere,
congelatoare.
9. UTILIZAREA ZILNICĂ
9.1 Porniţi un program fără
întârziere
1. Pregătiţi rufele şi încărcaţi aparatul.
ATENŢIE!
Verificaţi dacă la
închiderea uşii, rufele nu
au rămas prinse între
uşa aparatului şi
garnitura de cauciuc.
2. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
activa aparatul.
ROMÂNA
3. Setaţi programul şi opţiunile corecte
pentru tipul de încărcătură.
Afişajul indică durata programului.
Durata de uscare pe care o
vedeţi se referă la o
încărcătură de 5 Kg pentru
programele de bumbac şi
jeans. Pentru celelalte
programe, durata de uscare
corespunde cu încărcăturile
recomandate. Durata de
uscare pentru programele de
bumbac şi jeans cu
încărcătura mai mare de 5
kg este mai mare.
4. Apăsaţi tasta Start/Pauză.
Programul începe.
9.2 Iniţierea programului cu
pornirea cu întârziere
1. Setaţi programul şi opţiunile corecte
pentru tipul de încărcătură.
2. Apăsaţi butonul pentru pornire cu
întârziere în mod repetat până când
afişajul indică întârzierea dorită.
Puteţi întârzia pornirea
unui program de la o
valoare minimă de 30
minute până la una
maximă de 20 de ore.
3. Apăsaţi tasta Start/Pauză.
Afişajul indică numărătoarea inversă
pentru pornirea cu întârziere.
Când numărătoarea inversă se încheie,
programul porneşte.
9.3 Modificarea unui program
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
dezactiva aparatul
2. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
activa aparatul.
3. Setaţi programul.
9.4 La terminarea programului
La terminarea programului:
•
Este emis un semnal acustic
intermitent.
•
Indicatorul
se aprinde intermitent.
•
Indicatorul
se aprinde intermitent.
43
• Indicatorul Start/Pauză este pornit.
Aparatul continuă să funcţioneze cu faza
de protecţie la şifonare pentru
aproximativ alte 30 de minute.
Faza de protecţie la şifonare
îndepărtează cutele din rufele dvs.
Puteţi scoate rufele înainte de terminarea
fazei de protecţie la şifonare. Pentru
rezultate mai bune, vă recomandăm să
scoateţi rufele când faza este aproape
terminată sau complet terminată.
Când faza de protecţia la şifonare s-a
terminat:
•
Indicatorul
clipeşte.
•
este aprins dar nu
Indicatorul
clipeşte.
Indicatorul Start/Pauză se stinge.
•
este aprins dar nu
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
dezactiva aparatul.
2. Deschideţi uşa aparatului.
3. Scoateţi rufele.
Pentru a păstra efectele
tratamentului cu abur,
hainele trebuie scoase
câte una pe durata fazei
de antişifonare şi
atârnate imediat pe un
umeraş pentru uscare
(pentru cel puţin 5-15
min, în funcţie de
material şi nivelul
selectat pentru abur).
Închideţi nasturii şi
aranjaţi îmbrăcămintea
în forma normală,
acordând o atenţie
deosebită la manşete şi
cusături.
4. Închideţi uşa aparatului.
Curăţaţi întotdeauna filtrul şi
goliţi recipientul pentru apă
după terminarea unui
program.
9.5 Funcţie oprire automată
Pentru a micşora consumul de energie,
această funcţie dezactivează automat
aparatul:
44
www.electrolux.com
•
După 5 minute, dacă nu porniţi
programul.
•
După 5 minute de la încheierea
programului.
10. INFORMAŢII ŞI SFATURI
10.1 Pregătirea rufelor
•
•
•
Închideţi fermoarele.
Închideţi şi strângeţi sacul pilotei.
Nu lăsaţi libere cravatele sau
cordoanele (de ex. cordoanele de la
şorţuri). Legaţi-le înainte de a porni un
program.
• Scoateţi toate articolele din buzunare.
• Dacă un articol are un strat intern din
bumbac, întoarceţi-l pe dos.
Întotdeauna stratul de bumbac trebuie
să fie extern
• Vă recomandăm să setaţi programul
corect, aplicabil pentru tipul ţesăturilor
care se află în aparat.
• Nu puneţi ţesături cu culori tari
împreună cu ţesături în culori
deschise. Culorile tari pot să păteze.
• Utilizaţi un program aplicabil pentru
jerseuri şi tricotaje din bumbac pentru
a împiedica intrarea acestora la apă.
• Greutatea rufelor nu trebuie să
depăşească greutatea maximă
specificată în tabelul de programe.
• Uscaţi doar rufele care se pot usca
într-un uscător cu tambur rotativ.
Consultaţi eticheta ţesăturii aflată pe
articol.
Observaţii speciale cu privire la
sistemul de generare a aburului
• Următoarele materiale textile nu pot fi
tratate cu un program cu abur:
•
•
•
•
•
tricotajele din lână, pielea, materialele
textile cu bucăţi mari din metal, piese
din lemn sau plastic, materiale textile
cu piese metalice ruginite, hainele
impermeabile sau cu bumbac ceruit.
Pentru a netezi sau împrospăta rufele
cu un program cu abur, sortaţi rufele
după dimensiuni, masă, material şi
culoare. Neteziţi împreună doar
materialele textile care sunt similare
în ceea ce priveşte dimensiunea,
masa, materialul şi culoarea.
Nu uscaţi articole noi, colorate,
împreună cu articole în culori
deschise. Poate să apară decolorarea
(verificaţi rezistenţa culorii materialului
când umeziţi o zonă ascunsă).
Nu folosiţi seturile de curăţare chimică
în combinaţie cu programele cu abur.
Înainte de a trata articolele de
îmbrăcăminte cu un program care
ajută la călcat, îndepărtaţi petele prin
spălare sau prin utilizarea unui agent
local de îndepărtare a petelor.
Întoarceţi pe dos articolele cu strat
dublu de ţesătură (de ex. la hanorace
cu căptuşeală de bumbac, stratul de
bumbac trebuie să fie la exterior).
Astfel, aceste ţesături se vor usca mai
bine.
Eticheta ţesătu‐ Descriere
rii
Rufe care sunt adecvate pentru uscare în uscător cu tambur rota‐
tiv.
Rufe care sunt adecvate pentru uscare în uscător cu tambur rota‐
tiv şi rezistă la temperaturi mai ridicate de uscare.
Rufe care sunt adecvate pentru uscare în uscător cu tambur rota‐
tiv însă doar la temperaturi reduse de uscare.
Rufe care nu sunt adecvate pentru uscare în uscător cu tambur
rotativ.
ROMÂNA
11. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
11.1 Umpleţi recipientul cu apă pentru abur
1.
2.
3.
4.
ER
FILT
5.
6.
MAX
MED
MIN
7.
FILT
ER
ATENŢIE!
Înainte de a introduce
rezervorul, verificaţi cu atenţie
dacă capacul panoului de
comandă este închis complet.
Umplerea recipientului cu
apă pentru abur trebuie
făcută la prima utilizare.
ATENŢIE!
Umpleţi recipientul cu apă
pentru abur doar cu apă
distilată sau complet
desalinizată. Nu utilizaţi apă
de la robinet sau aditivi!
Puteţi utiliza şi apa
condensată de la colector
dacă o filtraţi mai întâi
(utilizaţi colectorul furnizat cu
filtru instalat).
45
46
www.electrolux.com
automat. Verificaţi nivelul apei din
interiorul rezervorului pentru abur înainte
de a utiliza ciclul cu abur. Dacă este gol,
umpleţi recipientul cu apă pentru abur
(consultaţi capitolul de la „Îngrijirea şi
ATENŢIE!
Nu consumaţi sau pregătiţi
mâncare cu apa distilată
furnizată. Poate cauza
probleme de sănătate
oamenilor şi animalelor de
companie.
curăţarea — Umplerea recipientului cu
apă pentru abur”).
11.2 Umpleţi recipientul cu apă
pentru abur
Pe durata procesului normal de uscare,
rezervorul pentru abur va fi alimentat
11.3 Goliţi recipientul cu apă pentru abur
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5.
6.
2
1
7.
ROMÂNA
Goliţi recipientul cu apă
pentru abur dacă uscătorul
nu este utilizat pentru o
perioadă mai lungă de timp.
11.4 Curăţarea filtrului de recirculare a apei
1.
2.
3.
4.
FILTER
ER
FILT
6.
5. 1)
F
IL
T
E
R
FILTER
7.
8.
ER
FILT
1) dacă este necesar, curăţaţi filtrul cu apă fierbinte.
ATENŢIE!
Scoateţi şi curăţaţi filtrul de
recirculare a apei la fiecare 4
luni sau dacă uscătorul nu
este utilizat pentru o
perioadă mai lungă de timp.
47
48
www.electrolux.com
11.5 Curăţarea filtrului
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Dacă este necesar, curăţaţi filtrul cu apă caldă de la robinet folosind o perie şi/sau un
aspirator.
11.6 Golirea recipientului pentru apă
1.
2.
3.
4.
ROMÂNA
49
Puteţi utiliza apa din
recipientul pentru apă ca o
alternativă la apa distilată
( de ex. pentru călcarea cu
abur). Înainte de a utiliza
apa, scoateţi reziduurile cu
ajutorul unui filtru.
11.7 Curăţarea condensatorului
1.
2.
3.
4.
1
2
1
2
5.
6.
2
1
8.
11.8 Curăţarea tamburului
AVERTIZARE!
Scoateţi din priză aparatul
înainte de a-l curăţa.
Folosiţi un detergent cu săpun neutru
pentru a curăţa suprafaţa interioară a
tamburului şi striaţiile tamburului. Uscaţi
suprafeţele curăţate cu o cârpă moale.
ATENŢIE!
Nu folosiţi substanţe
abrazive sau bureţi de
sârmă pentru a curăţa
tamburul.
50
www.electrolux.com
11.9 Curăţarea panoului de
comandă şi a carcasei
11.10 Curăţarea fantelor pentru
fluxul de aer
Folosiţi un detergent cu săpun neutru
pentru a curăţa panoul de comandă şi
carcasa.
Utilizaţi un aspirator pentru a scoate
scamele din fantele pentru fluxul de aer.
Pentru curăţare folosiţi o cârpă umedă.
Uscaţi suprafeţele curăţate cu o cârpă
moale.
ATENŢIE!
Nu folosiţi agenţi de curăţare
speciali pentru mobilă sau
agenţi de curăţare care pot
cauza coroziune pentru a
curăţa aparatul.
12. DEPANARE
Problemă
Soluţie posibilă
Nu puteţi activa aparatul.
Verificaţi dacă ştecherul este introdus în
priză.
Verificaţi siguranţa din tabloul de sigur‐
anţe (instalaţia locuinţei).
Programul nu porneşte.
Apăsaţi Start/Pauză.
Verificaţi dacă uşa aparatului este în‐
chisă.
Programul cu abur nu porneşte. Indica‐
torul pentru recipientul cu apă pentru
abur se aprinde.
Umpleţi recipientul cu apă.
După un program cu abur hainele nu sunt Reţineţi şi ţineţi cont de textura materiale‐
suficient de netede.
lor.
Setaţi un nivel mai ridicat pentru abur.
Încărcaţi maşina cu mai puţine haine sau
doar cu unele similare.
Scoateţi hainele rapid din maşină, una
câte una, cât mai repede posibil după
pornirea fazei de antişifonare.
Agăţaţi hainele pe umeraşe, încheiaţi
nasturii şi aranjaţi hainele în forma nor‐
mală.
Aranjaţi hainele cu mai multe straturi prin
călcarea lor imediat după scoaterea din
maşină.
Uşa aparatului nu se închide.
Asiguraţi-vă că filtrul este instalat corect.
ROMÂNA
Problemă
51
Soluţie posibilă
Verificaţi dacă rufele au rămas prinse în‐
tre uşa aparatului şi garnitura de cauciuc.
Aparatul se opreşte pe durata func‐
ţionării.
Verificaţi dacă recipientul pentru apă este
gol. Apăsaţi Start/Pauză pentru a porni
programul din nou.
Afişajul indică o durată mare a programu‐ Verificaţi dacă greutatea rufelor este
adecvată cu durata programului.
lui. 1)
Verificaţi dacă filtrul este curat.
Rufele sunt prea ude. Centrifugaţi rufele
din nou în maşina de spălat rufe.
Verificaţi dacă temperatura camerei nu
este prea ridicată.
Afişajul indică o durată mică a programu‐
lui.
Setaţi programul Timp de uscare sau Su‐
per uscat.
Afişajul indică Err.
Dacă doriţi să setaţi un program nou, de‐
zactivaţi şi activaţi aparatul.
Verificaţi dacă opţiunile sunt adecvate
programului.
Afişajul indică (de ex. E51).
Dezactivaţi şi activaţi aparatul. Porniţi un
program nou. Dacă problema apare din
nou, contactaţi centrul de service.
1) După maxim 5 ore, programul se termină automat
Dacă rezultatele uscării sunt
nesatisfăcătoare
•
•
•
•
Programul setat nu a fost corect.
Filtrul este înfundat.
Condensatorul este înfundat.
Au fost prea multe rufe în aparat.
•
•
•
Tamburul este murdar.
Setare incorectă a senzorului de
conductivitate.
Fantele pentru fluxul de aer sunt
înfundate.
13. DATE TEHNICE
Înălţime x Lăţime x Adâncime
850 x 600 x 600 mm (maxim 640 mm)
Adâncime maximă cu uşa aparatului de‐
schisă
1090 mm
Lăţime maximă cu uşa aparatului de‐
schisă
950 mm
Înălţime reglabilă
850 mm (+ 15 mm - reglajul picioarelor)
Volumul tamburului
118 l
52
www.electrolux.com
Volumul maxim de încărcare
9 kg
Tensiune
230 V
Frecvenţă
50 Hz
Siguranţa necesară
10 A
Putere totală consumată
1650 W
Clasa de eficienţă energetică
A++
Consum de energie1)
2,28 kWh
Consumul anual de energie2)
259 kWh
Putere consumată în modul lăsat pornit
(inactiv)
0,50 W
Putere consumată în modul oprit
0,50 W
Tip de utilizare
Casnică
Temperatura permisă a mediului ambiant între + 5°C şi + 35°C
Nivel de protecţie împotriva pătrunderii
particulelor solide şi a umidităţii asigurat
de capacul de protecţie, cu excepţia ca‐
zului în care echipamentul de joasă ten‐
siune nu este deloc protejat împotriva
umidităţii
IPX4
Acest produs conţine gaz fluorinat sigilat ermetic
Denumirea gazului
R407c
Masă
520 g
Potenţialul de încălzire globală (GWP)
1774
1) Cu referinţă la EN 61121. 9kg de bumbac centrifugat la 1000 rpm.
2) Consumul anual de energie în kWh, bazat pe 160 de cicluri de uscare ale programului
standard de bumbac la încărcare completă sau parţială şi consumul modurilor economice.
Consumul efectiv de energie per ciclu va depinde de modul de utilizare al aparatului (RE‐
GLEMENTAREA (UE) Nr. 392/2012).
13.1 Valorile de consum
Program
Centrifugat la / umiditate rezidu‐ Timp de us‐
ală
care
Consum
de ener‐
gie
Bumbac 9 kg
Uscate pentru a fi
puse în dulap
1400 rpm / 50%
175 min.
2,00 kWh
1000 rpm / 60%
200 min.
2,28 kWh
ROMÂNA
Program
Centrifugat la / umiditate rezidu‐ Timp de us‐
ală
care
Consum
de ener‐
gie
Uscate pentru călcat 1400 rpm / 50%
121 min.
1,31 kWh
1000 rpm / 60%
138 min.
1,49 kWh
1200 rpm / 40%
56 min.
0,54 kWh
800 rpm / 50%
64 min.
0,61 kWh
Sintetice 3,5 kg
Uscate pentru a fi
puse în dulap
14. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
*
53
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
54
www.electrolux.com
ROMÂNA
55
136939630-A-142015
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement