Electrolux EDH3498RDE User manual

Electrolux EDH3498RDE User manual
EDH3498RDE
KK
TR
Кептіргіш барабан
Çamaşır Kurutucu
Қолдану туралы нұсқаулары
Kullanma Kılavuzu
2
25
2
www.electrolux.com
МАЗМҰНЫ
1. ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ................................................................................. 3
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ............................................................................ 5
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ................................................................................. 7
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ.............................................................................................8
5. БАҒДАРЛАМА КЕСТЕСІ................................................................................... 9
6. ФУНКЦИЯЛАР................................................................................................. 11
7. ПАРАМЕТРЛЕР...............................................................................................13
8. ЕҢ АЛҒАШ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА.............................................................14
9. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ...................................................................................... 15
10. АҚЫЛ-КЕҢЕС................................................................................................ 16
11. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ............................................................................... 17
12. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ...................................................................................19
13. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК...................................................................................20
14. ЕО 1369/2017 ЕРЕЖЕСІ БОЙЫНША ӨНІМ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ ПАРАҒЫ
..............................................................................................................................23
СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ
Electrolux құрылғысын сатып алғаныңызға рахмет. Сіз ондаған жылдар
бойғы кәсіби тәжірибе мен инновацияға сүйеніп жасалған құрылғыны
таңдадыңыз. Тапқырлықтың туындысы болған, көз тартарлық бұл құрылғыны
жасау барысында сіз ойымызда болдыңыз. Сондықтан, қолданған сайын
тамаша нәтижеге қол жеткізе алатыныңызға сенімді болыңыз.
Electrolux әлеміне қош келдіңіз.
Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:
Пайдалану туралы ақпарат, кітапша, ақаулықты түзету, қызмет ақпаратын
мына жерден алыңыз:
www.electrolux.com/webselfservice
Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз:
www.registerelectrolux.com
Құрылғыңызға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және
фирмалық қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін:
www.electrolux.com/shop
ТҰТЫНУШЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.
Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын
болуын қамтамасыз етіңіз. Үлгісі, Өнім нөмірі, Сериялық нөмірі.
Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан алуға болады.
Ескерту / Қауіп-қатерден сақтандыру ақпараты
Жалпы ақпарат және ақыл-кеңес
Қоршаған ортаға қатысты ақпарат
Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.
ҚАЗАҚ
1.
3
ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ
Бұл құрылғыны орнату және іске қолдану алдында
бірге жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
Дұрыс орнатпау немесе пайдаланбау нәтижесінде
орын алған жарақат немесе зақымдарға өндіруші
жауапты емес. Нұсқаулықтарды кейін қарап жүру
үшін әрқашан қауіпсіз және қол жетімді жерде
сақтаңыз.
- Жинақпен берілген нұсқауларды қараңыз.
1.1 Балалар мен дәрменсіз адамдардың
қауіпсіздігі
ЕСКЕРТУ!
Тұншығып қалу, жарақат алуы немесе кемтар
болып қалу қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
•
•
Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен
денесіне, сезім жүйесіне не ақыл-есіне зақым
келген не тәжірибесі аз адамдар өз қауіпсіздіктерін
қамтамасыз ететін адамның қадағалауы не
құрылғыны қауіпсіз қолдану бойынша берген
нұсқауына сүйеніп, дұрыс қолданбау салдарын
түсінсе, онда қолдануына болады.
3 және 8 жас арасындағы балалар мен
мүмкіндіктері өте шектеулі мүгедек адамдарды
басқалар қадағаламаған жағдайда алыс ұстау
керек.
3 жасқа толмаған балаларды үнемі қарап
отырмаған жағдайда алыс ұстау керек.
Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
Барлық орам материалдарын балалардан алыс
ұстап, қоқысқа тиісті түрде тастау керек.
Жуғыш заттарды балалардан алыс ұстаңыз.
Құрылғының есігі ашық тұрғанда, балалар мен үй
жануарларын оған жақындатпаңыз.
Құрылғыда бала қауіпсіздігінің құралы бар болса,
оны қосу керек.
4
www.electrolux.com
•
Балалар құрылғыны жөндеу және тазалау
жұмыстарын бақылаусыз орындамауы керек.
1.2 Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын
өзгертпеңіз.
Егер кір жуғыш машинаның үстіне кір кептіргіш
машина қойылып тұрса, орнату жинағын
пайдаланыңыз. Уәкілетті дилерден алуға болатын
орнату жинағын керек-жарақтармен бірге
жеткізілетін нұсқаулықта көрсетілген құрылғыларда
ғана пайдалану керек. Орнатуды бастамай тұрып
мұқият оқыңыз (Орнату кітапшасын қараңыз).
Құрылғыны жеке орнатуға немесе дұрыс орын
қалдыра отырып ас үй қаптамасының астына
орнатуға болады (Орнату кітапшасын қараңыз).
Құрылғыны бекітілетін есіктің артына, сырғыма
есіктің артына не топсасы керісінше орналасқан,
құрылғының есігін толық ашуға кедергі жасайтын
жерлерге орнатпаңыз.
Табанындағы желдеткіш саңылауларға кілем,
төсеніш немесе еденнің қаптамасы кедергі
жасамауға тиіс.
ЕСКЕРТУ: Құрылғыны таймер сияқты сырттан
қосатын құралмен жабдықтамау немесе жиі
қосылып және сөніп тұратын желілерге қоспау
керек.
Құрылғының ашасын розеткаға тек құрылғыны
орнатып болғаннан кейін ғана қосыңыз. Орнатып
болғаннан кейін ашаның қол жететін жерде
тұрғанына көз жеткізіңіз.
Қуат cымына зақым келсе, электр қатерінен
сақтандыру үшін оны өндіруші немесе оның
уәкілетті қызмет көрсету орталығы немесе сол
сияқты білікті маман ауыстыруға тиіс.
Ең көбі 9 кг салмақтан асырмаңыз ("Бағдарлама
кестесі" тарауын қараңыз).
ҚАЗАҚ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Өнеркәсіп химикаттарымен ластанған заттар үшін
осы құрылғыны қолданбаңыз.
Құрылғының айналасына жиналып қалған қылқыбырды немесе орамдарды тазалаңыз.
Құрылғыны сүзгісін салмай іске қоспаңыз.
Пайдаланар алдында немесе пайдаланып
болғаннан кейін қыл-қыбыр сүзгісін тазалаңыз.
Жуылмаған киімдерді кір кептіргіш машинада
кептірмеңіз.
Тағам пісіретін май, ацетон, алкоголь, бензин,
керосин, дақ кетіргіштер, скипидар, балауыз және
балауыз кетіргіш тәрізді заттарды, кір кептіргіш
машинада кептірмей тұрып, қосымша жуғыш зат
пайдаланып, ыстық сумен жуу керек.
Көбік резеңке (латекс көбік), моншада киілетін
қалпақтар, су өткізбейтін текстиль, резеңкемен
астарланған заттар мен киімдерді немесе резеңке
толтырылған жастықтарды кір кептіргіш машинада
кептіруге болмайды.
Мата жұмсартқыштарды немесе ұқсас заттарды
оларды өндірушінің нұсқауларына сәйкес ғана
пайдалану керек.
Темекі тұтатқыш немесе сіріңке тәрізді өрт көзіне
айналуы мүмкін заттардың барлығын алыңыз.
ЕСКЕРТУ: Егер барлық кір дереу алынып,
қызулары тезірек тарап кетпесе, кір кептіргіш
машинаны ешқашан кептіру циклы аяқталмай
тұрып тоқтатпаңыз.
Кез келген жөндеу жұмысын орындау алдында
құрылғыны сөндіріп, ашаны розеткадан суырыңыз.
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
2.1 Орнату
•
•
•
Орам материалдарының барлығын
алыңыз.
Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз
немесе іске қоспаңыз.
Құрылғымен бірге жеткізілген
орнату нұсқауларын орындаңыз.
•
•
Құрылғы ауыр болғандықтан,
орнынан жылжытқан кезде әрқашан
абай болыңыз. Әрқашан қауіпсіздік
қолғабы мен бітеу аяқ киім киіңіз.
Құрылғыны температурасы 5°C
градустан төмен немесе 35°C
градустан жоғары жерге
орнатпаңыз немесе қолданбаңыз.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Құрылғы орнатылатын еден тегіс,
орнықты, қызуға төзімді және таза
болуға тиіс.
Құрылғы мен еден арасында
ауаның айналуын қамтамасыз
етіңіз.
Құрылғыны жылжытқан кезде
әрқашан тік қалыпта ұстаңыз.
Құрылғының артқы жағын
қабырғаға қаратып қою керек.
Құрылғыны тұрғылықты орнына
қойғаннан кейін, ватерпас арқылы
деңгейінің әбден дұрыс
қойылғанына көз жеткізіңіз. Деңгейі
дұрыс болмаса, тіректерін тиісінше
реттеңіз.
2.2 Электртоғына қосу
ЕСКЕРТУ!
Өрт және электр қатеріне
ұшырау қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
•
•
Құрылғының ашасын розеткаға тек
құрылғыны орнатып болғаннан
кейін ғана жалғаңыз. Орнатып
болғаннан кейін ашаның қол
жететін жерде тұрғанына көз
жеткізіңіз.
Құрылғыны міндетті түрде жерге
тұйықтау қажет.
Техникалық ақпарат тақтасындағы
параметрлердің негізгі қуатпен
жабдықтау желісіндегі электр
параметрлеріне сәйкес келетініне
көз жеткізіңіз.
Әрқашан дұрыс орнатылған,
қатерден сақтандырылған
розетканы қолданыңыз.
Көп тармақты адаптерлер мен
ұзартқыш сымдарды қолданбаңыз.
Құрылғыны тоқтан ажырату үшін
сымынан тартпаңыз. Әрқашан
ашасынан тартып суырыңыз.
Қорек сымын немесе ашасын су
қолмен ұстамаңыз.
Бұл құрылғы E.E.C. ережелеріне
сай келеді.
2.3 Қолдану
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу, электр
қатері, күйіп қалу, өрт
қаупі, құрылғыны бүлдіріп
алу қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
•
Бұл тек үйде ғана пайдалануға
арналған құрылғы.
Төсемесі немесе толтырмасы
(жыртылған, сөгілген) бар, нұқсан
келген заттарды кептірмеңіз.
Кір кептіргіште кептіруге болатын
құрғақ маталарды ғана кептіріңіз.
Матаның затбелгісіндегі
нұсқауларды орындаңыз.
Егер кірді дақ кетіргішпен жусаңыз,
кептірер алдында қосымша шаю
циклын орындаңыз.
Конденсат/тазартылған суды
ішпеңіз, оны тағам дайындау үшін
пайдаланбаңыз. Себебі адамдар
мен жануарлардың денсаулығына
нұқсан келтіруі мүмкін.
Құрылғының ашық тұрған есігінің
үстіне отыруға немесе үстіне
шығып тұруға болмайды.
Суы тамшылап тұрған киімдерді кір
кептіргіш машинада кептірмеңіз.
2.4 Ішкі жарықтама
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу қауіпі бар.
•
•
•
Шамнан көзге көрінетін сәуле
шығады, сәулеге тура қарамаңыз.
LED шамы барабанды
жарықтандыру үшін қажет. Бұл
шамды басқа жарықтандыру
мақсаттары үшін қайта пайдалануға
болмайды.
Ішкі жарықтама шамын ауыстыру
үшін уәкілетті қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
2.5 Күту менен тазалау
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу немесе
құрылғыны бүлдіріп алу
қаупі бар.
•
Құрылғыны тазалау үшін сулы
спрейді және буды қолданбаңыз.
ҚАЗАҚ
•
Құрылғыны дымқыл, жұмсақ
шүберекпен тазалаңыз. Тек
бейтарап тазартқыш заттарды
қолданыңыз. Жеміргіш заттарды,
түрпілі жөкелерді, еріткіштерді
немесе металл заттарды
пайдаланбаңыз.
Салқындату жүйесін зақымдамау
үшін құрылғыны абайлап
тазалаңыз.
•
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу немесе
тұншығып қалу қаупі бар.
•
•
•
2.6 Компрессор
ЕСКЕРТУ!
Құрылғыны бүлдіріп
алуыңыз мүмкін.
•
2.7 Құрылғыны тастау
•
Компрессор мен оның кептіргіш
машина ішіндегі жүйесі фтор-хлоркөмірсутек қосылмаған арнайы
затпен толтырылған. Бұл жүйе
жабық тұруға тиіс. Жүйеге зақым
келсе ішіндегі зат ағып кетуі мүмкін.
Құрылғыны электр және сумен
жабдықтау желісінен ажыратыңыз.
Құрылғыға жақын орналасқан
электр сымын кесіп, қоқысқа
тастаңыз.
Балалар немесе үй жануарлары
барабанға қамалып қалмас үшін
есіктің бекітпесін ағытып алыңыз.
Құрылғыны Ескірген электр және
электроника құрылғыларын
тастауға (WEEE) арналған
жергілікті ережелерге сәйкес
тастаңыз.
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Кірді оңай салу үшін
немесе ауыстырылатын
есікті оңай орнату үшін.
(ілеспе парақты қараңыз).
Су сауыты
Басқару панелі
Ішкі жарық шамы
Құрылғының есігі
Бастапқы сүзгі
Қызу алмастырғыштың есігін
ашатын есік
Ауа саңылаулары
Реттемелі тірек
Қызу алмастырғыштың есігі
Қызу алмастырғыштың қақпағы
Қызу алмастырғыштың қақпағын
бекітетін тетік
Техникалық ақпарат тақтайшасы
7
8
www.electrolux.com
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ
1
2 3
4
5
6
7
8
13
12
11
1 Бағдарлама түймешесі
2 Құрғақтық
сенсорлық түймешігі
3 Кері плюс
4 Бейнебет
сенсорлық түймешігі
5
Уақыт сенсорлық түймешігі
6
Кешіктіру сенсорлық түймешігі
7
Дабыл сенсорлық түймешігі
8
Мыжылудан сақтау сенсорлық
түймешігі
9
Бастау/Үзіліс сенсорлық
түймешігі
10
9
11 Кептіру уақытын азайту
сенсорлық түймешігі
12 MyFavourite+ сенсорлық түймешігі
13 Қосу/Өшіру
түймешігі
Сенсорлық түймешіктердің
белгісі не функция атауы
көрсетілген тұсын
саусағыңызбен түртіңіз.
Басқару панелін
қолданғанда қолғап
кимеңіз. Басқару панелінің
үнемі таза және құрғақ
болуын қамтамасыз етіңіз.
10 Кептіру уақытын ұзарту
сенсорлық түймешігі
4.1 Индикатор шамдары
Индикатор шамдары
Сипаттама
Кептіру циклы
Салқындату циклы
Мыжылудан сақтау циклы
Конденсатор
Су сауыты
ҚАЗАҚ
Индикатор шамдары
Сипаттама
Сүзгі
Кешіктіріп бастау
Бала құлпы
Дыбыстық сигналдар
Кері плюс
Айрықша жым-жырт
Кептіру деңгейі
Мәтін жолағы
Бағдарлама ұзақтығы
-
Кептіру уақыты
-
Кешіктіріп бастау уақыты
5. БАҒДАРЛАМА КЕСТЕСІ
Бағдарламалар
Кірдің түрі
Кептіру деңгейі:
Мақта мата
Синтетика
Шкафқа+,
Үтіктеуге3)
Кептіру деңгейі:
Шкафқа3),
Кір (макс.)1) /
Мата белгісі
Өте құрғақ,
Шкафқа2)3),
Өте құрғақ,
Үтіктеуге
9кг/
3,5кг/
Спорт
Спорт киімдері, жұқа және жеңіл
маталар, микроталшық, полиэстер.
Сырма көрпе
Бір қабат немесе қос қабат көрпе және
жастықтар (құс жүні, мамық, синтетика 3кг/
салынған) үшін.
Кептіруге4)
Спорт киімдерін Кептіру торын
пайдаланып кептіруге ғана арналған
(Кептіру торының пайдаланушы
нұсқаулығын қараңыз).
2кг/
1кг (немесе 1
пар спорт аяқ
киімі)
9
10
www.electrolux.com
Бағдарламалар
Кірдің түрі
Кір (макс.)1) /
Мата белгісі
Жүн маталар. Қолмен жуылатын жүн
маталарды баппен кептіру.
Бағдарлама аяқталған кезде заттарды
дереу алыңыз.
Жүн5)
Жылдам
1кг
Мақта мата және синтетика
маталарды кептіруге арналған.
2кг/
Басқалар 6)
Мақта мата өте
шуылсыз
Шуылды ең аз деңгейге қойып, мақта
мата заттарды баппен кептіріңіз.
Түнде қолдануға болатын бағдарлама.
Кептіру деңгейі:
Шкафқа+,
Джинсы
Жібек
Өте құрғақ,
9кг/
Шкафқа
Джинс, жейде тәрізді қалыңдығы әр
түрлі (мысалы, мойыны, манжеті,
тігістері) материалдан жасалған,
демалыс киімдері.
9кг/
Қолмен жуылатын жібек маталарды
баппен кептіру.
1кг/
Жеңіл үтіктеу
Шамалы ғана үтіктеуді қажет ететін,
көп күтім талап етпейтін маталар.
Кептіру нәтижесі матаның түріне қарай 1кг (немесе 5
өзгеше болуы мүмкін. Кірлерді
жейде)/
құрылғыға салар алдында сілкілеңіз.
Бағдарлама аяқталған кезде заттарды
дереу алып, ілгішке іліңіз.
Кептіру уақыты
Бұл бағдарламада Уақыт функциясын
қолдануға және бағдарлама уақытын
орнатуға болады.
9кг/
ҚАЗАҚ
Бағдарламалар
Жаңарту
11
Кір (макс.)1) /
Мата белгісі
Кірдің түрі
Шкафта тұрған маталарды жаңарту.
1кг
1) Ең үлкен салмақ құрғақ заттардың негізінде берілген.
2)
Мақта мата Шкафқа ECO бағдарламасы ЕО Комиссиясының №392/2012
директивасына сәйкес келетін “Стандартты мақта мата бағдарламасы” болып
табылады. Бұл қалыпты деңгейдегі дымқыл мақта матаны кептіруге арналған және
дымқыл мақта маталарды кептіру үшін қуатты үнемдеу жағынан барынша тиімді
бағдарлама.
3) Сынақ институттарына арналған: EN 61121 құжатында көрсетілген сынақтарға
арналған стандартты бағдарламалар.
4) Кептіру торымен ғана (стандартты керек- жарақ немесе қосымша, үлгіге
байланысты).
5) Осы кір кептіретін машинаның жүн матаны кептіретін циклы Woolmark компаниясы
тарапынан тексерілген және бекітілген. Бұл Woolmark компаниясы рұқсат еткен
қолмен жуу циклымен жуылған және өндіруші нұсқауларына сай кір жуғыш машинада
кептірілген, "қолмен жуылады" деген затбелгісі бар жүн мата аттарды кептіруге сай
келетін цикл. 1780SW13W.
6) Дисплейде қажетті бағдарлама көрсетілгенше Басқалар сенсорлық түймешігін
қайта-қайта басыңыз.
6. ФУНКЦИЯЛАР
6.1 Уақыт
6.3 Құрғақтық
Бұл функция Кептіру уақыты
бағдарламасында ғана жұмыс істейді.
Бағдарламаның уақытын ең кемі 10
минуттан бастап, ең көбі 2 сағатқа
дейін қоюға болады. Уақыт параметрі
құрылғының ішіндегі кірдің мөлшеріне
байланысты қойылады.
Бұл функция кірді барынша кептіре
түсуге көмектеседі. Қолжетімді
функцияның 4 түрі бар:
Аз кір жуғанда немесе бір
ғана кірді жуған кезде
бағдарлама уақытын
азайтуды ұсынамыз.
6.2 Мыжылудан сақтау
Кептіру циклының соңында
мыжылудан сақтау циклын (30 минут)
90 минутқа дейін созады. Кептіру
циклының соңында барабан мезгілмезгіл айналып, кірдің мыжылуының
алдын алады. Бырысудан сақтау
циклы кезінде кірді шығарып алуға
болады.
•
•
Өте құрғақ
Шкафқа+ (мақта матаға ғана
арналған)
•
Шкафқа
•
Үтіктеуге
6.4 Кері плюс
Нәзік және температураға сезімтал
маталарды (мысалы, акрил, вискоза)
кептіруге арналған. Сондай-ақ, бұл
функция кірдің қыжымын азайтуға
көмектеседі. Матасының
белгісі бар
жапсырмасында
маталарға арналған.
6.5 Rack Time Drying (Торда
кептіру уақыты)
Бұл функция Кептіру торы
бағдарламасында ғана жұмыс істейді.
12
www.electrolux.com
6.7 MyFavourite+
Бағдарламаның уақытын ең кемі 30
минуттан бастап, ең көбі 4 сағатқа
дейін қоюға болады. Уақыт параметрі
құрылғының ішіндегі кірдің мөлшеріне
байланысты қойылады.
Құрылғыны алғаш рет іске қосқан
кезде MyFavourite+ түймешігін
бассаңыз, бейнебетте жадының бос
екені көрінеді. Құрылғы ең жиі
пайдаланылатын бағдарламаларды
бірнеше рет пайдаланғаннан кейін
автоматты түрде жадыға сақтайды.
Аз кір жуғанда немесе бір ғана кірді
жуған кезде бағдарлама уақытын
азайтуды ұсынамыз.
Осы сенсорлық түймешіктің көмегімен
ең жиі пайдаланылатын 3 кептіру
бағдарламасының бірін орната
аласыз.
6.6 Дабыл
әдетте дыбыс естуіңіз мүмкін:
•
•
цикл соңында
мыжылып қалудан сақтау циклын
бастау және аяқтау
• циклды кідірту
Әдетте сигнал құралы функциясы
үнемі қосулы тұрады. Бұл функцияны
сигналды қосу немесе ажырату үшін
қолдануға болады.
•
•
•
Дабыл функциясын барлық
бағдарламаларда қосуға
болады.
My Favourite 1 бағдарламасын
орнату үшін MyFavourite+
түймешігін бір рет басыңыз
My Favourite 2 бағдарламасын
орнату үшін MyFavourite+
түймешігін екі рет басыңыз
My Favourite 3 бағдарламасын
орнату үшін MyFavourite+
түймешігін үш рет басыңыз
6.8 Функциялар кестесі
Бағдарламалар1)
Мақта мата
■
■
Синтетика
■
■
Спорт
■
■
Кептіруге
Жылдам
■
Сырма көрпе
Жүн
Басқалар
Мақта мата өте
шуылсыз
■
Джинсы
■
Жібек
Жеңіл үтіктеу
■
■
■
■
ҚАЗАҚ
13
Бағдарламалар1)
Кептіру уақыты
■
■
Жаңарту
■
1) Бағдарламаға 1 немесе одан көп функцияларды орнатуға болады. Оларды қосу не
ажырату үшін тиісті сенсорлық түймешікті басыңыз.
7. ПАРАМЕТРЛЕР
A
J
B
I
C
D
E
H
A. Уақыт
B. Кешіктіру
C. Дабыл
G
F
сенсорлық түймешігі
сенсорлық түймешігі
сенсорлық түймешігі
D. Мыжылудан сақтау
түймешігі
E. Бастау/Үзіліс
түймешігі
сенсорлық
сенсорлық
F. Кептіру уақытын ұзарту
сенсорлық түймешігі
G. Кептіру уақытын азайту
сенсорлық түймешігі
H. MyFavourite+ сенсорлық түймешігі
I.
Кері плюс
сенсорлық түймешігі
J. Құрғақтық
сенсорлық түймешігі
7.1 Бала қауіпсіздігі
функциясы
Бұл параметр бағдарлама жұмыс істеп
тұрған кезде, балаларға құрылғымен
ойнауға жол бермейді. Бағдарлама
тетігі мен сенсорлық түймешіктер
бұғатталады.
Қосу/сөндіру түймешігі ғана
бұғатталмай тұрады.
Бала қауіпсіздігі функциясын
қосу:
1. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
2. Шамамен 8 секунд күтіңіз.
3. (A) және (D) сенсорлық түймешігін
бірге басып ұстап тұрыңыз. Бала
қауіпсіздігі функциясының
индикаторы жанады.
Бала қауіпсіздігі функциясының
индикаторы жанады.
Бала қауіпсіздігі
функциясын бағдарлама
жұмыс істеп тұрған кезде
ажыратуға болады. Сол
сенсорлық түймешіктерді
бала қауіпсіздігі
функциясының индикаторы
сөнгенше бірге басып
ұстап тұрыңыз.
7.2 Тіл
Тілді таңдауға арналған:
1. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
2. Шамамен 8 секунд күтіңіз.
3. (B) және (C) түймешіктерін
алдыңғы таңдалған тіл
көрсетілгенше басып ұстап
тұрыңыз.
4. Өз тіліңізді орнату үшін
немесе
сенсорлық түймешігін басыңыз.
5. Таңдауды жадыға сақтау үшін (E)
сенсорлық тақтаны басыңыз.
14
www.electrolux.com
7.3 Кірде қалған ылғалдың
деңгейін реттеу
Егер су төгу жинағы
(қосымша керек-жарақ)
орнатылса, құрылғы су
сауытындағы суды
автоматты түрде төгеді.
Бұндай жағдайда су
сауытының индикаторын
сөндіріп қоюды ұсынамыз.
Кірде қалған ылғалдың әдепкі деңгейін
реттеу үшін:
1. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
2. Шамамен 8 секунд күтіңіз.
3. (A) және (B) түймешіктерін бірге
басып ұстап тұрыңыз.
Осы индикаторлардың бірі жанады:
•
өте құрғақ кір
•
барынша құрғақ кір
қалыпты құрғақ кір
•
4. (E) түймешігін дұрыс деңгейдің
индикаторы жанғанша қайта-қайта
басыңыз.
5. Параметрдің өзгергенін растау
үшін (A) және (B) түймешіктерін
шамамен 2 секунд бірге басып
ұстап тұрыңыз.
Су сауытының индикаторын
сөндіру:
1. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
2. Шамамен 8 секунд күтіңіз.
3. (J) және (I) сенсорлық түймешігін
бірге басып ұстап тұрыңыз.
Дисплейде осы 2 теңшелімнің бірі
көрсетіледі:
•
индикаторы жанады.
Су сауытының индикаторы
сөнеді. Шамамен 4 секундтан
кейін 2 индикатор сөнеді.
7.4 Су сауытының
индикаторы
Әдетте су сауытының индикаторы
жанып тұрады. Бұл индикатор
бағдарлама аяқталған кезде немесе су
сауытын босату қажет болған кезде
жанады.
индикаторы сөнеді де,
•
Индикатор
мен
жанады.
Су сауытының индикаторы
жанады. Шамамен 4 секундтан
кейін 2 индикатор сөнеді.
8. ЕҢ АЛҒАШ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА
Құрылғыны ең алғаш рет пайдалану
алдында:
•
•
Кір кептіргіш машинаның
барабанын дымқыл шүберекпен
тазалаңыз.
Ылғал киімдерді салып 1 сағаттық
бағдарламаны бастаңыз.
Кептіру циклының бас
кезінде (бастапқы 3-5 мин)
сәл қаттырақ шуыл естілуі
мүмкін. Бұл
компрессордың іске
қосыла бастауына
байланысты. Бұл
тоңазытқыш және
мұздатқыш тәрізді
компрессордан қуат
алатын құрылғылар үшін
қалыпты жағдай.
8.1 Тіл
Тілді қалаған уақытта
өзгерте беруге болады
(Параметрлер тарауын
қараңыз).
Құрылғыны бірінші рет іске қосқанда,
дисплейде әдепкі тіл көрсетіледі. Оны
растауға немесе басқа тілді таңдауға
болады. Басқа тілге қою үшін:
1. Өз тіліңізді орнату үшін
немесе
сенсорлық түймешігін басыңыз.
2. Таңдауды жадыға сақтау үшін
Бастау/Үзіліс сенсорлық түймешігін
басыңыз.
ҚАЗАҚ
15
9. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ
9.1 Кешіктіріп бастау
функциясы жоқ
бағдарламаны бастаңыз
1. Кірді дайындап, құрылғыға
салыңыз.
АБАЙЛАҢЫЗ
Есікті жапқан кезде
құрылғының есігі мен
резеңке
тығыздағышының
арасына кір
қыстырылып
қалмағанын тексеріңіз.
2. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
3. Кірдің түріне қарай дұрыс жуу
бағдарламасын және
функцияларын орнатыңыз.
Дисплейде бағдарлама уақыты
көрсетіледі.
Мақта мата бағдарламасы
таңдалғанда дисплейде
көрсетілетін кептіру уақыты
5кг кір мен стандартты
жағдайларға арналған.
Нақты кептіру уақыты
кірдің түріне (мөлшері мен
құрамы), бөлме
температурасына және
айналдыру циклынан кейін
кірдің қаншалықты дымқыл
болатынына байланысты.
4. Бастау/Үзіліс сенсорлық түймесін
басыңыз.
Бағдарлама басталады.
9.2 Кешіктіріп бастау
функциясы бар
бағдарламаны бастау
1. Кірдің түріне қарай дұрыс жуу
бағдарламасын және
функцияларын орнатыңыз.
2. Кешіктіріп бастау түймешігін
бейнебетте қажетті кешіктіріп
бастау уақыты пайда болғанша
қайта-қайта басыңыз.
Бағдарламаны ең кемі
30 минуттан бастап, ең
көбі 20 сағатқа дейін
кешіктіріп бастай
аласыз.
3. Бастау/Үзіліс сенсор пернесін
басыңыз.
Бейнебетте кешіктіріп бастау
функциясының кері санағы көрінеді.
Кері санақ аяқталған кезде,
бағдарлама басталады.
9.3 Бағдарламаны өзгерту
1. Құрылғыны сөндіру үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз
2. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/
сөндіру түймешігін басыңыз.
3. Бағдарламаны орнатыңыз.
9.4 Бағдарламаның соңы
Бағдарлама аяқталған кезде:
•
Үзік-үзік дыбыстық сигнал естіледі.
•
индикаторы қосылады.
• Бастау/Үзіліс индикаторы жанады.
Құрылғы тағы да 30 минут мыжылып
қалуға жол бермейтін циклды қосып,
жұмысын жалғастырады.
Қыжымданып қалудан сақтау циклы
кірдің бырысын жазады.
Кірді мыжылып қалуға қарсы цикл
аяқталмай тұрып алуға болады.
Жақсырақ нәтижеге қол жеткізу үшін
кірді цикл аяқталуға жақын қалған
кезде алуды ұсынамыз.
Кірді мыжылып қалуға қарсы цикл
аяқталған кезде:
•
•
индикаторы қосылады.
Бастау/Үзіліс индикаторы өшеді.
1. Құрылғыны сөндіру үшін қосу/өшіру
түймешігін басыңыз.
2. Құрылғының есігін ашыңыз.
3. Кірді алып шығыңыз.
4. Құрылғы есігін жабыңыз.
Бағдарлама аяқталған
кезде сүзгіні әрқашан
тазалаңыз және су
сауытын босатыңыз.
16
www.electrolux.com
9.5 Автоматты сөндіру
функциясы
Пайдаланылатын қуат мөлшерін
азайту үшін, бұл функция құрылғыны
келесі жағдайларда автоматты түрде
сөндіреді:
•
•
Егер бағдарламаны бастамасаңыз
5 минуттан кейін.
Бағдарлама аяқталғаннан кейін 5
минут өткен кезде.
10. АҚЫЛ-КЕҢЕС
10.1 Кірді дайындау
•
•
•
•
•
•
•
Тартқыштарын жабыңыз.
Көрпе тыстарының түймелерін
салыңыз.
Галстук немесе бантиктерді
(мысалы, фартук бауларын) сол
күйінде кептірмеңіз. Оларды
бағдарламаны бастамай тұрып
байлаңыз.
Қалталардағы барлық заттарды
алыңыз.
Ішкі астары мақта матадан
жасалған заттарды аударыңыз.
Мақта мата қабаты сыртқа қарап
тұруы керек.
Әрқашан кірдің түріне сәйкес
бағдарламаны орнатыңыз.
Ашық және баран түстерді бірге
салмаңыз.
Матаның
затбелгісі
•
•
•
•
Мақта мата, джерси және тоқыма
заттардың отырып қалуын азайту
үшін сай келетін бағдарламаны
пайдаланыңыз.
Бағдарлама тарауында немесе
дисплейде көрсетілген макс.
салынатын кір салмағынан
асырмаңыз.
Кептіргіш машинада кептіруге
болатын кірлерді ғана кептіріңіз.
Заттардың матасындағы затбелгіні
қараңыз.
Үлкен және кішкене заттарды бірге
кептірмеңіз. Кішкене заттар үлкен
заттардың ішіне кіріп, кеппей қалуы
мүмкін.
Сипаттама
Кептіргіш машинамен кептіруге жарамды кір.
Кептіргіш машинамен жоғары температурада кептіруге
жарамды кір.
Кептіргіш машинамен төмен температурада ғана кептіруге
жарамды кір.
Кептіргіш машинамен кептіруге жарамсыз кір.
ҚАЗАҚ
17
11. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ
11.1 Сүзгіні тазалау
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Қажетіне қарай, сүзгіні жылы суды қолданып шөткемен және/немесе шаңсорғышпен
тазалаңыз.
11.2 Су сауытын босату
1.
2.
3.
4.
18
www.electrolux.com
Су сауытындағы суды
тазартылған судың орнына
(мысалы, булап үтіктеу
үшін) пайдаланыңыз. Суды
пайдаланар алдында
қалдықтарын сүзгімен
тазалаңыз.
11.3 Конденсаторды тазалау
1.
2.
3.
4.
1
2
1
5.
2
6.
2
1
7.
ҚАЗАҚ
АБАЙЛАҢЫЗ
Металл беттерді жалаң
қолмен ұстамаңыз.
Жарақат алу қауіпі бар.
Қорғайтын қолғап киіңіз.
Металл беттерге зақым
келмес үшін абайлап
тазалаңыз.
11.4 Барабанды тазалау
ЕСКЕРТУ!
Құрылғыны тазалар
алдында тоқтан ағытыңыз.
Барабанның ішкі беті мен барабан
көтергіштерді тазалау үшін стандартты
бейтарап сабынды жуғышты
қолданыңыз. Тазаланған бетті жұмсақ
шүберекпен сүртіңіз.
АБАЙЛАҢЫЗ
Барабанды тазалау үшін
жеміргіш материалдарды
немесе темір жүн жөкені
қолданбаңыз.
19
11.5 Басқару панелі мен
корпусын тазалау
Басқару панелі мен корпусын тазалау
үшін стандартты, бейтарап сабынды
жуғышты қолданыңыз.
Тазалау үшін дымқыл шүберекті
қолданыңыз. Тазаланған бетті жұмсақ
шүберекпен сүртіңіз.
АБАЙЛАҢЫЗ
Құрылғыны жиһаз
тазалайтын заттармен не
тот бастыратын жуғыш
заттармен тазаламаңыз.
11.6 Ауа шығатын
саңылауларын тазалау
Желдеткіш саңылаулардағы қылқыбырды тазалау үшін шаңсорғышты
пайдаланыңыз.
12. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ
Ақаулық
Ықтимал шешімі
Құрылғыны іске қоса алмадыңыз.
Ашаның розеткаға қосылғанына көз
жеткізіңіз.
Сақтандырғыш қорабындағы (үй
желісіндегі) сақтандырғышты
тексеріңіз.
Бағдарлама басталмай тұр.
Бастау/Үзіліс түймешігін басыңыз.
Құрылғы есігінің жабық тұрғанына көз
жеткізіңіз.
Құрылғының есігі жабылмайды.
Сүзгінің дұрыс орнатылғанына көз
жеткізіңіз.
Құрылғының есігі мен резеңке
тығыздағышының арасына кір
қыстырылып қалмағанына көз
жеткізіңіз.
Құрылғы жұмыс істеп тұрып тоқтап
қалады.
Су сауытының бос екеніне көз
жеткізіңіз. Бағдарламаны қайта бастау
үшін Бастау/Үзіліс түймешігін басыңыз.
20
www.electrolux.com
Ақаулық
Ықтимал шешімі
Цикл уақыты тым ұзақ немесе кептіру
нәтижесі қанағаттанғысыз.1)
Кірдің салмағының бағдарлама
уақытына сай келетініне көз жеткізіңіз.
Сүзгінің таза екеніне көз жеткізіңіз.
Кір өте дымқыл. Кірді кір жуғыш
машинаға салып қайта айналдырыңыз.
Бөлме температурасының +5°C
градустан жоғары және +35°C
градустан төмен болуын қамтамасыз
етіңіз. Бөлменің оңтайлы
температурасы 19°C градустан 24°C
градусқа дейін.
Кептіру уақыты немесе Өте құрғақ
бағдарламасын орнатыңыз.2)
Дисплейде Err көрсетіледі.
Егер жаңа бағдарлама орнатқыңыз
келсе, құрылғыны сөндіріңіз де,
қосыңыз.
Функциялардың бағдарламаға сай
келетініне көз жеткізіңіз.
Дисплейде көрсетіледі (мысалы, E51).
Құрылғыны сөндіріңіз де, іске қосыңыз.
Жаңа бағдарламаны бастаңыз.
Ақаулық қайта орын алса, қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.
1) Ең көбі 5 сағат өткеннен кейін бағдарлама автоматты түрде аяқталады.
2) Үлкен заттарды (мысалы, үлкен ақжаймалар) кептірген кезде кей жерлері дымқыл
қалпы қалуы мүмкін.
Егер кептіру нәтижелері
қанағаттанарлық болмаса
•
•
•
•
•
•
Дұрыс бағдарлама орнатылмаған.
Сүзгі бітеліп қалған.
Конденсатор бітеліп қалған.
Құрылғыға өте көп кір салынған.
Барабанның іші лас.
Өткізгіш сенсорының параметрі
дұрыс орнатылмаған (Жақсырақ
параметрді "Параметрлер - Кірде
қалған ылғал деңгейін реттеу"
тарауынан қараңыз).
• Ауа шығаратын саңылаулар
бітелген.
• Бөлме температурасы тым төмен
немесе тым жоғары (бөлменің
оңтайлы температурасы 19°C
градустан 24°C градусқа дейін)
13. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК
Биіктігі x Ені x Тереңдігі
850 x 600 x 600 мм (ең көбі 665 мм)
Құрылғының есігі ашық тұрған кездегі
макс. тереңдігі
1090 мм
ҚАЗАҚ
Құрылғының есігі ашық тұрған кездегі
макс. ені
950 мм
Реттеуге болатын биіктік
850 мм (+ 15 мм - тіректерді реттеу)
Барабанның сыйымдылығы
118 л
Кірдің макс. салмағы
9 кг
Кернеу
230 В
Жиілік
50 Гц
Дыбыс деңгейі
65 дБ
Жалпы қуаты
900 Вт
Қуат тиімділігі санаты
A++
Кір толтырыла салынған стандартты
мақта мата бағдарламасының
пайдаланылатын қуаты. 1)
2,28 кВт/сағ
Кір жартылай толтырылған стандартты 1,08 кВт/сағ
мақта мата бағдарламасының
пайдаланылатын қуаты. 2)
Жылдық пайдаланылатын қуат
көлемі 3)
258,60 кВт/сағ
Қосулы тұрғанда пайдаланылатын қуат 0,50 Вт
мөлшері 4)
Сөндірулі тұрғанда пайдаланылатын
қуат мөлшері 4)
0,50 Вт
Қолдану түрі
Тұрмыста қолдану
Рұқсат етілетін қоршаған орта
температурасы
+ 5°C бастап + 35°C дейін
Төмен кернеумен жұмыс істейтін және IPX4
ылғалға қарсы қорғалмаған жерлерден
басқа жерлердің барлығы қатты заттар
және ылғалдың кіруіне жол бермейтін
қорғаныс қабатымен қорғалған
Бұл өнімде герметикалық фторлы газ бар, тұмшаланған
Газды қолдану мақсаты
R407c
Салмағы
0,520 кг
21
22
www.electrolux.com
Жаһандық жылынуға әсері (ЖЖӘ)
1774
1) EN 61121 стандарты бойынша. 9 кг мақта мата 1000 мин/айн бойынша
айналдырылады.
2) EN 61121 стандарты бойынша. 4,5 кг мақта мата 1000 мин/айн бойынша
айналдырылады.
3) Жылдық пайдаланылатын қуаттың кВт/сағ мәнімен көрсетілетін көлемі, мақта
матаны толтыра және жартылай толтыра салып, қуат аз тұтынатын стандартты мақта
мата бағдарламасымен 160 кептіру циклын орындау негізінде анықталған. Әр циклдың
пайдаланатын қуатының мөлшері құрылғының қалай пайдаланылғанына байланысты
(СТАНДАРТ (ЕО) № 392/2012).
4) EN 61121 стандартына сілтеме.
Жоғарғы кестедегі ақпарат 392/2012 стандартына сай, ЕО Комиссиясының
2009/125/EC директивасын жүзеге асыру үшін берілген.
13.1 Пайдаланылатын ресурс деректері
Бағдарлама
Айналдыру жылд. / қалған
ылғалд.
Кептіру
уақыты1)
Қуатты
тұтыну 2)
Мақта мата Eco 9 кг
Шкафқа
Үтіктеуге
1400 мин / 50%
175 мин.
2,00
кВт/сағ
1000 мин / 60%
200 мин.
2,28
кВт/сағ
1400 мин / 50%
121 мин.
1,31
кВт/сағ
1000 мин / 60%
138 мин.
1,49
кВт/сағ
1400 мин / 50%
90 мин.
0,95
кВт/сағ
1000 мин / 60%
103 мин.
1,08
кВт/сағ
1200 мин / 40%
56 мин.
0,54
кВт/сағ
800 мин / 50%
64 мин.
0,61
кВт/сағ
Мақта мата Eco 4,5 кг
Шкафқа
Синтетика 3,5 кг
Шкафқа
1) Кірді жартылай толтырып салғанда цикл қысқарақ және құрылғы азырақ қуат
пайдаланады.
2) Қоршаған орта температурасы сай келмесе және/немесе кір дұрыс салынбаса, цикл
уақыты ұзарады және қуат көбірек пайдаланылады.
ҚАЗАҚ
14. ЕО 1369/2017 ЕРЕЖЕСІ БОЙЫНША ӨНІМ
ТУРАЛЫ АҚПАРАТ ПАРАҒЫ
Өнім туралы ақпарат парағы
Сауда белгісі
Electrolux
Үлгісі
EDH3498RDE,
PNC916097707
Кг-мен өлшенген атаулы сыйымдылығы
9
Ауамен желдетілетін немесе конденсаторлы құрғатқыш Конденсатор
барабан
Қуат тиімділігі санаты
A++
Жылдық пайдаланылатын қуаттың кВт/сағ мәнімен
көрсетілетін көлемі, мақта матаны толтыра және
жартылай толтыра салып, қуат аз тұтынатын
стандартты мақта мата бағдарламасымен 160 кептіру
циклын орындау негізінде. Әр цикл бойынша нақты
қуат тұтыну көлемі құрылғының қалай
пайдаланылатынына байланысты болады.
258,60
Автоматты құрғатқыш барабан және автоматты емес
құрғатқыш барабан
Автоматты
Стандартты мақта мата бағдарламасының толық кір
салынған кездегі қуат тұтынуы, кВт-сағ.
2,28
Стандартты мақта мата бағдарламасының жартылай
кір салынған кездегі қуат тұтынуы, кВт-сағ.
1,08
Өшірулі режимдегі қуат тұтыну көлемі, Вт
0,50
Қосулы қалған режимдегі қуат тұтыну көлемі, Вт
0,50
Қосулы қалған режимнің ұзақтығы, минут
10
Толық және жартылай кір салынғанда
пайдаланылатын "стандартты мақта бағдарламасы" –
затбелгі мен микрофишадағы ақпаратқа қатысты
стандартты кептіру бағдарламалары болып табылады,
бұл бағдарлама қалыпты дымқыл мақта мата кірлерді
кептіру үшін қолайлы және қуат пен суды бірге тұтыну
тұрғысынан алғанда ең тиімді бағдарлама.
"Стандартты мақта бағдарламасының" толық және
жартылай кір салынған кездегі өлшенген уақыты,
минут
145
Стандартты мақта мата бағдарламасының толық кір
салынған кездегі уақыты, минут
200
Стандартты мақта мата бағдарламасының жартылай
кір салынған кездегі уақыты, минут
103
23
24
www.electrolux.com
Конденсаттаудың тиімділік класы G (тиімділігі азырақ)
және A (ең тиімді) арасындағы шәкіл бойынша
A
Стандартты мақта мата бағдарламасының толық кір
91
салынған кездегі орташа конденсаттау тиімділігі, пайыз
Стандартты мақта мата бағдарламасының жартылай
кір салынған кездегі орташа конденсаттау тиімділігі,
пайыз
91
"Стандартты мақта бағдарламасының" толық және
жартылай кір салынған кездегі өлшенген конденсаттау
тиімділігі
91
Дыбыстық қуат деңгейі, Дб
65
Кіріктірілген құрылғы, Иә/Жоқ
№
Жоғарғы кестедегі ақпарат 392/2012 стандартына сай, ЕО Комиссиясының
2009/125/EC директивасын жүзеге асыру үшін берілген.
15. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР
Белгі
салынған материалдарды
қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз.
Орам материалдарын қайта өңдеуден
өткізу үшін тиісті контейнерлерге
салыңыз. Электрлік және
электроникалық құрылғылардың
қалдығын қайта өңдеуден өткізу
арқылы, қоршаған ортаға және
адамның денсаулығына зиын
келтіретін жағдайларға жол бермеуге
өз үлесіңізді қосыңыз. Белгі
салынған құрылғыларды тұрмыстық
қалдықтармен бірге тастамаңыз.
Өнімді жергілікті қайта өңдеу
орталығына өткізіңіз немесе жергілікті
мекемеге хабарласыңыз.
Осы өнімнің өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген,
оның нөмірінің бірінші саны өндірілген жылдың соңғы
санына, екінші және үшінші сандар аптаның реттік нөміріне
сәйкес келеді. Мысалы, 84512345 сериялық нөмірі өнім 2018
жылдың қырық бесінші аптасында өндірілгенін білдіреді.
Өндіруші: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143, 105
45 Stockholm, Швеция
Импорттаушы және өндірушінің уәкілетті ұйымы:
OOO «Электролюкс Рус», Кожевнический проезд 1, 115114,
Мәскеу/Москва, тел.: 8-800-200-3589
Польшада жасалған
TÜRKÇE
25
İÇİNDEKİLER
1. GÜVENLIK BILGILERI..................................................................................... 26
2. GÜVENLIK TALIMATLARI............................................................................... 28
3. ÜRÜN TANIMI.................................................................................................. 30
4. KONTROL PANELI...........................................................................................31
5. PROGRAM TABLOSU..................................................................................... 32
6. OPSIYONLAR.................................................................................................. 34
7. AYARLAR......................................................................................................... 36
8. İLK KULLANIMDAN ÖNCE.............................................................................. 37
9. GÜNLÜK KULLANIM........................................................................................37
10. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER................................................................38
11. BAKIM VE TEMIZLIK......................................................................................39
12. SORUN GIDERME......................................................................................... 42
13. TEKNIK VERILER.......................................................................................... 43
14. AB YÖNETMELIĞI 1369/2017'E GÖRE ÜRÜN BILGI SAYFASI................... 45
15. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI............................................................... 46
BİZİM İÇİN ÖNEMLİSİNİZ
Bir Electrolux cihazı aldığınız için teşekkürler. Size onlarca yıllık profesyonel
deneyim ve yenilik sunan bir ürün tercih ettiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı
ve şık bir ürün. Bu ürünü her kullandığınızda, daima en iyi sonuçları
alacağınızdan emin olabilirsiniz.
Electrolux'e hoş geldiniz.
Aşağıdakiler için web sitemizi ziyaret edin:
Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis bilgileri edinmek
için:
www.electrolux.com/webselfservice
Ürününüzü daha iyi servis için kaydedin:
www.registerelectrolux.com
Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın
alın:
www.electrolux.com/shop
MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS
Orijinal yedek parça kullanılmasını tavsiye ederiz.
Yetkili Servis Merkezimizle iletişim sırasında, aşağıdaki verilerin bulunduğunu
kontrol edin: Model, PNC, Seri Numarası.
Bilgiler, bilgi etiketinde yazılıdır.
Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri
Genel bilgiler ve tavsiyeler
Çevre ile ilgili bilgiler
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
26
1.
www.electrolux.com
GÜVENLIK BILGILERI
Cihazın montajından ve kullanımından önce, verilen
talimatları dikkatlice okuyun. Üretici, yalnız kurulum veya
kullanımdan kaynaklanan yaralanma ya da hasarlardan
sorumlu değildir. Talimatları, ileride kullanabilmeniz için
her zaman güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde tutun.
- Verilen talimatları okuyun.
1.1 Çocukların ve tehlikeye açık kişilerin güvenliği
UYARI!
Boğulma, yaralanma ya da kalıcı sakatlık riski.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek
tehlikeler hakkında talimat, gözetim veya bilgi
verilmesi halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel,
duyumsal veya zihinsel kapasitesi düşük veya bilgi ve
deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar ve ileri düzey zihinsel
ile fiziksel engellere sahip kişiler gözetim altında
bulunmadıkları müddetçe bu ürünü tek başına
kullanmamalıdır.
3 yaşın altındaki çocuklar sürekli gözetim altında
bulunmadıkları müddetçe cihazdan uzak tutulmalıdır.
Bu cihaz, çocukların oynayabileceği bir oyuncak
değildir.
Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun
şekilde bertaraf edin.
Deterjanları çocuklardan uzak tutun.
Kapak açıkken, çocukları ve evcil hayvanları
makineden uzak tutun.
Cihazın çocuk güvenlik aygıtı varsa etkinleştirilmelidir.
Temizlik ve bakım işlemi çocuklar tarafından, denetim
altında olmadıkları sürece, yapılmamalıdır.
1.2 Genel Güvenlik
•
Cihazın teknik özelliklerini kesinlikle değiştirmeyin.
TÜRKÇE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
27
Kurutma makinesi bir çamaşır makinesinin üstüne
yerleştirilecekse bağlantı kiti kullanılması önerilir.
Yetkili satıcınızdan satın alabileceğiniz sabitleme
aparatı yalnızca, aparatla birlikte verilen talimatlarda
belirtilen makinelerle kullanılabilir. Montajdan önce bu
bölümü dikkatlice okumanızı rica ederiz (Montaj
broşürüne bakın).
Makine ayrı olarak ya da uygun boşluk bırakılarak
mutfak tezgahının altına monte edilebilir (Montaj
broşürüne bakın).
Cihazı kilitlenebilir bir kapının, kayar kapının ya da
karşısında cihaz kapağının tam olarak açılmasına
engel olabilecek bir menteşeye sahip kapının arkasına
monte etmeyin.
Tabandaki havalandırma menfezleri bir halı, paspas
veya herhangi bir zemin örtüsü ile kapatılmamalıdır.
UYARI: Cihaz, zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama
cihazından güç almamalıdır veya yardımcı bir cihaz
tarafından düzenli olarak kapatılıp açılan bir devreye
bağlanmamalıdır.
Fişi prize sadece montaj işlemi tamamlandıktan sonra
takın. Cihazın montajından sonra prize ulaşılabilir
olduğundan emin olun.
Ana güç kaynağı kablosunun zarar görmesi
durumunda, bir elektrik hasarının meydana gelmesine
engel olmak için, kablonun değişimi, üretici, Yetkili
Servis veya benzer nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından
yapılmalıdır.
9 kg maksimum yük hacmini aşmayın (“Program
tablosu” bölümüne bakın).
Cihazı, içerisindeki malzemeler endüstriyel
kimyasallarla kirlenmişse kullanmayın.
Cihazın etrafında biriken tiftiği veya ambalaj artıklarını
silerek temizleyin.
Cihazı, filtre üzerinde takılı değilken çalıştırmayın. Her
kullanımdan önce veya sonra tiftik filtresini temizleyin.
Yıkanmamış çamaşırları kurutucuda kurutmayın.
28
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Yemeklik yağ, aseton, benzin, gazyağı, leke
çıkarıcılar, neftyağı, parafin veya parafin çıkarıcılar
gibi maddelerle kirlenmiş olan çamaşırlar, çamaşır
kurutucuda kurutulmadan önce ekstra deterjan
eklenerek sıcak suda yıkanmalıdır.
Köpük kauçuk/lastik (sünger), duş boneleri, su
geçirmez tekstil ürünleri, kauçuk/lastik içeren nesneler
ve giysiler ve sünger içeren yastık gibi eşyalar
kurutucuda kurutulmamalıdır.
Çamaşır yumuşatıcılar veya benzeri ürünler yalnızca
üreticinin talimatlarında belirtildiği gibi kullanılmalıdır.
Tüm nesneleri, çakmak veya kibrit gibi ateş kaynağı
oluşturabilecek maddelerden çıkarın.
UYARI: Kurutma makinenizi asla kurutma programı
bitmeden önce durdurmayın, eğer bunu yapmak
zorundaysanız tüm çamaşırları hızlıca çıkarıp,
ısılarının hemen yayılması için bir yere serin.
Bakım işleminden önce, cihazı devre dışı bırakın ve
elektrik fişini prizden çekin.
2. GÜVENLIK TALIMATLARI
2.1 Montaj
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tüm ambalajları çıkartın.
Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya
da kullanmayın.
Cihazla birlikte verilen montaj
talimatlarını takip edin.
Cihazı hareket ettirdiğinizde dikkatli
olun, cihaz ağırdır. Her zaman
koruyucu eldiven ve koruyuculu
ayakkabı kullanın.
Makineyi, sıcaklığın 5°C'den daha az
ya da 35°C'den daha yüksek
olabileceği yerlere monte etmeyin ya
da buralarda kullanmayın.
Cihazın kurulacağı zemin düz,
dengeli, ısıya dayanıklı ve temiz
olmalıdır.
Cihaz çevresinde ve zeminde hava
sirkülasyonu olduğundan emin olun.
Cihazı taşırken hep dikey halde tutun.
Makinenin arka yüzeyi duvara dönük
olmalıdır.
•
Cihaz sabit bir konumda olduğunda,
bir su terazisi kullanarak tam olarak
düz olup olmadığını kontrol edin.
Düzgün değilse, düz hale gelene dek
ayakları ayarlayın.
2.2 Elektrik bağlantısı
UYARI!
Yangın ve elektrik çarpması
riski.
•
•
•
•
Fişi prize sadece kurulum
tamamlandıktan sonra takın.
Kurulumdan sonra elektrik fişine
erişilebildiğinden emin olun.
Cihaz topraklanmalıdır.
Anma değeri plakasındaki
parametrelerinin ana güç kaynağının
elektrik gücüne uygun olduğunda
emin olun.
Her zaman doğru monte edilmiş,
darbeye dayanıklı bir priz kullanın.
TÜRKÇE
•
•
•
•
Priz çoğaltıcılarını ve uzatma
kablolarını kullanmayın.
Cihazın fişini prizden çıkarmak için
elektrik kablosunu çekmeyiniz. Her
zaman fişten tutarak çekin.
Elektrik kablosuna ya da fişine ıslak
elle dokunmayın.
Bu cihaz, E.E.C. Direktifleri ile
uyumludur.
2.3 Kullanım
UYARI!
Yaralanma, elektrik
çarpması, yangın, yanma
veya cihazın zarar görme
riski söz konusudur.
•
•
•
•
•
•
•
Bu cihaz, sadece evde kullanım
içindir.
Destek ya da dolgu malzemesi içeren
hasarlı çamaşırları (yırtılmış,
yıpranmış) kurutmayın.
Sadece kurutma makinesinde
kurutulabilir tipte çamaşırları kurutun.
Kumaş etiketinde yazan talimatları
takip edin.
Eğer çamaşırlarınızı leke çıkarıcı ile
yıkadıysanız kurutma makinesine
koymadan önce ekstra bir durulama
aşaması başlatın.
Yoğuşma suyunu/damıtılmış suyu
içmeyin veya bu su ile yemek
hazırlamayın. İnsanlar ve hayvanlarda
sağlık sorunlarına neden olabilir.
Açık kapak üzerine oturmayınız veya
basmayınız
Üzerinden su damlayacak kadar ıslak
çamaşırları kurutma makinesinde
kurutmayın.
2.5 Bakım ve temizlik
UYARI!
Yaralanma veya cihazın
zarar görme riski söz
konusudur.
•
•
•
•
•
•
Gözle görülebilir LED radyasyonu
vardır, doğrudan ışığa bakmayın.
LED lambası tambur aydınlatması
içindir. Bu lamba başka aydınlatma
amaçları için tekrar kullanılamaz.
Dahili lambayı değiştirmek için Yetkili
Servis Merkezini arayın.
Cihazı temizlemek için su spreyi ve
buhar kullanmayın.
Cihazı yumuşak, nemli bir bezle
temizleyin. Sadece nötr deterjanlar
kullanın. Aşındırıcı ürünleri, aşındırıcı
temizleme bezlerini, çözücüleri veya
metal cisimleri kullanmayın.
Soğutma sistemine zarar vermemek
için cihazı temizlerken dikkat edin.
2.6 Kompresör
UYARI!
Cihazın zarar görme riski
vardır.
•
Kompresör ve kompresörün kurutma
makinesi içindeki sistemi floro kloro
hidrokarbon içermeyen özel bir
madde ile doludur. Bu sistem sağlam
durmalıdır. Sistemin zarar görmesi
sızıntıya neden olabilir.
2.7 Elden Çıkarma
UYARI!
Yaralanma ya da boğulma
riski.
•
•
•
2.4 Dahili ışık
UYARI!
Yaralanma riski.
29
•
Cihazın fişini ana elektrik ve su
kaynaklarından çekin.
Cihazı yakın ana elektrik kablosunun
bağlantısını kesin ve atın.
Çocukların veya evcil hayvanların
tambura sıkışmasını önlemek için
kapı mandalını kaldırın.
Cihazı Atık Elektrikli ve Elektronik
Cihaz (WEEE)'ın bertaraf edilmesiyle
ilgili yerel düzenlemelere göre bertaraf
edin.
Üretici / İhracatçı :
ELECTROLUX APPLIANCES AB
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
ST GÖRANSGATAN 143
SE-105 45 STOCKHOLM
SWEDEN
30
www.electrolux.com
TEL: +46 (8) 738 60 00
www.electrolux.com.tr
FAX: +46 (8) 738 63 35
Kullanım Ömrü Bilgisi :
www.electrolux.com
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl,
diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10
yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya
ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek
parça temini ve bakım süresini ifade
eder.
İthalatcı: Electrolux A.Ş
Tarlabaşı Cad. No:35 34435-TaksimBeyoğlu_Istanbul
Electrolux tüketici danışma merkezi: 0
850 250 35 89
3. ÜRÜN TANIMI
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
Çamaşır yükleme veya
kurulum kolaylığı için
kapağın açılma yönü
değiştirilebilir. (ayrı broşüre
bakın).
Su kabı
Kontrol paneli
Fırın içi aydınlatma
Cihaz kapağı
Ana Filtre
Isı eşanjörü kapağını açma tuşu
Hava akışı delikleri
Ayarlanabilir ayaklar
Isı eşanjörü kapağı
Isı eşanjörü koruması
Isı eşanjörü koruması kilitleme
düğmesi
12 Bilgi etiketi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
TÜRKÇE
31
4. KONTROL PANELI
1
2 3
4
5
6
7
8
13
12
11
1 Program düğmesi
2 Kuruluk
dokunmatik tuşu
3 Ekstra Hassas
4 Ekran
5
6
dokunmatik tuşu
13 Açma/Kapama
Delay (Gecikmeli Başlatma)
dokunmatik tuşu
Sesli sinyal dokunmatik tuşu
8
Kırışıklık Önleme dokunmatik tuşu
9
Başlat/Beklet dokunmatik tuşu
10 Kurutma Zamanı arttırma
dokunmatik tuşu
Açıklama
Kurutma aşaması
Soğutma aşaması
Kırışıklık koruması aşaması
Yoğuşturucu
Su kabı
Filtre
tuşu
Seçeneğe ait sembolün ya
da adının göründüğü
alandaki dokunmatik tuşlara
parmaklarınızla dokunun.
Kontrol paneli kullanımı
sırasında eldiven
kullanmayın. Kontrol
panelinin her zaman temiz
ve kuru olduğundan emin
olun.
4.1 Göstergeler
Göstergeler
9
11 Kurutma Zamanı azaltma
dokunmatik tuşu
12 MyFavourite+ dokunmatik tuşu
Time (Süre) dokunmatik tuşu
7
10
32
www.electrolux.com
Göstergeler
Açıklama
Gecikmeli başlatma
Çocuk kilidi
Sesli ikazlar
Ekstra hassas
Ekstra Sessiz
Kurutma seviyesi
Metin çubuğu
Program süresi
-
Kurutma süresi
-
Gecikmeli başlatma süresi
5. PROGRAM TABLOSU
Programlar
Kurutma seviyesi:
Pamuklu
Sentetik
Yük (maks.)1) /
Kumaş işareti
Çamaşır türü
Dolaplık Kurutma+,
rutma2)3),
Ekstra Kurutma,
Dolaplık Ku‐
Ütülük Kurutma3)
Kurutma seviyesi:
Dolaplık Kurutma3),
Ekstra Kurutma,
Ütülük Kurutma
9kg/
3.5kg/
Spor Giysiler
Spor kıyafetleri, ince ve hafif kumaşlar,
mikrofiber, polyester.
2kg/
Nevresimler
Tek veya çift kişilik yorgan ve yastıklar
(kuş tüylü, havlı ya da sentetik dolgulu).
3kg/
Kurutma Rafı4)
Yalnızca Kurutma Rafı kullanarak spor
ayakkabıları kurutmak içindir (Kurutma
Rafı ile ayrıca verilen kullanım kılavuzu‐
na bakın).
1kg (veya 1 çift
spor ayakkabı)
TÜRKÇE
Programlar
Çamaşır türü
Yük (maks.)1) /
Kumaş işareti
Yünlü kumaşlar. Elde yıkanabilir yünlüle‐
rin narin bir şekilde kurutulması. Program
tamamlandığında hiç zaman kaybetme‐
den çamaşırları çıkarın.
Yünlü5)
Hızlı
1kg
Pamuklu ve sentetik kumaşları kurutmak
için.
2kg/
Diğerleri 6)
Pamuklu Ekstra Ses‐
siz
Sesi minimum seviye kadar düşürülmüş
şekilde pamukluları nazikçe kurutun.
Program geceleri kullanılabilir.
Kurutma seviyesi:
Dolaplık Kurutma+,
Kot Pantolonlar
İpekliler
Ekstra Kurutma,
9kg/
Dolaplık Kurutma
Farklı kalınlıklardaki kot kumaşlar, uzun
kollu tişörtler gibi (örn. boyun kısmı, kol
kısmı ve dikiş yerleri) gündelik giysiler.
9kg/
Elde yıkanabilir ipeklerin narin bir şekilde
1kg/
kurutulması.
Kolay Ütü
Çok az ütü gerektiren narin kumaşlar
için. Kurutma sonuçları, farklı kumaş tür‐
leri arasında farklılık gösterebilir. Cihaza
koymadan önce çamaşırları silkeleyin.
Program bittiğinde hiç zaman kaybetme‐
den çamaşırları çıkarın ve bir askıya
asın.
Kurutma Zamanı
Bu program ile Time (Süre) seçeneğini
kullanabilir ve program süresini ayarlaya‐ 9kg/
bilirsiniz.
1 kg (ya da 5
gömlek)/
33
34
www.electrolux.com
Programlar
Havalandırma
Yük (maks.)1) /
Kumaş işareti
Çamaşır türü
Saklanan tekstil ürünlerinin havalandırıl‐
ması.
1kg
1) Maksimum ağırlık kuru çamaşır ağırlığına göre belirlenir.
2)
Pamuklu Dolaplık Kurutma ECO programı, 392/2012 No.'lu AB Komisyon Yönetme‐
liğine göre "Standart pamuklu program"dır. Nemli normal pamuklu çamaşırları kurutmak için
uygundur ve nemli pamuklu çamaşırların kurutulması sırasında harcanan enerji açısından
en verimli programdır.
3) Sadece test enstitüleri için: Testlerde uygulanacak standart programlar EN 61121 do‐
kümantasyonunda belirtilmiştir.
4) Sadece Kurutma Rafı ile (standart aksesuar ya da isteğe bağlı, modele göre değişir).
5) Bu kurutma makinesinin yünlü kurutma programı, Woolmark şirketi tarafından test edil‐
miş ve onaylanmıştır. Program, çamaşırların Woolmark onaylı yünlü/elde yıkama programı
ile yıkanması ve üretici tarafından verilen talimatlara göre kurutulması koşuluyla "elde yıka‐
ma" olarak etiketlenmiş kuru yünlü çamaşırlar için uygundur. 1780SW13W.
6) Gerekli program ekranda görüntülenene kadar Diğerleri dokunmatik tuşuna ardı ardına
basın.
6. OPSIYONLAR
6.1 Time (Süre)
Bu seçenek, sadece Kurutma Zamanı
programı için kullanılabilir. Program
süresini minimum 10 dakika ile
maksimum 2 saat arasında olacak
şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlanan süre,
cihazın içinde bulunan çamaşır miktarına
göre değişiklik gösterir.
Küçük miktarlardaki
çamaşırlar veya tek bir
çamaşır için kısa süreli bir
ayar yapmanız tavsiye edilir.
6.2 Kırışıklık Önleme
Kurutma işlemi sonundaki kırışıklık
önleme aşaması (30 dakika) 90 dakikaya
uzatılır. Kurutmadan sonra, tambur
kırışıklıkları önlemek için zaman zaman
döner. Çamaşırlar, kırışıklık önleme
aşaması esnasında çıkarılabilir.
•
Dolaplık Kurutma+ (yalnızca
Pamuklular için)
•
Dolaplık Kurutma
•
Ütülük Kurutma
6.4 Ekstra Hassas
Narin ve sıcaklığa hassas kumaşları
daha hafif şekilde kurutmak için (örn.
akrilik, viskoz). Bu fonksiyon aynı
zamanda çamaşırın kırışıklıklarını
azaltmaya yardımcı olur. Kumaş
etiketinde,
için.
sembolü olan kumaşlar
6.5 Kurutma Rafı Zamanı
6.3 Kuruluk
Bu seçenek, sadece Kurutma Rafı
programı için kullanılabilir. Program
süresini minimum 30 dakika ile
maksimum 4 saat arasında olacak
şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlanan süre,
cihazın içinde bulunan çamaşır miktarına
göre değişiklik gösterir.
Bu fonksiyon çamaşırları daha kuru hale
getirmenize yardımcı olur. 4 olası tercih
vardır:
Küçük miktarlardaki çamaşırlar veya tek
bir çamaşır için kısa süreli bir ayar
yapmanız tavsiye edilir.
•
Ekstra Kurutma
TÜRKÇE
6.6 Sesli sinyal
bu aşamada ikaz sesini duyabilirsiniz:
•
•
Program sonunda
Kırışıklık önleme aşaması başlangıcı
ve sonunda
• Program kesilmesinde
İkaz sesi fonksiyonu varsayılan ayar
olarak devamlı açık kalacaktır. Sesi
açmak ya da kapamak için bu fonksiyonu
kullanabilirsiniz.
Bu dokunmatik tuş ile en çok kullanılan 3
kurutma programından birini
seçebilirsiniz.
•
•
•
Sesli sinyal seçeneğini tüm
programlarda
kullanabilirsiniz.
My Favourite 1 ayarlamak için
MyFavourite+ tuşuna bir kez dokunun
My Favourite 2 ayarlamak için
MyFavourite+ tuşuna iki kez dokunun
My Favourite 3 ayarlamak için
MyFavourite+ tuşuna üç kez dokunun
6.7 MyFavourite+
Cihazı ilk kez çalıştırdığınızda ve
MyFavourite+ tuşuna bastığınızda
6.8 Seçenekler tablosu
Programlar1)
Pamuklu
■
■
Sentetik
■
■
Spor Giysiler
■
■
■
Kurutma Rafı
■
Hızlı
Nevresimler
Yünlü
Diğerleri
Pamuklu Ekstra Ses‐
siz
■
Kot Pantolonlar
■
İpekliler
■
Kolay Ütü
Kurutma Zamanı
Havalandırma
■
■
■
35
gösterge ekranında belleğin boş olduğu
gösterilir. Belli bir kullanımın sonunda
cihaz en çok kullanılan programları
otomatik olarak kaydeder.
■
■
1) Program ile birlikte, 1 veya daha fazla seçenek ayarlayabilirsiniz. Bunları etkinleştirmek
ya da devre dışı bırakmak için ilgili dokunmatik tuşuna basın.
36
www.electrolux.com
7. AYARLAR
Bir program çalışırken çocuk
kilidi seçeneğini devre dışı
bırakmak mümkündür.
Çocuk kilidi göstergesi
sönene kadar dokunmatik
tuşlara aynı anda basın ve
basılı tutun.
A
J
B
I
C
D
E
H
G
A. Time (Süre)
F
7.2 Dil seçimi
dokunmatik tuşu
Dili değiştirmek için:
B. Delay (Gecikmeli Başlatma)
dokunmatik tuşu
dokunmatik tuşu
C. Sesli sinyal
D. Kırışıklık Önleme
E. Başlat/Beklet
dokunmatik tuşu
dokunmatik tuşu
F. Kurutma Zamanı arttırma
dokunmatik tuşu
G. Kurutma Zamanı azaltma
dokunmatik tuşu
H. MyFavourite+ dokunmatik tuşu
I.
Ekstra Hassas
J. Kuruluk
dokunmatik tuşu
dokunmatik tuşu
7.1 Çocuk kilidi fonksiyonu
Bu seçenek, bir programın çalıştığı
esnada çocukların cihaz ile oynamalarını
engeller. Program seçme düğmesi ve
dokunmatik tuşlar kilitlidir.
Sadece açma/kapama tuşunun kilidi
açıktır.
Çocuk kilidi seçeneğinin
etkinleştirilmesi:
1. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama
tuşuna basın.
2. Yaklaşık 8 saniye bekleyin.
3. (A) ve (D) dokunmatik tuşlarını aynı
anda basılı tutun. Çocuk kilidi
göstergesi yanar.
Çocuk kilidi göstergesi yanar.
1. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama
tuşuna basın.
2. Yaklaşık 8 saniye bekleyin.
3. Önceden seçilen dil görüntülenene
kadar (B) ve (C) tuşlarına aynı anda
basın ve basılı tutun.
4. Dilinizi ayarlamak için
ya da
dokunmatik tuşuna basın.
5. Seçimi kaydetmek için (E)
dokunmatik tuşuna basın.
7.3 Çamaşırların kalan nem
miktarının ayarlanması
Çamaşırların kalan nem miktarını
varsayılan olarak değiştirmek için:
1. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama
tuşuna basın.
2. Yaklaşık 8 saniye bekleyin.
3. (A) ve (B) tuşlarını aynı anda basılı
tutun.
Bu göstergelerden biri yanar:
•
maksimum kuru çamaşır
•
daha kuru çamaşır
standart kuru çamaşır
•
4. Doğru seviye göstergesi yanana
kadar (E) tuşa ardı ardına basın.
5. Ayarı onaylamak için (A) ve (B)
tuşlarına basın ve yaklaşık olarak 2
saniye boyunca basılı tutun.
7.4 Su tankı göstergesi
Su tankı göstergesi varsayılan olarak
açıktır. Su tankı boşaltma göstergesi her
program sonunda ve çalışma esnasında
tankın boşaltılması gerektiğinde yanar.
TÜRKÇE
Tahliye kiti takılı ise (ilave
aksesuar), makine su tankını
otomatik olarak boşaltır. Bu
durumda, su tankı
göstergesini devre dışı
bırakmanızı tavsiye ederiz.
Su tankı göstergesinin devre
dışı bırakılması:
1. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama
tuşuna basın.
•
göstergesi kapalı ve
göstergesi açıktır.
Su tankı göstergesi kapalıdır.
Yaklaşık 4 saniye sonra 2
gösterge de kapanır.
•
ve
göstergesi açıktır.
Su tankı göstergesi açıktır.
Yaklaşık 4 saniye sonra 2
gösterge de kapanır.
8. İLK KULLANIMDAN ÖNCE
Cihazı ilk kez kullanmadan önce:
•
•
Kurutma makinesi tamburunu nemli
bir bezle temizleyin.
Nemli çamaşırlar ile 1 saatlik bir
programı başlatın.
Kurutma programının
başında (ilk 3-5 dak.) biraz
yüksek seviyede bir ses
meydana gelebilir. Bunun
nedeni kompresörün
çalışmaya başlamasıdır. Bu
ses buzdolapları ve
dondurucular gibi kompresör
ile çalışan cihazlar için
normaldir.
Cihazı ilk çalıştırdığınızda ekranda
varsayılan dil görüntülenir. Bunu
onaylayabilir veya farklı bir dil
ayarlayabilirsiniz. Farklı bir dil seçmek
için:
1. Dilinizi ayarlamak için
ya da
dokunmatik tuşuna basın.
2. Seçimi hafızaya almak için Start/
Pause (Başlat/Durdur) dokunmatik
tuşuna dokunun.
8.1 Dil seçimi
Dil seçimini istediğiniz
zaman değiştirebilirsiniz
(bkz. Ayarlar kısmı).
9. GÜNLÜK KULLANIM
9.1 Gecikmeli başlatma
olmadan bir programı başlatın
1. Çamaşırı hazırlayın ve cihaza
yerleştirin.
DİKKAT!
Kapağını kapattığınızda
hiçbir çamaşırın
tamburdan çıkıp conta
ve kapak arasında
kalmadığından emin
olun.
37
2. Yaklaşık 8 saniye bekleyin.
3. (J) ve (I) dokunmatik tuşlarını aynı
anda basılı tutun.
Ekranda 2 yapılandırmadan biri gösterilir:
2. Makineyi çalıştırmak için açma/
kapama tuşuna basın.
3. Çamaşır tipine uygun programı ve
seçeneklerini ayarlayın.
Ekranda program süresi gösterilir.
38
www.electrolux.com
Pamuklu programı
seçildiğinde gösterge
üzerinde gördüğünüz
kurutma süresi standart
koşullar altında 5 kg'lik bir
çamaşır yükü içindir. Gerçek
kurutma süresi çamaşır
yükünün türüne (miktar ve
terkip), oda sıcaklığı ve
çamaşırınızın santrifüjlü
kurutma aşaması
sonrasındaki nemine göre
değişiklik gösterir.
4. Başlat/Beklet dokunmatik tuşuna
basın.
Program başlatılır.
9.2 Programın gecikmeli
başlatma ile başlatılması
1. Çamaşır tipine uygun programı ve
seçeneklerini ayarlayın.
2. Ekranda, istediğiniz gecikme süresi
gösterilene kadar gecikmeli başlatma
tuşuna ardı ardına basın.
Programın başlamasını
30 dakika ile maksimum
20 saat arasında
erteleyecek şekilde
ayarlayabilirsiniz.
3. Başlat/Beklet dokunmatik ekranına
basın.
Gösterge ekranında, gecikmeli başlatma
işleminin geri sayımı gösterilir.
Geri sayım sona erdiğinde, program
başlar.
9.3 Bir programın değiştirilmesi
1. Cihazı devre dışı bırakmak için
açma/kapama tuşuna basın
2. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama
tuşuna basın.
3. Programı ayarlayın.
9.4 Program sonunda
Program tamamlandığında:
•
Aralıklı bir sesli sinyal duyulur.
göstergesi yanar.
•
• Başlat/Beklet göstergesi yanar.
Cihaz, yaklaşık olarak 30 dakika
boyunca kırışıklık koruması aşamasında
çalışmaya devam eder.
Kırışıklık koruması aşaması çamaşırlarda
bulunan kırışıklıkları giderir.
Kırışıklık koruması aşaması
tamamlanmadan önce çamaşırları
çıkarabilirsiniz. Daha iyi sonuçlar elde
etmeniz için çamaşırları, kırışıklık
koruması aşaması bitmesine yakın
çıkarmanızı tavsiye ederiz.
Kırışıklık koruması aşaması
tamamlandığında:
•
•
göstergesi yanar.
Başlat/Beklet göstergesi söner.
1. Makineyi devre dışı bırakmak için
açma/kapama tuşuna basın.
2. Cihazın kapağını açın.
3. Çamaşırları çıkarın.
4. Cihazın kapağını kapatın.
Her programdan sonra
filtreyi temizleyin ve su
tankını boşaltın.
9.5 Otomatik Kapanma
fonksiyonu
Enerji tüketimini azaltmak için bu
fonksiyon aşağıdaki durumlarda cihazı
otomatik olarak devre dışı bırakır:
•
•
Programı 5 dakika içerisinde
başlatmadığınızda.
Program sona erdikten 5 dakika
sonra.
10. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER
10.1 Çamaşırın hazırlanması
•
•
•
Fermuarları kapatın.
Yorgan kılıflarının düğmelerini
kapatın.
Bağcıkları veya kurdeleleri gevşek
halde kurutmayın (örn., önlük bağları).
•
•
Programı başlatmadan önce bunları
bağlayın.
Çamaşırların ceplerinde bulunan her
şeyi çıkarın.
İçinde pamuklu bir katman bulunan
çamaşırları tersine çevirin. Pamuklu
katman dışa bakmalıdır.
TÜRKÇE
•
•
•
•
Programı daima çamaşır tipine uygun
şekilde ayarlayın.
Açık ve koyu renkli kıyafetleri bir
arada koymayın.
Pamuklular, kazaklar ve el örgüsü
giysilerinin çekmesini azaltmak için
uygun bir program kullanın.
Program bölümünde belirtilen veya
ekranda gösterilen maksimum yükü
aşmayın.
Kumaş etiketi
•
•
39
Sadece kurutma makinesinde
kurutulmaya uygun olan çamaşırları
kurutun. Çamaşırlar üzerinde bulunan
kumaş etiketine başvurun.
Büyük ve küçük parçaları birlikte
kurutmayın. Küçük parçalar büyük
parçaların içerisine takılabilir ve ıslak
kalabilir.
Açıklama
Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun çamaşırlar.
Kurutma makinesinde yüksek sıcaklıklarda kurutulmaya uygun ça‐
maşırlar.
Kurutma makinesinde yalnızca düşük sıcaklıklarda kurutulmaya
uygun çamaşırlar.
Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olmayan çamaşırlar.
11. BAKIM VE TEMIZLIK
11.1 Filtrenin temizlenmesi
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
40
www.electrolux.com
6.
5. 1)
1
2
1) Gerekirse filtreyi ılık suda yıkayarak veya bir fırça/elektrikli süpürge kullanarak
temizleyebilirsiniz.
11.2 Su kabını boşaltma
1.
2.
3.
4.
Yoğuşma suyunu damıtılmış
suya bir alternatif olarak
kullanabilirsiniz (örn. buharlı
ütüler). Suyu kullanmadan
önce bir filtre yardımıyla kir
kalıntılarından arındırın.
11.3 Yoğuşturucunun temizlenmesi
1.
2.
TÜRKÇE
3.
4.
1
2
1
2
5.
6.
2
1
7.
DİKKAT!
Çıplak elle metal yüzeye
dokunmayın. Yaralanma
riski. Koruyucu eldiven takın.
Metal yüzeyin zarar
görmesini önlemek için
dikkatlice temizleyin.
11.4 Tamburun temizlenmesi
UYARI!
Temizlemeden önce cihazın
bağlantısını kesin.
Tamburun iç yüzeyini ve kaldırıcılarını
temizlemek için standart bir nötr sabun
deterjan kullanın. Temizlenmiş yüzeyleri
yumuşak bir bez ile kurutun.
DİKKAT!
Tamburu temizlemek için
aşındırıcı maddeler veya
çelik yünü kullanmayın.
11.5 Kontrol panelinin ve
yuvasının temizlenmesi
Kontrol paneli ve yuvasını temizlemek
için standart bir nötr sabun deterjan
kullanın.
Temizlemek için nemli bir bez kullanın.
Temizlenmiş yüzeyleri yumuşak bir bez
ile kurulayın.
DİKKAT!
Korozyona neden olabilecek
temizlik maddeleri ya da
mobilya temizleme
maddeleri kullanmayın.
11.6 Hava akış deliklerinin
temizlenmesi
Hava akış deliklerinde bulunan tüyleri
temizlemek için bir elektrikli süpürge
kullanın.
41
42
www.electrolux.com
12. SORUN GIDERME
Problem
Olası çözüm
Cihaz çalışmıyor.
Elektrik fişinin prize takılı olduğundan
emin olun.
Sigorta kutusundaki sigortayı kontrol edin
(evin tesisatı).
Program çalışmaya başlamıyor.
Başlat/Beklet öğesine basın.
Cihazın kapısının kapalı olduğundan
emin olun.
Cihazın kapağı kapanmıyor.
Filtrenin doğru monte edildiğinden emin
olun.
Hiçbir çamaşırın tamburdan çıkıp conta
ve kapak arasında kalmadığından emin
olun.
Cihaz çalışırken bir anda duruyor.
Su tankının boş olduğundan emin olun.
Başlat/Beklet tuşuna basarak programı
tekrar başlatın.
Devir süresi çok uzun veya istenen kurut‐ Çamaşır miktarının, program süresine uy‐
gun olduğundan emin olun.
ma sonucu alınamıyor.1)
Filtrenin temiz olduğundan emin olun.
Çamaşırlar çok ıslak. Çamaşır makinesin‐
de bulunan çamaşırları tekrar sıkın.
Oda sıcaklığının +5°C'den daha yüksek
ve +35°C'den daha düşük olduğundan
emin olun. Optimum oda sıcaklığı 19°C
ila 24°C'dir.
Kurutma Zamanı veya Ekstra Kurutma
programını ayarlayın.2)
Gösterge ekranında Err (Hata) gösterili‐
yor.
Eğer yeni bir program ayarlamak isterse‐
niz, cihazı kapayıp açmanız gerekir.
Seçeneklerin programa uygun olduğun‐
dan emin olun.
Gösterge ekranında (örn. E51) gösterili‐
yor.
Cihazı devre dışı bırakın ve tekrar açın.
Yeni bir program başlatın. Sorun tekrarla‐
nırsa, yetkili servisi arayın.
1) Maksimum 5 saat sonra program otomatik olarak sona erer.
2) Büyük parçaları (örneğin yatak çarşafları) kuruturken bazı alanlar nemli kalabilir.
Kurutma sonuçları tatmin edici
değilse
•
•
Ayarlanan program yanlıştır.
Filtre tıkanmıştır.
•
•
•
Yoğuşturucu tıkanmıştır.
Cihazda çok fazla çamaşır vardır.
Tambur kirlidir.
TÜRKÇE
•
İletkenlik sensörü yanlış ayarlanmıştır
(Daha iyi ayarlama için bkz. "Ayarlar -
•
Çamaşırların kalan nem miktarının
ayarlanması").
• Hava akış delikleri tıkanmıştır.
43
Oda sıcaklığı çok düşük veya çok
yüksek ( optimum oda sıcaklığı 19°C 24°C )
13. TEKNIK VERILER
Yükseklik x Genişlik x Derinlik
850 x 600 x 600 mm (maksimum 665
mm)
Makine kapağı açıkken maks. derinlik
1090 mm
Makine kapağı açıkken maks. genişlik
950 mm
Ayarlanabilir yükseklik
850 mm (+ 15 mm - ayakları ayarlama)
Tambur hacmi
118 l
Maksimum yük hacmi
9 kg
Gerilim
230 V
Sıklık
50 Hz
Ses gücü seviyesi
65 dB
Toplam güç
4W
Enerji verimlilik sınıfı
A++
Tam yükle standart pamuklu programında 2,28 kWsaat
enerji tüketimi. 1)
Kısmi yükle standart pamuklu programın‐ 1,08 kWsaat
da enerji tüketimi. 2)
Yıllık enerji tüketimi3)
258,60 kWsaat
Açık halde güç tüketimi 4)
0,50 W
Kapalı halde güç tüketimi 4)
0,50 W
Kullanım türü
Ev kullanımı
İzin verilen ortam sıcaklığı
+ 5°C ile + 35°C arası
Koruyucu kapak tarafından sağlanan
IPX4
nem ve katı parçacıkların girmesine karşı
koruma seviyesi, düşük gerilim ekipmanı‐
nın neme karşı korumasız olduğu yer ha‐
riç
Bu ürün hermetik yalıtımlı florlu sera gazları içerir
Gaz belirtimi
R407c
Ağırlık
0,520 kg
44
www.electrolux.com
Global-ısınma olasılığı (GWP)
1774
1) EN 61121 gereği 1000 dev/dak. hızda sıkılmış 9 kg pamuklu çamaşır ile ölçümlenir.
2) EN 61121 gereği 1000 dev/dak. hızda sıkılmış 4,5 kg pamuklu çamaşır ile ölçümlenir.
3) Yıllık enerji tüketimi, kWsaat olarak, standart pamuklu programında tam veya kısmi dolu
olarak ve düşük enerji modlarında yaklaşık 160 kurutma üzerinden hesaplanır. Kurutma ba‐
şına enerji tüketimi cihazın kullanış şekline bağlıdır. (DÜZENLEME (AB) No 392/2012).
4) EN 61121'e ilişkin olarak.
Yukarıdaki tabloda yer alan bilgiler 2009/125/EC direktifinin uygulanmasına ilişkin AB
Komisyonu düzenlemesi 392/2012 uygundur.
13.1 Tüketim değerleri
Program
Kurutma sü‐
resi1)
Enerji tü‐
ketimi2)
1400 rpm / 50%
175 dak.
2,00
kWsaat
1000 rpm / 60%
200 dak.
2,28
kWsaat
1400 rpm / 50%
121 dak.
1,31
kWsaat
1000 rpm / 60%
138 dak.
1,49
kWsaat
1400 rpm / 50%
90 dak.
0,95
kWsaat
1000 rpm / 60%
103 dak.
1,08
kWsaat
1200 rpm / 40%
56 dak.
0,54
kWsaat
800 rpm / 50%
64 dak.
0,61
kWsaat
Sıkma / kalan nemlilik
Pamuklu Eco 9 kg
Dolaplık Kurutma
Ütülük Kurutma
Pamuklu Eco 4,5 kg
Dolaplık Kurutma
Sentetik 3,5 kg
Dolaplık Kurutma
1) Normalden daha az çamaşır konduğunda kurutma süresi otomatik olarak kısaltılır ve en‐
erji tüketimi düşer.
2) Yanlış ortam sıcaklığı ve/veya düşük/kısa süreli sıkma devri ile sıkılmış çamaşırlar, işlem
süresini uzatabilir ve enerji tüketimini de artırabilir.
TÜRKÇE
45
14. AB YÖNETMELIĞI 1369/2017'E GÖRE ÜRÜN BILGI
SAYFASI
Ürün Bilgi Sayfası
Ticari Marka
Electrolux
Model
EDH3498RDE,
PNC916097707
Nominal kapasite (kg olarak)
9
Hava menfezli veya yoğun kurutma makinesi
Yoğuşturucu
Enerji verimlilik sınıfı
A++
Yıllık enerji tüketimi, kWsaat olarak, standart pamuklu
programında tam veya kısmi dolu olarak ve düşük enerji
modlarında yaklaşık 160 kurutma üzerinden hesaplanır.
Döngü başına enerji tüketimi, cihazın kullanış şekline
bağlıdır.
258,60
Otomatik kurutma makinesi veya otomatik olmayan kurut‐
ma makinesi
Otomatik
Tam yükte standart pamuklu programında enerji tüketimi
(kWsaat olarak)
2,28
Kısmi yükte standart pamuklu programında enerji tüketimi
(kWsaat olarak)
1,08
Kapalı modda güç tüketimi (W olarak)
0,50
Açık bırakma modunda güç tüketimi (W olarak)
0,50
Açık bırakma modunda süre (dakika olarak)
10
Tam ve kısmi yükte kullanılan "standart pamuklu progra‐
mı" etiket ve fiş üzerinde belirtilen standart kurutma prog‐
ramıdır. Bu program, normal nemli olan pamuklu çamaşır‐
ları kurutmak için uygundur ve pamuklulara ilişkin enerji tü‐
ketimi açısından en verimli olanıdır.
"Tam ve kısmi yükte standart pamuklu programı" ağırlık
program süresi (dakika olarak)
145
"Tam yükte standart pamuklu programında" program süre‐ 200
si (dakika olarak)
"Kısmi yükte standart pamuklu programında" program sü‐
resi (dakika olarak)
103
Yoğuşma verimlilik sınıfı G (en az verimli) ile A (en verimli) A
arası bir ölçekte
Tam yükte standart pamuklu programının ortalama yoğuş‐ 91
ma verimliliği (%)
46
www.electrolux.com
Kısmi yükte standart pamuklu programının ortalama
yoğuşma verimliliği (%)
91
"Tam ve kısmi yükte standart pamuklu programı" için orta‐
lama yoğuşma verimliliği
91
Ses gücü seviyesi (dB olarak)
65
Ankastre cihaz E/H
Hayır
Yukarıdaki tabloda yer alan bilgiler 2009/125/EC direktifinin uygulanmasına ilişkin AB
Komisyonu düzenlemesi 392/2012 uygundur.
15. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI
1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması
durumunda tüketici;
a. Satılanı geri vermeye hazır
olduğunu bildirerek sözleşmeden
dönme,
b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında
satış bedelinden indirim isteme,
c. Aşırı bir masraf gerektirmediği
takdirde, bütün masrafları
satıcıya ait olmak üzere satılanın
ücretsiz onarılmasını isteme,
d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir
misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini
kullanabilir. Satıcı, tüketicinin
tercih ettiği bu talebi yerine
getirmekle yükümlüdür.
2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesi hakları üretici
veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
Bu fıkradaki hakların yerine
getirilmesi konusunda satıcı, üretici
ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Üretici veya ithalatçı, malın kendisi
tarafından piyasaya sürülmesinden
sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği
takdirde sorumlu tutulmaz.
3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesinin satıcı için
orantısız güçlükleri beraberinde
getirecek olması hâlinde tüketici,
sözleşmeden dönme veya ayıp
oranında bedelden indirim
haklarından birini kullanabilir.
Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız
değeri, ayıbın önemi ve diğer
seçimlik haklara başvurmanın tüketici
açısından sorun teşkil edip
etmeyeceği gibi hususlar dikkate
alınır.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesi haklarından
birinin seçilmesi durumunda bu
talebin satıcıya, üreticiye veya
ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren
azami otuz iş günü, konut ve tatil
amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş
günü içinde yerine getirilmesi
zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58
inci maddesi uyarınca çıkarılan
yönetmelik eki listede yer alan
mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz
onarım talebi, yönetmelikte belirlenen
azami tamir süresi içinde yerine
getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer
seçimlik haklarını kullanmakta
serbesttir.
5. Tüketicinin sözleşmeden dönme
veya ayıp oranında bedelden indirim
hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş
olduğu bedelin tümü veya bedelden
yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye
iade edilir.
6. Seçimlik hakların kullanılması
nedeniyle ortaya çıkan tüm
masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı
yerine getiren tarafça karşılanır.
Tüketici bu seçimlik haklarından biri
ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098
sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri
uyarınca tazminat da talep edebilir.
Tüketici, garantiden doğan haklarının
kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek
uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin
bulunduğu veya tüketici işleminin
yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem
Heyetine veya Tüketici Mahkemesine
başvurabilir.
TÜRKÇE
16. ÇEVREYLE İLGILI BILGILER
Şu sembole sahip malzemeler geri
dönüştürülebilir . Ambalajı geri
dönüşüm için uygun konteynerlere
koyun. Elektrikli ve elektronik cihaz
atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve
insan sağlığının korunmasına yardımcı
*
olun. Ev atığı sembolü bulunan
cihazları atmayın. Ürünü yerel geri
dönüşüm tesislerinize gönderin ya da
belediye ile irtibata geçin.
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
47
136942131-A-442018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement