Aeg LAV 61609-W Handleiding


Add to my manuals
52 Pages

advertisement

Aeg LAV 61609-W          Handleiding | Manualzz
ÖKO-LAVAMAT 61609
De wasautomaat die het milieu ontziet
Informatie voor de gebruiker
Geachte klant,
Gelieve deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te nemen.
Let vooral op het hoofdstuk ”Veiligheid” op de eerste bladzijden. Berg
deze gebruiksaanwijzing goed op voor latere raadplegingen en geef ze
aan eventuele volgende eigenaars van het toestel door.
Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden
(Opgelet!, Voorzichtig!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen
die belangrijk zijn voor Uw veiligheid of voor het juist functioneren van
het apparaat. Hier absoluut op letten.
0 1. Dit symbool leidt U stap voor stap door de bediening van het apparaat.
2. ...
1
3
Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktische gebruik van het apparaat.
2
Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een zuinig en
milieuvriendelijk gebruik van het toestel gegeven.
Deze gebruiksaanwijzing bevat aanwijzingen om eventuele storingen
zelf te verhelpen, zie het hoofdstuk ”Problemen?”
Indien deze aanwijzingen niet voldoen, kan u altijd terecht bij onze
naverkoopdienst:
ELGROEP & AEG SERVICE
Bergensesteenweg 719
1502 Lembeek
Tel.: 02/3630444
Hier krijgt u antwoord op elke vraag over de uitvoering en het gebruik
van uw machine. Natuurlijk luisteren wij ook graag naar uw wensen,
suggesties en kritiek. Wij streven er naar om ten bate van onze klanten
onze producten en service verder te verbeteren.
In geval van technische problemen staat onze KLANTENDIENST op elk
moment tot uw beschikking (Adressen en telefoonnummers vindt u in
het hoofdstuk ”Adressen klantendienst”). Raadpleeg daartoe het hoofdstuk ”Service”.
Gedrukt op milieuvriendelijk vervaardigd papier.
Wie ecologisch denkt, handelt ook zo ...
2
Inhoud
INHOUD
Gebruiksaanwijzing
........................................
6
Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Afvalverwijdering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Milieutips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Beschrijving van het toestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vooraanzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schuiflade voor was- en verzorgingsmiddelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programmakiezer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temperatuurkiezer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toetsen – soorten wasgoed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toets AAN/UIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
10
11
11
12
12
13
Verbruik en wasduur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vóór de eerste wasgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
De wasgang voorbereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het wasgoed sorteren en voorbereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soorten wasgoed en onderhoudskentekens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Was- en verzorgingsmiddelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Welk was- en verzorgingsmiddel? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoeveel was- en verzorgingsmiddel? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een waterontharder gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
16
17
17
17
17
Wassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korte handleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wasgoed in de machine stoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Was-/verzorgingsmiddel invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wasprogramma instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het wasprogramma starten/de starttijd instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het toerental van centrifugeren veranderen/spoelstop kiezen . . . . . . . . .
Tijdens het programma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wasprocedure beëindigd/Wasgoed uitnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
18
19
20
21
21
22
23
24
3
Inhoud
Programmatabellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afzonderlijk inweken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afzonderlijk met wasverzachter spoelen/stijven/impregneren . . . . . . . . .
Afzonderlijk spoelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afzonderlijk centrifugeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
25
26
26
26
27
Reinigen en verzorgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wasmiddellade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wastrommel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laaddeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
28
28
29
29
Problemen? Oplossingen!… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oplossen van storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het wasresultaat is niet bevredigend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leegmaken in noodgeval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De loogpomp reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Extra spoelgang/loogafkoeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
30
33
33
35
36
Instructies voor plaatsing en aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . .
37
Veiligheidsvoorschriften voor de installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Afmetingen van de machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Vooraanzicht en zijaanzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Achteraanzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Opstelling van de machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Het toestel transporteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De transportbeveiliging verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De plaats van opstelling voorbereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opstelling op een betonnen sokkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opstelling op een verende ondergrond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oneffenheden van de bodem wegwerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
39
40
41
41
41
42
Inhoud
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
De wateraansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toegestane waterdruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Watertoevoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Waterafvoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pomphoogten van meer dan 1m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
43
44
45
45
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Adressen klantendienst
Garantiebepalingen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Service
50
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
5
Gebruiksaanwijzing
GEBRUIKSAANWIJZING
1
Veiligheidsvoorschriften
De veiligheid van de elektrische toestellen van AEG beantwoordt aan de
erkende regels van de techniek en de Duitse wet inzake machineveiligheid. Toch vinden wij als fabrikant dat wij u moeten vertrouwd maken
met de volgende veiligheidsvoorschriften.
Vóór de eerste inwerkingstelling
• Hou u ook aan de ”plaatsings- en aansluitinstructies” verder achteraan deze gebruiksaanwijzing.
• Wanneer het toestel tijdens de wintermaanden wordt geleverd bij
temperaturen onder nul: de wasautomaat vóór de ingebruikneming
gedurende 24 uur in een ruimte met kamertemperatuur laten staan.
Gebruik volgens de voorschriften
• De wasautomaat is uitsluitend bestemd voor het wassen van wasgoed
zoals dat in het huishouden gebruikelijk is. Wanneer de machine voor
een ander doel gebruikt of verkeerd bediend wordt, kan er door de
fabrikant geen aansprakelijkheid voor eventuele schade aanvaard
worden.
• De ombouw of veranderingen aan de wasautomaat zijn om veiligheidsredenen niet toegestaan.
• Gebruik alleen wasmiddelen die voor wasautomaten geschikt zijn.
Neem de voorschriften bij de wasmiddelen in acht.
• De was mag geen ontvlambare oplosmiddelen bevatten. Neem dit ook
in acht bij het wassen van vooraf gereinigd wasgoed.
• Gebruik uw wasmachine niet voor chemisch reinigen.
• Verf- en bleekmiddelen mogen alleen gebruikt worden wanneer de
fabrikant van deze producten dit uitdrukkelijk toelaat. Voor eventuele
schade zijn wij niet aansprakelijk.
• Gebruik alleen water uit de waterleiding. Regenwater of reeds
gebruikt water mag enkel als het aan de eisen volgens DIN1986 en
DIN1988 voldoet.
• Vorstschade valt niet onder de garantie! Wanneer de wasmachine in
een niet-vorstvrije ruimte opgesteld staat, moet de machine bij vorst
volledigd worden leeggemaakt (zie ”leegmaken in noodgevallen”).
Daarenboven de toevoerslang van de watertoevoer afkoppelen en op
de grond leggen.
6
Gebruiksaanwijzing
De veiligheid van kinderen
• Verpakkingsonderdelen (zoals plastic en piepschuim) kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen. Verstikkingsgevaar! De verpakkingsonderdelen
buiten bereik van kinderen houden.
• Kinderen zien vaak de gevaren niet die aan de omgang met elektrische toestellen verbonden zijn. Zorg daarom voor het noodzakelijke
toezicht tijdens de werking van de machine en laat kinderen niet met
de wasautomaat spelen – het gevaar bestaat dat kinderen zich
opsluiten.
• Zorg ervoor dat kinderen of kleine dieren niet in de trommel van de
wasautomaat kunnen klimmen.
• Bij definitief buiten werking stellen van de wasautomaat: Trek de
stekker uit het stopcontact, maak het deurslot onbruikbaar, knip de
elektrische kabel door en gooi de stekker met de rest van de kabel
weg. Zo kunnen spelende kinderen zich niet opsluiten en niet in
levensgevaar komen.
Algemene veiligheid
• Herstellingen aan de wasautomaat mogen enkel door vaklui uitgevoerd worden. Als gevolg van ondeskundige herstellingen kunnen er
aanzienlijke gevaren ontstaan. Wend u voor een herstelling tot onze
klantendienst of tot uw vakhandel.
• Zet de wasautomaat nooit in werking wanneer het netsnoer beschadigd is of het bedieningspaneel, het werkblad of het voetstuk zo
beschadigd zijn dat de binnenkant van het toestel vrij toegankelijk is.
• Schakel de wasautomaat uit vóór elke reiniging, elk onderhoud en
alle onderhoudswerken. Bovendien de netstekker uit het stopcontact
halen of - ingeval van vaste bedrading – de LS-schakelaar (stroomonderbreker) in de zekeringkast uitschakelen of de schroefstop er helemaal uitdraaien.
• De netstekker nooit uit het stopcontact halen door aan de kabel te
trekken; neem daarvoor de stekker zelf vast.
• Veelvoudige contactstoppen, verbindingsstukken en verlengsnoeren
mogen niet gebruikt worden. Gevaar van oververhitting!
• Spuit de wasautomaat niet af met een waterstraal. Gevaar van elektrocutie!
• Tijdens wasprogramma’ s met hoge temperaturen wordt het glas in de
laaddeur heet. Niet aanraken!
• Laat het loogwater vóór een noodgedwongen leegmaken van het
toestel of vóór het reinigen van de loogpomp afkoelen.
7
Gebruiksaanwijzing
• Kleine huisdieren kunnen aan elektriciteitsleidingen en waterslangen
knagen. Gevaar van elektrocutie en waterschade! Hou kleine huisdieren van de wasautomaat verwijderd.
2
Afvalverwijdering
Verpakkingsmateriaal verwijderen!
Verwijder het verpakkingsmateriaal van uw wasautomaat op de juiste
wijze. Alle verpakkingsmaterialen zijn onschadelijk voor het milieu en
kunnen zonder gevaar worden opgeslagen of in een vuilverbrandingsinstallatie worden verbrand.
De kunststoffen kunnen ook opnieuw worden gebruikt:
• Het omhulsel en de binnenzakken bestaan uit polyethyleen
(aanduiding >PE<).
• De opvullingsdelen bestaan uit geschuimd, cfk-vrij polystyrol (aanduiding >PS<).
De kartonnen delen zijn vervaardigd uit oud papier en moeten ook
opnieuw als oud papier worden afgegeven.
Een oude machine verwijderen!
Wanneer u uw machine definitief buiten werking stelt, kan u deze naar
het dichtstbijzijnde recyclingcentrum of naar uw specialist brengen die
deze voor een kleine bijdrage in de onkosten zal overnemen.
8
Gebruiksaanwijzing
2
Milieutips
• Bij gemiddeld vuile was hoeft u niet voor te wassen. Zo spaart u wasmiddelen, water en tijd (en ontziet u het milieu!).
• De wasautomaat werkt bijzonder zuinig wanneer u de vermelde
capaciteit volledig benut.
• Gebruik voor kleine hoeveelheden slechts de helft tot twee derde van
de aangeraden hoeveelheid wasmiddel.
• Door een geschikte voorbehandeling kunnen vlekken en matig vuil
worden verwijderd. U kunt dan bij lagere temperaturen wassen.
• Was licht tot normaal vuile witte was met het energiespaarprogramma.
• Vaak is er geen wasverzachter nodig. Probeert u het maar eens! Als u
een droger gebruikt, wordt uw was ook zonder wasverzachter zacht
en wollig.
• Bij een gemiddelde tot grote waterhardheid (vanaf hardheidsbereik II,
zie "Was- en verzorgingsmiddelen") dient u wateronthardingsmiddelen te gebruiken.
Het wasmiddel kan dan altijd voor hardheidsbereik I (= zacht) worden
gedoseerd.
9
Gebruiksaanwijzing
Beschrijving van het toestel
Vooraanzicht
Bedieningspaneel
Vuldeur
met greep
Klep voor
loogpomp
Schuiflade voor
was- en verzorgingsmiddel
Typeplaatje
(achter de laaddeur)
Voetjes
(in de hoogte
regelbaar)
Schuiflade voor was- en verzorgingsmiddelen
10
k
Voorwasmiddel/
weekmiddel
of ontharder
l
Hoofdwasmiddel
(poedervormig) en
eventueel ontharder
m
Ontvlekkingszout
w
Vloeibare wasmiddelen (wasverzachter, vormspoeler,
stijfsel)
Sifonkapje
(moet vastzitten)
Gebruiksaanwijzing
Bedieningspaneel
Toets
toerental van centrifugeren/
GEEN CENTR.
Programmakiezer
Temperatuurkiezer
Toetsen – soorten wasgoed
Toets starttijdkeuze
Toets
AAN/UIT
Programmakiezer
Met de programmakeuzeschakelaar
stelt u de soort wasgang in.
Opgelet! De programmakiezer enkel
naar rechts draaien!
De verschillende standen hebben de
volgende functies:
VOORWAS
Koude voorwas vóór de automatisch volgende hoofdwasgang. (Niet
voor de wasgang WOL).
VLEKKEN
Voor het wassen van sterk vervuild of vlekkerig wasgoed. Langere
hoofdwasgang, op het gepaste moment tijdens het programmaverloop
wordt er vlekkenzout ingespoeld. (Niet voor de wasgang WOL).
HOOFDWAS
Hoofdwasgang voor normaal vervuild wasgoed.
KORT
Kortere hoofdwas voor licht vervuild wasgoed.
SPOELEN
Afzonderlijk spoelen, b.v. voor het spoelen van met de hand gewassen
textiel (centrifugeren overeenkomstig het ingestelde soort wasgoed of
spoelstop).
11
Gebruiksaanwijzing
3
Spoelstop betekent: het wasgoed blijft in het laatste spoelwater en
wordt niet gecentrifugeerd.
WASVERZACHTEN
Afzonderlijk met wasverzachter spoelen, afzonderlijk stijven, afzonderlijk impregneren van vochtige witte/bonte of kreukherstellende was
(1 spoelgang, vloeibaar verzorgingsmiddel uit het spoelvakje w wordt
ingevoerd, centrifugeren overeenkomstig het ingestelde soort wasgoed
of spoelstop).
CENTRIFUG.
Centrifugeren na een spoelstop of afzonderlijk centrifugeren van met
de hand gewassen textiel overeenkomstig het ingestelde soort wasgoed.
INWEKEN
Afzonderlijk inweken (de temperatuur wordt automatisch op maximaal
40°C begrensd), het wasgoed blijft op het einde in het loogwater (niet
voor de wasgang WOL).
3
Na het inweken moet de gewenste hoofdwasgang ingesteld worden,
het programma loopt niet automatisch verder.
POMPEN
Wegpompen van het water na een spoelstop (zonder centrifugeren).
Temperatuurkiezer
Met de temperatuurtoets kan u de volgende
temperaturen instellen:
KOUD, 30, 40, 50, 60, E, 70, 80, 95
2
Stand E (energiebesparend programma) is
geschikt voor licht tot normaal vervuilde witte
was; begrensde temperatuur van ca. 67°C.
Toetsen – soorten wasgoed
Met de programmakeuzeschakelaar wordt het
verloop van het programma (b.v. maximaal
mogelijke temperatuur, waterpeil, trommelbeweging, aantal spoelgangen, toerental van centrifugeren) overeenkomstig het te wassen wasgoed
ingesteld.
WITTE/BONTE WAS
Voor witte en bonte was (katoen/linnen).
12
Gebruiksaanwijzing
KREUKHERST.
Voor kreukherstellend wasgoed (mixtuur). De temperatuur wordt automatisch op maximaal 60°C begrensd.
FIJNE WAS
Voor fijne was (de temperatuur wordt automatisch op maximaal 40°C
begrensd).
WOL
Voor in de wasmachine wasbare wol en voor bijzonder gevoelig textiel
(de temperatuur wordt automatisch op maximaal 40°C begrensd).
Toets AAN/UIT
Met deze toets zet u de wasautomaat aan en
wordt het gekozen programma gestart of de
wasautomaat uitgeschakeld.
Verbruik en wasduur
De waarden voor de gekozen programma’s vermeld in de onderstaande
tabel zijn van toepassing op normale omstandigheden. Zij bieden een
nuttige aanwijzing voor het gebruik in het huishouden.
Programma- Temperakiezer
tuurkiezer
HOOFDWAS
Toetsen –
soorten
wasgoed
Hoeveelheid
wasgoed
in kg
Water
in liter
EnerDuur in
gie
minuten
in kWh
95
WITTE/
BONTE WAS
5
54
1,70
139
601)
WITTE/
BONTE WAS
5
54
1,05
127
40
WITTE/
BONTE WAS
5
54
0,63
127
40
KREUKHERSTELLEND
2,5
50
0,43
92
30
FIJNE WAS
2,5
52
0,43
82
30
WOL
2
51
0,32
57
1) Aanwijzing: programma-instelling voor een test volgens EN 60 456
13
Gebruiksaanwijzing
Vóór de eerste wasgang
0 1. Trek de wasmiddellade een beetje uit het bedieningspaneel.
2. Giet ongeveer 1 liter water via de wasmiddellade in de wasautomaat.
Bij de volgende programmastart wordt zodoende de loogbak gesloten
en kan de ÖKO-sluis naar behoren functioneren.
3. Voer een wasgang uit zonder wasgoed op stand HOOFDWAS 95 met een
halve hoeveelheid wasmiddel.
Daardoor worden eventueel na de productie achtergebleven resten in
de trommel en loogbak verwijderd.
14
Gebruiksaanwijzing
De wasgang voorbereiden
Het wasgoed sorteren en voorbereiden
• Het wasgoed volgens de wasetiketten en de soort sorteren (zie "Soorten wasgoed en wasetiketten").
• De zakken leegmaken.
• Metalen deeltjes (paperclips, veiligheidsspelden, enz.) verwijderen.
• Om een beschadiging en het in elkaar draaien van het wasgoed te
voorkomen: ritssluitingen sluiten, dekbedovertrekken en slopen
dichtknopen, losse linten – van een schort bv. – samenbinden.
• Kleding met een dubbele laag omkeren (slaapzak, anorak, enz.).
• Bij kleurrijk textiel met versieringen evenals wol en textiel met aangehechte versieringen: de binnenzijde naar buiten keren.
• Kleine en kwetsbare kledingstukken (babysokjes, maillots, enz.) in een
wasnet, een kussen met ritssluiting of een grote sok wassen.
• Gordijnen zeer voorzichtig behandelen. Metalen wieltjes of scherpe
kunststof wieltjes verwijderen of deze in een net of een zak binden.
Voor schade zijn wij niet aansprakelijk.
• Bonte en witte was mag nooit samen gewassen worden. Anders wordt
de witte was grauw.
• Nieuw gekleurd wasgoed geeft vaak af. U kunt dergelijke stukken de
eerste keer het best apart wassen.
• Kleine en grote stukken wasgoed mengen! Daardoor wordt het
waseffect verbeterd en wordt het wasgoed bij het centrifugeren gunstiger verdeeld.
• Het wasgoed los uitschudden voordat u het in de wasautomaat
steekt.
• Het wasgoed uiteengevouwen in de trommel steken.
• Neem de verzorgingsvoorschriften "apart wassen" en "meermaals
apart wassen" in acht!
15
Gebruiksaanwijzing
Soorten wasgoed en onderhoudskentekens
De onderhoudskentekens helpen bij het kiezen van het juiste wasprogramma. Het wasgoed moet volgens soort en onderhoudskenteken
gesorteerd worden. De temperatuuraanduidingen op het onderhoudskenteken zijn telkens maximale aanduidingen.
Witte was ç
Textiel uit katoen en linnen met dit onderhoudskenteken is bestand
tegen mechanische belasting en hoge temperaturen. Voor dit wasgoed
is het programma WITTE/BONTE WAS geschikt.
Bonte was è ë
Textiel uit katoen en linnen met dit onderhoudskenteken is bestand
tegen mechanische belasting. Voor dit wasgoed is het programma
WITTE/BONTE WAS geschikt.
Kreukherstellend wassen ê í î
Textiel zoals geappreteerd katoen, katoenmixturen en synthetische
stoffen met dit onderhoudskenteken vergt een mechanisch mildere
behandeling. Voor dit wasgoed is het programma KREUKHERSTELLEND
geschikt.
Fijne was ì
Textiel zoals gelaagde vezel, microvezel, synthetische stoffen, gordijnen
met dit onderhoudskenteken vergt een bijzonder milde behandeling.
Voor dit wasgoed is het programma FIJNE WAS geschikt.
Wol en bijzonder gevoelig wasgoed 9 ì
Textiel zoals wol, wolmixturen en zijde met dit onderhoudskenteken is
bijzonder gevoelig voor mechanische belasting. Voor dit soort textiel is
het programma WOL geschikt.
Opgelet! Textiel met het onderhoudskenteken ï (handwas) of ñ
(niet wassen!) mogen niet in de wasautomaat gewassen worden!
16
Gebruiksaanwijzing
Was- en verzorgingsmiddelen
Welk was- en verzorgingsmiddel?
Enkel was- en verzorgingsmiddelen gebruiken die voor wasautomaten
geschikt zijn. In principe de informatie van de producent naleven.
Hoeveel was- en verzorgingsmiddel?
De hoeveelheid wasmiddel hangt af van:
• de hoeveelheid wasgoed
2
Wanneer de producent geen dosis vermeldt voor kleinere ladingen,
gebruikt u voor een halve trommel één derde en voor nog kleinere
ladingen slechts de helft van de dosis die voor een volledig gevulde
trommel aanbevolen wordt.
• van de vervuilingsgraad van het wasgoed
• van de hardheid van het leidingwater
Let op de informatie vanwege de producent omtrent het gebruik en de
dosis van de was- en verzorgingsmiddelen.
Een waterontharder gebruiken
Vanaf een gemiddelde tot een hoge waterhardheid (vanaf hardheid II)
moet er een ontharder gebruikt worden. De instructies van de fabrikant
opvolgen! Het wasmiddel vervolgens altijd overeenkomstig hardheid I
(= zacht) doseren. Voor informatie over de plaatselijke waterhardheid
kan u terecht bij de bevoegde watermaatschappij.
2
Omdat de waterontharder vóór het hoofdwasmiddel wordt ingebracht
(voorafgaande waterontharding), volstaat tachtig procent van de op de
verpakking aangegeven hoeveelheid ontharder.
Inlichtingen over de waterhardheid
Waterhardheid in °dH
(Duitse hardheidsgraad)
Waterhardheid in mmol/l
(millimol per liter)
I – zacht
0–7
tot 1,3
II – middelhard
7 – 14
1,3 – 2,5
III – hard
14 – 21
2,5 – 3,8
meer dan 21
meer dan 3,8
Hardheidsbereik
IV – zeer hard
17
Gebruiksaanwijzing
Wassen
Korte handleiding
Wassen gebeurt in volgende stappen:
0 1. De laaddeur openen en met wasgoed vullen.
2. De laaddeur sluiten.
3. Waspoeder en verzorgingsmiddel in de machine gieten.
4. Het juiste wasprogramma instellen:
– Programma instellen met de programmakiezer;
– Temperatuur instellen met de temperatuurkiezer;
– Het soort wasgoed met de programmakeuzeschakelaar kiezen.
5. Op de toets AAN/UIT drukken.
De wasautomaat is ingeschakeld. Het wasprogramma start automatisch
na ca. zes seconden.
Tijdens deze zes seconden:
6. Eventueel de starttijdkeuze instellen.
7. Eventueel het toerental van centrifugeren veranderen of spoelstop
kiezen.
Deze instelling en de temperatuur kan u tijdens het volledige wasproces
wijzigen.
Als het wasprogramma ten einde is:
(Het wasprogramma is afgelopen wanneer het indicatielampje van de
toets AAN/UIT uitgaat.)
Opgelet! Wanneer de wasgang met spoelstop eindigde, eerst POMPEN
of CENTRIFUG. vooraleer de laaddeur te openen.
8. De laaddeur openen en het wasgoed verwijderen.
9. Op de toets AAN/UIT drukken.
De wasautomaat is uitgeschakeld.
18
Gebruiksaanwijzing
Wasgoed in de machine stoppen
Voor maximale hoeveelheden wasgoed, zie “programmatabellen”. Voor
tips over de voorbereiding van de was, zie “soorten wasgoed en onderhoudstekens”.
0 1. Het wasgoed volgens soort sorteren en voorbereiden.
2. De laaddeur openen: aan de greep van de laaddeur
trekken.
3. Wasgoed insteken.
Opgelet! Bij het sluiten geen wasgoed tussen de
deur klemmen! Het textiel en het toestel kunnen beschadigd raken!
4. Vuldeur goed sluiten.
3
19
Gebruiksaanwijzing
Was-/verzorgingsmiddel invoeren
Voor tips inzake was- en verzorgingsmiddelen
zie hoofdstuk ”Was- en verzorgingsmiddelen”.
0 1. De schuiflade openen: de klep onderaan de
schuiflade vastgrijpen (1) en de schuiflade
tot aan de aanslag uittrekken (2).
2. Waspoeder/verzorgingsmiddel ingieten.
3
k
voorwasmiddel/weekmiddel
(voor aanvullende programma’s VOORWAS/
INWEKEN) of ontharder
l
Poedervormig hoofdwasmiddel
(Wanneer u ontharder en vak k voor het
voorwas-/weekmiddel gebruikt, de ontharder voor het hoofdwasmiddel in vak l
gieten.).
m
Vlekkenzout
(enkel bij aanvullend programma VLEKKEN)
Vloeibare verzorgingsmiddelen (wasverzachter, spoelmiddelen, stijfsel).
Opgelet! Het vak niet voorbij het merkteken MAX vullen. Dik vloeibaar
product eventueel verdunnen tot aan het merkteken MAX, poedervormig stijfsel oplossen.
3. Lade volledig in de machine schuiven.
w
Ingeval van vloeibare wasmiddelen:
Vloeibare wasmiddelen inbrengen met het doseermiddel van de wasmiddelproducent. De instructies op de verpakking van het wasmiddel
volgen.
20
Gebruiksaanwijzing
Wasprogramma instellen
Voor het geschikte programma en de juiste temperatuur volgens het
soort wasgoed, zie “programmatabellen”.
Opgelet! de programmakeuzeschakelaar enkel in wijzerzin
draaien!
0 1. De programmakeuzeschakelaar
op het gewenste wasprogramma
instellen.
3
2. De temperatuurschakelaar op de gewenste
temperatuur instellen.
3. Het soort wasgoed instellen.
– De aanduiding van het soort wasgoed licht op.
– Op een andere toets drukken voor een andere
keuze.
Het wasprogramma starten/de starttijd instellen
0 1. Controleren of de waterkraan geopend is.
2. De wasautomaat inschakelen: op de toets AAN/UIT
drukken.
– Het wasprogramma start automatisch na ongeveer zes seconden.
– Tijdens deze zes seconden kan u indien nodig een starttijdkeuze
instellen om de start van het wasprogramma uit te stellen.
– Maximaal 15 seconden na het starten van het programma wordt de
laaddeur vergrendeld. De indicatie AAN/UIT brandt.
21
Gebruiksaanwijzing
0
0
Eventueel de starttijdkeuze instellen:
Op de starttijdkeuze blijven drukken tot het indicatielampje van het gewenste uitstel van het starten van het
programma (2, 4, 8 of 12 uur) brandt.
– De nog overblijvende tijd tot aan het starten van het
programma wordt aangeduid (in gradaties van 12, 8, 4,
2 uur).
– Wanneer de starttijdkeuze loopt, kan u de laaddeur nog
openen om wasgoed bij te vullen.
De starttijdkeuze wijzigen of afbreken:
Op de toets blijven drukken tot de gewenste starttijdkeuze brandt.
Wanneer het indicatielampje niet meer brandt, wordt het wasprogramma gestart.
Het toerental van centrifugeren veranderen/spoelstop
kiezen
22
0
Eventueel het toerental van centrifugeren voor het
eindcentrifugeren wijzigen/spoelstop kiezen:
toets toerental van centrifugeren/NIET zo vaak
indrukken tot de aanduiding van het gewenste
toerental van centrifugeren (of van NIET) oplicht.
Wanneer u NIET instelt, blijft het wasgoed in het
laatste spoelwater liggen en wordt er niet gecentrifugeerd.
3
Wanneer u het toerental van centrifugeren niet wijzigt, wordt het eindcentrifugeren naargelang het wasprogramma automatisch aangepast:
– WITTE/BONTE WAS
1100 toeren per minuut
– KREUKHERSTELLEND
1000 toeren per minuut
– FIJNE WAS
1000 toeren per minuut
– WOL
1000 toeren per minuut
Het toerental voor het tussencentrifugeren is afhankelijk van het gekozen programma en kan niet worden gewijzigd.
Gebruiksaanwijzing
Tijdens het programma
Aanduiding van het programmaverloop
De programmakeuzeschakelaar dient als aanduiding van het programmaverloop doordat deze tot aan het einde van het programma in wijzerzin meedraait.
3
Bij de programma’ s VLEKKEN, HOOFDWAS en KORT gaat de programmakeuzeschakelaar direct na het starten van het programma naar een
positie onmiddellijk achter KORT. Daarna wordt het programmaverloop
aangegeven zoals gewoonlijk.
Instellingen wijzigen
Tijdens het wasprogramma kan u:
– Het toerental van het centrifugeren wijzigen
– GEEN CENTR. kiezen
– De instelling van de temperatuur veranderen
Andere instellingen kunnen niet worden gewijzigd.
Het programma voortijdig afbreken
0 1. Op de toets AAN/UIT drukken.
2. De programmakeuzeschakelaar in wijzerzin op POMPEN draaien.
3. Nogmaals op de toets AAN/UIT drukken.
Het water wordt weggepompt.
23
Gebruiksaanwijzing
Wasprocedure beëindigd/Wasgoed uitnemen
Het wasprogramma is afgelopen wanneer het indicatielampje van de
toets AAN/UIT uitgaat.
0
Na spoelstop:
Na een spoelstop moet het water eerst worden afgepompt of moet het
wasgoed worden gecentrifugeerd:
Ofwel op de toets toerental van centrifugeren/GEEN CENTR. blijven
drukken tot het indicatielampje van het gewenste toerental van centrifugeren oplicht
of
de programmakeuzeschakelaar in wijzerzin op CENTRIFUG. draaien (het
wasgoed wordt overeenkomstig het afgelopen programma gecentrifugeerd)
of
de programmakeuzeschakelaar in wijzerzin op POMPEN draaien (het
water wordt weggepompt).
Nadat het programma afgelopen is:
0 1. De laaddeur openen.
2. Wasgoed uitnemen.
Opgelet! De wasautomaat moet nog uitgeschakeld worden.
3. Op de toets AAN/UIT drukken.
4. Waterkraan sluiten.
5. Wasmiddellade iets uittrekken, zodat ze kan drogen. Vuldeur op een
kier zetten, zodat de wasautomaat kan verluchten.
Opgelet! Wanneer de wasautomaat gedurende een langere tijd niet
gebruikt wordt:
de waterkraan sluiten en de stekker van de wasautomaat uit het stopcontact halen.
24
Gebruiksaanwijzing
Programmatabellen
Wassen
In deze tabellen staan niet alle mogelijke instellingen, maar enkel de
instellingen die u meestal zult gebruiken en voor u nuttig zijn.
Soort wasgoed,
wasetiket
Max.
hoeveelheid
wasgoed
(droog
gewicht)1)
Programmakiezer
Temperatuurkiezer
Toetsen –
soorten
wasgoed
70 tot 95
WITTE/
BONTE WAS
E
WITTE/
BONTE WAS
30 tot 60
WITTE/
BONTE WAS
30 tot 60
KREUKHERSTELLEND
KOUD
tot 40
FIJNE WAS
KOUD
tot 40
WOL
HOOFDWAS
Witte was
ç
VOORWAS
5kg
VLEKKEN
KORT
Energiebesparend
programma:
Witte was ç
HOOFDWAS
5kg
VOORWAS
HOOFDWAS
Bonte was
è ë
VOORWAS
5kg
VLEKKEN
KORT
HOOFDWAS
Kreukherstellend
ê í î
VOORWAS
2,5kg
VLEKKEN
KORT
Fijne was
ì
Wol2)
9ì
2,5kg
(of
15-20m2
gordijnen)
HOOFDWAS
VOORWAS
VLEKKEN
KORT
HOOFDWAS
2kg
KORT
1) Een emmer van 10 liter bevat ongeveer 2,5kg droog wasgoed (katoen).
2) Wolgoed met het wolmerk enkel in de wasautomaat wassen wanneer er “vervilt
niet” of “wasbaar in wasautomaat” op het etiket vermeld staat.
25
Gebruiksaanwijzing
Afzonderlijk inweken
Soort
wasgoed
Witte/
bonte was
Maximale
hoeveelheid
wasgoed (droog
gewicht)
Programmakiezer
Temperatuurkiezer
Toetsen –
soorten
wasgoed
WITTE/
BONTE WAS
5kg
Kreukherstellend
2,5kg
Fijne was
2,5kg
INWEKEN
KOUD tot 40 KREUKHERSTELLEND
FIJNE WAS
Afzonderlijk met wasverzachter spoelen/stijven/
impregneren
Soort wasgoed
Max. vulling
(droog gewicht)
Witte/bonte was
5kg
Kreukherstellend
2,5kg
Programmakiezer
Toetsen – soorten
wasgoed
WITTE/BONTE WAS
KREUKHERSTELLEND
WASVERZACHTEN
Fijne was
2,5kg
Wol
FIJNE WAS
2kg
WOL
Afzonderlijk spoelen
Soort wasgoed
Max. vulling
(droog gewicht)
Witte/bonte was
5kg
Kreukherstellend
2,5kg
Programmakiezer
Toetsen – soorten
wasgoed
WITTE/BONTE WAS
KREUKHERSTELLEND
SPOELEN
Fijne was
Wol
26
2,5kg
2kg
FIJNE WAS
WOL
Gebruiksaanwijzing
Afzonderlijk centrifugeren
Soort wasgoed
Max. vulling
(droog gewicht)
Witte/bonte was
5kg
Kreukherstellend
2,5kg
Programmakiezer
Toetsen – soorten
wasgoed
WITTE/BONTE WAS
KREUKHERSTELLEND
CENTRIFUG.
Fijne was
Wol
2,5kg
2kg
FIJNE WAS
WOL
27
Gebruiksaanwijzing
Reinigen en verzorgen
Bedieningspaneel
0
Opgelet! Gebruik geen schoonmaakmiddelen voor meubelen of agressieve schoonmaakproducten om de onderdelen van het paneel en van
de bediening te reinigen.
Veeg het bedieningspaneel met een vochtige doek schoon. Gebruik
hiervoor warm water.
Wasmiddellade
De wasmiddellade moet nu en dan worden schoongemaakt.
0 1. Trek de wasmiddellade uit tot aan de aanslag.
2. Trek dan even kort aan de lade zodat ze uit de machine loskomt.
3. Trek het sifonkapje los.
4. Maak het sifonkapje onder stromend
water schoon.
5. Reinig de spoelbakjes door er via de
achterzijde warm water in te laten
lopen. Maak bij voorkeur gebruik van
een borstel voor het reinigen van
flessen.
6. Breng het sifonkapje weer aan en
duw het tegen de aanslag zodat het
goed stevig vastzit.
7. Reinig de zone waar de wasmiddelen in de machine worden gebracht.
Gebruik hiervoor een borstel.
8. Plaats de wasmiddellade in de geleidingsrails en duw ze terug in de
machine.
28
Gebruiksaanwijzing
Wastrommel
0
De wastrommel is uit roestvrij staal vervaardigd. Door verroeste
vreemde voorwerpen in de trommel te brengen, kan er zich roest tegen
de trommelwand afzetten.
Opgelet! Gebruik geen zuurhoudende ontkalkingsmiddelen, chloor- of
ijzerhoudende schuurmiddelen of staalwol om de trommel in roestvrij
staal te reinigen. U kunt bij onze klantenservice terecht voor speciale
onderhoudsproducten.
Verwijder roestafzettingen op de trommel met schoonmaakmiddelen
voor de behandeling van roestvrij staal.
Laaddeur
0
Controleer regelmatig of er geen resten of vreemde voorwerpen zijn
achtergebleven in de rubberen ring achter de laaddeur. In voorkomend
geval moeten deze voorwerpen worden verwijderd.
29
Gebruiksaanwijzing
Problemen? Oplossingen!…
3
Het fluitende geruis tijdens het centrifugeren wordt
door het moderne aandrijfsysteem veroorzaakt en verschilt enigszins van het lawaai dat wasmachines vroeger
maakten.
Het ratelende startgeruis – in het bijzonder bij de eerste
inwerkingstelling – wordt door de loogpomp veroorzaakt en hangt van de constructie af.
Oplossen van storingen
Probeer ingeval van een defect zelf het probleem op te lossen aan de
hand van de hier opgesomde aanwijzingen. Indien u voor één van de
hier opgesomde defecten of voor een bedieningsfout een beroep doet
op de klantendienst, is het bezoek van de technicus van de klantendienst ook tijdens de garantieperiode niet gratis.
Storing
Mogelijke oorzaken
De wasmachine is niet aangesloten op het stroomnet.
De wasautomaat funcDe zekering van de elektritioneert niet.
sche installatie is niet in
orde.
Er loopt geen water in
het toestel.
Oplossing
Steek de stekker in het stopcontact.
De zekering vervangen of
inschakelen.
De laaddeur is niet goed
gesloten.
De laaddeur sluiten; de deur
moet hoorbaar vastklikken
De waterkraan is niet geopend.
Op de toets AAN/UIT drukken;
De waterkraan openzetten;
Opnieuw het programma
instellen;
Opnieuw op de toets AAN/
UIT drukken;
Koppel de slang los van de
De filter in de schroef van de waterkraan, verwijder de filter en reinig onder stromend
toevoerslang is verstopt.
water.
30
Gebruiksaanwijzing
Storing
Mogelijke oorzaken
De in de hoogte verstelbare
schroefvoetjes staan niet
correct ingesteld.
De wasautomaat trilt
of beweegt tijdens de
werking.
Het loogwater van de
hoofdwas schuimt
sterk.
Oplossing
De schroefvoetjes instellen in
overeenstemming met de
voorschriften inzake plaatsing en aansluiting.
Er zit maar heel weinig wasDit heeft geen invloed op de
goed in de trommel (b.v.
werking.
maar één badjas).
Het water kon vóór het centrifugeren niet volledig weggepompt worden omdat er
een knik in de afvoerslang zit
of
omdat de loogpomp verstopt is.
Controleer de ligging van de
afvoerslang en verwijder de
eventuele knik uit de slang
of reinig de loogpomp en
verwijder eventuele vreemde
voorwerpen uit het pomphuis.
Er werd waarschijnlijk teveel
wasmiddel toegevoegd
Doseer het wasmiddel volgens de instructies van de
fabrikant.
De schroefverbinding van de
De toevoerslang vastschroetoevoerslang werd niet volven
doende aangedraaid.
Het water loopt langs
de onderzijde van de
wasmachine weg.
De wasverzachter werd
niet ingespoeld, het
vakje w voor verzorgingsmiddelen is met
water gevuld.
De wasautomaat centrifugeert niet, er zit
water in de trommel.
De afvoerslang is niet goed
aangesloten.
Controleer de afvoerslang en
vervang indien nodig.
Het deksel van de loogpomp
is niet goed gesloten.
Sluit het deksel correct.
Het wasgoed is tussen de
laaddeur klem geraakt.
Stop het programma, verwijder het wasgoed van tussen
de deur en herstart het programma.
Het sifonkapje in het vak
voor verzorgingsmiddelen
werd niet correct aangebracht of is verstopt.
Wasmiddellade reinigen,
sifonkapje stevig aanbrengen.
Spoelstop ingesteld.
Spoelstop opheffen.
Het water wegpompen en de
Het weekprogramma is afgegewenste hoofdwasgang
lopen.
instellen.
31
Gebruiksaanwijzing
Storing
Mogelijke oorzaken
Er is een knik in de afvoerslang.
Het wasgoed is niet
voldoende uitgezwierd, er is duidelijk
nog water in de trommel achtergebleven.
Verwijder de knik.
Neem contact op met de
De maximale pomphoogte
klantendienst; deze beschikt
(afvoerhoogte 1m vanaf het
over toebehoren voor een
vlak waarop het toestel rust)
afvoerhoogte van meer dan
wordt overschreden.
1m.
De loogpomp is verstopt.
Schakel het toestel uit, trek
de stekker uit het stopcontact en reinig de loogpomp.
Bij sifonaansluiting: sifon is
verstopt.
Reinig de sifon.
De laaddeur kan niet
geopend worden.
Het programma is nog niet
afgelopen (het indicatielampje AAN/UIT brandt).
Wachten tot het indicatielampje AAN/UIT uitgaat.
Het spoelwater is niet
helder.
Dit heeft geen negatieve
Het betreft vermoedelijk een
invloed op het spoelresultaat,
wasmiddel met een hoog
gebruik evtl. een vloeibaar
gehalte aan silicaat.
wasmiddel.
De waterkraan is niet volledig opengedraaid.
Er blijven resten wasmiddel in de wasmiddellade achter.
32
Oplossing
Draai de waterkraan volledig
open.
De zeef in de schroefverbinding van de toevoerslang aan Reinig de filter.
de waterkraan is verstopt.
De filter van de schroefbevestiging van de toevoerslang is ter hoogte van het
toestel verstopt.
Reinig de filter.
De programmakeuzeschakelaar slaat
VOORWAS over.
VOORWAS werd met WOL
gecombineerd.
De VOORWAS kan niet met
WOL gecombineerd worden.
De programmakeuzeschakelaar blijft op
INWEKEN staan.
INWEKEN werd met WOL
gecombineerd.
INWEKEN kan niet met WOL
gecombineerd worden.
Het vlekkenzout werd
niet ingespoeld.
VLEKKEN werd met WOL
gecombineerd.
VLEKKEN kan niet met WOL
gecombineerd worden.
Gebruiksaanwijzing
Het wasresultaat is niet bevredigend
Het wasgoed ziet grauw en er heeft zich kalk in de trommel
afgezet.
• Er werd te weinig wasmiddel gebruikt.
• Er werd een verkeerd wasmiddel gebruikt.
• Sterk vervuilde was werd vooraf niet behandeld.
• Er werd een verkeerd programma of een verkeerde temperatuur
gekozen.
• Bij gebruik van componenten-wasmiddelen werden de afzonderlijke
componenten niet in de juiste verhouding gebruikt.
Het wasgoed vertoont nog grauwe vlekken
• Er werd niet voldoende wasmiddel gebruikt voor het wassen van linnen waarop vlekken van zalf, vet of olie zaten.
• Er werd een te lage temperatuur geselecteerd.
• Dit probleem wordt vaak veroorzaakt doordat er wasverzachter – en
met name geconcentreerde wasverzachter – rechtstreeks op het wasgoed is terechtgekomen. Was dergelijke vlekken zo snel mogelijk uit
en ga omzichtig tewerk met de betreffende wasverzachter.
Er blijft nog schuim achter na de laatste spoelbeurt
• Moderne wasmiddelen kunnen ook tijdens de laatste spoelbeurt nog
schuim ontwikkelen. Het wasgoed is echter wel voldoende gespoeld.
Er blijven witte resten op het wasgoed achter
• Deze vlekken zijn onoplosbare bestanddelen van moderne wasmiddelen. Ze zijn niet het gevolg van het onvoldoende spoelen. Klop het
wasgoed uit of borstel het af. Misschien moet u het wasgoed de volgende maal binnenstebuiten wassen. Controleer het gebruikte wasmiddel en gebruik eventueel vloeibare wasmiddelen.
Leegmaken in noodgeval
• Wanneer het waswater niet meer wordt weggepompt, moet de
machine overeenkomstig de voorschriften voor noodgevallen worden
leeggemaakt.
• Wanneer de wasautomaat in een niet-vorstvrije ruimte staat, moet
deze bij vriesweer leeggemaakt worden.
Daarenboven de toevoerslang van de waterkraan losschroeven en op
de grond leggen.
33
Gebruiksaanwijzing
Opgelet! De wasautomaat vóór het leegmaken uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen!
Voorzichtig! Het waswater dat via de noodslang wegloopt, kan heet
zijn. Verbrandingsgevaar! Laat het waswater eerst afkoelen, voor u de
machine overeenkomstig de voorschriften voor noodgevallen leegmaakt!
0 1. Zet een vlakke kuip klaar waarin u het waswater kunt opvangen.
2. Het klepje links onderaan de sokkel naar
beneden klappen (1) en van het toestel
lostrekken (2).
1
3. Neem de noodafvoerslang
uit de houder.
4. Trek de noodafvoerslang iets
naar voor.
5. Plaats de opvangbak onder de opening.
6. Draai de sluitdop van de noodafvoerslang
naar links (1) en trek deze los (2).
Het waswater loopt weg. Afhankelijk van
de hoeveelheid waswater zal u de
opvangbak eventueel een aantal maal
moeten leeggieten. Sluit de noodafvoerslang intussen weer af met de sluitdop.
Wanneer het waswater volledig is weggelopen:
7. Duw de sluitdop stevig in de noodafvoerslang.
8. Schuif de noodafvoerslang weer iets in de machine zodat ze in de houder vastgrijpt.
9. Plaats het klepje weer terug op het sokkelpaneel en sluit deze.
3
34
De werking van de Öko-sluis is bij een volledig leeggemaakte wasmachine niet meer gewaarborgd. Vul bijgevolg voor de volgende wasbeurt
ong. 1liter water bij (via de lade voor de wasmiddelen).
Gebruiksaanwijzing
De loogpomp reinigen
Opgelet! De wasautomaat vóór het reinigen van de loogpomp
uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen!
0 1. Eerst leegmaken in noodgeval (zie het vorige hoofdstuk ”Leegmaken in
noodgeval”).
1
2. Leg voor het deksel van de loogpomp een doek op de grond. Het is
immers niet uitgesloten dat er nog restwater uit de machine loopt.
3. Schroef het deksel van de loogpomp
tegen wijzerzin los (1) en verwijder
het deksel (2).
4. Vreemde voorwerpen uit het pomphuis verwijderen.
5. Controleer of het vleugelrad van de
pomp nog kan draaien. (een onregelmatige loop van de pomp is niet
abnormaal). Draait het vleugelrad in
het geheel niet meer, neem dan contact op met de klantenservice.
6. Plaats het deksel terug (1) (Druk de
tussenstukken van het deksel in de
geleidingsrails) en draai het deksel in
wijzerzin terug vast (2).
7. Sluit de noodafvoerslang aan, schuif
ze in de machine en bevestig.
8. Sluit de klep.
35
Gebruiksaanwijzing
Extra spoelgang/loogafkoeling
De wasautomaat is op een uiterst zuinig waterverbruik ingesteld.
• Voor mensen die aan een allergie lijden, kan het echter nuttig zijn om
met meer water te spoelen (extra spoelgang).
• Het kan noodzakelijk zijn om het loogwater vóór het wegpompen te
laten afkoelen om een beschadiging van de plastic afvoerleidingen te
vermijden (loogafkoeling).
Deze functies kan u met de meer-water-schakelaar instellen.
3
Door een extra spoelgang en/of loogafkoeling nemen het waterverbruik
en de programmaduur toe.
Stand “1”: loogafkoeling
Het loogwater wordt vóór het wegpompen aan het einde van de hoofdwasgang (door de toevoer van koud water) afgekoeld. (Deze instelling
functioneert enkel bij WITTE/BONTE WAS in geval van een temperatuur
hoger dan 40 °C.)
Stand “2”: loogafkoeling en extra spoelgang
Het loogwater wordt afgekoeld zoals in stand 1; bovendien wordt er bij
de programma’s WITTE/BONTE WAS, KREUKHERSTELLEND en FIJNE WAS
een extra spoelgang uitgevoerd.
3
Bij de levering van het toestel staat de meer-water-schakelaar in de
stand 0.
Instellen van de meer-water-schakelaar
0 1. De wasmiddellade zover uittrekken tot u aan de
meer-water-schakelaar in het linker kader kan.
2. De meer-water-schakelaar op
“1” (loogafkoeling) instellen of
“2” (loogafkoeling en extra spoelgang).
36
Instructies voor plaatsing en aansluiting
INSTRUCTIES VOOR PLAATSING EN
AANSLUITING
Veiligheidsvoorschriften voor de installatie
• Kantel de wasautomaat niet op de voorzijde en niet op de linkerzijde
(van voren gezien). Elektrische onderdelen zouden nat kunnen worden!
• Controleer de wasautomaat op transportschade. Een beschadigd toestel mag u in geen geval aansluiten. Neem in geval van beschadiging
contact op met uw leverancier.
• Zorg ervoor dat alle delen van de transportbeveiliging verwijderd zijn
en de spatwaterbescherming op het toestel is gemaakt, zie ”Transportbeveiliging verwijderen". Anders kan er tijdens het centrifugeren
schade aan het toestel of aan in de nabijheid geplaatste meubels ontstaan.
• De netstekker altijd in een reglementair geïnstalleerd geaard stopcontact steken. Geen verlengsnoeren, aftakcontactdozen of adapters
gebruiken.
• In geval van een vaste aansluiting moet het toestel door scheidingsvoorzieningen in de elektrische installatie (zekeringen, L-schakelaar,
aardlekschakelaar e.d.) met contactopeningen van minstens 3 mm
breed met alle polen van het elektriciteitsnet kunnen gescheiden
worden. De vaste aansluiting mag enkel door een bekwame vakman
geplaatst worden.
• Ga vóór de ingebruikneming na dat de op het typeplaatje van het
toestel vermelde nominale spanning en stroomsoort overeenkomen
met de netspanning en de stroomsoort op de plaats van opstelling. De
vereiste elektrische zekering kan eveneens op het typeplaatje gevonden worden.
• De stekker uit het stopcontact trekken voor eventuele ombouwwerkzaamheden aan het toestel (aan het werkblad of de voordeur).
• De voedingsleiding mag enkel door de klantendienst of een hiertoe
opgeleide vakman vervangen worden.
37
Instructies voor plaatsing en aansluiting
Afmetingen van de machine
Vooraanzicht en zijaanzicht
Achteraanzicht
38
Instructies voor plaatsing en aansluiting
Opstelling van de machine
3
Wasautomaten met gewelfd voorpaneel zijn niet geschikt voor
onderbouw.
Het toestel transporteren
• Kantel de wasautomaat niet op de voorzijde en niet op de linkerzijde
(van voren gezien). Anders zouden elektrische onderdelen nat kunnen
worden.
• Het toestel nooit zonder transportbeveiliging transporteren. De transportbeveiliging pas op de plaats van opstelling verwijderen! Transport
zonder transportbeveiliging kan leiden tot beschadiging van het toestel.
• De machine nooit aan de geopende laaddeur noch aan de sokkel
optillen.
• De machine heeft een gewicht van ca. 85kg.
Bij transport met een steekwagen:
• De steekwagen alleen van opzij aanbrengen. Het draagplateau van de
steekwagen mag niet langer dan 24 cm zijn, anders kan de vlotterschakelaar beschadigd worden.
39
Instructies voor plaatsing en aansluiting
De transportbeveiliging verwijderen
Opgelet! Vóór opstelling en aansluiting van het toestel absoluut de
transportbeveiliging verwijderen!
Alle delen van de transportbeveiliging voor een mogelijk later transport
(verhuizing) zorgvuldig bewaren.
De speciale sleutel H en afsluitdopjes E (2 st.) en G (1 st.) worden met
het toestel meegeleverd.
0 1. Slanghouder A verwijderen.
2. Twee schroeven B met speciale sleutel H verwijderen.
3. Vier schroeven C verwijderen.
4. Transportrail D verwijderen.
5. De twee grote gaten met afsluitdopjes E afsluiten.
Opgelet! De afsluitdopjes stevig aandrukken zodat ze in de achterwand
vast komen te zitten (bescherming van het inwendige van het toestel
tegen spatwater).
6. Schroeven C weer in de vier kleine gaten schroeven.
7. Schroef en drukveer F met speciale sleutel H verwijderen, gat met sluitdopje G afsluiten.
Opgelet! De afsluitdopjes stevig aandrukken zodat ze in de achterwand
vast komen te zitten (bescherming van het inwendige van het toestel
tegen spatwater).
3
40
Instructies voor plaatsing en aansluiting
De plaats van opstelling voorbereiden
• De plaats van opstelling moet schoon en droog zijn, zonder resten
van boenwas of andere gladde lagen zodat de machine niet wegglijdt.
Geen smeermiddelen als glijmiddel gebruiken.
• De opstelling op hoogpolig tapijt of vloerbedekkingen met een rug
van zacht schuimstof wordt niet aangeraden omdat daardoor de stabiliteit van de machine niet gewaarborgd is.
• Een in de handel verkrijgbare rubberen mat onder het toestel leggen
ingeval de plaats van opstelling een vloer met kleine tegels heeft.
• Kleine oneffenheden van de ondergrond nooit door het onder de
machine leggen van hout, karton e.d. compenseren maar alleen door
instellen van de draaibare voetjes.
• Wanneer het door plaatsgebrek niet kan vermeden worden dat het
toestel vlak naast een gas- of kolenfornuis wordt opgesteld, moet er
tussen het fornuis en de wasautomaat een warmte-isolerende plaat
(85 x 57 cm) geplaatst worden die aan de zijde van het fornuis van
aluminiumfolie is voorzien.
• De wasautomaat mag niet in een ruimte met kans op vorst opgesteld
worden. Vorstschade!
• Toevoer- en afvoerslang mogen niet worden geknikt of gekneld.
Opstelling op een betonnen sokkel
Bij de opstelling op een betonnen sokkel moeten om veiligheidsredenen
beslist standplaten worden gemonteerd waarin de wasautomaat moet
worden geplaatst. De standplaten zijn
verkrijgbaar bij de klantenservice
onder onderdeelnr. 645 425 058.
Opstelling op een verende ondergrond
Bij een verende ondergrond, in het bijzonder een houten vloer met
meeverende planken, een minstens 15 mm dikke, waterbestendige houten plaat op minstens twee vloerbalken vastschroeven. Machine indien
mogelijk in een hoek van de ruimte opstellen omdat de houten vloer
daar het stevigst is en daardoor het minst tot resonantietrillingen neigt.
41
Instructies voor plaatsing en aansluiting
Oneffenheden van de bodem wegwerken
Met behulp van de vier regelbare voetjes kunnen oneffenheden van de
bodem weggewerkt en kan de hoogte aangepast worden over een
bereik van +10 ... -5 mm.
Gebruik de bijgevoegde speciale sleutel voor het verwijderen van de
transportbeveiliging.
0 1. De speciale sleutel op de zeskant van het voetje tot op het einde schuiven.
2. De voetjes zo afstellen dat het toestel horizontaal staat en vaststaat.
Het toestel mag niet kunnen wiebelen bij belasting op een hoek.
3. De opstelling indien nodig met een waterpas controleren.
Opgelet! Kleine oneffenheden van de bodem nooit wegwerken door
hout, karton of dergelijke aan te brengen maar wel door in principe de
regelbare voetjes in te stellen.
Elektrische aansluiting
Gegevens over netspanning,
stroomsoort en de vereiste
zekering vindt u op het typeplaatje. Het typeplaatje bevindt
zich boven of achter
de deur.
Bij een vaste aansluiting moet
in de elektrische installatie een
voorziening aangebracht worden waardoor het apparaat met een contactopeningsbreedte aan alle polen van minstens 3 mm van het elektriciteitsnet gescheiden kan worden.
Als geschikte scheidingsvoorzieningen gelden bijv. L-schakelaar, zekeringen (schroefzekeringen uit de fitting halen), aardlekschakelaar en
beveiligingsinrichtingen. De vaste aansluiting mag alleen door een
bevoegde vakman aangelegd worden.
;
42
Deze machine voldoet aan de volgende EG-richtlijnen
– de "Laagspanningsrichtlijn" 73/23/EEG van 19-2-1973,
inclusief wijzigingsrichtlijn 93/68/EEG
– de "EMC-richtlijn" 89/336/EEG van 3-5-1989,
inclusief wijzigingsrichtlijn 92/31/EEG
Instructies voor plaatsing en aansluiting
De wateraansluiting
3
De wasautomaat beschikt over veiligheidsvoorzieningen die vervuiling
van het drinkwater door terugstroming voorkomen en voldoen aan de
voorschriften ten aanzien van de waterleiding (bv. voor Duitsland:
DVGW-richtlijnen). Overige veiligheidsmaatregelen bij de installatie zijn
daarom niet nodig.
Opgelet! Een toestel voor aansluiting op koud water mag niet op warm
water worden aangesloten!
Toegestane waterdruk
De waterdruk moet minstens 1 bar (= 10N/cm2 = 0,1 MPa),
hoogstens 10 bar (= 100N/cm2 = 1 MPa) bedragen.
• Bij meer dan 10 bar: drukreduceerklep in de leiding opnemen.
• Bij minder dan 1 bar: de toevoerslang aan de zijde van het toestel bij
de magneetinlaatklep losschroeven en de debietregelaar verwijderen
(daartoe de zeef met een punttang verwijderen en de er achter liggende rubberen schijf verwijderen). De zeef weer inzetten.
43
Instructies voor plaatsing en aansluiting
Watertoevoer
Meegeleverd wordt een drukslang met een lengte van 1,5m.
Als een langere toevoerslang nodig is, dient uitsluitend een door onze
klantenservice aangeboden, VDE-gekeurde, complete slangenset met
gemonteerde slangschroefverbindingen te worden gebruikt.
– Voor wasautomaten zonder aqua-control zijn slangensets van 2,2 m,
3,5 m en 5 m lengte verkrijgbaar.
– Voor wasautomaten met aqua-control zijn slangensets van 2,0 m,
2,9 m en 3,9 m verkrijgbaar.
Opgelet! In geen geval stukjes aan elkaar zetten om de slang te
verlengen!
Dichtringen zijn in de kunststofmoeren van de slangschroefverbinding
geplaatst of worden in de extra verpakking meegeleverd. Geen andere
dichtingen gebruiken!
0 1. Slang met de gebogen aansluiting aansluiten
aan de machine.
3
Opgelet! De plastic moer van de slangverbinding alleen met de hand vastdraaien.
2. De slang met de rechte aansluiting aan een waterkraan
met schroefdraad R 3/4 (duim) aansluiten.
Opgelet! De plastic moeren van de slangschroefverbindingen alleen met de hand vastdraaien.
3. Controleren of de aansluiting dicht is door de waterkraan
langzaam te openen vóór de ingebruikneming van de wasautomaat.
44
Instructies voor plaatsing en aansluiting
Waterafvoer
De afvoerslang kan op een afvoerpijp of sifon in een wastafel of gootsteen worden aangesloten of in een badkuip gehangen worden.
Voor verlenging (max. 3 meter via de vloer en dan max. 80 cm omhoog)
mogen alleen originele slangen worden gebruikt. De Klantenservice
levert afvoerslangen van 2,7 meter en 4 meter lang.
0
0
Waterafvoer in een sifon
De mof aan het einde van de slang past op alle gebruikelijke soorten
sifons.
Het verbindingspunt mof/sifon met een slangklem verzekeren.
Waterafvoer in een wastafel, gootsteen of badkuip:
Bij het aanbrengen in een wastafel, gootsteen of badkuip moet de afvoerslang met
behulp van het meegeleverde, op te steken
bochtstuk vastgezet worden om wegglijden te voorkomen.
De slang zou anders door de terugstotende
kracht van het afgevoerde water uit de
wastafel kunnen worden geduwd.
Een kleine gootsteen is niet geschikt!
Het bochtstuk met behulp van de gaten
aan de waterkraan of aan de muur bevestigen.
Pomphoogten van meer dan 1m
Voor het wegpompen van het was- en spoelwater heeft elke wasautomaat een waterpomp die via de afvoerslang vloeistoffen pompt tot een
hoogte van 1m, gerekend vanaf de ondergrond van de machine.
Neem bij een pomphoogte van meer dan 1m contact op met de AEG
klantenservice.
45
Instructies voor plaatsing en aansluiting
Technische gegevens
Hoogte x breedte x diepte
Diepte bij geopende deur
In hoogte verstelbaar
Leeggewicht
Inhoud (programma-afhankelijk)
Gebruik
Trommeltoerental wassen
Trommeltoerental centrifugeren
Waterdruk
46
85x60x60cm
95cm
ca. +10/-5mm
ca. 85kg
max. 5kg
huishoudelijk
max. 53min-1
zie typeplaatje
1-10bar
(=10–100N/cm2 = 0,1–1,0MPa)
Adressen klantendienst
ADRESSEN KLANTENDIENST
Telefon
Telefax
Electrolux Belgium
ELGROEP & AEG SERVICE
Bergensesteenweg 719
Herstellingen
aan huis
02/363.04.44
02/363.04.00
02/363.04.60
1502 Lembeek
Werkplaats
02/363.04.67
02/363.04.68
02/363.04.71
02/363.04.70
Originele wisselstukken
en toebehoren
02/363.05.55
02/363.05.00
02/363.04.19
04/343.11.60
04/343.47.68
S.D.E.
Rue Gaucet 26
4020 Liege
47
Garantiebepalingen
GARANTIEBEPALINGEN
WAARBORGVOORWAARDEN
1. WERKING: De waarborg treedt slechts in werking indien de aankoopfaktuur kan
voorgelegd worden.
2. TOEPASSING
Deze waarborg gaat in op het ogenblik van de levering aan de gebruiker.
3. DUUR VAN DE WAARBORG
a) EEN JAAR op de onderdelen van het toestel, behalve
1) waterverwarmers
– Kuip: akkumulatieverwarmers van 50 tot 500 l: 5 jaar; gemengde waterverwarmers: 3 jaar; waterverwarmers 5 tot 10 l, doorstroomverwarmers, doorstroomverwarmers met reservoir, met versnelde opwarming, 600, 1000 l en warmtepompen:
1 jaar.
– Elektrische componenten: 3 jaar.
2) Veiligheidsgroep: 3 jaar
b) EEN JAAR op het arbeidsloon;
c) EEN JAAR op de verplaatsing van de technicus; behalve voor: kleine toestellen en
aanvullende verwarming: deze moeten bij de leverancier binnengebracht worden ten
laste van de koper.
4. GELDIGHEID VAN DE WAARBORG
a) De waarborg is slechts geldig voor de eerste gebruiker, en inzoverre deze het toestel
als goede huisvader en in normale omstandigheden gebruikt;
b) De waarborg dekt de herstelling en/of de vervanging van de stukken en onderdelen
die door onze technische diensten als defect beschouwd worden en it met uitsluiting
van elke schadevergoeding;
c) He nakomen door de leverancier van de verpflichtigen die voortvloeien uit de waarborg kan geen aanleiding geven tot verlenging of hernieuwing van de oorspronkelijke waarborgtermijn.
5. UITGESLOTEN SCHADEGEVALLEN
Vermits het toestel bij de levering in goede werkingstaat werd bevonden, DEKT DE
WAARBORG NIET: de niet bij de levering vastgestelde krassen, afdrukken of vlekken op
de bekleding van het toestel / de verlichtings- en controlelampen / de motorborstels /
de breekbare toebehoren, met uitzondering van de materiaalfouten die als dusdanig
door onze technische diensten erkend worden. Daarenboven zijn wij niet verantwoordelijk voor alle schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit een defect in de werking
van onze toestellen.
48
Garantiebepalingen
6. DE WAARBORG IS NIET VAN TOEPASSING
op tussenkomsten ingevolge: een verkeerde insallatie of aansluiting die niet door onze
technische diensten werd uitgevoerd / een defect aan de elektrische installatie van de
woning of van het gebouw / een elektrische spanning of een hydraulische druk die
overmaltig afwijkt van de nominale waarden die voor de voeding van het toestel zijn
voorzijn / een verkeerde behandeling of gebruik door de bezitter van het toestel / een
onvoldoende of verkeerd onderhoud / een val van het toestel of van een onderdeel /
een transport zonder de nodige voorzorgen om het toestel en zijn onderdelen tegen
beschadiging te vrijwaren.
7. DE WAARBORG WORDT VERVALLEN VERKLAARD voor de toestellen en onderdelen
die hersteld of veranderd werden door personen die niet door de firma gemachtigd
werden / waarvan de fabrikatienummers werden verwijderd od vervalst.
8. VOOR HERSTELLINGEN zich wenden tot uw AEG verkorper of tot de door AEG
Aanvaarde Herstelbedrijven.
9. Voor technische inlichtingen, enz:
Electrolux Belgium, Abt. AEG
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek, Tel. 02/363.03.11
49
Register
REGISTER
B
Bonte was . . . . . . . . . . . . 12, 16, 25, 26, 27
C
Centrifugeren . . . . . . . . . . . . 11, 12, 22, 27
D
Deur openen . . . . . . . . . . . . . 18, 19, 24, 32
T
Typeplaatje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 42, 52
V
H
Verzorgingsmiddelen . . . . . . . . . . 10, 17, 20
vloeibaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Vitrages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Vlekken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 11, 25, 33
vlekken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 20
Vlekkenzout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Voorwas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 25
Vorstschade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 33
Vriesweer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Hoofdwasgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11, 25
W
I
Was
gekleurde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
kwetsbare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
met dubbele laag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
stijven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Wasgoed
gevoelig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
kreukherstellend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Wasmiddel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
wasmiddel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 20
vloeibaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 20
Wasverzachten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
wasverzachter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Water
-hardheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 17
-ontharder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
wegpompen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 24
water
-hardheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
-ontharder . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 17, 20
Witte was . . . . . . . . . . . . 12, 16, 25, 26, 27
Wol . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 16, 25, 26, 27
E
Energiebesparend . . . . . . . . . . . . . . . . .12, 25
F
Fijne was . . . . . . . . . . . . . 13, 16, 25, 26, 27
G
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 30, 48
Gordijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16, 25
Inweken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12, 26
K
Katoen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Katoenmixturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Klantendienst . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 47, 52
Kort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11, 25
Kreukherstellend . . . . . . . 13, 16, 25, 26, 27
L
Linnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Loog
leegmaken in noodgeval . . . . . . . . . . . . 33
loogpomp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 35
M
Met wasverzachter spoelen . . . . . . . . . . . . 26
N
Niet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
O
ÖKO-sluis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
P
Pompen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12, 24
Programma afbreken . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Programmaverloop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
S
Spoelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
50
Spoelstop . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 12, 22, 24
Starttijdkeuze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 22
Stijven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10, 12, 26
Z
Zijde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Service
SERVICE
In het hoofdstuk "Problemen ? Oplossingen!…" worden enkele storingen besproken die u zelf kan verhelpen. Raadpleeg in geval van defect
eerst dat hoofdstuk. Wanneer u daar geen hulp vindt, gelieve u dan tot
uw klantendienst te wenden. (Adressen en telefoonnummers vindt u in
het hoofdstuk ”Adressen klantendienst”.)
Bereid uw gesprek in elk geval goed voor. Zo vergemakkelijkt u de diagnose en de beslissing of de klantendienst moet langskomen. Aan de
hand van onze controlelijst kan u belangrijke informatie verzamelen
vooraleer te telefoneren.
Noteer het PNC-nummer en het Snummer. U vindt beide op het typeplaatje aan de binnenzijde van de
deur van uw wasautomaat.
PNC
......................................................
S-No. ......................................................
Ga zo precies mogelijk na:
• Hoe komt de storing tot uiting?
• Onder welke omstandigheden doet de storing zich voor?
Wanneer moet u ook tijdens de garantieperiode kosten maken?
– wanneer u de storing zelf heeft kunnen verhelpen met behulp van de
storingtabel (zie hoofdstuk “Wat doen wanneer ...”)
– wanneer de technieker van de klantendienst weg en weer moet rijden
omdat hij vóór zijn bezoek niet over alle belangrijke informatie
beschikte en nu b.v. wisselstukken moet halen. Dit weg en weer rijden
kan u vermijden door uw telefoongesprek op de hierboven beschreven wijze goed voor te bereiden.
51
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
H 243 284 221 - 01 - 0999

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement