AEG LAV74650 User manual

AEG LAV74650 User manual
ÖKO-LAVAMAT 74650 update
Környezetbarát automata mosógép
Használati útmutató
Kedves Vásárló!
Mielőtt az új mosógépet üzembe helyezi - kérjük, hogy gondosan olvassa át ezt a Használati útmutatót.
Mindenek előtt tartsa szem előtt a „Biztonság” című fejezetben leírtakra.
A Használati útmutatót gondosan őrizze meg és ha a készüléket eladja, vagy elajándékozza, akkor a
Használati útmutatót is adja át az új tulajdonosnak.
A háromszöggel kezdődő bekezdéseket, valamint a figyelmeztetéseket (Figyelmeztetés,
Vigyázat, Figyelem!) tartalmazó sorokat figyelmesen olvassa el, mert ezek az útmutatások az Ön
biztonságát szolgálják és nagyon fontos előírásokat tartalmaznak a készülék használatához.
1. Ezek a sorok lépésről lépésre haladva elmagyarázzák Önnek a készülék kezelésére
vonatkozó legfontosabb előírásokat és utasításokat.
2. ....
Ezekben a fejezetekben kiegészítő információkat és hasznos tanácsokat talál a készülék
használatához.
A lóherét jelképező bekezdések útmutatásokat és tanácsokat tartalmaznak a mosógép
gazdaságos és környezetkímélő üzemeltetésére vonatkozóan.
Amennyiben a használat során kisebb-nagyobb üzemzavart észlel, akkor először tanulmányozza
át a "Mit kell tenni, ha" c. fejezetet, ahol segítséget talál ahhoz, hogy adott esetben saját maga is
kijavíthassa a hibát.
Komolyabb üzemzavar esetén forduljon a Vevőszolgálathoz, illetve a jótállási jegyben megadott
szervizhez.
Kérjük, hogy mielőtt a szervizhez fordul, olvassa el a "Szerviz" c. fejezetet, mert itt gyakorlati
tanácsokat talál a jótállási és a javítási munkákra vonatkozóan.
2
Tartalomjegyzék
Használati útmutató
5
Biztonság
5
Gondoskodás
7
Környezetvédelmi tanácsok
7
A készülék bemutatása
Elölnézet
Mosó- és ápolószeres fiók
Kezelőpanel
Programválasztó
Pótprogram gombok
8
8
8
9
9
11
Fogyasztási értékek
12
Mit jelent az "UPDATE"?
12
Az első mosás előtt
13
A mosás előkészítése
Ruhák szétválogatása és előkészítése
Mosási módok és ruhajelzések (Textil KRESZ)
Mosó- és ápolószerek
Mennyi legyen a mosó- és ápolószer mennyisége?
Milyen legyen a mosó- és ápolószer?
Vízlágyító
13
13
14
15
15
15
15
A mosási folyamat végrehajtása
Rövid felsorolás
A mosóprogram beállítása
Centrifugálási fordulatszám megváltoztatása / öblítőstop beállítása
A késleltetett indítás / áztatási idő beállítása
A betöltő ajtó nyitása és zárása
A ruhaneműk betöltése
Mosó- és ápolószer beadagolása
A mosóprogram elindítása
A mosóprogram futása
A mosási folyamat befejezése / ruhák kipakolása
16
16
17
18
19
20
20
21
22
23
24
Programtáblázatok
Mosás
Külön öblítés / keményítés / impregnálás
Külön öblítés
Külön centrifugálás
25
25
26
26
26
Tisztítás és ápolás
Kezelőpanel
Mosószeres fiók
Mosódob
Betöltő ajtó
27
27
27
28
28
Mit kell tenni, ha...
Üzemzavar elhárítás
Ha nem megfelelő a mosás minősége
Víztelenítés vészhelyzetben
Öblítő szivattyú
Pótlólagos öblítés (+ÖBLÍTÉS)
29
29
31
32
33
34
3
Gyermekvédelem
35
Felállítási- és csatlakoztatási útmutatások
36
Biztonsági útmutatások a szereléshez
36
A készülék felállítása
A készülék szállítása
A szállítási tartozékok eltávolítása
A felállítási hely előkészítése
Felállítás betonlábazatra
Felállítás parkettára
Vízszintbe állítás egyenetlen talajon
37
37
37
38
39
39
39
Elektromos csatlakoztatás
40
Vízcsatlakoztatás
Megengedett víznyomás
Vízbevezetés
Vízelvezetés
Vízelvezetés 1 m felett
40
40
41
42
42
Műszaki adatok
43
Szerviz - Vevőszolgálat
44
4
Használati útmutató
Biztonság
Az AEG elektromos készülékek minden szempontból megfelelnek az érvényes műszaki
szabványoknak és a készülékre vonatkozó biztonsági előírásoknak. Mindezek ellenére a gyártó
az Ön és a környezete biztonsága érdekében az alábbi szempontokra hívja fel a figyelmet:
Az első használat előtt
•
Alaposan tanulmányozza át a „Felállítási- csatlakoztatási útmutatások” c. fejezetben leírt
tudnivalókat.
•
Ha a készüléket télen szállítják és a hőmérséklet nulla fok alatt van, akkor az üzembe
helyezést megelőzően hagyja a készüléket 24 órán keresztül szobahőmérsékleten
„felengedni”.
Rendeltetésszerű használat
•
Az automata mosógép kizárólag a háztartásokban használatos ruhák mosásához és
centrifugálásához alkalmazható. Az ettől eltérő használat miatt bekövetkező károkért sem a
jótállásra kötelezett, sem pedig a gyártó/forgalmazó nem vállal felelősséget.
•
Biztonsági okok miatt tilos a készülék bármilyen módosítása vagy átalakítása.
•
Kizárólag gépi mosásra alkalmas mosószert használjon. Tartsa be a mosószert gyártó
cégnek az adagolásra vonatkozó utasításait.
•
A mosandó ruhaneműk nem tartalmazhatnak semmilyen gyúlékony oldószert. Ha ilyen
anyaggal kezelte a ruhaneműt, akkor előzőleg azt kézzel ki kell mosni.
•
Ne használja a mosógépet kémiai tisztításra.
•
Színező- és keményítőszereket csak akkor szabad a mosógépben használni, ha ezeket a
szereket a gyártó cég kifejezetten gépi használatra gyártotta. Az adott esetben bekövetkező
károkért nem vállalunk felelősséget.
•
A mosógéphez kizárólag csak vezetékes vizet használjon. Az esővíz és az ipari víz csak
akkor használható, ha annak minősége megfelel a DIN 1986 és DIN 1988 számú szabványok
követelményeinek.
•
A fagyás okozta károk nem tartoznak a jótállás körébe. Ha a mosógépet olyan helyiségben
helyezik el, ahol a hőmérséklet a fagypont alá süllyedhet, akkor a teljes víztelenítést el kell
végezni, hogy a készülék szétfagyása elkerülhető legyen. (Lásd a "Víztelenítés" című
fejezetben leírtakat.)
Gyermekvédelmi szempontok
•
A csomagoló anyagokat (pl. fóliák, sztiropol) veszélyesek lehetnek a gyerekekre.
Fulladásveszély! A csomagoló anyagokat ezért tartsa elzárva a gyerekektől
•
A gyerekek még nincsenek tisztában az elektromos készülékek veszélyével. Az üzemeltetés
során gondoskodjon megfelelő felügyeletről. Ne hagyja, hogy a gyerekek játszanak a
mosógéppel, mert magukra zárhatják az ajtót.
•
Ügyeljen arra, hogy a kisgyerekek, vagy a háziállatok ne tudjanak a mosódobba mászni.
•
Ha a készüléket egyszer kiselejtezi, akkor előbb tegye használhatatlanná a zárszerkezetet és
vágja le a csatlakozó zsinórt. Ezzel elkerülheti a véletlen baleseteket, amelyet a gyerekek
játék közben idézhetnek elő.
5
Általános biztonság
•
A meghibásodott mosógépet - beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is - csak szakember,
azaz a kijelölt szerviz javíthatja eredeti AEG alkatrészek felhasználásával. Ha a készülékkel
kapcsolatban bármilyen problémája van, akkor forduljon a jótállási jegyben megjelölt szervizhez,
vagy a Vevőszolgálathoz.
•
Tilos a mosógépet üzembe helyezni, ha megsérült a hálózati vezeték, vagy károsodás érte a
kezelőpanelt, a munkafelületet, illetve a lábazatot.
•
A tisztításánál és az ápolásánál mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, azaz
húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból, illetve fix bekötés esetén csavarja ki teljesen a
biztosítékot, vagy kapcsolja ki a biztonsági LS-kapcsolót.
•
A készülék üzemen kívüli helyezéséhez válassza le a készüléket az elektromos hálózatról és
zárja el a vízbevezetés csapját.
•
A hálózati vezetéket mindig a dugónál megfogva (és nem a vezetéket megrántva) kell kihúzni a
konnektorból.
•
Elosztó kapcsolót, vagy hosszabbító kábelt nem szabad használni. Áthevülés miatt
égésveszély áll fenn!
•
Soha ne tisztítsa a készüléket vízsugárral. Áramütésveszély!
•
A magas hőfokon végzett mosóprogramoknál a betöltő ajtó üvegrésze is felforrósodik, ezért ezt
ne érintse meg!
•
Az öblítő szivattyú tisztításánál, vagy a készülék víztelenítésénél hagyja kihűlni a készüléket,
nehogy leforrázza magát az öblítővízzel.
•
Vigyázzon arra, hogy a lakásban tartott háziállatok nehogy megrágják a vezetéket vagy a
víztömlőket, mert ez áramütést és váratlan vízelárasztást okozhat. Ne engedje őket a mosógép
közelébe.
6
Gondoskodás
Gondoskodás a csomagoló anyagokról!
A mosógép csomagoló anyagairól szakszerűen kell gondoskodni! Mindegyik csomagoló anyag
környezetkímélő anyagból készült és újrahasznosítható.
•
A műanyagból készült anyagok nemzetközi jelzésekkel vannak ellátva:
<PE> = polietilén, pl. a csomagoló fóliák,
<PS> = polisztirol, pl. a bélelt, habosított részek (alapvetően FCKW-mentesek),
<POM> = polioxymetilén, pl. műanyag kapcsok.
•
A kartonpapír részeket hulladékpapírból gyártották, amit leadhat a legközelebbi hulladékgyűjtő
helyen.
Gondoskodás az öreg készülékről!
Ha a készüléket egy napon kiselejtezi, akkor véglegesen helyezze üzemen kívül és szállítsa el egy
újrahasznosító anyagokat tároló begyűjtőhelyre. A címről a helyi környezetvédelmi hatóságok
adnak felvilágosítást.
Környezetvédelmi tanácsok
•
Az átlagos szennyezettségű ruhaneműket előmosás nélkül mossa ki, mert ez jelentős
mosószer és víz megtakarítását eredményezi és kíméli a környezetét is!
•
A legkedvezőbb fogyasztási értékeket a teljes töltettel való mosás biztosítja.
•
Kisebb ruhatöltet mosásakor az ajánlotthoz képest fél-, vagy harmadmennyiségű mosószert
használjon.
•
A szokásos foltok eltávolítását alkalmas folttisztítókkal célszerű elvégezni, mert így a megkívánt
mosási eredmény alacsonyabb hőfokon is biztosítható.
•
A normál, illetve az enyhe szennyezettségű ruhák mosásához energiatakarékos programot
használjon.
•
Gyakran lemondanak a lágyöblítő használatáról. Próbálja ki egyszer! Ha szárítógépet használ,
akkor a ruhák lágyöblítő nélkül is puhák és bolyhosak lesznek.
•
Közepes, vagy magas vízkeménység esetén (II-es keménységi foktól - lásd a "Mosó- és
ápolószerek" c. részt) használni kell a vízlágyítót. A mosószert ezután mindig az I-es
vízkeménységi foktól (=lágy) kell adagolni.
7
A készülék bemutatása
Elölnézet
Kezelőpanel
Mosó- és ápolószeres
fiók
Adattábla
(betöltő ajtó hátoldala)
Betöltő ajtó
Menetes lábak
(magasságuk állítható),
a hátsó bal:
automatikus állítású
Öblítő szivattyú
zárófedél
Mosó- és ápolószeres fiók
Folteltávolító
Előmosószer / áztatószer,
vagy lágyítószer
Főmosószer (porformájú)
és adott esetben
lágyítószer
Folyékony ápolószer
(lágyöblítő, formázószer,
keményítő)
8
Kezelőpanel
Centrifugálási fordulatszám
/ÖBLÍTŐSTOP-gomb
Pótprogram-gombok
Programfutás-kijelzők
AJTÓ-kijelző
Multi-kijelző
Programválasztó
TÚLADAGOLÁS-kijelző
KÉSLELTETETT INDÍTÁS-gomb
INDÍTÁS/SZÜNET-gomb
Programválasztó
A mosási folyamat módja (pl. vízszint, dobmozgás,
öblítések száma, centrifugálási fordulatszám),
valamint
az
öblítővíz
hőmérséklete
a
programválasztó gomb beállításával határozható
meg.
AUS (KI)
Kikapcsolja a mosógépet, minden más pozíció
bekapcsolja a gépet. A tévesen beállított
programbeállítás
módosításához
forgassa
a
programválasztót az (AUS) - KI -pozícióba. Ezzel
újra a kiindulási állapot kerül beállításra.
(KOCHWASCHE/BUNTWASCHE) FEHÉRNEMŰ/SZÍNESMOSÁS
Főmosás a fehérnemű- /színes anyagokhoz (pamut/len) 30oC-tól 95oC-ig.
(ENERGIESPAREN) ENERGIATAKARÉKOS pozíció: Energiatakarékos program az enyhén- és a
normál módon szennyezett fehérneműkhöz kb. 60oC-on, megnövelt mosási idővel. (A (ZEIT
SPAREN) IDŐTAKARÉKOS programmal nem kombinálható.)
40-60 MIX pozíció: Fehérnemű-/színes mosás program, amelyek különböző mosási hőfokkal
vannak jelölve.
Az eltérő jelzésű ruhadarabokat, amelyeket egyébként a rajtuk lévő ruhajelzés szerint 40oC-on,
vagy 60oC-on szétválogatva kellene kimosni, a 40-60 MIX programmal együtt lehet kimosni. Így
jobban kihasználható a dob kapacitása és ezzel energia takarítható meg.
A megnövelt mosási idő alapjában véve egy 60oC-os normál mosás eredményének felel meg.
9
(PFLEGELEICHT) KÖNNYEN KEZELHETŐ:
Főmosás a könnyen kezelhető textíliákhoz (kevert szövet) 40oC-tól 60oC-ig.
(LEICHTBÜGELN) VASALÁS KÖNNYÍTŐ pozíció: Főmosás a könnyen kezelhető textíliákhoz
40oC-on, amelyeket ennek a programnak a segítségével csak alig, vagy egyáltalán nem kell
vasalni.
(FEINWASCHE) FINOM MOSÁS:
Főmosás a finom textíliákhoz 30oC-on, vagy 40oC-on.
(WOLLE/SEIDE) GYAPJÚ/SELYEM
(kézi mosás):
o
Főmosás (hidegtől 40 C-ig) a mosógépben mosható gyapjúhoz, valamint a kézzel mosható
szimbólummal rendelkező gyapjú anyagokhoz és selyemhez
(kézi mosás).
(FEINSPÜLEN) FINOM ÖBLÍTÉS:
Külön kímélő öblítés pl. a kézzel mosható textíliák öblítéséhez (2 öblítés, folyékony ápolószer a
-jelű öblítő rekeszből adagolva, kímélő centrifugálás).
(STARKEN) KEMÉNYÍTÉS:
Külön keményítés, külön lágyöblítés, külön impregnálás nedves ruhákhoz (1 öblítés, folyékony
ápolószer a
-jelű öblítő rekeszből adagolva, centrifugálás).
(PUMPEN) SZIVATTYÚZÁS:
A víz kiszivattyúzása egy öblítőstop után (centrifugálás nélkül).
Öblítőstop jelentése: A ruhák az utolsó öblítővízben maradnak, és nem kerülnek kicentrifugálásra.
(SCHLEUDERN) CENTRIFUGÁLÁS:
A víz kiszivattyúzása egy öblítőstop után és centrifugálás, illetve külön centrifugálás a kézzel mosott
fehérnemű- /színes anyagokhoz.
(SCHONSCHLEUDERN) KÍMÉLŐ CENTRIFUGÁLÁS :
A víz kiszivattyúzása egy öblítőstop után és rövid centrifugálás, illetve külön centrifugálás az
érzékeny textíliákhoz (könnyen kezelhető ruhadarabok, finom anyagok, gyapjú).
10
Pótprogram gombok
A pótprogram gombok arra szolgálnak, hogy az adott mosóprogramot a
ruhák szennyezettségi fokának megfelelően lehessen beállítani. A normál
szennyezettségű ruhákhoz nem szükséges használni a pótprogramokat. A
különböző funkciók – a programoknak megfelelően - kombinálhatók
egymással.
VORWASCHE (ELŐMOSÁS):
Meleg előmosás az automatikusan következő főmosás előtt, közbenső
centrifugálással
a
FEHÉRNEMŰ-/SZÍNES
MOSÁS-nál
(KOCH/BUNTWASCHE) és a KÖNNYEN KEZELHETŐ-nél (PFLEGELEICHT),
közbenső centrifugálás nélkül a FINOM MOSÁS -nál (FEINWASCHE).
Ha ÖBLÍTŐSTOP (SPÜLSTOP) lett beállítva, akkor nem kerül sor közbenső
centrifugálásra.
(EINWEICHEN) ÁZTATÁS:
Kb. 50 perc 30oC-os vízhőmérsékleten. A KÉSLELTETETT INDÍTÁS -gombbal (ZEITVORWAHL)
max. 10 óra és kb. 20 perccel meghosszabbítható. Utána automatikusan kezdődik a főmosás.
(ZEIT SPAREN) IDŐTAKERÉKOS:
Lerövidített főmosás az enyhébben szennyezett ruhákhoz.
(FLECKEN) FOLTOK:
Erősen elszennyeződött, vagy foltos ruhák kezeléséhez. A folteltávolító-szer a programfutás alatt a
megfelelő időben kerül beadagolásra. A mosási hőfok 40oC-tól állítható be, mivel a felteltávolító
csak magasabb hőmérsékleten lesz hatásos.
(kézi mosás) beállításnál a pótprogramok nem
A (WOLLE/SEIDE) GYAPJÚ/SELYEM
választhatók ki (vagyis a benyomott gomboknak nincs semmiféle hatása.)
11
Fogyasztási értékek
A következő táblázatban kiválasztott programok fogyasztási adatai normál használatra vonatkoznak.
Az egyéni felhasználástól függően eltérések lehetségesek.
Programválasztó / Hőfok
Ruhatöltet
kg-ban
Víz
liter-ben
Energia
kWh-ban
5
45
1,70
5
41
0,94
5
49
0,60
2,5
54
0,50
2,5
50
0,30
2
48
0,20
KOCH- /BUNTWASCHE 95
FEHÉRNEMŰ-/SZÍNES MOSÁS
KOCH- /BUNTWASCHE 60 1)
FEHÉRNEMŰ-/SZÍNES MOSÁS
KOCH- /BUNTWASCHE 40
FEHÉRNEMŰ-/SZÍNES MOSÁS
PFLEGELEICHT 40
KÖNNYEN KEZELHETŐ
FEINWASCHE 30
FINOM MOSÁS
WOLLE/SEIDE
(kézi mosás) 30
GYAPJÚ/SELYEM
1)
Megjegyzés: A programok beállítása az EN 60 456 vizsgálati előírás szerint történt. A fogyasztási értékek
a víz nyomásától, -keménységétől, -befolyási hőmérsékletétől, a környezeti hőmérséklettől, a ruhák fajtájától
és mennyiségétől, az alkalmazott mosószertől, a hálózati feszültség ingadozásától és a kiválasztott
pótfunkciótól függenek.
Mit jelent az "UPDTATE" felirat?
Az Ön mosógépének a mosóprogramjait egy software vezérli.
A megjelenő új textíliák és az új mosószerek a jövőben új mosóprogramokat igényelnek. A software a
legtöbb esetben megfelel ezeknek a feltételeknek.
.
12
Az első mosás előtt
Ruha betöltés nélkül állítson be egy (KOCH-/BUNTWASCHE) FEHÉRNEMŰ-/SZÍNES MOSÁS 95
mosóprogramot fél adag mosószerrel.
Ezzel eltávolíthatók az öblítő tartályban és a mosódobban visszamaradt gyártási szennyeződések.
A mosás előkészítése
Ruhák szétválogatása és előkészítése
•
A ruhákat a ruhajelzések és a fajtájuk szerint válogassa szét (lásd a "Mosási módok és
ruhajelzések" c. részt).
•
A zsebeket ürítse ki.
•
A fémdarabok (pl. gémkapocs, biztonsági tű, stb.) eltávolítása rendkívül fontos.
•
Az ágynemű huzatok gombjait gombolja be, a cipzárakat húzza be, az akasztókat, karikákat
vegye le. A laza és hosszú öveket, vagy szalagokat kösse össze.
•
A dupla rétegű ruhadarabokat (hálózsák, anorák) fordítsa ki.
•
A színes mintázatú textíliákat és gyapjúanyagokat a belső oldalukkal kifelé fordítva helyezze el.
•
A kisebb méretű és kényes darabokat (pl. bébizokni, nylon harisnya, melltartó) egy kisebb
méretű zipzárral ellátott párnahuzatba, vagy egy nagyobb méretű zokniba helyezze el.
•
A függönyök mosásakor különös gondossággal járjon el. A függönyökre erősített fémakasztókat,
illetve szálkás műanyag csiptetőket el kell távolítani, vagy egy sűrűlyukú hálóban (zsákban) kell
a függönyt elhelyezni.
•
A színes és fehér ruhaneműket ne mossa együtt. A színesek elszínezhetik a fehéreket, vagy
elszürkülnek.
•
Az új színes ruhát először elkülönítve mossa, hogy kiderüljön a színtartóssága.
•
A kisebb és a nagyobb ruhadarabokat keverve pakolja be! Ezzel javul a mosóhatás és a ruhák
kevésbé terülnek szét a centrifugálásnál.
•
A ruhákat ne hajtsa össze , hanem széthajtogatva, minél lazábban a pakolja be a dobba
•
Ügyeljen a „külön mosni” és az „ismételten külön mosni” ruhajelzésekre!
13
Mosási módok és ruhajelzések
A helyes mosóprogram kiválasztásához nagy segítséget adnak a ruhákon található ruhajelzések. A
ruhákat tehát a mosási mód és a ruhajelzések szerint válogassa szét. A ruhajelzéseken lévő
hőfokadatok mindig a maximálisan megengedett értéket jelentik.
Fehér ruhák
Az olyan pamutból és vászonból készült textíliák, amelyeken ez a jelzés található, nem érzékenyek
a mechanikus igénybevételre és a magas hőfokra. Ezeknek a ruháknak a mosásához a
FEHÉRNEMŰ-/SZÍNES MOSÁS (KOCH- /BUNTWASCHE) program alkalmas.
Színes ruhák
Az olyan pamut és vászon textíliák, amelyeken ez a jelzés található, nem érzékenyek a mechanikus
igénybevételre. Ezeknek a ruháknak a mosásához a FEHÉRNEMŰ-/SZÍNES MOSÁS (KOCH/BUNTWASCHE ) program alkalmas.
Könnyen kezelhető ruhák
Az olyan kikészített pamutból, pamutkeverékből, viszkózból és műszálas anyagokból készült ruhák,
amelyeken ez a jelzés található, csak közepes mértékben alkalmasak a mechanikus igénybevételre.
Ezeknek a ruháknak a mosásához a KÖNNYEN KEZELHETŐ/ VASALÁS KONNYÍTŐ
(PFLEGELEICHT/LEICHTBÜGELN) program alkalmas.
Finom anyagok
Az olyan réteges, mikrofázisú, viszkóz, műszálas anyagok és függönyök, amelyeken ez a jelzés
található csak kíméletesen kezelhetők. Ezeknek a ruháknak a mosáshoz a FINOM MOSÁS
(FEINWASCHE) program alkalmas.
Gyapjú/selyem és különösen érzékeny anyagok
Az olyan gyapjú, gyapjúkeverékből álló anyagok és a selyem, amelyeken ez a jelzés található,
különösen érzékenyek a mechanikus igénybevételre. Ezeknek a ruháknak a mosásához a
GYAPJÚ/SELYEM (WOLLE/SEIDE)
Figyelem! A
(kézi mosás) program alkalmas.
-szimbólummal (Nem mosható!) ellátott ruhaneműket tilos mosógépben kimosni!
14
Mosó- és ápolószerek
Milyen legyen a mosó- és ápolószer?
Kizárólag olyan kereskedelmi mosó- és ápolószereket használjon, amelyek automata gépben való
mosásra alkalmasak. Minden esetben tartsa be a mosószert gyártó cégnek a használatra vonatkozó
előírásait.
Mennyi legyen a mosó- és ápolószer?
A megfelelő mosószer mennyisége:
•
a ruhák szennyezettségi fokától,
•
a vezetékes víz keménységétől,
•
a ruhatöltet mennyiségétől függ.
Amennyiben a mosószert gyártó cég nem adott meg közbenső adagolási értékeket, akkor
félterhelésnél egyharmaddal, a legkisebb terhelésnél pedig fele mennyiséggel kevesebbet adagoljon
a teljes terheléshez ajánlott mennyiségnél.
Kérjük, hogy minden esetben tartsa be a mosó- és ápolószert gyártó cégnek a használatra és az
adagolásra vonatkozó előírásait.
Vízlágyítás
Közepes és magas vízkeménység esetén (II-es keménységi fokozattól) vízlágyítót kell használni.
Ügyeljen a gyártó előírásaira! A vízlágyítót mindig az I-es (=lágy) vízkeménységi fokozattól kell
beadagolni. Minden esetben érdeklődje meg a lakóhelyén lévő Vízmű Vállalattól a vízkeménységet,
hogy a mosógépet a legoptimálisabb körülmények között használhassa.
Mivel a vízlágyítószer a főmosás előtt kerül beadagolásra, elegendő a vízlágyítószer csomagolásán
magadott mennyiség nyolcvan százalékát használni.
Vízkeménységi adatok
Vízkeménység odH-ban
(német keménységi fok)
Vízkeménység
mmol / liter-ben
0-7
1,3-ig
II. közepesen kemény
7 - 14
1,3 - 2,5
III. kemény
14 - 21
2,5 - 3,8
IV. nagyon kemény
21 felett
3,8 felett
Vízkeménység
I.
lágy
15
A mosási folyamat végrehajtása
Rövid felsorolás
Egy mosási ciklus a következő lépésekből áll:
1. Állítsa be a megfelelő mosási programot.
- A programválasztóval állítsa be a programot és hőfokot.
- Adott esetben válassza ki a pótprogramo(ka)t.
2. Adott esetben válassza
(SPULSTOPP) funkciót.
ki
a
Centrifugálási
fordulatszám
változtatása/ÖBLÍTŐSTOP
3. Adott esetben válassza ki a (ZEITVORWAHL) KÉSLELTETETT INDÍTÁS funkciót.
4. Nyissa ki a betöltő ajtót és pakolja be a ruhaneműket.
5. Zárja be a betöltő ajtót.
6. Adagolja be a mosó- és ápolószert.
7. A (START/PAUSE) INDÍTÁS/SZÜNET gombbal indítsa el a programot.
A program lefutása után:
Figyelem! Az öblítőstoppal végződő programok befejezése után - a betöltő ajtó nyitása előtt –a
(PUMPEN)
SZIVATTYÚZÁS,
a
(SCHLEUDERN)
CENTRIFUGÁLÁS,
vagy
a
(SCHONSCHLEUDERN) KÍMÉLŐ CENTRIFUGÁLÁS programok valamelyikét végre kell
hajtani.
8. Nyissa ki a betöltő ajtót és vegye ki a ruhákat.
9. Kapcsolja ki a mosógépet: állítsa a programválasztót az (AUS) KI pozícióba.
16
A mosóprogram beállítása
A megfelelő program, a helyes hőmérséklet és a lehetséges pótprogram kiválasztásához és
alkalmazásához a „Programtáblázat” c. fejezet nyújt segítséget.
1. Állítsa a programválasztót a kívánt mosóprogramra a
kívánt hőfokkal.
A multi-kijelző a beállított program előrelátható
időtartamát jelzi ki, percben megadva.
2. Adott esetben válassza ki a pótprogramo(ka)t.
A kiválasztott pótprogram kijelzője felgyullad.
• Az átváltáshoz nyomjon meg egy másik gombot.
• A kiválasztáshoz nyomja meg még egyszer a
gombot.
17
Centrifugálási fordulatszám változtatása/öblítőstop választása
Adott esetben válassza ki
változtatása/öblítőstop funkciót.
a
végcentrifugálási
fordulatszám
Centrifugálási fordulatszám megváltoztatása
-
Nyomja meg addig a centrifugálási fordulatszám/ÖBLÍTŐSTOP
(SPÜLSTOP) gombot, amíg a kijelzőben a kívánt fordulatszám meg
nem jelenik.
-
Ha a centrifugálási fordulatszámot nem változtatja meg, akkor a
végcentrifugálás az egyes mosóprogramoknál automatikusan az
alábbi fordulatszámokon megy végbe.
-
FEHÉRNEMŰ-/SZÍNES MOSÁS
KÖNNYEN KEZELHETŐ / VASALÁS KÖNNYÍTŐ
FINOM MOSÁS
-
GYAPJÚ / SELYEM
kézi mosás
1400 fordulat/perc
1200 fordulat/perc
1200 fordulat/perc
1200 fordulat/perc
A közbenső centrifugálás fordulatszáma a kiválasztott programtól függ és
nem változtatható meg.
Öblítőstop kiválasztása
Nyomja meg addig a centrifugálási fordulatszám/ÖBLÍTŐSOP (SPÜLSTOP) gombot, amíg a kijelzőben
a SPÜLSTOP felirat meg nem jelenik.
Ha az ÖBLÍTŐSTOP funkciót választja, akkor a ruhák az utolsó öblítővízben maradnak, centrifugálás
nem történik.
A mosóprogram teljes ideje alatt nem kerül sor centrifugálásra. A program futása ez által nagyon halk
lesz. Az OBLÍTŐSTOP funkció ezért különösen akkor alkalmas, ha éjjel szeretné a mosást elvégezni.
Megjegyzés: A ruhák addig maradnak a vízben, amíg nem futtatja le a kiszivattyúzás, vagy a
centrifugálás funkciót (lásd a „Mosási folyamat befejezése” c. fejezetet). 18 óra eltelte után azonban
mindenképpen sor kerül a víz automatikus kiszivattyúzására és a ruhák kicentrifugálására.
18
Késleltetett indítás/áztatási időtartam beállítása
Késleltetett indítás
A (ZEITVORWAHL) KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb használatával
lehetőség van arra, hogy egy mosóprogram kezdési ideje 1-tól max.
19 órával később kezdődjön.
Ehhez nyomja meg addig a (ZEITVORWAHL) KÉSLELTETETT
INDÍTÁS gombot, amíg a multi-kijelző a kívánt késleltetett kezdés
időpontját mutatja. A
-felirat azt jelenti, hogy a program 12 órával
később fog elindulni. Ha a
-felirat után még egyszer megnyomja
a gombot, akkor a
-felirat jelenik meg és végül a beállított
mosóprogram futási ideje kerül kijelzésre (kijelzés percben, pl.
Ebben az állapotban egyáltalán nincs késleltetett kezdés beállítva.
).
A beállított késleltetett kezdés csak akkor aktivizálódik, ha a
mosóprogramot az INDÍTÁS/SZÜNET (START/PAUSE) gombbal
indítja el.
Áztatási időtartam
Benyomott (EINWEICHEN) ÁZATÁS gombnál lehetőség van arra,
hogy a (ZEITVORWAHL) KÉSLELTETETT INDÍTÁS gombbal
meghosszabbítsa az áztatási időtartamot (maximum 10 óra és kb. 20
perc).
Késleltetett indítás nélkül az áztatási időtartam kb. 30 perc,
beszámítva a 20 perces előmosási időt is.
A
beállításhoz
nyomja
meg
addig
a
(ZEITVORWAHL)
KÉSLELTETETT INDÍTÁS gombot, amíg a multi-kijelző a kívánt
áztatási időtartamot jelzi ki, pl.
(=1 óra).
Kb. 2 másodperc múlva a multi-kijelző percekben megadva a futási
időt jelzi ki.
A futási idő a következőkből tevődik össze:
Kiválasztott áztatási időtartam
+ felfűtési - / előmosási idő
+ a kiválasztott mosóprogram futási ideje
= kijelzett érték
pl.
= 1 óra)
pl. kb. 20 perc
pl. kb. 126 perc
pl. kb. 206 perc
Az áztatási folyamat (EINWEICHEN) alatt a programfutás kijelzőben
az előmosás (VORWASCHE) lámpa világít.
19
Betöltő ajtó nyitása és zárása
Nyitás: Húzza meg az ajtón lévő fogantyút.
Zárás: Erőteljesen nyomja meg az ajtót.
Bekapcsolt készüléknél a (TÜR) AJTÓ) és a (START/PAUSE)
INDÍTÁS/SZÜNET kijelzők mutatják, hogy mikor nyitható a betöltő
ajtó:
TÜR-kijelző
START/PAUSE-kijelző
Nyitható az ajtó?
Zölden világít
Pirosan villog
Igen
Zölden világít
Pirosan világít
Igen, a START/PAUSE-gomb
megnyomásával.
Kikapcsolva
Pirosan villog, vagy
pirosan világít
Nem 1)
1) A betöltő ajtó a magas vízszint, illetve a magas hőmérséklet miatt zárolva van.
Ha a TÜR (AJTÓ)-kijelző pirosan villog, akkor
-
a multi-kijelzőben az
hibakód villog,
- a (HAUPTWASCHE) FŐMOSÁS-kijelző villog,
mert úgy próbált meg egy mosóprogramot elindítani, hogy nem zárta be rendesen a betöltő ajtót.
Ilyen esetben nyomja meg erőteljesen a betöltő ajtót és indítsa el még egyszer a mosóprogramot.
Ruhák betöltése
A maximális ruhatöltet mennyiségeket a „Programtáblázat” c. fejezet tartalmazza.
A megfelelő előkészítésre vonatkozó tudnivalókat a „Ruhák szétválogatása és előkészítése” című
fejezetben találja meg.
1. A típusuk szerint válogassa szét a ruhákat és készítse elő őket a mosáshoz.
2. Nyissa ki az ajtót: húzza meg a betöltő ajtó fogantyúját.
3. Töltse be a ruhákat.
Figyelem: Az ajtó zárása közben ügyeljen arra, hogy egyetlen
ruhadarab se szoruljon be! Ha nem vigyáz, akkor a textília és a
készülék is károsodhat.
4. Zárja be erőteljesen a betöltő ajtót.
20
Mosó- és ápolószerek beadagolása
A mosó- és ápolószerek használatára vonatkozó információk a „Mosó- és ápolószerek” című
fejezetben találhatók.
1. Nyissa ki a mosószeres fiókot: fogja meg alul a fióknál a
csapóajtót (1), és húzza ki ütközésig a fiókot (2).
2. Töltse be a mosó- és ápolószert.
Folteltávolítószeres rekesz
Porformájú főmosószeres rekesz
(Ha vízlágyítót használ és a jobb oldali
rekeszre szükség van az előmosó- /áztatószer
számára, akkor a vízlágyítót a főmosószerre, a
bal oldali rekeszbe töltse be).
Folyékony ápolószeres rekesz
(lágyöblítő, formázó, keményítő)
Figyelem: Ügyeljen arra, hogy a rekeszeket
csak a MAX jelzésig töltse meg. A sűrű,
folyékony ápolószert adott esetben fel kell
hígítani a MAX jelzésig, a porszerű
keményítőszert pedig fel kell oldani.
Megjegyzés:
A
folyékony
ápolószeres
rekeszben maradó kevés vízmennyiség
normális jelenség és nincs befolyással az
öblítés eredményére.
Előmosószeres/áztatószeres rekesz
Csak
a
VORWASCHE/EINWEICHEN
(ELŐMOSÁS/ÁZTATÁS) pótprogramokhoz,
vagy a vízlágyítószerhez.
3. Tolja be teljesen a fiókot.
Folyékony mosószer/tabletták használata esetén
A folyékony mosószert, illetve a tablettákat a mosószergyártó cég által megadott adagolási utasítás
szerint adagolja be. Ügyeljen a mosószerek csomagolásán lévő útmutatásokra.
21
Mosóprogram elindítása
1. Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a vízcsap.
2. Indítsa el a mosóprogramot. Nyomja be a START/PAUSE gombot.
A program elindul, illetve a késleltetett kezdési idő lejárta után fog
elindulni.
A betöltő ajtó nincs rendesen bezárva, ha a START/PAUSE gomb megnyomása után
- pirosan villog a TÜR (AJTÓ)-kijelző,
-
a multi-kijelzőben az
hibakód villog,
- a HAUPTWASCHE (FŐMOSÁS)-kijelző villog,
Ilyen esetben nyomja meg erőteljesen a betöltő ajtót és nyomja még egyszer a START/PAUSE
gombot.
Beállított késleltetés kezdésnél:
Beállított késleltetett kezdés esetén a multi-kijelző a program elindulásáig hátralévő időt fogja
). Ezen idő alatt még további ruhadarabokat pakolhat be a
kijelezni (mindig órákban, pl.
mosógépbe, vagy megváltoztathatja a késleltetett kezdés idejét, illetve meg is szakíthatja a
programot.
•
Ruhadarabok utólagos behelyezése: Nyomja meg a START/PAUSE gombot, majd nyissa ki
az ajtót. Utána zárja be az ajtót és nyomja meg ismét a START/PAUSE gombot.
•
Késleltetett kezdés megváltoztatása, Illetve megszakítása: Nyomja meg addig a
ZEITVORWAHL (KÉSLELTETETT INDÍTÁS) gombot, amíg a kívánt idő megjelenik a kijelzőben.
) a mosóprogram késleltetés
A programfutás idejének a kijelzésénél (kijelzés percekben, pl.
nélkül elindul.
22
A mosóprogram futása
Programfutás kijelző
ELŐMOSÁS
FÖMOSÁS
ÖBLÍTÉS
+ ÖBLÍTÉS
Az indítás előtt a kiválasztott programlépéseket a
programfutás kijelző jelzi ki.
A mosóprogram futása alatt pedig mindig az éppen
aktuális programlépést jelzi ki.
CENTRIFUGÁLÁS
VÉGE
Multi-kijelző
A multi-kijelző a program végéig hátralévő maradékidőt
jelzi ki (percekben).
A
maradékidő
futás
a
mosóprogram
alatt
meghosszabbodhat, vagy rövid ideig megállhat, mivel a
mosóprogram
alkalmazkodik
a
mosás
különféle
körülményeihez (pl. ruhák fajtája és mennyisége,
kiegyensúlyozottság érzékelés a centrifugálásnál, külön
centrifugálás, stb.).
A mosóprogram megváltoztatása
Program megváltoztatása, illetve megszakítása
1. Nyomja meg a START/PAUSE gombot.
2. Forgassa a programválasztót az AUS (KI) pozícióba. A mosóprogram megszakad.
3. Ha kívánja, akkor állítson be új mosóprogramot. Ellenkező esetben forgassa a programválasztót
a PUMPEN (SZIVATTYÚZÁS) pozícióra és nyomja meg a START/PAUSE gombot.
A START/PAUSE gombbal a mosóprogram bármikor megszakítható és a gomb ismételt
megnyomásával újra folytatható. A mosóprogram megváltoztatása csak akkor lehetséges, ha a
programválasztót előbb elforgatja az AUS (KI) pozícióba.
Pótprogramok kiválasztása
A ZEIT SPAREN (IDŐTAKARÉKOS), illetve a FLECKEN (FOLTOK) pótprogramokat a program
elindítása után még kiválaszthatja.
1. Nyomja meg a START/PAUSE gombot.
2. Nyomja meg a ZEIT SPAREN, illetve a FLECKEN gombot.
3. Nyomja meg ismét a START/PAUSE gombot. A mosóprogram folytatódik.
Centrifugálási fordulatszám megváltoztatása
A mosóprogram alatt még megváltoztatható a centrifugálási fordulatszám, vagy beállítható a
SPÜLSTOP (ÖBLÍTŐSTOP) funkció.
1. Nyomja meg a START/PAUSE gombot.
2. A centrifugálási fordulatszám/SPÜLSTOP gombbal változtassa meg a fordulatszámot.
3. Nyomja meg ismét a START/PAUSE gombot. A mosóprogram folytatódik.
23
Mosási folyamat befejezése / ruhák kipakolása
Ha egy mosóprogram befejeződött, akkor a programfutás kijelzőben az ENDE (VÉGE) felirat fog
világítani.
Ha a SPÜLSTOP (ÖBLÍTŐSTOP) funkció ki volt választva, akkor a START/PAUSE gomb mellett
villog a kijelző.
1. Az öblítőstop után először ki kell szivattyúzni a vizet:
-
-
Vagy nyomja meg a START/PAUSE gombot.
(A víz kiszivattyúzásra kerül és a ruhák a lefutott programnak megfelelően ki lesznek
centrifugázva. A START/PAUSE gomb ismételt megnyomása után a centrifugálási fordulatszám
még a centrifugálás alatt is megváltoztatható.)
vagy
Forgassa el a programválasztó gombot az AUS (KI) pozícióba, végül forgassa a SCHLEUDERN
(CENTRIFUGÁLÁS), vagy a SCHONSCHLEUDERN (KÍMÉLŐ CENTRIFUGÁLÁS) állásba és
nyomja meg a START/PAUSE gombot. (A víz kiszivattyúzásra kerül és a ruhák kicentrifugálásra,
vagy kímélő kicentrifugálásra kerülnek).
Ezen programlépések végén a kijelzőben az ENDE (VÉGE) jelzés lesz látható.
2. Nyissa ki a betöltő ajtót.
Amint a TÜR (AJTÓ) kijelző zölden kezd világítani, a betöltő ajtó nyitható lesz.
3. Pakolja ki a ruhákat.
4. Forgassa a programválasztót az AUS (KI) pozícióba.
5. Zárja el a vízcsapot.
6. A mosás végén kissé húzza ki a mosószeres fiókot, hogy jobban kiszáradhasson. A betöltő ajtót
is hagyja résnyire nyitva, hogy a levegő szabadon keringhessen a mosógépben.
Ha felgyullad a (ÜBERDOSIERT) (TÚLADAGOLÁS) kijelzés, akkor túl sok
mosószert használt. A következő mosásnál történő adagoláskor vegye figyelembe a
mosószergyártó cégnek az adagolásra vonatkozó előírásait.
Figyelem! Ha a mosógépet hosszabb ideig nem kívánja használni, akkor zárja el a vízcsapot és
válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
24
Programtáblázatok
Mosás
Az alábbi táblázat nem tartalmazza az összes beállítási lehetőséget, hanem csak azokat, amelyeket a
mindennapos mosások során a leggyakrabban használnak.
Ruhák típusa,
ruhajelzések
Fehér ruhák
Energiatakarékos
program:
Fehér ruhák
Színes ruhák 3)
Könnyen
kezelhető ruhák
Max. töltetmennyiség 1)
(száraz ruhatömeg) 2)
5 kg
5 kg
2,5 kg
Gyapjú/selyem/
kézi mosás
2,5 kg
(illetve 15-20 m2
függöny)
2 kg
Lehetséges pótprogramok
KOCHWASCHE/
BUNTWASCHE 95
VORWASCHE (ELŐMOSÁS)
EINWEICHEN (ÁZTATÁS)
ZEIT SPAREN (IDŐTAKARÉKOS)
FLECKEN (FOLTOK)
KOCHWASCHE/
BUNTWASCHE
ENERGIESPAREN
VORWASCHE (ELŐMOSÁS)
EINWEICHEN (ÁZTATÁS)
FLECKEN (FOLTOK)
KOCHWASCHE/
BUNTWASCHE
30, 40, 60
VORWASCHE (ELŐMOSÁS)
EINWEICHEN (ÁZTATÁS)
ZEIT SPAREN (IDŐTAKARÉKOS)
FLECKEN (FOLTOK) 4)
KOCHWASCHE/
BUNTWASCHE
40 – 60 MIX
VORWASCHE (ELŐMOSÁS)
EINWEICHEN (ÁZTATÁS)
FLECKEN (FOLTOK)
VORWASCHE (ELŐMOSÁS)
EINWEICHEN (ÁZTATÁS)
ZEIT SPAREN (IDŐTAKARÉKOS)
FLECKEN (FOLTOK)
5 kg
1 kg
Finom ruhák
Programválasztó
hőmérséklet (oC)
PLEGELEICHT
40, 50, 60
LEICHTBÜGELN 5) 40
FEINWASCHE
30, 40
VORWASCHE (ELŐMOSÁS)
EINWEICHEN (ÁZTATÁS)
ZEIT SPAREN (IDŐTAKARÉKOS)
FLECKEN (FOLTOK) 4)
WOLLE/SEIDE
KALT, 30, 40
1) A töltetmennyiség az EN 60456 előírása szerint lett maghatározva.
2) Egy 10 literes vödör kb. 2,5 kg száraz ruhát tartalmaz (pamut).
3) A vizsgálathoz szükséges programbeállítás a „Fogyasztási értékek” c. fejezetben ismertetett EN 60456 és
az IEC 60456 szerint történt.
4) A FLECKEN (FOLTOK) programhoz legalább 40oC-os hőfokbeállítás szükséges, hogy a folteltávolítószer
hatásos legyen.
5) Csak az 1 kg-os ruhatöltet betartásával biztosítható a mosásnál a tartós gyűrődésmentesség. 5-7
könnyen kezelhető férfiing kb. 1 kg száraz ruhatömegnek felel meg.
25
Külön lágyöblítés/keményítés/impregnálás
Ruhák típusa
Max. töltetmennyiség
(száraz ruhatömeg)
Programválasztó
Fehérneműk - /színes ruhák
5 kg
STARKEN (KEMÉNYÍTÉS)
Ruhák típusa
Max. töltetmennyiség
(száraz ruhatömeg)
Programválasztó
Fehérneműk - /színes ruhák
5 kg
Külön öblítés
Könnyen kezelhető
2,5 kg
Finom anyagok
2,5 kg
Gyapjú/selyem/kézi mosás
FEINSPÜLEN (KÍMÉLŐ ÖBLÍTÉS)
2 kg
Külön centrifugálás
Ruhák típusa
Fehérneműk - /színes ruhák
Max. töltetmennyiség
(száraz ruhatömeg)
Programválasztó
5 kg
SCHLEAUDERN (CENTRIFUGÁLÁS)
Könnyen kezelhető
2,5 kg
Finom anyagok
2,5 kg
Gyapjú/selyem/kézi mosás
SCHONSCHEUDERN
(KÍMÉLŐ CENTRIFUGÁLÁS)
2 kg
26
Tisztítás és ápolás
Kezelőpanel
Figyelem! A kezelőpanel- és a kezelő elemek tisztításához ne használjon bútorápolót, agresszív
tisztító-, vagy súrolószert.
A kezelőpanelt és a gombokat nedves ruhával törölje le. A tisztításhoz csak meleg vizet használjon.
Mosószeres fiók
A mosószeres fiókot időről-időre ki kell tisztítani.
1. Húzza ki a mosószeres fiókot ütközésig.
2. Egy erőteljes húzással vegye ki a mosószeres fiókot.
3. Vegye ki a középső rekeszben lévő lágyöblítő betétet.
4. A lágyöblítő betétet folyó víz alatt alaposan tisztítsa
meg.
5. A rekeszeket meleg vízzel alaposan tisztítsa meg a
hátoldali részeken is. A legjobb eredmény egy
üvegmosó kefe segítségével érhető el.
6. Nyomja vissza a lágyöblítő betétet, hogy szilárdan
álljon a helyén.
7. Egy kefe segítségével alaposan tisztítsa ki a mosógép
teljes belső részét, különösen a betöltő kamra felső
felületén lévő fúvókákat.
8. Tegye vissza a mosószeres fiókot a vezetősínekbe és
tolja be a helyére.
27
Mosódob
A mosódob rozsdamentes acélból készült. A ruhákban lévő rozsdás tárgyak, vagy a vezetékes víz
azonban rozsdás lerakódásokat okozhatnak a dobon.
Figyelem! Soha ne tisztítsa a dobot savas hatású oldószerrel, súroló- és klórtartalmú tisztítószerrel,
vagy acélkefével. Az Alkatrészellátásnál mindig kaphatók megfelelő tisztítószerek.
A lerakódott rozsdamaradványokat adott esetben rozsdaoldó tisztítószerrel távolítsa el.
Betöltő ajtó
Rendszeresen ellenőrizze az ajtó mögötti gumitömítést. Minden belerakódott és rárakódott
szennyeződést, vagy idegen tárgyat távolítson el.
28
Mit kell tenni, ha ...
Üzemzavar elhárítás
Egy esetleges üzemzavar esetén a következőkben megadott táblázat segítségével próbálja meg saját
maga felderíteni a hiba okát és próbálja is kijavítani azt. Amennyiben az itt leírtak alapján nem tudja a
működési zavart elhárítani, akkor forduljon a Vevőszolgálathoz, vagy a jótállási jegyben megadott
szervizhez. Mielőtt hívja a szervizt, jegyezze fel a kijelzőben megjelenő hibakódot.
•
Ha a multi-kijelzőben az
, vagy az
hibakód jelenik meg, akkor a hibát adott
esetben Ön is elháríthatja (lásd a lenti táblázatot).
A hiba elhárítása után nyomja meg a START/PAUSE gombot.
•
Ha a multi-kijelzőben a fentiektől eltérő hibaüzenetek jelennek meg ( és egy szám, vagy betű),
akkor kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja be újra. Állítson be egy új mosóprogramot és
nyomja meg a START/PAUSE gombot.
Ha a hibakód újra látható lesz a multi-kijelzőben, akkor forduljon Szervizhez és a bejelentkezésnél
adja meg a hibakódot is.
Üzemzavar
A mosógép nem működik.
Lehetséges oka
Megoldás
Nincs bedugva a csatlakozó dugasz.
Dugja be a csatlakozó dugót.
Nincs rendben a lakás biztosítéka
Cserélje ki a biztosítékot.
Nincs megfelelően bezárva a betöltő
ajtó.
Zárja be jól az ajtót. A megfelelő
záródást egy kattanó hang jelzi.
A START/PAUSE gombot nem nyomta Tartsa addig benyomva a
be elég hosszú ideig.
START/PAUSE gombot, amíg a
program elindul.
A betöltő ajtó nem zárható
be.
Be van állítva a gyermekvédelmi
funkció.
Oldja fel a gyermekvédelmi funkciót
(lásd a „Gyermekvédelem” c.
fejezetet).
Az
hibakód jelenik
meg. A HAUPTWASCHE
Nincs rendesen bezárva a betöltő ajtó.
Zárja be rendesen a betöltő ajtót.
Indítsa el még egyszer a programot.
Nincs vízbevezetés.
Nincs nyitva a vízcsap
Nyissa ki a vízcsapot
hibakód jelenik
Az
meg. A + SPÜLEN
A vízbevezető tömlő szűrője eltömődött Szerelje le a vízcsapról a tömlőt,
vegye ki a szűrőt és tisztítsa ki.
(+ÖBLÍTÉS ) kijelző villog.
A vízcsap elvízkövesedett, vagy hibás.
Vizsgálja meg a vízcsapot, adott
esetben javítsa meg.
Nem lettek eltávolítva a szállítási
tartozékok.
Távolítsa el a szállítási tartozékokat a
Felállítási- és csatlakoztatási részben
leírtak szerint.
Nem megfelelően lettek beállítva a
menetes lábak.
Állítsa be a lábakat a Felállítási- és
csatlakoztatási részben leírtak szerint
(FŐMOSÁS )kijelző villog.
29
A mosógép az üzemelés
során vibrál, vagy
nyugtalanul áll.
A főmosásnál erős a
habképződés.
Víz folyik ki a mosógép
alól.
Nincs lágyöblítés, a
jelű ápolószeres rekesz
tele van vízzel
A ruhák erősen gyűröttek.
Nagyon kevés ruha van a dobban (pl.
csak egy fürdőköpeny).
A funkció már nem befolyásolható.
A centrifugálás előtt a vizet nem lehet
teljesen kiszivattyúzni, mert
- megtörött a kifolyócső, vagy
- eltömődött az öblítő szivattyú.
Ellenőrizze a kifolyó tömlő
felfekvését, vagy adott esetben
tisztítsa ki az öblítő szivattyút és adott
esetben távolítsa el az idegen
tárgyakat.
Valószínűleg túl sok mosószert adagolt
be.
Pontosan a gyártó cég előírása
szerint adagolja be a mosószert.
Tömítetlen a vízbefolyó tömlő.
Rögzítse szilárdan.
Tömítetlen a vízkifolyó tömlő.
Ellenőrizze és adott esetben cserélje
ki.
Nincs jól bezárva az öblítő szivattyú
fedele.
Zárja be rendesen a fedelet.
Ruhák szorultak be az ajtónál.
Szakítsa meg a programot és
rendezze el a ruhákat
A víztelenítő tömlő nincs megfelelően
lezárva, illetve tömítetlen.
Zárja le rendesen a víztelenítő tömlőt
(lásd a „Víztelenítés elvégzése” c.
fejezetet). Ha a víztömlő tömítetlen,
akkor forduljon az
Alkatrészellátáshoz.
Nincs rendesen bedugva a rekeszben a Tisztítsa ki a mosószeres fiókot és
lágyöblítő betét, vagy eltömődött.
dugja be szilárdan a lágyöblítő
betétet.
Ügyeljen a max. töltetmennyiségre
Valószínűleg túl sok ruhát töltött be.
(lásd a „Programtáblázatok” c.
fejezetet). A könnyen kezelhető
textíliákhoz a LEICHTBÜGELN
(VASALÁSKÖNNYÍTŐ ) programot
válassza.
A ruhák nem olyan
szárazak a centrifugálás
után, mint amit
megszokott.
A ruhák nem egyenletesen lettek
szétosztva a dobban a centrifugálás
előtt.
A dobot mindig kisebb és nagyobb
ruhadarabokkal pakolja meg és
lehetőleg töltse tele.
Megtörött a vízkifolyó tömlő
Egyenesítse ki a tömlőt.
A ruhák nincsenek jól
kicentrifugázva, a dobban
még maradékvíz látható.
-hibakód jelenik
Az
meg. A SPÜLEN (
ÖBLÍTÉS )kijelző villog.
Túllépte a maximális kiszivattyúzási
magasságot. (A kifolyó magasság 1 m
magasan lehet a készülék alsó
felületétől).
Forduljon az Alkatrészellátáshoz, az
1 m feletti kifolyó magasságához
különtartozékra van szükség.
Eltömődött az öblítő szivattyú.
Szifoncsatlakozás esetén: a szifon
eltömődött.
30
Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki
a hálózati kábelt, majd tisztítsa ki az
öblítő szivattyút.
Tisztítsa ki a szifont.
Bekapcsolt készüléknél
nem nyitható ki a betöltő
ajtó.
Forgassa a programválasztót az AUS
(KI) pozícióba, forgassa a
programválasztót a PUMPEN (
A betöltő ajtó a magas vízszint, illetve a SZIVATTYÚZÁS ) pozícióba. Nyomja
meg a START/PAUSE gombot. Ha a
magas hőmérséklet miatt zárolva van.
víz kiszivattyúzásra került, a betöltő
(A TÜR (AJTÓ) kijelző kikapcsol).
ajtó nyitható lesz.
Ha a betöltő ajtó ablakán át víz
látható, akkor először végezze el a
Áramszünet van (minden kijelző
„Víztelenítés” c. fejezetben leírtakat.
kialszik). A betöltő ajtó biztonsági okból Kb. 4-10 perc múlva az ajtófogantyú
még kb. 4-10 percig zárolva marad.
meghúzásával nyitható lesz a betöltő
ajtó.
Mosószer maradványok
vannak a mosószeres
fiókban.
Nincs teljesen nyitva a vízcsap.
Nyissa ki teljesen.
A befolyócső szűrője eltömődött.
Tisztítsa meg a szűrőt.
Zavaros az öblítővíz.
A mosószernek magas a szilikát
tartalma.
Nincs negatív hatással a mosásra,
adott esetben használjon folyékony
mosószert.
Egy pótprogram gomb
A kiválasztott pótprogram a beállított
benyomásakor a megfelelő programmal nem kombinálható.
kijelző nem világít.
Más megoldást válasszon.
Ha nem megfelelő a mosás minősége
Ha a ruhák szürkések és vízkőlerakódás van a dobon
•
Túl kevés mosószert adagolt.
•
Nem megfelelő mosószert használt.
•
A különleges szennyeződéseknél nem végzett előkezelést.
•
Nem megfelelő programot, vagy hőfokot választott.
•
A mosószer egyes hatóanyagai nem fejtették ki megfelelően a hatásukat.
Ha a ruhákon szürkés foltok maradnak vissza
•
•
•
A kenőccsel, zsírral, vagy olajjal szennyezett ruhákhoz túl kevés mosószert adagolt.
Túl alacsony mosási hőfokot választott.
Gyakori ok, hogy az öblítőszer - különösen koncentrált formában használva - rárakódik a
ruhákra. Az ilyen foltokat gyorsan mossa ki és óvatosabban adagolja az öblítőszert.
Ha az utolsó öblítés után még habosodás látható
•
A modern mosószerek, még az utolsó öblítésnél is habosodást okozhatnak. A ruhák ennek
ellenére kiválóan kiöblítődnek.
Ha fehér színű foltok maradnak vissza a ruhákon
•
A modern mosószerek oldhatatlan hatóanyagairól van szó. Ez a jelenség tehát nem az elégtelen
öblítés következménye. Rázza le a ruhákat és kefélje ki őket. Vizsgálja felül a mosószert, adott
esetben használjon folyékony tisztítószert.
31
Víztelenítés vészhelyzetben
•
Ha a mosógép nem szivattyúzta ki teljesen a vizet, akkor a készüléket vízteleníteni kell.
•
Ha a mosógépet olyan helyen helyezi el, ahol a hőmérséklet fagypont alá süllyedhet, akkor a
fagyveszély elhárítása érdekében feltétlenül el kell végezni a víztelenítést.
A befolyócsövet le kell szerelni a vízcsapról és el kell fektetni a földön.
Figyelem! A víztelenítéshez kapcsolja ki a készüléket és válassza le az elektromos hálózatról!
Vigyázat! Adott esetben a kifolyó víz még forró lehet, ezért ilyen esetben várja meg, amíg kihűl a
víz!
1. Készítsen elő egy megfelelő méretű edényt a kifolyó víz
felfogására.
2. A talpazat baloldalán lévő fedelet hajtsa le és húzza ki.
3. Vegye ki a vízleeresztő tömlőt a tartóból.
4. Állítsa alá a felfogó edényt.
5. Csavarja el az óramutató járásával ellentétes irányba a
vízleeresztő tömlő záródugóját és húzza ki.
A mosóüstben lévő víz elkezd kifolyni. Ha szükséges,
cserélje ki a megtelt felfogó edényt. Erre az időre dugja
vissza a záródugót.
Ha teljesen kiürült a mosóüst:
6. Dugja vissza szilárdan a vízleeresztő tömlő záródugóját
és forgassa el szorosan az óra járásával egyező
irányba.
7. Helyezze vissza a vízleeresztő tömlőt és rögzítse
szilárdan a tartóban.
8. Helyezze vissza a fedelét és zárja be.
32
Öblítő szivattyú
Az öblítő szivattyú nem igényel karbantartást. A szivattyúfedél kinyitására is áramszünet idején van
szükség, ha a víz nem került kiszivattyúzásra pl. a szivattyúkerék leblokkolása miatt.
Kérjük, hogy a ruhák bepakolása előtt mindig ellenőrizze, hogy nincsenek-e idegen tárgyak a
zsebekben, vagy a ruhák között. Adott esetben a zsebekben maradt gémkapocs, tű, stb. a
szivattyúházban maradnak vissza.
A leblokkolt öblítő szivattyú beüzemeléséhez végezze el a következő lépéseket:
Figyelem! A szivattyúfedél kinyitása előtt a készüléket ki kell kapcsolni és le kell választani az
elektromos hálózatról!
1. Először végezze el a "Víztelenítés vészhelyzetben" c.
részben leírtakat.
2. Helyezzen egy törlőruhát a padlóra, az öblítő
szivattyúfedél elé, hogy a kifolyó maradékvizet
felfoghassa.
3. Az óra járásával ellentétes irányba csavarja el az öblítő
szivattyú fedelét és húzza ki.
4. Adott esetben távolítsa el az idegen tárgyakat a
szivattyúházból.
5. Helyezze vissza a fedelet Vezesse be oldalt a
vezetőnyílásba és az óra járásával egyező irányba
elforgatva húzza meg szilárdan.
6. Zárja le a vízleeresztő tömlőt és tolja vissza a tartóba.
7. Zárja be a csapóajtót.
33
Pótöblítés (+ SPÜLEN)
A mosógép különösen víztakarékos üzemmódra van beállítva. Az allergiában szenvedő személyek
számára azonban segítséget jelenthet, ha a ruhák öblítése több vízzel történik.
Ha +SPÜLEN (+ÖBLÍTÉS) lett beállítva, akkor a KOCH-/BUNTWASCHE, (FEHÉRNEMŰ-/SZÍNES
MOSÁS) a PFLEGELEICHT/LEICHTBÜGELN (KÖNNYEN KEZELHETŐ / VASALÁS KÖNNYÍTŐ)
és a FEINWASCHE ( FINOM MOSÁS ) mosóprogramoknál egy pótöblítés kerül beiktatásra.
A készüléket a gyártó nem állította be a pótöblítés funkcióra.
A pótöblítés funkció beállítása:
1. Forgassa a programválasztót a KOCH-/BUNTWASCHE (FEHÉRNEMŰ-/SZÍNES MOSÁS), a
PFLEGELEICHT/LEICHTBÜGELN (KÖNNYEN KEZELHETŐ / VASALÁS KÖNNYÍTŐ), vagy a
FEINWASCHE (FINOM MOSÁS)funkcióra (tetszés szerinti hőfokkal).
2. Nyomja meg egyszerre a VORWASCHE és a ZEIT SPAREN gombokat és legalább 2
másodpercig tartsa őket lenyomva. A programfutás kijelzőben felgyullad a +SPÜLEN lámpa.
Ezzel a pótöblítés funkció beállításra került és addig marad érvényben, amíg Ön újra nem
érvényteleníti.
A pótöblítés funkció hatására a vízfogyasztás megnövekedik.
A pótöblítés funkció érvénytelenítése:
1. Forgassa a programválasztót a KOCH-/BUNTWASCHE (FEHÉRNEMŰ-/SZÍNES MOSÁS), a
PFLEGELEICHT/LEICHTBÜGELN (KÖNNYEN KEZELHETŐ / VASALÁS KÖNNYÍTŐ), vagy a
FEINWASCHE ( FINOM MOSÁS )funkcióra.
2. Nyomja meg egyszerre a VORWASCHE (ELŐMOSÁS) és a ZEIT SPAREN (IDŐTAKARÉKOS)
gombokat és legalább 2 másodpercig tartsa őket lenyomva. A programfutás kijelzőben kialszik
a +SPÜLEN (+ÖBLÍTLÉS) lámpa. Ezzel a pótöblítés funkció érvénytelenítésre került.
34
Gyermekvédelem
Beállított gyermekvédelem esetén a betöltő ajtó nem
zárható be és nem indítható el egyetlen
mosóprogram sem.
A gyermekvédelmi funkció beállítása:
Egy pénzérme segítségével forgassa el ütközésig az
óra járásának megfelelő irányba a betöltő ajtó belső
oldalán lévő forgógombot.
Figyelmeztetés! A beállítás után a forgógomb nem
lehet süllyesztett pozícióban, mert különben a
gyermekvédelmi funkció nem lesz aktív! A
forgógombnak a képen látható módon kihúzott
állapotban kell állni.
A gyermekvédelmi funkció kikapcsolása:
Forgassa el ütközésig az óra járásával ellentétes
irányba a forgógombot.
35
Felállítási- és csatlakoztatási útmutató
Biztonsági tudnivalók a szereléshez
•
A mosógépet tilos az előlapjára és a bal oldalára (elölről nézve) billenteni. Ellenkező esetben a
beépített elektromos részek beázhatnak.
•
A házhoz szállítás után ellenőrizze, hogy nem érte-e valamilyen sérülés a készüléket. A
megsérült automata mosógépet nem szabad üzembe helyezni. Ilyen esetben forduljon
panasszal a szállítást végző céghez.
•
Győződjön meg arról, hogy minden szállítási tartozék eltávolításra került-e a készülékből (lásd
"A szállítási tartozékok eltávolítása c. fejezetet"). Ellenkező esetben ugyanis nagy károk
keletkezhetnek a készülékben. A kiszerelt tartozékokat egy későbbi szállítás céljából őrizze
meg.
•
A csatlakozó dugót csak a megfelelő szabványos érintésvédelemmel (védőföldeléssel) ellátott
konnektorba szabad csatlakoztatni. Tilos hosszabbítót, vagy elosztót használni.
•
Amennyiben a készüléket fix elektromos bekötéssel kívánja üzemeltetni, akkor a szerelési
munkákat csak szakember, szerviz végezheti el. A fix bekötésű mosógépeket a
biztonságtechnikai előírások szerint egy legalább 3 mm-es érintkező távolsággal rendelkező
leválasztó kapcsolóval (biztosíték, LS-kapcsoló, FI-védőkapcsoló) kell ellátni.
•
Az üzembe helyezés előtt ne felejtse el ellenőrizni, hogy a készülék adattábláján megadott
hálózati adatok (névleges feszültség, áram) megfelelnek-e a készülék üzemelési helyén lévő
hálózati adatoknak. A szükséges biztosíték nagyságát is az adattábla tartalmazza.
•
A készülék áthelyezésénél mindig le kell választani a készüléket az elektromos hálózatról.
•
A meghibásodott készüléket, beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is, csak a jótállási
jegyben megjelölt szerviz javíthatja.
36
A készülék felállítása
A lekerekített borítású mosógép alsó beépítésre nem alkalmas.
A készülék szállítása
•
A mosógépet tilos az előlapjára és a bal oldalára (elölről nézve) billenteni. Ellenkező esetben a
beépített elektromos részek beázhatnak.
•
A készüléket sohasem szabad a szállítási biztonsági tartozékok nélkül szállítani. Ezeket a
tartozékokat csak a felállítás helyén szabad eltávolítani! A tartozékok nélkül való szállítás a
készülék károsodásához vezethet.
•
A mosógépet tilos a nyitott ajtónál és a lábazatánál fogva megemelni.
•
Mozgatás billentető kocsival: A billenthető kocsi lapátját csak oldalirányban szabad a készülék
alá tolni.
A szállítási tartozékok eltávolítása
Figyelem! A készülék felállítása és csatlakoztatása előtt
feltétlenül el kell távolítani a szállítási tartozékokat!
A szállítási biztonsági tartozékokat egy későbbi szállítás
céljából (pl. költözködés) gondosan őrizze meg.
1. A készülék hátoldalán lévő mindkét tömlőbilincset
nyissa ki és vegye ki a tömlőket és a hálózati kábelt.
2. A két tömlőtartót egy erőteljes rántással húzza ki a
készülékből
37
A speciális szerelőkulcsot „A” és a záródugókat „B” (2
darab) valamint „C” (1 darab) a készülékhez mellékelték.
3. A speciális szerelőkulccsal (A) szerelje ki a D-jelű
csavart a nyomórugóval együtt.
4. A furatot zárja le a C-jelű záródugóval.
5. Az E-jelű két csavart csavarozza ki a szerelőkulcs (A)
segítségével.
6. Az F-jelű négy csavart csavarozza ki a szerelőkulcs (A)
segítségével.
7. Vegye le a G-jelű szállítósínt.
8. Az F-jelű négy csavart csavarozza vissza.
9. A két nagy furatot zárja le a B-jelű záródugókkal.
Figyelem! A záródugókat erőteljesen kell benyomni a
furatokba, hogy teljesen bepattanjanak a hátfalba. (A
készülék belső részének a védelme a kispriccelő víz
ellen).
A felállítási hely előkészítése
•
A padlózatnak tisztának, száraznak, csúszásmentesnek (padlófényesítés nélküli felület) kell
lenni, hogy az üzemelő készülék ne mozdulhasson el a helyéről. A készülék alá nem szabad
semmiféle csúszást elősegítő alátétet helyezni!
•
Nem ajánlatos a mosógépet hosszúszálú szőnyeggel, vagy puha gumiborítású hátlappal készült
padlószőnyegre helyezni, mert az ilyen felületeken nem biztosítható a készülék megfelelő
állékonysága.
•
Kisformájú csempés padlózatnál célszerű a kereskedelemből beszerezhető gumiszőnyeget a
készülék alá helyezni.
•
Az egyenetlen felületű padlózat hibáit nem szabad fából, papírból, vagy más anyagból készült
alátéttel kijavítani. A vízszintbe állítást a menetes lábakkal kell elvégezni.
•
Amennyiben elkerülhetetlen, hogy a mosógép közvetlenül egy gáz-, vagy széntüzelésű tűzhely
(kályha) mellé kerüljön felállításra, akkor egy hőszigetelő lapot (85 x 57 cm) kell a mosógép és a
hőforrás közé szerelni. A hőszigetelő lap hőforrás felőli oldalát alufóliával kell beborítani.
•
A mosógépet nem szabad fagyveszélynek kitett helyen felállítani. Fagyásveszély!
•
A bevezető- és a kivezető víztömlőket nem szabad megtörni, vagy összenyomni.
38
Felállítás betonlábazatra
Ha a mosógépet betonlábazatra kívánja felállítani, akkor
biztonsági szempontból feltétlenül acéllapra kell állítani. Az
acéllap az Alkatrészellátásnál szerezhető be ET-Nr. 645 425
058 rendelési számon.
Felállítás parkettára
Ha a mosógépet parkettával, vagy hajópadlózattal borított helyiségben kívánja felállítani, akkor
pótlólag egy legalább 15 mm vastag, vízálló keményfából készült deszkát kell a padlózatra
csavarozni, legalább 2 helyen. A mosógépet lehetőleg a sarokban állítsa fel, mert a fapadló itt
illeszthető be a legjobban és így lesz a legkisebb a rezonancia is.
Vízszintbe állítás egyenetlen talajon
Automatikusan beálló láb: Az Ön mosógépének a bal hátsó lába egy teleszkópos láb. Magas
fordulatszámon történő centrifugáláskor is stabil állást biztosít.
Ha a mosógép ennek ellenére nem biztosít stabil helyzetet, akkor végezze el az alábbi lépéseket:
1. Állítsa be a 3 menetes lábat a kezdeti 10 mmes beállításba. Ehhez használja a mellékelt
speciális kulcsot, ami a szállítási tartozékok
eltávolítására is szolgált.
Ha az automatikusan beálló láb nem éri el a
talajt, akkor
2. Kézzel állítsa be a jobb hátsó automatikusan
beálló láb méretét a szükséges értékre.
3. A
beállítást
adott
vízszintmérővel.
esetben
ellenőrizze
Figyelem! Soha ne próbálja meg a talaj
egyenetlenségét fa, keménykarton, vagy hasonló
alátéttel kiegyenlíteni. A beállítást mindig a menetes
lábak segítségével végezze el.
39
Elektromos csatlakoztatás
A készülékre vonatkozó elektromos jellemzőket
(névleges feszültség, áram és biztosíték szükséglet)
az adattábla tartalmazza. A adattábla a betöltő ajtó
hátoldalán fent található.
A fix bekötésű mosógépeket a biztonságtechnikai
előírások szerint egy legalább 3 mm-es érintkező
távolsággal rendelkező leválasztó kapcsolóval
(biztosíték, LS-kapcsoló, FI-védőkapcsoló) kell
ellátni. A megfelelő leválasztó szerkezet szerelését
csak arra feljogosított szakember, szerviz végezheti.
Ez a készülék az alábbi EG irányelveknek felel meg:
•
73/23/EWG 1973.02.19. Kisfeszültségre vonatkozó előírások) a 93/68/EWG változtatással
bezárólag,
89/336/EWG 1989.05.03. EMC irányelv, a 93/68/EWG változtatással bezárólag.
•
Vízcsatlakoztatás
A mosógép a biztonsági irányelvek előírásai alapján megfelel az ivóvíz szennyeződések
megakadályozására vonatkozó, valamint a helyi Vízmű Vállalatok által megkövetelt feltételeknek
(Németországban a DVGW-előírás). A felszerelés során ezért további védelmi rendszerek
kiépítésére nincs szükség.
Figyelem!
- A hideg vizes csatlakoztatású mosógépet nem szabad a meleg vizes hálózatra csatlakoztatni!
- A csatlakoztatáshoz csak új tömlőket szabad használni!
Megengedett víznyomás
A vezetékes víz nyomásának legalább 1 bar (= 10 Ncm2 = 0,1 MPa) és legfeljebb 10 bar (= 100
Ncm2 = 1 MPa) nyomásúnak kell lenni.
•
•
10 bar feletti víznyomásnál nyomáscsökkentőt kell beépíteni.
1 bar alatti víznyomásnál a vízbevezető tömlő készülékoldali mágnesszelepét ki kell csavarni
és az átfolyószabályzót ki kell venni (ehhez a szűrőt egy hegyes fogóval el kell távolítani és az
alatta lévő gumilapot ki kell venni). A szűrőt vissza kell helyezni.
40
Vízbevezetés
A készülékhez szállított nyomásálló tömlő 1,35 m hosszú.
Amennyiben a szereléshez hosszabb víztömlőre van szükség, akkor ezt csak a VDE által
jóváhagyott és engedélyezett minőségben az Alkatrészellátástól szerezheti be.
- Az Aqua-Control nélküli víztömlős egységcsomagok 2,2 m, 3,5 m és 5 m hosszban állnak
rendelkezésre.
- Az Aqua-Controllal rendelkező víztömlős egységcsomagok 2,0 m, 2,9 m és 3,9 m hosszban
állnak rendelkezésre.
Figyelem! A víztömlőt semmi esetre sem szabad meghosszabbítani!
A szereléshez szükséges tömítőgyűrűt a műanyag hollandi anya
tartalmazza, vagy egy külön csomagban mellékelték. Más fajta
tömítőgyűrűt nem szabad alkalmazni!
1. Szerelje fel az elfordítható csatlakozóval rendelkező
tömlőt a készülékre.
Figyelem!
-
A bevezető víztömlőt ne függőlegesen lefelé helyezze
el, hanem a képen is látható módon jobbra-, vagy balra
vezesse el.
-
A műanyag hollandi anyát csak kézi erővel szabad
meghúzni és megszorítani.
2. A tömlő egyenes végét egy R 3/4" méretű menetes
vízcsaphoz kell csatlakoztatni.
Figyelem! A műanyag hollandi anyát csak kézi erővel
szabad meghúzni és megszorítani.
3. Ezután lassan nyissa ki a vízcsapot, és közben
ellenőrizze, hogy a csatlakozási helyek megfelelően
tömítenek-e.
41
Vízelvezetés
A vízkifolyó tömlő szifonba, mosó-, vagy kifolyó kagylóba szerelhető, illetve ráakasztható a
fürdőkád peremére.
Kizárólag az eredeti hosszúságú és minőségű víztömlőt (max 3 m a padlón vezetve és max. 80 cm
magasságba a kifolyáshoz) szabad használni. Ha hosszabb tömlőre van szüksége, akkor a
vevőszolgálatnál 2,7 m és 4 m hosszúságban is beszerezheti az egységcsomagot.
Vízelvezetés szifonba
A víztömlő vége minden járatos szifonhoz megfelelő
kialakítással rendelkezik.
A tömlővég és szifon csatlakozási helyét tömlőbilinccsel kell
biztosítani.
Vízelvezetés mosdókagylóba
Figyelem!
-
A kisméretű mosdókagylók nem felelnek meg erre a
célra! A kiszivattyúzott víz túlfolyhat!
-
A kifolyó víztömlő végét nem szabad a
kiszivattyúzott vízbe tartani, mert különben a víz
visszaszívásra kerül a készülékbe!
-
A víztömlő végére fel kell szerelni a készülékhez
mellékelt hajlított merevítőt, és ezt kell ráakasztani a
kagyló, illetve a fürdőkád peremére. Ügyelni kell
arra, hogy a tömlőből kiáramló víz nyomása ne tudja
lelökni a tömlőt a kád pereméről, ezért jó erősen
nyomja rá a merevítőt, vagy lássa el biztosítással.
Az esetleges kibillenés ellen erősítse a vízcsaphoz egy
kötéllel a merevítőt a rajta lévő furat segítségével.
Vízelvezetés 1 m felett
Minden mosógépnél egy öblítő szivattyú gondoskodik arról, hogy a mosó- és öblítővíz a kifolyó
víztömlőn keresztül 1 m-es magasságig kivezethető legyen Az 1 m-t a talaj síkjától kell mérni.
Ha Önnél ez a magasság nem megfelelő, feltétlenül konzultáljon a Vevőszolgálattal.
42
MŰSZAKI ADATLAP
a háztartási mosógépek energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló 77/1999.(XII.22.) GM
rendelet alapján:
Gyártó védjegye
AEG
A mosógép azonosító jele
ÖKO-LAVAMAT 74650 update
Forgalmazó
Electrolux Lehel Kft.
1142 Budapest, Erzsébet kir.-né út 87.
Energiahatékonysági osztály (skála A-tól G-ig, ahol
A - hatékonyabb: G - kevésbé hatékony)
A
Mosási teljesítmény osztály (skála A-tól G-ig, ahol
A - nagyobb: G - kisebb teljesítmény)
A
Centrifugálási hatékonysági osztály (skála A-tól Gig, ahol A - jobb: G - rosszabb)
B
Centrifugálási hatékonysági osztály normál 60oC
pamut programra (centrifugálás utáni víz maradék
a ruha száraz súlyának %-ában)
50
Legnagyobb centrifugálási fordulatszám normál
60oC pamut programra (1/perc)
1400
A mosógép kapacitása
programra (kg)
normál
60oC
pamut
5
Zajteljesítmény mosási és centrifugálási ciklusok
alatt normál 60oC pamut programra (dB/A)
52 / 75
Hálózati feszültség (V/Hz)
230 / 50
Maximális teljesítmény-felvétel (W)
2150
Biztosítékigény (A)
10
Méretek
(a méretek mm-ben értendők)
43
Szerviz - Vevőszolgálat
A "Mit kell tenni, ha..." c. fejezetben összeállítottuk azokat a leggyakrabban előforduló hibákat, amelyeket
saját maga is könnyen megszüntethet. Üzemzavar esetén először ezt a fejezetet tanulmányozza át. Ha ott
sem talál megoldást a hiba kijavítására, akkor két lehetőség áll rendelkezésre:
•
•
Ha műszaki jellegű üzemzavarról van szó, akkor forduljon a jótállási jegyben feltüntetett szervizhez.
Ha a kezeléssel és a használattal kapcsolatban merülnek fel problémák, akkor forduljon a
Vevőszolgálathoz. Itt hasznos és kimerítő válaszokat kap a használat során jelentkező problémáira és
azok megoldására.
Készüljön fel alaposan erre a beszélgetésre, amelyet úgy is megvalósíthat, hogy egy diagnosztikai
vizsgálattal egybekötött javítást rendel meg a Vevőszolgálattól, Szerviztől.
Jegyezze fel a készülék PNC-számát és az S-No. számát,
amelyeket az adattáblán talál meg. Az adattábla a mosógép
ajtó belső oldalára van felerősítve.
PNC-NR. ........................…..
S-No. ...................................
Lehetőleg próbálja pontosan megállapítani, hogy:
•
Mi okozta az üzemzavart?
•
Milyen körülmények között jelentkezett a meghibásodás?
A fentiekben leírtak betartása esetén a szerviz szakembere felkészülten tud érkezni az Ön mosógépének a
javítására.
Vevőszolgálat és márkaszerviz:
1142 Budapest, Erzsébet kir.-né út 87.
Forgalmazó:
Electrolux Lehel Kft. Háztartási Készülékek
1142 Budapest, Erzsébet kir.-né út 87.
44
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement