AEG | LAVREGINA1850 | User manual | Aeg LAVALOGIC1800 Korisnički priručnik

Aeg LAVALOGIC1800 Korisnički priručnik
ÖKO-LAVAMAT
LAVALOGIC 1800 update
Ekološka perilica
Informacije za korisnike
Poštovani potrošaèi,
molimo vas da pažljivo proèitajte ova uputstva za korištenje ureðaja.
Obratite pažnju prvim stranicama, pogotovo poglavlju “Sigurnosne
mjere”. Molimo vas da saèuvate ova uputstva za korištenje za
daljnja èitanja. Isporuèite ih eventualnom novom korisniku ureðaja.
1
3
2
U ovim uputstvima se koriste dolje navedeni simboli:
Sigurnosne mjere
Napomena: Uputstva koja služe za vašu osobnu sigurnost.
Napomena: Uputstva koja služe za uklanjanje šteta na ureðaju.
Uputstva i praktièni savjeti
Informacije o zaštiti okoliša
1. Ovi podaci vas postepeno upuæuju u korištenje ureðaja.
2. …
3. …
U sluèaju neispravnog rada ova uputstva sadrže nekoliko savjeta za
samostalno otklanjanje kvarova. Proèitajte poglavlje “Kako se
postupa u sluèaju ...”.
Za tehnièke probleme stoji vam u svakom trenutku na raspolaganju
vama najbliži tehnièki servis (Adrese i telefonski brojevi navedeni su
u “Popisu tehnièkih servisa”.
Proèitajte u ovom sluèaju i poglavlje “Service”.
Tiskano na papiru proizvedenom na ekološki naèin.
Tko misli na okoliš, taj i postupa na ekološki naèin ...
2
Sadržaj
Uputstva za korištenje
..............................
6
Sigurnosni standardi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Odlaganje otpada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Zaštita okoliša – Par savjeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Prvo ukljuèivanje – Odabir jezika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Opis ureðaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prednja strana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dozirna posuda za sredstvo za pranje i omekšivanje rublja. . . . . . . . .
Komandna ploèa s zaslonom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poruke na zaslonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Polje za informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
10
11
11
11
Osnovna uputstva za korištenje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uklj/Iskljuèivanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brisanje postava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kazalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glavno dugme i stranice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tipke i stupnjevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slijedi u nastavku primjer postava programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
12
13
13
14
15
Pregled funkcija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programi (Stupanj 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programi pranja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Posebni programi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odabiri (2. Stupanj) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dodatne funkcije (3. Stupanj) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
17
17
18
19
20
Predradnje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Razvrstavanje rublja i pripremne radnje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vrsta rublja i prišiveni simboli za njegu artikala . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sredstvo za pranje i omekšivanje rublja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koje sredstvo za pranje i omekšivanje rublja? . . . . . . . . . . . . . . . .
Koliko sredstva za pranje i omekšivanje rublja? . . . . . . . . . . . . . . .
Omekšivaè vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
23
24
24
24
24
Prije prvog pranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Postav toènog vremena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Pristupite prije svega preèišæavanju stroja.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3
Postupak pranja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otvaranje i zatvaranje okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Punjenje perilice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ulijevanje/sredstava za pranje i omekšivanje rublja. . . . . . . . . . . . . . .
Odaberite program pranja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postav jedne od odabiri, na pr. ODGODA STARTA . . . . . . . . . . . . . . .
Ukljuèite program pranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opis programa pranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postupak pranja je okonèan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
27
27
28
29
30
31
32
33
MEMORIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Snimanje odabranih postava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Snimljeni postavi raznih programa se brišu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Kako se mijenja jezik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Èišæenje i omekšivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zaslon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ladica za sredstvo za pranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bubanj perilice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Okno perilice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
40
40
41
41
Kako se postupa, u sluèaju... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uklanjanje neispravnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ako niste zadovoljni rezultatom pranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pristupite prisilnom pražnjenju stroja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pumpa za izbacivanje vruæe vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
42
47
48
49
Zaštita od prelijevanja Aqua Control + Aqua Alarm . . . . . . . . . . . 50
Što znaèi “update”? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
U prisustvu djece ukljuèite osiguraè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Naznake za korištenje i punjenje stroja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
4
Uputstva za postavljanje i prikljuèivanje
. . . . . . . . . . . 54
Sigurnosni propisi za instalaciju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Postavljanje ureðaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transport ureðaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uklanjanje zaštite stroja za vrijeme transporta . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prije postavljanja ureðaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postavljanje na betonsko podnožje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postavljanje na nestabilne podloge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izravnajte neravne podloge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
55
55
57
57
58
58
Elektrièni prikljuèak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Dovodni prikljuèak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dopušteni pritisak vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dovod vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odvodni prikljuèak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ispumpavanje na visinama iznad 1m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
59
60
61
62
Tehnièki podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Dimenzije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Garantni uvjeti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Popis tehnièkih servisa
64
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Popis važnijih termina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
Service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
5
Uputstva za korištenje
1 Sigurnosni standardi
Sigurnosni standardi AEG elektriènih ureðaja udovoljavaju opæe
priznatim tehnièkim pravilima i zakonskim odredbama o sigurnosti
ureðaja. Pored toga dužni smo, kao proizvoðaèi, upoznati vas sa
slijedeæim sigurnosnim mjerama.
Prije prvog ukljuèivanja
• Pridržavajte se “Uputstava za postavljanje i prikljuèivanje”
koja slijede u nastavku ovih uputstava za korištenje.
• Isporuka ureðaja u zimskim mjesecima s temperaturama ispod
nule: Prije prvog ukljuèivanja ostavite perilicu 24 sata na sobnoj
temperaturi.
Propisno korištenje ureðaja
• Perilica je namjenjena iskljuèivo pranju rublja za kuæne potrebe.
Ako se ureðaj namijeni drugim svrhama ili neispravno instalira,
proizvoðaè ne odgovara ni u kojem sluèaju za eventualne štete.
• Izmjene ili prepravljanje perilice nije dopušteno iz sigurnosnih
razloga.
• Upotrebljavajte samo sredstva za pranja koja su primjerena vašoj
perilici. Pridržavajte se uputstava proizvoðaèa sredstava za pranje.
• Rublje ne smije sadržavati nikakvo zapaljivo rastvorno sredstvo.
Pazite na to prilikom ubacivanja prethodno èišæenog rublja.
• Nemojte upotrebljavati perilicu za kemijsko èišæenje rublja.
• Sredstva za bojenje ili za izblijeðivanje rublja smiju se koristiti u
perilici samo ako je proizvoðaè izrièito dopustio upotrebu ovih
proizvoda. Nismo odgovorni za eventualne štete.
• Upotrebljavajte samo vodu iz vodovodne mreže. Dozvoljena je
upotreba kišnice ili na drugi naèin prikupljene vode, samo ako se
zadovoljavaju zahtjevi DIN1986 i DIN1988.
• Štete prouzroèene niskim temperaturama ne spadaju pod
garanciju. Ako je perilica smještena u hladnoj prostoriji, pri
opasnosti od smrzavanja morate pristupiti prisilnom pražnjenju
stroja (proèitajte poglavlje “Prisilno pražnjenje perilice”).
6
Sigurnosne mjere u prisustvu djece
• Pojedini dijelovi pakovanja (na pr. folije, stiropor) mogu
predstavljati opasnost za djecu. Opasnost od gušenja! Držite
daleko od djece pojedine dijelove ambalaže.
• Djeca nisu èesto svjesna opasnosti koje podrazumjeva korištenje
elektriènih ureðaja. Zbog toga morate paziti tijekom rada ureðaja i
ne smijete dopuštati da djeca igraju s perilicom; postoji opasnost
da se dijete zatvori unutar perilice.
• Pazite da djeca ni manje domaæe životinje ne ulaze u bubanj
perilice.
• Prije bacanja perilice: Odrežite mrežni utikaè, uklonite bravu s
okna, prerežite elektrièni kabel i odstranite zatikaè i produžni
kabel. Na taj naèin djeca se igrajuæi neæe moæi zatvoriti unutar
perilice niti dospjeti u životnu opasnost.
Opæe sigurnosne mjere
• Popravljanju perilice smiju pristupiti samo struène osobe.
Neispravni popravci mogu vas izložiti velikim opasnostima. Ako je
potrebno popraviti ureðaj, obratite se našem tehnièkom servisu ili
specijaliziranom prodajnom punktu.
• Nemojte nipošto ukljuèivati perilicu ako je mrežni kabel ošteæen ili
ako je zbog ošteæenja komandne ploèe, radne površine ili
podnožja dostupan unutrašnji dio stroja.
• Iskopèajte perilicu prije nego što pristupite èišæenju ili održavanju
ureðaja. Iskopèajte dodatni mrežni utikaè iz utiènice ili – ako se
radi o fiksnom prikljuèku – iskopèajte prekidaè u elektriènom
ormariæu ili izvucite osiguraè.
• Ako ne upotrebljavate ureðaj na duže vrijeme, iskopèajte ga iz
napojne mreže i zatvorite dovod vode.
• Nemojte iskopèavati utikaè iz utiènice držeæi kabel, veæ
zahvatite utikaè.
• Ne smiju se upotrebljavati višestruki utikaèi, spojnice ni produžni
kabeli. Opasnost od požara zbog pregrijavanja
• Nemojte prskati vodom perilicu. Opasnost od strujnog udara!
• Prilikom pranja na visokim temperaturama staklo okna za
punjenje je vruæe. Nemojte dirati staklo!
• Prije prisilnog pražnjenja stroja, èišæenja pumpe za izbacivanja
vode i prije nužnog otvaranja okna, prièekajte da se voda ohladi.
• Domaæe životinje mogu izgristi elektriène kabele i crijeva.
Opasnost od strujnog udara i od izlijevanja vode! Držite daleko od
perilice domaæe životinje.
7
2 Odlaganje otpada
Odlaganje ambalaže
Ambalaža perilice se odlaže na prikladan naèin. Svi dijelovi
ambalaže su razgradivi u okolišu i prikladni za reciklažu.
• Plastièni dijelovi su obilježeni kraticama prema meðunarodnim
standardima:
>PE<
za polietilen, na pr. folije za zamotavanje
>PS<
za polistirol, na pr. dijelovi od perja (uglavnom bez
FCKW)
>POM< za polioksimetilen, na pr. plastiène kvaèice
• Kartonski eko dijelovi odlažu se zajedno sa starim papirom.
Pobrinite se za odlaganje starog ureðaja!
Ako ste odluèili konaèno zamjeniti vaš stari ureðaj, odnesite ga do
najbližeg centra za reciklažu ili ga predajte vašem prodajnom
punktu.
2 Zaštita okoliša – Par savjeta
• Za prosjeèno zaprljano rublje dovoljno je pranje bez predpranja i
umakanja. Na taj æete naèin uštedjeti na sredstvu za pranje, vodi i
vremenu (i èuvate okoliš).
• Perilica radi na vrlo štedljiv naèin ako se poštuju preporuèene
kolièine punjenja.
• Prilikom pranja manje kolièine rublja dovoljna je polovina,
odnosno dvije treæine preporuèene kolièine sredstva za pranje.
• Pravilan prethodan tretman zamrljanog i zaprljanog rublja
omoguæuje vam pranje na nižim temperaturama.
• Èesto možemo odustati od korištenja omekšivaèa. Slijedite naš
savjet! Ako koristite sušilicu, vaše æe rublje biti mekano i nježno i
bez dodavanja omekšivaèa.
• Za vodu osrednje i visoke tvrdoæe (od stupnja tvrdoæe II, proèitajte
“Sredstva za pranje i omekšivanje”) treba dodati sredstvo za
omekšivanje vode. Sredstvo za pranje se nakon toga dozira kao
za stupanj tvrdoæe I (= mekana).
8
Prvo ukljuèivanje – Odabir jezika
Nakon prvog ukljuèivanja ureðaja obvezno morate odabrati jezik na
kojem želite da se oèitavaju poruke na zaslonu.
1. Pritisnite dugme.
Osvjetljava se zaslon
postavljen usred komandne
ploèe. Ureðaj se ukljuèuje.
Na desnoj strani zaslona
oèitavaju se raspoloživi
jezici.
Napomena: Ako se na
zaslonu ne oèitava nijedan jezik, znaèi da je ureðaj veæ prethodno
bio ukljuèen. U ovom sluèaju proèitajte poglavlje o “Promijenite
jezik” i pristupite, eventualno, zamjeni jezika.
2. Zaokrenite dugme sve dok
EXTRAS
SPRACHE
se željeni jezik ne nalazi
Í
unutar okvira.
§
ANWÄHLEN
ENGLISH§
DEUTSCH)
ITALIANO§
FRANÇAIS§
ZURÜCK
3. Pritisnite tipku UKLJ.
Pored uokvirenog, odnosno
odabranog jezika oèitava
se kvaèica. Od ovog
trenutka sve se poruke na
zaslonu ispisuju na
odabranom jeziku.
4. Pritisnite još jednom
dugme ako želite iskljuèiti
ureðaj.
Prilikom slijedeæeg
ukljuèivanja sve æe se
poruke na zaslonu oèitavati
na odabranom jeziku.
3
DOD. FUN.
JEZIK
Ð
UKLJ.
NATRAG
§
ÐÓÑÑÊÈÉ ßÇÛʧ§
HRVATSKI!)
EËËÇÍÉÊÁ§§
ÈESKY§§
DOD. FUN.
JEZIK
Ð
UKLJ.
NATRAG
§
ÐÓÑÑÊÈÉ ßÇÛʧ§
HRVATSKI!)
EËËÇÍÉÊÁ§§
ÈESKY§§
Prije nego što pristupite pranju, proèitajte poglavlje “Prije prvog
pranja”.
9
Opis ureðaja
Prednja strana
Dozirna
posuda za
sredstvo za
pranje i
omekšivanje
rublja
Komandna
ploèa sa
zaslonom
Ploèica s
podacima
(iza okna)
Okno
Podesive nožice
(moguæe je
regulirati visinu);
straga lijevo:
automatska
pomièna nožica
Jezièac ispred
pumpe za
izbacivanje
vruæe vode
Dozirna posuda za sredstvo za pranje i omekšivanje
rublja
Prašak za otklanjanje mrlja
Sredstvo za glavno
pranje (u prašku)
ili eventualni
omekšivaè vode
10
Sredstvo za
predpranje ili za
omekšivanje vode
Tekuæe sredsvo za
omekšivanje rublja
(omekšivaè,
sredstvo za njegu
rublja, krutilo)
Komandna ploèa s zaslonom
LAN/ŠARENO RUB. 60°C
1800 OKR/MIN
10:17-12:16
Fî
START
LAN/ŠARENO RUB.)
EKON.NAÈIN RADA
PAMUK
OSJETLJ. VLAKNA
VUNA H
60°
1800
ODABIRI
Tipke
Zaslon
Glavno dugme
Poruke na zaslonu
Polje za
informacije
prikazuje trenutne
postave
Redak za
simbole
prikazuje
odabranu
varijantu kao na
pr. dodatne
funkcije
LAN/ŠARENO RUB. 60°C
1800 OKR/MIN
START
60°
1800
ODABIRI
10:17-12:16
Fî
Kazalo
LAN/ŠARENO RUB.)
EKON.NAÈIN RADA
PAMUK
OSJETLJ. VLAKNA
VUNA H
Odabiri
programa pranja,
dodatnih
funkcija
Polje za informacije
Program
Broj okretaja
centrifugiranja
Temperatura
LAN/ŠARENO RUB. 60°C
1800 OKR/MIN
10:17-12:16
Toèno vrijeme –
kraj programa
11
Osnovna uputstva za korištenje
Ovo poglavlje opisuje kako na jednostavan naèin (pomoæu glavnog
dugmeta i èetiri tipki) možete odabrati i meðusobno kombinirati
veliki broj funkcija. Ovaj vrlo jednostavan naèin korištenja je moguæ
zahvaljujuæi interaktivnom zaslonu.
Što znaèi interaktivan? Automatska perilica uklapa svaki vaš odabir
u novu cjelinu koja se oèitava na zaslonu. Na ovaj naèin je
omoguæeno ukljuèivanje samo svrsishodnih postava.
Unutar polja za poruke i retka za simbole, koji se nalazi u donjem
dijelu, možete u svakom trenutku proèitati koji su postavi trenutno
ukljuèeni.
Savjetujemo vam da posvetite posebnu pažnju ovom poglavlju ako
želite na brz naèin usvojiti korištenje stroja koji se upravlja pomoæu
zaslona.
Uklj/Iskljuèivanje
3
Pritiskom glavnog dugmeta
ukljuèujete ili iskljuèujete
ureðaj.
Prilikom ukljuèivanja glavno
dugme iskaèe iz spuštenog
položaja.
Prilikom iskljuèivanja
vraæate dugme nazad u
spušteni položaj.
Ako želite izbrisati prethodno izabrane postave, nakon iskljuèivanja
stroja prièekajte otprilike 3 sekunde prije ponovnog ukljuèivanja.
Brisanje postava
Ako želite još jednom izbrisati zabunom programirane postave,
iskljuèite ureðaj i ponovno ga ukljuèite nakon nekoliko sekundi. Sad
možete iznova pristupiti programiranju.
12
Kazalo
Na zaslonu vaše
automatske perilice
funkcije su razdjeljene na
stupnjeve i stranice.
Jedan stupanj sadrži više
stranica.
3. stupanj (trenutno stanje)
2. stupanj
1. stupanj
Prikazana stranica
Ukupan broj stranica
Kazalo vam pokazuje na
kojem se stupnju i na kojoj
se stranici nalazite (u ovom
sluèaju: Stupanj 3, stranica
1 od 2)
Glavno dugme i stranice
Zaokreæuæi dugme osvjetljavaju se poruke na desnoj strani zaslona.
Slijedeæi smjer suprotan
VUNA 30°C
1200 OKR/MIN
10:17-10:54
kazaljki na satu okvir s
î
START
osvjetljenim podacima
LAN/ŠARENO
RUB.
pomièe se prema dolje.
30°
EKON.NAÈIN RADA
Ako se osvjetljeno polje
PAMUK
1200
OSJETLJ. VLAKNA
nalazi na zadnjem retku
ODABIRI
VUNA H)
odreðene stranice (u ovom
sluèaju: VUNA),
nastavljajuæi u smjeru suprotnom kazaljki na satu, na zaslonu se
prelazi na slijedeæu stranicu.
Slijedeæi smjer kazaljki na
SVILA 30°C
1200 OKR/MIN
10:17-10:53
satu okvir s osvjetljenim
ö
START
podacima pomièe se
SVILA H)
prema gore. Ako se
INTIMNO RUBLJE
osvjetljeno polje nalazi na
40°-60° MIX
1200
LAKŠE PEGLANJE
prvom retku odreðene
ODABIRI
OSVJEŽAVANJE
stranice (u ovom sluèaju:
SVILA), nastavljajuæi u
smjeru kazaljki na satu, na zaslonu se prelazi na prethodnu stranicu.
13
Tipke i stupnjevi
Tipke vam omoguæuju:
– aktiviranje upisa koji se
nalaze na desnoj strani
tipki, na pr. START
– mijenjanje upisa, na pr.
temperature
– prelaz na drugi stupanj
zaslona, na pr. tipkom
ODABIRI.
1. Stupanj: Programi
(stupanj 1, stranica 1 od 3)
Ovaj stupanj vam
omoguæuje
– postav programa,
temperature i broja
okretaja centrifugiranja
– tipkom ODABIRI prelazite
na 2. stupanj.
3
14
LAN/ŠARENO RUB. 60°C
1400 OKR/MIN
START
60°
1400
ODABIRI
10:17-12:16
î
LAN/ŠARENO RUB.)
EKON.NAÈIN RADA
PAMUK
OSJETLJ. VLAKNA
VUNA H
OSJETLJ. VLAKNA 40°C
1200 OKR/MIN
START
40°
1200
ODABIRI
15:17-16:38
î
LAN/ŠARENO RUB.
EKON.NAÈIN RADA
PAMUK
OSJETLJ. VLAKNA)
VUNA H
2. Stupanj: OPCIJE
(stupanj 2, stranica 1 od 1)
Ovaj stupanj vam
OSJETLJ. VLAKNA 40°C
1200 OKR/MIN
15:17-16:38
omoguæuje postav razlièitih
ç
START
dodatnih funkcija.
UŠTEDA VREMENA
– Tipkom UKLJ. izravno
UKLJ.
ODGODA STARTA
ukljuèujete odreðene
MRLJE)
NATRAG
PREDPRANJE
odabiri, na pr. MRLJE.
DOD. FUN.
Za druge odabiri (napr.
UŠTEDA VREMENA)
prelazite na podstupanj koji vam omoguæuje odabir izmeðu više
opcija.
– Tipkom NATRAG vraæate se na prethodni stupanj.
– Tipkom DOD. FUN. prelazite na 3. stupanj.
Svaki program predviða odabir izmeðu više moguænosti. Pri tome
obratite pažnju na slijedeæe:
Postavite prije svega program (stupanj 1), a nakon toga
opcije (stupanj 2).
3. Stupanj: DODATNE FUNKCIJE
(Stupanj 3, stranica 1 od 2)
Ovaj stupanj vam
DOD. FUN.
omoguæuje postav razlièitih
ì
osnovnih postava. Prilikom
iskljuèivanja perilice ovi se
UKLJ.
MEMORIJA)
osnovni postavi ne brišu.
ISPIRANJE+
NATRAG
HLAÐENJE VODE
Odabrani osnovni postavi
BLAGO CENTRIF.
ostaju važeæi sve dok ne
izvršite novi odabir.
Podrobniji opis nalazi se u poglavlju «Dodatne funkcije».
Slijedi u nastavku primjer postava programa
Program OSJETLJIVA VLAKNA, 30 °C, 1000 okr/min, s
opcijom MRLJE.
1. Pritisnite glavno dugme.
Ureðaj se ukljuèuje.
Poruke na zaslonu
svjetlucaju.
2. Glavnim dugmetom
odaberite program pranja
OSJETLJIVA VLAKNA.
OSJETLJ. VLAKNA 40°C
1200 OKR/MIN
START
40°
1200
ODABIRI
3. Pritiskajte tipku za
temperaturu pranja sve dok
se na zaslonu ne oèitava
temperatura od 30°.
î
LAN/ŠARENO RUB.
EKON.NAÈIN RADA
PAMUK
OSJETLJ. VLAKNA)
VUNA H
OSJETLJ. VLAKNA 30°C
1200 OKR/MIN
START
30°
1200
ODABIRI
4. Pritiskajte tipku za broj
okretaja centrifugiranja sve
dok se na zaslonu ne
oèitava broj okretaja od
1000.
11:25-12:36
11:25-12:36
î
LAN/ŠARENO RUB.
EKON.NAÈIN RADA
PAMUK
OSJETLJ. VLAKNA)
VUNA H
OSJETLJ. VLAKNA 30°C
1000 OKR/MIN
START
30°
1000
ODABIRI
11:25-12:36
î
LAN/ŠARENO RUB.
EKON.NAÈIN RADA
PAMUK
OSJETLJ. VLAKNA)
VUNA H
15
5. Pritisnite tipku ODABIRI.
OSJETLJ. VLAKNA 30°C
1000 OKR/MIN
START
30°
1000
ODABIRI
6. Glavnim dugmetom
odaberite opciju MRLJE.
11:25-12:36
î
LAN/ŠARENO RUB.
EKON.NAÈIN RADA
PAMUK
OSJETLJ. VLAKNA)
VUNA H
OSJETLJ. VLAKNA 30°C
1000 OKR/MIN
START
UKLJ.
NATRAG
11:25-12:36
ç
UŠTEDA VREMENA
ODGODA STARTA
MRLJE)
PREDPRANJE
DOD. FUN.
7. Pritisnite tipku UKLJ.
Udesno od opcije MRLJE
oèitava se kvaèica. Ova se
opcija ukljuèuje.
Redak simbola prikazuje
F.
3
OSJETLJ. VLAKNA 30°C
1000 OKR/MIN
START
UKLJ.
NATRAG
11:25-12:36
Fç
UŠTEDA VREMENA
ODGODA STARTA
MRLJE!)
PREDPRANJE
DOD. FUN.
Molimo vas da pažljivo proèitate poglavlje «Dodavanje sredstva za
pranje i njegu» i “Ubacivanje rublja”, prije nego što ukljuèite
program pranja.
8. Ako želite ukljuèiti program
OSJETLJ. VLAKNA 30°C
1000 OKR/MIN
11:25-12:36
prikazan u ovom primjeru:
Fç
START
– Pritisnite tipku START.
UŠTEDA VREMENA
ISKLJ.
Program pranja se
ODGODA STARTA
MRLJE!)
ukljuèuje.
NATRAG
PREDPRANJE
DOD. FUN.
– U protivnom sluèaju
pritisnite dugme ako
želite iskljuèiti ureðaj.
Poruke na zaslonu se
gase.
Svi gore opisani postavi
su izbrisani.
16
OSJETLJ. VLAKNA 30°C
1000 OKR/MIN
START
ISKLJ.
NATRAG
DOD. FUN.
11:25-12:36
Fç
UŠTEDA VREMENA
ODGODA STARTA
MRLJE!)
PREDPRANJE
Pregled funkcija
Programi (Stupanj 1)
Programi pranja
LAN/ŠARENO RUB.
Univerzalan program pranja (20 °C do 60 °C)
LAN/ŠARENO RUB. 60°C
1800 OKR/MIN
10:17-12:16
za bijeli pamuk, pranje šarenog rublja
î
(pamukaplatna), sintetike (mješana vlakna, na START
LAN/ŠARENO
RUB.)
60°
pr. pamuka/poliestera) i èiste sintetike. Ovaj
EKON.NAÈIN RADA
program pranja odgovara razlièitim vrstama
PAMUK
1800
OSJETLJ. VLAKNA
tkanine i razlièitim punjenjima. Ako se pretežno
ODABIRI
VUNA H
radi o pamuku/platnu ukljuèujete program za
bijeli pamuk/šareno rublje. Ako se uglavnom
radi o sintetici ukljuèujete nježniji program pranja. Ako perilicu
punite iskljuèivo nježnijim rubljem, ne smijete prelaziti kolièinu od
2,5 kg. Na taj æete naèin izbjeæi pretjerano gužvanje rublja.
2
EKON.NAÈIN RADA
Radi se o programu pranja s znatnom uštedom energije i vode na
60 °C za manje i osrednje zaprljani bijeli pamuk/šareno rublje
(pamuk/platno).
PAMUK
Program pranja na 95 °C za bijeli pamuk/šareno rublje (pamuk/
platno).
OSJETLJIVA VLAKNA
Program pranja za osjetljiva vlakna s 30 °C ili 40 °C.
VUNA H (ruèno pranje)
Program pranja (HLADNA VODA do 40 °C) za vunu koja se može
strojno prati i za vunenu odjeæu za koju prišiveni simbol preporuèuje
ruèno pranje H (ruènopranje).
3
SVILA H (ruèno pranje)
Program pranja na 30 °C za svilu za koju se
preporuèuje ruèno ili strojno pranje.
SVILA 30°C
1200 OKR/MIN
START
14:40-15:24
ö
Pošto je svila vrlo osjetljivi materijal,
SVILA H)
preporuèujemo vam, da ako je to moguæe,
INTIMNO RUBLJE
40°-60° MIX
perete svaki artikal posebno i da ni u kom
1200
LAKŠE PEGLANJE
sluèaju ne perete svilu zajedno sa izdržljivijim
ODABIRI
OSVJEŽAVANJE
materijalima. Za vrlo osjetljivu svilenu odjeæu
može se opcijom UŠTEDA VREMENA postiæi još pažljiviji tretman.
17
INTIMNO RUBLJE
Nježniji program pranja pri 40 °C za fina i osjetljiva vlakna. Pažnja:
Vrlo osjetljivo rublje umetnite u zasebnu mrežicu ili u vreæicu.
40°-60° MIX
Program za šareno rublje koji je prikladan za razlièite temperature
vode. Razlièiti artikli koji se prema prišivenim simbolima za njegu
obièno peru odvojeno na 40 °C ili 60 °C, mogu se prati zajedno
koristeæi program 40°-60° MIX. Na ovaj se naèin bolje koristi
kapacitet bubnja i štedi energija. Produženim trajanjem pranja
postižu se rezultati normalnog pranja na 60°C.
LAKŠE PEGLANJE
Program pranja na 40 °C za osjetljivije materijale, koji se nakon
ovog pranja lagano peglaju ili se upæe ne peglaju.
OSVJEŽAVANJE
Program traje otprilike 20 min, podešen je na 30 °C i služi kraæem
pranju odjeæe kao što je, na pr. jedan put nošena ili lagano
zaprljana sportska odjeæa.
MODNA KONFEKC.
Vrlo pažljiv program pranja na 40 °C za
modernu odjeæu, kao što je viskoza, modal,
cupro, lyocell.
MODNA KONFEKC. 40°C
1200 OKR/MIN
START
1200
ODABIRI
14:43-15:44
ú
MODNA KONFEKC.)
KRAÆE CENTRIF.
CENTRIFUGIRANJE
ŠTIRKANJE
PUMPANJE
Posebni programi
KRAÆE CENTRIFUGIRANJE
Ispumpavanje vode nakon obustave ispiranja i lagane centrifuge, na
pr. pojedinaèno lagano centrifugiranje osjetljivih vlakana (delikatno
rublje, vuna) s malim brojem okretaja.
CENTRIFUGIRANJE
Ispumpavanje vode nakon obustave ispiranja i lagane centrifuge, na
pr. pojedinaèno centrifugiranje bijelog pamuka/šarenog rublja ili
osjetljivijeg rublja koje ste oprali ruèno.
18
ŠTIRKANJE
Pojedinaèno škrobljenje rublja, omekšivanje, natopljenje vlažnog
rublja (1 ispiranje, tekuæi omekšivaè se ulijeva iz w zasebnog
pretinca, centrifuga).
Ovaj postav programa vam omoguæuje i posebno ispiranje svakog
komada odjeæe. U ovom sluèaju nemojte ulijevati omekšivaè u
zasebni pretinac.
3
PUMPANJE
Pumpavanje vode nakon obustave ispiranja (bez centrifugiranja).
Pod obustavom ispiranja podrazumjeva se: Zajedno s rubljem u
bubnju ostaje i voda. Rublje se ne centrifugira.
Odabiri (2. Stupanj)
Tipkom ODABIRI prelazite
LAN/ŠARENO RUB. 60°C
1800 OKR/MIN
10:17-12:16
na drugi stupanj. Sad
î
START
možete upotpuniti
LAN/ŠARENO RUB.)
prethodno odabrani
60°
EKON.NAÈIN RADA
program pranja razlièitim
PAMUK
1800
OSJETLJ. VLAKNA
dodatnim funkcijama, na
ODABIRI
VUNA H
pr. prilagoditi program vrsti
tkanine ili stupnju
zaprljanosti rublja ili podesiti vrijeme starta ili trajanja programa
pranja. Moguæ je odabir samo onih opcija koje se mogu uklopiti u
odabran program pranja. Na kraju programa pranja odabrane se
opcije mogu opet obrisati.
UŠTEDA VREMENA Z
Kraæa varijanta programa
pranja za manje zaprljano
rublje.
LAN/ŠARENO RUB. 60°C
1800 OKR/MIN
START
UKLJ.
NATRAG
DOD. FUN.
Pri odabiru UŠTEDA
VREMENA, oèitava se Z u
retku za simbole.
10:17-12:16
ç
UŠTEDA VREMENA)
ODGODA STARTA
OSJETLJ. VLAKNA
MRLJE
PREDPRANJE
LAN/ŠARENO RUB. 60°C
1800 OKR/MIN
START
UKLJ.
NATRAG
10:17-11:46
è
UŠTEDA VREMENA
NORMALNO!
KRATKO¶)
VRLO KRATAK¶¶
19
ODGODA STARTA
Ova opcija omoguæuje odgodu starta odreðenog programa pranja.
Opcija ODGODA STARTA može se postavljati u odmacima od 30
minuta. Na zaslonu se oèitava trenutno vrijeme i vrijeme okonèanja
programa (na pr. 14:23 - 20:28).
OSJETLJ. VLAKNA S
Posebne dodatne funkcije s znatno poveæanim ispiranjem
(dodatnim ciklusom ispiranja) i istovremenim pažljivijem tretmanom
tkanine (smanjeno vitlanje bubnja). Idealno rješenje za uèestala
pranja rublja, i na pr. za preosjetljivost kože. Možete u svakom
sluèaju odabrati i dodatni ciklus ispiranja (ISPIRANJE+) (proèitajte
poglavlje “Dodatne funkcije”). Kad se ukljuèuje postav OSJETLJIVA
VLAKNA, na retku za simbole se oèitava S.
MRLJE F
Za pranje jako prljavog ili zamrljanog rublja. (Sredstva za èišæenje
mrlja se ubacuju u najprikladnijem trenutku odvijanja programa.)
Kad se ukljuèuje postav MRLJE, na retku za simbole se oèitava F.
PREDPRANJE V
Predpranje hladnom vodom prije glavnog pranja koje se ukljuèuje
automatski. Kad se ukljuèuje PREDPRANJE, na retku za simbole se
oèitava V.
Dodatne funkcije (3. Stupanj)
Tipkom DOT. FUN.
prelazite na treæi stupanj.
Ovaj stupanj vam
omoguæuje odabir razlièitih
osnovnih postava neovisno
o programu pranja.
Odabrani osnovni postavi
ostaju važeæi sve dok ne
izvršite novi odabir.
LAN/ŠARENO RUB. 60°C
1800 OKR/MIN
START
UKLJ.
NATRAG
DOD. FUN.
10:17-12:16
ç
UŠTEDA VREMENA)
ODGODA STARTA
OSJETLJ. VLAKNA
MRLJE
PREDPRANJE
MEMORIJA
Postavi koji se èesto upotrebljavaju mogu se snimiti na memoriji (na
pr. LAN/ŠARENO RUB., 40°C, 1200 okr/min, s UŠTEDA
VREMENA).
Možete snimiti 4 postava. Oèitavati æete snimljene postave kao
opasku na prvoj strani programa (na pr. M1:LAN/ŠARENO RUB.) i
moæi æete ih odabrati kao jedan od predviðenih programa pranja.
(Proèitajte poglavlje o “Memoriji: snimanje odabranih postava”.)
20
ISPIRANJE+ P
Perilica je regulirana za
DOD. FUN.
trošenje vrlo male kolièine
ì
vode. Za osobe koje su
alergiène ili za podruèja s
UKLJ.
MEMORIJA
vrlo visokim stupnjem
ISPIRANJE+)
NATRAG
HLAÐENJE VODE
mekoæe vode moglo bi biti
BLAGO CENTRIF.
vrlo korisno ispirati s
velikom kolièinom vode. Pri
odabiru ISPIRANJA+, izuzevši programe VUNA H, SVILA H i
INTIMNO RUBLJE, ukljuèiti æe se dodatni ciklus ispiranja. Pri
odabiru ISPIRANJA+, oèitava se P u retku simbola.
HLAÐENJE VODE
Vruæa voda se hladi na kraju glavnog pranja usisom hladne vode
kako bi se izbjeglo ošteæivanje plastiènih odvodnih cijevi zbog
previsokih temperatura prilikom izbacivanja vode. Ovaj je osnovni
postav predviðen za program PAMUK, LAN/ŠARENO RUB. i
EKON.NAÈIN RADA.
BLAGO CENTRIFUGIRANJE
Sastavni dio završnog centrifugiranja, koji se može regulirati. Rublje
se manje ljepi uz stijenke bubnja i lakše se izvlaèi.
JEZIK
Nakon prvog ukljuèivanja stroja obvezno odaberite jezik na kojem
æe se oèitavati poruke na zaslonu. (Proèitajte poglavlje “Kako se
mijenja jezik”.)
TIMER
Postav toènog vremena. Radi se o važnoj funkciji jer omoguæuje
oèitavanje kraja programa pranja na zaslonu i korištenje dodatne
funkcije ODGODA STARTA. (Proèitajte Poglavlje “Prije prvog pranja:
postavite toèno vrijeme”).
BUÈNOST
Prilikom pritiskanja tipki ukljuèuje se zvuèni signal. Jaèina ovog
zvuènog signala može se regulirati, odnosno može se odabrati ton
signala. Jaèina alarmnog signala za neispravnosti ne može se
promijeniti.
21
Predradnje
Razvrstavanje rublja i pripremne radnje
• Rublje se razvrstava na osnovu simbola koji preporuèuju njegu
rublja (proèitajte “Vrste rublja i simboli za njegu”)
• Ispraznite džepove.
• Odstranite metalne predmete (spajalice, sigurnosne igle, itd.).
• Ako želite izbjeæi da se rublje ošteti i smota u klupko, povucite
patentne zatvaraèe, zakopèajte navlake za poplune i jastuènice,
privežite vrpce pregaèa.
• Preokrenite dvoslojnu odjeæu (vreæe za spavanje, vjetrovke, itd).
• Tretirane i šarene materijale kao što su vuna i materijali sa
prišivenim ukrasima okrenite naopaèke
• Prilikom pranja malog i osjetljivog rublja (kao što su djeèje
èarapice, nogavice, grudnjaci, itd.), ubacite ovo rublje u prikladnu
mrežicu, jastuènicu s patent zatvaraèem ili u oveæu èarapu.
• Postupajte na vrlo pažljiv naèin s zavjesama. Odstranite metalne ili
plastiène kolutiæe i mrežaste dijelove ili ih prièvrstite u jednoj mreži
ili vreæici. Ne prihvaæamo nikakvu odgovornost za ovu vrstu šteta.
• Šareno i bijelo rublje se ne smije prati zajedno. U protivnom æe
sluèaju bijelo rublje promijeniti boju, odnosno posiviti.
• Iako je šareno rublje u zadnje vrijeme pokriveno zaštitnim slojem.
Bolje je da se ovo rublje po prvi put pere odvojeno.
• Nemojte mješati veæe i manje rublje. Na ovaj æete naèin postiæi
bolje rezultate i rublje æe prilikom centrifugiranja biti
boljeraspodjeljeno.
• Istresite rublje prije nego što ga ubacite u perilicu.
• Ubacite unutar bubnja rublje nakon što ste ga razmotali.
• Slijedite uputstva kao što su “odvojeno pranje” i “više puta
odvojeno prati”.
22
Vrsta rublja i prišiveni simboli za njegu artikala
Simboli za njegu artikala pomažu vam pri odabiru prikladnog
programa pranja. Razvrstavajte rublje prema vrsti materijala i
preporuèenom simbolu za njegu artikala. Preporuèena temperatura
na simbolu za njegu artikala naznaèuje uvijek maksimalnu
vrijednost.
Pamuk (bijele boje)O
Artikli od pamuka (cotton) i platna oznaèeni ovim simbolom za
njegu podnose mehanièka trenja i visoke temperature. Ovoj vrsti
rublja odgovara program pranja PAMUK.
Šareno rublje M J
Artikli od pamuka (cotton) i platna oznaèeni ovim simbolom za
njegu nisu osjetljivi na mehanièka trenja i visoke temperature. Ovoj
vrsti rublja odgovara program pranja LAN/ŠARENO RUB.
Nježnije rubljeN K
Artikli od tretiranog pamuka, pamuènih i mješanih vlakana i sintetika
sa ovim simbolom zahtjevaju blažu vrstu pranja. Za ovu vrstu rublja
upotrebljavajte programe LAN/ŠARENO RUB. i LAKŠE PEGLANJE.
Osjetljiva vlakna L
Materijali od više slojeva vlakana, mikrofibra, sintetika i zavjese s
ovim simbolom za njegu artikala zahtjevaju nježniju vrstu pranja.
Ovoj vrsti rublja odgovara program pranja za OSJETLJ. VLAKNA.
Viskoza K L
Noviji materijali kao što su na pr. viskoza, cupro, lyocell i modal
zahtjevaju vrlo nježnu vrstu pranja. Ovoj vrsti rublja odgovara
program pranja MODNA KONFEKC.
Vrlo osjetljiva vlakna K L
Nježnim i osjetljivim materijalima od poliestera, poliamida kao što su
mješovita vlakna sa ovim simbolom s preporukom za njegu artikala
odgovara program INTIMNO RUBLJE.
Vuna, svila i vrlo nježno rublje W L H
Materijali kao što su vuna, mješana vlakna i svila s ovim simbolom
za njegu artikala su vrlo osjetljiva na mehanièka trenja. Ovoj vrsti
rublja odgovara program pranja za VUNU H i SVILA H.
Napomena! Materijali s ovim simbolom za njegu artikala G
(Nemojte prati!) ne smiju se strojno prati!
23
Sredstvo za pranje i omekšivanje rublja
Koje sredstvo za pranje i omekšivanje rublja?
Upotrebljavajte iskljuèivo sredstva za pranje i omekšivanje rublja
koja su prikladna za strojno pranje. Slijedite uglavnom uputstva
proizvoðaèa.
Koliko sredstva za pranje i omekšivanje rublja?
2
Kolièina sredstva za pranje ovisi o:
• zaprljanosti rublja
• o stupnju tvrdoæe vode
• o kolièini rublja
Ako proizvoðaè ne odreðuje kolièinu sredstva za pranje za manje
kolièine rublja, savjetujemo vam da smanjite za jednu treæinu
standardnu dozu s poloviènim punjenjem perilice. S vrlo malo rublja
i s programom LAKŠE PEGLANJE odredite upola manju kolièinu
sredstva za pranje od preporuèenih standarda.
Molimo vas da slijedite uputstva proizvoðaèa za korištenje i
doziranje sredstva za pranje i omekšivanje rublja.
Omekšivaè vode
2
Pri srednjoj i visokoj tvrdoæi vode (od stupnja tvrdoæe II) mora se
upotrijebiti omekšivaè vode. Slijedite uputstva proizvoðaèa. Nakon
toga se sredstvo za pranje dozira za stupanj tvrdoæe I (= mekana
voda). Podatke o tvrdoæi vode koju koristite daje vodovodna mreža.
Pošto se omekšivaè vode ulijeva prije sredstva za glavno pranje
(Prethodno omekšivanje vode), dovoljno je upotrijebiti osamdeset
posto preporuèene kolièine koja je navedena na pakovanju
omekšivaèa.
Podaci o tvrdoæi vode
Tvrdoæa vode u °dH
(njemaèki stupanj
tvrdoæe)
Tvrdoæa vode u mmol/l
(Millimol po litru)
I – mekana
0-7
do 1,3
II – osrednje mekana
7 - 14
1,3 - 2,5
III – tvrda
14 - 21
2,5 - 3,8
IV– vrlo tvrda
iznad 21
iznad 3,8
Stupanj tvrdoæe
24
Prije prvog pranja
Postav toènog vremena
Postavite toèno vrijeme prije prvog pranja i prilikom prelaska s
ljetnog na zimsko vrijeme.
1. Pritisnite dugme.
Ureðaj je ukljuèen.
2. Pritisnite tipku ODABIRI.
LAN/ŠARENO RUB. 60°C
1800 OKR/MIN
10:17-12:16
î
START
LAN/ŠARENO RUB.)
EKON.NAÈIN RADA
PAMUK
OSJETLJ. VLAKNA
VUNA H
60°
1800
ODABIRI
3. Pritisnite tipku DOD. FUN.
LAN/ŠARENO RUB. 60°C
1800 OKR/MIN
10:17-12:16
ç
START
UKLJ.
NATRAG
DOD. FUN.
4. Zaokrenite i postavite
glavno dugme na TIMER.
5. Pritisnite tipku UKLJ.
UŠTEDA VREMENA)
ODGODA STARTA
OSJETLJ. VLAKNA
MRLJE
PREDPRANJE
DOD. FUN.
ô
UKLJ.
NATRAG
JEZIK
TIMER)
BUÈNOST
6. Upišite toèno vrijeme
DOD. FUN.
glavnim dugmetom.
é
7. Pritiskom na tipku UKLJ.
TIMER
UKLJ.
potvrðujete upisano toèno
15:11 S:MIN)
NATRAG
vrijeme.
8. Pritisnite tipku NATRAG 3x.
Sad se nalazite na prvom
stupnju i možete odabrati jedan od programa pranja.
25
Pristupite prije svega preèišæavanju stroja.
Prije prvog pranja ukljuèite program pranja bez rublja (LAN/
ŠARENO RUB., 60°, s upola manjom kolièinom sredstva za pranje).
Na ovaj naèin se odstranjuju ostaci proizvodnog ciklusa iz bubnja i
kade.
1. Pritisnite dugme.
Ureðaj je ukljuèen.
2. Ulijte sredstvo za pranje u
lijevi pretinac dozirne
posude.
3. Pritisnite tipku START.
Program pranja se
ukljuèuje.
LAN/ŠARENO RUB. 60°C
1800 OKR/MIN
START
60°
1800
ODABIRI
26
10:17-12:16
î
LAN/ŠARENO RUB.)
EKON.NAÈIN RADA
PAMUK
OSJETLJ. VLAKNA
VUNA H
Postupak pranja
Otvaranje i zatvaranje okna
3
• Otvaranje povucite ruèku okna
• Zatvaranje: èvrsto priljubite okno
Ako se na zaslonu pojavi simbol O možete otvoriti okno.
Ako se na zaslonu pojavi simbol N okno je blokirano.
Ako zaslon prikazuje poruku ZATVORITE OKNO, znaèi da ste
pokušali ukljuèiti program pranja, a niste prethodno pravilno zatvorili
okno. U ovom sluèaju èvrsto zatvorite okno i ponovno ukljuèite
program pranja.
Punjenje perilice
3
Uputstva za pravilno izvoðenje pripremnih radnji navedena su u
poglavlju “Razvrstavanje rublja i pripremne radnje”.
1. Rublje se razvrstava na osnovu sastava i pripreme za pranje.
2. Otvaranje okna za punjenje perilice: povucite ruèku okna.
3. Punjenje perilice.
Napomena! Prilikom zatvaranja
pripazite da oknom ne stisnete
rublje. Mogli biste na taj naèin
oštetiti perilicu i rublje.
4. Èvrsto priljubite okno.
27
Ulijevanje/sredstava za pranje i omekšivanje rublja
3
Uputstva za sredstva za pranje i njegu rublja navedena su u
poglavlju “Sredstva za pranje i njegu rublja”.
1. Otvaranje dozirne posude:
zahvatite jezièac koji se nalazi
ispod posude (1) i izvucite u
potpunosti dozirnu posudu (2).
2. Ulijevanje sredstava za pranje i
omekšivanje rublja
Pretinac za prašak za glavno
Prašak za glavno pranje/tablete
pranje/tablete (lijevo):
Sredstvo za otklanjanje
Kad morate upotrijebiti sredstvo
mrlji/u tabletama
za omekšivanje vode, a u desnom
pretincu ste veæ ulili sredstvo za
predpranje, koristite srednji dio
lijevog pretinca i dodajte ga
sredstvu za glavno pranje.
Pretinac za sredstvo za
otklanjanje mrlja/tablete
(Stražnji srednji pretinac):
Dodajte prašak za otklanjanje
mrlja samo ako ste izabrali opciju
MRLJE.
Pretinac za omekšivaè vode
ili za sredstvo za predpranje
Tekuæe sredsvo za
(desno):
omekšivanje rublja
Omekšivaè vode ili
Dodajte sredstvo za predpranje
sredstvo za predpranje
samo ako ste izabrali opciju
PREDPRANJE.
Pretinac za tekuæa sredstva za njegu rublja
(srednji prednji p.):
(omekšivaè, sredstvo za njegu rublja, krutilo)
Napomena! Nemojte preæi znak MAX urezan na pretincu.
Pridržavajte se znaka MAX i kad razrijeðujete koncentrirana tekuæa
sredstva ili rastvarate krutila u prahu.
Par savjeta: U pretincu za tekuæa sredstva za njegu rublja èesto
ostaje malo vode, to ne znaèi da rublje nije pravilno isprano.
3. Gurnite dozirnu posudu do kraja.
28
3
Ako koristite tekuæa sredstva/tablete:
Pri dodavanju tekuæeg sredstva za pranje odnosno tableta koristite
posudice za doziranje koje se nalazi u pakovanju i pridržavajte se
uputstava proizvoðaèa.
Odaberite program pranja.
1. Pritisnite glavno dugme.
Ureðaj je ukljuèen.
2. Glavnim dugmetom
odaberite željeni program
pranja, kao na pr.
OSJETLJ. VLAKNA.
OSJETLJ. VLAKNA 40°C
1200 OKR/MIN
START
40°
1200
ODABIRI
3. Pritiskajte tipku za
temperaturu pranja sve dok
se na zaslonu ne oèitava
željena temperatura (na pr.
30°).
î
LAN/ŠARENO RUB.
EKON.NAÈIN RADA
PAMUK
OSJETLJ. VLAKNA)
VUNA H
OSJETLJ. VLAKNA 30°C
1200 OKR/MIN
START
30°
1200
ODABIRI
4. Pritiskajte tipku za
odreðivanje broja okretaja
centrifuge sve dok se na
zaslonu ne oèitava željeni
broj okretaja (na pr. 1000)
ili poruka KRAJ ISP.
11:25-12:36
11:25-12:36
î
LAN/ŠARENO RUB.
EKON.NAÈIN RADA
PAMUK
OSJETLJ. VLAKNA)
VUNA H
OSJETLJ. VLAKNA 30°C
1000 OKR/MIN
START
30°
1000
ODABIRI
11:25-12:36
î
LAN/ŠARENO RUB.
EKON.NAÈIN RADA
PAMUK
OSJETLJ. VLAKNA)
VUNA H
5. Ako ne želite odabrati
OSJETLJ. VLAKNA 30°C
1000 OKR/MIN
11:25-12:36
druge opcije, pritisnite tipku
î
START
START.
LAN/ŠARENO RUB.
30°
Program pranja se
EKON.NAÈIN RADA
PAMUK
ukljuèuje. (Proèitajte
1000
OSJETLJ. VLAKNA)
poglavlje “Ukljuèivanje
ODABIRI
VUNA H
programa pranja”)
Ako želite odabrati još koju
opciju, proèitajte poglavlje “Ukljuèivanje opcija“.
29
Postav jedne od odabiri, na pr. ODGODA STARTA
Ova odabiri omoguæuje odgodu starta programa pranja od jednog
do maksimalno 23,5 sati.
1. Pritisnite tipku ODABIRI.
OSJETLJ. VLAKNA 30°C
1000 OKR/MIN
START
30°
1000
ODABIRI
2. Glavnim dugmetom
odaberite opciju ODGODA
STARTA.
3. Pritisnite tipku ULKJ.
11:25-12:36
î
LAN/ŠARENO RUB.
EKON.NAÈIN RADA
PAMUK
OSJETLJ. VLAKNA)
VUNA H
OSJETLJ. VLAKNA 30°C
1000 OKR/MIN
START
UKLJ.
NATRAG
11:25-12:36
ç
UŠTEDA VREMENA
ODGODA STARTA(
MRLJE
PREDPRANJE
DOD. FUN.
3
3
4. Glavnim dugmetom
odaberite kad želite da se
program pranja okonèa.
OSJETLJ. VLAKNA 30°C
1000 OKR/MIN
START
UKLJ.
11:25-14:06
è
KRAJ PROGRAMA
Opcija ODGODA STARTA
14:06 S:MIN(
NATRAG
može se postavljati u
odmacima od 30 minuta.
5. Pritisnite tipku ULKJ.
Unutar polja za oèitavanje podataka unosi se odabrano vrijeme
kraja programa (na pr. 14:06).
6. Pritisnite tipku START.
Nakon ukljuèivanja ODGODA STARTA, automatska perilica prelazi
na naèin stand-by. Osvjetljenje pozadine zaslona se gasi.
Obustava funkcije ODGODA STARTA
• Pritisnite tipku START.
OSJETLJ.VLAKNA30°C
1000 OKR/MIN
11:25-14:06
Program pranja se
N§
START
ukljuèuje u isti èas.
ODGODA STARTA
1000
OTVORITE OKNO
30
[==##############
Ukljuèite program pranja
3
1. Provjerite da li je dovodni ventil otvoren.
2. Nakon što ste odabrali
OSJETLJ.VLAKNA30°C
1000 OKR/MIN
11:25-12:36
program pranja i
è
START
eventualne dodatne opcije,
LAN/ŠARENO RUB.
NATRAG
pritisnite tipku START.
EKON.NAÈIN RADA
PAMUK
1000
Program pranja se
OSJETLJ. VLAKNA)
ukljuèuje.
DOD. FUN.
VUNA H
Otprilike 30 sekundi nakon
ukljuèivanja automatske perilice, odnosno nakon što ste zadnji put
dirnuli jednu od tipki ili glavno dugme, poèinje svjetlucati na zaslonu
poruka START. Ako ne želite odabrati druge opcije, pritisnite tipku
START.
Odabir odgode starta pranja:
Ako odaberete opciju ODGODA STARTA, na zaslonu æe se oèitavati
sat u kojem se program pranja završava. Ako niste još ukljuèili
program pranja, možete obrisati prethodno odabrano vrijeme starta.
Program pranja se ukljuèuje u isti èas. (Proèitajte poglavlje “Postav
jedne od odabiri, na pr. ODGODA STARTA“.)
Ako prije ukljuèivanja odabranog programa želite dodati još malo
rublja:
1. Pritisnite tipku OTVORITE
OSJETLJ.VLAKNA30°C
1000 OKR/MIN
11:25-14:36
OKNO. Redak za simbole
N§
START
prikazuje O.
ODGODA STARTA
2. Otvorite okno za punjenje
[==##############
1000
perilice.
Dodajte rublje.
OTVORITE OKNO
3. Nakon toga zatvorite okno i
pritisnite tipku ZATVOR.
OKNO.
OSJETLJ.VLAKNA30°C
1000 OKR/MIN
START
11:25-14:36
O§
ODGODA STARTA
[==##############
1000
ZATVOR. OKNO
31
Opis programa pranja
Tijekom programa pranja
na zaslonu se u svakom
trenutku oèitava trenutno
stanje, na pr. glavno pranje,
odnosno jedan odmak za
odreðeni korak programa.
Tijekom rada odreðenog
programa na zaslonu se
oèitava simbol N: okno je blokirano.
OSJETLJ. VLAKNA 30°C
1000 OKR/MIN
PAUZA
11:25-12:36
N§
GLAVNO PRANJE
#####=========]
1000
VLAGA 49 %
Vlaga/punjenje
Tijekom rada odreðenog
LAN/ŠARENO RUB. 60°C
1400 OKR/MIN
11:25-12:36
programa na zaslonu se
N§
PAUZA
oèitava i:
GLAVNO PRANJE
– oèekivana vlaga nakon
#####=========]
PUNJENJE 80 %
završetka programa. Ovaj
1400
VLAGA 50 %
podatak ovisi o
postavljenom broju
okretaja pri
centrifugiranju.
– punjenje bubnja perilice (u odmacima od 10%). Ovaj podatak se
oèitava samo kod programa LAN/ŠARENO RUB. i programa
PAMUK. Perilica oèitava punjenje samo nakon otprilike petnaest
minuta.
Promjena broja okretaja centrifugiranja
Tijekom rada programa pranja može se promijeniti broj okretaja
centrifuge ili iskljuèiti ispiranje. Drugi se postavi ne mogu mijenjati.
3
32
Obustava programa
Iskljuèite ureðaj ako želite prijevremeno obustaviti program
(pritisnite glavno dugme).
Tipkom PAUZA možete obustaviti program pranja u svakom
trenutku.
Postupak pranja je okonèan.
3
3
Nakon što je program pranja okonèan, na zaslonu se oèitava
poruka IZVUCITE RUBLJE.
Ako u roku od otprilike 3 minute nakon što je program okonèan
niste pritisnuli nijednu tipku ni zaokrenuli glavno dugme, perilica
prelazi na stand-by naèin rada. Pritiskanjem jedne od tipke ili
zaokretanjem glavnog dugmeta ukida se stand by naèin rada.
Ako odaberete LAKŠE PEGLANJE, nakon okonèanja programa
ukljuèuje se faza zaštite od gužvanja od otprilike 30 minuta. Tijekom
faze zaštite od gužvanja rublje se može izvuæi u svakom trenutku.
Ako pritisnete tipku PAUZA, okno za punjenje perilice se otvara.
Obustava ispiranja
Kad se pranje završava s obustavom ispiranja, morate prije svega
ispumpati vodu odnosno centrifugirati rublje:
Centrifugiranje:
1. Odaberite željeni broj
okretaja centrifuge.
OSJETLJ. VLAKNA 30°C
KRAJ ISP.
START
11:25-11:28
N§
OBUSTAVA ISPIR.
###############
KRAJ ISP.
2. Pritisnite tipku START.
Rublje se centrifugira.
VLAGA 97 %
OSJETLJ. VLAKNA 30°C
1000 OKR/MIN
START
11:25-11:28
N§
OBUSTAVA ISPIR.
###############
1000
VLAGA 97 %
33
Kraæe centrifugiranje ili pumpanje:
1. Iskljuèite i ponovno
KRAÆE CENTRIF.
800 OKR/MIN
11:25-11:28
ukljuèite ureðaj.
ú
START
2. Zaokreæuæi glavno dugme
MODNA KONFEKC.
odaberite
KRAÆE CENTRIF.)
CENTRIFUGIRANJE
800
– KRAÆE CENTRIF.
ŠTIRKANJE
(smanjite eventualno broj
ODABIRI
PUMPANJE
okretaja) ili
– odaberite PUMPANJE.
3. Pritisnite tipku START.
– Ako odaberete kraæe centrifugiranje voda se pumpava i rublje se
centrifugira na nježniji naèin.
– Ako odaberete pumpanje voda se izbacuje (bez centrifugiranja).
Izvlaèenje rublja
Ako se na zaslonu pojavi
KRAJ
simbol O možete otvoriti
O§
okno.
IZVUCITE RUBLJE
1. Zahvatite dršku i otvorite
###############
okno.
VLAGA 32 %
2. Izvucite rublje.
3. Pritisnite dugme.
Ureðaj je iskljuèen.
Napomena! Ako se perilica ne upotrebljava veæ duže vrijeme:
Zatvorite dovodni ventil i iskopèajte perilicu iz napojne mreže. (Ako
je stroj iskopèan iz napojne mreže, zaštita od izlijevanja vode Aqua
Control se ne ukljuèuje.)
Poruka PREDOZIRANOST
Ako se na kraju pranja na
zaslonu oèitava poruka
PREDOZIRANOST, znaèi
da je za okonèani program
upotrijebljena prevelika
kolièina sredstva za pranje.
Ubuduæe slijedite uputstva
proizvoðaèa sredstva
prilikom doziranja sredstva za pranje.
34
KRAJ
O§
IZVUCITE RUBLJE
###############
VLAGA 32 %
PREDOZIRANOST
MEMORIJA
Snimanje odabranih postava
3
Osnovnim postavom MEMORIJA možete snimiti sklopove programa
koji se èesto upotrebljavaju (program pranja, temperatura, broj
okretaja centrifuge i opcija/e). Možete snimiti 4 postava. Snimljeni
program može se izabrati kao svaki drugi program pranja.
Dodatne funkcije se ne mogu snimiti osnovnim postavom
MEMORIJA. Ove se funkcije ukljuèuju zasebno i ostaju aktivne sve
dok ih ponovno ne iskljuèite.
Primjer: LAN/ŠARENO RUB., 40°C, 1200 okr/min, s opcijom
OSJETLJIVA VLAKNA.
1. Pritisnite glavno dugme.
Ureðaj je ukljuèen.
2. Postavite dugme na
program LAN/ŠARENO
RUB.
3. Tipkom za temperaturu
postavite broj okretaja
centrifuge.
4. Pritisnite tipku ODABIRI.
5. Glavnim dugmetom
odaberite opciju OSJETLJ.
VLAKNA.
6. Pritisnite tipku UKLJ.
Na zaslonu se oèitava
simbol S.
LAN/ŠARENO RUB. 40°C
1200 OKR/MIN
START
40°
1200
ODABIRI
10:17-12:16
î
LAN/ŠARENO RUB.)
EKON.NAÈIN RADA
PAMUK
OSJETLJ. VLAKNA
VUNA H
LAN/ŠARENO RUB. 40°C
1200 OKR/MIN
START
UKLJ.
NATRAG
DOD. FUN.
10:17-12:16
ç
UŠTEDA VREMENA
ODGODA STARTA
OSJETLJ. VLAKNA)
MRLJE
PREDPRANJE
35
7. Pritisnite tipku DOD. FUN.
LAN/ŠARENO RUB. 40°C
1200 OKR/MIN
10:17-12:16
Sç
START
ISKLJ.
NATRAG
DOD. FUN.
MEMORIJA je osvjetljena:
8. Pritisnite tipku UKLJ.
DOD. FUN.
ì
UKLJ.
NATRAG
MEMORIJA je osvjetljena:
9. Pritisnite tipku za
SNIMANJE.
Postav programa je
snimljen.
10. Pritisnite tipku NATRAG 3x.
Vratili ste se opet na prvi
stupanj.
MEMORIJA
1200
é
SNIMANJE
MEMORIJA 1(
MEMORIJA 2
MEMORIJA 3
MEMORIJA 4
NATRAG
MEMORIJA
LAN/ŠARENO RUB. 40°C
1200
é
NATRAG
36
MEMORIJA(
ISPIRANJE+
HLAÐENJE VODE
BLAGO CENTRIF.
LAN/ŠARENO RUB. 40°C
SNIMANJE
3
UŠTEDA VREMENA
ODGODA STARTA
OSJETLJ. VLAKNA!)
MRLJE
PREDPRANJE
MEMORIJA 1!(
MEMORIJA 2§§
MEMORIJA 3§§
MEMORIJA 4§§
Snimljeni æe se postavi
LAN/ŠARENO RUB.40°C
1200 OKR/MIN
10:17-12:16
programa oèitavati kao
Sþ
START
poruka na prvoj strani (na
M1:LAN/ŠARENO RUB.)
40°
pr. M1:LAN/ŠARENO RUB.
LAN/ŠARENO RUB.
EKON.NAÈIN RADA
1200
40°C, s 1200 okr/min. i
PAMUK
opcijom OSJETLJ.
ODABIRI
OSJETLJ. VLAKNA
VLAKNA/S). Snimljeni
program može se izabrati kao svaki drugi program pranja.
Za ovaj novi upis prvi stupanj ima na raspolaganju sveukupno èetiri
stranice. Mijenja se simbol kazala þ.
Snimljeni postavi raznih programa se brišu.
1. Pritisnite tipku ODABIRI.
LAN/ŠARENO RUB. 40°C
1200 OKR/MIN
10:17-12:16
Sþ
START
M1:LAN/ŠARENO RUB.)
LAN/ŠARENO RUB.
EKON.NAÈIN RADA
PAMUK
OSJETLJ. VLAKNA
40°
1200
ODABIRI
2. Pritisnite tipku DOD. FUN.
LAN/ŠARENO RUB. 40°C
1200 OKR/MIN
ç
UKLJ.
UŠTEDA VREMENA)
ODGODA STARTA
OSJETLJ. VLAKNA
MRLJE
PREDPRANJE
NATRAG
DOD. FUN.
MEMORIJA je osvjetljena:
3. Pritisnite tipku UKLJ.
DOD. FUN.
ì
UKLJ.
NATRAG
4. Dugmetom odaberite
MEMORIJA 1.
5. Pritisnite tipku BRISANJE.
Snimljeni postav je obrisan.
Nakon toga pritisnite tipku
NATRAG 3x.
Vratili ste se opet na prvi
stupanj.
10:17-12:16
START
MEMORIJA(
ISPIRANJE+
HLAÐENJE VODE
BLAGO CENTRIF
DOD. FUN.
é
BRISANJE
NATRAG
MEMORIJA 1!(
MEMORIJA 2§§
MEMORIJA 3§§
MEMORIJA 4§§
37
Kako se mijenja jezik
Možete promijeniti jezik, ako želite da se poruke na zaslonu
oèitavaju na drugom jeziku.
1. Pritisnite glavno dugme.
Ureðaj se ukljuèuje.
2. Pritisnite tipku ODABIRI.
LAN/ŠARENO RUB. 60°C
1800 OKR/MIN
10:17-12:16
î
START
LAN/ŠARENO RUB.)
EKON.NAÈIN RADA
PAMUK
OSJETLJ. VLAKNA
VUNA H
60 °
1800
ODABIRI
3. Pritisnite tipku DOD. FUN.
LAN/ŠARENO RUB. 60°C
1800 OKR/MIN
10:17-12:16
ç
START
UKLJ.
NATRAG
DOD. FUN.
4. Glavnim dugmetom
odaberite JEZIK.
UŠTEDA VREMENA)
ODGODA STARTA
OSJETLJ. VLAKNA
MRLJE
PREDPRANJE
DOD. FUN.
ô
UKLJ.
JEZIK)
TIMER
BUÈNOST
NATRAG
5. Pritisnite tipku UKLJ.
DOD. FUN.
ô
UKLJ.
NATRAG
38
JEZIK)
TIMER
BUÈNOST
6. Glavnim dugmetom
odaberite željeni jezik, na
pr. engleski.
Nakon što ste odabrali
jezik, poruke se na zaslonu
oèitavaju na odabranom
jeziku.
7. Tipkom SELECT snimite
novi postav jezika.
Od sada æe se poruke na
zaslonu oèitavati na ovom
jeziku.
EXTRAS
LANGUAGE
Í
§
SELECT
ENGLISH)
DEUTSCH§
ITALIANO§
FRANÇAIS§
BACK
EXTRAS
LANGUAGE
Í
SELECT
BACK
§
ENGLISH!)
DEUTSCH§§
ITALIANO§§
FRANÇAIS§§
39
Èišæenje i omekšivanje
Zaslon
Napomena! Nemojte upotrebljavati sredstva za èišæenje namještaja
ili agresivna sredstva za èišæenje zaslona ili kontrolnih dijelova.
Zaslon se briše vlažnom krpom. Pri tome koristite toplu vodu.
Ladica za sredstvo za pranje
Povremeno èistite ladicu za sredstvo za pranje.
1. Izvucite do kraja ladicu za sredstvo za pranje.
2. Ladica za sredstvo za pranje se izvlaèi iz sjedišta naglim pokretom.
3. Istresite umetak za omekšivaè iz
srednjeg pretinca.
4. Isperite vodom umetak za
omekšivaè.
5. Pretince oèistite toplom vodom
poèevši od stražnje prema
prednjoj strani. Preporuèujemo
vam korištenje èetke za pranje
staklenki.
6. Uvucite umetak za omekšivaè do
ureza, tako da bude èvrsto priljubljen.
40
7. Svi se dijelovi perilice u koje se
ulijevaju sredstva za pranje,
pogotovo cjevèice na gornjoj
strani posude za ulijevanje, èiste
èetkom.
8. Postavite ladicu za sredstva za
pranje na vodilicama i gurnite do kraja.
Bubanj perilice
Bubanj perilice je u nerðajuæem èeliku. Taloženje rðe na bubnju
mogu prouzroèiti zarðani predmeti koji se nalaze u rublju.
Napomena! Nemojte èistiti èelièni bubanj sredstvima za otklanjanje
vapnenca, koji sadrže kiseline, spužvicama za ribanje koje sadrže
klor, željezne ili èeliène niti. Naš tehnièki servis raspolaže prikladnim
sredstvima.
Ako se rða pojavi na bubnju, upotrijebite sredstvo za èišæenje
metala.
Okno perilice
Provjeravajte da li je došlo do taloženja èestica na gumenom
obrubu smještenom iza okna i, eventualno, odstranite neèistoæu.
41
Kako se postupa, u sluèaju...
Uklanjanje neispravnosti
Pokušajte sami ukloniti eventualne neispravnosti oslanjajuæi se na
navedena uputstva. Ako se zbog jedne od opisanih neispravnosti ili
za uklanjanje jednog od moguæih kvarova želite obratiti tehnièkom
servisu, posjeta struène osobe iz tehnièkog servisa nije besplatna
iako je garancija još uvijek važeæa.
• Ako se na zaslonu oèitava jedna od slijedeæih poruka, možete
pokušati ukloniti sami oèitanu neispravnost:
– PAŽNJA/ZATVORITE OKNO
– PAŽNJA CD1 / ODVRNITE VENTIL
– PAŽNJA CD2 / KONTROLIRAJTE ODVOD VODE
(Za uklanjanje neispravnosti slijedite prikazanu tabelu kvarova.)
Nakon uklanjanja kvara pritisnite tipku START. Ako se kvar još
uvijek signalizira na zaslonu, obratite se tehnièkom servisu.
• Ako se na zaslonu
PAŽNJA
Cd6
oèitava poruka PAŽNJA/
NAZOVITE NAŠ BROJ ZA
PNC: xxx xxx xxx
POTROŠAÈE zajedno s
NAZOVITE NAŠ BROJ ZA
kodom kvara (na pr.
POTROŠAÈE
CD6), u ovom sluèaju
postupite na slijedeæi
naèin:
– iskljuèite ureðaj i ukljuèite ga nakon otprilike 3 sekunde;
– Ponovno ukljuèite program pranja;
– Pritisnite tipku START.
Ako se kvar još uvijek signalizira na zaslonu, obratite se tehnièkom
servisu. Navedite u ovom sluèaju kod kvara koji se oèitava na
zaslonu i naznaèeni broj PNC.
42
Problem
Perilica ne radi.
Moguæi uzrok
Kako postupiti?
Utiènica nije ukopèana.
Ukopèajte utiènicu.
Kuæna instalacija nema
ispravne osiguraèe.
Zamijenite osiguraèe.
Niste pritisnuli tipku START. Pritisnite tipku START.
Nakon što ste
pritisnuli tipku START,
program pranja se ne Okno za punjenje ureðaja
ukljuèuje. Na zaslonu nije pravilno zatvoreno.
se oèitava PAŽNJA /
ZATVORITE OKNO.
Zatvorite okno; pri
zatvaranju æuti æete
škljocanje sklopa. Pritisnite
tipku START.
Okno za punjenje
Ukljuèen je osiguraè za
ureðaja se ne zatvara. zaštitu djece.
Iskljuèajte ovaj osiguraè
(proèitajte poglavlje “U
prisustvu djece ukljuèite
osiguraè”).
Perilica vibrira ili nije
stabilna za vrijeme
rada.
Niste uklonili zaštitu stroja
za vrijeme transporta.
Uklonite zaštitnu šipku
ureðaja slijedeæi uputstva
za postavljanje i
prikljuèivanje.
Nožice podesive u visini
nisu pravilno regulirane.
Podesite nožice slijedeæi
uputstva za postavljanje i
prikljuèivanje.
Vrlo malo rublja u bubnju
perilice (na pr. samo jedan
bademantil)
Rad funkcije nije na ovaj
naèin onemoguæen.
Voda nije u potpunosti
ispumpana prije
centrifugiranja, jer je
odvodno crijevo savijeno ili
je pumpa za izbacivanje
vode zaèepljena.
Preispitajte kako je
postavljeno odvodnocrijevo
i uklonite eventualna
savijanja crijeva ili oèistite
pumpu i, ako je to potrebno
uklonite neèistoæe iz kuæišta
pumpe.
Voda ispumpana
Najvjerovatnije ste
U doziranju sredstva za
poslije glavnog pranja upotrijebili preveliku
pranje pažljivo slijedite
se jako pjeni.
kolièinu sredstva za pranje. uputstva proizvoðaèa.
43
Problem
Moguæi uzrok
Kako postupiti?
Prikljuèak dovodnog crijeva Èvrsto zavrnite dovodno
nije nepropustan.
crijevo.
Voda curi iz donjeg
dijela perilice.
Preispitajte odvodno crijevo
i zamjenite ga, eventualno
novim.
Poklopac pumpe za
izbacivanje vode nije
pravilno zatvoren.
Pravilno zatvorite poklopac.
Obustavite program i
Rublje je ostalo stisnuto pri uklonite rublje stisnuto
zatvaranju okna.
zatvaranjem okna. Ponovno
ukljuèite program.
Crijevo za prisilno
pražnjenje perilice nije
pravilno prikljuèeno,
odnosno nije nepropusno.
Pravilno prikljuèite crijevo
za prisilno pražnjenje
perilice (proèitajte poglavlje
“Prisilno pražnjenje
perilice”) Ako je crijevo za
prisilno pražnjenje perilice
nepropusno, pozovite
tehnièki servis.
Umetak za omekšivaèe
unutar pretinca za ova
sredstva za njegu nije
pravilno nataknut ili je
zaèepljen.
Oèistite dozirnu posudu, i
prièvrstite umetak za
omekšivaèe.
Rublje je jako
zgužvano
Vjerovatno ste ubacili
previše rublja.
Pridržavajte se maksimalnih
kolièina punjenja (proèitajte
poglavlje “Savjeti za
korištenje i kolièine
punjenja”). Za nježnije
tkanine odaberite program
LAKŠE PEGLANJE.
Rublje nije iscjeðeno
kao obièno nakon
centrifugiranja.
Prije centrifugiranja niste
najvjerovatnije ravnomjerno Što više napunite bubanj s
rasporedili rublje unutar
velikim i manjim rubljem.
bubnja.
Ureðaj ne preuzima
omekšivaè, pretinac
w za omekšivaèe je
pun vode.
Okno se ne otvara
iako je ureðaj
iskljuèen. Na zaslonu
se oèitava simbol N.
44
Odvodno crijevo nije
nepropusno.
Okno je blokirano iz
sigurnosnih razloga.
Prièekajte da se pojavi O
ovaj simbol.
Perilica prelazi na stand-by- Pritisnite odgovarajuæe
naèin rada.
tipke.
Problem
Moguæi uzrok
Kako postupiti?
Èim se ponovno vrati struja,
program pranja nastavlja s
radom.
Zaslon se gasi za
vrijeme rada perilice.
U dozirnoj posudi
talože se ostaci
sredstva za pranje.
Prekid struje.
Okno ostaje blokirano za
otprilike 4 minute.
Prilikom izvlaèenja rublja iz
perilice: Ako u visini okna
primjeæujete da ima vode,
prije svega izvršite prisilno
pražnjenje (proèitajte
poglavlje “Prisilno
pražnjenje ureðaja”)
Nakon otprilike 4 minute
okno se može otvoriti.
Dovodni ventil nije u
potpunosti odvrnut.
U potpunosti odvrnite
dovodni ventil.
Zaèepljena je mrežica
unutar prikljuèka dovodnog
crijeva na ventil ili na
ureðaj.
Zatvorite dovodni ventil.
Odvrnite dovodno crijevo
od ureðaja. Oèistite
mrežicu.
Za to je najvjerovatnije
Voda koja se izbacuje odgovorno sredstvo za
pranje s velikom kolièinom
iz ureðaja je mutna.
silikata.
Ne utjeèe negativno na
rezultat ispiranja,
eventualno upotrijebite
tekuæe sredstvo za pranje.
Osvjetljenje pozadine
zaslona se gasi iako
je ureðaj ukljuèen.
Perilica je prešla na standby-naèin rada.
Pritisnite odgovarajuæu
tipku.
Dovodni ventil je zatvoren.
Otvorite dovodni ventil.
Mrežica unutar prikljuèka
dovodnog crijeva je
zaèepljena.
Zatvorite dovodni ventil.
Odvrnite crijevo od
dovodnog ventila, izvucite i
isperite mrežicu pod
tekuæom vodom.
U dovodnom se ventilu
nataložio vapnenac ili je
ventil neispravan.
Preispitajte dovodni ventil i,
eventualno, ga odnesite na
popravak.
Voda se ne ulijeva u
perilicu. Na zaslonu
se oèitava PAŽNJA
CD 1 / ODVRNITE
VENTIL.
Pumpa za pražnjenje
perilice radi iako je
ureðaj iskljuèen.
Zatvorite dovodni ventil,
Zaštita od prelijevanja Aqua iskopèajte utiènicu iz
Control je ukljuèila pumpu. napojne mreže i obratite se
tehnièkom servisu.
45
Problem
Rublje nije pravilno
centrifugirano;
primjeæujete da u
bubnju preostaje još
vode.
Na zaslonu se oèitava
PAŽNJA CD 2/
KONTROLIRAJTE
ODVOD VODE.
Moguæi uzrok
Odvodno crijevo je
savijeno.
Izravnajte crijevo.
Prešli ste maksimalnu
visinu pumpe (Visina
ispumpavanja 1m od
podloge ureðaja).
Obratite se tehnièkom
servisu, jer za visine koje
prelaze 1m raspolaže
dodatnim crijevima koji
spadaju u dodatnu opremu.
Iskljuèite ureðaj i iskopèajte
Pumpa za izbacivanje vode utiènicu iz napojne mreže,
je zaèepljena.
oèistite pumpu za
izbacivanje vode.
Prikljuèak na sifon: Sifon je
zaèepljen.
46
Kako postupiti?
Oèistite sifon.
Ako niste zadovoljni rezultatom pranja
Ako je rublje izgubilo svježinu boje i ako se na dnu bubnja
taloži vapnenac
• Upotrijebili ste premalu kolièinu sredstva za pranje.
• Niste upotrijebili toèno sredstvo za pranje.
• Niste pristupili prethodnom èišæenju jako uprljanog rublja.
• Niste odabrali prikladan program ili ispravnu temperaturu.
• Prilikom istovremenog korištenja više sredstava za pranje, nisu
odmjereni pravilni odnosi pojedinih sastojaka.
Ako usto primjetite na rublju sive mrlje
• Upotrijebili ste premalo sredstva za pranje zamašæenog rublja,
zaprljanog mašæu ili uljem.
• Odabrali ste prenisku temperaturu za pranje rublja.
• Omekšivaè je jedan od èešæih uzroka mrlja na rublju, pogotovo
ako se upotrebljava koncentrat. Ove mrlje isperite èim prije i
pažljivo upotrebljavajte odgovarajuæi omekšivaè.
Ako je nakon posljednjeg ispiranja još uvijek prisutna pjena
• Najnovija sredstva za pranje mogu dovesti do stvaranja pjene i
tijekom posljednjeg ciklusa ispiranja. Rublje je unatoè tome
dovoljno isprano.
Ako na rublju primjetite bijele mrlje
• Radi se o sastojcima novijih sredstava za pranje koji nisu otopljivi.
Ne radi se dakle o nedovoljnom ispiranju rublja.
Istresite ili oèetkajte rublje. Možda biste trebali ubuduæe okrenuti
rublje naopaèke prije pranja. Budite vrlo pažljivi pri odabiru
sredstva za pranje i dajte, eventualno, prednost tekuæim
sredstvima.
47
Pristupite prisilnom pražnjenju stroja
1
• Ako perilica ne ispumpava vodu, morate pristupiti prisilnom
pražnjenju stroja.
• Ako je perilica smještena u hladnoj prostoriji, pri opasnosti od
smrzavanja morate pristupiti prisilnom pražnjenju stroja.
Osim toga: Odvrnite dovodno crijevo od ventila i odložite ga na
podu; ispraznite crijevo.
Napomena! Prije prisilnog pražnjenja iskljuèite i iskopèajte perilicu
iz napojne mreže!
Napomena! Voda koja prilikom prisilnog pražnjenja izlazi iz crijeva
može biti vruæa. Opasnost od opeklina! Prije prisilnog pražnjenja
stroja prièekajte da se voda ohladi.
1. Pripremite jednu plitku posudu za skupljanje vode koja se prazni iz
perilice.
2. Jezièac na desnoj strani
udubljenog podnožja se zaokreæe
prema dolje i izvlaèi.
3. Izvucite crijevo za prisilno
pražnjenje perilice sa zasebnog
naslona.
4. Stavite pod stroj posudu za
skupljanje vode.
5. Èep koji zatvara crijevo za prisilno
pražnjenje odvræe se u suprotnom
smjeru kazaljci na satu i nakon
toga izvlaèi.
Voda istjeèe. Ovisno o kolièini
vode moglo bi biti potrebno više
puta isprazniti posudu za
skupljanje vode. Crijevo za prisilno
pražnjenje perilice zatvarajte
povremeno zasebnim èepom.
48
Kad je sva voda iscurila:
6. Utisnite èep na crijevo za pražnjenje perilice i prièvrstite ga
zaokreæuæi u smjeru kazaljke na satu.
7. Vratite crijevo za pražnjenje perilice na zasebni oslon.
8. Vratite unatrag i zatvorite jezièac koji se nalazi na udubljenju
postolja.
Pumpa za izbacivanje vruæe vode
Za pumpu za izbacivanje vruæe vode nije potrebno posebno
održavanje. Poklopac pumpe se otvara samo u sluèaju kvara, kad
se voda više ne ispumpava, na pr. s blokiranim kotaèem pumpe.
Prije nego što stavite rublje u perilicu obavezno provjerite da se u
džepovima ili meðu rubljem ne nalaze drugi predmeti. Spajalice, igle
i sl., koje su zajedno s rubljem nepažnjom stavljene u perilicu,
zastaju u kuæištu pumpe (gdje se sabiru svi predmeti i na taj naèin
štiti kotaè pumpe).
1
Ako želite ponovno staviti u pogon blokiranu pumpu za izbacivanje
vode, postupite na slijedeæi naèin :
Napomena! Prije nego što otvorite poklopac pumpe iskljuèitei
iskopèajte perilicu iz napojne mreže!
1. Nakon toga pristupite prisilnom pražnjenju (proèitajte poglavlje
“Prisilno pražnjenje”).
2. Postavite otiraè na pod, ispod poklopca pumpe za izbacivanje vode.
Preostala voda æe iscuriti iz perilice.
3. Zaokrenite poklopac pumpe u
smjeru suprotnomkazaljke na
satu i izvucite ga.
4. Odstranite iz kuèišta pumpe
eventualne neèistoæe kao što su
konci.
49
5. Ponovno postavite poklopac
pumpe. Umetnite preèku
postrance u urez poklopca i
prièvstite ga, zaokreæuæi ga u
smjeru kazaljke na satu.
6. Savijte crijevo za prisilno
pražnjenje perilice i odložite ga
na zaseban držaè.
7. Zatvorite jezièac.
Zaštita od prelijevanja Aqua Control +
Aqua Alarm
U sluèaju ošteæivanja dovodnog crijeva ovaj sigurnosni sklop
obustavlja daljnje prelijevanje vode u ureðaj direktnim zatvaranjem
dovodnog ventila.
Ako doðe do druge vrste izlijevanja vode, pumpa za pražnjenje
automatski izbacuje vodu, i to iako je ureðaj iskljuèen. Dovoljno je
da je perilica ukopèana na napojnu mrežu. Prilikom ukljuèivanja
zaštite od prelijevanja, istovremeno se ukljuèuje i alarmni signal.
Što znaèi “update”?
Zaseban software upravlja programom pranja vaše perilice.
Nove vrste materijala ili nova sredstva za pranje mogli bi ubuduæe
iziskivati nove programe pranja. Ovaj se software može prilagoditi
veæini vaših zahtjeva.
Za detaljnije informacije vezane za “update”, obratite se tehnièkom
servisu.
50
U prisustvu djece ukljuèite osiguraè
U prisustvu djece ukljuèite
osiguraè; onemoguæiti æete
zatvaranje okna i ukljuèivanje
bilo kojeg programa pranja.
Ukljuèivanje osiguraèa:
Kovanicom zaokrenite u smjeru
kazaljke na satu dugme (na
unutrašnjoj strani okna) do
prvog ureza.
1
Napomena! Pazite da nakon
podešavanja dugme ne ostane u
udubljenom položaju, to znaèi da
osiguraè koji zaštiæuje vašu
djecu nije ukljuèen. Dugme mora
biti izbaèeno kao što je
prikazano na slici.
Iskljuèivanje osiguraèa:
Zaokrenite dugme u smjeru
suprotnom kazaljki na satu i
vratite ga na prvi urez.
51
Naznake za korištenje i punjenje stroja
Naznake za korištenje
Parametri odabranih programa u dolje navedenoj tablici uvrstani su
pod propisanim uvjetima za korištenje. Naznake za korištenje ne
ovise samo o odabranim postavima (dodatnim funkcijama) veæ i o
vanjskim èimbenicima, kao što su na pr.: temperatura vode ili
upotrijebljeno sredstvo za pranje. Predstavljaju u svakom sluèaju
korisna uputstva za korištenje stroja za kuæne potrebe.
Vrsta materijala
Kolièina
vode
u litrima
Potrošnja
struje
u kWh
EKON.NAÈIN RADA1)
Pamuk
37
0,85
PAMUK 95
Pamuk
42
1,80
LAN/ŠARENO RUB. 60
Pamuk
42
0,95
LAN/ŠARENO RUB. 40
Pamuk
49
0,55
LAN/ŠARENO RUB. 60
UŠTEDA VREMENA (KRATKO)
Sintetika
48
0,70
LAN/ŠARENO RUB. 40
UŠTEDA VREMENA (KRATKO1)
Sintetika
48
0,50
LAN/ŠARENO RUB. 40
UŠTEDA VREMENA
(VRLO KRATAK)
Sintetika
42
0,50
OSJETLJIVA VLAKNA 30
Sintetika
54
0,35
Vuna
42
0,16
Program pranja/temperatura
VUNA H 30
1)Naznaèeni parametri: Preporuèeni postavi programa na osnovu propisanih
parametara EN 60 456 i IEC 60 456.
52
Punjenje perilice
Vrsta materijala
Kolièina rublja u kg1)
LAN/ŠARENO RUB.
Pamuk
5
LAN/ŠARENO RUB.
Sintetika
2,5
EKON.NAÈIN RADA
Pamuk
5
PAMUK
Pamuk
5
Sintetika
2,5
VUNA H 30
Vuna
2
SVILA H
Svila
1
Sintetika
1
Pamuk
5
LAKŠE PEGLANJE
Sintetika/pamuk
1
OSVJEŽAVANJE
Sintetika/pamuk
2,5
Viskoza
2,5
Program pranja
OSJETLJIVA VLAKNA
INTIMNO RUBLJE
40°-60° MIX
MODNA KONFEKC.
1)Preporuèena kolièina rublja na osnovu propisa EN 60 456 Standardload.
53
Uputstva za postavljanje i prikljuèivanje
Sigurnosni propisi za instalaciju
• Nemojte naslanjati perilicu na prednju ni na desnu stranu
(gledano sprijeda). Elektrièni bi se dijelovi mogli namoèiti.
• Preispitajte da li je perilica pretrpjela štete prilikom transporta.
Nemojte ni u kom sluèaju prikljuèiti na napojnu mrežu neispravan
ureðaj. Ako primjetite da je ureðaj ošteæen, obratite se dobavljaèu.
• Provjerite da li su odstranjeni svi dijelovi koji su služili kao zaštita
prilikom transporta i da li je stroj opremljen zaštitom od štrcanja
vode. Proèitajte poglavlje “Otklanjanje zaštite stroja prilikom
transporta”. U protivnom sluèaju prilikom ukljuèivanja centrifuge
moglo bi doæi do ošteæivanja stroja ili namještaja koji se nalazi u
blizini stroja.
• Ureðaj se prikljuèuje samo na propisno instalirane utiènice s
zaštiæenim kontaktima.
• Fiksni prikljuèak: Fiksni prikljuèak smije pripremiti samo ovlašteni
elektrièar.
• Prije stavljanja u pogon provjerite da su podaci navedeni na
ploèici ureðaja koji se odnose na nominalni napon i vrsti struje
primjereni lokalnom mrežnom naponu i vrsti struje. Na ploèici je
navedena i potrebna elektrièna zaštita ureðaja.
• Ako su za pravilno prikljuèivanje perilice na vodovodnu mrežu
potrebni vodoinstalaterski radovi, ove æete radove morati povjeriti
ovlaštenoj struènoj osobi.
• Ako su za pravilno prikljuèivanje perilice na elektriènu mrežu
potrebni radovi na napojnoj mreži, ove æete radove morati povjeriti
ovlaštenoj struènoj osobi.
• Izmjene na mrežnom prikljuèku perilice izvodi iskljuèivo tehnièki
servis ili ovlaštena struèna osoba.
54
Postavljanje ureðaja
3
Perilice s polukuglastim zaslonom ne mogu se podzidati.
Transport ureðaja
• Nemojte naslanjati perilicu ni na prednju ni na desnu stranu
(gledano sprijeda). U protivnom bi se sluèaju elektrièni dijelovi
mogli ovlažiti.
• Nemojte ni u kom sluèaju transportirati ureðaj ako ga niste
prethodno osigurali. Vezove skidajte samo nakon što ste stigli na
mjesto postavljanja stroja. Ako ureðaj nije prikladno osiguran,
mogao bi pretrpjeti štete prilikom transporta.
• Nemojte dizati ureðaj držeæi ga za otvor u kojemu je smješteno
okno ili za postolje.
Prilikom transporta ureðaja kolicima:
• Nagnuti kolica. Ruèka kolica ne smije biti duža od 24 cm; u
protivnom bi se sluèaju mogao oštetiti plovak.
Uklanjanje zaštite stroja za vrijeme transporta
Napomena! Prije stavljanja u
pogon ureðaja obvezno uklonite
zaštitu stroja za vrijeme
transporta. Saèuvajte sve
zaštitne dijelove za eventualne
buduæe transporte (promjena
stana).
1. Rasklopite oba držaèa crijeva
na stražnjem dijelu ureðaja i
izvucite prikljuèni kabel.
55
3
2. Skinite s ureðaja oba držaèa za
crijevo energiènim pokretom.
Specijalni kljuè A i
zaštitnekapice B (2 komada) i C
(1 komad) isporuèuju se
zajedno s ureðajem.
3. Ukljuèivši vijak D. Uklonite
oprugu specijalnim kljuèem A.
4. Poklopite otvor zaštitnom
kapicom C.
Napomena! Utisnite zaštitnu
kapicu sve dok nije èvrsto
priljubljena na stražnji dio
(zaštiæuje unutrašnji dio ureðaja
od prskanja vodom).
5. Odvrnite oba vijka E specijalnim
kljuèem A.
6. Odvrnite èetiri vijka F
specijalnim kljuèem A.
7. Uklonite transportnu šipku G.
8. Nakon toga vratite na njihovo
mjestó èetiri vijka F.
9. Poklopite dva velika otvora
zaštitnim kapicama B.
Napomena Utisnite zaštitne
kapice sve dok nisu èvrsto
priljubljene na stražnji dio
(zaštiæuju unutrašnji dio ureðaja
od prskanja vodom).
56
Prije postavljanja ureðaja
• Površina na kojoj se stroj postavlja mora biti èista i suha, bez
ikakvih tragova podnih laštila ili drugih namaza, kako bi se
izbjeglo klizanje perilice. Nemojte upotrebljavati nikakve masne
namaze koje pospješuju klizanje.
• Ne savjetujemo vam postavljanje ureðaja na debele prostiraèe ili
podne obloge s mekanom podstavom. U ovom sluèaju stabilnost
stroja nije garantirana.
• Ako je pod obložen manjim ploèicama nabavite i podmetnite pod
perilicu jednu gumenu podlogu.
• Nemojte izravnavati manje podne neravnosti podmetanjem
dašèica, kartona ili sliènih podloga, nego reguliranjem podesivih
nožica.
• Ako ne možete izbjeæi postavljanje ureðaja u blizini plinskog
štednjaka ili peæi na drva: Umetnite izmeðu štednjaka i perilice
jednu ploèu (85 x 57 cm) koja služi za izoliranje topline; strana
okrenuta prema štednjaku biti æe obložena aluminijskom folijom.
• Perilica se ne smije postavljati u prostorijama koje su izložene
niskim temperaturama. Štete prouzroèene smrzavanjem!
• Dovodno i odvodno crijevo ne smiju se savijati ni gnjeèiti.
Postavljanje na betonsko podnožje
Prilikom postavljanja na
betonsko podnožje obvezno
montirajte, iz sigurnosnih
razloga, limenu podlogu na koju
æete smjestiti perilicu. Limena
podloga se nabavlja kod
tehnièkog servisa pod kodom
645 425 058.
57
Postavljanje na nestabilne podloge
Kod nestabilnih podloga, pogotovo neravnih drvenih dasaka
postavljenih na gredama, prièvrstite jednu drvenu nepromoèivu
ploèu minimalne visine od 15 mm na barem 2 podne grede. Po
moguænosti postavite ureðaj u jednom uglu prostorije, jer je drveni
pod tamo najbolje utegnut i najmanje naginje oscilacijama.
Izravnajte neravne podloge
3
58
Automatsko podešavanje nožica: Lijeva stražnja nožica vaše
perilice sadrži u sebi oprugu. Na ovaj naèin garantira se stabilnost
ureðaja prilikom centrifugiranja s visokim brojem okretaja.
Ako unatoè tome perilica nije stabilna prilikom centrifugiranja,
postupite na slijedeæi naèin:
1. Postavite preostale tri podesive
nožice na traženu visinu od 10
mm. Pri tome upotrebljavajte
specijalni kljuè koji spada u
dodatnu opremu i služi za
skidanje zaštite stroja za vrijeme
transporta.
Ako automatski podesiva nožica
ne dodiruje pod:
2. Ruèno produžite automatski
podesivu (lijevu stražnju) nožicu
do potrebne mjere.
3. Ako ustreba preispitajte razuljom da li je ureðaj izravnan.
Napomena! Nemojte izravnavati manje podne neravnosti
podmetanjem dašèica, kartona ili sliènih podloga, nego
reguliranjem podesivih nožica.
Elektrièni prikljuèak
5
Na ploèici prièvršæenoj na ureðaju
naznaèen je režni napon, vrsta
struje i potrebno osiguranje.
Ploèica se nalazi na gornjem
dijelu ureðaja iza okna.
Ovaj ureðaj udovoljava slijedeæim
smjernicama Europske Zajednice:
– “Smjernici o niskoj napetosti” 73/23/EWG s izmjenama i
dopunama
– “Smjernici EMV” 89/336/EWG s izmjenama i dopunama
Dovodni prikljuèak
3
Perilica je opremljena sigurnosnim sklopovima koji onemoguæuju
povratno prljanje pitke vode i poštuju zakonske propise lokalne
vlasti (na pr. Za Njemaèku: smjernice DVGW). Dosljedno tome
dodatne sigurnosne mjere koje se odnose na montažu nisu
potrebne.
Napomena!
– Oprema za prikljuèke za hladnu vodu ne smije se upotrebljavati za
prikljuèke za toplu vodu.
– Prilikom prikljuèivanja upotrebljavajte samo nove garniture crijeva.
Dopušteni pritisak vode
Pritisak vode mora iznositi najmanje 1 bar (= 10N/cm2 = 0,1 MPa),
i najviše 10 bara (= 100N/cm2 = 1 MPa).
• S pritiskom višim od 10 bara: Uklljuèite ventil za spuštanje
pritiska.
• S pritiskom nižim od 1 bara: Odvrnite crijevo za dovod vode od
magnetskog dovodnog ventila i izvucite regulator protoka (osim
toga šiljastim kliještima odstranite mrežicu i gumicu koja se nalazi
iza mrežice). Ponovno umetnite mrežicu.
59
Dovod vode
3
S perilicom se isporuèuje crijevo dužine1,5 m.
Ako vam je potrebno duže dovodno crijevo, upotrebljavajte
iskljuèivo ovlaštenu kompletnu garnituru crijeva opremljenu
ventilom.
– Za perilice bez funkcije Aqua-Control mogu se nabaviti garniture
crijeva dužine 2,2m, 3,5m i 5m.
– Za perilice s funkcijom Aqua-Control mogu se nabaviti garniture
crijeva dužine 2,0m, 2,9m i 3,9 m.
Napomena! Nemojte ni u kom sluèaju produživati crijeva krpanjem.
Nepropusna brtvila smještena
su u plastiènim maticama
zavrtnja crijeva ili se nalaze u
pakovanju. Nemojte
upotrebljavati druga brtvila.
1. Prikljuèite na perilicu crijevo s
savijenim prikljuèkom.
Napomena!
– Nemojte usmjeriti dovodno
crijevo prema dolje, nego ga
zaokrenite udesno ili ulijevo,
kao što je prikazano na slici.
– Zavrtanj crijeva se prièvršæuje
rukama.
2. Spojite crijevo s ravnim
prikljuèkom na ventil urezom
vijka R 3/4 (col).
Napomena! Zavrtanj crijeva se
prièvršæuje rukama.
3. Postepeno otvorite dovodni
ventil i, prije stavljanja u pogon
perilice, provjerite da li je
prikljuèak nepropustljiv.
60
Odvodni prikljuèak
Odvodno crijevo se može prikljuèiti na sifon ili prièvrstiti na
umivaonik, školjku ili kadu.
Ako je potrebno produžiti crijevo (maks. do 3m podne dužine i do
80cm visine) moraju se upotrebljavati samo originalna crijeva.
Tehnièki servis raspolaže odvodnim crijevima dužine od 2,7 do 4m.
Napomena! Obvezno postavite odvodno crijevo bez ikakvog
savijanja.
Odvod prikljuèen na sifon
Otvor koji se nalazi na kraju
crijeva odgovara svim
standardnim sifonima.
Prièvrstite prikljuèak izmeðu
cijevi i sifona prikladnom
spojnicom.
Odvodno crijevo prièvršæeno
na umivaonik
Napomena!
– Omanji umivaonici nisu prikladni za odvod vode. Moglo bi doæi do
izlijevanja vode.
– Odvodno se crijevo ne smije
umakati u ispumpanu vodu.
Voda bi se u ovom sluèaju
mogla vratiti u ureðaj!
– Prilikom vješanja na
umivaonik, odnosno na kadu,
crijevo se mora prièvrstiti
namještanjem zasebne krive
cijevi i na taj naèin
onemoguæiti klizanje crijeva.
Povratna snaga ispumpane
vode mogla bi u protivnom
sluèaju odbaciti crijevo s
umivaonika.
Prièvrstite vrpcom krivu cijev na
odvodni ventil ili na zid.
61
Ispumpavanje na visinama iznad 1m
Svaka je perilica opremljena pumpom za izbacivanje preostale vode
nakon pranja i ispiranja, koja preko odvodnog crijeva izbacuje
tekuæinu do visine od 1m, raèunajuæi od podloge stroja.
Za ispumpavanje na visini koja prelazi 1m obratite se tehnièkom
servisu.
62
Tehnièki podaci
Podešavanje visine
Kolièina punjenja
(ovisno o programu)
Primjena
Broj okretaja bubnja pri
centrifugiranju
Tlak vode
otprilike +10/-5mm
maks. 5kg
Kuæna upotreba
Proèitajte ploèicu
1-10bar
(=10–100N/cm2 = 0,1–1,0MPa)
Dimenzije
(Mjere su u mm)
63
Garantni uvjeti
Weitere Kundendienststellen im Ausland
In diesen Ländern gelten die Garantiebedingungen der örtlichen Partner. Diese können dort eingesehen werden.
Further after-sales service agencies overseas
In these countries our AEG agents’ own guarantee conditions are applicable. Please obtain further details direct.
Autres agences étrangères assurant le service après-vente
Dans ces pays, les conditions de garantie des concessionnaires de la région sont valables. Vous pouvez les consulter sur place.
Otros puntos de Postventa en el extranjero
En estos países rigen las condiciones de nuestros representantes locales.
las cuales pueden ser consultadas allí mismo.
Ulteriori uffici del servizio tecnico assistenza clienti all’estero
In questi paesi sono valide le condizioni di garanzia dei partner locali.
Queste condizioni possono essere esaminante sul luogo.
Serviços de assistência técnica no estrangeiro
Nestes países são válidas as condições de garantia dos concessionários
locais, podendo aí ser consultadas.
További vevöszolgálati irodák külföldön
Ezekben az országokban a mi AEG vevöszolgálatainknál saját jótállási
feltételek alkalmazhatók. A további adatokat kérjük közvetlenül szerezzék be.
64
Popis tehnièkih servisa
U.A.E. Abu Dhabi
Universal Trading Company
P.O. Box 43 99
Tel.: 335331
Jordan
Jordan Household
Supply Co. Ltd.
P.O. Box 3/68
Amman/Tel.: 69 70 50
Malta
ITC
International Trading
Company
White House Building
Mountbatte Street
Blata L-Bajda/Tel.: 220644
Egypt
Middle East Commercial
Center
P.O. Box 19
Kairo-Heliopolis
Tel.: 29917/31634
Kanada
EURO-LINE Appliances
2150 Winston PARK Drive 20
Oakville, Ontario L6H 5V1
Tel.: 905 829 3980
Fax: 905 829 3985
Mauritius
Happy World Centre Ltd.
P.O. 7 54
1 Chausee Street
Port Louis
Tel.: 25355
Australia
ANDI-Co Pty. Ltd
9 Kingston Town Close
Oakleigh VIC 3166
Tel.: (03) 9569 1235
Fax: (03) 9569 1450
Korea (South)
Core Incorp.
3/F Chewoo Bldg.
200 Nonhyun-Dong
Kangnam-Ku
Seoul
Telefon 82 2 549 89 61
Namibia
AEG NAMIBIA (PTY)
LIMITED-Jeppe Street
Northern Industrial Area
Windhoek
Tel.: (061) 21-6082/4
Fax: (061) 217838
Bahrain/Arabian Gulf
A.A. Zayani & Sons
P.O. Box 9 32
Bahrain
Tel.: 261060
Croatia
Electrolux D.O.O.
Suplova 7
10000 Zagreb
Tel.: 1 61 19512
Fax: 1 61 19513
New Zealand
Euro-Life New Zealand Ltd.
Privat Bag
58 Symonds Street
Auckland
Tel.: (09) 525 2222
Bulgaria
Electrolux Bulgaria E.O.O.D.
91 Levski Blvd.
1000 Sofia
Tel.: 2 806676
Fax. 2 980 5276
Kuwait/Arabian Gulf
Ali Al-Ghanim Est.
P.O. Box 10 83
Tel.: 5322463
Fax: 5242114
Nouvelle Caledonie
Socometra N.C.
B.P. 483
Nouman
Tel.: 275444
Cyprus
Hadjikyrlakos & Sons Ltd.
Prodromou 121
P.O. Box 21587
Nicosia 1511
Service Telephones:
Nicosia 02 481226
Limassol 05 562182
Larnaca 04 633929
Paphos 06 932 699
Lebanon
Adib & Assaferi
P.O. Box 539
Tripoli
Oman
Moshin Haider Darwish
P.O. Box 1 35
Muscat
Tel.: 703743
Estonia
Electrolux Estonia Ltd.
Mustamäe tee 24
EE0006 Tallinn
Tel.: (372) 6 650 090
Fax: (372) 6 650 092
Latavia
Electrolux Latavia Ltd.
Terlaton Street 42/44
1011 Riga
Tel.: 371 2 297821
Fax: 371 2 821286
Poland
Electrolux Poland Sp. zo.o.
ul. Domaniewska 41
02-034 Warszawa
tel.: 022 874 33 33
fax: 022 874 33 00
Hongkong
Wo Kee Services Ltd.
585-609 Castle Peak Road
Kwai Chung N.T.
Hongkong
Tel.: 2494 4000
Lthuania
Electrolux Lthuania
Verkui 29
2600 Vilnus
Tel.: 372 272 3326
Fax: 372 272 3366
Russia
Electrolux Russia Ltd.
16 Olympiysky prospekt
129090 Moscow
Tel.: (095) 937 7837
Fax: (095) 926 5513
65
66
Israel
Electricity & Electronic
Services-Evis LTD.
19 Hataasia st.
Raanana,
Industrial area 43654
Tel: 972-9-7448118
Fax: 972-9-7603618
e-mail:evis@evis.co.il
Malaysia
Arzbergh Engineering
No. 49A/B, Jalan Petaling
Utama 7
4600 Petaling Jaya
Tel.: 3 795 1084
Fax: 3 795 1082
Saudi Arabia
Alia Trading Corporation
P.O. Box 4101
King Abdul Aziz Street
Riyadh
Tel.: 4645977
Al Nahas Est.
Musaidia Market I
P.O. Box 1 15 29
Jeddah
Tel.: 6606852
Japan
Electrolux Japan Ltd.
Domestic Appliances
Department
Maruzen Showa Warehouse
Building
Tookai 4-5-12, Ota-ku
143-006 Tokyo
Tel.: 0120-13-7117
Fax: 03-3790-5257
Singapore
Arzbergh Engineering
19 Tanglin Road 06-07
Singapore 247909
Tel.: 65 7356572
Fax: 7351124
Slovenia
Electrolux Slovenia D.O.O.
Traska Ul. 132
1000 Ljubljana
Tel.: 61 1234 137
Fax: 61 1234 238
Thailand
OLYMPIA Thai Ltd.
44 Ratchadapisek Road
10320 Bangkok
Tel.: 2 513 6111
Fax: 2 513 2574
Slovakia Rep.
Electrolux Slovakia S.R.O.
Seberiniho 1
821 03 Bratislava
Tel.: 02 4333 4322, 4355
Fax: 02 4333 6976
South Africa
AEG (Pty) Ltd.
55, 12th Road
P.O. Box 1 02 64
Kew/Johannesburg 2000
Tel.: 8069111
Hungary
Electrolux Lehel KFT
(AEG Div)
Erzsébet Királyné útja 87.
1142 Budapest
Tel.: 00361/467-3200
USA
ANDI Co. Appl. Inc. East
65 Campus Plaza
Edison, New Jersey 0837
USA/Tel.: (201) 2258839
Syria
Masri & Shami
P.O. Box 24 96
Damascus
Tel.: 214080
67
68
69
Popis važnijih termina
Centrifugiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 33
Odgoda starta . . . . . . . . . . . . . . 20, 30, 31
Omekšivaè . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 10, 28
vode. . . . . . . . . . . . . . . . . .8, 10, 24, 28
Opasnost od smrzavanja. . . . . . . . . . 6, 48
Osiguraè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Osiguraè za zaštitu djece . . . . . . . . . . . 43
Osjetljiva vlakna . . . . . . . . . . . . 17, 20, 23
Osvježavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Otvorite okno. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 44
D
P
A
Aqua Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45, 50
Automatska pomièna nožica . . . . . . 10, 58
B
Blago centrifugiranje . . . . . . . . . . . . . . . 21
Buènost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
C
Dodatne funkcije . . . . . . . . . . . . . . . 20, 35
Dozirna posuda . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 28
E
Ekon. naæin rada . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
G
Garancija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 42, 64
H
Hlaðenje vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
I
Intimno rublje. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 23
Ispiranje+. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
J
Jezik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 38
K
Kazalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 13
Kolièina rublja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Kraæe centrifugiranje . . . . . . . . . . . . 18, 34
Kraj isp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 29
L
Ladica za sredstvo za pranje. . . . . . . . . 40
Lakše peglanje . . . . . . . . . .18, 23, 33, 44
Lan/šareno rublje . . . . . . . . . . . . . . 17, 23
M
Memorija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 35
Modna konfekc.. . . . . . . . . . . . . . . . 18, 23
Mrlje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 47
70
Pamuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 23
Platno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 23
Ploèica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 71
Ploèica s podacima. . . . . . . . . . . . . . . . 59
Prašak za otklanjanje mrlja . . . . . . . 10, 28
Predoziranost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Predpranje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 28
Prisilno pražnjenje . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Pumpa za izbacivanje vruæe vode . . 10, 49
Pumpanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 34
vode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
R
Ruèno pranje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
S
Sredstvo za omekšivanje rublja. . . . . . . 24
Sredstvo za pranje . . . . . . . . . . 10, 24, 29
Stand-by naèin rada. . . . . . . . . . . . . 33, 44
Svila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 23
Šareno rublje. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 23
Štirkanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
T
Tehnièki servis. .
Timer . . . . . . . . .
Toèno vrijeme . .
Tvrdoæa vode . .
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.41, 42, 65, 71
. . . . . . . . . . 21
. . . . . . . . . . 25
. . . . . . . . . . 24
U
N
Update . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Ušteda vremena . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Naèin stand-by. . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 45
V
O
Vuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 23
Obustava ispiranja. . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Odabiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 30
Z
Zavjese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Service
Poglavlje “Kako se postupa u sluèaju ...” ilustrira nekoliko
neispravnosti koje možete otkloniti sami. U sluèaju kvarova
proèitajte prije svega ovo poglavlje. Ako u ovom poglavlju niste
našli nijedan koristan savjet, obratite se tehnièkom servisu. (Adresa
i broj telefona navedeni su u poglavlju “Popis tehnièkih servisa”.)
Budite iscrpni i detaljni u opisu kvara. Tako æete pomoæi tehnièkom
servisu u dijagnozi kvara i u odluèivanju da li je potrebna njihova
posjeta.
Zabilježite broj PNC i -broj S. Oba
su broja upisana na ploèici koja se
nalazi na unutrašnjoj strani okna
perilice.
PNC .................................................
S-No. .................................................
Utvrdite što toènije:
• Kako se kvar oèituje?
• Što je uvjetovalo kvar?
• Da li se kvar signalizira na zaslonu?
U kojem sluèaju snosite vi troškove popravka iako je
garancija važeæa?
– Da li pomoæu tablice kvarova (proèitajte poglavlje
“Kako se postupa u sluèaju ...”) možete sami popraviti kvar?
– Potrebno je da se struèna osoba tehnièkog servisa vrati više puta,
jer niste pravovremeno dali sve informacije i sada joj,
napr. nedostaju rezervni dijelovi. Možete izbjeæi vraæanje tehnièara
ako pripremite sve podatke, kao što je gore navedeno, prije nego
što nazovete servis.
71
From the Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world´s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor
use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines,
vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more
than 150 countries around the world.
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
822 943 519-01-240303-02
Zadržava se pravo na izmjene
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising