Aeg-Electrolux B8871-4-M NORDIC R07 Ohjekirja

Add to My manuals
64 Pages

advertisement

Aeg-Electrolux B8871-4-M NORDIC R07 Ohjekirja | Manualzz
COMPETENCE B8871-4
Uuni
Käyttöohje
Arvoisa asiakas,
lue käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.
Luovuta ohje tarvittaessa eteenpäin myös laitteen mahdolliselle uudelle
omistajalle.
1
3
2
2
Tekstissä käytetään seuraavia symboleja:
Turvaohjeet
Varoitus! Henkilöturvaohjeet.
Huomio! Laiteturvallisuutta koskevat ohjeet.
Käytännön ohjeet ja neuvot
Ympäristötietoja
Sisällys
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Turvaohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Jätehuolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Laitteen kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kokonaiskuva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Toimintopaneeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Uunin varustus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Uunin varusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ennen ensimmäistä käyttöä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Kellonajan asettaminen ja muuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ennen ensimmäistä käyttökertaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Uunin käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uunin elektroninen ohjaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pikakuumennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uunin toiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ritilän, uunipellin ja uunipannun asettaminen paikalleen . . . . . . . . . . . . . .
Rasvasuodattimen asentaminen/irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paistomittari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kellotoiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Muita toimintoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Näytön kytkentä pois toiminnasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lapsilukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Painikkeiden lukitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uunin virran turvakatkaisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luukun mekaaninen lukitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
16
17
19
20
21
23
29
29
30
31
32
33
Käyttömahdollisuudet, taulukot ja vihjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paistotaulukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taulukko: Kohokkaat ja kuorrutetut ruoat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taulukko: Pakastetut valmisruoat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paistotaulukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taulukko Paistomittari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Matalalämpöpaistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taulukko Matalalämpöpaistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tasogrillaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grillaustaulukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sulatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
34
36
41
41
42
43
45
46
47
48
48
49
3
Sulatustaulukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Kuivaaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Säilöntä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Puhdistus ja hoito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uunin ulkopinnat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uunin sisätila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varusteet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rasvasuodatin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pyrolyysipuhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kannattimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uunin valaistus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uunin luukku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uunin luukun lasi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
52
52
52
52
53
54
55
56
58
Mitä tehdä, jos …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Huolto ja varaosat
4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Käyttöohje
1 Turvaohjeet
5
Laite on yhteensopiva seuraavien EY-direktiivien kanssa:
– 73/23/ETY, säädetty 19. helmikuuta 1973, pienjännitedirektiivi
– 89/336/ETY, säädetty 3. toukokuuta 1989: EMC-direktiivi sellaisena
kuin se on muutettuna direktiivillä 92/31/ETY
– 93/68/ETY, säädetty 22. heinäkuuta 1993, CE-merkinnästä annettu
direktiivi
Sähköturvallisuus
• Laitteen liitännän saa suorittaa vain ammattitaitoinen sähköasentaja.
• Jos laitteessa esiintyy häiriöitä tai laite vahingoittuu, irrota sulakkeet
tai kytke virta pois pääkytkimestä.
• Laitteen korjauksen saa suorittaa vain asiantunteva huoltomekaanikko. Asiantuntemattomalla tavalla suoritettu tai virheellinen korjaus voi altistaa käyttäjän suureen vaaraan. Jos laite tarvitsee korjausta
tai huoltoa, käänny valtuutetun jälleenmyyjän tai huoltoliikkeen
puoleen.
Lasten turvallisuus
• Älä koskaan jätä lapsia ilman valvontaa, kun laite on toiminnassa.
Turvallisuus laitetta käytettäessä
• Laitetta saa käyttää vain kotitalouksissa tavalliseen ruuanlaittoon ja
paistamiseen.
• Liitettäessä sähkölaitteita laitteen läheisyydessä oleviin pistorasioihin
on noudatettava varovaisuutta. Liitäntäjohdot eivät saa olla kosketuksissa kuuman uunin luukun kanassa tai joutua sen väliin.
• Varoitus: Palovamman vaara! Uunin sisäosa kuumenee käytön yhteydessä.
• Jos uuniin laitetaan alkoholia sisältäviä aineksia, saattaa syntyä helposti syttyvä alkoholin ja ilman sekoitus. Avaa luukku tässä tapauksessa varovasti. Älä käsittele avaamisen yhteydessä hiillosta, kipinöitä
tai tulta.
5
3
Akryyliamidia koskeva varoitus
Tuoreimpien tieteellisten tutkimustulosten mukaisesti erityisesti tärkkelyspitoisten ruokien voimakas ruskistaminen voi aiheuttaa terveydellisen vaaran akryyliamidin vuoksi. Sen vuoksi suosittelemme ruokien
kypsennystä mahdollisimman alhaisessa lämpötilassa sekä liiallisen ruskistamisen välttämistä.
Vahinkojen välttäminen
• Älä laita uunin pohjalle alumiinifoliota, leivinpeltiä, kattiloita jne., sillä emalipinta voi vahingoittua muodostuvan lämmön vuoksi.
• Paistovuoasta tippuva hedelmä- tai marjamehu jättää pintaan jälkiä,
jotka eivät lähde pois puhdistamalla. Käytä erittäin kosteiden kakkujen tai piiraiden paistamisessa korkeareunaista vuokaa tai peltiä.
• Älä laita mitään painoa avoinna olevan uunin luukun päälle.
• Älä kaada vettä suoraan kuumaan uuniin. Emalipinta ja väri voivat
vahingoittua.
• Erityisesti uunin etukylkien kovakourainen käsittely voi aiheuttaa lasin särkymisen.
• Älä säilytä uunissa tulenarkoja esineitä. Ne voivat syttyä palamaan,
kun uuni kytketään toimintaan.
• Älä säilytä uunissa kosteita elintarvikkeita. Ne voivat vahingoittaa
emalipintoja.
3
6
Emalipintoja koskeva huomautus
Uunin emalipintoihin käytön yhteydessä syntyvät värimuutokset eivät
vaikuta laitteen toimintaan tavallisessa eivätkä ammattimaisessa käytössä. Tällaisia muutoksia ei siis katsota puutteeksi tai viaksi takuuoikeuden mielessä.
Jätehuolto
2
2
Pakkausmateriaalit
Pakkausmateriaalit ovat ekologisesti kestäviä ja ne voidaan käyttää uudelleen. Muoviosat tunnistaa mm. merkinnöistä >PE<, >PS< jne. Toimita käytetyt pakkausmateriaalit niille varattuihin keräyspisteisiin ja
noudata materiaalimerkinnöistä annettuja ohjeita.
Käytöstä poistettujen laitteiden hävittäminen
W
1
Symboli
, joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan
luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön
ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa
tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita hoitavalta viranomaiselta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Varoitus: Vaaratilanteiden välttämiseksi käytöstä poistettu laite on ennen hävittämistä tehtävä toimimattomaksi.
Erota laite verkosta ja irrota laitteen verkkoliitäntäjohto.
7
Laitteen kuvaus
Kokonaiskuva
Käyttöpaneeli
Luukun
kahva
Täyslasiluukku
8
Toimintopaneeli
Uunin näytöt
Toimintojen painikkeet
Uuni
Uunin varustus
Ylälämpö ja grillivastus
Uunin valaistus
Kannatintasot
Paistolämpömittarin
pistorasia
Rasvasuodatin
Uunin valaistus
Takaseinämävastus
Puhallin
Alalämpö
Kannattimet, voidaan ottaa pois
9
Uunin varusteet
Ritilä
Käytetään astioiden ja kakkuvuokien alla, paistamisessa ja grillauksessa.
Leivinpelti
Kakkuja ja pikkuleipiä varten.
Uunipannu
Paistamiseen tai ylimääräisen rasvan
keräämiseen.
Paistomittari
Lihapalojen paistoajan tarkka määrittäminen.
10
Ennen ensimmäistä käyttöä
Kellonajan asettaminen ja muuttaminen
3
Uuni toimii ainoastaan, kun aika on asetettu.
Kun laite kytketään sähköverkkoon
tai sähkökatkoksen jälkeen, Kello
vilkkuu automaattisesti.
1. Kun haluat muuttaa asetettua kellonaikaa, paina ensin
painiketta Virta/Seis . Paina sen
jälkeen painiketta Valinta , kunnes Kello
alkaa vilkkua.
2. Aseta kellonaika painikkeella
.
tai
Vilkkuminen lakkaa noin 5 sekunnin
kuluttua, ja kello näyttää asettamaasi aikaa
3
Laite on käyttövalmis.
Kellonaikaa voi muuttaa vain silloin,
kun lapsilukko on kytketty pois toiminnasta eikä mitään kellotoimintoa Aika
tai Loppu
tai uunin
toimintoa ole valittu käyttöön.
11
Ennen ensimmäistä käyttökertaa
1
3
Uuni tulee puhdistaa ennen ensimmäistä käyttöä.
Huomautus: Älä käytä syövyttäviä, hankaavia puhdistusaineita! Pinta
voi vahingoittua.
Käytä metallisiin etuosiin kaupasta saatavia puhdistus- ja hoitoaineita.
1. Avaa uunin luukku.
Uunin valaistus on toiminnassa.
2. Poista kaikki irtonaiset osatpuhdistus ja kannatinritilät ja puhdista ne
lämpimällä käsitiskiaineaineliuoksella.
3. Puhdista myös uuni lämpimällä käsitiskiaineliuoksella ja kuivaa se.
4. Pyyhi laitteen etuosa kostealla liinalla.
12
Uunin käyttö
Uunin elektroninen ohjaus
Lämpötilan/kellonaika
Uunin toiminnot
Kellotoiminnot/Toiminta-aika
Kuumentumisen näyttö
Päälle/Pois
Pikakuumennus
Uunin toimintojen valinta
3
Säätöpainikkeet
Kellotoiminnot
Paistomittari
Yleisohjeita
• Kytke laitteeseen ensin aina virta päälle painikkeella Virta/Seis .
• Kun valitun toiminnon merkkivalo palaa, uuni alkaa kuumentua, tai
asetettu aika alkaa kulua.
• Toiminta-ajan näytössä näkyy, kuinka kauan uuni on jo ollut kytkettynä toimintaan. Aika on näkyvissä vain silloin, kun mitään
kellotoimintoja Ajastin , Aika
tai Loppu
ei ole asetettu.
• Uunin valo syttyy, kun joku uunin toiminto valitaan.
• Kun uuni on kuumentunut asetettuun lämpötilaan, kuuluu merkkiääni.
• Kytke laite pois toiminnasta painikkeella Virta/Seis .
13
Uunin toimintojen valinta
3
1. Kytke laite pois toiminnasta painikkeella Virta/Seis
2. Paina painiketta
tai , kunnes
haluamasi uunin toiminto tulee näkyviin.
• Lämpötilanäytössä näkyy ehdotuslämpötila.
• Ellei ehdotettua lämpötilaa muuteta noin 5 sekunnin kuluessa,
uuni alkaa kuumentua.
.
Uunin toimintoa voi muuttaa käytön aikana.
Uunin lämpötilan
muuttaminen
Lisää tai vähennä lämpötilaa painikkeella
tai .
Lämpötilan arvo muuttuu 5 °C:en
välein.
Uunin toimintojen kytkentä pois toiminnasta
Uuni kytketään pois toiminnasta
painamalla painiketta
tai ,
kunnes näkyviin ei enää tule mitään
uunin toimintoa.
Uunin kytkentä pois toiminnasta
Kytke laite pois toiminnasta painikkeella Virta/Seis .
3
14
Jäähdytyspuhallin
Puhallin kytkeytyy toimintaan automaattisesti jäähdyttäen laitteen ulkopintoja. Kun uuni kytketään pois toiminnasta, puhallin toimii edelleen jäähdyttäen laitetta. Kun laite on jäähtynyt riittävästi, puhallin
sammuu itsestään.
3
Kuumentumisen näyttö
Uunin kuumentumisen näyttö
Sen jälkeen kun uunin toiminto on
kytketty, vähitellen peräjälkeen
syttyvät palkit ilmaisevat, missä vaiheessa uunin kuumeneminen on.
Pikakuumentumisen näyttö
Kun Pikakuumennus on kytketty
toimintaan, peräjälkeen vilkkuvat
palkit ilmaisevat, että pikakuumennus on käytössä.
Jälkilämmön näyttö
Kun uuni kytketään pois toiminnasta, edelleen palavat palkit ilmaisevat uunissa vielä jäljellä olevan
jälkilämmön määrän.
15
Pikakuumennus
1
3
16
Kun joku uunin toiminto on valittu, tyhjä uuni voidaan esikuumentaa
suhteellisen lyhyessä ajassa lisätoiminnon Pikakuumennus avulla.
Huomaa: Laita ruoka uuniin vasta sitten, kun Pikakuumennus on
päättynyt ja uuni toimii halutulla toiminnolla.
1. Valitse haluamasi uunin toiminto (esim. Ylä-/alalämpö ). Muuta tarvittaessa uunin ehdottamaa lämpötilaa.
2. Paina painiketta Pikakuumennus .
Peräjälkeen vilkkuvat palkit ilmaisevat, että Pikakuumennus on toiminnassa.
Kun uuni on kuumentunut asetettuun lämpötilaan, kuumentumista ilmaisevat palkit palavat. Uunista kuuluu merkkiääni.
Sen jälkeen uuni jatkaa toimintaansa valitulla uunin toiminnolla ja valitussa lämpötilassa. Nyt paistettavan ruoan voi laittaa uuniin.
Pikakuumennus voidaan käyttää uunin toiminnoissa Profikiertoilma , Al Gusto -kiertoilma , Ylä-/alalämpö
ja
Infratherm .
Uunin toiminnot
Uunissa on seuraavat eri toiminnot:
Uunin toiminto
Käyttötarkoitus
Lämpövastus/
puhallin
Profi-kiertoilma
Paistaminen enintään kolmella
kannatintasolla yhtä aikaa.
Säädä uunin lämpötila 20–40 °C
alhaisemmaksi kuin Ylä-/Alalämpötoiminnossa.
Ylälämpö, alalämpö, takaseinän
lämpövastus,
puhallin
Al Gusto -kiertoilma
Käytetään voimakkaamman rus- Alalämpö, takaseikistuksen ja rapean pohjan vaa- nän lämpövastus,
tivien ruokien paistamiseen
puhallin
yhdellä tasolla.
Säädä uunin lämpötila 20–40 °C
alhaisemmaksi kuin Ylä-/Alalämpötoiminnossa.
Matalalämpöpaistaminen
Soveltuu mehukkaiden ja tarkkaa
kypsennysmenettelyä vaativien
ruokien valmistukseen.
Ylälämpö, alalämpö, takaseinän
lämpövastus,
puhallin
Ylä-/alalämpö
Leivonta ja paistaminen yhdellä
tasolla.
Ylälämpö, alalämpö
Infratherm
Suurien liha- tai linturuokien
Grilli, ylälämpö,
paistaminen yhdellä tasolla.
puhallin
Toiminto sopii myös gratinointiin
ja kuorruttamiseen.
Iso grilli
Matalien ruokien grillaus suurina määrinä ja leivän paahtaminen.
Grilli, ylälämpö
Grilli
Matalien ruokien grillaus, asetetaan ritilän keskelle paahtumaan.
Grilli
Lämpimänä pitäminen
Ruokien lämpimänäpito.
Ylälämpö, alalämpö
Sulattaminen
Sulattaminen: esim. kakkujen,
voin, leivän, marjojen tai muiden
pakastettujen elintarvikkeiden.
Puhallin
17
18
Lämpövastus/
puhallin
Uunin toiminto
Käyttötarkoitus
Alalämpö
Mureiden kakkupohjien paistamiseen.
Pyrolyysi
Uunin automaattinen pyrolyysiYlälämpö, alalämpö,
puhdistus. Pyrolyysipuhdistus
grilli, puhallin
polttaa uunista lian ja ruoantähteet, ja ne voidaan helposti pyyhkiä pois uunin jäähdyttyä. Uuni
kuumenee noin 500 °C:en lämpötilaan.
Alalämpö
Ritilän, uunipellin ja uunipannun asettaminen paikalleen
3
Vetolukitus ja kallistumisen esto
Kaikissa uunin kannattimille sijoitettavissa varusteissa on oikeassa ja
vasemmassa reunassa pieni alaspäin suuntautuva tukiuloke, joka toimii
vetolukituksena.
Aseta varusteet uuniin aina siten, että tukiuloke on uunin sisätilan takaosassa. Tukiuloke on tärkeä varusteiden kallistumisen eston kannalta.
Uunipellin tai -pannun asettaminen paikalleen:
Työnnä uunipelti tai -pannu haluamasi kannatintason ohjauskiskojen väliin.
3
Ritilän asettaminen:
Aseta ritilä siten, että ritilän jalat
ovat alaspäin.
Työnnä ritilä haluamasi kannatintason ohjauskiskojen väliin.
Ritilän reunat ovat koholla kauttaaltaan, mikä estää paistoastian
liukumista pois ritilältä.
Ritilän ja uunipannun asettaminen paikalleen yhdessä:
Aseta ritilä uunipannulle.
Työnnä uunipannu haluamasi
kannatintason ohjauskiskojen väliin.
19
Rasvasuodattimen asentaminen/irrottaminen
Aseta rasvasuodatin paikalleen
vain paistamisen ajaksi suojataksesi takaseinän lämmitysvastuksen
rasvaroiskeilta.
Rasvasuodattimen asentaminen
Aseta rasvasuodatin yläkautta
uunin takaseinässä olevaan aukkoon (ilmanvaihtoaukko).
Rasvasuodattimen irrottaminen
Irrota rasvasuodatin vetämällä
sitä ylöspäin.
20
Paistomittari
1
Uuni kytkeytyy pois toiminnasta täsmälleen tietyssä asteessa, kun asetettu paistomittarin lämpötila saavutetaan.
Paistomittarin käytössä on huomioitava kaksi eri lämpötilaa:
– Uunin lämpötila: katso Paistotaulukko.
– Paistomittarin lämpötila: Katso taulukko Paistomittari
Huomaa: Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua paistomittaria! Jos paistomittari vaurioituu, sen tilalla saa käyttää vain alkuperäistä
varaosaa.
1. Kytke virta pois laitteesta painikkeella Virta/Seis .
2. Työnnä paistomittarin kärki paistettavan ruoan sisälle siten, että mittarin kärki on ruoan keskellä.
3. Työnnä paistomittarin pistoke tiukasti uunin sivuseinässä olevaan
pistorasiaan.
4. Aseta haluttu paistomittarin lämpötila painikkeella
tai .
Näkyviin tulee senhetkinen paistomittarin lämpötila
Jos nykyinen paistomittarin lämpötila on näkyvissä jo ennen kuin haluttu paistomittarin lämpötila on
asetettu, paina painiketta
Valinta , kunnes
Paistomittari -toiminto alkaa
vilkkua ja aseta lämpötila sen jälkeen.
21
3
Paistomittarin lämpötila näkyy näytössä lämpötilasta 30 °C alkaen.
5. Valitse uunin toiminto ja lämpötila.
Kun asetettu paistomittarin lämpötila on saavutettu, kuuluu merkkiääni ja uuni kytkeytyy
automaattisesti pois toiminnasta.
6. Voit vaientaa merkkiäänen painamalla mitä tahansa painiketta.
1
Varoitus: Paistomittari on kuuma!
Ole varovainen, ettet polta itseäsi,
kun vedät pistokkeen ja kärjen pois
ruoan sisältä!
7. Irrota paistomittarin pistoke pistorasiasta ja ota kypsennetty ruoka
pois uunista.
8. Kytke virta pois laitteesta.
Paistomittarin lämpötilan tarkistus tai muuttaminen
– Paina painiketta Valinta , kunnes Paistomittari -toiminto alkaa
vilkkua ja näytössä näkyy asetettu paistomittarin lämpötila.
– Muuta lämpötilaa tarvittaessa painikkeella
tai .
Uunin lämpötilan tarkistus tai muuttaminen
– Muuta lämpötilaa tarvittaessa painikkeella
tai
22
.
Kellotoiminnot
Kellon toiminnot
Ajan näyttö
Kellonaika
Aika/Loppu/Toiminta-aika
Säätöpainikkeet
Kellotoiminnot
Paistomittari
Ajastin
Ajastimen asetus. Asetetun ajan kuluttua kuuluu merkkiääni.
Tällä toiminnolla ei ole vaikutusta uunin toimintaan.
Aika
Tämän avulla voidaan säätää, miten kauan halutaan uunin olevan toiminnassa.
Loppu
Tämän avulla uuni voidaan säätää kytkeytymään pois toiminnasta tietyn ajan kuluttua.
Kello
Kellonajan asettaminen, muuttaminen tai kysely.
(Katso myös luku “Ennen ensimmäistä käyttöä”)
23
3
3
2
24
Kellotoimintojen käyttöohjeet
• Kun joku kellotoiminto valitaan, vastaava toiminto vilkkuu näytössä
noin 5 sekunnin ajan. Tämän ajan kuluessa voit asettaa tai muuttaa
haluttuja aikoja painikkeella
tai .
• Kun haluttu aika on asetettu, toiminto vilkkuu näytössä vielä noin
5 sekuntia. Sen jälkeen toiminto jää palamaan jatkuvasti. Asetettu
aika alkaa kulua.
Asetetun tai jäljelläolevan ajan tarkistus
Paina painiketta Valinta , kunnes kyseinen uunin toiminto vilkkuu ja
näkyvissä on asetettu tai jäljelläoleva aika.
Jälkilämmön hyödyntäminen kellotoimintojen Aika
ja Loppu
kanssa
Kun kellotoiminnot Aika
ja Loppu
ovat käytössä, uunin lämpövastus kytkeytyy pois toiminnasta sen jälkeen kun 90 % asetetusta tai
uunin laskemasta ajasta on kulunut. Uuni hyödyntää käytettävissä olevaa jälkilämpöä asetetun kypsennysajan loppuun saakka (3 20 minuuttia).
Ajastin
1. Paina painiketta Valinta
Ajastin
vilkkuu.
, kunnes
2. Säädä painikkeella
tai
haluamasi Ajastin toiminnan aika.
Noin 5 sekunnin kuluttua näytössä
näkyy jäljellä oleva aika.
Ajastin
syttyy.
Kun asetetusta ajasta on kulunut
90 %, kuuluu merkkiääni.
Kun aika on kulunut loppuun, kuuluu 1 minuutin pituinen
merkkiääni.
Näytössä vilkkuu “00.00“ ja
Ajastin .
Vilkkumisen ja merkkiäänen poiskytkentä:
paina mitä tahansa painiketta.
25
Aika
1. Valitse uunin toiminto ja lämpötila.
2. Paina painiketta Valinta , kunnes
Aika
vilkkuu.
3. Säädä painikkeella
tai
luamasi kypsennysaika
(enintään 09.59 tuntia).
Aika
ha-
syttyy.
Kun aika on kulunut loppuun, näytössä vilkkuu “00.00“ ja Aika .
Uunista kuuluu 2 minuutin pituinen
merkkiääni.
Uuni kytkeytyy pois toiminnasta.
Vilkkumisen ja merkkiäänen poiskytkentä:
paina mitä tahansa painiketta.
26
Loppu
1. Valitse uunin toiminto ja lämpötila.
2. Paina painiketta Valinta , kunnes
Loppu
vilkkuu.
3. Aseta painikkeella
tai
haluamasi poiskytkeytymisaika.
Loppu
palaa ja näytössä näkyy
uunin laskema kestoaika.
Kun aika on kulunut loppuun, näytössä vilkkuu “00.00“ ja Loppu .
Uunista kuuluu 2 minuutin pituinen
merkkiääni.
Uuni kytkeytyy pois toiminnasta.
Vilkkumisen ja merkkiäänen poiskytkentä:
paina mitä tahansa painiketta.
27
3
Aika
ja Loppu
yhdessä
Toimintoja Aika
ja Loppu
voidaan käyttää yhdessä, kun uuni halutaan kytkeä automaattisesti toimintaan ja pois toiminnasta myöhempänä ajankohtana.
1. Valitse uunin toiminto ja lämpötila.
2. Aseta valmistettavan ruoan vaatima
kypsennysaika toiminnolla Aika .
Esimerkki: 1 tunti.
3. Aseta aika, jolloin ruoan on määrä
olla valmista, toiminnolla Loppu .
Esimerkki: klo 14:05.
Aika
ja Loppu
palavat.
Uuni kytkeytyy automaattisesti toimintaan vaadittuna kellonaikana.
Esimerkki: klo 13:05.
Kun asetettu Aika on kulunut loppuun, kuuluu 2 minuutin pituinen
merkkiääni ja uuni kytkeytyy pois
toiminnasta.
Esimerkki: klo 14:05
28
Muita toimintoja
Näytön kytkentä pois toiminnasta
2
3
Voit vähentää sähkönkulutusta kytkemällä kellonäytön pois toiminnasta.
Kellonäytön kytkentä pois toiminnasta
1. Kytke tarvittaessa virta pois laitteesta painikkeella Virta/Seis
2. Paina painikkeita Valinta
ja
samanaikaisesti, kunnes näyttö
pimenee.
.
Näyttö kytkeytyy automaattisesti
toimintaan, kun laitetta käytetään
seuraavan kerran.
Kellonajan näyttö sammuu uudelleen, kun laitteen virta katkaistaan.
Jos haluat, että kellonaika näkyy
näytössä taas jatkuvasti, kellonäyttö
on kytkettävä toimintaan uudelleen.
Kellonäytön kytkentä toimintaan
1. Kytke tarvittaessa virta pois laitteesta painikkeella Virta/Seis .
2. Paina painikkeita Valinta
ja
samanaikaisesti, kunnes näyttö tulee
näkyviin.
29
Lapsilukko
Kun lapsilukko on kytketty toimintaan, laitetta ei voi käyttää.
Lapsilukon kytkentä toimintaan
1. Kytke tarvittaessa virta laitteeseen
painikkeella Virta/Seis .
Mikään uunin toiminto ei saa olla
valittuna.
2. Pidä painikkeita Valinta
ja
samanaikaisesti alaspainettuina,
kunnes näkyviin tulee viesti ”SAFE“
Lapsilukko on nyt toiminnassa.
Lapsilukon kytkentä pois toiminnasta
1. Kytke tarvittaessa virta laitteeseen painikkeella Virta/Seis .
2. Pidä painikkeita Valinta
ja
samanaikaisesti alaspainettuina, kunnes näytön viesti ”SAFE“ häviää.
Lapsilukko on nyt kytketty pois toiminnasta ja laite on taas
käyttövalmis.
30
Painikkeiden lukitus
Lukitsemalla painikkeet voit estää kaikkien asetettujen uunitoimintojen
muuttamisen vahingossa.
Painikkeiden lukitseminen
1. Kytke tarvittaessa virta laitteeseen
painikkeella Virta/Seis
.
2. Valitse uunin toiminto.
3. Pidä painikkeita Valinta
ja
samanaikaisesti alaspainettuina,
kunnes näkyviin tulee viesti ”LOC”.
Painikkeet on nyt lukittu.
Painikkeiden lukituksen vapauttaminen
Pidä painikkeita Valinta
ja
samanaikaisesti alaspainettuina, kunnes näytön viesti ”LOC“ häviää.
Painikkeiden lukitus poistuu automaattiseti, kun uunin toiminto
kytketään pois.
31
Uunin virran turvakatkaisu
3
Jos uunin virtaa ei katkaista tietyn ajan kuluttua tai jos lämpötilaa ei
muuteta, uunin virta kytkeytyy pois automaattisesti.
Lämpötilanäytössä vilkkuu viimeksi säädetty lämpötila.
Uuni kytkeytyy pois toiminnasta seuraavasti:
30 - 120°C
120 - 200°C
200 - 250°C
250 - max°C
3
32
-
12,5 tunnin kuttua
8,5 tunnin kuttua
5,5 tunnin kuttua
3,0 tunnin kuttua
Uunin käyttö virran turvakatkaisun jälkeen
Katkaise uunin virta kokonaan.
Tämän jälkeen uuni voidaan kytkeä toimintaan uudelleen.
Virran turvakatkaisu peruuntuu, jos asetat kellotoiminnon Aika
Loppu .
tai
Luukun mekaaninen lukitus
Luukun lukitusta ei ole asetettu toimimaan tehtaalla.
Luukun lukituksen aktivointi
Vedä salpaa eteen, kunnes se lukittuu.
Uuninluukun avaaminen:
1. Paina luukku kiinni.
2. Paina salpaa ja pidä painettuna.
3. Avaa luukku.
Uuninluukun sulkeminen
Sulje luukku painamatta salpaa.
3
Luukun lukituksen poistaminen
Työnnä salpaa paneeliin saakka.
Luukun mekaaninen lukitus ei katoa, kun laitteen virta katkaistaan.
33
Käyttömahdollisuudet, taulukot ja vihjeet
Paistaminen
Uunin toiminto: Profi-kiertoilma
tai Ylä-/alalämpö
Paistovuoat
• Ylä-/alalämpö
-toiminnossa voidaan käyttää tummasta metallista
valmistettuja ja pinnoitettuja vuokia.
• Profi-kiertoilma
-toiminnossa voidaan käyttää myös vaaleasta
metallista valmistettuja vuokia.
Kannatintasot
• Paistaminen Ylä-/alalämpö
-toiminnolla on mahdollista vain yhdellä tasolla.
• Profi-kiertoilma
-toiminnossa voit paistaa samanaikaisesti jopa 3
pellillistä:
1 uunipelti:
esim. kannatintasolla 3
1 uunipelti:
esim. kannatintasolla 1
2 uunipeltiä:
esim. kannatintasoilla 1 ja 3
3 uunipeltiä:
Kannatintasot 1, 3 ja 5
34
3
2
Yleisohjeita
• Aseta leivinpelti uuniin siten, että viisto reuna tulee eteen!
• Ylä-/alalämpö
tai Profi-kiertoilma
-toiminnossa voit laittaa
uuniin samanaikaisesti myös kaksi vuokaa alekkain ritilän päälle. Paistoaika ei juurikaan pitene.
Pakasteruokien sulatuksen yhteydessä uunipellit saattavat vääntyä.
Tämä johtuu pakasteiden ja uunin lämpötilan suuresta erosta. Uunipelti
suoristuu, kun se jäähtyy.
Paistotaulukoita koskevia ohjeita
Taulukoissa on mainittu ruokalajit, niiden vaatimat lämpötila-asetukset, kypsennysajat sekä kannatintasot.
• Mainitut lämpötila-asetukset sekä paistoajat ovat ohjeellisia. Tulokseen vaikuttavat myös taikinan määrä ja koostumus sekä vuoan ominaisuudet.
• Suosittelemme, että valitset aluksi alhaisemman lämpötilan ja nostat
lämpöä vasta tarvittaessa, esimerkiksi kun haluat ruskeamman pinnan
tai jos kypsyminen kestää liian kauan.
• Jos et löydä paistokseesi soveltuvia ohjearvoja, sovella jonkun vastaavantyyppisen paistoksen tietoja.
• Paistettaessa leivonnaisia leivinpellillä tai vuoissa useammalla tasolla
paistoaika saattaa olla 10–15 minuuttia pitempi.
• Kosteat leivonnaiset (esim. pizzat, hedelmäpiirakat yms.) on paistettava yhdellä tasolla.
• Jos paistettavan leivonnaisen pinta on epätasainen, se saattaa ruskistua epätasaisesti paistamisen alkuvaiheessa. Tässä tapauksessa lämpötila-asetusta ei pidä muuttaa. Ruskistuminen tasaantuu
paistamisen edetessä.
• Uuden uunisi paisto-ominaisuudet voivat olla erilaiset kuin vanhassa
uunissasi. Noudata sen vuoksi totuttujen asetusten (lämpötila, paistoajat) ja kannatintasojen sijaan seuraavissa taulukoissa mainittuja suosituksia.
Jos paistoaika on pitkä, voit kytkeä virran pois uunista noin
10 minuuttia ennen paistoajan päättymistä ja hyödyntää jälkilämpöä.
Ellei toisin ei ole mainittu, taulukoiden arvot perustuvat tilanteeseen,
jossa uuni on kypsennyksen alkaessa kylmä.
35
Paistotaulukko
Paistaminen yhdellä kannatintasolla
Leivonnaisen
laji
Uunin toiminto
Kannatintaso
Lämpötila
°C
Aika
Tuntia
Min.
Vuoassa paistetut leivonnaiset
Sokerikakku tai
murotaikinaleivonnaiset
Profi-kiertoilma
1
150-160
0:50-1:10
Hiekkakakku/
kuninkaankakku
Profi-kiertoilma
1
140-160
1:10-1:30
Leivoskakku
Profi-kiertoilma
1
140
0:25-0:40
Leivoskakku
Ylä-/alalämpö
1
160
0:25-0:40
0:10-0:25
Kakkupohja murotaikinasta
Profi-kiertoilma
3
170-1801)
Kakkupohja notkeasta
taikinasta
Profi-kiertoilma
3
150-170
0:20-0:25
Umpinainen omenapiiras
Ylä-/alalämpö
1
170-190
0:50-1:00
Omenapiiras (2vuokaa,
Ø20cm, diagonaalisesti)
Profi-kiertoilma
1
160
1:10-1:30
Omenapiiras (2vuokaa
Ø20cm, diagonaalisesti)
Ylä-/alalämpö
1
180
1:10-1:30
Suolaiset piiraat (esim.
ranskalainen Quiche Lorraine -juustopiiras)
Profi-kiertoilma
1
160-180
0:30-1:10
Ylä-/alalämpö
1
170-190
1:00-1:30
3
170-190
0:30-0:40
160-1801)
0:40-1:00
2301)
160-180
0:25
0:30-1:00
3
160-1701)
0:15-0:30
Ylä-/alalämpö
3
1)
180-200
0:10-0:20
Profi-kiertoilma
3
150-160
0:20-0:40
3
190-2101)
0:15-0:30
Juustokakku
Pellillä paistettavat leivonnaiset
Pullapitko/-kranssi
Täyteleivät
Ylä-/alalämpö
3
Leipä (ruisleipä)
-aluksi
-lopuksi
Ylä-/alalämpö
1
Tuulihatut
Ylä-/alalämpö
Kääretorttu
Strösselikakku kuiva
Voi-/sokerikakku
36
Ylä-/alalämpö
Ylä-/alalämpö
Leivonnaisen
laji
Uunin toiminto
Kannatintaso
Lämpötila
°C
Aika
Tuntia
Min.
Hedelmäkakku
(hiivataikinasta/notkeasta taikinasta)2)
Profi-kiertoilma
3
150
0:35-0:50
Hedelmäkakku
(hiivataikinasta/notkeasta taikinasta)2)
Ylä-/alalämpö
3
170
0:35-0:50
Profi-kiertoilma
3
160-170
0:40-1:20
Ylä-/alalämpö
3
160-1801)
0:40-1:20
Pizza (runsaasti täytettä)2
Profi-kiertoilma
1
180-2001)
0:30-1:00
Pizza (ohut)
Profi-kiertoilma
1
200-2201)
0:10-0:25
Pitaleipä
Profi-kiertoilma
1
200-220
0:08-0:15
Piirakka (Sveitsi)
Profi-kiertoilma
1
180-200
0:35-0:50
Murotaikinapikkuleivät
Profi-kiertoilma
3
150-160
0:06-0:20
Pursotetut pikkuleivät
Profi-kiertoilma
3
140
0:20-0:30
Ylä-/alalämpö
3
1601)
0:20-0:30
Vatkatusta taikinasta valmistetut pikkuleivät
Profi-kiertoilma
3
150-160
0:15-0:20
Munavaahtoleivokset,
marengit
Profi-kiertoilma
3
80-100
2:00-2:30
Mantelitortut
Profi-kiertoilma
3
100-120
0:30-0:60
Pienet hiivataikinaleivonnaiset
Profi-kiertoilma
3
150-160
0:20-0:40
Pienet voitaikinaleivonnaiset
Profi-kiertoilma
3
170-180)
0:20-0:30
Sämpylät
Profi-kiertoilma
3
1601)
0:20-0:35
3
1)
0:20-0:35
3
1)
140
0:20-0:30
3
1701)
0:20-0:30
Murotaikinapohjainen
hedelmäkakku
Pellillä paistetut leivonnaiset, arka täyte (esim.
rahka, kerma, hunajakakku)
Pikkuleivät
Pursotetut pikkuleivät
Sämpylät
Pienet kakut (20kpl/pelti)
Pienet kakut (20kpl/pelti)
Ylä-/alalämpö
Profi-kiertoilma
Ylä-/alalämpö
180
1) Esilämmitä uuni
2) Käytä rasvankeruupeltiä tai rasvapannua.
37
Paistaminen useammalla kannatintasolla
Profikiertoilma
Leivonnaisen laji
Profikiertoilma
Kannatintaso alhaalta
lukien
2 tasolla
Lämpötila
ºC
Aika
Tuntia
Min.
3 tasolla
Pellillä paistettavat leivonnaiset
Tuulihatut
1/4
---
160-1801))
0:35-0:60
Strösselikakku, kuiva
1/3
---
140-160
0:30-0:60
Murotaikinapikkuleivät
1/3
1/3/5
150-160
0:15-0:35
Pursotetut pikkuleivät
1/3
1/3/5
140
0:20-0:60
Vatkatusta taikinasta valmistetut pikkuleivät
1/3
---
160-170
0:25-0:40
Munavaahtoleivokset, marengit
1/3
---
80-100
2:10-2:50
Mantelitortut
1/3
---
100-120
0:40-1:20
Pienet hiivataikinaleivonnaiset
1/3
---
160-170
0:30-0:60
Pienet voitaikinaleivonnaiset
1/3
---
170-1801)
0:30-0:50
Sämpylät
1/4
---
160
0:30-0:45
---
1401)
0:25-0:40
Pikkuleivät
Pienet kakut (20kpl/pelti)
1) Esilämmitä uuni
38
1/4
Leivontavinkkejä
Paistotulos
Kakku on liian vaalea
pohjasta
Mahdollinen syy
Väärä kannatintaso
Kakku laskeutuu (taiki- Liian korkea paistolämpötila
nainen ja liian kostea)
Liian lyhyt paistoaika
Korjaus
Paista kakku alemmalla kannatintasolla
Säädä vähän alhaisempi lämpötila
Pidennä paistoaikaa
Paistoaikaa ei voi lyhentää
valitsemalla korkeamman
lämpötilan
Taikinassa on liian paljon nes- Käytä vähemmän nestettä.
tettä
Varmista, että sekoitusaika
on oikea, erityisesti kun valmistat taikinan monitoimikoneella
Kakku on liian kuiva
Liian alhainen paistolämpötila Säädä lämpötila korkeammaksi
Liian pitkä paistoaika
Kakku ruskistuu epäta- Liian korkea paistolämpötila
saisesti
ja liian lyhyt paistoaika
Lyhennä paistoaikaa
Säädä paistolämpötila alhaisemmaksi ja pidennä paistoaikaa
Taikina on jaettu epätasaisesti Jaa taikina tasaisesti pellille
Kakku ei kypsy mainitussa paistoajassa
Rasvasuodatin on kiinnitetty
paikalleen.
Irrota rasvasuodatin.
Liian alhainen lämpötila
Säädä lämpötila vähän korkeammaksi
Rasvasuodatin on kiinnitetty
paikalleen.
Irrota rasvasuodatin.
39
Taulukko Al Gusto -kiertoilma
Uunin taso
Lämpötila
°C
Aika
Tuntia Min.
Pizza (ohut)
1
180 - 2001)
20 - 30
Pizza (runsastäytteinen)
1
180 - 200
20 - 30
Piiras
1
180 - 200
45 - 60
Pinaattipiiras
1
160 -180
45 - 60
Quiche Lorraine -juustopiiras
1
170 - 190
40 - 50
Pyöreä rahkapiirakka
1
140 - 160
60 - 90
Rahkapiirakka pellillä
1
140 - 160
50 - 60
Umpinainen omenapiiras
1
150 - 170
50 - 70
Vihannespiirakka
1
160 - 180
50 - 60
1
250 -
2701)
10 - 20
160 -
1801)
40 - 50
1)
12 - 20
1)
15 - 25
Leivonnaislaji
Pitaleipä
Lehtitaikinaleivonnaiset
Liekkikakku
Piirakat
1) Esilämmitä uuni
40
1
1
1
250 - 270
180 - 200
Taulukko: Kohokkaat ja kuorrutetut ruoat
Ruokalaji
Uunin toiminto
Uunin
taso
Lämpötila
°C
Aika
Tuntia
Min.
Makaronilaatikko
Ylä-/alalämpö
1
180-200
0:45-1:00
Lasagne
Ylä-/alalämpö
1
180-200
0:25-0:40
Kuorrutetut vihannekset1)
Infratherm
1
160-170
0:15-0:30
Rapeaksi paistetut
patongit1)
Infratherm
1
160-170
0:15-0:30
Makeat kohokkaat
Ylä-/alalämpö
1
180-200
0:40-0:60
Kalakohokkaat
Ylä-/alalämpö
1
180-200
0:30-1:00
Infratherm
1
160-170
0:30-1:00
Täytetyt vihannekset
1) Esilämmitä uuni
Taulukko: Pakastetut valmisruoat
Kypsennettävä ruoka
Uunin toiminto
Uunin
taso
Lämpötila
°C
Aika
noudata valnoudata valmistajan ohjeita mistajan ohjeita
Pakastepizza
Ylä-/alalämpö
3
Ranskanperunat1)
(300-600 g)
Infratherm
3
Patongit
Ylä-/alalämpö
3
noudata valnoudata valmistajan ohjeita mistajan ohjeita
Hedelmäkakku
Ylä-/alalämpö
3
noudata valnoudata valmistajan ohjeita mistajan ohjeita
200-220
noudata valmistajan ohjeita
1) Huomautuksia: Käännä ranskanperunoita välillä 2-3 kertaa
41
Paistaminen
Uunin toiminto: Ylä-/alalämpö
tai Infratherm
Asenna rasvasuodatin paikalleen paistamisen ajaksi!
Paistoastiat
• Kaikki kuumuutta kestävät astiat ovat sopivia paistamisessa (noudata
valmistajan antamia ohjeita!)
• Kookkaat paistit voidaan paistaa suoraan rasvapellillä tai ritilän
päällä, jonka alle on asetettu rasvapelti.
• Vähärasvaiset lihat on suositeltavaa paistaa paistovuoassa kannella
peitettynä. Tällä tavoin liha pysyy mehukkaana.
• Jos lihan pinnan tulee ruskistua, paista se paistovuoassa ilman kantta.
3
42
Paistotaulukkoja koskevat ohjeet
Taulukossa annetut ohjeet ovat suuntaa antavia.
• Uunissa on suositeltavaa paistaa lihaa ja kalaa vain yhtä kiloa suurempia määriä.
• Kaada vähän nestettä paistoastiaan välttääksesi ruoasta erittyvän lihanesteen tai rasvan kiinnipalamisen.
• Käännä paistia tarvittaessa (kun paistoajasta on kulunut 1/2 - 2/3).
• Valele suuria paisteja ja linturuokia aika ajoin paistoliemellä. Valelu
parantaa lopputulosta.
• Kytke uunista virta pois noin 10 minuuttia ennen paistoajan päättymistä hyödyntääksesi jälkilämmön.
Paistotaulukko
Lihalaji
Määrä
Uunin
toiminto
Uunin
taso
Lämpötila
°C
Aika
Tuntia Min.
1
200-250
2:00-2:30
Naudanliha
Patapaisti
1-1,5 kg
Ylä-/alalämpö
korkeussenttimetriä
kohden
Paahtopaisti tai file
- punainen sisältä
korke
uscm:ä
kohden
Infratherm
1
190-2001)
0:05-0:06
- vaaleanpunainen
sisältä
korke
uscm:ä
kohden
Infratherm
1
180-190
0:06-0:08
- kypsä
korke
uscm:ä
kohden
Infratherm
1
170-180
0:08-0:10
Lapa, niska, kinkku
1-1,5 kg
Infratherm
1
160-180
1:30-2:00
Kyljys, kassler
1-1,5 kg
Infratherm
1
170-180
1:00-1:30
Lihamureke
750 g-1 kg
Infratherm
1
160-170
0:45-1:00
Sianpotkat
(esikypsennetty)
750 g-1 kg
Infratherm
1
150-170
1:30-2:00
Vasikanpaisti
1 kg
Infratherm
1
160-180
1:30-2:00
Vasikanpotkat
1,5-2 kg
Infratherm
1
160-180
2:00-2:30
Lampaanviulu,
lampaanpaisti
1-1,5 kg
Infratherm
1
150-170
1:15-2:00
Lampaanselkä
1-1,5 kg
Infratherm
1
160-180
1:00-1:30
- 1 kg
Ylä-/alalämpö
3
220-2501)
0:25-0:40
1,5-2 kg
Ylä-/alalämpö
1
210-220
1:15-1:45
Sianliha
Vasikanliha
Lammas
Riista
Jäniksenselkä/
jäniksenkoivet
Kauriin-/hirvenselkä
43
Uunin
taso
Lämpötila
°C
Aika
Tuntia Min.
Ylä-/alalämpö
1
200-210
1:30-2:15
/ 200-250g
Infratherm
1
200-220
0:35-0:50
/ 400-500g
Infratherm
1
190-210
0:35-0:50
Broileri
1-1,5 kg
Infratherm
1
190-210
0:45-1:15
Ankka
1,5-2 kg
Infratherm
1
180-200
1:15-1:45
Hanhi
3,5-5 kg
Infratherm
1
160-180
2:30-3:30
Kalkkuna/kana
2,5-3,5 kg
Infratherm
1
160-180
1:45-2:30
Kalkkuna/kana
4-6 kg
Infratherm
1
140-160
2:30-4:00
1-1,5 kg
Ylä-/alalämpö
1
210-220
0:45-1:15
Lihalaji
Määrä
Kauriin-/hirvenkoivet
1,5-2 kg
Paloitellut linnut
Broilerin puolikas
Uunin
toiminto
Linnut
Kala (haudutettu)
Kokonainen kala
1) Esilämmitä uuni
44
Taulukko Paistomittari
Kypsennettävä ruoka
Lihan sisälämpötila
Naudanliha
Paahtopaisti tai file, sisältä punainen
sisältä punertava (medium)
kypsä
45-50 °C
60-65 °C
75-80 °C
Porsaanliha
Porsaanlapa, kinkku, niska
80-82 °C
Kyljys (selkä, kassler
75-80 °C
Lihamureke
75-80 °C
Vasikanliha
Vasikanpaisti
75-80 °C
Vasikanpotka
85-90 °C
Lammas
Lampaanviulu
80-85 °C
Lampaanselkä
80-85 °C
Lammaspaisti, lampaanviulu
75-80 °C
Riista
Jäniksenselkä
70-75 °C
Jäniksenkoivet, -reidet
70-75 °C
Jänis, kokonainen
70-75 °C
Kauriin, saksanhirven selkä
70-75 °C
Kauriin, saksanhirven reisi
70-75 °C
45
Matalalämpöpaistaminen
1
3
3
46
Uunin toiminto: Matalalämpöpaistaminen
Uunin toiminnolla Matalalämpöpaistaminen
paisteista tulee erittäin
mureita ja mehukkaita.
Toiminto Matalalämpöpaistaminen on suositeltava murean, vähärasavaisen lihan ja kalan kypsentämiseen.
Matalalämpöpaistaminen ei sovi esimerkiksi patapaistin tai rasvaisen
porsaanpaistin kypsentämiseen.
Uuni kuumenee valittuun tai esisäädettyyn lämpötilaan. Kun uuni on
kuumentunut säädettyyn lämpötilaan, kuuluu äänimerkki. Sen jälkeen
uuni kytkeytyy automaattisesti alhaisempaan jatkuvan kypsennyksen
lämpötilaan.
120°C on suositeltava paistettaessa pieniä lihapaloja, esimerkiksi pihvejä.
150°C on suositeltava paistettaessa suurempia lihapaloja, esimerkiksi
naudafilettä.
Huomio: Kiinnitä rasvasuodatin uuniin kypsennyksen ajaksi!
Kun käytät uunin toimintoa Matalalämpöpaistaminen , kypsennä
ruoka aina ilman kantta.
4. Kuumenna tai ruskista ruoka pannussa erittäin kuumaksi.
5. Laita ruoka paistovatiin tai suoraan uunipannun päälle asetetulle ritilälle.
6. Laita paistoastia uuniin. Valitse uunin toiminto
Matalalämpöpaistaminen , muuta tarvittaessa lämpötilaa ja
kypsennä valmiiksi (katso Taulukko).
Uunin toimintoa Matalalämpöpaistaminen
aikaa kellotoimintojen Aika
ja Loppu
ei voi käyttää yhtä
kanssa.
Taulukko Matalalämpöpaistaminen
Kypsennysaika, min.
Kypsennettävä
ruoka
Paino
g
Asetus
Kannatin
Paahtopaisti
800-1000
150°C
Paahtopaisti
1200-1600
Ulkofilé
Punainen
(raaka)
Puolikypsä
(medium)
1
90-110
130-140
150°C
1
120-130
160-170
600-1000
150°C
3
55-75
95-110
3,5 cm
150°C
3
-
70-80
600-1000
120°C
3
65-75
90-110
Härän filé viipaleina
2,5 cm
120°C
3
20-25
35-45
Entrecote
1,5 cm
120°C
3
15-25
30-35
T-luupihvi
2 cm
120°C
3
25-30
35-40
Porsaan filé
500-700
120°C
3
-
65-75
Porsaan filé
viipaleina
2,5 cm
120°C
-
35-45
Naudanlapa
(ydinluulla)
Härän filé
Liha ruskistetaan molemmin puolin paistinpannussa. Kokonaista lihapalaa n. 3-4min. ja viipaloitua lihaa 1-1,5min. Laita liha sen jälkeen matalaan uuninkestävään vuokaan. Valitse uunitoiminto. Kypsennysaika perustuu tilanteeseen, jossa uuni on kypsennyksen alkaessa kylmä.
Anna lihan kypsennyksen jälkeen vetäytyä hetken, ennenkuin viipaloit sen.
47
Tasogrillaus
1
3
Uunin toiminto: Grilli
tai Iso grilli
maksimilämpötila
Huomio: Grillauksen aikana uunin luukun on aina oltava kiinni.
Esikuumenna tyhjää uunia aina Grilli-toiminnossa 5 minuutin ajan!
• Grillausta varten ritilä on sijoitettava suositellulle kannatintasolle.
• Aseta kokoamispelti aina 1. kannatintasolle alhaalta lukien.
• Grillausajat ovat suuntaa-antavia.
• Grillaus soveltuu erityisen hyvin matalien liha- ja kalapalojen kypsentämiseen.
Grillaustaulukko
Grillausaika
Grillattava ruoka
1. puoli
2. puoli
Nakit, frikadellit
4
8-10 min.
6-8 min.
Porsaanfile
4
10-12 min.
6-10 min.
Makkarat
4
8-10 min.
6-8 min.
Naudanfilepihvit,
vasikanlihapihvit
4
6-7 min.
5-6 min.
Naudanfile, paahtopaisti
(noin 1 kg)
3
10-12 min.
10-12 min.
Paahtoleivät1)
3
4-6 min.
3-5 min.
Täytetyt paahtoleivät
3
6-8 min.
---
1) Älä esilämmitä
48
Kannatintaso
Sulatus
Uunin toiminto: Sulattaminen
(ilman lämpötilan säätöä)
• Ota ruoka pakkauksestaan ja aseta lautaselle ritilän päälle.
• Älä peitä lautasella tai vadilla, sillä peittäminen pidentää sulatusaikaa
huomattavasti.
• Sulatuksessa ritilä asetetaan 1. tasolle alhaalta lukien.
Sulatustaulukko
Sulatusaika
Min.
Jälkisulatusaika
Min.
Huomautuksia
Broileri, 1000 g
100-140
20-30
Aseta broileri isolle vadille ylösalaisin
käännetyn aluslautasen päälle
Käännä sulatuksen puolivälissä
Liha, 1000g
100-140
20-30
Käännä sulatuksen puolivälissä
Liha, 500g
90-120
20-30
Käännä sulatuksen puolivälissä
Forelli, 150g
25-35
10-15
---
Mansikat, 300g
30-40
10-20
---
Voi, 250g
30-40
10-15
---
Kerma, 2 x 200g
80-100
10-15
Kerman voi vatkata, vaikka siinä on
vielä hiukan jäisiä kohtia
60
60
Ruokalaji
Torttu, 1400g
---
49
Kuivaaminen
Uunin toiminto: Profi-kiertoilma
• Peitä pelti voipaperilla tai leivinpaperilla.
• Tulos on parempi, kun kytket virran pois uunista sen jälkeen kun puolet kuivatusajasta on kulunut, avaat uunin luukun ja annat jäähtyä
yön yli.
• Suorita kuivaus loppuun sen jälkeen.
Kuivattavat tuotteet
Lämpötila °C
Kannatintaso
1 tasolla
2 tasolla
Aika, tuntia
(suunnilleen)
Vihannekset
Pavut
60-70
3
1/4
6-8
Paprika (suikaleet)
60-70
3
1/4
5-6
Keittovihannekset
60-70
3
1/4
5-6
Sienet
50-60
3
1/4
6-8
Mausteet
40-50
3
1/4
2-3
Luumut
60-70
3
1/4
8-10
Aprikoosit
60-70
3
1/4
8-10
Omenaviipaleet
60-70
3
1/4
6-8
Päärynät
60-70
3
1/4
6-9
Hedelmät
50
Säilöntä
Uunin toiminto: Alalämpö
• Käytä säilönnässä vain normaaleja säilöntään tarkoitettuja ja samankokoisia lasipurkkeja.
• Kiertolukittavat, pikalukittavat ja metallipurkit eivät ole sopivia.
• Säilönnässä käytetään 1. kannatintasoa alhaalta lukien.
• Käytä säilönnässä uunipeltiä. Pellille mahtuu kuusi litran vetoista lasipurkkia.
• Lasipurkit täytetään samalle tasolle ja suljetaan.
• Aseta lasipurkit pellille siten, että ne eivät kosketa toisiaan.
• Kaada pellille noin 1/2 litraa vettä, jotta uuni pysyy riittävän kosteana.
• Kun neste alkaa poreilla ensimmäisissä lasipurkeissa (litran purkeissa
noin 35-60 minuutin kuluttua), kytke virta pois uunista tai alenna
lämpötila 100°C:een (katso Taulukko).
Säilöntätaulukko
Mainitut kypsennysajat ja lämpötilat ovat suuntaa-antavia.
Lämpötila
°C
Keitä, kunnes
poreilu alkaa
Min.
Jatka keittämistä 100°C:ssa
Min.
Mansikat, mustikat, vadelmat,
kypsät karviaiset
160-170
35-45
---
Raa'at karviaiset
160-170
35-45
10-15
160-170
35-45
10-15
160-170
50-60
5-10
Sienet
160-170
40-60
10-15
Kurkut
160-170
50-60
---
Pikkelsi
160-170
50-60
15
Kyssäkaali, herneet, parsa
160-170
50-60
15-20
Pavut
160-170
50-60
---
Säilöttävä ruokatarvike
Marjat
Kivelliset hedelmät
Päärynät, kvittenit, luumut
Vihannekset
Porkkanat1)
1)
1) Jätä uunin jälkilämpöön
51
Puhdistus ja hoito
1 Varoitus: Kytke uuni pois toiminnasta ja anna sen jäähtyä ennen puh-
distuksen aloittamista.
Varoitus: Uunin puhdistaminen höyry- tai painepesurilla on turvallisuussyistä kielletty!
Huomaa: Älä käytä hankaavia tai voimakkaita puhdistusaineita tai
hankaavia välineitä.
Uunin ulkopinnat
• Pyyhi uunin etupuoli pehmeällä liinalla ja lämpimällä vedellä, johon
olet lisännyt vähän pesuainetta.
• Käytä metallipintojen puhdistuksessa niille tarkoitettuja puhdistusaineita.
Uunin sisätila
1
3
Varoitus: kytke uuni pois toiminnasta ja anna jäähtyä ennen puhdistuksen aloittamista.
Puhdista uuni jokaisen käyttökerran jälkeen. Epäpuhtaudet on siten
helpompi poistaa eivätkä ne pala kiinni. Jos epäpuhtauksia ei poisteta,
Pyrolyysi-toiminto saattaa muuttaa pintojen väritystä.
1. Uunin luukkua avattaessa uunin valaistus kytkeytyy automaattisesti
toimintaan.
2. Pyyhi ja kuivaa uuni jokaisen käyttökerran jälkeen. Käytä astianpesuainetta.
3
1
Poista vaikeat pinttymät Pyrolyysi-toiminnon avulla.
Huomio! Jos käytät uuninpuhdistussprayta, noudata ehdottomasti valmistajan ohjeita.
Varusteet
Puhdista uunin sisään laitettavat varusteet (ritilä, leivinpelti, kannattimet jne.) jokaisen käytön jälkeen ja kuivaa hyvin. Puhdistus on helpompaa, kun liotat osia vähän aikaa.
Rasvasuodatin
1. Puhdista rasvasuodatin astianpesuaineliuoksessa tai astianpesukoneessa.
2. Kun suodattimessa on kiinni palanutta likaa, keitä sitä vedessä, johon olet
laittanut 2 – 3 ruokalusikallista astianpesukoneen puhdistusainetta.
52
Pyrolyysipuhdistus
1
1
3
3
3
Varoitus: Uuni kuumenee pyrolyysipuhdistuksen aikana hyvin kuumaksi. Pidä pikkulapset ehdottomasti kaukana uunista.
Huomio! Ennen pyrolyysin suorittamista on kaikki irrotettavat osat
poistettava uunista kannattimet mukaanlukien.
Jos uunissa on lisävarusteena saatavilla olevat teleskooppikannattimet, ne on poistettava ennen pyrolyysipuhdistusta.
Jos kannatinritilä teleskooppikannattimet ovat yhä paikoillaan, kellonajan näyttöön ilmestyy „C1“. Turvakatkaisin estää silloin pyrolyysin
käynnistymisen, jotta kannatinritilä tai teleskooppikannattimet eivät
vahingoitu.
Pyrolyysi
1. Poista vaikeat ja karkeat likatahrat etukäteen käsin.
2. Valitse uunin toiminto Pyrolyysi .
– Lämpötilanäyttöön ilmestyy P1.
– Aikanäytössä näkyy “3:15”.
– Kestoaika vilkkuu noin 5 sekunnin ajan.
Pyrolyysipuhdistus käynnistyy sen jälkeen.
Uunin valaistus ei pala.
Kun uuni on kuumentunut asetettuun lämpötilaan, luukku lukittuu.
Merkki
on aktiivinen ja kuumentumisen näytön palkeissa palaa valo
siihen saakka, kunnes luukun lukitus vapautuu.
Pyrolyysipuhdistuksen keston muuttaminen
1. Toimi kohdan “Pyrolyysipuhdistus” ohjeiden mukaisesti.
2. Valitse haluamasi pyrolyysipuhdistuksen kesto Aika
-symbolin vilkkuessa painikkeella
tai :
“2:15” tai “3:15”.
Aika
vilkkuu noin 5 sekunnin ajan.
Pyrolyysipuhdistus käynnistyy sen jälkeen.
Jos Aika
ei vilku enää, paina uudelleen Valinta -painiketta ja tee
asetus.
3. Kun pyrolyysipuhdistus on päättynyt, paina mitä tahansa painiketta.
Pyrolyysipuhdistuksen poiskytkeytymisajan muuttaminen
Pyrolyysipuhdistuksen poiskytkeytymisaikaa voi siirtää kellotoiminnolla
Loppu
(2 minuutin kuluessa pyrolyysipuhdistuksen asettamisesta).
Erilaisten pyrolyysipuhdistustehojen valinta:
– 2:15 = kevyt pyrolyysipuhdistus: vähän likainen uuni.
– 3:15 = tehokas pyrolyysipuhdistus: erittäin likainen uuni.
53
Kannattimet
Kannattimet voidaan irrottaa uunin oikealta ja vasemmalta reunalta,
jolloin sivuseinämien puhdistaminen on helpompaa.
Kannattimien irrottaminen
Vedä kannatin ensin irti uunin seinämän etuosasta (1) ja irrota sitten
takaa (2).
3
Kannattimien kiinnittäminen
Tärkeää! Ohjaintappien pyöreiden
päiden on osoitettava eteenpäin!
Ripusta kannatin ensin paikoilleen
taakse (1) ja pistä sitten paikoilleen
edestä ja paina kiinni (2).
54
Uunin valaistus
1
3
Varoitus: Sähköiskun vaara! Ennen uunin lampun vaihtoa:
– Kytke virta pois uunista!
– Kierrä sulakerasiassa olevat sulakkeet irti tai kytke pois toiminnasta.
Laita uunin pohjalle pyyhe, jotta uunin lamppu tai suojalasi eivät vaurioitu, jos satut pudottamaan ne.
Uunin lampun vaihtaminen/suojalasin puhdistaminen
1. Kierrä suojalasia vasemmalle, ota se
pois ja puhdista.
2. Tarvittaessa:vaihda
uunin lamppu, 40 W, 230 V, kestää 300 °C:een kuumuuden.
3. Aseta suojalasi takaisin paikoilleen.
Uunin sivuseinämässä olevan lampun vaihtaminen/suojalasin puhdistaminen
1. Irrota vasemmat kannattimet.
2. Irrota suojalasi kapealla, tylpällä esineellä (esim. teelusikalla) ja puhdista se.
3. Tarvittaessa:
vaihda uunin halogeenilamppu,
20 W, 12 V, kestää 300 °C lämmön.
3
Tartu halogeenilampusta kiinni kankaalla, jottei siihen tartu rasvaa,
joka voi palaa kiinni.
4. Aseta suojalasi takaisin paikoilleen.
5. Kiinnitä kannattimet paikoilleen.
55
Uunin luukku
Uunin luukku voidaan irrottaa kokonaan, jotta uunin sisätilan puhdistaminen olisi helpompaa.
Uunin luukun irrottaminen
1. Avaa uunin luukku kokonaan.
2. Avaa kummankin saranan
kiristysvipu (A) kokonaan.
3. Sulje uunin luukku ensimmäiseen
lukituskohtaan saakka (noin 45°).
3
56
4. Tartu uunin luukkuun käsin kummastakin sivusta ja vedä viistosti
ylöspäin poispäin uunista (Varoitus: luukku on raskas).
Aseta uunin luukku ulkopuoli alaspäin pehmeälle, tasaiselle alustalle,
esimerkiksi liinan päälle.
Uunin luukun asettaminen paikalleen
1. Tartu uunin luukkuun käsin kummastakin sivusta kahvapuoli itseesi
päin ja pidä luukkua hieman vinossa, alle 45 asteen kulmassa.
Aseta uunin luukun alaosassa olevat
lovet uunin saranojen kohdalle.
Anna luukun liukua niin pitkälle
kuin se menee.
2. Avaa uunin luukku kokonaan.
3. Aseta kiristysvipu (A) takaisin kumpaankin saranaan alkuperäiseen
asentoon.
4. Sulje uunin luukku.
57
Uunin luukun lasi
1
Uunin luukussa on neljä toisiinsa kiinnitettyä lasilevyä. Sisälasilevyt voidaan irrottaa puhdistamista varten.
Varoitus! Etulasi saattaa särkyä, jos siihen kohdistuu iskumaista tms.
kuormitusta.
Luukun lasien purkaminen
1. Avaa uunin luukku kokonaan.
2. Avaa kummankin saranan
kiristysvipu (A) kokonaan.
3. Sulje uunin luukku ensimmäiseen
lukituskohtaan saakka (noin 45°).
4. Tartu luukun suojukseen (B) luukun
yläreunan kummastakin sivusta ja
irrota kiinnittimestä painamalla
suojusta sisäänpäin Irrota luukun
suojus sen jälkeen vetämällä ylöspäin.
5. Irrota sitten lasit vuorotellen: tartu
luukun laseiin yläreunasta ja irrota
lasi urasta vetämällä lasia ylöspäin.
58
Luukun lasien puhdistaminen
Puhdista luukun lasit huolelliesesti vedellä, johon on lisätty pesuainetta. Kuivaa lasi sen jälkeen huolellisesti.
3
Luukun lasien asettaminen paikalleen
1. Aseta luukun lasit paikalleen vuorotellen: vie luukun lasi vinosti ylhäältä päin luukun alareunassa olevaan
profiiliin ja työnnä lasi sisään.
Aseta ensin pienet lasilevyt, sitten
isoin lasilevyt.
2. Tartu luukun suojukseen (B) sivulta.
Aseta se luukunreunan sisäpuolelle
ja kiinnitä luukun suojus (B) luukun
yläreunaan.
3
Luukunsuojuksenavoimessa
sivussa (B) on ohjausura (C). Se täytyy työntää ulkolasilevyn ja ohjauskulman (D) väliin.
Kiinnittimen (E) täytyy olla paikallaan.
59
3. Avaa uunin luukku kokonaan.
4. Aseta kiristysvipu (A) takaisin kumpaankin saranaan alkuperäiseen
asentoon.
5. Sulje uunin luukku.
60
Mitä tehdä, jos …
Häiriö
Uuni ei kuumene.
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Uunia ei ole kytketty
toimintaan.
Kytke uuni toimintaan.
Kellonaikaa ei ole asetettu.
Aseta kellonaika.
Tarvittavia asetuksia ei ole
tehty.
Tarkista asetukset.
Uunin virran turvakatkaisu
on toiminut.
Katso kohta Virran turvakatkaisu.
Sulaketaulun sulake on pala- Tarkista sulake. Jos sulake
nut (sulakekotelo).
palaa useita kertoja, ota
yhteys ammattitaitoiseen
sähköasentajaan.
Uunin valo ei toimi.
Uunin lamppu on palanut.
Vaihda uunin lamppu.
Pyrolyysipuhdistus ei toimi (aikanäytössä näkyy
C1).
Uunin kannattimia/
teleskooppikiskoja ei ole
poistettu uunista.
Poista kannattimet/
teleskooppikiskot.
Uuni ei kuumene. Merkkivalo Kello
palaa.
Uunin esittelytoiminto on
valittu käyttöön.
Paina painiketta Valinta
kahden sekunnin ajan
ja sen jälkeen kahden sekunnin kuluessa painikkeita Valinta
ja .
Aikanäytössä näkyy F11.
Paistomittari on oikosulussa,
tai paistomittarin pistoke ei
ole kunnolla kiinni pistorasiassa.
Työnnä paistomittarin pistoke kunnolla uunin sivuseinässä olevaan
pistorasiaan.
61
Häiriö
1
3
3
62
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Aikanäytössä näkyy F2.
Luukku ei ole kunnolla kiinni Sulje luukku kunnolla.
tai lukitus on epäkunnossa. Kytke virta pois laitteesta
irrottamalla sulake sulaketaulusta tai katkaise ja
kytke virta uudelleen
sulaketaulussa olevalla
turvakytkimellä.
Jos virheilmoitus tulee
uudelleen näkyviin, ota
yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Aikanäytössä näkyy muu
kuin joku yllämainituista
virhekoodeista.
Elektroniikkavika
Kytke virta pois laitteesta
irrottamalla sulake sulaketaulusta tai katkaise ja
kytke virta uudelleen
sulaketaulussa olevalla
turvakytkimellä.
Jos virheilmoitus tulee
uudelleen näkyviin, ota
yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Jos vikaa ei voi korjata yllä annettujen ohjeiden avulla, ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Varoitus! Laitteen korjaustyöt on jätettävä ainoastaan valtuutettujen
huoltohenkilöiden tehtäväksi. Epäasianmukaiset korjaustyöt saattavat
aiheuttaa vakavia vaaratilanteita.
Takuu ei kata korjauskuluja, mikäli vika on aiheutunut virheellisestä
käytöstä.
Laitteet, joissa on metallinen etuosa:
Koska laitteen etuosa on viileä, uunin luukun sisempään lasiruutuun
saattaa muodostua joksikin aikaa höyryä, kun luukku avataan paistamisen aikana tai sen jälkeen.
Huolto ja varaosat
Jos laitteessa ilmenee tekninen häiriö, tarkista ensin, onko ongelma
korjattavissa käyttöohjeen avulla (katso kappale "Mitä tehdä, jos...").
Jos ongelma ei ole korjattavissa käyttöohjeessa annettujen ohjeiden
avulla, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Muista mainita seuraavat tiedot:
– Laitteen malli
– Tuotenumero (PNC)
– Sarjanumero (S-No.)
(katso numerot tyyppikilvestä)
– Virhetyyppi
– Koneen mahdollisesti antama virheilmoitus
Kirjoita koneen tyyppikilvessä mainitut tunnusnumerot tähän:
Laitteen malli
.....................................
PNC (tuotenumero):
.....................................
S-No (sarjanumero):
.....................................
63
www.electrolux.com
www.aeg-electrolux.fi
822 929 244-A-120107-01
Oikeus muutoksiin pidätetään

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement