Aeg-Electrolux B8871-4-M NORDIC R07 Brugermanual

Add to My manuals
64 Pages

advertisement

Aeg-Electrolux B8871-4-M NORDIC R07 Brugermanual | Manualzz
COMPETENCE B8871-4
Elovn til indbygning
Brugsanvisning
Kære kunde,
Læs denne brugsvejledning grundigt igennem og gem den, så De kan
slå efter i den.
Giv brugsvejledningen videre, hvis De sælger komfuret eller forærer det
væk.
1
3
2
2
Følgende symboler bruges i teksten:
Anvisninger vedr. sikkerhed
Advarsel! Anvisninger, der drejer sig om Deres egen sikkerhed.
Bemærk! Anvisninger, der drejer sig om at undgå skader på apparatet.
Anvisninger og praktiske tips
Miljøinformationer
Indhold
Brugsanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Sikkerhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Bortskaffelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Beskrivelse af apparatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Samlet overblik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betjeningspanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovnens indretning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilbehør til ovnen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
9
9
Inden første brug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Indstille uret og ændre klokkeslæt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Første rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Betjening af ovnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Den elektroniske ovnstyring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lynopvarmning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovnfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sætte rist, bageplade og bradepande i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Isætte/fjerne fedtfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kødtermometer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tidsfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andre funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slukning af display. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Børnesikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Låsning af taster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sikkerhedsfrakobling af ovn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mekanisk lågeblokering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
16
17
19
20
21
23
29
29
30
30
31
32
Anvendelser, tabeller og tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bagning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bagetabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabel Ovnretter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabel, dybfrosne færdigretter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stegning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stegetabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabel for Kødtermometer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lavtemperaturstegning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabel Lavtemperaturstegning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maxigrill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grilltabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
33
35
40
40
41
42
44
45
46
47
47
3
Optøning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Optøningstabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tørring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Henkogning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
48
49
50
Rengøring og vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovnen set udefra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovnrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fedtfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pyrolytisk rensning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ribber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovnbelysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovnlåge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glas i ovnlåge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
51
51
51
51
52
53
54
55
57
Hvad skal man gøre, hvis … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Service
4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Brugsanvisning
1 Sikkerhed
5
Dette apparat overholder følgende EU-direktiver:
– 73/23/EØF af 19.02.1973 Lavspændingsdirektivet
– 89/336/EØF af 03.05.1989 Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet, som ændret ved direktiv 92/31/EØF
– 73/23/EØF af 19.02.1973 Direktiv om CE-mærkning
Elektrisk sikkerhed
• Ovnen må kun tilsluttes af en autoriseret montør.
• Ved forstyrrelser eller skader på ovnen: Skru sikringerne ud eller sluk
for gruppen på el-tavlen.
• Reparationer på ovnen må kun foretages af autoriserede montører. Ikke-fagmæssigt udførte reparationer kan medføre betydelige risici. Kontakt kundeservice eller forhandler i tilfælde af reparation.
Børns sikkerhed
• Lad aldrig små børn uden opsyn når apparatet er i brug.
Sikkerhed under brugen
• Dette apparat må kun benyttes til kogning, stegning og bagning af
retter i husholdningen.
• Vær forsigtig ved tilslutning af elektriske apparater til stikkontakter i
nærheden af apparatet. Sørg for, at netkabler ikke kan røre ved eller
komme i klemme under den varme ovnlåge.
• Advarsel: Fare for forbrændinger! Ved brug bliver ovnens inderrum
meget varmt.
• Hvis du bruger alkoholiske ingredienser i ovnen, kan der eventuelt
opstå en let antændelig alkohol-luftblanding Åbn i sådanne tilfælde
lågen forsigtigt. Håndtér ikke med gløder, gnister eller ild.
3
Oplysning om akrylamid
Ifølge de nyeste videnskabelige undersøgelser kan kraftig bruning/ristning af – specielt stivelsesholdige – madvarer medføre en sundhedsrisiko på grund af stoffet akrylamid. Derfor anbefaler vi at tilberede
maden ved lavest mulig temperatur og undgå kraftig bruning.
5
Sådan undgås skader på ovnen
• Dæk ikke ovnbunden med alufolie, og stil ikke plader, gryder og lignende på bunden; ellers ophobes der varme, der beskadiger emaljen.
• Dryp af frugtsaft fra bagepladen efterlader pletter, der ikke kan fjernes. Brug en bradepande til meget fugtige kager.
• Belast ikke ovndøren, mens den er åben.
• Hæld aldrig vand direkte ind i en varm ovn. Det kan give emaljeskader
og misfarvning.
• Hvis glasset udsættes for overlast, især i kanterne af frontruden, kan
det gå itu.
• Opbevar aldrig brændbare ting i ovnen. De kan bryde i brand, når der
tændes for ovnen.
• Opbevar aldrig fugtige madvarer i ovnen. De kan give skader på emaljen.
3
6
Oplysning om emalje
Selv om ovnens emalje ændrer farve ved brug, forringer det ikke ovnens anvendelighed til de formål, den er beregnet til. Det er således
ikke en mangel, der giver ret til reklamation/ombytning.
Bortskaffelse
2
2
Emballage
Emballagematerialerne er nedbrydelige og kan genanvendes. Kunststofdele er mærket, f.eks. >PE<, >PS< osv. Bortskaf emballagemateriale
på den kommunale genbrugsstation, og brug mærkningen til at finde
den rigtige affaldscontainer.
Udtjent apparat
W
1
Symbolet
på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt
ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives
til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr.
Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde,
hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af
miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert
bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er købt, for yderligere
oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
Advarsel: Gør det udtjente produkt ubrugeligt indet bortskaffelsen, så
den ikke kan udgøre fare for nogen.
Kobl produktet fra lysnettet og klip netkablet af.
7
Beskrivelse af apparatet
Samlet overblik
Betjeningspanel
Dørgreb
Ovnlåge af
hærdet glas
Betjeningspanel
Ovnvisninger
Funktionstaster
Bageovn
8
Ovnens indretning
Overvarme og grillelement
Ovnbelysning
Ribber
Stegetermometer-bøsning
Fedtfilter
Ovnbelysning
Varmelegme og
blæser i bagvæg
Undervarme
Ovnribber, udtagelige
Tilbehør til ovnen
Rist
Til service, kageforme, stegning og
grillmad.
Bageplade
Til kager og småkager.
Bradepande
Til stegning/bagning og til opsamling af fedt.
Kødtermometer
Til nøje bestemmelse af kødstykkers
stegetilstand.
9
Inden første brug
Indstille uret og ændre klokkeslæt
3
Ovnen virker kun, når uret er indstillet.
Efter tilslutning til lysnet eller efter
et strømudfald blinker Aktueltid
automatisk.
1. Det indstillede klokkeslæt ændres
ved først at trykke på tasten Tænd/
sluk . Tryk så en eller flere gange
på tasten Valg , til Aktueltid
blinker.
2. Indstil det aktuelle klokkeslæt med
tasterne
eller .
Efter ca. 5 sekunder holder displayet
op med at blinke, og uret viser den
nye indstilling.
3
10
Apparatet er klar til brug.
Man kan kun stille uret, når børnesikring er slået fra, når ingen af urfunktionerne Tilberedningstid
eller Sluttid
er indstillet, og når
der ikke er indstillet en ovnfunktion.
Første rengøring
1
3
Inden ovnen bruges for første gang bør den rengøres.
Bemærk: Brug aldrig skarpe eller slibende rengøringsmidler! De kan
ridse overfladen.
Til metalfronte bruges gængse pudsemidler.
1. Åbn ovnlågen.
Ovnbelysningen tændes.
2. Tag alle tilbehørsdele ud og rengør dem i varmt sulfovand.
3. Vask også ovnen indvendig med varmt sulfovand og tør efter.
4. Tør fronten af med en fugtig klud.
11
Betjening af ovnen
Den elektroniske ovnstyring
Temperatur/Aktuel tid
Ovnfunktioner
Urfunktioner/Driftstid
Indikator for
opvarmning
Lynopvarmning
Tænd/sluk
Vælge ovnfunktion
3
Indstillingstaster
Urfunktioner
Kødtermometer
Generelle bemærkninger
• Tænd altid først for apparatet med tasten Tænd/sluk .
• Når den valgte funktion lyser, begynder ovnen at varme op eller den
indstillede tid at tælle ned.
• Indikatoren for driftstid viser, hvor længe der har været tændt for ovnen. Denne indikator vises kun, når der ikke er indstillet en af urfunktionerne Minutur , Tilberedningstid
eller Sluttid .
• Ovnlampen er slået til, så snart der er valgt en ovnfunktion.
• Når den valgte temperatur er nået, lyder et signal.
• Sluk for apparatet med tasten Tænd/sluk .
12
Vælge ovnfunktion
3
1. Tænd apparatet med tasten Tænd/sluk
2. Tryk én eller flere gange på tasten
eller , til den ønskede ovnfunktion
kommer frem.
• Der fremkommer et forslag til temperaturvalg i temperaturdisplayet.
• Hvis den foreslåede temperatur ikke
ændres i løbet af ca. 5 sekunder, begynder ovnen at varme op.
.
Ovnfunktionen kan ændres, mens ovnen er i brug.
Ændring af ovnfunktion
Skru op eller ned for varmen med tasten
eller .
Ovnen kan indstilles i trin på 5 °C.
13
Slukke for ovnfunktionen
Ovnen slukkes ved at trykke en eller
flere gange på tasten
eller , til
der ikke længere vises en ovnfunktion.
Slukke for ovnen
Sluk for ovnen med tasten Tænd/
sluk .
3
14
Ventilator
Ventilatoren bliver automatisk slået til for at holde ovnen kølig på de
udvendige sider. Efter at der er slukket for ovnen, kører ventilatoren videre, til ovnen er kølet af. Så slukker den automatisk.
3
Indikator for opvarmning
Indikatoren Opvarmning
Når der er tændt for en ovnfunktion, kommer nogle bjælker
frem i displayet, en efter en, og viser, hvor langt forvarmningen er
nået.
Indikator for lynopvarmning
Når funktionen Lynopvarmning er
slået til, blinker nogle bjælker en efter en og viser, at lynopvarmning er
i gang.
Indikator for restvarme
Når der er blevet slukket for ovnen,
viser de lysende bjælker, hvor megen restvarme der er tilbage i ovnen.
15
Lynopvarmning
1
3
16
Når der er valgt en ovnfunktion, kan man ret hurtigt forvarme den
tomme ovn med tillægsfunktionen Lynopvarmning.
Bemærk: Sæt først maden i ovnen, når Lynopvarmning er afsluttet
og den valgte funktion er i gang.
1. Indstil den ønskede ovnfunktion (f.eks. Over-/undervarme ). Vælg
evt. en anden temperatur end den foreslåede.
2. Tryk på tasten Lynopvarmning .
En efter en tændes de bjælker, der viser, at Lynopvarmning er i gang.
Når den indstillede temperatur er nået, lyser bjælkerne for opvarmning
i displayet. Der høres et signal.
Derefter varmer ovnen efter den valgte ovnfunktion og temperatur. Nu
kan maden sættes i ovnen.
Funktionen Lynopvarmning kan kombineres med ovnfunktionerne Profi-Varmluft , Pizza-tærte , Over-/undervarme
og
Infrathermgrill .
Ovnfunktioner
Til ovnen har du følgende funktioner til rådighed:
Ovnfunktion
Anvendelse
Varmelegeme/
blæser
Profi-Varmluft
Til bagning i op til tre lag ad
gangen.
Ovntemperaturen indstilles
20-40 °C lavere end ved over-/undervarme.
Overvarme,
undervarme, varmelegeme i bagvæg,
blæser
Pizza-tærte
Til bagning i ét lag af retter, der
Undervarme, varmeskal være ekstra brune og sprøde legeme i bagvæg,
i bunden.
blæser
Ovntemperaturen indstilles 2040 °C lavere end ved over-/undervarme.
Lavtemperaturstegning
Til tilberedning af ekstra møre og
saftige stege.
Overvarme,
undervarme, varmelegeme i bagvæg,
blæser
Over-/
undervarme
Til bagning og stegning i ét lag.
Overvarme,
undervarme
Infrathermgrill
Til stegning af større kødstykker Grill, overvarme,
eller fjerkræ i ét lag.
blæser
Funktionen egner sig også til gratinering og luning.
Dobbelt Grill
Til grillning af flade madvarer i
større mængder og til ristning.
Grill
Til grillning af flade madvarer, der Grill
placeres midt på risten, og til
ristning.
Holde varm
Til at holde retter varme.
Optøning
Til blødgøring og optøning af for Blæser
eksempel kager, smør, brød, frugt
eller andre dybfrosne madvarer
Grill, overvarme
Overvarme,
undervarme
17
Ovnfunktion
18
Anvendelse
Varmelegeme/
blæser
Undervarme
Til færdigbagning af kager med
sprød bund.
Undervarme
Pyrolyse
Til pyrolytisk selvrensning af baOvervarme,
geovn. Samtidig bliver fastsidden- undervarme, grill,
de snavs i ovnen brændt og kan
blæser
tørres af, når ovnen er kølet af.
Ovnen bliver opvarmet til ca.
500 °C.
Sætte rist, bageplade og bradepande i
3
Sikring ved udtagning af rist, plade og bradepande/tippesikring
Alle udtagelige dele er sikret ved, at de på undersiden af højre og venstre kant har en lille udbuling.
Sæt altid udtagelige dele i ovnen, så denne udbuling vender mod ovnrummets bagende. Udbulingen er også vigtig for tippesikringen af udtagelige dele.
Sætte bagepladen eller bradepanden i:
Skub bagepladen eller bradepanden
ind mellem styretappene for den
valgte rille.
3
Sætte risten i:
Sæt risten i, så de to styretappe
vender nedad.
Skub risten ind mellem styretappene
for den valgte rille.
Den hævede ramme rundt om risten
gør, at fade og lignende er ekstra
godt sikret mod at kure ud.
Sætte rist og bradepande i på en
gang:
Læg risten på bradepanden.
Skub bradepanden ind mellem styretappene for den valgte rille.
19
Isætte/fjerne fedtfilter
Sæt kun fedtfilteret i ved stegning for at beskytte varmelegemet i
bagvæggen mod fedtstænk.
Isætte fedtfilter
Hold på fedtfilterets håndtag og
lad de to holdere glide oppefra
og ned over blæseråbningen i
ovnens bagvæg.
Tage fedtfilteret ud
Tag fat i fedtfilterets håndtag,
løft det og tag det ud.
20
Kødtermometer
1
Slukker for ovnen, når madens centrumtemperatur lige præcis har nået
den valgte indstilling.
Der skal tages hensyn til to temperaturer:
– Ovntemperaturen: Se Stegetabel
– Centrumtemperaturen: Se tabellen Kødtermometer
Bemærk: Brug kun det medfølgende stegetermometer! Hvis det udskiftes, må der kun bruges et originalt stegetermometer!
1. Tænd for ovnen med tasten Tænd/sluk .
2. Sæt så vidt muligt spidsen af stegetermometret helt ind i det, der skal
steges, så spidsen befinder sig i
midten.
3. Sæt stegetermometrets stik helt ind
i kontakten i ovnens sidevæg.
4. Indstil med tasterne
eller
ønskede centrumtemperatur.
3
den
Displayet skifter til den aktuelle
centrumtemperatur.
Hvis den aktuelle centrumtemperatur allerede vises, før den ønskede
centrumtemperatur er indstillet:
Tryk en eller flere gange på tasten
Valg , til funktionen
Kødtermometer
blinker; indstil
så temperaturen.
Displayet viser centrumtemperaturen fra 30°C.
21
5. Indstil ovnfunktion og -temperatur.
Så snart den indstillede centrumtemperatur er nået, lyder der et signal, og ovnen slukker automatisk.
6. Tryk på en vilkårlig tast for at slå signalet fra.
1
Advarsel: Stegetermometret er meget varmt! Der er risiko for forbrænding, når stikket og spidsen
trækkes ud!
7. Træk stegetermometrets stik ud af
kontakten og tag maden ud af ovnen.
8. Sluk for ovnen.
Aflæsning eller ændring af centrumtemperatur
– Tryk en eller flere gange på tasten Valg , til funktionen
Kødtermometer
blinker, og displayet viser den indstillede centrumtemperatur.
– Temperaturen kan eventuelt ændres med tasten
eller .
Aflæsning eller ændring af ovntemperatur
– Temperaturen kan eventuelt ændres med tasten
22
eller
.
Tidsfunktioner
Tidsfunktioner
Tidsvisning
Klokkeslæt
Tilberedningstid/Sluttid/Driftstid
Indstillingstaster
Urfunktioner
Kødtermometer
Minutur
Til indstilling af en kortere tid. Når tiden er gået, lyder der et signal.
Denne funktion har ikke nogen indvirkning på driften af ovnen.
Tilberedningstid
Til indstilling af hvor længe ovnen skal være i funktion.
Sluttid
Til indstilling af hvornår ovnen skal slukkes igen.
Aktueltid
Til at indstille, ændre eller aflæse klokkeslættet.
(Se også kapitlet “Inden første brug”)
23
3
3
2
24
Tips om urfunktioner
• Når der er valgt en urfunktion, blinker den pågældende funktion i
ca. 5 sekunder. I det tidsrum kan de ønskede tider indstilles eller ændres med tasterne
eller .
• Når der der er indstillet en tid, blinker funktionen igen i
ca. 5 sekunder. Derefter lyser funktionen. Der tælles ned fra den indstillede tid.
Aflæsning af indstillet eller resterende tid
Tryk en eller flere gange på tasten Valg , til den pågældende urfunktion blinker, og displayet viser den indstillede eller resterende tid.
Udnytte restvarmen med urfunktionerne Tilberedningstid
og
Sluttid
Når urfunktionerne Tilberedningstid
og Sluttid
bruges, slukker
ovnen selv for varmelegemerne, når 90% af den indstillede eller beregnede tid er gået. Restvarmen i ovnen bruges til at fortsætte tilberedningen, til den indstillede tid er gået (3 til 20 min.).
Minutur
1. Tryk en eller flere gange på tasten
Valg , til Minutur
blinker.
2. Indstil minuturet med tasten
eller .
Ef ter ca. 5 sekunder viser displayet
den resterende tid.
Minutur
lyser.
Når 90% af den indstillede tid er
gået, høres et signal.
Når tiden er gået, lyder der i
1 minut et signal.
“00.00“ og Minutur
blinker.
Slå blink og signal fra:
Tryk på en vilkårlig taste.
25
Tilberedningstid
1. Vælg ovnfunktion og -temperatur.
2. Tryk en eller flere gange på tasten
Valg , til Tilberedningstid
blinker.
3. Indstil med tasten
eller
ønskede tilberedningstid
(maks. 09.59 timer).
Tilberedningstid
den
lyser.
Når tiden er gået, blinker ”0.00“ og
Tilberedningstid .
I 2 minutter høres et signal.
Ovnen slukker automatisk.
Slå blink og signal fra:
Tryk på en vilkårlig taste.
26
Sluttid
1. Vælg ovnfunktion og -temperatur.
2. Tryk en eller flere gange på tasten
Valg , til Sluttid
blinker.
3. Indstil med tasten
eller
det
tidspunkt, hvor ovnen skal slukke.
Sluttid
lyser, og displayet viser
den beregnede varighed.
Når tiden er gået, blinker ”0.00“ og
Sluttid .
I 2 minutter høres et signal.
Ovnen slukker automatisk.
Slå blink og signal fra:
Tryk på en vilkårlig taste.
27
3
Tilberedningstid
og Sluttid
Tilberedningstid
og Sluttid
kan kombineres, når ovnen automatisk skal tænde og slukke på et senere tidspunkt.
1. Vælg ovnfunktion og -temperatur.
2. Indstil med funktionen
Tilberedningstid
den tid, som
retten skal have i ovnen,
f.eks.: 1 time.
3. Indstil med funktionen Sluttid
det tidspunkt, hvor retten skal være
færdig, f.eks.: klokken 14:05.
Tilberedningstid
og Sluttid
lyser.
Der tændes automatisk for ovnen
på det beregnede tidspunkt,
f.eks.: klokken 13:05.
Når den indstillede Tilberedningstid
er gået, lyder der i 2 minutter et
signal, og ovnen slukker automatisk,
f.eks.: klokken 14:05.
28
kombineret
Andre funktioner
Slukning af display
2
3
Man kan spare strøm ved at slukke for uret.
Slukning af ur
1. Sluk for apparatet med tasten Tænd/sluk
2. Tryk samtidig på tasterne Valg
og , til displayet bliver mørkt. .
.
Så snart apparatet igen tages i brug,
bliver displayet automatisk slået til
igen.
Næste gang der slukkes for ovnen,
slukkes der igen for uret.
Hvis De igen vil have klokkeslættet
vist hele tiden, skal uret slås til igen.
Tilkobling af ur
1. Sluk for apparatet med tasten Tænd/sluk .
2. Tryk samtidig på tasterne Valg
og , til displayet kommer frem
igen.
29
Børnesikring
Så snart børnesikringen er slået til, kan man ikke længere tænde for ovnen.
Tilkobling af børnesikring
1. Tænd for ovnen med tasten Tænd/
sluk .
Der må ikke være valgt en ovnfunktion.
2. Hold samtidig tasterne Valg
og
nede, til displayet viser meddelelsen ”SAFE“
Nu er børnesikringen slået til.
Frakobling af børnesikring
1. Tænd for ovnen med tasten Tænd/sluk .
2. Hold samtidig tasterne Valg
og
nede, til meddelelsen ”SAFE“
slukkes.
Nu er børnesikringen slået fra, og ovnen er atter klar til brug.
Låsning af taster
Hindrer, at man uforvarende ændrer alle de indstillede ovnfunktioner.
Tilkobling af lås
1. Tænd for ovnen med tasten Tænd/
sluk .
2. Vælg ovnfunktion.
3. Hold tasterne Valg
og
nede
samtidig, til displayet viser ”LOC”.
Nu er låsen slået til.
Frakobling af lås
Hold samtidig tasterne Valg
og
nede, til meddelelsen ”LOC“ slukkes.
Låsen slås automatisk fra, når der slukkes for ovnfunktionen.
30
Sikkerhedsfrakobling af ovn
3
Når ovnen efter en vis tid ikke slukkes eller skifter temperatur, afbrydes
den automatisk.
I temperaturdisplayet blinker den sidst indstillede temperatur.
Ovnen slår automatisk fra ved en ovntemperatur på:
30 - 120°C
120 - 200°C
200 - 250°C
250 - max°C
3
efter
efter
efter
efter
12,5 time
8,5 time
5,5 time
3,0 time
Ibrugtagning efter sikkerhedsfrakobling
Sluk helt for ovnen.
Derefter kan den atter startes.
Sikkerhedsfrakoblingen ophæves, når urfunktionen Tilberedningstid
eller Sluttid
er blevet indstillet.
31
Mekanisk lågeblokering
Ved udlevering af ovnen er lågeblokeringen deaktiveret.
Aktivering af lågeblokeringen
Træk skyderen fremad, indtil den
falder i hak.
Åbning af ovnlågen:
1. Luk lågen.
2. Tryk på skyderen, og hold den trykket ind.
3. Åbn lågen.
Lukning af ovnlågen
Luk lågen uden at trykke på skyderen.
3
32
Deaktivering af lågeblokering
Tryk skyderen ind til panelet.
Den mekaniske lågeblokering ophæves ikke, når ovnen slukkes.
Anvendelser, tabeller og tips
Bagning
Ovnfunktion: Profi-Varmluft
eller Over-/undervarme
Bageforme
• Til Over-/undervarme
er forme af mørkt metal og teflonbelagte
forme velegnede.
• Til Profi-Varmluft
er også lyse metalforme velegnede.
Riller
• Med Over-/undervarme
kan der bages på én rille.
• Med Profi-Varmluft
kan der bages på op til 3 plader ad gangen:
1 bageplade:
f.eks. 3. rille
1 bageform:
f.eks. 1. rille
2 bageplader:
f.eks. 1. og 3. rille
3 bageplader:
1., 3. og 5. rille
33
3
2
34
Generelle råd
• Sæt pladen i ovnen, så den skrå kant vender fremad!
• Med Over-/undervarme
eller Profi-Varmluft
kan man sætte to
forme ved siden af hinanden på risten og bage dem samtidig. Bagetiden bliver kun en anelse længere.
Ved brug af dybfrosne madvarer kan de indsatte plader slå sig under
opvarmningen. Dette skyldes den store temperaturforskel mellem frostvarerne og ovntemperaturen. Når pladerne er kølet af, får de deres normale form tilbage.
Om bagetabellerne
I tabellerne findes temperaturangivelser, tilberedningstid og placering i
ovn for et udvalg af retter.
• Temperaturer og bagetider er vejledende, idet de afhænger af dejens
sammensætning, mængden og bageformen.
• Vi anbefaler, at man første gang indstiller den laveste temperaturværdi og så eventuelt vælger en højere temperatur, hvis der ønskes
kraftigere bruning eller bagetiden bliver for lang.
• Hvis ikke der står noget om netop Deres opskrift, kan De bruge noget
tilsvarende bagværk som rettesnor.
• Ved bagning af kager på plade eller i form og i flere lag kan bagetiden blive 10-15 minutter længere.
• Fugtigt bagværk (f.eks. pizzaer, frugtkager m.v.) tilberedes i ét lag.
• Højdeforskelle i bagværket kan i starten af bagetiden give uensartet
bruning. I så fald: Lav ikke om på temperaturindstillingen. Forskelle
i bruning udjævnes i løbet af bagetiden.
• Den nye ovn kan have andre bage-/stegeegenskaber end Deres forrige
ovn. Derfor skal de indstillinger De plejer at bruge (temperatur, tilberedningstider) og rille tilpasses anbefalingerne i følgende tabeller.
Ved længere bagetider kan De slukke for ovnen ca. 10 minutter før bagetiden er slut, så De udnytter eftervarmen.
Hvis ikke der er nævnt andet, gælder tabellerne for mad, der sættes i
kold ovn.
Bagetabel
Bagning på én rille
Bagværkets
art
Ovnfunktion
Rille
Temperatur
C
Tid
Ti.: Min.
Bagværk i form
Kager i randform eller
buddingform
Profi-Varmluft
1
150-160
0:50-1:10
Sandkager/tekager
Profi-Varmluft
1
140-160
1:10-1:30
Kage af sukkerbrødsdej
Profi-Varmluft
1
140
0:25-0:40
Kage af sukkerbrødsdej
Over-/
undervarme
1
160
0:25-0:40
Mørdejsbund
Profi-Varmluft
3
170-1801)
0:10-0:25
Sukkerdejsbund
Profi-Varmluft
3
150-170
0:20-0:25
Over-/
undervarme
1
170-190
0:50-1:00
Apple pie (2forme 20cm
diameter, på skrå i ovnen)
Profi-Varmluft
1
160
1:10-1:30
Apple pie (2forme 20cm
diameter, på skrå i ovnen)
Over-/
undervarme
1
180
1:10-1:30
Profi-Varmluft
1
160-180
0:30-1:10
Over-/
undervarme
1
170-190
1:00-1:30
Gærfletning/-krans
Over-/
undervarme
3
170-190
0:30-0:40
Tysk julestollen
Over-/
undervarme
3
160-1801)
0:40-1:00
Brød (rugbrød)
- først
- så
Over-/
undervarme
1
2301)
160-180
0:25
0:30-1:00
Vandbakkelser/eclairs
Over-/
undervarme
3
160-1701)
0:15-0:30
Roulade
Over-/
undervarme
3
180-2001)
0:10-0:20
Profi-Varmluft
3
150-160
0:20-0:40
Æbletærte, lukket
Madtærte m. krydderi
(f.eks. quiche lorraine)
Ostetærte
Bagværk på plade
Kager med tørt drys
35
Bagværkets
art
Ovnfunktion
Rille
Temperatur
C
Tid
Ti.: Min.
Nøddekager m. smør og
sukker
Over-/
undervarme
3
190-2101)
0:15-0:30
Frugtkager (på gærdej/
sukkerbrødsdej)2)
Profi-Varmluft
3
150
0:35-0:50
Frugtkager (på gærdej/
sukkerbrødsdej)2)
Over-/
undervarme
3
170
0:35-0:50
Frugtkager på mørdejsbund
Profi-Varmluft
3
160-170
0:40-1:20
Kager bagt på plade med
blødt fyld (f.eks. kvark,
fløde, bistik)
Over-/
undervarme
3
160-1801)
0:40-1:20
Pizza (med meget fyld)2)
Profi-Varmluft
1
180-2001)
0:30-1:00
0:10-0:25
Pizza (tynd)
Profi-Varmluft
1
200-2201)
Flade madbrød
Profi-Varmluft
1
200-220
0:08-0:15
Frugt-/ostetærte
Profi-Varmluft
1
180-200
0:35-0:50
Mørdejspleskner
Profi-Varmluft
3
150-160
0:06-0:20
Kager formet med kagesprøjte
Profi-Varmluft
3
140
0:20-0:30
Kager formet med kagesprøjte
Over-/
undervarme
3
1601)
0:20-0:30
Pleskner af rørt dej
Profi-Varmluft
3
150-160
0:15-0:20
Bagværk med æggehvider, marengs
Profi-Varmluft
3
80-100
2:00-2:30
Makroner
Profi-Varmluft
3
100-120
0:30-0:60
Kager af gærdej
Profi-Varmluft
3
150-160
0:20-0:40
3
170-1801)
0:20-0:30
Småkager
Kager af butterdej
Rundstykker
Rundstykker
Profi-Varmluft
3
1)
0:20-0:35
1)
160
Over-/
undervarme
3
180
0:20-0:35
Små formkager (form til
20stk.)
Profi-Varmluft
3
1401)
0:20-0:30
Små formkager (form til
20stk.)
Over-/
undervarme
3
1701)
0:20-0:30
1) Forvarmet ovn
36
Profi-Varmluft
2) Brug lav eller dyb bradepande.
Bagning i flere lag
ProfiVarmluft
Bagværkets art
ProfiVarmluft
Rille fra neden
Temperatur C
Tid
Ti.: Min.
2 plader
3 plader
Vandbakkelser/eclairs
1/4
---
160-1801)
0:35-0:60
Kager med tørt drys
1/3
---
140-160
0:30-0:60
Mørdejspleskner
1/3
1/3/5
150-160
0:15-0:35
Kager formet med kagesprøjte
1/3
1/3/5
140
0:20-0:60
Pleskner af rørt dej
1/3
---
160-170
0:25-0:40
Bagværk med æggehvider,
marengs
1/3
---
80-100
2:10-2:50
Makroner
1/3
---
100-120
0:40-1:20
Mindre bagværk, gærdej
1/3
---
160-170
0:30-0:60
0:30-0:50
Bagværk på plade
Småkager
Mindre bagværk, butterdej
1/3
---
170-1801)
Rundstykker
1/4
---
160
0:30-0:45
Små formkager (form til
20stk.)
1/4
---
1401)
0:25-0:40
1) Forvarmet ovn
37
Bagetips:
Resultat
Mulig årsag
Kagen er for lys i bun- Forkert placering
den
Sæt kagen længere ind
Kagen falder sammen
(bliver klæg, klistret,
med vandstriber)
For høj bagetemperatur
Vælg lavere bagetemperatur
For kort bagetid
Forlæng bagetiden.
Bagetiden kan ikke afkortes med højere bagetemperatur
For meget væde i dejen
Brug mindre væske.
Overhold røretiden, især når
der bruges røremaskine
For lav bagetemperatur
Vælg højere temperatur
For lang bagetid
Vælg kortere bagetid
Kagen er for tør
Kagen bliver ujævnt
brun
For høj temperatur og for kort Vælg lavere temperatur og
bagetid
forlæng bagetiden
Dejen er ujævnt fordelt
Fordel dejen jævnt på pladen
Fedtfilteret sidder i
Tag fedtfilteret ud
Kagen bliver ikke fær- For lav temperatur
dig med den indstilleFedtfilteret sidder i
de bagetid
38
Udbedring
Vælg højere bagetemperatur
Tag fedtfilteret ud
Tabel Pizza-tærte
Rille
Temperatur
C
Tid
Ti.: Min.
Pizza (tynd)
1
180 - 2001)
20 - 30
Pizza (med meget fyld)
1
180 - 200
20 - 30
Frugt-/ostetærte
1
180 - 200
45 - 60
Spinattærte
1
160 -180
45 - 60
Quiche lorraine
1
170 - 190
40 - 50
Kvarktærte, rund
1
140 - 160
60 - 90
Kvarkkage på plade
1
140 - 160
50 - 60
Æblekage, med låg
1
150 - 170
50 - 70
Grøntsagspie
1
160 - 180
50 - 60
Type bagværk
Flade madbrød
Kage af butterdej
Skinketærte
Piroger
1
1
1
1
1)
10 - 20
160 -
1801)
40 - 50
250 -
2701)
12 - 20
1)
15 - 25
250 - 270
180 - 200
1) Forvarmet ovn
39
Tabel Ovnretter
Ret
Ovnfunktion.
Rille
Temperatur
°C
Tid
Ti.: Min.
Pastagratin
Over-/
undervarme
1
180-200
0:45-1:00
Lasagne
Over-/
undervarme
1
180-200
0:25-0:40
Infrathermgrill
1
160-170
0:15-0:30
Infrathermgrill
1
160-170
0:15-0:30
Søde souffleer
Over-/
undervarme
1
180-200
0:40-0:60
Fiskegratin
Over-/
undervarme
1
180-200
0:30-1:00
Infrathermgrill
1
160-170
0:30-1:00
Gratinerede grøntsager1)
Gratinerede
flûtes1)
Fyldte grøntsager
1) Forvarmet ovn
Tabel, dybfrosne færdigretter
Madvare
Ovnfunktion
Rille
Temperatur
°C
Tid
Dybfrossen pizza
Over-/
undervarme
3
som angivet på
pakken
som angivet på
pakken
Pommes frites1)
(300-600 g)
Infrathermgrill
3
200-220
som angivet på
pakken
Flûtes
Over-/
undervarme
3
som angivet på
pakken
som angivet på
pakken
Frugtkager
Over-/
undervarme
3
som angivet på
pakken
som angivet på
pakken
1) Bemærk: Vend pommes fritene 2-3 gange undervejs
40
Stegning
Ovnfunktion: Over-/undervarme
eller Infrathermgrill
Sæt fedtfilteret i før stegningen!
Kogegrej
• Til stegning kan man bruge alt ovnfast kogegrej (følg fabrikantens
anvisninger!).
• Store stege kan lægges direkte i bradepanden eller på rist med
bradepanden under.
• Det anbefales at tilberede alle magre kødtyper i stegefad med låg.
På den måde bliver kødet saftigere.
• Alle slags kød, der skal have sprød skorpe/svær, kan steges i stegefad
uden låg.
3
Vejledning til stegetabellen
Angivelserne i følgende tabel er omtrentlige.
• Vi anbefaler, at man kun ovnsteger kød og fisk, der vejer 1 kg eller
mere.
• For at undgå, at udsivende kødsaft eller fedt brænder fast anbefales
det at hælde noget væde i stegefadet.
• Stegen vendes efter behov (efter 1/2 - 2/3 af tilberedningstiden).
• Dryp store stege og fjerkræ med stegesky flere gange under tilberedningen. Det giver et bedre stegeresultat.
• Sluk for ovnen ca. 10 minutter før stegetiden er gået for at udnytte
eftervarmen.
41
Stegetabel
Kødtype
Mængde
Ovnfunktion
Rille
Temperatur
°C
Tid
Ti.: Mín.
Oksekød
Oksesteg
1-1,5 kg
Over-/
undervarm
e
1
200-250 2:00-2:30
pr. cm i
højden
Roastbeef eller filet
- rød i midten
pr. cm
i højden
Infrathermgrill
1
1902001)
- rosa i midten
pr. cm
i højden
Infrathermgrill
1
180-190 0:06-0:08
- gennemstegt
pr. cm
i højden
Infrathermgrill
1
170-180
Bov, nakkekam,
skinkesteg
1-1,5 kg
Infrathermgrill
1
160-180 1:30-2:00
Kotelet,
hamburgerryg
1-1,5 kg
Infrathermgrill
1
170-180
1:00-1:30
Forloren hare
750 g-1 kg
Infrathermgrill
1
160-170
0:45-1:00
Flæskeskank
(forkogt)
750 g-1 kg
Infrathermgrill
1
150-170
1:30-2:00
Kalvesteg
1 kg
Infrathermgrill
1
160-180 1:30-2:00
Kalveskank
1,5-2 kg
Infrathermgrill
1
160-180 2:00-2:30
Lammesteg,
lammekølle
1-1,5 kg
Infrathermgrill
1
150-170
Lammeryg
1-1,5 kg
Infrathermgrill
1
160-180 1:00-1:30
0:05-0:06
0:08-0:10
Svinekød
Kalvekød
Lam
Vildt
42
1:15-2:00
Kødtype
Mængde
Ovnfunktion
Rille
Temperatur
°C
Tid
Ti.: Mín.
op til 1 kg
Over-/
undervarm
e
3
2202501)
0:25-0:40
Dyre-/hjorteryg
1,5-2 kg
Over-/
undervarm
e
1
210-220
1:15-1:45
Dyre-/hjortekølle
1,5-2 kg
Over-/
undervarm
e
1
200-210
1:30-2:15
Parteret fjerkræ
stykker à
200-250g
Infrathermgrill
1
200-220 0:35-0:50
Halve kyllinger
à 400-500g
Infrathermgrill
1
190-210
0:35-0:50
Kylling, poulard
1-1,5 kg
Infrathermgrill
1
190-210
0:45-1:15
And
1,5-2 kg
Infrathermgrill
1
180-200 1:15-1:45
Gås
3,5-5 kg
Infrathermgrill
1
160-180 2:30-3:30
Kalkun
2,5-3,5 kg
Infrathermgrill
1
160-180 1:45-2:30
Kalkun
4-6 kg
Infrathermgrill
1
140-160 2:30-4:00
1-1,5 kg
Over-/
undervarm
e
1
210-220
Hareryg, harekølle
Fjerkræ
Fisk (dampning)
Hel fisk
0:45-1:15
1) Forvarmet ovn
43
Tabel for Kødtermometer
Gargut
Kødkernetemperatur
Oksekød
Grillstegt steg eller mørbrad rød indvendig (english)
lyserød indvendig (medium)
gennemstegt
45 - 50 °C
60 - 65 °C
75 - 80 °C
Svinekød
Svineskulder, skinkestykke, nakke
80 - 82 °C
Svinekam
75 - 80 °C
Forloren hare
75 - 80 °C
Kalvekød
Kalvesteg
75 - 80 °C
Kalveskanke
85 - 90 °C
Får / lam
Fårekølle
80 - 85 °C
Fåreryg
80 - 85 °C
Lammesteg, lammekølle
75 - 80 °C
Vildt
44
Hareryg
70 - 75 °C
Harekøller
70 - 75 °C
Hel hare
70 - 75 °C
Dyreryg, hjorteryg
70 - 75 °C
Dyrekølle, hjortekølle
70 - 75 °C
Lavtemperaturstegning
1
3
3
Ovnfunktion: Lavtemperaturstegning
Med funktionen Lavtemperaturstegning
bliver stegen dejlig mør og
ekstra saftig.
Lavtemperaturstegning anbefales til møre, magre kødstykker og fisk.
Lavtemperaturstegning egner sig ikke til f.eks. oksesteg eller flæskesteg
med fedt.
Ovnen varmer op til den valgte eller forindstillede temperatur. Når denne temperatur er nået, lyder der et signal. Derefter skifter ovnen automatisk til en lavere temperatur og steger videre.
120°C anbefales til mindre kødstykker, f.eks. steaks.
150°C anbefales til større kødstykker, f.eks.oksemørbrad.
Bemærk: Sæt fedtfilteret i før stegningen!
Ved ovnfunktionen Lavtemperaturstegning
steges der altid uden
låg.
4. Svits kødet kraftigt på panden.
5. Læg det så i et stegefad eller direkte på risten med bradepande eller
bakke under.
6. Sæt kødet i ovnen. Vælg ovnfunktionen Lavtemperaturstegning ,
indstil evt. temperaturen og steg fær dig (se tabellen).
Ovnfunktionen Lavtemperaturstegning
kan ikke kombineres med
urfunktionerne Tilberedningstid
og Sluttid .
45
Tabel Lavtemperaturstegning
Tilberedningstid ialt,
min.
Vægt
g
Indstilling
Roastbeef (høj)
800-1000
150°C
Roastbeef (høj)
1200-1600
Højreb
Kødtype
Ribbe
Rødt
(raw)
Rosa
(medium)
1
90-110
130-140
150°C
1
120-130
160-170
600-1000
150°C
3
55-75
95-110
Oksebov uden ben
3,5 cm høj
150°C
3
-
70-80
Hel oksemørbrad
600-1000
120°C
3
65-75
90-110
Oksemørbrad i
skiver
2,5 cm høj
120°C
3
20-25
35-45
Entrecote
1,5 cm høj
120°C
3
15-25
30-35
T-bone
2 cm høj
120°C
3
25-30
35-40
Hel svinemørbrad
500-700
120°C
3
-
65-75
2,5 cm høj
120°C
-
35-45
Svinemørbrad i
skiver
Brun kødet hurtigt på en pande. Hele kødstykker brunes i ca 3-4min, Kød i skiver brunes i ca
1-1,5min. Læg kødet i et lavt ildfast fad og sæt fadet ind i ovnen. Vælg derefter ovnfunktionen Lavtemperaturstegning. Tilberedningstiden gælder, når stegningen starter i kold ovn. Lad
altid kødet hvile et stykke tid inden det skæres ud.
46
Maxigrill
1
3
Ovnfunktion: Grill
eller Dobbelt Grill
på højeste temperatur
Bemærk: Ovnlågen skal altid være lukket, når grillen er i brug.
Ved grillfunktionerne skal den tomme ovn altid forvarmes i 5 minutter!
• Til grillning sættes risten i den anbefalede rille.
• Sæt altid drypbakken i 1. rille fra neden.
• De angivne tider er vejledende.
• Grillstegning er især velegnet til flade kød- og fiskestykker.
Grilltabel
Grilltid
Madvare der grilles
Rille
1. Side
2. Side
Frikadeller
4
8-10 min.
6-8 min.
Svinemørbrad
4
10-12 min.
6-10 min.
Medister, middagspølser
4
8-10 min.
6-8 min.
Tournedos, kalvesteaks
4
6-7 min.
5-6 min.
Oksemørbrad, roastbeef
(ca. 1 kg)
3
10-12 min.
10-12 min.
Toastbrød1)
3
4-6 min.
3-5 min.
Toastbrød med pålæg
3
6-8 min.
---
1) Ingen forvarmning
47
Optøning
Ovnfunktion: Optøning
(uden temperaturindstilling)
• Udpakkede madvarer lægges på en tallerken, der stilles på risten.
• Brug ikke en tallerken eller et fad som låg; i så fald forlænges optøningstiden meget.
• Til optøning sættes risten i 1. rille fra neden.
Optøningstabel
48
Ret
Optøningstid
min.
efteroptøning min.
Kylling, 1000 g
100-140
20-30
Læg kyllingen på en omvendt underkop i en større tallerken
Vendes efter halvdelen af tiden
Kød, 1000g
100-140
20-30
Vendes efter halvdelen af tiden
Kød, 500g
90-120
20-30
Vendes efter halvdelen af tiden
Forel, 150g
25-35
10-15
---
Jordbær, 300g
30-40
10-20
---
Smør, 250g
30-40
10-15
---
Fløde, 2 x 2dl
80-100
10-15
Fløde kan godt piskes, selv om den
stadig er frosset hist og her.
Kage, 1400g
60
60
Bemærkning
---
Tørring
Ovnfunktion: Profi-Varmluft
• Læg smørrebrødspapir eller bagepapir på ristene.
• Resultatet bliver bedst, hvis der slukkes for ovnen, når halvdelen af tiden er gået, hvorefter døren åbnes og ovnen køler af, helst natten
over.
• Derefter tørres madvarerne færdig.
Rille
Madvare
Temperatur i C
1 lag
2 lag
Tid i timer
(vejledende)
Grøntsager
Bønner
60-70
3
1/4
6-8
Peberfrugt (strimler)
60-70
3
1/4
5-6
Supper
60-70
3
1/4
5-6
Svampe
50-60
3
1/4
6-8
Krydderurter
40-50
3
1/4
2-3
Svesker
60-70
3
1/4
8-10
Abrikoser
60-70
3
1/4
8-10
Æblebåde
60-70
3
1/4
6-8
Pærer
60-70
3
1/4
6-9
Frugt
49
Henkogning
Ovnfunktion: Undervarme
• Brug kun standardglas af samme størrelse til henkogning.
• Glas med skrue- eller bajonetlåg og metaldåser er uegnede.
• Til henkogning bruges 1. rille nedefra.
• Brug bagepladen til henkogning. Her kan De anbringe op til seks glas
med hver en liter.
• Alle glassene skal fyldes lige meget, og klemmerne skal spændes til.
• Stil glassene sådan på pladen, at de ikke rører hinanden.
• Hæld ca. 1/2 liter vand i bradepanden, så luften i ovnen bliver tilstrækkeligt fugtig.
• Så snart væsken begynder at boble i de første glas (ved 1-litersglas
efter ca. 35-60 minutter), slukkes der for ovnen, eller temperaturen
sættes ned til 100C (se tabellen).
Henkogningstabel
De angivne henkogningstider og temperaturer er vejledende.
Temperatur
iC
Henkogning til
boblepunkt
i minutter
Viderekogning
ved 100C
i minutter
Jordbær, blåbær, hindbær,
modne stikkelsbær
160-170
35-45
---
Umodne stikkelsbær
160-170
35-45
10-15
160-170
35-45
10-15
160-170
50-60
5-10
160-170
40-60
10-15
Agurker
160-170
50-60
---
Blandet pickles
160-170
50-60
15
Kålrabi, ærter, asparges
160-170
50-60
15-20
Bønner
160-170
50-60
---
Madvare
Bærfrugter
Stenfrugter
Pærer, kvæder, svesker
Grøntsager
Gulerødder1)
Svampe
1)
1) Skal blive stående i ovnen, når den er slukket
50
Rengøring og vedligeholdelse
1
Advarsel: Sluk for ovnen og lad den køle af inden rengøring.
Advarsel: Af sikkerhedsgrunde er rengøring med damp- eller højtryksrenser forbudt!
Bemærk: Brug ikke skrappe rengøringsmidler, skurepulver, skuresvampe, stålsvampe eller lignende.
Ovnen set udefra
• Aftør fronten med en blød klud og varmt vand med opvaskemiddel.
• Til rengøring af metalfronter bruges gængse rensemidler.
Ovnrum
1
3
Advarsel: Inden rengøring skal der slukkes for ovnen, og den skal være
kølet af.
Rengør altid ovnen efter brug. Så er det nemmere at fjerne snavs, og
det brænder ikke fast. Hvis rester ikke fjernes, kan de give overfladiske
farveændringer under Pyrolyse.
1. Når ovndøren åbnes, tændes ovnbelysningen automatisk.
2. Aftør altid ovnen med opvaskemiddel; tør efter.
3
1
Fastbrændte madrester fjernes med Pyrolyse.
Advarsel! Hvis der bruges ovnrens i spraydåse, skal producentens anvisninger nøje overholdes!
Tilbehør
Skyl alle indskudsdele (rist, bageplade, indskudsgitter osv.), hver gang
de er blevet brugt, og tør dem godt af. Sæt dem kort i blød ved lettere
rengøring.
Fedtfilter
1. Gør fedtfilteret rent i varmt vand med opvaskemiddel eller i opvaskemaskinen.
2. Kog det ved stærkt fastbrændt snavs i noget vand og 2-3 spiseskeer rengøringsmiddel til opvaskemaskiner.
51
Pyrolytisk rensning
1
1
3
3
3
Advarsel: Under denne procedure bliver ovnen meget varm. Sørg for at holde mindre børn fra ovnen.
Bemærk! Inden pyrolysen skal alle ovnens løsdele tages ud af ovnen, inklusive ovnribber.
Hvis De bruger de bageudtræk, der fås som ekstraudstyr, skal de fjernes inden pyrolysen.
Hvis ovnribber eller bageudtræk stadig sidder i, viser urdisplayet ”C1”.
Der er sket en sikkerhedsfrakobling for at beskytte ovnribber/bageudtræk, så
pyrolysen ikke kan startes.
Pyrolyse
1. Groft smuds fjernes på forhånd med håndkraft.
2. Vælg ovnfunktionen Pyrolyse .
– Temperaturdisplayet viser P1,
– urdisplayet viser ”3:15”,
– tilberedningstid blinker i ca. 5 sekunder.
Derefter starter den pyrolytiske rengøring.
Imens er Lys slået fra.
Når ovnen er oppe på en forprogrammeret temperatur, bliver lågen blokeret.
Symbolet
er tændt, og bjælkerne ud for opvarmning lyser, til lågen atter
kan åbnes.
Ændre pyrolysens varighed
1. Gå frem som beskrevet under pyrolyse.
2. Så længe Tilberedningstid
blinker med
lysens varighed:
“2:15“ eller ”3:15”.
Tilberedningstid
blinker i ca. 5 sekunder.
Derefter starter den pyrolytiske rengøring.
eller
, kan man vælge pyro-
Hvis Tilberedningstid
ikke blinker mere: Tryk igen på tasten Valg
og
indstil så varigheden.
3. Når pyrolysen er færdig, slutter man med at trykke på en vilkårlig taste.
Ændre tidspunkt for pyrolysens afslutning
Tidspunktet for pyrolysens afslutning kan forskydes med urfunktionen
Sluttid
(senest 2 minutter efter, at pyrolysen er indstillet).
Hvordan bruges pyrolyse-indstillingerne:
– 2:15 = Let pyrolyse: let snavset ovn.
– 3:15 = Kraftig pyrolyse: meget snavset ovn.
52
Ribber
Ved rengøring af sidevæggene kan ribberne på venstre og højre side i
ovnen tages af.
Aftagning af ribberne
Træk først ribben væk fra ovnvæggen foran (1) og tag den derefter af
bagved (2).
3
Montering af ribber
Vigtigt! De afrundede ender af føringsstavene skal pege fremad!
Sæt ved montering først ribben
i bagest (1) og sæt det derefter
i foran og tryk det fast (2).
53
Ovnbelysning
1
3
Advarsel: Risiko for elektrisk stød! Før udskiftning af ovnlampen:
– Sluk for ovnen!
– Skru sikringerne i sikringsskabet ud eller kobl dem fra.
Læg en klud på bunden af ovnen for at beskytte ovnlampen og lampeglasset.
Udskiftning af ovnlampe/rengøring af lampeglasset
1. Tag den højre ribbe af.
2. Tag lampeglasset af ved at dreje den
til venstre og gør det ren.
3. Om nødvendigt:
Udskift ovnbelysning 40 Watt,
230 V, 300 °C varmebestandig.
Udskiftning af ovnlampe i siden/rengøring af glasafdækning
1. Tag det venstre indskudsgitter af.
2. Tag glasafdækningen af ved hjælp
af en smal, stump genstand (f. eks.
teske), og gør den ren.
3. Om nødvendigt:
Skift halogen-ovnbelysning
20 Watt, 12 V, 300 °C varmeresistent, ud.
3
54
Tag altid fat i halogenbelysningen
med et klæde for at undgå, at tiloversblevet fedt brænder sig fast.
4. Sæt glasafdækningen på plads igen.
5. Montér indskudsgitteret.
Ovnlåge
Ovnlågen kan tages af for at lette rengøringen af ovnrummet.
Afmontere ovnlågen
1. Åbn ovnlågen helt.
2. Vip klemmearmene (A) på lågens
to hængsler helt op.
3. Luk ovnlågen til den første hvilestilling (ca. 45°).
3
4. Hold forsigtigt i hver side af ovnlågen og træk den skråt opefter, væk
fra ovnen (Forsigtig: Tung!).
Læg lågen med ydersiden nedad på
et blødt, jævnt underlag (f.eks. et
tæppe), så den ikke bliver ridset.
55
Montere ovnlågen
1. Tag fra forsiden (med grebet) fat i
begge sider af ovnlågen og hold den
i en vinkel på ca. 45°
Sæt udskæringerne i underkanten
af ovnlågen på ovnens hængsler.
Lad lågen glide så langt ned, som
den kan komme.
2. Åbn ovnlågen helt.
3. Vip klemmearmene (A) på de to dørhængsler tilbage i den oprindelige
stilling.
4. Luk ovnlågen.
56
Glas i ovnlåge
1
Ovnruden består af fire særskilte stykker glas. De inderste glas kan tages af for rengøring.
Bemærk! Hvis glasset udsættes for overlast, især i kanterne af frontruden, kan det gå itu.
Afmontere glas i ovnlåge
1. Åbn ovnlågen helt.
2. Vip klemmearmene (A) på lågens
to hængsler helt op.
3. Luk ovnlågen til den første hvilestilling (ca. 45°).
57
4. Tag fat i begge sider af dørlisten (B)
på lågens overkant og tryk den indad, til kliklåsen udløses. Træk op i listen og fjern den.
5. Tag fat i overkanten af hvert glas og
træk det opad og ud af styreskinnen.
Rengøring af lågeglas
Vask glassene grundigt i vand tilsat opvaskemiddel. Tør dem omhyggeligt af.
3
58
Sætte lågeglas i
1. Et ad gangen sættes glassene skråt
oppefra ned i skinnen i lågens
underkant og sænkes ned.
De to mindste lågeglas sættes først
i, og det største sidst.
2. Hold i siderne af dørlisten (B), læg
den mod indersiden af dørkanten og
sæt dørlisten (B) fast på lågens
overkant.
3
På dørlistens åbne side (B) sidder
der en styreskinne (C). Den skal
skubbes ind mellem det yderste lågeglas og styrebeslaget (D).
Kliklåsen (E) skal gå i hak.
59
3. Åbn ovnlågen helt.
4. Vip klemmearmene (A) på de to dørhængsler tilbage i den oprindelige
stilling.
5. Luk ovnlågen.
60
Hvad skal man gøre, hvis …
Problem
Ovnen bliver ikke varm
Mulig årsag
Udbedring
Der er ikke tændt for ovnen
Tænd for ovnen
Uret er ikke indstillet
Indstil uret.
Der er ikke foretaget de nød- Kontroller indstillingerne
vendige indstillinger
Ovnens sikkerhedsfrakobling er blevet udløst
Se Sikkerhedsfrakobling.
Relæet på ejendommens eltavle (sikringstavle) er slået
fra
Efterse sikringerne Hvis
sikringerne bliver ved med
at springe, eller relæet
fortsat slår fra, skal der
tilkaldes en autoriseret elinstallatør
Ovnbelysningen virker ikke Pæren i ovnen er sprunget
Skift pære i ovnen
Pyrolysen virker ikke (urdisplayet viser “C1”).
Ovnribber/teleskopudtræk
ikke taget ud
Fjern ovnribber/teleskopudtræk
Ovnen bliver ikke varm.
Aktueltid
lyser
Demo-funktionen er i brug
Hold tasten Valg
nede
i 2 sekunder, og tryk så inden 2 sekunder på tasterne Valg
og
i2
sekunder
Urdisplayet viser “F11”.
Stegetermometret kortslutter, eller stikket til stegetermometret er ikke trykket
helt ind i kontakten
Tryk stegetermometrets
stik helt ind i kontakten i
ovnens sidevæg
61
Problem
1
3
3
62
Mulig årsag
Udbedring
Urdisplayet viser “F2”.
Døren er ikke rigtigt lukket,
eller dørlåsen er defekt
Luk døren helt.
Sluk for ovnen på husets
eltavle, enten ved at skrue
sikringen ud eller ved at
udløse relæet. Skru sikringen i igen eller slå relæet
til.
Hvis samme meddelelse
gentages: Kontakt kundeservice.
Tidsdisplayet viser en fejlkode, der ikke er nævnt
ovenfor.
Elektronisk fejltilstand
Sluk for ovnen på husets
eltavle, enten ved at skrue
sikringen ud eller ved at
udløse relæet. Skru sikringen i igen eller slå relæet
til.
Hvis samme meddelelse
gentages: Kontakt kundeservice.
Hvis nævnte forslag til at afhjælpe problemet ikke virker: Henvend
Dem til forhandleren eller til kundeservice.
Advarsel! Reparationer må kun udføres af en faguddannet installatør.
Hvis apparatet repareres af en ikke-sagkyndig, kan det medføre betydelig risiko for brugeren.
Ved fejlbetjening er besøg af Kundeservice eller forhandlerens tekniker
ikke gratis, heller ikke i garantiperioden.
Bemærkning til komfur med metalfront:
På grund af den kølige front af din ovn kan det indre lågeglas efter åbning af lågen under eller kort efter bagning eller stegning kortvarigt
dugge til.
Service
Ved tekniske forstyrrelser bedes De først undersøge, om De selv kan løse
problemet ved hjælp af brugsanvisningen (kapitlet „Hvad gør man, hvis
...“).
Hvis De så ikke kan løse problemet, bedes De kontakte kundeservice eller en af vore servicepartnere.
For hurtigt at kunne hjælpe Dem
skal vi bruge følgende oplysninger:
– model
– produktnummer (PNC)
– serienummer (S-No.)
(numrene står på typeskiltet)
– problemets art
– eventuel fejlmeddelelse, der vises
på apparatet
Vi råder Dem til at notere de nødvendige oplysninger om apparatet her,
så De har dem ved hånden.
Model:
.....................................
PNC:
.....................................
S-No:
.....................................
63
www.electrolux.com
www.aeg-electrolux.dk
822 929 241-A-260107-01
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement