Aeg B8100-A Användarmanual

Add to My manuals
64 Pages

advertisement

Aeg B8100-A Användarmanual | Manualzz
COMPETENCE B 8100
Inbyggnadsugn
Bruksanvisning
COMPETENCE
MADE IN GERMANY
Till våra kunder,
Läs noga igenom denna bruksanvisning.
Lägg särskilt märke till avsnittet "Säkerhet" på de första sidorna. Spara
den här bruksanvisningen för senare bruk. Ge den till eventuella framtida ägare av ugnen.
Med varningstriangeln och/eller signalorden (Varning!, Var försiktig!,
Observera!) markeras information som är viktig för din säkerhet och
för spisens funktionsduglighet. Följ den informationen under alla
omständigheter.
0 1. Denna symbol för dig steg för steg vidare i ugnhällens användning.
2. ...
3. ...
1
3
Efter denna symbol erhålls kompletterande information om ugnhällens
användning och praktiska betjäning.
2
Med klöverbladet markeras tips och information om ugnhällens ekonomiska och miljövänliga användning.
För störningar som eventuellt kan inträffa finns det anvisningar i den
här bruksanvisningen för att åtgärda dem på egen hand, se avsnitt "Vad
gör man när...".
Lägg också märke till avsnittet "Service".
Tryckt på miljövänligt papper.
Den som tänker ekologiskt handlar även så ...
2
Innehåll
INNEHÅLL
Bruksanvisning
.............................................
6
Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Avfallshantering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
De viktigaste funktionerna på din ugn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Beskrivning av ugnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klockfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnsutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnstillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
11
12
13
Ugnsfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Innan spisen används första gången . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ställa in/ändra klocka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
En första rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Användning av ugnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sätta in/ta bort fettfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sätta in galler och universalplåt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sätta på och stänga av ugnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ändra ugnstemperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ändra ugnsfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avläsa ugnstemperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Snabbstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arbeta med automatikfunktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stänga av automatiskt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sätta på och stänga av automatiskt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avläsa automatiska inmatningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ändra automatikinmatningar i efterhand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Radera automatikinmatningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Information om automatikfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ställa in signalur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sätta på/stänga av ugnslampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stänga av/sätta på klockdisplay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Säkerhetsavstängning på ugnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Barnspärr på ugnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
18
18
19
20
20
20
21
21
22
23
23
24
24
24
25
25
26
26
27
3
Innehåll
4
Användning, tabeller och tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gräddning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabell för gräddning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabell för lådor och gratänger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabell för djupfryst/färdiglagat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnsstekning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabell för ugnsstekning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grillning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabell för grillning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Biofunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lågtemperaturstekning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabell för ugnsstekning i låg temperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Göra yoghurt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jäsa deg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Torka frukt och grönsaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Upptining . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Upptiningstabell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konservering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konserveringstider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabell för temperaturförslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
28
30
33
33
34
35
37
37
38
38
39
40
40
41
42
42
43
43
44
Rengöring och skötsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnen utvändigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnen invändigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fettfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stegar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grillelement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnslampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnslucka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnsglas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
45
45
45
45
46
47
48
49
50
Innehåll
INNEHÅLL
Vad gör jag när ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Specialtillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Installationsanvisning
.....................................
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bestämmelser, normer, direktiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Säkerhetsanvisningar för installatören . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Service
55
55
55
56
57
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
5
Bruksanvisning
BRUKSANVISNING
1
Säkerhetsanvisningar
Installation av anslutning av den nya spisen får endast göras av en
auktoriserad fackman.
Följ den anvisningen annars gäller inte garantin i händelse av skador.
Säkerheten på AEG:s elektriska apparater uppfyller erkända tekniska
föreskrifter och lagen om apparatsäkerhet. Dessutom ser vi oss som tillverkare föranledda att göra dig förtrogen med följande säkerhetsanvisningar.
Allmän säkerhet
• Var försiktig när elektriska apparater ansluts till uttag i spisens närhet. Sladdar får inte hamna på heta kokzoner eller klämmas in under
den heta ugnsluckan.
• Förvara inte något lättantändligt material i ugnen. Det kan antändas
när den sätts på.
• Av säkerhetsskäl är det förbjudet att rengöra spisen med ångstråleeller högtrycksrengörare.
• Om våld används framför allt på glaskanterna på framrutan kan glaset gå sönder.
• Vid kokning, stekning och grillning blir ugnsluckan het.
Håll därför små barn som princip på avstånd.
• Överhettade fetter och oljor antänds snabbt. Stanna kvar i närheten
när du lagar till rätter i fett eller olja (t ex pommes frites).
• När du använder alkoholhaltiga tillsatser i ugnen kan det eventuellt
bildas en lättantändlig blandning av alkohol och luft. Öppna i det fallet luckan försiktigt. Håll inte på med glöd, gnistor eller eld. Vi rekommenderar att låta anrättningen stå kvar i den avstängda ugnen ca
10-15 minuter med stängd ugnslucka.
• Endast specialister får utföra reparationer på spisen. Betydande
faror kan uppstå genom felaktiga reparationer. Vänd dig i händelse av
reparation till vår kundservice eller till din fackhandlare.
• Vid störningar på spisen: skruva ut säkringarna eller slå ifrån dem.
6
Bruksanvisning
Avsedd användning
• Den här spisen får inte användas till annat ändamål än avsett, dvs
bara för i hushållet vanligt förekommande kokning, stekning, gräddning av maträtter.
• Använd bara spisen till anrättning av maträtter.
• Använd inte ugnen till att värma upp rummet.
Så undviker du skador på spisen
• Lägg inte aluminiumfolie på ugnsbotten och ställ inte någon plåt,
gryta etc. på botten eftersom emaljen annars kan skadas av den
värme som ansamlas.
• Rengör spisen efter varje användning. Det är lättast att ta bort smutsen då och sedan bränner den inte alls fast.
• Fruktsaft som droppar från plåten lämnar fläckar efter sig, som inte
går att ta bort. Använd universalplåten för mycket fuktiga kakor.
• Häll aldrig vatten direkt in i den heta ugnen. Det kan uppstå skador
på emaljen.
• Sätt dig inte på den öppna ugnsluckan/den öppna ugnsvagnen.
• Förvara inte några fuktiga livsmedel i ugnen.
7
Bruksanvisning
Miljöisolering
Ugnen är från fabrik utrustad med en miljöisolering. Denna isolering
har testats av fristående provningsanstalter på förekomsten av farliga
ämnen och blivit klassificerad som ofarlig.
2
Avfallshantering
Avfallshantering av förpackningsmaterial
Allt material som används kan återvinnas oinskränkt för återbruk.
Plasterna har följande märkning:
• >PE< för polyetylen, t ex på de båda ytterhöljena och påsarna
invändigt.
• >PS< för polystyrol, t ex på mellanläggen, principiellt freonfria.
Kartongen tillverkas till 80% av returpapper.
Avfallshantering – gamla ugnar
Av miljöskäl måste alla uttjänta ugnar skrotas på ett fackmässigt sätt.
Det gäller för din navarande ugn och även för din nya ugn när den en
dag inte längre används.
8
1
Varning! Gör uttjänta gamla ugnar obrukbara före skrotningen. Dra ur
stickkontakten, klipp av sladden och ta bort eller förstör ev. befintliga
snäpp- eller spärrlås. Du förhindrar därmed, att lekande barn spärras in
i ugnen (kvävningsrisk!) eller hamnar i andra livshotande situationer.
2
Anvisningar för avfallshantering
• Ugnen får inte skrotas tillsammans med hushållssoporna.
• Upplysningar om hämtningstider eller samlingsplatser erhålls hos det
lokala gatukontoret eller hos kommunalförvaltningen.
Bruksanvisning
De viktigaste funktionerna på din ugn
• Med Huvudknappen: Huvudknappen sätts hela spisen på eller stängs
av. Det betyder extra säkerhet, framför allt när det finns barn i huset,
eftersom det inte går att sätta på spisen av misstag på de enskilda
vreden. Dessutom är det bekvämt eftersom alla funktioner kan slås
ifrån med en knapptryckning.
• Säkerhetsavstängning: Ugnen är utrustad med en säkerhetsavstängning. Om efter en bestämd tid ugnen inte stängs av eller temperaturen ändras stängs den automatiskt av.
• Barnspärr: Dessutom är den här spisen utrustad med barnspärr till
ugnen. När barnspärren är inkopplad kan inte ugnen sättas på av
misstag.
• Elektronisk ugnsregulator: Ugnen styrs med en elektronisk regulator, som möjliggör en exakt temperaturinställning. Som en extra bekvämlighet ger den automatiskt ett temperaturförslag för varje
ugnsfunktion som väljs.
• Värmeskyddsinglasning: Glasrutorna som är bakventilerade nedifrån
gör att ugnsluckan inte blir så het och därmed undviks risken att man
bränner sig.
• Tiddisplay: En 24-timmars display ger information om klockan även
när ugnen är avstängd. Om man vill spara energi kan emellertid
denna display vara avstängd.
9
Bruksanvisning
Beskrivning av ugnen
Panel
Huvudknapp
För att sätta på och stänga av hela spisen.
Spisen är: -på när knappen sticker ut,
-avstängd när knappen är infälld.
Ugnsfunktioner och funktionslampor
Knappar för att välja önskad ugnsfunktion. Vald ugnsfunktion indikeras
på respektive funktionslampa.
Snabbstart
Väljs efter val av ugnsfunktion och temperatur för snabb uppvärmning
av ugnen. När inställd temperatur uppnåtts sker automatisk omkoppling till vald ugnsfunktion.
Temperatur- och tidval
Knapp för att ställa in tid och temperaturvärde, beroende på vald funktion. Vald inställning visas i temperatur-/tiddisplayen.
Klockfunktioner och funktionslampor
Knapp för att ställa in klockans funktioner. Vald funktion visas med
respektive funktionslampa.
Ugnsbelysning
Knapp för att sätta på och stänga av ugnsbelysningen.
Så länge som ugnen används är ugnsbelysningen automatiskt på. Den
kan dock stängas av med den här knappen och sättas på bara vid behov.
På så sätt sparar du energi.
10
Bruksanvisning
Temperaturlampa
Temperaturlampan lyser så länge som ugnen värms upp och slocknar
när inställd temperatur uppnåtts.
Klockfunktioner
Din spis har en klocka som kan programmeras som gör att du kan avläsa
klockan, använda den som signalur eller ställa in gräddnings- och stektider med hjälp av automatikfunktionen.
Klocka
Med funktionen KLOCKA visas i temperatur-/tiddisplayen aktuell tid, så
länge som det inte finns någon ugnsfunktion inkopplad.
Signalur
Med funktionen SIGNALUR kan du ställa in en max. tid på 1 timma och
30 minuter. Signaluret fungerar som en normal äggklocka och har
ingen påverkan på ugnsanvändningen.
Automatikfunktion
Med funktionerna KOKTID och STOPPTID kan du ställa in klockan så att
ugnen sätts på och stängs av automatiskt.
11
Bruksanvisning
Ugnsutrustning
Falsar
På ugnens båda sidor sitter det
stegar med vardera 6 falsar för att
skjuta in tillbehöret på.
Lägg märke till att falsarna räknas
uppifrån och nedåt.
✘
Tippskydd
Alla plåtar/galler har tippskydd
som förhindrar att man oavsiktligt
drar ut någon del helt och hållet
Tippskyddet måste sitta baktill när
man skjuter in plåtarna/gallret.
Fettfilter
Det medlevererade fettfiltret
skyddar fläkten i ugnens bakvägg
från nedsmutsning.
Använd det alltid vid ugnsstekning med varmluft eller varmluftsgrillning.
12
Bruksanvisning
Eftergående fläkt
Fläkten kopplas automatiskt in så snart som ugnen startats. När ugnen
stängts av fortsätter fläkten att gå för att kyla ned ugnen och stänger
sedan av sig automatiskt igen.
Ugnstillbehör
Följande delar ingår i leveransen:
Bakplåt
För bakning
Galler
Kärl, kakformar
Universalplåt
Används vid grillning och för som
bakplåt eller uppsamlingskärl för
fett, vid grillning
13
Bruksanvisning
Ugnsfunktioner
På ugnen har du följande funktioner till förfogande:
PIZZA-/STEKLÄGE
Med den här funktionen kan du grädda bakverk med nög fuktighet på
en nivå. Dessutom är den lämplig för bakverk, där botten behöver mer
färg och sprödhet. Hit räknas bl a pizza, skinkpaj, osv. Denna funktion
rekommenderas öven vid stekning.
Ugnstemperaturen är i allmänhet 20-40°C lägre än vid över-/undervärme.
Över-/undervärmen är igång och dessutom är fläkten inkopplad.
VARMLUFT
Varmluft lämpar sig särskilt bra för att grädda på flera nivåer.
Ugnstemperaturen är i allmänhet 20-40°C lägre än vid över/und.värme.
Ett ringformat värmeelement och en del av undervärmen är igång.
Dessutom ser en fläkt i ugnens bakvägg till att den varma luften ständigt cirkuleras. Värmen når anrättningen från alla sidor.
ÖVER/UND.VÄRME
Över-/undervärme är lämpligt för att grädda och steka på en nivå.
Värmen fördelas jämnt uppifrån och nedifrån.
VARMLUFTSGRILL
Varmluftgrillning kan användas för att grilla eller ugnssteka fågel på
en nivå. Funktionen är också lämplig för att gratinera.
Grillelement och fläkt är igång samtidigt.
R Snabbstart
Med extrafunktionen snabbstart kan du på kort tid förvärma den
tomma ugnen för den förutbestämda funktionen.
Under funktionen snabbstart kopplas flera värmeelement in samtidigt.
GRILL
Lämpliga för att grilla eller rosta, t ex biffar, schnitzel, fisk eller formbröd.
Värmen kommer från grillelement i ugnstaket.
14
Bruksanvisning
UNDERVÄRME
Med den här ugnsfunktionen kan du t ex eftergrädda fuktiga kakor
underifrån så att de blir frasiga.
Här är bara det värmeelement som sitter under ugnens botten igång.
UPPTINING
Med ugnsfunktionen upptining kan du t ex konstant tina en aningen
eller tina upp tårtor, smör, bröd, frukt eller andra känsliga livsmedel.
Vid den här funktionen är bara fläkten igång utan värme.
15
Bruksanvisning
Innan spisen används första gången
Ställa in/ändra klocka
När anslutning skett till elnätet blinkar funktionslamporna KLOCKA och
temperatur-/tiddisplay.
Först måste du nu ställa in klockan. Inställning av klockan kan göras
antingen när spisen är på eller avstängd.
3
Om klockan inte är inställd kan ugnen inte användas.
Ställa in klockan
0 1. Tryck på knapparna + eller - och ställ in önskad tid på klockan.
Med varje tryckning på knappen + höjs eller - sänks tiden med en
minut.
2. Tryck på klockknappen W eller vänta ca 5 sekunder.
Temperatur-/tiddisplayen kopplar om klockan från blinkande till konstant ljus. Klockan är därmed inställd.
16
3
Genom att trycka in knapparna + eller - i mer än 2 sekunder börjar
minuterna att gå framåt eller bakåt tills knappen släpps upp igen. På så
sätt kan du uppnå önskad tid snabbare.
3
Om spisen varit frånkopplad från elnätet, t ex på grund av en frånslagen säkring, blinkar temperatur-/tiddisplayen igen.
I det fallet ställer du in klockan enligt beskrivningen på nytt igen.
Bruksanvisning
Ändra klockan
Inställningen på klockan kan ändras antingen när spisen är på eller
avstängd.
I temperatur-/tiddisplayen visas inställd tid på klockan.
0 1. Tryck på knappen W tills funktionslampan KLOCKA blinkar.
2. Ställ in klockan enligt beskrivningen.
En första rengöring
Innan du använder ugnen första gången ska den rengöras noga. Du kan
använda belysningen för att underlätta rengöringen.
0
1.Sätt på spisen med huvudknappen.
Kontrollampan över knappen lyser.
2. Tryck på ugnsbelysningsknappen L.
3. Ta ut alla tillbehörsdelar och stegar och rengör dem i varmt vatten tillsatt med handdiskmedel.
4. Rengör och torka också ur ugnen med varmt vatten tillsatt med handdiskmedel.
5. Torka bara av spisfronten med fuktig trasa.
3
Tips: Använd vanligt puts- och rengöringsmedel för rostfritt stål på
fronter av rostfritt stål som samtidigt bildar ett skyddande hinna mot
fingeravtryck.
1
Observera: Använd inga skarpa och skurande rengöringsmedel! Ytan
skulle kunna skadas.
17
Bruksanvisning
Användning av ugnen
Sätta in/ta bort fettfilter
Sätt alltid in fettfiltret när du ugnssteker.
0
Sätta in fettfilter
Ta tag i fettfiltrets grepp och sätt
in de båda hållarna uppifrån och
nedåt i öppningen på ugnens bakvägg (fläktöppningen).
0
Ta bort fettfilter
Ta tag i fettfiltrets grepp och haka
loss det uppåt.
Sätta in galler och universalplåt
Alla plåtar/galler är försedda med
en liten utbuktning till höger och
vänster. Den tjänar som tippskydd
och måste alltid peka nedåt.
0
0
18
Sätta in galler
Sätt in gallret så att de båda
styrskenorna pekar uppåt.
Tippskyddet måste peka nedåt och
sitta baktill i ugnen.
Sätta in galler och plåt
När galler och universalplåt
används samtidigt sätt då in gallrets tippskydd exakt i plåtens
urtag.
Bruksanvisning
Sätta på och stänga av ugnen
0 1. Sätt på ugnen med huvudknappen.
Kontrollampan över knappen lyser.
2. Ställ in önskad funktion genom att trycka på knappen X eller Y.
3. Vald funktion visas. I temperatur-/tiddisplayen visas en förinställd temperatur.
Om den förinställda temperaturen inte ändras inom ca 5 sekunder börjar ugnen värmas upp. Temperaturlampan visar att ugnen värms upp.
När inställd temperatur uppnåtts slocknar temperaturlampan.
4. För att stänga av ugnen tryck på knappen X eller Y.
5. Tryck på huvudknappen för att stänga av ugnen.
Kontrollampan slocknar ovanför knappen.
19
Bruksanvisning
Ändra ugnstemperatur
0
3
När ugnsfunktion valts visas i temperatur-/tiddisplayen ett temperaturförslag som motsvarar funktionen. Vid behov kan du före eller under
gräddningen justera det.
Tryck på + eller - knapparna, för att ändra på temperaturen uppåt
eller nedåt.
Ändringen sker i 5°C steg. Genom att trycka in knapparna + eller - i
mer än 2 sekunder börjar temperaturdisplayen att röra sig framåt eller
bakåt tills knappen släpps upp igen. På så sätt uppnås snabbare önskat
värde.
Ändra ugnsfunktioner
0 1. Tryck en gång på knapp X eller Y.
Ugnen stängs av
2. Tryck igen på knapp X eller Y tills önskad funktion är vald.
Om inte föreslagen temperatur ändras börjar ugnen uppvärmningen
med den nyvalda funktionen och motsvarande temperaturförslag efter
några få sekunder.
Avläsa ugnstemperatur
0
20
Medan ugnen värms upp kan du avläsa den temperatur som redan uppnåtts.
Tryck på knapparna + och - samtidigt i 2 sekunder.
Temperatur-/tiddisplayen visar den temperatur som redan uppnåtts
under uppvärmningen. Efter ca 9 sekunder växlar displayen igen till
förinställd temperatur.
Bruksanvisning
Snabbstart R
När en ugnsfunktion valts kan den tomma ugnen förvärmas på relativ
kort tid med extra funktionen "snabbstart".
Observera: Ställ in anrättningen i ugnen först när snabbstarten är avslutad och ugnen arbetar i önskad funktion.
0 1. Ställ in önskad ugnsfunktion (t ex ÖVER/UND.VÄRME). Ändra eventuellt
temperaturförslaget.
2. Tryck på snabbstartknappen R.
Kontrollampan över snabbstartknappen lyser. Snabbstarten börjar.
När inställd temperatur uppnåtts ljuder en akustisk signal. Kontrollampan slocknar.
Ugnen fortsätter nu att värma i förinställd ugnsfunktion och temperatur. Nu kan du ställa in din anrättning i ugnen.
1
3
Funktionen snabbstart kan inte användas tillsammans med funktionerna grill, övervärme eller upptining.
Rekommendationer för snabb förvärmning hittar du i kapitlet "användningar, tabeller och tips".
Arbeta med automatikfunktionen
Du kan utnyttja automatikfunktionen på två sätt.
• Stänga av automatiskt: Om du har ugnen på och helt enkelt inte vill
glömma bort att stänga av den i tid, kan du med klockan bestämma
antingen koktiden eller stopptiden på tillagningen.
• Sätta på och stänga av automatiskt: Om du t ex redan på morgonen eller till lunch vill förbereda en rätt till kvällen, kan du bestämma
koktiden och dessutom stopptiden på tillagningen. Ugnen kopplas
då automatiskt in vid den framräknade tiden och stängs sedan av
igen automatiskt när tillagningen är klar.
– Exempel: Steken behöver 1 timmas tillagning: KOKTID = 1.00.
Steken ska vara klar klockan 18:00: STOPPTID = 18.00.
Ugnsfunktionen kan väljas antingen före eller efter inställning av automatikfunktionen.
3
Du har 5 sekunder på dig varje gång när du valt klockfunktionen för en
inmatning. Sedan slocknar funktionslampan för den valda klockfunktionen och du måste välja om den igen.
21
Bruksanvisning
Stänga av automatiskt
0 1. Sätt i förekommande fall på spisen med huvudknappen.
2. Välj ugnsfunktion. Ändra eventuellt temperaturförslaget.
3. Tryck på klockknappen W tills funktionslampan står på KOKTID eller
STOPPTID.
Temperatur-/tiddisplayen och funktionslampan KOKTID eller STOPPTID
blinkar.
4. Tryck inom 5 sekunder på knappen + tills önskad koktid eller önskad
stopptid är inställd.
Efter ca 5 sekunder kopplar funktionslampan KOKTID eller STOPPTID om
till konstant ljus. Klockan är inställd på automatisk avstängning.
Så snart som koktiden gått ut eller stopptiden uppnåtts, stängs ugnen
av automatiskt. En akustisk signal ljuder i ca två minuter.
5. Tryck på klockknappen W för att stänga av signalen.
6. Stäng i förekommande fall av spisen med huvudknappen.
22
Bruksanvisning
Sätta på och stänga av automatiskt
För att automatiskt sätta på och stänga av måste både koktid och
stopptid matas in. I nedanstående anvisning matas först tillagningens
koktid och sedan dess stopptid in. Det går även att göra det i omvänd
ordning.
0 1. Sätt i förekommande fall på spisen med huvudknappen.
2. Välj ugnsfunktion. Ändra eventuellt temperaturförslaget.
3. Tryck på klockknappen W tills funktionslampan står på KOKTID.
Temperatur-/tiddisplayen visar "0.00".
4. Tryck på knappen + inom 5 sekunder tills önskad koktid visas.
5. Tryck på klockknappen W tills funktionslampan står på STOPPTID.
Temperatur-/tiddisplayen visar uträknad stopptid för tillagningen om
tillagningen startas genast.
6. Tryck på knappen + inom 5 sekunder tills önskad stopptid för tillagningen visas.
Efter ca 5 sekunder kopplar funktionslampan om från blinkande till
konstant ljus.
Båda funktionslamporna KOKTID och STOPPTID har nu kopplat om till
konstant ljus. Därmed är klockan inställd för att sätta på och stänga av
ugnen.
Ugnen sätts på automatiskt vid den uträknade tidpunkten. När tillagningens stopptid uppnåtts stängs ugnen av automatiskt och det ljuder en akustisk signal i två minuter.
7. Tryck på klockknappen W för att stänga av signalen.
8. Stäng i förekommande fall av spisen med huvudknappen.
Avläsa automatiska inmatningar
0
Välj med klockknappen W funktionen KOKTID eller STOPPTID igen.
Aktuell funktionslampa börjar blinka. "Temperatur-/tiddisplayen" visar
den återstående koktiden eller tillagningens stopptid.
23
Bruksanvisning
Ändra automatikinmatningar i efterhand
Den koktid eller den stopptid för tillagningen som bestämts kan du
ändra även under pågående tillagning.
0 1. Välj med klockknappen W funktionen KOKTID eller STOPPTID igen.
Aktuell funktionslampa börjar blinka. "Temperatur-/tiddisplayen" visar
den återstående koktiden eller tillagningens stopptid.
2. Tryck inom 5 sekunder på knapp + eller - tills önskat koktid eller
stopptid för tillagningen är inställd.
3
Ändringar kan bara göras så länge som funktionslamporna blinkar.
Radera automatikinmatningar
0
Stäng av spisen med huvudknappen.
3 Information om automatikfunktioner
• Den KOKTID som maximalt kan ställas in är 23 timmar och
59 minuter.
• Om stopptiden för tillagningen först bestäms, räknar klockan automatiskt ut maximal koktid och föreslår den. Den KOKTIDEN kan inte
förlängas.
– Exempel: Klocka: 14.00. Inmatad STOPPTID: 16.00.
Längsta möjliga KOKTID: 2 timmar.
• Om koktiden för tillagningen bestäms först, räknar klockan automatiskt ut den tidigast möjliga stopptiden och föreslår den. Den STOPPTIDEN kan inte tidigareläggas.
– Exempel: Klocka: 14.00. Inmatad KOKTID: 3.00 timmar.
Tidigast möjliga STOPPTID: 17.00.
24
Bruksanvisning
Ställa in signalur
Signaluret kan ställas in både när ugnen är på och när ingen ugnsfunktion är vald.
0 1. Sätt i förekommande fall på spisen med huvudknappen.
2. Tryck på klockknappen W tills funktionslampan står på SIGNALUR.
Funktionslampan SIGNALUR blinkar. Temperatur-/tiddisplayen visar
"0.00".
3. Mata in den önskade tiden inom 5 sekunder med knappen +.
4. Efter några få sekunder slår funktionslampan SIGNALUR om till konstant ljus. Signaluret börjar gå. De inställda minuterna räknas baklänges.
5. När tiden gått ut för signaluret ljuder en akustisk signal i ca två minuter.
6. Tryck på klockknappen W för att stänga av signalen.
Funktionslampan SIGNALUR slocknar.
7. Stäng i förekommande fall av spisen med huvudknappen.
Ändra inställning på signalur
0 1. Välj med klockknappen W funktionen SIGNALUR på nytt.
2. Ställ in den nya tid som önskas inom 5 sekunder med knapparna +
eller -.
3. Efter några få sekunder slår funktionslampan SIGNALUR om till konstant ljus. Signaluret går nu med den nya tiden.
Stänga av signaluret i förtid
0 1. Välj med klockknappen W funktionen SIGNALUR på nytt.
2. Tryck samtidigt på knapparna + och - inom 5 sekunder.
Displayen anger visar "0.00". Efter några få sekunder slocknar funktionslampan SIGNALUR och temperatur-/tiddisplayen visar åter den
aktuella tiden på dagen.
3
Den längd som signaluret maximalt kan ställas in på är 1 timma och
30 minuter.
Om ugnen är på visar temperatur-/tiddisplayen efter det att signaluret
ställts in den valda temperaturen igen. Signaluret går vidare i bakgrunden.
Sätta på/stänga av ugnslampa
0
Ugnslampan sätts på automatiskt så snart ugnen är på. Du kan även
sätta på och stänga av ugnslampan manuellt.
Ugnen måste vara påsatt med huvudknappen.
Tryck på ugnsbelysningsknappen L för att sätta på eller stänga av.
25
Bruksanvisning
Stänga av/sätta på klockdisplay
När spisen är avstängd visar temperatur-/tiddisplayen den aktuella
tiden på dagen.
2
0
Denna display kan stängas av för att spara ytterligare energi.
Ugnen måste vara avstängd.
Tryck på knapp R och + samtidigt i ca 2 sekunder.
Klockdisplayen slocknar.
När ugnen sätts på igen kopplas displayen automatiskt in igen.
Säkerhetsavstängning på ugnen
Om ugnen inte stängs av efter en viss tid eller inte temperaturen
ändras, stängs den automatiskt av.
Funktionslampan för vald ugnsfunktion blinkar och temperatur-/tiddisplayen visar tiden.
Ugnen stängs av vid:
• ugnstemperatur 30 - 120 °C efter 12,5 timmar
• ugnstemperatur 120 - 200 °C efter 8,5 timmar
• ugnstemperatur 200 - 250 °C efter 5,5 timmar
• ugnstemperatur 250 - 300 °C efter 1,5 timmar
Annullera säkerhetsavstängning
26
0
Tryck en gång på knappen "ugnsfunktion" X eller Y.
Ugnen är avstängd och därefter startklar igen.
3
När ugnen används tillsammans med automatikfunktionen är säkerhetsavstängningen inte i funktion.
Bruksanvisning
Barnspärr på ugnen
Ugnen är utrustad med barnspärr. När barnspärren är inkopplad kan
ugnen inte startas. Bara signaluret kan fortfarande användas.
3
Barnspärren gäller bara ugnen, inte kokzonerna. För att kunna koppla
in barnspärren får det inte vara någon ugnsfunktion inställd.
Koppla in barnspärren
0 1. Sätt på ugnen med huvudknappen.
2. Tryck samtidigt på knapparna R och - i ca 2 sekunder.
Det ljuder en akustisk signal som bekräftelse. I temperatur-/
tiddisplayen visas "SAFE" i några sekunder. Därefter kopplar displayen
om till klockan igen.
3. Varje gång som försök görs att starta ugnen visas i temperatur-/tiddisplayen växelvis "SAFE" eller klockan.
Koppla ur barnspärren
Det får inte vara någon ugnsfunktion inställd, för att barnspärren ska
kunna kopplas ur. Dvs i temperatur-/tiddisplayen måste klockan visas.
0 1. Stäng i förekommande fall av ugnen med huvudknappen och sätt på
den igen.
2. Tryck samtidigt på knapparna R och - i ca 2 sekunder.
Det ljuder en akustisk signal som bekräftelse. I temperatur-/
tiddisplayen visas klockan igen. Ugnen är startklar igen.
3
27
Bruksanvisning
Användning, tabeller och tips
Gräddning
Använd vid gräddning ugnsfunktionerna PIZZA-/STEKLÄGE, VARMLUFT
eller ÖVER/UND.VÄRME.
1
Observera! Använd inget fettfilter vid gräddning!
Formar
• För ÖVER/UND.VÄRME är formar av mörk metall och belagda formar
lämpliga.
• För PIZZA-/STEKLÄGE eller VARMLUFT är också ljusa metallformar
lämpliga.
Falsar
• Gräddning i PIZZA-/STEKLÄGE eller ÖVER/UND.VÄRME är bara möjligt
på en nivå.
• Med VARMLUFT kan du grädda upp till 3 plåtar samtidigt: Gäller inte
bullar. Då rekommenderas endast 2 plåtar samtidigt.
28
1 plåt:
fals 3
1 form:
fals 5
2 plåtar:
falsar 2 och 5
3 plåtar:
falsar 1, 3 och 5
Bruksanvisning
Allmänn anvisningar
• Tänk på att falsarna räknas uppifrån och nedåt.
• Sätt in plåt med avfasningen framåt!
• Skjut in plåten till bakväggen.
• Ställ alltid kakor i formar mitt på gallret.
Du kan också grädda två formar samtidigt i PIZZA-/STEKLÄGE eller
ÖVER/UND.VÄRME. Ställ formarna i det fallet bredvid varandra på
gallret. Gräddningstiden förlängs obetydligt.
Anvisningar för gräddningstabellen
I tabellerna hittar du ett urval rätter med de temperaturuppgifter,
gräddningstider och falsar som krävs för dessa.
• För temperatur och gräddningstider har områden angivits eftersom
de beror på smetens sammansättning, mängden och formen.
• När flera kakor gräddas på plåtar eller i formar kan gräddningstiden
förlängas 10-15 min.
• Fuktiga bakverk (t ex Pizza, fruktkakor etc.) kan gräddas på maximalt
två nivåer.
• Vi rekommenderar att det lägre temperaturvärdet ställs in första gången, och först när det behövs väljs en högre temperatur, t ex när en
mörkare färg är önskvärd eller när gräddningstiden tar för lång tid.
• Om du inte hittar några konkreta uppgifter om ett eget recept, rätta
dig då efter ett liknande bakverk.
• Höjdskillnader på det som ska gräddas kan ge olika färg i början av
gräddningen. Ändra i det fallet inte temperaturinställningen.
Färgskillnader jämnas ut under gräddningens gång.
2
Stäng av ugnen 10-15 minuter innan det är färdiggräddat, för att
utnyttja eftervärmen.
Tabellerna gäller för insättning i kall ugn, om inget annat angivits.
29
Bruksanvisning
Tabell för gräddning
Gräddning på en nivå
Typ av bakverk
PIZZA-/STEKLÄGE
ÖVER/UND.VÄRME
Fals
TemperaFals
Temperauppifrån
tur
uppifrån
tur
°C
°C
Tid
för båda
funktionerna
tim:min
Bakverk i formar
Frukt- eller
sockerkaka
5.
150-160
5.
160-180
0:50-1:10
Sandkaka
5.
140-160
5.
150-170
1:10-1:30
Biskvikaka
4.
150-160
5.
160-180
0:25-0:40
Mördegsbotten
3.
170-180
5.
190-2101
0:10-0:25
Sockerkaksbotten
3.
150-170
5.
170-190
0:20-0:25
Äppelkaka, täckt
5.
150-170
5.
170-190
0:50-1:00
Pajer
(t ex quiche lorraine)
5.
160-180
5./6.
180-200
0:30-1:10
Ostkaka
5.
140-160
5.
160-180
1:00-1:30
Flätad krans
3.
160-170
3.
170-190
0:30-0:40
Tysk jullängd
3.
.160-1701
3.
160-1801
0:40-1:00
Bröd (rågbröd) först
..............................sedan
5.
.180-2001
140-160
5.
2501
160-180
0:20
0:30-1:00
Eclair
3.
160-1701
3.
190-210
0:15-0:30
Biskvirulle
3.
160-170
3.
180-2001
0:10-0:20
Strösselkaka
3.
150-160
3.
160-180
0:20-0:40
Sockerkaka
3.
160-1701
3.
190-2101
0:15-0:30
Fruktkaka
(på jäsdeg/sockerkakssmet)2
3.
150-170
3.
170-190
0:25-0:50
Bakverk på
plåtar
30
Bruksanvisning
Typ av bakverk
PIZZA-/STEKLÄGE
ÖVER/UND.VÄRME
Fals
TemperaFals
Temperauppifrån
tur
uppifrån
tur
°C
°C
Tid
för båda
funktionerna
tim:min
Fruktkaka på mördeg2
3.
160-170
3.
170-190
0:40-1:20
Snittkakor med
känslig dekor
(t ex kvark, grädde,
tosca)
3.
140-160
3.
160-180
0:40-1:20
Pizza (med mycket
dekor)2
5.
180-200
5.
190-2101
0:30-1:00
Pizza (tunn)
5.
200-220
5.
230-3001
0:10-0:25
Tunt bröd
3.
200-220
3.
270-3001
0:08-0:15
Wähen (CH)
3.
180-2001
5.
210-2301
0:35-0:50
Mördegskakor
3.
150-160
3.
170-1901
0:06-0:20
Spritsade småkakor
3.
140-150
3.
160-1801
0:10-0:40
Muffins
3.
150-160
3.
170-190
0:15-0:20
Maränger
3.
80-100
3.
100-120
2:00-2:30
Kokoskakor
3.
100-120
3.
120-140
0:30-0:60
Småkakor på jäsdeg
3.
160-170
3.
170-190
0:20-0:40
Smördegskakor
3.
1
170-180
3.
1
190-210
0:20-0:30
Småfranska
3.
180-2001
5.
180-2201
0:20-0:35
Småkakor
1) Förvärm ugnen
2) Använd kombi-/långpanna eller långpanna!
Uppgifter med fetstil visar den lämpligste ugnsfunktionen vid varje tillfälle.
31
Bruksanvisning
Gräddning på flera falsar
VARMLUFT
Typ av bakverk
Fals uppifrån
Temperatur
°C
Tid
Tim:min
2 falsar
3 falsar
Eclair
2. o. 5.
–
170-180
0:35-0:60
Strösselkaka
2. o. 5.
–
140-160
0:30-0:60
Pizza
2. o. 5.
–
170-190
0:40-0:70
Mördegskakor
2. o. 5.
1., 3. o. 5.
150-160
0:15-0:35
Spritsade småkakor
2. o. 5.
1., 3. o. 5.
140-150
0:20-0:60
Muffins
2. o. 5.
1., 3. o. 5.
160-170
0:25-0:40
Maränger
2. o. 5.
–
80-100
2:10-2:50
Kokoskakor
2. o. 5.
1., 3. o. 5.
100-120
0:40-1:20
Småkakor på jäsdeg
2. o. 5.
–
160-170
0:30-0:60
Smördegskakor
2. o. 5.
–
.170-1801
0:30-0:50
Småfranska
2. o. 5.
–
.180-1901
0:30-0:55
Bakverk på plåt
Småkakor
Tips för gräddning
Tips
32
Så här kontrollera du om
kakan är genomgräddad
Stick med en provsticka av trä i kakans högsta del. Om
det inte längre fastnar någon smet på träet kan du
stänga av ugnen och utnyttja eftervärmen.
Kakan faller ihop
(degig, kletig, vattenränder)
Kontrollera ditt recept. Använd mindre vätska nästa
gång. Var observant på bearbetningstiden, framför
allt när du använder elvisp eller matberedare.
Kakan är för ljus under
Välj en mörk form nästa gång eller sätt ned kakan på
en lägre fals.
Kaka med fuktig dekor/Kakan
är inte genomgräddad, är ojämnt brun
Grädda i lägre temperatur och längre gräddtid nästa
gång.
Bruksanvisning
Tabell för lådor och gratänger
ÖVER/UND.VÄRME
VARMLUFTSGRILL
Tid
Fals
uppifrån
Temperatur
°C
Fals
uppifrån
Temperatur
°C
Tim:min
Makaronilåda
4.
200-220
3.
160-170
0:45-1:00
Lasagne
3.
180-200
3.
160-170
0:25-0:40
Gratinerade
grönsaker
3.
220-230
3.
160-170
0:15-0:30
Gratinerade
baguetter
3.
230-240
3.
160-170
0:15-0:30
Söta
puddingar
3.
200-220
–
–
0:40-0:60
Fisklådor
3.
210-220
3.
160-170
0:30-1:00
Fyllda
grönsaker
3.
220-250
3.
160-170
0:30-1:00
Tabell för djupfryst/färdiglagat
Maträtt
Fals uppifrån
Ugnsfunktion
Temperatur
Tid
Djupfryst
pizza
3.
ÖVER/
UND.VÄRME
enl. uppg. på
förpackningen
enl. uppg. på förpackningen
Pommes frites1
(300-600 g)
2
VARMLUFTSGRILL
200-220 °C
15-25 min
Baguetter
2/3
ÖVER/
UND.VÄRME
enl. uppg. på
förpackningen
enl. uppg. på förpackningen
Djupfryst paj
2/3
ÖVER/
UND.VÄRME
enl. uppg. på
förpackningen
enl. uppg. på förpackningen
1) Anmärkning: vänd pommes frites 2-3 gånger.
3
Ugnen måste som regel förvärmas för djupfryst/färdiglagat. Se informationen, på förpackningen.
33
Bruksanvisning
Ugnsstekning
Använd ugnsfunktionerna VARMLUFTSGRILL eller ÖVER/UND.VÄRME
för ugnsstekning.
1
Observera: Sätt in fettfiltret vid ugnsstekning!
Stekkärl
• Alla eldfasta formar är lämpliga för ugnsstekning.
• Tänk på att plasthandtag på formar ska tåla värme.
• Stora stekar kan du ugnssteka direkt i långpanna eller på gallret
med långpannan under (t ex kalkon, gås, 3-4 kycklingar, 3-4 läggar).
• Magert kött rekommenderar vi att du ugnssteker i stekgryta med
lock (t ex kalv, sur- eller nötstek, djupfryst kött). Köttet blir då saftigare.
• Kött som ska ha en skorpa kan du ugnssteka i stekgrytan utan lock
(t ex stekar av fläsk, lamm eller häst, köttfärslimpa, anka, 1-2 läggar,
1-2 kycklingar, små fåglar, rostbiff, filé, vilt).
• Tips: Om du ugnssteker i en form (särskilt mindre mängder) blir
ugnen inte så nedsmutsad!
Falsar
• Uppgifter om falsar hittar du i den följande tabellen.
Anvisningar för stektabellerna
I tabellen hittar du uppgifter om lämplig ugnsfunktion, temperaturinställning, tillagningstid och fals för olika slags kött. Tillagningstiderna
är bara riktvärden.
• Vi rekommenderar att man steker kött och fisk i ugnen som väger
minst 1 kg.
• Generellt är funktionerna ÖVER/UND.VÄRME särskilt lämpliga för
mycket magert kött som fisk eller vilt. För alla andra sorters kött (särskilt fågel) rekommenderar vi funktionen VARMLUFTSGRILL.
• Den tillagningstid som krävs beror på köttslag och kvalitet.
• För att förhindra att köttsaften som kommer ut bränns fast rekommenderar vi att man tillsätter lite vätska i formen.
• Vänd steken efter ca 2/3 av tillagningstiden.
2
34
Stäng av ugnen 10-15 minuter före tillagningstidens slut för att utnyttja eftervärmen.
Bruksanvisning
Tabell för ugnsstekning
Typ av kött
Mängd
ÖVER/UND.VÄRME
VARMLUFTSGRILL
Tid
Vikt
Fals
uppifrån
Temperatur
°C
Fals
uppifrån
Temperatur
°C
Tim:min
1-1,5 kg
4.
200-250
–
–
2:00-2:30
Nötkött
Grytstek
Rostbiff, filé
per cm höjd
- blodig
invändigt
per cm
höjd
4.
250-2701
4.
190-200 0:05-0:06
- rosa invändigt
per cm
höjd
4.
250-2701
4.
180-190 0:06-0:08
- genomstekt
per cm
höjd
4.
210-2501
4.
170-180 0:08-0:10
Bog, hals
skinka,
1-1,5 kg
4.
210-220
4.
160-180 1:30-2:00
Kotlettrad,
kassler
1-1,5 kg
4.
180-190
4.
170-180 1:00-1:30
Köttfärslimpa
750 g-1 kg
4.
170-180
4.
160-170 0:45-1:00
Fläsklägg
(förkokt)
750 g-1 kg
4.
210-220
4.
150-170 1:30-2:00
Kalvstek
1 kg
4.
210-220
4.
150-170 1:30-2:00
Kalvlägg
1,5-2 kg
4.
210-225
4.
150-170 2:00-2:30
Lammlår,
lammstek
1-1,5 kg
4.
210-220
4.
150-170 1:15-2:00
Lammsadel
1-1,5 kg
4.
210-220
4.
160-180 1:00-1:30
upptill
1 kg
3.
220-2501
3.
160-170 0:25-0:40
Rådjurs-/hjortsadel 1,5-2 kg
4.
210-220
4.
160-170 1:00-1:30
Rådjurs-/hjortstek 1,5-2 kg
4.
200-210
4.
150-160 1:15-1:50
Fläskkött
Kalvkött
Lamm
Vilt
Harsadel,
harstek
35
Bruksanvisning
Typ av kött
Mängd
ÖVER/UND.VÄRME
VARMLUFTSGRILL
Temperatur
°C
Tid
Vikt
Fals
uppifrån
Temperatur
°C
Fals
uppifrån
Fågel, styckad
4-6 delar
per
200-250g
3.
220-250
3.
180-200 0:35-0:50
Kycklingshälfter
2-4 delar
per
400-500g
3.
220-250
3.
180-200 0:35-0:50
Kyckling,
gödkyckling
1-1,5 kg
4.
220-250
4.
170-180 0:45-1:15
Anka
1,5-2 kg
4.
210-220
4.
160-180 1:00-1:30
Gås
3,5-5 kg
5.
200-210
5.
150-160 2:30-3:00
Kalkon
2,5-3,5 kg
4-6 kg
5.
5.
200-210
180-200
5.
5.
150-160 1:30-2:00
140-150 2:30-4:00
1-1,5 kg
4.
210-220
4.
160-170 0:45-1:15
Tim:min
Fågel
Fisk (bräsera)
Hela fiskar
1) Förvärm ugnen.
Uppgifterna i fetstil anger den gynnsammaste ugnsfunktionen för varje tillfälle.
36
Bruksanvisning
Grillning
Använd ugnsfunktionen GRILL med 300°C temperatur för att grilla.
1
Observera: Förvärm alltid den tomma ugnen med grillfunktionen i
5 minuter!.
Det är inte nödvändigt att använda fettfiltret.
Grill
• Använd galler och universalplåt tillsammans vid grillning.
Falsar
• När tunna livsmedel grillas ska alltid den 2 falsen uppifrån användas.
Anvisningar för grilltabellen
Grilltiderna är bara riktvärden och beror på slag och kvalitet på köttet
eller fisken.
• Vänd på kött- eller fiskbitarna efter halva grilltiden.
1
Varning: Grilla alltid med stängd ugnslucka.
Risk för brännskador!
Tabell för grillning
Det som ska grillas
Fals
uppifrån
Grilltid
1:a sidan
2:a sidan
Pannbiffar
2
8-10 min
6-8 min
Fläskfilé
2
10-12 min
6-10 min
Grillkorv
2
8-10 min
6-8 min
Tournedos,
kalvfiléskivor
2
6-7 min
5-6 min
Oxfilé, rostbiff
(ca 1 kg)
2
10-12 min
10-12 min
Rostat bröd
2
2-3 min
2-3 min
Varma smörgåsar
2
6-8 min
–
37
Bruksanvisning
Biofunktioner
De låga temperaturer som kan ställas in på den här spisen gör det möjligt att anrätta kött särskilt mört och saftigt, göra yoghurt, jäsa deg eller
torka frukt.
1
Observera: På alla biofunktioner måste temperaturförslaget
ändras!
2
Vid lågtemperaturstekning går det åt upptill 20 procent mindre energi
än vid vanlig ugnsstekning.
Lågtemperaturstekning
Använd ugnsfunktionen VARMLUFTSGRILL lågtemperaturstekning
1
Observera: Sätt in fettfiltret vid ugnsstekning!
Stekkärl
• Alla eldfasta formar är lämpliga för ugnsstekning.
• Tänk på att plasthandtag på formar ska tåla värme.
• Ugnsstek alltid utan lock vid lågtemperaturstekning.
Falsar
• Använd fals 4 uppifrån vid lågtemperaturstekning.
Allmänn anvisningar
Ugnsstekningen sker i 2 steg:
• Välj hög temperatur för bryning.
• Sänk därefter till en lägre temperatur.
Anvisningar för ugnsstekningstabellen
Stektider är bara riktvärden och beror på storlek, slag och kvalitet på
köttet eller fisken.
• Ju tjockare och tyngre köttbit, desto längre tar det att bryna och
eftersteka den.
• Bara hela fåglar behöver vändas.
• Tillsätt grönsakerna först efter ca 2/3 av bryntiden.
• Öppna inte ugnsluckan mer efter bryntiden!
(Vänd på fågeln dessförinnan.) Värmeförluster skulle förlänga stektiden avsevärt.
38
Bruksanvisning
0 1. Förbered köttet på vanligt sätt (skölj av, torka av, krydda, bind ev. upp i
form osv.)
2. Välj ugnsfunktionen VARMLUFTSGRILL.
3. Ändra temperaturförslag till bryntemperatur enligt tabellen.
4. Ställ om till efterstekningstemperatur när bryningen är klar.
Tabell för ugnsstekning i låg temperatur
VARMLUFTSGRILL
Steg 1
Bryna
Det som ska stekas
Vikt
kg
Kött
Tid
min
Temperatur
°C
Tid
min
220
Rostbiff
1-1,5
25-45
85
30-60
Ox-, kalvfilé
1-1,5
20-40
85
20-40
1-2
30-50
90
20-60
Kalvsadel
Vilt
220
Rådjurssadel
1,5-2
25-45
90
20-60
Rådjursstek
1,5-2
25-45
120
40-120
1-2
25-50
100
60-150
1-1,5
25-40
100
40-60
1,5-2,5
30-40
100
40-60
0,5-1
15-20
80
10-20
Lax (mittbit)
1-2
25-40
80
10-20
Gös / gädda
0,7-1,5
15-35
80
10-20
Fågel
Kalkonbröst
Kyckling
Anka
200
Fisk
Laxforell
3
Temperatur
°C
Steg 2
Eftersteka
180
Vi rekommenderar lågtemperaturstekning för:
möra, magra köttbitar och fisk.
Lågtemperaturstekning är inte lämpligt för:
t ex grytstek, fläskstek.
39
Bruksanvisning
Göra yoghurt
Använd ugnsfunktionen ÖVER/UND.VÄRME för att tillreda yoghurt.
Kärl
• Använd koppar eller glas på 1,5 dl som behållare till yoghurt och täck
över med folie eller lock.
Fals
• Sätt in gallret på fals 3 uppifrån.
0 1. Koka upp mjölk (t ex 1 liter för 6-8 portioner).
2. Låt mjölken svalna till 40°C.
3. Rör ned yoghurtkultur i mjölken, fyll på i behållare och täck över.
4. Ställ behållarna på gallret.
5. Välj ugnsfunktionen ÖVER/UND.VÄRME och ändra temperaturförslaget till 40°C.
6. Ta ut yoghurten efter ca 5-8 timmar (så snart som den är fast).
Jäsa deg
Använd ugnsfunktionen ÖVER/UND.VÄRME för degjäsning.
Kärl
• Använd en skål som tål upptill 40°C värme när degen sätts.
Fals
• Sätt in gallret på fals 3 uppifrån.
0 1. Täck över degskålen med genomskinlig folie och ställ den på gallret.
2. Välj ugnsfunktionen ÖVER/UND.VÄRME och ändra temperaturförslaget
till 40°C.
3. Låt degen jäsa upp tills den är dubbelt så stor.
40
Bruksanvisning
Torka frukt och grönsaker
Använd ugnsfunktionen VARMLUFT för torkning.
Kärl
• Täck gallret eller plåten med smörpapper.
Fals
• Du kan torka frukt på max. 2 nivåer samtidigt.
• Sätt in gallret eller plåten på fals 2 och 5 uppifrån.
Allmänn anvisningar
Det är lämpligt att torka:
• Fruktsorter som äpplen, päron, sviskon.
Använd bara helt mogen frukt av bra kvalitet!
• Matsvampar
0 1. Tvätta frukten eller grönsakerna och skala, dela dem mindre bitar och
torka dem.
2. Fördela frukten eller grönsakerna på gallret eller plåten.
3. Välj ugnsfunktionen VARMLUFT och ändra temperaturförslaget till
50-70°C.
4. Vänd frukten då och då.
5. Ta ut frukten när den fortfarande går att böja men när man trycker på
den kommer det inte längre ut några saftdroppar.
VARMLUFT
Mängd
Temperatur
°C
Tid
tim
700g
50-70
5-8
Sviskon
1-1,2kg
50-70
8-10
Svamp 1
500g-1kg
50-80
5-7
Livsmedel
Äppelringar 1/2 cm tjocka
1) Tiden beror på fukthalten i livsmedlet.
41
Bruksanvisning
Upptining
Använd ugnsfunktionen UPPTINING för upptining.
1
Observera: Låt alltid ugnslampan vara på! Annars förlängs upptiningstiden.
Upptiningskärl
• Lägg maträtterna på en tallrik och ställ den på gallret.
• Använd bara smörpapper eller folie för övertäckning. Använd inga
tallrikar eller skålar, eftersom de förlänger upptiningstiden avsevärt.
Falsar
• Sätt vid upptining in gallret på fals 4 uppifrån.
3
Temperaturförslaget på 30°C på ugnsfunktionen UPPTINING går inte
att ändra.
Anvisningar för upptiningstabellen
Nedanstående tabell ger dig några ledtrådar för upptiningstiderna.
Upptiningstabell
Maträtt
Efterupptiningstid,
min
Anmärkning
Kyckling, 1000g
100-140
20-30
Lägg kycklingen på ett upp och nedvänt tefat på en stor tallrik. Tina utan
övertäckning och vänd den efter halva
tiden, eller tina övertäckt med folie.
Kött, 1000g
100-140
20-30
Tina utan övertäckning och vänd efter
halva tiden eller täck över med folie.
Kött, 500g
90-120
20-30
Tina utan övertäckning och vänd efter
halva tiden eller täck över med folie.
Forell, 150g
25-35
10-15
Tina utan övertäckning
Jordgubbar, 300g
30-40
10-20
Tina utan övertäckning
Smör, 250g
30-40
10-15
Tina utan övertäckning
Grädde, 2 x 2 dl
80-100
10-15
Tina utan övertäckning
(Grädden går lätt att vispa även när
den är lätt frusen)
60
60
Tårta, 1400g
42
Upptiningstid, min
Tina utan övertäckning.
Bruksanvisning
Konservering
Använd ugnsfunktionen VARMLUFT för konservering.
Konserveringsglas
• Använd endast vanliga konserveringsglas (konserveringsglas med
gummiring och glaslock) för konservering.
• Glas med skruvlock eller bajonettlås och metallburkar är olämpliga.
Falsar
• Använd fals 4 uppifrån vid konservering.
Anvisningar för konservering
• Använd långpannan vid konservering. Maximalt 6 konserveringsglas
som rymmer 1 liter får plats.
• Placera en kopp med vatten i långpannan, så att det blir tillräckligt
fuktigt i ugnen.
• Placera konserveringsglasen i långpannan så att de inte vidrör varandra.
• Alla konserveringsglas ska vara fyllda till samma nivå och förslutna
med klammer.
Konserveringstider
Frukt och inlagda gurkor
0 1. Välj ugnsfunktionen VARMLUFT och ändra temperaturförslaget till
160°C.
2. Stäng av ugnen, när vätskan börjar bubbla i de första glasen
(i 1 liters glas efter ca 45 minuter).
3. Låt glasen stå kvar ytterligare 30 minuter i stängd ugn – för känsliga
fruktsorter, t ex jordgubbar ca 15 minuter.
Grönsaker eller kött
0 1. Välj ugnsfunktionen VARMLUFT och ändra temperaturförslaget till
160°C.
2. Reducera temperaturen till 100°C, när vätskan börjar bubbla i de första
glasen.
3. Låt glasen stå kvar ytterligare ca 60-90 minuter i 100°C.
4. Stäng sedan av ugnen och låt konserveringsglasen stå kvar ytterligare
30 minuter i stängd ugn.
43
Bruksanvisning
Tabell för temperaturförslag
44
Ugnsfunktion
Temperaturförslag
PIZZA-/STEKLÄGE
150 °C
VARMLUFT
150 °C
ÖVER/UND.VÄRME
200 °C
VARMLUFTSGRILL
180 °C
GRILL
300 °C
UNDERVÄRME
150 °C
UPPTINING
30°C (går inte att ändra)
Bruksanvisning
Rengöring och skötsel
Ugnen utvändigt
Torka av med mjuk trasa, vatten och handdiskmedel.
• Använd inget skurpulver, skarpa rengöringsmedel eller vassa föremål.
• Du kan använda vanligt puts- och rengöringsmedel för rostfritt stål
på fronter av rostfritt stål. Det bildar samtidigt en skyddande hinna
mot fingeravtryck.
• På aluminiumfronter kan man förutom en lösning av diskmedel och
vatten även använda glasrengöringsmedel eller ett milt rengöringsmedel.
0
Ugnen invändigt
Ugnsbelysning
Du kan sätta på ugnslampan för att underlätta rengöringen.
Rengöring
0 1. Torka ur ugnen efter varje användning med vatten tillsatt med handdiskmedel och ett par stänk ättika.
2. Torka därefter ugnen torr med en trasa.
3. Ta bort kraftig nedsmutsning med såpa eller särskilt ugnsrengöringsmedel.
1
Varning: Det är av säkerhetsskäl förbjudet att rengöra ugnen med
ångstråle- eller högtrycksrengörare!
Observera: När ugnsrengöringsmodel används, följ ovillkorligen tillverkarens instruktioner!
Tillbehör
0
Diska alla tillbehör (galler, långpanna osv.) efter varje användning och
torka av dem ordentligt. Lägg dem en kort stund i blöt för att lättare
kunna rengöra dem.
Fettfilter
0 1. Rengör fettfiltret i hett vatten med handdiskmedel eller i disk maski-
nen.
2. Koka ur det i lite vatten och 2-3 msk maskindiskmedel om smutsen är
ordentligt inbränd.
45
Bruksanvisning
Stegar
För att rengöra sidoväggarna kan stegarna på ugnens vänstra och
högra sida tas bort.
Demontera och montera stegarna.
0 1. Lossa skruven (ev. med ett mynt).
2. Dra ut stegen framåt nedtill och haka loss den upptill.
3. För montera stegen, haka fast den igen upptill och fäll in den.
4. Dra fast skruven igen.
46
Bruksanvisning
Grillelement
Grillelementet kan fällas ned för en lättare rengöring av ugnstaket.
1
Varning: Fäll bara ner grillen när ugnen är avstängd och när det inte
längre finns någon risk att bränna sig!
0
Fälla ned grillelementet
Vrid de båda hakarna 90° (1/4 varv) mot mitten.
Värmeelementen svänger nedåt.
1
Observera: Tryck inte värmeelementet nedåt med våld! Det kan gå av
om våld används.
2 x 90˚
0
Sätta fast grillelementet
Tryck värmeelementet lätt uppåt och vrid hakarna 90° bakåt, så att värmestavarna ligger mellan hakarna.
1
Observera: Skjut aldrig på hakarna på värmeelementet. Brottrisk!
47
Bruksanvisning
Ugnslampa
1
Varning: Risk för strömstöt! Innan ugnslampan byts:
– stäng av ugnen!
– skruva loss säkringen i elcentralen eller slå ifrån den.
Byta ugnslampa/rengöra glas
0 1. Placera en trasa på ugnsbotten.
2. Ta bort glasskyddet genom att
vrida till höger och rengör det.
3. Ugnsbelysning
40 Watt, 230 V, 300 °C
som tål 300°C värme,
4. Sätt på skyddsglaset igen.
5. Ta bort trasan ur ugnen.
48
Bruksanvisning
Ugnslucka
Det går att ta bort ugnsluckan på din spis för rengöring.
Haka loss ugnsluckan
0 1. Öppna ugnsluckan helt och hållet.
2. Fäll upp de färgmarkerade klämspakarna på båda gångjärnen helt
och hållet (1).
3. Stäng ugnsluckan förbi stopp till ca 3/4 (2).
4. Ta tag i ugnsluckan på sidorna med båda händerna. Lyft luckan uppåt
(var försiktig: tung!) och dra den bort från ugnen (3).
5. Lägg luckan med yttersidan nedåt på ett mjukt och jämnt underlag, t
ex en filt för att undvika revor.
Haka fast ugnsluckan
0 1. Ta tag i luckans handtagssida på sidorna med båda händerna.
2. Håll luckan i ca 60°C vinkel.
3. Skjut in gångjärnen så långt som möjligt i de båda urtagen till höger
och vänster nedtill på ugnen (1).
4. Lyft upp luckan uppåt till stopp och öppna den helt och hållet (2).
5. Fäll tillbaka klämspakarna på båda gångjärnen i ursprungsläge (3), så att
färgmarkeringen pekar uppåt igen.
6. Stäng ugnsluckan.
49
Bruksanvisning
Ugnsglas
Ugnsluckan är försedd med tre efter varandra monterade glasrutor. De
båda innersta rutorna kan tas bort för rengöring.
1
Varning: Gör följande steg som princip bara på en ugnslucka som du
hakat loss! En lucka som är påhakad kan på grund av lättnaden i vikt
när inglasningen tas bort slå upp och skada dig.
Demontera översta glaset
0 1. Haka loss ugnsluckan och lägg
den med handtaget nedåt på ett
mjukt och jämnt underlag.
2. Ta tag i glasrutans övre kant och
skjut den mot fjädertrycket i riktning mot ugnsluckans handtag
tills den ligger fri nedtill (1).
3. Lyft upp rutan lätt nedtill och dra
ut den (2).
Demontera mellersta glaset
0 1. Ta tag i nedre kanten på den mel-
lersta glasrutan och skjut den i
riktning mot ugnsluckans handtag tills den ligger fri nedtill (1).
2. Lyft upp rutan lätt nedtill och dra
ut den (2).
3. Ta bort avståndsprofilerna på den
mellersta rutans vänstra och
högra kant för rengöring.
50
Bruksanvisning
Sätta in mellersta glaset
0 1. Sätt på de båda avståndsprofilerna på mellersta glasrutans vänstra och
högra kant.
2. För in den mellersta glasrutan snett uppifrån i luckprofilen på handtagssidan (1).
3. Sänk ned den mellersta glasrutan (2) och skjut den mot luckans underkant till stopp under det undre fästet.
Sätta in översta glaset
0 1. För in översta glasrutan snett
uppifrån i luckprofilen på handtagssidan (1).
2. Sänk ned glasrutan (2). Lägg rutan
mot fjäderkraften på handtagssidan
framför fästprofilen mot luckans
underkant och skjut den under
fästprofilen.
Glasrutan måste sitta fast!
3. Haka fast ugnsluckan igen.
51
Bruksanvisning
Vad gör jag när ...
0
0
....ugnen inte värms upp?
Kontrollera om
– spisen är på,
– klockan är inställd,
– alla erforderliga inställningar är gjorda,
– ugnsfunktionens barnspärr är aktiverad,
– spisens säkerhetsavstängning löst ut,
– säkringen löst ut i huset (elcentralen).
Ring en behörig elinstallatör, om säkringarna löser ut flera gångar.
....ugnsbelysningen inte fungerar?
Byt ugnslampan (se rengöring och skötsel).
Om du tar kundservice i anspråk för någon av ovan angivna punkter
eller på grund av fel användning, är inte besöket av en tekniker från
kundservice ens under garantitiden kostnadsfritt.
Vänd dig till en fackman, om du inte kommer vidare med den här
informationen.
1
52
Varning! Endast fackfolk får utföra reparationer på spisen. Genom felaktiga reparationer kan det uppstå betydande risker för användaren.
Vänd dig vid reparation till din fackhandlare eller till kundservice.
Bruksanvisning
Specialtillbehör
Följande extra tillbehör kan du köpa till din spis genom fackhandeln
eller Distriparts:
Långpanna
E-Nr. 611 898 624
Universalplåt
E-Nr. 611 898 626
Bakplåt
E-Nr. 611 898 620
Galler
(inte lämplig för teleskopskena)
E-Nr. 944 189 010
Teleskopskena BAZ2 med kombigaller
E-Nr. 944 189 014
Teleskopskena BAZ3 med kombigaller
E-Nr. 944 189 015
53
Bruksanvisning
Pizzasten:
H1,2 x B34,5 x T34,5cm
E-Nr. 944 189 008
Långpanna av glaskeramik:
H6,5 x B32,0 x T27,0cm
E-Nr. 611 899 660
Katalysset KTU, 4-delat
E-Nr. 944 189 017
2 sidoskenor, vita
för vit skåpombyggnad
E-Nr. 611 898 700
54
Puts- och rengöringsmedel
för rostfria ugnar
E-Nr. 944 190 002
Installationsanvisning
INSTALLATIONSANVISNING
1
Observera: Endast en auktoriserad fackman får installera och ansluta
den nya ugnen.
Följ den anvisningen annars gäller inte garantin i händelse av skador.
Tekniska data
Ugnens yttermått
Höjd x Bredd x Djup
60 cm x 56 cm x 55 cm
Ugnens innermått
Höjd x Bredd x Djup
Volym
31,0 cm x 40,0 cm x 41,2 cm
51 l
Bestämmelser, normer, direktiv
Den här ugnen uppfyller följande normer:
• EN 60 335-1 och EN 60 335-2-6
gällande säkerheten för elektriska apparater för användning i hushållet och liknande ändamål och
• DIN 44546 / 44547 / 44548
gällande användningsegenskaperna hos elspisar för hushållet.
• EN 55014-2 / VDE 0875 del 14-2
• EN 55014 / VDE 0875 del 14/12.93
• EN 61000-3-2 / VDE 0838 del 2
• EN 61000-3-3 / VDE 0838 del 3
gällande grundläggande skyddskrav för elektromagnetisk kompatibilitet (EMV).
4
Denna apparat uppfyller kraven i följande EG-direktiv:
• 73/23/EEC från 1973-02-19 (lågspänningsdirektiv)
• 89/336/EEC från 1989-05-03 (EMV-direktiv inklusive
ändringsdirektiv 92/31/EEC).
55
Installationsanvisning
1 Säkerhetsanvisningar för installatören
• I elinstallationen ska det finns en anordning som gör det möjligt att
frånskilja spisen på alla poler från elnätet med en kontaktöppningsbredd på min. 3 mm.
Lämpliga frånskiljningsanordningar är t ex ledningsskyddsbrytare,
säkringar (skruvsäkringar ska skruvas ur sockeln), jordfelsbrytare och
reläskydd.
• Vad gäller brandskydd uppfyller spisen typen Y (IEC 335-2-6). Endast
spisar av denna typ får monteras in med högskåp eller väggar på ena
sidan.
• Beröringsskyddet måste vara säkerställt med inbyggnaden.
• Skåpets stabilitet måste uppfylla DIN 68930.
56
Installationsanvisning
Installation
57
Installationsanvisning
Viktiga anvisningar
58
Installationsanvisning
Förberedelse av köksskåp
59
Installationsanvisning
Elektrisk anslutning
H05VV-F
H05RR-F
min. 2,50 m
60
Installationsanvisning
Fastsättning
61
62
Service och reservdelar
SERVICE OCH RESERVDELAR
Har du frågor om eller vill beställa service eller reservdelar ber vi dig att
kontakta återförsäljaren eller vår rikstäckande service på
tel. 020 - 76 76 76 eller via e-mail på www.elektroservice.se. Se
adressen till ditt närmaste service-kontor i telefonkatalogen Gula
sidorna under Hushållsutrustning, vitvaror - service.
3
Innan du beställer service, enligt EHL åtagandet, kontrollera först
om du kan avhjälpa felet själv.
Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och
hur man kan åtgärda dem. Observa, elektriska fel skall alltid åtgärdas av
certifierad elektriker.
Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten:
Innan du kontaktar service, skriv
upp följande engligt dataskylten:
Typ ...........................................................................................................
Produkt nr .............................................................................................
Serie nr ...................................................................................................
Inköpsdatum .........................................................................................
Hur och när uppträder felet ?
Konsumentkontakt i Finland
Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi
dig ringa vår konsumentrådgivare på tel. 0200-2662.
63
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
ANC 822 947 362 - 02 - 0500

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement