Aeg CB8110-AEURO Handleiding


Add to my manuals
64 Pages

advertisement

Aeg CB8110-AEURO Handleiding | Manualzz
COMPETENCE B 8110
De omschakelbare inbouwoven
Gebruiksaanwijzing
COMPETENCE
MADE IN GERMANY
Geachte klant,
lees deze gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door.
Lees in ieder geval hoofdstuk “Veiligheid” op de eerste pagina’s. Bewaar
deze gebruikersinformatie om later te kunnen naslaan. Geef deze aan
eventuele volgende eigenaren van het apparaat door.
Met de gevarendriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!,
Voorzichtig!, Attentie!) worden aanwijzingen geaccentueerd die voor
Uw veiligheid of het functioneren van het apparaat belangrijk zijn.
Deze absoluut in acht nemen.
0 1. Dit teken begeleidt u stap voor stap bij de bediening van het toestel.
2. ...
3. ...
1
3
Bij dit symbool vindt u aanvullende informatie m.b.t. bediening en
praktisch gebruik van het toestel.
2
Tips en aanwijzingen m.b.t. de rendabele en milieuvriendelijke toepassing van het toestel zijn met een klaverblad gekenmerkt.
Voor eventuele storingen bevat deze gebruikersinformatie aanwijzingen voor het zelfstandig opheffen, zie hoofdstuk “Wat te doen als ...”.
Bij technische problemen staat onze TECHNISCHE DIENST bij u in de
buurt u te allen tijde ter beschikking (adressen en telefoonnummers
vindt u in hoofdstuk “Servicepunten”).
Lees daartoe ook hoofdstuk “Service”.
Gedrukt op milieuvriendelijk geproduceerd papier.
Wie milieubewust denkt, handelt ook zo ...
2
Inhoud
INHOUD
Gebruiksaanwijzing
........................................
6
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Weggooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Opbouw van het toestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klokfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uitrusting oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toebehoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
11
12
13
Ovenfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Voor het eerste gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Dagtijd instellenn/wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Eerste keer reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Gebruik van de oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Vetfilter inzetten/verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Rooster en plaat plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Oven aan- en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oventemperatuur wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovenfunctie wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oventemperatuur opvragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Snel opwarmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Werken met de automatische functie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatisch uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatisch in- en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatische ingaven afvragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatische ingaven naderhand veranderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatische ingaven wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informatie over de automatische functie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kookwekker instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovenlampje aan-/uitdoen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tijdsindicatie in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veiligheidsuitschakeling van de oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kinderbeveiliging van de oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
20
20
20
21
21
22
23
23
24
24
24
25
26
26
26
27
3
Inhoud
4
Toepassingen, tabellen en tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabel bakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabel soufflé’s en gratineren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabel kant-en-klare diepvriesproducten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Braden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabel braden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grillen van platte stukken vlees/vis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabel grillen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bio-functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Braden met lage temperatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabel braden bij lage temperaturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yoghurt maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gistdeeg laten rijzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fruit, groenten drogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ontdooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabel ontdooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inmaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inmaaktijden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabel temperaturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
28
30
33
33
34
35
37
37
38
38
39
40
40
41
42
43
44
44
45
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Buitenkant van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oveninterieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vetfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inschuifroosters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Keramisch plafond van de oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovenlampje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovendeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovendeurruit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
46
46
46
46
47
47
48
49
51
Inhoud
Wat te doen als ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Montageaanwijzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doel, normen, richtlijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veiligheidsaanwijzingen voor de installateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klantenservice
54
54
54
55
56
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
5
Gebruiksaanwijzing
GEBRUIKSAANWIJZING
1
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
Montage en aansluiting van het nieuwe apparaat mogen alleen door
een erkend installateur uitgevoerd worden.
Volg deze aanwijzing op, omdat anders bij eventuele schaden de garantie vervalt.
De veiligheid van AEG elektro-apparaten voldoet aan de Europese en
Nederlandse normen. Toch zien wij ons als fabrikant genoopt u met de
volgende veiligheidsaanwijzingen vertrouwd te maken.
Algemene veiligheid
• Wees voorzichtig bij het aansluiten van elektrische apparaten aan
stopcontacten in de buurt van het apparaat. Aansluitingsleidingen
mogen geen hete kookzones aanraken of onder de hete ovendeur
geklemd raken.
• Als zich breuken, barsten of scheuren in het keramische verwrmingsveld van de oven voordoen, moet de stekker uit het stopcontact
getrokken worden. Schakel echter eerst de oven uit, voordat u dat
doet. Schakel dan de zekeringen uit.
• Bewaar geen brandbare voorwerpen in de oven. Deze kunnen bij het
inschakelen in brand vliegen.
• Om veiligheidsredenen is het verboden het apparaat met een dampstraal- of hogedrukreiniger schoon te maken.
• Bij gebruik van geweld, speciaal aan de glaskanten van de voorruit,
kan het glas breken.
• Als u kookt, braadt of grilt, wordt de ovendeur heet.
Houd daarom kleine kinderen altijd weg.
• Oververhit vet en olie kunnen snel in brand vliegen. Als u gerechten
in vet of olie (bijv. patat frites) bereidt, blijf dan in de buurt.
• Als alcohol bij de gerechten in de oven gebruikt wordt, kan eventueel
een lichte alcoholdamp ontstaan. Open de deur in dat geval voorzichtig. Vermijd vonken of vuur. Wij raden aan het gerecht bij gesloten
ovendeur ca. 10-15 minuten te laten afkoelen.
6
Gebruiksaanwijzing
• Reparaties aan het apparaat mogen alleen door geschoold personeeluitgevoerd worden. Door ondeskundige reparaties kunnen grote
gevaren ontstaan. Wend u bij reparaties tot onzeafdeling Klantenservice.
• Bij storingen aan het apparaat: draai de zekeringen eruit c.q. schakel
ze uit.
Gebruik volgens de voorschriften
• Dit apparaat mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor het
bestemd is, d.w.z. het normaal koken, braden, bakken van spijzen.
• Gebruik het apparaat alleen voor het bereiden van spijzen.
• Gebruik de oven niet om het vertrek te verwarmen.
Zo worden schaden aan het apparaat voorkomen
• Leg geen aluminiumfolie in de oven en zet geen bakblik, pan etc. op
de bodem, omdat anders het email van de oven door de ontstane
warmteophoping beschadigd wordt.
• Maak het apparaat na elk gebruik schoon. Vuil kan dan het gemakkelijkst verwijderd worden en kan niet inbranden.
• Fruitsap dat van de bakplaat afdruppelt, veroorzaakt vlekken die niet
meer verwijderd kunnen worden. Gebruik voor zeer vochtige taarten
de universele plaat.
• Giet nooit direct water in de hete oven. Er kunnen schaden aan het
email ontstaan.
• Zet niets op de open ovendeur/de open ovenwagen.
• Bewaar geen vochtige levensmiddelen in de oven.
7
Gebruiksaanwijzing
Milieuvriendelijke isolatie
De oven is op de fabriek van een milieuvriendelijke isolatie voorzien.
Deze isolatie is door onafhankelijke testinstituten gecontroleerd op
schadelijke stoffen en als “zonder bezwaar” ingeschaald.
2
Weggooien
Verpakkingsmateriaal weggooien
Alle gebruikte materialen zijn onbeperkt recyclebaar en kunnen
opnieuw gebruikt worden.
De kunststoffen hebben de volgende aanduidingen:
• >PE< voor poyethyleen, bijv. bij het buitenomhulsel en de zakken in
het interieur.
• >PS< voor hard-schuim polystyreen, bijv. bij de bekledingsonderdelen, in principe FCKW-vrij.
De kartonnen onderdelen worden voor 80% van oud papier gemaakt.
Oude machine
Om milieuredenen moeten alle afgedankte apparaten op de juiste
manier weggegooid worden. Dit geldt voor uw huidige apparaat en als
het t.z.t. niet meer gebruikt wordt, voor uw nieuwe apparaat.
8
1
Waarschuwing! Maak afgedankte apparaten voor het weggooien
onbruikbaar. Trek de stekker uit het stopcontact, knip het elektriciteitssnoer door, verwijder eventuele aanwezige snap- of grendelsloten of
maak deze onbruikbaar. Daardoor voorkomt u dat spelende kinderen in
het apparaat opgesloten raken (stikgevaar!) of in andere levensgevaarlijke situaties terecht komen.
2
Aanwijzingen voor het weggooien
• Het apparaat mag niet bij het huisvuil gezet worden.
• Informatie over afhaaltijden of verzamelplaatsen krijgt u bij de
gemeentelijke reinigingsdienst of op het gemeentehuis.
Gebruiksaanwijzing
De belangrijkste kenmerken van uw apparaat
• Hoofdtoets: Via de hoofdtoets wordt het complete apparaat in- resp.
uitgeschakeld. Dit betekent extra veiligheid, zeker als er kinderen in
huis zijn, omdat het per ongeluk inschakelen van het apparaat via
deze ene schakelaar niet mogelijk is. Het betekent bovendien bedieningscomfort, omdat met één toetsdruk alle functies uitgeschakeld
worden.
• Veiligheidsuitschakeling: De oven heeft een veiligheidsuitschakeling. Als de oven na een bepaalde tijd niet uitgeschakeld wordt c.q. als
de temperatuur verandert, schakelt hij automatisch uit.
• Kinderbeveiliging. Dit apparaat is bovendien uitgerust met een kinderbeveiliging voor de oven. Zodra de kinderbeveiliging ingeschakeld
is, kan de oven niet meer per ongeluk in gebruik genomen worden.
• Elektronische ovenregelaar: De oven wordt via een elektronische
regelaar gestuurd, waarmee een exacte temperatuurinstelling mogelijk is. Als extra comfort biedt hij bij elke gekozen ovenfunctie automatisch een temperatuurvoorstel.
• Keramisch ovenplafond: Het apparaat heeft een VITRATHERM-keramisch ovenplafond. Hier liggen de verwarmings- en grillelementen
achter een keramische plaat. Daardoor is het gemakkelijker het ovenplafond te reinigen.
• Hittebeschermingsglas: De van onder naar achter ventilerende ruiten zorgen ervoor dat de ovendeur niet te heet wordt om zo verbrandingsgevaar te voorkomen.
• Tijdindicatie: Een 24-uursindicatie laat ook bij uitgeschakelde oven
de dagtijd zien. Om energie te sparen kan deze indicatie echter ook
uitgeschakeld worden.
9
Gebruiksaanwijzing
Opbouw van het toestel
Bedieningspaneel
Hoofdtoets
Voor het in- en uitschakelen van het gehele apparaat.
Het apparaat is: -ingeschakeld als de toets uitsteekt,
-uitgeschakeld als de toets verzonken is.
Ovenfuncties en functielampjes
Toetsen voor het selecteren van de gewenste ovenfunctie. De gekozen
ovenfunctie wordt door het betreffende functielampje aangegeven.
Snel opwarmen
Naast de keuze van een ovenfunctie en oventemperatuur, om de oven
snel op te warmen. Bij het bereiken van de ingestelde temperatuur
wordt automatisch op de geselecteerde functie omgeschakeld.
Temperatuur- en tijdskeuze
Toets voor het instellen van tijden of temperatuurwaarden, naargelang
functie. De gekozen instelling wordt in de temperatuur-/tijdsindicatie
digitaal aangegeven.
Klokfuncties en functielampjes
Toets voor het instellen van de klokfuncties. De gekozen functie wordt
door het betreffende functielampje aangegeven.
10
Gebruiksaanwijzing
Ovenverlichting
Toets voor het in- en uitschakelen van de ovenverlichting.
Als de oven in gebruik is, is de ovenverlichting automatisch aan. Hij kan
echter met deze toets uitgeschakeld worden en alleen indien nodig
ingeschakeld worden. Zo spaart u energie.
Temperatuurcontrolelampje
Het temperatuurcontrolelampje brandt, zolang de oven opwarmt en
gaat uit, als de ingestelde temperatuur bereikt is.
Klokfuncties
Uw apparaat heeft een programmeerbare klok, waarmee u de dagtijd
kunt aflezen, de kookwekker als “eierwekker” kunt gebruiken of met
behulp van de automatische functie de bak- en braadtijden in kunt
stellen.
Dagtijd
Via de functie DAGTIJD wordt op het temperatuur-/tijddisplay de actuele dagtijd aangegeven zolang geen ovenfunctie ingeschakeld is.
Kookwekker
Met de functie KOOKWEKKER kunt u een maximale “wektijd” van
1 uur 30 minuten instellen. De kookwekker werkt als een normale keukenwekker en heeft geen invloed op het bakken in de oven.
Automatische functie
Met de functies DUUR en EINDE kunt u voor de oven de klok zo instellen dat de oven vanzelf uit- resp. in- en uitschakelt.
11
Gebruiksaanwijzing
Uitrusting oven
Inzetniveaus
Aan beide zijden van de oven
bevindt zich een inschuifrooster
met 6 inzetniveaus voor het
inschuiven van de accessoires.
Let op: de niveaus worden van
boven naar beneden geteld.
✘
Kiepbeveiliging
Alle inschuifdelen hebben een
kiepbeveiliging zodat ze er niet per
ongeluk helemaal uitgetrokken
kunnen worden.
Bij het inzetten van de inschuifdelen moet deze kiepbeveiliging achterin zitten.
Vetfilter
Het meegeleverde vetfilter
beschermt de ventilator in de
achterwand van de oven tegen
vuil.
Gebruik het vetfilter altijd bij het
braden met hete lucht of infratherm-braden open op het rooster, de universele plaat of met
open pan/schaal.
12
Gebruiksaanwijzing
Naloop ventilator
De ventilator wordt automatisch ingeschakeld zodra de oven in gebruik
genomen wordt. Nadat de oven uitgeschakeld is, draait de ventilator
nog door om het apparaat af te koelen en wordt dan automatisch weer
uitgeschakeld.
Toebehoren
De volgende onderdelen behoren tot de leveringsomvang:
Bakplaat
Voor taarten en koekjes
Combirooster
Voor potten, pannen, taartvormen, braden en grilleren
Braadslede
Om te braden c.q. als opvangplaat
voor vet
Universele plaat
Voor vochtige taarten, vlees/vis of
als bakplaat c.q. vetopvangplaat
13
Gebruiksaanwijzing
Ovenfuncties
Voor de oven heeft u de beschikking over de volgende functies:
SOLO HETELUCHT
Met deze functie kunt u optimaal taarten op één niveau bakken.
Bovendien is hij geschikt voor gebak waarvoor een intensievere bruinering en knapperigheid van de bodem nodig is. Daaronder vallen bijv.
pizza, Quiche Lorraine, kaastaarten etc.
De oventemperaturen zijn in het algemeen 20-40 °C lager dan bij
Boven-/onderwarmte.
Boven-/onderwarmte is in bedrijf en bovendien is de ventilator ingeschakeld.
MULTI HETELUCHT
Multi-Hetelucht is bijzonder geschikt voor het bakken op meerdere
niveaus tegelijkertijd.
De oventemperaturen zijn in het algemeen 20-40 °C lager dan bij
boven-/onderwarmte.
Een ringvormig verwarmingselement en een deel van de onderwarmte
zijn in gebruik.
Daarnaast zorgt een ventilator in de achterwand van de oven voor een
voortdurende circulatie van de warme lucht in de oven. De warmte
komt van alle kanten op het gerecht.
BOVEN + ONDERWARMTE
Boven-/onderwarmte is geschikt voor het bakken en braden op één
niveau.
De warmte komt gelijkmatig van boven en onderen.
INFRATHERM
Infratherm is bijzonder geschikt voor het grillen of braden van grotere
stukken vlees of gevogelte op één niveau. De functie is ook geschikt
voor het gratineren.
Grillelement en ventilator zijn gelijktijdig in bedrijf.
R Snel opwarmen
Met de extra functie snel opwarmen kunt u de lege oven voor de hiervoor genoemde functies in zeer korte tijd voorverwarmen.
Bij de functie snel opwarmen worden meerdere verwarmingselementen
tegelijkertijd ingeschakeld.
14
Gebruiksaanwijzing
GROTE GRILL
De grote grillplaat is geschikt voor het grillen of roosteren van platte
levensmiddelen in grotere hoeveelheden, zoals bijv. biefstuk, schnitzel,
vis of brood.
Bij deze functie wordt een tweede grillelement aan het plafond van de
oven naast de kleine grillplaat ingeschakeld.
KLEINE GRILL
De kleine grillplaat is bijzonder geschikt voor het grillen of roosteren
van platte levensmiddelen in kleinere hoeveelheden.
Met de kleine grillplaat kunnen bijv. 2 biefstukken of 4 sneden brood
gegrild worden.
De warmte komt van het grillelement aan het plafond van de oven.
ONDERWARMTE
Met deze ovenfunctie kunt u bakwaren zoals bijv. vochtige taarten van
onderen krokant nabakken.
Hier is alleen het onder de bodem van de oven geplaatste warmte-element in gebruik.
ONTDOOIEN
Met de ovenfunctie ontdooien kunt u bijv. taart, boter, brood, fruit en
andere gevoelige levensmiddelen gelijkmatig ontdooien.
Bij deze functie is alleen de ventilator zonder verwarming in gebruik.
15
Gebruiksaanwijzing
Voor het eerste gebruik
Dagtijd instellenn/wijzigen
Na de elektrische aansluiting knipperen de functielampjes DAGTIJD en
de temperatuur-/tijdindicatie.
Als eerste moet de dagtijd ingesteld worden. De dagtijdinstelling kan
zowel bij ingeschakeld als bij uitgeschakeld apparaat geschieden.
3
Als de dagtijd niet is ingesteld, kan de oven niet in gebruik genomen
worden.
Dagtijd instellen
0 1. Druk op de toetsen + of - en stel de gewenste waarde in voor de dagtijd.
Bij elke druk op de toets + wordt de tijd met een minuut verhoogd c.q.
op - met een minuut verlaagd.
2. Druk op toets Klok W of wacht ca. 5 seconden.
Op het temperatuur-/tijddisplay schakelt de dagtijd van knipperen op
continue branden over. De dagtijd is daarmee ingesteld.
3
16
Als de toetsen + of - gedurende meer dan 2 seconden ingedrukt
worden, gaan de minuten zolang voorwaarts c.q. achterwaarts lopen
tot de toets weer wordt losgelaten. Zo kunt u de gewenste waarde sneller bereiken.
Gebruiksaanwijzing
Als de elektrische energie naar het apparaat wordt onderbroken, bijv.
door een kapotte zekering, knippert de temperatuur-/tijdindicatie
opnieuw.
Stel in dat geval de tijd opnieuw in zoals beschreven.
3
Dagtijd wijzigen
De dagtijdinstelling kan zowel bij ingeschakeld als ook bij uitgeschakeld
apparaat veranderd worden.
Op het temperatuur-/tijddisplay wordt de ingestelde dagtijd aangegeven.
0 1. Druk toets W zo vaak in tot het functielampje DAGTIJD knippert.
2. Dagtijd instellen zoals beschreven.
Eerste keer reinigen
Maak de oven grondig schoon, voordat hij voor de eerste keer gebruikt
gaat worden. Om het reinigen te vergemakkelijken kan de oven verlicht
worden.
0
1.Schakel het apparaat met de hoofdtoets in.
Het netcontrolelampje boven de toets gaat
branden.
2. Druk de toets ovenverlichting L in.
3. Haal alle accessoires en inschuifroosters er uit en reinig deze met warm
sop.
4. Maak ook de oven schoon met warm sop en maak hem droog.
5. Apparaatfront alleen vochtig afnemen.
3
Tip: Gebruik bij roestvrijstalen fronten normale middelen voor roestvrij
staal, die tegelijkertijd een beschermfilm tegen vingerafdrukken vormen.
1
Attentie! Gebruik geen scherpe, schurende schoonmaakmiddelen! De
oppervlakte kan beschadigd worden.
17
Gebruiksaanwijzing
Gebruik van de oven
Vetfilter inzetten/verwijderen
Zet het vetfilter altijd in de oven als u open op het rooster, op de vetopvangplaat of in open pannen/schalen braadt.
0
Vetfilter plaatsen
Pak het vetfilter bij de greep en zet
de twee houders van boven naar
beneden in de opening op de achterwand van de oven (ventilatoropening).
0
Het vetfilter eruit halen
Pak het vetfilter aan de greep vast
en hang het er naar boven toe uit.
Rooster en plaat plaatsen
Alle inschuifdelen hebben een
kleine uitstulping rechts en links.
Deze uitstulping dient als kiepbeveiliging en moet altijd naar
beneden wijzen.
0
0
18
Rooster plaatsen
Plaats het rooster zo, dat de twee
geleidingsrails naar boven wijzen.
De kiepbeveiliging moet naar
beneden wijzen en achter in de
ovenruimte liggen.
Rooster en plaat plaatsen
Als rooster en vetopvangplaat
samen gebruikt worden, moet de
kiepbeveiliging van het rooster
precies in de uitstulpingen van de
vetopvangplaat gezet worden.
Gebruiksaanwijzing
Oven aan- en uitschakelen
0 1. Schakel het apparaat met de hoofdtoets in.
Het netcontrolelampje boven de toets gaat
branden.
2. Door op de toets X of Y de gewenste functie instellen.
3. De geselecteerde functie wordt afgebeeld. Op het temperatuur-/tijdsdisplay verschijnt een temperatuurvoorstel.
Als de voorgestelde temperatuur niet binnen ca. 5 seconden gewijzigd
wordt, begint de oven op te warmen. Het temperatuurcontrolelampje
geeft aan dat de oven opwarmt. Als de ingestelde temperatuur bereikt
is, gaat het temperatuurcontrolelampje uit.
4. Om de oven uit te schakelen op de toets X of Y drukken.
5. Druk de hoofdtoets in om het apparaat uit te schakelen.
Het netcontrolelampje boven de toets gaat uit.
19
Gebruiksaanwijzing
Oventemperatuur wijzigen
0
3
Na het kiezen van de ovenfunctie wordt op het temperatuur-/tijdsdisplay een bij de functie passen temperatuurvoorstel aangegeven. U kunt
dit temperatuurvoorstel indien nodig voor of tijdens het bakken wijzigen.
Druk op de toetsen + of - om de temperatuur naar boven of naar
beneden te veranderen.
Het veranderen vindt plaats in stappen van 5°C. Door meer dan
2 seconden te drukken op de toetsen + of - begint de temperatuurindicatie zolang voorwaarts c.q. achteruit te lopen tot de toets
weer losgelaten wordt. Op deze manier kunt u de gewenste waarde
sneller bereiken.
Ovenfunctie wijzigen
0 1. Druk de toets X of Y eenmaal in.
De oven wordt uitgeschakeld
2. Druk de toets X of Y opnieuw zo vaak in, tot de gewenste functie
geselecteerd is.
Als de voorgestelde temperatuur niet veranderd wordt, begint de oven
na een paar seconden met de nieuw gekozen functie en het betreffende temperatuurvoorstel op te warmen.
Oventemperatuur opvragen
0
20
Als de oven opwarmt, kunt u de reeds bereikte temperatuur in de oven
opvragen.
Druk de toetsen + en - tegelijkertijd 2 seconden in.
De temperatuur-/tijdsindicatie geeft de bij het opwarmen reeds
bereikte temperatuur aan. Na ca. 9 seconden wisselt de indicatie weer
naar de vooringestelde temperatuur.
Gebruiksaanwijzing
Snel opwarmen R
Nadat een ovenfunctie is gekozen, kan door de extra functie “Snel
opwarmen” de lege oven in relatief korte tijd voorverwarmd worden.
Let op: Zet het gerecht pas in de oven als het snel opwarmen gereed is
en de oven op de gewenste functie werkt.
0 1. Stel de gewenste ovenfunctie in (bijv. BOVEN + ONDERWARMTE). Wijzig
eventueel de temperatuur.
2. Druk op de toets snel opwarmen R.
Het controlelampje boven de toets snel opwarmen brandt. Het snel
opwarmen begint.
Als de ingestelde temperatuur bereikt is, klinkt een akoestisch signaal.
Het controlelampje gaat uit.
De oven verwarmt nu verder op de ingestelde ovenfunctie en temperatuur. U kunt nu uw gerecht in de oven zetten.
1
3
De functie Snel opwarming kan niet gebruikt worden met de functies
grill, onderwarmte of ontdooien.
Aanbevelingen voor het snel voorverwarmen staan in hoofdstuk
“Toepassingen, tabellen en tips”.
Werken met de automatische functie
U heeft twee mogelijkheden om de automatische functie te gebruiken:
• Automatisch uitschakelen: Als U de oven ingeschakeld heeft en niet
wilt vergeten de oven tijdig uit te schakelen, kunt u met de klok of de
duur of het einde van de kooktijd vastleggen. De oven schakelt dan
automatisch uit.
• Automatisch in- en uitschakelen: Als u bijvoorbeeld ‘s morgens of ‘s
middags een gerecht voor de avond voorbereiden wilt, kunt u de
duur en bovendien het einde van de kooktijd vastleggen. De oven
schakelt dan automatisch op de berekende tijd in en automatisch
weer bij het kookeinde uit.
– Voorbeeld: Het braadstuk heeft 1 uur nodig om gaar te worden:
DUUR = 1.00.
Het vlees moet om 18:00 uur klaar zijn: EINDE = 18.00.
De ovenfunctie kan voor of na het instellen van de automatische functie gekozen worden.
3
U heeft na het kiezen van een klokfunctie steeds ca. 5 seconden tijd om
een ingave te doen. Daarna gaat het functielampje uit van de geselecteerde klokfunctie en moet u deze opnieuw selecteren.
21
Gebruiksaanwijzing
Automatisch uitschakelen
0 1. Apparaat eventueel met de hoofdtoets uitschakelen.
2. Ovenfunctie kiezen. Eventueel voorgestelde temperatuur wijzigen.
3. Toets Klok W zo vaak indrukken tot het functielampje op DUUR of
EINDE staat.
De temperatuur-/tijdindicatie en het functielampje DUUR c.q. EINDE
knipperen.
4. Druk binnen 5 seconden de toets + in tot de gewenste kooktijd c.q.
het gewenste kookeinde ingesteld is,
Na ca. 5 seconden schakelt het functielampje DUUR c.q. EINDE op continue branden om. De klok is op automatisch inschakelen ingesteld.
Zodra de kooktijd afgelopen c.q. het kookeinde bereikt is, schakelt de
oven automatisch uit. Er weerklinkt gedurende ca. twee minuten een
akoestisch signaal.
5. Druk de toets Klok W in om het signaal af te zetten.
6. Schakel het apparaat eventueel met de hoofdtoets uit.
22
Gebruiksaanwijzing
Automatisch in- en uitschakelen
Voor het automatisch in- en uitschakelen moeten zowel de duur als ook
het einde van de kooktijd ingegeven worden. Bij de volgende handleiding wordt eerst de duur en dan het einde van de kooktijd ingegeven.
Er kan echter ook de omgekeerde volgorde gekozen worden.
0 1. Apparaat eventueel met de hoofdtoets uitschakelen.
2. Ovenfunctie kiezen. Eventueel voorgestelde temperatuur wijzigen.
3. Druk de toets Klok W zo vaak in tot het functielampje op DUUR staat.
De temperatuur-/tijdindicatie geeft “0.00” aan.
4. Druk binnen 5 seconden toets + in tot de gewenste duur aangegeven
wordt.
5. Druk de toets Klok W in tot het functielampje op EINDE staat.
De temperatuur-/tijdindicatie geeft het berekende kookeinde aan als
het koken direct moet starten.
6. Druk binnen 5 seconden toets + in tot het gewenste kookeinde aangegeven wordt.
Na ca. 5 seconden schakelt het functielampje van knipperen op continue branden over.
Beide functielampjes DUUR en EINDE zijn nu op continue-branden
overgeschakeld. Daarmee is de klok op automatisch in- en uitschakelen
ingesteld.
De oven schakelt op de berekende tijd automatisch uit. Bij het bereiken
van het einde van de kooktijd schakelt de oven automatisch uit en er
klinkt gedurende ca. twee minuten een akoestisch signaal.
7. Druk de toets Klok W in om het signaal af te zetten.
8. Schakel het apparaat eventueel met de hoofdtoets uit.
Automatische ingaven afvragen
0
Kies met de toets Klok W opnieuw de functie DUUR c.q. EINDE.
Het betreffende functielampje begint te knipperen. De “temperatuur-/
tijdindicatie” geeft de nog resterende kooktijd c.q. het ingegeven einde
van de kooktijd aan.
23
Gebruiksaanwijzing
Automatische ingaven naderhand veranderen
U kunt de vastgelegde kooktijd c.q. het einde van de kooktijd tijdens
het koken nog veranderen.
0 1. Kies met de toets Klok W opnieuw de functie DUUR c.q. EINDE.
Het betreffende functielampje begint te knipperen. De “temperatuur-/
tijdindicatie” geeft de nog resterende kooktijd c.q. het ingegeven einde
van de kooktijd aan.
2. Druk binnen 5 seconden de toets + of - zolang in tot de gewenste
kooktijd c.q. het einde van de kooktijd is ingesteld.
3
Wijzigingen kunnen alleen ingebracht worden, zolang de functielampjes knipperen.
Automatische ingaven wissen
0
Apparaat met de hoofdtoets uitschakelen.
3 Informatie over de automatische functie
• De maximaal instalbare DUUR bedraagt 23 uur en 59 minuten.
• Als eerst het einde van de kooktijd is vastgelegd, berekent de klok
automatische de maximale kooktijd en stelt die voor. Deze DUUR kan
niet verlengd worden.
– Voorbeeld: Dagtijd: 14.00 uur. Ingegeven EINDE: 16.00 uur.
Langst mogelijke DUUR: 2.00 uur.
• Als eerst de kooktijd is vastgelegd, berekent de klok automatisch het
vroegst mogelijke einde van de kooktijd en stelt deze voor. Dit EINDE
kan niet nog vroeger ingesteld worden.
– Voorbeeld: Dagtijd: 14.00 uur. Ingegeven DUUR: 3.00. Vroegst mogelijke EINDE: 17.00 uur.
24
Gebruiksaanwijzing
Kookwekker instellen
De kookwekker kan zowel ingesteld worden als de oven in gebruik is en
als geen ovenfunctie geselecteerd is.
0 1. Schakel het apparaat eventueel in met de hoofdtoets.
2. Druk zo vaak op de toets Klok W tot het functielampje op KOOKWEKKER
staat.
Het functielampje KOOKWEKKER knippert. De temperatuur-/tijdsindicatie geeft “0.00” aan.
3. Stel binnen 5 seconden met de toets + de gewenste tijdsduur in.
4. Na enkele seconden blijft het functielampje KOOKWEKKER continu
branden. De kookwekker begint te lopen. Het ingestelde aantal minuten
wordt terugwaarts geteld.
5. Na afloop van de tijd klinkt gedurende ca. twee minuten een akoestisch
signaal.
6. Druk op de toets Klok W om het signaal uit te zetten.
Het functielampje KOOKWEKKER gaat uit.
7. Schakel het apparaat eventueel met de hoofdtoets uit.
De instelling van de kookwekker wijzigen
0 1. Selecteer opnieuw met de toets Klok W de functie KOOKWEKKER.
2. Stel binnen 5 seconden met de toetsen + of - de nieuwe gewenste
tijdsduur in.
3. Na een paar seconden gaat het functielampje KOOKWEKKER continu
branden. De kookwekker begint met de nieuwe tijd te lopen.
De kookwekker voortijdig uitschakelen
0 1. Selecteer opnieuw met de toets Klok W de functie KOOKWEKKER.
2. Druk binnen 5 seconden de toetsen + en - tegelijkertijd in.
Op het display verschijnt “‘.00”. Na een paar seconden gaat het functielampje KOOKWEKKER weer uit en de temperatuur-/tijdsindicatie geeft
weer de actuele dagtijd aan.
3
De maximaal instelbare duur voor de kookwekker bedraagt
1 uur 30 minuten.
Als de oven in gebruik is, geeft de temperatuur/tijdsindicatie na het
instellen van de kookwekker weer de gekozen temperatuur aan. De
kookwekker loopt op de achtergrond verder.
25
Gebruiksaanwijzing
Ovenlampje aan-/uitdoen
0
Het ovenlampje gaat automatisch aan, als de oven in gebruik is. U kunt
het ovenlampje ook handmatig aan- of uitdoen.
Het apparaat moet met de hoofdtoets ingeschakeld zijn.
Druk voor in- /of uitschakelen op de toets ovenverlichting L.
Tijdsindicatie in-/uitschakelen
Als het apparaat uitgeschakeld is, geeft de temperatuur-/tijdsindicatie
de actuele dagtijd aan.
2
0
Deze indicatie kan uitgeschakeld worden om extra energie te sparen.
Het apparaat moet uitgeschakeld zijn.
Druk de toets R en + tegelijkertijd gedurende ca. 2 seconden in.
De tijdsindicatie gaat uit.
Zodra het apparaat weer in gebruik genomen wordt, gaat de indicatie
automatisch weer aan.
Veiligheidsuitschakeling van de oven
Als de oven niet op een bepaald tijdstip wordt uitgeschakeld of de temperatuur niet veranderd wordt, schakelt hij automatisch uit.
Het functielampje van de geselecteerde ovenfunctie knippert en de
temperatuur-/tijdsindicatie geeft de tijd aan.
De oven schakelt uit bij een:
• Oventemperatuur
30 - 120 °C
na
12,5 uur
• Oventemperatuur
120 - 200 °C
na
8,5 uur
• Oventemperatuur
200 - 250 °C
na
5,5 uur
• Oventemperatuur
250 - 300 °C
na
1,5 uur
Veiligheidsuitschakeling opheffen
26
0
Druk de toets “Ovenfuncties” X of Y eenmaal in.
De oven is uitgeschakeld en daarna weer gebruiksgereed.
3
Als de oven samen met de automatische functie gebruikt wordt, functioneert de veiligheidsuitschakeling niet.
Gebruiksaanwijzing
Kinderbeveiliging van de oven
De oven heeft een kinderbeveiliging. Zodra de kinderbeveiliging is ingeschakeld, kan de oven niet in gebruik genomen worden. Alleen de
kookwekker kan verder gebruikt worden.
3
De kinderbeveiliging geldt alleen voor de oven, niet voor de kookzones.
Om de kinderbeveiliging in te kunnen schakelen mag geen ovenfunctie
geselecteerd zijn.
Kinderbeveiliging inschakelen
0 1. Schakel het apparaat met de hoofdtoets in.
2. Druk de toetsen R en - samen in gedurende ca. 2 seconden.
Als bevestiging klinkt een akoestisch signaal. Op het temperatuur-/
tijddisplay wordt gedurende enige seconden “SAFE” aangegeven.
Daarna wordt het display weer op de actuele dagtijd omgeschakeld.
3. Bij elke poging om de oven nu in gebruik te nemen verschijnt op het
temperatuur-/tijddisplay afwisselend “SAFE” of de dagtijd.
Kinderbeveiliging uitschakelen
Om de kinderbeveiliging uit te schakelen mag geen ovenfunctie geselecteerd zijn. D.w.z. op het temperatuur-/tijddisplay moet de dagtijd
aangegeven worden.
0 1. Schakel het apparaat eventueel uit met de hoofdtoets en schakel het
weer in.
2. Druk de toetsen R en - samen ca. 2 seconden lang in.
Als bevestiging klinkt een akoestisch signaal. Op het temperatuur-/
tijddisplay wordt weer de dagtijd aangegeven. De oven is weer
gebruiksgereed.
3
27
Gebruiksaanwijzing
Toepassingen, tabellen en tips
Bakken
Gebuik voor het bakken de ovenfunctie SOLO HETELUCHT, MULTI HETELUCHT of BOVEN + ONDERWARMTE.
1
Let op! Gebruik bij het bakken geen vetfilter!
Bakvormen
• Voor BOVEN + ONDERWARMTE zijn vormen van donker metaal zonder coating geschikt.
• Voor SOLO HETELUCHT c.q. MULTI HETELUCHT zijn ook lichte metalen
vormen geschikt.
Inzetniveaus
• Bakken met SOLO HETELUCHT of BOVEN + ONDERWARMTE is steeds
slechts op één niveau mogelijk.
• Met MULTI HETELUCHT kunt u op max. 3 bakplaten tegelijkertijd bakken:
28
1 bakplaat:
inzetniveau 3
1 bakvorm:
inzetniveau 5
2 bakplaten:
inzetniveaus 2 en 5
3 bakplaten:
inzetniveaus 1, 3 en 5
Gebruiksaanwijzing
Algemene aanwijzingen
• Let op: de inzetniveaus worden van boven naar beneden geteld.
• Bakplaat met de afgeschuinde kant naar voren plaatsen!
• Bakplaat helemaal tot aan de achterwand schuiven.
• Taarten in vormen steeds in het midden van het rooster neerzetten.
U kunt met SOLO HETELUCHT of BOVEN + ONDERWARMTE ook twee
vormen tegelijkertijd bakken. Zet de vormen in dat geval naast elkaar
op het rooster. De baktijd wordt hierdoor maar heel weinig langer.
Aanwijzingen bij de baktabellen
In de tabellen staan voor een keur aan gerechten de daarvoor benodigde temperatuurgegevens, gaartijden en inzetniveaus.
• Temperatuur en baktijden zijn globaal aangegeven, omdat deze
afhangen van de samenstelling van het deeg, de hoeveelheid en de
bakvorm.
• Bij het bakken van meerdere taarten op bakplaten of in vormen kan
de baktijd 10-15 minuten langer duren.
• Vochtig gebak (bijv. pizza’s, vruchtentaarten) moet op maximaal twee
niveaus toebereid worden.
• Wij raden aan de eerste keer de laagste temperatuurwaarde in te stellen en pas indien nodig, bijv. als een sterkere bruinering gewenst is of
de baktijd te lang duurt, een hogere temperatuur te kiezen.
• Oriënteer u aan een gelijksoortig gebak, als u voor uw eigen recept
geen concrete gegevens kunt vinden.
• Hoogteverschillen van de bakwaren kunnen in het begin van het bakken tot verschillende bruineringen leiden. Verander in dat geval niet
de temperatuurinstelling. Deze kleurverschillen trekken in de loop
van het bakken bij.
2
Schakel de oven 10-15 minuten voor het einde van de baktijd uit om de
nawarmte te gebruiken.
De tabellen gelden, als niets anders is opgegeven, voor het plaatsen in
een koude oven.
29
Gebruiksaanwijzing
Tabel bakken
Bakken op één niveau
Soort gebak
SOLO HETELUCHT
BOVEN + ONDERWARMTE
Tijd
Inzetni- Tempera- Inzetni- Tempera- Voor beide
veau van
tuur
veau van
tuur
functies
boven
ºC
boven
ºC
uur:min.
Gebak in vormen
Tulband
5.
150-160
5.
160-180
0:50-1:10
Zandtaart
5.
140-160
5.
150-170
1:10-1:30
Biscuittaart
4.
150-160
5.
160-180
0:25-0:40
Taartbodem
zandtaartdeeg
3.
170-180
5.
190-2101
0:10-0:25
Taartbodem roerdeeg
3.
150-170
5.
170-190
0:20-0:25
Dichte appeltaart
5.
150-170
5.
170-190
0:50-1:00
Pikante taart
(bijv. Quiche Lorraine)
5.
160-180
5./6.
180-200
0:30-1:10
Kaastaart
5.
140-160
5.
160-180
1:00-1:30
Gistvlecht-/krans
3.
160-170
3.
170-190
0:30-0:40
Kerstbrood
3.
.160-170 1
3.
160-1801
0:40-1:00
Brood (roggebrood)
...................................eerst
...................................dan
5.
.180-2001
140-160
5.
2501
160-180
0:20
0:30-1:00
Roomsoezen, tompoezen
3.
160-1701
3.
190-210
0:15-0:30
Biscuitrol
3.
160-170
3.
180-2001
0:10-0:20
Plaatkoek droog
3.
150-160
3.
160-180
0:20-0:40
Boter-/suikerkoek,
3.
160-1701
3.
190-2101
0:15-0:30
Fruittaart
(op gistdeeg/roerdeeg) 2
3.
150-170
3.
170-190
0:25-0:50
Gebak op bakplaat
30
Gebruiksaanwijzing
Soort gebak
SOLO HETELUCHT
BOVEN + ONDERWARMTE
Tijd
Inzetni- Tempera- Inzetni- Tempera- Voor beide
veau van
tuur
veau van
tuur
functies
boven
ºC
boven
ºC
uur:min.
Fruittaart (op zandtaartdeeg)2
3.
160-170
3.
170-190
0:40-1:20
Plaatkoek met tere vulling (bijv. kwark, slagroom, crèmeamandeltaart)
3.
140-160
3.
160-180
0:40-1:20
Pizza (met veel vulling)2
5.
180-200
5.
190-2101
0:30-1:00
Pizza (dun)
5.
200-220
5.
230-3001
0:10-0:25
Koek
3.
200-220
3.
270-3001
0:08-0:15
Zandtaartkoekjes
3.
150-160
3.
170-1901
0:06-0:20
Spritsgebak
3.
140-150
3.
160-1801
0:10-0:40
Roerdeegkoekjes
3.
150-160
3.
170-190
0:15-0:20
Eiwitgebak, schuimgebak
3.
80-100
3.
100-120
2:00-2:30
Bitterkoekjes
3.
100-120
3.
120-140
0:30-0:60
Klein gistgebak
3.
160-170
3.
170-190
0:20-0:40
Klein bladerdeeggebak
3.
170-1801
3.
190-2101
0:20-0:30
Broodjes
3.
180-2001
5.
180-2201
0:20-0:35
Klein gebak
1) Oven voorverwarmen
2) Gebruik combi-/vetopvangplaat c.q. vetopvangplaat!
De vetgedrukt gegevens geven steeds de gunstigste ovenfunctie aan.
31
Gebruiksaanwijzing
Bakken op meerdere niveaus
MULTI HETELUCHT
Soort gebak
Inzetniveau van boven
Temperatuur ºC
Tijd
Uur:min.
2 niveaus
3 niveaus
Roomsoezen, tompoezen
2. en 5.
–
170-180
0:35-0:60
Plaatkoek droog
2. en 5.
–
140-160
0:30-0:60
Pizza
2. en 5.
–
170-190
0:40-0:70
Zandtaartkoekjes
2. en 5.
1. 3 en 5.
150-160
0:15-0:35
Spritsgebak
2. en 5.
1. 3 en 5.
140-150
0:20-0:60
Roerdeegkoekjes
2. en 5.
1. 3 en 5.
160-170
0:25-0:40
Eiwitgebak, schuimgebak
2. en 5.
–
80-100
2:10-2:50
Bitterkoekjes
2. en 5.
1. 3 en 5.
100-120
0:40-1:20
Klein gistgebak
2. en 5.
–
160-170
0:30-0:60
Klein bladerdeeggebak
2. en 5.
–
.170-1801
0:30-0:50
Broodjes
2. en 5.
–
.180-1901
0:30-0:55
Gebak op bakplaten
Klein gebak
Tips voor het bakken
Tip
Zo stelt u vast of de taart
gaar is
Steek een houten stokje boven in de taart. Als er geen
deeg meer aan het hout kleeft, kunt u de oven uitschakelen en de nawarmte gebruiken.
De taart valt in elkaar (wordt
klef, sponzig, waterstrepen)
Controleer uw recept. Gebruik de volgende keer minder vocht. Let op de roertijden, zeker bij het gebruik
van keukenmachines.
De taart is aan de onderkant
te licht
Neem de volgende keer een donkere bakvorm of zet
de taart een niveau lager.
Taart met vochtige vulling/
Bak de volgende keer op een lagere
taart is niet gaar, is ongelijkmatemperatuur en een langere baktijd.
tig bruin
32
Gebruiksaanwijzing
Tabel soufflé’s en gratineren
BOVEN + ONDERWARMTE
INFRATHERM
Tijd
Inzetniveau
van boven
Temperatuur
°C
Inzetniveau
van boven
Temperatuur
°C
Uur:min.
Macaronisoufflé
4.
200-220
3.
160-170
0:45-1:00
Lasagna
3.
180-200
3.
160-170
0:25-0:40
Gratineren
3.
220-230
3.
160-170
0:15-0:30
Baguettes
knapperig bakken
3.
230-240
3.
160-170
0:15-0:30
Zoete
soufflé’s
3.
200-220
–
–
0:40-0:60
Vissoufflé’s
3.
210-220
3.
160-170
0:30-1:00
Gevulde
groente
3.
220-250
3.
160-170
0:30-1:00
Tabel kant-en-klare diepvriesproducten
Gerechten
Inzetniveau
van boven
Ovenfunctie
Temperatuur
Tijd
Diepvriespizza
3.
BOVEN +
ONDERWARMTE
volgens opgaven fabrikant
volgens opgaven
fabrikant
Patates frites1
(300-600 g)
2.
INFRATHERM
200-220 °C
15-25 min.
Baguettes
2./3.
BOVEN +
ONDERWARMTE
volgens opgaven fabrikant
volgens opgaven
fabrikant
Fruittaart
2./3.
BOVEN +
ONDERWARMTE
volgens opgaven fabrikant
volgens opgaven
fabrikant
1) Opmerking: patates frites tussendoor 2-3 x draaien
3
In de regel moet bij diepvriesgerechten de oven voorverwarmd worden.
Lees daartoe de opmerkingen van de fabrikant.
33
Gebruiksaanwijzing
Braden
Gebruik voor het braden de ovenfunctie INFRATHERM of
BOVEN + ONDERWARMTE.
1
Let op: Zet bij het braden het vetfilter in de oven!
Servies
• Voor het braden is elke hittebestendige pan/schaal geschikt.
• Let er bij pannen/schalen met kunststof grepen op, dat deze hittebestendig zijn.
• Grote stukken vlees kunnen direct in de braadslede of op het rooster met daaronder geplaatste braadslede gebraden worden
(bijv. kalkoen, gans, 3-4 kippenpoten).
• Alle magere vleessoorten kunt u het beste in de braadpan met deksel braden (bijv. kalfs- en rundstoofvlees, diepgevroren vlees). Zo blijft
het vlees sappig.
• Alle vleessoorten die een korstje moeten krijgen, kunnen in de
braadpan zonder deksel gebraden worden (bijv. varkensvlees,
gehakt, lams- en schapenvlees, eend, 1-2 kippenpoten, klein gevogelte, rosbief, filet, wild).
• Tip: Als u in een pan/schaal braadt (in het bijzonder kleinere hoeveelheden), wordt de oven minder vuil!
Inzetniveaus
• De inzetniveaus staan in de volgende tabel.
Aanwijzingen bij de braadtabellen
In de tabel vindt u voor diverse vleessoorten informatie over de ovenfunctie, temperatuurinstelling, gaartijd en inzetniveau. De gaartijdgegevens zijn alleen richtwaarden.
• Wij raden aan vlees en vis pas vanaf 1 kg in de oven te braden.
• In het algemeen is voor zeer mager vlees, zoals vis of wild, de functie
BOVEN + ONDERWARMTE geschikt. Voor alle andere vleessoorten (in
het bijzonder gevogelte) raden wij de functie INFRATHERM aan.
• De noodzakelijke gaartijd hangt af van het soort en de kwaliteit van
het vlees.
• Om het inbranden van vrijgekomen vleessap of vet te voorkomen,
raden wij u aan wat vocht in de braadpan te doen.
• Draai het vlees na ca. 2/3 van de gaartijd om.
2
34
Schakel de oven 10-15 minuten voor het einde van de braadtijd uit om
de nawarmte te gebruiken.
Gebruiksaanwijzing
Tabel braden
Vleessoort
Hoeveel
heid
BOVEN + ONDERWARMTE
INFRATHERM
Tijd
InzetniGewicht veau van
boven
Tempera- Inzetni- Temperatuur
veau van
tuur
ºC
boven
ºC
Uur:min.
1-1,5 kg
200-250
2:00-2:30
Rundvlees
Stoofvlees
4.
–
–
per cm
hoogte
Rosbief of filet
- binnen rood
per cm
hoogte
4.
250-270 1
4.
190-200 0:05-0:06
- binnen roze
per cm
hoogte
4.
250-2701
4.
180-190 0:06-0:08
- doorbakken
per cm
hoogte
4.
210-2501
4.
170-180 0:09-0:10
Schouder, nek
hamgedeelte
1-1,5 kg
4.
210-220
4.
160-180 1:30-2:00
Karbonade,
kasselerrib
1-1,5 kg
4.
180-190
4.
170-180 1:00-1:30
Gehakt
750 g-1 kg
4.
170-180
4.
160-170 0:45-1:00
Varkensschenkel
750 g-1 kg
(voorgekookt)
4.
210-220
4.
150-170 1:30-2:00
Varkensvlees
Kalfsvlees
Kalfsbraadstuk
1 kg
4.
210-220
4.
150-170 1:30-2:00
Kalfsschenkel
1,5-2 kg
4.
210-225
4.
150-170 2:00-2:30
Lamsbout, lamsbraadstuk
1-1,5 kg
4.
210-220
4.
150-170 1:15-2:00
Lamsrug
1-1,5 kg
4.
210-220
4.
160-180 1:00-1:30
Lam
35
Gebruiksaanwijzing
Vleessoort
Hoeveel
heid
BOVEN + ONDERWARMTE
INFRATHERM
Tijd
InzetniGewicht veau van
boven
Tempera- Inzetni- Temperatuur
veau van
tuur
ºC
boven
ºC
Hazenrug,
hazenbout
tot 1 kg
3.
220-2501
3.
160-170 0:25-0:40
Ree-/hertenrug
1,5-2 kg
4.
210-220
4.
160-170 1:00-1:30
Ree-/hertenbout
1,5-2 kg
4.
200-210
4.
150-160 1:15-1:50
Gevogelte in
stukken
4-6 stuk
per
200-250 g
3.
220-250
3.
180-200 0:35-0:50
Halve kip
2-4 stuk
per
400-500 g
3.
220-250
3.
180-200 0:35-0:50
Kip,
poularde
1-1,5 kg
4.
220-250
4.
170-180 0:45-1:15
Eend
1,5-2 kg
4.
210-220
4.
160-180 1:00-1:30
Gans
3,5-5 kg
5.
200-210
5.
150-160 2:30-3:00
Kalkoen
2,5-3,5 kg
4-6 kg
5.
5.
200-210
180-200
5.
5.
150-160 1:30-2:00
140-150 2:30-4:00
1-1,5 kg
4.
210-220
4.
160-170 0:45-1:15
Uur:min.
Wild
Gevogelte
Vis (stoven)
Hele vis
1) Oven voorverwarmen.
De vetgedrukte gegevens geven de steeds gunstigste ovenfunctie aan.
36
Gebruiksaanwijzing
Grillen van platte stukken vlees/vis
Gebruik voor het grillen de ovenfunctie KLEINE GRILL of GROTE
GRILL met de temperatuur 300 °C
1
Let op: De lege oven op de grillfunctie altijd 5 minuten voorverwarmen!
Het gebruik van het vetfilter is niet nodig.
Grilltoebehoren
• Gebruik voor het grillen het rooster samen met de vetopvangplaat.
Inzetniveaus
• Gebruik voor het grillen van platte levensmiddelen altijd het
2e inzetniveau van boven.
Aanwijzingen bij grilltabel
De grilltijden zijn slechts richtwaarden en hangen af van het soort en
de kwaliteit van het vlees c.q. de vis.
• Grillen is bijzonder geschikt voor platte vlees- en visstukken.
• Draai het vlees c.q. de vis na de helft van de grilltijd om.
1
Waarschuwing: Altijd grillen met gesloten ovendeur.
Verbrandingsgevaar!
Tabel grillen
Gerecht
Inzetniveau
van boven
Grilltijd
1e kant
2e kant
Frikadellen
2.
8-10 min.
6-8 min.
Varkensfilet
2.
10-12 min.
6-10 min.
Braadworst
2.
8-10 min.
6-8 min.
Runderbiefstuk,
Kalfsbiefstuk
2.
6-7 min.
5-6 min.
Rundfilet, rosbief
(ca. 1 kg)
2.
10-12 min.
10-12 min.
Brood
2.
2-3 min.
2-3 min.
Belegde toast
2.
6-8 min.
–
37
Gebruiksaanwijzing
Bio-functies
Door de lage temperaturen die met dit fornuis ingesteld kunnen worden, kan men vlees bijzonder mals en sappig toebereiden, kan men yoghurt maken, gistdeeg laten rijzen of ook fruit drogen.
1
Let op: bij alle bio-functies moet de voorgestelde temperatuur
veranderd worden!
2
Bij het braden met lage temperatuur heeft u tot 20 procent minder
energie nodig dan bij de gebruikelijke ovens.
Braden met lage temperatuur
Gebruik voor het bakken met lage temperatuur de ovenfunctie
INFRATHERM.
1
Let op: Zet voor het braden het vetfilter in!
Servies
• Voor het braden is elke warmtebestendige pan/schaal geschikt.
• Let er bij pannen met kunststof grepen op dat deze warmtebestendig
zijn.
• Braad bij lage temperatuur altijd open, zonder deksel.
Inzetniveaus
• Gebruik voor het braden op lage temperatuur het 3e inzetniveau
van boven.
Algemene aanwijzingen
Het braden vindt in 2 stappen plaats:
• Kies voor het aanbraden een hoge temperatuur.
• Ga daarna op een lage temperatuur over.
Aanwijzingen bij de braadtabel.
De braadtijden zijn slechts richtwaarden en hangen af van de grootte,
soort en kwaliteit van het vlees of de vis.
• Des te dikker en zwaarder het stuk vlees, des te langer duurt het aanbraden en gaar worden.
• Alleen gevogelte aan één stuk behoeft gedraaid te worden..
• Groente pas na ca. 2/3 van de braadtijd bijvoegen..
• Open na het aanbraden de ovendeur niet meer!
(gevogelte tevoren draaien.) Door het warmteverlies zou de braadtijd
aanzienlijk verlengd worden.
38
Gebruiksaanwijzing
0 1. Vlees, zoals gebruikelijk, voorbereiden (wassen, drogen, kruiden, even-
tueel in vorm binden etc.).
2. Selecteer ovenfunctie INFRATHERM.
3. Voorgestelde temperatuur voor de aanbraadtemperatuur volgens de
tabel wijzigen.
4. Na afloop van de aanbraadtijd op de doorgaartemperatuur volgens de
tabel overschakelen.
Tabel braden bij lage temperaturen
INFRATHERM
1e trede
Aanbraden
Gerecht
Gewicht
kg
Vlees
Tijd
min.
Temperatuur °C
Tijd
min.
220
Rosbief
1-1,5
25-45
85
30-60
Runder-, kalfsfilet
1-1,5
20-40
85
20-40
1-2
30-50
90
20-60
Kalfsrug
Wild
220
Reerug
1,5-2
25-45
90
20-60
Reebout
1,5-2
25-45
120
40-120
1-2
25-50
100
60-150
1-1,5
25-40
100
40-60
1,5-2,5
30-40
100
40-60
0,5-1
15-20
80
10-20
1-2
25-40
80
10-20
0,7-1,5
15-35
80
10-20
Gevogelte
Kalkoenborst
Kip
Eend
200
Vis
Zalmforel
Zalm (middengedeelte)
Snoekbaars / Snoek
3
Temperatuur °C
2e trede
Gaar laten worden
180
Braden op lage temperatuur wordt aanbevolen voor:
mals, mager vlees en vis.
39
Gebruiksaanwijzing
Braden op lage temperatuur is niet geschikt voor:
bijv. suddervlees, varkensbraadstuk
Yoghurt maken
Gebruik voor het maken van yoghurt de ovenfunctie BOVEN +
ONDERWARMTE.
Servies
• Gebruik voor de yoghurt kopjes of glazen van ca. 150 ml en dek ze
met folie of deksel af.
Inzetniveau
• Zet het rooster op het 3e inzetniveau van boven.
0 1. Kook melk (bijv. 1 liter voor 6-8 porties).
2. Laat de melk afkoelen tot 40 °C.
3. Roer de natuuryoghurt door de melk, vul de kopjes of glazen en dek ze
af.
4. Zet de kopjes of glazen op het rooster.
5. Kies ovenfunctie BOVEN + ONDERWARMTE en wijzig de voorgestelde
temperatuur in 40 °C.
6. Haal de yoghurt er na ca. 5-8 uur uit (zodra hij dik is).
Gistdeeg laten rijzen
Gebruik voor het rijzen van deeg de ovenfunctie BOVEN +
ONDERWARMTE.
Servies
• Gebruik voor het bereiden van het deeg een schotel die tot 40 °C
hittebestendig is.
Inzetniveau
• Zet het rooster op het 3e inzetniveau van boven.
0 1. Dek de schotel met het bereide deeg af met transparant folie en zet
hem op het rooster.
2. Kies de ovenfunctie BOVEN + ONDERWARMTE en wijzig de voorgestelde temperatuur in 40 °C.
3. Laat het deeg zolang rijzen, tot het dubbel zo groot is.
40
Gebruiksaanwijzing
Fruit, groenten drogen
Gebruik voor het drogen de ovenfunctie MULTI HETELUCHT.
Servies
• Bedek het rooster of de bakplaat met perkamentpapier
Inzetniveau
• Fruit kan op max. 2 niveaus tegelijkertijd gedroogd worden.
• Zet het rooster of de bakplaat op het 2e en 5e niveau van boven.
Algemene aanwijzingen
Voor het drogen zijn geschikt:
• Fruitsoorten zoals appels, peren, kwetsen.
Gebruik alleen rijp fruit van goede kwaliteit!
• Eetbare paddestoelen
0 1. Fruit of groente wassen, eventueel schillen, klein snijden, droog deppen.
2. Verdeel het fruit of de groente op het rooster of de bakplaat.
3. Kies de ovenfunctie MULTI HETELUCHT en wijzig de voorgestelde temperatuur in 50-70 °C.
4. Draai het fruit tussendoor om.
5. Haal het fruit er uit als het nog gebogen kan worden, maar als er opgedrukt wordt geen sapdruppels meer ontstaan.
MULTI HETELUCHT
Levensmiddelen
Appelringen 1/2 cm dik
Kwetsen
Paddestoelen 1
Hoeveelheid
Temperatuur
°C
Tijd
uur
700 g
50-70
5-8
1-1,2 kg
50-70
8-10
500 g – 1 kg
50-80
5-7
1) De tijd is afhankelijk van het vochtigheidsgehalte van de levensmiddelen.
41
Gebruiksaanwijzing
Ontdooien
Gebruik voor het ontdooien de ovenfunctie ONTDOOIEN.
1
Let op: Laat voor het ontdooien het ovenlampje altijd ingeschakeld!
Anders duurt het ontdooien langer.
Ontdooigerei
• Leg gerechten op een bord en zet dit op het rooster.
• Gebruik voor het afdekken alleen perkamentpapier of folie. Gebruik
geen borden of schalen, omdat hierdoor het ontdooien aanzienlijk
langer duurt
• Inzetniveaus
• Schuif voor het ontdooien het rooster op het 4e niveau van boven.
3
De temperatuur van 30 °C voor de ovenfunctie ONTDOOIEN kan niet
gewijzigd worden.
Aanwijzingen bij de ontdooitabel
In de volgende tabel vindt u een aantal aanknopingspunten bij de ontdooitijden.
42
Gebruiksaanwijzing
Tabel ontdooien
Gerecht
Ontdooitijd
min.
Nadooitijd
min.
Opmerking
Kip, 1000 g
100-140
20-30
Kip op omgekeerde schotel op een
groot bord leggen. Onbedekt laten
ontdooien en na de helft van de tijd
omkeren of met folie bedekt laten
ontdooien
Vlees, 1000 g
100-140
20-30
Onafgedekt laten ontdooien en na de
helft van de tijd omdraaien of met
folie bedekken
Vlees, 500 g
90-120
20-30
Onafgedekt laten ontdooien en na de
helft van de tijd omdraaien of met
folie bedekken
Forel, 150 g
25-35
10-15
Onafgedekt laten ontdooien
Aardbeien, 300 g
30-40
10-20
Onafgedekt laten ontdooien
Boter, 250 g
30-40
10-15
Onafgedekt laten ontdooien
Slagroom,
2 x 200 g
80-100
10-15
Onafgedekt laten ontdooien
(slagroom kan ook licht bevroren
goed stijfgeslagen worden)
60
60
Taart, 1400 g
Onafgedekt laten ontdooien
43
Gebruiksaanwijzing
Inmaken
Voor het inmaken de ovenfunctie MULTI HETELUCHT gebruiken.
Inmaakpotten
• Gebruik voor het inmaken alleen de in de handel verkrijgbare
inmaakglazen (inmaakglazen met rubber ring en glazen deksel).
• Glazen potten met schroefdeksel of bajonetsluiting en metalen blikken zijn ongeschikt.
Inzetniveaus
• Gebruik voor het inmaken het 4e inzetniveau van boven.
Aanwijzingen bij het inmaken
• Gebruik voor het inmaken de vetopvangplaat. Daarop kunnen maximaal 6 inmaakpotten van 1 liter staan.
• Zet een kopje water op de vetopvangplaat, zodat in de oven voldoende vocht ontstaat.
• Zet de inmaakpotten zo op de vetopvangplaat, dat ze elkaar niet aanraken.
• De inmaakpotten moeten allemaal evenveel bevatten en dicht
geklemd zijn.
Inmaaktijden
Fruit en komkommers
0 1. Kies ovenfunctie MULTI HETELUCHT en wijzig de voorgestelde tempe-
ratuur in 160 °C.
2. Schakel de oven uit, zodra het vocht in de eerste potten begint te parelen (bij 1 liter potten na ca. 45 minuten).
3. De potten nog 30 minuten – bij gevoelige fruitsoorten, bijv. aardbeien
ca. 15 minuten – in de gesloten oven laten staan.
Groente c.q. vlees
0 1. Kies ovenfunctie MULTI HETELUCHT en verander de voorgestelde temperatuur in 160 °C.
2. Zet de temperatuur op 100 °C terug, zodra het vocht in de eerste potten begint te parelen.
3. Laat de in te maken producten op 100 °C ca. 60-90 minuten verder
garen.
4. Schakel dan de oven uit en laat de inmaakpotten nog 30 minuten in de
gesloten oven staan.
44
Gebruiksaanwijzing
Tabel temperaturen
Ovenfunctie
Temperatuur
SOLO HETELUCHT
150 °C
MULTI HETELUCHT
150 °C
BOVEN + ONDERWARMTE
200 °C
INFRATHERM
180 °C
GRILL
300 °C
ONDERWARMTE
150 °C
ONTDOOIEN
30 °C (kan niet gewijzigd worden)
45
Gebruiksaanwijzing
Reiniging en onderhoud
Buitenkant van het apparaat
Neem de voorzijde van het apparaat met een zachte doek en een warm
sopje af.
• Gebruik geen schuurmiddelen, scherpe reinigingsmiddelen of schurende voorwerpen.
• Bij roestvrijstalen fronten kunnen normale onderhoudsmiddelen voor
roestvrij staal gebruikt worden. Deze vormen tevens een beschermlaag tegen vingerafdrukken.
0
Oveninterieur
Ovenverlichting
Om de oven gemakkelijker schoon te maken kunt u het ovenlampje
aandoen.
Reiniging
0 1. Neem de oven na elk gebruik af met een sopje waaraan een paar
scheutjes azijn zijn toegevoegd.
2. Wrijf de oven daarna droog met een doek.
3. Verwijder hardnekkig vuil met speciale ovenreiniger.
1
Waarschuwing:Om veiligheidsredenen is het verboden het apparaat
met een dampstraal- of hogedrukreiniger schoon te maken.
Let op: Volg bij gebruik van een ovenspray absoluut de aanwijzingen
van de fabrikant op!
Accessoires
0
Was alle inschuifdelen (rooster, vetopvangplaat, etc.) na elk gebruik af
en droog ze goed af. Laat ze kort weken om ze gemakkelijker schoon te
kunnen maken.
Vetfilter
0 1. Reinig het vetfilter in een heet sopje van afwasmiddel of in de af-
wasmachine.
2. Kook het bij sterk ingebrand vuil in wat water en 2-3 eetlepels reiniger
voor afwasmachines uit.
46
Gebruiksaanwijzing
Inschuifroosters
Voor het schoonmaken van de zijwanden kunnen de inschuifroosters
aan de linker en rechter zijde in de oven er afgehaald worden.
Inschuifrooster er afhalen en er inzetten.
0 1. Maak de schroef (eventueel met een munt) los.
2. Trek het inschuifrooster aan de onderkant naar voren en haal het er uit.
3. Hang voor het weer inbouwen het inschuifrooster er weer bovenaan in
en duw het aan.
4. Maak de schroef weer vast.
Keramisch plafond van de oven
Voor het schoonmaken van het keramische plafond kunt u zonder
bezwaar ovenspray gebruiken.
Bij sterk vuil kunt u ook een glaskrabber gebruiken.
1
Voorzichtig: het lemmet van een glaskrabber is zeer scherp. Gevaar op
verwondingen!
47
Gebruiksaanwijzing
Ovenlampje
1
Waarschuwing: Gevaar op elektrische schok! Voor het verwisselen van
het ovenlampje:
– Oven uitschakelen!
– Draai de zekeringen in de zekeringkast er uit of schakel ze uit.
Ovenlampje verwisselen/Glas reinigen.
0 1. Leg een doek op de bodem van de oven.
2. Haal het glazen kapje eraf en maak het schoon.
3. Verwissel de ovenverlichting 25 Watt, 230 V, 300 °C hittebestendig.
4. Zet het glazen kapje er weer op.
5. Haal de doek uit de oven.
48
Gebruiksaanwijzing
Ovendeur
Voor het reinigen kan de ovendeur uit het apparaat gehaald worden.
De ovendeur losnemer
0 1. Open de ovendeur geheel.
2. Met kleur gemarkeerde klemhendel op beide deurscharnieren geheel
openklappen (1).
3. Sluit de ovendeur over de weerstand heen voor ongeveer 3/4 (2).
4. Pak de ovendeur met beide handen aan beide zijden vast. Til de deur
naar boven toe op (voorzichtig: zwaar!) en trek hem van de oven weg
(3).
5. Leg de deur met de buitenkant naar beneden op een zachte, egale
ondergrond neer, bijv. op een deken, om krassen te voorkomen.
49
Gebruiksaanwijzing
Ovendeur inhangen
0 1. Pak de deur aan de greepzijde met beide handen aan de zijkanten vast.
2. Houd de deur onder een hoek van ca. 60°.
3. Schuif de deurscharnieren in de twee uitsparingen rechts en links onder
aan de oven zover mogelijk naar binnen (1).
4. Til de deur tot aan de weerstand naar boven op en open hem geheel (2).
5. Klap de klemhendel aan beide deurscharnieren in de oorspronkelijke
stand terug (3), zodat de gekleurde markering weer naar boven wijst.
6. Sluit de ovendeur weer.
50
Gebruiksaanwijzing
Ovendeurruit
De ovendeur heeft drie achter elkaar geplaatste glazen ruiten. De twee
binnenste ruiten kunnen er voor het reinigen uitgehaald worden.
1
Waarschuwing: Voer de volgende stappen in principe alleen uit als de
ovendeur er uitgehaald is! Als hij in zijn scharnieren hangt, kan de deur
bij het weghalen van de ruit omhoogvliegen door het verminderde
gewicht en u in gevaar brengen.
Bovenste deurruit losnemen
0 1. Haal de ovendeur eruit en leg
hem met de greep naar beneden
op een zachte, vlakke ondergrond.
2. Pak de bovenste ruit aan de
onderrand vast en schuif hem
tegen de veerdruk in de richting
van de ovendeurgreep tot hij aan
de onderkant vrij ligt (1).
3. Til de ruit aan de onderkant licht
op en trek hem eruit (2).
Middelste ruit losnemen
0 1. Pak de middelste ruit aan de
onderrand vast en schuif hem in
de richting van de ovendeurgreep
tot hij aan de onderkant vrij ligt
(1).
2. Til de ruit aan de onderkant licht
op en trek hem eruit (2).
3. Trek het afstandsprofiel aan de
linker en rechter rand van de middelste ruit eraf om het schoon te
maken.
51
Gebruiksaanwijzing
Middelste deurruit weer inz
0 1. Steek de twee afstandsprofielen op de linker en rechter rand van de
middelste ruit.
2. Voer de middelste ruit schuin van boven in het deurprofiel aan de
greepzijde (1).
3. Laat de middelste ruit naar beneden zakken (2) en schuif hem in de
richting van de deuronderkant tot hij niet verder kan onder de onderste
houder.
Bovenste ruit weer inzetten
0 1. Voer de bovenste ruit schuin van
boven in het deurprofiel aan de
greepzijde (1).
2. Laat de ruit zakken (2). Leg de ruit
tegen de veerkracht aan de greepzijde voor het houderprofiel tegen
de onderkant van de deur en
schuif hem onder het houderprofiel.
De ruit moet vastzitten!
3. Hang de ovendeur er weer in.
52
Gebruiksaanwijzing
Wat te doen als ...
0
0
.... de oven niet opwarmt?
Controleer of
– het apparaat ingeschakeld is,
– de dagtijd ingesteld is,
– alle noodzakelijke instellingen gedaan zijn,
– de kinderbeveiliging voor de ovenfuncties geactiveerd is,
– de veiligheidsuitschakeling van uw apparaat geactiveerd is,
– de zekering in de huisinstallatie (zekeringkast) niet defect is.
Wend u tot een erkend elektro-installateur als de zekeringen vaker
defect raken.
.... de ovenverlichting uitvalt?
Vervang het ovenlampje (zie Reiniging en Onderhoud).
Als u voor een van de genoemde aanwijzingen of op grond van defecten de klantendienst nodig heeft, kan het bezoek van de technicus van
de klantendienst ook tijdens de garantietijd niet gratis plaatsvinden.
Wend u tot een vakman als deze informatie u niet verder helpt.
1
Waarschuwing! Reparaties aan het apparaat mogen alleen door
geschoold personeel uitgevoerd worden. Door ondeskundige reparaties
kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan. Wend u voor
reparaties tot uw vakhandel of de klantendienst.
53
Montageaanwijzingen
MONTAGEAANWIJZINGEN
1
Attentie: Montage en aansluiting van het nieuwe apparaat mogen
alleen door een erkend installateur uitgevoerd worden.
Volg deze aanwijzing op, omdat anders bij eventuele schaden de garantie vervalt.
Technische gegevens
Buitenmaten oven
Hoogte x breedte x diepte
60 cm x 56 cm x 55 cm
Binnenmaten oven
Hoogte x breedte x diepte
Volume (nuttige inhoud)
33 cm x 39,6 cm x 41 cm
54 l
Doel, normen, richtlijnen
Dit apparaat voldoet aan de volgende normen:
• EN 60 335-1 en EN 60 335.2-6
betreffende de veiligheid van elektrische apparaten voor huishoudelijk gebruik en gelijksoortige doeleinden en
• DIN 44546 / 44547 / 44548
betreffende de gebruikseigenschappen van elektrische fornuizen voor
huishoudelijk gebruik.
• EN 55014-2 / VDE 0875 Deel 14-2
• EN 55014 / VDE 0875 Deel 14/12.93
• EN 61000-3-2 / VDE 0838 Deel 2
• EN 61000-3-3 / VDE 0838 deel 3
betreffende de principiële veiligheidseisen voor elektro-magnetische
compatibiliteit (EMC).
4
54
Dit apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:
• 73/23/EWG van 19.02.1973 (Laagspanningsrichtlijn)
• 89/336/EEG van 03.05.1989 (EMC-Richtlijn met inbegrip van
Wijzigingsrichtlijn 92/31/EEG).
Montageaanwijzingen
1 Veiligheidsaanwijzingen voor de installateur
• In de elektrische installatie moet een inrichting zitten waarmee het
apparaat met een contactopeningswijdte van minimaal 3 mm alpolig
van het elektriciteitsnet afgekoppeld kan worden.
Als geschikte scheidingsinrichting gelden bijv. aardlekschakelaar,
zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de fitting gehaald worden), veiligheidschakelaar.
• Het apparaat voldoet wat betreft beveiliging tegen brand aan het
type Y (IEC 335-2-6). Alleen apparaten van dit type mogen aan één
zijde tegen hoge kasten of wanden aangebouwd worden.
• Contactbescherming moet door de inbouw gegarandeerd zijn.
• De stabiliteit van de inbouwkast moet voldoen aan DIN 68930.
55
Montageaanwijzingen
Montage
56
Montageaanwijzingen
Belangrijke aanwijzingen
57
Montageaanwijzingen
Voorbereiding keukenmeubels
58
Montageaanwijzingen
Elektrische aansluiting
59
Montageaanwijzingen
Bevestiging
60
61
62
Klantenservice
KLANTENSERVICE
In het hoofdstuk “Wat te doen, als ...” staan een aantal storingen die u
zelf kunt oplossen. Kijk daar eerst in geval van een storing.
Gaat het om een technische storing?
Wend u dan tot de klantenservice. (Adressen en telefoonnummers vindt
u onder “Servicepunten”.)
Bereidt het gesprek in ieder geval goed voor. Zo vergemakkelijkt u de
diagnose en de beslissing of een servicebezoek nodig is:
Leg zo exact mogelijk vast:
• Hoe uit de storing zich?
• Onder welke omstandigheden
treedt de storing op?
Noteer voor het gesprek absoluut
de volgende gegevens van uw
apparaat op het typeplaatje:
• PCN-cijfer (9 cijfers),
• S-No-cijfer (8 cijfers).
Wij raden aan de nummers hier te
noteren zodat u ze steeds bij de
hand heeft.
PNC
S-No
. . .
. . .
. . .
. . . . . . . .
Wanneer ontstaan er voor u ook tijdens de garantieperiode kosten?
• als u de storing met behulp van de storingstabel (zie hoofdstuk
“Wat te doen, als ...”) zelf had kunnen oplossen,
• als er meerdere bezoeken van de service-monteur nodig zijn omdat
hij voor zijn bezoek niet alle belangrijke informatie heeft gehad en hij
daarom bijv. reserveonderdelen moet halen. Deze extra ritten kunnen
voorkomen worden als u het telefoongesprek op de hiervoor beschreven wijze goed voorbereidt.
63
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
ANC 822 947 135 - 06 - 0500

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement