Aeg CB3000-1-L Handleiding

Add to My manuals
40 Pages

advertisement

Aeg CB3000-1-L Handleiding | Manualzz
COMPETENCE B3000-1
’LandHaus’
De omschakelbare inbouwoven
Gebruiksaanwijzing
Geachte klant,
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
Let vooral op hoofdstuk "Veiligheid“ op de eerste pagina's. Bewaar deze
gebruiksaanwijzing goed zodat u nog eens iets kunt nalezen. Geef het
boekje door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat.
Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden
(Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die
belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van het apparaat. Let goed op deze aanwijzingen.
0 1. Dit symbool voert u stap voor stap door de bediening van het apparaat.
2. ...
1
3
Bij dit symbool vindt u aanvullende informatie m.b.t. bediening en
praktisch gebruik van het apparaat.
2
Het klaverblad staat voor tips en aanwijzingen m.b.t. economisch en
milieuvriendelijk gebruik van het apparaat.
Mocht er een storing optreden, dan vindt u in deze gebruiksaanwijzing
tips om storingen zelf op te heffen, zie hoofdstuk "Wat is er aan de
hand als...“.
Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met onze service-afdeling (zie ook hoofdstuk Service).
Gedrukt op milieuvriendelijk gefabriceerd papier.
Wie milieubewust denkt, handelt ook zo ...
2
Inhoud
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Afvalverwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Öko-isolatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
Opbouw van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Uitrusting oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Accessoires oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ovenfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Voor het in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Reinigen voor het in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Bedienen van de oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Rooster en universele plaat inzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Oven in- en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Toepassingen, tabellen en tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabel bakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tips voor het bakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabel ovenschotels en gratineren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabel diepgevroren kant-en-klare gerechten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Braden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabel braden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vlak-grilleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabel grilleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ontdooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabel ontdooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wecken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wecktijden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
18
20
20
21
22
24
26
26
27
27
28
28
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Buitenkant van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovenruimte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inschuifroosters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovenlamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grillcombinatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
29
29
29
30
31
32
3
Ovendeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Ovendeurglas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Wat is er aan de hand als ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Binnenafmetingen oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Doel, normen, richtlijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4
1
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
Montage en aansluiting van het nieuwe apparaat mogen alleen door
een erkend elektro-installateur worden uitgevoerd.
Volg deze aanwijzing op, omdat anders bij schade de aanspraak op garantie vervalt.
De veiligheid van elektrische apparaten van AEG voldoet aan de Europese en Nederlandse normen. Toch zien wij ons als fabrikant genoodzaakt u met onderstaande aanwijzingen m.b.t. de veiligheid vertrouwd
te maken.
Algemene veiligheid
• Voorzichtig bij het aansluiten van elektrische apparaten aan stopcontacten in de buurt van het apparaat. Snoeren mogen niet met hete
kookzones in aanraking komen of onder de hete ovendeur worden
geklemd.
• Bewaar geen brandbare voorwerpen in de oven. Ze kunnen bij het inschakelen in brand vliegen.
• Het reinigen van het apparaat met een stoomstraal- of hogedrukreiniger is om veiligheidsredenen verboden.
• Bij gebruik van geweld, speciaal aan de glaskanten van de voorruit,
kan het glas breken.
• Voorzichtig: Verbrandingsgevaar! Als u kookt, braadt en grilleert
wordt de ovendeur heet, evenals de binnenkant van de oven, de verwarmingselementen en de accessoires. Gebruik altijd pannenlappen
of ovenhandschoenen en doe voorzichtig, om verbranding te voorkomen. Houd daarom kleine kinderen altijd uit de buurt van de oven.
• Oververhitte vetten en oliën vliegen snel in brand. Als u gerechten in
vet of olie (bijv. patates frites) bereidt, dient u altijd in de buurt te blijven.
• Als u alcoholische ingrediënten in de oven gebruikt, kan evt. een licht
ontvlambaar alcohol-luchtmengsel ontstaan. Open de deur in dat geval voorzichtig. Kom niet met vuur of vonken in de buurt van de
oven. Wij raden u aan dergelijke gerechten met de ovendeur gesloten
in de uitgeschakelde oven ca. 10-15 minuten te laten afkoelen.
• Reparaties aan het apparaat mogen alleen door vakmensen worden
uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's
leiden. Wend u bij reparaties altijd tot onze service-afdeling.
• Bij storingen aan het apparaat: zekeringen in de huisinstallatie uitdraaien resp. uitschakelen.
5
Gebruik volgens de voorschriften
• Dit apparaat mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor het
bestemd is, d.w.z. het normaal koken, braden, bakken van levensmiddelen.
• Gebruik het apparaat alleen voor het bereiden van levensmiddelen.
• Gebruik de oven niet om het vertrek te verwarmen.
Zo wordt schade aan het apparaat voorkomen
• Leg geen aluminiumfolie in de oven en zet geen bakplaat, pan enz. op
de bodem, omdat anders het email van de oven door de ontstane
warmte-ophoping beschadigd wordt.
• Reinig het apparaat elke keer na het gebruik. Verontreinigingen zijn
dan makkelijk te verwijderen en kunnen niet inbranden.
• Vruchtensappen die van de bakplaat druppelen, laten vlekken achter
die niet meer kunnen worden verwijderd. Gebruik voor erg vochtig
gebak de universele plaat.
• Giet water nooit direct in de hete oven. Er kunnen dan beschadigingen aan het email ontstaan.
• Belast de open ovendeur niet.
• Bewaar geen vochtige levensmiddelen in de oven.
6
2
Afvalverwerking
Verpakkingsmateriaal verwijderen
Alle gebruikte materialen zijn onbeperkt geschikt voor recycling en
kunnen worden hergebruikt.
De kartonnen onderdelen zijn voor 80% van oud papier gemaakt.
De kunststoffen hebben de volgende aanduidingen:
• >PE< voor polyethyleen, bijv. bij de buitenste verpakking en de zakjes
binnenin.
• >PS< voor geschuimd, cfk-vrij polystyreen, bijv. bij de hoekbeschermers.
Oud apparaat verwijderen
In het kader van de milieubescherming moeten afgedankte apparaten
op de juiste manier worden weggegooid. Dat geldt voor uw oude apparaat en later ook voor uw nieuwe apparaat.
1
Waarschuwing! Afgedankte apparaten moeten voor het weggooien
onbruikbaar gemaakt worden. Stekker uit het stopcontact trekken en
aansluitsnoer van het apparaat verwijderen.
Daardoor voorkomt u dat spelende kinderen in levensgevaarlijke situaties terechtkomen.
2
Aanwijzingen voor het weggooien
• Het apparaat mag niet bij het huisvuil gezet worden.
• Informatie over afhaaltijden of inzamelplaatsen krijgt u bij de gemeentelijke reinigingsdienst of het gemeentehuis.
• U kunt het oude apparaat ook inleveren bij uw vakhandelaar.
Öko-isolatie
De oven is voorzien van een Öko-isolatie. Deze isolatie is door onafhankelijke testinstituten op schadelijke stoffen gecontroleerd en ongevaarlijk bevonden.
7
Opbouw van het apparaat
Bedieningspaneel
Ovenfuncties
Schakelaar voor instellen van de gewenste ovenfunctie.
Temperatuurkeuze
Schakelaar voor instellen van de gewenste oventemperatuur.
Bedrijfscontrolelampje
Het gele bedrijfscontrolelampje gaat branden zodra de oven wordt ingeschakeld.
Temperatuurcontrolelampje
Het rode temperatuurcontrolelampje brandt zolang de oven opwarmt
en gaat uit als de ingestelde temperatuur is bereikt.
8
Uitrusting oven
Inzetniveaus
Aan beide zijden van de oven bevinden zich inschuifroosters met elk
5 inzetniveaus om de accessoires op
te schuiven.
Kantelbeveiliging
Alle inschuifdelen zijn voorzien van
een kantelbeveiliging zodat ze niet
abusievelijk geheel naar buiten kunnen worden getrokken.
Bij het inzetten van de inschuifdelen moet deze kantelbeveiliging zich
aan de achterkant bevinden.
✘
Dampafvoer uit de oven
De damp uit de oven wordt onder de deurgreep naar buiten geleid.
Alleen apparaten met metalen front:
De damp uit de oven wordt tussen de bovenkant van de deur en het bedieningspaneel naar buiten geleid.
Ventilatornaloop
De ventilator wordt automatisch ingeschakeld zodra de oven in gebruik
wordt genomen. Als de oven wordt uitgeschakeld, draait de ventilator
nog verder, om het apparaat af te koelen. De ventilator wordt automatisch weer uitgeschakeld.
Baktabel
Aan de binnenzijde van de ovendeur bevindt zich een baktabel, waarin
u informatie vindt over de meest gebruikelijke gerechten.
9
Accessoires oven
De volgende onderdelen worden meegeleverd:
Combi-rooster
Voor servies, bakvormen, braden en
grilleren.
Universele plaat
Voor vochtig gebak, vlees of als
bakplaat resp. opvangbak voor vet.
10
Ovenfuncties
Voor de oven hebt u de beschikking over de volgende functies:
H Hetelucht
Hetelucht is bijzonder geschikt voor het bakken van koekjes op 2 niveaus tegelijk.
De oventemperaturen zijn in het algemeen 20-40°C lager dan bij boven- en onderwarmte.
Bovenwarmte en onderwarmte werken. Bovendien zorgt een ventilator
in de achterwand van de oven voor een voortdurende kringloop van de
warme lucht in de ovenruimte. De warmte bereikt van alle kanten de
gerechten.
O Boven- en onderwarmte
Boven- en onderwarmte is geschikt voor bakken en braden op één niveau.
De hitte komt gelijkmatig van boven en beneden.
Onderwarmte
Met deze ovenfunctie kunt u bijv. vochtig gebak aan de onderkant
knapperig nabakken.
Hier werkt alleen het onder de ovenbodem aangebrachte verwarmingselement.
Ü
A Ontdooien
Met de ovenfunctie ontdooien kunt u bijv. gebak, boter, brood, fruit of
andere tere levensmiddelen gelijkmatig gedeeltelijk of geheel ontdooien.
Bij deze functie werkt alleen de ventilator zonder verwarming.
F Grill
Grilleren is bijzonder geschikt voor grilleren of roosteren van platte levensmiddelen, bijv. steak, schnitzel, vis of toast.
De hitte komt van het grillelement bovenin de oven.
Z Grote grill
De grote grill is geschikt voor grilleren of roosteren van grote hoeveelheden platte levensmiddelen, bijv. steak, schnitzel, vis of toast.
Bij deze functie wordt een tweede grillelement bovenin de oven ingeschakeld.
11
I Infratherm-braden
Infratherm-braden is bijzonder geschikt voor het braden van grotere
stukken vlees of gevogelte op één niveau. Deze functie is ook geschikt
voor gratineren.
Grillelement en ventilator werken afwisselend.
12
Voor het in gebruik nemen
Reinigen voor het in gebruik nemen
Voordat u de oven in gebruik neemt, moet u hem grondig reinigen. Om
de oven gemakkelijker te kunnen reinigen kunt u hem verlichten.
0 1. Schakelaar ovenfunctie op ovenverlichting zetten.
2. Alle accessoires en inschuifroosters uit de oven nemen en met een
warm sopje schoonmaken.
3. Oven ook met een warm sopje afnemen en drogen.
4. Front van het apparaat alleen met een vochtige doek afnemen.
3
Gebruik bij edelstalen fronten in de handel verkrijgbare middelen voor
edelstaal, die tegelijk een beschermende laag tegen vingerafdrukken
vormen.
1
Attentie: Gebruik geen scherpe, schurende reinigingsmiddelen! De oppervlakte kan beschadigd worden.
13
Bedienen van de oven
Rooster en universele plaat inzetten
Alle inschuifdelen zijn voorzien van een kleine welving rechts en links.
Deze welving dient als kantelbeveiliging en moet altijd naar beneden
wijzen.
0
0
14
Rooster inzetten
Rooster zo inzetten dat de twee geleidingsstangetjes naar boven wijzen. De kantelbeveiliging moet naar
beneden wijzen en achter in de
oven liggen.
Rooster en plaat inzetten
Als u rooster en universele plaat samen gebruikt, de kantelbeveiliging
van het rooster precies in de inhammetjes van de plaat zetten.
Oven in- en uitschakelen
0 1. Door draaien aan schakelaar "ovenfuncties“ de gewenste functie instel-
len.
2. Door daaien aan schakelaar "temperatuurkeuze“ de gewenste temperatuur instellen.
Het gele bedrijfscontrolelampje brandt zolang de oven in gebruik is.
Het rode temperatuurcontrolelampje brandt zolang de oven opwarmt
en gaat uit zodra de ingestelde temperatuur is bereikt.
3. Om de oven uit te schakelen schakelaar "ovenfuncties“ en schakelaar
"temperatuurkeuze“ op de nul-stand draaien.
15
Toepassingen, tabellen en tips
Bakken
Om te bakken de ovenfunctie hetelucht H of boven- en
onderwarmte O gebruiken.
Bakvormen
• Voor boven- en onderwarmte O zijn bakvormen van donker metaal
en vormen met een speciale laag geschikt.
• Voor hetelucht H zijn ook lichte metalen vormen geschikt.
Inzetniveaus
• Bakken met boven- en onderwarmte O is slechts op één niveau tegelijk mogelijk.
• Met hetelucht H kunt u droog gebak en koekjes op 2 bakplaten tegelijk bakken.
1 bakplaat:
inzetniveau 3
2 bakplaten:
inzetniveau 1 en 4
16
1 bakvorm:
inzetniveau 1
Algemene aanwijzingen
• De inzetniveaus worden van onderen naar boven geteld.
• Bakplaat met het schuine gedeelte naar voren in de oven plaatsen!
• Gebak in vormen altijd in het midden van het rooster zetten.
• U kunt met boven- en onderwarmte O of hetelucht H ook twee
vormen tegelijk bakken. Zet de vormen in dat geval naast elkaar op
het rooster. De baktijd wordt dan niet veel langer.
Aanwijzingen bij de baktabellen
In de tabellen vindt u voor verschillende gerechten de benodigde temperatuur, baktijd en inzetniveau.
• Voor temperatuur en baktijden zijn bereiken aangegeven omdat ze
afhangen van de samenstelling van het deeg, van de hoeveelheid en
van de bakvorm.
• Bij het bakken op 2 bakplaten moet de onderste bakplaat evt. 5-10
minuten langer bakken.
• Vochtig gebak (bijv. pizza, vruchtengebak enz.) mag op slechts één niveau tegelijk gebakken worden.
• Wij raden u aan, de eerste keer de laagste temperatuur in te stellen
en alleen indien nodig, bijv. als het gebak bruiner moet zijn of als de
baktijd te lang is, een hogere temperatuur te kiezen.
• Als u voor uw eigen recept geen concrete gegevens vindt, zoek dan
soortgelijk gebak in de tabel.
• Verschil in hoogte van het gebak kan in het begin tot verschillende
bruinheidsgraad leiden. In dit geval niet de temperatuurinstelling
veranderen. Verschillen in bruinheidsgraad worden in de loop van
het bakproces kleiner.
2
Schakel de oven 10-15 minuten voor het einde van de baktijd uit om
gebruik te maken van de nawarmte.
De tabellen gelden, indien niet anders aangegeven, voor het inzetten in
de koude oven.
17
Tabel bakken
Soort gebak
Hetelucht H
Boven- en
onderwarmte O
Inzetni- Tempera- Inzetniveau van tuur °C veau van
onderen
onderen
Tijd
Temperatuur °C
voor beide
functies
uren: min.
gebak in vormen
tulband
1
150-170
1
160-180
0:50-1:10
zandgebak/
cake
1
140-160
1
150-170
1:10-1:30
biscuittaart
1
140-160
2
160-180
0:25-0:40
taartbodem van
zandtaartdeeg
3
170-180
2
190-2101
0:10-0:25
taartbodem van roerdeeg
3
150-170
2
170-190
0:20-0:25
dichte appeltaart
1
150-170
1
170-190
0:50-1:00
hartige taart
(bijv. quiche Lorraine)
1
160-180
1
190-210
0:30-1:10
kaastaart
1
140 -160
1
170-190
1:00-1:30
gistvlecht-/krans
3
160-170
3
170-190
0:30-0:40
kerstbrood
3
160-1701
3
160-1801
0:40-1:00
brood (roggebrood) eerst
.....................................dan
1
180-2001
140-160
2
2501
160-180
0:20
0:30-1:00
soezen2
3
160-1701
3
190-210
0:25-0:40
biscuitrol
3
150-1701
3
180-2001
0:10-0:20
kruimeltaart droog3
3
150-160
3
170-190
0:20-0:40
boter-/suikertaart
3
160-1701
3
190-2101
0:15-0:30
vruchtengebak
(van gistdeeg/roerdeeg)
3
140-160
3
170-190
0:25-0:50
gebak op de
bakplaat
18
Soort gebak
Hetelucht H
Boven- en
onderwarmte O
Inzetni- Tempera- Inzetniveau van tuur °C veau van
onderen
onderen
Tijd
Temperatuur °C
voor beide
functies
uren: min.
vruchtengebak van
zandtaartdeeg2
3
150- 170
3
170-190
0:40-1:20
plaatkoek met
tere vulling
(bijv. kwark, room enz.)
-
-
3
170-190
0:40-1:20
pizza (met veel vulling)2
1
180-200
1
190-2101
0:30-1:00
pizza (dun)
-
-
1
230-3001
0:10-0:25
Turks brood
-
-
1
275-3001
0:08-0:15
koekjes van zandtaartdeeg3
3
150-160
3
170-1901
0:06-0:20
sprits3
3
140-150
3
160-180
0:10-0:40
koekjes van roerdeeg3
3
150-160
3
170-190
0:15-0:20
schuimpjes
3
80-100
3
100-120
2:00-2:30
bitterkoekjes
3
100-120
3
120-140
0:30-0:60
gistkoekjes
3
150-160
3
170-190
0:20-0:40
bladerdeegkoekjes
3
170-1801
3
190-2101
0:20-0:30
broodjes
3
170-1901
3
180-2201
0:20-0:35
koekjes
1) oven voorverwarmen
2) universele plaat gebruiken
3) bakken op 2 niveaus mogelijk
De vetgedrukte waarden geven de gunstigste ovenfunctie resp. temperatuur aan
19
Tips voor het bakken
Tips
Zo stelt u vast of het gebak
gaar is
Steek een cocktailprikker boven in het gebak. Als er
geen deeg meer aan het hout kleeft, kunt u de oven
uitzetten en de nawarmte gebruiken.
Het gebak zakt in elkaar
(wordt klef, sponzig, waterstrepen)
Controleer uw recept. Gebruik een volgende keer
minder vloeistof. Let op de kneedtijden, vooral bij het
gebruik van keukenmachines.
Het gebak is aan de onderkant te licht
Kies de volgende keer een donkere bakvorm of zet het
gebak een niveau lager.
Gebak met vochtige vulling/
kwarktaart is niet gaar.
Bak de volgende keer met lagere temperatuur en langere baktijd.
Tabel ovenschotels en gratineren
Boven- en onderwarmte O
Infratherm-braden I
Inzetniveau
van
onderen
Temperatuur
°C
Inzetniveau
van
onderen
Temperatuur
°C
uren: min.
pastaschotel
1
180-200
1
160-170
0:45-1:00
lasagne
1
180-200
1
160-170
0:25-0:40
gegratineerde
groente1
1
200-220
1
160-170
0:15-0:30
gegratineerd
stokbrood1
1
200-220
1
160-170
0:15-0:30
zoete
ovenschotel
1
180-200
-
-
0:40-0:60
visschotel
1
180-200
1
160-170
0:30-1:00
gevulde
groente
1
180-200
1
160-170
0:30-1:00
1) oven voorverwarmen
De vetgedrukte waarden geven de gunstigste ovenfunctie aan.
20
Tijd
Tabel diepgevroren kant-en-klare gerechten
Gerecht
Inzetniveau
van onderen
Ovenfunctie
Temperatuur
Tijd
diepvries-pizza
3
boven- en
onderwarmte O
patates frites1
(300-600 g)
3
infrathermbraden I
baguettes
3
boven- en
onderwarmte O
volgens de aan- volgens de aanwijzingen van wijzingen van de
de fabrikant
fabrikant
vruchtengebak
3
boven- en
onderwarmte O
volgens de aan- volgens de aanwijzingen van wijzingen van de
de fabrikant
fabrikant
volgens de aan- volgens de aanwijzingen van wijzingen van de
de fabrikant
fabrikant
200-220 °C
15-25 min.
1) opmerking: patates frites tussendoor 2-3 x omkeren.
3
Bij diepgevroren gerechten kunnen tijdens het bereiden de gebruikte
bakplaten kromtrekken. Dat is een gevolg van het grote temperatuurverschil tussen gerecht en oventemperatuur. Na het afkoelen van de
platen verdwijnt de vervorming weer.
21
Braden
Om te braden de ovenfunctie infratherm-braden I of boven- en
onderwarmte O gebruiken.
Servies
• Om te braden zijn alle soorten hittebestendig servies geschikt.
• Bij servies met kunststof grepen erop letten, dat deze hittebestendig
zijn.
• Grote stukken vlees kunt u direct op de universele plaat of op het
rooster met daaronder de universele plaat braden (bijv. kalkoen,
gans, 3-4 kippen).
• Alle magere vleessoorten kunt u beter in een braadpan met deksel
braden (bijv. kalfs-of rundvlees, diepgevroren vlees). Zo blijft het vlees
sappiger.
• Alle vleessoorten die een korstje moeten krijgen kunt u in een braadpan zonder deksel braden (bijv. varkens-, lams-, schapevlees, eend,
kip, klein gevogelte, rosbief, ossenhaas, wild).
• Tip: Als u in een pan braadt (in het bijzonder kleine hoeveelheden),
wordt de oven minder vuil!
Inzetniveaus
• De inzetniveaus staan in de volgende tabel.
22
Aanwijzingen bij de braadtabellen
In de tabel vindt u voor verschillende vleessoorten aanwijzingen m.b.t.
geschikte ovenfunctie, temperatuur, tijd en inzetniveau. De tijden zijn
slechts richtlijnen.
• Wij raden u aan vlees en vis van meer dan 1 kg in de oven te braden.
• In het algemeen is voor zeer mager vlees, zoals vis of wild vooral de
functie boven- en onderwarmte Ogeschikt. Voor alle andere
vleessoorten (vooral gevogelte) raden wij u de functie infrathermbraden Iaan.
• De braadtijd hangt af van soort en kwaliteit van het vlees.
• Om inbranden van vleessap of vet te voorkomen raden wij u aan wat
vloeistof in de braadpan te gieten.
• Vlees na ca. 2/3 van de braadtijd omdraaien.
2
Schakel de oven 10-15 minuten vóór het einde van de braadtijd uit, om
gebruik te maken van de nawarmte.
23
Tabel braden
Vleessoort
Hoeveelheid
Gewicht
Boven- en
onderwarmte O
Inzetniveau van
onderen
Infrathermbraden I
Tijd
TemperaTempera- uren:min.
Inzetnituur
tuur
veau van
°C
°C
onderen
rundvlees
suddervlees
1-1,5 kg
1
200-250
-
-
rosbief of ossenhaas
2:00-2:30
per cm
hoogte
- van binnen
rood
per cm
hoogte
1
250-2701
1
190-200
0:05-0:06
- van binnen roze
per cm
hoogte
1
250-2701
1
180-190
0:06-0:08
- doorbakken
per cm
hoogte
1
210-2501
1
170-180
0:08-0:10
fricandeau
hamlap,
1-1,5 kg
1
210-220
1
160-180
1:30-2:00
karbonade, kasselerrib
1-1,5 kg
1
180-190
1
170-180
1:00-1:30
750 g1 kg
1
170-180
1
160-170
0:45-1:00
1 kg
1
210-220
1
160-180
1:30-2:00
1,5-2 kg
1
210-225
1
160-180
2:00-2:30
lamsbout,
lamsbraadstuk
1-1,5 kg
1
210-220
1
150-170
1:15-2:00
lamsrug
1-1,5 kg
1
210-220
1
160-180
1:00-1:30
varkensvlees
gehakt
kalfsvlees
kalfsbraadstuk
kalfsbout
lamsvlees
24
Vleessoort
Hoeveelheid
Gewicht
Boven- en
onderwarmte O
Inzetniveau van
onderen
Infrathermbraden I
Tijd
TemperaTempera- uren:min.
Inzetnituur
tuur
veau van
°C
°C
onderen
wild
hazenrug,
hazenbout
tot 1 kg
3
220-2501
3
160-170
0:25-0:40
ree-/hertenrug
1,5-2 kg
1
210-220
1
160-180
1:15-1:45
ree-/hertenbout
1,5-2 kg
1
200-210
1
160-180
1:30-2:15
à
200250g
3
220-250
3
180-200
halve kip
2-4 stuks
à
400-500
g
3
220-250
3
180-200
kip,
poularde
1-1,5 kg
1
220-250
1
170-180
0:45-1:15
eend
1,5-2 kg
1
210-220
1
160-180
1:00-1:30
gans
3,5-5 kg
1
200-210
1
150-160
2:30-3:00
kalkoen
2,5-3,5
kg
4-6 kg
1
200-210
180-200
1
150-160
140-150
1:30-2:00
2:30-4:00
1-1,5 kg
2/3
210-220
2/3
160-170
0:45-1:15
gevogelte
gevogelte
4-6 stukken
vis (stoven)
hele vis
1) oven voorverwarmen.
De vetgedrukte waarden geven de gunstigste ovenfunctie aan.
25
Vlak-grilleren
Voor het grilleren de ovenfunctie Z grote of F kleine grill met de
temperatuurinstelling z gebruiken.
1
Attentie: De lege oven op de grillfunctie altijd 5 minuten voorverwarmen!
Grillservies
• Voor het grilleren rooster en universele plaat samen gebruiken.
Inzetniveaus
• Voor het grilleren van platte levensmiddelen vooral het 4e inzetniveau van onderen gebruiken.
Aanwijzingen bij de grilltabel
De aangegeven grilltijden zijn slechts richtlijnen en zijn bijv. afhankelijk
van soort en kwaliteit van het vlees of de vis.
• Vlak-grilleren is bijzonder geschikt voor platte stukken vlees en vis.
• Vlees of vis na de helft van de grilltijd omkeren.
1
Waarschuwing: Altijd met gesloten ovendeur grilleren. Verbrandingsgevaar!
Tabel grilleren
Gerecht
Inzetniveau
van onderen
1e kant
2e kant
gehaktballen
4e
8-10 min.
6-8 min.
varkensfilet
4e
10-12 min.
6-10 min.
braadworst
4e
8-10 min.
6-8 min.
rundersteaks,
kalfssteaks
4e
6-7 min.
5-6 min.
ossenhaas, rosbief
(ca. 1 kg)
3e
10-12 min.
10-12 min.
toast 1
3e
2-3 min.
2-3 min.
snacks op toast
3e
6-8 min.
-
1) Grillrooster zonder universele plaat gebruiken.
26
Grilltijd
Ontdooien
Om te ontdooien de ovenfunctie ontdooien A gebruiken.
Servies
• Levensmiddelen op een bord leggen en dit op het rooster zetten.
• Voor het afdekken alleen perkamentpapier of folie gebruiken. Geen
borden of schoteltjes gebruiken, daardoor wordt de ontdooitijd aanzienlijk langer.
Inzetniveaus
• Om te ontdooien het rooster op het 1e niveau van onderen plaatsen.
Aanwijzingen bij de ontdooitabel
In de tabel vindt u enkele richtlijnen m.b.t. de ontdooitijden.
Tabel ontdooien
Gerecht
Ontdooitijd
min.
Standtijd
min.
Opmerking:
kip, 1000 g
100-140
20-30
Kip op omgekeerd schoteltje op een
groot bord leggen. Onafgedekt ontdooien en na de helft van de tijd omkeren of met folie afgedekt
ontdooien.
vlees, 1000 g
100-140
20-30
Onafgedekt ontdooien en na de helft
van de tijd omkeren of met folie afdekken.
vlees, 500 g
90-120
20-30
Onafgedekt ontdooien en na de helft
van de tijd omkeren of met folie afdekken
forel, 150 g
25-35
10-15
Onafgedekt ontdooien
aardbeien, 300 g
30-40
10-20
Onafgedekt ontdooien
boter, 250 g
30-40
10-15
Onafgedekt ontdooien
80-100
10-15
Onafgedekt ontdooien
(slagroom kan ook goed geklopt worden als het nog niet geheel ontdooid
is)
60
60
slagroom,
2 x 200 g
taart, 1400 g
Onafgedekt ontdooien
27
Wecken
Om te wecken de ovenfunctie hetelucht H gebruiken.
Weckflessen
• Gebruik om te wecken alleen in de handel verkrijgbare weckflessen
(met rubber ring en glazen deksel).
• Flessen met schroefdeksel of bajonetsluiting en metalen blikken zijn
ongeschikt.
Inzetniveaus
• Om te wecken het 1e inzetniveau van onderen gebruiken.
Aanwijzingen bij het wecken
• Gebruik voor het wecken de universele plaat. Daarop kunnen 6 weckflessen van elk 1 liter staan.
• Zet een kopje water op de universele plaat, zodat in de oven voldoende vocht ontstaat.
• Zet de flessen zodanig op de universele plaat, dat ze elkaar niet raken.
• De flessen moeten zo veel mogelijk met dezelfde hoeveelheid gevuld
en goed gesloten zijn.
Wecktijden
Fruit en augurken
0 1. Ovenfunctie hetelucht H kiezen en temperatuurkiezer op 160°C zet-
ten.
2. Zodra zich in de eerste flessen luchtbelletjes vormen (bij 1-liter-flessen
na ca. 45 minuten) de oven uitschakelen.
3. De flessen nog 30 minuten (bij zeer gevoelig fruit, bijv. aardbeien, ca.
15 minuten) in de gesloten oven laten staan.
Groente en vlees
0 1. Ovenfunctie hetelucht H kiezen en temperatuurkiezer op 160°C zetten.
2. Zodra zich in de eerste flessen luchtbelletjes vormen, de temperatuur
op 100°C terugdraaien.
3. De flessen bij 100°C nog 60-90 minuten verder steriliseren.
4. Dan de oven uitschakelen en de flessen nog 30 minuten in de gesloten
oven laten staan.
28
Reiniging en onderhoud
Buitenkant van het apparaat
0
De voorkant van het apparaat met een zachte doek en een warm sopje
afnemen.
• Gebruik geen schuurmiddelen, scherpe reinigingsmiddelen of schurende voorwerpen.
• Bij edelstalen fronten kunt u in de handel verkrijgbare middelen voor
edelstaal gebruiken. Deze vormen tegelijk een beschermende laag tegen vingerafdrukken.
Ovenruimte
Ovenverlichting
Om het reinigen te vereenvoudigen kunt u de ovenlamp inschakelen.
Reiniging
0 1. De oven elke keer na het gebruik afnemen met een sopje waaraan u een
paar druppels azijn hebt toegevoegd.
2. Daarna de oven met een doek droog wrijven.
3. Hardnekkig vuil met een speciale ovenreiniger verwijderen.
1
Waarschuwing: Het reinigen van het apparaat met een stoomstraal- of
hogedrukreiniger is om veiligheidsredenen verboden!
Attentie: Bij het gebruik van ovenspray beslist de aanwijzingen van de
fabrikant opvolgen!
Accessoires
0
Alle inschuifdelen (rooster, bakplaat enz.) elke keer na het gebruik afwassen en goed afdrogen. Kort laten inweken zorgt voor makkelijker
schoonmaken.
29
Inschuifroosters
Om de zijwanden schoon te maken kunnen de inschuifroosters links en
rechts in de oven worden losgenomen.
0
Inschuifroosters losnemen
Roosters eerst voor van de ovenwand wegtrekken (1) en dan achter
losnemen (2).
Inschuifroosters inzetten
30
1
Let er bij het weer inzetten op dat
de afgeronde einden van de geleidingsstangetjes altijd naar voren
wijzen!
0
Bij het inzetten de roosters eerst
achter weer inhangen (1) en dan
voor inzetten en aandrukken (2).
Ovenlamp
1
Waarschuwing: Kans op kortsluiting! Voor het vervangen van de ovenlamp:
– oven uitschakelen!
– zekeringen in de huisinstallatie uitdraaien resp. uitschakelen.
Ovenlamp vervangen/glas reinigen
0 1. Rechter inschuifrooster losnemen.
2. Doekje op de bodem van de oven
leggen.
3. Afdekglas linksom draaien, losnemen en schoonmaken.
4. Ovenverlichting
25 watt, 230 V, 300 °C
hittebestendig, vervangen.
5. Afdekglas weer aanbrengen.
6. Doekje uit de oven nemen.
31
Grillcombinatie
Om het reinigen van de bovenwand van de oven te vereenvoudigen kan
de grillcombinatie worden neergeklapt.
Grillcombinatie neerklappen
Waarschuwing: Grill alleen neerklappen als de oven is uitgeschakeld
en er geen verbrandingsgevaar meer
bestaat!
0 1. Inschuifroosters losnemen
2. Het verwarmingselement van voren
vastpakken en over het nokje aan de
binnenkant van de oven naar voren
trekken.
3. Het verwarmingselement klapt nu
naar beneden.
1
1
Attentie: Druk het verwarmingselement niet met geweld naar beneden! Het verwarmingselement kan
afbreken.
Bovenwand van de oven reinigen
Grillcombinatie bevestigen
0 1. Verwarmingselement naar boven
drukken tot het weer onder de bovenwand van de oven ligt.
2. Het verwarmingselement tegen de
veerkracht naar voren trekken en
over het nokje geleiden.
3. In de klemmen laten vallen.
4. Inschuifroosters inzetten.
1
32
Attentie: Het verwarmingselement
moet aan beide kanten boven het
nokje in de binnenwand van de
oven liggen en goed op z'n plek zitten.
Ovendeur
Voor het reinigen kunt u de ovendeur losnemen.
Ovendeur losnemen
0 1. Ovendeur geheel openen.
2. Messingkleurige klemhendels aan
beide deurscharnieren geheel
openklappen (1).
3. Ovendeur met twee handen opzij
vastpakken en over de weerstand
heen ongeveer 3/4 sluiten (2).
4. Deur van de oven wegtrekken
(voorzichtig: zwaar!) (3).
5. Deur met de buitenkant naar beneden op een zachte, egale ondergrond leggen, bijv. op een deken,
om krassen te voorkomen.
Ovendeur inzetten
0 1. Deur met de buitenkant naar u toe
met twee handen opzij vastpakken.
2. Deur onder een hoek van ca. 60°
houden.
3. Deurscharnieren zo ver mogelijk in
de twee uitsparingen rechts en links
onder aan de oven schuiven (1).
4. Deur zo ver mogelijk naar boven optillen en geheel openen (2).
5. Messingkleurige klemhendels aan
beide deurscharnieren in de oorspronkelijke stand terugklappen (3).
6. Ovendeur sluiten.
1
Attentie! Bij het inzetten moet aan beide deurscharnieren de klemhendel uitgeklapt zijn, dan de deurscharnieren tegelijk inschuiven!
33
Ovendeurglas
De ovendeur is uitgerust met drie achter elkaar aangebrachte ruiten. De
binnenste ruiten kunnen worden losgenomen.
1
Waarschuwing: Onderstaande handelingen alleen uitvoeren als de
ovendeur is losgenomen. Als de ovendeur in het apparaat zit zou hij bij
het wegnemen van de ruiten door de gewichtsvermindering kunnen
opspringen en u verwonden.
Bovenste ruit losnemen
0 1. Ovendeur losnemen en met de
greep naar beneden op een zachte,
egale ondergrond leggen.
2. Bovenste ruit aan de onderste rand
vastpakken en tegen de veerkracht
in de richting van de ovendeurgreep
schuiven, tot hij van onderen vrij
ligt (1).
3. Ruit van onderen iets optillen en
naar buiten trekken (2).
Middelste ruit losnemen
0 1. Middelste ruit aan de onderste rand
vastpakken en in de richting van de
ovendeurgreep schuiven, tot hij van
onderen vrij ligt (1).
2. Ruit van onderen iets optillen en
naar buiten trekken (2).
3. Ruiten schoonmaken.
34
Middelste ruit inzetten
0 1. Middelste ruit schuin van boven in
het deurprofiel aan de kant van de
deurgreep schuiven (1).
2. Ruit laten zakken (2) en in de richting van de onderkant van de deur
zo ver mogelijk onder de onderste
houder schuiven.
Bovenste ruit inzetten
3
De bovenste ruit is bedrukt. De ruit moet zo worden ingezet, dat de bedrukking bij open deur voor van boven leesbaar is.
0 1. Bovenste ruit schuin van boven in
het deurprofiel aan de kant van de
deurgreep schuiven (1).
2. Ruit laten zakken (2). Ruit tegen de
veerkracht aan de kant van de
handgreep voor het profiel aan de
onderkant van de deur leggen en
onder het profiel schuiven.
De ruit moet vastzitten!
3. Ovendeur weer inzetten.
35
Wat is er aan de hand als ...
0
0
.... de oven niet opwarmt?
Controleer of
– het apparaat is ingeschakeld,
– alle noodzakelijke instellingen hebben plaatsgevonden,
– de zekering in de huisinstallatie (zekeringkast) in orde is.
Mochten de zekeringen vaker uitschakelen, neem dan contact op met
een erkend elektro-installateur.
.... de ovenverlichting uitvalt?
Ovenlamp vervangen (zie Reiniging en onderhoud).
Als u voor één van de hier vermelde storingen of vanwege bedieningsfouten de service-afdeling inschakelt, wordt dit bezoek ook tijdens de
garantietermijn niet door onze garantiebepalingen gedekt.
Als deze informatie u niet verder helpt, neem dan contact op met
onze service-afdeling.
1
36
Waarschuwing: Reparaties aan het apparaat mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd! Door ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan. Wend u bij reparaties
altijd tot onze service-afdeling.
Technische gegevens
Binnenafmetingen oven
hoogte x breedte x diepte
volume (nuttige inhoud)
31 cm x 41 cm x 41 cm
52 l
Doel, normen, richtlijnen
Dit apparaat voldoet aan de volgende normen:
• EN 60 335-1 en EN 60 335-2-6
m.b.t. de veiligheid van elektrische apparaten voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke doeleinden en
• EN 60 350 en
• DIN 44546 / 44547 / 44548
m.b.t. de gebruikseigenschappen van elektrische fornuizen voor het
huishouden.
• EN 55014-2
• EN 55014
• EN 61000-3-2
• EN 61000-3-3
m.b.t. de fundamentele beschermingseisen voor elektromagnetische
compatibiliteit (EMC).
4
Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen:
• 73/23/EG van 19.02.1973 (laagspanningsrichtlijn)
• 89/336/EG van 03.05.1989 (EMC-richtlijn incl.
wijzigingsrichtlijn 92/31/EG).
37
Register
A
R
Afvalverwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Reiniging
accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
inschuifroosters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
ovendeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
ovenlamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
reinigen voor het in gebruik nemen . . .13
Reparaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Rooster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
B
Bakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Boven- en onderwarmte . . . . . . . . . . . . . . 11
Braden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
C
Combi-rooster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Controlelampje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
D
Dampafvoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
G
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Gratineren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Grill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Grilleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
H
Hetelucht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
I
Infratherm-braden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Inschuifroosters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Inzetniveaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 16
K
Kantelbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kant-en-klare gerechten . . . . . . . . . . . . . . 21
Klantenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
O
Ontdooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Oven
accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
bedienen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14, 15
functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 11
lamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
uitrusting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ovenschotels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
38
T
Tabellen en tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Temperatuurkiezer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
U
Universele plaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 14
V
Veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ventilatornaloop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
W
Wecken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Service
In hoofdstuk “Wat is er aan de hand als” vindt u enkele storingen die u
zelf kunt opheffen. Lees in geval van storing eerst dit hoofdstuk.
Gaat het om een technische storing?
Neem dan contact op met onze service-afdeling.
Bereid het gesprek in ieder geval goed voor. Zo vergemakkelijkt u de
diagnose en de beslissing of bezoek van een servicetechnicus nodig is.
Geef zo nauwkeurig mogelijk op:
• Hoe uit de storing zich?
• Onder welke omstandigheden
treedt de storing op?
Noteer voor het gesprek beslist de
volgende gegevens van uw apparaat op het typeplaatje:
• PNC-nr. (9 cijfers),
• S-nr. (8 cijfers).
Wij raden u aan de nummers hier te
noteren zodat u ze altijd bij de
hand hebt.
PNC
. . . . . . . . .
S-nr. . . . . . . . .
Wanneer ontstaan er voor u ook tijdens de garantieperiode kosten?
• als u de storing m.b.v. de storingstabel (zie hoofdstuk “Wat is er aan
de hand als ...”) zelf had kunnen opheffen,
• als de service-technicus u verschillende malen moet bezoeken, omdat
hij vóór zijn bezoek niet alle belangrijke informatie heeft gekregen en
daarom bijv. onderdelen moet halen. Dit kunt u voorkomen als u uw
telefoongesprek goed voorbereidt zoals boven beschreven.
39
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
822 923 152-A-261101-01
Wijzigingen voorbehouden

advertisement

Related manuals

advertisement