Husqvarna QCE741W Brukermanual

Add to My manuals
64 Pages

advertisement

Husqvarna QCE741W Brukermanual | Manualzz
n
Brukerinformasjon
Innbyggingstekeovn
QCE 741
822 923 617-A-111103-01
Kjære kunde,
Vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen.
Vær spesielt oppmerksom på kapittelet “Sikkerhet”
på de første sidene. Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig bruk. La den følge med produktet
hvis du gir den til en annen.
Følgende symboler forekommer i teksten:
1 Sikkerhetsanvisninger
Advarsel: Anvisninger som er viktige for din
egen sikkerhet.
OBS: Anvisninger som er viktige for å unngå
skader på produktet.
3 Informasjon og praktiske tips
2 Miljøinformasjon
1. Disse tallene forklarer bruken av produktet skritt for
skritt.
2. …
3. …
Bruksanvisningen inneholder informasjon om selvstendig utbedring av eventuelle driftsforstyrrelser, se
kapittelet “Hva må gjøres hvis ...”.
2
Innhold
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Sikkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Avfallsbehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Beskrivelse av apparatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totalbilde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betjeningspanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utstyr stekeovn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilbehør stekeovn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
7
7
8
Før første gangs bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Innstille klokken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Innstille språk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Innstille lysstyrken i displayet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Første gangs Rengjøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
10
11
12
Betjening av stekeovnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektronisk stekeovnstyring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stekeovnfunksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sette inn rist, stekebrett eller langpanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sette inn/ta ut fettfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SUPER CLEAN-tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grillspidd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilleggsfunksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klokkefunksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flere funksjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slå av tidsdisplayet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slå på tidsdisplayet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stekeovnens barnesikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tastesperre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stekeovnens sikkerhetsbryter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mekanisk dørsperre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
17
17
17
18
19
22
28
28
28
28
29
29
30
Anvendelse, tabeller og tips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Steking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Steketabell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Steking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Steketabell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lågtemperatur-stekning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabell for steketermometer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forvarm den infrarøde grillen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grille med dreiespydet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Turbogrilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sterilisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tørke med varmluft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oppskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
31
33
36
37
38
38
39
39
39
40
41
42
43
Rengjøring og pleie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apparatet utvendig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stekeovnens indre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SUPER CLEAN-tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fettfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gjennomføre pyrolyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovnsstiger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stekeovnsbelysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stekeovnsdør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glass i stekeovnsdør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
48
48
48
48
48
49
50
51
52
53
3
Hva må gjøres, dersom … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stekeovn, innvendige mål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bestemmelser, standarder, direktiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
56
56
Monteringsveiledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sikkerhetsinformasjon til installatøren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
57
Service og reservedeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
Kjøpsbetingelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
Kundeserviceadresser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
Stikkordregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
4
Bruksanvisning
1 Sikkerhet
Elektrisk sikkerhet
• Tilkoplingen av apparatet må kun utføres av autorisert elektroinstallatør.
• Ved driftsforstyrrelser eller skader på apparatet:
Henholdsvis skru ut eller slå av sikringene.
• Av sikkerhetsmessige årsaker er rengjøring av apparatet med dampstråle- eller høytrykksvasker
ikke tillatt!
• Reparasjoner på apparatet må kun utføres av
fagkyndig person. Feil utførte reparasjoner kan
medføre betydelig fare. Ved behov for reparasjon
må du henvende deg til vår kundeservice eller til
forhandleren.
Barns sikkerhet
• La aldri små barn være uten oppsyn mens apparatet er i drift.
Sikkerhet under bruk
• Dette apparatet må kun brukes til vanlig koking,
steking og baking av matretter i husholdninger.
• Utvis forsiktighet ved tilkopling av elektriske apparater til stikkontakter i nærheten av ovnen. Tilkoplingsledninger må ikke komme i kontakt med
varme kokeplater eller komme i klem under den
varme stekeovnsdøren.
• Advarsel: Forbrenningsfare! Under drift blir stekeovnens indre meget varm.
• Når du anvender alkoholholdige ingredienser i stekeovnen, kan det eventuelt dannes en lettantennelig alkohol-luftblanding. I slike tilfeller må døren
åpnes forsiktig. Unngå også all bruk av strålevarme, gnister eller flammer.
Slik unngår man skader på stekeovnen
• Ikke kle stekeovnen med aluminiumsfolie og ikke
sett noen stekebrett, kjeler osv. direkte i bunnen ettersom emaljen i stekeovnen tar skade av varmekonsentrasjonen som oppstår.
• Fruktsafter som drypper fra stekebrett, etterlater
seg flekker som ikke lar seg fjerne. Bruk derfor universalbrettet for svært fuktige kaker.
• Ikke belast den åpne stekeovnsdøren.
• Hell aldri vann direkte inn i en varm stekeovn. Det
kan føre til at emaljen skades.
• Ved slag eller støt, spesielt mot kantene på frontglasset, kan glasset briste.
• Ikke oppbevar brennbare gjenstander i stekeovnen. De kan antennes når stekeovnen slås på.
• Ikke oppbevar fuktige matvarer i stekeovnen. Det
kan føre til at emaljen skades.
2 Avfallsbehandling
Avfallsbehandling av emballasjematerialet
Alle anvendte materialer kan uten unntak resirkuleres.
Kunststoffene er merket på følgende måte:
• >PE< for polyetylen, f.eks. den ytre innpakningen
og posene innvendig.
• >PS< for ekspandert polystyren, f.eks. polstringsdeler, prinsipielt
KFK-frie.
Avfallsbehandling av det gamle apparatet
1 Advarsel:
For å sikre at det utrangerte apparatet ikke kan utgjøre noen risiko, må det gjøres
ubrukbart innen det kasseres.
Apparatet må skilles fra strømtilførselen og
nettilkoplingskabelen skal fjernes fra apparatet.
Av miljømessige hensyn må alle kasserte apparater
leveres inn og behandles på en faglig forsvarlig måte.
• Ovnen må ikke kastes som husholdningsavfall.
• Informasjon om avhentingsdatoer eller mottakssteder kan innhentes hos det lokale renovasjonsvesen
eller hos kommunen.
5
Beskrivelse av apparatet
Totalbilde
Betjeningspanel
Dørhåndtak
Glassdør
6
Betjeningspanel
Stekeovn-/Tidsdisplay
Temperaturdisplay
Hovedtast
Klokke-funksjoner
Stekeovnsfunksjoner
Innstillings-taster
Utstyr stekeovn
Overvarme og grillelement
Stekeovnsbelysning
Benyttet rille
Stikkontakt steketermometer
Fettfilter
Stekeovnsbelysning
Varmeelement i bakvegg
Undervarme
Innskyvningsgitter, kan tas ut
7
Tilbehør stekeovn
Rist Super Clean
For kokekar, kakeformer, steker og grillstykker.
Stekebrett
For kaker og småkaker.
Langpanne Super Clean
For steker, henholdsvis som samlefat for fett
Proffbrett
Steketermometer
For nøyaktig bestemmelse av kjøttets steketilstand.
Dreiespyd med dryppkar
Til steking av større kjøttstykker og fugl.
8
Før første gangs bruk
Innstille klokken
3 Stekeovnen fungerer kunmed innstilt tid.
Etter at apparatet er elektrisk tilkoplet eller etter
strømbrudd blinker pilen for “Stille klokken” .
Still inn aktuell tid med tastene
eller
.
Vent 5 sekunder.
Blinkingen slutter og klokken viser det innstilte klokkeslettet.
Apparatet er klart til bruk.
9
Innstille språk
1. Slå på apparatet med stekeovnsbryteren
.
2. Trykk
inn
stekeovnsbryteren
klokkefunksjonstasten samtidig.
3. Velg et av de
innstillingstatstene
foreslåtte
og .
språkene
og
med
4. Trykk
inn
stekeovnsbryteren
og
klokkefunksjonstasten
samtidig for å lagre det
språket du har valgt.
10
Innstille lysstyrken i displayet
Lysstyrken i displayet kan innstilles for å gjøre det
bedre lesbart ved stekeovner som er montert høyt
oppe.
1. Slå på apparatet med stekeovnsbryteren
2. Trykk
inn
stekeovnsbryteren
klokkefunksjonstasten samtidig.
3. Trykk på tasten stekeovnsfunksjoner
4. Still inn lysstyrken med tastene
eller
.
og
.
.
5. Trykk
inn
stekeovnsbryteren
og
klokkefunksjonstasten
samtidig for å lagre valgt
lysstyrke.
11
Første gangs Rengjøring
Før du bruker stekeovnen for første gang, bør du
rengjøre den.
1 OBS: Ikke bruk skarpe, skurende rengjøringsmidler! Overflaten kan bli skadet.
3 Bruk vanlige vaskemidler til metallfronten.
1. Åpne stekeovnsdøren.
Belysningen i stekeovnen er slått på.
2. Ta ut alt tilbehøret og vask det med varmt vann
med oppvaskmiddel.
3. Vask stekeovnen også med varmt vann med oppvaskmiddel. Tørk godt.
4. Tørk av apparatets front med en fuktig klut.
12
Betjening av stekeovnen
Elektronisk stekeovnstyring
Display
Stekeovnsfunksjoner
Temperaturdisplay
Tidsdisplay
Steketidsindikator
Sluttindikator
Tidsfunksjoner
Klokke/Signalur
Hovedtast
Steketermometer
Stekeovnsfunksjoner
Oppskrifter
Tidsfunksjoner
Klokke-funksjoner
Innstillings-taster
3 Generelt
• Apparatet må alltid først slås på med
stekeovnsbryteren .
• Når den valgte funksjonen lyser, begynner stekeovnen å bli varm eller den innstilte tiden begynner å
løpe.
• Når valgt temperatur er oppnådd, høres et pipesignal.
• Stekeovnsbelysningen slår seg på så snart en stekeovnsfunksjon velges.
• Slå av apparatet med stekeovnsbryteren .
13
Stekeovnfunksjoner
For stekeovnen står følgende funksjoner til disposisjon:
Opptining
3 Funksjonene
Temperaturforslag: 30°C
Til helt eller delvis opptining av f.eks. Bløtkaker,
smør, brød, frukt eller andre frosne matvarer.
Ved denne funksjonen er viften aktivert uten varmeelementet i bakvegg.
Varmluft
Pyrolyse
Temperaturforslag: 180°C
For steking og baking på opptil tre nivåer samtidig.
Still inn stekeovnstemperaturen 20-40°C lavere enn
for over-/undervarme.
Elementet i bakveggen er i drift og i tillegg er viften
på.
Til pyrolytisk selvrens av stekeovnen.
I denne prosessen blir resterende smuss i stekeovnen forbrent. Dette lar seg enkelt børste ut når stekeovnen er avkjølt.
Stekeovnen varmes opp til ca. 500 °C.
pizzatrinn, over-/undervarme
og turbogrill inneholder en automatisk hurtigoppvarming. Denne sørger for at den valgte temperaturen oppnås så raskt som mulig.
Over-/undervarme
Temperaturforslag: 200°C
For baking og steking på et nivå.
Over-og undervarmeelementene er i drift.
Pizzatrinn
Temperaturforslag: 200°C
For steking av pizza, fruktkaker, quiches og terter.
Bakveggelementet og undervarmen er i drift, i tillegg
er viften i drift.
Lav temp steking
Temperaturforslag: 130 °C
For tilberedning av ekstra møre og saftige steker.
Ventilatoren og varmeelementet i bakveggen er i
drift.
Grillspidd (og grill)
Temperaturforslag: 250 °C
Til grilling av stor fugl og steker på dreiespydet.
Funksjonen egner seg også til grilling av flate retter,
som f.eks. biffer, snitsler, fisk eller til risting av brød
på risten.
Overvarmen og grillelementet er i drift. I tillegg er
grillmotoren slått på.
Gratinering (Turbo ovnsgrill)
Temperaturforslag: 180°C
For steking av større kjøttstykker eller fjærkre på et
nivå. Denne funksjonen egner seg også for gratinering og ekstra fargesetting.
Grillelementet og viften er i drift.
Undervarme
Temperaturforslag: 150 °C
Til ettersteking av kaker med sprø bunn.
Varmeelementet for undervarme er i drift.
14
Innstille stekeovnfunksjon
1. Slå på apparatet med hovedbryteren .
2. Trykk på funksjonsknappen helt til ønsket stekeovnsfunksjon kommer til syne.
• Det kommer til syne et temperaturforslag i temperaturdisplayet.
• Hvis du ikke endrer den foreslåtte temperaturen
innen ca. 5 sekunder, begynner stekeovnen å varme seg opp.
Endre stekeovnstemperatur
Trykk på knappene
eller
for å stille temperaturen høyere eller lavere.
Innstillingen foretas med 5°C-trinn.
Termometersymbol
• Det langsomt stigende termometersymbolet viser
hvor høy temperaturen i stekeovnen er blitt.
• Tre blinkende signaler i termometersymbolet viser
om hurtigoppvarmingsfunksjonen er på.
Avlese temperaturen
Trykk inn knappene og samtidig.
Den aktuelle stekeovnstemperaturen kommer til syne
i temperaturdisplayet.
15
Endre stekeovnsfunksjon
Trykk på stekeovnsfunksjonen
helt til ønsket stekeovnsfunksjon kommer til syne.
Slå av stekeovnsfunksjon
Trykk på stekeovnsfunksjonen
helt til det ikke vises flere stekeovnsfunksjoner for å slå av stekeovnen.
Slå av stekeovnen
Slå av apparatet med stekeovnsbryteren
3 Kjølevifte
.
Straks stekeovnen settes i drift slår viften seg
automatisk på for å holde apparatets overflate
kald. Etter at stekeovnen er slått av, fortsetter
viften å gå for å kjøle ned apparatet. Deretter
slår den seg selv av.
16
Sette inn rist, stekebrett eller langpanne
Sette inn stekebrett eller langpanne:
Stekebrettene er utstyrt med en liten utbuktning på
høyre og venstre side. Denne fungerer som en vippesikring og må alltid peke bakover.
Sette inn rist:
Sett rist inn i ønsket innsettingsrille i ovnsstigen.
Sette inn/ta ut fettfilter
Fettfilteret beskytter varmeelementet på bakveggen
mot fettsprut under steking.
Sette inn fettfilter
Grip tak i håndtaket på fettfilteret og før det ovenfra
og ned på de to holderne i åpningen (vifteråpning)
på stekeovnens bakvegg.
Ta ut fettfilter
Grip tak i håndtaket på fettfilteret, løft og hekt det
av.
SUPER CLEAN-tilbehør
3 Dette
tilbehør er behandlet med et slitesterkt
slipp lett-belegg som er brent inn ved 410 °C.
Følg disse tipsene for å bevare dette tilbehøret slik at
det alltid er lett å rengjøre:
• Sett ikke tilbehørsdeler inn i ovnen uten mat.
• Løsne aldri kaker fra brettet med en metallgjenstand.
• Ikke skjær opp kaker med metallkniv på brettet.
• Ikke skjær opp kjøtt i langpannen.
• Ta kjøtt av risten når det skal skjæres opp.
17
Grillspidd
Feste grillmaten
1. Stikk gaffelen inn på grillspiddet.
2. Stikk grillmaten og den andre gaffelen innpå
3 Plasser grillmaten på midten.
3. Skru fast gaflene.
Sette inn grillspiddet
1. Sett inn universalpannen på den 1. rillen nedenfra.
2. Sett inn grillspiddopphenget foran til høyre på den
3. rillennedenfra.
3. Stikk holderen på og press bøylen nedover.
3 For
at holderen skal sitte godt på plass på
grillspiddet, må bøylen holdes nedtrykket.
4. Skyv spissen på grillspiddet inn i sporet bak til venstre i stekeovnsveggen til den går i lås.
5. Plasser rillen foran på holderen inn i den tilsvarende fordypningen på grillspiddopphenget.
6. Trekk av holderen.
7. Still inn stekeovnsfunksjon og -temperatur, som
angitt i tabellen for grillspidd.
3 Pass på at grillspiddet dreier rundt.
Ta ut grillspiddet
1 Advarsel: grillspiddet er svært varmt etter tilberedningen. Det foreligger fare for forbrenning når grillspiddet tas ut!
1. Slå av stekeovnen.
2. Stikk holderen inn på grillspiddet
3. Press bøylen nedover.
3 For at holderen skal sitte godt på plass på
grillspiddet, må bøylen holdes nedtrykket.
4. Ta ut grillspiddet med grillmaten.
18
Tilleggsfunksjoner
Oppskrifter
3 Bruk de oppskriftene som følger med ved denne funksjonen.
Velge oppskrift
1. Trykk inn tasten Oppskrift
mange ganger, til ønsket oppskrift kommer til syne.
– I funksjonsdisplayet vises symbolet for riktig stekeovnsfunksjon og anbefalt rillenivå i stekeovnen.
– I temperaturdisplayet vises den innstilte temperaturen.
– I tidsdisplayet vises steketidens varighet og slutt.
– Etter omlag 5 sek. slår stekeovnen seg på.
– Før steketiden er slutt, høres et pipesignal.
2. Kontroller stekeresultatet på dette tidspunktet.
– Når steketiden er slutt, høres et pipesignal.
“0:00” blinker i tidsdisplayet.
3. Du kan slå av pipesignalet ved å trykke inn en tilfeldig tast.
Utsette starten
Du kan utsette tidspunktet for stekestart. (Se klokkefunksjon Slutt)
3 Klokkefunksjonen Slutt kan innstilles, hvis programmet ikke har gått i mer enn to minutter.
Avslutte steketiden før tiden
Trykk inn tasten Oppskrifter
mange ganger, til det
ikke kommer flere oppskrifter til syne.
19
Kjøttsonde
Når stekeovnen skal slå seg av nøyaktig når en innstilt kjernetemperatur er oppnådd.
Det er lurt å bruke kjøttsonden ved over-/undervarme
og ved varmluft.
Du må passe på to temperaturer:
– Stekeovnstemperatur: Se Steketabell
– Kjernetemperatur: Se Kjøttsondetabell
1 OBS: Du må kun bruke den kjøttsonden som
fulgte med apparatet! Hvis du må skifte den
ut, må du kun bruke originaldel!
1. Stikk kjøttsonden så langt inn i kjøttet at spissen
befinner seg midt i kjøttet.
2. Stikk støpselet til kjøttsonden godt inn i stikkontakten i stekeovnens sidevegg.
3. Still inn ønsket stekeovnsfunksjon.
4. Still inn ønsket kjernetemperatur innen 5 sekunder
med eller .
Displayet skifter til aktuell kjernetemperatur.
20
3
• Kjernetemperaturen vises fra 30° C.
• Hvis den aktuelle kjernetemperaturen vises allerede før ønsket kjernetemperatur er innstilt, trykk
tasten kjøttsonde og foreta innstillingen.
• For å stille inn stekeovnstemperaturen, trykk to
ganger på tasten kjøttsonde.
• Still inn ønsket stekeovnstemperatur innen
5 sekunder med eller .
– Så snart innstilt kjernetemperatur er oppnådd, høres et pipesignal, og stekeovnen slår seg automatisk av.
5. Trykk inn en tilfeldig tast for å slå av pipesignalet.
1 Advarsel:
Kjøttsonden er varm! Det foreligger
fare for forbrenning når du trekker ut støpselet
og spissen!
6. Trekk ut støpselet fra stikkontakten og ta ut maten
fra stekeovnen.
7. Slå eventuelt av apparatet.
Lese av kjernetemperaturen eller endre
den
– Du kan skifte mellom aktuell innstilt kjernetemperatur og innstilt stekeovnstemperatur med tasten
kjøttsonde
.
– Endre eventuelt temperaturen med
eller .
3 Den automatiske utkoplingen av stekeovnen
er ikke tilgjengelig sammen med stekeovnsfunksjonen Lavtemperatursteking.
21
Klokkefunksjoner
Signalur
For innstilling av en kort tidsperiode. Ved utgått tid
høres et lydsignal.
Denne funksjonen har ingen innvirkning på driften av
stekeovnen.
Koketid
For innstilling av hvor lenge stekeovnen skal være i
drift.
Stopptid
For innstilling av når stekeovnen skal slå seg av
igjen.
Klokke
For justering, endring eller avlesning av klokkeslettet.
(Se også kapittel „Før første gangs bruk“)
3 Generelt
• Når du har valgt en klokkefunksjon, blinker den pilen som hører til i ca. 5 sekunder. I løpet av denne
tiden kan du innstille ønsket tid eller foreta endringer med eller .
• Når du er ferdig å stille inn ønsket tid, blinker pilen i
ca. 5 sekunder til. Deretter lyser pilen. Den innstilte
tiden begynner å gå.
22
Signalur
1. Trykk på tasten klokkefunksjoner “ ” mange ganger til pilen signalur blinker .
2. Still inn ønsket tid i signaluret med tastene
eller
(maks 99 minutter).
Etter ca. 5 sekunder viser displayet den tiden som er
igjen.
Pilen signalur lyser.
Når tiden er ute, høres et pipesignal i to minutter.
“0.00” og pilen signalur blinker.
Slå av pipesignalet:
trykk på en tilfeldig tast.
23
Koketid
1. Velg stekeovnsfunksjon og temperatur.
2. Trykk på tast klokkefunksjoner “ ” mange ganger
til pilen koketid
blinker.
3. Still inn ønsket steketid med tastene
Pilen koketid
eller
.
lyser.
Når tiden er ute, høres et pipesignal i to minutter.
Stekeovnen slår seg av.
“0.00” og pilen koketid
blinker.
Slå av pipesignalet:
trykk på en tilfeldig tast
24
Slutt
1. Velge stekeovnsfunksjon og temperatur.
2. Trykk på tasten klokkefunksjoner “ ” mange ganger til pilen slutt
blinker.
3. Still inn ønsket slutt-tid med tastene
Pilen slutt
eller
.
lyser.
Når tiden er ute, høres et pipesignal i to minutter.
Stekeovnen slår seg av.
“0.00” og pilen slutt
blinker.
Slå av pipesignalet:
trykk på en tilfeldig tast
25
Koketid
og slutt
kombinert
3 Koketid og slutt-tid kan brukes samtidig, når
stekeovnen skal slås på og av automatisk på
et senere tidspunkt.
1. Velg stekeovnsfunksjon og temperatur.
2. Still inn den tiden retten trenger med funksjonen
koketid .
F. eks.: 1 time.
3. Still inn den tiden retten skal være ferdig med funksjonen slutt .
F. eks.: kl. 14:05.
Pilene koketid
og slutt
lyser.
Stekeovnen slår seg automatisk på til innstilt tidspunkt.
F. eks.: kl. 13:05
Når den innstilte koketid er ute, høres et pipesignal i
to minutter, og stekeovnen slår seg av.
F. eks.: kl. 14:05.
26
Endre klokke
1. Trykk på tast klokkefunksjoner “ ” mange ganger
til pilen stille klokken blinker.
2. Still inn aktuell tid med tastene
eller
.
3. Etter ca. 5 sekunder slutter pilen å blinke og klokken viser den innstilte tiden.
Nå kan apparatet brukes igjen.
3 Klokken
kan bare endres, når barnesikringen
er slått av og ingen av klokkefunksjonene
koketid
eller slutt
og når ingen stekeovnsfunksjon er innstilt.
27
Flere funksjoner
3 Mellom kl. 22:00 og kl. 6:00 blir displayets
lysskarphet automatisk redusert.
Slå av tidsdisplayet
2
Du kan spare strøm, hvis du slår av tidsdisplayet.
1. Slå eventuelt av apparatet med stekeovnsbryteren.
2. Trykk og hold inne tastene steketermometer
og
samtidig helt til displayet blir mørkt (ca.
2 sekunder).
3 Så snart apparatet blir tatt i bruk igjen,
slår
displayet seg på igjen automatisk.
Neste gang du slår av apparatet, slukker tidsdisplayet igjen.
Hvis du vil at displayet skal vise klokkeslettet
hele tiden, må du slå på igjen tidsdisplayet.
Slå på tidsdisplayet
1. Slå eventuelt av apparatet med stekeovnsbryteren.
2. Trykk og hold inne tastene steketermometer
og
samtidig helt til displayet kommer til syne
igjen (ca. 2 sekunder).
Stekeovnens barnesikring
Så snart barnesikringen er aktivert, kan stekeovnen
ikke brukes.
Aktivere barnesikringen
1. Slå eventuelt på apparatet med stekeovnsbryteren.
Det må ikke være valgt noen stekeovnsfunksjoner.
2. Trykk og hold inne tastene Oppskrift og samtidig til “SAFE” kommer til syne i displayet.
Nå er barnesikringen aktivert.
Slå av barnesikringen
Hold inne tastene Oppskrift og samtidig til “SAFE” slukker i displayet.
Barnesikringen er nå slått av, og stekeovnen kan tas i
bruk igjen.
28
Tastesperre
For å sikre alle stekeovnsfunksjoner mot ufrivillige
endringer.
Aktivere tastesperren
1. Slå eventuelt på apparatet med stekeovnsbryteren.
2. Velg stekeovnsfunksjon.
3. Hold inne tastene Oppskrifter
og
samtidig i
ca. 2 sekunder til “FUNKSJON SPERRET” kommer
til syne i displayet.
Nå er tastesperren aktivert.
Slå av tastesperren
Hold inn tastene Oppskrifter
og
samtidig i ca.
2 sekunder.
Tastesperren oppheves automatisk, når apparatet
slås av.
Stekeovnens sikkerhetsbryter
3 Stekeovnen slår seg av automatisk, hvis den
ikke blir slått av eller temperaturen ikke blir endret etter en viss tid.
Den siste innstilte temperaturen blinker i temperaturdisplayet og det høres et pipesignal.
Stekeovnen slår seg av ved en steketemperatur på:
30
120
200
250
- 120 °C
- 200 °C
- 250 °C
- 280 °C
etter
etter
etter
etter
12,5 timer
8,5 timer
5,5 timer
1,5 timer
Slå stekeovnen på igjen etter at sikkerhetsbryteren var aktivert
Slå stekeovnen fullstendig av.
Deretter kan den tas i bruk igjen.
29
Mekanisk dørsperre
Ved levering av apparatet er dørsperren ikke aktivert.
Aktivere dørsperren
Trekk knappen forover inntil den griper i lås.
Åpne stekeovnsdøren:
1. Trykk døren godt igjen.
2. Trykk knappen og hold den trykt.
3. Åpne døren.
Lukke stekeovnsdøren
Lukk døren uten å trykke på knappen.
Deaktivere dørsperren
Trykk knappen inn mot panelet.
3 Selv
om apparatet slås av, oppheves ikke den
mekaniske dørsperren.
30
Anvendelse, tabeller og tips
Steking
Til baking anvendes stekeovnsfunksjonen Varmluft
eller Over-/undervarme.
3 Ved
baking skal fettfilteret tas ut, hvis ikke
vil steketiden bli forlenget og overflaten vil bli
ujevnt brunet.
Bakeformer
• For Over-/undervarme er former av mørkt metall og
belagte former egnet.
• For Varmluft er også lyse metall-, glass- og keramikkformer egnet.
Innsettingsriller
• Over-/undervarme er baking mulig på 1 rille.
• Med Varmluft kan du steke tørre, flate kaker på
opptil 3 stekebrett samtidig.
1 stekebrett:
f.eks. innsettingsrille 3
1 bakeform:
f.eks. innsettingsrille 1
2 stekebrett:
Innsettingsrille 1 og 4
3 stekebrett:
Innsettingsrille 1, 3 og 5
31
Generell informasjon
• Vær oppmerksom på at innsettingsrillene telles
nedenfra og oppover.
• Sett inn brettet med skråkanten foran!
• Kaker i form plasseres alltid midt på risten.
• Med Varmluft eller Over-/undervarme kan du også
bake to former på rist ved siden av hverandre samtidig. Baketiden blir kun ubetydelig forlenget.
3 Ved
tilberedning av dypfryste retter kan stekebrettene slå seg under stekingen. Dette kommer av den store temperaturforskjellen mellom
den dypfryste maten og stekeovnstemperaturen. Når brettet er avkjølt igjen, går det tilbake
til opprinnelig fasong.
Informasjon om baketabellene
I tabellene er det oppført nødvendig temperatur, tilberedningstid og innsettingsriller for et utvalg av retter.
• For temperatur og steketid er det oppgitt retningsgivende verdier, da disse er avhengige av deigens
sammensetning, mengde og bakeform.
• Vi anbefaler å innstille den lavere temperaturverdien første gang og så velge en høyere temperatur
hvis dette skulle være nødvendig, f.eks. hvis det
ønskes en sterkere brunfarge eller hvis steketiden
er for lang.
• Hvis en oppskrift ikke inneholder konkrete angivelser, kan du ta utgangspunkt i tilsvarende bakverk.
• Ved baking av kaker på brett eller i former i flere
høyder, kan steketiden bli 10-15 minutter lenger.
• Fuktige bakverk (f.eks. pizza, fruktkake osv.) må tilberedes i én høyde.
• Høydeforskjell på bakverk kan i begynnelsen av
bakeprosessen føre til forskjellig grad av bruning. I
slike tilfeller skal temperaturinnstillingen ikke endres. Forskjeller i bruningsgrad jevner seg ut i løpet av bakeprosessen.
2
32
Ved lengre baketider kan stekeovnen slås av
ca.10 minutter før steketiden er slutt slik at ettervarmen utnyttes.
Hvis annet ikke er angitt, gjelder tabellene for
innsetting i kald stekeovn.
Steketabell
Angitte steketider er veiledende verdier
Anbefalte stekemetoder, innsettingshøyder og temperaturer er med fet trykk.
Varmluft
Type bakverk
Temperatur
i °C
Over-/undervarme
Benyttet rilTemperatur i °C
le
Benyttet rille
Baketid i minutter
Røre
Rodon- eller formkake
150-170
1
160-180
1
50-70
Königs/sandkaker
(Kakeform)
140-160
1
150-170
1
70-80
Fruktkakebunn
150-170
3
170-190
2
20-25
Epleterte meget fin
150-170
1
170-190*
1
45-60
Lynkake
150-170
3
180-190
3
20-30
150-170
1
170-190
1
50-60
150-170*
1
190-200*
1
40-50
Sukkerbrødbløtkake
150-170,
1
160-180
2
25-40
Fruktkakebunn
150-160*
3
170-180*
3
25-30
Kjeksrullekake
150-170*
3
180-200*
3
10-15
Rodon-/formkake
150-170
1
160-180
1
45-60
Gjærdeigsflette/-krans,
kake
150-170
3
170-190
3
30-40
Smør-/sukkerkake,
mandelsplitterkake
160-180
3
190-200*
3
25-30
Kake dekket med smuler
av mel, sukker og smør
150-170
3
180-190
3
20-40
Eplekake dekket med smuler av mel, sukker og smør
150-170
3
170-190
3
35-50
Tysk julekringle
(500 g mel)
150-170*
3
160-180*
3
40-70
Pizza
(rundt stekebrett)
230-250*
1
250-270*
1
10-25
Pikekyss
80-90*
3
80-90
3
150-180
Makroner
100-120
3
3
20-30
Sprutbakkels
140-160
4+1
5+3+1
150-170
3
15-30
---
---
160-180
2
25-35
Butterdeigbakst
160-180*
3
180-200*
3
20-30
Skillingsboller
160-180*
3
170-190*
3
20-40
Mørdeig
Dekket fruktkake
Butterdeig
Fransk epleterte
Sukkerbrøddeig
Gjærdeig
Småkaker
Nøttesnitter
33
Varmluft
Type bakverk
Temperatur
i °C
Over-/undervarme
Benyttet rilTemperatur i °C
le
Benyttet rille
Baketid i minutter
Vannbakkelsdeig
Vannbakkels
160-180
4+2
190-210*
3
25-40
Sveitsisk eplekake
---
---
210-230*
1
35-50
Sveitsisk ostekake
---
---
210-230*
1
40-50
Spinat-/grønnsakskake,
quiche lorraine
---
---
190-210*
1
40-60
Hedebrød
170-190*
3
190-210*
3
45-60
Hvitt brød
170-190*
2
180-200*
1
40-50
---
---
230-250*
2
15-25
Pastagrateng
180-200
1
Potetgrateng
180-200
2
200-220
3
240-260
3
14-16
Revede deiger
Brød og rundstykker
Flatt, rundt brød, Pitta
Steke i gratengform
Toast “Hawaii”
* Forvarm stekeovnen
Dypfryste retter
Varmluft + over-/undervarme
Type bakverk
Pizza (dypfryst)
Temperatur i °C
Benyttet rille
Baketid i minutter
etter angivelser fra
produsenten på
emballasjen
Legg på grillrist,
skyv stekebrett under
(innsettingshøyde
etter angivelse fra
produsenten
på emballasjen
etter angivelse fra
produsenten på
emballasjen
Ta også hensyn til produsentenes angivelser for alle andre frysevareprodukter.
34
Pizzatrinn
Angitte steketider er veiledende verdier.
Pizzatrinn
Type bakverk
Temperatur i °C
Benyttet rille
Baketid i minutter
Dekket fruktkake
150-160
2
45-60
Ripskake,
bunn forstekes
160-170
2
15
Ripskake stekes ferdig
150-160
2
30
160-170*
2
40-45
220*
1
15-20
160-170
1
25
190-200
2
30-35
200-220*
2
21
Stekte savoykålblader
180-200
1
30
Makkaroni-purregrønnsaksrett
180-200
1
37
Mørdeig
Butterdeig
Fransk epleterte
Gjærdeig
Pizza
Småkaker
Nøttesnitter
Revede deiger
Spinatkake
Brød og rundstykker
Flatt rundt brød
Suffléer og gratenger
* Forvarm stekeovnen
Dypfryste retter
Type bakverk
Pizza dypfryst
Pizzatrinn
Temperatur i °C
Benyttet rille
Baketid
i minutter
etter angivelser fra
produsenten på
emballasjen
Legg på grillrist,
skyv stekebrett under
(innsettingshøyde etter
angivelse
fra produsenten på
emballasjen
etter angivelser fra
produsenten på
emballasje
Ta også hensyn til produsentenes angivelser for alle andre frysevareprodukter.
35
Steking
Til steking anvendes stekeovnsfunksjonen Varm-luft.
Stekeutstyr
• Alle varmebestandige kar er egnet for steking (følg
produsentens anvisninger for bruk).
• Kontroller at kar med kunststoffhåndtak har varmebestandige håndtak (følg produsentens anvisninger for bruk).
• Større steker kan stekes direkte på langpannen
eller på risten med langpannen plassert under
(f.eks. kalkun, gås, 3-4 kyllinger, 3-4 skanker).
• Vi anbefaler å steke alle magre kjøttyper i stekegryte med lokk (f.eks. kalve-, sur -, oksegrytestek,
dypfryst kjøtt). På denne måten blir kjøttet saftigere.
• Alle kjøttyper som skal få skorpe kan stekes i stekegryte uten lokk (f.eks. svinestek, forloren hare,
lammestek, fårestek, and, 1-2 skanker, 1-2 kyllinger, mindre fjærkre, roastbeef, filet, vilt).
3 Steking
i stekegryte gjør at stekeovnen blir
mindre tilsmusset!
Informasjon om steketabellen
I tabellen finner du anvisninger om egnet stekeovnsfunksjon, temperaturinnstilling, tilberedningstid og
innsettingsrille for forskjellige typer kjøtt. Anvisningene er kun retningsgivende.
• For steking av kjøtt og fisk i stekeovnen, anbefaler
vi å steke stykker på minst 1 kg.
• For å hindre at kjøttsjy eller fett som kommer ut av
kjøttet brenner seg fast, anbefaler vi å helle litt
væske i stekekaret.
• Vend steken etter behov (etter ca. 1/2- 2/3 av tilberedningstiden).
3 Hell stekesjy over større steker eller fugl flere
2
36
ganger i løpet av tilberedningstiden. Med det
oppnår du et bedre stekeresultat.
Slå av stekeovnen ca. 10 minutter før steketiden er slutt slik at ettervarmen utnyttes.
Steketabell
Stekebrettet eller langpannen skyves inn i 1. innsettingsrille.
Varmluft
Matvare
Temperatur i °C
Benyttet rille
1 rille
2 riller
Steketid i minutter
Svin
1 kg svinestek
(Svinekam-/skinkestykke, rullestek), pr. cm høyde
150-160
2
---
14-20
Røkt svinekam, pr. cm høyde
150-160
2
---
10-15
Forloren hare
160-170
2
---
60-70
Oksekjøtt, pr. cm høyde
150-160
2
---
18-20
Oksefilet, pr. cm høyde
190-200*
2
---
6-8
Roastbiff, pr. cm høyde
190-200*
2
---
8-10
170-180
2
---
14-17
170-180
2
---
90
150-160
2
---
11-15
Okse
Kalv
Kalvestek, pr. cm høyde
Lam
Lammelår (1800 g)
Fugl
1 kg kalkunrullestek, pr. cm høyde
Kjøttstykker med kort steketid på stekebrettet
Pølser “cordon bleu”
220-230*
3
4+1
5-8
Stekepølser
220-230*
3
4+1
12-15
Schnitzel eller kotelettstykke, panert
240-250*
3
4+1
13-15
Frikadeller
210-220*
3
4+1
15-20
Ørreter à 200-250 g
190-200
3
---
20-25
4 ørretfileter
(Vekt à 200 g)
170-180
3
---
20-25
Gjørsfileter, panert
Totalvekt ca. 1 kg)
190-200
3
---
25-30
Kylling
150-160
2
---
55-60
And (2000-2500 g)
150-160
2
---
90-120
Gås (4500 g)
150-160
2
---
150-180
Fisk
Fugl
* Forvarm stekeovnen
37
Lågtemperatur-stekning
Vakt, g
Rille
Forvarming
temp°C
Total tid, min
rødt (raw)
rosa (medium)
Ryggbiff, storfe-, kalveog viltkjøtt
500-600
2
140
60-75
100-110
Ryggbiff, roastbiff
700-1000
2
140
85-95
140-150
Oksestek, roastbiff
1100-1600
2
140
-
170-180
Høyribbe, 3 cm høy
600-700
2
140
-
120-130
Hel oksefilet
600-700
2
120
75-85
100-110
Oksefilet i skiver, 2-2,5 cm tykke
350-450
2
120
25-35
40-45
Hek svinefilet
450-550
2
120
-
80-90
Svinrfilet i skiver, ca. 2,5cm tykke
450-550
2
120
-
45-55
Kjøttet skal brunes raskt i en stekepanne. For hele stykker kjøtt ca. 4-5 min., og for kjøtt i skiver ca. 1,5-2 min. Legg deretter kjøttet i en lav glassform. La alltid kjøttet ligge og hvile en stund før du begynner.
Tabell for steketermometer
Matrett
Kjøttets kjernetemperatur
Oksekjøtt
Roastbeef eller indrefilet rødt innvendig (medium/rå)
rosa innvendig (medium)
gjennomstekt
45 - 50 °C
60 - 65 °C
75 - 80 °C
Svinekjøtt
Svinebog, skinkestek, nakke
80 - 82 °C
Kotelettstykke, røkt svinekam
75 - 80 °C
Forloren hare
75 - 80 °C
Kalvekjøtt
Kalvestek
75 - 80 °C
Kalveskanker
85 - 90 °C
Får / lam
Fårelår
80 - 85 °C
Fåresadel
80 - 85 °C
Lammelår, lammestek
75 - 80 °C
Vilt
Hare
70 - 75 °C
Haresadel, -lår
70 - 75 °C
Hel hare
70 - 75 °C
Rensdyrsadel, hjortesadel
70 - 75 °C
Rensdyrlår, hjortesadel
70 - 75 °C
38
Grilling
Når du skal grille, bruk stekeovnsfunksjonen Grillspidd.
1 OBS: døren må alltid være lukket når du griller.
3 Forvarm alltid den tomme stekeovnen i 5 minutter med grillfunksjonene!
Tilbehør til grilling
• Bruk både risten og langpannen samtidig når du
skal grille.
Rillenivå
• Bruk først og fremst 4. rille nedenfra ved grilling
av flate retter.
Informasjon om grilltabellen
Grilltidene er veiledende og avhenger av kjøttets eller
fiskens type og kvalitet.
• Grillen egner seg særlig for flate kjøtt- eller fiskestykker.
• Snu grillmaten etter ca. halv grilltid.
Forvarm den infrarøde grillen
Grillretter
Funksjon
Temperatur
i °C
Universalpanne
Grillrist
Innskyvingsrille nedenfra
Grilltid i minutter
1. Side
2. Side
4-8 svinekoteletter
Grillspidd
275
1
4
15
10
2-4 svinekoteletter
Grillspidd
275
1
4
12
12
Marinerte svinesteker
Grillspidd
275
1
4
12
12
Biff, blodig
Grillspidd
275
1
4
5-7
4-6
4 biffer, medium
Grillspidd
275
1
4
6-8
5-7
2 halve kyllinger
Grillspidd
250
1
4
15-20
15-20
4 halve kyllinger
Grillspidd
250
1
3
15-20
15-20
1-4 kyllinglår
Grillspidd
250
1
4
20
10
4-6 kyllinglår
Grillspidd
250
1
4
20
15
Grillpølser, opptil 6 stk.
Grillspidd
275
1
4
5-10
5
Grillpølser, mer enn 6 stk.
Grillspidd
275
1
4
5-10
5
Grillpølseruller, opptil 4 stk.
Grillspidd
275
1
4
10
9
Grillpølseruller, opptil 6 stk.
Grillspidd
275
1
4
10
9
Hel fisk
Grillspidd
250
1
3
10
---
Ristet brød (uten pålegg)
Grillspidd
275
1
4
1-2
1-2
Grille med dreiespydet
Rett
1 kylling
2 kyllinger
1 and
1 svinerullstek
svinelår
(½ t. forhåndskokt)
Mengde
kg
Funksjon
Temperatur
i °C
Grillvarighet i t.:min.
(Veiledende verdi)
ca. 1
Grillspidd (og grill)
240
1:00-1:10
hver ca. 1
Grillspidd (og grill)
240
1:15-1:20
1,5-2
Grillspidd (og grill)
240
1:20-1:40
1
Grillspidd (og grill)
240
1:45-2:15
1-1,3
Grillspidd (og grill)
240
2:00-2:30
39
Turbogrilling
Stekeovnsfunksjon: Turbo romgrill
Matrett
Temperatur
i °C
Universalpanne
Rist
Grilltid i minutter
snu etter ...
minutter
Benyttet rille
Kylling
(900-1000 g)
160
1
2
50-60
25-30
Fylt svinerulle-stek
(2000 g)
160
1
2
90-95
45
Pastagrateng
180
---
2
30
---
Gratinerte poteter
200
1
3
20-23
---
Gnocchi, gratinert
180
1
3
20-23
---
Blomkål med hollandaise
saus
200
---
3
15
---
40
Sterilisering
Til sterilisering anvendes stekeovnsfunksjonen Undervarme.
Hermetiseringsutstyr
• Anvend kun kurante norgesglass i samme størrelse
ved sterilisering.
3 Glass med skrulokk eller bajonettlåsing og
metallbokser er ikke egnet.
Innsettingsriller
• Bruk 1. innsettingsrille nedenfra ved sterilisering.
Informasjon om sterilisering
• Anvend langpannen ved sterilisering. Det har plass
til opptil seks 1 liters norgesglass.
• Alle norgesglassene skal være fylt opp like mye og
lukket igjen.
• Plasser norgesglassene på universalbrettet slik at
de ikke berører hverandre.
• Hell ca. 1/2 liter vann i universalbrettet slik at det
utvikles tilstrekkelig fuktighet i stekeovnen.
• Så snart væsken i de første glassene begynner å
perle (etter ca. 35-60 minutter for 1-liters glass),
må stekeovnen slås av eller temperaturen må settes ned på 100 °C (se tabellen).
Steriliseringstabell
De angitte steketidene og temperaturene er veiledende
Til hermetisering
Temperatur i
°C
Hermetisere til
det
dannes perler
min.
Kok videre
ved 100°C
min.
La stå i
utkoplet
stekeovn
Bær
Jordbær, blåbær, bringebær, modne stikkelsbær
160-170
35-45
-
-
Umodne stikkelsbær
160-170
35-45
10-15
-
160-170
35-45
10-15
-
Gulrøtter
160-170
50-60
5-10
60
Sopp
160-170
40-60
10-15
60
Agurker
160-170
50-60
-
-
Pikkels
160-170
50-60
15
-
Kålrabi, erter, asparges
160-170
50-60
15-20
-
Bønner
160-170
50-60
-
-
Plommemos
160-170
50
45
-
6-8 tim.
-
Steinfrukt
Pærer, plommer
Grønnsaker
41
Tørke med varmluft
Benytt rister belagt med matpapir eller bakepapir.
Du oppnår et bedre resultat når du slår av stekeovnen etter halv tørketid.
Åpne den og la avkjøles, helst over natten. Tørk deretter ferdig.
Temperatur i °C
Tid i timer (veiledende verdi)
Bønner
60-70
6-8
Paprika (strimler)
60-70
5-6
Suppegrønnsaker
60-70
5-6
Sopp
50-60
6-8
Krydderurter
40-50
2-3
Plommer
60-70
8-10
Aprikoser
60-70
8-10
Epleskiver
60-70
6-8
Pærer
60-70
6-9
Grønnsaker
Frukt
42
Oppskrifter
1. Mykekaker (Marmorkake)
2. Formbrød (Hvetebrød)
Ingredienser:
Ingredienser:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
185g margarin
200g sukker
2 ts vaniljesukker
3 egg
375g hvetemel
3 ts bakepulver
litt salt
100ml melk
1ss kakao
Fremgangsmåte:
Rør margarin med sukker, vaniljesukker og salt hvitt.
Hell i et og et egg og rør godt til en luftig røre. Bland
melet og bakepulveret og tilsett dette i røren litt etter
litt sammen med melken. Rør forsiktig.
Fyll 2/3 av deigen i en smurt sandkakeform (lengde
30 cm). Bland kakao i resten av deigen og stryk dette
over den lyse deigmassen.
–
–
–
–
–
–
50g margarin
50g gjær
500ml melk eller vann
1ts salt
1ss sukker
750g hvetemel eller
(spesielt mel for hvetebrød)
Fremgangsmåte:
Smelt margarinen. Hell i melken og varm opp til +
37 °C.
Smuldre gjæren i en bolle og rør i sukkere. Tilsett
melke-margarinblandingen og til slutt melet.
Elt alt sammen til en smidig deig. La heve til dobbel
størrelse. Kna en gang til gjennom deigen og del den
i to deler.
Smør to brødformer og og legg deigen i.
La deigen heve en gang til før den stekes.
Trekk den mørke røren med spiralbevegelser gjennom den lyse med en gaffel og sett kaken inn i stekeovnen.
43
3. Fiskefilet
4. Pizza
bakt i ovn
For en stekeplate
(halv mengde for rund form)
Ingredienser:
–
–
–
–
–
–
–
–
600-700g abbor, laks, ørret
150g revet ost
250ml fløte
50g griljermel
finklippet persille
50g smør
salt, pepper
sitron
Fremgangsmåte:
Drypp fiskefileten med sitron og la det trekke litt.
Tørk så av overflødig saft med kjøkkenpapir. Strø så
begge sider av fiskefileten med salt og pepper. Legges i ildfast form. Bland revet ost, fløte, griljermel og
finhakket persille og fordel dette over fiskefiletene.
Sett fisken inn i ovnen i samsvar med anvisningene
og stek den.
Utstyr:
Ildfast gratengform
44
Ingredienser:
Bunn:
– 14g gjær
– 185g vann
– 300g mel
– 3g salt
Fyll:
– 200g salami
– 500g tomater
– 170g champignon (uten kraft)
– oregano, salt, pepper
– 150g revet ost
Fremgangsmåte:
Smuldre gjæren i en bolle og oppløs den i lunkent
vann. Tilsett melet og saltet. Kna deigen til en smidig
deig som løsner fra kanten av bollen.
La deigen heve ca. 20 minutter på et lunt sted.
Kjevle deigen på en usmurt stekeplate og fyll på ingrediensene i den rekkefølge som er angitt.
La den heve en gang til i ca. 20 minutter før den stekes.
5. Potetgrateng
6. Quiche Lorraine
Ingredienser:
Ingredienser:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1000g poteter
1ts salt / pepper
2 hvitløksbåter
300g revet, litt skarp ost
3 egg
250ml melk
4ss fløte
1ss frisk timian
4ss smør
Fremgangsmåte:
Skjær potetene i tynne skiver og tørk dem. Strø med
salt og pepper.
Gni innsiden av en ildfast form med en hvitløksbåt og
smør den godt med en liten ss smør.
Fordel halvparten av potetskivene i formen, strø litt
av osten over, legg over resten av potetskivene og
fordel resten av osten på toppen.
Knus den andre hvitløksbåten og bland den med
egg, melk, fløte og timian. Tilsett litt salt etter smak
og hell sausen over potetene.
Legg resten av smøret i små topper på gratengen.
Deig:
– 300g hvetemel
– 2 egg
– 150g smør, kjøleskapskaldt
– 1/2st salt
– litt pepper
– 1/2ts revet skall av en muskatnøtt
Fyll:
– 150g revet, skarp ost
– 200g kokt eller mager, røkt skinke
– 2 egg
– 2ss finhakket gressløk
– 250g sur fløte
– litt salt, pepper og muskatnøtt
Fremgangsmåte:
Rull ut deigen og legg den i den smurte formen. Brett
deigen dobbel i kanten og prikk bunnen godt. Fordel
skinken på deigen.
Røren: Visp sammen eggene, den sure fløten og
gressløken og krydre forsiktig med salt, pepper og
muskatnøtt. Tilsett osten. Hell røren over skinken.
45
7. Lasagne
8. Kylling
Ingredienser:
Ingredienser:
Kjøttsaus:
– 100g bacon
– 1 løk og 1 gulrot
– 50g sellerirot
– 2ss olivenolje
– 400g kjøttdeig
– 250ml kjøttbuljong
– 2ss tomatpurè
– Oregano, timian, salt, pepper
– 3ss smør
– 250g grønne lasagneplater (forhåndskokte)
– 100g parmesanost
Hvit grunnsaus (Béchamel)
– 1ss smør
– 1toppet ss mel
– 500ml melk
– salt, pepper,muskatnøtt
– 1 laurbærblad
Fremgangsmåte:
1. Skjær baconet fritt for svor og brusk med en skarp
kniv og skjær det i fine terninger. Skrell løkene og
gulrøttene, vask sellerien, skjær alle grønnsakene i
meget fine terninger.
2. Varm opp oljen i en gryte, brun baconet og
grønnsakterningene i den under omrøring. Tilsett
kjøttdeigen litt etter litt , stek den under omrøring til
den korner seg og tilsett buljongen. Krydre kjøttsausen med tomatpurè, urtene, salt og pepper la det
småkoke under lokk ved svak varme i ca. 30 minutter.
3. I mellomtiden tilberedes Béchamel-sausen. Smelt
smøret i en gryte, strø inn meletog la det bli gyldent.
Tilsett melken litt etter litt under stadig omrøring.
Krydre sausen med salt, pepper, laurbærblad og
muskatnøtt og la den småkoke i omlag 10 minutter
uten lokk.
4. Smør en stor, firkantet gratengform med 1ss smør.
Legg lasagneplater, kjøttsaus, Béchamel-saus og revet ost lagvis i formen. Avslutt med et lag Béchamel
med ost. Legg resten av smøret i små topper på toppen av lasagnen.
5. Skyv lasagnen inn på andre rille nedenfra og la
den steke i omlag 55 minutter. Strø evt. over litt revet
parmesan før servering.
46
–
–
–
–
–
–
2 kyllinger, à 1200 g
2ts salt
1bunt persille
2ss hermetisk melk
1ss olje
1ts søt paprika
Fremgangsmåte:
Ta kyllingen ut av pakningen og la den tine litt i omlag
en time.
Ta ut innvollene, rengjør kyllingene under rennende,
kaldt vann og tørk godt både innvendig og utvendig
med en klut. Krydre inni, fest sammen vingene og
pensle kyllingen godt utvendig med blandingen av
hermetisk melk, olje, paprika og salt.
Legg kyllingen på risten.
Skyv stekeplaten inn på rillen og risten opp på rillen .
9. Lammestek (Lammelår)
10. Svinestek
Ingredienser:
Ingredienser:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 hvitløksbåter
1ss salt
1500 - 2000g lammelår
2 løk
1 gulrot
50g sellerirot
3ss fett
1/2ss timian
125 ml vann
1/2ts svart pepper
2 laurbærblader
1knivsodd nellikpulver
1 rød chilipepper
50 g hakkede mandler
1ts smør
250ml lammekjøtt-kraft
1ss persille
1ss potetmel
Fremgangsmåte:
1. Skrell hvitløksbåtene og press dem ut med to store teskjeer salt i en morter. Vask lammelåret, trykk
det tørt og gni det godt inn med hvitløksaltet.
2. Skrell løkene; vask og skrell gulroten og sellerien.
Skjær grønnsakene i store terninger.
3. Varm opp fettet i en stor stekepanne på kokesonen og brun lammelåret fra alle sider godt i det. Tilsett løk, gulrot og selleri og stek dette kort under
omrøring.
4. Kjøl ned grønnsakene ved å tilsette 125 ml vann.
Tilsett pepper, timian, knust laurbærblad og nellikpulver. Sett kjøttet inn i ovnen på 2. rille nedenfra og
la det steke i omlag 2 timer uten lokk. Vend kjøttet
flere ganger under stekingen og hell ofte over det
med stekefett.
5. I mellomtiden: vask og rens paprikaen og skjær
den i små terninger. Legg paprikaterningene i stekekaret omlag 10 minutter før steketiden er slutt. Rist
mandlene lett i smøret i en panne.
6. Ta kjøttet ut av stekekaret, pakk det inn i aluminiumsfolie og la det hvile omlag 10 minutter i avslått
stekeovn. Forvarm et serveringsfat i ovnen.
7. I mellomtiden: kok løst stekekraften i stekekaret
med lammekraften eller buljongen, hell det i en gryte
og la det koke opp. Tilsett mandler og persille.
8. Rør ut potetmelet med litt kaldt vann. Bind sausen
med dette og smak til med salt og pepper.
9. Pakk ut lammelåret, fjern benet, skjær kjøttet i skiver og anrett det på det forvarmete serveringsfatet.
Server sausen til.
–
–
–
–
–
–
–
–
1000 - 1500g svinekam uten ben
1ts salt
1/2ts pepper
2 løk i terninger
2 gulrøtter
1 hvitløksbåt (evt.)
2ss smultfett
500ml buljong
Fremgangsmåte:
Strø kjøttet med salt og pepper. Halver løk, gulrot og
hvitløksbåt på langs.
Legg steken i universalpannen eller annet stekekar
sammen med grønnsakene og stek den.
Snu steken etter halv steketid, hell over med buljongen, tilsett karve i stekekraften.
Stek steken ferdig og hell over med stekekraften flere ganger.
La steken hvile omlag 10 minutter ved avslått stekeovn etter at den er ferdig stekt.
Utstyr:
Universalpanne eller stekekar
47
Rengjøring og pleie
1 Advarsel:
Av sikkerhetsmessige årsaker er
rengjøring av apparatet med dampstråle- eller
høytrykksvasker ikke tillatt!
Apparatet utvendig
• Vask fronten på apparatet med en myk klut og
varm vaskemiddeloppløsning.
• Anvend ingen skuremidler, aggressive rengjøringsmidler eller skurende hjelpemidler.
• På metallfronter anvendes egnede pleiemidler.
Stekeovnens indre
1 Advarsel: stekeovnen må være helt avkjølt og
det må ikke være valgt noen stekeovnsfunksjoner når stekeovnen skal rengjøres.
3 Rengjør
apparatet etter hver bruk. På denne
måten er det lettest å fjerne smuss, og det får
ikke anledning til å brenne seg fast. Smussrester som ikke er fjernet, kan forårsake fargeforandringer i overflaten ved pyrolyserensing.
1. Når stekeovnsdøren åpnes, slår stekeovnsbelysningen seg på automatisk.
2. Rengjør stekeovnen etter hver bruk med vaskemiddeloppløsning, og tørk deretter såpevannet
godt opp. Ikke bruk skurende hjelpemidler.
3. Ved fastsittende smuss skal stekeovnen rengjøres
ved hjelp av pyrolyse.
3 Informasjon: Metoden med pyrolyse gjør bruken av stekeovnspray overflødig.
1 OBS! Hvis du allikevel skulle bruke en stekeovnspray, er det absolutt nødvendig å følge
produsentens anvisninger.
Tilbehør
Skyll og tørk grundig alle innskyvningsdeler (rist, stekebrett, ovnsstiger osv.) etter hver bruk. Legg delene
i bløt, slik at de er lettere å rengjøre.
48
SUPER CLEAN-tilbehør
Rengjør tilbehør med myk svamp eller klut i varmt
vann med oppvaskmiddel.
1 OBS: Dette tilbehøret skal ikke vaskes i oppvaskmaskin. Grunnen er at slipp lett-egenskapene da blir ødelagt.
1 Advarsel!
Ikke bruk aggressive eller skurende rengjøringsmidler, stekeovnsspray,
stålull eller harde gjenstander, som kniv eller ren-gjøringsskrape. Dette ødelegger belegget.
Fettfilter
1. Rengjør fettfilteret i varm vaskemiddeloppløsning
eller i oppvaskmaskinen.
2. Ved sterkt fastbrent smuss kokes filteret i litt vann
tilsatt 2-3 spiseskjeer rengjøringsmiddel for oppvaskmaskin.
Gjennomføre pyrolyse
1 Advarsel: Stekeovnen blir svært varm under
denne prosedyren. Hold små barn borte.
1 Advarsel! Før du utfører pyrolyserensingen
må alle løse deler, også opphengsgitteret, fjernes fra stekeovnen.
3 Hvis
du bruker annet ekstrautstyr som ekstra
stekeplater, må disse tas ut av ovnen før du
utfører pyrolysen. Hvis stekeplatene blir stående inni stekeovnen, kommer “C1-TA UT
STEKEPLATENE” til syne i displayet. Pyrolyseprosessen kan i så fall ikke starte på grunn av
en sikkerhetsbryter som skal beskytte stekeplatene.
Gjennomføre pyrolyse
1. Fjern først grove forurensninger manuelt.
2. Velg stekeovnsfunksjonen pyrolyse.
– Displayet
stekeovnsfunksjoner
“PYROLYSE NORMAL”,
– steketidsdisplayet viser “2:45”
– sluttdisplayet viser når ovnen slår seg av.
– Pilen “Varighet” blinker i ca. fem sekunder.
Deretter starter den pyrolytiske rensingen.
viser
3
– Stekeovnsbelysningen er ikke i drift.
– Når ovnen oppnår en forinnstilt temperatur, sperres
døren.
– Låsesymbolet er aktivert til døren frigis igjen.
Endre pyrolysens varighet
1. Gå fram som beskrevet under gjennomføre pyrolyse.
2. Velg ønsket pyrolysevarighet mens varighet blinker
/ :
– “PYROLYSE KORT/2:15” eller
– “PYROLYSE INTENSIV/3:15”
Pilen “Varighet” blinker i ca. fem sekunder.
Deretter starter den pyrolytiske rensingen.
3 Trykk
en gang til på valgknappen klokkefunksjon og foreta så innstillingen når varighet ikke
blinker mer.
Endre tiden for pyrolysens slutt
Du kan forlenge pyrolysens sluttid med klokkefunksjonen slutt.
Når brukes hvilken pyrolyse:
– PYROLYSE KORT for litt skitten
– PYROLYSE NORMAL for normalt skitten
– PYROLYSE INTENSIV for sterkt skitten
49
Ovnsstiger
For å rengjøre sideveggene kan ovnsstigene på venstre og høyre side i stekeovnen tas ut.
Ta ut ovnsstigen
Trekk først stigen ut av stekeovnsveggen i fremkant
(1) og sving det deretter bakover (2).
Sette inn ovnsstigen
3 Viktig!
De avrundete endene på styrestengene
må vende forover!
Ved montering henges stigen først på i bakkant (1)
og deretter stikkes det inn og trykkes på plass
i forkant (2).
50
Stekeovnsbelysning
1 Advarsel! Risiko for strømoverslag! Før steke-
ovnlampen skiftes:
– Slå av stekeovnen!
– Henholdsvis skru ut eller slå av sikringene i sikringsskapet.
3 Legg
en klut i bunnen av stekeovnen som beskyttelse for stekeovnlampen og glassdekselet.
Skifte stekeovnlampe på sidevegg / Rengjøre glassdekselet
1. Ta av glassdekselet ved å dreie mot venstre og
rengjør glasset.
2. Hvis nødvendig:
Skift stekeovnlampe 40 W, 230 V, 300 °C varmebestandig.
3. Monter glassdekselet på igjen.
Skifte stekeovnlampe på sidevegg / Rengjøre glassdekselet
1. Ta ut venstre innskyvningsgitter..
2. Demonter glassdekselet ved hjelp av en smal,
stump gjenstand (f. eks. teskje) og rengjør glasset.
3. Hvis nødvendig:
Skift stekeovnens halogenlampe 20 W, 12 V,
300 °C varmebestandig.
3 Berør
aldri halogenlamper med fingrene, men
bruk en tørr klut eller papirserviett for å unngå
fastbrenning av fettete fingeravtrykk på glasset.
4. Monter glassdekselet på igjen.
5. Sett inn innskyvningsgitteret.
51
Stekeovnsdør
For rengjøring kan stekeovnsdøren tas av apparatet.
Løfte av stekeovnsdøren
1. Åpne stekeovnsdøren helt.
2. Åpne de messingfargede klemhakene på begge
dørhengslene helt opp.
3. Grip tak med begge hender i sidene på stekeovnsdøren og lukk døren ca. 3/4 forbi motstanden.
4. Trekk døren ut fra stekeovnen
(Forsiktig: tung!).
5. Legg døren med utsiden ned på et mykt, jevnt underlag, eksempelvis et teppe, for å unngå riper.
Henge på stekeovnsdøren
1. Grip tak med begge hender i begge sider på døren
fra håndtaksiden.
2. Hold døren i en vinkel på ca. 60°.
3. Skyv dørhengslene samtidig så langt som mulig
inn i begge utsparingene på høyre og venstre side i
stekeovnens nedre kant.
4. Løft opp døren inntil motstand og åpne den deretter helt.
5. Lås de messingfargede klemhakene på begge dørhengslene i den opprinnelige posisjonen.
6. Lukk stekeovnsdøren.
52
Glass i stekeovnsdør
Stekeovnen er utstyrt med fire glassplater som er
plassert utenpå hverandre. De innvendige glassplatene kan demonteres for rengjøring.
1 Advarsel!
Følgende metode må utelukkende
benyttes når stekeovnsdøren er tatt av! Hvis
stekeovnsdøren henger på, kan den klappe
igjen grunnet vektreduksjonen når glasset fjernes og derved utgjøre en risiko.
1 OBS! Ved slag eller støt, spesielt mot kantene
på frontglasset, kan glasset briste.
Demontering av det øvre dørglasset
1. Hekt av stekeovnsdøren og legg den med håndtaket ned på et mykt, jevnt underlag.
2. Grip tak i den øvre glassplaten langs nedre kant og
skyv den mot fjærkraften i retning stekeovndørens
håndtak inntil glassplatens nedre kant ligger fritt.
3. Løft varsomt opp glassets nedre kant og trekk
glassplaten ut.
Demontering av midtre dørglass
1. Grip tak i midtre glassplater etter hverandre langs
nedre kant og skyv den i retning stekeovndørens
håndtak inntil glassplatens nedre kanter ligger fritt.
2. Løft varsomt opp glassenes nedre kant og trekk
glassplatene ut.
Dørglassene rengjøres
53
Montering av midtre dørglass
1. Før midtre glassplater etter hverandre skrått ovenfra og inn i dørprofilen på håndtaksiden.
2. Senk de midtre glassplater og skyv glasset i retning dørens nedre kant inntil anslag under den nedre holderen.
Innsetting av det øvre dørglasset
1. Før den øvre glassplaten skrått ovenfra og inn i
dørprofilen på håndtaksiden.
2. Senk glassplaten. Legg glassplaten mot fjærkraften på håndtakssiden foran festeprofilen på dørens
underkant og skyv den under festeprofilen.
Glasset må sitte godt fast!
Stekeovnsdøren henges på plass igjen
54
Hva må gjøres, dersom …
Forstyrrelser
Ovnen virker ikke.
Mulig årsak
Hjelp
Ovnen er ikke slått på.
Slå på ovnen.
Klokkeslettet er ikke innstilt.
Still inn aktuelt klokkeslett.
De nødvendige innstillingene er
ikke gjort.
Kontroller innstillingene.
Stekeovnens sikkerhetsbryterer ak- Se sikkerhetsbryter.
tivert.
Pyrolysen virker ikke. “C1-FJERN
OVNSSTIGEN” kommer til syne i
displayet.
Husets sikringer er gått (sikringsskapet).
Sjekk sikringene.
Hvis sikringene går hele tiden, må
du ta kontakt med autorisert elektroinstallatør.
Ovnsstigen er ikke tatt ut.
Ta ut ovnsstigen.
“F 9” kommer til syne i displayet.
Trykk på hovedtasten.
Stekeovnen blir ikke varm, funksjonsindikatoren er på. En liten pil
begynner å lyse.
Still stekeovnsfunksjonen på NULL.
Ikke slå av stekeovnen.
Hold de tre midterste tastene samtidig inne til det høres et pipesignal.
Stekeovnsbelysningen slår seg av.
Lyspæren i stekeovnslampen er de- Skift lyspære i stekeovnslampen.
fekt.
Hvis du ikke får rettet på forstyrrelsene ved hjelp
av hjelpetipsene over, ta kontakt med din forhandler eller til kundeservice.
1 Advarsel: reparasjoner må kun utføres av fagpersonell! Reparasjoner som ikke er forskriftsmessig utført kan føre til alvorlige farer for den
som bruker apparatet.
Feil som er oppstått på grunn av feil bruk av apparatet kan ikke opprettes kostnadsfritt av kundetekniker
eller forhandler, selv om dette skjer innenfor garantitiden.
3 Informasjon om stekeovner med
metallfront:
Avhengig av hvor kjølig fronten på apparatet
er, kan det, i løpet av eller straks etter baking
og steking, oppstå dugging på det innerste
dørglasset når døren er åpnet.
55
Tekniske data
Stekeovn, innvendige mål
Høyde x Bredde x Dybde 31 cm x 41 cm x 41 cm
Volum (netto)
52 l
Bestemmelser, standarder,
direktiver
Dette apparatet er i samsvar med følgende standarder:
• EN 60 335-1 og EN 60 335-2-6
angående sikkerhet til elektriske apparater for bruk
i husholdninger og til lignende formål, og
• EN 60350 hhv. DIN 44546 / 44547 / 44548
angående bruksegenskaper til elektriske komfyrer,
koketopper, stekeovner og grillapparater for bruk i
husholdninger.
• EN 55014-2
• EN 55014
• EN 61000-2-3
• EN 61000-3-3
angående grunnleggende beskyttelseskrav når det
gjelder elektro-magnetisk kompatibilitet (EMC).
5 Dette apparatet er i samsvar med følgende
EF-direktiver:
• 73/23/EEC av 19.02.1973 (lavspenningsdirektiv)
• 89/336/EEC av 03.05.1989 (EMC-direktiv inklusive
endringsdirektivet 92/31/EEC).
56
Monteringsveiledning
1 OBS!
Montering og tilkopling av den nye stekeovnen må kun utføres av en godkjent fagmann.
1 Hvis
dette ikke overholdes, bortfaller garantien
ved eventuelle skader.
Sikkerhetsinformasjon til
installatøren
• Berøringsvernet må være sikret ved hjelp av innbyggingen.
• Innbyggingsskapets stabilitet må være i samsvar
med DIN 68930.
• Komfyrer og koketopper er utstyrt med spesielle
kontakter. De må bare kombineres med apparater
med passende systemer.
• Kun for Danmark:
Viktig! Lederen har grønn/gul isolering og skal bare
kobles til klemmen som er merket med E oder F.
• I den elektriske installasjonen er det en anordning
som gjør det mulig å skille stekeovnen allpolig fra
nettet med en kontaktåpningsbredde på minst
3 mm.
Egnet skilleanordning er f.eks. LS-bryter, sikringer
(skruesikringer tas ut av fatningen), FI-bryter og
kontaktorer.
57
58
59
3,5x25
60
Service og reservedeler
Kjøpsbetingelser
I Norge gjelder: "NELs leveransebetingelser" ved
salg av elektriske husholdningsapparater. Ta vare på
kvitteringen, den gjelder som garantibevis.
Kundeserviceadresser
Electrolux Home Products Norway AS - Service
Risløkkveien 2
Postboks 77 Økern
0508 Oslo
Tlf.: 22 72 58 00
61
Stikkordregister
A
Avfallsbehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
B
Barnesikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Beskrivelse av apparatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Betjeningspanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
D
Dørsperre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Dreiespyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
F
Fettfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 48
G
Grillspidd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
H
Hermetisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Hva må gjøres, dersom … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
K
Kjøttsonde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klokke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justering av klokkeslett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klokke-funksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
13
22
22
L
Langpanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 17
Lav temp steking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
O
Oppskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Opptining . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ovnsstiger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
P
Proffbrett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Pyrolyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
R
Rengjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ovnsstiger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Stekeovnens indre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Stekeovnlampe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Reparasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Rist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
S
Sikkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Stekebrett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Stekeovn
Betjene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Funksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Lampe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
T
Tabeller og tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Tidsdisplay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tilleggsfunksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
U
Undervarme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
62
Service
Kapittelet “Hva må gjøres hvis …” omhandler noen
driftsforstyrrelser du kan løse selv. Se først der dersom feil oppstår. Dreier det seg om en teknisk feil?
Ta i tilfelle kontakt med vårt servicekontor eller butikken der du kjøpte produktet.
Forberedelser til samtalen:
• Hvordan ytrer feilen seg?
• Under hvilke omstendigheter oppstår feilen?
• Noter følgende nummer:
Modell:
................
PNC-Nr:
................
S-Nr:
................
Innkjøpsdato:
................
Garantibetingelser
I Norge gjelder “NELs leveransebetingelser” ved salg
av elektriske husholdningsapparater.
Ta vare på kvitteringen, den gjelder som garantibevis.
ELECTROLUX HOME PRODUCTS NORWAY AS SERVICE
Risløkkveien 2
Postboks 77 Økern
0508 Oslo
Tlf.: 22 72 58 00 / 815 00 560
63
822 923 617-A-111103-01
Med forbehold om endringer
From the Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
Electrolux-konsernet er verdens største produsent av energidrevne produkter til kjøkken-, rengjøring- og utendørs bruk. Mer enn 55 millioner produkter fra
Electrolux-konsernet (som kjøleskap, komfyrer, vaskemaskiner, støvsugere, motorsager og gressklippere) til en verdi av ca. 14 milliarder USD selges årlig i mer enn
150 land verden rundt.

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement