Husqvarna QCE730-1-W Brugermanual

Add to My manuals
36 Pages

advertisement

Husqvarna QCE730-1-W Brugermanual | Manualzz
Brugsanvisning
k
Indbygningsovn
QCE 730-1
822 926 329-A-170305-01
Kære kunde,
Læs venligst denne brugervejledning grundigt igennem og gem den til senere brug.
Giv brugervejledningen videre til den nye ejer, hvis
maskinen afhændes.
Der er brugt følgende symboler i teksten:
1 Anvisninger
vedr. sikkerhed
Advarsel! Anvisninger, der gælder Deres egen
sikkerhed.
Bemærk! Anvisninger, der skal forebygge skader på maskinen.
3 Anvisninger og praktiske tips
2 Miljøinformation
2
Indhold
Brugsanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Sikkerhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Bortskaffelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Beskrivelse af apparatet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Samlet overblik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betjeningspanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovnens indretning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilbehør til ovnen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
7
7
8
Inden første brug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Første rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
Betjening af ovnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tænd og sluk for ovnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovnfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sætte rist, plade og bradepande i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mekanisk lågeblokering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
10
11
12
Anvendelser, tabeller og tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bagning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bagetabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabel, gratiner og gratinering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabel, dybfrost-færdigretter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stegning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stegetabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maxigrill. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grilltabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Turbogrill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Henkogning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tørring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
15
18
18
19
19
21
21
22
23
24
Rengøring og vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovnen set udefra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovnrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indskudsgitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovnbelysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rengøring af toppen af ovnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovnlåge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovnlågeglas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
25
25
25
26
27
28
29
30
Hvad skal man gøre, hvis …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
Garantibetingelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
Kundeserviceadresser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
3
Brugsanvisning
1 Sikkerhed
5 Dette apparat overholder følgende EU-direkti-
ver:
– 73/23/EØF af 19.02.1973 Lavspændingsdirektivet
– 89/336/EØF af 03.05.1989 Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet, som ændret ved direktiv 92/
31/EØF
– 73/23/EØF af 19.02.1973 Direktiv om CE-mærkning
Elektrisk sikkerhed
• Ovnen må kun tilsluttes af en autoriseret montør.
• Ved forstyrrelser eller skader på ovnen: Skru sikringerne ud eller sluk for gruppen på el-tavlen.
• Reparationer på ovnen må kun foretages af
autoriserede montører. Ikke-fagmæssigt udførte
reparationer kan medføre betydelige risici. Kontakt
kundeservice eller forhandler i tilfælde af reparation.
Børns sikkerhed
• Lad aldrig små børn uden opsyn når ovnen er i
brug.
Sikkerhed under brugen
• Dette apparat må kun benyttes til kogning, stegning og bagning af retter i husholdningen.
• Vær forsigtig ved tilslutning af elektriske apparater
til stikkontakter i nærheden af apparatet. Sørg for,
at netkabler ikke kan røre ved eller komme i klemme under den varme ovnlåge.
• Advarsel: Fare for forbrændinger! Ved brug bliver
ovnens inderrum meget varmt.
• Hvis du bruger alkoholiske ingredienser i ovnen,
kan der eventuelt opstå en let antændelig alkoholluftblanding Åbn i sådanne tilfælde lågen forsigtigt.
Håndtér ikke med gløder, gnister eller ild.
3 Oplysning om akrylamid
Ifølge de nyeste videnskabelige undersøgelser
kan kraftig bruning/ristning af – specielt stivelsesholdige – madvarer medføre en sundhedsrisiko på grund af stoffet akrylamid. Derfor
anbefaler vi at tilberede maden ved lavest mulig temperatur og undgå kraftig bruning.
4
Sådan undgås skader på ovnen
• Dæk ikke ovnbunden med alufolie, og stil ikke plader, gryder og lignende på bunden; ellers ophobes
der varme, der beskadiger emaljen.
• Dryp af frugtsaft fra bagepladen efterlader pletter,
der ikke kan fjernes. Brug en bradepande til meget
fugtige kager.
• Belast ikke ovndøren, mens den er åben.
• Hæld aldrig vand direkte ind i en varm ovn. Det kan
give emaljeskader og misfarvning.
• Hvis glasset udsættes for overlast, især i kanterne
af frontruden, kan det gå itu.
• Opbevar aldrig brændbare ting i ovnen. De kan
bryde i brand, når der tændes for ovnen.
• Opbevar aldrig fugtige madvarer i ovnen. De kan
give skader på emaljen.
3 Oplysning om emalje
Selv om ovnens emalje ændrer farve ved brug,
forringer det ikke ovnens anvendelighed til de
formål, den er beregnet til. Det er således ikke
en mangel, der giver ret til reklamation/ombytning.
Bortskaffelse
2
Emballage
2
Udtjent apparat
Emballagematerialerne er nedbrydelige og kan
genanvendes. Kunststofdele er mærket, f.eks.
>PE<, >PS< osv. Bortskaf emballagemateriale på den kommunale genbrugsstation, og
brug mærkningen til at finde den rigtige affaldscontainer.
W
Symbolet
på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives
til en affaldsstation for behandling af elektrisk
og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette
produkt bliver bortskaffet på den rette måde,
hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers
helbred, der ellers kunne forårsages af forkert
bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den
forretning, hvor produktet er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
1 Advarsel: Gør den udtjente ovn ubrugelig inden bortskaffelsen, så den ikke kan udgøre
fare for nogen.
Kobl ovnen fra lysnettet og klip netkablet
af.
5
Beskrivelse af apparatet
Samlet overblik
Betjeningspanel
Dørgreb
Ovnlåge af hærdet glas
6
Betjeningspanel
Driftslampe
Temperatur-kontrollampe
Indikatoren Eftervarme ok
Ovnfunktioner
Temperaturvælger
Ovnens indretning
Overvarme og grillelement
Ovnbelysning
Riller
Varmelegeme i bagvæg
Blæser
Undervarme
Ovnribber, udtagelige
7
Tilbehør til ovnen
Kombi-rist
Til service, bageforme, stege og grilldele.
Bageplade
Til kager og småkager.
Bradepande
Til stegning eller som opsamlingsbakke til fedt.
Inden første brug
Første rengøring
Før du bruger ovnen første gang, bør du gøre den
grundigt ren.
1 Vigtigt:
Anvend ikke aggressive, slibende rengøringsmidler! Overfladen risikerer at blive beskadiget.
3 Brug gængse plejemidler ved metalfronten.
1. Stil knappen ovnfunktion på ovnbelysning .
2. Tag alle tilbehørsdele og indskudsgitteret ud og gør
dem rene med varmt vand med opvaskemiddel.
3. Ovnen vaskes ligeledes med varmt vand med opvaskemiddel og tørres.
4. Tør komfurets forside af med en fugtig klud.
8
Betjening af ovnen
3 Ovnen
er forsynet med nedsænkelige knapper for ovnfunktion og temperaturvalg. Tryk på
den pågældende knap for at benytte den.
Knappen springer så frem.
Tænd og sluk for ovnen
Driftskontrollampe
Temperatur-kontrollampe
Indikatoren Eftervarme ok
Ovnfunktioner
1. Sæt knappen Ovnfunktioner på den ønskede
Funktion.
2. Sæt temperaturvælgeren på den ønskede
temperatur.
Driftslampen lyser, så længe der er tændt for ovnen.
Temperatur-kontrollampen lyser, så længe ovnen
varmer op.
3. Der slukkes for ovnen ved at sætte ovnfunktionsog temperaturknapperne på SLUK.
3 Ventilator
Ventilatoren bliver automatisk slået til for at
holde ovnen kølig på de udvendige sider. Efter
at der er slukket for ovnen, kører ventilatoren
videre, til ovnen er kølet af. Så slukker den
automatisk.
Temperaturvælger
Eftervarme ok
2
Denne funktion giver mulighed for at styre brugen af eftervarme, så du sparer strøm.
Når der er slukket for ovnen, lyser indikatoren Eftervarme ok
. Så længe indikatoren lyser, er ovnen
varm nok til, at retten bliver lavet færdig.
Derefter slukker indikatoren.
3 En tommelfingerregel: Ved længere tilbered-
ningstider kan man slukke for ovnen
ca. 10 minutter inden maden skal være færdig.
Funktionen Eftervarme ok
kan udnyttes i
forbindelse med ovnfunktionerne Over-/
undervarme , Varmluft og Infrabraten .
Med andre ord: Det er en god ide at bruge
funktionen Eftervarme ok
, hvis ovnen først
har været i gang i mindst 30 min. ved mindst
160°C.
9
Ovnfunktioner
Til ovnen har du følgende funktioner til rådighed:
Ovnfunktion
10
Anvendelse
Varmelegeme/blæser
Lys
Med denne funktion kan De tænde lys i ovn- Belysning
rummet, f.eks. ved rengøring.
Varmluft
Til stegning og bagning på op til tre riller
samtidig.
Ovntemperaturen indstilles
20-40 °C lavere end ved over-/undervarme.
Varmelegeme i bagvæg,
blæser
Pizza taerte
Til bagning i ét lag af retter, der skal være
ekstra brune og sprøde i bunden.
Ovntemperaturen indstilles 20-40 °C lavere
end ved over-/undervarme.
Undervarme, varmelegeme i bagvæg, blæser
Gratinering
Til stegning af større stykker kød eller fjerkræ i ét lag. Funktionen er også velegnet til
at gratinere og lune retter.
Grill, blæser
Grill
Til grillning af flade madvarer, der placeres
midt på risten, og til ristning.
Grill
Double grill
Til grillning af flade madvarer i større
mængder og til ristning.
Grill, overvarme
Overvarme
Til luning af bagværk og til gratiner.
Overvarme
Undervarme
Til færdigbagning af kager med sprød
bund.
Undervarme
Over-/undervarme
Til bagning og stegning i ét lag.
Overvarme, undervarme
Sætte rist, plade og bradepande i
3 Vippesikring
Rist, plader og bradepande har en lille bule i
højre og venstre side. Denne bule fungerer
som vippesikring og skal altid vende bagud.
Sætte plade eller bradepande i:
Vippesikringen skal vende bagud.
Sætte risten i:
Sæt risten i, så de to styretappe vender opad. Vippesikringen skal vende nedad og befinde sig bagest i
ovnrummet.
Sætte rist og plade eller bradepande i:
Når risten bruges sammen med plade eller bradepande, skal ristens vippesikring stå nøjagtigt i bulerne i pladen eller bradepanden.
11
Mekanisk lågeblokering
Ved udlevering af ovnen er lågeblokeringen deaktiveret.
Aktivering af lågeblokeringen
Træk skyderen fremad, indtil den falder i hak.
Åbning af ovnlågen:
1. Luk lågen.
2. Tryk på skyderen, og hold den trykket ind.
3. Åbn lågen.
Lukning af ovnlågen
Luk lågen uden at trykke på skyderen.
Deaktivering af lågeblokering
Tryk skyderen ind til panelet.
3 Den mekaniske lågeblokering ophæves ikke,
når ovnen slukkes.
12
Anvendelser, tabeller og tips
Bagning
Ovnfunktion: Varmluft
undervarme
eller Over-/
Bageforme
• Til Over-/undervarme er forme af mørkt metal og
teflonbelagte forme velegnede.
• Til Varmluft er også lyse metalforme velegnede.
Riller
• Med Over-/undervarme kan der bages på én rille.
• Med Varmluft
kan der bages på op til 3 plader
ad gangen:
1 bageplade:
f.eks. 3. rille
1 bageform:
f.eks. 1. rille
2 bageplader:
f.eks. 1. og 3. rille
3 bageplader:
1., 3. og 5. rille
13
Generelle råd
• Sæt pladen i ovnen, så den skrå kant vender fremad!
• Med Over-/undervarme
eller Varmluft
kan
man sætte to forme ved siden af hinanden på risten og bage dem samtidig. Bagetiden bliver kun
en anelse længere.
3 Ved brug af dybfrosne madvarer kan de indsatte plader slå sig under opvarmningen. Dette skyldes den store temperaturforskel mellem
frostvarerne og ovntemperaturen. Når pladerne er kølet af, får de deres normale form tilbage.
Om bagetabellerne
I tabellerne findes temperaturangivelser, tilberedningstid og placering i ovn for et udvalg af retter.
• Temperaturer og bagetider er vejledende, idet de
afhænger af dejens sammensætning, mængden og
bageformen.
• Vi anbefaler, at man første gang indstiller den laveste temperaturværdi og så eventuelt vælger en højere temperatur, hvis der ønskes kraftigere bruning
eller bagetiden bliver for lang.
• Hvis ikke der står noget om netop Deres opskrift,
kan De bruge noget tilsvarende bagværk som rettesnor.
• Ved bagning af kager på plade eller i form og i flere
lag kan bagetiden blive 10-15 minutter længere.
• Fugtigt bagværk (f.eks. pizzaer, frugtkager m.v.) tilberedes i ét lag.
• Højdeforskelle i bagværket kan i starten af bagetiden give uensartet bruning. I så fald: Lav ikke om
på temperaturindstillingen. Forskelle i bruning
udjævnes i løbet af bagetiden.
2
14
Ved længere bagetider kan De slukke for ovnen ca. 10 minutter før bagetiden er slut, så
De udnytter eftervarmen.
Hvis ikke der er nævnt andet, gælder tabellerne for mad, der sættes i kold ovn.
Bagetabel
Bagning på én rille
Bagværkets
art
Ovnfunktion
Rille
Temperatur
C
Tid
Ti.: Min.
Bagværk i form
Kager i randform eller buddingform
Varmluft
1
150-160
0:50-1:10
Sandkager/tekager
Varmluft
1
140-160
1:10-1:30
Kage af sukkerbrødsdej
Varmluft
1
140
0:25-0:40
Kage af sukkerbrødsdej
Over-/undervarme
2
160
0:10-0:25
Mørdejsbund
Varmluft
3
Sukkerdejsbund
Varmluft
3
150-170
0:20-0:25
Over-/undervarme
1
170-190
0:50-1:00
Apple pie (2forme 20cm diameter, på skrå i ovnen)
Varmluft
1
160
1:10-1:30
Apple pie (2forme 20cm diameter, på skrå i ovnen)
Over-/undervarme
1
180
1:10-1:30
Varmluft
1
160-180
0:30-1:10
Over-/undervarme
1
170-190
1:00-1:30
Gærfletning/-krans
Over-/undervarme
3
170-190
0:30-0:40
Tysk julestollen
Over-/undervarme
3
160-1801)
0:40-1:00
Brød (rugbrød)
- først
- så
Over-/undervarme
2
2301)
160-180
0:25
0:30-1:00
Vandbakkelser/eclairs
Over-/undervarme
3
160-1701)
0:15-0:30
Over-/undervarme
3
1)
0:10-0:20
Varmluft
3
150-160
0:20-0:40
Nøddekager m. smør og sukker
Over-/undervarme
3
190-2101)
0:15-0:30
Frugtkager (på gærdej/sukkerbrødsdej)2)
Varmluft
3
150
0:35-0:50
Frugtkager (på gærdej/sukkerbrødsdej)2)
Over-/undervarme
3
170
0:35-0:50
Varmluft
3
160-170
Æbletærte, lukket
Madtærte m. krydderi (f.eks.
quiche lorraine)
Ostetærte
170-180
0:25-0:40
1)
Bagværk på plade
Roulade
Kager med tørt drys
Frugtkager på mørdejsbund
Kager bagt på plade med blødt
fyld (f.eks. kvark, fløde, bistik)
Pizza (med meget fyld)2)
180-200
0:40-1:20
1)
0:40-1:20
Over-/undervarme
3
160-180
Varmluft
1
180-2001)
0:30-1:00
1)
0:10-0:25
Pizza (tynd)
Varmluft
1
200-220
Flade madbrød
Varmluft
1
200-220
0:08-0:15
Frugt-/ostetærte
Varmluft
1
180-200
0:35-0:50
15
Bagværkets
art
Ovnfunktion
Rille
Temperatur
C
Tid
Ti.: Min.
Småkager
Mørdejspleskner
Varmluft
3
150-160
0:06-0:20
Kager formet med kagesprøjte
Varmluft
3
140
0:20-0:30
Kager formet med kagesprøjte
160
1)
0:20-0:30
Over-/undervarme
3
Pleskner af rørt dej
Varmluft
3
150-160
0:15-0:20
Bagværk med æggehvider, marengs
Varmluft
3
80-100
2:00-2:30
Makroner
Varmluft
3
100-120
0:30-0:60
Kager af gærdej
Varmluft
3
150-160
0:20-0:40
1)
Kager af butterdej
Varmluft
3
Rundstykker
Varmluft
3
1601)
0:20-0:35
Rundstykker
Over-/undervarme
3
1801)
0:20-0:35
3
1)
0:20-0:30
1)
0:20-0:30
Små formkager (form til 20stk.)
Små formkager (form til 20stk.)
Varmluft
Over-/undervarme
3
170-180
140
170
0:20-0:30
1) Forvarmet ovn
2) Brug lav eller dyb bradepande.
Bagning i flere lag
Varmluft
Bagværkets art
Varmluft
Rille fra neden
Temperatur C
Tid
Ti.: Min.
2 plader
3 plader
Vandbakkelser/eclairs
1/4
---
160-1801)
0:35-0:60
Kager med tørt drys
1/3
---
140-160
0:30-0:60
Mørdejspleskner
1/3
1/3/5
150-160
0:15-0:35
Kager formet med kagesprøjte
1/3
1/3/5
140
0:20-0:60
Pleskner af rørt dej
1/3
---
160-170
0:25-0:40
Bagværk med æggehvider, marengs
1/3
---
80-100
2:10-2:50
Makroner
1/3
---
100-120
0:40-1:20
Mindre bagværk, gærdej
1/3
---
160-170
0:30-0:60
Bagværk på plade
Småkager
Mindre bagværk, butterdej
1/3
---
Rundstykker
1/4
---
Små formkager (form til 20stk.)
1) Forvarmet ovn
16
1/4
---
1)
170-180
160
1)
140
0:30-0:50
0:30-0:45
0:25-0:40
Bagetips:
Resultat
Kagen er for lys i bunden
Mulig årsag
Forkert placering
Sæt kagen længere ind
Kagen falder sammen (bliFor høj bagetemperatur
ver klæg, klistret, med vandFor kort bagetid
striber)
Kagen er for tør
Kagen brunes ujævnt
Kagen bliver ikke færdig
med den indstillede bagetid
Udbedring
Vælg lavere bagetemperatur
Forlæng bagetiden
Bagetiden kan ikke afkortes med
højere bagetemperatur
For meget væde i dejen
Brug mindre væske
Overhold røretiden, især når der bruges røremaskine
For lav bagetemperatur
Vælg højere temperatur
For lang bagetid
Vælg kortere bagetid
For høj temperatur og for kort bagetid
Vælg lavere temperatur og forlæng
bagetiden
Dejen er ujævnt fordelt
Fordel dejen jævnt på pladen
For lav temperatur
Vælg højere bagetemperatur
Tabel Pizza taerte
Rille
Temperatur
C
Tid
Ti.: Min.
Pizza (tynd)
1
180 - 2001)
20 - 30
Pizza (med meget fyld)
1
180 - 200
20 - 30
Frugt-/ostetærte
1
180 - 200
45 - 60
Spinattærte
1
160 -180
45 - 60
Quiche lorraine
1
170 - 190
40 - 50
Kvarktærte, rund
1
140 - 160
60 - 90
Kvarkkage på plade
1
140 - 160
50 - 60
Æblekage, med låg
1
150 - 170
50 - 70
Grøntsagspie
1
160 - 180
50 - 60
Flade madbrød
1
250 - 2701)
10 - 20
1
1)
40 - 50
250 - 270
1)
12 - 20
180 - 200
1)
15 - 25
Type bagværk
Kage af butterdej
Skinketærte
Piroger
1
1
160 - 180
1) Forvarmet ovn
17
Tabel, gratiner og gratinering
Ret
Ovnfunktion.
Rille
Temperatur
C
Tid
Ti.: Min.
Pastagratin
Over-/undervarme
1
180-200
0:45-1:00
Lasagne
Over-/undervarme
1
180-200
0:25-0:40
Varmluft
1
160-170
0:15-0:30
Varmluft
1
160-170
0:15-0:30
Søde gratiner
Over-/undervarme
1
180-200
0:40-0:60
Fiskegratiner
Over-/undervarme
1
180-200
0:30-1:00
Varmluft
1
160-170
0:30-1:00
Grøntsags-gratin1)
Gratinerede flutes
1)
Fyldte grøntsager
1) Forvarmet ovn
Tabel, dybfrost-færdigretter
Madvare
Ovnfunktion
Rille
Temperatur
C
Tid
Se producentens an- Se producentens angivelser
givelser
Pizza, dybfrost
Over-/undervarme
3
Pommes frites1)
(300-600 g)
Varmluft
3
Flûtes
Over-/undervarme
3
Se producentens an- Se producentens angivelser
givelser
Frugtkager
Over-/undervarme
3
Se producentens an- Se producentens angivelser
givelser
1) Anmærkning Undervejs skal pommes fritene vendes 2-3 gange
18
200-220
15-25 Min.
3 Vejledning til stegetabellen
Stegning
Angivelserne i følgende tabel er omtrentlige.
• Vi anbefaler, at man kun ovnsteger kød og fisk, der
vejer 1 kg eller mere.
• For at undgå, at udsivende kødsaft eller fedt brænder fast anbefales det at hælde noget væde i stegefadet.
• Stegen vendes efter behov (efter 1/2 - 2/3 af tilberedningstiden).
• Dryp store stege og fjerkræ med stegesky flere
gange under tilberedningen. Det giver et bedre stegeresultat.
• Sluk for ovnen ca. 10 minutter før stegetiden er
gået for at udnytte eftervarmen.
Ovnfunktion: Varmluft
Kogegrej
• Til stegning kan man bruge alt ovnfast kogegrej
(følg fabrikantens anvisninger!).
• Store stege kan lægges direkte i bradepanden eller på rist med bradepanden under.
• Det anbefales at tilberede alle magre kødtyper i
stegefad med låg. På den måde bliver kødet saftigere.
• Alle slags kød, der skal have sprød skorpe/svær,
kan steges i stegefad uden låg.
Stegetabel
Sæt bradepanden i 1. rille.
Varmluft
Madvare
Temperatur in C
Rille
1 lag
2 lag
Stegetid i
minutter
Svinekød
1 kg steg (kam, skinke, rullesteg), pr.
cm højde
150-160
2
---
14-20
Hamburgerryg, pr. cm højde
150-160
2
---
10-15
Forloren hare
160-170
2
---
60-70
150-160
Oksekød
Oksesteg, pr. cm højde
2
---
18-20
Oksefilet, pr. cm højde
190-200
1)
2
---
6-8
Roastbeef, pr. cm højde
190-2001)
2
---
8-10
170-180
2
---
14-17
170-180
2
---
90
220-2301)
3
4/1
5-8
Middagspølser
220-230
1)
3
4/1
12-15
Schnitzel eller kotelet, paneret
220-2301)
3
4/1
15-20
Frikadeller
210-2201)
3
4/1
15-20
Foreller à 200-250 g
190-200
3
---
20-25
4 fileterede foreller (à 200 g)
170-180
3
---
20-25
Panerede sandartfileter (i alt ca. 1 kg)
190-200
3
---
25-30
Kalvekød
Kalvesteg, pr. cm højde
Lammekød
Lammekølle (1800 g)
Koteletter på plade
Pølser à la cordon bleu
Fisk
19
Varmluft
Madvare
Temperatur in C
Rille
1 lag
2 lag
Stegetid i
minutter
Fjerkræ
Kylling
150-160
2
---
55-60
1 kg kalkunrullesteg, pr. cm højde
150-160
2
---
11-15
And (2000-2500 g)
150-160
2
---
90-120
Gås (4500 g)
150-160
2
---
150-180
1) Forvarmet ovn
20
Maxigrill
Ovnfunktion: Grill eller Double grill
på højeste temperatur
1 Bemærk:
Ovnlågen skal altid være lukket, når
grillen er i brug.
3 Ved grillfunktionerne skal den tomme ovn
altid forvarmes i 5 minutter!
• Ved grillstegning bruges bagerist og bradepande
sammen.
• De angivne tider er vejledende.
• Grillstegning er især velegnet til flade kød- og fiskestykker.
Grilltabel
Madvare
Funktion
Tempe-ratur i C
Bradepande
Grillrist
Rille
Grilltid i
minutter
1.side
2.side
4-8 svinekoteletter
Double grill
275
1
4
15
10
2-4 svinekoteletter
Grill
275
1
4
12
12
Double grill
275
1
4
12
12
Grill
275
1
4
5-7
4-6
Double grill
275
1
4
6-8
5-7
2 halve kyllinger
Grill
250
1
4
15-20
15-20
4 halve kyllinger
Double grill
250
1
3
15-20
15-20
1-4 kyllingelår
Double grill
250
1
4
20
10
4-6 kyllingelår
Double grill
250
1
4
20
15
Grill
275
1
4
5-10
5
Double grill
275
1
4
5-10
5
Store middagspølser, op til 4 stk.
Grill
275
1
4
10
9
Store middagspølser, op til 6stk.
Double grill
275
1
4
10
9
Hel fisk
Double grill
250
1
3
10
---
Toast (uden pålæg)
Double grill
275
1
4
1-2
1-2
Marinerede steaks af
svinekød
Steak af oksefilet,
rød
4 steaks af oksefilet,
medium
Grillpølser,
op til 6 stk.
Grillpølser,
mere end 6 stk.
21
Turbogrill
Ovnfunktion: Gratinering
Ret
Temperatur
iC
Bradepande
Grillrist
Rille
Grilltid i
minutter
efter...
minutter
vendes
Kylling
(900-1000 g)
160
1
2
50-60
25-30
Flæskerullesteg med fyld
(2000 g)
160
1
2
90-95
45
Pastagratin
180
---
2
30
---
Kartoffelgratin
200
1
3
20-23
---
Gratinerede gnocchi
180
1
3
20-23
---
Blomkål med
hollandaisesovs
200
---
3
15
---
22
Henkogning
Ovnfunktion: Undervarme
• Brug kun standardglas af samme størrelse til henkogning.
• Glas med skrue- eller bajonetlåg og metaldåser
er uegnede.
• Til henkogning bruges 1. rille nedefra.
• Brug bagepladen til henkogning. Her kan De anbringe op til seks glas med hver en liter.
• Alle glassene skal fyldes lige meget, og klemmerne
skal spændes til.
• Stil glassene sådan på pladen, at de ikke rører hinanden.
• Hæld ca. 1/2 liter vand i bradepanden, så luften i
ovnen bliver tilstrækkeligt fugtig.
• Så snart væsken begynder at boble i de første glas
(ved 1-litersglas efter ca. 35-60 minutter), slukkes
der for ovnen, eller temperaturen sættes ned til
100C (se tabellen).
Henkogningstabel
De angivne henkogningstider og temperaturer er vejledende.
Temperatur
iC
Henkogning til
boblepunkt
i minutter
Viderekogning ved
100C
i minutter
Jordbær, blåbær, hindbær, modne
stikkelsbær
160-170
35-45
---
Umodne stikkelsbær
160-170
35-45
10-15
160-170
35-45
10-15
Gulerødder1)
160-170
50-60
5-10
Svampe1)
160-170
40-60
10-15
Agurker
160-170
50-60
---
Blandet pickles
160-170
50-60
15
Kålrabi, ærter, asparges
160-170
50-60
15-20
Bønner
160-170
50-60
---
Madvare
Bærfrugter
Stenfrugter
Pærer, kvæder, svesker
Grøntsager
1) Skal blive stående i ovnen, når den er slukket
23
Tørring
Ovnfunktion: Varmluft
• Læg smørrebrødspapir eller bagepapir på ristene.
• Resultatet bliver bedst, hvis der slukkes for ovnen,
når halvdelen af tiden er gået, hvorefter døren åbnes og ovnen køler af, helst natten over.
• Derefter tørres madvarerne færdig.
Madvare
Temperatur i C
Rille
Tid i timer (vejledende)
1 lag
2 lag
Grøntsager
Bønner
60-70
3
2/4
6-8
Peberfrugt (strimler)
60-70
3
2/4
5-6
Supper
60-70
3
2/4
5-6
Svampe
50-60
3
2/4
6-8
Krydderurter
40-50
3
2/4
2-3
Svesker
60-70
3
2/4
8-10
Abrikoser
60-70
3
2/4
8-10
Æblebåde
60-70
3
2/4
6-8
Pærer
60-70
3
2/4
6-9
Frugt
24
Rengøring og vedligeholdelse
1 Advarsel:
Sluk for ovnen og lad den køle af inden rengøring.
Advarsel: Af sikkerhedsgrunde er rengøring
med damp- eller højtryksrenser forbudt!
Bemærk: Brug ikke skrappe rengøringsmidler, skurepulver, skuresvampe, stålsvampe eller lignende.
Ovnen set udefra
• Aftør fronten med en blød klud og varmt vand med
opvaskemiddel.
• Til rengøring af metalfronter bruges gængse rensemidler.
Ovnrum
Rengør ovnen, hver gang den har været i brug. Så er
det nemmere at fjerne snavs, og det brænder ikke
fast.
1. Tænd for ovnbelysningen, når ovnen skal gøres
ren.
2. Aftør ovnen med opvaskemiddel, hver gang den
har været brugt; tør efter.
3 Fastsiddende
snavs fjernes med et specielt
ovnrensemiddel.
1 Bemærk:
Når der bruges ovnrens i spraydåse,
skal producentens anvisninger nøje følges!
Tilbehør
Skyl alle indskudsdele (rist, bageplade, indskudsgitter osv.), hver gang de er blevet brugt, og tør dem
godt af. Sæt dem kort i blød ved lettere rengøring.
25
Indskudsgitter
Ved rengøring af sidevæggene kan indskudsgitrene
på venstre og højre side i ovnen tages af.
Aftagning af indskudsgitteret
Træk først gitteret væk fra ovnvæggen foran (1) og
tag den derefter af bagved (2).
Montering af indskudsgitter
3 Vigtigt!
De afrundede ender af føringsstavene
skal pege fremad!
Sæt ved montering først gitteret i bagest (1) og sæt
det derefter i foran og tryk det fast (2).
26
Ovnbelysning
1 Advarsel: Risiko for elektrisk stød! Før udskift-
ning af ovnlampen:
– Sluk for ovnen!
– Skru sikringerne i sikringsskabet ud eller kobl dem
fra.
3 Læg
en klud på bunden af ovnen for at beskytte ovnlampen og glasafdækningen.
Udskiftning af ovnlampe/rengøring af
glasafdækning
1. Tag det højre indskudsgitter af.
2. Tag glasafdækningen af ved at dreje den til venstre
og gør den ren.
3. Om nødvendigt:
Udskift ovnbelysning 40 Watt, 230 V, 300 °C varmebestandig.
27
Rengøring af toppen af ovnen
Ved lettere rengøring af toppen af ovnen kan det
øverste varmelegeme klappes ned.
Nedklapning af varmelegeme
1 Advarsel: Klap kun varmelegemet ned, når
ovnen er slukket, og der ikke længere er fare
for at brænde sig!
1. Tag indskudsgitteret i siden af.
2. Tag fat i varmelegemet forpå, og træk det over
prægningen ved ovnens indervæg og fremefter.
3. Varmelegemet klapper nu nedad.
1 Vigtigt:
Tryk ikke varmelegemet nedad med
vold! Varmelegemet kan brække.
Rengøring af toppen af ovnen
Fastgørelse af varmelegemet
1. Før varmelegemet tilbage til toppen af ovnen.
2. Træk varmelegemet fremad mod fjederkraften, og
før den over ovnprægningen.
3. Lad den falde i hak i holderen.
4. Montér indskudsgitteret.
1 Vigtigt:
Varmelegemet skal til begge sider ligge ovenfor prægningen i ovnens indervæg og
sidde rigtigt i hak.
28
Ovnlåge
Inden rengøring kan ovnlågen tages af.
Aftagning af ovnlåge
1. Åbn ovnlågen helt.
2. Vip låsearmene ved begge lågehængsler helt op.
3. Hold fast i begge sider af ovnlågen og luk den ca.
3/4 ud over modstanden.
4. Træk lågen væk fraovnen (forsigtig: den er tung!)
5. Læg lågen med ydersiden nedad på et blødt, jævnt
underlag (f.eks. et tæppe) for at undgå ridser.
Isætning af ovnlåge
1. Tag fat i begge sider af lågen fra den side, hvor
grebet sidder.
2. Hold lågen i en vinkel på ca. 60°.
3. Tryk samtidig lågehængslerne så langt ind som
muligt i de to indskæringer på højre og venstre side
af ovnens underkant.
4. Løft lågen, til den møder modstand, og åbn den
derefter helt.
5. Vip låsearmene ved begge dørhængsler tilbage i
den oprindeligestilling.
6. Luk ovnlågen.
29
Ovnlågeglas
Ovnlågen er forsynet med tre lagglas, som er anbragt bagved hinanden. De indre glas kan tages af
ved rengøring.
1 Advarsel:
Udfør som grundregel kun følgende
trin ved en ovnlåge, som er taget af! Når lågen sidder på, kan den på grund af den forringede vægt svippe op, når glasset tages af, og
derved være til fare for dig.
1 Vigtigt: Ved brug af vold, især på frontrudens
kanter, kan glasset gå i stykker.
Aftagning af det øverste lågeglas
1. Tag ovnlågen af og læg den på et blødt jævnt underlag med grebet nedad.
2. Tag fat i det øverste glas ved den nedre rand og
skub det mod fjederspændingen i retning af ovnlågegrebet, til det ligger fri forneden (á).
3. Løft glasset let forneden og træk den ud (à).
Aftagnning af det midterste lågeglas
1. Tag fat i det midterste lågeglas ved den nedre rand
og skub det i retning af ovnlågegrebet, til det ligger
fri forneden (á).
2. Løft glasset let forneden og træk det ud (à).
Rengøring af lågeglas
30
Montér det midterste lågeglas
1. Før det midterste lågeglas skråt fra oven ind i lågeprofilen ved grebssiden (á).
2. Sænk det midterste lågeglas ned og skub den i retning af lågens underkant indtil anslaget under den
nederste holder (à).
Montering af det øverste lågeglas
1. Før det øverste lågeglas skråt fra oven ind i lågeprofilen ved grebssiden ( á ).
2. Sænk lågeglasset ned. Læg skiven mod fjederkraften ved grebssiden foran holdeprofilen ved lågens
underkant og skub det ind under holdeprofilen ( à).
Lågeglasset skal sidde fast!
Genindsætning af ovnlågen
31
Hvad skal man gøre, hvis …
Problem
Ovnen bliver ikke varm
Ovnbelysningen virker ikke
Mulig årsag
Der er ikke tændt for ovnen
Tænd for ovnen
Der er ikke foretaget de nødvendige indstillinger
Kontroller indstillingerne
Relæet på husets eltavle (sikringsskab) er blevet udløst
Se efter på tavlen.
Hvis relæet bliver ved med at slå
fra, skal der tilkaldes en autoriseret
el-installatør.
Pæren er sprunget
Skift pære i ovnen
Hvis nævnte forslag til at afhjælpe problemet ikke
virker: Henvend Dem til forhandleren eller til kundeservice.
1 Advarsel! Reparationer må kun udføres af en
faguddannet installatør. Hvis apparatet repareres af en ikke-sagkyndig, kan det medføre betydelig risiko for brugeren.
3 Ved fejlbetjening er besøg af Kundeservice el-
ler forhandlerens tekniker ikke gratis, heller
ikke i garantiperioden.
3 Bemærkning til komfur med metalfront:
På grund af den kølige front af din ovn kan det
indre lågeglas efter åbning af lågen under eller
kort efter bagning eller stegning kortvarigt
dugge til.
32
Udbedring
Garantibetingelser
I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres vederlagsfrit fejl og mangler ved dette produkt.
Service indenfor reklamationsperioden udføres af
vort serviceselskab Electrolux Service A/S. Se telefonnummer i afsnittet „Service“
• At skaden er en transportskade, som måtte være
opstået ved en senere transport f.eks ved flytning
eller videresalg.
• At skaden skyldes en form for anvendelse, som
strider mod almindelig sund fornuft.
Omfang og bestemmelser
Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark afhjælpes fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved apparatets normale brug i privat husholdning
her i landet.
For Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser.
Såfremt Electrolux Service A/S skønner det nødvendigt, at produktet indsendes til værksted, sker indsendelse og returnering for vor regning og risiko.
Afhjælpningsretten omfatter ikke
Afhjælpning af fejl eller skader, der direkte eller indirekte kan tilskrives uhensigtsmæssig behandling,
misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning eller opstilling, ændringer i produktets elektriske/mekaniske
dele, fejl i forsyningsnettes elektriske installationer
eller defekte sikringer.
Afhjælpningsretten dækker ikke uberettiget tilkald af
service.
Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven
gældende overfor den forhandler, hvor produktet er
købt.
Deres reklamation til os virker samtidig som reklamation overfor den forhandler, hvor produktet er købt.
Produktansvar
Dette produkt er omfattet af „Lov om produktansvar“. Denne lov gælder for skader på andre ting og
for personskader, som skyldes fejl ved selve det installerede produkt.
Forbehold
Produktansvaret gælder ikke, hvis den pågældende
skade skyldes et eller flere af følgende forbehold:
• At produktets installation ikke er udført i overensstemmelse med vor installationsanvisning.
• At produktet er anvendt til andet formål end beskrevet.
• At de i denne brugs- og installationsanvisning
nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.
• At en reparation er foretaget af andre end vor autoriserede serviceorganisation.
• At der er brugt uoriginale reservedele.
33
Kundeserviceadresser
Danmark
Service
bestilles hos Electrolux Service A/S på
Telefon 70 11 74 00 eller Fax 75 91 44 43
Reservedele
Private bestiller hos nærmeste forhandler eller på telefon 86 25 02 11 og
Forhandlere bestiller på telefon 45 88 77 55
Reservedele og tilbehør kan også bestilles on-line
på
http://www.electrolux.dk
34
Service
Ved tekniske forstyrrelser bedes De først undersøge,
om De selv kan løse problemet ved hjælp af brugsanvisningen (kapitlet „Hvad gør man, hvis ...“).
Hvis De så ikke kan løse problemet, bedes De kontakte kundeservice eller en af vore servicepartnere.
For hurtigt at kunne hjælpe Dem skal vi bruge følgende oplysninger:
– model
– produktnummer (PNC)
– serienummer (S-No.)
(numrene står på typeskiltet)
– problemets art
– eventuel fejlmeddelelse, der vises på apparatet
Vi råder Dem til at notere de nødvendige oplysninger
om apparatet her, så De har dem ved hånden.
Model:
.....................................
PNC:
.....................................
S-No:
.....................................
35
822 926 329-A-170305-01
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes
From the Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
Electrolux Gruppen er verdens største producent af energidrevne produkter til køkken- rengørings- og udendørs brug. Der sælges årligt over 55 millioner
produkter fra Electrolux Gruppen (blandt andet køleskabe, komfurer, vaskemaskiner, støvsugere, motorsave og plæneklippere) til en værdi af ca. kr. 100 milliarder.
Produkterne sælges i mere end 150 lande verden over.

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement