Husqvarna QCE740-1-W Användarmanual

Add to My manuals
48 Pages

advertisement

Husqvarna QCE740-1-W Användarmanual | Manualzz
Bruksanvisning
s
Inbyggnadsugn
QCE 740-1
822 926 350-C-180505-02
Bästa kund,
läs igenom denna bruksanvisning noga och spara
den för senare behov.
Lämna över denna bruksanvisning till en eventuell ny
ägare av produkten.
Följande symboler användes i texten:
1 Säkerhetsanvisningar
Varning! Anvisningar för Din personliga säkerhet.
Observera! Anvisningar för att undvika skador
på produkten.
3 Anvisningar och praktiska tips
2 Miljöinformation
2
Innehåll
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Avfallshantering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Beskrivning av produkten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bild på hela ugnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnsutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tillbehör till ugnen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
7
7
8
Innan produkten används första gången . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inställning och ändring av klocka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Första rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
10
Ugnens betjäning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Att sätta på och stänga av ugnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Snabbuppvärmning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnsfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Insättning av galler, plåt och långpanna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Insättning/borttagning av fettfilter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Matlagningstermometer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Displayfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ytterligare funktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avstängning av display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnens barnsäkring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnens säkerhetsavstängning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mekaniskt lucklås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
14
14
15
16
16
18
23
23
23
24
25
Användningsområden, tabeller och tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bakning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baktabell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabell för puddingar och gratänger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabell djupfrysta färdigrätter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stekning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stektabell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabell Matlagningstermometer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grillning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grilltabell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Upptining . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Upptiningstabell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konservering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
26
28
30
30
31
32
33
34
34
35
35
36
Rengöring och skötsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnens utsida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnsutrymme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fettfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rengöring med pyrolys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnsstegar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnsbelysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnslucka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnsluckans glas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
37
37
37
37
38
39
40
41
42
Vad gör man när … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
Konsumentkontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
Service och reservdelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
3
Bruksanvisning
1 Säkerhetsanvisningar
5 Denna
produkt är godkännd enligt följande
EU-direktiv:
– 73/23/EWG från 19.02.1973 lågspännings-direktiv
– 89/336/EWG från 03.05.1989 EMV-direktiv inklusive ändrings-direktiv 92/31/EWG
– 93/68/EWG från 22.07.1993 CE-märknings-direktiv
El-säkerhet
• Ugnen får endast anslutas av en behörig elektriker.
• Vid störningar eller skador på ugnen: Tag ur säkringen och slå från ugnen.
• Reparationer av ugnen får endast utföras av en
fackman. Vid felaktiga reparationer finns stor risk
för skador. Vid behov av reparation, vänd Dig till
Electrolux Service eller Din fackhandlare.
Säkerhet för barn
• Lämna aldrig småbarn utan tillsyn medan ugnen är
på.
Säkerhet under användningen
• Den här ugnen får användas endast i hushållet till
normal kokning, stekning och gräddning av maträtter.
• Var försiktig när du ansluter elektriska apparater till
vägguttag i närheten av ugnen. Se till att anslutningsledningarna inte kommer i kontakt med eller
kläms fast under den heta ugnsluckan.
• Varning: Risk för brännskador! Ugnsutrymmet
blir hett när ugnen är på.
• Om du använder alkoholhaltiga ingredienser i ugnen, så kan det eventuellt bildas en lättantändlig
alkohol-luftblandning. Öppna i så fall luckan försiktigt. Se till att inte ha glöd, gnistor eller öppen eld i
närheten.
3 Anvisning angående akrylamid
Enligt de senaste vetenskapliga rönen kan en
kraftig stekning av livsmedel, speciellt med
produkter som innehåller stärkelse, innebära
en hälsorisk genom att akrylamid bildas. Därför rekommenderar vi att tilllaga vid lägsta
möjliga temperatur och att inte steka maträtter
för hårt.
4
Så undviker Du skador på ugnen
• Lägg inte ut aluminiumfolie i ugnen och ställ ingen
bakplåt, kastrull etc på ugnsbotten, då ugnens
emalj skadas av den hetta som uppstår.
• Fruktsaft, som droppar från en plåt, efterlämnar
fläckar, som inte går att ta bort. Använd en långpanna för mycket fuktiga kakor.
• Belasta inte den öppna ugnsluckan.
• Häll aldrig vatten direkt i den heta ugnen. Det kan
uppstå skador och missfärgningar på emaljen.
• Vid påverkan av våld, framför allt på luckans kanter, kan glaset gå sönder.
• Förvara inga brännbara föremål i ugnen. De kan ta
eld då ugnen slås på.
• Förvara inga fuktiga livsmedel i ugnen. Emaljen kan
skadas.
3 Anvisning för emaljbeläggning
Efter en tids användning av ugnen kan färgförändringar uppstå i emaljen, dessa påverkar
dock inte ugnens normala användning.
De utgör heller inget fel som täcks av garantibestämmelserna.
Avfallshantering
2
2
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet är miljövänligt och kan
återanvändas. Plastdelarna är märkta, till exempel >PE<, >PS<, etc. Lämna förpackningsmaterialet
vid
de
kommunala
återvinningsstationerna i därför avsedda behållare.
Avfallshantering när produkten är
utsliten
W
Symbolen
på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa
att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till
att förebygga eventuellt negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om produkten
kasseras som vanligt avfall. För ytterligare
upplysningar om återvinning bör du kontakta
lokala myndigheter eller sophämtningstjänst
eller affären där du köpte varan.
1 Varning: Gör den utslitna ugnen obrukbar, så
att den blir helt ofarlig, innan den lämnas till
återvinning.
Skilj ugnen från elförsörjningen och ta bort
elkabeln från den.
5
Beskrivning av produkten
Bild på hela ugnen
Manöverpanel
Luckhandtag
Glaslucka
6
Panel
Temperatur-/tiddisplay
Temperatur-/tidval
Ugnsfunktioner
Funktionsknappar
Ugnsutrustning
Övervärme och grillelement
Ugnsbelysning
Nivåer
Matlagningstermometerkon-
Ugnsbelysning
Bakväggens värmeelement
Fläkt
Undervärme
Ugnsstegar, uttagbara
7
Tillbehör till ugnen
Galler för teleskopskenor
För eldfasta formar, kakformar, stekar och grillning.
Bakplåt
För mjuka kakor, småkakor, bröd och bullar.
Långpanna
För stekning eller som uppsamlingsfat för fett.
Patisseriplåt
För småfranska, kringlor och småkakor.
Köttermometer
För exakt mätning av köttets tillagningsgrad.
8
Innan produkten används första gången
Inställning och ändring av
klocka
3 Ugnen fungerar bara med inställd klocka.
Efter el-anslutning eller ett strömbortfall blinkar funktionslampan Klocka automatiskt.
1. För att ändra klockan, tryck upprepade gånger på
Funktionsval
tills funktionslampan Klocka
blinkar.
2. Ställ in klockan med vredet
/
.
Efter ca 5 sekunder slutar blinkningarna och klockan
visar den inställda tiden.
Ugnen är nu klar att användas.
3 Klockan kan bara ändras när barnsäkringen är
frånkopplad, ingen av klockfunktionerna
Signalur
, Koktid
eller Stopptid
är vald
och ingen ugnsfunktion är inställd.
9
Första rengöring
Innan ugnen tas i bruk första gången ska den rengöras.
1 OBS:
Använd inte frätande rengöringsmedel
eller slipmedel! Ytan kan ta skada.
3 Använd
vanliga rengöringsmedel till metallytorna.
1. Öppna ugnsluckan.
Belysningen i ugnen tänds.
2. Ta ut alla tillbehör samt ugnsstegarna och rengör
dem med varmt vatten med handdiskmedel i.
3. Tvätta även ur ugnen med varmt vatten med handdiskmedel i och torka.
4. Torka av ugnens framsida med fuktig trasa.
10
Ugnens betjäning
3 och
Ugnen har “pop-out” vred för ugnsfunktioner
temperaturval. Tryck på lämpligt vred för
nyttjande. Vredet stannar då i utdraget läge.
Att sätta på och stänga av ugnen
Temperatur-/tiddisplay
Snabbuppvärmning
Värmeindikering
Knapp för snabbuppvärmning
Ugnsfunktioner
Knapp Funktionsval
Byte av displayvisning
Temperatur-/tidval
11
Slå till ugnen
Ställ vredet för ugnsfunktioner på den önskade funktionen. Temperaturdisplayen visar ett temperaturförslag för den valda ugnsfunktionen.
Ugnen börjar att värmas upp.
När inställd temperatur har uppnåtts hörs en signal.
Ändring av ugnstemperatur
Ändra temperaturen uppåt eller neråt med vredet
.
Inställningen sker i steg om 5 °C.
/
Stänga av ugnen
Ställ vredet för ugnsfunktioner i läge FRÅN för att
stänga av ugnen.
3 Kylfläkt
Fläkten slås automatiskt på för att hålla ugnens väggar kalla. Efter att ugnen har stängts
av fortsätter fläkten att gå för att kyla av ugnen, fläkten stängs därefter av automatiskt.
12
3 Värmeindikering
Indikering vid uppvärmning
Efter inställning av ugnsfunktionen visar de
långsamt, efter varandra, lysande indikeringarna hur mycket ugnen har värmts upp.
Indikering vid snabbuppvärmning
Efter
inställning
av
funktionen
Snabbuppvärmning visar de efter varandra
blinkande indikeringarna att snabbuppvärmning användes. Dessutom lyser bredvid indikerin-garna symbolen .
Indikering för restvärme
Efter att ugnen slagits från visar de ännu lysande indikeringarna den kvarvarande restvärmen i ugnen.
13
Snabbuppvärmning
Efter val av en ugnsfunktion kan med tilläggsfunktionen Snabbuppvärmning den tomma ugnen relativt
snabbt förvärmas.
1 Varning: Sätt inte in det som skall tillagas i ug-
nen förrän Snabbuppvärmning är avslutad
och ugnen fungerar med den inställda funktionen.
1. Ställ in önskad ugnsfunktion (till exempel Över-/
undervärme ). Ändra eventuellt temperaturförslag.
2. Tryck på Snabbuppvärmning . Indikeringen bredvid symbolen lyser.
De efter varandra blinkande indikeringarna visar att
Snabbuppvärmning är i funktion.
Då den inställda temperaturen uppnåtts lyser värmeindikeringarna och indikeringen bredvid symbolen
slocknar. En signal ljuder.
Ugnen värmer nu vidare med den inställda ugnsfunktionen och temperaturen. Nu kan det som skall tillagas sättas in i ugnen.
3 Funktionen
Snabbuppvärmning
kopplar in
de båda ugnsfunktionerna Profi-Varmluft ,
Över-/undervärme
och Varmluftsgrill
.
Ugnsfunktioner
Följande funktioner finns att välja:
Ugnsfunktion
14
Användning
Grillelement/fläkt
Profi-Varmluft
För bakning på upp till tre nivåer samtidigt. Övervärme, undervärme,
Ställ in ugnstemperaturen 20-40 °C lägre än bakväggens värmeelevid Över-/undervärme.
ment, fläkt
Över-/undervärme
För bakning och stekning på en nivå.
Varmluftsgrill
För stekning av större köttstycken eller få- Grill, övervärme, fläkt
gel på en nivå.
Funktionen lämpar sig också för att gratinera och ugnsbaka
Maxgrill
För grillning av platta livsmedel i större
mängd och för rostning av bröd.
Mingrill
För grillning av platta livsmedel som läggs i Grill
mitten på gallret och för rostning av bröd.
Upptining
För upptining av till exempel tårtor, smör,
bröd, frukt eller andra frusna livsmedel.
Fläkt
Undervärme
För efterbakning av kakor med knapriga
bottnar.
Undervärme
Pyrolys
För pyrolytisk självrengöring av ugnen.
Smutsrester i ugnen förbränns och kan lätt
torkas av när ugnen har svalnat. Ugnen
värms upp till ca 500 °C.
Övervärme, undervärme,
grill, fläkt
Över-/undervärme
Grill och övervärme
Insättning av galler, plåt
och långpanna
3 Tippsäkring
Alla insättningsdelar är på vänster och höger
sida försedda med en liten utbuktning. Denna
utbuktning fungerar som tippsäkring och skall
alltid peka bakåt.
Insättning av plåt eller långpanna:
Tippsäkringen skall peka bakåt.
Insättning av galler:
Sätt in gallret så att de båda styrpinnarna pekar uppåt. Tippsäkringen skall peka neråt och ligga längst in
i ugnsutrymmet.
Insättning av galler, plåt eller långpanna:
Vid samtidig användning av galler och plåt eller långpanna skall gallrets tippsäkring sitta exakt i utbuktningarna på plåten eller långpannan.
15
Insättning/borttagning av fettfilter
Sätt bara in fettfiltret vid stekning, för att skydda
bakväggens värmeelement mot fettstänk.
Insättning av fettfilter
Ta tag i fettfiltrets handtag och sätt in de båda hållarna uppåt och neråt i öppningen på ugnens baksida (fläktöppningen).
Borttagning av fettfilter
Ta tag i handtaget på fettfiltret och haka av det upptill.
Matlagningstermometer
För avstängning av ugnen precis när inställd innertemperatur har uppnåtts.
Två temperaturer skall ställas in:
– Ugnstemperaturen: Se stektabell
– Innertemperaturen: Se tabell Matlagningstermometer
1 Observera: Endast den medlevererade mat-
lagningstermometern får användas! Använd
endast original reservdelar vid utbyte!
3. För in matlagningstermometern så långt att dess
spets hamnar i köttbitens mitt.
4. Sätt i matlagningstermometerns kontakt ordentligt
i uttaget för matlagningstermometern på ugnens
sida.
5. Ställ in önskad innertemperatur med vredet
16
/
.
Displayen växlar till aktuell innertemperatur
Om aktuell innertemperatur visas innan önskad innertemperatur är inställd, tryck i så fall upprepade
gånger på knappen Funktionsval
tills funktionen
Matlagningstermometer blinkar och gör sedan inställningen.
3 Innertemperaturen visas från 30ºC.
6. Ställ in ugnsfunktion och temperatur.
När inställd innertemperatur har uppnåtts, ljuder en
signal och ugnen stängs automatiskt av.
7. Tryck på en valfri knapp för att stänga av signalen.
1 Varning: Matlagningstermometern är het! När
kontakten och spetsen dras ur finns risk för
brännskador!
8. Drag ut matlagningstermometerns kontakt från
matlagningstermometeruttaget och tag ut köttet
från ugnen.
9. Stäng av ugnen.
Kontrollera resp ändra innertemperatur
– Tryck
upprepade
gånger
på
knappen
Funktionsval
tills funktionen Matlagningstermometer blinkar och den inställda innertemperaturen visas i displayen.
– Ändra eventuellt temperaturen med eller .
Kontrollera resp ändra ugnstemperatur
– Vid tryck på eller visas ugnstemperaturen.
– Ändra eventuellt ugnstemperaturen genom att åter
trycka på eller .
17
Displayfunktioner
Temperatur-/tiddisplay
Klockfunktionslampor
Knapp Funktionsval
Byte av displayvisning
Koktid
För att ställa in hur länge ugnen ska vara igång.
Stopptid
För att ställa in när ugnen ska stängas av.
Signalur
För att ställa in en kort tid. Efteråt hörs en signal.
Denna funktion kan användas även då ugnen inte är
igång.
Klocka
För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden.
(Se även kapitlet “Före den första användningen”).
3 Anvisningar för klock-funktionerna
• Efter val av en klockfunktion blinkar den därtill hörande funktionslampan i ca 5 sekunder. Under
denna tid kan de önskade tiderna ställas in eller
ändras med vredet / .
• Efter inställning av den önskade tiden blinkar funktionslampan åter ca 5 sekunder. Därefter lyser
funktionslampan. Den inställda tiden börjar räknas
ner.
• När klockfunktionerna Koktid
och Stopptid
gått ut, måste vredet för ugnsfunktioner ställas
på ”0”.
• Med knappen Displayen
kan växlas mellan
ugnstemperatur och klocka.
18
3 Kontrollera inställd eller kvarvarande tid
Tryck upprepade gånger på knappen
Funktionsval
tills resp klockfunktion blinkar och den inställda eller kvarvarande tiden
visas.
Signalur
1. Tryck
upprepade
gånger
på
knappen
Funktionsval
tills funktionslampan Signalur
blinkar.
2. Ställ in den önskade tiden med vredet
99.00minuter).
Funktionslampan Signalur lyser.
/
(max
När 90% av den inställda tiden har gått ljuder en signal.
När den inställda tiden gått ut, blinkar ”0.00” och
funktionslampan. En signal ljuder.
Stänga av blinkningar och signal:
Tryck på en valfri knapp.
19
Koktid
1. Välj ugnsfunktion och temperatur.
2. Tryck
upprepade
gånger
på
knappen
Funktionsval
tills funktionslampan Koktid
blinkar.
3. Ställ in den önskade tillagningstiden med vredet
/ (max 09.59timmar).
Funktionslampan Koktid
nast på.
lyser och ugnen slås ge-
När den inställda tiden gått ut, blinkar ”0.00” och
funktionslampan. I 2 minuter ljuder en signal. Ugnen
slås från.
Stänga av blinkningar och signal:
Ställ vredet för ugnsfunktioner på ”0”.
20
Stopptid
1. Välj ugnsfunktion och temperatur.
2. Tryck upprepade gånger på Funktionsval
funktionslampan Stopptid blinkar.
tills
3. Ställ in den önskade avstängningstiden med vredet
/ .
Funktionslampan Stopptid
genast på.
lyser och ugnen slås
När den inställda tiden gått ut, blinkar ”0.00” och
funktionslampan. I 2 minuter ljuder en signal. Ugnen
slås från.
Stänga av blinkningar och signal:
Ställ vredet för ugnsfunktioner på ”0”.
21
Koktid
och Stopptid
3 Koktid
kombinerat
och Stopptid
kan användas samtidigt, om ugnen automatiskt skall slås på eller
stängas av vid en senare tidpunkt.
1. Välj ugnsfunktion och temperatur.
2. Ställ med funktionen Koktid
in tilllagningstiden
för rätten. Här 1 timma.
3. Ställ in den tid när rätten skall vara klar med funktionen Stopptid .
Här klockan 14:05.
Funktionslamporna Koktid
och Stopptid
och i displayen visas temperaturen.
Här 200°C.
lyser
Ugnen slås automatiskt till på vid den beräknade tidpunkten.
Här klockan 13:05.
Och när den inställda tiden har gått ut slås den från
av igen.
Här klockan 14:05.
22
Ytterligare funktioner
Avstängning av display
2
Energiförbrukningen kan minskas genom att
stänga av displayen.
Avstängning av displayen
1. Vrid vredet / åt höger och håll det kvar.
2. Tryck dessutom på knappen Funktionsval
displayen slocknar.
tills
3 Så snart ugnen åter tas i bruk slås displayen
automatiskt på.
Vid nästa avstängning släcks displayen åter.
För att åter konstant visa tiden måste displayen kopplas in på nytt.
Inkoppling av displayen
1. Vrid vredet / åt höger och håll det kvar.
2. Tryck dessutom på knappen Funktionsval
displayen åter tänds.
tills
Ugnens barnsäkring
Ugnen har en barnsäkring. När barnsäkringen har
kopplats in kan ugnen inte användas.
3 Ingen ugnsfunktion får vara vald för att kunna
koppla in barnsäkrin-gen.
Inkoppling av barnsäkring
1. Vrid vredet / åt vänster och håll det kvar.
2. Tryck dessutom på knappen Funktionsval
tills
displayen visar
”SAFE”.
Barnsäkringen är nu inkopplad.
Urkoppling av barnsäkring
1. Vrid vredet / åt vänster och håll det kvar.
2. Tryck dessutom på knappen Funktionsval
tills
”SAFE“ slocknar i displayen.
Barnsäkringen är nu urkopplad och ugnen kan åter
användas.
23
Ugnens säkerhetsavstängning
3 Slås inte ugnen från efter en bestämd tid eller
ändras inte temperaturen, stängs den automatiskt av.
Senast inställd temperatur blinkar i temperaturdisplayen.
Ugnen stängs av vid en ugnstemperatur
på:
30 - 120°C
120 - 200°C
200 - 250°C
250 - max°C
efter
efter
efter
efter
12,5 timmar
8,5 timmar
5,5 timmar
3,0 timmar
Igångsättning efter säkerhetsavstängning
Stäng av ugnen helt.
Därefter kan den åter tas i bruk.
3 Säkerhetsavstängningen upphävs när klockfunktionen Koktid
ställd.
24
eller Stopptid
är in-
Mekaniskt lucklås
Lucklåset är inaktiverat vid leveransen.
Aktivering av lucklåset
Dra spärren framåt, tills att den hakar i.
Öppning av ugnsluckan:
1. Tryck till luckan.
2. Tryck på spärren och håll den intryckt.
3. Öppna luckan.
Stängning av ugnsluckan
Stäng luckan utan att trycka in spärren.
Avaktivering av lucklåset
Tryck in spärren ända in till panelen.
3 Det mekaniska lucklåset fungerar även när ugnen stängts av.
25
Användningsområden, tabeller och tips
Bakning
Ugnsfunktion: Profi-Varmluft
Över-/undervärme
eller
Bakformar
• För Över-/undervärme
lämpar sig formar av
mörk metall och belagda formar.
• För Profi-Varmluft
är även ljusa metallformar
lämpliga.
Nivåer
• Bakning med Över-/undervärme är möjligt på en
nivå.
• Med Profi-Varmluft
kan Du baka på upp till 3
plåtar samtidigt:
1 plåt:
till exempel Nivå 3
1 bakform:
till exempel Nivå 1
2 plåtar:
till exempel Nivå 1 och 3
3 plåtar:
Nivå 1, 3 och 5
26
Allmänna anvisningar
• Sätt in plåten med den nedåtlutande kanten framåt!
• Du kan med Över-/undervärme
eller ProfiVarmluft
samtidigt baka två formar bredvid varandra på gallret. Gräddningstiden blir bara obetydligt längre.
3 Plåtarna kan slå sig under gräddningen, om du
lagt djupfrysta varor på dem. Det beror på den
stora temperaturskillnaden mellan de djupfrysta varorna och den varma ugnen. Plåtarna
återfår sin form igen efter att de kallnat.
Anvisningar för baktabellerna
I tabellerna hittar du lämpliga temperaturer, gräddningstider och
nivåer för ett urval av rätter.
• Temperaturerna och gräddningstiderna är riktvärden, eftersom de är beroende av degens sammansättning och mängd samt bakformen.
• Vi rekommenderar, att Du ställer in den lägre temperaturen första gången och först vid behov väljer
en högre temperatur, till exempel om Du önskar en
starkare färgsättning eller om gräddningen tar för
lång tid.
• Hittar du inte konkreta uppgifter för ett eget recept,
använd då uppgifter för ett liknande bakverk.
• Gräddningstiden kan förlängas med cirka 10-15
minuter om Du gräddar mjuka kakor på plåtar eller
i formar på flera nivåer.
• Grädda fuktiga bakverk (till exempel pizza, fruktkaka etc) på en nivå.
• Höjdskillnader på det som skall gräddas kan leda
till ojämn färgsättning i början av gräddningen.
Ändra i så fall inte temperaturinställningen. Färgskillnaderna jämnar ut sig under gräddningens
gång.
2
Vid längre gräddningstider kan Du stänga av
ugnen ca 10 minuter
innan gräddningstiden gått ut, för att utnyttja
eftervärmen.
Om inget annat anges, gäller tabellerna för insättning i kall ugn.
27
Baktabell
Bakning på en nivå
Typ av
bakverk
Ugnsfunktion
Nivå
Temperatur
°C
Tid
tim: min
Bakverk i formar
Mjuk kaka, tung
Profi-Varmluft
1
150-160
0:50-1:10
Sandkaka/fruktkaka
Profi-Varmluft
1
140-160
1:10-1:30
Mjuk kaka, lätt
Profi-Varmluft
1
160-170
0:25-0:45
Tårtbotten av mördeg
Profi-Varmluft
3
Tårtbotten av sockerkaka
Profi-Varmluft
3
150-170
0:20-0:25
Över-/undervärme
1
170-190
0:40-1:00
Äppelpaj (2formar Ø20cm, diagonalt insatta)
Profi-Varmluft
1
160
1:10-1:30
Äppelpaj (2formar Ø20cm, diagonalt insatta)
Över-/undervärme
1
180
1:10-1:30
Paj med mycket fyllning (till exempel Quiche Lorraine)
Profi-Varmluft
1
160-180
0:30-1:10
Över-/undervärme
1
170-190
1:00-1:30
Över-/undervärme
3
170-190
0:30-0:40
Formbröd
Cheese cake
170-180
1)
0:10-0:25
Bakverk på bakplåtar
Vetefläta-/krans
Vetebullar
Över-/undervärme
3
Bröd (rågbröd)
-först
-sedan
Över-/undervärme
2
Petits-choux/bakelser
Över-/undervärme
200-220
1)
0:10-0:15
2301)
160-180
0:25
0:30-1:00
3
160-1701)
0:15-0:30
Över-/undervärme
3
1)
0:06-0:10
Profi-Varmluft
3
170-190
0:15-0:25
Över-/undervärme
3
180-2001)
0:12-0:30
3
150-170
1)
0:30-0:50
3
190-2101)
0:15-0:30
Profi-Varmluft
1
180-2001)
0:30-1:00
Pizza (tunn)
Profi-Varmluft
1
200-2201)
0:10-0:25
Paj
Profi-Varmluft
1
180-200
0:35-0:50
Mördegskakor
Profi-Varmluft
3
150-160
0:06-0:20
Flarn
Profi-Varmluft
3
150-160
0:15-0:20
Maränger
Profi-Varmluft
3
80-100
2:00-2:30
Makroner
Profi-Varmluft
3
100-120
0:30-0:60
0:08-0:15
0:20-0:30
Rulltårta
Portionsbröd, småfranska
Muffins
Matbröd, ljust
2)
Profi-Varmluft
Hålkakor, tekakor
Pizza (med mycket
Profi-Varmluft
fyllning)2
220-240
Småkakor
Pepparkakor
Profi-Varmluft
3
160-1701)
Smördegskakor
Profi-Varmluft
3
170-1801)
1) Förvärm ugnen
2) Använd plåt eller långpanna
28
Bakning på flera nivåer
Profi-Varmluft
Typ av bakverk
Profi-Varmluft
Temperatur ºC
Tid
tim: min
---
160-1801))
0:35-0:60
---
140-160
0:30-0:45
Nivå nerifrån
2 nivåer
3 nivåer
Matbröd, ljust
1/4
Vetebröd
1/3
Bakverk på bakplåtar
Småfranska
180-190
1)
1/4
---
Mördegskakor
1/3
1/3/5
150-160
0:15-0:35
Flarn
1/3
---
160-170
0:25-0:40
Maränger
1/3
---
80-100
2:10-2:50
Makroner
1/3
---
100-120
0:40-1:20
Pepparkakor
1/3
---
160-170
0:10-0:25
Smördegskakor
1/3
---
170-1801)
0:30-0:50
0:20-0:30
Småkakor
1) Förvärm ugnen
Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Åtgärd
Kakan har för ljus botten
Fel nivå
Sätt in kakan längre ner
Kakan faller ihop (blir degig,
vattenränder)
För hög baktemperatur
Sänk baktemperaturen något
För kort baktid
Förläng baktiden
Baktider kan inte förkortas med en
högre baktemperatur
För mycket vätska i degen
Använd mindre vätska
Beakta blandningstiderna, framför allt
vid användande av köksmaskiner
För låg temperatur
Höj temperaturen
För lång baktid
Minska baktiden
För hög baktemperatur och för kort
baktid
Sänk baktemperaturen och förläng
baktiden
Degen är ojämnt fördelad
Fördela degen jämnt på plåten
Fettfilter är isatt
Tag bort fettfiltret
För låg temperatur
Höj baktemperaturen något
Fettfilter är isatt
Tag bort fettfiltret
Kakan är för torr
Kakan blir ojämnt brun
Kakan blir inte klar inom den
angivna baktiden
29
Tabell för puddingar och gratänger
Nivå
Temperatur
°C
Tid
tim min
Över-/undervärme
1
180-200
0:45-1:00
Över-/undervärme
1
180-200
0:25-0:40
Varmluftsgrill
1
160-170
0:15-0:30
Varmluftsgrill
1
160-170
0:15-0:30
Söta puddingar
Över-/undervärme
1
180-200
0:40-0:60
Fiskpudding
Över-/undervärme
1
180-200
0:30-1:00
Varmluftsgrill
1
160-170
0:30-1:00
Maträttt
Ugnsfunktion.
Makaronpudding
Lasagne
Gratinerade grönsaker
1)
1)
Gratinerad baguette
Fyllda grönsaker
1) Förvärm ugnen
Tabell djupfrysta färdigrätter
Det som skall tillagas
Ugnsfunktion.
Nivå
Temperatur
°C
Tid
Djupfryst pizza
Över-/undervärme
3
Enligt tillverkarens
anvisningar
Enligt tillverkarens
anvisningar
Pommes frites1)
(300-600 g)
Varmluftsgrill
3
200-220
15-25 min
Baguetter
Över-/undervärme
3
Enligt tillverkarens
anvisningar
Enligt tillverkarens
anvisningar
Fruktkaka
Över-/undervärme
3
Enligt tillverkarens
anvisningar
Enligt tillverkarens
anvisningar
1) Anmärkning: Vänd pommes friten 2 till 3 gånger
30
Stekning
Ugnsfunktion: Över-/undervärme
Varmluftsgrill
eller
Stekkärl
• Alla värmebeständiga kärl går att använda till stekning (följ tillverkarens anvisningar!).
• Stora stekar kan Du steka direkt i långpannan eller på gallret med långpanna under.
• Vi rekommenderar att steka alla magra typer av
kött i en stekgryta med lock. Köttet blir då saftigare.
• Alla typer av kött, som skall ha en stekyta, kan stekas i en stekgryta utan lock.
3 Anvisningar för stektabellen
•
•
•
•
•
Angivelserna i följande tabell är riktvärden.
Vi rekommenderar att kött och fisk som steks i ugnen väger minst 1kg.
För att förhindra att köttsaft bränner fast, rekommenderar vi att lite vätska tillsätts i stekkärlet.
Vänd steken vid behov (efter ½ - 2/3 av stektiden).
Ös stora stekar och fåglar flera gånger under stektiden med steksky. Därigenom blir stekresultatet
bättre.
Stäng av ugnen ca 10 minuter före stektidens slut,
för att utnyttja eftervärmen.
31
Stektabell
Slag av kött
Mängd
Ugnsfunktion
Nivå
Temperatur
°C
Tid
tim min
1
200-250
2:00-2:30
0:05-0:06
Nötkött
Grytstek
1-1,5 kg
Över-/undervärme
Rostbiff eller filé
per cm höjd
- röd i mitten
per cm höjd
Varmluftsgrill
1
190-2001)
- rosa i mitten
per cm höjd
Varmluftsgrill
1
180-190
0:06-0:08
-genomstekt
per cm höjd
Varmluftsgrill
1
170-180
0:08-0:10
Bog, skinkbit, nacke
1-1,5 kg
Varmluftsgrill
1
160-180
1:30-2:00
Kotlett, kassler
1-1,5 kg
Varmluftsgrill
1
170-180
1:00-1:30
Köttfärslimpa
750 g-1 kg
Varmluftsgrill
1
160-170
0:45-1:00
Fläsklägg (förkokt)
750 g-1 kg
Varmluftsgrill
1
150-170
1:30-2:00
Kalvstek
1 kg
Varmluftsgrill
1
160-180
1:30-2:00
Kalvlägg
1,5-2 kg
Varmluftsgrill
1
160-180
2:00-2:30
Lammbog, lammstek
1-1,5 kg
Varmluftsgrill
1
150-170
1:15-2:00
Lammsadel
1-1,5 kg
Varmluftsgrill
1
160-180
1:00-1:30
upp till 1 kg
Över-/undervärme
3
220-2501)
0:25-0:40
Rådjurs-/ hjortsadel
1,5-2 kg
Över-/undervärme
1
210-220
1:15-1:45
Rådjurs-/ hjortbog
1,5-2 kg
Över-/undervärme
1
200-210
1:30-2:15
Fågeldelar
vardera 200250g
Varmluftsgrill
3
200-220
0:35-0:50
Halv kyckling
vardera 400500g
Varmluftsgrill
3
190-210
0:35-0:50
Kyckling, poulard
1-1,5 kg
Varmluftsgrill
1
190-210
0:45-1:15
Anka
1,5-2 kg
Varmluftsgrill
1
180-200
1:15-1:45
Gås
3,5-5 kg
Varmluftsgrill
1
160-180
2:30-3:30
2,5-3,5 kg
Varmluftsgrill
1
160-180
1:45-2:30
4-6 kg
Varmluftsgrill
1
140-160
2:30-4:00
1-1,5 kg
Över-/undervärme
2/3
210-220
0:45-1:15
Fläskkött
Kalvkött
Lamm
Vilt
Harsadel, harlår
Fågel
Kalkon
Fisk (ångkoka)
Hela fiskar
1) Förvärm ugnen
32
Tabell Matlagningstermometer
Det som skall tillagas
Innertemperatur
Nötkött
Rostbiff eller filé, röd i mitten (engelsk)
rosa i mitten (medium)
genomstekt
45 - 50 °C
60 - 65 °C
75 - 80 °C
Fläskkött
Bog, skinkbit, nacke
80 - 82 °C
Kotlett, kassler
75 - 80 °C
Köttfärslimpa
75 - 80 °C
Kalvkött
Kalvstek
75 - 80 °C
Kalvlägg
85 - 90 °C
Får / lamm
Fårbog
80 - 85 °C
Fårsadel
80 - 85 °C
Lammstek, lammbog
75 - 80 °C
Vilt
Harsadel
70 - 75 °C
Harlår
70 - 75 °C
Hel hare
70 - 75 °C
Rådjurssadel, hjortsadel
70 - 75 °C
Rådjursbog, hjortbog
70 - 75 °C
33
Grillning
Ugnsfunktion: Mingrill
eller Maxgrill
med maximal temperaturinställning
1 Observera: Grilla alltid med stängd ugnslucka.
3 Förvärm alltid den tomma ugnen med grill-
funktionen i 5 minuter!
• Använd galler med långpanna under vid grillning.
• Grilltiderna är riktvärden.
• Grillning är speciellt lämpligt för platta köttstycken
och fisk.
Grilltabell
Det som skall grillas
Nivå
Grilltid
1. sidan
2. sidan
Frikadeller
4
8-10 min
6-8 min
Fläskfilé
4
10-12 min
6-10 min
Grillkorv
4
8-10 min
6-8 min
Tournedos av ox- eller kalvfilé
4
6-7 min
5-6 min
Oxfilé rostbiff (ca 1 kg)
3
10-12 min
10-12 min
3
4-6 min
3-5 min
3
6-8 min
---
Rostat
bröd1)
Rostat bröd med pålägg
1) Använd grillgaller utan långpanna under, förvärm inte
34
Upptining
Ugnsfunktion: Upptining
raturinställning)
(utan tempe-
• Ta ur rätten ur förpackningen och ställ den på en
tallrik på gallret.
• Täck inte över med en tallrik eller skål, då detta avsevärt förlänger upptiningstiden.
• Sätt in gallret på 1. nivån nerifrån vid upptining.
Upptiningstabell
Upptiningstid
min
Efterupptiningstid min
Anmärkning
Kyckling, 1000 g
100-140
20-30
Lägg kycklingen på ett upp och nervänt tefat på
en stor tallrik
Vänd efter halva tiden
Kött, 1000g
100-140
20-30
Vänd efter halva tiden
Kött, 500g
90-120
20-30
Vänd efter halva tiden
Forell, 150g
25-35
10-15
---
Jordgubbar, 300g
30-40
10-20
---
Smör, 250g
30-40
10-15
---
Grädde, 2 x 200g
80-100
10-15
Det går även bra att vispa grädde med ännu lätt
frusna bitar
60
60
Maträttt
Tårta, 1400g
---
35
Konservering
Ugnsfunktionen: Undervärme
• Använd bara vanliga konserveringsglas som har
samma storlek.
• Glas med skruvlock eller bajonettförslutning
och metallburkar är inte lämpliga att använda.
• Använd fals 1 vid konserveringen.
• Använd långpannan och det finns det plats för upp
till sex enliters konserveringsglas.
• Konserveringsglasen ska vara lika mycket fyllda
och ha klämman fastsatt.
• Ställ konserveringsglasen på långpannan, så att de
inte rör vid varandra.
• Häll cirka 1/2 liter vatten i pannan., så attpannan,
så att det blir tillräckligt med fuktighet i ugnen.
• Stäng av ugnen eller sänk temperaturen till 100°C
när vätskan börjar bubbla i de första glasen (vid
enlitersglas efter cirka 35-60 minuter, se tabellen).
Konserveringstabell
De angivna konserveringstiderna och temperaturer
är riktvärden.
Temperatur
i°C
Konservera tills det
börjar bubbla
i min
Fortsätt koka till
100°C
i min
Jordgubbar, blåbär, hallon, mogna
krusbär
160-170
35-45
---
Omogna krusbär
160-170
35-45
10-15
160-170
35-45
10-15
160-170
50-60
5-10
160-170
40-60
10-15
Gurka
160-170
50-60
---
Blandade pickles
160-170
50-60
15
Kålrabbi, ärtor, sparris
160-170
50-60
15-20
Bönor
160-170
50-60
---
Det som skall konserveras
Bär
Frukt
Päron kvitten, plommon
Grönsaker
Morötter1)
Svamp
1)
1) Låt stå i frånslagen ugn
36
Rengöring och skötsel
1 Varning:
Vid rengöring skall ugnen vara frånslagen och kall.
Varning: Rengöring av ugnen med ångstråleeller högtryckstvätt är av säkerhetsskäl inte
tillåtet!
Observera: Använd inga skurmedel, skarpa
rengöringsmedel eller skrapande föremål.
Ugnens utsida
• Torka av ugnens framsida med en mjuk duk och
varmt vatten med diskmedel.
• Använd vanliga rengöringsmedel till metallytorna.
Ugnsutrymme
1 Varning: Vid rengöring får ingen ugnsfunktion
vara inställd och ugnen måste ha kallnat.
3 Rengör ugnen efter varje användning. På så
vis går det lättast att ta bort smutsen och som
då inte kan bränna fast. Smuts som inte avlägsnats kan vid rengöring med pyrolys orsaka
färgade ytförändringar.
1. När luckan öppnas tänds.
2. Tvätta ur ugnen med vatten och handdiskmedel efter varje användning och torka sedan ur den. Använd inga slipande föremål.
3. Rengör med pyrolys om smutsen sitter hårt.
3 Anvisning:
Ugnssprayer blir överflödiga i och
med pyrolysen.
1 Observera!
Om du ändå skulle använda ett
ugnsspray, så följ tillverkarens uppgifter.
Tillbehör
Diska och torka av alla delar (galler, bakplåt) ordentligt efter varje gång som de använts. Lägg dem i vatten en liten stund för att lättare få dem rena.
Fettfilter
1. Rengör fettfiltret i hett vatten med handdiskmedel i
alternativt i en diskmaskin.
2. Koka det i lite vatten och 2-3 matskedar rengöringsmedel för diskmaskiner, om smutsen bränts fast
ordentligt.
37
Rengöring med pyrolys
1 Varning: Ugnen blir mycket het under denna
process. Håll absolut barn borta från ugnen.
1 Observera! Innan val av pyrolysrengöring skall
alla löstagbara delar, inklusive ugnsstegarna,
tas ur ugnen.
3 Om extra tillbehöret ugnsstegar med bak-
plåtsskenor används, skall dessa tas ur ugnen innan pyrolysen genomförs.
Om ugnsstegarna med bakplåtsskenor är kvar
i ugnen visas “C1” i tiddisplayen.
För att skydda ugnsstegarna med bakplåtsskenor startar inte pyrolysen beroende på en
säkerhetsavstängning.
Pyrolys
1. Avlägsna först svår smuts manuellt.
2. Välj ugnsfunktion Pyrolys .
– i temperaturdisplayen visas P1
– i tiddisplayen visas ”3:15”,
– koktid blinkar i ca 5 sekunder.
Därefter startar den pyrolytiska rengöringen.
3 Ugnsbelysning
är ur funktion.
När angiven temperatur uppnås låses ugnsluckan.
Symbolen är aktiv och staplarna i värmeindikeringen lyser tills luckan åter är upplåst.
Ändra tiden för pyrolys
1. Förfarande som beskrivs vid pyrolys.
2. Så länge Koktid
blinkar, välj den önskade pyrolystiden med eller :
“2:15“ eller ”3:15”.
Koktid blinkar i ca 5 sekunder.
Därefter startar den pyrolytiska rengöringen.
3 Om Koktid
inte blinkar längre, tryck på nytt
på knappen Funktionsval
och genomför
sedan inställningen.
3. Tryck på en valfri knapp när pyrolysen är klar för att
stänga av.
Ändra avstängningstiden för pyrolys
Avstängningstiden för pyrolysen kan förskjutas med
klockfunktionen Stopptid (inom 2 min efter inställning av pyrolysen).
När används de olika pyrolysprocesserna:
– 2:15 = Lätt pyrolys: För lite smuts.
– 3:15 = Intensiv pyrolys: För kraftig smuts.
38
Ugnsstegar
Det går att ta bort ugnsstegarna på både den högra
och den vänstra sidoväggen i ugnen för att bättre
kunna rengöra sidoväggarna.
Borttagning av ugnsstegar
Dra först ut stegen framtill från ugnens sida (1) och
häng sedan av den baktill (2).
Isättning av ugnsstegar
3 Viktigt!
Styrstavarnas avrundade ändar måste peka framåt!
Montera ugnsstegen igen genom att först hänga i
den baktill (1) och sedan sticka in den framtill och
därefter trycka till (2).
39
Ugnsbelysning
1 Varning: elektrisk stöt! Innan du byter ugns-
lampan:
– Stäng av ugnen!
– Skruva ut alternativt slå av säkringarna i säkringsskåpet.
3 Lägg en trasa på ugnens botten som skydd för
både lampan och glaset.
Byte av ugnslampan/rengöring av
skyddsglaset
1. Ta bort skyddsglaset genom att vrida det åt vänster och rengör det.
2. Om nödvändigt:
Byt ut ugnsbelysningen 40 W, 230 V, 300 °C, värmebeständig.
3. Sätt tillbaka skyddsglaset.
Byte av ugnslampan på sidan/rengöring
av skyddsglaset
1. Ta bort den vänstra ugnsstegen.
2. Ta bort skyddsglaset med hjälp av ett smalt, trubbigt föremål (till exempel en tesked) och rengör
det.
3. Om nödvändigt:
Byt ut halogenbelysningen 20 W, 12 V, 300 °C,
värmebeständig.
3 Ta alltid i halogenbelysningen med en trasa,
för att undvika att fettrester bränns fast.
4. Sätt tillbaka skyddsglaset.
5. Sätt tillbaka ugnsstegarna.
40
Ugnslucka
För rengöring är det möjligt att ta bort ugnsluckan.
Demontering av ugnslucka
1. Öppna ugnsluckan helt.
2. Fäll ut klämspaken på båda luckgångjärnen helt.
3. Ta tag i luckans sidor med båda händerna och
stäng den till ungefär ¾, förbi motståndet.
4. Dra bort luckan från ugnen (försiktigt,: den är
tung!).
5. Lägg luckan på ett mjukt, jämnt underlag med utsidan neråt, för att undvika repor.
Montering av ugnslucka
1. Ta tag i luckans sidor med båda händerna från
handtagssidan sett.
2. Håll luckan i ca 60°vinkel.
3. Skjut in gångjärnen så långt som möjligt samtidigt
i de båda urtagen till höger och vänster nertill på
ugnen.
4. Lyft upp luckan till motståndet och öppna den sedan helt.
5. Fäll tillbaka klämspaken på båda gångjärnen till sina
ursprungliga lägen.
6. Stäng ugnsluckan.
41
Ugnsluckans glas
Ugnsluckan är utrustad med fyra glasskivor bakom
varandra. De innersta skivorna är borttagbara för att
kunna rengöras.
1 Varning: Utför principiellt följande steg endast
på en avhängd ugnslucka! Om luckan är
ihängd kan den slå igen och eventuellt skada
dig på grund av att dess vikt minskar när du
tar ut glasen.
1 Observera! Glaset kan spricka vid våld, speciellt mot dess kanter.
Demontering av luckans övre glas
1. Häng av ugnsluckan och lägg den på ett mjukt och
jämnt underlag med handtaget neråt.
2. Ta tag i den övre glasskivan i den nedre kanten och
skjut den mot fjädertrycket i riktning mot ugnsluckans handtag, tills att den är fri nertill (á).
3. Lyft upp skivan en aning nertill och dra ut den (à).
Demontering av luckans mellersta glas
1. Ta tag i de mellersta glasskivorna i tur och ordning i
den nedre kanten och skjut dem i riktning mot
ugnsluckans handtag, tills att de är fria nertill (á).
2. Lyft upp skivorna en aning nertill och dra ut dem (à
).
Rengör glasen
42
Montering av luckans mellersta glas
1. För in de mellersta glasen i tur och ordning snett
uppifrån i ugnsprofilen på handtagssidan (á).
2. Sänk ner de mellersta glasskivorna och skjut dem i
riktning mot luckans underkant tills att det tar emot
under den nedre hållaren (à).
Montering av luckans övre glas
1. För in det övre glaset snett uppifrån i ugnsprofilen
på handtagssidan (á).
2. Sänk ner glasskivan. Lägg skivan mot fjäderkraften
på handtagssidan framför fasthållningsprofilen på
luckans underkant och skjut den under fasthållningsprofilen (à).
Glasskivan måste sitta fast!
Häng tillbaka ugnsluckan igen
43
Vad gör man när …
Problem
Ugnen värms inte upp
Möjlig orsak
Åtgärd
Ugnen är inte påslagen
Slå på ugnen
Klockan är inte inställd
Ställ in klockan
De nödvändiga inställningarna är inte Kontrollera inställningarna
gjorda
Ugnens säkerhetsavstängning har
löst ut
Se Säkerhetsavstängning
Säkringen i fastighetens elcentral
(säkringsskåpet) har löst ut
Kontrollera säkringen. Kontakta en
auktoriserad elektriker om säkringen löser ut flera gånger.
Ugnsbelysningen fungerar inte
Ugnslampan är trasig
Byt ugnslampa
Pyrolysen fungerar inte
(i displayen visas C1)
Ugnsstegarna med bakplåtsskenor är Tag bort ugnsstegarna
inte borttagna
Pyrolysen fungerar inte
(i displayen visas C2)
Matlagningstermometern är insatt
Tag bort matlagningstermometern
Ugnsluckan är låst
Ugnen är inte ansluten, lucklåset är
aktiverat
Anslut ugnen och vänta minst 10
sekunder tills den röda temperaturkontrollampan slocknar
I tiddisplayen visas F2
Luckan är inte ordentligt stängd eller
lucklåset är trasigt
Stäng luckan ordentligt;
Slå av och åter på ugnen med säkringen i fastighetens elcentral eller
med automatsäkringen i säkringsboxen;
Kontakta Electrolux Service om
felkoden visas igen
I tiddisplayen visas F11
Kortslutning i matlagningstermometern eller så sitter inte kontakten ordentligt i uttaget
Sätt i matlagningstermometerns
kontakt ordentligt i uttaget på ugnens sida
I displayen visas en felkod som
inte finns angiven ovan
Elektronikfel
Slå av och åter på ugnen med säkringen i fastighetens elcentral eller
med automatsäkringen i säkringsboxen;
Kontakta Electrolux Service om
felkoden visas igen
Vänd Dig till Din fackhandlare eller Elektrolux Service om Du inte lyckas avhjälpa problemet med
ovan angivna åtgärder.
1 Varning!
Reparationer av hällen får endast utföras av en fackman. Felaktiga reparationer
kan medföra allvarliga risker för användaren.
3 Om du på grund av handhavandefel tillkallar
kundtjänst-tekniker eller fackhandlare är deras
besök inte kostnadsfritt, inte heller under garantitiden.
44
3 Anvisning för ugnar med metallfront:
Det kan, på grund av din ugns kalla front, bildas imma för en kort stund på luckans innersta glas, efter att luckan öppnats och strax
efter bakning eller stekning.
Garanti
Sverige
Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den
svenska konsumentlagstiftningen. Kom ihåg att
spara kvittot för eventuell reklamation.
Finland
Garanti (gäller för Finland)
Produktens garantitid kan definieras separat. Finns
det ingen separat definierad garantitid, har produkten garanti enligt den gällande lagstiftningen och de
lokala bestämmelserna. Garantivillkoren uppfyller
branschens allmänna villkor enligt den gällande lagstiftningen. Spara inköpskvittot som verifikation för
inköpsdatumet, som avgör garantitidens början.
Kostnaderna kan debiteras även under tid som omfattas av kostnadsfri service
• vid onödigt servicebesök.
• om tillverkarens anvisningar för installation, användning och skötsel inte följts.
45
Konsumentkontakt
Sverige
Har du frågor angående produktens funktion eller
användning ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel. 0771-11 44 77 eller via e-mail på vår
hemsida www.husqvarna.se
Finland
Har du frågor angående produktens funktion eller
användning ber vi dig ringa vår konsumentrådgivare
på tel. 0200-2662 (0,1597H/min (0,95 mk/min)+pvm).
46
Service och reservdelar
Sverige
Vill du beställa service, installation eller reservdelar
ber vi dig kontakta
Electrolux Service på tel. 0771 - 76 76 76 eller via vår
hemsida på www.husqvarna.se. Du kan även söka
hjälp via din återförsäljare.
Adressen till din närmaste servicestation finner du
via www.husqvarna.se eller Gula sidorna under rubrik Hushållsutrustning, vitvaror - service.
3 Innan du beställer service, kontrollera först
om du kan avhjälpa felet själv.
Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver
enklare fel och hur man kan åtgärda dem. Observera,
elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker.
Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt
dataskylten:
Modellbeteckning .................................
Produktnummer ....................................
Serienummer ..........................................
Inköpsdatum ..........................................
Hur och när uppträder felet ?
Finland
Service, reservdelsbeställningar och eventuella reparationer får utföras endast av ett auktoriserat serviceföretag. Information om det närmaste auktoriserade
serviceföretaget får du från numret 0200-2662
(0,1597H/min (0,95 mk/min)+pvm), * eller telefonkatalogens gula sidor "hushållsapparatservice".
För att säkra maskinens klanderfria funktion skall
man vid reparationer endast använda originala reservdelar.
* När du beställer service eller reservdelar bör du
veta produktnummer och modellbeteckning som står
på dataskylten. Skriv up dem här så har du dem tillhands när du behöver dem.
Modell: ........................................................
Produktnummer: ...................................
Serienummer: ..........................................
Inköpsdatum: ...........................................
47
822 926 350-C-180505-02
Med reservation för ändringar
From the Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
Electrolux-koncernen är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner
produkter från Electrolux-koncernen (som kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare) säljs varje år till ett värde av 120 miljarder
kronor i över 150 länder runt hela världen.

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement