Aeg B3000-4-B Användarmanual
COMPETENCE B3000-4
Elektrisk inbyggnadsugnen
Bruksanvisning
Bästa kund,
läs noga igenom denna bruksanvisning och spara den för senare behov.
Lämna över denna bruksanvisning till en eventuell ny ägare av hällen.
1
3
2
2
Följande symboler användes i texten:
Säkerhetsanvisningar
Varning! Anvisningar för Din personliga säkerhet.
Observera! Anvisningar för att undvika skador på hällen.
Anvisningar och praktiska tips
Miljöinformation
Innehåll
Bruksanvisning
.............................................
4
Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Avfallshantering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Beskrivning av produkten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bild på hela ugnen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnsutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tillbehör till ugnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
6
7
7
Innan produkten används första gången . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Första rengöringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
Ugnens betjäning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Att sätta på och stänga av ugnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ugnsfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Insättning av galler, plåt och långpanna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Användningsområden, tabeller och tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bakning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baktabell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabell för puddingar och gratänger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabell djupfrysta färdigrätter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stekning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stektabell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grillning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grilltabell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Upptining . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Upptiningstabell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konservering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
14
17
17
18
18
20
20
21
21
22
Rengöring och skötsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnens utsida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnsutrymme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnsstegar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnsbelysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnens tak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnslucka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnsluckans glas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
23
23
23
24
25
26
27
28
Vad gör man när … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Service och reservdelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
3
Bruksanvisning
1 Säkerhetsanvisningar
5
Denna häll motsvarar följande EU-direktiv:
– 73/23/EWG från 19.02.1973 lågspännings-direktiv
– 89/336/EWG från 03.05.1989 EMV-direktiv inklusive ändrings-direktiv 92/31/EWG
– 93/68/EWG från 22.07.1993 CE-märknings-direktiv
El-säkerhet
• Ugnen får endast anslutas av en behörig elektriker.
• Vid störningar eller skador på ugnen: Tag ur säkringen och slå från
ugnen.
• Reparationer av ugnen får endast utföras av en fackman. Vid felaktiga reparationer finns stor risk för skador. Vid behov av reparation,
vänd Dig till Electrolux Service eller Din fackhandlare.
Säkerhet för barn
• Lämna aldrig småbarn utan tillsyn medan ugnen är på.
Säkerhet under användningen
• Den här ugnen får användas endast i hushållet till normal kokning,
stekning och gräddning av maträtter.
• Var försiktig när du ansluter elektriska apparater till vägguttag i närheten av ugnen. Se till att anslutningsledningarna inte kommer i
kontakt med eller kläms fast under den heta ugnsluckan.
• Varning: Risk för brännskador! Ugnsutrymmet blir hett när ugnen
är på.
• Om du använder alkoholhaltiga ingredienser i ugnen, så kan det
eventuellt bildas en lättantändlig alkohol-luftblandning. Öppna i så
fall luckan försiktigt. Se till att inte ha glöd, gnistor eller öppen eld i
närheten.
3
4
Anvisning angående akrylamid
Enligt de senaste vetenskapliga rönen kan en kraftig stekning av livsmedel, speciellt med produkter som innehåller stärkelse, innebära en
hälsorisk genom att akrylamid bildas. Därför rekommenderar vi att tilllaga vid lägsta möjliga temperatur och att inte steka maträtter för hårt.
Så undviker Du skador på ugnen
• Lägg inte ut aluminiumfolie i ugnen och ställ ingen bakplåt, kastrull
etc på ugnsbotten, då ugnens emalj skadas av den hetta som uppstår.
• Fruktsaft, som droppar från en plåt, efterlämnar fläckar, som inte går
att ta bort. Använd en långpanna för mycket fuktiga kakor.
• Belasta inte den öppna ugnsluckan.
• Häll aldrig vatten direkt i den heta ugnen. Det kan uppstå skador och
missfärgningar på emaljen.
• Vid påverkan av våld, framför allt på luckans kanter, kan glaset gå
sönder.
• Förvara inga brännbara föremål i ugnen. De kan ta eld då ugnen slås
på.
• Förvara inga fuktiga livsmedel i ugnen. Emaljen kan skadas.
3
Anvisning för emaljbeläggning
Efter en tids användning av ugnen kan färgförändringar uppstå i emaljen, dessa påverkar dock inte ugnens normala användning.
De utgör heller inget fel som täcks av garantibestämmelserna.
Avfallshantering
2
2
1
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet är miljövänligt och kan återanvändas. Plastdelarna är märkta, till exempel >PE<, >PS<, etc. Lämna förpackningsmaterialet vid de kommunala återvinningsstationerna i därför avsedda
behållare.
Avfallshantering när den slitits ut
Gör dig av med din utslitna ugn enligt de lokala återvinningsbestämmelserna.
Varning: Gör den utslitna ugnen obrukbar, så att den blir helt ofarlig,
innan den lämnas till återvinning.
Skilj ugnen från elförsörjningen och ta bort elkabeln från den.
5
Beskrivning av produkten
Bild på hela ugnen
Manöverpanel
Luckhandtag
Glaslucka
Panel
Kontrollampa för temperatur
Ugnsfunktioner
6
Temperaturinställning
Ugnsutrustning
Övervärme och grillelement
Ugnsbelysning
Nivåer
Fläkt
Undervärme
Ugnsstegar, uttagbara
Tillbehör till ugnen
Ugnsgaller
För kärl, kakformar, stekar och grillbitar
Bakplåt
För mjuka kakor, småkakor, bröd och
bullar.
Långpanna
För stekning eller som uppsamlingsfat för fett.
7
Innan produkten används första gången
Första rengöringen
1
3
Rengör ugnen noga innan du använder den första gången.
Observera: Använd inga starka eller slipande rengöringsmedel! Ytan
skulle kunna skadas.
Använd helt vanliga rengöringsmedel till metallfronten.
1. Ställ ugnsfunktionsvredet på Belysning .
2. Ta ut allt tillbehör och ugnsstegarna och rengör dem i varmt vatten
med handdiskmedel i.
3. Tvätta också ur och torka av ugnen med varmt vatten med diskmedel i.
4. Tvätta av fronten med en fuktig trasa.
8
Ugnens betjäning
Att sätta på och stänga av ugnen
Kontrollampa för temperatur
Ugnsfunktioner
Temperaturinställning
1. Vrid vredet “Ugnsfunktioner” till önskad funktion.
2. Vrid vredet “Temperaturval” till önskad temperatur.
Den termostatlampan lyser, så länge som ugnen värmer.
3. Vrid vreden “Ugnsfunktioner” och “Temperaturval” till sina respektive
FRÅN-lägen för att stänga av ugnen.
3
Kylfläkt
När ugnen sätts på startar fläkten automatiskt för att kyla ugnens ytor.
Fläkten fortsätter att gå för att kyla av ugnen, efter att ugnen stängts
av. Kylfläkten stängs sedan av automatiskt.
9
Ugnsfunktioner
Följande funktioner finns att välja:
Ugnsfunktion
10
Användning
Grillelement/fläkt
Ugnsbelysning
Med denna funktion kan Du lysa
upp ugnsutrymmet, till exempel
vid rengöring.
---
Varmluft
För bakning på upp till två nivå- Övervärme, underer.
värme, fläkt
Ställ in ugnstemperaturen 20-40
°C lägre än vid över-/undervärme.
Över-/undervärme
För bakning och stekning på en
nivå.
Övervärme, undervärme
Undervärme
För efterbakning av kakor med
knapriga bottnar.
Undervärme
Upptining
För upptining av till exempel tår- Fläkt
tor, smör, bröd, frukt eller andra
frusna livsmedel.
Mingrill
För grillning av platta livsmedel
Grill
som läggs i mitten på gallret och
för rostning av bröd.
Maxgrill
För grillning av platta livsmedel i Grill, övervärme
större mängd och för rostning av
bröd.
Varmluftsgrill
För stekning av större köttstycken Grill, övervärme,
eller fågel på en nivå.
fläkt
Funktionen lämpar sig också för
att gratinera och ugnsbaka
Insättning av galler, plåt och långpanna
3
Tippsäkring
Alla insättningsdelar är på vänster och höger sida försedda med en liten
utbuktning. Denna utbuktning fungerar som tippsäkring och skall alltid
peka bakåt.
Insättning av plåt eller långpanna:
Tippsäkringen skall peka bakåt.
Insättning av galler:
Sätt in gallret så att de båda styrpinnarna pekar uppåt. Tippsäkringen skall peka neråt och ligga längst
in i ugnsutrymmet.
Insättning av galler, plåt eller
långpanna:
Vid samtidig användning av galler
och plåt eller långpanna skall gallrets tippsäkring sitta exakt i utbuktningarna på plåten eller
långpannan.
11
Användningsområden, tabeller och tips
Bakning
Ugnsfunktion: Varmluft
eller Över-/undervärme
Bakformar
• För Över-/undervärme lämpar sig formar av mörk metall och belagda formar.
• För Varmluft är även ljusa metallformar lämpliga.
Nivåer
• Bakning med Över-/undervärme är bara möjligt på en nivå.
• Med Varmluft kan Du samtidigt baka torra bakverk och småkakor
på 2 plåtar.
1 plåt:
till exempel Nivå 3
1 bakform:
till exempel Nivå 1
2 plåtar:
till exempel Nivå 1 och 3
12
3
2
Allmänna anvisningar
• Sätt in plåten med den nedåtlutande kanten framåt!
• Du kan med Över-/undervärme eller Varmluft samtidigt baka
två formar bredvid varandra på gallret. Gräddningstiden blir bara
obetydligt längre.
Plåtarna kan slå sig under gräddningen, om du lagt djupfrysta varor på
dem. Det beror på den stora temperaturskillnaden mellan de djupfrysta
varorna och den varma ugnen. Plåtarna återfår sin form igen efter att
de kallnat.
Anvisningar för baktabellerna
I tabellerna hittar du lämpliga temperaturer, gräddningstider och nivåer för ett urval av rätter.
• Temperaturerna och gräddningstiderna är riktvärden, eftersom de är
beroende av degens sammansättning och mängd samt bakformen.
• Vi rekommenderar, att Du ställer in den lägre temperaturen första
gången och först vid behov väljer en högre temperatur, till exempel
om Du önskar en starkare färgsättning eller om gräddningen tar för
lång tid.
• Hittar du inte konkreta uppgifter för ett eget recept, använd då uppgifter för ett liknande bakverk.
• Gräddningstiden kan förlängas med cirka 10-15 minuter om Du gräddar mjuka kakor på plåtar eller i formar på flera nivåer.
• Grädda fuktiga bakverk (till exempel pizza, fruktkaka etc) på en nivå.
• Höjdskillnader på det som skall gräddas kan leda till ojämn färgsättning i början av gräddningen. Ändra i så fall inte temperaturinställningen. Färgskillnaderna jämnar ut sig under gräddningens gång.
För att utnyttja eftervärmen kan Du, vid längre gräddningstider, stänga
av ugnen cirka 10 minuter innan baktiden gått ut.
Om inget annat anges, gäller tabellerna för insättning i kall ugn.
13
Baktabell
Typ av
bakverk
Ugnsfunktion
Nivå
Temperatur °C
Tid
tim min
Bakverk i formar
Mjuk kaka, tung
Varmluft
1
150-160
0:50-1:10
Sandkaka/fruktkaka
Varmluft
1
140-160
1:10-1:30
Mjuk kaka, lätt
Varmluft
1
160-170
0:25-0:45
Tårtbotten av mördeg
Varmluft
3
170-1801)
0:10-0:25
Tårtbotten av sockerkaka
Varmluft
3
150-170
0:20-0:25
Formbröd
Över-/undervärme
1
170-190
0:40-1:00
Äppelpaj (2formar
Ø20cm, diagonalt insatta)
Över-/undervärme
1
180-200
0:20-0:30
Äppelpaj (2formar
Ø20cm, diagonalt insatta)
Varmluft
1
170-190
1:05-1:20
Paj med mycket fyllning
(till exempel Quiche Lorraine)
Varmluft
1
160-180
0:30-1:10
Över-/undervärme
1
170-190
1:00-1:30
Över-/undervärme
3
170-190
0:30-0:40
Cheese cake
Bakverk på bakplåtar
Vetefläta-/krans
Vetebullar
Över-/undervärme
3
Bröd (rågbröd)
-först
-sedan
Över-/undervärme
2
Petits-choux/bakelser
Över-/undervärme
Rulltårta
Över-/undervärme
Portionsbröd, småfranska
Muffins
Matbröd, ljust
Över-/undervärme
2)
Hålkakor, tekakor
14
Varmluft
Varmluft
Över-/undervärme
1)
200-220
0:10-0:15
2501)
160-180
0:20
0:30-1:00
3
160-1701)
0:15-0:30
3
1)
220-240
0:06-0:10
3
170-1901)
0:15-0:25
3
1)
0:12-0:30
1)
0:30-0:50
1)
0:15-0:30
1)
3
3
180-200
150-170
190-210
Kakor på plåt med mjuk
täckning (till exempel
kvark, grädde, bakelser)
Över-/undervärme
3
160-180
0:40-1:20
Pizza (med mycket fyllning)2
Varmluft
1
180-2001)
0:30-1:00
Typ av
bakverk
Ugnsfunktion
Pizza (tunn)
Varmluft
Nivå
Temperatur °C
Tid
tim min
1
200-2201)
0:10-0:25
1)
Tunna brödkakor
Varmluft
1
200-220
0:08-0:15
Paj
Varmluft
1
180-200
0:35-0:50
Varmluft
3
150-1601)
0:06-0:20
1/3
150-1601)
0:06-0:20
1)
Småkakor
Mördegskakor
Mördegskakor
Flarn
Varmluft
Över-/undervärme
3
175-200
0:05-0:08
Maränger
Varmluft
3
80-100
2:00-2:30
Makroner
Varmluft
3
100-120
0:30-0:60
1)
Pepparkakor
Varmluft
3
160-170
0:08-0:15
Pepparkakor
Varmluft
1/3
160-1701)
0:08-0:15
Smördegskakor
Varmluft
3
170-1801)
0:15-0:30
Småfranska
Varmluft
3
1601)
0:20-0:35
3
1)
0:20-0:35
1)
Småfranska
Över-/undervärme
180
Småkakor (20stycken/
plåt)
Varmluft
3
140
0:20-0:30
Småkakor (20stycken/
plåt)
Varmluft
1/4
1401)
0:25-0:40
Småkakor (20stycken/
plåt)
Över-/undervärme
3
1701)
0:20-0:30
1) Förvärm ugnen
2) Använd dropplåt eller långpanna
15
Tips för bakning
Bakresultat
Kakan har för ljus
botten
Möjlig orsak
Fel nivå
Kakan faller ihop (blir För hög baktemperatur
degig, vattenränder)
För kort baktid
Kakan är för torr
Kakan blir ojämnt
brun
Kakan blir inte klar
inom den angivna
baktiden
16
Åtgärd
Sätt in kakan längre ner
Sänk baktemperaturen lite
Förläng baktiden
Baktider kan inte förkortas med en högre baktemperatur
För mycket vätska i degen
Använd mindre vätska
Beakta blandningstiderna,
framför allt vid användande
av köksmaskiner
För låg baktemperatur
Höj baktemperaturen
För lång baktid
Minska baktiden
För hög baktemperatur och för Sänk baktemperaturen och
kort baktid
förläng baktiden
Degen är ojämnt fördelad
Fördela degen jämnt på plåten
För låg temperatur
Höj baktemperaturen något
Tabell för puddingar och gratänger
Maträttt
Ugnsfunktion.
Nivå
Temperatur
°C
Tid
tim min
Makaronpudding
Över-/undervärme
1
180-200
0:45-1:00
Lasagne
Över-/undervärme
1
180-200
0:25-0:40
Gratinerade grönsaker1)
Varmluftsgrill
1
160-170
0:15-0:30
Gratinerad baguette1)
Varmluftsgrill
1
160-170
0:15-0:30
Söta puddingar
Över-/undervärme
1
180-200
0:40-0:60
Fiskpudding
Över-/undervärme
1
180-200
0:30-1:00
Varmluftsgrill
1
160-170
0:30-1:00
Fyllda grönsaker
1) Förvärm ugnen
Tabell djupfrysta färdigrätter
Det som skall
tillagas
Ugnsfunktion.
Nivå
Temperatur
°C
Tid
Enligt tillverka- Enligt tillverkarens anvisning- rens anvisningar
ar
Djupfryst pizza
Över-/undervärme
3
Pommes frites1)
(300-600 g)
Varmluftsgrill
3
Baguetter
Över-/undervärme
3
Enligt tillverka- Enligt tillverkarens anvisning- rens anvisningar
ar
Fruktkaka
Över-/undervärme
3
Enligt tillverka- Enligt tillverkarens anvisning- rens anvisningar
ar
200-220
15-25 min
1) Anmärkning: Vänd pommes friten 2 till 3 gånger
17
Stekning
Ugnsfunktion: Över-/undervärme
eller Varmluftsgrill
Stekkärl
• Alla värmebeständiga kärl går att använda till stekning (följ tillverkarens anvisningar!).
• Stora stekar kan Du steka direkt i långpannan eller på gallret med
långpanna under.
• Vi rekommenderar att steka alla magra typer av kött i en stekgryta
med lock. Köttet blir då saftigare.
• Alla typer av kött, som skall ha en stekyta, kan stekas i en stekgryta
utan lock.
3
Anvisningar för stektabellen
Angivelserna i följande tabell är riktvärden.
• Vi rekommenderar att kött och fisk som steks i ugnen väger minst
1kg.
• För att förhindra att köttsaft bränner fast, rekommenderar vi att lite
vätska tillsätts i stekkärlet.
• Vänd steken vid behov (efter ½ - 2/3 av stektiden).
• Ös stora stekar och fåglar flera gånger under stektiden med steksky.
Därigenom blir stekresultatet bättre.
• Stäng av ugnen ca 10 minuter före stektidens slut, för att utnyttja eftervärmen.
Stektabell
Slag av kött
Mängd
Ugnsfunktion
1-1,5 kg
Över-/undervärme
Nivå
Temperatur
°C
Tid
tim min
Nötkött
Grytstek
1
200-250 2:00-2:30
per cm
höjd
Rostbiff eller filé
18
- röd i mitten
per cm höjd
Varmluftsgrill
1
1902001)
- rosa i mitten
per cm höjd
Varmluftsgrill
1
180-190 0:06-0:08
-genomstekt
per cm höjd
Varmluftsgrill
1
170-180
0:05-0:06
0:08-0:10
Slag av kött
Nivå
Temperatur
°C
Tid
tim min
Mängd
Ugnsfunktion
Bog, skinkbit, nacke
1-1,5 kg
Varmluftsgrill
1
160-180 1:30-2:00
Kotlett, kassler
1-1,5 kg
Varmluftsgrill
1
170-180
1:00-1:30
Köttfärslimpa
750 g-1 kg
Varmluftsgrill
1
160-170
0:45-1:00
Fläsklägg (förkokt)
750 g-1 kg
Varmluftsgrill
1
150-170
1:30-2:00
Kalvstek
1 kg
Varmluftsgrill
1
160-180 1:30-2:00
Kalvlägg
1,5-2 kg
Varmluftsgrill
1
160-180 2:00-2:30
Lammbog, lammstek
1-1,5 kg
Varmluftsgrill
1
150-170
Lammsadel
1-1,5 kg
Varmluftsgrill
1
160-180 1:00-1:30
upp till 1 kg
Över-/undervärme
3
2202501)
0:25-0:40
Rådjurs-/ hjortsadel
1,5-2 kg
Över-/undervärme
1
210-220
1:15-1:45
Rådjurs-/ hjortbog
1,5-2 kg
Över-/undervärme
1
200-210
1:30-2:15
Fågeldelar
vardera
200-250g
Varmluftsgrill
3
200-220 0:35-0:50
Halv kyckling
vardera
400-500g
Varmluftsgrill
3
190-210
0:35-0:50
Kyckling, poulard
1-1,5 kg
Varmluftsgrill
1
190-210
0:45-1:15
Anka
1,5-2 kg
Varmluftsgrill
1
180-200 1:15-1:45
Fläskkött
Kalvkött
Lamm
1:15-2:00
Vilt
Harsadel, harlår
Fågel
19
Slag av kött
Tid
tim min
Ugnsfunktion
3,5-5 kg
Varmluftsgrill
1
160-180 2:30-3:30
2,5-3,5 kg
Varmluftsgrill
1
160-180 1:45-2:30
4-6 kg
Varmluftsgrill
1
140-160 2:30-4:00
1-1,5 kg
Över-/undervärme
2/3
Gås
Kalkon
Nivå
Temperatur
°C
Mängd
Fisk (ångkoka)
Hela fiskar
210-220
0:45-1:15
1) Förvärm ugnen
Grillning
1
3
Ugnsfunktion: Mingrill
turinställning
eller Maxgrill
med maximal tempera-
Observera: Grilla alltid med stängd ugnslucka.
Förvärm alltid den tomma ugnen med grillfunktionen i 5 minuter!
• Använd galler med långpanna under vid grillning.
• Grilltiderna är riktvärden.
• Grillning är speciellt lämpligt för platta köttstycken och fisk.
Grilltabell
Det som skall grillas
Grilltid
1. Sida
2. Sida
Frikadeller
4
8-10 min
6-8 min
Fläskfilé
4
10-12 min
6-10 min
Grillkorv
4
8-10 min
6-8 min
Tournedos av ox- eller
kalvfilé
4
6-7 min
5-6 min
Oxfilé rostbiff (ca 1 kg)
3
10-12 min
10-12 min
1)
3
2-3 min
2-3 min
Rostat bröd med pålägg
3
6-8 min
---
Rostat bröd
1) Använd grillgaller utan långpanna
20
Nivå
Upptining
Ugnsfunktion: Upptining
(utan temperaturinställning)
• Ta ur rätten ur förpackningen och ställ den på en tallrik på gallret.
• Täck inte över med en tallrik eller skål, då detta avsevärt förlänger
upptiningstiden.
• Sätt in gallret på 1. nivån nerifrån vid upptining.
Upptiningstabell
Upptiningstid
min
Efterupptiningstid
min
Kyckling, 1000 g
100-140
20-30
Lägg kycklingen på ett upp och nervänt tefat på en stor tallrik
Vänd efter halva tiden
Kött, 1000g
100-140
20-30
Vänd efter halva tiden
Kött, 500g
90-120
20-30
Vänd efter halva tiden
Forell, 150g
25-35
10-15
---
Jordgubbar, 300g
30-40
10-20
---
Smör, 250g
30-40
10-15
---
Grädde, 2 x 200g
80-100
10-15
Det går även bra att vispa grädde med
ännu lätt frusna bitar
60
60
Maträttt
Tårta, 1400g
Anmärkning
---
21
Konservering
Ugnsfunktionen: Undervärme
• Använd bara vanliga konserveringsglas som har samma storlek.
• Glas med skruvlock eller bajonettförslutning och metallburkar är
inte lämpliga att använda.
• Använd fals 1 vid konserveringen.
• Använd långpannan och det finns det plats för upp till sex enliters
konserveringsglas.
• Konserveringsglasen ska vara lika mycket fyllda och ha klämman fastsatt.
• Ställ konserveringsglasen på långpannan, så att de inte rör vid varandra.
• Häll cirka 1/2 liter vatten i pannan., så attpannan, så att det blir tillräckligt med fuktighet i ugnen.
• Stäng av ugnen eller sänk temperaturen till 100°C när vätskan börjar
bubbla i de första glasen (vid enlitersglas efter cirka 35-60 minuter,
se tabellen).
Konserveringstabell
De angivna konserveringstiderna och temperaturer är riktvärden.
Temperatur
i°C
Konservera tills
det börjar bubbla
i min
Fortsätt koka
till 100°C
i min
Jordgubbar, blåbär, hallon,
mogna krusbär
160-170
35-45
---
Omogna krusbär
160-170
35-45
10-15
160-170
35-45
10-15
160-170
50-60
5-10
160-170
40-60
10-15
Gurka
160-170
50-60
---
Blandade pickles
160-170
50-60
15
Kålrabbi, ärtor, sparris
160-170
50-60
15-20
Bönor
160-170
50-60
---
Det som skall konserveras
Bär
Frukt
Päron kvitten, plommon
Grönsaker
Morötter1)
Svamp
22
1)
1) Låt stå i frånslagen ugn
Rengöring och skötsel
1
Varning: Vid rengöring skall ugnen vara frånslagen och kall.
Varning: Rengöring av ugnen med ångstråle- eller högtryckstvätt är av
säkerhetsskäl inte tillåtet!
Observera: Använd inga skurmedel, skarpa rengöringsmedel eller
skrapande föremål.
Ugnens utsida
• Torka av ugnens framsida med en mjuk duk och varmt vatten med
diskmedel.
• Använd vanliga rengöringsmedel till metallytorna.
Ugnsutrymme
Rengör ugnen efter varje användning. Därigenom är det lättare att ta
bort smuts och den bränner inte fast.
1. Slå på ugnsbelysningen vid rengöring.
2. Torka ur ugnen efter varje användning med diskmedel och vatten och
låt torka.
3
1
Hårt sittande smuts tas bort med speciellt ugnsrengöringsmedel.
Observera: Var vänlig beakta tillverkarens anvisningar vid användning
av ugnsspray!
Tillbehör
Diska och torka av alla delar (galler, bakplåt) ordentligt efter varje gång
som de använts. Lägg dem i vatten en liten stund för att lättare få dem
rena.
23
Ugnsstegar
Det går att ta bort ugnsstegarna på både den högra och den vänstra sidoväggen i ugnen för att bättre kunna rengöra sidoväggarna.
Borttagning av ugnsstegar
Dra först ut stegen framtill från ugnens sida (1) och häng sedan av den
baktill (2).
3
Isättning av ugnsstegar
Viktigt! Styrstavarnas avrundade
ändar måste peka framåt!
Montera ugnsstegen igen genom att
först hänga i den baktill (1) och sedan sticka in den framtill och därefter trycka till (2).
24
Ugnsbelysning
1
3
Varning: elektrisk stöt! Innan du byter ugnslampan:
– Stäng av ugnen!
– Skruva ut alternativt slå av säkringarna i säkringsskåpet.
Lägg en trasa på ugnens botten som skydd för både lampan och glaset.
Byte av ugnslampan/rengöring av
skyddsglaset
1. Ta bort skyddsglaset genom att vrida det åt vänster och rengör det.
2. Om nödvändigt:
Byt ut ugnsbelysningen 25 W,
230 V, 300 °C, värmebeständig.
3. Sätt tillbaka skyddsglaset.
25
Ugnens tak
Det övre elementet kan fällas ned, så att det går lättare att rengöra ugnens tak.
1
Nedfällning av element
Varning: Fäll ned elementet endast
när ugnen är avstängd och det inte
finns någon risk för brännskador
längre!
1. Ta bort ugnsstegarna.
2. Ta tag i elementet framtill och dra
det framåt förbi präglingen på ugnens innervägg.
3. Elementet faller nu ner.
1
Varning: Tryck inte elementet neråt
med våld! Elementet skulle kunna
gå av.
Rengöring av ugnens tak
Fastsättning av element
1. För tillbaka elementet till ugnens
tak.
2. Dra elementet framåt mot fjäderkraften och för det förbi präglingen.
3. Låt det haka i i hållaren.
4. Sätt tillbaka ugnsstegarna.
1
26
Varning: Elementet måste på båda
sidorna ligga ovanför präglingen på
ugnens innervägg och vara korrekt
ihakat.
Ugnslucka
Demontering av ugnslucka
1. Öppna ugnsluckan helt och hållet.
2. Fäll ut den mässingfärgade
klämspaken på båda gångjärnen
helt och hållet.
3. Ta tag i luckan med båda händerna
på sidorna och stäng den till ungefär 3/4, alltså förbi motståndet.
4. Dra luckan bort från ugnen
(Varning: den är tung!).
5. Lägg luckan på ett mjukt och jämnt
underlag, till exempel på ett täcke,
med utsidan neråt, för att undvika
repor.
Montering av ugnslucka
1. Ta tag i luckan med båda händerna
från handtagssidan sett.
2. Håll luckan i cirka 60° vinkel.
3. Skjut in gångjärnen så långt som
möjligt i de båda urtagen samtidigt
till höger och vänster nertill på ugnen.
4. Lyft upp dörren till motståndet och
öppna den sedan helt och hållet.
5. Fäll tillbaka de mässingfärgade
klämspakarna på båda gångjärnen
till sina ursprungliga lägen.
6. Stäng ugnsluckan.
27
Ugnsluckans glas
1
1
Bakugnens lucka har två glasskivor, en inre och en yttre. Den inre glasskivan kan plockas av för rengöring.
Obs! Följ noga nedanstående anvisningar och endast när ugnsluckan är
avhängd! När luckan är på plats och glaset tas av kan luckan, på grund
av viktminskningen, slå igen och kanske skada dig.
Varning! Glaset kan spricka om det hanteras ovarsamt. Särskilt kanterna är känsliga.
Demontering av glasskivan
1. Häng av ugnsluckan och lägg den
ned på ett mjukt och jämnt underlag med handtaget vänt nedåt.
2. Ta tag i den inre glasskivans undre
kant och tryck skivan mot fjädringen, i riktning mot handtaget, tills
den undre kanten går fri (á).
3. Lyft upp skivan en aning nedtill och
dra ut den (à).
Rengöring av glasskivan
Montering av glasskivan
1. För in glasskivan snett uppifrån i
ugnsprofilen på handtagssidan (á).
2. Sänk ned glasskivan. Skjut glasskivan mot fjädringen, i riktning mot
handtaget, tills det tar emot under
den nedre stödlisten (à).
Kontrollera att glasskivan sitter fast
ordentligt!
Häng tillbaka ugnsluckan igen
28
Vad gör man när …
Problem
Der Backofen heizt nicht
auf
Mögliche Ursache
Der Backofen ist nicht
eingeschaltet
Abhilfe
Backofen einschalten
Die erforderlichen Einstell- Einstellungen nachprüfen
ungen sind nicht erfolgt
Die Sicherung in der Haus- Sicherung überprüfen.
Sollten die Sicherungen
installation (Sicherungsmehrfach auslösen, rufen
kasten) hat ausgelöst
Sie bitte einen zugelassenen Elektroinstallateur.
Die Backofenbeleuchtung
fällt aus
1
3
3
Die Backofenlampe ist
kaputt
Backofenlampe austauschen
Vänd Dig till Din fackhandlare eller Elektrolux Service om Du inte
lyckas avhjälpa problemet med ovan angivna åtgärder.
Varning! Reparationer av hällen får endast utföras av en fackman. Felaktiga reparationer kan medföra allvarliga risker för användaren.
Om du på grund av handhavandefel tillkallar kundtjänst-tekniker eller
fackhandlare är deras besök inte kostnadsfritt, inte heller under garantitiden.
Anvisning för ugnar med metallfront:
Det kan, på grund av din ugns kalla front, bildas imma för en kort stund
på luckans innersta glas, efter att luckan öppnats och strax efter bakning eller stekning.
29
Service och reservdelar
Sverige
Vill du beställa service, installation eller reservdelar ber vi dig kontakta
Electrolux Service på tel. 0771 - 76 76 76 eller via vår hemsida på
www.aeg-hem.se. Du kan även söka hjälp via din återförsäljare.
3
Adressen till din närmaste servicestation finner du via www.aeg-hem.se
eller Gula sidorna under rubrik Hushållsutrustning, vitvaror - service.
Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv.
Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och
hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas
av certifierad elektriker.
Innan du kontaktar service, skriv upp
följande enligt dataskylten:
Modellbeteckning .................................
Produktnummer ....................................
Serienummer ..........................................
Inköpsdatum ..........................................
Hur och när uppträder felet ?
30
Finland
Service, reservdelsbeställningar och eventuella reparationer får utföras
endast av ett auktoriserat serviceföretag. Information om det närmaste
auktoriserade serviceföretaget får du från numret 0200-2662
(0,1597H/min (0,95 mk/min)+pvm), * eller telefonkatalogens gula sidor "hushållsapparatservice".
För att säkra maskinens klanderfria
funktion skall man vid reparationer
endast använda originala reservdelar.
* När du beställer service eller reservdelar bör du veta produktnummer och modellbeteckning som står
på dataskylten. Skriv up dem här så
har du dem tillhands när du behöver
dem.
Modell: ........................................................
Produktnummer: ...................................
Serienummer: ..........................................
Inköpsdatum: ...........................................
31
From the Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
Electrolux-koncernen är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt
skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter från Electrolux-koncernen (som kylskåp, spisar,
tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare) säljs varje år till ett värde av 120 miljarder kronor i
över 150 länder runt hela världen.
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
822 923 976-A-020904-02
Med reservation för ändringar
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising