Aeg B5701-4-A Handleiding


Add to my manuals
52 Pages

advertisement

Aeg B5701-4-A Handleiding | Manualzz
COMPETENCE B5701-4
Elektrische inbouwoven
Gebruiksaanwijzing
Geachte klant,
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar de gebruiksaanwijzing zodat deze later kan worden geraadpleegd.
Geef deze gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat.
1
3
2
2
De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt:
Veiligheidsvoorschriften
Waarschuwing! Aanwijzingen ten behoeve van uw persoonlijke veiligheid.
Let op! Aanwijzingen om beschadiging van het apparaat te voorkomen.
Aanwijzingen en praktische tips
Milieu-informatie
Inhoud
Gebruiksaanwijzing
........................................
5
Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Afvalverwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Beschrijving van het apparaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaalaanzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uitrusting oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accessoires oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
9
9
Voor het in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Dagtijd instellen en wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Eerste reiniging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Bedienen van de oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oven in- en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Snelverwarmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovenfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rooster en plaat inzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vetfilter plaatsen/verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klokfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overige functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indicatie-uitschakeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kinderbeveiliging van de oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veiligheidsuitschakeling van de oven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
15
16
17
18
19
25
25
25
26
Toepassingen, tabellen en tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bakken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baktabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabel voor ovenschotels en gegratineerde gerechten . . . . . . . . . . . . . . .
Tabel diepgevroren kant-en-klare gerechten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Braden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Braadtabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vlak-grilleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grilltabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ontdooien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ontdooitabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wecken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
27
29
33
33
34
35
37
37
38
38
39
3
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Buitenzijde van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Binnenkant oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vetfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inschuifroosters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovenverlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bovenwand van de oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovendeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovendeurglas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
40
40
41
41
41
43
44
45
46
Wat is er aan de hand als … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Service
4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Gebruiksaanwijzing
1 Veiligheidsvoorschriften
5
Dit apparaat is in overeenstemming met de volgende EG-richtlijnen:
– 73/23/EEG van 19.02.1973 Laagspanningsrichtlijn
– 89/336/EEG van 03.05.1989 EMC-richtlijn inclusief aangepaste richtlijn 92/31/EEG
– 93/68/EEG van 22.07.93 CE-markeringsrichtlijn
Elektrische veiligheid
• Het apparaat mag uitsluitend door een erkend installateur worden
aangesloten.
• In geval van storingen of beschadiging van het apparaat: zekeringen
in de huisinstallatie uitschakelen.
• Reparaties aan het apparaat mogen uitsluitend door vakmensen
worden uitgevoerd. Door onvakkundig uitgevoerde reparaties kunnen
grote gevaren ontstaan. Wend u bij reparaties altijd tot onze serviceafdeling of uw vakhandel.
Veiligheid voor kinderen
• Kleine kinderen nooit alleen laten terwijl het apparaat in gebruik is.
Veiligheid tijdens het gebruik
• Dit apparaat mag alleen in het huishouden voor koken, braden, bakken van levensmiddelen worden gebruikt.
• Wees voorzichtig bij het aansluiten van elektrische apparaten op
stopcontacten in de buurt van het apparaat. Snoeren mogen niet in
aanraking komen of onder de hete ovendeur ingeklemd raken.
• Waarschuwing: Verbrandingsgevaar! Bij gebruik wordt de ovenruimte heet.
• Als u alcoholische ingrediënten in de oven gebruikt, kan evt. een licht
ontvlambaar alcohol-luchtmengsel ontstaan. Open de deur in dat geval voorzichtig. Kom niet met vuur of vonken in de buurt van de
oven.
5
3
Aanwijzing met betrekking tot acrylamide
Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten kan een intensieve bruining van levensmiddelen, met name bij zetmeelhoudende producten,
een gevaar voor de gezondheid door acrylamide veroorzaken. Om die
reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen te bereiden en de gerechten niet te veel te bruinen.
Op deze manier voorkomt u beschadiging van het
apparaat
• Bekleed de oven niet met aluminiumfolie en plaats geen bakplaten,
pannen, enzovoort op de bodem omdat daarmee het email van de
oven door de ontstane hitteconcentratie wordt beschadigd.
• Fruitsappen die van de bakplaat druppelen, veroorzaken vlekken die
niet kunnen worden verwijderd. Gebruik een diepe bakplaat voor gebak dat erg vochtig is.
• Plaats geen gewicht op de geopende ovendeur.
• Giet water nooit rechtstreeks in de hete oven. Hierdoor kan het email
worden beschadigd en kunnen verkleuringen ontstaan.
• Als gevolg van heftige stoten, vooral op de randen van de buitenste
glasplaat, kan het glas breken.
• Bewaar geen brandbaar materiaal in de oven. Bij het inschakelen van
de oven kan dit ontbranden.
• Bewaar geen vochtige levensmiddelen in de oven. Het email kan hierdoor beschadigd raken.
3
6
Informatie emaillaag
Kleurveranderingen van de emaillaag van de oven als gevolg van het
gebruik zijn niet van invloed op de deugdelijkheid van het apparaat
voor regulier of contractueel gebruik. Dit zijn derhalve geen gebreken
in de zin van het recht op garantie.
Afvalverwerking
2
2
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. De kunststoffen hebben de volgende aanduidingen, bijv.
>PE<, >PS<, enz. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de
daarvoor bestemde containers.
Oud apparaat verwijderen
W
1
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit
Het symbool
product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en
milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval
van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Waarschuwing: Opdat er geen gevaar meer kan ontstaan, moeten afgedankt apparaten voor het weggooien onbruikbaar worden gemaakt.
Stekker uit het stopcontact trekken en aansluitsnoer van het apparaat verwijderen.
7
Beschrijving van het apparaat
Totaalaanzicht
Bedieningspaneel
Deurgreep
Glazen deur
Bedieningspaneel
Bedrijfscontrolelampje
Bedrijfscontrolelampje
Temperatuur-/tijdindicatie
Temperatuur-/tijdkeuze
Ovenfuncties
Functietoetsen
8
Uitrusting oven
Bovenwarmte en grillelement
Ovenverlichting
Inzetniveaus
Vetfilter
Verwarmingselement in
de achterwand
Ventilator
Onderwarmte
Uitneembaar inschuifrooster
Accessoires oven
Combi-rooster
Voor servies, bakvormen, braden en
grilleren.
Bakplaat
Voor gebak en koekjes.
Universele bakplaat
Voor vochtig gebak, braden of als
bakplaat resp. braadslede voor het
opvangen van vet.
9
Voor het in gebruik nemen
Dagtijd instellen en wijzigen
3
De oven functioneert alleen als u de dagtijd hebt ingesteld.
Na het aansluiten van de elektriciteit of na een stroomstoring knippert het functielampje Dagtijd
automatisch.
1. Voor het wijzigen van een reeds ingestelde tijd, de toets Selectie
zo
vaak indrukken tot het functielampje Dagtijd knippert.
2. Met de schakelaar
dagtijd instellen.
/
de actuele
Na ca. 5 seconden dooft het knipperen en geeft de klok de ingestelde
dagtijd aan
3
10
Het apparaat is klaar voor gebruik.
De dagtijd kan alleen worden gewijzigd als de kinderbeveiliging is uitgeschakeld en geen van de
klokfuncties Kookwekker ,
Duur of Einde en geen ovenfuncties zijn ingesteld.
Eerste reiniging
1
3
Alvorens de oven in gebruik te nemen, moet u hem reinigen.
Let op: Gebruik geen scherpe schuurmiddelen! U zou de oppervlakken
kunnen beschadigen.
Gebruik bij ovens met een metalen voorzijde de hiervoor in de handel
verkrijgbare onderhoudsmiddelen.
1. Open de ovendeur.
De verlichting in de oven is nu ingeschakeld.
2. Neem alle accessoires en geleiderails uit de oven en reinig deze met een
warm sopje.
3. Maak de oven ook schoon met een warm sopje en droog hem daarna.
4. Veeg de voorzijde van de oven af met een vochtige doek.
11
Bedienen van de oven
3
De oven is van verzinkbare schakelaars voor oven-functies en temperatuurkeuze uitgerust. Druk voor het gebruik ervan op de betreffende
schakelaar. De schakelaar komt dan naar buiten.
Oven in- en uitschakelen
Bedrijfscontrolelampje
Temperatuur-/tijdindicatie
Bedrijfscontrolelampje
Snelverwarmen
Verwarmings-indicatie
Toets Snelverwarmen
Ovenfuncties
Indicatiewisseling
Oven inschakelen
De schakelaar ovenfunctie op de
gewenste functie draaien.
Het bedrijfscontrolelampje brandt.
De temperatuurindicatie geeft de
voorgestelde temperatuur voor de
gekozen ovenfunctie aan.
De oven begint met opwarmen.
Als de ingestelde temperatuur is bereikt, klinkt een signaal.
12
Temperatuur-/tijdkeuze
Oventemperatuur wijzigen
Met de schakelaar / de temperatuur naar beneden of naar boven
wijzigen.
De instelling verloopt in stappen
van 5 °C.
Oven uitschakelen
Om de oven uit te schakelen moet u
de schakelaar ovenfuncties in de UIT
stand zetten.
3
Koelventilator
Zodra de oven in gebruik wordt genomen wordt de ventilator automatisch ingeschakeld om de oppervlakken van het apparaat koel te houden. Nadat de oven is uitgeschakeld blijft de ventilator nog verder
lopen om het apparaat af te koelen en wordt dan automatisch uitgeschakeld.
13
3
Verwarmings-indicatie
Indicatie opwarmen
Na het inschakelen van de ovenfunctie geven de langzaam na elkaar oplichtende balken aan, hoever
de oven reeds opgewarmd is.
Indicatie snelverwarmen
Na het inschakelen van de functie
snelverwarmen
geven de na
elkaar knipperende balken aan dat
de functie snelverwarmen in werking is. Bovendien brandt de balk
naast het symbool
.
Indicatie restwarmte
Na het uitschakelen van de oven
geven de nog oplichtende balken de
resterende restwarmte in de oven
aan.
14
Snelverwarmen
1
3
Na het kiezen van een ovenfunctie kan met behulp van de extrafunctie
Snelverwarmen
de lege oven in relatief korte tijd worden voorverwarmd.
Let op: Gerecht pas in de oven plaatsen, als Snelverwarmen beëindigd
is en de oven in de gewenste functie werkt.
1. Gewenste ovenfunctie instellen (bijv. Boven- en onderwarmte ).
Eventueel temperatuurvoorstel wijzigen.
2. Toets Snelverwarmen indrukken. De balk naast het symbool
brandt.
De na elkaar knipperende balken geven aan dat Snelverwarmen in werking is.
Bij het bereiken van de ingestelde temperatuur lichten de balken van de
verwarmingsindicatie op en de balk naast het symbool
gaat uit.
Er klinkt een signaal.
De oven verwarmt nu in de eerder ingestelde ovenfunctie en temperatuur verder. U kunt het gerecht nu in de oven plaatsen.
De functie Snelverwarmen kan bij de ovenfuncties Superhetelucht , Boven- en onderwarmte en Infratherm ingeschakeld worden.
15
Ovenfuncties
Voor de oven zijn de volgende functies beschikbaar:
Ovenfunctie
Super-hetelucht
Toepassing
Voor het bakken op maximaal
drie niveaus tegelijk.
Stel de temperatuur van de oven
20 tot 40 °C lager in dan bij boven-/onderwarmte.
Boven- en onder- Voor het bakken en braden op
warmte
één niveau.
16
Verwarmingselement/ventilator
Boven- en
onderwarmte, verwarmingselement in
de achterwand,
ventilator
Bovenwarmte,
onderwarmte
Infratherm
Voor het braden van grotere stuk- Grill, bovenwarmte,
ken vlees of gevogelte op één ni- ventilator
veau.
Deze functie is ook geschikt voor
gratineren.
Grote grill
Voor het grilleren van vlakke le- Grill, bovenwarmte
vensmiddelen in grotere hoeveelheden en om te roosteren.
Grill
Voor het grilleren van vlakke le- Grill
vensmiddelen, die in het midden
van het rooster worden geplaatst
en om te roosteren.
Ontdooien
Voor het gedeeltelijk of geheel
ontdooien van bijvoorbeeld gebak, boter, brood, fruit of andere
bevroren levensmiddelen.
Onderwarmte
Voor het afbakken van gebak met Onderwarmte
een brosse bodem.
Ventilator
Rooster en plaat inzetten
3
Kantelbeveiliging
Alle inschuifdelen zijn voorzien van een kleine welving rechts en links.
Deze welving dient als kantelbeveiliging en moet altijd naar achteren
wijzen.
Plaat plaatsen:
De kantelbeveiliging moet naar achteren wijzen.
Rooster inzetten:
Rooster zo inzetten dat de twee geleidingsstangetjes naar boven wijzen. De kantelbeveiliging moet naar
beneden wijzen en achter in
de oven liggen.
Rooster en plaat inzetten:
Bij het gelijktijdig gebruiken van het
rooster en de plaat, dient de kantelbeveiliging van het rooster exact in
de rondingen van de plaat geplaatst
te worden.
17
Vetfilter plaatsen/verwijderen
Het vetfilter alleen gebruiken bij
het braden, om het verwarmingselement in de achterwand te beschermen tegen vetspatten.
Vetfilter plaatsen
Vetfilter bij de greep vastpakken
en de beide steuntjes van boven
naar beneden in de opening tegen de achterwand van de oven
(ventilatoropening) plaatsen.
Vetfilter verwijderen
Het vetfilter bij de greep vastpakken en naar boven uit de
oven nemen.
18
Klokfuncties
Temperatuur-/tijdindicatie
Functielampjes voor klok
Toets Selectie
Indicatiewisseling
Duur
Om in te stellen hoe lang de oven ingeschakeld moet zijn.
Einde
Om in te stellen wanneer de oven weer moet worden uitgeschakeld.
Kookwekker
Om een korte tijd in te stellen. Na afloop klinkt een signaal.
Deze functie heeft geen invloed op de werking van de oven.
Dagtijd
Met deze functie kunt u de dagtijd instellen, veranderen of opvragen
(zie ook het hoofdstuk „Voor het in gebruik nemen“).
19
3
3
20
Aanwijzingen met betrekking tot de klokfuncties
• Na het kiezen van een klokfunctie knippert het betreffende functielampje gedurende ca. 5 seconden. Gedurende deze tijd kan met de
schakelaar / de gewenste tijd ingesteld of gewijzigd worden.
• Na het instellen van de gewenste tijd knippert het functielampje opnieuw ca. 5 seconden. Daarna brandt het functielampje. De ingestelde tijd begint op de achtergrond af te tellen.
• Na afloop van de klokfunctie Duur en Einde moet de schakelaar ovenfuncties op ”0“ worden gezet.
• Met de toets Indicatie
kan tussen oventemperatuur en dagtijd
worden gewisseld.
Opvragen van de ingestelde of resterende tijd
De toets Selectie zo vaak indrukken tot de betreffende klokfunctie
knippert of de resterende tijd wordt aangegeven.
Kookwekker
1. De toets Selectie zo vaak indrukken tot het functielampje
Kookwekker knippert.
2. Met de schakelaar / de gewenste tijd instellen
(max. 99.00minuten).
Het functielampje Kookwekker
brandt.
Als 90% van de ingestelde tijd verlopen is, klinkt een signaal.
Als de ingestelde tijd verlopen is,
knippert ”0.00“ en het functielampje. Er klinkt een signaal.
Het knipperen en het signaal uitschakelen:
Willekeurige toets indrukken
21
Duur
1. Ovenfunctie en temperatuur kiezen.
2. De toets Selectie zo vaak indrukken tot het functielampje Duur
knippert.
3. Met de schakelaar / de gewenste bereidingstijd instellen
(max. 09.59uur).
Het functielampje Duur
en de oven is direct aan.
brandt
Als de ingestelde tijd verlopen is,
knippert ”0.00“ en het functielampje. Er klinkt gedurende 2 minuten
een signaal. De oven schakelt automatisch uit.
Het knipperen en het signaal uitschakelen:
De schakelaar ovenfuncties op ”0“
zetten.
22
Einde
1. Ovenfunctie en temperatuur kiezen.
2. Toets Selectie zo vaak indrukken,
tot het functielampje Einde knippert.
3. Met de schakelaar / de gewenste uitschakeltijd instellen.
Het functielampje Einde
en de oven is direct aan.
brandt
Als de ingestelde tijd verlopen is,
knippert ”0.00“ en het functielampje. Er klinkt gedurende 2 minuten
een signaal. De oven schakelt automatisch uit.
Het knipperen en het signaal uitschakelen:
De schakelaar ovenfuncties op ”0“
zetten.
23
3
Duur
en Einde
in combinatie
Duur en Einde kunnen gelijktijdig worden gebruikt als de oven op
een later tijdstip automatisch in- en uitgeschakeld moet worden.
1. Ovenfunctie en temperatuur kiezen.
2. Met de functie Duur de bereidingstijd instellen die het gerecht
nodig heeft.
In dit geval 1 uur.
3. Met de functie Einde het tijdstip
instellen, waarop het gerecht klaar
moet zijn.
In dit geval om 14:05 uur.
De functielampjes Duur en
Einde branden en in de display
wordt de temperatuur aangegeven.
In dit geval 200°C.
De oven wordt op het berekende
tijdstip automatisch ingeschakeld.
In dit geval om 13:05 uur.
En na afloop van de ingevoerde
duur wordt de oven weer uitgeschakeld.
In dit geval om 14:05 uur.
24
Overige functies
Indicatie-uitschakeling
2
3
U kunt energie besparen door de tijdindicatie uit te schakelen.
Tijdindicatie uitschakelen
1. Schakelaar / naar rechts
draaien en vasthouden.
2. Bovendien toets Selectie indrukken tot de indicatie donker wordt
De indicatie wordt automatisch ingeschakeld wanneer het apparaat
weer in gebruik wordt genomen.
Wanneer u het apparaat weer uitschakelt, gaat de dagtijdindicatie
weer uit.
De tijdindicatie weer inschakelen om de dagtijd weer voortdurend te
laten aangeven.
Tijdindicatie inschakelen
1. Schakelaar / naar rechts draaien en vasthouden.
2. Bovendien toets Selectie indrukken tot de indicatie weer verschijnt.
Kinderbeveiliging van de oven
3
De oven heeft een kinderbeveiliging. Zodra de kinderbeveiliging is ingeschakeld, kan de oven niet worden gebruikt.
Om de kinderbeveiliging in te kunnen schakelen mag er geen ovenfunctie geselecteerd zijn.
Kinderbeveiliging inschakelen
1. Schakelaar / naar links draaien
en vasthouden.
2. Tevens de toets Selectie indrukken tot in de indicatie ”SAFE“ verschijnt.
De kinderbeveiliging is nu ingeschakeld.
25
Kinderbeveiliging uitschakelen
1. Schakelaar / naar links draaien en vasthouden.
2. Tevens de toets Selectie indrukken tot in de indicatie ”SAFE“ dooft.
De kinderbeveiliging is nu uitgeschakeld en de oven weer klaar voor gebruik.
Veiligheidsuitschakeling van de oven
3
Als de oven na een bepaalde tijd niet wordt uitgeschakeld of wanneer
de temperatuur niet wordt veranderd, dan wordt de oven automatisch
uitgeschakeld.
In de temperatuurindicatie knippert de laatst ingestelde temperatuur.
De oven schakelt automatisch uit bij een oventemperatuur van.
30 - 120°C
120 - 200°C
200 - 250°C
250 - max°C
3
26
na
na
na
na
12,5 uur
8,5 uur
5,5 uur
3,0 uur
Ingebruikname na veiligheidsuitschakeling
Schakel de oven helemaal uit.
Daarna kunt u de oven weer in gebruik nemen.
De veiligheidsuitschakeling wordt opgeheven als de klokfunctie
Duur of Einde ingesteld is.
Toepassingen, tabellen en tips
Bakken
Ovenfunctie: Super-hetelucht
of Boven- en onderwarmte
Bakvormen
• Voor Boven- en onderwarmte zijn vormen van donker metaal en
gecoate vormen geschikt.
• Voor Super-hetelucht zijn ook vormen van licht metaal geschikt.
Inbrengsleuven
• Bakken met Boven- en onderwarmte is altijd slechts op één niveau
mogelijk.
• Met Super-hetelucht kunt u op maximaal 3 bakplaten tegelijk
bakken:
1 bakplaat:
bijvoorbeeld inzetniveau 3
1 bakvorm:
bijvoorbeeld inzetniveau 1
2 bakplaten:
bijvoorbeeld inzetniveau 1 en 3
3 bakplaten:
inzetniveau 1, 3 en 5
27
3
2
28
Algemene aanwijzingen
• Bakblik met de schuine kant naar voren plaatsen!
• U kunt met Boven- en onderwarmte of Super-hetelucht ook
twee vormen tegelijk naast elkaar op het rooster bakken. Het bakproces duurt nauwelijks langer.
Bij diepgevroren gerechten kunnen de geplaatste bakplaten tijdens het
gaarproces kromtrekken. Dit wordt veroorzaakt door het grote temperatuurverschil tussen het diepgevroren gerecht en de oventemperatuur.
Als de bakplaten zijn afgekoeld trekken ze weer recht.
Aanwijzingen bij de baktabellen
In de tabellen vindt u een keuze aan gerechten met de bijbehorende
temperatuurvoorschriften, tijden en inzetniveaus.
• De temperaturen en baktijden zijn richtwaarden. De waarden zijn namelijk afhankelijk van de samenstelling van het deeg, de hoeveelheid
en de bakvorm.
• Wij adviseren om de eerste keer de laagste temperatuurwaarde in te
stellen en pas indien gewenst, bijv. als een sterkere bruining is gewenst of als de baktijd te lang duurt, een hogere temperatuur te kiezen.
• Als u geen concrete aanwijzingen kunt vinden voor uw eigen recept,
kijkt u dan bij een soortgelijk gebak.
• Bij het op meerdere niveaus bakken van gebak op bakplaten of in
vormen kan de baktijd 10-15 minuten langer zijn.
• Bereid vochtig gebak, zoals bijvoorbeeld pizza's en vruchtengebak, op
één niveau.
• Als het gebak niet overal even hoog is, wordt het gebak in het begin
van het bakproces niet overal even bruin. Verander in dit geval de
temperatuurinstelling niet. In de loop van het bakproces wordt het
gebak overal even bruin.
Bij langere baktijden kunt u de oven ca. 10 minuten voor het einde van
de baktijd uitschakelen, om de nawarmte te gebruiken.
Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden in de tabellen voor het
plaatsen van een gerecht in de koude oven.
Baktabel
Bakken op één inzetniveau
Soort
gebak
Ovenfunctie
Inzetniveau
Tempe-ratuur
°C
Tijd
uur: min.
Gebak in vormen
Tulband
Super-hetelucht
1
150-160
0:50-1:10
Zandgebak/koningstaart
Super-hetelucht
1
140-160
1:10-1:30
Biscuittaart
Super-hetelucht
1
140
0:25-0:40
Biscuittaart
Boven- en onderwarmte
2
160
0:25-0:40
Taartbodem van
zandtaartdeeg
Super-hetelucht
3
170-1801)
0:10-0:25
Taartbodem van roerdeeg
Super-hetelucht
3
150-170
0:20-0:25
Boven- en onderwarmte
1
170-190
0:50-1:00
Appeltaart (2vormen
Ø20cm, diagonaal geplaatst)
Super-hetelucht
1
160
1:10-1:30
Appeltaart (2vormen
Ø20cm, diagonaal geplaatst)
Boven- en onderwarmte
1
180
1:10-1:30
Super-hetelucht
1
160-180
0:30-1:10
Boven- en onderwarmte
1
170-190
1:00-1:30
Gistbroodje/-krans
Boven- en onderwarmte
3
170-190
0:30-0:40
Kerststol
Boven- en onderwarmte
3
160-1801)
0:40-1:00
Brood (roggebrood)
-eerst
-dan
Boven- en onderwarmte
2
2301)
160-180
0:25
0:30-1:00
Roomsoezen/tompoezen
Boven- en onderwarmte
3
160-1701)
0:15-0:30
Biscuitrol
Boven- en onderwarmte
3
180-2001)
0:10-0:20
Dichte appeltaart
Hartige taart (bijv. quiche
lorraine)
Kwarktaart
Gebak op het bakblik
29
Soort
gebak
Kruimelgebak droog
Boter-/suikerkoek
Ovenfunctie
Super-hetelucht
Inzetniveau
Tempe-ratuur
°C
Tijd
uur: min.
3
150-160
0:20-0:40
1)
Boven- en onderwarmte
3
190-210
0:15-0:30
Vruchtentaart
(op gistdeeg/roerdeeg)2)
Super-hetelucht
3
150
0:35-0:50
Vruchtentaart
(op gistdeeg/roerdeeg)2)
Boven- en onderwarmte
3
170
0:35-0:50
Super-hetelucht
3
160-170
0:40-1:20
Boven- en onderwarmte
3
160-1801)
0:40-1:20
Super-hetelucht
1
180-2001)
0:30-1:00
1)
Vruchtentaart op
zandtaartdeeg
Plaatkoek met kwetsbaar
beleg (bijv. kwark, room,
honing)
Pizza (met veel beleg)2)
Pizza (dun)
Super-hetelucht
1
200-220
0:10-0:25
Turks brood
Super-hetelucht
1
200-220
0:08-0:15
Zwitsers fruitpuddinkje
Super-hetelucht
1
180-200
0:35-0:50
Koekjes van zandtaartdeeg
Super-hetelucht
3
150-160
0:06-0:20
Sprits
Super-hetelucht
3
140
0:20-0:30
Koekjes
Sprits
Boven- en onderwarmte
3
160
0:20-0:30
Koekjes van roerdeeg
Super-hetelucht
3
150-160
0:15-0:20
Schuimgebak, baiser
Super-hetelucht
3
80-100
2:00-2:30
Bitterkoekjes
Super-hetelucht
3
100-120
0:30-0:60
Koekjes van gistdeeg
Super-hetelucht
3
150-160
0:20-0:40
Koekjes van bladerdeeg
Super-hetelucht
3
170-1801)
0:20-0:30
Broodjes
Super-hetelucht
3
1601)
0:20-0:35
3
1)
0:20-0:35
Broodjes
30
1)
Boven- en onderwarmte
180
Soort
gebak
Ovenfunctie
Inzetniveau
Tempe-ratuur
°C
Tijd
uur: min.
Kleine cakejes (20stuks/
blik)
Super-hetelucht
3
1401)
0:20-0:30
Kleine cakejes (20stuks/
blik)
Boven- en onderwarmte
3
1701)
0:20-0:30
1) Oven voorverwarmen
2) Opvangplaat of braadslede gebruiken
Bakken op meerdere niveaus
Superhetelucht
Soort gebak
Superhetelucht
Niveau van onderen
Temperatuur ºC
Tijd
uur: min.
2 niveaus
3 niveaus
Roomsoezen/tompoezen
1/4
---
160-1801))
0:35-0:60
Droog kruimelgebak
1/3
---
140-160
0:30-0:60
Koekjes van zandtaartdeeg
1/3
1/3/5
150-160
0:15-0:35
Sprits
1/3
1/3/5
140
0:20-0:60
Koekjes van roerdeeg
1/3
---
160-170
0:25-0:40
Schuimgebak, baiser
1/3
---
80-100
2:10-2:50
Bitterkoekjes
1/3
---
100-120
0:40-1:20
Met gist gebakken koekjes
1/3
---
160-170
0:30-0:60
Gebak op de bakplaat
Koekjes
1)
Koekjes van bladerdeeg
1/3
---
170-180
0:30-0:50
Broodjes
1/4
---
160
0:30-0:45
Kleine cakejes (20stuks/blik)
1/4
---
1)
140
0:25-0:40
1) Oven voorverwarmen
31
Baktips
Bakresultaat
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De onderkant van het
gebak is te licht van
kleur
Verkeerde inschuifhoogte
Gebak lager inschuiven
Het gebak zakt in
(wordt klef, papperig,
vochtig)
Te hoge baktemperatuur
Baktemperatuur iets lager
instellen
Te korte baktijd
Baktijd verlengen
Baktijden kunnen niet
worden verkort door een
hogere baktemperatuur
Te veel vocht in het deeg
Gebruik minder vloeistof
Let op de kneedtijden, in het
bijzonder bij het gebruik van
keukenmachines
Te lage baktemperatuur
Baktemperatuur hoger instellen
Te lange baktijd
Baktijd verkorten
Gebak is te droog
Gebak wordt ongelijk- Te hoge baktemperatuur en te Baktemperatuur lager instelmatig bruin
korte baktijd
len en baktijd verlengen
Het deeg is ongelijkmatig ver- Het deeg gelijkmatig over de
deeld
bakplaat verdelen
Vetfilter is geplaatst
Gebak wordt niet gaar Te lage temperatuur
binnen de aangegeven baktijd
Vetfilter is geplaatst
32
Vetfilter verwijderen
Baktemperatuur iets hoger
instellen
Vetfilter verwijderen
Tabel voor ovenschotels en gegratineerde gerechten
Gerecht
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd
uur: min.
Pastaschotel
Boven- en onderwarmte
1
180-200
0:45-1:00
Lasagne
Boven- en onderwarmte
1
180-200
0:25-0:40
Infratherm
1
160-170
0:15-0:30
Infratherm
1
160-170
0:15-0:30
Zoete ovenschotels
Boven- en onderwarmte
1
180-200
0:40-0:60
Visschotels
Boven- en onderwarmte
1
180-200
0:30-1:00
Infratherm
1
160-170
0:30-1:00
Gegratineerde groente1)
Gegratineerd stokbrood
Gevulde groente
1)
1) Oven voorverwarmen
Tabel diepgevroren kant-en-klare gerechten
Gerecht
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd
volgens aanwij- volgens aanwijzingen van de
zingen van de
fabrikant
fabrikant
Diepvriespizza
Boven- en onderwarmte
3
Patates frites1)
(300-600 g)
Infratherm
3
Stokbrood
Boven- en onderwarmte
3
volgens aanwij- volgens aanwijzingen van de
zingen van de
fabrikant
fabrikant
Vruchtentaart
Boven- en onderwarmte
3
volgens aanwij- volgens aanwijzingen van de
zingen van de
fabrikant
fabrikant
200-220
15-25 min.
1) Opmerking: patates frites tussendoor 2 tot 3 keer keren
33
Braden
Ovenfunctie: Boven- en onderwarmte
of Infratherm
Plaats voor het braden het vetfilter!
Braadservies
• Om te braden is ieder hittebestendig servies geschikt (zie opgave fabrikant!).
• Grote braadstukken kunt u direct in de braadslede braden of op
het rooster met hieronder de braadslede.
• Wij adviseren alle magere vleessoorten in een braadpan met deksel
te braden. Op deze manier blijft het vlees sappiger.
• Alle soorten vlees die een korstje moeten krijgen, kunt u in een
braadpan zonder deksel braden.
3
34
Aanwijzingen met betrekking tot de braadtabel
De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.
• Wij raden u aan vlees en vis pas vanaf 1 kg in de oven te braden.
• Om het inbranden van vrijkomende vleessappen of vet te voorkomen,
adviseren wij een beetje vloeistof in het braadservies te doen.
• Braadstukken naar behoefte (na 1/2 - 2/3 van de braadtijd) keren.
• Grote braadstukken en gevogelte gedurende de braadtijd meerdere
keren met braadvocht begieten. Daarmee bereikt u een beter braadresultaat.
• Schakel de oven ca. 10 minuten voor het einde van de braadtijd uit,
om te profiteren van de restwarmte.
Braadtabel
Soort vlees
Hoeveelheid
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd
uur: min.
Rundvlees
Stoofvlees
1-1,5 kg
Boven- en
onderwarmte
1
200-250 2:00-2:30
Rosbief of ossenhaas
per cm
dikte
- Van binnen rood
(rare)
per cm
dikte
Infratherm
1
1902001)
- van binnen roze
(medium)
per cm
dikte
Infratherm
1
180-190 0:06-0:08
- doorbakken (well
done)
per cm
dikte
Infratherm
1
170-180
Schouderstuk, nekstuk, ham
1-1,5 kg
Infratherm
1
160-180 1:30-2:00
Kotelet, casselerrib
1-1,5 kg
Infratherm
1
170-180
1:00-1:30
750 g-1 kg
Infratherm
1
160-170
0:45-1:00
1 kg
Infratherm
1
160-180 1:30-2:00
1,5-2 kg
Infratherm
1
160-180 2:00-2:30
Lamsbout,
lamsgebraad
1-1,5 kg
Infratherm
1
150-170
Lamsrug
1-1,5 kg
Infratherm
1
160-180 1:00-1:30
Hazenrug,
hazenbout
tot 1 kg
Boven- en
onderwarmte
3
2202501)
0:25-0:40
Ree-/hertenrug
1,5-2 kg
Boven- en
onderwarmte
1
210-220
1:15-1:45
Ree-/hertenbout
1,5-2 kg
Boven- en
onderwarmte
1
200-210
1:30-2:15
0:05-0:06
0:08-0:10
Varkensvlees
Gehakt
Kalfsvlees
Kalfsbraadstuk
Kalfsbout
Lamsvlees
1:15-2:00
Wild
35
Soort vlees
Hoeveelheid
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd
uur: min.
Gevogelte
Stukken gevogelte
per 200250g
Infratherm
3
200-220 0:35-0:50
Halve kip
per 400500g
Infratherm
3
190-210
0:35-0:50
Kip, poularde
1-1,5 kg
Infratherm
1
190-210
0:45-1:15
Eend
1,5-2 kg
Infratherm
1
180-200 1:15-1:45
Gans
3,5-5 kg
Infratherm
1
160-180 2:30-3:30
2,5-3,5 kg
Infratherm
1
160-180 1:45-2:30
4-6 kg
Infratherm
1
140-160 2:30-4:00
1-1,5 kg
Boven- en
onderwarmte
2/3
Kalkoen
Vis (stoven)
Hele vissen
1) Oven voorverwarmen
36
210-220
0:45-1:15
Vlak-grilleren
1
3
Ovenfunctie: Grill
tuurinstelling
of Grote grill
met maximale tempera-
Let op: bij het grilleren moet de ovendeur altijd gesloten zijn.
De lege oven met de grillfuncties altijd 5 minuten voorverwarmen!
• Voor het grilleren moeten zowel het rooster als de braadslede worden
gebruikt.
• De grilltijden zijn richtwaarden.
• Grilleren is bijzonder geschikt voor platte stukken vlees en vis.
Grilltabel
Gerecht
Inzetniveau
Tijd
1e zijde
2e zijde
Frikadellen
4
8-10 min.
6-8 min.
Varkenshaas
4
10-12 min.
6-10 min.
Braadworst
4
8-10 min.
6-8 min.
Runderhaas, kalfsfilet
4
6-7 min.
5-6 min.
Runderfilet, rosbief
(ca. 1 kg)
3
10-12 min.
10-12 min.
Geroosterd brood 1)
3
2-3 min.
2-3 min.
Snacks op toast
3
6-8 min.
---
1) Grillrooster zonder braadslede gebruiken
37
Ontdooien
Ovenfunctie: Ontdooien
(zonder temperatuurinstelling)
• Uitgepakte etenswaren op een bord op het rooster plaatsen.
• Gebruik voor het afdekken geen borden of schotels, omdat deze de
ontdooitijd aanzienlijk verlengen.
• Om te ontdooien plaatst u het rooster op het eerste niveau van onderen.
Ontdooitabel
Ontdooitijd
min.
Nadooitijd
min.
Kip, 1000 g
100-140
20-30
Kip op een omgekeerd schoteltje in
een groot bord leggen
Na de helft van de tijd keren
Vlees, 1000g
100-140
20-30
Na de helft van de tijd keren
Vlees, 500g
90-120
20-30
Na de helft van de tijd keren
Forel, 150g
25-35
10-15
---
Aardbeien, 300g
30-40
10-20
---
Boter, 250g
30-40
10-15
---
Slagroom, 2 x
200g
80-100
10-15
Slagroom kan ook met nog licht bevroren deeltjes goed worden geklopt
Gebak, 1400g
60
60
Gerecht
38
Opmerking
---
Wecken
Ovenfunctie: Onderwarmte
• Gebruik voor het inmaken/wecken alleen in de handel gebruikelijke
glazen van hetzelfde formaat.
• Glazen met een schroefdeksel - of bajonetsluiting en metalen
blikken zijn ongeschikt.
• Voor het wecken gebruikt u het eerste inzetniveau van onderen.
• Gebruik voor het wecken de bakplaat. Hierop kunt u maximaal zes
glazen met elk een inhoud van één liter plaatsen.
• De glazen moeten allemaal tot dezelfde hoogte zijn gevuld en zijn
dichtgeklemd.
• Plaats de glazen zodanig op de bakplaat, dat ze elkaar niet aanraken.
• Giet ca. 1/2 liter water in de bakplaat, zodat er voldoende vocht in de
oven ontstaat.
• Zodra de vloeistof in de eerste glazen begint te parelen (bij 1-literglazen na ca. 35-60 minuten), schakelt u de oven uit of verlaagt u de
temperatuur tot 100°C (zie de tabel).
Wecktabel
De opgegeven wecktijden en temperaturen zijn richtwaarden.
Temperatuur
in°C
Wecken tot het
parelen begint
in min.
Doorkoken bij
100°C
in min.
Aardbeien, bosbessen, frambozen, rijpe kruisbessen
160-170
35-45
---
Onrijpe kruisbessen
160-170
35-45
10-15
160-170
35-45
10-15
160-170
50-60
5-10
160-170
40-60
10-15
Komkommers
160-170
50-60
---
Gemengd tafelzuur
160-170
50-60
15
Koolrabi, erwten, asperges
160-170
50-60
15-20
Bonen
160-170
50-60
---
Product
Bessen
Steenvruchten
Peren, kweeperen, pruimen
Groente
Wortels1)
Paddestoelen
1)
1) In de uitgeschakelde oven laten staan
39
Reiniging en onderhoud
1
Waarschuwing: voor het schoonmaken moet het apparaat zijn uitgeschakeld en afgekoeld.
Waarschuwing: uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan
het apparaat met een stoom- of een hogedrukreiniger schoon te maken.
Let op: gebruik geen schuurmiddelen, agressieve schoonmaakmiddelen of schurende voorwerpen.
Buitenzijde van het apparaat
• Neem de voorzijde van het apparaat af met een zachte doek en een
warm sopje.
• Gebruik bij metalen oppervlakken de hiervoor in de handel verkrijgbare onderhoudsmiddelen.
Binnenkant oven
1
3
Waarschuwing: Tijdens het reinigen mag geen ovenfunctie zijn gekozen en moet de oven afgekoeld zijn.
Reinig het apparaat na elk gebruik. Op deze manier brandt het vuil namelijk niet aan en kunt u vuil het makkelijkst verwijderen.
1. Bij het openen van de ovendeur schakelt automatisch de
ovenverlichting in.
2. Maak de oven na elk gebruik schoon met een sopje en droog de oven
na. Gebruik geen schurende voorwerpen.
3
1
40
Hardnekkig vuil kan worden verwijderd met een speciale ovenreiniger.
Let op: Volg de aanwijzingen van de ovenfabrikant op als u ovenspray
gebruikt!
Accessoires
Alle inschuifdelen (rooster, bakplaat, inschuifroosters enz.) elke keer na
het gebruik afwassen en goed afdrogen. Kort laten inweken zorgt voor
makkelijker schoonmaken.
Vetfilter
1. Het vetfilter in een heet sopje of in de afwasautomaat reinigen.
2. Als het vuil sterk is ingebrand in wat water en 2-3 eetlepels afwasmiddel
voor afwasautomaten uitkoken.
Inschuifroosters
Om de zijwanden schoon te maken kunnen de inschuifroosters links en
rechts in de oven worden losgenomen.
Inschuifroosters losnemen
Roosters eerst voor van de ovenwand wegtrekken (1) en dan achter
losnemen (2).
41
3
Inschuifroosters inzetten
Belangrijk! De afgeronde einden
van de geleidingsstangetjes moeten
naar voren wijzen!
Bij het inzetten de roosters eerst
achter weer inhangen (1) en dan
voor inzetten en aandrukken (2).
42
Ovenverlichting
1
3
Waarschuwing: Kans op kortsluiting! Voor het vervangen van de ovenlamp:
– oven uitschakelen!
– zekeringen in de huisinstallatie uitdraaien resp. uitschakelen.
Om de ovenlamp en het afdekglas te beschermen een doekje op de bodem van de oven leggen.
Ovenlamp vervangen/glas reinigen
1. Afdekglas linksom draaien, losnemen en schoonmaken.
2. Indien nodig:
oververlichting 40 watt, 230 V
300 °C hittebestendig
vervangen.
3. Afdekglas weer aanbrengen.
43
Bovenwand van de oven
Om het reinigen van de bovenwand van de oven te vereenvoudigen kan
het bovenste verwarmingselement worden neergeklapt.
1
Verwarmingselement neerklappen
Waarschuwing: Verwarmingselement alleen neerklappen als de oven
is uitgeschakeld en er geen verbrandingsgevaar meer bestaat!
1. Inschuifroosters aan de zijkant losnemen.
2. Het verwarmingselement van voren
vastpakken en over het nokje aan de
binnenkant van de oven naar voren
trekken.
3. Het verwarmingselement klapt nu
naar beneden.
1
Attentie: Druk het verwarmingselement niet met geweld naar beneden! Het verwarmingselement kan
afbreken.
Bovenwand van de oven reinigen
Verwarmingselement bevestigen
1. Verwarmingselement tegen de bovenwand van de oven drukken.
2. Het verwarmingselement tegen de
veerkracht naar voren trekken en
over het nokje geleiden.
3. In de klemmen laten vallen.
4. Inschuifroosters inzetten.
1
44
Attentie: Het verwarmingselement
moet aan beide kanten boven het
nokje in de binnenwand van de
oven liggen en goed op z'n plek
zitten.
Ovendeur
Voor het reinigen kan de ovendeur van uw apparaat open blijven staan.
Ovendeur uitnemen
1. Ovendeur volledig openen.
2. Klemhendels aan beide deurscharnieren helemaal openklappen.
3. De ovendeur met beide handen aan
de zijkant vastnemen en over de
blokkering heen ca. 3/4 deel sluiten.
4. De ovendeur wegtrekken (Voorzichtig: zwaar!).
5. De deur met de buitenzijde naar onderen op een zachte, vlakke ondergrond plaatsen, bijv. op een doek
om krassen te voorkomen.
Ovendeur inhangen
1. De deur, gezien vanaf de greepzijde,
met beide handen aan de zijkant
vastnemen.
2. De deur in een hoek van ca. 60°
vasthouden.
3. De deurscharnieren gelijktijdig in
de beide uitsparingen rechts en links
aan de onderkant van de oven zover
mogelijk inschuiven.
4. De deur naar boven schuiven en
vervolgens helemaal openen.
5. Klemhendels aan beide deurscharnieren in de oorspronkelijke stand
terugklappen.
6. Ovendeur sluiten.
45
Ovendeurglas
1
1
De ovendeur is uitgerust met drie achter elkaar aangebrachte ruiten. De
binnenste ruiten kunnen worden losgenomen.
Waarschuwing: Onderstaande handelingen alleen uitvoeren als de
ovendeur is losgenomen! Als de ovendeur in het apparaat zit zou hij bij
het wegnemen van de ruiten door de gewichtsvermindering kunnen
opspringen en u verwonden.
Attentie: Bij gebruik van geweld, speciaal aan de kanten van de voorruit, kan het glas breken.
Bovenste ruit losnemen
1. Ovendeur losnemen en met de
greep naar beneden op een zachte,
egale ondergrond leggen.
2. Bovenste ruit aan de onderste rand
vastpakken en tegen de veerkracht
in de richting van de ovendeurgreep
schuiven, tot hij van onderen vrij
ligt (á).
3. Ruit van onderen iets optillen en
naar buiten trekken (à).
Middelste ruit losnemen
1. Middelste ruit aan de onderste rand
vastpakken en in de richting van de
ovendeurgreep schuiven, tot hij van
onderen vrij ligt (á).
2. Ruit van onderen iets optillen en
naar buiten trekken (à).
Ruiten schoonmaken
46
Middelste ruit inzetten
1. Middelste ruit schuin van boven in
het deurprofiel aan de kant van de
deurgreep schuiven (á).
2. Ruit laten zakken en in de richting
van de onderkant van de deur zo ver
mogelijk onder de onderste houder
schuiven (à).
Bovenste ruit inzetten
1. Bovenste ruit schuin van boven in
het deurprofiel aan de kant van de
deurgreep schuiven (á).
2. Ruit laten zakken Ruit tegen de
veerkracht aan de kant van de
handgreep voor het profiel aan de
onderkant van de deur leggen een
onder het profiel schuiven (à).
De ruit moet vastzitten!
Ovendeur weer inzetten
47
Wat is er aan de hand als …
Storing
De oven wordt niet
warm.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De oven is niet ingeschakeld. Oven inschakelen.
De dagtijd is niet ingesteld.
Dagtijd instellen
De noodzakelijke instellingen zijn niet uitgevoerd.
Instellingen controleren.
De veiligheidsuitschakeling
Zie Veiligheidsuitschakeling.
heeft de oven uitgeschakeld.
De zekering in de huisinstal- Zekering controleren. Als de
latie (stoppenkast) is doorge- zekeringen meerdere malen
brand.
worden uitgeschakeld, neem
dan contact op met een erkend elektro-installateur.
De ovenverlichting valt De lamp van de ovenverlich- Ovenlamp vervangen.
uit.
ting is defect
In de tijdindicatie ver- Elektronisch defect
schijnt een hierboven
niet genoemde foutcode
1
3
3
48
Het apparaat via de huisinstallatie of de veiligheidsschakelaar van de
stoppenkast uit- en weer inschakelen.
Neem bij herhaalde indicatie
a.u.b. contact op met de service-afdeling.
Wanneer u de storing niet kunt verhelpen met de hierboven gegeven aanwijzingen, neem dan contact op met uw vakhandel of met
onze service-afdeling.
Waarschuwing! Reparaties aan het apparaat mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden.
Bij een onjuiste bediening wordt het bezoek van de servicetechnicus
ook tijdens de garantieperiode in rekening gebracht.
Aanwijzingen voor apparaten met een metalen voorzijde:
Vanwege de koele voorzijde van uw apparaat kan er zich, na het openen van de ovendeur tijdens of kort na het bakken of braden, gedurende korte tijd condens vormen op de binnenkant van het deurvenster.
49
50
Service
Controleer bij technische storingen eerst of u met behulp van de gebruiksaanwijzing (hoofdstuk „Wat te moet doen als…“) het probleem
zelf kunt oplossen.
Wanneer u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met
onze service-afdeling.
Om u snel te kunnen helpen, hebben
wij de volgende gegevens nodig:
– Modelaanduiding
– Productnummer (PNC)
– Serienummer (S-No.)
(u vindt deze nummers op het
typeplaatje)
– Soort storing
– Eventuele foutmelding die het apparaat aangeeft
Om ervoor te zorgen dat u de benodigde nummers van uw apparaat bij
de hand heeft, raden wij u aan deze hier te noteren:
Modelaanduiding:
.....................................
PNC:
.....................................
S-No:
.....................................
51
From the Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
De Electrolux Groep is de grootste producent ter wereld van aangedreven apparaten voor gebruik in de keuken,
reinigingswerkzaamheden en voor gebruik buitenshuis. In meer dan 150 landen over de hele wereld worden
ieder jaar meer dan 55 miljoen Electrolux producten (zoals koelkasten, fornuizen, wasautomaten, stofzuigers,
kettingzagen en grasmaaiers) verkocht ter waarde van circa USD 14 miljard.
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
822 923 910-A-260105-03
Wijzigingen voorbehouden

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement