Aeg-Electrolux B9831-4-A NORDIC Brugermanual

Add to My manuals
56 Pages

advertisement

Aeg-Electrolux B9831-4-A NORDIC Brugermanual | Manualzz
COMPETENCE B9831-4
Elovn til indbygning
Brugsanvisning
Kære kunde,
Læs denne brugsvejledning grundigt igennem og gem den, så De kan
slå efter i den.
Giv brugsvejledningen videre, hvis De sælger komfuret eller forærer det
væk.
1
3
2
2
Følgende symboler bruges i teksten:
Anvisninger vedr. sikkerhed
Advarsel! Anvisninger, der drejer sig om Deres egen sikkerhed.
Bemærk! Anvisninger, der drejer sig om at undgå skader på apparatet.
Anvisninger og praktiske tips
Miljøinformationer
Indhold
Brugsanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Sikkerhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Bortskaffelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Beskrivelse af apparatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Samlet overblik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Elektronisk ovnstyring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Indikatorer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Taster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ovnens indretning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tilbehør til ovnen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Inden første brug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indstille sprog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indstille ur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Første rengøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
14
Betjening af ovnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oversigt over menubetjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menuen Ovnfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menuen Tilvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anvendelse af ovnfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tænd og sluk for ovnen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sætte rist, plade og bradepande i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Isætte/fjerne fedtfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NON-STICK tilbehør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stegetermometer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indstille centrumtemperatur for stegetermometer . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auto-programmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kødprogrammer med indtastning af vægt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kødprogrammer med stegetermometer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oversigt over OPSKRIFT MENU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MEMORY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NORMALINDSTILLING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tidsfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tillægsfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FUNKTIONSSIKRING af ovn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OVNSIKRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sikkerhedsfrakobling af ovn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mekanisk lågeblokering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
16
17
18
20
23
24
24
25
25
27
27
28
29
29
32
35
37
42
42
42
43
44
3
Rengøring og vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovnen set udefra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovnrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fedtfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NON-STICK tilbehør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rensefunktion til ovnspray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indskudsgitter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovnbelysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rengøring af toppen af ovnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovnlåge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovnlågeglas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
45
45
45
45
46
46
47
48
49
50
51
Hvad skal man gøre, hvis … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Stikordsregister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Service
4
54
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Brugsanvisning
1 Sikkerhed
5
Dette apparat overholder følgende EU-direktiver:
– 73/23/EØF af 19.02.1973 Lavspændingsdirektivet
– 89/336/EØF af 03.05.1989 Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet, som ændret ved direktiv 92/31/EØF
– 73/23/EØF af 19.02.1973 Direktiv om CE-mærkning
Elektrisk sikkerhed
• Ovnen må kun tilsluttes af en autoriseret montør.
• Ved forstyrrelser eller skader på ovnen: Skru sikringerne ud eller sluk
for gruppen på el-tavlen.
• Reparationer på ovnen må kun foretages af autoriserede montører. Ikke-fagmæssigt udførte reparationer kan medføre betydelige risici. Kontakt kundeservice eller forhandler i tilfælde af reparation.
Børns sikkerhed
• Lad aldrig små børn uden opsyn når ovnen er i brug.
• Ovnen er forsynet med funktionssikring (børnesikring).
Sikkerhed under brugen
• Dette apparat må kun benyttes til kogning, stegning og bagning af
retter i husholdningen.
• Vær forsigtig ved tilslutning af elektriske apparater til stikkontakter i
nærheden af apparatet. Sørg for, at netkabler ikke kan røre ved eller
komme i klemme under den varme ovnlåge.
• Advarsel: Fare for forbrændinger! Ved brug bliver ovnens inderrum
meget varmt.
• Hvis du bruger alkoholiske ingredienser i ovnen, kan der eventuelt
opstå en let antændelig alkohol-luftblanding Åbn i sådanne tilfælde
lågen forsigtigt. Håndtér ikke med gløder, gnister eller ild.
3
Oplysning om akrylamid
Ifølge de nyeste videnskabelige undersøgelser kan kraftig bruning/ristning af – specielt stivelsesholdige – madvarer medføre en sundhedsrisiko på grund af stoffet akrylamid. Derfor anbefaler vi at tilberede
maden ved lavest mulig temperatur og undgå kraftig bruning.
5
Sådan undgås skader på ovnen
• Dæk ikke ovnbunden med alufolie, og stil ikke plader, gryder og lignende på bunden; ellers ophobes der varme, der beskadiger emaljen.
• Dryp af frugtsaft fra bagepladen efterlader pletter, der ikke kan fjernes. Brug en bradepande til meget fugtige kager.
• Belast ikke ovndøren, mens den er åben.
• Hæld aldrig vand direkte ind i en varm ovn. Det kan give emaljeskader
og misfarvning.
• Hvis glasset udsættes for overlast, især i kanterne af frontruden, kan
det gå itu.
• Opbevar aldrig brændbare ting i ovnen. De kan bryde i brand, når der
tændes for ovnen.
• Opbevar aldrig fugtige madvarer i ovnen. De kan give skader på emaljen.
3
6
Oplysning om emalje
Selv om ovnens emalje ændrer farve ved brug, forringer det ikke ovnens anvendelighed til de formål, den er beregnet til. Det er således
ikke en mangel, der giver ret til reklamation/ombytning.
Bortskaffelse
2
2
Emballage
Emballagematerialerne er nedbrydelige og kan genanvendes. Kunststofdele er mærket, f.eks. >PE<, >PS< osv. Bortskaf emballagemateriale
på den kommunale genbrugsstation, og brug mærkningen til at finde
den rigtige affaldscontainer.
Udtjent apparat
W
1
Symbolet
på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt
ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives
til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr.
Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde,
hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af
miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert
bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er købt, for yderligere
oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
Advarsel: Gør den udtjente ovn ubrugelig inden bortskaffelsen, så den
ikke kan udgøre fare for nogen.
Kobl ovnen fra lysnettet og klip netkablet af.
7
Beskrivelse af apparatet
Samlet overblik
Ovn-indikatorer
og -taster
Dørgreb
Ovnlåge med dobbelt glas
8
Elektronisk ovnstyring
Indikatorer
Symbolbjælke
Menubjælke
Tekstlinje
___________________
VARMLUFT
150ûc
12.05
00.06
Indikator for opvarmning
Temperatur
Riller
Aktuel tid
Centrumtemperatur, kød
Tidsfunktioner
Indstillet tid
Menubjælke
På menubjælken vises pladsen i en menu med en blinkende bjælke.
Når displayet ikke længere viser menubjælken, begynder ovnen at varme op eller den indstillede tid at tælle ned.
Symbolbjælke
Symbol
HURTIG OPVARMNING
Funktion
HURTIG OPVARMNING er i gang.
STEGETERMOMETER STEGETERMOMETER er sat i.
9
Taster
wm¸¹º»¼-+
Taste
w
m
Funktion
Vælge ovnfunktion.
Op og ned i menu.
¸
Åbne menuen Tilvalg.
Lukke menuen Tilvalg (langt tastetryk).
¹
Bekræfte, skifte til undermenu.
º
Tænde eller slukke for ovn.
»
Slå HURTIG OPVARMNING til eller fra.
¼
Vælge mellem tidsfunktioner og STEGETERMOMETER.
+
10
Indstille temperatur, tid, vægt eller tilberedningsgrad.
Ovnens indretning
Overvarme og grillelement
Ovnbelysning
Riller
Stegetermometer-bøsning
Fedtfilter
Ovnbelysning
Varmelegeme i bagvæg
Blæser
Undervarme
Ovnribber, udtagelige
11
Tilbehør til ovnen
Rist
Til service, kageforme, stegning og
grillmad.
Rengøringsvenlig rist
Til service, kageforme, stegning og
grillmad.
Bageplade
Til kager og småkager.
NON-STICK bageplade
Til kager og småkager.
NON-STICK bradepande
Til stegning eller opsamling af fedt.
Kødtermometer
Til nøje bestemmelse af kødstykkers
stegetilstand.
12
Inden første brug
Indstille sprog
1. Efter elektrisk tilslutning viser displayet SPRACHE EINSTELLEN - LANGUAGE MENU.
SPRACHE EINSTELLEN
ý ý ý
888ûcþ
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü2.0ü0 ý
ý
ý ý
ý ý
88.8ú8
wm¸¹º»¼-+
2. Vælg det ønskede sprog med
piltasterne
eller
.
DANSK
ý ý ý
888ûcþ
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü2.0ü0 ý
ý
ý ý
ý ý
88.8ú8
wPmP¸¹º»¼-+
3. Bekræft det valgte sprog
med tasten OK .
Fra dette øjeblik viser displayet alle meddelelser på
det valgte sprog.
ý ý ý
888ûcþ
AKTUEL TID
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü2.0ü0 ý
ý
ý ý
ýò
88.8ú8
wm¸¹Pº»¼-+
13
Indstille ur
1. AKTUEL TID lyser.
Urdisplayet viser 12.00.
2. Indstil det aktuelle klokkeslæt med tasten
eller
.
ý ý ý
888ûcþ
AKTUEL TID
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü2.2ü5 ý
ý
ý ý
ýò
88.8ú8
wm¸¹º»¼-P+P
3. Bekræft med tasten VALG
.
Der slukkes automatisk for
ovnen, og nu er den klar til
brug.
3
ý ý ý
888ûcþ
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü2.2ü5 ý
ý
ý ý
ý ý
88.8ú8
wm¸¹º»¼P-+
Hvis De senere vil ændre en af disse grundindstillinger: Se kapitlet
NORMALINDSTILLING.
Første rengøring
1
3
Inden ovnen bruges for første gang bør den rengøres.
Bemærk: Brug aldrig skarpe eller slibende rengøringsmidler! De kan
ridse overfladen.
Til metalfronte bruges gængse pudsemidler.
1. Åbn ovnlågen.
Ovnbelysningen tændes.
2. Tag alle tilbehørsdele ud og rengør dem i varmt sulfovand.
3. Vask også ovnen indvendig med varmt sulfovand og tør efter.
4. Tør fronten af med en fugtig klud.
14
Betjening af ovnen
Oversigt over menubetjening
Menu
Ovnfunktioner
Menu
Tilvalg
VARMLUFT
OPSKRIFT MENU
PIZZA-TÆRTE
MEMORY
¸
UNDER-OG OVERVARME
GRATINERING
STOR GRILL
MENU RENGØRING
NORMALINDSTILLING
w
m
¹
LILLE GRILL
HOLDE VARM
w OPTØNING
m UNDERVARME
HURTIG OPVARMNING
VARMEINDIKATOR
LAVTEMPSTEGN. LAV
DISPLAY TIL/FRA
KYLLING
LYD MENU
SVINEKØD
VAELG SPROG
ROASTBEEF
FABRIKSINDSTILLING
w
m
KALV
3
VILDT
Ved hvert betjeningstrin viser displayet kun de indstillingsmuligheder,
der er relevante for den pågældende funktion.
15
Menuen Ovnfunktioner
• Når De har tændt for ovnen, står De i menuen Ovnfunktioner.
• Vælg den ønskede ovnfunktion med piltasterne
eller
. Menubjælken viser pladsen i de pågældende menuer.
Eksempel på indstilling af ovnfunktion
1. Tænd for ovnen med
–—OVNFUNKTIONER
tasten TÆND/SLUK .
ý ý ý
280ûcþ
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü2.2ü5 ý
ý
ý ý
ý ý
88.8ú9
wm¸¹ºP»¼-+
2. Vælg ovnfunktion med piltasterne
eller
.
Der fremkommer et forslag
til temperaturvalg i temperaturdisplayet.
Ovnen begynder at forvarme.
3
16
3. Skru op eller ned for varmen
med tasten
eller
.
Når den valgte temperatur er
nået, lyder et signal.
____________________
UNDER-OG OVERVARME
ý ý ý
ýþ ýþ ý ý
200ûcþÝÜÜÜþ1ü2.2ü5 ý
ý
ý ý
ý ý
00.0ü1
wPm¸¹º»¼-+
UNDER-OG OVERVARME
ý ý ý
ýþ ýþ ý ý
180ûcþÝÜÜÜþ1ü2.2ü5 ý
ý
ý ý
ý ý
00.0ü1
wm¸¹º»¼-P+P
Menuen Tilvalg
• Åbn menuen Tilvalg med tasten TILVALG .
• Vælg det ønskede tilvalg med piltasterne
eller
viser pladsen i de enkelte menuer.
• Skift til menuen for tilvalget med tasten OK .
3
. Menubjælken
Undermenuer
• Brug piltasterne
eller
til at vælge den ønskede indstilling eller skift til undermenuer med tasten OK .
Sidste punkt på hver menu er TILBAGE.
Det bruges til at vende tilbage til den overordnede menu.
Indstillingen kan afbrydes ved at trykke længe på tasten TILVALG
Så står De igen i menuen Ovnfunktioner.
.
17
Anvendelse af ovnfunktioner
Til ovnen har du følgende funktioner til rådighed:
18
Varmelegeme/
blæser
Ovnfunktion
Anvendelse
VARMLUFT
Til bagning i op til tre lag ad
gangen.
Ovntemperaturen indstilles
20-40 °C lavere end ved over-/undervarme.
PIZZA-TÆRTE
Til bagning i ét lag af retter, der
Undervarme, varmeskal være ekstra brune og sprøde legeme i bagvæg,
i bunden.
blæser
Ovntemperaturen indstilles 2040 °C lavere end ved over-/undervarme.
UNDER-OG
OVERVARME
Til bagning og stegning i ét lag.
GRATINERING
Til stegning af større kødstykker Grill, overvarme,
eller fjerkræ i ét lag.
blæser
Funktionen egner sig også til gratinering og luning.
STOR GRILL
Til grillning af flade madvarer i
større mængder og til ristning.
LILLE GRILL
Til grillning af flade madvarer, der Grill
placeres midt på risten, og til
ristning.
HOLDE VARM
Til at holde retter varme.
OPTØNING
Til blødgøring og optøning af for Blæser
eksempel kager, smør, brød, frugt
eller andre dybfrosne madvarer
UNDERVARME
Til færdigbagning af kager med
sprød bund.
Undervarme
LAVTEMPSTEGN.
Til tilberedning af ekstra møre og
saftige stege.
Overvarme,
undervarme, varmelegeme i bagvæg,
blæser
Overvarme,
undervarme, varmelegeme i bagvæg,
blæser
Overvarme,
undervarme
Grill, overvarme
Overvarme,
undervarme
Kødprogrammer
Kødprogrammer
med angivelse af vægt
Anvendelse
Vægtområde
KYLLING
Kylling, and, gås
0,9 til 4,7 kg
SVINEKØD
Flæskesteg, flæskebov
1,0 til 3,0 kg
ROASTBEEF
Oksesteg, marineret oksebryst
1,0 til 3,0 kg
KALV
Kalvesteg
1,0 til 3,0 kg
VILDT
Kronhjort, rådyr, kanin
1,0 til 3,0 kg
eller
Kødprogrammer kombineret med
stegetermometer
ENG.ROASTBEEF
Tilberedningsgrad
Oplysning
ENG.ROASTBEEF RØD
ENG.ROASTBEEF MED.
-
ENG.ROASTBEEF DONE
ROASTBEEF
ROASTBEEF RØD
ROASTBEEF MED.
Roastbeef, skandinavisk (uden kraftig
bruning)
ROASTBEEF DONE
SKINKESTEG
-
-
KALVESTEG
-
-
LAMMESTEG LET ROSA
-
-
VILDTSTEG LET ROSA
-
-
KALKUNBRYST
-
-
Anvendelser, tabeller, tips og opskrifter
Praktiske oplysninger om de forskellige ovnfunktioner, programmer og
forprogrammerede opskrifter findes i den medfølgende folder.
19
Tænd og sluk for ovnen
Vælge ovnfunktion
1. Tænd for ovnen med tasten TÆND/SLUK
2. Vælg den ønskede ovnfunktion med piltasterne
eller
.
Der fremkommer et forslag
til temperaturvalg i temperaturdisplayet.
Ovnen begynder at forvarme.
.
____________________
UNDER-OG OVERVARME
ý ý ý
ýþ ýþ ý ý
200ûcþÝÜÜÜþ1ü2.2ü5 ý
ý
ý ý
ý ý
00.0ü1
wPm¸¹º»¼-+
Ændre ovntemperatur
3
Skru op eller ned for varmen
med tasten
eller
.
UNDER-OG OVERVARME
Når den indstillede temperatur er nået, lyder et signal.
180ûcþÝÜÜÜþ1ü2.2ü5 ý
ý ý ý
ýþ ýþ ý ý
ý
ý ý
ý ý
00.0ü1
wm¸¹º»¼-P+P
Slukke for ovnfunktion
Tryk på piltasterne
eller
, indtil displayet igen viser
OVNFUNKTIONER.
–—OVNFUNKTIONER
ý ý ý
280ûcþ
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü2.2ü5 ý
ý
ý ý
ý ý
88.8ú9
wPmP¸¹º»¼-+
Slukke helt for ovnen
Sluk for ovnen med
tasten TÆND/SLUK
.
ý ý ý
280ûcþ
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü2.2ü5 ý
ý
ý ý
ý ý
88.8ú9
wm¸¹ºP»¼-+
20
3
Ventilator
Ventilatoren bliver automatisk slået til for at holde ovnen kølig på de
udvendige sider. Efter at der er slukket for ovnen, kører ventilatoren videre, til ovnen er kølet af. Så slukker den automatisk.
Forvarmning med funktionen HURTIG OPVARMNING
1
3
3
Når der er valgt en ovnfunktion, kan man bruge tillægsfunktionen
HURTIG OPVARMNING til at forkorte forvarmningstiden.
Ved de fleste typer bagning og stegning er forvarmning af ovnen ikke
nødvendig, fordi den den som regel hurtigt kommer op på den indstillede temperatur (se Tabeller og tips).
Til småkager, der let løber ud, boller og roulader anbefales det dog at
forvarme den tomme ovn med funktionen HURTIG OPVARMNING.
Bemærk: Sæt først maden i ovnen, når HURTIG OPVARMNING er afsluttet og ovnen har skiftet til den valgte funktion.
1. Indstil den ønskede ovnfunktion (f.eks. UNDER-OG OVERVARME). Vælg
evt. en anden temperatur end den foreslåede.
2. Tryk på tasten HURTIG OPVARMNING . Symbolet
lyser.
En efter en blinker bjælkerne, der viser, at HURTIG OPVARMNING er i
gang.
Når den indstillede temperatur er nået, lyser bjælkerne for opvarmning
i displayet. Der høres et signal. Symbolet
slukkes.
Derefter varmer ovnen videre efter den valgte ovnfunktion og temperatur. Nu kan maden sættes i ovnen.
Hvis De generelt foretrækker at sætte maden i forvarmet ovn, kan De
vælge at lade funktionen HURTIG OPVARMNING være slået til konstant
(se menuen NORMALINDSTILLING).
Funktionen HURTIG OPVARMNING slås fra med tasten HURTIG
OPVARMNING .
Funktionen HURTIG OPVARMNING kan kombineres med ovnfunktionerne VARMLUFT, PIZZA-TÆRTE, UNDER-OG OVERVARME og GRATINERING.
21
Indikator for opvarmning
Indikator for opvarmning
Når der er tændt for en ovnfunktion, kommer fire bjælker langsomt frem i
displayet, en efter en, og viser, hvor langt forvarmningen er nået.
UNDER-OG OVERVARME
ý ý ý
ýþ ýþ ý ý
180ûcþþÝÞÜÜþ1ü2.12 ý
ý
ý ý
ý ý
00.ü07
wm¸¹º»¼-+
Indikator for Hurtig opvarmning
Når funktionen HURTIG OPUNDER-OG OVERVARME
VARMNING er slået til, viser
ý ý
ý ý ý é ýþ ýþ ý ý
bjælkerne, der blinker en efý ý
180ûcþÝÞßÜþ1ü2.1ü0 ý
00.0ü5
ter en, at HURTIG OPVARMNING er i gang.
ý
wm¸¹º»P¼-+
Restvarmeindikator
Når der er blevet slukket for
ovnen, viser de lysende bjælker, hvor megen restvarme
der er tilbage i ovnen.
–—OVNFUNKTIONER
ý ý ý
ýþ ýþ ý ý
280ûcþÝÞßÜþ1ü3.2ü5 ý
ý
ý ý
ý ý
88.8ú9
wm¸¹º»¼-+
22
Sætte rist, plade og bradepande i
3
Vippesikring
Rist, plader og bradepande har en lille bule i højre og venstre side. Denne bule fungerer som vippesikring og skal altid vende bagud.
Sætte plade eller bradepande i:
Vippesikringen skal vende bagud.
Sætte risten i:
Sæt risten i, så de to styretappe
vender opad. Vippesikringen skal
vende nedad og befinde sig bagest i
ovnrummet.
Sætte rist og plade eller bradepande i:
Når risten bruges sammen med plade eller bradepande, skal ristens vippesikring stå nøjagtigt i bulerne i
pladen eller bradepanden.
23
Isætte/fjerne fedtfilter
Sæt kun fedtfilteret i ved stegning for at beskytte varmelegemet i
bagvæggen mod fedtstænk.
Isætte fedtfilter
Hold på fedtfilterets håndtag og
lad de to holdere glide oppefra
og ned over blæseråbningen i
ovnens bagvæg.
Tage fedtfilteret ud
Tag fat i fedtfilterets håndtag,
løft det og tag det ud.
NON-STICK tilbehør
Hvis De sørger for at overholde følgende råd, holder tilbehøret længe
og vil altid være let at gøre rent:
• Sæt ikke tilbehøret i ovnen uden mad i.
• Sæt ikke tilbehør på varme kogezoner. Pletvis overophedning kan
nedsætte den rengøringsvenlige belægning.
24
Stegetermometer
3
1
Når stegetermometret er monteret, omfatter menuen OVNFUNKTIONER
en række ovnfunktioner og ekstraprogrammer, der egner sig til stegetermometer.
Bemærk: Brug kun det medfølgende stegetermometer! Hvis det udskiftes, må der kun bruges et originalt stegetermometer!
Sætte stegetermometer i
1. Tænd for ovnen med tasten TÆND/SLUK
2. Sæt så vidt muligt stegetermometret så langt ind, at spidsen er i midten af kødet.
3. Sæt stegetermometrets stik helt ind
i kontakten i ovnens sidevæg.
.
Indstille centrumtemperatur for stegetermometer
Slukker for ovnen, når kødet har nået præcis den centrumtemperatur,
som De har indstillet.
Der skal tages hensyn til to temperaturer:
– Ovntemperaturen: Se Stegetabel
– Centrumtemperatur: Se tabellen STEGETERMOMETER
1. Sæt stegetermometret i som tidligere beskrevet.
Displayets tekstlinje viser
STEGETERMOMETER og symbolet .
ý ý ý
888ûcþ
STEGETERMOMETER
ýþ ë ý ý
þüþ8ü6ü0û8 ý
ý
ý ý
ý ý
88.8ú8
wm¸¹º»¼-+
2. Indstil den ønskede centrumtemperatur inden
5 sekunder med tasten
eller
.
ý ý ý
280ûcþ
STEGETERMOMETER
ýþ ë ý ý
þüþ1ü6ü5û1 ý
ý
ý ý
ý ý
00.5ü5
wm¸¹º»¼-P+P
25
Displayet skifter til den aktuelle centrumtemperatur.
3
–—OVNFUNKTIONER
ý ý ý
ýþ ë ý ý
ý
ý ý
ý ý
Hvis der allerede står OVN888ûcþ
þüþ8ü3ü0û8 ý
88.8ú8
FUNKTIONER i tekstlinjen, inden den ønskede
wm¸¹º»¼-+
centrumtemperatur er indstillet: Tryk på tasten VALG , til symbolet
blinker, og udfør så indstillingen.
3
Centrumtemperaturen vises fra 30°C.
3. Indstil ovnfunktion og evt. ovntemperatur.
Så snart den forvalgte centrumtemperatur er nået, høres et signal.
4. Tryk på en vilkårlig taste for at slå signalet fra.
Fjerne stegetermometer
1
3
26
Advarsel: Stegetermometret er meget varmt! Der er risiko for forbrænding, når stikket og spidsen
trækkes ud!
1. Træk stegetermometrets stik ud af
kontakten og tag kødet ud af ovnen.
2. Sluk for ovnen.
Tips om Kødprogrammer med stegetermometer findes i kapitlet
”Auto-programmer”.
Auto-programmer
Ud over de ovnfunktioner, der bruges til individuel indstilling af bagning og stegning, har De også forskellige programmerede funktioner til
rådighed:
1. Kødprogram med indtastning af vægt (menuen OVNFUNKTIONER)
2. Kødprogram med stegetermometer (menuen OVNFUNKTIONER)
3. Programmerede opskrifter (menuen Tilvalg)
Kødprogrammer med indtastning af vægt
Med kødprogrammerne kan man vælge den optimale indstilling til den
pågældende type kød. Stegetiden beregnes automatisk, når kødets
vægt er tastet ind.
____________________
1. Vælg det ønskede kødproKYLLING
2,5 KG
gram med piltasterne
elí ý
ý ý ý
ýþ ýþ ý ý
ler
.
ý ý
280ûcþÝÜÜÜþ1ü2.2ü5 ý
01.4ü0
Vægtangivelsen blinker i displayets tekstlinje.
ÒÓ
wmP¸¹º»¼-+
2. Så længe vægtangivelsen
--KYLLING
2,5 KG
blinker kan kødets vægt indí ý
ý ý ý
ýþ ýþ ý ý
ý ý
stilles med tasten
eller
280ûcþÝÜÜÜþ1ü2.2ü5 ý
01.0ü5
.
Vægten kan indstilles i trin
wm¸¹º»¼-P+P
på 0,1kg (ved KYLLING i trin
på 0,2kg).
Kødprogrammet starter.
Displayets tidsfunktioner viser, hvor længe programmet varer. Uret tæller ned. Det vil sige, at under programmet viser displayet altid den aktuelle resttid.
ÒÓ
3
Hvis den foreslåede vægt ikke ændres i løbet af ca. 5sekunder, begynder ovnen at varme op.
I de første to minutter af programmet kan man stadig ændre vægtangivelsen. I så fald trykker man på tasten VALG .
Vægtangivelsen blinker og kan nu ændres.
27
3. Ved kødprogrammet KYLLING skal maden vendes, når
der lyder et signal og displayets tekstlinje viser VEND
STEGEN.
Der lyder altid et signal, når
et kødprogram er slut.
VEND STEGEN
ý ý ý
ýþ ýþ ý ý
280ûcþÝÞßàþ1ü2.55 ý
ÒÕ
í ý
ý ý
00.2ü5
wm¸¹º»¼-+
Kødprogrammer med stegetermometer
3
1
Når stegetermometret er sat i, viser menuen OVNFUNKTIONER ekstra
kødprogrammer med stegetermometer.
Disse programmer anvender de optimale indstillinger til den pågældende kødtype.
Bemærk: Brug kun det medfølgende stegetermometer! Hvis det udskiftes, må der kun bruges et originalt stegetermometer!
1. Tænd for ovnen med tasten EIN/AUS .
2. Sæt stegetermometret i.
Tekstlinjen viser STEGETERMOMETER, og symbolet
blinker.
ý ý ý
888ûcþ
STEGETERMOMETER
ýþ ë ý ý
þüþ8ü6ü0û8 ý
ý
ý ý
ý ý
88.8ú8
wm¸¹º»¼-+
1. Vælg det ønskede STEGETERMOMETER-program med piltasterne
eller
.
KALVESTEG
ý ý ý
ýþ ë ý ý
280ûcþÝÜÜÜþ1ü30û1 ý
ÒÓ
ý ý
ý ý
00.0ü0
wmP¸¹º»¼-+
Når den forvalgte centrumtemperatur er nået, lyder der
et signal, og den aktuelle
temperatur blinker.
2. Tryk på en vilkårlig taste for
at slå signalet fra.
3. Tag stegetermometret ud.
1
28
KALVESTEG
ý ý ý
ýþ ë ý ý
888ûcþÝÞßÜþ8ü6ü0û8 ý
ÒÓ
ý ý
ý ý
00ü0ü0
wm¸¹º»¼-+
Advarsel: Stegetermometret er meget varmt! Der er risiko for forbrænding, når stikket og spidsen trækkes ud!
Tilvalg
Oversigt over OPSKRIFT MENU
¸
OPSKRIFT MENU
¹
w
m
OPSKRIFT BAGNING
CITRONKAGE
¹
SANDKAGE
MARMORKAGE
w CHEESE CAKE
ENGELSK FRUGTKAGE
m KANELKAGE
FLETBROED
FRANSKBROED
TILBAGE
OPSKRIFT STEGNING
PIZZA
¹
KARTOFFELGRATIN
PIROGER
w QUICHE LORRAINE
LASAGNE
m CANNELONI
SKIPPERLABSKOVS
FISKEFILET
TILBAGE
SPECIAL
PULVERKAGE
¹
w FROSSEN PIZZA
TØRRING
m HENKOGNING
TILBAGE
TILBAGE
¹
¹
¹
¹
29
3
OPSKRIFT BAGNING og OPSKRIFT STEGNING
Brug til denne funktion opskrifterne i folderen ”Tabeller, tips og opskrifter“Denne funktion omfatter de optimale indstillinger for den pågældende opskrift.
Valg af opskrift
1. Skift med tasten TILVALG
til menuen Tilvalg.
_____
OPSKRIFT MENU
ý ý ý
280ûcþ
ýþ ýþ ý ý
ý
þüþ1ü2.2ü8 ý
ý ý
ý ý
01.5ü5
wm¸P¹º»¼-+
2. Skift med tasten OK
til
menuen OPSKRIFT MENU.
____
OPSKRIFT BAGNING
ý ý ý
280ûcþ
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü2.2ü8 ý
ý
ý ý
ý ý
01.5ü5
wm¸¹Pº»¼-+
3. Vælg den ønskede gruppe
opskrifter med piltasterne
eller
.
____
OPSKRIFT STEGNING
ý ý ý
280ûcþ
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü2.2ü8 ý
ý
ý ý
ý ý
01.5ü5
wPm¸¹º»¼-+
4. Skift med tasten OK
f.eks.
til menuen OPSKRIFT STEGNING.
_______
OPSKRIFT STEGNING
ý ý ý
280ûcþ
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü2.2ü0 ý
ý
ý ý
ý ý
00.5ü4
wm¸¹Pº»¼-+
5. Vælg den ønskede opskrift
med piltasterne
eller
.
Hvis valget ikke ændres i løbet af få sekunder, registrerer ovnen denne indstilling
og begynder at varme op.
30
_______
PIROGER
ý ý ý
280ûcþ
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü2.2ü0 ý
ÒÓ
í ý
ý ý
00.5ü5
wPm¸¹º»¼-+
_______
6. Når den valgte tilberedPIROGER
ningstid er gået, kommer der
í ý
ý ý ý
ýþ ýþ ý ý
et signal.
ý ý
280ûcþ
þüþ1ü3.1ü5 ý
00.0ü0
– I tidsdisplayet blinker
”00:00“ og symbolet .
– Ovnen holder automatisk wm¸¹º»¼-+
op med at varme.
7. Signalet kan slås fra ved at trykke på en vilkårlig taste.
ÒÓ
3
Forskudt start
Programmet kan også indstilles til automatisk at starte senere (se tidsfunktionerne SLUT
).
Tidsfunktionen SLUT
kan indstilles, hvis ovnen ikke har været tændt
længere end to minutter.
Afslutning af tilberedning før tid
Tryk længe på tasten TILVALG
eller vælg menupunktet TILBAGE med
piltasterne
eller
.
SPECIAL
1. Skift til menuen Tilvalg med tasten TILVALG .
2. Skift til menuen OPSKRIFT MENU med tasten OK
3. Vælg opskriftsgruppe SPECIAL med piltasterne
4. Skift til menuen SPECIAL
med tasten OK .
_____
SPECIAL
ý ý ý
280ûcþ
.
eller
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü2.2ü0 ý
.
ý
ý ý
ý ý
00.5ü4
wm¸¹Pº»¼-+
_______
5. Vælg det ønskede menuPULVERKAGE
punkt med piltasterne
ý ý
ý ý ý
ýþ ýþ ý ý
eller
.
ý ý
160ûcþ
þüþ1ü3.0ü5 ý
00.0ü0
Displayet viser et forslag til
temperaturvalg.
wPmP¸¹º»¼-+
Hvis denne temperatur ikke
ændres i løbet af nogle sekunder, registrerer ovnen indstillingen og begynder at varme op.
ÒÕ
3
Ved opskrifterne PULVERKAGE og FROSSEN PIZZA kan den foreslåede
temperatur sættes 10°C op eller ned med tasten
eller
.
31
Gruppen SPECIAL omfatter disse menupunkter:
PULVERKAGE
Til bagning af færdigkøbt kage- og brødmix.
FROSSEN PIZZA
Til bagning af dybfrosne færdigretter, f.eks.
pizza, lasagne, gratin og pommes frites.
TØRRING
Til tørring af frugt, krydderurter og svampe.
HENKOGNING
Til henkogning af frugt og grøntsager.
I folderen ”Tabeller, tips og opskrifter“ er der flere oplysninger om disse
funktioner.
MEMORY
Med denne funktion kan man gemme de optimale indstillinger til forskellige opskrifter.
De første tre ”Egne opskrifter“ kan hentes direkte i menuen Ovnfunktioner.
Memory-funktionen råder over 10 pladser til opskrifter med programmeret tilberedningstid og programmeret centrumtemperatur.
Gemme indstillinger til ”Egne opskrifter”
Gemme indstillinger for en kendt opskrift
1. Vælg ovnfunktion og temperatur.
med tasten VALG
og ind2. Skift evt. til tidsfunktionen VARIGHED
tast den ønskede tilberedningstid (se afsnittet Tidsfunktioner).
eller
3. skift til funktionen STEGETERMOMETER med tasten VALG
og indtast
den ønskede centrumtemperatur (se afsnittet STEGETERMOMETER).
4. Skift til menuen Tilvalg med tasten TILVALG .
5. Vælg det foreslåede menupunkt GEM I MEMORY med
tasten OK .
Den næste ledige plads i hukommelsen bliver vist.
32
__
GEM I MEMORY
ý ý ý
280ûcþ
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü2.2ü8 ý
ý
ý ý
ý ý
88.8ú9
wm¸¹Pº»¼-+
__
6. Vælg f.eks. MEMORY 1 med
tasten OK .
Første bogstav på tekstlinjen
blinker.
MEMORY 1
ý ý ý
280ûcþ
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü2.2ü8 ý
ý
ý ý
ý ý
88.8ú9
wm¸¹Pº»¼-+
__
7. Vælg de ønskede bogstaver i
alfabetisk rækkefølge med
piltasterne
eller
.
MEMORY 1
ý ý ý
280ûcþ
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü2.2ü8 ý
ý
ý ý
ý ý
88.8ú9
wPmP¸¹º»¼-+
3
8. Flyt markøren til venstre eller højre med tasten
eller
.
Næste bogstav blinker og
kan ændres osv.
Sådan kan De skrive navnet
på Deres ”Egen opskrift”.
FARS PIZZA _
ý ý ý
280ûcþ
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü2.2ü8 ý
ý
ý ý
ý ý
88.8ú9
wm¸¹º»¼-+P
Der kan indtastes op til 18 tegn.
Når indtastningen er afsluttet, trykker De længe på tasten OK .
GEMT bliver vist.
GEMT
ý ý ý
280ûcþ
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü2.2ü8 ý
ý
ý ý
ý ý
88.8ú9
wm¸¹Pº»¼-+
33
Hente indstillinger til ”Egne opskrifter”
1. Tænd for ovnen med tasten TÆND/SLUK
2. Vælg den gemte opskrift
med piltasten
.
.
_________________ ___
FARS PIZZA
ý ý ý
ýþ ýþ ý ý
280ûcþÝÜÜÜþ1ü2.2ü9 ý
ý
ý ý
ý ý
88.8ú9
wmP¸¹º»¼-+
3
De tre første gemte ”Egne opskrifter“ kan hentes direkte i menuen Ovnfunktioner.
Hvis hukommelsen indeholder flere ”Egne opskrifter“, hentes de i MEMORY under menupunktet START MEMORY.
Overskrive opskrift gemt i hukommelsen
Man kan når som helst overskrive de opskrifter, der ligger i hukommelsen.
Man går frem som beskrevet under ”Gemme indstillinger til Egne opskrifter”.
Under punkt 5, hvor der foreslås en ledig plads i hukommelsen, vælger
De i stedet den opskrift, der skal overskrives, med tasten
.
34
NORMALINDSTILLING
3
De kan ændre forskellige grundindstillinger for ovnen, der gælder uanset hvad den bruges til. Indstillingerne gælder, til de ændres igen.
HURTIG OPVARMNING
– HURTIG OPVARMN.TIL
Funktionen HURTIG OPVARMNING kobles automatisk til
ved egnede ovnfunktioner.
kan man manuelt
Med tasten HURTIG OPVARMNING
koble funktionen HURTIG OPVARMNING fra for enkelte
bage- eller stegeopgaver.
– HURTIG OPVARMN.FRA
Funktionen HURTIG OPVARMNING bliver ikke automatisk tilkoblet ved egnede ovnfunktioner.
kan man manuelt
Med tasten HURTIG OPVARMNING
koble funktionen HURTIG OPVARMNING til for enkelte
bage- eller stegeopgaver.
VARMEINDIKATOR
– VARMEINDIKATOR TIL
Når ovnen er slukket, viser displayet restvarmen.
– VARMEINDIKATOR FRA
Når ovnen er slukket, viser displayet ikke restvarmen.
DISPLAY TIL/FRA
– DISPLAY TIL
Når ovnen slukkes, viser displayet klokken.
– DISPLAY FRA
Urdisplayet slukker sammen med ovnen. Så længe der er
tændt for ovnen, slås displayet automatisk til.
Indstillingen DISPLAY FRA sparer strøm.
LYD MENU
– LYD V. TRYK
– LYD V. TRYK TIL
– LYD V. TRYK FRA
Til at indstille, om der skal komme en lyd, hver gang der
trykkes på en taste.
– LYD VED FEJLTRYK
– LYD V. FEJLTR. TIL
– LYD V. FEJLTR. FRA
Til at indstille, om der skal komme et signal, hvis der
trykkes på betjeningsfunktioner, der ikke kan udføres.
VAELG SPROG - LANGUAGE MENU
– DANSK
– ...
Til at indstille sproget i displayet.
FABRIKSINDSTILLING
– RESET
Til at sætte alle indstillinger tilbage til fabriksindstillingerne.
35
Tilpasning af NORMALINDSTILLING
1. Åbn menuen Tilvalg med tasten TILVALG .
2. Vælg menupunktet NORMALINDSTILLING med piltasterne
3. Skift til menuen NORMALINDSTILLING med tasten OK .
4. Skift til den indstilling, der skal ændres, med piltasterne
5. Tryk på tasten OK .
Displayet viser den nuværende indstilling.
6. Vælg det ønskede tal med piltasterne
eller
.
7. Tryk på tasten OK .
Displayet viser i nogle sekunder GEMT.
Derefter vender De tilbage til menuen Ovnfunktioner.
36
eller
eller
.
.
Tidsfunktioner
MINUTUR
Til indstilling af en kortere tid. Når tiden er gået, lyder der et signal.
Denne funktion har ikke nogen indvirkning på driften af ovnen.
VARIGHED
Til indstilling af hvor længe ovnen skal være i funktion.
SLUT
Til indstilling af hvornår ovnen skal slukkes igen.
AKTUEL TID
Til at indstille, ændre eller aflæse klokkeslættet.
(Se også kapitlet “Inden første brug”)
Vejledning til tidsfunktionerne
• Når der er valgt en tidsfunktion, blinker det tilhørende symbol i
ca. 5 sekunder. I det tidsrum kan de ønskede tider indstilles eller ændres med tasterne
eller
.
• Når den ønskede tid er instillet, blinker symbolet igen i ca. 5 sekunder.
Derefter lyser symbolet konstant. Der tælles ned fra den indstillede
tid.
2
3
Udnytte restvarmen med urfunktionerne VARIGHED
og SLUT
Når urfunktionerne VARIGHED
og SLUT
bruges, slukker ovnen
selv for varmelegemerne, når 90% af den indstillede eller beregnede tid
er gået. Restvarmen i ovnen bruges til at fortsætte tilberedningen, til
den indstillede tid er gået (3 til 20 min.).
Indikatoren Tidsfunktioner viser varigheden af den valgte ovnfunktion, hvis ingen af urfunktionerne MINUTUR , VARIGHED
eller
SLUT
er indstillet.
37
MINUTUR
1. Tryk én eller flere gange på
tasten VALG , til MINUTUR og symbolet
vises.
__
ý ý ý
888ûcþ
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü4.3ü5 ý
MINUTUR
ý
ý ý
ñ ý
00.0ü0
wm¸¹º»¼P-+
2. Indstil minuturet med tasten
eller
(maks. 99 minutter).
__
ý ý ý
888ûcþ
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü4.3ü5 ý
MINUTUR
ý
ý ý
ñ ý
03.5ü0
wm¸¹º»¼-P+P
Efter ca. 5 sekunder viser
displayet resttiden.
Displayet viser OVNFUNKTIONER og symbolet .
–—OVNFUNKTIONER
ý ý ý
888ûcþ
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü4.3ü5 ý
ý
ý ý
ñ ý
03.4ü9
wm¸¹º»¼-+
Når tiden er gået, lyder der i
2 minutter et signal.
I displayet blinker ”00.00“ og
symbolet .
Afbryde signal:
Tryk på en vilkårlig taste.
38
ý ý ý
888ûcþ
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü4.3ü8 ý
MINUTUR
ý
ý ý
ñ ý
00.0ü0
wm¸¹º»¼-+
VARIGHED
1. Vælg ovnfunktion og -temperatur.
2. Tryk én eller flere gange på
tasten VALG , til displayet
viser VARIGHED og symbolet
.
___
ý ý ý
200ûcþ
VARIGHED
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü4.3ü5 ý
ý
í ý
ý ý
00.0ü0
wm¸¹º»¼P-+
3. Indstil den ønskede tilberedningstid med tasten
eller
.
___
ý ý ý
200ûcþ
VARIGHED
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü4.3ü5 ý
ý
í ý
ý ý
00.3ü0
wm¸¹º»¼-P+P
Efter ca. 5 sekunder viser
displayet resttiden.
Symbolet
lyser.
UNDER-OG OVERVARME
ý ý ý
ýþ ýþ ý ý
200ûcþÝÜÜÜþ1ü4.3ü5 ý
ý
í ý
ý ý
00.2ü9
wm¸¹º»¼-+
Når tiden er gået, lyder der i
2 minutter et signal. Ovnen
slukker automatisk.
I displayet blinker ”00.00“ og
symbolet .
UNDER-OG OVERVARME
ý ý ý
ýþ ýþ ý ý
200ûcþÝÞßàþ1ü5.0ü5 ý
ý
í ý
ý ý
00.0ü0
wm¸¹º»¼-+
Afbryde signal:
Tryk på en vilkårlig taste.
39
SLUT
1. Vælg ovnfunktion og -temperatur.
2. Tryk én eller flere gange på
tasten VALG , til displayet
viser SLUT og symbolet .
___
ý ý ý
200ûcþ
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü4.3ü5 ý
SLUT
ý
ýî
ý ý
14.3ü5
wm¸¹º»¼P-+
3. Indstil med tasten
eller
det tidspunkt, hvor ovnen skal slukke.
___
ý ý ý
200ûcþ
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü4.3ü5 ý
SLUT
ý
ýî
ý ý
15.2ü5
wm¸¹º»¼-P+P
Efter ca. 5 sekunder viser
displayet det tidspunkt, hvor
ovnen slukkes. Symbolet
lyser.
UNDER-OG OVERVARME
ý ý ý
ýþ ýþ ý ý
200ûcþÝÜÜÜþ1ü4.3ü5 ý
ý
ýî
ý ý
15.2ü5
wm¸¹º»¼-+
Når tiden er gået, lyder der i
2 minutter et signal. Ovnen
slukker automatisk.
I displayet blinker ”00.00“ og
symbolet .
Afbryde signal:
Tryk på en vilkårlig taste.
40
UNDER-OG OVERVARME
ý ý ý
ýþ ýþ ý ý
200ûcþÝÞßàþ1ü5.2ü5 ý
ý
ýî
ý ý
00.00ü
wm¸¹º»¼-+
3
VARIGHED
og SLUT
kombineret
VARIGHED
og SLUT
kan kombineres, når ovnen automatisk skal
tænde og slukke på et senere tidspunkt.
1. Vælg ovnfunktion og -temperatur.
2. Indstil med funktionen
VARIGHED
den tid, som
retten skal have i ovnen,
f.eks.: 1 time.
___
ý ý ý
200ûcþ
VARIGHED
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü2.0ü5 ý
ý
í ý
ý ý
01.0ü0
wm¸¹º»¼-+
3. Indstil med funktionen
SLUT
det tidspunkt, hvor
retten skal være færdig,
f.eks.: klokken 14:05.
___
ý ý ý
200ûcþ
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü2.0ü5 ý
SLUT
ý
ýî
ý ý
14.0ü5
wm¸¹º»¼-+
Displayets tekstlinje viser
PROGRAMMERET.
PROGRAMMERET
ý ý ý
200ûcþ
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü2.0ü5 ý
ý
ý ý
ý ý
14.0ü5
wm¸¹º»¼-+
Der tændes automatisk for
ovnen på det beregnede
tidspunkt,
f.eks.: klokken 13:05.
Når den indstillede tid er gået, lyder der i 2 minutter et
signal, og ovnen slukker
automatisk,
f.eks.: klokken 14:05.
UNDER-OG OVERVARME
ý ý ý
200ûcþ
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü2.0ü5 ý
ý
íî
ý ý
01.0ü0
wm¸¹º»¼-+
41
Tillægsfunktioner
FUNKTIONSSIKRING af ovn
Så snart FUNKTIONSSIKRING er slået til, kan der ikke tændes for ovnen.
Slå FUNKTIONSSIKRING til
1. Tænd for ovnen med tasten EIN/AUS .
Der må ikke være valgt en ovnfunktion.
2. Berør samtidig tasterne
VALG
og
, til displayet
viser FUNKTIONSSIKRING.
Nu er FUNKTIONSSIKRING
slået til.
FUNKTIONSSIKRING
ý ý ý
280ûcþ
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü2.2ü8 ý
ý
ý ý
ý ý
88.8ú9
wm¸¹º»¼P-P+
FUNKTIONSSIKRING Slukke
• Berør samtidig tasterne VALG
og
, til FUNKTIONSSIKRING slukkes i displayet.
Nu er FUNKTIONSSIKRING slået fra, og ovnen er atter klar til brug.
OVNSIKRING
Hindrer, at man uforvarende kan ændre de indstillede ovnfunktioner.
Slå OVNSIKRING til
1. Tænd for ovnen med tasten EIN/AUS
2. Vælg ovnfunktion.
3. Tryk samtidig på tasterne
VALG
og
, til displayet
viser OVNSIKRING.
Nu er OVNSIKRING slået til.
3
42
.
OVNSIKRING
ý ý ý
ýþ ýþ ý ý
200ûcþÝÜÜÜþ1ü2.2ü8 ý
ý
ý ý
ý ý
00.0ü5
wm¸¹º»¼P-P+
OVNSIKRING Slukke
• Tryk samtidig på tasten VALG
og
i ca. 2 sekunder.
OVNSIKRING hindrer ikke, at man kan komme til at slukke for ovnen.
Når der slukkes for ovnen, ophæves OVNSIKRING automatisk.
Sikkerhedsfrakobling af ovn
3
Når ovnen efter en vis tid ikke slukkes eller skifter temperatur, afbrydes
den automatisk.
Ovnen slår automatisk fra ved en temperatur på:
30 - 120°C
120 - 200°C
200 - 250°C
250 – maks. °C
3
efter
efter
efter
efter
12,5 time
8,5 time
5,5 time
3,0 timer
Ibrugtagning efter sikkerhedsfrakobling
Tryk på en vilkårlig taste.
Sikkerhedsfrakoblingen ophæves, når urfunktionen VARIGHED
SLUT
indstilles.
eller
43
Mekanisk lågeblokering
Ved udlevering af ovnen er lågeblokeringen deaktiveret.
Aktivering af lågeblokeringen
Træk skyderen fremad, indtil den
falder i hak.
Åbning af ovnlågen:
1. Luk lågen.
2. Tryk på skyderen, og hold den trykket ind.
3. Åbn lågen.
Lukning af ovnlågen
Luk lågen uden at trykke på skyderen.
3
44
Deaktivering af lågeblokering
Tryk skyderen ind til panelet.
Den mekaniske lågeblokering ophæves ikke, når ovnen slukkes.
Rengøring og vedligeholdelse
1
Advarsel: Sluk for ovnen og lad den køle af inden rengøring.
Advarsel: Af sikkerhedsgrunde er rengøring med damp- eller højtryksrenser forbudt!
Bemærk: Brug ikke skrappe rengøringsmidler, skurepulver, skuresvampe, stålsvampe eller lignende.
Ovnen set udefra
• Aftør fronten med en blød klud og varmt vand med opvaskemiddel.
• Til rengøring af metalfronter bruges gængse rensemidler.
Ovnrum
Rengør altid ovnen efter brug. Så er det nemmere at fjerne snavs, og
det brænder ikke fast.
1. Når ovndøren åbnes, tændes ovnbelysningen automatisk.
2. Aftør altid ovnen med opvaskemiddel; tør efter.
3
1
Fastsiddende snavs fjernes med et specielt ovnrensemiddel.
Bemærk: Når der bruges ovnrens i spraydåse, skal producentens anvisninger nøje følges!
Tilbehør
Skyl alle indskudsdele (rist, bageplade, indskudsgitter osv.), hver gang
de er blevet brugt, og tør dem godt af. Sæt dem kort i blød ved lettere
rengøring.
Fedtfilter
1. Gør fedtfilteret rent i varmt vand med opvaskemiddel eller i opvaskemaskinen.
2. Kog det ved stærkt fastbrændt snavs i noget vand og 2-3 spiseskeer rengøringsmiddel til opvaskemaskiner.
45
NON-STICK tilbehør
3
1
1
Tilbehørsdelene skal vaskes i meget varmt vand tilsat opvaskemiddel;
brug en blød svamp eller klud.
Lyse pletter i belægningen betyder ikke, at belægningen fejler noget.
Bemærk: Brug aldrig skrappe og skurende rengøringsmidler, ovnspray, ståluld eller hårde genstande som knive og skrabere. De ødelægger belægningen.
Bemærk: Disse tilbehørsdele må ikke komme i opvaskemaskinen. Ellers mister de deres rengøringsvenlige egenskaber.
Rensefunktion til ovnspray
1
Med rensefunktionen til ovnspray kan ovnen forvarmes til den temperatur, hvor ovnspray virker bedst.
Bemærk: Brug kun ovnspray, der kræver opvarmning af ovnen. Overhold producentens anvisninger!
1. Skift med tasten TILVALG
til menuen Tilvalg
2. Vælg menupunktet MENU
RENGØRING med piltasten
eller
.
_____
MENU RENGØRING
ý ý ý
888ûcþ
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü5.0ü5 ý
ý
ý ý
ý ý
88.8ú8
wPmP¸¹º»¼-+
3. Bekræft valget med tasten
OK .
__
OVNSPRAY
ý ý ý
888ûcþ
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü5.0ü5 ý
ý
ý ý
ý ý
88.8ú8
wm¸¹Pº»¼-+
Nu forvarmes ovnen til den
nødvendige temperatur.
Programmets varighed (20
min.) bliver vist på displayet.
__
OVNSPRAY
ý ý ý
ýþ ýþ ý ý
888ûcþÝÜÜÜþ1ü5.0ü5 ý
ý
í ý
ý ý
00.20
wm¸¹º»¼-+
Efter ca. 15 min. lyder det første signal.
Nu har ovnen nået den temperatur, hvor ovnsprayen virker bedst.
46
3
4. Forstøv ovnspray i ovnrummet.
5 minutter efter lyder endnu et signal i 2 minutter. På dette tidspunkt
skal De være færdig med at fordele ovnspray i ovnrummet. (Ellers når
ovnen at køle for meget af).
Lad ovnsprayen virke i den tid, som producenten har opgivet!
Signalet kan slås fra ved at trykke på en vilkårlig taste.
5. Tør ovnen af indvendig.
Indskudsgitter
Ved rengøring af sidevæggene kan indskudsgitrene på venstre og højre
side i ovnen tages af.
Aftagning af indskudsgitteret
Træk først gitteret væk fra ovnvæggen foran (1) og tag den derefter af
bagved (2).
3
Montering af indskudsgitter
Vigtigt! De afrundede ender af føringsstavene skal pege fremad!
47
Sæt ved montering først gitteret
i bagest (1) og sæt det derefter
i foran og tryk det fast (2).
Ovnbelysning
1
3
Advarsel: Risiko for elektrisk stød! Før udskiftning af ovnlampen:
– Sluk for ovnen!
– Skru sikringerne i sikringsskabet ud eller kobl dem fra.
Læg en klud på bunden af ovnen for at beskytte ovnlampen og glasafdækningen.
Udskiftning af ovnlampe/rengøring af glasafdækning
1. Tag det højre indskudsgitter af.
2. Tag glasafdækningen af ved at dreje
den til venstre og gør den ren.
3. Om nødvendigt:
Udskift ovnbelysning 40 Watt,
230 V, 300 °C varmebestandig.
Udskiftning af ovnlampe i siden/
rengøring af glasafdækning
1. Tag det venstre indskudsgitter af.
2. Tag glasafdækningen af ved hjælp
af en smal, stump genstand (f.eks.
teske), og gør den ren.
3. Om nødvendigt:
Skift ovnbelysning 25 Watt,
230 V, 300 °C varmebestandig,
ud.
48
4. Sæt glasafdækningen på plads igen.
5. Montér indskudsgitteret.
Rengøring af toppen af ovnen
Ved lettere rengøring af toppen af ovnen kan det øverste varmelegeme
klappes ned.
1
Nedklapning af varmelegeme
Advarsel: Klap kun varmelegemet
ned, når ovnen er slukket, og der
ikke længere er fare for at brænde
sig!
1. Tag indskudsgitteret i siden af.
2. Tag fat i varmelegemet forpå, og
træk det over prægningen ved ovnens indervæg og fremefter.
3. Varmelegemet klapper nu nedad.
1
Vigtigt: Tryk ikke varmelegemet
nedad med vold! Varmelegemet kan
brække.
Rengøring af toppen af ovnen
49
Fastgørelse af varmelegemet
1. Før varmelegemet tilbage til toppen
af ovnen.
2. Træk varmelegemet fremad mod
fjederkraften, og før den over ovnprægningen.
3. Lad den falde i hak i holderen.
4. Montér indskudsgitteret.
1
Vigtigt: Varmelegemet skal til begge sider ligge ovenfor prægningen i
ovnens indervæg og sidde rigtigt i
hak.
Ovnlåge
Inden rengøring kan ovnlågen tages af.
Aftagning af ovnlåge
1. Åbn ovnlågen helt.
2. Vip låsearmene ved begge lågehængsler helt op.
3. Hold fast i begge sider af ovnlågen
og luk den ca. 3/4 ud over modstanden.
4. Træk lågen væk fraovnen (forsigtig:
den er tung!)
5. Læg lågen med ydersiden nedad på
et blødt, jævnt underlag (f.eks. et
tæppe) for at undgå ridser.
50
Isætning af ovnlåge
1. Tag fat i begge sider af lågen fra
den side, hvor grebet sidder.
2. Hold lågen i en vinkel på ca. 60°.
3. Tryk samtidig lågehængslerne så
langt ind som muligt i de to indskæringer på højre og venstre side af
ovnens underkant.
4. Løft lågen, til den møder modstand,
og åbn den derefter helt.
5. Vip låsearmene ved begge dørhængsler tilbage i den oprindeligestilling.
6. Luk ovnlågen.
Ovnlågeglas
1
1
Ovnlågen er forsynet med fire glasruder, som er anbragt bagved hinanden. De indre ruder kan tages af ved rengøring.
Advarsel: Udfør som grundregel kun følgende trin ved en ovnlåge, som
er taget af! Når lågen sidder på, kan den på grund af den forringede
vægt svippe op, når glasset tages af, og derved være til fare for Dem.
Vigtigt! Ved brug af vold, især på frontrudens kanter, kan glasset gå i
stykker.
Aftagning af det øverste lågeglas
1. Tag ovnlågen af og læg den med
grebet nedad på et blødt, jævnt underlag.
2. Tag fat i den øverste glasrude ved
den nederste kant og skub den mod
fjederspændingen i retning af ovnlågegrebet, til den ligger fri forneden (á).
3. Løft ruden let forneden og træk den
ud (à).
51
Aftagning af de midterste ovnruder
1. Tag fat i de midterste glasruder efter tur ved den nederste kant og
skub i retning af ovnlågegrebet, til
ruden ligger fri forneden (á).
2. Løft ruden let forneden og træk den
ud (à).
Gør lågeglassene rene
Montering af de midterste ovnruder
1. Før de midterste glasruder skråt fra
oven ind i lågeprofilen på
grebsiden (á).
2. Sænk den midterste glasrude ned og
skub den i retning af lågens underkant indtil anslag under den nederste holder (à).
Montering af den øverste ovnrude
1. Før den øverste glasrude skråt fra
oven ind i lågeprofilen på
grebsiden (á).
2. Sænk glasruden ned. Læg ruden
foran holdeprofilen i grebsiden ved
lågens underkant mod fjederkraften
og skub den ind under holdeprofilen (à).
Glasruden skal sidde fast!
Genindsætning af ovnlågen
52
Hvad skal man gøre, hvis …
Problem
Ovnen bliver ikke varm
Mulig årsag
Udbedring
Der er ikke tændt for ovnen
Tænd for ovnen
Uret er ikke indstillet
Stil uret
Der er ikke foretaget de nød- Kontroller indstillingerne
vendige indstillinger
1
3
3
Ovnens sikkerhedsblokering
er blevet udløst
Se under Sikkerhedsafbryder
Relæet på husets el-tavle
(sikringsskab) er blevet udløst
Se efter på tavlen. Tilkald en
autoriseret el-installatør, hvis
relæerne flere gange slår fra
eller sikringerne brænder
over
Ovnbelysningen virker
ikke
Pæren er sprunget
Skift pære i ovnen
Tidsdisplayet viser F11
Stegetermometret kortslut- Sæt stegetermometrets stik
ter, eller termometrets stik er helt ind i kontakten i ovnens
ikke helt inde i kontakten
sidevæg og sørg for at trykke
det i bund
Tidsdisplayet viser en
fejlkode, der ikke er
nævnt ovenfor
Elektronisk fejltilstand
Sluk og tænd igen for apparatet med afbryderen / relæet på husets el-tavle.
Hvis samme meddelelse gentages: Kontakt kundeservice
Hvis nævnte forslag til at afhjælpe problemet ikke virker: Henvend
Dem til forhandleren eller til kundeservice.
Advarsel! Reparationer må kun udføres af en faguddannet installatør.
Hvis apparatet repareres af en ikke-sagkyndig, kan det medføre betydelig risiko for brugeren.
Ved fejlbetjening er besøg af Kundeservice eller forhandlerens tekniker
ikke gratis, heller ikke i garantiperioden.
Bemærkning til komfur med metalfront:
På grund af den kølige front af din ovn kan det indre lågeglas efter åbning af lågen under eller kort efter bagning eller stegning kortvarigt
dugge til.
53
Stikordsregister
B
O
Bageplade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Beskrivelse af ovnen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Bradepande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Opskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 30
Egne opskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Programmerede opskrifter . . . . . . . . . . . .29
Opvarmning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Ovn
Betjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 20
Lampe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Tilbehør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Ovnfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 19
Ovnsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
D
Display tændt/slukket . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
F
Fabriksindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fedtfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,
Fejlkode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forvarmning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funktionssikring (børnesikring). . . . . . . . . .
35
45
53
21
42
R
K
Rengøring
Forrengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Indskudsgitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Ovnlampe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
ovnrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Ovnspray. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Tilbehør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Toppen af ovnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Rengøringsvenlig rist . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Reparationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Restvarmeindikator . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 35
Rist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 23
Kødprogrammer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
S
L
Sikkerhedsafbryder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Sprog,
ændre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
indstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 35
Stegetermometer. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 28
Centrumtemperatur . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Symbol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
H
Hurtig opvarmning. . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 22
I
Indikator for opvarmning . . . . . . . . . . . . . . 22
Indikator for ovnfunktions varighed . . . . . 37
Indikatorer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Indskudsgitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Indstille ur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Indstilling af lyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Lågeblokering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Lynopvarmning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
M
Memory-menuen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Menu
Oversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ovnfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Tilvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Menubjælke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
T
Taster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Tids-funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 42
Tilbehør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 23
U
Ur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
54
Service
Ved tekniske forstyrrelser bedes De først undersøge, om De selv kan løse
problemet ved hjælp af brugsanvisningen (kapitlet „Hvad gør man, hvis
...“).
Hvis De så ikke kan løse problemet, bedes De kontakte kundeservice eller en af vore servicepartnere.
For hurtigt at kunne hjælpe Dem
skal vi bruge følgende oplysninger:
– model
– produktnummer (PNC)
– serienummer (S-No.)
(numrene står på typeskiltet)
– problemets art
– eventuel fejlmeddelelse, der vises
på apparatet
Vi råder Dem til at notere de nødvendige oplysninger om apparatet her,
så De har dem ved hånden.
Model:
.....................................
PNC:
.....................................
S-No:
.....................................
55
From the Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
Electrolux Gruppen er verdens største producent af energidrevne produkter til køkken- rengørings- og udendørs
brug. Der sælges årligt over 55 millioner produkter fra Electrolux Gruppen (blandt andet køleskabe, komfurer,
vaskemaskiner, støvsugere, motorsave og plæneklippere) til en værdi af ca. kr. 100 milliarder. Produkterne
sælges i mere end 150 lande verden over.
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg-electrolux.de
© Copyright by AEG
822 923 788-A-261005-03
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement