Aeg B3741-4-W Handleiding

Add to My manuals
48 Pages

advertisement

Aeg B3741-4-W Handleiding | Manualzz
COMPETENCE B3741-4
Elektrische inbouwoven
Gebruiksaanwijzing
Geachte klant,
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar de gebruiksaanwijzing zodat deze later kan worden geraadpleegd.
Geef deze gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat.
1
3
2
2
De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt:
Veiligheidsvoorschriften
Waarschuwing! Aanwijzingen ten behoeve van uw persoonlijke veiligheid.
Let op! Aanwijzingen om beschadiging van het apparaat te voorkomen.
Aanwijzingen en praktische tips
Milieu-informatie
Inhoud
Gebruiksaanwijzing
........................................
5
Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Afvalverwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Beschrijving van het apparaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaalaanzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uitrusting oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accessoires oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
9
9
Voor het in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Dagtijd instellen en wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Reinigen voor het in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Bedienen van de oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oven in- en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Snelverwarmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovenfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rooster en plaat inzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klokfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overige functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indicatie-uitschakeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kinderbeveiliging van de oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veiligheidsuitschakeling van de oven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
15
16
17
18
24
24
25
25
Toepassingen, tabellen en tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bakken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baktabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabel voor ovenschotels en gegratineerde gerechten . . . . . . . . . . . . . . .
Tabel diepgevroren kant-en-klare gerechten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Braden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Braadtabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vlakgrilleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grilltabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ontdooien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ontdooitabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wecken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
26
28
31
31
32
33
35
35
36
36
37
3
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Buitenzijde van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovenruimte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pyrolytische reiniging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inschuifroosters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovenverlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovendeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deurvenster van de oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
38
38
39
39
40
41
42
43
Wat is er aan de hand als … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Service
4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Gebruiksaanwijzing
1 Veiligheidsvoorschriften
5
Dit apparaat is in overeenstemming met de volgende EG-richtlijnen:
– 73/23/EEG van 19.02.1973 Laagspanningsrichtlijn
– 89/336/EEG van 03.05.1989 EMC-richtlijn inclusief aangepaste richtlijn 92/31/EEG
– 93/68/EEG van 22.07.93 CE-markeringsrichtlijn
Elektrische veiligheid
• Het apparaat mag uitsluitend door een erkend installateur worden
aangesloten.
• In geval van storingen of beschadiging van het apparaat: zekeringen
in de huisinstallatie uitschakelen.
• Reparaties aan het apparaat mogen uitsluitend door vakmensen
worden uitgevoerd. Door onvakkundig uitgevoerde reparaties kunnen
grote gevaren ontstaan. Wend u bij reparaties altijd tot onze serviceafdeling of uw vakhandel.
Veiligheid voor kinderen
• Kleine kinderen nooit alleen laten terwijl het apparaat in gebruik is.
Veiligheid tijdens het gebruik
• Dit apparaat mag alleen in het huishouden voor koken, braden, bakken van levensmiddelen worden gebruikt.
• Wees voorzichtig bij het aansluiten van elektrische apparaten op
stopcontacten in de buurt van het apparaat. Snoeren mogen niet in
aanraking komen of onder de hete ovendeur ingeklemd raken.
• Waarschuwing: Verbrandingsgevaar! Bij gebruik wordt de ovenruimte heet.
• Als u alcoholische ingrediënten in de oven gebruikt, kan evt. een licht
ontvlambaar alcohol-luchtmengsel ontstaan. Open de deur in dat geval voorzichtig. Kom niet met vuur of vonken in de buurt van de
oven.
5
3
Aanwijzing met betrekking tot acrylamide
Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten kan een intensieve bruining van levensmiddelen, met name bij zetmeelhoudende producten,
een gevaar voor de gezondheid door acrylamide veroorzaken. Om die
reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen te bereiden en de gerechten niet te veel te bruinen.
Op deze manier voorkomt u beschadiging van het
apparaat
• Bekleed de oven niet met aluminiumfolie en plaats geen bakplaten,
pannen, enzovoort op de bodem omdat daarmee het email van de
oven door de ontstane hitteconcentratie wordt beschadigd.
• Fruitsappen die van de bakplaat druppelen, veroorzaken vlekken die
niet kunnen worden verwijderd. Gebruik een diepe bakplaat voor gebak dat erg vochtig is.
• Plaats geen gewicht op de geopende ovendeur.
• Giet water nooit rechtstreeks in de hete oven. Hierdoor kan het email
worden beschadigd en kunnen verkleuringen ontstaan.
• Als gevolg van heftige stoten, vooral op de randen van de buitenste
glasplaat, kan het glas breken.
• Bewaar geen brandbaar materiaal in de oven. Bij het inschakelen van
de oven kan dit ontbranden.
• Bewaar geen vochtige levensmiddelen in de oven. Het email kan hierdoor beschadigd raken.
3
6
Informatie emaillaag
Kleurveranderingen van de emaillaag van de oven als gevolg van het
gebruik zijn niet van invloed op de deugdelijkheid van het apparaat
voor regulier of contractueel gebruik. Dit zijn derhalve geen gebreken
in de zin van het recht op garantie.
Afvalverwerking
2
2
1
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. De kunststoffen hebben de volgende aanduidingen, bijv.
>PE<, >PS<, enz. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de
daarvoor bestemde containers.
Oud apparaat verwijderen
Verwijder afgedankte apparatuur conform de in uw woonplaats geldende richtlijnen.
Waarschuwing: Opdat er geen gevaar meer kan ontstaan, moeten afgedankt apparaten voor het weggooien onbruikbaar worden gemaakt.
Stekker uit het stopcontact trekken en aansluitsnoer van het apparaat verwijderen.
7
Beschrijving van het apparaat
Totaalaanzicht
Bedieningspaneel
Deurgreep
Glazen deur
Bedieningspaneel
Bedrijfscontrolelampje
Temperatuur-/tijdindicatie
Temperatuur-/tijdkeuze
Ovenfuncties
Functietoetsen
8
Uitrusting oven
Bovenwarmte en grillelement
Ovenverlichting
Inzetniveaus
Ventilator
Onderwarmte
Uitneembaar inschuifrooster
Accessoires oven
Combi-rooster
Voor servies, bakvormen, braden en
grilleren.
Universele bakplaat
Voor vochtig gebak, braden of als
bakplaat resp. braadslede voor het
opvangen van vet.
9
Voor het in gebruik nemen
Dagtijd instellen en wijzigen
3
De oven functioneert alleen als u de dagtijd hebt ingesteld.
Na het aansluiten van de elektriciteit of na een stroomstoring knippert het functielampje Dagtijd
automatisch.
1. Voor het wijzigen van een reeds ingestelde tijd, de toets Selectie
zo
vaak indrukken tot het functielampje Dagtijd knippert.
2. Met de schakelaar
dagtijd instellen.
/
de actuele
Na ca. 5 seconden dooft het knipperen en geeft de klok de ingestelde
dagtijd aan
3
10
Het apparaat is klaar voor gebruik.
De dagtijd kan alleen worden gewijzigd als de kinderbeveiliging is uitgeschakeld en geen van de
klokfuncties Kookwekker ,
Duur of Einde en geen ovenfuncties zijn ingesteld.
Reinigen voor het in gebruik nemen
1
3
Voordat u de oven in gebruik neemt, moet u hem grondig reinigen.
Attentie: Gebruik geen scherpe, schurende reinigingsmiddelen! De oppervlakte kan beschadigd worden.
Bij metalen fronten in de handel verkrijgbare onderhoudsmiddelen gebruiken.
1. Schakelaar ovenfunctie op ovenverlichting zetten.
2. Alle accessoires en inschuifroosters uit de oven nemen en met een
warm sopje schoonmaken.
3. Oven ook met een warm sopje afnemen en drogen.
4. Front van het apparaat alleen met een vochtige doek afnemen.
11
Bedienen van de oven
Oven in- en uitschakelen
Bedrijfscontrolelampje Temperatuur-/tijdindicatie
Snelverwarmen
Verwarmings-indicatie
Toets Snelverwarmen
Ovenfuncties
Indicatiewisseling
Oven inschakelen
De schakelaar ovenfunctie op de
gewenste functie draaien.
Het bedrijfscontrolelampje brandt.
De temperatuurindicatie geeft de
voorgestelde temperatuur voor de
gekozen ovenfunctie aan.
De oven begint met opwarmen.
Als de ingestelde temperatuur is bereikt, klinkt een signaal.
12
Temperatuur-/tijdkeuze
Oventemperatuur wijzigen
Met de schakelaar / de temperatuur naar beneden of naar boven
wijzigen.
De instelling verloopt in stappen
van 5 °C.
Oven uitschakelen
Om de oven uit te schakelen moet u
de schakelaar ovenfuncties in de UIT
stand zetten.
3
Koelventilator
Zodra de oven in gebruik wordt genomen wordt de ventilator automatisch ingeschakeld om de oppervlakken van het apparaat koel te houden. Nadat de oven is uitgeschakeld blijft de ventilator nog verder
lopen om het apparaat af te koelen en wordt dan automatisch uitgeschakeld.
13
3
Verwarmings-indicatie
Indicatie opwarmen
Na het inschakelen van de ovenfunctie geven de langzaam na elkaar oplichtende balken aan, hoever
de oven reeds opgewarmd is.
Indicatie snelverwarmen
Na het inschakelen van de functie
snelverwarmen
geven de na
elkaar knipperende balken aan dat
de functie snelverwarmen in werking is. Bovendien brandt de balk
naast het symbool
.
Indicatie restwarmte
Na het uitschakelen van de oven
geven de nog oplichtende balken de
resterende restwarmte in de oven
aan.
14
Snelverwarmen
1
3
Na het kiezen van een ovenfunctie kan met behulp van de extrafunctie
Snelverwarmen
de lege oven in relatief korte tijd worden voorverwarmd.
Let op: Gerecht pas in de oven plaatsen, als Snelverwarmen beëindigd
is en de oven in de gewenste functie werkt.
1. Gewenste ovenfunctie instellen (bijv. Boven- en onderwarmte ).
Eventueel temperatuurvoorstel wijzigen.
2. Toets Snelverwarmen indrukken. De balk naast het symbool
brandt.
De na elkaar knipperende balken geven aan dat Snelverwarmen in werking is.
Bij het bereiken van de ingestelde temperatuur lichten de balken van de
verwarmingsindicatie op en de balk naast het symbool
gaat uit.
Er klinkt een signaal.
De oven verwarmt nu in de eerder ingestelde ovenfunctie en temperatuur verder. U kunt het gerecht nu in de oven plaatsen.
De functie Snelverwarmen
kan bij de ovenfuncties Multi
Hetelucht , Boven- en onderwarmte en Infratherm ingeschakeld worden.
15
Ovenfuncties
Voor de oven zijn de volgende functies beschikbaar:
Ovenfunctie
Toepassing
Ovenverlichting
Met deze functie kunt u de binnenzijde van de oven verlichten,
bijvoorbeeld om deze schoon te
maken.
---
Hetelucht
Voor het bakken op maximaal
twee niveaus.
Stel de temperatuur van de oven
20 tot 40 °C lager in dan bij boven-/onderwarmte.
Bovenwarmte,
onderwarmte,
ventilator
Boven- en onder- Voor het bakken en braden op
warmte
één niveau.
16
Verwarmingselement/ventilator
Bovenwarmte,
onderwarmte
Infratherm
Voor het braden van grotere stuk- Grill, bovenwarmte,
ken vlees of gevogelte op één ni- ventilator
veau.
Deze functie is ook geschikt voor
gratineren.
Grote grill
Voor het grilleren van vlakke le- Grill, bovenwarmte
vensmiddelen in grotere hoeveelheden en om te roosteren.
Ontdooien
Voor het gedeeltelijk of geheel
ontdooien van bijvoorbeeld gebak, boter, brood, fruit of andere
bevroren levensmiddelen.
Onderwarmte
Voor het afbakken van gebak met Onderwarmte
een brosse bodem.
Pyrolyse
Voor pyrolytische zelfreiniging
Bovenwarmte,
van de oven. Hierbij wordt achter- Onderwarmte, Grill,
gebleven vuil in de oven verbrand. Ventilator
Na het afkoelen kunnen de resten
vervolgens uit de oven worden
geveegd. De oven wordt verhit tot
circa 500 °C.
Ventilator
Rooster en plaat inzetten
3
Kantelbeveiliging
Alle inschuifdelen zijn voorzien van een kleine welving rechts en links.
Deze welving dient als kantelbeveiliging en moet altijd naar achteren
wijzen.
Plaat plaatsen:
De kantelbeveiliging moet naar achteren wijzen.
Rooster inzetten:
Rooster zo inzetten dat de twee geleidingsstangetjes naar boven wijzen. De kantelbeveiliging moet naar
beneden wijzen en achter in
de oven liggen.
Rooster en plaat inzetten:
Bij het gelijktijdig gebruiken van het
rooster en de plaat, dient de kantelbeveiliging van het rooster exact in
de rondingen van de plaat geplaatst
te worden.
17
Klokfuncties
Temperatuur-/tijdindicatie
Functielampjes voor klok
Toets Selectie
Indicatiewisseling
Duur
Om in te stellen hoe lang de oven ingeschakeld moet zijn.
Einde
Om in te stellen wanneer de oven weer moet worden uitgeschakeld.
Kookwekker
Om een korte tijd in te stellen. Na afloop klinkt een signaal.
Deze functie heeft geen invloed op de werking van de oven.
Dagtijd
Met deze functie kunt u de dagtijd instellen, veranderen of opvragen
(zie ook het hoofdstuk „Voor het in gebruik nemen“).
18
3
3
Aanwijzingen met betrekking tot de klokfuncties
• Na het kiezen van een klokfunctie knippert het betreffende functielampje gedurende ca. 5 seconden. Gedurende deze tijd kan met de
schakelaar / de gewenste tijd ingesteld of gewijzigd worden.
• Na het instellen van de gewenste tijd knippert het functielampje opnieuw ca. 5 seconden. Daarna brandt het functielampje. De ingestelde tijd begint op de achtergrond af te tellen.
• Na afloop van de klokfunctie Duur en Einde moet de schakelaar ovenfuncties op ”0“ worden gezet.
• Met de toets Indicatie
kan tussen oventemperatuur en dagtijd
worden gewisseld.
Opvragen van de ingestelde of resterende tijd
De toets Selectie zo vaak indrukken tot de betreffende klokfunctie
knippert of de resterende tijd wordt aangegeven.
19
Kookwekker
1. De toets Selectie zo vaak indrukken tot het functielampje
Kookwekker knippert.
2. Met de schakelaar / de gewenste tijd instellen
(max. 99.00minuten).
Het functielampje Kookwekker
brandt.
Als 90% van de ingestelde tijd verlopen is, klinkt een signaal.
Als de ingestelde tijd verlopen is,
knippert ”0.00“ en het functielampje. Er klinkt een signaal.
Het knipperen en het signaal uitschakelen:
Willekeurige toets indrukken
20
Duur
1. Ovenfunctie en temperatuur kiezen.
2. De toets Selectie zo vaak indrukken tot het functielampje Duur
knippert.
3. Met de schakelaar / de gewenste bereidingstijd instellen
(max. 09.59uur).
Het functielampje Duur
en de oven is direct aan.
brandt
Als de ingestelde tijd verlopen is,
knippert ”0.00“ en het functielampje. Er klinkt gedurende 2 minuten
een signaal. De oven schakelt automatisch uit.
Het knipperen en het signaal uitschakelen:
De schakelaar ovenfuncties op ”0“
zetten.
21
Einde
1. Ovenfunctie en temperatuur kiezen.
2. Toets Selectie zo vaak indrukken,
tot het functielampje Einde knippert.
3. Met de schakelaar / de gewenste uitschakeltijd instellen.
Het functielampje Einde
en de oven is direct aan.
brandt
Als de ingestelde tijd verlopen is,
knippert ”0.00“ en het functielampje. Er klinkt gedurende 2 minuten
een signaal. De oven schakelt automatisch uit.
Het knipperen en het signaal uitschakelen:
De schakelaar ovenfuncties op ”0“
zetten.
22
3
Duur
en Einde
in combinatie
Duur en Einde kunnen gelijktijdig worden gebruikt als de oven op
een later tijdstip automatisch in- en uitgeschakeld moet worden.
1. Ovenfunctie en temperatuur kiezen.
2. Met de functie Duur de bereidingstijd instellen die het gerecht
nodig heeft.
In dit geval 1 uur.
3. Met de functie Einde het tijdstip
instellen, waarop het gerecht klaar
moet zijn.
In dit geval om 14:05 uur.
De functielampjes Duur en
Einde branden en in de display
wordt de temperatuur aangegeven.
In dit geval 200°C.
De oven wordt op het berekende
tijdstip automatisch ingeschakeld.
In dit geval om 13:05 uur.
En na afloop van de ingevoerde
duur wordt de oven weer uitgeschakeld.
In dit geval om 14:05 uur.
23
Overige functies
Indicatie-uitschakeling
2
3
U kunt energie besparen door de tijdindicatie uit te schakelen.
Tijdindicatie uitschakelen
1. Schakelaar / naar rechts
draaien en vasthouden.
2. Bovendien toets Selectie indrukken tot de indicatie donker wordt
De indicatie wordt automatisch ingeschakeld wanneer het apparaat
weer in gebruik wordt genomen.
Wanneer u het apparaat weer uitschakelt, gaat de dagtijdindicatie
weer uit.
De tijdindicatie weer inschakelen om de dagtijd weer voortdurend te
laten aangeven.
Tijdindicatie inschakelen
1. Schakelaar / naar rechts draaien en vasthouden.
2. Bovendien toets Selectie indrukken tot de indicatie weer verschijnt.
24
Kinderbeveiliging van de oven
3
De oven heeft een kinderbeveiliging. Zodra de kinderbeveiliging is ingeschakeld, kan de oven niet worden gebruikt.
Om de kinderbeveiliging in te kunnen schakelen mag er geen ovenfunctie geselecteerd zijn.
Kinderbeveiliging inschakelen
1. Schakelaar / naar links draaien
en vasthouden.
2. Tevens de toets Selectie indrukken tot in de indicatie ”SAFE“ verschijnt.
De kinderbeveiliging is nu ingeschakeld.
Kinderbeveiliging uitschakelen
1. Schakelaar / naar links draaien en vasthouden.
2. Tevens de toets Selectie indrukken tot in de indicatie ”SAFE“ dooft.
De kinderbeveiliging is nu uitgeschakeld en de oven weer klaar voor gebruik.
Veiligheidsuitschakeling van de oven
3
Als de oven na een bepaalde tijd niet wordt uitgeschakeld of wanneer
de temperatuur niet wordt veranderd, dan wordt de oven automatisch
uitgeschakeld.
In de temperatuurindicatie knippert de laatst ingestelde temperatuur.
De oven schakelt automatisch uit bij een oventemperatuur van.
30 - 120°C
120 - 200°C
200 - 250°C
250 - max°C
3
na
na
na
na
12,5 uur
8,5 uur
5,5 uur
3,0 uur
Ingebruikname na veiligheidsuitschakeling
Schakel de oven helemaal uit.
Daarna kunt u de oven weer in gebruik nemen.
De veiligheidsuitschakeling wordt opgeheven als de klokfunctie
Duur of Einde ingesteld is.
25
Toepassingen, tabellen en tips
Bakken
Ovenfunctie: Hetelucht
of Boven- en onderwarmte
Bakvormen
• Voor Boven- en onderwarmte zijn vormen van donker metaal en
vormen met een speciale laag geschikt.
• Voor Hetelucht zijn ook vormen van licht metaal geschikt.
Inzetniveaus
• Bakken met Boven- en onderwarmte is altijd slechts op één niveau
mogelijk.
• Met Hetelucht kunt u droog gebak en koekjes op 2 bakplaten tegelijk bakken.
1 bakplaat:
bijvoorbeeld inzetniveau 3
1 bakvorm:
bijvoorbeeld inzetniveau 1
2 bakplaten:
bijvoorbeeld inzetniveau 1 en 3
26
3
2
Algemene aanwijzingen
• Bakblik met de schuine kant naar voren plaatsen!
• U kunt met Boven- en onderwarmte of Hetelucht ook twee
vormen tegelijk naast elkaar op het rooster bakken. Het bakproces
duurt nauwelijks langer.
Bij diepgevroren gerechten kunnen de geplaatste bakplaten tijdens het
gaarproces kromtrekken. Dit wordt veroorzaakt door het grote temperatuurverschil tussen het diepgevroren gerecht en de oventemperatuur.
Als de bakplaten zijn afgekoeld trekken ze weer recht.
Aanwijzigen bij de baktabellen
In de tabellen vindt u een keuze aan gerechten met de bijbehorende
temperatuurvoorschriften, baktijden en inzetniveaus.
• De temperaturen en baktijden zijn richtwaarden. De waarden zijn namelijk afhankelijk van de samenstelling van het deeg, de hoeveelheid
en de bakvorm.
• Als u voor de eerste keer gaat bakken, raden wij aan de laagste temperatuurwaarde in te stellen en pas als het nodig is een hogere temperatuur te kiezen (bijvoorbeeld wanneer het gebak niet bruin
genoeg is of wanneer de baktijd te lang is).
• Als u geen concrete aanwijzingen kunt vinden voor uw eigen recept,
kijkt u dan bij een soortgelijk gebak.
• Bij het bakken van gebak op bakplaten of in vormen op meerdere niveaus kan de baktijd zo’n 10-15 minuten langer zijn.
• Bereid vochtig gebak, zoals bijvoorbeeld pizza's en vruchtengebak, op
één niveau.
• Als het gebak niet overal even hoog is, wordt het in het begin van het
bakproces niet overal even bruin. Verander in dit geval de temperatuurinstelling niet. In de loop van het bakproces wordt het gebak
overal even bruin.
Bij langere baktijden kunt u de oven ca. 10 minuten voor het einde van
de baktijd uitschakelen, om te profiteren van de restwarmte.
Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden in de tabellen voor het
plaatsen van een gerecht in de koude oven.
27
Baktabel
Soort
gebak
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur °C
Tijd
uur: min.
Gebak in vormen
Tulband
Hetelucht
1
150-160
0:50-1:10
Zandgebak/
driekoningenkoek
Hetelucht
1
140-160
1:10-1:30
Biscuittaart
Hetelucht
1
140
0:25-0:40
Biscuittaart
Boven- en
onderwarmte
2
160
0:25-0:40
Taartbodem van zandtaartdeeg
Boven- en
onderwarmte
3
180-200
0:10-0:25
Hetelucht
3
150-170
0:20-0:25
Boven- en
onderwarmte
1
170-190
0:50-1:00
Appeltaart (2vormen
Ø20cm, diagonaal geplaatst)
Hetelucht
1
160
1:10-1:30
Appeltaart (2vormen
Ø20cm, diagonaal geplaatst)
Boven- en
onderwarmte
1
180
1:10-1:30
Hartige taart (bijv. quiche
lorraine)
Boven- en
onderwarmte
1
180-200
0:30-1:10
Kwarktaart
Boven- en
onderwarmte
1
170-190
1:00-1:30
Gistbroodje/-krans
Boven- en
onderwarmte
3
170-190
0:30-0:40
Kerststol
Boven- en
onderwarmte
3
160-1801)
0:40-1:00
Brood (roggebrood)
-eerst
-dan
Boven- en
onderwarmte
2
2501)
160-180
0:20
0:30-1:00
Hetelucht
3
160-1701)
0:15-0:30
Boven- en
onderwarmte
3
1)
180-200
0:10-0:20
Hetelucht
3
150-160
0:20-0:40
Taartbodem van roerdeeg
Dichte appeltaart
Gebak op de bakplaat
Roomsoezen/tompoezen
Biscuitrol
Kruimelgebak droog
28
Soort
gebak
Inzetniveau
Temperatuur °C
Tijd
uur: min.
Boven- en
onderwarmte
3
190-2101)
0:15-0:30
Vruchtentaart
(op gistdeeg/roerdeeg)2)
Hetelucht
3
150
0:35-0:50
Vruchtentaart
(op gistdeeg/roerdeeg)2)
Boven- en
onderwarmte
3
170
0:35-0:50
Vruchtentaart op zandtaartdeeg
Boven- en
onderwarmte
3
170-190
0:40-1:20
Plaatkoek met kwetsbare
garnering (bijv. kwark, room,
puddingvulling)
Boven- en
onderwarmte
3
160-180
0:40-1:20
Pizza (met veel beleg)2
Boven- en
onderwarmte
1
190-2101)
0:30-1:00
Pizza (dun)
Boven- en
onderwarmte
1
230-2501)
0:10-0:25
Turks brood
Boven- en
onderwarmte
1
250-270
0:08-0:15
Zwitsers fruitpuddinkje
Boven- en
onderwarmte
1
200-220
0:35-0:50
Koekjes van zandtaartdeeg
Hetelucht
3
150-160
0:06-0:20
Koekjes van zandtaartdeeg
Hetelucht
1/3
150-160
0:06-0:20
Sprits
Hetelucht
3
140
0:20-0:30
Sprits
Hetelucht
1/3
140
0:25-0:40
Boter-/suikerkoek
Ovenfunctie
Koekjes
Sprits
1)
Boven- en
onderwarmte
3
160
0:20-0:30
Koekjes van roerdeeg
Hetelucht
3
150-160
0:15-0:20
Koekjes van roerdeeg
Hetelucht
1/3
150-160
0:15-0:20
Schuimgebak, baiser
Hetelucht
3
80-100
2:00-2:30
Bitterkoekjes
Hetelucht
3
100-120
0:30-0:60
Met gist gebakken koekjes
Hetelucht
3
150-160
0:20-0:40
Koekjes van bladerdeeg
Broodjes
Hetelucht
Hetelucht
3
3
1)
170-180
1)
160
0:20-0:30
0:20-0:35
29
Soort
gebak
Inzetniveau
Temperatuur °C
Tijd
uur: min.
Boven- en
onderwarmte
3
1801)
0:20-0:35
Hetelucht
3
1401)
0:20-0:30
1)
0:25-0:40
1)
0:20-0:30
Ovenfunctie
Broodjes
Kleine cakejes (20stuks/blik)
Kleine cakejes (20stuks/blik)
Kleine cakejes (20stuks/blik)
Hetelucht
1/4
Boven- en
onderwarmte
3
140
170
1) Oven voorverwarmen
2) Opvangplaat of braadslede gebruiken
Baktips
Bakresultaat
Mogelijke oorzaak
De onderkant van het Verkeerde inschuifhoogte
gebak is te licht van
kleur
Gebak lager inschuiven
Het gebak zakt in
Te hoge baktemperatuur
(wordt klef, papperig,
vochtig)
Te korte baktijd
Baktemperatuur iets lager
instellen
Gebak is te droog
Baktijd verlengen
Baktijden kunnen niet worden verkort door een hogere baktemperatuur
Te veel vocht in het deeg
Gebruik minder vloeistof
Let op de kneedtijden, in het
bijzonder bij het gebruik van
keukenmachines
Te lage baktemperatuur
Baktemperatuur hoger instellen
Te lange baktijd
Baktijd verkorten
Gebak wordt ongelijk- Te hoge baktemperatuur en te
matig bruin
korte baktijd
Baktemperatuur lager instellen en baktijd verlengen
Het deeg is ongelijkmatig verdeeld
Het deeg gelijkmatig over de
bakplaat verdelen
Gebak wordt niet gaar Te lage temperatuur
binnen de aangegeven baktijd
30
Oplossing
Baktemperatuur iets hoger
instellen
Tabel voor ovenschotels en gegratineerde gerechten
Gerecht
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd
uur: min.
Pastaschotel
Boven- en
onderwarmte
1
180-200
0:45-1:00
Lasagne
Boven- en
onderwarmte
1
180-200
0:25-0:40
Infratherm
1
160-170
0:15-0:30
Infratherm
1
160-170
0:15-0:30
Zoete ovenschotels
Boven- en
onderwarmte
1
180-200
0:40-0:60
Visschotels
Boven- en
onderwarmte
1
180-200
0:30-1:00
Infratherm
1
160-170
0:30-1:00
Gegratineerde groente1)
Gegratineerd stokbrood
Gevulde groente
1)
1) Oven voorverwarmen
Tabel diepgevroren kant-en-klare gerechten
Gerecht
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd
volgens aanwij- volgens aanwijzingen van de
zingen van de
fabrikant
fabrikant
Diepvriespizza
Boven- en
onderwarmte
3
Patates frites1)
(300-600 g)
Infratherm
3
Stokbrood
Boven- en
onderwarmte
3
volgens aanwij- volgens aanwijzingen van de
zingen van de
fabrikant
fabrikant
Vruchtentaart
Boven- en
onderwarmte
3
volgens aanwij- volgens aanwijzingen van de
zingen van de
fabrikant
fabrikant
200-220
15-25 min.
1) Opmerking: patates frites tussendoor 2 tot 3 keer keren
31
Braden
Ovenfunctie: Boven- en onderwarmte
of Infratherm
Braadservies
• Om te braden is ieder hittebestendig servies geschikt (zie opgave fabrikant!).
• Grote braadstukken kunt u direct in de braadslede braden of op
het rooster met hieronder de braadslede.
• Wij adviseren alle magere vleessoorten in een braadpan met deksel
te braden. Op deze manier blijft het vlees sappiger.
• Alle soorten vlees die een korstje moeten krijgen, kunt u in een
braadpan zonder deksel braden.
3
32
Aanwijzingen met betrekking tot de braadtabel
De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.
• Wij raden u aan vlees en vis pas vanaf 1 kg in de oven te braden.
• Om het inbranden van vrijkomende vleessappen of vet te voorkomen,
adviseren wij een beetje vloeistof in het braadservies te doen.
• Braadstukken naar behoefte (na 1/2 - 2/3 van de braadtijd) keren.
• Grote braadstukken en gevogelte gedurende de braadtijd meerdere
keren met braadvocht begieten. Daarmee bereikt u een beter braadresultaat.
• Schakel de oven ca. 10 minuten voor het einde van de braadtijd uit,
om te profiteren van de restwarmte.
Braadtabel
Soort vlees
Hoeveelheid
Ovenfunctie
1-1,5 kg
Boven- en
onderwarmte
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd
uur: min.
Rundvlees
Stoofvlees
1
200-250 2:00-2:30
Rosbief of ossenhaas
per cm
dikte
- Van binnen rood
(rare)
per cm
dikte
Infratherm
1
1902001)
- van binnen roze
(medium)
per cm
dikte
Infratherm
1
180-190 0:06-0:08
- doorbakken (well
done)
per cm
dikte
Infratherm
1
170-180
Schouderstuk, nekstuk, ham
1-1,5 kg
Infratherm
1
160-180 1:30-2:00
Kotelet, casselerrib
1-1,5 kg
Infratherm
1
170-180
1:00-1:30
750 g-1 kg
Infratherm
1
160-170
0:45-1:00
1 kg
Infratherm
1
160-180 1:30-2:00
1,5-2 kg
Infratherm
1
160-180 2:00-2:30
Lamsbout,
lamsgebraad
1-1,5 kg
Infratherm
1
150-170
Lamsrug
1-1,5 kg
Infratherm
1
160-180 1:00-1:30
Hazenrug,
hazenbout
tot 1 kg
Boven- en
onderwarmte
3
2202501)
0:25-0:40
Ree-/hertenrug
1,5-2 kg
Boven- en
onderwarmte
1
210-220
1:15-1:45
Ree-/hertenbout
1,5-2 kg
Boven- en
onderwarmte
1
200-210
1:30-2:15
0:05-0:06
0:08-0:10
Varkensvlees
Gehakt
Kalfsvlees
Kalfsbraadstuk
Kalfsbout
Lamsvlees
1:15-2:00
Wild
33
Soort vlees
Hoeveelheid
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd
uur: min.
Gevogelte
Stukken gevogelte
per 200250g
Infratherm
3
200-220 0:35-0:50
Halve kip
per 400500g
Infratherm
3
190-210
0:35-0:50
Kip, poularde
1-1,5 kg
Infratherm
1
190-210
0:45-1:15
Eend
1,5-2 kg
Infratherm
1
180-200 1:15-1:45
Gans
3,5-5 kg
Infratherm
1
160-180 2:30-3:30
2,5-3,5 kg
Infratherm
1
160-180 1:45-2:30
4-6 kg
Infratherm
1
140-160 2:30-4:00
1-1,5 kg
Boven- en
onderwarmte
2/3
Kalkoen
Vis (stoven)
Hele vissen
1) Oven voorverwarmen
34
210-220
0:45-1:15
Vlakgrilleren
1
3
Ovenfunctie: Grote grill
met maximale temperatuurinstelling
Let op: bij het grilleren moet de ovendeur altijd gesloten zijn.
De lege oven met de grillfuncties altijd 5 minuten voorverwarmen!
• Voor het grilleren moeten zowel het rooster als de braadslede worden
gebruikt.
• De grilltijden zijn richtwaarden.
• Grilleren is bijzonder geschikt voor platte stukken vlees en vis.
Grilltabel
Gerecht
Inzetniveau
Tijd
1e zijde
2e zijde
Frikadellen
4
8-10 min.
6-8 min.
Varkenshaas
4
10-12 min.
6-10 min.
Braadworst
4
8-10 min.
6-8 min.
Runderhaas, kalfsfilet
4
6-7 min.
5-6 min.
Runderfilet, rosbief
(ca. 1 kg)
3
10-12 min.
10-12 min.
Geroosterd brood 1)
3
2-3 min.
2-3 min.
Snacks op toast
3
6-8 min.
---
1) Grillrooster zonder braadslede gebruiken
35
Ontdooien
Ovenfunctie: Ontdooien
(zonder temperatuurinstelling)
• Uitgepakte etenswaren op een bord op het rooster plaatsen.
• Gebruik voor het afdekken geen borden of schotels, omdat deze de
ontdooitijd aanzienlijk verlengen.
• Om te ontdooien plaatst u het rooster op het eerste niveau van onderen.
Ontdooitabel
Ontdooitijd
min.
Nadooitijd
min.
Kip, 1000 g
100-140
20-30
Kip op een omgekeerd schoteltje in
een groot bord leggen
Na de helft van de tijd keren
Vlees, 1000g
100-140
20-30
Na de helft van de tijd keren
Vlees, 500g
90-120
20-30
Na de helft van de tijd keren
Forel, 150g
25-35
10-15
---
Aardbeien, 300g
30-40
10-20
---
Boter, 250g
30-40
10-15
---
Slagroom, 2 x
200g
80-100
10-15
Slagroom kan ook met nog licht bevroren deeltjes goed worden geklopt
Gebak, 1400g
60
60
Gerecht
36
Opmerking
---
Wecken
Ovenfunctie: Onderwarmte
• Gebruik voor het inmaken/wecken alleen in de handel gebruikelijke
glazen van hetzelfde formaat.
• Glazen met een schroefdeksel - of bajonetsluiting en metalen
blikken zijn ongeschikt.
• Voor het wecken gebruikt u het eerste inzetniveau van onderen.
• Gebruik voor het wecken de bakplaat. Hierop kunt u maximaal zes
glazen met elk een inhoud van één liter plaatsen.
• De glazen moeten allemaal tot dezelfde hoogte zijn gevuld en zijn
dichtgeklemd.
• Plaats de glazen zodanig op de bakplaat, dat ze elkaar niet aanraken.
• Giet ca. 1/2 liter water in de bakplaat, zodat er voldoende vocht in de
oven ontstaat.
• Zodra de vloeistof in de eerste glazen begint te parelen (bij 1-literglazen na ca. 35-60 minuten), schakelt u de oven uit of verlaagt u de
temperatuur tot 100°C (zie de tabel).
Wecktabel
De opgegeven wecktijden en temperaturen zijn richtwaarden.
Temperatuur
in°C
Wecken tot het
parelen begint
in min.
Doorkoken bij
100°C
in min.
Aardbeien, bosbessen, frambozen, rijpe kruisbessen
160-170
35-45
---
Onrijpe kruisbessen
160-170
35-45
10-15
160-170
35-45
10-15
160-170
50-60
5-10
160-170
40-60
10-15
Komkommers
160-170
50-60
---
Gemengd tafelzuur
160-170
50-60
15
Koolrabi, erwten, asperges
160-170
50-60
15-20
Bonen
160-170
50-60
---
Product
Bessen
Steenvruchten
Peren, kweeperen, pruimen
Groente
Wortels1)
Paddestoelen
1)
1) In de uitgeschakelde oven laten staan
37
Reiniging en onderhoud
1
Waarschuwing: voor het schoonmaken moet het apparaat zijn uitgeschakeld en afgekoeld.
Waarschuwing: uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan
het apparaat met een stoom- of een hogedrukreiniger schoon te maken.
Let op: gebruik geen schuurmiddelen, agressieve schoonmaakmiddelen of schurende voorwerpen.
Buitenzijde van het apparaat
• Neem de voorzijde van het apparaat af met een zachte doek en een
warm sopje.
• Gebruik bij metalen oppervlakken de hiervoor in de handel verkrijgbare onderhoudsmiddelen.
Ovenruimte
1
3
Waarschuwing: Voor het reinigen moet de oven uitgeschakeld en afgekoeld zijn.
Reinig het apparaat elke keer na het gebruik. Verontreinigingen zijn
dan makkelijk te verwijderen en kunnen niet inbranden. Door de Pyrolyse kan niet verwijderde aanslag verkleuring van de oppervlakte van
het materiaal veroorzaken.
1. Voor het reinigen de ovenverlichting inschakelen.
2. De oven elke keer na het gebruik met een sopje afnemen en drogen.
3
1
Bij hardnekkige verontreiniging met Pyrolyse reinigen.
Attentie! Als u ovenspray gebruikt, beslist de aanwijzingen van de fabrikant opvolgen.
Accessoires
Alle inschuifdelen (rooster, bakplaat, inschuifroosters enz.) elke keer na
het gebruik afwassen en goed afdrogen. Kort laten inweken zorgt voor
makkelijker schoonmaken.
38
Pyrolytische reiniging
1
1
3
3
3
Waarschuwing: De oven wordt tijdens dit proces zeer heet. Kleine kinderen moeten ver van de oven vandaan worden gehouden.
Attentie! Voor het uitvoeren van de pyrolyse moeten alle uitneembare
delen met uitzondering van de inschuifroosters uit de oven worden verwijderd.
Indien u het als extra accessoire verkrijgbare bakrooster met telescoopgeleiders gebruikt, moet dit voor de pyrolyse worden verwijderd.
Als het bakrooster nog in de oven aanwezig is, verschijnt in de tijdindicatie “C1”.
Het pyrolyseproces kan dan als gevolg van de veiligheidsuitschakeling
ter bescherming van het bakrooster, niet worden gestart.
Pyrolyse
1. Grove vervuilingen dienen vooraf handmatig verwijderd te worden.
2. Ovenfunctie Pyrolyse kiezen.
– In de indicatie verschijnt “3:15”,
– Duur knippert gedurende ca. 5 seconden.
Vervolgens start de pyrolytische reiniging.
De Ovenverlichting is uitgeschakeld.
Bij het bereiken van een bepaalde temperatuur wordt de deur vergrendeld.
De balk van de hitte-indicatie brandt tot de deur weer ontgrendeld is.
Pyrolyse-duur wijzigen
1. Te werk gaan zoals bij pyrolyse beschreven.
2. Terwijl Duur knippert, met of de gewenste pyrolyseduur kiezen:
“2:15” of “3:15”.
Duur knippert gedurende ca. 5 seconden.
Vervolgens start de pyrolytische reiniging.
Als Duur niet meer knippert, de toets Selectie
ken en vervolgens de instelling uitvoeren.
nogmaals indruk-
Pyrolyse-uitschakeltijd wijzigen
De pyrolyse-uitschakeltijd kan met de klokfunctie Einde worden verschoven (binnen 2 min. na het instellen van de pyrolyse).
Wanneer wordt welke pyrolyse gebruikt:
P2 - 2:15 = pyrolyse licht: voor geringe vervuiling,
P2 -3:15 = pyrolyse intensief: voor sterke vervuiling.
39
Inschuifroosters
Om de zijwanden schoon te maken kunnen de inschuifroosters links en
rechts in de oven worden losgenomen.
Inschuifroosters losnemen
1. Schroeven uitdraaien.
2. Roosters achter van de ovenwand
wegtrekken en naar voren
klappen (1).
3. Roosters losnemen (2).
1
Inschuifroosters inzetten
Let er bij het weer inzetten op dat
de afgeronde einden van de geleidingsstangetjes naar voren wijzen!
1. Bij het inzetten de roosters eerst
voor inhangen (1).
40
2. Roosters naar achteren klappen en
insteken (2).
3. Schroeven weer bevestigen.
Ovenverlichting
1
3
Waarschuwing: Kans op kortsluiting! Voor het vervangen van de ovenlamp:
– oven uitschakelen!
– zekeringen in de huisinstallatie uitdraaien resp. uitschakelen.
Om de ovenlamp en het afdekglas te beschermen een doekje op de bodem van de oven leggen.
Ovenlamp vervangen/glas reinigen
1. Afdekglas linksom draaien, losnemen en schoonmaken.
2. Indien nodig:
oververlichting 40 watt, 230 V
300 °C hittebestendig
vervangen.
3. Afdekglas weer aanbrengen.
41
Ovendeur
Voor het reinigen kunt u de ovendeur losnemen.
Ovendeur losnemen
1. Ovendeur geheel openen.
2. Messingkleurige klemhendels aan
beide deurscharnieren geheel
openklappen.
3. Ovendeur met twee handen opzij
vastpakken en over de weerstand
heen ongeveer 3/4 sluiten.
4. Deur van de oven wegtrekken
(voorzichtig: zwaar!)
5. Deur met de buitenkant naar beneden op een zachte, egale ondergrond leggen, bijv. op een deken,
om krassen te voorkomen.
Ovendeur inzetten
1. Deur met de buitenkant naar u toe
met twee handen opzij vastpakken.
2. Deur onder een hoek van ca. 60°
houden.
3. Deurscharnieren tegelijk zo ver mogelijk in de twee uitsparingen rechts
en links onder aan de oven schuiven.
4. Deur zo ver mogelijk naar boven optillen en dan geheel openen.
5. Messingkleurige klemhendels aan
beide deurscharnieren in de oorspronkelijke stand terugklappen.
6. Ovendeur sluiten.
42
Deurvenster van de oven
1
1
De ovendeur is voorzien van vier achter elkaar aangebrachte glazen
vensters. De binnenste vensters kunnen worden uitgenomen en gereinigd.
Waarschuwing: de volgende stappen mag u uitsluitend uitvoeren op
de uit de hengsels gelichte ovendeur! Als de deur nog in de oven
hangt kan de deur bij het verwijderen van de beglazing door de gewichtsvermindering opspringen en u in gevaar brengen.
Attentie! Als gevolg van heftige stoten, vooral op de randen van de
buitenste glasplaat, kan het glas breken.
Demonteren van het bovenste deurvenster
1. Licht de ovendeur uit de oven en leg
de deur met de handgreep naar beneden op een zachte, vlakke ondergrond.
2. Pak de bovenste glasplaat bij de onderste rand vast en schuif de glasplaat in de richting van de
handgreep van de oven. U voelt wat
weerstand. Schuif de glasplaat door
totdat deze onder vrij ligt (á).
3. Venster aan de onderkant iets optillen en uittrekken (à).
Middelste glazen vensters uitnemen
1. Middelste glazen vensters een voor
een aan onderrand vastpakken en in
de richting van de handgreep van
de ovendeur schuiven tot de onderkant vrij is (á).
2. Vensters aan de onderkant iets optillen en uittrekken (à).
Reinig de deurvensters
43
Middelste glazen vensters terugplaatsen
1. Middelste glazen vensters een voor
een schuin van boven in het deurprofiel aan de kant van de handgreep laten zakken (á).
2. Middelste glazen vensters naar onderen laten zakken en in de richting
van de onderkant van de deur zo ver
mogelijk onder de onderste klem
schuiven (à).
Terugplaatsen van het bovenste deurvenster
1. Schuif de bovenste glasplaat schuin
van boven in het deurprofiel aan de
kant van de greep (á).
2. Laat de glasplaat zakken. Venster
met lichte druk aan de handgreepkant voor het stopprofiel aan de onderkant van de deur leggen en
onder het stopprofiel
schuiven (à).
De glasplaat moet vast zitten!
Hang de ovendeur weer in de oven.
44
Wat is er aan de hand als …
Storing
De oven wordt niet warm
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De oven is niet ingeschakeld
Oven inschakelen
De tijd is niet ingesteld
Dagtijd instellen
De noodzakelijke instellingen zijn niet uitgevoerd
Instellingen controleren
De veiligheidsuitschakeling
heeft de oven uitgeschakeld
Zie Veiligheidsuitschakeling
De zekering in de huisinstal- Zekering controleren Als de
latie (stoppenkast) is doorge- zekeringen meerdere malen
brand
worden uitgeschakeld, neem
dan contact op met een erkend elektro-installateur
De ovenverlichting valt uit
De ovenlamp is kapot
Ovenlamp vervangen
De pyrolyse functioneert niet Het bakrooster werd niet
(in de tijdindicatie verschijnt verwijderd
“C1”)
Bakrooster verwijderen
In de tijdindicatie verschijnt
F2
Deur niet juist gesloten of
deurvergrendeling defect
Deur goed sluiten;
Het apparaat via de huisinstallatie of de veiligheidsschakelaar van de
stoppenkast uit- en weer inschakelen.
Neem bij herhaalde indicatie
a.u.b. contact op met de
klantenservice
In de tijdindicatie verschijnt
een niet bovengenoemde
foutcode
Elektronisch defect
Het apparaat via de huisinstallatie of de veiligheidsschakelaar van de
stoppenkast uit- en weer inschakelen.
Neem bij herhaalde indicatie
a.u.b. contact op met de
klantenservice
Wanneer u de storing niet kunt verhelpen met de hierboven gegeven aanwijzingen, neem dan contact op met uw vakhandel of met
onze service-afdeling.
45
1
3
3
46
Waarschuwing! Reparaties aan het apparaat mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden.
Bij een onjuiste bediening wordt het bezoek van de servicetechnicus
ook tijdens de garantieperiode in rekening gebracht.
Aanwijzingen voor apparaten met een metalen voorzijde:
Vanwege de koele voorzijde van uw apparaat kan er zich, na het openen van de ovendeur tijdens of kort na het bakken of braden, gedurende korte tijd condens vormen op de binnenkant van het deurvenster.
Service
Controleer bij technische storingen eerst of u met behulp van de gebruiksaanwijzing (hoofdstuk „Wat te moet doen als…“) het probleem
zelf kunt oplossen.
Wanneer u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met
onze service-afdeling.
Om u snel te kunnen helpen, hebben
wij de volgende gegevens nodig:
– Modelaanduiding
– Productnummer (PNC)
– Serienummer (S-No.)
(u vindt deze nummers op het
typeplaatje)
– Soort storing
– Eventuele foutmelding die het apparaat aangeeft
Om ervoor te zorgen dat u de benodigde nummers van uw apparaat bij
de hand heeft, raden wij u aan deze hier te noteren:
Modelaanduiding:
.....................................
PNC:
.....................................
S-No:
.....................................
47
From the Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
De Electrolux Groep is de grootste producent ter wereld van aangedreven apparaten voor gebruik in de keuken,
reinigingswerkzaamheden en voor gebruik buitenshuis. In meer dan 150 landen over de hele wereld worden
ieder jaar meer dan 55 miljoen Electrolux producten (zoals koelkasten, fornuizen, wasautomaten, stofzuigers,
kettingzagen en grasmaaiers) verkocht ter waarde van circa USD 14 miljard.
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
822 923 893-A-181004-02
Wijzigingen voorbehouden

advertisement

Related manuals

advertisement