Aeg-Electrolux B9831-4-M NORDIC R05 Brukermanual

Add to My manuals
56 Pages

advertisement

Aeg-Electrolux B9831-4-M NORDIC R05 Brukermanual | Manualzz
COMPETENCE B9831-4
Elektro-Stekeovn for innbygging
Bruksanvisning
Kjære kunde!
Les nøye gjennom denne bruksanvisningen og oppbevar den for senere
referanse.
Gi denne bruksanvisningen videre til eventuelle senere eiere av apparatet.
1
3
2
2
Følgende symboler brukes i teksten:
Sikkerhetsanvisninger
Advarsel! Anvisninger som angår din personlige sikkerhet.
OBS! Anvisninger som skal føre til at du unngår skader på apparatet.
Anvisninger og praktiske tips
Miljøinformasjoner
Innhold
Bruksanvisning
.............................................
5
Sikkerhetsanvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Avfallsbehandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Beskrivelse av apparatet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Totalbilde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Den elektroniske stekeovnsstyringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Meldinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Knapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Utstyr stekeovn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tilbehør stekeovn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Før første gangs bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stille inn språk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stille inn klokken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Første gangs Rengjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
14
Betjening av stekeovnen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oversikt over menybetjeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menyen Ovnsfunksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menyen Opsjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bruke ovnsfunksjonene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inn- og utkopling av stekeovnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sette inn rist, stekeplate og fettpanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sett inn/ta ut fettfilteret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Super Clean tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Steketermometer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stille inn kjernetemperaturen for steketermometeret . . . . . . . . . . . . . . .
Automatikkprogrammer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programmer med opplysning om vekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programmer med steketermometer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opsjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oversikt over OPPSKRIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MINNE MENY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NORMALINNSTILLING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klokkefunksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilleggsfunksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stekeovnens SAFE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FUNKSJON SPERRET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nødbryter for stekeovnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mekanisk dørsperre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
16
16
17
19
22
23
23
24
24
26
26
27
28
28
31
34
35
40
40
40
41
41
3
Rengjøring og pleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apparatets utside. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stekeovnsrom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fettfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Super Clean tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rengjøringsfunksjon for stekeovnsspray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovnsstiger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stekeovnsbelysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taket i stekeovnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stekeovnsdøren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glasset i stekeovnsdøren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
42
42
43
43
43
44
45
46
47
48
50
Hva må gjøres hvis … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Stikkordregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Service
4
54
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Bruksanvisning
1 Sikkerhetsanvisninger
5
Dette apparatet er i samsvar med følgende EU-direktiver:
– 73/23/EEC av 19.02.1973 Lavspenningsdirektiv
– 89/336/EEC av 03.05.1989 EMC-direktiv inklusive endringsdirektiv
92/31/EEC
– 93/68/EEC av 22.07.93 CE-merkedirektiv
Elektrisk sikkerhet
• Apparatet må kun tilkoples av en autorisert fagperson.
• Ved forstyrrelser eller skader på apparatet: Skru sikringene ut eller slå
dem av.
• Reparasjoner på apparatet må kun utføres av fagpersoner. Det kan
oppstå alvorlige farer på grunn av reparasjoner som ikke er utført
sakkyndig. Ta eventuelt kontakt med kundetjenesten eller din fagforhandler hvis apparatet må repareres.
Barns sikkerhet
• La aldri små barn være uten oppsyn mens apparatet er i drift.
• Dette apparatet er utstyrt med barnesikring.
Sikkerhet under bruk
• Dette apparatet må kun brukes til vanlig koking, steking og baking av
matretter i husholdninger.
• Utvis forsiktighet ved tilkopling av elektriske apparater til stikkontakter i nærheten av ovnen. Tilkoplingsledninger må ikke komme i klem
under den varme stekeovnsdøren.
• Advarsel: Forbrenningsfare! Under drift blir stekeovnens indre meget varm.
• Når du anvender alkoholholdige ingredienser i stekeovnen, kan det
eventuelt dannes en lettantennelig alkohol-luftblanding. I slike tilfeller må døren åpnes forsiktig. Unngå også all bruk av strålevarme,
gnister eller flammer.
5
3
Akrylamidopplysninger
Ifølge de nyeste vitenskapelige resultatene kan sterk bruning av matvarer, spesielt ved stivelsesholdige produkter, forårsake helsemessige skader på grunn av akrylamid. Derfor anbefaler vi å tilberede matrettene
ved lave temperaturer og ikke brune maten for sterkt.
Slik unngår du skader på apparatet
• Ikke bruk aluminiumsfolie langs veggene i apparatet, og ikke plasser
stekebrett, kokekar el.l. direkte på bunnen, ellers kan stekeovnens
emalje bli skadet på grunn av den ekstra varmeutviklingen.
• Fruktsaft som drypper fra stekebrettet setter flekker som ikke lar seg
fjerne. Bruk et dypt stekebrett for fuktige kaker.
• Ikke belast døren når den er åpen.
• Du må aldri helle vann direkte inn i den varme stekeovnen. Det kan
oppstå skader og misfarginger på emaljen.
• Hvis du bruker makt, særlig gjelder dette kantene på frontglasset, kan
glasset knuse.
• Ikke oppbevar brennbare gjenstander i stekeovnen. De kan ta fyr når
stekeovnen slås på.
• Ikke oppbevar fuktige matvarer i stekeovnen. Det kan oppstå skader
på emaljen.
3
6
Opplysninger angående emaljeoverflaten
Forandringer i fargen på stekeovnens emaljerte overflate som følge av
bruk har ingen innvirkning på apparatets funksjon i forbindelse med
vanlig bruk eller med bruk som er kontraktmessig beskrevet. Dette
innebærer dermed ingen feil i forhold til garantirettighetene.
Avfallsbehandling
2
2
Emballasjemateriale
Emballasjematerialene er miljøvennlige og kan resirkuleres. Kunststoffene er merket med f.eks . >PE<, >PS< osv. Sørg for å kaste emballasjematerialene ifølge merkingen i den kommunale avfallshåndteringens
oppsamlingsbeholdere.
Kassert apparat
W
1
Symbolet
på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet
ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til
et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge
for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre.
For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du
anskaffet det.
Advarsel: For å sikre at den utrangerte ovnen ikke kan utgjøre noen risiko, må den gjøres ubrukbar før den kastes.
Trekk ut ovnens stikkontakt, og fjern nettilkoplingskabelen fra ovnen.
7
Beskrivelse av apparatet
Totalbilde
Stekeovnsdisplayer
og knapper
Dørhåndtak
Glassdør
8
Den elektroniske stekeovnsstyringen
Meldinger
Symbollinje
Menylinje
Tekstlinje
___________________
VARMLUFT
150ûc
12.05
Oppvarmingsdisplay
Temperatur
00.06
Benyttet riller
Klokkeslett
Kjøttets kjernetemperatur
Tidsfunksjoner
Driftsvarighet
Menylinje
I menylinjen blir den aktuelle posisjonen i en meny markert med en
blinkende markeringsstrek.
Når menylinjen ikke er synlig mer i displayet, begynner stekeovnen å
varme seg opp eller den innstilte tiden begynner å løpe.
Symbollinje
Symbol
HURTIG OPPVARMING
Funksjon
HURTIG OPPVARMING er i drift.
STEKETERMOMETER STEKETERMOMETER er i bruk.
9
Knapper
wm¸¹º»¼-+
Knapp
w
m
Funksjon
Velg ovnsfunksjoner.
Ned eller opp i menyen.
¸
Gå inn i menyen Opsjoner.
Forlat menyen Opsjoner (langt trykk på knappen).
¹
Bekreft, skift til undermeny.
º
Slå på eller av apparatet.
»
Velg til eller slå av HURTIG OPPVARMING.
¼
Velg mellom tidsfunksjoner og STEKETERMOMETER.
+
10
Still inn temperatur, tid, vekt eller stekegrad.
Utstyr stekeovn
Overvarme og grillelement
Stekeovnsbelysning
Benyttet riller
Stikkontakt steketermometer
Fettfilter
Stekeovnsbelysning
Varmeelement i bakvegg
Ventilator
Undervarme
Innskyvningsgitter, kan tas ut
11
Tilbehør stekeovn
Rist
For servise, kakeformer, steker og
grillstykker.
Rist med Super Clean
For servise, kakeformer, steker og
grillstykker.
Stekebrett
For kaker og småkaker.
Super Clean stekeplate
For kaker og kjeks.
Antiheftende fettpanne
Til baking og steking og som oppsamlingskar for fett.
Steketermometer
For nøyaktig bestemmelse av kjøttets steketilstand.
12
Før første gangs bruk
Stille inn språk
1. Når apparatet er elektrisk tilkoplet, vises SPRACHE EINSTELLEN - LANGUAGE MENU
i displayet.
SPRACHE EINSTELLEN
ý ý ý
888ûcþ
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü2.0ü0 ý
ý
ý ý
ý ý
88.8ú8
wm¸¹º»¼-+
2. Velg ønsket språk med pilknappene
eller
.
NORSK
ý ý ý
888ûcþ
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü2.0ü0 ý
ý
ý ý
ý ý
88.8ú8
wPmP¸¹º»¼-+
3. Bekreft det språket du har
valgt med knappen OK .
Det språket som er innstilt
vises straks i displayet.
ý ý ý
888ûcþ
KLOKKESLETT
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü2.0ü0 ý
ý
ý ý
ýò
88.8ú8
wm¸¹Pº»¼-+
13
Stille inn klokken
1. KLOKKESLETT lyser.
I displayet klokkeslett står 12.00.
2. Still inn aktuelt klokkeslett
med knappen
eller
.
ý ý ý
888ûcþ
KLOKKESLETT
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü2.2ü5 ý
ý
ý ý
ýò
88.8ú8
wm¸¹º»¼-P+P
3. Bekreft med knappen VELGER .
Apparatet slår seg av og er
nå klart til bruk.
ý ý ý
888ûcþ
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü2.2ü5 ý
ý
ý ý
ý ý
88.8ú8
wm¸¹º»¼P-+
3
Hvis du vil endre en av disse grunninnstillingene på et senere tidspunkt,
se etter i kapittelet NORMALINNSTILLING.
Første gangs Rengjøring
1
3
Før du bruker stekeovnen for første gang, bør du rengjøre den.
OBS: Ikke bruk skarpe, skurende rengjøringsmidler! Overflaten kan bli
skadet.
Bruk vanlige vaskemidler til metallfronten.
1. Åpne stekeovnsdøren.
Belysningen i stekeovnen er slått på.
2. Ta ut alt tilbehøret og vask det med varmt vann med oppvaskmiddel.
3. Vask stekeovnen også med varmt vann med oppvaskmiddel. Tørk godt.
4. Tørk av apparatets front med en fuktig klut.
14
Betjening av stekeovnen
Oversikt over menybetjeningen
Meny
Ovnsfunksjoner
Meny
Tilvalg
VARMLUFT
OPPSKRIFTER
PIZZA-PAI
MINNE MENY
¸
OVER-OG UNDERVARME
GRATINERING
MAKSGRILL
RENGJØRING
NORMALINNSTILLING
w
m
¹
MINGRILL
VARMHOLDNING
w TINING
m UNDERVARME
HURTIG OPPVARMING
RESTVARME
LAVTEMP LAV
DISPLAY MENY
KYLLING
LYD MENY
SVINESTEK
VELG SPRÅK
OKSE
FABRIKK INNSTILLING
w
m
KALV
3
VILT
Etter hvert betjeningstrinn tilbyr displayet kun innstillingsmuligheter
som er fornuftige sammen med den aktuelle funksjonen.
15
Menyen Ovnsfunksjoner
• Når du slår på apparatet, befinner du deg i menyen Ovnsfunksjoner.
• Velg ønsket stekeovnsfunksjon med pilknappene
eller
.I
menylinjen vises den aktuelle posisjonen innenfor menyen.
Stille inn en ovnsfunksjon som eksempel
1. Slå på apparatet med
–—OVNSFUNKSJONER
knappen PÅ/AV .
ý ý
ý ý ý
ýþ ýþ ý ý
280ûcþ
þüþ1ü2.2ü5 ý
ý
ý ý
88.8ú9
wm¸¹ºP»¼-+
2. Velg ovnsfunksjon med pilknappene
eller
.
I temperaturdisplayet vises
det et temperaturforslag.
Stekeovnen begynner å varme seg opp.
3
3. Med knappen
eller
kan temperaturen endres
opp eller ned.
Når den innstilte temperaturen er nådd, høres et pipesignal.
____________________
OVER-OG UNDERVARME
ý ý ý
ýþ ýþ ý ý
200ûcþÝÜÜÜþ1ü2.2ü5 ý
ý
ý ý
ý ý
00.0ü1
wPm¸¹º»¼-+
OVER-OG UNDERVARME
ý ý ý
ýþ ýþ ý ý
180ûcþÝÜÜÜþ1ü2.2ü5 ý
ý
ý ý
ý ý
00.0ü1
wm¸¹º»¼-P+P
Menyen Opsjoner
• Gå inn i menyen Opsjoner med knappen OPSJON .
• Velg ønsket opsjon med pilknappene
eller
.
I menylinjen vises den aktuelle posisjonen innenfor menyen.
• Skift til menyen for den valgte opsjonen med knappen OK .
3
Undermenyene
• Velg med pilknappene
eller
ønsket innstilling eller skift med
knappen OK
til andre undermenyer.
På slutten av hver meny befinner menypunktet TILBAKE seg.
Dermed går du tilbake til den overordnede menyen igjen.
Du kan avbryte et innstillingsforløp ved å trykke lenge på knappen
OPSJON .
Da befinner du deg igjen i menyen Ovnsfunksjoner.
16
Bruke ovnsfunksjonene
For stekeovnen står følgende funksjoner til disposisjon:
Varmeelement/
vifte
Ovnsfunksjon
Bruk
VARMLUFT
Til steking av kaker på opptil tre
riller samtidig.
Still stekeovnstemperaturene
20-40 °C lavere enn ved over-/undervarme.
PIZZA-PAI
For tilberedning på ett nivå for
Undervarme, varmeretter som skal ha en sterkere
element bakvegg,
bruning og sprøere bunn.
ventilator
Still stekeovnstemperaturen 2040 °C lavere enn ved over-/undervarme.
OVER-OG
UNDERVARME
Til baking og steking på ett nivå. Overvarme,
undervarme
GRATINERING
Til steking av større steker eller
fjærkre i panne.
Funksjonen egner seg også for å
gratinere og oversteke.
Grill, overvarme,
vifte
MAKSGRILL
Til grilling av flate matvarer i
større mengder og til risting av
brød.
Grill, overvarme
MINGRILL
Til grilling av flate matvarer, som Grill
plasseres på midten av risten, og
til risting av brød.
VARMHOLDNING
For å holde materetter varm.
TINING
For å tø opp og å tine f. eks. kake, Ventilator
smør, brød, frukt eller andre frosne matvarer.
UNDERVARME
For ettersteking av kaker med
sprø bunn.
Undervarme
LAVTEMP
For å tilberede spesielt møre og
saftige steker.
Overvarme,
undervarme, bakveggens varmeelement, ventilator
Overvarme,
undervarme, bakveggens varmeelement, ventilator
Overvarme,
undervarme
17
Programmer
Kjøttprogrammer
med vektangivelse
Bruk
vektområde
KYLLING
Kylling, and, gås
0,9 til 4,7 kg
SVINESTEK
Svinestek, nakkestek med svor
1,0 til 3,0 kg
OKSE
Oksestek, marinert stek
1,0 til 3,0 kg
KALV
Kalvestek
1,0 til 3,0 kg
VILT
Hjort, rådyr, hare
1,0 til 3,0 kg
eller
Kjøttprogrammer
sammen med
steketermometer
ENG.ROAST BEEF
Stekegrad
Anmerkning
ENG.ROAST BEEF RØD
ENG.ROAST BEEF MED
-
ENG.ROAST BEEF GRÅ
ROASTBEEF
ROASTBEEF. RØD
ROASTBEEF. MEDIUM
Roastbeef på
skandinavisk
(lite bruning)
ROASTBEEF. GRÅ
SVIN
-
-
KALV
-
-
LAM
-
-
VILT
-
-
KALKUNBRYST
-
-
Anvendelser, tabeller, tips og oppskrifter
Praktiske informasjoner om de forskjellige ovnsfunksjonene, programmene og automatikkoppskriftene finner du i vedlagte brosjyre.
18
Inn- og utkopling av stekeovnen
Velge ovnsfunksjon
1. Slå på apparatet med knappen PÅ/AV
2. Velg ønsket ovnsfunksjon
med pilknappene
eller
.
I temperaturdisplayet vises
det et temperaturforslag.
Stekeovnen begynner å varme seg opp.
.
____________________
OVER-OG UNDERVARME
ý ý ý
ýþ ýþ ý ý
200ûcþÝÜÜÜþ1ü2.2ü5 ý
ý
ý ý
ý ý
00.0ü1
wPm¸¹º»¼-+
Endre stekeovnstemperatur
3
Med knappen
eller
kan temperaturen endres
opp eller ned.
Når den innstilte temperaturen er nådd, høres et pipesignal.
OVER-OG UNDERVARME
ý ý ý
ýþ ýþ ý ý
180ûcþÝÜÜÜþ1ü2.2ü5 ý
ý
ý ý
ý ý
00.0ü1
wm¸¹º»¼-P+P
Slå av ovnsfunksjon
Trykk på pilknappene
eller
helt til OVNSFUNKSJONER vises i displayet
igjen.
–—OVNSFUNKSJONER
ý ý ý
280ûcþ
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü2.2ü5 ý
ý
ý ý
ý ý
88.8ú9
wPmP¸¹º»¼-+
Slå apparatet helt av
Slå av apparatet med
knappen PÅ/AV .
ý ý ý
280ûcþ
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü2.2ü5 ý
ý
ý ý
ý ý
88.8ú9
wm¸¹ºP»¼-+
19
3
Kjølevifte
Kjøleviften slår seg på automatisk for å holde apparatets overflate kald.
Etter at stekeovnen er slått av, fortsetter viften å gå for å kjøle av apparatet. Deretter slår den seg av av seg selv.
Forvarme med funksjonen HURTIG OPPVARMING
1
3
3
20
Når du velger en ovnsfunksjon kan du forkorte forvarmingstiden med
tilleggsfunksjonen HURTIG OPPVARMING.
Forvarming av tom stekeovn er overflødig ved de fleste tilberedningsprosessene, for vanligvis oppnås den innstilte temperaturen på kort tid
(se Tabeller og Tips).
Vi anbefaler å forvarme den tomme stekeovnen med funksjonen HURTIG OPPVARMING for småkaker som lett faller fra hverandre, rundstykker og bisquitruller.
OBS: Legg maten inn i stekeovnen først når HURTIG OPPVARMING er
avsluttet og stekeovnen arbeider i ønsket funksjon.
1. Still inn stekeovnsfunksjon (f.eks. OVER-OG UNDERVARME). Endre ev.
temperaturforslaget.
lyser.
2. Trykk på knappen HURTIG OPPVARMING . Symbolet
Markeringsstrekene som lyser opp etter hverandre angir at HURTIG
OPPVARMING er i drift.
Når den innstilte temperaturen oppnås, lyser markeringsstrekene i varmedisplayet. Det høres et pipesignal. Symbolet
slukker.
Nå varmer stekeovnen videre med forinnstilt ovnsfunksjon og temperatur. Nå kan du legge maten inn i ovnen.
Hvis du vanligvis foretrekker å legge maten inn i forvarm stekeovn, kan
du stille inn funksjonen HURTIG OPPVARMING permanent (se menyen
NORMALINNSTILLING).
Med knappen HURTIG OPPVARMING
deaktiveres så funksjonen
HURTIG OPPVARMING.
Funksjonen HURTIG OPPVARMING kan velges til ved ovnsfunksjonene
VARMLUFT, PIZZA-PAI, OVER-OG UNDERVARME og GRATINERING.
Varmeindikator
Indikator for oppvarming
Når stekeovnsfunksjonen er
slått på, viser de fire markeringsstrekene, som langsomt
lyser opp etter hverandre,
hvor varm stekeovnen er
blitt.
OVER-OG UNDERVARME
ý ý ý
ýþ ýþ ý ý
180ûcþþÝÞÜÜþ1ü2.12 ý
ý
ý ý
ý ý
00.ü07
wm¸¹º»¼-+
Indikator for hurtig oppvarming
Når funksjonen HURTIG
OVER-OG UNDERVARME
OPPVARMING velges til, aný ý
ý ý ý é ýþ ýþ ý ý
gir markeringsstrekene, som
ý ý
180ûcþÝÞßÜþ1ü2.1ü0 ý
00.0ü5
lyser opp etter hverandre, at
HURTIG OPPVARMING er akwm¸¹º»P¼-+
tivert.
ý
Indikator for restvarme
Når stekeovnsfunksjonen er
slått av, angir de markeringsstrekene som fremdeles lyser,
hvor varm ovnen ennå er.
–—OVNSFUNKSJONER
ý ý ý
ýþ ýþ ý ý
280ûcþÝÞßÜþ1ü3.2ü5 ý
ý
ý ý
ý ý
88.8ú9
wm¸¹º»¼-+
21
Sette inn rist, stekeplate og fettpanne
3
Uttrekkssikring og vippsikkerhet
Alle innskyvningsdelene er utstyrt med en uttrekkssikring, en liten skrå
kant som peker nedover på høyre og venstre side.
Sett innskyvningsdelene inn slik at denne skrå kanten alltid ligger bak i
stekeovnen. Denne skrå kanten er også viktig som vippsikring av innskyvningsdelene.
Sette inn stekeplate eller fettpanne:
Skyv stekeplaten eller fettpannen
inn mellom føringsstavene på den
innsettingesrillen du ønsker.
3
Sette inn rist:
Sett inn risten slik at føringsstavene
peker nedover.
Skyv risten inn mellom føringsstavene på den innsettingesrillen du
ønsker.
Den forhøyede rammen rundt hele
kanten på risten er en ekstra sikkerhet for at serviset ikke skal skli av.
Sette inn både rist og fettpanne:
Legg risten på fettpannen.
Skyv fettpannen inn mellom føringsstavene på den innsettingsrillen du ønsker.
22
Sett inn/ta ut fettfilteret
Sett fettfilteret kun inn ved steking for å beskytte varmeenheten i
bakveggen mot fettsprut.
Sett inn fettfilter
Ta tak i fettfilteret i grepet og
sett inn begge håndtakene
ovenfra og nedover i åpningen
og inntil bakeovnbakveggen
(ventilasjonsåpningen).
Ta ut fettfilteret
Grip fettfilteret i grepet og heng
det ut oppover.
Super Clean tilbehør
For at dette tilbehøret alltid skal beholde sin kvalitet over lang tid og
hele tiden være lett holde rent, skal du legge merke til følgende råd:
• Ikke sett inn tilbehørsdeler inn i ovnen uten at det er matvarer på de:
• Ikke sett tilbehørsdeler på varme kokesoner, fordi Super Clean belegget kan bli forringet på grunn av overoppheting.
23
Steketermometer
3
1
Ved bruk av steketermometeret tilbyr menyen OVNSFUNKSJONER et
utvalg av egnede stekeovnsfunksjoner og ekstra programmer for steketermometeret.
OBS: Bruk kun det leverte steketermometeret! Hvis det må skiftes, må
det kun brukes originale reservedeler!
Sette inn steketermometer
1. Slå på apparatet med knappen PÅ/AV
2. Spissen på steketermometeret må
settes godt inn, slik at spissen sitter
midt i kjøttet.
3. Sett steketermometerets kontakt
godt inn i bøssingen i stekeovnens
sidevegg.
.
Stille inn kjernetemperaturen for steketermometeret
Steketermometeret kobler ut stekeovnen når den har oppnådd nøyaktig det antallet grader som du stilte inn kjernetemperaturen til.
Ta hensyn til to temperaturer:
– Stekeovnstemperaturen: Se steketabellen
– Kjernetemperaturen: Se tabellen STEKETERMOMETER
1. Sett inn steketermometeret som beskrevet over.
I tekstlinjen vises STEKETERMOMETER og symbolet .
ý ý ý
888ûcþ
STEKETERMOMETER
ýþ ë ý ý
þüþ8ü6ü0û8 ý
ý
ý ý
ý ý
88.8ú8
wm¸¹º»¼-+
2. Still inn ønsket kjernetemperatur innen fem sekunder
med knappen
eller
.
ý ý ý
280ûcþ
STEKETERMOMETER
ýþ ë ý ý
þüþ1ü6ü5û1 ý
ý
ý ý
ý ý
00.5ü5
wm¸¹º»¼-P+P
24
Displayet skifter til aktuell
kjernetemperatur.
3
–—OVNSFUNKSJONER
ý ý ý
ýþ ë ý ý
ý
ý ý
ý ý
Hvis allerede OVNSFUNKSJO888ûcþ
þüþ8ü3ü0û8 ý
88.8ú8
NER vises i tekstlinjen før du
har stilt inn ønsket kjernewm¸¹º»¼-+
temperatur, trykker du på
knappen VELGER , til symbolet
igjen blinker i tekstlinjen. Foreta
så innstillingen.
3
Kjernetemperaturen vises fra 30°C.
3. Still inn ovnsfunksjon og eventuelt stekeovnstemperatur.
Når den forinnstilte kjernetemperaturen er nådd, høres et pipesignal.
4. Trykk på en hvilken som helst knapp for å slå av pipesignalet.
Ta ut steketermometeret
1
3
Advarsel: Steketermometeret er
meget varmt! Når kontakten og
spissen skal trekkes ut, foreligger
det forbrenningsfare!
1. Trekk steketermometerets kontakt
ut av støpselet, og ta kjøttet ut av
stekeovnen.
2. Slå av apparatet.
Anmerkninger til kjøttprogrammene med steketermometeret finner
du i kapittelet ”Automatikkprogrammer”.
25
Automatikkprogrammer
I tillegg til ovnsfunksjonene for de enkelte tilberedningsinnstillingene
har du også mulighet til å arbeide med forskjellige automatikkprogrammer:
1. Programmer med opplysning om vekt (meny OVNSFUNKSJONER)
2. Programmer med steketermometer (meny OVNSFUNKSJONER)
3. Oppskrifter i minne (meny Opsjoner)
Programmer med opplysning om vekt
Programmene tilbyr optimale innstillinger for de ulike kjøttsortene.
Steketiden beregnes automatisk når du oppgir kjøttets vekt.
____________________
1. Velg det kjøttprogrammet du
KYLLING
2,5 KG
vil bruke med pilknappene
í ý
ý ý ý
ýþ ýþ ý ý
eller
.
ý ý
280ûcþÝÜÜÜþ1ü2.2ü5 ý
01.4ü0
Vektangivelsen blinker i
tekstlinjen.
ÒÓ
wmP¸¹º»¼-+
2. Mens vektangivelsen blinker, --KYLLING
2,5 KG
innstilles vekten på maten
í ý
ý ý ý
ýþ ýþ ý ý
ý ý
som skal stekes med knappen
280ûcþÝÜÜÜþ1ü2.2ü5 ý
01.0ü5
eller
.
Innstillingen skjer i trinn på wm¸¹º»¼-P+P
0,1kg (ved KYLLING i trinn
på 0,2kg).
Programmet startes.
I displayet Tidsfunksjoner vises programmets tilberedningstid. Tiden telles ned mot null. Dermed vises alltid den aktuelle resttiden under hele
programforløpet.
ÒÓ
3
26
Hvis den vektangivelsen som foreslås ikke endres innen ca. 5sekunder,
starter programmet automatisk.
Vektangivelsen kan endres innen de første to minuttene. Trykk i så fall
på knappen VELGER .
Vektangivelsen blinker og kan endres.
3. Ved bruk av programmet
KYLLING bør du snu maten
når du hører et pipesignal og
anvisningen VEND KJØTTET
står i tekstlinjen.
Når et program er ferdig, høres et pipesignal.
VEND KJØTTET
ý ý ý
ýþ ýþ ý ý
280ûcþÝÞßàþ1ü2.55 ý
ÒÕ
í ý
ý ý
00.2ü5
wm¸¹º»¼-+
Programmer med steketermometer
3
1
Ved bruk av steketermometeret tilbyr menyen OVNSFUNKSJONER ekstra kjøttprogrammer med steketermometeret.
Kjøttprogrammene tilbyr optimale innstillinger for de ulike kjøttsortene.
OBS: Bruk kun det leverte steketermometeret! Hvis det må skiftes, må
det kun brukes originale reservedeler!
1. Slå på apparatet med knappen PÅ/AV .
2. Sette inn steketermometer
STEKETERMOMETER vises i
tekstlinjen og symbolet
blinker.
ý ý ý
888ûcþ
STEKETERMOMETER
ýþ ë ý ý
þüþ8ü6ü0û8 ý
ý
ý ý
ý ý
88.8ú8
wm¸¹º»¼-+
1. Velg det STEKETERMOMETER-programmet du vil bruke med pilknappene
eller
.
KALV
ý ý ý
ýþ ë ý ý
280ûcþÝÜÜÜþ1ü30û1 ý
ÒÓ
ý ý
ý ý
00.0ü0
wmP¸¹º»¼-+
Når den forinnstilte kjernetemperaturen er nådd, høres
et pipesignal, og nådd temperatur blinker.
2. Trykk på en hvilken som helst
knapp for å slå av pipesignalet.
3. Ta ut steketermometeret.
1
KALV
ý ý ý
ýþ ë ý ý
888ûcþÝÞßÜþ8ü6ü0û8 ý
ÒÓ
ý ý
ý ý
00ü0ü0
wm¸¹º»¼-+
Advarsel: Steketermometeret er meget varmt! Når kontakten og spissen skal trekkes ut, foreligger det forbrenningsfare!
27
Opsjoner
Oversikt over OPPSKRIFTER
¸
OPPSKRIFTER
¹
w
m
28
OPPSKRIFT BAKING
SITRONKAKE
¹
SUKKERBRØD
MARMORKAKE
w CHEESE CAKE
ENGELSK FRUKTKAKE
m KRINGLE
FYLT KRINGLE
FORMBRØD
TILBAKE
OPPSKRIF STEKING
PIZZA
¹
POTET GRATENG
PIROGER
w QUICHE LORRAINE
LASAGNE
m CANNELONI
SJØMANNSBIFF
FISKEFILET
TILBAKE
SPESIELLE
KAKEMIX
¹
w FROSSEN PIZZA
TØRKING
m HERMETISERING
TILBAKE
TILBAKE
¹
¹
¹
¹
3
OPPSKRIFT BAKING und OPPSKRIF STEKING OPPSKRIFT BAKING og
OPPSKRIF STEKING
Bruk oppskriftene som finnes i brosjyren ”Tabeller, Tips og Oppskrifter“
med denne funksjonen. Denne funksjonen tilbyr optimale innstillinger
for den aktuelle oppskriften.
Velge oppskrift
1. Skift til menyen Opsjoner
med knappen OPSJON .
_____
OPPSKRIFTER
ý ý ý
280ûcþ
ýþ ýþ ý ý
ý
þüþ1ü2.2ü8 ý
ý ý
ý ý
01.5ü5
wm¸P¹º»¼-+
2. Skift til menyen OPPSKRIFTER med knappen OK .
____
OPPSKRIFT BAKING
ý ý ý
280ûcþ
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü2.2ü8 ý
ý
ý ý
ý ý
01.5ü5
wm¸¹Pº»¼-+
3. Velg ønsket oppskriftskategori med pilknappene
eller
.
____
OPPSKRIF STEKING
ý ý ý
280ûcþ
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü2.2ü8 ý
ý
ý ý
ý ý
01.5ü5
wPm¸¹º»¼-+
4. Skift f.eks. til menyen OPPSKRIF STEKING med knappen
OK .
_______
OPPSKRIF STEKING
ý ý ý
280ûcþ
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü2.2ü0 ý
ý
ý ý
ý ý
00.5ü4
wm¸¹Pº»¼-+
5. Velg den oppskriften du vil
bruke med pilknappene
eller
.
Hvis valget ikke endres innen
få sekunder, overtar stekeovnen denne innstillingen og
begynner å varme seg opp.
_______
PIROGER
ý ý ý
280ûcþ
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü2.2ü0 ý
ÒÓ
í ý
ý ý
00.5ü5
wPm¸¹º»¼-+
29
6. Når steketiden er slutt, høres
et pipesignal.
– I tidsdisplayet blinker
symbolet
og ”00:00”.
– Stekeovnsvarmen slår
seg av.
7. Trykk på en tilfeldig knapp
for å slå av pipesignalet.
3
_______
PIROGER
ý ý ý
280ûcþ
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü3.1ü5 ý
ÒÓ
í ý
ý ý
00.0ü0
wm¸¹º»¼-+
Utsette start
Programforløpet kan startes automatisk på et senere tidspunkt
(se Klokkefunksjoner FERDIG TID
).
Klokkefunksjonen FERDIG TID
kan stilles inn hvis programmet ikke
har gått lenger enn to minutter.
Avslutte steketiden før tiden
Trykk lenge på knappen OPSJON
med pilknappene
eller
.
eller velg menypunktet TILBAKE
SPESIELLE
1. Skift til menyen Opsjoner med knappen OPSJON .
2. Skift til menyen OPPSKRIFTER med knappen OK .
3. Velg oppskriftskategori SPESIELLE med pilknappene
4. Skift til menyen SPESIELLE
med knappen OK .
_____
SPESIELLE
ý ý ý
280ûcþ
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü2.2ü0 ý
eller
.
ý
ý ý
ý ý
00.5ü4
wm¸¹Pº»¼-+
3
30
5. Velg ønsket menypunkt med
pilknappene
eller
.
I displayet kommer det til
syne et temperaturforslag.
Hvis valget ikke endres innen
få sekunder, overtar stekeovnen denne innstillingen og
begynner å varme seg opp.
_______
KAKEMIX
ý ý ý
160ûcþ
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü3.0ü5 ý
ÒÕ
ý ý
ý ý
00.0ü0
wPmP¸¹º»¼-+
For oppskriftene KAKEMIX og FROSSEN PIZZA kan den temperaturen
som foreslås endres 10°C opp eller ned med knappen
eller
.
I kategorien SPESIELLE finner du følgende menypunkt:
KAKEMIX
Steking av halvferdige kakeprodukter og kakemix.
FROSSEN PIZZA
Steking av ferdigretter, som f.eks. frossen pizza,
lasagne, gratenger og pommes frites.
TØRKING
Tørking av frukt, urter og sopp.
HERMETISERING
Hermetisering av frukt og grønnsaker.
Mer informasjon om disse funksjonene finner du i brosjyren ”Tabeller,
Tips og Oppskrifter”.
MINNE MENY
Med denne funksjonen kan du lagre optimale innstillinger for dine
egne oppskrifter.
De første tre ”Egne oppskrifter“ kan du hente direkte frem igjen i menyen Ovnsfunksjoner.
Du har hhv. 10 minneplasser til rådighet for oppskrifter med forinnstilt
tilberedningstid og for oppskrifter med forinnstilt kjernetemperatur for
steketermometer.
Lagre innstillinger for ”Egne oppskrifter”
Lagre innstillingene for en kjent oppskrift
1. Velg ovnsfunksjon og temperatur.
2. Skift eventuelt til klokkefunksjonen STEKETID
med knappen VELGER
og oppgi ønsket tilberedningstid (se avsnittet Klokkefunksjoner).
eller
3. skift til funksjon STEKETERMOMETER med knappen VELGER
og oppgi ønsket kjernetemperatur (se avsnittet STEKETERMOMETER).
4. Skift til menyen Opsjoner med knappen OPSJON .
5. Velg foreslått menypunkt
LAGRE I MINNE med knappen OK .
Den neste ledige minneplassen vises.
__
LAGRE I MINNE
ý ý ý
280ûcþ
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü2.2ü8 ý
ý
ý ý
ý ý
88.8ú9
wm¸¹Pº»¼-+
31
__
6. Velg f.eks. MINNE 1 med
knappen OK .
Den første bokstaven i tekstlinjen blinker.
MINNE 1
ý ý ý
280ûcþ
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü2.2ü8 ý
ý
ý ý
ý ý
88.8ú9
wm¸¹Pº»¼-+
__
7. Velg ønsket bokstav i alfabetisk rekkefølge med pilknappene
eller
.
MINNE 1
ý ý ý
280ûcþ
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü2.2ü8 ý
ý
ý ý
ý ý
88.8ú9
wPmP¸¹º»¼-+
3
8. Beveg skrivemarkeringen
mot høyre eller venstre med
knappen
eller
.
Den neste bokstaven blinker
og kan tilpasses, osv.
Slik kan du skrive navnet på
dine ”Egne oppskrifter”.
FARS PIZZA _
ý ý ý
280ûcþ
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü2.2ü8 ý
ý
ý ý
ý ý
88.8ú9
wm¸¹º»¼-+P
Du har 18 tegnfelt til rådighet.
Når du er ferdig å skrive,
trykker du lenge på knappen
OK .
LAGRET kommer til syne.
LAGRET
ý ý ý
280ûcþ
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü2.2ü8 ý
ý
ý ý
ý ý
88.8ú9
wm¸¹Pº»¼-+
32
Hente frem innstillingene for ”Egne oppskrifter”
1. Slå på apparatet med knappen PÅ/AV
.
_________________ ___
2. Velg lagret oppskrift med
pilknappen
.
FARS PIZZA
ý ý ý
ýþ ýþ ý ý
280ûcþÝÜÜÜþ1ü2.2ü9 ý
ý
ý ý
ý ý
88.8ú9
wmP¸¹º»¼-+
3
De første tre lagrede ”Egne oppskrifter“ kan du hente frem direkte i menyen Ovnsfunksjoner.
Flere ”Egne oppskrifter“ kan du hente frem i MINNE MENY under menypunktet START MINNE.
Overskrive en minneplass
Minneplasser som allerede er brukt kan du overskrive til enhver tid.
Gå frem som beskrevet i avsnittet ”Lagre innstillinger for egne oppskrifter”.
Men velg den oppskriften du ønsker å overskrive istedenfor den ledige
minneplassen med knappen
under punkt 5.
33
NORMALINNSTILLING
3
Du kan endre forskjellige grunninnstillinger i stekeovnen uavhengig av
hvordan du bruker ovnen. Disse forblir innstilt til de endres igjen.
HURTIG OPPVARMING
– HURTIG OPPV. PÅ
Funksjonen HURTIG OPPVARMING aktiveres automatisk
for et antall ovnsfunksjoner.
kan funksjoMed knappen HURTIG OPPVARMING
nen HURTIG OPPVARMING slås av manuelt for disse
stekeprosesser.
– HURTIG OPPV. AV
Funksjonen HURTIG OPPVARMING aktiveres ikke automatisk for et antall ovnsfunksjoner.
kan funksjoMed knappen HURTIG OPPVARMING
nen HURTIG OPPVARMING slås på manuelt for disse
stekeprosesser.
RESTVARME
– RESTVARME PÅ
Når apparatet er slått av, gis det melding om restvarme.
– RESTVARME AV
Når apparatet er slått av, gis det ikke melding om restvarme.
DISPLAY MENY
– DISPLAY PÅ
Når apparatet er slått av, vises aktuelt klokkeslett.
– DISPLAY AV
Når apparatet er slått av, slukker aktuelt klokkeslett også. Så snart apparatet slås på, slår displayet seg på automatisk.
Innstillingen DISPLAY AV sparer energi.
LYD MENY
– TONE MENY
– TONE PÅ
– TONE AV
For å stille inn om hvert trykk på knappene skal bekreftes av en tone.
– FEILBRUK TONE
– FEILBRUK TONE PÅ
– FEILBRUK TONE AV
For å stille inn om betjeningsaksjoner som ikke kan
gjennomføres skal kvitteres med en lyd.
VELG SPRÅK - LANGUAGE MENU
– NORSK
– ...
For å stille inn språket i displayet.
FABRIKK INNSTILLING
– RESET
34
For å nullstille alt tilbake til innstillingene ved levering.
Tilpasse NORMALINNSTILLING
1. Gå inn i menyen Opsjoner med knappen OPSJON .
2. Velg menypunktet NORMALINNSTILLING med pilknappene
eller
.
3. Skift til menyen NORMALINNSTILLING med knappen OK .
4. Gå til den innstillingen du vil tilpasse med pilknappene
eller
.
5. Trykk på knappen OK .
I displayet vises den aktuelle verdien som er innstilt.
6. Velg ønsket verdi med pilknappene
eller
.
7. Trykk på knappen OK .
I displayet vises LAGRET i noen sekunder.
Deretter befinner du deg igjen i menyen Ovnsfunksjoner.
Klokkefunksjoner
VARSELUR
For innstilling av en kort tidsperiode. Ved utgått tid høres et lydsignal.
Denne funksjonen har ingen innvirkning på driften av stekeovnen.
STEKETID
For innstilling av hvor lenge stekeovnen skal være i drift.
FERDIG TID
For innstilling av når stekeovnen skal slå seg av igjen.
KLOKKESLETT
For justering, endring eller avlesning av klokkeslettet.
(Se også kapittel “Før første gangs bruk“)
Anmerkninger til klokkefunksjonene
• Når du velger en klokkefunksjon, blinker det tilhørende symbolet i
ca. 5 sekunder. I løpet av denne tiden kan du stille inn eller endre den
innstilte tiden med knappen
eller
.
• Når du har stilt inn den ønskede tiden, blinker det tilhørende symbolet en gang til i ca. 5 sekunder. Deretter lyser symbolet. Den innstilte
tiden begynner å løpe.
2
Utnytte restvarmen med klokkefunksjonene STEKETID
og FERDIG TID
Når du bruker klokkefunksjonene STEKETID
og FERDIG TID
slår
stekeovnen av varmeelementene når 90% av den innstilte eller oppnådde tiden er ute. Restvarmen i ovnen brukes for å fortsette stekeprosessen fram til den innstilte tiden er ute (3 til 20 min.).
35
3
Displayet tidsfunksjoner viser hvor lenge den valgte ovnsfunksjonener i drift, dersom ingen av klokkefunksjonene
VARSELUR , STEKETID
eller FERDIG TID
er innstilt.
VARSELUR
1. Trykk på knappen VELGER
flere ganger, til VARSELUR
og symbolet
vises.
__
ý ý ý
888ûcþ
VARSELUR
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü4.3ü5 ý
ý
ý ý
ñ ý
00.0ü0
wm¸¹º»¼P-+
2. Still inn ønsket tid for varseluret med knappen
eller
(maks. 99 minutter).
__
ý ý ý
888ûcþ
VARSELUR
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü4.3ü5 ý
ý
ý ý
ñ ý
03.5ü0
wm¸¹º»¼-P+P
Etter ca. 5 sekunder viser
displayet den tiden som er
igjen.
OVNSFUNKSJONER og symbolet
vises i displayet.
Når tiden er ute, høres et pipesignal i 2 minutter.
“00.00“ og symbolet
blinker.
Slå av pipesignalet:
Trykk på en tilfeldig knapp.
36
–—OVNSFUNKSJONER
ý ý ý
888ûcþ
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü4.3ü5 ý
ý
ý ý
ñ ý
03.4ü9
wm¸¹º»¼-+
ý ý ý
888ûcþ
VARSELUR
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü4.3ü8 ý
ý
ý ý
ñ ý
00.0ü0
wm¸¹º»¼-+
STEKETID
1. Velg ovnsfunksjon og temperatur.
2. Trykk på knappen VELGER
flere ganger, til STEKETID og
symbolet
vises.
___
ý ý ý
200ûcþ
STEKETID
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü4.3ü5 ý
ý
í ý
ý ý
00.0ü0
wm¸¹º»¼P-+
3. Still inn ønsket tilberedningstid med knappen
eller
___
ý ý ý
200ûcþ
STEKETID
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü4.3ü5 ý
ý
í ý
ý ý
00.3ü0
wm¸¹º»¼-P+P
Etter ca. 5 sekunder kommer
den resterende tilberedningstiden til syne.
Symbolet
lyser.
OVER-OG UNDERVARME
ý ý ý
ýþ ýþ ý ý
200ûcþÝÜÜÜþ1ü4.3ü5 ý
ý
í ý
ý ý
00.2ü9
wm¸¹º»¼-+
Når tiden er ute, høres et pipesignal i 2 minutter. Stekeovnen slår seg av.
“00.00“ og symbolet
ker.
blin-
OVER-OG UNDERVARME
ý ý ý
ýþ ýþ ý ý
200ûcþÝÞßàþ1ü5.0ü5 ý
ý
í ý
ý ý
00.0ü0
wm¸¹º»¼-+
Slå av pipesignalet:
Trykk på en tilfeldig knapp.
37
FERDIG TID
1. Velg stekeovnsfunksjon og temperatur.
2. Trykk på knappen VELGER
flere ganger, til FERDIG TID
og symbolet
vises.
ý ý ý
200ûcþ
___
FERDIG TID
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü4.3ü5 ý
ý
ýî
ý ý
14.3ü5
wm¸¹º»¼P-+
3. Still inn ønsket ferdig tid
med knappen
eller
.
___
ý ý ý
200ûcþ
FERDIG TID
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü4.3ü5 ý
ý
ýî
ý ý
15.2ü5
wm¸¹º»¼-P+P
Etter ca. 5 sekunder kommer
den ferdig tid til syne. Symbolet
lyser.
OVER-OG UNDERVARME
ý ý ý
ýþ ýþ ý ý
200ûcþÝÜÜÜþ1ü4.3ü5 ý
ý
ýî
ý ý
15.2ü5
wm¸¹º»¼-+
Når tiden er ute, høres et pipesignal i 2 minutter. Stekeovnen slår seg av.
“00.00“ og symbolet
ker.
blin-
Slå av pipesignalet:
Trykk på en tilfeldig knapp.
38
OVER-OG UNDERVARME
ý ý ý
ýþ ýþ ý ý
200ûcþÝÞßàþ1ü5.2ü5 ý
ý
ýî
ý ý
00.00ü
wm¸¹º»¼-+
3
STEKETID
og FERDIG TID
kombinert
STEKETID
og FERDIG TID
kan brukes samtidig, hvis stekeovnen
skal slå seg på og av automatisk på et senere tidspunkt.
1. Velg stekeovnsfunksjon og temperatur.
2. Still inn hvor lang tid retten
skal tilberedes med funksjonen STEKETID ,
f.eks.: 1 time.
___
ý ý ý
200ûcþ
STEKETID
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü2.0ü5 ý
ý
í ý
ý ý
01.0ü0
wm¸¹º»¼-+
3. Med funksjonen FERDIG
TID
stiller du inn tidspunktet når retten skal være
ferdig,
f.eks.: klokken 14:05.
I tekstlinjen står PROGRAMMERT.
___
ý ý ý
200ûcþ
FERDIG TID
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü2.0ü5 ý
ý
ýî
ý ý
14.0ü5
wm¸¹º»¼-+
PROGRAMMERT
ý ý ý
200ûcþ
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü2.0ü5 ý
ý
ý ý
ý ý
14.0ü5
wm¸¹º»¼-+
Stekeovnen kopler seg automatisk inn på det tidspunktet som ble beregnet,
f.eks.: klokken 13:05.
Når den innstilte tilberedningstiden er utløpt høres et
pipesignal i 2 minutter, og
stekeovnen slår seg av,
f.eks.: klokken 14:05.
OVER-OG UNDERVARME
ý ý ý
200ûcþ
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü2.0ü5 ý
ý
íî
ý ý
01.0ü0
wm¸¹º»¼-+
39
Tilleggsfunksjoner
Stekeovnens SAFE
Så snart SAFE er aktivert, kan stekeovnen ikke brukes.
Slå på SAFE
1. Slå i så fall apparatet på med knappen PÅ/AV .
Det må ikke være valgt noen stekeovnsfunksjon.
2. Berør og hold på knappene
VELGER
og
samtidig,
til SAFE kommer til syne i
displayet.
Nå er SAFE aktivert.
SAFE
ý ý ý
280ûcþ
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü2.2ü8 ý
ý
ý ý
ý ý
88.8ú9
wm¸¹º»¼P-P+
SAFE slå av
• Berør og hold på knappene VELGER
og
samtidig, til SAFE slukker i displayet.
Nå er SAFE deaktivert, og stekeovnen kan brukes igjen.
FUNKSJON SPERRET
Sikrer alle innstilte stekeovnsfunksjoner, slik at det ikke kan foretas ny
innstilling i vanvare.
Slå på FUNKSJON SPERRET
1. Slå i så fall apparatet på med knappen PÅ/AV
2. Velg ovnsfunksjon.
3. Berør og hold på knappene
VELGER
og
samtidig,
til FUNKSJON SPERRET kommer til syne i displayet.
Nå er FUNKSJON SPERRET
aktivert.
3
40
FUNKSJON SPERRET slå av
• Trykk inn knappene VELGER
.
FUNKSJON SPERRET
ý ý ý
ýþ ýþ ý ý
200ûcþÝÜÜÜþ1ü2.2ü8 ý
ý
ý ý
ý ý
00.0ü5
wm¸¹º»¼P-P+
og
samtidig i ca. 2 sekunder.
FUNKSJON SPERRET beskytter ikke mot at ovnen kan slås av i vanvare.
Når apparatet slås av, oppheves FUNKSJON SPERRET automatisk.
Nødbryter for stekeovnen
3
Hvis stekeovnene ikke slås av innen en bestemt tid, eller hvis temperaturen ikke endrer seg, slår den seg automatisk av.
Stekeovnen slår seg av ved en stekeovnstemperatur på:
30 - 120°C
120 - 200°C
200 - 250°C
250 - maks°C
3
etter
etter
etter
etter
12,5 timer
8,5 timer
5,5 timer
3,0 timer
Ta ovnen i bruk igjen etter nødutkopling
Trykk på en vilkårlig knapp.
Nødbryteren oppheves når klokkefunksjonen STEKETID
TID
stilles inn.
eller FERDIG
Mekanisk dørsperre
Ved levering av apparatet er dørsperren ikke aktivert.
Aktivere dørsperren
Trekk knappen forover inntil den
griper i lås.
41
Åpne stekeovnsdøren:
1. Trykk døren godt igjen.
2. Trykk knappen og hold den trykt.
3. Åpne døren.
Lukke stekeovnsdøren
Lukk døren uten å trykke på knappen.
Deaktivere dørsperren
Trykk knappen inn mot panelet.
3
Selv om apparatet slås av, oppheves ikke den mekaniske dørsperren.
Rengjøring og pleie
1
Advarsel: Apparatet må være avslått og avkjølt når du rengjør det.
Advarsel: Det er av sikkerhetsgrunner ikke tillatt å rengjøre apparatet
med dampstrålerenser eller høyttrykksspyler!
OBS: Ikke bruk skuremidler, skarpe rengjøringsmidler eller slipende
gjenstander.
Apparatets utside
• Tørk av apparatets frontside med en myk klut dyppet i varmt såpevann.
• Bruk vanlige rengjøringsmidler på metallfrontene.
Stekeovnsrom
Rengjør stekeovnen etter hver gang den har vært brukt. På denne måten lar smuss seg fjerne på en enkel måte og brenner seg ikke fast.
1. Når du åpner stekeovnsdøren, slår lampen inni stekeovnen seg på automatisk.
42
2. Vask stekeovnen med såpevann etter hver gang du har brukt den, og
tørk godt.
3
1
Hardnakket smuss kan fjernes med stekeovnsrens.
OBS: Følg produsentens anvisninger når du bruker stekeovnsrens!
Tilbehør
Skyll og tørk grundig alle innskyvningsdeler (rist, stekebrett, ovnsstiger
osv.) etter hver bruk. Legg delene i bløt, slik at de er lettere å rengjøre.
Fettfilter
1. Rengjør fettfilteret i varm vaskemiddeloppløsning eller i oppvaskmaskinen.
2. Ved sterkt fastbrent smuss kokes filteret i litt vann tilsatt 2-3 spiseskjeer
rengjøringsmiddel for oppvaskmaskin.
Super Clean tilbehør
3
1
1
Rengjør inventaret med svamp eller klut i varmt vann med oppvaskmiddel.
Lyse flekker betyr ikke at overflaten er skadet.
Forsiktig: Ikke bruk aggressive eller skurende rengjøringsmidler,
stekeovnsspray, stålull eller harde gjenstander, som kniv eller rengjøringsskrape. Dette ødelegger belegget.
OBS: Ikke rengjør dette inventaret i oppvaskmaskinen. Da kan Super
Clean belegget bli ødelagt.
43
Rengjøringsfunksjon for stekeovnsspray
1
Med rengjøringsfunksjonen for stekeovnsspray kan du forvarme stekeovnen til optimal virkningstemperatur for stekeovnsspray.
OBS: Bruk kun stekeovnsspray som krever oppvarming av stekeovnen.
Observer instruksjonene fra produsenten!
1. Med tasten OPSJON
veksler du til menyen Tilvalg
_____
2. Velg med retningstastene
hhv.
menypunktene
RENGJØRING.
RENGJØRING
ý ý ý
888ûcþ
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü5.0ü5 ý
ý
ý ý
ý ý
88.8ú8
wPmP¸¹º»¼-+
3. Bekreft med knappen OK
.
__
OVNS SPRAY
ý ý ý
888ûcþ
ýþ ýþ ý ý
þüþ1ü5.0ü5 ý
ý
ý ý
ý ý
88.8ú8
wm¸¹Pº»¼-+
Stekeovnen varmer seg nå
opp til nødvendig temperatur.
Varigheten på prosessen (20
min.) blir vist i displayet.
3
44
__
OVNS SPRAY
ý ý ý
ýþ ýþ ý ý
888ûcþÝÜÜÜþ1ü5.0ü5 ý
ý
í ý
ý ý
00.20
wm¸¹º»¼-+
Etter ca. 15 minutter lyder det første signalet.
Nå er den optimale virkningstemperaturen nådd.
4. Sprut inn stekeovnsspray i stekeovnsrommet.
Etter ytterligere 5 minutter lyder nok et signal i 2 minutter. På dette
tidspunktet bør innsprutningsprosessen være avsluttet. (Etter dette ville
stekeovnen allerede ha vært for mye avkjølt).
Virkningstiden for stekeovnsrensen i ovnen retter seg inn etter produsentens angivelser!
Lydsignalet kan slås av ved å trykke på en tilfeldig tast.
5. Tørk av stekeovnen.
Ovnsstiger
For å rengjøre sideveggene kan ovnsstigene på venstre og høyre side i
stekeovnen tas ut.
Ta ut ovnsstigen
Trekk først stigen ut av stekeovnsveggen i fremkant (1) og sving det
deretter bakover (2).
3
Sette inn ovnsstigen
Viktig! De avrundete endene på
styrestengene må vende forover!
Ved montering henges stigen
først på i bakkant (1) og deretter
stikkes det inn og trykkes på plass
i forkant (2).
45
Stekeovnsbelysning
1
3
Advarsel! Risiko for strømoverslag! Før stekeovnlampen skiftes:
– Slå av stekeovnen!
– Henholdsvis skru ut eller slå av sikringene i sikringsskapet.
Legg en klut i bunnen av stekeovnen som beskyttelse for stekeovnlampen og glassdekselet.
Skifte stekeovnlampe på sidevegg / Rengjøre glassdekselet
1. Ta av glassdekselet ved å dreie mot
venstre og rengjør glasset.
2. Hvis nødvendig:
Skift stekeovnlampe 40 W, 230 V,
300 °C varmebestandig.
3. Monter glassdekselet på igjen.
Skifte stekeovnlampe på sidevegg / Rengjøre glassdekselet
1. Ta ut venstre innskyvningsgitter.
2. Demonter glassdekselet ved hjelp av
en smal, stump gjenstand (f.eks. teskje) og rengjør glasset.
3. Hvis nødvendig:
Skift stekeovnlampe 25 W, 230 V,
300 °C varmebestandig.
4. Monter glassdekselet på igjen.
5. Sett inn innskyvningsgitteret.
46
Taket i stekeovnen
For å lette rengjøringen av taket i stekeovnen, kan det øvre varmeelementet slås ned.
1
Slå ned varmeelementet
Advarsel: Varmeelementet må først
slås ned når stekeovnen er slått av
og det ikke lenger er noen risiko for
forbrenning!
1. Ta ut ovnsstigene på siden.
2. Grip tak i varmeelementet i forkant
og trekk det forover over pregingen
innvendig på stekeovnens vegg.
3. Varmeelementet vipper nå ned.
1
OBS! Ikke bruk kraft for å trykke
varmeelementet ned! Varmeelementet kan brekke av.
Rengjøre taket i stekeovnen
Feste varmeelementet
1. Løft varmeelementet opp igjen til
taket.
2. Trekk varmeelementet forover mot
fjærkraften og før det over pregingen i veggen.
3. La det smette på plass i holderne.
4. Sett inn ovnsstigene.
1
OBS! Varmeelementet skal ligge
over pregingen på begge sider på
stekeovnens vegg og ha smettet
korrekt på plass.
47
Stekeovnsdøren
For lettere å komme til for å rengjøre inni stekeovnen, kan stekeovnsdøren hektes av apparatet.
Hekte av stekeovnsdøren
1. Åpne stekeovnsdøren helt.
2. Vippklemmefestet (A) helt opp på
begge dørhengslene.
3. Lukk stekeovnsdøren igjen til første
holderstilling (ca. 45°).
3
48
4. Grip stekeovnsdøren på sidene med
begge hendene og trekk den på
skrått oppover fra stekeovnen (Forsiktig: Tung!).
Legg stekeovnsdøren med frontsiden ned på et mykt, jevnt underlag,
for eksempel et pledd, for å unngå
striper.
Hekte på igjen stekeovnsdøren
1. Grip tak øverst i sidene på stekeovnsdøren med begge hendene og
hold den i en vinkel på ca. 45°.
Sett sporene på undersiden av stekeovnsdøren ned i hengslene på
stekeovnen.
La døren gli helt nedover til den
stopper.
2. Åpne stekeovnsdøren helt.
3. Vipp klemmefestet(A) på begge dørhengslene tilbake til opprinnelig
posisjon.
4. Lukk stekeovnsdøren.
49
Glasset i stekeovnsdøren
1
Stekeovnsdøren er utstyrt med fire parallelle glassplater. De innerste
glassplatene kan tas ut for rengjøring.
OBS! Hvis du bruker kraft, særlig på frontglassets kanter, kan glasset
knuse.
Ta ut dørglassene
1. Åpne stekeovnsdøren helt.
2. klemmefestet (A) helt opp på begge dørhengslene.
3. Lukk stekeovnsdøren igjen til første
holderstilling (ca. 45°)
4. Grip tak øverst på begge sider av
dørdekselet og press innover for å
løsne klips låsen. Trekk så dørdekselet opp og av.
50
5. Grip tak i et dørglass om gangen,
trekk det oppover og ut av føringskantene.
Rengjøre dørglassene
Rengjør dørglassene grundig med vann og oppvaskmiddel. Tørk godt
3
Sette inn dørglassene
1. Sett dørglassene et etter et på skrått
ned i dørprofilen nederst i døren og
senk dem på plass.
Sett inn de to minste glassene først,
så den store.
2. Ta tak i sidene på dørdekselet (B),
legg det inn mot innsiden av
dørkanten og sett dørdekselet (B)
ned øverst på døren.
51
3
På den åpne siden av dør
dekselet (B) befinner det seg en føringsskinne (C). Denne må skyves
inn mellom den ytre dørskiven og
føringsvinkelen (D).
Klips låsen (E) må klikke på plass.
3. Åpne stekeovnsdøren helt.
4. Vipp klemmefestet (A) på begge dørhengslene tilbake til opprinnelig
posisjon.
5. Lukk stekeovnsdøren.
52
Hva må gjøres hvis …
Problem
Stekeovnen blir ikke
varm.
1
3
3
Mulig årsak
Løsning
Stekeovnen er ikke slått på.
Slå på stekeovnen
Klokkeslettet er ikke innstilt.
Still inn klokkeslettet.
De nødvendige innstillinger
er ikke utført.
Kontroller innstillingene.
Stekeovnens sikkerhetsbryter er aktivert.
Se sikkerhetsbryter.
Sikringen i husets installasjon (sikringsskapet) er gått.
Kontroller sikringenHvis sikringene går flere ganger, må
du kontakte en autorisert
elektriker.
Stekeovnsbelysningen
slukker
Lyspæren i stekeovnslampen
er i stykker
Skift lyspære i stekeovnslampen
I tidsvisningen vises F11
Steketermometeret er kortsluttet eller støpselet til steketermometeret sitter ikke
fast i kontakten
Sett steketermometerets
kontakt inntil endeanslag
godt inn i kontakten i stekeovnens sidevegg.
I tidsanvisningen vises
en feilkode som ikke er
oppført foran
Elektronikkfeil
Slå apparatet av og på igjen
via hussikringen eller
hovedbryteren i sikringsboksen.
Ved gjentatt visning må du
henvende deg til kundetjenesten
Hvis du ikke får rettet på problemet med løsningstipsene over, ta
kontakt med din forhandler eller med kundeservice.
Advarsel!Reparasjoner på apparatet må kun utføres av fagpersoner.
Ukyndig utførte reparasjoner kan føre til alvorlig fare for den som bruker apparatet.
Feil som er oppstått på grunn av feil bruk av apparatet kan ikke rettes
kostnadsfritt av kundetekniker eller forhandler, selv om dette skjer
innenfor reklamasjonstiden.
Informasjon om stekeovner med metallfront:
Avhengig av hvor kjølig fronten på apparatet er, kan det, i løpet av eller
straks etter baking og steking, oppstå dugging på det innerste dørglasset når døren er åpnet.
53
Stikkordregister
A
Antiheftende fettpanne. . . . . . . . . . . . . . . . 12
B
Barnesikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Beskrivelse av apparatet . . . . . . . . . . . . . . . . 8
D
Display På/Av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Dørsperre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
E
Endre
språk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
F
Fabrikkinnstillinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Feilkode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fettfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,
Fettpanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forvarming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
53
43
22
20
H
Hurtig oppvarming. . . . . . . . . . . . . 20, 21, 34
I
Innstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
K
Klokke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Klokke-funksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 40
Knapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
L
Lyd meny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
M
Melding om steketid . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Meldinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Meny
Opsjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Overblikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ovnsfunksjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Menylinje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Minne meny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
N
Nødbryter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
O
Oppskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 29
Egne oppskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Oppskrifter i minne . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
54
Oppvarming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Ovnsfunksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 18
Ovnsstiger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
R
Rengjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Ovnsstiger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Stekeovnlampe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Stekeovnsrom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Stekeovnsspray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Tilbehør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Rengjøringen
Taket i stekeovnen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Reparasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Restvarmeindikator . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 34
Rist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 22
Rist SUPER CLEAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
S
Stekebrett. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Stekeovn
Betjene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 19
Lampe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Tilbehør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Stekeplate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 22
Steketermometer. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 27
Kjernetemperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Stille inn
språk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 34
Stille inn klokken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Super clean stekeplate . . . . . . . . . . . . . 23, 43
Symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
T
Tastelås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Tilbehør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 22
V
Varmeindikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Service
Ved tekniske forstyrrelser, kontroller først om du selv kan løse problemet ved hjelp av bruksanvisningen (kapittelet „Hva må gjøres, hvis...“)
Hvis du ikke kunne løse problemet, kan du ta kontakt med kundetjenesten eller en av våre servicepartnere.
For å kunne hjelp deg raskt, trenger
vi følgende opplysninger:
– Modellbetegnelse
– Produktnummer (PNC)
– Serienummer (S-nr.)
(se typeskiltet for numrene)
– Type forstyrrelse
– Eventuell feilmelding som meldes
fra apparatet
For at du alltid skal ha apparatets identifikasjonstall for hånden når du
trenger dem, anbefaler vi at du skriver dem opp her:
Modellbetegnelse:
.....................................
PNC:
.....................................
S-nr.
.....................................
55
From the Electrolux GroupK=qÜÉ=ïçêäÇ…ë=kçKN=ÅÜçáÅÉK
bäÉÅíêçäìñJâçåëÉêåÉí= Éê= îÉêÇÉåë= ëí›êëíÉ= éêçÇìëÉåí= ~î= ÉåÉêÖáÇêÉîåÉ= éêçÇìâíÉê= íáä= âà›ââÉåJI= êÉåÖà›êáåÖJ= çÖ
ìíÉåÇ›êë= ÄêìâK= = jÉê= Éåå= RR= ãáääáçåÉê= éêçÇìâíÉê= Ñê~= bäÉÅíêçäìñJâçåëÉêåÉí= Eëçã= âà›äÉëâ~éI= âçãÑóêÉêI
î~ëâÉã~ëâáåÉêI=ëí›îëìÖÉêÉI=ãçíçêë~ÖÉê=çÖ=ÖêÉëëâäáééÉêÉF=íáä=Éå=îÉêÇá=~î=Å~K=NQ=ãáääá~êÇÉê=rpa=ëÉäÖÉë=™êäáÖ=á=ãÉê
Éåå=NRM=ä~åÇ=îÉêÇÉå=êìåÇíK
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg-electrolux.de
© Copyright by AEG
822 927 649-A-120106-01
Med forbehold om endringer

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement