Aeg-Electrolux B8831-4-A EU R05, B8831-4-M EU R05 User manual

Aeg-Electrolux B8831-4-A EU R05, B8831-4-M EU R05 User manual
COMPETENCE B8831-4
Elektrische inbouwoven
Gebruiksaanwijzing
Geachte klant,
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar de gebruiksaanwijzing zodat deze later kan worden geraadpleegd.
Geef deze gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat.
1
3
2
2
De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt:
Veiligheidsvoorschriften
Waarschuwing! Aanwijzingen ten behoeve van uw persoonlijke veiligheid.
Let op! Aanwijzingen om beschadiging van het apparaat te voorkomen.
Aanwijzingen en praktische tips
Milieu-informatie
Inhoud
Gebruiksaanwijzing
........................................
5
Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Afvalverwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Beschrijving van het apparaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Totaalaanzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Uitrusting oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Accessoires oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Voor het in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Dagtijd instellen en wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Eerste reiniging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Bedienen van de oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De elektronische ovenbesturing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Snelverwarmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovenfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rooster, baakplaat en vetopvangbak plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vetfilter plaatsen/verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vleesthermometer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klokfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overige functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indicatie-uitschakeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kinderbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toetsenvergrendeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veiligheidsuitschakeling van de oven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
16
17
18
19
20
22
28
28
28
29
30
Toepassingen, tabellen en tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bakken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baktabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabel voor ovenschotels en gegratineerde gerechten . . . . . . . . . . . . . . .
Tabel diepgevroren kant-en-klare gerechten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Braden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Braadtabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Op lage temperatuur bereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabel Op lage temperatuur bereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabel Vleesthermometer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vlak-grilleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grilltabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
31
33
37
38
39
40
42
42
43
44
44
3
Ontdooien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ontdooitabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drogen met hetelucht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wecken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
45
46
47
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Buitenzijde van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Binnenkant oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vetfilter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inschuifroosters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovenverlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bovenwand van de oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bakovendeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het glas van deur van de bakoven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
48
48
48
48
49
50
51
52
54
Wat is er aan de hand als … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Service
4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Gebruiksaanwijzing
1 Veiligheidsvoorschriften
5
Dit apparaat is in overeenstemming met de volgende EG-richtlijnen:
– 73/23/EEG van 19.02.1973 Laagspanningsrichtlijn
– 89/336/EEG van 03.05.1989 EMC-richtlijn inclusief aangepaste richtlijn 92/31/EEG
– 93/68/EEG van 22.07.93 CE-markeringsrichtlijn
Elektrische veiligheid
• Het apparaat mag uitsluitend door een erkend installateur worden
aangesloten.
• In geval van storingen of beschadiging van het apparaat: zekeringen
in de huisinstallatie uitschakelen.
• Reparaties aan het apparaat mogen uitsluitend door vakmensen
worden uitgevoerd. Door onvakkundig uitgevoerde reparaties kunnen
grote gevaren ontstaan. Wend u bij reparaties altijd tot onze serviceafdeling of uw vakhandel.
Veiligheid voor kinderen
• Kleine kinderen nooit alleen laten terwijl het apparaat in gebruik is.
Veiligheid tijdens het gebruik
• Dit apparaat mag alleen in het huishouden voor koken, braden, bakken van levensmiddelen worden gebruikt.
• Wees voorzichtig bij het aansluiten van elektrische apparaten op
stopcontacten in de buurt van het apparaat. Snoeren mogen niet in
aanraking komen of onder de hete ovendeur ingeklemd raken.
• Waarschuwing: Verbrandingsgevaar! Bij gebruik wordt de ovenruimte heet.
• Als u alcoholische ingrediënten in de oven gebruikt, kan evt. een licht
ontvlambaar alcohol-luchtmengsel ontstaan. Open de deur in dat geval voorzichtig. Kom niet met vuur of vonken in de buurt van de
oven.
5
3
Aanwijzing met betrekking tot acrylamide
Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten kan een intensieve bruining van levensmiddelen, met name bij zetmeelhoudende producten,
een gevaar voor de gezondheid door acrylamide veroorzaken. Om die
reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen te bereiden en de gerechten niet te veel te bruinen.
Op deze manier voorkomt u beschadiging van het
apparaat
• Bekleed de oven niet met aluminiumfolie en plaats geen bakplaten,
pannen, enzovoort op de bodem omdat daarmee het email van de
oven door de ontstane hitteconcentratie wordt beschadigd.
• Fruitsappen die van de bakplaat druppelen, veroorzaken vlekken die
niet kunnen worden verwijderd. Gebruik een diepe bakplaat voor gebak dat erg vochtig is.
• Plaats geen gewicht op de geopende ovendeur.
• Giet water nooit rechtstreeks in de hete oven. Hierdoor kan het email
worden beschadigd en kunnen verkleuringen ontstaan.
• Als gevolg van heftige stoten, vooral op de randen van de buitenste
glasplaat, kan het glas breken.
• Bewaar geen brandbaar materiaal in de oven. Bij het inschakelen van
de oven kan dit ontbranden.
• Bewaar geen vochtige levensmiddelen in de oven. Het email kan hierdoor beschadigd raken.
3
6
Informatie emaillaag
Kleurveranderingen van de emaillaag van de oven als gevolg van het
gebruik zijn niet van invloed op de deugdelijkheid van het apparaat
voor regulier of contractueel gebruik. Dit zijn derhalve geen gebreken
in de zin van het recht op garantie.
Afvalverwerking
2
2
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. De kunststoffen hebben de volgende aanduidingen, bijv.
>PE<, >PS<, enz. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de
daarvoor bestemde containers.
Oud apparaat verwijderen
W
1
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en
milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval
van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Waarschuwing: Opdat er geen gevaar meer kan ontstaan, moeten afgedankt apparaten voor het weggooien onbruikbaar worden gemaakt.
Stekker uit het stopcontact trekken en aansluitsnoer van het apparaat verwijderen.
7
Beschrijving van het apparaat
Totaalaanzicht
Bedieningspaneel
Deurgreep
Glazen deur
8
Bedieningspaneel
Oven - indicaties
Functietoetsen
Oven
Uitrusting oven
Bovenwarmte en grillelement
Ovenverlichting
Inzetniveaus
Stopcontact voor vleesspit
Vetfilter
Ovenverlichting
Verwarmingselement in
de achterwand
Ventilator
Onderwarmte
Uitneembaar inschuifrooster
9
Accessoires oven
Rooster
Voor servies, bak- en braadvormen,
braden en grillen.
Bakplaat
Voor gebak en koekjes.
Vetopvangbak
De vetopvangbak dient bij het baken en braden resp. als opvangbak
voor het vet.
Vleesthermometer
Om precies te bepalen hoe gaar een
stuk vlees is.
10
Voor het in gebruik nemen
Dagtijd instellen en wijzigen
3
De oven functioneert alleen als u de tijd hebt ingesteld.
Na het aansluiten van de elektriciteit of na een stroomstoring knippert Dagtijd
automatisch.
1. Voor het wijizgen van een reeds ingestelde dagtijd, eerst de toets Aan/
Uit
indrukken. Vervolgens de
toets Selectie
zo vaak indrukken
tot Dagtijd
knippert.
2. Met de toets
of
dagtijd instellen.
de actuele
Na ca. 5 seconden stopt het knipperen en geeft de klok de ingestelde
dagtijd weer.
3
Het apparaat is klaar voor gebruik.
U kunt de dagtijd alleen veranderen,
wanneer de kinderbeveiliging is uitgeschakeld, geen klokfuncties
Duur
of Einde
en geen ovenfunctie is ingesteld.
11
Eerste reiniging
1
3
Alvorens de oven in gebruik te nemen, moet u hem reinigen.
Let op: Gebruik geen scherpe schuurmiddelen! U zou de oppervlakken
kunnen beschadigen.
Gebruik bij ovens met een metalen voorzijde de hiervoor in de handel
verkrijgbare onderhoudsmiddelen.
1. Open de ovendeur.
De verlichting in de oven is nu ingeschakeld.
2. Neem alle accessoires en geleiderails uit de oven en reinig deze met een
warm sopje.
3. Maak de oven ook schoon met een warm sopje en droog hem daarna.
4. Veeg de voorzijde van de oven af met een vochtige doek.
12
Bedienen van de oven
De elektronische ovenbesturing
Temperatuur/Dagtijd
Ovenfuncties
Verwarmingsindicatie
Aan/uit
Snelverwarmen
Ovenfunctie - selectie
3
Klokfuncties/bedrijfstijd
Insteltoetsen
Klokfuncties
Vleesspit
Algemene aanwijzingen
• Schakel het apparaat altijd eerst met de toets Aan/Uit
in.
• Wanneer de gekozen functie brandt, gaat de oven opwarmen of begint de ingestelde tijd te lopen.
• De indicatie van de bedrijfstijd geeft aan hoe lang de oven reeds ingeschakeld is. De indicatie is alleen zichtbaar als geen van de
klokfuncties Kookwekker , Duur
of Einde
is ingesteld.
• De ovenverlichting is ingeschakeld, zodra een ovenfunctie is geselecteerd.
• Wanneer de gekozen temperatuur is bereikt, klinkt er een zoemer.
• Schakel het apparaat met de toets Aan/Uit
uit.
13
Een ovenfunctie kiezen.
3
1. Met de toets Aan/Uit
inschakelen.
2. De toets
of
net zo vaak indrukken totdat de gewenste
ovenfunctie verschijnt.
• In de temperatuurindicatie verschijnt een voorstel voor de temperatuur.
• Als de voorgestelde temperatuur
niet binnen ca. 5 seconden wordt
veranderd, gaat de oven opwarmen.
De ovenfunctie kan tijdens de werking worden gewijzigd.
Oventemperatuur wijzigen
Met de toets
of
de temperatuur naar beneden of naar boven
wijzigen.
De instelling verloopt in stappen
van 5 °C.
Ovenfunctie uitschakelen
Om de oven uit te schakelen, drukt
u net zo vaak op de toets
of
totdat er geen ovenfunctie meer
wordt aangegeven.
14
Oven uitschakelen
Met de toets Aan/Uit
len.
3
3
uitschake-
Koelventilator
Zodra de oven in gebruik wordt genomen wordt de ventilator automatisch ingeschakeld om de oppervlakken van het apparaat koel te houden. Nadat de oven is uitgeschakeld blijft de ventilator nog verder
lopen om het apparaat af te koelen en wordt dan automatisch uitgeschakeld.
Graden-indicatie
Indicatie Opwarmen
Na het inschakelen geven de ovenfuncties de langzaam na elkaar oplichtende balken aan, tot hoever de
oven reeds verwarmd is.
Indicatie Snelverwarmen
Na het inschakelen van de functie
Snelverwarmen geven de na elkaar
knipperende balken aan dat de
functie Snelverwarmen in werking
is.
15
Indicatie Restwarmte
Na het uitschakelen van de oven
geven de nog oplichtende balken de
resterende restwarme van de oven
aan.
Snelverwarmen
1
3
16
Na het selecteren van een ovenfunctie kan met behulp van de extrafunctie Snelverwarmen de lege oven in relatief korte tijd worden voorverwarmd.
Let op: Te garen producten a.u.b. eerst in de ovenplaatsen, als Snelverwarmen beëindigd is en de oven in de gewenste functie werkt.
1. Ovenfunctie en temperatuur selecteren (bijv. Boven- en
onderwarmte ). Evt. temperatuurvoorstel wijzigen.
2. Toets Snelverwarmen
indrukken.
De achtereenvolgend knipperende balken geven aan dat Snelverwarmen inwerking is.
Bij het bereiken van de ingestelde temperatuur branden de balken van
de temperatuurindicatie. Er klinkt een zoemer.
De oven verwarmt nu in de vooringestelde ovenfunctie en temperatuur
verder. U kunt de te garen producten nu in de oven plaatsen.
De functie Snelverwarmen
kan bij de ovenfuncties Superhetelucht , Al Gusto-hetelucht , Boven- en onderwarmte
Infratherm
tevens ingeschakeld worden.
en
Ovenfuncties
Voor de oven zijn de volgende functies beschikbaar:
Ovenfunctie
Toepassing
Verwarmingselement/ventilator
Super-hetelucht
Voor het bakken op maximaal
drie niveaus tegelijk.
Stel de temperatuur van de oven
20 tot 40 °C lager in dan bij boven-/onderwarmte.
Boven- en
onderwarmte, verwarmingselement in
de achterwand,
ventilator
Al Gusto-hetelucht
Voor het bakken op een niveau
voor gerechten die een intensievere bruining en knapperigheid
van de bodem vragen.
Stel de temperatuur van de oven
20 tot 40 °C lager in dan bij boven-/onderwarmte.
Onderwarmte, verwarmingselement in
de achterverwarmings
element, ventilator
Op lage
temperatuur
bereiden
Voor het bereiden van bijzonder
mals en sappig braadvlees.
Boven- en
onderwarmte, verwarmingselement in
de achterwand,
ventilator
Boven- en
onderwarmte
Voor het bakken en braden op
één niveau.
Bovenwarmte,
onderwarmte
Infratherm
Voor het braden van grotere stuk- Grill, bovenwarmte,
ken vlees of gevogelte op één ni- ventilator
veau.
Deze functie is ook geschikt voor
gratineren.
Grote grill
Voor het grilleren van vlakke le- Grill, bovenwarmte
vensmiddelen in grotere hoeveelheden en om te roosteren.
Grill
Voor het grilleren van vlakke le- Grill
vensmiddelen, die in het midden
van het rooster worden geplaatst
en om te roosteren.
Warmhoudstand
Voor het warmhouden van gerechten.
Bovenwarmte,
onderwarmte
Ontdooien
Voor het gedeeltelijk of geheel
ontdooien van bijvoorbeeld gebak, boter, brood, fruit of andere
bevroren levensmiddelen.
Ventilator
Onderwarmte
Voor het afbakken van gebak met Onderwarmte
een brosse bodem.
17
Rooster, baakplaat en vetopvangbak plaatsen
3
Uittrek- en kantelbeveiliging
Ter beveiliging tegen het uittrekken, hebben alle inschuifdelen aan de
linker kant een kleine bolling naar onderen.
Schuif de inschuifdelen er zo in dat de bolling in het bakgedeelte zich
achterin bevindt. Deze bolling is ook belangrijk voor de kantelbeveiliging van de inschuifdelen.
Baakplaat resp. vetopvangbak
plaatsen:
Schuif de bakplaat resp. de vetopvangbak tussen de geleidestangen
van het gekozen niveau.
3
Rooster plaatsen:
Plaats het rooster zodanig, dat de
beide voetjes naar onder wijzen.
Schuif het rooster tussen de geleidestangen van het gekozen niveau.
Door de verhoogde lijst die om het
rooster loopt, is het vaatwerk bovendien beschermd tegen afglijden.
Rooster en vetopvangbak plaatsen:
Plaats het rooster op de vetopvangbak.
Schuif de vetopvangbak tussen de
geleidestangen van het gekozen
niveau.
18
Vetfilter plaatsen/verwijderen
Het vetfilter alleen gebruiken bij
het braden, om het verwarmingselement in de achterwand te beschermen tegen vetspatten.
Vetfilter plaatsen
Vetfilter bij de greep vastpakken
en de beide steuntjes van boven
naar beneden in de opening tegen de achterwand van de oven
(ventilatoropening) plaatsen.
Vetfilter verwijderen
Het vetfilter bij de greep vastpakken en naar boven uit de
oven nemen.
19
Vleesthermometer
1
Voor het op de exacte temperatuur uitschakelen van de oven, wanneer
een ingestelde kerntemperatuur is bereikt.
Er moet op twee temperaturen worden gelet:
– De temperatuur van de oven: zie de braadtabel
– De kerntemperatuur: zie tabel Vleesthermometer
Let op: Alleen de meegeleverde vleesthermometer mag worden gebruikt! Wanneer deze moet worden vervangen, mag alleen het originele
reserveonderdeel worden gebruikt!
1. Het apparaat met de toets Aan/Uit
inschakelen.
2. Steek de punt van de vleesthermometer volledig in het product dat
gaar moet worden. De punt moet
zich hierbij zo veel mogelijk in het
midden van het product bevinden.
3. Steek de stekker van de vleesthermometer tot de eindaanslag in het
stopcontact in de zijwand van de
oven.
4. Met de toets
of
de gewenste
kerntemperatuur instellen.
De indicatie gaat naar de actuele
kerntemperatuur
Als de actuele kerntemperatuur
reeds wordt aangegeven, voordat de
gewenste kerntemperatuur wordt
ingesteld, druk dan zo vaak op de
toets Selectie
tot de functie
Vleesthermometer
knippert en
kunt u vervolgens de instelling uitvoeren.
20
3
De kerntemperatuur wordt vanaf 30°C aangegeven.
5. Ovenfunctie en –temperatuur instellen.
Zodra de ingestelde kerntemperatuur is bereikt, klinkt er een zoemer
en wordt de oven automatisch uitgeschakeld.
6. Druk op een willekeurige toets om de zoemer uit te schakelen.
1
Waarschuwing: De vleesthermometer is heet! Bij het uittrekken van
de stekker en de punt van de vleesthermometer bestaat verbrandingsgevaar!
7. Trek de stekker van de vleesthermometer uit het stopcontact en neem
het gegaarde product met de ingestoken vleesthermometer uit de
oven.
8. Apparaat uitschakelen
Kerntemperatuur opvragen of wijzigen
– De toets Selectie
zo vaak indrukken tot de functie knippert
Vleesthermometer of de ingestelde kerntemperatuur wordt aangegeven.
– Wijzig de temperatuur zo nodig met
of .
Oventemperatuur opvragen of wijzigen
– Wijzig de temperatuur zo nodig met de toets
of
.
21
Klokfuncties
Klokfuncties
Tijdsindicatie
Dagtijd
Duur/Einde/Bedrijfstijd
Insteltoetsen
Klokfuncties
Vleesspit
Kookwekker
Om een korte tijd in te stellen. Na afloop klinkt een signaal.
Deze functie heeft geen invloed op de werking van de oven.
Duur
Om in te stellen hoe lang de oven ingeschakeld moet zijn.
Einde
Om in te stellen wanneer de oven weer moet worden uitgeschakeld.
Dagtijd
Met deze functie kunt u de dagtijd instellen, veranderen of opvragen
(zie ook het hoofdstuk „Voor het in gebruik nemen“).
22
3
3
2
Aanwijzingen met betrekking tot de klokfuncties
• Na het kiezen van een klokfunctie knippert de bijbehorende functie
ong. 5 seconden. Gedurende deze tijd kunt u met de toets
of
de gewenste tijden instellen of veranderen.
• Na het instellen van de gewenste tijd knippert de functie opnieuw
ong. 5 seconden. Daarna is de functie verlicht. De ingestelde tijd begint te lopen.
Opvragen van de ingestelde of resterende tijd
De toets Selectie
zo vaak indrukken tot de betreffende klokfunctie
knippert of de resterende tijd wordt aangegeven.
Gebruik van de restwarmte met de klokfunctie Duur
en
Einde
Bij gebruik van de klokfuncties Duur
en Einde
schakelt de oven
de verwarmingselementen uit als 90% van de ingestelde of berekende
tijd is bereikt. De beschikbare restwarmte wordt gebruikt om het gaarproces tot het verlopen van de ingestelde tijd voort te zetten
(3 tot 20 min.).
23
Kookwekker
1. Toets Selectie
zo vaak indrukken, tot Kookwekker
knippert.
2. Stel met de toets
of
wenste korte tijd in
(max. 99,00 minuten).
de ge-
Na ca. 5 seconden geeft de indicatie
de resterende tijd aan.
Kookwekker
brandt.
Als 90% van de ingestelde tijd verlopen is, klinkt een zoemer.
Na het verstrijken van de tijd klinkt
er gedurende 1 minuten een
zoemer.
“00.00“ en Kookwekker
knipperen.
Het knipperen en de zoemer uitschakelen:
Willekeurige toets indrukken
24
Duur
1. Ovenfunctie en temperatuur
kiezen.
2. Toets Selectie
zo vaak indrukken,
tot Duur
knippert.
3. Met de toets
of
de gewenste
gaartijd instellen (max. 09,59 uur)
instellen
Duur
brandt.
Als de ingestelde tijd verlopen is,
knippert ”00,00“ en Duur .
Er klinkt gedurende 2 minuten een
zoemer.
De oven wordt uitgeschakeld.
Het knipperen en de zoemer uitschakelen:
Willekeurige toets indrukken
25
Einde
1. Ovenfunctie en temperatuur kiezen.
2. Toets Selectie
zo vaak indrukken,
tot Einde
knippert.
3. Met de toets
of
de gewenste
uitschakeltijd instellen.
Einde
brandt en de bereikte duur
wordt aangegeven.
Als de ingestelde tijd verlopen is,
knippert ”00,00“ en Einde .
Er klinkt gedurende 2 minuten een
zoemer.
De oven wordt uitgeschakeld.
Het knipperen en de zoemer uitschakelen:
Willekeurige toets indrukken
26
3
Duur
en Einde
in combinatie
Duur
en Einde
kunnen gelijktijdig worden gebruikt wanneer de
oven op een later tijdstip automatisch moet worden in- en uitgeschakeld.
1. Ovenfunctie en temperatuur
kiezen.
2. Met de functie Duur
kunt u de
benodigde gaartijd voor het gerecht
instellen,
bijvoorbeeld: 1 uur.
3. Met de functie Einde
kunt u het
tijdstip instellen waarop het gerecht
klaar moet zijn,
bijvoorbeeld: 14:05 uur.
Duur
en Einde
branden.
De oven wordt automatisch ingeschakeld op het berekende tijdstip,
bijvoorbeeld: 13:05 uur.
Na het verstrijken van de ingestelde
Duur klinkt er een zoemer gedurende 2 minuten en wordt de oven automatisch uitgeschakeld,
bijvoorbeeld: 14:05 uur.
27
Overige functies
Indicatie-uitschakeling
2
3
U kunt energie besparen door de tijdindicatie uit te schakelen.
Tijdindicatie uitschakelen
1. Schakel het apparaat zo nodig met de toets Aan/Uit
2. Houd de toetsen Selectie
en
tegelijk ingedrukt, totdat de indicatie donker wordt.
uit.
De indicatie wordt automatisch ingeschakeld wanneer het apparaat
weer in gebruik wordt genomen.
Wanneer u het apparaat weer uitschakelt, gaat de dagtijdindicatie
weer uit.
Wanneer u wilt dat de dagtijd weer
blijvend wordt aangegeven, moet u de tijdindicatie weer inschakelen.
Tijdindicatie inschakelen
1. Schakel het apparaat zo nodig met de toets Aan/Uit
uit.
2. Houd de toetsen Selectie
en
tegelijk ingedrukt, totdat de indicatie weer verschijnt.
Kinderbeveiliging
Zodra de kinderbeveiliging is ingeschakeld, kan het apparaat niet worden gebruikt.
Kinderbeveiliging inschakelen
1. Het apparaat zo nodig met de toets
Aan/Uit
inschakelen.
Er mag geen ovenfunctie zijn gekozen.
2. Houd de toetsen Selectie
en
tegelijk ingedrukt totdat ”SAFE“ in
de indicatie verschijnt.
De kinderbeveiliging is nu ingeschakeld.
28
Kinderbeveiliging uitschakelen
1. Het apparaat zo nodig met de toets Aan/Uit
inschakelen.
2. Houd de toetsen Selectie
en tegelijk ingedrukt totdat ”SAFE“ in
de indicatie uit gaat.
De kinderbeveiliging is nu uitgeschakeld en de oven weer klaar voor gebruik.
Toetsenvergrendeling
Met deze functie voorkomt u dat ingestelde ovenfuncties per abuis
worden gewijzigd.
Toetsenvergrendeling inschakelen
1. Schakel het apparaat zo nodig met
de toets Aan/Uit
in.
2. Kies een ovenfunctie.
3. Houd de toetsen Selectie
en
tegelijk ingedrukt, totdat in de indicatie ”LOC“ verschijnt.
De toetsenvergrendeling is nu ingeschakeld.
Toetsenvergrendeling uitschakelen
Houd de toetsen Selectie
en tegelijk ingedrukt totdat ”LOC“ in de
indicatie uit gaat.
De toetsenvergrendeling wordt automatisch opgeheven als de
ovenfunctie wordt uitgeschakeld.
29
Veiligheidsuitschakeling van de oven
3
Als de oven na een bepaalde tijd niet wordt uitgeschakeld of wanneer
de temperatuur niet wordt veranderd, dan wordt de oven automatisch
uitgeschakeld.
In de temperatuurindicatie knippert de laatst ingestelde temperatuur.
De oven schakelt automatisch uit bij een oventemperatuur van.
30 - 120°C
120 - 200°C
200 - 250°C
250 - max°C
3
30
na
na
na
na
12,5 uur
8,5 uur
5,5 uur
3,0 uur
Ingebruikname na veiligheidsuitschakeling
Schakel de oven helemaal uit.
Daarna kunt u de oven weer in gebruik nemen.
De veiligheidsuitschakeling wordt opgeheven als de klokfunctie
Duur
of Einde
ingesteld is.
Toepassingen, tabellen en tips
Bakken
Ovenfunctie: Super-hetelucht
of Boven- en onderwarmte
Bakvormen
• Voor Boven- en onderwarmte
zijn vormen van donker metaal en
gecoate vormen geschikt.
• Voor Super-hetelucht
zijn ook vormen van licht metaal geschikt.
Inbrengsleuven
• Bakken met Boven- en onderwarmte
is altijd slechts op één niveau mogelijk.
• Met Super-hetelucht
kunt u op maximaal 3 bakplaten tegelijk
bakken:
1 bakplaat:
bijvoorbeeld inzetniveau 3
1 bakvorm:
bijvoorbeeld inzetniveau 1
2 bakplaten:
bijvoorbeeld inzetniveau 1 en 3
3 bakplaten:
inzetniveau 1, 3 en 5
31
3
2
32
Algemene aanwijzingen
• Bakblik met de schuine kant naar voren plaatsen!
• U kunt met Boven- en onderwarmte
of Super-hetelucht
ook
twee vormen tegelijk naast elkaar op het rooster bakken. Het bakproces duurt nauwelijks langer.
Bij diepgevroren gerechten kunnen de geplaatste bakplaten tijdens het
gaarproces kromtrekken. Dit wordt veroorzaakt door het grote temperatuurverschil tussen het diepgevroren gerecht en de oventemperatuur.
Als de bakplaten zijn afgekoeld trekken ze weer recht.
Aanwijzingen bij de baktabellen
In de tabellen vindt u een keuze aan gerechten met de bijbehorende
temperatuurvoorschriften, tijden en inzetniveaus.
• De temperaturen en baktijden zijn richtwaarden. De waarden zijn namelijk afhankelijk van de samenstelling van het deeg, de hoeveelheid
en de bakvorm.
• Wij adviseren om de eerste keer de laagste temperatuurwaarde in te
stellen en pas indien gewenst, bijv. als een sterkere bruining is gewenst of als de baktijd te lang duurt, een hogere temperatuur te kiezen.
• Als u geen concrete aanwijzingen kunt vinden voor uw eigen recept,
kijkt u dan bij een soortgelijk gebak.
• Bij het op meerdere niveaus bakken van gebak op bakplaten of in
vormen kan de baktijd 10-15 minuten langer zijn.
• Bereid vochtig gebak, zoals bijvoorbeeld pizza's en vruchtengebak, op
één niveau.
• Als het gebak niet overal even hoog is, wordt het gebak in het begin
van het bakproces niet overal even bruin. Verander in dit geval de
temperatuurinstelling niet. In de loop van het bakproces wordt het
gebak overal even bruin.
Bij langere baktijden kunt u de oven ca. 10 minuten voor het einde van
de baktijd uitschakelen, om de nawarmte te gebruiken.
Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden in de tabellen voor het
plaatsen van een gerecht in de koude oven.
Baktabel
Bakken op één inzetniveau
Soort
gebak
Ovenfunctie
Inzetniveau
Tempe-ratuur
°C
Tijd
uur: min.
Gebak in vormen
Tulband
Super-hetelucht
1
150-160
0:50-1:10
Zandgebak/koningstaart
Super-hetelucht
1
140-160
1:10-1:30
Biscuittaart
Super-hetelucht
1
140
0:25-0:40
Biscuittaart
Boven- en
onderwarmte
1
160
0:25-0:40
Taartbodem van
zandtaartdeeg
Super-hetelucht
3
170-1801)
0:10-0:25
Taartbodem van roerdeeg
Super-hetelucht
3
150-170
0:20-0:25
Boven- en
onderwarmte
1
170-190
0:50-1:00
Appeltaart (2vormen
Ø20cm, diagonaal geplaatst)
Super-hetelucht
1
160
1:10-1:30
Appeltaart (2vormen
Ø20cm, diagonaal geplaatst)
Boven- en
onderwarmte
1
180
1:10-1:30
Super-hetelucht
1
160-180
0:30-1:10
Boven- en
onderwarmte
1
170-190
1:00-1:30
Gistbroodje/-krans
Boven- en
onderwarmte
3
170-190
0:30-0:40
Kerststol
Boven- en
onderwarmte
3
160-1801)
0:40-1:00
Brood (roggebrood)
-eerst
-dan
Boven- en
onderwarmte
1
2301)
160-180
0:25
0:30-1:00
Roomsoezen/tompoezen
Boven- en
onderwarmte
3
160-1701)
0:15-0:30
Dichte appeltaart
Hartige taart (bijv. quiche
lorraine)
Kwarktaart
Gebak op het bakblik
33
Soort
gebak
Biscuitrol
Kruimelgebak droog
Boter-/suikerkoek
Inzetniveau
Tempe-ratuur
°C
Tijd
uur: min.
Boven- en
onderwarmte
3
180-2001)
0:10-0:20
Super-hetelucht
3
150-160
0:20-0:40
Ovenfunctie
1)
Boven- en
onderwarmte
3
190-210
0:15-0:30
Vruchtentaart
(op gistdeeg/roerdeeg)2)
Super-hetelucht
3
150
0:35-0:50
Vruchtentaart
(op gistdeeg/roerdeeg)2)
Boven- en
onderwarmte
3
170
0:35-0:50
Super-hetelucht
3
160-170
0:40-1:20
Boven- en
onderwarmte
3
160-1801)
0:40-1:20
Super-hetelucht
1
180-2001)
0:30-1:00
1)
Vruchtentaart op
zandtaartdeeg
Plaatkoek met kwetsbaar
beleg (bijv. kwark, room,
honing)
Pizza (met veel beleg)2)
Pizza (dun)
Super-hetelucht
1
200-220
0:10-0:25
Turks brood
Super-hetelucht
1
200-220
0:08-0:15
Zwitsers fruitpuddinkje
Super-hetelucht
1
180-200
0:35-0:50
Koekjes van zandtaartdeeg
Super-hetelucht
3
150-160
0:06-0:20
Sprits
Super-hetelucht
3
140
0:20-0:30
Koekjes
Sprits
Boven- en
onderwarmte
3
160
0:20-0:30
Koekjes van roerdeeg
Super-hetelucht
3
150-160
0:15-0:20
Schuimgebak, baiser
Super-hetelucht
3
80-100
2:00-2:30
Bitterkoekjes
Super-hetelucht
3
100-120
0:30-0:60
Koekjes van gistdeeg
Super-hetelucht
3
150-160
0:20-0:40
3
170-1801)
0:20-0:30
3
1601)
0:20-0:35
3
1)
0:20-0:35
Koekjes van bladerdeeg
Broodjes
Broodjes
34
1)
Super-hetelucht
Super-hetelucht
Boven- en
onderwarmte
180
Soort
gebak
Ovenfunctie
Inzetniveau
Tempe-ratuur
°C
Tijd
uur: min.
Kleine cakejes (20stuks/
blik)
Super-hetelucht
3
1401)
0:20-0:30
Kleine cakejes (20stuks/
blik)
Boven- en
onderwarmte
3
1701)
0:20-0:30
1) Oven voorverwarmen
2) Opvangplaat of braadslede gebruiken
Bakken op meerdere niveaus
Superhetelucht
Soort gebak
Superhetelucht
Niveau van onderen
Temperatuur ºC
Tijd
uur: min.
2 niveaus
3 niveaus
Roomsoezen/tompoezen
1/4
---
160-1801))
0:35-0:60
Droog kruimelgebak
1/3
---
140-160
0:30-0:60
Koekjes van zandtaartdeeg
1/3
1/3/5
150-160
0:15-0:35
Sprits
1/3
1/3/5
140
0:20-0:60
Koekjes van roerdeeg
1/3
---
160-170
0:25-0:40
Schuimgebak, baiser
1/3
---
80-100
2:10-2:50
Bitterkoekjes
1/3
---
100-120
0:40-1:20
Met gist gebakken koekjes
1/3
---
160-170
0:30-0:60
Gebak op de bakplaat
Koekjes
1)
Koekjes van bladerdeeg
1/3
---
Broodjes
1/4
---
160
0:30-0:45
---
1401)
0:25-0:40
Kleine cakejes (20stuks/blik)
1/4
170-180
0:30-0:50
1) Oven voorverwarmen
35
Baktips
Bakresultaat
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De onderkant van het
gebak is te licht van
kleur
Verkeerde inschuifhoogte
Gebak lager inschuiven
Het gebak zakt in
(wordt klef, papperig,
vochtig)
Te hoge baktemperatuur
Baktemperatuur iets lager
instellen
Te korte baktijd
Baktijd verlengen
Baktijden kunnen niet
worden verkort door een
hogere baktemperatuur
Te veel vocht in het deeg
Gebruik minder vloeistof
Let op de kneedtijden, in het
bijzonder bij het gebruik van
keukenmachines
Te lage baktemperatuur
Baktemperatuur hoger instellen
Te lange baktijd
Baktijd verkorten
Gebak is te droog
Gebak wordt ongelijk- Te hoge baktemperatuur en te Baktemperatuur lager instelmatig bruin
korte baktijd
len en baktijd verlengen
Het deeg is ongelijkmatig ver- Het deeg gelijkmatig over de
deeld
bakplaat verdelen
Vetfilter is geplaatst
Gebak wordt niet gaar Te lage temperatuur
binnen de aangegeven baktijd
Vetfilter is geplaatst
36
Vetfilter verwijderen
Baktemperatuur iets hoger
instellen
Vetfilter verwijderen
Tabel Al Gusto-hetelucht
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd
uur: min.
Pizza (dun)
1
180 - 2001)
20 - 30
Pizza (met veel beleg)
1
180 - 200
20 - 30
Swabische pizza
1
180 - 200
45 - 60
Spinazietaart
1
160 -180
45 - 60
Quiche Lorraine
1
170 - 190
40 - 50
Kwarktaart, rond
1
140 - 160
60 - 90
Kwarktaart op bakplaat
1
140 - 160
50 - 60
Appeltaart, dicht
1
150 - 170
50 - 70
Groentetaart
1
160 - 180
50 - 60
1
250 -
2701)
10 - 20
160 -
1801)
40 - 50
1)
12 - 20
1)
15 - 25
Soort gebak
Turks brood
Bladerdeegtaart
Flammekuchen (brood)
Piroggen (gevulde broodjes)
1
1
1
250 - 270
180 - 200
1) Oven voorverwarmen
Tabel voor ovenschotels en gegratineerde gerechten
Gerecht
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd
uur: min.
Pastaschotel
Boven- en
onderwarmte
1
180-200
0:45-1:00
Lasagne
Boven- en
onderwarmte
1
180-200
0:25-0:40
Infratherm
1
160-170
0:15-0:30
Infratherm
1
160-170
0:15-0:30
Zoete ovenschotels
Boven- en
onderwarmte
1
180-200
0:40-0:60
Visschotels
Boven- en
onderwarmte
1
180-200
0:30-1:00
Infratherm
1
160-170
0:30-1:00
Gegratineerde groente1)
Gegratineerd
stokbrood1)
Gevulde groente
1) Oven voorverwarmen
37
Tabel diepgevroren kant-en-klare gerechten
Gerecht
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur
°C
volgens aanwij- volgens aanwijzingen van de
zingen van de
fabrikant
fabrikant
Diepvriespizza
Boven- en
onderwarmte
3
Patates frites1)
(300-600 g)
Infratherm
3
Stokbrood
Boven- en
onderwarmte
3
volgens aanwij- volgens aanwijzingen van de
zingen van de
fabrikant
fabrikant
Vruchtentaart
Boven- en
onderwarmte
3
volgens aanwij- volgens aanwijzingen van de
zingen van de
fabrikant
fabrikant
200-220
1) Opmerking: patates frites tussendoor 2 tot 3 keer keren
38
Tijd
15-25 min.
Braden
Ovenfunctie: Boven- en onderwarmte
of Infratherm
Plaats voor het braden het vetfilter!
Braadservies
• Om te braden is ieder hittebestendig servies geschikt (zie opgave fabrikant!).
• Grote braadstukken kunt u direct in de braadslede braden of op
het rooster met hieronder de braadslede.
• Wij adviseren alle magere vleessoorten in een braadpan met deksel
te braden. Op deze manier blijft het vlees sappiger.
• Alle soorten vlees die een korstje moeten krijgen, kunt u in een
braadpan zonder deksel braden.
3
Aanwijzingen met betrekking tot de braadtabel
De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.
• Wij raden u aan vlees en vis pas vanaf 1 kg in de oven te braden.
• Om het inbranden van vrijkomende vleessappen of vet te voorkomen,
adviseren wij een beetje vloeistof in het braadservies te doen.
• Braadstukken naar behoefte (na 1/2 - 2/3 van de braadtijd) keren.
• Grote braadstukken en gevogelte gedurende de braadtijd meerdere
keren met braadvocht begieten. Daarmee bereikt u een beter braadresultaat.
• Schakel de oven ca. 10 minuten voor het einde van de braadtijd uit,
om te profiteren van de restwarmte.
39
Braadtabel
Soort vlees
Hoeveelheid
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd
uur: min.
Rundvlees
Stoofvlees
1-1,5 kg
Boven- en
onderwar
mte
1
200-250 2:00-2:30
Rosbief of ossenhaas
per cm
dikte
- Van binnen rood
(rare)
per cm
dikte
Infratherm
1
1902001)
- van binnen roze
(medium)
per cm
dikte
Infratherm
1
180-190 0:06-0:08
- doorbakken (well
done)
per cm
dikte
Infratherm
1
170-180
Schouderstuk, nekstuk, ham
1-1,5 kg
Infratherm
1
160-180 1:30-2:00
Kotelet, casselerrib
1-1,5 kg
Infratherm
1
170-180
1:00-1:30
750 g-1 kg
Infratherm
1
160-170
0:45-1:00
1 kg
Infratherm
1
160-180 1:30-2:00
1,5-2 kg
Infratherm
1
160-180 2:00-2:30
Lamsbout,
lamsgebraad
1-1,5 kg
Infratherm
1
150-170
Lamsrug
1-1,5 kg
Infratherm
1
160-180 1:00-1:30
Hazenrug,
hazenbout
tot 1 kg
Boven- en
onderwar
mte
3
2202501)
0:25-0:40
Ree-/hertenrug
1,5-2 kg
Boven- en
onderwar
mte
1
210-220
1:15-1:45
Ree-/hertenbout
1,5-2 kg
Boven- en
onderwar
mte
1
200-210
1:30-2:15
0:05-0:06
0:08-0:10
Varkensvlees
Gehakt
Kalfsvlees
Kalfsbraadstuk
Kalfsbout
Lamsvlees
1:15-2:00
Wild
40
Soort vlees
Hoeveelheid
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd
uur: min.
Gevogelte
Stukken gevogelte
per 200250g
Infratherm
3
200-220 0:35-0:50
Halve kip
per 400500g
Infratherm
3
190-210
0:35-0:50
Kip, poularde
1-1,5 kg
Infratherm
1
190-210
0:45-1:15
Eend
1,5-2 kg
Infratherm
1
180-200 1:15-1:45
Gans
3,5-5 kg
Infratherm
1
160-180 2:30-3:30
2,5-3,5 kg
Infratherm
1
160-180 1:45-2:30
4-6 kg
Infratherm
1
140-160 2:30-4:00
1-1,5 kg
Boven- en
onderwar
mte
1/3
Kalkoen
Vis (stoven)
Hele vissen
210-220
0:45-1:15
1) Oven voorverwarmen
41
Op lage temperatuur bereiden
1
3
3
Ovenfunctie: Op lage temperatuur bereiden .
Met de ovenfunctie blijft het braadstuk lekker mals en bijzonder sappig.
Op lage temperatuur bereiden adviseren wij zachte, magere stukken
vlees en vis.
Op lage temperatuur bereiden is niet geschikt voor suddervlees of varkensbraadstuk.
De oven verwarmt tot de gewenste of ingestelde temperatuur. Er klinkt
een zoemer zodra deze temperatuur is bereikt. Daarna schakelt de oven
automatisch naar een lagere temperatuur om.
120°C adviseren wij voor kleinere stukken vlees, bijv. steak.
150°C adviseren wij voor grotere stukken vlees, bijv. runderbiefstuk.
Let op: Plaats bij het braden het vetfilter in de oven!
Met de ovenfunctie Op lage temperatuur bereiden altijd open, zonder
deksel braden.
4. Het braadvlees in de pan zeer heet aanbraden.
5. In een braadslede of direct op het rooster met een daaronder geplaatst
opvangblik plaatsen.
6. In de ovenplaatsen. Ovenfunctie Op lage temperatuur bereiden
kiezen, event. de teperatuur wijzigen en verder braden (zie tabel).
De ovenfunctie Op lage temperatuur bereiden kan niet tegelijkertijd
met de klokfunctie Duur
en Einde
worden gebruikt.
Tabel Op lage temperatuur bereiden
Gewicht
g
Instelling
Inzetniveau
Totale tijdsduur
min.
Rosbief
1000-1500
150°C
1
90-110
Runderbiefstuk
1000-1500
150°C
3
90-110
Kalfsbraadstuk
1000-1500
150°C
1
100-120
Steaks
200 - 300
120°C
3
20-30
Soort gerecht
(voor het gaar worden in de pan even laten braden)
42
Tabel Vleesthermometer
Soort gerecht
Kerntemperatuur van het vlees
Rundvlees
Rosbief of ossenhaas van binnen rood (rare)
van binnen roze (medium)
doorbakken (well-done)
45-50 °C
60-65 °C
75-80 °C
Varkensvlees
Schouderkarbonade, hamlap
80-82 °C
Tussenribstuk, kasselerrib
75-80 °C
Gehakt
75-80 °C
Kalfsvlees
Kalfsbraadstuk
75-80 °C
Kalfsgehakt
85-90 °C
Schapenvlees / lamsvlees
Schapenbout
80-85 °C
Schapenrug
80-85 °C
Lamsbout, lamsbraadstuk
75-80 °C
Wild
Hazenrug
70-75 °C
Hazenpoot, hazenbout
70-75 °C
Gehele haas
70-75 °C
Reerug, hertenrug
70-75 °C
Reebout, hertenbout
70-75 °C
43
Vlak-grilleren
1
3
Ovenfunctie: Grill
tuurinstelling
of Grote grill
met maximale tempera-
Let op: bij het grilleren moet de ovendeur altijd gesloten zijn.
De lege oven met de grillfuncties altijd 5 minuten voorverwarmen!
• Voor het grilleren moeten zowel het rooster als de braadslede worden
gebruikt.
• De grilltijden zijn richtwaarden.
• Grilleren is bijzonder geschikt voor platte stukken vlees en vis.
Grilltabel
Gerecht
Inzetniveau
Tijd
1e zijde
2e zijde
Frikadellen
4
8-10 min.
6-8 min.
Varkenshaas
4
10-12 min.
6-10 min.
Braadworst
4
8-10 min.
6-8 min.
Runderhaas, kalfsfilet
4
6-7 min.
5-6 min.
Runderfilet, rosbief
(ca. 1 kg)
3
10-12 min.
10-12 min.
Geroosterd brood 1)
3
4-6 min.
3-5 min.
Snacks op toast
3
6-8 min.
---
1) Grillrooster zonder braadslede gebruiken, niet voorverwarmen
44
Ontdooien
Ovenfunctie: Ontdooien
(zonder temperatuurinstelling)
• Uitgepakte etenswaren op een bord op het rooster plaatsen.
• Gebruik voor het afdekken geen borden of schotels, omdat deze de
ontdooitijd aanzienlijk verlengen.
• Om te ontdooien plaatst u het rooster op het eerste niveau van onderen.
Ontdooitabel
Ontdooitijd
min.
Nadooitijd
min.
Kip, 1000 g
100-140
20-30
Kip op een omgekeerd schoteltje in
een groot bord leggen
Na de helft van de tijd keren
Vlees, 1000g
100-140
20-30
Na de helft van de tijd keren
Vlees, 500g
90-120
20-30
Na de helft van de tijd keren
Forel, 150g
25-35
10-15
---
Aardbeien, 300g
30-40
10-20
---
Boter, 250g
30-40
10-15
---
Slagroom, 2 x
200g
80-100
10-15
Slagroom kan ook met nog licht bevroren deeltjes goed worden geklopt
Gebak, 1400g
60
60
Gerecht
Opmerking
---
45
Drogen met hetelucht
Ovenfunctie: Super-hetelucht
• Gebruik hiervoor een met boterhampapier of bakpapier belegd rooster.
• U bereikt een beter resultaat als u na de helft van de tijd de oven
uitschakelt, opent en gedurende de nacht laat afkoelen.
• Daarna het gerecht verder laten drogen.
Gerecht
Temperatuur
in °C
Inzetniveau
1 niveau
2 niveaus
Tijd in uren
(richtwaarde)
Groenten
Bonen
60-70
3
1/4
6-8
Paprika (reepjes)
60-70
3
1/4
5-6
Soepgroenten
60-70
3
1/4
5-6
Paddestoelen
50-60
3
1/4
6-8
Kruiden
40-50
3
1/4
2-3
Pruimen
60-70
3
1/4
8-10
Abrikozen
60-70
3
1/4
8-10
Appelschijven
60-70
3
1/4
6-8
Peren
60-70
3
1/4
6-9
Fruit
46
Wecken
Ovenfunctie: Onderwarmte
• Gebruik voor het inmaken/wecken alleen in de handel gebruikelijke
glazen van hetzelfde formaat.
• Glazen met een schroefdeksel - of bajonetsluiting en metalen
blikken zijn ongeschikt.
• Voor het wecken gebruikt u het eerste inzetniveau van onderen.
• Gebruik voor het wecken de bakplaat. Hierop kunt u maximaal zes
glazen met elk een inhoud van één liter plaatsen.
• De glazen moeten allemaal tot dezelfde hoogte zijn gevuld en zijn
dichtgeklemd.
• Plaats de glazen zodanig op de bakplaat, dat ze elkaar niet aanraken.
• Giet ca. 1/2 liter water in de bakplaat, zodat er voldoende vocht in de
oven ontstaat.
• Zodra de vloeistof in de eerste glazen begint te parelen (bij 1-literglazen na ca. 35-60 minuten), schakelt u de oven uit of verlaagt u de
temperatuur tot 100°C (zie de tabel).
Wecktabel
De opgegeven wecktijden en temperaturen zijn richtwaarden.
Temperatuur
in°C
Wecken tot het
parelen begint
in min.
Doorkoken bij
100°C
in min.
Aardbeien, bosbessen, frambozen, rijpe kruisbessen
160-170
35-45
---
Onrijpe kruisbessen
160-170
35-45
10-15
160-170
35-45
10-15
160-170
50-60
5-10
160-170
40-60
10-15
Komkommers
160-170
50-60
---
Gemengd tafelzuur
160-170
50-60
15
Koolrabi, erwten, asperges
160-170
50-60
15-20
Bonen
160-170
50-60
---
Product
Bessen
Steenvruchten
Peren, kweeperen, pruimen
Groente
Wortels1)
Paddestoelen
1)
1) In de uitgeschakelde oven laten staan
47
Reiniging en onderhoud
1
Waarschuwing: voor het schoonmaken moet het apparaat zijn uitgeschakeld en afgekoeld.
Waarschuwing: uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan
het apparaat met een stoom- of een hogedrukreiniger schoon te maken.
Let op: gebruik geen schuurmiddelen, agressieve schoonmaakmiddelen of schurende voorwerpen.
Buitenzijde van het apparaat
• Neem de voorzijde van het apparaat af met een zachte doek en een
warm sopje.
• Gebruik bij metalen oppervlakken de hiervoor in de handel verkrijgbare onderhoudsmiddelen.
Binnenkant oven
Reinig het apparaat na elk gebruik. Op deze manier brandt het vuil namelijk niet aan en kunt u vuil het makkelijkst verwijderen.
1. Bij het openen van de ovendeur schakelt automatisch de
ovenverlichting in.
2. Maak de oven na elk gebruik schoon met een sopje en droog de oven
na.
3
1
Hardnekkig vuil kan worden verwijderd met een speciale ovenreiniger.
Let op: neem bij gebruik van ovenspray altijd de aanwijzingen van de
fabrikant in acht!
Accessoires
Alle inschuifdelen (rooster, bakplaat, inschuifroosters enz.) elke keer na
het gebruik afwassen en goed afdrogen. Kort laten inweken zorgt voor
makkelijker schoonmaken.
Vetfilter
48
1. Het vetfilter in een heet sopje of in de afwasautomaat reinigen.
2. Als het vuil sterk is ingebrand in wat water en 2-3 eetlepels afwasmiddel
voor afwasautomaten uitkoken.
Inschuifroosters
Om de zijwanden schoon te maken kunnen de inschuifroosters links en
rechts in de oven worden losgenomen.
Inschuifroosters losnemen
Roosters eerst voor van de ovenwand wegtrekken (1) en dan achter
losnemen (2).
3
Inschuifroosters inzetten
Belangrijk! De afgeronde einden
van de geleidingsstangetjes moeten
naar voren wijzen!
Bij het inzetten de roosters eerst
achter weer inhangen (1) en dan
voor inzetten en aandrukken (2).
49
Ovenverlichting
1
3
Waarschuwing: Kans op kortsluiting! Voor het vervangen van de ovenlamp:
– oven uitschakelen!
– zekeringen in de huisinstallatie uitdraaien resp. uitschakelen.
Om de ovenlamp en het afdekglas te beschermen een doekje op de bodem van de oven leggen.
Ovenlamp vervangen/glas reinigen
1. Afdekglas linksom draaien, losnemen en schoonmaken.
2. Indien nodig:
oververlichting 40 watt, 230 V
300 °C hittebestendig
vervangen.
3. Afdekglas weer aanbrengen.
Ovenlamp aan de zijkant vervangen/glas reinigen.
1. Linker inschuifrooster losnemen.
2. Afdekglas met behulp van een smal,
stomp voorwerp (bijv. theelepeltje)
losnemen en reinigen.
3. Indien nodig:
ovenverlichting 25 watt, 230 V,
300 °C hittebestendig,
vervangen.
4. Afdekglas weer aanbrengen.
5. Inschuifrooster inzetten.
50
Bovenwand van de oven
Om het reinigen van de bovenwand van de oven te vereenvoudigen kan
het bovenste verwarmingselement worden neergeklapt.
1
Verwarmingselement neerklappen
Waarschuwing: Verwarmingselement alleen neerklappen als de oven
is uitgeschakeld en er geen verbrandingsgevaar meer bestaat!
1. Inschuifroosters aan de zijkant losnemen.
2. Het verwarmingselement van voren
vastpakken en over het nokje aan de
binnenkant van de oven naar voren
trekken.
3. Het verwarmingselement klapt nu
naar beneden.
1
Attentie: Druk het verwarmingselement niet met geweld naar beneden! Het verwarmingselement kan
afbreken.
Bovenwand van de oven reinigen
Verwarmingselement bevestigen
1. Verwarmingselement tegen de bovenwand van de oven drukken.
2. Het verwarmingselement tegen de
veerkracht naar voren trekken en
over het nokje geleiden.
3. In de klemmen laten vallen.
4. Inschuifroosters inzetten.
1
Attentie: Het verwarmingselement
moet aan beide kanten boven het
nokje in de binnenwand van de
oven liggen en goed op z'n plek
zitten.
51
Bakovendeur
Om het binnenste van de bakoven gemakkelijker te kunnen kunt u de
bakovendeur van uw apparaat eruit halen.
Bakovendeur eruit halen
1. Bakovendeur volledig openen.
2. Klemhendel (A) aan de beide scharnieren van de deur volledig uitklappen.
3. Sluit de bakovendeur tot de eerste
vergrendelstand (circa 45°).
3
52
4. Pak met beide handen de zijkanten
van de bakovendeur vast en trek de
deur van de bakoven schuin naar
boven er uit (Let op : Zwaar!).
Leg de bakovendeur met de buitenkant naar boven op een zacht, vlak
oppervlak neer, bijvoorbeeld op een
deken, om krassen te vermijden.
Bakovendeur erin schuiven
1. Pak met beide handen de bakovendeur aan de kant van de greep vast
en houd deze in een hoek van circa
45°.
Plaats de uitsparingen aan de onderkant van de bakovendeur op de
scharnieren van de bakoven.
Laat de deur tot de aanslag naar onder glijden.
2. Bakovendeur volledig openen.
3. Zet de klemhendel (A) aan de beide
deurscharnieren terug in de oorspronkelijke positie.
4. Bakovendeur sluiten.
53
Het glas van deur van de bakoven
1
De bakovendeur is uitgerust met vier achter elkaar aangebrachte glasplaten. De binnenste glasplaten kunnen eraf gehaald worden, tijdens
het reinigen.
Let op! Als er kracht wordt uitgeoefend, vooral aan de zijkanten van de
voorruit, kan het glas breken.
De glasplaten van de deur demonteren
1. Bakovendeur volledig openen.
2. Klemhendel (A) aan de beide scharnieren van de deur volledig uitklappen.
3. Sluit de bakovendeur tot de eerste
vergrendelstand (circa 45°).
4. Pak de deurafschermer (B) aan de
bovenkant van de deuraan beide
kanten vast en druk deze naar binnen om de klemvergrendeling los te
maken. Trek vervolgens de deurafschermer van boven eraf.
54
5. Pak de glasplaten een voor een aan
de rand vast en trek ze uit de geleiding vanaf boven eruit.
Reinig de glasplaten
Reinig grondig de glasplaten met spoelmiddel. Droog daarna de glasplaat goed af.
3
Glasplaten weer terug in de deur zetten
1. Schuif aan de onderkant van deur
de glasplaten een voor een schuin
vanaf boven in het profiel van de
deur en laat ze zakken.
De beide kleine glasplaten eerst en
daarna de grote glasplaat.
2. Pak de deurafschermer (B) aan de
zijkanten vast, breng deze aan de
binnenkant van de rand van de deur
aan en steek vervolgens de deurafschermer (B) op de bovenkant van
de deur.
55
3
Aan de openzijde van de deurafschermer (B) bevindt zich een geleiderail (C). Deze moet tussen de
buitenste deurruit en de geleidehoek (D) erin worden geschoven.
De klemvergrendeling (E) moet vast
gezet zijn.
3. Bakovendeur volledig openen.
4. Zet de klemhendel (A) aan de beide
deurscharnieren terug in de oorspronkelijke positie.
5. Bakovendeur sluiten.
56
Wat is er aan de hand als …
Storing
De oven wordt niet
warm
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De oven is niet ingeschakeld
Oven inschakelen
De dagtijd is niet ingesteld.
Dagtijd instellen
De noodzakelijke instellingen zijn niet uitgevoerd
Instellingen controleren
De veiligheidsuitschakeling
heeft de oven uitgeschakeld
Zie Veiligheidsuitschakeling
De zekering in de huisinstal- Zekering controleren Als de
latie (stoppenkast) is doorge- zekeringen meerdere malen
brand
worden uitgeschakeld, neem
dan contact op met een erkend elektro-installateur
De ovenverlichting valt
uit
De ovenlamp is kapot
Ovenlamp vervangen
De oven wordt niet
warm. Dagtijd
brandt
De demo-mode is in werking De toets Selectie
gedurende 2 sec. ingedrukt houden, vervolgens binnen 2 sec.
de toetsen Selectie
en
gedurende 2 sec. ingedrukt
houden
In de tijdindicatie verschijnt F11
De vleesthermometer heeft
kortsluiting of de stekker van
de vleesthermometer zit niet
vast in het contact
Steek de stekker van de
vleesthermometer tot de eindaanslag in het contact in de
zijwand van de oven.
In de tijdindicatie verschijnt een niet bovengenoemde foutcode
Elektronisch defect
Het apparaat via de huisinstallatie of de veiligheidsschakelaar van de
zekeringkast uitschakelen en
vervolgens weer inschakelen.
Neem bij herhaalde indicatie
a.u.b. contact op met de
klantenservice
Wanneer u de storing niet kunt verhelpen met de hierboven gegeven aanwijzingen, neem dan contact op met uw vakhandel of met
onze service-afdeling.
57
1
3
3
58
Waarschuwing! Reparaties aan het apparaat mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden.
Bij een onjuiste bediening wordt het bezoek van de servicetechnicus
ook tijdens de garantieperiode in rekening gebracht.
Aanwijzingen voor apparaten met een metalen voorzijde:
Vanwege de koele voorzijde van uw apparaat kan er zich, na het openen van de ovendeur tijdens of kort na het bakken of braden, gedurende korte tijd condens vormen op de binnenkant van het deurvenster.
Service
Controleer bij technische storingen eerst of u met behulp van de gebruiksaanwijzing (hoofdstuk „Wat te moet doen als…“) het probleem
zelf kunt oplossen.
Wanneer u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met
onze service-afdeling.
Om u snel te kunnen helpen, hebben
wij de volgende gegevens nodig:
– Modelaanduiding
– Productnummer (PNC)
– Serienummer (S-No.)
(u vindt deze nummers op het
typeplaatje)
– Soort storing
– Eventuele foutmelding die het apparaat aangeeft
Om ervoor te zorgen dat u de benodigde nummers van uw apparaat bij
de hand heeft, raden wij u aan deze hier te noteren:
Modelaanduiding:
.....................................
PNC:
.....................................
S-No:
.....................................
59
From the Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
De Electrolux Groep is de grootste producent ter wereld van aangedreven apparaten voor gebruik in de keuken,
reinigingswerkzaamheden en voor gebruik buitenshuis. In meer dan 150 landen over de hele wereld worden
ieder jaar meer dan 55 miljoen Electrolux producten (zoals koelkasten, fornuizen, wasautomaten, stofzuigers,
kettingzagen en grasmaaiers) verkocht ter waarde van circa USD 14 miljard.
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg-electrolux.de
© Copyright by AEG
822 927 063-A-090905-01
Wijzigingen voorbehouden
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement