Aeg-Electrolux | BP9314001M | Recipe Book | Aeg-Electrolux BP9314001M Recipe Book

CS
RECEPTY
2
www.aeg.com
UŽITEČNÉ RADY A TIPY
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitola „Bezpečnostní informace“.
VNITŘNÍ STRANA DVÍŘEK
U některých modelů můžete na vnitřní straně
dvířek najít:
• čísla polohy roštů (u vybraných modelů)
• informace o pečicích funkcích, doporučené
poloze roštů a teplotách pro typická jídla (u
vybraných modelů).
Teploty a časy pečení v tabulkách jsou
pouze orientační. Závisí na receptu,
kvalitě a množství použitých přísad.
RADA OHLEDNĚ SPECIÁLNÍCH
PEČICÍCH FUNKCÍ TROUBY
Uchovat teplé
Tuto funkci používejte, když chcete pokrmy
uchovat teplé.
Teplota se automaticky udržuje na 80 °C.
Ohřev talířů
Slouží k ohřívání talířů a dalšího nádobí.
Talíře a nádobí rozložte rovnoměrně na roštu
trouby. Po polovině doby ohřívání promíchejte
stohy talířů (prohoďte spodní s horními).
Automatická teplota je nastavena na 70 °C.
Doporučená poloha roštu: 3.
Kynutí těsta
Tuto automatickou funkci můžete použít s kte‐
rýmkoliv receptem na kynuté těsto. Tato funkce
zajišťuje dobré podmínky pro vykynutí. Těsto
vložte do nádoby, ve které může dostatečně vy‐
kynout a přikryjte jej mokrou utěrkou nebo pla‐
stovou fólií. Na úroveň 1 vložte drátěný rošt a
vložte na něj nádobu s těstem. Zavřete dvířka a
nastavte funkci kynutí těsta. Nastavte potřebný
čas.
PEČENÍ MOUČNÝCH JÍDEL
Všeobecné pokyny
• Nová trouba může péct jinak, než jak jste byli
zvyklí u staré trouby. Svá obvyklá nastavení
(teplotu, doby pečení) a úrovně zasunutí ple‐
chu byste měli proto upravit podle doporučení
uvedených v tabulkách.
• Při delším pečení můžete troubu vypnout asi
10 minut před koncem pečení, abyste využili
zbytkového tepla.
Při pečení zmrazeného jídla se mohou plechy v
troubě během pečení zkroutit. Po ochlazení se
opět vyrovnají.
Jak používat tabulky pro pečení
• Doporučujeme vždy nejprve použít nižší teplo‐
tu.
• Jestliže nemůžete najít nastavení pro určitý
recept, snažte se vybrat podobné jídlo.
• Při pečení moučníků na několika úrovních
drážek může být doba pečení o 10-15 minut
delší.
• Různě vysoké moučníky a pečivo mohou nej‐
prve nerovnoměrně zhnědnout. Teplotu proto
ale hned neměňte. Rozdíly se během pečení
vyrovnají.
Tipy k pečení
Výsledek pečení
Možná příčina
Řešení
Spodek koláče je
příliš světlý
Nesprávná poloha roštu
Vložte koláč na nižší polohu roštu
Koláč klesl (je mazla‐
vý, nepropečený, ne‐
rovnoměrný)
Příliš vysoká teplota pečení Nastavte nižší teplotu pečení
Koláč klesl (je mazla‐
vý, nepropečený, ne‐
rovnoměrný)
Příliš krátká doba pečení
Prodlužte dobu pečení
Dobu pečení není možné zkrátit nasta‐
vením vyšší teploty.
Koláč klesl (je mazla‐
vý, nepropečený, ne‐
rovnoměrný)
V těstě je příliš mnoho te‐
kutiny
Použijte méně tekutiny. Dodržujte dobu
tření těsta, zejména používáte-li kuchyň‐
ského robota.
ČESKY
Výsledek pečení
Možná příčina
3
Řešení
Koláč je příliš suchý
Příliš nízká teplota trouby
Nastavte vyšší teplotu
Koláč je příliš suchý
Příliš dlouhá doba pečení
Zkraťte dobu pečení
Koláč nehnědne rov‐
noměrně
Příliš vysoká teplota pečení Nastavte nižší teplotu pečení a prodlužte
a příliš krátká doba pečení dobu pečení
Koláč nehnědne rov‐
noměrně
Směs je nerovnoměrně
rozložena
Směs rovnoměrně rozložte na plech
Koláč není po nasta‐
vené době upečený
Příliš nízká teplota
Nastavte o něco vyšší teplotu pečení
PEČENÍ NA JEDNÉ ÚROVNI:
Pečení ve formě
Druh pečení
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas v minutách
Kulatý koláč ne‐
bo brioška
Pravý horký
vzduch
1
150 - 160
50 - 70
Linecký koláč/bi‐
skupský chlebí‐
ček
Pravý horký
vzduch
1
140 - 160
70 - 90
Fatless sponge
cake / Piškotový
koláč bez tuku
Pravý horký
vzduch
2
140 - 150
35 - 50
Fatless sponge
cake / Piškotový
koláč bez tuku
Konvenční ohřev
2
160
35 - 50
Dortový korpus –
křehké těsto
Pravý horký
vzduch
2
170-180 1)
10 - 25
Dortový korpus –
piškotové těsto
Pravý horký
vzduch
2
150 - 170
20 - 25
Apple pie / Ja‐
blečný koláč (2
formy, Ø 20 cm,
položené
úhlopříčně)
Pravý horký
vzduch
2
160
60 - 90
Apple pie / Ja‐
blečný koláč (2
formy, Ø 20 cm,
položené
úhlopříčně)
Konvenční ohřev
1
180
70 - 90
Tvarohový dort
Konvenční ohřev
1
170 - 190
60 - 90
1) Předehřejte troubu
4
www.aeg.com
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Druh pečení
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas v minutách
Kynutá pletýnka/
věnec
Konvenční ohřev
3
170 - 190
30 - 40
Vánoční štola
Konvenční ohřev
2
160 - 180 1)
50 - 70
Chléb (žitný
chléb):
1. První část
procesu pe‐
čení.
2. Druhá část
procesu pe‐
čení.
Konvenční ohřev
1
Zákusky z listo‐
vého těsta s kré‐
mem/banánky
Konvenční ohřev
3
190 - 210 1)
20 - 35
Roláda
Konvenční ohřev
3
180 - 200 1)
10 - 20
Drobenkový ko‐
láč (suchý)
Pravý horký
vzduch
3
150 - 160
20 - 40
Mandlový koláč/
koláč s cukrovou
polevou
Konvenční ohřev
3
190 - 210 1)
20 - 30
Ovocný koláč
(kynuté těsto / pi‐
škotové těsto) 2)
Pravý horký
vzduch
3
150
35 - 55
Ovocný koláč
(kynuté těsto / pi‐ Konvenční ohřev
škotové těsto) 2)
3
170
35 - 55
Ovocné koláče z
křehkého těsta
3
160 - 170
40 - 80
3
160 - 180 1)
40 - 80
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas v minutách
Pravý horký
vzduch
3
150 - 160
10 - 20
Pravý horký
vzduch
Kynutý koláč s
jemnou náplní
Konvenční ohřev
(např. tvaroh,
smetana, pudink)
1.
2.
2301)
160 - 180
1.
2.
20
30 - 60
1) Předehřejte troubu
2) Použijte hluboký plech na pečení
Sušenky
Druh pečení
Sušenky z
křehkého těsta
ČESKY
Druh pečení
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas v minutách
Short bread /
Máslové sušen‐
ky / Proužky tě‐
sta
Pravý horký
vzduch
3
140
20 - 35
Short bread /
Máslové sušen‐
ky / Proužky tě‐
sta
Konvenční ohřev
3
160 1)
20 - 30
Sušenky z piško‐
tového těsta
Pravý horký
vzduch
3
150 - 160
15 - 20
Sněhové pusinky
Pravý horký
vzduch
3
80 - 100
120 - 150
Makronky
Pravý horký
vzduch
3
100 - 120
30 - 50
Sušenky z kynu‐
tého těsta
Pravý horký
vzduch
3
150 - 160
20 - 40
Drobné pečivo z
listového těsta
Pravý horký
vzduch
3
170 - 1801)
20 - 30
Pečivo
Pravý horký
vzduch
3
1601)
10 - 25
Pečivo
Konvenční ohřev
3
190 - 2101)
10 - 25
Pravý horký
vzduch
3
1501)
20 - 35
3
1701)
20 - 30
Small cakes /
Malé koláčky (20
kousků na plech)
Small cakes /
Malé koláčky (20 Konvenční ohřev
kousků na plech)
1) Předehřejte troubu
Nákypy a zapékaná jídla
Jídlo
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas v minutách
Zapečené těsto‐
viny
Konvenční ohřev
1
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Konvenční ohřev
1
180 - 200
25 - 40
Zapékaná zeleni‐
na 1)
Turbo gril nebo
Pravý horký
vzduch
1
160 - 170
15 - 30
Bagety zapeče‐
né s roztaveným
sýrem
Turbo gril nebo
Pravý horký
vzduch
1
160 - 170
15 - 30
Sladké nákypy
Konvenční ohřev
1
180 - 200
40 - 60
Rybí nákypy
Konvenční ohřev
1
180 - 200
30 - 60
5
6
www.aeg.com
Jídlo
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas v minutách
Plněná zelenina
Turbo gril nebo
Pravý horký
vzduch
1
160 - 170
30 - 60
Teplota ve °C
Čas v minutách
1) Předehřejte troubu
PEČENÍ NA VÍCE ÚROVNÍCH
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Pravý horký vzduch
Druh pečení
Poloha roštu
2 úrovně
3 úrovně
Zákusky z listo‐
vého těsta s kré‐
mem/banánky
1/4
-
160 - 180 1)
25 - 45
Koláč s droben‐
kou, suchý
1/4
-
150 - 160
30 - 45
1) Předehřejte troubu
Sušenky / small cakes / malé koláčky / sladké pečivo / slané pečivo
Pravý horký vzduch
Druh pečení
Poloha roštu
Teplota ve °C
Čas v minutách
2 úrovně
3 úrovně
Sušenky z
křehkého těsta
1/4
1/3/5
150 - 160
20 - 40
Short bread /
Máslové sušen‐
ky / Proužky tě‐
sta
1/4
1/3/5
140
25 - 50
Sušenky z piško‐
tového těsta
1/4
-
160 - 170
25 - 40
Čajové pečivo z
vaječného bílku,
sněhové pusinky
1/4
-
80 - 100
130 - 170
Makronky
1/4
-
100 - 120
40 - 80
Sušenky z kynu‐
tého těsta
1/4
-
160 - 170
30 - 60
Drobné pečivo z
listového těsta
1/4
-
170 - 180 1)
30 - 50
Pečivo
1/4
-
180
30 - 55
Small cakes /
Malé koláčky (20
kousků na plech)
1/4
-
1501)
25 - 40
ČESKY
7
1) Předehřejte troubu
NÍZKOTEPLOTNÍ PEČENÍ
Když používáte tuto funkce, vždy připra‐
vujte jídla bez pokličky.
Pomocí této funkce připravíte libové a křehké ku‐
sy masa a ryb, u kterých teplota středu nepřesa‐
huje 65 °C. Nízkoteplotní pečení se nehodí pro
přípravu receptů jako dušeného masa či tučné
vepřové pečeně. Použitím pečicí sondy můžete
zajistit správnou teplotu středu masa (viz tabulka
pro pečicí sondu).
Během prvních 10 minut můžete nastavit teplotu
trouby mezi 80 °C a 150 °C. Výchozí teplota je
90 °C. Poté, co nastavíte teplotu, trouba pokra‐
čuje v pečení při 80 °C. Automatickou funkci ní‐
zkoteplotního pečení nepoužívejte pro přípravu
drůbeže.
Jídlo k přípravě
Na obou stranách maso osmahněte na pán‐
vi na varné desce při velmi vysoké teplotě
po dobu 1 - 2 minut.
Maso vložte spolu s horkým pekáčem do
trouby na tvarovaný rošt.
Zasuňte pečicí sondu do masa.
Zvolte funkci Nízkoteplotní pečení a nastav‐
te správnou koncovou teplotu sondy.
1.
2.
3.
4.
Hmotnost (g)
Poloha roštu
Teplota °C
Čas v minutách
Hovězí pečeně
1000 - 1500
1
120
120 - 150
Hovězí plátek
1000 - 1500
3
120
90 - 150
Telecí pečeně
1000 - 1500
1
120
120 - 150
200 - 300
3
120
20 - 40
Steaky
PŘÍPRAVA PIZZY
Druh pečení
Poloha roštu
Teplota °C
Čas v minutách
Pizza (tenká)
2
200 - 230 1)2)
15 - 20
Pizza (s velkou ná‐
plní)
2
180 - 200
20 - 30
Ovocné koláčky
1
180 - 200
40 - 55
Špenátový koláč
1
160 - 180
45 - 60
Slaný lotrinský koláč
1
170 - 190
45 - 55
Švýcarský koláč
1
170 - 190
45 - 55
Jablečný koláč, s hor‐
ní vrstvou
1
150 - 170
50 - 60
Zeleninový koláč
1
160 - 180
50 - 60
2
230 - 2501)
10 - 20
Listové těsto s náplní
2
160 - 180 1)
45 - 55
Flammekueche (alsa‐
ské jídlo podobné piz‐
ze)
2
230 - 2501)
12 - 20
Pirohy (ruské pirohy s
náplní)
2
180 - 200 1)
15 - 25
Nekvašený chléb
1) Předehřejte troubu
2) Použijte hluboký plech na pečení
8
www.aeg.com
PEČENÍ MASA
Všeobecné pokyny:
• K pečení masa používejte žáruvzdorné nád‐
oby (dodržujte pokyny výrobce).
• Velké pečeně můžete péct přímo v hlubokém
plechu nebo na roštu nad hlubokým plechem
k zachycení tuku. (je-li součástí vybavení)
• Libové maso doporučujeme péct v pekáči s
poklicí. Maso bude šťavnatější.
• Všechny druhy masa, které by měly zhněd‐
nout, nebo mít po upečení kůrčičku, můžete
péct v pekáči bez pokličky.
• Maso a ryby doporučujeme péct v troubě až
od hmotnosti 1 kg.
• Přidáte-li do hlubokého plechu na pečení tro‐
chu tekutiny, zabráníte tím připečení unikající
masové šťávy nebo tuku.
• Podle potřeby otočte pečeni (za 1/2 - 2/3 doby
pečení).
• Velké kusy pečeně nebo drůbeže několikrát v
průběhu pečení potřete vlastní šťávou. Lépe
se tak upečou.
• Troubu vypněte asi 10 minut před koncem pe‐
čení, abyste využili zbytkového tepla.
PEČENÍ MASA S NASTAVENÍM TURBO GRIL
Hovězí
Druh masa
Množství
Funkce trou‐
by
Poloha roštu
Teplota °C
Čas v minu‐
tách
Dušené maso
1 - 1,5 kg
Konvenční
ohřev
1
230
120 - 150
Hovězí pečeně
na cm tloušť‐
nebo filet: nepro‐
ky
pečené
Turbo gril
1
190 - 200 1)
5-6
Hovězí pečeně
na cm tloušť‐
nebo filet:
ky
středně propeče‐
né
Turbo gril
1
180 - 190 1)
6-8
Hovězí pečeně
nebo filet: dobře
propečené
na cm tloušť‐
ky
Turbo gril
1
170 - 180 1)
8 - 10
Druh masa
Množství
Funkce trou‐
by
Poloha roštu
Teplota °C
Čas v minu‐
tách
Plec, krkovice,
kýta v celku
1 - 1,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
90 - 120
Kotlety, žebírka
1 - 1,5 kg
Turbo gril
1
170 - 180
60 - 90
Sekaná
750 g - 1 kg
Turbo gril
1
160 - 170
50 - 60
Vepřové koleno
(předvařené)
750 g - 1 kg
Turbo gril
1
150 - 170
90 - 120
1) Předehřejte troubu
Vepřové
ČESKY
Telecí
Druh masa
Množství
Funkce trou‐
by
Poloha roštu
Teplota °C
Čas v minu‐
tách
Telecí peče‐
ně
1 kg
Turbo gril
1
160 - 180
90 - 120
Telecí koleno
1,5 - 2 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 150
Druh masa
Množství
Funkce trou‐
by
Poloha roštu
Teplota °C
Čas v minu‐
tách
Jehněčí kýta,
jehněčí peče‐
ně
1 - 1,5 kg
Turbo gril
1
150 - 170
100 - 120
Jehněčí hřbet
1 - 1,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
40 - 60
Druh masa
Množství
Funkce trou‐
by
Poloha roštu
Teplota °C
Čas v minu‐
tách
Zaječí hřbet,
zaječí kýty
až 1 kg
Konvenční
ohřev
1
230 1)
30 - 40
Hřbet z vyso‐
ké zvěře
1,5 - 2 kg
Konvenční
ohřev
1
210 - 220
35 - 40
Kýta z vysoké
zvěře
1,5 - 2 kg
Konvenční
ohřev
1
180 - 200
60 - 90
Druh masa
Množství
Funkce trou‐
by
Poloha roštu
Teplota °C
Čas v minu‐
tách
Kusy drůbeže
200 - 250 g
každý
Turbo gril
1
200 - 220
30 - 50
Půlka kuřete
400 - 500 g
každý
Turbo gril
1
190 - 210
35 - 50
Kuře, brojler
1 - 1,5 kg
Turbo gril
1
190 - 210
50 - 70
Kachna
1,5 - 2 kg
Turbo gril
1
180 - 200
80 - 100
Husa
3,5 - 5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 180
Krůta
2,5 - 3,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 150
Krůta
4 - 6 kg
Turbo gril
1
140 - 160
150 - 240
Jehněčí
Zvěřina
1) Předehřejte troubu
Drůbež
9
10
www.aeg.com
Ryby (dušené)
Druh masa
Množství
Funkce trou‐
by
Poloha roštu
Teplota °C
Čas v minu‐
tách
Celá ryba nad
1 kg
1 - 1,5 kg
Konvenční
ohřev
1
210 - 220
40 - 60
GRIL
Grilujte pouze ploché kousky masa nebo ryb.
Prázdnou troubu předehřejte po dobu pěti minut
pomocí grilovací funkce.
Vždy grilujte při maximální nastavené teplotě.
Rošt zasuňte do polohy uvedené v tabulce pro
grilování.
Do první polohy roštu vždy zasuňte plech na za‐
chycení šťávy.
POZOR
Vždy grilujte se zavřenými dvířky trou‐
by.
Gril
Jídlo ke grilování
Poloha roštu
Teplota
Hovězí pečeně
2
Hovězí filety
Vepřové kotlety
Čas v minutách
1. strana
2. strana
210 - 230
30 - 40
30 - 40
3
230
20 - 30
20 - 30
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Telecí kotlety
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Jehněčí kotlety
3
210 - 230
25 - 35
20 - 25
Celé ryby, 500–
1000 g
3/4
210 - 230
15 - 30
15 - 30
Velkoplošný gril
Jídlo ke grilování
Poloha roštu
Burgers / Karbanátky
Čas v minutách
1. strana
2. strana
4
8 - 10
6-8
Vepřový plátek
4
10 - 12
6 - 10
Klobásy
4
10 - 12
6-8
Hovězí steaky, telecí
steaky
4
7 - 10
6-8
Toast / Topinky 1)
5
1-3
1-3
Topinky s oblohou
4
6-8
-
ČESKY
11
1) Předehřejte troubu
Grilování s otočným rožněm - vložte hluboký plech na úroveň 1
Druh jídla
Teplota °C
Čas v minutách
Kuře
220 - 240
70 - 90
Pečené rolky
190 - 210
120 - 180
Kachna
220 - 240
90 - 150
Vepřové koleno
190 - 210
150 - 210
ROZMRAZOVÁNÍ
Potraviny rozbalte nebo zbavte obalů. Potraviny
položte na talíř.
Nezakrývejte je talířem ani miskou. Mohlo by tak
dojít k prodloužení doby rozmrazování.
Použijte první polohu roštu trouby. Jedná se o
spodní úroveň.
Doba rozmrazo‐
vání v minutách
Následující doba roz‐
mrazování v minu‐
tách
Poznámka
Kuře, 1000 g
100 - 140
20 - 30
Kuře položte na obrácený
podšálek ve velkém talíři a v
polovině doby obraťte.
Maso, 1000 g
100 - 140
20 - 30
V polovině doby obraťte
Maso, 500 g
90 - 120
20 - 30
V polovině doby obraťte
Pstruh, 150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jahody, 300 g
30 - 40
10 - 20
-
Máslo, 250 g
30 - 40
10 - 15
-
Smetana, 2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Smetanu lze snadno ušle‐
hat, i když jsou v ní ne zcela
rozmražené kousky
60
60
Jídlo
Dort, 1400 g
-
POLOTOVARY
Mražené potraviny
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Mražená pizza
Polotovary
2
200 - 220
15-25
Americká mražená
pizza
2
190 - 210
20-25
Chlazená pizza
2
210-230
13-25
Mražená pizza snack
2
180-200
15-30
Hranolky, tenké
3
200-220
20-30
Hranolky, silné
3
200-220
25-35
Amer. brambory, kro‐
kety
3
220-230
20-35
12
www.aeg.com
Polotovary
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Opečená bramborová
kaše
3
210-230
20-30
Lasagne/Cannelloni,
čerstvé
2
170-190
35-45
Mražené lasagne/
cannelloni
2
160-180
40-60
Sýr pečený v troubě
3
170-190
20-30
Kuřecí křídla
2
190-210
20-30
Mražená hotová jídla
Jídlo k přípravě
Funkce trouby
Poloha roštu
Konvenční ohřev
3
Hranolky1) (300 - Konvenční ohřev
nebo Turbo gril
600 g)
3
Bagety
Konvenční ohřev
3
podle pokynů vý‐ podle pokynů vý‐
robce
robce
Ovocné koláče
Konvenční ohřev
3
podle pokynů vý‐ podle pokynů vý‐
robce
robce
Mražená pizza
Teplota °C
Čas
podle pokynů vý‐ podle pokynů vý‐
robce
robce
200-220
podle pokynů vý‐
robce
1) Hranolky při pečení dvakrát až třikrát obraťte
SUŠENÍ - PRAVÝ HORKÝ VZDUCH
dvířka spotřebiče a nechte jej vychladnout. Poté
dokončete sušení.
Na rošty trouby položte papír na pečení.
Pro dosažení nejlepších výsledků: vypněte
spotřebič v polovině potřebné doby. Otevřete
Zelenina
Sušené potravi‐
ny
Poloha roštu
Teplota ve °C
Čas v hodinách
(orientačně)
1/4
60 - 70
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
60 - 70
5-6
Houby
3
1/4
50 - 60
6-8
Byliny
3
1/4
40 - 50
2-3
Teplota ve °C
Čas v hodinách
(orientačně)
1 úroveň
2 úrovně
Fazole
3
Papriky
Zelenina do po‐
lévky
Ovoce
Sušené potravi‐
ny
Poloha roštu
1 úroveň
2 úrovně
Švestky
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Meruňky
3
1/4
60 - 70
8 - 10
ČESKY
Poloha roštu
Sušené potravi‐
ny
1 úroveň
2 úrovně
Jablečné plátky
3
1/4
Hrušky
3
1/4
ZAVAŘOVÁNÍ
13
Teplota ve °C
Čas v hodinách
(orientačně)
60 - 70
6-8
60 - 70
6-9
• Sklenice naplňte stejným množstvím a
uzavřete je.
• Sklenice se nesmí navzájem dotýkat.
• Do plechu na pečení nalijte 1/2 litru vody, aby
v troubě bylo dostatečné vlhko.
• Jakmile začne tekutina v prvních sklenicích
perlit (u litrových sklenic asi za 35 - 60 minut),
troubu vypněte nebo snižte teplotu na 100 °C
(viz tabulka).
Upozornění:
• Pro zavařování používejte pouze zavařovací
sklenice, které jsou na trhu dostupné ve stejné
velikosti.
• Sklenice se šroubovacím uzávěrem nebo ba‐
jonetovým uzávěrem nejsou vhodné.
• Pro tuto funkci používejte první polohu roštu
odspodu.
• Na plech na pečení nedávejte více než šest li‐
trových zavařovacích sklenic.
Měkké ovoce
Zavařování
Teplota ve °C
Zavařování do začát‐
ku perlení v minutách
Další vaření při 100
°C v minutách
Jahody, borůvky, ma‐
liny, zralý angrešt
160 - 170
35 - 45
-
Zavařování
Teplota ve °C
Zavařování do začát‐
ku perlení v minutách
Další vaření při 100
°C v minutách
Hrušky, kdoule, švest‐
ky
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Teplota ve °C
Zavařování do začát‐
ku perlení v minutách
Další vaření při 100
°C v minutách
Karotka / mrkev 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Okurky
160 - 170
50 - 60
-
Smíšená nakládaná
zelenina
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kedlubny, hrášek,
chřest
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Peckoviny
Zelenina
Zavařování
1) Nechte dojít ve vypnuté troubě
PEČENÍ CHLEBA
Druh pečení
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas v minutách
Bílý chléb
Chléb
2
180 - 200
40 - 60
Bagety
Chléb
2
200 - 220
35 - 45
14
www.aeg.com
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas v minutách
Briošky
Druh pečení
Chléb
2
180 - 200
40 - 60
Ciabatta
Chléb
2
200 - 220
35 - 45
Žitný chléb
Chléb
2
190 - 210
50 - 70
Tmavý chléb
Chléb
2
180 - 200
50 - 70
Celozrnný chléb
Chléb
2
170 - 190
60 - 90
TABULKA PEČICÍ SONDY
Hovězí
Jídlo
Teplota středu pokrmu °C
Steak z roštěnce nebo ze svíčkové: neprope‐
čený
45 - 50
Steak z roštěnce nebo ze svíčkové: středně
propečené
60 - 65
Steak z roštěnce nebo ze svíčkové: dobře
propečené
70 - 75
Vepřové
Jídlo
Teplota středu pokrmu °C
Vepřové plecko, kýta, krkovice
80 - 82
Kotlety (hřbet), uzené maso
75 - 80
Sekaná
75 - 80
Telecí
Jídlo
Teplota středu pokrmu °C
Telecí pečeně
75 - 80
Telecí koleno
85 - 90
Skopové / jehněčí
Jídlo
Teplota středu pokrmu °C
Skopová kýta
80 - 85
Skopový hřbet
80 - 85
Jehněčí pečeně, jehněčí kýta
70 - 75
Zvěřina
Jídlo
Teplota středu pokrmu °C
Zaječí hřbet
70 - 75
Zaječí kýta
70 - 75
Celý zajíc
70 - 75
ČESKY
Jídlo
15
Teplota středu pokrmu °C
Hřbet z vysoké zvěře
70 - 75
Kýta z vysoké zvěře
70 - 75
Ryby
Jídlo
Teplota středu pokrmu °C
Losos
65 - 70
Pstruhovité ryby
65 - 70
AUTOMATICKÉ PROGRAMY
Tyto tři automatické programy nabízí optimální
nastavení pro jednotlivé typy masa a další recep‐
ty:
• Programy pro pečení masa s funkcí Automa‐
tická váha (nabídka Podporované vaření ) —
Tato funkce automaticky vypočítá dobu peče‐
ní. K použití této funkce je zapotřebí zadat
hmotnost potravin.
• Programy pro pečení masa s funkcí Automa‐
tická pečicí sonda (nabídka Podporované
vaření ) — Tato funkce automaticky vypočítá
dobu pečení. K použití této funkce je za‐
potřebí zadat teplotu středu připravovaného
pokrmu. Po skončení programu zazní zvukový
signál.
• Automatický recept (nabídka Podporované
vaření ) — Tato funkce využívá při přípravě
pokrmů přednastavených hodnot. S její pomo‐
cí připravíte pokrm dle těchto receptů.
Pokrmy v rámci funkce Automatická váha
Vepřová pečeně
Telecí pečeně
Hovězí pečeně
Pečená zvěřina
Jehněčí pečeně
Celé kuře
Celá krůta
Celá kachna
Celá husa
Pokrmy v rámci funkce Automatická pečicí
sonda
Vepřová kýta
Hovězí plátky
Hovězí na skandinávský zp.
Pokrmy v rámci funkce Automatická pečicí
sonda
Zadní pečeně ze zvěřiny
Středně propečené jehněcí
Drůbež bez kostí
Celá ryba nad 1 kg
Varování ohledně akrylamidů
Důležité Podle nejnovějších vědeckých poznatků
mohou akrylamidy vznikající při smažení jídel
dohněda (zejména u škrobnatých potravin)
poškozovat zdraví. Doporučujeme proto vařit při
nejnižších teplotách a nenechávat jídlo příliš
zhnědnout.
www.aeg.com/shop
892938196-A-122012
Download PDF

advertising