Aeg-Electrolux LAV47330 User manual

Aeg-Electrolux LAV47330 User manual
LAVAMAT 47330
Használati útmutató
Automata mosógép
Návod na používanie Automatická práčka
2
Tisztelt Vásárló !
Köszönjük, hogy csúcsminőségű AEG-Electrolux készülékeink közül
választott. Ez a készülék - mint ezt Ön is tapasztalni fogja - kiváló
kombinációját nyújtja a tökéletes formatervezésnek és funkcionalitásnak,
valamint az élvonalbeli technológiának.
Győződjön meg arról, hogy készülékeinket a ma elérhető legjobb
teljesítmény mutatókkal és vezérléssel tervezték, a legszigorúbb
követelményeknek megfelelő szabványok figyelembe vételével.
Ráadásul a környezetvédelmi és az energiatakarékossági szempontok is
szerves részét képezik termékeinknek.
Készüléke optimális működése érdekében kérjük, hogy olvassa el
figyelmesen ezt a Használati útmutatót. Az ismeretek birtokában képes lesz
arra, hogy minden folyamatot tökéletesen megismerjen, és a készülék
nyűjtotta lehetőségeket maximálisan kihasználja.
A használat során bármikor szüksége lehet erre a Használati útmutatóra,
ezért azt ajánljuk, hogy tartsa mindig elérhető helyen. Ha a készüléktől
valamilyen ok miatt megválik, akkor a Használati útmutatót is adja át az új
tulajdonosnak.
Kívánjuk, hogy lelje örömét új készülékében.
Vážený zákazník,
d’akujeme, že ste si vybrali náš vysoko kvalitný výrobok.
Náš spotrebič stelesňuje perfektnú kombináciu funkčného dizajnu a
špičkovej technológie.
Presvedčte sa sami o tom, že naše spotrebiče boli vyvinuté tak, aby
poskytovali najlepší výkon a ovládanie. My skutočne zavádzame najvyššie
štandardy kvality. Okrem toho zistíte, že environmentálne a úsporné aspekty
sú neoddelitelnou súčastou našich výrobkov.
V záujme optimálnej prevádzky vášho spotrebiča si, prosím, pozorne
prečítajte tento návod na používanie. Bude vás perfektne navigovat pri
všetkých činnostiach, aby ste dosiahli maximálnu účinnost.
Aby ste si mohli pozriet’ tento návod na používanie vždy, ked’ to budete
potrebovat’, odporúčame vám, aby ste ho uložili na bezpečnom mieste.
Návod na používanie, prosím, odovzdajte budúcemu vlastníkovi spotrebiča.
Želáme vám vela úspechov s vaším novým spotrebičom.
Összefoglaló
3
Összefoglaló
Figyelmeztetések
Használat
Fagyvédelem
5
5
6
A készülék leírása
Mosószertartó
Parancssor
Kijelző
Személyre szabás
Gyerekzár
Hangjelzés
7
7
8
8
9
9
9
Hogyan mossunk
Ruhanemű behelyezése
Mosószerek adagolása
Válassza ki a programot
Válassza ki a hőmérsékletet
A centrifugálási sebesség kiválasztása
Opciók kiválasztása
Előmosás
Foltmosás
Érzékeny
Öblítés plusz
Késleltetett indítás kiválasztása
Időnyerés
A program elindítása
A program menete
Możliwość dodania bielizny w ciągu pierwszych 10 minut
Folyamatban lévő program módosítása
Program törlése
Program vége
Készenléti üzemmód
10
10
10
10
11
11
12
12
12
12
13
13
14
14
15
15
15
15
16
16
Mosási útmutató
A ruhaneműk szétválogatása és előkészítése
A ruhanemű mennyiségénél vegye figyelembe az anyag jellegét
Mosószerek és adalékanyagok
Nemzetközi szimbólumok
17
17
17
18
19
Programtáblázat
20
Fogyasztás
23
Műszaki adatok
24
4
Összefoglaló
Karbantartás és tisztítás
A készülék vízkőmentesítése
Készülékház
Mosószertartó
Kifolyócső szűrője
Befolyócső szűrői
25
25
25
25
27
28
Működési probléma esetén
29
Figyelmeztetések
32
Beszerelés
Kicsomagolás
Rögzítések eltávolítása
Vízbemenet
Vízleeresztés
Elektromos bekötés
Elhelyezés
33
33
35
37
38
39
39
Környezet
Kiselejtezés
Környezetvédelem
41
41
41
Jótállás
42
Ebben a használati útmutatóban a következő szimbólumokat használjuk :
Az Ön biztonságára vonatkozó információk és a készülék megrongálásának
elkerülésére szolgáló információk.
Általános információk.
Környezetvédelmi információk.
Figyelmeztetések
5
Figyelmeztetések
A használati útmutatót tartsa készüléke mellett. Amennyiben a készüléket
eladja vagy elajándékozza, a használati utasítást is adja oda vele. Így az új
felhasználó megismerheti a mosógép működését és az arra vonatkozó
figyelmeztetéseket.
Ezek a figyelmeztetések az Ön és mások biztonságát szolgálják. Kérjük,
hogy olvassa el figyelmesen készülékének beszerelése és használatba
vétele előtt. Köszönjük figyelmét.
Használat
• A készülék megérkezésekor azonnal csomagolja ki vagy csomagoltassa
ki. Ellenőrizze a készülék általános állapotát. Esetleges fenntartásait írja le
a szállítólevélre, amiből egy példány Önt illeti.
• A készüléket felnőttek általi használatra tervezték. Ügyeljen arra, hogy
gyerekek ne nyúljanak hozzá és ne használják játékszerként.
• Ne módosítsa és ne próbálja módosítani a készülék tulajdonságait. Ez
veszélyt jelentene Önre nézve.
• A készülék szokásos háztartási használatra készült. Ne használja
kereskedelmi vagy ipari célra vagy a rendeltetésétől eltérő célokra,
amelyek a következők: mosás, öblítés, centrifugálás.
• A készülék használata után húzza ki a készüléket a konnektorból, és zárja
el a vízcsapot.
• Csak arra alkalmas ruhaneműket mosson mosógépben. Ebben a minden
ruhanemű címkéjén megtalálható tájékoztató jelzések segítenek.
• Ne mosson a mosógépben merevítős ruhaneműt, rongyos vagy nem
beszegett anyagokat.
• Mosás előtt minden ruhaneműt ellenőrizzen, hogy ne maradjon benne
aprópénz, biztosítótű, kitűző, csavar stb. Ezek súlyos károkat okozhatnak,
ha a ruhaneműben maradnak.
• Ne tegyen a mosógépbe benzinnel, alkohollal, triklóretilénnel stb. kezelt
ruhát. Ha ilyen folteltávolítókat használ, várja meg, hogy a termék
elpárologjon, mielőtt a ruhaneműket a mosódobba tenné.
• A kisebb méretű mosandókat, úgymint zoknik, övek stb. gyűjtse össze egy
mosóhálóban vagy egy párnahuzatban.
• A “mosószerek adagolása” című fejezetben megadott mennyiségű
mosószert használjon.
• A mosógép tisztításának, illetve karbantartásának megkezdése előtt
mindig húzza ki a készüléket a konnektorból.
6
Figyelmeztetések
Fagyvédelem
Amennyiben a készülék 0°C alatti hőmérsékletnek van kitéve, végezze el az
alábbi óvintézkedéseket :
• Zárja el a vízcsapot, és csatlakoztassa le a befolyócsövet.
• Ennek a csőnek, valamint a kifolyócsőnek a végét tegye egy földre
helyezett lavórba.
• Válassza ki a Vízleeresztés programot, és futtassa le végig.
• A programkapcsoló “Stop” állásba forgatásával kapcsolja ki a készüléket.
• Kösse le a készüléket.
• Rögzítse a befolyócsövet, és tegye a helyére a kifolyócsövet.
Ily módon a csövekben maradt víz kiürül, miáltal megelőzhető a jégképződés
és így a készülék megrongálódása.
A készülék ismételt üzembe helyezéséhez gondoskodjon róla, hogy 0°C-nál
magasabb hőmérsékletű helyiségben kerüljön beszerelésre.
A készülék leírása
7
A készülék leírása
Parancssor
Fedél
Ajtónyitó fogantyú
Szűrőajtó
Szabályozható lábak
Mosószertartó
Előmosás
Mosás
Öblítőszer (nem szabad túllépni a
MAX jelzést M )
A készülék
elmozdítására szolgáló
kar
8
A készülék leírása
Parancssor
Programkapcsoló
Késleltetett
indítás gomb
Kijelző
Gombok és
funkciójuk
Start/Szünet gomb
Kijelző
Program
lefutása
Túladagolás Gyermekbizton
ság
Időnyerés
Késlelte
-tett
indítás
Hőmérséklet
Centrifugálás
sebessége
Opciók
Fedél
nyitása
A program
időtartama, illetve a
késleltetett indításig
hátralévő idő
A készülék leírása
9
Személyre szabás
Gyerekzár
Ez az opció kétféle bezárást tesz lehetővé :
- Az opció a ciklus indítása után indul, ekkor lehetetlen az opció vagy a
program módosítása.
Végbemegy a ciklus, az új ciklus megindítása előtt ki kell kapcsolni a
funkciót.
- ha az opció a ciklus indítása előtt kapcsol be, akkor lehetetlen indítani a
gépet.
A
biztonsági
gyermekzár
bekapcsolásához :
1.A készüléket helyezze feszültség alá.
2.Nyomja meg egyszerre és tartsa lenyomva az OPCIÓ
és az OK gombot, amíg a kijelzőn megjelenő
jelzés nem jelzi a megerősítést.
A kiválasztott opciót tárolja a gép.
A gyerekzár kikapcsolásához ismételje
meg a fenti eljárást.
Hangjelzés
A program végét és az esetleges működési problémákat hangjelzések jelzik.
Ha ezeket a hangjelzéseket meg akarja szüntetni, a következőképpen teheti
meg :
1.A készüléket helyezze feszültség alá.
2.Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a CENTRIFUGÁLÁS
és az
OPCIÓ
gombot, amíg egy hang
nem jelzi a megerősítést.
3.A hangjelzés megszűnik.
A jelzés kizárólag riasztásnál marad
aktív.
Ha a hangjelzést újra be kívánja kapcsolni, ismételje meg a fenti eljárást.
10
Hogyan mossunk
Hogyan mossunk ?
Azt javasoljuk, hogy a mosógépben történő első mosás előtt végezzen egy
95°C-os mosást üres dobbal (ruhaneműk nélkül), mosószerrel, a mosódob
megtisztítása érdekében.
Ruhanemű behelyezése
• Nyissa ki a mosógép ajtaját.
• Az “A” zárkioldó gomb megnyo-másával nyissa ki a mosódobot : a két fedélszárny automatikusan kinyílik.
• Helyezze be a ruhaneműt, zárja vissza a mosódob fedelét, valamint a
mosógép ajtaját.
Figyelem : A készülék ajtajának bezárása előtt
ellenőrizze, hogy a mosódob fedele megfelelően
be legyen csukva :
•a fedél két szárnya legyen beakasztva,
•az “A” zárkioldó gomb legyen zárva.
A
Mosószerek adagolása
A mosógépet úgy tervezték, hogy csökkentse a víz- és mosószerfogyasztást, ezért a mosószergyártók által feltüntetettnél kevesebb mosószert
használjon.
Töltse a mosóport a mosáshoz
és az előmosáshoz
való rekeszekbe,
ha előmosást tartalmazó programot választott. Töltse az öblítőszert a megfelelő rekeszbe .
Ha másféle mosószert használ, nézze meg a mosási útmutató “mosószerek
és adalékanyagok” című bekezdését.
Válassza ki a programot
A programválasztó kapcsolót a ruhanemű jellege és szennyezettsége szerint
forgassa el a kívánt mosóprogramra
(lásd a Programtáblázatot). A START/
SZÜNET
gomb lámpája pirosan
villog. Ekkor megjelennek a programot
alkotó szakaszoknak megfelelő jelek,
valamint a kiválasztott program időtartama.
A kapcsoló STOP
állásba kapcsolásakor a mosógép nincs feszültség alatt (minden más állásba kapcsolva a ké-
Hogyan mossunk
11
szülék feszültség alatt van). A programválasztó kapcsoló jobbra vagy balra
is elforgatható.
Ha a programválasztó kapcsolót mosás közben elforgatja, a kijelzőn megjelenik az «Err» hibakód, és a START/SZÜNET
gomb néhány másodpercig sárgán villog. A program anélkül lefut, hogy a készülék figyelembe venné
a programválasztó kapcsoló új beállítását. A probléma megoldásához a programválasztó kapcsolót kapcsolja vissza az eredeti beállításba. A kijelzőn
újra megjelenik a számláló.
Válassza ki a hőmérsékletet
Nyomja meg a HŐMÉRSÉKLET
gombot, amíg a kívánt hőmérsékletérték meg nem jelenik a kijelzőn (az
egyes programokhoz választható hőmérsékleteket a Programtáblázat tartalmazza). A
szimbólum hideg vízben
történő mosást jelent.
A centrifugálási sebesség kiválasztása
Nyomja meg a CENTRIFUGÁLÁS
gombot, amíg a kívánt centrifugálási
sebesség meg nem jelenik a kijelzőn.
Ezenfelül kiválaszthatja a CENTRIFUGÁLÁS NÉLKÜL*, az ÖBLÍTŐSTOP
* vagy az ÉJSZAKAI PROGRAM *
opciókat.
A maximális sebességek a következők:
Pamut, Higiénia, 40-60 vegyes és Öko esetén : 1300 fordulat/perc,
Farmer, Műszálas, Vasaláskönnyítés, Kímélő, Viszkóz, Len, Fehérneműk,
Selyem, Sport, 20 perc és Intenzív esetén : 1200 fordulat/perc,
Széldzsekik esetében : 800 fordulat/perc.
A program végén, ha az ÖBLÍTŐSTOP
vagy az ÉJSZAKAI PROGRAM
opciót választotta, a program befejezéséhez ki kell választania egy CENTRIFUGÁLÁS
VAGY VÍZLEERESZTÉS
programot a program befehezéséhez.
* Modelltől függően
12
Hogyan mossunk
CENTRIFUGÁLÁS NÉLKÜL
“0” centrifugálási sebességnek felel meg. Az utolsó öblítővizet a készülék
kiüríti a program végén, de centrifugálást nem végez.
ÖBLÍTŐSTOP
Az utolsó öblítővíz nem kerül kiürítésre a kiválasztott program végén, így a
ruhanemű nem gyűrődik össze akkor sem, ha a mosás végén nem veszik ki
azonnal a mosógépből.
ÉJSZAKAI PROGRAM
Az utolsó öblítővíz nem kerül kiürítésre a kiválasztott program végén. Az utolsó centrifugálás elmarad. A program nagyon csendesen fut le, így éjszakára
is bekapcsolhatja a mosógépet. A program hosszabb, és több vizet használ
fel.
Opciók kiválasztása
Egy korábban kiválasztott mosási
programhoz
további
opciók
is
kiválaszthatók. Nyomja meg az OPCIÓ
gombot. Az opciókhoz tartozó
jelölések megjelennek a kijelzőn.
1.Nyomja meg az OPCIÓ
gombot, amíg a kívánt jelölés nem villog.
2.Nyomja meg az OK gombot. A jelölés nem villog tovább. A jelölés alatt egy
fekete vonal jelenik meg. Egy opció ugyanígy kapcsolható ki.
Előmosás
Körülbelül 30°C-os előmosás a főmosás előtt, ami az előmosás után automatikusan lefut.
Foltmosás
Erősen szennyezett vagy foltos ruhaneműhöz. A mosószerfiók előmosáshoz
tartozó rekeszébe
folttisztító tölthető..
Érzékeny
Az öblítőprogram egy ciklussal hosszabb lesz, ugyanakkor a dob lassabban
forog (a ruhaneműk kímélése céljából). Gyakori mosások, például nagyon
érzékeny bőr esetében ideális (nem választható együtt az Öblítés plusz opcióval).
Hogyan mossunk
13
Öblítés plusz
Ez az opció lehetővé teszi a Pamut, Műszálas és Kényes programok egy
vagy több öblítéssel történő kiegészítését (az Érzékeny opcióval nem
választható ki együtt).
• Eseti :
A kiválasztott opció csak az adott programnál lesz bekapcsolva, ha azt az
OPCIÓ
gombbal kiválasztják.
• Állandó :
Nyomja meg és tartsa lenyomva a HŐMÉRSÉKLET
és az CENTRIFUGÁLÁS
gombot mindaddig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a megerősítést jelző
jelzés. Az opció mindaddig érvényben marad, amíg a készülék
áram alatt van. Állandó jellegű kikapcsolásához ismételje meg a fenti műveletet.
Lehetőség van arra is, hogy a beállított opciót egyetlen alkalomra kikapcsolja:
1.Nyomja meg és tartsa lenyomva az OPCIÓ
gombot, amíg a
jelölés
villogni nem kezd.
2.Nyomja meg az OK gombot. Ekkor a jelölés alatt lévő fekete vonal eltűnik. A
opció ekkor ki van kapcsolva
3.A következő mosásnál az opció ismét be lesz kapcsolva.
Csak azok az opciók jelennek meg a kijelzőn, amelyek az előzőleg kiválasztott programmal kombinálhatók.
Késleltetett indítás kiválasztása
Ez az opció lehetővé teszi a mosás indítását 30, 60, 90 perc, 2 - 20 óra késleltetéssel.
Nyomja meg egyszer vagy többször a
KÉSLELTETETT INDÍTÁS
gombot,
amíg a kijelzőn meg nem jelenik az az
időpont, amikor a programot el akarja indítani (a 0’ az azonnali indítást jelzi).
A késleltetett indítást a START/SZÜNET
gomb megnyomása előtt a
KÉSLELTETETT INDÍTÁS
gomb ismételt megnyomásával bármikor
módosíthatja vagy törölheti.
Amennyiben már lenyomta a START/SZÜNET
gombot, és törölni vagy
módosítani kívánja a késleltetési időt, akkor az alábbiak szerint kell eljárni :
• A késleltetett indítás törléséhez és a program azonnali elindításához
nyomja meg a START/SZÜNET
gombot, majd a KÉSLELTETETT
INDÍTÁS
gombot. A program elindításához nyomja meg a START/
SZÜNET
gombot.
• A késleltetett indítás hosszának módosításához a STOP
állásra kell
kapcsolnia és újraprogramoznia a készüléket.
14
Hogyan mossunk
A késleltetett mosási funkció ideje alatt a fedél lezárt. Ha ki akarja nyitni,
először szünetre kell állítani a mosógépet, majd meg kell nyomni a START/
SZÜNET
gombot. A fedél visszazárása után nyomja meg START/
SZÜNET
gombot.
Ha késleltetett mosáshoz folyékony mosószert használ, használjon adagológolyót, amit tegyen közvetlenül a mosódobba, és előmosás nélküli programot válasszon. Ha késleltetett indításnál előmosást is akar végeztetni a
készülékkel, kérjük, használjon mosóport.
Időnyerés
Ez a funkció lehetővé teszi a ciklus időtartamának a program típusától függő
csökkentését.
Rövid
:
Kevéssé
szennyezett
ruhaneműhöz.
Extra rövid : nagyon enyhén szennyezett ruhaneműhöz illetve féltöltethez.
A kívánt szint kiválasztásához nyomja
meg az IDŐNYERÉS
gombot A kijelzőn ekkor megjelenik a
jelzés.
Ezeknek a különböző mértékeknek a rendelkezésre állása az Ön által kiválasztott program típusától függően változik.
A program elindítása
1.Ellenőrizze, hogy a mosógép vízellátását biztosító vízcsap
nyitva van-e.
2.Nyomja meg a START/SZÜNET
gombot. A megfelelő
jelzőfény pirosan kezd el világítani. Megjelenik a
jelzés
(ajtó bezárva).
Az, hogy a programválasztó kapcsoló nem forog a program alatt, normális jelenség.
Késleltetett indítás esetén a visszaszámlálás a kijelzőről olvasható le (óránként, azután 90, végül 60 perctől percenként).
Hogyan mossunk
15
A program menete
A kijelzőn a folyamatban lévő szakasz
szimbóluma alatt egy vonal villog, és
látható a hátralévő idő.
: Előmosás
: Mosás
: Öblítés
: Vízleeresztés
: Centrifugálás
TÚLADAGOLÁS
Ha a TÚLADAGOLÁS jelzés jelenik meg, az azt jelenti, hogy túl sok mosószert használt a mosóprogramhoz. A következő mosáskor tartsa be a mosószer gyártójának útmutatását és a feltöltési szintet.
Możliwość dodania bielizny w ciągu pierwszych 10
minut
1.Nyomja meg a START/SZÜNET
gombot. A megfelelő jelzőfény pirosan
villog.
2.A készülék ajtaja csak a mosás vége után körülbelül 2 perccel nyitható ki. A
szimbólum eltűnik.
3.Tegye be a ruhaneműt, és csukja vissza a fedelet.
4.A ciklus folytatásához nyomja meg ismét a START/SZÜNET
gombot.
Folyamatban lévő program módosítása
A folyamatban lévő program módosítása előtt a mosógépet a START/
SZÜNET
gomb megnyomásával le kell állítani. Ha a módosítás nem
végezhető el, a kijelzőn az «Err» jelzés villog, és a START/SZÜNET
gomb néhány másodpercig sárgán villog. Ha mindezek ellenére úgy dönt,
hogy megváltoztatja a programot, törölni kell a folyamatban lévő programot
(lásd alább).
Program törlése
Ha egy programot törölni kíván, a programválasztó kapcsolót forgassa el
STOP állásba.
16
Hogyan mossunk
Program vége
A mosógép automatikusan leáll, a START/SZÜNET
kialszik, és a kijelzőn a “0” jelzés villog. A készülék ajtaja csak a mosás vége után körülbelül
2 perccel nyitható ki. A
szimbólum eltűnik.
1.A programválasztó kapcsolót kapcsolja STOP állásba : a mosógép ekkor
nincs feszültség alatt.
2.A ruhák kivétele.
3.Húzza ki a csatlakozót az aljzatból, és zárja a vízcsapot.
4.Ellenőrizze, hogy a mosódob üres legyen: a véletlenül a dob belsejében maradt ruhaneműk a következő mosáskor károsodhatnak (összemehetnek),
vagy más ruhaneműt megfesthetnek.
Használat után ajánlatos a dob kiszellőzéséhez nyitva hagyni a fedelet.
Készenléti üzemmód
Ha az áram alatt lévő készülékhez egy program elindulása előtt vagy a
program vége után 10 percig nem nyúlnak hozzá, bekapcsol a készenléti
üzemmód. A kijelző háttérfénye kialszik, és a START/SZÜNET
gomb
lassan villog.
Ennek megszakításához elegendő megnyomni egy gombot vagy elforgatni a
programkapcsolót.
Mosási útmutató
17
Mosási útmutató
A ruhaneműk szétválogatása és előkészítése
• Válogassa szét a ruhaneműket típus és mosási útmutató szerint (lásd
alább, a Nemzetközi szimbólumok című fejezetet) : normál mosás az energikus mosásra és centrifugálásra alkalmas ruhaneműk esetében ; kímélő
mosás a kényes ruhák esetében, amelyeket körültekintéssel kell kezelni.
Vegyes mosótöltet esetén, amikor a mosótöltet különböző anyagokból készült ruhaneműkből áll, a legkényesebb textilfajtának megfelelő programot
és hőmérsékletet válasszon.
• Külön mossa a fehér és a színes ruhákat. Ellenkező esetben a fehér ruhaneműk elszíneződhetnek vagy szürkés árnyalatot ölthetnek.
• Az új színes ruhaneműk gyakran eresztik a színüket. Az ilyen ruhadarabokat az első alkalommal lehetőleg külön mossa ki. Tartsa be a “külön mosandó” és a “több alkalommal külön mosandó” kezelési útmutatásokat.
• Ürítse ki a ruhák zsebét, és a lepedőket, törölközőket stb. hajtogassa szét.
• Szedje le a meglazult gombokat, kitűzőket és kapcsokat. A villámzárakat
húzza fel, kapcsolja be a kapcsokat, pántokat.
• A többrétegű anyagból készült darabokat (hálózsák, anorák stb.), a színes
kötött holmikat, valamint a len és a rátétes díszítéssel ellátott ruhaneműket
fordítsa ki.
• A kisméretű, kényes darabokat (zokni, harisnya, melltartó) mosóhálóban
mossa.
• A függönyöket különösen körültekintően kezelje. Vegye le a függönycsipeszeket, és a függönyt tegye hálóba vagy zsákba.
A ruhanemű mennyiségénél vegye figyelembe az
anyag jellegét
A mosódobba behelyezett ruhanemű mennyisége nem haladhatja meg a
mosógép maximális kapacitását. Ez a kapacitás anyagfajtától függően változhat. Erősen szennyezett, illetve szivacsos anyagból készült ruhaneműk
esetében csökkentse a mosótöltet mennyiségét.
A különféle textíliák térfogata és vízvisszatartó képessége eltérő. Ez az oka
annak, hogy általános szabályként a mosódob :
• teljesen megtölthető, de túlzott tömörítés nélkül a pamut, len vagy kevertszálas ruhaneműk esetén,
• félig tölthető meg a kezelt pamutszálból, illetve műszálból készült anyagok
esetén,
• körülbelül egyharmadig az olyan nagyon kényes anyagok esetében, mint
a fátyolszövetek és a gyapjú ruhaneműk.
Különbözőfajta anyagokból készült ruhaneműkből álló mosótöltet esetén a
mosódobot a legkényesebb textilfajtának megfelelő mértékben töltse meg.
18
Mosási útmutató
Mosószerek és adalékanyagok
Csak gépi mosáshoz való mosószereket és adalékanyagokat használjon.
Nézze meg a gyártó utasításait, és vegye figyelembe a Mosószer- és öblítőszertartó rekeszek, valamint A mosószerek adagolása című fejezeteket. Nem
javasoljuk egyszerre többféle mosószer használatát, mivel az károsíthatja a
ruhaneműket.
A felhasználandó mosószer mennyisége függ a mosandó ruhanemű mennyiségétől, a víz keménységétől és a ruhanemű szennyezettségének mértékétől.
Ha a víz lágy, kissé csökkentse az adagolást. Ha a víz kemény (vízlágyító
használata javasolt), vagy ha a ruhanemű nagyon piszkos vagy foltos, kissé
növelje az adagolást.
A víz keménységére vonatkozóan a helyi vízművektől kaphat felvilágosítást.
A mosóporok korlátozás nélkül használhatók.
Folyékony mosószereket nem szabad használni előmosás kiválasztása esetén. Előmosás nélküli programokhoz akár közvetlenül a mosódobba helyezett adagológolyóval, akár a mosószerfiókba töltve használhatók, viszont
mindkét esetben azonnal el kell indítani a mosóprogramot.
A tabletta formájú vagy előre kiadagolt mosószereket mindenképpen a
mosógép mosószerfiókjába kell tölteni.
A foltoknak a mosóprogram előtti kezelését illetően lásd a termék gyártója által megadott adagolási és egyéb utasításokat. Ha folteltávolításhoz mosószert használ, azonnal el kell indítania a mosóprogramot.
Mosási útmutató
19
Nemzetközi szimbólumok
MOSÁS
NORMÁL
Mosás 95°Con
Mosás 60°Con
Mosás 40°Con
Mosás 30°Con
Kímélő kézi
mosás
MOSÁS
KÉNYES
HIPÓZÁS
Klórral (hipóval) való fehérítés megengedett (kizárólag
hideg vízben és hígított oldattal)
Nem mosható
A klórral (hipóval) való fehérítés tilos
VASALÁS
Magas hőfokon
(max 200°C)
Közepes hőfokon
(max 150°C)
Alacsony hőfokon
(max 100°C)
Nem vasalható
SZÁRAZ
VEGYTISZTÍTÁS
Száraz vegytisztítás
(minden szokásos
oldószerrel)
Száraz vegytisztítás
(triklóretilén kivételével
minden oldószerrel)
Száraz vegytisztítás (kizárólag petróleumos oldószerekkel és R113mal)
Száraz vegytisztítással
nem tisztítható
Magas
hőmérséklet
Közepes
hőmérséklet
SZÁRÍTÁS
Fektetve szárítható
Függesztve
szárítható
Ruhafogason
szárítható
Ruhaszárító gépben szárítható
Ruhaszárító gépben nem szárítható
20
Programtáblázat
Programtáblázat
Az alábbiakban nem soroljuk fel az összes lehetőséget, csak a szokásos és
a mindennapi életben használatot beállításokat.
Program / Ruhanemű típusa
Feltöltés
Lehetséges
opciók
Pamut : Fehér vagy színes, pl. átlagosan
szennyezett munkaruházat, ágynemű, abrosz,
fehérnemű, asztalkendő.
6,0 kg
Előmosás
Foltmosás*
Érzékeny
Öblítés plusz
Időnyerés
Öblítőstop
Éjszakai program
Késleltetett indítás
Higiénia : A mikroorganizmusok eltávolítását
szolgáló ciklus. Az Öblítés plusz opció bekapcsol.
6,0 kg
Előmosás
Foltmosás*
Öblítőstop
Késleltetett indítás
40-60 vegyes : Ez a program 40°C-on teszi
lehetővé, akárcsak a 60°C-os pamut program, a
legjobb eredmények elérését a pamut és műszálas
ruhaneműk keverése esetén.
6,0 kg
Előmosás
Foltmosás*
Érzékeny
Öblítés plusz
Öblítőstop
Éjszakai program
Késleltetett indítás
Farmer : Farmerruházat mosásához. Az Öblítés
plusz opció bekapcsol.
3,0 kg
Előmosás
Öblítőstop
Éjszakai program
Késleltetett indítás
Műszálas : Műszálas anyagok, fehérneműk,
színes textíliák, nem vasalandó ingek, blúzok.
2,5 kg
Előmosás
Foltmosás*
Érzékeny
Öblítés plusz
Időnyerés
Öblítőstop
Éjszakai program
Késleltetett indítás
Vasaláskönnyítés : Csökkenti a ruhanemű
gyűrődését és megkönnyíti a vasalást.
1,0 kg
Előmosás
Öblítés plusz
Öblítőstop
Késleltetett indítás
Programtáblázat
Kímélő : Minden kényes anyaghoz, pl.
függönyökhöz.
21
2,5 kg
Előmosás
Foltmosás*
Öblítés plusz
Időnyerés
Öblítőstop
Éjszakai program
Késleltetett indítás
2,5 kg
Előmosás
Foltmosás*
Öblítés plusz
Öblítőstop
Éjszakai program
Késleltetett indítás
Kímélő öblítés : A kézzel mosott ruhák ezzel a
programmal öblíthetők ki.
6,0 kg
Öblítés plusz
Öblítőstop
Éjszakai program
Késleltetett indítás
Vízleeresztés : A víz leszivattyúzása öblítőstop
(vagy éjszakai program) után.
6,0 kg
Centrifugálás : Centrifugálás 400 - 1300
fordulat/percenn öblítőstop (vagy éjszakai program)
után.
6,0 kg
Késleltetett indítás
Kímélő centrifugálás : Kímélő centrifugálást
végez tele dobbal történő leállás után (vagy éjszakai
csendes plusz program esetén).
2,5 kg
Késleltetett indítás
Len : A mosógépben mosható gyapjú
ruhaneműkön a következők vannak feltüntetve:
“tiszta élő gyapjú, mosógépben mosható, nem megy
össze”.
1,0 kg
Öblítőstop
Éjszakai program
Késleltetett indítás
Fehérneműk : Az olyan nagyon kényes
ruhaneműkhöz, mint a fehérneműk.
1,0 kg
Selyem
anyagokhoz.
1,0 kg
Viszkóz : Viszkóz ruhaneműkhöz.
:
Gépben
30°C-on
mosható
Széldzsekik : Sportruházathoz.
Sport : Szabadtéri sportokhoz használt, erősen
szennyezett sportruházathoz. Az Előmosás funkció
ilyenkor bekapcsol.
3,0 kg
Öblítés plusz
Öblítőstop
Késleltetett indítás
2,5 kg
Öblítés plusz
Öblítőstop
Éjszakai program
Késleltetett indítás
22
Programtáblázat
20 perc : Ideális a csak felfrissítést igénylő
ruhaneműkhöz.
3,0 kg
Késleltetett indítás
Intenzív : Ideális a kevés, enyhén szennyezett
ruhanemű mosásához.
2,5 kg
Öblítés plusz
Öblítőstop
Késleltetett indítás
Öko** : Fehér vagy színes, pl. átlagosan
szennyezett munkaruházat, ágynemű, abrosz,
fehérnemű, asztalkendő.
6,0 kg
Előmosás
Foltmosás*
Öblítés plusz
Öblítőstop
Éjszakai program
Késleltetett indítás
* Nem áll rendelkezésre 40°C-nál alacsonyabb hőmérsékletu programoknál.
** Referenciaprogram az IEC 456 szabvány szerinti teszthez
Fogyasztás
23
Fogyasztás
Hőmérséklet
Vízfogyaszt
ás, liter
Energiafogyasztás,
kWh
Pamut
hideg - 95
58
2,00
Higiénia
60
65
1,45
40-60 vegyes
40
45
0,85
Farmer
hideg - 60
55
0,90
Műszálas
hideg - 60
44
0,85
Vasaláskönnyítés
hideg - 60
55
0,50
Kímélő
hideg - 40
46
0,45
Viszkóz
hideg - 40
50
0,50
Kímélő öblítés
-
42
0,05
Vízleeresztés
-
-
0,002
Centrifugálás
-
-
0,02
Kímélő centrifugálás
-
-
0,015
Len
hideg - 40
50
0,45
Fehérneműk
hideg - 40
50
0,50
Selyem
hideg - 30
40
0,30
Széldzsekik
hideg - 40
55
0,60
Sport
hideg - 40
50
0,65
20 perc
30
35
0,20
Intenzív
40 - 60
45
0,95
Öko*
60
45
1,02
Időtartam,
perc
Lásd a kijelzőt
Program
* Referenciaprogram az IEC 456 szabvány szerinti teszthez (Öko 60° program) :
45 L / 1,02 kWh / 175 perc
A használati feltételek függvényében változó, jelzésértékű adatok. A feltüntetett fogyasztási adatok mindegyik program esetében a maximális hőmérsékletre vonatkoznak.
24
Műszaki adatok
Műszaki adatok
MÉRETEK
Magasság
Szélesség
Mélység
FESZÜLTSÉG / FREKVENCIA
ÖSSZTELJESÍTMÉNY
VÍZNYOMÁS
Vízvezeték-hálózatra
csatlakoztatás
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimum
Maximum
való
850 mm
400 mm
600 mm
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
20x27 típus
A készülék megfelel a rádió-elektromos zavarások korlátozására
vonatkozó 89/336/EGK irányelvnek, valamint az elektromos
biztonságra vonatkozó 2006/95/CE irányelvnek.
Konserwacja i czyszczenie
25
Karbantartás és tisztítás
Csak a készülék lecsatlakoztatása után végezze el a tisztítását.
A készülék vízkőmentesítése
A készüléket általában nem kell vízkőmentesíteni, ha a mosószert megfelelően adagolják.
Vízkőképződés esetén olyan speciális terméket használjon, ami nem korrozív, kifejezetten mosógépekhez való, és amit kereskedelmi forgalomban tud
beszerezni. Tartsa be a vízkőmentesítő csomagolásán található adagolási
és a használat gyakoriságára vonatkozó utasításokat.
Készülékház
A mosógép házát langyos vízzel és kímélő tisztítószerrel tisztítsa meg. Soha
ne használjon alkoholt, oldószert vagy más hasonló termékeket.
Mosószertartó
Időről időre tisztítsa meg a mosószerfiókot az esetlegesen visszamaradt termékek eltávolítása és ezáltal a hibás működés megelőzése érdekében.
1. Emelje ki a mosószerfiókot.
2. Szedje szét két részre a
mosószerfiókot.
26
Konserwacja i czyszczenie
3. A mosószerfiók két részét mossa le folyó víz alatt.
4. Szerelje össze a mosószerfiók
két részét.
5. Tegye vissza a mosószerfiókot
a készülékbe.
Konserwacja i czyszczenie
27
Kifolyócső szűrője
Rendszeresen tisztítsa meg a készülék alján található szűrőt :
1. A kis ajtót nyissa ki például egy
csavarhúzó segítségével.
2. Tegyen alá egy edényt. A
záródugót forgassa el az óramutatók járásával ellentétes irányban, hogy függőlegesen álljon, és
a visszamaradt víz kifolyhasson.
3. Csavarja ki teljesen a záródugót és vegye ki.
4. Folyó víz alatt gondosan tisztítsa meg.
28
Konserwacja i czyszczenie
5. Tegye vissza a helyére.
6. Csavarja vissza a záródugót.
7. Csukja vissza az ajtócskát.
Befolyócső szűrői
Csavarja ki a befolyócső végeit, és tisztítsa meg a szűrőket.
Működési probléma esetén
29
Működési probléma esetén
Készüléke a gyártás során számos ellenőrzésen ment át. Amennyiben
valamilyen működési problémát észlel, végezze el az alább felsorolt
ellenőrzéseket, mielőtt szerelőt hívna.
Tünetek
Okok
A mosógép nem üríti le a
vizet, vagy nem tölt fel
vízzel:
•a készülék nincs megfelelően csatlakoztatva, az
elektromos beszerelés nem működik,
•a mosógép ajtaja és a mosódob fedele nincs
rendesen csukva,
•a program indítása nem történt meg,
•áramszünet van,
•szünetel a vízellátás,
•a vízcsap el van zárva,
•a befolyócső szűrői piszkosak,
•a befolyócsövön egy piros folt jelenik meg.
A mosógép feltölt vízzel, de
azonnal le is üríti :
•a kifolyócső vége túl alacsonyan van (lásd a
beszerelésről szóló fejezetet).
A mosógép nem tölt fel
vízzel, vagy nem üríti le :
•a befolyócső összenyomódott vagy megtört,
•a leeresztő szűrő el van tömődve,
•bekapcsolt a kiegyensúlyozó mechanizmus : a
ruhanemű rosszul van elosztva a mosódobban,
•a “Vízleeresztés”, illetve az “Éjszakai program”
opció ki van választva,
•a kifolyócső magassága nem megfelelő.
Víz van a mosógép körül :
•a túl sok mosószer miatt túl sok hab képződött,
•nem a mosógéphez való mosószert használ,
•a kifolyócső nincs megfelelően felakasztva,
•a kifolyócső szűrőjét nem tették vissza a helyére,
•a befolyócső nincs megfelelően tömítve.
A mosás eredménye nem
kielégítő :
•a mosószer nem felel meg a mosógépnek,
•túl sok ruhanemű van a mosódobban,
•a mosóprogram nem megfelelő,
•nincs elég mosószer.
A mosógép rázkódik és
zajos :
•a készülék nincs teljesen kicsomagolva (lásd a
kicsomagolásra vonatkozó fejezetet),
•a készülék nem vízszintes és nincs megfelelően
kiékelve,
•a készülék túl közel van a falhoz vagy
bútorokhoz,
•a ruhanemű nincs jól elosztva a mosódobban,
•a töltet nem elegendő.
30
Működési probléma esetén
Tünetek
Okok
A mosóprogram túlságosan
hosszú :
•a befolyócső szűrői piszkosak,
•szünetelt a vízellátás,
•a motor hőbiztosítéka bekapcsolt,
•a befolyó víz hőmérséklete a szokásosnál
alacsonyabb,
•a habérzékelő biztonsági rendszer bekapcsolt (túl
sok mosószer) és a mosógép elkezdte leüríteni a
habot,
•a
kiegyensúlyozó
biztonsági
rendszer
bekapcsolt: a készülék egy plusz fázist iktatott be
a ruhaneműnek a mosódobban való jobb
elosztása érdekében.
A mosógép program közben
leállt :
•a víz- vagy áramellátás hibás,
•öblítőstop lett beprogramozva,
•a mosódob fedele nyitva van.
A mosógép ajtaja nem nyílik
ki a program végén :
•az “azonnali nyitás”* jelzőfény nem világít,
•túl magas a mosótartály hőmérséklete,
•a mosógép ajtaja a program vége után 1-2
perccel nyitható ki*.
A “mosógép felső állása”
jelzőfény nem világít a
program végén :
•a mosódob az állandó egyensúlyhiány miatt nem
áll a megfelelő pozícióba; forgassa el kézzel a
mosódobot.
A
kijelzőn
az
E40
hibaüzenet jelenik meg**, és
a START/SZÜNET gomb
sárgán villog*** :
•a mosógép ajtaja nincs megfelelően becsukva.
A
kijelzőn
az
E20
hibaüzenet jelenik meg**, és
a START/SZÜNET gomb
sárgán villog*** :
•a leeresztő szűrő el van tömődve,
•a befolyócső összenyomódott vagy megtört,
•a kifolyócső túl magasan van (lásd “Beszerelés”),
•az ürítőszivattyú eltömődött,
•a beszerelési szifon eltömődött.
A
kijelzőn
az
E10
hibaüzenet jelenik meg**, és
a START/SZÜNET gomb
sárgán villog*** :
•a vízcsap el van zárva,
•szünetel a vízellátás.
A
kijelzőn
az
EF0
hibaüzenet jelenik meg**, és
a START/SZÜNET gomb
sárgán villog*** :
•a leeresztő szűrő el van tömődve,
•az elárasztás elleni védelem bekapcsolt, a
következők szerint járjon el :
- zárja el a vízcsapot,
- kikapcsolása előtt 2 percen keresztül ürítse le a
készüléket,
- hívjon szerelőt.
Működési probléma esetén
31
Tünetek
Okok
A mosógép ürítőszivattyúja
folyamatosan
működik,
akkor is, ha a készülék nincs
bekapcsolva :
•az elárasztás elleni védelem bekapcsolt, a
következők szerint járjon el :
- zárja el a vízcsapot,
- kikapcsolása előtt 2 percen keresztül ürítse le a
készüléket,
- hívjon szerelőt.
Az öblítőszer közvetlenül a
mosódobba folyik a fiókba
való betöltéskor :
•túllépte a MAX jelzést.
* Modelltől függően.
** Bizonyos modelleken hangjelzések is hallhatók.
*** A probléma lehetséges okainak megszüntetése után nyomja meg a Start/Szünet
gombot a megszakított program újraindításához.
32
Figyelmeztetések
Figyelmeztetések
• A készülék nehéz. Figyeljen erre az elhelyezésekor.
• A készüléket használat előtt ki kell csomagolni. A szállítás közbeni
védelmet szolgáló eszközök hiányos eltávolítása sérülést okozhat a
készülékben vagy a szomszédos bútorokban. A készüléknek a
kicsomagolás alatt ki kell lennie kapcsolva.
• A készülék vízvezetékre való csatlakoztatását megfelelő szakképesítéssel
rendelkező vízvezeték-szerelővel végeztesse el.
• A készüléket megfelelő földeléssel rendelkező konnektorra kell
csatlakoztatni.
• Amennyiben a lakóhely elektromos rendszere a készülék bekötéséhez
módosítást tesz szükségessé, forduljon megfelelő szakképesítéssel
rendelkező villanyszerelőhöz.
• A készülék csatlakoztatása előtt olvassa el figyelmesen az “Elektromos
csatlakoztatás” című fejezetben található utasításokat.
• A készülék beszerelése után ellenőrizze, hogy a mosógép ne álljon rajta
az elektromos csatlakozózsinóron.
• Amennyiben a mosógépet padlószőnyeggel borított padlón helyezi el,
biztosítani kell, hogy a padlószőnyeg ne zárja el a gép alján lévő
nyílásokat, amelyek a készülék szellőzését szolgálják.
• Az elektromos csatlakozózsinór kicserélését kizárólag a szakszerviz
végezheti el.
• A gyártó felelőssége nem terjed ki semmilyen olyan kárra, ami a nem
megfelelő beszerelés következménye.
Beszerelés
33
Beszerelés
Üzembe helyezés előtt mindenképpen távolítsa el a szállítás közbeni védelemre szolgáló védőcsomagolást. A csomagolóanyagokat a későbbi szállításokhoz őrizze meg: ha a készüléket enélkül szállítják, akkor az belső
alkatrészei sérülését, valamint külső sérüléseket és hibás működést eredményezhet, továbbá ütés miatti deformálódást is okozhat.
Kicsomagolás
1. Döntse meg hátrafelé a készüléket.
2. Az egyik sarkára állítva forgassa el egy negyed fordulattal, hogy
levehesse a szállításhoz használt
aljzatot.
3. Nyissa ki a készülék fedelét, és
vegye ki a piros színű éket.
4. Vegye ki a műanyag fóliát.
34
Beszerelés
5. Felfelé emelve vegye ki a
mosószerfiókot.
7. Tegye vissza a mosószerfiókot.
6. Vegye ki a dobból a mozgásgátló betétet.
Beszerelés
Rögzítések eltávolítása
4
3
5
1
2
1
Működés 1.
Működés 2.
2
Működés 3.
Működés 4.
35
36
Beszerelés
3
Működés 5.
Működés 6.
Működés 7.
Működés 8.
4
Működés 9.
Beszerelés
37
Amennyiben mosógépét a szomszédos bútorokhoz kívánja igazítani, a
következők szerint járjon el :
5
Működés 1.
Működés 2.
Vízbemenet
A készülékhez mellékelt befolyócsövet a következőképpen szerelje fel a
mosógép hátuljára (Ne használja fel újra a régi csövet) :
Működés 1.
Működés 2.
38
Beszerelés
Működés 3.
Működés 4.
Nyissa ki a vízcsapot.
Ellenőrizze, hogy nem lyukas-e.
A befolyócsövet nem szabad meghosszabbítani. Ha túl rövid, forduljon a
szakszervizhez.
Vízleeresztés
A flexibilis cső külső vége mindenfajta szifonkimene-thez csatlakoztatható.
1.A csővéget a készülékkel
együtt szállított feszítőgyűrű segítségével rögzítse a szifonhoz*.
* Modelltől függően
2.Szerelje fel a kampó alakú merevítőt a kifolyócsőre. Az együttest helyezze el egy lefolyóba
(vagy mosdóba), 70 és 100 cm
közötti magasságban. Ügyeljen
arra, hogy ne csúszhasson le.
Beszerelés
39
Elengedhetetlen, hogy a kifolyócső végén biztosítva legyen a levegő
beáramlása, az esetleges szivornyahatás elkerülése érdekében.
A kifolyócső semmilyen esetben sem hosszabbítható meg. Ha túl rövid, forduljon szakemberhez.
Elektromos bekötés
A mosógép csak egyfázisú 230 V feszültségre köthető rá.
Ellenőrizze a hálózati biztosítékot : 10 A, 230 V.
A készülék nem csatlakoztatható az elektromos hálózatra hosszabbítóval
vagy elosztóval.
Ellenőrizze, hogy a földelés megfelel a hatályos előírásoknak.
Elhelyezés
A készüléket helyezze sima és szilárd felületre, jól szellőző helyre. Ügyeljen
rá, hogy a készülék ne érjen hozzá a falhoz vagy a helyiségben lévő többi
bútorhoz.
Ha át kívánja helyezni a készüléket, a következőképpen járjon el :
1.A mosógép áthelyezéséhez
elegendő a készülék alján található kart jobbról balra teljesen kihúzva a kerekeire állítani a
készüléket. Miután a készüléket
áthelyezte a kiválasztott helyre, a
kart tegye vissza az eredeti
helyére.
2.A pontos kiszintezéssel elkerülhető a mosógép rázkódása és zajossága, illetve a működés
közbeni “elvándorlása”.
Vízszintezze ki a készüléket, a túl
rövid láb beállításával. Csavarja
ki a lábrészt és a karimát (szükség esetén emelje fel a készüléket).
40
Beszerelés
3.Amikor a készülék már stabilan
áll, rögzítse a lábakat a padlóhoz,
és teljesen szerelje vissza a karimát.
Környezet
41
Környezet
Kiselejtezés
A
szimbólummal jelzett minden anyag újrahasznosítható. Ezeket vigye
el egy hulladéktelepre (ezek helyéről a helyi önkormányzatnál kaphat
felvilágosítást), hogy újra feldolgozhassák és újrahasznosíthassák azokat.
A készülék kiselejtezésekor tegye használhatatlanná, hogy ne jelenthessen
veszélyt másokra: az elektromos csatlakozózsinórt vágja le közvetlenül a
készüléknél.
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a
termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell
szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen
termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a
környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen
következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő
hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége
a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy
azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.
Környezetvédelem
Víz- és energiatakarékossági okokból és ezáltal a környezet megóvása
érdekében javasoljuk, hogy tartsa be a következő utasításokat :
• Ha lehetséges, a készüléket teljes töltettel használja, ne pedig
ruhaneművel csak részben megtöltve.
• Az Előmosás, illetve az Áztatás funkciót kizárólag erősen szennyezett
ruhanemű esetén használja.
• A mosószert a víz keménységétől, valamint a mosandó ruhák
mennyiségétől és a ruhanemű szennyezettségének mértékétől függően
adagolja (lásd a “Mosószerek adagolása” című részt).
42
Jótállás
Jótállás
Európai jótállás
A készülékre az Electrolux a mellékelt dokumentumban (European Address
Services) felsorolt minden országban garanciát nyújt, a garancialevélben
feltüntetett, illetve a hatályos jogszabályban előírt időtartamra. Amennyiben
a vásárló az alábbiakban felsorolt országok közül valamelyik másik országba
települ át, az alábbi követelmények teljesítése esetén a készülékre
vonatkozó jótállás szintén áttelepítheto :
•A készülékre vállalt jótállás a készülék eredeti vásárlásának napjával
kezdodik, melyet a vásárló a készülék eladója által kiadott érvényes,
vásárlást igazoló okmány bemutatásával tud igazolni.
•A készülékre vállalt jótállás ugyanolyan idotartamra érvényes és
ugyanolyan mértékben terjed ki a munkadíjra és alkatrészekre, mint a
vásárló új lakóhelye szerinti országban az adott modellre vagy
termékféleségre érvényben lévo jótállás.
•A készülékre vállalt jótállás a termékhez kötodik, a jótállási jog másik
felhasználóra átruházható.
•A készülék üzembe helyezése és használata az Electrolux által kiadott
utasításoknak megfeleloen történt, és kizárólag háztartásban használták,
kereskedelmi célokra nem.
•A készüléket az új lakóhely szerinti országban hatályos összes vonatkozó
eloírásnak megfeleloen helyezték üzembe.
A jelen Európai Jótállás rendelkezései a törvény által biztosított vásárlói jogokat nem érintik.
Obsah
43
Obsah
Upozornenia
Použitie
Opatrenia proti mrazu
45
45
46
Popis zariadenia
Dávkovač na pracie prášky
Ovládací panel
Displej
Osobný program
Detská poistka
Zvukový signál
47
47
48
48
49
49
49
Ako prat’
Plnenie práčky bielizňou
Dávkovanie pracích prípravkov
Voľba programu
Voľba teploty
Výber rýchlosti odstred’ovania
Výber volieb
Predpierka
Škvrny
Jemné pranie
Plákanie plus
Výber oneskoreného času
Úspora času
Spustenie programu
Činnost’ programu
Pridanie prádla počas prvých desiatich minút
Zmena programu prebieha
Zrušenie programu
Koniec programu
Ochranný systém
50
50
50
50
51
51
52
52
52
52
52
53
54
54
54
54
55
55
55
55
Návod na pranie
Triedenie a príprava bielizne
Plnenie bielizne podľa typu vlákna
Pracie prípravky a doplnky
Medzinárodné symboly
56
56
56
57
58
Tabuľka programov
59
Spotreba
62
Technické vlastnosti
63
44
Obsah
Údržba a čistenie
Odstraňovanie vodného kameňa
Vonkajšia čast’ práčky
Dávkovač na pracie prípravky
Odtokový filter
Filtre na prívode vody
64
64
64
64
66
67
V prípade chybného fungovania
68
Upozornenia
71
Inštalácia
Vybalenie
Rozmontovanie
Prívod vody
Vypúšt’anie
Elektrické zapojenie
Umiestnenie
72
72
74
76
77
78
78
Životné prostredie
Vyradenie práčky
Ochrana životného prostredia
80
80
80
Záruka/Servisná služba
81
Nasledovné symboly sú používané takto :
Dôležitá informácia pre vašu bezpečnost’ a pre bezpečnost’ práčky.
Všeobecné informácie.
Informácie týkajúce sa životného prostredia.
Upozornenia
45
Upozornenia
Návod na použitie starostlivo uschovajte. Ak práčku predáte alebo dáte inej
osobe, nezabudnite, že návod je jej súčast’ou. Nový používateľ tak dostane
se informácie o používaní práčky spolu s dôležitými upozorneniami.
Tieto upozornenia boli vypracované pre bezpečnost’ vás a vášho okolia.
Pred ištaláciou a použitím práčky si pozorne prečítajte tieto upozornenia.
Ďakujeme Vám za venovanú pozornost’.
Použitie
• Pri obdržaní prístroja ho okamžite rozbalte. Skontrolujte jeho všeobecný
stav. V prípade potreby napíšte jeho nedostatky na dodací list a nechajte
si kópiu.
• Práčku majú používat’ dospelí. Dbajte, aby sa jej deti nedotýkali a
nepoužívali ju ako hračku.
• Nemeňte a nesnažte sa menit’ vlastnosti tohto zariadenia. Mohlo by to byt’
pre vása nebezpečné.
• Vaša práčka je určená na bežné domáce použitie. Nepoužívajte ju na
komerčné či priemyselné účely ani na účely iné, než pranie, plákanie a
odstred’ovanie.
• Po použití práčku odpojte z elektrickej siete a zastavte kohútik na prívod
vody.
• V práčke perte len bielizeň vhodnú a pranie v práčke. Pomôžte si návodom
na pranie nachádzajúcim sa na visačke každého kusu bielizne.
• V práčke neperte bielizeň s kovovými čast’ami, textílie bez lemu alebo so
strapkami.
• Pred každým praním odstráňte z bielizne mince, špendlíky, brošne,
skrutky, atď. Pri praní by mohli spôsobit’ vážne škody.
• Nedávajte do práčky kusy so škvrnami od benzínu, alkoholu,
trichlóretylénu, atď. Ak používate odstraňovače škvŕn, počkajte, kým sa
prípravok vyparí, až potom vložte bielizeň do bubna.
• Malé kúsky bielizne ako ponožky, opasky, atď dajte do malého plátenného
vrecka alebo do návliečky na podušku.
• Používajte odporúčané množstvo pracieho prípravku, tak ako je to
napísané v odseku “Dávkovanie pracích prípravkov”.
• Pred čistením a údržbou práčky ju vždy vypnite z elektrickej siete.
46
Upozornenia
Opatrenia proti mrazu
Aj je vaša práčka vystavená teplote nižšej ako 0° C, dodržte nasledovné
opatrenia :
• Zastavte kohútik a odpojte prívodnú hadicu vody.
• Koniec prívodnej hadice vody a koniec výtokovej hadice umiestnite do
vedierka na zemi.
• Nastavte program Vypúšt’anie a nechajte ho prebehnút’ až do konca.
• Odstavte práčku z elektrickej siete tak, že selektor programov nastavíte na
pozíciu “Zastavenie“.
• Odpojte práčku zo zásuvky.
• Primontujte naspät’ prívodnú hadicu na vodu a dajte na svoje miesto aj
výtokovú hadicu.
Týmto spôsobom voda, ktorá zostala v hadiciach vytečie, čím predídete
vytváraniu ľadu a poškodeniu vašej práčky.
Aby práčka znovu fungovala, treba skontrolovat’, aby v miestnosti, kde je
inštalovaná bola teplota nad 0° C.
Popis zariadenia
Popis zariadenia
Ovládací panel
Veko
Rúčka na otváranie
poklopu
Dvierka filtra
Nožičky na nastavenie
úrovne
Dávkovač na pracie prášky
Predpieranie
Pranie
Aviváž (neprekročte označenie
MAX M )
Páka na
premiestňovanie
prístroja
47
48
Popis zariadenia
Ovládací panel
Volič programov
Tlačidlo
Oneskorený štart
Displej
Tlačidlá a ich
funkcie
Tlačidlo Spustenie/
Pauza
Displej
Priebeh
cyklu
Príliš veľká
dávka
Detská
poistka
Úspora
času
Posunutý čas
Teplota
Rýchlost’
odstred’ovania
Dížka cyklu alebo
odpočítavanie
Otvorenie oneskoreného
veka
štartu
Voľby
Popis zariadenia
49
Osobný program
Detská poistka
Táto voľba umožňuje dva druhy ochrany :
- Ak je voľba aktivovaná po spustení cyklu, nie je možná nijaká zmena voľby
alebo programu.
Cyklus prebieha a pre nový cyklus treba zrušit’ voľbu.
- Ak je voľba aktivovaná pred spustením cyklu, práčka nezačne pracovat’.
Ako aktivovat’ režim prevádzky
bezpečný pre deti :
5.Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
6.Súčasne stlačte tlačidlá VOĽBA
a
OK, až kým nebude potvrdený symbol
na displeji.
Výber voľby sa ukladá do pamäte.
Na zrušenie opatrenia pre bezpečnost’
detí zopakujte ten istý postup.
Zvukový signál
Pri ukončení programu a pri poruche činnosti zaznie zvukový signál. Ak
chcete zrušit’ zvukovú signalizáciu :
1.Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
2.Súčasne stláčajte tlačidlá ODSTRED’OVANIE
a VOĽBA
, až
kým nezaznie zvukový signál.
3.Zvukový signál je zrušený.
Signál zostane aktivovaný výlučne v
prípade alarmu.
Ak chcete zvukový signál obnovit’, opakujte vyššie uvedený postup.
50
Ako prat’
Ako prat’ ?
Pred prvým praním v novej práčke odporúčame najskôr vyčistit’ bubon
práčky pomocou cyklu prania pri teplote 95 °C, bez bielizne, s použitím pracieho prostriedku.
Plnenie práčky bielizňou
• Otvorte príklop práčky.
• Otvorte bubon tlačením tlačidla zatvárania A : dve časti dvierok sa automaticky otvoria.
• Vložte bielizeň, zatvorte bubon a poklop práčky.
Výstraha : Pred uzavretím poklopu sa presvedčte, či sú správne zatvorené dvierka bubna :
•Dvierka bubna sa zatvoria,
•Tlačidllo zatvárania A vyskočí znovu von.
A
Dávkovanie pracích prípravkov
Vaša práčka bola vyrobená tak, aby šetrila vodou a pracími prípravkami, zredukujte preto dávky odporúčané výrobcami pracích prostriedkov.
Ak ste vybrali program s predpierkou, do priehradky
nasypte potrebnú
dávku pracieho prášku na hlavné pranie a na predpierku . Prípadne nalejte
aj škrob .
Ak máte záujem o iný typ prania, prečítajte si odstavec “pracie prípravky a
doplnky” v návode na pranie.
Voľba programu
Prepnite prepínač voľby programov do
polohy pre zvolený prací program,
podľa charakteru a stupňa znečistenia
bielizne (viď Tabuľka programov). Na
tlačidle SPUSTENIE/PAUZA
sa rozsvieti červená kontrolka. Zobrazia sa
príslušné symboly jednotlivých fáz programu, ako aj čas trvania programu.
V polohe STOP
je práčka vypnutá
(vo všetkých ostatných polohách je
práčka zapnutá). Prepínač voľby programov možno prepínat’ buď doprava
alebo doľava.
Ako prat’
51
V prípade otočenia prepínača voľby programov počas prebiehajúceho cyklu
prania, na displeji sa objaví kód poruchy „Err“ a na tlačidle SPUSTENIE/
PAUZA
bude niekoľko sekúnd blikat’ žltá kontrolka. Vzápätí začne
ďalšia fáza programu podľa novej polohy prepínača. Problém možno vyriešit’
prepnutím prepínača voľby programov do počiatočnej polohy. Na displeji sa
opät’ objaví čas zostávajúci do konca cyklu.
Voľba teploty
Stláčajte tlačidlo TEPLOTA
, až kým
sa nezobrazí požadovaná teplota (v Tabuľke programov sú uvedené príslušné
teploty pre jednotlivé programy). Symbol
zodpovedá praniu za studena.
Výber rýchlosti odstred’ovania
Stláčajte tlačidlo ODSTRED’OVANIE
, až kým sa neobjaví požadovaná
hodnota rýchlosti sušenia. Môžete si
tiež vybrat’ voľbu BEZ ODSTRED’OVANIA*, ZASTAVENIE S VODOU V BUB* alebo NOČNÝ CYKLUS *.
NE
Maximálne rýchlosti sú :
pre Bavlnu, Hygiena, 40-60 Mix a Eko :
1300 otáčok/min,
pre Džínsovina, Syntetiká, Ľahké žehlenie, Jemné, Viskóza, Ľan, Spodná
bielizeň, Hodváb, Šport, 20 min a Intenzív : 1200 otáčok/min,
pre Vetrovky : 800 otáčok/min.
Na konci programu, ak ste si vybrali ZASTAVENIE S VODOU V BUBNE
alebo NOČNÝ CYKLUS , musíte si zvolit’ program ODSTRED’OVANIE
alebo VYPÚŠT’ANIE , aby sa cyklus skončil.
BEZ ODSTRED’OVANIA
Zodpovedá nulovej rýchlosti sušenia. Po poslednom cykle plákania a po
ukončení programu sa vypustí voda, ale prádlo sa nebude odstred’ovat’.
* podle modelu
52
Ako prat’
ZASTAVENIE S VODOU V BUBNE
Voda z posledného cyklu plákania sa po skončení programu nevypustí, aby
sa prádlo nepokrčilo, ak sa ihneď nevyberá z bubna.
NOČNÝ CYKLUS
Voda z posledného cyklu plákania sa po skončení zvoleného programu nevypustí. Posledné odstredenie sa neuskutoční. Práčka sa nastaví na veľmi
tichý chod, môžete teda prat’ aj cez noc. Cyklus je dlhší a využíva viac vody.
Výber volieb
Voľby možno spojit’ so zvoleným
programom. Stlačte tlačidlo VOĽBA
. Na displeji sa objavia symboly
volieb.
1.Stláčajte tlačidlo VOĽBA
, až kým nezačne blikat’ požadovaný symbol.
2.Stlačte tlačidlo OK. Symbol prestane blikat’. Pod symbolom sa zobrazí čierna
čiara. Pri zrušení voľby postupujte rovnakým spôsobom.
Predpierka
Predpierka pri teplote 30 °C pred hlavným cyklom prania, ktorý sa automaticky spustí po predpierke.
Škvrny
Pre silne znečistené prádlo. Do priehradky na predpierku
v zásobníku pracieho prostriedku možno naliat’ prostriedok na odstraňovanie škvŕn.
Jemné pranie
Ďalšie plákanie počas doplnkového cyklu plákania a zároveň sa spomalí pohyb bubna (ochrana materiálu). Ideálna voľba pri častom praní, napríklad pre
osoby s mimoriadne citlivou pokožkou (nemožno používat’ súčasne s voľbou
Plákanie plus).
Plákanie plus
Táto voľba umožní pridat’ jeden alebo viacero cyklov plákania k programom
Bavlna, Syntetické a jemné materiály (nemožno používat’ súčasne s voľbou
Jemné pranie).
• Príležitostne :
Voľba je aktívna iba pre vybratý program, ak bola vybratá tlačidlom VOĽBA
.
Ako prat’
53
• Trvale :
Stláčajte tlačidlá TEPLOTA
a ODSTRED’OVANIE , až kým nebude potvrdený symbol
na displeji. Voľba je aktivovaná natrvalo, aj keď práčku
vypnete z prívodu prúdu. Pre zrušenie trvalého režimu opakujte rovnaký postup.
Napriek tomu však máte možnost’ zrušit’ túto voľbu pre daný program :
1.Stláèajte tlaèidlo VOĽBA
, až kým nezačne blikat’ symbol
.
2.Stlačte tlačidlo OK. Čierna čiara pod symbolom zmizne. Voľba je zrušená.
3.V nasledujúcom cykle sa voľba znovu aktivuje.
Zobrazia sa iba voľby, ktoré možno kombinovat’ so zvoleným programom.
Výber oneskoreného času
Táto voľba umožňuje oneskorit’ spustenie pracích programov o 30, 60, 90
minút, 2 hodiny až 20 hodín.
Stlačte raz alebo viackrát tlačidlo
ONESKORENÝ ŠTART , až kým sa
na displeji nezobrazí čas spustenia programu.
Oneskorený štart môžete zmenit’ alebo zrušit’ kedykoľvek pred stlačením
tlačidla SPUSTENIE/PAUZA
a to opätovným stlačením tlačidla
ONESKORENÝ ŠTART .
Ak ste už stlačili tlačidlo SPUSTENIE/PAUZA
a napriek tomu si želáte
pozmenit’ alebo zrušit’ oneskorený štart, postupujte nasledovne :
• Ak chcete zrušit’ oneskorený štart a prací cyklus spustit’ okamžite, stlačte
SPUSTENIE/PAUZA
a potom ONESKORENÝ ŠTART
. Stlačte
SPUSTENIE/PAUZA
aby sa spustil cyklus.
• Ak chcete zmenit’ čas pri oneskorenom štarte, musíte prejst’ pozíciou
ZASTAVENIE a znovu naprogramovat’ prací cyklus.
Poklop bude počas oneskoreného štartu zablokovaný. Ak ho potrebujete
otvorit’, musíte dat’ práčku najprv do stavu Pauza a to stlačením tlačidla
SPUSTENIE/PAUZA
. Po tom, ako poklop zatvoríte, stlačte tlačidlo
SPUSTENIE/PAUZA
.
Ak v cykle prania s posunutým časom spustenia používate tekutý prací prostriedok, prostriedok nalejte do odmerky, ktorú umiestnite priamo do pracieho
bubna a zvoľte program bez predpierky. Ak chcete použit’ predpierku v posunutom čase spustenia, použite, prosím, prací prášok.
54
Ako prat’
Úspora času
Táto funkcia umožňuje skrátit’ čas cyklu
podľa typu programu.
Krátky : pre mierne znečistené prádlo
Mimoriadne krátky : pre veľmi mierne
znečistené prádlo alebo pre polovičnú
dávku.
Stláčajte tlačidlo ÚSPORA ČASU
a
vyberte požadovanú hodnotu. Zobrazí
sa symbol
.
Možnosti rôznej miery zašpinenia sa v
jednotlivých programoch líšia.
Spustenie programu
1.Overte, či je otvorený prívod vody.
2.Stlačte tlačidlo SPUSTENIE/PAUZA
. Rozsvieti sa príslušná červená kontrolka. Zobrazí sa symbol
(dvierka zablokované).
Je normálne, že volič programov sa počas cyklu neotáča.
V prípade oneskoreného štartu sa na displeji vyobrazuje zostávajúci čas (hodina po hodine, potom 90 minút a minúta po minúte počnúc od 60 minút).
Činnost’ programu
Pod symbolom aktuálnej fázy programu
bliká čiarka a zobrazuje sa čas, ktorý
zostáva do konca činnosti programu.
: Predpieranie
: Pranie
: Pláchanie
: Vypúšt’anie
: Odstred’ovanie
PRÍLIŠ VEĽKÁ DÁVKA
Ak sa objaví symbol PRÍLIŠ VEĽKÁ DÁVKA, znamená to, že ste pre
ukončený program použili príliš veľké množstvo pracieho prostriedku. Pri
nasledujúcom praní preto dodržujte pokyny výrobcu pracieho prostriedku a
do práčky vložte správne množstvo pracieho prostriedku.
Pridanie prádla počas prvých desiatich minút
1.Stlačte tlačidlo SPUSTENIE/PAUZA
. Rozsvieti sa príslušná červená
kontrolka.
2.Otvorenie poklopu je možné len asi 2 minúty po zastavení práčky. Symbol
zmizne.
Ako prat’
3.Vložte bielizen a znovu zatvorte veko.
4.Pre pokračovanie cyklu znovu stlačte tlačidlo SPUSTENIE/PAUZA
55
.
Zmena programu prebieha
Predtým ako uskutočníte zmenu prebiehajúceho programu, práčku treba dat’
do stavu pauza stlačením tlačidla SPUSTENIE/PAUZA
. Ak zmena nie
je možná, na displeji sa objaví nápis „Err“ a niekoľko sekúnd bude blikat’ žltá
kontrolka na tlačidle SPUSTENIE/PAUZA
. Ak sa napriek tomu
rozhodnete zmenit’ prací program, treba anulovat’ prebiehajúci program
(pozri nižšie).
Zrušenie programu
Ak si želáte program zrušit’, otočte voličom programov na stav ZASTAVENIE
.
Koniec programu
Práčka sa automaticky zastaví, tlačidlo SPUSTENIE/PAUZA
zhasne a
v na displeji bliká “0”. Otvorenie poklopu je možné len asi 2 minúty po zastavení práčky. Symbol
zmizne.
1.Prepínač voľby programov prepnite do polohy STOP : práčka je vypnutá.
2.Vyberte bielizeň.
3.Spotrebič vytiahnite zo zásuvky a zatvorte kohútik na prívode vody.
4.Presvedčte sa, že bubon je úplne prázdny : prípadné kusy bielizne, ktoré by
vnútri zostali, by sa mohli poškodit’ (zrazit’ sa) počas ďalšieho prania, alebo
by mohli pustit’ farbu na iné kusy bielizne.
Po použití práčky vám odporúčame nechat’ poklop a bubon otvorené, aby sa
prací priestor prevzdušnil.
Ochranný systém
Ak je práčka zapnutá a 10 minút s ňou nemanipulujete (10 minút pred alebo
10 minút po pracom cykle), zapne sa ochranný systém. Svetlo na displeji sa
zhasne a tlačidlo SPUSTENIE/PAUZA
pomaly bliká.
Ak chcete prerušit’ tento stav, stačí stlačit’ akékoľvek tlačidlo alebo pootočit’
programátorom.
56
Návod na pranie
Návod na pranie
Triedenie a príprava bielizne
• Bielizeň trieďte podľa jednotl. druhov a podľa symbolov na etikete (pozri
nasledujúcu kapitolu Medzinárodné symboly : normálne pranie pre odolnú
bielizeň, ktorá znesie pranie a riadne odstred’ovanie ; jemné pranie na jemnú bielizeň, ktoré treba prat’ opatrne. Pri zmiešanom praní, bielizne pozostávajúcej z rôznych typov vlákna vyberte program a teplotu vhodnú pre to
najjemnejšie vlákno.
• Perte oddelene bielu a farebnú bielizeň, inak sa biela bielizeň zafarbí alebo
zošedivie.
• Nové farebné oblečenie má často prebytok farby, preto ho prvý raz perte
oddelene. Rešpektujte odporúčanie na etikete “Perte oddelene” a “Perte
viackrát oddelene”.
• Vyprázdnite vrecká a bielizeň zložte.
• Vyberte náhradné gombíky vo vreckách, špendlíky a papieriky. Zapnite
zipsy, zaviažte šnúrky, pásiky.
• Prevrát’te viacvrstvové textílie (spacáky, vetrovky, atď.), farebné pletené
vyrobky a tiež ľan a textílie s dekoráciami.
• Malé jemné kusy bielizne (ponožky, pančuchy, podprsenky atď perte zaviazané.
• Zvlášt’ opatrne perte záclony. Odopnite úchytky a závesy perte zaviazané
alebo vo vrecúšku.
Plnenie bielizne podľa typu vlákna
Množstvo bielizne v bubne nesmie presiahnut’ maximálnu kapacitu práčky.
Kapacita závisí od typu textílií. Ak je bielizeň vel’mi špinavá alebo nasiakavého charakteru.
Nie všetky textílie majú rovnakú objemnost’ a schopnost’ sat’ vodu. Preto
všeobecne platí, že bubon možno naplnit’ :
• naplno, ale bez výrazného tlačenia bielizne, ak perieme bavlnu, ľan, ľan v
kombinácii,
• do polovice, ak perieme zmiešanú bavlnu a syntetiká,
• asi do jednej tretiny, ak perieme jemnú bielizeň ako záclony a ľanové textílie.
Pri zmiešanej bielizni naplňte bubon dodržiavajúc zásadu pre najjemnejšiu
tkaninu, ktorú prádlo obsahuje.
Návod na pranie
57
Pracie prípravky a doplnky
Používajte len prípravky a doplnky odporúčané do práčky. Berte do úvahy
odporúčania výrobcov a zároveň rešpektujte odstavec Dávkovač pracích prípravkov a Dávkovanie pracích prípravkov.
Neodporúčame používat’ viac prípravkov naraz, môže to poškodit’ bielizeň.
Množstvo pracích prípravkov závisí od množstva bielizne, tvrdosti vody a
stupňa zašpinenia bielizne.
Ak je voda mäkká, trochu znížte dávky. Ak je voda vápenatá (odporúčame
použitie odvápňovacieho prostriedku) alebo ak je bielizeň vel’mi špinavá a so
škvrnami, dávky pracieho prípravku zvýšte.
Stupeň tvrdosti vašej vody zistíte, ak sa obrátite na distribútora vody vo vašej
oblasti alebo iný kompetentný orgán.
Pracie prášky možno používat’ bez obmedzenia.
Tekuté pracie prípravky môžno používat’ len na predpieraniene. Ak nastavíme prací cyklus bez predpierania, možno ich naliat’ do dávkovacej nádobky,
ktorú umiestníme rovno do bubna, alebo do priehradky pranie. V oboch prípadoch treba spustit’ prací cyklus okamžite.
Pracie prípravky v tabletkách alebo v dózach treba uložit’ do priehradky pranie v dávkovači na pracie prípravky.
Pri odstraňovaní škvŕn pred praním starostlivo sledujte odporúčanie výrobcu
produktu. Ak použijete prípravky na odstránenie škvŕn počas pracieho cyklu,
treba začat’ pranie okamžite.
58
Návod na pranie
Medzinárodné symboly
PRANIE
NORMÁLNE
Pranie pri 95°C
Pranie pri 60°C
Pranie pri 40°C
Pranie pri 30°C
Jemné pranie v
rukách
PRANIE
JEMNÉ
BIELENIE
PRÁDLA
Bielenie v chlóre (lúh) povolené (výlučne za studena a
riedeným prípravkom)
Neprat’
Bielenie v chlóre (lúh) zakázané
ŽEHLENIE
Vysoká teplota (max
200°C)
Stredná teplota (max
150°C)
Nízka teplota (max
100°C)
Nežehlit’
ČISTENIE NASUCHO
Čistenie nasucho (všetky
bežné prípravky)
Čistenie nasucho (všetky
bežné prípravky okrem
trichlóretylénu)
Čistenie nasucho (výlučne prípravky benzínové a
R113)
Nečistit’ nasucho
Vysoká
teplota
Stredná
teplota
SUŠENIE
Suš enie prádla
predížené
Suěnie prádla pozastavené
Suš enie na
veš iaku
Suš enie
v bubne povolené
Nesušit’ v bubne
Tabuľka programov
59
Tabuľka programov
V tabuľke nie sú uvedené všetky možnosti, iba obvyklé postupy, ktoré sa
obvykle a primerane používajú.
Program / Typ prádla
Náklad
Možné voľby
Bavlna : Biele alebo farebné, napr., pracovné
oblečenie bežne zašpinené, posteľné prádlo,
obrusy, ošatenie, obrúsky.
6,0 kg
Predpierka
Škvrny*
Jemné pranie
Plákanie plus
Úspora času
Zastavenie
s
vodou v bubne
Nočný cyklus
Oneskorený štart
Hygiena : Cyklus, ktorý podporuje elimináciu
mikroorganizmov. Je aktivovaná voľba Plákanie
plus.
6,0 kg
Predpierka
Škvrny*
Zastavenie
s
vodou v bubne
Oneskorený štart
40-60 Mix : Program umožňuje pri 40 °C
dosiahnut’ podobné výsledky ako pre bavlnu pri 60
°C, ak sa perie naraz bavlna a prádlo zo
syntetického materiálu.
6,0 kg
Predpierka
Škvrny*
Jemné pranie
Plákanie plus
Zastavenie
s
vodou v bubne
Nočný cyklus
Oneskorený štart
Džínsovina : Na džísové oblečenie. Voľba
Plákanie plus je aktivovaná.
3,0 kg
Predpierka
Zastavenie
s
vodou v bubne
Nočný cyklus
Oneskorený štart
Syntetiká : Syntetické tkaniny, ošatenie,
farebné tkaniny, košele, ktoré sa nežehlia, blúzy.
2,5 kg
Predpierka
Škvrny*
Jemné pranie
Plákanie plus
Úspora času
Zastavenie
s
vodou v bubne
Nočný cyklus
Oneskorený štart
Ľahké žehlenie : Obmedzuje krčenie prádla a
uľahčuje žehlenie.
1,0 kg
Predpierka
Plákanie plus
Zastavenie
s
vodou v bubne
Oneskorený štart
60
Tabuľka programov
Jemné : Pre všetko jemné prádlo, napr. záclony.
2,5 kg
Predpierka
Škvrny*
Plákanie plus
Úspora času
Zastavenie
s
vodou v bubne
Nočný cyklus
Oneskorený štart
Viskóza : Na pranie viskózy.
2,5 kg
Predpierka
Škvrny*
Plákanie plus
Zastavenie
s
vodou v bubne
Nočný cyklus
Oneskorený štart
Jemné plákanie : Ručne vypraná bielizeň môže
byt’ plákaná pri tomto programe.
6,0 kg
Plákanie plus
Zastavenie
s
vodou v bubne
Nočný cyklus
Oneskorený štart
Vypúšt’anie : odčerpá vodu z posledného
plákania po zastavení s vodou v bubne (alebo po
nočnom cykle).
6,0 kg
Odstred’ovanie : Uskutočňuje odstred’ovanie
od 400 do 1300otáčok/min po zastavení s vodou v
bubne (alebo po nočnom cykle).
6,0 kg
Oneskorený štart
Jemné odstredenie : Jemné odstredenie po
zastavení plného bubna (alebo po nočnom režime).
2,5 kg
Oneskorený štart
Vlna : Ľan, ktorý možno prat’ v práčke s visačkou
«100 % ľan, praním v práčke sa nezmenší».
1,0 kg
Spodná bielizeň : Na jemné prádlo napr.
bielizeň.
1,0 kg
Zastavenie
s
vodou v bubne
Nočný cyklus
Oneskorený štart
Hodváb : Tkaniny, ktoré možno prat’ v práčke pri
30°C.
1,0 kg
Vetrovky : Pre športové oblečenie.
Šport : Pre veľmi znečistené športové oblečenie.
Je aktivovaná voľba Predpierka.
3,0 kg
Plákanie plus
Zastavenie
s
vodou v bubne
Oneskorený štart
2,5 kg
Plákanie plus
Zastavenie
s
vodou v bubne
Nočný cyklus
Oneskorený štart
Tabuľka programov
20 min : Ideálne pre osvieženie bielizne.
61
3,0 kg
Oneskorený štart
Intenzív : Ideálne pre menšie dávky mierne
znečisteného bielizne.
2,5 kg
Plákanie plus
Zastavenie
s
vodou v bubne
Oneskorený štart
Eko** : Biele alebo farebné, napr., pracovné
oblečenie bežne zašpinené, posteľné prádlo,
obrusy, ošatenie, obrúsky.
6,0 kg
Predpierka
Škvrny*
Plákanie plus
Zastavenie
s
vodou v bubne
Nočný cyklus
Oneskorený štart
*Pre teploty pod 40 °C nie je k dispozícii.
** Skúšobný referenčný program podl’a normy CEI 456.
Spotreba
62
Spotreba
Teploty
Spotreba
vody v l
Spotreba
energie v
kWh
Bavlna
studená - 95
58
2,00
Hygiena
60
65
1,45
40-60 Mix
40
45
0,85
Džínsovina
studená - 60
55
0,90
Syntetiká
studená - 60
44
0,85
Ľahké žehlenie
studená - 60
55
0,50
Jemné
studená - 40
46
0,45
Viskóza
studená - 40
50
0,50
Jemné plákanie
-
42
0,05
Vypúšt’anie
-
-
0,002
Odstred’ovanie
-
-
0,02
Jemné odstredenie
-
-
0,015
Vlna
studená - 40
50
0,45
Spodná bielizeň
studená - 40
50
0,50
Hodváb
studená - 30
40
0,30
Vetrovky
studená - 40
55
0,60
Šport
studená - 40
50
0,65
20 min
30
35
0,20
Intenzív
40 - 60
45
0,95
Eko*
60
45
1,02
Čas trvania
v min.
Pozri displej
Program
* V Referenčný skúčobný program podľa CEI 456 (programme Eko 60°) :
45 L / 1,02 kWh / 175 min
Hodnoty sú približné, menia sa v závislosti od podmienok používania. Vyznačené spotreby nezodpovedajú pre maximálnu teplotu v jednotlivých programoch.
Technické vlastnosti
63
Technické vlastnosti
ROZMERY
Výška
Šírka
Hĺbka
NAPATIE/ FREKVENCIA
CELKOVÝ VÝKON
TLAK VODY
Prípoj na zdroj vody
850 mm
400 mm
600 mm
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimum
Maximum
0,05 MPa (0,5 baru)
0,8 MPa (8 barov)
Typ 20x27
Práčka je v súlade s európskou smernicou CEE 89-336 o
elektromagnetickej kompatibilite ako aj v súlade so smernicou 2006/95/
CE pre nízkonapät’ovú bezpečnost’.
64
Údržba a čistenie
Údržba a čistenie
Čistenie začínajte vždy až po odpojení práčky z elektrickej zásuvky.
Odstraňovanie vodného kameňa
Pri správnom dávkovaní pracieho prostriedku väčšinou netreba odstraňovat’
vodný kameň v práčke.
Ak treba odstránit’ vodný kameň, použite vhodný komerčný prípravok, ktorý
nespôsobuje koróziu a ktorý je určený pre práčky. Dodržujte dávkovanie a
frekvenciu odstraňovania vodného kameňa podľa pokynov na obale prípravku.
Vonkajšia čast’ práčky
Vonkajšiu čast’ práčky čistite vlažnou vodou a jemným čistiacim prípravkom.
Práčku nikdy nečistite alkoholom, riedidlami ani nijakými prostriedkami tohto
druhu.
Dávkovač na pracie prípravky
Zásobník pracieho prostriedku treba občas vyčistit’, aby sa tak odstránili prípadné zvyšky pracích prostriedkov a tiež aby nenastala porucha činnosti.
1. Nadvihnite a vyberte zásobník
pracieho prostriedku.
2. Oddeľte obe časti zásobníka.
Údržba a čistenie
65
3. Obe časti zásobníku očistite prúdom vody.
4. Znovu spojte obe časti zásobníka.
5. Zásobník pracieho prostriedku
vložte naspät’ do práčky.
66
Údržba a čistenie
Odtokový filter
Flter nachádzajúci sa v spodnej časti práčky pravidelne čistite :
1. Otvorte pomocné dvierka, napríklad pomocou skrutkovača.
2. Pod dvierkami umiestnite
vhodnú nádobu. Otočte zátkou
proti smeru hodinových ručičiek,
tak aby sa ocitla vo vertikále a vypustite prebytočnú vodu.
3. Zátku úplne vyskrutkujte a vyberte.
4. Zátku starostlivo umyte pod
prúdom vody.
Údržba a čistenie
5. Zostavu umiestnite na pôvodné
miesto.
67
6. Zátku zaskrutkujte do pôvodnej
polohy.
7. Zavrite dvierka.
Filtre na prívode vody
Vyskrutkujte koncovku prívodnej hadice vody a vyčistite filtre.
68
V prípade chybného fungovania
V prípade chybného fungovania
Výroba vašej práčky bola podrobená viacerým kontrolám. Ak napriek tomu
zaznamenáte jej chybné fungovanie, prečítajte si nasledujúci odstavec
predtým ako zavoláte servisnú službu.
Symptómy
Príčiny
Práčka sa nespúšt’a alebo
nenapĺňa :
•práčka nie je dobre zapojená do elektrickej siete,
elektrická inštalácia nefunguje,
•poklop práčky a bubnové uzávery nie sú dobre
zatvorené,
•spustenie programu nebolo v skutočnosti
vyžiadané,
•bol zastavený prívod prúdu,
•bol zastavený prívod vody,
•vodovodný kohútik je zastavený,
•prívodové filtre vody sú špinavé,
•v prítokovej hadici sa objaví červená pastylka.
Práčka sa napĺňa ale voda
ihneď odteká :
•koniec vypúšt’acej hadice je príliš nízko (pozri
čast’ inštaláci).
Práčka neodstred’uje alebo
voda z nej neodteká:
•Vypúšt’acia hadica je poškodená alebo príliš
zahnutá,
•vývodový filter je zablokovaný,
•spustilo sa bezpečnostné opatrenie proti
nerovnováhe v bubne : zlé rozmiestnenie bielizne
v bubne,
•boli vybrané programy “Vypúšt’anie” alebo voľba
“Nočný cyklus”,
•výška spádu odtoku nie je vhodná.
Okolo práčky je voda :
•príliš veľa pracieho prostriedku vytvoril množstvo
peny,
•pracie prostriedky nie sú vhodné do automatickej
práčky,
•odtoková hlavica nie je dobre zavesená,
•odtokový filter nebol daný na svoje miesto,
•prítoková hadica vody nie je zapojená.
Výsledok prania
uspokojivý :
nie
je
•pracie prostriedky nie sú vhodné do automatickej
práčky,
•v bubne je príliš veľa bielizne,
•prací program nie je vhodný,
•malé množstvo prášku.
V prípade chybného fungovania
Symptómy
69
Príčiny
Práčka vibruje, je horúca :
•práčka nebola dobre vybalená (pozri odstavec
vybalenie),
•práčka nestojí vodorovne a nie je vyvážená,
•práčka je príliš blízko steny alebo nábytku,
•bielizeň nie je rovnomerne rozmiestnená v
bubne,
•práčka nie je dostatočne vyt’ažená.
Prací cyklus
dlhšie :
oveľa
•filtre prívodu vody sú špinavé,
•bol prerušený prívod elektriny alebo vody,
•prejavila sa nedostatočná termická bezpečnost’
motora,
•teplota prívodovej vody je nižšia ako zvyčajne,
•bezpečnostný systém zachytávania peny
nefunguje (príliš veľa bielizne a práčka následne
vypúšt’a penu),
•bezpečnostný
systém
proti
nerovnováhe
nefunguje : bola pridaná jedna fáza prania navyše,
aby sa bielizeň v bubne lepšie rozložila.
Práčka sa počas nejakého
pracieho cyklu zastaví :
•chybný prívod vody alebo elektriny,
•bolo naprogramované zastavenie kvôli plnému
bubnu,
•Príklopy dvierok bubna sú otvorené.
Poklop sa na konci pracieho
cyklu neotvára :
•kontrolné svetlo “okamžité otvorenie“* je vypnuté,
•teplota prania je príliš vysoká,
•Poklop sa zablokuje 1 a. 2 minúty po skončení
programu*.
Kontrolné svetlo “zastavenie
bubna hore” na konci cyklu
nesvieti :
•bubon kvôli pret’aženiu nedokázal nájst’ svoju
polohu ; bubon rukou otočte.
Na displeji** sa objaví kód
poruchy E40 a na tlačidle
SPUSTENIE/PAUZA začne
blikat’ žltá kontrolka***:
•poklop nie je správne zatvorený
Na displeji** sa objaví kód
poruchy E20 a na tlačidle
SPUSTENIE/PAUZA začne
blikat’ žltá kontrolka*** :
•odtokový filter je zanesený,
•odtoková hadica je upchatá alebo privel’mi
ohnutá,
•odtoková hadica je príliš vysoko (viď
«Inštalácia»),
•odtokové čerpadlo je upchaté,
•inštalačný sifón je upchatý.
trvá
70
V prípade chybného fungovania
Symptómy
Príčiny
Na displeji** sa objaví kód
poruchy E10 a na tlačidle
SPUSTENIE/PAUZA začne
blikat’ žltá kontrolka*** :
•vodovodný kohútik je zastavený,
•bol pozastavený prívod vody.
Na displeji** sa objaví kód
poruchy EF0 a na tlačidle
SPUSTENIE/PAUZA začne
blikat’ žltá kontrolka*** :
•odtokový filter je zanesený,
•ochranné zariadenie proti pretečeniu vody je
pokazené, pokračujte nasledovne :
- zastavte prívodový kohútik vody,
- nechajte práčku počas dvcoch minút odtiect’ skór
než ju odpojíte z elektrickej siete,
- zavolajte servisnú službu.
Odtokové čerpadlo práčky
ustavične pracuje, aj keď je
práčka dizaktivovaná :
•ochranné zariadenie proti pretečeniu vody je
pokazené, pokračujte nasledovne :
- zastavte prívodový kohútik vody,
- nechajte práčku počas dvcoch minút odtiect’ skór
než ju odpojíte z elektrickej siete,
- zavolajte servisnú službu.
Škrob tečie priamo do
bubna, mimo dávkovača na
pracie prípravky :
•prekročili ste plnenie MAX.
* Podľa vzoru.
** Pri niektorých modeloch sa môžu zvukové signály pokazit’.
*** Po odstránení prípadných príčin chybného fungovania stlačte tlačidlo
SPUSTENIE/PAUZA, čím spustíte prerušený program.
Upozornenia
71
Upozornenia
• Tento spotrebič je t’ažký. Pri jeho premiestňovaní postupujte opatrne.
• Pred použitím odstráňte zo spotrebiča všetky časti obalu. Ak by ste
neodstránili prvky na ochranu spotrebiča pred poškodením počas
prepravy, spotrebič by sa počas prevádzky mohol poškodit’. Počas
vybaľovania musí byt’ spotrebič odpojený od elektrickej siete.
• Hydraulické práce súvisiace s inštaláciou práčky zverte do rúk len
kvalifikovanému inštalatérovi.
• Práčku treba zapojit’ do zásuvky, ktorá svojim uzemnením zdpovedá
elektrickej norme.
• Ak kvôli zapojeniu práčky treba zmenit’ elektrickú inštaláciu vo vašom
obydlí, zverte ich len kvalifikovanému elektrikárovi.
• Pred zapojením práčky si pozorne prečítajte návod v kapitole “Elektrické
zapojenie prístroja”.
• Po zapojení prístroja sa uistite, aby nebol položený na prívodovom kábli.
• Ak je práčka umiestnená na moketovom podklade, treba skontrolovat’, aby
moket nezakrýval otvory v dolnej časti práčky slúžiacim na ventiláciu.
• Výmenu prívodovej elektrickej šnúry treba zverit’ riadnemu ponákupnému
servisu.
• Výrobca nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú nesprávnym zapojením
prístroja.
72
Inštalácia
Inštalácia
Vyberte ochranné prvky slúžiace na bezpečnú prepravu pred prvým použitím
práčky. Uschovajte si ich pre prípadnú ďalšiu prepravu : preprava práčky bez
ochranných prvkov môže poškodit’ súčiastky vo vnútri práčky a následne
znemožnit’ jej chod. Práčka a jej súčasti sa prudkým nárazom môže deformovat’.
Vybalenie
1. Nakloňte spotrebič smerom dozadu.
2. Roh spotrebiča natočte o 90
stupňov a odstráňte podstavec
určený na prepravu.
3. Otvorte veko spotrebiča a vyberte červený klin.
4. Odstráňte povlak z umelej
hmoty.
Inštalácia
5. Nadvihnite a vyberte zásobník
pracieho prostriedku smerom nahor.
7. Zásobník pracieho prostriedku
vložte naspät’ do práčky.
73
6. Vyberte klin na zaistenie bubna
proti pohybu.
74
Inštalácia
Rozmontovanie
4
3
5
1
2
1
Krok 1.
Krok 2.
2
Krok 3.
Krok 4.
Inštalácia
3
Krok 5.
Krok 6.
Krok 7.
Krok 8.
4
Krok 9.
75
76
Inštalácia
Ak chcete zachovat’ líniu práčky so susedným nábytkom postupujte nasledovne :
5
Krok 1.
Krok 2.
Prívod vody
Dodávanú prívodnú hadicu na vodu nainštalujte na zadnú stranu práčky
podľa nasledujúceho postupu (Neinštalujte znovu hadicu, ktorá už bola
používaná) :
Krok 1.
Krok 2.
Inštalácia
Krok 3.
77
Krok 4.
Otvorte kohútik na prívode vody.
Skontrolujte, či voda nevyteká tam, kde nemá.
Hadicu na prívod vody nemožno predížit’. Ak je príliš krátka, kontaktujte popredajný servis.
Vypúšt’anie
Ukončenie vy-púšt’acej hadice je vhodné na všetky bežné typy sifónu.
1.Upevnite ukončenie na sifón
pomocou hrdielka doda-ného s
práčkou*.
* podľa vzoru
2.Na odtokovú hadicu namontujte
úchytku. Všetko umiestnite do odtoku (alebo do umývadla) vo
výške od 70 do 100 cm vrátane.
Pozor, aby systém nespadol.
78
Inštalácia
Je nutné, aby cez koniec odtokovej hadice mohol prudit’ vzduch, aby sa predišlo prípadnému zablokovaniu.
Odtoková hadica nemôže byt’ za žiadnych okolností predížená. Ak je krátka,
zavolajte odborníka.
Elektrické zapojenie
Práčka môže byt’ zapojená len na 230 V.
Skontrolujte hodnoty poistky : 10 A.
Práčka nemôže byt’ zapojená cez predlžovačku.
Skontrolujte, či uzemnenie zodpovedá platným normám.
Umiestnenie
Práčku umiestnite na rovný a tvrdý povrch vo vetranej miestnosti. Dbajte na
to, aby sa práčka nedotýkala steny alebo iného nábytku v miestnosti.
Ak chcete práčku premiestnit’, postupujte nasledovne :
1.Práčku premiestnite tak, že ju
dáte na kolieska a to t’ahaním
páky na spodu práčky v smere
sprava doľava. Keď je práčka na
želanom mieste, páku dajte do
pôvodnej polohy.
2.Ak práčku dobre umiestnite,
vyhnete sa vibráciám, hluku a pohybom práčky počas jej fungovania.
Nastavte vodorovnú polohu spotrebiča otáčaním nožičky. Otáčajte súčasne nožičkou i poistnou
podložkou (v prípade potreby
spotrebič nadvihnite).
Inštalácia
3.Po nastavení stabilnej polohy
spotrebiča, zablokujte nožičku na
podlahe a poistnú podložku zaskrutkujte až na doraz.
79
80
Životné prostredie
Životné prostredie
Vyradenie práčky
Všetky materiály označené symbolom
sú recyklovateľné. Zaneste ich do
verejnéeho odpadu, resp. recyklovateľne (Informujte sa na príslušnom
oddelení mestského úradu) aby sa mohli zrecyklovat’.
Keď práčku vyhadzujete, amortizujte všetky súčasti, ktoré by mohli
predstavovat’ nebezpečenstvo : odstrihnite elektrické káble čo najbližšie pri
práčke.
Symbol
na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s výrobkom sa
nesmie zaobchádza″ ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho treba
odovzda″ v zbernom stredisku na recykláciu elektrických alebo
elektronických zariadení. Zabezpečte, že tento výrobok bude zlikvidovaný
správnym postupom, aby ste predišli negatívnym vplyvom na životné
prostredie a ľudské zdravie, čo by bolo spôsobené nesprávnym postupom pri
jeho likvidácii. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate, ak
zavoláte miestny úrad vo Vašom bydlisku, zberné suroviny alebo obchod, v
ktorom ste výrobok kúpili.
Ochrana životného prostredia
V záujme ochrany životného prostredia a úspory vody a elektrickej energie
sa riaďte nasledujúcimi pokynmi :
• Snažte sa vždy využívat’ plnú kapacitu práčky, bubon však neprepĺňajte.
• Funkciu Namáčanie a Predpieranie používajte len pri praní veľmi
znečistenej bielizne.
• Množstvo pracieho prostriedku treba prispôsobit’ tvrdosti vody (pozri
príslušnú kapitolu), množstvu bielizne a stupňu jej znečistenia.
Záruka/Servisná služba
81
Záruka/Servisná služba
Electrolux Slovakia poskytuje záručnú dobu 2 roky od dňa zakúpenia spotrebiča. Podrobnosti o záručných podmienkach sa dozviete zo záručného listu,
ktorý obdržíte od svojho predajcu pri kúpe spotrebiča. Súčast’ou záručného
listu je aj zoznam zmluvných servisných partnerov.
Electrolux Slovakia s.r.o., Seberíniho 1,
821 03 Bratislava
tel: +421 (0)2 4333 4322, 4355
fax: +421 (0)2 4333 6976
e-mail: [email protected]k
Európska Záruka
Elektrolux ručí za výrobok v každej krajine nachádzajúcej sa na zozname
priloženého dokladu (European Adress Services) po dobu označenú na
záručnom liste. V prípade, že doba záruky nie je vyznačená, platí záruka
vyplývajúca zo zákona. Ak sa prest’ahujete z jednej z týchto krajín do inej
krajiny, ktorá sa uvádza v zozname, pri splnení nasledujúcich podmienok
záruka na spotrebič prechádza spolu s vami :
•Záručná lehota na spotrebič začína plynút’ dátumom prvého zakúpenia
spotrebiča preukázaného predložením platného dokumentu o kúpe
vydaného predajcom tohto spotrebiča.
•Záručná lehota na spotrebič je rovnaká a jej rozsah je zhodný z hľadiska
práce a dielcov, ako u záruky existujúcej vo vašej novej krajine pobytu pre
daný konkrétny model alebo typový rad spotrebičov.
•Záruka na spotrebič platí osobne pre pôvodného kupujúceho spotrebiča a
nemôže byt’ prevedená na iného používateľa.
•Spotrebič bol nainštalovaný a používaný v súlade s pokynmi vydanými
spoločnost’ou Electrolux a používa sa iba v rámci domácnosti, t. j. nepoužíva
sa na komerčné účely.
•Spotrebič bol nainštalovaný v súlade so všetkými príslušnými predpismi
platnými vo vašej novej krajine pobytu.
Ustanovenia tejto Európskej záruky nemajú žiadny vplyv na práva, ktoré
máte zo zákona.
108 2849 02 - 11/08
www.electrolux.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement