Aeg-Electrolux LAV47020 User manual

Aeg-Electrolux LAV47020 User manual
LAVAMAT 47020
Instrukcja obsługi
Návod k použití
Pralka automatyczna
Automatická pračka
2
Drogi Kliencie
Dziękujemy za wybranie jednego z naszych wysokiej jakości produktów.
Zakupione urządzenie pozwoli Państwu doświadczyć doskonałego
połączenia funkcjonalnej konstrukcji z najnowocześniejszą technologią.
Ponieważ jako firma wyznaczamy najwyższe standardy doskonałości,
przekonają się Państwo, że produkowane przez nas urządzenia stworzono
w celu zagwarantowania najlepszych parametrów pracy oraz sterowania.
Dodatkowo, każde z naszych urządzeń zaprojektowano z myślą o ochronie
środowiska oraz oszczędności energii.
W celu zapewnienia optymalnej i niezawodnej pracy naszych urządzeń
prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi. Pozwoli to efektywnie i
optymalnie korzystać z dostępnych funkcji urządzenia.
Zalecamy zachować niniejszą instrukcję do wglądu w przyszłości. W
przypadku przekazania lub sprzedaży urządzenia, instrukcję należy
przekazać nowemu użytkownikowi.
Życzymy dużo zadowolenia z nowego urządzenia
Vážený zákazníku,
dekujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků
našeho sortimentu.
S tímto výrobkem získáváte dokonalou kombinaci funkčnosti a designu,
vybavenou špičkovou technologií. Přesvědčete se, že naše spotřebiče jsou
vyvíjeny směrem k nejlepší účinnosti a ovladatelnosti - samozřejmě při
splnění nejvyšších standardů. Navíc jsou našim výrobkům vlastní aspekty
úsporného provozu a šetrnosti k životnímu prostředí. Za účelem zajištění
optimální a stálé účinnosti vašeho spotřebiče si prosíme pozorně přečtěte
tento návod k použití. Umožní vám to snadné a efektivní používání všech
funkcí. Doporučujeme návod uschovat na bezpečném místě pro případ, že
by jste do něho potřebovali v budoucnu nahlédnout, nebo ho předávali
případnému dalšímu uživateli spotřebiče.
Přejeme vám mnoho spokojenosti s vaším novým spotřebičem.
Spis treści
3
Spis treści
Ostrzeżenia
Eksploatacja
Zabezpieczenie przed zamarzaniem
5
5
6
Opis urządzenia
Komora na detergenty
Panel sterowania
Wyświetlacz
Ustawienia indywidualne
Zabezpieczenie przed dziećmi
Sygnał dźwiękowy
7
7
8
8
9
9
9
Obsługa pralki
Wkładanie prania
Dozowanie detergentów
Wybór programu
Wybór prędkości wirowania
Wybór opcji
Pranie wstępne
Poplamione
Delikatne
Oszczędność czasu
Dodatkowe płukanie
Wybór opóźnionego startu
Rozpoczęcie programu
Przebieg programu
Możliwość dodania bielizny w ciągu pierwszych 10 minut
Zmiana trwającego programu
Anulowanie programu
Koniec programu
Tryb czuwania
10
10
10
10
11
11
12
12
12
12
12
12
13
13
14
14
14
14
15
Praktyczne wskazówki dotyczące prania
Sortowanie i przygotowanie prania
Wielkość wsadu powinna być dopasowana do rodzaju materiału
Detergenty i dodatki
Międzynarodowe symbole konserwacji odzieży
16
16
16
17
18
Tabela programów
19
Szacunkowe wartości poboru i zużycia
21
Dane techniczne
22
4
Spis treści
Konserwacja i czyszczenie
Usuwanie kamienia w urządzeniu
Obudowa
Komora na detergenty
Filtr pompy
Filtry na dopływie wody
23
23
23
23
25
26
Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje
27
Ostrzeżenia
30
Instalacja
Rozpakowanie
Zdjęcie zabezpieczeń
Dopływ wody
Odpompowanie
Podłączenie elektryczne
Instalacja na miejscu
31
31
33
35
36
37
37
Ochrona środowiska
Stare urządzenie
Zalecenia ekologiczne
39
39
39
Gwarancja/Serwis
40
Objaśnienie symboli używanych w niniejszej instrukcji obsługi :
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika
pozwalające na prawidłową obsługę urządzenia.
Informacje ogólne.
Informacje dotyczące ochrony środowiska.
oraz
Ostrzeżenia
5
Ostrzeżenia
Prosimy o przechowywanie instrukcji wraz z urządzeniem. W razie
sprzedaży lub odstąpienia urządzenia innym osobom, prosimy o
przekazanie również niniejszej instrukcji obsługi. Dzięki temu nowy
użytkownik będzie mógł poznać zasady prawidłowej eksploatacji pralki oraz
wszelkie ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Niniejsze ostrzeżenia zostały przygotowane z myślą o zapewnieniu
bezpieczeństwa użytkownikowi oraz osobom trzecim. Prosimy o uważne
zapoznanie się z niniejszymi uwagami przed zainstalowaniem urządzenia i
rozpoczęciem jego eksploatacji. Dziękujemy za uwagę.
Eksploatacja
• Po odebraniu urządzenia należy je natychmiast rozpakować lub zlecić jego
rozpakowanie. Sprawdzić jego stan ogólny. Wszelkie ewentualne
zastrzeżenia wypisać na pokwitowaniu dostawy, a kopię pokwitowania
sobie zostawić.
• Urządzenie mogą obsługiwać osoby dorosłe. Dzieci nie powinny
obsługiwać urządzenia ani się nim bawić.
• Nie zmieniać ani nie próbować modyfikować parametrów urządzenia.
Może to wiązać się z zagrożeniem dla użytkownika i osób trzecich.
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie wykorzystywać
urządzenia do celów komercyjnych lub przemysłowych, ani do innych
celów, do których nie zostało ono zaprojektowane. Urządzenie służy do
prania, płukania i wirowania bielizny.
• Po zakończeniu pracy z urządzeniem należy odłączyć je od źródła
zasilania i zakręcić zawór wody.
• W pralce można prać jedynie rzeczy nadające się do prania. Należy
sprawdzać informacje znajdujące się na metkach ubrań.
• Nie prać w pralce bielizny z fiszbinem, materiałów o nieobszytych brzegach
ani tkanin rozdartych.
• Przed włożeniem rzeczy do pralki należy sprawdzić, czy nie pozostały w
nich monety, agrafki, broszki, śruby itp. Wszelkie takie drobne przedmioty
pozostawione w bieliźnie do prania mogą spowodować duże szkody.
• Nie wkładać do pralki żadnych przedmiotów zabrudzonych lub
poplamionych benzyną, alkoholem, trójchloroetylenem, itp. W razie
stosowania takich środków jako odplamiaczy, należy odczekać, aż produkt
wyparuje i dopiero wtedy włożyć rzeczy do bębna.
• Drobne przedmioty, np. skarpetki, paski, itp. należy prać w płóciennym
woreczku lub poszewce.
• Należy stosować takie dawki detergentów, jakie określono w rozdziale
“Dozowanie detergentów”.
• Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji należy zawsze
odłączyć pralkę od zasilania.
6
Ostrzeżenia
Zabezpieczenie przed zamarzaniem
Jeśli urządzenie jest narażone na działanie temperatur niższych niż 0°C,
należy przewidzieć następujące środki zabezpieczające :
• Zakręcić zawór wody i odłączyć wąż doprowadzający wodę.
• Umieścić koniec węża odpływowego oraz dopływowego w zbiorniku na
podłodze.
• Wybrać program "Odpompowanie" i przeprowadzić cały cykl aż do końca.
• Wyłączyć urządzenie ustawiając pokrętło wyboru programów na “Stop”.
• Odłączyć urządzenie od zasilania.
• Przykręcić wąż doprowadzający i odpływowy.
W ten sposób woda zgromadzona w wężach spłynie, co zapobiegnie
tworzeniu się lodu i, w konsekwencji, uszkodzeniu urządzenia.
Aby uruchomić urządzenie do pracy, należy upewnić się, że jest ono
podłączone w pomieszczeniu o temperaturze powyżej 0°C.
Opis urządzenia
7
Opis urządzenia
Panel sterowania
Pokrywa
Uchwyt otwierający
pokrywę
Drzwiczki filtra
Regulowane nóżki
Komora na detergenty
Pranie wstępne
Pranie zasadnicze
Środek zmiękczający (nie przekraczać poziomu MAX M )
Dźwignia do transportu
urządzenia
8
Opis urządzenia
Panel sterowania
Wyświetlacz
Pokrętło wyboru programów
Przycisk
Opóźniony start
Przyciski i ich Lampki sygnaliza- Przycisk
Start/Pauza
cyjne : Przefunkcje
dawkowanie
detergentu i Dodatkowe płukanie
Wyświetlacz
Długość cyklu lub
odliczanie do opóźnionego
startu od końca
Zabezpieczenie
przed dziećmi
Opóźniony
start
Otwieranie
pokrywy
Pasek postępu
przebiegu cyklu
Temperatura
Przebieg
cyklu
Opis urządzenia
9
Ustawienia indywidualne
Zabezpieczenie przed dziećmi
Opcja ta pozwala na dwa rodzaje blokady :
- jeśli opcja jest włączona po rozpoczęciu programu, nie ma żadnej
możliwości zmiany opcji ani programu.
Program trwa i trzeba wyłączyć opcję, aby rozpocząć nowy program.
- jeśli opcja jest włączona przed rozpoczęciem programu, nie można
uruchomić urządzenia.
Aby włączyć blokadę zabezpieczającą
przed dziećmi należy :
1.Włączyć urządzenie.
2.Nacisnąć równocześnie przyciski POPLAMIONE
i DELIKATNE
aż do
pojawienia się potwierdzenia w postaci
symbolu
na wyświetlaczu.
Wybrana opcja jest zapamiętana.
Aby wyłączyć zabezpieczenie przed dziećmi, należy wykonać tę samą
czynność.
Sygnał dźwiękowy
Koniec programu i nieprawidłowości w funkcjonowaniu są wskazywane
przez sygnały akustyczne. Aby wyłączyć sygnały akustyczne należy :
1.Włączyć urządzenie.
2.Nacisnąć jednocześnie przyciski PRANIE
WSTĘPNE
i POPLAMIONE
aż do
potwierdzenia wyboru sygnałem akustycznym.
3.Sygnał dźwiękowy jest wyłączony.
Sygnał będzie słyszany jedynie wtedy,
gdy będzie informować o alarmie.
W celu ponownego włączenia sygnału akustycznego należy powtórzyć
opisaną procedurę.
10
Obsługa pralki
Obsługa pralki
Przed wykonaniem pierwszego prania w celu wyczyszczenia bębna zalecane jest wykonanie prania wstępnego w temperaturze 95°C, bez wkładania
bielizny, ale z użyciem detergentu.
Wkładanie prania
• Otworzyć pokrywę urządzenia.
• Otworzyć bęben naciskając przycisk blokady A : dwie klapki otworzą się
automatycznie.
• Włożyć pranie, zamknąć klapki bębna oraz pokrywę pralki.
Uwaga : Przed zamknięciem pokrywy urządzenia sprawdzić, czy drzwiczki bębna są
prawidłowo zamknięte :
•klapki są zaczepione,
•przycisk blokady A jest włączony.
A
Dozowanie detergentów
Pralka została zaprojektowana w taki sposób, aby maksymalnie obniżyć pobór wody oraz zużycie detergentów. Prosimy o zmniejszenie dawek zalecanych przez producentów detergentów.
Wsypać dawkę detergentu w proszku do komory prania zasadniczego
oraz wstępnego
jeśli wybrano opcję “pranie wstępne”. Można ewentualnie
wlać również płyn zmiękczający do komory .
Stosując inny rodzaj detergentu należy przestrzegać instrukcji podanych w
rozdziale “detergenty i dodatki”.
Wybór programu
Ustawić pokrętło wyboru programów na
żądanym programie biorąc pod uwagę
zarówno rodzaj tkaniny jak i stopień jej
zabrudzenia (patrz rozdział Tabela programów). Kontrolka przycisku START/
PAUZA
zacznie migać na czerwono. Czas trwania wybranego programu
pojawia się na wyświetlaczu.
W pozycji STOP pralka jest wyłączona (jest włączona w każdej innej pozycji). Pokrętło wyboru programów może być przekręcane zarówno w prawo
jak w lewo.
Obsługa pralki
11
Jeśli pokrętło wyboru programów zostanie przekręcone w trakcie wykonywania cyklu prania, na wyświetlaczu pojawi się kod błędu „Err”, a przycisk
START/PAUZA
będzie migać na żółto przez kilka sekund. Następnie
program przebiega bez uwzględniania nowej pozycji gałki pokrętła wyboru
programów. Aby rozwiązać problem należy ustawić pokrętło ponownie w pozycji wyjściowej. Na wyświetlaczu ponownie pojawi się odliczanie.
Wybór prędkości wirowania
Należy naciskać przycisk WIROWANIE
tak długo, aż zapali się odpowiednia
lampka prędkości wirowania. Możliwe
jest również wybranie opcji BEZ WIRO* lub TRYB
WANIA*, STOP Z WODA
NOCNY PLUS*.
Maksymalne prędkości są następujące:
Bawełna,
40-60
Mieszane,
Syntetyczne,
Łatwe
prasowanie,
Delikatne, Wełniane /
, 30 min i Eco : 1000 obr/min.
Po zakończeniu programu, jeśli wybrana została opcja STOP Z WODA
lub TRYB NOCNY PLUS, należy jeszcze wykonać WIROWANIE
lub ODPOMPOWANIE
aby zakończyć program prania.
STOP Z WODA
Woda z ostatniego płukania nie jest odprowadzona po zakończeniu wybranego programu, aby zapobiec wygnieceniu się bielizny w przypadku, gdy nie
jest ona wyjęta od razu po zakończeniu programu.
Wybór opcji
Możliwe jest dodanie opcji do właśniej
wybranego programu. Nacisnąć przycisk żądanej opcji. Zapali się odpowiednia lampka.
Aby wyłączyć daną opcję, należy postępować w ten sam sposób. Zgaśnie
odpowiednia lampka.
* W zależności od modelu.
12
Obsługa pralki
Pranie wstępne
Pranie wstępne odbywa się w temperaturze około 30°C. Następnie samoczynnie uruchamia się pranie zasadnicze.
Poplamione
Do prania bielizny mocno zabrudzonej lub poplamionej. Środek do usuwania
plam może zostać wlany do pojemnika prania wstępnego .
Delikatne
Płukanie wzmocnione poprzez dodatkowy cykl płukania ze zmniejszon prędkością obrotów bębna (ochrona tkanin). Idealne w przypadku częstego prania, np. z powodu dużej wrażliwości skóry (nie można uruchomić
równocześnie z opcją Dodatkowe płukanie).
Oszczędność czasu
Ta funkcja pozwala na zmniejszenie czasu trwania cyklu w zależności od wybranego programu.
Dodatkowe płukanie
Ta opcja pozwala na dodanie jednego lub wielu
cyklów płukania do programów Bawełna, Syntetyczne i delikatne (nie można uruchomić równocześnie z opcją Delikatne).
Aby włączyć ją na stałe należy postępować w następujący sposób :
Przez kilka sekund przytrzymać wciśnięty przycisk WIROWANIE
i PRANIE WSTĘPNE
. Włączy się lampka DODATKOWE PŁUKANIE . Opcja
jest stale włączona, nawet jeśli urządzenie było odłączone od zasilania.
W celu całkowitego wyłączenia należy powtórzyć tę czynność.
Jeśli wybrana opcja nie jest dostępna na wyświetlaczu pojawi się komunikat
„Err” a lampka kontrolna przycisku START/PAUZA
zacznie migać na
żółto.
Wybór opóźnionego startu
Opcja ta pozwala na opóźnienie czasu
uruchomienia programu o 30, 60, 90
minut, 2 godziny - aż do 20 godzin.
Należy naciskać przycisk OPÓNIONY
START
aż do momentu, gdy
wyświetlacz wskaże okres czasu, po
którym nastąpi uruchomienie programu (0’ oznacza natychmiastowe uruchomienie). Na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni symbol.
Obsługa pralki
13
Można w dowolnym momencie anulować lub zmienić czas opóźnienia przed
wciśnięciem przycisku START/PAUZA
poprzez ponowne naciśnięcie
przycisku OPÓNIONY START .
Jeśli przycisk START/PAUZA
został już wciśnięty, aby anulować lub
zmienić czas opóźnionego uruchomienia należy :
• Aby anulować opóźniony start urządzenia i rozpocząć program prania
natychmiast należy nacisnąć przycisk START/PAUZA
, a następnie
OPÓNIONY START . Po wciśnięciu START/PAUZA
rozpoczyna się
program prania.
• Aby zmienić czas opóźnionego startu należy ustawić STOP , a następnie
ponownie zaprogramować cykl.
Pokrywa będzie zablokowana przez cały czas odliczania do opóźnionego
startu. Aby otworzyć w razie potrzeby pralkę, należy przestawić urządzenie
w tryb Pauza naciskając przycisk START/PAUZA
. Po zamknięciu pokrywy ponownie nacisnąć przycisk START/PAUZA
.
Jeśli do cyklu prania z opóźnionym startem używany jest detergent w płynie,
należy wykorzystać dozownik umieszczany bezpośrednio w bębnie oraz wybrać program bez prania wstępnego. W celu wykonania prania wstępnego
przy cyklu z opóźnionym startem, należy użyć detergentu w proszku.
Rozpoczęcie programu
1.Należy sprawdzić, czy kran doprowadzający wodę do pralki jest odkręcony.
2.Wcisnąc przycisk START/PAUZA
. Odpowiedni wskaźnik zapala się na czerwono. Pojawia się symbol
(drzwi
zamknięte).
Pokrętło wyboru programów nie obraca się podczas trwania cyklu prania.
Po ustawieniu opóźnionego startu, na wyświetlaczu odliczany jest czas do
rozpoczęcia programu prania (informacje zmieniają się co godzinę, następnie pojawia się informacja o 90 minutach, a potem, od 60-tej minuty, informacje zmieniają się co minutę).
Przebieg programu
Na wyświetlaczu wskazany jest symbol wykonywanej fazy cyklu oraz czas pozostały do
zakończenia programu. Graficzny wskaźnik wypełnia się w miarę przebiegu cyklu.
: Pranie zasadnicze
: Płukanie
: Odpompowanie
: Wirowanie
14
Obsługa pralki
Przedawkowanie detergentu
Jeśli
lampka
kontrolna
PRZEDAWKOWANIE
DETERGENTU włączy się, wskazuje to na użycie zbyt
dużej ilości produktu piorącego podczas wykonanych
wcześniej faz programu. Przy następnym praniu należy
przestrzegać wskazań producenta danego środka
piorącego a zwłaszcza tych dotyczących dozowania.
Możliwość dodania bielizny w ciągu pierwszych 10
minut
1.Wcisnąć przycisk START/PAUZA
. Odpowiedni wskaźnik miga na czerwono.
2.Otwarcie pokrywy jest sygnalizowane podwójnym dźwiękiem “klik” blokady.
Znika symbol
.
3.Włożyć pranie i zamknąć pokrywę.
4.Nacisnąć ponownie przycisk START/PAUZA
w celu kontynuowania
cyklu.
Zmiana trwającego programu
Przed zmianą trwającego programu należy włączyć pauzę naciskając
przycisk START/PAUZA
. Jeśli zmiana nie jest możliwa, na wyświetlaczu
miga komunikat “Err”, a kontrolka przycisku START/PAUZA
miga na
żółto przez kilka sekund. Aby pomimo wszystko zmienić program, należy
anulować trwający program (patrz poniżej).
Anulowanie programu
Aby anulować program, należy ustawić pokrętło wyboru programów na pozycji STOP .
Koniec programu
Pralka zatrzymuje się automatycznie, gaśnie przycisk START/PAUZA
,
a na wyświetlaczu miga “0”. Otwarcie pokrywy jest sygnalizowane podwójnym dźwiękiem “klik” blokady. Znika symbol
.
1.Ustawić pokrętło wyboru programów w pozycji STOP
: Pralka zostaje
wyłączona.
2.Wyjąć pranie.
3.Odłączyć urządzenie od zasilania i zakręcić zawór wody.
4.Należy sprawdzić, czy bęben został dokładnie opróżniony: Ubrania pozostawione w środku mogą podczas następnego prania zostać zniszczone (na
przykład mogą się skurczyć) lub też mogą zafarbować inne tkaniny.
Obsługa pralki
15
Zalecamy zostawianie otwartej pokrywy i bębna po zakończeniu prania, aby
ułatwić wietrzenie wnętrza.
Tryb czuwania
Jeśli urządzenie jest podłączone do zasilania przez 10 minut, a nie
wykonano żadnej czynności po rozpoczęciu lub zakończeniu cyklu prania,
urządzenie przechodzi do trybu czuwania. Gaśnie oświetlenie wyświetlacza,
a przycisk START/PAUZA
miga powoli.
Aby wyjść z trybu czuwania, należy nacisnąć dowolny przycisk lub przekręcić
pokrętło wyboru programów.
16
Praktyczne wskazówki dotyczące prania
Praktyczne wskazówki dotyczące prania
Sortowanie i przygotowanie prania
• Posortować pranie zgodnie z symbolami konserwacji odzieży (patrz rozdział Międzynarodowe symbole konserwacji odzieży) : zwykłe, wytrzymałe
rzeczy mogą wytrzymać pranie i energiczne wirowanie, natomiast rzeczy
delikatne wymagają prania z zachowaniem pewnych środków ostrożności.
W przypadku wsadu mieszanego złożonego z rzeczy z różnych materiałów, należy wybrać program i temperaturę odpowiednią do materiału najdelikatniejszego.
• Oddzielnie prać rzeczy białe i kolorowe. W przeciwnym wypadku rzeczy
białe mogą stracić swą „biel”.
• Nowe kolorowe rzeczy mogą farbować. Pierwszy raz należy je w miarę
możliwości prać oddzielnie. Należy przestrzegać zaleceń podanych na
metkach : “prać oddzielnie” oraz “prać kilka razy oddzielnie”.
• Opróżnić kieszenie i rozłożyć pranie.
• Usunąć wszelkie oderwane guziki, szpilki oraz agrafki. Zamknąć zamki,
zawiązać tasiemki i długie paski.
• Wszelkie ubrania i rzeczy z materiałów wielowarstwowych (śpiwory, kurtki,
anoraki, itp.), kolorowe dzianiny, rzeczy wełniane oraz materiały z aplikacjami odwrócić na lewą stronę.
• Drobne, delikatne przedmioty (skarpetki, pończochy, staniki, itp.) prać w
płóciennym woreczku.
• Firany należy traktować ze szczególną ostrożnością. Zdjąć żabki, a firany
włożyć do prania w woreczku lub w siatce.
Wielkość wsadu powinna być dopasowana do
rodzaju materiału
Ilość prania wkładana do bębna nie powinna przekraczać maksymalnej pojemności pralki. Pojemność zmienia się w zależności od rodzaju materiału.
W przypadku bardzo zabrudzonego prania lub materiałów z gąbki należy zmniejszyć wielkość wsadu.
Materiały mają różne objętości oraz różne właściwości zatrzymywania wody.
Dlatego napełniając bęben należy stosować następujące zasady :
• bęben załadować do pełna, lecz nie przeładowywać, w przypadku rzeczy
bawełnianych, lnianych i mieszanek bawełniano-lnianych,
• bęben załadować do połowy w przypadku bawełny z dodatkami oraz
włókien syntetycznych,
• bęben załadować do jednej trzeciej objętości w przypadku tkanin bardzo
delikatnych, np. firan i rzeczy wełnianych.
W przypadku wsadu mieszanego, bęben załadować odpowiednio do właściwości najdelikatniejszej tkaniny.
Praktyczne wskazówki dotyczące prania
17
Detergenty i dodatki
Stosować wyłącznie detergenty i dodatki przeznaczone do pralek automatycznych. ściśle przestrzegać zaleceń producenta oraz instrukcji podanych w
rozdziałach Komora na detergenty oraz Dawkowanie detergentów.
Odradzamy stosowanie kilku rodzajów detergentu w tym samym czasie. Istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia tkanin.
Ilość detergentu zależy od wielkości wsadu, twardości wody oraz stopnia zabrudzenia prania.
Jeśli woda jest miękka, lekko zmniejszać dawki. Jeśli woda jest twarda (zaleca się stosowanie środków odkamieniających) lub jeśli pranie jest bardzo
zabrudzone lub poplamione, zwiększać nieco dawki.
Informacje na temat stopnia twardości wody można uzyskać w lokalnych
zakładach wodociągowych lub u innych kompetentnych władz.
Detergentów w proszku można używać bez większych kłopotów.
Natomiast detergenty w płynie można stosować jedynie po wybraniu prania
zasadniczego. W przypadku programu z praniem wstępnym można stosować detergenty w płynie wlewając je do specjalnego zbiornika, który będzie
włożony bezpośrednio do bębna, oraz wlewając bezpośrednio do komory na
detergenty. W obu przypadkach należy natychmiast włączyć program prania.
Detergenty w tabletkach należy wkładać bezpośrednio do komory na detergenty w pralce.
Aby usunąć plamy przed rozpoczęciem programu prania, należy postępować zgodnie z zaleceniami producentów środków na odplamianie. Stosując
środek do prania z odplamiaczem należy natychmiast włączyć program prania.
18
Praktyczne wskazówki dotyczące prania
Międzynarodowe symbole konserwacji odzieży
PRANIE
ZASADNICZE
Maks. temp.
prania 95°C
Maks. temp.
prania 60°C
Maks. temp.
prania 40°C
Maks. temp.
prania 30°C
Prać ręcznie
Nie prać
PRANIE
DELIKATNE
CHLOROWANIE
Wybielanie w zimnej wodzie
Nie wybielać
PRASOWANIE
Prasować w temperaturze maksymalnej 200°C
Prasować w temperaturze maksymalnej 150°C
Prasować w temperaturze maksymalnej 100°C
Nie prasować
CZYSZCZENIE
CHEMICZNE
Zwykłe czyszczenie chemiczne
Czyścić wszystkimi
środkami za wyjątkiem
trichloroetylenu
Czyścić petrolem i R113
Nie czyścić chemicznie
W
wysokiej
temperaturze
W niskiej temperaturze
SUSZENIE
Suszyć na płasko
Suszyć na sznurze
Suszyć przypięte
klipsami
Suszyć w suszarce
bębnowej
Nie suszyć w suszarce bębnowej
Tabela programów
19
Tabela programów
Poniższa tabela nie zawiera wszystkich możliwości. Podano w niej jedynie
ustawienia uzasadnione praktycznym zastosowaniem.
Program / Rodzaj prania
Wsad
Możliwe opcje
Bawełna : Białe lub kolorowe, np. ubrania
robocze średnio zabrudzone, pościel, obrusy,
bielizna, ściereczki.
6,0 kg
Pranie wstępne
Poplamione*
Delikatne
Oszczędność
czasu
Dodatkowe
płukanie
Stop z wodą
Opóźniony start
40-60 Mix : Podobnie jak program Bawełna w
temperaturze 60°C, ten program w temperaturze
40°C umożliwia, , otrzymanie lepszego efektu przy
wymieszaniu bawełny i tkanin syntetycznych.
6,0 kg
Pranie wstępne
Poplamione*
Delikatne
Dodatkowe
płukanie
Stop z wodą
Opóźniony start
Syntetyczne : Tkaniny syntetyczne, bielizna,
kolorowe, koszule, które nie wymagają prasowania,
bluzki.
2,5 kg
Pranie wstępne
Poplamione*
Delikatne
Oszczędność
czasu
Dodatkowe
płukanie
Stop z wodą
Opóźniony start
Łatwe prasowanie : Zmniejsza wygniecenia
prania i ułatwia prasowanie.
1,0 kg
Pranie wstępne
Dodatkowe
płukanie
Stop z wodą
Opóźniony start
Delikatne : Wszystkie tkaniny delikatne, np.
firany.
2,5 kg
Pranie wstępne
Poplamione*
Oszczędność
czasu
Dodatkowe
płukanie
Stop z wodą
Opóźniony start
20
Tabela programów
Wełniane /
: Rzeczy wełniane, które można
prać w pralce, napisem na metce “czysta żywa
wełna, nie zbiega się w praniu, można prać w
pralce”.
1,0 kg
Stop z wodą
Opóźniony start
Płukanie : Z tego programu można skorzystać,
aby wypłukać rzeczy wyprane ręcznie.
6,0 kg
Rinçage plus
Stop z wodą
Opóźniony start
Odpompowanie : Pozwala na odpompowanie
wody po opcji Stop z wodą (lub Tryb nocny plus)..
6,0 kg
Wirowanie : Pozwala na odwirowanie prania z
prędkością od 400 oraz 1000 obr/min po opcji Stop
z wodą (lub Tryb nocny plus).
6,0 kg
Opóźniony start
30 min : Idealne do bielizny wymagającej
jedynie odświeżenia.
3,0 kg
Stop z wodą
Opóźniony start
Eco** : Białe lub kolorowe, np. ubrania robocze
średnio zabrudzone, pościel, obrusy, bielizna,
ściereczki.
6,0 kg
Pranie wstępne
Poplamione*
Delikatne
Dodatkowe
płukanie
Stop z wodą
Opóźniony start
* Opcji nie można włączyć z programami o temperaturze prania poniżej 40°C.
** Program referencyjny do prób zgodnie z normą CEI 456
Szacunkowe wartości poboru i zużycia
21
Szacunkowe wartości poboru i zużycia
Temperatury
Zużycie
wody w
litrach
Zużycie
energii w
kWh
Bawełna
95
63
2,10
Bawełna
60
58
1,20
40-60 Mix
40
46
0,80
Bawełna
40
58
0,70
Bawełna
30
58
0,50
Syntetyczne
60
45
0,80
Syntetyczne
50
45
0,65
Syntetyczne
40
45
0,60
Syntetyczne
30
45
0,50
Łatwe prasowanie
40
48
0,50
Delikatne
40
50
0,50
Delikatne
30
50
0,30
Wełniane /
40
45
0,45
Wełniane /
30
45
0,40
Wełniane /
od zimna
45
0,35
Płukanie
-
32
0,05
Odpompowanie
-
-
0,002
Wirowanie
-
-
0,015
30 min
30
42
0,25
Eco*
60
45
1,02
Czas
trwania w
minutach
Patrz wyświetlacz
Program
* Program referencyjny do prób zgodnie z normą CEI 456 (Eco 60°) :
45 L / 1,02 kWh / 150 min
Dane orientacyjne – mogą się zmieniać w zależności od warunków eksploatacyjnych. Wskazane wartości poboru i zużycia odpowiadają maksymalnym
temperaturom każdego programu.
22
Dane techniczne
Dane techniczne
WYMIARY
Wysokość
Szerokość
Głębokość
NAPIĘCIE / CZĘSTOTLIWOŚĆ
MOC
CIŚNIENIE WODY
Podłączenie
wodociągowej
do
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimum
Maksimum
sieci
850 mm
400 mm
600 mm
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Typ 20x27
Urządzenie jest zgodne z wymogami Dyrektywy 89/336/EWG dotyczącej
kompatybilności elektromagnetycznej oraz Dyrektywy 73/23/EWG
dotyczącej bezpieczeństwa elektrycznego.
Konserwacja i czyszczenie
23
Konserwacja i czyszczenie
Wszelkie czynności konserwacyjne i czyszczenie należy wykonywać po
odłączeniu urządzenia od zasilania.
Usuwanie kamienia w urządzeniu
Jeśli środki piorące są właściwie dozowane usuwanie kamienia nie jest zasadniczo potrzebne.
Jeśli konieczne jest usunięcie kamienia, należy użyć, dostępnego w handlu
(nie powodującego korozji), środka specjalnie przeznaczonego do pralek.
Przestrzegać wielkości dawek oraz częstotliwości stosowania podanych na
opakowaniu.
Obudowa
Obudowę urządzenia należy czyścić ciepłą wodą i łagodnym detergentem.
Nie stosować alkoholu, rozpuszczalnika ani podobnych środków.
Komora na detergenty
Od czasu do czasu należy czyścić pojemnik na detergenty w celu usunięcia
pozostałości środków piorących, aby uniknąć nieprawidłowego działania
urządzenia.
1. Zdjąć pojemnik na detergenty
poprzez uniesienie go.
2. Oddzielić od siebie obie części
pojemnika na detergenty.
24
Konserwacja i czyszczenie
3. Wyczyścić obie części pojemnika na detergenty pod bieżącą wodą.
4. Złożyć obie części pojemnika
na detergenty
5. Ponownie umieścić pojemnik
na detergenty na właściwym miejscu.
Konserwacja i czyszczenie
25
Filtr pompy
Regularnie czyścić filtr znajdujący się w dolnej części urządzenia :
1. Otworzyć drzwiczki za pomocą
na przykład śrubokrętu.
2. Pod spodem umieścić pojemnik. Przekręcić pokrywę filtra w
kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara, do pozycji
pionowej,
tak
aby
mogła
wypłynąć resztka wody.
3. Odkręcić do końca i wyjąć pokrywę filtra.
4. Dokładnie umyć
bieżącą wodą.
filtr
pod
26
Konserwacja i czyszczenie
5. Ponownie umieścić całość na
właściwym miejscu.
6. Przykręcić pokrywę filtra.
7. Zamknąć drzwiczki.
Filtry na dopływie wody
Odkręcić końce węża doprowadzającego wodę i wyczyścić filtry.
Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje
27
Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje
Urządzenie zostało poddane wielu fabrycznym próbom i testom. Jednakże,
w razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w jego działaniu,
prosimy o sprawdzenie tabelki poniżej przed skontaktowaniem się z
serwisem technicznym.
Nieprawidłowe działanie
Przyczyny
Pralka nie włącza się lub nie
napełnia wodą :
•urządzenie nie jest prawidłowo podłączone,
instalacja elektryczna nie działa,
•pokrywa pralki lub klapki bębna nie zostały
prawidłowo zamknięte,
•nie zaprogramowano prawidłowo pralki,
•nastąpiła przerwa w zasilaniu elektrycznym,
•nastąpiła przerwa w dostawie wody,
•zawór wody jest zakręcony,
•filtry na dopływie wody są zabrudzone,
•na wężu doprowadzającym wodę pojawia się
czerwony znak.
Pralka napełnia się wodą i
natychmiast ją odprowadza :
•Zbyt
nisko
położona
końcówka
odpływowego (patrz rozdział „Instalacja”).
Pralka nie wypompowuje
wody lub nie odwirowuje :
•wąż odpływowy jest przygnieciony lub zgięty,
•filtr na odpływie wody jest zatkany,
•włączyło
się
zabezpieczenie
przed
niewyważeniem: pranie jest źle rozłożone w
bębnie,
•włączony jest program “Odpompowanie” lub
wybrana opcja “Tryb Nocny Plus”,
•wąż odpływowy jest podłączony na niewłaściwej
wysokości.
Wokół
wody:
pełno
•nadmiar detergentu spowodował przelanie się
piany,
•detergent nie jest przeznaczony do prania w
pralkach automatycznych,
•wąż
odpływowy
nie
jest
prawidłowo
zamocowany,
•filtr na odpływie wody nie został z powrotem
włożony na miejsce,
•wąż doprowadzający nie został uszczelniony.
są
•detergent nie jest przeznaczony do prania w
pralkach automatycznych,
•do pralki włożono za dużo bielizny,
•wybrano niewłaściwy program prania,
•za mało dodano detergentu.
pralki
Wyniki prania
zadowalające :
jest
nie
węża
28
Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje
Nieprawidłowe działanie
Przyczyny
Wibrowanie lub hałaśliwa
praca urządzenia :
•nie usunięto wszystkich blokad (patrz rozdział
„Usuwanie blokad”),
•urządzenie nie jest wypoziomowane,
•urządzenie jest zbyt blisko ściany lub mebli,
•pranie nie jest dobrze rozłożone wewnątrz bębna,
•niewystarczający wsad.
Cykl prania jest zbyt długi :
•filtry na dopływie wody są zabrudzone,
•nastąpiła przerwa w zasilaniu elektrycznym lub w
dostawie wody,
•włączyło się zabezpieczenie termiczne silnika,
•temperatura dopływającej wody jest niższa niż
zwykle,
•uruchomił się system zabezpieczający, który
wykrył nadmiar piany (za dużo detergentu), a
pralka rozpoczęła jej odprowadzanie,
•włączyło
się
zabezpieczenie
przed
niewyważeniem : dodana została dodatkowa faza,
aby lepiej rozłożyć pranie wewnątrz bębna.
Pralka zatrzymuje się w
trakcie cyklu prania :
•usterka na doprowadzeniu wody lub w zasilaniu
elektrycznym,
•wybrano opcję Stop z wodą,
•klapki bębna są otwarte.
Pokrywa nie otwiera się po
zakończeniu cyklu :
•kontrolka “natychmiastowe otwarcie”* jest
zgaszona,
•nadmierna temperatura wody z detergentem,
•pokrywa odblokuje się 1 do 2 minut po
zakończeniu programu*.
Nie pali się kontrolka
“zatrzymanie
bębna
w
górze” na zakończenie
cyklu:
•bęben nie zatrzymał się w prawidłowej pozycji w
związku z nierównomiernie rozłożonym praniem ;
obrócić ręcznie bęben.
Na wyświetlaczu** pojawia
się kod błędu E40, a
przycisk
START/PAUZA
miga na żółto*** :
•pokrywa nie jest prawidłowo zamknięta.
Na wyświetlaczu** pojawia
się kod błędu E20, a
przycisk
START/PAUZA
miga na żółto*** :
•filtr na odpływie wody jest zatkany,
•wąż odpływowy jest przygnieciony lub zgięty,
•wąż odpływowy jest za wysoko (patrz rozdział
“Instalacja”),
•pompa odpływowa jest zatkana,
•syfon w instalacji jest zatkany.
Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje
Nieprawidłowe działanie
29
Przyczyny
Na wyświetlaczu** pojawia
się kod błędu E10, a
przycisk
START/PAUZA
miga na żółto*** :
•zawór wody jest zakręcony,
•nastąpiła przerwa w dostawie wody.
Na wyświetlaczu** pojawia
się kod błędu EF0, a
przycisk
START/PAUZA
miga na żółto*** :
•filtr na odpływie wody jest zatkany,
•włączyło się urządzenie zabezpieczające przed
zalaniem, należy :
- zakręcić zawór wody,
- opróżnić urządzenie w ciągu 2 minut przed jego
odłączeniem,
- skontaktować się z serwisem technicznym.
Pompa spustowa pralki
stale pracuje, nawet wtedy,
gdy
urządzenie
jest
wyłączone :
•włączyło się urządzenie zabezpieczające przed
zalaniem, należy :
- zakręcić zawór wody,
- opróżnić urządzenie w ciągu 2 minut przed jego
odłączeniem,
- skontaktować się z serwisem technicznym.
środek
zmiękczający
dostaje się bezpośrednio do
bębna podczas wlewania go
do komory na detergenty :
•przekroczono poziom MAX.
* W zależności od modelu.
** W niektórych modelach mogą włączyć się sygnały dźwiękowe.
*** Po usunięciu ewentualnych przyczyn usterek, wcisnąć przycisk START/PAUZA,
aby przerwany program się rozpoczął.
30
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia
• To urządzenie jest ciężkie. Należy postępować ostrożnie w razie
przesuwania.
• Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia muszą zostać usunięte
zabezpieczenia transportowe. Nieusunięcie wszystkich zabezpieczeń
transportowych może spowodować uszkodzenie urządzenia lub
sąsiadujących mebli. Podczas usuwania zabezpieczeń transportowych
urządzenie musi być odłączone od zasilania elektrycznego.
• Podłączenie urządzenia do sieci wodociągowej należy zlecić wyłącznie
wykwalifikowanemu hydraulikowi.
• Urządzenie należy podłączyć do gniazdka z prawidłowym uziemieniem.
• Jeśli należy wprowadzić jakiekolwiek zmiany w sieci elektrycznej w celu
podłączenia urządzenia należy zlecić ich wykonanie wykwalifikowanemu
elektrykowi.
• Przed podłączeniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z
instrukcjami podanymi w rozdziale “Podłączenie elektryczne”.
• Po zainstalowaniu urządzenia sprawdzić, czy nie stoi ono na przewodzie
zasilającym.
• Gdy urządzenie jest zainstalowane na podłożu krytym wykładziną, należy
sprawdzić, czy wykładzina nie zasłania otworów wentylacyjnych
znajdujących się w dolnej części urządzenia.
• Wymianę przewodu zasilającego należy zlecić w serwisie technicznym.
• Producent nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za szkody
wynikające z nieprawidłowej instalacji.
Instalacja
31
Instalacja
Wyjąć zabezpieczenia transportowe przed pierwszym uruchomieniem
urządzenia. Zachować zabezpieczenia na przyszłość : transport urządzenia
bez zabezpieczeń może spowodować uszkodzenie wewnętrznych komponentów, nieszczelność lub nieprawidłowości w pracy, a także może prowadzić do odkształceń spowodowanych przez uderzenia.
Rozpakowanie
1. Przechylić urządzenie do tyłu.
2. Obrócić urządzenie o 90° na
jednym z rogów w celu usunięcia
podstawy użytej do transportu.
3. Otworzyć pokrywę i zdjąć czerwony klin.
4. Zdjąć plastikową osłonę.
32
Instalacja
5. Usunąć pojemnik na detergenty poprzez podniesienie go do
7. Ponownie umocować pojemnik
na detergenty.
6. Usunąć element unieruchamiający bęben.
Instalacja
Zdjęcie zabezpieczeń
4
3
5
1
2
1
Czynność 1.
Czynność 2.
2
Czynność 3.
Czynność 4.
33
34
Instalacja
3
Czynność 5.
Czynność 6.
Czynność 7.
Czynność 8.
4
Czynność 9.
Instalacja
35
Aby pralka była zainstalowana w równej linii z sąsiednimi meblami, należy :
5
Czynność 1.
Czynność 2.
Dopływ wody
Należy umieścić z tyłu pralki rurę dopływu wody, podłączoną do urządzenia,
w sposób pokazany poniżej (Nie używać ponownie poprzedniego węża) :
Czynność 1.
Czynność 2.
36
Instalacja
Czynność 3.
Czynność 4.
Okręcić zawór wody.
Sprawdzić szczelność.
Nie można przedłużać węża doprowadzającego wodę. Jeśli jest za krótki,
należy zlecić wymianę w serwisie technicznym.
Odpompowanie
Końcówka węża pasuje do wszystkich obecnie dostępnych na rynku rodzajów syfonów.
1.Zamocować końcówkę do syfonu przy pomocy opaski zaciskowej dostarczonej w komplecie z
urządzeniem*.
* W zależności od modelu
2.Zamontować wspornik na wąż
odprowadzający wodę. Zamontować końcówkę węża do rury kanalizacyjnej z syfonem (lub na
krawędzi umywalki) na wysokości
od 70 do 100 cm. Sprawdzić, czy
zamocowanie jest solidne.
Instalacja
37
Należy zapewnić możliwość doprowadzenia powietrza do końcówki spustowej wody, aby zapobiec powstaniu efektu syfonu.
Nie wolno w żadnym przypadku przedłużać węża odpływowego. Jeśli jest za
krótki, należy zlecić wymianę osobie wykwalifikowanej.
Podłączenie elektryczne
Pralkę można podłączyć wyłącznie do sieci prądu jednofazowego o napięciu
230 V.
W obwodzie elektrycznym pralki należy umieścić następujący bezpiecznik :
10 A dla 230 V.
Urządzenie nie może być podłączane do sieci za pośrednictwem przedłużaczy ani rozdzielaczy.
Sprawdzić prawidłowość uziemienia.
Instalacja na miejscu
Umieścić urządzenie na płaskim i twardym podłożu w pomieszczeniu z dobrą
wentylacją. Urządzenie nie może stykać się ze ścianą, ani z innymi meblami.
Aby przesunąć urządzenie należy :
1.Aby przesunąć pralkę należy
ustawić ją na kółeczkach przesuwając zdecydowanie dźwignię
znajdującą się u dołu urządzenia
z prawej strony w lewo. Gdy
urządzenie jest już na właściwym
miejscu, przesunąć dźwignię z
powrotem na początkową pozycję.
2.Dzięki dokładnemu wypoziomowaniu można uniknąć drgań,
hałasu oraz przemieszczania się
pralki podczas pracy.
Wypoziomować urządzenie przy
pomocy regulowanych przednich
nóżek. Należy najpierw poluzować nakrętki na tych nóżkach.
Dla ułatwienia można pochylić
urządzenie.
38
Instalacja
3.Po wypoziomowaniu urządzenia, zablokować jego nóżki dokręcając do obudowy nakrętki na
każdej z nich.
Ochrona środowiska
39
Ochrona środowiska
Stare urządzenie
Wszystkie materiały oznaczone symbolem
nadają się do recyklingu.
Należy je przekazywać do specjalistycznych punktów skupu/zbiórki
(informacje na temat takich punktów można uzyskać w urzędach gminy), aby
umożliwić ich przetworzenie na surowce wtórne i recykling.
Oddając urządzenie do utylizacji, należy również zadbać o to, aby usunąć
wszelkie potencjalne zagrożenia z nim związane: Odciąć przewód zasilający
tuż przy urządzeniu.
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie
wolno traktować tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do
właściwego punktu skupu surowców wtórnych zajmującego się złomowanym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Właściwa utylizacja i złomowanie
pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na
środowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane
dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta
lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.
Zalecenia ekologiczne
W celu zaoszczędzenia wody i energii elektrycznej oraz przyczynienia się do
ochrony środowiska, prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń :
• Jeśli to możliwe, urządzenie powinno pracować z pełnym wsadem, a nie
ze wsadami cząstkowymi.
• Z funkcji Pranie Wstępne lub Namaczanie należy korzystać wyłącznie w
przypadku bardzo zabrudzonego prania.
• Dopasować dawki detergentów do stopnia twardości wody (patrz rozdział
“Dawkowanie detergentów”) oraz do wielkości wsadu oraz stopnia
zabrudzenia prania.
40
Gwarancja/Serwis
Gwarancja/Serwis
Warunki gwarancji
1.Electrolux Poland Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne
od wad fizycznych zobowiązując się jednoczesnie - w razie ujawnienia takich
wad w okresie gwarancyjnym i w zakresie określonym niniejszym
dokumentem - do ich usunieęia w sposób uzależniony od właściwości wady.
2.Ujawniona wada zostanie usunieta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia uszkodzenia do autoryzowanego punktu serwisowego Electrolux
Poland.
3.W wyjątkowych przypadkach koniecznosci sprowadzenia części zamiennych
od producenta termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4.Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty zakupu.
5.Sprzęt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach
indywidualnego gospodarstwa domowego.
6.Gwarancja nie obejmuje :
- uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z
instrukcją obsługi,
- uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
- uszkodzeń spowodowanych działaniem siły zewnętrznej np. przepięcia w
sieci elektrycznej, wyładowania atmosferycznego,
- napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nie mające
autoryzacji Electrolux Poland,
- części z natury łatwo zużywalnych takich jak : żarówki, bezpieczniki, filtry,
pokrętła.
7.Klientowi przysługuje wymiana sprzętu na nowy jezeli po wykonaniu w
okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady. Przez
naprawę rozumie się wykonanie czynności o charakterze specjalistycznym
właściwym dla usunięcia wady. Pojęcie naprawy nie obejmuje: instalacji,
instruktażu, konserwacji sprzętu, poprawy połączeń mechanicznych lub
elektrycznych.
8.Wymiany sprzętu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy Electrolux
Poland lub jeśli jest to niemożliwe placówka sprzedaży detalicznej, w której
sprzęt został zakupiony. Sprzęt zwracany po wymianie musi byc kompletny,
bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może
spowodować nie uznanie gwarancji.
9.Montaż sprzętu wymagającego specjalistycznego podłączenia do sieci
gazowej lub elektrycznej może być wykonany wyłącznie przez osoby
posiadające odpowiednie uprawnienia pod rygorem utraty gwarancji.
10.Electrolux Poland nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia
powstałe na skutek niewłaściwego zainstalowania sprzętu lub napraw
wykonanych przez osoby nieupoważnione.
11.Koszty nieuzasadnionego wezwania serwisu pokrywa klient.
12.Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
Gwarancja/Serwis
41
uprawnień kupującego wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową.
13.Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
14.Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach
gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu z wpisaną datą sprzedaży,
potwierdzoną pieczęcią i podpisem sprzedawcy.
Uwaga : uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia
może spowodować nie uznanie gwarancji.
Electrolux Poland Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
tel. 22 434 73 00
e-mail: [email protected]
www.electrolux.pl
Gwarancja Europejska
Urządzenie jest objęte gwarancją firmy Electrolux w każdym z krajów
wymienionych w załączonym dokumencie (European Address Services)
przez okres podany w gwarancji lub określony ustawowo przez
obowiązujące przepisy prawa. W przypadku przeprowadzki właściciela
urządzenia z jednego z poniższych krajów do innego, gwarancja zachowuje
swoją wazność z następującymi zastrzeżeniami :
•Gwarancja na urządzenie obowiązuje od dnia zakupu. Datę zakupu należy
potwierdzić przez okazanie dokumentu zakupu wydanego przez sprzedawcę
urządzenia.
•Okres gwarancji na urządzenie oraz zakres gwarancji (wykonawstwo oraz
części) są takie same, jak okres i zakres obowiązujące dla danego modelu
lub serii urządzenia w nowym kraju zamieszkania.
•Gwarancja na urządzenie jest wydawana osobiście na pierwszego
kupującego i nie można jej przekazać na innego użytkownika.
•Urządzenie zostało zainstalowane i jest eksploatowane wyłącznie do celów
domowych zgodnie z instrukcjami firmy Electrolux. Użytkowanie do celów
zawodowych jest wykluczone.
•Urządzenie zostało zainstalowane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami nowego kraju zamieszkania.
Postanowienia niniejszej Gwarancji Europejskiej w żaden sposób nie ograniczają nabytych praw ustawowych.
42
Obsah
Obsah
Upozornění
Použití
Ochrana proti mrazu
44
44
45
Popis spotřebiče
Přihrádka na prací prostředky
Ovládací panel
Displej
Osobní nastavení
Dětská pojistka
Zvukový signál
46
46
47
47
48
48
48
Jak prát
Vkládání prádla
Dávkování pracích prostředků
Volba programu
Volba rychlosti odstředění
Volba funkcí
Předpírka
Skvrny
Choulostivé
Krátký
Máchání plus
Volba odloženého startu
Spuštění programu
Průběh programu
Přidání prádla během prvních 10 minut
Změna probíhajícího programu
Zrušení programu
Konec programu
Klidový stav
49
49
49
49
50
50
50
51
51
51
51
51
52
52
52
53
53
53
53
Návod k praní
Třídění a příprava prádla
Vkládání prádla podle druhu tkaniny
Prací a přídavné prostředky
Mezinárodní symboly
54
54
54
55
56
Tabulka programů
57
Spotřeba
59
Technické parametry
60
Obsah
43
Údržba a čištění
Odstranění vodního kamene z pračky
Plášt’ pračky
Přihrádka na prací prostředky
Vypouštěcí filtr
Filtry přívodu vody
61
61
61
61
63
64
V případě poruchy
65
Upozornění
68
Instalace
Vybalení
Odstranění ochranných přepravních prvků
Přívod vody
Vypouštění
Elektrické připojení
Umístění
69
69
71
73
74
75
75
Životní prostředí
Likvidace
Ochrana životního prostředí
77
77
77
Záruční podmínky
78
V tomto návodu k použití se používají následující symboly :
Důležité upozornění týkající se vaší bezpečnosti, nebo informace bránící
poškození spotřebiče.
Všeobecné informace.
Informace týkající se životního prostředí.
44
Upozornění
Upozornění
Tento návod k použití si uložte ke spotřebiči. Pokud spotřebič prodáte nebo
darujete jiné osobě, předejte jí i tento návod k použití. Nový uživatel se tak
bude moci seznámit s chodem pračky i s důležitými upozorněními.
Tato upozornění jsou uvedena v zájmu vaší bezpečnosti a bezpečnosti
dalších osob. Doporučujeme vám, abyste si před instalací a použitím
spotřebiče tato upozornění pozorně přečetli. Děkujeme vám za pozornost.
Použití
• Po dodávce spotřebič ihned vybalte, nebo ho nechte vybalit. Zrakem
zkontrolujte, zda je v pořádku. Případné připomínky zapište na dodací list,
který dostanete při dodání spotřebiče.
• Tento spotřebič smí používat pouze dospělí. Dbejte na to, aby se ho děti
nedotýkaly a nehrály si s ním.
• Neměňte, ani se nesnažte měnit technické údaje tohoto spotřebiče. Je to
pro vás nebezpečné.
• Tato pračka je určená k běžnému domácímu používání. Nepoužívejte ji k
obchodním nebo průmyslovým účelům, nebo k jinému účelu, než ke
kterému byla zkonstruována, k praní, máchání a ždímání.
• Po použití pračky vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete kohoutek
přívodu vody.
• V pračce perte pouze oděvy určené k praní v pračce. Řiďte se pokyny na
visačce oděvu.
• Neperte v pračce prádlo s kosticemi, nezaobroubené nebo potrhané
prádlo.
• Před každým praním odstraňte z prádla zapomenuté mince, zavírací
špendlíky, brože, šroubky apod. Tyto předměty by mohly vážně pračku
poškodit.
• V pračce neperte oděvy se skvrnami od benzínu, alkoholu, trichloretylenu
apod. Jestliže použijete přípravky na odstraňování skvrn, počkejte, až se
vypaří, a teprve potom vložte oděvy do bubnu.
• Malé kousky oděvů jako ponožky, pásky apod. perte v malém plátěném
sáčku nebo povlaku.
• Používejte prací prostředek v množství doporučeném v části “Dávkování
pracích prostředků”.
• Před každou údržbou nebo čištěním vždy odpojte pračku od sítě.
Upozornění
45
Ochrana proti mrazu
Pokud je spotřebič vystaven teplotám nižším než 0°C, proveďte následující
kroky :
• Zavřete kohoutek a odpojte přívodní hadici.
• Konec přívodní hadice a vypouštěcí hadice vložte do nádoby na podlaze.
• Zvolte program Vypouštění a nechte ho proběhnout až do konce.
• Vypněte pračku nastavením voliče programů do polohy “Stop”.
• Odpojte pračku od sítě.
• Přívodní hadici opět přišroubujte a vypouštěcí hadici vrat’te na místo.
Tímto způsobem vypustíte vodu zbylou v hadicích a zabráníte tak jejímu
zamrznutí a následnému poškození pračky.
Chcete-li pračku opět použít, zkontrolujte, zda je umístěná v místnosti s
teplotou nad 0°C.
46
Popis spotřebiče
Popis spotřebiče
Ovládací panel
Víko
Držadlo k otevření víka
Dvířka filtru
Vyrovnávací nožičky
Přihrádka na prací prostředky
Předpírka
Praní
Aviváž (nepřekračujte značku
MAX M )
Páka k přemístění
spotřebiče
Popis spotřebiče
47
Ovládací panel
Displej
Volič programů
Tlačítko
Odložený start
Tlačítko Start/
Kontrolky
Tlačítka a jejich
Pauza
Předávkování a
funkce
Máchání plus
Displej
Délka cyklu nebo
odpočítávání
odloženého startu
Odložen
ý start
Dětská
pojistka
Otevření
víka
Ukazatel průběhu cyklu
Teplota
Průběh cyklu
48
Popis spotřebiče
Osobní nastavení
Dětská pojistka
Tato funkce umožňuje dva typy zablokování :
- jestliže funkci zapnete po spuštění cyklu, není možné měnit ani funkce ani
program.
Cyklus probíhá a ke spuštení nového cyklu je nutné funkci pojistky zrušit.
- jestliže funkci zapnete před spuštěním cyklu, není možné pračku spustit.
K zapnutí dětské pojistky postupujte
takto:
15.Připojte pračku k síti.
16.Stiskněte současně tlačítko SKVRNY
a CHOULOSTIVÉ , až se na displeji objeví potvrzující symbol
.
Volba funkce se uloží do paměti.
Dětskou pojistku
postupem.
vypnete
stejným
Zvukový signál
Konec programu a provozní poruchy jsou signalizovány zvukovými signály.
Chcete-li zvukové signály zrušit, postupujte takto :
1.Připojte pračku k síti.
2.Stiskněte současně tlačítko PŘEDPÍRKA
a SKVRNY
, až zazní potvrzující
pípnutí.
3.Zvukový signál je zrušený.
Signál zůstane aktivní pouze pro případ
poplachu.
Chcete-li zvukový signál opět obnovit,
postupujte stejným způsobem.
Jak prát
49
Jak prát ?
Před prvním praním v pračce doporučujeme provést předběžný prací cyklus
při 95°C bez prádla, ale s pracím prostředkem, abyste vyčistili buben pračky.
Vkládání prádla
• Otevřete víko pračky.
• Otevřete buben stiskem blokovacího tlačítka A: protilehlé části dvířek bubnu se automaticky otevřou.
• Vložte prádlo, zavřete buben a víko pračky.
Upozornění : Před zavřením víka pračky zkontrolujte, zda jsou dvířka bubnu správně zavřená :
•obě části dvířek jsou zaklapnuté,
•blokovací tlačítko A vystupuje.
A
Dávkování pracích prostředků
Tato pračka byla zkonstruována tak, aby vaše spotřeba vody a pracích
prášků byla co nejnižší, snižte proto dávky pracího prostředku předepsané
výrobci.
Nasypte příslušnou dávku práškového pracího prostředku do komor pro
praní
i pro předpírku
v případě, že jste vybrali program s předpírkou. V
případě potřeby nalijte aviváž do komory .
Jestliže používáte jiný typ pracího prostředku, řiďte se částí “Prací prostředky a přísady” návodu k praní.
Volba programu
Otočte voličem programů na požadovaný prací program podle druhu prádla
a stupně znečištění (viz Tabulka programů). Kontrolka tlačítka START/
PAUZA
bliká červeně. Délka zvoleného programu se zobrazí na displeji.
V poloze STOP
je přerušen přívod
napětí k pračce (ve všech dalších polohách je pračka pod napětím). Voličem
programů můžete otáčet doprava i doleva.
50
Jak prát
Jestliže otočíte voličem programů během pracího cyklu, na displeji se objeví
chybový kód «Err» a tlačítko START/PAUZA
bliká několik vteřin žlutě.
Program probíhá dále bez ohledu na nové nastavení voliče. Ke změně je nutné vrátit volič do původní polohy. Na displeji se opět objeví odpočítávání.
Volba rychlosti odstředění
Stiskněte tlačítko ODSTŘEDĚNÍ , až
začne blikat kontrolka požadované rychlosti odstředění. Můžete také zvolit
funkce BEZ ODSTŘEDĚNÍ*, ZASTA*
VENÍ S VODOU V BUBNU
nebo
NOČNÍ KLID PLUS*.
Maximální rychlosti jsou :
pro Bavlna, 40-60 Směsi, Syntetické,
Snadné žehlení, Jemné, Vlna /
, 30
min a Eco : 1000 ot/min.
Pokud jste zvolili funkci ZASTAVENÍ S VODOU V BUBNU
nebo NOČNÍ
KLID PLUS, je nyní nutné zvolit program ODSTŘEDĚNÍ
nebo VYPOUŠTĚNÍ
k ukončení cyklu.
ZASTAVENÍ S VODOU V BUBNU
Po posledním máchání na konci zvoleného programu se nevypustí voda, aby
se prádlo nezmačkalo, pokud ho nevyjmete ihned při zastavení pračky.
Volba funkcí
K již zvolenému pracímu programu je
možné přidat další funkce. Stiskněte
tlačítko požadované funkce. Příslušná
kontrolka se rozsvítí.
Chcete-li funkci vypnout, postupujte
stejným způsobem. Příslušná kontrolka
zhasne.
Předpírka
Předpírka při asi 30°C před hlavním pracím cyklem, který pak proběhne
automaticky.
* podle modelu
Jak prát
51
Skvrny
Pro velmi zašpiněné prádlo, nebo prádlo se skvrnami. Do komory na předpírku
přihrádky na prací prostředky můžete přidat prostředek k odstraňování skvrn.
Choulostivé
Máchání zesílené doplňkovým máchacím cyklem se současně omezeným
pohybem bubnu (k ochraně tkanin). Ideální v případě častého praní,
například pro osoby s velmi citlivou pokožkou (nelze kombinovat s funkcí Máchání plus).
Krátký
Tato funkce umožňuje zkrácení času nutného k provedení cyklu podle druhu
zvoleného programu.
Máchání plus
Tato funkce umožňuje přidat jedno nebo více máchání
u programů Bavlna, Syntetické a Jemné (nelze kombinovat s funkcí Choulostivé).
Můžete ji trvale aktivovat následujícím způsobem :
Stiskněte tlačítka ODSTŘEDĚNÍ
a PŘEDPÍRKA
na několik vteřin.
Kontrolka MÁCHÁNÍ PLUS
se rozsvítí. Funkce je trvale aktivní, i když
pračku vypnete.
Chcete-li funkci natrvalo vypnout, opakujte stejný postup.
Jestliže vybranou funkci není možné zvolit, na displeji se objeví "Err" a kontrolka tlačítka START/PAUZA
bliká žlutě.
Volba odloženého startu
Tato funkce umožňuje odložit spuštění
pracího programu o 30, 60, 90 minut, 2
hodiny až 20 hodin.
Stiskněte jednou nebo víckrát tlačítko
ODLOŽENÉHO STARTU , až se na
displeji objeví hodina, kdy si přejete
program spustit (0’ znamená okamžité spuštění). Na displeji se objeví příslušný symbol.
Odložený start můžete kdykoli změnit nebo zrušit před stisknutím tlačítka
START/PAUZA
dalším stisknutím tlačítka ODLOŽENÉHO STARTU .
Jestliže jste už stiskli tlačítko START/PAUZA
a přejete si odložený start
změnit nebo zrušit, postupujte takto :
• Ke zrušení odloženého startu a okamžitému spuštění cyklu stiskněte
52
Jak prát
tlačítko START/PAUZA
a potom tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU
Stiskněte START/PAUZA
ke spuštění cyklu.
• Chcete-li změnit čas odložení, je nutné postupovat přes polohu STOP
znovu naprogramovat cyklus.
.
a
Víko pračky je během odloženého startu zablokované. Chcete-li ho otevřít,
musíte pračku uvést do stavu pauzy stisknutím tlačítka START/PAUZA
.
Po opětovném zavření víka stiskněte tlačítko START/PAUZA
.
Pokud chcete pro prací cyklus s odloženým startem použít tekutý prací prostředek, vložte přímo do bubnu dávkovací kuličku s prostředkem a zvolte program bez předpírky. Chcete-li provést předpírku ve stejné době jako
odložený start, použijte prací prostředek v prášku.
Spuštění programu
1.Zkontrolujte, zda je otevřený kohoutek přívodu vody.
2.Stiskněte tlačítko START/PAUZA
. Příslušná kontrolka
se rozsvítí červeně. Objeví se symbol
(zablokovaná
dvířka).
Volič programů se během cyklu neotáčí, to je normální jev.
Při odloženém startu se na displeji objevuje odpočítávání (hodinu po hodině,
pak 90, a minutu po minutě od 60 min).
Průběh programu
Na displeji se zobrazuje právě probíhající fáze
programu a zbývající čas. Proužek průběhu programu se v průběhu cyklu postupně zaplňuje.
: Praní
: Máchání
: Vypouštění
: Odstředění
Předávkování
Když se rozsvítí kontrolka PŘEDÁVKOVÁNÍ, znamená
to, že jste pro právě dokončený program použili příliš
mnoho pracího prostředku. Při příštím praní dodržujte
pokyny výrobce pracího prostředku a doporučená
množství.
Přidání prádla během prvních 10 minut
1.Stiskněte tlačítko START/PAUZA
. Příslušná kontrolka bliká červeně.
2.Otevření víka je signalizováno dvojím klapnutím blokovacího zařízení. Symbol
zmizí.
Jak prát
3.Vložte prádlo a zavřete víko.
4.Opět stiskněte tlačítko START/PAUZA
53
k pokračování cyklu.
Změna probíhajícího programu
Před provedením změny probíhajícího programu je nutné uvést pračku do
stavu pauzy stisknutím tlačítka START/PAUZA
. Jestliže změna není
možná, na displeji bliká «Err» a tlačítko START/PAUZA
bliká několik
vteřin žlutě. Chcete-li i přesto změnit program, je nutné zrušit právě
probíhající program (viz níže).
Zrušení programu
Jestliže si přejete zrušit program, otočte ukazatelem voliče programů do polohy STOP .
Konec programu
Pračka se automaticky zastaví; tlačítko START/PAUZA
zhasne a na displeji bliká “0”. Otevření víka je signalizováno dvojím klapnutím blokovacího
zařízení. Symbol
zmizí.
1.Otočte voličem programů do polohy STOP
: nyní je pračka odpojená od
elektrického napětí.
2.Vyjměte prádlo.
3.Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete přívod vody.
4.Ověřte si, že je buben prázdný: oděvy zapomenuté v bubnu se mohou při
dalším praní poškodit (srazit), nebo mohou pustit barvu na jiné prádlo.
Doporučujeme ponechat víko a buben pračky po skončení praní otevřené,
aby se nádrž vyvětrala.
Klidový stav
Jestliže pračka zůstane 10 min před spuštěním cyklu nebo na konci cyklu
beze změny, uvede se do klidového stavu. Displej zhasne a tlačítko START/
PAUZA
začne pomalu blikat.
Chcete-li klidový stav zrušit, stiskněte nějaké tlačítko nebo pootočte
ukazatelem programátoru.
54
Návod k praní
Návod k praní
Třídění a příprava prádla
• Prádlo roztřiďte podle druhu a symbolu údržby (viz dále uvedenou část Mezinárodní symboly): normální praní pro odolné prádlo, které snese energické praní a ždímání; šetrné praní pro jemné prádlo, které se musí prát
opatrně. Perete-li dohromady prádlo z různých tkanin, zvolte program a teplotu vhodné pro nejjemnější tkaninu.
• Bílé a barevné prádlo perte odděleně. Bílé prádlo by se mohlo obarvit,
nebo zešednout.
• Nové barevné prádlo často pouští nadbytečnou barvu. Vyperte ho proto
poprvé raději samostatně. Dodržujte pokyny k péči o prádlo “perte samostatně” a “vyperte několikrát samostatně”.
• Vyprázdněte kapsy a prádlo rozložte.
• Odstraňte uvolněné knoflíky, špendlíky a sponky. Zavřete zipy, zavažte
tkaničky i pásky.
• Obrat’te naruby oděvy z více vrstev (větrovky, spací pytle apod.), barevné
pletené kusy i vlněné a textilní oděvy s ozdobami.
• Malé choulostivé kousky perte ve speciální prací sít’ce (ponožky, punčochy, podprsenky).
• Záclony perte obzvlášt’ opatrně. Odstraňte připevňovací háčky a záclony
vložte do sít’ky nebo sáčku.
Vkládání prádla podle druhu tkaniny
Množství prádla vloženého do bubnu nesmí překročit maximální kapacitu
pračky. Tato kapacita se může lišit podle druhu tkaniny. V případě velmi špinavého prádla nebo savé tkaniny snižte množství prádla.
Všechny tkaniny nemají stejný objem a stejnou schopnost zadržování vody.
Proto je možné naplnit buben v zásadě takto :
• plný buben bez nadměrného stlačení v případě prádla z bavlny, lnu, směsi,
• poloviční objem bubnu pro upravenou bavlnu a syntetická vlákna,
• třetinový objem bubnu pro velmi choulostivé prádlo jako záclony a vlněné
látky.
V případě smíšené náplně prádla naplňte buben podle nejchoulostivější tkaniny.
Návod k praní
55
Prací a přídavné prostředky
Používejte pouze prací a přídavné prostředky, které jsou vhodné pro použití
v pračce. Řiďte se pokyny výrobce uvedené v části Přihrádka na prací prostředky a Dávkování pracích prostředků.
Současné použití různých druhů pracích prostředků nedoporučujeme, mohlo
by dojít k poškození prádla.
Množství použitého pracího prostředku závisí na množství praného prádla,
tvrdosti vody a stupni zašpinění prádla.
Pokud je voda měkká, lehce snižte dávky. Je-li voda vápenitá (doporučujeme
použití odvápňovacího prostředku), nebo je prádlo velmi znečištěné či se
skvrnami, dávky trochu zvyšte.
Stupeň tvrdosti vody zjistíte u místního vodárenského podniku nebo u jiného
kompetentního úřadu.
Prací prostředky v prášku lze použít bez omezení.
Tekuté prací prostředky se nesmějí používat, chcete-li zvolit předpírku. U
cyklu bez předpírky je můžete nalít buď do koule, kterou umístíte přímo v
bubnu, nebo do komory pro praní; v obou případech je nutné okamžitě spustit prací cyklus.
Prací prostředky v tabletách nebo dávkách je nutné vložit do dávkovače na
prací prostředky přímo do pračky.
Při ošetřování skvrn před pracím cyklem se řiďte pokyny k použití a dávkování výrobce daného prostředku. Jestliže použijete prací prostředek k
ošetření skvrn, je nutné okamžitě spustit prací cyklus.
56
Návod k praní
Mezinárodní symboly
NORMÁLNÍ
PRANÍ
Praní při 95°C
Praní při 60°C
Praní při40°C
Praní při 30°C
Šetrné praní v
ruce
ŠETRNÉ
PRANÍ
CHLÓROVÁNÍ
Bělení chlórem (javelský louh) dovoleno (pouze za studena a s ředěným roztokem)
Neprat
Bělení chlórem (javelský louh) zakázáno
ŽEHLENÍ.
Vysoká teplota žehlení
(max. 200°C)
Střední teplota žehlení
(max. 150°C)
Nízká teplota žehlení
(max. 100°C)
Nežehlit
CHEMICKÉ
ČIŠTĚNÍ
Chemické čištění (všechna obvyklá rozpouštědla)
Chemické čištění (všechna rozpouštědla mimo trichloretylen)
Chemické čištění
(pouze těžkým benzínem
a R113)
Nečistit chemicky
Vysoká
teplota
Střední
teplota
SUŠENÍ
Sušit rozložené
Sušit zavěšené
Sušit na
ramínku
Sušení
v bubnové sušičce
dovoleno
Nesušit v bubnové
sušičce
Tabulka programů
57
Tabulka programů
Nejsou uvedeny všechny možnosti, ale pouze obvyklá a při praní nejčastěji
používaná nastavení.
Program / Druh prádla
Množství
prádla
Možné funkce
Bavlna : Bílá nebo barevná, např. normálně
zašpiněné pracovní oděvy, ložní a stolní prádlo,
spodní prádlo, ubrousky.
6,0 kg
Předpírka
Skvrny*
Choulostivé
Krátký
Máchání plus
Zastavení s vodou
v bubnu
Odloženého startu
40-60 Mix : Tento program umožňuje při 40°C
dosažení stejně vynikajících výsledků jako při
programu pro bavlnu 60°C, současně se pere
bavlněné i syntetické prádlo.
6,0 kg
Předpírka
Skvrny*
Choulostivé
Máchání plus
Zastavení s vodou
v bubnu
Odloženého startu
Syntetické : Syntetické tkaniny, spodní prádlo,
barevné tkaniny, nežehlící košile, blůzy.
2,5 kg
Předpírka
Skvrny*
Choulostivé
Krátký
Máchání plus
Zastavení s vodou
v bubnu
Odloženého startu
Snadné žehlení : Snižuje zmačkání prádla a
usnadňuje žehlení.
1,0 kg
Předpírka
Máchání plus
Zastavení s vodou
v bubnu
Odloženého startu
Jemné : Pro všechny jemné tkaniny, např.
záclony.
2,5 kg
Předpírka
Skvrny*
Krátký
Máchání plus
Zastavení s vodou
v bubnu
Odloženého startu
Vlna /
: Vlna vhodná k praní v pračce s
označením “čistá střižní vlna určená pro praní v
pračce, nesráží se”.
1,0 kg
Zastavení s vodou
v bubnu
Odloženého startu
58
Tabulka programů
Máchání : S tímto programem lze vymáchat
prádlo prané v ruce.
6,0 kg
Vypouštění : Provede vypouštění po zastavení
s vodou v bubnu (nebo noční klid plus).
6,0 kg
Odstředění : Provede odstředění od 400 do
1000 ot/min po zastavení s vodou v bubnu (nebo
noční klid plus).
6,0 kg
Odloženého startu
30 min : Ideální, chcete-li prádlo jen osvěžit.
3,0 kg
Zastavení s vodou
v bubnu
Odloženého startu
Eco** : Bílá nebo barevná, např. normálně
zašpiněné pracovní oděvy, ložní a stolní prádlo,
spodní prádlo, ubrousky.
6,0 kg
Předpírka
Skvrny*
Choulostivé
Máchání plus
Zastavení s vodou
v bubnu
Odloženého startu
* Nelze kombinovat s programy, jejichž teplota je nižší než 40 C.
** Výchozí program pro testy podle normy CEI 456.
Máchání plus
Zastavení s vodou
v bubnu
Odloženého startu
Spotřeba
59
Spotřeba
Teploty
Spotřeba
vody v
litrech
Spotřeba
energie v
kWh
Bavlna
95
63
2,10
Bavlna
60
58
1,20
40-60 Mix
40
46
0,80
Bavlna
40
58
0,70
Bavlna
30
58
0,50
Syntetické
60
45
0,80
Syntetické
50
45
0,65
Syntetické
40
45
0,60
Syntetické
30
45
0,50
Snadné žehlení
40
48
0,50
Jemné
40
50
0,50
Jemné
30
50
0,30
Vlna /
40
45
0,45
Vlna /
30
45
0,40
Vlna /
studená
45
0,35
Máchání
-
32
0,05
Vypouštění
-
-
0,002
Odstředění
-
-
0,015
30 min
30
42
0,25
Eco*
60
45
1,02
Délka v
minutách
Viz displej
Program
* Výchozí program pro testy podle normy CEI 456 (program Eco 60°) :
45 L / 1,02 kWh / 150 min
Orientační údaje, které se mohou měnit v závislosti na podmínkách praní.
Uvedené hodnoty spotřeby odpovídají maximální teplotě pro každý program.
60
Technické parametry
Technické parametry
ROZMĚRY
Výška
Šířka
Hloubka
NAPĚTÍ / FREKVENCE
CELKOVÝ PŘÍKON
TLAK VODY
Připojení k vodovodní síti
850 mm
400 mm
600 mm
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimální
Maximální
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Typ 20x27
Tento spotřebič odpovídá směrnici 89/336/EHS pro elektromagnetickou
kompatibilitu a směrnici 73/23/EHS pro zařízení nízkého napětí.
Údržba a čištění
61
Údržba a čištění
Před každým čištěním odpojte pračku od sítě.
Odstranění vodního kamene z pračky
Pokud používáte prací prostředek ve správném množství, není nutné spotřebič odvápňovat.
Jestliže je ale odstranění vodního kamene nutné, použijte speciální nekorozivní prostředek k odvápnění praček, který zakoupíte v obchodě. Dodržujte
dávkování a intervaly odvápnění uvedené na obalu.
Plášt’ pračky
Zevní plochy pračky omývejte vlažnou vodou a jemným čisticím prostředkem. Nikdy nepoužívejte alkohol, rozpouštědla nebo podobné prostředky.
Přihrádka na prací prostředky
Čas od času je nutné vyčistit přihrádku na prací prostředky a odstranit případné zbytky pracích prostředků, které by mohly narušit správný chod
pračky.
1. Přihrádku na prací prostředky
nadzdvihněte a vytáhněte.
2. Obě části přihrádky oddělte.
62
Údržba a čištění
3. Dobře je vyčistěte pod tekoucí vodou.
4. Obě části opět sestavte dohromady.
5. Přihrádku na prací prostředky
vložte zpět.
Údržba a čištění
63
Vypouštěcí filtr
Pravidelně čistěte filtr, který se nachází v dolní části pračky :
1. Otevřete kryt např. pomocí
šroubováku.
2. Položte pod něj nádobu. Otočte uzávěrem proti směru hodinových ručiček tak, aby byl ve
svislé poloze a mohla vytéct zbylá
voda.
3. Uzávěr úplně vyšroubujte a vytáhněte ho.
4. Pečlivě ho vyčistěte pod tekoucí vodou.
64
Údržba a čištění
5. Uzávěr zasuňte zpět.
6. Dobře ho zašroubujte.
7. Zavřete kryt.
Filtry přívodu vody
Odšroubujte konce přívodní hadice a vyčistěte filtry.
V případě poruchy
65
V případě poruchy
Tento spotřebič byl při výrobě mnohokrát testován. Pokud ale přesto zjistíte
provozní poruchu, nejprve se řiďte dále uvedenými radami, a teprve potom
zavolejte servisní službu.
Problémy
Příčiny
Pračka se nespustila, nebo
se neplní vodou :
•pračka není správně zapojená do zásuvky,
elektrická instalace nefunguje,
•víko pračky nebo dvířka bubnu nejsou správně
zavřená,
•nespustili jste program,
•došlo k výpadku proudu,
•došlo k výpadku přívodu vody,
•vodovodní kohoutek je zavřený,
•filtry přívodu vody jsou zanesené,
•na přívodní hadici se objeví červený puntík.
Pračka se naplní vodou a
hned se vypustí :
•vypouštěcí oblouk ve tvaru U je zavěšen příliš
nízko (viz část Instalace).
Pračka neodstřeďuje, nebo
nevypouští :
•vypouštěcí hadice je ucpaná, nebo ohnutá.
•vypouštěcí filtr je ucpaný.
•zareagovala pojistka proti špatnému rozložení
prádla: špatné rozložení prádla v bubnu,
•zvolili jste program “Vypouštění” nebo funkci
“Noční provoz plus”,
•nevhodná výška vypouštěcího oblouku.
Okolo pračky je voda :
•nadměrné množství pracího prostředku vyplavilo
pěnu,
•prací prostředek není vhodný pro praní v pračce,
•vypouštěcí oblouk není správně zavěšený,
•nevrátili jste zpět na místo vypouštěcí filtr,
•přívodní hadice netěsní.
Výsledky
praní
uspokojivé :
•prací prostředek není vhodný pro praní v pračce
•v bubnu je příliš mnoho prádla,
•prací program není správně zvolený,
•málo pracího prostředku.
nejsou
Pračka vibruje, je hlučná :
•ze spotřebič nebyly odstraněny všechny
ochranné přepravní prvky),
•spotřebič není vyrovnaný a dobře upevněný,
•spotřebič je příliš blízko stěn nebo nábytku,
•prádlo není v bubnu dobře rozložené,
•málo prádla.
66
V případě poruchy
Problémy
Příčiny
Prací cyklus je příliš dlouhý :
•filtry přívodu vody jsou zanesené,
•došlo k výpadku proudu nebo přívodu vody,
•zásah tepelné pojistky motoru,
•teplota přívodu vody je nižší než obvykle,
•zásah bezpečnostního systému zjištění pěny
(příliš pracího prostředku), pračka zareagovala
vypuštěním pěny,
•zásah pojistky proti špatnému rozložení prádla:
pračka přidala další fázi k lepšímu rozložení prádla
v bubnu.
Pračka se během pracího
cyklu zastavuje :
•porucha přívodu vody nebo elektrického
napájení,
•naprogramovali jste zastavení s vodou v bubnu,
•dvířka bubnu nejsou správně zavřená.
Víko nejde na konci cyklu
otevřít :
•kontrolka “okamžité otevření”* nesvítí,
•nadměrná teplota pracího roztoku,
•víko se odblokuje 1 až 2 minuty po ukončení
programu*.
Po ukončení cyklu se
nerozsvítila
kontrolka
“správné zastavení bubnu”:
•Buben se nezastavil ve správné poloze dvířky
nahoru kvůli nerovnoměrnému rozložení prádla;
otočte buben ručně.
Na displeji** se objevil
chybový kód E40 a tlačítko
START/PAUZA
bliká
žlutě***:
•víko není správně zavřené.
Na displeji** se objevil
chybový kód E20 a tlačítko
START/PAUZA
bliká
žlutě*** :
•vypouštěcí filtr je ucpaný,
•vypouštěcí hadice je ucpaná, nebo ohnutá,
•vypouštěcí hadice je příliš vysoko
“Instalace”),
•vypouštěcí čerpadlo je ucpané,
•sifon instalace je ucpaný.
Na displeji** se objevil
chybový kód E10 a tlačítko
START/PAUZA
bliká
žlutě*** :
•vodovodní kohoutek je zavřený,
•došlo k výpadku ve vodovodní síti.
Na displeji** se objevil
chybový kód E0 a tlačítko
START/PAUZA
bliká
žlutě*** :
•vypouštěcí filtr je ucpaný,
•zásah ochranného zařízení proti vyplavení,
postupujte prosím následujícím způsobem :
- zavřete kohoutek přívodu vody,
- nechte pračku po dobu 2 minut vypouštět, a pak
vytáhněte zástrčku ze zásuvky,
- zavolejte servisní službu.
(viz
V případě poruchy
67
Problémy
Příčiny
Vypouštěcí čerpadlo pračky
je stále v provozu, i když je
spotřebič vypnutý :
•zásah ochranného zařízení proti vyplavení,
postupujte prosím následujícím způsobem :
- zavřete kohoutek přívodu vody,
- nechte pračku po dobu 2 minut vypouštět, a pak
vytáhněte zástrčku ze zásuvky,
- zavolejte servisní službu.
Při plnění komory na prací
prostředky steče aviváž
okamžitě do bubnu :
•Překročili jste značku MAX.
* Podle modelu.
** U některých modelů může znít zvukový signál.
*** Po odstranění případných příčin poruchy stiskněte tlačítko START/PAUZA” ke
spuštění přerušeného programu.
68
Upozornění
Upozornění
• Tento spotřebič je těžký. Při jeho přemist’ování buďte opatrní.
• Před použitím spotřebiče je nutné odstranit všechny ochranné přepravní
prvky. Neúplné odstranění ochranných přepravních prvků by mohlo
poškodit spotřebič nebo přilehlý nábytek. Při odstraňování ochranných
přepravních prvků musí být spotřebič odpojen od sítě.
• Vodovodní připojení při instalaci nechte provést kvalifikovaným
instalatérem.
• Spotřebič musí být připojen k elektrické zásuvce s uzemněním podle
předpisů.
• Pokud je pro připojení spotřebiče nutné provést úpravu elektrické
instalace, obrat’te se na kvalifikovaného elektrikáře.
• Před připojením pračky k elektrické síti si pozorně přečtěte pokyny
uvedené v části “Elektrické připojení”.
• Po provedení instalace zkontrolujte, zda spotřebič nestojí na napájecím
kabelu.
• Jestliže pračku instalujete na koberec, je nutné zkontrolovat, zda koberec
nezakrývá dolní otvory pračky určené pro větrání.
• Výměnu napájecího kabelu smí provádět pouze servisní středisko.
• Výrobce odmítá odpovědnost za jakoukoli škodu vzniklou nesprávnou
instalací.
Instalace
69
Instalace
Před prvním uvedením do provozu je bezpodmínečně nutné odstranit
ochranné přepravní prvky. Uschovejte si je pro případnou další dopravu: přeprava neupevněného spotřebiče může poškodit vnitřní díly a způsobit prosakování a poruchy chodu, může mít za následek i deformace vzniklé
nárazem.
Vybalení
1. Nakloňte spotřebič dozadu.
2. Pootočte ho na jednom rohu o
čtvrt otáčky a odstraňte přepravní
podstavec.
3. Otevřete víko spotřebiče a vytáhněte červenou vložku.
4. Odstraňte plastovou fólii.
70
Instalace
5. Nadzdvihněte a vytáhněte přihrádku na prací prostředky.
7. Přihrádku na prací prostředky
vrat’te zpět.
6. Vytáhněte blokovací vložku
bubnu.
Instalace
Odstranění ochranných přepravních prvků
4
3
5
1
2
1
Krok 1.
Krok 2.
2
Krok 3.
Krok 4.
71
72
Instalace
3
Krok 5.
Krok 6.
Krok 7.
Krok 8.
4
Krok 9.
Instalace
73
Chcete-li pračku vyrovnat se sousedícím nábytkem, postupujte takto :
5
Krok 1.
Krok 2.
Přívod vody
Přívodní hadici dodávanou se spotřebičem instalujte na zadní stranu pračky
následujícím způsobem (Starou hadici znovu nepoužívejte) :
Krok 1.
Krok 2.
74
Instalace
Krok 3.
Krok 4.
Otevřete kohoutek přívodu vody.
Zkontrolujte, zda nedochází k úniku vody.
Přívodní hadici nelze prodlužovat. Jestliže je příliš krátká, obrat’te se na servisní službu.
Vypouštění
Nástavec na konci hadice je vhodný pro všechny běžné typy sifonu.
1.Nástavec připevněte k sifonu
pomocí upevňova-cího kroužku,
který se dodává se spotřebičem*.
* podle modelu
2.Na vypouštěcí hadici namontujte oblouk ve tvaru U. Celou sestavu umístěte do vypouštěcího
potrubí (nebo do umyvadla) ve
výšce mezi 70 a 100 cm. Dbejte
na to, aby oblouk nevypadl
Instalace
75
Na konci vypouštěcí hadice musí být vstup vzduchu, aby nedocházelo k případnému sifonovému efektu.
Přívodní hadici nelze v žádném případě prodlužovat. Jestliže je příliš krátká,
obrat’te se na odborníka.
Elektrické připojení
Tato pračka smí být připojena pouze k jednofázovému napětí 230 V.
Zkontrolujte technické údaje pojistky vedení : 10 A při 230 V.
Spotřebič nesmí být připojen pomocí prodlužovací šňůry nebo vícečetné zásuvky.
Zkontrolujte, zda je uzemnění provedeno podle platných předpisů.
Umístění
Pračku postavte na rovnou a pevnou podlahu do větrané místnosti. Ověřte
si, zda se pračka nedotýká stěny nebo jiného nábytku v místnosti.
Chcete-li pračku přemístit, postupujte takto :
1.K přemístění pračky stačí zatáhnout za páku u dna pračky a
otočit ji zprava doleva; tím se
pračka postaví na kolečka. Po
přemístění pračky na zvolené
místo páku opět vrat’te do původní polohy.
2.Přesné vyrovnání pračky zabraňuje vibracím, hluku a posunům při praní.
Vyrovnejte spotřebič seřízením
příliš krátké nožičky. Vyšroubujte
nožičku i s přírubou (spotřebič
můžete v případě potřeby nadzdvihnout).
76
Instalace
3.Když je spotřebič vyrovnaný,
zablokujte nožičku na podlaze a
přírubu utáhněte na maximum.
Životní prostředí
77
Životní prostředí
Likvidace
Všechny spotřebiče označené symbolem
jsou recyklovatelné. Odvezte
je do sběrného dvora (bližší informace zjistíte na místním úřadě), aby mohly
být znovu zpracovány a recyklovány.
V případě likvidace je nutné spotřebič znehodnotit odstraněním
nebezpečných prvků: odřízněte napájecí kabel těsně u spotřebiče.
Symbol
na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do
domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci
elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto
výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a
lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto
výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u
příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v
obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Ochrana životního prostředí
Doporučujeme vám dodržovat následující pokyny, které slouží k úspoře vody
a energie, a tím přispívají k ochraně životního prostředí :
• Perte pokud možno vždy plnou náplň prádla, ne malá množství.
• Funkci předpírky nebo namáčení používejte pouze pro velmi špinavé
prádlo.
• Dávku pracího prostředku přizpůsobte tvrdosti vody (viz část “Dávkování
pracích prostředků”), náplni prádla a stupni jeho znečištění.
78
Záruční podmínky
Záruční podmínky
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také jen "Kupující") a jen na výrobek sloužící k
běžnému používání v domácnosti.
Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti čtyř
měsíců, a to od data převzetí prodaného výrobku Kupujícím.
Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění
vady, popřípadě - není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady
neúměrné - právo na výměnu výrobku. Pokud není takový postup možný, je
Kupující oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku. Právo na výměnu
výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnění všech
zákonných předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnění každého práva ze Záruky
přitom je, že :
- výrobek byl instalován a uveden do provozu i vždy provozován v souladu
s návodem k obsluze,
- veškerě záruční nebo jiné opravy či úpravy výrobku byly vždy prováděny v
Autorizovaném servisním středisku,
- Kupující při reklamaci výrobku předloží platný doklad o koupi.
Právo na odstranění vady výrobku (i všechna případná další práva ze
Záruky) je kupující povinen uplatnit v nejbližším Autorizovaném servisním
středisku. Zároveň musí Autorizovanému servisnímu středisku umožnit
ověření existence reklamované vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, v provozní době tohoto střediska.
Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v příslušném Autorizovaném servisním středisku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční
doby, jinak zaniká.
Autorizované servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu opravy. Kupující je povinen poskytnout Autorizovanému servisnímu středisku součinnost potřebnou k
prokázání uplatněného práva na odstranění vady, k ověření existence reklamované vady i k záruční opravě výrobku.
Běh záruční doby se staví po dobu od řádněho uplatnění práva na odstranění
vady do provedení záruční opravy Autorizovaným servisním střediskem,
avšak jen při splnění podmínky uvedené v předchozím bodu.
Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní středisko povinno vydat Kupujícímu čitelnou kopii Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování práv Kupujícího, proto ve vlastním zájmu před podpisem Opravního listu
zkontrolujte jeho obsah a kopii Opravního listu pečlivě uschovejte.
Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za
kterou odpovídá Prodávající, či neposkytne-li Kupující Autorizovanému servisnímu středisku shora uvedenou součinnost, je Kupující, povinen nahradit
Prodávajícímu i Autorizovanému servisnímu středisku veškeré případné
náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.
Záruční podmínky
79
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek platí pouze na území České
republiky. Nevztahuje se na opotřebení nebo poškození výrobku (včetně
poškození způsobeného poruchami v elektrické síti, použitím nevhodných
náplní, nevhodnými provozními podmínkami aj.), případný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti ( který není závadou) ani na výrobek použitý nad rámec běžného používáni v domácnosti (např. k podnikatelským účelům aj.).
Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která se ke koupi
výrobku váží podle kogentních ustanovení zvláštních právních předpisů.
Prodávající je povinen předat Kupujícímu při prodeji výrobku a na požádání
Kupujícího poskytnout mu i kdykoli poté aktuální seznam Autorizovaných
servisních středisek v České republice, včetně jejich telefonních čísel.
Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovaných servisních střediscích
poskytnou :
- prodávající,
- Electrolux Service, a to buď na telefonu: 261126112, nebo na adrese
ELECTROLUX s.r.o., Electrolux Service, Budějovická 3, 140 21 Praha 4,
- Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016.
Evropská Záruka
Společnost Electrolux poskytuje záruku na spotřebič ve všech zemích
uvedených v přiloženém dokumentu (European Address Services) a na dobu
stanovenou zárukou, popřípadě platnými zákony. Jestliže se přestěhujete z
jedné uvedené země do jiné z uvedených zemí, záruka na spotřebič bude i
nadále platná za následujících podmínek :
•Záruka na spotřebič platí ode dne prvního zakoupení spotřebiče, které je
možné doložit předložením platného dokladu o koupi vydaného prodejcem
spotřebiče.
•Záruka na spotřebič je platná pro stejné období a na stejný rozsah práce a
dílů, jako platí v nové zemi Vašeho pobytu pro tento určitý model řady
spotřebičů.
•Záruka na spotřebič je vázaná na osobu původního kupce spotřebiče a není
přenosná na další osoby.
•Spotřebič je instalovaný a používaný v souladu s pokyny vydanými
společností Electrolux a používá se pouze v domácnosti, tzn. spotřebič není
využíván ke komerčním účelům.
•Spotřebič je instalovaný v souladu se všemi příslušnými platnými předpisy
v nové zemi pobytu.
Ustanovení Evropské záruky nemají vliv na žádná závazná práva, která se
na Vás vztahují podle zákona.
108 2852 00 - 05/07
www.electrolux.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement