Aeg-Electrolux | LAV46000 | User manual | Aeg-Electrolux LAV46000 Használati utasítás

LAVAMAT 46000
Használati útmutató
Automata mosógép
Návod na používanie Automatická práčka
2
Tisztelt Vásárló !
Köszönjük, hogy csúcsminőségű AEG-Electrolux készülékeink közül
választott. Ez a készülék - mint ezt Ön is tapasztalni fogja - kiváló
kombinációját nyújtja a tökéletes formatervezésnek és funkcionalitásnak,
valamint az élvonalbeli technológiának.
Győződjön meg arról, hogy készülékeinket a ma elérhető legjobb
teljesítmény mutatókkal és vezérléssel tervezték, a legszigorúbb
követelményeknek megfelelő szabványok figyelembe vételével.
Ráadásul a környezetvédelmi és az energiatakarékossági szempontok is
szerves részét képezik termékeinknek.
Készüléke optimális működése érdekében kérjük, hogy olvassa el
figyelmesen ezt a Használati útmutatót. Az ismeretek birtokában képes lesz
arra, hogy minden folyamatot tökéletesen megismerjen, és a készülék
nyűjtotta lehetőségeket maximálisan kihasználja.
A használat során bármikor szüksége lehet erre a Használati útmutatóra,
ezért azt ajánljuk, hogy tartsa mindig elérhető helyen. Ha a készüléktől
valamilyen ok miatt megválik, akkor a Használati útmutatót is adja át az új
tulajdonosnak.
Kívánjuk, hogy lelje örömét új készülékében.
Vážený zákazník,
d’akujeme, že ste si vybrali náš vysoko kvalitný výrobok.
Náš spotrebič stelesňuje perfektnú kombináciu funkčného dizajnu a
špičkovej technológie.
Presvedčte sa sami o tom, že naše spotrebiče boli vyvinuté tak, aby
poskytovali najlepší výkon a ovládanie. My skutočne zavádzame najvyššie
štandardy kvality. Okrem toho zistíte, že environmentálne a úsporné aspekty
sú neoddelitelnou súčastou našich výrobkov.
V záujme optimálnej prevádzky vášho spotrebiča si, prosím, pozorne
prečítajte tento návod na používanie. Bude vás perfektne navigovat pri
všetkých činnostiach, aby ste dosiahli maximálnu účinnost.
Aby ste si mohli pozriet’ tento návod na používanie vždy, ked’ to budete
potrebovat’, odporúčame vám, aby ste ho uložili na bezpečnom mieste.
Návod na používanie, prosím, odovzdajte budúcemu vlastníkovi spotrebiča.
Želáme vám vela úspechov s vaším novým spotrebičom.
Összefoglaló
3
Összefoglaló
Figyelmeztetések
Használat
Fagyvédelem
5
5
6
A készülék leírása
Mosószertartó
Parancssor
Kijelző
Személyre szabás
Gyerekzár
Hangjelzés
7
7
8
8
9
9
9
Hogyan mossunk
Ruhanemű behelyezése
Mosószerek adagolása
Válassza ki a programot
A centrifugálási sebesség kiválasztása
Opciók kiválasztása
Előmosás
Foltmosás
Időnyerés
Öblítés plusz
A program elindítása
A program menete
Możliwość dodania bielizny w ciągu pierwszych 10 minut
Folyamatban lévő program módosítása
Program törlése
Program vége
Készenléti üzemmód
10
10
10
10
11
11
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
Mosási útmutató
A ruhaneműk szétválogatása és előkészítése
A ruhanemű mennyiségénél vegye figyelembe az anyag jellegét
Mosószerek és adalékanyagok
Nemzetközi szimbólumok
14
14
14
15
16
Programtáblázat
17
Fogyasztás
19
Műszaki adatok
20
Karbantartás és tisztítás
A készülék vízkőmentesítése
21
21
Összefoglaló
4
Készülékház
Mosószertartó
Kifolyócső szűrője
Befolyócső szűrői
21
21
23
24
Működési probléma esetén
25
Figyelmeztetések
28
Beszerelés
Kicsomagolás
Rögzítések eltávolítása
Vízbemenet
Vízleeresztés
Elektromos bekötés
Elhelyezés
29
29
31
33
34
35
35
Környezet
Kiselejtezés
Környezetvédelem
37
37
37
Jótállás
38
Ebben a használati útmutatóban a következő szimbólumokat használjuk :
Az Ön biztonságára vonatkozó információk és a készülék megrongálásának
elkerülésére szolgáló információk.
Általános információk.
Környezetvédelmi információk.
Figyelmeztetések
5
Figyelmeztetések
A használati útmutatót tartsa készüléke mellett. Amennyiben a készüléket
eladja vagy elajándékozza, a használati utasítást is adja oda vele. Így az új
felhasználó megismerheti a mosógép működését és az arra vonatkozó
figyelmeztetéseket.
Ezek a figyelmeztetések az Ön és mások biztonságát szolgálják. Kérjük,
hogy olvassa el figyelmesen készülékének beszerelése és használatba
vétele előtt. Köszönjük figyelmét.
Használat
• A készülék megérkezésekor azonnal csomagolja ki vagy csomagoltassa
ki. Ellenőrizze a készülék általános állapotát. Esetleges fenntartásait írja le
a szállítólevélre, amiből egy példány Önt illeti.
• A készüléket felnőttek általi használatra tervezték. Ügyeljen arra, hogy
gyerekek ne nyúljanak hozzá és ne használják játékszerként.
• Ne módosítsa és ne próbálja módosítani a készülék tulajdonságait. Ez
veszélyt jelentene Önre nézve.
• A készülék szokásos háztartási használatra készült. Ne használja
kereskedelmi vagy ipari célra vagy a rendeltetésétől eltérő célokra,
amelyek a következők: mosás, öblítés, centrifugálás.
• A készülék használata után húzza ki a készüléket a konnektorból, és zárja
el a vízcsapot.
• Csak arra alkalmas ruhaneműket mosson mosógépben. Ebben a minden
ruhanemű címkéjén megtalálható tájékoztató jelzések segítenek.
• Ne mosson a mosógépben merevítős ruhaneműt, rongyos vagy nem
beszegett anyagokat.
• Mosás előtt minden ruhaneműt ellenőrizzen, hogy ne maradjon benne
aprópénz, biztosítótű, kitűző, csavar stb. Ezek súlyos károkat okozhatnak,
ha a ruhaneműben maradnak.
• Ne tegyen a mosógépbe benzinnel, alkohollal, triklóretilénnel stb. kezelt
ruhát. Ha ilyen folteltávolítókat használ, várja meg, hogy a termék
elpárologjon, mielőtt a ruhaneműket a mosódobba tenné.
• A kisebb méretű mosandókat, úgymint zoknik, övek stb. gyűjtse össze egy
mosóhálóban vagy egy párnahuzatban.
• A “mosószerek adagolása” című fejezetben megadott mennyiségű
mosószert használjon.
• A mosógép tisztításának, illetve karbantartásának megkezdése előtt
mindig húzza ki a készüléket a konnektorból.
6
Figyelmeztetések
Fagyvédelem
Amennyiben a készülék 0°C alatti hőmérsékletnek van kitéve, végezze el az
alábbi óvintézkedéseket :
• Zárja el a vízcsapot, és csatlakoztassa le a befolyócsövet.
• Ennek a csőnek, valamint a kifolyócsőnek a végét tegye egy földre
helyezett lavórba.
• Válassza ki a Vízleeresztés programot, és futtassa le végig.
• A programkapcsoló “Stop” állásba forgatásával kapcsolja ki a készüléket.
• Kösse le a készüléket.
• Rögzítse a befolyócsövet, és tegye a helyére a kifolyócsövet.
Ily módon a csövekben maradt víz kiürül, miáltal megelőzhető a jégképződés
és így a készülék megrongálódása.
A készülék ismételt üzembe helyezéséhez gondoskodjon róla, hogy 0°C-nál
magasabb hőmérsékletű helyiségben kerüljön beszerelésre.
A készülék leírása
7
A készülék leírása
Parancssor
Fedél
Ajtónyitó fogantyú
Szűrőajtó
Szabályozható lábak
Mosószertartó
Előmosás
Mosás
Öblítőszer (nem szabad túllépni a
MAX jelzést M )
A készülék
elmozdítására szolgáló
kar
8
A készülék leírása
Parancssor
Kijelző
Programkapcsoló
Gombok és
funkciójuk
Jelzőfények
Kijelző
A program
időtartama, illetve a
késleltetett indításig
hátralévő idő
Gyermekb
iztonság
Start/Szünet
gomb
A készülék leírása
9
Személyre szabás
Gyerekzár
Ez az opció kétféle bezárást tesz lehetővé :
- Az opció a ciklus indítása után indul, ekkor lehetetlen az opció vagy a
program módosítása.
Végbemegy a ciklus, az új ciklus megindítása előtt ki kell kapcsolni a
funkciót.
- ha az opció a ciklus indítása előtt kapcsol be, akkor lehetetlen indítani a
gépet.
A
biztonsági
gyermekzár
bekapcsolásához :
1.A készüléket helyezze feszültség alá.
2.Nyomja meg egyszerre és tartsa lenyomva az FOLTMOSÁS
és az IDŐNYERÉS
gombot, amíg a kijelzőn
megjelenő
jelzés nem jelzi a megerősítést.
A kiválasztott opciót tárolja a gép.
A gyerekzár kikapcsolásához ismételje meg a fenti eljárást.
Hangjelzés
A program végét és az esetleges működési problémákat hangjelzések jelzik.
Ha ezeket a hangjelzéseket meg akarja szüntetni, a következőképpen teheti
meg :
1.A készüléket helyezze feszültség alá.
2.Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a ELŐMOSÁS
és az FOLTMOSÁS
gombot, amíg egy hang nem jelzi a
megerősítést.
3.A hangjelzés megszűnik.
A jelzés kizárólag riasztásnál marad
aktív.
Ha a hangjelzést újra be kívánja kapcsolni, ismételje meg a fenti eljárást.
10
Hogyan mossunk
Hogyan mossunk ?
Azt javasoljuk, hogy a mosógépben történő első mosás előtt végezzen egy
95°C-os mosást üres dobbal (ruhaneműk nélkül), mosószerrel, a mosódob
megtisztítása érdekében.
Ruhanemű behelyezése
• Nyissa ki a mosógép ajtaját.
• Az “A” zárkioldó gomb megnyo-másával nyissa ki a mosódobot : a két fedélszárny automatikusan kinyílik.
• Helyezze be a ruhaneműt, zárja vissza a mosódob fedelét, valamint a
mosógép ajtaját.
Figyelem : A készülék ajtajának bezárása előtt
ellenőrizze, hogy a mosódob fedele megfelelően
be legyen csukva :
•a fedél két szárnya legyen beakasztva,
az “A” zárkioldó gomb legyen zárva.
A
Mosószerek adagolása
A mosógépet úgy tervezték, hogy csökkentse a víz- és mosószerfogyasztást, ezért a mosószergyártók által feltüntetettnél kevesebb mosószert
használjon.
Töltse a mosóport a mosáshoz
és az előmosáshoz
való rekeszekbe,
ha előmosást tartalmazó programot választott. Töltse az öblítőszert a megfelelő rekeszbe .
Ha másféle mosószert használ, nézze meg a mosási útmutató “mosószerek
és adalékanyagok” című bekezdését.
Válassza ki a programot
A programválasztó kapcsolót a ruhanemű jellege és szennyezettsége szerint
forgassa el a kívánt mosóprogramra
(lásd a Programtáblázatot). A START/
SZÜNET
gomb lámpája pirosan
villog. A kiválasztott program időtartama megjelenik a kijelzőn.
A kapcsoló STOP
állásba kapcsolásakor a mosógép nincs feszültség alatt
(minden más állásba kapcsolva a ké-
Hogyan mossunk
11
szülék feszültség alatt van). A programválasztó kapcsoló jobbra vagy balra
is elforgatható.
Ha a programválasztó kapcsolót mosás közben elforgatja, a kijelzőn megjelenik az «Err» hibakód, és a START/SZÜNET
gomb néhány másodpercig sárgán villog. A program anélkül lefut, hogy a készülék figyelembe venné
a programválasztó kapcsoló új beállítását. A probléma megoldásához a programválasztó kapcsolót kapcsolja vissza az eredeti beállításba. A kijelzőn
újra megjelenik a számláló.
A centrifugálási sebesség kiválasztása
Nyomja meg a CENTRIFUGÁLÁS
gombot, amíg a kívánt centrifugálási
sebesség jelzőfénye nem világít. Ezenfelül kiválaszthatja a CENTRIFUGÁLÁS NÉLKÜL*, az ÖBLÍTŐSTOP
*
vagy az ÉJSZAKAI PROGRAM*
opciókat.
A maximális sebesség minden program
esetén 1000 ford/perc.
A program végén, ha az ÖBLÍTŐSTOP
vagy az ÉJSZAKAI PROGRAM
opciót választotta, a program befejezéséhez ki kell választania egy CENTRIFUGÁLÁS
VAGY VÍZLEERESZTÉS
programot a program befehezéséhez.
ÖBLÍTŐSTOP
Az utolsó öblítővíz nem kerül kiürítésre a kiválasztott program végén, így a
ruhanemű nem gyűrődik össze akkor sem, ha a mosás végén nem veszik ki
azonnal a mosógépből.
Opciók kiválasztása
Egy korábban kiválasztott mosási programhoz további opciók is kiválaszthatók. Nyomja meg a kívánt opció
gombját. A megfelelő jelzőfény kigyullad.
Egy opció ugyanígy kapcsolható ki. A
megfelelő jelzőfény kialszik.
* Modelltől függően
12
Hogyan mossunk
Előmosás
Körülbelül 30°C-os előmosás a főmosás előtt, ami az előmosás után automatikusan lefut.
Foltmosás
Erősen szennyezett vagy foltos ruhaneműhöz. A mosószerfiók előmosáshoz
tartozó rekeszébe
folttisztító tölthető.
Időnyerés
Ez a funkció lehetővé teszi a ciklus időtartamának a választott program típusától függő csökkentését.
Öblítés plusz
Ez az opció lehetővé teszi a Pamut, Műszálas és Kényes programok egy
vagy több öblítéssel történő kiegészítését.
Lehetősége van arra, hogy a következő módon eljárva állandó jelleggel bekapcsolja a funkciót :
Nyomja meg és néhány másodpercig tartsa lenyomva az CENTRIFUGÁLÁS
és az ELŐMOSÁS
gombot. Az ÖBLÍTÉS PLUSZ jelzőfény kigyullad.
Az opció mindaddig érvényben marad, amíg a készülék áram alatt van.
Állandó jellegű kikapcsolásához ismételje meg a fenti műveletet.
Ha a választott opció nem lehetséges, a kijelzőn az «Err» jelzés jelenik meg,
és a START/SZÜNET
gomb jelzőfénye sárgán villog.
A program elindítása
1.Ellenőrizze, hogy a mosógép vízellátását biztosító vízcsap
nyitva van-e.
2.Nyomja meg a START/SZÜNET
gombot. A megfelelő
jelzőfény pirosan kezd el világítani. A FEDÉL
jelzőfény kigyullad (ajtó bezárva)
Az, hogy a programválasztó kapcsoló nem forog a program alatt, normális jelenség.
A program menete
A MOSÁS jelzőfény a készülék működése közben
világít.
Możliwość dodania bielizny w ciągu pierwszych 10
minut
1.Nyomja meg a START/SZÜNET
villog.
gombot. A megfelelő jelzőfény pirosan
Hogyan mossunk
13
2.A mosógép ajtajának nyitását a zárszerkezet dupla kattanása jelzi. A FEDÉL
jelzőfény kialszik.
3.Tegye be a ruhaneműt, és csukja vissza a fedelet.
4.A ciklus folytatásához nyomja meg ismét a START/SZÜNET
gombot.
Folyamatban lévő program módosítása
A folyamatban lévő program módosítása előtt a mosógépet a START/
SZÜNET
gomb megnyomásával le kell állítani. Ha a módosítás nem
végezhető el, a kijelzőn az «Err» jelzés villog, és a START/SZÜNET
gomb néhány másodpercig sárgán villog. Ha mindezek ellenére úgy dönt,
hogy megváltoztatja a programot, törölni kell a folyamatban lévő programot
(lásd alább).
Program törlése
Ha egy programot törölni kíván, a programválasztó kapcsolót forgassa el
STOP állásba.
Program vége
A mosógép automatikusan leáll, a START/SZÜNET
kialszik, és a kijelzőn a “0” jelzés villog. A mosógép ajtajának nyitását a zárszerkezet dupla
kattanása jelzi. A FEDÉL
jelzőfény kialszik.
1.A programválasztó kapcsolót kapcsolja STOP állásba : a mosógép ekkor
nincs feszültség alatt.
2.A ruhák kivétele.
3.Húzza ki a csatlakozót az aljzatból, és zárja a vízcsapot.
4.Ellenőrizze, hogy a mosódob üres legyen: a véletlenül a dob belsejében maradt ruhaneműk a következő mosáskor károsodhatnak (összemehetnek),
vagy más ruhaneműt megfesthetnek.
Használat után ajánlatos a dob kiszellőzéséhez nyitva hagyni a fedelet.
Készenléti üzemmód
Ha az áram alatt lévő készülékhez egy program elindulása előtt vagy a
program vége után 10 percig nem nyúlnak hozzá, bekapcsol a készenléti
üzemmód. A kijelző háttérfénye kialszik, és a START/SZÜNET
gomb
lassan villog.
Ennek megszakításához elegendő megnyomni egy gombot vagy elforgatni a
programkapcsolót.
14
Mosási útmutató
Mosási útmutató
A ruhaneműk szétválogatása és előkészítése
• Válogassa szét a ruhaneműket típus és mosási útmutató szerint (lásd
alább, a Nemzetközi szimbólumok című fejezetet) : normál mosás az energikus mosásra és centrifugálásra alkalmas ruhaneműk esetében ; kímélő
mosás a kényes ruhák esetében, amelyeket körültekintéssel kell kezelni.
Vegyes mosótöltet esetén, amikor a mosótöltet különböző anyagokból készült ruhaneműkből áll, a legkényesebb textilfajtának megfelelő programot
és hőmérsékletet válasszon.
• Külön mossa a fehér és a színes ruhákat. Ellenkező esetben a fehér ruhaneműk elszíneződhetnek vagy szürkés árnyalatot ölthetnek.
• Az új színes ruhaneműk gyakran eresztik a színüket. Az ilyen ruhadarabokat az első alkalommal lehetőleg külön mossa ki. Tartsa be a “külön mosandó” és a “több alkalommal külön mosandó” kezelési útmutatásokat.
• Ürítse ki a ruhák zsebét, és a lepedőket, törölközőket stb. hajtogassa szét.
• Szedje le a meglazult gombokat, kitűzőket és kapcsokat. A villámzárakat
húzza fel, kapcsolja be a kapcsokat, pántokat.
• A többrétegű anyagból készült darabokat (hálózsák, anorák stb.), a színes
kötött holmikat, valamint a len és a rátétes díszítéssel ellátott ruhaneműket
fordítsa ki.
• A kisméretű, kényes darabokat (zokni, harisnya, melltartó) mosóhálóban
mossa.
• A függönyöket különösen körültekintően kezelje. Vegye le a függönycsipeszeket, és a függönyt tegye hálóba vagy zsákba.
A ruhanemű mennyiségénél vegye figyelembe az
anyag jellegét
A mosódobba behelyezett ruhanemű mennyisége nem haladhatja meg a
mosógép maximális kapacitását. Ez a kapacitás anyagfajtától függően változhat. Erősen szennyezett, illetve szivacsos anyagból készült ruhaneműk
esetében csökkentse a mosótöltet mennyiségét.
A különféle textíliák térfogata és vízvisszatartó képessége eltérő. Ez az oka
annak, hogy általános szabályként a mosódob :
• teljesen megtölthető, de túlzott tömörítés nélkül a pamut, len vagy kevertszálas ruhaneműk esetén,
• félig tölthető meg a kezelt pamutszálból, illetve műszálból készült anyagok
esetén,
• körülbelül egyharmadig az olyan nagyon kényes anyagok esetében, mint
a fátyolszövetek és a gyapjú ruhaneműk.
Különbözőfajta anyagokból készült ruhaneműkből álló mosótöltet esetén a
mosódobot a legkényesebb textilfajtának megfelelő mértékben töltse meg.
Mosási útmutató
15
Mosószerek és adalékanyagok
Csak gépi mosáshoz való mosószereket és adalékanyagokat használjon.
Nézze meg a gyártó utasításait, és vegye figyelembe a Mosószer- és öblítőszertartó rekeszek, valamint A mosószerek adagolása című fejezeteket. Nem
javasoljuk egyszerre többféle mosószer használatát, mivel az károsíthatja a
ruhaneműket.
A felhasználandó mosószer mennyisége függ a mosandó ruhanemű mennyiségétől, a víz keménységétől és a ruhanemű szennyezettségének mértékétől.
Ha a víz lágy, kissé csökkentse az adagolást. Ha a víz kemény (vízlágyító
használata javasolt), vagy ha a ruhanemű nagyon piszkos vagy foltos, kissé
növelje az adagolást.
A víz keménységére vonatkozóan a helyi vízművektől kaphat felvilágosítást.
A mosóporok korlátozás nélkül használhatók.
Folyékony mosószereket nem szabad használni előmosás kiválasztása esetén. Előmosás nélküli programokhoz akár közvetlenül a mosódobba helyezett adagológolyóval, akár a mosószerfiókba töltve használhatók, viszont
mindkét esetben azonnal el kell indítani a mosóprogramot.
A tabletta formájú vagy előre kiadagolt mosószereket mindenképpen a
mosógép mosószerfiókjába kell tölteni.
A foltoknak a mosóprogram előtti kezelését illetően lásd a termék gyártója által megadott adagolási és egyéb utasításokat. Ha folteltávolításhoz mosószert használ, azonnal el kell indítania a mosóprogramot.
16
Mosási útmutató
Nemzetközi szimbólumok
MOSÁS
NORMÁL
Mosás 95°Con
Mosás 60°Con
Mosás 40°Con
Mosás 30°Con
Kímélő kézi
mosás
MOSÁS
KÉNYES
HIPÓZÁS
Klórral (hipóval) való fehérítés megengedett (kizárólag
hideg vízben és hígított oldattal)
Nem mosható
A klórral (hipóval) való fehérítés tilos
VASALÁS
Magas hőfokon
(max 200°C)
Közepes hőfokon
(max 150°C)
Alacsony hőfokon
(max 100°C)
Nem vasalható
SZÁRAZ
VEGYTISZTÍTÁS
Száraz vegytisztítás
(minden szokásos
oldószerrel)
Száraz vegytisztítás
(triklóretilén kivételével
minden oldószerrel)
Száraz vegytisztítás (kizárólag petróleumos oldószerekkel és R113mal)
Száraz vegytisztítással
nem tisztítható
Magas
hőmérséklet
Közepes
hőmérséklet
SZÁRÍTÁS
Fektetve szárítható
Függesztve
szárítható
Ruhafogason
szárítható
Ruhaszárító gépben szárítható
Ruhaszárító gépben nem szárítható
Programtáblázat
17
Programtáblázat
Az alábbiakban nem soroljuk fel az összes lehetőséget, csak a szokásos és
a mindennapi életben használatot beállításokat.
Program / Ruhanemű típusa
Feltöltés
Lehetséges
opciók
Pamut : Fehér vagy színes, pl. átlagosan
szennyezett munkaruházat, ágynemű, abrosz,
fehérnemű, asztalkendő.
5,5 kg
Előmosás
Foltmosás*
Időnyerés
Öblítés plusz
Öblítőstop
40-60 Mix : Ez a program 40°C-on teszi lehetővé,
akárcsak a 60°C-os pamut program, a legjobb
eredmények elérését a pamut és műszálas
ruhaneműk keverése esetén.
5,5 kg
Előmosás
Foltmosás*
Öblítés plusz
Öblítőstop
Műszálas : Műszálas anyagok, fehérneműk,
színes textíliák, nem vasalandó ingek, blúzok.
2,5 kg
Előmosás
Foltmosás*
Időnyerés
Öblítés plusz
Öblítőstop
Vasaláskönnyítés : Csökkenti a ruhanemű
gyűrődését és megkönnyíti a vasalást.
1,0 kg
Előmosás
Öblítés plusz
Öblítőstop
Kímélő : Minden kényes anyaghoz, pl.
függönyökhöz.
2,5 kg
Előmosás
Foltmosás*
Időnyerés
Öblítés plusz
Öblítőstop
Len /
: A mosógépben mosható gyapjú
ruhaneműkön a következők vannak feltüntetve:
“tiszta élő gyapjú, mosógépben mosható, nem
megy össze”.
1,0 kg
Öblítőstop
Öblítés : A kézzel mosott ruhák ezzel a
programmal öblíthetők ki.
5,5 kg
Öblítés plusz
Öblítőstop
Vízleeresztés : A víz leszivattyúzása öblítőstop
(vagy éjszakai program) után.
5,5 kg
Centrifugálás : Centrifugálás 400 - 1000
fordulat/percenn öblítőstop (vagy éjszakai program)
után.
5,5 kg
18
Programtáblázat
30 perc : Ideális a csak felfrissítést igénylő
ruhaneműkhöz.
2,5 kg
Öko** : Fehér vagy színes, pl. átlagosan
szennyezett munkaruházat, ágynemű, abrosz,
fehérnemű, asztalkendő.
5,5 kg
Előmosás
Foltmosás*
Öblítés plusz
Öblítőstop
* Nem áll rendelkezésre 40°C-nál alacsonyabb hőmérsékletu programoknál.
** Referenciaprogram az IEC 456 szabvány szerinti teszthez.
Fogyasztás
19
Fogyasztás
Hőmérsékl
et
Vízfogyaszt
ás, liter
Energiafogyasztás,
kWh
Pamut
95
63
2,10
Pamut
60
58
1,20
40-60 Mix
40
46
0,80
Pamut
40
58
0,70
Pamut
30
58
0,50
Műszálas
60
45
0,80
Műszálas
50
45
0,65
Műszálas
40
45
0,60
Műszálas
30
45
0,50
Vasaláskönnyítés
40
48
0,50
Kímélő
40
50
0,50
Kímélő
30
50
0,30
Len /
40
45
0,45
Len /
30
45
0,40
Len /
hideg
45
0,35
Öblítés
-
32
0,05
Vízleeresztés
-
-
0,002
Centrifugálás
-
-
0,015
30 perc
30
40
0,35
Öko*
60
46
0,93
Időtartam,
perc
Lásd a kijelzőt
Program
* Referenciaprogram az IEC 456 szabvány szerinti teszthez (Öko 60° program) :
46 L / 0,93 kWh / 140 perc
A használati feltételek függvényében változó, jelzésértékű adatok. A feltüntetett fogyasztási adatok mindegyik program esetében a maximális hőmérsékletre vonatkoznak.
20
Műszaki adatok
Műszaki adatok
MÉRETEK
Magasság
Szélesség
Mélység
FESZÜLTSÉG / FREKVENCIA
ÖSSZTELJESÍTMÉNY
VÍZNYOMÁS
Vízvezeték-hálózatra
csatlakoztatás
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimum
Maximum
való
850 mm
400 mm
600 mm
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
20x27 típus
A készülék megfelel a rádió-elektromos zavarások korlátozására
vonatkozó 89/336/EGK irányelvnek, valamint az elektromos
biztonságra vonatkozó 73/23/EGK irányelvnek.
Konserwacja i czyszczenie
21
Karbantartás és tisztítás
Csak a készülék lecsatlakoztatása után végezze el a tisztítását.
A készülék vízkőmentesítése
A készüléket általában nem kell vízkőmentesíteni, ha a mosószert megfelelően adagolják.
Vízkőképződés esetén olyan speciális terméket használjon, ami nem korrozív, kifejezetten mosógépekhez való, és amit kereskedelmi forgalomban tud
beszerezni. Tartsa be a vízkőmentesítő csomagolásán található adagolási
és a használat gyakoriságára vonatkozó utasításokat.
Készülékház
A mosógép házát langyos vízzel és kímélő tisztítószerrel tisztítsa meg. Soha
ne használjon alkoholt, oldószert vagy más hasonló termékeket.
Mosószertartó
Időről időre tisztítsa meg a mosószerfiókot az esetlegesen visszamaradt termékek eltávolítása és ezáltal a hibás működés megelőzése érdekében.
1. Emelje ki a mosószerfiókot.
2. Szedje szét két részre a
mosószerfiókot.
22
Konserwacja i czyszczenie
3. A mosószerfiók két részét mossa le folyó víz alatt.
4. Szerelje össze a mosószerfiók
két részét.
5. Tegye vissza a mosószerfiókot
a készülékbe.
Konserwacja i czyszczenie
23
Kifolyócső szűrője
Rendszeresen tisztítsa meg a készülék alján található szűrőt :
1. A kis ajtót nyissa ki például egy
csavarhúzó segítségével.
2. Tegyen alá egy edényt. A
záródugót forgassa el az óramutatók járásával ellentétes irányban, hogy függőlegesen álljon, és
a visszamaradt víz kifolyhasson.
3. Csavarja ki teljesen a záródugót és vegye ki.
4. Folyó víz alatt gondosan tisztítsa meg.
24
Konserwacja i czyszczenie
5. Tegye vissza a helyére.
6. Csavarja vissza a záródugót.
7. Csukja vissza az ajtócskát.
Befolyócső szűrői
Csavarja ki a befolyócső végeit, és tisztítsa meg a szűrőket.
Működési probléma esetén
25
Működési probléma esetén
Készüléke a gyártás során számos ellenőrzésen ment át. Amennyiben
valamilyen működési problémát észlel, végezze el az alább felsorolt
ellenőrzéseket, mielőtt szerelőt hívna.
Tünetek
Okok
A mosógép nem üríti le a
vizet, vagy nem tölt fel
vízzel:
•a készülék nincs megfelelően csatlakoztatva, az
elektromos beszerelés nem működik,
•a mosógép ajtaja és a mosódob fedele nincs
rendesen csukva,
•a program indítása nem történt meg,
•áramszünet van,
•szünetel a vízellátás,
•a vízcsap el van zárva,
•a befolyócső szűrői piszkosak,
•a befolyócsövön egy piros folt jelenik meg.
A mosógép feltölt vízzel, de
azonnal le is üríti :
•a kifolyócső vége túl alacsonyan van (lásd a
beszerelésről szóló fejezetet).
A mosógép nem tölt fel
vízzel, vagy nem üríti le :
•a befolyócső összenyomódott vagy megtört,
•a leeresztő szűrő el van tömődve,
•bekapcsolt a kiegyensúlyozó mechanizmus : a
ruhanemű rosszul van elosztva a mosódobban,
•a “Vízleeresztés”, illetve az “Éjszakai program”
opció ki van választva,
•a kifolyócső magassága nem megfelelő.
Víz van a mosógép körül :
•a túl sok mosószer miatt túl sok hab képződött,
•nem a mosógéphez való mosószert használ,
•a kifolyócső nincs megfelelően felakasztva,
•a kifolyócső szűrőjét nem tették vissza a helyére,
•a befolyócső nincs megfelelően tömítve.
A mosás eredménye nem
kielégítő :
•a mosószer nem felel meg a mosógépnek,
•túl sok ruhanemű van a mosódobban,
•a mosóprogram nem megfelelő,
•nincs elég mosószer.
A mosógép rázkódik és
zajos :
•a készülék nincs teljesen kicsomagolva (lásd a
kicsomagolásra vonatkozó fejezetet),
•a készülék nem vízszintes és nincs megfelelően
kiékelve,
•a készülék túl közel van a falhoz vagy
bútorokhoz,
•a ruhanemű nincs jól elosztva a mosódobban,
•a töltet nem elegendő.
26
Működési probléma esetén
Tünetek
Okok
A mosóprogram túlságosan
hosszú :
•a befolyócső szűrői piszkosak,
•szünetelt a vízellátás,
•a motor hőbiztosítéka bekapcsolt,
•a befolyó víz hőmérséklete a szokásosnál
alacsonyabb,
•a habérzékelő biztonsági rendszer bekapcsolt (túl
sok mosószer) és a mosógép elkezdte leüríteni a
habot,
•a
kiegyensúlyozó
biztonsági
rendszer
bekapcsolt: a készülék egy plusz fázist iktatott be
a ruhaneműnek a mosódobban való jobb
elosztása érdekében.
A mosógép program közben
leállt :
•a víz- vagy áramellátás hibás,
•öblítőstop lett beprogramozva,
•a mosódob fedele nyitva van.
A mosógép ajtaja nem nyílik
ki a program végén :
•az “azonnali nyitás”* jelzőfény nem világít,
•túl magas a mosótartály hőmérséklete,
•a mosógép ajtaja a program vége után 1-2
perccel nyitható ki*.
A “mosógép felső állása”
jelzőfény nem világít a
program végén :
•a mosódob az állandó egyensúlyhiány miatt nem
áll a megfelelő pozícióba; forgassa el kézzel a
mosódobot.
A
kijelzőn
az
E40
hibaüzenet jelenik meg**, és
a START/SZÜNET gomb
sárgán villog*** :
•a mosógép ajtaja nincs megfelelően becsukva.
A
kijelzőn
az
E20
hibaüzenet jelenik meg**, és
a START/SZÜNET gomb
sárgán villog*** :
•a leeresztő szűrő el van tömődve,
•a befolyócső összenyomódott vagy megtört,
•a kifolyócső túl magasan van (lásd “Beszerelés”),
•az ürítőszivattyú eltömődött,
•a beszerelési szifon eltömődött.
A
kijelzőn
az
E10
hibaüzenet jelenik meg**, és
a START/SZÜNET gomb
sárgán villog*** :
•a vízcsap el van zárva,
•szünetel a vízellátás.
A
kijelzőn
az
EF0
hibaüzenet jelenik meg**, és
a START/SZÜNET gomb
sárgán villog*** :
•a leeresztő szűrő el van tömődve,
•az elárasztás elleni védelem bekapcsolt, a
következők szerint járjon el :
- zárja el a vízcsapot,
- kikapcsolása előtt 2 percen keresztül ürítse le a
készüléket,
- hívjon szerelőt.
Működési probléma esetén
27
Tünetek
Okok
A mosógép ürítőszivattyúja
folyamatosan
működik,
akkor is, ha a készülék nincs
bekapcsolva :
•az elárasztás elleni védelem bekapcsolt, a
következők szerint járjon el :
- zárja el a vízcsapot,
- kikapcsolása előtt 2 percen keresztül ürítse le a
készüléket,
- hívjon szerelőt.
Az öblítőszer közvetlenül a
mosódobba folyik a fiókba
való betöltéskor :
•túllépte a MAX jelzést.
* Modelltől függően.
** Bizonyos modelleken hangjelzések is hallhatók.
*** A probléma lehetséges okainak megszüntetése után nyomja meg a Start/Szünet
gombot a megszakított program újraindításához.
28
Figyelmeztetések
Figyelmeztetések
• A készülék nehéz. Figyeljen erre az elhelyezésekor.
• A készüléket használat előtt ki kell csomagolni. A szállítás közbeni
védelmet szolgáló eszközök hiányos eltávolítása sérülést okozhat a
készülékben vagy a szomszédos bútorokban. A készüléknek a
kicsomagolás alatt ki kell lennie kapcsolva.
• A készülék vízvezetékre való csatlakoztatását megfelelő szakképesítéssel
rendelkező vízvezeték-szerelővel végeztesse el.
• A készüléket megfelelő földeléssel rendelkező konnektorra kell
csatlakoztatni.
• Amennyiben a lakóhely elektromos rendszere a készülék bekötéséhez
módosítást tesz szükségessé, forduljon megfelelő szakképesítéssel
rendelkező villanyszerelőhöz.
• A készülék csatlakoztatása előtt olvassa el figyelmesen az “Elektromos
csatlakoztatás” című fejezetben található utasításokat.
• A készülék beszerelése után ellenőrizze, hogy a mosógép ne álljon rajta
az elektromos csatlakozózsinóron.
• Amennyiben a mosógépet padlószőnyeggel borított padlón helyezi el,
biztosítani kell, hogy a padlószőnyeg ne zárja el a gép alján lévő
nyílásokat, amelyek a készülék szellőzését szolgálják.
• Az elektromos csatlakozózsinór kicserélését kizárólag a szakszerviz
végezheti el.
• A gyártó felelőssége nem terjed ki semmilyen olyan kárra, ami a nem
megfelelő beszerelés következménye.
Beszerelés
29
Beszerelés
Üzembe helyezés előtt mindenképpen távolítsa el a szállítás közbeni védelemre szolgáló védőcsomagolást. A csomagolóanyagokat a későbbi szállításokhoz őrizze meg: ha a készüléket enélkül szállítják, akkor az belső
alkatrészei sérülését, valamint külső sérüléseket és hibás működést eredményezhet, továbbá ütés miatti deformálódást is okozhat.
Kicsomagolás
1. Döntse meg hátrafelé a készüléket.
2. Az egyik sarkára állítva forgassa el egy negyed fordulattal, hogy
levehesse a szállításhoz használt
aljzatot.
3. Nyissa ki a készülék fedelét, és
vegye ki a piros színű éket.
4. Vegye ki a műanyag fóliát.
30
Beszerelés
5. Felfelé emelve vegye ki a
mosószerfiókot.
7. Tegye vissza a mosószerfiókot.
6. Vegye ki a dobból a mozgásgátló betétet.
Beszerelés
Rögzítések eltávolítása
4
3
5
1
2
1
Működés 1.
Működés 2.
2
Működés 3.
Működés 4.
31
32
Beszerelés
3
Működés 5.
Működés 6.
Működés 7.
Működés 8.
4
Működés 9.
Beszerelés
33
Amennyiben mosógépét a szomszédos bútorokhoz kívánja igazítani, a
következők szerint járjon el :
5
Működés 1.
Működés 2.
Vízbemenet
A készülékhez mellékelt befolyócsövet a következőképpen szerelje fel a
mosógép hátuljára (Ne használja fel újra a régi csövet) :
Működés 1.
Működés 2.
34
Beszerelés
Működés 3.
Működés 4.
Nyissa ki a vízcsapot.
Ellenőrizze, hogy nem lyukas-e.
A befolyócsövet nem szabad meghosszabbítani. Ha túl rövid, forduljon a
szakszervizhez.
Vízleeresztés
A flexibilis cső külső vége mindenfajta szifonkimene-thez csatlakoztatható.
1.A csővéget a készülékkel
együtt szállított feszítőgyűrű segítségével rögzítse a szifonhoz*.
* Modelltől függően
2.Szerelje fel a kampó alakú merevítőt a kifolyócsőre. Az együttest helyezze el egy lefolyóba
(vagy mosdóba), 70 és 100 cm
közötti magasságban. Ügyeljen
arra, hogy ne csúszhasson le.
Beszerelés
35
Elengedhetetlen, hogy a kifolyócső végén biztosítva legyen a levegő
beáramlása, az esetleges szivornyahatás elkerülése érdekében.
A kifolyócső semmilyen esetben sem hosszabbítható meg. Ha túl rövid, forduljon szakemberhez.
Elektromos bekötés
A mosógép csak egyfázisú 230 V feszültségre köthető rá.
Ellenőrizze a hálózati biztosítékot : 10 A, 230 V.
A készülék nem csatlakoztatható az elektromos hálózatra hosszabbítóval
vagy elosztóval.
Ellenőrizze, hogy a földelés megfelel a hatályos előírásoknak.
Elhelyezés
A készüléket helyezze sima és szilárd felületre, jól szellőző helyre. Ügyeljen
rá, hogy a készülék ne érjen hozzá a falhoz vagy a helyiségben lévő többi
bútorhoz.
Ha át kívánja helyezni a készüléket, a következőképpen járjon el :
1.A mosógép áthelyezéséhez
elegendő a készülék alján található kart jobbról balra teljesen kihúzva a kerekeire állítani a
készüléket. Miután a készüléket
áthelyezte a kiválasztott helyre, a
kart tegye vissza az eredeti
helyére.
2.A pontos kiszintezéssel elkerülhető a mosógép rázkódása és zajossága, illetve a működés
közbeni “elvándorlása”.
Vízszintezze ki a készüléket, a túl
rövid láb beállításával. Csavarja
ki a lábrészt és a karimát (szükség esetén emelje fel a készüléket).
36
Beszerelés
3.Amikor a készülék már stabilan
áll, rögzítse a lábakat a padlóhoz,
és teljesen szerelje vissza a karimát.
Környezet
37
Környezet
Kiselejtezés
A
szimbólummal jelzett minden anyag újrahasznosítható. Ezeket vigye
el egy hulladéktelepre (ezek helyéről a helyi önkormányzatnál kaphat
felvilágosítást), hogy újra feldolgozhassák és újrahasznosíthassák azokat.
A készülék kiselejtezésekor tegye használhatatlanná, hogy ne jelenthessen
veszélyt másokra: az elektromos csatlakozózsinórt vágja le közvetlenül a
készüléknél.
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a
termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell
szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen
termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a
környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen
következményeket, amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő
hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége
a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy
azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.
Környezetvédelem
Víz- és energiatakarékossági okokból és ezáltal a környezet megóvása
érdekében javasoljuk, hogy tartsa be a következő utasításokat :
• Ha lehetséges, a készüléket teljes töltettel használja, ne pedig
ruhaneművel csak részben megtöltve.
• Az Előmosás, illetve az Áztatás funkciót kizárólag erősen szennyezett
ruhanemű esetén használja.
• A mosószert a víz keménységétől, valamint a mosandó ruhák
mennyiségétől és a ruhanemű szennyezettségének mértékétől függően
adagolja (lásd a “Mosószerek adagolása” című részt).
38
Jótállás
Jótállás
Európai jótállás
A készülékre az Electrolux a mellékelt dokumentumban (European Address
Services) felsorolt minden országban garanciát nyújt, a garancialevélben
feltüntetett, illetve a hatályos jogszabályban előírt időtartamra. Amennyiben
a vásárló az alábbiakban felsorolt országok közül valamelyik másik országba
települ át, az alábbi követelmények teljesítése esetén a készülékre
vonatkozó jótállás szintén áttelepítheto :
•A készülékre vállalt jótállás a készülék eredeti vásárlásának napjával
kezdodik, melyet a vásárló a készülék eladója által kiadott érvényes,
vásárlást igazoló okmány bemutatásával tud igazolni.
•A készülékre vállalt jótállás ugyanolyan idotartamra érvényes és
ugyanolyan mértékben terjed ki a munkadíjra és alkatrészekre, mint a
vásárló új lakóhelye szerinti országban az adott modellre vagy
termékféleségre érvényben lévo jótállás.
•A készülékre vállalt jótállás a termékhez kötodik, a jótállási jog másik
felhasználóra átruházható.
•A készülék üzembe helyezése és használata az Electrolux által kiadott
utasításoknak megfeleloen történt, és kizárólag háztartásban használták,
kereskedelmi célokra nem.
•A készüléket az új lakóhely szerinti országban hatályos összes vonatkozó
eloírásnak megfeleloen helyezték üzembe.
A jelen Európai Jótállás rendelkezései a törvény által biztosított vásárlói jogokat nem érintik.
Obsah
39
Obsah
Upozornenia
Použitie
Opatrenia proti mrazu
41
41
42
Popis zariadenia
Dávkovač na pracie prášky
Ovládací panel
Displej
Osobný program
Detská poistka
Zvukový signál
43
43
44
44
45
45
45
Ako prat’
Plnenie práčky bielizňou
Dávkovanie pracích prípravkov
Voľba programu
Výber rýchlosti odstred’ovania
Výber volieb
Predpierka
Škvrny
Úspora času
Plákanie plus
Spustenie programu
Činnost’ programu
Pridanie prádla počas prvých desiatich minút
Zmena programu prebieha
Zrušenie programu
Koniec programu
Ochranný systém
46
46
46
46
47
47
47
48
48
48
48
48
48
49
49
49
49
Návod na pranie
Triedenie a príprava bielizne
Plnenie bielizne podľa typu vlákna
Pracie prípravky a doplnky
Medzinárodné symboly
50
50
50
51
52
Tabuľka programov
53
Spotreba
55
Technické vlastnosti
56
Údržba a čistenie
Odstraňovanie vodného kameňa
57
57
40
Obsah
Vonkajšia čast’ práčky
Dávkovač na pracie prípravky
Odtokový filter
Filtre na prívode vody
57
57
59
60
V prípade chybného fungovania
61
Upozornenia
64
Inštalácia
Vybalenie
Rozmontovanie
Prívod vody
Vypúšt’anie
Elektrické zapojenie
Umiestnenie
65
65
67
69
70
71
71
Životné prostredie
Vyradenie práčky
Ochrana životného prostredia
73
73
73
Záruka/Servisná služba
74
Nasledovné symboly sú používané takto :
Dôležitá informácia pre vašu bezpečnost’ a pre bezpečnost’ práčky.
Všeobecné informácie.
Informácie týkajúce sa životného prostredia.
Upozornenia
41
Upozornenia
Návod na použitie starostlivo uschovajte. Ak práčku predáte alebo dáte inej
osobe, nezabudnite, že návod je jej súčast’ou. Nový používateľ tak dostane
se informácie o používaní práčky spolu s dôležitými upozorneniami.
Tieto upozornenia boli vypracované pre bezpečnost’ vás a vášho okolia.
Pred ištaláciou a použitím práčky si pozorne prečítajte tieto upozornenia.
Ďakujeme Vám za venovanú pozornost’.
Použitie
• Pri obdržaní prístroja ho okamžite rozbalte. Skontrolujte jeho všeobecný
stav. V prípade potreby napíšte jeho nedostatky na dodací list a nechajte
si kópiu.
• Práčku majú používat’ dospelí. Dbajte, aby sa jej deti nedotýkali a
nepoužívali ju ako hračku.
• Nemeňte a nesnažte sa menit’ vlastnosti tohto zariadenia. Mohlo by to byt’
pre vása nebezpečné.
• Vaša práčka je určená na bežné domáce použitie. Nepoužívajte ju na
komerčné či priemyselné účely ani na účely iné, než pranie, plákanie a
odstred’ovanie.
• Po použití práčku odpojte z elektrickej siete a zastavte kohútik na prívod
vody.
• V práčke perte len bielizeň vhodnú a pranie v práčke. Pomôžte si návodom
na pranie nachádzajúcim sa na visačke každého kusu bielizne.
• V práčke neperte bielizeň s kovovými čast’ami, textílie bez lemu alebo so
strapkami.
• Pred každým praním odstráňte z bielizne mince, špendlíky, brošne,
skrutky, atď. Pri praní by mohli spôsobit’ vážne škody.
• Nedávajte do práčky kusy so škvrnami od benzínu, alkoholu,
trichlóretylénu, atď. Ak používate odstraňovače škvŕn, počkajte, kým sa
prípravok vyparí, až potom vložte bielizeň do bubna.
• Malé kúsky bielizne ako ponožky, opasky, atď dajte do malého plátenného
vrecka alebo do návliečky na podušku.
• Používajte odporúčané množstvo pracieho prípravku, tak ako je to
napísané v odseku “Dávkovanie pracích prípravkov”.
• Pred čistením a údržbou práčky ju vždy vypnite z elektrickej siete.
42
Upozornenia
Opatrenia proti mrazu
Aj je vaša práčka vystavená teplote nižšej ako 0° C, dodržte nasledovné
opatrenia :
• Zastavte kohútik a odpojte prívodnú hadicu vody.
• Koniec prívodnej hadice vody a koniec výtokovej hadice umiestnite do
vedierka na zemi.
• Nastavte program Vypúšt’anie a nechajte ho prebehnút’ až do konca.
• Odstavte práčku z elektrickej siete tak, že selektor programov nastavíte na
pozíciu “Zastavenie“.
• Odpojte práčku zo zásuvky.
• Primontujte naspät’ prívodnú hadicu na vodu a dajte na svoje miesto aj
výtokovú hadicu.
Týmto spôsobom voda, ktorá zostala v hadiciach vytečie, čím predídete
vytváraniu ľadu a poškodeniu vašej práčky.
Aby práčka znovu fungovala, treba skontrolovat’, aby v miestnosti, kde je
inštalovaná bola teplota nad 0° C.
Popis zariadenia
Popis zariadenia
Ovládací panel
Veko
Rúčka na otváranie
poklopu
Dvierka filtra
Nožičky na nastavenie
úrovne
Dávkovač na pracie prášky
Predpieranie
Pranie
Aviváž (neprekročte označenie
MAX M )
Páka na
premiestňovanie
prístroja
43
44
Popis zariadenia
Ovládací panel
Displej
Volič programov
Tlačidlá a ich
funkcie
Kontrolky
Displej
Dížka cyklu alebo
odpočítavanie
oneskoreného
štartu
Detská
poistka
Tlačidlo
Spustenie/
Pauza
Popis zariadenia
45
Osobný program
Detská poistka
Táto voľba umožňuje dva druhy ochrany :
- Ak je voľba aktivovaná po spustení cyklu, nie je možná nijaká zmena voľby
alebo programu.
Cyklus prebieha a pre nový cyklus treba zrušit’ voľbu.
- Ak je voľba aktivovaná pred spustením cyklu, práčka nezačne pracovat’.
Ako aktivovat’ režim prevádzky bezpečný
pre deti :
5.Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
6.Súčasne stlačte tlačidlá ŠKVRNY
et
ÚSPORA ČASU
, až kým nebude potvrdený symbol
na displeji.
Výber voľby sa ukladá do pamäte.
Na zrušenie opatrenia pre bezpečnost’
detí zopakujte ten istý postup.
Zvukový signál
Pri ukončení programu a pri poruche činnosti zaznie zvukový signál. Ak
chcete zrušit’ zvukovú signalizáciu :
1.Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
2.Súčasne stláčajte tlačidlá PREDPIERKA
a ŠKVRNY
, až kým nezaznie
zvukový signál.
3.Zvukový signál je zrušený.
Signál zostane aktivovaný výlučne v
prípade alarmu.
Ak chcete zvukový signál obnovit’,
opakujte vyššie uvedený postup.
46
Ako prat’
Ako prat’ ?
Pred prvým praním v novej práčke odporúčame najskôr vyčistit’ bubon
práčky pomocou cyklu prania pri teplote 95 °C, bez bielizne, s použitím pracieho prostriedku.
Plnenie práčky bielizňou
• Otvorte príklop práčky.
• Otvorte bubon tlačením tlačidla zatvárania A : dve časti dvierok sa automaticky otvoria.
• Vložte bielizeň, zatvorte bubon a poklop práčky.
Výstraha : Pred uzavretím poklopu sa presvedčte, či sú správne zatvorené dvierka bubna :
•Dvierka bubna sa zatvoria,
Tlačidllo zatvárania A vyskočí znovu von.
A
Dávkovanie pracích prípravkov
Vaša práčka bola vyrobená tak, aby šetrila vodou a pracími prípravkami, zredukujte preto dávky odporúčané výrobcami pracích prostriedkov.
Ak ste vybrali program s predpierkou, do priehradky
nasypte potrebnú
dávku pracieho prášku na hlavné pranie a na predpierku . Prípadne nalejte
aj škrob .
Ak máte záujem o iný typ prania, prečítajte si odstavec “pracie prípravky a
doplnky” v návode na pranie.
Voľba programu
Prepnite prepínač voľby programov do
polohy pre zvolený prací program,
podľa charakteru a stupňa znečistenia
bielizne (viď Tabuľka programov). Na
tlačidle SPUSTENIE/PAUZA
sa rozsvieti červená kontrolka. Na displeji sa
zobrazí čas trvania zvoleného programu.
V polohe STOP
je práčka vypnutá
(vo všetkých ostatných polohách je
práčka zapnutá). Prepínač voľby programov možno prepínat’ buď doprava
alebo doľava.
Ako prat’
47
V prípade otočenia prepínača voľby programov počas prebiehajúceho cyklu
prania, na displeji sa objaví kód poruchy „Err“ a na tlačidle SPUSTENIE/
PAUZA
bude niekoľko sekúnd blikat’ žltá kontrolka. Vzápätí začne
ďalšia fáza programu podľa novej polohy prepínača. Problém možno vyriešit’
prepnutím prepínača voľby programov do počiatočnej polohy. Na displeji sa
opät’ objaví čas zostávajúci do konca cyklu.
Výber rýchlosti odstred’ovania
Stláčajte tlačidlo ODSTRED’OVANIE
, až kým sa nerozsvieti kontrolka
požadovaných otáčok odstreďovania.
Môžete si tiež vybrat’ voľbu BEZ ODSTRED’OVANIA*, ZASTAVENIE S VO*
DOU V BUBNE
alebo NOČNÝ
CYKLUS*.
Maximálna hodnota otáčok u všetkých
programov je 1000 ot/min.
Na konci programu, ak ste si vybrali ZASTAVENIE S VODOU V BUBNE
alebo NOČNÝ CYKLUS, musíte si zvolit’ program ODSTRED’OVANIE
alebo VYPÚŠT’ANIE , aby sa cyklus skončil.
ZASTAVENIE S VODOU V BUBNE
Voda z posledného cyklu plákania sa po skončení programu nevypustí, aby
sa prádlo nepokrčilo, ak sa ihneď nevyberá z bubna.
Výber volieb
Voľby možno spojit’ so zvoleným programom. Stlačte tlačidlo vybratej voľby.
Príslušná kontrolka sa rozsvieti.
Pri zrušení voľby postupujte rovnakým
spôsobom. Príslušná kontrolka zhasne.
Predpierka
Predpierka pri teplote 30 °C pred hlavným cyklom prania, ktorý sa automaticky spustí po predpierke.
* podle modelu
48
Ako prat’
Škvrny
Pre silne znečistené prádlo. Do priehradky na predpierku
v zásobníku pracieho prostriedku možno naliat’ prostriedok na odstraňovanie škvŕn.
Úspora času
Táto funkcia umožňuje skrátit’ čas cyklu podľa typu zvoleného programu.
Plákanie plus
Táto voľba umožní pridat’ jeden alebo viacero cyklov plákania k programom
Bavlna, Syntetické a jemné materiály.
Máte možnost’ aktivovat’ trvalý režim alebo pokračovat’ v nasledujúcom
režime :
Niekoľko sekúnd stláčajte tlačidlá ODSTRED’OVANIE
a PREDPIERKA
. Rozsvieti sa kontrolka PLÁKANIE PLUS
. Voľba je aktivovaná natrvalo, aj keď práčku vypnete z prívodu prúdu.
Pre zrušenie trvalého režimu opakujte rovnaký postup.
Ak vybratá voľba nie je možná, na displeji sa zobrazí nápis "Err" a rozsvieti
sa žltá kontrolka na tlačidle SPUSTENIE/PAUZA
.
Spustenie programu
1.Overte, či je otvorený prívod vody.
2.Stlačte tlačidlo SPUSTENIE/PAUZA
. Rozsvieti sa príslušná červená kontrolka. Rozsvieti sa kontrolka VEKO
(dvierka zablokované).
Je normálne, že volič programov sa počas cyklu neotáča.
Činnost’ programu
Ak je práčka v činnosti, rozsvieti sa kontrolka
PRANIE.
Pridanie prádla počas prvých desiatich minút
1.Stlačte tlačidlo SPUSTENIE/PAUZA
. Rozsvieti sa príslušná červená
kontrolka.
2.Otváranie poklopu je signalizované dvojitým zvukom “clak” blokovacieho
systému. Kontrolka VEKO
zhasne.
3.Vložte bielizen a znovu zatvorte veko.
4.Pre pokračovanie cyklu znovu stlačte tlačidlo SPUSTENIE/PAUZA
.
Ako prat’
49
Zmena programu prebieha
Predtým ako uskutočníte zmenu prebiehajúceho programu, práčku treba dat’
do stavu pauza stlačením tlačidla SPUSTENIE/PAUZA
. Ak zmena nie
je možná, na displeji sa objaví nápis „Err“ a niekoľko sekúnd bude blikat’ žltá
kontrolka na tlačidle SPUSTENIE/PAUZA
. Ak sa napriek tomu
rozhodnete zmenit’ prací program, treba anulovat’ prebiehajúci program
(pozri nižšie).
Zrušenie programu
Ak si želáte program zrušit’, otočte voličom programov na stav ZASTAVENIE
.
Koniec programu
Práčka sa automaticky zastaví, tlačidlo SPUSTENIE/PAUZA
zhasne a
v na displeji bliká “0”. Otvorenie poklopu je signalizované dvojitým zvukovým
signálom “Clak” blokovacieho systému. Kontrolka VEKO
zhasne.
1.Prepínač voľby programov prepnite do polohy STOP : práčka je vypnutá.
2.Vyberte bielizeň.
3.Spotrebič vytiahnite zo zásuvky a zatvorte kohútik na prívode vody.
4.Presvedčte sa, že bubon je úplne prázdny : prípadné kusy bielizne, ktoré by
vnútri zostali, by sa mohli poškodit’ (zrazit’ sa) počas ďalšieho prania, alebo
by mohli pustit’ farbu na iné kusy bielizne.
Po použití práčky vám odporúčame nechat’ poklop a bubon otvorené, aby sa
prací priestor prevzdušnil.
Ochranný systém
Ak je práčka zapnutá a 10 minút s ňou nemanipulujete (10 minút pred alebo
10 minút po pracom cykle), zapne sa ochranný systém. Svetlo na displeji sa
zhasne a tlačidlo SPUSTENIE/PAUZA
pomaly bliká.
Ak chcete prerušit’ tento stav, stačí stlačit’ akékoľvek tlačidlo alebo pootočit’
programátorom.
50
Návod na pranie
Návod na pranie
Triedenie a príprava bielizne
• Bielizeň trieďte podľa jednotl. druhov a podľa symbolov na etikete (pozri
nasledujúcu kapitolu Medzinárodné symboly : normálne pranie pre odolnú
bielizeň, ktorá znesie pranie a riadne odstred’ovanie ; jemné pranie na jemnú bielizeň, ktoré treba prat’ opatrne. Pri zmiešanom praní, bielizne pozostávajúcej z rôznych typov vlákna vyberte program a teplotu vhodnú pre to
najjemnejšie vlákno.
• Perte oddelene bielu a farebnú bielizeň, inak sa biela bielizeň zafarbí alebo
zošedivie.
• Nové farebné oblečenie má často prebytok farby, preto ho prvý raz perte
oddelene. Rešpektujte odporúčanie na etikete “Perte oddelene” a “Perte
viackrát oddelene”.
• Vyprázdnite vrecká a bielizeň zložte.
• Vyberte náhradné gombíky vo vreckách, špendlíky a papieriky. Zapnite
zipsy, zaviažte šnúrky, pásiky.
• Prevrát’te viacvrstvové textílie (spacáky, vetrovky, atď.), farebné pletené
vyrobky a tiež ľan a textílie s dekoráciami.
• Malé jemné kusy bielizne (ponožky, pančuchy, podprsenky atď perte zaviazané.
• Zvlášt’ opatrne perte záclony. Odopnite úchytky a závesy perte zaviazané
alebo vo vrecúšku.
Plnenie bielizne podľa typu vlákna
Množstvo bielizne v bubne nesmie presiahnut’ maximálnu kapacitu práčky.
Kapacita závisí od typu textílií. Ak je bielizeň vel’mi špinavá alebo nasiakavého charakteru.
Nie všetky textílie majú rovnakú objemnost’ a schopnost’ sat’ vodu. Preto
všeobecne platí, že bubon možno naplnit’ :
• naplno, ale bez výrazného tlačenia bielizne, ak perieme bavlnu, ľan, ľan v
kombinácii,
• do polovice, ak perieme zmiešanú bavlnu a syntetiká,
• asi do jednej tretiny, ak perieme jemnú bielizeň ako záclony a ľanové textílie.
Pri zmiešanej bielizni naplňte bubon dodržiavajúc zásadu pre najjemnejšiu
tkaninu, ktorú prádlo obsahuje.
Návod na pranie
51
Pracie prípravky a doplnky
Používajte len prípravky a doplnky odporúčané do práčky. Berte do úvahy
odporúčania výrobcov a zároveň rešpektujte odstavec Dávkovač pracích prípravkov a Dávkovanie pracích prípravkov.
Neodporúčame používat’ viac prípravkov naraz, môže to poškodit’ bielizeň.
Množstvo pracích prípravkov závisí od množstva bielizne, tvrdosti vody a
stupňa zašpinenia bielizne.
Ak je voda mäkká, trochu znížte dávky. Ak je voda vápenatá (odporúčame
použitie odvápňovacieho prostriedku) alebo ak je bielizeň vel’mi špinavá a so
škvrnami, dávky pracieho prípravku zvýšte.
Stupeň tvrdosti vašej vody zistíte, ak sa obrátite na distribútora vody vo vašej
oblasti alebo iný kompetentný orgán.
Pracie prášky možno používat’ bez obmedzenia.
Tekuté pracie prípravky môžno používat’ len na predpieraniene. Ak nastavíme prací cyklus bez predpierania, možno ich naliat’ do dávkovacej nádobky,
ktorú umiestníme rovno do bubna, alebo do priehradky pranie. V oboch prípadoch treba spustit’ prací cyklus okamžite.
Pracie prípravky v tabletkách alebo v dózach treba uložit’ do priehradky pranie v dávkovači na pracie prípravky.
Pri odstraňovaní škvŕn pred praním starostlivo sledujte odporúčanie výrobcu
produktu. Ak použijete prípravky na odstránenie škvŕn počas pracieho cyklu,
treba začat’ pranie okamžite.
52
Návod na pranie
Medzinárodné symboly
PRANIE
NORMÁLNE
Pranie pri 95°C
Pranie pri 60°C
Pranie pri 40°C
Pranie pri 30°C
Jemné pranie v
rukách
PRANIE
JEMNÉ
BIELENIE
PRÁDLA
Bielenie v chlóre (lúh) povolené (výlučne za studena a
riedeným prípravkom)
Neprat’
Bielenie v chlóre (lúh) zakázané
ŽEHLENIE
Vysoká teplota (max
200°C)
Stredná teplota (max
150°C)
Nízka teplota (max
100°C)
Nežehlit’
ČISTENIE NASUCHO
Čistenie nasucho (všetky
bežné prípravky)
Čistenie nasucho (všetky
bežné prípravky okrem
trichlóretylénu)
Čistenie nasucho (výlučne prípravky benzínové a
R113)
Nečistit’ nasucho
Vysoká
teplota
Stredná
teplota
SUŠENIE
Suš enie prádla
predížené
Suěnie prádla pozastavené
Suš enie na
veš iaku
Suš enie
v bubne povolené
Nesušit’ v bubne
Tabuľka programov
53
Tabuľka programov
V tabuľke nie sú uvedené všetky možnosti, iba obvyklé postupy, ktoré sa
obvykle a primerane používajú.
Program / Typ prádla
Náklad
Možné voľby
Bavlna : Biele alebo farebné, napr., pracovné
oblečenie bežne zašpinené, posteľné prádlo,
obrusy, ošatenie, obrúsky.
5,5 kg
Predpierka
Škvrny*
Úspora času
Plákanie plus
Zastavenie s
vodou v bubne
40-60 Mix : Program umožňuje pri 40 °C dosiahnut’
podobné výsledky ako pre bavlnu pri 60 °C, ak sa
perie naraz bavlna a prádlo zo syntetického
materiálu.
5,5 kg
Predpierka
Škvrny*
Plákanie plus
Zastavenie s
vodou v bubne
Syntetiká : Syntetické tkaniny, ošatenie,
farebné tkaniny, košele, ktoré sa nežehlia, blúzy.
2,5 kg
Predpierka
Škvrny*
Úspora času
Plákanie plus
Zastavenie s
vodou v bubne
Ľahké žehlenie : Obmedzuje krčenie prádla a
uľahčuje žehlenie.
1,0 kg
Predpierka
Plákanie plus
Zastavenie s
vodou v bubne
Jemné : Pre všetko jemné prádlo, napr.
záclony.
2,5 kg
Predpierka
Škvrny*
Úspora času
Plákanie plus
Zastavenie s
vodou v bubne
Vlna /
: Ľan, ktorý možno prat’ v práčke s
visačkou «100 % ľan, praním v práčke sa
nezmenší».
1,0 kg
Zastavenie s
vodou v bubne
Plákanie : Ručne vypraná bielizeň môže byt’
plákaná pri tomto programe.
5,5 kg
Plákanie plus
Zastavenie s
vodou v bubne
Vypúšt’anie : odčerpá vodu z posledného
plákania po zastavení s vodou v bubne (alebo po
nočnom cykle).
5,5 kg
54
Tabuľka programov
Odstred’ovanie : Uskutočňuje odstred’ovanie
od 400 do 1000 otáčok/min po zastavení s vodou v
bubne (alebo po nočnom cykle).
30 min : Ideálne pre osvieženie bielizne.
Eko** : Biele alebo farebné, napr., pracovné
oblečenie bežne zašpinené, posteľné prádlo,
obrusy, ošatenie, obrúsky.
* Pre teploty pod 40 °C nie je k dispozícii.
** Skúšobný referenčný program podl’a normy CEI 456.
5,5 kg
2,5 kg
5,5 kg
Predpierka
Škvrny*
Plákanie plus
Zastavenie s
vodou v bubne
Spotreba
55
Spotreba
Teploty
Spotreba
vody v l
Spotreba
energie v
kWh
Bavlna
95
63
2,10
Bavlna
60
58
1,20
40-60 Mix
40
46
0,80
Bavlna
40
58
0,70
Bavlna
30
58
0,50
Syntetiká
60
45
0,80
Syntetiká
50
45
0,65
Syntetiká
40
45
0,60
Syntetiká
30
45
0,50
Ľahké žehlenie
40
48
0,50
Jemné
40
50
0,50
Jemné
30
50
0,30
Vlna /
40
45
0,45
Vlna /
30
45
0,40
Vlna /
studená
45
0,35
Plákanie
-
32
0,05
Vypúšt’anie
-
-
0,002
Odstred’ovanie
-
-
0,015
30 min
30
40
0,35
Eko*
60
46
0,93
Čas trvania
v min.
Pozri displej
Program
* V Referenčný skúčobný program podľa CEI 456 (programme Eko 60°) :
46 L / 0,93 kWh / 140 min
Hodnoty sú približné, menia sa v závislosti od podmienok používania. Vyznačené spotreby nezodpovedajú pre maximálnu teplotu v jednotlivých programoch.
56
Technické vlastnosti
Technické vlastnosti
ROZMERY
Výška
Šírka
Hĺbka
NAPATIE/ FREKVENCIA
CELKOVÝ VÝKON
TLAK VODY
Prípoj na zdroj vody
850 mm
400 mm
600 mm
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimum
Maximum
0,05 MPa (0,5 baru)
0,8 MPa (8 barov)
Typ 20x27
Práčka je v súlade s európskou smernicou CEE 89-336 o
elektromagnetickej kompatibilite ako aj v súlade so smernicou CEE 73-23
pre nízkonapät’ovú bezpečnost’.
Údržba a čistenie
57
Údržba a čistenie
Čistenie začínajte vždy až po odpojení práčky z elektrickej zásuvky.
Odstraňovanie vodného kameňa
Pri správnom dávkovaní pracieho prostriedku väčšinou netreba odstraňovat’
vodný kameň v práčke.
Ak treba odstránit’ vodný kameň, použite vhodný komerčný prípravok, ktorý
nespôsobuje koróziu a ktorý je určený pre práčky. Dodržujte dávkovanie a
frekvenciu odstraňovania vodného kameňa podľa pokynov na obale prípravku.
Vonkajšia čast’ práčky
Vonkajšiu čast’ práčky čistite vlažnou vodou a jemným čistiacim prípravkom.
Práčku nikdy nečistite alkoholom, riedidlami ani nijakými prostriedkami tohto
druhu.
Dávkovač na pracie prípravky
Zásobník pracieho prostriedku treba občas vyčistit’, aby sa tak odstránili prípadné zvyšky pracích prostriedkov a tiež aby nenastala porucha činnosti.
1. Nadvihnite a vyberte zásobník
pracieho prostriedku.
2. Oddeľte obe časti zásobníka.
58
Údržba a čistenie
3. Obe časti zásobníku očistite prúdom vody.
4. Znovu spojte obe časti zásobníka.
5. Zásobník pracieho prostriedku
vložte naspät’ do práčky.
Údržba a čistenie
59
Odtokový filter
Flter nachádzajúci sa v spodnej časti práčky pravidelne čistite :
1. Otvorte pomocné dvierka, napríklad pomocou skrutkovača.
2. Pod dvierkami umiestnite
vhodnú nádobu. Otočte zátkou
proti smeru hodinových ručičiek,
tak aby sa ocitla vo vertikále a vypustite prebytočnú vodu.
3. Zátku úplne vyskrutkujte a vyberte.
4. Zátku starostlivo umyte pod
prúdom vody.
60
Údržba a čistenie
5. Zostavu umiestnite na pôvodné
miesto.
6. Zátku zaskrutkujte do pôvodnej
polohy.
7. Zavrite dvierka.
Filtre na prívode vody
Vyskrutkujte koncovku prívodnej hadice vody a vyčistite filtre.
V prípade chybného fungovania
61
V prípade chybného fungovania
Výroba vašej práčky bola podrobená viacerým kontrolám. Ak napriek tomu
zaznamenáte jej chybné fungovanie, prečítajte si nasledujúci odstavec
predtým ako zavoláte servisnú službu.
Symptómy
Príčiny
Práčka sa nespúšt’a alebo
nenapĺňa :
•práčka nie je dobre zapojená do elektrickej siete,
elektrická inštalácia nefunguje,
•poklop práčky a bubnové uzávery nie sú dobre
zatvorené,
•spustenie programu nebolo v skutočnosti
vyžiadané,
•bol zastavený prívod prúdu,
•bol zastavený prívod vody,
•vodovodný kohútik je zastavený,
•prívodové filtre vody sú špinavé,
•v prítokovej hadici sa objaví červená pastylka.
Práčka sa napĺňa ale voda
ihneď odteká :
•koniec vypúšt’acej hadice je príliš nízko (pozri
čast’ inštaláci).
Práčka neodstred’uje alebo
voda z nej neodteká:
•Vypúšt’acia hadica je poškodená alebo príliš
zahnutá,
•vývodový filter je zablokovaný,
•spustilo sa bezpečnostné opatrenie proti
nerovnováhe v bubne : zlé rozmiestnenie bielizne
v bubne,
•boli vybrané programy “Vypúšt’anie” alebo voľba
“Nočný cyklus”,
•výška spádu odtoku nie je vhodná.
Okolo práčky je voda :
•príliš veľa pracieho prostriedku vytvoril množstvo
peny,
•pracie prostriedky nie sú vhodné do automatickej
práčky,
•odtoková hlavica nie je dobre zavesená,
•odtokový filter nebol daný na svoje miesto,
•prítoková hadica vody nie je zapojená.
Výsledok prania
uspokojivý :
nie
je
•pracie prostriedky nie sú vhodné do automatickej
práčky,
•v bubne je príliš veľa bielizne,
•prací program nie je vhodný,
•malé množstvo prášku.
62
V prípade chybného fungovania
Symptómy
Príčiny
Práčka vibruje, je horúca :
•práčka nebola dobre vybalená (pozri odstavec
vybalenie),
•práčka nestojí vodorovne a nie je vyvážená,
•práčka je príliš blízko steny alebo nábytku,
•bielizeň nie je rovnomerne rozmiestnená v
bubne,
•práčka nie je dostatočne vyt’ažená.
Prací cyklus
dlhšie :
oveľa
•filtre prívodu vody sú špinavé,
•bol prerušený prívod elektriny alebo vody,
•prejavila sa nedostatočná termická bezpečnost’
motora,
•teplota prívodovej vody je nižšia ako zvyčajne,
•bezpečnostný systém zachytávania peny
nefunguje (príliš veľa bielizne a práčka následne
vypúšt’a penu),
•bezpečnostný
systém
proti
nerovnováhe
nefunguje : bola pridaná jedna fáza prania navyše,
aby sa bielizeň v bubne lepšie rozložila.
Práčka sa počas nejakého
pracieho cyklu zastaví :
•chybný prívod vody alebo elektriny,
•bolo naprogramované zastavenie kvôli plnému
bubnu,
•Príklopy dvierok bubna sú otvorené.
Poklop sa na konci pracieho
cyklu neotvára :
•kontrolné svetlo “okamžité otvorenie“* je vypnuté,
•teplota prania je príliš vysoká,
•Poklop sa zablokuje 1 a. 2 minúty po skončení
programu*.
Kontrolné svetlo “zastavenie
bubna hore” na konci cyklu
nesvieti :
•bubon kvôli pret’aženiu nedokázal nájst’ svoju
polohu ; bubon rukou otočte.
Na displeji** sa objaví kód
poruchy E40 a na tlačidle
SPUSTENIE/PAUZA začne
blikat’ žltá kontrolka***:
•poklop nie je správne zatvorený
Na displeji** sa objaví kód
poruchy E20 a na tlačidle
SPUSTENIE/PAUZA začne
blikat’ žltá kontrolka*** :
•odtokový filter je zanesený,
•odtoková hadica je upchatá alebo privel’mi
ohnutá,
•odtoková hadica je príliš vysoko (viď
«Inštalácia»),
•odtokové čerpadlo je upchaté,
•inštalačný sifón je upchatý.
trvá
V prípade chybného fungovania
Symptómy
63
Príčiny
Na displeji** sa objaví kód
poruchy E10 a na tlačidle
SPUSTENIE/PAUZA začne
blikat’ žltá kontrolka*** :
•vodovodný kohútik je zastavený,
•bol pozastavený prívod vody.
Na displeji** sa objaví kód
poruchy EF0 a na tlačidle
SPUSTENIE/PAUZA začne
blikat’ žltá kontrolka*** :
•odtokový filter je zanesený,
•ochranné zariadenie proti pretečeniu vody je
pokazené, pokračujte nasledovne :
- zastavte prívodový kohútik vody,
- nechajte práčku počas dvcoch minút odtiect’ skór
než ju odpojíte z elektrickej siete,
- zavolajte servisnú službu.
Odtokové čerpadlo práčky
ustavične pracuje, aj keď je
práčka dizaktivovaná :
•ochranné zariadenie proti pretečeniu vody je
pokazené, pokračujte nasledovne :
- zastavte prívodový kohútik vody,
- nechajte práčku počas dvcoch minút odtiect’ skór
než ju odpojíte z elektrickej siete,
- zavolajte servisnú službu.
Škrob tečie priamo do
bubna, mimo dávkovača na
pracie prípravky :
•prekročili ste plnenie MAX.
* Podľa vzoru.
** Pri niektorých modeloch sa môžu zvukové signály pokazit’.
*** Po odstránení prípadných príčin chybného fungovania stlačte tlačidlo
SPUSTENIE/PAUZA, čím spustíte prerušený program.
64
Upozornenia
Upozornenia
• Tento spotrebič je t’ažký. Pri jeho premiestňovaní postupujte opatrne.
• Pred použitím odstráňte zo spotrebiča všetky časti obalu. Ak by ste
neodstránili prvky na ochranu spotrebiča pred poškodením počas
prepravy, spotrebič by sa počas prevádzky mohol poškodit’. Počas
vybaľovania musí byt’ spotrebič odpojený od elektrickej siete.
• Hydraulické práce súvisiace s inštaláciou práčky zverte do rúk len
kvalifikovanému inštalatérovi.
• Práčku treba zapojit’ do zásuvky, ktorá svojim uzemnením zdpovedá
elektrickej norme.
• Ak kvôli zapojeniu práčky treba zmenit’ elektrickú inštaláciu vo vašom
obydlí, zverte ich len kvalifikovanému elektrikárovi.
• Pred zapojením práčky si pozorne prečítajte návod v kapitole “Elektrické
zapojenie prístroja”.
• Po zapojení prístroja sa uistite, aby nebol položený na prívodovom kábli.
• Ak je práčka umiestnená na moketovom podklade, treba skontrolovat’, aby
moket nezakrýval otvory v dolnej časti práčky slúžiacim na ventiláciu.
• Výmenu prívodovej elektrickej šnúry treba zverit’ riadnemu ponákupnému
servisu.
• Výrobca nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú nesprávnym zapojením
prístroja.
Inštalácia
65
Inštalácia
Vyberte ochranné prvky slúžiace na bezpečnú prepravu pred prvým použitím
práčky. Uschovajte si ich pre prípadnú ďalšiu prepravu : preprava práčky bez
ochranných prvkov môže poškodit’ súčiastky vo vnútri práčky a následne
znemožnit’ jej chod. Práčka a jej súčasti sa prudkým nárazom môže deformovat’.
Vybalenie
1. Nakloňte spotrebič smerom dozadu.
2. Roh spotrebiča natočte o 90
stupňov a odstráňte podstavec
určený na prepravu.
3. Otvorte veko spotrebiča a vyberte červený klin.
4. Odstráňte povlak z umelej
hmoty.
66
Inštalácia
5. Nadvihnite a vyberte zásobník
pracieho prostriedku smerom nahor.
7. Zásobník pracieho prostriedku
vložte naspät’ do práčky.
6. Vyberte klin na zaistenie bubna
proti pohybu.
Inštalácia
Rozmontovanie
4
3
5
1
2
1
Krok 1.
Krok 2.
2
Krok 3.
Krok 4.
67
68
Inštalácia
3
Krok 5.
Krok 6.
Krok 7.
Krok 8.
4
Krok 9.
Inštalácia
69
Ak chcete zachovat’ líniu práčky so susedným nábytkom postupujte nasledovne :
5
Krok 1.
Krok 2.
Prívod vody
Dodávanú prívodnú hadicu na vodu nainštalujte na zadnú stranu práčky
podľa nasledujúceho postupu (Neinštalujte znovu hadicu, ktorá už bola
používaná) :
Krok 1.
Krok 2.
70
Inštalácia
Krok 3.
Krok 4.
Otvorte kohútik na prívode vody.
Skontrolujte, či voda nevyteká tam, kde nemá.
Hadicu na prívod vody nemožno predížit’. Ak je príliš krátka, kontaktujte popredajný servis.
Vypúšt’anie
Ukončenie vy-púšt’acej hadice je vhodné na všetky bežné typy sifónu.
1.Upevnite ukončenie na sifón
pomocou hrdielka doda-ného s
práčkou*.
* podľa vzoru
2.Na odtokovú hadicu namontujte
úchytku. Všetko umiestnite do odtoku (alebo do umývadla) vo
výške od 70 do 100 cm vrátane.
Pozor, aby systém nespadol.
Inštalácia
71
Je nutné, aby cez koniec odtokovej hadice mohol prudit’ vzduch, aby sa predišlo prípadnému zablokovaniu.
Odtoková hadica nemôže byt’ za žiadnych okolností predížená. Ak je krátka,
zavolajte odborníka.
Elektrické zapojenie
Práčka môže byt’ zapojená len na 230 V.
Skontrolujte hodnoty poistky : 10 A.
Práčka nemôže byt’ zapojená cez predlžovačku.
Skontrolujte, či uzemnenie zodpovedá platným normám.
Umiestnenie
Práčku umiestnite na rovný a tvrdý povrch vo vetranej miestnosti. Dbajte na
to, aby sa práčka nedotýkala steny alebo iného nábytku v miestnosti.
Ak chcete práčku premiestnit’, postupujte nasledovne :
1.Práčku premiestnite tak, že ju
dáte na kolieska a to t’ahaním
páky na spodu práčky v smere
sprava doľava. Keď je práčka na
želanom mieste, páku dajte do
pôvodnej polohy.
2.Ak práčku dobre umiestnite,
vyhnete sa vibráciám, hluku a pohybom práčky počas jej fungovania.
Nastavte vodorovnú polohu spotrebiča otáčaním nožičky. Otáčajte súčasne nožičkou i poistnou
podložkou (v prípade potreby
spotrebič nadvihnite).
72
Inštalácia
3.Po nastavení stabilnej polohy
spotrebiča, zablokujte nožičku na
podlahe a poistnú podložku zaskrutkujte až na doraz.
Životné prostredie
73
Životné prostredie
Vyradenie práčky
Všetky materiály označené symbolom
sú recyklovateľné. Zaneste ich do
verejnéeho odpadu, resp. recyklovateľne (Informujte sa na príslušnom
oddelení mestského úradu) aby sa mohli zrecyklovat’.
Keď práčku vyhadzujete, amortizujte všetky súčasti, ktoré by mohli
predstavovat’ nebezpečenstvo : odstrihnite elektrické káble čo najbližšie pri
práčke.
Symbol
na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s výrobkom sa
nesmie zaobchádza″ ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho treba
odovzda″ v zbernom stredisku na recykláciu elektrických alebo
elektronických zariadení. Zabezpečte, že tento výrobok bude zlikvidovaný
správnym postupom, aby ste predišli negatívnym vplyvom na životné
prostredie a ľudské zdravie, čo by bolo spôsobené nesprávnym postupom pri
jeho likvidácii. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate, ak
zavoláte miestny úrad vo Vašom bydlisku, zberné suroviny alebo obchod, v
ktorom ste výrobok kúpili.
Ochrana životného prostredia
V záujme ochrany životného prostredia a úspory vody a elektrickej energie
sa riaďte nasledujúcimi pokynmi :
• Snažte sa vždy využívat’ plnú kapacitu práčky, bubon však neprepĺňajte.
• Funkciu Namáčanie a Predpieranie používajte len pri praní veľmi
znečistenej bielizne.
• Množstvo pracieho prostriedku treba prispôsobit’ tvrdosti vody (pozri
príslušnú kapitolu), množstvu bielizne a stupňu jej znečistenia.
74
Záruka/Servisná služba
Záruka/Servisná služba
Electrolux Slovakia poskytuje záručnú dobu 2 roky od dňa zakúpenia spotrebiča. Podrobnosti o záručných podmienkach sa dozviete zo záručného listu,
ktorý obdržíte od svojho predajcu pri kúpe spotrebiča. Súčast’ou záručného
listu je aj zoznam zmluvných servisných partnerov.
Electrolux Slovakia s.r.o., Seberíniho 1,
821 03 Bratislava
tel: +421 (0)2 4333 4322, 4355
fax: +421 (0)2 4333 6976
e-mail: zakaznicke.centrum@electrolux.sk
Európska Záruka
Elektrolux ručí za výrobok v každej krajine nachádzajúcej sa na zozname
priloženého dokladu (European Adress Services) po dobu označenú na
záručnom liste. V prípade, že doba záruky nie je vyznačená, platí záruka
vyplývajúca zo zákona. Ak sa prest’ahujete z jednej z týchto krajín do inej
krajiny, ktorá sa uvádza v zozname, pri splnení nasledujúcich podmienok
záruka na spotrebič prechádza spolu s vami :
•Záručná lehota na spotrebič začína plynút’ dátumom prvého zakúpenia
spotrebiča preukázaného predložením platného dokumentu o kúpe
vydaného predajcom tohto spotrebiča.
•Záručná lehota na spotrebič je rovnaká a jej rozsah je zhodný z hľadiska
práce a dielcov, ako u záruky existujúcej vo vašej novej krajine pobytu pre
daný konkrétny model alebo typový rad spotrebičov.
•Záruka na spotrebič platí osobne pre pôvodného kupujúceho spotrebiča a
nemôže byt’ prevedená na iného používateľa.
•Spotrebič bol nainštalovaný a používaný v súlade s pokynmi vydanými
spoločnost’ou Electrolux a používa sa iba v rámci domácnosti, t. j. nepoužíva
sa na komerčné účely.
•Spotrebič bol nainštalovaný v súlade so všetkými príslušnými predpismi
platnými vo vašej novej krajine pobytu.
Ustanovenia tejto Európskej záruky nemajú žiadny vplyv na práva, ktoré
máte zo zákona.
108 2894 00 - 05/07
www.electrolux.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising