Aeg-Electrolux | F65010VI | User manual | Aeg-Electrolux F65010VI Manual de utilizare

Aeg-Electrolux F65010VI Manual de utilizare
FAVORIT 65010 VI
Informaþii pentru
utilizator
Maşină de spălat
vase
2
Dragă Cumpărătorule,
Îţi mulţumim că ai ales unul dintre produsele noastre de înaltă calitate.
Cu ajutorul acestui aparat vei putea experimenta rezultatul combinaţiei
perfecte dintre design-ul funcţional şi tehnologia de vârf.
Te vei convinge că aparatele noastre sunt astfel proiectate, încât să
îndeplinească cele mai înalte performanţe şi tehnologii, pentru că, întradevăr, noi lucrăm la cele mai înalte standarde.
În plus te vei convinge că aceste produse sunt ecologice şi economice,
acestea fiind părţi integrate ale produselor noastre.
Te rugăm să citeşti cu atenţie această instrucţiune pentru aţi asigura
optimizarea şi constanta performanţelor. Instrucţiunea vă oferă
posibilitatea să parcurgeţi în modul cel mai eficient şi satisfăcător toate
dotările aparatului. Te rugăm să o transmiţi şi următorului posesor al
aparatului.
Îţi dorim să ai satisfacţie cu acest aparat.
Următoarele simboluri sunt utilizate în acest manual de utilizare:
Informaţii importante cu privire la siguranţa dvs. personală şi informaţii
cu privire la modul de evitare a deteriorării aparatului.
Informaţii şi recomandări generale
Informaţii cu privire la mediul înconjurător
Cuprins
3
Cuprins
5
Informaţii privind siguranţa
Utilizarea corectă
Siguranţa generală
Siguranţa copiilor
Instalarea
5
5
6
6
6
Descrierea produsului
7
Panoul de comandă
Modul de setare
Semnale acustice
8
9
10
Prima utilizare
10
Setarea dedurizatorului de apă
Setarea manuală
Setarea electronică
11
12
12
Folosirea sării pentru maşina de spălat vase
13
Folosirea agentului de clătire
Reglarea dozajului agentului de clătire
14
15
Utilizarea zilnică
16
Încărcarea tacâmurilor şi a veselei
Coşul inferior
Coşul pentru tacâmuri
Coşul superior
Reglarea înălţimii coşului superior
16
18
18
19
20
Utilizarea detergentului
Umplerea cu detergent
21
22
Funcţia Multi-Tab
Activarea/dezactivarea funcţiei Multi-Tab
23
24
Programe de spălare
25
Selectarea şi pornirea programului de spălare
26
117982840-00-06082007
Instrucţiuni de funcţionare
4
Cuprins
Descărcarea maşinii de spălat vase
28
Întreţinerea şi curăţarea
Curăţarea filtrelor
Curăţarea braţelor stropitoare
Curăţarea exterioară
Curăţarea interiorului
Perioade lungi de nefuncţionare
Măsuri de precauţie împotriva îngheţului
Deplasarea maşinii
29
29
30
30
30
31
31
31
Ce trebuie să faceţi dacă...
31
Date tehnice
34
Recomandări pentru institutele de testare
35
Instrucţiuni de instalare
38
Instalarea
Fixarea de mobilierul alăturat
Nivelarea
Racordurile la sursa de alimentare cu apă
Furtunul de alimentare cu apă cu valvă de siguranţă
Racordarea furtunului de evacuare a apei
38
38
39
39
40
41
Conexiunea electrică
42
Protecţia mediului înconjurător
Materialele de ambalare
42
43
Informaţii privind siguranţa
5
Instrucţiuni de funcţionare
Informaţii privind siguranţa
Pentru siguranţa dv. şi pentru a asigura utilizarea corectă a aparatului,
înainte de instalare şi de prima utilizare, citiţi cu atenţie acest manual
de utilizare, inclusiv recomandările şi avertismentele cuprinse în el.
Pentru a evita erorile inutile şi accidentele, este important să vă
asiguraţi că toate persoanele care vor folosi aparatul cunosc foarte bine
modul său de funcţionare şi caracteristicile de siguranţă. Păstraţi aceste
instrucţiuni şi asiguraţi-vă că ele vor însoţi aparatul în cazul în care este
mutat sau vândut, astfel încât toţi utilizatorii, pe întreaga durată de viaţă
a aparatului, să fie corect informaţi cu privire la utilizarea şi siguranţa
sa.
Utilizarea corectă
• Maşina de spălat vase este proiectată exclusiv în scopul spălării us‐
tensilelor casnice adecvate pentru spălarea în maşina de spălat
vase.
• Nu introduceţi solvenţi în maşina de spălat vase. Acest lucru poate
provoca o explozie.
• Cuţitele şi alte obiecte ascuţite trebuie aşezate în coşul pentru
tacâmuri, cu vârful în jos, sau în poziţie orizontală, în coşul superior.
• Folosiţi exclusiv produse (detergent, sare şi agent de clătire)
adecvate pentru maşinile de spălat vase.
• Evitaţi să deschideţi uşa în timpul funcţionării aparatului, pot ieşi aburi
fierbinţi.
• Nu scoateţi vase din maşina de spălat vase înainte de terminarea
ciclului de spălare.
• După utilizare, izolaţi aparatul de sursa de alimentare cu energie
electrică şi opriţi alimentarea cu apă.
• Produsul trebuie reparat în perioada de garanţie doar de un inginer
de service autorizat şi numai folosind piese de schimb originale.
6
Informaţii privind siguranţa
• În nici un caz nu trebuie să încercaţi să reparaţi aparatul singuri.
Reparaţiile efectuate de persoane fără experienţă vor duce la răniri
sau la defectări grave. Contactaţi Centrul de Asistenţă local. Insistaţi
întotdeauna să se utilizeze piese de schimb originale.
Siguranţa generală
• Detergenţii pentru maşina de spălat vase pot provoca arsuri chimice
la nivelul ochilor, al gurii şi al gâtului. Pericol de moarte! Respectaţi
instrucţiunile de siguranţă ale producătorului de detergent pentru
maşina de spălat vase.
• Apa din maşina de spălat vase nu este potabilă. Reziduuri de deter‐
gent pot fi încă prezente în maşina de spălat vase.
• Asiguraţi-vă că uşa maşinii de spălat vase este întotdeauna închisă
atunci când nu este încărcată sau descărcată. Astfel, veţi evita ca
ceilalţi să se împiedice şi să se lovească de uşa deschisă a maşinii
de spălat vase.
• Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe uşa deschisă.
Siguranţa copiilor
• Aparatul este destinat folosirii de către adulţi. Nu permiteţi copiilor să
utilizeze maşina de spălat vase nesupravegheaţi.
• Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor. Există riscul de sufocare.
• Păstraţi toţi detergenţii într-un loc sigur, care să nu fie la îndemâna
copiilor.
• Nu lăsaţi copiii în apropierea maşinii de spălat vase atunci când uşa
este deschisă.
Instalarea
• Verificaţi dacă maşina de spălat vase nu a suferit defecţiuni în timpul
transportului. Nu conectaţi niciodată o maşină deteriorată. Dacă
maşina de spălat vase este defectă, contactaţi furnizorul.
• Îndepărtaţi toate ambalajele înainte de utilizarea aparatului.
• Lucrările electrice şi de instalaţii necesare pentru instalarea apara‐
tului trebuie realizate de o persoană calificată şi competentă.
Descrierea produsului
7
• Din motive de siguranţă este periculos să modificaţi specificaţiile sau
să încercaţi să aduceţi modificări de orice natură aparatului.
• Se interzice utilizarea maşinii de spălat vase în cazul în care cablul
electric şi furtunurile de apă sunt deteriorate; sau în cazul în care
panoul de comandă, suprafaţa de lucru sau plinta sunt deteriorate,
iar interiorul maşinii de spălat este accesibil. Contactaţi Centrul de
Asistenţă local pentru a evita orice pericol.
• Se interzice găurirea pereţilor maşinii de spălat vase, pentru a se
evita deteriorarea componentelor hidraulice sau electrice.
AVERTIZARE
Pentru realizarea racordurilor la electricitate şi la apă, respectaţi cu
atenţie instrucţiunile cuprinse în paragrafele specifice.
Descrierea produsului
1
2
3
4
5
Coşul superior
Disc pentru duritatea apei
Rezervor pentru sare
Dozator pentru detergent
Dozator pentru agentul de clătire
8
Panoul de comandă
6
7
8
9
Plăcuţă cu datele tehnice
Filtre
Braţ stropitor inferior
Braţ stropitor superior
Panoul de comandă
1
2
3
4
5
6
Afişajul digital
Butonul Pornire cu întârziere
Butoane selectare programe
Leduri indicatoare
Buton On/Off (Pornit/Oprit)
Butoanele pentru funcţii
Leduri indicatoare
MULTITAB
Indică activarea/dezactivarea funcţiei
Multi-tab (vezi funcţia Multi-tab)
Sare
Se aprinde atunci când s-a terminat sarea
specială. 1)
Agent de clătire
Se aprinde atunci când agentul de clătire
s-a terminat. 1)
1) Ledurile indicatoare pentru sare şi pentru agent de clătire nu sunt niciodată aprinse în timpul
unui program de spălare, chiar dacă este necesară umplerea dozatoarelor cu sare şi/sau agent
de clătire.
Panoul de comandă
9
Afişajul digital indică:
• nivelul de duritate la care este setat dedurizatorul de apă,
• timpul aproximativ rămas din programul în curs,
• activarea/dezactivarea dozatorului pentru agentul de clătire (NU‐
MAI cu funcţia Multi-tab activă),
• sfârşitul programului de spălare (apare un zero pe afişajul digital),
• numărătoarea inversă pentru pornirea cu întârziere,
• coduri de eroare privind defecţiunile maşinii de spălat vase,
• activarea/dezactivarea semnalelor acustice.
Butoanele pentru funcţii
Următoarele funcţii pot fi setate cu ajutorul acestor butoane:
• setarea dispozitivului de dedurizare a apei,
• anularea unui program de spălare sau a pornirii cu întârziere în curs
de derulare,
• activarea/dezactivarea funcţiei Multi-Tab,
• activarea/dezactivarea dozatorului pentru agentul de clătire când
funcţia Multi-tab e activă,
• activarea/dezactivarea semnalelor acustice.
Modul de setare
Aparatul este în modul "setare" când toate ledurile pentru programe
sunt aprinse.
Nu uitaţi că, în timpul următoarelor operaţiuni:
• selectarea unui program de spălare
• setarea dispozitivului de dedurizare a apei
• activarea/dezactivarea dozatorului pentru produsul de clătire
• activarea/dezactivarea semnalelor acustice,
aparatul TREBUIE să fie în modul "setare".
Dacă este aprins un led de program, înseamnă că încă mai este setat
ultimul program efectuat.
În acest caz, pentru a reveni în modul de setare, programul trebuie
anulat.
10
Prima utilizare
Pentru a anula un program setat sau un program în curs de
desfăşurare: apăsaţi simultan şi ţineţi apăsate cele două butoane pen‐
tru programe situate deasupra cuvântului RESET, până când se aprind
toate ledurile butoanelor de programe. Programul de spălare a fost
anulat, iar maşina este în modul de setare.
Semnale acustice
Au fost introduse nişte semnale acustice pentru a indica operaţiunea
executată de aparat:
• setarea dispozitivului de dedurizare a apei
• terminarea programului
• intervenţia unei alarme din cauza unei defecţiuni.
Setare din fabricaţie: semnalele acustice sunt activate.
Semnalele acustice pot fi dezactivate cu ajutorul butoanelor pentru
funcţii.
1. Apăsaţi pe butonul On/Off. Aparatul trebuie să fie în modul
"setare".
2. Apăsaţi simultan şi ţineţi apăsate butoanele pentru funcţii B şi C,
până când ledurile butoanelor pentru funcţii A, B şi C încep să cli‐
pească intermitent.
3. Apăsaţi pe butonul pentru funcţii C, ledurile butoanelor pentru funcţii
A şi B se sting, în timp ce ledul butonului pentru funcţii C continuă
să clipească intermitent. Afişajul digital indică setarea actuală.
= Semnale acustice dezactivate
= Semnale acustice activate
4. Pentru a modifica setarea, apăsaţi din nou pe butonul pentru funcţii
C: afişajul digital va indica noua setare.
5. Pentru a memora operaţiunea, opriţi maşina de spălat vase.
Prima utilizare
Înainte de prima utilizare a maşinii de spălat vase:
• Asiguraţi-vă că racordurile la electricitate şi apă sunt conforme cu
instrucţiunile de instalare
Setarea dedurizatorului de apă
11
• Îndepărtaţi ambalajele din interiorul aparatului
• Setaţi dedurizatorul de apă
• Turnaţi 1 litru de apă în interiorul rezervorului pentru sare şi apoi
umpleţi cu sare pentru maşina de spălat vase
• Umpleţi dozatorul pentru agent de clătire
În cazul în care doriţi să folosiţi tablete de detergent mixte cum ar fi: "3
în 1", "4 în 1", "5 în 1" etc., setaţi funcţia Multi-tab (vezi "funcţia Multitab").
Setarea dedurizatorului de apă
Maşina de spălat vase este echipată cu un dedurizator de apă proiectat
pentru a îndepărta mineralele şi sărurile din apa cu care se alimentează
maşina, deoarece acestea pot avea un efect negativ asupra funcţionării
aparatului.
Cu cât conţinutul de minerale şi săruri este mai mare, cu atât apa este
mai dură. Duritatea apei este măsurată în scale echivalente, în grade
germane (°dH), grade franceze (°TH) şi mmol/l (milimol pe litru - unita‐
tea internaţională pentru duritatea apei).
Dispozitivul de dedurizare a apei trebuie să fie adecvat durităţii apei din
zona dv. Compania locală de furnizare a apei vă poate oferi informaţii
privind duritatea apei din zonă.
Duritatea apei
Reglarea setării durităţii
apei
Utilizarea
sării
°dH
°TH
mmol/l
manuală
electronică
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
nivelul 10
da
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
nivelul 9
da
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
nivelul 8
da
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
nivelul 7
da
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
nivelul 6
da
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
nivelul 5
da
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
nivelul 4
da
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
nivelul 3
da
12
Setarea dedurizatorului de apă
Duritatea apei
Reglarea setării durităţii
apei
Utilizarea
sării
°dH
°TH
mmol/l
manuală
electronică
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
nivelul 2
da
<4
<7
< 0,7
1
nivelul 1
nu
Dispozitivul de dedurizare a apei trebuie setat în ambele moduri: ma‐
nual, cu ajutorul discului pentru duritatea apei, şi electronic.
Setarea manuală
Maşina de spălat vase este setată din fabricaţie pe poziţia 2.
1. Deschideţi uşa maşinii de spălat
vase.
2. Scoateţi coşul inferior din
maşina de spălat vase.
3. Rotiţi discul pentru duritatea
apei pe poziţia 1 sau 2 (vezi ta‐
belul).
4. Puneţi la loc coşul inferior.
Setarea electronică
Maşina de spălat vase este setată din fabricaţie la nivelul 5.
1. Apăsaţi pe butonul On/Off . Maşina de spălat vase trebuie să fie în
modul de setare.
2. Apăsaţi simultan şi ţineţi apăsate butoanele B şi C, până când
ledurile butoanelor A, B şi C încep să clipească intermitent.
3. Apăsaţi pe butonul A, ledurile butoanelor B şi C se sting, în timp ce
ledul butonului A continuă să clipească intermitent. Pe afişajul digital
se vede nivelul curent şi se aude o secvenţă de semnale acustice
intermitente.
Exemple:
afişat, 5 semnale acustice intermitente, pauză etc... = nivelul 5
Folosirea sării pentru maşina de spălat vase
13
afişat, 10 semnale acustice intermitente, pauză etc... = nivelul
10
4. Pentru a modifica nivelul, apăsaţi butonul A. De fiecare dată când
se apasă butonul, se schimbă nivelul (pentru selectarea unui nou
nivel, vezi tabelul).
Exemple: dacă nivelul actual este 5, apăsând o dată pe butonul A
e selectat nivelul 6. dacă nivelul actual este 10, apăsând o dată pe
butonul A e selectat nivelul 1.
5. Pentru a memora operaţiunea, opriţi maşina de spălat vase prin
apăsarea butonului On/Off.
Folosirea sării pentru maşina de spălat vase
AVERTIZARE
Folosiţi numai sare proiectată special pentru folosirea în maşina de
spălat vase. Toate tipurile de sare care nu sunt proiectate special pentru
utilizarea în maşina de spălat vase, în special sarea de masă, vor
deteriora dedurizatorul de apă. Umpleţi cu sare numai înainte de por‐
nirea unuia dintre programele complete de spălare. În acest fel, evitaţi
ca cristalele de sare sau picăturile de apă sărată vărsate să rămână,
chiar şi pentru o scurtă perioadă de timp, pe fundul cuvei maşinii de
spălat vase, ceea ce ar putea duce la coroziune.
Pentru umplere:
1. Deschideţi uşa, înlăturaţi coşul inferior şi deşurubaţi capacul rezer‐
vorului cu sare rotindu-l în sens antiorar.
2. Turnaţi 1 litru de apă în rezervor (acest lucru e necesar numai
înainte de prima umplere cu sare a rezervorului).
14
Folosirea agentului de clătire
3. Cu ajutorul pâlniei furnizate,
turnaţi sarea până la umplerea
rezervorului.
4. Puneţi capacul la loc şi
asiguraţi-vă că nu au rămas
urme de sare pe filet sau pe gar‐
nitură.
5. Fixaţi capacul strâns,
înşurubându-l în sens orar,
până când se opreşte şi se aude
un declic.
Nu vă faceţi griji dacă apa dă pe dinafară din rezervor în timpul umplerii
cu sare, este un fenomen normal.
Ledul indicator pentru sare de pe panoul de comandă poate rămâne
aprins timp de 2-6 ore după ce dozatorul a fost reumplut cu sare, în
cazul în care maşina de spălat vase rămâne pornită. Dacă folosiţi săruri
cu durată de dizolvare mai lungă, timpul se poate prelungi în conse‐
cinţă. Funcţionarea maşinii nu va fi afectată.
Folosirea agentului de clătire
AVERTIZARE
Folosiţi numai agenţi de clătire recomandaţi pentru maşinile de spălat
vase.
Se interzice umplerea dozatorului pentru agent de clătire cu alte
substanţe (de ex. agenţi de curăţare pentru maşina de spălat vase, de‐
tergent lichid). Acest lucru poate provoca defectarea aparatului.
Agentul de clătire asigură o clătire mai bună, precum şi uscarea vaselor
fără pete şi dâre.
Agentul de clătire este adăugat automat în timpul ultimei clătiri.
Folosirea agentului de clătire
15
1. Deschideţi rezervorul apăsând
pe butonul de deschidere (A).
2. Adăugaţi agentul de clătire în re‐
zervor. Nivelul maxim de
umplere este marcat cu "max".
Dozatorul are o capacitatea de
circa 110 ml de agent de clătire,
suficientă pentru 16-40 cicluri de
spălare de vase, în funcţie de
setarea dozajului.
3. Asiguraţi-vă că aţi închis bine
capacul după fiecare umplere.
Curăţaţi cu o cârpă absorbantă
agentul de clătire vărsat în timpul umplerii, pentru a evita formarea ex‐
cesivă de spumă la următoarea spălare.
Reglarea dozajului agentului de clătire
Pe baza rezultatelor de finisare şi uscare obţinute, reglaţi dozajul de
agent de clătire cu ajutorul selectorului cu 6 poziţii (poziţia 1 = dozaj
minim, poziţia 6 = dozaj maxim).
Dozajul este setat din fabricaţie pe poziţia 4.
16
Utilizarea zilnică
Măriţi dozajul dacă, după spălare,
observaţi picături de apă sau pete de
calcar pe vase.
Reduceţi dozajul în cazul în care există
dâre lipicioase de culoare albă sau o
peliculă albăstruie pe pahare sau pe
lama cuţitelor.
Utilizarea zilnică
• Verificaţi dacă este nevoie să completaţi cu sare sau cu agent de
clătire.
• Încărcaţi tacâmurile şi vesela în maşina de spălat vase.
• Umpleţi cu detergent pentru maşina de spălat vase.
• Selectaţi un program de spălare adecvat pentru tacâmuri şi pentru
veselă.
• Porniţi programul de spălare.
Încărcarea tacâmurilor şi a veselei
Bureţii, cârpele de bucătărie şi alte obiecte care absorb apa nu pot fi
spălate în maşina de spălat vase.
• Înainte de încărcarea veselei, trebuie să:
– Îndepărtaţi resturile alimentare de pe veselă.
– Înmuiaţi resturile de arsură de pe cratiţe.
Încărcarea tacâmurilor şi a veselei
17
• Atunci când încărcaţi vesela şi tacâmurile, vă rugăm să reţineţi:
– Vesela şi tacâmurile nu trebuie să împiedice rotaţia braţelor
stropitoare.
– Încărcaţi obiectele concave, cum ar fi ceştile, paharele, oalele etc.,
cu gura în jos, astfel încât apa să nu se poată acumula în recipient
sau pe o bază adâncă.
– Vesela şi tacâmurile nu trebuie introduse una în alta sau să se
acopere una pe alta.
– Pentru a evita deteriorarea paharelor, acestea nu trebuie să se
atingă.
– Aşezaţi obiectele de mici dimensiuni în coşul pentru tacâmuri.
• Obiectele de plastic şi cratiţele cu teflon au tendinţa de a reţine
picături de apă; aceste obiecte nu se usucă la fel de bine ca obiectele
de porţelan sau de oţel.
• Obiectele uşoare (castroane de plastic etc.) trebuie încărcate în coşul
superior şi aşezate astfel încât să nu se deplaseze.
Spălarea în maşina de spălat vase a următoarelor obiecte de veselă şi tacâmuri
nu este recomandată:
este parţial recomandată:
• Tacâmuri cu mâner din lemn, corn, por‐ • Spălaţi vesela din gresie ceramică în
ţelan sau sidef.
maşina de spălat vase numai dacă este
marcată de către producător ca fiind
• Obiectele de plastic care nu sunt
adecvată spălării în maşina de spălat
rezistente la căldură.
vase.
• Tacâmuri vechi cu părţi lipite, care nu
• Modelele aurite se pot estompa dacă
sunt rezistente la căldură.
sunt spălate frecvent în maşină.
• Obiecte de veselă şi tacâmuri lipite.
•
Părţile
din argint sau din aluminiu au
• Obiecte din cositor sau din cupru.
tendinţa de a se decolora în timpul
• Cristal.
spălării. Reziduurile, de ex. albuşul de
• Obiecte din oţel supuse ruginirii.
ou, gălbenuşul de ou şi muştarul, pro‐
• Tăvi din lemn.
duc adesea decolorarea sau pătarea
argintăriei. De aceea, curăţaţi
• Obiecte din fibre sintetice.
întotdeauna imediat resturile de pe ar‐
gintărie, dacă nu spălaţi obiectele ime‐
diat după folosire.
Deschideţi uşa şi trageţi în afară coşurile pentru a le încărca.
18
Încărcarea tacâmurilor şi a veselei
Coşul inferior
Puneţi farfuriile şi oalele mai mari şi
foarte murdare în coşul inferior.
Pentru a încărca mai uşor vasele mari,
toate grătarele din spate pentru farfurii
pot fi pliate în jos.
Coşul pentru tacâmuri
AVERTIZARE
Cuţitele cu lamă lungă aşezate în poziţie verticală reprezintă un poten‐
ţial pericol. Tacâmurile lungi şi/sau ascuţite, cum ar fi cuţitele pentru
carne, trebuie aşezate pe orizontală în coşul superior. Aveţi grijă la
încărcarea şi descărcarea obiectelor ascuţite cum ar fi cuţitele.
Pentru a vă asigura că toate tacâmurile din coşul pentru tacâmuri pot fi
atinse de apă, trebuie să procedaţi astfel:
Încărcarea tacâmurilor şi a veselei
1. Puneţi grătarul în coşul de
tacâmuri.
2. Puneţi furculiţele şi lingurile în
coşul pentru tacâmuri, cu
mânerele îndreptate în jos.
Pentru ustensile mai mari, pre‐
cum teluri, lăsaţi deoparte
jumătate din grătarul pentru
tacâmuri.
Coşul superior
Puneţi vasele mai mici şi fragile şi
tacâmurile lungi şi ascuţite în coşul su‐
perior.
• Aranjaţi vasele de porţelan peste şi
dedesubtul grătarelor pliabile pentru
căni, astfel încât să fie depărtate
unele de altele, iar apa să poată
ajunge la toate.
19
20
Încărcarea tacâmurilor şi a veselei
• În cazul obiectelor mai înalte,
grătarele pentru căni pot fi pliate în
sus, pentru a elibera locul.
• Sprijiniţi sau suspendaţi paharele
de vin şi de coniac în spaţiile dintre
grătarele pentru căni.
• Pentru paharele cu picior înalt,
pliaţi suportul pentru pahare spre
dreapta sau spre stânga.
• Şirul de ţepuşe din partea stângă a
coşului superior este format din
două părţi şi poate fi pliat.
Dacă ţepuşele nu sunt pliate:
puneţi paharele, cănile etc. în co‐
şul superior.
Dacă ţepuşele sunt pliate: aveţi
mai mult loc pentru farfurii.
Reglarea înălţimii coşului superior
Înălţimea maximă a vaselor în:
coşul superior
Cu coşul superior ridicat
22 cm
coşul inferior
30 cm
Utilizarea detergentului
21
Înălţimea maximă a vaselor în:
coşul superior
Cu coşul superior coborât
24 cm
coşul inferior
29 cm
Înălţimea coşului superior poate fi reglată şi când acesta este încărcat.
Ridicarea / coborârea coşului superior:
1. Trageţi complet coşul superior.
2. Ţinând coşul superior de mâner,
ridicaţi-l cât de mult posibil şi
apoi coborâţi-l pe verticală.
Coşul superior se va bloca pe
poziţia de jos sau de sus.
AVERTIZARE
După încărcarea maşinii de spălat
vase, închideţi uşa întotdeauna,
deoarece uşa deschisă poate
prezenta pericol.
Înainte de închiderea uşii, asiguraţi-vă că braţele stropitoare se pot roti
liber.
Utilizarea detergentului
Folosiţi numai detergenţi speciali pentru maşina de spălat vase.
Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile producătorului privind dozajul şi
depozitarea, aşa cum sunt specificate pe ambalajul detergentului.
Folosirea doar a cantităţii de detergent specificate contribuie la redu‐
cerea poluării.
22
Utilizarea detergentului
Umplerea cu detergent
1. Deschideţi capacul.
2. Umpleţi dozatorul pentru deter‐
gent (1) cu detergent. Marcajele
indică nivelurile de dozare:
20 = aproximativ 20 g de deter‐
gent
30 = aproximativ 30 g de deter‐
gent.
3. Toate programele cu prespălare
necesită o doză suplimentară de
detergent (5/10 g), care trebuie
introdus în compartimentul pen‐
tru detergent de prespălare (2).
Detergentul va intra în acţiune în etapa de prespălare.
4. Când folosiţi tablete de deter‐
gent, puneţi tableta în comparti‐
mentul (1).
5. Închideţi capacul şi apăsaţi până
când se fixează în locaşul lui.
Funcţia Multi-Tab
23
Tablete de detergent
Tabletele de detergent de la pro‐
ducători diferiţi au viteze diferite de
dizolvare. Din acest motiv, unele
tablete de detergent nu ating pute‐
rea maximă de curăţare în timpul
programelor de spălare scurte. În consecinţă, vă rugăm să folosiţi
programe de spălare lungi când utilizaţi tabletele de detergent, pentru
a asigura îndepărtarea completă a reziduurilor de detergent.
Funcţia Multi-Tab
Acest aparat este echipat cu "funcţia Multi-Tab", care permite utilizarea
tabletelor de detergent combinate "Multi-Tab".
Aceste produse sunt detergenţi cu funcţii combinate de agent de
curăţare, de clătire şi sare. Pot conţine şi alţi diferiţi agenţi, în funcţie de
tipul de tablete ales ("3 în 1", "4 în 1", "5 în 1" etc...).
Verificaţi dacă detergenţii sunt adecvaţi durităţii apei din regiunea dv.
Consultaţi instrucţiunile producătorilor.
Această funcţie poate fi selectată cu toate programele de spălare. Se‐
lectând această funcţie, fluxul de agent de clătire şi de sare care
pătrunde din recipientele de alimentare respective se dezactivează au‐
tomat. De asemenea, ledurile indicatoare pentru sare şi pentru agent
de clătire sunt dezactivate.
Selectaţi "funcţia Multi-Tab" înainte de începerea unui program de
spălare.
O dată ce funcţia a fost selectată (ledul indicator este aprins), ea va
rămâne activă şi pentru programele de spălare următoare.
Cu "funcţia Multi-Tab", durata ciclului de spălare se poate modifica. În
acest caz, pe afişajul digital durata programului se actualizează auto‐
mat.
După începerea programului, "funcţia Multi-Tab" NU mai poate fi mo‐
dificată. În cazul în care doriţi să excludeţi "funcţia Multi-Tab", trebuie
să anulaţi setarea programului şi apoi să dezactivaţi "funcţia Multi-Tab".
În acest caz, trebuie să setaţi programul de spălare (şi opţiunile dorite)
din nou.
24
Funcţia Multi-Tab
Activarea/dezactivarea funcţiei Multi-Tab
Apăsaţi simultan şi ţineţi apăsate cele două butoane Multi-Tab (D şi E),
până când se aprinde ledul pentru "funcţia Multi-Tab". Acesta indică
faptul că funcţia este activă.
Pentru a dezactiva funcţia, apăsaţi din nou pe aceleaşi butoane, până
când se stinge ledul indicator pentru "funcţia Multi-Tab".
Dacă rezultatul uscării nu este satisfăcător, vă sugerăm următoarele:
1. Umpleţi dozatorul pentru agent de clătire cu agent de clătire.
2. Activaţi dozatorul pentru agentul de clătire.
3. Setaţi dozajul agentului de clătire la poziţia 2.
• Activarea/dezactivarea dozatorului pentru agentul de clătire este po‐
sibilă numai cu "funcţia Multi-tab" activă.
Activarea/dezactivarea dozatorului pentru agentul de clătire
1. Apăsaţi butonul On/Off. Maşina de spălat vase trebuie să fie în mo‐
dul de setare.
2. Apăsaţi simultan butoanele B şi C, până când ledurile butoanelor
A, B şi C încep să clipească intermitent.
3. Apăsaţi pe butonul B, ledurile butoanelor A şi C se sting, în timp ce
ledul butonului B continuă să clipească intermitent. Ecranul digital
afişează setarea actuală:
= Dozatorul pentru agentul de clătire dezactivat.
= Dozatorul pentru agentul de clătire activat.
4. Pentru a modifica setarea, apăsaţi din nou butonul B, afişajul digital
indică noua setare.
5. Pentru a memora operaţiunea, opriţi maşina de spălat vase prin
apăsarea butonului On/Off.
Programe de spălare
25
În cazul în care decideţi să reveniţi la sistemul de utilizare a detergen‐
tului standard, vă recomandăm următoarele:
1. Dezactivaţi "Funcţia Multi-Tab".
2. Umpleţi din nou rezervorul cu sare şi dozatorul pentru agent de
clătire.
3. Reglaţi setarea pentru duritatea apei la setarea cea mai mare şi
executaţi 1 program de spălare normal fără vase.
4. Reglaţi setarea pentru duritatea apei în funcţie de duritatea apei din
zona dv.
5. Reglaţi dozarea agentului de clătire.
Programe de spălare
Apă (litri)
12 - 23
9
16 - 18
Energie (kWh)
1,5 -1,7
1,1 - 1,5
Vase de
porţelan
şi
tacâmuri
0,9
Puţin
murdare
Durată (minute)
30 MIN3)
140 - 150
Vase de
porţelan,
tacâmuri,
oale şi
tigăi
90 - 115
Amestec
ate: nor‐
mal
murdare
şi foarte
murdare
Valorile consu‐
murilor 1)
30
AUTO2)
Uscare
Vase de
porţelan,
tacâmuri,
oale şi
tigăi
Clătire finală
Foarte
murdare
Clătire intermediară
INTENSIV
CARE 70°
Descrierea programului
1/2x
Tip de
încărcătu
ră
Spălare principală
Grad de
murdărir
e
Prespălare
Program
1,0 - 1,2
12 - 13
Normal
murdare
Vase de
porţelan
delicate
şi sticlărie
0,8 -0,9
14 - 15
Apă (litri)
Vase de
porţelan
şi
tacâmuri
Energie (kWh)
Normal
murdare
150 - 160
Valorile consu‐
murilor 1)
Durată (minute)
ECO 50°4)
Uscare
Descrierea programului
Clătire finală
Tip de
încărcătu
ră
Clătire intermediară
Grad de
murdărir
e
Spălare principală
Program
60 - 70
Selectarea şi pornirea programului de spălare
Prespălare
26
1) Valorile consumurilor sunt orientative şi depind de presiunea şi de temperatura apei şi, de
asemenea, de variaţiile curentului electric şi de cantitatea de vase.
2) În timpul programului de spălare "Auto", nivelul de murdărie al vaselor este determinat în funcţie
de nivelul de murdărie din apă. Durata programului, consumul de apă şi de energie pot varia;
acestea depind de încărcarea aparatului, totală sau parţială, şi de cât de murdare sunt vasele
(mai puţin sau mai mult). Temperatura apei este reglată automat între 45° C şi 70° C.
3) Ideal pentru spălarea unei încărcături parţiale în maşina de spălat. Este programul perfect
pentru spălările zilnice, creat pentru a veni în întâmpinarea nevoilor unei familii de 4 persoane
care doreşte să încarce numai vesela şi tacâmurile de la micul dejun şi de la cină.
4) Program de testare pentru institutele de testare.
Selectarea şi pornirea programului de spălare
Selectaţi programul de spălare şi întârziaţi pornirea prin întredeschide‐
rea uşii. Pornirea programului sau a numărătorii inverse pentru pornirea
cu întârziere va avea loc numai după închiderea uşii. Până atunci puteţi
modifica setările.
1. Verificaţi dacă au fost încărcate corect coşurile şi dacă braţele
stropitoare se pot roti liber.
2. Verificaţi dacă robinetul de apă este deschis.
3. Apăsaţi butonul On/Off. Maşina de spălat vase trebuie să fie în mo‐
dul de setare.
Selectarea şi pornirea programului de spălare
27
4. Apăsaţi butonul corespunzător programului necesar (vezi tabelul
"Programe de spălare"). Închideţi uşa maşinii de spălat vase, pro‐
gramul va începe automat.
Setarea şi începerea programului cu "pornire cu întârziere"
1. După selectarea programului de spălare, apăsaţi pe butonul de
pornire cu întârziere până când pe afişajul digital apare numărul de
ore pentru pornirea cu întârziere. Începerea programului de spălare
selectat poate fi întârziată cu 1 - 19 ore.
2. Închideţi uşa maşinii de spălat vase, numărătoarea inversă începe
automat.
3. Numărătoarea inversă va descreşte din oră în oră.
4. Deschiderea uşii va întrerupe numărătoarea inversă. Închideţi uşa;
numărătoarea inversă va continua din punctul în care s-a întrerupt.
5. O dată ce intervalul de întârziere programat s-a scurs, programul va
porni automat.
După începerea programului, un semnal optic de forma unui punct
apare pe podea, sub uşa maşinii de spălat vase.
Acest semnal optic va rămâne aprins pe toată durata programului de
spălare.
Dacă aparatul a fost instalat mai sus, cu scurgerea mascată de un dulap
cu uşă, semnalul optic nu va mai fi vizibil.
AVERTIZARE
Întrerupeţi sau anulaţi un program de spălare în curs NUMAI în caz de
absolută necesitate. Atenţie! Pot ieşi aburi fierbinţi la deschiderea uşii.
Deschideţi uşa cu atenţie.
Anularea unui program de spălare sau a pornirii cu întârziere
în curs de derulare
• Apăsaţi simultan şi ţineţi apăsate cele două butoane pentru programe
situate deasupra cuvântului RESET , până când se aprind toate
ledurile butoanelor de programe.
28
Descărcarea maşinii de spălat vase
• Anularea unei porniri cu întârziere implică, de asemenea, anularea
programului de spălare setat. În acest caz, trebuie să setaţi progra‐
mul de spălare din nou.
• Dacă trebuie selectat un nou program de spălare, verificaţi să existe
detergent în dozatorul pentru detergent.
Întreruperea unui program de spălare în curs de derulare
• Deschideţi uşa maşinii de spălat vase; programul se va opri. Închideţi
uşa; programul va porni de la momentul întreruperii.
Terminarea programului de spălare
• Maşina de spălat vase se opreşte automat şi se aude un semnal
acustic care vă informează despre terminarea programului de
spălare.
• Când programul de spălare se termină, semnalul optic de pe podea,
de sub uşa maşinii de spălat vase, se stinge.
1. Deschideţi uşa maşinii de spălat vase.
Ledul programului care tocmai s-a terminat rămâne aprins.
2. Opriţi maşina de spălat vase prin apăsarea butonului On/Off.
3. Lăsaţi uşa deschisă timp de câteva minute înainte de a scoate
vesela; astfel vesela se va răci şi se va usca mai bine.
După terminarea programului de spălare, se recomandă ca maşina de
spălat vase să fie scoasă din priză, iar robinetul de apă să fie închis.
Descărcarea maşinii de spălat vase
• Vasele fierbinţi sunt sensibile la lovituri.
De aceea, vasele trebuie lăsate să se răcească înainte de a le scoate
din aparat.
• Mai întâi, goliţi coşul inferior şi apoi pe cel superior; astfel se va evita
scurgerea apei din coşul superior pe vasele aflate în coşul inferior.
• Pot apărea picături de apă pe pereţii laterali şi pe uşa maşinii de
spălat vase, deoarece oţelul inoxidabil se răceşte mai repede decât
vasele.
Întreţinerea şi curăţarea
29
ATENŢIE
După terminarea programului de spălare, se recomandă ca maşina de
spălat vase să fie scoasă din priză, iar robinetul de apă să fie închis.
Întreţinerea şi curăţarea
Curăţarea filtrelor
Filtrele trebuie verificate şi curăţate periodic. Filtrele murdare degra‐
dează rezultatul spălării.
AVERTIZARE
Înainte de curăţarea filtrelor, asiguraţi-vă că maşina de spălat vase a
fost oprită.
1. Deschideţi uşa, scoateţi coşul inferior.
2. Sistemul de filtre al maşinii de
spălat vase cuprinde un filtru
mare (A), un microfiltru (B) şi un
filtru plat. Deblocaţi sistemul de
filtre cu ajutorul mânerului micro‐
filtrului şi scoateţi-l.
3. Rotiţi mânerul cu 1/4 tur în sens
antiorar şi scoateţi sistemul de
filtre.
4. Apucaţi filtrul mare (A) de mâne‐
rul cu orificiul şi scoateţi-l din mi‐
crofiltrul (B).
5. Curăţaţi bine toate filtrele sub jet
de apă.
30
Întreţinerea şi curăţarea
6. Scoateţi filtrul plat de la baza
compartimentului de spălare şi
curăţaţi-l bine pe ambele părţi.
7. Reintroduceţi filtrul plat la baza
compartimentului de spălare şi
asiguraţi-vă că este perfect fixat.
8. Puneţi filtrul mare (A) în micro‐
filtrul (B) şi apăsaţi-le pe amân‐
două.
9. Introduceţi blocul de filtre în lo‐
caşul său şi blocaţi-l rotind mânerul în sens orar, până când se
opreşte. În timpul acestui proces, asiguraţi-vă că filtrul plat nu iese
din baza compartimentului de spălare.
AVERTIZARE
Nu folosiţi NICIODATĂ maşina de spălat vase fără filtre. Repoziţionarea
şi montarea incorectă a filtrelor va duce la rezultate nesatisfăcătoare
ale spălării şi poate provoca defectarea aparatului.
Curăţarea braţelor stropitoare
Nu încercaţi NICIODATĂ să demontaţi braţele stropitoare.
În cazul în care resturi de murdărie au astupat orificiile din braţele
stropitoare, îndepărtaţi murdăria cu o scobitoare sau cu un beţişor.
Curăţarea exterioară
Curăţaţi suprafeţele exterioare ale maşinii de spălat vase şi panoul de
comandă cu o cârpă moale umedă. Folosiţi numai detergenţi neutri,
dacă e nevoie. Nu folosiţi niciodată produse abrazive, bureţi abrazivi
sau solvenţi (acetonă, tricloretilenă etc...).
Curăţarea interiorului
Asiguraţi-vă că garniturile din jurul uşii, dozatoarele pentru detergent şi
agent de clătire sunt curăţate regulat cu o cârpă umedă.
Vă recomandăm ca la fiecare 3 luni să executaţi un program de spălare
pentru vase foarte murdare, utilizând detergent, dar fără vase.
Ce trebuie să faceţi dacă...
31
Perioade lungi de nefuncţionare
Dacă nu folosiţi maşina pentru o perioadă lungă de timp, vă reco‐
mandăm următoarele:
1. Scoateţi aparatul din priză şi închideţi robinetul de apă.
2. Lăsaţi uşa deschisă pentru a preveni formarea de mirosuri
neplăcute.
3. Lăsaţi interiorul maşinii de spălat curat.
Măsuri de precauţie împotriva îngheţului
Evitaţi amplasarea maşinii într-un loc în care temperatura este sub 0°
C. Dacă acest lucru nu este posibil, goliţi maşina, închideţi uşa apara‐
tului, deconectaţi ţeava de alimentare şi goliţi-o.
Deplasarea maşinii
Dacă trebuie să deplasaţi maşina (în cazul în care vă mutaţi în altă
locuinţă etc...):
1. Scoateţi-o din priză.
2. Închideţi robinetul de apă.
3. Scoateţi ţeava de alimentare cu apă şi goliţi furtunurile.
4. Scoateţi maşina împreună cu furtunurile.
Evitaţi răsturnarea maşinii în timpul transportului.
Ce trebuie să faceţi dacă...
Maşina de spălat vase nu porneşte sau se opreşte în timpul funcţionării.
Unele probleme se datorează lipsei unei întreţineri minime sau unor
omisiuni şi pot fi rezolvate cu ajutorul indicaţiilor din tabel, fără a fi ne‐
voie de asistenţa unui tehnician.
Opriţi maşina de spălat vase şi executaţi următoarele acţiuni corective
recomandate.
32
Ce trebuie să faceţi dacă...
Cod de eroare şi defecţiune
Cauză posibilă şi soluţionare
• clipire continuă a ledului luminos al pro‐ • Robinetul este blocat sau este înfundat
gramului în curs de derulare
cu depuneri de calcar.
• semnalul optic de forma unui punct
Curăţaţi robinetul de apă.
clipeşte intermitent
• Robinetul de apă este închis.
•
apare pe afişajul digital
Deschideţi robinetul de apă.
• semnal acustic intermitent
• Filtrul (dacă există) din fitingul filetat al
furtunului de la valva de alimentare cu
Maşina de spălat vase nu se alimentează
apă este blocat.
cu apă.
Curăţaţi filtrul din fitingul filetat al furtu‐
nului.
• Furtunul de alimentare cu apă nu a fost
plasat corect sau este îndoit sau strivit.
Verificaţi racordul furtunului de
evacuare a apei.
• clipire continuă a ledului programului în • Scurgerea de la chiuvetă este blocată.
curs de derulare
Curăţaţi scurgerea chiuvetei.
• semnalul optic de forma unui punct
• Furtunul de evacuare a apei nu a fost
clipeşte intermitent
plasat corect sau este îndoit sau strivit.
•
apare pe afişajul digital
Verificaţi racordul furtunului de
• semnal acustic intermitent
evacuare a apei.
Maşina de spălat vase nu evacuează
apa.
• clipire continuă a ledului programului în • Închideţi robinetul de apă şi contactaţi
curs de derulare
Centrul de Asistenţă local.
• semnalul optic de forma unui punct
clipeşte intermitent
•
apare pe afişajul digital
• semnal acustic intermitent
Dispozitivul anti-inundaţie este activat.
Ce trebuie să faceţi dacă...
Cod de eroare şi defecţiune
Programul nu începe.
33
Cauză posibilă şi soluţionare
• Uşa maşinii de spălat vase nu a fost
bine închisă. Închideţi uşa.
• Ştecherul nu este introdus în priză.
Introduceţi ştecherul în priză.
• Siguranţa s-a ars în tabloul cu
siguranţe al casei.
Înlocuiţi siguranţa.
• A fost selectată pornirea cu întârziere.
Dacă doriţi să spălaţi vasele imediat,
anulaţi pornirea cu întârziere.
Clipirea intermitentă a semnalului optic de forma unui punct, pe podea,
sub uşa maşinii de spălat vase, nu va mai fi vizibilă dacă aparatul a fost
instalat mai sus, cu scurgerea mascată de un dulap cu uşă.
După efectuarea acestor verificări, porniţi aparatul: Programul va con‐
tinua din punctul în care s-a întrerupt.
În cazul în care defecţiunea sau codul de eroare reapare, contactaţi
Centrul de Asistenţă.
Pentru alte coduri de eroare care nu sunt descrise în tabelul de mai sus,
contactaţi Centrul de Asistenţă local, indicând modelul (Mod.), numărul
produsului (PNC) şi numărul de serie (S.N.).
Aceste informaţii pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice, aflată pe
partea laterală a uşii maşinii de spălat.
Pentru a avea aceste informaţii la îndemână, vă recomandăm să le
notaţi aici:
Mod. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNC: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S.N. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
Date tehnice
Rezultatele de spălare nu sunt satisfăcătoare
Vasele nu sunt curate
• S-a selectat un program de spălare ne‐
adecvat.
• Vasele sunt aranjate greşit, împiedi‐
când pătrunderea apei pe toată
suprafaţa vaselor. Coşurile nu trebuie
supraîncărcate.
• Braţele stropitoare nu se rotesc liber
din cauza aşezării incorecte a vaselor.
• Filtrele de la baza compartimentului de
spălare sunt murdare sau incorect
aşezate.
• S-a folosit prea puţin detergent sau de‐
loc.
• Dacă pe vase apar depuneri de calcar,
rezervorul pentru sare este gol sau s-a
setat un nivel neadecvat al dispozitivu‐
lui de dedurizare a apei.
• Furtunul de evacuare a apei nu este
corect racordat.
• Capacul rezervorului de sare nu este
corect închis.
Vasele sunt ude şi mate
• Nu s-a folosit agent de clătire.
• Dozatorul pentru agentul de clătire este
gol.
Pe vase sau pe pahare sunt vizibile dungi, • Micşoraţi doza de agent de clătire.
pete albe sau o peliculă albăstruie
Picăturile de apă s-au uscat pe pahare şi • Măriţi doza de agent de clătire.
pe vase
• Detergentul poate fi de vină. Contactaţi
linia de relaţii cu clienţii a producătoru‐
lui detergentului.
Dacă, după toate aceste verificări, problema persistă, contactaţi Centrul
de Asistenţă local.
Date tehnice
Dimensiuni
Lăţime - înălţime adâncime (cm)
59,6 x 81,8-89,8 x 55,5
Recomandări pentru institutele de testare
35
Conexiune electrică Tensiune - Putere totală Siguranţă
Informaţiile privind conexiunea la electricitate se află pe
plăcuţa cu datele tehnice de pe marginea interioară a
uşii maşinii de spălat vase
Presiunea apei de
alimentare
Minimă - Maximă (MPa)
0,05 - 0,8
Capacitate
set pentru nr. persoane
12
Încărcătură max.
kg
38
Recomandări pentru institutele de testare
Testarea conformă cu EN 60704 trebuie efectuată cu aparatul complet
încărcat şi utilizând programul de testare (vezi "Programele de
spălare").
Testarea conformă cu EN 50242 trebuie efectuată cu rezervorul de sare
şi cu dozatorul de agent de clătire pline cu respectivele produse şi uti‐
lizând programul de testare (vezi "Programele de spălare").
Încărcare completă: set pentru 12 persoane
Cantitatea de detergent necesară:
5 g + 25 g (Tip B)
Setare agent de clătire:
poziţia 4 (Tip III)
36
Recomandări pentru institutele de testare
Exemple de moduri de încărcare:
Coşul superior 1)
Coşul inferior cu coşul pentru
tacâmuri2)
Coşul pentru tacâmuri
1) Dacă grătarele pentru căni se află la locul lor, în stânga, sau dacă tava pentru tacâmuri se află
la locul ei, scoateţi-le.
2) Dacă e nevoie puteţi scoate grătarele pentru căni din partea stângă şi/sau suportul pentru
pahare de bere.
Recomandări pentru institutele de testare
Pentru a îmbunătăţi performanţele de
uscare, vă recomandăm să montaţi
distanţierele aşa cum se arată în
imagini.
Testarea performanţelor trebuie efec‐
tuată cu distanţierele montate.
37
38
Instalarea
Instrucţiuni de instalare
Instalarea
AVERTIZARE
Lucrările electrice şi/sau de instalaţii necesare pentru instalarea apa‐
ratului trebuie realizate de un electrician şi/sau de un instalator calificat
sau de o persoană competentă.
Îndepărtaţi ambalajele înainte de poziţionarea aparatului.
Pe cât posibil, aşezaţi maşina în apropierea robinetului de alimentare
cu apă şi a scurgerii.
Această maşină de spălat vase este proiectată pentru a fi instalată sub
un blat de bucătărie sau sub o suprafaţă de lucru.
Atenţie! Urmaţi cu grijă instrucţiunile din fişa anexată pentru încorpo‐
rarea maşinii de spălat vase şi pentru fixarea panoului de mobilier.
Nu sunt necesare deschideri suplimentare pentru ventilaţia maşinii de
spălat vase, ci doar pentru trecerea furtunurilor de alimentare cu apă şi
de evacuare şi pentru cablul de alimentare.
Maşina de spălat vase are picioruşe reglabile, pentru a permite reglarea
înălţimii.
În timpul operaţiunilor care implică accesul la părţile interne, maşina de
spălat vase trebuie să fie scoasă din priză.
Când introduceţi maşina, asiguraţi-vă că furtunurile de alimentare şi de
evacuare a apei şi cablul electric nu sunt îndoite sau strivite.
Fixarea de mobilierul alăturat
Maşina de spălat vase trebuie să fie fixată pentru a nu se răsturna.
De aceea trebuie să vă asiguraţi că blatul sub care este instalată este
fixat în mod adecvat de o structură fixă (pereţii mobilierului alăturat,
dulapuri, perete).
39
Nivelarea
O bună nivelare este esenţială pentru închiderea şi etanşarea corectă
a uşii. Dacă aparatul este corect nivelat, uşa nu se va agăţa de nicio
parte a dulapului. Dacă uşa nu se închide corect, slăbiţi sau strângeţi
picioruşele reglabile, până când maşina de spălat vase este perfect
orizontală.
Racordurile la sursa de alimentare cu apă
Se recomandă racordarea la o sursă de apă rece. Dacă aparatul va fi
racordat la o sursă de apă caldă, temperatura maximă permisă este de
60°C. Alimentarea cu apă caldă nu este întotdeauna eficientă pentru
vesela de porţelan foarte murdară, deoarece scurtează mult
programele de spălare.
Pentru realizarea racordului propriu-zis, piuliţa de cuplare montată pe
furtunul de alimentare cu apă al maşinii este proiectată pentru înşuru‐
barea pe o ţeavă filetată de 3/4 ţoli sau pe un robinet special de cuplare
rapidă, de tip Press-block.
Presiunea apei trebuie să se încadreze în limitele menţionate în
"Specificaţiile tehnice". Compania locală de furnizare a apei vă poate
oferi informaţii privind presiunea medie a apei din zona dv.
Furtunul de alimentare cu apă nu trebuie îndoit, strivit sau încurcat
atunci când este racordat.
Maşina de spălat vase este echipată cu furtunuri de alimentare şi de
evacuare care pot fi rotite spre stânga sau spre dreapta cu ajutorul unei
piuliţe de blocare, pentru a se adapta condiţiilor de instalare.
Piuliţa de blocare trebuie montată corect pentru a se evita scurgerile de
apă.
(Atenţie! NU toate modelele de maşini de spălat vase au furtunuri de
alimentare şi de evacuare dotate cu piuliţe de blocare. În acest caz,
acest beneficiu nu este posibil). Dacă maşina este racordată la ţevi noi
sau la ţevi care nu au mai fost folosite de mult, lăsaţi apa să curgă timp
de câteva minute înainte de a racorda furtunul de alimentare.
NU folosiţi furtunuri de racordare care au fost folosite anterior la un
aparat vechi.
40
Acest aparat este dotat cu caracteristici de siguranţă care vor împiedica
apa folosită în aparat să revină în sistemul de apă potabilă. Aparatul
corespunde reglementărilor aplicabile privind instalaţiile.
Furtunul de alimentare cu apă cu valvă de siguranţă
După conectarea furtunului de alimentare cu perete dublu, valva de si‐
guranţă se află lângă robinet. Astfel, furtunul de alimentare cu apă este
sub presiune numai atunci când curge apa. Dacă furtunul de alimentare
cu apă începe să prezinte scurgeri în timpul acestei operaţiuni, valva
de siguranţă va opri alimentarea cu apă.
Vă rugăm să instalaţi cu grijă furtunul de alimentare cu apă:
• Cablul electric pentru valva de siguranţă se află în interiorul peretelui
dublu al furtunului de alimentare cu apă. Nu cufundaţi furtunul de
alimentare cu apă sau valva de siguranţă în apă.
• Dacă furtunul de alimentare cu apă sau valva de siguranţă sunt
deteriorate, scoateţi imediat ştecherul din priză.
• Furtunul de alimentare cu apă echipat cu valvă de siguranţă trebuie
să fie înlocuit numai de un specialist de la Centrul de Asistenţă.
• Aşezaţi furtunul de alimentare cu apă astfel încât să nu se afle nicio‐
dată la o înălţime mai mare decât marginea inferioară a valvei de
siguranţă.
AVERTIZARE
Atenţie! Voltaj periculos.
41
Racordarea furtunului de evacuare a apei
Capătul furtunului de evacuare a apei poate fi conectat în următoarele
moduri:
1. La sifonul de scurgere al chiuvetei, fixându-l de partea de dedesubt
a suprafeţei de lucru. Astfel se evită pătrunderea apei reziduale din
chiuvetă în maşina de spălat.
2. Într-o ţeavă de scurgere prevăzută cu o gură de aerisire, cu diametru
minim intern de 4 cm.
Racordul de evacuare a apei reziduale
trebuie să se afle la o înălţime maximă
de 60 cm faţă de partea inferioară a
maşinii de spălat vase.
Furtunul de evacuare poate fi aşezat la
dreapta sau la stânga maşinii de spălat
vase.
Asiguraţi-vă că furtunul nu este îndoit
sau strivit, deoarece acest lucru poate
împiedica sau îngreuna evacuarea apei
reziduale.
Dopul de la chiuvetă nu trebuie să fie
pus când maşina evacuează apa, deoarece acest lucru poate provoca
pătrunderea apei înapoi în maşină.
Lungimea totală a furtunului de evacuare a apei, inclusiv prelungirea ce
poate fi adăugată, nu trebuie să depăşească 4 metri. Diametrul intern
al furtunului de prelungire nu trebuie să fie mai mic decât diametrul fur‐
tunului furnizat.
De asemenea, diametrul intern al fitingurilor folosite pentru racordurile
la scurgere nu trebuie să fie mai mic decât diametrul furtunului furnizat.
Când conectaţi furtunul de evacuare la un racord sub sifonul de la chiu‐
vetă, întreaga membrană de plastic (A) trebuie să fie înlăturată. Neîn‐
depărtarea întregii membrane va face ca resturile de mâncare să se
acumuleze de-a lungul timpului, blocând în cele din urmă racordul de
la furtunul de evacuare al maşinii de spălat.
42
Conexiunea electrică
Aparatele noastre sunt echipate cu un dispozitiv
de siguranţă pentru a le proteja împotriva reve‐
nirii apei murdare în maşina de spălat. Dacă
scurgerea chiuvetei are o "valvă cu sens unic"
încorporată, acest lucru poate împiedica scur‐
gerea corectă a apei din maşina de spălat vase.
În consecinţă, vă recomandăm să o înlăturaţi.
Conexiunea electrică
AVERTIZARE
Standardele de siguranţă necesită împământarea aparatului.
Înainte de utilizarea aparatului pentru prima dată, asiguraţi-vă că vol‐
tajul nominal şi tipul de alimentare de pe plăcuţa cu datele tehnice
corespund cu cele la care este racordat aparatul.
Puterea nominală a siguranţelor este marcată pe plăcuţa cu datele
tehnice.
Conectaţi întotdeauna ştecherul numai la o priză Schuko corect insta‐
lată. Nu trebuie să folosiţi prize multiple, conectoare şi prelungitoare.
Acestea pot prezenta pericol de incendiu prin supraîncălzire.
Dacă este necesar, înlocuiţi sistemul de prize din locuinţă. În cazul în
care cablul electric trebuie înlocuit, contactaţi Centrul de Asistenţă local.
Priza trebuie să fie accesibilă după instalarea aparatului.
Nu deconectaţi niciodată aparatul prin tragerea de cablu. Trageţi
întotdeauna de ştecher.
Producătorul nu-şi asumă nicio responsabilitate pentru nerespectarea
precauţiunilor de siguranţă de mai sus.
Protecţia mediului înconjurător
Simbolul
e pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că produsul
nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Trebuie predat la
punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice. Asigurându-vă că aţi eliminat în mod corect
produsul, ajutaţi la evitarea potenţialelor consecinţe negative pentru
43
mediul înconjurător şi pentru sănătatea persoanelor, consecinţe care
ar putea deriva din aruncarea necorespunzătoare a acestui produs.
Pentru mai multe informaţii detaliate despre reciclarea acestui produs,
vă rugăm să contactaţi biroul local, serviciul pentru eliminarea
deşeurilor sau magazinul de la care l-aţi achiziţionat.
Materialele de ambalare
Materialele de ambalare sunt prietenoase cu mediul şi pot fi reciclate.
Componentele de plastic sunt identificate prin marcaje, de ex. >PE<,
>PS< etc. Vă rugăm să aruncaţi materialele de ambalare în recipientele
adecvate în instalaţiile pentru gunoi comunitare.
AVERTIZARE
Atunci când un aparat nu se mai foloseşte:
• Scoateţi ştecherul din priză.
• Tăiaţi cablul electric şi ştecherul şi aruncaţi-le în mod corespunzător.
• Aruncaţi dispozitivul de închidere al uşii. În acest fel, evitaţi blocarea
copiilor în interior, lucru care le-ar pune viaţa în pericol.
117982840-00-06082007
Subject to change without notice
www.electrolux.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising