Electrolux EWW51676SWD User manual

Electrolux EWW51676SWD User manual
EWW 51676 SWD
KK
RU
Жуғыш-кептіргіш машина
Стирально-сушильная машина
Қолдану туралы нұсқаулары
Инструкция по эксплуатации
2
37
2
www.electrolux.com
МАЗМҰНЫ
1. ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ................................................................................. 3
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ............................................................................ 6
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ................................................................................. 8
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ.............................................................................................9
5. БАҒДАРЛАМАЛАР ......................................................................................... 10
6. ПАЙДАЛАНУ КӨЛЕМІ.....................................................................................15
7. ФУНКЦИЯЛАР................................................................................................. 16
8. ПАРАМЕТРЛЕР...............................................................................................17
9. ЕҢ АЛҒАШ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА.............................................................18
10. КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ - ТЕК ЖУУ......................................................... 18
11. КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ - ТЕК КЕПТІРУ.................................................. 22
12. КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ - ЖУУ ЖӘНЕ КЕПТІРУ.....................................24
13. АҚЫЛ-КЕҢЕС................................................................................................ 25
14. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ............................................................................... 28
15. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ...................................................................................32
16. ЕСІКТІ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙДА АШУ............................................................35
17. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК...................................................................................35
СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ
Electrolux құрылғысын сатып алғаныңызға рахмет. Сіз ондаған жылдар
бойғы кәсіби тәжірибе мен инновацияға сүйеніп жасалған құрылғыны
таңдадыңыз. Тапқырлықтың туындысы болған, көз тартарлық бұл құрылғыны
жасау барысында сіз ойымызда болдыңыз. Сондықтан, қолданған сайын
тамаша нәтижеге қол жеткізе алатыныңызға сенімді болыңыз.
Electrolux әлеміне қош келдіңіз.
Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:
Пайдалану туралы ақпарат, кітапша, ақаулықты түзету, қызмет ақпаратын
мына жерден алыңыз:
www.electrolux.com/webselfservice
Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз:
www.registerelectrolux.com
Құрылғыңызға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және
фирмалық қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін:
www.electrolux.com/shop
ТҰТЫНУШЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.
Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын
болуын қамтамасыз етіңіз. Үлгісі, Өнім нөмірі, Сериялық нөмірі.
Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан алуға болады.
Ескерту / Қауіп-қатерден сақтандыру ақпараты
Жалпы ақпарат және ақыл-кеңес
Қоршаған ортаға қатысты ақпарат
Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.
ҚАЗАҚ
1.
ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ
Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге
жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
Дұрыс орнатпау немесе пайдаланбау нәтижесінде
орын алған жарақат немесе зақымдарға өндіруші
жауапты емес. Нұсқаулықтарды кейін қарап жүру
үшін әрқашан қауіпсіз және қол жетімді жерде
сақтаңыз.
1.1 Балалар мен дәрменсіз адамдардың
қауіпсіздігі
ЕСКЕРТУ!
Тұншығып қалу, жарақат алуы немесе кемтар
болып қалу қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
•
•
Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен
денесіне, сезім жүйесіне не ақыл-есіне зақым
келген не тәжірибесі аз адамдар өз қауіпсіздіктерін
қамтамасыз ететін адамның қадағалауы не
құрылғыны қауіпсіз қолдану бойынша берген
нұсқауына сүйеніп, дұрыс қолданбау салдарын
түсінсе, онда қолдануына болады.
3 және 8 жас арасындағы балалар мен
мүмкіндіктері өте шектеулі мүгедек адамдарды
басқалар қадағаламаған жағдайда алыс ұстау
керек.
3 жасқа толмаған балаларды үнемі қарап
отырмаған жағдайда алыс ұстау керек.
Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
Барлық орам материалдарын балалардан алыс
ұстап, қоқысқа тиісті түрде тастау керек.
Жуғыш заттарды балалардан алыс ұстаңыз.
Құрылғының есігі ашық тұрғанда, балалар мен үй
жануарларын оған жақындатпаңыз.
Құрылғыда бала қауіпсіздігінің құралы бар болса,
оны қосу керек.
3
4
www.electrolux.com
•
Балалар құрылғыны жөндеу және тазалау
жұмыстарын бақылаусыз орындамауы керек.
1.2 Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын
өзгертпеңіз.
Құрылғыны жеке тұратын құрылғы ретінде немесе
өлшемдері сай келсе ас үй қаптамасының астына
орнатыңыз.
Құрылғыны бекітілетін есіктің артына, сырғыма
есіктің артына не топсасы керісінше орналасқан,
құрылғының есігін толық ашуға кедергі жасайтын
жерлерге орнатпаңыз.
Құрылғының ашасын розеткаға тек құрылғыны
орнатып болғаннан кейін ғана қосыңыз. Орнатып
болғаннан кейін ашаның қол жететін жерде
тұрғанына көз жеткізіңіз.
Табанындағы желдеткіш саңылауларға кілем,
төсеніш немесе еденнің қаптамасы кедергі
жасамауға тиіс.
ЕСКЕРТУ: Құрылғыны таймер сияқты сырттан
қосатын құралмен жабдықтамау немесе жиі
қосылып және сөніп тұратын желілерге қоспау
керек.
Газ немесе басқа жанармай қолданатын
құрылғылардан, сонымен қатар ашық оттан
бөлінетін қажетсіз газдар бөлмеге қайта кірмес
үшін, құрылғы орнатылған бөлменің жақсы
желдетілуін қамтамасыз етіңіз.
Шығасын ауаны құрылғыдан жанған газды немесе
басқа жанармайдан бөлінетін түтіндерді шығаруға
арналған түтік арқылы шығаруға болмайды.
Сыртқы қосылымнан су кіретін тұстағы судың
жұмыс қысымы 0,5 бар (0,05 МПа) және 8 бар (0,8
МПа) аралығында болуы керек.
Ең көбі 7 кг салмақтан асырмаңыз ("Бағдарлама
кестесі" тарауын қараңыз).
ҚАЗАҚ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Құрылғыны су желісіне жаңадан берілген түтік
жинағын немесе уәкілетті қызмет көрсету орталығы
берген басқа түтік жинағын қолданып қосу керек.
Ескі түтіктерді қайта пайдалануға болмайды.
Қуат cымына зақым келсе, электр қатерінен
сақтандыру үшін оны өндіруші немесе оның
уәкілетті қызмет көрсету орталығы немесе сол
сияқты білікті маман ауыстыруға тиіс.
Құрылғының айналасына жиналып қалған қылқыбырды немесе орамдарды тазалаңыз.
Тағам пісіретін көкөніс майы, ацетон, спирт,
бензин, керосин, дақ кетіргіштер, скипидар,
балауыз және балауыз кетіргіш тәрізді заттарды,
кір кептіргіш машинамен кептірмей тұрып, қосымша
жуғыш зат пайдаланып, ыстық сумен жеке жуу
керек.
Өнеркәсіп химикаттарымен ластанған заттар үшін
осы құрылғыны қолданбаңыз.
Жуылмаған киімдерді кір кептіргіш машинада
кептірмеңіз.
Көбік резеңке (латекс көбік), монша қалпақтарын,
су өткізбейтін текстильді, резеңкемен астарланған
заттарды және киімдерді немесе резеңке
толтырылған жастықтарды кір кептіргіш машинада
кептіруге болмайды.
Мата жұмсартқыштарды немесе ұқсас заттарды
оларды өндірушінің нұсқауларына сәйкес ғана
пайдалану керек.
Темекі тұтатқыш немесе сіріңке тәрізді өрт көзіне
айналуы мүмкін заттардың барлығын алыңыз.
Егер барлық кірді дереу алып, қалдық қызулары
тезірек тарап кетпесе, кір кептіргіш машинаны
ешқашан кептіру циклы аяқталмай тұрып
тоқтатпаңыз.
Кептіргіштің соңғы циклы заттардың
температуралары оларға зақым келтірмейтіндей
6
www.electrolux.com
•
•
•
төмен болуы үшін ешбір қызусыз (салқындату
циклы) орындалады.
Құрылғыны тазалау үшін сулы спрейді және/
немесе буды қолданбаңыз.
Құрылғыны дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
Бейтарап жуғыш заттарды ғана қолданыңыз.
Жеміргіш заттарды, түрпілі жөкені, еріткіштерді
немесе темір заттарды пайдаланбаңыз.
Кез келген жөндеу жұмысын орындау алдында
құрылғыны сөндіріп, ашаны розеткадан суырыңыз.
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
2.1 Орнату
Жергілікті стандарттарға
сәйкес етіп орнату керек.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Құрылғымен бірге жеткізілген
орнату нұсқауларын орындаңыз.
Құрылғыны температурасы 0°C
градустан төмен немесе ауа-райы
әсер ететін жерге орнатпаңыз
немесе пайдаланбаңыз.
Құрылғыны орнынан жылжытқан
кезде әрқашан тік қалыпта ұстаңыз.
Құрылғы мен еден арасында
ауаның айналуын қамтамасыз
етіңіз.
Орам материалдарының және
тасымал тетіктерінің барлығын
алыңыз.
Құрылғы орнатылатын еден тегіс,
орнықты, қызуға төзімді және таза
болуға тиіс.
Тасымал болттарын сенімді жерде
сақтаңыз. Кейін құрылғыны
көшірген кезде, ішкі бөліктеріне
зақым келмеу үшін барабанды
бекіту үшін оларды қайта салу
керек.
Құрылғы ауыр болғандықтан,
орнынан жылжытқан кезде әрқашан
абай болыңыз. Әрқашан қауіпсіздік
қолғабы мен бітеу аяқ киім киіңіз.
Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз
немесе іске қоспаңыз.
Құрылғыны құрылғының есігі толық
ашылмайтын жерге орнатпаңыз.
•
•
Құрылғы мен еден арасында тиісті
орын қалдыру үшін өзгермелі
тіректерді реттеңіз.
Құрылғыны тұрғылықты орнына
қойғаннан кейін, ватерпас арқылы
деңгейінің әбден дұрыс
қойылғанына көз жеткізіңіз. Деңгейі
дұрыс болмаса, тіректерін тиісінше
реттеңіз.
2.2 Электртоғына қосу
ЕСКЕРТУ!
Өрт және электр қатеріне
ұшырау қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
Құрылғыны міндетті түрде жерге
тұйықтау қажет.
Әрқашан дұрыс орнатылған,
қатерден сақтандырылған
розетканы қолданыңыз.
Көп тармақты адаптерлер мен
ұзартқыш сымдарды қолданбаңыз.
Құрылғыны тоқтан ажырату үшін
сымынан тартпаңыз. Әрқашан
ашасынан тартып суырыңыз.
Қорек сымын немесе ашасын су
қолмен ұстамаңыз.
Бұл құрылғы E.E.C. ережелеріне
сай келеді.
2.3 Суға қосу
•
•
Су түтіктеріне зақым келтірмеңіз.
Жаңа түтіктерді немесе ұзақ уақыт
қолданылмаған түтіктерді орнату
алдында, жөндеу жұмыстарын
орындағаннан кейін немесе жаңа
ҚАЗАҚ
•
құралдарды орнатқаннан кейін (су
өлшегіш құрал, т.б.) суды таза және
тұнық су аққанша ағызыңыз.
Құрылғыны пайдалану барысында
немесе бірінші рет қолданғаннан
кейін ешбір су ағып тұрмағанына
көз жеткізіңіз.
•
2.4 Пайдалану
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу, электр
қатері, күйіп қалу, өрт
қаупі, құрылғыны бүлдіріп
алу қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
•
Бұл үйде ғана қолдануға арналған
құрылғы.
Тұтанғыш заттарды немесе ішіне
тұтанғыш зат салынған дымқыл
заттарды құрылғының ішіне, қасына
немесе үстіне қоймаңыз.
Бағдарлама жұмыс істеп тұрған
кезде шыны есікті ұстамаңыз.
Шыны ысып кетуі мүмкін.
Төсемесі немесе толтырмасы
(жыртылған, сөгілген) бар, нұқсан
келген заттарды кептірмеңіз.
Кір дақ кетіргішпен жуылған болса,
кептіру циклын бастау алдында
қосымша шаю циклын қосыңыз.
Кірден барлық темір заттардың
алынғанына көз жеткізіңіз.
Кір жуғыш-кептіргіш машинада
кептіруге болатын маталарды ғана
кептіріңіз. Матаның затбелгісіндегі
тазалауға қатысты нұсқауларды
орындаңыз.
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу немесе
құрылғыны бүлдіріп алу
қаупі бар.
•
•
Ашық тұрған есіктің үстіне отыруға
немесе үстіне шығып тұруға
болмайды.
Суы сорғалап тұрған киімдерді
құрылғыға салып кептірмеңіз.
2.5 Құрылғыны тастау
•
•
•
•
7
Пластик заттар қызуға төзімді емес.
– Жуғыш зат шаригін
қолдансаңыз, кептіру
бағдарламасын бастамай тұрып
алыңыз.
– Тоқтамайтын бағдарламаны
орнатсаңыз, жуғыш зат шаригін
пайдаланбаңыз.
Құрылғыны электр және сумен
жабдықтау желісінен ажыратыңыз.
Құрылғыға жақын орналасқан
электр сымын кесіп, қоқысқа
тастаңыз.
Балалар немесе үй жануарлары
барабанға қамалып қалмас үшін
есіктің бекітпесін ағытып алыңыз.
Құрылғыны Ескірген электр және
электроника құрылғыларын
тастауға (WEEE) арналған
жергілікті ережелерге сәйкес
тастаңыз.
8
www.electrolux.com
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ
3.1 Құрылғының жалпы көрінісі
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
Жұмыс тақтасы
Жуғыш зат үлестіргіші
Басқару панелі
Есіктің тұтқасы
Техникалық ақпарат тақтайшасы
Су төгетін сорғының сүзгісі
Құрылғыны деңгейлеуге арналған
тіректер
6
7
3.2 Бала қауіпсіздігі құралын
қалай қосу керек
Бұл құрал балалар немесе үй
жануарларын барабанға кіріп кетуден
қорғайды.
Құралды сағат тілінің бағытымен
кертігі көлденең қалыпқа келгенше
бұраңыз.
Есікті жаба алмайсыз.
Есікті жабу үшін, құралды сағат тілінің
бағытына қарсы, кертігі тік қалыпқа
келгенше бұраңыз.
3.3 Орнатуға арналған жинақ
(4055171146)
Уәкілетті дилерден алуға болады.
Егер құрылғыны плинтусқа
орнатсаңыз, құрылғыны орнату
тақтайшасына бекіту керек.
Керек-жарақтармен бірге берілген
нұсқаулықты мұқият оқыңыз.
ҚАЗАҚ
9
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ
4.1 Басқару панелінің сипаттамасы
1
2
3
4
5
6
7
8
Предв.
стирка
9
11
10
8 Алдын ала жуу сенсорлық
түймешігі
(Предв. стирка)
9 Кептіру деңгейінің сенсорлық
1 Қосу/Өшіру түймешігі
(ВКЛ/
ВЫКЛ)
2 Бағдарлама түймешесі
3 Айналдыруды азайтатын
түймешігі
(Уровень сушки)
Бастау/Үзіліс
сенсорлық түймешігі
10
(Старт/Пауза)
11 Уақытты басқару сенсорлық
сенсорлық түймешік
(Отжим)
4 Температура сенсорлық түймешігі
(Температура)
5 Дисплей
(Time Manager)
түймешігі
6 Кептіру сенсорлық түймешігі
(Время сушки)
7 Кешіктіріп бастау сенсорлық
түймешігі
(Oтсрочка старта)
4.2 Дисплей
A
B
C
K
J
D
E
F
I
H
A. Температура аумағы:
G
: Температура индикаторы
10
www.electrolux.com
: Суық су индикаторы
B.
: Таймер индикаторы.
C. Уақыт аумағы:
•
•
•
•
•
: бағдарламаның ұзақтығы
: кешіктіріп бастау
: ескерту кодтары
: ақаулық хабарлары
: бағдарлама аяқталды.
D.
: Кептіру циклы.
E.
: Бу циклы.
F.
, , : Құрғақтық деңгейінің
индикаторлары.
H. Айналдыру аумағы:
G.
: Айналдыру
жылдамдығының индикаторы
•
: Айналдырмау
индикаторы
•
I.
J.
: Тұрақты қосымша шаю
опциясы.
•
K.
: Шаюды кідірту индикаторы
: Жуу циклы.
: Бала қауіпсіздігі құралының
индикаторы.
: Есік құлыптаулы индикаторы
5. БАҒДАРЛАМАЛАР
5.1 Бағдарлама кестесі
Бағдарлама
Температура ауқымы
Ең үлкен салмақ
Ең үлкен
айналдыру
жылдамдығы
Бағдарлама сипаттамасы
(Кірдің салмағы және кірлеу
дәрежесі)
7 кг
1600 мин/айн
Ақ және түрлі-түсті мақта мата.
Қалыпты және шамалы
ластанған кір.
7 кг
1600 мин/айн
Ақ және бояуы қанық мақта
мата. Қалыпты кірлеген. Қуатты
пайдалану азаяды және жуу
бағдарламасының уақыты
ұзарады.
1 кг
1200 мин/айн
Аралас матадан (мақта мата
және синтетика заттар) жасалған
аз мөлшердегі заттарды жууға
арналған, жуу және кептіру
циклынан тұратын толық
бағдарлама.
3,5 кг
1200 мин/айн
Синтетика немесе аралас
матадан жасалған заттар.
Қалыпты кірлеген.
3,5 кг
1200 мин/айн
Баппен жууды қажет ететін
акрил, вискоза және аралас
маталарға арналған. Қалыпты
кірлеген.
Жуу бағдарламалары
Хлопок
90°C - Суық
Хлопок Экo1)
60°C - 40°C
Cтирка&Cушка 60 мин
40°C - 30°C
Синтетика
60°C - Суық
Тонкие ткани
40°C - Суық
ҚАЗАҚ
Бағдарлама
Температура ауқымы
Шелк
30°C
Шерсть
40°C - Суық
Одеяла
60°C - Суық
Отжим/Слив3)
Полоскание
Суық
11
Ең үлкен салмақ
Ең үлкен
айналдыру
жылдамдығы
Бағдарлама сипаттамасы
(Кірдің салмағы және кірлеу
дәрежесі)
1 кг
1000 мин/айн
Жібек мата және аралас
синтетика заттарға арналған
арнайы бағдарлама.
1,5 кг
1200 мин/айн
Машинамен жууға болатын
жүн маталар және қолмен
жууға болатын «Қолмен жуу»
белгісі бар маталар және жүн
маталар2).
2 кг
800 мин/айн
Бір синтетикалық төсек
жапқыш, көрпе, төсек
жабдығы т.с.с. заттарды жууға
арналған арнайы бағдарлама.
7 кг
1600 мин/айн
Кірді айналдыруға және
барабандағы суды төгуге
арналған. Жүн мата мен өте
нәзік маталардан басқа
барлық маталар.
7 кг
1600 мин/айн
Кірді шаюға және айналдыруға
арналған. Барлық маталар, жүн
мата мен өте нәзік матадан
басқа. Айналдыру жылдамдығын
матаның түріне қарай
азайтыңыз.
Кептіру бағдарламалары
1 кг
Жүн матаны кептіруге арналған
бағдарлама.
2 кг
Синтетикалық заттарды
кептіруге арналған бағдарлама.
4 кг
Мақта мата заттарды кептіруге
арналған бағдарлама.
Сушка шерсти
Сушка синтетики
Сушка хлопка
12
www.electrolux.com
Бағдарлама
Температура ауқымы
Ең үлкен салмақ
Ең үлкен
айналдыру
жылдамдығы
Бағдарлама сипаттамасы
(Кірдің салмағы және кірлеу
дәрежесі)
Бу бағдарламалары4)
Бу циклін кепкен, жуылған немесе бір рет жуылған кір үшін қолдануға болады.
Бұл бағдарламалар кірдің қыжымдануын және иісін азайтып, матаны барынша
жұмсартады.
Ешбір жуғыш зат қолданбаңыз. Егер қажет болса, дақты жуу немесе жумай
тұрып тазарту арқылы кетіріңіз.
Бу бағдарламалары ешбір зарарсыздандыру циклін орындамайды.
Мына заттар үшін Бу бағдарламасын орнатпаңыз:
•
•
•
40°C градустан төмен температурада жуылатын заттар.
Затбелгісінде кептіргіш машинада кептіруге болады деп көрсетілмеген
заттар.
Пластик, темір, ағаш немесе т.б. тағылған заттардың барлығы.
1,5 кг
Бу
Мақта мата және синтетика
заттардың қыжымын жазуға
немесе жаңартуға арналған бу
бағдарламасы.
Қол жетімді циклдарды таңдау
үшін Time Manager түймелерін
басыңыз:
•
Қыжымданудан сақтау
(әдепкі бағдарлама ұзақтығы)
•
Жаңарту
(қысқа
бағдарламаның ұзақтығы)
1) Мақта мата, үнемді бағдарламасы. Бұл бағдарлама 60ºC градуспен жуатын, 7 кг
салмаққа арналған, қуат мәндері көрсетілген тақтайшадағы ақпарат негізінде EEC
92/75 стандарттарына сай берілген бағдарлама. Жуу нәтижесін жақсарту және қуатты
аз тұтыну үшін осы бағдарламаны орнатыңыз. Жуу бағдарламасының уақыты
ұзарады.
2) Осы цикл кезінде кірді баппен жуу үшін барабан баяу айналады. Барабан айналмай
тұрған сияқты немесе дұрыс айналмай тұрған сияқты көрінуі мүмкін, бірақ бұл осы
бағдарлама үшін қалыпты жағдай
3) Айналдыру жылдамдығын орнатыңыз. Жуылып жатқан кірдің түріне сай келетініне
көз жеткізіңіз. Егер Айналдырмау циклын орнатсаңыз, су төгу циклы ғана жұмыс
істейді.
4) Бу бағдарламасын кепкен кір үшін орнатқан кезде, цикл соңында кір дымқыл болуы
мүмкін. Кірді кептіріп алу үшін таза ауаға шамамен 10 минут жаю керек. Бағдарлама
аяқталған кезде кірді барабаннан дереу алыңыз. Бу циклі аяқталғаннан кейін,
заттарды бәрібір үтіктеу керек, бірақ ол жеңіл үтіктеледі.
ҚАЗАҚ
13
Бағдарлама опцияларының үйлесімділігі
Бағдарлама
Хлопок
■
■
■
■
■
■
Хлопок Экo
■
■
■
■
■
■
■
Cтирка&Cушка 60 мин
Синтетика
■
■
■
■
■
■
Тонкие ткани
■
■
■
■
■
■
Шелк
■
■
Шерсть
■
■
Одеяла
■
Отжим/Слив
1)
Полоскание
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Айналдыру жылдамдығын орнатыңыз. Жуылып жатқан кірдің түріне сай келетініне
көз жеткізіңіз. Егер Айналдырмау циклын орнатсаңыз, су төгу циклы ғана жұмыс
істейді.
5.2 Автоматты кептіру
Құрғақтық деңгейі
Матаның түрі
Салыным
Өте құрғақ
Сүлгі материалдарына
арналған
Мақта мата және Зығыр
мата
(монша халаттары,
монша сүлгілері, т.с.с.)
4 кг-ға дейін
Мақта мата және Зығыр
Шкафқа1)
Сақтап қоюға арналған заттарға мата
(монша халаттары,
арналған
монша сүлгілері, т.с.с.)
4 кг-ға дейін
Синтетика және аралас
маталар
(джемперлер, блузалар,
іш киімдер, тұрмыстық
және төсек жабдықтары)
2 кг-ға дейін
Жібек бұйымдар (блуза,
жейде, киімдер.)
1 кг-ға дейін
Жүн бұйымдар (жүн
жейделер)
1 кг-ға дейін
14
www.electrolux.com
Құрғақтық деңгейі
Матаның түрі
Салыным
Үтіктеуге
Үтіктеуге жарамды
Мақта мата және Зығыр
мата
(ақжаймалар, үстел
жапқыштар, жейделер
т.с.с.)
4 кг-ға дейін
1) Сынақтан өткізетін мекемеге арналған кеңестер EN 50229 стандартына сай
сынақты БІРІНШІ кептірілетін кірді салып, ең үлкен көрсетілген кептіру параметрлері
бойынша, (кірдің құрамы EN61121 стандартына сай) АВТ. ШКАФҚА режимін Хлопок
Экo бағдарламасына қойып орындау керек. ЕКІНШІ кептірілетін кірлерді қалған кірмен
бірге, АВТ. ШКАФҚА бағдарламасын Хлопок Экo бағдарламасына қойып орындау
керек.
5.3 Уақыты қойылған кептіру циклы
Құрғақтық деңгейі
Матаның түрі
Өте құрғақ
Сүлгі
материалдарына
арналған
Мақта мата және Зығыр
мата
(монша халаттары,
монша сүлгілері, т.с.с.)
4
1600
165 - 180
2
1600
90 - 100
1
1600
60 - 70
Шкафқа
Сақтап қоюға
арналған заттарға
арналған
Мақта мата және Зығыр
мата
(монша халаттары,
монша сүлгілері, т.с.с.)
4
1600
155 - 170
2
1600
80 - 90
1
1600
50 - 60
Шкафқа
Сақтап қоюға
арналған заттарға
арналған
Синтетика және аралас
маталар
(джемперлер, блузалар,
іш киімдер, тұрмыстық
және төсек жабдықтары)
2
1200
90 - 105
1
1200
40 - 50
Жүн
(жүн джемперлер)
1
1200
80 - 100
Жібек мата
(блуза, жейде, киім т.с.с.)
1
1000
80
Мақта мата және Зығыр
мата
(ақжаймалар, үстел
жапқыштар, жейделер
т.с.с.)
4
1600
110 - 125
2
1600
65 - 75
1
1600
40 - 50
Үтіктеуге
Үтіктеуге жарамды
Салмақ Айналд Ұсынылат
(кг)
ыру
ын уақыт
жылда (мин)
мдығы
(айн/
мин)
ҚАЗАҚ
5.4 Woolmark Apparel Care Көк
•
Woolmark компаниясы бұл
машинаның жүн матаны жуу
бағдарламасын тексерген және
сертификаттаған, дегенмен бұл
компанияның талабы бойынша
«қолмен жуу» деген затбелгісі бар
заттарды, киім өндіруші мен кір
6. ПАЙДАЛАНУ КӨЛЕМІ
Көрсетілген мәндер зертхана жағдайында тиісті стандарттар
көмегімен алынған. Әр түрлі себептер деректердің өзгеруіне әкелуі
мүмкін: кірдің мөлшері және түрі, қоршаған ортаның температурасы.
Судың қысымы, ток кернеуі және берілетін судың температурасы
жуу бағдарламасының ұзақтығына әсер етуі мүмкін.
Өнімнің сапасын жақсарту үшін техникалық параметрлер алдын ала
ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
Бағдарлама басталғанда дисплейде кірдің ең көп мөлшеріне
арналған бағдарламаның ұзақтығы көрсетіледі.
Жуу циклы кезінде бағдарламаның уақыты автоматты түрде
есептеледі, егер кірдің мөлшері ең көп кірдің мөлшерінен аз болса
барынша азая түсуі мүмкін (мысалы, Мақта мата 60°C, кірдің ең көп
мөлшері 7 кг, бағдарламаның уақыты 2 сағаттан асса; салынған
кірдің нақты салмағы 1 кг болса, бағдарламаның уақыты 1 сағатқа
жетпейді).
Құрылғы бағдарламаның нақты уақытын есептеп тұрғанда
дисплейде нүкте жыпылықтайды.
Бағдарламалар
Мақта мата 60°C
Салма Қуат
қ (кг)
тұтыну
(кВт/сағ)
7
15
жуғыш машинаны өндіруші
нұсқауларын сақтап жуу керек.
M1380
• Осы кір кептіретін машинаның жүн
матаны кептіретін циклы The
Woolmark Company компаниясы
тарапынан тексерілген және
бекітілген. Бұл Woolmark рұқсат
еткен қолмен жуу циклымен
жуылған және өндіруші
нұсқауларына сай кір жуғыш
машинада кептірілген, "қолмен
жуылады" деген затбелгісі бар жүн
мата заттарды кептіруге сай келетін
цикл. M1381
Ұлыбританияда, Ирландияда,
Гонконгта және Индияда Woolmark
белгісі сертификатталған сауда белгісі
болып табылады.
1.30
Суды
Бағдарламаның
пайдалану болжалды
(литр)
ұзақтығы (минут)
62
157
16
www.electrolux.com
Бағдарламалар
Салма Қуат
қ (кг)
тұтыну
(кВт/сағ)
Суды
Бағдарламаның
пайдалану болжалды
(литр)
ұзақтығы (минут)
Хлопок Экo
Мақта мата, үнемді 60
°C1)
7
0.86
53
263
Мақта мата 40°C
7
0.80
62
154
Синтетика 40°C
3,5
0.50
66
110
Нәзік мата 40°C
3,5
0.53
50
100
Жүн мата/Қолмен жуу
30°C
1,5
0.25
45
56
1) бағдарламасы 7кг салмаққа арналған, 60°C градуста жуатын «Мақта мата, үнемді
бағдарламасы» үшін EEC 92/75стандарттарына сай қуат мәндері көрсетілген
тақтайшадағы ақпарат негізінде берілген бағдарлама.
7. ФУНКЦИЯЛАР
•
7.1 Температура
Әдепкі температураны өзгерту үшін
осы параметрді орнатыңыз.
индикаторы = суық су.
Бейнебетте орнатылған температура
көрсетіледі.
7.2 Отжим
Осы функцияның көмегімен әдепкі
айналдыру жылдамдығын азайтуға
болады.
Бейнебетте орнатылған
жылдамдықтың индикаторы
көрсетіледі.
Қосымша айналдыру параметрлері:
Айналдырмау
•
•
•
•
Барлық айналдыру циклдарын алу
үшін осы параметрді орнатыңыз.
Бұл параметрді өте нәзік маталар
үшін орнатыңыз.
Кей жуу бағдарламаларында шаю
циклы көп су пайдаланады.
Бейнебетте
пайда болады.
Шаюды кідірту
•
индикаторы
Кірлер мыжылып қалмас үшін осы
параметрді орнатыңыз.
•
•
Жуу бағдарламасы аяқталғанда
барабан ішінде су тұрады. Кір
мыжылып қалмас үшін барабан
мезгіл-мезгіл айналып тұрады.
Есік құлыпталып тұрады. Есікті ашу
үшін суды төгу керек.
Бейнебетте
болады.
индикаторы пайда
Суды төгу үшін
"Бағдарламаның соңы"
тарауын қараңыз.
7.3 Время сушки
Осы функцияның көмегімен матаны
кептіретін уақытты орнатуға болады.
Бейнебетте параметрдің орнатылған
мәні көрсетіледі.
Осы сенсорлық түймешікті әр басқан
сайын уақыт мәні 5 минутқа артып
отырады.
Әр түрлі маталарға арнап
түрлі уақыттарды орнату
мүмкін емес.
7.4 Oтсрочка старта
Осы параметрдің көмегімен
бағдарламаны 30 минуттан 20 сағатқа
дейін кешіктіріп бастауға болады.
ҚАЗАҚ
Индикатор
7.5 Предв. стирка
Осы параметрдің көмегімен жуу
бағдарламасына алдын ала жуу
циклын қосуға болады.
Осы параметрді қатты кірлеген кірді
жуу үшін пайдаланыңыз.
1)
Осы параметрді орнатқан кезде
бағдарламаның уақыты ұзарады.
Тиісті индикатор жанады.
7.6 Уровень сушки
Осы функцияның көмегімен кірдің
автоматты құрғақтық деңгейін
орнатуға болады. Бейнебетте
орнатылған деңгейдің белгішесі
көрсетіледі.
•
Мақта мата заттарға арналған
Өте құрғақ деңгей
•
Мақта мата, синтетика, жүн және
жібек маталарға арналған Шкафқа
салуға болатын құрғақтық деңгейі
•
Мақта мата заттарға арналған
Үтіктеуге болатын құрғақтық
деңгейі
7.7 Таймер
Жуу бағдарламасын орнатқан кезде
бейнебетте әдепкі уақыт көрсетіледі.
Бағдарламаның уақытын азайту
немесе көбейту үшін
түймешігін басыңыз.
немесе
4)
17
Хлопок Экo
Бейнебетте тиісті индикатор пайда
болады.
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■3)
■3)
■
■
■
■
■
■
■
■ 2)
3)
■5)
■
■3)
1) Ең қысқа: кірді жаңартуға арналған.
2) Кірді жаңартуға арналған
бағдарламаның ұзақтығы.
3) Бағдарламаның әдепкі уақыты.
4) Ең ұзақ: Бағдарламаның ұзақтығын
баяу көбейткен кезде пайдаланылатын
қуат мөлшері азаяды.
Оңтайландырылған қыздыру циклы
пайдаланылатын қуат мөлшерін
азайтады және ұзақ бағдарламаны
қолданғанда, жуу нәтижесі өзгермейді
(әсіресе қалыпты кірлеген кірлерде).
5) Кірдің қыжымдануына жол бермеу
үшін қолданылатын бағдарламаның
ұзақтығы.
Таймер функциясы кестеде
көрсетілген бағдарламаларда ғана
жұмыс істейді.
8. ПАРАМЕТРЛЕР
8.1 Бала қауіпсіздігінің құралы
Осы функцияның көмегімен балалар
басқару панелімен ойнауға жол
бермейсіз.
•
Осы функцияны іске қосу/ажырату
үшін
және
түймешіктерін
индикаторы жанғанша/сөнгенше
қатар басыңыз.
Мына параметрді қосуға болады:
18
www.electrolux.com
•
•
түймешігін басқаннан кейін:
функциялар мен бағдарлама тетігі
бұғатталады.
түймешігін баспайынша:
құрылғы іске қосылмайды.
8.2 Тұрақты қосымша шаю
Осы функцияның көмегімен жаңа
бағдарлама орнатқан кезде қосымша
шаю циклі тұрақты орнатылып тұрады.
•
Осы функцияны іске қосу/ажырату
үшін
және
түймешіктерін
индикаторы жанғанша/сөнгенше
қатар басыңыз.
8.3 Дыбыстық сигналдар
Дыбыстық сигналдар мына
жағдайларда қосылады:
• Бағдарлама аяқталғанда.
• Құрылғыда ақау бар кезде.
Дыбыстық сигналдарды сөндіру/қосу
және
түймешіктерін 6
үшін
секунд қатар басыңыз.
Егер дыбыстық
сигналдарды сөндірсеңіз,
олар құрылғыда ақау
пайда болған кезде қосыла
береді.
9. ЕҢ АЛҒАШ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА
1. Ашаны розеткаға қосыңыз.
2. Су құятын шүмекті ашыңыз.
3. Жуу циклына арналған бөлікке
шамалы жуғыш зат салыңыз.
4. Мақта матаға арналған
бағдарламаны орнатып, ең жоғары
температураға қойып ешбір кір
салмай жуыңыз.
Бұл цикл барабан мен машинаның
ішінде бар болуы мүмкін кірлердің
барлығын кетіреді.
10. КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ - ТЕК ЖУУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
10.1 Кірді салу
1. Құрылғының есігін ашыңыз
2. Кірлерді құрылғыға салар алдында
сілкілеңіз.
3. Кірді барабанға бір-бірден
салыңыз.
Барабанға тым көп кір салынбағанына
көз жеткізіңіз.
4. Есікті нығыздап жабыңыз.
АБАЙЛАҢЫЗ
Тығыздағыш пен есіктің
арасына ешбір кір
қыстырылып қалмағанына
көз жеткізіңіз. Су ағуы
немесе кірге нұқсан келуі
мүмкін.
ҚАЗАҚ
3. Жуғыш зат үлестіргішті абайлап
жабыңыз
Қатты майланған, май
дақтары түскен затты
жуғанда, кір жуғыш
машинаның резеңке
бөліктеріне зақым келуі
мүмкін.
10.2 Жуғыш зат пен
үстемелерді пайдалану
1. Жуғыш зат пен мата
жұмсартқышты өлшеп алыңыз.
2. Жуғыш зат пен мата
жұмсартқышты бөліктерге
салыңыз.
10.3 Жуғыш зат салынатын бөліктер
АБАЙЛАҢЫЗ
Кір жуғыш машинаға арнайы жуғыш заттарды ғана пайдаланыңыз.
Жуғыш заттардың орамында көрсетілетін нұсқауларды әрқашан
орындаңыз.
Алдын ала жуу циклына арналған жуғыш зат бөлігі.
Жуу циклына арналған жуғыш зат бөлігі.
Сұйық үстемелерге арналған бөлік (мата жұмсартқыш,
крахмал).
Ұнтақ немесе сұйық жуғыш затқа арналған бөлгіш.
10.4 Сұйық немесе ұнтақ
жуғыш зат
A
1.
2.
19
20
www.electrolux.com
B
3.
4.
• A қалпы ұнтақ жуғыш затқа арналған (зауыттық бапталым).
• B - сұйық жуғыш затқа арналған.
Сұйық жуғыш затты пайдаланған кезде:
• Қоймалжың немесе қою сұйық жуғыш заттарды қолданбаңыз.
• Сұйық жуғыш затты ең жоғары деңгейден асырып салмаңыз.
• Алдын ала жуу циклын орнатпаңыз.
• Кешіктіріп бастау параметрін орнатпаңыз.
10.5 Құрылғыны іске қосу
Құрылғыны қосу немесе сөндіру үшін
түймешігін басыңыз. Құрылғы іске
қосылған кезде дыбыстық сигнал
естіледі.
10.6 Бағдарламаны орнату
1. Бағдарлама тетігін бұрап, жуу
бағдарламасын орнатыңыз:
• Тиісті бағдарламаның
индикаторы жанады.
индикаторы жыпылықтайды.
Бейнебетте Таймердің деңгейі,
бағдарламаның уақыты және
бағдарлама циклдарының
индикаторлары көрсетіледі.
2. Қажет болса, температураны,
айналдыру жылдамдығын, цикл
ұзақтығын өзгертіңіз немесе
қолжетімді параметрлерді
қосыңыз. Параметрді қосқан кезде
орнатылған параметрдің
индикаторы жанады.
•
•
Егер қате орнатып
қойсаңыз, бейнебетте
көрсетіледі.
10.7 Кешіктіріп бастау
функциясы жоқ
бағдарламаны бастау
түймешігін басыңыз.
•
индикаторы жыпылықтауын
тоқтатып, жанған қалпы тұрады.
•
Бейнебетте
индикаторы
жыпылықтай бастайды.
Бағдарлама басталады да, есік
•
•
құлыпталып, дисплейде
индикаторы көрсетіледі.
Құрылғыға су құйылған кезде су
төгетін сорғы шамалы уақыт
жұмыс істейді.
Бағдарлама басталғаннан
кейін шамамен 15
минуттан кейін:
• Құрылғы
бағдарламаның
ұзақтығын автоматты
түрде кірдің ластану
деңгейіне сай келтіріп
реттейді.
• Бейнебетте жаңа мән
көрсетіледі.
ҚАЗАҚ
10.8 Кешіктіріп бастау
функциясы бар
бағдарламаны бастау
1.
түймешігін бейнебетте
орнатқыңыз келген кешіктіріп
бастау уақыты көрсетілгенше
қайта-қайта басыңыз.
Бейнебетте тиісті индикатор жанады.
2.
•
•
•
түймешігін басыңыз:
Құрылғы кері санай бастайды.
10.10 Жұмыс істеп тұрған
бағдарламаны болдырмау
1. Бағдарламаны біржола тоқтатып
құрылғыны сөндіру үшін
түймешігін бірнеше секунд
басыңыз.
2. Құрылғыны іске қосу үшін осы
түймешікті қайта басыңыз. Енді
жаңа жуу бағдарламасын орнатуға
болады.
Жаңа бағдарламаны
бастау алдында
құрылғының суы төгіледі.
Бұл жағдайда, жуғыш зат
үлестіргіште жуғыш заттың
әлі бар екеніне көз
жеткізіңіз, егер жоқ болса
қайтадан толтырыңыз.
Есік бекітіледі, дисплейде
индикаторы пайда болады.
Кері санақ аяқталған кезде,
бағдарлама автоматты түрде
басталады.
Орнатылған кері санақ
мәнін
түймешігін
баспай тұрып болдырмауға
немесе өзгертуге болады.
Кешіктіріп бастау
функциясын болдырмау
үшін:
• Құрылғыны кідірту
10.11 Есікті ашу
АБАЙЛАҢЫЗ
Егер барабанның ішіндегі
температура мен судың
деңгейі өте жоғары болса
және барабан әлі айналып
тұрса, есік ашылмайды.
үшін
түймешігін
басыңыз.
•
•
түймешігін
дисплейде ' пайда
болғанша басыңыз.
Бағдарламаны
дереу бастау үшін
түймешігін қайта
басыңыз.
10.9 Бағдарламаны кідірту
және параметрлерді өзгерту
Кей функцияларды ғана басталмай
тұрып өзгертуге болады.
түймешігін басыңыз.
1.
Индикатор жыпылықтайды.
2. Функцияларды өзгертіңіз.
3.
түймешігін қайта басыңыз.
Бағдарлама жалғасады.
21
Бағдарлама немесе кешіктіріп бастау
жұмыс істеп тұрғанда, құрылғының
есігі бекітіліп, бейнебеттен
индикаторы көрсетіліп тұрады.
Бағдарлама немесе кешіктіріп
бастау режимі жұмыс істеп тұрғанда
құрылғыны ашу:
1. Құрылғыны кідірту үшін
түймешігін басыңыз.
2. Есік бұғаттаулы индикаторы
сөнгенше күтіңіз.
3. Есікті ашыңыз.
4. Есікті жауып,
түймешігін қайта
басыңыз.
Бағдарлама немесе кешіктіріп бастау
функциясы жалғасады.
10.12 Бағдарламаның соңы
•
Құрылғы автоматты түрде
тоқтайды.
22
www.electrolux.com
•
Дыбыстық сигналдар естіледі (егер
қосулы тұрса).
•
Бейнебетте
•
•
•
•
•
жанады.
индикаторы сөнеді.
Есік құлпының
индикаторы
сөнеді.
Есікті ашуға болады.
Құрылғыдан кірді алыңыз.
Барабанның бос екеніне көз
жеткізіңіз.
Судың шүмегін жабыңыз.
•
Құрылғыны сөндіру үшін
түймешігін бірнеше секунд
басыңыз.
• Зең және иіс пайда болмас үшін
есікті сәл ашып қойыңыз.
Жуу бағдарламасы аяқталды, бірақ
барабанда су тұр:
• Кір мыжылып қалмас үшін барабан
мезгіл-мезгіл айналып тұрады.
•
•
4. Құрылғыны сөндіру үшін
түймешігін бірнеше секунд
басыңыз.
Есік бұғаттаулы
индикаторы
жанып тұр. Есік құлыпталып
тұрады.
Есікті ашу үшін суды төгу керек.
Суды төгу үшін:
1.
түймешігін басыңыз. Құрылғы
суды төгеді де, айналдыру кезеңін
орындайды.
2. Құрылғыны суды ғана төгетін етіп
параметрін
баптау үшін
орнатыңыз. Қажет болса,
айналдыру жылдамдығын
азайтыңыз.
3. Бағдарлама аяқталып, есік
бекітпесінің индикаторы
сөнгенде есікті ашуға болады.
Құрылғы шамамен 18
сағаттан кейін суды
автоматты түрде төгеді
және айналдырады (Жүн
мата бағдарламаларынан
басқа бағдарламаларда).
10.13 АВТ. Күту режимі
функциясы
АВТ. Күту режимі функциясы қуатты аз
қолдану үшін келесі жағдайларда
құрылғыны автоматты түрде сөндіреді:
•
•
түймешігін басар
Құрылғыны
алдында 5 минут пайдаланбасаңыз.
Құрылғыны қайта іске қосу үшін
түймешігін басыңыз.
Жуу бағдарламасы аяқталғаннан
кейін 5 минут өткен соң
Құрылғыны қайта іске қосу үшін
түймешігін басыңыз.
Бейнебетте соңғы орнатылған
бағдарламаның соңы көрсетіледі.
Жаңа циклді орнату үшін
бағдарлама тетігін бұраңыз.
Аяқталған кезде барабан
ішінде су қалатын
функцияны таңдасаңыз,
АВТ. Күту режимі
функциясы суды төгу
қажет екенін ескерту үшін
құрылғыны сөндірмейді.
11. КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ - ТЕК КЕПТІРУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
Бұл автоматты жуғыш
және кептіргіш машина.
11.1 Кептіру циклын орнату
ЕСКЕРТУ!
Су шүмегінің ашық
тұрғанына көз жеткізіңіз.
1. Құрылғыны қосу үшін ВКЛ/ВЫКЛ
түймешігін бірнеше секунд
басыңыз.
2. Кірді бір-бірден салыңыз.
3. Бағдарлама тетігін кірлерді
кептіретін бағдарламаға бұраңыз.
ҚАЗАҚ
Бейнебетте кептіру индикаторы
пайда болады.
Жақсы кептіру
нәтижелеріне жету үшін
пайдаланушы
нұсқаулығында ұсынылған,
кірдің ең көп кептірілетін
мөлшерінен асыруға
болмайды. Орнатылған
бағдарламаның автоматты
жылдамдығынан аз
айналдыру жылдамдығын
орнатуға болмайды.
11.2 Автоматты деңгейлерде
кептіру
11.3 Уақыты қойылған кептіру
циклы
Кірді уақыты қолдан қойылған кептіру
циклымен де кептіруге болады:
1. Уақыт мәнін орнату үшін
түймешігін қайта-қайта басыңыз
(«Уақыты қойылған кептіру
бағдарламалары» кестесін
қараңыз).
• Бейнебетте 10 минут
көрсетіледі. Осы сенсорлық
түймешікті әр басқан сайын
уақыт мәні 5 минутқа артып
отырады.
• Бейнебетте орнатылған уақыт
•
Кірді алдын ала қойылған құрғақтық
деңгейлерінде кептіруге болады:
түймешігін қайта-
•
: Мақта мата заттарды
ҮТІКТЕУГЕ болатын құрғақтық
деңгейі
•
: Мақта мата, синтетика,
жібек және жүн маталарға
арналған ШКАФҚА салуға
болатын құрғақтық деңгейі
•
•
: Мақта мата заттарды ӨТЕ
ҚҰРҒАҚ етіп кептіретін
құрғақтық деңгейі
Бейнебетте әдепкі кір салынымы
салмағының негізінде есептелген
уақыт мәні көрсетіледі. Егер кірдің
мөлшері әдепкі мөлшерден көп немесе
аз болса, цикл орындалып тұрғанда
құрылғы уақыт мәнін автоматты түрде
реттейді.
Бейнебетте "есік құлыптаулы"
индикаторы көрсетіледі. Кептіру
индикаторы
жыпылықтай бастайды.
Кез келген кірдің түріне
арнап, барлық құрғақтық
деңгейлерін орнату мүмкін
емес.
.
2. Бағдарламаны бастау үшін
түймешігін басыңыз.
• Бейнебетте жиі-жиі жаңа уақыт
мәні көрсетіліп тұрады.
•
2. Бағдарламаны бастау үшін
түймешігін басыңыз.
мәні көрсетіледі: мысалы –
Бірнеше секундтан кейін
бейнебетте жаңа уақыт мәні
. Құрылғы
көрсетіледі:
мыжылып қалудан сақтау және
салқындату циклдарының
уақыттарын да есептеп
шығарады.
1. Бейнебетте құрғақтық
деңгейлерінің біреуінің индикаторы
көрсетілгенше
қайта басыңыз:
23
Кептіру индикаторы
жыпылықтай бастайды.
Бейнебетте "есік құлыптаулы"
индикаторы көрсетіледі.
Егер 10 минуттық кептіру
циклын ғана орнатсаңыз,
құрылғы тек салқындату
циклын орындайды.
Кір жеткілікті түрде
кеппесе, қайта қысқа
кептіру уақытын
орнатыңыз.
11.4 Кептіру
бағдарламасының аяқталуы
Құрылғы автоматты түрде тоқтайды.
•
Дыбыстық сигналдар (егер қосылып
тұрса) естіледі.
•
Бейнебетте
•
жанады.
индикаторы сөнеді.
24
www.electrolux.com
•
Кептіру циклының соңғы
минуттарында құрылғы салқындату
және мыжылудан сақтау циклын
орындайды. Есік әлі құлыптаулы.
Есік бекітулі белгісі
бейнебеттен
көрінбей кеткенде, есікті аша беруге
болады.
1. Құрылғыны сөндіру үшін
түймешігін бірнеше секунд
басыңыз.
Бағдарлама аяқталғаннан кейін
бірнеше минут өткен соң, қуат үнемдеу
функциясы құрылғыны автоматты
түрде сөндіреді.
2. Құрылғыдан кірді алыңыз.
Барабанның бос екеніне көз жеткізіңіз.
3. Зең және иіс пайда болмас үшін
есікті сәл ашып қойыңыз.
4. Судың шүмегін жабыңыз.
12. КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ - ЖУУ ЖӘНЕ КЕПТІРУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
Бұл автоматты жуғыш
және кептіргіш машина.
көрсетілгенше
қайта басыңыз:
•
: Мақта мата заттарды
ҮТІКТЕУГЕ болатын құрғақтық
деңгейі
•
: Мақта мата, синтетика, жүн
және жібек маталарға арналған
ШКАФҚА салуға болатын
құрғақтық деңгейі
•
: Мақта мата заттарды ӨТЕ
ҚҰРҒАҚ етіп кептіретін
құрғақтық деңгейі
12.1 Нон-Стоп бағдарламасы
1. Құрылғыны қосу үшін ВКЛ/ВЫКЛ
түймешігін бірнеше секунд
басыңыз.
2. Кірді бір-бірден салыңыз.
Жақсы кептіру
нәтижелеріне жету үшін
пайдаланушы
нұсқаулығында ұсынылған,
кірдің ең көп кептірілетін
мөлшерінен асыруға
болмайды. Орнатылған
бағдарламаның автоматты
жылдамдығынан аз
айналдыру жылдамдығын
орнатуға болмайды.
3. Жуғыш зат пен үстемелерді тиісті
бөліктерге салыңыз.
4. Бағдарлама тетігін жуу
бағдарламасына бұраңыз.
Бейнебетте әр түрлі жуу циклдарының
индикаторлары көрсетіледі.
5. Қолжетімді функцияларды
орнатыңыз.
12.2 Жуу және автоматты
түрде кептіру
1. Бейнебетте құрғақтық
деңгейлерінің біреуінің индикаторы
түймешігін қайта-
индикаторы пайда
Бейнебетте
болады. Бейнебетте көрсетілген уақыт
мәні, кір салынымының әдепкі
салмағының негізінде есептелген жуу
циклының + кептіру циклдарының
ұзақтығынан тұрады.
Кірді жақсы кептіру үшін
құрылғы жуылатын және
кептірілетін заттар үшін
өте төмен жылдамдық
мәнін орнатуға жол
бермейді.
2. Бағдарламаны бастау үшін
түймешігін басыңыз.
Бейнебетте орнатылған құрғақтық
деңгейі көрсетіліп тұрады.
Есік бекітулі индикаторы
жанады.
Бейнебетте жиі-жиі жаңа уақыт мәні
көрсетіліп тұрады.
Кептіру циклының соңғы
минуттарында құрылғы
мыжылудан сақтау және
салқындату циклдарын
орындайды.
ҚАЗАҚ
12.3 Жуу және уақыты
қойылған циклмен кептіру
Кірді жақсы кептіру үшін құрылғы
жуылатын және кептірілетін заттар
үшін өте төмен жылдамдық мәнін
орнатуға жол бермейді.
1. Кептіру уақытының мәнін орнату
түймешігін басыңыз.
үшін
Бейнебетте 10 минут көрсетіледі.
Бейнебетте
индикаторы жанады.
Дисплейде орнатылған кептіру уақыты
. Бірнеше
көрсетіледі: мысалы –
секундтан кейін бейнебетте жуу және
кептіру (жуу + кептіру + мыжылудан
сақтау + салқындату циклдары)
циклдарының уақытынан тұратын
аяқтау уақытының мәні
көрсетіледі.
Жуып болғаннан кейін тек
10 минут кептіру уақытын
орнатсаңыз, құрылғы
мыжылып қалудан сақтау
және салқындату
циклдарының уақыттарын
да есептеп шығарады.
2. Бағдарламаны бастау үшін
түймешігін басыңыз.
индикаторы жанады.
Бейнебетте
Есік құлыпталған. Бейнебетте жиі-жиі
жаңа уақыт мәні көрсетіліп тұрады.
12.4 Бағдарламаның
аяқталуы
Құрылғы автоматты түрде тоқтайды.
Дыбыстық сигналдар (егер қосылып
тұрса) естіледі.
Қосымша ақпаратты алдыңғы
тараудың «Кептіру бағдарламасының
соңында» тармағынан қараңыз.
1. Құрылғыдан кірді алыңыз.
Барабанның бос екеніне көз жеткізіңіз.
2. Зең және иіс пайда болмас үшін
есікті ашыңқырап қойыңыз.
13. АҚЫЛ-КЕҢЕС
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
25
3. Судың шүмегін жабыңыз.
12.5 Маталардың түгі
Жуу және/немесе кептіру циклы
кезінде кейбір кірлердің (мысалы,
жөкенің, жүн матаның, мақта мата
жейденің) түгі шығуы мүмкін.
Осындай қыл-қыбыр немесе мамық
келесі цикл кезінде кірге жабысып
қалуы мүмкін.
Кірге қыл-қыбыр жабысып қалуға жол
бермеу үшін мына ұсыныстарды
орындаңыз:
•
•
•
•
Ашық түсті киімдерді (жаңа жөке,
жүн мата, мақта-мата жейде) жуыпкептіріп болғаннан кейін, баран
түсті маталарды немесе керісінше
жумаңыз.
Бұндай маталарды алғаш рет
жуғаннан кейін, жіпке жайып ашық
ауада кептіру керек.
Су төгетін түтіктегі сүзгіні
тазалаңыз.
Кептіру циклынан кейін бос
барабанды, тығыздағыш пен есікті
дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
12.6 Заттағы мамықты қалай
кетіруге болады
Барабанның ішіндегі қыл-қыбырды
тазалау үшін арнайы бағдарламаны
орнатыңыз:
1. Барабанды босатыңыз.
2. Барабанды, тығыздағыш пен есікті
дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
3. Шаю бағдарламасын орнатыңыз.
4. Тазалау функциясын қосу үшін
және
түймешігін бейнебетте
CLE пайда болғанша қатар
басыңыз.
5. Бағдарламаны бастау үшін
түймешігін басыңыз.
26
www.electrolux.com
13.1 Кір салу
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Кірді былай сұрыптаңыз: ақ, түрлітүсті, синтетика, нәзік және жүн
мата.
Кірдің затбелгісіндегі жуу
нұсқауларын орындаңыз.
Ақ киім мен түрлі-түсті заттарды
бірге жумаңыз.
Кейбір түрлі-түсті заттарды алғаш
жуғанда бояуы шығуы мүмкін.
Оларды алғаш жуғанда бөлек жууға
кеңес береміз.
Жастық қаптарының түймесін
салып, тартпаларды тартып жауып,
ілгектер мен батырма
түймешіктерді салыңыз.
Белбеулерді байлаңыз.
Қалталарды босатып, оралған
заттарды ашыңыз.
Көп қабатты матадан, жүн матадан
және сурет салынған киімдердің
астарын сыртына аударыңыз.
Қатып қалған дақтарды арнайы
жуғыш затпен тазалаңыз.
Қатып қалған дақтары бар заттарды
барабанға салу алдында жуыңыз
және дағын алдын ала кетіріңіз.
Перделерді абайлап жуыңыз.
Ілгектерін алыңыз да, перделерді
кір жуатын торға немесе жастықтың
тысына салыңыз.
Көмкерілмеген немесе кесілген
жерлері бар заттарды құрылғыда
жумаңыз. Кішкене заттарды жуу
үшін (мысалы, сым өткізілген төс
тартқыш, белдіктер, колготкилер,
т.с.с.) кір жууға арналған торды
пайдаланыңыз.
Кір өте аз салынса, айналдыру
циклі кезінде теңгерімді сақтауға
қатысты мәселе орын алуы мүмкін.
Бұндай жағдай орын алса,
барабандағы кірді қолмен таратып,
қайта айналдыра бастаңыз.
Дақ кетіретін арнайы құралдар
болады. Дақ пен матаның түріне сай
келетін арнайы дақ кетіргішті
қолданыңыз.
13.3 Жуғыш заттар мен
үстемелер
•
•
•
•
•
•
13.4 Қоршаған ортаға
қатысты ескерім
•
13.2 Оңай кетпейтін дақтар
•
Кейбір дақтарды кетіру үшін су мен
жуғыш зат жеткіліксіз болады.
•
Бұл дақтарды кірді құрылғыға салмай
тұрып алдын ала тазалауды
ұсынамыз.
Кір жуғыш машиналарға арналған
жуғыш заттар мен үстемелерді ғана
қолданыңыз:
– матаның барлық түрлеріне
арналған ұнтақ жуғыштар,
– нәзік мата (ең көбі 40 °C) мен
жүн тоқымаларға арналған
ұнтақ жуғыштар,
– матаның барлық түрлеріне не
тек жүн матаға арналған, төмен
температурада жуатын
бағдарламаларға (ең көбі 60 °C)
арналған сұйық жуғыш заттар.
Әр түрлі жуғыш заттарды
араластырмаңыз.
Қоршаған ортаға зиян келтірмеу
үшін жуғыш затты қажетті
мөлшерден артық пайдаланбаңыз.
Осы заттардың орамында
көрсетілетін нұсқауларды
орындаңыз.
Матаның түріне және түсіне,
бағдарламаның температурасы мен
кірдің деңгейіне сай келетін
құралдарды қолданыңыз.
Егер құрылғының жуғыш зат
үлестіргішінде мөлшерлегіш құрал
болмаса, (жуғыш зат өндірушісі
қамтамасыз етеді) сұйық жуғыш
затты мөлшерлегіш шарикпен
қосыңыз.
•
Қалыпты кірлеген кірді алдын ала
жуу циклі жоқ бағдарламаны
қолданып жуыңыз.
Жуу бағдарламасын әрқашан кірді
ең көп рұқсат етілетін мөлшерде
салғаннан кейін бастаңыз.
Төмен температурада жуатын
бағдарламаны таңдаған кезде,
қажет болса дақ кетіргішті
қолданыңыз.
Жуғыш затты дұрыс мөлшерде
қолдану үшін, жергілікті су
ҚАЗАҚ
жүйесіндегі судың кермектігін
тексеріңіз. "Судың кермектігі"
тарауын қараңыз.
13.5 Су кермектігі
27
13.8 Киімнің затбелгілері
Кірді кептіргенде өндірушінің
затбелгіде көрсеткен нұсқауларын
орындаңыз:
•
= Кептіргіш машинада кептіруге
болады
•
= Жоғары температурада кептіру
циклы
•
Жергілікті жердегі судың кермектігін
білу үшін су жүйесін басқару
мекемесіне хабарласыңыз.
= Азайтылған температурада
кептіру циклы
•
= Кептіргіш машинада кептіруге
болмайды.
Су жұмсартқышты дұрыс мөлшерлеп
пайдаланыңыз. Бұйымның орамында
көрсетілетін нұсқауларды орындаңыз.
13.9 Кептіру циклының
уақыты
Сіз тұратын жердегі су өте кермек
немесе орташа кермек болса, кір
жуғыш машинада су жұмсартқышты
қолдануды ұсынамыз. Суы тұщы
жерлерде су жұмсартқышты қолдану
қажет емес.
13.6 Кептіруге қатысты ақылкеңес
Кептіру циклын дайындаңыз
• Су құятын шүмекті ашыңыз.
• Су төгетін түтіктің дұрыс
жалғанғанын тексеріңіз. Қосымша
ақпаратты Орнату тарауынан
қараңыз.
• Кептіру бағдарламаларымен
кептіруге болатын кірдің ең үлкен
салмағын, кептіру бағдарламалары
кестесінен қараңыз.
13.7 Кептіруге болмайтын
заттар
Мына заттар үшін кептіру
бағдарламасын орнатпаңыз:
• Синтетика перделер.
• Металл бөліктері бар киімдер.
• Нейлон шұлықтар.
• Көрпелер.
• Төсек жапқыштары.
• Сырма көрпелер.
• Анорактар.
• Турист төсекқабы.
• Шаш спрейі, тырнақ бояуын
арылтқыш не сол сияқты нәрсенің
қалдықтары бар заттар.
• Резеңке не резеңкеге ұқсас
материалы бар заттар.
Кептіру уақыты мына жағдайларға
байланысты өзгереді:
• соңғы айналдыру циклының
жылдамдығы
• құрғақтық деңгейі
• кірдің түрі
• кір салынымының мөлшері
13.10 Қосымша кептіру
Кептіру бағдарламасы аяқталғаннан
кейін кір әлі де дымқыл болса, қысқа
кептіру циклын қайта орнатыңыз.
ЕСКЕРТУ!
Матасы қыжымдалып
немесе отырып қалмас
үшін кірді қатты
кептірмеңіз.
13.11 Жалпы ақыл-кеңестер
Орташа кептіру уақыттарын "Кептіру
бағдарламалары" кестесінен қараңыз.
Тәжірибеңіз кірді жақсырақ кептіруге
көмектеседі. Бұрынғы кептіру
циклдарының уақыттарын жазып
қойыңыз.
Кептіру циклының соңында статикалық
тоқ пайда болмас үшін:
1. Жуу циклы кезінде мата
жақсартқышты пайдаланыңыз.
2. Кір кептіргіш машиналарға
арналған арнайы мата
жақсартқыштарды пайдаланыңыз.
28
www.electrolux.com
Кептіру бағдарламасы аяқталған бетте
кірді алыңыз.
14. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
Бұйымның орамында
көрсетілетін нұсқауларды
әрқашан орындаңыз.
14.1 Сыртын тазалау
14.3 Тазалап жуу
Құрылғыны сабын мен жылы сумен
ғана тазалаңыз. Барлық беттерін
әбден құрғатыңыз.
Төмен температура бағдарламаларын
қолданғанда барабанда шамалы
жуғыш зат қалып қоюы мүмкін.
Тазалап жуу процедурасын уақытылы
орындаңыз. Ол үшін:
АБАЙЛАҢЫЗ
Спирт, еріткіш немесе
химиялық заттарды
қолданбаңыз.
•
•
14.2 Қақты тазалау
Сіз тұратын жердегі су өте кермек
немесе орташа кермек болса, кір
жуғыш машинаға арналған қақ
тазалайтын құралды қолдануды
ұсынамыз.
Барабаннан барлық кірді алыңыз.
Мақта мата бағдарламасын
шамалы жуғыш зат салып, ең
жоғары температураға қойып
таңдаңыз.
14.4 Есік тығыздағышы
Барабанның ішін мезгіл-мезгіл
тексеріп, әк және тот бөлшектерінің
жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
Тот бөлшектерін тазалау үшін кір
жуғыш машиналарға арналған арнайы
құралдарды ғана пайдаланыңыз. Бұны
кір жумай тұрғанда орындаңыз.
Тығыздағышты мезгіл-мезгіл тексеріп,
ішіндегі заттардың барлығын алыңыз.
14.5 Жуғыш зат үлестіргішін тазалау
1.
2.
1
2
ҚАЗАҚ
3.
4.
14.6 Су төгетін түтіктегі сүзгіні тазалау
Құрылғыдағы су ыстық болса су төгу жүйесіндегі сүзгіні тазаламаңыз.
1.
2.
1
1
2
3.
4.
2
1
29
30
www.electrolux.com
5.
6.
1
7.
2
8.
1
2
9.
ҚАЗАҚ
31
14.7 Су құятын түтік пен клапан сүзгісін тазалау
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
14.8 Суды тосын жағдайда
төгу
Ақаулыққа байланысты құрылғы суды
төге алмайды.
Бұндай жағдай орын алса, 'Су төгетін
сүзгіні тазалау' тарауындағы (1) бастап
(9) дейінгі қадамдарды орындаңыз.
Қажет болса, сорғыны тазалаңыз.
Суды төтенше жағдайда төгетін
тәсілмен төккеннен кейін, су төгетін
жүйені міндетті түрде қайта іске қосу
керек:
1. Жуғыш зат үлестіргіштің негізгі жуу
циклына арналған бөлігіне 2 литр
су құйыңыз.
2. Суды төге бастау үшін
бағдарламаны бастаңыз.
14.9 Мұздап кетуден сақтау
Құрылғы температурасы 0° C
градустан төмен түсетін жерге
орнатылса, су құятын түтіктегі және су
төгетін сорғыдағы қалдық суды төгіңіз.
1. Ашаны розеткадан суырып
алыңыз.
2. Судың шүмегін жабыңыз.
3. Су құятын түтіктің екі ұшын ыдысқа
салып, түтіктегі суды ағызыңыз.
4. Су төгетін сорғыны босатыңыз.
Суды төтенше жағдайда төгу
қадамдарын қараңыз.
5. Су төгетін сорғы босаған кезде, су
құятын түтікті қайта орнына
қойыңыз.
ЕСКЕРТУ!
Құрылғыны қайта іске
қолданар алдында
температураның 0°C
градустан жоғары екеніне
көз жеткізіңіз.
Төмен температураға
байланысты орын алған
ақауларға өндіруші
жауапкершілік көтермейді.
32
www.electrolux.com
15. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
•
Алдымен ақаулықты түзету жолын
іздеңіз (кестеге қараңыз). Ақаулық
жойылмаса, уәкілетті қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
Кейбір ақаулықтарда дыбыстық
сигналдар қосылады және
бейнебетте ескерту коды пайда
болады:
•
- Құрылғыға су дұрыс
құйылмай тұр. Құрылғыны Старт/
Пауза түймешігін қайта басып
бастаңыз. 10 секундтан кейін есік
ашылады.
- Құрылғының суы төгілмей
•
- Құрылғының есігі ашық
немесе дұрыс жабылмаған. Есікті
тексеріңіз!
•
- Электр желісі тұрақты емес.
Электр желісі тұрақтанғанша күтіңіз.
•
- Құрылғының электронды
элементтерінің арасында байланыс
жоқ. Сөндіріңіз де, қайта қосыңыз.
Бағдарлама дұрыс аяқталмаған не
құрылғы уақытынан бұрын тоқтаған.
Ескерту коды қайта пайда болса,
уәкілетті қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
15.1 Кіріспе
Құрылғы жұмысын бастамай жатыр
немесе жұмыс жасап тұрған кезде
тоқтап қалады.
тұр.
ЕСКЕРТУ!
Тексеріп көру алдында
құрылғыны тоқтан
ажыратыңыз.
15.2 Ықтимал ақаулықтар
Ақаулық
Ықтимал шешімі
•
•
•
Бағдарлама
басталмай тұр.
•
•
•
Ашаның розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз.
Құрылғы есігінің жабық тұрғанына көз жеткізіңіз.
Сақтандырғыш қорабындағы сақтандырғышқа зақым
келмегеніне көз жеткізіңіз.
Бастау/Үзіліс түймешігінің басылғанына көз
жеткізіңіз.
Егер кешіктіріп бастау функциясы орнатылып тұрса,
оны ажыратыңыз не кері санақ аяқталғанша күтіңіз.
Егер Бала қауіпсіздігінің құралы қосулы тұрса, оны
ажыратыңыз.
ҚАЗАҚ
Ақаулық
Ықтимал шешімі
•
•
Құрылғыға су дұрыс
құйылмай тұр.
•
•
•
•
•
Құрылғыға су
құйылмайды және
дереу төгіледі.
Су төгетін түтіктің дұрыс орнатылғанына көз
жеткізіңіз. Түтік өте төмен болуы мүмкін. "Орнату
бойынша нұсқаулық" тарауын қараңыз.
•
Раковина түтікшесінің бітеліп қалмағанына көз
жеткізіңіз.
Су төгетін түтіктің бұратылып немесе майысып
қалмағанына көз жеткізіңіз.
Су төгетін түтіктің дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
Егер су төгу циклы жоқ бағдарламаны орнатсаңыз,
су төгу режимін орнатыңыз.
Егер цикл соңында барабанда су қалатын
функцияны орнатсаңыз, су төгу режимін орнатыңыз.
Су төгетін түтік сүзгісінің бітеліп қалмағанына көз
жеткізіңіз. Қажет болса сүзгіні тазалаңыз. "Күту
менен тазалау" тарауын қараңыз.
Мәселе шешілмесе, уәкілетті қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
•
•
•
•
•
Айналдыру циклы
жұмыс істемейді
немесе жуу циклы
әдеттегіден ұзаққа
созылады.
•
•
•
•
•
Еденге су аққан.
Су шүмегінің ашық тұрғанына көз жеткізіңіз.
Сумен жабдықтау жүйесіндегі судың қысымының өте
төмен емес екеніне көз жеткізіңіз. Бұл ақпаратты
жергілікті су ресурстары мекемесіне хабарласып
алыңыз.
Су шүмегінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
Су құятын түтіктің сүзгісі мен клапанның сүзгілерінің
бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз. “Күту менен
тазалау” тарауын қараңыз.
Су құятын түтіктің бұратылып немесе майысып
қалмағанына көз жеткізіңіз.
Су құятын түтіктің дұрыс орнатылғанына көз
жеткізіңіз.
Су құятын түтіктердің дұрыс орнатылғанына көз
жеткізіңіз.
•
•
Құрылғы суы
сарқылмай тұр.
33
•
•
Айналдыру циклын орнатыңыз.
Аяқталғанда барабан ішінде су қалатын циклды
орнатсаңыз, су төгу циклын орнатыңыз.
Су төгетін түтік сүзгісінің бітеліп қалмағанына көз
жеткізіңіз. Қажет болса сүзгіні тазалаңыз. "Күту
менен тазалау" тарауын қараңыз.
Бұндай жағдай орын алса, барабандағы кірді қолмен
таратып, айналдыру циклін қайта бастаңыз. Бұл
мәселе теңгерімге байланысты болуы мүмкін.
Су түтіктерінің жалғастырғыштарының берік екеніне
және су ағып тұрмағанына көз жеткізіңіз.
Су құятын және төгетін түтіктерге ешбір зақым
келмегеніне көз жеткізіңіз.
Дұрыс жуғыш заттың дұрыс мөлшерде
пайдаланылғанына көз жеткізіңіз.
34
www.electrolux.com
Ақаулық
Ықтимал шешімі
•
•
•
Құрылғының есігін
аша алмадыңыз.
Құрылғыдан тосын
шуыл шығады.
•
•
•
•
•
Жуу бағдарламасының аяқталғанына көз жеткізіңіз.
Барабанның ішінде су бар болса, су төгу немесе
айналдыру циклын орнатыңыз.
Суды төтенше жағдайда төгу әрекетін орындаңыз.
"Мұздап кетуден сақтау" ("Күту менен тазалау"
тарауында) бөлімін қараңыз.
Құрылғыға тоқ келіп тұрғанына көз жеткізіңіз.
Бұл мәселе құрылғының жұмыс істемей қалуына
байланысты болуы мүмкін. Уәкілетті қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз. Қақпақты ашу қажет
болса, "Есікті төтенше жағдайда ашу" тарауын
мұқият оқыңыз.
Құрылғы деңгейінің дұрыс реттелгеніне көз
жеткізіңіз. "Орнату бойынша нұсқаулық" тарауын
қараңыз.
Орам материалдарының және/немесе тасымал
болттарының алынғанына көз жеткізіңіз. "Орнату
бойынша нұсқаулық" тарауын қараңыз.
Барабанға көбірек кір қосып салыңыз. Кір тым аз
салынған болуы мүмкін.
Цикл көрсетілген
уақыттан қысқарақ.
•
Құрылғы кірдің салмағына қарай жаңа уақытты
есептейді. ‘Пайдалану көлемі’ тарауын қараңыз.
Цикл көрсетілген
уақыттан ұзағырақ.
•
Теңгерімі жоқ кір уақытты ұзартады. Бұл құрылғы
үшін қалыпты жағдай.
•
Жуғыш заттың мөлшерін көбейтіңіз немесе басқа
жуғыш затты пайдаланыңыз.
Оңай жуылмайтын дақтарды арнайы жуғыш
заттарды пайдаланып, кір жумай тұрып тазалаңыз.
Температураның дұрыс орнатылғанына көз
жеткізіңіз.
Кірдің салмағын азайтыңыз.
Жуу нәтижелері
қанағаттанарлық
емес.
•
•
•
Функцияны орната
алмадыңыз.
Құрылғы кептірмейді
немесе дұрыс
кептірмейді.
Кірге түрлі түсті қылқыбыр көптеп
жабысқан.
•
Қажет сенсорлық түймешік(тер)дің ғана
басылғанына көз жеткізіңіз.
•
•
•
•
Су құбырының шүмегін ашыңыз.
Су төгетін сүзгінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
Кірдің салмағын азайтыңыз.
Циклдың дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Егер
қажет болса, кептіру уақыты қысқа циклды қайта
орнатыңыз.
Алдыңғы цикл кезінде мамығы шығатын немесе басқа
түсті мата жуылған:
• Кептіру циклі түктердің біразын кетіруге көмектеседі.
• Киімдерді қыл-қыбыр тазалағышпен тазалаңыз.
Барабан ішіне тым көп қыл-қыбыр жиналып қалса,
арнайы бағдарламаны (қосымша ақпаратты “Матаның
қыл-қыбыры" тарауынан қараңыз) қосып тазалаңыз.
ҚАЗАҚ
35
Тексеріп болғаннан кейін құрылғыны іске қосыңыз. Бағдарлама үзілген жерінен бастап
жалғасады.
Ақаулық қайта орын алса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Бейнебетте басқа ақаулық кодтары көрсетілсе. Құрылғыны сөндіріңіз де, іске қосыңыз.
Ақаулық жалғаса берсе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
16. ЕСІКТІ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙДА АШУ
Ток сөніп немесе құрылғы жұмыс
істемей қалса, құрылғының есігі
бекітулі қалпы қалады. Тоқ қайта
қосылғанда жуу бағдарламасы
жалғасады. Құрылғы істемей қалғанда
есігі бекітулі қалса, оны төтенше
жағдайда ашу функциясымен ашуға
болады.
Есікті ашу алдында:
АБАЙЛАҢЫЗ
Судың
температурасының тым
жоғары және кірдің
ыстық емес екеніне көз
жеткізіңіз. Егер қажет
болса, салқындағанша
күтіңіз.
АБАЙЛАҢЫЗ
Барабанның айналмай
тұрғанына көз жеткізіңіз.
Егер қажет болса,
барабан айналмай
тоқтағанша күтіңіз.
Есікті ашу үшін төмендегі әрекетті
орындаңыз:
1. Құрылғыны сөндіру үшін ВКЛ/
ВЫКЛ түймешігін басыңыз.
2. Ашаны розеткадан суырып
алыңыз.
3. Сүзгі қалқанын ашыңыз.
4. Төтенше жағдайда құлыпты ашу
тетігін төмен басып тұрып, құрылғы
есігін ашыңыз.
5. Кірді алып, содан кейін
құрылғының есігін жабыңыз.
6. Сүзгіні қалқанын жабыңыз.
Барабан ішіндегі судың
деңгейінің өте жоғары
емес екеніне көз
жеткізіңіз. Егер қажет
болса, суды төтенше
жағдайда төгу тәсілімен
төгіңіз («Күту менен
тазалау» тарауының
«Суды төтенше жағдайда
төгу» тармағын қараңыз).
17. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК
Өлшемі
Ені / Биіктігі / Тереңдігі/ 600 мм/ 850 мм/ 522 мм/ 555 мм
Жалпы тереңдігі
36
www.electrolux.com
Электртоғына қосу
Кернеу
Жалпы қуат
Сақтандырғыш
Жиілік
230 В
2200 Вт
10 A
50 Гц
Төмен кернеумен жұмыс істейтін және
ылғалға қарсы қорғалмаған жерлерден басқа
жерлердің барлығы қатты заттар және
ылғалдың кіруіне жол бермейтін қорғаныс
қабатымен қорғалған
IPX4
Құйылатын судың
қысымы
0,5 бар (0,05 MПa)
8 бар (0,8 MПa)
Ең азы
Ең көбі
Кірдің жууға болатын Мақта
ең көп мөлшері
7 кг
Ең аз құрғақ салмақ
Мақта мата
Синтетика
4 кг
2 кг
Айналдыру
жылдамдығы
Ең көбі
1600 мин/айн
18. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР
Белгі
салынған материалдарды
қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз.
Орам материалдарын қайта өңдеуден
өткізу үшін тиісті контейнерлерге
салыңыз. Электрлік және
электроникалық құрылғылардың
қалдығын қайта өңдеуден өткізу
арқылы, қоршаған ортаға және
адамның денсаулығына зиын
келтіретін жағдайларға жол бермеуге
өз үлесіңізді қосыңыз. Белгі
салынған құрылғыларды тұрмыстық
қалдықтармен бірге тастамаңыз.
Өнімді жергілікті қайта өңдеу
орталығына өткізіңіз немесе жергілікті
мекемеге хабарласыңыз.
Осы өнімнің өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген,
оның бірінші нөмір саны өндірілген жылдың соңғы санына,
екінші және үшінші сандар аптаның реттік нөміріне сәйкес
келеді. Мысалы, 730112345 сериялық нөмірі өнім 2017
жылдың отызыншы аптасында өндірілгенін білдіреді.
Өндіруші: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143, 105
45 Stockholm, Швеция
Импорттаушы, жеткізуші және ұйымның өндіруші уәкілетті:
ООО «Электролюкс Рус» Кожевнический проезд 1, 115114,
Москва/Мәскеу, Ресей, тел.: 8-800-200-3589
Италияда жасалған
РУССКИЙ
37
СОДЕРЖАНИЕ
1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ...............................................38
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ................................................................. 42
3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ................................................................................... 44
4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ................................................................................. 45
5. ПРОГРАММЫ ................................................................................................. 46
6. ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ..................................................................... 51
7. РЕЖИМЫ......................................................................................................... 52
8. ПАРАМЕТРЫ...................................................................................................54
9. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ........................................................54
10. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – ТОЛЬКО СТИРКА.......................... 54
11. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – ТОЛЬКО СУШКА............................ 59
12. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – СТИРКА И СУШКА.........................61
13. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ...................................................................................62
14. УХОД И ОЧИСТКА........................................................................................ 65
15. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ..........................................69
16. АВАРИЙНОЕ ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЦЫ.......................................................72
17. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ............................................................................ 72
МЫ ДУМАЕМ О ВАС
Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие,
за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций.
Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда бы
вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда
будут превосходными.
Добро пожаловать в Electrolux!
На нашем веб-сайте вы сможете:
Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по
эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о
техническом обслуживании:
www.electrolux.com/webselfservice
Зарегистрировать свое изделие для улучшения обслуживания:
www.registerelectrolux.com
Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и
фирменные запасные части для своего прибора:
www.electrolux.com/shop
ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.
При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую
информацию: модель, продуктовый номер (PNC), серийный номер.
Данная информация находится на табличке с техническими данными.
Внимание / Важные сведения по технике безопасности.
Общая информация и рекомендации
Информация по охране окружающей среды
38
www.electrolux.com
Право на изменения сохраняется.
1.
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед установкой и эксплуатацией прибора
внимательно ознакомьтесь с приложенным
руководством. Производитель не несет
ответственности за какие-либо травмы или ущерб,
возникший вследствие неправильной установки или
эксплуатации. Всегда храните данное руководство
под рукой в надежном месте для последующего
использования.
1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными
возможностями
ВНИМАНИЕ!
Существует риск удушья, получения травм
или стойких нарушений трудоспособности.
•
•
•
•
Данный прибор может эксплуатироваться детьми,
если их возраст превышает 8 лет, и лицами с
ограниченными физическими, сенсорными или
умственными способностями и с недостаточным
опытом или знаниями только при условии
нахождения под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность, или после получения
соответствующих инструкций, позволяющих им
безопасно эксплуатировать электроприбор и
дающих им представление об опасности,
сопряженной с его эксплуатацией.
Детям в возрасте от 3 до 8 лет, а также лицам с
ярко выраженными и комплексными нарушениями
здоровья запрещается находиться рядом с
прибором, если только за ними не обеспечивается
постоянный надзор.
Детям младше 3 лет запрещается находиться
рядом с прибором, если только за ними не
обеспечивается постоянный надзор взрослых.
Не позволяйте детям играть с прибором.
РУССКИЙ
•
•
•
•
•
39
Храните все упаковочные материалы вне
досягаемости детей и утилизируйте материалы
надлежащим образом.
Храните моющие средства вне досягаемости
детей.
Не подпускайте детей и домашних животных к
прибору, когда его дверца открыта.
Если прибор оснащен устройством защиты детей,
его следует включить.
Очистка и доступное пользователю техническое
обслуживание прибора не должно производиться
детьми без присмотра.
1.2 Общие правила техники безопасности
•
•
•
•
•
•
Не вносите изменения в параметры данного
прибора.
Прибор может быть установлен как отдельно, так и
под кухонную столешницу, если под ней
достаточно места.
Не устанавливайте прибор за дверью, запираемой
на замок, за раздвижной дверью или за дверью с
петлями, расположенными на противоположной
стороне по отношению к петлям на дверце
прибора, что могло бы помешать полному
открыванию дверцы прибора.
Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только
по окончании процесса установки прибора.
Проверьте, чтобы после установки был обеспечен
доступ к вилке сетевого шнура.
Вентиляционное отверстие в днище не должно
перекрываться ковровым покрытием, ковриком,
подставкой или любым иным напольным
покрытием.
ВНИМАНИЕ: Подключение прибора к электросети
не должно выполняться через внешние
коммутирующие устройства, например, таймеры, а
также через цепи, которые регулярно
40
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
подключаются и отключаются поставщиком
электроэнергии.
Обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении,
где установлен прибор, чтобы избежать обратного
притока нежелательных газов в помещение,
создаваемого устройствами, в которых происходит
сгорание газа или других видов топлива (включая
камины).
Запрещается отводить выпускаемый прибором
воздух в вытяжную систему, используемую для
любых приборов, в которых происходит сжигание
газа или иных видов топлива.
Рабочее давление воды в точке ее поступления из
водопроводной сети должно находиться в
пределах 0,5 бар (0,05 МПа) и 8 бар (0,8 МПа).
Не превышайте максимально допустимую загрузку
в 7 кг (см. Главу «Таблица программ»).
При подключении прибора к водопроводу должны
использоваться новые поставляемые с ним
комплекты шлангов или другие новые комплекты
шлангов, поставленные авторизованным
сервисным центром.
Использовать старые комплекты шлангов нельзя.
В случае повреждения кабеля электропитания во
избежание поражения электрическим током он
должен быть заменен изготовителем,
авторизованным сервисным центром или
специалистом с аналогичной квалификацией.
Убирайте ворс, скопившийся вокруг прибора, а
также элементы упаковки.
Перед тем как сушить в стирально-сушильной
машине вещи, загрязненные такими веществами,
как растительное или смазочное масло, ацетон,
спирт, бензин, керосин, пятновыводители,
скипидар, воск и средства для удаления воска, их
следует выстирать в горячей воде с увеличенным
количеством стирального порошка.
РУССКИЙ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
41
Не используйте прибор для вещей, подвергшиеся
чистке с помощью промышленных химикатов.
Не сушите в стирально-сушильной машине
нестиранные вещи.
Нельзя сушить в стирально-сушильной машине
изделия из вспененной резины (латексная губка),
шапочки для душа, водостойкие текстильные
изделия, изделия на резиновой основе, а также
одежду и подушки со вставками из вспененной
резины.
Смягчители для ткани и другие подобные средства
следует использовать в соответствии с указаниями
их изготовителей.
Извлекайте из вещей все предметы, которые
могли бы стать причиной возгорания, например,
зажигалки или спички.
Никогда не останавливайте стирально-сушильную
машину до завершения цикла сушки за
исключением случая, когда белье быстро
вынимается и разделяется для обеспечения
рассеивания тепла.
Заключительный этап программы стиральносушильной машины выполняется без нагревания
(цикл охлаждения), чтобы обеспечить достижение
бельем температуры, которая будет для него
безопасной.
Не используйте для чистки прибора
водоразбрызгиватели высокого давления или пар.
Протрите прибор влажной тряпкой. Используйте
только нейтральные моющие средства. Не
используйте абразивные средства, абразивные
губки, растворители или металлические предметы.
Перед выполнением любых операций по чистке и
уходу выключите прибор и извлеките вилку
сетевого шнура из розетки.
42
www.electrolux.com
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
2.1 Установка
Установку следует
выполнять в соответствии
с действующими местными
нормами.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Следуйте приложенным к прибору
инструкциям по его установке.
Не устанавливайте и не
эксплуатируйте прибор в
помещениях, где температура
может упасть ниже 0°C или там, где
он может оказаться под действием
атмосферных условий.
Во время перемещения прибор
должен всегда находиться в
вертикальном положении.
Убедитесь, что между днищем
прибора и полом имеется
достаточная вентиляция.
Удалите всю упаковку и вывинтите
транспортировочные болты.
Пол на месте установки прибора
должен быть ровным, прочным,
чистым и не бояться нагрева.
Сохраните транспортировочные
болты в надежном месте. Если в
будущем прибор понадобится
перевезти на другое место, их
следует установить на место,
чтобы заблокировать барабан во
избежание внутренних
повреждений прибора.
Никогда не забывайте о мерах
предосторожности при его
перемещении: прибор имеет
большой вес. Всегда используйте
защитные перчатки и закрытую
обувь.
Не устанавливайте и не
подключайте прибор, имеющий
повреждения.
Не устанавливайте прибор там, где
его дверцу будет невозможно
полностью открыть.
Для обеспечения необходимого
пространства между прибором и
напольным покрытием
отрегулируйте высоту ножек
прибора.
После установки прибора в
рабочее положение при помощи
спиртового уровня убедитесь в том,
что прибор стоит абсолютно ровно.
В противном случае отрегулируйте
соответствующим образом высоту
ножек.
2.2 Подключение к
электросети
ВНИМАНИЕ!
Существует риск пожара и
поражения электрическим
током.
•
•
•
•
•
•
Прибор должен быть заземлен.
Включайте прибор только в
установленную надлежащим
образом электророзетку с
защитным контактом.
Не используйте тройники и
удлинители.
Для отключения прибора от
электросети не тяните за кабель
электропитания. Всегда беритесь
за саму вилку.
Не беритесь за кабель
электропитания или за его вилку
мокрыми руками.
Данный прибор соответствует
директивам E.E.C.
2.3 Подключение к
водопроводу
•
•
•
Не повреждайте шланги для воды.
Перед подключением к новым или
давно не использовавшимся
трубам, а также в случае, если
производились ремонтные работы
или устанавливались новые
устройства (счетчики воды и т.д.)
дайте воде стечь, пока она не
станет прозрачной и чистой.
В ходе и по окончании первого
использования прибора убедитесь
в отсутствии видимых утечек воды.
РУССКИЙ
2.4 Эксплуатация
•
ВНИМАНИЕ!
Существует риск травмы,
поражения электрическим
током, пожара, получения
ожогов или повреждения
прибора.
•
•
•
•
•
•
•
Данный прибор предназначен
только для бытового применения.
Не помещайте на прибор, рядом с
ним или внутрь него
легковоспламеняющиеся вещества
или изделия, пропитанные
легковоспламеняющимися
веществами.
Не прикасайтесь к стеклянной
части дверцы во время работы
программы. Стекло может быть
горячим.
Не сушите поврежденные
(порванные, потертые) изделия с
набивкой или вставками.
Если при стирке белья
использовался пятновыводитель,
выполните дополнительный цикл
полоскания прежде чем запускать
цикл сушки.
Удостоверьтесь, что из белья
извлечены все металлические
предметы.
Сушите только ткани, которые
подходят для сушки в стиральносушильной машине. Следуйте
указаниям по чистке на ярлыке.
43
Пластмассовые предметы не
являются жаростойкими.
– В случае использования
мерного шарика для моющего
средства извлеките его перед
запуском программы сушки.
– Не используйте мерный шарик
для моющего средства при
выборе программы «нон-стоп».
ВНИМАНИЕ!
Это может привести к
повреждению прибора или
травмам.
•
•
Не садитесь и не вставайте на
открытую дверцу.
Не сушите в приборе неотжатые
вещи.
2.5 Утилизация
•
•
•
•
Отключите прибор от электросети и
водопроводной сети.
Обрежьте кабель электропитания
как можно ближе к прибору и
утилизируйте его.
Удалите защелку дверцы, чтобы
дети или домашние животные не
оказались заблокированными в
барабане.
Утилизируйте прибор в
соответствии с местными
требованиями к утилизации
отработанного электрического и
электронного оборудования
(WEEE).
44
www.electrolux.com
3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
3.1 Обзор прибора
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
Верхняя панель
Дозатор моющего средства
Панель управления
Рукоятка дверцы
Табличка с техническими данными
Фильтр сливного насоса
Ножки для выравнивания прибора
6
7
3.2 Включение функции
«Защита от детей»
Это устройство предотвращает
запирание дверцы в случае попадания
в барабан детей или домашних
животных.
Поверните переключатель по часовой
стрелке так, чтобы канавка оказалась
в горизонтальном положении.
При этом закрыть дверцу прибора
будет невозможно.
Чтобы закрыть дверцу, поверните
переключатель против часовой
стрелки так, чтобы канавка оказалась
в вертикальном положении.
3.3 Набор крепежных
накладок (4055171146)
Имеется в продаже в ближайшем
авторизованном магазине.
При установке прибора на цоколе
закрепите прибор крепежными
накладками.
Внимательно прочитайте инструкцию,
прилагаемую к данному аксессуару.
РУССКИЙ
45
4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
4.1 Описание панели управления
1
2
3
4
5
6
7
8
Предв.
стирка
9
11
1 Кнопка «Вкл/Выкл»
(ВКЛ/ВЫКЛ)
2 Селектор программ
3 Сенсорная кнопка снижения
скорости отжима
(Отжим)
10
8 Сенсорная кнопка
предварительной стирки
(Предв. стирка)
9 Сенсорная кнопка степени сушки
(Уровень сушки)
4 Сенсорная кнопка температуры
(Температура)
5 Дисплей
6 Сенсорная кнопка времени сушки
10 Сенсорная кнопка Пуск/Пауза
(Старт/Пауза)
11 Сенсорная кнопка «Менеджер
времени»
(Время сушки)
7 Сенсорная кнопка отсрочки пуска
(Oтсрочка старта)
(Time Manager)
4.2 Дисплей
A
B
C
K
J
D
E
F
I
H
A. Область температуры:
: индикатор температуры
G
: индикатор холодной воды
46
www.electrolux.com
B.
: индикатор Менеджера
времени.
C. Область отображения времени:
•
D.
: продолжительность
программы
•
: отсрочка пуска
•
: коды ошибок
•
: сообщение об ошибке
•
, , : индикаторы степени
сушки.
H. Область отжима:
G.
работа программы
завершена.
: этап сушки.
E.
: этап обработки паром.
F.
: постоянный режим
дополнительного полоскания.
I.
•
: индикатор скорости
отжима
•
: индикатор стирки без
отжима
•
: индикатор остановки с
водой в баке
: этап стирки.
J.
: индикатор функции «Защита от
детей».
K.
: индикатор блокировки дверцы
5. ПРОГРАММЫ
5.1 Таблица программ
Программа
Диапазон температур
Максимальная за‐ Описание программы
грузка
(Тип загрузки и степень загряз‐
Максимальная
ненности)
скорость отжима
Программы стирки
Хлопок
90°C – стирка в холод‐
ной воде
Хлопок Экo1)
7 кг
1600 об/мин
Белый и цветной хлопок. Обы‐
чная и легкая загрязненность.
7 кг
1600 об/мин
Белый и нелиняющий цветной
хлопок. Обычная загрязнен‐
ность. Энергопотребление при
этом уменьшается, а продолжи‐
тельность программы стирки
увеличивается.
1 кг
1200 об/мин
Полная программа, состоящая
из этапа стирки и этапа сушки.
Предназначена для небольших
загрузок смесовых тканей (ве‐
щей из хлопка и синтетики).
3,5 кг
1200 об/мин
Изделия из синтетических или
смесовых тканей. Обычная за‐
грязненность.
60°C - 40°C
Cтирка&Cушка 60 мин
40°C - 30°C
Синтетика
60°C – стирка в холод‐
ной воде
РУССКИЙ
Программа
Диапазон температур
Тонкие ткани
40°C – стирка в холод‐
ной воде
Шелк
30°C
Шерсть
40°C – стирка в холод‐
ной воде
Одеяла
60°C – стирка в холод‐
ной воде
Отжим/Слив3)
Максимальная за‐ Описание программы
грузка
(Тип загрузки и степень загряз‐
Максимальная
ненности)
скорость отжима
3,5 кг
1200 об/мин
Деликатные ткани, например,
из акрила, вискозы, полиэсте‐
ра и смесовых тканей, требую‐
щих щадящей стирки. Обычная
загрязненность.
1 кг
1000 об/мин
Особая программа для шелко‐
вых и смесовых синтетиче‐
ских тканей.
1,5 кг
1200 об/мин
Для шерстяных изделий, при‐
годных для машинной стирки,
а также для шерстяных изде‐
лий, подлежащих ручной стир‐
ке, и изделий из других тканей,
имеющих на этикетке символ
«Ручная стирка».2).
2 кг
800 об/мин
Специальная программа для
стирки одного одеяла из синте‐
тики, стеганого или пухового
одеяла, покрывала и т.д.
7 кг
1600 об/мин
Отжим белья и слива воды из
барабана. Все ткани за исклю‐
чением шерсти и вещей, тре‐
бующих бережного обраще‐
ния.
7 кг
1600 об/мин
Полоскание
Стирка в холодной воде
Полоскание и отжим белья. Все
ткани за исключением шерсти и
вещей, требующих бережного
обращения. Уменьшите скорость
отжима сообразно типу ткани.
Программы сушки
1 кг
Программа сушки для шерстя‐
ных изделий.
2 кг
Программа сушки изделий из
синтетики.
4 кг
Программа сушки изделий из
хлопка.
Сушка шерсти
Сушка синтетики
Сушка хлопка
47
48
www.electrolux.com
Программа
Диапазон температур
Максимальная за‐ Описание программы
грузка
(Тип загрузки и степень загряз‐
Максимальная
ненности)
скорость отжима
Программы обработки паром4)
Пар можно использовать с сухой, выстиранной одеждой или c одеждой, кото‐
рая была надета один раз. Эти программы могут уменьшить складки и запахи и
сделать ткань мягче.
Не используйте какие бы то ни было средства для стирки. При необходимости
удалите загрязнения с помощью стирки или локального выведения пятен.
При работе программ с использованием пара гигиенической обработки вещей
не происходит.
Не используйте паровую программу со следующими типами белья:
•
•
•
Вещи, предназначенные для стирки при температуре ниже 40°C.
Вещи, на этикетке которых не указано, что они пригодны для барабанной су‐
шки.
Все вещи с пластиковой, металлической, деревянной или аналогичной фур‐
нитурой.
1,5 кг
Пар
Программа обработки паром для
удаления складок или придания
свежести хлопку и синтетиче‐
ским тканям.
Воспользуйтесь кнопками Time
Manager для выбора одного из
доступных циклов:
•
«Антисминание»
(продол‐
жительность программы по
умолчанию)
•
Освежить
(короткая про‐
должительность программы)
1) Энергосберегающая программа для хлопка. Программа с температурой 60°C и за‐
грузкой 7 кг является эталонной программой для расчета данных, указанных на та‐
бличке энергопотребления в соответствии со стандартом EEC 92/75. Выбор этой про‐
граммы обеспечивает хорошие результаты стирки и уменьшает потребление элек‐
троэнергии. Продолжительность программы стирки при этом увеличивается.
2) В ходе этого цикла барабан медленно вращается, обеспечивая щадящую стирку.
Может показаться, что барабан не вращается или вращается ненадлежащим образ‐
ом, но для данной программы такое поведение является нормальным.
3) Задайте скорость отжима. Убедитесь, что она подходит для данного типа ткани.
При выборе опции «Без отжима» доступна только фаза слива.
4) При выборе программы «Пар» для обработки сухого белья по окончании цикла
белье может быть влажным. Рекомендуется оставить белье на воздухе примерно на
10 минут для испарения остатков влаги. По завершении программы быстро извлеките
белье из барабана. По окончании цикла отпаривания одежда, возможно, будет погла‐
жена, но для этого потребуется меньше усилий.
РУССКИЙ
49
Совместимость программных опций
Программа
Хлопок
■
■
■
■
■
■
Хлопок Экo
■
■
■
■
■
■
■
Cтирка&Cушка 60 мин
Синтетика
■
■
■
■
■
■
Тонкие ткани
■
■
■
■
■
■
Шелк
■
■
Шерсть
■
■
Одеяла
■
Отжим/Слив
1)
Полоскание
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Задайте скорость отжима. Убедитесь, что она подходит для данного типа ткани.
При выборе опции «Без отжима» доступна только фаза слива.
5.2 Автоматическая сушка
Степень сушки
Тип ткани
Загрузка
Очень сухое
Для изделий из махровых тка‐
ней
Хлопок и лен
до 4 кг
(купальные халаты, поло‐
тенца и т.д.)
В шкаф1)
Для вещей, которые предстоит
убрать на хранение
Хлопок и лен
до 4 кг
(купальные халаты, поло‐
тенца и т.д.)
Синтетические или сме‐ до 2 кг
совые ткани
(джемперы, блузки, ниж‐
нее белье, кухонное и по‐
стельное белье)
Изделия из шелка (блуз‐ до 1 кг
ки, рубашки, нижнее
белье и т.д.)
Шерстяные изделия
(шерстяные джемперы)
до 1 кг
50
www.electrolux.com
Степень сушки
Тип ткани
Загрузка
Под утюг
Для белья, подлежащего глаж‐
ке
Хлопок и лен
(простыни, скатерти, ру‐
башки и т.д.)
до 4 кг
1) Советы для тестирующей организации Тестирование в соответствии с EN 50229
должно производиться с ПЕРВОЙ загрузкой, вес которой должен соответствовать за‐
явленному значению максимального веса для сушки (состав загрузки должен соответ‐
ствовать EN61121) с выбором в программе Хлопок Экo опции АВТОМАТИЧЕСКАЯ
СУШКА «В ШКАФ». ВТОРАЯ загрузка для сушки с остаточной загрузкой должна под‐
вергаться тестированию с опцией АВТОМАТИЧЕСКОЙ СУШКИ «В ШКАФ» программы
Хлопок Экo.
5.3 Сушка с заданным временем
Степень сушки
Тип ткани
Очень сухое
Для изделий из ма‐
хровых тканей
Хлопок и лен
(купальные халаты, поло‐
тенца и т.д.)
Загруз‐ Ско‐
ка (кг)
рость
отжима
(об/
мин)
Рекомен‐
дованная
продол‐
житель‐
ность
(мин)
4
1600
165 - 180
2
1600
90 - 100
1
1600
60 - 70
В шкаф
Хлопок и лен
Для вещей, которые (купальные халаты, поло‐
предстоит убрать на тенца и т.д.)
хранение
4
1600
155 - 170
2
1600
80 - 90
1
1600
50 - 60
В шкаф
Для вещей, которые
предстоит убрать на
хранение
Синтетические или сме‐
совые ткани
(джемперы, блузки, ниж‐
нее белье, кухонное и по‐
стельное белье)
2
1200
90 - 105
1
1200
40 - 50
Шерсть
(шерстяные джемперы)
1
1200
80 - 100
Шелк
(блузки, рубашки, одежда
и т.д.)
1
1000
80
Хлопок и лен
(простыни, скатерти, ру‐
башки и т.д.)
4
1600
110 - 125
2
1600
65 - 75
1
1600
40 - 50
Под утюг
Для белья, подле‐
жащего глажке
РУССКИЙ
5.4 Woolmark Apparel Care Синий
•
Компания Woolmark Company
одобрила применение
используемой в данной машине
программы стирки шерстяных
изделий с этикеткой «ручная
стирка» при условии выполнения
стирки в соответствии с этикеткой с
51
информацией по уходу и
указаниями производителя данной
стиральной машины. M1380
• Программа сушки шерсти данного
машины была проверена и
одобрена компанией Woolmark
Company. Данная программа
пригодна для сушки шерстяных
изделий с ярлыками «ручная
стирка» при условии выполнения
стирки с использованием
утвержденного компанией
Woolmark цикла ручной стирки и
сушки в соответствии с
инструкциями производителя.
M1381
Символ Woolmark является
сертификационным товарным знаком
в Великобритании, Ирландии,
Гонконге и Индии.
6. ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ
Заявленные значения получены в лабораторных условиях в соот‐
ветствии со стандартами. Они могут меняться в зависимости от ко‐
личества и типа белья и окружающей температуры. Давление и
температура поступающей воды и напряжение в сети также могут
влиять на продолжительность программы стирки.
В ходе повышения качества продукции технические данные могут
быть изменены без предварительного уведомления.
При запуске программы на дисплее отображается продолжитель‐
ность программы с учетом максимальной загрузки.
В ходе этапа стирки продолжительность программы вычисляется
автоматически; она может значительно уменьшиться, если загрузка
ниже максимальной (например, для программы «Хлопок 60°C» при
максимальной загрузке в 7 кг продолжительность программы пре‐
вышает 2 часа, в то время как при фактической загрузке в 1 кг про‐
должительность программы будет менее одного часа).
В то время как прибор вычисляет фактическую продолжительность
программы, на дисплее мигает точка.
52
www.electrolux.com
Программы
За‐
Потре‐
Потребле‐
грузка бление
ние воды
(кг)
элек‐
(в литрах)
троэнер‐
гии
(кВт·ч)
Приблизительная
продолжитель‐
ность программы
(в минутах)
Хлопок 60°C
7
1.30
62
157
Хлопок Экo
«Энергосберегающая
программа для хлопка»
при 60°C 1)
7
0.86
53
263
Хлопок 40°C
7
0.80
62
154
Синтетика 40°C
3,5
0.50
66
110
Деликатные ткани 40°C
3,5
0.53
50
100
Шерсть/Ручная стирка
30°C
1,5
0.25
45
56
1) «Энергосберегающая программа для хлопка» при 60°C и загрузке 7 кг является
эталонной программой для расчета данных, указанных на табличке энергопотребле‐
ния в соответствии со стандартом EEC 92/75.
7. РЕЖИМЫ
7.1 Температура
Используйте эту функцию для
изменения температуры по
умолчанию.
Индикатор
= холодная вода.
На дисплее отобразится текущая
температура.
•
индикатор
.
Остановка с водой в баке
•
•
7.2 Отжим
С помощью этой функции можно
уменьшить скорость отжима по
умолчанию.
На дисплее отобразится индикатор
заданной скорости.
Дополнительные функции отжима:
Без отжима
•
•
•
Используйте эту функцию для
отключения этапа отжима.
Используйте для очень деликатных
тканей.
Для некоторых программ стирки на
этапе полоскания используется
больший объем воды.
На дисплее отображается
•
•
Используйте эту функцию для
предотвращения образования
складок на белье.
Программа стирки останавливается
с водой в барабане. Барабан
регулярно совершает вращения
для предотвращения образования
складок на белье.
Дверца остается заблокированной.
Чтобы открыть дверцу, необходимо
слить воду.
На дисплее отображается
индикатор
.
Для слива воды см. Главу
«По окончании
программы».
7.3 Время сушки
Данная функция позволяет задать
продолжительность сушки белья,
основываясь на времени, которым вы
РУССКИЙ
Не все значения времени
подходят и доступны для
выбора ко всем видам
тканей.
7.4 Oтсрочка старта
С помощью этой функции можно
отложить запуск программы на период
от 30 минут до 20 часов.
На дисплее отображается
соответствующий индикатор.
7.5 Предв. стирка
При выборе программы стирки на
дисплее отображается ее
продолжительность по умолчанию.
или , чтобы уменьшить
Нажмите
или увеличить продолжительность
программы.
Функция Time Manager может
использоваться только с программами
в таблице.
1)
С помощью этой функции можно
добавить в программу стирки фазу
предварительной стирки.
Рекомендуется использовать данную
функцию для стирки
сильнозагрязненного белья.
При использовании этой функции
продолжительность программы
увеличивается.
Загорится соответствующий
индикатор.
7.6 Уровень сушки
Данный режим позволяет задать
автоматическое обеспечение
выбранной степени сушки белья. На
дисплее при этом отобразится символ
заданной степени сушки.
•
Степень Экстра-сушка для
изделий из хлопка
•
В шкаф степень для изделий из
хлопка, синтетики, шелка и шерсти
•
Степень Под утюг для изделий
из хлопка
Хлопок Экo
При каждом нажатии на это сенсорное
поле значение времени увеличивается
на 5 минут.
53
7.7 Менеджер времени
Индикатор
располагаете. На дисплее
отображается текущее значение
настройки.
4)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■3)
■3)
■
■
■
■
■
■
■
■ 2)
3)
■5)
■
■3)
1) Самая быстрая: для освежения белья.
2) Продолжительность программы «Ос‐
вежить».
3) Продолжительность программы по
умолчанию.
4) Наиболее длительная: постепенное
увеличение продолжительности про‐
граммы уменьшает энергопотребление.
Оптимизирование этапа нагрева бере‐
жет электроэнергию, а увеличение про‐
должительности работы обеспечивает
идентичные результаты стирки (особен‐
но в случае обычного загрязнения).
5) Продолжительность программы «Ан‐
тисминание» по умолчанию.
54
www.electrolux.com
8. ПАРАМЕТРЫ
8.1 Защита от детей
С помощью этой функции можно
заблокировать панель управления от
детей.
•
Чтобы включить/выключить эту
функцию, одновременно нажмите и
и
до тех пор,
удерживайте
пока не загорится/отключится
индикатор .
Можно включить эту функцию:
•
После нажатия
: селектор
программ и функций блокируются.
•
: в этом
До нажатия кнопки
случае прибор будет нельзя
запустить.
8.2 Постоянное
дополнительное полоскание
С помощью этой функции можно
включить постоянное дополнительное
полоскание при установке новой
программы.
•
Чтобы включить/выключить эту
функцию, одновременно нажмите и
удерживайте
и
до тех пор,
пока не загорится/отключится
индикатор
.
8.3 Звуковая сигнализация
Звуковые сигналы подаются в
следующих случаях:
• Работа программы завершена.
• В случае неисправности прибора.
Чтобы включить/отключить
звуковые сигналы, нажимайте
и
одновременно - в течение 6 секунд.
При обнаружении
неисправности звуковые
сигналы будут подаваться
даже в случае их
отключения.
9. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
1. Вставьте вилку сетевого кабеля в
розетку.
2. Откройте вентиль подачи воды.
3. Поместите небольшое количество
моющего средства в отсек для
этапа стирки.
4. Не загружая в прибор одежды,
выберите и запустите программу
для стирки изделий из хлопка на
максимальной температуре.
Эта процедура удалит из барабана и
бака какие бы то ни было загрязнения.
10. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – ТОЛЬКО
СТИРКА
ВНИМАНИЕ!
См. Главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
10.1 Загрузка белья
1. Откройте дверцу прибора.
2. Перед загрузкой встряхните
каждое загружаемое изделие.
3. Поместите белье в барабан по
одной вещи за раз.
Не превышайте норму загрузки при
укладке белья в барабан.
4. Плотно закройте дверцу.
РУССКИЙ
55
10.2 Добавление средства
для стирки и добавок
1. Отмерьте количество средства для
стирки и кондиционера для ткани.
2. Поместите в отделения моющее
средство и кондиционер для
белья.
3. Осторожно закройте отсек
средства для стирки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Убедитесь, что белье не
зажато между
уплотнением и дверцей.
Это может привести к
протечке или повреждению
белья.
Стирка сильно
загрязненных маслом или
жиром вещей может
привести к повреждению
резиновых деталей
стиральной машины.
10.3 Отделения дозатора моющих средств
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Используйте только средства для стирки в стиральных машинах.
Всегда следуйте инструкциям, приведенным на упаковке средств для
стирки.
Отсек средства для стирки, используемого на этапе предвари‐
тельной стирки.
Отсек средства для стирки, используемого на этапе стирки.
Отделение для жидких добавок (кондиционера для тканей,
средства для подкрахмаливания).
Заслонка для порошкового или жидкого средства для стирки.
56
www.electrolux.com
10.4 Жидкое или порошковое
средство для стирки.
A
1.
2.
B
3.
4.
• Положение A для стирального порошка (заводская настройка).
• Положение B для жидкого средства для стирки.
При использовании жидкого средства для стирки:
• Не используйте гелеобразные или густые жидкие средства для
стирки.
• Не превышайте максимальный уровень жидкого средства для
стирки.
• Не используйте этап предварительной стирки.
• Не используйте функцию отсрочки пуска.
10.5 Включение прибора
Нажмите кнопку
для включения или
отключения прибора. При включении
прибора выдается звуковой сигнал.
10.6 Выбор программы
1. Выберите программу стирки,
повернув селектор программ:
• При этом загорится индикатор
соответствующей программы.
•
Индикатор
замигает.
•
На дисплее отобразится
уровень Менеджера времени,
продолжительность программы
и индикаторы этапов
программы.
2. В случае необходимости измените
температуру, скорость отжима,
продолжительность цикла или
включите доступные функции. При
включении функции загорается ее
индикатор.
При ошибочной установке
на дисплее отобразится
сообщение
.
РУССКИЙ
10.7 Запуск программы без
отсрочки пуска
Можно отменить или
изменить значение
отсрочки до нажатия на
Нажмите на
. Для отмены отсрочки
пуска:
.
•
Индикатор
перестанет
мигать и загорится постоянным
светом.
•
•
•
•
Индикатор
начнет мигать на
дисплее.
Программа запускается, дверца
блокируется, на дисплее
Нажмите
, чтобы
перевести прибор в
режим паузы.
•
Нажимайте на
тех пор, пока на
дисплее не
.
появляется индикатор
В ходе набора прибором воды
на короткое время может
включиться сливной насос.
•
Вновь нажмите
для немедленного
запуска программы.
Примерно через 15 минут
после запуска программы:
• Прибор автоматически
регулирует
продолжительность
программы в
соответствии с
объемом белья.
• На дисплее отобразится
новое значение.
10.8 Запуск программы с
отсрочкой пуска
1. Нажимайте
, пока на дисплее не
отобразится нужное значение
задержки.
Соответствующий индикатор
загорается на дисплее.
2. Нажмите на
:
• Прибор начнет обратный отсчет
времени.
• Дверца блокируется, а на
дисплее отображается
•
.
индикатор
По окончании обратного
отсчета произойдет
автоматический запуск
программы.
появится
57
до
'.
10.9 Прерывание программы
и изменение выбранных
функций
Ряд функций можно изменить до того,
как они будут запущены.
.
1. Нажмите на
Замигает индикатор.
2. Внесите изменения в функции.
3. Вновь нажмите
.
Выполнение программы будет
продолжено.
10.10 Отмена
выполняющейся программы
1. Нажмите кнопку
на несколько
секунд, чтобы отменить программу
и отключить прибор.
2. Чтобы включить прибор, еще раз
нажмите ту же кнопку. Теперь
можно выбрать новую программу
стирки.
Перед запуском новой
программы прибор может
произвести слив воды. В
этом случае убедитесь,
что средство для стирки
все еще находится в
дозаторе моющих средств;
в противном случае
добавьте средство для
стирки.
58
www.electrolux.com
10.11 Открывание дверцы
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если температура или
уровень воды в барабане
слишком высоки и барабан
еще вращается, дверцу
нельзя будет открыть.
Барабан регулярно совершает
вращения для предотвращения
образования складок на белье.
•
Горит индикатор дверцы
.
Дверца остается заблокированной.
Чтобы открыть дверцу, необходимо
слить воду.
•
При выполнении программы или в
случае использования задержки пуска
дверца прибора блокируется, а на
дисплее отображается индикатор
•
.
Как открыть дверцу прибора при
работающей программе или при
использовании отсрочки пуска:
Для слива воды:
. Прибор
1. Нажмите на
произведет слив воды и отжим.
2. Для того, чтобы прибор произвел
только слив, выберите
. При
необходимости понизьте скорость
отжима.
3. По окончании программы
индикатор блокировки дверцы
погаснет, и дверцу можно будет
открыть.
, чтобы перевести
1. Нажмите на
прибор в режим паузы.
2. Дождитесь отключения индикатора
.
блокировки дверцы
3. Откройте дверцу.
4. Закройте дверцу и снова нажмите
4. Нажмите кнопку
на несколько
секунд, чтобы отключить прибор.
Прибор автоматически
произведет слив воды и
отжим приблизительно
через 18 часов (за
исключением программ
стирки шерстяных
изделий).
на
.
Работа программы или функции
отсрочки пуска продолжится.
10.12 По окончании
программы
•
•
Прибор автоматически прервет
работу.
Выдается звуковой сигнал (если он
включен).
10.13 Режим
АВТОМАТИЧЕСКИЙ переход
в режим ожидания
Функция АВТОМАТИЧЕСКИЙ переход
в режим ожидания автоматически
выключает прибор для снижения
потребления электроэнергии, если:
•
На дисплее высвечивается
•
Индикатор
•
Индикатор блокировки дверцы
гаснет.
Дверцу можно открыть.
Выньте белье из прибора.
Убедитесь, что барабан пуст.
Закройте водопроводный вентиль.
•
•
•
•
.
гаснет.
Нажмите кнопку
на несколько
секунд, чтобы отключить прибор.
• Оставьте дверцу приоткрытой для
предотвращения образования
плесени и неприятных запахов.
Программа стирки завершена, но в
барабане осталась вода.
•
Прибор не используется в течение
5 минут перед нажатием
•
.
Нажмите на кнопку , чтобы
включить прибор вновь.
Спустя пять минут после окончания
программы стирки.
Нажмите на кнопку , чтобы
включить прибор вновь.
На дисплее отображается конец
последней заданной программы.
Для выбора новой программы
стирки поверните селектор
программ.
РУССКИЙ
59
В случае выбора
программы или функции,
при окончании которой в
баке остается вода,
функция
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
переход в режим ожидания
не отключает прибор,
чтобы напомнить о
необходимости слива
воды.
11. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – ТОЛЬКО
СУШКА
Для получения хороших
результатов сушки не
превышайте
максимального значения
загрузки,
рекомендованного в
настоящем Руководстве
пользователя. Не
уменьшайте
автоматически заданную
скорость отжима
выбранной программы.
ВНИМАНИЕ!
См. Главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
Данный прибор является
автоматической
стирально-сушильной
машиной.
11.1 Установка степени сушки
ВНИМАНИЕ!
Убедитесь, что
водопроводный кран
открыт.
1. Чтобы включить прибор, нажмите
и удерживайте ВКЛ/ВЫКЛ в
течение нескольких секунд.
2. Загрузите белье по одной вещи за
раз.
3. Поверните селектор программа на
программу, подходящую для
белья, которое предстоит
высушить. На дисплее высветится
индикация сушки
11.2 Автоматическая сушка
до заданной степени
Имеется возможность сушки белья до
заранее заданных степеней сушки:
1. Многократным нажатием
добейтесь отображения на
дисплее одного из индикаторов
степени сушки:
•
: Индикатор уровня «ПОД
УТЮГ» для изделий из хлопка
•
: Индикатор уровня «В
ШКАФ» для изделий из хлопка,
синтетики, шелка и шерсти
.
•
: Индикатор уровня
«ЭКСТРА-СУШКА» для изделий
из хлопка
На дисплее появляется значение
времени, вычисленное в расчете на
размер загрузки по умолчанию. Если
объем Вашей загрузки больше или
меньше размера по умолчанию,
60
www.electrolux.com
•
прибор автоматически регулирует
значение времени в ходе цикла.
2. Для начала выполнения
.
программы нажмите на
.
На дисплее высветится индикация
блокировки дверцы
программы сушки
Если заданная
продолжительность этапа
сушки равна только 10
минутам, прибор выполнит
только этап охлаждения.
Если белье недостаточно
сухое, снова задайте
короткое время сушки.
. Индикатор
начнет мигать.
Не все уровни доступны
для всех видов белья.
11.3 Сушка с заданным
временем
Также имеется возможность
произвести сушку белья, задав время
сушки вручную:
1. Многократным нажатием
выберите необходимое значение
времени (см. «Таблицу программ
сушки с заданным временем»).
• На дисплее отобразится
значение «10 минут». При
каждом нажатии на это
сенсорное поле значение
времени увеличивается на 5
минут.
• На дисплее отобразится
текущее значение настройки,
•
например
.
Через несколько секунд на
дисплее отобразится новое
значение времени:
. Прибор
также вычисляет
продолжительность этапов
антисминания и охлаждения.
2. Для начала выполнения
.
программы нажмите на
• На дисплее будет периодически
отображаться новое значение
времени.
•
Индикатор программы сушки
начнет мигать.
На дисплее высветится
индикация блокировки дверцы
11.4 Завершение программы
сушки
Прибор автоматически завершает
работу.
•
Выдается звуковой сигнал (если
эта функция включена).
•
На дисплее высвечивается .
•
•
Индикатор
гаснет.
В последние минуты цикла сушки
прибор выполняет этапы
охлаждения и антисминания.
Дверца по-прежнему остается
заблокированной.
Когда символ блокировки дверцы
пропадет с дисплея, дверцу можно
будет открыть.
1. Нажмите кнопку
на несколько
секунд, чтобы отключить прибор.
Через несколько минут после
окончания программы стирки функция
экономии электроэнергии
автоматически выключит прибор.
2. Выньте белье из прибора.
Убедитесь, что барабан пуст.
3. Оставьте дверцу приоткрытой для
предотвращения образования
плесени и неприятных запахов.
4. Закройте водопроводный вентиль.
РУССКИЙ
61
12. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – СТИРКА И
СУШКА
ВНИМАНИЕ!
См. Главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
Данный прибор является
автоматической
стирально-сушильной
машиной.
12.1 Программа «Нон-стоп»
1. Чтобы включить прибор, нажмите
и удерживайте ВКЛ/ВЫКЛ в
течение нескольких секунд.
2. Загрузите белье по одной вещи за
раз.
Для получения хороших
результатов сушки не
превышайте
максимального значения
загрузки,
рекомендованного в
настоящем Руководстве
пользователя. Не
уменьшайте
автоматически заданную
скорость отжима
выбранной программы.
3. Поместите моющее средство и
добавки в соответствующие
отделения.
4. Поверните селектор программ на
программу стирки.
На дисплее отобразится индикация
различных этапов стирки.
5. Выберите доступные функции.
12.2 Стирка и автоматическая
сушка
1. Многократным нажатием
добейтесь отображения на
дисплее одного из индикаторов
степени сушки:
•
: Индикатор уровня «ПОД
УТЮГ» для изделий из хлопка
•
: Индикатор уровня «В
ШКАФ» для изделий из хлопка,
синтетики и шелка
: Индикатор уровня
«ЭКСТРА-СУШКА» для изделий
из хлопка
На дисплее отображается индикатор
•
. Отображаемое на дисплее время
является продолжительность
совокупности циклов стирки и сушки,
рассчитанная на основе размера
загрузки по умолчанию.
Для достижения хороших
результатов сушки прибор
не позволяет установить
слишком низкую скорость
отжима для белья, которое
предстоит выстирать и
высушить.
2. Для начала выполнения
.
программы нажмите на
На дисплее высветится индикатор
заданной степени сушки.
Включится индикация блокировки
.
дверцы
На дисплее будет периодически
отображаться новое значение
времени.
В последние минуты цикла
сушки прибором
производится этапы
антисминания и
охлаждения.
12.3 Стирка и сушка с
заданным временем
Для достижения хороших результатов
сушки прибор не позволяет установить
слишком низкую скорость отжима для
белья, которое предстоит выстирать и
высушить.
1. Нажмите на , чтобы задать
продолжительность сушки. На
дисплее отобразится значение «10
минут».
62
www.electrolux.com
На дисплее появится индикатор . На
дисплее отобразится текущее
значение времени сушки, например,
. Через несколько секунд на
дисплее отобразится окончательное
значение времени
, состоящее
из полной суммы продолжительности
циклов стирки и сушки (стирка + сушка
+ антисминание + этапы охлаждения).
Если задать время сушки
после стирки равным
только 10 минутам,
вычисленная прибором
продолжительность будет
также включать этапы
антисминания и
охлаждения.
2. Для начала выполнения
программы нажмите на
.
На дисплее высветится индикатор
например, пористой ткани, шерсти и
толстовок из трикотажа может
привести к образованию ворса.
Образовавшийся ворс может пристать
к ткани в ходе следующего цикла.
Для предотвращения образования
ворса на одежде рекомендуется:
•
•
•
•
Не стирать темные вещи после
стирки и сушки светлых вещей
(новые вещи из пористой ткани,
шерсти, толстовки из трикотажа) и
наоборот.
После первой стирки сушить вещи
из подобных видов ткани на
открытом воздухе.
Прочистить фильтр сливного
насоса.
После этапа сушки очистите пустой
барабан, уплотнитель и дверцу
мокрой тряпкой.
. Дверца заблокирована. На
дисплее будет периодически
отображаться новое значение
времени.
12.6 Удаление ворса от
одежды
12.4 Окончание программы
1. Слейте воду из барабана.
2. Очистите барабан, уплотнитель и
дверцу мокрой тряпкой.
3. Выберите программу полоскания.
4. Для включения функции очистки
Прибор автоматически завершает
работу. Выдается звуковой сигнал
(если эта функция включена).
Подробнее см. Раздел «По окончании
программы сушки» в предыдущей
Главе.
1. Выньте белье из прибора.
Убедитесь, что барабан пуст.
2. Оставьте дверцу приоткрытой для
предотвращения образования
плесени и неприятных запахов.
3. Закройте водопроводный вентиль.
Для удаления из барабана ворса
запустите специальную программу:
одновременно нажмите на
и
и удерживайте, пока на дисплее не
появится значок CLE.
5. Для начала выполнения
программы нажмите на
.
12.5 Ворс на белье
В ходе этапа стирки и/или сушки сушка
определенных видов тканей,
13. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
ВНИМАНИЕ!
См. Главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
13.1 Загрузка белья
•
Разделите белье на: белое белье,
цветное белье, синтетику,
деликатное белье и изделия из
шерсти.
РУССКИЙ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Следуйте инструкциям,
приведенным на ярлыках вещей с
информацией по уходу за ними.
Не стирайте одновременно белое и
цветное белье.
Некоторые цветные вещи могут
обесцвечиваться при первой
стирке. Рекомендуется стирать их
отдельно при первой стирке.
Застегните наволочки, закройте
молнии, зацепите крючки,
защелкните кнопки. Завяжите
ремешки.
Выньте из карманов все их
содержимое и расправьте вещи.
Выверните многослойные изделия,
изделия из шерсти и вещи с
аппликациями.
Удалите стойкие пятна
специальным моющим средством.
Перед загрузкой вещей в барабан
выстирайте и предварительно
обработайте сильно загрязненные
места
Соблюдайте осторожность при
обращении с занавесками. Удалите
крючки или поместите занавески в
мешок для стирки или наволочку.
Не стирайте белье с
необработанными краями или с
разрезами. Помещайте небольшие
вещи и деликатные вещи
(например, бюстгальтеры с
косточками, ремни, колготки и т.д.)
в мешок для стирки.
При крайне малой загрузке на
этапе отжима может иметь место
дисбаланс. В этом случае вручную
распределите вещи в барабане и
снова запустите этап отжима.
13.2 Стойкие пятна
Вода и средство для стирки могут не
справиться с некоторыми пятнами.
Такие загрязнения рекомендуется
обработать заранее до загрузки
одежды в прибор.
В продаже имеются
специализированные средства для
выведения пятен. Используйте
пятновыводители, подходящие к
конкретному типу пятен и ткани.
63
13.3 Средства для стирки и
добавки
•
•
•
•
•
•
Используйте только средства для
стирки и добавки, предназначенные
специально для стиральных машин:
– стиральные порошки для всех
типов тканей;
– стиральные порошки для
изделий из деликатных тканей
(макс. температура 40°C) и
шерсти;
– жидкие моющие средства,
предпочтительные для
низкотемпературных программ
стирки (макс. температура
60°C) для всех типов тканей или
специально предназначенные
для стирки только шерстяных
изделий.
Не смешивайте разные средства
для стирки.
В целях сохранения окружающей
среды не используйте средства для
стирки в количествах,
превышающих необходимые.
Следуйте инструкциям,
приведенным на упаковке данных
средств.
Выбирайте средства, подходящие
для типа и цвета конкретной ткани,
температуры программы стирки и
уровня загрязненности.
Если в приборе отсутствует
дозатор средства для стирки с
заслонкой, добавляйте жидкие
средства для стирки при помощи
дозирующего шарика
(поставляемого производителем
средства для стирки).
13.4 Рекомендации по
экологичному использованию
•
•
•
При стирке белья обычной
загрязненности выбирайте
программу стирки, не включающую
цикл предварительной стирки.
Всегда запускайте программу
стирки при максимально
допустимой загрузке белья.
При необходимости используйте
пятновыводитель и выбирайте
программу с более низкой
температурой стирки.
64
www.electrolux.com
•
Для того, чтобы правильно выбрать
нужное количество средства для
стирки, узнайте, какова жесткость
воды в Вашей водопроводной сети.
См. Главу «Жесткость воды».
13.5 Жесткость воды
Если вода в Вашем регионе имеет
высокую или среднюю жесткость,
рекомендуется использовать
предназначенные для стиральных
машин смягчители для воды. В
регионах, где вода имеет низкую
жесткость, использование смягчителя
для воды не требуется.
Чтобы узнать уровень жесткости воды
в Вашем регионе обратитесь местную
службу контроля водоснабжения.
Используйте нужное количество
смягчителя воды. Следуйте
инструкциям, приведенным на
упаковке данных средств.
13.6 Рекомендации по сушке
Подготовка к циклу сушки
• Откройте вентиль подачи воды.
• Убедитесь в надлежащем
подключении сливного шланга.
Подробнее см. Главу «Установка».
• Данные о максимально допустимой
загрузке для программ сушки
приведены в таблице программ
сушки.
13.7 Вещи, непригодные для
сушки
Не выбирайте программу сушки для
следующих типов белья:
• Синтетические шторы.
• Вещи с металлическими вставками.
• Нейлоновые чулки.
• Стеганые вещи.
• Кроватные покрывала.
• Одеяла.
• Анораки.
• Спальные мешки.
• Изделия из тканей, на которых
имеются остатки лака для волос,
растворителя для лака для ногтей и
схожие с ними материалы.
•
Одежда, в которой используется
вспененная резина или схожие с
ней материалы.
13.8 Этикетки с информацией
по уходу
При сушке белья следуйте указаниям
производителя, приведенным на
этикетках:
•
= Допустима сушка в сушильном
барабане.
•
= Допустима сушка при высокой
температуре.
•
= Допустима сушка при
пониженной температуре.
•
= Сушка в сушильном барабане
не допускается.
13.9 Продолжительность
цикла сушки
Время сушки может меняться в
зависимости от:
• скорости заключительного отжима
• степени сушки
• типа белья
• веса загрузки
13.10 Дополнительная сушка
Если по окончании программы сушки
белье все еще остается влажным,
снова задайте короткий цикл сушки.
ВНИМАНИЕ!
Не пересушивайте белье,
чтобы избежать его
усадки и образования
складок.
13.11 Общие рекомендации
Примерное время сушки Вы можете
узнать из «Таблиц сушки».
Приобретенный опыт поможет
поможет сушить белье лучше.
Принимайте во внимание
продолжительность уже выполненных
циклов.
Во избежание статической
электризации по окончании цикла
сушки:
РУССКИЙ
1. Используйте кондиционер для
ткани в ходе стирки.
2. Используйте специальный
кондиционер для ткани для
сушильных барабанов.
65
По окончании программы сушки без
промедления извлеките белье.
14. УХОД И ОЧИСТКА
ВНИМАНИЕ!
См. Главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
Всегда следуйте
инструкциям, приведенным
на упаковке данных
средств.
14.1 Очистка наружных
поверхностей
14.3 Профилактическая
стирка
Для очистки прибора используйте
только теплую воду с мылом. Насухо
вытрите все поверхности.
При использовании программ стирки
при низкой температуре в барабане
могут задерживаться остатки средства
для стирки. Регулярно производите
«профилактическую стирку». Для этот
проделайте следующее:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не используйте составы на
основе спирта,
растворителей или
химических веществ.
14.2 Удаление накипи
Если вода в Вашем регионе имеет
высокую или среднюю жесткость,
рекомендуется использовать
предназначенные для стиральных
машин средства для удаления накипи.
•
•
Выньте все белье из барабана.
Выберите программу стирки
хлопка, задав максимальную
температуру и добавив небольшое
количество моющего средства.
14.4 Уплотнитель дверцы
Регулярно проверяйте состояние
барабана, во избежание образования
накипи и частичек ржавчины.
Для удаления частиц ржавчины
используйте только специальные
средства для стиральных машин.
Данную операцию следует
производить отдельно от стирки
белья.
Регулярно проверяйте состояние
уплотнителя и удаляйте все предметы
с его внутренней стороны.
66
www.electrolux.com
14.5 Очистка дозатора моющего средства
1.
2.
1
2
3.
4.
14.6 Чистка фильтра сливного насоса
Не производите очистку сливного фильтра, если в приборе
находится горячая вода.
1.
2.
1
1
2
РУССКИЙ
3.
4.
2
1
5.
6.
1
7.
2
8.
1
2
9.
67
68
www.electrolux.com
14.7 Очистка наливного шланга и фильтра клапана
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
14.8 Экстренный слив
В результате неисправности прибор
может быть не в состоянии произвести
слив воды.
В этом случае выполните действия с
(1) по (9), описанные в Главе «Очистка
сливного фильтра». При
необходимости очистите насос.
После выполнения операций
экстренного слива воды необходимо
повторно включить систему слива:
1. Залейте 2 литра воды в отсек
дозатора моющего средства для
основной стирки.
2. Запустите программу, чтобы слить
воду.
14.9 Меры против замерзания
Если прибор установлен в месте, где
температура может опускаться ниже
0°C, удалите из наливного шланга и
сливного насоса оставшуюся там
воду.
1. Выньте вилку сетевого кабеля из
розетки.
2. Закройте водопроводный вентиль.
3. Поместите оба конца наливного
шланга в контейнер и дайте воде
вытечь из шланга.
4. Слейте воду из сливного насоса.
См. операции, выполняемые для
экстренного слива воды.
5. После слива воды из сливного
насоса подключите наливной
шланг.
ВНИМАНИЕ!
Перед тем, как вновь
использовать прибор,
убедитесь, что
температура превышает
0°C.
Производитель не несет
ответственности за ущерб,
вызванный воздействием
низких температур.
РУССКИЙ
69
15. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ВНИМАНИЕ!
См. Главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
15.1 Введение
Прибор не запускается или
останавливается во время работы.
Сначала попытайтесь найти решение
проблемы (см. Таблицу). В случае
повторного возникновения
неисправности обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
В случае ряда проблем прибором
могут выдаваться звуковые
сигналы, а на дисплее высвечиваться коды ошибок:
•
•
- Прибор не сливает воду.
•
- Дверца прибора открыта или
не закрыта как следует.
Пожалуйста, проверьте дверцу!
•
- Нестабильная работа
электросети. Дождитесь
стабилизации электросети.
•
- Отсутствует обмен данными
между электронными компонентами
прибора. Выключите и снова
включите прибор. Программа не
завершена надлежащим образом
или прибор прекратил работу
слишком рано. Если данный код
ошибки появится повторно,
обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
- В прибор не поступает как
следует вода. Снова запустите
прибор нажатием кнопки Старт/
Пауза. Через 10 секунд эта дверца
будет разблокирована.
ВНИМАНИЕ!
Перед выполнением
проверок выключите
прибор.
15.2 Возможные неисправности
Неисправность
Возможное решение
•
•
•
Программа не запу‐
скается.
•
•
•
Убедитесь, что вилка сетевого шнура вставлена в
розетку электропитания.
Убедитесь, что дверца прибора закрыта.
Убедитесь, что предохранитель на электрощите не
поврежден.
Убедитесь, что кнопка «Пуск/Пауза» была нажата.
Если задана функция «Отсрочка пуска», отмените
отсрочку или дождитесь окончания обратного отсче‐
та.
Отключите функцию «Защита от детей», если она
включена.
70
www.electrolux.com
Неисправность
Возможное решение
•
•
В прибор не поступает
как следует вода.
•
•
•
•
•
Прибор не набирает
воду и тут же произво‐
дит ее слив.
•
Удостоверьтесь, что сливной шланг находится в
нужном положении. Возможно, шланг расположен
слишком низко. См. Главу «Инструкции по установ‐
ке».
•
•
Убедитесь, что сливная труба не засорена.
Убедитесь, что сливной шланг не перекручен и не
передавлен.
Убедитесь, что сливной шланг подключен правиль‐
но.
Если была выбрана программа без использования
слива, выберите опцию слива.
Если использовалась опция, в результате работы ко‐
торой по окончании которой в барабане остается во‐
да, воспользуйтесь программой «Слив».
Убедитесь, что сливной фильтр не засорен. При не‐
обходимости очистите фильтр. См. Главу «Уход и
очистка».
Если проблема осталась, обратитесь в авторизован‐
ный сервисный центр.
•
•
Прибор не сливает во‐
•
ду.
•
•
•
•
Отжим не использует‐
ся или цикл стирки
•
длится дольше, чем
обычно.
•
•
Вода на полу.
Убедитесь, что водопроводный кран открыт.
Убедитесь, что давление в водопроводной сети не
понижено. Для получения сведений об этом обрат‐
итесь в местную службу водоснабжения.
Убедитесь, что водопроводный кран не засорен.
Убедитесь, что фильтр наливного шланга и фильтр
клапана не засорены. См. Главу «Уход и очистка».
Убедитесь, что наливной шланг не перекручен и не
передавлен.
Убедитесь, что наливной шланг подключен правиль‐
но.
Убедитесь, что наливные шланги подключены пра‐
вильно.
•
•
Задайте опцию отжима.
Если использовалась опция, в результате работы ко‐
торой по окончании которой в барабане остается во‐
да, воспользуйтесь программой «Слив».
Убедитесь, что сливной фильтр не засорен. При не‐
обходимости очистите фильтр. См. Главу «Уход и
очистка».
Распределите вещи в барабане вручную и снова за‐
пустите этап отжима. Эта проблема может быть вы‐
звана разбалансировкой.
Убедитесь, что соединения шлангов герметичны, а
утечки воды отсутствуют.
Убедитесь, что наливной шланг и сливной шланги не
повреждены.
Убедитесь, что используется подходящее моющее
средство в необходимом количестве.
РУССКИЙ
Неисправность
Возможное решение
•
•
•
Невозможно открыть
дверцу прибора.
Прибор издает не‐
обычный шум.
71
•
•
•
•
•
Убедитесь, что программа стирки завершена.
Если в барабане осталась вода, выберите опцию
слива или отжима.
Произведите процедуру экстренного слива воды.
(См. раздел «Предотвращение замерзания» в Главе
«Уход и очистка»).
Убедитесь, что прибор получает электропитание.
Эта проблема может быть вызвана неисправностью
прибора. Обратитесь в авторизованный сервисный
центр. Если открыть крышку необходимо, внима‐
тельно ознакомьтесь с разделом «Аварийное откры‐
вание дверцы».
Убедитесь, что прибор как следует выровнен. См.
Главу «Инструкции по установке».
Убедитесь, что упаковка и/или транспортировочные
болты удалены. См. Главу «Инструкции по установ‐
ке».
Добавьте в барабан еще белья. Возможно, нагрузка
недостаточна велика.
Цикл заканчивается
быстрее, чем указано
на дисплее.
•
Прибор может изменить время стирки сообразно
конкретной загрузке белья. См. Главу «Показатели
потребления».
Цикл требует больше
времени, чем указано
на дисплее.
•
Несбалансированная загрузка белья увеличивает
продолжительность работы. Такое поведение прибо‐
ра является нормой.
•
Результаты стирки не‐ •
удовлетворительны.
•
•
Увеличьте количество моющего средства или ис‐
пользуйте другое моющее средство.
Перед стиркой используйте специальные средства
для удаления стойких пятен.
Убедитесь в правильности выбранной температуры.
Уменьшите объем загрузки.
Не удается выбрать
какую-либо опцию.
•
Убедитесь, что вы нажимаете только на требуемый
сенсор(-ы).
•
•
•
•
Откройте водопроводный вентиль.
Убедитесь, что сливной фильтр не засорен.
Уменьшите количество загружаемого белья.
Убедитесь в правильности выбора цикла. При необ‐
ходимости снова задайте короткое время сушки.
Прибор не выполняет
сушку или не высуши‐
вает белье должным
образом.
На белье имеется
ворс другого цвета.
От предыдущей загрузки белья остался ворс другого
цвета:
• Этап сушки помогает избавиться от части ворса.
• Очистите одежду приспособлением для удаления
ворса.
В случае повторного обнаружения в барабане необыч‐
но большого количества ворса запустите специальную
программу для его удаления (подробнее см. «Ворс на
одежде»).
72
www.electrolux.com
После проверки включите прибор. Выполнение программы продолжится с того
момента, на котором она была прервана.
Если неисправность появится снова, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Если на дисплее отображаются другие коды ошибок. Выключите и включите прибор. В
случае повторного возникновения неисправности обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
16. АВАРИЙНОЕ ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЦЫ
В случае перебоя в электропитании
или неисправности дверца остается
заблокированной. При восстановлении
электропитания выполнение
программы продолжится. В случае
блокировки дверцы в ходе
неисправности имеется возможность
открывания дверцы при помощи
функции аварийной разблокировки.
Перед открыванием дверцы:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Убедитесь, что вода
имеет не слишком
высокую температуру, а
белье не горячее. При
необходимости
дождитесь их
остывания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Убедитесь, что барабан
не вращается. При
необходимости
дождитесь, пока барабан
не перестанет
вращаться.
Для открывания дверцы выполните
следующие действия:
1. Нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ для
выключения прибора.
2. Выньте вилку сетевого кабеля из
розетки.
3. Откройте заслонку фильтра.
4. Нажав и удерживая рычаг
аварийной разблокировки по
направлению вниз, откройте
дверцу прибора.
5. Извлеките белье и закройте
дверцу прибора.
6. Закройте заслонку.
Убедитесь, что уровень
воды внутри барабана
не слишком высок. При
необходимости
произведите аварийный
слив воды (см. Раздел
«Аварийный слив» в
Главе «Уход и очистка»).
17. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Размеры
Ширина/Высота/Глуби‐ 600 мм/ 850 мм/ 522 мм/ 555 мм
на/Общая глубина
РУССКИЙ
Подключение к элек‐
тросети
Напряжение
Общая мощность
Предохранитель
Частота
73
230 В
2200 Вт
10 А
50 Гц
Защита от проникновения твердых частиц и
IPX4
влаги обеспечивается защитной крышкой. Ис‐
ключения: низковольтное оборудование не
имеет защиты от влаги.
Давление в водопро‐
водной сети
Минимум
Максимум
0,5 бар (0,05 МПа)
8 бар (0,8 МПа)
Максимальная за‐
грузка для стирки
Хлопок
7 кг
Максимальная за‐
грузка для сушки
Хлопок
Синтетика
4 кг
2 кг
Скорость отжима
Максимум
1600 об/мин
18. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Материалы с символом
следует
сдавать на переработку. Положите
упаковку в соответствующие
контейнеры для сбора вторичного
сырья. Принимая участие в
переработке старого электробытового
оборудования, Вы помогаете
защитить окружающую среду и
здоровье человека. Не выбрасывайте
вместе с бытовыми отходами бытовую
технику, помеченную символом .
Доставьте изделие на местное
предприятие по переработке
вторичного сырья или обратитесь в
свое муниципальное управление.
Класс энергетической эффективности: A
Дата производства данного изделия указана в серийном
номере, где первая цифра номера соответствует последней
цифре года производства, вторая и третья цифры –
порядковому номеру недели. Например, серийный номер
73012345 означает, что изделие произведено на тридцатой
неделе 2017 года.
Изготовитель: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143,
105 45 Stockholm, Швеция
Импортёр и уполномоченная изготовителем организация:
ООО ”Электролюкс Рус”, Кожевнический проезд 1, 115114,
Москва, тел.: 8-800-200-3589
Изготовлено в Италии
*
74
www.electrolux.com
РУССКИЙ
75
132897962-A-492017
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement