Electrolux EWW51486HW User manual

Electrolux EWW51486HW User manual
EWW 51486 HW
................................................
KK ЖУҒЫШ-КЕПТІРГІШ
МАШИНА
UK ПРАЛЬНА МАШИНА ІЗ
СУШКОЮ
.............................................
ҚОЛДАНУ ТУРАЛЫ
2
НҰСҚАУЛАРЫ
ІНСТРУКЦІЯ
29
2
www.electrolux.com
МАЗМҰНЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
БАСҚАРУ ПАНЕЛІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
БАҒДАРЛАМАЛАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ПАЙДАЛАНУ КӨЛЕМІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ФУНКЦИЯЛАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ - ЖУУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ - КЕПТІРУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ - ЖУУ ЖӘНЕ КЕПТІРУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
АҚЫЛ-КЕҢЕС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ
Electrolux құрылғысын сатып алғаныңызға рахмет. Сіз ондаған жылдар бойғы кәсіби тәжірибе мен
инновацияға сүйеніп жасалған құрылғыны таңдадыңыз. Тапқырлықтың туындысы болған, көз тартарлық
бұл құрылғыны жасау барысында сіз ойымызда болдыңыз. Сондықтан, қолданған сайын тамаша нәтижеге
қол жеткізе алатыныңызға сенімді болыңыз.
Electrolux әлеміне қош келдіңіз.
Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:
Қолдануға қатысты кеңестер, кітапшалар, ақаулықты түзету, қызмет көрсету туралы ақпарат:
www.electrolux.com
Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз:
www.electrolux.com/productregistration
Құрылғыңызға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және фирмалық қосалқы
бөлшектерді сатып алу үшін:
www.electrolux.com/shop
ТҰТЫНУШЫҒА КӨМЕК, ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.
Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын болуын қамтамасыз етіңіз.
Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан табуға болады. Үлгісі, Өнім нөмірі, Сериялық нөмірі
Ескерту / Абайлаңыз - Қауіпсіздік туралы маңызды мағлұмат.
Жалпы мағлұматтар менен кеңестер
Қорғаған ортаға зиян келдірмей пайдалану туралы нұсқаулар
Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.
ҚАЗАҚ
3
1. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ
Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге жеткізілген
нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз. Құрылғыны дұрыс
орнатпау мен дұрыс пайдаланбау нәтижесінде адам жарақат
алса және ақаулық орын алса өндіруші жауапты емес.
Нұсқаулықты келешекте қарап жүру үшін үнемі сақтап қойыңыз.
1.1 Балалар мен дәрменсіз адамдардың қауіпсіздігі
Назарыңызда болсын!
Тұншығып қалу, жарақат алуы немесе мүгедек болып
қалу қаупі бар.
• Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен денесіне, сезім
жүйесіне не ақыл-есіне зақым келген адамдар не тәжірибесі
аз адамдар өз қауіпсіздіктерін қамтамасыз ететін адамның
қадағалауы немесе құрылғыны қауіпсіз қолдану бойынша
берген нұсқауына сүйеніп, дұрыс қолданбау салдарын
түсінсе қолдануына болады.
• Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
• Орам материалдарының барлығын балалардан алыс
ұстаңыз.
• Жуғыш заттардың барлығын балалардан алыс ұстаңыз.
• Құрылғының есігі ашық тұрғанда, балалар мен үй
жануарларын алыс ұстаңыз.
• Құрылғы бала қауіпсіздігінің құралымен жабдықталса, оны
іске қосуды ұсынамыз.
• Балалар тазалау және күтім көрсету жұмыстарын басқаның
бақылауынсыз орындамауға тиіс.
1.2 Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат
• Құрылғыны жөндеу алдында электр желісінен ағытып,
ашасын розеткадан суырыңыз.
• Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын өзгертпеңіз.
• Ең көп салмақ 8 кг көрсетілімін орындаңыз ("Бағдарлама
кестесі" тарауын қараңыз).
4
www.electrolux.com
• Егер қуат көзі сымына зақым келген болса, қатерден сақтану
үшін оны өндіруші немесе оның техникалық қызмет
көрсетуші агенті немесе сол сияқты білікті маман
ауыстыруға тиіс.
• Судың жұмыс кезіндегі қысымы (ең аз және ең көп) 0,5 бар
(0,05 МПа) және 8 бар (0,8 МПа) арасында болуға тиіс
• Табанындағы желдеткіш саңылауларға (егер бар болса)
кілем кедергі жасамауға тиіс.
• Құрылғыны жаңа түтіктер жинағын пайдаланып, су жүйесіне
қосу керек. Ескі түтіктерді қайта пайдалануға болмайды.
2.
ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
2.1 Орнату
• Орам материалдарының және тасымал
тетіктерінің барлығын алыңыз.
• Тасымал тетіктерін сақтап қойыңыз.
Құрылғыны қайта көшірген кезде,
барабанды бұғаттап қою керек.
• Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз немесе
іске қоспаңыз.
• Құрылғыны температурасы 0 °C градустан
төмен немесе ауа-райы әсер ететін
жерлерге орнатпаңыз немесе
пайдаланбаңыз.
• Құрылғымен бірге берілген орнату
бойынша нұсқауларды орындаңыз.
• Құрылғы орнатылатын еденнің тегіс,
орнықты, қызуға төзімді және таза болуын
қамтамасыз етіңіз.
• Құрылғыны есігі толық ашылмайтын жерге
орнатпаңыз.
• Құрылғыны жылжытқан кезде үнемі абай
болыңыз, себебі салмағы ауыр. Әрқашан
қорғаныс қолғабын киіңіз.
• Құрылғы мен еден арасында ауаның
айналуын қамтамасыз етіңіз.
• Құрылғы мен кілемнің арасында тиісті орын
болуын қамтамасыз ету үшін өзгермелі
тіректерін реттеңіз.
Электртоғына қосу
Назарыңызда болсын!
Өрт шығу және электр қатеріне
ұшырау қаупі бар.
• Құрылғыны міндетті түрде жерге тұйықтау
қажет.
• Техникалық ақпарат тақтайшасындағы
электр параметрлерінің электр желісіндегі
параметрлерге сай келетініне көз жеткізіңіз.
Сай келмесе, электршіге хабарласыңыз.
• Әрқашан дұрыс орнатылған, қатерден
сақтандырылған розетканы қолданыңыз.
• Көп тармақты адаптерлер мен ұзартқыш
сымдарды қолданбаңыз.
• Құрылғының ашасына және сымына зақым
келтірмеңіз. Құрылғының қорек сымын
ауыстыру қажет болса, оны міндетті түрде
қызмет көрсету орталығы жүзеге асыруға
тиіс.
• Құрылғының ашасын розеткаға тек
құрылғыны орнатып болғаннан кейін ғана
жалғаңыз. Орнатып болғаннан кейін
ашаның қол жететін жерде тұрғанына көз
жеткізіңіз.
• Құрылғыны тоқтан ажырату үшін сымынан
тартпаңыз. Әрқашан ашасынан тартып
суырыңыз.
• Қорек сымын немесе ашасын су қолмен
ұстамаңыз.
• Бұл құрылғы E.E.C. ережелеріне сай келеді.
ҚАЗАҚ
Суға қосу
• Су қосылымы түтіктеріне ешбір зақым
келтірмеңіз.
• Құрылғыны жаңа түтіктер жинағын
пайдаланып, су жүйесіне қосу керек. Ескі
түтіктерді қайта пайдалануға болмайды.
• Құрылғыны жаңа құбырларға немесе ұзақ
уақыт қолданылмаған құбырларға
жалғамай тұрып, суын тазарғанша
ағызыңыз.
• Құрылғыны алғаш рет қолданған кезде еш
жерінен су ақпай тұрғанына көз жеткізіңіз.
2.2 Қолданылуы
Назарыңызда болсын!
Жарақат алу, электр қатері, күйіп
қалу және өрт қаупі, құрылғыны
бүлдіріп алу қаупі бар.
• Бұл құрылғыны үйде ғана пайдаланыңыз.
• Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын
өзгертпеңіз.
• Тұтанғыш заттарды немесе ішіне тұтанғыш
зат салынған дымқыл заттарды
құрылғының ішіне, қасына немесе үстіне
қоймаңыз.
• Бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде
есіктің шынысына қол тигізбеңіз. Шыны
ыстық болуы мүмкін.
• Кірдегі темір заттардың барлығының
алынғанына көз жеткізіңіз.
• Киімдерге нұқсан келтірмес үшін кептіру
циклының соңғы тұсында (суыту циклы)
қызу бөлінбейді.
Егер құрылғыны кептіру циклы аяқталмай
тұрып тоқтатсаңыз, барлық заттарды дереу
алып, қызуды тарқатып жіберу үшін
олардың барлығын таратыңыз.
• Егер жуғыш зат, мата жұмсартқыш немесе
сол сияқты заттарды пайдалансаңыз, орам
материалындағы нұсқауларды орындаңыз.
• Құрылғының айналасына жиналып қалған
қыл-қыбырды тазалаңыз.
• Толтырмасы бар немесе ішіне нәрсе
салынған, нұқсан келген заттарды
кептірмеңіз.
• Көбікті резеңке (латекс көбігі), себезгі
кезінде киюге арналған бас киім, су
өткізбейтін мата және резеңке астарлы
заттарды кептірмеңіз.
• Тағам пісіруге арналған май, ацетон, спирт,
бензин, керосин, дақ кетіргіштер, скипидар,
•
•
•
•
•
•
5
балауыз және балауыз тазалағыштар
тәрізді нәрселерге тиген заттарды кептірер
алдында, қосымша жуғыш зат салынған
ыстық сумен жуыңыз.
Өнеркәсіптік тазалағыш құралдарды
пайдаланып тазалаған заттарды
кептірмеңіз.
Киімдердің қалталарында газ тұтатқыштар
немесе оттықтардың жоқ екеніне көз
жеткізіңіз.
Кір кептіргіште кептіруге болатын
маталарды ғана кептіріңіз. Матаның
затбелгісіндегі нұсқауларды орындаңыз.
Құрылғыда жуылмаған заттарды
кептірмеңіз.
Егер кірді дақ кетіргішпен жусаңыз,
құрылғыны іске қосар алдында қосымша
шаю циклын орындаңыз.
Пластик заттар қызуға төзімді емес.
– Егер жуғыш зат салынған шарикті
пайдалансаңыз, оны кептіру
бағдарламасын орнатпай тұрып алыңыз.
– Тоқтамайтын бағдарламаны орнатқан
кезде жуғыш зат шаригін
пайдаланбаңыз.
Назарыңызда болсын!
Жарақат алу немесе құрылғыны
бүлдіріп алу қаупі бар.
• Ашық тұрған есікке отырмаңыз немесе
үстіне шықпаңыз.
• Кірдің салмағын көрсетілген ең үлкен
салмақ мөлшерінен асырмаңыз.
• Суы сорғалап тұрған киімдерді құрылғыға
салып кептірмеңіз.
2.3 Күту менен тазалау
Назарыңызда болсын!
Жарақат алу немесе құрылғыны
бүлдіріп алу қаупі бар.
• Құрылғыны жөндеу алдында электр
желісінен ағытып, ашасын розеткадан
суырыңыз.
• Құрылғыны тазалау үшін сулы спрейді және
буды қолданбаңыз.
• Құрылғыны дымқыл, жұмсақ шүберекпен
тазалаңыз. Тек бейтарап тазартқыш
заттарды қолданыңыз. Жеміргіш заттарды,
түрпілі жөкені, еріткіштерді немесе темір
заттарды пайдаланбаңыз.
6
www.electrolux.com
2.4 Құрылғыны тастау
Назарыңызда болсын!
Жарақат алу немесе тұншығып қалу
қаупі бар.
• Қуат сымын кесіп алыңыз да, қоқысқа
тастаңыз.
• Балалар мен жануарлар құрылғыға
қамалып қалмас үшін есіктің бекітпесін
алыңыз.
• Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ
1
2
1 Жұмыс алаңы
3
2 Жуғыш зат үлестіргіші
3 Басқару панелі
4 Есіктің тұтқасы
4
5 Техникалық ақпарат тақтайшасы
6 Су төгетін сорғының сүзгісі
7 Құрылғы деңгейін реттеуге арналған
5
тірек
6
7
3.1 Бала қауіпсіздігінің құралы
Осы құралды іске қосқан кезде есікті жаба
алмайсыз. Бұл балалар немесе үй
жануарлары құрылғыға кіріп қамалып қалмас
үшін қажет. Құралды іске қосу үшін сағат
тілінің бағытымен кертігі көлденең келгенше
бұраңыз. Құралды сөндіру үшін сағат тілінің
бағытына қарсы кертігі тік қалыпқа келгенше
бұраңыз.
3.2 Орнатуға арналған тақтайша
жинағы (4055171146)
Уәкілетті дилерден алуға болады.
Егер құрылғыны плинтусқа орнатсаңыз,
құрылғыны орнату тақтайшасына бекіту керек.
Жинақпен бірге берілген нұсқауларды
орнатыңыз.
ҚАЗАҚ
7
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ
1
2
Разглаживание
3
4
5
6
Хлопок
Хлопок + Предв. стирка
Освежить
Сушка
хлопка
Хлопок Eco
Сушка
синтетики
Время
сушки
Температура
7
Отсрочка
старта
Синтетика
Сушка
шерсти
Тонкие ткани
Отжим/
Слив
Доп.
Уровень
сушки полоскание
Отжим
Шерсть/Ручная стирка
Одеяла
Полоскание
TimeManager
ВКЛ/ВЫКЛ
11
Старт/Пауза
10
7 Кешіктіріп бастау сенсорлық пернесі
1 Қосу Өшіру түймешігі
(Отсрочка старта )
(BKЛ/ВЫКЛ)
2 Бағдарлама тетігі
3 Айналдыруды азайтатын сенсорлық
перне
(Oтжим)
8 Қосымша шаю сенсорлық пернесі
(Доп. полоскание)
9 Кептіру деңгейінің сенсорлық пернесі
(Уpoвeнь сушки)
4 Температура сенсорлық пернесі
10 Бастау үзіліс сенсорлық пернесі
(Температура)
(Старт/Пауза)
11 Time Manager сенсорлық пернелері
5 Бейнебет
6 Кептіру уақытының сенсорлық пернесі
(Время сушки)
4.1 Бейнебет
A
B
C
K
J
D
E
F
I
H
A)
Температура аумағы:
: Температура индикаторы.
B)
C)
G
–
–
: Суық су индикаторы.
–
: Time Manager индикаторы.
Уақыт аумағы:
–
–
: Бағдарламаның ұзақтығы.
: Кешіктіріп бастау.
: Ескерту кодтары.
: Ақаулық хабары.
: Бағдарлама аяқталды.
8
9
8
www.electrolux.com
D)
: Кептіру циклы.
–
E)
: Бу циклы.
–
F)
: Тұрақты қосымша шаю параметрі.
G)
,
,
: Құрғақтық деңгейінің
индикаторлары.
H) Айналдыру аумағы:
–
: Айналдыру жылдамдығының
индикаторы.
I)
J)
K)
: Айналдырмау индикаторы.
: Шаюды кідірту индикаторы.
: Жуу циклы.
: Бала қауіпсіздігі құралының
индикаторы.
: Есік құлыптаулы индикаторы.
5. БАҒДАРЛАМАЛАР
Бағдарлама
Температура ауқымы
Кір салынымының және кірдің түрі
Макс. кір салынымы, Макс. айналдыру жылдамдығы
Жуу бағдарламалары
Хлопок
90° C - Суық
Ақ мақта мата және түрлі түсті мақта мата (қалыпты
және шамалы ластанған).
8 кг, 1400 мин/айн
Хлопок + Предварит. стирка
90° C - Суық
Ақ мақта мата және түрлі түсті мақта мата (қатты және
шамалы ластанған).
8 кг, 1400 мин/айн
Хлопок Eco1)
60° C - 40° C
Ақ мақта мата және бояуы берік мақта мата. Қалыпты
кірленген.
8 кг, 1400 мин/айн
Синтетика
60° C - Суық
Синтетика немесе аралас матадан жасалған заттар.
Қалыпты кірленген.
4 кг, 1200 мин/айн
Тонкие ткани
40 °C- Суық
Акрил, вискоза, полиэстер тәрізді нәзік матадан
жасалған заттар. Қалыпты кірленген.
4 кг, 1200 мин/айн
стирка
40 °C – Суық
«Қолмен жуылады» деген белгісі бар, машинада
жуылатын, қолмен жуылатын жүн тоқыма заттар және
нәзік матадан жасалған заттар.
2 кг, 1200 мин/айн
Одеяла
60 °C – Суық
Бір синтетика төсек жапқыш, көрпе, төсек жабдығы
т.с.с. заттарды жууға арналған арнайы бағдарлама.
3 кг, 800 мин/айн
Шерсть / Ручная
Суық
Полоскание
Отжим /Слив
Кірді шаюға және айналдыруға арналған. Барлық
маталар.
8 кг, 1400 мин/айн
Кірді айналдыруға және барабандағы суды төгуге
арналған. Барлық маталар.
8 кг, 1400 мин/айн
Кептіру бағдарламалары
Сушка шерсти
Жүн матаны кептіру бағдарламасы
ҚАЗАҚ
Бағдарлама
Температура ауқымы
9
Кір салынымының және кірдің түрі
Макс. кір салынымы, Макс. айналдыру жылдамдығы
Синтетика заттарды кептіру бағдарламасы
Сушка синтетики
Мақта мата заттарды кептіру бағдарламасы
Сушка хлопка
Бу бағдарламалары
Мақта мата және синтетикаға заттарға арналған бу
бағдарламасы
Бұл цикл кірдің иісін кетіреді.
1.5 кг
Освежить паром
Мақта мата және синтетикаға заттарға арналған бу
бағдарламасы.
Бұл цикл кірдің бырысын жазуға көмектеседі.
1.5 кг
Разглаживание паром
1) 8 кг салмаққа арналған «Мақта мата, үнемді 60°» бағдарламасы, қуат мәндері көрсетілген
тақтайшадағы ақпарат негізінде EEC 92/75 стандартына сай берілген бағдарлама. Жуу нәтижесін
жақсарту және қуатты аз тұтыну үшін осы бағдарламаны орнатыңыз. Жуу бағдарламасының уақыты
ұзарады.
Бағдарлама параметрлерінің сыйысымдылығы
Бағдарлама
бар
алдын ала жуу циклы
Eco
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Егер Айналдырмау функциясын орнатсаңыз, тек су төгу циклы ғана жұмыс істейді.
■
10 www.electrolux.com
5.1 Автоматты кептіру бағдарламалары
Құрғақтық деңгейі
Матаның түрі
Өте құрғақ
Сүлгі материалдарына арналған
Мақта мата және зығыр мата
(монша халаттары, монша
сүлгілері, т.с.с.)
8кг-ға дейін
Мақта мата және зығыр мата
(монша халаттары, монша
сүлгілері, т.с.с.)
8кг-ға дейін
Синтетика және аралас
маталар
(джемпер, блуза, іш киімдер,
тұрмыста пайдаланылатын
жапқыштар)
3 кг-ға дейін
Мақта мата және зығыр мата
(ақжаймалар, үстел
жапқыштар, жейделер т.с.с.)
8кг-ға дейін
Шкафқа
Жинап қойылатын заттарға
арналған
Үтіктеуге
Үтіктеуге арналған
Салыным
ҚАЗАҚ
11
5.2 Уақыты қойылған кептіру бағдарламалары
Салыны
м
(Кг)
Айналды
ру
жылдамд
ығы
(мин/
айн)
Ұсынылат
ын
уақыттар
(минут)
Құрғақтық деңгейі
Матаның түрі
Өте құрғақ
Сүлгі
материалдарына
арналған
6
Мақта мата және зығыр мата
4
(монша халаттары, монша
сүлгілері, т.с.с.)
2
1400
225 - 245
1400
135 - 155
1400
95 - 105
6
1400
215 - 235
1400
125 - 145
Шкафқа1)
Жинап қойылатын
заттарға арналған
Мақта мата және зығыр мата
4
(монша халаттары, монша
сүлгілері, т.с.с.)
2
Шкафқа
Жинап қойылатын
заттарға арналған
Синтетика және аралас
маталар
(джемпер, блуза, іш киімдер,
тұрмыста пайдаланылатын
жапқыштар)
1400
5 - 95
3
1200
135 - 145
1
1200
40 - 50
Үтіктеуге
Үтіктеуге жарамды
6
Мақта мата және зығыр мата
4
(ақжаймалар, үстел
жапқыштар, жейделер т.с.с.)
2
1400
185 - 205
1400
95 - 115
1400
75 - 85
Жүн матаны кептіру
Жүн мата(джемперлер)
1200
110 - 130
1
1) Сынақтан өткізетін мекемеге арналған кеңестер
EN 50229 стандартына сай сынақ бағдарламасын, 5 кг кірді ең ӘУЕЛІ кептірмей тұрып (жүктің
құрамы: жастықтың тыстары және сүлгілер) Мақта матаға арналған АВТ. ШКАФҚА бағдарламасын
орнатып орындау керек.
3 кг кірді ЕКІНШІ рет кептіру (жүктің құрамы: 3 ақжайма және сүлгілер) үшін, мақта матаға арналған
АВТ. ШКАФҚА бағдарламасын орнатып орындау керек.
12 www.electrolux.com
6. ПАЙДАЛАНУ КӨЛЕМІ
Бағдарлама
Қуатты тұтыну
(кВт)
Суды тұтыну
(литр)
Мақта мата 60°
1.60
72
Қуатты үнемдейтін мақта мата
бағдарламасы - 60° 1)
1.04
59
Мақта мата 40°
1.00
72
Синтетика 40°
0.60
50
Нәзік мата 40°
0.70
60
Жүн мата/ Қолмен жуу 30°
0.35
57
Бағдарлама
ұзақтығы
(минут)
Бағдарламалар
дың
ұзақтығын
басқару
панелінің
бейнебетінен
қараңыз.
1) 8 кг салмаққа арналған 60° градустағы «Мақта мата, қуатты үнемдеу» бағдарламасы, қуат мәндер
көрсетілген тақтайшадағы ақпарат негізінде EEC 92/75 стандартына сай берілген бағдарлама.
Бұл кестеде көрсетілген тұтыну
деректері тек жалпылама ұсыныс
ретінде ғана берілген, себебі бұл
мәндер кірдің мөлшері мен түріне,
құйылатын судың температурасы мен
бөлме температурасына байланысты
әр түрлі мүмкін.
7. ФУНКЦИЯЛАР
7.1 Температура
Әдепкі температураны өзгерту үшін осы
параметрді орнатыңыз.
индикаторы = суық су.
Бейнебетте орнатылған температура
көрсетіледі.
7.2 Айналдыру
Осы функцияның көмегімен әдепкі айналдыру
жылдамдығын өзгертуге болады.
Орнатылған жылдамдықтың индикаторы
жанады.
Қосымша айналдыру параметрлері:
Айналдырмау
• Барлық айналдыру циклдарын болдырмау
үшін осы функцияны орнатыңыз. Су төгу
циклы ғана жұмыс істейді.
• Тиісті индикатор жанады.
• Бұл функцияны өте нәзік маталар үшін
орнатыңыз.
• Кей жуу бағдарламаларында шаю циклы
көп су пайдаланады.
Шаюды кідірту
• Кірлер мыжылып қалмас үшін осы
параметрді орнатыңыз.
• Тиісті индикатор жанады.
• Бағдарлама аяқталған кезде барабан
ішінде су қалады.
• Кір мыжылып қалмас үшін барабан мезгілмезгіл айналып тұрады.
• Есік құлыпталып тұрады.
• Есікті ашу үшін суды төгу керек.
Суды төгу үшін "Бағдарламаның
соңы" тарауын қараңыз.
7.3 Кептіру уақыты
Осы функцияның көмегімен матаны кептіретін
уақытты орнатуға болады. Бейнебетте
параметрдің орнатылған мәні көрсетіледі.
Осы сенсорлық түймешікті әр басқан сайын
уақыт мәні 5 минутқа артып отырады.
ҚАЗАҚ
7.4 Кешіктіріп бастау
Индикатор
Әр түрлі маталарға арнап түрлі
уақыттарды орнату мүмкін емес.
Осы параметрдің көмегімен бағдарламаны 30
минуттан 20 сағатқа дейін кешіктіріп бастауға
болады.
Бейнебетте тиісті индикатор пайда болады.
7.5 Қосымша шаю
Осы параметрдің көмегімен жуу
бағдарламасына бірнеше шаю циклын қосуға
болады.
Бұл функцияны жуғыш заттарға аллергиясы
бар адамдар үшін және суы тым тұщы
жерлерде қолданыңыз.
Тиісті индикатор жанады.
7.6 Автоматты түрде кептіру
Осы функцияның көмегімен кірдің автоматты
құрғақтық деңгейін орнатуға болады.
Бейнебетте орнатылған деңгейдің белгішесі
көрсетіледі.
• Мақта мата заттарға арналған ерекше
құрғақ деңгей
• Мақта мата және синтетика заттарды
шкафқа салуға болатын құрғақтық деңгейі
• Мақта мата заттарды үтіктеуге болатын
құрғақтық деңгейі
7.7 Time Manager
Индикатор
Жуу бағдарламасын орнатқан кезде
бейнебетте әдепкі уақыт көрсетіледі.
Бағдарламаның уақытын азайту немесе
көбейту үшін немесе түймешігін
басыңыз.
Time Manager функциясы кестеде көрсетілген
бағдарламаларда ғана жұмыс істейді.
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
13
3)
■
■
■2)
■2)
■
■
■
■
■
■2)
■2)
1) Ең қысқа: кірді жаңартуға арналған.
2) Бағдарламаның әдепкі уақыты.
3) Ең ұзақ: Бағдарламаның ұзақтығын баяу
көбейткен кезде пайдаланылатын қуат
мөлшері азаяды. Оңтайландырылған қыздыру
циклы пайдаланылатын қуат мөлшерін
азайтады және ұзақ бағдарламаны
қолданғанда, жуу нәтижесі өзгермейді
(қалыпты кірлеген кірлер).
7.8 Бала қауіпсіздігінің құралы
Осы функцияның көмегімен балалар басқару
панелімен ойнауға жол бермейсіз.
• Осы функцияны іске қосу/сөндіру үшін
және
түймешіктерін бір уақытта
индикаторы жанғанша/сөнгенше басыңыз.
Мына параметрді қосуға болады:
•
түймешігін басқаннан кейін функциялар
мен бағдарлама тетігі бұғатталады.
түймешігін баспайынша: құрылғы іске
•
қосылмайды.
7.9 Тұрақты қосымша шаю
Осы функцияның көмегімен жаңа бағдарлама
орнатқан кезде қосымша шаю циклі тұрақты
орнатылып тұрады.
• Осы функцияны іске қосу/ажырату үшін
және
түймешіктерін
индикаторы
жанғанша/сөнгенше қатар басыңыз.
7.10 Дыбыстық сигналдар
■
■
■
Дыбыстық сигналдар мына жағдайларда
қосылады:
• Бағдарлама аяқталғанда.
• Құрылғыда ақау бар кезде.
Дыбыстық сигналдарды сөндіру/қосу үшін
және
түймешіктерін 6 секунд қатар
басыңыз.
14 www.electrolux.com
Егер дыбыстық сигналдарды
сөндірсеңіз, олар құрылғыда ақау
пайда болған кезде қосыла қосыла
береді.
8. БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН
1.
2.
3.
Жуу циклының жуғыш затына арналған
бөлікке 2 литр су құйыңыз. Бұл су төгу
жүйесін іске қосады.
Жуу циклына арналған бөлікке шамалы
жуғыш зат салыңыз.
Мақта матаға арналған бағдарламаны
орнатып, ең жоғары температураға қойып
ешбір кір салмай жуыңыз. Бұл цикл
барабан мен машинаның ішінде бар
болуы мүмкін кірлердің барлығын
кетіреді.
9. КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ - ЖУУ
9.1 Кірді салу
1.
2.
3.
Құрылғы есігін ашыңыз.
Кірді барабанға бір-бірден салыңыз.
Кірлерді құрылғыға салар алдында
сілкілеңіз. Барабанға тым көп кір
салынбағанына көз жеткізіңіз.
Есікті жабыңыз.
Сақтандыру туралы ескерту!
Тығыздағыш пен есіктің арасына
ешбір кір қыстырылып қалмағанына
көз жеткізіңіз. Су ағуы немесе кірге
нұқсан келуі мүмкін.
9.2 Жуғыш зат пен үстемелерді пайдалану
• Жуғыш зат пен мата жұмсартқышты өлшеп
алыңыз.
• Жуғыш зат үлестіргішті абайлап жабыңыз.
Алдын ала жуу циклына арналған жуғыш зат бөлігі.
ҚАЗАҚ
15
Жуу циклына арналған жуғыш зат бөлігі.
Сұйық үстемелерге арналған бөлік (мата жұмсартқыш, крахмал).
Ұнтақ немесе сұйық жуғыш затқа арналған бөлгіш.
Сұйық немесе ұнтақ жуғыш зат
1.
2.
A
3.
4.
B
• A қалпы ұнтақ жуғыш затқа арналған (зауыттық бапталым).
• B - сұйық жуғыш затқа арналған.
Сұйық жуғыш затты пайдаланған кезде:
– Қоймалжың немесе қою сұйық жуғыш заттарды қолданбаңыз.
– Сұйық жуғыш затты ең жоғары деңгейден асырып салмаңыз.
– Алдын ала жуу циклын орнатпаңыз.
– Кешіктіріп бастау параметрін орнатпаңыз.
9.3 Құрылғыны іске қосу
Құрылғыны қосу немесе сөндіру үшін BKЛ/
ВЫКЛ түймешігін басыңыз. Құрылғы іске
қосылған кезде дыбыстық сигнал естіледі.
9.4 Бағдарламаны орнату
1.
Бағдарлама тетігін бұрап, жуу
бағдарламасын орнатыңыз.
2.
– Тиісті бағдарламаның индикаторы
жанады.
индикаторы жыпылықтайды.
–
– Бейнебетте Time Manager деңгейі,
бағдарламаның уақыты және
бағдарлама циклдарының
индикаторлары жыпылықтайды.
Қажет болса, температураны, айналдыру
жылдамдығын, циклдың ұзақтығын
16 www.electrolux.com
өзгертіңіз немесе қолжетімді
параметрлерді қосыңыз. Параметрді
қосқан кезде орнатылған параметрдің
индикаторы жанады.
Егер қате орнатып қойсаңыз,
бейнебетте Err көрсетіледі.
9.5 Кешіктіріп бастау функциясы
жоқ бағдарламаны бастау
•
түймешігін басыңыз:
индикаторы жыпылықтауын тоқтатып,
жанған қалпы тұрады.
• Бейнебетте
индикаторы жыпылықтай
бастайды.
• Бағдарлама басталады да, есік
индикаторы
құлыпталып, бейнебетте
көрсетіледі.
• Құрылғыға су құйылған кезде су төгетін
сорғы шамалы уақыт жұмыс істейді.
Бағдарлама басталғаннан кейін
шамамен 15 минуттан кейін:
• Құрылғы бағдарламаның
ұзақтығын автоматты түрде кірдің
ластану деңгейіне сай келтіріп
реттейді.
• Бейнебетте жаңа мән көрсетіледі.
9.6 Кешіктіріп бастау функциясы
бар бағдарламаны бастау
Бағдарламаны дереу бастау үшін
түймешігін қайта басыңыз.
9.7 Бағдарламаны кідірту және
параметрлерді өзгерту
Кей функцияларды ғана басталмай тұрып
өзгертуге болады.
1.
түймешігін басыңыз. Индикатор
жыпылықтайды.
2. Параметрді өзгертіңіз.
3.
түймешігін қайта басыңыз.
Бағдарлама жалғасады.
9.8 Бағдарламаны болдырмау
1.
2.
Құрылғыдан су ақпайды.
9.9 Есікті ашу
Бағдарлама немесе кешіктіріп бастау жұмыс
істеп тұрғанда, құрылғының есігі бекітіліп,
бейнебеттен
индикаторы көрсетіліп
тұрады.
Сақтандыру туралы ескерту!
Егер барабанның ішіндегі судың
деңгейі мен температурасы өте
жоғары болса, есікті аша алмайсыз.
•
түймешігін бейнебетте орнатқыңыз
келген кешіктіріп бастау уақыты
көрсетілгенше қайта-қайта басыңыз.
Бейнебетте тиісті индикатор жанады.
түймешігін басыңыз:
•
– Құрылғы кері санай бастайды.
– Кері санақ аяқталған кезде, бағдарлама
автоматты түрде басталады.
Орнатылған кері санақ мәнін
түймешігін баспай тұрып
болдырмауға немесе өзгертуге
болады.
Кешіктіріп бастау функциясын болдырмау
үшін:
1. Құрылғыны кідірту үшін
түймешігін
басыңыз.
2.
түймешігін бейнебетте
болғанша басыңыз.
’ пайда
Бағдарламаны біржола тоқтатып
құрылғыны сөндіру үшін
түймешігін
бірнеше секунд басыңыз.
Құрылғыны іске қосу үшін осы түймешікті
қайта басыңыз. Енді жаңа жуу
бағдарламасын орнатуға болады.
Кешіктіріп бастау жұмыс істеп тұрғанда
құрылғыны ашу:
1. Құрылғыны кідірту үшін
түймешігін
басыңыз.
2.
3.
4.
Есік бұғаттаулы индикаторы
сөнгенше күтіңіз.
Есікті ашыңыз.
Есікті жауып,
түймешігін қайта
басыңыз. Кешіктіріп бастау функциясы
жалғасады.
Бағдарлама жұмыс істеп тұрғанда құрылғы
есігін ашу:
1.
2.
Құрылғыны сөндіру үшін
түймешігін
бірнеше секунд басыңыз.
Бірнеше минут күте тұрыңыз да, содан
кейін құрылғының есігін абайлап ашыңыз.
ҚАЗАҚ
3.
4.
Құрылғы есігін жабыңыз.
Бағдарламаны қайта орнатыңыз.
9.10 Бағдарламаның соңы
• Құрылғы автоматты түрде тоқтайды.
• Дыбыстық сигналдар естіледі (егер қосулы
тұрса).
• Бейнебетте
жанады.
•
индикаторы сөнеді.
• Есік құлпының
индикаторы сөнеді.
• Құрылғыдан кірді алыңыз. Барабанның бос
екеніне көз жеткізіңіз.
• Зең және иіс пайда болмас үшін есікті сәл
ашып қойыңыз.
• Судың шүмегін жабыңыз.
• Құрылғыны сөндіру үшін
түймешігін
бірнеше секунд басыңыз.
Жуу бағдарламасы аяқталды, бірақ
барабанда су тұр:
– Кір мыжылып қалмас үшін барабан мезгілмезгіл айналып тұрады.
– Есік бұғаттаулы
индикаторы жанып
тұр. Есік құлыпталып тұрады.
– Есікті ашу үшін суды төгу керек.
Суды төгу үшін:
1. Қажет болса, айналдыру
жылдамдығын азайтыңыз. Егер
параметрін орнатсаңыз,
құрылғы тек суды ғана төгеді.
2.
3.
4.
17
түймешігін басыңыз. Құрылғы суды
төгеді де, айналдыру кезеңін
орындайды.
Бағдарлама аяқталып, есік бұғаттаулы
индикаторы
көрінбей кеткенде
есікті ашуға болады.
Құрылғыны сөндіру үшін
бірнеше секунд басыңыз.
түймешігін
Құрылғы шамамен 18 сағаттан кейін
суды автоматты түрде төгеді және
айналдырады (Жүн мата
бағдарламаларынан басқа
бағдарламаларда).
9.11 AUTO Stand-by функциясы
AUTO Stand-by параметрі қуатты аз қолдану
үшін келесі жағдайларда құрылғыны
автоматты түрде сөндіреді:
түймешігін басар алдында 5
• Құрылғыны
минут пайдаланбасаңыз.
Құрылғыны қайта іске қосу үшін
түймешігін басыңыз.
• Жуу бағдарламасы аяқталғаннан кейін 5
минут өткен соң
Құрылғыны қайта іске қосу үшін
түймешігін басыңыз.
Бейнебетте соңғы орнатылған
бағдарламаның соңы көрсетіледі.
Жаңа циклді орнату үшін бағдарлама тетігін
бұраңыз.
10. КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ - КЕПТІРУ
Назарыңызда болсын!
Су құятын шүмекті ашыңыз. Су төгетін түтікті
раковинаға салыңыз немесе су төгетін
құбырға жалғаңыз.
• Құрылғыны қосу үшін
түймешігін
бірнеше секунд басыңыз.
• Кірді бір-бірден салыңыз.
• Бағдарлама тетігін кірлерді кептіретін
бағдарламаға бұраңыз.
•
пайда
Бейнебетте кептіру индикаторы
болады.
АВТ. ДЕҢГЕЙЛЕРГЕ ДЕЙІН КЕПТІРУ:
• Бейнебетте құрғақтық деңгейлерінің
біреуінің индикаторы көрсетілгенше
түймешігін қайта-қайта басыңыз:
–
: Мақта мата заттарды ҮТІКТЕУГЕ
болатын құрғақтық деңгейі
–
: Мақта мата және синтетика
заттарды ШКАФҚА салуға болатын
құрғақтық деңгейі
–
: Мақта мата заттарды ӨТЕ ҚҰРҒАҚ
етіп кептіретін құрғақтық деңгейі
• Бейнебетте әдепкі кір салынымы
салмағының негізінде есептелген уақыт
мәні көрсетіледі. Егер кірдің мөлшері әдепкі
мөлшерден көп немесе аз болса, цикл
18 www.electrolux.com
орындалып тұрғанда құрылғы уақыт мәнін
автоматты түрде реттейді.
• Бағдарламаны бастау үшін
басыңыз.
түймешігін
Бейнебетте "есік құлыптаулы"
индикаторы көрсетіледі. Кептіру
жыпылықтай бастайды.
индикаторы
Кез келген кірдің түріне арнап,
барлық құрғақтық деңгейлерін орнату
мүмкін емес.
УАҚЫТЫ ҚОЙЫЛҒАН КЕПТІРУ ЦИКЛЫ:
• Уақыт мәнін орнату үшін
түймешігін
қайта-қайта басыңыз («Кептіру
бағдарламасы» кестесін қараңыз).
• Бейнебетте 10 минут көрсетіледі. Осы
сенсорлық түймешікті әр басқан сайын
уақыт мәні 5 минутқа артып отырады.
Бейнебетте орнатылған уақыт мәні
.
көрсетіледі: мысалы –
• Бірнеше секундтан кейін бейнебетте жаңа
уақыт мәні көрсетіледі:
. Құрылғы
мыжылып қалудан сақтау және салқындату
циклдарының уақыттарын да есептеп
шығарады.
• Бағдарламаны бастау үшін
түймешігін
басыңыз. Бейнебетте жиі-жиі жаңа уақыт
мәні көрсетіліп тұрады.
Кептіру индикаторы
бастайды.
жыпылықтай
Егер 10 минуттық кептіру циклын ғана
орнатсаңыз, құрылғы тек салқындату
циклын орындайды.
Кір жеткілікті түрде кеппесе, қайта
қысқа кептіру уақытын орнатыңыз.
10.1 Кептіру бағдарламаның соңы
• Құрылғы автоматты түрде тоқтайды.
• Дыбыстық сигналдар (егер қосылып тұрса)
естіледі.
• Бейнебетте жанады.
•
индикаторы сөнеді.
• Кептіру циклының соңғы минуттарында
құрылғы салқындату және мыжылудан
сақтау циклын орындайды. Есік әлі
құлыптаулы.
• Есік бекітулі белгісі
бейнебеттен
көрінбей кеткенде, есікті аша беруге
болады.
• Құрылғыны сөндіру үшін
түймешігін
бірнеше секунд басыңыз.
Бағдарлама аяқталғаннан кейін бірнеше
минут өткен соң, қуат үнемдеу функциясы
құрылғыны автоматты түрде сөндіреді.
• Құрылғыдан кірді алыңыз. Барабанның бос
екеніне көз жеткізіңіз.
• Зең және иіс пайда болмас үшін есікті сәл
ашып қойыңыз.
• Судың шүмегін жабыңыз.
Бейнебетте "есік құлыптаулы"
индикаторы көрсетіледі.
11. КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ - ЖУУ ЖӘНЕ КЕПТІРУ
11.1 НОН-СТОП бағдарламасы
• Құрылғыны қосу үшін
түймешігін
бірнеше секунд басыңыз.
• Кірлерді бір-бірден салыңыз.
• Жуғыш зат пен үстемелерді тиісті
бөліктерге салыңыз.
• Бағдарлама тетігін жуу бағдарламасына
бұраңыз. Бейнебетте әр түрлі жуу
циклдарының индикаторлары көрсетіледі.
• Қолжетімді функцияларды орнатыңыз.
11.2 Жуу және автоматты түрде
кептіру
• Бейнебетте құрғақтық деңгейлерінің
біреуінің индикаторы көрсетілгенше
түймешігін басыңыз.
–
: Мақта мата заттарды ҮТІКТЕУГЕ
болатын деңгей
–
: Мақта мата және синтетика заттарды
ШКАФҚА салуға болатын деңгей
–
: Мақта мата заттарды ӨТЕ ҚҰРҒАҚ
етіп кептіруге болатын деңгей.
ҚАЗАҚ
Бейнебетте
индикаторы пайда болады.
Бейнебетте көрсетілген уақыт мәні, кір
салынымының әдепкі салмағының негізінде
есептелген жуу циклының + кептіру
циклдарының ұзақтығынан тұрады.
Кірді жақсы кептіру үшін құрылғы
жуылатын және кептірілетін заттар
үшін өте төмен жылдамдық мәнін
орнатуға жол бермейді.
түймешігін
• Бағдарламаны бастау үшін
басыңыз.
Бейнебетте орнатылған құрғақтық деңгейі
көрсетіліп тұрады. Есік бұғаттаулы
индикаторы жанып тұрады. Бейнебетте жиіжиі жаңа уақыт мәні көрсетіліп тұрады.
Кептіру циклының соңғы
минуттарында құрылғы мыжылудан
сақтау және салқындату циклдарын
орындайды.
11.3 Жуу және уақыты қойылған
циклмен кептіру
• Кептіру уақытының мәнін орнату үшін
түймешігін басыңыз. Бейнебетте 10 минут
көрсетіледі.
индикаторы жанады.
Бейнебетте
• Бейнебетте орнатылған кептіру уақытының
мәні, мысалы
көрсетіледі.
• Бірнеше секундтан кейін бейнебетте жуу
және кептіру (жуу + кептіру + мыжылудан
сақтау + салқындату циклдары)
циклдарының уақытынан тұратын аяқтау
уақытының мәні
көрсетіледі.
Егер жуғаннан кейін 10 минут ғана
кептіру уақытын орнатсаңыз, құрылғы
мыжылудан сақтау және салқындату
циклдарын да қоса есептейді.
• Бағдарламаны бастау үшін
басыңыз.
түймешігін
Кірді жақсы кептіру үшін құрылғы
жуылатын және кептірілетін заттар
үшін өте төмен жылдамдық мәнін
орнатуға жол бермейді.
19
• Бейнебетте
индикаторы жанады. Есік
құлыпталған. Бейнебетте жиі-жиі жаңа
уақыт мәні көрсетіліп тұрады.
11.4 Бағдарламаның соңы
Құрылғы автоматты түрде тоқтайды.
Дыбыстық сигналдар (егер қосылып тұрса)
естіледі.
Қосымша ақпаратты алдыңғы тараудағы
"Кептіру бағдарламасының соңында"
тармағынан қараңыз.
11.5 Маталардың түгі
Жуу және/немесе кептіру циклы кезінде кейбір
кірлердің (мысалы, жөкенің, жүн матаның,
мақта мата жейденің) түгі шығуы мүмкін.
Осындай түк немесе мамық келесі цикл
кезінде кірге жабысып қалуы мүмкін.
Техникалық маталардың түктері бұдан да көп
шығады.
Кірге түк жабысып қалуға жол бермеу үшін
мына ұсыныстарды орындаңыз:
• Ашық түсті киімдерді (жаңа жөке, жүн мата,
мақта-мата жейде) жуып-кептіріп болғаннан
кейін, баран түсті маталарды, немесе
керісінше баран маталардан кейін ашық
түсті маталарды жумаңыз.
• Бұндай маталарды алғаш рет жуып
болғаннан кейін ашық ауаға шығарып
кептіру керек.
• Су төгу сүзгісін тазалау үшін.
• Кептіру циклынан кейін бос барабанды,
тығыздағыш пен есікті дымқыл шүберекпен
тазалаңыз.
Барабанның ішіндегі қыл-қыбырды тазалау
үшін арнайы бағдарламаны орнатыңыз:
• Барабанды босатыңыз.
• Барабанды, тығыздағыш пен есікті дымқыл
шүберекпен тазалаңыз.
• Шаю бағдарламасын орнатыңыз.
• Тазалау функциясын қосу үшін
және
түймешігін бейнебетте CLE пайда
болғанша қатар басыңыз.
түймешігін
• Бағдарламаны бастау үшін
басыңыз.
20 www.electrolux.com
12. АҚЫЛ-КЕҢЕС
12.1 Кір салу
12.3 Жуғыш заттар мен үстемелер
• Кірді былай сұрыптаңыз: ақ, түрлі-түсті,
синтетика, нәзік және жүн мата.
• Кірдің затбелгісіндегі жуу нұсқауларын
орындаңыз.
• Ақ және түрлі-түсті заттарды бірге
жумаңыз.
• Кейбір түрлі-түсті заттарды алғаш жуғанда
бояуы шығуы мүмкін. Оларды алғаш
жуғанда бөлек жууға кеңес береміз.
• Жастық қаптарының түймесін салып,
тартпаларды тартып жауып, ілгектер мен
батырма түймешіктерді салыңыз.
Белбеулерді байлаңыз.
• Қалталарды босатып, оралған заттарды
ашыңыз.
• Көп қабатты матадан жасалған, жүн
матадан жасалған немесе сурет салынған
киімдердің астарын сыртына аударыңыз.
• Қатты дақтарды кетіріңіз.
• Өте кір дақтарды арнайы жуғыш затпен
жуыңыз.
• Перделерді абайлап жуыңыз. Ілгектерін
алыңыз немесе перделерді кір жуатын
торға немесе жастықтың тысына салыңыз.
• Құрылғыны келесі заттарды жуу үшін
пайдаланбаңыз:
– Жиегі көмкерілмеген немесе жыртығы
бар заттарды жумаңыз
– Сым өткізілген төс тартқыштарды.
– Ұсақ заттарды кір жуатын торға салып
жуыңыз.
• Кір өте аз салынса, айналдыру циклі
кезінде теңгерімді сақтауға қатысты мәселе
орын алуы мүмкін. Бұндай жағдай орын
алса, барабандағы кірді қолмен таратып,
қайта айналдыра бастаңыз.
• Кір жуғыш машиналарға арналған жуғыш
заттар мен үстемелерді ғана қолданыңыз.
• Әр түрлі жуғыш заттарды араластырмаңыз.
• Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін
жуғыш затты қажетті мөлшерден артық
пайдаланбаңыз.
• Осы заттардың орамында көрсетілетін
нұсқауларды орындаңыз.
• Матаның түріне және түсіне,
бағдарламаның температурасы мен кірдің
деңгейіне сай келетін құралдарды
қолданыңыз.
• Егер құрылғының жуғыш зат үлестіргішінде
мөлшерлегіш құрал болмаса, мөлшерлегіш
шарикті қолданыңыз.
12.2 Оңай кетпейтін дақтар
Кейбір дақтарды кетіру үшін су мен жуғыш зат
жеткіліксіз болады.
Бұндай дақтарды кірді құрылғыға салмай
тұрып тазалауды ұсынамыз.
Дақ кетіретін арнайы құралдар болады. Дақ
пен матаның түріне сай келетін арнайы дақ
кетіргішті қолданыңыз.
12.4 Қоршаған ортаға қатысты
ескерім
• Қалыпты кірлеген кірді алдын ала жуу циклі
жоқ бағдарламаны қолданып жуыңыз.
• Жуу бағдарламасын кірді әрқашан
неғұрлым көп салғаннан кейін бастаңыз.
• Төмен температурада жуатын
бағдарламаны таңдаған кезде, қажет болса
дақ кетіргішті қолданыңыз.
• Жуғыш затты дұрыс мөлшерде қолдану
үшін, жергілікті су жүйесіндегі судың
кермектігін тексеріңіз
12.5 Судың кермектігі
Сіз тұратын жердегі су өте кермек немесе
орташа кермек болса, кір жуғыш машинада су
жұмсартқышты қолдануды ұсынамыз. Суы
тұщы жерлерде су жұмсартқышты қолдану
қажет емес.
Жергілікті жердегі судың кермектігін білу үшін
су жүйесін басқару мекемесіне хабарласыңыз.
Су жұмсартқышты дұрыс мөлшерлеп
пайдаланыңыз. Бұйымның орамында
көрсетілетін нұсқауларды орындаңыз.
12.6 Кептіруге қатысты ақыл-кеңес
Кептіру циклын дайындаңыз
• Су құятын шүмекті ашыңыз.
ҚАЗАҚ
• Су төгетін түтіктің дұрыс қосылғанын
тексеріңіз. Қосымша ақпаратты Орнату
тарауынан қараңыз.
• Кептіру бағдарламаларымен кептіруге
болатын кірдің ең үлкен салмағын, кептіру
бағдарламалары кестесінен қараңыз.
Мына кірлер үшін кептіру бағдарламаларын
орнатпаңыз:
– Өте нәзік заттар үшін.
– Синтетика перделер.
– Жүн және жібек матадан жасалған заттар.
– Темір заттар тағылған киімдер.
– Нейлон шұлықтар.
– Көрпелер.
– Төсек жапқыштар.
– Сырма көрпе.
– Анорак.
– Саяхатқа арналған қап төсектер
– Шаш спрейі, тырнақ бояуын тазалағыш
немесе сол сияқты заттың қалдығы бар
маталар.
– Көбікті резеңке немесе сол сияқты бөліктері
бар киімдер.
12.7 Киімнің затбелгілері
Кірді кептірген кезде өндірушінің затбелгіде
көрсеткен нұсқауларын орындаңыз:
•
= Кептіргіш машинада кептіруге болады
•
= Жоғары температурада кептіру циклы
•
= Азайтылған температурада кептіру
циклы
•
= Кептіргіш машинада кептіруге
болмайды.
21
12.8 Кептіру циклының уақыты
Кептіру уақыты мына жағдайларға
байланысты өзгереді:
• соңғы айналдыру циклының жылдамдығы
• құрғақтық деңгейі
• кірдің түрі
• кір салынымының салмағы
ЖАЛПЫЛАМА ҰСЫНЫСТАР
Орташакептіру уақыттарын "Кептіру
бағдарламалары" кестесінен қараңыз.
Кірді барынша дұрыс кептіруге тәжірибе
көмектеседі. Бұрынғы кептіру циклдарының
уақыттарын жазып алыңыз.
Кептіру циклының соңында статикалық тоқ
болмас үшін:
• Жуу циклы кезінде мата жақсартқышты
пайдаланыңыз.
• Кір кептіргіш машиналарға арналған
арнайы мата жақсартқыштарды
пайдаланыңыз.
Кептіру бағдарламасы аяқталған кезде кірді
жылдам алыңыз.
12.9 Қосымша кептіру
Кептіру бағдарламасы аяқталғаннан кейін кір
әлі де дымқыл болса, қысқа кептіру циклын
қайта орнатыңыз.
Назарыңызда болсын!
Матаның қыжымданып немесе
киімнің отырып қалуына жол бермеу
үшін, кірді өте қатты кептірмеңіз.
13. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ
Назарыңызда болсын!
Күтім көрсету алдында құрылғыны электр
желісінен ажыратыңыз.
13.1 Сыртын тазалау
Құрылғыны сабын мен жылы суды ғана
қолданып тазалаңыз. Барлық беттерін әбден
құрғатыңыз.
Сақтандыру туралы ескерту!
Спирт, еріткіш немесе химиялық
заттарды қолданбаңыз.
13.2 Қақты тазалау
Сіз тұратын жердегі су өте кермек немесе
орташа кермек болса, кір жуғыш машинада су
жұмсартқышты қолдануды ұсынамыз.
Барабанның ішін мезгіл-мезгіл тексеріп, әк
және тот бөлшектерінің жоқ екеніне көз
жеткізіңіз.
22 www.electrolux.com
Тот бөлшектерін тазалау үшін кір жуғыш
машиналарға арналған арнайы құралдарды
ғана пайдаланыңыз. Бұны кір жумай тұрғанда
орындаңыз.
Бұйымның орамында көрсетілетін
нұсқауларды әрқашан орындаңыз.
қалып қоюы мүмкін. Құрылғыға күтім көрсету
үшін уақытылы жуыңыз. Ол үшін:
• Барабаннан кірді алыңыз.
• Мақта мата жууға арналған бағдарламаны,
шамалы жуғыш зат салып ең жоғары
температураға қойып орнатыңыз.
13.3 Тазалап жуу
Төмен температура бағдарламаларын
қолданғанда барабанда шамалы жуғыш зат
13.4 Есік тығыздағышы
Тығыздағышты мезгіл-мезгіл тексеріп, ішіндегі
заттардың барлығын алыңыз.
13.5 Жуғыш зат үлестіргішін тазалау
1.
2.
1
2
3.
4.
ҚАЗАҚ
13.6 Су төгетін түтіктегі сүзгіні
тазалау
Назарыңызда болсын!
Құрылғыдағы су ыстық болса су төгу
жүйесіндегі сүзгіні тазаламаңыз.
2.
1.
2
1
3.
4.
1
5.
6.
1
2
2
23
24 www.electrolux.com
7.
8.
1
2
9.
2
1
13.7 Су құятын түтіктің және клапанның сүзгісін тазалау
1.
2.
1
2
3
ҚАЗАҚ
3.
25
4.
20°
13.8 Суды тосын жағдайда төгу
Ақаулыққа байланысты құрылғы суды төге
алмайды.
Бұндай жағдай орын алса, "Су төгу сүзгісін
тазалау" тарауындағы (1) бастап (9) дейінгі
қадамдарды орындаңыз.
Қажет болса, сорғыны тазалаңыз.
Суды төтенше жағдайда төгетін тәсілмен
төккеннен кейін, су төгетін жүйені қайта іске
қосу керек:
1. Жуғыш зат үлестіргіштің негізгі жуу
циклына арналған бөлігіне 2 литр су
құйыңыз.
2. Суды төге бастау үшін бағдарламаны
бастаңыз.
45°
және су төгетін сорғыдағы қалдық суды
төгіңіз.
1. Ашаны розеткадан суырып алыңыз.
2. Судың шүмегін жабыңыз.
3. Су құятын түтікті алыңыз.
4. Су құятын түтіктің екі ұшын ыдысқа
салып, түтіктегі суды ағызыңыз.
5. Су төгетін сорғыны босатыңыз. Суды
төтенше жағдайда төгу қадамдарын
қараңыз.
6. Су төгетін сорғы босаған кезде, су құятын
түтікті қайта орнына қойыңыз.
Назарыңызда болсын!
Құрылғыны қайта іске қолданар
алдында температураның 0 °C
градустан жоғары екеніне көз
жеткізіңіз.
Төмен температураға байланысты
орын алған ақауларға өндіруші
жауапкершілік көтермейді.
13.9 Мұз қатуға қарсы сақтық
шаралары
Құрылғы температурасы 0° градустан төмен
түсетін жерге орнатылса, су құятын түтіктегі
14. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ
Құрылғы жұмыс істей бастамайды немесе
жұмыс істеп тұрып тоқтап қалады.
Алдымен ақаулықты түзету жолын іздеңіз
(кестеге қараңыз). Өзіңіз түзете алмасаңыз,
қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Кейбір ақаулықтарда дыбыстық сигналдар
қосылады және бейнебетте ескерту коды
пайда болады:
•
- Құрылғыға су дұрыс құйылмай тұр.
•
- Құрылғының суы төгілмей тұр.
•
- Құрылғының есігі ашық немесе
дұрыс жабылмаған. Есікті тексеріңіз!
•
- Электр желісі тұрақты емес. Электр
желісі тұрақтанғанша күтіңіз.
Назарыңызда болсын!
Тексеріп көру алдында құрылғыны
тоқтан ажыратыңыз.
Ақаулық
Ықтимал шешімі
Бағдарлама басталмай
тұр.
Ашаның розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз.
26 www.electrolux.com
Ақаулық
Ықтимал шешімі
Құрылғы есігінің жабық тұрғанына көз жеткізіңіз.
Сақтандырғыш қорабындағы сақтандырғышқа зақым
келмегеніне көз жеткізіңіз.
Бастау/Үзіліс түймешігінің басылғанына көз жеткізіңіз.
Егер кешіктіріп бастау функциясы орнатылып тұрса, оны
ажыратыңыз не кері санақ аяқталғанша күтіңіз.
Егер Бала қауіпсіздігінің құралы қосулы тұрса, оны
ажыратыңыз.
Құрылғыға су құйылмай
тұр.
Су шүмегінің ашық тұрғанына көз жеткізіңіз.
Сумен жабдықтау жүйесіндегі судың қысымының өте төмен
емес екеніне көз жеткізіңіз. Бұл ақпаратты жергілікті су
ресурстары мекемесіне хабарласып алыңыз.
Су шүмегінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
Су құятын түтіктің сүзгісі мен клапанның сүзгілерінің бітеліп
қалмағанына көз жеткізіңіз. "Күту менен тазалау" тарауын
қараңыз.
Су құятын түтіктің бұратылып немесе майысып қалмағанына
көз жеткізіңіз.
Су құятын түтіктің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
Құрылғыдан су ақпайды.
Раковина түтікшесінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
Су төгетін түтіктің бұратылып немесе майысып қалмағанына
көз жеткізіңіз.
Су төгетін түтік сүзгісінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
Қажет болса сүзгіні тазалаңыз. "Күту менен тазалау" тарауын
қараңыз.
Су төгетін түтіктің дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
Егер су төгетін циклы жоқ бағдарлама орнатылып тұрса, су
төгу бағдарламасын орнатыңыз.
Аяқталғанда барабан ішінде су қалатын функцияны
таңдасаңыз, су төгу бағдарламасын орнатыңыз.
Айналдыру циклы жұмыс Айналдыру бағдарламасын орнатыңыз.
істемейді немесе жуу
циклы әдеттегіден
ұзаққа созылады.
Су төгетін түтік сүзгісінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
Қажет болса сүзгіні тазалаңыз. "Күту менен тазалау" тарауын
қараңыз.
Бұндай жағдай орын алса, барабандағы кірді қолмен таратып,
айналдыру циклін қайта бастаңыз. Бұл мәселе теңгерімге
байланысты болуы мүмкін.
Еденге су аққан.
Су түтіктерінің жалғастырғыштарының берік екеніне және су
ағып тұрмағанына көз жеткізіңіз.
ҚАЗАҚ
Ақаулық
27
Ықтимал шешімі
Су төгетін түтіктің еш жерінің бүлінбегеніне көз жеткізіңіз.
Дұрыс жуғыш заттың дұрыс мөлшерде пайдаланылғанына көз
жеткізіңіз.
Құрылғының есігін аша
алмадыңыз.
Жуу бағдарламасының аяқталғанына көз жеткізіңіз.
Барабанның ішінде су бар болса, су төгу немесе айналдыру
бағдарламасын орнатыңыз.
Құрылғыдан тосын шуыл Құрылғы деңгейінің дұрыс реттелгеніне көз жеткізіңіз.
шығады.
"Орнату" тарауын қараңыз.
Орам материалдарының және/немесе тасымал болттарының
алынғанына көз жеткізіңіз. "Орнату" тарауын қараңыз.
Барабанға көбірек кір қосып салыңыз. Кір тым аз салынған
болуы мүмкін.
Құрылғыға су құйылады
да, дереу төгіледі.
Су төгетін түтіктің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Түтік
өте төмен болуы мүмкін.
Цикл көрсетілген
уақыттан қысқарақ.
Құрылғы кірдің салмағына қарай жаңа уақытты есептейді.
"Пайдалану көлемі" тарауын қараңыз.
Цикл көрсетілген
уақыттан ұзағырақ.
Теңгерімі жоқ кір уақытты ұзартады. Бұл құрылғы үшін
қалыпты жағдай.
Жуу нәтижелері
қанағаттанарлық емес.
Жуғыш заттың мөлшерін көбейтіңіз немесе басқа жуғыш затты
пайдаланыңыз.
Оңай жуылмайтын дақтарды арнайы жуғыш заттарды
пайдаланып, кір жумай тұрып тазалаңыз.
Температураның дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
Кірдің салмағын азайтыңыз.
Құрылғы кептірмейді
немесе дұрыс
кептірмейді.
Су құбырының шүмегін ашыңыз.
Су төгетін сүзгінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
Кірдің салмағын азайтыңыз.
Дұрыс циклдың орнатылғанына көз жеткізіңіз. Қажет болса,
қайта қысқа кептіру циклын орнатыңыз.
Кірге түрлі түсті қылқыбыр көптеп жабысқан.
Қыл-қыбырдың біразын тазалау үшін кептіру циклын
орнатыңыз.
Кірді қыл-қыбыр тазалағышпен тазалаңыз.
Барабанға өте көп қылқыбыр жиналған.
Алдыңғы цикл кезінде мамығы шығатын немесе басқа түсті
мата жуылған:
• Кептіру циклі түктердің біразын кетіруге көмектеседі.
• Киімдерді қыл-қыбыр тазалағышпен тазалаңыз.
Барабан ішіне тым көп қыл-қыбыр жиналып қалса, арнайы
бағдарламаны (қосымша ақпаратты "МАТАНЫҢ ҚЫЛҚЫБЫРЫ" тарауынан қараңыз) қосып тазалаңыз.
28 www.electrolux.com
Тексеріп болғаннан кейін құрылғыны іске
қосыңыз. Бағдарлама үзілген жерінен бастап
жалғасады.
Ақаулық қайта орын алса, қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
Бейнебетте басқа ақаулық кодтары
көрсетілсе. Құрылғыны сөндіріңіз де, іске
қосыңыз. Ақаулық түзелмесе қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
15. ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ
Өлшемдері
Электртоғына қосу:
Ені / Биіктігі / Тереңдігі
Жалпы тереңдігі
640 мм
Кернеу
Жалпы қуат
Сақтандырғыш
Жиілік
230 В
2200 Вт
10 A
50 Гц
Төмен кернеумен жұмыс істейтін және ылғалға қарсы
қорғалмаған жерлерден басқа жерлердің барлығы қатты
заттар және ылғалдың кіруіне жол бермейтін қорғаныс
қабатымен қорғалған
Сумен жабдықтау қысымы
600 / 850 / 605 мм
IPX4
Ең азы
0,5 бар (0,05 MПa)
Ең көбі
8 бар (0,8 MПa)
Суық су
Сумен жабдықтау 1)
Кірдің жууға болатын ең көп Мақта мата
мөлшері
8 кг
Ең аз құрғақ салмақ
Мақта мата
6 кг
Синтетика
3 кг
Айналдыру жылдамдығы
Ең көбі
1400 мин/айн
1) Су құятын түтікті 3/4'' бұрамасы бар су шүмегіне жалғаңыз.
16. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ЗИЯН КЕЛДІРМЕУ ТУРАЛЫ
МАҒЛҰМАТТАР
Белгі
салынған материалдарды қайта
өңдеуден өткізуге тапсырыңыз. Орам
материалдарын қайта өңдеуден өткізу үшін
тиісті контейнерлерге салыңыз.
Электрлік және электроникалық
құрылғылардың қалдығын қайта өңдеуден
өткізу арқылы, қоршаған ортаға және
адамның денсаулығына зиын келтіретін
жағдайларға жол бермеуге өз үлесіңізді
қосыңыз. Белгі салынған құрылғыларды
тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз.
Өнімді жергілікті қайта өңдеу орталығына
өткізіңіз немесе жергілікті мекемеге
хабарласыңыз.
Українська
29
ЗМІСТ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОПИС ВИРОБУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПРОГРАМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ФУНКЦІЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПЕРЕД ПЕРШИМ КОРИСТУВАННЯМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ — ПРАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ — СУШІННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ — ПРАННЯ І СУШІННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
31
33
34
35
38
38
40
40
43
44
45
47
51
54
МИ ПРО ВАС ДУМАЄМО
Дякуємо за покупку приладу Electrolux. Ви обрали продукт, який втілює в собі десятки років професійного
досвіду та інновацій. Оригінальний та стильний, він був розроблений з думкою про вас. Тому щоразу, коли
ви ним користуєтесь, ви можете бути впевнені в отриманні гарних результатів.
Ласкаво просимо в світ Electrolux.
Звертайтеся на наш веб-сайт:
Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей, сервісна інформація:
www.electrolux.com
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.electrolux.com/productregistration
Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин для вашого приладу:
www.electrolux.com/shop
РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
При звертанні до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію.
Її можна знайти на табличці з технічними даними. Модель, номер виробу, серійний номер.
Увага! Важлива інформація з техніки безпеки.
Загальна інформація та рекомендації
Екологічна інформація
Може змінитися без оповіщення.
30 www.electrolux.com
1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією приладу слід уважно про‐
читати інструкцію користувача. Виробник не несе відповідаль‐
ності за пошкодження, що виникли через неправильне встано‐
влення або експлуатацію. Інструкції з користування приладом
слід зберігати з метою користування в майбутньому.
1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
Попередження!
Існує ризик задушення, ушкоджень чи втрати працездат‐
ності.
• Діти від 8 років, особи з обмеженими фізичними, сенсорними
чи розумовими здібностями й особи без відповідного досвіду
та знань можуть користуватися цим приладом лише під на‐
глядом або після проведення інструктажу стосовно безпеч‐
ного користування приладом і пов’язаних ризиків.
• Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
• Пакувальні матеріали слід тримати в недоступному для ді‐
тей місці.
• Усі миючі засоби слід тримати в недоступному для дітей міс‐
ці.
• Не допускайте дітей та домашніх тварин до відчинених
дверцят приладу.
• Якщо прилад оснащено захистом від доступу дітей, реко‐
мендується його увімкнути.
• Не можна доручати чищення або технічне обслуговування
приладу дітям без відповідного нагляду.
1.2 Загальні правила безпеки
• Перш ніж виконувати технічне обслуговування, вимкніть при‐
лад і вийміть вилку з розетки.
• Не змінюйте технічні характеристики приладу.
• Дотримуйтесь максимального обсягу завантаження 8 кг (див.
розділ «Таблиця програм»
Українська
31
• У разі пошкодження кабелю живлення зверніться для його
заміни до виробника, сервісного центру чи іншої кваліфіко‐
ваної особи. Робити це самостійно небезпечно.
• Мінімальний робочий тиск води має становити 0,5 бар (0,05
МПа), а максимальний — 8 бар (0,8 МПа)
• Килим не повинен закривати вентиляційні отвори в основі
приладу (за наявності).
• Прилад слід підключати до водопроводу за допомогою но‐
вих наборів шлангів, що постачаються. Повторно використо‐
вувати старі набори шлангів не можна.
2.
ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
2.1 Установка
• Перед встановленням приладу потрібно ви‐
далити всі транспортувальні болти і паку‐
вальні матеріали.
• Збережіть транспортувальні болти. Коли ви
знову переміщуватимете прилад, необхідно
буде заблокувати барабан.
• Не встановлюйте і не використовуйте пош‐
коджений прилад.
• Не встановлюйте та не користуйтеся при‐
ладом у приміщеннях, де температура опу‐
скається нижче 0 °C.
• Дотримуйтеся інструкцій, що постачаються
разом із приладом.
• Переконайтеся, що підлога, де буде вста‐
новлено прилад, є рівною, міцною, чистою
та зможе витримати вплив високої темпе‐
ратури.
• Не встановлюйте прилад у місцях, де не
можна повністю відкрити дверцята прила‐
ду.
• Прилад важкий, тому будьте обережні, пе‐
ресуваючи його. Обов’язково одягайте за‐
хисні рукавички.
• Забезпечте, щоб повітря могло вільно цир‐
кулювати між приладом і підлогою.
• Відрегулюйте ніжки для забезпечення необ‐
хідної відстані між приладом та килимом.
Підключення до електромережі
Попередження!
Існує небезпека пожежі й ураження
електричним струмом.
• Прилад повинен бути заземленим.
• Переконайтеся, що електричні параметри
на табличці з технічними даними відповіда‐
ють параметрам електромережі. У разі не‐
відповідності слід звернутися до електрика.
• Завжди користуйтеся правильно встановле‐
ною протиударною розеткою.
• Не використовуйте розгалужувачі, перехід‐
ники й подовжувачі.
• Під час встановлення приладу пильнуйте,
щоб не пошкодити кабель живлення і штеп‐
сель. Якщо кабель електроживлення необ‐
хідно замінити, цю процедуру мають вико‐
нувати фахівці з нашого Центру технічного
обслуговування.
• Вмикайте штепсель у розетку лише після
завершення установки. Переконайтесь, що
після установки є вільний доступ до розетки
електроживлення.
• Не тягніть за кабель живлення, щоб відклю‐
чити прилад від електромережі. Тягніть
тільки за штепсельну вилку.
• Не торкайтеся кабелю живлення чи штеп‐
сельної вилки вологими руками.
• Цей прилад відповідає директивам ЄЕС.
32 www.electrolux.com
Підключення до водопроводу
• Стежте за тим, щоб не пошкодити шланги
водопостачання.
• Прилад слід підключати до водопроводу за
допомогою нових наборів шлангів, що по‐
стачаються. Старі набори шлангів викори‐
стовувати вдруге не можна.
• Перш ніж підключити прилад до нових труб
або до труб, якими не користувалися впро‐
довж довгого часу, слід зачекати, поки потік
води стане прозорим.
• При першому користуванні приладом слід
запевнитися, що ніде не витікає вода.
•
•
•
•
•
2.2 Користування
Попередження!
Існує ризик отримання травм, ура‐
ження струмом, пожежі, опіків або
пошкодження приладу.
• Цей прилад призначений лише для дом‐
ашнього використання.
• Не змінюйте технічні характеристики прила‐
ду.
• Не кладіть займисті речовини чи предмети,
змочені в займистих речовинах, усередину
приладу, поряд з ним або на нього.
• Не торкайтеся до скла дверцят під час ви‐
конання програми. Скло може бути гаря‐
чим.
• Подбайте про те, щоб у білизні не залиша‐
лося металевих предметів.
• Завершальна частина циклу сушіння прохо‐
дить без нагрівання (цикл охолодження),
щоб речі не були пошкоджені.
Якщо ви зупинили прилад до кінця циклу
сушіння, негайно вийміть і розкладіть усі
речі: таким чином тепло зможе розсіятися.
• Якщо ви використовуєте миючий засіб,
пом’якшувач або аналогічні продукти, то
дотримуйтеся інструкцій на упаковці.
• Видаліть ворс, який накопичився навколо
приладу.
• Забороняється сушити пошкоджений одяг,
який містить підкладки або набивальний
матеріал.
• Не сушіть такі речі, як поролон (латексна
губка), шапочки для душу, вироби з непро‐
мокальних тканин і прогумовані вироби.
• Перед сушінням промийте в гарячій воді з
додатковою кількістю миючого засобу речі,
що були в контакті з такими речовинами, як
•
рослинна олія, ацетон, спирт, бензин, гас,
плямовивідники, скипидар, віск та засоби
для усунення воску.
Не сушіть речі, для чищення яких викори‐
стовувалися промислові хімікати.
Переконайтеся, що в кишенях одягу не за‐
лишилися газові запальнички або сірники.
Дозволяється сушити тільки речі, що при‐
датні для сушіння в сушильному барабані.
Дотримуйтеся вказівок на етикетках виро‐
бів.
У приладі не можна сушити речі, що не бу‐
ли випрані.
Якщо білизна була випрана із застосуван‐
ням плямовивідника, то перед завантажен‐
ням у сушильний барабан її необхідно до‐
датково прополоскати.
Пластмасові предмети не витримують ви‐
соких температур.
– Якщо використовується кульковий мию‐
чий засіб, витягніть його, перш ніж вста‐
новлювати програму сушіння.
– Не використовуйте кульковий миючий за‐
сіб із програмою Non-Stop.
Попередження!
Є ризик травмування або пошкоджен‐
ня приладу.
• Не сідайте й не ставайте на відкриті двер‐
цята.
• Дотримуйтесь максимального обсягу заван‐
таження.
• Не сушіть у приладі наскрізь мокрі речі.
2.3 Догляд і чищення
Попередження!
Є ризик травмування або пошкоджен‐
ня приладу.
• Перш ніж виконувати технічне обслугову‐
вання, вимкніть прилад і вийміть вилку з ро‐
зетки.
• Не використовуйте воду з пульверизатора
або пар для чищення приладу.
• Протріть прилад вологою м’якою ганчіркою.
Застосовуйте лише нейтральні миючі засо‐
би. Не застосовуйте абразивні засоби,
абразивні серветки, розчинники або мета‐
леві предмети.
Українська
2.4 Утилізація
Попередження!
Існує небезпека травмування або за‐
душення.
• Відключіть прилад від електромережі.
• Відріжте кабель живлення і викиньте його.
• Зніміть дверний замок, щоб уникнути запи‐
рання дітей і домашніх тварин у приладі.
33
Цей продукт по змісту небезпечних речовин
відповідає вимогам Технічного регламенту
обмеження використання деяких небезпечних
речовин в електричному та електронному
обладнанні (постанова Кабінета Міністрів
України №1057 від 3 грудня 2008р.)
3. ОПИС ВИРОБУ
1
2
1 Верхня кришка
3
2 Дозатор миючого засобу
3 Панель керування
4 Ручка дверцят
4
5 Табличка з технічними даними
6 Фільтр дренажного насоса
7 Ніжки для вирівнювання приладу
5
6
7
3.1 Захист від доступу дітей
Дверцята не зачиняться, якщо цю функцію
увімкнено. Це завадить дітям або домашнім
тваринам зачинитися всередині барабану.
Щоб увімкнути цю функцію, слід повернути ре‐
гулятор за годинниковою стрілкою до горизо‐
нтального положення позначки. Щоб вимкнути
цю функцію, слід повернути регулятор проти
годинникової стрілки до вертикального поло‐
ження позначки.
3.2 Комплект кріпильник накладок
(4055171146)
Для придбання звертайтеся до офіційного ди‐
лера.
Якщо прилад установлюється на цокольну ос‐
нову, закріпіть його за допомогою кріпильних
накладок.
Дотримуйтеся вказівок, наведених в інструкції,
що постачається у комплекті.
34 www.electrolux.com
4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
1
2
Разглаживание
3
4
5
6
Хлопок
Хлопок + Предв. стирка
Освежить
Сушка
хлопка
Хлопок Eco
Сушка
синтетики
Время
сушки
Температура
7
Отсрочка
старта
Синтетика
Сушка
шерсти
Тонкие ткани
Отжим/
Слив
Доп.
Уровень
сушки полоскание
Отжим
Одеяла
TimeManager
ВКЛ/ВЫКЛ
11
Старт/Пауза
10
7 Сенсорна кнопка відкладеного запуску
1 Кнопка увімкнення/вимкнення
(BKЛ/ВЫКЛ)
(Отсрочка старта )
2 Перемикач програм
3 Сенсорна кнопка зниження швидкості від‐
жимання
(Oтжим)
8 Сенсорна кнопка додаткового полоскання
(Доп. полоскание)
9 Сенсорна кнопка ступеня сухості
4 Сенсорна кнопка температури
(Уpoвeнь сушки)
(Температура)
5 Дисплей
6 Сенсорна кнопка часу сушіння
(Время сушки)
10 Сенсорна кнопка запуску/паузи
(Старт/Пауза)
11 Time Manager сенсорні кнопки
4.1 Дисплей
A
B
C
K
J
D
E
F
I
H
Зона температури:
: індикатор температури.
: індикатор холодної води.
B)
C)
9
Шерсть/Ручная стирка
Полоскание
A)
8
: індикатор Time Manager.
Зона часу:
G
–
–
–
–
–
: тривалість програми.
: відкладений запуск.
: коди попереджень.
: повідомлення про помилку.
: програму завершено.
Українська
–
D)
: фаза сушіння.
E)
: фаза пропарювання.
F)
: функція додаткового полоскання.
G)
,
,
: індикатори рівня сушіння.
Зона віджимання:
–
: індикатор швидкості віджи‐
мання.
–
: індикатор функції «Без віджи‐
мання».
H)
I)
35
: індикатор функції «Полоскання
без зливу».
: фаза прання.
J)
: індикатор функції захисту від досту‐
пу дітей.
K)
: індикатор блокування дверцят.
5. ПРОГРАМИ
Програма
Діапазон температур
Тип завантаження і ступінь забруднення
Максимальне завантаження, максимальна швидкість
віджимання
Програми прання
Хлопок
90°C — холодне прання
Білі й кольорові бавовняні речі із середнім і легким
ступенем забруднення.
8 кг, 1400 об./хв.
Хлопок + Предварит. стирка
90°C — холодне прання
Білі й кольорові бавовняні речі із сильним і легким сту‐
пенем забруднення.
8 кг, 1400 об./хв.
Хлопок Eco1)
60°C — 40°C
Білі речі з бавовни та речі з бавовни, які не линяють.
Середній ступінь забруднення.
8 кг, 1400 об./хв.
Синтетика
60°C — холодне прання
Вироби із синтетичних або змішаних тканин. Середній
ступінь забруднення.
4 кг, 1200 об./хв.
Тонкие ткани
40°C — холодне прання
Вироби з делікатних тканин, наприклад з акрилу, ві‐
скози чи поліестеру. Середній ступінь забруднення.
4 кг, 1200 об./хв.
ка
40°C — холодне прання
Вовняні вироби, придатні для машинного прання, вов‐
няні вироби для ручного прання і делікатні вироби з
позначкою «ручне прання».
2 кг, 1200 об./хв.
Одеяла
60°C — холодне прання
Спеціальна програма для прання однієї синтетичної
або пухової ковдри, покривала тощо.
3 кг, 800 об./хв.
Шерсть / Ручная стир‐
Полоскание
Холодне прання
Отжим /Слив
Програми сушіння
Полоскання та віджимання білизни. Усі тканини.
8 кг, 1400 об./хв.
Віджимання білизни і зливання води з барабана. Усі
тканини.
8 кг, 1400 об./хв.
36 www.electrolux.com
Програма
Діапазон температур
Тип завантаження і ступінь забруднення
Максимальне завантаження, максимальна швидкість
віджимання
Програма сушіння для вовняних речей
Сушка шерсти
Програма сушіння для речей із синтетики
Сушка синтетики
Програма сушіння для бавовняних речей
Сушка хлопка
Програми пропарювання
Програма пропарювання для речей із бавовни та син‐
тетики
Цей цикл усуває запахи з білизни.
1.5 кг
Освежить паром
Програма пропарювання для речей із бавовни та син‐
тетики.
Ця програма допомагає розправити зморшки на білиз‐
ні.
1.5 кг
Разглаживание паром
1) Відповідно до стандартів EEC 92/75, програма «Бавовна Еко» при температурі 60°C із
завантаженням 8 кг — це еталонна програма, за якою визначаються дані, наведені на ярлику
енергоспоживання. Встановіть цю програму, щоб отримати гарний результат прання з меншими
витратами електроенергії. Час програми прання подовжується.
Сумісність функцій із програмами
Програма
з попереднім пранням
Eco
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1)
■
■
■
■
■
■
1) Якщо встановлено функцію «Без віджимання», доступна лише фаза зливу.
■
■
■
Українська
37
5.1 Програми для автоматичного сушіння
Ступінь сухості
Тип тканини
Дуже сухо
Для рушників
Бавовна та льон
(халати, рушники для ванни то‐
що)
до 8 кг
Бавовна та льон
(халати, рушники для ванни то‐
що)
до 8 кг
Синтетика та змішані тканини
(джемпери, блузи, спідня бі‐
лизна, домашні речі з льону)
до 3 кг
Бавовна та льон
(простирадла, скатертини, со‐
рочки тощо)
до 8 кг
Сушіння для зберігання
Для речей, які потім складаються
до шафи
Сушіння для прасування
Для прасування
Завантаження
5.2 Програми для сушіння за часом
Ступінь сухості
Тип тканини
Дуже сухо
Для рушників
Бавовна та льон
(халати, рушники для ванни
тощо)
Швид‐
Заванта‐
кість від‐
ження
жимання
(кг)
(об/хв)
Рекомен‐
дований
час
(хв.)
6
1400
225 - 245
4
1400
135 - 155
2
1400
95 - 105
Сушіння для зберіган‐
Бавовна та льон
ня1)
(халати, рушники для ванни
Для речей, які потім
тощо)
складаються до шафи
6
1400
215 - 235
4
1400
125 - 145
2
1400
5 - 95
Сушіння для зберіган‐
ня
Для речей, які потім
складаються до шафи
Синтетика та змішані ткани‐
ни
(джемпери, блузи, спідня бі‐
лизна, домашні речі з льону)
3
1200
135 - 145
1
1200
40 - 50
Сушіння для прасу‐
вання
Для речей, які будуть
прасуватися
Бавовна та льон
(простирадла, скатертини,
сорочки тощо)
6
1400
185 - 205
4
1400
95 - 115
2
1400
75 - 85
Сушіння вовни
Вовняні речі (джемпери)
1
1200
110 - 130
1) Поради для дослідницьких установ
Тестова процедура, згідно зі стандартом EN 50229, має виконуватися з ПЕРШИМ завантаженням
вагою 5 кг (склад: наволочки та рушники), коли вибрана програма АВТОМАТИЧНЕ СУШІННЯ ДЛЯ
ЗБЕРІГАННЯ для бавовни.
ДРУГЕ завантаження вагою 3 кг (склад: 3 простирадла та рушники) має тестуватися за програмою
АВТОМАТИЧНЕ СУШІННЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ для бавовни.
38 www.electrolux.com
6. ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
Програма
Споживання елек‐
троенергії
(кВт*год)
Споживання води
(літри)
1.60
72
1.04
59
Бавовна 40°
1.00
72
Синтетика 40°
0.60
50
Делікатні тканини 40°
0.70
60
Вовна/ручне прання 30°
0.35
57
Бавовна 60°
Енергозберігаюча
для бавовни 60° 1)
програма
Тривалість ви‐
конання про‐
грами
(хвилин)
Тривалість
програм
див.
на дисплеї
на панелі керу‐
вання.
1) Відповідно до стандартів EEC 92/75 «Енергозберігаюча програма для бавовни» при температурі
60°C із завантаженням 8 кг – це еталонна програма, за якою визначаються дані, зазначені на
маркуванні енергоефективності.
Наведені у цій таблиці показники спо‐
живання слід вважати суто індикатив‐
ними, оскільки вони залежать від кіль‐
кості та типу білизни, температури во‐
ди на вході та температури навко‐
лишнього середовища.
7. ФУНКЦІЇ
7.1 Температура
Оберіть цю функцію, щоб змінити температу‐
ру, встановлену за промовчанням.
Індикатор
= холодна вода.
На дисплеї відображається встановлена тем‐
пература.
7.2 Віджимання
Ця функція дозволяє змінити швидкість віджи‐
мання, встановлену за промовчанням.
Засвітиться індикатор встановленої швидко‐
сті.
Додаткові функції віджимання:
Без віджимання
• Встановіть цю функцію, щоб вимкнути всі
фази віджимання. Доступна лише фаза
зливу.
• Засвітиться відповідний індикатор.
• Встановіть цю функцію для дуже делікатних
виробів.
• У деяких програмах прання під час фази
полоскання використовується більше води.
Полоскання без зливу
• Встановіть цю функцію, щоб запобігти утво‐
ренню зморшок на білизні.
• Засвітиться відповідний індикатор.
• Після завершення програми у барабані за‐
лишається вода.
• Барабан регулярно обертається, щоб запо‐
бігти зминанню білизни.
• Дверцята залишаються заблокованими.
• Щоб відчинити дверцята, необхідно злити
воду.
Інструкції щодо зливання води див. у
розділі «Після завершення програ‐
ми».
Українська
За допомогою цієї функції можна настроїти
час сушіння речей. Дисплей показує встано‐
влене значення.
При кожному натисканні сенсорної кнопки зна‐
чення часу збільшується на 5 хвилин.
Індикатор
7.3 Час сушіння
Доступні значення часу залежать від
типу тканини.
7.4 Відкладений запуск
За допомогою цієї функції ви можете відкла‐
сти запуск програми на період від 30 хвилин
до 20 годин.
На дисплеї відображається відповідний інди‐
катор.
7.5 Додаткове полоскання
За допомогою цієї функції можна додати до
програми прання додаткове полоскання.
Використовуйте цю функцію для прання речей
людей, що мають алергію на миючі засоби,
або в місцевостях з м'якою водою.
Засвітиться відповідний індикатор.
7.6 Автоматичне сушіння
За допомогою цієї функції можна встановити
автоматичний ступінь сухості для випраних
речей. На дисплеї відображається символ за‐
даного ступеня.
• Ступінь «Дуже сухо» для бавовняних речей
• Ступінь «Сушіння для зберігання» для реч‐
ей із бавовни та синтетики
• Ступінь «Сушіння для прасування» для ба‐
вовняних речей
7.7 Time Manager
Індикатор
Коли встановлено програму прання, на дисп‐
леї відображається тривалість за промовчан‐
ням.
Натисніть або , щоб зменшити або
збільшити тривалість програми.
Time Manager доступний лише з програмами з
таблиці.
1)
■
■
39
3)
■
■
■
■
■
■
■
■
■2)
■2)
■
■
■
■
■
■
■
■
■2)
■2)
1) Найкоротша: освіження білизни.
2) Тривалість виконання програми за
промовчанням.
3) Найдовша: Збільшення тривалості програми
поступово зменшує споживання
електроенергії. Оптимальна фаза нагрівання
заощаджує електроенергію, а більша
тривалість забезпечує такі самі результати
прання (особливо для речей із середнім
ступенем забруднення).
7.8 Захист від дітей
Ця функція не дозволяє дітям гратись з па‐
неллю керування.
• Щоб активувати/деактивувати цю функцію,
натисніть
та
одночасно, доки індика‐
не засвітиться/згасне.
тор
Цю функцію можна активувати:
перемикач функцій
• Після натиснення на
і програм блокується.
: прилад не мож‐
• Перед натисненням на
на увімкнути.
7.9 Постійна функція додаткового
полоскання
Завдяки цій функції, функція додаткового по‐
лоскання буде постійно увімкнена при встано‐
вленні нової програми.
• Щоб активувати/деактивувати цю функцію,
натисніть
та
одночасно, доки інди‐
не засвітиться/згасне.
катор
40 www.electrolux.com
7.10 Звукові сигнали
У випадку деактивації звукових сигна‐
лів, вони будуть вмикатись лише у
разі виникнення несправностей.
Звукові сигнали лунають у таких випадках:
• програма завершилася.
• Несправність у приладі.
Длядеактивації/активації звукових сигналів од‐
ночасно натисніть та утримуйте протягом 6
і кнопку
.
секунд кнопку
8. ПЕРЕД ПЕРШИМ КОРИСТУВАННЯМ
1.
2.
Додайте 2 літри води у відділення для
миючого засобу для фази прання. Це ак‐
тивує систему зливу.
Додайте невелику кількість миючого засо‐
бу у відділення для фази прання.
3.
Встановіть та запустіть програму для
прання бавовни при найвищій температу‐
рі без білизни. Це видалить весь можли‐
вий бруд з барабана та баку.
9. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ — ПРАННЯ
9.1 Завантаження білизни
1.
2.
3.
Відчиніть дверцята приладу.
Покладіть білизну в барабан, по одному
предмету. Струшуйте речі, перш ніж кла‐
сти їх у прилад. Переконайтесь, що ви по‐
клали не занадто багато білизни в бара‐
бан.
Зачиніть дверцята.
Обережно!
Переконайтеся, що білизна не зали‐
шилася між ущільнювачем та двери‐
ма. Існує ризик витікання воли або
пошкодження білизни.
9.2 Використання миючих засобів та добавок
• Відмірте необхідну кількість миючого засо‐
бу і кондиціонеру для тканин.
• Обережно закрийте дозатор миючого засо‐
бу.
Українська
41
Відділення миючого засобу для фази попереднього прання.
Відділення для миючого засобу для фази прання.
Відділення для рідких добавок (пом'якшувача, крохмалю).
Клапан для порошкових чи рідких миючих засобів.
Рідкий або порошковий миючий засіб
1.
2.
A
3.
4.
B
• Положення A для порошкового миючого засобу (заводська настройка).
• Положення B для рідкого миючого засобу.
Коли використовується рідкий миючий засіб:
– не користуйтеся гелевими чи густими рідкими миючими засобами;
– не наливайте більше рідини, ніж позначено максимальною позначкою;
– не встановлюйте фазу попереднього прання;
– не налаштовуйте функцію відкладеного запуску.
9.3 Увімкнення приладу
9.4 Встановлення програми
Натисніть кнопку BKЛ/ВЫКЛ, щоб увімкнути
або вимкнути прилад. При увімкненні приладу
лунає звуковий сигнал.
1.
Поверніть перемикач програм і встано‐
віть програму:
– Засвітиться відповідний індикатор про‐
грами.
– Індикатор
блимає.
42 www.electrolux.com
2.
– На дисплеї відображається рівень
Time Manager, тривалість програми та
індикатори фаз програми
У разі потреби змініть температуру,
швидкість віджимання, тривалість циклу
або додайте додаткові функції. Після ак‐
тивації функції загорається відповідний
індикатор.
Якщо якесь налаштування буде вико‐
нано неправильно, на дисплеї відо‐
бразиться повідомлення Err.
9.5 Запуск програми без
відкладеного запуску
Натисніть
:
• Індикатор
припиняє мигтіння і горить
постійно.
• Індикатор
починає мигтіти на дисплеї.
• Програма запускається, дверцята блоку‐
ються, а на дисплеї відображається індика‐
.
тор
• Зливний насос може працювати протягом
короткого часу, коли прилад наповнюється
водою.
Приблизно через 15 хвилин після за‐
пуску програми:
• Прилад автоматично регулює три‐
валість програми згідно зі ступе‐
нем забруднення білизни.
• На дисплеї відображається нова
настройка.
9.6 Відкладений запуск програми
• Натискайте кнопку
, доки на дисплеї не
відобразиться потрібний час відкладеного
запуску. Засвітиться відповідний індикатор.
:
• Натисніть
– Прилад починає зворотний відлік.
– Після закінчення зворотного відліку авто‐
матично запуститься програма прання.
До запуску приладу шляхом натис‐
встановлений від‐
нення кнопки
кладений запуск можна скасувати або
змінити.
Скасування відкладеного запуску:
1. Натисніть
, щоб перевести прилад в
режим паузи.
2.
Натискайте
бразиться
’.
, доки на дисплеї не відо‐
ще раз для негайного за‐
Натисніть
пуску програми.
9.7 Переривання програми і зміна
налаштувань
Можна змінювати лише деякі функції, перш
ніж вони почнуть виконуватись.
1. Натисніть
. Заблимає індикатор.
2. Змініть функції.
3. Натисніть
ще раз. Виконання програ‐
ми продовжиться.
9.8 Скасування програми
1.
2.
Натисніть кнопку
, на декілька секунд,
щоб скасувати програму та вимкнути при‐
лад.
Натисніть кнопку ще раз, щоб увімкнути
прилад. Тепер можна встановити нову
програму прання.
Прилад не зливає воду.
9.9 Відкривання дверцят
Під час виконання програми або відкладеного
запуску дверцята приладу заблоковані, а на
дисплеї відображається індикатор
.
Обережно!
Якщо температура та рівень води в
барабані занадто високі, дверцята
відчинити не можна.
Відкрийте дверцята приладу, коли активовано
відкладений запуск:
1. Натисніть
, щоб перевести прилад в
режим паузи.
2. Зачекайте, доки не згасне індикатор бло‐
кування дверцят
.
3. Відчиніть дверцята.
4. Зачиніть дверцята й натисніть
знову.
Відкладений запуск продовжує працюва‐
ти.
Відкрийте дверцята приладу, коли
виконується програма:
1.
2.
3.
4.
Натисніть кнопку
, на декілька секунд,
щоб та вимкнути прилад.
Зачекайте декілька хвилин, потім обереж‐
но відкрийте дверцята приладу.
Зачиніть дверцята приладу.
Повторно встановіть програму.
Українська
9.10 Після завершення програми
2.
• Прилад зупиняє свою роботу автоматично.
• Пролунає звуковий сигнал (якщо його увім‐
кнено).
• На дисплеї з’являється символ
.
3.
• Індикатор
згасає.
• Символ блокування дверцят
згасає.
• Вийміть білизну з приладу. Переконайтеся,
що барабан порожній.
• Тримайте дверцята прочиненими для запо‐
бігання утворення плісняви та неприємних
запахів.
• Перекрийте водопровідний кран.
• Натисніть кнопку
, на декілька секунд,
щоб та вимкнути прилад.
Програму прання завершено, але в барабані
залишилась вода:
– Барабан обертається для попередження
зминання білизни.
– Світиться індикатор блокування дверцят
. Дверцята залишаються заблоковани‐
ми.
– Щоб відкрити дверцята, необхідно злити
воду.
Щоб злити воду:
За необхідності встановіть швидкість
віджимання. Якщо встановити
,
прилад лише зливає воду.
1.
4.
43
Натисніть
. Прилад зливає воду та
здійснює віджимання.
Після завершення програми та згасан‐
ня індикатора блокування дверцят
можна відкрити дверцята.
Натисніть кнопку
, на декілька се‐
кунд, щоб та вимкнути прилад.
Прилад автоматично зливає воду та
здійснює віджимання приблизно че‐
рез 18 годин (крім програми прання
вовни).
9.11 Функція AUTO Stand-by
Функція AUTO Stand-by автоматично вимикає
прилад для зниження споживання електрое‐
нергії у наступних випадках.
• Ви не користуєтесь приладом протягом 5
.
хвилин до того, як натиснути кнопку
Натисніть кнопку
, щоб знову увімкнути
прилад.
• Через 5 хвилин після закінчення програми
прання
, щоб знову увімкнути
Натисніть кнопку
прилад.
На дисплеї відображається кінець оста‐
нньої встановленої програми.
Поверніть перемикач програм, щоб встано‐
вити новий цикл.
10. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ — СУШІННЯ
Попередження!
Відкрийте водопровідний кран. Вставте злив‐
ний шланг у раковину або під’єднайте його до
зливної труби.
• Натисніть
і утримуйте декілька секунд,
щоб увімкнути прилад.
• Одна за одною завантажте речі.
• Встановіть перемикач програм на програ‐
му, придатну для сушіння завантажених
речей.
• На дисплеї відображається індикатор су‐
.
шіння
ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЧНИХ СТУПЕ‐
НІВ СУХОСТІ:
• Натискайте
, доки не відобразиться ін‐
дикатор потрібного ступеня сухості.
–
: індикатор ступеня СУШІННЯ ДЛЯ
ПРАСУВАННЯ для бавовняних речей
–
: індикатор ступеня СУШІННЯ ДЛЯ
ЗБЕРІГАННЯ для речей із бавовни та
синтетики
–
: індикатор ступеня ДУЖЕ СУХО для
бавовняних речей
• На дисплеї відображається значення часу,
розраховане для завантаження за умовчан‐
ням. Якщо фактична кількість білизни біль‐
ша або менша, ніж завантаження за умов‐
чанням, прилад автоматично коригує зна‐
чення часу під час виконання циклу.
• Натисніть
, щоб запустити програму.
44 www.electrolux.com
На дисплеї відображається індикатор бло‐
кування дверцят
. Індикатор сушіння
починає блимати.
Доступні ступені сухості залежать від
типу білизни.
СУШІННЯ ІЗ ЗАДАНОЮ ТРИВАЛІСТЮ:
• Натискайте
, щоб задати значення часу
(див. таблицю «Програма сушіння»).
• На дисплеї відображається 10 хвилин. При
кожному натисканні сенсорної кнопки зна‐
чення часу збільшується на 5 хвилин.
Дисплей показує встановлене значення: на‐
.
приклад
• Через декілька секунд на дисплеї відобра‐
зиться нове значення часу:
. Прилад
також розраховує тривалість фаз розправ‐
лення зморшок і охолодження.
• Натисніть
, щоб запустити програму.
На дисплеї періодично відображається но‐
ве значення часу.
починає блимати.
Індикатор сушіння
На дисплеї відображається індикатор бло‐
кування дверцят
.
10.1 Після завершення програми
сушіння
• Прилад автоматично зупиняється.
• Лунає звуковий сигнал (якщо увімкнений).
• На дисплеї з’являється .
• Індикатор
згасає.
• Протягом останніх хвилин циклу сушіння
виконується охолодження і розправлення
зморшок. Дверцята залишаються заблоко‐
ваними.
• Після того як індикатор блокування дверцят
згасне, дверцята можна відкрити.
• Натисніть кнопку
і утримуйте її декілька
секунд, щоб вимкнути прилад.
Через декілька хвилин після завершення
програми прання функція енергозбережен‐
ня автоматично вимикає прилад.
• Вийміть білизну із приладу. Переконайтеся,
що барабан порожній.
• Тримайте дверцята злегка відчиненими,
щоб запобігти утворенню плісняви і непри‐
ємного запаху.
• Перекрийте водопровідний кран.
Якщо настроїти 10-хвилинне сушіння,
прилад виконає тільки фазу охолод‐
ження.
Якщо білизна недостатньо суха, ще
раз встановіть короткий час сушіння.
11. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ — ПРАННЯ І СУШІННЯ
11.1 Програма NON-STOP
• Натисніть кнопку
і утримуйте її декілька
секунд, щоб увімкнути прилад.
• Одна за одною завантажте речі.
• Додайте миючий засіб і добавки у відповід‐
не відділення.
• Встановіть перемикач програм на програму
прання. На дисплеї відобразяться індикато‐
ри різних фаз прання.
• Настройте доступні функції.
11.2 Прання й автоматичне сушіння
• Натискайте
, доки не відобразиться ін‐
дикатор потрібного ступеня сухості.
–
: СУШІННЯ ДЛЯ ПРАСУВАННЯ для ба‐
вовняних речей
–
: СУШІННЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ для реч‐
ей із бавовни та синтетики
–
: ДУЖЕ СУХО для бавовняних речей
На дисплеї відображається індикатор
.
Значення часу на дисплеї — це тривалість ци‐
клів прання та сушіння, розрахована для зав‐
антаження за умовчанням.
Щоб забезпечити добрий результат
сушіння, прилад не дозволяє встано‐
вити надто низьку швидкість віджи‐
мання для речей, які необхідно ви‐
прати й висушити.
• Натисніть
, щоб запустити програму.
Українська
На дисплеї продовжує горіти індикатор ви‐
браного ступеня сухості. Загораєься індика‐
тор блокування дверцят. На дисплеї періо‐
дично відображається нове значення часу.
Протягом останніх хвилин циклу су‐
шіння відбувається розправлення
зморшок і охолодження.
11.3 Прання і сушіння із заданою
тривалістю
• Натисніть
, щоб встановити час сушін‐
ня. На дисплеї відображається 10 хвилин.
.
На дисплеї відображається індикатор
• На дисплеї відображається встановлене
значення часу сушіння, наприклад
.
• Через декілька секунд на дисплеї відобра‐
жається остаточне значення часу
, яке дорівнює загальній трива‐
лості циклів прання і сушіння (прання + су‐
шіння + розправлення зморшок + охолод‐
ження).
Якщо після прання настроїти сушіння
всього 10 хвилин, то прилад також
розраховує тривалість фаз розправ‐
лення зморшок і охолодження.
• Натисніть
, щоб запустити програму.
Щоб забезпечити добрий результат
сушіння, прилад не дозволяє встано‐
вити надто низьку швидкість віджи‐
мання для речей, які необхідно ви‐
прати й висушити.
• На дисплеї загорається індикатор
.
Дверцята заблоковані. На дисплеї періо‐
дично відображається нове значення часу.
45
Додаткову інформацію див. у попередньому
розділі, параграф «Після завершення програ‐
ми сушіння».
11.5 Ворс на тканині
Протягом фази прання та/або сушіння із тка‐
нин деяких типів (махрові і вовняні вироби,
бавовняні светри) може випадати ворс.
Цей ворс може потім прилипати до одягу про‐
тягом наступного циклу.
Це ще більш характерно для технологічних
тканин.
Щоб запобігти появі ворсу на білизні, дотри‐
муйтеся наступних рекомендацій.
• Не періть темні речі після прання й сушіння
світлих речей (нові махрові та вовняні виро‐
би, бавовняні светри) і навпаки.
• Після першого прання речей із таких тканин
висушіть їх на відкритому повітрі.
• Щоб очистити зливний фільтр, виконайте
наступні дії.
• Після фази сушіння протріть вологою ган‐
чіркою порожній барабан, ущільнювач і
дверцята.
Щоб видалити ворс із барабана, запустіть
спеціальну програму.
• Витягніть усі речі з барабана.
• Протріть барабан, ущільнювач і дверцята
вологою ганчіркою.
• Запустіть програму полоскання.
• Щоб увімкнути функцію очищення, одночас‐
та
до появи
но натисніть і утримуйте
на дисплеї символу CLE.
, щоб запустити програму.
• Натисніть
11.4 Після завершення програми
Прилад автоматично зупиняється. Лунає зву‐
ковий сигнал (якщо увімкнений).
12. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
12.1 Завантаження білизни
• Розподіліть білизну за наступними типами:
біле, кольорове, синтетика, делікатні виро‐
би та вовна.
• Дотримуйтесь вказівок щодо прання, наве‐
дених на етикетках з догляду одягу.
• Не періть білі та кольорові речі разом.
• Деякі кольорові речі можуть линяти під час
першого прання. Рекомендується перші
рази прати їх окремо.
46 www.electrolux.com
• Наволочки застебніть на ґудзики, застеб‐
ніть «блискавки», гачки та кнопки. Застеб‐
ніть ремені.
• Звільніть кишені та розправте одяг.
• Виверніть навиворіт багатошарові тканини,
вовняні вироби та одяг з фарбованими зо‐
браженнями.
• Видаліть складні плями.
• Періть із спеціальним миючим засобом речі
із сильними плямами.
• Будьте обережні при пранні фіранок. Зні‐
міть усі гачки або покладіть фіранки у мішок
для прання чи наволочку.
• Не можна прати в приладі:
– Білизну з непідшитими краями або розір‐
вану білизну
– Бюстгальтери з «кісточками».
– Для прання маленьких речей користуй‐
тесь мішками для прання.
• Завантаження дуже малої кількості білизни
може призвести до дисбалансу під час фа‐
зи віджиму. В такому випадку розподіліть
речі в барабані вручну та знову увімкніть
цикл віджиму.
12.2 Стійкі плями
Для видалення деяких плям води та миючого
засобу не достатньо.
Рекомендуємо видаляти ці плями перед тим,
як класти речі в прилад.
Можна користуватись спеціальними засобами
для видалення плям. Користуйтесь спеціаль‐
ним засобом для видалення плям, що засто‐
совується до відповідного типу плям та ткани‐
ни.
12.3 Миючі засоби та добавки
• Застосовуйте лише миючі засоби та добав‐
ки, призначені для використання в пральній
машині.
• Не використовуйте одночасно миючі засоби
різних типів.
• Щоб зменшити навантаження на довкілля,
використовуйте мінімально необхідну кіль‐
кість миючого засобу.
• Дотримуйтесь інструкцій, наведених на уп‐
аковці цих засобів.
• Використовуйте засоби, що підходять до
типу та кольору тканини, температури про‐
грами та рівня забруднення.
• Якщо прилад не оснащений дозатором
миючого засобу з відкидною кришкою, до‐
давайте рідкі миючі засоби за допомогою
дозуючої кульки.
12.4 Екологічні рекомендації
• Для прання білизни із середнім ступенем
забруднення встановлюйте програму без
фази попереднього прання.
• Завжди запускайте програму прання при
максимальному завантаженні білизни.
• За необхідності користуйтесь засобом для
видалення плям при встановленні програ‐
ми з низькою температурою прання.
• Перевірте жорсткість води у вашому домі
для використання правильної кількості
миючого засобу
12.5 Жорсткість води
Якщо жорсткість води в вашій місцевості висо‐
ка або середня, рекомендується користува‐
тись засобом для пом'якшення води для
пральних машин. В місцевостях з м'якою во‐
дою немає потреби використовувати засіб для
пом'якшення води.
Щоб дізнатись жорсткість води у вашій місце‐
вості, зверніться до місцевих органів, що від‐
повідають за водопостачання.
Використовуйте належну кількість пом’якшу‐
вача води. Дотримуйтесь інструкцій, наведе‐
них на упаковці цих засобів.
12.6 Поради щодо сушіння
Підготовка циклу сушіння
• Відкрийте водопровідний кран.
• Перевірте, чи правильно підключений злив‐
ний шланг. Додаткову інформацію див. у
розділі з інструкціями щодо встановлення.
• Інформацію про максимальне завантажен‐
ня для програм сушіння див. у таблиці про‐
грам сушіння.
Не встановлюйте програму сушіння для таких
речей:
– Дуже делікатні речі.
– Синтетичні занавіски.
– Вовняні та шовкові речі.
– Одяг із металевими вставками.
– Нейлонові панчохи.
– Ковдри.
– Покривала для ліжка.
– Пухові ковдри.
Українська
– Куртки.
– Спальні мішки.
– Тканини із залишками спрею для волосся,
розчинника лаку для нігтів тощо.
– Одяг із поролоном або матеріалами, схожи‐
ми на поролон.
12.7 Позначки на одязі
У разі сушіння виробів додержуйтеся вказівок
на етикетці:
•
= Одяг можна сушити в сушильному ба‐
рабані
•
= Цикл сушіння за високої температури
•
•
ри
= Цикл сушіння за зниженої температу‐
= Одяг не можна сушити в сушильному
барабані
12.8 Тривалість циклу сушіння
Час сушіння може змінюватися, залежно від:
• швидкості останнього віджимання
• ступеня сухості
• типу білизни
47
• ваги завантажених речей
ЗАГАЛЬНІ ПОРАДИ
Середній час сушіння див. у таблиці «Програ‐
ми сушіння».
Щоб правильно висушити речі, потрібен пев‐
ний досвід. Занотовуйте тривалість виконаних
циклів сушіння.
Щоб уникнути статичного заряду наприкінці
циклу сушіння:
• Використовуйте кондиціонер для білизни
під час циклу прання.
• Використовуйте спеціальний кондиціонер
для сушильних барабанів.
Після завершення програми сушіння витягай‐
те білизну через короткий час.
12.9 Додаткове сушіння
Якщо після завершення програми сушіння бі‐
лизна все ще волога, ще раз встановіть корот‐
кий цикл сушіння.
Попередження!
Щоб уникнути утворення зморшок на
тканинах або одязі, не слід їх пересу‐
шувати.
13. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
Попередження!
Перш ніж починати технічне обслуговування,
відключіть прилад від електромережі.
13.1 Чищення зовнішніх поверхонь
Очищайте прилад лише теплою мильною во‐
дою. Витріть насухо усі поверхні.
Обережно!
Не користуйтесь спиртом, розчинни‐
ками чи хімічними продуктами.
13.2 Видалення накипу
Якщо жорсткість води в вашій місцевості висо‐
ка або середня, рекомендується користува‐
тись засобом для пом'якшення води для
пральних машин.
Регулярно оглядайте барабан, щоб запобігати
утворенню накипу та іржі.
Для видалення іржі слід користуватися лише
спеціальними засобами для пральних машин.
Видаляйте вапняний наліт окремо від прання
білизни.
Завжди дотримуйтесь інструкцій, на‐
ведених на упаковці цих засобів.
13.3 Холосте прання
При користуванні програмами з низькою тем‐
пературою прання в барабані може залиша‐
тись певна кількість миючого засобу. Регуляр‐
но проводьте холосте прання. Для цього:
• Вийміть білизну з барабана.
• Встановіть програму прання бавовняних
речей на максимальній температурі з ма‐
лою кількістю миючого засобу.
48 www.electrolux.com
13.4 Ізоляція дверцят
Регулярно оглядайте ізоляцію і видаляйте всі
об'єкти із внутрішньої сторони.
13.5 Очищення дозатора миючих засобів
1.
2.
1
2
3.
4.
13.6 Чищення фільтра
Попередження!
Не очищуйте зливний фільтр, якщо
вода в приладі гаряча.
Українська
1.
2.
2
1
3.
4.
1
5.
6.
1
7.
2
2
8.
1
2
49
50 www.electrolux.com
9.
2
1
13.7 Очищення фільтра шланга подачі води та фільтра клапана
1.
2.
1
2
3
3.
4.
20°
45°
13.8 Екстрене зливання
2.
Через несправність прилад н може зливати
воду.
У такому випадку виконайте кроки (1) - (9) роз‐
ділу «Чищення зливного фільтра».
У разі потреби, очистіть насос.
Якщо ви зливаєте воду в екстреному порядку,
потрібно знову ввімкнути систему зливання:
1. Додайте 2 літри води у відділення для ос‐
новного прання дозатору миючого засо‐
бу.
13.9 Запобіжні заходи проти
замерзання
Запустіть програму, щоб злити воду.
Якщо прилад встановлюється в місці, де тем‐
пература може бути нижчою 0°C, злийте воду,
що залишилась у шлангу подачі води та злив‐
ному шлангу.
1. Витягніть вилку з розетки.
2. Перекрийте водопровідний кран.
Українська
3.
4.
5.
6.
Від'єднання шлангу подачі води.
Встановіть обидва кінці шлангу подачі во‐
ди в миску або іншу ємність та зачекайте,
доки вода витече зі шланга.
Спорожніть зливний насос. Застосування
процедури екстреного зливання.
Після того, як зливний насос опорожнить‐
ся, знову вставте шланг подачі води.
51
Попередження!
Перш, ніж знову користуватись при‐
ладом, переконайтесь, що темпера‐
тура вища 0 °C.
Виробник не несе відповідальності за
збитки, спричинені низькими темпе‐
ратурами.
14. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
Прилад не запускається або зупиняється під
час роботи.
Спершу спробуйте знайти рішення проблеми
в таблиці. Якщо вам це не вдається, звертай‐
теся до сервісного центру.
При виникненні деяких проблем лунають
звукові сигнали, а на дисплеї відображається
код попередження:
•
– Прилад не заповнюється водою на‐
лежним чином.
Проблема
•
— прилад не зливає воду.
•
— Дверцята приладу відчинені або
зачинені неправильно. Перевірте дверцята!
•
— електромережа нестабільна. До‐
чекайтеся, поки мережа не стане стабіль‐
ною.
Попередження!
Вимкніть прилад, перш ніж виконува‐
ти перевірку.
Можливе рішення
Програма не запускаєть‐ Перевірте, чи вилка вставлена в розетку.
ся.
Переконайтеся, що дверцята приладу зачинені.
Переконайтеся, що всі запобіжники справні.
Переконайтеся, що натиснуто кнопку «Пуск/Пауза».
Якщо встановлено відкладений запуск, скасуйте його або до‐
чекайтеся завершення зворотного відліку.
Вимкніть функцію захисту від доступу дітей, якщо вона увім‐
кнена.
Прилад не заповнюється Переконайтеся, що водопровідний кран відкритий.
водою.
Переконайтеся, що вода подається під достатнім тиском. Щоб
отримати цю інформацію, зверніться до місцевої служби водо‐
постачання.
Переконайтеся, що водопровідний кран не забитий.
Переконайтеся, що не забився фільтр у впускному шлангу і
фільтр клапана. Див. розділ «Догляд та чистка».
Переконайтеся, що впускний шланг не перетиснутий і не пере‐
гнутий.
Переконайтеся, що шланг підключено належним чином.
Прилад не зливає воду.
Переконайтеся, що зливний отвір не засмічений.
52 www.electrolux.com
Проблема
Можливе рішення
Переконайтеся, що зливний шланг не перетиснутий і не пере‐
гнутий.
Переконайтеся, що зливний фільтр не засмічений. У разі по‐
треби почистіть фільтр. Див. розділ «Догляд та чистка».
Перевірте, чи правильно під’єднано зливний шланг.
Встановіть програму зливу, якщо було обрано програму без
фази зливу.
Встановіть програму зливу, якщо було обрано функцію, після
виконання якої вода залишається в баку.
Фаза віджимання не ви‐ Установіть програму віджимання.
конується або цикл пран‐
ня триває довше, ніж
звичайно.
Переконайтеся, що зливний фільтр не засмічений. У разі по‐
треби почистіть фільтр. Див. розділ «Догляд та чистка».
Розподіліть речі в барабані вручну та повторно запустіть фазу
віджимання. Ця проблема може бути спричинена нерівномір‐
ним розподіленням білизни.
Вода на підлозі.
Переконайтеся, що муфти шлангів добре затягнуті і немає
протікання води.
Переконайтеся, що зливний шланг не має пошкоджень.
Використовуйте правильну кількість підходящого миючого за‐
собу.
Дверцята приладу не
відчиняються.
Переконайтеся, що програма прання завершена.
Оберіть програму зливу або віджимання, якщо в барабані за‐
лишилася вода.
Під час роботи приладу
лунає незвичний шум.
Переконайтеся, що прилад вирівняно. Див. розділ «Установ‐
ка».
Переконайтеся, що знята упаковка і викручені транспорту‐
вальні болти. Див. розділ «Установка».
Додайте більше білизни в барабан. Можливо, завантаження є
недостатнім.
Прилад наповнюється
Переконайтеся, що зливний шланг установлено правильно.
водою і відразу її зливає. Можливо, шланг розміщено занадто низько.
Цикл триває менше ча‐
Прилад розраховує час з урахуванням завантаження. Див.
су, ніж показано на дисп‐ розділ «Показники споживання».
леї.
Цикл триває більше ча‐ У разі незбалансованого завантаження тривалість збільшуєть‐
су, ніж показано на дисп‐ ся. Це нормальне явище.
леї.
Результати прання неза‐ Збільште кількість миючого засобу або використовуйте інший.
довільні.
Українська
Проблема
53
Можливе рішення
Перш ніж починати прання, обробляйте стійкі плями спеціаль‐
ними засобами.
Переконайтеся, що встановлено належну температуру.
Зменште кількість завантаженої білизни.
Прилад не висушує речі
або сушить їх неналеж‐
ним чином.
Відкрийте водопровідний кран.
Переконайтеся, що зливний фільтр не засмічений.
Зменште завантаження білизни.
Перевірте правильність вибору програми. За потреби ще раз
встановіть короткий час сушіння.
Білизна містить різні
кольорові ворсинки.
Встановіть цикл сушіння, щоб частково видалити ворсинки.
Почистіть білизну за допомогою засобу для видалення ворсу.
У барабані багато ворсу. Під час останнього циклу прання з одягу випадав різнокольо‐
ровий ворс:
• Фаза сушіння допомагає видалити певну кількість ворсу.
• Виконайте чистку одягу за допомогою засобу для видален‐
ня ворсу.
Якщо в барабані накопичилося багато ворсу, запустіть спе‐
ціальну програму чищення (див. розділ «ВОРС НА ТКАНИНІ»).
Після перевірки увімкніть прилад. Виконання
програми продовжиться з того моменту, коли
вона була перервана.
Якщо проблема виникає знову, зверніться у
сервісний центр.
Якщо з’являються інші коди помилок. Увім‐
кніть і вимкніть прилад. Якщо проблема вини‐
кає знову, зверніться у сервісний центр.
54 www.electrolux.com
15. ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Розміри
Ширина/висота/товщина
600/850/605 мм
Загальна товщина
640 мм
Підключення до електроме‐ Напруга
режі:
Загальна потужність
Запобіжник
Частота струму
230 В
2200 Вт
10 A
50 Гц
Клас захисту від проникнення твердих часток і вологи, що
забезпечується захисним кожухом, за винятком випадків,
коли низьковольтне обладнання не має захисту від вологи
Тиск у мережі водопоста‐
чання
Мінімальний
Максимальний
IPX4
0,5 бар (0,05 МПа)
8 бар (0,8 МПа)
Холодна вода
Подача води 1)
Максимальне завантаження Бавовна
для прання
8 кг
Максимальне завантаження Бавовна
для сушіння
Синтетика
6 кг
Швидкість віджимання
3 кг
Максимальна
1400 об/хв
1) Приєднайте водопровідний шланг до водопровідного крана з різьбленням 3/4 дюйма.
16. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку матеріали,
.
позначені відповідним символом
і електронних приладів. Не викидайте
прилади, позначені відповідним символом
Викидайте упаковку у відповідні контейнери
для вторинної сировини.
Допоможіть захистити навколишнє
середовище та здоров’я інших людей і
забезпечити вторинну переробку електричних
разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть
продукт до заводу із вторинної переробки у
вашій місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.
,
Українська
55
132911850-A-292013
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement