Electrolux EWW51486HW User manual

Electrolux EWW51486HW User manual
EWW 51486 HW
KK ЖУҒЫШ-КЕПТІРГІШ
МАШИНА
UK ПРАЛЬНА МАШИНА ІЗ
СУШКОЮ
ҚОЛДАНУ ТУРАЛЫ
НҰСҚАУЛАРЫ
ІНСТРУКЦІЯ
2
36
2
www.electrolux.com
МАЗМҰНЫ
1. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ....................................................................................... 4
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ............................................................................ 7
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ................................................................................. 8
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ.............................................................................................9
5. БАҒДАРЛАМАЛАР ......................................................................................... 10
6. ПАЙДАЛАНУ КӨЛЕМІ.....................................................................................15
7. ФУНКЦИЯЛАР................................................................................................. 15
8. ПАРАМЕТРЛЕР...............................................................................................17
9. БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН.....................................................................17
10. КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ - ТЕК ЖУУ......................................................... 18
11. КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ - ТЕК КЕПТІРУ.................................................. 22
12. КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ - ЖУУ ЖӘНЕ КЕПТІРУ.....................................23
13. АҚЫЛ-КЕҢЕС................................................................................................ 25
14. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ............................................................................... 27
15. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ...................................................................................31
16. ЕСІКТІ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙДА АШУ............................................................34
17. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА........................................................................ 35
СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ
Electrolux құрылғысын сатып алғаныңызға рахмет. Сіз ондаған жылдар
бойғы кәсіби тәжірибе мен инновацияға сүйеніп жасалған құрылғыны
таңдадыңыз. Тапқырлықтың туындысы болған, көз тартарлық бұл құрылғыны
жасау барысында сіз ойымызда болдыңыз. Сондықтан, қолданған сайын
тамаша нәтижеге қол жеткізе алатыныңызға сенімді болыңыз.
Electrolux әлеміне қош келдіңіз.
Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:
Қолдануға қатысты кеңестер, кітапшалар, ақаулықты түзету, қызмет
көрсету туралы ақпарат:
www.electrolux.com
Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз:
www.registerelectrolux.com
Құрылғыңызға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және
фирмалық қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін:
www.electrolux.com/shop
ТҰТЫНУШЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.
Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын
болуын қамтамасыз етіңіз. Үлгісі, Өнім нөмірі, Сериялық нөмірі.
Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан алуға болады.
Ескерту / Қауіп-қатерден сақтандыру ақпараты
Жалпы ақпарат және ақыл-кеңес
Қоршаған ортаға қатысты ақпарат
ҚАЗАҚ
Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.
3
4
1.
www.electrolux.com
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ
Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге
жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
Құрылғыны дұрыс орнатпау мен дұрыс пайдаланбау
нәтижесінде адам жарақат алса және ақаулық орын
алса өндіруші жауапты емес. Нұсқаулықты
келешекте қарап жүру үшін үнемі сақтап қойыңыз.
1.1 Балалар мен дәрменсіз адамдардың
қауіпсіздігі
НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!
Тұншығып қалу, жарақат алуы немесе кемтар
болып қалу қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
•
•
Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен
денесіне, сезім жүйесіне не ақыл-есіне зақым
келген адамдар не тәжірибесі аз адамдар өз
қауіпсіздіктерін қамтамасыз ететін адамның
қадағалауы немесе құрылғыны қауіпсіз қолдану
бойынша берген нұсқауына сүйеніп, дұрыс
қолданбау салдарын түсінсе қолдануына болады.
Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
3 жасқа толмаған балаларды үнемі қарап
отырмаған жағдайда құрылғыдан алыс ұстау керек.
Орам материалдарының барлығын балалардан
алыс ұстаңыз.
Жуғыш заттардың барлығын балалардан алыс
ұстаңыз.
Құрылғының есігі ашық тұрғанда, балалар мен үй
жануарларын алыс ұстаңыз.
Құрылғы бала қауіпсіздігінің құралымен
жабдықталса, оны іске қосуды ұсынамыз.
Балалар тазалау және күтім көрсету жұмыстарын
басқаның бақылауынсыз орындамауға тиіс.
ҚАЗАҚ
5
1.2 Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын
өзгертпеңіз.
Бұл құрылғыны жеке орнатуға немесе дұрыс орын
қалдыра отырып, ас үй қаптамасына орнатуға
болады.
Құрылғыны бекітілетін есіктің, сырғыма есіктің
артына немесе топсасы керісінше орналасқан,
құрылғының есігін толық ашуға кедергі жасайтын
жерлерге орнатпаңыз.
Құрылғының ашасын розеткаға тек құрылғыны
орнатып болғаннан кейін ғана жалғаңыз. Орнатып
болғаннан кейін ашаның қол жететін жерде
тұрғанына көз жеткізіңіз.
Табанындағы желдеткіш саңылауларға (егер бар
болса) кілем кедергі жасамауға тиіс.
Басқа жанармай қолданылатын құрылғылардан,
сондай-ақ ашық оттан бөлінетін шығынды газдар
қайта бөлмеге кірмес үшін, құрылғы орнатылған
бөлменің жақсы желдетілуін қамтамасыз етіңіз.
Шығасын ауаны құрылғыдан жанған газды немесе
басқа отын түрінің шығарынды түтіндерін шығаруға
арналған түтіктен шығаруға болмайды (егер бар
болса).
Судың жұмыс кезіндегі қысымы (ең аз және ең көп)
0,5 бар (0,05 МПа) және 8 бар (0,8 МПа) арасында
болуға тиіс.
Ең көп салмақ 8 кг көрсетілімін орындаңыз
("Бағдарлама кестесі" тарауын қараңыз).
Құрылғыны жаңа түтіктер жинағын пайдаланып, су
жүйесіне қосу керек. Ескі түтіктерді қайта
пайдалануға болмайды.
Егер қуат cымына зақым келсе, қатерден сақтану
үшін оны өндіруші немесе уәкілетті қызмет көрсету
орталығы немесе сол сияқты білікті маман
ауыстыруға тиіс.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Құрылғының айналасына жиналып қалған қылқыбырды тазалаңыз.
Тағам пісіретін май, ацетон, алкоголь, бензин,
керосин, дақ кетіргіштер, скипидар, балауыз және
балауыз кетіргіш тәрізді заттарды, кір кептіргіш
машинамен кептірмей тұрып, қосымша жуғыш зат
пайдаланып, ыстық сумен жуу керек.
Өнеркәсіптік тазалағыш құралдармен тазаланған
құрылғыны пайдаланбаңыз.
Жуылмаған киімдерді кір кептіргіш машинада
кептірмеңіз.
Көбік резеңке (латекс көбік), моншада киілетін
қалпақтар, су өткізбейтін текстиль, резеңкемен
астарланған заттарды және киімдерді немесе
резеңке толтырылған жастықтарды кір кептіргіш
машинада кептіруге болмайды.
Мата жұмсартқыштарды немесе ұқсас заттарды
мата жұмсартқыштың нұсқауларында көрсетілген
тәрізді пайдалану керек.
Қалталардан шылым тұтатқыш және сіріңке тәрізді
заттардың барлығын алыңыз.
Егер барлық кір дереу алынып, қызулары тезірек
тарап кетпесе, кір кептіргіш машинаны ешқашан
кептіру циклы аяқталмай тұрып тоқтатпаңыз.
Кір кептіргіш машинаның соңғы циклы кезінде,
киімдердің температурасы киімдерге зақым
келтірмейтін деңгейде болуы үшін қызу бөлінбейді
(салқындату циклы).
Құрылғыны тазалау үшін сулы спрейді және буды
қолданбаңыз.
Құрылғыны дымқыл, жұмсақ шүберекпен
тазалаңыз. Тек бейтарап тазартқыш заттарды
қолданыңыз. Жеміргіш заттарды, түрпілі жөкені,
еріткіштерді немесе темір заттарды
пайдаланбаңыз.
Құрылғыны жөндеу алдында электр желісінен
ағытып, ашасын розеткадан суырыңыз.
ҚАЗАҚ
7
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
2.1 Орнату
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Орам материалдарының және
тасымал тетіктерінің барлығын
алыңыз.
Тасымал тетіктерін сақтап қойыңыз.
Құрылғыны қайта көшірген кезде,
барабанды бұғаттап қою керек.
Құрылғыны жылжытқан кезде үнемі
абай болыңыз, себебі салмағы
ауыр. Әрқашан қорғаныс қолғабын
киіңіз.
Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз
немесе іске қоспаңыз.
Құрылғымен бірге берілген орнату
бойынша нұсқауларды орындаңыз.
Құрылғыны температурасы 0 °C
градустан төмен немесе ауа-райы
әсер ететін жерлерге орнатпаңыз
немесе пайдаланбаңыз.
Құрылғы орнатылатын еденнің
тегіс, орнықты, қызуға төзімді және
таза болуын қамтамасыз етіңіз.
Құрылғыны есігі толық ашылмайтын
жерге орнатпаңыз.
Құрылғыны үнемі тік қалыпта
жылжытыңыз.
Құрылғының артқы жағын
қабырғаға қаратып қою керек.
Құрылғы мен еден арасында
ауаның айналуын қамтамасыз
етіңіз.
Құрылғы мен кілемнің арасында
тиісті орын болуын қамтамасыз ету
үшін өзгермелі тіректерін реттеңіз.
Құрылғыны тұрғылықты орнына
қойғаннан кейін, ватерпас
көмегімен деңгейінің әбден дұрыс
қойылғанын тексеріңіз. Деңгейі
дұрыс болмаса, тіректерін реттеңіз.
2.2 Электртоғына қосу
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Өрт шығу және электр
қатеріне ұшырау қаупі бар.
•
•
Құрылғыны міндетті түрде жерге
тұйықтау қажет.
Әрқашан дұрыс орнатылған,
қатерден сақтандырылған
розетканы қолданыңыз.
•
•
•
Көп тармақты адаптерлер мен
ұзартқыш сымдарды қолданбаңыз.
Құрылғыны тоқтан ажырату үшін
сымынан тартпаңыз. Әрқашан
ашасынан тартып суырыңыз.
Қорек сымын немесе ашасын су
қолмен ұстамаңыз.
ҰБ мен Ирландияға ғана арналған:
Құрылғының 13 амперлік қуат
ашасы бар. Егер қуат ашасының
сақтандырғышын ауыстыру қажет
болса 13 амперлік ASTA (BS 1362)
сақтандырғышын пайдаланыңыз.
Бұл құрылғы E.E.C. ережелеріне
сай келеді.
2.3 Суға қосу
•
•
•
Су қосылымы түтіктеріне ешбір
зақым келтірмеңіз.
Құрылғыны жаңа құбырларға
немесе ұзақ уақыт қолданылмаған
құбырларға жалғамай тұрып, суын
тазарғанша ағызыңыз.
Құрылғыны алғаш рет қолданған
кезде еш жерінен су ақпай
тұрғанына көз жеткізіңіз.
2.4 Пайдалану
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Жарақат алу, электр
қатері, күйіп қалу және өрт
қаупі, құрылғыны бүлдіріп
алу қаупі бар.
•
•
•
•
•
Бұл құрылғыны үйде ғана
пайдаланыңыз.
Бұл құрылғының техникалық
сипаттамасын өзгертпеңіз.
Тұтанғыш заттарды немесе ішіне
тұтанғыш зат салынған дымқыл
заттарды құрылғының ішіне, қасына
немесе үстіне қоймаңыз.
Бағдарлама жұмыс істеп тұрған
кезде есіктің шынысына қол
тигізбеңіз. Шыны ыстық болуы
мүмкін.
Толтырмасы бар немесе ішіне
нәрсе салынған, нұқсан келген
заттарды кептірмеңіз.
8
www.electrolux.com
•
•
•
•
Егер кірді дақ кетіргішпен жусаңыз,
кептіру циклы алдында қосымша
шаю циклын орындаңыз.
Кірдегі темір заттардың
барлығының алынғанына көз
жеткізіңіз.
Кір жуғыш машинада кептіруге
болатын маталарды ғана кептіріңіз.
Матаның затбелгісіндегі
нұсқауларды орындаңыз.
Пластик заттар қызуға төзімді емес.
– Егер жуғыш зат салынған
шарикті пайдалансаңыз, оны
кептіру бағдарламасын
орнатпай тұрып алыңыз.
– Тоқтамайтын бағдарламаны
орнатқан кезде жуғыш зат
шаригін пайдаланбаңыз.
•
•
Ашық тұрған есіктің үстіне отыруға
немесе үстіне шығып тұруға
болмайды.
Суы сорғалап тұрған киімдерді
құрылғыға салып кептірмеңіз.
2.5 Құрылғыны тастау
•
•
•
Құрылғыны электр желісінен
ажыратыңыз.
Қуат сымын кесіп алыңыз да,
қоқысқа тастаңыз.
Балалар мен жануарлар құрылғыға
қамалып қалмас үшін есіктің
бекітпесін алыңыз.
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Жарақат алу немесе
құрылғыны бүлдіріп алу
қаупі бар.
3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ
3.1 Құрылғының жалпы көрінісі
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
Жұмыс тақтасы
Жуғыш зат үлестіргіші
Басқару панелі
Есіктің тұтқасы
Техникалық ақпарат тақтайшасы
Су төгетін сорғының сүзгісі
Құрылғы деңгейін реттеуге
арналған тірек
5
6
7
3.2 Бала қауіпсіздігі құралын
қалай қосу керек
Бұл құрал балалар немесе үй
жануарлары құрылғыға кіріп кетуден
қорғайды.
Құралды сағат тілінің бағытымен
кертігі көлденең қалыпқа келгенше
бұраңыз.
Есікті жаба алмайсыз.
ҚАЗАҚ
9
3.3 Орнатуға арналған жинақ
(4055171146)
Уәкілетті дилерден алуға болады.
Егер құрылғыны плинтусқа
орнатсаңыз, құрылғыны орнату
тақтайшасына бекіту керек.
Есікті жабу үшін, құралды сағат тілінің
бағытына қарсы, кертігі тік қалыпқа
келгенше бұраңыз.
Керек-жарақтармен бірге берілген
нұсқаулықты мұқият оқыңыз.
4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ
4.1 Басқару панелінің сипаттамасы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
1 Қосу Өшіру түймешігі
(ВКЛ/
ВЫКЛ)
2 Бағдарлама түймешесі
3 Айналдыруды азайтатын
сенсорлық перне
(Отжим)
4 Температура сенсорлық пернесі
(Температура)
5 Дисплей
6 Кептіру уақытының сенсорлық
пернесі
(Время сушки)
7 Кешіктіріп бастау сенсорлық
(Oтсрочка старта)
пернесі
10
8 Қосымша шаю сенсорлық пернесі
(Доп. полоскание)
9 Кептіру деңгейінің сенсорлық
пернесі
(Уровень сушки)
10 Бастау/Үзіліс сенсорлық пернесі
(Старт/Пауза)
11 Таймер сенсорлық пернесі
(Time Manager)
10
www.electrolux.com
4.2 Дисплей
A
B
A) Температура аумағы:
C
: Температура индикаторы
: Суық су индикаторы
K
J
D
E
F
B)
: Таймер индикаторы.
C) Уақыт аумағы:
•
I
•
•
H
•
G
•
D)
: ескерту кодтары
: ақаулық хабарлары
: бағдарлама аяқталды.
: Кептіру циклы.
E)
F)
: бағдарламаның ұзақтығы
: кешіктіріп бастау
: Бу циклы.
: Тұрақты қосымша шаю
параметрі.
, , : Құрғақтық деңгейінің
индикаторлары.
H) Айналдыру аумағы:
G)
•
: Айналдыру
жылдамдығының индикаторы
•
: Айналдырмау
индикаторы
•
I)
J)
K)
: Шаюды кідірту индикаторы
: Жуу циклы.
: Бала қауіпсіздігі құралының
индикаторы.
: Есік құлыптаулы индикаторы
5. БАҒДАРЛАМАЛАР
5.1 Бағдарлама кестесі
Бағдарлама
Температура
ауқымы
Ең үлкен
салмақ
Ең үлкен
айналдыру
жылдамдығы
Бағдарлама сипаттамасы
(Кірдің салмағы және кірлеу
дәрежесі)
8 кг
1400 мин/айн
Ақ және түрлі-түсті мақта мата.
Қалыпты және шамалы ластанған кір.
Жуу бағдарламалары
Хлопок
90°C- Суық
ҚАЗАҚ
11
Бағдарлама
Температура
ауқымы
Ең үлкен
салмақ
Ең үлкен
айналдыру
жылдамдығы
Бағдарлама сипаттамасы
(Кірдің салмағы және кірлеу
дәрежесі)
Хлопок + Предв.
стирка
90°C- Суық
8 кг
1400 мин/айн
Ақ және түрлі-түсті мақта мата.
Қатты және қалыпты кірлеген.
Хлопок Eco1)
60°C - 40°C
8 кг
1400 мин/айн
Ақ мақта мата және бояуы қанық
мақта мата. Қалыпты кірлеген.
Қуатты пайдалану азаяды және жуу
бағдарламасының уақыты ұзарады.
Синтетика
60°C- Суық
4 кг
1200 мин/айн
Синтетика немесе аралас матадан
жасалған заттар. Қалыпты кірлеген.
Тонкие ткани
40°C- Суық
4 кг
1200 мин/айн
Акрил, вискоза, полиэстер тәрізді
биязы матадан жасалған заттар.
Қалыпты кірлеген.
Шерсть/Ручная
стирка
40°C- Суық
1.5 кг
1200 мин/айн
«Қолмен жуу» белгісі бар нәзік
маталар, машинамен жууға
болатын жүн маталар және қолмен
жууға болатын жүн маталар.2)
Одеяла
60°C - 30°C
3 кг
800 мин/айн
Бір синтетикалық төсек жапқыш,
көрпе, төсек жабдығы т.с.с.
заттарды жууға арналған арнайы
бағдарлама.
Полоскание
Суық
8 кг
1400 мин/айн
Кірді шаюға және айналдыруға
арналған. Барлық маталар.
8 кг
1400 мин/айн
Кірді айналдыруға және барабандағы
суды төгуге арналған. Барлық
маталар.
Отжим/Слив3)
Кептіру бағдарламалары
Сушка шерсти
1 кг
Жүн матаны кептіруге арналған
бағдарлама.
Сушка синтетики
3 кг
Синтетикалық заттарды кептіруге
арналған бағдарлама.
6 кг
Мақта мата заттарды кептіруге
арналған бағдарлама.
Сушка хлопка
12
www.electrolux.com
Бағдарлама
Температура
ауқымы
Ең үлкен
салмақ
Ең үлкен
айналдыру
жылдамдығы
Бағдарлама сипаттамасы
(Кірдің салмағы және кірлеу
дәрежесі)
Бу бағдарламалары4)
Бу циклін кепкен, жуылған немесе бір рет жуылған кір үшін қолдануға болады.
Бұл бағдарламалар кірдің бырысын жазып, иісін азайтып, матаны барынша
тегіс етуге көмектеседі.
Ешбір жуғыш зат қолданбаңыз. Егер қажет болса, дақты жуу немесе жумай
тұрып тазарту арқылы кетіріңіз.
Бу бағдарламалары ешбір зарарсызданыру циклін орындамайды.
Мына заттар үшін Бу бағдарламасын орнатпаңыз:
•
•
зат белгісінде кептіргіш машинада кептіруге болады деген жазуы жоқ заттар.
пластик, темір, ағаш немесе сол сияқты заттар тағылған киімдердің барлығы.
40°C
40°C
Освежить
1,5 kg
Мақта мата және синтетика заттарға
арналған бу бағдарламасы. Бұл цикл
кірдің иісін кетіреді.5)
Разглаживание
1,5 kg
Мақта мата және синтетика заттарға
арналған бу бағдарламасы. Бұл цикл
кірдің бырысын жазуға көмектеседі.
1) 60ºC градуспен жуатын Хлопок Eco жуу бағдарламасы (8 кг үшін) және Сушка
хлопка кептіру бағдарламасы - қуат мәндері EEC 92/75 стандарттары бойынша
көрсетілген тақтайшадағы ақпарат негізінде берілген үлгілік бағдарлама.
Жуу циклы суының температурасы таңдалған бағдарламаға арнап
көрсеткен температурадан өзгеше болуы мүмкін.
2) Осы цикл кезінде кірді баппен жуу үшін барабан баяу айналады. Барабан айналмай
тұрған сияқты немесе дұрыс айналмай тұрған сияқты көрінуі мүмкін. Бұл құрылғы үшін
қалыпты жағдай.
3) Айналдыру жылдамдығын орнатыңыз. Оның кірге сай келетініне жақсылап көз
жеткізіңіз. Егер Айналдырмау циклын орнатсаңыз, тек су төгу циклы ғана жұмыс
істейді.
4) Бу бағдарламасын кепкен кір үшін орнатқан кезде, цикл соңында кір дымқыл болуы
мүмкін. Кірді кептіріп алу үшін таза ауаға шамамен 10 минут қою керек. Бағдарлама
аяқталған кезде кірді барабаннан дереу алыңыз. Бу циклі аяқталғаннан кейін, кірді
бәрібір үтіктеу керек, бірақ ол жеңіл үтіктеледі!
5) Бу киімнен шығатын жануарлардың иісін кетірмейді.
Бағдарлама параметрлерінің сыйысымдылығы
Бағдарлама
■
■
■
■
■
ҚАЗАҚ
13
Бағдарлама
+ Алғашқы жуу
■
■
■
■
■
Эко
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Айналдыру жылдамдығын орнатыңыз. Оның кірге сай келетініне жақсылап көз
жеткізіңіз. Егер Айналдырмау циклын орнатсаңыз, тек су төгу циклы ғана жұмыс
істейді.
5.2 Автоматты кептіру бағдарламалары
Құрғақтық деңгейі
Матаның түрі
Салыным
Өте құрғақ
Сүлгі материалдарына
арналған
Мақта мата және Зығыр
мата
(монша халаттары,
монша сүлгілері, т.с.с.)
6 кг-ға дейін
Шкафқа1)
Жинап қойылатын заттарға
арналған
Мақта мата және Зығыр
мата
(монша халаттары,
монша сүлгілері, т.с.с.)
6 кг-ға дейін
Синтетика және аралас
маталар
(джемпер, блуза, іш
киімдер, тұрмыста
пайдаланылатын
жапқыштар)
3 кг-ға дейін
Мақта мата және Зығыр
мата
(ақжаймалар, үстел
жапқыштар, жейделер
т.с.с.)
6 кг-ға дейін
Үтіктеуге
Үтіктеуге жарамды
1) Сынақтан өткізетін мекемеге арналған кеңестер EN 50229 стандартына сай
сынақ бағдарламасын 5 кг кірді ең ӘУЕЛІ (жүктің құрамы: жастықтың тыстары және
сүлгілер) Мақта матаға арналған АВТ. ШКАФҚА бағдарламасын орнатып кептіргеннен
кейін орындау керек. 3 кг кірді ЕКІНШІ рет кептіру (жүктің құрамы: 3 ақжайма және
сүлгілер) үшін, мақта матаға арналған АВТ. ШКАФҚА бағдарламасын орнатып
орындау керек.
14
www.electrolux.com
5.3 Уақыты қойылған кептіру бағдарламалары
Құрғақтық деңгейі
Матаның түрі
Өте құрғақ
Сүлгі
материалдарына
арналған
Мақта мата және Зығыр
мата
(монша халаттары,
монша сүлгілері, т.с.с.)
6
1400
225 - 245
4
1400
135 - 155
2
1400
95 - 105
Шкафқа
Жинап қойылатын
заттарға арналған
Мақта мата және Зығыр
мата
(монша халаттары,
монша сүлгілері, т.с.с.)
6
1400
215 - 235
4
1400
125 - 145
2
1400
85 - 95
Шкафқа
Жинап қойылатын
заттарға арналған
Синтетика және аралас
маталар
(джемпер, блуза, іш
киімдер, тұрмыста
пайдаланылатын
жапқыштар)
3
1200
135 - 145
1
1200
40 - 50
Үтіктеуге
Үтіктеуге жарамды
Мақта мата және Зығыр
мата
(ақжаймалар, үстел
жапқыштар, жейделер
т.с.с.)
6
1400
185 - 205
4
1400
95 - 115
2
1400
75 - 85
Жүн мата
(жүн мата джемперлер)
1
1200
110 - 130
Жүн матаны
кептіру
5.4 Woolmark Apparel Care Көк
•
Woolmark компаниясы бұл
машинаның жүн матаны жуу
бағдарламасын сертификаттаған,
дегенмен бұл компанияның талабы
бойынша «қолмен жуу» деген
затбелгісі бар заттарды, осы кір
жуғыш машинаны өндірушінің
Салмақ Айналд Ұсынылат
(кг)
ыру
ын уақыт
жылда (мин)
мдығы
(айн/
мин)
нұсқауларын сақтап жуу керек.
Киімді кептіру және басқа
нұсқауларды күтім көрсету
белгісінен қараңыз. M1230
• Woolmark компаниясы бұл
машинаның жүн матаны кептіру
бағдарламасын сертификаттаған,
дегенмен бұл компанияның талабы
бойынша «қолмен жуу» деген
затбелгісі бар заттарды, осы
машинаны өндірушінің нұсқауларын
сақтап кептіру керек. Киімге күтім
көрсетуге қатысты басқа
нұсқауларды киімге күтім көрсету
белгісінен қараңыз. M1224
Ұлыбританияда, Ирландияда, Гонконг
пен Индияда Woolmark белгісі сертификатталған сауда белгісі болып
табылады.
ҚАЗАҚ
15
6. ПАЙДАЛАНУ КӨЛЕМІ
Осы кестеде жалпылама орташа мәндер көрсетілген. Әр түрлі
себептер деректердің өзгеруіне әкелуі мүмкін: кірдің мөлшері мен
түрі, судың және қоршаған ортаның температурасы.
Бағдарлама басталған кезде бейнебетте кірдің ең көп мөлшеріне
арналған бағдарламаның ұзақтығы көрсетіледі.
Жуу циклы кезінде бағдарлама ұзақтығы автоматты түрде
есептеледі және салынған кірдің салмағы кірдің ең көп мөлшерінен
аз болса барынша азаяды (мысалы, Мақта мата 60°C, кірдің ең көп
мөлшері 8 кг болса, онда бағдарлама ұзақтығы 2 сағаттан асады;
нақты салмақ 1 кг болса, бағдарлама ұзақтығы 1 сағатқа жетпейді).
Құрылғы бағдарламаның нақты уақытын есептеп тұрғанда
бейнебетте нүкте жыпылықтайды.
Бағдарламалар
Салма Қуат
қ (кг)
тұтыну
(кВт/сағ)
Суды
Бағдарламаның
пайдалану болжалды
(литр)
ұзақтығы (минут)
Мақта мата 60 °C
8
1.60
72
168
Хлопок Eco
Мақта мата, үнемді 60 °C
бағдарламасы1)
8
1.04
59
225
Мақта мата 40 °C
8
1.00
72
164
Синтетика 40 °C
4
0.60
50
110
Нәзік мата 40 °C
4
0.70
60
91
1.5
0.35
57
58
Жүн мата/Қолмен жуу 30
°C
1) 8 кг салмаққа арналған «Мақта мата, үнемді 60°C бағдарламасы» қуат мәндері
көрсетілген тақтайшадағы ақпарат негізінде EEC 92/75 стандарттарына сай берілген
бағдарлама.
7. ФУНКЦИЯЛАР
7.1 Температура
7.2 Отжим
Әдепкі температураны өзгерту үшін
осы параметрді орнатыңыз.
Осы функцияның көмегімен әдепкі
айналдыру жылдамдығын азайтуға
болады.
индикаторы = суық су.
Бейнебетте орнатылған температура
көрсетіледі.
Бейнебетте орнатылған
жылдамдықтың индикаторы
көрсетіледі.
Қосымша айналдыру параметрлері:
Айналдырмау
www.electrolux.com
•
•
Барлық айналдыру циклдарын алу
үшін осы параметрді орнатыңыз.
Бұл параметрді өте нәзік маталар
үшін орнатыңыз.
Кей жуу бағдарламаларында шаю
циклы көп су пайдаланады.
•
Бейнебетте
пайда болады.
Шаюды кідірту
•
•
•
•
индикаторы
Кірлер мыжылып қалмас үшін осы
параметрді орнатыңыз.
Жуу бағдарламасы аяқталғанда
барабан ішінде су тұрады. Кір
мыжылып қалмас үшін барабан
мезгіл-мезгіл айналып тұрады.
Есік құлыпталып тұрады. Есікті ашу
үшін суды төгу керек.
Бейнебетте
болады.
индикаторы пайда
Суды төгу үшін
"Бағдарламаның соңы"
тарауын қараңыз.
7.3 Время сушки
Осы функцияның көмегімен матаны
кептіретін уақытты орнатуға болады.
Бейнебетте параметрдің орнатылған
мәні көрсетіледі.
Осы сенсорлық түймешікті әр басқан
сайын уақыт мәні 5 минутқа артып
отырады.
Әр түрлі маталарға арнап
түрлі уақыттарды орнату
мүмкін емес.
Тиісті индикатор жанады.
7.6 Уровень сушки
Осы функцияның көмегімен кірдің
автоматты құрғақтық деңгейін
орнатуға болады. Бейнебетте
орнатылған деңгейдің белгішесі
көрсетіледі.
•
•
•
Мақта мата заттарға арналған
ерекше құрғақ деңгей
Мақта мата және синтетика
заттарға арналған шкафқа салуға
болатын құрғақ деңгей
Мақта мата заттарға арналған
үтіктеуге болатын құрғақ деңгей
7.7 Таймер
Жуу бағдарламасын орнатқан кезде
бейнебетте әдепкі уақыт көрсетіледі.
Бағдарламаның уақытын азайту
немесе көбейту үшін
түймешігін басыңыз.
Таймер функциясы кестеде
көрсетілген бағдарламаларда ғана
жұмыс істейді.
2)
■
■
7.4 Oтсрочка старта
■
■
Осы параметрдің көмегімен
бағдарламаны 30 минуттан 20 сағатқа
дейін кешіктіріп бастауға болады.
■
■
■
■
■
■
■3)
■3)
■
■
Бейнебетте тиісті индикатор пайда
болады.
7.5 Доп. полоскание
Осы параметрдің көмегімен жуу
бағдарламасына бірнеше шаю циклын
қосуға болады.
Бұл функцияны жуғыш заттарға
аллергиясы бар адамдар үшін және
суы тым тұщы жерлерде қолданыңыз.
немесе
Хлопок Eco
•
Индикатор
16
1)
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■3)
■
■
Индикатор
Хлопок Eco
ҚАЗАҚ
4)
■
■
■3)
■3)
1)
■
17
1)
■3)
1) Қол жетімді болса.
2) Ең қысқа: кірді жаңартуға арналған.
3) Бағдарламаның әдепкі уақыты.
4) Ең ұзақ: Бағдарламаның ұзақтығын
баяу көбейткен кезде пайдаланылатын
қуат мөлшері азаяды.
Оңтайландырылған қыздыру циклы
пайдаланылатын қуат мөлшерін
азайтады және ұзақ бағдарламаны
қолданғанда, жуу нәтижесі өзгермейді
(әсіресе қалыпты кірлеген кірлерде).
8. ПАРАМЕТРЛЕР
8.1 Бала қауіпсіздігінің құралы
•
Осы функцияның көмегімен балалар
басқару панелімен ойнауға жол
бермейсіз.
8.3 Дыбыстық сигналдар
•
Осы функцияны іске қосу/ажырату
және
түймешіктерін
үшін
индикаторы жанғанша/сөнгенше
қатар басыңыз.
Мына параметрді қосуға болады:
•
түймешігін басқаннан кейін:
функциялар мен бағдарлама тетігі
бұғатталады.
•
түймешігін баспайынша:
құрылғы іске қосылмайды.
Осы функцияны іске қосу/ажырату
үшін
және
түймешіктерін
индикаторы жанғанша/сөнгенше
қатар басыңыз.
Дыбыстық сигналдар мына
жағдайларда қосылады:
• Бағдарлама аяқталғанда.
• Құрылғыда ақау бар кезде.
Дыбыстық сигналдарды сөндіру/қосу
және
түймешіктерін 6
үшін
секунд қатар басыңыз.
Егер дыбыстық
сигналдарды сөндірсеңіз,
олар құрылғыда ақау
пайда болған кезде қосыла
береді.
8.2 Тұрақты қосымша шаю
Осы функцияның көмегімен жаңа
бағдарлама орнатқан кезде қосымша
шаю циклі тұрақты орнатылып тұрады.
9. БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН
1. Жуу циклының жуғыш затына
арналған бөлікке 2 литр су
құйыңыз.
Бұл су төгу жүйесін іске қосады.
2. Жуу циклына арналған бөлікке
шамалы жуғыш зат салыңыз.
18
www.electrolux.com
3. Мақта матаға арналған
бағдарламаны орнатып, ең жоғары
температураға қойып ешбір кір
салмай жуыңыз.
Бұл цикл барабан мен машинаның
ішінде бар болуы мүмкін кірлердің
барлығын кетіреді.
10. КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ - ТЕК ЖУУ
10.1 Кірді салу
1. Құрылғының есігін ашыңыз
2. Кірді барабанға бір-бірден
салыңыз.
3. Кірлерді құрылғыға салар алдында
сілкілеңіз.
Барабанға тым көп кір салынбағанына
көз жеткізіңіз.
4. Есікті жабыңыз.
Тығыздағыш пен есіктің арасына
ешбір кір қыстырылып қалмағанына
көз жеткізіңіз. Су ағуы немесе кірге
нұқсан келуі мүмкін.
10.2 Жуғыш зат пен
үстемелерді пайдалану
1. Жуғыш зат пен мата
жұмсартқышты өлшеп алыңыз.
2. Жуғыш зат үлестіргішті абайлап
жабыңыз
САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ
ЕСКЕРТУ!
10.3 Жуғыш зат салынатын бөліктер
САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ!
Кір жуғыш машинаға арнайы жуғыш заттарды ғана пайдаланыңыз.
Жуғыш заттардың орамында көрсетілетін нұсқауларды әрқашан
орындаңыз.
Алдын ала жуу циклына арналған жуғыш зат бөлігі.
Жуу циклына арналған жуғыш зат бөлігі.
Сұйық үстемелерге арналған бөлік (мата жұмсартқыш,
крахмал).
Ұнтақ немесе сұйық жуғыш затқа арналған бөлгіш.
ҚАЗАҚ
19
10.4 Сұйық немесе ұнтақ
жуғыш зат
A
1.
2.
B
3.
4.
• A қалпы ұнтақ жуғыш затқа арналған (зауыттық бапталым).
• B - сұйық жуғыш затқа арналған.
Сұйық жуғыш затты пайдаланған кезде:
• Қоймалжың немесе қою сұйық жуғыш заттарды қолданбаңыз.
• Сұйық жуғыш затты ең жоғары деңгейден асырып салмаңыз.
• Алдын ала жуу циклын орнатпаңыз.
• Кешіктіріп бастау параметрін орнатпаңыз.
10.5 Құрылғыны іске қосу
Құрылғыны қосу немесе сөндіру үшін
түймешігін басыңыз. Құрылғы іске
қосылған кезде дыбыстық сигнал
естіледі.
10.6 Бағдарламаны орнату
1. Бағдарлама тетігін бұрап, жуу
бағдарламасын орнатыңыз:
• Тиісті бағдарламаның
индикаторы жанады.
•
•
индикаторы жыпылықтайды.
Бейнебетте Таймердің деңгейі,
бағдарламаның уақыты және
бағдарлама циклдарының
индикаторлары көрсетіледі.
2. Қажет болса, температураны,
айналдыру жылдамдығын, цикл
ұзақтығын өзгертіңіз немесе
қолжетімді параметрлерді
қосыңыз. Параметрді қосқан кезде
орнатылған параметрдің
индикаторы жанады.
Егер қате орнатып
қойсаңыз, бейнебетте
көрсетіледі.
20
www.electrolux.com
10.7 Кешіктіріп бастау
функциясы жоқ
бағдарламаны бастау
түймешігін басыңыз.
•
индикаторы жыпылықтауын
тоқтатып, жанған қалпы тұрады.
•
индикаторы
Бейнебетте
жыпылықтай бастайды.
Бағдарлама басталады да, есік
құлыпталып, дисплейде
индикаторы көрсетіледі.
Құрылғыға су құйылған кезде су
төгетін сорғы шамалы уақыт
жұмыс істейді.
•
•
Бағдарлама басталғаннан
кейін шамамен 15
минуттан кейін:
• Құрылғы
бағдарламаның
ұзақтығын автоматты
түрде кірдің ластану
деңгейіне сай келтіріп
реттейді.
• Бейнебетте жаңа мән
көрсетіледі.
10.8 Кешіктіріп бастау
функциясы бар
бағдарламаны бастау
1.
түймешігін бейнебетте
орнатқыңыз келген кешіктіріп
бастау уақыты көрсетілгенше
қайта-қайта басыңыз.
Бейнебетте тиісті индикатор жанады.
2.
•
•
түймешігін басыңыз:
Құрылғы кері санай бастайды.
Кері санақ аяқталған кезде,
бағдарлама автоматты түрде
басталады.
Орнатылған кері санақ
мәнін
түймешігін
баспай тұрып болдырмауға
немесе өзгертуге болады.
Кешіктіріп бастау
функциясын болдырмау
үшін:
• Құрылғыны кідірту
үшін
түймешігін
басыңыз.
•
•
түймешігін
дисплейде ' пайда
болғанша басыңыз.
Бағдарламаны
дереу бастау үшін
түймешігін қайта
басыңыз.
10.9 Бағдарламаны кідірту
және параметрлерді өзгерту
Кей функцияларды ғана басталмай
тұрып өзгертуге болады.
түймешігін басыңыз.
1.
Индикатор жыпылықтайды.
2. Функцияларды өзгертіңіз.
3.
түймешігін қайта басыңыз.
Бағдарлама жалғасады.
10.10 Жұмыс істеп тұрған
бағдарламаны болдырмау
1. Бағдарламаны біржола тоқтатып
құрылғыны сөндіру үшін
түймешігін бірнеше секунд
басыңыз.
2. Құрылғыны іске қосу үшін осы
түймешікті қайта басыңыз. Енді
жаңа жуу бағдарламасын орнатуға
болады.
Жаңа бағдарламаны
бастау алдында
құрылғының суы төгіледі.
Бұл жағдайда, жуғыш зат
үлестіргіште жуғыш заттың
әлі бар екеніне көз
жеткізіңіз, егер жоқ болса
қайтадан толтырыңыз.
ҚАЗАҚ
10.11 Есікті ашу
САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ
ЕСКЕРТУ!
Егер барабанның ішіндегі
температура мен судың
деңгейі өте жоғары болса
және барабан әлі айналып
тұрса, есік ашылмайды.
Бағдарлама немесе кешіктіріп бастау
жұмыс істеп тұрғанда, құрылғының
есігі бекітіліп, бейнебеттен
индикаторы көрсетіліп тұрады.
Бағдарлама немесе кешіктіріп
бастау режимі жұмыс істеп тұрғанда
құрылғыны ашу:
1. Құрылғыны кідірту үшін
түймешігін басыңыз.
2. Есік бұғаттаулы индикаторы
сөнгенше күтіңіз.
3. Есікті ашыңыз.
4. Есікті жауып,
түймешігін қайта
басыңыз.
Бағдарлама немесе кешіктіріп бастау
функциясы жалғасады.
•
•
•
Суды төгу үшін:
1.
түймешігін басыңыз. Құрылғы
суды төгеді де, айналдыру кезеңін
орындайды.
2. Құрылғыны суды ғана төгетін етіп
параметрін
баптау үшін
орнатыңыз. Қажет болса,
айналдыру жылдамдығын
азайтыңыз.
3. Бағдарлама аяқталып, есік
бұғаттаулы индикаторы
көрінбей кеткенде есікті ашуға
болады.
4. Құрылғыны сөндіру үшін
түймешігін бірнеше секунд
басыңыз.
Құрылғы шамамен 18
сағаттан кейін суды
автоматты түрде төгеді
және айналдырады (Жүн
мата бағдарламаларынан
басқа бағдарламаларда).
10.12 Бағдарламаның соңы
•
•
Құрылғы автоматты түрде
тоқтайды.
Дыбыстық сигналдар естіледі (егер
қосулы тұрса).
•
Бейнебетте
•
•
индикаторы сөнеді.
Есік құлпының
индикаторы
сөнеді.
Есікті ашуға болады.
Құрылғыдан кірді алыңыз.
Барабанның бос екеніне көз
жеткізіңіз.
Судың шүмегін жабыңыз.
•
•
•
•
жанады.
Құрылғыны сөндіру үшін
түймешігін бірнеше секунд
басыңыз.
• Зең және иіс пайда болмас үшін
есікті сәл ашып қойыңыз.
Жуу бағдарламасы аяқталды, бірақ
барабанда су тұр:
21
Кір мыжылып қалмас үшін барабан
мезгіл-мезгіл айналып тұрады.
Есік бұғаттаулы
индикаторы
жанып тұр. Есік құлыпталып
тұрады.
Есікті ашу үшін суды төгу керек.
10.13 АВТ. Күту режимі
функциясы
АВТ. Күту режимі параметрі қуатты аз
қолдану үшін келесі жағдайларда
құрылғыны автоматты түрде сөндіреді:
•
•
Құрылғыны
түймешігін басар
алдында 5 минут пайдаланбасаңыз.
Құрылғыны қайта іске қосу үшін
түймешігін басыңыз.
Жуу бағдарламасы аяқталғаннан
кейін 5 минут өткен соң
Құрылғыны қайта іске қосу үшін
түймешігін басыңыз.
Бейнебетте соңғы орнатылған
бағдарламаның соңы көрсетіледі.
Жаңа циклді орнату үшін
бағдарлама тетігін бұраңыз.
22
www.electrolux.com
11. КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ - ТЕК КЕПТІРУ
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
11.1 Кептіру циклын орнату
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Су шүмегінің ашық
тұрғанына көз жеткізіңіз.
1. Құрылғыны қосу үшін ВКЛ/ВЫКЛ
түймешігін бірнеше секунд
басыңыз.
2. Кірді бір-бірден салыңыз.
3. Бағдарлама тетігін кірлерді
кептіретін бағдарламаға бұраңыз.
Бейнебетте кептіру индикаторы
•
: Мақта мата заттарды ӨТЕ
ҚҰРҒАҚ етіп кептіретін
құрғақтық деңгейі
Бейнебетте әдепкі кір салынымы
салмағының негізінде есептелген
уақыт мәні көрсетіледі. Егер кірдің
мөлшері әдепкі мөлшерден көп немесе
аз болса, цикл орындалып тұрғанда
құрылғы уақыт мәнін автоматты түрде
реттейді.
2. Бағдарламаны бастау үшін
түймешігін басыңыз.
Бейнебетте "есік құлыптаулы"
индикаторы көрсетіледі. Кептіру
индикаторы
пайда болады.
Жақсы кептіру
нәтижелеріне жету үшін
пайдаланушы
нұсқаулығында ұсынылған,
кірдің ең көп кептірілетін
мөлшерінен асыруға
болмайды. Орнатылған
бағдарламаның автоматты
жылдамдығынан аз
айналдыру жылдамдығын
орнатуға болмайды.
11.2 Автоматты деңгейлерде
кептіру
Кірді алдын ала қойылған құрғақтық
деңгейлерінде кептіруге болады:
1. Бейнебетте құрғақтық
деңгейлерінің біреуінің индикаторы
көрсетілгенше
қайта басыңыз:
түймешігін қайта-
•
: Мақта мата заттарды
ҮТІКТЕУГЕ болатын құрғақтық
деңгейі
•
: Мақта мата және синтетика
заттарды ШКАФҚА салуға
болатын құрғақтық деңгейі
жыпылықтай бастайды.
Кез келген кірдің түріне
арнап, барлық құрғақтық
деңгейлерін орнату мүмкін
емес.
11.3 Уақыты қойылған кептіру
циклы
Кірді уақыты қолдан қойылған кептіру
циклымен де кептіруге болады:
1. Уақыт мәнін орнату үшін
түймешігін қайта-қайта басыңыз
(«Уақыты қойылған кептіру
бағдарламалары» кестесін
қараңыз).
• Бейнебетте 10 минут
көрсетіледі. Осы сенсорлық
түймешікті әр басқан сайын
уақыт мәні 5 минутқа артып
отырады.
• Бейнебетте орнатылған уақыт
•
мәні көрсетіледі: мысалы –
Бірнеше секундтан кейін
бейнебетте жаңа уақыт мәні
.
көрсетіледі:
. Құрылғы
мыжылып қалудан сақтау және
салқындату циклдарының
уақыттарын да есептеп
шығарады.
2. Бағдарламаны бастау үшін
түймешігін басыңыз.
• Бейнебетте жиі-жиі жаңа уақыт
мәні көрсетіліп тұрады.
ҚАЗАҚ
•
•
Кептіру индикаторы
жыпылықтай бастайды.
Бейнебетте "есік құлыптаулы"
индикаторы көрсетіледі.
Егер 10 минуттық кептіру циклын ғана
орнатсаңыз, құрылғы тек салқындату
циклын орындайды.
Кір жеткілікті түрде кеппесе, қайта
қысқа кептіру уақытын орнатыңыз.
11.4 Кептіру
бағдарламасының аяқталуы
Құрылғы автоматты түрде тоқтайды.
•
Дыбыстық сигналдар (егер қосылып
тұрса) естіледі.
•
Бейнебетте
жанады.
•
•
23
индикаторы сөнеді.
Кептіру циклының соңғы
минуттарында құрылғы салқындату
және мыжылудан сақтау циклын
орындайды. Есік әлі құлыптаулы.
Есік бекітулі белгісі
бейнебеттен
көрінбей кеткенде, есікті аша беруге
болады.
1. Құрылғыны сөндіру үшін
түймешігін бірнеше секунд
басыңыз.
Бағдарлама аяқталғаннан кейін
бірнеше минут өткен соң, қуат үнемдеу
функциясы құрылғыны автоматты
түрде сөндіреді.
2. Құрылғыдан кірді алыңыз.
Барабанның бос екеніне көз жеткізіңіз.
3. Зең және иіс пайда болмас үшін
есікті сәл ашып қойыңыз.
4. Судың шүмегін жабыңыз.
12. КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ - ЖУУ ЖӘНЕ КЕПТІРУ
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
12.1 Нон-Стоп бағдарламасы
1. Құрылғыны қосу үшін ВКЛ/ВЫКЛ
түймешігін бірнеше секунд
басыңыз.
2. Кірді бір-бірден салыңыз.
Жақсы кептіру
нәтижелеріне жету үшін
пайдаланушы
нұсқаулығында ұсынылған,
кірдің ең көп кептірілетін
мөлшерінен асыруға
болмайды. Орнатылған
бағдарламаның автоматты
жылдамдығынан аз
айналдыру жылдамдығын
орнатуға болмайды.
3. Жуғыш зат пен үстемелерді тиісті
бөліктерге салыңыз.
4. Бағдарлама тетігін жуу
бағдарламасына бұраңыз.
Бейнебетте әр түрлі жуу циклдарының
индикаторлары көрсетіледі.
5. Қолжетімді функцияларды
орнатыңыз.
12.2 Жуу және автоматты
түрде кептіру
1. Бейнебетте құрғақтық
деңгейлерінің біреуінің индикаторы
көрсетілгенше
қайта басыңыз:
түймешігін қайта-
•
: Мақта мата заттарды
ҮТІКТЕУГЕ болатын құрғақтық
деңгейі
•
: Мақта мата және синтетика
заттарды ШКАФҚА салуға
болатын құрғақтық деңгейі
•
: Мақта мата заттарды ӨТЕ
ҚҰРҒАҚ етіп кептіретін
құрғақтық деңгейі
Бейнебетте
индикаторы пайда
болады. Бейнебетте көрсетілген уақыт
мәні, кір салынымының әдепкі
салмағының негізінде есептелген жуу
циклының + кептіру циклдарының
ұзақтығынан тұрады.
24
www.electrolux.com
Кірді жақсы кептіру үшін
құрылғы жуылатын және
кептірілетін заттар үшін
өте төмен жылдамдық
мәнін орнатуға жол
бермейді.
2. Бағдарламаны бастау үшін
түймешігін басыңыз.
Бейнебетте орнатылған құрғақтық
деңгейі көрсетіліп тұрады.
Есік бұғаттаулы
индикаторы
жанып тұрады.
Бейнебетте жиі-жиі жаңа уақыт мәні
көрсетіліп тұрады.
Кептіру циклының соңғы
минуттарында құрылғы
мыжылудан сақтау және
салқындату циклдарын
орындайды.
12.4 Бағдарламаның
аяқталуы
Құрылғы автоматты түрде тоқтайды.
Дыбыстық сигналдар (егер қосылып
тұрса) естіледі.
Қосымша ақпаратты алдыңғы
тараудың «Кептіру бағдарламасының
соңында» тармағынан қараңыз.
1. Құрылғыдан кірді алыңыз.
Барабанның бос екеніне көз жеткізіңіз.
2. Зең және иіс пайда болмас үшін
есікті сәл ашып қойыңыз.
3. Судың шүмегін жабыңыз.
12.5 Маталардың түгі
Жуу және/немесе кептіру циклы
кезінде кейбір кірлердің (мысалы,
жөкенің, жүн матаның, мақта мата
жейденің) түгі шығуы мүмкін.
12.3 Жуу және уақыты
қойылған циклмен кептіру
Осындай түк немесе мамық келесі
цикл кезінде кірге жабысып қалуы
мүмкін.
Кірді жақсы кептіру үшін құрылғы
жуылатын және кептірілетін заттар
үшін өте төмен жылдамдық мәнін
орнатуға жол бермейді.
Техникалық маталардың түктері бұдан
да көп шығады.
1. Кептіру уақытының мәнін орнату
түймешігін басыңыз.
үшін
Бейнебетте 10 минут көрсетіледі.
индикаторы жанады.
Бейнебетте
Бейнебетте орнатылған кептіру
уақытының мәні көрсетіледі, мысалы:
. Бірнеше секундтан кейін
бейнебетте жуу және кептіру (жуу +
кептіру + мыжылудан сақтау +
салқындату циклдары) циклдарының
уақытынан тұратын аяқтау уақытының
мәні
көрсетіледі.
Егер жуғаннан кейін 10
минуттық кептіру уақытын
ғана орнатсаңыз, құрылғы
мыжылудан сақтау және
салқындату циклдарын да
қоса есептейді.
2. Бағдарламаны бастау үшін
түймешігін басыңыз.
Бейнебетте
индикаторы жанады.
Есік құлыпталған. Бейнебетте жиі-жиі
жаңа уақыт мәні көрсетіліп тұрады.
Кірге түк жабысып қалуға жол бермеу
үшін мына ұсыныстарды орындаңыз:
•
•
•
•
Ашық түсті киімдерді (жаңа жөке,
жүн мата, мақта-мата жейде) жуыпкептіріп болғаннан кейін, баран
түсті маталарды, немесе керісінше
баран маталардан кейін ашық түсті
маталарды жумаңыз.
Бұндай маталарды алғаш рет жуып
болғаннан кейін ашық ауаға
шығарып кептіру керек.
Су төгу сүзгісін тазалау үшін.
Кептіру циклынан кейін бос
барабанды, тығыздағыш пен есікті
дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
ҚАЗАҚ
12.6 Заттағы мамықты қалай
кетіруге болады
3. Шаю бағдарламасын орнатыңыз.
Барабанның ішіндегі қыл-қыбырды
тазалау үшін арнайы бағдарламаны
орнатыңыз:
және
түймешігін бейнебетте
CLE пайда болғанша қатар
басыңыз.
5. Бағдарламаны бастау үшін
түймешігін басыңыз.
1. Барабанды босатыңыз.
2. Барабанды, тығыздағыш пен есікті
дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
25
4. Тазалау функциясын қосу үшін
13. АҚЫЛ-КЕҢЕС
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
•
13.1 Кір салу
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Кірді былай сұрыптаңыз: ақ, түрлітүсті, синтетика, нәзік және жүн
мата.
Кірдің затбелгісіндегі жуу
нұсқауларын орындаңыз.
Ақ және түрлі-түсті заттарды бірге
жумаңыз.
Кейбір түрлі-түсті заттарды алғаш
жуғанда бояуы шығуы мүмкін.
Оларды алғаш жуғанда бөлек жууға
кеңес береміз.
Жастық қаптарының түймесін
салып, тартпаларды тартып жауып,
ілгектер мен батырма
түймешіктерді салыңыз.
Белбеулерді байлаңыз.
Қалталарды босатып, оралған
заттарды ашыңыз.
Көп қабатты матадан жасалған, жүн
матадан жасалған немесе сурет
салынған киімдердің астарын
сыртына аударыңыз.
Қатты дақтарды кетіріңіз.
Өте кір дақтарды арнайы жуғыш
затпен жуыңыз.
Перделерді абайлап жуыңыз.
Ілгектерін алыңыз немесе
перделерді кір жуатын торға немесе
жастықтың тысына салыңыз.
Шашақтары бар немесе кесілген
жерлері бар заттарды құрылғыда
жумаңыз. Кішкене заттарды жуу
үшін (мысалы, сым өткізілген төс
тартқыш, белдіктер, колготкилер,
т.с.с.) кір жууға арналған торды
пайдаланыңыз.
Кір өте аз салынса, айналдыру
циклі кезінде теңгерімді сақтауға
қатысты мәселе орын алуы мүмкін.
Бұндай жағдай орын алса,
барабандағы кірді қолмен таратып,
қайта айналдыра бастаңыз.
13.2 Оңай кетпейтін дақтар
Кейбір дақтарды кетіру үшін су мен
жуғыш зат жеткіліксіз болады.
Бұндай дақтарды кірді құрылғыға
салмай тұрып тазалауды ұсынамыз.
Дақ кетіретін арнайы құралдар
болады. Дақ пен матаның түріне сай
келетін арнайы дақ кетіргішті
қолданыңыз.
13.3 Жуғыш заттар мен
үстемелер
•
•
•
Кір жуғыш машиналарға арналған
жуғыш заттар мен үстемелерді ғана
қолданыңыз:
– матаның барлық түрлеріне
арналған ұнтақ жуғыштар,
– нәзік мата (ең көбі 40 °C) мен
жүн тоқымаларға арналған
ұнтақ жуғыштар,
– матаның барлық түрлеріне не
тек жүн матаға арналған, төмен
температурада жуатын
бағдарламаларға (ең көбі 60 °C)
арналған сұйық жуғыш заттар.
Әр түрлі жуғыш заттарды
араластырмаңыз.
Қоршаған ортаға зиян келтірмеу
үшін жуғыш затты қажетті
мөлшерден артық пайдаланбаңыз.
26
www.electrolux.com
•
•
•
Осы заттардың орамында
көрсетілетін нұсқауларды
орындаңыз.
Матаның түріне және түсіне,
бағдарламаның температурасы мен
кірдің деңгейіне сай келетін
құралдарды қолданыңыз.
Егер құрылғының жуғыш зат
үлестіргішінде мөлшерлегіш құрал
(жуғыш зат өндірушісі қамтамасыз
етеді) болмаса, мөлшерлегіш
шарикті қолданыңыз.
13.4 Қоршаған ортаға
қатысты ескерім
•
•
•
•
Қалыпты кірлеген кірді алдын ала
жуу циклі жоқ бағдарламаны
қолданып жуыңыз.
Жуу бағдарламасын кірді әрқашан
неғұрлым көп салғаннан кейін
бастаңыз.
Төмен температурада жуатын
бағдарламаны таңдаған кезде,
қажет болса дақ кетіргішті
қолданыңыз.
Жуғыш затты дұрыс мөлшерде
қолдану үшін, жергілікті су
жүйесіндегі судың кермектігін
тексеріңіз
•
Кептіру бағдарламаларымен
кептіруге болатын кірдің ең үлкен
салмағын, кептіру бағдарламалары
кестесінен қараңыз.
13.7 Кептіруге болмайтын
заттар
Бұл кір үшін кептіру бағдарламасын
орнатпаңыз:
• Өте нәзік заттар үшін.
• Синтетика перделер.
• Темір заттар тағылған киімдер.
• Нейлон шұлықтар.
• Көрпелер.
• Төсек жапқыштар.
• Сырма көрпе.
• Анорак.
• Саяхатқа арналған қап төсектер
• Шаш спрейі, тырнақ бояуын
тазалағыш немесе сол сияқты
заттың қалдығы бар маталар.
• Көбікті резеңке немесе сол сияқты
бөліктері бар киімдер.
13.8 Киімнің затбелгілері
Кірді кептіргенде өндірушінің
затбелгіде көрсеткен нұсқауларын
орындаңыз:
13.5 Су кермектігі
•
Сіз тұратын жердегі су өте кермек
немесе орташа кермек болса, кір
жуғыш машинада су жұмсартқышты
қолдануды ұсынамыз. Суы тұщы
жерлерде су жұмсартқышты қолдану
қажет емес.
= Кептіргіш машинада кептіруге
болады
•
= Жоғары температурада кептіру
циклы
•
= Азайтылған температурада
кептіру циклы
•
= Кептіргіш машинада кептіруге
болмайды.
Жергілікті жердегі судың кермектігін
білу үшін су жүйесін басқару
мекемесіне хабарласыңыз.
Су жұмсартқышты дұрыс мөлшерлеп
пайдаланыңыз. Бұйымның орамында
көрсетілетін нұсқауларды орындаңыз.
13.6 Кептіруге қатысты ақылкеңес
Кептіру циклын дайындаңыз
• Су құятын шүмекті ашыңыз.
• Су төгетін түтіктің дұрыс
қосылғанын тексеріңіз. Қосымша
ақпаратты Орнату тарауынан
қараңыз.
13.9 Кептіру циклының
уақыты
Кептіру уақыты мына жағдайларға
байланысты өзгереді:
• соңғы айналдыру циклының
жылдамдығы
• құрғақтық деңгейі
• кірдің түрі
• кір салынымының салмағы
ҚАЗАҚ
13.10 Қосымша кептіру
Кептіру бағдарламасы аяқталғаннан
кейін кір әлі де дымқыл болса, қысқа
кептіру циклын қайта орнатыңыз.
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Матаның қыжымданып
немесе киімнің отырып
қалуына жол бермеу
үшін, кірді өте қатты
кептірмеңіз.
13.11 Жалпы ақыл-кеңестер
27
Кірді барынша дұрыс кептіруге
тәжірибе көмектеседі. Бұрынғы кептіру
циклдарының уақыттарын жазып
алыңыз.
Кептіру циклының соңында статикалық
тоқ болмас үшін:
1. Жуу циклы кезінде мата
жақсартқышты пайдаланыңыз.
2. Кір кептіргіш машиналарға
арналған арнайы мата
жақсартқыштарды пайдаланыңыз.
Кептіру бағдарламасы аяқталған кезде
кірді жылдам алыңыз.
Орташа кептіру уақыттарын "Кептіру
бағдарламалары" кестесінен қараңыз.
14. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
14.1 Сыртын тазалау
Құрылғыны сабын мен жылы суды
ғана қолданып тазалаңыз. Барлық
беттерін әбден құрғатыңыз.
САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ
ЕСКЕРТУ!
Спирт, еріткіш немесе
химиялық заттарды
қолданбаңыз.
14.2 Қақты тазалау
Сіз тұратын жердегі су өте кермек
немесе орташа кермек болса, кір
жуғыш машинаға арналған қақ
тазалайтын құралды қолдануды
ұсынамыз.
Бұйымның орамында
көрсетілетін нұсқауларды
әрқашан орындаңыз.
14.3 Тазалап жуу
Төмен температура бағдарламаларын
қолданғанда барабанда шамалы
жуғыш зат қалып қоюы мүмкін.
Құрылғыға күтім көрсету үшін
уақытылы жуыңыз. Ол үшін:
•
•
Барабаннан кірді алыңыз.
Мақта мата жууға арналған
бағдарламаны, шамалы жуғыш зат
салып ең жоғары температураға
қойып орнатыңыз.
14.4 Есік тығыздағышы
Барабанның ішін мезгіл-мезгіл
тексеріп, әк және тот бөлшектерінің
жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
Тот бөлшектерін тазалау үшін кір
жуғыш машиналарға арналған арнайы
құралдарды ғана пайдаланыңыз. Бұны
кір жумай тұрғанда орындаңыз.
Тығыздағышты мезгіл-мезгіл тексеріп,
ішіндегі заттардың барлығын алыңыз.
28
www.electrolux.com
14.5 Жуғыш зат үлестіргішін тазалау
1.
2.
1
2
3.
4.
14.6 Су төгетін түтіктегі сүзгіні тазалау
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Құрылғыдағы су ыстық
болса су төгу жүйесіндегі
сүзгіні тазаламаңыз.
1.
2.
2
1
1
2
1
ҚАЗАҚ
3.
4.
1
5.
2
6.
1
2
7.
8.
1
2
9.
2
1
29
30
www.electrolux.com
14.7 Су құятын түтіктің және клапанның сүзгісін тазалау
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
14.8 Суды тосын жағдайда
төгу
Ақаулыққа байланысты құрылғы суды
төге алмайды.
Бұндай жағдай орын алса, 'Су төгетін
сүзгіні тазалау' тарауындағы (1) бастап
(9) дейінгі қадамдарды орындаңыз.
Қажет болса, сорғыны тазалаңыз.
Суды төтенше жағдайда төгетін
тәсілмен төккеннен кейін, су төгетін
жүйені қайта іске қосу керек:
1. Суды төтенше жағдайда төгетін
тәсілмен төккеннен кейін, су
төгетін жүйені қайта іске қосу
керек: Жуғыш зат үлестіргіштің
негізгі жуу циклына арналған
бөлігіне 2 литр су құйыңыз.
2. Суды төгу үшін бағдарламаны
бастаңыз.
14.9 Мұздап кетуден сақтау
Құрылғы температурасы 0° градустан
төмен түсетін жерге орнатылса, су
құятын түтіктегі және су төгетін
сорғыдағы қалдық суды төгіңіз.
1. Ашаны розеткадан суырып
алыңыз.
2. Судың шүмегін жабыңыз.
3. Су құятын түтіктің екі ұшын ыдысқа
салып, түтіктегі суды ағызыңыз.
4. Су төгетін сорғыны босатыңыз.
Суды төтнше жағдайда төгу
қадамдарын қараңыз.
5. Су төгетін сорғы босаған кезде, су
құятын түтікті қайта орнына
қойыңыз.
ҚАЗАҚ
31
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Құрылғыны қайта іске
қолданар алдында
температураның 0 °C
градустан жоғары екеніне
көз жеткізіңіз.
Төмен температураға
байланысты орын алған
ақауларға өндіруші
жауапкершілік көтермейді.
15. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
•
тұр.
- Құрылғының суы төгілмей
•
15.1 Кіріспе
- Құрылғының есігі ашық
немесе дұрыс жабылмаған. Есікті
тексеріңіз!
•
Құрылғы жұмыс істей бастамайды
немесе жұмыс істеп тұрып тоқтап
қалады.
- Электр желісі тұрақты емес.
Электр желісі тұрақтанғанша күтіңіз.
•
- Құрылғының электронды
элементтерінің арасында байланыс
жоқ. Сөндіріңіз де, қайта қосыңыз.
Алдымен ақаулықты түзету жолын
іздеңіз (кестеге қараңыз). Әйтпесе
қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
Кейбір ақаулықтарда дыбыстық
сигналдар қосылады және
бейнебетте ескерту коды пайда
болады:
•
НАЗАРЫҢЫЗДА
БОЛСЫН!
Тексеріп көру алдында
құрылғыны тоқтан
ажыратыңыз.
- Құрылғыға су дұрыс
құйылмай тұр.
15.2 Ықтимал ақаулықтар
Ақаулық
Ықтимал шешімі
Бағдарлама
басталмай тұр.
Ашаның розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз.
Құрылғы есігінің жабық тұрғанына көз жеткізіңіз.
Сақтандырғыш қорабындағы сақтандырғышқа зақым
келмегеніне көз жеткізіңіз.
Бастау/Үзіліс түймешігінің басылғанына көз жеткізіңіз.
Егер кешіктіріп бастау функциясы орнатылып тұрса,
оны ажыратыңыз не кері санақ аяқталғанша күтіңіз.
32
www.electrolux.com
Ақаулық
Ықтимал шешімі
Егер Бала қауіпсіздігінің құралы қосулы тұрса, оны
ажыратыңыз.
Құрылғыға су дұрыс
құйылмай тұр.
Су шүмегінің ашық тұрғанына көз жеткізіңіз.
Сумен жабдықтау жүйесіндегі судың қысымының өте
төмен емес екеніне көз жеткізіңіз. Бұл ақпаратты
жергілікті су ресурстары мекемесіне хабарласып
алыңыз.
Су шүмегінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
Су құятын түтіктің сүзгісі мен клапанның сүзгілерінің
бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз. "Күту менен тазалау"
тарауын қараңыз.
Су құятын түтіктің бұратылып немесе майысып
қалмағанына көз жеткізіңіз.
Су құятын түтіктің дұрыс орнатылғанын көз жеткізіңіз.
Құрылғыға су
құйылмайды және
дереу төгіледі.
Су төгетін түтіктің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
Түтік өте төмен болуы мүмкін.
Құрылғы суы
сарқылмай тұр.
Раковина түтікшесінің бітеліп қалмағанына көз
жеткізіңіз.
Су төгетін түтіктің бұратылып немесе майысып
қалмағанына көз жеткізіңіз.
Су төгетін түтік сүзгісінің бітеліп қалмағанына көз
жеткізіңіз. Қажет болса сүзгіні тазалаңыз. "Күту менен
тазалау" тарауын қараңыз.
Су төгетін түтіктің дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
Егер су төгетін циклы жоқ бағдарлама орнатылып
тұрса, су төгу бағдарламасын орнатыңыз.
Аяқталғанда барабан ішінде су қалатын функцияны
таңдасаңыз, су төгу бағдарламасын орнатыңыз.
Айналдыру циклы
жұмыс істемейді
немесе жуу циклы
әдеттегіден ұзаққа
созылады.
Айналдыру бағдарламасын орнатыңыз.
Су төгетін түтік сүзгісінің бітеліп қалмағанына көз
жеткізіңіз. Қажет болса сүзгіні тазалаңыз. "Күту менен
тазалау" тарауын қараңыз.
ҚАЗАҚ
Ақаулық
33
Ықтимал шешімі
Бұндай жағдай орын алса, барабандағы кірді қолмен
таратып, айналдыру циклін қайта бастаңыз. Бұл мәселе
теңгерімге байланысты болуы мүмкін.
Еденге су аққан.
Су түтіктерінің жалғастырғыштарының берік екеніне
және су ағып тұрмағанына көз жеткізіңіз.
Су төгетін түтіктің еш жерінің бүлінбегеніне көз
жеткізіңіз.
Дұрыс жуғыш заттың дұрыс мөлшерде
пайдаланылғанына көз жеткізіңіз.
Құрылғының есігін
аша алмадыңыз.
Жуу бағдарламасының аяқталғанына көз жеткізіңіз.
Барабанның ішінде су бар болса, су төгу немесе
айналдыру бағдарламасын орнатыңыз.
Құрылғыға тоқ келіп тұрғанына көз жеткізіңіз.
Бұл мәселе құрылғының жұмыс істемей қалуына
байланысты болуы мүмкін. Уәкілетті қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз. Егер есікті ашу қажет
болса, «Есікті төтенше жағдайда ашу» тарауын мұқият
оқыңыз.
Құрылғыдан тосын
шуыл шығады.
Құрылғы деңгейінің дұрыс реттелгеніне көз жеткізіңіз.
"Орнату" тарауын қараңыз.
Орам материалдарының және/немесе тасымал
болттарының алынғанына көз жеткізіңіз. "Орнату"
тарауын қараңыз.
Барабанға көбірек кір қосып салыңыз. Кір тым аз
салынған болуы мүмкін.
Цикл көрсетілген
уақыттан қысқарақ.
Құрылғы кірдің салмағына қарай жаңа уақытты
есептейді. "Пайдалану көлемі" тарауын қараңыз.
Цикл көрсетілген
уақыттан ұзағырақ.
Теңгерімі жоқ кір уақытты ұзартады. Бұл құрылғы үшін
қалыпты жағдай.
Жуу нәтижелері
қанағаттанарлық
емес.
Жуғыш заттың мөлшерін көбейтіңіз немесе басқа
жуғыш затты пайдаланыңыз.
Оңай жуылмайтын дақтарды арнайы жуғыш заттарды
пайдаланып, кір жумай тұрып тазалаңыз.
Температураның дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
Кірдің салмағын азайтыңыз.
Функцияны орната
алмадыңыз.
Қажет түймешік(тер)дің ғана басылғанына көз жеткізіңіз.
34
www.electrolux.com
Ақаулық
Ықтимал шешімі
Құрылғы кептірмейді
немесе дұрыс
кептірмейді.
Су құбырының шүмегін ашыңыз.
Су төгетін сүзгінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
Кірдің салмағын азайтыңыз.
Дұрыс циклдың орнатылғанына көз жеткізіңіз. Қажет
болса, қайта қысқа кептіру циклын орнатыңыз.
Кірге түрлі түсті қылқыбыр көптеп
жабысқан.
Алдыңғы цикл кезінде мамығы шығатын немесе басқа
түсті мата жуылған:
• Кептіру циклі түктердің біразын кетіруге көмектеседі.
• Киімдерді қыл-қыбыр тазалағышпен тазалаңыз.
Барабан ішіне тым көп қыл-қыбыр жиналып қалса,
арнайы бағдарламаны (қосымша ақпаратты “Матаның
қыл-қыбыры" тарауынан қараңыз) қосып тазалаңыз.
Тексеріп болғаннан кейін құрылғыны іске қосыңыз. Бағдарлама үзілген жерінен бастап
жалғасады.
Ақаулық қайта орын алса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Бейнебетте басқа ақаулық кодтары көрсетілсе. Құрылғыны сөндіріңіз де, іске қосыңыз.
Ақаулық жалғаса берсе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
16. ЕСІКТІ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙДА АШУ
Егер тоқ сөніп немесе құрылғы жұмыс
істемей қалса, құрылғының есігі
бекітулі тұрады. Тоқ қайта қосылғанда
жуу бағдарламасы жалғасады. Егер
құрылғы істемей қалғанда есігі бекітулі
қалса, оны төтенше жағдайда ашу
функциясымен ашуға болады.
Есікті ашу алдында:
САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ
ЕСКЕРТУ!
Судың температурасы
мен кірдің ыстық емес
екеніне көз жеткізіңіз.
Егер қажет болса,
салқындағанша күтіңіз.
САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ
ЕСКЕРТУ!
Барабанның айналмай
тұрғанына көз жеткізіңіз.
Егер қажет болса,
барабан айналмай
тоқтағанша күтіңіз.
Барабан ішіндегі судың
деңгейінің өте жоғары
емес екеніне көз
жеткізіңіз. Егер қажет
болса, төтенше жағдайда
төгу тәсілімен төгіңіз
(«Күту менен тазалау»
тарауының «Суды
төтенше жағдайда төгу»
тармағын қараңыз).
Есікті ашу үшін төмендегі әрекетті
орындаңыз:
1. Құрылғыны сөндіру үшін ВКЛ/
ВЫКЛ түймешігін басыңыз.
2. Ашаны розеткадан суырып
алыңыз.
3. Сүзгі қалқанын ашыңыз.
4. Төтенше жағдайда құлыпты ашу
тетігін төмен басып тұрып, құрылғы
есігін ашыңыз.
ҚАЗАҚ
35
5. Кірді алып, содан кейін
құрылғының есігін жабыңыз.
6. Сүзгіні қалқанын жабыңыз.
17. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Өлшемі
Ені / Биіктігі / Тереңдігі/ 600 мм/ 850 мм/ 605 мм/ 639 мм
Жалпы тереңдігі
Электртоғына қосу
Кернеу
Жалпы қуат
Сақтандырғыш
Жиілік
230 В
2200 Вт
10 A
50 Гц
Төмен кернеумен жұмыс істейтін және
ылғалға қарсы қорғалмаған жерлерден басқа
жерлердің барлығы қатты заттар және
ылғалдың кіруіне жол бермейтін қорғаныс
қабатымен қорғалған
IPX4
Құйылатын судың
қысымы
0,5 бар (0,05 MПa)
8 бар (0,8 MПa)
Ең азы
Ең көбі
Кірдің жууға болатын Мақта мата
ең көп мөлшері
8 кг
Ең аз құрғақ салмақ
Мақта мата
Синтетика
6 кг
3 кг
Айналдыру
жылдамдығы
Ең көбі
1400 мин/айн
18. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР
Белгі
салынған материалдарды
қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз.
Орам материалдарын қайта өңдеуден
өткізу үшін тиісті контейнерлерге
салыңыз. Электрлік және
электроникалық құрылғылардың
қалдығын қайта өңдеуден өткізу
арқылы, қоршаған ортаға және
адамның денсаулығына зиын
келтіретін жағдайларға жол бермеуге
өз үлесіңізді қосыңыз. Белгі
салынған құрылғыларды тұрмыстық
қалдықтармен бірге тастамаңыз.
Өнімді жергілікті қайта өңдеу
орталығына өткізіңіз немесе жергілікті
мекемеге хабарласыңыз.
36
www.electrolux.com
ЗМІСТ
1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ..............................................................38
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ................................................................. 41
3. ОПИС ВИРОБУ............................................................................................... 43
4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ.................................................................................... 44
5. ПРОГРАМИ .....................................................................................................45
6. ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ........................................................................ 49
7. ФУНКЦІЇ........................................................................................................... 50
8. НАЛАШТУВАННЯ............................................................................................52
9. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ.......................................................... 52
10. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ – ЛИШЕ ПРАННЯ........................................52
11. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ – ЛИШЕ СУШІННЯ...................................... 56
12. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ — ПРАННЯ І СУШІННЯ..............................58
13. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ.......................................................................... 59
14. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА.................................................................................... 61
15. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ.................................................................................65
16. АВАРІЙНЕ ВІДКРИТТЯ ДВЕРЦЯТ...............................................................69
17. ТЕХНІЧНІ ДАНІ..............................................................................................69
МИ ДУМАЄМО ПРО ВАС
Дякуємо за придбання приладу Electrolux. Вибраний вами виріб є
результатом поєднання багаторічного досвіду та новітніх технологій.
Оригінальний і стильний — сконструйований із думкою про вас.
Користуючись ним, ви завжди отримуватимете найкращий результат.
Ласкаво просимо у світ Electrolux.
Звертайтеся на наш веб-сайт:
Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей,
сервісна інформація:
www.electrolux.com
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.registerelectrolux.com
Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин
для вашого приладу:
www.electrolux.com/shop
РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
При звертанні до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію:
модель, номер виробу, серійний номер.
Її можна знайти на табличці з технічними даними.
Увага! Важлива інформація з техніки безпеки
Загальна інформація й рекомендації
Інформація щодо захисту навколишнього середовища
УКРАЇНСЬКА
Може змінитися без оповіщення.
37
38
1.
www.electrolux.com
ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією приладу слід
уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник
не несе відповідальності за пошкодження, що
виникли через неправильне встановлення чи
експлуатацію. Інструкції з користування приладом
слід зберігати з метою користування в майбутньому.
1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик задушення, ушкоджень чи втрати
працездатності.
•
•
•
•
•
•
•
•
Діти від восьми років, особи з обмеженими
фізичними, сенсорними чи розумовими
здібностями й особи без відповідного досвіду та
знань можуть користуватися цим приладом лише
під наглядом або після проведення інструктажу
стосовно безпечного користування приладом і
пов’язаних ризиків.
Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
Не слід залишати дітей до трьох років без
постійного нагляду поблизу приладу.
Пакувальні матеріали слід тримати в недоступному
для дітей місці.
Усі миючі засоби слід тримати в недоступному для
дітей місці.
Не допускайте дітей і домашніх тварин до
відчинених дверцят приладу.
Якщо прилад оснащено захистом від доступу дітей,
рекомендується його ввімкнути.
Не можна доручати чищення або технічне
обслуговування приладу дітям без відповідного
нагляду.
1.2 Загальні правила безпеки
•
Не змінюйте технічні характеристики приладу.
УКРАЇНСЬКА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
39
Прилад можна встановлювати як окремо, так і
вмонтовувати під робочу поверхню кухонної секції,
дотримуючись необхідних відстаней.
Прилад не можна встановлювати за дверима, що
замикаються, розсувними дверима або дверима,
завіси яких розташовані напроти завіс приладу,
якщо вони заважають повному відкриттю дверцят
приладу.
Вставляйте штепсельну вилку у розетку
електроживлення лише після закінчення установки.
Переконайтесь, що після установки є вільний
доступ до розетки електроживлення.
Килим не повинен закривати вентиляційні отвори в
основі приладу (за наявності).
Переконайтеся, що кімната, де встановлюється
прилад, достатньо провітрюється, і в неї не
потрапляють гази, що утворюються в результаті
спалювання палива іншими приладами, уключаючи
каміни.
Використане повітря не слід відводити в димохід,
призначений для відведення диму від техніки, що
працює на газі або іншому паливі (якщо наявна).
Мінімальний робочий тиск води має становити 0,5
бар (0,05 МПа), а максимальний – 8 бар (0,8 МПа).
Дотримуйтеся максимального обсягу завантаження
8 кг (див. розділ «Таблиця програм»).
Прилад слід під’єднати до водопроводу за
допомогою набору нових шлангів, що
постачається. Повторно використовувати набір
старих шлангів не можна.
У разі пошкодження електричного кабелю
виробник або його авторизований сервісний центр
чи інша кваліфікована особа має замінити його.
Робити це самостійно небезпечно.
Видаліть ворс, який накопичився навколо приладу.
Предмети, забруднені такими речовинами, як
кулінарний жир, ацетон, алкоголь, бензин, гас,
40
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
плямовивідники, скипидар, віск і усувачі воску,
необхідно спершу попрати гарячою водою з
додаванням збільшеної дози засобу для прання й
лише потім сушити в сушильному барабані.
Не використовуйте прилад, якщо для чищення
використовувалися промислові хімікати.
У барабанній сушарці не можна сушити речі, які не
були перед цим випрані.
Такі предмети, як поролон (латексна губка),
шапочки для душу, вироби з непромокальних
тканин, прогумовані вироби та одяг або подушки,
підбиті поролоном, не слід сушити в сушильному
барабані.
Пом'якшувачі та інші аналогічні речовини
необхідно застосовувати у відповідності до
інструкцій виробника.
Витягайте всі предмети з кишень, такі як
запальнички та сірники.
Не зупиняйте сушильний барабан, доки не
закінчиться цикл сушіння, інакше всі речі потрібно
швидко вийняти й розкласти, щоб накопичене в них
тепло розсіялося.
Завершальна частина циклу сушіння в сушильному
барабані проходить без нагрівання (цикл
охолодження), щоб температура речей
залишилася такою, яка виключає їх пошкодження.
Не використовуйте водяні розпилювачі або пару,
щоб почистити прилад.
Витирайте прилад м’якою вологою ганчіркою.
Застосовуйте лише нейтральні миючі засоби. Не
застосовуйте абразивні засоби, абразивні
серветки, розчинники або металеві предмети.
Перед початком ремонту прилад треба від’єднати
від електромережі, знявши запобіжник або
витягнувши шнур живлення з розетки.
УКРАЇНСЬКА
41
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
2.1 Установка
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Видаліть усі транспортувальні
болти й пакувальні матеріали.
Зберігайте транспортувальні болти.
Коли ви знову переміщуватимете
прилад, необхідно буде
заблокувати барабан.
Прилад важкий, тому будьте
обережні, пересуваючи його.
Обов’язково одягайте захисні
рукавички.
Не встановлюйте й не
використовуйте пошкоджений
прилад.
Дотримуйтесь інструкцій зі
встановлення, що постачаються із
приладом.
Не встановлюйте прилад і не
використовуйте його у
приміщеннях, де температура
опускається нижче 0 °C або де він
може бути під впливом
атмосферних явищ.
Переконайтеся, що підлога, на якій
буде встановлено прилад, є рівною,
міцною, чистою та термостійкою.
Не встановлюйте прилад у місцях,
де не можна повністю відкрити
дверцята.
Завжди пересувайте прилад у
вертикальному положенні.
Прилад слід встановлювати
задньою стороною до стіни.
Переконайтеся, що повітря може
вільно циркулювати між приладом і
підлогою.
Відрегулюйте ніжки для
забезпечення необхідної відстані
між приладом і килимом.
Встановивши прилад у місці
постійної експлуатації, за
допомогою спиртового рівня
переконайтеся, що він точно
вирівнений. За потреби вирівнюйте
його, обертаючи ніжки.
2.2 Під’єднання до
електромережі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик займання або
ураження електричним
струмом.
•
•
•
•
•
•
•
Прилад повинен бути заземленим.
Завжди використовуйте правильно
встановлену протиударну розетку.
Не використовуйте розгалужувачі,
перехідники й подовжувачі.
Не тягніть за кабель живлення, щоб
вимкнути прилад із мережі. Завжди
вимикайте, витягаючи штепсельну
вилку.
Не торкайтеся кабелю живлення чи
штепсельної вилки вологими
руками.
Лише для Великобританії та
Ірландії: прилад має електричну
вилку 13 А. Якщо необхідно
замінити плавкий запобіжник в
електричній вилці, встановіть
запобіжник ASTA (BS 1362) 13 А.
Цей прилад відповідає директивам
ЄЕС.
2.3 Під’єднання до
водопроводу
•
•
•
Стежте за тим, щоб не пошкодити
водяні шланги.
Перш ніж підключити прилад до
нових труб або до труб, які
впродовж тривалого часу не
використовувалися, зачекайте, поки
потік води стане прозорим.
При першому користуванні
приладом переконайтеся у
відсутності протікання.
2.4 Користування
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик отримання
травм, ураження
електричним струмом,
пожежі, опіків або
пошкодження приладу.
42
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Цей прилад призначено лише для
домашнього використання.
Не змінюйте технічні
характеристики приладу.
Не кладіть займисті речовини чи
предмети, змочені в займистих
речовинах, усередину приладу,
поряд із ним або на нього.
Не торкайтеся скла дверцят під час
виконання програми. Скло може
бути гарячим.
Забороняється сушити
пошкоджений одяг, який містить
підкладки або набивальний
матеріал.
Якщо білизну випрано із
застосуванням плямовивідника,
запустіть цикл додаткового
полоскання перед запуском циклу
сушіння.
Подбайте про те, щоб у білизні не
залишалися металеві предмети.
Дозволяється сушити тільки ті речі,
що придатні для сушіння у пральній
машині з відповідною функцією.
Дотримуйтеся вказівок на етикетках
виробів.
Пластмасові предмети не
витримують високих температур.
– Якщо використовується
кульковий засіб для прання,
витягніть його, перш ніж
встановити програму сушіння.
– Не використовуйте кульковий
засіб для прання із програмою
«non-stop».
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик травмування
або пошкодження приладу.
•
•
Не сідайте й не ставайте на відкриті
дверцята.
Не сушіть у приладі наскрізь мокрі
речі.
2.5 Утилізація
•
•
•
Відключіть прилад від
електромережі.
Відріжте кабель живлення і
викиньте його.
Зніміть замок із дверцят, щоб
уникнути запирання дітей і
домашніх тварин у приладі.
Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам
Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та
електронному обладнанні (постанова
Кабінета Міністрів України №1057 від 3
грудня 2008р.)
УКРАЇНСЬКА
43
3. ОПИС ВИРОБУ
3.1 Огляд приладу
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
Робоча поверхня
Дозатор миючого засобу
Панель керування
Ручка дверцят
Табличка з технічними даними
Фільтр зливного насоса
Ніжки для вирівнювання приладу
5
6
7
3.2 Активація захисту від
доступу дітей
Це пристрій не дозволяє дітям або
домашнім тваринам зачинитися
всередині барабана.
Поверніть пристрій за годинниковою
стрілкою до горизонтального
положення позначки.
Дверцята не закриваються.
Щоб закрити дверцята, слід повернути
пристрій проти годинникової стрілки до
вертикального положення позначки.
3.3 Комплект кріпильних
накладок (4055171146)
Для придбання звертайтеся до
офіційного дилера.
Якщо прилад установлюється на
цокольну основу, закріпіть його за
допомогою кріпильних накладок.
Уважно прочитайте інструкцію, що
входить у комплект цього приладдя.
44
www.electrolux.com
4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
4.1 Опис панелі керування
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
8 Сенсорна кнопка додаткового
полоскання
(Доп. полоскание)
9 Сенсорна кнопка ступеня сухості
1 Кнопка ввімкнення/вимкнення
(ВКЛ/ВЫКЛ)
2 Перемикач програм
3 Сенсорна кнопка зменшення
швидкості віджимання
10
(Отжим)
4 Сенсорна кнопка температури
(Температура)
5 Дисплей
(Уровень сушки)
10 Сенсорна кнопка «Cтарт/пауза»
(Старт/Пауза)
11 Сенсорні кнопки управління часом
(Time Manager)
6 Сенсорна кнопка часу сушіння
(Время сушки)
7 Сенсорна кнопка відкладеного
запуску
(Oтсрочка старта)
4.2 Дисплей
A
B
A) Зона температури:
C
: індикатор температури
: індикатор холодної води
K
J
D
E
F
I
B)
: індикатор управління часом.
C) Часовий пояс.
•
•
H
G
: тривалість програми
: відкладений запуск
•
: коди попереджень
•
: повідомлення про
помилку
УКРАЇНСЬКА
•
: програму завершено.
D)
: фаза сушіння.
E)
: фаза пропарювання.
F)
: постійна функція додаткового
полоскання.
, , : індикатори ступенів
сухості.
H) Зона віджимання.
G)
•
I)
J)
K)
•
: індикатор функції «без
віджимання»
•
: індикатор функції
«полоскання без зливу»
: фаза прання.
: індикатор функції захисту від
доступу дітей.
: індикатор блокування дверцят
: індикатор швидкості
віджимання
5. ПРОГРАМИ
5.1 Таблиця програм
Програма
Максимальне
Діапазон температур завантаження
Максимальна
швидкість
віджимання
45
Опис програми
(Тип завантаження та рівень
забруднення)
Програми прання
Хлопок
90 ℃ – холодне
прання
8 кг
1400 об/хв
Білі й кольорові бавовняні речі.
Середнє або незначне забруднення.
Хлопок + Предв.
стирка
90 ℃ – холодне
прання
8 кг
1400 об/хв
Білі й кольорові бавовняні речі.
Значне та середнє забруднення.
Хлопок Eco1)
60 ℃ - 40 ℃
8 кг
1400 об/хв
Біла та нелиняюча бавовна.
Середній ступінь забруднення.
Енергоспоживання зменшується, а
час виконання програми прання
збільшується.
Синтетика
60 ℃ – холодне
прання
4 кг
1200 об/хв
Вироби із синтетичних або
змішаних тканин. Середній ступінь
забруднення.
Тонкие ткани
40 ℃ – холодне
прання
4 кг
1200 об/хв
Вироби з делікатних тканин,
наприклад акрилу, віскози чи
поліестеру. Середній ступінь
забруднення.
46
www.electrolux.com
Програма
Максимальне
Діапазон температур завантаження
Максимальна
швидкість
віджимання
Опис програми
(Тип завантаження та рівень
забруднення)
Шерсть/Ручная
стирка
40 ℃ – холодне
прання
1.5 кг
1200 об/хв
Вовна, призначена для прання в
пральних машинах, вовна,
призначена для прання вручну, і
делікатні тканини з позначкою
«прання вручну».2)
Одеяла
60 ℃ - 30 ℃
3 кг
800 об/хв
Спеціальна програма для прання
однієї синтетичної або пухової
ковдри, покривала тощо.
Полоскание
Холодне прання
8 кг
1400 об/хв
Полоскання та віджимання білизни.
Усі тканини.
8 кг
1400 об/хв
Віджимання білизни й зливання води з
барабана. Усі тканини.
Сушка шерсти
1 кг
Програма сушіння для вовняних
речей.
Сушка синтетики
3 кг
Програма сушіння для синтетичних
речей.
6 кг
Програма сушіння для бавовняних
речей.
Отжим/Слив3)
Програми сушіння
Сушка хлопка
Програми пропарювання4)
Пара може використовуватись для сухої, випраної білизни або одягу, який
одягали один раз. Ці програми усувають зморшки та запахи і пом’якшують
білизну.
Не використовуйте миючі засоби. Якщо потрібно, видаліть плями пранням або
за допомогою засобу для видалення плям.
Парові програми не виконують гігієнічну обробку.
Не встановлюйте програму пропарювання для перелічених нижче видів одягу:
•
•
Речі, в яких на пам’ятці з догляду вказано, що вони не призначені для
сушіння в сушарці.
Речі із пластиковими, металевими, дерев’яними або іншими подібними
елементами.
40 °C
Освежить
1,5 кг
Програма пропарювання для речей із
бавовни та синтетики. Цей цикл
усуває запахи з білизни.5)
УКРАЇНСЬКА
Програма
Максимальне
Діапазон температур завантаження
Максимальна
швидкість
віджимання
Разглаживание
40 °C
1,5 кг
47
Опис програми
(Тип завантаження та рівень
забруднення)
Програма пропарювання для речей із
бавовни та синтетики. Ця програма
допомагає розправити зморшки на
білизні.
1) Програма прання Хлопок Eco при температурі 60 °C із завантаженням 8 кг і
програма сушіння Сушка хлопка – стандартні програми для даних, вказаних на ярлику
енергоспоживання відповідно до стандартів ЄEC 92/75.
Температура води під час фази прання може відрізнятися від
температури, заявленої для обраної програми.
2) Під час цього циклу барабан обертається повільно, щоб забезпечити обережне
прання. Може здаватися, що барабан не обертається або не обертається належним
чином. Зверніть увагу, що це нормально для приладу.
3) Установіть швидкість віджимання. Переконайтеся, що вона відповідає типу білизни.
Якщо встановлено функцію «Без віджимання», доступна лише фаза зливу.
4) При встановленні програми пропарювання із сухою білизною наприкінці циклу
білизна може бути вологою. Рекомендується залишити речі на свіжому повітрі
приблизно на 10 хвилин, щоб вони просохли. Після завершення програми швидко
витягніть білизну з барабана. Після застосування циклу пропарювання так чи інакше
може знадобитися прасування речей, однак воно буде легшим.
5) Пара не видаляє запахів тварин.
Сумісність функцій програм
Програма
■
■
■
■
■
+ Попереднє прання
■
■
■
■
■
Еко
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Установіть швидкість віджимання. Переконайтеся, що вона відповідає типу білизни.
Якщо встановлено функцію «Без віджимання», доступна лише фаза зливу.
48
www.electrolux.com
5.2 Програми для автоматичного сушіння
Ступінь сухості
Тип тканини
Завантаження
Дуже сухе
Для рушників
Бавовна та льон
(халати, рушники для
ванни тощо)
до 6 кг
До шафи1)
Для речей, які потім
складаються до шафи
Бавовна та льон
(халати, рушники для
ванни тощо)
до 6 кг
Синтетика та змішані
тканини
(джемпери, блузи, спідня
білизна, домашні речі з
льону)
до 3 кг
Бавовна та льон
(простирадла,
скатертини, сорочки
тощо)
до 6 кг
Під праску
Для речей, які будуть
прасуватися
1) Поради для дослідницьких установ Відповідно до стандарту EN 50229 тестова
процедура має виконуватися з ПЕРШИМ завантаженням вагою 5 кг (склад: наволочки
та рушники), коли вибрана програма АВТОМАТИЧНЕ СУШІННЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ
для бавовни. ДРУГЕ завантаження вагою 3 кг (склад: 3 простирадла та рушники) має
тестуватися за програмою АВТОМАТИЧНЕ СУШІННЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ для бавовни.
5.3 Програми для сушіння із заданою тривалістю
Ступінь сухості
Тип тканини
Дуже сухе
Для рушників
Бавовна та льон
(халати, рушники для
ванни тощо)
До шафи
Для речей, які потім
складаються до
шафи
Бавовна та льон
(халати, рушники для
ванни тощо)
До шафи
Для речей, які потім
складаються до
шафи
Синтетика та змішані
тканини
(джемпери, блузи, спідня
білизна, домашні речі з
льону)
Завант Швидкі Очікувана
аження сть
триваліст
(кг)
віджим ь (хв.)
ання
(об/хв)
6
1400
225 - 245
4
1400
135 - 155
2
1400
95 - 105
6
1400
215 - 235
4
1400
125 - 145
2
1400
85 - 95
3
1200
135 - 145
1
1200
40 - 50
УКРАЇНСЬКА
49
Ступінь сухості
Тип тканини
Під праску
Для речей, які
будуть прасуватися
Бавовна та льон
(простирадла,
скатертини, сорочки
тощо)
6
1400
185 - 205
4
1400
95 - 115
2
1400
75 - 85
Вовна
(вовняні джемпери)
1
1200
110 - 130
Сушіння вовни
5.4 Woolmark Apparel Care Синій
•
Цикл прання вовняних речей у цій
машині було схвалено компанією
Woolmark для прання виробів із
вовни, що мають на етикетці
символ «ручне прання», за умови
дотримання інструкцій, наданих
Завант Швидкі Очікувана
аження сть
триваліст
(кг)
віджим ь (хв.)
ання
(об/хв)
виробником цієї пральної машини.
Дотримуйтесь інструкцій щодо
сушіння та інших інструкцій щодо
прання, зазначених на етикетці
виробу. M1230
• Цикл сушіння вовняних речей у цій
машині було схвалено компанією
Woolmark для сушіння виробів із
вовни, що мають на етикетці
символ «ручне прання», за умови
дотримання інструкцій, наданих
виробником цієї пральної машини.
Дотримуйтесь інших інструкцій
щодо прання, зазначених на
етикетці виробу. M1224
У Великобританії, Ірландії, Гонконгу та
Індії символ Woolmark є
сертифікаційним товарним знаком.
6. ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
Дані в цій таблиці є приблизними. Фактичні значення залежать від
різних факторів, як-от: кількість і тип білизни, вода й температура
навколишнього середовища.
50
www.electrolux.com
Коли програма розпочинається, на дисплеї відображається її
тривалість за умови максимального завантаження.
У процесі прання тривалість програми розраховується автоматично
й може бути суттєво скорочена, якщо вага завантаженої білизни
менша максимально допустимої (наприклад, «Бавовна 60 °C»:
максимальне завантаження 8 кг, тривалість програми перевищує 2
години; якщо реальне завантаження 1 кг, тривалість програми стає
менше 1 години).
Під час розрахунку реальної тривалості програми на дисплеї
приладу блимає крапка.
Програми
Заван
тажен
ня (кг)
Спожива Споживан Приблизна
ння
ня води (л) тривалість
електрое
програми (хв.)
нергії
(кВт-год)
Бавовна 60 °C
8
1.60
72
168
Хлопок Eco
Програма «Бавовна Еко
60 °C» 1)
8
1.04
59
225
Бавовна 40 °C
8
1.00
72
164
Синтетика 40 °C
4
0.60
50
110
Делікатні тканини 40 °C
4
0.70
60
91
1.5
0.35
57
58
Вовна/ручне прання
30 °C
1) Відповідно до стандартів ЄЕС 92/75, програма «Бавовна Еко» при температурі
60 °C із завантаженням 8 кг – це еталонна програма, за якою визначаються дані,
наведені на ярлику енергоспоживання.
7. ФУНКЦІЇ
7.1 Температура
Оберіть цю функцію, щоб змінити
температуру, встановлену за
замовчуванням.
Індикатор
= холодна вода.
На дисплеї відображається
встановлена температура.
На дисплеї відображається індикатор
встановленої швидкості.
Додаткові функції віджимання.
Без віджимання
•
•
•
7.2 Отжим
Ця функція дозволяє зменшити
швидкість віджимання за
промовчанням.
•
Встановіть цю функцію, щоб
видалити всі фази віджимання.
Встановіть її для дуже делікатних
тканин.
У деяких програмах під час фази
полоскання використовується
більше води.
На дисплеї відображається
індикатор
.
Полоскання без зливу
УКРАЇНСЬКА
•
•
індикатор
.
Інструкції щодо зливання
води див. у розділі «Після
завершення програми».
7.3 Время сушки
За допомогою цієї функції можна
налаштувати час сушіння речей. Екран
показує встановлене значення.
При кожному натисканні сенсорної
кнопки період часу збільшується на 5
хвилин.
Доступні значення часу
залежать від типу тканини.
•
•
•
7.7 Управління часом
Коли встановлено програму прання, на
дисплеї відображається тривалість за
промовчанням.
Натисніть
або , щоб зменшити
або збільшити тривалість програми.
Управління часом доступне лише з
програмами з таблиці.
2)
7.4 Oтсрочка старта
За допомогою цієї функції ви можете
відкласти запуск програми на період
від 30 хвилин до 20 годин.
На дисплеї відображається
відповідний індикатор.
7.5 Доп. полоскание
За допомогою цієї функції можна
додати до програми прання додаткове
полоскання.
Використовуйте цю функцію для
прання речей людей, що мають
алергію на миючі засоби, або в
місцевостях з м'якою водою.
Засвітиться відповідний індикатор.
7.6 Уровень сушки
За допомогою цієї функції можна
встановити автоматичний ступінь
сухості для випраних речей. На екрані
відображається символ заданого
ступеня.
51
Ступінь «дуже сухі» для
бавовняних речей
Ступінь «сухі для зберігання» для
речей із бавовни та синтетики
Ступінь «сухі для прасування»
для бавовняних речей
Хлопок Eco
•
Встановіть цю функцію, щоб
запобігти зминанню білизни.
Після завершення програми вода
залишається в барабані. Барабан
регулярно обертається, щоб
запобігти зминанню білизни.
Дверцята залишаються
заблокованими. Щоб розблокувати
дверцята, необхідно злити воду.
На дисплеї відображається
Індикатор
•
4)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■3)
■3)
■
■
■
■
1)
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■3)
■
■
■
■3)
■3)
■
■3)
1) Якщо доступно.
2) Найкоротший цикл: освіження білизни.
3) Тривалість виконання програми за
замовчуванням.
4) Найдовший цикл: Збільшення
тривалості програми поступово зменшує
споживання електроенергії. Оптимальна
фаза нагрівання заощаджує
електроенергію, а більша тривалість
забезпечує такі самі результати прання
(особливо для речей із середнім рівнем
забруднення).
52
www.electrolux.com
8. НАЛАШТУВАННЯ
•
8.1 Захист від дітей
Ця функція не дозволяє дітям гратись
з панеллю керування.
•
Щоб активувати/деактивувати цю
функцію, натисніть
та
одночасно, доки індикатор
не
засвітиться/згасне.
Цю функцію можна активувати:
•
Після натиснення на
:
перемикачі функцій і програм
блокуються.
•
Перед натисненням на
не можна увімкнути.
: прилад
8.2 Постійна функція
додаткового полоскання
Завдяки цій функції, функція
додаткового полоскання буде постійно
увімкнена при встановленні нової
програми.
Щоб активувати/деактивувати цю
функцію, натисніть
та
одночасно, доки індикатор
засвітиться/згасне.
не
8.3 Звукові сигнали
Звукові сигнали лунають у таких
випадках:
• Програму завершено.
• У приладі виникли несправності.
Для деактивації/активації звукових
сигналів одночасно натисніть та
утримуйте протягом 6 секунд кнопку
і кнопку
.
Якщо звукові сигнали
деактивовано, вони будуть
вмикатися лише в разі
виникнення
несправностей.
9. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ
1. Додайте 2 літри води у відділення
для миючого засобу для фази
прання.
Це активує систему зливу.
2. Додайте невелику кількість
миючого засобу у відділення для
фази прання.
3. Встановіть та запустіть програму
для прання бавовни при найвищій
температурі без білизни.
Це видалить весь можливий бруд з
барабана та бака.
10. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ – ЛИШЕ ПРАННЯ
10.1 Завантаження білизни
1. Відкрийте дверцята приладу.
2. Одна за одною завантажте речі в
барабан.
3. Струшуйте речі, перш ніж класти їх
у прилад.
Переконайтеся, що в барабан не
завантажено надто багато білизни.
4. Зачиніть дверцята.
УКРАЇНСЬКА
53
2. Обережно закрийте дозатор
миючого засобу.
ОБЕРЕЖНО!
Переконайтеся, що білизна не
защемилася між ущільнювачем та
дверцятами. Існує ризик витікання
води і пошкодження білизни.
10.2 Використання миючих
засобів та добавок
1. Відмірте необхідну кількість
миючого засобу і кондиціонера для
тканин.
10.3 Відділення дозатора
ОБЕРЕЖНО!
Застосовуйте лише миючі засоби, призначені для використання у
пральній машині.
Завжди дотримуйтесь інструкцій, наведених на упаковці миючих
засобів.
Відділення для прального порошку у фазі попереднього прання.
Відділення миючого засобу для фази прання.
Відділення для рідких добавок (пом’якшувач, крохмаль).
Клапан для порошкового чи рідкого засобу для прання.
10.4 Рідкий або порошковий
миючий засіб
A
1.
2.
54
www.electrolux.com
B
3.
4.
• Положення A для порошкового миючого засобу (заводська настройка).
• Положення B для рідкого миючого засобу.
Коли використовується рідкий миючий засіб:
• не користуйтеся гелевими чи густими рідкими миючими засобами;
• не наливайте рідину вище максимальної позначки.
• не встановлюйте фазу попереднього прання;
• не налаштовуйте функцію відкладеного запуску.
10.5 Увімкнення приладу
Натисніть кнопку , щоб увімкнути
або вимкнути прилад. Під час
увімкнення приладу лунає звуковий
сигнал.
10.6 Встановлення програми
1. Поверніть перемикач програм і
встановіть програму.
• Засвітиться відповідний
індикатор програми.
почне блимати.
Індикатор
На дисплеї відобразиться
рівень індикатора управління
часом, тривалість програми та
індикатори фаз програми.
2. У разі потреби змініть
температуру, швидкість
віджимання, тривалість циклу або
додайте доступні функції. Після
ввімкнення функції почне світитися
її індикатор.
•
•
Якщо якесь налаштування
буде виконано
неправильно, на дисплеї
відобразиться
повідомлення
.
10.7 Запуск програми без
відкладеного запуску
Натисніть
.
•
Індикатор
припинить
блимати та почне світитися
постійно.
•
Індикатор
починає блимати
на дисплеї.
Програма запускається,
дверцята блокуються, а на
дисплеї відображається
індикатор
.
Протягом короткого часу, поки
прилад наповнюється водою,
може працювати зливний насос.
•
•
Приблизно через
15 хвилин після запуску
програми:
• прилад автоматично
коригує тривалість
програми згідно із
завантаженням.
• На дисплеї
відображається нове
значення.
УКРАЇНСЬКА
10.8 Запуск програми з
функцією відкладеного
запуску
Перш ніж розпочинати
нову програму, прилад
зливає воду. У цьому
випадку переконайтеся, що
миючий засіб знаходиться
у відділенні для миючого
засобу; у противному разі
додайте миючий засіб.
1. Натискайте кнопку
, доки на
дисплеї не відобразиться
потрібний час відкладеного
запуску.
Засвітиться відповідний індикатор.
2. Натисніть
:
• Прилад починає зворотний
відлік.
• Після закінчення зворотного
відліку автоматично
запуститься програма.
10.11 Відкривання дверцят
ОБЕРЕЖНО!
Якщо температура й рівень
води в барабані занадто
високі та барабан досі
обертається, дверцята
відкрити неможливо.
До запуску приладу
шляхом натиснення кнопки
встановлений
відкладений запуск можна
скасувати або змінити.
Скасування відкладеного
запуску.
•
•
Натисніть
, щоб
перевести прилад у
режим паузи.
Натискайте
, доки
на дисплеї не
відобразиться
•
55
2. Натисніть кнопку ще раз, щоб
увімкнути прилад. Тепер можна
встановити нову програму прання.
'.
Натисніть
ще
раз для негайного
запуску програми.
10.9 Переривання програми і
зміна налаштувань
Можна змінювати лише деякі функції,
перш ніж вони почнуть виконуватись.
.
1. Натисніть
Заблимає індикатор.
2. Змініть функції.
3. Натисніть
ще раз.
Виконання програми продовжиться.
Під час виконання програми або
відкладеного запуску дверцята
приладу заблоковані, а на екрані
відображається індикатор
.
Відкриття дверцят приладу під час
виконання програми або
відкладеного запуску.
1. Натисніть
, щоб зупинити
прилад.
2. Зачекайте, доки не згасне
індикатор блокування дверцят
3. Відкрийте дверцята.
4. Закрийте дверцята й знову
.
натисніть
.
Програма або відлік часу відкладеного
запуску продовжується.
10.12 Після завершення
програми
•
•
Прилад автоматично зупиниться.
Пролунає звуковий сигнал (якщо
активовано).
.
•
На дисплеї з’явиться
10.10 Скасування програми,
що виконується
•
•
1. Натисніть кнопку
та утримуйте її
кілька секунд, щоб скасувати
програму та вимкнути прилад.
•
•
Індикатор
згасне.
Символ блокування дверцят
згасне.
Дверцята можна відкрити.
Вийміть білизну з приладу.
Переконайтеся в тому, що барабан
порожній.
56
www.electrolux.com
•
Закрийте водопровідний кран.
Натисніть кнопку
та утримуйте її
кілька секунд, щоб вимкнути
прилад.
• Залиште дверцята трохи
відкритими, щоб запобігти
утворенню плісняви та неприємного
запаху.
Програма прання завершилася, але
в барабані залишилася вода.
• Барабан регулярно обертається,
щоб запобігти зминанню білизни.
• Світиться індикатор блокування
дверцят
. Дверцята залишаються
заблокованими.
• Щоб відкрити дверцята, необхідно
злити воду.
Прилад автоматично
зливає воду та здійснює
віджимання приблизно
через 18 годин (крім
програми прання вовни).
•
10.13 Функція
АВТОМАТИЧНЕ очікування
Функція АВТОМАТИЧНЕ очікування
автоматично вимикає прилад для
зниження споживання електроенергії в
таких випадках.
•
натиснули кнопку
Зливання води.
. Прилад зіллє воду
1. Натисніть
та здійснить віджимання.
2. Щоб лише злити воду з приладу,
встановіть
. За потреби
зменште швидкість віджимання.
3. Після завершення програми та
згасання індикатора блокування
можна відкрити
дверцят
дверцята.
Ви не користуєтеся приладом
протягом 5 хвилин до того, як
•
.
Натисніть кнопку , щоб знову
ввімкнути прилад.
Через 5 хвилин після закінчення
програми прання.
Натисніть кнопку , щоб знову
ввімкнути прилад.
На дисплеї відображається кінець
останньої встановленої програми.
Поверніть перемикач програм, щоб
встановити новий цикл.
4. Натисніть кнопку
та утримуйте її
кілька секунд, щоб вимкнути
прилад.
11. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ – ЛИШЕ СУШІННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
11.1 Налаштування сушіння
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Переконайтеся в тому,
що водопровідний кран
відкрито.
1. Натисніть ВКЛ/ВЫКЛ і утримуйте
протягом декількох секунд, щоб
увімкнути прилад.
2. Одну за одною завантажте речі.
3. Встановіть перемикач програм на
програму, придатну для сушіння
завантажених речей. На екрані
відобразиться індикатор сушіння
.
Щоб отримати хороший
результат, не
перевищуйте
максимально
рекомендований у
посібнику користувача
об’єм речей для сушіння.
Не вибирайте швидкість
віджимання меншу, ніж
автоматична швидкість для
встановленої програми.
УКРАЇНСЬКА
11.2 Сушіння в
автоматичному режимі
•
часу.
. Прилад також
розраховує тривалість фаз
розправлення складок і
охолодження.
Білизну можна висушити згідно з
попередньо визначеними ступенями
сухості.
знов і знов, доки не
1. Натискайте
відобразиться індикатор потрібного
ступеня сухості.
•
•
: індикатор ступеня СУХІ ДЛЯ
ПРАСУВАННЯ для бавовняних
речей
2. Натисніть
, щоб запустити
програму.
• На екрані періодично
відображається новий період
часу.
•
: індикатор ступеня СУХІ ДЛЯ
ЗБЕРІГАННЯ для речей із
бавовни та синтетики
: індикатор ступеня ДУЖЕ
СУХІ для бавовняних речей
На екрані відображається період часу,
розрахований для завантаження за
промовчанням. Якщо фактична
кількість білизни більша або менша,
ніж завантаження за промовчанням,
прилад автоматично коригує період
часу під час виконання циклу.
•
починає
Індикатор сушіння
блимати.
На екрані відображається
індикатор блокування дверцят
.
•
, щоб запустити
2. Натисніть
програму.
На екрані відображається індикатор
блокування дверцят
сушіння
. Індикатор
починає блимати.
Доступні ступені сухості
залежать від типу білизни.
11.3 Сушіння із заданою
тривалістю
Білизну можна також висушити,
обравши тривалістю вручну.
1. Натискайте
знов і знов, щоб
задати період часу (див. таблицю
«Програми сушіння із заданою
тривалістю»).
• На екрані відображається «10
хвилин». При кожному
натисканні сенсорної кнопки
період часу збільшується на 5
хвилин.
• Екран показує заданий період,
наприклад,
.
57
Через декілька секунд на екрані
відобразиться новий період
Якщо налаштувати 10-хвилинне
сушіння, прилад виконає тільки фазу
охолодження.
Якщо білизна недостатньо суха, ще
раз встановіть короткий період
сушіння.
11.4 Завершення програми
сушіння
Прилад автоматично зупиниться.
•
Лунає звуковий сигнал (якщо
ввімкнено).
•
На екрані з’явиться .
•
•
Індикатор
згасне.
Протягом останніх хвилин циклу
сушіння виконується охолодження й
розправлення складок. Дверцята
залишаються заблокованими.
Після того як індикатор блокування
дверцят
відкрити.
згасне, дверцята можна
та утримуйте її
1. Натисніть кнопку
кілька секунд, щоб вимкнути
прилад.
Через декілька хвилин після
завершення програми прання функція
енергозбереження автоматично
вимикає прилад.
2. Вийміть білизну із приладу.
58
www.electrolux.com
Переконайтеся в тому, що барабан
порожній.
3. Тримайте дверцята злегка
відкритими, щоб запобігти
утворенню плісняви й появі
неприємного запаху.
4. Закрийте водопровідний кран.
12. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ — ПРАННЯ І
СУШІННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
12.1 Програма «non-stop»
1. Натисніть ВКЛ/ВЫКЛ і утримуйте
декілька секунд, щоб увімкнути
прилад.
2. Одна за одною завантажте речі.
Щоб отримати хороший
результат, не
перевищуйте
максимально
рекомендований у
посібнику користувача
об’єм речей для сушіння.
Не вибирайте швидкість
віджимання меншу, ніж
автоматична швидкість для
встановленої програми.
3. Додайте засіб для прання та
добавки у відповідне відділення.
4. Встановіть перемикач програм на
програму прання.
На екрані відобразяться індикатори
різних фаз прання.
5. Налаштуйте доступні функції.
12.2 Прання та автоматичне
сушіння
1. Натискайте
знов і знов, доки не
відобразиться індикатор потрібного
ступеня сухості.
•
: індикатор ступеня СУХІ ДЛЯ
ПРАСУВАННЯ для бавовняних
речей
•
: індикатор ступеня СУХІ ДЛЯ
ЗБЕРІГАННЯ для речей із
бавовни та синтетики
•
: індикатор ступеня ДУЖЕ
СУХІ для бавовняних речей
На екрані відображається індикатор
. Значення періоду часу на екрані –
це тривалість циклів прання та
сушіння, розрахована для
завантаження за промовчанням.
Щоб забезпечити добрий
результат сушіння, прилад
не дозволяє встановити
надто низьку швидкість
віджимання для речей, які
необхідно випрати й
висушити.
2. Натисніть
, щоб запустити
програму.
На екрані продовжує горіти індикатор
вибраного ступеня сухості.
Загоряється індикатор блокування
дверцят
.
На екрані періодично відображається
новий період часу.
Протягом останніх хвилин
циклу сушіння
відбувається розправлення
складок і охолодження.
12.3 Прання та сушіння із
заданою тривалістю
Щоб забезпечити добрий результат
сушіння, прилад не дозволяє
встановити надто низьку швидкість
віджимання для речей, які необхідно
випрати й висушити.
1. Натисніть , щоб встановити час
сушіння. На екрані відображається
«10 хвилин».
На екрані відображається індикатор
. На екрані відображається
встановлений період сушіння,
наприклад,
. Через декілька секунд
на екрані відображається остаточний
УКРАЇНСЬКА
період часу
, що дорівнює
загальній тривалості циклів прання та
сушіння (прання + сушіння +
розправлення складок +
охолодження).
Якщо після прання
налаштувати сушіння
всього на 10 хвилин, то
прилад також розрахує
тривалість фаз
розправлення складок і
охолодження.
2. Натисніть
програму.
, щоб запустити
На екрані загориться індикатор
.
Дверцята заблоковано. На екрані
періодично відображається новий
період часу.
Цей ворс може прилипати до одягу
протягом наступного циклу.
Це ще більш характерно для
технологічних тканин.
Щоб запобігти появі ворсу на одязі,
дотримуйтеся таких рекомендацій.
•
•
•
•
12.4 Завершення програми
Прилад зупиняє свою роботу
автоматично. Лунає звуковий сигнал
(якщо ввімкнено).
Додаткову інформацію див. у
попередньому розділі, параграф
«Після завершення програми
сушіння».
1. Вийміть білизну із приладу.
Переконайтеся в тому, що барабан
порожній.
2. Тримайте дверцята злегка
відкритими, щоб запобігти
утворенню плісняви й появі
неприємного запаху.
3. Закрийте водопровідний кран.
59
вовняні вироби, бавовняні светри)
може випадати ворс.
Не періть темні речі після прання й
сушіння світлих речей (нові махрові
та вовняні вироби, бавовняні
светри) і навпаки.
Після першого прання речей з таких
тканин висушіть їх на відкритому
повітрі.
Щоб очистити зливний фільтр,
виконайте наступні дії.
Після фази сушіння протріть
вологою ганчіркою порожній
барабан, ущільнювач і дверцята.
12.6 Як видалити ворс з одягу
Щоб видалити ворс з барабана,
запустіть спеціальну програму.
1. Витягніть усі речі з барабана.
2. Протріть барабан, ущільнювач і
дверцята вологою ганчіркою.
3. Запустіть програму полоскання.
4. Щоб увімкнути функцію очищення,
одночасно натисніть і утримуйте
і
до появи на екрані символу
CLE.
5. Натисніть
, щоб запустити
програму.
12.5 Ворс на тканині
Протягом фази прання та/або сушіння
з тканин деяких типів (махрові та
13. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
13.1 Завантаження білизни
•
Розподіліть білизну за типами: біла,
кольорова, синтетика, делікатні
вироби та вовна.
•
•
•
Дотримуйтеся вказівок щодо
прання, наведених на етикетках із
догляду за одягом.
Не періть білі та кольорові речі
разом.
Деякі кольорові речі можуть линяти
під час першого прання.
Рекомендується перші рази прати
їх окремо.
60
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Наволочки застебніть на ґудзики,
застебніть «блискавки», гачки та
кнопки. Застебніть ремені.
Звільніть кишені та розправте одяг.
Виверніть навиворіт багатошарові
тканини, вовняні вироби й одяг із
фарбованими зображеннями.
Видаліть складні плями.
Речі із значними плямами періть зі
спеціальним миючим засобом.
Будьте обережні при пранні
фіранок. Зніміть усі гачки або
покладіть фіранки у мішок для
прання чи наволочку.
Не періть в приладі білизну з не
підшитими краями або розірвану
білизну. Для прання дрібних та/або
делікатних речей (таких як
бюстгальтери на кісточках, ремені,
колготки тощо) користуйтеся
мішками для прання.
Завантаження малої кількості
білизни може призвести до
дисбалансу під час віджимання. У
такому випадку розподіліть речі в
барабані вручну і знову увімкніть
цикл віджимання.
13.2 Стійкі плями
Для видалення деяких плям води та
миючого засобу недостатньо.
Рекомендуємо видаляти ці плями
перед тим, як класти речі в прилад.
Можна користуватися спеціальними
засобами для видалення плям.
Користуйтеся спеціальним засобом
для видалення плям, що
застосовується до відповідного типу
плям та тканини.
13.3 Миючі засоби та добавки
•
Застосовуйте лише миючі засоби та
добавки, призначені для
використання в пральних машинах:
– пральні порошки для всіх типів
волокон,
– пральні порошки для делікатних
(макс. 40 °C) та вовняних
виробів,
– рідкі миючі засоби, бажано для
низькотемпературних програм
прання (макс. 60 °C) для всіх
•
•
•
•
•
типів волокон або спеціально
лише для вовни.
Не використовуйте одночасно
миючі засоби різних типів.
З метою захисту навколишнього
середовища не використовуйте
миючі засоби в понаднормових
кількостях.
Дотримуйтесь інструкцій, наведених
на упаковці цих засобів.
Використовуйте засоби, що
підходять для типу та кольору
тканини, температури програми і
рівня забруднення.
Якщо прилад не оснащено
дозатором миючого засобу з
відкидною кришкою, додавайте рідкі
миючі засоби за допомогою
дозуючої кульки (постачається
виробником миючого засобу).
13.4 Екологічні рекомендації
•
•
•
•
Для прання білизни із середнім
ступенем забруднення
встановлюйте програму без фази
попереднього прання.
Завжди запускайте програму
прання при максимальному
завантаженні білизни.
За необхідності користуйтесь
засобом для видалення плям при
встановленні програми з низькою
температурою прання.
Перевірте жорсткість води у
вашому домі для використання
правильної кількості миючого
засобу
13.5 Жорсткість води
Якщо жорсткість води у вашій
місцевості висока або середня,
рекомендується користуватися
пом'якшувачем води для пральних
машин. У місцевостях із м'якою водою
немає потреби використовувати
пом'якшувач води.
Щоб дізнатися жорсткість води у вашій
місцевості, зверніться до місцевої
служби водопостачання.
Використовуйте належну кількість
пом’якшувача води. Дотримуйтесь
інструкцій, наведених на упаковці цих
засобів.
УКРАЇНСЬКА
61
13.6 Поради щодо сушіння
•
Підготуйте цикл сушіння
• Відкрийте водопровідний кран.
• Перевірте, чи правильно під’єднано
зливний шланг. Додаткову
інформацію див. у розділі з
інструкціями щодо встановлення.
• Інформацію про максимальне
завантаження для програм сушіння
див. у таблиці програм сушіння.
Час сушіння може змінюватися
залежно від:
• швидкості останнього віджимання;
• ступеня сухості;
• типу білизни;
• ваги завантажених речей.
13.7 Вироби не для сушіння
13.10 Додаткове сушіння
Не встановлюйте програму сушіння
для таких речей:
• Дуже делікатні речі.
• Синтетичні занавіски.
• Одяг із металевими вставками.
• Нейлонові панчохи.
• Ковдри.
• Покривала для ліжка.
• Пухові ковдри.
• Куртки.
• Спальні мішки
• Тканини із залишками спрею для
волосся, розчинника лаку для нігтів
тощо.
• Одяг із поролоном або
матеріалами, схожими на поролон.
Якщо після завершення програми
сушіння білизна все ще волога, ще раз
встановіть короткий цикл сушіння.
13.8 Позначки на одязі
У разі сушіння виробів дотримуйтеся
наступних указівок на етикетці.
•
= одяг можна сушити в
сушильному барабані
•
= цикл сушіння за високої
температури
•
= цикл сушіння за зниженої
температури
= одяг не можна сушити в
сушильному барабані
13.9 Тривалість циклу сушіння
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Щоб уникнути утворення
складок на тканинах або
одязі, не слід його
пересушувати.
13.11 Загальні поради
Середній час сушіння див. у таблиці
«Програми сушіння».
Щоб правильно висушити речі,
потрібен певний досвід. Занотовуйте
тривалість виконаних циклів сушіння.
Щоб уникнути статичного заряду
наприкінці циклу сушіння:
1. використовуйте кондиціонер для
білизни під час циклу прання;
2. використовуйте спеціальний
кондиціонер для сушильних
барабанів;
після завершення програми сушіння
витягайте білизну через короткий час.
14. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
ОБЕРЕЖНО!
Не користуйтесь спиртом,
розчинниками чи хімічними
продуктами.
14.1 Чищення зовнішніх
поверхонь
14.2 Видалення накипу
Очищайте прилад лише теплою
мильною водою. Витріть насухо усі
поверхні.
Якщо жорсткість води у вашій
місцевості висока або середня,
рекомендується користуватися
62
www.electrolux.com
засобом для видалення накипу для
пральних машин.
•
•
Регулярно оглядайте барабан, щоб
запобігати утворенню накипу та іржі.
Для видалення іржі слід користуватися
лише спеціальними засобами для
пральних машин. Видаляйте вапняний
наліт окремо від прання білизни.
Вийміть білизну з барабана.
Встановіть програму прання
бавовняних речей на максимальній
температурі з малою кількістю
миючого засобу.
14.4 Ізоляція дверцят
Завжди дотримуйтесь
інструкцій, наведених на
упаковці цих засобів.
14.3 Холосте прання
При користуванні програмами з
низькою температурою прання в
барабані може залишатись певна
кількість миючого засобу. Регулярно
проводьте холосте прання. Для цього:
Регулярно оглядайте ізоляцію і
видаляйте всі об'єкти із внутрішньої
сторони.
14.5 Чищення дозатора миючих засобів
1.
2.
1
2
3.
4.
УКРАЇНСЬКА
14.6 Чищення зливного фільтра
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Не очищуйте зливний
фільтр, якщо вода у
приладі гаряча.
1.
2.
2
1
1
2
1
3.
4.
1
5.
6.
1
2
2
63
64
www.electrolux.com
7.
8.
1
2
9.
2
1
14.7 Очищення впускного шланга та фільтра клапана
1.
2.
1
2
3
УКРАЇНСЬКА
3.
4.
45°
20°
14.8 Екстрене зливання
Через поломку прилад не може злити
воду.
У такому випадку виконайте кроки (1) (9) розділу «Чищення зливного
фільтра». За необхідності почистіть
насос.
Якщо ви зливаєте воду в екстреному
порядку, потрібно знову ввімкнути
систему зливання:
1. Якщо ви зливаєте воду в
екстреному порядку, потрібно
знову ввімкнути систему зливання:
Додайте 2 літри води у відділення
для основного прання дозатору
миючого засобу.
2. Запустіть програму, щоб злити
воду.
0°C, злийте воду, що залишилась у
шлангу подачі води та зливному
шлангу.
1. Витягніть вилку з розетки.
2. Закрийте водопровідний кран.
3. Встановіть обидва кінці шлангу
подачі води в миску або іншу
ємність та зачекайте, доки вода
витече зі шланга.
4. Спорожніть зливний насос.
Застосування процедури
екстреного зливання.
5. Після того, як зливний насос
спорожниться, знову вставте
шланг подачі води.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Переконайтеся, що
температура перевищує
0 °C, перш ніж знову
використовувати прилад.
Виробник не несе
відповідальності за збитки,
спричинені низькими
температурами.
14.9 Запобіжні заходи проти
замерзання
Якщо прилад встановлюється в місці,
де температура може бути нижчою
15. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
15.1 Вступ
Прилад не запускається або
зупиняється під час роботи.
Спершу спробуйте знайти рішення
проблеми в таблиці. Якщо вам це не
вдається, зверніться в сервісний
центр.
При виникненні деяких проблем
лунають звукові сигнали, а на
дисплеї відображається код
попередження.
•
– прилад не заповнюється
водою належним чином.
•
– прилад не зливає воду.
65
66
www.electrolux.com
•
– дверцята приладу відкриті
або закриті неправильно. Перевірте
дверцята!
•
– нестабільний рівень напруги
в мережі. Зачекайте, поки напруга
стабілізується.
•
– відсутній зв’язок між
електронними елементами
приладу. Вимкніть і знову ввімкніть
прилад.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Вимкніть прилад, перш ніж
виконувати перевірку.
15.2 Можливі несправності
Проблема
Можливе рішення
Програма не
запускається.
Перевірте, чи вилка вставлена в розетку.
Переконайтеся в тому, що дверцята приладу закриті.
Переконайтеся, що на щитку немає пошкоджених
запобіжників.
Переконайтеся, що натиснуто кнопку «Пуск/пауза».
Якщо встановлено відкладений запуск, скасуйте його
або зачекайте до кінця зворотного відліку.
Вимкніть функцію захисту від доступу дітей, якщо її
ввімкнено.
Пристрій не
заповнюється водою
належним чином.
Переконайтеся в тому, що водопровідний кран відкрито.
Переконайтеся, що тиск води не є занадто низьким.
Щоб отримати цю інформацію, зверніться до місцевої
водопровідної служби.
Переконайтеся в тому, що водопровідний кран не
засмічено.
Переконайтеся в тому, що фільтр у впускному шлангу
та фільтр клапана не засмічено. Див. розділ «Догляд та
чистка».
Переконайтеся, що впускний шланг не перетиснутий і
не перекручений.
Переконайтеся, що шланг встановлено належним
чином.
Прилад не
наповнюється водою і
відразу її зливає.
Переконайтеся в тому, що зливний шланг встановлено
правильно. Можливо, шланг розміщено занадто низько.
Прилад не зливає
воду.
Переконайтеся, що зливний отвір не засмічений.
УКРАЇНСЬКА
Проблема
67
Можливе рішення
Переконайтеся, що зливний шланг не перетиснутий і не
перекручений.
Переконайтеся, що зливний фільтр не забитий. У разі
потреби очистіть фільтр. Див. розділ «Догляд та
чистка».
Переконайтеся, що зливний шланг встановлено
належним чином.
Встановіть програму зливу, якщо було обрано програму
без фази зливу.
Встановіть програму зливу, якщо було обрано функцію,
після виконання якої вода залишається в баку.
Фаза віджимання не
виконується або цикл
прання триває довше,
ніж звичайно.
Оберіть програму віджимання.
Переконайтеся, що зливний фільтр не забитий. У разі
потреби очистіть фільтр. Див. розділ «Догляд та
чистка».
Розподіліть речі в барабані вручну та знову увімкніть
фазу віджимання. Ця проблема може бути пов'язана з
проблемами рівномірного розподілення.
Вода на підлозі.
Переконайтеся, що муфти шлангів добре затягнуті і
немає витікання води.
Переконайтеся, що зливний шланг не має пошкоджень.
Переконайтеся, що використовується належна кількість
належного миючого засобу.
Дверцята приладу не
відчиняються.
Переконайтеся, що програма прання завершена.
Оберіть програму зливу або віджимання, якщо в
барабані залишилася вода.
Переконайтесь у тому, що пристрій отримує
електроенергію.
Ця проблема може бути викликана несправністю
приладу. Зверніться до авторизованого сервісного
центру. Перш ніж відкривати дверцята, уважно
прочитайте розділ «Аварійне відкривання дверцят».
Під час роботи
приладу чути
незвичний шум.
Переконайтеся в тому, що прилад вирівняно. Див.
розділ «Установка».
68
www.electrolux.com
Проблема
Можливе рішення
Переконайтеся, що упаковку й транспортувальні болти
видалено. Див. розділ «Установка».
Додайте більше білизни в барабан. Можливо,
завантаження є недостатнім.
Цикл триває менше,
ніж вказано на
дисплеї.
Прилад розраховує новий час відповідно до
завантаженої білизни. Див. розділ «Показники
споживання».
Цикл триває довше,
ніж вказано на
дисплеї.
Нерівномірне завантаження білизни збільшує
тривалість програми. Це нормальна поведінка приладу.
Результати прання
незадовільні.
Збільште кількість миючого засобу або використовуйте
інший.
Перш ніж починати прання, обробляйте стійкі плями
плямовивідником.
Переконайтеся, що встановлено належну температуру
прання.
Зменште кількість завантаженої білизни.
Не вдається
встановити функцію.
Натискайте тільки кнопки потрібних функцій.
Прилад не висушує
речі або сушить їх
неналежним чином.
Відкрийте водопровідний кран.
Переконайтеся, що зливний фільтр не засмічений.
Зменште завантаження білизни.
Перевірте правильність вибору програми. За потреби
ще раз встановіть короткий час сушіння.
Білизна містить різні
кольорові ворсинки.
Під час останнього циклу прання з одягу випадав
різнокольоровий ворс:
• Фаза сушіння допомагає видалити певну кількість
ворсу.
• Почистіть одяг за допомогою засобу для видалення
ворсу.
Якщо в барабані накопичилося багато ворсу, запустіть
спеціальну програму чищення (див. розділ «Ворс на
тканині»).
Після перевірки ввімкніть прилад. Виконання програми продовжиться з того моменту,
коли вона була перервана.
Якщо проблема виникає знову, зверніться до авторизованого сервісного центру.
Якщо з’являються інші коди помилок. Увімкніть і вимкніть прилад. Якщо проблема
виникає знову, зверніться до авторизованого сервісного центру.
УКРАЇНСЬКА
69
16. АВАРІЙНЕ ВІДКРИТТЯ ДВЕРЦЯТ
У випадку перебоїв
електропостачання або несправностей
приладу дверцята приладу
залишаються заблокованими.
Програму прання буде продовжено
після відновлення живлення. Якщо
дверцята залишаються заблокованими
під час припинення
електропостачання, їх можна відкрити
за допомогою функції аварійного
розблокування.
Щоб відкрити дверцята, дійте
наступним чином:
1. Натисніть кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, щоб
вимкнути прилад.
2. Витягніть вилку з розетки.
3. Відкрийте клапан фільтра.
4. Утримуйте гачок аварійного
розблокування в положенні донизу
та одночасно відкрийте дверцята
приладу.
Перш ніж відкрити дверцята виконайте
такі дії.
ОБЕРЕЖНО!
Переконайтеся в тому,
що температура води й
білизни не занадто
висока. У разі
необхідності зачекайте,
доки вода й білизна
охолонуть.
ОБЕРЕЖНО!
Переконайтеся в тому,
що барабан не
обертається. У разі
необхідності зачекайте,
доки барабан припинить
обертатися.
5. Витягніть білизну, а потім закрийте
дверцята приладу.
6. Закрийте клапан фільтра.
Переконайтеся в тому,
що рівень води в
барабані не занадто
високий. У разі
необхідності перейдіть
до процедури аварійного
зливу (див. «Аварійний
злив» у розділі «Догляд і
чистка»).
17. ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Розмір
Ширина/висота/
глибина/загальна
глибина
600 мм/850 мм/605 мм/639 мм
Під’єднання до
електромережі
Напруга
Загальна потужність
Запобіжник
Частота
230 В
2200 Вт
10 A
50 Гц
70
www.electrolux.com
Клас захисту від проникнення твердих часток і IPX4
вологи, що забезпечується захисним
кожухом, за винятком випадків, коли
низьковольтне обладнання не має захисту від
вологи
Тиск у мережі
водопостачання
Мінімальний
Максимальний
0,5 бар (0,05 МПа)
8 бар (0,8 МПа)
Максимальне
завантаження для
прання
Бавовна
8 кг
Максимальне
завантаження для
сушіння
Бавовна
Синтетика
6 кг
3 кг
Швидкість
віджимання
Максимальний
1400 об/хв
18. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним
приладів. Не викидайте прилади,
символом . Викидайте упаковку у
відповідні контейнери для вторинної
сировини. Допоможіть захистити
навколишнє середовище та здоров’я
інших людей і забезпечити вторинну
переробку електричних і електронних
*
позначені відповідним символом ,
разом з іншим домашнім сміттям.
Поверніть продукт до заводу із
вторинної переробки у вашій
місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.
УКРАЇНСЬКА
71
132911851-A-482014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement