Electrolux EWF1408WDL Εγχειρίδιο χρήστη

Add to My manuals
28 Pages

advertisement

Electrolux EWF1408WDL Εγχειρίδιο χρήστη | Manualzz
EWF 1408 WDL
.......................................................... .......................................................
EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ
ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ
2
www.electrolux.com
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ΤΙΜΈΣ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ΕΠΙΛΟΓΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μια συσκευή της Electrolux. Έχετε επιλέξει ένα προϊόν το οποίο συνοδεύεται
από δεκαετίες επαγγελματικής εμπειρίας και καινοτομίας. Εύχρηστο και κομψό, έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις
ανάγκες σας. Επομένως, όποτε το χρησιμοποιείτε, μπορείτε να αισθάνεστε ασφαλείς γνωρίζοντας ότι θα έχετε
τέλεια αποτελέσματα κάθε φορά.
Καλώς ορίσατε στην Electrolux.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να:
βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων, πληροφορίες
συντήρησης:
www.electrolux.com
καταχωρήσετε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις:
www.electrolux.com/productregistration
αγοράσετε εξαρτήματα, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή σας:
www.electrolux.com/shop
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ
Συνιστάται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.
Όταν επικοινωνείτε με το σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία.
Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Μοντέλο, Κωδ. προϊόντος (PNC), Αριθμός
σειράς.
Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες ασφαλείας.
Γενικές πληροφορίες και συμβουλές
Περιβαλλοντικές πληροφορίες
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
3
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε
προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνε‐
ται αν προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά από λανθασμένη εγκατά‐
σταση και χρήση. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες μαζί με τη
συσκευή για μελλοντική αναφορά.
1.1 Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος ασφυξίας, τραυματισμού ή μόνιμης αναπηρίας.
• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8
ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητη‐
ριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώ‐
σης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρή‐
ση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύ‐
νους που ενέχονται.
• Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
• Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
• Φυλάσσετε όλα τα απορρυπαντικά μακριά από τα παιδιά.
• Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από την πόρτα
της συσκευής όταν αυτή είναι ανοιχτή.
• Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφάλειας για τα παιδιά, συν‐
ιστάται η ενεργοποίησή της.
• Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να
πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
1.2 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
• Πριν από την πραγματοποίηση συντήρησης, απενεργοποιήστε
τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.
• Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της συσκευής.
• Τηρείτε τον μέγιστο όγκο φορτίου των 10 kg (ανατρέξτε στην ενό‐
τητα «Πίνακας προγραμμάτων»).
• Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο του
4
www.electrolux.com
σέρβις ή ένα κατάλληλα εξουσιοδοτημένο άτομο ώστε να απο‐
φευχθούν οι κίνδυνοι.
• Η πίεση του νερού λειτουργίας (ελάχιστη και μέγιστη) πρέπει να
είναι μεταξύ 0,5 bar (0,05 MPa) και 8 bar (0,8 MPa)
• Τα ανοίγματα αερισμού που βρίσκονται στη βάση της συσκευής
(κατά περίπτωση) δεν πρέπει να παρεμποδίζονται από τυχόν
ύπαρξη χαλιού.
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στην παροχή νερού, χρησιμο‐
ποιώντας τα καινούργια σετ σωλήνων που την συνοδεύουν. Δεν
επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση παλιών σετ σωλήνων.
2.
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
2.1 Εγκατάσταση
• Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τους
πείρους μεταφοράς.
• Φυλάξτε τους πείρους μεταφοράς. Όταν μετα‐
κινήσετε ξανά τη συσκευή, πρέπει να ακινητο‐
ποιήσετε τον κάδο.
• Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην προ‐
βείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.
• Μην εγκαθιστάτε και μη χρησιμοποιείτε τη συ‐
σκευή σε χώρο με θερμοκρασία χαμηλότερη
από 0 °C ή στον οποίον εκτίθεται στις καιρικές
συνθήκες.
• Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που
παρέχονται με τη συσκευή.
• Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο επάνω στο οποίο
εγκαθιστάτε τη συσκευή είναι επίπεδο, σταθε‐
ρό, ανθεκτικό στη θερμότητα και καθαρό.
• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε χώρο όπου η
πόρτα της δεν μπορεί να ανοίξει πλήρως.
• Να είστε πάντα προσεκτικοί κατά τη μετακίνη‐
ση της συσκευής, καθότι είναι βαριά. Φοράτε
πάντα γάντια ασφαλείας.
• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κυκλοφορία αέρα με‐
ταξύ της συσκευής και του δαπέδου.
• Ρυθμίστε κατάλληλα τα πόδια, ώστε να υπάρ‐
χει ο απαραίτητος χώρος μεταξύ της συσκευής
και της μοκέτας.
Ηλεκτρική σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπλη‐
ξίας.
• Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
• Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες σχετικά με το
ηλεκτρικό ρεύμα στην πινακίδα τεχνικών χαρα‐
κτηριστικών συμφωνούν με την παροχή ρεύ‐
ματος. Εάν δεν συμφωνούν, επικοινωνήστε με
ηλεκτρολόγο.
• Χρησιμοποιείτε πάντα μια σωστά εγκατεστημέ‐
νη πρίζα με προστασία κατά της ηλεκτροπλη‐
ξίας.
• Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και μπαλαντέ‐
ζες.
• Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο φις
τροφοδοσίας και το καλώδιο ρεύματος. Σε πε‐
ρίπτωση που πρέπει να αντικατασταθεί το κα‐
λώδιο τροφοδοσίας της συσκευής, η αντικατά‐
σταση πρέπει να γίνει από το κέντρο σέρβις.
• Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα μό‐
νον αφού έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι είναι
δυνατή η πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας.
• Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να
αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τραβάτε πάντα το
φις τροφοδοσίας.
• Μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος ή το φις
τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια.
• Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις Οδη‐
γίες της ΕΟΚ.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Σύνδεση νερού
• Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στους σω‐
λήνες νερού.
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στην παροχή
νερού χρησιμοποιώντας τα καινούργια σετ
σωλήνων που την συνοδεύουν. Δεν επιτρέπε‐
ται η επαναχρησιμοποίηση παλιών σετ σωλή‐
νων.
• Πριν συνδέσετε τη συσκευή σε καινούργιους
σωλήνες ή σωλήνες που δεν έχουν χρησιμο‐
ποιηθεί για πολύ καιρό, αφήστε το νερό να
τρέξει μέχρι να καθαρίσει.
• Κατά την πρώτη χρήση της συσκευής, βεβαιω‐
θείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές.
2.2 Χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού, ηλεκτροπλη‐
ξίας, πυρκαγιάς, εγκαυμάτων ή βλάβης
της συσκευής.
• Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε οικιακό
περιβάλλον.
• Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της συ‐
σκευής.
• Ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας που παρέ‐
χονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού.
• Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω στη συ‐
σκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή αντικείμενα
εμποτισμένα με εύφλεκτα υλικά.
• Μην αγγίζετε το γυαλί της πόρτας όταν βρίσκε‐
ται σε λειτουργία κάποιο πρόγραμμα. Το γυαλί
μπορεί να είναι ζεστό.
• Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί όλα τα μεταλ‐
λικά αντικείμενα από τον κάδο.
• Μην τοποθετείτε κάποιο δοχείο κάτω από τη
συσκευή για να συλλέξει πιθανή διαρροή νε‐
ρού. Επικοινωνήστε με το Σέρβις για να επιβε‐
βαιώσετε ποια εξαρτήματα επιτρέπεται να χρη‐
σιμοποιηθούν.
2.3 Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού ή βλάβης της
συσκευής.
5
• Πριν από την πραγματοποίηση συντήρησης,
απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέ‐
στε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.
• Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή ατμό
για το καθάρισμα της συσκευής.
• Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό μαλακό
πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυ‐
παντικά. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊό‐
ντα, σφουγγαράκια που χαράσσουν, διαλύτες
ή μεταλλικά αντικείμενα.
2.4 Εσωτερικό φως
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού.
Ορατή ακτινοβολία φωτοδιόδου (LED).
Μην κοιτάτε απευθείας τη δέσμη φωτός.
Ο τύπος λαμπτήρα πυράκτωσης ή αλο‐
γόνου που χρησιμοποιείται σε αυτή τη
συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακές
συσκευές. Μην τον χρησιμοποιείτε για
οικιακό φωτισμό.
Για την αντικατάσταση της εσωτερικής
λυχνίας, επικοινωνήστε με το Σέρβις.
2.5 Απόρριψη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού ή ασφυξίας.
• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή
ρεύματος.
• Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και απορρίψτε
το.
• Αφαιρέστε το μάνταλο της πόρτας για να απο‐
τραπεί ο εγκλεισμός παιδιών ή ζώων μέσα στη
συσκευή.
6
www.electrolux.com
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
1
2
1 Καπάκι
3
2 Θήκη απορρυπαντικού
3 Χειριστήριο
4 Λαβή πόρτας
5 Εσωτερικό φως
4
5
6
6 Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
7 Φίλτρο αντλίας αδειάσματος
8 Πόδια οριζοντίωσης της συσκευής
7
8
3.1 Διάταξη ασφαλείας για τα παιδιά
Όταν ενεργοποιείτε αυτή τη διάταξη, δεν μπορείτε
να κλείσετε την πόρτα. Κατ' αυτό τον τρόπο, απο‐
τρέπεται ο εγκλεισμός παιδιών ή κατοικίδιων μέ‐
σα στον κάδο. Για να ενεργοποιήσετε τη διάταξη,
στρέψτε την προς τα δεξιά, μέχρι η εγκοπή να έρ‐
θει σε οριζόντια θέση. Για να απενεργοποιήσετε
τη διάταξη, στρέψτε την προς τα αριστερά, μέχρι
η εγκοπή να έρθει σε κατακόρυφη θέση.
3.2 Σετ πλακών πρόσδεσης
(4055171146)
Διατίθεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσω‐
πο της περιοχής σας.
Εάν εγκαταστήσετε τη συσκευή σε βάση, ασφαλί‐
στε την στις πλάκες πρόσδεσης.
Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που συν‐
οδεύουν το σετ.
4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ
1
2
3
4
5
6
7
Cottons
Synthetics
Wool/
Handwash
Steam
Temp.
Prewash Delay Start
Cottons
Eco
Delicates
Duvet
Others
Spin
Easy Iron Extra Rinse
8
9
AutoOff
MyFavourite
12
TimeManager
11
Start/Pause
10
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
7 Επιφάνεια αφής καθυστέρησης έναρξης
(AutoOff)
2 Επιφάνειες επαφής προγραμμάτων
3 Επιφάνεια αφής μείωσης ταχύτητας στυψί‐
ματος
(Spin)
8 Επιφάνεια αφής επιπλέον ξεβγάλματος
7
(Delay Start)
(Extra Rinse)
9 Επιφάνεια αφής εύκολου σιδερώματος
(Easy Iron)
10 Επιφάνεια αφής έναρξης/παύσης
(Start/Pause)
4 Επιφάνεια αφής θερμοκρασίας
(Temperature)
5 Οθόνη
11 Time Manager Επιφάνειες αφής
6 Επιφάνεια αφής πρόπλυσης
(Prewash)
12 MyFavourite+ Επιφάνεια επαφής
4.1 Οθόνη
B
A
K
A)
C
Η περιοχή θερμοκρασίας:
/
D)
E)
: Ένδειξη Eco Info.
: Ένδειξη Time Manager .
Η περιοχή χρόνου:
: Η διάρκεια προγράμματος.
: Η καθυστέρηση έναρξης.
: Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί.
F)
: Ένδειξη καθυστέρησης έναρξης.
G)
: Ένδειξη επιπλέον ξεβγάλματος.
H)
: Η ένδειξη ενεργοποίησης του κλειδώ‐
ματος ασφαλείας για παιδιά, κατά την ενερ‐
γοποίηση της συσκευής.
G
H
Η μπάρα κειμένου. Η μπάρα κειμένου εμφα‐
νίζει την κατάσταση προγράμματος, μηνύμα‐
τα σφάλματος και άλλα μηνύματα που συμ‐
βάλλουν στη λειτουργία της συσκευής.
J)
: Ένδειξη ασφάλισης πόρτας.
Δεν μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα της συ‐
σκευής όταν η ένδειξη είναι αναμμένη.
Μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα μόνο όταν η
ένδειξη σβήσει.
Η περιοχή στυψίματος:
–
: Ένδειξη ταχύτητας στυψίματος.
: Ένδειξη μέγιστου φορτίου.
Οι ενδείξεις αυτές εμφανίζονται στην οθόνη,
όταν είναι ανοιχτή η πόρτα.
C)
F
I)
: Ενδείξεις κρύου νερού.
: Ένδειξη βάρους ρούχων.
E
I
J
: Ένδειξη θερμοκρασίας.
B)
D
K)
–
–
–
: Ένδειξη Χωρίς στύψιμο.
Ένδειξη Ξέβγαλμα χωρίς άδειασμα
νερού.
: Ένδειξη Εξαιρετικά αθόρυβο.
8
www.electrolux.com
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Πιέστε μια επιφάνεια επαφής προγράμματος μία φορά για να επιλέξετε το σχετικό πρόγραμμα:
Πρόγραμμα
Εύρος θερμοκρασίας
Βαμβακερά
Cottons
90 °C - Κρύο
Βαμβακερά Eco
Cottons Eco1)
60 °C - 40 °C
Συνθετικά
Synthetics
60 °C - Κρύο
Ευαίσθητα
Delicates
40 °C - Κρύο
Μάλλινα
Wool
40 °C – Κρύο
Πάπλωμα
Duvet
60 °C – 20 °C
Τύπος φορτίου και βαθμός λερώματος
Μέγιστο φορτίο, Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος
Λευκά βαμβακερά και χρωματιστά βαμβακερά (κανονικά
λερωμένα και λίγο λερωμένα).
10 kg, 1400 στροφές/λεπτό
Λευκά βαμβακερά και χρωματιστά βαμβακερά που δεν ξε‐
βάφουν. Κανονικά λερωμένα.
10 kg, 1400 στροφές/λεπτό
Συνθετικά υφάσματα ή ανάμεικτα υφάσματα. Κανονικά λε‐
ρωμένα.
4 kg, 1000 στροφές/λεπτό
Ευαίσθητα υφάσματα, όπως ακρυλικά, βισκόζη, πολυε‐
στέρας. Κανονικά λερωμένα.
4 kg, 800 στροφές/λεπτό
Μάλλινα που πλένονται στο πλυντήριο, μάλλινα που πλέ‐
νονται στο χέρι και ευαίσθητα υφάσματα με το σύμβολο
«πλύσιμο στο χέρι».
2 kg, 1000 στροφές/λεπτό
Ειδικό πρόγραμμα για μία συνθετική κουβέρτα, πάπλωμα,
κάλυμμα κρεβατιού κ.λπ.
3 kg, 800 στροφές/λεπτό
Προγράμματα ατμού
Πιέστε επανειλημμένα αυτή την επιφάνεια επαφής, μέχρι να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα:
Βαμβακερά με ατμό
Cottons
Πρόγραμμα ατμού για βαμβακερά.
Αυτό το πρόγραμμα συμβάλλει στην αντιμετώπιση του
τσαλακώματος των ρούχων
Συνθετικά με ατμό
Synthetics
Πρόγραμμα ατμού για συνθετικά.
Αυτό το πρόγραμμα συμβάλλει στην αντιμετώπιση του
τσαλακώματος των ρούχων
Φρεσκάρισμα με ατμό
Refresh
Πρόγραμμα ατμού για βαμβακερά και συνθετικά
Το πρόγραμμα αυτό απομακρύνει τις οσμές από τα ρού‐
χα.
Άλλα
Πιέστε επανειλημμένα αυτή την επιφάνεια επαφής, μέχρι να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα:
14 Λεπτά
14 Min.
30 °C
Συνθετικά και ανάμεικτα υφάσματα. Λίγο λερωμένα ρούχα
και ρούχα για φρεσκάρισμα.
1.5 kg, 800 στροφές/λεπτό
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
9
Πρόγραμμα
Εύρος θερμοκρασίας
Τύπος φορτίου και βαθμός λερώματος
Μέγιστο φορτίο, Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος
Αθλητικά ρούχα
Sports
30 °C
Συνθετικά και ευαίσθητα υφάσματα. Λίγο λερωμένα ρούχα
ή ρούχα για φρεσκάρισμα.
2.5 kg, 800 στροφές/λεπτό
Τζιν
Jeans
60 °C - Κρύο
Ρούχα από τζιν και ζέρσεϋ. Επίσης για ρούχα σκούρων
χρωμάτων.
10 kg, 1200 στροφές/λεπτό
Ξέβγαλμα
Rinse
Κρύο
Για ξέβγαλμα και στύψιμο των ρούχων. Όλα τα υφάσματα.
10 kg, 1400 στροφές/λεπτό
Στύψιμο/Άδειασμα
Spin/Drain
Για στύψιμο των ρούχων και για άδειασμα του νερού του
κάδου. Όλα τα υφάσματα.
10 kg, 1400 στροφές/λεπτό
1) Τυπικά προγράμματα για τις τιμές κατανάλωσης της ετικέτας ενεργειακής κατανάλωσης
Σύμφωνα με τον κανονισμό 1061/2010, τα προγράμματα «Cottons Eco 60 °C» και «Cottons Eco 40 °C»
είναι αντίστοιχα το «τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά 60 °C» και το «τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά
40 °C». Είναι τα πιο αποδοτικά προγράμματα όσον αφορά το συνδυασμό κατανάλωσης ενέργειας και
νερού για το πλύσιμο κανονικά λερωμένων βαμβακερών ρούχων. Επιλέξτε αυτό το πρόγραμμα για καλά
αποτελέσματα πλύσης και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Η διάρκεια του προγράμματος πλύσης
παρατείνεται.
Η θερμοκρασία του νερού της φάσης πλύσης μπορεί να διαφέρει από την αναφερόμενη θερμοκρα‐
σία για το επιλεγμένο πρόγραμμα.
Συμβατότητα επιλογών προγραμμάτων
Πρόγραμμα
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
14 Min.
■
■
Sports
■
■
Jeans
■
■
■
Rinse
■
■
■
Spin/Drain
■
■1)
1) Μόνο η φάση αδειάσματος είναι διαθέσιμη.
■
■
■
■
■
■
■
■
■
10
www.electrolux.com
6. ΤΙΜΈΣ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗΣ
Κατά την έναρξη του προγράμματος, στην οθόνη εμφανίζεται η διάρκεια του προγράμματος
για τη μέγιστη χωρητικότητα φορτίου.
Κατά τη διάρκεια της φάσης πλύσης, η διάρκεια του προγράμματος υπολογίζεται αυτόματα
και μπορεί να μειωθεί σημαντικά αν το φορτίο είναι μικρότερο από τη μέγιστη χωρητικότητα
φορτίου (π.χ. Βαμβακερά 60 °C, μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 10 kg, η διάρκεια του προ‐
γράμματος υπερβαίνει τις 2 ώρες, πραγματικό φορτίο 1 kg, η διάρκεια του προγράμματος
δεν φτάνει τη 1 ώρα).
Όταν η συσκευή υπολογίζει την πραγματική διάρκεια του προγράμματος, μια κουκκίδα ανα‐
βοσβήνει στην οθόνη.
Τα δεδομένα αυτού του πίνακα είναι κατά προσέγγιση. Διάφορες αιτίες μπορούν να μετα‐
βάλλουν τα δεδομένα: η ποσότητα και το είδος των ρούχων, η θερμοκρασία του νερού και η
θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Προγράμματα
Φορτίο
(kg)
Κατανάλωση
ενέργειας
(kWh)
Κατανάλωση
νερού (λίτρα)
Διάρκεια προ‐
γράμματος κα‐
τά προσέγγιση
(λεπτά)
Παραμένου‐
σα υγρασία
(%)1)
Βαμβακερά 60
°C
10
1.80
82
185
52
Βαμβακερά 40
°C
10
1.10
82
185
52
Συνθετικά 40 °C
4
0.60
55
100
35
Ευαίσθητα 40
°C
4
0.70
62
86
35
Μάλλινα 30 °C
2
0.50
59
60
30
Τυπικά προγράμματα βαμβακερών
Τυπικό πρό‐
γραμμα για βαμ‐
βακερά 60 °C
10
0.13
69
249
52
Τυπικό πρό‐
γραμμα για βαμ‐
βακερά 60 °C
5
0.76
45
167
52
Τυπικό πρό‐
γραμμα για βαμ‐
βακερά 40 °C
5
0.52
47
151
52
Κατάσταση απενεργοποίησης (W)
Κατάσταση παραμονής εν ενεργεία (W)
0.05
0.05
Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παραπάνω πίνακα είναι σε συμμόρφωση με τον κανονι‐
σμό της Επιτροπής της ΕΕ 1015/2010 για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/EC.
1) Στο τέλος της φάσης στυψίματος.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
11
7. ΕΠΙΛΟΓΕΣ
7.1 Θερμοκρασία
Προβείτε σε αυτή την επιλογή για να αλλάξετε την
προεπιλεγμένη θερμοκρασία.
Ένδειξη
= κρύο νερό.
Η οθόνη εμφανίζει την καθορισμένη θερμοκρα‐
σία.
7.2 Στύψιμο
Με αυτή την επιλογή μπορείτε να μειώσετε την
προεπιλεγμένη ταχύτητα στυψίματος.
Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη της καθορισμένης
ταχύτητας.
Πρόσθετες επιλογές στυψίματος:
Χωρίς στύψιμο
• Προβείτε σε αυτή την επιλογή για να καταργή‐
σετε όλες τις φάσεις στυψίματος.
• Επιλέξτε την για πολύ ευαίσθητα ρούχα.
• Η φάση ξεβγαλμάτων χρησιμοποιεί περισσότε‐
ρο νερό για ορισμένα προγράμματα πλύσης.
• Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
.
Ξέβγαλμα χωρίς άδειασμα νερού
• Προβείτε σε αυτή την επιλογή για να αποτρέ‐
ψετε το τσαλάκωμα των ρούχων.
• Το πρόγραμμα πλύσης ολοκληρώνεται με πα‐
ραμονή του νερού στον κάδο. Ο κάδος περι‐
στρέφεται τακτικά για την αποτροπή τσαλακώ‐
ματος των ρούχων.
• Η πόρτα παραμένει ασφαλισμένη. Πρέπει να
αδειάσετε το νερό για να απασφαλιστεί η πόρ‐
τα.
• Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
.
Για να αδειάσετε το νερό, ανατρέξτε
στην παράγραφο «Στο τέλος του προ‐
γράμματος».
Εξαιρετικά αθόρυβο
• Προβείτε σε αυτή την επιλογή για να καταργή‐
σετε όλες τις φάσεις στυψίματος και να εκτελε‐
στεί αθόρυβη πλύση.
• Η φάση ξεβγαλμάτων χρησιμοποιεί περισσότε‐
ρο νερό για ορισμένα προγράμματα πλύσης.
• Το πρόγραμμα πλύσης ολοκληρώνεται με πα‐
ραμονή του νερού στον κάδο. Ο κάδος περι‐
στρέφεται τακτικά για την αποτροπή τσαλακώ‐
ματος των ρούχων.
• Η πόρτα παραμένει ασφαλισμένη. Πρέπει να
αδειάσετε το νερό για να απασφαλιστεί η πόρ‐
τα.
• Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
.
Για να αδειάσετε το νερό, ανατρέξτε
στην παράγραφο «Στο τέλος του προ‐
γράμματος».
7.3 Πρόπλυση
Με αυτή την επιλογή μπορείτε να προσθέσετε μια
φάση πρόπλυσης σε ένα πρόγραμμα πλύσης.
Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για πολύ λε‐
ρωμένα ρούχα.
Όταν προβαίνετε σε αυτή την επιλογή, παρατείνε‐
ται η διάρκεια του προγράμματος.
Ανάβει η αντίστοιχη ένδειξη.
7.4 Καθυστέρηση έναρξης
Με αυτή την επιλογή μπορείτε να καθυστερήσετε
την έναρξη ενός προγράμματος από 30 λεπτά
έως 20 ώρες.
Στην οθόνη εμφανίζεται η αντίστοιχη ένδειξη.
7.5 Επιπλέον ξέβγαλμα
Με αυτή την επιλογή μπορείτε να προσθέσετε με‐
ρικά ξεβγάλματα σε ένα πρόγραμμα πλύσης.
Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για άτομα με
αλλεργίες στα απορρυπαντικά και σε περιοχές
όπου το νερό είναι μαλακό.
Ανάβει η αντίστοιχη ένδειξη.
7.6 Εύκολο σιδέρωμα
Η συσκευή πλένει και στύβει προσεκτικά τα ρού‐
χα για να αποτραπεί το τσαλάκωμα.
Η συσκευή μειώνει την ταχύτητα στυψίματος,
χρησιμοποιεί περισσότερο νερό και προσαρμόζει
τη διάρκεια του προγράμματος στον τύπο των
ρούχων.
Ανάβει η αντίστοιχη ένδειξη.
7.7 Time Manager
Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα πλύσης, στην
οθόνη εμφανίζεται η προεπιλεγμένη διάρκεια.
Πιέστε ή για να μειώσετε ή να αυξήσετε τη
διάρκεια του προγράμματος.
Η λειτουργία Time Manager είναι διαθέσιμη μόνο
με τα προγράμματα που υπάρχουν στον πίνακα.
www.electrolux.com
• Εάν μειώσετε τη θερμοκρασία πλύσης, οι λω‐
ρίδες Eco Info αυξάνουν.
• Εάν τοποθετήσετε περισσότερα ρούχα, οι λω‐
ρίδες Eco Info αυξάνουν.
Ένδειξη
12
1)
3)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■2)
■2)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■2)
■
■
■2)
■2)
■
1) Το πλέον σύντομο: για φρεσκάρισμα των
ρούχων.
2) Προεπιλεγμένη διάρκεια προγράμματος.
3) Το πλέον παρατεταμένο: Η αύξηση της διάρκειας
του προγράμματος σταδιακά μειώνει την
κατανάλωση ενέργειας. Η βελτιστοποιημένη φάση
θέρμανσης εξοικονομεί ενέργεια και η
παρατεταμένη διάρκεια διατηρεί τα ίδια
αποτελέσματα πλύσης (ιδιαίτερα για κανονικά
λερωμένα ρούχα).
Eco Info
Οι λωρίδες Eco Info (διαθέσιμες μόνο σε προ‐
γράμματα βαμβακερών και συνθετικών) υποδη‐
λώνουν την απόδοση του προγράμματος πλύσης
όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας:
• 6 λωρίδες: η πλέον αποδοτική ρύθμιση για
βελτιστοποίηση της απόδοσης του προγράμ‐
ματος πλύσης.
• 1 λωρίδα: η λιγότερη αποδοτική ρύθμιση.
Ο αριθμός λωρίδων Eco Info μεταβάλλεται εάν
τροποποιήσετε τη διάρκεια του προγράμματος
πλύσης (ανατρέξτε στην ενότητα Time Manager),
τη θερμοκρασία πλύσης και το βάρος των ρού‐
χων. Για να βελτιστοποιήσετε την απόδοση του
προγράμματος πλύσης, ο αριθμός λωρίδων πρέ‐
πει να αυξηθεί:
• Εάν αυξήσετε τη διάρκεια του προγράμματος,
οι λωρίδες Eco Info αυξάνουν. Η αύξηση της
διάρκειας του προγράμματος πλύσης, επιτρέ‐
πει σταθερή απόδοση, η οποία μειώνει την κα‐
τανάλωση ενέργειας.
Κάποιες συμβουλές για να επιτυγχάνετε την
πλέον αποδοτική ρύθμιση:
• Τοποθετήστε φορτίο ρούχων 4 kg ή περισσό‐
τερο.
• Επιλέξτε τις Time Manager ενδείξεις
ή
.
• Ρυθμίστε τη χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία
πλύσης.
• Μην επιλέγετε τη λειτουργία πρόπλυσης.
7.8 Το αγαπημένο μου
Κατά την πρώτη ενεργοποίηση της συσκευής,
εάν πιέσετε την επιλογή My Favourite+, η οθόνη
εμφανίζει ότι η μνήμη είναι άδεια.
Η συσκευή απομνημονεύει αυτόματα τα πλέον
χρησιμοποιούμενα προγράμματα μετά από κά‐
ποιες χρήσεις.
Πιέστε My Favourite+ για να επιλέξετε ένα από τα
3 πλέον χρησιμοποιούμενα προγράμματα.
Πιέστε My Favourite+ μία φορά για να επιλέξετε
My Favourite 1.
Πιέστε My Favourite+ δύο φορές για να επιλέξετε
My Favourite 2.
Πιέστε My Favourite+ τρεις φορές για να επιλέξε‐
τε My Favourite 3.
για να ξεκινήσει το πρό‐
Πιέστε το πλήκτρο
γραμμα πλύσης.
Η συσκευή δεν εκτελεί τη μόνιμη επιλο‐
γή, εάν αυτή δεν είναι ενεργοποιημένη.
Η καθυστέρηση έναρξης δεν αποθη‐
κεύεται.
7.9 Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
Με αυτή την επιλογή μπορείτε να αποτρέψετε τα
παιδιά να παίζουν με το χειριστήριο.
• Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε αυτή
και
την επιλογή, πιέστε ταυτόχρονα
, μέχρι να ανάψει/σβήσει η ένδειξη
.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή:
• Αφού πιέσετε
, οπότε οι επιλογές και ο
διακόπτης επιλογής προγράμματος ασφαλί‐
ζουν.
: οπότε η συσκευή δεν μπο‐
• Πριν πιέσετε
ρεί να τεθεί σε λειτουργία.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
7.10 Μόνιμο επιπλέον ξέβγαλμα
Με την επιλογή αυτή μπορείτε να έχετε μόνιμα
ενεργοποιημένο το επιπλέον ξέβγαλμα όταν επι‐
λέγετε ένα νέο πρόγραμμα.
• Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε αυτή
την επιλογή, πιέστε ταυτόχρονα
και
,
μέχρι να ανάψει/σβήσει η ένδειξη
.
7.11 Ηχητικά σήματα
13
• Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται.
• Η συσκευή παρουσιάζει κάποια δυσλειτουρ‐
γία.
Για να απενεργοποιήσετε/ενεργοποιήσετε τα ηχη‐
και
για
τικά σήματα, πιέστε ταυτόχρονα
6 δευτερόλεπτα.
Αν απενεργοποιήσετε τα ηχητικά σήμα‐
τα, τότε θα συνεχίσουν να λειτουργούν
όταν η συσκευή παρουσιάζει κάποια δυ‐
σλειτουργία.
Τα ηχητικά σήματα ενεργοποιούνται όταν:
8. ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ
1.
2.
3.
Τοποθετήστε 2 λίτρα νερό στη θήκη απορ‐
ρυπαντικού για τη φάση πλύσης. Έτσι ενερ‐
γοποιείται το σύστημα αδειάσματος.
Τοποθετήστε μια μικρή ποσότητα απορρυ‐
παντικού στη θήκη για τη φάση πλύσης.
Επιλέξτε και ενεργοποιήστε ένα πρόγραμμα
για βαμβακερά στη μέγιστη θερμοκρασία,
χωρίς να τοποθετήσετε ρούχα στον κάδο.
Έτσι θα αφαιρεθούν τυχόν ρύποι από τον
κάδο.
8.1 Ρύθμιση γλώσσας
Η οθόνη έχει μια προεπιλεγμένη γλώσσα.
Την πρώτη φορά που πιέζετε το πλήκτρο
για
να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, η οθόνη σάς
προτρέπει να αλλάξετε τη ρύθμιση γλώσσας.
Πιέστε το πλήκτρο ή για να επιλέξετε τη
γλώσσα που επιθυμείτε.
για να επιβεβαιώσετε τη
Πιέστε το πλήκτρο
γλώσσα.
Εάν δεν έχει επιλεγεί γλώσσα μετά από μερικά
δευτερόλεπτα, η συσκευή λειτουργεί με την προε‐
πιλεγμένη γλώσσα. Εάν δεν επιλέξετε γλώσσα, η
οθόνη σάς προτρέπει να επιλέξετε μια γλώσσα
κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή.
Αλλαγή της γλώσσας μετά από την πρώτη ενερ‐
γοποίηση.
Πιέστε ταυτόχρονα ή για μερικά δευτερόλε‐
πτα για να περάσετε στη ρύθμιση γλώσσας.
Πιέστε το πλήκτρο ή για να επιλέξετε τη
γλώσσα που επιθυμείτε.
για να επιβεβαιώσετε τη
Πιέστε το πλήκτρο
γλώσσα.
8.2 Ρύθμιση ποσότητας
απορρυπαντικού
Η μπάρα κειμένου παρέχει επίσης μια ένδειξη της
ποσότητας απορρυπαντικού, αφού κλείσει η
πόρτα μετά την τοποθέτηση του φορτίου.
Βάσει προεπιλογής, η ένδειξη ποσότητας απορ‐
ρυπαντικού παρέχεται ως ποσοστό. 100% είναι η
μέγιστη ποσότητα απορρυπαντικού που μπορείτε
του συρταριού
να τοποθετήσετε στη θήκη
απορρυπαντικού.
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένδειξη σε ml για πε‐
ρισσότερη ακρίβεια.
Η οθόνη μπορεί να παρέχει την ένδειξη για 2 τύ‐
πους απορρυπαντικού (σε σκόνη ή σε υγρή μορ‐
φή):
• Πιέστε ταυτόχρονα
και
για μερικά δευ‐
τερόλεπτα.
• Η μπάρα κειμένου εμφανίζει το μήνυμα « Κα‐
θορ Δόσης Απορρ 1 ».
• Η μπάρα κειμένου σάς προτρέπει να πιέσετε
ή για να ρυθμίσετε τα δεδομένα σε ml
που αντιστοιχούν σε 100%. Για τη μέγιστη πο‐
σότητα απορρυπαντικού, ανατρέξτε στη συ‐
σκευασία του απορρυπαντικού.
για επιβεβαίωση.
• Πιέστε το
• Η μπάρα κειμένου εμφανίζει το μήνυμα « Κα‐
θορ Δόσης Απορρ 2 ».
• Ρυθμίστε την ποσότητα του δεύτερου είδους
απορρυπαντικού όπως περιγράφεται παραπά‐
νω.
• Πιέστε το
για επιβεβαίωση.
14
www.electrolux.com
9. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ
9.1 Ενεργοποίηση της συσκευής και
επιλογή προγράμματος
τελεί μια γενική ένδειξη η οποία αλλάζει σύμ‐
φωνα με τον τύπο των ρούχων.
Για σωστή λειτουργία του αισθητήρα βά‐
ρους, ενεργοποιήστε τη συσκευή και
επιλέξτε το πρόγραμμα ΠΡΙΝ τοποθετή‐
σετε τα ρούχα στον κάδο.
1.
2.
3.
Πιέστε το πλήκτρο AutoOff για να ενεργο‐
ποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συ‐
σκευή. Όταν η συσκευή ενεργοποιείται,
ακούγεται ένας ήχος.
Πιέστε μία από τις επιφάνειες επαφής προ‐
γράμματος για να επιλέξετε το απαιτούμενο
πρόγραμμα πλύσης:
– Θα ανάψει η ένδειξη του σχετικού προ‐
γράμματος.
αναβοσβήνει.
– Η ένδειξη
– Η οθόνη παρέχει όλες τις πληροφορίες
σχετικά με το πρόγραμμα πλύσης.
Εάν απαιτείται, αλλάξτε τη θερμοκρασία, την
ταχύτητα στυψίματος, τη διάρκεια του κύ‐
κλου ή προσθέστε διαθέσιμες επιλογές.
Όταν ενεργοποιείτε μια επιλογή, ανάβει η έν‐
δειξη της αντίστοιχης επιλογής.
5.
Στα προγράμματα με καθορισμένο μέγι‐
στο φορτίο, εάν τοποθετήσετε υπερβολι‐
κή ποσότητα ρούχων, η μπάρα κειμένου
σάς ενημερώνει ότι έχει συμπληρωθεί το
φορτίο.
Στα υπόλοιπα προγράμματα, η ένδειξη
MAX αναβοσβήνει και η μπάρα κειμένου
σάς ενημερώνει ότι έχετε υπερβεί το μέ‐
γιστο φορτίο.
Για να επιτύχετε τη βέλτιστη κατανάλω‐
ση και απόδοση, αφαιρέστε κάποια
ρούχα.
Κλείστε την πόρτα. Η μπάρα κειμένου εμφα‐
νίζει την ποσότητα απορρυπαντικού που
πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Εάν έχετε επιλέ‐
ξει « Καθορ Δόσης Απορρ 1 » και « Καθορ
Δόσης Απορρ 2 », στην οθόνη παρέχεται η
επιλογή μεταξύ δύο ειδών απορρυπαντικού.
Εάν προβείτε σε μια λανθασμένη επιλο‐
γή, η οθόνη σάς ενημερώνει ότι η επιλο‐
γή δεν είναι δυνατή.
9.2 Φόρτωση των ρούχων
1.
2.
3.
4.
Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
Στην οθόνη εμφανίζεται το βάρος των ρού‐
χων
και το μέγιστο φορτίο του προ‐
γράμματος
. Η μπάρα κειμένου σάς
προτρέπει να προσθέσετε τα ρούχα.
Τοποθετήστε ένα-ένα τα ρούχα στον κάδο.
Τινάζετε τα ρούχα πριν τα τοποθετήσετε στη
συσκευή.
Στην οθόνη, το βάρος των ρούχων μεταβάλ‐
λεται σε βήματα του 0,5 kg. Το βάρος απο‐
ΠΡΟΣΟΧΗ
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν
ρούχα ανάμεσα στο λάστιχο στε‐
γανοποίησης και την πόρτα.
Υπάρχει κίνδυνος διαρροής νε‐
ρού ή πρόκλησης ζημιάς στα
ρούχα.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
15
9.3 Χρήση απορρυπαντικού και προσθετικών πλύσης
• Προσθέστε τη σωστή ποσότητα απορρυπαντι‐
κού και μαλακτικού.
• Κλείστε προσεκτικά το συρτάρι απορρυπαντι‐
κού.
Θήκη απορρυπαντικού για τη φάση πρόπλυσης.
Θήκη απορρυπαντικού για τη φάση πλύσης.
Θήκη για υγρά προσθετικά πλύσης (μαλακτικό, προϊόντα κολλαρίσματος).
Πτυσσόμενο κάλυμμα για απορρυπαντικό σε σκόνη ή σε υγρή μορφή.
Απορρυπαντικό σε υγρή μορφή ή σε σκόνη
1.
2.
A
3.
4.
B
16
www.electrolux.com
• Θέση A για απορρυπαντικό σε σκόνη (εργοστασιακή ρύθμιση).
• Θέση B για υγρό απορρυπαντικό.
Όταν χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό:
– Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά με ζελατινώδη ή παχύρρευστη υφή.
– Μην τοποθετείτε περισσότερο υγρό από το μέγιστο επίπεδο.
– Μην επιλέγετε τη φάση πρόπλυσης.
– Μην επιλέγετε την καθυστέρηση έναρξης.
9.4 Ρύθμιση ενός προγράμματος
1.
2.
Πιέστε μία από τις επιφάνειες επαφής προ‐
γράμματος για να επιλέξετε το απαιτούμενο
πρόγραμμα:
– Θα ανάψει η ένδειξη του σχετικού προ‐
γράμματος.
αναβοσβήνει.
– Η ένδειξη
– Η οθόνη παρέχει όλες τις πληροφορίες
σχετικά με το πρόγραμμα πλύσης.
Εάν απαιτείται, αλλάξτε τη θερμοκρασία, την
ταχύτητα στυψίματος, τη διάρκεια του κύ‐
κλου ή προσθέστε διαθέσιμες επιλογές.
Όταν ενεργοποιείτε μια επιλογή, ανάβει η έν‐
δειξη της αντίστοιχης επιλογής.
Εάν προβείτε σε μια λανθασμένη επιλο‐
γή, η οθόνη σάς ενημερώνει ότι η επιλο‐
γή δεν είναι δυνατή.
9.5 Έναρξη προγράμματος χωρίς
καθυστέρηση έναρξης
Πιέστε
:
• Η ένδειξη
σταματάει να αναβοσβήνει και
παραμένει αναμμένη.
• Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πλύσης,
η οθόνη ενημερώνεται κατάλληλα.
• Το πρόγραμμα ξεκινά, η πόρτα ασφαλίζει και
.
στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
• Η αντλία αδειάσματος μπορεί να λειτουργεί για
ένα μικρό χρονικό διάστημα κατά την πλήρω‐
ση της συσκευής με νερό.
Μετά από περίπου 15 λεπτά από την
έναρξη του προγράμματος:
• Η συσκευή προσαρμόζει αυτόματα τη
διάρκεια του προγράμματος σε σχέση
με το φορτίο ρούχων.
• Η οθόνη εμφανίζει τη νέα τιμή.
9.6 Έναρξη προγράμματος με
καθυστέρηση έναρξης
• Πιέστε επανειλημμένα
, μέχρι να εμφανι‐
στεί στην οθόνη η καθυστέρηση που θέλετε να
επιλέξετε. Στην οθόνη ανάβει η αντίστοιχη έν‐
δειξη.
:
• Πιέστε
– Η συσκευή ξεκινά την αντίστροφη μέτρηση.
– Μόλις ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση,
το πρόγραμμα θα ξεκινήσει αυτόματα.
Μπορείτε να ακυρώσετε ή να αλλάξετε
τη ρύθμιση της καθυστέρησης έναρξης
.
πριν πιέσετε
Για να ακυρώσετε την καθυστέρηση έναρξης:
Πιέστε
για να θέσετε τη συσκευή σε
παύση.
1.
2.
Πιέστε
, μέχρι στην οθόνη εμφανιστεί η
ένδειξη
’.
για να ξεκινήσει το πρό‐
Πιέστε ξανά
γραμμα αμέσως.
9.7 Διακοπή ενός προγράμματος και
αλλαγή των επιλογών
Μπορείτε να αλλάξετε ορισμένες μόνο επιλογές,
πριν αυτές ενεργοποιηθούν.
1. Πιέστε
. Η ένδειξη αναβοσβήνει.
2. Αλλάξτε τις επιλογές.
3. Πιέστε και πάλι
. Το πρόγραμμα συνεχί‐
ζει.
9.8 Ακύρωση ενός προγράμματος
1.
2.
Πιέστε το πλήκτρο
για μερικά δευτερόλε‐
πτα για να ακυρώσετε το πρόγραμμα και να
απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Πιέστε ξανά το ίδιο πλήκτρο για να ενεργο‐
ποιήσετε τη συσκευή. Τώρα μπορείτε να
επιλέξετε ένα νέο πρόγραμμα πλύσης.
Η συσκευή δεν αδειάζει το νερό.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
9.9 Άνοιγμα της πόρτας
Όσο βρίσκεται σε εξέλιξη κάποιο πρόγραμμα ή η
καθυστέρηση έναρξης, η πόρτα της συσκευής εί‐
ναι ασφαλισμένη και στην οθόνη εμφανίζεται η
.
ένδειξη
ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν η θερμοκρασία και η στάθμη του
νερού στον κάδο είναι πολύ ψηλά, δεν
είναι δυνατόν να ανοίξετε την πόρτα.
Για να ανοίξετε την πόρτα της συσκευής ενώ είναι
σε εξέλιξη η καθυστέρηση έναρξης:
1. Πιέστε
για να θέσετε τη συσκευή σε
παύση.
2. Περιμένετε μέχρι να σβήσει η ένδειξη ασφά‐
λισης πόρτας
.
3. Ανοίξτε την πόρτα.
4. Κλείστε την πόρτα και πιέστε ξανά
.Η
καθυστέρηση έναρξης συνεχίζει να λειτουρ‐
γεί.
Για να ανοίξετε την πόρτα της συσκευής ενώ είναι
σε εξέλιξη το πρόγραμμα:
1.
2.
3.
4.
Πιέστε το πλήκτρο
για μερικά δευτερόλε‐
πτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Περιμένετε μερικά λεπτά και στη συνέχεια
ανοίξτε προσεκτικά την πόρτα της συ‐
σκευής.
Κλείστε την πόρτα της συσκευής.
Ρυθμίστε το πρόγραμμα ξανά.
9.10 Στο τέλος του προγράμματος
• Η συσκευή σταματά αυτόματα.
• Το ηχητικό σήμα τίθεται σε λειτουργία (εάν εί‐
ναι ενεργοποιημένο).
• Στην οθόνη ανάβει η ένδειξη
.
σβήνει.
• Η ένδειξη
• Η ένδειξη ασφάλισης πόρτας
σβήνει.
• Αφαιρέστε τα ρούχα από τη συσκευή. Βεβαιω‐
θείτε ότι ο κάδος είναι άδειος.
• Αφήστε την πόρτα μισάνοιχτη για την αποτρο‐
πή σχηματισμού μυκήτων και δυσάρεστων
οσμών.
• Κλείστε τη βρύση παροχής νερού.
17
• Πιέστε το πλήκτρο
για μερικά δευτερόλε‐
πτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Το πρόγραμμα πλύσης ολοκληρώθηκε, αλλά
υπάρχει νερό στον κάδο:
– Ο κάδος περιστρέφεται τακτικά για την απο‐
τροπή τσαλακώματος των ρούχων.
– Η ένδειξη ασφάλισης πόρτας
είναι αναμ‐
μένη. Η πόρτα παραμένει ασφαλισμένη.
– Πρέπει να αδειάσετε το νερό για να ανοίξετε
την πόρτα.
Για να αδειάσετε το νερό:
1. Αν χρειάζεται, μειώστε την ταχύτητα στυ‐
ψίματος. Αν επιλέξετε
, η συ‐
σκευή απλά αδειάζει.
2. Πιέστε
. Η συσκευή αδειάζει το νερό
και στύβει.
3. Μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και
σβήσει η ένδειξη ασφάλισης πόρτας
, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα.
4.
Πιέστε το πλήκτρο
για μερικά δευτε‐
ρόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη συ‐
σκευή.
Η συσκευή αδειάζει και στύβει αυτόματα
μετά από περίπου 18 ώρες (εκτός του
προγράμματος για μάλλινα).
9.11 Επιλογή AutoOff
Η επιλογή AutoOff απενεργοποιεί αυτόματα τη
συσκευή για να μειώσει την κατανάλωση ενέρ‐
γειας:
• Όταν δεν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για 5
.
λεπτά πριν πιέσετε
Πιέστε το πλήκτρο
για να ενεργοποιήσετε
ξανά τη συσκευή.
• Πέντε λεπτά μετά την ολοκλήρωση του προ‐
γράμματος πλύσης.
για να ενεργοποιήσετε
Πιέστε το πλήκτρο
ξανά τη συσκευή.
Η οθόνη εμφανίζει το τέλος του τελευταία επι‐
λεγμένου προγράμματος.
Στρέψτε το διακόπτη επιλογής προγράμματος
για να επιλέξετε ένα νέο κύκλο.
18
www.electrolux.com
10. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
10.1 Φορτίο ρούχων
• Χωρίστε τα ρούχα σε: λευκά, χρωματιστά,
συνθετικά, ευαίσθητα και μάλλινα.
• Τηρείτε τις οδηγίες πλύσης στις ετικέτες των
ρούχων.
• Μην πλένετε λευκά και χρωματιστά ρούχα μα‐
ζί.
• Ορισμένα χρωματιστά ρούχα μπορεί να ξεθω‐
ριάσουν κατά την πρώτη πλύση. Σας συν‐
ιστούμε να τα πλένετε χωριστά τις πρώτες φο‐
ρές.
• Κουμπώνετε τις μαξιλαροθήκες, τα φερμουάρ,
τις κόπιτσες και τα κουμπιά. Δένετε τις ζώνες.
• Αδειάζετε τις τσέπες και ξεδιπλώνετε τα ρούχα.
• Πλένετε τα ρούχα με πολλές στρώσεις, τα μάλ‐
λινα και τα ρούχα με στάμπες από την ανάπο‐
δη.
• Αφαιρείτε τους δύσκολους λεκέδες.
• Χρησιμοποιείτε ειδικό απορρυπαντικό για τους
δύσκολους λεκέδες.
• Να είστε προσεκτικοί όταν πλένετε κουρτίνες.
Αφαιρείτε τα γαντζάκια ή τοποθετείτε τις κουρ‐
τίνες σε δίχτυ πλυσίματος ή σε μαξιλαροθήκη.
• Μην πλένετε στο πλυντήριο:
– Ρούχα χωρίς στρίφωμα ή ρούχα με σκισίμα‐
τα
– Εσώρουχα με μπανέλες.
– Για μικρά αντικείμενα, χρησιμοποιείτε δίχτυ
πλυσίματος.
• Όταν το φορτίο είναι πολύ μικρό, μπορεί να
προκληθούν προβλήματα ισορροπίας κατά τη
φάση στυψίματος. Αν συμβεί αυτό, κατανείμετε
με το χέρι τα ρούχα στον κάδο και ξεκινήστε
ξανά τη φάση στυψίματος.
10.3 Απορρυπαντικά και προσθετικά
πλύσης
• Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά και προ‐
σθετικά πλύσης κατάλληλα για χρήση σε πλυ‐
ντήριο.
• Μην αναμειγνύετε διαφορετικούς τύπους
απορρυπαντικών.
• Για την προστασία του περιβάλλοντος, μη
χρησιμοποιείτε μεγαλύτερη ποσότητα απορρυ‐
παντικού από τη σωστή.
• Τηρείτε πάντα τις οδηγίες στη συσκευασία των
προϊόντων.
• Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα προϊόντα για τον
τύπο και το χρώμα των ρούχων, τη θερμοκρα‐
σία του προγράμματος πλύσης και το βαθμό
λερώματος.
• Αν η συσκευή σας δεν διαθέτει θήκη απορρυ‐
παντικού με πτυσσόμενο κάλυμμα, προσθέτε‐
τε τα υγρά απορρυπαντικά με δοσομετρική
μπάλα.
10.4 Οικολογικές συμβουλές
• Για την πλύση κανονικά λερωμένων ρούχων,
χρησιμοποιείτε προγράμματα χωρίς φάση
πρόπλυσης.
• Περιμένετε πάντα έως ότου συμπληρωθεί το
μέγιστο φορτίο ρούχων για να ξεκινήσετε ένα
πρόγραμμα πλύσης.
• Αν χρειάζεται, χρησιμοποιείτε αφαιρετικό λεκέ‐
δων όταν ρυθμίζετε κάποιο πρόγραμμα σε χα‐
μηλή θερμοκρασία.
• Ελέγξτε τη σκληρότητα του νερού στο οικιακό
σας σύστημα, ώστε να χρησιμοποιείτε τη σω‐
στή ποσότητα απορρυπαντικού
10.2 Επίμονοι λεκέδες
10.5 Σκληρότητα νερού
Για μερικούς λεκέδες δεν αρκεί το νερό και το
απορρυπαντικό.
Συνιστούμε να αφαιρείτε αυτούς τους λεκέδες
πριν τοποθετήσετε τα ρούχα στο πλυντήριο.
Διατίθενται ειδικά αφαιρετικά λεκέδων. Χρησιμο‐
ποιήστε το κατάλληλο αφαιρετικό για τον τύπο
του λεκέ και του υφάσματος.
Αν η σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας εί‐
ναι υψηλή ή μέτρια, συνιστούμε να χρησιμοποιεί‐
τε αποσκληρυντικό νερού για πλυντήρια ρούχων.
Σε περιοχές όπου η σκληρότητα του νερού είναι
χαμηλή, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε απο‐
σκληρυντικό.
Για πληροφορίες σχετικά με τη σκληρότητα του
νερού στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με την
τοπική υπηρεσία ύδρευσης.
Χρησιμοποιείτε τη σωστή ποσότητα αποσκληρυ‐
ντή νερού. Τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στη
συσκευασία του προϊόντος.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
19
11. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Πριν από τις εργασίες συντήρησης, αποσυνδέστε
τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
Για την αφαίρεση σωματιδίων σκουριάς, χρησι‐
μοποιείτε μόνο ειδικά προϊόντα για πλυντήρια
ρούχων. Εκτελέστε τον κύκλο αφαίρεσης των
αλάτων χωριστά από την πλύση των ρούχων.
Τηρείτε πάντα τις οδηγίες που υπάρ‐
χουν στη συσκευασία του προϊόντος.
11.1 Εξωτερικό καθάρισμα
Καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με σαπούνι και
χλιαρό νερό. Σκουπίζετε καλά όλες τις επιφά‐
νειες.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα, διαλυτι‐
κά ή χημικά προϊόντα.
11.2 Αφαίρεση των αλάτων
Αν η σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας εί‐
ναι υψηλή ή μέτρια, συνιστούμε να χρησιμοποιεί‐
τε αποσκληρυντικό νερού για πλυντήρια ρούχων.
Ελέγχετε τακτικά τον κάδο για την αποφυγή συ‐
γκέντρωσης αλάτων και σωματιδίων σκουριάς.
11.3 Πλύση συντήρησης
Τα προγράμματα που εκτελούνται σε χαμηλές
θερμοκρασίες, μπορεί να αφήσουν υπολείμματα
απορρυπαντικού μέσα στον κάδο. Εκτελείτε τα‐
κτικά μια πλύση συντήρησης, ακολουθώντας την
παρακάτω διαδικασία:
• Βγάλτε τα ρούχα από τον κάδο.
• Επιλέξτε το πρόγραμμα για βαμβακερά στη μέ‐
γιστη θερμοκρασία με μια μικρή ποσότητα
απορρυπαντικού.
11.4 Λάστιχο της πόρτας
Ελέγχετε τακτικά το λάστιχο και απομακρύνετε
όλα τα αντικείμενα από το εσωτερικό τμήμα.
11.5 Καθάρισμα της θήκης απορρυπαντικού
1.
2.
1
2
20
www.electrolux.com
3.
4.
11.6 Καθάρισμα του φίλτρου
αδειάσματος
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην καθαρίζετε το φίλτρο αδειάσματος
εάν το νερό στο εσωτερικό της συ‐
σκευής είναι ζεστό.
2.
1.
2
1
3.
4.
1
2
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
5.
6.
1
2
7.
8.
1
2
9.
2
1
21
22
www.electrolux.com
11.7 Καθάρισμα του σωλήνα παροχής και του φίλτρου της βαλβίδας
1.
2.
3.
4.
20°
11.8 Επείγον άδειασμα του νερού
1.
Λόγω δυσλειτουργίας, η συσκευή δεν μπορεί να
αδειάσει το νερό.
Εάν συμβεί αυτό, ακολουθήστε τα βήματα (1)
έως (9) της παραγράφου «Καθάρισμα του φίλ‐
τρου αδειάσματος».
Εάν απαιτείται, καθαρίστε την αντλία.
Όταν αδειάζετε το νερό με τη διαδικασία αδειά‐
σματος νερού έκτακτης ανάγκης, πρέπει να ενερ‐
γοποιήσετε ξανά το σύστημα αδειάσματος:
1. Τοποθετήστε 2 λίτρα νερό στη θήκη κύριας
πλύσης του συρταριού απορρυπαντικού.
2. Εκκινήστε το πρόγραμμα για να αδειάσετε
το νερό.
2.
3.
4.
11.9 Προστασία από τον πάγο
Εάν η συσκευή είναι εγκατεστημένη σε χώρο
όπου η θερμοκρασία μπορεί να πέσει κάτω από
τους 0 °C, αφαιρέστε το υπολειπόμενο νερό από
το σωλήνα παροχής και από την αντλία αδειά‐
σματος.
5.
6.
45°
Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την
πρίζα.
Κλείστε τη βρύση παροχής νερού.
Αφαιρέστε το σωλήνα παροχής νερού.
Τοποθετήστε τα δύο άκρα του σωλήνα πα‐
ροχής σε μια λεκάνη και αφήστε το νερό να
τρέξει από το σωλήνα.
Αδειάστε την αντλία αδειάσματος. Ανατρέξτε
στη διαδικασία αδειάσματος νερού έκτακτης
ανάγκης.
Όταν η αντλία αδειάσματος είναι κενή, τοπο‐
θετήστε ξανά το σωλήνα παροχής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία είναι πά‐
νω από 0 °C, πριν χρησιμοποιήσετε ξα‐
νά τη συσκευή.
Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για
βλάβες που οφείλονται σε χαμηλές θερ‐
μοκρασίες.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
23
12. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Η συσκευή δεν ξεκινά ή σταματά κατά τη λειτουρ‐
γία.
Αρχικά, προσπαθήστε να βρείτε τρόπο επίλυσης
του προβλήματος (ανατρέξτε στον πίνακα). Εάν
δεν τα καταφέρετε, επικοινωνήστε με το κέντρο
σέρβις.
Όταν προκύπτουν ορισμένα προβλήματα
λειτουργίας, ενεργοποιούνται τα ηχητικά σήματα
και στην οθόνη εμφανίζεται ένας κωδικός βλάβης:
• Ελέγξτε την παροχή - Η συσκευή δεν γεμίζει
με νερό.
• Ελέγξτε φίλτρο αποχ. - Η συσκευή δεν αδειά‐
ζει το νερό.
• Ελέγξτε την πόρτα - Η πόρτα της συσκευής εί‐
ναι ανοιχτή ή δεν έχει κλείσει σωστά.
Πρόβλημα
• Προειδ. Ασφάλ. νερού - Έχει ενεργοποιηθεί ο
μηχανισμός προστασίας από υπερχείλιση.
Αποσυνδέστε τη συσκευή. Κλείστε τη βρύση
παροχής νερού. Επικοινωνήστε με το κέντρο
σέρβις.
• Ασταθής τροφοδοσία - Η ηλεκτρική τροφοδο‐
σία είναι ασταθής. Περιμένετε μέχρι να σταθε‐
ροποιηθεί η ηλεκτρική τροφοδοσία.
• Υπερβολική δόση - Μειώστε την ποσότητα
απορρυπαντικού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν από
την εκτέλεση των ελέγχων.
Πιθανή αντιμετώπιση
Το πρόγραμμα δεν ξεκινά. Βεβαιωθείτε ότι το φις τροφοδοσίας έχει συνδεθεί στην πρίζα.
Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα της συσκευής είναι κλειστή.
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει καεί κάποια ασφάλεια στον πίνακα ασφα‐
λειών.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε πιέσει την Έναρξη/Παύση.
Αν είναι επιλεγμένη η καθυστέρηση έναρξης, ακυρώστε τη ρύθμιση
ή περιμένετε μέχρι το τέλος της αντίστροφης μέτρησης.
Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά,
εάν είναι ενεργοποιημένη.
Η συσκευή δεν γεμίζει με
νερό.
Βεβαιωθείτε ότι η βρύση παροχής νερού είναι ανοιχτή.
Βεβαιωθείτε ότι η πίεση της παροχή νερού δεν είναι πολύ χαμηλή.
Για την πληροφορία αυτή, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία
ύδρευσης.
Βεβαιωθείτε ότι η βρύση παροχής νερού δεν είναι φραγμένη.
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο του σωλήνα παροχής και το φίλτρο της
βαλβίδας δεν είναι φραγμένα. Ανατρέξτε στην ενότητα «Φροντίδα
και καθάρισμα».
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής δεν έχει συστραφεί ή τσακί‐
σει.
Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού είναι σω‐
στή.
Η συσκευή δεν αδειάζει το Βεβαιωθείτε ότι η διάταξη απορροής του νεροχύτη δεν είναι φραγ‐
νερό.
μένη.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αδειάσματος δεν έχει συστραφεί ή τσα‐
κίσει.
24
www.electrolux.com
Πρόβλημα
Πιθανή αντιμετώπιση
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο αδειάσματος δεν είναι φραγμένο. Καθα‐
ρίστε το φίλτρο, εάν απαιτείται. Ανατρέξτε στην ενότητα «Φροντίδα
και καθάρισμα».
Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση του σωλήνα αδειάσματος είναι σωστή.
Ρυθμίστε το πρόγραμμα αδειάσματος, αν έχετε ρυθμίσει πρόγραμ‐
μα χωρίς φάση αδειάσματος.
Ρυθμίστε το πρόγραμμα αδειάσματος, αν έχετε ρυθμίσει επιλογή
που τελειώνει με νερό στον κάδο.
Δεν λειτουργεί η φάση
Επιλέξτε το πρόγραμμα στυψίματος.
στυψίματος ή ο κύκλος
πλυσίματος διαρκεί περισ‐
σότερο από ό,τι συνήθως.
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο αδειάσματος δεν είναι φραγμένο. Καθα‐
ρίστε το φίλτρο, εάν απαιτείται. Ανατρέξτε στην ενότητα «Φροντίδα
και καθάρισμα».
Κατανείμετε με το χέρι τα ρούχα στον κάδο και ξεκινήστε πάλι τη
φάση στυψίματος. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να προκαλείται από
προβλήματα ισορροπίας.
Υπάρχει διαρροή νερού
στο πάτωμα.
Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις των σωλήνων νερού είναι καλά σφιγ‐
μένες και ότι δεν υπάρχουν διαρροές νερού.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αδειάσματος δεν έχει υποστεί ζημιά.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό απορρυπαντικό και τη
σωστή ποσότητά του.
Δεν μπορείτε να ανοίξετε
την πόρτα της συσκευής.
Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα πλύσης έχει ολοκληρωθεί.
Επιλέξτε το πρόγραμμα αδειάσματος ή στυψίματος, εάν υπάρχει
νερό στον κάδο.
Ακούγεται ένας ασυνήθι‐
στος θόρυβος από τη συ‐
σκευή.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι οριζοντιωμένη σωστά. Ανατρέξτε
στην ενότητα «Εγκατάσταση».
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τα υλικά συσκευασίας ή/και τους
πείρους μεταφοράς. Ανατρέξτε στην ενότητα «Εγκατάσταση».
Προσθέστε περισσότερα ρούχα στον κάδο. Το φορτίο μπορεί να
είναι πολύ μικρό.
Η συσκευή γεμίζει με νερό
και κατόπιν αδειάζει αμέ‐
σως.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αδειάσματος βρίσκεται στη σωστή θέ‐
ση. Ο σωλήνας μπορεί να είναι πολύ χαμηλά.
Ο κύκλος έχει συντομότε‐ Η συσκευή υπολογίζει τη νέα διάρκεια ανάλογα με το φορτίο. Δεί‐
ρη διάρκεια από το χρόνο τε το κεφάλαιο «Τιμές κατανάλωσης».
που εμφανίζεται στην οθό‐
νη.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
25
Πρόβλημα
Πιθανή αντιμετώπιση
Ο κύκλος είναι μεγαλύτε‐
ρος σε διάρκεια από το
χρόνο που εμφανίζεται
στην οθόνη.
Ένα μη ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο αυξάνει το χρόνο διάρ‐
κειας. Αυτό είναι εντός των ορίων κανονικής λειτουργίας της συ‐
σκευής.
Τα αποτελέσματα της πλύ‐ Αυξήστε την ποσότητα απορρυπαντικού ή χρησιμοποιήστε κάποιο
σης δεν είναι ικανοποιητι‐ άλλο.
κά.
Χρησιμοποιήστε ειδικά προϊόντα για την αφαίρεση των επίμονων
λεκέδων πριν από την πλύση.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή θερμοκρασία.
Μειώστε τον όγκο του φορτίου.
Μετά τον έλεγχο, ενεργοποιήστε τη συσκευή. Το
πρόγραμμα συνεχίζει από το σημείο στο οποίο
διακόπηκε.
Εάν το πρόβλημα εμφανιστεί ξανά, επικοινωνή‐
στε με το Σέρβις.
Εάν στην οθόνη εμφανίζονται άλλοι κωδικοί συν‐
αγερμού. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη
συσκευή. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινω‐
νήστε με το Σέρβις.
13. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Διαστάσεις
Ηλεκτρική σύνδεση:
Πλάτος / Ύψος / Βάθος
Συνολικό βάθος
640 mm
Τάση
Συνολική ισχύς
Ασφάλεια
Συχνότητα
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Επίπεδο προστασίας κατά της εισόδου στερεών σωματιδίων
και υγρασίας που βεβαιώνεται από το προστατευτικό κάλυμμα,
εκτός όπου ο εξοπλισμός χαμηλής τάσης δεν έχει προστασία
κατά της υγρασίας
Πίεση παροχής νερού
600 / 850 / 605 mm
Ελάχιστη
Μέγιστη
IPX4
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Κρύο νερό
Παροχή νερού 1)
Μέγιστο φορτίο
Βαμβακερά
Ταχύτητα στυψίματος
Μέγιστη
1) Συνδέστε το σωλήνα παροχής νερού σε βρύση νερού με σπείρωμα 3/4''.
10 kg
1400 στροφές/λεπτό
26
www.electrolux.com
14. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το σύμβολο
. Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε
Μην απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα
συσκευές που φέρουν το σύμβολο .
κατάλληλα δοχεία για ανακύκλωση.
Συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος
και της ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις
άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας μονάδα
ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη δημοτική
αρχή.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
27
132912720-A-202013
www.electrolux.com/shop

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement